Handleiding 1.4. RoBeheer. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding 1.4. RoBeheer. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening"

Transcriptie

1 1.4 Handleiding V RoBeheer Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening

2 Copyright Deze publicatie is een uitgave van Crotec BV, s-hertogenbosch (KvK Oost Brabant ) Alle Rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze; hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Aansprakelijkheid De informatie in deze publicatie is door Crotec BV met constante zorg en naar eer en geweten samengesteld. Crotec BV sluit bij voorbaat alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, welke voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie, producten en diensten welke worden beschreven in deze publicatie. Merknamenrecht Alle geregistreerde merknamen welke in deze publicatie worden genoemd zijn gebruikt ten gunste van de merknaamhouder, zonder inbreuk te plegen op het merknamenrecht. Ondersteuning, service en contact Crotec BV Parallelweg 21, s-hertogenbosch Postbus CK s-hertogenbosch Nederland Telefoon: (073) Fax: (073) Internet: Crotec Helpdesk Tel: Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

3 Voorwoord Hartelijk bedankt voor de aanschaf van RoBeheer, de door Crotec ontwikkelde beheeromgeving voor digitale ruimtelijke plannen. RoBeheer is een programma binnen het RoTotaal concept, waarmee het volledige proces van het opstellen van ruimtelijke plannen tot en met het raadpleegbaar maken hiervan via het internet kan worden gerealiseerd. Vanaf 1 januari 2010 zijn alle partijen die gerechtigd zijn ruimtelijke plannen op te (laten) stellen, de zogenaamde Bronhouders, verplicht deze plannen digitaal te vervaardigen, uit te wisselen en te verbeelden. Deze digitale verplichting, welke bij ministeriële beschikking Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008 (Rsro) wettelijk is verankerd zorgt er ook voor dat burgers, bedrijven en instanties ruimtelijke plannen kunnen inzien en vergelijken door gebruik te maken van de landelijke internetvoorziening RO-Online ( Een digitaal Plan bestaat uit een set bestanden op een computersysteem en is dus minder tastbaar dan een analoog Plan. Natuurlijk zullen we nog geruime tijd gebruik maken van analoge verbeeldingen op papier, maar in geval van verschil van inzicht over de interpretatie van een Plan dienen de digitale bestanden als enige juiste bron. Inhoudelijk verandert er niet zo veel. De RO-standaarden zien niet op het beleid dat in de plannen wordt vastgelegd. Het beheren van digitale plannen vergt wel andere werkmethoden en nieuwe technische hulpmiddelen. Van overheidswege zijn er enkele hulpmiddelen voorzien. Denk hierbij aan een valdator, waarmee we kunnen toetsen of de gemaakte of ontvangen plannen voldoen aan de technische vereisten of denk aan het landelijke portaal RO-Online waarin alle ruimtelijke plannen van alle Bronhouders automatisch worden opgenomen en raadpleegbaar gemaakt voor iedereen die hier belangstelling voor heeft. Voor het beheren van de planvoorraad en het monitoren van de status hiervan zijn de marktpartijen geroepen met oplossingen te komen. Crotec heeft vanuit een jarenlange ervaring in de gemeentelijke RO-markt en gevoed vanuit het stedenbouwkundig adviesbureau Croonen adviseurs deze uitdaging aangenomen. Op 1 januari 2009 zijn wij gestart met de levering van RoBeheer versie 1.0. Voor u ligt de Gebruikershandleiding voor versie 1.3. Dit geeft aan dat we volop bezig zijn de applicatie nog beter te maken. Wij voelen ons gesterkt door het grote aantal Gebruikers (ruim 35% van de Nederlandse gemeenten) en verwachten nog vele jaren samen met u verder te kunnen werken om RoBeheer, mede gevoed door uw Gebruikerservaring, mee te laten groeien met nieuwe wensen en ideeën. Om deze wensen en ideeën kenbaar te maken wijzen we u op onze helpdesk, waarvan de bereikbaarheidsgegevens voorin dit document zijn opgenomen. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 3

4 Inhoudsopgave Deel I Inleiding Hoofdstuk 1 Over deze handleiding 1.1 Algemeen Notaties Hoofdstuk 2 Rollen 2.1 Applicatiebeheerder Gebruiker Hoofdstuk 3 Privileges 3.1 Rechten Mandaten Deel II Technisch Applicatiebeheer Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 4 Technologie en werkomgeving 4.1 Server-Cliënt model Web-based Webbrowser Systeemeisen RoBeheer Serverinstallatie Afhankelijkheden Database Server SMTP-Server PKI-certificaat overheid Systeemeisen Operating systeem Processor Geheugen Harddisk Verbinding RoBeheer Cliënt Afhankelijkheden Systeemeisen Webbrowser Beeldscherm Afdrukken Citrix / Terminal Server Aanvullende software Hoofdstuk 5 Beheerdersinterface 5.1 Inloggen Beheerdersinterface Beheerdersinterface Menubalk Hoofdmenu Klanten Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

5 Over Klanten Submenu Klanten - Klantenlijst Klant toevoegen CBS code Naam Hosting URL Gemeente envelop WMS Base 1 / WMS Overlay 1 / WMS-laag (plannen) WMS-laag maken WMS weergave png / gif WMS weergave untiled / tiled WMS caching Waarmerktype Waarmerkuser Waarmerkwachtwoord Waarmerkhost Waarmerkreferentie Root directory Web directory Web Link Connectionstring FTP Server Ro-online FTP Username FTP Password FTP Port FTP connectiontype RoPubliceer FTP RoPubliceer Wachtwoord beleid Minimaal aantal tekens Sterkte Blokkade inloggen na Wachtwoord verloopt na Hergebruik cyclus Beschikbaarstellen Server Script timeout LDAP Connectie Single Sign On Deelmanifest per deelgebied maken Startjaar Startdatum / Einddatum Laatst bekeken Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 5

6 Aantal keer bekeken Stopgezet Afronding Technisch Applicatiebeheer Deel III Functioneel applicatiebeheer Hoofdstuk 6 Gebruikersinterface 6.1 Algemeen Inloggen Gebruikersinterface Gebruikersomgeving Menubalk Hoofdmenu Leden Over leden Submenu Leden - Profiel lijst Over profielen Profiel toevoegen Profiel bewerken Profiel verwijderen Submenu Leden Leden lijst Gebruiker toevoegen Bedrijf/instelling Naam Login naam Wachtwoord CBS Plannen Publiceren Plannen Waarmerken Waarmerkopties (type, user, wachtwoord, host, referentie) Inlog geblokkeerd Programmarechten Planrechten Deelgebieden zichtbaar Profielen Gebruiker bewerken Planrechten voor een Gebruiker aanpassen Mailrechten aanpassen Gebruiker verwijderen Submenu Leden Wachtwoord wijzigen Hoofdmenu Configuratie Submenu Configuratie Plandeelgebied Over Plandeelgebieden Toevoegen Plandeelgebied Code en Naam Bounding Box Toevoegen Geometrie Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

7 Bewerken Plandeelgebied Verwijderen Plandeelgebied Submenu Configuratie Plantype Over Plantype Toevoegen Plantype Bewerken Plantype Verwijderen Plantype Submenu Configuratie Plansoort Over Plansoort Toevoegen Plansoort Bewerken Plansoort Verwijderen Plansoort Submenu Configuratie Planfase Over Planfases Verplaatsen Planfase Toevoegen Planfase Code en Naam Type Kleur Termijn Notificatie termijn Vaste Processtappen Positie Vaste Processtappen binnen het werkproces Variabele processtappen Attributen Bewerken Planfase Verwijderen Planfase Submenu Configuratie Bestand categorie Over Bestanden Toevoegen Bestand categorie Bewerken Bestand categorie Verwijderen Planfase Submenu Categorie Handboek BP Over handboek BP Toevoegen handboekobject Bewerken handboekobject Verwijderen handboekobject Importeren handboek uit RoPlan Hoofdmenu Log Afronden Functioneel Applicatiebeheer Deel IV Dagelijks Gebruik Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 7 RoBeheer 7.1 Gebruiksdoelen Inloggen Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 7

8 7.3 Programmastructuur Gebruikersomgeving Titelbalk Pull-down menu Welkomstscherm Notificaties Registreer Plan Plannenlijst selecteren Menu Hoofdstuk 8 Plannenlijst 8.1 Over de Plannenlijst Plannenlijst openen Menubalk Filteropties Filter Type Filter Fase Filter Deelgebied Raadpleeg datum Vervallen plannen weergeven Sortering Beeld Toepassen Managementrapportage Gebruik van de Plannenlijst Naar Plan navigeren Kaartopties Hoofdstuk 9 Plannen registreren 9.1 Over Plannen registreren Administreren van een nieuw Plan Nieuw plan: Stap Fase Deelgebied Start datum Eind datum Notificatie datum Type Idn Naam Locatie naam Aanleiding Projectleider Beleidsmatig verantwoordelijke overheid Naam overheid Overheidscode Soort Plan Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

9 9.2.2 Planrechten toekennen: Stap Mailrechten toekennen: Stap Controle aanmaak via plannen lijst Hoofdstuk 10 Notificaties 10.1 Over Notificaties Notificatielijst Hoofdstuk 11 Basisgegevens 11.1 Basisgegevens openen Titelbalk Verwijderen compleet Plan Attributen Maillijst aanpassen Mail versturen Notificatie toevoegen Plannaam en Fase Verstuur datum Bericht Selecteer alles Relaties en geometrie Vector preview Performance Navigatie WMS preview Navigatie Tijdbalk Overzicht planfasen Verwijderen planfase/versie Bewerken Basisgegevens Hoofdstuk 12 Detailgegevens 12.1 Over Detailgegevens Detailgegevens openen Titelbalk Basisgegevens Bewerken basisgegevens Plan vervallen Attributen, Relaties en geometrie Tijdbalk Titelbalk Detailgegevens Bewerken Detailgegevens Geleideformulier Actieve GML Status Idn Start datum Eind datum Notificatie datum Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 9

10 Bewerkt door Ondergrond Besluitnummer Verwijzing naar vaststellingsbesluit RO-Online verbeelding Aanvullende verbeelding Variabele velden Procesgegevens Fase Fase attributen Status Idn Start datum Termijn Bewerkt door Ondergrond Besluitnummer Verwijzing naar vaststellingsbesluit RO-Online verbeelding Aanvullende verbeelding Maillijst aanpassen Mail versturen Notificatie toevoegen Variabele velden Bestanden Titelbalk Bestanden Bestanden toevoegen Vervangen Categorie Extra info Volledig Plan toevoegen Plancontour toevoegen IMRO2008 Plan Tekenen plancontour PlanContour en PDF (PCP) Exacte contour in RoBeheer invoeren Hoofdstuk 13 Processen 13.1 Over Processen Juridische procedure Werkprocessen Omgaan met fasen en processen Filtering fasen via Planrechten Toepassingsbereik processen Processen Vaste processen Plan Valideren Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

11 Geleideformulier Bestanden genoemd in het Geleideformulier GML Bestanden genoemd in het GML bestand Handboek Type Naam Geldt voor CBS Samenwerking met RoPlan tekenomgeving Valideren Afronden proces Planbestanden Plan Waarmerken Attributen en Supplementen Plan Historisch-attribuut Startpagina supplement genoemd in het Geleideformulier Startpagina supplement NIET genoemd in het Geleideformulier CSS-Supplementen genoemd in het Geleideformulier CSS-Supplementen NIET genoemd in het Geleideformulier Onderdelen genoemd in het Geleideformulier Onderdelen NIET genoemd in het Geleideformulier Plan beschikbaarstellen Beschikbaarheid van een Plan opheffen Variabele processen Deel V Apendices Appendix A Legenda knoppen en iconen Kaartnavigatie Standaard knoppen en iconen Appendix B Verklarende woordenlijst 13.1 Toegepaste begrippen Appendix C Voorbeeld Fase-indeling Bestemmingsplan Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 11

12 Deel I Inleiding 12 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

13 Hoofdstuk 1 Over deze handleiding 1.1 Algemeen Voor u ligt de Handleiding RoBeheer voor versie 1.4 en is bedoeld voor iedereen die met RoBeheer moet werken. Dit kunnen zowel gewone Gebruikers zijn als mensen die de applicatie moeten inrichten en beheren. U leest verderop meer over deze beide rollen. In de Handleiding worden de rollen in verschillende delen behandeld. In Deel II worden de functies, instellingen en procedures beschreven die van belang zijn voor een Applicatiebeheerder om het programma juist te laten functioneren binnen de werkomgeving van de Gebruikers. De functies en procedures waarmee Gebruikers van het programma te maken hebben worden belicht in Deel IV. De opzet van deze Handleiding is om u, met duidelijke aanwijzingen, langs alle onderdelen van RoBeheer te leiden. In begrijpelijke taal. Aan de hand van voor de Gebruiker bekende RO-procedures en begrippen wordt helder uitgelegd hoe u deze applicatie kunt gebruiken om uw doelen te verwezenlijken. Een Handleiding die u niet alleen soepel door de toepassing loodst, maar tegelijkertijd een trainingsinstrument is in het gebruik van RoBeheer. 1.2 Notaties Klik op Menu item uit het menu. Attentie Verwijzingen naar menu-items, knoppen of invulvelden worden met vette letters weergegeven. Attentieteksten worden in een rood kader weergegeven. Gebruiker Wanneer in de tekst een woord wordt gebruikt dat in de begrippenlijst voorkomt, dan wordt dit woord met een hoofdletter geschreven. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 13

14 Hoofdstuk 2 Rollen 2.1 Applicatiebeheerder Een Applicatiebeheerder is, zo zou je kunnen zeggen, een Gebruiker met zeer uitgebreide Rechten. Een Applicatiebeheerder is verantwoordelijk voor de inrichting van het systeem. De Applicatiebeheerder volgt een extra trainingen om alle onderdelen van het systeem goed te kunnen beheersen. Naast de verantwoordelijkheid voor het beheer zal de Applicatiebeheerder intern regelmatig vraagbaak voor collega s zijn. Effectief is de Applicatiebeheerder degene die de Rechten verdeelt; de basisonderwerpen in het systeem zet en deze aanpast. Dat betekent dat de Applicatiebeheerder binnen het programma altijd zeer uitgebreide Rechten heeft. Hij/zij moet overal bij kunnen. Uiteraard zijn voor een Applicatiebeheerder met name de Programmarechten van belang om bijvoorbeeld Gebruikers te kunnen toevoegen of Gebruikersprofielen te definiëren. 2.2 Gebruiker Gebruikers zijn de mensen die voor hun werkzaamheden in het werkveld ruimtelijke ordening gebruik maken van RoBeheer. Het kan dan gaan om alle ro-medewerkers, waaronder projectleiders, planjuristen, baliemedewerkers etc. Aan iedere Gebruiker wordt door een Applicatiebeheerder bepaalde Rechten toegekend. Binnen dat veld van toegekende Rechten kan en mag een Gebruiker zijn projecten invoeren en wijzigen conform de standaarden van RoBeheer. 14 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

15 Hoofdstuk 3 Privileges 3.1 Rechten Binnen organisaties die RoBeheer inzetten als instrument om de Digitalisering te ondersteunen en sturen, zijn medewerkers werkzaam in diverse rollen, en met zeer verschillende verantwoordelijkheden. Dat houdt in dat ieder van deze medewerkers, conform zijn of haar Rol binnen de organisaties, werkt vanuit een eigen verantwoordelijkheidsniveau. Om ervoor te zorgen dat de juiste beslissingen door de juiste mensen worden genomen, ook in een gedigitaliseerde omgeving, worden er in RoBeheer Rechten toegekend aan Gebruikers. Dit rechtenpalet komt overeen met de Rechten die medewerkers binnen de administratieve organisatie reeds kennen. Het toekennen van Rechten zorgt ervoor dat ook binnen de gedigitaliseerde omgeving de werkzaamheden correct naar individuele verantwoordelijkheden worden vertaald, zodat de virtuele wereld een juiste afspiegeling is van de administratieve wereld waarmee de Gebruikers vertrouwd zijn. 3.2 Mandaten Enkele Rechten springen er qua positie een beetje bovenuit. We hebben het dan over Rechten waarvoor slechts enkele mensen binnen de organisatie gemandateerd zijn, bijvoorbeeld slechts de verantwoordelijke Wethouder en het Hoofd RO van de gemeente. Denk hierbij aan het recht om een Plan te mogen Waarmerken met behulp van een PKI-certificaat Overheid. Dergelijke Rechten worden aan slechts enkele personen binnen de organisatie gemandateerd en dienovereenkomstig door de Applicatiebeheerder voor die personen in RoBeheer ingesteld. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 15

16 Deel II Technisch Applicatiebeheer 16 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

17 Hoofdstuk 4 Technologie en werkomgeving 4.1 Server-Cliënt model RoBeheer is een Server-Cliënt internetapplicatie. De data staat centraal op de Server opgeslagen en er zijn meerdere zogenoemde (internet/intranet) Cliënts, die met deze data kunnen werken. De RoBeheer beheerfuncties draaien op een centrale computer, de Server. Hierop worden al uw dataverzoeken met betrekking tot de database met plangegevens verwerkt en opgeslagen. De RoBeheer-applicatie op de Server handelt verder inlogdiensten af, verwerkt dataverzoeken, stuurt Notificaties en ondersteunt het rapporteren, Valideren en Waarmerken van uw plangegevens. De Server kan worden gehost op een Server in uw eigen netwerk of op een Server in het datacentrum van Crotec BV. 4.2 Web-based De plangegevens uit RoBeheer worden getoond met behulp van een Webbrowser op een Gebruikerscomputer, de zogenoemde Cliënt. U kunt in principe vanaf elke computer met een Webbrowser en netwerkverbinding inloggen op RoBeheer. 4.3 Webbrowser De interface naar RoBeheer wordt dus gevormd door een Webbrowser. De applicatie maakt gebruik van bewezen, maar moderne technologie. Om hier goed mee te kunnen werken dient u dan ook te beschikken over een moderne browser. Van de geteste browsers zijn de volgende voor RoBeheer geschikt bevonden: Internet Explorer vanaf versie 7. Mozilla Firefox vanaf versie 3. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 17

18 Microsoft Internet Explorer 7/8 kan alle functies van RoBeheer verwerken. Echter, de verwerkingssnelheid van met name de kaartviewer op basis van vectorinformatie is niet optimaal. Om deze reden beveelt Crotec sterk aan om Mozilla Firefox toe te passen. 4.4 Systeemeisen RoBeheer Serverinstallatie Afhankelijkheden IIS MS.Net framework 2.0 Database Server Oracle (9.2>) MS-SQL Server (2005>) MySQL 5.1 Wordt geïnstalleerd indien geen van de andere databases aanwezig is. Database De applicaties van RoTotaal sluiten aan op en maken gebruik van een database die reeds bij de gemeente in gebruik is. De gemeente is zelf verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van de database. Bij de initiële installatie levert Crotec het schema waarmee de recordstructuur wordt aangemaakt. Alleen in gevallen waarbij er geen database beschikbaar is, kan Crotec een MySQL database installeren. SMTP-Server Voor het versturen van s. PKI-certificaat overheid Voor het authenticeren van ruimtelijke plannen dient een gehost PKI-certificaat en een abonnement op een signingservice door de opdrachtgever te zijn aangeschaft bij een daartoe bevoegde aanbieder Systeemeisen Operating systeem Windows 2000 (SP3>) Uitsluitend 32-bits Processor Intel or AMD 2.0 GHz > processor Geheugen minimaal 2 GB geheugen. 18 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

19 Harddisk 100GB > vrije ruimte op harddisk, afhankelijk van de hoeveelheid data en documenten. Verbinding Internetverbinding RoBeheer Cliënt Afhankelijkheden Flash 6.0> Systeemeisen Webbrowser InternetExporer 7>. Aanbevolen wordt een web 3 browser bv. Firefox 3.0. Beeldscherm Om optimaal te kunnen werken met RoBeheer is een schermresolutie van minimaal 1024 x 768 gewenst. Aanbevolen wordt een resolutie van 1280 x 1024 en een schermmaat van minimaal 19. De diverse secties in de Webbrowser zijn dynamisch en passen zich automatisch aan de beschikbare schermbreedte aan. Afdrukken Indien u documenten wilt kunnen printen, dan dient er een lokale of netwerkprinter aan de computer verbonden zijn Citrix / Terminal Server RoBeheer is webgebaseerd en wordt geïnstalleerd op een Webserver. Gebruikers krijgen toegang tot de applicatie via een Webbrowser. Buiten het uitrollen van de browser speelt in deze opzet Citrix / Terminal Server geen Rol. 4.5 Aanvullende software De RO-standaarden schrijven voor ruimtelijke plannen de bestandsformaten GML, XML, HTML en PDF voor. De eerste drie bestandsformaten worden door RoBeheer op de Server verwerkt, waarna de resultaten via HTML aan de Webbrowser worden aangeboden. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van FLASH. Voor het kunnen inzien van PDF-bestanden dient aanvullende software op de computer geïnstalleerd te zijn. Minimaal moet op de Cliënt-computer naast een besturingssysteem dan ook de volgende software te worden geïnstalleerd: Webbrowser. Flash. Acrobat Reader. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 19

20 In RoBeheer kunnen allerhande documenten in verschillende bestandsformaten worden gearchiveerd bij een planfase. Indien u deze documenten door er op te klikken wilt kunnen inzien, dan moeten de applicaties die verbonden zijn met de opgeslagen formaten ook op de computer zijn geïnstalleerd. Wilt u bijvoorbeeld een Word-document dat is opgeslagen bij een planfase kunnen openen, dan moet op uw computer Microsoft Word geïnstalleerd zijn. 20 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

21 Hoofdstuk 5 Beheerdersinterface 5.1 Inloggen Beheerdersinterface De Applicatiebeheerder staan twee inlogschermen ter beschikking. De eerste betreft de standaard programma interface en de tweede betreft een separate beheerdersinterface waarin veelal eenmalige programma- en/of systeeminstellingen kunnen worden bijgehouden. Zoals gezegd is RoBeheer een web based programma. Om toegang te krijgen starten we dus de Webbrowser. Voor een goede performance adviseert Crotec het gebruik van Mozilla Firefox 3 of hoger. Het adres (url) voor RoBeheer hangt af van de specifieke locatie waar het programma is geïnstalleerd. Neem hiervoor contact op met uw systeembeheerder en noteer het adres hieronder. http(s)://admin. Na het ingeven van het juiste adres presenteert RoBeheer het inlogscherm, waar u uw naam en wachtwoord kunt invoeren. Door op de knop Inloggen te klikken komen we in de beheeromgeving. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 21

22 5.2 Beheerdersinterface 5.3 Menubalk Via de menubalk krijgt de Beheerder toegang tot de verschillende programmaopties Hoofdmenu Klanten Over Klanten RoBeheer kan meerdere gescheiden beheersomgevingen aansturen. Iedere omgeving (klant) heeft een eigen database en functioneert volledig als een zelfstandige beheersomgeving onder een eigen CBS code en met eigen Gebruikers en procesinrichting. Het voordeel van deze mogelijkheid is dat gemeenten of andere organisaties die een verregaande samenwerking kennen op het gebied van ict, één installatie behoeven te onderhouden op één centrale en voor iedere klant via internet beschikbare Server. Deze mogelijkheden vallen niet onder de standaard gebruikslicentie. Voor iedere klant dient een eigen licentie te worden afgenomen. 22 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

23 Submenu Klanten - Klantenlijst Alle geïnstalleerde omgevingen/klanten zijn te onderhouden vanuit de optie Klantenlijst in het menu Klanten. Door deze optie te selecteren opent het venster Klanten lijst. In deze lijst zien we de reeds bestaande omgevingen en kunnen we een Klant: toevoegen; bewerken of verwijderen; door met de muis op het gewenste icoon te klikken. Klant toevoegen Door op het icoon Toevoegen te klikken opent het venster Toevoegen klant. Hier kunnen we de administratieve gegevens en de koppelingen met de webserver en database invoeren. De webservice en de database dienen al beschikbaar te zijn. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 23

24 Veel instellingen die hier te zien zijn zullen bij de installatie van het programma worden ingesteld. Een aantal betreft systeeminstellingen en andere betreffen programma-instellingen. Voor de toe te passen waarden en bij eventuele aanpassingen daarvan dient dus nauw overleg plaats te vinden met uw systeembeheerder. Foutieve waarden kunnen leiden tot het een onwerkbaar systeem of gegevensverlies. In de handleiding is ruimte opgenomen om standaard waarden te noteren. Doe dit enkel in een eigen exemplaar van de handleiding welke niet voor een ieder raadpleegbaar is. CBS code Iedere gemeente en provincie heeft een unieke viercijferige code toegekend gekregen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze code vormt de basis voor de identificatie van de betreffende Bronhouder en maakt deel uit van de identificatiecode van een ruimtelijk Plan. Dit veld wordt bij de installatie van het programma ingevuld en behoeft onder normale omstandigheden niet meer te worden aangepast. CBS code: Naam Voer hier de naam van uw organisatie in. De CBS code en de naam van de organisatie worden in het Gebruikersscherm van RoBeheer rechts bovenin getoond. Bij het toevoegen van nieuwe plannen zal het programma de in het Plan vermelde CBS code en organisatienaam vergelijken met die van de beheeromgeving. Indien één of beide waarden afwijken dan zal er bij het Waarmerken van het Geleideformulier en het Manifest in de Gebruikersinterface een waarschuwing worden getoond. RoBeheer: Gemeentenaam De CBS-code in de GML (xxxx) komt niet overeen met RoBeheer (0000) De overheidsnaam in de GML (xxxx) komt niet overeen met RoBeheer (Gemeentenaam) Naam: 24 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

25 Hosting Indien RoBeheer op een Server binnen het gemeentelijke netwerk is geïnstalleerd, dan dient deze optie uitgevinkt te zijn. Bij installatie op de Crotec webserver moet deze optie aangevinkt worden. URL Deze optie bevat het adres van de applicatie en is afhankelijk van de installatie. Zie ook 5.1 Inloggen. URL: Gemeente envelop Projecteren we op de kaart een rechthoek die het gebied van de organisatie (gemeente, provincie, Nederland) omsluit, dan wordt deze rechthoek beschreven door het coördinaat (Rijksdriehoek systeem) linksboven en rechtsonder op te geven. deze zogenaamde envelop wordt gebruikt om het kaartvenster van de interne viewer in te stellen op het grondgebied van de organisatie. Het formaat is: X,Y,X,Y Envelop: WMS Base 1 / 3 RoBeheer kan in de viewer kaartbeelden tonen die als Web Map Service beschikbaar zijn. Voor een uitleg van WMS, zie de handleiding RoTotaal. De kaartlagen die in een WMS Base laag worden gedefinieerd, zullen als ondergrond worden getoond. Dit wil zeggen dat ze onder het hoofdthema worden geprojecteerd. Als voorbeeld kunnen we denken aan Kadastrale kaart, Topografische kaart of luchtfoto. Er kan slechts één baselaag tegelijk worden weergegeven. Om een WMS van een kaart te kunnen gebruiken moet er een kaartserver beschikbaar zijn. Dit is geen standaard functionaliteit van RoBeheer. Hiervoor is de additionele Spatial WMS Module uit het RoTotaal concept ontwikkeld. WMS Base 1: - WMS Base 2: WMS Base 3: Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 25

26 WMS Overlay 1 / 3 In tegenstelling tot de Base lagen kunnen er ook drie WMS lagen worden opgenomen die niet onder, maar juist over het basisthema worden geprojecteerd. WMS Overlay WMS Base WMS Overlay 1: WMS Overlay 2: WMS Overlay 3: WMS-laag (plannen) Indien naast RoBeheer ook de Spatial WMS Module is geïnstalleerd, dan kan in deze sectie het gedrag van deze module worden ingesteld. WMS-laag maken Door deze optie aan te vinken zal bij het importeren van een nieuwe Plan in RoBeheer automatisch een WMS van dit Plan worden aangemaakt. WMS weergave png / gif Hier kan het grafisch formaat van de afbeelding die door de Spatial WMS Module wordt geserveerd worden ingesteld. Bij voorkeur wordt het png-formaat ingesteld. Indien door Gebruikers met Internet Explorer 6 wordt gewerkt (dit adviseren wij niet), dan kunnen png-afbeeldingen niet transparant worden getoond, waardoor een aanwezige ondergrond niet zichtbaar is. In dat geval kiezen we hier voor gif, waarbij de ingestelde achtergrondkleur transparant getoond kan worden. WMS weergave untiled / tiled Een WMS laag kan als één geheel worden getoond (untiled) of worden opgebouwd uit kleinere secties (tiled). Tiled weergave betekent in de praktijk bij het verschuiven of 26 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

27 zoomen in het kaartvenster een betere performance van de kaartopbouw, omdat dan maar een paar tiles opnieuw gelezen hoeven te worden. Bij de untiled oplossing zal altijd de gehele kaart opnieuw worden gelezen. WMS caching Deze optie activeert serverside caching, waarbij de door een willekeurige Gebruiker opgevraagde tiles op de Server worden bewaard. Wanneer een andere Gebruiker een kaartbeeld opvraagd, waarbij deze zelfde tiles nodig zijn, dan hoeven deze niet opnieuw te worden berekend, maar kunnen ze direct uit het geheugen (cashe) worden gelezen. Hierdoor wordt een aanzienlijke verbetering van de performance bereikt. Waarmerktype Voor het Waarmerken van digitale ruimtelijke plannen dienen deze plannen te worden aangeboden aan een hiertoe bevoegde partij. Hiervan zijn er in Nederland twee, Diginotar en Gemnet, die beiden een webservice operationeel hebben waar we plannen kunnen aanbieden. Hierbij dient de Bronhouder zichzelf te identificeren met behulp van een PKI certificaat Overheid. RoBeheer maakt gebruik van een zogenaamd gehost exemplaar van het PKI certificaat. Welke van de twee partijen een Bronhouder wenst te gebruiken kan worden ingesteld bij deze optie. Partij: Waarmerkuser Vul hier uw inlognaam in die u van uw waarmerkende partij toegewezen hebt gekregen. Inlognaam: Waarmerkwachtwoord Vul hier het wachtwoord in dat u van uw waarmerkende partij toegewezen hebt gekregen. Wachtwoord: Waarmerkhost Vul hier het adres (url) in om de waarmerkservice aan te roepen. URL: Waarmerkreferentie Deze optie is alleen noodzakelijk indien bij Waarmerktype Diginotar is gekozen en dient naast naam en wachtwoord als een extra aanmeldcriterium. Root directory Planbestanden en bijbehorende andere bestanden worden opgeslagen in een bestandssysteem. Dit kan een lokale map zijn of een map op een netwerk opslagapparaat. Onder Root directory kan de mapnaam worden opgegeven. Root directory: Web directory De Web directory is de basislokatie voor deze omgeving op de webserver. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 27

28 Web Link De Web Link is de openbare webmap waar de te Publiceren bestanden worden geplaatst. Deze map moet vrij toegankelijk zijn en mag dus niet worden geblokkeerd door inlogprocedures of encryptie. Web Link: De Web Link moet ook worden aangemeld bij de nationale index. Op die manier weet de landelijke voorziening RO-Online (ruimtelijkeplannen.nl) waar de planbestanden moeten worden opgehaald. Connectionstring Naast de planbestanden die in een bestandssysteem worden opgeslagen wordt voor het opslaan van planattributen gebruik gemaakt van een database. Om communicatie met deze database tot stand te kunnen brengen moet hier de zogenaamde databasconnectie worden gedefinieerd. Connectiestring: FTP Server Ro-online Bij het Publiceren van plannen worden de bestanden naar een openbare webmap gekopieerd. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van FTP. Indien we van deze optie gebruik maken, vullen we hier de te gebruiken FTP Server in. FTP Server: FTP Username Geef hier de Gebruikersnaam op die nodig is om toegang te krijgen tot de FTP Server. Gebruikersnaam: FTP Password Geef hier het wachtwoord op dat nodig is om toegang te krijgen tot de FTP Server. Wachtwoord: FTP Port Vul hier het poortnummer in voor FTP. Standaard is poortnummer 21. Poortnummer: FTP connectiontype Selecteer hier of u gebruik maakt van een active of een passive FTP Server. RoPubliceer Zie hiervoor de Ropubliceer handleiding FTP RoPubliceer Zie hiervoor de Ropubliceer handleiding 28 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

29 Wachtwoordbeleid Gebruikers melden zich aan via een gebruikersnaam en een wachtwoord. Misbruik is niet ondenkbaar. Het is daarom van belang dat organisaties een Wachtwoordbeleid opstellen, dat het gebruik van sterke wachtwoorden verplicht stelt en de beveiliging maximaliseert. De Technisch Applicatiebeheerder kan dit voor alle RoBeheer Gebruikers instellen. Door het invullen van verschillende criteria waaraan de wachtwoorden moeten voldoen, kan de beveiliging worden verbeterd. Minimaal aantal tekens Gekozen getal bepaald de minimaal vereisde lengte van van het wachtwoord voor alle RoBeheer Gebruikers. Sterkte Maak een keuze uit één van de volgende wachtwoord sterktes: Zwak Matig Sterk Zeer Sterk Er wordt rekening gehouden met onder andere de lengte van het Wachtwoord en het afwisselend gebruik van letters, cijfer en speciale tekens. Blokkade inloggen na Selecteer hier het aantal keren dat een Gebruiker foutief mag inloggen, hierna zal een inlog blokkade op treden. In het opvolgende veld kan worden ingevuld na hoeveel minuten het inloggen weer mogelijk is. Bij het leeglaten van dit veld is het starten van een nieuwe sessie voldoende om weer in te kunnen loggen. Wachtwoord verloopt na Vul hier in na hoeveel dagen het wachtwoord verloopt. Hergebruik cyclus Selecteer hier het aantal vorige wachtwoorden dat niet opnieuw gebruikt mag worden. Beschikbaarstellen Het beschikbaarstellen van een Ruimtelijk plan kan op drie verschillende manieren; Alle stappen automatisch na elkaar, met deze instelling kunnen Gebruikers met één knop een Plan beschikbaarstellen en verwijderen. Waarbij automatisch het Plan wordt toegevoegd aan het Manifest, het Manifest wordt gewaarmerkt en de Planbestanden en het Manifest via de weblocatie worden beschikbaar gesteld. (zie voor meer informatie hoofdstuk ) Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 29

30 Alle stappen apart, met deze instelling kunnen Gerbuikers stap voor stap een Plan beschikbaarstellen en verwijderen. Waarbij handmatig het Plan aan het Manifest kan worden toegevoegd, het plan kan worden gewaarmerkt, het Manifest kan beschikbaargesteld kan worden en de Planbestanden beschikbaar kunnen worden gesteld via de weblocatie. (zie voor meer informatie hoofdstuk ) Beide, met deze instelling kunnen Gebruikers zowel automatisch als handmatig een Plan beschikbaarstellen en verwijderen. Server Script timeout Vul hier in na hoeveel minuten niet gebruiken van de applicatie, de Gebruiker automatisch wordt uitgelogd. LDAP Connectie Bij gebruik van Single Sign On, kan een LDAP Connectie gebruikt worden om adressen te Synchroniseren met Active Directory. Single Sign On Single Sign-On sessies maken het mogelijk dat Gebruikers die reeds op het netwerk zijn ingelogd, toegang krijgen tot RoBeheer zonder zich te hoeven authenticeren. Deelmanifest per deelgebied maken Wanneer we een installatie hebben met meerdere plandeelgebieden, dan wordt door deze optie aan te vinken, voor ieder Plandeelgebied een deelmanifest toegepast, wat niet bij de nationale index is aangemeld. Nemen we als voorbeeld de gemeente Amsterdam. Hier zijn meerdere deelraden verantwoordelijk voor een eigen deelgebied. Bij het Waarmerken van plannen worden deze aan een deelmanifest toegevoegd. Een overkoepelende organisatie (DRO) voegt deze deelmanifesten samen tot één gewaarmerkt Manifest van de Bronhouder Amsterdam, wat wel bij de nationale index is aangemeld. Startjaar Startjaar bevat het jaar waarmee alle in RoBeheer getoonde kalenders en tijdbalken beginnen. Startdatum / Einddatum Afhankelijk van de Rechten kan het zijn dat deze opties in beeld komen. Het betreft hier niet (meer) gebruikte opties binnen de applicatie. Laatst bekeken Dit is een informatieveld waar we kunnen zien wanneer de applicatie voor het laatst is gebruikt. Aantal keer bekeken Dit is een informatieveld waar we kunnen zien hoe vaak de applicatie is gebruikt. Stopgezet Door deze optie aan te vinken wordt de applicatie niet meer toegankelijk. 30 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

31 5.4 Afronding Technisch Applicatiebeheer Indien de taken met betrekking tot het technische applicatiebeheer zijn afgerond kunnen we de interface verlaten door op Log out in de menubalk te klikken. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 31

32 Deel III Functioneel applicatiebeheer 32 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

33 Hoofdstuk 6 Gebruikersinterface 6.1 Algemeen De Applicatiebeheerder beheert een groot aantal taken binnen RoBeheer. De Applicatie beheerder is de inrichter van de toepassing. In dit deel van de Gebruikershandleiding gaan we verder in op taken van de Applicatie beheerder, wetende dat deze door Rechten aan personen toe te kennen, een aantal van die taken naar anderen kan delegeren. 6.2 Inloggen Gebruikersinterface In de hiervoor beschreven Beheerdersinterface kan u als Applicatiebeheerder programmaopties en systeeminstellingen aanpassen. Een tweede taak voor een Applicatiebeheerder is het onderhouden van de instellingen die de loop en het gebruik van het programma kunnen beïnvloeden. Voor deze mogelijkheden zijn er in de standaard programma interface een aantal menu-items beschikbaar die op basis van Programmarechten aan een Applicatiebeheerder zijn toebedeeld. Het adres (url) voor RoBeheer hangt af van de specifieke locatie waar het programma is geïnstalleerd. Neem hiervoor contact op met uw systeembeheerder en noteer het adres hieronder. http(s)://robeheer. Na het ingeven van het juiste adres presenteert RoBeheer het inlogscherm, waar u uw naam en wachtwoord kunt invoeren. Door op de knop Inloggen te klikken komen we in de Gebruikersomgeving. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 33

34 Gebruikersomgeving Er van uit gaande dat u over alle benodigde Rechten beschikt, ziet u na het inloggen een scherm dat vergelijkbaar is met onderstaande afbeelding. In hoofdstuk 7.3 benoemen we de verschillende secties in het scherm. Hierna beschrijven we de onderdelen van de interface die van belang zijn voor het functioneel applicatiebeheer. 6.3 Menubalk Voor een Applicatiebeheerder zijn de menu-items Configuratie, Leden en Log van belang. Naast het pull-down menu zijn de opties die onder deze menu-items vallen ook als Link beschikbaar in de sectie Menu rechtsonder in het scherm. 34 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

35 6.3.1 Hoofdmenu Leden Over leden In RoBeheer kunnen een ongelimiteerd aantal Gebruikers lid worden gemaakt. Een Gebruiker verkrijgt door opname in de ledenlijst altijd minimaal het recht om de gegevens in RoBeheer te bekijken. Door aan een Gebruiker Programmarechten of Planrechten toe te kennen wordt de status bekijken opgeschaald naar bewerken. Onder het menu-item Leden vinden we drie opties. Leden lijst, Profiel lijst en Wachtwoord wijzigen. Onder Leden lijst kunnen we Gebruikers aanmaken. Onder Profiel lijst kunnen we verschillende Gebruikersgroepen met voor hen specifieke Rechten definiëren. Gebruikers zijn lid van één of meer profielen, waarbij de Rechten van de verschillende profielen worden opgeteld. Onder het laaste menu Wijzig wachtwoord kunnen alle Gebruikers van RoBeheer, ongeacht rechten, het persoonlijke wachtwoord wijzigen Submenu Leden - Profiel lijst Over profielen Een Profiel staat voor de Rol die een medewerker of een groep van medewerkers in het Plan vervult. B.v. RO-medewerker, Juridisch medewerker of Raadpleger. Aan de Naam (van het Profiel, oftewel de Rol) hangt een aantal Rechten die aan medewerkers die in die Rol werken zijn toegekend. Een Profiel is dus de verzameling Rechten voor medewerkers binnen een bepaalde Rol, die automatisch voor een (nieuw) Plan aan die medewerkers wordt toegekend! Via het pull-down menu of de menusectie kunnen we kiezen voor Profiel lijst. De Profiel lijst biedt een overzicht van alle Profielen die reeds zijn aangemaakt en van toepassing zijn op een (nieuw) te registreren Plan. In deze lijst zien we de reeds bestaande profielen en kunnen we een Profiel: toevoegen; bewerken of verwijderen; door met de muis op het gewenste icoon te klikken. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 35

36 Profiel toevoegen In het voorbeeld gaan we uit van een junior planjurist die voor bestemmingsplannen en projectbesluiten wijzigingen mag aanbrengen in de attributen van die plannen tot dat deze zijn vastgesteld. In het menu Toevoegen Profiel vult u achter Naam de omschrijving van het Profiel in. U definieert het Profiel door het invoegen (aanvinken) van alle relevante Rechten binnen de gewenste Plantypen. Klik op het groene vinkje om het Profiel te accepteren of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Het recht om planattributen in RoBeheer te mogen wijzigen is een ander recht dan het fysiek mogen aanpassen van plankaart en zoals in het voorbeeld de planregels of toelichting. Dit proces vindt plaats in de creëeromgeving met de programma s RoPlan en RoTekst. 36 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

37 Profiel bewerken Om een bestaand Profiel aan te passen selecteren we het gewenste Profiel in de lijst en klikken op het icoon Bewerk. Een vergelijkbaar scherm als hierboven met de naam Wijzigen Profiel wordt geopend. In dit scherm kunnen oor aan- of uitvinken van de fasen per Plan Rechten worden gewijzigd. Klik op het groene vinkje om de wijzigingen in het Profiel te accepteren of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Profiel verwijderen Om een bestaand Profiel te verwijderen klikken we op het icoon Verwijder naast het gewenste Profiel. Een bevestigingsscherm Verwijder Profiel opent. Klik op het groene vinkje om het Profiel te verwijderen of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Als het groene vinkje ontbreekt in het menu, betekent dit dat dit Profiel nog gerelateerd is aan één of meer leden en dat er niets verwijderd mag worden. Submenu Leden Leden lijst Via het pull-down menu of de menusectie kunnen we kiezen voor Leden lijst. In deze lijst zien we de reeds bestaande Leden en kunnen we een Gebruiker: toevoegen; bewerken; verwijderen; of van een Gebruiker de Planrechten of mailrechten aanpassen door met de muis op het gewenste icoon te klikken. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 37

38 Gebruiker toevoegen In dit voorbeeld gaan we een nieuwe Gebruiker toevoegen. Deze nieuwe Gebruiker krijgt beperkte Programmarechten en Planrechten die horen bij een junior jurist. Bovendien is deze Gebruiker gerechtigd plannen te Waarmerken en Publiceren. We noteren daartoe de juiste gegevens in het venster Toevoegen lid en vinken de gewenste Rechten aan. Bedrijf/instelling Vul hier de naam in van de organisatie waartoe de nieuwe Gebruiker behoort. Meestal zal dit de eigen organisatie zijn. Het is echter mogelijk Gebruikers van andere organisaties of diensten als Gebruiker toe te voegen. Denk bijvoorbeeld aan een medewerker van een extern stedenbouwkundig adviesbureau. Naam Volledige naam van de nieuw toe te voegen Gebruiker. Login naam Geef hier de naam op waarmee de Gebruiker moet inloggen in RoBeheer. Wachtwoord Vul hier het wachtwoord in waarmee de Gebruiker moet inloggen in RoBeheer. Indien een Gebruiker zijn/haar wachtwoord niet meer weet, dan kan de Applicatiebeheerder in dit veld een nieuw wachtwoord invullen en doorgeven aan de Gebruiker. Een Gebruiker heeft verder ten alle tijden zelf de mogelijkheid om zijn wachtwoord te wijzigen. Het adres van de Gebruiker. Dit adres wordt gebruikt om notificaties te verzenden. 38 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

39 CBS Er zijn configuraties mogelijk, waarbij vanuit RoBeheer meerdere gemeenten worden bediend. In dit veld kunnen we de CBS-code invullen van de organisatie waartoe de Gebruiker behoort. Indien ingevuld zullen alle functies en mogelijkheden van RoBeheer voor deze Gebruiker beperkt zijn tot plannen van de opgegeven Bronhouder. Ook als er maar één organisatie wordt bediend vanuit het programma, werkt het opgeven van de CBS-code als een beveiliging, doordat geen plannen kunnen worden opgenomen die niet de juiste CBS-code bevatten. Plannen Publiceren Indien een Gebruiker gemandateerd is om plannen te Publiceren kan dat middels het aanvinken van deze optie aan het programma kenbaar worden gemaakt. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 39

40 Plannen Waarmerken Zet een vinkje bij deze optie om een bij mandaat toegekend recht om te Waarmerken voor de Gebruiker vast te leggen. Waarmerkopties (type, user, wachtwoord, host, referentie) Door de technisch beheerder worden deze opties organisatiebreed ingesteld. Meestal hoeft de informatie in deze velden dan ook niet te worden ingevuld. In omgevingen waar vanuit RoBeheer meerdere Bronhouders worden bediend, dan kan hier voor een afwijkende waarmerkservice met bijbehorende aanmeldingsgevens worden gekozen. Inlog geblokkeerd Met de optie Inlog geblokkeerd kan de Gebruiker tijdelijk de toegang tot het programma worden ontzegd. Programmarechten in de sectie Rechten kan worden aangevinkt welke programmaonderdelen een Gebruiker mag beheren. Planrechten Om de Planrechten behorende bij een junior jurist toe te kennen volstaat het om een vinkje te plaatsen bij het Profiel dat we eerder hebben aangemaakt. Deelgebieden zichtbaar Deelgebieden zijn delen van het grondgebied, behorende tot de Bronhouder, waartoe de Rechten kunnen worden beperkt. Deze deelgebieden worden in de sectie op bladzijde 44 van deze handleiding besproken. Profielen In de basis worden Planrechten toegekend door een Gebruiker te koppelen aan een Profiel. Op deze wijze kunnen we eenvoudig groepen Gebruikers met gelijke rollen dan wel functies van dezelfde Planrechten voorzien. Uiteraard kunnen deze Rechten per Gebruiker worden gespecificeerd. Zie hiervoor Planrechten voor een Gebruiker aanpassen op pagina 41. Klik op het groene vinkje om de Gebruiker te accepteren of op het rode min-teken om de procedure af te breken. In de interface zijn voor de ingelogde Gebruiker alleen die opties en menu s zichtbaar waarvoor deze Gebruiker de Rechten toegekend heeft gekregen. 40 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

41 Gebruiker bewerken Om de instellingen voor een bestaande Gebruiker aan te passen selecteren we de gewenste Gebruiker in de lijst en klikken op het icoon Bewerk. Een vergelijkbaar scherm als hiervoor met de naam Wijzigen lid wordt geopend. Pas in dit scherm de gewenste opties aan. Klik op het groene vinkje om de wijzigingen te accepteren of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Planrechten voor een Gebruiker aanpassen De aan een Gebruiker toegekende Planrechten worden automatisch aan nieuwe plannen gekoppeld. Indien een nieuwe Gebruiker aan een Profiel is gekoppeld gelden voor bestaande plannen de profielrechten dus ook voor de nieuwe Gebruiker. Het kan wenselijk zijn om voor één of meer plannen de Rechten voor een Gebruiker specifiek aan te passen. Dit doen we door op het icoon Planrechten te klikken. Er opent dan een venster met de plannen in de planvoorraad, afhankelijk van het geselecteerd plantype, en de binnen de fases van die plannen toegekende Rechten aan de geselecteerde Gebruiker. Deze Rechten kunnen we aanpassen door de Rechten aanof uit te vinken. Met de functie Plan breed kan met één klik bij alle fases van een plan de rechten worden aan- of uitgezet. Bij vensters waar we middels vinkjes Rechten in of uit kunnen schakelen, worden deze aanpassingen direct naar de database geschreven. In dit soort vensters is het dus niet nodig om de wijzigingen te bevestigen. Het aan- of uitvinken van Planrechten bepaald of een Gebruiker de attributen binnen een specifieke fase van een Plan mag wijzigen of lezen. Een Gebruiker zonder Rechten mag dus altijd de data bekijken. Indien iemand de data zelfs niet mag bekijken, dan mag hij niet als Gebruiker worden aangemaakt. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 41

42 Mailrechten aanpassen Standaard zal RoBeheer een Gebruiker met wijzigingsrechten op een planfase voor die fase ook machtigen voor de ontvangst van notificaties via . Om de mailrechten aan te passen klikken we op het icoon Mail lijst. De opzet van dit venster is soortgelijk aan dat van de Planrechten. De gebruiker ontvangt per plan bij de aangevinkte fases de notificatie berichten. Bij vensters waar we middels vinkjes Rechten in of uit kunnen schakelen, worden deze aanpassingen direct naar de database geschreven. In dit soort vensters is het dus niet nodig om de wijzigingen te bevestigen. Gebruiker verwijderen Om een Gebruiker uit de ledenlijst te verwijderen klikken we op het icoon Verwijder. Een bevestigingsscherm Verwijder user opent. Klik op het groene vinkje om de Gebruiker te verwijderen of op het rode min-teken om de procedure af te breken. 42 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

43 Submenu Leden Wachtwoord wijzigen Via het pull-down menu of de menusectie kunnen we kiezen voor Wachtwoord wijzigen. Na het invullen van het oude wachtwoord kan in het opvolgende veld een nieuw wachtwoord worden ingevoerd. De kleurenbalk achter het oude wachtwoord geeft aan hoe sterk de ingevoerde combinatie van letters, cijfers en speciale tekens is; Hierin zijn vier gradaties mogelijke; zwak, matig, sterk of zeer sterk. De technisch Applicatie beheerder kan een minimaal vereisde sterkte bepalen. (zie paragraaf wachtwoordbeleid) Klik op het groene vinkje om het Wachtwoord te wijzigen of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 43

44 6.3.2 Hoofdmenu Configuratie Onder het menu-item Configuratie vinden we zes opties. Hiermee worden de voor het doel van de applicatie inhoudelijke aspecten van het planproces vastgelegd en onderhouden. Deze opties worden hierna gedetailleerd beschreven, waarbij de volgorden op grond van een logische opbouw van deze handleiding afwijkt van de volgorden in het menu Submenu Configuratie Plandeelgebied Over Plandeelgebieden Een functie van een Plandeelgebied is om binnen het grondgebied van een Bronhouder, bijvoorbeeld een gemeente, één of meer secties te definiëren waarvoor verschillende afdelingen verantwoordelijk zijn. Als voorbeeld noemen we de gemeente Amsterdam. Deze gemeente kent een organisatie met meerdere deelraden. Iedere deelraad is verantwoordelijk voor het beheer van de ruimtelijke plannen binnen het grondgebied van de deelraad. Via de optie Plandeelgebied komt u in een menu met een lijstje Plandeelgebieden en een kaart met daarin één of meer bijpassende contouren. De overzichtskaart is hier ter illustratie weergegeven. In de Deelgebied lijst wordt een contour per gebied getoond eerst nadat dit gebied in de lijst is geselecteerd voor bewerking. In de lijst zien we de reeds bestaande Plandeelgebieden en kunnen we een Plandeelgebied: toevoegen; bewerken of verwijderen; door met de muis op het gewenste icoon te klikken. 44 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

45 Toevoegen Plandeelgebied Door op het icoon Toevoegen te klikken opent er een venster Toevoegen deelgebied, waarin we de definitie van een nieuw Plandeelgebied kunnen vastleggen. Code en Naam Een Plandeelgebied wordt beschreven door een Code en een Naam. Het staat ieder vrij hier een format te kiezen dat past bij de eigen werkwijze. Bounding Box De Bounding Box is het rechthoekige gebied dat de contour van het Plandeelgebied omvat. Zolang er geen geometrie is ingevoerd in de vorm van x,y-coördinaten, wordt dit hier gemeld. Indien er wel geometrie bekend is, worden achter Bounding Box de coördinaten van de linker bovenhoek en de rechter onderhoek aangegeven. Toevoegen Geometrie Geometrie wordt in de vorm van coördinaten (rijksdriehoek systeem) opgegeven. In de praktijk zal hiervoor in een CAD- of GIS applicatie een grens moeten worden getekend en geëxporteerd naar één van de drie in het venster genoemde (bestands)formaten. Afhankelijk van dit formaat kiezen we een van de opties (x,y) per regel, (y,x) per regel of (x y, x y) doorlopend. Als we alles hebben ingevoerd bevestigen we de invoer door op het groene vinkje rechtsonder in het scherm te klikken of annuleren we de procedure door op het rode min-teken te klikken. Klik op het groene vinkje om het Plandeelgebied te accepteren of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 45

46 Bewerken Plandeelgebied Om een Plandeelgebied aan te passen klikken we op het icoon Bewerk. Er wordt dan een nieuw venster Wijzigen deelgebied geopend, waarin we de gewenste aanpassingen kunnen doorvoeren. Dit venster is op de titel na gelijk aan het venster Toevoegen deelgebied en kent dientengevolge dezelfde opties als die welke bij Toevoegen deelgebied zijn beschreven. Verwijderen Plandeelgebied Om een Plandeelgebied te verwijderen klikken we op het icoon Verwijder. Er opent een herinneringsscherm. Klik op het groene vinkje om het Plandeelgebied te verwijderen of op het rode min-teken om de procedure af te breken. 46 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

47 Submenu Configuratie Plantype Over Plantype Plantype is een omschrijving van het type ruimtelijk instrument - bijvoorbeeld een bestemmingsplan dat in RoBeheer moet worden geadministreerd. RoBeheer kan overweg met alle ruimtelijke instrumenten die vallen onder het regime van de Wet ruimtelijke ordening en die dus voldoen aan de ro-standaarden 2008, maar beperkt zich niet hiertoe. Door Plantype te selecteren wordt de Plantype lijst geopend. In deze lijst zien we de Plantypen die al zijn ingevoerd. We kunnen een Plantype: toevoegen; bewerken of verwijderen; door met de muis op het gewenste icoon te klikken. Toevoegen Plantype Om een Plantype toe te voegen klikken we op het icoon Toevoegen. Een invoerscherm Toevoegen type opent. Geef hier een Code en een Naam op voor het nieuw te registreren Plantype. Klik op het groene vinkje om het Plantype te accepteren of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 47

48 Bewerken Plantype Om een Plantype te wijzigen klikken we op het icoon Bewerk. Een invoerscherm Wijzigen type opent. Voer hier uw aanpassingen in voor de velden Code en Naam. Klik op het groene vinkje om de wijzigingen voor Plantype te accepteren of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Verwijderen Plantype Om een Plantype te verwijderen klikken we op het icoon Verwijder. Een bevestigingsscherm Verwijder type opent. Klik op het groene vinkje om het Plantype te verwijderen of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Als het groene vinkje ontbreekt in het menu, betekent dit dat dit Plantype nog gerelateerd is aan één of meer planbestanden en dat er niets verwijderd mag worden. 48 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

49 Submenu Configuratie Plansoort Over Plansoort Plansoort is een term die binnen RoTotaal wordt gebruikt om een extra kenmerk van de aard van een Plan weer te geven. Het is dus geen planattribuut dat voortkomt uit de rostandaarden 2008 en wordt uitgewisseld via de GML. U kunt naar eigen wens of inzicht plansoorten definiëren. Door Plansoort te selecteren opent het venster Soort plannen lijst. In deze lijst zien we de Plansoorten die al zijn ingevoerd. We kunnen een Plansoort: toevoegen; bewerken of verwijderen; door met de muis op het gewenste icoon te klikken. Toevoegen Plansoort Om een Plansoort toe te voegen klikken we op het icoon Toevoegen. Een invoerscherm Toevoegen soort Plan opent. Geef hier een Naam op voor de nieuw te registreren Plansoort. Klik op het groene vinkje om de Plansoort te accepteren of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 49

50 Bewerken Plansoort Om een Plansoort te wijzigen klikken we op het icoon Bewerk. Een invoerscherm Wijzigen soort Plan opent. Voer hier uw aanpassingen in voor het veld Naam van de Plansoort. Klik op het groene vinkje om de wijzigingen voor Plantype te accepteren of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Verwijderen Plansoort Om een Plansoort te verwijderen klikken we op het icoon Verwijder. Een bevestigingsscherm Verwijder soort Plan opent. Klik op het groene vinkje om de Plansoort te verwijderen of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Als het groene vinkje ontbreekt in het menu, betekent dit dat deze Plansoort nog gerelateerd is aan één of meer planbestanden en dat er niets verwijderd mag worden. 50 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

51 Submenu Configuratie Planfase Over Planfases Een onderdeel van het functioneel applicatiebeheer is om de diverse processen binnen RoBeheer in te richten. Voor ieder Plantype moeten per Planfase de relevante processtappen en datavelden worden ingericht. Als het eigen werkproces in kaart is gebracht en de daarin te onderscheiden processtappen en gewenste of noodzakelijke data bondig zijn geformuleerd, kan dit proces per Plantype in RoBeheer worden vastgelegd. Door Planfase te selecteren opent het venster Planfase lijst. In deze lijst zien we de Plansoorten die al zijn ingevoerd. We kunnen een Plansoort: toevoegen; bewerken of verwijderen; omhoog verplaatsen; omlaag verplaatsen door met de muis op het gewenste icoon te klikken. Deze Planfase lijst toont alle planfases die in RoBeheer zijn vastgelegd. Per Planfase kan worden geselecteerd voor welk Plantype de aangemaakte fase van toepassing is. Bij Registratie van een bepaald plantype zijn vervolgens alleen de gekoppelde planfases beschikbaar. In de Planfase lijst wordt door middel van gekleurde blokjes getoond welke planfases aan welke plantypes zijn gekoppeld. Om onderscheid per Plantype aan te brengen wordt in het getoonde voorbeeld in de naamgeving van de fase gewerkt met een voorloopcode die overeenkomt met de Code die per Plantype is vastgelegd (zie Submenu Configuratie Plantype). Verplaatsen Planfase Als we een nieuwe planfase aanmaken zal deze onderaan de lijst worden ingevoegd. In de meeste gevallen zal dit niet de juiste positie van een fase binnen de lijst zijn. Met behulp van de iconen Naar boven of Naar beneden kunnen we een fase op de juiste plaats positioneren. Voor iedere verplaatsing moeten we een maal op het icoon klikken. Het is van belang om chronologisch de planfases op de juiste wijze te rangschikken, dat wil zeggen van boven naar beneden. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 51

52 Toevoegen Planfase Door op het icoon Toevoegen te klikken opent het venster Toevoegen fase. Code en Naam Een fase wordt vastgelegd onder een eigen Code en Naam. Het staat een organisatie vrij hiervoor een eigen systematiek toe te passen. Wel adviseren we om in de definitie duidelijk te maken bij welk Plantype een fase hoort. Type Selecteer hier voor welke Plantype(s) de aangemaakte Planfase geldt. Door tijdens het selecteren met de muis de CTRL-toets in te drukken, kunnen meerdere (afzonderlijke) Plantypes worden geselecteerd. Kleur Een fase wordt binnen RoBeheer getoond in de hier gedefinieerde kleur. Dit geld voor verbeeldingen van de plancontouren, maar voor de fasenaam, wanneer deze in beeld wordt genoemd. Een kleur word opgegeven met een hexadecimaal getal. In een hexadecimaal getalstelsel kennen we geen 10 cijfers (0-9), maar 16 cijfers (0-9, A-F) De letters A t/m F vertegenwoordigen de (decimale) cijfers 10 t/m 15. In het RGB kleursysteem wordt de kleur uitgedrukt in totaal zes cijfers. De eerste twee cijfers geven de hoeveelheid van de kleur rood aan, zo is FF0000 puur rood. De tweede twee cijfers geven de hoeveelheid van de kleur groen aan, zo is 00FF00 puur groen. 52 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

53 0000FF is tenslotte zuiver blauw. De zuivere zwarte, grijze en witte kleuren worden aangegeven met voor zwart, is een grijs, en FFFFFF is wit. Met deze codering kunnen 166 kleuren, dat wil zeggen 16,7 miljoen kleuren gecodeerd worden. Met behulp van de kleurenkiezer kunnen we met de muis een kleur bepalen door in het grote kleurvlak te klikken voor de juiste tint. Met de verticale gradatieschaal kunnen we van deze tint de gewenste intensiteit kiezen. De juiste hexadecimale waarde wordt dan in het veld Kleur ingevuld. Desgewenst kan de kleur ook decimaal worden ingevoerd op basis van RGB-waarde of HSB-waarde. HSB (van het Engels: Hue, Saturation, Brightness) is een model om kleuren te kunnen beschrijven. Het HSB-model wordt vaak gebruikt in computergebaseerd grafisch ontwerpen. De ontwerper kiest eerst de 'volle kleur' (hue) uit en kan daarna de andere twee nuances (saturation en brightness) aangeven. Deze werkwijze sluit gewoonlijk aan bij het ontwerpproces, waarbij de basiskleur bepalend is. Termijn In dit veld wordt de totale tijdspanne van de fase in dagen ingevuld. Notificatie termijn RoBeheer communiceert met de Gebruikers over het verstrijken van termijnen van fases en processtappen middels . Deze zogenaamde Notificaties ontvangen we graag ruim voor het verstrijken van de termijn. In dit veld kunnen we aangeven hoeveel dagen voor het aflopen van de fase deze Notificatie wordt verzonden. Het is aan te raden met de kleurkeuze rekening te houden met een eventueel kleurgebruik binnen de huisstijl en/of formulierenherkenning binnen uw organisatie. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 53

54 Vaste Processtappen Vaste processtappen komen voor een deel voort uit de wettelijke bepalingen, die aangeven dat we plannen moeten Waarmerken en Publiceren. Aan de vaste processtappen is een identificerende letter gekoppeld. Deze letter wordt in de Gebruikersinterface gebruikt om in een tijdbalk de vaste processtappen aan te duiden. a. Deze stap volg logisch uit het feit dat RoBeheer zelf geen bewerking op planbestanden uitvoert. Deze planbestanden moeten altijd binnen een fase worden geïmporteerd. Een gedetailleerde beschrijving van deze processtap vinden we in hoofdstuk op pagina 115. b. Een ruimtelijk Plan bestaat uit een verzameling bestanden. Om te kunnen bepalen of een Plan volledig is dient er een Geleideformulier bij het Plan te worden gevoegd. In dit Geleideformulier worden naast gegevens over het Plan en Bronhouder alle planbestanden benoemd. Om als ontvanger van te weten dat het Geleideformulier correct is en daadwerkelijk afkomstig is van de Bronhouder, wordt het Geleideformulier gewaarmerkt met een digitale handtekening. Een gedetailleerde beschrijving van deze processtap vinden we in hoofdstuk op pagina 124. c. Alle ruimtelijke plannen onder het regime van de Wro dienen op een openbare weblocatie ter beschikking te worden gesteld. Dit staat bekend als Publiceren. Bij het Publiceren worden alle planbestanden inclusief Geleideformulier en Manifest naar deze locatie gekopieerd. Een gedetailleerde beschrijving van deze processtap vinden we in hoofdstuk op pagina 129. Vaste Processtappen zijn altijd aan een fase gekoppeld. Niet in iedere fase echter zijn deze stappen ook echt noodzakelijk. Het is dan aan de projectleider die met het programma werkt te onderkennen dat de stap niet behoeft te worden uitgevoerd. De locatie waar plannen worden gepubliceerd moet bekend worden gemaakt bij de Nationale Index Planpublicatie. Over de wijze waarop dit moet plaatsvinden kunt u informatie inwinnen door een mail te sturen naar: Er is door VROM via de website van Geonovum een werkinstructie Valide digitale ruimtelijke plannen & Beschikbaar stellen opgesteld. Positie Vaste Processtappen binnen het werkproces Achter de Vaste Processtappen kunnen we een numerieke waarde selecteren. Deze waarde bepaald de Variabele Processtap waarvóór de Vaste Processtap in het werkproces moet worden ingevoegd. Vast a (2) b C (3) d 54 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

55 Variab el Process tap 1 Process tap 2 Process tap 3 Process tap 4 Variabele processtappen De Variabele Processtappen maken het mogelijk om het eigen werkproces te combineren met de juridische procedures en dit als één vast werkproces vast te leggen en te monitoren. Per fase kunnen we 10 Variabele Processtappen vastleggen. In combinatie met de Vaste Processtappen bestaat een fase dus maximaal uit 14 processtappen. Aan een Processtap wordt een termijn in dagen gekoppeld. Dit is de tijdspanne die deze Processtap binnen de Termijn van de gehele fase in beslag neemt. De Variabele Processtappen hebben binnen het werkproces logischerwijze een chronologische opbouw. Aangezien de Termijnen van de Processtappen geen seriële opbouw kennen, maar parallel verlopen, kan de feitelijke chronologische opbouw in een tijdbalk anders zijn dan in het procesoverzicht. FASE (30 dagen) Stap 1 (10 dagen) Stap 2 (6 dagen) Stap 3 (12 dagen) Stap 4 (3 dagen) Dagen 1 30 Het kan dus handig zijn om wanneer een Processtap 10 dagen vergt en deze stap uiterlijk op dag 30 van de Fase afgerond moet zijn, de Termijn voor deze stap op 30 te zetten. Zie Appendix C, Voorbeeld Fase-indeling Bestemmingsplan op pagina 143. Attributen Onder Attributen verstaan we reminders. Er zijn 10 velden beschikbaar voor opmerkingen die bij de Planfase horen en later in het menu Plan Detailgegevens van die Planfase weer terugkomen. Deze Attributen moet u dus zien als opmerkingen, die los staan van andere omschrijvingen binnen de menu s waarin ze worden vermeld. Attributen hebben enkel de taak te attenderen op zaken die moeten worden geregeld of ondernomen binnen een van de Processtappen. Klik op het groene vinkje om de nieuwe Fase te accepteren of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 55

56 Bewerken Planfase Door op het icoon Bewerk te klikken opent het venster Wijzigen fase. Op de titel na is dit formulier gelijk aan het venster Toevoegen fase. Dientengevolge geldt voor dit venster dan ook dezelfde beschrijving. Verwijderen Planfase Door op het icoon Verwijder te klikken opent een bevestigingsvenster Verwijder fase. Klik op het groene vinkje om de Plansoort te verwijderen of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Als het groene vinkje ontbreekt in het menu, betekent dit dat deze Fase nog gerelateerd is aan één of meer Plannen en dat er niets verwijderd mag worden. 56 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

57 Submenu Configuratie Bestand categorie Over Bestanden Hiervoor hebben we beschreven dat RoBeheer plannen kan monitoren en sturen door de verschillende stadia die kenmerkend zijn voor de procedures van ruimtelijke plannen. De basis voor de fases waar een Plan in kan verkeren zijn de onderliggende planbestanden. Deze planbestanden dienen dan ook te voldoen aan een groot aantal voorwaaden die zijn vastgelegd in de standaarden. Toch zijn er naast de voorgeschreven planbestanden ook legio documenten, s, rapporten, zienswijzen, inventarisaties, ondergronden, schetsen etc. etc., die voor het beleid dat we in het Plan willen vastleggen van belang zijn (geweest). Deze documenten/bestanden willen we dan ook bij de planfase waar ze een Rol spelen kunnen archiveren. RoBeheer biedt dan ook de mogelijkheid om alle gewenste bestanden bij een fase op te slaan en vanuit de Gebruikersinterface op te roepen. Alle bestanden komen in één map terecht en worden als een lijst in de Gebruikersinterface getoond. Om het overzicht te vergroten en bestanden gemakkelijk terug te kunnen vinden, kan er aan ieder bestand een categorie-label worden gekoppeld, waarop ook de sortering van de lijst kan worden bepaald. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 57

58 Door Bestand categorie te selecteren opent het venster Bestand categorie lijst.. In deze lijst zien we de Categoriën die al zijn ingevoerd. We kunnen een Categorie: toevoegen; bewerken of verwijderen; door met de muis op het gewenste icoon te klikken. Toevoegen Bestand categorie Door op het icoon Toevoegen te klikken opent het venster Toevoegen categorie. Code en Naam Vul een code en naam in. Het staat de Gebruiker vrij om hiervoor een eigen systematiek te voeren. Klik op het groene vinkje om de nieuwe Categorie te accepteren of op het rode min-teken om de procedure af te breken. 58 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

59 Bewerken Bestand categorie Door op het icoon Bewerk te klikken opent het venster Wijzigen categorie. Op de titel na is dit formulier gelijk aan het venster Toevoegen categorie. Dientengevolge geldt voor dit venster dan ook dezelfde beschrijving. Verwijderen Planfase Door op het icoon Verwijder te klikken opent een bevestigingsvenster Verwijder categorie. Klik op het groene vinkje om de Categorie te verwijderen of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Als het groene vinkje ontbreekt in het menu, betekent dit dat deze Categorie nog gerelateerd is aan één of meer (Plan)bestanden en dat er niets verwijderd mag worden Submenu Categorie Handboek BP Over handboek BP De RO-standaarden en met name de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen (SVBP), geven een gedetailleerd template waaraan bestemmingsplannen betreft structuur en verbeelding aan moeten voldoen. Hierin zijn alle toegestane objecten (bestemmingen, aanduidingen) beschreven en de wijze waarop ze binnen een bestemmingsplan moeten worden toegepast. Binnen de regels van de SVBP mag een Bronhouder specifieke bestemmingen en/of aanduidingen toevoegen. Ook kan het zijn dat een Bronhouder er voor kiest om bepaalde objecten uit de standaard niet in haar plannen toe te passen. Dergelijke wijzigingen ten opzichte van de standaard kunnen worden vastgelegd in een handboek bestemmingsplannen. Binnen RoBeheer kan een lijst worden bijgehouden van alle toegestane objecten binnen de standaard. Bij het importeren van een bestemmingsplan kan dan worden gecontroleerd of de in het Plan gebruikte objecten overeenkomen met de standaard van de Bronhouder. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 59

60 Door Handboek BP te selecteren opent een venster Handboek lijst. In deze lijst zien we de Objecten die al zijn ingevoerd. We kunnen een Object: toevoegen; bewerken of verwijderen; door met de muis op het gewenste icoon te klikken. Ook is het mogelijk om de lijst te importeren vanuit de tekenapplicatie RoPlan. Klik hiervoor op het icoon Importeren uit RoPlan. Toevoegen handboekobject Door op het icoon Toevoegen te klikken opent het venster Toevoegen handboek. Type Vul hier het type object in, waarbij gekozen kan worden uit de domeinlijst van het SVBP. Naam Geef hier een naam voor het object op volgens de naamconventie van het SVBP. Klik op het groene vinkje om het nieuwe Object te accepteren of op het rode min-teken om de procedure af te breken. 60 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

61 Bewerken handboekobject Door op het icoon Bewerk te klikken opent het venster Wijzigen handboek. Op de titel na is dit formulier gelijk aan het venster Toevoegen handboek. Dientengevolge geldt voor dit venster dan ook dezelfde beschrijving. Verwijderen handboekobject Door op het icoon Verwijder te klikken opent een bevestigingsvenster Verwijder handboek. Klik op het groene vinkje om de Categorie te verwijderen of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Als het groene vinkje ontbreekt in het menu, betekent dit dat dit handboekobject nog gerelateerd is aan één of meer plannen en dat er niets verwijderd mag worden. Importeren handboek uit RoPlan Door helemaal onderaan de Handboek lijst op het icoon Importeren uit RoPlan te klikken opent het venster Uploaden. Blader naar de locatie van het IMRO2008_BP.rxt bestand. Bij een standaard installatie RoPlan kunt u dit bestand vinden onder: C:\Program Files\Bentley\RoPlan2008\RoPlanAdmin2008 Klik op het groene vinkje om de upload uit te voeren. Bij het uploaden van een nieuw handboekbestand wordt de oude lijst gewist en overschreven. Een upload heeft dus alleen zin indien de lijst in RoPlan volledig is of geschikt is om als basis te gebruiken. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 61

62 6.3.3 Hoofdmenu Log Bij het in- of uitloggen, bij wijzigingen in de configureerbare opties of bij statusveranderingen, toevoegen, verwijderen, valideren, waarmerken en het opnemen in het manifest van plannen wordt er een regel in het logbestand opgenomen. In deze log worden naast de actie op een module ook de tijd en het ip-adres van de computer van waaruit de actie is ondernomen vastgelegd. 6.4 Afronden Functioneel Applicatiebeheer Indien de taken met betrekking tot het functioneel applicatiebeheer zijn afgerond kunnen we de interface verlaten door op Log uit in de menubalk te klikken. 62 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

63 Deel IV Dagelijks Gebruik Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 63

64 Hoofdstuk 7 RoBeheer 7.1 Gebruiksdoelen Het programma RoBeheer is ontwikkeld voor bedrijven en overheden die werkzaam zijn binnen het vakgebied van de ruimtelijke ordening en die ruimtelijke plannen in beheer hebben. Het volledige planproces behelst het opstellen (creëren) van plannen, het monitoren en sturen van de procedures (beheren) en het inzien en bevragen van deze plannen (raadplegen). Voor het creëren en raadplegen bevat het RoTotaal concept de modules RoCreëer (RoPlan en RoTekst) en RoPubliceer. RoBeheer is de module die in deze handleiding behandelet wordt. Robeheer neemt plannen op uit de creëer omgeving, begeleidt deze door de wettelijke en organisatiespecifieke procedures en publiceert plannen op een openbare webruimte van de Bronhouder. Mogelijke rollen/functies van Gebruikers zijn: medewerker ro, planjurist, projectleider, baliemedewerker e.d. 7.2 Inloggen RoBeheer is een web based programma. Om toegang te krijgen starten we daarom de Webbrowser. Het adres (url) voor RoBeheer hangt af van de specifieke locatie waar het programma is geïnstalleerd. Neem hiervoor contact op met uw systeembeheerder en noteer het adres hieronder. http(s)://admin. 64 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

65 Na het ingeven van het juiste adres presenteert RoBeheer het inlogscherm, waar u uw naam en wachtwoord kunt invoeren. Door op de knop Inloggen te klikken komen we in de Gebruikersomgeving. 7.3 Programmastructuur RoBeheer kenmerkt zich door z n logische opbouw, welke een virtuele afspiegeling is van de administratieve organisatie die de Gebruikers al kennen. Er zijn eigenlijk niet meer dan twee lagen in het systeem: die van de Basisgegevens en die van de Detailgegevens. Vandaar dat u ook door de gehele applicatie iconen terugvindt waarop u kunt klikken en die u dan direct (terug)voeren naar de pagina Basisgegevens of de pagina Detailgegevens. Van waaruit u weer doorklikt naar enig ander onderdeel van de applicatie. Basisgegevens Detailgegevens Een stappenplan begint op de Home-pagina, van waaruit u in maximaal 2 stappen naar alle functionaliteiten kunt doorklikken. In Deel III, Functioneel applicatiebeheer hebben we de menu-onderdelen Configuratie, Leden en Log behandelt. Je kunt zeggen dat de Gebruiker zich laat leiden door het menu item Plannen. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 65

66 7.4 Gebruikersomgeving Afhankelijk van de u toegekende Rechten, ziet u na het inloggen een scherm dat vergelijkbaar is met onderstaande afbeelding. Als voorbeeld ziet u hieronder het startscherm voor een Gebruiker met alle Rechten. Voor een Gebruiker met alleen raadpleegrechten ziet het startscherm er als volgt uit. In RoBeheer krijgt u alleen die opties voorgeschoteld waar u op grond van de u toegekende Rechten mee moet kunnen werken. Hierna beschrijven we de verschillende secties van het startscherm. 66 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

67 Titelbalk Links in de titelbalk zien we het logo van de applicatie. Rechts zien we wie er is ingelogd, het adres van de ingelogde medewerker en de CBS-code van de organisatie. Pull-down menu Dit menu is de belangrijkste voorziening om snel naar de verschillende functies binnen het programma te navigeren. Door de muisaanwijzer over een menu-item te bewegen opent er per item een extra menu met aanvullende opties. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 67

68 Welkomstscherm Standaard venster waarin de Gebruiker welkom wordt geheten en op hulpbronnen wordt geattendeerd. Notificaties RoBeheer houdt u als Gebruiker op de hoogte van het verlopen van processen of procedures via de . U hoeft hiervoor dus niet in RoBeheer ingelogd te zijn. Verlopen melding over de voortgand van het planproces. Aanstaande melding over het verstrijken van een termijn. Via de vergrootglazen kan direct naar de globale of detailinformatie van het plan worden genavigeerd. In het bovenste deel zien we de notificaties die we recent hebben ontvangen. In het onderste deel de notificaties die ons de komende dagen zullen worden toegezonden. 68 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

69 Registreer Plan alle planfiguren uit Wro/Bro en meer kunnen in RoBeheer worden opgenomen. Hoewel in RoBeheer geen plannen worden gemaakt, kan een Gebruiker wel vanuit RoBeheer een nieuw project starten. Hierbij kunnen vanuit de gemeente de planattributen worden bepaald en kan een plancontour worden bepaald. In de creëer-omgeving wordt vervolgens het Plan inhoudelijk afgerond, waarna de planbestanden weer in RoBeheer aan het Plan worden toegevoegd. Plannenlijst selecteren Plannenlijst selecteren is een dynamische sectie. Naarmate er plannen in verschillende fasen in RoBeheer voorkomen, zal voor iedere onderscheidende fase automatisch een regel in deze sectie worden toegevoegd. Voor iedere regel staan twee iconen. Met dit icoon wordt een plannenlijst met plannen van de gekozen fase geopend, waarbij zowel administratieve gegevens worden getoond als wel een overzichtskaart. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 69

70 Met dit icoon wordt een plannenlijst met plannen van de gekozen fase geopend, waarbij alleen administratieve gegevens worden getoond. Met deze optie kunnen we sneller door de voorraad navigeren, omdat de kaart niet hoeft te worden opgebouwd. Menu Menu is een directe manier om een aantal opties uit de pull-down menu s Plannen, Configuratie en Leden te selecteren. 70 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

71 Hoofdstuk 8 Plannenlijst 8.1 Over de Plannenlijst In dit hoofdstuk beschrijven we hoe u het plannenoverzicht kunt gebruiken om overzicht te houden van de planvoorraad. 8.2 Plannenlijst openen De Plannenlijst is vanuit het hoofdmenu Plannen te openen door op de optie Plannen lijst te klikken. Daarnaast kan in een groot aantal vensters van RoBeheer naar de Plannenlijst worden genavigeerd door het icoon Naar planlijst aan te klikken. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 71

72 Het venster Plannenlijst bevat de volgende secties Menubalk Via de menubalk kan naar andere onderdelen van het programma worden genavigeerd Filteropties Om het overzicht op de planvoorraad bij een grote hoeveelheid plannen te behouden is het mogelijk de data te filteren. Er zijn hiervoor drie filters die in combinatie kunnen worden gebruikt. Voor alle filters geldt dat er binnen een filter meerdere selecties mogelijk zijn. Houdt hiervoor de CRTL-toets ingedrukt terwijl u met de rechter muistoets de gewenste filteropties aanklikt Filter Type Standaard worden in de Plannenlijst alle plantypen getoond. Met Filter Type kunnen we selecteren welk type planinstrument we getoond willen zien Filter Fase Standaard worden in de Plannenlijst alle planfasen getoond. Met Filter Fase kunnen we aangeven dat we plannen van een of meer te onderscheiden fasen getoond willen hebben Filter Deelgebied De Plannenlijst toont standaard alle plannen uit de beheeromgeving die behoren bij de Plandeelgebieden waarvoor de aangemelde Gebruiker gemachtigd is (Zie hoofdstuk op pagina 37). We kunnen de planvoorraad filteren op één of meer Plandeelgebieden. In veel gevallen zal een Bronhouder maar één Plandeelgebied kennen. In dat geval wordt alleen het grondgebied van de Bronhouder getoond Raadpleeg datum In RoBeheer kunnen we de raadpleegdatum aanpassen. We kunnen met deze optie de planvoorraad in het verleden bekijken. Alle plannen die tot en met de ingestelde datum actueel zijn/waren binnen de voorraad worden dan getoond. Plannen doorlopen een aantal fasen. Als we bij Raadpleeg datum een datum in het verleden instellen, dan zien we de toen geldende plannen in de fase en versie die op de ingestelde datum van kracht waren. 72 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

73 Vervallen plannen weergeven Een Plan dat wordt vervangen door een nieuw Plan, hoeft niet uit de planvoorraad te worden verwijderd. Omdat het in de actuele planvoorraad geen Rol meer heeft kan de status van zo n Plan op Vervallen worden ingesteld. Zie hiervoor hoofdstuk 10.2 op pagina 94. Door de optie Vervallen plannen weergeven aan of uit te vinken, worden deze plannen wel of niet in de plannenlijst getoond. Wanneer we met de hiervoor beschreven optie Raadpleegdatum terug gaan in de tijd en op de ingestelde tijd was een inmiddels vervallen Plan actueel, dan zal dat Plan automatisch worden getoond. Vervallen plannen worden in het rood in de plannenlijst getoond Sortering De Plannenlijst kan gecombineerd op twee velden worden gesorteerd. Het eerste sorteringcriterium staat standaard ingesteld op Type, maar kan worden gewijzigd in Fase of Naam. Binnen de primaire sortering kan een tweede criterium worden bepaald op basis van dezelfde velden. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 73

74 8.2.8 Beeld Met de optie Beeld kunnen we kiezen of we de plannen lijst met of zonder kaartbeeld willen tonen of dat we alleen de kaart willen zien. Het voordeel van deze optie is dat een Gebruiker die alleen snel via de planlijst naar een Plan wil navigeren niet bij het tonen van de Plannenlijst hoeft te wachten tot het kaartbeeld is opgebouwd. Anderzijds biedt deze functie de mogelijkheid om de Plannenlijst naar eigen voorkeur te gebruiken Toepassen Alle wijzigingen in de filters, datum, sortering of beeld worden pas doorgevoerd nadat we de instellingen bevestigen. Klik hiervoor op het groene vinkje Managementrapportage Klik op het icoon Print lijst om een rapportage te genereren van alle plannen in de Plannenlijst op de bij Raadpleeg datum ingestelde datum. De instellingen van de Plannenlijst blijven van kracht gedurende de gehele sessie, maar gaan bij het uitloggen uit het programma verloren. 74 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

75 8.3 Gebruik van de Plannenlijst Naar Plan navigeren Vanuit de Plannenlijst kunnen we op twee manieren naar het gewenste Plan navigeren. Vanuit de lijst In de lijst worden voor iedere planregel de iconen Plan basisgegevens en Plan detailgegevens getoond. Door hier op te klikken wordt het Plan geopend en het venster met de gewenste opties getoond. Vanuit de kaart Door in de kaart met de muis binnen een Plan te klikken opent een venster met de fase en naam van het Plan. Ook hier staan voor deze regel de twee iconen iconen Plan basisgegevens en Plan detailgegevens. Hiermee kunnen we weer naar de overeenkomstige vensters binnen het Plan navigeren. Klik op dit icoon om de tekstballon te sluiten. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 75

76 8.3.2 Kaartopties De kaart in de Plannenlijst kunnen we naar behoefte aanpassen. We kunnen in- of uitzoomen op het kaartbeeld door te klikken op respectievelijk de PLUS of de MIN van het zoom-icoon dat rechtsboven in het kaartbeeld zichtbaar is. Door op de GLOBE te klikken wordt het kaartbeeld op het volledige Plandeelgebied ingesteld. Alternatief kan er worden in- of uitgezoomd door het scroll-wiel van de muis te gebruiken. Klik hiervoor in de kaart en beweeg het scroll wiel. Met de pijltjestoetsen, die ook rechtsboven in het kaartbeeld zichtbaar zijn, kunnen we het kaartbeeld verschuiven in de richting die de pijl aangeeft.. Alternatief kan in de kaart met de linker muistoets worden geklikt. Als we de muistoets ingedrukt houden verandert de cursor in een pijlkruis. Met de muistoets ingedrukt kunnen we nu het kaartbeeld verschuiven door de muis in de gewenste richting te bewegen. Rechtsboven in de kaart is een PLUS-teken zichtbaar. Door hier op te klikken opent een venster met beschikbare kaartlagen die we aan- of uit kunnen zetten door deze wel of niet te selecteren. Zie ook hoofdstuk WMS Base 1 / 3 op pagina 25 en WMS Overlay 1 / 3 op pagina 26 voor de instellingen van deze opties. Met de opties Contouren, Deelgebieden en Klik kunnen we de 76 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

77 Plancontouren, contouren van Plandeelgebieden en de visualisatie van de klik in de kaart aan- of uitzetten. Hoofdstuk 9 Plannen registreren 9.1 Over Plannen registreren Dit hoofdstuk beschrijft hoe plannen te registreren in RoBeheer en hoe de Rechten met betrekking tot die plannen zijn geregeld. Plan Rechten op pagina 39 ; Over toegekende Planrechten en hoe deze te wijzigen. 9.2 Administreren van een nieuw Plan Vanuit het hoofdmenu Plannen kiezen we de optie Registreer Plan. Het venster Registreer Plan wordt getoond, waarin we een keuze moeten maken voor het type Plan dat we willen toevoegen. Dit venster maakt ook onderdeel uit van de home-pagina voor een directe toegang. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 77

78 We kiezen in dit voorbeeld voor een bestemmingsplan door op het icoon Registreer Plan voor het gewenste Plantype te klikken.er opent dan een scherm Nieuw plan: Stap 1, waarin we een aantal basisgegevens van het Plan kunnen opgeven Nieuw plan: Stap 1 Fase Met het keuzemenu kunnen we een Planfase kiezen die voor het te registreren Plan van toepassing is. Zie voor het aanmaken en of aanpassen van de faselijst op pagina 51. Deelgebied Met het keuzemenu kunnen we een Plandeelgebied kiezen waaraan het te registreren Plan verbonden is. Zie voor het aanmaken en of aanpassen van Plandeelgebieden op pagina 44. Start datum Het veld Start datum staat standaard ingesteld op de systeemdatum van het moment, maar kan nog worden aangepast door op het kalendericoon te klikken en de gewenste datum te selecteren. 78 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

79 Eind datum Het veld Eind datum wordt na selectie van een Start datum automatisch ingevuld aan de hand van de instelling Termijn in de fase eigenschappen (zie Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 79

80 Toevoegen Planfase op pagina 52), maar kan ook worden aangepast door op het kalendericoon te klikken en de gewenste datum te selecteren. Notificatie datum Het veld Notificatie datum wordt na selectie van een Start datum automatisch ingevuld aan de hand van de instelling Notificatie termijn in de fase eigenschappen (zie op pagina 52), maar kan ook worden aangepast door op het kalendericoon te klikken en de gewenste datum te selecteren. Type Hier wordt het type Plan dat we bij aanvang van de registratie hebben gekozen getoond en is hier niet meer te wijzigen. Idn In dit veld wordt het planid opgegeven overeenkomstig de Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten (STRI) NL.IMRO.CBS code(4).alfanumeriek(1/18)-versiecode(4) Naam In dit veld wordt de naam van het ruimtelijke instrument ingevuld. Locatie naam Hier kan een nadere aanduiding van de geografische ligging van het Plan worden opgegeven. Aanleiding De reden welke heeft geleid tot het in werking zetten van de planprocedure kan hier kernachtig worden opgegeven. Projectleider Met behulp van de keuzelijst kan de projectleider voor dit Plan worden geselecteerd. Beleidsmatig verantwoordelijke overheid Hier vullen we in met welke overheidslaag we van doen hebben. De keuze bestaat uit: gemeentelijke overheid; deelgemeente/stadsdeel; provinciale overheid; nationale overheid. Naam overheid Hier geven we de naam van de beleidsmatig verantwoordelijke overheid op. Overheidscode In dit veld vullen we de viercijferige CBS code van de overheid in. Soort Plan In de lijst selecteren we de Plansoort, die de aard van het ruimtelijk instrument weergeeft. Voor meer informatie over Plansoorten zie hoofdstuk op pagina Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

81 De velden Idn, Naam, Beleidsmatig verantwoordelijke overheid, Naam overheid en Overheidscode worden bij het inlezen van de planbestanden automatisch vanuit de GML gevuld/overschreven. Klik op het groene vinkje om verder te gaan naar Stap 2 of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Na bevestiging wordt een venster getoond met de Planrechten voor het nieuw geregistreerde Plan Planrechten toekennen: Stap 2 Deze Planrechten worden overgenomen uit de Profielen waaraan een Gebruiker is gekoppeld. Zie voor uitleg over Profielen hoofdstuk op pagina 35. In dit venster kunnen de Rechten in afwijking van het Profiel worden aangepast. Met de functie Plan breed kan met één handeling alle rechten per lid worden aan- of uitgezet. Klik op het groene vinkje om de Planrechten toe te kennen en verder te gaan naar Stap 3. Na bevestiging wordt een venster getoond met de Mailrechten voor het nieuw geregistreerde Plan Mailrechten toekennen: Stap 3 Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 81

82 De verdeling Mailtechten wordt op een zelfde manier als Stap 2 opgesteld. De leden ontvangen per aangevinkte Planfase, notificatie s. Klik op het groene vinkje om de Mailrechten toe te kennen. Vanuit dit venster kunnen we verder navigeren naar: Basisgegevens Detailgegevens We hebben nu een Plan administratief aangemaakt binnen RoBeheer. Er is nog geen feitelijke Plan (planbestanden) opgenomen. Deze zullen we later bij de detailgegevens aan RoBeheer toevoegen. Zie hoofdstuk op pagina Controle aanmaak via plannen lijst Door vanuit het menu Plannen te kiezen voor Plannen lijst toont RoBeheer de planvoorraad, waar we een regel met het nieuw geregistreerde Plan aantreffen. 82 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

83 Meer informatie over het gebruik van de Plannen lijst vindt u in Hoofdstuk 8 op pagina 71 Notificaties 9.3 Over Notificaties De term Notificaties is al een paar keer in deze handleiding genoemd en beschreven. Een krachtige en belangrijke functie binnen RoBeheer is dat de Gebruiker via op de hoogte wordt gehouden van het verloop van een planprocedure. Voor het aflopen van een planfase of processtap wordt op een instelbaar moment een Notificatie aan de betrokken Gebruikers verzonden. Dit betekent dat ook als een Gebruiker een periode niet met het programma werkt (niet is aangemeld) deze Gebruiker toch op de hoogte wordt gebracht van belangrijke gebeurtenissen in een planprocedure waarbij deze Gebruiker betrokken is. Notificaties van processtappen worden met het procesnummer in de tijdbalk getoond. 9.4 Notificatielijst Naast de achterliggende en voorliggende notificaties die voor de aangemelde Gebruiker in het startscherm worden getoond, kan er een overzicht van de geregistreerde notificaties worden opgevraagd. Via het pull-down menu of de menusectie kunnen we kiezen voor Notificatie lijst. Er opent een venster Notificatie lijst, waarin we de verzonden notificaties binnen een instelbare periode worden weergegeven. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 83

84 De begin- en einddatum kunnen we instellen door via het kalendericoon een datum te selecteren. Standaard wordt de periode ingesteld op 1 maand voor de huidige datum en 1 maand na de huidige datum. Klik op het groene vinkje om de lijst aan te passen. Vanuit dit venster kunnen we verder navigeren naar: Basisgegevens Detailgegevens 84 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

85 Hoofdstuk 10 Basisgegevens 10.1 Basisgegevens openen Vanuit de vensters Planrechten, Mailrechten of vanuit de Plannen lijst kunnen we door op het icoon Plan basisgegevens te klikken naar het in RoBeheer geregistreerde Plan navigeren, waarbij we in de sectie basisgegeven uitkomen. Dit scherm bestaat uit vier secties met informatie over het Plan en de status hiervan Titelbalk Vanuit de Titelbalk kunnen we: naar de Plannenlijst navigeren of een compleet Plan verwijderen Verwijderen compleet Plan Klik op het icoon Plan verwijderen om het volledige Plan uit de beheeromgeving weg te halen. Klik op het groene vinkje om het Plan te verwijderen of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 85

86 Attributen Deze sectie bevat de informatie die we in hoofdstuk 9.2 op pagina 77 bij het registreren van het Plan hebben ingevoerd. Binnen deze sectie kunnen we: de Maillijst aanpassen; een mail versturen aan de planbreed geselecteerde Gebruikers en Maillijst aanpassen Handmatig een Notificatie toevoegen aan de Notificatielijst. Als we met de muisaanwijzer over het icoon Maillijst aanpassen bewegen worden de Gebruikers die planbreed mailberichten ontvangen getoond, waardoor we snel inzicht krijgen in deze Rechten. Door op het icoon te klikken opent het venster Maillijst van., waar we de Rechten kunnen aanpassen door met de muis op een vinkje of kruisje te klikken. Vanuit dit venster kunnen we verder navigeren naar: Planrechten Basisgegevens Detailgegevens Planrechten worden beschreven in hoofdstuk Planrechten. Bij vensters waar we door middel van vinkjes Rechten in of uit kunnen schakelen, worden deze aanpassingen direct naar de database geschreven. In dit soort vensters is het dus niet nodig om de wijzigingen te bevestigen Mail versturen Door op het icoon Verstuur mail te klikken wordt het mailprogramma opgestart met een nieuwe . Hierbij is het adresveld al ingevuld. Op deze wijze kan een projectleider snel aan bij het Plan betrokken medewerkers een boodschap toesturen. In het voorbeeld zien we Lotus Notes. Dit kan op uw computersysteem een andere oplossing zijn. Voor vragen hierover raadpleegt u uw systeembeheerder. 86 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

87 Notificatie toevoegen Door op het icoon Notificatie toevoegen te klikken opent een venster Maak een Notificatie, waarmee voor het betreffende Plan de planbreed gedefinieerde ontvangers een Notificatie kan worden aangemaakt die op de ingestelde datum aan de geselecteerde Gebruikers wordt toegezonden. Plannaam en Fase Deze velden zijn vast en kunnen niet worden gewijzigd. Verstuur datum Vul hier de datum in waarop de Notificatie verzonden moet worden. Notificaties worden op systeemniveau door Windows afgehandeld. Het tijdstip waarop deze taak wordt uitgevoerd is door uw systeembeheerder aanpasbaar. Standaard wordt hiervoor 7:00 uur ingesteld. Bericht De Notificatie kan 50 karakters lang zijn en wordt in dit veld ingevoerd. Selecteer alles Door deze optie aan- of uit te vinken worden ook de onderliggende Gebruikers allen aan- of uitgevinkt. De lijst Gebruikers is gelijk aan de Gebruikers die bij de mailrechten planbreed zijn geselecteerd. Klik op het groene vinkje om de Notificatie aan de notificatielijst toe te voegen of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 87

88 Relaties en geometrie Indien een Plan een relatie heeft met een ander Plan, dan wordt de relatie in deze sectie benoemd. Relaties kunnen zijn: Een Plan is een herziening of uitwerking van een eerder Plan. Binnen het plangebied bestaan nog nieuwere plannen die een wijziging of uitwerking betreffen van het huidige Plan. Als de gerelateerde plannen in RoBeheer aanwezig zijn gaan ze vooraf door de iconen voor basis- of detailgegevens en kunnen we van hier uit naar de betreffende plannen navigeren. Als de gerelateerde plannen niet aanwezig zijn zal er een rood kruis voor de plannaam zichtbaar zijn. Zolang we nog geen planbestanden hebben toegevoegd is het rechterdeel van deze sectie leeg. In dat geval kunnen de volgende knoppen zichtbaar zijn: Geen vectorpreview mogelijk Geen WMS preview mogelijk Zodra het Plan is toegevoegd zal hier een contour van het Plan worden getoond en kunnen we van hieruit een raadpleegmodule openen om het Plan inhoudelijk te bevragen en bekijken. Standaard kan een vectorpreview worden geselecteerd, waarbij in een raadpleegvenster de plankaart op basis van het GML-bestand wordt getoond. Indien er ook beschikt kan worden over de Spatial WMS Module, dan kan alternatief gekozen worden om het Plan op basis van WMS te raadplegen. WMS is een manier om kaarten via internet beschikbaar te stellen aan systemen of programma s. WMS view is alleen beschikbaar indien de additioneel verkrijgbare Spatial WMS Module is geinstalleerd. 88 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

89 Vector preview Klik op het icoon Preview vector om het Plan op basis van de GML in te zien. De basis voor de vector preview is de officiële plankaart in de vorm van een GMLbestand. Binnen RoBeheer wordt dit bewerkt voor presentatie en daarbij voorzien van een styling. Performance Dit onderdeel van RoBeheer stelt de hoogste eisen aan de gebruikte Webbrowser. Hoe groter een Plan, des te meer tijd kost het om het in de viewer te tonen. Moderne browsrs als Firefox en Safari verwerken deze grafische data sneller dan bijvoorbeeld Internet Explorer, waarvan versie 7 de ondergrens is. Bij veel grote plannen kan de Spatial WMS Module, waarmee data in RoBeheer beschikbaar wordt gemaakt voor andere systemen, ook interessant zijn om de performance van de interne viewer te verbeteren. De efficiëntere wijze waarop deze module omgaat met het opbouwen van plankaarten is hier debet aan. Navigatie Om terug te keren naar de plangegevens kunnen we weer gebruik maken van de iconen: Basisgegevens Detailgegevens Bij de verwijzing naar een gekoppelde tekst zien we een groen vlag-symbool. Dit betekent dat het bijbehorende bestand beschikbaar is en we de planregel kunnen openen. Een rode vlag betekent dat er wordt verwezen naar een bestand dat (nog) niet aanwezig is. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 89

90 WMS preview Klik op het icoon Peview WMS om het Plan op basis van WMS in te zien. Een WMS preview biedt naast een betere performance voor het inlezen van kaartgegevens ook meer mogelijkheden om de verbeelding in te richten naar de wettelijke en/of eigen richtlijnen. Zie ook informatie over WMS op pagina 26. Navigatie Om terug te keren naar de plangegevens kunnen we weer gebruik maken van de iconen: Basisgegevens Detailgegevens Bij de verwijzing naar een gekoppelde tekst zien we een groen vlag-symbool. Dit betekent dat het bijbehorende bestand beschikbaar is en we de planregel kunnen openen. Een rode vlag betekent dat er wordt verwezen naar een bestand dat (nog) niet aanwezig is. 90 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

91 Tijdbalk In de tijdbalk van de basisgegevens zien we de verschillende fases die het Plan heeft doorlopen op een tijdschaal afgebeeld. Als u de muispointer op de tijdbalk zet dan ziet u de Planfase code en start- en einddatum van deze Planfase. De Tijdsbalk heeft de kleur van de Fase en geeft aan op welk tijdstip Notificaties zijn (groen) of worden (rood) uitgestuurd. De notificatielijn met de letter f geeft aan op welk moment de Notificatie Termijn eindigt wordt uitgestuurd Zie Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 91

92 Toevoegen Planfase op pagina 52 voor de instelling van deze notificatietermijn Overzicht planfasen In het fase overzicht worden van onder naar boven de verschillende fasen die het Plan moet doorlopen in beeld gebracht. Toekomstige fasen zijn in een lichte tint beschreven. De bij deze fasen behorende datums worden bepaald aan de hand van de ingestelde termijnen bij de fasedefinities. Afgehandelde en actuele fasen zijn in een donkere tint beschreven. Per fase is te zien: Fasenaam Deze naam wordt in een vlak getoond met de kleur die aan de fase is toegekend. Zie Toevoegen Planfase 92 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

93 Toevoegen Planfase op pagina 52 voor de instelling van de kleur. Idn De identificatiecode van het Plan. Versie Het versienummer van het Plan. Start week-jaar Weeknummer en jaar waarin de fase is gestart. Start datum De exacte datum waarop de fase is gestart. Bewerkt door De Gebruiker welke de fase heeft aangemaakt. Voor iedere doorlopen en actuele fase is het icoon Detailgegevens voor de fasenaam zichtbaar. Door hier op te klikken opent een venster de detailgegevens van die fase. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 93

94 Verwijderen planfase/versie Voor de naam van de actuele fase is, afhankelijk van uw Rechten, het icoon Versie verwijderen zichtbaar. Versies/fasen worden in omgekeerde volgorde van aanmaak verwijderd. Klik op het groene vinkje om het Plan te verwijderen of op het rode min-teken om de procedure af te breken Bewerken Basisgegevens De informatie in de basisgegevens is door een gemachtigde Gebruiker aan te passen. Deze mogelijkheid wordt geboden vanuit de detailweergave van een Plan. Om vanuit het venster Basisgegevens naar het venster Detailgegevens te gaan klikken we op het icoon Plan detailgegevens, dat voor de actuele planfase zichtbaar is. Zie hoofdstuk op pagina 96 voor het aanpassen van de gegevens. 94 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

95 Hoofdstuk 11 Detailgegevens 11.1 Over Detailgegevens Met Detailgegevens wordt naast de Basisgegevens ook de specifieke informatie bedoeld over de fase waarin het Plan verkeert. Per fase kan worden bijgehouden welke processtappen zijn uitgevoerd en welke nog niet. Ook kunnen we via de Detailgegevens planbestanden en andere bestanden toevoegen en opvragen Detailgegevens openen Vanuit de diverse vensters of vanuit de Plannen lijst kunnen we door op het icoon Plan detailgegevens te klikken naar het in RoBeheer geregistreerde Plan navigeren, waarbij we in de sectie detailgegevens uitkomen. Naast de basisgegevens van het Plan bevat dit scherm gedetailleerde informatie over de status en voortgang van processen binnen een planfase. Ook bevat het detailscherm een sectie met de tot het Plan behorende bestanden Titelbalk Basisgegevens Vanuit de Titelbalk kunnen we: naar de Plannenlijst navigeren of de basisgegevens bewerken. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 95

96 Bewerken basisgegevens Door op het icoon Bewerk basisgegevens te klikken opent een venster Wijzigen basisgegevens. In dit scherm kunnen we de basis attributen aanpassen. Plan vervallen Een toevoeging ten opzichte van de bij de registratie (zie hoofdstuk 9.2 op pagina 77) van het Plan op te geven attributen is de optie Vervallen. Wanneer een Plan is vervangen door een ander Plan of wanneer het om een andere reden uit de procedure wordt gehaald, dan kunnen we dit Plan de status Vervallen geven. Het Plan wordt dan niet uit de voorraad verwijderd en blijft, mits de optie Vervallen plannen weergeven is ingeschakeld, vanuit de Plannenlijst beschikbaar voor raadpleging. Pas de gegevens in dit scherm aan. Klik op het groene vinkje om de wijzigingen te accepteren of op het rode min-teken om de procedure af te breken Attributen, Relaties en geometrie Deze secties zijn dezelfde als de overeenkomstige secties in het venster Basisgegevens. Voor de beschrijving zie de hoofdstukken en vanaf pagina Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

97 Tijdbalk In de Tijdbalk van de Detailgegevens zien we alleen de geselecteerde fase van het plan op een tijdschaal afgebeeld. Als u de muispointer op de tijdbalk zet dan ziet u de Planfase code en start- en einddatum van deze Planfase. De Tijdbalk heeft de kleur van de Fase en geeft aan op welk tijdstip Notificaties zijn (groen) of worden (rood) uitgestuurd. De notificatielijn met de letter f geeft aan op welk moment de Notificatie Termijn eindigt wordt uitgestuurd Zie Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 97

98 Toevoegen Planfase op pagina 52 voor de instelling van deze notificatietermijn Titelbalk Detailgegevens Vanuit de Titelbalk Detailgegevens kunnen we: naar het venster Basisgegevens navigeren of de Detailgegevens bewerken Bewerken Detailgegevens Door op het icoon Bewerk detailgegevens te klikken opent een venster Wijzigen detailgegevens. In dit scherm kunnen we een aantal detail attributen aanpassen. Niet alle attributen zijn hier handmatig aan te passen. Sommige attributen worden bij het inlezen van de plankaart (GMLbestand) automatisch uitgelezen en in de corresponderende velden ingevuld. Achter deze velden staat een waarschuwingsicoon. Door hierop te klikken krijgt u aanvullende informatie over het veld. Geleideformulier Met een groen vinkje of een rood kruis wordt aangegeven of het Geleideformulier is gecontroleerd of niet. Actieve GML Met een groen vinkje of een rood kruis wordt aangegeven of het GML-bestand is gevalideerd of niet. Status Dit veld bevat de actuele Fase van het Plan. Idn In het veld Idn wordt de planidentificatie opgenomen. Bij het registreren van een Plan kan dit worden ingevuld, maar bij het inlezen van een Plan wordt dit automatisch overschreven. Start datum 98 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

99 Het veld Start datum bevat de datum van het moment waarop de Planfase is begonnen, maar kan nog worden aangepast door op het kalendericoon te klikken en de gewenste datum te selecteren. Eind datum Het veld Eind datum wordt na selectie van een Start datum automatisch ingevuld aan de hand van de instelling Termijn in de fase eigenschappen (zie op pagina 52), maar kan ook worden aangepast door op het kalendericoon te klikken en de gewenste datum te selecteren. Notificatie datum Het veld Notificatie datum wordt na selectie van een Start datum automatisch ingevuld aan de hand van de instelling Notificatie termijn in de fase eigenschappen (zie op pagina 52), maar kan ook worden aangepast door op het kalendericoon te klikken en de gewenste datum te selecteren. Bewerkt door In het veld Bewerkt door is de naam van de Gebruiker die de Fase heeft aangemaakt opgenomen. Ondergrond In het veld Ondergrond is de bestandsnaam van de ondergrond waarop het Plan is ontworpen opgenomen. Dit veld wordt automatisch ingevuld. Besluitnummer Dit veld bevat het besluitnummer, zoals dat is toegekend. Het besluitnummer is alleen toegestaan en verplicht vanaf de planstatus vastgesteld. Verwijzing naar vaststellingsbesluit Dit veld bevat een Link naar de tekst van het vaststellingsbesluit en is dus ook toegestaan en verplicht vanaf de planstatus vastgesteld. RO-Online verbeelding In dit veld vult RoBeheer na het Publiceren de Link in naar het Plan op RO-Online. Aanvullende verbeelding In dit veld kan een Link worden opgenomen naar een aanvullende verbeelding binnen een eigen raadpleegomgeving. Variabele velden De onderste (maximaal 10) velden corresponderen met de velden die we bij het inrichten van de planfasen hebben ingesteld. Zie hiervoor ook hoofdstuk Attributen op pagina 55. Pas de gegevens in dit scherm aan. Klik op het groene vinkje om de wijzigingen te accepteren of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 99

100 Procesgegevens Fase In deze sectie kunnen we zien in welke fase een Plan verkeert, welke versie van het Plan actueel is en of alle gewenste processtappen zijn uitgevoerd of niet. Een gedetailleerde uitleg van deze sectie wordt in Hoofdstuk 12, Processen op pagina 112 gegeven Fase attributen Binnen deze sectie kunnen we: de Maillijst aanpassen; een mail versturen aan geselecteerde Gebruikers en Handmatig een Notificatie toevoegen aan de Notificatielijst. 100 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

101 Status Dit veld bevat de actuele Fase van het Plan. Idn Het veld Idn bevat de planidentificatie. Start datum Het veld Start datum bevat de datum van het moment waarop de Planfase is begonnen. Termijn Het veld Termijn bevat de periode in dagen die de totale fase in beslag neemt. Bewerkt door Het veld Bewerkt door bevat de naam van de Gebruiker die de Fase heeft aangemaakt. Ondergrond Het veld Ondergrond bevat de bestandsnaam van de ondergrond waarop het Plan is ontworpen. Besluitnummer Het veld Besluitnummer bevat vanaf de status Vastgesteld het nummer van het vaststellingsbesluit. Verwijzing naar vaststellingsbesluit Het veld Verwijzing naar vaststellingsbesluit bevat vanaf de status Vastgesteld een Link naar de tekst van het vaststellingsbesluit. RO-Online verbeelding Na het Publiceren wordt in het veld RO-Online verbeelding de verwijzing (URL) naar het Plan in de landelijke voorziening op ruimtelijkeplannen.nl getoond. Aanvullende verbeelding In het veld Aanvullende verbeelding kan een Link (URL) worden opgenomen naar een verbeelding van het Plan binnen een aanvullende eigen raadpleegomgeving (bijvoorbeeld RoPubliceer) Maillijst aanpassen Als we met de muisaanwijzer over het icoon Maillijst aanpassen bewegen worden de Gebruikers die in deze fase mailberichten ontvangen getoond, waardoor we snel inzicht krijgen in deze Rechten. Door op het icoon te klikken opent het venster Maillijst van., waar we de Rechten kunnen aanpassen door met de muis op een vinkje of kruisje te klikken. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 101

102 Vanuit dit venster kunnen we verder navigeren naar: Planrechten Basisgegevens Detailgegevens Planrechten worden beschreven in hoofdstuk 6. Bij vensters waar we middels vinkjes Rechten in of uit kunnen schakelen, worden deze aanpassingen direct naar de database geschreven. In dit soort vensters is het daarom niet nodig om de wijzigingen te bevestigen Mail versturen Door op het icoon Verstuur mail te klikken wordt het mailprogramma opgestart met een nieuwe . Hierbij is het adresveld al ingevuld. Op deze wijze kan een projectleider snel aan bij het Plan betrokken medewerkers een boodschap toesturen. In het voorbeeld zien we Lotus Notes. Dit kan op uw computersysteem een andere oplossing zijn. Voor vragen hierover raadpleegt u uw systeembeheerder Notificatie toevoegen Door op het icoon Notificatie toevoegen te klikken opent een venster Maak een Notificatie, waarmee voor het betreffende Plan de planbreed gedefinieerde ontvangers een Notificatie kan worden aangemaakt die op de ingestelde datum aan de geselecteerde Gebruikers wordt toegezonden Variabele velden Rechts naast de faseattributen worden de velden getoond die door de Gebruiker bij het inrichten van een fase zijn gedefinieerd. 102 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

103 Bestanden In RoBeheer worden uiteraard alle tot het Plan behorende bestanden opgenomen. Daarnaast is het mogelijk om allerhande voor de Planfase van belang zijnde bestanden (documenten, zienswijzen, onderzoeksrapporten etc.) in de beheeromgeving te archiveren. Wanneer op de computer van de Gebruiker de applicatie waarmee een bestand is aangemaakt is geïnstalleerd, dan kan een bestand vanuit de lijst worden geopend in die applicatie door op de bestandsnaam te dubbelklikken Titelbalk Bestanden Van de gearchiveerde bestanden worden vijf kenmerken getoond. Deze kenmerken vinden we als kop terug in de titelbalk. Bestand geeft de naam van het bestand weer. Categorie is een label dat we aan een bestand kunnen koppelen om op deze wijze bestanden te kunnen categoriseren. Datum geeft de datum weer waarop het bestand aan de Planfase is toegevoegd. Bewerkt door toont de naam van de Gebruiker die het bestand heeft gearchiveerd. Extra informatie is een aanvullende beschrijving of opmerking met betrekking tot het bestand. Naast de koppen van de kenmerken in de titelbalk staan een of meer sorteeropties. Hiermee kan de lijst op- of aflopend worden gesorteerd op basis van het betreffende kenmerk. Vanuit de Titelbalk Bestanden kunnen we: bestanden toevoegen of een plancontour toevoegen. Vanuit de lijst kunnen we: bestandsgegevens bewerken of een bestand verwijderen. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 103

104 Bestanden toevoegen Door op het icoon Voeg bestanden toe te klikken opent een venster waarin onder de basisgegevens van het Plan een sectie Uploaden wordt getoond. Er kunnen 10 bestanden tegelijk worden opgegeven om bij de Planfase te worden gearchiveerd. Door in het veldnaam of op de daarachter getoonde knop Bladeren te klikken wordt er een verkennervenster Bestand uploaden geopend. In dit venster kunnen we naar de bestandsmap navigeren en daar het gewenste bestand selecteren. De geselecteerde bestandsnaam wordt dan in het naamveld ingevuld. Voer deze acties eventueel voor alle 10 de bestandsvelden uit en Klik op het groene vinkje om de bestanden in te lezen of op het rode min-teken om de procedure af te breken. 104 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

105 Na bevestiging zal RoBeheer de bestanden inlezen en in een tijdelijke map plaatsen en een venster tonen waarin we nog aanvullende acties met betrekking tot de toe te voegen bestanden kunnen uitvoeren. Vervangen Indien een bestand met de geselecteerde naam al in het archief van de Planfase aanwezig is, dan kunnen we onder het kopje Vervangen? ervoor kiezen het bestand te overschrijven (Ja) of over te slaan (Nee). Categorie Onder Categorie kunnen we een label voor het bestand uit de lijst kiezen. Zie voor de definitie van deze labesl hoofdstuk op pagina 57. Extra info In dit veld kunnen we een beschrijving of opmerking met betrekking tot het bestand opnemen. Voer de gewenste acties uit en Klik op het groene vinkje om de bestanden in het archief te plaatsen of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Bij bevestiging toont RoBeheer de uitgevoerde acties. Vanuit dit venster kunnen we navigeren naar: Basisgegevens of Detailgegevens Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 105

106 Volledig Plan toevoegen De hiervoor beschreven methode om bestanden toe te voegen werkt goed voor kleine aantallen losse bestanden. Een volledig ruimtelijk plan kan vele tientallen bestanden omvatten. Hiervoor is de methode minder geschikt. Crotec adviseert daarom om alle planbestanden aan te bieden in de vorm van een gecomprimeerd bestand of map (ZIPformaat). RoBeheer is in staat zo n gecomprimeerd bestand uit te lezen en de bestanden aan bij de Planfase te archiveren. Om een gecomprimeerd bestand toe te voegen gaan we op dezelfde wijze te werk als bij het uploaden van individuele bestanden. Zorg dat in een gecomprimeerde map(zip-formaat) geen submappen zitten zodat alle bestanden rechtstreeks onder de gecomprimeerde map zitten, anders kan het bestand niet ingelezen worden in Robeheer Wanneer we vanuit RoBeheer een nieuw Plan starten zullen er in veel gevallen nog geen planbestanden voor handen zijn. Om toch de geografische ligging van het nieuwe Plan in de contourenkaart van RoBeheer te kunnen tonen, is er een mogelijkheid ingebouwd om zelf een plancontour te tekenen. Via deze weg is het ook mogelijk om een Plan conform de Praktijkrichtlijn PlanContour en PDF aan te maken IMRO2008 Plan Door op het icoon Voeg eigen contour toe (PRPCP) te klikken opent een venster waarin we een plancontour kunnen aanmaken. Vanuit dit venster kunnen we navigeren naar: Basisgegevens of Detailgegevens. 106 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

107 Om een contour toe te voegen gebruiken we de onderste drie opties in de rechter sectie van het scherm. Met de optie Navigeren en selecteren is het mogelijk om door de kaart te navigeren zonder dat en coördinaten worden vastgelegd. Hiermee kunnen we naar de juiste positie navigeren en zoomen door de muis te gebruiken. Alternatief kunnen hiervoor ook de navigatieknoppen linksboven in de kaart worden gebruikt. Tekenen plancontour De WMS ondergronden in het kaartbeeld worden door de kaartserver als rasterbestand aangeleverd. Hierop kan niet zoals bij een CAD-bestand als een soort magneet op een lijn- of puntelement in de kaart worden aangegrepen (snappen). Er kan dus alleen globaal worden getekend door visueel de positie zo goed mogelijk te bepalen. Teken de plancontour door de coördinaten met de linker muistoets aan te klikken. Na de derde klik merken we dat het vlak als een soort elastiekje met de nieuw ingegeven coördinaten vormt. Om het vlak af te ronden kunnen we bij het ingeven van het laatste coördinaat dubbelklikken met de linker muistoets of bij de laatste klik de Shift-toets op het toetsenbord ingedrukt houden. Er verschijnt dan een groen vinkje in beeld, waarme we de getekende contour kunnen opslaan in de Planfase. Klikken we op het icoon Terug naar Plan, dan zien we dat de net getekende contour zichtbaar is in de viewer. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 107

108 Gaan we naar de detailweergave van de Planfase dan zien we dat daar een GMLbestand aan de bestandenlijst is toegevoegd. Met deze visualisatie (die eigenlijk een vlak van een PCP-Plan is) is het voor de Gebruiker duidelijk waar het nieuwe Plan ligt. Uiteindelijk dient er een exacte contour te worden bepaald. Dit gebeurt in de CAD/GIS omgeving wanneer de plankaart wordt getekend. Zodra de officiële planbestanden worden ontvangen en ingelezen, dan wordt de GML weer overschreven en hebben we de exacte plancontour PlanContour en PDF (PCP) Aangezien de digitale verplichting geldt voor nieuwe plannen, kan dat betekenen dat pas in 2019 geheel Nederland is afgedekt met objectgerichte plannen. Tot 2019 zijn er nog vigerende bestemmingsplannen die vallen onder de oude WRO en dus niet in hun authentieke vorm objectgericht en digitaal zijn. Evenzo geldt dit voor plannen in het eerste jaar van de nieuwe Wro die wel digitaal moeten worden opgesteld maar waarvoor geen vormvereisten gelden. Qua dienstverlening naar de burger en het bedrijfsleven wil dat zeggen dat er pas in 2019 een volledig landsdekkend overzicht beschikbaar is van het vigerende ruimtelijke beleid. Een dergelijke termijn is in het kader van de dienstverlening (eoverheid/andere Overheid) ongewenst. Uiteraard kunnen gemeenten de onder de oude WRO vigerende ruimtelijke plannen digitaal en objectgericht maken. Dat heet achteraf IMRO-coderen. Dit vergt echter een grote inspanning. Het op basis van de objectgerichte plancontour toegang hebben tot de gescande planonderdelen wordt gezien als een goed alternatief. Dit alternatief wordt kortweg ook wel geduid als Plancontour & PDF. Hiermee zijn de gemeentelijk ruimtelijke plannen plat digitaal beschikbaar en te benaderen vanuit de geografische correcte ligging van het plangebied. Aangezien dit Plantype een eigen opbouw kent, die is vastgelegd in de Praktijkrichtlijn Plancontour & PDF (PRPCP) kan een PCP-Plan niet op dezelfde wijze worden behandeld als een normaal IMRO2008 Plan. Als we in RoBeheer een PCP-Plan willen opnemen, dan registreren we een Plan in de vigerende Planfase en vullen de gewenste attributen in. Het tekenen van het vlak gaat op dezelfde wijze als we hiervoor hebben beschreven. We vinken echter nu de te koppelen pdf-documenten aan waarmee er een koppeling 108 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

109 wordt gerealiseerd tussen de plancontour en de analoge verbeelding van de plankaart en de planteksten. Klik op het groene vinkje om de PCP-contour af te ronden en aan de Planfase toe te voegen of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Er is nu een volwaardir PCPpaln aangemaakt conform de Praktijkrichtlijk Plancontour en PDF. Wanneer we bij de planfase de gekoppelde PDF-bestanden inladen bij de Planfase dan kan het Plan binnen de applicatie worden bevraagd. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 109

110 Exacte contour in RoBeheer invoeren. Er zijn situaties denkbaar waarbij er wel behoefte is om een exacte contour op te geven bij een nieuw geregistreerd Plan. In RoBeheer is het niet mogelijk exact te tekenen. Om exact te tekenen moeten we gebruik maken van een CAD/GIS omgeving. Vanuit dergelijke tekenomgevingen zijn er mogelijkheden om de coördinaten van een getekende contour beschikbaar te krijgen door coördinaten te exporteren of door deze te kopiëren uit een geschikt uitvoerbestand. Hieronder zien we een deel uit een willekeurig GML bestand. De coördinaten van het bestemmingsplangebied dat we willen overnemen in RoBeheer zijn gemarkeerd. De coördinaten in het GML-bestand zijn in paren x,y-coördinaten binnen het Rijksdriehoekstelsel opgenomen. Om een exacte plancontour toe te voegen kiezen we nu voor de optie Coördinaten importeren. Er worden nu een aantal extra opties zichtbaar: Een invoerbox waar we coördinaten kunnen invullen; een keuzemogelijkheid voor het geometrie formaat (de wijze waarop de x,y coördinaten zijn gerangschikt). Binnen een GML-bestand zijn de x- en y coördinaten zijn als één stroom door een spatie van elkaar gescheiden gedefinieerd. We moeten dan ook de laatste optie kiezen. 110 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

111 We plakken de selectie coördinaten in het daarvoor bedoelde invoervak en Klikken op het groene vinkje om de contour af te ronden en aan de Planfase toe te voegen of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Na selectie creëert RoBeheer een GML-bestand, dat aan de bestandenlijst van de Planfase wordt toegevoegd en dan ook direct in de viewer zichtbaar wordt. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 111

112 Hoofdstuk 12 Processen 12.1 Over Processen Om een ruimtelijke Plan vanaf initiatief tot beleid te maken dienen we een groot aantal wettelijke regels te volgen, waardoor inhoudelijke afstemming met belanghebbenden wordt gewaarborgd. Daarnaast zullen er binnen en buiten de organisatie van de beleidsmatig verantwoordelijke overheid, werkzaamheden moeten worden uitgevoerd of beslissingen genomen. Processen in het kader van RoBeheer zijn dan ook een combinatie van juridische procedures en werkprocessen Juridische procedure Een belangrijke basis voor het inrichten van processtappen is de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Hierin worden procedures voor het planproces gekoppeld aan tijdlimieten. Het is dus zaak om voor de officiële procedure een overzicht te hebben van de status van een Plan. Bijvoorbeeld, in welke procedurefase is een Plan en zijn de hiervoor noodzakelijke stappen tijdig afgerond. Voorbeeld procedureschema voor het bestemmingsplan. Bron: planprocessen.nl Werkprocessen Aan ruimtelijke plannen wordt gewerkt. Plankaarten worden getekend en planteksten opgesteld. Er vindt inhoudelijk overleg plaatst met diverse belanghebbenden, burgers worden geïnformeerd etc. Dit alles vraagt inzet van interne en externe partijen. Deze inzet vertaalt zich in een werkproces, waarvan de uit te voeren activiteiten of te nemen beslissingen in een standaard stappenplan kunnen worden vastgelegd. Een dergelijk stappenplan zal per organisatie verschillen en vergt dus een gedegen onderzoek van de eigen wijze van werken. 112 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

113 12.2 Omgaan met fasen en processen Voor de gemiddelde eindgebruiker zullen de processen binnen een fase van een Plan een vast gegeven zijn. Zie voor de wijze waarop deze processen worden ingericht hoofdstuk op pagina Filtering fasen via Planrechten Door gebruik te maken van de Planrechten in de Gebruikersprofielen kunnen we voor een aantal onderdelen van het programma wel een filtering binnen de beschikbare fasen bereiken. In principe wordt door middel van Planrechten geregeld of een Gebruiker attributen binnen een fase mag aanpassen. Bijvoorbeeld bij het registreren van een nieuw Plan, worden de fasen waar de aangemelde Gebruiker geen wijzigingsrechten heeft, niet in de keuzelijst getoond. Om toch overzicht te kunnen houden is het van belang dat we de fasen per Plantype kunnen onderscheiden door bijvoorbeeld de naam te laten voorafgaan door de code van het Plantype. Bijvoorbeeld: BP_ONTWERP voor een bestemmingsplan of PB_VASTSTELLING voor een projectbesluit. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 113

114 12.3 Toepassingsbereik processen Een fase is een reeks processtappen. Deze processtappen zijn dan ook beperkt tot de fase waarbinnen ze zijn beschreven. Per fase kunnen er maximaal 10 processtappen worden vastgelegd. Wanneer er behoefte is aan meer processtappen, dan moet een fase worden opgedeeld in meerdere subfasen Processen Processen worden onderscheiden in vaste en variabele processen. Onder de vaste processen worden gerekend: a. Plan valideren; b. Plan waarmerken en c. Plan beschikbaar stellen. Variabele processen kunnen door de Gebruiker zelf worden gedefinieerd. De volgorde waarmee de vaste en variabele processen onder de Derailgegevens van een fase worden getoond wordt bij de definitie van een fase bepaald. Zie hiervoor hoofdstuk onder Vaste Processtappen op pagina 54. Vaste processen worden gekenmerkt door een letter en de variabele processen met een cijfer. Deze cijfers en letters worden ook bij de notificaties in de tijdbalk getoond. Het rode kruis voor een processtap geeft aan dat deze nog niet is voltooid. Wanneer de processtap is afgerond wijzigt het rode kruis in een groen vinkje. Met een muisklik op dit icoon wordt de bij het icoon behorende processtap bewerkt. Met een muiskik op dit icoon wordt de bij het icoon behorende vaste processtap bewerkt Vaste processen Van de vaste processen is alleen stap Plan Valideren voor alle fasen en alle plannen ook echt een noodzakelijk proces. In de huidige versie 1.4 van het programma is het niet mogelijk per fase de toepassing van de vaste processtappen in te stellen. Alle vaste stappen krijgen dus altijd een plaats in de procesgang en kunnen dan ook, indien niet van toepassing, wel worden afgevinkt. 114 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

115 Plan Valideren Plan Valideren is een stap waarmee iedere fase begint. Een nieuwe fase betekent nieuwe planbestanden. Ook wanneer een Plan ongewijzigd van fase verandert, denk aan een ongewijzigde vaststelling, moeten de bestanden opnieuw worden ingelezen. Immers, een nieuw versienummer betekent een ander Planidentificatiecode omdat het versienummer hiervan deel uit maakt. Alle Planbestanden krijgen dan ook een andere naam en in de GML (digitale plankaart) zullen de verwijzingen vaak aangepast worden. Door te klikken op het icoon Plan Valideren opent het venster met dezelfde naam. Geleideformulier Indien bij het importeren van de planbestanden een Geleideformulier wordt herkend, dan wordt er een groen vinkje vooraan de regel geplaatst en de naam van het Geleideformulier wordt achter Bestand weergegeven. Een rood kruis geeft aan dat het bestand niet is aangetroffen. Achter Bron wordt de IMRO versie van het Plan getoond. Een groene vink voor Validatie geeft aan dat er geen fouten zijn geconstateerd. Een rood kruis geeft aan dat er wel fouten zijn gevonden en het Geleideformulier niet strookt met de meegeleverde bestanden. Door te dubbelkilikken op de bestandsnaam kan het Geleideformulier in een venster worden bekeken. Hierbij opent een venster waarin wordt gevraagd of u Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 115

116 het bestand wilt openen met een geschikte applicatie of dat u het bestand wilt opslaan. Het voorbeeld hiernaast wordt getoond vanuit Firefox. In een andere browser kan ook dit venster anders zijn vormgegeven. Door Openen met.. te selecteren en op OK te klikken wordt de inhoud van het Geleideformulier getoond. Bestanden genoemd in het Geleideformulier RoBeheer kijkt bij het openen van deze processtap of de bestanden die in het Geleideformulier worden genoemd ook daadwerkelijk zijn meegeleverd. Met een groene of rode vlag wordt aangegeven dat het genoemde bestand wel of niet is aangetroffen. GML 116 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

117 Indien bij het importeren van de planbestanden een digitale plankaart (GML) wordt herkend, dan wordt er een groen vinkje vooraan de regel geplaatst en de naam van het GML-bestand wordt achter Bestand weergegeven. Een rood kruis geeft aan dat het bestand niet is aangetroffen. Door te dubbelkilikken op de bestandsnaam kan het GML-bestand in een venster worden bekeken. Hierbij opent een venster waarin wordt gevraagd of u het bestand wilt openen met een geschikte applicatie of dat u het bestand wilt opslaan. Het voorbeeld hiernaast wordt getoond vanuit Firefox. In een andere browser kan ook dit venster anders zijn vormgegeven. Door Openen met.. te selecteren en op OK te klikken wordt de inhoud van het Geleideformulier getoond. Achter Bron wordt de IMRO versie van het bestand getoond. Een groene vink of rood kruis vooraan de regel Validatie geeft aan dat het GML-bestand wel of niet is gevalideerd. Bestanden genoemd in het GML bestand Het GML-bestand bevat alle ruimtelijke planobjecten met bijbehorende attributen. Een van die attributen kan een verwijzing naar planregel of toelichting zijn. RoBeheer leest het GML-bestand en kijkt of de bestanden waarnaar wordt verwezen ook daadwerkelijk zijn meegeleverd. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 117

118 Met een groene of rode vlag wordt aangegeven dat het genoemde bestand wel of niet is aangetroffen. Indien uit een controle van het Geleideformulier en het GML-bestand blijkt dat de levering niet compleet is, dan moet met de leverancier van het Plan worden overlegd over toezending van de ontbrekende bestanden. Geadviseerd wordt om in voorkomend geval een nieuw en volledig Plan te leveren in de vorm van een ZIP-bestand. Handboek Een Bronhouder kan een handboek opstellen waarin naast beleidsmatige keuzen die specifiek zijn voor de eigen organisatie, ook een lijst is opgenomen van bestemmingen en aanduidingen die voor die Bronhouder van toepassing zijn. Uitgangspunt voor bestemmingsplannen is de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen (SVBP). Hierop kunnen specifieke aanvullingen worden beschreven of juist niet gewenste planobjecten worden weggelaten. Door op het icoon Toon Handboek te klikken opent een venster Handboek lijst, waarin alle namen van geaccepteerde planobjecten opgenomen zijn. Deze lijst kan handmatig worden bijgehouden. Klik op het icoon Bewerk om een regel uit het handboek aan te passen. Er opent dan een venster Wijzigen handboek, waarin we de gewenste aanpassingen kunnen registreren. Klik op het groene vinkje om de wijzigingen te accepteren of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Klik op het icoon Verwijder om een regel uit het handboek weg te halen. Er opent dan een venster Verwijder handboek met een omschrijving van het geselecteerde object. Klik op het groene vinkje om de verwijdering te accepteren of 118 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

119 op het rode min-teken om de procedure af te breken. Klik op het icoon Toevoegen onderaan de lijst om een regel aan het handboek toe te voegen. Type In het veld Type vullen we het soort object in. Voor een bestemmingsplan hebben we de keuze uit: Bestemmingsplangebied, Bouwaanduiding, Bouwvlak, Dubbelbestemming, Enkelbestemming, Figuur, Functieaanduiding, Gebiedsaanduiding en Maatvoering. Naam In het veld Naam geven we de exacte naam van het object in. Hierbij moeten we de naamconventies uit de SVBP respecteren. Geldt voor CBS Het veld Geldt voor CBS is van toepassing bij installaties waar meerdere organisaties met een eigen CBS-code in één omgeving worden onderhouden. Per organisatie kunnen op deze manier eigen definities worden opgenomen binnen één handboeklijst. Door het veld leeg te laten geldt de nieuwe regel voor alle organisaties binnen de beheeromgeving. Klik op het groene vinkje om de nieuwe regel te accepteren of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Samenwerking met RoPlan tekenomgeving Wanneer men naast RoBeheer ook de beschikking heeft over RoPlan, de objectgerichte IMRO-tekenmodule, dan kan deze lijst ook vanuit de tekenomgeving worden geïmporteerd. Met een klik op het icoon Importeren uit RoPlan opent een venster Uploaden waarin we classificatielijst uit de tekenomgeving kunnen selecteren. Met de knop Bladeren openen we een venster waarmee we naar het gewenste bestand (RXT-extentie) kunnen navigeren. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 119

120 Ook hier kunnen we in het veld Dit handboek geldt voor de volgende CBS-code aangeven voor welke organisatie binnen de beheeromgeving (indien van toepassing) dit handboek geldig is. Klik op het groene vinkje om de import vanuit RoPlan te starten. Valideren Een knop onder GML is nog niet benoemd. Dit betreft de knop Valideren. Met Valideren wordt bedoeld een toets of het Plan voldoet aan de technische vereisten die in de ROstandaarden zijn vastgelegd. Hiervoor moet het Plan worden aangeboden aan de Validator, een landelijke voorziening op ruimtelijkeplannen.nl. RoBeheer biedt achter de schermen het Plan aan de Validator aan en geeft de resultaten terus aan de Gebruiker. U hoeft dus niet het programma te verlaten. Om een GML-bestand te Valideren klikken we op het icoon Valideer GML.. We zien in beeld dat er een verbinding met de Validator wordt gemaakt. Het validatieproces kan enige tijd in beslag nemen. Daarna worden de resultaten getoond. 120 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

121 Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 121

122 Indien het Plan valide wordt bevonden kunnen we de optie Gevalideerd aanvinken en eventueel een aangepaste validatiedatum kiezen. In het veld Extra informatie kan desgewenst een opmerking worden opgenomen over de validatie. Klik op het groene vinkje om de validatie af te ronden of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Afronden proces Planbestanden Als afronding van deze processtap moeten we nu nog een vinkje plaatsen achter Gevalideerd. Ook hier kunnen we eventueel de datum aanpassen en een opmerking opnemen. Validatie van het Geleideformulier wordt beschreven in hoofdstuk op pagina 124. Klik op het groene vinkje om de processtap af te ronden of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Vanuit dit venster kunnen we navigeren naar: Basisgegevens of Detailgegevens. Kiezen we voor Detailgegevens dan zien we dat de processtap Plan Valideren de status afgerond heeft gekregen. 122 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

123 Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 123

124 Plan Waarmerken Door te klikken op het icoon Bewerk opent het venster Geleideformulier Waarmerken, Attributen en Supplementen en Geleideformulier Bewerken. Vanuit de titelbalk van dit venster kunnen we navigeren naar: Basisgegevens of Detailgegevens. Daaronder wordt met een groene vink of een rood kruis aangegeven of het: Geleideformulier is gewaarmerkt of niet. Geleideformulier aanwezig is. Indien aanwezig, dan wordt de bestandsnaam getoond. Van het waarmerkproces wordt een logbestand bijgehouden. Zolang er nog niet is gewaarmerkt is er geen logbestand aanwezig. Attributen en Supplementen Het mogelijk om als bronhouder, conform de STRI 2008 (Ro-Standaarden), referenties naar een Startpagina (internetpagina over het ruimtelijke instrument als startpunt van de verbeelding) en CSS bestanden (Cascading Style Sheets die de opmaak van HTML bestanden verzorgen) toe te voegen aan het Geleideformulier. 124 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

125 Daarnaast kan bepaald worden of de geldigheid van het instrument volledig in het verleden ligt (Plan historisch=true), of dat het een recente versie van het instrument is (Plan historisch=false). Door te klikken op het icoon Supplementen bewerken opent het venster Geleideformulier Atributen en Supplementen. Plan Historisch-attribuut Het Plan Historisch-attribuut wordt in een door RoBeheer aangemaakt Geleideformulier automatisch op false gezet. Dat wil zeggen dat het geen historsich plan is. Wordt dit attribuut op true gezet dan ziet Ruimtelijkeplannen.nl het instrument als niet langer geldig. Het plan zal daarna niet meer zichtbaar zijn op de website. Klik op het groene icoon om de planhistorie te wijzigen Startpagina supplement genoemd in het Geleideformulier Een start(internet)paginga kan als supplement worden opgenomen in het geleideformulier. Deze internetpagina fungeert als een startpunt van de plan verbeelding voor Ruimtelijkeplannen.nl of als verwijzing naar het plan op de gemeentelijke website (dit is overigens geen verplichting). Er kan maximaal één Startpagina worden opgenomen in het Geleideformulier. De groene vlag voor de bestandsnaam geeft aan dat de opgegeven Startpagina een bestand uit de toegevoegde dataset is. Het gele informatiebord geeft aan dat de opgegeven Startpagina niet een bestand uit de de toegevoegde dataset is, maar een externe pagina. Door het bestand te selecteren (aanvinken) kan de Startpagina uit het geleideformulier worden verwijderd. Klik op het icoon Geselecteerde bestanden verwijderen onder de Startpagina om deze uit het Geleideformulier te halen. Startpagina supplement NIET genoemd in het Geleideformulier Wanneer er een foutieve, of nog geen Startpagina is opgenomen in het geleideformulier, kan deze worden toegevoegd door één van de bestanden uit de dataset te selecteren. Alleen.html bestanden uit de toegevoegde dataset, zijn via een pulldown-menu hiervoor beschikbaar. Ook is er de mogelijkheid om Startpagina op te nemen die niet is toegevoegd als onderdeel van de dataset. Deze externe pagina kan in de lege regel worden ingevoerd. In te vullen formaat is: Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 125

126 Door het een bestand uit het pulldown-menu, of de externe pagina te selecteren (aanvinken) kan de Startpagina aan het geleideformulier worden toegevoegd. Klik op het icoon Geselecteerde bestanden toevoegen onder de te selecteren bestanden om deze in het Geleideformulier op te nemen. CSS-Supplementen genoemd in het Geleideformulier Cascading Style Sheets (afgekort tot CSS) is een manier om de vormgeving voor een serie webpagina's in één keer vast te leggen. De informatie over de vormgeving kan in het document zelf staan, maar ook in een extern document. Een dergelijk apart (extern) document wordt ook wel stylesheet genoemd. Een stylesheet biedt de mogelijkheid inhoud en vormgeving van een document van elkaar te scheiden en op die manier een consistente vormgeving over meerdere documenten te bereiken. Dergelijke CSS-bestanden worden, conform de RO-Standaarden, niet geaccepteerd als planonderdeel en worden dus niet geimporteerd door Ruimtelijkeplannen.nl. Wel kan er in het Geleideformulier worden verwezen naar een CSS-supplement. Om zo toch de gewenste stijling aan de webpagina s van de planteksten te geven. In een door RoBeheer aangemaakt Geleideformulier worden CSS-bestanden uit de toegevoegde dataset automatisch als verwijzing opgenomen. Bij het beschikbaarstellen van het plan worden deze CSS-bestanden vervolgens ook meegepubliceerd naar de weblocatie. Ook is het mogelijk om een naar Supplementen op een externe locatie te verwijzen. De groene vlag voor de bestandsnaam geeft aan dat het opgegeven Supplement een bestand uit de toegevoegde dataset is. Het gele informatiebord geeft aan dat het opgegeven Supplement niet een bestand uit de de toegevoegde dataset is, maar een Supplement op een externe locatie. Door het bestand te selecteren (aanvinken) kan het Supplement uit het geleideformulier worden verwijderd. Selecteer alles werkt als een aan/uitschakelaar voor alle bestanden die niet in het Geleideformulier worden genoemd. Klik op het icoon Geselecteerde bestanden verwijderen onder de Supplementen om deze uit het Geleideformulier te halen. CSS-Supplementen NIET genoemd in het Geleideformulier Wanneer RoBeheer CSS-bestanden uit een toegevoegde dataset aantreft die niet in het Geleideformulier worden genoemd, dan worden deze hier getoond. Dit is het geval wanneer er in RoBeheer een Geleideformulier is toegevoegd met daarin geen of externe Supplementen. Deze CSS-bestanden kunnen als nog worden toegevoegd. Ook is er de mogelijkheid om zelf verwijzingen naar externe Supplementen op te nemen in Geleideformulier. Verwijzingen naar deze externe Supplementen kunnen in de lege regel worden ingevoerd. In te vullen formaat is: 126 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

127 We kunnen de gewenste CSS-bestanden weer selecteren door ze aan te vinken. Ook hier werkt Selecteer alles als een aan/uitschakelaar voor alle CSS-bestanden die niet in het Geleideformulier worden genoemd. Klik op het icoon Geselecteerde bestanden toevoegen onder de bestandenlijst om deze bestanden in het Geleideformulier op te nemen. Vanuit dit venster kunnen we navigeren naar: Basisgegevens Detailgegevens of terug naar Plan waarmerken Indien de leverancier van een ruimtelijk instrument ook een Geleideformulier meelevert, is het van belang om te controleren of de verwijzingen naar externe Supplementen kloppend zijn. Vaak zijn deze fictief, aangezien de weblocatie voor het intrument niet bekend is bij de leverancier. Onderdelen genoemd in het Geleideformulier In principe bevat het Geleideformulier alle bestandsnamen van het volledige juridische Plan. Indien hiervoor een reden is kunnen bestanden worden verwijderd uit het Geleideformulier door deze te selecteren (aanvinken). Selecteer alles werk als een aan/uitschakelaar voor alle bestanden in het Geleideformulier. Klik op het icoon Geselecteerde bestanden verwijderen onder de bestandenlijst om deze bestanden uit het Geleideformulier te halen. Onderdelen NIET genoemd in het Geleideformulier Wanneer RoBeheer bestanden aantreft die niet in het Geleideformulier worden genoemd, dan worden deze hier getoond. In het getoonde voorbeeld kan het zijn dat een aantal regels en/of andere tekstdelen worden benaderd vanuit een index pagina. De index pagina is dan gekoppeld in de GML, maar de feitelijke tekstbestanden niet. De opsteller van het Plan zou dit correct in het Geleideformulier moeten verwerken. Als dit niet is gebeurd wordt dat in dit scherm dus zichtbaar. We kunnen de gewenste bestanden weer selecteren door ze aan te vinken. Ook hier werkt Selecteer alles als een aan/uitschakelaar voor alle bestanden die niet in het Geleideformulier worden genoemd. Klik op het icoon Geselecteerde bestanden toevoegen onder de bestandenlijst om deze bestanden in het Geleideformulier op te nemen. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 127

128 Het hoeft niet alleen een correctie van een omissie in het Geleideformulier te zijn. Deze optie is ook van toepassing als de Bronhouder onderzoeksrapporten wil toevoegen (bijvoorbeeld als bijlage bij de toelichting). Klik op het icoon Geleideformulier Waarmerken om het waarmerkproces te starten of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Na het Waarmerken wordt de status in het scherm aangepast. Door te klikken op de tekst Logfile bij Waarmerken Geleideformulier kunnen we zien hoe het waarmerkproces is verlopen. 128 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

129 Plan beschikbaarstellen (automatisch) Door te klikken op het icoon Bewerk opent het venster Plan beschikbaarstellen. Vanuit de titelbalk van dit venster kunnen we voor het actuele Plan navigeren naar de Basisgegevens of Detailgegevens. Daaronder wordt met een groene vink of een rood kruis aangegeven of het Plan is beschikbaar is gesteld of niet. Klik op het icoon Beschikbaarstellen om het Plan te Publiceren of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 129

130 Door een Plan beschikbaar te stellen worden er een aantal processen automatisch door RoBeheer afgehandeld. In versie 1.3 van RoBeheer moest een plan nog handmatig worden opgenomen in het Manifest, en kon dit worden gewaarmerkt (stap c, RoBeheer 1.3). Daarna werden zowel de Planbestanden als het aangepaste Manifest tegelijk beschikbaargesteld op de weblocatie (stap d, RoBeheer 1.3). Dit gaf echter onduidelijkheden bij het verwijderen van een plan van Ruimtelijkeplannen.nl. Hiervoor moest namelijk het plan uit het manifest gehaald worden en vervolgens moest het plan beschikbaargesteld worden, om zo het aangepaste manifest ook weer beschikbaar te stellen. Vandaar dat deze stap is geautomatiseerd, zo voert RoBeheer bij het hanteren van het icoon Beschikbaarstellen nu de volgende processen uit; Manifest bewerken, het huidige plan wordt opgenomen in het Manifest Manifest waarmerken, het aangepaste Manifest verkrijgt een nieuw waarmerk Manifest beschikbaarstellen, het aangepaste Manifest wordt via een weblocatie beschikbaargesteld Planbestanden beschikbaarstellen, alle planbestanden die genoemd worden in het Geleideformulier worden via een weblocatie beschikbaargesteld. Manifest Valideren Als het plan beschikbaar is gesteld kan ook het Manifest worden gevalideerd met het icoon Manifest valideren. Vervolgens wordt het manifest (door de validator) gedownload en gevalideerd op de server. Indien het manifest niet gedownload kan worden volgt een foutmelding. Na validatie worden de resultaten getoond. Hierbij wordt de locatie van het manifest gemeld en de in het manifest aanwezige plannen die geselecteerd kunnen worden voor 130 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

131 verdere validatie. Vooral Authenticiteitsvalidatie is een belangrijke controle die hierbij wordt uitgevoerd. Na selecteren van een plan en aanklikken van de knop Valideer Plan wordt het plan gedownload plus de bijbehorende onderdelen. Hierna wordt het plan gevalideerd, plus de hieronder genoemde extra validaties: Authenticiteit validatie: Op het geleideformulier vindt eenzelfde validatie plaats die ook bij het manifest plaatsvond. In het geval van het geleideformulier wordt tevens de digest van alle daarin gemelde bestanden gevalideerd en gerapporteerd indien afwijkingen worden gedetecteerd. Referentie validatie: Verwijzingen tussen manifest, plan en geleideformulier worden gevalideerd. Hierbij wordt plandatum, plantype en planstatus gevalideerd evenals dat de verwijzingen naar tekst in een plan dienen te verwijzen naar bestanden die in het manfiest en het geleideformulier dienen voor te komen. Wordt er bij Manifest validatie en/of bij het doorvalideren op het Plan fouten gedetecteerd, dan zal Ruimtelijkeplannen.nl het Plan niet opnemen. En wordt het resultaat van deze validatie per verzonden naar het contactpersoon van de gemeente Beschikbaarheid van een Plan opheffen Klik op het icoon Verwijderen om het beschikbaarstellen van het plan ongedaan te maken. RoBeheer bij het hanteren van dit icoon de volgende processen uit; Manifest bewerken, het huidige plan wordt uit het Manifest gehaald Manifest waarmerken, het aangepaste Manifest verkrijgt een nieuw waarmerk Manifest beschikbaarstellen, het aangepaste Manifest wordt via een weblocatie beschikbaargesteld Planbestanden beschikbaarstellen, alle beschikbaar gestelde planbestanden van weblocatie verwijdert Plan Beschikbaarstellen (handmatig) Bij de update van RoBeheer naar versie 1.4 zal de wijze van beschikbaarstellen (van een Plan) op automatisch worden gezet. Via de Admin-module van RoBeheer kan dit worden ingesteld (zie Submenu Klantenlijst). Wanneer er gekozen wordt voor alle stappen apart moeten de Gebruikers van RoBeheer meerdere stappen uitvoeren Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 131

132 wanneer men een Plan beschikbaar wil stellen. Hieronder worden deze stappen in chronologische volgorde beschreven; Manifest Bewerken De eerste stap die genomen moet worden om een Plan beschikbaar te stellen, is het opnemen van het Plan in het Manifest. Een Manifest is een lijst met alle ruimtelijke plannen die door een Bronhouder zijn gepubliceerd op een publieke webmap. In versie 1.3 van RoBeheer kon dit worden gedaan onder de vaste stap Manifest waarmerken, in versie 1.4 is dit een onderdeel van de stap Plan beschikbaarstellen. Vanuit de titelbalk van dit venster kunnen we voor het actuele Plan navigeren naar de Basisgegevens of Detailgegevens. Daaronder wordt met een groene vink of een rood kruis aangegeven of het Plan in het Manifest is opgenomen of niet. Daarnaast is ook nog zicht baar of het Plan Historisch-attribuut op true of false is gezet. Klik op het icoon Bewerk om het Plan aan het Manifest toe te voegen of op het icoon Verwijder om het Plan uit het Manifest te halen of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Manifest Waarmerken Een 2008 Manifest, d.w.z. een Manifest met alleen IMRO 2008 plannen, moet volgens de STRI (RO-Standaarden) altijd een authenticiteitskenmerk verkrijgen in de vorm van een digitaal Waarmerk. Met een groene vink of een rood kruis wordt aangegeven of het Manifest een Waarmerk heeft of niet. Bij iedere mutatie van het Manifest vervalt het Waarmerk. Klik op het icoon Manifest Waarmerken om het waarmerkproces te starten of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Van het waarmerkproces wordt een logbestand bijgehouden dat kan worden bekeken door op de tekst Logfile Waarmerken te klikken. Op dezelfde wijze kunnen we het Manifest inkijken. 132 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

133 Manifest Beschikbaarstellen Na dat het Plan is opgenomen in het Manifest en het gewijzigde Manifest een waarmerk heeft verkregen, kan het Manifest naar de publieke webmap worden gepubliceerd. RO- Online zal de wijziging in het Manifest de opvolgende nacht signaleren en vervolgens trachten het Plan te importeren. Het is van belang dat zowel het Manifest als de Plan bestanden dezelfde dag beschikbaar worden gesteld. Indien dit niet gebeurd zal de import door RO-Online mislukken, aangezien RO-Online de in het Manifest genoemde Plan bestanden niet kan downloaden. Met een groene vink of een rood kruis wordt aangegeven of het interne manifest en het manifest op de publieke webmap(locatie) gelijk zijn. Klik op het icoon Manifest Beschikbaarstellen om het Manifest te publiceren of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Na het beschikbaarstellen van het Manifest kan dit bestand ook gevalideerd worden met de knop Manifest Valideren. Plan bestanden Beschikbaarstellen Na het beschikbaarstellen van het Manifest is het van belang om als Bronhouder ook de Plan bestanden op een publieke webmap beschikbaar te stellen. Zodat deze bestanden voor externe partijen downloadbaar zijn. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 133

134 Met een groene vink of een rood kruis wordt aangegeven of de Plan bestanden op de webmap beschikbaar zijn gesteld. Klik op het icoon Beschikbaarstellen om de Plan bestanden te publiceren of op het icoon Verwijderen om de Plan bestanden van de webmap te verwijderen of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Bij het beschikbaarstellen van een IMRO 2006 Plan aan RO-Online, kan dit alleen op de handmatige wijze. Bij het automatisch beschikbaarstellen krijgt het Manifest standaard een waarmerk, dit is niet toegestaan voor een 2006 Manifest (d.w.z een Manifest met IMRO 2006 Plannen) Variabele processen Door te klikken op het icoon Bewerk opent een venster met in de titelbalk de beschrijving van het proces. Alle variabele processtappen worden op gelijke wijze bewerkt en afgehandeld. Achter termijn kunnen we de periode die het proces beslaat aanpassen door op het kalender icoon te klikken en een datum te selecteren voor de start en afloop van de termijn. Datzelfde geldt voor de afhandeling van een proces, waarbij we nog wat extra informatie kunnen opgeven. Klik op het groene vinkje om de wijzigingen te accepteren of op het rode min-teken om de procedure af te breken. 134 Handleiding bij Robeheer versie 1.4 (1.4, )

Handleiding. RoBeheer 2.0.2. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening

Handleiding. RoBeheer 2.0.2. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening Handleiding V RoBeheer 2.0.2 Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening Copyright Deze publicatie is een uitgave van Crotec BV, s-hertogenbosch (KvK Oost Brabant 1715 9294) Alle Rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Release Notes. RoBeheer 2.0. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening

Release Notes. RoBeheer 2.0. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening Release Notes V RoBeheer 2.0 Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening Copyright Deze publicatie is een uitgave van Crotec BV, s-hertogenbosch (KvK Oost Brabant 1715 9294) Alle Rechten voorbehouden.

Nadere informatie

1.4. Installatie toelichting. RoTekst. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening

1.4. Installatie toelichting. RoTekst. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 1.4 Installatie toelichting V RoTekst Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening Copyright Deze publicatie is een uitgave van Crotec BV, s-hertogenbosch (KvK Oost Brabant 1715 9294) Alle rechten

Nadere informatie

RoBeheer 1.5. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening. Crotec bv Parallelweg 21 5223 AL s-hertogenbosch

RoBeheer 1.5. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening. Crotec bv Parallelweg 21 5223 AL s-hertogenbosch 1.5 Crotec bv Parallelweg 21 5223 AL s-hertogenbosch Postbus 2447 5202 CK s-hertogenbosch V T 073523 3950 F 073523 3998 www.crotec.nl info@crotec.nl RoBeheer Vestiging Amsterdam Plotterstraat 22 1033 RX

Nadere informatie

RoBeheer. FAQ Robeheer. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening. Crotec bv Parallelweg 21 5223 AL s-hertogenbosch

RoBeheer. FAQ Robeheer. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening. Crotec bv Parallelweg 21 5223 AL s-hertogenbosch FAQ Robeheer Crotec bv Parallelweg 21 5223 AL s-hertogenbosch Postbus 2447 5202 CK s-hertogenbosch RoBeheer V T 073523 3950 F 073523 3998 www.crotec.nl info@crotec.nl Vestiging Amsterdam Plotterstraat

Nadere informatie

Installatie en configuratie 1.1. Licentie Systeem. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening

Installatie en configuratie 1.1. Licentie Systeem. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 1.1 Installatie en configuratie, Licentie Systeem Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening Copyright Deze publicatie is een uitgave van Crotec BV, s-hertogenbosch (KvK Oost Brabant 1715 9294)

Nadere informatie

Installatiehandleiding 2.0. RoTekst. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening

Installatiehandleiding 2.0. RoTekst. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 2.0 Installatiehandleiding V RoTekst Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening Copyright Deze publicatie is een uitgave van Crotec BV, s-hertogenbosch (KvK Oost Brabant 1715 9294) Alle rechten

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd Introductie Deze handleiding heeft tot doel een eenvoudige stap voor stap handleiding te zijn voor eindgebruikers van CMS Made Simple

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Plaats: Utrecht Datum: 18-09-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 1. Inleiding Peridos ondersteunt de digitale labworkflow voor de NIPT.

Nadere informatie

Snel aan de slag met. Bibliotheek.net Systeembeheer

Snel aan de slag met. Bibliotheek.net Systeembeheer Snel aan de slag met Bibliotheek.net Systeembeheer (Systeembeheerhandleiding) Uitgever: Stenvert Systems & Service B.V. Postbus 593 3800 AN Amersfoort Nederland Telefoon: 033 457 0199 Fax: 033 457 0198

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 De drie categorieën 3 2 Inloggen op MaakJeTraining 4 2.1 Registreren op MaakJeTraining 4 2.2 Inloggen met account 5 2.3 Veranderingen

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0 Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten Met web applicatie Tropaz 2.0 Ondervindt u problemen bij het gebruik van het programma Tropaz, neemt u dan contact op met uw eigen trombosedienst. 2012

Nadere informatie

KraamZorgCompleet OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon

KraamZorgCompleet OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon KraamZorgCompleet OnLine instellen en gebruiken Voor Android tablet of telefoon Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen...1 1.1 Toegang tot inlogportalen...1 Hoofdstuk 2 Basic account...3 2.1 Microsoft Remote

Nadere informatie

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon Intramed OnLine instellen en gebruiken Voor Android tablet of telefoon Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen...1 1.1 Toegang tot inlogportalen...1 Hoofdstuk 2 Basic account...3 2.1 Microsoft Remote Desktop

Nadere informatie

Release Notes. RoPlan 2.0.5. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening

Release Notes. RoPlan 2.0.5. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening Release Notes V RoPlan 2.0.5 Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening Copyright Deze publicatie is een uitgave van Crotec BV, s-hertogenbosch (KvK Oost Brabant 1715 9294) Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0. Handleiding Documentbeheer Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Gebruik van de module...

Nadere informatie

Handleiding - Nieuwe werkomgeving (medewerkers)

Handleiding - Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Handleiding - Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Onderwerp : Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Datum : Januari 2014 Versie : 1.0 Auteur(s) Organisatie : Team Functioneel Applicatiebeheer : IT-Workz Dit

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop Handleiding NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING 1. Introductie 2. Configureren en bestellen 3. Sjabloon (categorieën en descriptors) 3.1 Lijst sjablonen 3.2 Sjablonen bewerken 3.2.1. Eigenschappen knop 4. Analyseren

Nadere informatie

Inhoudsopgave V2.02 2

Inhoudsopgave V2.02 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Beginnen met InterWord.... 3 Navigatiemenu.... 4 Hoofdmenu aanmaken.... 4 Submenu aanmaken.... 4 Hoofd- en submenu s verwijderen.... 4 Hoofd- en submenu s aan of uit te

Nadere informatie

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0 MWeb 4.0 Handleiding Basis Modules Versie 1.0 Index 1. Algemeen 3 1.1. Gebruikersnamen en Wachtwoorden 3 1.2. Inloggen 3 1.3. Uitloggen 3 1.4. Belangrijk 3 2. User Manager 4 2.1. Gebruikers lijst User

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...4 1.1 Ingelogd blijven...5 1.2 Wachtwoord vergeten...6 2 Applicatie keuzescherm...7 2.1 De beheeromgeving openen...8 3

Nadere informatie

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo voor aanbieders (Versie 26 augustus 2014) 1 Inhoud Wat is het Resultaatmeetsysteem?... 3 Cliënten stimuleren mee te doen... 4 Over de handleiding... 4 Deel I

Nadere informatie

KraamZorgCompleet OnLine instellen en gebruiken. Voor Mac OSX

KraamZorgCompleet OnLine instellen en gebruiken. Voor Mac OSX KraamZorgCompleet OnLine instellen en gebruiken Voor Mac OSX (Untitled) Voor Mac OSX Copyright 2012 Convenient en licentiegevers. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Gebruik Self-service applicatie

Gebruik Self-service applicatie Gebruik Self-service applicatie Algemene informatie Met de applicatie Self-service heeft u de mogelijkheid om zelf diverse beheertaken uit te voeren voor uw relatie. Aan de hand van o.a. de hoeveelheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave V1.02 2

Inhoudsopgave V1.02 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Beginnen met InterWord.... 3 Navigatiemenu.... 4 Hoofdmenu aanmaken.... 4 Submenu aanmaken.... 4 Hoofd- en submenu s verwijderen.... 4 Hoofd- en submenu s aan of uit te

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0

Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0 Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0 I Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 ESS... Iconen selecteren 1 1.2 ESS... Inlog scherm tekst

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Phone 8 Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Downloaden van KPN Opslag Online QR Code 4 2.2 Downloaden van KPN

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten Alles telt handleiding * baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. baopass* voor leerkrachten 1 Alles telt handleiding Inhoud Inleiding 3 Opstarten 3 Groepen 4 Leerling aanpassen 5 Leerling

Nadere informatie

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Mac OSX

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Mac OSX Intramed OnLine instellen en gebruiken Voor Mac OSX Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen...1 1.1 Toegang tot inlogportalen...1 Hoofdstuk 2 Basic account...3 2.1 Microsoft Remote Desktop installeren en Intramed

Nadere informatie

Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1

Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1 Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1 Handleiding voor de Opdrachtgever EuroSystems B.V. Nieuwegein 2008, EuroSystems B.V., Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Outlook Web App 2010 XS2office

Outlook Web App 2010 XS2office Handleiding Outlook Web App 2010 XS2office Toegang tot uw contacten, adressen en e-mail berichten via internet XS2office Versie: 22 juli 2014 Helpdesk: 079-363 47 47 Handleiding OWA Helpdesk: 079-363 47

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Handleiding Certificaat RDW

Handleiding Certificaat RDW Handleiding Certificaat RDW Versie: 11.0 Versiedatum: 27 juli 2015 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0921p Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: - Gehele document herzien; - Afbeeldingen

Nadere informatie

Gebruikers- handleiding Porta

Gebruikers- handleiding Porta Gebruikers- handleiding Porta Inleiding Met de applicatie Porta op ons extranet kunnen gegevensbestanden tussen het CAK en ketenpartners uitgewisseld worden. In deze handleiding is beschreven hoe u dit

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP)

Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) Gebruikershandleiding depothouder 2.0.docx 29-12-14 1 van 16 Inleiding Het ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) is een internetapplicatie waarmee

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen

Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen 1 Hoofdmenu... 2 2 Nieuwe Aanvraag... 2 1 Kaart... 3 2 Locatie... 4 3 Aanvrager... 5 4 Opdrachtgever... 5 5 Tijdsbepaling... 5 6 Maatregelen...

Nadere informatie

Inleiding. Programma instelling voor gebruik EDP

Inleiding. Programma instelling voor gebruik EDP Inleiding Het is mogelijk om de declaraties elektronisch rechtstreeks vanuit Winmens in te dienen bij Vecozo. Zo kunt u als u een (verzamel)zip maakt bij declaratie inzien deze meteen indienen bij Vecozo.

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. MijnOffice365 Beheerdershandleiding

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. MijnOffice365 Beheerdershandleiding Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten MijnOffice365 Beheerdershandleiding Inhoud Wat is MijnOffice365? 2 Inloggen op MijnOffice365 3 Een nieuw domein toevoegen aan uw Microsoft Office 365-account

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0 Gebruikers Handleiding voor patiënten Met web applicatie Tropaz 2.0 Trombosedienst Leiden Poortgebouw Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Telefoon: 071-5262449 E-mail: trombosedienst@lumc.nl www.trombosedienst-leiden.nl

Nadere informatie

WebHare Professional en Enterprise

WebHare Professional en Enterprise WebHare Professional en Enterprise Publicatie module Site inrichting handleiding Datum 19 november 2002 Aantal pagina s: 31 Versie: 2.01 Doelgroep Sysops Gebruikers met site aanmaak rechten Gebruikers

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

1 School aanmaken. 1.1 Directeur aanmelden

1 School aanmaken. 1.1 Directeur aanmelden Inhoudsopgave 1 School aanmaken... 2 1.1 Directeur aanmelden... 2 1.2 School aanmelden... 3 2 Invoeren van gegevens... 5 2.1 Via EDEX... 5 2.1.1 Leraren importeren... 6 2.1.2 Leerlingen importeren... 7

Nadere informatie

MijnOffice365 Beheerdershandleiding.

MijnOffice365 Beheerdershandleiding. MijnOffice365 Beheerdershandleiding. Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. 1504046-2662 Inhoud. Wat is MijnOffice365? 2 Inloggen op MijnOffice365 3 Een nieuw domein toevoegen aan uw Microsoft

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1. Dossiers 2.2. Processen 2.2.1. Tekst toevoegen 2.2.2. Bijlagen

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon Intramed OnLine instellen en gebruiken Voor Android tablet of telefoon Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen...1 1.1 Toegang tot inlogportalen...1 Hoofdstuk 2 Basic account...3 2.1 Microsoft Remote Desktop

Nadere informatie

Handleiding Contracteermodule. Zorgaanbieders. Gebruikershandleiding voor de contracteermodule van het Zorginkoopportaal

Handleiding Contracteermodule. Zorgaanbieders. Gebruikershandleiding voor de contracteermodule van het Zorginkoopportaal Handleiding Contracteermodule Zorgaanbieders Gebruikershandleiding voor de contracteermodule van het Zorginkoopportaal Handleiding Contracteermodule Zorgaanbieders Datum : 5-1-2015 Versie : 1.1 Copyright

Nadere informatie

Inhoud van dit document

Inhoud van dit document Handleiding OVM Menu versie 1.0.0 (definitief) november 2012 Inhoud van dit document 1 INLEIDING... 2 2 MENU... 3 3 GEBRUIKERSBEHEER... 4 3.1 SORTEREN EN FILTEREN... 5 3.2 'UITGESTELD' BEHEER... 5 3.3

Nadere informatie

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten.

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten. Versie 1.0 23.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave Aanmelden bij Office 365... 2 Office 365 voor het eerste gebruiken... 2 Persoonlijke instellingen Office 365... 3 Wijzigen wachtwoord... 4 Instellen voorkeurstaal... 4 Office Professional

Nadere informatie

Opstart document nieuwe werkomgeving - medewerkers

Opstart document nieuwe werkomgeving - medewerkers Opstart document nieuwe werkomgeving - medewerkers Onderwerp : Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Datum : Januari 2014 Versie : 1.0 Auteur(s) Organisatie : Team Functioneel Applicatiebeheer : IT-Workz Dit

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Opstarten en inloggen, overzicht startscherm, uitleg symbolen Hoofdstuk 2: aanmaken relaties Hoofdstuk 1: Opstarten

Nadere informatie

Handleiding ABK inschrijven op openbare procedures

Handleiding ABK inschrijven op openbare procedures Handleiding ABK inschrijven op openbare procedures Versie 1 Januari 2016 Inhoudsopgave 1 Aanmelden voor uw inschrijving... 3 1.1 Het project op Aanbestedingskalender.nl... 3 1.2 Het project zichtbaar maken

Nadere informatie

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3.

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3. 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 02 08 4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 03

Nadere informatie

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer Auteur: Niels Bons Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie 2014, Provincie Fryslân Uitgegeven in eigen beheer (mail@infofryslan.nl) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0

Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0 Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0 Unit4 N.V. Telefoon +31 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn +31 88 247 24 72 Postbus 500 Self Service https://my.unit4.com 3502 JA Utrecht Internet www.unit4.nl

Nadere informatie

Handleiding voor gebruikers

Handleiding voor gebruikers December 2015 Postbus 19196 3001 BD Rotterdam Bezoekadres Kruisplein 25 3014 DB Rotterdam T 010-2066556 F 010 2130384 info@kennisid.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Wat is... 1 1.2 Vragen over...

Nadere informatie

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging Handleiding Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging april 2014 Inhoud Inleiding... 3 Algemeen... 3 Hulpmiddelen... 4 Verkort stappenplan... 4 1 Andere gebruikers van FRS uitnodigen tot

Nadere informatie

Gebruikershandleiding V.W1.0

Gebruikershandleiding V.W1.0 Gebruikershandleiding V.W1.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina Nr. Inleiding 3 1. Inloggen 4 2. Configuratie 6 3. Zones 7 4. Gebruikersgroepen 8 5. Tijdzones 9 6. Abonnementen 10 7. Modules 11 8. Gebruikers

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2009-2010 met Oracle Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Voorbereiden van de installatie... 2 2.1 Gegevens verzamelen...

Nadere informatie

Handleiding Certificaat RDW

Handleiding Certificaat RDW Handleiding Certificaat RDW Versie: 9.0 Versiedatum: 13 maart 2014 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0921m Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: - url vermelding naar bestandsuitwisseling

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

2 Eisenanalyse. 2.1 Functionele eisen het UseCaseDiagram

2 Eisenanalyse. 2.1 Functionele eisen het UseCaseDiagram 2 Eisenanalyse 2.1 Functionele eisen het UseCaseDiagram beschrijvingen van de UseCases en/of prototype Inloggen Inloggen Deze usecase zorgt ervoor dat de gebruiker zich kan inloggen op het systeem. lid

Nadere informatie

Handleiding. Online Order Entry Website. Door: Datum: Versie:

Handleiding. Online Order Entry Website. Door: Datum: Versie: Handleiding Online Order Entry Website Door: Datum: Versie: 2 Handleiding Online Order Entry Website Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 De OOE... 4 Functionaliteiten... 5 Online Order Entry...

Nadere informatie

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren Inleiding Voor u ziet u de handleiding van TYPO3 van Wijngaarden AutomatiseringsGroep. De handleiding geeft u antwoord geeft op de meest voorkomende vragen. U krijgt inzicht in het toevoegen van pagina

Nadere informatie

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders Handleiding NZa-portaal voor zorgaanbieders Versie 1, 30 maart 2011 Inhoud 1. Starten 3 2. Algemene zorgaanbiederspagina 5 3. Download NZa-bestanden 6 4. Individuele zorgaanbiederspagina 7 5. Downloaden

Nadere informatie

Handleiding Planmonitor wonen

Handleiding Planmonitor wonen Handleiding Planmonitor wonen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Systeemeisen 3. Toelichting per onderdeel 3.1 Opstarten en inloggen 3.2 De onderdelen van het venster 3.3 Plannen zoeken 3.3.1 (eenvoudig) zoeken

Nadere informatie

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule Opstarten van de GRATIS facturatiemodule 1 Welkom in het gratis facturatieprogramma van WinBooks on Web Het gratis facturatieprogramma is ontworpen om u kennis te laten maken met de interessante functionaliteiten

Nadere informatie

Release notes Swing 5.0.6 & 5.0.7

Release notes Swing 5.0.6 & 5.0.7 Release notes Swing 5.0.6 & 5.0.7 Copyright 2016 Swing Jive Swing is een product van ABF Research Jive Full screen weergave Swing 5 beschikt nu ook over een full screen weergave. Deze is te activeren via

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding -ICT BEHEERDER-

Gebruikershandleiding -ICT BEHEERDER- Gebruikershandleiding -ICT BEHEERDER- Inhoudsopgave 1. LET OP... 3 2. Inloggen... 4 3. Naar de beheeromgeving... 5 3.1 Tabbladen en menubalk... 5 4. School... 6 5. Licenties... 7 6. Groepen... 7 6.1 Licenties

Nadere informatie

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Copyright 2011 FP-Ruys. FP-Ruys kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enig fout in deze handleiding of verkeerd

Nadere informatie

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder:

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder: Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van websites kan worden ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). De websites van Muismedia

Nadere informatie

ISY2CONNECT. Handleiding HET BESTE VOOR UW ORGANISATIE

ISY2CONNECT. Handleiding HET BESTE VOOR UW ORGANISATIE ISY2CONNECT Handleiding HET BESTE VOOR UW ORGANISATIE ISY2CONNECT Inhoud INLOGGEN EN REGISTREREN... 2 PROFIEL INSTELLINGEN... 2 PAGINA S... 4 AGENDA... 5 BEHEER MENU... 6 AANMAKEN OPENBAAR EVENEMENT...

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

Snel aan de slag met. (Systeembeheer handleiding)

Snel aan de slag met. (Systeembeheer handleiding) Snel aan de slag met Klikwereld Systeembeheer (Systeembeheer handleiding) Uitgever: Stenvert Systems & Service B.V. Postbus 593 3800 AN Amersfoort Nederland Telefoon: 033 457 0199, Fax: 033 457 0198 E

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER INLEIDING Voor de Veilig Thuis organisaties is in opdracht van de VNG blended learning trainingsmateriaal ontwikkeld door VanMontfoort en Augeo over de thema s Kindermishandeling

Nadere informatie