Analyse glasvezel in de buurtschappen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Analyse glasvezel in de buurtschappen"

Transcriptie

1 Analyse glasvezel in de buurtschappen De enquête is verstuurd naar adressen. Hiervan zijn enquêtes teruggekomen. Deze enquêtes zijn door bedrijven en particulieren. Bij het verwerken kwam ik tot de conclusie dat een aantal enquêtes niet waren, hierbij stond de opmerking dat zij vaak geen interesse hebben in glasvezel. Vandaar deze eerste vraag: Is de enquête? Zoals al eerder vermeldt: de enquête is keer. Hiervan heeft hem. 77 keer is de enquête met de opmerking dat zij geen interesse hebben in glasvezel. Geldig Ja ,2 Nee, geen 77 6,8 interesse Een groot deel heeft hem dus wel. Voor de rest van de verwerking wordt uitgegaan van enquêtes. Hierbij moet wel de opmerking gemaakt worden dat sommige enquêtes niet helemaal zijn. Sommige vragen werden als onduidelijk bestempeld(de vraag om de kosten te drukken door middel van de mogelijkheid om de sleuf zelf te graven, dat was duidelijk, maar ze snapten dan niet de NB die erbij stond, betreffende de graafwerkzaamheden worden niet bedoeld van de openbare weg naar de woning, want wat wordt er dan wel bedoeld?). En bij sommige hadden ze geen mening. Bijvoorbeeld de vragen over de oprichting van de coöperatie en de vraag over de initiatieven binnen de achterhoek. De vragen over de kosten zijn ook niet door iedereen. Veel voorkomende opmerking hier was dat ze het belachelijk vinden dat de bebouwde kom niet hoeft te betalen, en de buurtschappen wel. Ze vinden dat er ongelijkheid bestaat tussen de inwoners uit Winterswijk zelf en de buurtschappen.

2 Hieronder zal de verwerking van de vragen plaatsvinden. Hierbij worden de vragen van de enquête gevolgd. Inclusief de nummers van de vragen ervoor. NB. Bij de vragen 8(wat wordt gebruik van gemaakt) en 9(waar wordt gebruik van gemaakt) is per punt een vraag aangemaakt. Dit in verband met een duidelijkere verwerking. 1. In welke hoedanigheid vult u deze enquête in? Geldig Privé ,2 persoon/huishouden Onderneming 87 7,7 Privé 81 7,2 persoon/zzper Niet Systeem 77 6,8 Voor het grootste deel is de enquête door een privé persoon of een privé huishouden. Om precies te zijn 880. De overige enquêtes zijn door ondernemingen en ZZP ers. Dit percentage ligt ongeveer gelijk.

3 2. Is uw woning: Geldig Eigendom ,3 Gehuurd 88 7,8 Niet Systeem 77 6,8 De meeste huizen/bedrijven zijn in eigendom. Een klein percentage (7,8%) heeft zijn bedrijf of woning gehuurd. Een opmerking die bij gehuurde huizen gemaakt moet worden, is dat er vooral gehuurd wordt door de oudere personen.

4 3. Indien u deze enquête als privé persoon of privé persoon/zzp-er invult, wat is uw leeftijd? Geldig , , , , ,9 68 en ,1 ouder Totaal ,2 Niet Systeem ,8 Niet iedereen heeft zijn leeftijd. Bij bedrijven hoefde de leeftijd niet te worden, toch hebben sommige dit wel gedaan. Andere hebben juist hun leeftijd niet, zij vonden dit niet relevant ten opzichte van het onderzoek. De meeste interesse komt uit de leeftijdsgroep 48 tot en met 57 jaar. Maar ook de groep en jaar toont interesse. Zij hebben de enquête het meest.

5 4. Hoe is uw thuissituatie? Geldig Getrouwd ,0 Samenwonend ,3 Alleenstaand ,4 Totaal ,6 Niet Systeem 94 8,4 De meeste thuissituaties worden bestempeld als getrouwd(of geregistreerd partnerschap). Een klein deel is niet (17 keer) hebben niet wat de thuissituatie is, dit zijn allemaal bedrijven.

6 5. Heeft u kinderen die thuis wonen? Zo ja, hoeveel? Geldig Nee ,5 Ja, ,1 Ja, ,7 Ja, ,3 Ja, 4 of 22 2,0 meer Totaal ,6 Niet Systeem 95 8,4 In de meeste huishoudens wonen geen kinderen. Een klein deel is niet (18 keer). Als er wel kinderen bij de huishoudens horen, dan zijn het vaak 1 of 2 kinderen. De leeftijden van deze kinderen zijn niet bekend.

7 6. Hoever woont u van de openbare weg? (dit betekent van de meterkast tot hart van de openbare weg) Geldig Tot 10 m ,5 10 tot 25 m ,3 25 tot 50 m ,6 50 tot 75 m 77 6,8 75 tot 100 m 78 6,9 100 m of ,9 meer Totaal ,0 Niet Systeem 90 8,0 De afstand die het meest opgegeven is, is de afstand 10 tot 25 meter vanaf de openbare weg tot aan de meterkast. Daarna komt de afstand 25 tot 50 meter.

8 7. Bent u op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van aanleg van een glasvezelnetwerk voor Breedband toepassingen? U kunt hierbij denken aan snel internet, telefonie en (digitale) televisie. Frequentie Percentage Geldig Ja ,8 Niet Nee ,3 Systeem 77 6,8 De meeste deelnemers zijn op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot glasvezel. Onder de deelnemers die nee hebben gezegd vallen vrij veel de oudere mensen, en dan zo rond 75 à 80 jaar. Zij kijken wel tv, maar niet al te veel. Daarnaast hebben zij ook vaak geen computer, waardoor zij op die manier ook geen informatie kunnen inwinnen.

9 8. Welke diensten/producten neemt u nu al af? Kunt u per antwoord aangeven of u dit privé of zakelijk gebruikt? De komende antwoorden op deze vraag spreken eigenlijk voor zich, vandaar niet echt een uitleg erbij. Wel zijn de antwoorden van deze vraag per product/dienst apart weergegeven. Telefoon Frequentie Percent Geldig Telefoon, privé ,2 Telefoon zakelijk 32 2,8 Nee 32 2,8 Beide ,3 Niet Systeem 77 6,8

10 Mobiele telefoon/smartphone thuis via Wifi Geldig Mobiele telefonie, ,5 privé Mobiele telefonie, 36 3,2 zakelijk Nee ,2 Beide 104 9,2 Niet Systeem 77 6,8

11 ADSL internet Geldig ADSL internet, privé ,4 ADSL internet, 41 3,6 zakelijk Nee ,3 Beide ,8 Niet Systeem 77 6,8

12 56 k internet Geldig 56 k internet, 40 3,6 privé 56 k internet, 6,5 zakelijk Nee ,4 Beide 7,6 Niet Systeem 77 6,8 Een enkeling gebruikt nog de 56 k internet.

13 Digitenne(radio/tv) Geldig Digitenne(radio/tv), 74 6,6 privé Digitenne(radio/tv), 1,1 zakelijk Nee ,3 Beide 2,2 Niet Systeem 77 6,8

14 Canal Digital (schotel radio/tv) Geldig Canal Digital (schotel ,1 radio/tv), privé Canal Digital(schotel 5,4 radio/tv), zakelijk Nee ,0 Beide 18 1,6 Niet Systeem 77 6,8

15 Persoonlijke alarmknop via Sensire of andere vorm van persoonlijke bescherming in het kader van uw gezondheid Geldig Persoonlijke 16 1,4 alarmknop oid, privé Nee ,7 Niet Systeem 77 6,8 De alarmknop wordt alleen privé gebruikt, maar niet heel veel.

16 Beveiliging Geldig Beveiliging, privé 35 3,1 Beveiliging, 16 1,4 zakelijk Nee ,3 Beide 4,4 Niet Systeem 77 6,8

17 Overig Geldig Overig, privé 47 4,2 Overig, 7,6 zakelijk Nee ,0 Beide 4,4 Niet Systeem 77 6,8 Hieronder valt de UPC-kabel.

18 9. Wilt u de volgende vragen met ja of nee beantwoorden: Ook hier spreken de antwoorden voor zich op de vragen. De antwoorden zijn ook hier uitgesplitst naar de vier verschillende delen van de vragen. U bent in het bezit van een website Geldig Ja ,9 Nee ,2 Niet Systee 77 6,8 ingevul d m

19 U maakt regelmatig gebruik van een down- of uploadsite (muziek of films downloaden) Geldig Ja ,7 Nee ,4 Niet Systee 77 6,8 m

20 U kijkt regelmatig naar uitzendinggemist.nl Geldig Ja ,5 Nee ,6 Niet Systee 77 6,8 m

21 U hebt een thuiswerkplek voor uw werk waarbij u internet gebruikt Geldig Ja ,1 Nee ,0 Niet Systee 77 6,8 m

22 10. Hoeveel uur bent u online met uw computer? Geldig Tot 1 uur per dag ,2 Tot 5 uur per dag ,1 Meer dan 5 uur per 79 7,0 dag Computer staat 83 7,4 gehele dag online Totaal ,7 Niet Systeem ,3 Een gedeelte is niet bij deze vraag. Dit zijn deelnemers aan de enquête die geen computer thuis hebben staan. Zij hebben deze vraag blanco. Op basis van de enquête en de uitkomst wordt er het meest gebruik gemaakt van de computer tot 5 uur per dag. Dit heeft een overweldigende meerderheid. Waar de computer de hele dag online staat, kwam je vooral tegen bij gezinnen met kinderen en bij bedrijven. Zij gebruiken het internet sneller en hebben het meer nodig.

23 11. Is bovenstaand antwoord: Geldig 1 dag per week 45 4,0 1-3 dagen per week ,6 Meer dan 3 dagen per ,9 week Iedere dag ,2 Totaal ,7 Niet Systeem ,3 Het maakt niet uit hoeveel uur er per dag achter de computer doorgebracht wordt, in de meeste gevallen wordt er meer dan drie dagen per week gebruik van gemaakt, en nog vaker gebruiken gezinnen en bedrijven de computer iedere dag. Dit is vaak bij toepassing bij gezinnen met kinderen of bij bedrijven. Ook hier is sprake van een aantal one enquêtes, ook hier heeft het te maken met het feit dat een aantal deelnemers geen computer thuis hebben staan.

24 12. Hoeveel bedragen uw telecommunicatie kosten per maand (telefoon, internet, en overig). Dit is exclusief de kosten van mobiel telefoonverkeer. Geldig Tot 50 euro ,4 50 tot 100 euro ,4 Meer dan ,3 euro Niet Systeem 77 6,8 De kosten die op dit moment uitgegeven worden aan een abonnement vallen voor het allergrootste deel uit tot de 100. Bedrijven geven vaker meer dan 100 uit aan abonnementskosten. Die hebben de iets grotere pakketten nodig, en die zijn vaak duurder.

25 13. Welk medium neemt het grootste deel in de kosten voor zijn rekening? Geldig Internet/ ,6 Telefoon ,1 TV 105 9,3 Overige dienst 13 1,2 Niet Systeem 77 6,8 De telefoon werd het vaakst aangegeven als de post die de meeste kosten met zich meebrengt. Op de enquêtes werd vermeldt dat er vaak geen onderscheid aan te geven is tussen de kosten die betaald moet worden. Er is dan 1 vinkje aangekruist welke zij dachten dat het meeste kostte. Bij de overige dienst hebben deelnemers aangegeven dat zij een 3 in 1 pakket of iets dergelijks in huis hebben en er dus helemaal geen verschil aan te geven is.

26 14. Hoe belangrijk vindt u het dat er een glasvezelaansluiting komt in het buitengebied? Geldig Niet belangrijk ,2 Enigszins ,8 belangrijk Belangrijk ,5 Zeer belangrijk ,6 Niet Systeem 77 6,8 De meningen of er een glasvezelaansluiting in het buitengebied moet komen, zijn verdeeld. Ze vinden het enigszins belangrijk tot belangrijk. Maar ook een redelijk grote groep vindt het zeer belangrijk. Er is geen eenduidig antwoord te geven op deze vraag. Maar de conclusie die eruit te trekken is, is dat de meeste mensen er wel belangrijk vinden dat de glasvezelkabel er komt.

27 15. Indien er besloten wordt tot aanleg van een glasvezelnetwerk, wanneer zou u dan over deze aansluiting willen beschikken? Geldig Binnen 1-2 jaar ,3 Binnen 2-5 jaar ,1 Na 5 jaar 54 4,8 Niet van ,0 toepassing Niet Systeem 77 6,8 Binnen 5 jaar wil bijna 70% van de deelnemers dat er glasvezel wordt aangesloten. Zo op het eerste gezicht zou je zeggen dat ze het dan wel willen. Maar of ze ervoor willen betalen wordt hieronder vermeldt. Een gedeelte van de invullers vindt deze vraag niet van toepassing.

28 16. Bent u van mening dat een woning met glasvezelaansluiting makkelijker verkoopbaar is? Geldig Ja ,6 Nee ,5 Niet Systeem 77 6,8 Of een woning eerder verkoopbaar is, vind een kleine meerderheid van wel. Bij de deelnemers die nee hebben geantwoord op deze vraag, kwam af en toe de opmerking langs dat zij deze vraag ook niet van toepassing vonden.

29 17. De glasvezelkabel wordt in de grond aangelegd. We proberen zoveel mogelijk bij het tracé van de riolering/gasaansluiting aan te sluiten. Mogen wij door uw grond? Geldig Ja, geen probleem. Kosteloos zelfs om zo de ,9 totaalkosten te drukken Ja, geen probleem. Wil wel een vergoeding om de ,3 ontstane kosten te dekken Ja, geen probleem. Wil wel een marktconforme ,5 vergoeding. Jullie hebben mij nodig. Nee, er liggen al genoeg leidingen en kabels door 42 3,7 mijn grond. Nee, ik moet niks van glasvezel hebben, dus ook niet 36 3,2 in mijn grond. Nee, namelijk ,5 Niet Systeem 77 6,8 De deelnemers aan de enquête zijn wel bereidt hun grond af te staan om daar de kabel doorheen te leggen. Een groot gedeelte(39,9%) vindt dit zelfs goed als het kosteloos gebeurd. Ook ongeveer 40% wil een marktconforme vergoeding of een vergoeding bij ontstane schade.

30 18. Om de kosten van de aanleg te drukken willen wij mensen de mogelijkheid geven een deel van het tracé / sleuf over eigen grondgebied zelf te laten graven(zonder vergoeding). Vindt u dit een goed idee? NB. Hiermee wordt niet de graafwerkzaamheden van de openbare weg naar de woning bedoeld. Geldig Ja, ik steek mijn handen uit de ,0 mouwen Ja, ik wil dat zelfs bij mijn buurman 28 2,5 doen. Ja 55 4,9 Nee, dat moet slechts 1 partij doen ,3 en regelen Nee, straks beschadigen we andere ,0 kabels of leidingen Nee 84 7,5 Niet Systeem 77 6,8 Iets meer dan de helft van de deelnemers vindt dat de graafwerkzaamheden door eenzelfde partij gedaan moet worden. Dit voor de veiligheid en er is zekerheid dat het goed gebeurd. Een kwart van de deelnemers(26%) wil de werkzaamheden wel zelf doen. De vraag was voor sommige deelnemers onduidelijk. Want welke werkzaamheden werden er nu wel bedoeld? Dat was vrij onduidelijk.

31 19. De aanleg van glasvezel kan niet zonder een financiële bijdrage van de inwoners. Hoe wilt u deze investering betalen? Geldig In 1 keer betalen bij aanleg ,3 In 5 jaarlijkse termijnen ,1 In 10 jaarlijkse termijnen 110 9,8 Maandelijks, als vast onderdeel ,0 van het abonnementsgeld Niet Systeem 77 6,8 Het bedrag dat betaald moet worden, willen de deelnemers het liefst per maand betalen. De deelnemers geven wel aan dat dit afhankelijk is van de hoogte van het bedrag. Als het een redelijk klein bedrag is(bijvoorbeeld 200), dan willen ze het wel in 1 keer betalen, maar hoe groter het bedrag, hoe meer verdeling ze willen over de verschillende maanden en in samenhang met het abonnementsgeld.

32 20. Hoeveel wilt u bijdragen om een glasvezelkabelaansluiting in uw huis te krijgen? Geldig Minder dan ,5 euro tot euro , tot euro 40 3, tot euro 3,3 Meer dan euro 1,1 Totaal ,3 Niet Systeem ,7 De meeste deelnemers willen er eigenlijk niet voor betalen. Dat was een veel voorkomend antwoord. Ze vinden dat de kern van Winterswijk wordt voorgetrokken, en dat zij eigenlijk moeten meebetalen met de kosten van de aanleg in het buitengebied. Er is één keer , hierbij is de opmerking gemaakt dat het dan wel afhankelijk is van de kosten, en dus ook hoe het betaald moet worden. De conclusie is dus eigenlijk dat ze glasvezel wel willen hebben, maar dat ze er eigenlijk niet voor willen betalen.

33 21. Providers vragen maandelijks abonnementsgeld, hoeveel wilt u maximaal betalen(telefoon, internet, tv/radio)? Frequentie Percent Geldig Tot 25 euro ,5 25 tot 50 euro ,6 50 tot 75 euro ,3 75 tot 100 euro 90 8,0 100 tot 125 euro 18 1,6 Ander bedrag 12 1,1 Totaal ,1 Niet Systeem ,9 De abonnementskosten die de deelnemers willen betalen, liggen voor een groot deel rond de kosten die nu al betaald worden.

34 22. Om glasvezel in het buitengebied mogelijk te maken, kunnen we denken aan de oprichting van een coöperatie. Zou u willen deelnemen aan deze coöperatie? Geldig Ja, zo delen we last en risico en kunnen de ,7 winsten terug laten vloeien Ja, ik wil zelfs wel extra investeren in de 9,8 coöperatie Nee, dit moet je overlaten aan een commerciële ,2 partij Nee, het moet een gemeentelijk nutsbedrijf ,7 worden Nee, namelijk ,6 Totaal ,1 Niet Systeem ,9 Deelnemers hebben deze vraag wel beantwoord, maar wilden liever eerst nog meer informatie ontvangen voordat zij hier een echt goede mening over kunnen vormen. (Daarom heb ik het gevoel dat deze vraag niet geheel representatief is ten opzichte van de uitkomst.)

35 23. Binnen de Achterhoek zijn vergelijkbare initiatieven gaande. Vindt u dat we daarbij moeten aanhaken (bijvoorbeeld realisatie binnen 3 jaar)? Geldig Nee, dit moeten we zelf doen ,7 Nee, dit moeten we zelf doen ,2 Wachten op de rest duurt te lang. Ja, de achterhoek heeft een ,4 betere schaalgrootte om dit te verwezenlijken. Ja, de achterhoek kan dit 80 7,1 sneller. Totaal ,4 Niet Systeem ,6 Op deze vraag heeft een kwart geen antwoord gegeven, omdat zij ook hier graag meer informatie willen zien. Maar 41,4% heeft wel interesse in een coöperatie met de achterhoek, zij kunnen volgens hun meer bereiken.

36 24. Er kan een verschil ontstaan van het moment van instap door huishoudens. Hoe moeten we dit bij latere aansluiting financieel regelen (om freeriders(niet of weinig willen betalen voor voorzieningen door pas later mee te doen) gedrag tegen te gaan)? Geldig Door het hanteren van een vast tarief voor ,2 aansluitkosten Door het hanteren van een vast tarief en daarbij ,2 nog de kosten per meter voor aanleg indien mensen de kabel zelf niet leggen Door de kosten van aanleg in de ,8 abonnementsprijs te verrekenen. Totaal ,1 Niet Systeem ,9 De antwoorden op deze vraag liggen vrij dicht bij elkaar. Er wordt niet echt onderscheid gemaakt in de antwoorden.

37 25. Mocht de aanleg van het glasvezelnetwerk doorgaan, zouden deelnemers die zich direct opgeven hebben, een korting moeten krijgen? Geldig Ja ,9 Nee ,1 Totaal ,0 Niet Systeem ,0 Een gedeelte had ook bij deze vraag geen mening. Een korting wordt door de meeste deelnemers wel gewaardeerd bij deelname. De deelnemers die nee hebben geantwoord zijn het hier niet mee eens, zij vinden dat de kosten voor iedereen even hoog moeten zijn, en de eerste instappers moeten geen korting krijgen.

38 26. We willen zo veel mogelijk concurrentie bevorderen tussen de productaanbieders (providers). Vindt u dat een goed idee? Geldig Ja, concurrentie houdt de prijs ,8 laag. Ja, ik wil kunnen kiezen tussen de ,4 prijs/kwaliteitsverhouding Nee, concurrentie gaat ten koste 34 3,0 van het product/de service Nee, we moeten een eigen 3,3 provider oprichten. Nee, we moeten een eigen 29 2,6 provider oprichten in samenwerking met 1 of meerdere bestaande providers Totaal ,1 Niet Systeem ,9 Er wordt wel gekozen voor concurrentie, zij zien dat graag als een bevordering van de hoogte van de prijs.

39 Combinatie leeftijd en belangrijkheid Niet belangrijk Enigszins Belangrijk belangrijk Belangrijk Zeer belangrijk Totaal Leeftijd en ouder Totaal Als er gekeken wordt naar de combinatie leeftijd en hoe belangrijk de deelnemers glasvezel vinden, dan is te zien dat de leeftijdsgroep 48 tot en met 57 jaar het meeste interesse hebben in glasvezel. Het minst de leeftijdscategorie 68 jaar en ouder, maar die denken dat zij het minste met glasvezel te maken gaan krijgen(omdat zij geen computer hebben).

40 Mijn bevindingen naar aanleiding van de enquête Mijn algemene indruk van de enquête is dat de inwoners van de buurtschappen wel glasvezel willen, maar dat zij er eigenlijk niet voor willen betalen. Een groot gedeelte heeft het gevoel dat de inwoners binnen de bebouwde kom voorgetrokken worden en dat de buurtschapinwoners niet meetellen als het ware. Er is wel interesse, maar er heerst ook veel onduidelijkheid. Vragen werden als onduidelijk beschouwd. En naarmate de laatste vragen vorderden, hadden ze niet allemaal zin om de enquête nog in te vullen tot het einde. Mijn ervaringen Interessant om de avonden mee te maken en de meningen te horen van de inwoners van de buurtschappen, heb er weer wat van opgestoken. Ook interessant om de uitkomsten van de enquêtes te zien en hoe zij erover denken. Anne Korten Tel

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Gebruik sociale media door Rotterdammers

Gebruik sociale media door Rotterdammers rotterdam.nl/onderzoek Gebruik sociale media door Rotterdammers Onderzoek en Business Intelligence Gebruik sociale media door Rotterdammers M. Dujardin Onderzoek en Business Intelligence (OBI) februari

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van

Nadere informatie

Samenvatting. Imago-onderzoek

Samenvatting. Imago-onderzoek Imago-onderzoek 1 Samenvatting Dwaande, een campagne om Noordoost Fryslân meer bekendheid te geven, om meer toeristen naar de regio te trekken en om te inspireren en motiveren tot nieuwe initiatieven,

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's

Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's VROM-Inspectie Regio Noord Overheden Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's Deelrapport bij 'Als wachten te lang duurt' Cascadeplein 10 Postbus 30020 9700 RM Groningen Telefoon 050-5992700

Nadere informatie

Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten

Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten In opdracht van: OPTA Project: 2009.140 Publicatienummer: 2009.140-1002 Datum: Utrecht, 6 januari 2010 Auteurs: ir.ing. Reg Brennenraedts

Nadere informatie

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE b AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers

Nadere informatie

Als wachten te lang duurt

Als wachten te lang duurt VROM-Inspectie Regio Noord Overheden Als wachten te lang duurt Urgentie in de sociale huursector Hoofdrapport onderzoeksrapportage Cascadeplein 10 Postbus 30020 9700 RM Groningen Telefoon 050-5992700 Fax

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel faculteit ruimtelijke wetenschappen nr. 334 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel R.A. Bijker, T. Haartsen en D. Strijker Januari 2011 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden?

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Romy Bes Emiel Kerpershoek Anne Brabers Margreet Reitsma-van

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en. aanbodzijde. Conclusie

De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en. aanbodzijde. Conclusie Opdrachtgever SZW De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en aanbodzijde Opdrachtnemer Panteia / S. de Visser, F. Volker, R. Hoevenagel, A. Witkamp, M. Engelen Onderzoek De markt

Nadere informatie

Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp: Edenspiekermann

Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp: Edenspiekermann Peilen doe je zo Peilen doe je zo Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag www.cbs.nl Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp:

Nadere informatie

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND Datum: 25 juni 2013 Rapportnummer: KOM4/2013 Kinderen in armoede in Nederland Verwey-Jonker Instituut Majone Steketee Trudi Nederland Jodi Mak Renske van der Gaag Maxine

Nadere informatie

EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT

EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT UITVAL OF ZELFREGIE? EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT ARMOEDE EN PARTICIPATIE CREATING TOMORROW

Nadere informatie

Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011

Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2011 Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 G.H. van der Wilt

Nadere informatie