Ik kies voor. U ook?! over glasvezel in Venray. ik kies voor glasvezel! U ook?! OOK GLASVEZEL IN UW WONING? PAK NU. alles wat u wilt weten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ik kies voor. U ook?! over glasvezel in Venray. ik kies voor glasvezel! U ook?! OOK GLASVEZEL IN UW WONING? PAK NU. alles wat u wilt weten"

Transcriptie

1 Ik kies voor ik kies voor glasvezel! U ook?! U ook?! OOK GLASVEZEL IN UW WONING? PAK NU UW KANS! alles wat u wilt weten over glasvezel in Venray pagina 1

2 partners Dit project Dit project zou niet zou gerealiseerd niet gerealiseerd kunnen kunnen worden worden zonder zonder steun steun van een aantal zeer belangrijke lokale en regionale partners. van een aantal zeer belangrijke lokale en regionale partners. Het project is mede mogelijk gemaakt door: Het project is mede mogelijk gemaakt door: Nieuwsblad voor Venray en omgeving VENRAY boeit! proef en beleef Venray! pagina 2

3 Inhoud pagina: Voorwoord GlaswebMagazine 2 Partners 3 Voorwoord Colofon 4 Zelfsturing en burgerpar cipa e 5 Waarom glasvezel in Venray? 6 Klaar voor de toekomst! 7 Nieuwe mogelijkheden 8 TriNed, Signet 9 Nox Telecom, PLINQ 10 Glasvezel ook voor u als huurder 11 Maximaal genieten van glasvezel 12 Investeren in GlaswebVenray 13 Samen voordeel halen uit de Cöopera e GlaswebVenray 14 Veelgestelde vragen 15 Ik kies voor glasvezel... U ook?! Colofon Dit GlaswebMagazine is een uitgave van de Coöpera e GlaswebVenray U.A., wijkraden en dorpsraden Venray. Met medewerking van: Wilbert Litjens, Ludo Arts, Edwin Hermans, Mar n Houben, Bart Lemmen, Anita Emonts. Fotografie: Marcel Aerts, Fotohuis Venray Drukwerk: Krea-webdesign Secretariaat GlaswebVenray Foxtrotstraat NK Venray Beste inwoners van Venray, Martin Houben Dit GlaswebMagazine is opgesteld door de werkgroep Glasweb- Venray in opdracht van de wijk- en dorpsraden met als doel glasvezel aan te leggen in de hele gemeente Venray en Holthees. Glasvezel is de snelste en meeste betrouwbare manier om informa e te versturen en ontvangen. De hoeveelheid informa e welke wij versturen en ontvangen groeit jaarlijks met ruim 60%. Met de komst van glasvezel kunnen wij deze groeiende vraag naar capaciteit aan, nu en in de toekomst! Op veel plaatsen in Nederland ligt al glasvezel. In Nederland hebben al 2,1 miljoen huishoudens van de ca. 7 miljoen huishoudens een glasvezelaanslui ng. Vaak wordt dit door commerciële marktpar jen aangelegd. In Venray willen wij dit anders aanpakken met een glasvezelnetwerk dat eigendom is van de inwoners van Venray middels de coöpera e GlaswebVenray. Hierdoor wordt glasvezel toegankelijk voor iedereen in de kern én het buitengebied. In dit magazine vind u informa e over glasvezel. Daarnaast organiseren wij de komende weken informa ebijeenkomsten. Kiezen voldoende inwoners van Venray voor glasvezel, dan zal het netwerk er daadwerkelijk komen. Laat u daarom goed informeren en wordt klant voor 30 mei 2015! Ik kies voor glasvezel! U ook?! Mar n Houben Voorzi er GlaswebVenray pagina 3

4 Zelfsturing en burgerpar cipa e Zelfsturing en burgerpar cipa e, de kracht van deze jd. GlaswebVenray, ontstaan uit de wijkraden en dorpsraden van de gemeente Venray, bundelen hun krachten in het project Glasvezel voor heel Venray én Holthees. Waarom glasvezel in de hele gemeente Venray én Holthees? Met de komst van glasvezel zijn wij klaar voor de toekomst! In overleg met de gemeente Boxmeer is besloten Holthees te adopteren voor het glasvezelproject, zodat ook Smakt- Holthees klaar is voor de toekomst! Waarom glasvezel voor de kernen en het buitengebied? Veel inwoners van de kleine kernen en het buitengebied hebben momenteel gebrek aan een goede verbinding. Wanneer zich nu voldoende mensen aanmelden zullen alle woningen in Venray en Holthees binnen ongeveer twee jaar aangesloten zijn op ons glasvezelnetwerk. De wijkraden en dorpsraden hebben besloten om vooruit te kijken en gezamenlijk te gaan voor een razendsnelle toekomst met glasvezel. Glasweb-teams Om een geheel dekkend glasvezelnetwerk aan te leggen en voorbereid te zijn op de digitale toekomst zijn er voldoende klanten en draagvlak nodig in de wijken en dorpen. Een team van ruim vij ig personen maakt zich hard om iedereen te informeren over de mogelijkheden van glasvezel. In iedere wijk en elk dorp zijn personen ac ef om uw vragen te beantwoorden en u te informeren over de vele mogelijkheden die glasvezel ons biedt. Informa evoorziening Onze Glasweb-teamleden informeren u graag en kunnen u helpen bij het aanmelden. Onze teamleden zijn volledig op de hoogte en kunnen al uw vragen beantwoorden. Zij kunnen u ook adviseren bij het maken van de juiste keuze. Moet ik mij nu al aanmelden, als glasvezel misschien pas over twee jaar aangelegd wordt? Om de hele gemeente Venray en Holthees te voorzien van glasvezel moet er een enorme investering gedaan worden. Externe financiers willen enkel financieren wanneer er zekerheid is. Wanneer er 30% aanmeldingen binnen en 50% aanmeldingen buiten de bebouwde kom zijn kan de financiering aangevraagd worden en wordt er gestart met de aanleg. Samen kunnen we meer! pagina 4

5 Waarom glasvezel in Venray? Glasvezel wordt in de huidige samenleving steeds belangrijker. Er is een voortdurende en groeiende vraag naar een stabiele en snelle communica einfrastructuur. Glasvezel biedt voordelen voor alle groepen in de samenleving en ook voor de aantrekkelijkheid van dorpen om in te (blijven) wonen en te ondernemen in de toekomst. Er zijn verschillende redenen waarom een stabiele en een steeds betrouwbare bandbreedteverbinding een steeds prominentere rol gaat spelen in ons leven. Wij beschrijven de volgende ontwikkelingen: Maatschappelijke rol De komst van glasvezel betekent niet alleen razendsnel internet, superieur beeld of goedkope beltarieven. Het biedt mogelijkheden om te werken, te leren, te communiceren en ontspannen. Voor jongeren is een snelle internetverbinding van belang voor online gamen, interac eve televisie, diensten zoals Ne lix en onderwijs. Voor ouderen is glasvezel van steeds groter belang omdat geavanceerde technologie het mogelijk maakt om langer zelfstandig thuis te wonen in de eigen vertrouwde omgeving. Leegstand in het buitengebied Steeds meer jongeren vertrekken tegenwoordig vanuit de dorpen naar steden om daar te gaan studeren. Veel van deze studenten vinden daar vervolgens hun werk en s chten daar een gezin. De dorpen en buitengebieden zijn minder interessant om te ves gen omdat het las g is om goed vanuit huis te kunnen werken. Glasvezel kan hierin een oplossing bieden. Met een snelle internetverbinding kan fatsoenlijk vanuit huis gewerkt worden. De hec sche stad kan verlaten worden omdat men er niet meer hoe te wonen om te werken. Kinderen kunnen veilig in de dorpen opgroeien, die vaak aan de rand van de snelweg en op steenworpafstand van de grote steden liggen. Zo voorkomen wij leegstand. Ondernemen De gemeente Venray hee veel kleine en grote industrieterreinen. In het buitengebied liggen tal van bedrijven, al dan niet met een agrarisch of toeris sch karakter. Veel van deze bedrijven ondervinden dagelijks Ik kies voor glasvezel! hinder omdat hun internet niet goed func oneert. Grote bedrijven leggen soms zelf een glasvezelverbinding aan tegen enorme bedragen, voor kleine bedrijven is dit onbetaalbaar. Daarnaast zien we tegenwoordig een toenemend aantal zelfstandigen met een bedrijf aan huis. Om wonen en werken goed te kunnen combineren is glasvezel uitermate geschikt. Met de komst van glasvezel blij Venray een aantrekkelijke ves gingsplaats voor ondernemers en houden wij werkgelegenheid binnen onze eigen gemeente. Wij willen graag inze en op de aanleg van een open glasvezelnetwerk in de gehele gemeente. Schrijf u nu in en samen zorgen wij dat Venray klaar is voor de toekomst! Daarnaast draagt het bij aan een vitale gemeente met een aantrekkelijk woon en ves gingsklimaat voor bewoners, bedrijven en instellingen. Ook in de recrea esector wordt beschikbare bandbreedte steeds belangrijker. Zo is onze gemeente klaar voor de toekomst! pagina 5

6 Klaar voor de toekomst! Met de komst van glasvezel is de gehele gemeente klaar voor de toekomst! Een aanslui ng op de glasvezel hee tal van voordelen, voor nu en in de toekomst. En dit is nodig, want waar de technische mogelijkheden van onze tradi onele netwerken hun grenzen naderen, zijn de mogelijkheden voor glasvezel haast eindeloos. Een aantal belangrijke voordelen voor u op een rij: Netwerk van de toekomst Met een glasvezelverbinding van GlaswebVenray krijgt u toegang tot een razendsnelle en stabiele verbinding. Iedere woning krijgt straks zijn eigen aanslui ng en hoe u niet meer te delen met de rest van uw buurt. Zo kunt u ook jdens de spitsuren razendsnel interne en. Gelijke up-en downloadsnelheid Met glasvezel gaat het uploaden even snel als het downloaden. Dit hee grote voordelen bij het versturen van grote bestanden, versturen van , het maken van een digitaal fotoalbum of het online werken in de Cloud. Ongestoord interne en met meerdere apparaten in huis Steeds meer apparaten in huis hebben een internetverbinding nodig. Met glasvezel kunnen wij ongestoord gebruik maken van onze verbinding Uw eigen kabel op meerdere apparaten tegelijk in huis. Zo kijkt u al jd televisie in hoogwaardige HD-kwaliteit, kunt u eenvoudig skypen met familie aan de andere kant van de wereld of kunt u online gamen zonder vertraging. Steeds meer Nederlandse huishoudens gebruiken snel internet Internetabonnementen in 2013 Vrije provider keuze Internetabonnementen in 2014 Een open netwerk betekent vrije keuze! GlaswebVenray legt een open glasvezelnetwerk aan. Dit wil zeggen dat alle providers welkom zijn op het netwerk, mits ze voldoen aan de gestelde kwaliteitscriteria. Dit betekent meer keuzevrijheid en u kunt kiezen uit een aanbod van internet, televisie en/of telefonie die het beste bij uw situa e past. Nederlanders gebruiken hun internet intensief. Gemiddeld downloaden wij per huishouden 730 MB per dag pagina 6

7 Nieuwe mogelijkheden GlaswebMagazine Een snelle en betrouwbare breedbandverbinding neemt een steeds belangrijkere rol in bij zaken die bepalend zijn voor de lee aarheid. Er zijn tegenwoordig al tal van nieuwe toepassingen beschikbaar of dagelijkse ac viteiten die een internetverbinding vereisen. Daarom is breedband belangrijk voor iedereen. Lee aarheid Zorg op afstand De huisarts zal in de toekomst in toenemende mate contact met de pa ënt hebben via een videoconsult. Hierdoor is een afspraak snel gemaakt, verloopt effec ef en daardoor blij de zorg ook betaalbaar. En ook het op afstand opnemen van temperatuur, bloeddruk of bloedsuikerwaarden wordt dan een fluitje van een cent. Thuiswerken Tegenwoordig wordt er steeds meer vanuit huis gewerkt. Het nieuwe werken is hier zelfs voor een groot deel op gericht. Werkgevers besparen op steeds grotere schaal op werkplekken. Dit betekent dat gegevens al jd en overal beschikbaar moeten zijn. Om efficiënt vanuit huis te kunnen werken is een goede breedbandverbinding noodzakelijk, hiervoor is glasvezel bij uitstek geschikt. Domo ca De slimme woning Onze huizen worden in de komende jaren steeds slimmer. De voorspelling is dat ieder huis straks voorzien zal zijn van minimaal honderd sensoren. Deze sensoren zorgen ervoor dat de temperatuur al jd op maal is, de gordijnen op het juiste moment sluiten, de lampen automa sch aan en uit gaan en dat de koelkast al jd gevuld is. Daarnaast is het tegenwoordig al mogelijk om langer zelfstandig thuis te wonen doormiddel van zorgdomo ca. Deze toepassingen zorgen er bijvoorbeeld voor dat het licht automa sch aan gaat wanneer u opstaat uit bed, uw looproute naar het toilet automa sch verlicht wordt in het donker of de verzorging automa- sch gewaarschuwd wordt wanneer u zou zijn gevallen. Digitale klas E-learning Een student zonder pc is tegenwoordig ondenkbaar. Het onderwijs vindt steeds meer online plaats. Een opleiding kan tegenwoordig eenvoudig vanuit huis gevolgd worden met een docent op afstand. Studenten communiceren eenvoudig online met elkaar. Daarnaast zijn tablet-klassen en smartboards tegenwoordig al niet meer weg te denken in het basisonderwijs. Toetsen en examens worden steeds vaker alleen nog maar online afgenomen. pagina 7

8 24-uurs klantenservice via Altijd een vast IP-adres. Belbundels voor gratis bellen naar vast en mobiel. TriNed en Plinq bellen onderling gratis. Geen eenmalige administratiekosten. 45 ) TriNed Glasvezel ondersteunt burgerinitiatieven die een 100% dekkend glasvezelnetwerk willen aanleggen in hun gemeente. Door het bieden van supersnel internet, telefoon en televisie tegen het scherpst mogelijke tarief. Maar ook door de burgerinitiatieven met raad en daad bij te staan tijdens de campagne. Daarmee komt glasvezel binnen handbereik en genieten ook de (kleinere) dorpen en buitengebieden van het onmisbare supersnelle internet. Zo blijft het platteland leefbaar, ook voor volgende generaties. Maatwerk voor bedrijven TriNed heeft een landelijk netwerk van dealers en servicemonteurs. Zo heeft u altijd een aanspreekpunt bij u om de hoek en dat is erg handig. De diensten internet, telefonie, televisie en mobiel worden geleverd aan bedrijven en particulieren. En ook alarm, pinnen en VoIP gaat probleemloos over glasvezel. Speciaal voor senioren TriNed levert ook diensten op het gebied van zorg-op-afstand en welzijn. Speciaal voor senioren die langer, veilig en comfortabel thuis willen blijven wonen. Informeer via naar de mogelijkheden. Altijd dichtbij, betrouwbaar én servicegericht Prijzen gelden per maand en zijn inclusief btw. Het alles-in-één abonnement voor de kleinere zelfstandige Op het netwerk van GlaswebVenray bieden wij zzp ers, winkeliers en kleine zelfstandigen een slim samengesteld alles-in-één abonnement. Hiermee geniet u van 100% zakelijk internet én telefonie in één voordeel pakket. U steekt de stekker in het stopcontact en wij zorgen ervoor dat u altijd online en bereikbaar voor uw klanten bent. U krijgt een telefonie abonnement waarmee u tot 3 gesprekken gelijktijdig kunt voeren. Uiteraard kunt u gebruik maken van nummerbehoud. Alles wat u als ondernemer nodig heeft Breidt uw abonnement eenvoudig uit met: PIN over IP: een veilige, snelle en klantvriendelijke manier van betalen Fax of Fax-to- Back-up online Voor meer informatie signet.nl/venray Aan grotere bedrijven bieden wij onze Premium abonnementen met snelheden tot 1 Gbit/s. Door onze samenwerking met meer dan 30 glasvezel- en diverse DSL-netwerken halen we een dekking van 90% op zakelijke netwerken in Nederland, waar anderen op 50% blijven steken. Behalve voor internet kunt u bij ons terecht voor telefonie, Back-up Online, hosting, , PIN, VPS en diverse cloudtoepassingen. U heeft al abonnement vanaf 40,00 per maand. pagina 8

9 Nox Telecom uit Venray is uw zakelijke aanbieder voor Internet en Vaste Telefonie. Samen met GlaswebVenray werken wij aan uw toekomst. Wat kunt u verwachten van Nox Telecom? Wij zijn er voor bedrijven en ZZP-ers Vanuit ons kantoor op Keizersveld in Venray Support bereikbaar 365/24/7 Internet via glasvezel van GlaswebVenray Vaste Telefonie via ISDN en analoge lijnen Vaste Telefonie via Internet (VoIP) Uw telefooncentrale uit de Cloud (Xelion) Ook ADSL en VDSL Ín Vóór Dóór - Venray Keizersveld 13G 5803 AM Venray T F E UW PERSOONLIJKE GLASVEZELPROVIDER PLINQ is een volledig zelfstandige serviceprovider actief in heel Nederland. Al ruim tien jaar leveren wij diensten als internet, televisie en telefonie aan particulieren en bedrijven in heel Nederland. ONS AANBOD IN VENRAY Wij streven er naar om u als lid van de cooperatie GlaswebVenray de beste diensten aan te bieden tegen een scherp tarief. Wij zullen ons hierbij onderscheiden door onze betrouwbare dienstverlening, accurate en persoonlijke serviceverlening en de maximale keuzevrijheid die wij bieden. BEPAAL ZELF WAT U IN HUIS HAALT Kiest u voor PLINQ, dan bepaalt u zelf wat u in huis haalt. De diensten die wij leveren zijn volledig in eigen beheer. Hierdoor kunnen wij maatwerk leveren. U kunt kiezen uit één van onze zeer complete pakketten of volledig zelf uw pakket samenstellen. HIerdoor betaalt u nooit onnodig teveel. PERSOONLIJKE SERVICE Onze service houden wij graag in eigen huis. Onze medewerkers werken niet met standaard belscripts, maar zijn technisch producten en diensten. Dit voorkomt lange wachttijden en hierdoor kunnen wij garanderen dat u altijd door één van onze ervaren medewerkers te woord wordt gestaan. Daarnaast voeren onze eigen monteurs graag de installatie voor u uit. SCHRIJF U NU IN! Kies nu voor alles-in-één van PLINQ en aanbod. Kijk voor meer informatie op onze website of bel op werkdagen van tot uur met onze klantenservice via STABIEL & SNEL INTERNET VOOR IEDEREEN IN HUIS. e MAXIMALE KEUZEVRIJHEID EERSTE 6 MAANDEN 7,50 KORTING!! GRATIS UPGRADE NAAR 150 MBIT/S WILHELMINASTRAAT 56 DALFSEN pagina 9

10 Glasvezel ook voor u als huurder Als een van de partners ondersteunt Wonen Limburg het ini a ef van GlaswebVenray. De huurders van Wonen Limburg kunnen zich zonder problemen aanmelden bij één van de providers van GlaswebVenray voor een glasvezelaanslui ng in de huurwoning. ZAV-beleid De glasvezelaanslui ng valt onder het ZAV-beleid (Zelf Aangebrachte Voorziening) van Wonen Limburg en wordt toegestaan voor alle huurwoningen. Wanneer u direct aansluit betaalt u géén aanlegkosten. Wanneer u later aansluit betaalt u minimaal 250,- aanlegkosten. Wist u dat? Wist u dat u met glasvezel naast een hoge downloadsnelheid ook een hoge uploadsnelheid hee? Dagelijks komen er via internet enorme informa estromen op ons af. We werken in de cloud, zi en regelma g op social media en kijken online naar films in Full HD. Bovendien maken we ook nog eens gebruik van steeds meer data op apparatuur die slimmer en slimmer wordt. Behalve dat wij veel data downloaden, plaatsen we zelf ook steeds meer informa e op het internet. Dit uploaden zal in de toekomst alleen maar toenemen. Volgens de Consumentenbond hee glasvezel ten opzichte van kabel het voordeel dat de upload- en downloadsnelheid even hoog is. Onmisbaar als u zelf foto s en video s op internet zet of een groot bestand per verstuurt. Door een hogere uploadsnelheid werken toepassingen zoals Instagram, YouTube, Facebook, Gmail, icloud, Dropbox en WeTransfer sneller. Zowel in download als in uploadsnelheid is glasvezel dus klaar voor de toekomst. Ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op 1881 EERSTE TELEFOON IN NEDERLAND 1967 DE EERSTE KLEUREN- TELEVISIE 2005 YOUTUBE ONTSTAAT 2010 EERSTE TABLETS IN NEDER- LAND 1951 EERSTE TV UITZENDING IN NEDERLAND 1995 EERSTE INTRODUCTIE VAN HET INTERNET 2009 EERSTE HD UITZENDINGEN IN NEDERLAND 2011 TOENAME VERKOOP VAN SMART TV 2013 TOENAME GEBRUIK VAN NETFLIX Glasvezelgebruikers posi ef Uit onderzoek van TNS Nipo (Klanten zijn je beste promoters, september 2013) blijkt dat 81% van de glasvezelgebruikers posi ef is over de overstap naar glasvezel. Bovendien bieden de serviceproviders een handige overstapservice. Dus ook geen zorgen over dubbele kosten en geen dag zonder diensten. Dat is wel zo pre g! pagina 10

11 Maximaal genieten van glasvezel Zorgeloos overstappen Hoe haal je het op male uit glasvezel? Glasvezel is snel, stabiel en voorbereid op de toekomst. Maar is in uw woning of kantoor ook alles voorbereid op de toekomst? U begrijpt dat voor het allerbeste resultaat misschien ook aanpassingen in uw huidige installa e noodzakelijk zijn. Doe het zelf providerpakket Als u enigszins technisch bent aangelegd kunt u de installa e van het doe het zelf pakket zelfstandig uitvoeren, u wordt hierbij ondersteund door een instruc efilm en de helpdesk van de provider. Komt u er niet uit, dan kunt u het pakket alsnog door de provider laten installeren. Meedenk pakket Voor het beste resultaat kan het noodzakelijk zijn om aanpassingen in uw woning of kantoor te maken. Deels kunt u dit zelf uitvoeren. Zo kunt u zelf op belangrijke plaatsen een netwerkkabel plaatsen om de internetsnelheid overal in uw woning maximaal te kunnen benu en. Vervolgens kan de provider de installa e afronden en de nieuwe bekabeling GlaswebMagazine voor u aansluiten zodat de kosten voor u en de provider beperkt blijven. Laat u zich door de provider informeren wat u kunt doen om een op male situa e in huis of op kantoor te krijgen. Volledig ontzorgpakket U wilt de volledige installa e professioneel en naar uw persoonlijke wens uit laten voeren. U wilt absoluut het meest op male uit uw glasvezel halen? Dan kunt u zich volledig laten ontzorgen door één van de aangesloten service-ontzorgbedrijven. Zij bekijken uw woning of bedrijfspand en kunnen het inrichten naar uw wens. Voor advies en hulp bij het overstappen staan de serviceontzorgbedrijven voor u klaar: Service ontzorg bedrijven TIPS: Vermijd zoveel mogelijk draadloze verbindingen Gebruik geen wifi repeater of versterker Vermijd het gebruik van Powerplugs, draadloze verbindingset of Powerline adapters Gebruik minimaal CAT 5 E UTP kabel voor bedrade verbindingen Laat de vaste netwerkkabel door een ervaren installateur aansluiten LEG EEN DRAAD, ALS DAT GAAT! compuzone-venray.nl pagina 11

12 Investeren in GlaswebVenray Ook u kunt extra profiteren van glasvezel aanleg in Venray! Voor het realiseren van een geheel dekkend glasvezelnetwerk voor de gehele gemeente Venray en het dorp Holthees is ongeveer 20 miljoen euro nodig. Hiervan is ongeveer 2,5 miljoen euro aan eigen ingebracht vermogen nodig. Hoe sparen wij dit samen bij elkaar? GlaswebVenray ledencer ficaten In de opzet van een coöpera e is het belangrijk dat we leden werven om daarmee het draagvlak in de gemeenschap te borgen. Dus naast klant worden hebt u ook de mogelijkheid om lid te worden van de coöpera e. Inmiddels hebben al veel klanten zich ingeschreven als lid. U krijgt hiermee de op e om meer rendement te behalen dan wanneer u alleen klant zou zijn. En u steunt hiermee het burgerini a ef Waarom lid worden van Coöpera e GlaswebVenray u.a.: U steunt het burgerini a ef van dorps- en wijkraden. U draagt extra bij aan het realiseren van een geheel dekkend glasvezelnetwerk. U kunt meebeslissen over het beleid van de coöpera e en u krijgt zeggenschap middels het ledencer ficaat. U deelt mee als ledencer ficaathouder in het resultaat. GlaswebVenray obliga es Naast de ledencer ficaten kunt u beleggen in obliga es. Het rendement op deze obliga es is maar liefst 5% per jaar; een rentevergoeding die u op uw spaarrekening nergens zult krijgen. Door het inschrijven op obliga es willen wij circa 2,4 miljoen euro ophalen. Door hier in te investeren kunt u extra rendement halen uit de aanleg van het glasvezelnetwerk. In principe hebben de obliga es een loop jd van 10 jaar, maar de algemene ledenvergadering kan besluiten de obliga es eerder uit te loten. Wij wijzen erop dat dit een belegging betre en hieraan ook risico s zijn verbonden. Waarom inschrijven op obliga es van Coöpera e Glaswebvenray u.a: U steunt het ini a ef van dorps- en wijkraden. U draagt extra bij aan het realiseren van een geheel dekkend glasvezelnetwerk. U kunt een interessant rendement van 5% per jaar behalen door te investeren in Glasweb- Venray. Kenmerken GlaswebVenray obliga e: Nominale waarde per obliga e is 100,00. Uitgi eprijs is 103,00 inclusief 3% emissiekosten. Gegarandeerde rentevergoeding van 5% over de nominale waarde van uw inleg. Uitkering rente per jaar achteraf. Ingang rente vanaf stor ngsdatum. Loop jd 10 jaar. In totaliteit zullen we GlaswebVenray obliga es uitgeven met een nominale waarde van 100,- per stuk. Bent u hierin geïnteresseerd, schrijf u dan in! Wat zijn de mogelijke risico s? GlaswebVenray is een coöpera e met uitgesloten aansprakelijkheid. Dit houdt in dat u alleen risico loopt voor het ingelegde bedrag. In het informa ememorandum op onze website kunt u de mogelijke risico s lezen. Als coöpera e zullen wij zoveel mogelijk risico s beperken. Hee u interesse om te investeren in het collec ef GlaswebVenray, schrijf u dan in op onze website. Onder kopje aanmelden vindt u ledencer ficaten en obliga e inschrijfformulieren. Wilt u meer informa e of hee u vragen? Er worden speciale informa emomenten georganiseerd en u kunt het informa ememorandum downloaden van onze website of mailen naar: obliga Kenmerken GlaswebVenray ledencer ficaten: Nominale waarde per cer ficaat is 50,-. Uitgi eprijs is 51,50 inclusief 3% emissiekosten. Maximaal 1 ledencer ficaat per woon/werk adres op (bedrijfsnaam. Lid is geves gd in de gemeente Venray of dorp Holthees. pagina 12 De leden bepalen in de Algemene Ledenvergadering (ALV) het dividendbeleid. Het op enig jaar uit te keren resultaat wordt per jaar achteraf op het cer ficaat bijgeschreven. De daadwerkelijke uitkering van toegekend resultaat vindt plaats, mits de weerbaarheid van de coöpera e dit toelaat. Ingang recht op dividend vanaf stor ngsdatum. Er zijn net zoveel GlaswebVenray ledencer ficaten als er aanslui ngen zijn in de gemeente. Iedereen hee zo de mogelijkheid om hier samen in te investeren.

13 Samen voordeel halen uit Coöpera e GlaswebVenray In - Voor Door Venray Coöpera es bestaan al jaren en kom je vooral tegen in de agrarische- of verzekeringssector. Er zijn tal van bekende coöpera es zoals Friesland Campina, COOP supermarkt, Univé en VGZ. Of regionaal zoals Vitelia, ZON veiling en CNC. Deze coöpera es zijn opgericht omdat gezamenlijk meer voordeel valt te behalen. Dit geldt ook voor Glasweb- Venray. Door samen de vraag naar internet, televisie, radio en telefonie te bundelen kunnen wij gezamenlijk meer voordeel behalen. Zelf de touwtjes in handen Bij GlaswebVenray wordt er gebruik gemaakt van een coöpera eve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid. De coöpera e beheert en onderhoudt het glasvezelnetwerk, regelt de administra e en exploita e. Doordat de coöpera e zelf de touwtjes in handen hee is de coöpera e in staat keuzevrijheid en kwaliteit te garanderen, nu en in de toekomst. Structuur van de coöpera e De ledencer ficaathouders vormen de leden van de coöpera e. In de statuten is opgenomen dat in de samenstelling van de ledenraad de dorps- en wijkraden in een meerderheid zijn vertegenwoordigd. Op deze manier hebben de ini a efnemers een belangrijke rol in GlaswebVenray en blij de stem van de burger al jd gewaarborgd. De samenstelling van het oprich ngsbestuur van Coöpera e GlaswebVenray U.A. is als volgt: Mar n Houben (voorzi er), Petra van Duijnhoven (secretariaat), Theo Kooter (Penningmeester), Elly Keijsers (lid wijkradenoverleg) Theo Zegers (lid dorpsradenoverleg). Gezamenlijk meer voordeel LEDEN ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) LEDENRAAD BESTUUR DIRECTIE EXPLOITATIE BEHEER / ONDERHOUD (LEDEN)ADMINISTRATIE pagina 13

14 DUNE HD STANDBY TV RADIO TV-102 GlaswebMagazine Veelgestelde vragen Kan ik bestaande bekabeling in huis blijven gebruiken? Ja, in vrijwel alle gevallen is dit mogelijk. Uw huidige modem wordt vervangen door een glasvezelmodem. Daarop kunt u uw bestaande bekabeling en apparatuur aansluiten. Bij ons glasvezelnetwerk blij het mogelijk om uw bestaande (analoge) televisietoestellen te gebruiken. Wanneer komt het glasvezelnetwerk bij mij in de straat? Dit hangt ervan af hoe succesvol de klant- en ledenwerving verloopt. Het glasvezelnetwerk kan pas financieel verantwoord worden aangelegd als minimaal 30% van de huishoudens in de kern en 50% van de huishoudens in het buitengebied een abonnement afsluit. Het streven is om alle woningen in 18 tot 24 maanden aangesloten te hebben. Ik zit nog vast aan mijn huidige provider. Kan ik toch mee doen? Ja, dat is zeker mogelijk. Na de aanleg wordt in overleg bepaald op welke datum het abonnement geac veerd zal worden. Hierbij wordt rekening gehouden met uw contract- en opzegtermijn van de huidige provider. U betaalt de abonnementskosten vanaf het moment dat daadwerkelijk bent aangesloten en geac veerd op het nieuwe glasvezelnetwerk. Waar komt de glasvezelaanslui ng in mijn huis? Voor aanvang van de graafwerkzaamheden komt er een glasvezelvoorbereider van de aannemer langs om gezamenlijk te bepalen wat de beste loca e voor de nieuwe glasvezelaanslui ng is. Vaak is dit de meterkast of de plek waar nu de kabel uw huis binnenkomt. Ontstaat er overlast bij de graafwerkzaamheden? De aannemer probeert de overlast jdens de aanleg zoveel mogelijk te beperken. De aanleg zal gefaseerd door de straten uitgevoerd worden. Over het algemeen ligt de straat slechts één dag open. Moet ik aanleg- of aansluitkosten betalen? Bij alle aanmeldingen die voor 30 mei 2015 worden gedaan worden geen aanleg- of aansluitkosten in rekening gebracht. Deze woningen worden kosteloos voorzien van een glasvezelaanslui ng. haarscherp beeld (Alleen bij extra zenderpakketten) Digitale of analoge televisie Vragen? stel ze! Buitengebied toeslag Bent u woonach g in het buitengebied dan wordt er een maandelijksetoeslag van 5,- in verband met de hogere aanlegkosten in rekening gebracht. Ook is het mogelijk dit in één keer af te kopen voor 1.200,- Als ik nu niet mee doe, wat gebeurt er dan? Wanneer u besluit om in een later stadium mee te doen is GlaswebVenray genoodzaakt om hier extra kosten voor in rekening te brengen. Tablet met WiFi DVB-C decoder Digitaal met decoder Geen kabels vervangen! Glasvezelmodem Interactieve settopbox Interactieve televisie Telefoon Laptop bekabeld Telefoonkabel (RJ11) Netwerkkabel (UTP) HDMI of scart Coaxkabel WiFi pagina 14

15 Ik kies voor glasvezel! U ook?! Wij krijgen straks extra zenderpakke en vanaf 0,75 per maand. Wij hebben gekozen voor een allesin-één pakket van PLINQ. Momenteel zi en wij bij Ziggo. Bij PLINQ kan ik straks mijn bestaande binnenhuis-bekabeling en apparatuur blijven gebruiken. Dit vinden wij een groot voordeel, want zo hoeven wij niks aan te passen. Daarnaast is ons abonnement straks ook nog iets voordeliger, dat is mooi meegenomen. Wij kijken veel naar de Duitse zenders. Een groot deel zit straks standaard in het basispakket en een extra Duits zenderpakket is er voor maar 0,75 per maand. Glasvezel is naar mijn idee echt de toekomst. Ik zou iedereen aanraden om aan dit ini a ef mee te doen. de heer Bos, Venray Superscherp beeld en ik kan mijn Humax-kastje blijven gebruiken In december heb ik besloten om mij aan te melden als klant voor GlaswebVenray. Waarom? Het is een goed ini a ef om binnen de eigen gemeente een coöpera e te hebben en zelf de zeggenschap te hebben over het glasvezelnetwerk. Het is geen kostenafweging geweest want er zit nagenoeg geen prijsverschil tussen. Wel is er verschil in de kwaliteit! Het beeld op televisie is veel scherper en het internet is supersnel. Dat is het wezenlijke verschil, zo heb ik ervaren bij familie in Heeze waar TriNed ook op het coöpera eve glasvezelnetwerk diensten levert. De mogelijkheden zijn eindeloos met het glasvezelnetwerk, vooral in de toekomst zullen we alleen nog maar gebruik gaan maken van dit netwerk. Hoe meer mensen overstappen naar het glasvezel des te eerder er verglaasd kan worden. Ik heb gekozen voor TriNed als provider vanwege het feit dat het regionaal opereert en een 24-uurs klantenservice hee. Ik ben erg tevreden over de communica e met TriNed. Ik had na de aanmelding nog wat vragen over de aanslui ng in mijn huis. Met een tekening hebben ze me precies uitgelegd hoe het straks aangesloten wordt. Omdat ik nu Ziggo klant ben hoef ik niets te veranderen en kan ik het Humax-kastje straks gewoon weer gebruiken. Ik kan iedereen aanraden over te stappen Mijn beeld op televisie is veel scherper en het internet is supersnel. op het glasvezelnetwerk van GlaswebVenray en op die manier te profiteren van snel internet, haarscherpe televisie en de vele mogelijkheden die er aan zi en te komen. Ik ben straks klaar voor de toekomst. de heer Janssen, Venray pagina 15

16 Agenda Bezoek één van onze onze informa emomenten In de komende weken organiseren wij meerdere infoma emomenten bij u in de wijk. Tijdens deze avonden geven wij meer informa e over glasvezel en de mogelijkheden en krijgt u de gelegenheid om uw vragen te stellen. Providers TriNed en PLINQ zullen ook aanwezig zijn. Tijdens de informa eavonden besteden wij daarnaast ook nog wat extra aandacht aan verschillende interessante thema s. Ik kies voor glasvezel! U ook?! Datum Informa emoment en thema Loca e Aanvangs jd di. 17 maart 2015 thema zorg & ouderen t Stekske, Landweert uur wo. 25 maart 2015 thema obliga es &lidmaatschap Kunstencentrum Jerusalem uur do. 26 maart 2015 thema jeugd, onderwijs & toekomst t Stekske, Landweert uur vr. 27 maart 2015 thema zorgeloos overstappen t Nipperke, Smakterheide uur di. 31 maart 2015 thema jeugd, onderwijs & toekomst Basisschool De Toverbal uur do. 2 april 2015 thema zorg & ouderen Kunstencentrum Jerusalem uur di. 7 april 2015 thema zorgeloos overstappen Basisschool De Keg, Veltum uur wo. 8 april 2015 thema zorg & ouderen Bouledrome, Vlakwater uur vr. 10 april 2015 thema zorgeloos overstappen Den Hoender, Noord-West uur ma. 13 april 2015 thema mul culturele samenleving De Kiosk, Brukske uur do. 16 april 2015 thema jeugd, onderwijs & toekomst Basisschool De Hommel uur vr. 17 april 2015 thema zorgeloos overstappen De Kiosk, Brukske uur wo. 22 april 2015 thema zorg & ouderen De Springplank, Zuid uur do. 23 april 2015 thema jeugd, onderwijs & toekomst The B, Sportpark de Wieën uur Kijk voor de volledige en actuele agenda op /agenda Openings jden informa e & aanmeldpunten GlaswebVenray: Welcom bij Kivits De Bleek 58, 5801 MD Venray Electro Gommans Hoofdstraat AS Oirlo donderdag uur vrijdag uur meld u aan vóór 30 mei Secretariaat GlaswebVenray Foxtrotstraat NK Venray Wijkradenoverleg Wilhelmina Sangersstraat AV Venray pagina 16

Dat betekent dat alle serviceproviders

Dat betekent dat alle serviceproviders Doetinchem Glasvezel Speciale uitgave Doetinchem Glasvezel Gratis Informatiekrant Gaat er glasvezel in Doetinchem komen? Geschreven door Erik Pubben Reggefiber inventariseert nu tot 28 april de vraag naar

Nadere informatie

Heelweg Digitale Woestijn

Heelweg Digitale Woestijn Heelweg Digitale Woestijn Digitale Bereikbaarheid Op De Heelweg nu en in 2020 Geoff Coupe februari 2015 Heelwegs Belang februari 2015 i Inhoud 1 Samenvatting... 1 2 Introductie... 2 3 De Digitale Bereikbaarheid

Nadere informatie

Communicatie, de consument wil niet beïnvloed worden, maar meepraten.

Communicatie, de consument wil niet beïnvloed worden, maar meepraten. Magazine van Kempen Communicatie 2012 nummer 3 Communicatie, de consument wil niet beïnvloed worden, maar meepraten. In deze uitgave o.a. Coaching haalt het beste uit de werknemer Enthousiaste klanten

Nadere informatie

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij?

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? We doen ons best om op deze plek zo veel mogelijk vragen te verzamelen en te publiceren. Het kan natuurlijk zijn dat juist uw vraag nog niet is gesteld. Laat ons

Nadere informatie

Solcon, betrouwbare speler. Solcon. Als beste getest in de categorie internet. Solcon, betrokken speler

Solcon, betrouwbare speler. Solcon. Als beste getest in de categorie internet. Solcon, betrokken speler solcon.nl 2 solcon.nl Solcon, betrouwbare speler Dronten vormt een sterke thuisbasis voor Solcon, de Internet Service Provider met 17 jaar ervaring. En met ruim 60.000 particuliere en zakelijke klanten

Nadere informatie

Analyse glasvezel in de buurtschappen

Analyse glasvezel in de buurtschappen Analyse glasvezel in de buurtschappen De enquête is verstuurd naar + 2.500 adressen. Hiervan zijn 1.125 enquêtes teruggekomen. Deze enquêtes zijn door bedrijven en particulieren. Bij het verwerken kwam

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Veel gestelde vragen collectieve glasvezelaansluitingen

Veel gestelde vragen collectieve glasvezelaansluitingen Veel gestelde vragen collectieve glasvezelaansluitingen Over CBizz CBizz is een innovatieve internetprovider en erkend telecombedrijf dat een breed pakket van diensten aan de zakelijke markt levert, variërend

Nadere informatie

Steeds meer gemeenten aan de glasvezel

Steeds meer gemeenten aan de glasvezel NUMMER 2/2013 26 CFO ERIC HAGEMAN LEGT HET UIT 23 SVEN OP WEG NAAR GOUD 23 HOE BEVALT HET TOESTEL? 2 HET BEREIK VAN DE BOSWACHTER Steeds meer gemeenten aan de glasvezel 34 C2000-NETWERK: ALS ELKE SECONDE

Nadere informatie

Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013

Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013 Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013 Avans ABC Projectgroep: P1D4 Namen: Frederique Vermeij 2055366 Mirthe van Gulik 2053813 Jens van der Struijk 2044834 Koen Voogd 2048438 Pascal Schonewille

Nadere informatie

Kansen voor ondernemers

Kansen voor ondernemers Kansen voor ondernemers 19 juni 2013 Online boekhouden versus Excel Het nieuwe reizen voor ondernemers Cloud de trend voorbij Profiteren van collectieve voordelen 2 Voorwoord Kijk eens in de spiegel Kansen

Nadere informatie

Deze bijlage valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Reflex Uitgeverij Digitaal Leven en Werken

Deze bijlage valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Reflex Uitgeverij Digitaal Leven en Werken Deze bijlage valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Reflex Uitgeverij Digitaal Leven en Werken Digitaal werken, flexibel leven pagina 4 Werken in de wolken pagina 9 Hoe duurzaam kan ICT

Nadere informatie

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN NIEUWE KANSEN VOOR SERVICE PROVIDERS Voorwoord De markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) is volop in ontwikkeling en daarbij valt steeds vaker de term

Nadere informatie

Hoogwaardig breedband en de agrarische sector in Fryslân

Hoogwaardig breedband en de agrarische sector in Fryslân Hoogwaardig breedband en de agrarische sector in Fryslân Inzichten naar aanleiding van een online survey in juli-augustus 2013 Drs. Chris J. Jellema Fryslân Ring 30 augustus 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Informatieset Uw ICT, altijd en overal

Informatieset Uw ICT, altijd en overal Informatieset Uw ICT, altijd en overal Tendenz ICT is aangesloten bij: Wie zijn wij? TendenZ ICT is uw ervaren ICT-partner die u adviseert, ondersteunt en volledig kan ontzorgen op het gebied van al uw

Nadere informatie

# breedbandbrabantbreed

# breedbandbrabantbreed # breedbandbrabantbreed Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, shertogenbosch, Heusden, Landerd, Mill & Sint Hubert, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, Sint Michielsgestel, Sint Oedenrode,

Nadere informatie

Remcoh MAGAZINE. Proberen is de eerste stap van falen. Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament.

Remcoh MAGAZINE. Proberen is de eerste stap van falen. Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament. magazine voor ondernemers Remcoh MAGAZINE 1e editie juni 2011 www.remcoh.nl Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament Innovatie Werken in de wolk Cloud computing met Remcoh

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

BreedNet Noord-Holland Noord. Nieuwe digitale wegen voor de toekomst

BreedNet Noord-Holland Noord. Nieuwe digitale wegen voor de toekomst BreedNet Noord-Holland Noord Nieuwe digitale wegen voor de toekomst Het doel van het project BreedNet was het in beweging zetten van een vliegwiel om hiermee een beter aanbod van snelle, open breedbandvoorzieningen

Nadere informatie

Burgercoöperaties in opkomst

Burgercoöperaties in opkomst thema Burgercoöperaties in opkomst Tijdschrift over de veranderende relatie tussen samenleving en overheid Austerlitz Zorgt, voor zichzelf Dorpsvoorzieningen in Nieuwleusen: deur oons, veur oons Snel internet

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : Strategische Verkenning Breedbandinfrastructuur

Raadsvoorstel. : Strategische Verkenning Breedbandinfrastructuur Raadsvoorstel Steller : Sedee Tel. : (073) 615 56 67 Portefeuille : Hoskam/Van Olden Agenda nr. : E-mail : l.sedee@shertogenbosch.nl B&W : 24 september 2013 Reg.nr. : 3178310 Openbaar : Commissie : FES

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Ledenvoordeelkrant. Voordelen na-isolatie. Welke voordelen heeft een luchtdichte afwerking? Hallen en Stallen over het belang van na-isolatie.

Ledenvoordeelkrant. Voordelen na-isolatie. Welke voordelen heeft een luchtdichte afwerking? Hallen en Stallen over het belang van na-isolatie. Ledenvoordeelkrant samen kopen = samen delen Bekijk alle ledenvoordelen Goedkoop tanken? Tiny van der Valk en schoondochter Roxanne van Kwekerij De Bonfut over hun ervaring met de Total Tankpas. Voordelen

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES

INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES Coöperatie HSLnet u.a. Heeze-Leende Informatiememorandum versie 14 december 2012 Copyright 2012 Coöperatie HSLnet u.a.

Nadere informatie

Notitie Breedband op het platteland 27-05-2013

Notitie Breedband op het platteland 27-05-2013 Notitie Breedband op het platteland 27-05-2013 1 Aanleiding Onze samenleving wordt steeds afhankelijker van een goede digitale infrastructuur. Het is daarom van belang dat iedere bewoner in onze provincie

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Eindrapportage van het onderzoek naar de mogelijkheden voor breedband in ruraal gebied in Gelderland. Pilot Breedband Bronckhorst - Berkelland

Eindrapportage van het onderzoek naar de mogelijkheden voor breedband in ruraal gebied in Gelderland. Pilot Breedband Bronckhorst - Berkelland Eindrapportage van het onderzoek naar de mogelijkheden voor breedband in ruraal gebied in Gelderland Pilot Breedband Bronckhorst - Berkelland 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Gebruikte afkortingen en termen

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Pensioen in eigen hand Pagina 8 Pensioenadviseurs terug in de schoolbanken Pagina 10 Nieuw steunpilaren pensioenstelsel Pagina 13 Alternatief richting

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2012/444

Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Breedband Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 5 juni 2012 2012/0146724 dhr. R v Arkel, telefoon 06 516 16 463 e-mail RG.v.Arkel@overijssel.nl mw. A Bronsema, telefoon 038 499

Nadere informatie

portimagazine december 2010 Assurnet

portimagazine december 2010 Assurnet portimagazine december 2010 Assurnet 3 Editoriaal 4 Port-e-Mail Uw mailbox steeds bij de hand 6 Waarom Port-e-Mail? U werkt zonder Port-e-Mail? Ontdek de risico s ervan! 8 Port-e-Mail Uw collega's getuigen

Nadere informatie