Bedieningshandleiding Logano plus GB Voor montage en onderhoud zorgvuldig doorlezen. Condensatieketel op gas (2014/04) BE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedieningshandleiding Logano plus GB212-15...50. Voor montage en onderhoud zorgvuldig doorlezen. Condensatieketel op gas 6 720 811 213 (2014/04) BE"

Transcriptie

1 Condensatieketel op gas (2014/04) BE T Bedieningshandleiding Logano plus GB Voor montage en onderhoud zorgvuldig doorlezen.

2 Voorwoord Voorwoord Geachte klant, Warmte is ons element en dat al meer dan 275 jaar. Van begin af aan zetten wij ons met hart en ziel in, om voor u individuele oplossingen voor uw welbevinden te ontwikkelen. Of het nu gaat om warmte, warm water of ventilatie met een Buderusproduct krijgt u efficiënte CV-techniek in bewezen Buderus-kwaliteit, die u lange tijd betrouwbare behaaglijkheid zal schenken. Wij fabriceren met de modernste technologie en letten erop, dat onze producten efficiënt op elkaar zijn afgestemd. Rendement en milieuvriendelijkheid staan daarbij altijd voorop. Hartelijk dank dat u voor ons gekozen hebt en daarmee ook kiest voor zuinig energiegebruik en tegelijk veel comfort. Om te zorgen dat dit lange tijd zo blijft, verzoeken wij u deze bedieningshandleiding zorgvuldig door te lezen. En wanneer zich toch problemen mochten voordoen, neem dan contact op met uw installateur. Hij helpt u graag verder. Is uw installateur een keertje niet bereikbaar? Dan staat onze servicedienst u 24 uur per dag ter beschikking. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe Buderus-product! Uw Buderus-team Inhoudsopgave 1 Uitleg van de symbolen en veiligheidsinstructies Toelichting van de symbolen Veiligheidsaanwijzingen Gegevens betreffende de ketel EG-conformiteitsverklaring Gebruik volgens de voorschriften Type-overzicht Productbeschrijving CV-installatie in bedrijf stellen Controleer de bedrijfsdruk van de verwarming CV-water bijvullen Waterkwaliteit CV-installatie gebruiksklaar maken Regeltoestel en brander in bedrijf stellen Displayweergave Bedieningseenheid instellen Aanzetten cv-ketel CV-bedrijf in- of uitschakelen Maximale aanvoertemperatuur instellen In-/uitschakelen warmwaterbedrijf Sanitair warmwatertemperatuur instellen Handmatig zomerbedrijf instellen Vorstbeveiliging instellen Handmatig bedrijf instellen CV-installatie buiten bedrijf stellen CV-ketel via het regeltoestel buiten bedrijf stellen CV-installatie aftappen CV-installatie in noodsituatie buiten bedrijf stellen Milieubescherming/recyclage Inspectie en onderhoud Waarom is regelmatig onderhoud belangrijk? Reiniging en verzorging Instructies om energie te besparen Bedrijfs- en storingsmeldingen Weergave van bedrijfs- en storingsmeldingen Storingen verhelpen Bedrijfsmeldingen Beknopt bedieningsvoorschrift Index Logano plus GB (2014/04)

3 Uitleg van de symbolen en veiligheidsinstructies 1 1 Uitleg van de symbolen en veiligheidsinstructies 1.1 Toelichting van de symbolen Waarschuwing Signaalwoorden voor een waarschuwingsaanwijzing geven de soort en de ernst van de gevolgen aan, wanneer de maatregelen ter voorkoming van het gevaar niet gerespecteerd worden. OPMERKING betekent dat materiële schade kan ontstaan. VOORZICHTIG betekent dat licht tot middelzwaar persoonlijk letsel kan ontstaan. WAARSCHUWING betekent dat zwaar lichamelijk letsel kan ontstaan. GEVAAR betekent dat er levensgevaarlijk lichamelijk letsel kan ontstaan. Belangrijke informatie Aanvullende symbolen Symbool Waarschuwingsaanwijzingen in de tekst worden aangegeven met een gevarendriehoek met grijze achtergrond en een kader. Belangrijke informatie zonder gevaar voor mens of materialen wordt met het nevenstaande symbool gemarkeerd. Deze worden gescheiden van de tekst door een lijn onder en boven de tekst. Betekenis Handelingsstap Kruisverwijzing naar andere plaatsen in het document of naar andere documenten Opsomming/lijstpositie Opsomming/lijstpositie (2e niveau) Tabel Veiligheidsaanwijzingen Ontploffingsgevaar bij gasgeur Sluit de gaskraan. Ramen en deuren openen. Bedien geen elektrische schakelaars, trek geen stekkers uit het stopcontact, telefoneer niet en gebruik de deurbel niet. Open vlammen doven. Niet roken. Geen aansteker gebruiken. Waarschuw de bewoners van buiten af, maar bel niet aan. Contact opnemen met gasdistributiemaatschappij en erkend installateur. Bij hoorbaar uitstromen onmiddellijk het gebouw verlaten. Betreden door derden verhinderen. Informeer de politie en de brandweer van buiten het gebouw. Gevaar bij rookgaslucht Ketel uitschakelen. Ramen en deuren openen. Informeer een erkend installateur. Bij ketels met open bedrijf: vergiftigingsgevaar door rookgassen bij ontoereikende verbrandingsluchttoevoer Verbrandingsluchttoevoer waarborgen. Be- en verluchtingsopeningen in deuren, vensters en wanden niet afsluiten of verkleinen. Waarborg voldoende verbrandingsluchttoevoer ook bij naderhand ingebouwde apparaten, bijvoorbeeld bij afvoerluchtventilatoren en keukenventilatoren en airconditingsystemen met afvoer naar buiten toe. Bij onvoldoende verbrandingsluchttoevoer mag de ketel niet in bedrijf worden gesteld. Schade door bedieningsfouten Bedieningsfouten kunnen persoonlijk letsel en/of materiële schade tot gevolg hebben. Waarborg dat kinderen de ketel niet zonder toezicht bedienen of ermee spelen. Waarborg dat alleen personen toegang hebben, die in staat zijn, de ketel deskundig te bedienen. Gevaar door explosie van ontvlambare gassen Werkzaamheden aan gasvoerende onderdelen alleen door een erkend installateur laten uitvoeren. Opstelling en ombouw Ketel alleen door een erkende installateur laten opstellen en ombouwen. Rookgasafvoerende delen in geen geval wijzigen. Uitloop van de veiligheidskleppen nooit afsluiten. Tijdens het opwarmen kan water uit de veiligheidsklep van de boiler komen. Gevaar door explosieve en licht ontvlambare materialen Licht ontvlambare materialen (papier, verdunningsmiddelen, verf, enzovoort) niet in de buurt van de ketel gebruiken of opslaan. Verbrandings- en kamerlucht Om corrosie te voorkomen, de verbrandings-/kamerlucht vrij houden van agressieve stoffen (bijvoorbeeld halogeenkoolwaterstoffen, die chloor- of fluorverbindingen bevatten). Deze kunnen bijvoorbeeld in oplosmiddelen, verf, lijmstoffen, drijfgassen en huishoudelijke schoonmaakmiddelen zitten. Inspectie en onderhoud Aanbeveling voor de gebruiker: sluit een onderhouds- en inspectiecontract af voor jaarlijkse inspectie en behoefteafhankelijk onderhoud met een erkend installateur. De eigenaar is verantwoordelijk voor de veiligheid en milieuvriendelijkheid van de cv-installatie. Gebruik alleen originele reserveonderdelen! Logano plus GB (2014/04) 3

4 2 Gegevens betreffende de ketel 2 Gegevens betreffende de ketel 2.1 EG-conformiteitsverklaring Dit product voldoet qua constructie en werking aan de Europese richtlijnen evenals aan de bijkomende nationale vereisten. De conformiteit wordt aangetoond door het CE-kenmerk. U kunt de conformiteitverklaring van het product aanvragen. Neem daarvoor contact op met het adres vermeld op de achterkant van deze handleiding. 2.2 Gebruik volgens de voorschriften Het product is bedoeld voor het gebruik als gascondensatieketel voor woonruimteverwarming en voor de warmwatervoorziening. Er mag uitsluitend gas van het openbare nutsbedrijf worden gebruikt. 2.3 Type-overzicht De benaming van de ketel is uit de volgende delen samengesteld: GB: gascondensatieketel 212: type 15/22/30/40/50: maximale verwarmingsvermogen [kw]. 4 Logano plus GB (2014/04)

5 Gegevens betreffende de ketel Productbeschrijving De Logano plus GB212 is een cv-ketel met aluminium warmtewisselaar. Hoofdcomponenten T Afb. 1 Hoofdcomponenten [1] Voorwand ketel [2] Ontstekingsautomaat [3] Gasbrander (branderstaaf) [4] Kap boven [5] Regeltoestel (MC40 met Basiscontroller BC25) [6] Typeplaat [7] Ketelmantel [8] Ketelblok met isolatie [9] Condensaatafvoer en sifon De hoofdonderdelen van de Logano plus GB212 zijn: Regeltoestel Ketelframe en ommanteling Ketelblok met isolatie Ontstekingsautomaat Gasbrander. Logano plus GB (2014/04) 5

6 2 Gegevens betreffende de ketel Regeltoestel met Basiscontroller Logamatic BC25 Afb. 2 Bedieningselementen [1] Hoofdschakelaar [2] Zekering 6,3 A [3] Warmwaterbedrijf-toets [4] Display [5] Plus-toets [6] ok-toets [7] Steekplaats voor een bedieningseenheid (toebehoren) [8] Terug-toets [9] Minus-toets [10] Servicetoets [11] Reset-toets [12] Zomer-/winterbedrijf-toets [13] Cv-bedrijf-toets [14] Diagnosepoort Het regeltoestel bewaakt en regelt alle elektrische componenten van de ketel. De Basiscontroller Logamatic BC25 ( afb. 2) maakt de basisbediening van de cv-installatie mogelijk. Daarvoor zijn de volgende functies ter beschikking: Basisinstallatie en speciale servicefuncties Grafische statusindicaties voor cv- en warmwaterbedrijf Weergave van de belangrijkste monitorwaarden voor ketel- en brandercomponenten Functietest voor ketel- en brandercomponenten. Vele andere functies voor comfortabele regeling van de cv-installatie staan via een bedieningseenheid (bijvoorbeeld de afzonderlijk leverbare Logamatic RC35/RC200/RC300) ter beschikking. 6 Logano plus GB (2014/04)

7 CV-installatie in bedrijf stellen 3 3 CV-installatie in bedrijf stellen In dit hoofdstuk wordt de inbedrijfstelling met de Basiscontroller beschreven. 3.1 Controleer de bedrijfsdruk van de verwarming Om de cv-installatie bedrijfsgereed te houden, moet de bedrijfsdruk regelmatig worden gecontroleerd. De bedrijfsdruk is normaal gesproken 1,2 tot 2 bar. Wanneer een hogere bedrijfsdruk nodig is, krijgt u deze waarde van uw installateur. 3.5 Regeltoestel en brander in bedrijf stellen Displayweergave O Afb. 3 Manometer [1] rode wijzer [2] Manometerwijzer [3] groene markering 3.2 CV-water bijvullen T OPMERKING: Materiële schade door plotselinge temperatuurverschillen! Door plotselinge temperatuurverschillen kunnen spanningsscheuren ontstaan. Vul de installatie enkel in koude toestand. Het bijvullen van het cv-water is voor iedere cv-installatie verschillend. Laat u daarover door uw installateur informeren. De maximaal toegestane bedrijfsdruk van 3 bar (15-40 kw) respectievelijk 4 bar (50 kw) mag bij maximale temperatuur van het cv-water niet worden overschreden (overstortventiel opent). 3.3 Waterkwaliteit Gebruik als vul- en bijvulwater uitsluitend onbehandeld leidingwater. Het gebruik van grondwater is niet toegestaan. Het is niet toegestaan het water te behandelen bijvoorbeeld met phverhogende/ verlagende middelen (chemische toevoegmiddelen en/ of inhibitoren), antivriesmiddel of waterontharding. Afb. 4 Displaymeldingen [1] Warmwaterbedrijf uit [2] Warmwaterbedrijf aan [3] Solarbedrijf (optie) [4] Weersafhankelijk bedrijf (regelsysteem met buitentemperatuursensor) [5] Schoorsteenvegerbedrijf [6] Storing [7] Servicebedrijf [6 + 7]Onderhoudsbedrijf [8] BRANDERWERKING [9] Temperatuureenheid [10] Opslaan succesvol [11] Weergave van overige submenu's/servicefuncties, bladeren met de toets + en toets mogelijk [12] Alfanumerieke weergave (bijv. temperatuur) [13] Tekstregel [14] CV-bedrijf uit [15] CV-bedrijf aan Bedieningseenheid instellen Bij aansluiting van een bedieningseenheid (bijvoorbeeld RC35/RC200/ RC300) veranderen sommige van de hier beschreven functies. Bedieningseenheid en Basiscontroller communiceren de instellingen. Neem de bedieningshandleiding van de gebruikte bedieningseenheid in acht. Daarin vindt u, hoe u de kamertemperatuur kunt instellen. hoe u economisch verwarmt en energie bespaart. 3.4 CV-installatie gebruiksklaar maken Brandstoftoevoer aan de hoofdkraan en voor het gasblok openen. Schakel de verwarmingsnoodschakelaar (indien voorhanden) en/of de betreffende zekering voor de cv-ketel in. Logano plus GB (2014/04) 7

8 3 CV-installatie in bedrijf stellen Aanzetten cv-ketel CV-ketel via hoofdschakelaar [1] inschakelen. Het display licht op en toont na korte tijd de keteltemperatuur. Druk op de ok-toets, om de instelling op te slaan. Het symbool wordt kort getoond T 1 Afb. 5 Hoofdschakelaar [1] Hoofdschakelaar T CV-bedrijf in- of uitschakelen Druk zo vaak op toets tot in het display het symbool of knippert. Afb. 7 Opslaan cv-bedrijf Bij een ingeschakelde brander wordt het symbool getoond. Wanneer een externe warmtevraag via de ingang aansluitklem WA actief is, dan wordt een punt in de tekstregel links van de menupijlen getoond Maximale aanvoertemperatuur instellen De maximale aanvoertemperatuur kan tussen 30 C en 85 C worden ingesteld 1). De actuele aanvoertemperatuur wordt in het display getoond. Respecteer bij vloerverwarmingen de maximaal toegestane aanvoertemperatuur. Afb. 6 CV-bedrijf instellen T Aanvoertemperatuur Toepassingsvoorbeeld circa 50 C Vloerverwarming circa 75 C Radiatorenverwarming circa 82 C Convectorverwarming Tabel 2 Maximale aanvoertemperatuur OPMERKING: Bevriezingsgevaar cv-installatie! Bij uitgeschakeld cv-bedrijf bestaat alleen vorstgevaar. Respecteer bij vorstgevaar de vorstbeveiliging ( hoofdstuk 3.5.9). Bij ingeschakelde cv-bedrijf: Druk de toets in. In het display knippert de ingestelde maximale aanvoertemperatuur en het symbool verschijnt. Toets + of toets indrukken om het cv-bedrijf in of uit te schakelen: = cv-bedrijf aan = cv-bedrijf uit Wanneer cv-bedrijf is uitgeschakeld, dan kan het cv-bedrijf door de aangesloten bedieningseenheid niet worden geactiveerd T Afb. 8 Weergave aanvoertemperatuur Toets + of toets indrukken om de gewenste maximale aanvoertemperatuur in te stellen. 1) De maximale waarde van de aanvoertemperatuur is afhankelijk van de ketel. Eventueel wordt de ingestelde waarde door de ketelbesturing gecorrigeerd. 8 Logano plus GB (2014/04)

9 CV-installatie in bedrijf stellen 3 Druk op de ok-toets, om de instelling op te slaan. Het symbool wordt kort getoond. Afb. 9 Opslaan aanvoertemperatuur T In-/uitschakelen warmwaterbedrijf Druk zo vaak op toets tot in het display het symbool of knippert. Warmwater- of eco-bedrijf? Ketels met boiler: Warmwaterbedrijf Wanneer de temperatuur in de boiler tot meer dan 5 K ( C) onder de ingestelde temperatuur daalt, wordt de boiler weer tot de ingestelde temperatuur verwarmd. Wanneer de ingestelde warmwatertemperatuur is bereikt gaat de ketel over in CV-bedrijf. Eco-bedrijf Wanneer de temperatuur in de boiler tot meer dan 15 K ( C) onder de ingestelde temperatuur daalt, wordt de boiler weer tot de ingestelde temperatuur verwarmd. Daarna gaat de ketel in cv-bedrijf Sanitair warmwatertemperatuur instellen Warm water- of eco-bedrijf instellen ( pagina 15). Druk de toets in. De ingestelde warmwatertemperatuur knippert T T Afb. 10 Warmwaterbedrijf instellen Toets + of toets indrukken om de gewenste warmwaterfunctie in te stellen: = warmwaterbedrijf aan + Eco = Eco-bedrijf = warmwaterbedrijf uit Afb. 12 Weergave warmwatertemperatuur Toets + of toets C indrukken om de warmwaterstreeftemperatuur tussen 40 en 60 C in te stellen. Druk op de ok-toets, om de instelling op te slaan. Het symbool wordt kort getoond. Wanneer het warmwaterbedrijf is uitgeschakeld, kan het warmwaterbedrijf door de aangesloten bedieningseenheid niet worden geactiveerd. Druk op de ok-toets, om de instelling op te slaan. Het symbool wordt kort getoond T Afb. 13 Opslaan warmwatertemperatuur VOORZICHTIG: Gevaar voor de gezondheid door legionella! Bij te lage warmwatertemperaturen kunnen in het warme water legionella-bacteriën groeien. Stel de warmwatertemperatuur in op minimaal 55 C. Afb. 11 Opslaan Eco-bedrijf Bij een ingeschakelde brander wordt het symbool T getoond. Ketels met boiler: WAARSCHUWING: Verbrandingsgevaar door heet water! Een te hoog ingestelde warmtwatertemperatuur kan bij gebruik verbranding van de huid tot gevolg hebben. Temperatuur in normaal bedrijf niet hoger dan 60 C instellen. Logano plus GB (2014/04) 9

10 3 CV-installatie in bedrijf stellen Handmatig zomerbedrijf instellen De cv-pomp en daarmee de verwarming is uitgeschakeld. Het sanitair warmwaterbedrijf en de voedingsspanning voor het regelsysteem blijven behouden. OPMERKING: Bevriezingsgevaar cv-installatie. In zomerbedrijf alleen vorstbeveiliging van de ketel. Respecteer bij vorstgevaar de vorstbeveiliging ( pagina 10). Handmatig zomerbedrijf inschakelen: Druk zo vaak op toets / tot in het display het symbool knippert Vorstbeveiliging instellen Vorstbeveiliging voor de cv-installatie instellen: Maximale aanvoertemperatuur op 30 C instellen ( hoofdstuk 3.5.5). -of- Wanneer u de ketel uitgeschakeld wilt laten: Laat door de installateur antivries in het cv-water mengen en het warmwatercircuit aftappen (houd de specificaties van de fabrikant aan). Aanwijzingen over de overige functies vindt u in de bedieningshandleiding van de bedieningseenheid. Afb. 14 Weergave handmatig zomerbedrijf Druk op de ok-toets, om de instelling op te slaan. Het symbool wordt kort getoond T Vorstbeveiliging voor de boiler instellen: Ook bij uitgeschakelde warmwatervoorziening is vorstbeveiliging voor de boiler gewaarborgd. (warmwaterbedrijf uit) instellen ( hoofdstuk 3.5.6) Handmatig bedrijf instellen In handmatig bedrijf gaat de ketel in cv-bedrijf. De brander blijft net zolang in bedrijf, tot de maximale aanvoertemperatuur wordt bereikt. Wanneer het cv-bedrijf is uitgeschakeld ( hoofdstuk 3.5.4), is handmatig bedrijf niet mogelijk. Handmatig bedrijf inschakelen: Toets / zolang ingedrukt houden, tot in de tekstregel Manual verschijnt T Afb. 15 Opslaan handmatig zomerbedrijf Handmatig zomerbedrijf uitschakelen: Druk zo vaak op toets / tot in het display het symbool knippert. Druk op de ok-toets, om de instelling op te slaan. Het symbool wordt kort getoond. Meer instructies vindt u in het bedieningsvoorschrit van de bedieningseenheid T Afb. 16 Weergave handmatig bedrijf Handmatig bedrijf uitschakelen: Toets / kort indrukken of toets zolang ingedrukt houden, tot de aanwijzing Manual verdwijnt. De cv-ketel gaat weer in automatisch bedrijf. 10 Logano plus GB (2014/04)

11 CV-installatie buiten bedrijf stellen 4 4 CV-installatie buiten bedrijf stellen OPMERKING: Materiële schade door vorst! Als de cv-installatie niet in bedrijf is, kan ze bij vorst bevriezen. Laat de cv-installatie, indien mogelijk, ingeschakeld. CV-installatie tegen bevriezing beschermen, door de cv- en warmwaterleidingen door een installateur op het laagste punt af te laten tappen. 4.1 CV-ketel via het regeltoestel buiten bedrijf stellen De cv-ketel via de hoofdschakelaar van het regeltoestel MC40 buiten bedrijf stellen. De brander wordt automatisch uitgeschakeld. De ketel heeft een blokkeerbeveiliging voor de cv-pomp, die blokkeren van de pomp na langere bedrijfspauzen voorkomt. Bij uitgeschakelde ketel is er geen blokkeerbeveiliging. 5 Milieubescherming/recyclage Milieubescherming is een ondernemingsprincipe van de Bosch-groep. Kwaliteit van de producten, rendement en milieubescherming zijn voor ons gelijkwaardige doelstellingen. Wetten en voorschriften op het gebied van de milieubescherming worden strikt aangehouden. Ter bescherming van het milieu gebruiken wij, rekening houdend met bedrijfseconomische gezichtspunten, de best mogelijke techniek en materialen. Verpakking Voor wat de verpakking betreft, nemen wij deel aan de nationale verwerkingssystemen, die een optimale recyclage waarborgen. Alle gebruikte verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt. Oud apparaat Oude ketels bevatten materialen, die kunnen worden hergebruikt. De modules kunnen gemakkelijk worden gescheiden en de kunststoffen zijn gemarkeerd. Daardoor kunnen de verschillende componenten worden gesorteerd en voor recyclage worden aangeboden. 6 Inspectie en onderhoud 1 Afb. 17 Hoofdschakelaar [1] Hoofdschakelaar CV-ketel via hoofdschakelaar [1] uitschakelen. Het display gaat uit. Sluit de hoofdkraan van de brandstoftoevoer. Wanneer de ketel langere tijd buiten bedrijf wordt gesteld: vorstbeveiliging respecteren ( hoofdstuk 3.5.9, pagina 10). 4.2 CV-installatie aftappen T Het aftappen van het cv-water is voor iedere cv-installatie verschillend. Laat u daarover door uw installateur informeren. OPMERKING: Materiële schade door een gebrek aan of een onvakkundige reiniging en onderhoud! CV-installatie eenmaal per jaar door een installateur laten inspecteren, onderhouden en reinigen. We raden aan om een contract af te sluiten voor een jaarlijkse inspectie en een behoefteafhankelijk onderhoud. 6.1 Waarom is regelmatig onderhoud belangrijk? Omwille van onderstaande redenen dienen cv-installaties regelmatig onderhouden te worden: om een hoog rendement te behouden en de cv-installatie spaarzaam (lager brandstofverbruik) te gebruiken om een hoge bedrijfszekerheid te realiseren om een hoog niveau van de milieuvriendelijke verbranding te waarborgen. 6.2 Reiniging en verzorging Om de cv-ketel schoon te maken, kan de mantel met een natte doek (water/zeep) worden gereinigd. In ieder geval geen schurende of agressieve reinigingsmiddelen gebruiken, die de lak of kunststof delen kunnen beschadigen. Voor het aftappen van de cv-installatie moet op het laagste punt van de installatie een aftapkraan zijn ingebouwd. Automatische ontluchter op het hoogste punt van de cv-installatie openen. Het cv-water op het laagste punt van de cv-installatie met behulp van de vul- en aftapkraan of de radiator aftappen. 4.3 CV-installatie in noodsituatie buiten bedrijf stellen Schakel de CV-installatie alleen in noodgeval via de zekering van de opstellingsruimte of de verwarmingsnoodschakelaar uit. Nooit uzelf in levensgevaar brengen. De eigen veiligheid gaat vóór alles. Sluit de hoofdkraan van de brandstoftoevoer. Schakel de cv-installatie via de verwarmingsnoodschakelaar of via de betreffende zekering stroomloos. Logano plus GB (2014/04) 11

12 7 Instructies om energie te besparen 7 Instructies om energie te besparen Zuinig verwarmen De ketel is zodanig geconstrueerd dat het gasverbruik en de milieubelasting zo laag mogelijk zijn en de behaaglijkheid groot. Overeenkomstig de actuele warmtebehoefte van de woning wordt de gastoevoer naar de brander geregeld. Na het bereiken van de gewenste warmtevraag wordt de brander door de aan-uit-regeling uitgeschakeld. Inspectie en onderhoud Om te waarborgen dat het gasverbruik en de milieubelasting over langere tijd zo laag mogelijk blijven, adviseren wij u bij een installateur of de dienst na verkoop My Service een onderhouds- en inspectiecontract af te sluiten voor jaarlijkse inspectie en behoefte-afhankelijk onderhoud. CV-regeling In Duitsland is conform 12 van de energiebesparingsrichtlijn (EnEV) een cv-regeling met kamerthermostaat of weersafhankelijke regelaar en radiatorkranen voorgeschreven. Meer informatie kunt u vinden in de bijbehorende installatie- en bedieningshandleiding van de regelaar. Radiatorkranen Om te zorgen dat de gewenste kamertemperatuur wordt bereikt, opent u de thermostaatkranen in de referentieruimte (waar eventueel ook een bedieningseenheid met ruimtetemperatuurmeting is geïnstalleerd). Pas, wanneer na langere tijd de temperatuur niet wordt bereikt, kunt u op de regelaar de gewenste kamertemperatuur veranderen. De gewenste temperaturen voor de andere ruimten moeten via de betreffende thermostaatkranen worden geregeld. Vloerverwarming Stel de aanvoertemperatuur niet hoger in, dan de door de fabrikant aanbevolen maximale aanvoertemperatuur. Ventileren Laat de ramen niet open staan. Anders wordt constant warmte aan de ruimte onttrokken, zonder dat de kamerlucht noemenswaardig wordt ververst. Beter is om het raam gedurende korte tijd helemaal open te zetten. Draai tijdens het ventileren de radiatorkranen dicht. Sanitaire circulatiepomp Stel een eventueel aanwezige circulatiepomp voor tapwater via een tijdprogramma in op de individuele behoeften (bijvoorbeeld ochtend, middag, avond). 8 Bedrijfs- en storingsmeldingen 8.1 Weergave van bedrijfs- en storingsmeldingen Alle veiligheids-, regel- en besturingscomponenten worden elektronisch bewaakt. Alle bedrijfstoestanden en storingen worden geregistreerd. Een eenduidige code maakt daarbij een eenvoudige diagnose mogelijk door de installateur aan de hand van de volgende tabel en de handleiding van de branderautomaat en het regelsysteem. De bedrijfs- en storingsmeldingen zijn als volgt ingedeeld: Bedrijfsmeldingen geven bedrijfstoestanden tijdens normaal bedrijf aan ( pag. 14). Blokkerende storingen veroorzaken een tijdelijk uitschakeling van de cv-installatie. De cv-installatie start automatisch weer op, zodra de blokkerende storing niet meer aanwezig is. Blokkerende storingen worden met storingscode en subcode continu op het display getoond. Vergrendelende storingen hebben een uitschakeling van de cv-installatie tot gevolg. De cv-installatie start pas na een reset. Vergrendelende storingen worden met storingscode en subcode knipperend weergegeven. Bovendien worden deze met een driehoekig storingssymbool gemarkeerd. Afb. 18 Voorbeeld weergave van een bedrijfscode [1] Bedrijfs- of storingscode [2] Servicefunctie [3] Sub-code 12 Logano plus GB (2014/04)

13 Bedrijfs- en storingsmeldingen Storingen verhelpen Vergrendelende storing resetten (reset) Toets Reset [1] zolang indrukken, tot de tekstregel Reset wordt getoond. De ketel gaat weer in bedrijf en de aanvoertemperatuur wordt getoond. Afb. 19 Storing resetten Wanneer een storing niet kan worden opgelost: T GEVAAR: Explosiegevaar door gas! Ontsnappend gas kan explosies veroorzaken. Sluit de gaskraan voordat werkzaamheden aan gasvoerende delen worden uitgevoerd. Dichtheidscontrole uitvoeren na werkzaamheden aan gasvoerende onderdelen. Neem contact op met uw installateur en geef deze het keteltype, de bedrijfscode en de subcode door. Ketelgegevens Wanneer u met de servicedienst contact opneemt, is het een voordeel, exacte specificaties van uw ketel bij de hand te hebben. Deze specificaties vindt u op de typeplaat of op de sticker op de ketel. Logano plus (bijvoorbeeld GB212-22) :... Serienummer:... Fabricagedatum (FD...):... Datum inbedrijfstelling:... Installateur installatie:... Logano plus GB (2014/04) 13

14 8 Bedrijfs- en storingsmeldingen 8.3 Bedrijfsmeldingen Bedrijfscode Sub-code Oorzaak Omschrijving 2P 564 Temperatuurtoename keteltemperatuursensor te snel ( >70K/min). 0A - Ketel in schakeloptimalisatieprogramma. 0H - De ketel bevindt zich in standby, geen warmtevraag aanwezig. 0Y - De actuele keteltemperatuur is hoger dan de gewenste ketelwatertemperatuur. 0P - Wachten op starten ventilator. 0E - De ketel is bedrijfsklaar, warmtevraag is aanwezig maar er wordt echter te veel energie geleverd. 0U - Begin van het programma voor branderstart. Beveiliging warmtewisselaar vanwege te hoge toenamesnelheid. Binnen de ingestelde schakeloptimalisatietijd bestaat opnieuw een brandervraag. Ketel is in schakelblokkering. De standaard schakeloptimalisatietijd is 10 minuten. De cv-ketel is bedrijfsklaar en heeft geen warmtevraag van een cv-circuit. De actuele keteltemperatuur is hoger dan de gewenste ketelwatertemperatuur. De cv-ketel wordt uitgeschakeld. De detectie van het starten is nodig voor de verdere procedure. Testprocedure/ oorzaak Geen of te lage warmte-afgifte (bijvoorbeeld thermostaatkranen en - mengkleppen gesloten). Volumedebiet ketelcircuit te laag. Pomp werkt niet. Waterzijdige afzettingen in de ketel (vuil uit cv-installatie, kalkafzetting). Controleer de vermogensinstelling op de Basiscontroller BC25. Maatregel Waarborg voldoende warmteafname (thermostaatkranen en -mengkleppen openen). Erkend installateur of servicedienst inschakelen en bedrijfscode en ketelgegevens doorgeven. Stem het ketelvermogen af op de benodigde warmtevraag van het gebouw. Regelinginstellingen op de Pas de regelinstelling aan op de bedieningseenheid controleren. installatieomstandigheden De actuele warmtebehoefte van de installatie is minder, dan de minimale modulatiegraad van de brander ter beschikking stelt C - Begin branderstart L - Openen van het gasblok F - Onvoldoende debiet door de ketel. Tabel 3 Bedrijfscodes Temperatuurverschil tussen aanvoer en veiligheidstemperatuursensor > 15 K. Aanvoertemperatuur met Basiscontroller BC25 controleren, retourtemperatuur met bedieningseenheid of Service-Key controleren, weerstand van de keteltemperatuursensor (STB) meten en met karakteristiek vergelijken. Erkend installateur of servicedienst inschakelen en bedrijfscode en ketelgegevens doorgeven. 14 Logano plus GB (2014/04)

15 Beknopt bedieningsvoorschrift 9 9 Beknopt bedieningsvoorschrift CV-ketel in- of uitschakelen CV-ketel via hoofdschakelaar [1] in- of uitschakelen. Het display licht op en toont na korte tijd de keteltemperatuur. Maximale aanvoertemperatuur instellen Druk de toets in. In het display knippert de ingestelde maximale aanvoertemperatuur en het symbool verschijnt. 1 Afb. 20 in-/uitschakelen [1] Hoofdschakelaar T CV-bedrijf in- of uitschakelen Druk zo vaak op toets tot in het display het symbool of knippert. Afb. 23 Aanvoertemperatuur instellen Toets + of toets indrukken om de gewenste maximale aanvoertemperatuur in te stellen. Voor opslaan, ok-toets indrukken. Het symbool wordt kort getoond. Vorstbeveiliging instellen Maximale aanvoertemperatuur instellen op 30 C. Warmwatertemperatuur instellen Druk de toets in. De ingestelde warmwatertemperatuur knippert T T Afb. 21 CV-bedrijf instellen Toets + of toets indrukken om het cv-bedrijf in of uit te schakelen: = cv-bedrijf aan = cv-bedrijf uit Voor opslaan, ok-toets indrukken. Het symbool wordt kort getoond. Sanitair warmwaterbedrijf in/uit-schakelen Druk zo vaak op toets tot in het display het symbool of knippert T Afb. 24 Warmwaterbedrijf instellen Toets + of toets C indrukken om de warmwaterstreeftemperatuur tussen 30 en 60 C in te stellen. Voor opslaan, ok-toets indrukken. Het symbool wordt kort getoond. Handmatig zomerbedrijf instellen Druk zo vaak op toets / tot in het display het symbool knippert T Afb. 22 Warmwaterbedrijf instellen Druk op de toets + of de toets om de gewenste bedrijfsmodus in te stellen: = warmwaterbedrijf + Eco = Eco-bedrijf = warmwaterbedrijf uit Voor opslaan, ok-toets indrukken. Het symbool wordt kort getoond. Afb. 25 Zomerbedrijf instellen Voor opslaan, ok-toets indrukken T Logano plus GB (2014/04) 15

16 Index Index Symbols (EnEV)... 7 A Aanzetten cv-ketel... 8 Afvoeren B Basisinstelling terugzetten Bedieningselementen Logamatic BC Bedrijfsmeldingen C CV-ketel uitschakelen CV-regeling... 7 D Energiebesparingsverordening... 7 U Uitschakelen CV-ketel Handmatig zomerbedrijf... 10, 15 Verwarming... 8 Warmwaterbedrijf... 9 Warmwaterproductie V Veiligheidsaanwijzingen... 3 Verpakking Verwarming in- of uitschakelen... 8 Verwarming inschakelen... 8 Vorstbeveiliging... 10, 15 W Warmwatertemperatuur instellen... 9 Z Zomerbedrijf instellen... 10, 15 E Eco-bedrijf... 9, 15 H Handmatig zomerbedrijf instellen... 10, 15 I In-/uitschakelen warmwaterbedrijf... 9 Inschakelen CV-ketel... 8 Handmatig zomerbedrijf... 10, 15 Verwarming... 8 Warmwaterbedrijf... 9 Warmwaterproductie Instructies om energie te besparen K Ketel uitschakelen M Milieubescherming N Noodgeval O Oud apparaat Oude ketel P Productbeschrijving... 5 R Recyclage Reset S Sanitair warmwaterbedrijf in/uit-schakelen Sanitair warmwatertemperatuur instellen... 9 Storingen resetten Storingsmelding Storingsmeldingen Vergrendelende storingen terugzetten (reset) Logano plus GB (2014/04)

17 Notities Logano plus GB (2014/04) 17

18 Notities 18 Logano plus GB (2014/04)

19 Notities Logano plus GB (2014/04) 19

20

Combi Gaswandketel open Bosch 24 VRC II Open

Combi Gaswandketel open Bosch 24 VRC II Open 6 720 644 143-00.1O Combi Gaswandketel open Bosch 24 VRC II Open NL Bedieningshandleiding 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting van de symbolen en veiligheidsaanwijzingen...........................

Nadere informatie

Service-instructie. Hoog Rendement Gaswandketel. Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C)

Service-instructie. Hoog Rendement Gaswandketel. Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C) Voor de installateur Service-instructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C) Overzicht Nefit SmartLine HR(C) frame Overzichtstekening Nefit SmartLine HR(C) 8 9

Nadere informatie

Gaswandketel. Bosch HRC 6 720 611 391-00.1O. Bosch 26 HRC Bosch 30 HRC Bosch 35 HRC Bosch 42 HRC 6720 611 391 NL (2006/01) OSW

Gaswandketel. Bosch HRC 6 720 611 391-00.1O. Bosch 26 HRC Bosch 30 HRC Bosch 35 HRC Bosch 42 HRC 6720 611 391 NL (2006/01) OSW Gaswandketel Bosch HRC 6 720 611 391-00.1O Bosch 26 HRC Bosch 30 HRC Bosch 35 HRC Bosch 42 HRC OSW Inhoud Inhoud Voor uw veiligheid 3 Verklaring symbolen 4 1 Bedieningsoverzicht 5 2 Inbedrijfname 6 2.1

Nadere informatie

Bosch 24 HRC Compact 3 Bosch 28 HRC Compact 4 Bosch 30 HRC Compact 5. Hoog Rendement Gaswandketel. Installatie- en onderhoudsinstructie voor de vakman

Bosch 24 HRC Compact 3 Bosch 28 HRC Compact 4 Bosch 30 HRC Compact 5. Hoog Rendement Gaswandketel. Installatie- en onderhoudsinstructie voor de vakman 6 720 617 779-001.1DDC Hoog Rendement Gaswandketel Bosch 24 HRC Compact 3 Bosch 28 HRC Compact 4 Bosch 30 HRC Compact 5 nl Installatie- en onderhoudsinstructie voor de vakman 2 Produktoverzicht NL Produktoverzicht

Nadere informatie

EUROSTAR. Gaswandketel. Bosch 25 VRC Bosch 29 VRC 6 720 613 184 (2012/03) NL. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur

EUROSTAR. Gaswandketel. Bosch 25 VRC Bosch 29 VRC 6 720 613 184 (2012/03) NL. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur 6 70 63 303-00.O Gaswandketel EUROSTAR Bosch 5 VRC Bosch 9 VRC Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur NL Inhoudsopgave NL Inhoudsopgave Veiligheidsvoorschriften en verklaring van de

Nadere informatie

geotherm NL; DK; SE; BENL

geotherm NL; DK; SE; BENL geotherm NL; DK; SE; BENL Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing geotherm Warmtepomp VWS/VWW NL; BENL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Algemeen... 3 Typeplaatje...3 1 Aanwijzingen bij de documentatie... 3 1.1

Nadere informatie

28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65

28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65 6 720 613 303-00.1O Hoog rendement ketel 28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65 Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur NL 2 Inhoudsopgave NL Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Nederland nl. Gebruikershandleiding. Hoog rendement gaswandketels Tzerra M 24c Plus - 28c Plus - 39c Plus

Nederland nl. Gebruikershandleiding. Hoog rendement gaswandketels Tzerra M 24c Plus - 28c Plus - 39c Plus Nederland nl Gebruikershandleiding Hoog rendement gaswandketels Tzerra M 24c Plus - 28c Plus - 39c Plus Geachte klant, Dank u voor de aanschaf van dit apparaat. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat

Nadere informatie

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Nederlands NL REMEHA HOOG RENDEMENT GASBOILER CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding Deze instructies

Nadere informatie

Nederlands GAS 210 ECO PRO. Condenserende Low NO X. gasketel. Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200. Technische informatie 114495-111207

Nederlands GAS 210 ECO PRO. Condenserende Low NO X. gasketel. Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200. Technische informatie 114495-111207 Nederlands Condenserende Low NO X gasketel BE Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200 Technische informatie Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 6 1. Verklaringen 7 2. Introductie 9 2.1 Toegepaste

Nadere informatie

Installatie-instructie

Installatie-instructie Voor de installateur Installatie-instructie Nefit Economy VR 24 Nefit Economy VRC 24/CW4 Vóór montage en onderhoud zorgvuldig lezen Het toestel voldoet aan de Europese norm (CE). Een verklaring van overeenstemming

Nadere informatie

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48 Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel dit installatievoorschrift zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift

Nadere informatie

Hoogrendementsketel. Bedrijfshandleiding voor de gebruiker MGK-2-390 MGK-2-470 MGK-2-550 MGK-2-630

Hoogrendementsketel. Bedrijfshandleiding voor de gebruiker MGK-2-390 MGK-2-470 MGK-2-550 MGK-2-630 Bedrijfshandleiding voor de gebruiker Hoogrendementsketel MGK-2-390 MGK-2-470 MGK-2-550 MGK-2-630 Wolf Energiesystemen Tel. 038-333 50 86 Fax 038-333 68 02 info@wolf-energiesystemen.nl www.wolf-energiesystemen.nl

Nadere informatie

Remeha Quinta 25s Remeha Quinta 30s Remeha Quinta 28c Remeha Quinta 35c

Remeha Quinta 25s Remeha Quinta 30s Remeha Quinta 28c Remeha Quinta 35c Technische informatie Remeha Quinta 25s Remeha Quinta 30s Remeha Quinta 28c Remeha Quinta 35c Remeha Quinta 25/30s 28/35c Hoog Rendement gaswandtoestel met (c) of zonder (s) warmwatervoorziening Vermogens:

Nadere informatie

GAS 210 ECO PRO. Installatieen servicehandleiding. gasketel. Hoog rendement Low NO X. Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200.

GAS 210 ECO PRO. Installatieen servicehandleiding. gasketel. Hoog rendement Low NO X. Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200. Nederlands Hoog rendement Low NO X gasketel NL Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200 Installatieen servicehandleiding Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 6 1. Verklaringen 7 2. introductie 8 2.1

Nadere informatie

Intergas Verwarming BV

Intergas Verwarming BV Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel deze installatievoorschriften zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift

Nadere informatie

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens België NL Condenserende gaswandketels MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Gebruikershandleiding 5-AC Inhoud Inleiding...4. Toegepaste symbolen...4. Afkortingen...4.3 Algemeen...5.3. Aansprakelijkheid fabrikant...5.3.

Nadere informatie

Voor de installateur. Installatie- en bedieningshandleiding. Zonneboilerregelaar SC20 7747006071-00.1 SD 7 747 006 625 (2013/03)

Voor de installateur. Installatie- en bedieningshandleiding. Zonneboilerregelaar SC20 7747006071-00.1 SD 7 747 006 625 (2013/03) Voor de installateur Installatie- en bedieningshandleiding Zonneboilerregelaar SC20 7747006071-00.1 SD 7 747 006 625 (2013/03) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Veiligheidsaanwijzingen en verklaring symbolen...........................................

Nadere informatie

levert een belangrijke bijdrage in het ervaren van comfort.

levert een belangrijke bijdrage in het ervaren van comfort. COMBI NAIR UHR Installatievoorschrift Daalderop, veelzijdig in warmte Daalderop, opgericht in 1880 in Tiel, is in Nederland marktleider op het gebied van de ontwikkeling, productie en verkoop van hoogwaardige

Nadere informatie

WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie 6 720 607 799 (2010/07) NL

WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie 6 720 607 799 (2010/07) NL WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie NL NL Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 1 Uitleg van de symbolen/ Veiligheidsinstructies. 3 1.1 Uitleg van de symbolen............... 3 1.2

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ISOTWIN CONDENS F 25/30 F30/35

Gebruiksaanwijzing ISOTWIN CONDENS F 25/30 F30/35 Gebruiksaanwijzing ISOTWIN CONDENS F 25/30 F30/35 INHOUDSTAFEL AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK 1 Lees mij... 3 1.1 Welkom... 3 1.2 Snelstartgids voor de gebruiker... 4 1.3 Uw waarborg registreren... 5 1.4

Nadere informatie

Kombi Kompakt HR 22 HR 28 HR 28/24 HR 36/30

Kombi Kompakt HR 22 HR 28 HR 28/24 HR 36/30 Kombi Kompakt HR 22 HR 28 HR 28/24 HR 36/30 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel deze installatievoorschriften zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift

Nadere informatie

THEMACONDENS F37/50, FAS37

THEMACONDENS F37/50, FAS37 THEMACONDENS F37/50, FAS37 NOTICE D INSTALLATION ET D EMPLOI INSTALLATIE-EN GEBRUIKSAANWIJZING Montage und Bedienungsanleitungen sind verfügbar in der deutschen Sprache 04/08 Gebruiksaanwijzing van de

Nadere informatie

prestige Nederlands Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII excellence in hot water 03/2011-664Y4200 H

prestige Nederlands Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII excellence in hot water 03/2011-664Y4200 H prestige Nederlands Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud excellence in hot water 03/2011 - INHOUD Waarschuwingen 4 Gebruikers van het handboek 4 Symbolen

Nadere informatie

ADM. Atmosferische industriële boiler ADM - 40/50/60/80/90/115/135. Installatie-, Gebruikers- en Servicehandleiding. Innovation has a name.

ADM. Atmosferische industriële boiler ADM - 40/50/60/80/90/115/135. Installatie-, Gebruikers- en Servicehandleiding. Innovation has a name. ADM Atmosferische industriële boiler ADM - 40/50/60/80/90/115/135 0305 984 Installatie-, Gebruikers- en Servicehandleiding Innovation has a name. uw installateur A.O. Smith Hoofdkantoor Europa, De Run

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Montagehandleiding Technische specificaties

Gebruikershandleiding Montagehandleiding Technische specificaties Gebruikershandleiding Montagehandleiding Technische specificaties Universele Regelset AGPO URS ELEGANCE Agpo b.v. Postbus 3364, 4800 DJ Breda Konijnenberg 24, 4825 BD Breda Internet: www.agpo.nl E-mail:

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Energion warmtepomp. Energion 6 / 8 / 10 Energion 6C / 8C / 10C Boiler B150V/H. 8A.52.90.00/03.10 Wijzigingen voorbehouden

Gebruikshandleiding. Energion warmtepomp. Energion 6 / 8 / 10 Energion 6C / 8C / 10C Boiler B150V/H. 8A.52.90.00/03.10 Wijzigingen voorbehouden Gebruikshandleiding Energion warmtepomp Energion 6 / 8 / 10 Energion 6C / 8C / 10C Boiler B150V/H 8A.52.90.00/03.10 Wijzigingen voorbehouden 2 De Energion Warmtepomp met 150 liter boiler 3 VOORWOORD De

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Montagehandleiding Technische specificaties

Gebruikershandleiding Montagehandleiding Technische specificaties Gebruikershandleiding Montagehandleiding Technische specificaties Universele Regelset AGPO URS ELEGANCE ΙΙ AGPO b.v. Postbus 3364, 4800 DJ Breda Konijnenberg 24, 4825 BD Breda Internet: www.agpo.nl E-mail:

Nadere informatie

Remeha Quinta 45 Remeha Quinta 65

Remeha Quinta 45 Remeha Quinta 65 Technische informatie Remeha Quinta 45 Remeha Quinta 65 Remeha Quinta 45/65 Hoog Rendement gaswandtoestellen Vermogens: Quinta 45: 8 43 kw Quinta 65: 12 65 kw 1 2 Remeha Quinta 45/65 INHOUDSOPGAVE Voorwoord

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC Gebruiksaanwijzing HelioSet HelioSet 250SC Inhoudstafel AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK 1 Opmerkingen met betrekking tot de documentatie... 2 1.1 Bewaren van de documenten... 2 1.2 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie