Onderzoeksprojecten ( van 840)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (450-500 van 840)"

Transcriptie

1 Aug :42:54 Onderzoeksprojecten ( van 840) Zoekfilter: Classificaties: Informatica, systeemtheorie Positive deviance: a study of measurements and determinants. Abstract: Het doel van deze thesis is om een theoretische, methodologische en empirische bijdrage te leveren aan onderzoek rond positive deviance. Positive deviance verwijst naar gedrag of naar het gevolg van gedrag datop positieve wijze afwijkt van de norm van een referentiegroep, zonder een negatief effect uit te oefenen op andere groepen. Die referentiegroep kan bestaan uit het team, de afdeling, of de organisatie waar de persoon die het gedrag stelt toe behoort. Positive deviance verwijst met andere woorden naar ongewone of onverwachte verbeteringen die via afwijkend gedrag spontaan ontwikkeld werden door werknemers. Het vinden en leren van deze positieve afwijkingen heeft tal van voordelen met betrekking tot het gebruik van middelen, het introduceren van verandering en het algemene leerproces van de organisatie.ondanks het stijgend aantal academische bronnen die het potentieel van positive deviance ondersteunen, lijkt de kennisopbouw rond het concept om verschillende redenen testagneren. Ee OG LIRIS Leuven Stijn Viaene Willem Mertens Concurrency in een machine model met ondersteuning voor multi-dimensional separation of concerns Abstract: Dit project heeft als doel concurrency te bestuderen in het onderszoeksgebied van talen met ondersteuning voor "multidimensional separation of concerns" (MDSOC), zoals aspect-, context- of feature-georiënteerde talen. Het toevoegen van MDSOC mechanismes die rekening houden met concurrency zal leiden tot MDSOC talen met meer expressiviteit en mogelijk hogere performantie, wat op zijn beurt van MDSOC talen een meer aantrekkelijk platform maakt om concurrente applicaties in te ontwikkelen. Antwerp Systems and software Modelling (AnSyMo) Dirk Janssens Tim Molderez Economisch en netwerkbewust grid bronbeheer. Abstract: Het doel van dit project is het ontwerpen van algoritmen en protocollen voor grid resource beheer die toelaten om netwerk en computationele resources te co-alloceren op basis van een marktwerking. Enerzijds zal co-allocatie van computationele en netwerk resources het resource management systeem in staat stellen om effici ntere scheduling beslissingen te nemen. Anderzijds zal het gebruik van een marktmechanisme leiden tot meer openheid en flexibiliteit voor gebruikers, een duurzame grid infrastructuur en tot maximalisatie van de waarde die deze infrastructuur levert aan zijn gebruikers. Jan Broeckhove Wim Depoorter Onderzoek en ontwikkeling van een globaal toepasbare digitale handtekening Software Development Kit op een cloud platform. Abstract: Het project beoogt de ontwikkeling van een algemeen inzetbare Software Development Kit (SDK) voor toepassing van digitale handtekeningen. Deze SDK omvat meerdere componenten zoals een client signing component, een server verificatie component en plug-in componenten. De SDK zal als basis dienen om via een spin-off van de de volgende diensten te kunnen aanbieden: online document signing, sterke authenticatie, online contract onderhandelingen en smart card systemen. Jan Broeckhove Peter Hellinckx Serge Demeyer Autonome verdeling van geacanceerde toepassingen op mobiele smart clients. Abstract: Mobiele toestellen die beperrkt qua CPU kracht, geheugen of batterijduur kunnen enkel eenvoudige toepassingen vlot uitvoeren. Om toch geavanceerde applicaties uit te voeren zullen we de applicatie opsplitsen en deels uitvoeren op servers in het netwerk. Hiertoe worden algoritmen onderzocht voor het bepalen van de optimale verdeling en voor het aanpassen van deze verdeling aan veranderende contextvariabelen. Vakgroep Informatietechnologie Bart Dhoedt Betrouwbare prestatie in meerdradige processors Abstract: Hedendaagse processors zijn in staat meerdere draden parallel uit te voeren. Dit leidt echter tot niet-betrouwbare prestatie via gedeelde resources. Dit project heeft als doelstelling een tellerarchitectuur te ontwikkelen die de relatieve vooruitgang van de draden opmeet in hardware. De systeemsoftware kan deze relatieve vooruitgang dan aanwenden om het schedulen van draden te optimaliseren en betrouwbare prestatie te leveren alsook de beschikbare resources beter te beheren.

2 Vakgroep Elektronica en informatiesystemen Lieven Eeckhout Automatische monitoring voor Cyberspace Toepassingen Abstract: Het AMiCA ("Automatic Monitoring for Cyberspace Applications") Project wil relevante websites zoals blogs, chat rooms en sociale netwerksites monitoren met het oog op de automatische detectie van schadelijke of alarmerende berichten, foto's en video's. Gezien het stijgend belang van beeld (vb. porno, automutilatie) in dergelijke toepassingen wordt uitgegaan van een interdisciplinaire aanpak waarin teksten beeldverwerking gecombineerd worden. Classificatiesystemen zullen gebouwd worden die dergelijke schadelijke berichten "on-the-fly" kunnen detecteren. Bij detectie van een kritieke situatie (vb. cyberpesten), worden de relevante gebruikers hiervan op de hoogte gebracht. Vakgroep Informatietechnologie Filip De Turck Technische process mining metrieken vertalen naar bedrijfs-kpi's. Abstract: Process Mining is een relatief jong onderzoeksdomein wat zich momenteel nog volledig in het domein van computer science bevindt. Met dit project willen we de stap van computer science naar business science nemen. Heel concreet willen we aan de hand van een case study de technische metrieken die nu in het onderzoeksveld gebruikt worden voor de goodness of fit van modellen of andere metrieken vertalen naar Key Performance Indicators die gebruikt worden in de bedrijfspraktijk. Beleidsinformatica Instituut voor Mobiliteit Koenraad VANHOOF Graph Modeling, Querying & Matching Abstract: Diagrammen zijn een veelzijdige vorm voor het beschrijven van verschillende soorten gegevens, zoals uit de recente technologische vooruitgang in de wetenschap, zoals de life sciences, aardwetenschappen, sociale wetenschappen, en natuurlijk de informatica zelf. Een nieuwe uitdaging in de database systemen onderzoek is om nieuwe methoden te ontwikkelen voor het modelleren van grafiek gegevens en het opvragen van grote databases bestaande uit vele grafieken. Dergelijke voorzieningen moeten de uitwisseling van gegevens en patroonherkenning ondersteunen, evenals grafiek bevragende voorzieningen zoals vereist door toepassingen als sterk variërende als bio-informatica, GIS, en Semantic Web. Dit project onderzoekt de modeleerdende implicaties van de grafiekdata in database systemen; grafiek matching algoritmen en query-talen en verwerking van strategieën. Hoewel veel geïsoleerde deelproblemen al bekeken zijn buiten de database context, de integratie van de grafiek methoden met als doel te komen tot algemene beginselen grafiek database is veel minder begrepen. Databases en Theoretische Informatica Frank NEVEN Graph modeling, querying & matching Abstract: Grafieken zijn een veelzijdige vorm voor het beschrijven van verschillende soorten data, afkomstig van recente technologische vooruitgangen in wetenschappen zoals levenswetenschappen, aardwetenschappen, sociale wetenschappen en natuurlijk computerwetenschappen zelf. Een nieuwe uitdaging in database systeem onderzoek is om nieuwe methoden te ontwikkelen voor de modellering van grafische data, en de bevraging van grote databases die veel grafieken bevatten. Zulke bevragingsfaciliteiten moeten data uitwisseling, patroonkoppeling evenals grafiek bevragingsfaciliteiten benodigd door sterk variërende toepassingen zoals bioinformatica, GIS en Semantisch Web ondersteunen. Dit project zal de modellering implicaties van grafische data in database systemen onderzoeken; grafiek koppelingsalgorithmen; en querytalen en verwerkingsstrategieën. Aangezien veel geïsoleerde subproblemen al overwogen zijn buiten de database contekst, is de integratie van grafische methoden met het doel het aankomen bij algemene grafiek database principes veel minder begrepen. Databases en Theoretische Informatica Jan VAN DEN BUSSCHE Frank NEVEN Cardiorespiratoire dynamica. Abstract: Verscheidene systemen, zoals het cardiovasculaire systeem, zorgen voor het goed functioneren van het menselijk lichaam. De precieze werking vandergelijke systemen, alsook de interactie tussen de verschillende systemen zijn complexe processen die heel wat onderzoek vereisen. Twee belangrijke en sterk gerelateerde systemen zijn het cardiovasculaire en het respiratoire systeem. Een bekend voorbeeld van deze interacties is respiratory sinus arrhythmia (RSA), een parameter die hartritmevariabiliteit (HRV) karakteriseert. RSA is de modulatie van het hartritme onder invloed van de ademhaling en wordt beschouwd als een maat voor vagale controle. Onderzoek toont echter aan dar variaties in het ademhalingsritme en het ademvolume de grootte van RSA veranderen, onafhankelijk van vagale controle. Het is daarom belangrijk om te identificeren welke interacties precies spelen tussen de ademhaling en het ECG. De focus van dit onderzoeksproject wordt beschreven in 3 doelstellingen: (1) extractie van het Afdeling ESAT - STADIUS Sabine Van Huffel Devy Widjaja Declarative experimentation Abstract: In this PhD project we investigate the concept of #declarative experimentation#. Some scientific research fields, such as machine learning, rely heavily on experimentation to evaluate new hypotheses. This process isoften labor intensive for the researcher and prone to errors.

3 Furthermore, experimentation is often restricted to only a selection of differentconditions. For example the number and cover of datasets, parameter settings and performance metrics. Sometimes too general conclusions are made from these experiments. In this PhD project we want to automate the process of experimentation in order to alleviate these problems. The first goal is to to find the requirements for such an automated experimentation system. Based on the requirements we design a formal language that consists of the right vocabulary to express a scientific hypothesis ina declarative way. Such a hypothesis can than be given to the system inthe form of a query. The declarative formulation implicates that the Hendrik Blockeel Gitte Vanwinckelen Dynamic Power Management in Content Distribution Networks (Dynamisch energiebeheer in contentdistributienetwerken) Abstract: A typical residential computer and entertainment set up consists of a personal computer, a TV set and a set-top box with a separate or integrated digital video recorder (DVR). A modem connects these to cable or telephone line; the set-top box may also contain an integrated modem. All ofthese devices are usually in stand-by mode when not in use: the computer because it takes so long to boot up Windows, the TV because then it can be switched on using the remote control, the set-top box because it needs to record programmes and download the TV guide periodically and themodem because it has no way of sensing whether the other devices are inuse or not. The immediate goal of this project is to replace these device by a thin client, the PowerHouse Box, that replaces both the computer and the set-top box. It connects to a display (in the future, we imagine the settop box to be integrated into the display), keyboard, mouse, remote control, and home peripheral devices, such as printers and sca Faculteit Wetenschappen Yolande Berbers N. N. Mass spectrometry imaging & Clinical trial Abstract: Mass spectrometry imaging & Clinical trial using Microarrys Afdeling ESAT - STADIUS Bart De Moor Yousef El Aalamat. Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract Gerda Janssens Dimitar Shterionov Multi-objective compiler optimization space exploration Abstract: Modern compilers implement a wide range of code transformations. These transformations have a different and sometimes opposite impact on different cost functions of the executable program such as performance, power and energy consumption and memory usage. In this research project, compiler optimization will be treated as a multi-objective optimization problem. This contrasts with current best practice, which uses heuristic or single-objective optimization. In this research project, we wish to speed up the simultaneous exploration of multiple criteria of the compileroptimization space. We will do this using scenario based exploration and model guided algorithms. We expect that this can lead to a speedup of two orders of magnitude. We will study the problem in the context of both static and dynamic compilers (virtual machines). Hendrik Blockeel Denny Verbeeck ITEC Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract Erik Duval DOV: Databank ondergrond Vlaanderen: vastleggen van de formele stratigrafie in boringen en sonderingen met opmaak van regionale kaarten voor een aantal typegebieden op basis van de geologie en de geotechnische karakteristieken

4 Abstract: Invullen van de stratigrafische interpretatie van geotechnische gegevens in de geologische databank van de Vlaamse Gemeenschap (Databank Ondergrond Vlaanderen, DOV)en omzetting in gebruiksvriendelijke kaarten voor enkele typegebieden Vakgroep Geologie en bodemkunde Patric Jacobs Ontwerp van een efficient randelement gebaseerd algoritme voor de modellering van elektronmagnetische verstrooiing aan willekeurige geometrieen Abstract: Dit project vetrekt van een solver geschreven voor academische doeleinden die steunt op onderzoeksresultaten verricht binnen het domein van boundary element methods (BEM). Deze solver lost het verstrooiingsprobleem aan zowel perfecte geleiders als diëlektrica op door een randintegraalvergelijking te discretiseren met een BEM. Het bekomen stelsel wordt iteratief opgelost, de vereiste matrix-vector vermenigvuldigen worden versneld met een breedband snel multipool algoritme, het aantal iteraties wordt geminimaliseerd door toepassing van een Calderon preconditioner en de solver kan uitgevoerd worden op meerdere machine door middel van een schaalbaar asynchroon parallellisatiealgoritme. Vakgroep Informatietechnologie Daniël De Zutter ICT-mailserver training Abstract: not available Directie Onderzoeksaangelegendheden Dirk De Craemer ICT-symphony 2 Abstract: niet beschikbaar Directie Onderzoeksaangelegendheden Dirk De Craemer Business Intelligence Platform voor klantenidentificatie Abstract: Het eindresultaat van dit onderzoeksproject is het proof-of-concept prototype,dat het resultaat is van een reeds eerder uitgevoerde KMOinnovatiestudie-type 6 rond het Pay & Save-concept, uit te werken tot een volwaardig marktrijp prototype dat de pilootklanten toelaat om proefprojecten te starten waarmee zowel de functionaliteit als de stabiliteit van het platform aangetoond worden. Het Pay & Save-concept is in wezen een identificatie-beheers-systeem dat gebruik maakt van bestaande betaal- en/of bankkaarten als facilitator voor betere spaarsystemen en klantenbinding. Het identificeert dus de kaarteigenaar en stelt vervolgens deze informatie ter beschikking aan derden, zoals handelaren, die bv. een loyaliteitssysteem aanbieden en naar een vereenvoudiging van en kostenbesparing op het beheer van bestaande en nieuwe loyaliteitssystemen streven. Expertisecentrum voor Digitale Media Expertisecentrum voor Digitale Media Eddy FLERACKERS Edith CLOES VERLENGING (2 jaar): "INSILICO - The in silico Wet Lab. Abstract: Veel experimenten die gen expressie waarden bestuderen hoeven slechts éénmaal uitgevoerd te worden en kunnen dan bewaard worden in een database. Deze database is enkel zinvol in combinatie met een uitgebreid gamma aan data mining technieken. We stellen voor om specifieke kennis te ontwikkelen voor deze ontwerpen, die dan de basis kan vormen voor een spin-off die diensten zal verlenen aan de drug en biotech industrie. Het is een gekend probleem dat computationele technieken uit de ingenieurswereld zelden doordringen tot de doorsnee bioloog in het lab. Eén van de belangrijkste factoren is het gebrek aan een duidelijke toepassing die de relevantie en betrouwbaarheid van de techniek kan demonstreren. Wij zullen onze kennis gebruiken om twee zulke toepassingen te ontwikkelen. In een eerste studie wordt onderzocht of een groep van genen gerelateerd kan worden aan de agressiviteit van kanker. Intensief gebruik van ICT tools zal nodig zijn om voordeel te halen uit de reeds bestaande, publiek beschikbare, data. In een tweede studie wordt onderzocht of een groep van genen geassocieerd kan worden aan de gevoeligheid van straling-geïnduceerde kanker. Deze studie zal van nul af aan worden opgestart, gebruikmakend van eerdere resultaten. Computationele Modelering Lab ANN NOWE Partiële en dynamische FPGA-herconfiguratie voor veiligheidstoepassingen Abstract: FPGAs worden vandaag nog altijd vaak gebruikt voor het maken van prototypes. Met de nieuwste technologieën om FPGAs te maken, worden deze devices almaar groter en sneller. Met de juiste ontwikkelomgevingen kunnen FPGAs ingezet worden in eindproducten om hierin functionaliteiten aan te bieden die met op maat gemaakte chips niet altijd mogelijk zijn zoals bijv. updates van hardware, na ingebruikstelling.de bijdragen van dit proefschrift beginnen met de implementatie van cryptografische primitieven. Deze implementaties richten zich op het minimale

5 gebruik van middelen en hebben een uniforme interface welke deinterconnectiviteiten onderlinge uitwisselbaarheid verbeteren. Als tweede bijdrage slagen we er in om, met het gebruik van deze primitieven, de eerste single-chip, veilige FPGA-herconfiguratie van op een afstand uit te voeren. Dit wordt bereikt door het implementeren van een cryptografisch protocol in combinatie met bitstream-compressie. De volgende bijdrage situeert zich in het re Afdeling ESAT - COSIC Ingrid Verbauwhede Nele Mentens Jo Vliegen Schaalbare dimensioneringstechnieken voor optische grids Abstract: Voor traditionele optische netwerk dimensioneringsproblemen bestaan er tal van technieken om de vereiste hoeveelheid netwerk resources te bepalen. In optische Grids maakt het echter weinig uit waar een taak wordt uitgevoerd. De bestemming is dus niet a priori gekend, waardoor de traditionele oplossingen niet langer van toepassing zijn. Het voorgestelde project tracht dit probleem op te lossen met behulp van Mean Field modellen en relaxatie technieken voor Integer Lineaire Programmeer problemen. Benny Van Houdt Flanders High Performance Computing Abstract: De bedoeling van dit project betreft het ontwikkelen van software- en hardwaretechnieken voor exascale computing. Vakgroep Elektronica en informatiesystemen Lieven Eeckhout IWT Speerpunt project : Flanders High Performance Computing lab. Abstract: Dit project maakt deel uit van de Flanderes ExaScience Lab, een van de Intel onderzoekslaboratia in Europa. Het lab, een samenwerking tussen alle Vlaamse universiteiten, IMEC en Intel, wordt gefinancierd door het IWT en Intel. Het lab voort onderzoek naar High Performance Computing voor Exascale systemen, gebruik makend van Space Weather voorspelling als applicatie aandrijver. Binnen het Exascience lab, focust de Software Talen lab op nieuwe programmamodellen, technieken en taal runtime ondersteuning voor exascale computing. Software Language Lab Informatica en Toegepaste Informatica Elektronica en Informatica Tom VAN CUTSEM WOLFGANG DE MEUTER PETER SCHELKENS Advanced Software Engineering for Internet Applications Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract Wouter Joosen Maarten Decat Een graafgebaseerde aanpak tot 3D pattern mining Abstract: Grafen worden gebruikt om complexe data voor te stellen aangezien enerzijds ze voldoende expressief zijn en anderzijds nauwkeurige en efficiente algoritmes kunnen geconstrueerd worden om ermee om te gaan. Het ERC MiGraNT-project heeft als doel zowel een theoretische basis hiervoor te ontwikkelen alsook algoritmes te ontwikkelen en toe te passen op realistische situaties. Dit doctoraat kadert binnen het MiGraNT project en zal focussen op 3D grafen. Geometrische pattern mining is nog onvoldoende onderzocht terwijl er toch duidelijk veel toepassingen voor zijn. Mogelijke toepassingen voor deze techniek vinden we binnen macromolecules (e.g. QSAR), analyse van gebouwstructuren en robotica. Jan Ramon Maurice Bruynooghe Thomas Fannes Een computationeel raamwerk voor de rangschikking van ziekteveroorzakende mutaties Abstract: Naar schatting acht procent van de totale bevolking heeft een van zevenduizend geïdentificeerde genetische aandoeningen. De oorzaak van deze aandoeningen is vaak slecht gekend, wat ziektemanagement bemoeilijkt, en in sommige gevallen leidt tot verhoogde morbiditeit en mortaliteit. Tegelijkertijd is de ontdekking van biomarkers in een stroomversnelling gekomen, dank zij de ontwikkeling van hoge-doorvoer technologieën. Hiervan biedt de exoom sequencing technologie een veelbelovende manier om nieuwe genen te identificeren die erfelijke ziektes veroorzaken. Elk individueelgenoom bevat echter typisch duizenden mutaties, zodat het achterhalen van welke de oorzaak zijn van ziektes een uitdaging blijft, zelfs wanneerhet merendeel van de vermoedelijk neutrale variatie vooraf weggefilterdwerd. Verscheidene rekenkundige methodes werden voorgesteld om dit proces te ondersteunen, maar de meeste onder hen zijn onvoldoende precies voor praktisch gebruik. We stellen een nieuwe methode voor voor de pri

6 Afdeling ESAT - STADIUS Bart De Moor Dusan Popovic Updating and evaluation of polytomous logistic regression models. Abstract: Elke dag krijgt wel iemand te horen dat hij/zij een tumor heeft. Vervolgens moet er een beslissing genomen worden om deze al dan niet weg te nemen. Bij het verwijderen van de tumor rijst de vraag wat de beste procedure is en indien het aangewezen is om de patiënt door te verwijzen naar een meer gespecialiseerd ziekenhuis. Met elke beslissing gaan er zowel fysische, psychologische als financiële gevolgen gepaard. Dagelijks makenclinici dit soort beslissingen, die rechtstreeks en onrechtstreeks invloed hebben op meerdere mensenlevens. Het is belangrijk dat bij het makenvan de beslissing, alle beschikbare informatie in rekening gebracht wordt. Niet alle informatie heeft echter evenveel invloed op de uitkomst endus op de beslissing. Klinische predictiemodellenmaken gebruik van de bestaande informatie (e.g. demografische factoren en eigenschappen van de tumor) om een bepaalde uitkomst (e.g. kwaadaardigheid van een tumor) te voorspellen. Het is geenszins de bedoeling dat deze modellen de cli Afdeling ESAT - STADIUS Sabine Van Huffel Dirk Timmerman Ben Van Calster Kirsten Van Hoorde A theory-based study of transactional graph mining Abstract: Recently, there is a growing interest for the use of graphs for representing complex data. In the so-called transactional setting, every observation is a separate disjoint graph. Examples include molecules, descriptions of local situations or scenes, etc. This PhD research will focus on a theory-based study of graph mining in the transactional setting, investigating issues such as compact representations for sets of graph patterns, predictive graph-based models, the problem of mining patterns from restricted graph classes (such as 3D-graphs and planar graphs), and structured output prediction. Next to the development of representations, algorithms and methodology, relevant applications such as QSAR and mass spectrography will be considered. Jan Ramon Maurice Bruynooghe Mostafa Haghir Chehreghani Hulpmiddelen om bewustzijn te ondersteunen. Van hecht team tot open gemeenschap en van kleine individuele tot grote publieke schermen. Abstract: De ontwikkeling van het internet heeft miljoenen gebruikers in staat gesteld om content te creëren en verspreiden door middel van verschillendediensten en hulpmiddelen. Gebruikers komen graag in aanraking komen metrelevante informatie die afgestemd is op hun behoeften en voorkeuren. Bovendien zijn ze zich ook graag bewust van nieuwe informatie die hen niet bereikt via hun dagdagelijkse bron van informatie. In deze thesis hebben we daarom onderzocht hoe technologie dit soort bewustzijn van relevante informatie enerzijds kan ondersteunen in een werkgerelateerde context voor teams en groepen, en anderzijds in een context van gemeenschapsengagement. We hebben daarvoor een aantal gevalstudies uitgevoerd om deze twee aspecten van bewustzijn-ondersteuning te onderzoeken. Erik Duval Joris Klerkx Gonzalo Parra Chico Stochastische modellering en prestatie-analyse van WiMAX-netwerken Abstract: Dit onderzoeksproject beoogt het opstellen van nieuwe stochastische modellen en wachtlijnmodellen voor (componenten van) WiMAXnetwerken en het ontwikkel van passende technieken voor de correspondere prestatie-analyse. We voorzien de studie van wachtlijnmodellen met prioriteitsschedulering, meerdere servers, servervakanties en gecorreleerde aankomsten. Dergelijke prestatiemodellen zijn zeer nuttige instrumenten voor de optimalisatie van de prestaties van WiMAX-netwerken. Vakgroep Telecommunicatie en informatieverwerking Sabine Wittevrongel

7 Data reductie gebaseerd op vaagruwverzamelingen Abstract: Aangezien datasets groter en groter worden is er meer nood aan datareductie technieken. Dit project werkt zowel op attribuutselectie, waarbij enkel relevante attributen worden geselecteerd, als op instantieselectie, waarbij irrelevante instanties of instanties met ruis worden verwijderd. In het bijzonder werken we op datareductie aan de hand van vaagruwverzamelingen, datareductie voor ongebalanceerde datasets en op robuuste datareductie technieken. Vakgroep Toegepaste wiskunde en informatica Hans De Meyer Validatie gebruik Semantic Decision Table technology en prototype. Abstract: De instelling 'VUB' en het ' Fire Protection Consultants nv (FPC)' hebben voor het project ' Validating the use of Semantic Decision Table technology and prototype in the NoKeos Emergency response Modelling tool. ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Informatica en Toegepaste Informatica ROBERT MEERSMAN De toepassing van de delegate multi agent benadering op een online glassnij en routering probleem Abstract: Een float glas proces produceert een continue vlak glaslint. Dit lint wordt na afkoeling versneden in transporteerbare glasplaten. De afmetingen van deze platen worden bepaald door de lopende bestellingen en de stock behoeftes. Het glaslint bevat ook glas defecten welke met een automatisch detectie systeem geïdentificeerd (type en afmeting) en gelokaliseerd(coördinaten) worden. Samen met de afmetingen wordt er voor het eindproduct ook een kwaliteit bepaald in functie van de aanwezige defecten. Wanneer het lint ontoelaatbare defecten bevat wordt een wegwerp plaat (scrap) gesneden. Om de verliezen te beperken moet men dus het lint zo optimaal mogelijk versnijden in functie van de lijst met gewenste glas platen.het continue lint wordt via transport rollen verplaatst aan een constante snelheid en moet dus online versneden worden. De individuele glasplaten worden vervolgens naar afleveringsstations (stackers) getransporteerd. De transport lijn en de afleveringsstations hebben een beperkte c Tom Holvoet Peter De Cuypere Unsupervised Algorithms for Cross-Lingual Text Analysis, Translation Mining, and Information Retrieval (Algoritmen voor ongesuperviseerde cross-linguale tekstanalyse, het identificeren van vertalingen en informatieontsluiting) Abstract: Met de toenemende instroom van informatie in onze steeds verbondener wordende wereld komt er meer en meer inhoud beschikbaar, in een verscheidenheid aan talen, dialecten, onofficiële en community talen. Wanneer we kijken naar de grote hoeveelheid aan informatie die beschikbaar is in meerdere talen, maar zelden een exacte vertaling is, zien we dat er een grote nood is aan ongesuperviseerde algoritmen, die kunnen omgaan met deze ongestructureerde meertalige gegevens, en zich richten op het achterhalen van de betekenis, het vertalen, en het zoeken in een meertalige omgeving.deze thesis levert vier grote bijdragen voor de onderzoeksdomeinen data mining, natuurlijke taalverwerking, en information retrieval.eerst geven we een gedetailleerd overzicht van het nieuw ontwikkelde meertalige probabilistisch topic modeling framework (MuPTM) voor hetmijnen van meertalige data. Dit framework gebruiken we om een taal-onafhankelijke voorstelling van tekstuele informatie (bv. woorden, woordgroepen, en d Marie-Francine Moens Herman Crauwels Ivan Vulic Unfolding data: Ontwerp en ontwikkeling van interactieve toepassingen voor het exploreren van tijd-ruimtelijke data op een tabletop Abstract: The dissertation focuses on how crowd-sourced data can be harvested andprocessed in ways to be displayed in adequate and expressive interactive visualizations to support non-experts in understanding tempo-spatial information. The research aims for specifying meaningful and usable interaction design patterns for geo-referenced data by combining innovative information visualization techniques with established geo visualization methods. Several experiments will be developed and implemented, and the results classified and evaluated. Since a couple of years, strongly catalysed with the pervasiveness of navigation systems and the launch ofgoogle Maps, interactive dynamic maps have become common. This not onlyled to increased awareness of maps and location based services, but personal enriched maps and mashups of geo-referenced data have become increasingly wide-spread. Previously, tracking geospatial data was a dedicate profession maintained by governmental or commercial cartographers Faculteit Wetenschappen Erik Duval N. N. Andrew Vande Moere

8 Multimedia services optimaliseren (OMUS). Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IBBT. UA levert aan IBBT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Christian Blondia Connecting markets: Towards a theory of (Open) innovation intermediaries Abstract: Het totale onderzoek s is ontworpen om een theoretisch kader van innovatie-intermediairs op te stellen (Howells, 2006) gegrond op gevestigde theorieën van Open Innovatie (Chesbrough, Vanhaverbeke en West, 2006), kennis integratie (Grant, 1996), systemen van innovatie (Bergek et al. stellen. 2008). Het resultaat is bedoeld om het ontbreken van conceptualisering van de verschillende heterogene types van tussenpersonen en de gebruikte mechanismen om innovatie te bevorderen te verduidelijken. Tot nu toe, dit onderzoek is onderbouwd door middel van de gevallen geënt op verschillende innovatie-intermediairs in de VS, Spanje en Zweden en uit een heterogene pool van intermediairs zoals: NineSigma, IDEO, idealab!, Stanford en Lund TTO, Siemens TTB, Ideon, CONNECT. Innovation Management Kenniscentrum voor Ondernemerschap en Innovatie Wim VANHAVERBEKE PARTNERPROGRAMME (fase 1-JAAR 4) : Institutionele Universitaire samenwerkingsprogr. (IUS). LUIK KENYA (University of MOI) : Prof. B. MANDERICK : Universitaire ontwikkelingssamenwerking tss VUB en andere Ontwikkelingslanden ( ) Abstract: Geen NL abstract Informatica en Toegepaste Informatica Bernard MANDERICK Operationele beslissingsondersteunende modellen en algoritmen voor opnameplanning in ziekenhuizen Abstract: Deze verhandeling beschrijft de ontwikkeling van beslissingsondersteunende modellen en algoritmen voor opnameplanning in ziekenhuizen op een operationeel beslissingsniveau. Het beoogt de inzetting van de meest cruciale ziekenhuismiddelen efficiënter te maken, door menselijke opnameplanners in hun dagelijkse taken te ondersteunen met geautomatiseerde tools. In dit werk worden drie processen beschouwd: het toewijzen van opgenomenpatiënten aan ziekenhuiskamers en afdelingen, het toekennen van opnamedata aan electieve chirurgische patiënten, en het inplannen van chirurgische ingrepen in het operatiekwartier.het proces waarin patiëntenworden toegewezen aan ziekenhuiskamers wordt beschouwd in de eerste twee studies van deze verhandeling. In de eerste studie worden een reactiefen een anticipatief beslissingsondersteunend model opgesteld voor het dagelijks toewijzen van patiënten aan ziekenhuiskamers. Een computationele studie toont aan dat het anticipatieve model beter presteert dan het react TC Computerwetenschappen Gent-Aalst Patrick De Causmaecker Frederik Spieksma Greet Vanden Berghe Wim Vancroonenburg Systemen voor identiteitsbeheer met hardwareondersteuning Abstract: Deze thesis onderzoekt hoe hardware-gebaseerde beveiligingstechnologieën kunnen ingezet worden om de diverse set aan vereisten inherent aanidentity management systemen en technologieën te realiseren. Deze thesis focust op het gebruik van bestaande hardware-gebaseerde beveiligingstechnologieën via software in plaats van het ontwerpen van nieuwe hardware componenten. Alle concepten voorgesteld in deze thesis worden onderworpen aan een grondige evaluatie en worden gevalideerd aan de hand van een prototype.het eerste deel van deze thesis behandelt authenticatie tussen nodes met beperkte rekenkracht, geheugen en vermogen, zoals bijvoorbeeld draadloze sensoren, en krachtigeretoestellen zoals een smartphone, laptop of werkstation. Er wordt een beveiligingsarchitectuur gebaseerd op symmetrische cryptografie voorgesteld. De beveiligingsarchitectuur laat toe om een veilig geauthentiseerd kanaal op te zetten tussen goedkope toestellen met beperkte middelen en krachtigere toestellen. In applicatie Bart De Decker Vincent Naessens Jan Vossaert Middleware voor gedeelde en continu operationele embedded systemenhet uitbreiden van componentenmodellen ter vereenvoudiging van software ontwikkeling en verbetering van systeem-efficiëntie Abstract: Hedendaagse en toekomstige generaties draadloze sensor en actuatornetwerken moeten ondersteuning bieden voor meerdere toepassingen die uitgerold en beheerd worden door diverse partijen. Vermits dergelijke sensor- enactuatornetwerken gewoonlijk over langere tijdspanne worden aangewend, worden softwaretoepassingen typisch gradueel uitgerold en geconfigureerdterwijl het netwerk reeds operationeel is. Dynamisch herconfigureerbarecomponentenmodellen bieden een aantal elementaire mechanismen aan om dergelijke software-herconfiguraties te ondersteunen. In scenarios waarinsensornetwerken gedeeld worden tussen verschillende toepassingen, bieden hedendaagse componentenmodellen echter onvoldoende garanties op vlak van applicatie-integriteit. Om deze integriteit te verzekeren via bestaande componentenmodellen worden enerzijds aanzienlijke inspanningen verwacht van software-ontwikkelaars. Anderzijds resulteert het gebruik van bestaande componentenmodellen in een minder efficiënte benutting van sys

9 Sam Michiels Wouter Joosen Pedro Javier del Cid Garcia Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-UGent, Jeroen Janssen Abstract: FASP is een extensie van ASP gebaseerd op fuzzy logic. Informatica en Toegepaste Informatica DIRK VERMEIR.Probabilistische programmering door gebruik van MCLC sampling voor robotica. Abstract: Probabilistische programmering door gebruik van MCLC sampling voor robotica. Luc De Raedt Bogdan Moldovan Statistisch relationeel leren van natuurlijke taal Abstract: Het begrijpen van natuurlijke taal is gemakkelijk voor mensen, maar is ergcomplex voor computers. De belangrijkste redenen hiervoor zijn het structurelekarakter en de inherente dubbelzinnigheid van natuurlijke taal. Bijgevolg isvoor een correcte interpretatie van taal context vereist. Om het begrijpen vannatuurlijke taal uit te voeren door middel van technieken uit machinaal leren iseen gepaste voorstelling noodzakelijk die deze relationele informatie in rekeningbrengt, en de nodige achtergrondkennis opneemt in het leerproces. Statistisch relationeel leren is bijzonder geschikt voor het uitdrukken van dezestructurele informatie, en laat ook toe om de context en achtergrondkennisop te nemen die nodig is voor het begrijpen van natuurlijke taal. Bovendienbiedt de probabilistische aard van deze aanpak perspectieven voor het omgaanmet lingui stische ambigui teit. Deze thesis onderzoekt de belofte van statistischrelationeel leren voor natuurlijke taalverwerking en toont Luc De Raedt Bettina Berendt Mathias Verbeke Kwantitatieve extractie van normaalwaarden uit (diffusie-gewogen) MR beelden van de premature hersenen. Abstract: Concreet zullen we een DTI-atlas ontwikkelen voor het premature brein (0 tot 4 jaar), door niet-affiene registratietechnieken te combineren met nieuwe ruisonderdrukkingtechnieken voor de DWI-data en rekening te houden met de verschillende groeisnelheden van de premature hersenen. DWI en zijn afgeleiden worden ook momenteel gezien als een van de snelstgroeiende modaliteiten voor premature hersenalayse. Visielab Jan Sijbers Intelligente coöperatieve methoden in virtuele MIMO gebaseerde multi-hop draadloze netwerken. Abstract: Wegens de sterke toename van het informatieverkeer over draadloze netwerken, is de capaciteit van deze netwerken onvoldoende voor de toekomst. De capaciteit van het netwerk kan verhoogd worden door meerdere antennes per toestel te plaatsen (een MIMO systeem), maar niet elk toestel kan uitgerust worden met meerdere antennes. Een oplossing voor dit probleem is het opstellen van een virtueel MIMO systeem, waarbij de verschillende toestellen, elk met een enkele antenne, samenwerken om de informatie te versturen. Hierdoor wordt een coöperatief systeem gevormd. In dit projectvoorstel zal onderzoek worden verricht naar geavanceerde technieken voor coöperatie op en tussen de netwerk-, link- en fysische laag Christian Blondia

Dynamische compositie van medische Web services in OWL-S

Dynamische compositie van medische Web services in OWL-S Faculteit Ingenieurswetenschappen Dynamische compositie van medische Web services in OWL-S door Anna HRISTOSKOVA & Dieter MOEYERSOON Promotoren: Prof. Dr. Ir. Filip DE TURCK & Prof. Dr. Johan DECRUYENAERE

Nadere informatie

Realtime Resource Management met BI 2.0

Realtime Resource Management met BI 2.0 Faculteit Ingenieurswetenschappen Realtime Resource Management met BI 2.0 door Project Manager: Olivier Rosseel & Dries Staelens Lead Architect: Ben Abelshausen Research Manager: Brahim Al Farasi & Pieter

Nadere informatie

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing?

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? Inhoud Voorwoord 4 Trends, innovatie en de CIO agenda 5 Samenhang tussen trends, denken vanuit megatrends 8 Resultaten voor cluster Cloud en

Nadere informatie

voor Cloud Computing Problemen & uitdagingen Sebastiaan Monsieurs Academiejaar 2011 2012 UNIVERSITEIT ANTWERPEN

voor Cloud Computing Problemen & uitdagingen Sebastiaan Monsieurs Academiejaar 2011 2012 UNIVERSITEIT ANTWERPEN Academiejaar 2011 2012 UNIVERSITEIT ANTWERPEN FACULTEIT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN Problemen & uitdagingen voor Cloud Computing Sebastiaan Monsieurs Scriptie voorgedragen tot het bekomen van

Nadere informatie

RealDolmen Student Guide 2012-2013

RealDolmen Student Guide 2012-2013 RealDolmen Student Guide 2012-2013 Table of contents Table of contents... 2 1 RealDolmen... 3 1.1 Onze Visie & Missie... 3 1.1.1 Visie... 3 1.1.2 Missie... 3 2 Waarden... 4 3 RealDolmen acaddemict Junior

Nadere informatie

Leerbaarheid van SAP interfaces

Leerbaarheid van SAP interfaces Leerbaarheid van SAP interfaces Naam Koen Heijnen Studentnummer 850483532 Datum presentatie 24-05-2011 1 B89317 Leerbaarheid van SAP interfaces BPMIT Open Universiteit Nederland Eindhoven, 12 mei 2011

Nadere informatie

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition Samenvatting Strategic Planning For Information Systems John Ward and Joe Peppard Third Edition Strategisch Management, Organisatieontwikkeling en ICT (SMOI) UU Collegejaar 2002-2003, blok 4 Docenten:

Nadere informatie

Stageopdrachten 2013/2014

Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten Inleiding Onderzoeksgebieden Advanced Marketing met Dynamics AX Agile en Dynamics CRM Application Life Cycle Management voor Dynamics CRM Azure en BizTalk 2013

Nadere informatie

Risico s van een gevirtualiseerde IT-omgeving De databaseserver als centraal audit object

Risico s van een gevirtualiseerde IT-omgeving De databaseserver als centraal audit object Risico s van een gevirtualiseerde IT-omgeving De databaseserver als centraal audit object Door A. Possen en P. Ulrich Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

Masterproef Een exploratief onderzoek naar de voordelen van het gebruik van Enterprise Social Networking Software

Masterproef Een exploratief onderzoek naar de voordelen van het gebruik van Enterprise Social Networking Software 2012 2013 FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica Masterproef Een exploratief onderzoek naar de voordelen

Nadere informatie

Localisatie van personen met behulp van WiFi en Smart Cards

Localisatie van personen met behulp van WiFi en Smart Cards Faculteit Ingenieurswetenschappen Vakgroep Informatietechnologie Voorzitter: Prof. Dr. Ir. P. Lagasse Localisatie van personen met behulp van WiFi en Smart Cards door Pieter Lootens Tim De Bruyn Promotoren:

Nadere informatie

Ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke visualisatieomgeving voor eyetrackeranalyses

Ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke visualisatieomgeving voor eyetrackeranalyses FACULTEIT INDUSTRIELE INGENIEURSWETENSCHAPPEN CAMPUS DE NAYER Ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke visualisatieomgeving voor eyetrackeranalyses Tim CLEYMANS Promotor: ing. S. De Beugher Co-promotor:

Nadere informatie

Stageopdrachten 2012/2013

Stageopdrachten 2012/2013 Stageopdrachten 2012/2013 Stageopdrachten Inleiding Onderzoeksgebieden Agile en Dynamics CRM Analyze en scoping testprocessen bij Dynamics CRM BizBuz: de Message Bus in Retail Customer Profiling & Marketing

Nadere informatie

PROF. DR. IR. REMKO HELMS. Datasafari: exploreren om te innoveren

PROF. DR. IR. REMKO HELMS. Datasafari: exploreren om te innoveren PROF. DR. IR. REMKO HELMS Datasafari: exploreren om te innoveren prof. dr. ir. Remko W. Helms Datasafari: exploreren om te innoveren Open Universiteit www.ou.nl Copyright Remko W. Helms, 2015 All rights

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

Criteria voor virtualisatie, welke zijn relevant? Afstudeerscriptie FEWEB IT Audit Vrije Universiteit Amsterdam

Criteria voor virtualisatie, welke zijn relevant? Afstudeerscriptie FEWEB IT Audit Vrije Universiteit Amsterdam Criteria voor virtualisatie, welke zijn relevant? Afstudeerscriptie FEWEB IT Audit Vrije Universiteit Amsterdam Datum: 1 april 2008 Door : Marcel Woltjes en Salo van Berg (Team 805) Bedrijfscoach: drs.

Nadere informatie

Ontwerp van een intelligente EPG voor het MHP-platform

Ontwerp van een intelligente EPG voor het MHP-platform Faculteit Ingenieurswetenschappen Vakgroep Informatietechnologie Voorzitter: Prof. Dr. Ir. P. Lagasse Onderzoeksgroep Wireless & Cable Directeur: prof. dr. ir. L. Martens Ontwerp van een intelligente EPG

Nadere informatie

Tweede Meerjarenprogramma IOP Mens-Machine Interactie

Tweede Meerjarenprogramma IOP Mens-Machine Interactie Tweede Meerjarenprogramma IOP Mens-Machine Interactie Colofon Dit rapport is opgesteld door De Programmacommissie IOP MMI Prof.dr. R. Collier Dr.ir. P. Jasperse Datum juni 2003 Kenmerk Status DMI0309879

Nadere informatie

Innovatie Wetenschap Technologie

Innovatie Wetenschap Technologie IWT-Studies IWT-Observatorium Innovatie Wetenschap Technologie ICT-Monitor Vlaanderen: Eindrapport van een haalbaarheidsstudie 39 RENÉ WINTJES THEO DUNNEWIJK HUGO HOLLANDERS COLOFON IWT-Studies worden

Nadere informatie

Intelligente Transport Systemen

Intelligente Transport Systemen Intelligente Transport Systemen ITS en verkeersveiligheid RA-MOW-2008-007 J. De Mol, T. Van Leeuwen, W. Vandenberghe, S. Vlassenroot Onderzoekslijn Innovatie en ICT voor een veiligere mobiliteit DIEPENBEEK,

Nadere informatie

Van Social Media naar Social CRM

Van Social Media naar Social CRM Van Social Media naar Social CRM In welke mate zijn Vlaamse bedrijven bewust van het bestaan, de mogelijkheden en de beperkingen van Social CRM? Masterproef Guillaume Matton Guillaume.Matton@Ugent.be 0497/21.95.04

Nadere informatie

Tekstuele informatie-extractie: een overzicht

Tekstuele informatie-extractie: een overzicht Tekstuele informatie-extractie: een overzicht Deze tekst geeft op een toegankelijke manier een overzicht van een aantal concepten, technieken en toepassingen binnen het domein van tekstuele automatische

Nadere informatie

Monitoren activiteitsgraad van bijen aan de hand van camerabeelden

Monitoren activiteitsgraad van bijen aan de hand van camerabeelden Departement Industriële Ingenieurswetenschappen Master in de industriële wetenschappen: Elektronica-ICT afstudeerrichting Elektronica Monitoren activiteitsgraad van bijen aan de hand van camerabeelden

Nadere informatie

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Auteur: ReTiBo Projectteam Datum Uitgifte: 16/03/2011 Versie: 03.00 TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Dit document vervangt integraal Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden 1. Inleiding 1.1. Samenvatting

Nadere informatie

BI & IM SYMPOSIUM 2013. Sessie overzicht

BI & IM SYMPOSIUM 2013. Sessie overzicht BI & IM SYMPOSIUM 2013 Sessie overzicht Maandag 9.40 uur 10.10 uur Podium 1 Tim Jennings Chief Analyst and Research Fellow Ovum Data-driven industry transformation Data is the powerful change agent for

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN een studie van het BICC-Thomas More (2012 2013) als bijdrage aan het IWT-project 3 x I. Informatiekwaliteit, Informatieveiligheid en Informatiearchitectuur in

Nadere informatie

On the spot applicatie ontwikkeling op een iphone aan de hand van workflows

On the spot applicatie ontwikkeling op een iphone aan de hand van workflows Faculteit Wetenschappen Departement Informatica Software Languages Lab On the spot applicatie ontwikkeling op een iphone aan de hand van workflows Proefschrift ingediend met het oog op het behalen van

Nadere informatie

Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen.

Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen. Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen. Deze scriptie is geschreven door Pepijn Hemelaar COLOFON Auteur Studentnummer E-mail

Nadere informatie

Copyright c 2012 Pieter Colpaert

Copyright c 2012 Pieter Colpaert Copyright c 2012 Pieter Colpaert Dit werk is gelicentieerd onder de Belgische Creative Commons Naamsvermelding- GelijkDelen 2.0 licentie (CC BY SA 2.0 BE). Een kopie van deze licentie is te verkrijgen

Nadere informatie