Bedieningshandleiding Logamax plus GB072 GB GB072-24K. Voor montage a.u.b. zorgvuldig lezen. Condensatieketel voor gas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedieningshandleiding Logamax plus GB072 GB072-24 GB072-24K. Voor montage a.u.b. zorgvuldig lezen. Condensatieketel voor gas"

Transcriptie

1 Condensatieketel voor gas O (2013/03) BE Bedieningshandleiding Logamax plus GB072 GB GB072-24K Voor montage a.u.b. zorgvuldig lezen.

2 Voorwoord Voorwoord Geachte klant, Warmte is ons element en dat al meer dan 275 jaar. Wij zetten constant al onze energie en passie in, om voor u individuele oplossingen voor een comfortabel klimaat te ontwikkelen. Of het nu gaat om verwarming, tapwater of ventilatie met een Buderusproduct krijgt u zeer efficiënte verwarmingstechniek in de bewezen Buderus-kwaliteit, die u lang en betrouwbaar behaaglijkheid zal schenken. Wij fabriceren volgens de modernste technologieën en letten er speciaal op, dat onze producten efficiënt op elkaar zijn afgestemd. Rendement en milieuvriendelijkheid staan daarbij altijd voorop. Hartelijk dank, dat u voor ons heeft gekozen en daarmee ook voor efficiënt energiegebruik bij tegelijkertijd een hoog comfort. Om te zorgen dat dit ook op langere termijn zo blijft, verzoeken wij u het bedieningsvoorschrift zorgvuldig door te lezen. Indien er toch een keer problemen mochten optreden, verzoeken wij u contact op te nemen met uw installateur. Hij helpt u graag verder. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe Buderus-product! Uw Buderus-team Inhoudsopgave 1 Uitleg van de symbolen en veiligheidsinstructies Uitleg van de symbolen Algemene veiligheidsinstructies Toestelbeschrijving algemeen Gebruik volgens de voorschriften EG-conformiteitverklaring Typenoverzicht Toestel voor het bedrijf voorbereiden Overzicht van de aansluitingen Open de gaskraan Open de onderhoudskranen Verwarmingswaterdruk controleren CV-water bijvullen Bediening Overzicht van de bedieningselementen Displayweergave Toestel in/uitschakelen Verwarming inschakelen Verwarmingsbedrijf in-/uitschakelen Maximale aanvoertemperatuur instellen Warmwaterproductie instellen Warmwaterbedrijf in-/uitschakelen Warmwatertemperatuur instellen Regelsysteem instellen Handmatig zomerbedrijf in-/uitschakelen Vorstbeveiliging instellen Energie besparen Storingen verhelpen Onderhoud Milieubescherming/afval Korte bedieningshandleiding Logamax plus GB (2013/03)

3 Uitleg van de symbolen en veiligheidsinstructies 1 1 Uitleg van de symbolen en veiligheidsinstructies 1.1 Uitleg van de symbolen Waarschuwing Veiligheidsinstructies in de tekst worden aangegeven met een gevarendriehoek. Het signaalwoord voor de waarschuwing geeft het soort en de ernst van de gevolgen aan indien de maatregelen ter voorkoming van het gevaar niet worden nageleefd. De volgende signaalwoorden zijn vastgelegd en kunnen in dit document worden gebruikt: OPMERKING betekent dat materiële schade kan ontstaan. VOORZICHTIG betekent dat licht tot middelzwaar lichamelijk letsel kan optreden. WAARSCHUWING betekent dat zwaar tot levensgevaarlijk lichamelijk letsel kan optreden. GEVAAR betekent dat zwaar tot levensgevaarlijk lichamelijk letsel zal optreden. Belangrijke informatie Belangrijke informatie zonder gevaar voor mens of materialen wordt met het nevenstaande symbool gemarkeerd. Aanvullende symbolen Symbool Betekenis Handeling Verwijzing naar een andere plaats in het document Opsomming Opsomming (2 e niveau) Tabel Algemene veiligheidsinstructies Deze gebruikersinstructie is bedoeld voor de eigenaar van de cv-installatie. Lees voor de bediening de gebruikersinstructies (cv-toestel, regelaar, enz.) en bewaar deze. Houd de veiligheids- en waarschuwingsinstructies aan. Handelswijze bij gaslucht Bij ontsnappend gas bestaat explosiegevaar. Houd bij gaslucht de volgende gedragsregels aan. Voorkom vlam- of vonkvorming: Rook niet, gebruik geen aansteker en lucifers. Bedien geen elektrische schakelaars, trek geen stekkers uit het stopcontact. Gebruik geen telefoon of deurbel. Sluit de gastoevoer af via de hoofdafsluiter of via de gasmeter. Open ramen en deuren. Waarschuw alle bewoners en verlaat het gebouw. Voorkom dat derden het gebouw betreden. Neem buiten het gebouw contact op met brandweer, politie en gasbedrijf. Reglementair gebruik Het cv-toestel mag alleen in gesloten tapwaterverwarmingssystemen voor privégebruik worden toegepast. Ieder ander gebruik is niet toegestaan. Daaruit resulterende schade valt niet onder de fabrieksgarantie. Veiligheid elektrische apparatuur voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke doelen Ter voorkoming van gevaar door elektrische apparatuur gelden conform EN de volgende instructies: Dit toestel is niet bedoeld om door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysische, sensorische of geestelijk vermogens of gebrekkige ervaring en/of kennis te worden gebruikt, behalve wanneer zij door een voor de veiligheid verantwoordelijk persoon onder toezicht staan of van hem instructies krijgen over het gebruik van het toestel. Kinderen altijd onder toezicht houden om te waarborgen, dat deze niet met het toestel spelen. Wanneer de netaansluitkabel wordt beschadigd, moet deze door de fabrikant of haar servicedienst of een gekwalificeerde persoon worden vervangen, om gevaar te vermijden. Inspectie en onderhoud Regelmatige inspectie en onderhoud zijn vereist voor het veilig en milieuvriendelijk gebruik van de cv-installatie. Wij adviseren, een contract voor jaarlijkse inspectie en onderhoud af te sluiten met een erkend installateur. Laat de werkzaamheden alleen uitvoeren door een erkend installateur. Laat geconstateerde gebreken direct verhelpen. Ombouw en reparatie Ondeskundige veranderingen aan het cv-toestel of andere delen van de cv-installatie kunnen persoonlijk letsel en/of materiële schade tot gevolg hebben. Laat werkzaamheden alleen uitvoeren door een erkend installateur. Verwijder nooit de mantel van het cv-toestel. Breng geen veranderingen aan aan het cv-toestel of andere delen van de cv-installatie. Open bedrijf De opstellingsruimte moet voldoende zijn geventileerd, wanneer het cvtoestel de verbrandingslucht onttrekt aan de ruimte. Voorkom dat be- en ontluchtingsopeningen in deuren, ramen en muren worden afgesloten of verkleind. Waarborg dat aan de ventilatie-eisen wordt voldaan in overleg met een installateur: bij bouwkundige veranderingen (bijv. vervangen van ramen en deuren); bij inbouw achteraf van toestellen met afvoerlucht naar buiten toe (bijv. afvoerluchtventilatoren, keukenventilatoren of airconditioning). Verbrandingslucht/kamerlucht De lucht in de opstellingsruimte moet vrij zijn van ontbrandbare of chemisch agressieve stoffen. Gebruik of bewaar geen licht ontvlambare of explosieve materialen (papier, benzine, verdunningsmiddelen, verf, enz.) in de nabijheid van het cv-toestel. Gebruik of bewaar geen corrosieve stoffen (oplosmiddelen, lijm, chloorhoudende reinigingsmiddelen, enz.) in de nabijheid van het cvtoestel. Logamax plus GB (2013/03) 3

4 2 Toestelbeschrijving algemeen 2 Toestelbeschrijving algemeen 2.1 Gebruik volgens de voorschriften Het toestel mag alleen op gesloten warmwater-verwarmingssystemen volgens EN worden aangesloten. Een ander gebruik is niet volgens de voorschriften. Voor daaruit voortkomende schade wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. De bedrijfsmatige en industriële toepassing van de toestellen voor het opwekken van proceswarmte is uitgesloten. Informatie over de toegestane bedrijfsomstandigheden zijn opgenomen in de hoofdstukken van de montage- en onderhoudshandleiding voor de installateur. 3 Toestel voor het bedrijf voorbereiden 3.1 Overzicht van de aansluitingen O 2.2 EG-conformiteitverklaring Dit product voldoet aan de betreffende Europese richtlijnen en aanvullende nationale voorschriften. De conformiteit wordt middels een CEmarkering aangeduid. Het voldoet aan de eisen aan condensatieketels in de zin van de energiebesparingsverordening. Het toestel is gekeurd volgens EN Typenoverzicht De ketels Logamax plus GB zijn condensatieketels voor gas met geïntegreerde verwarmingspomp en 3-wegklep voor de aansluiting van een indirect verwarmde boiler. De toestellen Logamax plus GB072-24K zijn condensatieketels voor gas met geïntegreerde verwarmingspomp, 3-wegklep en platenwarmtewisselaar voor verwarming en warmwatervoorziening via het doorstroomprincipe. 1 2 Afb. 1 [1] Kraan CV-aanvoer (toebehoren) [2] Bij ketels met boiler: boileraanvoer bij GB072-24K ketels: warm water [3] Gaskraan (toebehoren) [4] Bij ketels met boiler boilerretourkraan (toebehoren) bij GB072-24K ketels: koudwaterkraan (toebehoren) [5] Kraan CV-retour (toebehoren) [6] Trechtersifon (Oostenrijk) Open de gaskraan Indrukken en helemaal naar links draaien (knop in stand stromingsrichting = open) O Afb. 2 4 Logamax plus GB (2013/03)

5 Toestel voor het bedrijf voorbereiden Open de onderhoudskranen Verdraai het vierkant met de sleutel zover, dat de kerf in de doorstroomrichting wijst. Kerf dwars op de doorstroomrichting = gesloten O Afb Verwarmingswaterdruk controleren De normale bedrijfsdruk bedraagt normaal gesproken 1 tot 2 bar. Wanneer een hogere bedrijfsdruk nodig is, vraag dan uw installateur daarnaar bar O Afb CV-water bijvullen Het bijvullen van cv-water is bij iedere cv-installatie verschillend. Laat de installateur daarom uitleggen hoe u water bijvult. OPMERKING: Het toestel kan beschadigd raken. Vul de installatie alleen bij als het toestel koud is. De max. druk van 3 bar, bij de hoogste temperatuur van het verwarmingswater mag niet worden overschreden (veiligheidsklep opent). Logamax plus GB (2013/03) 5

6 4 Bediening 4 Bediening Deze handleiding heeft alleen betrekking op het toestel. Afhankelijk van het gebruikte regelsysteem zijn vele functies in de bediening verschillend. De volgende mogelijkheden van een regelsysteem kunnen worden gebruikt: Bedieningseenheid RC35 extern gemonteerd Regelsysteem Logamatic 4000 Meer informatie vindt u in de gebruikershandleiding van het regelsysteem. 4.1 Overzicht van de bedieningselementen reset O Afb. 5 [1] Aan/uit schakelaar [2] Toets warmwater [3] Toets verwarming [4] Display [5] Toets min [6] Toets plus [7] Toets ok [8] Toets terug [9] Manometer [10] Toets service [11] Toets reset [12] Toets zomer-/winterbedrijf 6 Logamax plus GB (2013/03)

7 Bediening Displayweergave Toestel uitschakelen Toestel via hoofdschakelaar uitschakelen. Het display gaat uit. Als het toestel langer buiten bedrijf moet worden gesteld: neem de vorstbeveiliging in acht ( hoofdstuk 4.8). Het toestel heeft een pompblokkeringsbeveiliging voor de verwarmingspomp, die het vastlopen van de pomp na een langere bedrijfspauze voorkomt. Bij een uitgeschakeld toestel is de pompblokkeringsbeveiliging niet actief. 4.4 Verwarming inschakelen Afb. 6 Displayweergave [1] Geen warmwaterproductie [2] Warmwaterproductie [3] Zonnewerking [4] Weersafhankelijke werking (regelsysteem met buitentemperatuurvoeler) [5] Schoorsteenvegerbedrijf [6] Storing [7] Servicebedrijf [6 + 7] Onderhoudsbedrijf [8] Branderwerking [9] Temperatuureenheid C [10] Opslaan succesvol [11] Weergave van andere submenu s/servicefuncties, bladeren met toets + en toets mogelijk [12] Alfanumerieke weergave (bijv. temperatuur) [13] Tekstregel [14] Geen verwarmingsbedrijf [15] Verwarmingsbedrijf 4.3 Toestel in/uitschakelen 11 Inschakelen Toestel via hoofdschakelaar inschakelen. Het display licht op en toont na korte tijd de keteltemperatuur O Verwarmingsbedrijf in-/uitschakelen Toets zo vaak indrukken, tot in het display het symbool of O Afb. 8 Weergave verwarmingsbedrijf Toets + of toets indrukken, om het verwarmingsbedrijf in of uit te schakelen: = verwarmingsbedrijf = geen verwarmingsbedrijf OPMERKING: Gevaar voor bevriezing van de verwarmingsinstallatie. Bij uitgeschakeld verwarmingsbedrijf bestaat alleen ketelvorstbeveiliging. bij vorstgevaar de vorstbeveiliging waarborgen ( pagina 9). Wanneer geen verwarmingsbedrijf is ingesteld, dan kan het verwarmingsbedrijf door het aangesloten regelsysteem niet worden geactiveerd. Het symbool verschijnt gedurende korte tijd O Afb. 7 Na iedere inschakeling start het sifonvulprogramma. Gedurende 15 minuten draait de ketel bij minimaal verwarmingsvermogen, om de condensaatsifon te vullen. Zolang het sifonvulprogramma actief is, knippert het symbool. Afb. 9 Weergave verwarmingsbedrijf Bij ingeschakelde brander verschijnt het symbool O Logamax plus GB (2013/03) 7

8 4 Bediening Maximale aanvoertemperatuur instellen De maximale aanvoertemperatuur kan tussen 30 C en 82 C 1) worden ingesteld. De actuele aanvoertemperatuur wordt op het display getoond. Bij vloerverwarmingen de maximaal toegestane aanvoertemperaturen respecteren. 4.5 Warmwaterproductie instellen Warmwaterbedrijf in-/uitschakelen Toets zo vaak indrukken, tot in het display het symbool of Bij ingeschakeld verwarmingsbedrijf: Druk de toets in. In het display knippert de ingestelde maximale aanvoertemperatuur en het symbool verschijnt O Afb. 12 Weergave warmwaterbedrijf Toets + of toets indrukken, om het gewenste warmwaterbedrijf in te stellen: = warmwaterbedrijf + Eco = Ecobedrijf = geen warmwaterbedrijf Afb. 10 Toets + of toets indrukken, om de gewenste maximale aanvoertemperatuur in te stellen. Aanvoertemperatuur Toepassingsvoorbeeld ca. 50 C Vloerverwarming ca. 75 C Radiatorenverwarming ca. 82 C Convectorverwarming Tabel 2 Maximale aanvoertemperatuur O Wanneer geen warmwaterbedrijf is ingesteld, dan kan het warmwaterbedrijf door het aangesloten regelsysteem niet worden geactiveerd. Het symbool verschijnt gedurende korte tijd. Het symbool verschijnt gedurende korte tijd. Afb. 11 1) De maximale waarde kan door servicetechnicus zijn verlaagd O Afb. 13 Weergave Ecobedrijf Bij ingeschakelde brander verschijnt het symbool O Warmwater- of Ecobedrijf? Ketels met warmwaterboiler: Warmwaterbedrijf Wanneer de temperatuur in de warmwaterboiler met meer dan 5 K ( C) onder de ingestelde temperatuur daalt, wordt de warmwaterboiler weer tot de ingestelde temperatuur verwarmd. Daarna gaat de ketel over in verwarmingsbedrijf. Eco-bedrijf Wanneer de temperatuur in de warmwaterboiler met meer dan 10 K ( C) onder de ingestelde temperatuur daalt, wordt de warmwaterboiler weer tot de ingestelde temperatuur verwarmd. Daarna gaat de ketel over in verwarmingsbedrijf. Bij GB072-24K: Warmwaterbedrijf De ketel wordt op temperatuur gehouden. Daardoor korte wachttijd bij een warmwatervraag. Ook wanneer geen warm water wordt gebruikt, schakelt daarom de ketel in. Ecobedrijf Verwarming naar de ingestelde temperatuur vindt pas plaats, zodra warm water wordt afgenomen. 8 Logamax plus GB (2013/03)

9 Bediening 4 met vraagaanmelding Door het kort openen en sluiten van de warmwaterkraan verwarmt het water tot de ingestelde temperatuur Warmwatertemperatuur instellen Warmwater- of Ecobedrijf instellen ( pagina 8). Druk de toets in. De ingestelde warmwatertemperatuur 4.7 Handmatig zomerbedrijf in-/uitschakelen De verwarmingspomp en daarmee de verwarming is uitgeschakeld. De warmwatervoorziening en de voedingsspanning voor het regelsysteem blijven behouden. OPMERKING: Gevaar voor bevriezing van de verwarmingsinstallatie. In zomerbedrijf is alleen toestelvorstbeveiliging aanwezig. bij vorstgevaar de vorstbeveiliging waarborgen ( pagina 9). Handmatig zomerbedrijf inschakelen: Toets / zo vaak indrukken, tot in het display het symbool O Afb. 14 Toets + of toets indrukken, om de gewenste warmwatertemperatuur tussen 40 en 60 C in te stellen. Het symbool verschijnt gedurende korte tijd. Afb. 16 Het symbool verschijnt gedurende korte tijd O Afb O Om een bacteriële verontreiniging door bijv. legionella te voorkomen bevelen wij aan de warmwatertemperatuur op minimaal 55 C in te stellen. 4.6 Regelsysteem instellen Bij aansluiting van een regelsysteem (RC35) veranderen vele van de hier beschreven functies. Regelsysteem en basiscontroller communiceren instelparameters. Respecteer het bedieningsvoorschrift van het gebruikte regelsysteem. Daar vindt u: hoe u de bedrijfsstand en de stooklijn bij weersafhankelijke regeling kunt instellen, hoe u de kamertemperatuur kunt instellen, hoe u economisch kunt verwarmen en energie kunt besparen. Afb. 17 Handmatig zomerbedrijf uitschakelen: Toets / zo vaak indrukken, tot in het display het symbool Het symbool verschijnt gedurende korte tijd. Meer informatie vindt u in de gebruikershandleiding van het regelsysteem. 4.8 Vorstbeveiliging instellen O Vorstbeveiliging voor de CV-installatie Maximale aanvoertemperatuur op 30 C instellen ( hoofdstuk 4.4.2). -of- Wanneer u het toestel uitgeschakeld wilt laten: Door de installateur vorstbeschermend middel door het verwarmingswater laten mengen (zie installatiehandleiding) en tapwatercircuit laten leeglopen. Meer informatie vindt u in de gebruikershandleiding van het regelsysteem. Vorstbeveiliging voor het voorraadsysteem: Ook bij uitgeschakelde warmwaterproductie is de vorstbeveiliging voor de boiler gewaarborgd. Geen warmwaterbedrijf instellen ( hoofdstuk 4.5.1). Logamax plus GB (2013/03) 9

10 5 Energie besparen 5 Energie besparen Spaarzaam verwarmen Het toestel is zodanig geconstrueerd, dat het gasverbruik en de milieubelasting zo laag mogelijk zijn en de behaaglijkheid zo groot mogelijk. Overeenkomstig de warmtebehoefte van de woning wordt de gastoevoer naar de brander geregeld. Wanneer de warmtebehoefte kleiner wordt, werkt de ketel verder met kleinere vlam. De installateur noemt deze procedure continuregeling. Door de continuregeling worden de temperatuurvariaties gering en de warmteverdeling in de ruimten gelijkmatiger. Zo kan het gebeuren, dat de ketel langere tijd in bedrijf is, maar toch minder gas verbruikt dan een ketel die constant in- en uitschakelt. Inspectie en onderhoud Om te waarborgen dat het gasverbruik en de milieubelasting over langere periode zo laag mogelijk blijven, verdient het aanbeveling een onderhouds- en inspectiecontract met jaarlijkse inspectie en behoefteafhankelijk onderhoud af te sluiten met een erkend installateur. Verwarmingsregeling In Duitsland is conform 12 van de Energieeinsparverordnung (EnEV) een verwarmingsregeling met kamerthermostaat of weersafhankelijke regelaar en thermostaatkranen voorgeschreven. Aanvullende instructies kunt u vinden in de betreffende installatie- en bedieningshandleiding van de regelaar. Thermostaatkranen Om te zorgen dat de gewenste kamertemperatuur wordt bereikt, zet u de thermostaatkranen op de gewenste stand. Pas, wanneer na langere tijd de temperatuur niet wordt bereikt, kunt u op de regelaar de gewenste stooklijn veranderen. Vloerverwarming De aanvoertemperatuur niet hoger instellen, dan de door de leverancier aanbevolen maximale aanvoertemperatuur. Ventileren Voor ventileren de ramen niet op een kier laten staan. Daarbij wordt constant warmte aan de ruimte onttrokken, zonder dat de kwaliteit van de ruimtelucht noemenswaardig wordt verbeterd. Het is beter een raam enkele uren helemaal open te zetten. Draai tijdens het luchten de radiatorkranen dicht. Circulatiepomp Stel een eventueel aanwezige circulatiepomp voor tapwater in via een tijdprogramma op de individuele behoeften (bijv. ochtend, middag, avond). 6 Storingen verhelpen De Logamatic BC20 bewaakt alle veiligheids-, regel- en besturingsonderdelen. Wanneer tijdens bedrijf een storing optreedt, wordt een storingscode getoond. Wanneer een storingscode knippert: Schakel het toestel uit en weer in. -of- Toets reset zolang indrukken, tot de tekstregel Reset aanwijst. Het toestel treedt weer in werking en de aanvoertemperatuur wordt aangegeven. Wanneer een storing niet kan worden opgeheven: Contact opnemen met uw installateur en de storingscode met toestelspecificaties doorgeven. Toestelgegevens Wanneer u de hulp van de servicedienst inroept, dan is het nuttig, meer exacte specificaties van uw toestel te kunnen geven. Deze specificaties vindt u op de typeplaat of op de toesteltypesticker binnen in de afdekplaat. Logamax plus (bijv. GB072-24K)... Serienummer:... Datum van de inbedrijfstelling:... Installateur van de installatie:... 7 Onderhoud Inspectie en onderhoud De gebruiker is verantwoordelijk voor de veiligheid en de milieuvriendelijke werking van de verwarmingsinstallatie (plaatselijke bepalingen van het betreffende land). Sluit daarom met een erkend installateur een onderhouds- en inspectiecontract af, met jaarlijkse inspectie en behoefte-afhankelijk onderhoud. Daarmee verzekert u een hoog rendement bij milieuvriendelijke verbranding. Mantel reinigen Met vochtige doek mantel schoon wrijven. Gebruik daarbij geen scherpe of etsende reinigingsmiddelen. 8 Milieubescherming/afval Milieubescherming is een ondernemingsprincipe van Buderus. Kwaliteit van de producten, rendabiliteit en milieubescherming zijn voor ons doelen van gelijke rang. Wetten en voorschriften ten aanzien van de milieubescherming worden strikt aangehouden. Ter bescherming van het milieu passen wij met inachtneming van economische gezichtspunten de best mogelijke techniek en materialen toe. Verpakking Bij de verpakking nemen wij deel aan de nationale verwerkingssystemen, die een optimale recycling waarborgen. Alle gebruikte verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en herbruikbaar. Oud toestel Oude toestellen bevatten waardevolle stoffen, die hergebruikt kunnen worden. De modules kunnen eenvoudig worden gescheiden en de kunststoffen zijn gemarkeerd. Daardoor kunnen de verschillende modules worden gesorteerd, gerecycled of als afval worden afgevoerd. 10 Logamax plus GB (2013/03)

11 Korte bedieningshandleiding 9 9 Korte bedieningshandleiding Maximale aanvoertemperatuur instellen Druk de toets in. Toestel in/uitschakelen O O Verwarmingsbedrijf in-/uitschakelen Toets zo vaak indrukken, tot in het display het symbool of Toets + of toets indrukken, om de gewenste maximale aanvoertemperatuur in te stellen. Warmwatertemperatuur instellen Druk de toets in O Toets + of toets indrukken, om het verwarmingsbedrijf in of uit te schakelen: = verwarmingsbedrijf = geen verwarmingsbedrijf Warmwaterbedrijf in-/uitschakelen Toets zo vaak indrukken, tot in het display het symbool of O Toets + of toets indrukken, om de warmwatertemperatuur in te stellen. Handmatig zomerbedrijf in-/uitschakelen Toets / zo vaak indrukken, tot in het display het symbool Toets + of toets indrukken, om het gewenste warmwaterbedrijf in te stellen: = warmwaterbedrijf + Eco = Ecobedrijf = geen warmwaterbedrijf Regelsysteem (toebehoren) instellen Zie de bedieningshandleiding van het regelsysteem O Vorstbeveiliging instellen Maximale aanvoertemperatuur op 30 C instellen O Logamax plus GB (2013/03) 11

12

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding Condensatieketel voor gas 6 720 619 605-00.1O Logamax plus GB172-24 GB172-24K Voor de vakman Voor montage a.u.b. zorgvuldig lezen. 6 720 643 617 (2011/02) BE Voorwoord Voorwoord Geachte

Nadere informatie

Gebruikersinstructie

Gebruikersinstructie Gebruikersinstructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit BaseLine HRC 24/CW3 HRC 24/CW4 6 720 800 261 (2013/12) NL 6 720 646 606-00.1O Voorwoord Voorwoord Geachte klant, Gefeliciteerd met dit nieuwe product

Nadere informatie

Combi Gaswandketel open Bosch 24 VRC II Open

Combi Gaswandketel open Bosch 24 VRC II Open 6 720 644 143-00.1O Combi Gaswandketel open Bosch 24 VRC II Open NL Bedieningshandleiding 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting van de symbolen en veiligheidsaanwijzingen...........................

Nadere informatie

Condenserende gaswandketel 30 HRC II Turbo Tower

Condenserende gaswandketel 30 HRC II Turbo Tower 70 9 599-00.O Condenserende gaswandketel 30 HRC II Turbo Tower NL Gebruikershandleiding voor de gebruiker Inhoudsopgave Inhoudsopgave Toelichting van de symbolen en veiligheidsaanwijzingen...........................

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Logamax plus GB172T V2. Vermogensbereik van 4,7 kw tot 24 kw. Zorgvuldig lezen voor de bediening. Gascondensatieketel

Bedieningshandleiding Logamax plus GB172T V2. Vermogensbereik van 4,7 kw tot 24 kw. Zorgvuldig lezen voor de bediening. Gascondensatieketel Gascondensatieketel 6 720 808 693 (2013/07) BE Bedieningshandleiding Logamax plus GB172T V2 Vermogensbereik van 4,7 kw tot 24 kw Zorgvuldig lezen voor de bediening. Voorwoord Voorwoord Geachte klant, Warmte

Nadere informatie

6 720 613 303-00.1O. HR-toestel Condens 3000 W 23 HRC CW 3 I 27 HRC CW 4. Gebruiksinstructie 6 720 649 524 (2011/08) NL

6 720 613 303-00.1O. HR-toestel Condens 3000 W 23 HRC CW 3 I 27 HRC CW 4. Gebruiksinstructie 6 720 649 524 (2011/08) NL 70 3 303-00.O HR-toestel Condens 3000 W 3 HRC CW 3 I 7 HRC CW 4 NL Gebruiksinstructie Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen en veiligheidsaanwijzingen..... 5. Uitleg van de symbolen.......................

Nadere informatie

6 720 800 302-00.1O. HR-toestel Condens 6000 W 30 HRC II HRVS 75. Gebruikersinstructie 6 720 649 563 (2011/09) NL

6 720 800 302-00.1O. HR-toestel Condens 6000 W 30 HRC II HRVS 75. Gebruikersinstructie 6 720 649 563 (2011/09) NL 70 800 30-00.O HR-toestel Condens 000 W 30 HRC II HRVS 75 NL Gebruikersinstructie Inhoudsopgave Inhoudsopgave Toelichting van de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................... 4. Uitleg

Nadere informatie

Gebruikersinstructie

Gebruikersinstructie Voor de gebruiker Gebruikersinstructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit BaseLine HRC 24/CW3 HRC 24/CW4 6 720 800 261 (2011/08) NL 6 720 646 606-00.1O Voorwoord Voorwoord Geachte klant, Gefeliciteerd met

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Logano plus GB102/GB102S GB102S-16/30 GB102-16/30/42. Voor installatie en onderhoud zorgvuldig lezen. Condensatieketel op gas

Gebruikershandleiding Logano plus GB102/GB102S GB102S-16/30 GB102-16/30/42. Voor installatie en onderhoud zorgvuldig lezen. Condensatieketel op gas Condensatieketel op gas 6720809859-00.1Wo 6 720 812 725 (2014/09) BE Gebruikershandleiding Logano plus GB102/GB102S GB102S-16/30 GB102-16/30/42 Voor installatie en onderhoud zorgvuldig lezen. Voorwoord

Nadere informatie

6 720 613 303-00.1O. Gaswandketel EUROSTAR 25 VRC 29 VRC. Bedieningsvoorschrift 6 720 613 185 (2007/11) NL

6 720 613 303-00.1O. Gaswandketel EUROSTAR 25 VRC 29 VRC. Bedieningsvoorschrift 6 720 613 185 (2007/11) NL 70 3 303-00.O Gaswandketel EUROSTAR 5 VRC 9 VRC nl Bedieningsvoorschrift NL Geachte klant, Hartelijk dank voor uw keuze voor de Bosch CV ketel. Technologie voor het leven is ons motto en dat vindt u terug

Nadere informatie

Hoog rendement ketel. 28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65. Gebruiksaanwijzing 6 720 616 856 (2008/05) NL

Hoog rendement ketel. 28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65. Gebruiksaanwijzing 6 720 616 856 (2008/05) NL 70 3 303-00.O Hoog rendement ketel 8/35/4 HRS 4/30/35/4 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 5 NL nl Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheidsvoorschriften en verklaring van de symbolen

Nadere informatie

Condensatieketel voor gas Condens 6000 W (2010/08) NL. Gebruikershandleiding voor de gebruiker

Condensatieketel voor gas Condens 6000 W (2010/08) NL. Gebruikershandleiding voor de gebruiker 70 4 474-00.O Condensatieketel voor gas Condens 000 W NL Gebruikershandleiding voor de gebruiker Inhoudsopgave Inhoudsopgave Toelichting van de symbolen en veiligheidsaanwijzingen..........................

Nadere informatie

28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC

28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC 70 3 303-00.O Hoog rendement ketel 8/35/4 HRS 4/30/35/4 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 5 NL Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen en veiligheidsaanwijzingen..... 5.

Nadere informatie

Celsius WT 10 AM1 E/ WT 13 AM1 E. Gebruikersinstructie (2015/04) NL

Celsius WT 10 AM1 E/ WT 13 AM1 E. Gebruikersinstructie (2015/04) NL Celsius WT 10 AM1 E/ WT 13 AM1 E [nl] Gebruikersinstructie 6 720 608 050 (2015/04) NL 6720608050 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen 3 1.1 Uitleg van

Nadere informatie

Bedieningsvoorschriften

Bedieningsvoorschriften 6300 5517 05/2000 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschriften Gasgestookte verwarmingsketel Logano G334 / G334 Duo Zorgvuldig lezen alvorens het apparaat te gebruiken Voorwoord Geachte klant, De Buderus

Nadere informatie

Gaswandketel. Bedieningsvoorschrift Logamax U154 V2 U154-24K V2 6 720 814 486 (2014/09) BE. Zorgvuldig lezen voor de bediening.

Gaswandketel. Bedieningsvoorschrift Logamax U154 V2 U154-24K V2 6 720 814 486 (2014/09) BE. Zorgvuldig lezen voor de bediening. Gaswandketel 6 720 814 486 (2014/09) BE 6 720 612 229-00.1O Bedieningsvoorschrift Logamax U154 V2 U154-24K V2 Zorgvuldig lezen voor de bediening. Geachte klant, Geachte klant, De Buderus gaswandketel Logamax

Nadere informatie

Nefit ventilatorgeiser

Nefit ventilatorgeiser Voor de installateur Gebruikersinstructie Nefit ventilatorgeiser F2500 VE-N F3300 VE-N 6 720 608 049 (2015/04) NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen 3

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift Bedieningsvoorschrift Gaswandketel 6 720 612 229-00.1O Logamax U152-24K Logamax U152-24 Logamax U154-24K Logamax U154-24 Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen vóór de bediening 6 720 612 187 (10/2010) BE

Nadere informatie

Bedieningsvoorschriften

Bedieningsvoorschriften 6300 5507 05/2000 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschriften Gasgestookte verwarmingsketel Logano G124 / G124 V Zorgvuldig lezen alvorens het apparaat te gebruiken Voorwoord Geachte klant, De Buderus

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Logano plus GB212-15...50. Voor montage en onderhoud zorgvuldig doorlezen. Condensatieketel op gas 6 720 811 213 (2014/04) BE

Bedieningshandleiding Logano plus GB212-15...50. Voor montage en onderhoud zorgvuldig doorlezen. Condensatieketel op gas 6 720 811 213 (2014/04) BE Condensatieketel op gas 6 720 811 213 (2014/04) BE 6 720 641 354-00.3T Bedieningshandleiding Logano plus GB212-15...50 Voor montage en onderhoud zorgvuldig doorlezen. Voorwoord Voorwoord Geachte klant,

Nadere informatie

Geiser GWH11 COP... / GWH14 COP... / GWH18 COP... gebruiksaanwijzing (2015/04) NL

Geiser GWH11 COP... / GWH14 COP... / GWH18 COP... gebruiksaanwijzing (2015/04) NL Geiser GWH11 COP... / GWH14 COP... / GWH18 COP... gebruiksaanwijzing NL 2 Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3 1.1 Uitleg van de symbolen...................

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding Specifieke ketel voor stookolie / gas 6 720 615 361-01.1SL Stalen CV-ketel Logano SK645 / SK745 Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen vóór de bediening 6 720 616 644-11/2007 BE Inhoudsopgave

Nadere informatie

F2555-N F3255-N F4055-N

F2555-N F3255-N F4055-N Voor de installateur Gebruiksaanwijzing Nefit geiser F2555-N F3255-N F4055-N 6 720 608 943 (2015/04) NL Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3 1.1

Nadere informatie

30 HRC Turbo Tower. Gebruiksaanwijzing 6 720 612 927 (2007/02)

30 HRC Turbo Tower. Gebruiksaanwijzing 6 720 612 927 (2007/02) $ % $ $ 4 30 HRC Turbo Tower nl Gebruiksaanwijzing 2 Geachte klant, Geachte klant, Warmte voor het leven, dat is ons traditionele motto. Warmte is voor mensen een basisbehoefte. Zonder warmte voelen we

Nadere informatie

Geiser GWH11 COH... / GWH14 COH... / GWH18 COH... gebruiksaanwijzing (2015/04) NL

Geiser GWH11 COH... / GWH14 COH... / GWH18 COH... gebruiksaanwijzing (2015/04) NL Geiser GWH11 COH... / GWH14 COH... / GWH18 COH... gebruiksaanwijzing NL 2 Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3 1.1 Uitleg van de symbolen...................

Nadere informatie

F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N

F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N Voor de installateur Gebruiksaanwijzing Nefit geiser F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N 6 720 608 944 (2015/05) NL Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3

Nadere informatie

Cerapur. Cerapur Comfort TOP 30-3 ZWB TOP 42-3 ZWB TOP 28-3 ZSB TOP 42-3 ZB TOP 30-3 ZWBR TOP 42-3 ZWBR TOP 28-3 ZSBR. Bedieningshandleiding

Cerapur. Cerapur Comfort TOP 30-3 ZWB TOP 42-3 ZWB TOP 28-3 ZSB TOP 42-3 ZB TOP 30-3 ZWBR TOP 42-3 ZWBR TOP 28-3 ZSBR. Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding TOP 30-3 ZWB TOP 42-3 ZWB TOP 28-3 ZSB TOP 42-3 ZB TOP 30-3 ZWBR TOP 42-3 ZWBR TOP 28-3 ZSBR N Cerapur Cerapur Comfort nv SERVICO sa Kontichsesteenweg 60 2630 AARTSELAAR TEL: 03 887

Nadere informatie

Gaswandketel. Bosch HRC 6 720 611 391-00.1O. Bosch 26 HRC Bosch 30 HRC Bosch 35 HRC Bosch 42 HRC 6720 611 391 NL (2006/01) OSW

Gaswandketel. Bosch HRC 6 720 611 391-00.1O. Bosch 26 HRC Bosch 30 HRC Bosch 35 HRC Bosch 42 HRC 6720 611 391 NL (2006/01) OSW Gaswandketel Bosch HRC 6 720 611 391-00.1O Bosch 26 HRC Bosch 30 HRC Bosch 35 HRC Bosch 42 HRC OSW Inhoud Inhoud Voor uw veiligheid 3 Verklaring symbolen 4 1 Bedieningsoverzicht 5 2 Inbedrijfname 6 2.1

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Logamax plus GB V2 GB V2 GB V2. Zorgvuldig lezen vóór de bediening. Gascondensatieketels

Bedieningshandleiding Logamax plus GB V2 GB V2 GB V2. Zorgvuldig lezen vóór de bediening. Gascondensatieketels Gascondensatieketels 6 720 807 034-000.1DDC 6720813442 (2015/06) BE Bedieningshandleiding Logamax plus GB162-70 V2 GB162-85 V2 GB162-100 V2 Zorgvuldig lezen vóór de bediening. Voorwoord Voorwoord Geachte

Nadere informatie

Bedieningshandleiding voor de gebruiker Logano GB125 met brander Logatop BE

Bedieningshandleiding voor de gebruiker Logano GB125 met brander Logatop BE auto man fav menu info Condensatieketel op stookolie 6 720 804 973-00.3T Bedieningshandleiding voor de gebruiker Logano GB125 met brander Logatop BE 6 720 807 702 (2013/03) BE Zorgvuldig lezen voor de

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift Bedieningsvoorschrift Condenserende gasketel Logano plus GB312 Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen vóór de bediening. 7 747 007 480 01/2007 NL Inhoudsopgave 1 Voor uw veiligheid...............................................3

Nadere informatie

Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. allstor. Bufferboiler

Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. allstor. Bufferboiler Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing allstor Bufferboiler NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Aanwijzingen bij de documentatie... 3 1.1 Aanvullend geldende documenten... 3 1.2 Documenten bewaren... 3 1.3

Nadere informatie

Bedieningsinstructie

Bedieningsinstructie Bedieningsinstructie Kamerthermostaat ModuLine 00 763 7600 (203/08) NL 763 7600-000.TD Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen................. 2 2 Inleiding.............................. 2

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Logamax plus. GB i/35 ik GB i. Gascondensatieketel. Zorgvuldig lezen vóór de bediening (2015/11) BE

Bedieningshandleiding Logamax plus. GB i/35 ik GB i. Gascondensatieketel. Zorgvuldig lezen vóór de bediening (2015/11) BE Gascondensatieketel 0010010321-001 6720852456 (2015/11) BE Bedieningshandleiding Logamax plus GB172-35 i/35 ik GB172-42 i Zorgvuldig lezen vóór de bediening. Voorwoord Voorwoord Geachte klant, Warmte is

Nadere informatie

Gebruikersinstructie

Gebruikersinstructie Gebruikersinstructie Hoog Rendement cv-toestel Nefit TopLine HR(C) II 6720801234-040.1 6 720 801 403 (07/2013) NL Voorwoord Geachte klant, Gefeliciteerd met dit nieuwe product en hartelijk dank voor uw

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift Bedieningsvoorschrift Condensatieketel voor stookolie Logano GB125 met brander Logatop BE Voor de installateur Zorgvuldig lezen vóór de montage en het onderhoud 7 747 014 530 (03/2007) BE Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bosch 24 VRC open. Bedieningshandleiding Combi Gaswandketel open Bosch VRC Low NOx. Verbeterd rendement met watergekoelde brander en Bosch Heatronic

Bosch 24 VRC open. Bedieningshandleiding Combi Gaswandketel open Bosch VRC Low NOx. Verbeterd rendement met watergekoelde brander en Bosch Heatronic Bedieningshandleiding Combi Gaswandketel open Bosch VRC Low NOx Verbeterd rendement met watergekoelde brander en Bosch Heatronic Bosch 24 VRC open OSW Geachte klant, Hartelijk gefeliciteerd en bedankt,

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding edieningshandleiding Condensatieketel op gas Logano plus G312 Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen vóór de bediening 6 720 801 310 (2012/02) E Inhoudsopgave 1 Voor uw veiligheid............................................

Nadere informatie

Gebruikersinstructie

Gebruikersinstructie Voor de gebruiker Gebruikersinstructie Hoog Rendement cv-toestel Nefit TopLine HR(C) II 6720801234-040.1 6 720 801 403 (07/2012) NL Voorwoord Voorwoord Geachte klant, Gefeliciteerd met dit nieuwe product

Nadere informatie

Gebruikersinstructie

Gebruikersinstructie Voor de gebruiker Gebruikersinstructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit ProLine HRC 24/CW3 Nefit ProLine HRC 24/CW4 Nefit ProLine HRC 30/CW5 6 720 646 228 (2012/09) NL 6 720 614 523-006.1DDC Voorwoord

Nadere informatie

Regeltoestel. Montagehandleiding Logamatic MC (2013/05) NL/BE. Voor montage a.u.b. zorgvuldig lezen.

Regeltoestel. Montagehandleiding Logamatic MC (2013/05) NL/BE. Voor montage a.u.b. zorgvuldig lezen. Regeltoestel 6 720 641 037 (2013/05) NL/BE Montagehandleiding Logamatic MC10 Voor montage a.u.b. zorgvuldig lezen. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen....

Nadere informatie

Thermocompact 2000 VC 254/2 XE VCW 254/2 XE VC 255/2 E VCW 255/2 E. Bedieningshandleiding

Thermocompact 2000 VC 254/2 XE VCW 254/2 XE VC 255/2 E VCW 255/2 E. Bedieningshandleiding Thermocompact 2000 VC 254/2 XE VCW 254/2 XE VC 255/2 E VCW 255/2 E Bedieningshandleiding VOORWOORD Mevrouw/heer, Met de Vaillant Thermocompact 2000 bent u in het bezit gekomen van een hoogwaardig kwaliteitsproduct

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift Bedieningsvoorschrift Specifieke ketel voor stookolie / gas Logano G125 ECO en Logano G125 ECO met brander Logatop BE ECO Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen voor de bediening. 6 720 617 636-04/2007 NL/BE

Nadere informatie

Bedieningshandleiding voor de gebruiker Logano plus

Bedieningshandleiding voor de gebruiker Logano plus Condensatieketel voor stookolie 6 720 64 367 (204/06) BE Bedieningshandleiding voor de gebruiker Logano plus GB45-5 Zorgvuldig lezen vóór de bediening. Voorwoord Voorwoord Geachte klant, Warmte is ons

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Logamax plus GB KDE H V2 GB KD H V2 GB H V2 GB H V2. Gascondensatieketel

Bedieningshandleiding Logamax plus GB KDE H V2 GB KD H V2 GB H V2 GB H V2. Gascondensatieketel reset press 5s mode Gascondensatieketel ok 6 720 809 941-00.1O 6720859438 (2016/01) BE Bedieningshandleiding Logamax plus GB062-24 KDE H V2 GB062-24 KD H V2 GB062-14 H V2 GB062-24 H V2 Zorgvuldig lezen

Nadere informatie

Gascondensatieketel. Condens 7000iW. GC7000iW 35 GC7000iW 35 C GC7000iW 42. Bedieningshandleiding (2016/11) BE

Gascondensatieketel. Condens 7000iW. GC7000iW 35 GC7000iW 35 C GC7000iW 42. Bedieningshandleiding (2016/11) BE Gascondensatieketel Bedieningshandleiding BE 0010010586-001 GC7000iW 35 GC7000iW 35 C GC7000iW 42 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsinstructies...... 3 1.1 Symboolverklaringen............................

Nadere informatie

Gebruikersinstructie

Gebruikersinstructie Gebruikersinstructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit ProLine HRC 24/CW3 Nefit ProLine HRC 24/CW4 Nefit ProLine HRC 30/CW5 6 720 646 228 (2013/07) NL 6 720 614 523-006.1DDC Voorwoord Geachte klant, Gefeliciteerd

Nadere informatie

NE1.1. Neutralisatie-eenheid. Voor gebruik bij condensatieketels voor gas. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur

NE1.1. Neutralisatie-eenheid. Voor gebruik bij condensatieketels voor gas. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur Neutralisatie-eenheid NE1.1 Voor gebruik bij condensatieketels voor gas 6 720 643 494 (2010/01) BE/NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting

Nadere informatie

Modulerende HydroPower geisers voorzien van een elektronische ontsteking via waterturbine

Modulerende HydroPower geisers voorzien van een elektronische ontsteking via waterturbine Bedieningsvoorschrift Modulerende HydroPower geisers voorzien van een elektronische ontsteking via waterturbine s.v.p. volledig invullen! WR -7 KD0 G5 S0790 Best.Nr. 7 70X 230 9XX NL/Kat. II 2L 3B/P (B

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 6302 0071 11/2001 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Specifieke ketel voor stookolie / gas Logano G215 en Logano G215 met brander Logatop Zorgvuldig lezen vóór de bediening Voorwoord Over dit voorschrift

Nadere informatie

Geachte klant, de specifieke gasketel Logano G234X TH van Buderus werd volgens de laatste technologische ontwikkelingen en de meest recente veiligheid

Geachte klant, de specifieke gasketel Logano G234X TH van Buderus werd volgens de laatste technologische ontwikkelingen en de meest recente veiligheid 6301 4923-09/01 BE (NL) Bedieningsvoorschrift Specifieke gasketel Logano G234X TH met Logamatic 2105 Zorgvuldig bewaren Geachte klant, de specifieke gasketel Logano G234X TH van Buderus werd volgens de

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding Condensatieketel op gas Logano plus GB402 Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen vóór de bediening. 6 720 804 505 (2009/07) BE Voorwoord Voorwoord Geachte klant, Warmte is ons element

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker VRT 35. BEnl. Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH

Gebruiksaanwijzing. Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker VRT 35. BEnl. Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing VRT 35 BEnl Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Nadere informatie

Nefit EcomLine HR. Gebruikersinstructie. Nefit houdt Nederland warm

Nefit EcomLine HR. Gebruikersinstructie. Nefit houdt Nederland warm Company name: 70542200 (07/2013) Nefit is een merk van Bosch Thermotechniek B.V. Bosch Thermotechniek B.V.., Postbus 3, 7400 AA Deventer. DealerLine: 0570-67 85 66. Consumenten Infolijn: 0570-67 85 00.

Nadere informatie

Gebruikersinstructie

Gebruikersinstructie Gebruikersinstructie QuickLoad voorraadboiler voor Nefit TrendLine 6720809216 (2014/10) NL 6720806216-00.1TD 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen Voorwoord Geachte klant, Dit product

Nadere informatie

CeraclassExcellence ZSC 24-3 MFA ZWC 24-3 MFA ZWC 28-3 MFA ZWC 35-3 MFA ZSC 24-3 MFK ZWC 24-3 MFK ZWC 28-3 MFK ZWC 24-3 MFK E. Bedieningshandleiding

CeraclassExcellence ZSC 24-3 MFA ZWC 24-3 MFA ZWC 28-3 MFA ZWC 35-3 MFA ZSC 24-3 MFK ZWC 24-3 MFK ZWC 28-3 MFK ZWC 24-3 MFK E. Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding ZSC 24-3 MFA ZWC 24-3 MFA ZWC 28-3 MFA ZWC 35-3 MFA N ZSC 24-3 MFK ZWC 24-3 MFK ZWC 28-3 MFK ZWC 24-3 MFK E CeraclassExcellence Bosch Thermotechnology nv/sa Kontichsesteenweg 60 2630

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 6300 4749 05/2000 BE (NL) Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Specifieke gasketel Logano G234 Zorgvuldig lezen vóór bediening Voorwoord Geachte klant, de specifieke gasketel Logano G234 van Buderus

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. 8A.52.59.00/05.08 Wijzigingen voorbehouden.

Gebruikshandleiding. 8A.52.59.00/05.08 Wijzigingen voorbehouden. Gebruikshandleiding 8A.52.59.00/05.08 Wijzigingen voorbehouden. 2 Inhoud I1 Inleiding... 3 2 Veiligheid... 4 3 Ketelbeschrijving... 5 4 Beeldscherm en toetsen... 6 4.1 Reset-toets... 6 4.2 Instellen van

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift Buderus 704 00 0/005 BE(NL) Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Gaswandketel Logamax U(K) / U4(K) Vóór gebruik zorgvuldig lezen Belangrijke algemene gebruiksaanwijzigingen Het apparaat uitsluitend

Nadere informatie

voorschrift Voor de installateur Interface 0-10 V --> ebus AAN DE INSTALLATEUR

voorschrift Voor de installateur Interface 0-10 V --> ebus AAN DE INSTALLATEUR Installatie voorschrift AAN DE INSTALLATEUR Voor de installateur Installatiehandleiding Met het toestel dat u gaat plaatsen, installeert u een kwaliteitsproduct. Ondanks de bekendheid met het AWBconcept

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 7208 7200 10/2003 BE (NL) Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Condensatie-gasketel Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-29T25 Vóór gebruik zorgvuldig lezen Voorwoord Belangrijke algemene

Nadere informatie

TOP 14-3 ZSB TOP 22-3 ZSB TOP 22/28-3 ZWB CerapurSmart

TOP 14-3 ZSB TOP 22-3 ZSB TOP 22/28-3 ZWB CerapurSmart Bedieningshandleiding TOP 14-3 ZSB TOP 22-3 ZSB TOP 22/28-3 ZWB CerapurSmart N nv SERVICO sa Kontichsesteenweg 60 2630 AARTSELAAR TEL: 03 887 20 60 FAX: 03 877 01 29 Deutsche Fassung auf Anfrage erhältlich

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Voor de gebruiker Bedieningshandleiding Staande HRe-combitoestel Nefit PowerLine HRe 28 STH102-29 T100S 6 720 645 404 (02/2010) NL 8716115448-00.2Wo 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting van de symbolen

Nadere informatie

Bosch VRC. s.v.p. volledig invullen! Gaswandketel BOSCH VRC s.v.p. volledig invullen! XXX XXXX XXX XXXX. Bedieningsvoorschrift.

Bosch VRC. s.v.p. volledig invullen! Gaswandketel BOSCH VRC s.v.p. volledig invullen! XXX XXXX XXX XXXX. Bedieningsvoorschrift. Bedieningsvoorschrift Gaswandketel BOSCH VRC s.v.p. volledig invullen! BOSCH 6 7201 610 823-00.1O Bosch 25 VRC Bosch 29 VRC Bosch VRC XXX XXXX XXX XXXX Best. Nr. 7 713 224 99X NL/ Kat. II2L 3B/P /C Aardgastoestel

Nadere informatie

VIESMANN. Bedieningshandleiding VITODENS 111-W. voor de gebruiker van de installatie

VIESMANN. Bedieningshandleiding VITODENS 111-W. voor de gebruiker van de installatie Bedieningshandleiding voor de gebruiker van de installatie VIESMANN CV-installatie met regeling voor constante of weersafhankelijke werking VITODENS 111-W 4/2012 Bewaren a.u.b.! Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. allstor. Bufferboiler

Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. allstor. Bufferboiler Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing allstor Bufferboiler NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Aanwijzingen bij de documentatie... 3 1.1 Documenten bewaren... 3 1.2 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Bosch Combi HRe 28 STH T100S. Staande HRe-combitoestel met geïntegreerde tapwaterboiler. Bedieningshandleiding (2010/02) NL

Bosch Combi HRe 28 STH T100S. Staande HRe-combitoestel met geïntegreerde tapwaterboiler. Bedieningshandleiding (2010/02) NL 8716115448-00.2Wo Staande HRe-combitoestel met geïntegreerde tapwaterboiler Bosch Combi HRe 28 STH102-29 T100S Bedieningshandleiding NL 2 NL NL Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave 1 Toelichting van de symbolen

Nadere informatie

Gebruikersinstructie

Gebruikersinstructie Voor de gebruiker Gebruikersinstructie Hoog rendement cv-toestel Nefit TrendLine HRC 25/CW4 Nefit TrendLine HRC 30/CW5 6 720 647 481 (2012/09) NL 6720647481-013.1DDC Voorwoord Voorwoord Geachte klant,

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. BUVA EcoHeat 14-4 BUVA EcoHeat 16-4 BUVA EcoHeat 18-5

Gebruikshandleiding. BUVA EcoHeat 14-4 BUVA EcoHeat 16-4 BUVA EcoHeat 18-5 Gebruikshandleiding BUVA EcoHeat 14-4 BUVA EcoHeat 16-4 BUVA EcoHeat 18-5 - BUVA - Postbus 262-2990 AG Barendrecht - - tel. 31 (0)180 69750 - fax. 31 (0)180 697505 - info@buva.nl - www.buva.nl - 9A.52.15.00/01.14

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding PSWK 50. Buffervat Wo (2013/03) BE

Installatie- en onderhoudshandleiding PSWK 50. Buffervat Wo (2013/03) BE Installatie- en onderhoudshandleiding PSWK 50 Buffervat 6720803559-00.1Wo 6 720 807 013 (2013/03) BE Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Veiligheidsaanwijzingen en toelichting van de symbolen... 2 1.1 Uitleg

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding 6 720 648 053-00.2T Bedieningshandleiding Condensatieketel Logano plus SB745 Vermogen 800-1200 kw Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen vóór de bediening. 6 720 801 057 (2012/03) BE Voorwoord Voorwoord Geachte

Nadere informatie

h Aanwijzing! NL; BENL Bedienings- en installatiehandleiding VRT 50 Kamer(klok)thermostaat Bedieningshandleiding Aanwijzingen bij de documentatie

h Aanwijzing! NL; BENL Bedienings- en installatiehandleiding VRT 50 Kamer(klok)thermostaat Bedieningshandleiding Aanwijzingen bij de documentatie Voor de installateur 00200077_00 NL; BENL 0 2006 Bedienings- en installatiehandleiding VRT 50 Kamer(klok)thermostaat NL; BENL Aanwijzingen bij de documentatie Bedieningshandleiding De volgende aanwijzingen

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding 7 00 06/005 BE(NL) Voor de bediener Bedieningshandleiding Condenserende gaswandketel Logamax plus GB4-4/30/45/60 Zorgvuldig lezen vóór de bediening Voorwoord Het toestel voldoet aan de basisvereisten van

Nadere informatie

Cerasmart TOP ZWB TOP 26 ZWB TOP 30 ZWB TOP 42 ZWB TOP 28 ZSB. Bedieningshandleiding

Cerasmart TOP ZWB TOP 26 ZWB TOP 30 ZWB TOP 42 ZWB TOP 28 ZSB. Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding TOP 22-28 ZWB TOP 26 ZWB TOP 30 ZWB TOP 42 ZWB TOP 28 ZSB N Cerasmart nv SERVICO sa Kontichsesteenweg 60 2630 AARTSELAAR TEL: 03 887 20 60 FAX: 03 877 01 29 Deutsche Fassung auf Anfrage

Nadere informatie

TNG-serie warmtepomp Gebruikershandleiding

TNG-serie warmtepomp Gebruikershandleiding TNG-serie warmtepomp Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TNG-serie warmtepompen Inhoud Inleiding... 3 Veiligheid... 4 Algemeen... 4 Koudemiddel... 5 Bediening... 6 Overzicht van de Siemens thermostaat...

Nadere informatie

Nefit ventilatorgeiser F2500 VE-N F3300 VE-N NL ( ) SM

Nefit ventilatorgeiser F2500 VE-N F3300 VE-N NL ( ) SM Nefit ventilatorgeiser F2500 VE-N F3300 VE-N 6 720 608 049 NL (2008.07) SM 6720608049 1 Veiligheidsinstructies 1 Veiligheidsinstructies 1.1 Veiligheidsinstructies Wat te doen bij gasgeur: B gaskraan dichtdraaien.

Nadere informatie

VIESMANN. Bedieningshandleiding VITODENS 100-W. voor de gebruiker van de installatie

VIESMANN. Bedieningshandleiding VITODENS 100-W. voor de gebruiker van de installatie Bedieningshandleiding voor de gebruiker van de installatie VIESMANN Verwarmingsinstallatie met regeling voor constante of weersafhankelijke werking VITODENS 100-W 1/2014 Bewaren a.u.b.! Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

N e f i t h o u d t N e d e r l a n d w a r m

N e f i t h o u d t N e d e r l a n d w a r m N e f i t h o u d t N e d e r l a n d w a r m Gebruikersinstructie TrendLine HRC 25/CW4 TrendLine HRC 30/CW5 6 720 802 152 (08/2012) NL Voorwoord Geachte klant, Gefeliciteerd met dit nieuwe product en

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING Betrouwbaarheid Innovatie

GEBRUIKSHANDLEIDING Betrouwbaarheid Innovatie GEBRUIKSHANDLEIDING Betrouwbaarheid Innovatie 8A.52.08.02/01.04 Wijzigingen voorbehouden. Inhoud Inleiding...3 Toestelbeschrijving...3 Schematische voorstelling S-HR ZonneGasCombi...4 Het toestel... 4

Nadere informatie

Voor de gebruiker. Bedieningshandleiding HRV. HR Gaswandketel HRV NL 24 C HRV NL 30 C

Voor de gebruiker. Bedieningshandleiding HRV. HR Gaswandketel HRV NL 24 C HRV NL 30 C Voor de gebruiker Bedieningshandleiding HRV HR Gaswandketel HRV NL 24 C HRV NL 30 C NL Inhoud 1 Algemeen Inhoud 1 Algemeen.......................... 2 1.1 Gebruikte symbolen...................... 2 1.2

Nadere informatie

XTREME 36. BEDIENINGSVOORSCHRIFT Hoog Rendement Gaswandketel INHOUDSOPGAVE

XTREME 36. BEDIENINGSVOORSCHRIFT Hoog Rendement Gaswandketel INHOUDSOPGAVE XTREME 36 BEDIENINGSVOORSCHRIFT Hoog Rendement Gaswandketel Laat u vooral eerst voorlichten door de installateur omtrent het vullen, het ontluchten en de werking van het toestel en de installatie. Bewaar

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift Functiemodule

Bedieningsvoorschrift Functiemodule Bedieningsvoorschrift Functiemodule FM443 zonnemodule Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen voor de bediening 6 720 615 859-03/2008 BE Inhoudsopgave 1 Veiligheid..................................... 3 1.1

Nadere informatie

Bedieningsrichtlijnen Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A

Bedieningsrichtlijnen Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A Weishaupt n.v. Paepsemlaan 7 1070 Brussel Tel. (02) 343.09.00 Fax (02) 343.95.14 Druknr. 83053107, december 2006 Printed in Germany. Alle wijzigingen voorbehouden. Nadruk verboden. Bedieningsrichtlijnen

Nadere informatie

voorschrift Voor de installateur OpenTherm module AAN DE INSTALLATEUR

voorschrift Voor de installateur OpenTherm module AAN DE INSTALLATEUR Installatie voorschrift AAN DE INSTALLATEUR Voor de installateur Installatiehandleiding Met het toestel dat u gaat plaatsen, installeert u een kwaliteitsproduct. Ondanks de bekendheid met het AWBconcept

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding NL Bedieningshandleiding Bedieningselement Multi Control MC04 1 Overzicht bedieningselement 1 Symbool Snelverwarmfunctie 2 Symbool Ventileren 3 Draaiknop (temperatuur/ventilator) 4 Bedrijfsweergave/foutcodeweergave/serviceweergave

Nadere informatie

Bedieningsinstructie

Bedieningsinstructie Bedieningsinstructie Kamerthermostaat ModuLine 200 763 7800 (203/08) NL 763 7800-000.TD Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen en veiligheidsinstructies.................. 2. Uitleg van de symbolen...........

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 6302 1983 11/2002 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Condenserende gasketel Logano plus GB302 Zorgvuldig lezen vóór de bediening Voorwoord Over dit voorschrift Het toestel voldoet aan de basisvereisten

Nadere informatie

Hoog Rendement Gaswandketel

Hoog Rendement Gaswandketel Voor de gebruiker Gebruikersinstructie Hoog Rendement Gaswandketel efit ProLine HRC 24/CW3 efit ProLine HRC 24/CW4 efit ProLine HRC 30/CW5 6 720 614 523-006.1DDC 6 720 646 228 (02/2011) L Voorwoord Voorwoord

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Logamax plus GB162-15/25/35/45 V3 GB162-25/30 T10 V3 GB162-25/30 T40 S V3. Zorgvuldig lezen vóór de bediening.

Bedieningshandleiding Logamax plus GB162-15/25/35/45 V3 GB162-25/30 T10 V3 GB162-25/30 T40 S V3. Zorgvuldig lezen vóór de bediening. Condensatieketel op gas 6 720 615 405-007.1TD 6720807881 (2015/06) BE Bedieningshandleiding Logamax plus GB162-15/25/35/45 V3 GB162-25/30 T10 V3 GB162-25/30 T40 S V3 Zorgvuldig lezen vóór de bediening.

Nadere informatie

Voor de gebruiker. Gebruikersinstructie. Nefit Economy VR(C) 24 Nefit Economy VR(C) 24S Nefit Economy VRC 24/CW4

Voor de gebruiker. Gebruikersinstructie. Nefit Economy VR(C) 24 Nefit Economy VR(C) 24S Nefit Economy VRC 24/CW4 Voor de gebruiker Gebruikersinstructie Nefit Economy VR(C) 24 Nefit Economy VR(C) 24S Nefit Economy VRC 24/CW4 Geachte klant, De Nefit Economy VR(C) 24(S)-24/CW4 zijn geconstrueerd en vervaardigd conform

Nadere informatie

Hoog Rendement Gasketel. Bedieningshandleiding Logano plus GB402 6 720 642 926 (2013/05) NL/BE. Zorgvuldig lezen voor de bediening.

Hoog Rendement Gasketel. Bedieningshandleiding Logano plus GB402 6 720 642 926 (2013/05) NL/BE. Zorgvuldig lezen voor de bediening. Hoog Rendement Gasketel Bedieningshandleiding Logano plus GB402 6 720 642 926 (2013/05) NL/BE Zorgvuldig lezen voor de bediening. Voorwoord Voorwoord Geachte klant, Warmte is ons element - en dat al meer

Nadere informatie

CerapurCompact. Gascondensatieketel ZWB 28-1 DE ZWB 30-1 DE ZSB 14-1 DE ZSB 24-1 DE. Bedieningshandleiding (2016/01) BE

CerapurCompact. Gascondensatieketel ZWB 28-1 DE ZWB 30-1 DE ZSB 14-1 DE ZSB 24-1 DE. Bedieningshandleiding (2016/01) BE mode reset press 5s Gascondensatieketel ZWB 28-1 DE ZWB 30-1 DE ZSB 14-1 DE ZSB 24-1 DE ok Bedieningshandleiding BE 0 010 005 914-001 2 Voorwoord Voorwoord Beste klant, Warmte voor het leven - dit motto

Nadere informatie

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing VITODENS 100-W. voor de gebruiker van de installatie

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing VITODENS 100-W. voor de gebruiker van de installatie Bedieningsaanwijzing voor de gebruiker van de installatie VIESMANN Verwarmingsinstallatie met regeling voor verhoogde of weersafhankelijke werking VITODENS 100-W 3/2008 Bewaren a.u.b.! Veiligheidsaanwijzingen

Nadere informatie

Installatie-instructie voor de installateur 8 719 002 195 0 8 719 002 196 0

Installatie-instructie voor de installateur 8 719 002 195 0 8 719 002 196 0 Installatie-instructie voor de installateur 8 719 002 195 0 8 719 002 196 0 1 3 2 4 6720607734-00.1AV 1 Spuitstuk 2 Pakkingring 3 Pakkingring 4 Afsluiting 6 720 607 734 (2010/08) NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

24 HRC Compact 3 28 HRC Compact 4 30 HRC Compact 5

24 HRC Compact 3 28 HRC Compact 4 30 HRC Compact 5 6 720 614 523-006.1DDC Hoog Rendement Gaswandketel osch 24 HRC Compact 3 28 HRC Compact 4 30 HRC Compact 5 nl Gebruikersinstructie 6 720 646 230 (01/2011) 2 Voorwoord NL Voorwoord Geachte klant, Gefeliciteerd

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding Condensatieketel voor gas Logano plus GB202-62/95 Voor de vakman Voor montage en onderhoud zorgvuldig lezen. 6 720 617 786-10/2008 BE Voorwoord Voorwoord Geachte klant, Warmte is

Nadere informatie

HR-combiketel. Onderhoud / storingen

HR-combiketel. Onderhoud / storingen HR-combiketel Onderhoud / storingen Belangrijk: Controleer 1x per half jaar de waterdruk in de cv-installatie en vul zonodig bij. Schakel uw installateur in als u meer dan 4x per jaar water moet bijvullen.

Nadere informatie

Gaswandketel. Bosch HRS/HRC Top 6 720 611 394-00.1O. Bosch 22 HRS Top Bosch 28 HRS Top Bosch 35 HRC Top Bosch 42 HRS Top 6 720 611 394 NL (04.

Gaswandketel. Bosch HRS/HRC Top 6 720 611 394-00.1O. Bosch 22 HRS Top Bosch 28 HRS Top Bosch 35 HRC Top Bosch 42 HRS Top 6 720 611 394 NL (04. Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top 6 720 611 394-00.1O Bosch 22 HRS Top Bosch 28 HRS Top Bosch 35 HRC Top Bosch 42 HRS Top OSW Inhoud Inhoud Voor uw veiligheid 4 Verklaring symbolen 5 1 Bedieningsoverzicht

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. i-serie. 8A /09.16 Wijzigingen voorbehouden.

Gebruikshandleiding. i-serie. 8A /09.16 Wijzigingen voorbehouden. Gebruikshandleiding i-serie 8A.52.36.00/09.16 Wijzigingen voorbehouden. Korte verklaring van symbolen en tekens van het display en toetsen WW Zichtbaar indien warmwaterprogramma is ingeschakeld. Knippert

Nadere informatie

Nefit geiser F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N

Nefit geiser F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N 6720608944-0807 (WRG - Users).fm Page 1 Monday, July 21, 2008 2:29 PM Voor de gebruiker Nefit geiser F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N 6 720 608 944 NL (2008.07) SM 6720608944-0807 (WRG - Users).fm Page 2

Nadere informatie