Analyse glasvezel in de buurtschappen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Analyse glasvezel in de buurtschappen"

Transcriptie

1 Analyse glasvezel in de buurtschappen De enquête is verstuurd naar adressen. Hiervan zijn enquêtes teruggekomen. Deze enquêtes zijn door bedrijven en particulieren. Bij het verwerken kwam ik tot de conclusie dat een aantal enquêtes niet waren, hierbij stond de opmerking dat zij vaak geen interesse hebben in glasvezel. Vandaar deze eerste vraag: Is de enquête? Zoals al eerder vermeldt: de enquête is keer. Hiervan heeft hem. 77 keer is de enquête met de opmerking dat zij geen interesse hebben in glasvezel. Geldig Ja ,2 Nee, geen 77 6,8 interesse Een groot deel heeft hem dus wel. Voor de rest van de verwerking wordt uitgegaan van enquêtes. Hierbij moet wel de opmerking gemaakt worden dat sommige enquêtes niet helemaal zijn. Sommige vragen werden als onduidelijk bestempeld(de vraag om de kosten te drukken door middel van de mogelijkheid om de sleuf zelf te graven, dat was duidelijk, maar ze snapten dan niet de NB die erbij stond, betreffende de graafwerkzaamheden worden niet bedoeld van de openbare weg naar de woning, want wat wordt er dan wel bedoeld?). En bij sommige hadden ze geen mening. Bijvoorbeeld de vragen over de oprichting van de coöperatie en de vraag over de initiatieven binnen de achterhoek. De vragen over de kosten zijn ook niet door iedereen. Veel voorkomende opmerking hier was dat ze het belachelijk vinden dat de bebouwde kom niet hoeft te betalen, en de buurtschappen wel. Ze vinden dat er ongelijkheid bestaat tussen de inwoners uit Winterswijk zelf en de buurtschappen.

2 Hieronder zal de verwerking van de vragen plaatsvinden. Hierbij worden de vragen van de enquête gevolgd. Inclusief de nummers van de vragen ervoor. NB. Bij de vragen 8(wat wordt gebruik van gemaakt) en 9(waar wordt gebruik van gemaakt) is per punt een vraag aangemaakt. Dit in verband met een duidelijkere verwerking. 1. In welke hoedanigheid vult u deze enquête in? Geldig Privé ,2 persoon/huishouden Onderneming 87 7,7 Privé 81 7,2 persoon/zzper Niet Systeem 77 6,8 Voor het grootste deel is de enquête door een privé persoon of een privé huishouden. Om precies te zijn 880. De overige enquêtes zijn door ondernemingen en ZZP ers. Dit percentage ligt ongeveer gelijk.

3 2. Is uw woning: Geldig Eigendom ,3 Gehuurd 88 7,8 Niet Systeem 77 6,8 De meeste huizen/bedrijven zijn in eigendom. Een klein percentage (7,8%) heeft zijn bedrijf of woning gehuurd. Een opmerking die bij gehuurde huizen gemaakt moet worden, is dat er vooral gehuurd wordt door de oudere personen.

4 3. Indien u deze enquête als privé persoon of privé persoon/zzp-er invult, wat is uw leeftijd? Geldig , , , , ,9 68 en ,1 ouder Totaal ,2 Niet Systeem ,8 Niet iedereen heeft zijn leeftijd. Bij bedrijven hoefde de leeftijd niet te worden, toch hebben sommige dit wel gedaan. Andere hebben juist hun leeftijd niet, zij vonden dit niet relevant ten opzichte van het onderzoek. De meeste interesse komt uit de leeftijdsgroep 48 tot en met 57 jaar. Maar ook de groep en jaar toont interesse. Zij hebben de enquête het meest.

5 4. Hoe is uw thuissituatie? Geldig Getrouwd ,0 Samenwonend ,3 Alleenstaand ,4 Totaal ,6 Niet Systeem 94 8,4 De meeste thuissituaties worden bestempeld als getrouwd(of geregistreerd partnerschap). Een klein deel is niet (17 keer) hebben niet wat de thuissituatie is, dit zijn allemaal bedrijven.

6 5. Heeft u kinderen die thuis wonen? Zo ja, hoeveel? Geldig Nee ,5 Ja, ,1 Ja, ,7 Ja, ,3 Ja, 4 of 22 2,0 meer Totaal ,6 Niet Systeem 95 8,4 In de meeste huishoudens wonen geen kinderen. Een klein deel is niet (18 keer). Als er wel kinderen bij de huishoudens horen, dan zijn het vaak 1 of 2 kinderen. De leeftijden van deze kinderen zijn niet bekend.

7 6. Hoever woont u van de openbare weg? (dit betekent van de meterkast tot hart van de openbare weg) Geldig Tot 10 m ,5 10 tot 25 m ,3 25 tot 50 m ,6 50 tot 75 m 77 6,8 75 tot 100 m 78 6,9 100 m of ,9 meer Totaal ,0 Niet Systeem 90 8,0 De afstand die het meest opgegeven is, is de afstand 10 tot 25 meter vanaf de openbare weg tot aan de meterkast. Daarna komt de afstand 25 tot 50 meter.

8 7. Bent u op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van aanleg van een glasvezelnetwerk voor Breedband toepassingen? U kunt hierbij denken aan snel internet, telefonie en (digitale) televisie. Frequentie Percentage Geldig Ja ,8 Niet Nee ,3 Systeem 77 6,8 De meeste deelnemers zijn op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot glasvezel. Onder de deelnemers die nee hebben gezegd vallen vrij veel de oudere mensen, en dan zo rond 75 à 80 jaar. Zij kijken wel tv, maar niet al te veel. Daarnaast hebben zij ook vaak geen computer, waardoor zij op die manier ook geen informatie kunnen inwinnen.

9 8. Welke diensten/producten neemt u nu al af? Kunt u per antwoord aangeven of u dit privé of zakelijk gebruikt? De komende antwoorden op deze vraag spreken eigenlijk voor zich, vandaar niet echt een uitleg erbij. Wel zijn de antwoorden van deze vraag per product/dienst apart weergegeven. Telefoon Frequentie Percent Geldig Telefoon, privé ,2 Telefoon zakelijk 32 2,8 Nee 32 2,8 Beide ,3 Niet Systeem 77 6,8

10 Mobiele telefoon/smartphone thuis via Wifi Geldig Mobiele telefonie, ,5 privé Mobiele telefonie, 36 3,2 zakelijk Nee ,2 Beide 104 9,2 Niet Systeem 77 6,8

11 ADSL internet Geldig ADSL internet, privé ,4 ADSL internet, 41 3,6 zakelijk Nee ,3 Beide ,8 Niet Systeem 77 6,8

12 56 k internet Geldig 56 k internet, 40 3,6 privé 56 k internet, 6,5 zakelijk Nee ,4 Beide 7,6 Niet Systeem 77 6,8 Een enkeling gebruikt nog de 56 k internet.

13 Digitenne(radio/tv) Geldig Digitenne(radio/tv), 74 6,6 privé Digitenne(radio/tv), 1,1 zakelijk Nee ,3 Beide 2,2 Niet Systeem 77 6,8

14 Canal Digital (schotel radio/tv) Geldig Canal Digital (schotel ,1 radio/tv), privé Canal Digital(schotel 5,4 radio/tv), zakelijk Nee ,0 Beide 18 1,6 Niet Systeem 77 6,8

15 Persoonlijke alarmknop via Sensire of andere vorm van persoonlijke bescherming in het kader van uw gezondheid Geldig Persoonlijke 16 1,4 alarmknop oid, privé Nee ,7 Niet Systeem 77 6,8 De alarmknop wordt alleen privé gebruikt, maar niet heel veel.

16 Beveiliging Geldig Beveiliging, privé 35 3,1 Beveiliging, 16 1,4 zakelijk Nee ,3 Beide 4,4 Niet Systeem 77 6,8

17 Overig Geldig Overig, privé 47 4,2 Overig, 7,6 zakelijk Nee ,0 Beide 4,4 Niet Systeem 77 6,8 Hieronder valt de UPC-kabel.

18 9. Wilt u de volgende vragen met ja of nee beantwoorden: Ook hier spreken de antwoorden voor zich op de vragen. De antwoorden zijn ook hier uitgesplitst naar de vier verschillende delen van de vragen. U bent in het bezit van een website Geldig Ja ,9 Nee ,2 Niet Systee 77 6,8 ingevul d m

19 U maakt regelmatig gebruik van een down- of uploadsite (muziek of films downloaden) Geldig Ja ,7 Nee ,4 Niet Systee 77 6,8 m

20 U kijkt regelmatig naar uitzendinggemist.nl Geldig Ja ,5 Nee ,6 Niet Systee 77 6,8 m

21 U hebt een thuiswerkplek voor uw werk waarbij u internet gebruikt Geldig Ja ,1 Nee ,0 Niet Systee 77 6,8 m

22 10. Hoeveel uur bent u online met uw computer? Geldig Tot 1 uur per dag ,2 Tot 5 uur per dag ,1 Meer dan 5 uur per 79 7,0 dag Computer staat 83 7,4 gehele dag online Totaal ,7 Niet Systeem ,3 Een gedeelte is niet bij deze vraag. Dit zijn deelnemers aan de enquête die geen computer thuis hebben staan. Zij hebben deze vraag blanco. Op basis van de enquête en de uitkomst wordt er het meest gebruik gemaakt van de computer tot 5 uur per dag. Dit heeft een overweldigende meerderheid. Waar de computer de hele dag online staat, kwam je vooral tegen bij gezinnen met kinderen en bij bedrijven. Zij gebruiken het internet sneller en hebben het meer nodig.

23 11. Is bovenstaand antwoord: Geldig 1 dag per week 45 4,0 1-3 dagen per week ,6 Meer dan 3 dagen per ,9 week Iedere dag ,2 Totaal ,7 Niet Systeem ,3 Het maakt niet uit hoeveel uur er per dag achter de computer doorgebracht wordt, in de meeste gevallen wordt er meer dan drie dagen per week gebruik van gemaakt, en nog vaker gebruiken gezinnen en bedrijven de computer iedere dag. Dit is vaak bij toepassing bij gezinnen met kinderen of bij bedrijven. Ook hier is sprake van een aantal one enquêtes, ook hier heeft het te maken met het feit dat een aantal deelnemers geen computer thuis hebben staan.

24 12. Hoeveel bedragen uw telecommunicatie kosten per maand (telefoon, internet, en overig). Dit is exclusief de kosten van mobiel telefoonverkeer. Geldig Tot 50 euro ,4 50 tot 100 euro ,4 Meer dan ,3 euro Niet Systeem 77 6,8 De kosten die op dit moment uitgegeven worden aan een abonnement vallen voor het allergrootste deel uit tot de 100. Bedrijven geven vaker meer dan 100 uit aan abonnementskosten. Die hebben de iets grotere pakketten nodig, en die zijn vaak duurder.

25 13. Welk medium neemt het grootste deel in de kosten voor zijn rekening? Geldig Internet/ ,6 Telefoon ,1 TV 105 9,3 Overige dienst 13 1,2 Niet Systeem 77 6,8 De telefoon werd het vaakst aangegeven als de post die de meeste kosten met zich meebrengt. Op de enquêtes werd vermeldt dat er vaak geen onderscheid aan te geven is tussen de kosten die betaald moet worden. Er is dan 1 vinkje aangekruist welke zij dachten dat het meeste kostte. Bij de overige dienst hebben deelnemers aangegeven dat zij een 3 in 1 pakket of iets dergelijks in huis hebben en er dus helemaal geen verschil aan te geven is.

26 14. Hoe belangrijk vindt u het dat er een glasvezelaansluiting komt in het buitengebied? Geldig Niet belangrijk ,2 Enigszins ,8 belangrijk Belangrijk ,5 Zeer belangrijk ,6 Niet Systeem 77 6,8 De meningen of er een glasvezelaansluiting in het buitengebied moet komen, zijn verdeeld. Ze vinden het enigszins belangrijk tot belangrijk. Maar ook een redelijk grote groep vindt het zeer belangrijk. Er is geen eenduidig antwoord te geven op deze vraag. Maar de conclusie die eruit te trekken is, is dat de meeste mensen er wel belangrijk vinden dat de glasvezelkabel er komt.

27 15. Indien er besloten wordt tot aanleg van een glasvezelnetwerk, wanneer zou u dan over deze aansluiting willen beschikken? Geldig Binnen 1-2 jaar ,3 Binnen 2-5 jaar ,1 Na 5 jaar 54 4,8 Niet van ,0 toepassing Niet Systeem 77 6,8 Binnen 5 jaar wil bijna 70% van de deelnemers dat er glasvezel wordt aangesloten. Zo op het eerste gezicht zou je zeggen dat ze het dan wel willen. Maar of ze ervoor willen betalen wordt hieronder vermeldt. Een gedeelte van de invullers vindt deze vraag niet van toepassing.

28 16. Bent u van mening dat een woning met glasvezelaansluiting makkelijker verkoopbaar is? Geldig Ja ,6 Nee ,5 Niet Systeem 77 6,8 Of een woning eerder verkoopbaar is, vind een kleine meerderheid van wel. Bij de deelnemers die nee hebben geantwoord op deze vraag, kwam af en toe de opmerking langs dat zij deze vraag ook niet van toepassing vonden.

29 17. De glasvezelkabel wordt in de grond aangelegd. We proberen zoveel mogelijk bij het tracé van de riolering/gasaansluiting aan te sluiten. Mogen wij door uw grond? Geldig Ja, geen probleem. Kosteloos zelfs om zo de ,9 totaalkosten te drukken Ja, geen probleem. Wil wel een vergoeding om de ,3 ontstane kosten te dekken Ja, geen probleem. Wil wel een marktconforme ,5 vergoeding. Jullie hebben mij nodig. Nee, er liggen al genoeg leidingen en kabels door 42 3,7 mijn grond. Nee, ik moet niks van glasvezel hebben, dus ook niet 36 3,2 in mijn grond. Nee, namelijk ,5 Niet Systeem 77 6,8 De deelnemers aan de enquête zijn wel bereidt hun grond af te staan om daar de kabel doorheen te leggen. Een groot gedeelte(39,9%) vindt dit zelfs goed als het kosteloos gebeurd. Ook ongeveer 40% wil een marktconforme vergoeding of een vergoeding bij ontstane schade.

30 18. Om de kosten van de aanleg te drukken willen wij mensen de mogelijkheid geven een deel van het tracé / sleuf over eigen grondgebied zelf te laten graven(zonder vergoeding). Vindt u dit een goed idee? NB. Hiermee wordt niet de graafwerkzaamheden van de openbare weg naar de woning bedoeld. Geldig Ja, ik steek mijn handen uit de ,0 mouwen Ja, ik wil dat zelfs bij mijn buurman 28 2,5 doen. Ja 55 4,9 Nee, dat moet slechts 1 partij doen ,3 en regelen Nee, straks beschadigen we andere ,0 kabels of leidingen Nee 84 7,5 Niet Systeem 77 6,8 Iets meer dan de helft van de deelnemers vindt dat de graafwerkzaamheden door eenzelfde partij gedaan moet worden. Dit voor de veiligheid en er is zekerheid dat het goed gebeurd. Een kwart van de deelnemers(26%) wil de werkzaamheden wel zelf doen. De vraag was voor sommige deelnemers onduidelijk. Want welke werkzaamheden werden er nu wel bedoeld? Dat was vrij onduidelijk.

31 19. De aanleg van glasvezel kan niet zonder een financiële bijdrage van de inwoners. Hoe wilt u deze investering betalen? Geldig In 1 keer betalen bij aanleg ,3 In 5 jaarlijkse termijnen ,1 In 10 jaarlijkse termijnen 110 9,8 Maandelijks, als vast onderdeel ,0 van het abonnementsgeld Niet Systeem 77 6,8 Het bedrag dat betaald moet worden, willen de deelnemers het liefst per maand betalen. De deelnemers geven wel aan dat dit afhankelijk is van de hoogte van het bedrag. Als het een redelijk klein bedrag is(bijvoorbeeld 200), dan willen ze het wel in 1 keer betalen, maar hoe groter het bedrag, hoe meer verdeling ze willen over de verschillende maanden en in samenhang met het abonnementsgeld.

32 20. Hoeveel wilt u bijdragen om een glasvezelkabelaansluiting in uw huis te krijgen? Geldig Minder dan ,5 euro tot euro , tot euro 40 3, tot euro 3,3 Meer dan euro 1,1 Totaal ,3 Niet Systeem ,7 De meeste deelnemers willen er eigenlijk niet voor betalen. Dat was een veel voorkomend antwoord. Ze vinden dat de kern van Winterswijk wordt voorgetrokken, en dat zij eigenlijk moeten meebetalen met de kosten van de aanleg in het buitengebied. Er is één keer , hierbij is de opmerking gemaakt dat het dan wel afhankelijk is van de kosten, en dus ook hoe het betaald moet worden. De conclusie is dus eigenlijk dat ze glasvezel wel willen hebben, maar dat ze er eigenlijk niet voor willen betalen.

33 21. Providers vragen maandelijks abonnementsgeld, hoeveel wilt u maximaal betalen(telefoon, internet, tv/radio)? Frequentie Percent Geldig Tot 25 euro ,5 25 tot 50 euro ,6 50 tot 75 euro ,3 75 tot 100 euro 90 8,0 100 tot 125 euro 18 1,6 Ander bedrag 12 1,1 Totaal ,1 Niet Systeem ,9 De abonnementskosten die de deelnemers willen betalen, liggen voor een groot deel rond de kosten die nu al betaald worden.

34 22. Om glasvezel in het buitengebied mogelijk te maken, kunnen we denken aan de oprichting van een coöperatie. Zou u willen deelnemen aan deze coöperatie? Geldig Ja, zo delen we last en risico en kunnen de ,7 winsten terug laten vloeien Ja, ik wil zelfs wel extra investeren in de 9,8 coöperatie Nee, dit moet je overlaten aan een commerciële ,2 partij Nee, het moet een gemeentelijk nutsbedrijf ,7 worden Nee, namelijk ,6 Totaal ,1 Niet Systeem ,9 Deelnemers hebben deze vraag wel beantwoord, maar wilden liever eerst nog meer informatie ontvangen voordat zij hier een echt goede mening over kunnen vormen. (Daarom heb ik het gevoel dat deze vraag niet geheel representatief is ten opzichte van de uitkomst.)

35 23. Binnen de Achterhoek zijn vergelijkbare initiatieven gaande. Vindt u dat we daarbij moeten aanhaken (bijvoorbeeld realisatie binnen 3 jaar)? Geldig Nee, dit moeten we zelf doen ,7 Nee, dit moeten we zelf doen ,2 Wachten op de rest duurt te lang. Ja, de achterhoek heeft een ,4 betere schaalgrootte om dit te verwezenlijken. Ja, de achterhoek kan dit 80 7,1 sneller. Totaal ,4 Niet Systeem ,6 Op deze vraag heeft een kwart geen antwoord gegeven, omdat zij ook hier graag meer informatie willen zien. Maar 41,4% heeft wel interesse in een coöperatie met de achterhoek, zij kunnen volgens hun meer bereiken.

36 24. Er kan een verschil ontstaan van het moment van instap door huishoudens. Hoe moeten we dit bij latere aansluiting financieel regelen (om freeriders(niet of weinig willen betalen voor voorzieningen door pas later mee te doen) gedrag tegen te gaan)? Geldig Door het hanteren van een vast tarief voor ,2 aansluitkosten Door het hanteren van een vast tarief en daarbij ,2 nog de kosten per meter voor aanleg indien mensen de kabel zelf niet leggen Door de kosten van aanleg in de ,8 abonnementsprijs te verrekenen. Totaal ,1 Niet Systeem ,9 De antwoorden op deze vraag liggen vrij dicht bij elkaar. Er wordt niet echt onderscheid gemaakt in de antwoorden.

37 25. Mocht de aanleg van het glasvezelnetwerk doorgaan, zouden deelnemers die zich direct opgeven hebben, een korting moeten krijgen? Geldig Ja ,9 Nee ,1 Totaal ,0 Niet Systeem ,0 Een gedeelte had ook bij deze vraag geen mening. Een korting wordt door de meeste deelnemers wel gewaardeerd bij deelname. De deelnemers die nee hebben geantwoord zijn het hier niet mee eens, zij vinden dat de kosten voor iedereen even hoog moeten zijn, en de eerste instappers moeten geen korting krijgen.

38 26. We willen zo veel mogelijk concurrentie bevorderen tussen de productaanbieders (providers). Vindt u dat een goed idee? Geldig Ja, concurrentie houdt de prijs ,8 laag. Ja, ik wil kunnen kiezen tussen de ,4 prijs/kwaliteitsverhouding Nee, concurrentie gaat ten koste 34 3,0 van het product/de service Nee, we moeten een eigen 3,3 provider oprichten. Nee, we moeten een eigen 29 2,6 provider oprichten in samenwerking met 1 of meerdere bestaande providers Totaal ,1 Niet Systeem ,9 Er wordt wel gekozen voor concurrentie, zij zien dat graag als een bevordering van de hoogte van de prijs.

39 Combinatie leeftijd en belangrijkheid Niet belangrijk Enigszins Belangrijk belangrijk Belangrijk Zeer belangrijk Totaal Leeftijd en ouder Totaal Als er gekeken wordt naar de combinatie leeftijd en hoe belangrijk de deelnemers glasvezel vinden, dan is te zien dat de leeftijdsgroep 48 tot en met 57 jaar het meeste interesse hebben in glasvezel. Het minst de leeftijdscategorie 68 jaar en ouder, maar die denken dat zij het minste met glasvezel te maken gaan krijgen(omdat zij geen computer hebben).

40 Mijn bevindingen naar aanleiding van de enquête Mijn algemene indruk van de enquête is dat de inwoners van de buurtschappen wel glasvezel willen, maar dat zij er eigenlijk niet voor willen betalen. Een groot gedeelte heeft het gevoel dat de inwoners binnen de bebouwde kom voorgetrokken worden en dat de buurtschapinwoners niet meetellen als het ware. Er is wel interesse, maar er heerst ook veel onduidelijkheid. Vragen werden als onduidelijk beschouwd. En naarmate de laatste vragen vorderden, hadden ze niet allemaal zin om de enquête nog in te vullen tot het einde. Mijn ervaringen Interessant om de avonden mee te maken en de meningen te horen van de inwoners van de buurtschappen, heb er weer wat van opgestoken. Ook interessant om de uitkomsten van de enquêtes te zien en hoe zij erover denken. Anne Korten Tel

Bewonersonderzoek NGA in wit gebied Fryslân

Bewonersonderzoek NGA in wit gebied Fryslân Bewonersonderzoek NGA in wit gebied Fryslân In opdracht van: Provincie Fryslân Project: 2013.043 Publicatienummer: 2013.043-1301 Datum: Utrecht, 9 augustus 2013 Auteurs: Ir. David van Kerkhof Vivette van

Nadere informatie

1. Woont u binnen de bebouwde kom? 2. Heeft u een aansluiting op het glasvezelnetwerk?

1. Woont u binnen de bebouwde kom? 2. Heeft u een aansluiting op het glasvezelnetwerk? Glasvezel 1. Woont u binnen de bebouwde kom? 9 8 78% 7 6 5 4 3 22% Ja Nee 2. Heeft u een aansluiting op het glasvezelnetwerk? 6 5 4 45% 51% 3 4% Ja Nee Weet niet 1 Maar maak er geen gebruik van 1 Wel de

Nadere informatie

November 2014. FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg

November 2014. FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg November 2014 FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg ALGEMENE VRAGEN Wat is breedband? Breedband is de verzamelnaam voor snelle infrastructuur die het mogelijk maakt aan te sluiten op het internet (wereldwijde

Nadere informatie

1 Heb jij een aansluiting op het glasvezelnetwerk?

1 Heb jij een aansluiting op het glasvezelnetwerk? Onderzoeksresultaten TipHorstaandeMaas.nl Glasvezel 60% 1 Heb jij een aansluiting op het glasvezelnetwerk? 50% 40% 48% 52% 30% 20% 10% 0% Ja Nee Toelichting 1 Wel een aansluiting maar maak er geen gebruik

Nadere informatie

Informatieavonden. Coöperatie Breedband Buitengebied Winterswijk

Informatieavonden. Coöperatie Breedband Buitengebied Winterswijk Informatieavonden Coöperatie Breedband Buitengebied Winterswijk ...gesprek aan een Kottense keukentafel... Dick te Voortwis Voorzitter CBBW Programma Glasvezel, wat is dat? Historie van het initiatief

Nadere informatie

Vraag & Antwoord voor ambassadeursactie

Vraag & Antwoord voor ambassadeursactie 1. Waarom zou ik overstappen? 2. Wat kunnen klanten verwachten wanneer zij kiezen voor de diensten van PLINQ / TriNed? Wij in Heeze, Leende en Sterksel zijn met elkaar een mooi lokaal initiatief begonnen.

Nadere informatie

Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014

Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014 Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014 Afgelopen jaar bent u geïnformeerd over de mogelijkheden voor aanleg van glasvezel in de buitengebieden van de gemeenten Ommen en Hardenberg. In de tweede

Nadere informatie

Betalingsbereidheid glasvezel buitengebied KRS & Leusden

Betalingsbereidheid glasvezel buitengebied KRS & Leusden Betalingsbereidheid glasvezel buitengebied KRS & Leusden Beste bewoners en ondernemers, Super snel internet. Via glasvezel is dit ook in uw buitengebied mogelijk. Vindt u dit belangrijk en bent u bereid

Nadere informatie

Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik

Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik Glasvezel: voor hele gemeenschap, ook in buitengebieden en bedrijventerreinen Open structuur:

Nadere informatie

Uw nieuwbouwwoning krijgt glasvezel.

Uw nieuwbouwwoning krijgt glasvezel. Nieuwbouwspecial. Uw nieuwbouwwoning krijgt glasvezel. Lees er alles over in deze special. ALLES WAT U WILT WETEN OVER GLASVEZEL IN UW NIEUWBOUWWONING. 3 4 5 6 7 8 9 3 DE VRIJHEID VAN GLASVEZEL VOLGENS

Nadere informatie

Radio en TV signaal na 1 januari 2017

Radio en TV signaal na 1 januari 2017 Radio en TV signaal na 1 januari 2017 Sinds 1 januari 2009 heeft Groenstichting Rozendaal een collectief contract met Ziggo voor centrale levering van analoog TV/Radio signaal aan alle woningen in onze

Nadere informatie

Vragen en antwoorden glasvezel in Olterterp, It Sùd, Selmien- West en Kortehemmen

Vragen en antwoorden glasvezel in Olterterp, It Sùd, Selmien- West en Kortehemmen 1 Vragen en antwoorden glasvezel in Olterterp, It Sùd, Selmien- West en Kortehemmen 1. Aanleg 1.1 Komt de kabel ook door privé terrein te liggen? Vooralsnog gaan we ervan uit dat de kabel grotendeels in

Nadere informatie

Breedband Provincie Drenthe

Breedband Provincie Drenthe Hoogwaardig breedband op het Drentse platteland Samen maken we het mogelijk! Breedband Provincie Drenthe Jan Hut 06-53235426 Even voorstellen Jan Hut 59 jaar; Woont in Visvliet 25 jaar bij PTT Telecommunicatie;

Nadere informatie

Betalingsbereidheid glasvezel in het buitengebied

Betalingsbereidheid glasvezel in het buitengebied Betalingsbereidheid glasvezel in het buitengebied Beste bewoners en ondernemers, Super snel internet. Via glasvezel is dit ook in uw buitengebied mogelijk. Vindt u dit belangrijk en bent u bereid hiervoor

Nadere informatie

Betalingsbereidheid glasvezel in het buitengebied

Betalingsbereidheid glasvezel in het buitengebied Betalingsbereidheid glasvezel in het buitengebied Beste bewoners en ondernemers, Super snel internet. Via glasvezel is dit ook in uw buitengebied mogelijk. Vindt u dit belangrijk en bent u bereid hiervoor

Nadere informatie

Triple play vergelijking Consumind december 2016

Triple play vergelijking Consumind december 2016 Triple play vergelijking Consumind december 2016 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Achtergrond en algemene informatie Internet, TV en (Vaste) Telefonie markt Voordelen Triple Play Vergelijking

Nadere informatie

Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier. Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014

Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier. Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014 Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014 Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten.

Nadere informatie

propositie Boekelnet

propositie Boekelnet propositie Boekelnet Intro In de gehele gemeente Boekel ligt een gemeentedekkend glasvezelnetwerk. De technische oplevering van dit glasvezelnetwerk was in december 2013. Boekelnet wil meer keuzevrijheid

Nadere informatie

Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster

Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster 1. Waarom komen er niet meteen meerdere providers op het netwerk? Breedband Beemster wil zoveel mogelijk providers op het netwerk, maar wel op een keuzestress

Nadere informatie

Hier > nu > ervaren provider

Hier > nu > ervaren provider www.plinq.nl Hier > nu > ervaren provider Wist u dat.. De gemiddelde wachttijd voor onze klantenservice PLINQ is een zelfstandige serviceprovider actief in heel Nederland. Al onder de 50 seconden ligt.

Nadere informatie

Triple play vergelijking Consumind Augustus 2015 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen:

Triple play vergelijking Consumind Augustus 2015 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Triple play vergelijking Consumind Augustus 2015 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Achtergrond en algemene informatie Internet, TV en (Vaste) Telefonie markt Voordelen Triple Play Vergelijking

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015

Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015 Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015 Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015 Agenda 1. Opening en introductie 2. Waar gaat het om? Snel internet is er toch voor iedereen?

Nadere informatie

Vragen over BoekelNet en lokale diensten. Vragen over het glasvezelnetwerk. Vragen over de aanleg. Infoavond KBO

Vragen over BoekelNet en lokale diensten. Vragen over het glasvezelnetwerk. Vragen over de aanleg. Infoavond KBO Infoavond KBO Vragen over BoekelNet en lokale diensten Kunnen particulieren ook diensten gaan aanbieden op het netwerk? Ja dat kan. Het is een open netwerk dus behalve bedrijven kunnen ook verenigingen

Nadere informatie

Breedbandloket. www. Breedbandfryslan.frl

Breedbandloket. www. Breedbandfryslan.frl Informatie 2015: snel breedband internet Voortgang snel internet breedband Breedbandloket www. Breedbandfryslan.frl Coöperatieve Vereniging U.A. Fryslân Ring Opgericht in 2006 met steun van de provincie

Nadere informatie

Eindelijk. Doe mee en steun de vereniging.

Eindelijk. Doe mee en steun de vereniging. Eindelijk. Glasvezel. Glasvezel is goed voor u, maar ook voor de verenigingen bij u in de buurt. Want elk nieuw afgesloten glasvezelabonnement levert ze 10 euro op. In deze brochure vindt u de inschrijfformulieren

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst glasvezel Stille Wille. 8 april 2016, Bewonersraad Stille Wille

Informatiebijeenkomst glasvezel Stille Wille. 8 april 2016, Bewonersraad Stille Wille Informatiebijeenkomst glasvezel Stille Wille 8 april 2016, Bewonersraad Stille Wille Welkom en voorstellen werkgroep en adviseur Peter Derksen, voorzitter Bewonersraad Agenda Welkom en doel Waarom werkgroep?

Nadere informatie

Glasvezel. Aanbod: Aansluiting diensten op het netwerk van Fore Freedom

Glasvezel. Aanbod: Aansluiting diensten op het netwerk van Fore Freedom Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Aansluiting diensten op het netwerk van Fore Freedom De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten. Internet, VoIP telefonie,

Nadere informatie

Glasvezel. Aanbod: Roomburg Leiden

Glasvezel. Aanbod: Roomburg Leiden 01000005 Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Roomburg Leiden De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten. Internet, VoIP telefonie, camerabeveiliging, pinnen

Nadere informatie

Voorwaarden deelname Telfort CombiVoordeel

Voorwaarden deelname Telfort CombiVoordeel Voorwaarden deelname Telfort CombiVoordeel Ingangsdatum: 1 maart 2016 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden gelden voor Telfort CombiVoordeel, onderdeel van KPN B.V., gevestigd en kantoorhoudend aan het Maanplein

Nadere informatie

Glasvezel. Glas helder!

Glasvezel. Glas helder! Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Meer en Duin te Lisse De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten. Internet, VoIP telefonie, camerabeveiliging,

Nadere informatie

Uw internetaansluiting

Uw internetaansluiting Studio Visual Steps Uw internetaansluiting Een overzicht van de mogelijkheden 1 Voorwoord Beste lezers en lezeressen, In deze gids krijgt u informatie over de verschillende aansluitmogelijkheden waaruit

Nadere informatie

Bij deze zeg ik mijn abonnement voor telefonie en internet per direct op, met inachtneming van de geldende opzegtermijn.

Bij deze zeg ik mijn abonnement voor telefonie en internet per direct op, met inachtneming van de geldende opzegtermijn. Opzegbrief ADSL diensten internet en telefonie (incl nummerbehoud) provider provider en plaats provider Ik neem mijn telefoonnummer mee naar mijn nieuwe aanbieder. Mijn telefoonnummer moet daarom behouden

Nadere informatie

Plaats logo. Organisatie. tekst. tekst. SallandGlas. VechtdalBreed. Andere initiatieven i.o. (o.a. Dalfsen en Kampen)

Plaats logo. Organisatie. tekst. tekst. SallandGlas. VechtdalBreed. Andere initiatieven i.o. (o.a. Dalfsen en Kampen) SallandGlas wordt coöperatie. De coöperatie SallandGlas is eigenaar van het glasvezelnetwerk. De aangesloten huizen/bedrijven zijn lid, en mede-eigenaar van het netwerk: het wordt dus úw/ons netwerk! Coöperatie

Nadere informatie

Informatieavond Glasvezel 1 mei 2014 GLASVEZEL IN DE 4 DOARPEN EN HIDAARD

Informatieavond Glasvezel 1 mei 2014 GLASVEZEL IN DE 4 DOARPEN EN HIDAARD Informatieavond Glasvezel 1 mei 2014 GLASVEZEL IN DE 4 DOARPEN EN HIDAARD Werkgroep glasvezel Werkgroep ingesteld door dorpsbelang De Fjouwer Doarpen en dorpsbelang Hidaard Sjoukje Bijlsma (Hidaard) Joram

Nadere informatie

Satelliet internet. Vanaf nu kunt ook u snel internetten

Satelliet internet. Vanaf nu kunt ook u snel internetten Satelliet internet Vanaf nu kunt ook u snel internetten Satelliet internet Internet via de satelliet is een volwaardig vervanger voor traag internet geworden. Satellietservice Noord-Holland heeft verschillende

Nadere informatie

Welkom. Informatie avond over Breedband in het hele Land van Cuijk. # Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden

Welkom. Informatie avond over Breedband in het hele Land van Cuijk. # Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden Welkom Informatie avond over Breedband in het hele Land van Cuijk Met de hele familie tegelijk online Aanleiding Strategische visie Een toekomstvast en open breedbandnetwerk tot in de haarvaten van de

Nadere informatie

Even voorstellen: Breedband Beemster. Ruim 50 Ambassadeurs!

Even voorstellen: Breedband Beemster. Ruim 50 Ambassadeurs! Powered by Agenda Even voorstellen Doelstelling Breedband Beemster Waarom glasvezel? Maatschappelijke thema s zorgen -wonen werken leren ontspannen Vergelijk netwerken Aanbod / wat krijg ik en wat kost

Nadere informatie

# Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden

# Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden Glasvezel voor het hele Land van Cuijk Welkom 15 juli 2015 Cuijk 1 Even voorstellen Hugo Bens Frans van Schayik Noud van Vught Arjan Eising Paul Kempen Bestuurder LVCNET Bestuurder LVCNET Bestuurder LVCNET

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Aan de slag met breedband! Belang van goede verbindingen in beeld: voorbeelden. In dit nummer

NIEUWSBRIEF. Aan de slag met breedband! Belang van goede verbindingen in beeld: voorbeelden. In dit nummer NIEUWSBRIEF 1 juli 2 01 4 nummer 1 Stichting, Hogepad 12, 8181 TT Heerde www.breedbandnv.nl (binnenkort), info@breedbandnv.nl, In dit nummer Aan de slag met breedband! 1 Aan de slag met breedband! In alle

Nadere informatie

Aankondiging openglasvezel DE BERK, ECHT Project nr.: 028. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60

Aankondiging openglasvezel DE BERK, ECHT Project nr.: 028. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 Aankondiging openglasvezel DE BERK, ECHT Project nr.: 028 Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 info@forefreedom.nl www.forefreedom.nl KvK 24.34.79.36 ING Bank 53.70.966 BTW NL8121.55.737.B.01

Nadere informatie

Glasvezel. Daar gaan we met z n allen veel plezier van hebben. Barbara uit Wateringen. Ik ga voor glas.

Glasvezel. Daar gaan we met z n allen veel plezier van hebben. Barbara uit Wateringen. Ik ga voor glas. Glasvezel. Daar gaan we met z n allen veel plezier van hebben. Barbara uit Wateringen Ik ga voor glas. Mijn eigen bioscoop. Thuis op de bank. Jan uit Wateringen Nu genieten en klaar voor de toekomst. Ongelooflijk

Nadere informatie

17-7-2014. Waarom glasvezel? Agenda. Waarom wordt dat een probleem?

17-7-2014. Waarom glasvezel? Agenda. Waarom wordt dat een probleem? Agenda Opening avond voorzitter Presentatie: Waarom Glasvezel Pauze (uitdelen vragenformulier en folder) Discussie en vragen Nawoord voorzitter Einde Waarom glasvezel? Waarom is aanleg van glasvezel nodig?

Nadere informatie

Voorwaarden deelname Telfort CombiVoordeel

Voorwaarden deelname Telfort CombiVoordeel Voorwaarden deelname Telfort CombiVoordeel Ingangsdatum: 30 juni 2014 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden gelden voor Telfort CombiVoordeel, onderdeel van KPN B.V., gevestigd en kantoorhoudend aan het Maanplein

Nadere informatie

1. Wat gaat u precies betalen?

1. Wat gaat u precies betalen? 1. Wat gaat u precies betalen? Abonnementsprijs per maand Alles-in-1 Basis Plus Extra Normaal 43,95 53,95 63,95 + 25% korting in het 1e jaar Gratis tablet + 25% korting in het 1e jaar 32,96 40,46 47,96

Nadere informatie

Vergeten vragen 1 e informatieavond Breedband Beemster. Vragen 3 e informatieavond Breedband Beemster :

Vergeten vragen 1 e informatieavond Breedband Beemster. Vragen 3 e informatieavond Breedband Beemster : Vergeten vragen 1 e informatieavond Breedband Beemster 1. Biedt Breedband Beemster ook mobiele telefoonabonnementen aan? In de toekomst kan dat want Plinq is daar nu ook al mee bezig. Tegen de tijd dat

Nadere informatie

Breedband in héél Rivierenland

Breedband in héél Rivierenland Contractgestuurde Dienstverlening Breedband Verbinding in elke (glas)vezel Breedband in héél Rivierenland Het komt eraan! Geldermalsen Breedband in héél Tiel Rivierenland Lingewaal Culemborg Het komt eraan!

Nadere informatie

Aankondiging open glasvezel LOUTERBLOEMEN Project nr.: 179 v2. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60

Aankondiging open glasvezel LOUTERBLOEMEN Project nr.: 179 v2. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 Aankondiging open glasvezel LOUTERBLOEMEN Project nr.: 179 v2 Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 info@forefreedom.nl www.forefreedom.nl KvK 24.34.79.36 ING Bank 53.70.966 BTW NL8121.55.737.B.01

Nadere informatie

D-ur'./ zo^'jhl. vul de enquête in over'breedband voor hele land van cuijk, en win een ipad

D-ur'./ zo^'jhl. vul de enquête in over'breedband voor hele land van cuijk, en win een ipad D-ur'./ zo^'jhl vul de enquête in over'breedband voor hele land van cuijk, en win een ipad ln het Land van Cuijk hebben de gemeenten Cuijk, Grave en Mill het voortouw genomen om de haalbaarheid te onderzoeken

Nadere informatie

Presentatie. Doelstellingen Mogelijkheden Open netwerk Providers Voortgang Verantwoordelijkheid Advies Zorg op afstand Aannemer

Presentatie. Doelstellingen Mogelijkheden Open netwerk Providers Voortgang Verantwoordelijkheid Advies Zorg op afstand Aannemer Presentatie Doelstellingen Mogelijkheden Open netwerk Providers Voortgang Verantwoordelijkheid Advies Zorg op afstand Aannemer Kabeltelevisie Waalre (KTW) Missie KTW: Het bevorderen van de communicatie

Nadere informatie

Voorwaarden deelname Telfort CombiVoordeel

Voorwaarden deelname Telfort CombiVoordeel Voorwaarden deelname Telfort CombiVoordeel Ingangsdatum: 6 juni 2016 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden gelden voor Telfort CombiVoordeel, onderdeel van KPN B.V., gevestigd en kantoorhoudend aan het Maanplein

Nadere informatie

Q&A Telfort CombiVoordeel

Q&A Telfort CombiVoordeel Q&A Telfort CombiVoordeel 1. Wat is Telfort CombiVoordeel? 1. Wat is Telfort CombiVoordeel? Heb op jouw adres Interactieve TV van Telfort en een of meerdere mobiele abonnementen met een minuten- en internetbundel

Nadere informatie

Glasvezelaanleg alleen in het buitengebied van de Brabantse Kempen

Glasvezelaanleg alleen in het buitengebied van de Brabantse Kempen Glasvezelaanleg alleen in het buitengebied van de Brabantse Kempen 2 Agenda 1. Welkom 2. Het pilotplan 3. Waarom glasvezel? 4. Waarom alleen het buitengebied? 5. Een coöperatieve aanpak 6. Wat verwachten

Nadere informatie

Nieuw Portfolio UPC Business - SoHo

Nieuw Portfolio UPC Business - SoHo Nieuw Portfolio UPC Business - SoHo Per 4 september 2013 Slimme pakketten, lage prijzen Flexibiliteit en transparantie Meer ondernemers op het Digital Network van UPC Training helpt vooral wanneer mensen

Nadere informatie

Bijeenkomst glasvezel gemeente Steenwijkerland 5 maart 2015

Bijeenkomst glasvezel gemeente Steenwijkerland 5 maart 2015 Bijeenkomst glasvezel gemeente Steenwijkerland 5 maart 2015 Breedband in het buitengebied 1. Opening Wethouder Wim Brus Gemeente Steenwijkerland 2. De praktijk Anne Glasbergen Plaatselijk Belang Brekkenpolder-Tacozijl

Nadere informatie

Satelliet internet. Vanaf nu kunt ook u snel internetten

Satelliet internet. Vanaf nu kunt ook u snel internetten Satelliet internet Vanaf nu kunt ook u snel internetten Satelliet internet Internet via de satelliet is een volwaardig vervanger voor traag internet geworden. Satellietservice Noord-Holland Zelf doen??

Nadere informatie

Voorwaarden deelname Telfort CombiVoordeel

Voorwaarden deelname Telfort CombiVoordeel Voorwaarden deelname Telfort CombiVoordeel Ingangsdatum: 8 april 2014 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden gelden voor Telfort CombiVoordeel, onderdeel van KPN B.V., gevestigd en kantoorhoudend aan het Maanplein

Nadere informatie

Breedband buitengebied Veere. ir. ing. Reg Brennenreadts MBA ir. Menno Driesse 26 september 2015

Breedband buitengebied Veere. ir. ing. Reg Brennenreadts MBA ir. Menno Driesse 26 september 2015 Breedband buitengebied Veere ir. ing. Reg Brennenreadts MBA ir. Menno Driesse 26 september 2015 1 I. Achtergrond 2 Achtergrond Probleem: Niet overal in Veere is snel internet. Vraag: Hoe kunnen we dit

Nadere informatie

N.A.W.plus Direct Marketing Diensten 0342-424404 0342-424407 06-53540544 info@nawplus.nl www.nawplus.nl www.rejoice.nl

N.A.W.plus Direct Marketing Diensten 0342-424404 0342-424407 06-53540544 info@nawplus.nl www.nawplus.nl www.rejoice.nl Een online dienst van: N.A.W.plus Direct Marketing Diensten 0342-424404 0342-424407 06-53540544 info@nawplus.nl www.nawplus.nl www.rejoice.nl 1 De doelgroep Onder de naam Rejoice felicitatiedienst richt

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

Welkom op de informatiebijeenkomst. glasvezel op bedrijvenpark Haansberg. Maandag 23 november 2015

Welkom op de informatiebijeenkomst. glasvezel op bedrijvenpark Haansberg. Maandag 23 november 2015 Welkom op de informatiebijeenkomst glasvezel op bedrijvenpark Haansberg Maandag 23 november 2015 Agenda Welkomstwoord Bert Wagemakers Introductie Wethouder Rolph Dols Aanleiding Bert Wagemakers Glasvezelnetwerk

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de aanleg van glasvezel in BOEKEL

Veel gestelde vragen over de aanleg van glasvezel in BOEKEL Veel gestelde vragen over de aanleg van glasvezel in BOEKEL Wij vragen uw begrip tijdens de werkzaamheden In december 2012 is Glasvezel Boekel begonnen met de aanleg van het glasvezelnetwerk in Boekel.

Nadere informatie

Contractbijlage: Tarieven Telerati Particulier 2014-1 CONCEPT

Contractbijlage: Tarieven Telerati Particulier 2014-1 CONCEPT Contractbijlage: Tarieven Telerati Particulier 2014-1 CONCEPT Telerati: Meesters in Telecom Bezoekadres: Papenstraat 26 7411 ND Deventer Postadres: 1 e Kruisstraat 9 7413 VE Deventer Tel: 085 888 1761

Nadere informatie

Snel internet in buitengebied

Snel internet in buitengebied Snel internet in buitengebied 9 November 2015 26 oktober 2015 Kader Witte gebieden (gebieden zonder NGA) Dit zijn gebieden die binnen nu en 3 jaar downloadsnelheden van minder dan 30 Mbit/s houden (dus

Nadere informatie

Welkom bij tekst. Presentatie 4 november 2014. Paul Disselhorst

Welkom bij tekst. Presentatie 4 november 2014. Paul Disselhorst Welkom bij tekst Presentatie 4 november 2014 Paul Disselhorst tekst Programma: Stand van zaken SallandGlas. Waarom ook alweer? Terugblik op vooruitgang. De voordelen op een rij. Wat kost het? Wat krijgt

Nadere informatie

BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015. Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta

BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015. Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015 Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta Inhoudsopgave Management Summary Resultaten Achtergrond 2 3 Management summary Management summary (1/3) De zomerperiode

Nadere informatie

Mobiele technologie zorgt ervoor dat je met een smartphone en tablet en draadloos op een laptop of computer kunt werken.

Mobiele technologie zorgt ervoor dat je met een smartphone en tablet en draadloos op een laptop of computer kunt werken. Informatie- en communicatietechnologie Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is de techniek om informatie te verzamelen, op te slaan, weer te geven en uit te wisselen. Dit kan door geluid, tekst,

Nadere informatie

4. spreekt de gemeente uitsluitend met Glashart? Zo ja, waarom uitsluitend met Glashart? Zo nee, komt er meer dan één glasvezelnet in Dordrecht?

4. spreekt de gemeente uitsluitend met Glashart? Zo ja, waarom uitsluitend met Glashart? Zo nee, komt er meer dan één glasvezelnet in Dordrecht? M. de Boer 3314 AP Dordrecht Gemeenteraad van Dordrecht Postbus 8 3300 AA Dordrecht Betreft: glasvezelnet in Dordrecht Dordrecht, 30 juni 2010 Geachte raadsleden, Sinds het voorjaar ontvangen wij post

Nadere informatie

Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND UTRECHTSE HEUVELRUG 16 MAART 2016

Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND UTRECHTSE HEUVELRUG 16 MAART 2016 Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND UTRECHTSE HEUVELRUG 16 MAART 2016 * Agenda 19.30 uur: inloop 20.00 uur: welkom door wethouder Jan Willem van Dongen 20.10 uur: het hoe en wat van breedband

Nadere informatie

30 september 2013. Pilot Glasvezel Buitengebied

30 september 2013. Pilot Glasvezel Buitengebied 30 september 2013 Pilot Glasvezel Buitengebied Inhoud 1. Uitgangssituatie 2. Plangebied en Realisatiemodel 3. Financieringsmodel 4. Gevraagde inzet provinciale middelen 5. Beheer en exploitatie netwerk

Nadere informatie

glasvezelnetwerken (FttH: glasvezel tot in huis) bedoeld.

glasvezelnetwerken (FttH: glasvezel tot in huis) bedoeld. Algemene Voorwaarden Glasvezel- vergelijken.nl Welkomopwww.glasvezel- vergelijken.nl(glasvezel- vergelijken.nl)endankvoorjebezoek. Glasvezel- vergelijken.nliseenvergelijkingssiteophetgebiedvandienstenover100%

Nadere informatie

Aansluiten! 5 april 2013. Wat willen bewoners? Hoe kunnen actieve burgers ondersteund worden?

Aansluiten! 5 april 2013. Wat willen bewoners? Hoe kunnen actieve burgers ondersteund worden? Aansluiten! 5 april 2013 Wat willen bewoners? Hoe kunnen actieve burgers ondersteund worden? Wie zijn wij Initiatiefgroep Glasvezel Buitengebied Putten -Totaal 9 personen, inclusief ambtenaar gemeente

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval scheiden 4 Deel 3. Afval

Nadere informatie

Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de belastingaangifte. Nibud, 2010

Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de belastingaangifte. Nibud, 2010 Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de Nibud, 2010 Inleiding In dit rapport staan de resultaten beschreven van een peiling onder lezers van De Telegraaf over hun kennis en gedrag omtrent de. De

Nadere informatie

HSLnet. Ledenraad 21 gekozen leden. Heeze 6 Leende 5 Sterksel 4 Agrarisch 2 Industrie/MKB 2 Onderwijs/Zorg 2

HSLnet. Ledenraad 21 gekozen leden. Heeze 6 Leende 5 Sterksel 4 Agrarisch 2 Industrie/MKB 2 Onderwijs/Zorg 2 Kom kijken naar HSLnet: De doelstellingen, wie is HSLnet, wat is bereikt, de kwaliteit van HSLnet en lees de ervaringen van gebruikers en vrijwilligers. Deze voorstelling duurt: 9 minuten Doelstelling

Nadere informatie

Gemeente Westerveld 16 april 2014. Evert Blansjaar. Kwartiermaker provincie Drenthe

Gemeente Westerveld 16 april 2014. Evert Blansjaar. Kwartiermaker provincie Drenthe Gemeente Westerveld 16 april 2014 Evert Blansjaar Kwartiermaker provincie Drenthe Achtergrond Onze samenleving wordt steeds afhankelijker van hoogwaardige en toekomstvaste breedbandinfrastructuren. Geen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VASTRECHTVERGOEDING BUITENGEBIED

ALGEMENE VOORWAARDEN VASTRECHTVERGOEDING BUITENGEBIED ALGEMENE VOORWAARDEN VASTRECHTVERGOEDING BUITENGEBIED Publicatie versie: 003 Datum: Emmeloord, 13 april 2016 Auteurs: ing. A. (André) Doggen ing. J. (Jan) Voesten Inhoudsopgave Glasvezel bij u thuis: hoe

Nadere informatie

Welkom bij. tekst. Voor de leefbaarheid en economische kracht van het buitengebied is de aanleg van snel internet van cruciaal belang.

Welkom bij. tekst. Voor de leefbaarheid en economische kracht van het buitengebied is de aanleg van snel internet van cruciaal belang. Voor de leefbaarheid en economische kracht van het buitengebied is de aanleg van snel internet van cruciaal belang. prof. dr. D. Strijker; Rijks Universiteit Groningen Mansholtleerstoel voor Plattelandsontwikkeling

Nadere informatie

Breedband Provincie Drenthe

Breedband Provincie Drenthe Hoogwaardig breedband op het Drentse platteland Samen maken we het mogelijk! Breedband Provincie Drenthe Evert Blansjaar Ons datagebruik Waarom verbind Drenthe We worden steeds afhankelijker van hoogwaardige

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Samenvatting In dit hoofdstuk wordt allereerst gekeken naar de bekendheid en het gebruik van vijf inkomensondersteunende regelingen, te weten: Kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

Get connected everywhere

Get connected everywhere Get connected everywhere Perry Boogaard (1967) Wissenkerke Bedrijfskundig opgeleid 23 jaar ervaring in diverse managementen directiefuncties Zelfstandig ondernemer Harm van den Dikkenberg (1986) Sint-Annaland

Nadere informatie

Welkom op de informatiebijeenkomst

Welkom op de informatiebijeenkomst Welkom op de informatiebijeenkomst eigen glasvezel op de bedrijventerreinen Elzenburg en De Geer Donderdag 18 februari 2016 Dome-X Agenda Kort woord van welkom Simoon Fransen Aanleiding Ties van Esch Samenwerking

Nadere informatie

Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND BUNNIK 5 APRIL 2016

Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND BUNNIK 5 APRIL 2016 Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND BUNNIK 5 APRIL 2016 * Agenda 19.30 uur: inloop 20.00 uur: welkom door wethouder Rob Zakée 20.10 uur: het hoe en wat van breedband in het buitengebied 20.20

Nadere informatie

Oppasoma s en opa s. Resultaten GGD Gezondheidspanel

Oppasoma s en opa s. Resultaten GGD Gezondheidspanel Oppasoma s en opa s Resultaten GGD Gezondheidspanel Waarom een onderzoek over oppasoma s en opa s? Tegenwoordig doen ouders vaak een beroep op oma en opa als het gaat om opvang van de kleinkinderen. De

Nadere informatie

Bijeenkomst glasvezel Oosterwolde Agenda

Bijeenkomst glasvezel Oosterwolde Agenda 16 februari 2015 Bijeenkomst glasvezel Oosterwolde Agenda 1. Opening en introductie 2. Snel internet is toch voor iedereen? 3. Hoe start je een project? 4. De situatie in gemeente Ooststellingwerf 5. Wat

Nadere informatie

A1) Kennismakingsgesprek over sociale media en internetgebruik

A1) Kennismakingsgesprek over sociale media en internetgebruik Mediawijsheid A1) Kennismakingsgesprek over sociale media en internetgebruik Ik heb samen met de kinderen een gesprek gevoerd over de sociale media en het internet gebruik. Ik heb voor mezelf thuis een

Nadere informatie

Westerveld op Glas 10 maart 2015

Westerveld op Glas 10 maart 2015 WELKOM Welkom bij de presentatie van Westerveld op Glas 10 maart 2015 Sneller internet ook in Vledderveen 1. Opening Programma 1. Opening / Voorstellen 2. Waar staan we vandaag 3. Breedband nut en noodzaak

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : 129650 Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Aanleg glasvezel Berkelland Collegevergadering : 10 november 2015 agendapunt : 30. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Informatie avond - Breedband

Informatie avond - Breedband Informatie avond - Breedband AGENDA - Welkom - Project Reuzenbreedband - Presentatie Breedband - Vraag en antwoord Project Reuzenbreedband Dorpsverenigingen van Schoonoord en van De Kiel Gestart met Project

Nadere informatie

alles is bereikbaar PILOT BUITENGEBIED GEMEENTE SLUIS

alles is bereikbaar PILOT BUITENGEBIED GEMEENTE SLUIS alles is bereikbaar PILOT BUITENGEBIED GEMEENTE SLUIS Greenet 1. Voorstellen Partners 2. Pilot Sluis, achtergrond 3. Inhoud Pilot: a) Aanbod b) Hoe werkt het? c) Wat betekent aanleg voor u? 4. Uitdagingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF LANGSTRAATGLAS

NIEUWSBRIEF LANGSTRAATGLAS Coöperatie LangstraatGlas u.a. Juli 2016 [Editie 2] NIEUWSBRIEF LANGSTRAATGLAS In deze nieuwsbrief treft u de volgende informatie aan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Go voor Midden-BrabantGlas, aanleg glasvezel gaat

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Aa en Hunze

Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Aa en Hunze Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Aa en Hunze 1 november 2016 Stichting Breedbandplatform Drenthe p/a Brink 8 9401 HS Assen platform@verbinddrenthe.nl 1 1 Inleiding 3 2 Het beoogde aansluitgebied

Nadere informatie

Glasvezel voor heel Boekel

Glasvezel voor heel Boekel Glasvezel voor heel Boekel Inhoud: Waarom glasvezel & BoekelNet Onze partners De aanleg Aanbod diensten Vergelijk (marktconform) Betrokkenheid verenigingen Het vervolg Waarom glasvezel Waarom Glasvezel

Nadere informatie

Glasvezel, vraag en antwoord.

Glasvezel, vraag en antwoord. Glasvezel, vraag en antwoord. Hieronder vind u de meest gestelde vragen over ons glasvezel project. 1. Wat is glasvezel en hoe werkt het? 2. Wat is een glasvezel netwerk? 3. Wat is breedband? 4. Waarom

Nadere informatie

Breedband Land van Cuijk

Breedband Land van Cuijk Breedband Land van Cuijk Een open netwerk voor iedereen Presentatie raadscommissie Strategische visie Land van Cuijk Een toekomstvast en open breedbandnetwerk tot in de haarvaten van de gemeenten. Voor

Nadere informatie

Van. Tot. Overstap informatie avond Zielhorst op Glasvezel

Van. Tot. Overstap informatie avond Zielhorst op Glasvezel Van Tot Overstap informatie avond Zielhorst op Glasvezel Agenda Welkom De aanleg De overstap Het aansluiten De vraagbundeling Vragen? NOG NIETS OPZEGGEN! De Aanleg Overstappen Voor u begint NOG NIETS OPZEGGEN!

Nadere informatie