Bewonersonderzoek NGA in wit gebied Fryslân

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bewonersonderzoek NGA in wit gebied Fryslân"

Transcriptie

1 Bewonersonderzoek NGA in wit gebied Fryslân In opdracht van: Provincie Fryslân Project: Publicatienummer: Datum: Utrecht, 9 augustus 2013 Auteurs: Ir. David van Kerkhof Vivette van Cooten MSc

2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Aanleiding Leeswijzer Resultaten Huidig internetgebruik Interesse in snel internet Sample achtergrond Conclusies... 9 Annex 1. Vragenlijst + antwoorden Dialogic NEXT STEP 3

4

5 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Dit rapport ligt ten grondslag aan het rapport: Investeringsplan NGA voor wit gebied in Fryslân. Het projectteam heeft een enquête uitgezet onder 579 huishoudens van het witte gebied van Fryslân, specifiek onder bewoners in de gemeenten Boarnsterhim en Harlingen. Deze enquête gaat over het huidige internetgebruik, de interesse in snel internet en investeringsbereidheid voor een glasvezelverbinding onder de inwoners. Daarnaast zijn ook nog persoonlijke gegevens verzameld om een goed beeld te krijgen van de achtergrond van de inwoners. Van de 579 huishoudens hebben 137 respondenten de enquête geheel of gedeeltelijk ingevuld (response-rate 24%). Het valt te verwachten dat er een selectie-effect zit in de respondenten: het is mogelijk dat degenen die de enquête hebben ingevuld een grotere behoefte hebben aan snel internet dan de rest. Dit stelt ons helaas niet in staat om definitieve conclusies te geven over de interesse in glasvezel. Echter geeft dit ons wel een goed beeld van de mogelijke interesse in het witte gebied in Fryslân. 1.2 Leeswijzer In hoofdstuk 2 worden de belangrijkste resultaten uiteengezet. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen het huidige internetgebruik, de interesse in snel internet en achtergrondgegevens van de inwoners. In hoofdstuk 3 worden conclusies getrokken. In annex 1 bevinden zich de enquête en de antwoorden per vraag. Dialogic NEXT STEP 5

6 Aantal respondenten 2 Resultaten 2.1 Huidig internetgebruik De respondenten maken al lang gebruik van internet, meer dan de helft al langer dan 10 jaar (51%), en een derde tussen de 5 en 10 jaar. Slechts 4 huishoudens (3%) maken geen gebruik van internet (zij hebben de overige vragen over internetgebruik niet ingevuld). ADSL is de populairste internetverbinding (62%), en opvallend is dat bijna 20% nog inbelt via de telefoonlijn. Geen enkele respondent beschikt over glasvezel (Grafiek 1). Over welk type internetverbinding beschikt u thuis? 4% 0% 4% 4% 7% 19% Ik bel in via mijn telefoonlijn (analoog of ISDN) ADSL Kabel Glasvezel 62% Ik gebruik thuis 3G-internet voor mijn PC, laptop of tablet (bijv. via een dongle) Anders Dat weet ik niet Grafiek 1: Type internetverbinding (N=133) Dit zien wij ook terug in de lage downloadsnelheid, een derde heeft een snelheid die lager is dan 2 Mbits/s, en 26% tussen de 2 en 6 Mbits/s. Men is dan ook ontevreden over de snelheid van het internet. Een groot deel van de respondenten zou graag een grotere download (71%) en upload (41%) snelheid willen hebben, 50% wil een lagere prijs. 30% zou graag andere diensten, zoals televisie via hun huidige aansluiting ontvangen. 40 Wat is de daadwerkelijke downloadsnelheid van uw internetverbinding? Minder dan ½ Mbits/s ½ Mbits/s tot en met 1 Mbits/s 1 Mbit/s tot en met 2 Mbits/s 2 Mbit/s tot en met 6 Mbit/s 6 Mbit/s tot en met 10 Mbit/s 10 Mbit/s tot en met 30 Mbits Meer dan 30 Mbit/s Dat weet ik niet Grafiek 2: Downloadsnelheid (N=133)

7 Internet is deze regio wordt voornamelijk aangeboden door KPN, welk 77% van de markt heeft, andere maatschappijen als Online, Tele2, Telfort en XS4ALL hebben slechts enkele klanten. De meeste abonnees nemen naast internet van hun provider ook vaste telefonie af, 56% neemt alleen vaste telefonie af, 20% neemt vaste telefonie en digitale televisie af. 5% neemt alleen digitale televisie af. Internet wordt voornamelijk voor privé (95%) en zakelijke doeleinden (74%) gebruikt, 22% gebruikt het voor onderwijs. De bedragen van de abonnementen liggen doorgaans tussen de 10 en 350 euro, de meeste respondenten betalen 50 euro. Wat betaalt u per maand opgeteld ongeveer voor uw abonnementen voor internet, telefonie en televisie? Prijs per maand (in euro's) Grafiek 3: Abonnementskosten (N=135, waarvan 26 onbekend met maandelijkse kosten). 1 e kwartiel betaalt tussen de 10 en 39,25, 2 e kwartiel 39,25 en 50, 3 e kwartiel 50 en 70, 4 e kwartiel tussen 70 en Interesse in snel internet In de vorige paragraaf wordt al duidelijk dat de snelheid van de huidige internetverbinding te wensen overlaat, 81% geeft dan ook interesse te hebben in een snelle internetverbinding, hiervan is 69% om een deel van de kosten op zicht te nemen, een kwart geeft aan hier niet toe bereid te zijn. 73% van de mensen die bereid zijn om een deel van de aansluitkosten op zicht te willen nemen wil een bedrag tussen de 0 en 499 euro op zicht nemen, 16% geeft aan tussen 500 en 999 euro te willen betalen, 7% tussen de 1000 en 1499 euro en 4% tussen de 1500 en 1999 euro. Niemand is bereid om meer dan 2000 euro te betalen. Na de uitleg dat een glasvezelnetwerk een hogere kwaliteit internet, televisie en telefonie biedt voor circa 50 euro in de maand. En dat hiervoor een kabel aangelegd moet worden, met een kosten van 2000 euro per gebruiker, geeft 73% aan nog interesse te hebben in deze verbinding (Grafiek 4). Dialogic NEXT STEP 7

8 Aantal respondenten Welke constructie heeft uw voorkeur om de gebruikersbijdrage à 2000 euro te voldoen? Eenmalig 100 euro en 21 euro per maand voor een looptijd van 10 jaar Eenmalig 250 euro en 20 euro per maand voor een looptijd van 10 jaar Eenmalig 500 euro en 17 euro per maand voor een looptijd van 10 jaar Eenmalig 1000Eenmalig 2000 euro en 13 euro en geen euro per extra maand voor maandelijkse een looptijd kosten van 10 jaar Ik heb geen interesse in een aansluiting voor een dergelijk bedrag Grafiek 4: Abonnementsvoorkeur glasvezel (n=74) Opvallend is dat de meeste mensen bereid zijn om het gehele bedrag in één keer te voldoen (35%), daarna is eenmalig 100 euro met 21 euro extra per maand de populairste regeling. Weinig respondenten, slechts 8%, zijn bereid om nog eens 1000 euro extra aansluitkosten te betalen in ruil voor gedeeltelijk eigendom. 37% zou het in overweging nemen, en 51% geeft aan hier niet toe bereid te zijn. Wel is men (76%) bereid zelf een geul te (laten) graven voor een glasvezelverbinding, wat lagere aansluitkosten tot gevolg heeft. 2.3 Sample achtergrond Circa 40% van de respondenten is werkzaam in de agrarische sector, 19% is werkzaam in de publieke dienstverlening, en 18% in de commerciële dienstverlening. Het merendeel (58%) werkt voltijd, 23% werkt deeltijd. De helft van hen is samenwonend of getrouwd en heeft thuiswonende kinderen, 39% is samenwonend of getrouwd en heeft geen of uitwonende kinderen. Het bruto inkomen van de huishoudens is als volgt verdeeld; 21% minder dan modaal, 24% modaal, 15% twee keer modaal, 11% meer dan twee keer modaal, 29% weet dit niet, of wil hier geen antwoord op geven. Mannen hebben deze enquête vaker ingevuld dan vrouwen (65%-35%). 16% van de respondenten is voor 1950 geboren, 30% tussen , 24% tussen , 24% tussen , en 7% in of na Respondent heeft slechts basisonderwijs gevolgd, 21% LBO, ULO, MAVO of VMBO, 37% HAVO, VWO of MBO, 41% is hoger opgeleid met HBO of Universiteit.

9 3 Conclusies Uit het gebruikersonderzoek blijkt dat er grote interesse is in snel internet in het buitengebied van Fryslân. Relatief veel van de aangeschreven huishoudens in de twee ondervraagde gemeenten, Harlingen en Boarnsterhim, hebben gereageerd op de enquête, namelijk 24% van de 579 huishoudens. Hiervan geeft een grote meerderheid (81%) aan interesse te hebben in het afnemen van een snelle internetverbinding, en is de meerderheid ook bereid om de kosten hiervoor op zich te nemen (69%). Op de vraag hoe zij het financieringsgat het liefst zouden willen voldoen, geeft 35% van de mensen aan dit bedrag in één keer te willen afbetalen. De rest wil dit liever middels een lening betalen, waarbij de voorkeur voor het vooraf te betalen bedrag uiteenloopt. Interessant is verder dat meer dan driekwart van de respondenten bereid is zelf een geul te graven, zodat hiermee potentieel aanlegkosten bespaard kunnen worden. Over de respondenten is verder ook duidelijk geworden dat zij typisch geen snelle internetverbinding hebben. Hoewel het merendeel aangeeft niet te weten welke snelheid zij precies hebben, heeft de grote meerderheid niet meer dan 6 Mpbs tot zijn beschikking en de helft daarvan niet meer dan 2 Mbps. Verreweg de meeste mensen hebben een ADSL verbinding, bijna 20% internet zelfs nog middels een inbelverbinding. Dialogic NEXT STEP 9

10

11 Annex 1. Vragenlijst + antwoorden Hieronder vindt u de uitgezette enquête, met het aantal respondenten per antwoord, en het percentage Huidig internetgebruik De eerste vragen gaan over uw huidige gebruik van uw internetverbinding (via uw PC, laptop of tablet thuis, dus niet via uw mobiele telefoon). 1. Hoeveel jaar gebruikt u thuis al internet? (N=137) Minder dan 2 jaar 4 3% 2 tot 5 jaar 13 9% 5 tot 10 jaar 44 32% Meer dan 10 jaar 70 51% Ik gebruik thuis geen internet (ga verder naar vraag 9) 4 3% Dat weet ik niet 2 1% 2. Over welk type internetverbinding beschikt u thuis? (N=133) Ik bel in via mijn telefoonlijn (analoog of ISDN) 26 20% ADSL 83 62% Kabel 5 4% Glasvezel 0 0% Ik gebruik thuis 3G-internet voor mijn PC, laptop of tablet (bijv. via een dongle) 9 7% Anders 5 4% Dat weet ik niet 5 4% 3. Wat is de daadwerkelijke downloadsnelheid van uw internetverbinding? Deze kan afwijken van de door uw aanbieder geadverteerde downloadsnelheid. U kunt uw downloadsnelheid te weten komen door de website te bezoeken en daar te klikken op Test Starten. (N=133) Minder dan ½ Mbits/s 15 11% ½ Mbits/s tot en met 1 Mbits/s 15 11% 1 Mbit/s tot en met 2 Mbits/s 17 13% 2 Mbit/s tot en met 6 Mbit/s 34 26% 6 Mbit/s tot en met 10 Mbit/s 8 6% 10 Mbit/s tot en met 30 Mbits 6 5% Meer dan 30 Mbit/s 1 1% Dat weet ik niet 37 28% Dialogic NEXT STEP 11

12 4. Bij welke internetaanbieder / -provider neemt u uw internetverbinding af? (N=133) KPN % Online 3 2% Tele2 2 2% Telfort 4 3% XS4ALL 5 4% Solcon 0 0% EDPnet 0 0% Anders, namelijk 14 11% Dat weet ik niet 2 2% 5. Neemt u bij deze provider naast internet ook nog telefonie en/of televisiediensten af (een 2 in 1 of 3 in 1 pakket)? (N=133) Ja, alleen vaste telefonie 74 56% Ja, alleen (digitale) televisie 7 5% Ja, vaste telefonie en (digitale) televisie 26 20% Nee 25 19% Dat weet ik niet 1 1% 6. Wat betaalt u per maand opgeteld ongeveer voor uw abonnementen voor internet, telefonie en televisie (exclusief het abonnement voor uw mobiele telefoon)? Bedrag in euro per maand. Als u het antwoord op deze vraag niet weet, vult u 'onbekend' in. (N=135) euro per maand Minder dan 25 euro 6 4% Tussen 25 en 50 euro 33 24% Tussen 50 en 75 euro 49 36% Tussen 75 en 100 euro 13 10% Meer dan 100 euro 8 6% Dat weet ik niet 26 19% 7. Wat zou u willen dat er verandert aan uw huidige aansluiting? (kies maximaal drie antwoorden) (N=133) Lagere prijs 66 50% Hogere downloadsnelheid 94 71% Hogere uploadsnelheid 54 41% Minder storingen 21 16% Betere service / helpdesk 4 3% Andere diensten, zoals televisie via deze aansluiting 40 30% Anders, namelijk 0 0% Niets 8 6%

13 8. Voor welke doeleinden gebruikt u uw internetverbinding of zou u een (betere) internetverbinding willen gebruiken? (meerdere antwoorden mogelijk) (N=133) Privé % Zakelijk 98 74% Onderwijs 29 22% Zorg 5 4% Beveiliging 11 8% Anders, namelijk 0 0% Interesse in snel internet Zoals gezegd heeft de provincie Fryslân de intentie om plannen te ontwerpen om huishoudens in de provincie op een snelle en toekomstvaste internetverbinding aan te sluiten. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld een glasvezelverbinding. Het voordeel hiervan is dat u een veel snellere internetverbinding krijgt dan u nu heeft. Daarnaast kunt u hier onder andere mee bellen en met hoge kwaliteit televisie kijken. Als gevolg daarvan kunt u uw huidige telefoon-, internet en televisieabonnementen opzeggen. 9. Heeft u interesse in een dergelijke nieuwe internetaansluiting? (N=135) Ja % Nee (ga naar vraag 15) 19 14% Geen mening (ga naar vraag 15) 6 4% 10. Aan het realiseren van een hoogwaardige internetaansluiting zijn uiteraard kosten verbonden. Als de provincie een deel van deze kosten op zich zal nemen, bent u dan ook bereid om een deel van deze aansluitkosten voor uw rekening te nemen? (N=110) Ja 76 69% Nee (ga naar vraag 14) 28 25% Geen mening (ga naar vraag 14) 6 5% De aansluitkosten van uw internetverbinding worden bepaald door de werkzaamheden die daarvoor nodig zijn. De grootste invloed daarop hebben de graafkosten, de kabel voor het netwerk moet namelijk ondergronds worden aangelegd. Deze kabel moet gelegd worden vanuit uw meterkast naar een bepaalde centrale die zich vaak in het centrum van een grotere gemeente bevindt. 11. Tot welk bedrag vindt u het acceptabel om bij te dragen aan de aansluitkosten, wetende dat een verbinding duizenden euro s kan kosten, afhankelijk van de locatie van uw adres? (N=75) euro 55 73% euro 12 16% euro 5 7% euro 3 4% Meer dan 2000 euro 0 0% Dialogic NEXT STEP 13

14 Als u op zo n glasvezelnetwerk wordt aangesloten, kunt u zoals gezegd via dat netwerk internet, telefonie en televisie ontvangen. U kunt uw huidige abonnementen dan opzeggen en tegen ongeveer dezelfde maandelijkse kosten een 3-in-1 aanbieding krijgen, met het verschil dat u internet, televisie en telefonie met hogere kwaliteit krijgt. Wij gaan er vanuit dat een dergelijk 3-in-1 pakket gemiddeld 50 euro per maand kost. Daarnaast moet dus ook de kabel aangelegd worden. Hiermee zijn nog aparte kosten gemoeid. U heeft in de vorige vraag aangegeven wat u bereid bent te betalen. Gemiddeld bedragen de kosten voor u als eindgebruiker eenmalig circa 2000 euro. Voor de volgende vraag gaan we van dit bedrag uit. Als de provincie huishoudens gaat ondersteunen, kan zij geïnteresseerde huishoudens helpen om deze kosten te voldoen. Hierdoor kunt u de aansluitkosten bijvoorbeeld (deels) gespreid betalen, bovenop de bovengenoemde abonnementskosten voor TV, internet en bellen van circa 50 euro. 12. Welke constructie heeft uw voorkeur om de gebruikersbijdrage à 2000 euro te voldoen? (N=74) Eenmalig 100 euro en extra 21 euro per maand voor een looptijd van 10 jaar, bovenop bovengenoemde abonnementskosten Eenmalig 250 euro en 20 euro per maand voor een looptijd van 10 jaar, bovenop bovengenoemde abonnementskosten Eenmalig 500 euro en 17 euro per maand voor een looptijd van 10 jaar, bovenop bovengenoemde abonnementskosten Eenmalig 1000 euro en 13 euro per maand voor een looptijd van 10 jaar, bovenop bovengenoemde abonnementskosten 13 18% 4 5% 7 9% 4 5% Eenmalig 2000 euro en geen extra maandelijkse kosten 26 35% Ik heb geen interesse in een aansluiting voor een dergelijk bedrag 20 27% 13. Zou u bereid zijn 1000 euro extra te betalen om het aansluitnetwerk in de gemeente in gedeeltelijk eigendom te krijgen (bijvoorbeeld middels certificaten van een coöperatie), indien het netwerk er anders niet komt? (N=76) Ja 6 8% Ik neem het in overweging 28 37% Nee 39 51% Geen mening 3 4% De provincie onderzoekt daarnaast de mogelijkheden om graafkosten te besparen. Een van de mogelijke oplossingen daarbij is om bewoners zelf een deel van de geul te laten graven waar een glasvezelverbinding zou moeten komen te liggen, namelijk van uw oprit tot aan uw huis. Dit leidt ertoe dat de aansluiting naar uw huis goedkoper wordt, en u daar zelf dus ook minder voor hoeft te betalen. (N=76) 14. Bent u bereid om zelf een dergelijke geul te (laten) graven? Ja 58 76% Nee 11 14% Ik heb geen mening 3 4% Ik ben hiertoe niet in staat 4 5%

15 3.1.3 Persoonlijke gegevens Tot slot leggen we u graag nog enkele vragen voor t.a.v. uw huishouden. Zoals eerder aangegeven: uw gegevens worden zorgvuldig en anoniem verwerkt. Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt. 15. Bent u man of vrouw? (N=131) Man 85 65% Vrouw 46 35% 16. In welk jaar bent u geboren? (N=127) Eerder dan % % % % 1980 of later 9 7% 17. Wat is uw hoogst genoten opleiding? (N=131) Basisonderwijs 1 1% LBO, ULO, MAVO, VMBO 27 21% HAVO, VWO, MBO 49 37% HBO, Universiteit 54 41% 18. Hoe ziet uw dagbesteding eruit? (N=131) Ik werk voltijd 76 58% Ik werk deeltijd 30 23% Ik werk niet 11 8% Ik studeer/ga naar school 1 1% Anders, namelijk 13 10% 19. Bent u of iemand in uw huishouden vanuit huis werkzaam in één van de volgende sectoren? (N=131) Agrarische sector 51 39% Industriële sector 4 3% Publieke dienstverlening (zorg, onderwijs, overheid) 25 19% Commerciële dienstverlening 24 18% Niet van toepassing / weet ik niet 27 21% 20. Wat is de samenstelling van uw huishouden? (N=131) Alleenstaand zonder kinderen 11 8% Alleenstaand met een of meer kinderen 3 2% Getrouwd of samenwonend zonder kinderen 51 39% Getrouwd of samenwonend, met een of meer kinderen 66 50% Dialogic NEXT STEP 15

16 21. Wat is ongeveer het bruto jaarinkomen van uw huishouden? Modaal is ongeveer euro per jaar (bruto) (N=131) Minder dan modaal 27 21% Modaal 32 24% Twee keer modaal 19 15% Meer dan twee keer modaal 15 11% Dat weet ik niet / dat wil ik niet zeggen 38 29% 22. Indien u geïnteresseerd bent in het kans maken op één van de boekenbonnen, vragen wij u om hieronder uw adres nog in te vullen. Deze zal enkel en alleen gebruikt worden voor het uitreiken van deze boekenbon, en niet gedeeld worden met derden.

17 Contact: Dialogic Hooghiemstraplein AX Utrecht Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Dialogic NEXT STEP 17

Betalingsbereidheid glasvezel buitengebied KRS & Leusden

Betalingsbereidheid glasvezel buitengebied KRS & Leusden Betalingsbereidheid glasvezel buitengebied KRS & Leusden Beste bewoners en ondernemers, Super snel internet. Via glasvezel is dit ook in uw buitengebied mogelijk. Vindt u dit belangrijk en bent u bereid

Nadere informatie

Analyse glasvezel in de buurtschappen

Analyse glasvezel in de buurtschappen Analyse glasvezel in de buurtschappen De enquête is verstuurd naar + 2.500 adressen. Hiervan zijn 1.125 enquêtes teruggekomen. Deze enquêtes zijn door bedrijven en particulieren. Bij het verwerken kwam

Nadere informatie

Betalingsbereidheid glasvezel in het buitengebied

Betalingsbereidheid glasvezel in het buitengebied Betalingsbereidheid glasvezel in het buitengebied Beste bewoners en ondernemers, Super snel internet. Via glasvezel is dit ook in uw buitengebied mogelijk. Vindt u dit belangrijk en bent u bereid hiervoor

Nadere informatie

Betalingsbereidheid glasvezel in het buitengebied

Betalingsbereidheid glasvezel in het buitengebied Betalingsbereidheid glasvezel in het buitengebied Beste bewoners en ondernemers, Super snel internet. Via glasvezel is dit ook in uw buitengebied mogelijk. Vindt u dit belangrijk en bent u bereid hiervoor

Nadere informatie

Uw internetaansluiting

Uw internetaansluiting Studio Visual Steps Uw internetaansluiting Een overzicht van de mogelijkheden 1 Voorwoord Beste lezers en lezeressen, In deze gids krijgt u informatie over de verschillende aansluitmogelijkheden waaruit

Nadere informatie

Triple play vergelijking Consumind Augustus 2015 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen:

Triple play vergelijking Consumind Augustus 2015 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Triple play vergelijking Consumind Augustus 2015 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Achtergrond en algemene informatie Internet, TV en (Vaste) Telefonie markt Voordelen Triple Play Vergelijking

Nadere informatie

Breedband buitengebied Veere. ir. ing. Reg Brennenreadts MBA ir. Menno Driesse 26 september 2015

Breedband buitengebied Veere. ir. ing. Reg Brennenreadts MBA ir. Menno Driesse 26 september 2015 Breedband buitengebied Veere ir. ing. Reg Brennenreadts MBA ir. Menno Driesse 26 september 2015 1 I. Achtergrond 2 Achtergrond Probleem: Niet overal in Veere is snel internet. Vraag: Hoe kunnen we dit

Nadere informatie

Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster

Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster 1. Waarom komen er niet meteen meerdere providers op het netwerk? Breedband Beemster wil zoveel mogelijk providers op het netwerk, maar wel op een keuzestress

Nadere informatie

Radio en TV signaal na 1 januari 2017

Radio en TV signaal na 1 januari 2017 Radio en TV signaal na 1 januari 2017 Sinds 1 januari 2009 heeft Groenstichting Rozendaal een collectief contract met Ziggo voor centrale levering van analoog TV/Radio signaal aan alle woningen in onze

Nadere informatie

Triple play vergelijking Consumind december 2016

Triple play vergelijking Consumind december 2016 Triple play vergelijking Consumind december 2016 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Achtergrond en algemene informatie Internet, TV en (Vaste) Telefonie markt Voordelen Triple Play Vergelijking

Nadere informatie

Snel internet in buitengebied

Snel internet in buitengebied Snel internet in buitengebied 9 November 2015 26 oktober 2015 Kader Witte gebieden (gebieden zonder NGA) Dit zijn gebieden die binnen nu en 3 jaar downloadsnelheden van minder dan 30 Mbit/s houden (dus

Nadere informatie

Glasvezel. Aanbod: Aansluiting diensten op het netwerk van Fore Freedom

Glasvezel. Aanbod: Aansluiting diensten op het netwerk van Fore Freedom Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Aansluiting diensten op het netwerk van Fore Freedom De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten. Internet, VoIP telefonie,

Nadere informatie

November 2014. FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg

November 2014. FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg November 2014 FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg ALGEMENE VRAGEN Wat is breedband? Breedband is de verzamelnaam voor snelle infrastructuur die het mogelijk maakt aan te sluiten op het internet (wereldwijde

Nadere informatie

Glasvezel. Aanbod: Roomburg Leiden

Glasvezel. Aanbod: Roomburg Leiden 01000005 Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Roomburg Leiden De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten. Internet, VoIP telefonie, camerabeveiliging, pinnen

Nadere informatie

Breedbandloket. www. Breedbandfryslan.frl

Breedbandloket. www. Breedbandfryslan.frl Informatie 2015: snel breedband internet Voortgang snel internet breedband Breedbandloket www. Breedbandfryslan.frl Coöperatieve Vereniging U.A. Fryslân Ring Opgericht in 2006 met steun van de provincie

Nadere informatie

Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier. Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014

Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier. Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014 Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014 Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten.

Nadere informatie

Vraag & Antwoord voor ambassadeursactie

Vraag & Antwoord voor ambassadeursactie 1. Waarom zou ik overstappen? 2. Wat kunnen klanten verwachten wanneer zij kiezen voor de diensten van PLINQ / TriNed? Wij in Heeze, Leende en Sterksel zijn met elkaar een mooi lokaal initiatief begonnen.

Nadere informatie

Vragen over BoekelNet en lokale diensten. Vragen over het glasvezelnetwerk. Vragen over de aanleg. Infoavond KBO

Vragen over BoekelNet en lokale diensten. Vragen over het glasvezelnetwerk. Vragen over de aanleg. Infoavond KBO Infoavond KBO Vragen over BoekelNet en lokale diensten Kunnen particulieren ook diensten gaan aanbieden op het netwerk? Ja dat kan. Het is een open netwerk dus behalve bedrijven kunnen ook verenigingen

Nadere informatie

# Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden

# Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden Glasvezel voor het hele Land van Cuijk Welkom 15 juli 2015 Cuijk 1 Even voorstellen Hugo Bens Frans van Schayik Noud van Vught Arjan Eising Paul Kempen Bestuurder LVCNET Bestuurder LVCNET Bestuurder LVCNET

Nadere informatie

Glasvezelaanleg alleen in het buitengebied van de Brabantse Kempen

Glasvezelaanleg alleen in het buitengebied van de Brabantse Kempen Glasvezelaanleg alleen in het buitengebied van de Brabantse Kempen 2 Agenda 1. Welkom 2. Het pilotplan 3. Waarom glasvezel? 4. Waarom alleen het buitengebied? 5. Een coöperatieve aanpak 6. Wat verwachten

Nadere informatie

Glasvezel. Glas helder!

Glasvezel. Glas helder! Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Meer en Duin te Lisse De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten. Internet, VoIP telefonie, camerabeveiliging,

Nadere informatie

Hier > nu > ervaren provider

Hier > nu > ervaren provider www.plinq.nl Hier > nu > ervaren provider Wist u dat.. De gemiddelde wachttijd voor onze klantenservice PLINQ is een zelfstandige serviceprovider actief in heel Nederland. Al onder de 50 seconden ligt.

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

24 november 2015 te Nijland

24 november 2015 te Nijland 24 november 2015 te Nijland Bijeenkomst glasvezel Nijland 24 november 2015 Agenda 1. Opening en introductie 2. Snel internet is toch voor iedereen? 3. Hoe start je een project? 4. Wat kunt ú doen? 1. Opening

Nadere informatie

Aankondiging open glasvezel LOUTERBLOEMEN Project nr.: 179 v2. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60

Aankondiging open glasvezel LOUTERBLOEMEN Project nr.: 179 v2. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 Aankondiging open glasvezel LOUTERBLOEMEN Project nr.: 179 v2 Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 info@forefreedom.nl www.forefreedom.nl KvK 24.34.79.36 ING Bank 53.70.966 BTW NL8121.55.737.B.01

Nadere informatie

SAMEN VOOR SNEL EN BETROUWBAAR INTERNET

SAMEN VOOR SNEL EN BETROUWBAAR INTERNET SAMEN VOOR SNEL EN BETROUWBAAR INTERNET & DRAADS BV & ZIGGO VOOR SNELLER INTERNET DE SNELHEID VAN Veel ondernemers op het bedrijvenpark IJsselveld ervaren dat het internet te traag is. De huidige snelheid

Nadere informatie

Even voorstellen: Breedband Beemster. Ruim 50 Ambassadeurs!

Even voorstellen: Breedband Beemster. Ruim 50 Ambassadeurs! Powered by Agenda Even voorstellen Doelstelling Breedband Beemster Waarom glasvezel? Maatschappelijke thema s zorgen -wonen werken leren ontspannen Vergelijk netwerken Aanbod / wat krijg ik en wat kost

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015

Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015 Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015 Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015 Agenda 1. Opening en introductie 2. Waar gaat het om? Snel internet is er toch voor iedereen?

Nadere informatie

Eindelijk. Doe mee en steun de vereniging.

Eindelijk. Doe mee en steun de vereniging. Eindelijk. Glasvezel. Glasvezel is goed voor u, maar ook voor de verenigingen bij u in de buurt. Want elk nieuw afgesloten glasvezelabonnement levert ze 10 euro op. In deze brochure vindt u de inschrijfformulieren

Nadere informatie

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015 Pagina 1 van 5 Inleiding Van 2 t/m 13 april hebben inwoners de gelegenheid gekregen hun mening te geven over de online communicatie van de gemeente Staphorst. In deze enquête werd gevraagd hoe tevreden

Nadere informatie

Aankondiging openglasvezel DE BERK, ECHT Project nr.: 028. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60

Aankondiging openglasvezel DE BERK, ECHT Project nr.: 028. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 Aankondiging openglasvezel DE BERK, ECHT Project nr.: 028 Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 info@forefreedom.nl www.forefreedom.nl KvK 24.34.79.36 ING Bank 53.70.966 BTW NL8121.55.737.B.01

Nadere informatie

GEWOON DUIDELIJKE TAAL.

GEWOON DUIDELIJKE TAAL. GEWOON DUIDELIJKE TAAL. TELEVISIE Uw favoriete programma s kijken wanneer het u uitkomt OnsBrabantNet biedt u bij een alles-in-één pakket standaard Interactieve TV. Hiermee kunt u maar liefst 6 programma

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Solcon, betrouwbare speler. Solcon. Als beste getest in de categorie internet. Solcon, betrokken speler

Solcon, betrouwbare speler. Solcon. Als beste getest in de categorie internet. Solcon, betrokken speler solcon.nl 2 solcon.nl Solcon, betrouwbare speler Dronten vormt een sterke thuisbasis voor Solcon, de Internet Service Provider met 17 jaar ervaring. En met ruim 60.000 particuliere en zakelijke klanten

Nadere informatie

Telecom E-zine mei 2012

Telecom E-zine mei 2012 1 van 5 13-9-2013 10:47 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik hier voor de online versie. Telecom E-zine mei 2012 Beste abonnee, Volgens de Metro stappen consumenten sneller over om geld te besparen

Nadere informatie

Marktonderzoek bundels Consumentenonderzoek naar de afname van gebundelde telecomdiensten. voor OPTA

Marktonderzoek bundels Consumentenonderzoek naar de afname van gebundelde telecomdiensten. voor OPTA Marktonderzoek bundels Consumentenonderzoek naar de afname van gebundelde telecomdiensten t voor OPTA B12291, December 2010 Marktonderzoek bundels / pag. 1 Copyright 2010 Blauw Research bv Alle rechten

Nadere informatie

De abonnementen van Planet Internet

De abonnementen van Planet Internet De pluspunten van Planet Internet Meest bekroonde provider van Nederland Deskundige servicelijn Geavanceerd netwerk Ruime keuze aan abonnementen Uw eigen homepage van 25 MB Uitgebreide e-mailfaciliteiten

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Omnibusenquête 2015 Bekendheid Alarmnummer Publicatienummer: 1790 Datum: december 2015 In opdracht van: Kabinet van de Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda BBO/Onderzoek

Nadere informatie

Informatieavonden. Coöperatie Breedband Buitengebied Winterswijk

Informatieavonden. Coöperatie Breedband Buitengebied Winterswijk Informatieavonden Coöperatie Breedband Buitengebied Winterswijk ...gesprek aan een Kottense keukentafel... Dick te Voortwis Voorzitter CBBW Programma Glasvezel, wat is dat? Historie van het initiatief

Nadere informatie

D-ur'./ zo^'jhl. vul de enquête in over'breedband voor hele land van cuijk, en win een ipad

D-ur'./ zo^'jhl. vul de enquête in over'breedband voor hele land van cuijk, en win een ipad D-ur'./ zo^'jhl vul de enquête in over'breedband voor hele land van cuijk, en win een ipad ln het Land van Cuijk hebben de gemeenten Cuijk, Grave en Mill het voortouw genomen om de haalbaarheid te onderzoeken

Nadere informatie

1. Woont u binnen de bebouwde kom? 2. Heeft u een aansluiting op het glasvezelnetwerk?

1. Woont u binnen de bebouwde kom? 2. Heeft u een aansluiting op het glasvezelnetwerk? Glasvezel 1. Woont u binnen de bebouwde kom? 9 8 78% 7 6 5 4 3 22% Ja Nee 2. Heeft u een aansluiting op het glasvezelnetwerk? 6 5 4 45% 51% 3 4% Ja Nee Weet niet 1 Maar maak er geen gebruik van 1 Wel de

Nadere informatie

2. Wat kost HBO GO? HBO GO is onderdeel van het HBO Pakket. Daarom betaalt u er niets extra voor.

2. Wat kost HBO GO? HBO GO is onderdeel van het HBO Pakket. Daarom betaalt u er niets extra voor. Q&A HBO GO Versie: 0 Versie: 1 Datum: 27 april 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Algemeen Instellingen Problemen oplossen

Nadere informatie

FlexISDN. Voordelig bellen met gntel FlexISDN. Inzicht in je kosten. Wat is FlexISDN? Wat verandert er door over te stappen? Hoe stap ik over?

FlexISDN. Voordelig bellen met gntel FlexISDN. Inzicht in je kosten. Wat is FlexISDN? Wat verandert er door over te stappen? Hoe stap ik over? FlexISDN Wat is FlexISDN? Met FlexISDN bel je stukken voordeliger. gntel neemt de abonnements- en gesprekskosten over van je huidige aanbieder. Omdat gntel een eigen telefonieplatform heeft, kunnen wij

Nadere informatie

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO 27-05-2015 Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO Over dit onderzoek Dit onderzoek over wonen en verhuizen is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het betreft een

Nadere informatie

per minuut exclusief korting 0,040 0,030 0,030 0,034 0,033 per sms exclusief korting 0,030 0,008

per minuut exclusief korting 0,040 0,030 0,030 0,034 0,033 per sms exclusief korting 0,030 0,008 Productinformatie & Tarieven Abonnement Consument vanaf 1 juli 2013 1 Basis abonnement (standaard) 1.1 Telfort Basis Telfort Basis Telfort Basis Bellen en sms en voor /sms. ten is alleen mogelijk met een

Nadere informatie

Breedband Provincie Drenthe

Breedband Provincie Drenthe Hoogwaardig breedband op het Drentse platteland Samen maken we het mogelijk! Breedband Provincie Drenthe Jan Hut 06-53235426 Even voorstellen Jan Hut 59 jaar; Woont in Visvliet 25 jaar bij PTT Telecommunicatie;

Nadere informatie

Q&A Telfort CombiVoordeel

Q&A Telfort CombiVoordeel Q&A Telfort CombiVoordeel 1. Wat is Telfort CombiVoordeel? 1. Wat is Telfort CombiVoordeel? Heb op jouw adres Interactieve TV van Telfort en een of meerdere mobiele abonnementen met een minuten- en internetbundel

Nadere informatie

Glasvezel buitengebied. Asten Someren

Glasvezel buitengebied. Asten Someren Glasvezel buitengebied Asten Someren Agenda: 1 introductie 2 glasvezel 3 aanbod 4 planning 5 vragen 13-10-2017 Introductie / achtergrond Ambassadeurs Bewoners ICT/Reseller 13-10-2017 Glasvezel 13-10-2017

Nadere informatie

Glasvezel voor iedereen?

Glasvezel voor iedereen? Glasvezel voor iedereen? Breedband heeft toch iedereen? Alleen adsl is beschikbaar, men belooft 8 mb/s maar wij ontvangen maar 0.35 mb/s. Opschalen naar een hoger abonnement had geen zin i.v.m. de afstand

Nadere informatie

1. Wat gaat u precies betalen?

1. Wat gaat u precies betalen? 1. Wat gaat u precies betalen? Abonnementsprijs per maand Alles-in-1 Basis Plus Extra Normaal 43,95 53,95 63,95 + 25% korting in het 1e jaar Gratis tablet + 25% korting in het 1e jaar 32,96 40,46 47,96

Nadere informatie

Bijeenkomst glasvezel Oosterwolde Agenda

Bijeenkomst glasvezel Oosterwolde Agenda 16 februari 2015 Bijeenkomst glasvezel Oosterwolde Agenda 1. Opening en introductie 2. Snel internet is toch voor iedereen? 3. Hoe start je een project? 4. De situatie in gemeente Ooststellingwerf 5. Wat

Nadere informatie

Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel. Rekenvoorbeeld 1

Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel. Rekenvoorbeeld 1 Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel Rekenvoorbeeld 1 Ieder bedrijf beschikt tegenwoordig over een e-mail server. E-mail op smart Phones en tablets wordt steeds populairder en belangrijker maar

Nadere informatie

Breedband internetabonnementen

Breedband internetabonnementen Breedband internetabonnementen ZeelandNet is de grootste internetprovider van de provincie en is écht Zeeuws te noemen. ZeelandNet vervult een belangrijke regionale functie, hetgeen ook op de internetsite

Nadere informatie

3. Worden alle oproepen geleid via ACN? Als u kiest voor het vastelijnabonnement met CPS worden alle oproepen geleid via ACN.

3. Worden alle oproepen geleid via ACN? Als u kiest voor het vastelijnabonnement met CPS worden alle oproepen geleid via ACN. ACN & Carrier pre-selectie 1. Wat is CPS (Carrier Pre-Selection; pre-selectie op de carrier van ACN)? Klanten kunnen een alternatieve aanbieder kiezen zonder dat ze een ander telefoonnummer krijgen, een

Nadere informatie

Vragen en antwoorden glasvezel in Olterterp, It Sùd, Selmien- West en Kortehemmen

Vragen en antwoorden glasvezel in Olterterp, It Sùd, Selmien- West en Kortehemmen 1 Vragen en antwoorden glasvezel in Olterterp, It Sùd, Selmien- West en Kortehemmen 1. Aanleg 1.1 Komt de kabel ook door privé terrein te liggen? Vooralsnog gaan we ervan uit dat de kabel grotendeels in

Nadere informatie

LVCNET. Breedband in het hele Land van Cuijk

LVCNET. Breedband in het hele Land van Cuijk LVCNET Breedband in het hele Land van Cuijk Raadspresentatie 9 september Grave 1 Met de hele familie tegelijk online Rapportage Focus Enquête onder de inwoners (draagvlakmeting) Exploitatiebegroting Financiering

Nadere informatie

per minuut exclusief korting 0,040 0,030 0,035 0,034

per minuut exclusief korting 0,040 0,030 0,035 0,034 Productinformatie & Tarieven 1 Basis abonnement (standaard) 1.1 Telfort Basis Telfort Basis Telfort Basis Bellen en sms en voor /sms. ten is alleen mogelijk met een internetbundel (zie 2.3). Een abonnement

Nadere informatie

Gemeente Sluis Provincie Zeeland RECRON ZLTO. 19 november 2014. Rapport SnelBiS: Hoe Snel Breedband in Sluis te realiseren?

Gemeente Sluis Provincie Zeeland RECRON ZLTO. 19 november 2014. Rapport SnelBiS: Hoe Snel Breedband in Sluis te realiseren? Gemeente Sluis Provincie Zeeland RECRON ZLTO 19 november 2014 Rapport SnelBiS: Hoe Snel Breedband in Sluis te realiseren? Voor wie? Overzicht bedrijven en huishoudens doelgroep Lichtblauwe symbolen: Bedrijven

Nadere informatie

KPN stopt met ISDN. Wat betekent dit voor mijn bedrijf? Hoe stap ik over zonder dat mijn bedrijf onbereikbaar wordt? Kunnen wij helpen?

KPN stopt met ISDN. Wat betekent dit voor mijn bedrijf? Hoe stap ik over zonder dat mijn bedrijf onbereikbaar wordt? Kunnen wij helpen? KPN stopt met ISDN Wat betekent dit voor mijn bedrijf? Hoe stap ik over zonder dat mijn bedrijf onbereikbaar wordt? KPN stopt met ISDN Stap zorgeloos over met de Quattrobox+ KPN stopt binnen afzienbare

Nadere informatie

Bij deze zeg ik mijn abonnement voor telefonie en internet per direct op, met inachtneming van de geldende opzegtermijn.

Bij deze zeg ik mijn abonnement voor telefonie en internet per direct op, met inachtneming van de geldende opzegtermijn. Opzegbrief ADSL diensten internet en telefonie (incl nummerbehoud) provider provider en plaats provider Ik neem mijn telefoonnummer mee naar mijn nieuwe aanbieder. Mijn telefoonnummer moet daarom behouden

Nadere informatie

propositie Boekelnet

propositie Boekelnet propositie Boekelnet Intro In de gehele gemeente Boekel ligt een gemeentedekkend glasvezelnetwerk. De technische oplevering van dit glasvezelnetwerk was in december 2013. Boekelnet wil meer keuzevrijheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 7. Financiële situatie Samenvatting Bijna driekwart van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, twee op de tien komt net rond en bijna een

Nadere informatie

ICT bedrijvigheid in de stad. Aandeel van de ICT sector in de stad. Bron: LISA 2001. Almere. Amsterdam. Den Haag. Deventer

ICT bedrijvigheid in de stad. Aandeel van de ICT sector in de stad. Bron: LISA 2001. Almere. Amsterdam. Den Haag. Deventer ICT bedrijvigheid in de stad Aandeel van de ICT sector in de stad ICT en content bedrijven op totaal aantal vestigingen ICT en content werkgelegenheid op totale werkgelegenheid 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Nadere informatie

All in IT! Voor een betrouwbaar netwerk, zodat u altijd bereikbaar bent! HIP-telefonie, mobiel bellen en internetdiensten

All in IT! Voor een betrouwbaar netwerk, zodat u altijd bereikbaar bent! HIP-telefonie, mobiel bellen en internetdiensten All in IT! Voor een betrouwbaar netwerk, zodat u altijd bereikbaar bent! Voordelen Hoe werkt het? HIP-telefonie, mobiel bellen en internetdiensten 1 HIP telefonie communiceren via de Cloud Met HIP belt

Nadere informatie

Eenmalig: 300,00 Eenmalig: 300,00 Eenmalig: 300,00 Per maand: 190,00 Per maand: 380,00 Per maand: 760,00. ik wil een half rack bestellen

Eenmalig: 300,00 Eenmalig: 300,00 Eenmalig: 300,00 Per maand: 190,00 Per maand: 380,00 Per maand: 760,00. ik wil een half rack bestellen Bestelformulier BytesNet 1/6 XXLNet wil zijn klanten het grootst mogelijke gemak en plezier laten ervaren op het gebied van informatie en communicatie in een continu veranderende wereld. ICT producten

Nadere informatie

Uitleg bij het invullen van het inschrijfformulier

Uitleg bij het invullen van het inschrijfformulier INSCHRIJFFORMULIER Uitleg bij het invullen van het inschrijfformulier Aan de ouders die hun kind in willen schrijven op de Van der Muelen-Vastwijkschool. Het blijkt steeds vaker dat ouders het inschrijfformulier

Nadere informatie

Glasvezel buitengebied. Son & Breugel, Nuenen, Laarbeek. en Gemert-Bakel

Glasvezel buitengebied. Son & Breugel, Nuenen, Laarbeek. en Gemert-Bakel Glasvezel buitengebied Son & Breugel, Nuenen, Laarbeek en Gemert-Bakel Agenda: 1 introductie 2 glasvezel 3 aanbod 4 planning 5 vragen 13-10-2017 Introductie / achtergrond Ambassadeurs Bewoners ICT/Reseller

Nadere informatie

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning?

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning? 5 Het energielabel In het tweede kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan de respondenten. Deze vragen gingen over het energielabel. De resultaten van deze vragen worden in dit hoofdstuk

Nadere informatie

Uw ambassadeurs: Sjaak Jansen, René Spekschoor, Ruud Krabbenborg, Marjo van Ostayen, Richard Spexgoor, Bennie Hummelink, Margret kl.

Uw ambassadeurs: Sjaak Jansen, René Spekschoor, Ruud Krabbenborg, Marjo van Ostayen, Richard Spexgoor, Bennie Hummelink, Margret kl. oktober 2017 Uw ambassadeurs: Sjaak Jansen, René Spekschoor, Ruud Krabbenborg, Marjo van Ostayen, Richard Spexgoor, Bennie Hummelink, Margret kl. Holkenborg, Jan Doppen, Angela Krabbenborg, Nick ten Have,

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker Factsheet persbericht Toekomst van studenten onzeker Inleiding Studententijd De overheid komt met steeds meer nieuwe wetten en voorstellen om te bezuinigen en de student te motiveren zijn/haar studie in

Nadere informatie

1 Heb jij een aansluiting op het glasvezelnetwerk?

1 Heb jij een aansluiting op het glasvezelnetwerk? Onderzoeksresultaten TipHorstaandeMaas.nl Glasvezel 60% 1 Heb jij een aansluiting op het glasvezelnetwerk? 50% 40% 48% 52% 30% 20% 10% 0% Ja Nee Toelichting 1 Wel een aansluiting maar maak er geen gebruik

Nadere informatie

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel 22 mei 2014 Walter Bil Marketing Services 1 Korte samenvatting 2 Bezoekers van ZeelandNet.nl komen uit Zeeland en zijn voornamelijk mannen van gemiddeld 58 jaar die klant

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over Optibel

Veel gestelde vragen over Optibel Veel gestelde vragen over Optibel 1. Wat heb je nodig om met Optibel te kunnen bellen? 2. Wat kost Optibel? 3. Wat kan ik besparen met Optibel? 4. Ik heb aanbiedingen gezien die gratis bellen aanbieden.

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst glasvezel Stille Wille. 8 april 2016, Bewonersraad Stille Wille

Informatiebijeenkomst glasvezel Stille Wille. 8 april 2016, Bewonersraad Stille Wille Informatiebijeenkomst glasvezel Stille Wille 8 april 2016, Bewonersraad Stille Wille Welkom en voorstellen werkgroep en adviseur Peter Derksen, voorzitter Bewonersraad Agenda Welkom en doel Waarom werkgroep?

Nadere informatie

CAI Hoogvonderen. is er klaar voor! Wij kunnen u vanaf nu de volgende pakketten aanbieden

CAI Hoogvonderen. is er klaar voor! Wij kunnen u vanaf nu de volgende pakketten aanbieden CAI Hoogvonderen is er klaar voor! Wij kunnen u vanaf nu de volgende pakketten aanbieden A Pakket A ALLES in EEN (groot) 46,-- p/mnd* Televisie Hoogvonderen TV-pakket 30 Mbit down / 3 Mbit up E-mail met

Nadere informatie

Glasvezel, vraag en antwoord.

Glasvezel, vraag en antwoord. Glasvezel, vraag en antwoord. Hieronder vind u de meest gestelde vragen over ons glasvezel project. 1. Wat is glasvezel en hoe werkt het? 2. Wat is een glasvezel netwerk? 3. Wat is breedband? 4. Waarom

Nadere informatie

Uw nieuwbouwwoning krijgt glasvezel.

Uw nieuwbouwwoning krijgt glasvezel. Nieuwbouwspecial. Uw nieuwbouwwoning krijgt glasvezel. Lees er alles over in deze special. ALLES WAT U WILT WETEN OVER GLASVEZEL IN UW NIEUWBOUWWONING. 3 4 5 6 7 8 9 3 DE VRIJHEID VAN GLASVEZEL VOLGENS

Nadere informatie

Overstapservice. Inhoud! Wat is de overstapservice?! Contractnummers van huidige aanbieder! Zelf opzeggen- te laat met opzeggen

Overstapservice. Inhoud! Wat is de overstapservice?! Contractnummers van huidige aanbieder! Zelf opzeggen- te laat met opzeggen Overstapservice Inhoud! Wat is de overstapservice?! Contractnummers van huidige aanbieder! Zelf opzeggen- te laat met opzeggen Wat is de overstapservice? De overstapservice zorgt ervoor dat klanten zorgeloos

Nadere informatie

Aansluiten TriNed Stipte >> door monteur basis, wel eenmalig 45,-- aansluitkosten >> door monteur inclusief bekabeling in huis voor TV; eenmalig 24,95 Fiber >> doe het zelf of 89,95; aansluitkosten 59,90

Nadere informatie

Voorwaarden deelname Telfort CombiVoordeel

Voorwaarden deelname Telfort CombiVoordeel Voorwaarden deelname Telfort CombiVoordeel Ingangsdatum: 1 maart 2016 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden gelden voor Telfort CombiVoordeel, onderdeel van KPN B.V., gevestigd en kantoorhoudend aan het Maanplein

Nadere informatie

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt B A S I S V O O R B E L E I D Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Voorwaarden deelname KPN Compleet

Voorwaarden deelname KPN Compleet Voorwaarden deelname KPN Compleet 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden gelden voor KPN Compleet van KPN B.V., gevestigd en kantoorhoudend aan het Maanplein 55, 2516 CK, Den Haag (verder te noemen KPN ), en

Nadere informatie

Resultaten Nationale Vergelijkingsmonitor 2015

Resultaten Nationale Vergelijkingsmonitor 2015 Resultaten Nationale Vergelijkingsmonitor 2015 Pricewise is de grootste onafhankelijke vergelijkingssite die zowel energie, verzekeringen als telecom vergelijkt. In de jaarlijks terugkerende Nationale

Nadere informatie

Veel gestelde vragen. 1. Wat heb ik nodig om met Optibel te kunnen bellen?

Veel gestelde vragen. 1. Wat heb ik nodig om met Optibel te kunnen bellen? Veel gestelde vragen 1. Wat heb ik nodig om met Optibel te kunnen bellen? 2. Wat kan ik besparen met Optibel? 3. Ik heb aanbiedingen gezien die gratis bellen beloven. Kan dat ook? 4. Hoe zit het met de

Nadere informatie

INLEIDING. De totale doelgroep bestaat in de geselecteerde regio uit circa 13.000 actieve ondernemingen met niet nader genoemde rechtsvorm.

INLEIDING. De totale doelgroep bestaat in de geselecteerde regio uit circa 13.000 actieve ondernemingen met niet nader genoemde rechtsvorm. INLEIDING Het onderzoek dataopslag in relatie tot de bedrijfscontinuïteit is gehouden in het tijdvak 15 januari 2015 tot 15 april 2015. Het onderzoek is voor het grootste gedeelte uitgevoerd binnen het

Nadere informatie

Consumentenonderzoek

Consumentenonderzoek Consumentenonderzoek Aanschaf- en overstapgedrag vast internet B16511-3 12 maart 2014 aanschaf- en overstapgedrag vast internet B16511 / februari 2014 Pag. 1 Copyright 2014 Blauw Research

Nadere informatie

Uw totale telecompartner

Uw totale telecompartner Zorgeloos communiceren Eén aanspreekpunt Jarenlange ervaring Uw totale telecompartner Totale telecom oplossingen 100% bereikbaar Teleservice is er trots op u een compleet portfolio op het gebied van telecom

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Vakantiegeld 3 Op vakantie 8 Verantwoording onderzoek 13 2 Vakantiegeld Zicht op geld April

Nadere informatie

Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik

Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik Glasvezel: voor hele gemeenschap, ook in buitengebieden en bedrijventerreinen Open structuur:

Nadere informatie

Enquête Participatiewet

Enquête Participatiewet Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de gemeente bij het aanvragen / krijgen van een bijstandsuitkering en / of uw participatie en re-integratietraject. Uw antwoorden zijn anoniem. Dat wil zeggen

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

OPDRACHTKAART. Thema: Multimedia. Het internet 2. Het internet op MM-05-02-01

OPDRACHTKAART. Thema: Multimedia. Het internet 2. Het internet op MM-05-02-01 OPDRACHTKAART MM-05-02-01 Het internet op Voorkennis: Je moet om kunnen gaan met een computer. Je moet kunnen zoeken op het internet. Intro: Het internet is een computernetwerk dat miljoenen computers

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2009 116.818 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

Eenmalig: 50,00 Eenmalig: 50,00 Eenmalig: 50,00 Per maand: 35,00 Per maand: 55,00 Per maand: 75,00

Eenmalig: 50,00 Eenmalig: 50,00 Eenmalig: 50,00 Per maand: 35,00 Per maand: 55,00 Per maand: 75,00 Bestelformulier Fore Freedom 1/6 XXLNet wil zijn klanten het grootst mogelijke gemak en plezier laten ervaren op het gebied van informatie en communicatie in een continu veranderende wereld. ICT producten

Nadere informatie

Voorwaarden deelname KPN Compleet

Voorwaarden deelname KPN Compleet Voorwaarden deelname KPN Compleet 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden gelden voor KPN Compleet van KPN B.V., gevestigd en kantoorhoudend aan het Maanplein 55, 2516 CK, Den Haag (verder te noemen KPN ), en

Nadere informatie

Het nieuwe pinnen gaat beginnen. Sluit u aan op breedband

Het nieuwe pinnen gaat beginnen. Sluit u aan op breedband Het nieuwe pinnen gaat beginnen Sluit u aan op breedband 2 Het nieuwe pinnen gaat beginnen Sluit u aan op breedband De aangewezen verbinding voor het nieuwe pinnen is een breedbandverbinding. Dat is zeker

Nadere informatie

5 Starters op de markt voor koopwoningen

5 Starters op de markt voor koopwoningen 5 Starters op de markt voor koopwoningen In het derde kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan personen die op dit moment een woning huren en zich oriënteren op een koopwoning. Dit

Nadere informatie