NBA Opleidingen Najaar Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NBA Opleidingen Najaar 2014. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl"

Transcriptie

1 NBA Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Openbaar accountants Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl

2 sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar Chronologisch overzicht najaar Praktische informatie 12 Ledenprofiel 16 Incompany 17 Kennisgebieden: Online learning 18 Verplicht onderwerp 22 Opleiding 24 Specials 26 Algemeen & strategisch management 40 Ethiek & regelgeving 49 Externe verslaggeving 60 Finance 78 Fiscaal & recht 91 Governance & assurance 147 IT & assurance 151 Management accounting & control 158 Persoonlijke vaardigheden 160 Risicomanagement 175 Interviews: prof. dr. Peter Diekman RA & Nataschja Budel 21 drs. Stefan Betting RA 25 Gert Romme 39 prof. dr. mr. Marcel Pheijffer RA 48 Ronald Smittenberg RA 59 drs. Pieter Veuger RA 77 mr. Hans Zwagemaker 90 Marty van den Nieuwelaar 146 Ronald de Korte RA RE RO CIA 150 prof. Luc Keuleneer MBA 157 Peter van Loevezijn 159 drs. Eva van Wijngaarden 174 Samenwerking Dit cursusaanbod is ontwikkeld door NBA Opleidingen en NBA- VRC Opleidingen. NBA Opleidingen en NBA-VRC Opleidingen zijn CEDEO-erkend. Meer weten/aanmelden? Kijk voor de meest actuele informatie, uitgebreidere cursusomschrijvingen en beschikbare plaatsen op nbaopleidingen.nl of nbavrc.nl. Wilt u persoonlijk contact of een advies: Telefoon: of Fotografie: Interviews: Opmaak: Druk: Marja Brouwer Annemarie Oord (Tekstkracht) Madeggs Jurriaans Lindenbaum Grafimedia (Wets)wijzigingen en zetfouten voorbehouden. Cursusaanbod accountants in business, registercontrollers, intern accountants en overheidsaccountants 178 Aanmeldingsformulier 180 Algemene voorwaarden 182

3 Voorwoord Al 40 jaar kennen accountants een PE-regeling. Accountants die hun beroep serieus nemen, houden hun vakkennis op peil. Voor u ligt de cursusgids voor openbaar accountants najaar Het cursusaanbod in deze cursusgids is ontwikkeld voor en door beroepsgenoten. In het najaar van 2014 komen de bekende klassiekers aan bod zoals de IFRS-cursussen, de cursus Van operational auditing naar management control auditing, fiscale cursussen, Actualiteiten-dagen over externe verslaggeving, ondernemingsrecht, insolventie, woningcorporaties, gezondheidszorg en onderwijs. Daarnaast is er aandacht voor uiterst actuele thema s als big data, cloud computing, ondernemersaftrek en lijfrenten. De AFM heeft een themaonderzoek aangekondigd op het gebied van corruptie- en fraudebestrijding. In het verlengde daarvan mag integriteitsbewaking niet onvermeld blijven. We wijzen hier op de diverse cursussen op het gebied van fraude in ons aanbod. Accountants die werkzaam zijn op bestuurlijk niveau zullen zeker interesse hebben in de problematiek van waardering van grondposities, dit onderwerp komt aan de orde in de Mastercourse publieke Sector: bestuur, toezicht en audit. In de controle verdient het informatieve controlepunt steeds meer aandacht, zoals ook omgaan met dilemma s een belangrijk thema blijft. Nieuwe regelgeving is aan de orde van de dag en de jurisprudentie van de Accountantskamer biedt tal van nieuwe gezichtspunten. Laatstgenoemde zaken worden behandeld in de Leergang controle onder controle en de cursus Cijferanalyse. Speciale aandacht verdient de verplichte training Zeg wat je ziet die het gehele jaar door op tal van locaties gevolgd kan worden. Goede communicatieve vaardigheden en een professionele, zelfverzekerde houding zijn essentieel om duidelijke signalen af te geven aan bestuurders, commissarissen en andere stakeholders in alle fases in het controle- of samenstelproces. De training Zeg wat je ziet geeft u praktische handvatten en laat u uw vaardigheden oefenen & ervaren. Ten slotte mag het ambitieuze pakket voor het Caribisch gebied genoemd worden met de Summercourse bedrijfswaardering en negen uitvoeringen van Zeg wat je ziet, een PE-week in november en het veertiende jaarcongres op Curaçao met de titel Innovatie in Caribisch perspectief onder leiding van programmavoorzitter Jan-Peter Balkenende. Kortom, een keuzemenu dat er zijn mag. Bij de ontwikkeling van het cursusaanbod houden wij rekening met de cursusbehoefte van alle leden. Wilt u cursusinformatie ontvangen die voor u relevant is? Vul dan op mijnnba.nl uw interesseprofiel in. Wij wensen allen met honger naar kennis dan ook een voedzame en gevarieerde maaltijd toe. Willem Verhoog Blijf op de hoogte van cursussen die specifiek voor u relevant zijn. Ga naar en pas uw profiel aan in mijn gegevens. 3

4 Kennisgebieden Titel Data 2014 Niveau PE Pagina Online learning De WWFT Online learning Fundamental 2 18 E-mentor management & personal skills Online learning Fundamental Finance Mentor Online learning Fundamental Leer in uw eigen temp XBRL kennen Online learning Fundamental 3 20 Verplicht onderwerp Zeg wat je ziet diverse data Fundamental 8 22 Dossiermentoring diverse data 4 23 Opleidingen Opleiding AA/RA-Belastingaccountant Start september Specials Crowdfunding NIEUW 18 november fundamental 4 26 Actualiteiten gezondheidszorg VERNIEUWD 1 december 4 27 Actualiteiten onderwijs NIEUW 18 november 4 28 Actualiteiten woningcorporaties VERNIEUWD 11 november 4 29 Dag van de Flex bv 8 oktober Fundamental 5 30 Mastercourse Publieke Sector: Good governance 29 t/m 31 oktober Mastercourse voor financieel managers 1, 2 en 3 oktober One week controlling 3 t/m 7 november Fundamental Programma Caribisch gebied 2014 diverse data 34 Summercourse NBA Opleidingen 2014 VERNIEUWD juli/augustus Zomeracademie Samenstel- en Adviespraktijk NIEUW 8 t/m 11 juli Update on ICT & Control(e): IT-Risk en Compliance NIEUW 12 en 13 november 9 38 Algemeen & strategisch management Accountantspraktijk 3.0 VERNIEUWD 30 oktober Fundamental 5 40 Doorbraakdenken: anders kijken, denken en doen 8 oktober Fundamental 6 41 General Management and Leadership 17 t/m 21 november Expert Implementatie strategie 13 en 14 november Leergang de controle onder controle 12, 18, 26 november, 2, 10 december Fundamental Businessanalyses in nieuw perspectief 29, 30 oktober of 18, 19 november Meer rendement uit social media 22 september of 5 november 4 46 Van traditioneel kantoor tot ideale klantenpartner 3 november 4 47 Ethiek & regelgeving Het beperken van aansprakelijkheid 25 september Fundamental 5 49 De controlestandaarden 8 december Fundamental 6 50 De nieuwe privacywetgeving NIEUW 27 oktober of 24 november Fundamental 4 51 De nieuwe VGBA 8 oktober of 9 december Fundamental 4 52 Fraude in het MKB NIEUW 2 oktober Fundamental 4 53 Kwaliteitsbeheersing in de mkb praktijk 23 september, 29 oktober of 26 november 6 54 Overdracht van het accountantskantoor 12 november 5 55 Risicogericht Samenstellen 16 oktober, 20 november of 16 december Fundamental 4 56 Samenstellen voor de gevorderde assistent 6 oktober Fundamental 5 57 Workshop voorbereiding Kennistoets NIEUW 24 september of 24 november Fundamental 4 58 Externe verslaggeving Actualiteiten externe verslaggeving 9 december Fundamental 5 60 Basel III 3 november Fundamental 6 61 Basisbeginselen IFRS 10 en 11 september Fundamental De commerciele jaarrekening op fiscale grondslagen 2 oktober of 17 november Fundamental 6 63 De flex-bv en externe verslaggeving 1 oktober of 3 december Fundamental 4 64 De richtlijnen voor de jaarverslaggeving in het MKB 29 oktober Fundamental 8 65 Externe verslaggeving: vastgoed NIEUW 2 oktober of 15 december 6 66 Verslaggeving voor verenigingen en stichtingen 6 oktober of 10 november 6 67 Leergang Externe Verslaggeving, kleine rechtspersonen 27 en 28 november 4 en 5 december Fundamental

5 Titel Data 2014 Niveau PE Pagina Personeelslasten en de jaarrekening NIEUW 3 december Fundamental 6 69 Update IFRS november 7 70 Verdieping IFRS 20 en 21 november Integrated, interactive & intelligent Excel Models 29, 30 en 31 oktober Visual Analytics, Business Intelligence Dashboards 27 en 28 oktober Voorkom fouten in de jaarrekening NIEUW 3 december Fundamental 3 74 Waardering van vastgoed 4 december 6 75 De jaarrekening van een bv - praktische externe verslaggeving NIEUW 30 oktober Fundamental 4 76 Finance Actualiteiten uit de insolventiepraktijk NIEUW 9 oktober of 15 december 6 78 Alternatieve financieringsvormen NIEUW 6 november Fundamental 4 79 De accountant en het bancair krediet 19 november Fundamental 6 80 Financiele instrumenten: derivaten 17 en 18 december Fundamental Monitoren van bankafspraken NIEUW 13 november 6 82 Rentederivaten; productkennis en zorgplicht 19 en 20 november Schuldhulpverlening voor de IB-ondernemer 5 november 5 84 Strategic Finance 2 en 3 december Waardebepaling van ondernemingactiviteiten en aandelen 22 oktober 5 86 Werking Basel model en opbouw tarifering banken NIEUW 1 december 4 87 Werkkapitaalbeheer en financiering voor accountants NIEUW 18 december 4 88 Werkwijze van de bank bij dreigend faillissement 4 november 5 89 Fiscaal & recht Aandeelhoudersconflicten 5 november 9 91 Actualiteiten aansprakelijkheid bestuurders en toezichthouders 27 november Fundamental 5 92 Actualiteiten arbeidsrecht 3 december 5 93 Actualiteiten klacht- boete- en tuchtrechtuitspraken 18 november 6 94 Actualiteiten loonheffing 20 november 4 95 Actualiteiten ondernemingsrecht NIEUW 6 november 5 96 Actualiteiten pensioenen NIEUW 7 oktober Fundamental 4 97 Auto en fiscus 19 december 6 98 Beoordelen van notariële aktes 7 oktober BTW bij non-profit organisaties NIEUW 19 november BTW buitenland 8 oktober of 9 december BTW en horeca 13 november BTW en internet 28 oktober BTW in binnenland 6 november Fundamental Corporate Recovery 9 oktober Fundamental De accountant als executeur testamentair 25 september of 1 december De accountant en onstlagaanvraag 28 oktober of 17 december Fundamental De beloning van de DGA 29 oktober of 19 november De BV en haar fiscale dimensie 7 oktober of 10 november De BV en haar juridische en economische dimensie 27 november De DGA: alle fiscale ins & outs VERNIEUWD 18 en 19 september of 4en 5 november De eigen woning in 2014 NIEUW 20 oktober De fiscus: uw businesspartner 8 oktober of 9 december De ondernemersaftrek NIEUW 16 oktober of 20 november De werkkostenregeling 30 oktober De zzp er en de fiscus 3 november of 17 december Due dilligence 3 december Een belastingvrije bedrijfsopvolging én vermogensoverdracht VERNIEUWD 13 oktober Eenmanszaak, firma of bv: kies voor belastingbesparing 24 september Estate planning voor de IB-ondernemer en DGA 11 en 12 december Financiële verhoudinge tussen moeder- en dochter-bv 18 november Fiscaal voordeel met transferpricing/innovatiebox 12 november Fundamental Huur/verhuur van onroerende zaken 1 oktober Huwelijksvermogenrecht 7 oktober of 16 december In en uit de BV 17 december

6 Kennisgebieden Titel Data 2014 Niveau PE Pagina Insolventie: financiering, faillissement en doorstart 16 december Kennis aangiften inkomstenbelasting NIEUW 1 december Fundamental Leergang de kleine bv 11, 12, 18 en 19 december Fundamental Leergang VpB voor accountants 9 en 24 september, 9 oktober Lijfrenten NIEUW 30 september of 4 november Basiscursus Ondernemingsrecht NIEUW 12 en 13 november Fundamental Pensioen voor de dga aanpassen of stoppen met eigen beheer? 27 oktober of 27 november Seminar btw actualiteiten 14 november Seminar fiscale actualiteiten 28 november Fundamental Testamentenscan 10 december Fundamental Uitkeren uit een bv na de Flex-wet 23 oktober of 2 december Van één BV naar holdingstructuren 6 oktober of 27 november Vastgoed en fiscaliteit 11 december Verdieping financiële planning 6, 13 en 20 november Verdieping Omzetbelasting 17 en 24 november, 1 december Voordelig bankieren bij uw BV 15 december Fiscale aspecten van de BV met een dga NIEUW 14 oktober Fundamental De BV: juridische aspecten om te hanteren in de praktijk NIEUW 22 oktober Fundamental Wegwijs in het fiscale toezicht 24 en 25 november Wonen en werken in één pand NIEUW 17 september of 21 november Governance & assurance Actualiteiten corporate governance VERNIEUWD 11 november Audit van soft controls: wat is de beste manier? 29 en 30 september Governance, Risk & Compliance 11 december IT & assurance Auditen van internal environment NIEUW 23 september Fundamental Continuous monitoring en continuous auditing met big data NIEUW 30 oktober Fundamental Data-analyse en Process Mining 20 november IT-aspecten in de accountantscontrole: IB met IT 18 en 19 november Fundamental Rapporteren over risico s: de risicoparagraaf en het ICS 30 september Van Operational naar Management Control Auditing 9 t/m 11 december Fundamental Management accounting & control Management control in winstgerichte organisaties 9 en 10 december Persoonlijke vaardigheden Adviseren als partner in business 3 november Adviseren met impact 4 en 5 november Begeleiden van starters 20 november Business/personal coaching Op aanvraag Expert Communicatieve vaardigheden voor de accountant diverse data Fundamental De toegevoegde waarde van de accountant 9 oktober of 17 december Effectief debiteurenbeheer NIEUW 20 november Fundamental Financial Excel 2010 voor accountants 6 en 7 november of 15 en 16 januari Je ipad als mobiel kantoor 7 oktober of 24 november Fundamental Meer rendement uit een adviesgesprek 9 december Onderhandelen en conflichthantering 10 december Expert Ondernemend adviseren bij familiebedrijven 10 december Professioneel-kritische instelling van de openbaar accountant 7 oktober en 12 november of (assurance/samenstel) 18 november en 16 december Fundamental Timemanagement voor accountants 5 november Fundamental Risicomanagement Branchekennis en risicoanalyse NIEUW 9 oktober Fundamental Cijferanalyse 4 november Fundamental Gedragsmatig risicomanagement 6 november Fundamental

7 Chronologisch overzicht Data 2014 Titel Niveau PE Pagina Diverse data Diverse data 8 t/m 11 juli 2014 juli/augustus 9 en 24 september, 9 oktober 10 en 11 september 17 september 18 en 19 september 22 september 22 september, 6 en 20 oktober 23 september 23 september 24 september 24 september 25 september 25 september 29 en 30 september 30 september 30 september 1 oktober 1 oktober 1, 2 en 3 oktober 2 oktober 2 oktober 2 oktober 6 oktober 6 oktober 6 oktober 7 oktober 7 oktober 7 oktober 7 oktober 7 oktober 7 oktober en 12 november 8 oktober 8 oktober 8 oktober 8 oktober 8 oktober 8 en 22 oktober, 5 november 9 oktober Zeg wat je ziet Dossiermentoring Zomeracademie Samenstel- en Adviespraktijk NIEUW Summercourse NBA Opleidingen 2014 VERNIEUWD Leergang VpB voor accountants Basisbeginselen IFRS Wonen en werken in één pand NIEUW De dga: alle fiscale ins & outs VERNIEUWD Meer rendement uit social media Communicatieve vaardigheden voor de accountant Kwaliteitsbeheersing in de mkb praktijk Auditen van internal environment NIEUW Workshop voorbereiding Kennistoets NIEUW Eenmanszaak, firma of bv: kies voor belastingbesparing Het beperken van aansprakelijkheid De accountant als executeur testamentair Audit van soft controls: wat is de beste manier? Rapporteren over risico s: de risicoparagraaf en het ICS Lijfrenten NIEUW De flex-bv en externe verslaggeving Huur/verhuur van onroerende zaken Mastercourse voor financieel managers Fraude in het mkb NIEUW De commerciele jaarrekening op fiscale grondslagen Externe verslaggeving: vastgoed NIEUW Samenstellen voor de gevorderde assistent Verslaggeving voor verenigingen en stichtingen Van één bv naar holdingstructuren Actualiteiten pensioenen NIEUW Beoordelen van notariële aktes De bv en haar fiscale dimensie Huwelijksvermogenrecht Je ipad als mobiel kantoor Professioneel-kritische instelling van de openbaar accountant (assurance/samenstel) Dag van de Flex bv Doorbraakdenken: anders kijken, denken en doen De nieuwe VGBA Btw buitenland De fiscus: uw businesspartner Communicatieve vaardigheden voor de accountant Actualiteiten uit de insolventiepraktijk NIEUW Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental

8 Data 2014 Titel Niveau PE Pagina 9 oktober 9 oktober 9 oktober 13 oktober 14 oktober 16 oktober 16 oktober 20 oktober 22 oktober 22 oktober 23 oktober 27 oktober 27 oktober 27 en 28 oktober 27 oktober, 10 en 24 november 28 oktober 28 oktober 29 oktober 29 oktober 29 oktober 29 en 30 oktober 29, 30 en 31 oktober 29, 30 en 31 oktober 30 oktober 30 oktober 30 oktober 30 oktober 3 november 3 november 3 november 3 november 3 t/m 7 november 3 en 17 november, 1 december 4 november 4 november 4 november 4 november 4 en 5 november 4 en 5 november 5 november Corporate Recovery De toegevoegde waarde van de accountant Branchekennis en risicoanalyse NIEUW Een belastingvrije bedrijfsopvolging én vermogensoverdracht VERNIEUWD Fiscale aspecten van de bv met een dga NIEUW Risicogericht Samenstellen De ondernemersaftrek NIEUW De eigen woning in 2014 NIEUW Waardebepaling van ondernemingactiviteiten en aandelen De bv: juridische aspecten om te hanteren in de praktijk NIEUW Uitkeren uit een bv na de Flex-wet De nieuwe privacywetgeving NIEUW Pensioen voor de dga aanpassen of stoppen met eigen beheer? Visual Analytics, Business Intelligence Dashboards Communicatieve vaardigheden voor de accountant Btw en internet De accountant en onstlagaanvraag Kwaliteitsbeheersing in de mkb praktijk De richtlijnen voor de jaarverslaggeving in het MKB De beloning van de dga Businessanalyses in nieuw perspectief Integrated, interactive & intelligent Excel Models Mastercourse Publieke Sector: Good governance Accountantspraktijk 3.0 VERNIEUWD De jaarrekening van een bv - praktische externe verslaggeving NIEUW De werkkostenregeling Continuous monitoring en continuous auditing met big data NIEUW Van traditioneel kantoor tot ideale klantenpartner Basel III De zzp er en de fiscus Adviseren als partner in business One week controlling Communicatieve vaardigheden voor de accountant Update IFRS 2014 Werkwijze van de bank bij dreigend faillissement Cijferanalyse Lijfrenten NIEUW Adviseren met impact De dga: alle fiscale ins & outs VERNIEUWD Meer rendement uit social media Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental

9 Data 2014 Titel Niveau PE Pagina 5 november 5 november 5 november 6 november 6 november 6 november 6 november 6 en 7 november 6, 13 en 20 november 10 november 10 november 11 november 11 november 12 november 12 november 12 en 13 november 12 en 13 november 12, 18, 26 november, 2, 10 december 13 november 13 november 13 en 14 november 14 november 17 november 17 t/m 21 november 17 en 24 november, 1 december 18 november 18 november 18 november 18 november 18 en 19 november 18 november en 16 december 19 november 19 november 19 november 19 en 20 november 19 november, 3 en 17 december 20 november 20 november 20 november 20 november Schuldhulpverlening voor de IB-ondernemer Aandeelhoudersconflicten Timemanagement voor accountants Alternatieve financieringsvormen NIEUW Actualiteiten ondernemingsrecht NIEUW Btw in binnenland Gedragsmatig risicomanagement Financial Excel 2010 voor accountants Verdieping financiële planning Verslaggeving voor verenigingen en stichtingen De bv en haar fiscale dimensie Actualiteiten woningcorporaties VERNIEUWD Actualiteiten corporate governance VERNIEUWD Overdracht van het accountantskantoor Fiscaal voordeel met transferpricing/innovatiebox Update on ICT & Control(e): IT-Risk en Compliance NIEUW Basiscursus Ondernemingsrecht NIEUW Leergang de controle onder controle Monitoren van bankafspraken NIEUW Btw en horeca Implementatie strategie Seminar btw actualiteiten De commerciele jaarrekening op fiscale grondslagen General Management and Leadership Verdieping Omzetbelasting Crowdfunding NIEUW Actualiteiten onderwijs NIEUW Actualiteiten klacht- boete- en tuchtrechtuitspraken Financiële verhoudinge tussen moeder- en dochter-bv IT-aspecten in de accountantscontrole: IB met IT Professioneel-kritische instelling van de openbaar accountant (assurance/samenstel) De accountant en het bancair krediet Btw bij non-profit organisaties NIEUW De beloning van de dga Rentederivaten; productkennis en zorgplicht Communicatieve vaardigheden voor de accountant Risicogericht Samenstellen Actualiteiten loonheffing De ondernemersaftrek NIEUW Data-analyse en Process Mining Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Expert Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental

10 Data 2014 Titel Niveau PE Pagina 20 november 20 november 20 en 21 november 24 november 24 november 24 november 24 en 25 november 26 november 27 november 27 november 27 november 27 november 27 en 28 november, 4 en 5 december 28 november 1 december 1 december 1 december 1 december 2 december 2 en 3 december 3 december 3 december 3 december 3 december 3 december 4 december 8 december 9 december 9 december 9 december 9 december 9 december 9 en 10 december 9, 10 en 11 december 10 december 10 december 10 december 11 december 11 december 11 en 12 december Begeleiden van starters Effectief debiteurenbeheer NIEUW Verdieping IFRS De nieuwe privacywetgeving NIEUW Workshop voorbereiding Kennistoets NIEUW Je ipad als mobiel kantoor Wegwijs in het fiscale toezicht Kwaliteitsbeheersing in de mkb praktijk Actualiteiten aansprakelijkheid bestuurders en toezichthouders De bv en haar juridische en economische dimensie Pensioen voor de dga aanpassen of stoppen met eigen beheer? Van één bv naar holdingstructuren Leergang Externe Verslaggeving, kleine rechtspersonen Seminar fiscale actualiteiten Actualiteiten gezondheidszorg VERNIEUWD Werking Basel model en opbouw tarifering banken NIEUW De accountant als executeur testamentair Kennis aangiften inkomstenbelasting NIEUW Uitkeren uit een bv na de Flex-wet Strategic Finance De flex-bv en externe verslaggeving Personeelslasten en de jaarrekening NIEUW Voorkom fouten in de jaarrekening NIEUW Actualiteiten arbeidsrecht Due dilligence Waardering van vastgoed De controlestandaarden De nieuwe VGBA Actualiteiten externe verslaggeving Btw buitenland De fiscus: uw businesspartner Meer rendement uit een adviesgesprek Management control in winstgerichte organisaties Van Operational naar Management Control Auditing Testamentenscan Onderhandelen en conflichthantering Ondernemend adviseren bij familiebedrijven Vastgoed en fiscaliteit Governance, Risk & Compliance Estate planning voor de IB-ondernemer en dga Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Expert

11 Data 2014 Titel Niveau PE Pagina 11, 12, 18 en 19 december 15 december 15 december 15 december 16 december 16 december 16 december 17 december 17 december 17 december 17 december 17 en 18 december 18 december 19 december 12 en 26 januari, 9 februari 15 en 16 januari Leergang de kleine bv Externe verslaggeving: vastgoed NIEUW Actualiteiten uit de insolventiepraktijk NIEUW Voordelig bankieren bij uw bv Risicogericht Samenstellen Huwelijksvermogenrecht Insolventie: financiering, faillissement en doorstart De accountant en onstlagaanvraag De zzp er en de fiscus In en uit de bv De toegevoegde waarde van de accountant Financiele instrumenten: derivaten Werkkapitaalbeheer en financiering voor accountants NIEUW Auto en fiscus Communicatieve vaardigheden voor de accountant Financial Excel Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental

12 Praktische informatie NBA De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is de beroepsorganisatie van de accountants in Nederland. NBA Opleidingen NBA Opleidingen ontwikkelt het cursusaanbod voor openbaar accountants, intern accountants en overheidsaccountants. NBA-VRC Opleidingen ontwikkelt het cursusaanbod voor accountants in business en registercontrollers. De twee organisaties werken nauw met elkaar samen en bieden ook gezamenlijk cursussen aan. Het cursusaanbod voor alle accountants en registercontrollers staat op Het totale cursusaanbod is verdeeld over drie cursusgidsen: openbaar accountants (NBA Opleidingen) intern & overheidsaccountants (NBA Opleidingen en NBA-VRC Opleidingen) accountants in business & registercontrollers (NBA-VRC Opleidingen) Voor u ligt het cursusaanbod voor openbaar accountants. Wilt u het cursusaanbod van een andere beroepsgroep ook ontvangen, dan kunt u dit bestellen via U kunt ook bellen: of mailen: Regeling Permanente Educatie Als accountant bent u, volgens de regeling permanente educatie van de NBA verplicht uw basiskennis te onderhouden en te ontwikkelen binnen uw eigen vakgebied. NBA Opleidingen biedt een uitgebreid aanbod waarmee u ruimschoots aan uw verplichting kunt voldoen. PE-uren Ieder uur inhoudelijk besteed aan onze cursussen staat in principe gelijk aan 1 PE-uur. Als deelnemer krijgt u na afloop een bewijs van deelname. Daarmee kunt u uw PE-activiteiten registreren. Meer informatie over de PE-regeling vindt u op 12

13 Kennisgebieden NBA Opleidingen heeft het cursusaanbod ingedeeld naar kennisgebied. Ieder kennisgebied heeft een andere kleur waardoor u snel kunt bladeren naar de kennisgebieden die voor u interessant zijn. U vindt ook dit najaar weer een aantal nieuwe en vernieuwde trainingen. Verschillende kennisniveaus en onderwijsvormen Het cursusaanbod van NBA-VRC Opleidingen bestaat uit één- en meerdaagse cursussen ingedeeld in 3 niveaus: fundamental, advanced en expert. Verdiepen Expert Verdieping voor senior financial executives (advanced +) Verdieping op specifieke onderwerpen, voor RA s, AA s en RC s die fundamentals beheersen Fundamental Cursussen op postdoctoraal niveau Verbreden & updaten Het niveau van de cursus wordt aangegeven door het aantal oranje blokjes: fundamental advanced expert Wilt u weten of het niveau van de cursus geschikt voor u is, bel voor advies met de programmamanagers van NBA Opleidingen: Wouter Bekker of Willem Verhoog of 13

14 Onderwijsvormen NBA Opleidingen heeft voor u de programma s ingedeeld in verschillende onderwijsvormen. Zo weet u van tevoren goed wat u van de bijeenkomst kunt verwachten. Cursus Lesstof, bestaande uit een samenhangend geheel van onderwerpen, met veel aandacht voor het bespreken van de eigen situatie en het uitwisselen van meningen. Er is veel interactie met de docent(en) en de andere deelnemers, vaak mede aan de hand van praktijkcases. Een cursus bestaat doorgaans uit een halve dag tot drie dagen, waarvan maximaal drie aaneengesloten. Het aantal deelnemers is, afhankelijk van de cursusopzet, circa tien tot dertig personen. Seminar Dit is een bijeenkomst die doorgaans niet langer duurt dan één dag, met één of meerdere sprekers die diep ingaan op het thema. De nadruk ligt op het overbrengen van kennis en meningen. Dit type bijeenkomst is bij uitstek geschikt voor grotere groepen deelnemers. Mastercourse/class Eén of meerdere docenten presenteren lesstof die een verdieping biedt op specifieke onderwerpen, bedoeld voor deelnemers die de basiskennis beheersen: beslist geen beginnersmaterie. De mastercourse/class kan zowel een theoretisch karakter hebben, als zeer praktijkgericht zijn. Opleiding Het gaat in de regel om een serie van meer dan 5 bijeenkomsten die met tussenpozen van minimaal een week plaatsvinden. Het betreft een samenhangend geheel van onderwerpen en wordt vaak afgesloten met een diploma waarmee de deelnemer zich nadrukkelijk kan onderscheiden van personen die de opleiding niet hebben gevolgd. Training De nadruk ligt op individuele vaardigheidsoefeningen. Het maximum aantal deelnemers per groep is twintig of lager. Online learning Leren via internet op een moment dat het u uitkomt. Online learning is alleen toegankelijk voor leden. 14

15 Partners Het aanbod, samengesteld door NBA Opleidingen, bestaat uit een mix van één- en meerdaagse programma s verzorgd door praktijkgerichte docenten en gerenommeerde opleidingsinstituten. Partners waarmee zij onder andere samenwerken zijn : Aanmelden en Algemene voorwaarden Aanmelden kan via of via het aanmeldingsformulier achter in deze cursusgids op pagina 178. Lees vóór inschrijving de algemene voorwaarden voor meer informatie over uw deelname aan onze cursussen, zie pagina 180 en 181. Of lees ze na op onze website. Prijzen De prijzen in dit programmaboekje gelden tot en met december 2014 en zijn vermeld onder voorbehoud van wijzigingen, zetfouten en wetswijzigingen. In de prijzen zijn de documentatie en catering inbegrepen, tenzij anders vermeld. Bij meerdaagse sessies zijn logies en ontbijt inbegrepen; bij uw aanmelding geeft u aan of u hotelaccommodatie op prijs stelt. Persoonlijke consumpties en telefoonkosten zijn voor eigen rekening. Btw vrijgesteld bij NBA Opleidingen De NBA staat definitief ingeschreven in het Register Kort Beroepsonderwijs van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door de inschrijving is NBA Opleidingen aangemerkt als erkende instelling volgens de Europese btw-richtlijn. Daarom zijn de onderwijsactiviteiten vrijgesteld van btw. Kortingsregeling Leden van de NBA betalen de ledenprijs. De leden van de gelieerde organisaties NOREA en VRC ontvangen 10% korting op de niet-ledenprijs. Deze kortingsregeling geldt tenzij anders is aangegeven. CEDEO De afgelopen jaren zijn onze cursussen door de deelnemers zeer hoog gewaardeerd. NBA Opleidingen is CEDEO-erkend. 15

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Intern accountants en overheidsaccountants Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) nbavrc.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2015 Omdat kennis telt Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) nbavrc.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied voorjaar 2015 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

The Independence Company. Programma Trainingen 2015

The Independence Company. Programma Trainingen 2015 The Independence Company Programma Trainingen 2015 Inhoudsopgave Pagina Permanente Educatie TIC: méér dan vaktechniek 2 The Independence Company 3 Wat levert het jou op? 4 Het programma 5 Hoe werkt het?

Nadere informatie

TRENDS IN ACCOUNTANCY 2014-2015

TRENDS IN ACCOUNTANCY 2014-2015 TRENDS IN ACCOUNTANCY 2014-2015 2 TRENDS IN ACCOUNTANCY 2014-2015 INHOUD Voorwoord 5 1 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN ACCOUNTANTSBEROEP 7 Trend 1 - Accountants stappen uit de schaduw en worden steeds meer publieke

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

novak accountants magazine Ambitie

novak accountants magazine Ambitie novak accountants Verschijnt vier keer per jaar - 3e kwartaal - september 2014 Uitgave van de Nederlandse Organisatie van Accountantskantoren magazine Ambitie Ambities van de mkb-accountant Een kijkje

Nadere informatie

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren lgemeen management Arbeid echt Arbeidsvoorwaard oachend leidinggeven Debiteuenbeheer Cursussen en Doorgroeien na e start trainingen voor ArbeidsrechtFinan el Basiskennis Financieel ma ondernemende agement

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit Transparantieverslag 2011/2012 van Deloitte Accountants B.V.

Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit Transparantieverslag 2011/2012 van Deloitte Accountants B.V. Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit Transparantieverslag 2011/2012 van Deloitte Accountants B.V. Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit De brede maatschappelijke discussie over de dienstverlening

Nadere informatie

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 Inhoudsopgave Pagina Auditing 5 Preparing for the

Nadere informatie

Trainingskalender 2014

Trainingskalender 2014 Trainingskalender 2014 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com 2 I n h o u d s o p g a ve p a g i n a Au d i t i n g 5 Preparing f or the Audit Fundamentals Internal/Operational

Nadere informatie

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview jaargang 21 2015 nr. 1 een uitgave van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt De stelling: Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst!

Nadere informatie

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 WIE A ZEGT, MOET OOK B ZEGGEN OVER BEWUSTE KEUZES MAKEN, COMMITMENT EN DOORPAKKEN INHOUD Inleiding 1 Bestaansrecht en doelgroep 2 Omgevingsbeeld en visie 2.1 De centrale

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4 Het innovatieplatform van Unit4 Accountancy mei 2015, jaargang 10 E-NOVATION4U Flynth zet in op excellente basisdienstverlening Al na de eerste aangifte met Unit4 Fiscaal Gemak efficiencyvoordeel Nieuwe

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

ccountancynieuws ICT-SPECIAL SBR is vooral procesintegratie pag. 20

ccountancynieuws ICT-SPECIAL SBR is vooral procesintegratie pag. 20 ccountancynieuws ICT-SPECIAL 2 - w e k e l i j k s o n a f h a n k e l i j k v a k b l a d v o o r a c c o u n t a n t s 2 5 m a a r t 2 0 1 1 / n r 6 Kies software op maat van de klant pag. 18 SBR is

Nadere informatie

DEBTOR BUSINESS Outsmarting

DEBTOR BUSINESS Outsmarting DEBTOR BUSINESS Outsmarting BROCHURE Inzicht en inzet, op de juiste plaats en tijd Debtor Business: Learning = Key Kennis is de motor achter iedere ontwikkeling Laat geen kans onbenut Voor iedere professional,

Nadere informatie

Betrouwbaar en Eigentijds. Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl. Speel op Zeker! Financieel administratief

Betrouwbaar en Eigentijds. Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl. Speel op Zeker! Financieel administratief Financiële administratie Loon administratie Debiteuren en Incasso Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl Financieel administratief BKB BKC PDB MBA... Loon administratie BKL PDL

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

IN HET PUBLIEK BELANG

IN HET PUBLIEK BELANG IN HET PUBLIEK BELANG MAATREGELEN TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT EN ONAFHANKELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANTSCONTROLE WERKGROEP TOEKOMST ACCOUNTANTSBEROEP In het publiek belang - Samenvatting 1 IN HET PUBLIEK

Nadere informatie

2Xplain HR & Payroll

2Xplain HR & Payroll 2Xplain HR & Payroll 1. Vakkennis verwerven 2. Up to date blijven 3. Kennis verdiepen 4. Vaardigheden uitbreiden 5. Vakkundigheid aantonen PayRoll Magazine - Actualiteitenspecial 13 1 Vakkennis verwerven

Nadere informatie

Kennistrainingen 2012. Hr & Payroll

Kennistrainingen 2012. Hr & Payroll Kennistrainingen 2012 Hr & Payroll 2 UNIT4 ACADEMY Kennistrainingen 2012 Inhoud Voorwoord 3 UNIT4 Academy 4 10 Kennistrainingen 6 Trainingsagenda 2012 16 De trainers 18 NIRPA Stichting Nederlands Instituut

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

C ASEWARE M AGAZINE. Elly Stroo Cloeck RE RA CIA CISA NBA pakt handschoen op met SBR Assurance

C ASEWARE M AGAZINE. Elly Stroo Cloeck RE RA CIA CISA NBA pakt handschoen op met SBR Assurance C ASEWARE CaseWareMagazine is een uitgave van CaseWare Nederland bv M AGAZINE Projectmanager SBR John Sloof, KvK Verplichte deponering Kamer van Koophandel via Digipoort komt eraan Wynke Möller, Witlox

Nadere informatie

Welkom op de website van BoekMeester

Welkom op de website van BoekMeester Zoeken Alleen deze site Welkom op de website van BoekMeester BoekMeester (extra handelsnaam van Boersma Adviseurs en NOAB en RB lid) geeft ondersteuning aan fiscaal dienstverleners (administratiekantoren

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie