Bewonersonderzoek NGA in wit gebied Fryslân

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bewonersonderzoek NGA in wit gebied Fryslân"

Transcriptie

1 Bewonersonderzoek NGA in wit gebied Fryslân In opdracht van: Provincie Fryslân Project: Publicatienummer: Datum: Utrecht, 9 augustus 2013 Auteurs: Ir. David van Kerkhof Vivette van Cooten MSc

2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Aanleiding Leeswijzer Resultaten Huidig internetgebruik Interesse in snel internet Sample achtergrond Conclusies... 9 Annex 1. Vragenlijst + antwoorden Dialogic NEXT STEP 3

4

5 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Dit rapport ligt ten grondslag aan het rapport: Investeringsplan NGA voor wit gebied in Fryslân. Het projectteam heeft een enquête uitgezet onder 579 huishoudens van het witte gebied van Fryslân, specifiek onder bewoners in de gemeenten Boarnsterhim en Harlingen. Deze enquête gaat over het huidige internetgebruik, de interesse in snel internet en investeringsbereidheid voor een glasvezelverbinding onder de inwoners. Daarnaast zijn ook nog persoonlijke gegevens verzameld om een goed beeld te krijgen van de achtergrond van de inwoners. Van de 579 huishoudens hebben 137 respondenten de enquête geheel of gedeeltelijk ingevuld (response-rate 24%). Het valt te verwachten dat er een selectie-effect zit in de respondenten: het is mogelijk dat degenen die de enquête hebben ingevuld een grotere behoefte hebben aan snel internet dan de rest. Dit stelt ons helaas niet in staat om definitieve conclusies te geven over de interesse in glasvezel. Echter geeft dit ons wel een goed beeld van de mogelijke interesse in het witte gebied in Fryslân. 1.2 Leeswijzer In hoofdstuk 2 worden de belangrijkste resultaten uiteengezet. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen het huidige internetgebruik, de interesse in snel internet en achtergrondgegevens van de inwoners. In hoofdstuk 3 worden conclusies getrokken. In annex 1 bevinden zich de enquête en de antwoorden per vraag. Dialogic NEXT STEP 5

6 Aantal respondenten 2 Resultaten 2.1 Huidig internetgebruik De respondenten maken al lang gebruik van internet, meer dan de helft al langer dan 10 jaar (51%), en een derde tussen de 5 en 10 jaar. Slechts 4 huishoudens (3%) maken geen gebruik van internet (zij hebben de overige vragen over internetgebruik niet ingevuld). ADSL is de populairste internetverbinding (62%), en opvallend is dat bijna 20% nog inbelt via de telefoonlijn. Geen enkele respondent beschikt over glasvezel (Grafiek 1). Over welk type internetverbinding beschikt u thuis? 4% 0% 4% 4% 7% 19% Ik bel in via mijn telefoonlijn (analoog of ISDN) ADSL Kabel Glasvezel 62% Ik gebruik thuis 3G-internet voor mijn PC, laptop of tablet (bijv. via een dongle) Anders Dat weet ik niet Grafiek 1: Type internetverbinding (N=133) Dit zien wij ook terug in de lage downloadsnelheid, een derde heeft een snelheid die lager is dan 2 Mbits/s, en 26% tussen de 2 en 6 Mbits/s. Men is dan ook ontevreden over de snelheid van het internet. Een groot deel van de respondenten zou graag een grotere download (71%) en upload (41%) snelheid willen hebben, 50% wil een lagere prijs. 30% zou graag andere diensten, zoals televisie via hun huidige aansluiting ontvangen. 40 Wat is de daadwerkelijke downloadsnelheid van uw internetverbinding? Minder dan ½ Mbits/s ½ Mbits/s tot en met 1 Mbits/s 1 Mbit/s tot en met 2 Mbits/s 2 Mbit/s tot en met 6 Mbit/s 6 Mbit/s tot en met 10 Mbit/s 10 Mbit/s tot en met 30 Mbits Meer dan 30 Mbit/s Dat weet ik niet Grafiek 2: Downloadsnelheid (N=133)

7 Internet is deze regio wordt voornamelijk aangeboden door KPN, welk 77% van de markt heeft, andere maatschappijen als Online, Tele2, Telfort en XS4ALL hebben slechts enkele klanten. De meeste abonnees nemen naast internet van hun provider ook vaste telefonie af, 56% neemt alleen vaste telefonie af, 20% neemt vaste telefonie en digitale televisie af. 5% neemt alleen digitale televisie af. Internet wordt voornamelijk voor privé (95%) en zakelijke doeleinden (74%) gebruikt, 22% gebruikt het voor onderwijs. De bedragen van de abonnementen liggen doorgaans tussen de 10 en 350 euro, de meeste respondenten betalen 50 euro. Wat betaalt u per maand opgeteld ongeveer voor uw abonnementen voor internet, telefonie en televisie? Prijs per maand (in euro's) Grafiek 3: Abonnementskosten (N=135, waarvan 26 onbekend met maandelijkse kosten). 1 e kwartiel betaalt tussen de 10 en 39,25, 2 e kwartiel 39,25 en 50, 3 e kwartiel 50 en 70, 4 e kwartiel tussen 70 en Interesse in snel internet In de vorige paragraaf wordt al duidelijk dat de snelheid van de huidige internetverbinding te wensen overlaat, 81% geeft dan ook interesse te hebben in een snelle internetverbinding, hiervan is 69% om een deel van de kosten op zicht te nemen, een kwart geeft aan hier niet toe bereid te zijn. 73% van de mensen die bereid zijn om een deel van de aansluitkosten op zicht te willen nemen wil een bedrag tussen de 0 en 499 euro op zicht nemen, 16% geeft aan tussen 500 en 999 euro te willen betalen, 7% tussen de 1000 en 1499 euro en 4% tussen de 1500 en 1999 euro. Niemand is bereid om meer dan 2000 euro te betalen. Na de uitleg dat een glasvezelnetwerk een hogere kwaliteit internet, televisie en telefonie biedt voor circa 50 euro in de maand. En dat hiervoor een kabel aangelegd moet worden, met een kosten van 2000 euro per gebruiker, geeft 73% aan nog interesse te hebben in deze verbinding (Grafiek 4). Dialogic NEXT STEP 7

8 Aantal respondenten Welke constructie heeft uw voorkeur om de gebruikersbijdrage à 2000 euro te voldoen? Eenmalig 100 euro en 21 euro per maand voor een looptijd van 10 jaar Eenmalig 250 euro en 20 euro per maand voor een looptijd van 10 jaar Eenmalig 500 euro en 17 euro per maand voor een looptijd van 10 jaar Eenmalig 1000Eenmalig 2000 euro en 13 euro en geen euro per extra maand voor maandelijkse een looptijd kosten van 10 jaar Ik heb geen interesse in een aansluiting voor een dergelijk bedrag Grafiek 4: Abonnementsvoorkeur glasvezel (n=74) Opvallend is dat de meeste mensen bereid zijn om het gehele bedrag in één keer te voldoen (35%), daarna is eenmalig 100 euro met 21 euro extra per maand de populairste regeling. Weinig respondenten, slechts 8%, zijn bereid om nog eens 1000 euro extra aansluitkosten te betalen in ruil voor gedeeltelijk eigendom. 37% zou het in overweging nemen, en 51% geeft aan hier niet toe bereid te zijn. Wel is men (76%) bereid zelf een geul te (laten) graven voor een glasvezelverbinding, wat lagere aansluitkosten tot gevolg heeft. 2.3 Sample achtergrond Circa 40% van de respondenten is werkzaam in de agrarische sector, 19% is werkzaam in de publieke dienstverlening, en 18% in de commerciële dienstverlening. Het merendeel (58%) werkt voltijd, 23% werkt deeltijd. De helft van hen is samenwonend of getrouwd en heeft thuiswonende kinderen, 39% is samenwonend of getrouwd en heeft geen of uitwonende kinderen. Het bruto inkomen van de huishoudens is als volgt verdeeld; 21% minder dan modaal, 24% modaal, 15% twee keer modaal, 11% meer dan twee keer modaal, 29% weet dit niet, of wil hier geen antwoord op geven. Mannen hebben deze enquête vaker ingevuld dan vrouwen (65%-35%). 16% van de respondenten is voor 1950 geboren, 30% tussen , 24% tussen , 24% tussen , en 7% in of na Respondent heeft slechts basisonderwijs gevolgd, 21% LBO, ULO, MAVO of VMBO, 37% HAVO, VWO of MBO, 41% is hoger opgeleid met HBO of Universiteit.

9 3 Conclusies Uit het gebruikersonderzoek blijkt dat er grote interesse is in snel internet in het buitengebied van Fryslân. Relatief veel van de aangeschreven huishoudens in de twee ondervraagde gemeenten, Harlingen en Boarnsterhim, hebben gereageerd op de enquête, namelijk 24% van de 579 huishoudens. Hiervan geeft een grote meerderheid (81%) aan interesse te hebben in het afnemen van een snelle internetverbinding, en is de meerderheid ook bereid om de kosten hiervoor op zich te nemen (69%). Op de vraag hoe zij het financieringsgat het liefst zouden willen voldoen, geeft 35% van de mensen aan dit bedrag in één keer te willen afbetalen. De rest wil dit liever middels een lening betalen, waarbij de voorkeur voor het vooraf te betalen bedrag uiteenloopt. Interessant is verder dat meer dan driekwart van de respondenten bereid is zelf een geul te graven, zodat hiermee potentieel aanlegkosten bespaard kunnen worden. Over de respondenten is verder ook duidelijk geworden dat zij typisch geen snelle internetverbinding hebben. Hoewel het merendeel aangeeft niet te weten welke snelheid zij precies hebben, heeft de grote meerderheid niet meer dan 6 Mpbs tot zijn beschikking en de helft daarvan niet meer dan 2 Mbps. Verreweg de meeste mensen hebben een ADSL verbinding, bijna 20% internet zelfs nog middels een inbelverbinding. Dialogic NEXT STEP 9

10

11 Annex 1. Vragenlijst + antwoorden Hieronder vindt u de uitgezette enquête, met het aantal respondenten per antwoord, en het percentage Huidig internetgebruik De eerste vragen gaan over uw huidige gebruik van uw internetverbinding (via uw PC, laptop of tablet thuis, dus niet via uw mobiele telefoon). 1. Hoeveel jaar gebruikt u thuis al internet? (N=137) Minder dan 2 jaar 4 3% 2 tot 5 jaar 13 9% 5 tot 10 jaar 44 32% Meer dan 10 jaar 70 51% Ik gebruik thuis geen internet (ga verder naar vraag 9) 4 3% Dat weet ik niet 2 1% 2. Over welk type internetverbinding beschikt u thuis? (N=133) Ik bel in via mijn telefoonlijn (analoog of ISDN) 26 20% ADSL 83 62% Kabel 5 4% Glasvezel 0 0% Ik gebruik thuis 3G-internet voor mijn PC, laptop of tablet (bijv. via een dongle) 9 7% Anders 5 4% Dat weet ik niet 5 4% 3. Wat is de daadwerkelijke downloadsnelheid van uw internetverbinding? Deze kan afwijken van de door uw aanbieder geadverteerde downloadsnelheid. U kunt uw downloadsnelheid te weten komen door de website te bezoeken en daar te klikken op Test Starten. (N=133) Minder dan ½ Mbits/s 15 11% ½ Mbits/s tot en met 1 Mbits/s 15 11% 1 Mbit/s tot en met 2 Mbits/s 17 13% 2 Mbit/s tot en met 6 Mbit/s 34 26% 6 Mbit/s tot en met 10 Mbit/s 8 6% 10 Mbit/s tot en met 30 Mbits 6 5% Meer dan 30 Mbit/s 1 1% Dat weet ik niet 37 28% Dialogic NEXT STEP 11

12 4. Bij welke internetaanbieder / -provider neemt u uw internetverbinding af? (N=133) KPN % Online 3 2% Tele2 2 2% Telfort 4 3% XS4ALL 5 4% Solcon 0 0% EDPnet 0 0% Anders, namelijk 14 11% Dat weet ik niet 2 2% 5. Neemt u bij deze provider naast internet ook nog telefonie en/of televisiediensten af (een 2 in 1 of 3 in 1 pakket)? (N=133) Ja, alleen vaste telefonie 74 56% Ja, alleen (digitale) televisie 7 5% Ja, vaste telefonie en (digitale) televisie 26 20% Nee 25 19% Dat weet ik niet 1 1% 6. Wat betaalt u per maand opgeteld ongeveer voor uw abonnementen voor internet, telefonie en televisie (exclusief het abonnement voor uw mobiele telefoon)? Bedrag in euro per maand. Als u het antwoord op deze vraag niet weet, vult u 'onbekend' in. (N=135) euro per maand Minder dan 25 euro 6 4% Tussen 25 en 50 euro 33 24% Tussen 50 en 75 euro 49 36% Tussen 75 en 100 euro 13 10% Meer dan 100 euro 8 6% Dat weet ik niet 26 19% 7. Wat zou u willen dat er verandert aan uw huidige aansluiting? (kies maximaal drie antwoorden) (N=133) Lagere prijs 66 50% Hogere downloadsnelheid 94 71% Hogere uploadsnelheid 54 41% Minder storingen 21 16% Betere service / helpdesk 4 3% Andere diensten, zoals televisie via deze aansluiting 40 30% Anders, namelijk 0 0% Niets 8 6%

13 8. Voor welke doeleinden gebruikt u uw internetverbinding of zou u een (betere) internetverbinding willen gebruiken? (meerdere antwoorden mogelijk) (N=133) Privé % Zakelijk 98 74% Onderwijs 29 22% Zorg 5 4% Beveiliging 11 8% Anders, namelijk 0 0% Interesse in snel internet Zoals gezegd heeft de provincie Fryslân de intentie om plannen te ontwerpen om huishoudens in de provincie op een snelle en toekomstvaste internetverbinding aan te sluiten. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld een glasvezelverbinding. Het voordeel hiervan is dat u een veel snellere internetverbinding krijgt dan u nu heeft. Daarnaast kunt u hier onder andere mee bellen en met hoge kwaliteit televisie kijken. Als gevolg daarvan kunt u uw huidige telefoon-, internet en televisieabonnementen opzeggen. 9. Heeft u interesse in een dergelijke nieuwe internetaansluiting? (N=135) Ja % Nee (ga naar vraag 15) 19 14% Geen mening (ga naar vraag 15) 6 4% 10. Aan het realiseren van een hoogwaardige internetaansluiting zijn uiteraard kosten verbonden. Als de provincie een deel van deze kosten op zich zal nemen, bent u dan ook bereid om een deel van deze aansluitkosten voor uw rekening te nemen? (N=110) Ja 76 69% Nee (ga naar vraag 14) 28 25% Geen mening (ga naar vraag 14) 6 5% De aansluitkosten van uw internetverbinding worden bepaald door de werkzaamheden die daarvoor nodig zijn. De grootste invloed daarop hebben de graafkosten, de kabel voor het netwerk moet namelijk ondergronds worden aangelegd. Deze kabel moet gelegd worden vanuit uw meterkast naar een bepaalde centrale die zich vaak in het centrum van een grotere gemeente bevindt. 11. Tot welk bedrag vindt u het acceptabel om bij te dragen aan de aansluitkosten, wetende dat een verbinding duizenden euro s kan kosten, afhankelijk van de locatie van uw adres? (N=75) euro 55 73% euro 12 16% euro 5 7% euro 3 4% Meer dan 2000 euro 0 0% Dialogic NEXT STEP 13

14 Als u op zo n glasvezelnetwerk wordt aangesloten, kunt u zoals gezegd via dat netwerk internet, telefonie en televisie ontvangen. U kunt uw huidige abonnementen dan opzeggen en tegen ongeveer dezelfde maandelijkse kosten een 3-in-1 aanbieding krijgen, met het verschil dat u internet, televisie en telefonie met hogere kwaliteit krijgt. Wij gaan er vanuit dat een dergelijk 3-in-1 pakket gemiddeld 50 euro per maand kost. Daarnaast moet dus ook de kabel aangelegd worden. Hiermee zijn nog aparte kosten gemoeid. U heeft in de vorige vraag aangegeven wat u bereid bent te betalen. Gemiddeld bedragen de kosten voor u als eindgebruiker eenmalig circa 2000 euro. Voor de volgende vraag gaan we van dit bedrag uit. Als de provincie huishoudens gaat ondersteunen, kan zij geïnteresseerde huishoudens helpen om deze kosten te voldoen. Hierdoor kunt u de aansluitkosten bijvoorbeeld (deels) gespreid betalen, bovenop de bovengenoemde abonnementskosten voor TV, internet en bellen van circa 50 euro. 12. Welke constructie heeft uw voorkeur om de gebruikersbijdrage à 2000 euro te voldoen? (N=74) Eenmalig 100 euro en extra 21 euro per maand voor een looptijd van 10 jaar, bovenop bovengenoemde abonnementskosten Eenmalig 250 euro en 20 euro per maand voor een looptijd van 10 jaar, bovenop bovengenoemde abonnementskosten Eenmalig 500 euro en 17 euro per maand voor een looptijd van 10 jaar, bovenop bovengenoemde abonnementskosten Eenmalig 1000 euro en 13 euro per maand voor een looptijd van 10 jaar, bovenop bovengenoemde abonnementskosten 13 18% 4 5% 7 9% 4 5% Eenmalig 2000 euro en geen extra maandelijkse kosten 26 35% Ik heb geen interesse in een aansluiting voor een dergelijk bedrag 20 27% 13. Zou u bereid zijn 1000 euro extra te betalen om het aansluitnetwerk in de gemeente in gedeeltelijk eigendom te krijgen (bijvoorbeeld middels certificaten van een coöperatie), indien het netwerk er anders niet komt? (N=76) Ja 6 8% Ik neem het in overweging 28 37% Nee 39 51% Geen mening 3 4% De provincie onderzoekt daarnaast de mogelijkheden om graafkosten te besparen. Een van de mogelijke oplossingen daarbij is om bewoners zelf een deel van de geul te laten graven waar een glasvezelverbinding zou moeten komen te liggen, namelijk van uw oprit tot aan uw huis. Dit leidt ertoe dat de aansluiting naar uw huis goedkoper wordt, en u daar zelf dus ook minder voor hoeft te betalen. (N=76) 14. Bent u bereid om zelf een dergelijke geul te (laten) graven? Ja 58 76% Nee 11 14% Ik heb geen mening 3 4% Ik ben hiertoe niet in staat 4 5%

15 3.1.3 Persoonlijke gegevens Tot slot leggen we u graag nog enkele vragen voor t.a.v. uw huishouden. Zoals eerder aangegeven: uw gegevens worden zorgvuldig en anoniem verwerkt. Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt. 15. Bent u man of vrouw? (N=131) Man 85 65% Vrouw 46 35% 16. In welk jaar bent u geboren? (N=127) Eerder dan % % % % 1980 of later 9 7% 17. Wat is uw hoogst genoten opleiding? (N=131) Basisonderwijs 1 1% LBO, ULO, MAVO, VMBO 27 21% HAVO, VWO, MBO 49 37% HBO, Universiteit 54 41% 18. Hoe ziet uw dagbesteding eruit? (N=131) Ik werk voltijd 76 58% Ik werk deeltijd 30 23% Ik werk niet 11 8% Ik studeer/ga naar school 1 1% Anders, namelijk 13 10% 19. Bent u of iemand in uw huishouden vanuit huis werkzaam in één van de volgende sectoren? (N=131) Agrarische sector 51 39% Industriële sector 4 3% Publieke dienstverlening (zorg, onderwijs, overheid) 25 19% Commerciële dienstverlening 24 18% Niet van toepassing / weet ik niet 27 21% 20. Wat is de samenstelling van uw huishouden? (N=131) Alleenstaand zonder kinderen 11 8% Alleenstaand met een of meer kinderen 3 2% Getrouwd of samenwonend zonder kinderen 51 39% Getrouwd of samenwonend, met een of meer kinderen 66 50% Dialogic NEXT STEP 15

16 21. Wat is ongeveer het bruto jaarinkomen van uw huishouden? Modaal is ongeveer euro per jaar (bruto) (N=131) Minder dan modaal 27 21% Modaal 32 24% Twee keer modaal 19 15% Meer dan twee keer modaal 15 11% Dat weet ik niet / dat wil ik niet zeggen 38 29% 22. Indien u geïnteresseerd bent in het kans maken op één van de boekenbonnen, vragen wij u om hieronder uw adres nog in te vullen. Deze zal enkel en alleen gebruikt worden voor het uitreiken van deze boekenbon, en niet gedeeld worden met derden.

17 Contact: Dialogic Hooghiemstraplein AX Utrecht Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Dialogic NEXT STEP 17

Analyse glasvezel in de buurtschappen

Analyse glasvezel in de buurtschappen Analyse glasvezel in de buurtschappen De enquête is verstuurd naar + 2.500 adressen. Hiervan zijn 1.125 enquêtes teruggekomen. Deze enquêtes zijn door bedrijven en particulieren. Bij het verwerken kwam

Nadere informatie

Hoogwaardig breedband en de agrarische sector in Fryslân

Hoogwaardig breedband en de agrarische sector in Fryslân Hoogwaardig breedband en de agrarische sector in Fryslân Inzichten naar aanleiding van een online survey in juli-augustus 2013 Drs. Chris J. Jellema Fryslân Ring 30 augustus 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten

Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten In opdracht van: OPTA Project: 2009.140 Publicatienummer: 2009.140-1002 Datum: Utrecht, 6 januari 2010 Auteurs: ir.ing. Reg Brennenraedts

Nadere informatie

Heelweg Digitale Woestijn

Heelweg Digitale Woestijn Heelweg Digitale Woestijn Digitale Bereikbaarheid Op De Heelweg nu en in 2020 Geoff Coupe februari 2015 Heelwegs Belang februari 2015 i Inhoud 1 Samenvatting... 1 2 Introductie... 2 3 De Digitale Bereikbaarheid

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij?

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? We doen ons best om op deze plek zo veel mogelijk vragen te verzamelen en te publiceren. Het kan natuurlijk zijn dat juist uw vraag nog niet is gesteld. Laat ons

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten In opdracht van: OPTA Project: 2010.130 Publicatienummer: 2010.130-1109 Datum: Utrecht, 2 mei 2011 Auteurs: ir. ing. Reg Brennenraedts ir. ing. Jurgen Verweijen

Nadere informatie

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken / 2 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud,

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel

Nadere informatie

RAPPORT. Opties en alternatieven voor breedbandontsluiting witte gebieden in Fryslân. NGA foar doarp en omkriten

RAPPORT. Opties en alternatieven voor breedbandontsluiting witte gebieden in Fryslân. NGA foar doarp en omkriten Opties en alternatieven voor breedbandontsluiting witte gebieden in Fryslân RAPPORT NGA foar doarp en omkriten Met medewerking van Dialogic en Fryslân Ring Rapport uitgebracht aan Provinsje Fryslân Hilversum,

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

Aankondiging openglasvezel DE BERK, ECHT Project nr.: 028. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60

Aankondiging openglasvezel DE BERK, ECHT Project nr.: 028. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 Aankondiging openglasvezel DE BERK, ECHT Project nr.: 028 Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 info@forefreedom.nl www.forefreedom.nl KvK 24.34.79.36 ING Bank 53.70.966 BTW NL8121.55.737.B.01

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

Glasvezel voor iedereen?

Glasvezel voor iedereen? Glasvezel voor iedereen? Breedband heeft toch iedereen? Alleen adsl is beschikbaar, men belooft 8 mb/s maar wij ontvangen maar 0.35 mb/s. Opschalen naar een hoger abonnement had geen zin i.v.m. de afstand

Nadere informatie

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt In opdracht van: OPTA Project: 2010.047 Publicatienummer: 2010.047.1021 Datum: Utrecht, augustus 2010 Auteurs: ir. ing. Reg

Nadere informatie

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN NIEUWE KANSEN VOOR SERVICE PROVIDERS Voorwoord De markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) is volop in ontwikkeling en daarbij valt steeds vaker de term

Nadere informatie

Breedband op het platteland

Breedband op het platteland Breedband op het platteland Rapportage voor Woon- en Leefbaarheidsbasisplan Oost- Groningen K. Salemink MSc Prof.dr. D. Strijker Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Oktober

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Welkom bij Zakelijk Vast Internet

Welkom bij Zakelijk Vast Internet Welkom bij Zakelijk Vast Internet Make the most of now Inhoud Probleemloos zakendoen 4 Meer over ADSL en SDSL 5 E-mail en kantoorsoftware 7 Aanvullende diensten 13 Veelgestelde vragen en antwoorden 16

Nadere informatie

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE b AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier. Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014

Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier. Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014 Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014 Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten.

Nadere informatie

Wat wil de mantelzorger?

Wat wil de mantelzorger? Een onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in Rotterdam Wat wil de mantelzorger? Dertien steunpunten in Rotterdam bieden hulp aan die zij genomen hebben om een vragenlijst in te vullen en aan ons terug

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Glasvezel in Staphorst! Ook voor u?

Glasvezel in Staphorst! Ook voor u? Op dit moment is er op de industrieterreinen De Baarge & De Esch een leidingnetwerk gereed gemaakt voor het actief maken van glasvezel infrastructuur. De realisatie hiervan geschied door Smartconnect Networks.

Nadere informatie