Onderzoeksprojecten ( van 840)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (400-450 van 840)"

Transcriptie

1 Aug :13:15 Onderzoeksprojecten ( van 840) Zoekfilter: Classificaties: Informatica, systeemtheorie. Yves Moreau Joris De Ranter Geïntegreerde modelgebaseerde predictieve regeling en glijdende-horizon-schatting voor mechatronische toepassingen Moritz Diehl Milan Vukov Bio-inspired computing for coordination and control in large-scale and dynamic systems (BioCo3) Tom Holvoet Rinde van Lon. Jan Ramon Maurice Bruynooghe Charikleia Gklava Een computationeel raamwerk voor de rangschikking van ziekteveroorzakende mutaties Abstract: Naar schatting acht procent van de totale bevolking heeft een van zevenduizend geïdentificeerde genetische aandoeningen. De oorzaak van deze aandoeningen is vaak slecht gekend, wat ziektemanagement bemoeilijkt, en in sommige gevallen leidt tot verhoogde morbiditeit en mortaliteit. Tegelijkertijd is de ontdekking van biomarkers in een stroomversnelling gekomen, dank zij de ontwikkeling van hoge-doorvoer technologieën. Hiervan biedt de exoom sequencing technologie een veelbelovende manier om nieuwe genen te identificeren die erfelijke ziektes veroorzaken. Elk individueelgenoom bevat echter typisch duizenden mutaties, zodat het achterhalen van welke de oorzaak zijn van ziektes een uitdaging blijft, zelfs wanneerhet merendeel van de vermoedelijk neutrale variatie vooraf weggefilterdwerd. Verscheidene rekenkundige methodes werden voorgesteld om dit proces te ondersteunen, maar de meeste onder hen zijn onvoldoende precies voor praktisch gebruik. We stellen een nieuwe methode voor voor de pri Bart De Moor Dusan Popovic Advances in Process Mining: Artificial negative events and other techniques. OG LIRIS Leuven Bart Baesens Jan Vanthienen Seppe vanden Broucke IT verzekering case studies. Universiteit Antwerpen Abstract: Dit project kadert in een opdracht tussen enerzijds UA en anderzijds ISACA, de internationale beroepsfederatie van IT governance en audit professionals. UA levert aan ISACA vijf case studies rond IT audit en assurance. Beleidsinformatica Steven De Haes

2 EU-bonuskrediet type B2c voor ESSENCE Vrije Universiteit Brussel Abstract: Europese studie over vrije ICT netwerken Informatica en Toegepaste Informatica LUC STEELS Positive deviance: a study of measurements and determinants. Abstract: Het doel van deze thesis is om een theoretische, methodologische en empirische bijdrage te leveren aan onderzoek rond positive deviance. Positive deviance verwijst naar gedrag of naar het gevolg van gedrag datop positieve wijze afwijkt van de norm van een referentiegroep, zonder een negatief effect uit te oefenen op andere groepen. Die referentiegroep kan bestaan uit het team, de afdeling, of de organisatie waar de persoon die het gedrag stelt toe behoort. Positive deviance verwijst met andere woorden naar ongewone of onverwachte verbeteringen die via afwijkend gedrag spontaan ontwikkeld werden door werknemers. Het vinden en leren van deze positieve afwijkingen heeft tal van voordelen met betrekking tot het gebruik van middelen, het introduceren van verandering en het algemene leerproces van de organisatie.ondanks het stijgend aantal academische bronnen die het potentieel van positive deviance ondersteunen, lijkt de kennisopbouw rond het concept om verschillende redenen testagneren. Ee OG LIRIS Leuven Stijn Viaene Willem Mertens Neonatale EEG signaal processing Abstract: The main objective will be to analyse the background activity of the neonatal EEG. It is important to describe and develop an automated method for detecting changes in EEG bursts in neonates with varying severity of encephalopathy. Apart from this, research should also include compressive sensing theory and possible future applications to neonatal EEG. The potential benefits consist in compressing the neonatal EEG data, improving seizure detection algorithms and artifact removal. Sabine Van Huffel Maarten De Vos Vladimir Matic Testing of software with concurrent behavior Abstract: While software is increasingly executed concurrently to make optimal use of the underlying hardware, the support for testing of software with concurrent behavior is severely lacking. The following characteristics impede constructing tests for concurrent software. First, the number of combinations practically rises steeply, resulting in a huge amount of possible testing scenarios. Next, the non-deterministic behavior of concurrent software makes it impossible to construct repeatable tests. Finally, the tests should not interfere with the unit under test. Typically, whentesting software with concurrent behavior, a potential bug could disappear, as the tests slow down the execution of the software. Existing verification techniques focus on static and formal code analysis. Complementing these techniques with software tests will provide additional value for verification of software systems with concurrent behavior. In essence, the tester-programmer should not be bothered with setting up Eric Steegmans Piet Cordemans Models from Combining Compressed Sensing and Kernel Methods Abstract: Sparsity is an important aspect both in parametric models and kernel-based modeis. However, the sparsity mechanisms are entirely different. In parametric models one employs Lq (0 < q <=1)regularization techniques for estimating sparse modeis, such as e.g. in the well-known Lasso methodrelated to L1 regularization. In the area of compressed sensingit has been studied under which conditions one achieves the LOsolution based on the convex relaxation of the L1 regularization scheme [Bruckstein et al., 2009]. In kernel-based models such as support vector machines sparsity is obtained at the duallevel of the kernel expansion in afunction estimation problem. In this case a sparse representation is achieved through the choice of the loss function. Typical examples are theepsilon-insensitive loss function and extensions towards quantile regression related to the use of the pinbailloss and convex tube regression. Both in the parametric and non-parametrie cases convex optimization formulati

3 Johan Suykens Jeroen de Haas Nieuwe paradigmen voor het Visualizeren van Stedelijke Informatie. Abstract: Ondanks het feit dat het algemeen bewustzijn over de belangrijke economische, maatschappelijke en milieu-gerelateerde uitdagingen in onze moderne steden stijgt, heeft een meerderheid van de inwoners weinig vat op deprincipes en structuren van deze problemen. Om deze belanghebbenden actief te kunnen betrekken in een meer kwalitatieve en duurzame stedelijke leefwijze, is een nieuwe manier van communiceren nodig die zowel discursieve als pictorale informatie integreert. Het doel van dit onderzoek is de ontwikkeling van nieuwe visualisatie- en interfaceparadigmen die de algemene kennis van burgers verhogen en tegelijk stedenbouwkundigen toegang geven tot betere informatie voor het modelleren en analyseren van degebouwde omgeving. Dit gebeurt vooral door de communicatie van informatie omtrent, en gesitueerd binnenin, deze omgeving zelf. Door nieuwe informatie-interfaces te ontwikkelen op de grens van de natuurlijke habitatsvan de betrokkenen - de alledaagse 'fysieke' stedelijke omgeving en Departement Architectuur Dirk De Grooff Jan Schreurs Erik Duval Andrew Vande Moere Nieuwe technieken voor symbolische uitvoering en toestandsbedekking. Abstract: Correcte en betrouwbare programma's ontwikkelen onder tijdsdruk is een uitdagende taak. Momenteel is testen is nog steeds de belangrijkste aanpak om het aantal software defecten te verminderen. Helaas is handmatig testen saai en arbeidsintensief, en bijgevolg wordt kwaliteitscontrole vaak verwaarloosd. Het verminderen van de inspanning van testen of het verbeteren van de doeltreffendheid zal waarschijnlijk een enorme impact hebben op de kwaliteit van software.nbsp;het automatiseren van testen met behulp van symbolische uitvoering is een veelbelovende aanpak.aan de hand van een geparameteriseerd test scenario kan symbolische uitvoering automatisch een aantal invoeren genereren die het scenario zo goed mogelijk exploreren. Deze aanpak vraagt slecht weinig inspanningen van de gebruiker en kan vaak volledig automatisch fouten ontdekken. Het verbeteren van de schaalbaarheid van symbolische uitvoering is een belangrijk onderzoeksprobleem. We zullen dit proberen door de vraag-gedreven aanpak Frank Piessens Dries Vanoverberghe ubisquitous, secure in Ternet-of-things with Location and context-awareness. Yolande Berbers Cross-layer optimization with real-time adaptive dynamic spectrum management for fourth generation broadband access networks Abstract: To enable next generation reliable and fast broadband internet access, it will be crucial to develop innovative broadband access network technologies. The fourth generation broadband access (4GBB) network currently envisaged consists of a hybrid fiber digital subscriber line (DSL) deployment, in which fiber is brought to the curb and existing telephony DSL twisted-copper pairs are used to bridge the last meters. Techno-economic analysis has identified this 4GBB network as the most viable option for the next years, and a final step towards ultimate fiber-to-the-home broadband access, targeting data rates of up to gigabits persecond. Providing these data rates over twisted-copper pairs is currently a significant challenge. State-of-the-art wireline transmission techniques, such as multiple-input/multiple output (MIMO) signaling and discrete multitone (DMT) modulation, succeed in optimally exploiting the space and frequency dimension to boost data rates, but fail to properl Marc Moonen Paschalis Tsiaflakis Marijn Scheir Concurrency in een machine model met ondersteuning voor multi-dimensional separation of concerns. Universiteit Antwerpen Abstract: Dit project heeft als doel concurrency te bestuderen in het onderszoeksgebied van talen met ondersteuning voor "multidimensional separation of concerns" (MDSOC), zoals aspect-, context- of feature-georiënteerde talen. Het toevoegen van MDSOC mechanismes die rekening houden met concurrency zal leiden tot MDSOC talen met meer expressiviteit en mogelijk hogere performantie, wat op zijn beurt van MDSOC talen een meer aantrekkelijk platform maakt om concurrente applicaties in te ontwikkelen. Antwerp Systems and software Modelling (AnSyMo) Dirk Janssens Tim Molderez De opbouw van het businessmodel voor COBIT 5. Universiteit Antwerpen Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds ISACA, de internationale beroepsfederatie van IT governance en audit professionals. UA levert aan ISACA de onderzoeksresultaten rond de bedrijfswaarde die kan gerealiseerd worden door het toepassen van enterprise governance of IT praktijken zoals beschreven in COBIT 5.

4 Beleidsinformatica Steven De Haes Nieuwe kansen in digitale reclame bij uitgevers (DiDaM). Universiteit Antwerpen Abstract: Nieuws uitgevers hebben grote hoeveelheden data ter beschikking die momenteel nog niet gebruikt worden. Door het minen van deze grote transactionele datasets met gespecialiseerde "big data analytics" algoritmes kunnen online advertenties op een gepersonaliseerde manier gericht worden. Engineering Management David Martens Optimalisatiealgoritmen voor plantenveredeling Universiteit Gent Abstract: Plantenveredeling bestaat uit het creëren van verbeterde variëteiten van gekweekte gewassen. We ontwikkelen algoritmen voor het opstellen van goede kruisingsschema&apos;s die leiden tot gewassen met een selectie aan gewenste eigenschappen. Verder ontwerpen we ook algoritmen voor het bepalen van een representatieve deelverzameling uit een grote collectie variëteiten. Vakgroep Toegepaste wiskunde en informatica Veerle Fack HTML5: een loper voor alle platformen? Universiteit Gent Abstract: De HTML5-standaard wordt ontwikkeld door het World Wide Web Consortium (W3C) om een allesomvattend antwoord te bieden aan de vereisten van moderne webgebaseerde toepassingen, zonder gebruik te maken van externe plug-ins of gesloten technologieën. Een tweede voordeel is dat deze standaard compatibel is met alle platformen, zowel op desktop als op mobiele toestellen, en er dus niet langer aparte versies moeten ontwikkeld worden. De term?html5? wordt gebruikt als verzamelnaam voor een reeks specificaties voor het opmaken, structureren en manipuleren van de inhoud van webtoepassingen. Ondanks de wijd erkende voordelen, aarzelen veel bedrijven om voluit voor HTML5 te kiezen. Ten eerste is de standaard nog steeds in ontwikkeling en wordt een eerste stabiele draft pas in de loop van 2012 verwacht. Ten tweede woedt er een heftig debat of webgebaseerde applicaties die in een browseromgeving draaien wel dezelfde performantie, veiligheid en schaalbaarheid kunnen halen. De doelstelling van dit TETRA-project is om een grondige studie uit te voeren naar de mogelijkheden en beperkingen van de HTML5-standaard, via drie proof-of-conceptimplementaties op bedrijfsschaal en wetenschappelijk onderbouwde testresultaten. De brede doelgroep van dit project wordt gevormd door alle bedrijven die content wensen aan te bieden op een waaier aan toestellen. Hierbij wordt niet enkel gemikt op de ontwikkelaars van innovatieve websites, die bv. de native mobiele apps kunnen vervangen, maar ook op bedrijven die een performante front-end wensen te ontwikkelen voor hun bedrijfstoepassingen die draaien binnen hun eigen serveromgevingen of in de cloud. Het project zal resulteren in een overdracht van expertise en kennis van de HTML5-standaard naar de bedrijven. Er werd gekozen om het werkplan in het eerste jaar te structureren aan de hand van een aantal proof-of-concept-implementaties. Dit zijn technische demo?s in de domeinen van gebruikersinterface, multimedia en netwerkfunctionaliteit. In het tweede jaar worden geïntegreerde demonstraties gebouwd via pilootprojecten bij de leden van de gebruikersgroep. Eerder dan te bouwen op theoretische en functionele analyses van de standaard wil dit project dus praktische hands-on-ervaring bieden die direct implementeerbaar is binnen Vlaanderen. Vakgroep Industriële Technologie en Constructie Veerle Ongenae Pieter Simoens Graph Modeling, Querying & Matching Abstract: Diagrammen zijn een veelzijdige vorm voor het beschrijven van verschillende soorten gegevens, zoals uit de recente technologische vooruitgang in de wetenschap, zoals de life sciences, aardwetenschappen, sociale wetenschappen, en natuurlijk de informatica zelf. Een nieuwe uitdaging in de database systemen onderzoek is om nieuwe methoden te ontwikkelen voor het modelleren van grafiek gegevens en het opvragen van grote databases bestaande uit vele grafieken. Dergelijke voorzieningen moeten de uitwisseling van gegevens en patroonherkenning ondersteunen, evenals grafiek bevragende voorzieningen zoals vereist door toepassingen als sterk variërende als bio-informatica, GIS, en Semantic Web. Dit project onderzoekt de modeleerdende implicaties van de grafiekdata in database systemen; grafiek matching algoritmen en query-talen en verwerking van strategieën. Hoewel veel geïsoleerde deelproblemen al bekeken zijn buiten de database context, de integratie van de grafiek methoden met als doel te komen tot algemene beginselen grafiek database is veel minder begrepen. Databases en Theoretische Informatica Frank NEVEN Graph modeling, querying & matching Abstract: Grafieken zijn een veelzijdige vorm voor het beschrijven van verschillende soorten data, afkomstig van recente technologische vooruitgangen in wetenschappen zoals levenswetenschappen, aardwetenschappen, sociale wetenschappen en natuurlijk computerwetenschappen zelf. Een nieuwe uitdaging in database systeem onderzoek is om nieuwe methoden te ontwikkelen voor de modellering van grafische data, en de bevraging van grote databases die veel grafieken bevatten. Zulke bevragingsfaciliteiten moeten data uitwisseling, patroonkoppeling evenals grafiek bevragingsfaciliteiten benodigd door sterk variërende toepassingen zoals bioinformatica, GIS en Semantisch Web ondersteunen. Dit project zal de modellering implicaties van grafische data in database systemen onderzoeken; grafiek koppelingsalgorithmen; en querytalen en verwerkingsstrategieën. Aangezien veel geïsoleerde subproblemen al overwogen zijn buiten de database contekst, is de integratie van grafische methoden met het doel het aankomen bij algemene grafiek database principes veel minder begrepen.

5 Databases en Theoretische Informatica Jan VAN DEN BUSSCHE Frank NEVEN Complexiteitreductie van bedrijfsprocesmodellen met een onoverzichtelijke "spaghetti"-structuur Abstract: Het begrijpen van de bedrijfsprocessen kan cruciaal zijn voor een bedrijf om een duurzaam concurrentievoordeel te bereiken. Als bedrijven de structuur van hun bedrijfsprocessen niet kennen, stelt business process mining hen in staat om de processen te reconstrueren uit event logs die geregistreerd werden door bedrijfsinformatiesystemen. De voorbije 10 jaar werden verschillende process mining algoritmen ontwikkeld, voornamelijk in een theoretische en technische context. De onderzoeksliteratuur toont ook aan dat deze technieken geconfronteerd worden met nieuwe uitdagingen in een echter business context. Ten eerste genereren de bestaande process mining technieken vaak zeer complexe "spaghetti" modellen wanneer toegepast op zakelijke gegevens. Verschillende benaderingen zijn onlangs gesuggereerd, maar verder onderzoek naar reductie van complexiteit is nodig. Ten tweede gebruiken de bestaande process mining algoritmes meestal een beperkte set van de beschikbara process data, wat hen minder interessant maakt voor experten. Het overwinnen van deze uitdagingen is noodzakelijk voor business process mining om haar volledige potentieel te realiserenin een zakelijke context. Dit project richt zich op de reductie van de complexiteit van procesmodellen, geleerd van echte business data met behulp van verschillende perspectieven, door (1) een geluidscomplexiteit - maatregel te ontwikkelen, (2) een trace clustering algoritme te ontwikkelen dat direct geleid wordt door modelcomplexiteit en (3) het ontwikkelen van een real-time process mining algoritme dat veranderingen in de bedrijfsprocessen doorheen de tijd bestudeert. Beleidsinformatica Koenraad VANHOOF FabLabs in de grensregio: FabLabs als brug tussen ondernemingen en onderwijsinstellingen Abstract: Een FabLab (Fabrication - of Fabulous - Laboratory) is een kleinschalige werkplaats met een aanbod van computergestuurde gereedschappen met het doel om "bijna alles" te kunnen maken. Het basis concept ontstond aan het Massachusetts Institute of Technology, waarbij aan iedereen de mogelijkheid wordt geboden om van zulk een werkplaats met gespecialiseerde apparatuur gebruik te maken. Dit bleek een krachtig middel te zijn om innovatie te stimuleren en kennis te verspreiden en te valoriseren voor de gemeenschap. De krachtlijnen van FabLabs zijn dus enerzijds een educatieve werkplek en anderzijds een innovatietool. Het FabLab maakt het voor studenten, (startende) bedrijven en particulieren mogelijk om een product te maken als prototype of in kleine serie. Het doel van dit project is om in een eerste fase dan ook 2 nieuwe FabLabs op te richten (in Genk en in Eindhoven) en de uitbreiding van 2 andere FabLabs (in Leuven en Maastricht) mogelijk te maken. Met deze FabLabs wordt het voor de KMO/MKB's uit de grensregio terug mogelijk om prototypes te maken. Dit betekent dat zij nieuwe producten kunnen ontwerpen en kleine series kunnen produceren om deze prototypes te testen en dit tegen een aanvaardbare prijs. De synergie tussen de verschillende deelnemers en ondersteunende partijen heeft een sterk potentieel om het innovatieweefsel in de grensregio hechter te maken. In dit projectvoorstel wordt dan ook beoogd om verschillende, uiteenlopende doelgroepen te bereiken, met verschillende doelstellingen, die echter steeds geënt blijven op het centrale FabLab-idee. Deze brug die FabLab wil slaan tussen onderwijs, onderzoek en lokale economie, zal moeten leiden tot het versterken van de lokale economie, het verbeteren van het onderwijs en onderzoek door meer naar het bedrijfsleven toe te groeien en het valoriseren van ideeën binnen het onderwijs en onderzoek. Het concept is hiervoor optimaal, gezien de grote flexibiliteit van het FabLab-gegeven. Expertisecentrum voor Digitale Media Expertisecentrum voor Digitale Media Kris LUYTEN Adaptavieve voorkeuren in een dynamische veranderende wereld: een AI onderzoek in de co-evolutie van voorkeuren en de vorming van groepen. Vrije Universiteit Brussel Abstract: Veel strategische en economische situaties worden gekenmerkt door deelnemer voorkeuren die rekening houden met het welzijn van anderen. Deze voorkeuren begeleiden mensen in hun keuzes met wie deel te nemen aan economische of sociale activiteiten. Weinig aandacht is geschonken aan hoe deze groepsformatie deze voorkeuren vormen en, omgekeerd, hoe deze voorkeuren groepen vormen. Informatica en Toegepaste Informatica Toegepaste Biologische Wetenschappen TOM LENAERTS The Anh HAN LUC STEELS Een aanpak gebaseerd op de toestands-(differentiaal)-riccati vergelijking voor niet-lineaire regelsystemen Abstract: Numerous techniques currently exist for the control of nonlinear systems (e.g. Kokotovic et al., 1976; Byrnes and Isidori, 1991; Khalil, 1996;J. C. Willems, 2007). Among these, the State-dependent Riccati equation (SDRE) approach has recently attracted considerable attention and has become a promising and popular synthesis tool over the last decade [1]-[6]. The benefits of the SDRE scheme include i) the concept is intuitive and simple, which directly adopts the LQR design at every nonzero state; ii) the design can directly address system performance through the specification of the performance index by adjusting the state and the control weightings

6 with predictable results, for instance, the engineer may tune up the weightings on system state to speed up the response at the expense of more control effort; iii) the scheme possesses an extra design degree of freedom arose from the non-uniqueness of the state-dependent coefficient (SDC) matrix representation of the nonlinear dri Faculteit Wetenschappen Joseph Vandewalle N. N. Systemen voor identiteitsbeheer met hardwareondersteuning Abstract: Deze thesis onderzoekt hoe hardware-gebaseerde beveiligingstechnologieën kunnen ingezet worden om de diverse set aan vereisten inherent aanidentity management systemen en technologieën te realiseren. Deze thesis focust op het gebruik van bestaande hardware-gebaseerde beveiligingstechnologieën via software in plaats van het ontwerpen van nieuwe hardware componenten. Alle concepten voorgesteld in deze thesis worden onderworpen aan een grondige evaluatie en worden gevalideerd aan de hand van een prototype.het eerste deel van deze thesis behandelt authenticatie tussen nodes met beperkte rekenkracht, geheugen en vermogen, zoals bijvoorbeeld draadloze sensoren, en krachtigeretoestellen zoals een smartphone, laptop of werkstation. Er wordt een beveiligingsarchitectuur gebaseerd op symmetrische cryptografie voorgesteld. De beveiligingsarchitectuur laat toe om een veilig geauthentiseerd kanaal op te zetten tussen goedkope toestellen met beperkte middelen en krachtigere toestellen. In applicatie Bart De Decker Vincent Naessens Jan Vossaert Tensor based Blind Source Separation in simultaneous EEG-fMRI integration Lieven De Lathauwer Sabine Van Huffel Maarten De Vos Wout Swinnen Declarative experimentation Abstract: In this PhD project we investigate the concept of #declarative experimentation#. Some scientific research fields, such as machine learning, rely heavily on experimentation to evaluate new hypotheses. This process isoften labor intensive for the researcher and prone to errors. Furthermore, experimentation is often restricted to only a selection of differentconditions. For example the number and cover of datasets, parameter settings and performance metrics. Sometimes too general conclusions are made from these experiments. In this PhD project we want to automate the process of experimentation in order to alleviate these problems. The first goal is to to find the requirements for such an automated experimentation system. Based on the requirements we design a formal language that consists of the right vocabulary to express a scientific hypothesis ina declarative way. Such a hypothesis can than be given to the system inthe form of a query. The declarative formulation implicates that the Hendrik Blockeel Gitte Vanwinckelen Mass spectrometry imaging & Clinical trial Abstract: Mass spectrometry imaging & Clinical trial using Microarrys Bart De Moor Yousef El Aalamat. Gerda Janssens Dimitar Shterionov

7 Multi-objective compiler optimization space exploration Abstract: Modern compilers implement a wide range of code transformations. These transformations have a different and sometimes opposite impact on different cost functions of the executable program such as performance, power and energy consumption and memory usage. In this research project, compiler optimization will be treated as a multi-objective optimization problem. This contrasts with current best practice, which uses heuristic or single-objective optimization. In this research project, we wish to speed up the simultaneous exploration of multiple criteria of the compileroptimization space. We will do this using scenario based exploration and model guided algorithms. We expect that this can lead to a speedup of two orders of magnitude. We will study the problem in the context of both static and dynamic compilers (virtual machines). Hendrik Blockeel Denny Verbeeck ITEC Erik Duval INTERREG - EMuRgency. Erik Duval Een principiële benadering voor het verbeteren van datakwaliteit: het overbruggen van theorie en praktijk. Universiteit Antwerpen Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit. Ontwikkeling database systemen (ADReM) Floris Geerts Virtuality in Reality Abstract: Het programma is toegespitst op multidisciplinariteit in een sfeer van wederzijdse interculturele verstandhouding. Het gaat om geïntegreerd concept dat vooral georganiseerd is rond bedrijfskunde, (Engelse) communicatievaardigheden en groepswerk. Studenten werken in kleine intercultureel en multidisciplinair samengestelde groepen, en schrijven een businessplan voor een denkbeeldige maar tegelijk realistische onderneming die draait rond een product of dienst binnen de expertise van de betreffende studenten. Tijdens dit project dat gedurende vier weken in de zomer doorgaat aan de Universiteit van Manchester, krijgen de studenten de nodige input en feedback om hun project succesvol te voleindigen. Het eindproduct, het business plan, met inbegrip van een presentatie ervan, worden beoordeeld zowel van uit het standpunt van bedrijfskunde als vanuit het standpunt van communicatievaardigheden. Het programma wordt gecoördineerd door de. Databases en Theoretische Informatica Marc GYSSENS Prestatie-introspectie in meerdradige microprocessors Universiteit Gent Abstract: Hedendaagse processors voeren vaak meerdere softwaredraden simultaan uit teneinde de hardwareresources beter te benutten. Dit kan echter leiden tot niet-betrouwbare prestatie: draden die simultaan uitvoeren beïnvloeden mekaar op een niet te voorspellen manier. Dit project onderzoekt technieken om de vooruitgang per draad te schatten en die schattingen te gebruiken in de systeemsoftware en de hardware teneinde betrouwbare prestatie te bekomen per draad alsook betere systeemprestatie. Vakgroep Elektronica en informatiesystemen Lieven Eeckhout Filosofische grensverlegging in Reverse Mathematics Universiteit Gent Abstract: Het doel van dit project is het verbinden van twee begrippen, namelijk infinitesimalen (oneindig kleine eenheden die historisch gebruikt zijn in de wiskunde en fysica) en berekenbaarheid via resultaten in Reverse Mathematics en Nietstandaard Analyse. De nadruk ligt op resultaten met een bijdrage tot de grondslagen van de wiskunde. Vakgroep Wiskunde Andreas Weiermann Geen Nederlandstalige Titel

8 Abstract:? Moritz Diehl Hong Trang Le Een graafgebaseerde aanpak tot 3D pattern mining Abstract: Grafen worden gebruikt om complexe data voor te stellen aangezien enerzijds ze voldoende expressief zijn en anderzijds nauwkeurige en efficiente algoritmes kunnen geconstrueerd worden om ermee om te gaan. Het ERC MiGraNT-project heeft als doel zowel een theoretische basis hiervoor te ontwikkelen alsook algoritmes te ontwikkelen en toe te passen op realistische situaties. Dit doctoraat kadert binnen het MiGraNT project en zal focussen op 3D grafen. Geometrische pattern mining is nog onvoldoende onderzocht terwijl er toch duidelijk veel toepassingen voor zijn. Mogelijke toepassingen voor deze techniek vinden we binnen macromolecules (e.g. QSAR), analyse van gebouwstructuren en robotica. Jan Ramon Maurice Bruynooghe Thomas Fannes Dynamic Power Management in Content Distribution Networks (Dynamisch energiebeheer in contentdistributienetwerken) Abstract: A typical residential computer and entertainment set up consists of a personal computer, a TV set and a set-top box with a separate or integrated digital video recorder (DVR). A modem connects these to cable or telephone line; the set-top box may also contain an integrated modem. All ofthese devices are usually in stand-by mode when not in use: the computer because it takes so long to boot up Windows, the TV because then it can be switched on using the remote control, the set-top box because it needs to record programmes and download the TV guide periodically and themodem because it has no way of sensing whether the other devices are inuse or not. The immediate goal of this project is to replace these device by a thin client, the PowerHouse Box, that replaces both the computer and the set-top box. It connects to a display (in the future, we imagine the settop box to be integrated into the display), keyboard, mouse, remote control, and home peripheral devices, such as printers and sca Faculteit Wetenschappen Yolande Berbers N. N. Partiële en dynamische FPGA-herconfiguratie voor veiligheidstoepassingen Abstract: FPGAs worden vandaag nog altijd vaak gebruikt voor het maken van prototypes. Met de nieuwste technologieën om FPGAs te maken, worden deze devices almaar groter en sneller. Met de juiste ontwikkelomgevingen kunnen FPGAs ingezet worden in eindproducten om hierin functionaliteiten aan te bieden die met op maat gemaakte chips niet altijd mogelijk zijn zoals bijv. updates van hardware, na ingebruikstelling.de bijdragen van dit proefschrift beginnen met de implementatie van cryptografische primitieven. Deze implementaties richten zich op het minimale gebruik van middelen en hebben een uniforme interface welke deinterconnectiviteiten onderlinge uitwisselbaarheid verbeteren. Als tweede bijdrage slagen we er in om, met het gebruik van deze primitieven, de eerste single-chip, veilige FPGA-herconfiguratie van op een afstand uit te voeren. Dit wordt bereikt door het implementeren van een cryptografisch protocol in combinatie met bitstream-compressie. De volgende bijdrage situeert zich in het re Afdeling ESAT - COSIC Ingrid Verbauwhede Nele Mentens Jo Vliegen Unsupervised Algorithms for Cross-Lingual Text Analysis, Translation Mining, and Information Retrieval (Algoritmen voor ongesuperviseerde cross-linguale tekstanalyse, het identificeren van vertalingen en informatieontsluiting) Abstract: Met de toenemende instroom van informatie in onze steeds verbondener wordende wereld komt er meer en meer inhoud beschikbaar, in een verscheidenheid aan talen, dialecten, onofficiële en community talen. Wanneer we kijken naar de grote hoeveelheid aan informatie die beschikbaar is in meerdere talen, maar zelden een exacte vertaling is, zien we dat er een grote nood is aan ongesuperviseerde algoritmen, die kunnen omgaan met deze ongestructureerde meertalige gegevens, en zich richten op het achterhalen van de betekenis, het vertalen, en het zoeken in een meertalige omgeving.deze thesis levert vier grote bijdragen voor de onderzoeksdomeinen data mining, natuurlijke taalverwerking, en information retrieval.eerst geven we een gedetailleerd overzicht van het nieuw ontwikkelde meertalige probabilistisch topic modeling framework (MuPTM) voor hetmijnen van meertalige data. Dit framework gebruiken we om een taal-onafhankelijke voorstelling van tekstuele informatie (bv. woorden, woordgroepen, en d Marie-Francine Moens Herman Crauwels Ivan Vulic Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-UGent, Sofie De Clercq Vrije Universiteit Brussel Abstract: Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-UGent, Sofie De Clercq

9 Informatica en Toegepaste Informatica ANN NOWE A theory-based study of transactional graph mining Abstract: Recently, there is a growing interest for the use of graphs for representing complex data. In the so-called transactional setting, every observation is a separate disjoint graph. Examples include molecules, descriptions of local situations or scenes, etc. This PhD research will focus on a theory-based study of graph mining in the transactional setting, investigating issues such as compact representations for sets of graph patterns, predictive graph-based models, the problem of mining patterns from restricted graph classes (such as 3D-graphs and planar graphs), and structured output prediction. Next to the development of representations, algorithms and methodology, relevant applications such as QSAR and mass spectrography will be considered. Jan Ramon Maurice Bruynooghe Mostafa Haghir Chehreghani Raising the Level of Abstraction in Behavioral Modeling, Programming Patterns and Transformations (Verhogen van het niveau van abstractie in het modelleren van gedrag, programmeerpatronen en transformaties) Abstract: Sinds het prille begin van software ontwikkeling, was er een niet te stoppen vraag naar hogere productiviteit, betere kwaliteit en complexere software systemen. Als het probleem, dat door het software systeem opgelost moet worden, een hoge complexiteit heeft, dan zal het oplossen onvermijdelijk ook complex zijn. Deze inherente complexiteit wordt vaak aangeduid als essenti ele complexiteit. De manier waarop software ontwikkeld wordt, veroorzaakt echter ook complexiteit. Betere software ontwikkelingsprocessen en betere technieken om software te bouwen, bijvoorbeeld programmeertalen, verminderen deze complexiteit. Lagere expressiviteit en minder abstractie introduceren onnodige en vermijdbare uitdagingen wat vaak aangeduid wordt als accidenti ele complexiteit.het doel van dit werk is bij te dragen tot een reductie van accidenti ele complexiteit bij het bouwen van software systemen. Verbeteringen op drie verschillende plaatsen in het ontwikkelingsproces worden Eric Steegmans Geert Delanote Stochastische modellering en prestatie-analyse van energiezuinige protocollen voor draadloze netwerken Universiteit Gent Abstract: Dit onderzoeksproject beoogt het opstellen van nieuwe stochastische modellen en watchlijnmodellen voor (componenten van) WiMAXnetwerken en het ontwikkelen van passende technieken voor de correspondenderende prestatie-analyse. We voorzien de studie van wachtlijnmodellen met meerdere servers en servervakanties, in de aanwezigheid van zowel uplink als downlink trafiek. Tevens zullen wachtlijnsystemen in tandem geanalyseerd worden als model voor relay-knopen. Dergelijke prestatiemodellen zijn zeer nuttige instrumenten voor de optimalisatie van de prestaties van WiMAX-netwerken. Vakgroep Telecommunicatie en informatieverwerking Sabine Wittevrongel Geografische overdraagbaarheid van activiteiten-gebaseerde modellen: Een gevalstudie voor Vlaanderen en Slovenië Abstract: Dit onderzoeksvoorstel omvat onderzoek naar invarianten in verplaatsingsgedrag in het kader van het faciliteren van een efficiente transfer van activiteiten-gebaseerde modellen tussen geografische gebieden. Onderzoek naar de gelijkenissen en de verschillen in verplaatsingsgedrag tussen Vlaanderen en Slovenie kan inzichten leveren in de transfereerbaarheid van activiteiten-gebaseerde modellen die noodzakelijk zijn bij het transfereren van activiteiten-gebaseerde modellen naar nieuwe geografische studiegebieden. Een belangrijke vereiste om een activiteiten-gebaseerd model te bouwen voor een nieuw studiegebied bestaat uit het verzamelen van gegevens om het model te trainen en uit te voeren. Het verzamelen van deze benodigde datasets vergt tijdintensieve, en dus dure, methodieken. Bijgevolg stelt zich de vraag hoe deze nood aan dure gegevensverzamelingen maximaal vermeden kan worden. Indien aanwijzingen worden gevonden dat bepaalde invarianten bestaan tussen het activiteiten- en verplaatsingsgedrag over verschillende gebieden heen, dan kan deze informatie gebruikt worden om dure gegevensverzamelingen te vermijden bij het implementeren van activiteiten- gebaseerde modellen in nieuwe geografische studiegebieden. Beleidsinformatica Verplaatsingsgedrag Instituut voor Mobiliteit

10 Tom BELLEMANS De toepassing van de delegate multi agent benadering op een online glassnij en routering probleem Abstract: Een float glas proces produceert een continue vlak glaslint. Dit lint wordt na afkoeling versneden in transporteerbare glasplaten. De afmetingen van deze platen worden bepaald door de lopende bestellingen en de stock behoeftes. Het glaslint bevat ook glas defecten welke met een automatisch detectie systeem geïdentificeerd (type en afmeting) en gelokaliseerd(coördinaten) worden. Samen met de afmetingen wordt er voor het eindproduct ook een kwaliteit bepaald in functie van de aanwezige defecten. Wanneer het lint ontoelaatbare defecten bevat wordt een wegwerp plaat (scrap) gesneden. Om de verliezen te beperken moet men dus het lint zo optimaal mogelijk versnijden in functie van de lijst met gewenste glas platen.het continue lint wordt via transport rollen verplaatst aan een constante snelheid en moet dus online versneden worden. De individuele glasplaten worden vervolgens naar afleveringsstations (stackers) getransporteerd. De transport lijn en de afleveringsstations hebben een beperkte c Tom Holvoet Peter De Cuypere

Onderzoeksprojecten (450-500 van 840)

Onderzoeksprojecten (450-500 van 840) www.researchportal.be - 19 Aug 2015 08:42:54 Onderzoeksprojecten (450-500 van 840) Zoekfilter: Classificaties: Informatica, systeemtheorie Positive deviance: a study of measurements and determinants. Abstract:

Nadere informatie

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing?

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? Inhoud Voorwoord 4 Trends, innovatie en de CIO agenda 5 Samenhang tussen trends, denken vanuit megatrends 8 Resultaten voor cluster Cloud en

Nadere informatie

Realtime Resource Management met BI 2.0

Realtime Resource Management met BI 2.0 Faculteit Ingenieurswetenschappen Realtime Resource Management met BI 2.0 door Project Manager: Olivier Rosseel & Dries Staelens Lead Architect: Ben Abelshausen Research Manager: Brahim Al Farasi & Pieter

Nadere informatie

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition Samenvatting Strategic Planning For Information Systems John Ward and Joe Peppard Third Edition Strategisch Management, Organisatieontwikkeling en ICT (SMOI) UU Collegejaar 2002-2003, blok 4 Docenten:

Nadere informatie

Dynamische compositie van medische Web services in OWL-S

Dynamische compositie van medische Web services in OWL-S Faculteit Ingenieurswetenschappen Dynamische compositie van medische Web services in OWL-S door Anna HRISTOSKOVA & Dieter MOEYERSOON Promotoren: Prof. Dr. Ir. Filip DE TURCK & Prof. Dr. Johan DECRUYENAERE

Nadere informatie

Aflevering van gepersonaliseerde multimediale data in peer-to-peer netwerken

Aflevering van gepersonaliseerde multimediale data in peer-to-peer netwerken Aflevering van gepersonaliseerde multimediale data in peer-to-peer netwerken Birger Anckaert Promotor: prof. dr. ir. Rik Van de Walle Begeleiders: dr. Davy Van Deursen, Erik Mannens Masterproef ingediend

Nadere informatie

Een monitoring raamwerk voor een soft-sensor

Een monitoring raamwerk voor een soft-sensor De Vlaamse Scriptieprijs 2015 FACULTEIT INDUSTRIELE INGENIEURSWETENSCHAPPEN TECHNOLOGIECAMPUS OOSTENDE Een monitoring raamwerk voor een soft-sensor Seppe DUWÉ Promotoren: Co-promotoren: Jeroen Boydens

Nadere informatie

voor Cloud Computing Problemen & uitdagingen Sebastiaan Monsieurs Academiejaar 2011 2012 UNIVERSITEIT ANTWERPEN

voor Cloud Computing Problemen & uitdagingen Sebastiaan Monsieurs Academiejaar 2011 2012 UNIVERSITEIT ANTWERPEN Academiejaar 2011 2012 UNIVERSITEIT ANTWERPEN FACULTEIT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN Problemen & uitdagingen voor Cloud Computing Sebastiaan Monsieurs Scriptie voorgedragen tot het bekomen van

Nadere informatie

jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç

jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç hêáëíçñ=k^ppbk éêçãçíçê=w mêçñk=gé~ååé=p`eobrop = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= e~åçéäëáåöéåáéìê=ã~àçê=çééê~íáçåééä=ã~å~öéãéåí=éå=äçöáëíáéâ

Nadere informatie

Process discovery in de praktijk: een case study

Process discovery in de praktijk: een case study UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2012 2013 Process discovery in de praktijk: een case study Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science

Nadere informatie

Nieuwe uitdagingen voor de corporate research library

Nieuwe uitdagingen voor de corporate research library Master of Science Business Process Management & IT Open Universiteit Nederland, faculteiten Managementwetenschappen en Informatica Nieuwe uitdagingen voor de corporate research library een casus bij Philips

Nadere informatie

Masterproef Cloud Security : Adaptive Firewall

Masterproef Cloud Security : Adaptive Firewall Masterproef Cloud Security : Adaptive Firewall Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master of Science in de industriële wetenschappen: Elektronica-ICT Afstudeerrichtingen Multimedia-

Nadere informatie

Development of second screen applications on tablet devices

Development of second screen applications on tablet devices Hogeschool West-Vlaanderen Master Industriële Wetenschappen: Electronica-ICT Voorzitter: prof. ir. F. De Pauw Development of second screen applications on tablet devices door Kim Boussy Promotoren: prof.

Nadere informatie

A variable neighbourhood search algorithm to generate piano fingerings for polyphonic sheet music

A variable neighbourhood search algorithm to generate piano fingerings for polyphonic sheet music Academic year 2013-2014 UNIVERSITY OF ANTWERP FACULTY OF APPLIED ECONOMICS A variable neighbourhood search algorithm to generate piano fingerings for polyphonic sheet music Matteo Balliauw 20091027 Master

Nadere informatie

BI & IM SYMPOSIUM 2013. Sessie overzicht

BI & IM SYMPOSIUM 2013. Sessie overzicht BI & IM SYMPOSIUM 2013 Sessie overzicht Maandag 9.40 uur 10.10 uur Podium 1 Tim Jennings Chief Analyst and Research Fellow Ovum Data-driven industry transformation Data is the powerful change agent for

Nadere informatie

High Performance Computing (HPC) in Vlaanderen

High Performance Computing (HPC) in Vlaanderen De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten is zich de jongste jaren steeds meer gaan toeleggen op het analyseren van maatschappelijk relevante fenomenen en vraagstukken, die

Nadere informatie

RealDolmen Student Guide 2012-2013

RealDolmen Student Guide 2012-2013 RealDolmen Student Guide 2012-2013 Table of contents Table of contents... 2 1 RealDolmen... 3 1.1 Onze Visie & Missie... 3 1.1.1 Visie... 3 1.1.2 Missie... 3 2 Waarden... 4 3 RealDolmen acaddemict Junior

Nadere informatie

Innovatie Wetenschap Technologie

Innovatie Wetenschap Technologie IWT-Studies IWT-Observatorium Innovatie Wetenschap Technologie ICT-Monitor Vlaanderen: Eindrapport van een haalbaarheidsstudie 39 RENÉ WINTJES THEO DUNNEWIJK HUGO HOLLANDERS COLOFON IWT-Studies worden

Nadere informatie

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen?

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen? IT Audit afstudeerscriptie aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) van de Vrije Universiteit Amsterdam Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van

Nadere informatie

Vernieuwing in productontwikkeling

Vernieuwing in productontwikkeling Vernieuwing in productontwikkeling strategie voor de toekomst Redactie: ir. Arie Korbijn STT 62 Vernieuwing in productontwikkeling De Stichting Toekomstbeeld der Techniek is in 1968 opgericht door het

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (20500-21000 van 29735)

Onderzoeksprojecten (20500-21000 van 29735) www.researchportal.be - 25 Aug 2015 05:01:23 Onderzoeksprojecten (20500-21000 van 29735) Experimenteel onderzoek in vlammen op industriele schaal. Abstract: Het project is gericht op het gebruik van FTIR

Nadere informatie

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL. Dutch Requirements Engineering And Management DECEMBER 201 3 DREAMevent 2013 - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAM

Nadere informatie

Tools voor learning analytics

Tools voor learning analytics Tools voor learning analytics Arnoud Groot (in opdracht van SURF) 2013 Brochure samengesteld op basis van de SURFacademy bijeenkomst tools voor learning analytics. Tijdens deze bijeenkomst zijn leveranciers

Nadere informatie

Leerbaarheid van SAP interfaces

Leerbaarheid van SAP interfaces Leerbaarheid van SAP interfaces Naam Koen Heijnen Studentnummer 850483532 Datum presentatie 24-05-2011 1 B89317 Leerbaarheid van SAP interfaces BPMIT Open Universiteit Nederland Eindhoven, 12 mei 2011

Nadere informatie

Prestatiemetingen voor systeemsoftware m.b.v. FPGA

Prestatiemetingen voor systeemsoftware m.b.v. FPGA Prestatiemetingen voor systeemsoftware m.b.v. FPGA Jens Van den Broeck Promotoren: prof. dr. ir. Bjorn De Sutter, prof. dr. ir. Dirk Stroobandt Begeleiders: ir. Niels Penneman, ir. Wim Meeus Masterproef

Nadere informatie

TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS

TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS 2 Tools en diensten voor learning analytics VOORWOORD In deze brochure vindt u informatie over enkele tools en diensten voor learning analytics. De toolbeschrijvingen

Nadere informatie

Intelligente Transport Systemen

Intelligente Transport Systemen Intelligente Transport Systemen ITS en verkeersveiligheid RA-MOW-2008-007 J. De Mol, T. Van Leeuwen, W. Vandenberghe, S. Vlassenroot Onderzoekslijn Innovatie en ICT voor een veiligere mobiliteit DIEPENBEEK,

Nadere informatie

Een conceptueel kader voor een verkeersveiligheidsmonitor. D. Tirry, T. Steenberghen RA-2013-001

Een conceptueel kader voor een verkeersveiligheidsmonitor. D. Tirry, T. Steenberghen RA-2013-001 Een conceptueel kader voor een verkeersveiligheidsmonitor D. Tirry, T. Steenberghen RA-2013-001 18/1/2013 Steunpunt Verkeersveiligheid Wetenschapspark 5 bus 6 3590 Diepenbeek Consortium UHasselt, KU Leuven

Nadere informatie

Monitoren activiteitsgraad van bijen aan de hand van camerabeelden

Monitoren activiteitsgraad van bijen aan de hand van camerabeelden Departement Industriële Ingenieurswetenschappen Master in de industriële wetenschappen: Elektronica-ICT afstudeerrichting Elektronica Monitoren activiteitsgraad van bijen aan de hand van camerabeelden

Nadere informatie

Localisatie van personen met behulp van WiFi en Smart Cards

Localisatie van personen met behulp van WiFi en Smart Cards Faculteit Ingenieurswetenschappen Vakgroep Informatietechnologie Voorzitter: Prof. Dr. Ir. P. Lagasse Localisatie van personen met behulp van WiFi en Smart Cards door Pieter Lootens Tim De Bruyn Promotoren:

Nadere informatie