Xuri Cell Expansion System W25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Xuri Cell Expansion System W25"

Transcriptie

1 Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing Vertaald uit het Engels

2 Pagina opzettelijk leeg gelaten

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding Over deze handleiding Belangrijke informatie voor gebruikers Informatie over regelgeving Belangrijke concepten Gebruikersdocumentatie... 2 Veiligheidsinstructies Veiligheidsmaatregelen Labels Instrumentlabels Veiligheidslabels Bijkomende labels Noodprocedures Recycling-informatie... 3 Systeembeschrijving Systeemoverzicht Xuri Cell Expansion System W25, rocker Xuri Cell Expansion W25 CBCU Xuri Cell Expansion W25 Pump Cellbag-bioreactor beschreven UNICORN-softwareoverzicht Algemene UNICORN werking Systeemcontrole Evaluatie Administratie... 4 Installatie Locatievoorbereiding Levering en opslag Locatievereisten Hardware-installatie Pak de systeemeenheden uit Systeemeenheden aansluiten Software-installatie Installeer UNICORN Configureer een e-licentie Een systeem definiëren... 5 Gebruik Het systeem voorbereiden Selecteer lade en Cellbag-bioreactor ph- en DO-sensoren voorbereiden Bevestig de Cellbag-bioreactor Voorbereiden van de pomp Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA 3

4 Inhoudsopgave Sluit het gas aan op het systeem Start het systeem Systeemeigenschappen bewerken Voorbereiden van de kweek Een run starten Voorbereiding vóór de kweek Aanvulling bij kweekmedium Het cultuurmedium equilibreren Een cultuur uitvoeren Inoculatie Controleer een run Eindcultuur... 6 Onderhoud Kalibraties Reinigen... 7 Problemen oplossen Xuri Cell Expansion System W Xuri Cell Expansion System W25, rocker Xuri Cell Expansion W25 CBCU Xuri Cell Expansion W25 Pump UNICORN Systeemcontrole... 8 Referentiegegevens Systeemspecificaties Specificaties van onderdelen Klantcomputerspecificaties Xuri Cell Expansion W25 CBCU halfnatte materialen Chemische weerstand Slangen en stekkers... Index Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA

5 1 Inleiding 1 Inleiding In dit hoofdstuk Dit hoofdstuk bevat belangrijke gebruikersinformatie, een beschrijving van veiligheidskennisgevingen, regelgevende informatie, beoogd gebruik van het systeem en lijsten met belangrijke concepten en gebruikersdocumentatie. Dit hoofdstuk bevat de volgende paragrafen: Paragraaf 1.1 Over deze handleiding 1.2 Belangrijke informatie voor gebruikers 1.3 Informatie over regelgeving 1.4 Belangrijke concepten 1.5 Gebruikersdocumentatie Zie pagina Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA 5

6 1 Inleiding 1.1 Over deze handleiding 1.1 Over deze handleiding Doel van de Gebruiksaanwijzing De Gebruiksaanwijzing verstrekt de instructies die nodig zijn om de Xuri Cell Expansion System W25 op een veilige manier te bedienen en te onderhouden. Doel van dit document Deze handleiding dekt Xuri Cell Expansion System W25, inclusief de schudeenheid, CBCU, pomp, UNICORN software en accessoires. Typografische conventies Software-items in de tekst worden aangegeven door middel van bold italic tekst. De verschillende menu-niveaus worden van elkaar gescheiden door een dubbele punt. Zo verwijst File:Open naar de opdracht Open in het menu File. Hardware-bedieningsknoppen, controlelampjes en connectors worden in de tekst aangegeven door middel van vetgedrukte tekst (bijv. de schakelaar Power). Tekstinvoer die UNICORN genereert of die de gebruiker moet typen worden weergegeven door een monotype lettertype (bijv., Program Files\GE Healthcare\UNICORN\). 6 Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA

7 1 Inleiding 1.2 Belangrijke informatie voor gebruikers 1.2 Belangrijke informatie voor gebruikers Lees deze informatie voordat u Xuri Cell Expansion System W25 in gebruik neemt Alle gebruikers moeten de Gebruiksaanwijzing lezen alvorens het instrument wordt geïnstalleerd, gebruikt of onderhouden. Houd de Gebruiksaanwijzing steeds ter beschikking bij gebruik van Xuri Cell Expansion System W25. Bedien de Xuri Cell Expansion System W25 niet op een andere manier dan zoals beschreven in de Gebruiksaanwijzing. Doet u dit wel, dan wordt u mogelijk blootgesteld aan gevaren die kunnen leiden tot persoonlijk letsel en u kunt de apparatuur beschadigen. Beoogd gebruik Xuri Cell Expansion System W25 is bedoeld om gebruikt te worden als laboratorium- en fabricage-uitrusting voor celcultivatie. Vereisten Om deze handleiding te volgen en het systeem te gebruiken op de manier waarop het is bedoeld, is het belangrijk dat: u een algemeen begrip hebt van hoe de klantcomputer en de besturingssystemen van Microsoft Windows werken. U vertrouwd bent met het gebruik van algemene laboratoriumapparatuur en met de verwerking van biologisch materiaal. u de veiligheidsvoorschriften in de Gebruiksaanwijzing hebt gelezen en begrepen. het systeem geïnstalleerd is in overeenstemming met de instructies in deze Gebruiksaanwijzing. er een gebruikersaccount is aangemaakt volgens de UNICORN Administration and Technical manual. Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA 7

8 1 Inleiding 1.2 Belangrijke informatie voor gebruikers Veiligheidsberichten Deze gebruikersdocumentatie bevat WAARSCHUWINGEN, LET OP-meldingen en AAN- WIJZINGEN met betrekking tot het veilige gebruik van het product. Raadpleeg de onderstaande definities. Waarschuwingen WAARSCHUWING WAARSCHUWING geeft een gevaarlijke situatie aan; als deze niet wordt vermeden, kan dit leiden tot ernstige verwondingen of de dood. Het is belangrijk dat u pas verder gaat als aan alle genoemde voorwaarden is voldaan en de voorwaarden goed zijn begrepen. Let op LET OP LET OP geeft een gevaarlijke situatie aan. Als deze situatie niet wordt vermeden, kan dit leiden tot lichte of gematigde verwondingen. Het is belangrijk dat u pas verder gaat als aan alle genoemde voorwaarden is voldaan en de voorwaarden goed zijn begrepen. Aanwijzingen AANWIJZING AANWIJZING geeft instructies aan die moeten worden opgevolgd om schade aan het product of andere apparatuur te voorkomen. Opmerkingen en tips Opmerking: Tip: Een opmerking wordt gebruikt om informatie aan te geven die belangrijk is voor een probleemloos en optimaal gebruik van het product. Een Tip bevat nuttige informatie waarmee u uw procedures kunt verbeteren of optimaliseren. 8 Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA

9 1 Inleiding 1.3 Informatie over regelgeving 1.3 Informatie over regelgeving Informatie over de fabricage De onderstaande tabel biedt een samenvatting van de vereiste productiegegevens. Zie de EG-verklaring van conformiteit voor meer informatie. Vereiste Naam en adres van fabrikant Inhoud GE Healthcare Bio-Sciences AB, Björkgatan 30, SE Uppsala, Sweden CE-conformiteit Dit product voldoet aan de Europese richtlijnen die zijn vermeld in de tabel hieronder, omdat het in overeenstemming is met de overeenkomstige geharmoniseerde normen. Zie de EG-verklaring van conformiteit voor meer informatie. Richtlijn 2006/42/EG 2006/95/EG 2004/108/EG Titel Richtlijn Machines (MD) Richtlijn Lage Spanning (LVD) Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) CE-markering De CE-markering en de bijbehorende EG-conformiteitsverklaring zijn geldig voor het instrument wanneer: wordt gebruikt als onafhankelijk systeem, of is aangesloten op andere producten die in deze gebruikersdocumentatie zijn aanbevolen of beschreven en gebruikt in dezelfde staat als waarin het is geleverd vanaf GE Healthcare, met uitzondering van de wijzigingen beschreven in de gebruikersdocumentatie. Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA 9

10 1 Inleiding 1.3 Informatie over regelgeving Internationale normen De standaardvereisten waar dit product aan voldoet, worden in de onderstaande tabel samengevat. Norm EN ISO EN , IEC , UL , CAN/CSA-C22.2 Nr EN , IEC EN , IEC , (Emissie conform CISPR 11, groep 1, klasse A) Omschrijving Veiligheid van machines Algemene designbeginselen. Risicobeoordeling en risicoreductie. Veiligheidsvereisten voor elektrische apparatuur voor meting, controle en laboratoriumgebruik. Veiligheidsvereisten voor elektrische apparatuur voor meting, controle en laboratoriumgebruik. Deel 2-010: Specifieke vereisten voor laboratoriumapparatuur voor het verwarmen van materialen. Elektrische apparatuur voor meting, controle en laboratoriumgebruik - EMC vereisten. Opmerkingen EN ISO-norm is in overeenstemming met EUrichtlijn 2006/42/EG EN-norm is geharmoniseerd met EU-richtlijn 2006/95/EG EN-norm is geharmoniseerd met EU-richtlijn 2006/95/EG EN-norm is geharmoniseerd met EU-richtlijn 2004/108/EG Andere wetgevingen Onderstaande tabel geeft een overzicht van de aanvullende wettelijke vereisten waaraan de Xuri Cell Expansion System W25 voldoet. Voorschrift FCC 47 CFR deel 15 Omschrijving Federal Communications Commission (FCC) titel 47 van de Code of Federal Regulations (CFR), deel 15, Radiofrequentietoestellen 10 Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA

11 1 Inleiding 1.3 Informatie over regelgeving FCC-verklaring Xuri Cell Expansion System W25 is conform FCC 47 CFR Deel 15b. Opmerking: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een Klasse A digitaal apparaat, volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld als redelijke bescherming tegen schadelijke storing wanneer de apparatuur in een commerciële omgeving wordt bediend. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze ook uitstralen. Als deze apparatuur niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan dit schadelijke storing aan radiocommunicatie tot gevolg hebben. De bediening van deze apparatuur in een woonomgeving veroorzaakt waarschijnlijk schadelijke storingen. In dat geval moet de gebruiker de storing op eigen kosten corrigeren. Conformiteitsverklaring software UNICORN 6.3 is technisch compatibel met alle relevante hoofdstukken van FDA 21 CFR Deel 11. De lokale GE Healthcare-vertegenwoordiger verstrekt op verzoek een controlelijst voor de beoordeling van het systeem volgens deel 11. Naleving van regelgeving voor aangesloten apparatuur Elk apparaat dat is verbonden met Xuri Cell Expansion System W25 dient te voldoen aan de veiligheidsvoorschriften van EN /IEC of relevante geharmoniseerde normen. Binnen de EU moeten aangesloten apparaten zijn voorzien van het CE-symbool. Conformiteitsverklaring m.b.t. het milieu De milieuvereisten waar dit product aan voldoet, worden in de onderstaande tabel opgesomd: Vereiste 2011/65/EU 2012/19/EU 2006/66/EG Titel Richtlijn voor beperking van gevaarlijke stoffen (RoHS) Richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) Batterijrichtlijn Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA 11

12 1 Inleiding 1.3 Informatie over regelgeving Vereiste Regelgeving (EG) Nr 1907/2006 ACPEIP Titel Registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën (REACH) Administratie van de controle op vervuiling veroorzaakt door elektronische informatieproducten, Chinese beperking van gevaarlijke stoffen (RoHS) 12 Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA

13 1 Inleiding 1.4 Belangrijke concepten 1.4 Belangrijke concepten De concepten en afkortingen die gebruikt worden in deze handleiding worden uitgelegd in de onderstaande tabel. Concept/ afkorting Cellbag -bioreactor DO OZ-sensor ph-sensor CBCU Pomp Schudder Bioreactorsysteem UNICORN Uitleg De wegwerpbare container waarin de cellen gekweekt worden. Opgeloste zuurstof. Optische sensor voor de meting van opgeloste zuurstof. Bijgevoegd op DO geconfigureerde Cellbag bioreactoren. Optische sensor voor ph-meting. Bijgevoegd op ph-geconfigureerde Cellbag bioreactoren. Xuri Cell Expansion System W25 Cellbag Control Unit Heeft betrekking op het instrument gelabeld Xuri Cell Expansion W25 CBCU. Regeleenheid voor gasmenging-, ph- en DO-controle. Xuri Cell Expansion System W25 Pump Heeft betrekking op het instrument gelabeld Xuri Cell Expansion W25 Pump. Xuri Cell Expansion System W25 Heeft betrekking op het instrument gelabeld Xuri Cell Expansion System W25. Het volledige systeem, inclusief schudeenheid, CBCU en pomp samen met Cellbag bioreactor en filterverwarming. De software die gebruikt wordt voor het besturen en controleren van het systeem. Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA 13

14 1 Inleiding 1.5 Gebruikersdocumentatie 1.5 Gebruikersdocumentatie De onderstaande tabel omschrijft de gebruikersdocumentatie voor Xuri Cell Expansion System W25, die verkrijgbaar is via het Help menu in UNICORN of op de CD met gebruikersdocumentatie. Document Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing Xuri Cell Expansion System W25 User Manual Xuri Cell Expansion System W25 Cue Card UNICORN Administration and Technical manual UNICORN Online Help Gebruikersdocumentatie CD Hoofdinhoud De nodige instructies voor het installeren, bedienen en behouden van Xuri Cell Expansion System W25 op een veilige manier. Omvat basis UNICORN systeemcontrolefuncties. Gedetailleerde systeembeschrijvingen en instructies over het activeren, onderhouden en probleemoplossen bij Xuri Cell Expansion System W25. Omvat UNICORN systeemcontrolefuncties, methodecreatie en behandeling, samen met evaluatie en prestatie van gegevens. Korte instructies die een overzicht verschaffen van de manier om het systeem te activeren. Overzicht en gedetailleerde omschrijving van netwerkinstelling en volledige software-installatie. Beheer van de UNICORN- en UNICORN-database. Dialoogvensterbeschijvingen voor UNICORN. CD met de opgesomde handleidingen en vertaalde versies van Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing. 14 Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA

15 2 Veiligheidsinstructies 2 Veiligheidsinstructies In dit hoofdstuk Dit hoofdstuk beschrijft voorzorgsmaatregelen en noodstopprocedures voor de Xuri Cell Expansion System W25. Informatie m.b.t. buitengebruikstelling is ook omschreven. Dit hoofdstuk bevat de volgende paragrafen: Paragraaf 2.1 Veiligheidsmaatregelen 2.2 Labels 2.3 Noodprocedures 2.4 Recycling-informatie Zie pagina Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA 15

16 2 Veiligheidsinstructies 2.1 Veiligheidsmaatregelen 2.1 Veiligheidsmaatregelen Inleiding Voordat u het systeem installeert, gebruikt of onderhoudt, dient u zich bewust te zijn van de gevaren die in deze handleiding worden beschreven. Volg de gegeven instructies om persoonlijke verwondingen of schade aan de apparatuur te voorkomen. De voorzorgsmaatregelen in dit deel zijn onderverdeeld in de volgende categorieën: Algemene voorzorgsmaatregelen Ontvlambare vloeistoffen en explosieve omgeving Persoonlijke bescherming De uitrusting installeren en verplaatsen Stroomvoorziening Systeembediening Onderhoud Bepaalde veiligheidsvoorschriften in dit hoofdstuk zijn van toepassing op situaties die beschreven zijn in andere handleidingen. Algemene voorzorgsmaatregelen WAARSCHUWING Gebruik de Xuri Cell Expansion System W25 op geen andere wijze dan zoals beschreven in de gebruikersdocumentatie. WAARSCHUWING De bediening en het gebruikersonderhoud van de Xuri Cell Expansion System W25 mag alleen door voldoende geschoold personeel worden uitgevoerd. WAARSCHUWING Gebruik geen accessoires die niet worden bijgeleverd of niet door worden aanbevolen. GE Healthcare. 16 Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA

17 2 Veiligheidsinstructies 2.1 Veiligheidsmaatregelen WAARSCHUWING Gebruik de Xuri Cell Expansion System W25 niet als het apparaat niet goed werkt of is beschadigd, bijvoorbeeld: schade aan het netsnoer of de stekker schade veroorzaakt door het laten vallen van de apparatuur schade veroorzaakt doordat er vocht op is terechtgekomen Ontvlambare vloeistoffen en explosieve omgeving WAARSCHUWING Xuri Cell Expansion System W25 is niet ontworpen voor ontvlambare vloeistoffen. WAARSCHUWING Xuri Cell Expansion System W25 is niet goedgekeurd voor werk in een mogelijk explosieve atmosfeer. Persoonlijke bescherming LET OP Gebruik altijd gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens de bediening en het onderhoud van de Xuri Cell Expansion System W25.. Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA 17

18 2 Veiligheidsinstructies 2.1 Veiligheidsmaatregelen LET OP Gevaarlijke stoffen. Wanneer u gevaarlijke chemische en biologische agentia gebruikt, dient u alle gepaste beschermende maatregelen te nemen, zoals het dragen van een veiligheidsbril en veiligheidshandschoenen die bestand zijn tegen de gebruikte stoffen. Volg de plaatselijke en/of nationale voorschriften op voor een veilige bediening, onderhoud en buitengebruikstelling van het systeem. LET OP Verspreiding van biologische agentia. De gebruiker moet alle nodige maatregelen nemen om verspreiding van gevaarlijke biologische agentia in de naaste omgeving van de systeemuitrusting te voorkomen. De faciliteit moet voldoen aan de nationale praktijkrichtlijn voor bioveiligheid. De uitrusting installeren en verplaatsen LET OP Zwaar object. Door het aanzienlijke gewicht van Xuri Cell Expansion System W25, rocker, wordt het ten zeerste aanbevolen iemands hulp in te roepen bij het tillen of verplaatsen van de uitrusting. Gebruik wanneer mogelijk de handvaten aan de zijkant van de schudeenheid, en hijs Xuri Cell Expansion System W25, rocker niet op wanneer de lade bevestigd is. LET OP Vallende uitrusting. Stapel niet meer dan één Xuri Cell Expansion W25 CBCU en/of Xuri Cell Expansion W25 Pump eenheden op elkaar. 18 Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA

19 2 Veiligheidsinstructies 2.1 Veiligheidsmaatregelen Stroomvoorziening WAARSCHUWING Aarding. De Xuri Cell Expansion System W25, rocker moet altijd op een geaard stopcontact worden aangesloten. WAARSCHUWING Gebruik alleen geaarde netsnoeren die door GE Healthcare zijn geleverd of goedgekeurd. WAARSCHUWING Blokkeer de toegang tot de aan/uit-schakelaar en het netsnoer niet. De aan/uit-schakelaar moet altijd goed toegankelijk zijn. Het netsnoer met stekker moet altijd gemakkelijk los te koppelen zijn. WAARSCHUWING De stroom uitschakelen. De stroom van de uitrusting altijd uitschakelen alvorens de Xuri Cell Expansion System W25-eenheden aan te sluiten op een ander instrument. Systeembediening WAARSCHUWING Verstikkingsgevaar. Xuri Cell Expansion System W25-uitrusting mag enkel gebruikt worden op locaties met goede ventilatie. Wanneer N 2 en/of CO 2 aangesloten zijn, dient u ervoor de zorgen dat: de druk op de gasaansluitingen niet hoger is dan 1,5 bar. De gas aansluitingen stevig vast zitten en inspecteer de inlaatbuizen regelmatig visueel. Hogere druk of losse verbindingen kunnen veroorzaken dat gasbuizen loskomen, wat kan resulteren in gevaarlijke lekken. Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA 19

20 2 Veiligheidsinstructies 2.1 Veiligheidsmaatregelen WAARSCHUWING Gaslekkage voorkomen.om gaslekken te voorkomen schakelt u alle gastoevoer uit wanneer het systeem niet in gebruik is. LET OP Brandgevaar. O 2 -lek in combinatie met hitte kan leiden tot ontsteking. Om O 2 -lekken te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat: de druk op de gasaansluitingen niet hoger is dan 1,5 bar. De gas aansluitingen stevig vast zitten en inspecteer de inlaatbuizen regelmatig visueel. LET OP Alleen Cellbag-bioreactoren die zijn goedgekeurd door GE Healthcare voor de Xuri Cell Expansion System W25 op de apparatuur gebruikt mogen worden. LET OP Zwaar object.de gevulde Cellbag-bioreactor is behoorlijk zwaar en moet voorzichtig worden opgetild. Dit geldt ook voor optische apparatuur, zoals kalibratiegewichten. LET OP Risico op lekken van biologische stoffen. Controleer vóór elk gebruik, de integriteit van alle buizen en aansluitingen. LET OP Risico op lekken van biologische stoffen. Voer steeds de correcte Cellbag bioreactormaat in in de UNICORN-systeeminstellingen. Er niet in slagen dit te doen kan overdruk en later scheuren van de Cellbag-bioreactor veroorzaken. 20 Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA

21 2 Veiligheidsinstructies 2.1 Veiligheidsmaatregelen LET OP Beknellingsgevaar. Lichaamsdelen kunnen vast komen te zitten tussen de basis en de lade van de schudder. LET OP Beknellingsgevaar. Wees voorzichtig dat er geen vingers vast komen te zitten tussen het schudplatform en de lade bij het verplaatsen van Lade 10 vanuit de hijspositie. Klap de lade naar beneden door de beide zijden van de lade vast te grijpen. LET OP Beknellingsgevaar. Bewegende delen in Xuri Cell Expansion W25 Pump. Open geen pompkop klappers tijdens de werking. LET OP Vallende uitrusting. Om te voorkomen dat de verschillende bioreactorsysteemeenheden van de bank getrokken worden, zorgt u ervoor dat alle buizen zich binnen de bankzone bevinden. Onderhoud WAARSCHUWING Gevaar voor elektrische schokken. Alle reparaties dienen te worden uitgevoerd door onderhoudspersoneel dat is goedgekeurd door GE Healthcare. Open geen beschermkappen, of vervang geen onderdelen, tenzij dit uitdrukkelijk in de gebruikersdocumentatie wordt vermeld. WAARSCHUWING De stroom uitschakelen. Sluit altijd de stroom van de apparatuur af voordat u een onderhoudstaak verricht. Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA 21

22 2 Veiligheidsinstructies 2.1 Veiligheidsmaatregelen WAARSCHUWING Reinig de apparatuur altijd in een goed geventileerde ruimte. Dompel nooit een deel van de uitrusting onder in water of spray nooit water op de uitrusting. Zorg altijd dat de uitrusting helemaal droog is voordat u de stekker in het stopcontact steekt. Zorg dat u zich houdt aan alle richtlijnen voor milieu, gezondheid en veiligheid met betrekking tot de gebruikte stoffen. WAARSCHUWING Er mogen voor het onderhoud en de reparatie van het systeem uitsluitend reserveonderdelen worden gebruikt die door GE Healthcare zijn goedgekeurd of geleverd. LET OP Vallende uitrusting. Door knel- en verplettergevaren mogen kalibratiegewichten niet op elkaar gestapeld worden. Verwijder de kalibratiegewichten voordat de stroom uitgeschakeld wordt. LET OP Gevaarlijke stoffen. Reinig vóór elk onderhoud, elke reparatie en buitendienststelling Xuri Cell Expansion System W25 met een geschikt reinigingsmiddel om alle gevaarlijke stoffen te verwijderen. LET OP Gebruik altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals beschermende handschoenen, schoenen en labjas, tijdens onderhoud en buiten gebruik stellen van de apparatuur. 22 Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA

23 2 Veiligheidsinstructies 2.2 Labels 2.2 Labels Deze sectie omschrijft het instrument, de veiligheids- en bijkomende labels die bevestigd werden aan de bioreactorsysteemeenheden. Raadpleeg voor informatie over de markeringen op de klantcomputerapparatuur de instructies van de fabrikant. Paragraaf Instrumentlabels Veiligheidslabels Bijkomende labels Zie pagina Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA 23

24 2 Veiligheidsinstructies 2.2 Labels Instrumentlabels Instrumentlabels Xuri Cell Expansion System W25, rocker-label Het instrumentlabel op de schudeenheid bevindt zich aan de achterzijde van het schudplatform. Filterverwarmerslabel Het volgende label werd aangebracht op de filterverwarmer. 24 Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA

25 Lade- en deksellabels De volgende labels zijn voorbeelden van de labels die gevonden worden op de verschillende maten van lades en deksels. Ladelabe 2 Veiligheidsinstructies 2.2 Labels Instrumentlabels Deksellabel Xuri Cell Expansion W25 CBCU-label Het instrumentlabel op de CBCU bevindt zich aan de onderkant van de eenheid. Onderstaande illustratie is een voorbeeld van het label dat vasthangt aan de CDCU met volledige configuratie. Overeenkomstige labels worden bevestigd aan de CBCU-eenheden met alternatieve configuraties. Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA 25

26 2 Veiligheidsinstructies 2.2 Labels Instrumentlabels Xuri Cell Expansion W25 Pump-label Het instrumentlabel op de pomp bevindt zich op het achterpaneel van de eenheid. Symboolbeschrijving De volgende veiligheidssymbolen zijn op de labels gebruikt: Label Omschrijving Waarschuwing! Lees de gebruikersdocumentatie voordat u het systeem gebruikt. Open geen afdekkingen of vervang geen onderdelen, tenzij dit uitdrukkelijk in de gebruikersdocumentatie wordt vermeld. Het systeem voldoet aan de toepasselijke Europese richtlijnen. Het systeem voldoet aan de vereisten die van toepassing zijn voor Australië en Nieuw-Zeeland. Dit symbool geeft aan dat het systeem is gecertificeerd door een nationaal erkend testlaboratorium (NTRL). Een NRTL is een door de Occupational Safety and Health Administration (OSHA) erkende organisatie die aan de wettelijke verplichtingen in de USA titel 29 van de Code of Federal Regulations (29 CFR) Part voldoet. Dit symbool geeft aan dat afval in de vorm van elektrische en elektronische apparatuur niet mag worden verwijderd als ongesorteerd gemeentelijk afval, en dat het apart moet worden ingezameld. Neem contact op met een geautoriseerde vertegenwoordiger van de fabrikant voor informatie betreffende de buitengebruikstelling van apparatuur. 26 Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA

27 2 Veiligheidsinstructies 2.2 Labels Instrumentlabels Label Omschrijving Dit symbool geeft aan dat het product gevaarlijke materialen bevat die de grenzen overschrijden die zijn vastgelegd in de Chinese norm SJ/T (Vereisten voor concentratielimieten van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektronische informatieproducten). Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA 27

28 2 Veiligheidsinstructies 2.2 Labels Veiligheidslabels Veiligheidslabels Veiligheidslabels op Xuri Cell Expansion System W25, rocker De volgende symbolen kunnen gevonden worden op de schudeenheid. Label Omschrijving Waarschuwing! Lees de gebruikersdocumentatie voordat u het systeem gebruikt. Open geen afdekkingen of vervang geen onderdelen, tenzij dit uitdrukkelijk in de gebruikersdocumentatie wordt vermeld. Geeft aan dat er risico bestaat dat lichaamsdelen tussen twee onderdelen van het systeem vast kunnen komen te zitten en dat moet worden opgelet, zodat letsel wordt voorkomen. Veiligheidslabels op Xuri Cell Expansion W25 Pump De volgende symbolen kunnen gevonden worden op de pomp. Label Omschrijving Waarschuwing!Geeft aan dat er risico bestaat dat vingers tussen twee bewegende onderdelen van de pomp vast kunnen komen te zitten en dat moet worden opgelet, zodat letsel wordt voorkomen. Veiligheidslabels op filterverwarmer De volgende symbolen kunnen gevonden worden op de filterverwarmer. Label Omschrijving Waarschuwing! Geeft aan dat het oppervlak heet kan zijn en dat er voorzorgen moeten worden genomen om letsel te voorkomen. 28 Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA

29 Veiligheidslabels op lade De volgende symbolen kunnen gevonden worden op de lade. 2 Veiligheidsinstructies 2.2 Labels Veiligheidslabels Label Omschrijving Waarschuwing! Geeft aan dat het oppervlak heet kan zijn en dat er voorzorgen moeten worden genomen om letsel te voorkomen. LEFT wijst op de linkerkant van de lade. Waarschuwing! Geeft aan dat het oppervlak heet kan zijn en dat er voorzorgen moeten worden genomen om letsel te voorkomen. RIGHT wijst op de rechterkant van de lade. Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA 29

30 2 Veiligheidsinstructies 2.2 Labels Bijkomende labels Bijkomende labels Illustratie van Cellbag -label De volgende foto is een voorbeeld van het label dat aan de cellbag hangt. Illustratie van DO-sensorlabel De volgende afbeelding toont het DO sensorlabel dat aan de cellbag naast de DO-sensor hangt. 30 Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA

31 Illustratie van ph-sensorlabel 2 Veiligheidsinstructies 2.2 Labels Bijkomende labels De volgende afbeelding toont het ph-sensorlabel dat aan de cellbag naast de ph-sensor hangt. Illustratie van vezelkabellabels De volgende foto toon het label om te bevestigen aan de optische vezelkabel van de DO-sensor. De volgende foto toon het label om te bevestigen aan de optische vezelkabel van de ph-sensor. Illustratie van pompkoplabel De volgende afbeelding toont het label dat op de pompkop is aangebracht. Het label geeft de pomprichting van de pomp aan. Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA 31

32 Xuri Cell Expansion System W25 Xuri Cell Expansion System W25 2 Veiligheidsinstructies 2.3 Noodprocedures 2.3 Noodprocedures Inleiding In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe een noodstop van het Xuri Cell Expansion System W25 wordt uitgevoerd. In deze paragraaf wordt ook het gevolg van een stroomstoring of netwerkonderbreking beschreven. Noodstop In een noodsituatie volgt u de onderstaande stappen om de run te stoppen op een van de volgende manieren: Stop de run van System Control door op het Stop-icoon te klikken, wanneer UNICORN het systeem bestuurt.. of Schakel de stroom uit door op de Power-schakelaar aan de voorzijde van de schudeenheid te drukken. De run wordt onmiddellijk onderbroken. Opmerking: Wanneer er één keer op de knop gedrukt wordt, wordt er een normale uitschakeling uitgevoerd. Wanneer de knop ingedrukt gehouden blijft, wordt er een geforceerde uitschakeling uitgevoerd. De stroom is uitgeschakeld wanneer het verklikkerlicht niet brandt. De stroom is ingeschakeld wanneer het verklikkerlampje groen is. 32 Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA

ReadyToProcess WAVE 25

ReadyToProcess WAVE 25 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing Vertaald uit het Engels Pagina opzettelijk leeg gelaten Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1.1 Over deze handleiding... 1.2 Belangrijke informatie voor

Nadere informatie

Xuri Cell Expansion System W25

Xuri Cell Expansion System W25 Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing Vertaald uit het Engels Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1.1 Over deze handleiding... 1.2 Belangrijke informatie voor gebruikers... 1.3 Informatie

Nadere informatie

ReadyToProcess WAVE 25

ReadyToProcess WAVE 25 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing Vertaald uit het Engels Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1.1 Over deze handleiding... 1.2 Belangrijke informatie voor gebruikers... 1.3 Informatie over

Nadere informatie

FLA Image Eraser. Gebruiksaanwijzing. Vertaald uit het Engels

FLA Image Eraser. Gebruiksaanwijzing. Vertaald uit het Engels FLA Image Eraser Gebruiksaanwijzing Vertaald uit het Engels Pagina opzettelijk leeg gelaten Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1.1 Belangrijke informatie voor gebruikers... 1.2 Informatie over

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Switch. Handleiding 200.106.110117

Switch. Handleiding 200.106.110117 Switch Handleiding 200.106.110117 Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze uitbreiding van uw Plugwise systeem. Met de Switch kunt u draadloos de elektrische stroom naar de apparaten in uw Plugwise netwerk

Nadere informatie

UniFlux-systeem en op maat gemaakt membraansysteem

UniFlux-systeem en op maat gemaakt membraansysteem GE Healthcare UniFlux-systeem en op maat gemaakt membraansysteem Addendum bij Handleiding voor veilig gebruik De oorspronkelijke taal is Engels Belangrijke informatie voor gebruikers Alle gebruikers moeten

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

Pump P-901, Pump P-903, Pump P-905 en Pump P-920

Pump P-901, Pump P-903, Pump P-905 en Pump P-920 Pump P-901, Pump P-903, Pump P-905 en Pump P-920 Gebruiksaanwijzing Vertaald uit het Engels Pagina opzettelijk leeg gelaten Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1.1 Belangrijke informatie voor gebruikers...

Nadere informatie

Amersham Eraser. Gebruiksaanwijzing. Vertaald uit het Engels

Amersham Eraser. Gebruiksaanwijzing. Vertaald uit het Engels Amersham Eraser Gebruiksaanwijzing Vertaald uit het Engels Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1.1 Belangrijke informatie voor gebruikers... 1.2 Informatie over regelgeving... 2 Veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond Handleiding AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond ... Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEEL 1 Informatie over de veiligheid 1.1. Inleiding Dit hoofdstuk bevat informatie over

Nadere informatie

Handleiding. Versie 2.0 www.qwiek.nl

Handleiding. Versie 2.0 www.qwiek.nl Handleiding Versie 2.0 www.qwiek.nl Onverhoopt problemen met uw Qwiek.melody? www.qwiek.eu/faq Lees deze voorschriften voor het aansluiten en gebruiken van de Qwiek.up aandachtig door. Algemeen Lees deze

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

811.1. Gebruiksaanwijzing WTW PC-software

811.1. Gebruiksaanwijzing WTW PC-software 811.1 Gebruiksaanwijzing WTW PC-software Inhoudsopgave 1 FUNCTIONELE SPECIFICATIES........................................................................... 1 2 INSTALLATIE.............................................................................................

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Xperia SmartTags NT1/NT2 Inhoudsopgave Inleiding...3 Aan de slag...4 De NFC-functie inschakelen...4 NFC-detectiegebied...4 Smart Connect gebruiken om labels te beheren...4 Xperia

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Turtle

Byzoo Sous Vide Turtle Byzoo Sous Vide Turtle ZAT01 Handleiding 220-240V, 50Hz 1300W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE Bij het gebruik van elektrische

Nadere informatie

4 Installatie van het stuurprogramma

4 Installatie van het stuurprogramma 1 Introductie Bedankt voor het aanschaffen van de Trust 100MB Speedshare PCI Card. De Trust 100MB Speedshare PCI card stelt u in staat om uw PC aan te sluiten op een Local Access Network (LAN) en/of een

Nadere informatie

INHOUD. CE Verklaring van Overeenstemming 8. 2

INHOUD. CE Verklaring van Overeenstemming 8.  2 INHOUD 1. Algemene veiligheid 3 2. Kenmerken 3 3. Beperkingen 3 4. Algemene informatie 3 5. Installatie 4 6. Werking 5 7. Elektrische specificaties 6 8. Rendement 6 9. Probleemoplossing 6 10. Onderdelenlijst

Nadere informatie

Inleiding. Intelligent Targeting System (ITS) overzicht SYSTÈME INTELLIGENT DE DÉTECTION DE CIBLE

Inleiding. Intelligent Targeting System (ITS) overzicht SYSTÈME INTELLIGENT DE DÉTECTION DE CIBLE Inleiding Intelligent Targeting System (ITS) overzicht Verschuif de stroomschakelaar om het ITS in of uit te schakelen. Verschuif de volumeregelaar om het volume te verhogen of te verlagen. Verschuif de

Nadere informatie

Inhoudstabel. Wat zit er in de doos... 3 Stroomvereisten... 4 Snelle setup... 5 Verlichtingsgids With Ring, you re Always home.

Inhoudstabel. Wat zit er in de doos... 3 Stroomvereisten... 4 Snelle setup... 5 Verlichtingsgids With Ring, you re Always home. Chime Setup-gids Inhoudstabel 2 Wat zit er in de doos... 3 Stroomvereisten... 4 Snelle setup... 5 Verlichtingsgids... 6 With Ring, you re Always home. Wat zit er in de doos 3 1. Ring Chime 2. Stekker (VS,

Nadere informatie

SYSTÈME INTELLIGENT DE DÉTECTION DE CIBLE SISTEMA DE BLANCO INTELIGENTE INTELLIGENTES ZIELSYSTEM INTELLIGENT RICHTSYSTEEM

SYSTÈME INTELLIGENT DE DÉTECTION DE CIBLE SISTEMA DE BLANCO INTELIGENTE INTELLIGENTES ZIELSYSTEM INTELLIGENT RICHTSYSTEEM SYSTÈME INTELLIGENT DE DÉTECTION DE CIBLE SISTEMA DE BLANCO INTELIGENTE INTELLIGENTES ZIELSYSTEM INTELLIGENT RICHTSYSTEEM Gebruiksaanwijzing www.light-strike.nl 8+ Item No./ Article Nº/ Artículo N.º/ Artikel-Nr./

Nadere informatie

HP Power Distribution Rack

HP Power Distribution Rack HP Power Distribution Rack Installatie-instructies Belangrijke veiligheidsinformatie WAARSCHUWING: Er is kans op letsel door elektrische schokken en gevaarlijk hoge spanningsniveaus. De elektrische aansluitingen

Nadere informatie

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. i -1 Opmerking De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. DE FABRIKANT OF DE VERDELER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR FOUTEN OF OMISSIES IN DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

Professionele IP-telefoon

Professionele IP-telefoon THOMSON 2010. Alle rechten voorbehouden. E-DOC-QIG-20100311-0005 v1.0. Professionele IP-telefoon Gids voor snelle installatie PAP Veiligheidsvoorschriften en regelgevingsinformatie LEES DEZE INSTRUCTIES

Nadere informatie

S9 Wireless Module. User Guide. Nederlands. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Nederlands. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Dank u voor uw keuze voor de S9 draadloze module. Bij gebruik met ResMed S9- apparaten in de thuisomgeving verzendt de S9 draadloze

Nadere informatie

De inhoud van de verpakking controleren

De inhoud van de verpakking controleren De inhoud van de verpakking controleren papiersteun cd-rom met printersoftware & Gebruikershandleiding pakket met cartridges (bevat zowel zwart-wit- als kleurencartridges.) printer Gids voor snelle starters

Nadere informatie

ÄKTA start. Gebruiksaanwijzing. Vertaald uit het Engels

ÄKTA start. Gebruiksaanwijzing. Vertaald uit het Engels ÄKTA start Gebruiksaanwijzing Vertaald uit het Engels Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1.1 Over deze handleiding... 1.2 Belangrijke informatie voor gebruikers... 1.3 Informatie over regelgeving...

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SILVERCREST MD-20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3256215

Uw gebruiksaanwijzing. SILVERCREST MD-20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3256215 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic.

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic. OPMERKING: Deze gebruikers handleiding bevat belangrijke informatie, zoals veiligheid & installatie punten, die u er toe zal leiden om het beste uit uw apparaat te halen. Hou het op een veilige plaats,

Nadere informatie

Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin

Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin 1. Aan/uit schakelaar voor het apparaat (en onderste warmhoudplaatje) 2. Aan/uit schakelaar voor bovenste warmhoudplaatje 3. Warmhoudplaatje 4. Glazen kan, thermoskan

Nadere informatie

Quha Zono. Gebruikershandleiding

Quha Zono. Gebruikershandleiding Quha Zono Gebruikershandleiding 2 Aan/uitschakelaar / Controlelampje USB-poort Bevestigingsbeugel Welkom bij de Quha Zono muis. In deze gebruikershandleiding leert u de functies en kenmerken van dit apparaat

Nadere informatie

testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid

testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid www.testo-international.com/330imanuals 2 1 Inbedrijfstelling 1 Inbedrijfstelling 1.1. App installeren Voor de bediening van het meetinstrument

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona

Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona *dt-54101man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik...

Nadere informatie

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest!

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! NL Jam Plus Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! Lees deze instructies door en bewaar ze om ze later te kunnen raadplegen.

Nadere informatie

MG 21 O Infrarood masseerapparaat Gebruikshandleiding

MG 21 O Infrarood masseerapparaat Gebruikshandleiding MG 21 NL O Infrarood masseerapparaat Gebruikshandleiding Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Meegeleverd

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS Telefoon adapter

INSTALLATIEGIDS Telefoon adapter INSTALLATIEGIDS Telefoon adapter 3 Inhoudsopgave Introductie 4 Productoverzicht van de telefoon adapter 5 Aansluiten op netstroom 6 Aansluiten van de telefoonlijn 7 SoundGate voorbereiden voor het luisteren

Nadere informatie

Het installeren en uitvoeren van Centix 3 serie op Windows Vista. Installatie Uitvoeren (gebruiken) Belangrijk:

Het installeren en uitvoeren van Centix 3 serie op Windows Vista. Installatie Uitvoeren (gebruiken) Belangrijk: Pagina 1 van 6 pagina s. Het installeren en uitvoeren van Centix 3 serie op Windows Vista. Doelgroep van dit document De doelgroep van dit document zijn alle gebruikers van Centix die de Centix 3-serie

Nadere informatie

MS Semen Storage Pro

MS Semen Storage Pro MS Semen Storage Pro 150 4508425 NL MS Semenstorage PRO 150 Gebruiksaanwijzing... 3 4508425/11-01-2016/F Inhoud MS Semen Storage Pro 150... 1 Bepalingen... 3 Introductie... 4 MS Semen Storage... 5 Aanbevelingen...

Nadere informatie

Veiligheid afwasautomaat 4. Vereisten installatie 5. Instructies installatie 7

Veiligheid afwasautomaat 4. Vereisten installatie 5. Instructies installatie 7 Montageinstructies Veiligheid afwasautomaat 4 Vereisten installatie 5 Instructies installatie 7 Veiligheid afwasautomaat De veiligheid van uzelf en van andere personen is erg belangrijk. We hebben een

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer Gebruikersveiligheid Het systeem en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

P-touch Editor starten

P-touch Editor starten P-touch Editor starten Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Brother behoudt

Nadere informatie

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 8 en Windows 8.1 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 8 en Windows 8.1 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Nieuw toegevoegd:

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome AJ110 NL Gebruiksaanwijzing Netherlands 1 Belangrijk Kennisgeving Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

Installatiehandleiding Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac in rek te monteren 1U

Installatiehandleiding Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac in rek te monteren 1U Installatiehandleiding Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac in rek te monteren 1U Belangrijke veiligheidvoorschriften Lees de instructies aandachtig zodat u het apparaat leert kennen voordat u het probeert

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION W5000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION W5000 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

TAD-90032MK2 DUTCH / NEDERLANDS

TAD-90032MK2 DUTCH / NEDERLANDS TAD-90032MK2 DUTCH / NEDERLANDS Belangrijke veiligheidsinformatie WAARSCHUWING: Lees alle hieronder vermelde veiligheidsinformatie voordat u deze tablet PC in gebruik neemt. 1. Uit de elektrostatische

Nadere informatie

GE Healthcare Life Sciences. ÄKTA avant. Installatiehandleiding. Vertaald uit het Engels

GE Healthcare Life Sciences. ÄKTA avant. Installatiehandleiding. Vertaald uit het Engels GE Healthcare Life Sciences ÄKTA avant Installatiehandleiding Vertaald uit het Engels Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1.1 Belangrijke informatie voor gebruikers... 1.2 Informatie over regelgeving...

Nadere informatie

PURE WHITE MR. BLUE JUICY LIME HOT ORANGE THINK PINK

PURE WHITE MR. BLUE JUICY LIME HOT ORANGE THINK PINK PL Instrukcja obsługi DE Bedienungsanleitung EN User's manual NL Gebruiksaanwijzing PURE WHITE MR. BLUE JUICY LIME HOT ORANGE THINK PINK NL GEBRUIKSAANWIJZING DE COTTIEN NICK>

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP

Nadere informatie

Installeren van de applicatie en aanmelden van de radiatoren

Installeren van de applicatie en aanmelden van de radiatoren Installeren van de applicatie en aanmelden van de radiatoren 1. Maak verbinding met het draadloze netwerk via uw mobiele telefoon of tablet. 2. Download de NEXHO applicatie (er bestaan meerdere om U toe

Nadere informatie

COIL MACHINE Probleemoplossingsgids. Coil Machine Troubleshooting Guide

COIL MACHINE Probleemoplossingsgids. Coil Machine Troubleshooting Guide COIL MACHINE Probleemoplossingsgids Coil Machine Troubleshooting Guide CribMaster. 2013 All rights reserved. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation CribMaster 1955 West Oak Circle Marietta,

Nadere informatie

4 Installatie van het stuurprogramma

4 Installatie van het stuurprogramma 1 Introductie Bedankt voor het aanschaffen van de Trust 100MB Speedshare USB adapter. De Trust 100MB Speedshare USB adapter biedt een eenvoudige installatie zonder het te hoeven openen van uw PC en verkrijgt

Nadere informatie

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Snelle installatiegids Document ID: Synology_QIG_2BayCL_20090901 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig voor gebruik en bewaar deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 1 DAISYSPELER PLEXTALK PTN1 Korte inleiding: Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties

Nadere informatie

Home Control Intelligent Stopcontact. Eerste stappen

Home Control Intelligent Stopcontact. Eerste stappen Home Control Intelligent Stopcontact Eerste stappen 2 Hartelijk dank voor uw vertrouwen! Lees voor de inbedrijfstelling van het apparaat de aanwijzingen zorgvuldig door en bewaar deze zodat u ze op een

Nadere informatie

IRISPen Air 7. Verkorte handleiding. (ios)

IRISPen Air 7. Verkorte handleiding. (ios) IRISPen Air 7 Verkorte handleiding (ios) Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRISPen TM Air 7. Lees deze handleiding aandachtig door voor u deze scanner en de bijbehorende software

Nadere informatie

GE Healthcare Life Sciences ÄKTAFPLC. Gebruiksaanwijzing. Vertaald uit het Engels

GE Healthcare Life Sciences ÄKTAFPLC. Gebruiksaanwijzing. Vertaald uit het Engels GE Healthcare Life Sciences ÄKTAFPLC Gebruiksaanwijzing Vertaald uit het Engels Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1.1 Belangrijke informatie voor gebruikers... 1.2 Informatie over regelgeving...

Nadere informatie

Schakel in Windows 10 automatische driver update uit : Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 10 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Schakel in Windows 10 automatische driver update uit : Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 10 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Schakel in

Nadere informatie

Algemene veiligheidsmaatregelen Nederlands

Algemene veiligheidsmaatregelen Nederlands Algemene veiligheidsmaatregelen Algemene veiligheidsmaatregelen Nederlands 1 Algemene veiligheidsmaatregelen 1 Algemene veiligheidsmaatregelen 1.1 Over de documentatie De documentatie is oorspronkelijk

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome NL Gebruiksaanwijzing SPA7355 1 Belangrijk Veiligheid Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen Deze bliksemschicht waarschuwt

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Onderhoud en opslag

Hoofdstuk 9 Onderhoud en opslag Onderhoud en opslag Hoofdstuk 9 Onderhoud en opslag 9.1 Onderhoud van het maaidek Robomow is een functionele mulch maaier. Daarom kunnen zich grasresten ophopen onder het maaidek, vooral bij het maaien

Nadere informatie

CALLIUM LED-2 MINI BEAMER HANDLEIDING

CALLIUM LED-2 MINI BEAMER HANDLEIDING CALLIUM LED-2 MINI BEAMER HANDLEIDING Inhoudsopgave Tips 1 Veiligheidsinstructies 2 Instructies voor beamer 3 Beamer instellen 4 - Standaard instructies 4 - Instructies diverse mogelijkheden 5 - Verbindingen

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110

Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110 Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110 Dit document beschrijft de upgrade van de Fiery EXP4110-printerstuurprogramma s voor ondersteuning van de optie Lade 6 (Extra groot).

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8230 HP8232 HP8233 NL Gebruiksaanwijzing HP8230 H a (14mm) (11mm) g f e d c b ( g ) HP8230 ( f ) HP8232 HP8233 a (14mm) ( c ) (11mm) b

Nadere informatie

Home Control Deur-/Venstercontact Eerste stappen

Home Control Deur-/Venstercontact Eerste stappen Home Control Deur-/Venstercontact Eerste stappen 2 Hartelijk dank voor uw vertrouwen! Lees voor de inbedrijfstelling van het apparaat de aanwijzingen zorgvuldig door en bewaar deze zodat u ze op een later

Nadere informatie

Windows 98 en Windows ME

Windows 98 en Windows ME Windows 98 en Windows ME In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-29 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-30 Andere installatiemethoden op pagina

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

Handleiding 1/6. Numeriek toetsenblok Oortelefoon Draagtasje Handleiding

Handleiding 1/6. Numeriek toetsenblok Oortelefoon Draagtasje Handleiding Handleiding INHOUD VAN DE VERPAKKING Optische draadloze minimuis Twee oplaadbare batterijen (Ni-MH AAA type, 1,2 V) RF-zender/ontvanger Kabel voor opladen minimuis USB-verlengkabel Numeriek toetsenblok

Nadere informatie

RELAY G30 Pilotenhandboek

RELAY G30 Pilotenhandboek RELAY G30 Pilotenhandboek 40-00-2007 Advanced Users Guide available @ www.line6.com/manuals Rev H Opmerkingen voor uw veiligheid OPGELET RISICO OP ELEKTRO- CUTIE. NIET OPENEN. WAARSCHUWING: Om het risico

Nadere informatie

Timer TI 100. Nederlandse Handleiding. w w w. b i t n e d e r l a n d. n l

Timer TI 100. Nederlandse Handleiding. w w w. b i t n e d e r l a n d. n l Timer TI 100 Nederlandse Handleiding w w w. b i t n e d e r l a n d. n l Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Veiligheidssymbolen 3. Algemene regels 4. Technische omschrijving 4.1 Functie 5. Installatie 5.1

Nadere informatie

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows Vista en Windows 7 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows Vista en Windows 7 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Nieuw toegevoegd:

Nadere informatie

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL Innovative Growing Solutions Datalogger DL-1 software-versie: 1.xx Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL DL-1 Datalogger gebruikershandleiding Bedankt voor het aanschaffen van de TechGrow

Nadere informatie

TAQ-10192G DUTCH / NEDERLANDS

TAQ-10192G DUTCH / NEDERLANDS TAQ-10192G Belangrijke veiligheidsinformatie WAARSCHUWING: Lees alle hieronder vermelde veiligheidsinformatie voordat u deze tablet PC in gebruik neemt. 1. Uit de elektrostatische ontladingtest (ESD) van

Nadere informatie

Voeler ingang van de ilog recorder. Stop de temperatuurvoeler

Voeler ingang van de ilog recorder. Stop de temperatuurvoeler 1) Standaard interface (EA-INT) Oud model. 2) Universele interface (EA-INT-U) Nieuw model. Beide interfaces hebben een DB9 (9 pins) connector en uw PC heeft een RS232 seriële poort nodig. Escort ilog Dataloggers

Nadere informatie

Quickstart KPN USB-modem. Handleiding

Quickstart KPN USB-modem. Handleiding Quickstart KPN USB-modem Handleiding Inleiding De KPN USB-modem is een 3G multimode modem in USB-stick formaat, geschikt voor GSM-, GPRS-, EDGE-, UMTS en/of HSDPA-netwerken. De modem kan dankzij de USB-interface

Nadere informatie

TAQ-70202 DUTCH / NEDERLANDS

TAQ-70202 DUTCH / NEDERLANDS TAQ-70202 Belangrijke veiligheidsinformatie WAARSCHUWING: Lees alle hieronder vermelde veiligheidsinformatie voordat u deze tablet PC in gebruik neemt. 1. Uit de elektrostatische ontladingtest (ESD) van

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING INBOUWSTAPELAARS

GEBRUIKERS HANDLEIDING INBOUWSTAPELAARS 1 GEBRUIKERS HANDLEIDING INBOUWSTAPELAARS 2 INHOUD 1. REGISTRATIE SERIENUMMERS 2. INLEIDING 3. BESCHRIJVING VAN DE STAPELAAR 4. WERKING VAN DE STAPELAAR 5. INSTALLEREN VAN DE STAPELAAR 6. GEBRUIKEN VAN

Nadere informatie

ISO Ventilationbox

ISO Ventilationbox ISO Ventilationbox 207027 DU ESP ITA FRA UK 2 Gebrauchsanweisung 3 Instrucciones de uso 23 Manuale d istruzione 33 Instructions d utilisation 43 User Manual 53 Type 6-6-250, 6-6-550, 6-6-750, 7-7-900,

Nadere informatie

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT TELEFOON ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español

Nadere informatie

Nero DriveSpeed Handleiding

Nero DriveSpeed Handleiding Nero DriveSpeed Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De volledige handleiding van Nero DriveSpeed is auteursrechtelijk beschermd en is eigendom van Nero AG. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

PDM-8-MB POM (VOEDING OVER MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften

PDM-8-MB POM (VOEDING OVER MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften POM ( MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften Inhoudstafel VEILIGHEIDS - & VOORZORGSMAATREGELEN 3 PRODUCTBESCHRIJVING 4 GEBRUIKSTOEPASSING 4 TECHNISCHE GEGEVENS 4 STANDAARDEN 4 OPERATIONELE DIAGRAMMEN

Nadere informatie

IRISPen Air 7. Verkorte handleiding. (Android)

IRISPen Air 7. Verkorte handleiding. (Android) IRISPen Air 7 Verkorte handleiding (Android) Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRISPen Air TM 7. Lees deze handleiding aandachtig door voor u deze scanner en de bijbehorende

Nadere informatie

HP UPS R3000 ERM Installatie-instructies

HP UPS R3000 ERM Installatie-instructies HP UPS R3000 ERM Installatie-instructies Overzicht De ERM bestaat uit twee accu s in een 2U-chassis. De ERM staat direct in verbinding met een UPS R3000 of een andere ERM. Er kunnen maximaal twee ERM-eenheden

Nadere informatie

BeoLab 8002. Handleiding

BeoLab 8002. Handleiding BeoLab 8002 Handleiding Dagelijks gebruik 3 Wanneer u klaar bent met het installeren van de luidsprekers, zoals beschreven op de volgende pagina s, kunt u het hele systeem aansluiten op de netstroom.

Nadere informatie

Problemen met HASP oplossen

Problemen met HASP oplossen Problemen met HASP oplossen Hoofdvestiging: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright en handelsmerken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

GE Healthcare Life Sciences. ÄKTAcrossflow. Gebruiksaanwijzing. Vertaald uit het Engels

GE Healthcare Life Sciences. ÄKTAcrossflow. Gebruiksaanwijzing. Vertaald uit het Engels GE Healthcare Life Sciences ÄKTAcrossflow Gebruiksaanwijzing Vertaald uit het Engels Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1.1 Belangrijke informatie voor gebruikers... 1.2 Informatie over regelgeving...

Nadere informatie

vetvrije gezinsmaaltijden Handleiding

vetvrije gezinsmaaltijden Handleiding Handleiding vetvrije gezinsmaaltijden Inhoud Veiligheidswaarschuwingen Veiligheidswaarschuwingen 2 Veiligheidsinstructies 4 Productgegevens 5 Productbeschrijving 6 Gebruiksinstructies 7 Algemene Reinigings-

Nadere informatie

ÄKTA flux 6. Gebruiks aanwijzing. Vertaald uit het Engels

ÄKTA flux 6. Gebruiks aanwijzing. Vertaald uit het Engels ÄKTA flux 6 Gebruiks aanwijzing Vertaald uit het Engels Pagina opzettelijk leeg gelaten Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1.1 Over deze handleiding... 1.2 Belangrijke informatie voor gebruikers...

Nadere informatie

Schijfeenheden. Artikelnummer van document:

Schijfeenheden. Artikelnummer van document: Schijfeenheden Artikelnummer van document: 405759-331 Mei 2006 In deze handleiding worden de vaste schijf van de computer en optionele externe schijfeenheden beschreven. Inhoudsopgave 1 Onderhoud van schijfeenheden

Nadere informatie

RTC- Print real-time klok Optie

RTC- Print real-time klok Optie RTC- Print real-time klok Optie Voor Emotron FlowDrive type IP54 en IP20/21 Montage-instructies Nederlands RTC-print Optie- Voor Emotron FlowDrive type IP54 en IP20/21 Montage-instructies - Nederlands

Nadere informatie

Handleiding ComfortTouch App voor Busch-ComfortTouch. Busch-ComfortTouch 9 8136/09-811 8136/09-825. Busch-ComfortTouch 12.1 8136/12-811 8136/12-825

Handleiding ComfortTouch App voor Busch-ComfortTouch. Busch-ComfortTouch 9 8136/09-811 8136/09-825. Busch-ComfortTouch 12.1 8136/12-811 8136/12-825 2273-1-8367 21.08.2013 Handleiding Busch- 9 8136/09-811 8136/09-825 Busch- 12.1 8136/12-811 8136/12-825 1 Inleiding... 3 1.1 Beoogd gebruik... 3 2 Systeemvereisten voor mobiele eindapparaten... 4 3 Voorinstelling

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS TV adapter

INSTALLATIEGIDS TV adapter INSTALLATIEGIDS TV adapter 3 Inhoudsopgave Doel van deze gids 4 Productoverzicht van de TV adapter 5 Aansluiten op netstroom 6 Aansluiten op de TV 7 Optionele adapter voor aansluiten op de TV 8 SoundGate

Nadere informatie