ÄKTA start. Gebruiksaanwijzing. Vertaald uit het Engels

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ÄKTA start. Gebruiksaanwijzing. Vertaald uit het Engels"

Transcriptie

1 ÄKTA start Gebruiksaanwijzing Vertaald uit het Engels

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding Over deze handleiding Belangrijke informatie voor gebruikers Informatie over regelgeving Bijbehorende documentatie... 2 Veiligheidsinstructies Veiligheidsmaatregelen Labels Noodprocedures Recyclingprocedures... 3 Systeembeschrijving Systeemoverzicht Instrument Instrumentdisplay Overzicht van het instrumentdisplay Beschrijving van Method run Beschrijving van Create method Beschrijving van Settings and service Installatie Ruimtevereisten Transport van ÄKTA start en Frac ÄKTA start en Frac30 uitpakken Accessoirepakket Installeer ÄKTA start... 5 Het systeem voorbereiden voor een run Overzicht doorstroomtraject Start het instrument Kalibraties Kalibratieleidraad Instrumentdisplaykalibratie Pressure sensor zero offset Pump kalibratie UV Monitorkalibratie Conductivity Monitorkalibratie Systeemprestaties System performance method System performance method van ÄKTA start System performance method van UNICORN start Switch valve timing Een kolom aansluiten ÄKTA start Gebruiksaanwijzing AG

3 Inhoudsopgave 5.6 Voer de Prepare system-methodes uit Pump wash A Pump wash B Washout fractionation tubing Column preparation Monster toepassen Voorbereiding fractiecollector Gebruik in koelkamers Een cyclus starten... 6 vanuit het instrumentdisplay Inleiding Fractionering Een handmatige run uitvoeren Handmatige run De run bewaken en sturen Een methoderun uitvoeren Een methodetype selecteren Quick start Templates User defined methods Prepare system-methoden Procedures na een run Methoden en bestanden beheren Create method Hantering van de USB-stick BMP-resultaatbestand... 7 vanaf UNICORN start System Control Method Editor Evaluation Administration... 8 Onderhoud Geregeld onderhoud Reinigen vóór gepland onderhoud/service Reiniging van het stromingstraject van het systeem De kolom loskoppelen System cleaning Reinigen van de UV-doorvoercel Reiniging van de Conductivity flow cell Andere reinigingsprocedures Reiniging van de inlaatfilters De buitenkant van het instrument reinigen Reiniging van de fractiecollector Opslag van het instrument ÄKTA start Gebruiksaanwijzing AG 3

4 Inhoudsopgave 8.8 Vervanging van slangen en filters Vervang de inlaatfilters Vervang de slangen en connectors... 9 Problemen oplossen Inleiding tot probleemoplossing Basisprobleemoplossing Systeemfoutrapport Referentiegegevens Specificaties Chemische weerstand Literatuur Formulier inzake Verklaring van veiligheid en gezondheid Bestelinformatie Appendix Systeemprestatierapport... Index ÄKTA start Gebruiksaanwijzing AG

5 1 Inleiding 1 Inleiding Over dit hoofdstuk Dit hoofdstuk bevat belangrijke gebruikersinformatie, een beschrijving van veiligheidskennisgevingen, regelgevende informatie, beoogd gebruik van ÄKTA start en een lijst met bijbehorende documentatie. In dit hoofdstuk Paragraaf 1.1 Over deze handleiding 1.2 Belangrijke informatie voor gebruikers 1.3 Informatie over regelgeving 1.4 Bijbehorende documentatie Zie pagina ÄKTA start Gebruiksaanwijzing AG 5

6 1 Inleiding 1.1 Over deze handleiding 1.1 Over deze handleiding Doel van dit document De Gebruiksaanwijzing verschaft de gebruiker de instructies die nodig zijn voor het installeren, bedienen en onderhouden van ÄKTA start op een veilige manier. Afspraken over naamgeving De naamgeving die in deze handleiding wordt gebruikt, wordt nader verklaard in onderstaande tabel. Concept ÄKTA start Frac30 UNICORN start ÄKTA start-systeem Uitleg Het instrument. De fractiecollector. De op een computer geïnstalleerde software. Het hele vloeistofchromatografiesysteem, met inbegrip van het instrument, de fractiecollector en software. Typografische conventies Software-items worden in de tekst aangegeven door middel van vette, cursieve tekst. De verschillende menu-niveaus worden van elkaar gescheiden door een dubbele punt. Zo verwijst File:Open naar de opdracht Open in het menu File. Hardware-items worden in de tekst geïdentificeerd door vetgedrukte tekst (bijvoorbeeld Buffer valve). 6 ÄKTA start Gebruiksaanwijzing AG

7 1 Inleiding 1.2 Belangrijke informatie voor gebruikers 1.2 Belangrijke informatie voor gebruikers Lees deze informatie voordat u het product in gebruik neemt Alle gebruikers moeten de hele Bedieningsinstructies lezen voordat zij het systeem installeren, bedienen of onderhouden. Houd de Bedieningsinstructies altijd bij de hand tijdens het bedienen van het product. Gebruik het product niet op een andere wijze dan beschreven in de gebruikersdocumentatie. Doet u dit wel, dan wordt u mogelijk blootgesteld aan gevaren die kunnen leiden tot persoonlijk letsel, en kunt u de apparatuur beschadigen. Beoogd gebruik ÄKTA start is een vloeistofchromatografiesysteem dat wordt gebruikt voor voorbereidende proteïnepurificatie op laboratoriumschaal. Het systeem kan worden gebruikt voor een verscheidenheid aan onderzoeksdoeleinden, om aan de behoeften van de gebruikers in de academische wereld en in de levenswetenschappenindustrie te voldoen. De ÄKTA start is uitsluitend bedoeld voor onderzoek en mag niet worden gebruikt voor klinische procedures of diagnostische doeleinden. Vereisten Om deze handleiding te volgen en het systeem te gebruiken op de manier waarop het is bedoeld, is het belangrijk dat: u begrijpt de uitgangspunten van vloeistofchromatografie u hebt het hoofdstuk Veiligheidsinstructiesin de ÄKTA start Gebruiksaanwijzing gelezen en begrepen. ÄKTA start Gebruiksaanwijzing AG 7

8 1 Inleiding 1.2 Belangrijke informatie voor gebruikers Veiligheidsberichten Deze gebruikersdocumentatie bevat veiligheidsinformatie (WAARSCHUWING, LET OP en AANWIJZING) met betrekking tot het veilige gebruik van het product. Zie onderstaande definities. WAARSCHUWING WAARSCHUWING geeft een gevaarlijke situatie aan; als deze niet wordt vermeden, kan dit leiden tot ernstige verwondingen of de dood. Het is belangrijk dat u pas verder gaat als aan alle genoemde voorwaarden is voldaan en de voorwaarden goed zijn begrepen. LET OP LET OP geeft een gevaarlijke situatie aan. Als deze situatie niet wordt vermeden, kan dit leiden tot lichte of gematigde verwondingen. Het is belangrijk dat u pas verder gaat als aan alle genoemde voorwaarden is voldaan en de voorwaarden goed zijn begrepen. AANWIJZING AANWIJZING geeft instructies aan die moeten worden opgevolgd om schade aan het product of andere apparatuur te voorkomen. Opmerkingen en tips Opmerking: Tip: Een opmerking wordt gebruikt om informatie aan te geven die belangrijk is voor een probleemloos en optimaal gebruik van het product. Een Tip bevat nuttige informatie waarmee u uw procedures kunt verbeteren of optimaliseren. 8 ÄKTA start Gebruiksaanwijzing AG

9 1 Inleiding 1.3 Informatie over regelgeving 1.3 Informatie over regelgeving Inleiding Dit deel beschrijft de richtlijnen en standaarden waaraan wordt voldaan door ÄKTA start. Informatie over de fabricage De onderstaande tabel geeft een samenvatting van de vereiste productie-informatie. Zie de EU-verklaring van conformiteit (VvC) voor meer informatie. Vereiste Naam en adres van fabrikant Inhoud GE Healthcare Bio-Sciences AB, Björkgatan 30, SE Uppsala, Sweden Overeenstemming met EU-richtlijnen Dit product voldoet aan de Europese richtlijnen die zijn vermeld in de tabel, omdat het in overeenstemming is met de overeenkomstige geharmoniseerde normen. Richtlijn 2006/42/EG 2004/108/EG 2006/95/EG Titel Richtlijn Machines (MD) Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) Richtlijn Lage Spanning (LVD) ÄKTA start Gebruiksaanwijzing AG 9

10 1 Inleiding 1.3 Informatie over regelgeving CE-markering De CE-markering en de bijbehorende EU-conformiteitsverklaring zijn geldig voor het instrument wanneer: wordt gebruikt als onafhankelijk systeem, of is aangesloten op andere producten die in deze gebruikersdocumentatie zijn aanbevolen of beschreven en gebruikt in dezelfde staat als waarin het is geleverd vanaf GE, met uitzondering van de wijzigingen beschreven in de gebruikersdocumentatie. Internationale normen Dit product voldoet aan de vereisten van de onderstaande normen: Norm EN/IEC , UL , CAN/CSA C22.2 No EN/IEC (Emissie conform CISPR 11, groep 1, klasse A) EN ISO Omschrijving Veiligheidsvereisten voor elektrische apparatuur voor meting, controle en laboratoriumgebruik. Elektrische apparatuur voor meting, controle en laboratoriumgebruik - EMC vereisten Veiligheid van machines. Algemene designbeginselen. Risicobeoordeling en risicoreductie. Opmerkingen EN-norm is geharmoniseerd met EU-richtlijn 2006/95/EG EN-norm is geharmoniseerd met EU-richtlijn 2004/108/EG EN ISO-norm is geharmoniseerd met EU-richtlijn 2006/42/EG Naleving van regelgeving voor aangesloten apparatuur Elk apparaat dat is verbonden met de ÄKTA start dient te beantwoorden aan de veiligheidsvoorschriften van EN/IEC of relevante geharmoniseerde normen. Binnen de EU moeten aangesloten apparaten zijn voorzien van het CE-symbool. 10 ÄKTA start Gebruiksaanwijzing AG

11 1 Inleiding 1.3 Informatie over regelgeving Conformiteitsverklaring m.b.t. het milieu Dit product voldoet aan de volgende milieuvereisten. Vereiste 2011/65/EU 2012/19/EU ACPEIP Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Titel Richtlijn voor beperking van gevaarlijke stoffen (RoHS) Richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) Administratie van de controle op vervuiling veroorzaakt door elektronische informatieproducten, Chinese beperking van gevaarlijke stoffen (RoHS) Registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën (REACH) ÄKTA start Gebruiksaanwijzing AG 11

12 1 Inleiding 1.4 Bijbehorende documentatie 1.4 Bijbehorende documentatie Inleiding Dit deel beschrijft de gebruikersdocumentatie die bij het instrument wordt geleverd en hoe u hiermee verband houdende literatuur kunt vinden die kan worden gedownload of besteld bij GE. Gebruikersdocumentatie op de CD De gebruikersdocumentatie die in de onderstaande tabel is opgenomen, is beschikbaar op de ÄKTA start-gebruikersdocumentatie-cd. Vanuit het instrumentdisplay is er displayhelp beschikbaar. Documentatie ÄKTA start Gebruiksaanwijzing ÄKTA start Instrument Display Help ÄKTA start Maintenance Manual ÄKTA start System Cue Card ÄKTA start Maintenance Cue Card Hoofdinhoud De nodige instructies voor het op een veilige manier installeren, bedienen en behouden van ÄKTA start. Dialoogbeschrijvingen van het functiemenu voor ÄKTA start (alleen toegankelijk vanuit het instrumentdisplay). Gedetailleerde instrument- en modulebeschrijvingen, met inbegrip van de benodigde instructies voor onderhoud en probleemoplossing van de ÄKTA start. Een verkorte gids voor de voorbereiding en uitvoering van chromatografische technieken op de ÄKTA start. Een verkorte gids voor de afhandeling van routinematige onderhoudswerkzaamheden en probleemoplossing op de ÄKTA start. 12 ÄKTA start Gebruiksaanwijzing AG

13 1 Inleiding 1.4 Bijbehorende documentatie Vanuit het helpmenu in UNICORN start of op de UNICORN start-dvd is de volgende gebruikersdocumentatie beschikbaar. Documentatie UNICORN start 1.0 User Manual UNICORN start Online Help Hoofdinhoud Overzicht en gedetailleerde beschrijvingen van de systeembesturingssoftware ontworpen voor de ÄKTA start, die een procesafbeeldingskaart bevat voor modules voor real-timemonitoring, methode-editor, evaluatie en administratie. Beschrijvingen van dialoogvensters voor UNICORN start (alleen toegankelijk vanuit het helpmenu). Gegevensbestanden, opmerkingen over toepassing en gebruikersdocumentatie op Internet. Zie onderstaand instructies als u gegevensbestanden, opmerkingen over toepassing of de gebruikersdocumentatie wilt bestellen of downloaden Ga naar Klik op ÄKTA Lab-Scale Systems. Selecteer ÄKTA start in de lijst. Klik op Related Documents. Selecteer als u de gekozen literatuur wilt downloaden. ÄKTA start Gebruiksaanwijzing AG 13

14 1 Inleiding 1.4 Bijbehorende documentatie Documentatie over toegang via mobiele toestellen Scan de code met uw mobiele telefoon of tablet-computer voor toegang tot de productpagina voor ÄKTA start. Selecteer de documenten die u wilt downloaden onder het tabblad Related Documents. 14 ÄKTA start Gebruiksaanwijzing AG

15 2 Veiligheidsinstructies 2 Veiligheidsinstructies Over dit hoofdstuk Dit hoofdstuk beschrijft veiligheidsmaatregelen en noodstopprocedures voor het product. De etiketten op het systeem en hergebruikprocedures worden ook beschreven. In dit hoofdstuk Dit hoofdstuk bevat de volgende paragrafen: Paragraaf 2.1 Veiligheidsmaatregelen 2.2 Labels 2.3 Noodprocedures 2.4 Recyclingprocedures Zie pagina ÄKTA start Gebruiksaanwijzing AG 15

16 2 Veiligheidsinstructies 2.1 Veiligheidsmaatregelen 2.1 Veiligheidsmaatregelen Inleiding ÄKTA start wordt voorzien van netstroom en werkt met drukvloeistoffen die gevaarlijk kunnen zijn. Voordat u het systeem installeert, gebruikt of onderhoudt, dient u zich bewust te zijn van de gevaren die in deze handleiding worden beschreven. Volg de gegeven instructies om persoonlijke verwondingen of schade aan de apparatuur te voorkomen. De voorzorgsmaatregelen in dit deel zijn onderverdeeld in de volgende categorieën: Algemene voorzorgsmaatregelen Gebruik van ontvlambare vloeistoffen Persoonlijke bescherming Het instrument installeren en verplaatsen Systeembediening Onderhoud Algemene voorzorgsmaatregelen WAARSCHUWING Volg deze algemene voorzorgsmaatregelen altijd op om verwondingen tijdens het gebruik van de ÄKTA start te vermijden. Niet gebruiken ÄKTA start op een andere manier dan beschreven in de ÄKTA start gebruikersdocumentatie. De bediening en het gebruikersonderhoud van ÄKTA start moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de instructies beschreven in ÄKTA start Gebruiksaanwijzing en ÄKTA start Maintenance Manual. Gebruik geen accessoires die niet zijn geleverd of die niet worden aanbevolen door GE. Gebruik de ÄKTA start niet als deze niet goed werkt of als er enige schade is opgetreden, bijvoorbeeld: - beschadiging van het netsnoer, de stekker of de Frac30-kabel - schade veroorzaakt door het laten vallen van de apparatuur - schade veroorzaakt doordat er vocht op is terechtgekomen 16 ÄKTA start Gebruiksaanwijzing AG

17 2 Veiligheidsinstructies 2.1 Veiligheidsmaatregelen Gebruik van ontvlambare vloeistoffen WAARSCHUWING Wanneer u brandbare vloeistoffen met de ÄKTA start gebruikt, volgt u deze voorzorgsmaatregelen om elk risico op brand of explosie te voorkomen. Brandgevaar. Voordat u het systeem start, dient u zich ervan te overtuigen dat er geen onbedoelde lekkage in het instrument of de slangen is. Explosiegevaar. Als u bij het gebruik van ontvlambare vloeistoffen het ontstaan van een explosieve atmosfeer wilt voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de ventilatie in de ruimte voldoet aan de lokale voorschriften. LET OP Om gevaarlijke situaties tijdens het uitpakken, de installatie of verplaatsing van de ÄKTA start te voorkomen, leeft u de onderstaande voorzorgsmaatregelen na. ÄKTA start is bij levering gevuld met gedenatureerde alcohol (50% C2H5OH (ethanol)). Het gedenatureerde alcoholmengsel kan gevaarlijk zijn voor mensen indien het wordt geconsumeerd. Spoel de gedenatureerde alcohol eruit voordat u de ÄKTA start in elkaar zet, test of in de beoogde procescontext integreert. Persoonlijke bescherming WAARSCHUWING Om gevaarlijke situaties tijdens het werken met ÄKTA start te voorkomen, dient u de volgende maatregelen te treffen voor uw persoonlijke bescherming. Verspreiding van biologische agentia. De gebruiker moet alle nodige maatregelen nemen om verspreiding van gevaarlijke biologische agentia in de naaste omgeving van de apparatuur te voorkomen. De faciliteit moet voldoen aan de nationale praktijkrichtlijn voor bioveiligheid. ÄKTA start Gebruiksaanwijzing AG 17

18 2 Veiligheidsinstructies 2.1 Veiligheidsmaatregelen LET OP Om gevaarlijke situaties tijdens het werken met ÄKTA start te voorkomen, dient u de volgende maatregelen te treffen voor uw persoonlijke bescherming. Gebruik altijd de juiste persoonlijke beschermende uitrusting tijdens het bedrijf en het onderhoud van ÄKTA start. Risico op morsen. Wanneer u ÄKTA start gebruikt, dient u persoonlijke beschermende uitrusting te gebruiken zoals een veiligheidsbril, labjas, beschermende schoenen en handschoenen om alle morsomstandigheden te voorkomen. Snijwonden. De slangsnijder is bijzonder scherp en moet voorzichtig worden gehanteerd om letsel te vermijden. Gevaarlijke stoffen. Wanneer u gevaarlijke chemische en biologische agentia gebruikt, dient u alle gepaste beschermende maatregelen te nemen, zoals het dragen van een veiligheidsbril en veiligheidshandschoenen die bestand zijn tegen de gebruikte stoffen. Volg de plaatselijke en/of nationale voorschriften op voor veilige bediening, onderhoud en buitengebruikstelling van de apparatuur. 18 ÄKTA start Gebruiksaanwijzing AG

19 2 Veiligheidsinstructies 2.1 Veiligheidsmaatregelen Het instrument installeren en verplaatsen WAARSCHUWING Om persoonlijk letsel te voorkomen tijdens het installeren of verplaatsen van ÄKTA start, dient u onderstaande instructies op te volgen. Het instrument horizontaal verplaatsen. Het wordt aanbevolen om het instrument met een personen horizontaal te verplaatsen. Voedingsspanning. Controleer voor u het netsnoer aansluit of de voedingsspanning van het stopcontact overeenkomt met de markering op het instrument. Netsnoer. Gebruik alleen geaarde netsnoeren die door GE zijn geleverd of goedgekeurd. Toegang tot de aan/uit-schakelaar en het netsnoer met stekker. Blokkeer de toegang tot de voedingsschakelaar en het netsnoer niet. De aan/uit-schakelaar moet altijd goed toegankelijk zijn. Het netsnoer met stekker moet altijd gemakkelijk los te koppelen zijn. De computer installeren (optioneel). De computer moet worden geïnstalleerd en gebruikt conform de instructies die door de fabrikant van de computer zijn bijgeleverd. De stroom uitschakelen. Schakel de stroom naar ÄKTA start altijd uit voordat een instrumentmodule wordt verwijderd of geïnstalleerd, of een kabel wordt verbonden of losgekoppeld. LET OP Om persoonlijk letsel te voorkomen tijdens het installeren of verplaatsen van ÄKTA start, dient u onderstaande instructies op te volgen. Beschermende aarde. ÄKTA start moet altijd worden aangesloten op een geaard stopcontact. ÄKTA start Gebruiksaanwijzing AG 19

20 2 Veiligheidsinstructies 2.1 Veiligheidsmaatregelen AANWIJZING Om beschadiging te voorkomen bij het installeren of verplaatsen van het ÄKTA start-instrument, volgt u de onderstaande instructies. Luchtopeningen op ÄKTA start. Houd papier en andere objecten uit de buurt van de ventilatiegaten van het instrument om voldoende ventilatie te garanderen. Computers die met de apparatuur worden gebruikt, moeten voldoen aan IEC en worden geïnstalleerd in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. Frac30 mag niet worden aangesloten op of de aansluiting mag niet worden verbroken van ÄKTA start wanneer het instrument AAN staat. Systeembediening WAARSCHUWING Om persoonlijk letsel tijdens de bediening van ÄKTA start te voorkomen, volgt u de onderstaande instructies. Het instrument draaien. Zorg ervoor dat er altijd ten minste 20 cm vrije ruimte rond ÄKTA start is voor voldoende ventilatie. Zorg er bij het draaien of verplaatsen van het instrument voor dat u de slangen of kabels niet uitrekt of samenknijpt. Een ontkoppelde kabel kan een stroom- of netwerkonderbreking tot gevolg hebben. Uitgerekte slangen kunnen leiden tot het vallen van flessen. Het gevolg hiervan is gemorste vloeistof en gebroken glas. Samengeknepen slangen kunnen leiden tot een drukverhoging of een blokkering van de vloeistofstroom. Om het risico dat u flessen omgooit te voorkomen, plaatst u flessen altijd op de bufferlade en draait of verplaatst deze voorzichtig. Gevaarlijk chemicaliën tijdens de run. Wanneer u gevaarlijke chemicaliën gebruikt, voert u de sjabloon System cleaning uit om alle slangen van het systeem vóór de service en het onderhoud te doorspoelen met gedestilleerd water. Instelling. Controleer of de correcte uitlaatgrootte-instellingen worden gebruikt. Zorg ervoor dat dat slangen en fittingen goed zijn aangesloten en vastgezet. Zorg ervoor dat de druklimietinstellingen correct zijn voordat u de run start. 20 ÄKTA start Gebruiksaanwijzing AG

21 2 Veiligheidsinstructies 2.1 Veiligheidsmaatregelen LET OP Om persoonlijk letsel tijdens de bediening van ÄKTA start te voorkomen, volgt u de onderstaande instructies. Max. gewicht op bufferlade. Plaats geen containers met een volume van meer dan 1 liter elk op de bufferlade. Het maximum toegestane gewicht op de bufferlade is 5 kg. Grote gemorste hoeveelheden. Schakel ÄKTA start uit en trek het netsnoer uit, als er grote hoeveelheden zijn gemorst. AANWIJZING Volg de onderstaande instructies om tijdens de bediening beschadiging van de ÄKTA start of andere apparatuur te voorkomen. Houd de UV flow cell schoon. Laat geen oplossingen met opgeloste zouten, proteïnen of andere vaste opgeloste stoffen uitdrogen in de doorstroomcel. Zorg ervoor dat er geen deeltjes in de doorstroomcel terecht komen, aangezien dit kan leiden tot schade aan de doorstroomcel. De UV flow cell voorvullen. Zorg ervoor dat de UV flow cell is voorgevuld met vloeistof voordat het systeem wordt gestart. Vermijd condensatie. Wanneer ÄKTA start in een koude kamer, koeler of iets dergelijks staat, moet u het instrument ingeschakeld laten om het risico van condensatie te vermijden. Vermijd oververhitting. Wanneer ÄKTA start in een koeler staat en de koeler is uitgeschakeld, vergeet dan niet het instrument uit te schakelen en laat de koeler open staan om oververhitting te voorkomen. Plaats de computer op kamertemperatuur. Als ÄKTA start in een koude kamer is geplaatst, plaats de computer dan buiten de koude kamer en gebruik de pc-aansluitkabel die met het instrument is meegeleverd om dit op de computer aan te sluiten. Houd de pompkap open wanneer u het systeem niet gebruikt. Open de kap van de peristaltische pomp nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld. Dit verbetert de levensduur van de pompslang. ÄKTA start Gebruiksaanwijzing AG 21

22 2 Veiligheidsinstructies 2.1 Veiligheidsmaatregelen Onderhoud WAARSCHUWING Om persoonlijk letsel tijdens het uitvoeren van onderhoud aan ÄKTA start te voorkomen, dient u onderstaande instructies op te volgen. Gevaar van elektrische schokken. Open geen afdekkingen of onderdelen tenzij dit uitdrukkelijk in de gebruikersdocumentatie wordt vermeld. Behalve voor onderhoud en service, beschreven in de gebruikersdocumentatie, moeten alle andere reparaties worden gedaan door onderhoudspersoneel dat door GE is goedgekeurd. Er mogen voor het onderhoud en de reparatie van de ÄKTA start uitsluitend reserveonderdelen worden gebruikt die door GE zijn goedgekeurd of geleverd. De stroom uitschakelen. Sluit altijd de stroomtoevoer van het instrument af voordat u een onderdeel van het instrument schoonmaakt, tenzij anders is vermeld in de gebruikersdocumentatie. Risico op morsen. Vermijd het morsen van vloeistoffen op de oppervlakken van het instrument die kabels, stekkers en andere bedrading hebben. Wees voorzichtig als er vloeistoffen op de lade worden gemorst terwijl u probeert de lade van de ÄKTA start te verwijderen. NaOH is corrosief en bijgevolg gevaarlijk voor de gezondheid. Als er gevaarlijke chemicaliën worden gebruikt, dient u het morsen ervan te vermijden en een veiligheidsbril en andere geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. LET OP Om persoonlijk letsel tijdens het uitvoeren van onderhoud aan ÄKTA start te voorkomen, dient u onderstaande instructies op te volgen. Gevaarlijk UV-licht. Schakel altijd de stroom naar het instrument uit voordat u de UV flow cell vervangt. Als er gevaarlijke chemicaliën worden gebruikt om het systeem of de kolom te reinigen, wast u het systeem of de kolommen in de laatste fase of stap met een neutrale oplossing voordat er onderhoud wordt gepleegd. 22 ÄKTA start Gebruiksaanwijzing AG

23 2 Veiligheidsinstructies 2.1 Veiligheidsmaatregelen AANWIJZING Reiniging. Houd het instrument droog en schoon. Veeg het regelmatig af met een zachte, vochtige doek, en indien nodig met een mild reinigingsmiddel. Laat het instrument volledig drogen voordat u het gebruikt. ÄKTA start Gebruiksaanwijzing AG 23

24 2 Veiligheidsinstructies 2.2 Labels 2.2 Labels Inleiding In dit hoofdstuk worden de veiligheidslabels en de labels met betrekking tot gevaarlijke stoffen beschreven, die zijn aangebracht op de ÄKTA start. Het serienummer van het instrument is ook zichtbaar op de productlabel van het instrument die hier geïllustreerd is. Labels op de ÄKTA start. De onderstaande illustraties tonen de labels die op ÄKTA start zijn aangebracht. Label Omschrijving Instrumentlabel inclusief veiligheidssymbolen en specificatie. Plaatsing Maak het instrument niet open. De garantie zal dan vervallen. Houd de pompkap open wanneer u het systeem niet gebruikt. Open de pompkap nadat u het instrument hebt uitgeschakeld. 24 ÄKTA start Gebruiksaanwijzing AG

25 2 Veiligheidsinstructies 2.2 Labels Label Omschrijving Let op! Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing voordat u het systeem gebruikt. Beknellingsgevaar. Schakel de pomp uit voordat de slang wordt geladen. Plaatsing Label op Frac30 Onderstaande afbeelding toont de labels die op Frac30 zijn bevestigd. Label Omschrijving Instrumentlabel inclusief veiligheidssymbolen en specificatie. Plaatsing Maak het instrument niet open. De garantie zal dan vervallen. ÄKTA start Gebruiksaanwijzing AG 25

26 2 Veiligheidsinstructies 2.2 Labels Veiligheidssymbolen De volgende veiligheidssymbolen zijn op de labels gebruikt: Label Betekenis Waarschuwing! Gebruik ÄKTA start niet voordat u de ÄKTA start Gebruiksaanwijzing hebt gelezen. Open geen beschermkappen, of vervang geen onderdelen, tenzij dit uitdrukkelijk in de gebruikersdocumentatie wordt vermeld. Het systeem voldoet aan de voorschriften met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit (EMC) in Australië en Nieuw-Zeeland. Het systeem voldoet aan de toepasselijke Europese richtlijnen. Dit symbool geeft aan dat ÄKTA start gecertificeerd is door een nationaal erkend testlaboratorium (NRTL). NRTL betekent een organisatie die is erkend door de US Occupational Safety and Health Administration (OSHA) omdat deze voldoet aan de wettelijke eisen van Title 29 of the Code of Federal Regulations (29 CFR), Part Labels met betrekking tot gevaarlijke stoffen De volgende symbolen op de labels hebben betrekking op gevaarlijke stoffen: Label Betekenis Dit symbool geeft aan dat afval van elektrische en elektronische apparatuur niet mag worden verwijderd als ongesorteerd gemeentelijk afval, en dat het apart moet worden ingezameld. Neem contact op met een geautoriseerde vertegenwoordiger van de fabrikant voor informatie betreffende de buitengebruikstelling van apparatuur. 26 ÄKTA start Gebruiksaanwijzing AG

27 2 Veiligheidsinstructies 2.2 Labels Label Betekenis Dit symbool geeft aan dat het product gevaarlijke materialen bevat die de grenzen overschrijden die zijn vastgelegd in de Chinese norm SJ/T Requirements for Concentration Limits for Certain Hazardous Substances in Electronic Information Products. ÄKTA start Gebruiksaanwijzing AG 27

28 2 Veiligheidsinstructies 2.3 Noodprocedures 2.3 Noodprocedures Inleiding In deze paragraaf wordt beschreven hoe een noodstop van ÄKTA start moet worden uitgevoerd. In deze paragraaf worden ook de gevolgen van een stroomstoring beschreven. Noodstop In een noodsituatie: Schakel de stroom van het instrument uit door de voedingsschakelaar in de O-stand te zetten of door het netsnoer uit het instrument te verwijderen. De run wordt onmiddellijk onderbroken. WAARSCHUWING Toegang tot de aan/uit-schakelaar en het netsnoer met stekker. Blokkeer de toegang tot de voedingsschakelaar en het netsnoer niet. De aan/uit-schakelaar moet altijd goed toegankelijk zijn. Het netsnoer met stekker moet altijd gemakkelijk los te koppelen zijn. 28 ÄKTA start Gebruiksaanwijzing AG

29 2 Veiligheidsinstructies 2.3 Noodprocedures Stroomstoring Het resultaat van een stroomstoring is afhankelijk van het systeem waarin de storing zich voordoet. Stroomstoring in... ÄKTA start resulteert in... De run wordt onmiddellijk onderbroken. De verzamelde gegevens tot de tijd van de stroomstoring is beschikbaar op de USB-stick of, als het systeem is aangesloten op een computer, in UNICORN start. UNICORN start op een computer De computer waarop UNICORN start is geïnstalleerd, wordt afgesloten. Op het ÄKTA start-instrumentdisplay worden alle vier de aanraaktoetsen gemarkeerd. De run wordt onmiddellijk onderbroken. Gegevens gegenereerd tot 10 seconden voor de stroomstoring kunnen worden teruggehaald. Opmerking: De UNICORN start-klant kan tijdens een tijdelijke overbelasting van de processor uitschakelen. Dit kan als een computerstoring worden weergegeven. De run gaat verder en u kunt de UNICORN start-klant opnieuw starten om de besturing te herstellen. ÄKTA start Gebruiksaanwijzing AG 29

30 2 Veiligheidsinstructies 2.4 Recyclingprocedures 2.4 Recyclingprocedures Inleiding Deze paragraaf beschrijft de procedures voor verwijdering en recycling van ÄKTA start. Buitengebruikstelling van de apparatuur ÄKTA start moet voorafgaande aan de buitengebruikstelling worden ontsmet. Leef de plaatselijke wetgeving na voor het afdanken van de uitrusting. Verwijdering, algemene instructies Wanneer ÄKTA start buiten bedrijf wordt gesteld moeten de verschillende materialen worden gescheiden en gerecycled in overeenstemming met de nationale en plaatselijke milieuvoorschriften. Recycling van gevaarlijke stoffen ÄKTA start bevat gevaarlijke stoffen. Gedetailleerde informatie is verkrijgbaar bij uw GE vertegenwoordiger. Verwijdering van elektrische componenten Het afval van elektrische en elektronische apparatuur mag niet worden verwijderd als niet-gesorteerd gemeentelijk afval, en moet afzonderlijk worden ingezameld. Neem contact op met een geautoriseerde vertegenwoordiger van de fabrikant voor informatie betreffende de buitengebruikstelling van apparatuur. 30 ÄKTA start Gebruiksaanwijzing AG

31 3 Systeembeschrijving 3 Systeembeschrijving Over dit hoofdstuk Dit hoofdstuk geeft een overzicht van ÄKTA start, het Instrumentdisplay, waarmee de gebruiker het systeem en de Frac30 (Fractiecollector) kan bedienen en beheren. In dit hoofdstuk Dit hoofdstuk bevat de volgende paragrafen: Paragraaf 3.1 Systeemoverzicht 3.2 Instrument 3.3 Instrumentdisplay Zie pagina ÄKTA start Gebruiksaanwijzing AG 31

32 3 Systeembeschrijving 3.1 Systeemoverzicht 3.1 Systeemoverzicht Inleiding ÄKTA start is het voornaamste instrument opgenomen in een vloeistofchromatografiesysteem, dat primair bedoeld is voor voorbereidende proteïnepurificatie op laboratoriumschaal. Het systeem kan worden gebruikt voor een verscheidenheid aan onderzoeksdoeleinden om aan de behoeften van de gebruikers in de academische wereld en in de levenswetenschappenindustrie te voldoen. ÄKTA start wordt bediend en geregeld vanaf het instrumentdisplay. Bovendien kan de UNICORN start-software worden gebruikt om ÄKTA start te regelen en de gegevens te analyseren die tijdens chromatografische runs zijn verkregen. UNICORN start biedt verscheidene bijkomende eigenschappen die in detail zijn beschreven in UNICORN start 1.0 User Manual. Deze paragraaf geeft een overzicht van het ÄKTA start-systeem. Illustratie van het systeem De onderstaande illustratie toont het ÄKTA start-systeem met UNICORN start geïnstalleerd op een computer Onderdeel Omschrijving ÄKTA start (instrument). Frac30 (Fractiecollector). UNICORN start (software geïnstalleerd op een computer). 32 ÄKTA start Gebruiksaanwijzing AG

33 3 Systeembeschrijving 3.1 Systeemoverzicht Illustratie van het instrument De onderstaande illustratie toont de voornaamste onderdelen van het instrument Onderdeel Omschrijving Instrumentdisplay Natte zijde Bufferrek Netschakelaar Functie Gebruikersinterface voor regeling van het systeem en visualisatie van de runtime-gegevens. De door slangen verbonden modules hebben de volgende functies: de vloeistof leveren in een gespecificeerd doorstroomtraject en de stroming zo nodig omleiden, de UV-absorbantie en de geleiding van de vloeistof bewaken. Locatie bedoeld voor de plaatsing van bufferflessen die gebruikt worden tijdens chromatografie-runs. Verbindt of onderbreekt de netstroom. ÄKTA start Gebruiksaanwijzing AG 33

34 3 Systeembeschrijving 3.1 Systeemoverzicht 5 Omschrijving USB-poort Functie Om een USB-stick aan te sluiten voor opslag van resultaten en overdracht van bestanden. Illustratie van de fractiecollector De onderstaande illustratie toont de fractiecollector; Frac Onderdeel Onderdeel Omschrijving Doseerarm Leidinghouder Verzamelbuisjes Bekerset Basiseenheid Functie Houdt en positioneert de slanghouder om de vloeistof in fracties te distribueren. Houdt de slang die gebruikt wordt voor de distributie van de vloeistoffracties in de verzamelbuizen. 10 tot 18 mm diameter-buizen die worden gebruikt om de fracties te verzamelen. Houder voor verzamelbuizen die buizen van vier groottes ondersteunt. Kast voor elektromechanische constructie en houder voor de bekerset. 34 ÄKTA start Gebruiksaanwijzing AG

35 3 Systeembeschrijving 3.1 Systeemoverzicht Onderdeel 6 Omschrijving LED Functie Aan-indicator. Voornaamste eigenschappen van ÄKTA start De voornaamste eigenschappen van ÄKTA start zijn hieronder opgesomd: ÄKTA start is een compacte en 1-staps purificatieoplossing voor een snelle en betrouwbare zuivering van proteïnen. Een eenvoudig en modern systeem, aangeboden om de workflow van proteïnepurificatie te automatiseren door middel van functies zoals geautomatiseerde monsterinjectie, fractieverzameling en real-timemonitoring. Er zijn methodesjablonen beschikbaar voor alle algemene chromatografische technieken, zoals affiniteitschromatografie, ionenwisselingschromatografie, gelfiltratie en ontzouting. Er zijn snelstartmethoden beschikbaar voor de purificatie van verscheidene algemene proteïnen. Er zijn voorgedefinieerde systeemmethoden beschikbaar voor de reiniging van het doorstroomtraject. ÄKTA start wordt bediend met behulp van een touchscreen op het instrument. Bovendien kan het systeem vanaf een computer die op het instrument is aangesloten worden bediend met behulp van de UNICORN start-software. ÄKTA start wordt aangeboden met een daarvoor bestemde fractiecollector, Frac30, waarmee de fracties in vier verschillende buismaten kunnen worden verzameld. ÄKTA start Gebruiksaanwijzing AG 35

36 3 Systeembeschrijving 3.2 Instrument 3.2 Instrument Inleiding Deze paragraaf geeft een overzicht van ÄKTA start. Illustratie van de instrumentmodules De onderstaande illustratie toont de locaties en geeft een korte beschrijving van de modules die op de natte zijde van het instrument geplaatst worden Onderdeel 1 Functie Buffer valve Omschrijving Een 3-poortsklep die gebruikt wordt als schakelklep voor gradiëntvorming. Dit maakt gebruik van twee buffers mogelijk, die vereist zijn voor de vorming van een gradiënt tijdens runs. 36 ÄKTA start Gebruiksaanwijzing AG

37 3 Systeembeschrijving 3.2 Instrument Onderdeel Functie Mixer Sample valve Pump Pressure sensor Wash valve Injection valve UV Omschrijving Een vaste mixer die gebruikt wordt voor het mengen van buffers A en B. Een 3-poortsklep die het mogelijk maakt dat de buffer of het monster in het doorstroomtraject wordt gebracht. De Sample valve maakt rechtstreekse applicatie van het monster op de kolom mogelijk d.m.v. de Pump. Een peristaltische pomp, die buffer of monsters naar het doorstroomtraject voert met een debiet van max. 5 ml/min. Voor reinigingsprocedures kan de Pump het doorstroomtraject spoelen met een snelheid van 10 ml/min. De Pressure sensor registreert de druk in het doorstroomtraject en detecteert overdruk. Een 3-poortsklep wordt gebruikt om het doorstroomtraject naar de afvalslang te leiden. De Wash valve schakelt automatisch tijdens de vooraf gedefinieerde reinigingsprocedure, Pump wash. Bij een handmatige run kan de klep op de beoogde positie worden ingesteld d.m.v. configuratie van de runparameters. Een handmatig bediende klep met 6 poorten die wordt gebruikt om het monster in de monsterlus op de kolom te plaatsen. Er wordt een monsterlus aangesloten op de juiste poorten van de klep. De klep wordt handmatig naar volgende posities geschakeld: Load sample (standaard): voor het vullen van de monsterlus met monstervloeistof. Inject to column: om het monster van de lus op de kolom over te dragen tijdens een chromatografie-run. De UV-monitor meet permanent de absorbantie van de vloeistof in de UV flow cell bij een vaste golflengte van 280 nm. De UV flow cell heeft een trajectlengte van 2 mm. ÄKTA start Gebruiksaanwijzing AG 37

38 3 Systeembeschrijving 3.2 Instrument Onderdeel 9 10 Functie Conductivity Outlet valve Omschrijving De Conductivity-monitor registreert permanent de conductiviteit van de vloeistof in de Conductivity flow cell. De conductiviteit wordt automatisch berekend door de gemeten geleidingswaarde te vermenigvuldigen met de celconstante van de doorstroomcel. De celconstante is in de fabriek gekalibreerd. De Conductivity flow cell is voorzien van een temperatuursensor die de temperatuur van de vloeistof in de Conductivity flow cell meet. Opmerking: De gebruikte buffers moeten binnen de conductiviteitslimieten van het instrument (0 tot 300 ms/cm) liggen. Een 3-poortsklep die gebruikt wordt om de stroom naar de Fractiecollector, of naar de Afvalslang, te leiden. 38 ÄKTA start Gebruiksaanwijzing AG

39 3 Systeembeschrijving 3.3 Instrumentdisplay 3.3 Instrumentdisplay Inleiding Deze paragraaf geeft een beschrijving van het ÄKTA start instrumentdisplay en van de functies die vanuit het display beschikbaar zijn. In deze paragraaf Deze paragraaf bevat de volgende subparagrafen: Paragraaf Overzicht van het instrumentdisplay Beschrijving van Method run Beschrijving van Create method Beschrijving van Settings and service. Zie pagina ÄKTA start Gebruiksaanwijzing AG 39

40 3 Systeembeschrijving 3.3 Instrumentdisplay Overzicht van het instrumentdisplay Overzicht van het instrumentdisplay Inleiding Het instrumentdisplay bevindt zich op de voorzijde van ÄKTA start. Het instrumentdisplay stelt de gebruiker in staat het systeem te bedienen d.m.v. selectie van de beoogde actie: Een run starten en een actieve run sturen. De voortgang van een actieve run bekijken. Gebruiker-gedefinieerde methodes beheren. Onderhoud en service uitvoeren. Deze paragraaf geeft een korte beschrijving van de functies van het instrumentdisplay. Opmerking: Bedien het instrumentdisplay nooit met een scherp en hard object. Illustratie van het instrumentdisplay De onderstaande illustratie toont de locatie en een gedetailleerde weergave van het instrumentdisplay. Onderdeel 1 2 Omschrijving Schermnaamgebied. Informatiegebied. Het voorbeeld toont het startscherm van ÄKTA start. 40 ÄKTA start Gebruiksaanwijzing AG

41 3 Systeembeschrijving 3.3 Instrumentdisplay Overzicht van het instrumentdisplay Onderdeel 3 Omschrijving Help-toets. Instrumentsoftware ÄKTA start bevat het volgende functiemenu, weergegeven op het startscherm van ÄKTA start, zoals getoond wordt in onderstaande tabel. Voor gedetailleerde workflows van de verschillende opties, raadpleeg Hoofdstuk 6 vanuit het instrumentdisplay, op pagina 159. Optie Method run Manual run Create method Settings and service Omschrijving Gebruik een quick start of een methodesjabloon om een run uit te voeren. Voer een run uit door de parameters handmatig in te voeren. Gebruikersmethodes creëren, bewerken, importeren en verwijderen. Instellingen configureren en modules kalibreren, diagnosetesten uitvoeren. Beschrijving van de toetsen op het instrumentdisplay Het instrumentdisplay bevat de volgende tiptoetsen: Knop Naam Help Home Omschrijving Opent een nieuw dialoogvenster en biedt informatie over de inhoud van het huidige scherm of geeft aan waar verdere informatie of instructies te vinden zijn. Opent het startscherm van ÄKTA start. Forward Opent het volgende scherm in de huidige workflow. ÄKTA start Gebruiksaanwijzing AG 41

42 3 Systeembeschrijving 3.3 Instrumentdisplay Overzicht van het instrumentdisplay Knop Naam Return Omschrijving Opent het vorige scherm in de huidige workflow. Increment (pijl omhoog) Decrement (pijl omlaag) De waarde in het tekstveld kan verhoogd of verlaagd worden door op de pijltoetsen te tikken. Als u op de waarde tikt, wordt het numerieke toetsenbord geopend en kan er een nieuwe waarde worden ingetypt. Next Opmerking: Na het intypen van de waarde, tik op OK om de nieuwe waarde te bevestigen. Opent het volgende scherm. Back Brengt u terug naar het vorige scherm. Run Start een run. Pause Continue Onderbreekt de actieve run door de Pump te stoppen. De instellingen van de doorstroomsnelheid en gradiëntwaarden worden behouden. Hervat een run die onderbroken werd. Hold Behoudt een actieve run, met de actuele doorstroomsnelheid, klepposities en de ingestelde %Bconcentratie. Het gradiënt wordt gehandhaafd op de weergegeven waarde. 42 ÄKTA start Gebruiksaanwijzing AG

43 3 Systeembeschrijving 3.3 Instrumentdisplay Overzicht van het instrumentdisplay Knop Naam Resume Omschrijving Hervat een run die in wacht gezet is. Edit run Execute Opent een nieuw scherm voor het bewerken van de huidige runparameters. Voert de bewerkte runparameters tijdens een run uit. OK Bevestigt een selectie of een actie. Cancel Annuleert een selectie of een actie. End Beëindigt een actieve run; altijd gevolgd door een scherm waarin de actie bevestigd moet worden. Exit Graph icon Save Als een run voltooid is, sluit deze tiptoets de applicatie en keert u terug naar het startscherm van ÄKTA start. Opent de grafische weergave van de actieve run en toont een grafiek van de UV-absorbantie (mau) versus Tijd (min). Slaat een gecreëerde of bewerkte gebruikersmethode op. Select Bevestigt en start een run vanuit een specifiek sjabloon of een specifieke gebruikersmethode. Create Yes Creëert een gebruikersmethode op basis van het geselecteerde sjabloon. De runparameters moeten zonodig bewerkt worden. Bevestigt een actie. No Verwerpt een actie. ÄKTA start Gebruiksaanwijzing AG 43

44 3 Systeembeschrijving 3.3 Instrumentdisplay Overzicht van het instrumentdisplay Beschrijving van de Help-functie het instrumentdisplay De ÄKTA start Instrument Display Help is in elk scherm van het display toegankelijk, door op het vraagteken in de rechterbovenhoek te tikken. De Help-tekst biedt informatie over de inhoud van het huidige scherm of verwijst naar meer uitgebreide documentatie. 44 ÄKTA start Gebruiksaanwijzing AG

45 3 Systeembeschrijving 3.3 Instrumentdisplay Beschrijving van Method run Beschrijving van Method run. Method run-opties De displayoptie Method run stelt de gebruiker in staat om methodes uit te voeren op basis van Quick start-technieken of voorgedefinieerde methodesjablonen, door de gebruiker gecreëerde methodes en om voorgedefinieerde methodes zoals Pump Wash en System cleaning uit te voeren. Gedetailleerde instructies m.b.t. het uitvoeren van methodes vindt u in Paragraaf 6.4 Een methoderun uitvoeren, op pagina 175. Wanneer Method run geselecteerd wordt, verschijnen er meer opties op het Method run-scherm. De soorten methoden die beschikbaar zijn via Method run worden hierna kort beschreven. Methode Quick start (1/3) Omschrijving Toont de Quick start-sjablonen die beschikbaar zijn bij ÄKTA start. Voor een beschrijving van de Quick start methodes, raadpleeg Paragraaf Quick start, op pagina179. Quick start (2/3) ÄKTA start Gebruiksaanwijzing AG 45

46 3 Systeembeschrijving 3.3 Instrumentdisplay Beschrijving van Method run. Methode Omschrijving Quick start (3/3) Templates Toont de methodesjablonen voor chromatografietechnieken die beschikbaar zijn in ÄKTA start. Voor een beschrijving van de sjablonen, raadpleeg Paragraaf Templates, op pagina 185. User defined Toont de methodes die gecreëerd zijn door de gebruiker. Voor gedetailleerde instructies m.b.t. het creëren en beheren van gebruiker-gedefinieerde methodes, raadpleeg Paragraaf 6.6 Methoden en bestanden beheren, op pagina 202. Prepare system (1/2) Toont de voorgedefinieerde systeemmethodes die gebruikt worden om het doorstroomtraject van het systeem te reinigen. Voor gedetailleerde instructies m.b.t. systeemmethodes, raadpleeg Paragraaf Prepare system-methoden, op pagina ÄKTA start Gebruiksaanwijzing AG

47 3 Systeembeschrijving 3.3 Instrumentdisplay Beschrijving van Method run. Methode Omschrijving Prepare system (2/2) ÄKTA start Gebruiksaanwijzing AG 47

48 3 Systeembeschrijving 3.3 Instrumentdisplay Beschrijving van Create method Beschrijving van Create method. Create method-opties De displayoptie Create method stelt de gebruiker in staat om nieuwe methodes te creëren, bestaande gebruikersmethodes te bewerken of te verwijderen en methodes van een USB-stick te importeren. Wanneer Create method geselecteerd wordt, verschijnen er meer opties op het Create method-scherm. De acties die beschikbaar zijn via Create method worden hierna kort beschreven. Optie Create Edit USB Import Delete Omschrijving Toont de methodesjablonen die gebruikt kunnen worden om een nieuwe methode te creëren. Toont de eventueel bewerkbare gebruikersmethodes die op het instrument zijn opgeslagen. Toont een lijst met op een USB-stick opgeslagen gebruikersmethodes die naar het instrument geïmporteerd kunnen worden. Toont de eventueel verwijderbare gebruikersmethodes die op het instrument zijn opgeslagen. 48 ÄKTA start Gebruiksaanwijzing AG

49 3.3.4 Beschrijving van Settings and service. 3 Systeembeschrijving 3.3 Instrumentdisplay Beschrijving van Settings and service. Settings and service-opties De displayoptie Settings and service stelt de gebruiker in staat onderhoud, kalibratie, instellen van het vertragingsvolume, diagnose en probleemoplossing van de modules op de natte zijde van het instrument uit te voeren. Voor een korte beschrijving van de modules, raadpleeg Paragraaf 3.2 Instrument, op pagina 36. Gedetailleerde instructies voor het kalibreren van de Pump, de monitors en het instrumentdisplay vindt u in Paragraaf 5.3 Kalibraties, op pagina 89. De opties die beschikbaar zijn via Settings and service vindt u in onderstaande tabel. Optie Settings and service - Scherm 1 Functie Kalibratie, instellen van het vertragingsvolume, diagnose en/of probleemoplossing. Het menu geldt voor de volgende modules: Fraction collector (Fractiecollector) Pressure sensor Pump System (Systeem) Settings and service - Scherm 2 Diagnose en/of probleemoplossing voor de volgende modules: Buffer valve Sample valve Wash valve Outlet valve Settings and service - Scherm 3 Kalibratie, diagnose, configuratie en/of probleemoplossing voor de volgende modules: Main board (Hoofdprintplaat) UV Display (Display) Conductivity ÄKTA start Gebruiksaanwijzing AG 49

50 3 Systeembeschrijving 3.3 Instrumentdisplay Beschrijving van Settings and service. Settings and service - Scherm 1 De beschikbare opties voor de modules die worden weergegeven in Settings and service Scherm 1 worden hierna kort beschreven. Module Fraction collector (Fractiecollector) Pressure sensor Functie Enable Frac/Disable Frac: Activeert/deactiveert de aansluiting van de Fractiecollector. Diagnostics: Voert een toevoerslangtest uit die controleert of de bekerset juist draait. Voert een Startpositietest uit om te controleren of de bekerset terugkeert naar de Startpositie. Run log: Om het aantal uren dat de Frac-drive geactiveerd is af te lezen en om het aantal uren te resetten. Zero offset: Om de druk op nul te zetten. De Pump moet uitgeschakeld zijn en de doorstroomtrajectverbinding met de Pressure sensor moet open zijn. P set: Toont de druk in het doorstroomtraject. Opmerking: Drukkalibratie wordt uitsluitend uitgevoerd door een GE Servicemonteur, nadat de druksensor is vervangen. 50 ÄKTA start Gebruiksaanwijzing AG

51 3 Systeembeschrijving 3.3 Instrumentdisplay Beschrijving van Settings and service. Module Pump Functie Calibration: Om de Pump te kalibreren, zodat deze vloeistoffen met een nauwkeurig debiet doorvoert. Pump tubing log: Om het aantal uren te registreren dat de pompleidingen in gebruik zijn (Tubing run) en om deze teller te resetten (na vervanging van de pompslangen). Om het aantal uren te registreren dat de Pump in gebruik is (Pump run) en om de teller van Pump-gebruik te resetten (na vervanging van de Pump). Diagnostics: Om de doorstroomsnelheid te wijzigen en de doorstroming (Pump) te starten/stoppen. ÄKTA start Gebruiksaanwijzing AG 51

ReadyToProcess WAVE 25

ReadyToProcess WAVE 25 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing Vertaald uit het Engels Pagina opzettelijk leeg gelaten Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1.1 Over deze handleiding... 1.2 Belangrijke informatie voor

Nadere informatie

Xuri Cell Expansion System W25

Xuri Cell Expansion System W25 Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing Vertaald uit het Engels Pagina opzettelijk leeg gelaten Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1.1 Over deze handleiding... 1.2 Belangrijke informatie

Nadere informatie

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Gebruiksaanwijzing. Vertaald uit het Engels

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Gebruiksaanwijzing. Vertaald uit het Engels GE Healthcare Life Sciences ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing Vertaald uit het Engels Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1.1 Belangrijke informatie voor gebruikers... 1.2 Informatie over regelgeving...

Nadere informatie

Hardwarehandleiding - ABPM 6100

Hardwarehandleiding - ABPM 6100 Vertegenwoordiger inzake naleving regelgevingsaangelegenheden Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles

Nadere informatie

SafetyPAT 3140 Inhoudsopgave

SafetyPAT 3140 Inhoudsopgave SafetyPAT 3140 Inhoudsopgave 1. Garantie & aansprakelijkheid 2. Verwijdering van oud product 3. Conformiteitsverklaring 4. Beoogd gebruik 5. Veiligheidsaanwijzingen 6. Accessoires 6.1 Standaard accessoires

Nadere informatie

Océ Gebruikershandleiding

Océ Gebruikershandleiding Océ Gebruikershandleiding Arizona 250 GT Gebruikershandleiding revisie C Océ-Technologies B.V. Copyright 2007, Océ Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, gekopieerd,

Nadere informatie

PORSCHE DESIGN MOBILE DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING

PORSCHE DESIGN MOBILE DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING PORSCHE DESIGN MOBILE DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING KLIK HEIR OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE ACTUELE ONLINE VERSIE van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties,

Nadere informatie

PORSCHE DESIGN DESKTOP DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING

PORSCHE DESIGN DESKTOP DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING PORSCHE DESIGN DESKTOP DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT DE UP-TO-DATE ONLINE VERSIE van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties, eenvoudigere

Nadere informatie

CP 50. en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Gebruiksaanwijzing

CP 50. en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Gebruiksaanwijzing CP 50 en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen Gebruiksaanwijzing ii Welch Allyn rust-cp 50elektrocardiograaf 2009 Welch Allyn, Inc. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding mag in geen

Nadere informatie

Installatie- en bedieningsinstructies

Installatie- en bedieningsinstructies eikon e, e & e5 Installatie- en bedieningsinstructies eikontm INLEIDING Deze ovens bieden de gebruikers de flexibiliteit van combinatiekoken met bijkomende controle over ventilatorsnelheid en microgolfvermogen.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG CLP-320 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3976590

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG CLP-320 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3976590 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0

GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0 KLIK HIER OM DE ACTUELE ONLINE VERSIE van dit document te openen voor de meest recente inhoud en functies zoals uitvouwbare illustraties, eenvoudigere navigatie en zoekmogelijkheden.

Nadere informatie

MEDTRONIC CARELINK - PROGRAMMEERAPPARAAT

MEDTRONIC CARELINK - PROGRAMMEERAPPARAAT MEDTRONIC CARELINK - PROGRAMMEERAPPARAAT Programmeerapparaat Model 2090/Analyzer Model 2290 voor apparaten van Medtronic en Vitatron 2005 0123 Programmeerapparaat Model2090 0 Referentiehandleiding 0 Handleiding

Nadere informatie

Bediening en onderhoud van de P80-console

Bediening en onderhoud van de P80-console Bediening en onderhoud van de P80-console Editie-informatie BEDIENING EN ONDERHOUD VAN DE P80-CONSOLE P/N 301407-575 rev E Copyright March 2013 Precor Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Specificaties

Nadere informatie

Bediening en onderhoud van de P80-console

Bediening en onderhoud van de P80-console Bediening en onderhoud van de P80-console Editie-informatie BEDIENING EN ONDERHOUD VAN DE P80-CONSOLE P/N 301407-575 rev E Copyright March 2013 Precor Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Specificaties

Nadere informatie

NL Handleiding LFF 6050

NL Handleiding LFF 6050 NL Handleiding LFF 6050 Beste klant Voor uw comfort en veiligheid, vragen wij u, vóór enig gebruik, aandachtig het hoofdstuk Veiligheid te lezen. Door dit multifunctionele apparaat te kopen, hebt u gekozen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 2 Auteursrechtelijke verklaring Dit document is beschermd door het auteursrecht. Alle rechten voorbehouden. Dit document mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd

Nadere informatie

Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids

Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids www.whirlpool.eu/register NEDERLANDS...3 2 NEDERLANDS GEZONDHEID & VEILIGHEID, GEBRUIKS- AANWIJZING EN INSTALLATIEGIDS NL Dank u wel voor

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Lees a.u.b. eerst deze handleiding voordat u de scanner gaat gebruiken. Bewaar deze handleiding na het lezen goed om eventueel in de toekomst te kunnen raadplegen. Internationaal

Nadere informatie

System 350. Console X30. Gebruikershandleiding. Geleiding en automatische besturing. www.topconpa.com

System 350. Console X30. Gebruikershandleiding. Geleiding en automatische besturing. www.topconpa.com System 350 Console X30 Gebruikershandleiding Geleiding en automatische besturing www.topconpa.com Gebruikershandleiding Onderdeelnummer: AGA4084-DU Rev.nummer: 1.5.1 Voor gebruik met softwareversie: 3.12.12

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4829-01 NL

Gebruikershandleiding NPD4829-01 NL NPD4829-01 NL Copyright en handelsmerken Copyright en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige

Nadere informatie

Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series. Gebruiksaanwijzing

Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series. Gebruiksaanwijzing Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series Gebruiksaanwijzing 2013 Welch Allyn. Alle rechten voorbehouden. Ter ondersteuning van het beoogde gebruik van het product dat in deze publicatie wordt

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12

Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12 Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12 Basishandelingen 14 Onderdelen en de bijbehorende functies 15 Voorzijde

Nadere informatie

FlexiDome IP NWD-455VO3-10P NWD-455V04-10P PNWD-455V03-20P NWD-455V04-20P. Gebruiksaanwijzing

FlexiDome IP NWD-455VO3-10P NWD-455V04-10P PNWD-455V03-20P NWD-455V04-20P. Gebruiksaanwijzing FlexiDome IP NWD-455VO3-10P NWD-455V04-10P PNWD-455V03-20P NWD-455V04-20P nl Gebruiksaanwijzing FlexiDome IP nl 3 Inhoud 1 Inleiding 13 1.1 Overzicht modelnummers 14 1.2 Uitpakken 14 1.3 Systeemvereisten

Nadere informatie

Monolaserprinter Gebruikershandleiding

Monolaserprinter Gebruikershandleiding ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Gebruikershandleiding mogelijkheden die tot de verbeelding spreken Bedankt voor uw aankoop van dit Samsung-product. contact SAMSUNG worldwide If you have

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE ETHERNET DISK http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460936

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE ETHERNET DISK http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460936 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding CLP-36x Series CLP-36xW Series BASIS Deze handleiding geeft informatie met betrekking tot de installatie, normaal gebruik en het oplossen van problemen in Windows. GEAVANCEERD Deze

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING RUGGED RAID

GEBRUIKERSHANDLEIDING RUGGED RAID GEBRUIKERSHANDLEIDING RUGGED RAID Klik hier voor toegang tot een up-to-date online versie van dit document. Daar vindt u de meest recente inhoud en ook uitvouwbare illustraties, eenvoudigere navigatie

Nadere informatie

www.htc.com Gebruikershandleiding

www.htc.com Gebruikershandleiding www.htc.com Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Windows Mobile Smartphone! Belangrijke informatie. DEZE TELEFOON IS NIET VOLLEDIG OPGELADEN WANNEER U DEZE UIT DE VERPAKKING

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Acer Aspire P3 Gebruikershandleiding Model: P3 Eerste uitgave: 03/2013 2 - INHOUDSOPGAVE Beveiliging en gebruiksgemak 5 Om te beginnen 16 Uw gidsen... 16 Onderhoud

Nadere informatie