Onderzoeksprojecten ( van 840)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (450-500 van 840)"

Transcriptie

1 Aug :42:54 Onderzoeksprojecten ( van 840) Zoekfilter: Classificaties: Informatica, systeemtheorie Positive deviance: a study of measurements and determinants. Abstract: Het doel van deze thesis is om een theoretische, methodologische en empirische bijdrage te leveren aan onderzoek rond positive deviance. Positive deviance verwijst naar gedrag of naar het gevolg van gedrag datop positieve wijze afwijkt van de norm van een referentiegroep, zonder een negatief effect uit te oefenen op andere groepen. Die referentiegroep kan bestaan uit het team, de afdeling, of de organisatie waar de persoon die het gedrag stelt toe behoort. Positive deviance verwijst met andere woorden naar ongewone of onverwachte verbeteringen die via afwijkend gedrag spontaan ontwikkeld werden door werknemers. Het vinden en leren van deze positieve afwijkingen heeft tal van voordelen met betrekking tot het gebruik van middelen, het introduceren van verandering en het algemene leerproces van de organisatie.ondanks het stijgend aantal academische bronnen die het potentieel van positive deviance ondersteunen, lijkt de kennisopbouw rond het concept om verschillende redenen testagneren. Ee OG LIRIS Leuven Stijn Viaene Willem Mertens Concurrency in een machine model met ondersteuning voor multi-dimensional separation of concerns Abstract: Dit project heeft als doel concurrency te bestuderen in het onderszoeksgebied van talen met ondersteuning voor "multidimensional separation of concerns" (MDSOC), zoals aspect-, context- of feature-georiënteerde talen. Het toevoegen van MDSOC mechanismes die rekening houden met concurrency zal leiden tot MDSOC talen met meer expressiviteit en mogelijk hogere performantie, wat op zijn beurt van MDSOC talen een meer aantrekkelijk platform maakt om concurrente applicaties in te ontwikkelen. Antwerp Systems and software Modelling (AnSyMo) Dirk Janssens Tim Molderez Economisch en netwerkbewust grid bronbeheer. Abstract: Het doel van dit project is het ontwerpen van algoritmen en protocollen voor grid resource beheer die toelaten om netwerk en computationele resources te co-alloceren op basis van een marktwerking. Enerzijds zal co-allocatie van computationele en netwerk resources het resource management systeem in staat stellen om effici ntere scheduling beslissingen te nemen. Anderzijds zal het gebruik van een marktmechanisme leiden tot meer openheid en flexibiliteit voor gebruikers, een duurzame grid infrastructuur en tot maximalisatie van de waarde die deze infrastructuur levert aan zijn gebruikers. Jan Broeckhove Wim Depoorter Onderzoek en ontwikkeling van een globaal toepasbare digitale handtekening Software Development Kit op een cloud platform. Abstract: Het project beoogt de ontwikkeling van een algemeen inzetbare Software Development Kit (SDK) voor toepassing van digitale handtekeningen. Deze SDK omvat meerdere componenten zoals een client signing component, een server verificatie component en plug-in componenten. De SDK zal als basis dienen om via een spin-off van de de volgende diensten te kunnen aanbieden: online document signing, sterke authenticatie, online contract onderhandelingen en smart card systemen. Jan Broeckhove Peter Hellinckx Serge Demeyer Autonome verdeling van geacanceerde toepassingen op mobiele smart clients. Abstract: Mobiele toestellen die beperrkt qua CPU kracht, geheugen of batterijduur kunnen enkel eenvoudige toepassingen vlot uitvoeren. Om toch geavanceerde applicaties uit te voeren zullen we de applicatie opsplitsen en deels uitvoeren op servers in het netwerk. Hiertoe worden algoritmen onderzocht voor het bepalen van de optimale verdeling en voor het aanpassen van deze verdeling aan veranderende contextvariabelen. Vakgroep Informatietechnologie Bart Dhoedt Betrouwbare prestatie in meerdradige processors Abstract: Hedendaagse processors zijn in staat meerdere draden parallel uit te voeren. Dit leidt echter tot niet-betrouwbare prestatie via gedeelde resources. Dit project heeft als doelstelling een tellerarchitectuur te ontwikkelen die de relatieve vooruitgang van de draden opmeet in hardware. De systeemsoftware kan deze relatieve vooruitgang dan aanwenden om het schedulen van draden te optimaliseren en betrouwbare prestatie te leveren alsook de beschikbare resources beter te beheren.

2 Vakgroep Elektronica en informatiesystemen Lieven Eeckhout Automatische monitoring voor Cyberspace Toepassingen Abstract: Het AMiCA ("Automatic Monitoring for Cyberspace Applications") Project wil relevante websites zoals blogs, chat rooms en sociale netwerksites monitoren met het oog op de automatische detectie van schadelijke of alarmerende berichten, foto's en video's. Gezien het stijgend belang van beeld (vb. porno, automutilatie) in dergelijke toepassingen wordt uitgegaan van een interdisciplinaire aanpak waarin teksten beeldverwerking gecombineerd worden. Classificatiesystemen zullen gebouwd worden die dergelijke schadelijke berichten "on-the-fly" kunnen detecteren. Bij detectie van een kritieke situatie (vb. cyberpesten), worden de relevante gebruikers hiervan op de hoogte gebracht. Vakgroep Informatietechnologie Filip De Turck Technische process mining metrieken vertalen naar bedrijfs-kpi's. Abstract: Process Mining is een relatief jong onderzoeksdomein wat zich momenteel nog volledig in het domein van computer science bevindt. Met dit project willen we de stap van computer science naar business science nemen. Heel concreet willen we aan de hand van een case study de technische metrieken die nu in het onderzoeksveld gebruikt worden voor de goodness of fit van modellen of andere metrieken vertalen naar Key Performance Indicators die gebruikt worden in de bedrijfspraktijk. Beleidsinformatica Instituut voor Mobiliteit Koenraad VANHOOF Graph Modeling, Querying & Matching Abstract: Diagrammen zijn een veelzijdige vorm voor het beschrijven van verschillende soorten gegevens, zoals uit de recente technologische vooruitgang in de wetenschap, zoals de life sciences, aardwetenschappen, sociale wetenschappen, en natuurlijk de informatica zelf. Een nieuwe uitdaging in de database systemen onderzoek is om nieuwe methoden te ontwikkelen voor het modelleren van grafiek gegevens en het opvragen van grote databases bestaande uit vele grafieken. Dergelijke voorzieningen moeten de uitwisseling van gegevens en patroonherkenning ondersteunen, evenals grafiek bevragende voorzieningen zoals vereist door toepassingen als sterk variërende als bio-informatica, GIS, en Semantic Web. Dit project onderzoekt de modeleerdende implicaties van de grafiekdata in database systemen; grafiek matching algoritmen en query-talen en verwerking van strategieën. Hoewel veel geïsoleerde deelproblemen al bekeken zijn buiten de database context, de integratie van de grafiek methoden met als doel te komen tot algemene beginselen grafiek database is veel minder begrepen. Databases en Theoretische Informatica Frank NEVEN Graph modeling, querying & matching Abstract: Grafieken zijn een veelzijdige vorm voor het beschrijven van verschillende soorten data, afkomstig van recente technologische vooruitgangen in wetenschappen zoals levenswetenschappen, aardwetenschappen, sociale wetenschappen en natuurlijk computerwetenschappen zelf. Een nieuwe uitdaging in database systeem onderzoek is om nieuwe methoden te ontwikkelen voor de modellering van grafische data, en de bevraging van grote databases die veel grafieken bevatten. Zulke bevragingsfaciliteiten moeten data uitwisseling, patroonkoppeling evenals grafiek bevragingsfaciliteiten benodigd door sterk variërende toepassingen zoals bioinformatica, GIS en Semantisch Web ondersteunen. Dit project zal de modellering implicaties van grafische data in database systemen onderzoeken; grafiek koppelingsalgorithmen; en querytalen en verwerkingsstrategieën. Aangezien veel geïsoleerde subproblemen al overwogen zijn buiten de database contekst, is de integratie van grafische methoden met het doel het aankomen bij algemene grafiek database principes veel minder begrepen. Databases en Theoretische Informatica Jan VAN DEN BUSSCHE Frank NEVEN Cardiorespiratoire dynamica. Abstract: Verscheidene systemen, zoals het cardiovasculaire systeem, zorgen voor het goed functioneren van het menselijk lichaam. De precieze werking vandergelijke systemen, alsook de interactie tussen de verschillende systemen zijn complexe processen die heel wat onderzoek vereisen. Twee belangrijke en sterk gerelateerde systemen zijn het cardiovasculaire en het respiratoire systeem. Een bekend voorbeeld van deze interacties is respiratory sinus arrhythmia (RSA), een parameter die hartritmevariabiliteit (HRV) karakteriseert. RSA is de modulatie van het hartritme onder invloed van de ademhaling en wordt beschouwd als een maat voor vagale controle. Onderzoek toont echter aan dar variaties in het ademhalingsritme en het ademvolume de grootte van RSA veranderen, onafhankelijk van vagale controle. Het is daarom belangrijk om te identificeren welke interacties precies spelen tussen de ademhaling en het ECG. De focus van dit onderzoeksproject wordt beschreven in 3 doelstellingen: (1) extractie van het Afdeling ESAT - STADIUS Sabine Van Huffel Devy Widjaja Declarative experimentation Abstract: In this PhD project we investigate the concept of #declarative experimentation#. Some scientific research fields, such as machine learning, rely heavily on experimentation to evaluate new hypotheses. This process isoften labor intensive for the researcher and prone to errors.

3 Furthermore, experimentation is often restricted to only a selection of differentconditions. For example the number and cover of datasets, parameter settings and performance metrics. Sometimes too general conclusions are made from these experiments. In this PhD project we want to automate the process of experimentation in order to alleviate these problems. The first goal is to to find the requirements for such an automated experimentation system. Based on the requirements we design a formal language that consists of the right vocabulary to express a scientific hypothesis ina declarative way. Such a hypothesis can than be given to the system inthe form of a query. The declarative formulation implicates that the Hendrik Blockeel Gitte Vanwinckelen Dynamic Power Management in Content Distribution Networks (Dynamisch energiebeheer in contentdistributienetwerken) Abstract: A typical residential computer and entertainment set up consists of a personal computer, a TV set and a set-top box with a separate or integrated digital video recorder (DVR). A modem connects these to cable or telephone line; the set-top box may also contain an integrated modem. All ofthese devices are usually in stand-by mode when not in use: the computer because it takes so long to boot up Windows, the TV because then it can be switched on using the remote control, the set-top box because it needs to record programmes and download the TV guide periodically and themodem because it has no way of sensing whether the other devices are inuse or not. The immediate goal of this project is to replace these device by a thin client, the PowerHouse Box, that replaces both the computer and the set-top box. It connects to a display (in the future, we imagine the settop box to be integrated into the display), keyboard, mouse, remote control, and home peripheral devices, such as printers and sca Faculteit Wetenschappen Yolande Berbers N. N. Mass spectrometry imaging & Clinical trial Abstract: Mass spectrometry imaging & Clinical trial using Microarrys Afdeling ESAT - STADIUS Bart De Moor Yousef El Aalamat. Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract Gerda Janssens Dimitar Shterionov Multi-objective compiler optimization space exploration Abstract: Modern compilers implement a wide range of code transformations. These transformations have a different and sometimes opposite impact on different cost functions of the executable program such as performance, power and energy consumption and memory usage. In this research project, compiler optimization will be treated as a multi-objective optimization problem. This contrasts with current best practice, which uses heuristic or single-objective optimization. In this research project, we wish to speed up the simultaneous exploration of multiple criteria of the compileroptimization space. We will do this using scenario based exploration and model guided algorithms. We expect that this can lead to a speedup of two orders of magnitude. We will study the problem in the context of both static and dynamic compilers (virtual machines). Hendrik Blockeel Denny Verbeeck ITEC Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract Erik Duval DOV: Databank ondergrond Vlaanderen: vastleggen van de formele stratigrafie in boringen en sonderingen met opmaak van regionale kaarten voor een aantal typegebieden op basis van de geologie en de geotechnische karakteristieken

4 Abstract: Invullen van de stratigrafische interpretatie van geotechnische gegevens in de geologische databank van de Vlaamse Gemeenschap (Databank Ondergrond Vlaanderen, DOV)en omzetting in gebruiksvriendelijke kaarten voor enkele typegebieden Vakgroep Geologie en bodemkunde Patric Jacobs Ontwerp van een efficient randelement gebaseerd algoritme voor de modellering van elektronmagnetische verstrooiing aan willekeurige geometrieen Abstract: Dit project vetrekt van een solver geschreven voor academische doeleinden die steunt op onderzoeksresultaten verricht binnen het domein van boundary element methods (BEM). Deze solver lost het verstrooiingsprobleem aan zowel perfecte geleiders als diëlektrica op door een randintegraalvergelijking te discretiseren met een BEM. Het bekomen stelsel wordt iteratief opgelost, de vereiste matrix-vector vermenigvuldigen worden versneld met een breedband snel multipool algoritme, het aantal iteraties wordt geminimaliseerd door toepassing van een Calderon preconditioner en de solver kan uitgevoerd worden op meerdere machine door middel van een schaalbaar asynchroon parallellisatiealgoritme. Vakgroep Informatietechnologie Daniël De Zutter ICT-mailserver training Abstract: not available Directie Onderzoeksaangelegendheden Dirk De Craemer ICT-symphony 2 Abstract: niet beschikbaar Directie Onderzoeksaangelegendheden Dirk De Craemer Business Intelligence Platform voor klantenidentificatie Abstract: Het eindresultaat van dit onderzoeksproject is het proof-of-concept prototype,dat het resultaat is van een reeds eerder uitgevoerde KMOinnovatiestudie-type 6 rond het Pay & Save-concept, uit te werken tot een volwaardig marktrijp prototype dat de pilootklanten toelaat om proefprojecten te starten waarmee zowel de functionaliteit als de stabiliteit van het platform aangetoond worden. Het Pay & Save-concept is in wezen een identificatie-beheers-systeem dat gebruik maakt van bestaande betaal- en/of bankkaarten als facilitator voor betere spaarsystemen en klantenbinding. Het identificeert dus de kaarteigenaar en stelt vervolgens deze informatie ter beschikking aan derden, zoals handelaren, die bv. een loyaliteitssysteem aanbieden en naar een vereenvoudiging van en kostenbesparing op het beheer van bestaande en nieuwe loyaliteitssystemen streven. Expertisecentrum voor Digitale Media Expertisecentrum voor Digitale Media Eddy FLERACKERS Edith CLOES VERLENGING (2 jaar): "INSILICO - The in silico Wet Lab. Abstract: Veel experimenten die gen expressie waarden bestuderen hoeven slechts éénmaal uitgevoerd te worden en kunnen dan bewaard worden in een database. Deze database is enkel zinvol in combinatie met een uitgebreid gamma aan data mining technieken. We stellen voor om specifieke kennis te ontwikkelen voor deze ontwerpen, die dan de basis kan vormen voor een spin-off die diensten zal verlenen aan de drug en biotech industrie. Het is een gekend probleem dat computationele technieken uit de ingenieurswereld zelden doordringen tot de doorsnee bioloog in het lab. Eén van de belangrijkste factoren is het gebrek aan een duidelijke toepassing die de relevantie en betrouwbaarheid van de techniek kan demonstreren. Wij zullen onze kennis gebruiken om twee zulke toepassingen te ontwikkelen. In een eerste studie wordt onderzocht of een groep van genen gerelateerd kan worden aan de agressiviteit van kanker. Intensief gebruik van ICT tools zal nodig zijn om voordeel te halen uit de reeds bestaande, publiek beschikbare, data. In een tweede studie wordt onderzocht of een groep van genen geassocieerd kan worden aan de gevoeligheid van straling-geïnduceerde kanker. Deze studie zal van nul af aan worden opgestart, gebruikmakend van eerdere resultaten. Computationele Modelering Lab ANN NOWE Partiële en dynamische FPGA-herconfiguratie voor veiligheidstoepassingen Abstract: FPGAs worden vandaag nog altijd vaak gebruikt voor het maken van prototypes. Met de nieuwste technologieën om FPGAs te maken, worden deze devices almaar groter en sneller. Met de juiste ontwikkelomgevingen kunnen FPGAs ingezet worden in eindproducten om hierin functionaliteiten aan te bieden die met op maat gemaakte chips niet altijd mogelijk zijn zoals bijv. updates van hardware, na ingebruikstelling.de bijdragen van dit proefschrift beginnen met de implementatie van cryptografische primitieven. Deze implementaties richten zich op het minimale

5 gebruik van middelen en hebben een uniforme interface welke deinterconnectiviteiten onderlinge uitwisselbaarheid verbeteren. Als tweede bijdrage slagen we er in om, met het gebruik van deze primitieven, de eerste single-chip, veilige FPGA-herconfiguratie van op een afstand uit te voeren. Dit wordt bereikt door het implementeren van een cryptografisch protocol in combinatie met bitstream-compressie. De volgende bijdrage situeert zich in het re Afdeling ESAT - COSIC Ingrid Verbauwhede Nele Mentens Jo Vliegen Schaalbare dimensioneringstechnieken voor optische grids Abstract: Voor traditionele optische netwerk dimensioneringsproblemen bestaan er tal van technieken om de vereiste hoeveelheid netwerk resources te bepalen. In optische Grids maakt het echter weinig uit waar een taak wordt uitgevoerd. De bestemming is dus niet a priori gekend, waardoor de traditionele oplossingen niet langer van toepassing zijn. Het voorgestelde project tracht dit probleem op te lossen met behulp van Mean Field modellen en relaxatie technieken voor Integer Lineaire Programmeer problemen. Benny Van Houdt Flanders High Performance Computing Abstract: De bedoeling van dit project betreft het ontwikkelen van software- en hardwaretechnieken voor exascale computing. Vakgroep Elektronica en informatiesystemen Lieven Eeckhout IWT Speerpunt project : Flanders High Performance Computing lab. Abstract: Dit project maakt deel uit van de Flanderes ExaScience Lab, een van de Intel onderzoekslaboratia in Europa. Het lab, een samenwerking tussen alle Vlaamse universiteiten, IMEC en Intel, wordt gefinancierd door het IWT en Intel. Het lab voort onderzoek naar High Performance Computing voor Exascale systemen, gebruik makend van Space Weather voorspelling als applicatie aandrijver. Binnen het Exascience lab, focust de Software Talen lab op nieuwe programmamodellen, technieken en taal runtime ondersteuning voor exascale computing. Software Language Lab Informatica en Toegepaste Informatica Elektronica en Informatica Tom VAN CUTSEM WOLFGANG DE MEUTER PETER SCHELKENS Advanced Software Engineering for Internet Applications Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract Wouter Joosen Maarten Decat Een graafgebaseerde aanpak tot 3D pattern mining Abstract: Grafen worden gebruikt om complexe data voor te stellen aangezien enerzijds ze voldoende expressief zijn en anderzijds nauwkeurige en efficiente algoritmes kunnen geconstrueerd worden om ermee om te gaan. Het ERC MiGraNT-project heeft als doel zowel een theoretische basis hiervoor te ontwikkelen alsook algoritmes te ontwikkelen en toe te passen op realistische situaties. Dit doctoraat kadert binnen het MiGraNT project en zal focussen op 3D grafen. Geometrische pattern mining is nog onvoldoende onderzocht terwijl er toch duidelijk veel toepassingen voor zijn. Mogelijke toepassingen voor deze techniek vinden we binnen macromolecules (e.g. QSAR), analyse van gebouwstructuren en robotica. Jan Ramon Maurice Bruynooghe Thomas Fannes Een computationeel raamwerk voor de rangschikking van ziekteveroorzakende mutaties Abstract: Naar schatting acht procent van de totale bevolking heeft een van zevenduizend geïdentificeerde genetische aandoeningen. De oorzaak van deze aandoeningen is vaak slecht gekend, wat ziektemanagement bemoeilijkt, en in sommige gevallen leidt tot verhoogde morbiditeit en mortaliteit. Tegelijkertijd is de ontdekking van biomarkers in een stroomversnelling gekomen, dank zij de ontwikkeling van hoge-doorvoer technologieën. Hiervan biedt de exoom sequencing technologie een veelbelovende manier om nieuwe genen te identificeren die erfelijke ziektes veroorzaken. Elk individueelgenoom bevat echter typisch duizenden mutaties, zodat het achterhalen van welke de oorzaak zijn van ziektes een uitdaging blijft, zelfs wanneerhet merendeel van de vermoedelijk neutrale variatie vooraf weggefilterdwerd. Verscheidene rekenkundige methodes werden voorgesteld om dit proces te ondersteunen, maar de meeste onder hen zijn onvoldoende precies voor praktisch gebruik. We stellen een nieuwe methode voor voor de pri

6 Afdeling ESAT - STADIUS Bart De Moor Dusan Popovic Updating and evaluation of polytomous logistic regression models. Abstract: Elke dag krijgt wel iemand te horen dat hij/zij een tumor heeft. Vervolgens moet er een beslissing genomen worden om deze al dan niet weg te nemen. Bij het verwijderen van de tumor rijst de vraag wat de beste procedure is en indien het aangewezen is om de patiënt door te verwijzen naar een meer gespecialiseerd ziekenhuis. Met elke beslissing gaan er zowel fysische, psychologische als financiële gevolgen gepaard. Dagelijks makenclinici dit soort beslissingen, die rechtstreeks en onrechtstreeks invloed hebben op meerdere mensenlevens. Het is belangrijk dat bij het makenvan de beslissing, alle beschikbare informatie in rekening gebracht wordt. Niet alle informatie heeft echter evenveel invloed op de uitkomst endus op de beslissing. Klinische predictiemodellenmaken gebruik van de bestaande informatie (e.g. demografische factoren en eigenschappen van de tumor) om een bepaalde uitkomst (e.g. kwaadaardigheid van een tumor) te voorspellen. Het is geenszins de bedoeling dat deze modellen de cli Afdeling ESAT - STADIUS Sabine Van Huffel Dirk Timmerman Ben Van Calster Kirsten Van Hoorde A theory-based study of transactional graph mining Abstract: Recently, there is a growing interest for the use of graphs for representing complex data. In the so-called transactional setting, every observation is a separate disjoint graph. Examples include molecules, descriptions of local situations or scenes, etc. This PhD research will focus on a theory-based study of graph mining in the transactional setting, investigating issues such as compact representations for sets of graph patterns, predictive graph-based models, the problem of mining patterns from restricted graph classes (such as 3D-graphs and planar graphs), and structured output prediction. Next to the development of representations, algorithms and methodology, relevant applications such as QSAR and mass spectrography will be considered. Jan Ramon Maurice Bruynooghe Mostafa Haghir Chehreghani Hulpmiddelen om bewustzijn te ondersteunen. Van hecht team tot open gemeenschap en van kleine individuele tot grote publieke schermen. Abstract: De ontwikkeling van het internet heeft miljoenen gebruikers in staat gesteld om content te creëren en verspreiden door middel van verschillendediensten en hulpmiddelen. Gebruikers komen graag in aanraking komen metrelevante informatie die afgestemd is op hun behoeften en voorkeuren. Bovendien zijn ze zich ook graag bewust van nieuwe informatie die hen niet bereikt via hun dagdagelijkse bron van informatie. In deze thesis hebben we daarom onderzocht hoe technologie dit soort bewustzijn van relevante informatie enerzijds kan ondersteunen in een werkgerelateerde context voor teams en groepen, en anderzijds in een context van gemeenschapsengagement. We hebben daarvoor een aantal gevalstudies uitgevoerd om deze twee aspecten van bewustzijn-ondersteuning te onderzoeken. Erik Duval Joris Klerkx Gonzalo Parra Chico Stochastische modellering en prestatie-analyse van WiMAX-netwerken Abstract: Dit onderzoeksproject beoogt het opstellen van nieuwe stochastische modellen en wachtlijnmodellen voor (componenten van) WiMAXnetwerken en het ontwikkel van passende technieken voor de correspondere prestatie-analyse. We voorzien de studie van wachtlijnmodellen met prioriteitsschedulering, meerdere servers, servervakanties en gecorreleerde aankomsten. Dergelijke prestatiemodellen zijn zeer nuttige instrumenten voor de optimalisatie van de prestaties van WiMAX-netwerken. Vakgroep Telecommunicatie en informatieverwerking Sabine Wittevrongel

7 Data reductie gebaseerd op vaagruwverzamelingen Abstract: Aangezien datasets groter en groter worden is er meer nood aan datareductie technieken. Dit project werkt zowel op attribuutselectie, waarbij enkel relevante attributen worden geselecteerd, als op instantieselectie, waarbij irrelevante instanties of instanties met ruis worden verwijderd. In het bijzonder werken we op datareductie aan de hand van vaagruwverzamelingen, datareductie voor ongebalanceerde datasets en op robuuste datareductie technieken. Vakgroep Toegepaste wiskunde en informatica Hans De Meyer Validatie gebruik Semantic Decision Table technology en prototype. Abstract: De instelling 'VUB' en het ' Fire Protection Consultants nv (FPC)' hebben voor het project ' Validating the use of Semantic Decision Table technology and prototype in the NoKeos Emergency response Modelling tool. ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Informatica en Toegepaste Informatica ROBERT MEERSMAN De toepassing van de delegate multi agent benadering op een online glassnij en routering probleem Abstract: Een float glas proces produceert een continue vlak glaslint. Dit lint wordt na afkoeling versneden in transporteerbare glasplaten. De afmetingen van deze platen worden bepaald door de lopende bestellingen en de stock behoeftes. Het glaslint bevat ook glas defecten welke met een automatisch detectie systeem geïdentificeerd (type en afmeting) en gelokaliseerd(coördinaten) worden. Samen met de afmetingen wordt er voor het eindproduct ook een kwaliteit bepaald in functie van de aanwezige defecten. Wanneer het lint ontoelaatbare defecten bevat wordt een wegwerp plaat (scrap) gesneden. Om de verliezen te beperken moet men dus het lint zo optimaal mogelijk versnijden in functie van de lijst met gewenste glas platen.het continue lint wordt via transport rollen verplaatst aan een constante snelheid en moet dus online versneden worden. De individuele glasplaten worden vervolgens naar afleveringsstations (stackers) getransporteerd. De transport lijn en de afleveringsstations hebben een beperkte c Tom Holvoet Peter De Cuypere Unsupervised Algorithms for Cross-Lingual Text Analysis, Translation Mining, and Information Retrieval (Algoritmen voor ongesuperviseerde cross-linguale tekstanalyse, het identificeren van vertalingen en informatieontsluiting) Abstract: Met de toenemende instroom van informatie in onze steeds verbondener wordende wereld komt er meer en meer inhoud beschikbaar, in een verscheidenheid aan talen, dialecten, onofficiële en community talen. Wanneer we kijken naar de grote hoeveelheid aan informatie die beschikbaar is in meerdere talen, maar zelden een exacte vertaling is, zien we dat er een grote nood is aan ongesuperviseerde algoritmen, die kunnen omgaan met deze ongestructureerde meertalige gegevens, en zich richten op het achterhalen van de betekenis, het vertalen, en het zoeken in een meertalige omgeving.deze thesis levert vier grote bijdragen voor de onderzoeksdomeinen data mining, natuurlijke taalverwerking, en information retrieval.eerst geven we een gedetailleerd overzicht van het nieuw ontwikkelde meertalige probabilistisch topic modeling framework (MuPTM) voor hetmijnen van meertalige data. Dit framework gebruiken we om een taal-onafhankelijke voorstelling van tekstuele informatie (bv. woorden, woordgroepen, en d Marie-Francine Moens Herman Crauwels Ivan Vulic Unfolding data: Ontwerp en ontwikkeling van interactieve toepassingen voor het exploreren van tijd-ruimtelijke data op een tabletop Abstract: The dissertation focuses on how crowd-sourced data can be harvested andprocessed in ways to be displayed in adequate and expressive interactive visualizations to support non-experts in understanding tempo-spatial information. The research aims for specifying meaningful and usable interaction design patterns for geo-referenced data by combining innovative information visualization techniques with established geo visualization methods. Several experiments will be developed and implemented, and the results classified and evaluated. Since a couple of years, strongly catalysed with the pervasiveness of navigation systems and the launch ofgoogle Maps, interactive dynamic maps have become common. This not onlyled to increased awareness of maps and location based services, but personal enriched maps and mashups of geo-referenced data have become increasingly wide-spread. Previously, tracking geospatial data was a dedicate profession maintained by governmental or commercial cartographers Faculteit Wetenschappen Erik Duval N. N. Andrew Vande Moere

8 Multimedia services optimaliseren (OMUS). Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IBBT. UA levert aan IBBT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Christian Blondia Connecting markets: Towards a theory of (Open) innovation intermediaries Abstract: Het totale onderzoek s is ontworpen om een theoretisch kader van innovatie-intermediairs op te stellen (Howells, 2006) gegrond op gevestigde theorieën van Open Innovatie (Chesbrough, Vanhaverbeke en West, 2006), kennis integratie (Grant, 1996), systemen van innovatie (Bergek et al. stellen. 2008). Het resultaat is bedoeld om het ontbreken van conceptualisering van de verschillende heterogene types van tussenpersonen en de gebruikte mechanismen om innovatie te bevorderen te verduidelijken. Tot nu toe, dit onderzoek is onderbouwd door middel van de gevallen geënt op verschillende innovatie-intermediairs in de VS, Spanje en Zweden en uit een heterogene pool van intermediairs zoals: NineSigma, IDEO, idealab!, Stanford en Lund TTO, Siemens TTB, Ideon, CONNECT. Innovation Management Kenniscentrum voor Ondernemerschap en Innovatie Wim VANHAVERBEKE PARTNERPROGRAMME (fase 1-JAAR 4) : Institutionele Universitaire samenwerkingsprogr. (IUS). LUIK KENYA (University of MOI) : Prof. B. MANDERICK : Universitaire ontwikkelingssamenwerking tss VUB en andere Ontwikkelingslanden ( ) Abstract: Geen NL abstract Informatica en Toegepaste Informatica Bernard MANDERICK Operationele beslissingsondersteunende modellen en algoritmen voor opnameplanning in ziekenhuizen Abstract: Deze verhandeling beschrijft de ontwikkeling van beslissingsondersteunende modellen en algoritmen voor opnameplanning in ziekenhuizen op een operationeel beslissingsniveau. Het beoogt de inzetting van de meest cruciale ziekenhuismiddelen efficiënter te maken, door menselijke opnameplanners in hun dagelijkse taken te ondersteunen met geautomatiseerde tools. In dit werk worden drie processen beschouwd: het toewijzen van opgenomenpatiënten aan ziekenhuiskamers en afdelingen, het toekennen van opnamedata aan electieve chirurgische patiënten, en het inplannen van chirurgische ingrepen in het operatiekwartier.het proces waarin patiëntenworden toegewezen aan ziekenhuiskamers wordt beschouwd in de eerste twee studies van deze verhandeling. In de eerste studie worden een reactiefen een anticipatief beslissingsondersteunend model opgesteld voor het dagelijks toewijzen van patiënten aan ziekenhuiskamers. Een computationele studie toont aan dat het anticipatieve model beter presteert dan het react TC Computerwetenschappen Gent-Aalst Patrick De Causmaecker Frederik Spieksma Greet Vanden Berghe Wim Vancroonenburg Systemen voor identiteitsbeheer met hardwareondersteuning Abstract: Deze thesis onderzoekt hoe hardware-gebaseerde beveiligingstechnologieën kunnen ingezet worden om de diverse set aan vereisten inherent aanidentity management systemen en technologieën te realiseren. Deze thesis focust op het gebruik van bestaande hardware-gebaseerde beveiligingstechnologieën via software in plaats van het ontwerpen van nieuwe hardware componenten. Alle concepten voorgesteld in deze thesis worden onderworpen aan een grondige evaluatie en worden gevalideerd aan de hand van een prototype.het eerste deel van deze thesis behandelt authenticatie tussen nodes met beperkte rekenkracht, geheugen en vermogen, zoals bijvoorbeeld draadloze sensoren, en krachtigeretoestellen zoals een smartphone, laptop of werkstation. Er wordt een beveiligingsarchitectuur gebaseerd op symmetrische cryptografie voorgesteld. De beveiligingsarchitectuur laat toe om een veilig geauthentiseerd kanaal op te zetten tussen goedkope toestellen met beperkte middelen en krachtigere toestellen. In applicatie Bart De Decker Vincent Naessens Jan Vossaert Middleware voor gedeelde en continu operationele embedded systemenhet uitbreiden van componentenmodellen ter vereenvoudiging van software ontwikkeling en verbetering van systeem-efficiëntie Abstract: Hedendaagse en toekomstige generaties draadloze sensor en actuatornetwerken moeten ondersteuning bieden voor meerdere toepassingen die uitgerold en beheerd worden door diverse partijen. Vermits dergelijke sensor- enactuatornetwerken gewoonlijk over langere tijdspanne worden aangewend, worden softwaretoepassingen typisch gradueel uitgerold en geconfigureerdterwijl het netwerk reeds operationeel is. Dynamisch herconfigureerbarecomponentenmodellen bieden een aantal elementaire mechanismen aan om dergelijke software-herconfiguraties te ondersteunen. In scenarios waarinsensornetwerken gedeeld worden tussen verschillende toepassingen, bieden hedendaagse componentenmodellen echter onvoldoende garanties op vlak van applicatie-integriteit. Om deze integriteit te verzekeren via bestaande componentenmodellen worden enerzijds aanzienlijke inspanningen verwacht van software-ontwikkelaars. Anderzijds resulteert het gebruik van bestaande componentenmodellen in een minder efficiënte benutting van sys

9 Sam Michiels Wouter Joosen Pedro Javier del Cid Garcia Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-UGent, Jeroen Janssen Abstract: FASP is een extensie van ASP gebaseerd op fuzzy logic. Informatica en Toegepaste Informatica DIRK VERMEIR.Probabilistische programmering door gebruik van MCLC sampling voor robotica. Abstract: Probabilistische programmering door gebruik van MCLC sampling voor robotica. Luc De Raedt Bogdan Moldovan Statistisch relationeel leren van natuurlijke taal Abstract: Het begrijpen van natuurlijke taal is gemakkelijk voor mensen, maar is ergcomplex voor computers. De belangrijkste redenen hiervoor zijn het structurelekarakter en de inherente dubbelzinnigheid van natuurlijke taal. Bijgevolg isvoor een correcte interpretatie van taal context vereist. Om het begrijpen vannatuurlijke taal uit te voeren door middel van technieken uit machinaal leren iseen gepaste voorstelling noodzakelijk die deze relationele informatie in rekeningbrengt, en de nodige achtergrondkennis opneemt in het leerproces. Statistisch relationeel leren is bijzonder geschikt voor het uitdrukken van dezestructurele informatie, en laat ook toe om de context en achtergrondkennisop te nemen die nodig is voor het begrijpen van natuurlijke taal. Bovendienbiedt de probabilistische aard van deze aanpak perspectieven voor het omgaanmet lingui stische ambigui teit. Deze thesis onderzoekt de belofte van statistischrelationeel leren voor natuurlijke taalverwerking en toont Luc De Raedt Bettina Berendt Mathias Verbeke Kwantitatieve extractie van normaalwaarden uit (diffusie-gewogen) MR beelden van de premature hersenen. Abstract: Concreet zullen we een DTI-atlas ontwikkelen voor het premature brein (0 tot 4 jaar), door niet-affiene registratietechnieken te combineren met nieuwe ruisonderdrukkingtechnieken voor de DWI-data en rekening te houden met de verschillende groeisnelheden van de premature hersenen. DWI en zijn afgeleiden worden ook momenteel gezien als een van de snelstgroeiende modaliteiten voor premature hersenalayse. Visielab Jan Sijbers Intelligente coöperatieve methoden in virtuele MIMO gebaseerde multi-hop draadloze netwerken. Abstract: Wegens de sterke toename van het informatieverkeer over draadloze netwerken, is de capaciteit van deze netwerken onvoldoende voor de toekomst. De capaciteit van het netwerk kan verhoogd worden door meerdere antennes per toestel te plaatsen (een MIMO systeem), maar niet elk toestel kan uitgerust worden met meerdere antennes. Een oplossing voor dit probleem is het opstellen van een virtueel MIMO systeem, waarbij de verschillende toestellen, elk met een enkele antenne, samenwerken om de informatie te versturen. Hierdoor wordt een coöperatief systeem gevormd. In dit projectvoorstel zal onderzoek worden verricht naar geavanceerde technieken voor coöperatie op en tussen de netwerk-, link- en fysische laag Christian Blondia

Onderzoeksprojecten (320-340 van 716)

Onderzoeksprojecten (320-340 van 716) www.researchportal.be - 10 Nov 2015 06:51:29 Onderzoeksprojecten (320-340 van 716) Zoekfilter: Classificaties: Computerwetenschappen, numerieke analyse, systemen, controle Unsupervised Algorithms for Cross-Lingual

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

xxxx xxxx AMiCA Brainstorm 18 oktober 2010 xxxx xxxx

xxxx xxxx AMiCA Brainstorm 18 oktober 2010 xxxx xxxx AMiCA Brainstorm 18 oktober 2010 10:00 15:00 Plantijnzaal Lindner Hotel & City Lounge Antwerpen Programma 10u Walter Daelemans (UA): Welkomstwoord en introductie Introductie deelnemers Carine Lucas (IWT):

Nadere informatie

Software Mobiliteit. UAMS - 6 maart 2001. Theo D'Hondt Lab voor Pogrammeerkunde Vrije Universiteit Brussel http://prog.vub.ac.

Software Mobiliteit. UAMS - 6 maart 2001. Theo D'Hondt Lab voor Pogrammeerkunde Vrije Universiteit Brussel http://prog.vub.ac. Software Mobiliteit Theo D'Hondt Lab voor Pogrammeerkunde Vrije Universiteit Brussel http://prog.vub.ac.be/~tjdhondt p. 1 Overzicht Stelling Objecttechnologie Distributie Mobiliteit Evolutie Besluit p.

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces Software Processen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1 Het software proces Een gestructureerd set van activiteiten nodig om een software systeem te ontwikkelen Specificatie;

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (400-450 van 840)

Onderzoeksprojecten (400-450 van 840) www.researchportal.be - 27 Aug 2015 12:13:15 Onderzoeksprojecten (400-450 van 840) Zoekfilter: Classificaties: Informatica, systeemtheorie. Yves Moreau Joris De Ranter Geïntegreerde modelgebaseerde predictieve

Nadere informatie

Connected Assets, de next step in buitendienstautomatisering. Nush Cekdemir Service & Maintenance Congres, 31 maart 2011

Connected Assets, de next step in buitendienstautomatisering. Nush Cekdemir Service & Maintenance Congres, 31 maart 2011 Connected Assets, de next step in buitendienstautomatisering Nush Cekdemir Service & Maintenance Congres, 31 maart 2011 Wie is Tensing? ± 75 ervaren specialisten Financieel gezond, vooruitzichten 2011

Nadere informatie

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers English Instructions Windows 8 out-of-the-box supports the ICARUS Illumina (E653) e-reader. However, when users upgrade their Windows

Nadere informatie

HPC CLOUD INTRODUCTIE. Jan Bot, SURFsara 5 augustus 2015

HPC CLOUD INTRODUCTIE. Jan Bot, SURFsara 5 augustus 2015 HPC CLOUD INTRODUCTIE Jan Bot, SURFsara 5 augustus 2015 Iets over jullie Doel van vandaag Introductie van het nieuwe HPC Cloud Kweken van een gezamelijk vocabulaire [S4R] Gelegenheid tot netwerken De hands-on

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/41339 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Karasneh, B.H.A. Title: An online corpus of UML Design Models : construction and

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

BackupAgent Cloud Backup

BackupAgent Cloud Backup Vergroot uw toegevoegde waarde met een dienst voor veilige cloud backup en recovery Version 1.0 Disclaimer This document is compiled with the greatest possible care. However, errors might have been introduced

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Uitdagingen Agro-voedingsindustrie Vlaanderen = topregio Kwaliteit = cruciaal Uitdagingen Schaalvergroting Automatisering Variabiliteit grondstoffen

Uitdagingen Agro-voedingsindustrie Vlaanderen = topregio Kwaliteit = cruciaal Uitdagingen Schaalvergroting Automatisering Variabiliteit grondstoffen Uitdagingen Agro-voedingsindustrie Vlaanderen = topregio Kwaliteit = cruciaal Uitdagingen Schaalvergroting Automatisering Variabiliteit grondstoffen Uitdagingen De vraag: Analysesystemen die in factory

Nadere informatie

Effective monitoring and control with intelligent products Meyer, Gerben Gerald

Effective monitoring and control with intelligent products Meyer, Gerben Gerald Effective monitoring and control with intelligent products Meyer, Gerben Gerald IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please

Nadere informatie

De convergentie naar gemak. Hans Bos, Microsoft @hansbos, hans.bos@microsoft.com

De convergentie naar gemak. Hans Bos, Microsoft @hansbos, hans.bos@microsoft.com De convergentie naar gemak Hans Bos, Microsoft @hansbos, hans.bos@microsoft.com ge mak (het; o) 1. kalmte, bedaardheid: iem. op zijn gemak stellen kalm laten worden 2. het vermogen iets zonder moeite te

Nadere informatie

MSc HUMAN COMPUTER INTERACTION Dirk Heylen Maart 2015

MSc HUMAN COMPUTER INTERACTION Dirk Heylen Maart 2015 MSc HUMAN COMPUTER INTERACTION 2015-2016 Dirk Heylen Maart 2015 Het MSc HMI (inclusief het HCID) programma bestaat uit vakken die in een zestal categorieen te groeperen zijn. 1. Algoritmen, methoden en

Nadere informatie

Creatief onderzoekend leren

Creatief onderzoekend leren Creatief onderzoekend leren De onderwijskundige: Wouter van Joolingen Universiteit Twente GW/IST Het probleem Te weinig bèta's Te laag niveau? Leidt tot economische rampspoed. Hoe dan? Beta is spelen?

Nadere informatie

Masterproeven 2012-2013 Wireless & Cable Research Group (WiCa)

Masterproeven 2012-2013 Wireless & Cable Research Group (WiCa) Masterproeven 2012-2013 Wireless & Cable Research Group (WiCa) Aanbevelingssystemen Vakgroep Informatietechnologie Onderzoeksgroep WiCa WiCa Wireless 13 onderzoekers Cable 3 onderzoekers Fysische laag

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 Living Labs Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 dr.ir. Elke den Ouden expertise in smart lighting & smart cities @ TU/e Where innovation starts TU/e Living Labs Een Living

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Afstudeeropdracht bachelor informatica

Afstudeeropdracht bachelor informatica Webgebaseerde ontsluiting loggegevens van IDEAS Afstudeeropdracht bachelor informatica David Beniers, Anand Mandhre, Michiel van Kempen Bastiaan Heeren, Harold Pootjes Inhoud Opdracht IDEAS Aanpak Taakverdeling

Nadere informatie

Informatica aan de Universiteit Antwerpen

Informatica aan de Universiteit Antwerpen Informatica aan de Universiteit Antwerpen Academische Bachelor en Master Waarom Informatica? Informatica heeft een enorme impact Informatica is een boeiende wetenschap Brede keuze uit tewerkstellingsmogelijkheden:

Nadere informatie

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse De Digitale Transformatie en de impact op IT Capgemini Edwin Leinse 40+ countries and 120+ nationalities (As of December 31, 2015) North America 16 034 Latin America 9 363 Europe 62 301 Middle-East & Africa

Nadere informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie Djoerd Hiemstra, Klaas Sikkel, Luís Ferreira Pires, Maurice van Keulen, en Jan Kamphuis 1 Inleiding Studenten hebben in modules 1 en 2 geleerd om moeilijke

Nadere informatie

Verhogen wendbaarheid, terugdringen maatwerk. Ton van Leeuwen, Atos Consulting Frank Buytendijk, Be Informed

Verhogen wendbaarheid, terugdringen maatwerk. Ton van Leeuwen, Atos Consulting Frank Buytendijk, Be Informed Verhogen wendbaarheid, terugdringen maatwerk Ton van Leeuwen, Atos Consulting Frank Buytendijk, Be Informed Ton van Leeuwen is executive business consultant bij Atos Consulting. Hij heeft bijna vijftien

Nadere informatie

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Wilma Fokker, IBM account manager BA Ton Rijkers, Business Project Manager EMI Music IBM Cognos Express Think big. Smart small. Easy to install pre-configured

Nadere informatie

Hogeschool1. Aanbevelen van content op social networking sites

Hogeschool1. Aanbevelen van content op social networking sites UGent IBBT Vakgroep Informatietechnologie http://www.ibcn.intec.ugent.be/?q=masteraj20112012 Gaston Crommenlaan 8 bus 201 9050 Gent Hogeschool1. Aanbevelen van content op social networking sites Doelstellingen

Nadere informatie

SHICO: SHIFTING CONCEPTS OVER TIME

SHICO: SHIFTING CONCEPTS OVER TIME SHICO: SHIFTING CONCEPTS OVER TIME Tracing Concepts in Dutch Newspaper Discourse using Sequential Word Vector Spaces Melvin Wevers Translantis Project Digital Humanities Approaches to Reference Cultures:

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Bescherming van (software) IP bij uitbesteding van productie

Bescherming van (software) IP bij uitbesteding van productie 12.15 12.40 Bescherming van (software) IP bij uitbesteding van productie Gerard Fianen INDES-IDS BV The choice of professionals Wie zijn wij? Tools, software components and services for the development,

Nadere informatie

De Marketeer is niet meer; leve de Geomarketeer! Over de integratie van lokatie in marketing

De Marketeer is niet meer; leve de Geomarketeer! Over de integratie van lokatie in marketing De Marketeer is niet meer; leve de Geomarketeer! Over de integratie van lokatie in marketing dr. Jasper Dekkers Afdeling Ruimtelijke Economie, vrije Universiteit amsterdam Korte introductie Economie Geo

Nadere informatie

Knowledge Engineering @Work

Knowledge Engineering @Work Knowledge Engineering @Work REGITEL-bijeenkomst Aachen, 22/10/2013 1 Een inleidend filmpje over Knowledge Engineering is hier te bekijken (3 min.) 2 Ons Voorstel β-talent binden aan uw bedrijf Inzet op

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten ( van 840)

Onderzoeksprojecten ( van 840) www.researchportal.be - 15 feb 2017 02:26:04 Onderzoeksprojecten (380-400 van 840) Zoekfilter: Classificaties: Informatica, systeemtheorie EU-bonuskrediet type B2c voor EU FP7 project: I-SCOPE (CIP-ICT

Nadere informatie

Het computationeel denken van een informaticus Maarten van Steen Center for Telematics and Information Technology (CTIT)

Het computationeel denken van een informaticus Maarten van Steen Center for Telematics and Information Technology (CTIT) Het computationeel denken van een informaticus Maarten van Steen Center for Telematics and Information Technology (CTIT) 2-2-2015 1 Computationeel denken vanuit Informatica Jeannette Wing President s Professor

Nadere informatie

Model driven Application Delivery

Model driven Application Delivery Model driven Application Delivery Fast. Flexible. Future-proof. How Agis streamlines health procurement using Mendix Model driven Application Platform Mendix in a nutshell Mendix delivers the tools and

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Open Onderwijs API. De open standaard voor het delen van onderwijs data. 23 juni 2016 Frans Ward - SURFnet Architectuurraad - Utrecht

Open Onderwijs API. De open standaard voor het delen van onderwijs data. 23 juni 2016 Frans Ward - SURFnet Architectuurraad - Utrecht Open Onderwijs API De open standaard voor het delen van onderwijs data https://www.flickr.com/photos/statefarm/19349203414 23 juni 2016 Frans Ward - SURFnet Architectuurraad - Utrecht Missie Onderwijs

Nadere informatie

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland KvAG/NCG/Ravi studiedag Europese GI-projecten waaronder INSPIRE Bastiaan van Loenen B.vanloenen@geo.tudelft.nl 23

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Duurzame software? Single- versus multi-tenant software. Erik Jagroep 10-04-2013

Duurzame software? Single- versus multi-tenant software. Erik Jagroep 10-04-2013 Duurzame software? Single- versus multi-tenant software Erik Jagroep 10-04-2013 Agenda Achtergrond Eerste experiment Resultaten Toekomstig onderzoek Centric Opgericht in 1992 door Gerard Sanderink Uitgegroeid

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/28464 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Jeroen Bédorf Title: The gravitational billion body problem / Het miljard deeltjes

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

ONTWERP VAN GEDISTRIBUEERDE SOFTWARE ACADEMIEJAAR 2009-2010 1 STE EXAMENPERIODE, 15 JANUARI 2010, 14U 17U30 VRAAG 1: INLEIDENDE BEGRIPPEN[20 MIN]

ONTWERP VAN GEDISTRIBUEERDE SOFTWARE ACADEMIEJAAR 2009-2010 1 STE EXAMENPERIODE, 15 JANUARI 2010, 14U 17U30 VRAAG 1: INLEIDENDE BEGRIPPEN[20 MIN] ONTWERP VAN GEDISTRIBUEERDE SOFTWARE ACADEMIEJAAR 2009-2010 1 STE EXAMENPERIODE, 15 JANUARI 2010, 14U 17U30 Naam :.. Richting :.. Opmerkingen vooraf : - werk verzorgd en duidelijk, zodat er geen dubbelzinnigheden

Nadere informatie

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Executive and social cognitive functioning of mentally

Nadere informatie

Duurzame escience. Bioinformatica case study. Pieter Meulenhoff, Daniël Worm, Freek Bomhof, George Huitema,

Duurzame escience. Bioinformatica case study. Pieter Meulenhoff, Daniël Worm, Freek Bomhof, George Huitema, Duurzame escience Bioinformatica case study Pieter Meulenhoff, Daniël Worm, Freek Bomhof, George Huitema, Job Oostveen, Carolien van der Vliet-Hameeteman 1 Doelstellingen Inzicht in energiegebruik en besparing

Nadere informatie

Artificial Intelligence in uw dagelijkse praktijk. Hilversum, 22 September 2016

Artificial Intelligence in uw dagelijkse praktijk. Hilversum, 22 September 2016 Artificial Intelligence in uw dagelijkse praktijk Hilversum, 22 September 2016 Agenda 09:30 Welkom en introductie 09:35 Artificial Intelligence, al meer dan 50 jaar een actief onderzoeksgebied Jaap van

Nadere informatie

Session Educa-on. 14-15 October 2013

Session Educa-on. 14-15 October 2013 Session Educa-on 14-15 October 2013 FIRE facilities in education: Networking courses (fixed and wireless) IP fixed networks ComNet Labs Build your own network [Lab router] Calculate IP ranges According

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Model Driven Software Development: Geen toekomst maar realiteit. 4 juni 2009, WTC, Amsterdam.

Model Driven Software Development: Geen toekomst maar realiteit. 4 juni 2009, WTC, Amsterdam. Model Driven Software Development: Geen toekomst maar realiteit. 4 juni 2009, WTC, Amsterdam. Welke hoort in dit rijtje niet thuis? Weg- en waterbouw Huizen- en kantoorbouw Stedenbouw Auto- en vliegtuigbouw

Nadere informatie

EM7580 Firmware Update by OTA

EM7580 Firmware Update by OTA EM7580 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7580 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 4 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

Interactief, real time security management

Interactief, real time security management P2000 en P2000LE SECURITY MANAGEMENT SYSTEEM Interactief, real time security management P2000 Security Management Systeem Schaalbaar, intuïtief en eenvoudig in gebruik Het Johnson Controls P2000 security

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010

Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010 Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010 Curriculumcommissie Redactie: Jos Roerdink Laatst herzien: 26 maart 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Bacheloropleiding 1 3 Masteropleiding

Nadere informatie

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020 Danielle Raspoet Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid Vlaams Innovatienetwerk, Gent 1 Technologie & Innovatie in Vlaanderen: Prioriteiten

Nadere informatie

Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming

Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming faculteit economie en bedrijfskunde center for operational excellence 18-05-2016 1 18-05-2016 1 Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming Durk-Jouke van der

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Handleiding/Manual Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Inhoudsopgave / Table of Contents 1 Verbinden met het gebruik van

Nadere informatie

Innovatie door samenwerken - Slim gebruik maken van de aanwezige informatievoorziening - September 2014

Innovatie door samenwerken - Slim gebruik maken van de aanwezige informatievoorziening - September 2014 Innovatie door samenwerken - Slim gebruik maken van de aanwezige informatievoorziening - September 2014 Wladimir Moen Director Business Development wmoen@agtinternational.com 0031 6 31 95 48 77 A leader

Nadere informatie

Digital human measurement technology

Digital human measurement technology Digital human measurement technology Philip J. Wijers - 27-3-2002 Samenvatting Digital human measurement technology is sterk in opkomst in Japan. Zoals wel vaker het geval is bij de ontwikkeling van industriële

Nadere informatie

Innovatie en RWS. Een scherpe vraag en samenwerking in ketens en netwerken

Innovatie en RWS. Een scherpe vraag en samenwerking in ketens en netwerken Innovatie en RWS Een scherpe vraag en samenwerking in ketens en netwerken In today s business environment, Innovation means survival. David Gann. 2 RWS Innovatie Innovatie Innovation is the process by

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers ook voor zware grafische Flexibel werken met de Virtual Engineering Workplace van Dell en SLTN Inter Access Uit de Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken van 2015 blijkt dat ruim de helft van de Nederlandse

Nadere informatie

Elke digitale reis start met een vertrekpunt Hyperconverged Infrastructure as a Service

Elke digitale reis start met een vertrekpunt Hyperconverged Infrastructure as a Service Elke digitale reis start met een vertrekpunt Hyperconverged Infrastructure as a Service Roger Kellerman Solution Consultant Dell Digital Transformation Event 15 juni 2017 Digitale Transformatie is iets

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Advanced Instrumentation. Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet. 10 Oktober 2012

Advanced Instrumentation. Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet. 10 Oktober 2012 Advanced Instrumentation Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet 10 Oktober 2012 Agenda Wat is Advanced Instrumentation? Hoe past Advanced Instrumentation in de keten van fundamenteel onderzoek

Nadere informatie

VDI WORKSPACE. 3D CAD virtualisatie & Next Gen. Grafische werkplek. PTC Userdag 2017

VDI WORKSPACE. 3D CAD virtualisatie & Next Gen. Grafische werkplek. PTC Userdag 2017 VDI WORKSPACE 3D CAD virtualisatie & Next Gen. Grafische werkplek PTC Userdag 2017 CSN Groep & Portfolio Cloud Ecosysteem VDI Workspace Business drivers VDI GPU Powered VDI Voordelen Referenties Onze aanpak

Nadere informatie

Hoe maak ik mijn datacenterinfrastructuur cloud ready? Door: Bart Nieuwenhuis

Hoe maak ik mijn datacenterinfrastructuur cloud ready? Door: Bart Nieuwenhuis Hoe maak ik mijn datacenterinfrastructuur cloud ready? Door: Bart Nieuwenhuis Application: Data Center Fire Pump Controller Chillers Surge Protection Automatic Transfer Switch Uninterruptible Power Supplies

Nadere informatie

Beleef het nieuwe Klantverwijssysteem

Beleef het nieuwe Klantverwijssysteem Beleef het nieuwe Klantverwijssysteem BLOOM is een klantverwijssysteem ontwikkeld op basis van de laatste technologieën en behoeftes uit de markt. Bloom is een krachtig, slim en gebruiksvriendelijk klantverwijssysteem

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-OINE.COM HNDLEIDING USERS MNUL EM1016 HNDLEIDING EM1016 USB NR SERIEEL CONVERTER INHOUDSOPGVE: PGIN 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud van de verpakking.... 2

Nadere informatie

Vervolg op het STEVIN Programma

Vervolg op het STEVIN Programma Vervolg op het STEVIN Programma Onderzoek en Ontwikkeling Internationaal Europa Focus op Multilingual en Cross-lingual Information Processing Meer development dan Research Kan verschuiven in de komende

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Integrated decision making. Op de ORTEC Plandag Donderdag 3 oktober, Fort Voordorp www.ortec.nl/plandag

Integrated decision making. Op de ORTEC Plandag Donderdag 3 oktober, Fort Voordorp www.ortec.nl/plandag Integrated decision making Op de ORTEC Plandag Donderdag 3 oktober, Fort Voordorp www.ortec.nl/plandag Integrated decision making 12-11-2013 2 Operatie Tactiek Strategie Integrated decision making Integrated

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

SOFTWARE ENERGY FOOTPRINT LAB

SOFTWARE ENERGY FOOTPRINT LAB SOFTWARE ENERGY FOOTPRINT LAB Bo Merkus (CleanTech onderzoeker) Eric Hoekstra (E-tech docent / CleanTech onderzoeker) Robert van den Hoed (Lector Energie & Innovatie) 15 mei 2012 1 HVA FACTS Totaal HvA:

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

High Performance Computing

High Performance Computing High Performance Computing Kristian Rietveld (krietvel@liacs.nl, kamer 138) Groep Computer Systems High-Performance Computing Optimizing compilers (generieke codes, maar ook specifieke rekenkernels). Parallel

Nadere informatie

Wat heeft een tester aan ASL en BiSL?

Wat heeft een tester aan ASL en BiSL? TestNet Noord, Heerenveen, 20 november 2012 Wat heeft een tester aan ASL en BiSL? Eibert Dijkgraaf Intro Wie zit er in een typische beheer omgeving? Wat is kenmerkend voor testen : IN BEHEER? IN ONDERHOUD?

Nadere informatie

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Wereldwijde veranderingen vereisen nieuwe manieren van denken en doen op het gebied van wereldwijde megatrends Demografische veranderingen Globale

Nadere informatie

Uitgebreid eindwerkvoorstel Lokaliseren van personen en objecten met behulp van camera s

Uitgebreid eindwerkvoorstel Lokaliseren van personen en objecten met behulp van camera s Uitgebreid eindwerkvoorstel Lokaliseren van personen en objecten met behulp van camera s Sofie De Cooman 21 December 2006 Stagebedrijf: Interne begeleider: Externe begeleider: BarcoView Koen Van De Wiele

Nadere informatie

FAAC DRIVER. Driver install procedure for FAAC boards. Installatieprocedure voor driver voor FAAC-kaarten.

FAAC DRIVER. Driver install procedure for FAAC boards. Installatieprocedure voor driver voor FAAC-kaarten. FAAC DRIVER Driver install procedure for FAAC boards Installatieprocedure voor driver voor FAAC-kaarten www.record-toegangstechniek.nl 1 When a FAAC board (E124 or E145) is connected to the USB port, it

Nadere informatie

Automatisering van NGS processen Ewart de Bruijn. Hubrecht Institute

Automatisering van NGS processen Ewart de Bruijn. Hubrecht Institute Automatisering van NGS processen Ewart de Bruijn Hubrecht Institute Wie zijn we De Cuppen groep op het Hubrecht Instituut De Cuppen groep houdt zich bezig met het ontdekken en in kaart brengen van de variaties

Nadere informatie

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst?

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Louis Joosse Principal Consultant Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van of voortvloeiende uit dit document

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/32003 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Yuanyuan Zhao Title: Modelling the dynamics of the innovation process : a data-driven

Nadere informatie

No place to hide. Geo-informatie: wat is het en wat is de juridische context? Bastiaan van Loenen. b.vanloenen@tudelft.nl

No place to hide. Geo-informatie: wat is het en wat is de juridische context? Bastiaan van Loenen. b.vanloenen@tudelft.nl No place to hide Geo-informatie: wat is het en wat is de juridische context? Bastiaan van Loenen b.vanloenen@tudelft.nl Geografische informatie Geografische informatie is informatie die verbonden is aan

Nadere informatie

Unlocking the potential of public available gene expression data for large-scale analysis

Unlocking the potential of public available gene expression data for large-scale analysis Faculty of Science and Bio-engineering Sciences Department of Computer Science Computational Modeling Lab Unlocking the potential of public available gene expression data for large-scale analysis Jonatan

Nadere informatie

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica HoGent Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica Titel van het project: Optimalisatie & ontwikkeling van een gegevenstransfertool voor Business Intelligence-gebruikers Datum : 01/11/2012 Naam student

Nadere informatie