Bedieningshandleiding Logamax plus GB V2 GB V2 GB V2. Zorgvuldig lezen vóór de bediening. Gascondensatieketels

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedieningshandleiding Logamax plus GB V2 GB V2 GB V2. Zorgvuldig lezen vóór de bediening. Gascondensatieketels"

Transcriptie

1 Gascondensatieketels DDC (2015/06) BE Bedieningshandleiding Logamax plus GB V2 GB V2 GB V2 Zorgvuldig lezen vóór de bediening.

2 Voorwoord Voorwoord Geachte klant, Warmte is ons element en dat al meer dan 275 jaar. Vanaf het begin zetten wij ons met hart en ziel in om voor u individuele oplossingen voor uw welbevinden te ontwikkelen. Of het nu gaat om warmte, tapwater of ventilatie met een Buderus product krijgt u efficiënte verwarmingstechniek in bewezen Buderus kwaliteit, die u lange tijd betrouwbare behaaglijkheid zal schenken. Wij fabriceren met de modernste technologie en letten erop, dat onze producten efficiënt op elkaar zijn afgestemd. Rendement en milieuvriendelijkheid staan daarbij altijd voorop. Hartelijk dank, dat u voor ons gekozen hebt en daarmee ook voor zuinig energiegebruik bij tegelijkertijd veel comfort. Om te zorgen dat dit lange tijd zo blijft, verzoeken wij u deze bedieningshandleiding zorgvuldig door te lezen. En wanneer zich toch problemen mochten voordoen, neem dan contact op met uw installateur. Hij helpt u te allen tijde graag verder. Is uw installateur een keertje niet bereikbaar? Dan staat onze servicedienst ter beschikking. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe Buderus product! Uw Buderus team Inhoudsopgave 1 Uitleg van de symbolen en veiligheidsinstructies Uitleg van de symbolen Algemene veiligheidsinstructies Productinformatie Conformiteitsverklaring Keteltypen Productgegevens voor energieverbruik Inbedrijfname Overzicht componenten Open de gaskraan Open de servicekranen Gascondensatieketel inschakelen Waterdruk controleren Maximum keteltemperatuur instellen Warmwatertemperatuur instellen Bedieningseenheid instellen Bediening Infomenu Instelmenu Vorstbeveiligingsfunctie Inspectie en onderhoud Bijvullen van de cv-installatie Mantel reinigen Buitenbedrijfstelling Standaard buitenbedrijfstelling Buitenbedrijfstelling bij vorstgevaar Displayweergave Displaywaarden Display-instellingen Storingscodes Geen storingscode, maar wel storing Energiebesparing en milieubescherming Energiebesparing Milieubescherming/recyclage Logamax plus GB162-70/85/100 V (2015/06)

3 Uitleg van de symbolen en veiligheidsinstructies 1 1 Uitleg van de symbolen en veiligheidsinstructies 1.1 Uitleg van de symbolen Waarschuwing Veiligheidsinstructies in de tekst worden aangegeven met een gevarendriehoek. Het signaalwoord voor de waarschuwing geeft het soort en de ernst van de gevolgen aan indien de maatregelen ter voorkoming van het gevaar niet worden nageleefd. De volgende signaalwoorden zijn vastgelegd en kunnen in dit document worden gebruikt: OPMERKING betekent dat materiële schade kan ont VOORZICHTIG betekent dat licht tot middelzwaar lichamelijk letsel kan optreden. WAARSCHUWING betekent dat zwaar tot levensgevaarlijk lichamelijk letsel kan optreden. GEVAAR betekent dat zwaar tot levensgevaarlijk lichamelijk letsel zal optreden. Belangrijke informatie Belangrijke informatie zonder gevaar voor mens of materialen wordt met het nevenstaande symbool gemarkeerd. Aanvullende symbolen Symbool Betekenis Handeling Verwijzing naar een andere plaats in het document Opsomming Opsomming (2 e niveau) Tabel Algemene veiligheidsinstructies Instructies voor de doelgroep Deze gebruiksinstructie is bedoeld voor de eigenaar van de cv-installatie. De instructies in alle handleidingen moeten worden aangehouden. Indien deze niet worden aangehouden kan materiële schade en lichamelijk letsel en zelfs levensgevaar ont Lees de gebruiksinstructies (cv-toestel, regelaar enz.) voor de bediening en bewaar deze zorgvuldig. Houd de veiligheids- en waarschuwingsinstructies aan. Gebruik volgens de voorschriften Het product mag alleen worden gebruikt voor het verwarmen van cv-water en voor de warmwatervoorziening in gesloten warmwaterverwarmingssystemen. Ieder ander gebruik komt niet overeen met de voorschriften. Daaruit resulterende schade valt niet onder de fabrieksgarantie. Handelswijze bij gaslucht Bij ontsnappend gas bestaat explosiegevaar. Respecteer bij gasgeur de volgende gedragsregels. Voorkom vlam- of vonkvorming: Niet roken, geen aanstekers en lucifers gebruiken. Bedien geen elektrische schakelaars, trek geen stekkers uit het stopcontact. Telefoneer niet en bel niet aan. Sluit de gastoevoer af via de hoofdafsluiter of op de gasmeter. Ramen en deuren openen. Waarschuw alle bewoners en verlaat het gebouw. Voorkom dat derden het gebouw betreden. Neem buiten het gebouw contact op met brandweer, politie en gasbedrijf. Levensgevaar door vergiftiging met rookgassen Bij ontsnappend rookgas bestaat levensgevaar. Houd bij beschadigde of lekkende rookgasafvoerbuizen of bij gasgeur de volgende gedragsregels aan. Warmtebron uitschakelen. Ramen en deuren openen. Eventueel alle bewoners waarschuwen en verlaat het gebouw. Voorkom dat derden het gebouw betreden. Neem contact op met een erkend installateur. Gebreken direct laten oplossen. Inspectie en onderhoud Ontbrekend of gebrekkig onderhoud, inspectie of onderhoud kan materiële schade en/of lichamelijk letsel tot zelfs levensgevaar veroorzaken. Laat de werkzaamheden alleen uitvoeren door een erkend installateur. Gebreken direct laten oplossen. Laat de cv-installatie eenmaal per jaar door een installateur inspecteren en indien nodig de noodzakelijke onderhouds- en reinigingswerkzaamheden laten uitvoeren. Warmtebron minimaal elke twee jaar laten reinigen. We raden aan om een contract af te sluiten voor een jaarlijkse inspectie en een behoefteafhankelijk onderhoud met een erkend installateur. Ombouw en reparatie Verkeerde veranderingen aan het toestel of andere delen van de cv-installatie kunnen persoonlijk letsel en/of materiële schade tot gevolg hebben. Laat de werkzaamheden alleen uitvoeren door een erkend installateur. Verwijder nooit de mantel van het toestel. Voer geen veranderingen uit aan het toestel of andere delen van de cv-installatie. Uitloop van de veiligheidskleppen nooit afsluiten. CV-installaties met boiler: tijdens het opwarmen kan water uit de veiligheidsklep van de boiler komen. Open bedrijf De opstellingsruimte moet voldoende zijn geventileerd, wanneer de ketel de verbrandingslucht onttrekt aan de ruimte Voorkom dat be- en ontluchtingsopeningen in deuren, ramen en muren worden afgesloten of verkleind. Waarborg dat aan de ventilatie-eisen wordt voldaan in overleg met een installateur: bij bouwkundige veranderingen (bijv. vervangen van ramen en deuren) bij inbouw naderhand van apparaten met afvoerlucht naar buiten toe (bijv. afvoerluchtventilatoren, keukenventilatoren of airconditioningapparaten). Verbrandingslucht/kamerlucht De lucht in de opstellingsruimte moet vrij zijn van ontbrandbare of chemisch agressieve stoffen. Gebruik of bewaar geen licht ontvlambare of explosieve materialen in de nabijheid van de ketel (papier, benzine, verdunningen, verf, enz.). Gebruik of bewaar geen corrosieve stoffen in de nabijheid van de ketel (oplosmiddelen, lijm, chloorhoudende reinigingsmiddelen, enz.). Logamax plus GB162-70/85/100 V (2015/06) 3

4 2 Productinformatie Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten Ter voorkoming van gevaar door elektrische apparatuur gelden conform EN de volgende instructies: Deze ketel kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysische, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, wanneer deze onder toezicht staan of voor wat betreft het veilig gebruik van de ketel zijn geïnstrueerd en de daaruit resulterende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met de ketel spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd. Wanneer de netaansluitkabel wordt beschadigd, moet deze door de fabrikant of haar servicedienst of een gekwalificeerde persoon worden vervangen, om gevaar te vermijden. 2 Productinformatie 2.1 Conformiteitsverklaring Dit product voldoet qua constructie en werking aan de Europese richtlijnen evenals aan de bijkomende nationale vereisten. De conformiteit wordt aangetoond door het CE-kenmerk. De conformiteitsverklaring kan worden verkregen bij de fabrikant. Voor adresgegevens zie de achterzijde van dit document. 2.2 Keteltypen Dit document heeft betrekking op de volgende keteltypen: Logamax plus GB V2 Logamax plus GB V2 Logamax plus GB V2. De benaming van de gascondensatieketel is uit de volgende delen samengesteld: Buderus: Fabrikant Logamax plus GB162 V2: Productnamen 70, 85 of 100: Typenamen. 2.3 Productgegevens voor energieverbruik De volgende productspecificaties voldoen aan de eisen van de EU-verordeningen nr. 811/2013, nr. 812/2013, nr. 813/2013 en nr. 814/2013 als aanvulling op de richtlijn 2010/30/EU. Productgegevens Symbool Eenheid Waarde Producttype GB V2 G20 GB V2 G20 GB V2 G20 Condensatieketel ja ja ja Lage temperatuur ketel nee nee nee B11-ketel nee nee nee Ruimteverwarmingstoestel met warmtekrachtkoppeling nee nee nee Doorstroomtoestel nee nee nee Nominale warmteafgifte P rated kw Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming η s % 92 Energie-efficiëntieklasse A Nuttige warmteafgifte Bij nominale warmteafgifte en werking op hoge temperatuur 1) P 4 kw 62,6 80,0 94,5 Bij 30 % van de nominale warmteafgifte en werking op lage P 1 kw 20,8 26,5 31,2 temperatuur 2) Rendement Bij nominale warmteafgifte en werking op hoge temperatuur 1) η 4 % 87,7 87,3 87,4 Bij 30 % van de nominale warmteafgifte en werking op lage η 1 % 97,1 97,2 97,2 temperatuur 2) Supplementair elektriciteitsverbruik Bij volledige belasting el max kw 0,082 0,10 0,10 Bij deellast el min kw 0,018 0,024 0,024 In stand-by-stand P SB kw 0,006 0,006 0,006 Overige specificaties Stand-by-warmteverlies P stby kw 0,088 0,088 0,088 Energieverbruik van de ontstekingsbrander P ign kw 0,00 0,00 0,00 Emissies van stikstofoxiden NO x mg/kwh Geluidsvermogensniveau, binnen L WA db(a) 61 Tabel 2 Productgegevens voor energieverbruik 1) Werking op hoge temperatuur betekent een retourtemperatuur van 60 C bij de inlaat van het verwarmingstoestel en een toevoertemperatuur van 80 C bij de uitlaat van het verwarmingstoestel. 2) Lage temperatuur betekent voor ruimteverwarmingstoestellen met ketel met rookgascondensor een retourtemperatuur van 30 C, voor lagetemperatuur-ketels 37 C en voor andere verwarmingstoestellen 50 C (bij de inlaat van het verwarmingstoestel). 4 Logamax plus GB162-70/85/100 V (2015/06)

5 Inbedrijfname 3 3 Inbedrijfname 3.4 Gascondensatieketel inschakelen Afdekplaat van het bedieningspaneel openen. 3.1 Overzicht componenten 1 2 Afb. 1 Overzicht componenten [1] Bedieningspaneel [2] Pomp [3] Afsluiter met temperatuursensor [4] Gaskraan [5] Manometer TD Afb. 4 Afdekplaat bedieningspaneel openen Aan/Uit-schakelaar in positie 1 ( afb. 6, [1]) zetten. 3.5 Waterdruk controleren De normale waterdruk ligt voor een goede werking van de gascondensatieketel tussen 1,0 en 2,0 bar. Vraag de installateur of een hogere druk nodig is. Druk op de toets e[1] om de cv-waterdruk uit te lezen. Indien nodig de cv-installatie bijvullen ( hoofdstuk 5.1, pagina 7). 3.2 Open de gaskraan Gaskraan indrukken en linksom draaien, zodat de kraan in lijn staat met de gasleiding. 1 Afb. 5 Waterdruk aflezen TD Afb. 2 Open de gaskraan TD 3.3 Open de servicekranen Beide servicekranen openen, zodat de kraan in lijn staat met de leiding. 3.6 Maximum keteltemperatuur instellen Stel met de draaiknop R de maximale cv-watertemperatuur in ( tabel 3). Stand van de draaiknop Benaming 0 Verwarmingsbedrijf is uitgeschakeld, zomerbedrijf 30 De maximale cv-watertemperatuur in C. AUT Tabel 3 De maximale keteltemperatuur is C of, indien aanwezig, is via de aangesloten regelaar instelbaar (zie voor wat dit betreft de handleiding van de regelaar). Instelling draaiknop cv-watertemperatuur Het cv-bedrijf en het warmwaterbedrijf kunnen onafhankelijk van elkaar aan- en uitgeschakeld worden. Afb. 3 Open de servicekranen TD Logamax plus GB162-70/85/100 V (2015/06) 5

6 4 Bediening 3.7 Warmwatertemperatuur instellen WAARSCHUWING: Verbranding door heet water. Heet water kan zware brandwonden veroorzaken. Wanneer de warmwatertemperatuur hoger dan 60 C is ingesteld of de thermische desinfectie is geactiveerd, moet een thermostatisch mengventiel zijn geïnstalleerd. Informeer in geval van twijfel bij de installateur. Wanneer een boiler rechtstreeks op een gascondensatieketel is aangesloten, kan de warmwatertemperatuur op de gascondensatieketel worden ingesteld. Aangeraden wordt, de warmwatertemperatuur op 60 C in te stellen, om legionellabesmetting te voorkomen. Stel met de draaiknop S de gewenste warmwatertemperatuur in ( tabel 4). Stand van de draaiknop Benaming 0 Warmwaterbedrijf is uitgeschakeld. ECO Het warm water wordt pas weer tot 60 C opgewarmd, wanneer de temperatuur duidelijk is gedaald. Daardoor wordt het aantal branderstarts gereduceerd en wordt er energie gespaard. Het water kan dan echter eerst wel wat kouder zijn De gewenste warmwatertemperatuur in C. AUT Tabel 4 De warmwatertemperatuur is op 60 C ingesteld of, indien aanwezig, via de aangesloten regelaar instelbaar tot 80 C (zie hiervoor de bedieningshandleiding van de regelaar). Instelling draaiknop warmwatertemperatuur 3.8 Bedieningseenheid instellen Bij de aansluiting van een bedieningseenheid veranderen enkele van de in dit document beschreven functies. De bedieningseenheid wisselt parameters uit met de gascondensatieketel. Lees de handleiding van de bedieningseenheid daarom zorgvuldig door. 4 Bediening Afb. 6 Bedieningspaneel [1] Aan/Uit-schakelaar [2] Toets reset [3] Toets Schoorsteenveger [4] Toets Info [5] diagnosestekker [6] LED Brander aan [7] LED Warmtevraag [8] Instelling keteltemperatuur [9] Display [10] Warmwatertemperatuur instellen [11] LED Warmwaterbereiding De gascondensatieketel is aan de voorzijde uitgerust met een bedieningspaneel met de volgende elementen: Aan/Uit-schakelaar Met de Aan/Uit-schakelaar [1] kan de gascondensatieketel in- of uitgeschakeld worden. Toets Reset c Met de toets Reset [2] kan bij bepaalde storingen de gascondensatieketel opnieuw worden gestart ( hoofdstuk 7, Displayweergave ). Toets Schoorsteenveger d Met de toets Schoorsteenveger [3] kan de installateur voor het uitvoeren van metingen de gascondensatieketel handmatig in bedrijf stellen. Toets Info e Met de toets Info [4] kan de status van de gascondensatieketel worden uitgelezen TD Diagnosepoort Mogelijkheid voor een installateur om een extern diagnosetool aan te sluiten [5]. LED Brander aan De LED [6] is aan, zodra de brander actief is. LED Warmtevraag De LED Warmtevraag [7] brandt, wanneer een warmtevraag via het regeltoestel (bijvoorbeeld bedieningseenheid) aanwezig is. Keteltemperatuur R Met de draaischakelaar [8] kan de maximale watertemperatuur worden ingesteld. 6 Logamax plus GB162-70/85/100 V (2015/06)

7 Inspectie en onderhoud 5 Display Op het display [9] kunnen displaywaardes, displayinstellingen en storingscodes worden afgelezen. Bij een storing geeft het display direct de fout of waarschuwing in de vorm van een foutcode aan. Bij vergrendelende storingen knippert de statusindicatie. Warmwatertemperatuur S Met de draaischakelaar [10] kan de warmwatertemperatuur zoals gewenst worden ingesteld. LED Warmwaterbereiding De LED Warmwaterbereiding [11] brandt, wanneer een warmtevraag voor warm water actief is. 4.1 Infomenu Na enkele minuten inactiviteit zal het menu automatisch worden gesloten en wordt teruggekeerd naar het beginscherm. In het infomenu kunnen gegevens over de status van de gascondensatieketel worden afgelezen. Ga als volgt te werk: Druk op de toets e om het infomenu te openen. Loop met de toets e door het menu om de gewenste gegevens uit te lezen. Display Benaming [\/2/4 Opstartscherm. Gemeten keteltemperatuur [ C]. [p/2.0 Gemeten waterdruk van de gascondensatieketel [bar]. [-/h/\ Storingscode ( hoofdstuk 7, pagina 8). Tabel 5 Infomenu 4.2 Instelmenu Bij een cv-installatie met meerdere ketels (cascadesysteem) moeten instellingen op elke afzonderlijke gascondensatieketel worden uitgevoerd. Via het instelmenu kunnen instellingen van de gascondensatieketel worden uitgelezen en ingesteld. Druk tegelijkertijd op de toetsen d en e om het instelmenu te openen. Loop met de toets e door het menu. Wijzig met de toets c en toets d de betreffende waarde ( tabel 8, pag. 8). Display Benaming [\/2/4 Opstartscherm. Gemeten keteltemperatuur [ C]. [l/-/-] Ingesteld maximaal vermogen [%]. [l/-/-] geeft 100% warmtevermogen aan. Elke andere waarde is het percentage van het maximale vermogen. [l/5/0] = begrensd op 50% van het maximale vermogen. [f/\/5] Gewenste nalooptijd van de pomp na afloop van het ketelbedrijf [min]. [c/\/1] Warmwaterbedrijf Aan/Uit [c/\/1] = Aan, [c/\/0] = Uit. Indien [c/\/0] is ingesteld, dan is de vorstbeveiliging van de warmwatervoorziening uitgeschakeld. Tabel 6 Instelmenu 4.3 Vorstbeveiligingsfunctie Tijdens de vorstperiode bestaat de kans op bevriezing van leidingdelen. Door continu water door de cv-installatie te laten stromen verminderd de kans op bevriezing aanzienlijk. Controleer, of alle radiatorkranen zijn geopend. Druk tegelijkertijd op de toetsen d en e om het instelmenu te openen. Stel de nadraaitijd van de pomp in op 24 uur ( hoofdstuk 4.2). Wanneer de gascondensatieketel wordt uitgeschakeld, zie hoofdstuk Inspectie en onderhoud De gebruiker is verantwoordelijk voor de veiligheid en de milieuvriendelijke werking van de cv-installatie. Aanbevelingen: Laat voor het juist functioneren van de gascondensatieketel, het onderhoud jaarlijks door een erkend installateur uitvoeren. Sluit hiervoor een onderhouds- en inspectiecontract af. 5.1 Bijvullen van de cv-installatie Het bijvullen met cv-water is bij elke cv-installatie verschillend en hangt af van de waterkwaliteit. Laat daarom de installateur het bijvullen uitleggen. 5.2 Mantel reinigen Reinig de mantel van de gascondensatieketel uitsluitend met een vochtige doek en eventueel een mild reinigingsmiddel. 6 Buitenbedrijfstelling 6.1 Standaard buitenbedrijfstelling Afdekplaat van het bedieningspaneel in de gascondensatieketel openen ( afb. 4). Aan/Uit-schakelaar in positie 0 zetten. Gaskraan onder de gascondensatieketel sluiten ( afb. 2). 6.2 Buitenbedrijfstelling bij vorstgevaar Wanneer de gascondensatieketel ingeschakeld blijft: Stel de nadraaitijd van de pomp in op 24 uur ( hoofdstuk 4.2). Zorg dat er voldoende doorstroming mogelijk is over alle verwarmingselementen. Wanneer de gascondensatieketel uitgeschakeld wordt: Afdekplaat van het bedieningspaneel in de gascondensatieketel openen ( afb. 4). Aan/Uit-schakelaar op het bedieningspaneel in positie 0 zetten. Gaskraan onder de gascondensatieketel sluiten. Totale CV-installatie aftappen. Logamax plus GB162-70/85/100 V (2015/06) 7

8 7 Displayweergave 7 Displayweergave 7.1 Displaywaarden Displaywaarde 7.2 Display-instellingen Bereik [\/2/4 Actuele watertemperatuur. C [\/\/0 [1/3/0 [p/2.0 Actuele cv-waterdruk. bar [p/0.0 [p/6.0 Tabel 7 Betekenis van de displaywaarden Eenheid Displayinstelling [l/9/9 [l/9/9 [f/\/5 [c/\/0 Tabel 8 Ingestelde belasting (type 70/100) Ingestelde belasting (type 85) Ingestelde gewenste nadraaitijd van de pomp Opmerking: stel de pompnadraaitijd niet lager dan [f/\/5 (= 5 minuten) in. Ingestelde bedrijfstoestand van de warmwatervoorziening. Let op: Indien [c/\/0 is ingesteld, dan is ook de vorstbeveiliging van de warmtewisselaar of externe boiler uitgeschakeld. Betekenis van de display-instelling Eenheid Basisinstelling % [l/2/0 [l/9/9 [l/-/- / [l/-/- 100% % [l/2/5 [l/9/9 [l/-/- / [l/-/- 100% min. [f/0/0 [f/6/0 [f/\/5 / [f/1/d 24 uur Niet van toepassing [c/\/0 uit / [c/\/1 aan [c/\/0 7.3 Storingscodes Een storingscode geeft informatie over de status van de gascondensatieketel. Storingscodes worden direct in het display weergegeven of kunnen via het infomenu worden opgeroepen. Ga daarvoor als volgt tewerk: Druk op de toets e om het infomenu te openen. Ga in het menu naar het niveau van de storingscode. Dit kan niveau 2 of 3 zijn. Lees de storingscode uit en zoek de betekenis hiervan op ( tabel 9). Voer de oplossing uit, om de storing op te heffen. Er zijn 3 soorten codes: Normale bedrijfscode Blokkerende storingscode Vergrendelende storingscode Zodra een storing optreedt, wordt de gascondensatieketel uit veiligheidsoverwegingen uitgeschakeld en geblokkeerd. Dit is herkenbaar aan de brandende storingscode. Voor de vrijgave van de gascondensatieketel moet deze worden gereset. Ga daarvoor als volgt te werk: Houd de toets c ingedrukt, totdat re in de display verschijnt. In veel gevallen zal de gascondensatieketel na het resetten weer normaal functioneren. Is de storing niet verholpen? Neem contact op met de installateur en geef het keteltype en de storingscode door. Code Toelichting Maatregel - H De gascondensatieketel is in cv-bedrijf. = H De gascondensatieketel is in warmwaterbedrijf 0 A De gascondensatieketel kan de warmte niet aan de cv-installatie afgeven en bevindt zich in de wachtstand. 0 Y C De gascondensatieketel start. 0 E De gascondensatieketel wacht. De gascondensatieketel schakelt correct in, om aan de warmtevraag te voldoen. 0 H De gascondensatieketel is standby, er is geen warmtevraag. 0 l De gascondensatieketel start. 0 u Y De gascondensatieketel kan de warmte niet aan de cv-installatie afgeven en bevindt zich in de wachtstand. 0 Y De sensoren in de gascondensatieketel hebben een te hoge temperatuur gemeten. Radiatoren ontluchten/ cv-installatie. Waterdruk van de gascondensatieketel controleren en eventueel bijvullen. Radiatoren/cv-installatie ontluchten. 2 E De waterdruk is te laag. Waterdruk van de gascondensatieketel controleren en eventueel bijvullen. 2 F De sensoren in de gascondensatieketel heb- 2 F ben een afwijkende temperatuur gemeten. Tabel 9 Bedrijfs- en storingscodes Radiatoren/cv-installatie ontluchten. 8 Logamax plus GB162-70/85/100 V (2015/06)

9 Displayweergave 7 Code Toelichting Maatregel 2 l De sensoren in de gascondensatieketel hebben een afwijkende temperatuur gemeten. 2 p De sensoren in de gascondensatieketel me- 2 p u ten een afwijkende temperatuur. 4 C Een thermostaat in de gascondensatieketel heeft een te hoge temperatuur gemeten. 4 F De sensoren in de gascondensatieketel heb- 4 l ben een afwijkende temperatuur gemeten. 6 A De brander ontsteekt niet. Waterdruk van de gascondensatieketel controleren en eventueel bijvullen. Radiatoren/cv-installatie ontluchten. Radiatoren/cv-installatie ontluchten. Waterdruk van de gascondensatieketel controleren en eventueel bijvullen. Radiatoren/cv-installatie ontluchten. Radiatoren/cv-installatie ontluchten. Controleer of de gaskraan geopend is. 7 C Tijdens een storing is een korte spanningsonderbreking opgetreden. H 0 7 De waterdruk is te laag. Waterdruk van de gascondensatieketel controleren en eventueel bijvullen. r E De gascondensatieketel wordt gereset. Tabel 9 Bedrijfs- en storingscodes 7.4 Geen storingscode, maar wel storing Het kan gebeuren, dat geen storingscode wordt gegeven, maar dat de gascondensatieketel niet volgens uw verwachtingen werkt. Controleer dan het volgende: Cv-installatie wordt niet verwarmd. In het infomenu kijken, of een storingscode wordt getoond en probeer deze op te heffen. Controleer op het bedieningspaneel de ingestelde cv-watertemperatuur. Aan de hand van de gebruikersinstructie de instelling van de bedieningseenheid controleren. Warm water blijft koud. In het infomenu kijken, of een storingscode wordt getoond en probeer deze op te heffen. Controleer op het bedieningspaneel de ingestelde warmwatertemperatuur. Controleer of in het instelmenu het warmwaterbedrijf is ingeschakeld, [c/\/0. Controleer aan de hand van de gebruikersinstructie de instellingen van de kamerthermostaat. Is de storing niet verholpen? Neem dan contact op met de installateur. Storingscode doorgeven. Geef het keteltype en het serienummer door. Deze zijn aan de binnenkant van de afdekplaat van het bedieningspaneel vermeld Eco Aut Aut 0 1 Afb. 7 Binnenkant afdekplaat bedieningspaneel [1] Serienummer [2] Keteltype Buderus Logamax PLUS GB Buderus Logamax PLUS GB TD Logamax plus GB162-70/85/100 V (2015/06) 9

10 8 Energiebesparing en milieubescherming 8 Energiebesparing en milieubescherming 8.1 Energiebesparing Zuinig verwarmen De gascondensatieketel is zo geconstrueerd dat het gasverbruik en de belasting voor het milieu zo laag mogelijk is en het comfort zo groot mogelijk is. De gastoevoer naar de brander wordt geregeld naargelang de warmtebehoefte van de cv-installatie. De gascondensatieketel werkt met een modulerende regeling. Deze regeling stemt het gasverbruik af op de aanwezige warmtebehoefte. De modulerende regeling vermindert temperatuurschommelingen zodat de warmte gelijkmatig in de ruimtes wordt verdeeld. Door de modulerende regeling kan het gebeuren, dat de gascondensatieketel permanent brandt, maar toch minder gas verbruikt dan een ketel, die voortdurend aan en uit wordt geschakeld. Vloerverwarming Stel de aanvoertemperatuur niet hoger in, dan de door de installateur aanbevolen maximale aanvoertemperatuur. Ventileren Ventileer niet door de ramen op een kier te laten Hierbij wordt constant warmte aan de ruimte onttrokken, zonder dat de kwaliteit van de ruimtelucht noemenswaardig wordt verbeterd. Ventileer de kamer kort maar krachtig. Sluit de deuren van de te ventileren kamer. Zet de thermostaatkranen van de radiatoren in de te ventileren ruimte tijdens het ventileren lager. 8.2 Milieubescherming/recyclage Milieubescherming is een ondernemingsprincipe van de Bosch-groep. Kwaliteit van de producten, rendement en milieubescherming zijn voor ons gelijkwaardige doelstellingen. Wetten en voorschriften op het gebied van de milieubescherming worden strikt aangehouden. Ter bescherming van het milieu gebruiken wij, rekening houdend met bedrijfseconomische gezichtspunten, de best mogelijke techniek en materialen. Verpakking Voor wat de verpakking betreft, nemen wij deel aan de nationale verwerkingssystemen, die een optimale recyclage waarborgen. Alle gebruikte verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt. Oud apparaat Afgedankte apparaten bevatten materialen, die kunnen worden gerecycleerd. De componenten kunnen gemakkelijk worden gescheiden en de kunststoffen zijn gemarkeerd. Daardoor kunnen de verschillende componenten worden gesorteerd en voor recycling of afvalverwerking worden afgevoerd. 10 Logamax plus GB162-70/85/100 V (2015/06)

11 8 Notities Logamax plus GB162-70/85/100 V (2015/06) 11

12

Celsius WT 10 AM1 E/ WT 13 AM1 E. Gebruikersinstructie (2015/04) NL

Celsius WT 10 AM1 E/ WT 13 AM1 E. Gebruikersinstructie (2015/04) NL Celsius WT 10 AM1 E/ WT 13 AM1 E [nl] Gebruikersinstructie 6 720 608 050 (2015/04) NL 6720608050 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen 3 1.1 Uitleg van

Nadere informatie

Nefit ventilatorgeiser

Nefit ventilatorgeiser Voor de installateur Gebruikersinstructie Nefit ventilatorgeiser F2500 VE-N F3300 VE-N 6 720 608 049 (2015/04) NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen 3

Nadere informatie

Gebruikersinstructie

Gebruikersinstructie Gebruikersinstructie hr-toestel Nefit TopLine HR 70 II HR 100 II 6720813414 (2015/04) NL 6 720 807 034-000.1DDC Voorwoord Geachte klant, Gefeliciteerd met dit nieuwe product en hartelijk dank voor uw keuze

Nadere informatie

Gebruikersinstructie

Gebruikersinstructie Gebruikersinstructie hr-toestel Nefit TopLine HR 70 II HR 100 II 6720813414 (2016/10) NL 6 720 807 034-000.1DDC Voorwoord Geachte klant, Gefeliciteerd met dit nieuwe product en hartelijk dank voor uw keuze

Nadere informatie

Geiser GWH11 COP... / GWH14 COP... / GWH18 COP... gebruiksaanwijzing (2015/04) NL

Geiser GWH11 COP... / GWH14 COP... / GWH18 COP... gebruiksaanwijzing (2015/04) NL Geiser GWH11 COP... / GWH14 COP... / GWH18 COP... gebruiksaanwijzing NL 2 Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3 1.1 Uitleg van de symbolen...................

Nadere informatie

Geiser GWH11 COH... / GWH14 COH... / GWH18 COH... gebruiksaanwijzing (2015/04) NL

Geiser GWH11 COH... / GWH14 COH... / GWH18 COH... gebruiksaanwijzing (2015/04) NL Geiser GWH11 COH... / GWH14 COH... / GWH18 COH... gebruiksaanwijzing NL 2 Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3 1.1 Uitleg van de symbolen...................

Nadere informatie

F2555-N F3255-N F4055-N

F2555-N F3255-N F4055-N Voor de installateur Gebruiksaanwijzing Nefit geiser F2555-N F3255-N F4055-N 6 720 608 943 (2015/04) NL Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3 1.1

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Logamax plus GB072 GB072-24 GB072-24K. Voor montage a.u.b. zorgvuldig lezen. Condensatieketel voor gas

Bedieningshandleiding Logamax plus GB072 GB072-24 GB072-24K. Voor montage a.u.b. zorgvuldig lezen. Condensatieketel voor gas Condensatieketel voor gas 6 720 646 606-00.1O 6 720 646 356 (2013/03) BE Bedieningshandleiding Logamax plus GB072 GB072-24 GB072-24K Voor montage a.u.b. zorgvuldig lezen. Voorwoord Voorwoord Geachte klant,

Nadere informatie

F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N

F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N Voor de installateur Gebruiksaanwijzing Nefit geiser F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N 6 720 608 944 (2015/05) NL Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3

Nadere informatie

Gaswandketel. Bedieningsvoorschrift Logamax U154 V2 U154-24K V2 6 720 814 486 (2014/09) BE. Zorgvuldig lezen voor de bediening.

Gaswandketel. Bedieningsvoorschrift Logamax U154 V2 U154-24K V2 6 720 814 486 (2014/09) BE. Zorgvuldig lezen voor de bediening. Gaswandketel 6 720 814 486 (2014/09) BE 6 720 612 229-00.1O Bedieningsvoorschrift Logamax U154 V2 U154-24K V2 Zorgvuldig lezen voor de bediening. Geachte klant, Geachte klant, De Buderus gaswandketel Logamax

Nadere informatie

CeraclassExcellence ZSC 24-3 MFA ZWC 24-3 MFA ZWC 28-3 MFA ZWC 35-3 MFA ZSC 24-3 MFK ZWC 24-3 MFK ZWC 28-3 MFK ZWC 24-3 MFK E. Bedieningshandleiding

CeraclassExcellence ZSC 24-3 MFA ZWC 24-3 MFA ZWC 28-3 MFA ZWC 35-3 MFA ZSC 24-3 MFK ZWC 24-3 MFK ZWC 28-3 MFK ZWC 24-3 MFK E. Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding ZSC 24-3 MFA ZWC 24-3 MFA ZWC 28-3 MFA ZWC 35-3 MFA N ZSC 24-3 MFK ZWC 24-3 MFK ZWC 28-3 MFK ZWC 24-3 MFK E CeraclassExcellence Bosch Thermotechnology nv/sa Kontichsesteenweg 60 2630

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Logamax plus GB162-15/25/35/45 V3 GB162-25/30 T10 V3 GB162-25/30 T40 S V3. Zorgvuldig lezen vóór de bediening.

Bedieningshandleiding Logamax plus GB162-15/25/35/45 V3 GB162-25/30 T10 V3 GB162-25/30 T40 S V3. Zorgvuldig lezen vóór de bediening. Condensatieketel op gas 6 720 615 405-007.1TD 6720807881 (2015/06) BE Bedieningshandleiding Logamax plus GB162-15/25/35/45 V3 GB162-25/30 T10 V3 GB162-25/30 T40 S V3 Zorgvuldig lezen vóór de bediening.

Nadere informatie

Gebruikersinstructie. Hoog Rendement cv-toestel TopLine. HR II, AquaPower HRC II, AquaPower Plus HRC II (2017/03) NL

Gebruikersinstructie. Hoog Rendement cv-toestel TopLine. HR II, AquaPower HRC II, AquaPower Plus HRC II (2017/03) NL Gebruikersinstructie 6720801234-040.1 Hoog Rendement cv-toestel TopLine HR II, AquaPower HRC II, AquaPower Plus HRC II 6720801403 (2017/03) NL Voorwoord Geachte klant, Gefeliciteerd met dit nieuwe product

Nadere informatie

Gascondensatieketel. Condens 7000iW. GC7000iW 35 GC7000iW 35 C GC7000iW 42. Bedieningshandleiding (2016/11) BE

Gascondensatieketel. Condens 7000iW. GC7000iW 35 GC7000iW 35 C GC7000iW 42. Bedieningshandleiding (2016/11) BE Gascondensatieketel Bedieningshandleiding BE 0010010586-001 GC7000iW 35 GC7000iW 35 C GC7000iW 42 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsinstructies...... 3 1.1 Symboolverklaringen............................

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Logamax plus GB KDE H V2 GB KD H V2 GB H V2 GB H V2. Gascondensatieketel

Bedieningshandleiding Logamax plus GB KDE H V2 GB KD H V2 GB H V2 GB H V2. Gascondensatieketel reset press 5s mode Gascondensatieketel ok 6 720 809 941-00.1O 6720859438 (2016/01) BE Bedieningshandleiding Logamax plus GB062-24 KDE H V2 GB062-24 KD H V2 GB062-14 H V2 GB062-24 H V2 Zorgvuldig lezen

Nadere informatie

Gebruikersinstructie

Gebruikersinstructie Gebruikersinstructie Hoog Rendement cv-toestel Nefit TopLine HR(C) II 6720801234-040.1 6 720 801 403 (07/2013) NL Voorwoord Geachte klant, Gefeliciteerd met dit nieuwe product en hartelijk dank voor uw

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Logamax plus GB172T V2. Vermogensbereik van 4,7 kw tot 24 kw. Zorgvuldig lezen voor de bediening. Gascondensatieketel

Bedieningshandleiding Logamax plus GB172T V2. Vermogensbereik van 4,7 kw tot 24 kw. Zorgvuldig lezen voor de bediening. Gascondensatieketel Gascondensatieketel 6 720 808 693 (2013/07) BE Bedieningshandleiding Logamax plus GB172T V2 Vermogensbereik van 4,7 kw tot 24 kw Zorgvuldig lezen voor de bediening. Voorwoord Voorwoord Geachte klant, Warmte

Nadere informatie

Bedieningshandleiding voor de gebruiker Logano GB125 met brander Logatop BE

Bedieningshandleiding voor de gebruiker Logano GB125 met brander Logatop BE auto man fav menu info Condensatieketel op stookolie 6 720 804 973-00.3T Bedieningshandleiding voor de gebruiker Logano GB125 met brander Logatop BE 6 720 807 702 (2013/03) BE Zorgvuldig lezen voor de

Nadere informatie

Gebruikersinstructie

Gebruikersinstructie Voor de gebruiker Gebruikersinstructie Hoog Rendement cv-toestel Nefit TopLine HR(C) II 6720801234-040.1 6 720 801 403 (07/2012) NL Voorwoord Voorwoord Geachte klant, Gefeliciteerd met dit nieuwe product

Nadere informatie

Combi Gaswandketel open Bosch 24 VRC II Open

Combi Gaswandketel open Bosch 24 VRC II Open 6 720 644 143-00.1O Combi Gaswandketel open Bosch 24 VRC II Open NL Bedieningshandleiding 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting van de symbolen en veiligheidsaanwijzingen...........................

Nadere informatie

Gebruikersinstructie

Gebruikersinstructie Voor de gebruiker Gebruikersinstructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit ProLine HRC 24/CW3 Nefit ProLine HRC 24/CW4 Nefit ProLine HRC 30/CW5 6 720 646 228 (2012/09) NL 6 720 614 523-006.1DDC Voorwoord

Nadere informatie

Gebruikersinstructie

Gebruikersinstructie Gebruikersinstructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit ProLine HRC 24/CW3 Nefit ProLine HRC 24/CW4 Nefit ProLine HRC 30/CW5 6 720 646 228 (2013/07) NL 6 720 614 523-006.1DDC Voorwoord Geachte klant, Gefeliciteerd

Nadere informatie

Gebruikersinstructie

Gebruikersinstructie Gebruikersinstructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit BaseLine HRC 24/CW3 HRC 24/CW4 6 720 800 261 (2013/12) NL 6 720 646 606-00.1O Voorwoord Voorwoord Geachte klant, Gefeliciteerd met dit nieuwe product

Nadere informatie

Condensatieketel op gas Logamax plus Zorgvuldig lezen vóór de bediening.

Condensatieketel op gas Logamax plus Zorgvuldig lezen vóór de bediening. Condensatieketel op gas 6 720 808 245 (2013/05) BE Bedieningshandleiding Logamax plus GB162-65 GB162-80 GB162-100 Zorgvuldig lezen vóór de bediening. Voorwoord Voorwoord Geachte klant, Warmte is ons element

Nadere informatie

Gebruikersinstructie

Gebruikersinstructie Gebruikersinstructie QuickLoad voorraadboiler voor Nefit TrendLine 6720809216 (2014/10) NL 6720806216-00.1TD 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen Voorwoord Geachte klant, Dit product

Nadere informatie

Bedieningsvoorschriften

Bedieningsvoorschriften 6300 5517 05/2000 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschriften Gasgestookte verwarmingsketel Logano G334 / G334 Duo Zorgvuldig lezen alvorens het apparaat te gebruiken Voorwoord Geachte klant, De Buderus

Nadere informatie

Gascondensatieketel. Bedieningshandleiding Logamax plus. GB192 i (2016/05) BE. Zorgvuldig lezen vóór de bediening.

Gascondensatieketel. Bedieningshandleiding Logamax plus. GB192 i (2016/05) BE. Zorgvuldig lezen vóór de bediening. Gascondensatieketel 6720818966 (2016/05) BE Bedieningshandleiding Logamax plus GB192 i Zorgvuldig lezen vóór de bediening. Voorwoord Voorwoord Geachte klant, Warmte is ons element en dat al meer dan 275

Nadere informatie

Bedieningsvoorschriften

Bedieningsvoorschriften 6300 5507 05/2000 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschriften Gasgestookte verwarmingsketel Logano G124 / G124 V Zorgvuldig lezen alvorens het apparaat te gebruiken Voorwoord Geachte klant, De Buderus

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding Condensatieketel voor gas 6 720 619 605-00.1O Logamax plus GB172-24 GB172-24K Voor de vakman Voor montage a.u.b. zorgvuldig lezen. 6 720 643 617 (2011/02) BE Voorwoord Voorwoord Geachte

Nadere informatie

6 720 613 303-00.1O. HR-toestel Condens 3000 W 23 HRC CW 3 I 27 HRC CW 4. Gebruiksinstructie 6 720 649 524 (2011/08) NL

6 720 613 303-00.1O. HR-toestel Condens 3000 W 23 HRC CW 3 I 27 HRC CW 4. Gebruiksinstructie 6 720 649 524 (2011/08) NL 70 3 303-00.O HR-toestel Condens 3000 W 3 HRC CW 3 I 7 HRC CW 4 NL Gebruiksinstructie Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen en veiligheidsaanwijzingen..... 5. Uitleg van de symbolen.......................

Nadere informatie

Gebruikersinstructie. hr-toestel TrendLine HRC 25 CW4 II HRC 30 CW5 II (2017/03) NL DDC

Gebruikersinstructie. hr-toestel TrendLine HRC 25 CW4 II HRC 30 CW5 II (2017/03) NL DDC Gebruikersinstructie 6720647481-013.1DDC hr-toestel TrendLine HRC 25 CW4 II HRC 30 CW5 II 6720809444 (2017/03) NL Voorwoord Voorwoord Geachte klant, Gefeliciteerd met dit nieuwe product en hartelijk dank

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Logano plus GB102/GB102S GB102S-16/30 GB102-16/30/42. Voor installatie en onderhoud zorgvuldig lezen. Condensatieketel op gas

Gebruikershandleiding Logano plus GB102/GB102S GB102S-16/30 GB102-16/30/42. Voor installatie en onderhoud zorgvuldig lezen. Condensatieketel op gas Condensatieketel op gas 6720809859-00.1Wo 6 720 812 725 (2014/09) BE Gebruikershandleiding Logano plus GB102/GB102S GB102S-16/30 GB102-16/30/42 Voor installatie en onderhoud zorgvuldig lezen. Voorwoord

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding edieningshandleiding Condensatieketel op gas Logano plus G312 Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen vóór de bediening 6 720 801 310 (2012/02) E Inhoudsopgave 1 Voor uw veiligheid............................................

Nadere informatie

Gebruikersinstructie

Gebruikersinstructie Voor de gebruiker Gebruikersinstructie Hoog rendement cv-toestel Nefit TrendLine HRC 25/CW4 Nefit TrendLine HRC 30/CW5 6 720 647 481 (2012/09) NL 6720647481-013.1DDC Voorwoord Voorwoord Geachte klant,

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Logamax plus. GB i/35 ik GB i. Gascondensatieketel. Zorgvuldig lezen vóór de bediening (2015/11) BE

Bedieningshandleiding Logamax plus. GB i/35 ik GB i. Gascondensatieketel. Zorgvuldig lezen vóór de bediening (2015/11) BE Gascondensatieketel 0010010321-001 6720852456 (2015/11) BE Bedieningshandleiding Logamax plus GB172-35 i/35 ik GB172-42 i Zorgvuldig lezen vóór de bediening. Voorwoord Voorwoord Geachte klant, Warmte is

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift Bedieningsvoorschrift Gaswandketel 6 720 612 229-00.1O Logamax U152-24K Logamax U152-24 Logamax U154-24K Logamax U154-24 Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen vóór de bediening 6 720 612 187 (10/2010) BE

Nadere informatie

Hoog Rendement Gaswandketel

Hoog Rendement Gaswandketel Voor de gebruiker Gebruikersinstructie Hoog Rendement Gaswandketel efit ProLine HRC 24/CW3 efit ProLine HRC 24/CW4 efit ProLine HRC 30/CW5 6 720 614 523-006.1DDC 6 720 646 228 (02/2011) L Voorwoord Voorwoord

Nadere informatie

Gebruikersinstructie

Gebruikersinstructie Gebruikersinstructie hr-toestel Nefit TrendLine HRC 25/CW4 II HRC 30/CW5 II 6720809444 (2015/05) NL 6720647481-013.1DDC Voorwoord Geachte klant, Gefeliciteerd met dit nieuwe product en hartelijk dank voor

Nadere informatie

N e f i t h o u d t N e d e r l a n d w a r m

N e f i t h o u d t N e d e r l a n d w a r m N e f i t h o u d t N e d e r l a n d w a r m Gebruikersinstructie TrendLine HRC 25/CW4 TrendLine HRC 30/CW5 6 720 802 152 (08/2012) NL Voorwoord Geachte klant, Gefeliciteerd met dit nieuwe product en

Nadere informatie

6 720 613 303-00.1O. Gaswandketel EUROSTAR 25 VRC 29 VRC. Bedieningsvoorschrift 6 720 613 185 (2007/11) NL

6 720 613 303-00.1O. Gaswandketel EUROSTAR 25 VRC 29 VRC. Bedieningsvoorschrift 6 720 613 185 (2007/11) NL 70 3 303-00.O Gaswandketel EUROSTAR 5 VRC 9 VRC nl Bedieningsvoorschrift NL Geachte klant, Hartelijk dank voor uw keuze voor de Bosch CV ketel. Technologie voor het leven is ons motto en dat vindt u terug

Nadere informatie

Bedieningsinstructie

Bedieningsinstructie Bedieningsinstructie Kamerthermostaat ModuLine 00 763 7600 (203/08) NL 763 7600-000.TD Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen................. 2 2 Inleiding.............................. 2

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift Bedieningsvoorschrift Condenserende gasketel Logano plus GB312 Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen vóór de bediening. 7 747 007 480 01/2007 NL Inhoudsopgave 1 Voor uw veiligheid...............................................3

Nadere informatie

Cerapur. Cerapur Comfort TOP 30-3 ZWB TOP 42-3 ZWB TOP 28-3 ZSB TOP 42-3 ZB TOP 30-3 ZWBR TOP 42-3 ZWBR TOP 28-3 ZSBR. Bedieningshandleiding

Cerapur. Cerapur Comfort TOP 30-3 ZWB TOP 42-3 ZWB TOP 28-3 ZSB TOP 42-3 ZB TOP 30-3 ZWBR TOP 42-3 ZWBR TOP 28-3 ZSBR. Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding TOP 30-3 ZWB TOP 42-3 ZWB TOP 28-3 ZSB TOP 42-3 ZB TOP 30-3 ZWBR TOP 42-3 ZWBR TOP 28-3 ZSBR N Cerapur Cerapur Comfort nv SERVICO sa Kontichsesteenweg 60 2630 AARTSELAAR TEL: 03 887

Nadere informatie

CerapurCompact. Gascondensatieketel ZWB 28-1 DE ZWB 30-1 DE ZSB 14-1 DE ZSB 24-1 DE. Bedieningshandleiding (2016/01) BE

CerapurCompact. Gascondensatieketel ZWB 28-1 DE ZWB 30-1 DE ZSB 14-1 DE ZSB 24-1 DE. Bedieningshandleiding (2016/01) BE mode reset press 5s Gascondensatieketel ZWB 28-1 DE ZWB 30-1 DE ZSB 14-1 DE ZSB 24-1 DE ok Bedieningshandleiding BE 0 010 005 914-001 2 Voorwoord Voorwoord Beste klant, Warmte voor het leven - dit motto

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding Condensatieketel op gas Logano plus GB402 Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen vóór de bediening. 6 720 804 505 (2009/07) BE Voorwoord Voorwoord Geachte klant, Warmte is ons element

Nadere informatie

24 HRC Compact 3 28 HRC Compact 4 30 HRC Compact 5

24 HRC Compact 3 28 HRC Compact 4 30 HRC Compact 5 6 720 614 523-006.1DDC Hoog Rendement Gaswandketel osch 24 HRC Compact 3 28 HRC Compact 4 30 HRC Compact 5 nl Gebruikersinstructie 6 720 646 230 (01/2011) 2 Voorwoord NL Voorwoord Geachte klant, Gefeliciteerd

Nadere informatie

Condenserende gaswandketel 30 HRC II Turbo Tower

Condenserende gaswandketel 30 HRC II Turbo Tower 70 9 599-00.O Condenserende gaswandketel 30 HRC II Turbo Tower NL Gebruikershandleiding voor de gebruiker Inhoudsopgave Inhoudsopgave Toelichting van de symbolen en veiligheidsaanwijzingen...........................

Nadere informatie

Nefit EcomLine HR. Gebruikersinstructie. Nefit houdt Nederland warm

Nefit EcomLine HR. Gebruikersinstructie. Nefit houdt Nederland warm Company name: 70542200 (07/2013) Nefit is een merk van Bosch Thermotechniek B.V. Bosch Thermotechniek B.V.., Postbus 3, 7400 AA Deventer. DealerLine: 0570-67 85 66. Consumenten Infolijn: 0570-67 85 00.

Nadere informatie

Gebruikersinstructie

Gebruikersinstructie Gebruikersinstructie hr-toestel Nefit TrendLine AquaPower Plus HRC 25/CW6 II HRC 30/CW6 II 6720815709 (2015/05) NL 6720815709-0.1TD 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen Voorwoord Geachte

Nadere informatie

Geachte klant, de specifieke gasketel Logano G234X TH van Buderus werd volgens de laatste technologische ontwikkelingen en de meest recente veiligheid

Geachte klant, de specifieke gasketel Logano G234X TH van Buderus werd volgens de laatste technologische ontwikkelingen en de meest recente veiligheid 6301 4923-09/01 BE (NL) Bedieningsvoorschrift Specifieke gasketel Logano G234X TH met Logamatic 2105 Zorgvuldig bewaren Geachte klant, de specifieke gasketel Logano G234X TH van Buderus werd volgens de

Nadere informatie

N e f i t h o u d t N e d e r l a n d w a r m

N e f i t h o u d t N e d e r l a n d w a r m N e f i t h o u d t N e d e r l a n d w a r m Gebruikersinstructie TrendLine AquaPower Plus HRC 25/CW6 II HRC 30/CW6 II 6720815711 (201511) NL Voorwoord Geachte klant, Gefeliciteerd met dit nieuwe product

Nadere informatie

Gebruikersinstructie. Hoog rendement cv-toestel 9000i HR25, HR35, HR50, HR25 B, HR35 B, HR50 B (2016/12) NL

Gebruikersinstructie. Hoog rendement cv-toestel 9000i HR25, HR35, HR50, HR25 B, HR35 B, HR50 B (2016/12) NL Gebruikersinstructie Hoog rendement cv-toestel 9000i HR25, HR35, HR50, HR25 B, HR35 B, HR50 B 6720818994 (2016/12) NL Voorwoord Voorwoord Geachte klant, Gefeliciteerd met dit nieuwe product en hartelijk

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding 7 00 06/005 BE(NL) Voor de bediener Bedieningshandleiding Condenserende gaswandketel Logamax plus GB4-4/30/45/60 Zorgvuldig lezen vóór de bediening Voorwoord Het toestel voldoet aan de basisvereisten van

Nadere informatie

Modulerende HydroPower geisers voorzien van een elektronische ontsteking via waterturbine

Modulerende HydroPower geisers voorzien van een elektronische ontsteking via waterturbine Bedieningsvoorschrift Modulerende HydroPower geisers voorzien van een elektronische ontsteking via waterturbine s.v.p. volledig invullen! WR -7 KD0 G5 S0790 Best.Nr. 7 70X 230 9XX NL/Kat. II 2L 3B/P (B

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift Bedieningsvoorschrift Condensatieketel voor stookolie Logano GB125 met brander Logatop BE Voor de installateur Zorgvuldig lezen vóór de montage en het onderhoud 7 747 014 530 (03/2007) BE Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding Condensatieketel voor gas Logano plus GB202-62/95 Voor de vakman Voor montage en onderhoud zorgvuldig lezen. 6 720 617 786-10/2008 BE Voorwoord Voorwoord Geachte klant, Warmte is

Nadere informatie

Gebruikersinstructie

Gebruikersinstructie Gebruikersinstructie Hoog Rendement cv-toestel Nefit TopLine HR II Nefit TopLine AquaPower HRC II Nefit TopLine AquaPower Plus HRC II 6720801403 (2015/11) NL 6720801234-040.1 Voorwoord Geachte klant, Gefeliciteerd

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Logano plus GB212-15...50. Voor montage en onderhoud zorgvuldig doorlezen. Condensatieketel op gas 6 720 811 213 (2014/04) BE

Bedieningshandleiding Logano plus GB212-15...50. Voor montage en onderhoud zorgvuldig doorlezen. Condensatieketel op gas 6 720 811 213 (2014/04) BE Condensatieketel op gas 6 720 811 213 (2014/04) BE 6 720 641 354-00.3T Bedieningshandleiding Logano plus GB212-15...50 Voor montage en onderhoud zorgvuldig doorlezen. Voorwoord Voorwoord Geachte klant,

Nadere informatie

6 720 800 302-00.1O. HR-toestel Condens 6000 W 30 HRC II HRVS 75. Gebruikersinstructie 6 720 649 563 (2011/09) NL

6 720 800 302-00.1O. HR-toestel Condens 6000 W 30 HRC II HRVS 75. Gebruikersinstructie 6 720 649 563 (2011/09) NL 70 800 30-00.O HR-toestel Condens 000 W 30 HRC II HRVS 75 NL Gebruikersinstructie Inhoudsopgave Inhoudsopgave Toelichting van de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................... 4. Uitleg

Nadere informatie

Hoog rendement ketel. 28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65. Gebruiksaanwijzing 6 720 616 856 (2008/05) NL

Hoog rendement ketel. 28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65. Gebruiksaanwijzing 6 720 616 856 (2008/05) NL 70 3 303-00.O Hoog rendement ketel 8/35/4 HRS 4/30/35/4 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 5 NL nl Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheidsvoorschriften en verklaring van de symbolen

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding Specifieke ketel voor stookolie / gas 6 720 615 361-01.1SL Stalen CV-ketel Logano SK645 / SK745 Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen vóór de bediening 6 720 616 644-11/2007 BE Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gebruikersinstructie. Hoog rendement cv-toestel 9000i AquaPower Plus HRC 30/CW6, HRC 45/CW (2017/10) NL

Gebruikersinstructie. Hoog rendement cv-toestel 9000i AquaPower Plus HRC 30/CW6, HRC 45/CW (2017/10) NL Gebruikersinstructie Hoog rendement cv-toestel 9000i AquaPower Plus HRC 30/CW6, HRC 45/CW6 6720876971 (2017/10) NL Voorwoord Voorwoord Geachte klant, Gefeliciteerd met dit nieuwe product en hartelijk dank

Nadere informatie

Condensatieketel voor gas Condens 6000 W (2010/08) NL. Gebruikershandleiding voor de gebruiker

Condensatieketel voor gas Condens 6000 W (2010/08) NL. Gebruikershandleiding voor de gebruiker 70 4 474-00.O Condensatieketel voor gas Condens 000 W NL Gebruikershandleiding voor de gebruiker Inhoudsopgave Inhoudsopgave Toelichting van de symbolen en veiligheidsaanwijzingen..........................

Nadere informatie

Montage-instructie. Branderset Hoog rendement Gaswandketel

Montage-instructie. Branderset Hoog rendement Gaswandketel Voor de installateur Montage-instructie Branderset Hoog rendement Gaswandketel 6 70 6 09-00.TD 6 70 6 09 (0/009) nl Nefit TopLine Compact HRC (5 en 30 kw) Nefit TopLine HR (5 en 30 kw) Nefit TopLine AquaPower

Nadere informatie

Hoog Rendement Gasketel. Bedieningshandleiding Logano plus GB402 6 720 642 926 (2013/05) NL/BE. Zorgvuldig lezen voor de bediening.

Hoog Rendement Gasketel. Bedieningshandleiding Logano plus GB402 6 720 642 926 (2013/05) NL/BE. Zorgvuldig lezen voor de bediening. Hoog Rendement Gasketel Bedieningshandleiding Logano plus GB402 6 720 642 926 (2013/05) NL/BE Zorgvuldig lezen voor de bediening. Voorwoord Voorwoord Geachte klant, Warmte is ons element - en dat al meer

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift Bedieningsvoorschrift Specifieke ketel voor stookolie / gas Logano G125 ECO en Logano G125 ECO met brander Logatop BE ECO Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen voor de bediening. 6 720 617 636-04/2007 NL/BE

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 6300 4749 05/2000 BE (NL) Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Specifieke gasketel Logano G234 Zorgvuldig lezen vóór bediening Voorwoord Geachte klant, de specifieke gasketel Logano G234 van Buderus

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift Buderus 704 00 0/005 BE(NL) Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Gaswandketel Logamax U(K) / U4(K) Vóór gebruik zorgvuldig lezen Belangrijke algemene gebruiksaanwijzigingen Het apparaat uitsluitend

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 6302 0071 11/2001 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Specifieke ketel voor stookolie / gas Logano G215 en Logano G215 met brander Logatop Zorgvuldig lezen vóór de bediening Voorwoord Over dit voorschrift

Nadere informatie

Bedieningshandleiding voor de gebruiker Logano plus

Bedieningshandleiding voor de gebruiker Logano plus auto man fav menu info Condensatieketel voor stookolie 6 720 804 973-00.3T Bedieningshandleiding voor de gebruiker Logano plus GB125 met brander Logatop BE 6720850600 (2016/04) BE Zorgvuldig lezen vóór

Nadere informatie

30 HRC Turbo Tower. Gebruiksaanwijzing 6 720 612 927 (2007/02)

30 HRC Turbo Tower. Gebruiksaanwijzing 6 720 612 927 (2007/02) $ % $ $ 4 30 HRC Turbo Tower nl Gebruiksaanwijzing 2 Geachte klant, Geachte klant, Warmte voor het leven, dat is ons traditionele motto. Warmte is voor mensen een basisbehoefte. Zonder warmte voelen we

Nadere informatie

XTREME 36. BEDIENINGSVOORSCHRIFT Hoog Rendement Gaswandketel INHOUDSOPGAVE

XTREME 36. BEDIENINGSVOORSCHRIFT Hoog Rendement Gaswandketel INHOUDSOPGAVE XTREME 36 BEDIENINGSVOORSCHRIFT Hoog Rendement Gaswandketel Laat u vooral eerst voorlichten door de installateur omtrent het vullen, het ontluchten en de werking van het toestel en de installatie. Bewaar

Nadere informatie

Kortsluiting van de aanvoer- Defecte of niet (goed) aangesloten aanvoer- of retourtemperatuursensor. Geen doorstroming

Kortsluiting van de aanvoer- Defecte of niet (goed) aangesloten aanvoer- of retourtemperatuursensor. Geen doorstroming 4 STORINGEN 4.1 Algemeen De Remeha Avanta is uitgerust met een geavanceerde besturingsautomaat. Het hart van de besturing is een microprocessor, de Comfort Master, die de ketel zowel beveiligt als bestuurt.

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 6302 1983 11/2002 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Condenserende gasketel Logano plus GB302 Zorgvuldig lezen vóór de bediening Voorwoord Over dit voorschrift Het toestel voldoet aan de basisvereisten

Nadere informatie

Gaswandketel. Bosch HRC 6 720 611 391-00.1O. Bosch 26 HRC Bosch 30 HRC Bosch 35 HRC Bosch 42 HRC 6720 611 391 NL (2006/01) OSW

Gaswandketel. Bosch HRC 6 720 611 391-00.1O. Bosch 26 HRC Bosch 30 HRC Bosch 35 HRC Bosch 42 HRC 6720 611 391 NL (2006/01) OSW Gaswandketel Bosch HRC 6 720 611 391-00.1O Bosch 26 HRC Bosch 30 HRC Bosch 35 HRC Bosch 42 HRC OSW Inhoud Inhoud Voor uw veiligheid 3 Verklaring symbolen 4 1 Bedieningsoverzicht 5 2 Inbedrijfname 6 2.1

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 7208 7200 10/2003 BE (NL) Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Condensatie-gasketel Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-29T25 Vóór gebruik zorgvuldig lezen Voorwoord Belangrijke algemene

Nadere informatie

28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC

28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC 70 3 303-00.O Hoog rendement ketel 8/35/4 HRS 4/30/35/4 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 5 NL Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen en veiligheidsaanwijzingen..... 5.

Nadere informatie

TOP 14-3 ZSB TOP 22-3 ZSB TOP 22/28-3 ZWB CerapurSmart

TOP 14-3 ZSB TOP 22-3 ZSB TOP 22/28-3 ZWB CerapurSmart Bedieningshandleiding TOP 14-3 ZSB TOP 22-3 ZSB TOP 22/28-3 ZWB CerapurSmart N nv SERVICO sa Kontichsesteenweg 60 2630 AARTSELAAR TEL: 03 887 20 60 FAX: 03 877 01 29 Deutsche Fassung auf Anfrage erhältlich

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. 8A.52.59.00/05.08 Wijzigingen voorbehouden.

Gebruikshandleiding. 8A.52.59.00/05.08 Wijzigingen voorbehouden. Gebruikshandleiding 8A.52.59.00/05.08 Wijzigingen voorbehouden. 2 Inhoud I1 Inleiding... 3 2 Veiligheid... 4 3 Ketelbeschrijving... 5 4 Beeldscherm en toetsen... 6 4.1 Reset-toets... 6 4.2 Instellen van

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift Functiemodule

Bedieningsvoorschrift Functiemodule Bedieningsvoorschrift Functiemodule FM443 zonnemodule Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen voor de bediening 6 720 615 859-03/2008 BE Inhoudsopgave 1 Veiligheid..................................... 3 1.1

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding PSWK 50. Buffervat Wo (2013/03) BE

Installatie- en onderhoudshandleiding PSWK 50. Buffervat Wo (2013/03) BE Installatie- en onderhoudshandleiding PSWK 50 Buffervat 6720803559-00.1Wo 6 720 807 013 (2013/03) BE Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Veiligheidsaanwijzingen en toelichting van de symbolen... 2 1.1 Uitleg

Nadere informatie

Thermocompact 2000 VC 254/2 XE VCW 254/2 XE VC 255/2 E VCW 255/2 E. Bedieningshandleiding

Thermocompact 2000 VC 254/2 XE VCW 254/2 XE VC 255/2 E VCW 255/2 E. Bedieningshandleiding Thermocompact 2000 VC 254/2 XE VCW 254/2 XE VC 255/2 E VCW 255/2 E Bedieningshandleiding VOORWOORD Mevrouw/heer, Met de Vaillant Thermocompact 2000 bent u in het bezit gekomen van een hoogwaardig kwaliteitsproduct

Nadere informatie

Gebruikersinstructie. Kamerthermostaat Nefit ModuLine 20. Algemeen. Ruimtetemperatuur handmatig instellen. Automatische nachtverlaging inschakelen

Gebruikersinstructie. Kamerthermostaat Nefit ModuLine 20. Algemeen. Ruimtetemperatuur handmatig instellen. Automatische nachtverlaging inschakelen 7160 1300 10/00 Zorgvuldig bewaren! Gebruikersinstructie Kamerthermostaat Nefit ModuLine 20 Algemeen De kamerthermostaat Nefit ModuLine 20 is een modulerende kamerthermostaat, die voorzien is van: Een

Nadere informatie

Voor de gebruiker. Gebruikersinstructie. Nefit Economy VR(C) 24 Nefit Economy VR(C) 24S Nefit Economy VRC 24/CW4

Voor de gebruiker. Gebruikersinstructie. Nefit Economy VR(C) 24 Nefit Economy VR(C) 24S Nefit Economy VRC 24/CW4 Voor de gebruiker Gebruikersinstructie Nefit Economy VR(C) 24 Nefit Economy VR(C) 24S Nefit Economy VRC 24/CW4 Geachte klant, De Nefit Economy VR(C) 24(S)-24/CW4 zijn geconstrueerd en vervaardigd conform

Nadere informatie

Bosch 24 VRC open. Bedieningshandleiding Combi Gaswandketel open Bosch VRC Low NOx. Verbeterd rendement met watergekoelde brander en Bosch Heatronic

Bosch 24 VRC open. Bedieningshandleiding Combi Gaswandketel open Bosch VRC Low NOx. Verbeterd rendement met watergekoelde brander en Bosch Heatronic Bedieningshandleiding Combi Gaswandketel open Bosch VRC Low NOx Verbeterd rendement met watergekoelde brander en Bosch Heatronic Bosch 24 VRC open OSW Geachte klant, Hartelijk gefeliciteerd en bedankt,

Nadere informatie

Gascondensatieketel. CerapurModul 9000i. GC9000iWM Bedieningshandleiding (2016/05) BE

Gascondensatieketel. CerapurModul 9000i. GC9000iWM Bedieningshandleiding (2016/05) BE Gascondensatieketel Bedieningshandleiding BE 0 010 007 781-001 2 Voorwoord Voorwoord Beste klant, Warmte voor het leven - dit motto heeft bij ons een lange traditie. Warmte is voor mensen een basisbehoefte.

Nadere informatie

Bosch VRC. s.v.p. volledig invullen! Gaswandketel BOSCH VRC s.v.p. volledig invullen! XXX XXXX XXX XXXX. Bedieningsvoorschrift.

Bosch VRC. s.v.p. volledig invullen! Gaswandketel BOSCH VRC s.v.p. volledig invullen! XXX XXXX XXX XXXX. Bedieningsvoorschrift. Bedieningsvoorschrift Gaswandketel BOSCH VRC s.v.p. volledig invullen! BOSCH 6 7201 610 823-00.1O Bosch 25 VRC Bosch 29 VRC Bosch VRC XXX XXXX XXX XXXX Best. Nr. 7 713 224 99X NL/ Kat. II2L 3B/P /C Aardgastoestel

Nadere informatie

Nefit houdt Nederland warm. Gebruikersinstructie. Nefit Economy HR

Nefit houdt Nederland warm. Gebruikersinstructie. Nefit Economy HR Nefit houdt Nederland warm Gebruikersinstructie Nefit Economy HR VOORWOORD Het doel van deze instructie is de gebruiker voldoende informatie te geven om op een veilige wijze om te gaan met de Nefit Economy

Nadere informatie

Bedieningshandleiding voor de gebruiker Logano plus

Bedieningshandleiding voor de gebruiker Logano plus Condensatieketel voor stookolie 6 720 64 367 (204/06) BE Bedieningshandleiding voor de gebruiker Logano plus GB45-5 Zorgvuldig lezen vóór de bediening. Voorwoord Voorwoord Geachte klant, Warmte is ons

Nadere informatie

Elektriciteitproducerende hoog rendement gaswandketels. evita 25s - 28c. Gebruikershandleiding

Elektriciteitproducerende hoog rendement gaswandketels. evita 25s - 28c. Gebruikershandleiding NL Elektriciteitproducerende hoog rendement gaswandketels evita 25s - 28c Gebruikershandleiding Inhoud 1 Inleiding...5 1.1 Toegepaste symbolen...5 1.2 Afkortingen...5 1.3 Algemeen...5 1.4 Certificeringen...7

Nadere informatie

Bedieningshandleiding VAG5000-Basic

Bedieningshandleiding VAG5000-Basic Bedieningshandleiding VAG5000-Basic Weersafhankelijke ketelregelaar Gebruiker Inhoudsopgave VAG5000: comfortabel geregeld 4 Uitlezing display bij gesloten venster 4 3 Uitleg bediening bij gesloten venster

Nadere informatie

TNG-serie warmtepomp Gebruikershandleiding

TNG-serie warmtepomp Gebruikershandleiding TNG-serie warmtepomp Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TNG-serie warmtepompen Inhoud Inleiding... 3 Veiligheid... 4 Algemeen... 4 Koudemiddel... 5 Bediening... 6 Overzicht van de Siemens thermostaat...

Nadere informatie

Bedienings- en servicehandleiding Logamatic

Bedienings- en servicehandleiding Logamatic Basiscontroller 6 720 641 084 - (2013/05) NL/BE Bedienings- en servicehandleiding Logamatic BC10 Zorgvuldig lezen voor de bediening en de servicewerkzaamheden. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting

Nadere informatie

GEBRUIKERSINSTRUCTIE. NEFIT EcomLine VRC 24V en VRC 24VS INSTALLATEUR. Low NOx gaswandtoestel met warmwatervoorziening TELEFOON

GEBRUIKERSINSTRUCTIE. NEFIT EcomLine VRC 24V en VRC 24VS INSTALLATEUR. Low NOx gaswandtoestel met warmwatervoorziening TELEFOON GEBRUIKERSINSTRUCTIE INSTALLATEUR Low NOx gaswandtoestel met warmwatervoorziening NEFIT EcomLine VRC 24V en VRC 24VS TELEFOON 992.0811-3283 11-2000 Nefit Buderus B.V., Postbus 3, 7400 AA Deventer. Consumenten

Nadere informatie

Nefit geiser F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N

Nefit geiser F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N 6720608944-0807 (WRG - Users).fm Page 1 Monday, July 21, 2008 2:29 PM Voor de gebruiker Nefit geiser F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N 6 720 608 944 NL (2008.07) SM 6720608944-0807 (WRG - Users).fm Page 2

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 6303 6959 09/2003 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Specifieke stookolieketel Logano G125 met brander Logatop BE Zorgvuldig lezen vóór de bediening Inhoudsopgave 1 Voor uw veiligheid............................................

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. BUVA EcoHeat 14-4 BUVA EcoHeat 16-4 BUVA EcoHeat 18-5

Gebruikshandleiding. BUVA EcoHeat 14-4 BUVA EcoHeat 16-4 BUVA EcoHeat 18-5 Gebruikshandleiding BUVA EcoHeat 14-4 BUVA EcoHeat 16-4 BUVA EcoHeat 18-5 - BUVA - Postbus 262-2990 AG Barendrecht - - tel. 31 (0)180 69750 - fax. 31 (0)180 697505 - info@buva.nl - www.buva.nl - 9A.52.15.00/01.14

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift Bedieningsvoorschrift Condenserende gaswandketel 6 720 615 405-007.1TD Logamax plus GB162-15/25/35/45 GB162-25/30 T10 GB162-25/30 T40 S Voor de bediener Vóór gebruik zorgvuldig lezen. 6 720 615 577 (03/2011)

Nadere informatie

Gebruikersinstructie. Hoog Rendement Gaswandketel Nefit SmartLine HR(C) Voor de gebruiker

Gebruikersinstructie. Hoog Rendement Gaswandketel Nefit SmartLine HR(C) Voor de gebruiker Gebruikersinstructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit SmartLine HR(C) Voor de gebruiker Belangrijke algemene aanwijzigingen Het cv-toestel uitsluitend conform de voorschriften en met inachtneming van

Nadere informatie