Openbaar accountants, intern accountants en overheidsaccountants

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbaar accountants, intern accountants en overheidsaccountants"

Transcriptie

1 NBA Opleidingen Voorjaar 2015 Omdat kennis telt Openbaar accountants, intern accountants en overheidsaccountants Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl

2 sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied voorjaar Chronologisch overzicht voorjaar Praktische informatie 10 Incompany cursussen 15 Kennisgebieden: Online learning 16 Verplicht onderwerp 21 Specials 25 Algemeen & strategisch management 29 Ethiek & regelgeving 33 Externe verslaggeving 42 Finance 51 Fiscaal & recht 62 Governance & assurance 85 IT & assurance 87 Persoonlijke vaardigheden 95 Risicomanagement 101 Interviews: Arianne Peelen 20 drs. Hans Haanappel 24 drs. Dennis Utermark RE 28 Hugo van Campen AA RB 32 prof. dr. Henk Langendijk 41 drs. Pieter Veuger RA 50 mr. Hans Zwagemaker 61 Pieter Mansvelder RA 86 drs. Gerard Zegers 94 ir. Maria Dorrestein 100 Samenwerking Dit cursusaanbod is ontwikkeld door NBA Opleidingen en NBA- VRC Opleidingen. NBA Opleidingen en NBA-VRC Opleidingen zijn CEDEO-erkend. Meer weten/aanmelden? Kijk voor de meest actuele informatie, uitgebreidere cursusomschrijvingen en beschikbare plaatsen op nbaopleidingen.nl of nbavrc.nl. Wilt u persoonlijk contact of een advies: Telefoon: of Fotografie: Interviews: Opmaak: Druk: Marja Brouwer Annemarie Oord (Tekstkracht) Madeggs Jurriaans Lindenbaum Grafimedia (Wets)wijzigingen en zetfouten voorbehouden. Cursusaanbod accountants in business, registercontrollers, intern accountants en overheidsaccountants 103 Aanmeldingsformulier 105 Algemene voorwaarden 107

3 Voorwoord Waar wil jij beter in worden...? De kwaliteit van de openbaar accountant is nog altijd onderwerp van kritiek. Scherpe rapportages van de toezichthouders en negatieve berichtgeving in de media doen afbreuk aan onze vertrouwensfunctie. Een breed verbeterplan moet helpen om te bewijzen dat we als accountants staan voor een gedegen beroepsuitoefening. Ook de rol van permanente educatie wordt daarbij tegen het licht gehouden. Alleen uren sprokkelen is niet genoeg, het gaat om daadwerkelijk onderhouden, verbreden en verdiepen van jouw vakkennis. Waar wil jij beter in worden? NBA Opleidingen biedt daarvoor opnieuw een breed pakket aan cursussen en trainingen op terreinen als audit en assurance, externe verslaggeving, ethiek, bedrijfseconomie, financiering, belastingrecht, civiel recht en governance. Deze brochure presenteert passende educatie op maat voor iedere openbaar accountant: AA of RA, werkzaam in grote of kleinere organisaties. Als beroepsorganisatie die staat voor een hoogwaardig beroep, beschouwt de NBA het als haar taak niet alleen PE-verplichtingen op te leggen aan haar leden, maar ook te zorgen voor een passend opleidingsaanbod. Je bent uiteraard vrij om een andere opleider te kiezen. Maar een keuze voor NBA Opleidingen betekent kiezen voor actuele, geaccrediteerde cursussen. Met veel interactie en afkomstig van de bron van veel regelgeving. En naar wens tailormade voor incompany trainingen. Ik licht er voor het voorjaar 2015 alvast drie zaken uit: Onze verplichte cursus Zeg wat je ziet, gericht op verbetering van de communicatieve kwaliteiten van de openbaar accountant. Gestart in 2014 en niet zomaar een must; Regiosessies over de nieuwe standaard 4410 voor samenstelopdrachten. Een standaard die onze meerwaarde in de samenstelpraktijk zal versterken. Praktische, korte sessies, op negen locaties door heel Nederland; Summercourses: kies je voor PE in een korte, aangesloten periode, dan biedt NBA Opleidingen daarvoor vijf allround summercourses. Intensieve trainingen met een breed pakket aan actuele onderwerpen en volop ruimte voor discussie over de jongste ontwikkelingen op ons vakgebied. Deze gids bevat natuurlijk veel meer. Ik nodig je graag uit om uit het brede aanbod van nieuwe en vertrouwde cursussen voor het voorjaar 2015 een keus te maken en zo je kennis op peil te houden. Voor suggesties en aanvullingen kan je uiteraard altijd contact opnemen met NBA Opleidingen. Ik wens je aangename en leerzame studie-uren toe! Huub Wieleman, voorzitter NBA Blijf op de hoogte van cursussen die specifiek voor u relevant zijn. Ga naar en pas uw profiel aan in mijn gegevens. 3

4 Kennisgebieden Titel Data 2015 Niveau PE Pagina Online learning De Wwft Online learning fundamental 2 18 E-mentor management en personal skills Online learning fundamental Finance Mentor Online learning fundamental Leer in uw eigen tempo XBRL kennen Online learning fundamental 3 19 Verplicht onderwerp Zeg wat je ziet diverse data fundamental 8 21 Dossiermentoring diverse data advanced 4 22 Opleidingen Opleiding AA/RA-Belastingaccountant augustus 2015 advanced Specials Nationale Verslaggevingsdag 25 juni fundamental 6 25 Summercourse NBA Opleidingen 30 juni - 3 juli, 7-10 juli, juli, 4-7 augustus of augustus fundamental Summercourse Update IFRS NIEUW 20 en 21 augustus of 25 en 26 augustus fundamental Algemeen & strategisch management Accountantspraktijk maart fundamental 5 29 Business-analyses in nieuw perspectief 14 en 23 april advanced Doorbraakdenken: anders kijken, denken en doen 11 juni fundamental 6 31 Ethiek & regelgeving Actualiteiten regelgeving accountancy 28 januari of 24 juni fundamental 5 33 De nieuwe VGBA 21 mei fundamental 4 34 De samenstellingsopdracht opnieuw samengesteld VERNIEUWD 19 mei of 29 juni fundamental 6 35 Het beperken van aansprakelijkheid 29 juni fundamental 5 36 Kwaliteitsbeheersing in de mkb-praktijk 16 april advanced 6 37 Leergang de controle onder controle 2, 16, 23, 30 april en 7 mei advanced Regiosessie De standaard 4410 NIEUW diverse data fundamental 4 39 Risicogericht samenstellen 17 juni fundamental 4 40 Externe verslaggeving Acualiteiten pensioenen NIEUW 19 mei fundamental 4 42 Basisbeginselen IFRS 23 en 24 maart fundamental De flex BV en externe verslaggeving 25 maart fundamental 4 44 Externe verslaggeving: vastgoed 23 april advanced 6 45 Leergang externe verslaggeving 11, 12, 18, 19 juni fundamental Richtlijnen voor de jaarverslaggeving in het mkb 10 maart fundamental 8 47 Update IFRS 15 april advanced 7 48 Verslaggeving voor verenigingen en stichtingen 10 februari advanced

5 Titel Data 2015 Niveau PE Pagina Finance Actualiteiten uit de insolventiepraktijk 2 juni advanced 6 51 Bedrijfswaardering NIEUW 2 juni advanced 8 52 De accountant en het bancair krediet 3 juni fundamental 6 53 Derivaten in het mkb 23 april fundamental 6 54 Financiële instrumenten: derivaten 15 en 16 juni fundamental Monitoren van bankafspraken 8 juni advanced 6 56 Waardering van vastgoed 9 juni advanced 6 57 Werkkapitaalbeheer en financiering 15 juni advanced 7 58 Werkwijze van de bank bij dreigend faillissement 24 juni advanced 5 59 Strategic finance 19 en 20 mei advanced Fiscaal & recht Corporate recovery 9 april fundamental 8 62 Actualiteiten loonheffing 26 mei fundamental 4 63 Actualiteiten ondernemingsrecht 16 juni advanced 5 64 Btw bij non-profit organisaties 19 mei advanced 6 65 Btw en buitenland 17 maart advanced 6 66 De accountant en ontslagaanvraag 10 juni fundamental 6 67 De beloning van de DGA 28 mei advanced 6 68 De bv en haar fiscale dimensie 17 juni advanced 6 69 De dga: alle fiscale ins & outs 27 en 28 mei advanced 6 70 De eigen woning 16 juni advanced 6 71 De Ondernemersaftrek 4 juni advanced 6 72 De ontvanger van de Belastingdienst: uw bankier NIEUW 2 juni advanced 6 73 Een belastingvrije bedrijfsopvolging 30 juli advanced 9 74 Estateplanning voor de ondernemer 1 en 2 juli advanced Fiscaal voordeel met transferpricing/innovatiebox 10 maart fundamental 5 76 Fiscale spelregels voor reserves en voorzieningen NIEUW 1 juli advanced 6 77 Leergang de kleine BV 28, 29 mei, 4 en 5 juni fundamental Lijfrenten 15 juni advanced 6 79 Regiosessie Pensioen voor de DGA diverse data advanced 4 80 Seminar btw-actualiteiten 12 juni advanced 4 81 Seminar Fiscale actualiteiten 26 juni fundamental 4 82 Uitkeren uit een BV na de Flex-wet 20 mei advanced 4 83 Van één bv naar holdingstructuren 27 mei advanced 6 84 Governance & assurance Audit van Soft Controls 2 en 3 juni advanced IT & assurance Data analyse en process mining 28 mei advanced 6 87 ISAE 3402 NIEUW 21 april fundamental

6 Kennisgebieden Titel Data 2015 Niveau PE Pagina IT aspecten in de accountantscontrole 29 en 30 april fundamental IT security trends 26 mei advanced 4 90 Opdrachtgeverschap bij projecten en programma s NIEUW 2 juni advanced 9 91 Rapporteren over risico s: de risicoparagraaf in het in control statement 24 maart advanced 6 92 Van operational naar management control audit 16, 17 en 18 juni fundamental Persoonlijke vaardigheden Adviseren met impact 6 en 7 juli advanced Communicatieve vaardigheden voor accountants diverse data fundamental Financial Excel 2010 voor accountants 22 en 23 juni advanced Professioneel kritische instelling van de accountant voor trainees 16 april en 5 juni fundamental Leidinggeven aan professionals NIEUW 16 en 17 juni fundamental Risicomanagement Advisering en risicomanagement in de MKB-praktijk NIEUW 29 juni fundamental Cijferanalyse 21 april fundamental

7 Chronologisch overzicht Data 2015 Titel Niveau PE Pagina diverse data diverse data diverse data 28 januari 2-19 februari 10 februari 10 maart 10 maart 17 maart 23 en 24 maart 24 maart 25 maart 26 maart 2, 16, 23, 30 april en 7 mei 9 april 14 en 23 april 15 april 16 april 16 april en 5 juni 21 april 21 april 23 april 23 april 29 en 30 april 19 mei 19 mei 19 mei 19 en 20 mei 20 mei 21 mei 26 mei 26 mei 27 mei 27 en 28 mei 28 mei 28 mei Zeg wat je ziet Dossiermentoring Communicatieve vaardigheden voor accountants Actualiteiten regelgeving accountancy Regiosessies De standaard 4410 NIEUW Verslaggeving voor verenigingen en stichtingen Richtlijnen voor de jaarverslaggeving in het mkb Fiscaal voordeel met transferpricing/innovatiebox Btw en buitenland Basisbeginselen IFRS Rapporteren over risico s: de risicoparagraaf in het in control statement De flex BV en externe verslaggeving Accountantspraktijk 3.0 Leergang de controle onder controle Corporate recovery Business-analyses in nieuw perspectief Update IFRS Kwaliteitsbeheersing in de mkb-praktijk Professioneel kritische instelling van de accountant voor trainees ISAE 3402 NIEUW Cijferanalyse Externe verslaggeving: vastgoed Derivaten in het mkb IT aspecten in de accountantscontrole De samenstellingsopdracht opnieuw samengesteld VERNIEUWD Acualiteiten pensioenen NIEUW Btw bij non-profit organisaties Strategic Finance Uitkeren uit een BV na de Flex-wet De nieuwe VGBA Actualiteiten loonheffing IT security trends Van één bv naar holdingstructuren De dga: alle fiscale ins & outs De beloning van de DGA Data analyse en process mining Fundamental Advanced Fundamental Fundamental Fundamental Advanced Fundamental Fundamental Advanced Fundamental Advanced Fundamental Fundamental Advanced Fundamental Advanced Advanced Advanced Fundamental Fundamental Fundamental Advanced Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Advanced Advanced Advanced Fundamental Fundamental Advanced Advanced Advanced Advanced Advanced

8 Data 2015 Titel Niveau PE Pagina 28, 29 mei, 4 en 5 juni 28 mei - 16 juni 2 juni 2 juni 2 juni 2 juni 2 en 3 juni 3 juni 4 juni 8 juni 9 juni 10 juni 11 juni 11, 12, 18, 19 juni 12 juni 15 juni 15 juni 15 en 16 juni 16 juni 16 juni 16 en 17 juni 16, 17 en 18 juni 17 juni 17 juni 22 en 23 juni 24 juni 24 juni 25 juni 26 juni 29 juni 29 juni 29 juni 30 juni - 3 juli 1 juli 1 en 2 juli 6 en 7 juli Leergang de kleine BV Regiosessies Pensioen voor de DGA Actualiteiten uit de insolventiepraktijk Bedrijfswaardering NIEUW De ontvanger van de Belastingdienst: uw bankier NIEUW Opdrachtgeverschap bij projecten en programma s NIEUW Audit van Soft Controls De accountant en het bancair krediet De Ondernemersaftrek Monitoren van bankafspraken Waardering van vastgoed De accountant en ontslagaanvraag Doorbraakdenken: anders kijken, denken en doen Leergang externe verslaggeving Seminar btw-actualiteiten Werkkapitaalbeheer en financiering Lijfrenten Financiële instrumenten: derivaten Actualiteiten ondernemingsrecht De eigen woning Leidinggeven aan professionals NIEUW Van operational naar management control audit Risicogericht Samenstellen De bv en haar fiscale dimensie Financial Excel 2010 voor accountants Actualiteiten regelgeving accountancy Werkwijze van de bank bij dreigend faillissement Nationale Verslaggevingsdag Seminar Fiscale actualiteiten De samenstellingsopdracht opnieuw samengesteld VERNIEUWD Het beperken van aansprakelijkheid Advisering en risicomanagement in de MKB-praktijk NIEUW Summercourse NBA Opleidingen Fiscale spelregels voor reserves en voorzieningen NIEUW Estateplanning voor de ondernemer Adviseren met impact Fundamental Advanced Advanced Advanced Advanced Advanced Advanced Fundamental Advanced Advanced Advanced Fundamental Fundamental Fundamental Advanced Advanced Advanced Fundamental Advanced Advanced Fundamental Fundamental Fundamental Advanced Advanced Fundamental Advanced Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Advanced Advanced Advanced

9 Data 2015 Titel Niveau PE Pagina 7-10 juli juli 30 juli augustus augustus augustus 20 en 21 augustus 25 en 26 augustus Summercourse NBA Opleidingen Summercourse NBA Opleidingen Een belastingvrije bedrijfsopvolging Opleiding AA/RA-Belastingaccountant Summercourse NBA Opleidingen Summercourse NBA Opleidingen Summercourse Update IFRS NIEUW Summercourse Update IFRS NIEUW Fundamental Fundamental Advanced Advanced Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental

10 Praktische informatie NBA De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is de beroepsorganisatie van de accountants in Nederland. NBA Opleidingen NBA Opleidingen ontwikkelt het cursusaanbod voor openbaar accountants, intern accountants en overheidsaccountants. NBA-VRC Opleidingen ontwikkelt het cursusaanbod voor accountants in business en registercontrollers. De twee organisaties werken nauw met elkaar samen en bieden ook gezamenlijk cursussen aan. Het cursusaanbod voor alle accountants en registercontrollers staat op Het totale cursusaanbod is verdeeld over twee cursusgidsen: openbaar accountants, intern accountants en overheidsaccountants ontvangen de cursusgids van NBA Opleidingen accountants in business & registercontrollers ontvangen de cursusgids van NBA-VRC Opleidingen Voor u ligt het cursusaanbod voor openbaar accountants, intern accountants en overheidsaccountants. Wilt u de cursusgids van NBA-VRC Opleidingen ook ontvangen? RA s en AA s loggen in op MijnNBA.nl en de gids van uw keuze bestellen. Niet-leden bestellen de gidsen via U kunt ook bellen: of mailen: Regeling Permanente Educatie Als accountant bent u, volgens de regeling permanente educatie van de NBA verplicht uw basiskennis te onderhouden en te ontwikkelen binnen uw eigen vakgebied. NBA Opleidingen biedt een uitgebreid aanbod waarmee u ruimschoots aan uw verplichting kunt voldoen. PE-uren Ieder uur inhoudelijk besteed aan onze cursussen staat in principe gelijk aan 1 PE-uur. Als deelnemer krijgt u na afloop een bewijs van deelname. Daarmee kunt u uw PE-activiteiten registreren. Meer informatie over de PE-regeling vindt u op 10

11 Kennisgebieden NBA Opleidingen heeft het cursusaanbod ingedeeld naar kennisgebied. Ieder kennisgebied heeft een andere kleur waardoor u snel kunt bladeren naar de kennisgebieden die voor u interessant zijn. U vindt ook dit najaar weer een aantal nieuwe en vernieuwde trainingen. Verschillende kennisniveaus en onderwijsvormen Het cursusaanbod van NBA-VRC Opleidingen bestaat uit één- en meerdaagse cursussen ingedeeld in 3 niveaus: fundamental, advanced en expert. Verdiepen Expert Verdieping voor senior financial executives (advanced +) Advanced Verdieping op specifieke onderwerpen, voor RA s, AA s en RC s die fundamentals beheersen Fundamental Cursussen op postdoctoraal niveau Verbreden & updaten Het niveau van de cursus wordt aangegeven door het aantal oranje blokjes: fundamental advanced expert Wilt u weten of het niveau van de cursus geschikt voor u is, bel voor advies met de programmamanagers van NBA Opleidingen: Wouter Bekker of Willem Verhoog of 11

12 Onderwijsvormen NBA Opleidingen heeft voor u de programma s ingedeeld in verschillende onderwijsvormen. Zo weet u van tevoren goed wat u van de bijeenkomst kunt verwachten. Cursus Lesstof, bestaande uit een samenhangend geheel van onderwerpen, met veel aandacht voor het bespreken van de eigen situatie en het uitwisselen van meningen. Er is veel interactie met de docent(en) en de andere deelnemers, vaak mede aan de hand van praktijkcases. Een cursus bestaat doorgaans uit een halve dag tot drie dagen, waarvan maximaal drie aaneengesloten. Het aantal deelnemers is, afhankelijk van de cursusopzet, circa tien tot dertig personen. Seminar Dit is een bijeenkomst die doorgaans niet langer duurt dan één dag, met één of meerdere sprekers die diep ingaan op het thema. De nadruk ligt op het overbrengen van kennis en meningen. Dit type bijeenkomst is bij uitstek geschikt voor grotere groepen deelnemers. Mastercourse/class Eén of meerdere docenten presenteren lesstof die een verdieping biedt op specifieke onderwerpen, bedoeld voor deelnemers die de basiskennis beheersen: beslist geen beginnersmaterie. De mastercourse/class kan zowel een theoretisch karakter hebben, als zeer praktijkgericht zijn. Opleiding Het gaat in de regel om een serie van meer dan 5 bijeenkomsten die met tussenpozen van minimaal een week plaatsvinden. Het betreft een samenhangend geheel van onderwerpen en wordt vaak afgesloten met een diploma waarmee de deelnemer zich nadrukkelijk kan onderscheiden van personen die de opleiding niet hebben gevolgd. Training De nadruk ligt op individuele vaardigheidsoefeningen. Het maximum aantal deelnemers per groep is twintig of lager. Online learning Leren via internet op een moment dat het u uitkomt. Online learning is alleen toegankelijk voor leden. 12

13 Verplichting voor trainees AA-Praktijkopleiding Communicatieve vaardigheden Professioneel kritische instelling Zeg wat je ziet Aanmelden en Algemene voorwaarden Meld u aan via of via het aanmeldingsformulier achter in deze cursusgids. Lees vóór inschrijving de algemene voorwaarden, zie pagina 107 en 108 of onze website. Prijzen De prijzen in deze cursusgids gelden tot en met augustus 2015 en zijn vermeld onder voorbehoud van wijzigingen, zetfouten en wetswijzigingen. In de prijzen zijn de documentatie en catering inbegrepen, tenzij anders vermeld. Bij meerdaagse sessies zijn logies en ontbijt inbegrepen; bij uw aanmelding geeft u aan of u hotelaccommodatie op prijs stelt. Persoonlijke consumpties en telefoonkosten zijn voor eigen rekening. Btw vrijgesteld bij NBA Opleidingen De NBA staat ingeschreven in het Register Kort Beroepsonderwijs van het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Door de inschrijving is NBA Opleidingen aangemerkt als erkende instelling volgens de Europese btw-richtlijn en daarmee zijn de onderwijsactiviteiten vrijgesteld van btw. Kortingsregeling NBA-leden betalen de ledenprijs. De leden van de gelieerde organisaties NOREA en VRC ontvangen 10% korting op de niet-ledenprijs. Deze kortingsregeling geldt tenzij anders is aangegeven. CEDEO De afgelopen jaren zijn onze cursussen door de deelnemers zeer hoog gewaardeerd. NBA Opleidingen is CEDEO-erkend. 13

14 Het persoonlijk profiel U bepaalt over welke cursussen u geïnformeerd wordt Alleen nog cursussen en vakinhoudelijke informatie ontvangen die aansluiten bij uw interesses, dit is het doel van het persoonlijk profiel. Al onze leden en overige relaties met toegang tot MijnNBA.nl kunnen aangeven over welke interessegebieden ze geïnformeerd willen worden en welke nieuwsbrieven en post men van de NBA wilt ontvangen. U kunt in 3 stappen uw persoonlijk profiel aanpassen. Stap 1: Login op Stap 2: Klik op Mijn gegevens voor toegang tot uw ledenprofiel Stap 3: Geef uw voorkeuren aan in het tabblad en Post 14

15 Incompany programma s Voor alle accountants (RA s en AA s) en andere financiële professionals Wilt u met collega s deelnemen aan een cursus die is toegespitst op de wensen en behoeften van uw organisatie? Wij werken graag samen met u aan een incompany met een programma op maat. NBA Opleidingen verzorgt incompany-programma s rondom diverse financiële thema s voor tientallen organisaties, zowel profit- als non-profit. De voordelen van incompany op een rij: Op maat Een incompany cursus is op maat gemaakt. Bij voorkeur met voorbeelden uit uw praktijk zodat u en uw collega s het geleerde direct in het werk kunnen toepassen. Besparing van kosten en tijd Een incompany cursus is al snel goedkoper dan deelnemers individueel een cursus laten volgen. De programma s zijn precies zo lang als nodig is om de doelstelling te bereiken. U heeft invloed op de prijs doordat u meebeslist over de duur, cursusopzet en locatie. Daardoor kunt u ook besparen op reistijd en reiskosten. Topdocenten Wij hebben goede contacten met topdocenten en partnerorganisaties. Veel docenten combineren het hoogleraarschap met een functie in het bedrijfsleven of de publieke sector. Zij passen de cursus vaardig aan uw praktijksituatie aan. Advies nodig en/ of meer informatie? Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met de programmamanagers Willem Verhoog ( of en Wouter Bekker ( of Zij kennen de ontwikkelingen binnen uw vakgebied en kunnen u adviseren over relevante vaktechnische onderwerpen en vaardigheidstrainingen. Kwaliteit gewaarborgd via keurmerk; CEDEO NBA Opleidingen heeft een CEDEO-erkenning. In de laatste audit gaf meer dan 85% van onze opdrachtgevers aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over onze dienstverlening, de samenwerking en de behaalde resultaten. Onze klanten zijn onder anderen: KPN, Blömer, Foederer, Alliander, ConQuaestor, PT Finance, Crowe Horwath, Flynth, Mazars, Grant Thornton, RSM Nederland, KLM, HLB Nederland, Rabobank, ING, Rijksacademie. Nuon-Vattenfall, OCE, Leaseplan, Schuiteman, Nagtzaam, Zirkzee, Alfa accountants, Robert Muntel Full-service NBA Opleidingen heeft veel ervaring en pakt indien gewenst de complete organisatie van uw incompany, team- of heidag op. Vraag ons gerust naar voorbeelden ter inspiratie. 15

16 Online learning Geldig: Tot 31 mei 2015 Prijs: 195 PE-uren: Maximaal 15 PE-uren, u ontvangt een deelnamecertificaat na afronding van ieder thema Bijzonderheden: Engelstalig E-mentor management & personal skills E-mentor management & personal skills is een Engelstalig online learning pakket. Met dit praktijkgerichte pakket kunt u gemakkelijk en effectief een aantal essentiële vaardigheden op het gebied van communicatie en leidinggeven verbeteren. Het pakket bevat interactieve modules met video s, scenario s en activiteiten met feedback, tussentijdse toetsen en een eindtoets. U kunt handige checklists downloaden. Wij bieden dit pakket aan in samenwerking met Reed Learning. E-mentor management & personal skills bevat de volgende thema s: Time management (5 modules, 4 PE-uren) Listening skills (3 modules, 2 PE-uren) Questions (4 modules, 2 PE-uren) Negotiation skills (3 modules, 3 PE-uren) Appraisals (4 modules, 2 PE-uren) Coaching and delegation (2 modules, 2 PE-uren) Aanmelden Stuur een mail naar: U ontvangt binnen 2 werkdagen een mail met toegangscodes. U kunt tijdens kantooruren ook bellen: Removing the barriers to listening The failure to listen effectively comes about not because of any deliberate intention to do so, but because of certain factors that prevent its achievement. These factors are termed barriers to listening, and may result from internal, human behaviours, or the external environment. By understanding what these barriers are, and the effect they have on the ability to listen, the learner will be both able, and motivated, to remove them. During this course, we re going to be taking a look at the barriers to effective listening - the various factors that lead to a breakdown of the reception and decoding stages of the human communication process. Content List and describe the internal and external barriers to effective listening Explain the negative effects of such barriers to effective listening Identify the conditions and personal attitudes that legislate against effective listening Negotiation strategies 1: strategy basics There are a number of strategies you can employ to help you reach the best outcome in negotiations. This course will show you how to apply good negotiating strategies to your advantage. The course illustrates the importance of understanding your tradables, asking the right questions, making sure you are negotiating with the right person, and that they have the right level of knowledge and experience for the deal. You will also be given guidelines on the cultural and gender differences that can apply to negotiations, as well as the importance of timing and concessions. Content Applying negotiation strategies Ethics in negotiation Basic strategies Applying strategies Telephone negotiations Negotiation & culture Negotiation & gender How to open the negotiation 16

17 Online learning FinanceMentor - Your Financial Update Online Een cursus volgen wanneer het u uitkomt? Bekijk dan het Engelstalig online learning programma FinanceMentor. U kunt kiezen uit ruim 80 vakinhoudelijke cursussen over internationale accounting, audit, economie, management en finance. Wij bieden u dit pakket aan in samenwerking met Smartpros. Met online learning van FinanceMentor: beschikt u iedere maand over twee of drie nieuwe cursussen, gericht op actuele onderwerpen; volgt u cursussen van hoge kwaliteit die zijn voorzien van audio, video, samenvattingen en tests; heeft u toegang tot 80 cursussen die staan voor 150 PE-punten. Twee cursussen uitgelicht: Geldig: 12 maanden toegang Prijs: $ 500 (let op: prijs in USD te betalen per creditcard. Ter informatie: bij een EUR/USD koers van 1,28 is de prijs 395) PE-uren: 1 tot 3 PE-uren per module, 150 in totaal Bijzonderheden: Alleen voor leden. Engelstalig. Ga naar nbavrc.nl/online-learning voor een gratis demo. Finance Today: Key Issues and the New Organizational Model The Hackett Group recently released the results of two major studies of the operation of the Finance Department, one dealing with current key issues and the other with the new global organizational model. In this segment, Richard Cardillo, Principal for the Hackett Group s Business Transformation Services practice, reviews the results from both studies and explains why many companies have failed to meet their transformation goals for finance. Learning Objectives Identify the results of the Global Finance Organization Model study; Recognize the areas for improvement within finance organizations; Identify the critical elements of finance strategy in 2014 as reported in the Finance Key Issues research study; Recognize what finance is doing with regards to alternative service placement, business partnerships, and talent issues. CEO Insight: Leadership, Growth and the CFO Scott Wine became the CEO of Polaris Industries at the start of the Great Recession in In his Keystone Address to the Financial Executives International s 2014 Summit Leadership Conference, Mr. Wine describes the strategy he used to help him turn his company around as well as the leadership maxims he subscribes to. One of the leadership principles he followed was to develop a close working relationship with his CFO, a relationship he believes is critical to the growth of a company in today s competitive environment. Learning Objectives Identify the four things that Polaris Industries decided to protect when the economy began to deteriorate in 2008; Recognize the five questions that Scott Wine asked upon becoming CEO of Polaris Industries; Recognize the strategy employed by Scott Wine at Polaris Industries; Recognize the role of finance at Polaris Industries. 17

18 Online learning vernieuwd Online learning via Prijs (vrij van btw): Leden 95 Niet-leden 95 PE-uren: 2 De WWFT Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) is gewijzigd per 1 januari De wijzigingen raken zowel het cliëntenonderzoek als de meldplicht. Deze wet legt onder meer aan accountants en belastingadviseurs de verplichtingen op een cliëntenonderzoek uit te voeren en ongebruikelijke transacties te melden bij FIU-Nederland. Ook bevat de WWFT de bepaling dat kantoren hun medewerkers, voor zover relevant voor hun werkzaamheden, periodiek dienen op te leiden zodat zij in staat zijn een ongebruikelijke transactie te herkennen en een cliëntenonderzoek goed en volledig uit te voeren (artikel 35 WWFT). U leert de WWFT in de nu geldende vorm goed kennen. Ook ervaringen en jurisprudentie neemt u hierin mee. Naast de wetswijzigingen zijn ook nieuwe inzichten en relevante recente jurisprudentie verwerkt in deze online cursus. Naast meer algemene theorie en praktijkcases bevat de e-learning cases specifiek voor accountants en specifiek voor belastingadviseurs. Voorts wordt er antwoord gegeven op de volgende vragen: op wie en wanneer is de WWFT van toepassing? welke gegevens zijn van belang voor het cliëntenonderzoek? wat is witwassen (en terrorismefinanciering)? wanneer geldt de meldingsplicht? hoe ziet het toezicht en de handhaving van de WWFT eruit? Financiële professionals, met name accountants en belastingadviseurs, werkzaam bij instellingen waarop de WWFT van toepassing is. fundamental 18

NBA Opleidingen Najaar 2014. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl

NBA Opleidingen Najaar 2014. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl NBA Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Openbaar accountants Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Voorjaar 2014 Intern accountants en overheidsaccountants Permanente educatie voor RA s en AA s OMDAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TEL DAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT O KENNIS TELT OMDAT KENNIS

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Intern accountants en overheidsaccountants Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2015 Omdat kennis telt Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) nbavrc.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied voorjaar 2015 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

NBA Opleidingen Najaar 2015. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl

NBA Opleidingen Najaar 2015. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl NBA Opleidingen Najaar 2015 Omdat kennis telt Openbaar accountants Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied/discipline 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. NBA Opleidingen Voorjaar 2013. nbaopleidingen.nl

Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. NBA Opleidingen Voorjaar 2013. nbaopleidingen.nl NBA Opleidingen Voorjaar 2013 Openbaar accountants Permanente educatie voor RA s en AA s OMDAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TEL DAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT O KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT OMDA NIS TELT

Nadere informatie

Openbare accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. NBA Opleidingen Najaar 2012. voorheen. nbaopleidingen.nl/cursusaanbod

Openbare accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. NBA Opleidingen Najaar 2012. voorheen. nbaopleidingen.nl/cursusaanbod NBA Opleidingen Najaar 2012 Openbare accountants Permanente educatie voor RA s en AA s Voorheen VERA en Vedaa voorheen nbaopleidingen.nl/cursusaanbod sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Voorjaar 2012 Intern accountants en overheidsaccountants nbaopleidingen.nl Permanente educatie voor RA s en AA s Binnenkort OPLEIDINGEN voorheen sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2014 Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) OMDAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TEL DAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT O KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT OMDA NIS

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Najaar 2012 Intern accountants en overheidsaccountants Voorheen VERA en Vedaa Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl/cursusaanbod sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2012 Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) www.nbavrc.nl voorheen sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied voorjaar 2012 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) nbavrc.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector

Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector 1 Academie Publieke Sector Postbus 7984, 1008 AD Amsterdam Antonio Vivaldistraat 2-8, 1083 HP Amsterdam T 020-301 02 19 I www.academiepubliekesector.nl

Nadere informatie

TRENDS IN ACCOUNTANCY 2014-2015

TRENDS IN ACCOUNTANCY 2014-2015 TRENDS IN ACCOUNTANCY 2014-2015 2 TRENDS IN ACCOUNTANCY 2014-2015 INHOUD Voorwoord 5 1 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN ACCOUNTANTSBEROEP 7 Trend 1 - Accountants stappen uit de schaduw en worden steeds meer publieke

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

The Independence Company. Programma Trainingen 2015

The Independence Company. Programma Trainingen 2015 The Independence Company Programma Trainingen 2015 Inhoudsopgave Pagina Permanente Educatie TIC: méér dan vaktechniek 2 The Independence Company 3 Wat levert het jou op? 4 Het programma 5 Hoe werkt het?

Nadere informatie

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren lgemeen management Arbeid echt Arbeidsvoorwaard oachend leidinggeven Debiteuenbeheer Cursussen en Doorgroeien na e start trainingen voor ArbeidsrechtFinan el Basiskennis Financieel ma ondernemende agement

Nadere informatie

commitment excellence focus on results and performance

commitment excellence focus on results and performance commitment excellence focus on results and performance SAMEN ONTWIKKELEN VAN CARIBISCH NEDERLAND & SURINAME Succesvolle organisaties zijn permanent in ontwikkeling: zij spelen in op de veranderende wereld

Nadere informatie

novak accountants magazine Ambitie

novak accountants magazine Ambitie novak accountants Verschijnt vier keer per jaar - 3e kwartaal - september 2014 Uitgave van de Nederlandse Organisatie van Accountantskantoren magazine Ambitie Ambities van de mkb-accountant Een kijkje

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

Opleidingsgids. Professional

Opleidingsgids. Professional Opleidingsgids voor de Finance Professional Kies uit ons grote aanbod voor de finance professional, onder andere: > Risicomanagement voor verzekeraars > Controller in de zorg > Business Controllersopleiding

Nadere informatie

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl Risk Consulting Opleiding Operational Auditing kpmg.nl 3 Section or Brochure name Inhoudsopgave Voorwoord 5 Profiel van de opleiding 8 Praktische informatie 13 Kosten en aanmelding 14 Bijlage 16 Wie zijn

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Trainingskalender 2014

Trainingskalender 2014 Trainingskalender 2014 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com 2 I n h o u d s o p g a ve p a g i n a Au d i t i n g 5 Preparing f or the Audit Fundamentals Internal/Operational

Nadere informatie

Studiegids 2013. van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Studiegids 2013. van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Studiegids 2013 van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering 18.984 bezoekers congressen 18.497 deelnemers opleidingen 1.138 opleidingen 345 actieve docenten 27 buitenlandse projecten

Nadere informatie

Opleidingsagenda voor de Finance Professional

Opleidingsagenda voor de Finance Professional Opleidingsagenda voor de Finance Professional Kies uit meer dan 15 Finance opleidingen, waaronder: 1 Business Controllersopleiding 2 Project Control 3 Controller in de Zorg 4 Operational Auditing 5 Financial

Nadere informatie

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen Investeren in mensen loont! Vorig jaar was voor veel ondernemers niet eenvoudig. De

Nadere informatie