Bedieningshandleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedieningshandleiding"

Transcriptie

1 Bedieningshandleiding Condensatieketel op gas Logano plus GB402 Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen vóór de bediening (2009/07) BE

2 Voorwoord Voorwoord Geachte klant, Warmte is ons element en dat al meer dan 275 jaar. Vanaf het begin zetten wij ons met hart en ziel in, voor u individuele oplossingen voor uw welbevinden te ontwikkelen. Of het nu gaat om warmte, tapwater of ventilatie met een Buderus product krijgt u efficiënte CV-techniek in bewezen Buderus kwaliteit, die u lange tijd betrouwbare behaaglijkheid zal schenken. Wij fabriceren met de modernste technologie en letten erop, dat onze producten efficiënt op elkaar zijn afgestemd. Rendement en milieuvriendelijkheid staan daarbij altijd voorop. Hartelijk dank dat u voor ons gekozen hebt en daarmee ook voor zuinig energiegebruik kiest bij tegelijkertijd veel comfort. Om te zorgen dat dit lange tijd zo blijft, verzoeken wij u dit bedieningsvoorschrift zorgvuldig door te lezen. En wanneer zich toch problemen mochten voordoen, neem dan contact op met uw installateur. Hij helpt u te allen tijde graag verder. Is uw installateur een keertje niet bereikbaar? Dan staat onze servicedienst u ter beschikking! Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe Buderus product! Uw Buderus team 2 Logano plus GB (2009/07)

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Verklaring symbolen en veiligheidsinstructies Toelichting van de symbolen Veiligheidsaanwijzingen Gegevens betreffende het product EG-conformiteitsverklaring Gebruik volgens de voorschriften Waterkwaliteit (vul- en bijvulwater) Afval Productbeschrijving Over deze handleiding Laat de montage en het onderhoud alleen uitvoeren door specialisten die zijn geautoriseerd door Buderus. B Lees deze Logano plus gebruikershandleiding zorgvuldig door voor de bediening. B Bewaar de handleiding voor later gebruik. 3 Bediening Elementen van het bedieningspaneel Temperatuur instellen Streefwaarde van het tapwater aangeven CV-watertemperatuur instellen Waarden op het display weergeven Handbedrijf (noodbedrijf) Nadraaitijd pomp instellen CV-installatie gebruiken CV-installatie inschakelen Neem de cv-installatie via de Basiscontroller (BC10) en de bedieningseenheid (RCxx) in bedrijf CV-installatie buiten bedrijf stellen CV-installatie via het regeltoestel buiten bedrijf stellen CV-installatie in noodsituatie buiten bedrijf stellen Bedrijfsdruk controleren, cv-water bijvullen en ontluchten Controleren bedrijfsdruk CV-water bijvullen en ontluchten Inspectie en onderhoud Waarom is regelmatig onderhoud belangrijk? Reiniging en verzorging Storingen oplossen Bedrijfstoestand herkennen en storingen resetten Logano plus GB (2009/07) 3

4 1 Verklaring symbolen en veiligheidsinstructies 1 Verklaring symbolen en veiligheidsinstructies 1.1 Toelichting van de symbolen Waarschuwing Signaalwoorden voor een waarschuwingsaanwijzing geven de soort en de ernst van de gevolgen aan, wanneer de maatregelen ter voorkoming van het gevaar niet gerespecteerd worden. OPMERKING betekent dat materiële schade kan ontstaan. VOORZICHTIG betekent dat licht tot middelzwaar persoonlijk letsel kan ontstaan. WAARSCHUWING betekent dat zwaar lichamelijk letsel kan ontstaan. GEVAAR betekent dat er levensgevaarlijk lichamelijk letsel kan ontstaan. Belangrijke informatie Aanvullende symbolen Symbool B Waarschuwingsaanwijzingen in de tekst worden aangegeven met een gevarendriehoek met grijze achtergrond en een kader. Bij gevaren door stroom wordt het uitroepteken in de gevarendriehoek vervangen door een bliksemsymbool. Belangrijke informatie, zonder gevaar voor mens of materialen, wordt met het nevenstaande symbool gemarkeerd. Dit wordt gescheiden van de tekst door een lijn onder en boven de tekst. Betekenis Handelingsstap Kruisverwijzing naar andere plaatsen in het document of naar andere documenten Opsomming/lijstpositie Opsomming/lijstpositie (2e niveau) Tabel Veiligheidsaanwijzingen Gevaar bij gasgeur B Sluit de gaskraan. B Ramen en deuren openen. B Bedien geen elektrische schakelaars, ook geen telefoon, stekker of deurbel. B Open vlammen doven. Niet roken! Geen aansteker gebruiken. B Huisbewoners waarschuwen, maar niet aanbellen. B Bij hoorbaar uitstromen onmiddellijk het gebouw verlaten. Toegang van derden voorkomen, informeer de politie en de brandweer van buiten het gebouw. B Van buiten het gebouw contact opnemen met gasdistributiemaatschappij en erkend installateur. Gevaar bij rookgaslucht B De cv-installatie buiten bedrijf stellen ( pagina 11). B Ramen en deuren openen. B Informeer een erkend installateur. Opstelling, ombouw B Installatie en instelling van de brander en het regeltoestel conform de voorschriften zijn voorwaarden voor een veilig en efficiënt bedrijf van de cv-ketel. B CV-ketel alleen door een erkend installateur laten opstellen en ombouwen. B Rookgasafvoerende delen niet wijzigen. B Be- en verluchtingsopeningen in deuren, vensters en wanden niet afsluiten of verkleinen. Bij inbouw van voegdichte ramen verbrandingsluchttoevoer waarborgen. B De boiler uitsluitend gebruiken voor het opwarmen van tapwater. B Overstortventielen in geen geval sluiten! Tijdens het opwarmen kan water via het overstortventiel van het cvcircuit en het tapwaterleidingwerk ontsnappen. Inspectie/Onderhoud B Aanbeveling voor de gebruiker: sluit een onderhouds- en inspectiecontract af voor jaarlijkse inspectie en behoefte-afhankelijk onderhoud met een erkend installateur. B Onderhoud en reparatie mogen alleen door een erkend installateur worden uitgevoerd. B Gebreken direct verhelpen, om schade aan de installatie te voorkomen. B De gebruiker is verantwoordelijk voor de veiligheid en de milieuvriendelijke werking van de cv-installatie. B Gebruik alleen originele reserveonderdelen! Voor schade die ontstaat door niet door Buderus geleverde reserveonderdelen, kan geen aansprakelijkheid worden overgenomen. Gevaar door het niet respecteren van de eigen veiligheid in noodsituaties, bijv. bij een brand. B Breng uzelf nooit in levensgevaar. De eigen veiligheid gaat vóór alles. Gevaar door explosieve en licht ontvlambare materialen B Werkzaamheden aan gasvoerende onderdelen alleen door een erkend installateur laten uitvoeren. B Licht ontvlambare materialen (papier, verdunningsmiddelen, verf, enz.) niet in de nabijheid van de cv-ketel gebruiken of opslaan. Gevaar door vergiftiging. Een ontoereikende luchttoevoer kan leiden tot het ontsnappen van gevaarlijke rookgassen. B Let erop, dat toe- en afvoerluchtopeningen niet zijn verkleind of afgesloten. B Wanneer u het probleem niet meteen oplost, mag de cv-ketel niet in werking gesteld worden. 4 Logano plus GB (2009/07)

5 Gegevens betreffende het product 2 Gevaar door waterschade B Stel bij acuut gevaar voor hoog water de ketel tijdig voor binnenkomst van het water aan brandstof- en stroomzijde buiten werking. B Wanneer een bepaald deel daarvan onder water stond, de ketel niet gebruiken. B Direct met een gekwalificeerde servicetechnicus contact opnemen, die de ketel controleert en de delen van het regelsysteem en de gasarmaturen vervangt, die onder water hebben gestaan. Verbrandingslucht B Verbrandingslucht vrij houden van agressieve stoffen (bijv. halogeenkoolwaterstoffen, die chloor- of fluorverbindingen bevatten). Corrosie wordt zo vermeden. B Sterke stofvorming vermijden. Informatie aan de klant B De eigenaar moet zich over de werking van de cv-ketel informeren en zich over de bediening van de cv-installatie door de monteur (erkend installateur) laten informeren. Overige belangrijke aanwijzingen B Bij oververhitting of wanneer de gastoevoer niet uitschakelt, in geen geval de voedingsspanning van de pomp uitschakelen of onderbreken. In plaats daarvan de gastoevoer op een ander punt, buiten de cvinstallatie, onderbreken. B Het rookgassysteem moet jaarlijks worden gecontroleerd. Daarbij alle onderdelen, die tekenen van beschadiging vertonen door corrosie of andere oorzaken, laten vervangen. B De cv-ketel moet jaarlijks door een erkend installateur worden onderhouden. De inspectie moet de hoofdbrander, het totale rookgas- en verbrandingsluchtsysteem en de ventilatie-openingen of luchtinlaatopeningen omvatten. Daarbij alle onderdelen, die tekenen van beschadiging vertonen door corrosie of andere oorzaken, laten vervangen. Schade door bedieningsfouten Bedieningsfouten kunnen persoonlijk letsel en/of materiële schade tot gevolg hebben. B Waarborg dat kinderen de ketel niet zonder toezicht bedienen of ermee spelen. B Waarborg dat alleen personen toegang hebben, die in staat zijn, de ketel deskundig te bedienen. 2 Gegevens betreffende het product Voor een veilige, rendabele en milieuvriendelijke toepassing van deze cv-installatie adviseren wij de veiligheidsaanwijzingen en de bedieningshandleiding te respecteren. Deze instructie geeft de exploitant van de cv-installatie een overzicht van de toepassing en de bediening van het cv-toestel. 2.1 EG-conformiteitsverklaring Dit product voldoet qua constructie en werking aan de Europese richtlijnen evenals aan de bijkomende nationale vereisten. De conformiteit wordt aangetoond door het CE-kenmerk. U kunt de conformiteitverklaring van het product vinden op het internet bij of deze opvragen bij uw filiaal van Buderus. 2.2 Gebruik volgens de voorschriften De Logano plus GB402 is ontworpen voor het standaard gebruik als condensatieketel op gas voor woonruimteverwarming en voor tapwatervoorziening. De cv-ketel kan met een bedieningseenheid, bijv. RC35 worden uitgevoerd (afzonderlijk leverbaar). 2.3 Waterkwaliteit (vul- en bijvulwater) Zie voor aanwijzingen betreffende de waterkwaliteit het meegeleverde bedrijfshandboek "Eisen aan de waterkwaliteit voor warmtebronnen van aluminium". 2.4 Afval B Laat het verpakkingsmateriaal op een milieuvriendelijke wijze verwerken. B Laat de componenten van de cv-installatie die vervangen moeten worden, door een erkende instantie op milieuvriendelijke wijze afvoeren. Logano plus GB (2009/07) 5

6 2 Gegevens betreffende het product 2.5 Productbeschrijving De Logano plus GB402 ( afb. 1) is een condensatieketel op gas met aluminium warmtewisselaar. Afb. 1 Logano plus GB402 - hoofdonderdelen [1] Voorwand ketel [2] Gasarmatuur [3] Regeltoestel (MC10 en BC10) [4] Gasbrander (branderstaaf) [5] Ketelblok met isolatie [6] Ketelmantel [7] Condensbak en sifon [8] Ontstekingsautomaat De hoofdonderdelen van de Logano plus GB402 ( afb. 1) zijn: Regeltoestel Toestelframe en ommanteling Ketelblok met isolatie Gasbrander Het regeltoestel bewaakt en regelt alle elektrische componenten van de ketel. Het ketelblok draagt de door de brander opgewekte warmte over op het cv-water. De warmte-isolatie vermindert de stralings- en standby-verliezen. 6 Logano plus GB (2009/07)

7 Bediening 3 3 Bediening 3.1 Elementen van het bedieningspaneel Achter de afdekplaat van de regeling bevindt zich de Basiscontroller (BC10), die de basisbediening van de cv-installatie of de cv-ketel Logano plus GB402 mogelijk maakt. Bij een cv-installatie met meerdere cv-ketels (cascadesysteem) moeten de instellingen op het regeltoestel van iedere cv-ketel worden uitgevoerd. B Klap de afdekplaat van het regeltoestel omhoog, om bij het bedieningspaneel van de Basiscontroller te komen RS Afb. 2 Bedieningselementen van de basiscontroller BC10 [1] Bedrijfsschakelaar (aan/uit) [2] Draaiknop voor streefwaarde van het tapwater [3] LED "Tapwatervoorziening" [4] Display voor de statusindicatie [5] Draaiknop voor maximale ketelwatertemperatuur [6] LED "Warmtevraag" [7] Afdekking van de steekplaats voor de bedieningseenheid RCxx [8] LED "Brander" (Aan/Uit) [9] Aansluitstekker voor de diagnosestekker [10] Servicetoets [11] Toets "schoorsteenveger" voor rookgastest en manueel bedrijf [12] Toets "Reset" (ontstoringstoets) Bedrijfsschakelaar Met de bedrijfsschakelaar [1] de cv-ketel aan- en uitschakelen. Toets reset Wanneer een storing aanwezig is, opnieuw starten van de cv-ketel met de toets "Reset" [12]. Dit is alleen noodzakelijk bij vergrendelende storingen (display knippert). Blokkerende fouten worden automatisch teruggezet, als de oorzaak is verholpen. Het display toont "πε", wanneer de reset wordt uitgevoerd. d-toets schoorsteenveger Met de toets d [11] kan de cv-ketel in handmatig bedrijf (handbediening) worden gezet, wanneer bijv. de regeling van de cv-installatie (bijv. bedieningseenheid) defect is ( tab. 5, pagina 9). e-toets statusindicatie Met de toets e [10] de actuele cv-watertemperatuur, de actuele bedrijfsdruk enz. in het display weergeven ( tab. 3.3, pagina 9). Aansluitmogelijkheid voor Diagnosestekker Hier kan de installateur een diagnosestekker (Service Tool) aansluiten [9]. LED "Brander" (Aan/Uit) De LED "Brander" (aan/uit) [8] signaleert de bedrijfstoestand van de brander. Wanneer de brander in bedrijf is en het cv-water wordt verwarmd, brandt de LED. Wanneer het cv-water binnen het gewenste temperatuurbereik ligt of wanneer er geen warmtevraag is, is de LED uit. LED "Warmtevraag" Wanneer de regeling een warmtevraag vraagt, brandt de LED "Warmtevraag" [6], (bijv. wanneer de te verwarmen ruimten te koud worden). Draaiknop voor Maximale cv-watertemperatuur Met de draaiknop voor de maximale cv-watertemperatuur [5] de bovenste grenstemperatuur voor het cv-water instellen ( hoofdstuk 3.2.2). De eenheid is C. Display Op het display [4] status en waarde van de cv-installatie aflezen. Wanneer een storing aanwezig is, toont het display direct de storing in de vorm van een storingscode. Bij een vergrendelende fout knippert de statusindicatie. Draaiknop voor Tapwaterstreefwaarde Met de draaiknop voor de tapwaterstreefwaarde [2] wordt de gewenste temperatuur voor het tapwater ingesteld ( hoofdstuk 3.2.1). De eenheid is C. LED "Tapwatervoorziening" Wanneer een warmtevraag in het tapwater is opgetreden, brandt de LED "Tapwatervoorziening" [3], (bijv. wanneer warm/heet water nodig is). Wanneer de brander na het resetten van de storing nogmaals in storing gaat, zie hoofdstuk 6. Indien nodig de installateur inschakelen om de storing op te lossen. Logano plus GB (2009/07) 7

8 3 Bediening 3.2 Temperatuur instellen Streefwaarde van het tapwater aangeven B Met de draaiknop voor tapwaterstreefwaarde [1] de gewenste temperatuur van het tapwater in de boiler instellen. 1 Wanneer het tapwater wordt bijgeladen of de tapwatertemperatuur onder de streefwaarde ligt (warmtevraag), brandt de LED [2] onder de draaiknop. Afb. 3 2 Draaiknop streefwaarde tapwater RS Toestand Verklaring LED 0 Uit Geen toevoer van tapwater (enkel cv-bedrijf). Uit Eco Energiezuinig bedrijf 1), Tapwatertemperatuur 60 C Pas wanneer de temperatuur duidelijk is afgenomen, wordt het tapwater weer tot 60 C opgewarmd. Daardoor wordt het aantal branderstarts gereduceerd en wordt er energie gespaard. Het water kan dan echter eerst wel wat kouder zijn. Aan 2) Directe instelling op BC10 1) in C Aut Instelling via bedieningseenheid 1) (voorinstelling) Tabel 2 Instellingen aan de draaiknop voor tapwaterstreefwaarde De temperatuur wordt aan de BC10 ingesteld en kan niet gewijzigd worden met behulp van een bedieningseenheid. De temperatuur wordt op de bedieningseenheid (RCxx) ingesteld. Wanneer geen bedieningseenheid is ingesteld, geldt 60 C als de maximale tapwatertemperatuur. 1) Het cv-programma (schakelklok) van de kamerthermostaat blijft actief, daardoor wordt in nachtbedrijf geen tapwater bereid. 2) Wanneer het tapwater wordt bijgeladen of de tapwatertemperatuur onder de streefwaarde ligt (warmtevraag), brandt de LED onder de draaiknop. Aan 2) Aan 2) CV-watertemperatuur instellen B Op de draaiknop voor maximum cv-watertemperatuur [1] de bovenste grenstemperatuur voor het cv-water voor het cv-bedrijf overeenkomstig tab. 3 instellen. 1 OPMERKING: Schade aan de installatie bij vloerverwarming door oververhitting van de leidingen! B Bij vloerverwarming de maximale ketelwatertemperatuur niet hoger dan 40 C instellen. Om energie te besparen, stelt u de maximum cv-watertemperatuur zodanig laag in, dat het nog altijd warm genoeg is. Wanneer de temperatuur te laag is ingesteld, kan de gewenste kamertemperatuur niet worden bereikt. Meer informatie over energie besparen vindt u in de bedieningshandleiding van de bedieningseenheid of het regeltoestel. Afb. 4 Bedieningspaneel van de basiscontroller [1] Draaiknop voor maximale ketelwatertemperatuur RS Regelaarpositie Instelling voor Verklaring 0 CV-bedrijf is uitgeschakeld (evt. alleen tapwaterbedrijf). 40 Vloerverwarming Radiatoren Gewenste cv-watertemperatuur in C 90 Convectoren Aut Vloerverwarming Radiatoren Convectoren Tabel 3 Instellingen op de draaiknop voor maximum cv-watertemperatuur De temperatuur wordt met een bedieningseenheid RCxx automatisch via de stooklijn bepaald. Wanneer geen bedieningseenheid is aangesloten, geldt 90 C als maximum cv-watertemperatuur. 8 Logano plus GB (2009/07)

9 Bediening Waarden op het display weergeven Met de toets e [1] kan informatie over de bedrijfstoestand van de cvketel op het display worden opgeroepen. De actueel gemeten waarde wordt getoond: CV-watertemperatuur (permanente weergave) Bedrijfsdruk Bedrijfscode RS Afb. 5 Basiscontroller BC10 [1] Servicetoets Statusindicatie Schritt Display [\/2/4 Actueel gemeten aanvoertemperatuur in C. e [p/1.6 Actueel gemeten bedrijfsdruk in bar. e [-/h/\ Bedrijfscode (in dit geval: cv-ketel is in cv-bedrijf). e of 5 minuten wachten [\/2/4 Terug naar menu: actueel gemeten aanvoertemperatuur. Tabel 4 Informatie over de bedrijfstoestand aflezen 3.4 Handbedrijf (noodbedrijf) In handbedrijf kan de cv-installatie onafhankelijk van een bedieningseenheid (RCxx) worden gebruikt (noodbedrijf bij een storing van de bedieningseenheid). De cv-ketel wordt met de ingestelde temperatuur op de draaiknop voor maximale cv-watertemperatuur als streefwaarde gebruikt. De cv-installatie mag slechts gedurende een korte periode in handbedrijf blijven. OPMERKING: Schade aan de installatie door vorst! De cv-installatie kan bij netspanningsuitval of door uitschakelen van de voedingsspanning bevriezen. B Om te zorgen dat de cv-installatie in bedrijf blijft, handbedrijf na het inschakelen opnieuw activeren (in het bijzonder bij vorstgevaar). Menu Handbedrijf in-/uitschakelen Schritt Display [\/2/4 Actueel gemeten aanvoertemperatuur in C. d [/2/4} Activeren van het handbedrijf: toets d langer dan 5 seconden ingedrukt houden. > 5 seconden Zodra rechtsonder in het display een knipperend punt verschijnt, is het handbedrijf geactiveerd. d [\/2/4 Beëindig het handbedrijf > 2 seconden (na een netspanningsonderbreking wordt het handbedrijf ook beëindigd). Tabel 5 Handbedrijf (noodbedrijf) 3.5 Nadraaitijd pomp instellen Bij een buitentemperatuurgestuurde regeling en temperaturen onder 3 C schakelt de pomp automatisch permanent in. De basisinstelling van de pompnadraaitijd is voor de meeste situaties geschikt. Uitzondering bij kamertemperatuurgestuurde regeling: Wanneer bevriezingsgevaar voor delen van de cv-installatie bestaat, die buiten het registratiegebied van de kamerthermostaat liggen (bijv. radiatoren in de garage), moet de pompnadraaitijd op 24 uur worden ingesteld ( tab. 6). Schritt e e(2 keer) e e(2 keer) of 5 minuten wachten Tabel 6 Nadraaitijd pomp Menu Instellingen Display [\/2/4 Actueel gemeten aanvoertemperatuur in C (weergave in normaal bedrijf). Pompnalooptijd in minuten [\/f/5 Toets d indrukken voor [f/d1 (24 uur) Toets c ingedrukt houden tot de gewenste pompnadraaitijd (minimaal [f//0 = 15 seconden) [\/2/4 Terug naar normaal bedrijf. Logano plus GB (2009/07) 9

10 4 CV-installatie gebruiken 4 CV-installatie gebruiken 4.1 CV-installatie inschakelen Waarborg voor het inschakelen, dat de bedrijfsdruk volstaat, dat de hoofdkraan voor de brandstoftoevoer geopend is en dat de verwarmingsnoodschakelaar ingeschakeld is Neem de cv-installatie via de Basiscontroller (BC10) en de bedieningseenheid (RCxx) in bedrijf B Zet de beide draaiknoppen op het regeltoestel op AUT (automatisch bedrijf). In deze stand neemt de bedieningseenheid (RCxx) de regeling over. Op de bedieningseenheid (RCxx) adviseren wij, het volgende te controleren of in te stellen: bedrijfsmodus automatisch gewenste kamertemperatuur gewenste tapwatertemperatuur gewenst cv-programma De bedieningshandleiding van de bedieningseenheid (RCxx) beschrijft, hoe deze instellingen worden uitgevoerd en welk nut deze instellingen hebben. B Respecteer de bedieningshandleiding van de bedieningseenheid (RCxx) en lees deze aandachtig door RS Afb. 6 Draaiknoppen op "AUT" B Zet de bedrijfsschakelaar op de Basiscontroller in positie 1. Het regeltoestel controleert de actuele status van de installatie en de brander gaat evt. in bedrijf. Wanneer de cv-ketel een warmtevraag herkent, begint het startprogramma en de brander ontsteekt na ca. 30 seconden. Er is een warmtevraag, wanneer de cv- of tapwatertemperatuur onder de ingestelde waarde ligt. De LED onder de betreffende draaiknop licht op. Afb. 8 Bedieningseenheid (bijv. RC35 met geopende klep) RS TD Afb. 7 CV-installatie inschakelen 10 Logano plus GB (2009/07)

11 CV-installatie gebruiken CV-installatie buiten bedrijf stellen OPMERKING: Schade aan de installatie door vorst! Als de cv-installatie niet in bedrijf is, kan ze bij vorst bevriezen. B Bescherm de cv-installatie tegen bevriezing bij vorstgevaar. Tap daarvoor het cv-water af op het laagste punt van de cv-installatie. De ontluchter op het hoogste punt van de cv-installatie moet daarbij zijn geopend CV-installatie via het regeltoestel buiten bedrijf stellen Neem de cv-installatie uit bedrijf via de Basiscontroller Logamatic BC10. Met het buiten bedrijf nemen van de Basiscontroller Logamatic BC10 schakelt ook de brander automatisch uit. B Schakel de cv-installatie uit via de bedrijfsschakelaar van de BC10 (stand "0"). B Sluit de hoofdkraan van de brandstoftoevoer. 4.3 Bedrijfsdruk controleren, cv-water bijvullen en ontluchten Het pas bijgevulde cv-water verliest in de eerste dagen veel aan volume, aangezien het nog sterk uitgast. Zodoende ontstaan luchtbellen, het cvwater begint een kolkend geluid te maken. B Controleer de bedrijfsdruk bij nieuwe cv-installaties eerst dagelijks, vul eventueel cv-water bij en ontlucht de radiatoren. B Controleer later de bedrijfsdruk maandelijks, vul eventueel cv-water bij en ontlucht de radiatoren en de cv-ketel Controleren bedrijfsdruk De installateur heeft de rode wijzer van de manometer [1] op de benodigde bedrijfsdruk ingesteld (minimaal 1 bar) en in tab. 7, pagina 12 ingevuld. B Controleer of de manometerwijzer [2] binnen de groene markering [3] staat. B Wanneer de manometerwijzer onder de groene markering komt, moet CV-water worden bijgevuld Afb. 9 Basiscontroller Logamatic BC CV-installatie in noodsituatie buiten bedrijf stellen Schakel de CV-installatie alleen in noodgeval via de zekering van de opstellingsruimte of de verwarmingsnoodschakelaar uit. Afb. 10 Manometer voor gesloten installaties [1] Rode wijzer [2] Manometerwijzer [3] Groene markering RS Leg de klant het gedrag in geval van nood uit, bijv. bij een brand. B Nooit uzelf in levensgevaar brengen. De eigen veiligheid gaat vóór alles. B Sluit de hoofdkraan van de brandstoftoevoer. B Schakel de cv-installatie via de verwarmingsnoodschakelaar of via de betreffende zekering stroomloos. Logano plus GB (2009/07) 11

12 5 Inspectie en onderhoud CV-water bijvullen en ontluchten Laat uw installateur uitleggen, waar bij de cv-installatie, buiten de cv-ketel, de vul- en aftapkraan zich bevindt voor het bijvullen van cv-water. VOORZICHTIG: Gevaar voor de gezondheid door verontreiniging van het drinkwater! B Respecteer de nationale voorschriften en normen ter voorkoming van verontreiniging van het drinkwater (b.v. door water uit installaties). B Voor Europa de EN 1717 respecteren. OPMERKING: Schade aan de installatie door temperatuurvariaties! Wanneer u de cv-installatie in warme toestand vult, kunnen temperatuurspanningen spanningsscheurtjes veroorzaken. De ketel gaat lekken. B CV-installatie alleen in koude toestand vullen (de aanvoertemperatuur mag maximaal 40 C zijn). OPMERKING: Schade aan de installatie door veelvuldig bijvullen! Wanneer vaak cv-water moet worden bijgevuld, kan de cv-installatie afhankelijk van de waterkwaliteit worden beschadigd door corrosie en ketelsteen. B Vraag de installateur, of het plaatselijke water onbehandeld kan worden gebruikt of dat het water eventueel moet worden behandeld. B Wanneer het vulwater moet worden behandeld, laat dan het bijvullen van de cv-installatie uitvoeren door een installateur. B Let op de waterkwaliteit, die is gespecificeerd in het logboek Eisen aan de waterkwaliteit voor warmtebronnen van aluminium. De hoeveelheid bijvulwater, als door de installateur aangegeven, in het logboek invullen. B Neem contact op met uw installateur, wanneer u uw installatie vaak moet bijvullen. 5 Inspectie en onderhoud 5.1 Waarom is regelmatig onderhoud belangrijk? Omwille van onderstaande redenen dienen cv-installaties regelmatig onderhouden te worden: om een hoog rendement te behouden en om de cv-installatie zuinig (gering brandstofverbruik) te laten draaien, om een hoge bedrijfszekerheid te realiseren, om een hoog niveau van de milieuvriendelijke verbranding te waarborgen. OPMERKING: Schade aan de installatie door ontbrekende of gebrekkige reiniging en onderhoud! B Laat de cv-installatie eenmaal per jaar door een installateur inspecteren, onderhouden en reinigen. B We raden aan om een contract af te sluiten voor een jaarlijkse inspectie en een behoefteafhankelijk onderhoud. 5.2 Reiniging en verzorging Om de cv-ketel schoon te maken, kan de mantel met een natte doek (water/zeep) worden gereinigd. In ieder geval geen schurende of agressieve reinigingsmiddelen gebruiken, die de lak of kunststof delen kunnen beschadigen. B Sluit de slang aan op de waterkraan. Plaats de met water gevulde slang op de slangnippel van de vul- en aftapkraan, zet deze met een klem vast en open de vul- en aftapkraan. B Vul de CV-installatie langzaam. Let daarbij op de drukmeter (manometer). B Sluit de waterkraan en de vul- en aftapkraan, wanneer de gewenste bedrijfsdruk is bereikt. B Ontlucht de cv-installatie met behulp van de ontluchtingsventielen op de radiatoren. B Wanneer de bedrijfsdruk door het ontluchten wegvalt (zie instelling rode wijzer op de manometer afb. 10, pagina 11), dan moet water worden bijgevuld. B Haal de slang van de vul- en aftapkraan. Bedrijfsdruk Gewenste bedrijfsdruk (optimale waarde) bar Tabel 7 Bedrijfsdruk (wordt door de installateur ingevuld) 12 Logano plus GB (2009/07)

13 Storingen oplossen 6 6 Storingen oplossen 6.1 Bedrijfstoestand herkennen en storingen resetten Wanneer een storing aanwezig is, wordt de storingscode knipperend op het display van het regeltoestel aangegeven. De bedieningseenheid geeft storingen aan als tekst op het scherm. Wanneer het display knippert en niet de actuele cv-watertemperatuur of een bedrijfsmelding aangeeft, is een storing aanwezig. Voorbeeld: 6A = de brander start niet B Druk de toets Reset gedurende 5 seconden in, om de storing te resetten. Het display toont re, wanneer de reset wordt uitgevoerd. Alleen wanneer een knipperende storing aanwezig is, is een reset mogelijk. Als op het display vervolgens een normale bedrijfsmelding verschijnt, werd de storing verholpen. Wanneer de storing zich opnieuw voordoet, moet u de reset nog twee- of driemaal herhalen. Afb. 11 Storing met de toets "Reset" terugzetten Wanneer de storing niet gewist kan worden: B Storingsmelding noteren en installateur inschakelen. OPMERKING: Schade aan de installatie door vorst! Wanneer de cv-installatie door een uitschakeling vanwege een storing niet in werking is, kan deze bij vorst bevriezen. B Los de storing direct op en neem de cv-installatie weer in bedrijf. B Wanneer dit niet mogelijk is, de cv-installatie tegen bevriezing beschermen, door de cv- en waterleidingen op het laagste punt af te tappen. Meer informatie over mogelijke storingen vindt u in de montage- en onderhoudshandleiding en in de documentatie van de regeltoestellen. Logano plus GB (2009/07) 13

14 6 Notities 14 Logano plus GB (2009/07)

15 6 Notities Logano plus GB (2009/07) 15

16

Hoog Rendement Gasketel. Bedieningshandleiding Logano plus GB402 6 720 642 926 (2013/05) NL/BE. Zorgvuldig lezen voor de bediening.

Hoog Rendement Gasketel. Bedieningshandleiding Logano plus GB402 6 720 642 926 (2013/05) NL/BE. Zorgvuldig lezen voor de bediening. Hoog Rendement Gasketel Bedieningshandleiding Logano plus GB402 6 720 642 926 (2013/05) NL/BE Zorgvuldig lezen voor de bediening. Voorwoord Voorwoord Geachte klant, Warmte is ons element - en dat al meer

Nadere informatie

Bedieningshandleiding voor de gebruiker Logano GB125 met brander Logatop BE

Bedieningshandleiding voor de gebruiker Logano GB125 met brander Logatop BE auto man fav menu info Condensatieketel op stookolie 6 720 804 973-00.3T Bedieningshandleiding voor de gebruiker Logano GB125 met brander Logatop BE 6 720 807 702 (2013/03) BE Zorgvuldig lezen voor de

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding edieningshandleiding Condensatieketel op gas Logano plus G312 Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen vóór de bediening 6 720 801 310 (2012/02) E Inhoudsopgave 1 Voor uw veiligheid............................................

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift Bedieningsvoorschrift Specifieke ketel voor stookolie / gas Logano G125 ECO en Logano G125 ECO met brander Logatop BE ECO Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen voor de bediening. 6 720 617 636-04/2007 NL/BE

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift Bedieningsvoorschrift Condensatieketel voor stookolie Logano GB125 met brander Logatop BE Voor de installateur Zorgvuldig lezen vóór de montage en het onderhoud 7 747 014 530 (03/2007) BE Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift Bedieningsvoorschrift Condenserende gasketel Logano plus GB312 Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen vóór de bediening. 7 747 007 480 01/2007 NL Inhoudsopgave 1 Voor uw veiligheid...............................................3

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding Condensatieketel voor gas Logano plus GB202-62/95 Voor de vakman Voor montage en onderhoud zorgvuldig lezen. 6 720 617 786-10/2008 BE Voorwoord Voorwoord Geachte klant, Warmte is

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 6302 0071 11/2001 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Specifieke ketel voor stookolie / gas Logano G215 en Logano G215 met brander Logatop Zorgvuldig lezen vóór de bediening Voorwoord Over dit voorschrift

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding Hoog Rendement Gasketel Logano plus GB402 Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen voor de bediening. 6 720 642 926 (07/2009) NL/BE Voorwoord Voorwoord Geachte klant, Warmte is ons element

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 6303 6959 09/2003 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Specifieke stookolieketel Logano G125 met brander Logatop BE Zorgvuldig lezen vóór de bediening Inhoudsopgave 1 Voor uw veiligheid............................................

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift Bedieningsvoorschrift Ketel met ventilatorbrander klassiek/condensatie 6 720 615 876-00.1RS Logano G225/Logano plus GB225 met brander Logatop BE Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen vóór de bediening. 6

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift Bedieningsvoorschrift Gasketel Specifieke gasketel Logano G144 Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen vóór de bediening 7 747 015 774-05/2007 NL(BE) Inhoudsopgave 1 Voor uw veiligheid...........................................

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding Specifieke ketel voor stookolie / gas 6 720 615 361-01.1SL Stalen CV-ketel Logano SK645 / SK745 Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen vóór de bediening 6 720 616 644-11/2007 BE Inhoudsopgave

Nadere informatie

Geachte klant, de specifieke gasketel Logano G234X TH van Buderus werd volgens de laatste technologische ontwikkelingen en de meest recente veiligheid

Geachte klant, de specifieke gasketel Logano G234X TH van Buderus werd volgens de laatste technologische ontwikkelingen en de meest recente veiligheid 6301 4923-09/01 BE (NL) Bedieningsvoorschrift Specifieke gasketel Logano G234X TH met Logamatic 2105 Zorgvuldig bewaren Geachte klant, de specifieke gasketel Logano G234X TH van Buderus werd volgens de

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 7 747 000 976 04/2006 NL (BE) Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Stookolieketel Logano SC115/SC115T met brander Logatop BE Zorgvuldig lezen vóór de bediening Inhoudsopgave 1 Voor uw veiligheid............................................

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift Bedieningsvoorschrift Condenserende gaswandketel 6 720 615 405-007.1TD Logamax plus GB162-15/25/35/45 GB162-25/30 T10 GB162-25/30 T40 S Voor de bediener Vóór gebruik zorgvuldig lezen. 6 720 615 577 (03/2011)

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 6300 4749 05/2000 BE (NL) Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Specifieke gasketel Logano G234 Zorgvuldig lezen vóór bediening Voorwoord Geachte klant, de specifieke gasketel Logano G234 van Buderus

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 6302 5477 02/2003 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Specifieke gasketel Logano GE434 Logano plus GB434 Zorgvuldig lezen vóór de bediening Voorwoord Het toestel voldoet aan de basisvereisten van

Nadere informatie

Bedieningsvoorschriften

Bedieningsvoorschriften 6300 5517 05/2000 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschriften Gasgestookte verwarmingsketel Logano G334 / G334 Duo Zorgvuldig lezen alvorens het apparaat te gebruiken Voorwoord Geachte klant, De Buderus

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding 7 00 06/005 BE(NL) Voor de bediener Bedieningshandleiding Condenserende gaswandketel Logamax plus GB4-4/30/45/60 Zorgvuldig lezen vóór de bediening Voorwoord Het toestel voldoet aan de basisvereisten van

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 6302 1983 11/2002 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Condenserende gasketel Logano plus GB302 Zorgvuldig lezen vóór de bediening Voorwoord Over dit voorschrift Het toestel voldoet aan de basisvereisten

Nadere informatie

Bedieningsvoorschriften

Bedieningsvoorschriften 6300 5507 05/2000 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschriften Gasgestookte verwarmingsketel Logano G124 / G124 V Zorgvuldig lezen alvorens het apparaat te gebruiken Voorwoord Geachte klant, De Buderus

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Logano plus GB212-15...50. Voor montage en onderhoud zorgvuldig doorlezen. Condensatieketel op gas 6 720 811 213 (2014/04) BE

Bedieningshandleiding Logano plus GB212-15...50. Voor montage en onderhoud zorgvuldig doorlezen. Condensatieketel op gas 6 720 811 213 (2014/04) BE Condensatieketel op gas 6 720 811 213 (2014/04) BE 6 720 641 354-00.3T Bedieningshandleiding Logano plus GB212-15...50 Voor montage en onderhoud zorgvuldig doorlezen. Voorwoord Voorwoord Geachte klant,

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 6301 8857 11/2001 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Specifieke ketel voor stookolie / gas Logano GE515 Zorgvuldig lezen vóór de bediening Voorwoord Over dit voorschrift Het toestel voldoet aan

Nadere informatie

Condensatieketel op gas Logamax plus Zorgvuldig lezen vóór de bediening.

Condensatieketel op gas Logamax plus Zorgvuldig lezen vóór de bediening. Condensatieketel op gas 6 720 808 245 (2013/05) BE Bedieningshandleiding Logamax plus GB162-65 GB162-80 GB162-100 Zorgvuldig lezen vóór de bediening. Voorwoord Voorwoord Geachte klant, Warmte is ons element

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift Functiemodule

Bedieningsvoorschrift Functiemodule Bedieningsvoorschrift Functiemodule FM443 zonnemodule Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen voor de bediening 6 720 615 859-03/2008 BE Inhoudsopgave 1 Veiligheid..................................... 3 1.1

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 6301 9027 11/2001 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Specifieke ketel voor stookolie / gas Logano G115 en Logano G115 met Logatop-brander Zorgvuldig lezen vóór de bediening Voorwoord Over dit voorschrift

Nadere informatie

6 720 613 303-00.1O. HR-toestel Condens 3000 W 23 HRC CW 3 I 27 HRC CW 4. Gebruiksinstructie 6 720 649 524 (2011/08) NL

6 720 613 303-00.1O. HR-toestel Condens 3000 W 23 HRC CW 3 I 27 HRC CW 4. Gebruiksinstructie 6 720 649 524 (2011/08) NL 70 3 303-00.O HR-toestel Condens 3000 W 3 HRC CW 3 I 7 HRC CW 4 NL Gebruiksinstructie Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen en veiligheidsaanwijzingen..... 5. Uitleg van de symbolen.......................

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Logamax plus GB162-15/25/35/45 V3 GB162-25/30 T10 V3 GB162-25/30 T40 S V3. Zorgvuldig lezen vóór de bediening.

Bedieningshandleiding Logamax plus GB162-15/25/35/45 V3 GB162-25/30 T10 V3 GB162-25/30 T40 S V3. Zorgvuldig lezen vóór de bediening. Condensatieketel op gas 6 720 615 405-007.1TD 6720807881 (2015/06) BE Bedieningshandleiding Logamax plus GB162-15/25/35/45 V3 GB162-25/30 T10 V3 GB162-25/30 T40 S V3 Zorgvuldig lezen vóór de bediening.

Nadere informatie

Bedieningsinstructie

Bedieningsinstructie Bedieningsinstructie Kamerthermostaat ModuLine 00 763 7600 (203/08) NL 763 7600-000.TD Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen................. 2 2 Inleiding.............................. 2

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Logamax plus GB072 GB072-24 GB072-24K. Voor montage a.u.b. zorgvuldig lezen. Condensatieketel voor gas

Bedieningshandleiding Logamax plus GB072 GB072-24 GB072-24K. Voor montage a.u.b. zorgvuldig lezen. Condensatieketel voor gas Condensatieketel voor gas 6 720 646 606-00.1O 6 720 646 356 (2013/03) BE Bedieningshandleiding Logamax plus GB072 GB072-24 GB072-24K Voor montage a.u.b. zorgvuldig lezen. Voorwoord Voorwoord Geachte klant,

Nadere informatie

Combi Gaswandketel open Bosch 24 VRC II Open

Combi Gaswandketel open Bosch 24 VRC II Open 6 720 644 143-00.1O Combi Gaswandketel open Bosch 24 VRC II Open NL Bedieningshandleiding 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting van de symbolen en veiligheidsaanwijzingen...........................

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 7217 9200 03/2006 BE (NL) Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Condenserende gaswandketel Logamax plus GB162-80/100 Zorgvuldig lezen vóór het gebruik Inhoudsopgave 1 Overzicht Basiscontroller Logamatic

Nadere informatie

Nefit EcomLine HR. Gebruikersinstructie. Nefit houdt Nederland warm

Nefit EcomLine HR. Gebruikersinstructie. Nefit houdt Nederland warm Company name: 70542200 (07/2013) Nefit is een merk van Bosch Thermotechniek B.V. Bosch Thermotechniek B.V.., Postbus 3, 7400 AA Deventer. DealerLine: 0570-67 85 66. Consumenten Infolijn: 0570-67 85 00.

Nadere informatie

Voor de gebruiker. Gebruikersinstructie. Hoog Rendement Gaswandketel Nefit TopLine HR70/HR100 6 720 617 333 (02/2008) NL

Voor de gebruiker. Gebruikersinstructie. Hoog Rendement Gaswandketel Nefit TopLine HR70/HR100 6 720 617 333 (02/2008) NL Voor de gebruiker Gebruikersinstructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit TopLine HR70/HR100 6 720 617 333 (02/2008) NL 1 Overzicht BC10 1 Overzicht BC10 Pos. Beschrijving 1 Netschakelaar (cv-toestel in-

Nadere informatie

XTREME 36. BEDIENINGSVOORSCHRIFT Hoog Rendement Gaswandketel INHOUDSOPGAVE

XTREME 36. BEDIENINGSVOORSCHRIFT Hoog Rendement Gaswandketel INHOUDSOPGAVE XTREME 36 BEDIENINGSVOORSCHRIFT Hoog Rendement Gaswandketel Laat u vooral eerst voorlichten door de installateur omtrent het vullen, het ontluchten en de werking van het toestel en de installatie. Bewaar

Nadere informatie

NE1.1. Neutralisatie-eenheid. Voor gebruik bij condensatieketels voor gas. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur

NE1.1. Neutralisatie-eenheid. Voor gebruik bij condensatieketels voor gas. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur Neutralisatie-eenheid NE1.1 Voor gebruik bij condensatieketels voor gas 6 720 643 494 (2010/01) BE/NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding Condensatieketel voor gas 6 720 619 605-00.1O Logamax plus GB172-24 GB172-24K Voor de vakman Voor montage a.u.b. zorgvuldig lezen. 6 720 643 617 (2011/02) BE Voorwoord Voorwoord Geachte

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 7208 7200 10/2003 BE (NL) Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Condensatie-gasketel Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-29T25 Vóór gebruik zorgvuldig lezen Voorwoord Belangrijke algemene

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding 6 720 648 053-00.2T Bedieningshandleiding Condensatieketel Logano plus SB745 Vermogen 800-1200 kw Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen vóór de bediening. 6 720 801 057 (2012/03) BE Voorwoord Voorwoord Geachte

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 7 747 000 452 02/2006 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Klassieke ketel met ventilatorbrander Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Zorgvuldig lezen vóór de bediening Inhoudsopgave

Nadere informatie

F2555-N F3255-N F4055-N

F2555-N F3255-N F4055-N Voor de installateur Gebruiksaanwijzing Nefit geiser F2555-N F3255-N F4055-N 6 720 608 943 (2015/04) NL Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3 1.1

Nadere informatie

Geiser GWH11 COP... / GWH14 COP... / GWH18 COP... gebruiksaanwijzing (2015/04) NL

Geiser GWH11 COP... / GWH14 COP... / GWH18 COP... gebruiksaanwijzing (2015/04) NL Geiser GWH11 COP... / GWH14 COP... / GWH18 COP... gebruiksaanwijzing NL 2 Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3 1.1 Uitleg van de symbolen...................

Nadere informatie

Geiser GWH11 COH... / GWH14 COH... / GWH18 COH... gebruiksaanwijzing (2015/04) NL

Geiser GWH11 COH... / GWH14 COH... / GWH18 COH... gebruiksaanwijzing (2015/04) NL Geiser GWH11 COH... / GWH14 COH... / GWH18 COH... gebruiksaanwijzing NL 2 Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3 1.1 Uitleg van de symbolen...................

Nadere informatie

F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N

F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N Voor de installateur Gebruiksaanwijzing Nefit geiser F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N 6 720 608 944 (2015/05) NL Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. 8A.52.59.00/05.08 Wijzigingen voorbehouden.

Gebruikshandleiding. 8A.52.59.00/05.08 Wijzigingen voorbehouden. Gebruikshandleiding 8A.52.59.00/05.08 Wijzigingen voorbehouden. 2 Inhoud I1 Inleiding... 3 2 Veiligheid... 4 3 Ketelbeschrijving... 5 4 Beeldscherm en toetsen... 6 4.1 Reset-toets... 6 4.2 Instellen van

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 7 747 000 429 01/2002 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Specifieke gasketel Logano plus SB615 Zorgvuldig lezen vóór de bediening Voorwoord Over dit voorschrift Het toestel voldoet aan de basisvereisten

Nadere informatie

Gebruikersinstructie. Hoog Rendement Gaswandketel Nefit SmartLine HR(C) Voor de gebruiker

Gebruikersinstructie. Hoog Rendement Gaswandketel Nefit SmartLine HR(C) Voor de gebruiker Gebruikersinstructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit SmartLine HR(C) Voor de gebruiker Belangrijke algemene aanwijzigingen Het cv-toestel uitsluitend conform de voorschriften en met inachtneming van

Nadere informatie

6 720 800 302-00.1O. HR-toestel Condens 6000 W 30 HRC II HRVS 75. Gebruikersinstructie 6 720 649 563 (2011/09) NL

6 720 800 302-00.1O. HR-toestel Condens 6000 W 30 HRC II HRVS 75. Gebruikersinstructie 6 720 649 563 (2011/09) NL 70 800 30-00.O HR-toestel Condens 000 W 30 HRC II HRVS 75 NL Gebruikersinstructie Inhoudsopgave Inhoudsopgave Toelichting van de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................... 4. Uitleg

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 6301 0018 03/2001 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Functiemodule FM 448 Module voor storingsmeldingen Zorgvuldig lezen vóór de bediening Impressum Het toestel voldoet aan de basiseisen en de

Nadere informatie

Celsius WT 10 AM1 E/ WT 13 AM1 E. Gebruikersinstructie (2015/04) NL

Celsius WT 10 AM1 E/ WT 13 AM1 E. Gebruikersinstructie (2015/04) NL Celsius WT 10 AM1 E/ WT 13 AM1 E [nl] Gebruikersinstructie 6 720 608 050 (2015/04) NL 6720608050 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen 3 1.1 Uitleg van

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift Buderus 704 00 0/005 BE(NL) Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Gaswandketel Logamax U(K) / U4(K) Vóór gebruik zorgvuldig lezen Belangrijke algemene gebruiksaanwijzigingen Het apparaat uitsluitend

Nadere informatie

Montage-instructie. Branderset Hoog rendement Gaswandketel

Montage-instructie. Branderset Hoog rendement Gaswandketel Voor de installateur Montage-instructie Branderset Hoog rendement Gaswandketel 6 70 6 09-00.TD 6 70 6 09 (0/009) nl Nefit TopLine Compact HRC (5 en 30 kw) Nefit TopLine HR (5 en 30 kw) Nefit TopLine AquaPower

Nadere informatie

aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010 - 1 -

aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010 - 1 - aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010-1 - AANVULLENDE HANDLEIDING AQUA PLUS Deze handleiding is uitsluitend ter aanvulling van de handleiding van de Altech Eclips (papieren of DVD

Nadere informatie

Condenserende gaswandketel 30 HRC II Turbo Tower

Condenserende gaswandketel 30 HRC II Turbo Tower 70 9 599-00.O Condenserende gaswandketel 30 HRC II Turbo Tower NL Gebruikershandleiding voor de gebruiker Inhoudsopgave Inhoudsopgave Toelichting van de symbolen en veiligheidsaanwijzingen...........................

Nadere informatie

Neutralisatie-eenheid

Neutralisatie-eenheid Installatiehandleiding voor de installateur Neutralisatie-eenheid NE0.1 V3 6 720 643 202 (2010/03) NL Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen

Nadere informatie

Gebruikers- en service-instructie

Gebruikers- en service-instructie 7163 7600 05/2004 NL(NL) Gebruikers- en service-instructie Kamerthermostaat ModuLine 100 Zorgvuldig lezen voor u de thermostaat gebruikt Beknopt overzicht Beknopt overzicht bedieningsmogelijkheden Pos.

Nadere informatie

Nefit houdt Nederland warm. Gebruikersinstructie. Nefit Economy HR

Nefit houdt Nederland warm. Gebruikersinstructie. Nefit Economy HR Nefit houdt Nederland warm Gebruikersinstructie Nefit Economy HR VOORWOORD Het doel van deze instructie is de gebruiker voldoende informatie te geven om op een veilige wijze om te gaan met de Nefit Economy

Nadere informatie

Cerapur. Cerapur Comfort TOP 30-3 ZWB TOP 42-3 ZWB TOP 28-3 ZSB TOP 42-3 ZB TOP 30-3 ZWBR TOP 42-3 ZWBR TOP 28-3 ZSBR. Bedieningshandleiding

Cerapur. Cerapur Comfort TOP 30-3 ZWB TOP 42-3 ZWB TOP 28-3 ZSB TOP 42-3 ZB TOP 30-3 ZWBR TOP 42-3 ZWBR TOP 28-3 ZSBR. Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding TOP 30-3 ZWB TOP 42-3 ZWB TOP 28-3 ZSB TOP 42-3 ZB TOP 30-3 ZWBR TOP 42-3 ZWBR TOP 28-3 ZSBR N Cerapur Cerapur Comfort nv SERVICO sa Kontichsesteenweg 60 2630 AARTSELAAR TEL: 03 887

Nadere informatie

Bedieningshandleiding voor de gebruiker Logano plus SB625

Bedieningshandleiding voor de gebruiker Logano plus SB625 Condensatieketel 6 720 804 349-00.1ITL Bedieningshandleiding voor de gebruiker Logano plus SB625 6 720 806 366 (2012/07) BE Zorgvuldig lezen vóór de bediening. Voorwoord Voorwoord Geachte klant, Warmte

Nadere informatie

Nefit ventilatorgeiser

Nefit ventilatorgeiser Voor de installateur Gebruikersinstructie Nefit ventilatorgeiser F2500 VE-N F3300 VE-N 6 720 608 049 (2015/04) NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen 3

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. BUVA EcoHeat 14-4 BUVA EcoHeat 16-4 BUVA EcoHeat 18-5

Gebruikshandleiding. BUVA EcoHeat 14-4 BUVA EcoHeat 16-4 BUVA EcoHeat 18-5 Gebruikshandleiding BUVA EcoHeat 14-4 BUVA EcoHeat 16-4 BUVA EcoHeat 18-5 - BUVA - Postbus 262-2990 AG Barendrecht - - tel. 31 (0)180 69750 - fax. 31 (0)180 697505 - info@buva.nl - www.buva.nl - 9A.52.15.00/01.14

Nadere informatie

Gebruikersinstructie. Hoog Rendement Gaswandketel Nefit SmartLine Basic HR(C) Voor de gebruiker

Gebruikersinstructie. Hoog Rendement Gaswandketel Nefit SmartLine Basic HR(C) Voor de gebruiker Gebruikersinstructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit SmartLine Basic HR(C) Voor de gebruiker Belangrijke algemene aanwijzigingen Gebruik het cv-toestel uitsluitend conform de voorschriften en met inachtneming

Nadere informatie

Bedieningshandleiding voor de gebruiker Logano plus SB325

Bedieningshandleiding voor de gebruiker Logano plus SB325 Condensatieketel 6 720 804 354-00.1ITL Bedieningshandleiding voor de gebruiker Logano plus SB325 6 720 806 354 (2012/07) BE Zorgvuldig lezen vóór de bediening. Voorwoord Voorwoord Geachte klant, Warmte

Nadere informatie

Nefit EcomLine HR. Gebruikersinstructie. Nefit houdt Nederland warm

Nefit EcomLine HR. Gebruikersinstructie. Nefit houdt Nederland warm Nefit Buderus B.V., Postbus 3, 7400 AA Deventer. Consumenten Infolijn: 0570-67 85 00. Fax: 0570-67 85 86. E-mail: consument@nefit.nl Internet: www.nefit.nl Nefit houdt Nederland warm Gebruikersinstructie

Nadere informatie

6 720 613 303-00.1O. Gaswandketel EUROSTAR 25 VRC 29 VRC. Bedieningsvoorschrift 6 720 613 185 (2007/11) NL

6 720 613 303-00.1O. Gaswandketel EUROSTAR 25 VRC 29 VRC. Bedieningsvoorschrift 6 720 613 185 (2007/11) NL 70 3 303-00.O Gaswandketel EUROSTAR 5 VRC 9 VRC nl Bedieningsvoorschrift NL Geachte klant, Hartelijk dank voor uw keuze voor de Bosch CV ketel. Technologie voor het leven is ons motto en dat vindt u terug

Nadere informatie

Modulerende HydroPower geisers voorzien van een elektronische ontsteking via waterturbine

Modulerende HydroPower geisers voorzien van een elektronische ontsteking via waterturbine Bedieningsvoorschrift Modulerende HydroPower geisers voorzien van een elektronische ontsteking via waterturbine s.v.p. volledig invullen! WR -7 KD0 G5 S0790 Best.Nr. 7 70X 230 9XX NL/Kat. II 2L 3B/P (B

Nadere informatie

Bedieningshandleiding VAG5000-Basic

Bedieningshandleiding VAG5000-Basic Bedieningshandleiding VAG5000-Basic Weersafhankelijke ketelregelaar Gebruiker Inhoudsopgave VAG5000: comfortabel geregeld 4 Uitlezing display bij gesloten venster 4 3 Uitleg bediening bij gesloten venster

Nadere informatie

Nefit EcomLine HR. Gebruikersinstructie. Nefit houdt Nederland warm

Nefit EcomLine HR. Gebruikersinstructie. Nefit houdt Nederland warm Nefit Buderus B.V., Postbus 3, 7400 AA Deventer. Consumenten Infolijn: 0570-67 85 00. Fax: 0570-67 85 86. E-mail: consument@nefit.nl Internet: www.nefit.nl Nefit houdt Nederland warm Gebruikersinstructie

Nadere informatie

Gebruikersinstructie

Gebruikersinstructie Gebruikersinstructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit BaseLine HRC 24/CW3 HRC 24/CW4 6 720 800 261 (2013/12) NL 6 720 646 606-00.1O Voorwoord Voorwoord Geachte klant, Gefeliciteerd met dit nieuwe product

Nadere informatie

Nefit geiser F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N

Nefit geiser F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N 6720608944-0807 (WRG - Users).fm Page 1 Monday, July 21, 2008 2:29 PM Voor de gebruiker Nefit geiser F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N 6 720 608 944 NL (2008.07) SM 6720608944-0807 (WRG - Users).fm Page 2

Nadere informatie

E-mail: consument@nefit.nl Internet: www.nefit.nl. Nefit B.V., Postbus 3, 7400 AA Deventer. Nefit houdt Nederland warm. Gebruikersinstructie

E-mail: consument@nefit.nl Internet: www.nefit.nl. Nefit B.V., Postbus 3, 7400 AA Deventer. Nefit houdt Nederland warm. Gebruikersinstructie Nefit B.V., Postbus 3, 7400 AA Deventer. Consumenten Infolijn: 0570-67 85 00. Fax: 0570-67 85 86. E-mail: consument@nefit.nl Internet: www.nefit.nl Nefit houdt Nederland warm Gebruikersinstructie Nefit

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Logano plus GB102/GB102S GB102S-16/30 GB102-16/30/42. Voor installatie en onderhoud zorgvuldig lezen. Condensatieketel op gas

Gebruikershandleiding Logano plus GB102/GB102S GB102S-16/30 GB102-16/30/42. Voor installatie en onderhoud zorgvuldig lezen. Condensatieketel op gas Condensatieketel op gas 6720809859-00.1Wo 6 720 812 725 (2014/09) BE Gebruikershandleiding Logano plus GB102/GB102S GB102S-16/30 GB102-16/30/42 Voor installatie en onderhoud zorgvuldig lezen. Voorwoord

Nadere informatie

HR-combiketel. Onderhoud / storingen

HR-combiketel. Onderhoud / storingen HR-combiketel Onderhoud / storingen Belangrijk: Controleer 1x per half jaar de waterdruk in de cv-installatie en vul zonodig bij. Schakel uw installateur in als u meer dan 4x per jaar water moet bijvullen.

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift edieningsvoorschrift Condenserende gaswandketel 6 720 615 407-002.1TD Logamax plus G162-15/25/35/45 Logamax plus G162-25/30 T10 Logamax plus G162-25/30 T40 S 6 720 615 636 (05/2011) E Voorwoord Voorwoord

Nadere informatie

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing VITODENS 100-W. voor de gebruiker van de installatie

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing VITODENS 100-W. voor de gebruiker van de installatie Bedieningsaanwijzing voor de gebruiker van de installatie VIESMANN Verwarmingsinstallatie met regeling voor verhoogde of weersafhankelijke werking VITODENS 100-W 3/2008 Bewaren a.u.b.! Veiligheidsaanwijzingen

Nadere informatie

Bedienings- en servicehandleiding

Bedienings- en servicehandleiding Voor de gebruiker Bedienings- en servicehandleiding Kamerthermostaat ModuLine 100 Zorgvuldig lezen vóór bediening en servicewerkzaamheden Beknopt overzicht Beknopt overzicht bedieningsmogelijkheden Legenda

Nadere informatie

Gebruikersinstructie

Gebruikersinstructie Gebruikersinstructie QuickLoad voorraadboiler voor Nefit TrendLine 6720809216 (2014/10) NL 6720806216-00.1TD 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen Voorwoord Geachte klant, Dit product

Nadere informatie

Gebruikers- en service-instructie

Gebruikers- en service-instructie 7163 7800 05/2004 NL(NL) Gebruikers- en service-instructie Kamerthermostaat ModuLine 200 Zorgvuldig lezen vóór u de thermostaat gebruikt Beknopt overzicht Beknopt overzicht weergave- en bedieningsmogelijkheden

Nadere informatie

Hoog Rendement Gaswandketel

Hoog Rendement Gaswandketel Voor de gebruiker Gebruikersinstructie Hoog Rendement Gaswandketel efit ProLine HRC 24/CW3 efit ProLine HRC 24/CW4 efit ProLine HRC 30/CW5 6 720 614 523-006.1DDC 6 720 646 228 (02/2011) L Voorwoord Voorwoord

Nadere informatie

Bedienings- en servicehandleiding Logamatic

Bedienings- en servicehandleiding Logamatic Basiscontroller 6 720 641 084 - (2013/05) NL/BE Bedienings- en servicehandleiding Logamatic BC10 Zorgvuldig lezen voor de bediening en de servicewerkzaamheden. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting

Nadere informatie

Bedieningshandleiding voor de gebruiker Logano plus

Bedieningshandleiding voor de gebruiker Logano plus Condensatieketel voor stookolie 6 720 64 367 (204/06) BE Bedieningshandleiding voor de gebruiker Logano plus GB45-5 Zorgvuldig lezen vóór de bediening. Voorwoord Voorwoord Geachte klant, Warmte is ons

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding edieningshandleiding Condensatieketel op gas 6 720 615 407-002.1TD Logamax plus G162-15/25/35/45 V3 Logamax plus G162-25/30 T10 V3 Logamax plus G162-25/30 T40 S V3 6 720 649 824 (09/2011) E Voorwoord Voorwoord

Nadere informatie

Techneco ELGA warmtepomp Gebruikershandleiding. Type 3.0

Techneco ELGA warmtepomp Gebruikershandleiding. Type 3.0 Techneco ELGA warmtepomp Gebruikershandleiding Type 3.0 April 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Introductie 1 2 Bediening binnenunit 2 3 Thermostaat instellen 3 3.1 Instelling controleren 3 3.2 Koelen of verwarmen

Nadere informatie

Bedieningshandleiding VAG5000-Basic. Gebruiker. Weersafhankelijke ketelregelaar

Bedieningshandleiding VAG5000-Basic. Gebruiker. Weersafhankelijke ketelregelaar Bedieningshandleiding VAG5000-Basic Weersafhankelijke ketelregelaar Gebruiker Itho bv Business Unit van der Beyl Adm. de Ruyterstraat 5 HB Schiedam Postbus 00 AA Schiedam T (00) 7 85 00 F (00) 7 89 99

Nadere informatie

Voor de gebruiker. Gebruikersinstructie. Nefit Economy VR(C) 24 Nefit Economy VR(C) 24S Nefit Economy VRC 24/CW4

Voor de gebruiker. Gebruikersinstructie. Nefit Economy VR(C) 24 Nefit Economy VR(C) 24S Nefit Economy VRC 24/CW4 Voor de gebruiker Gebruikersinstructie Nefit Economy VR(C) 24 Nefit Economy VR(C) 24S Nefit Economy VRC 24/CW4 Geachte klant, De Nefit Economy VR(C) 24(S)-24/CW4 zijn geconstrueerd en vervaardigd conform

Nadere informatie

Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. allstor. Bufferboiler

Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. allstor. Bufferboiler Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing allstor Bufferboiler NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Aanwijzingen bij de documentatie... 3 1.1 Aanvullend geldende documenten... 3 1.2 Documenten bewaren... 3 1.3

Nadere informatie

Bedienings- en servicehandleiding

Bedienings- en servicehandleiding Voor de gebruiker en de installateur Bedienings- en servicehandleiding Kamerthermostaat ModuLine 200 Zorgvuldig lezen vóór bediening en servicewerkzaamheden Beknopt overzicht Beknopt overzicht weergave-

Nadere informatie

Condensatieketel voor gas Condens 6000 W (2010/08) NL. Gebruikershandleiding voor de gebruiker

Condensatieketel voor gas Condens 6000 W (2010/08) NL. Gebruikershandleiding voor de gebruiker 70 4 474-00.O Condensatieketel voor gas Condens 000 W NL Gebruikershandleiding voor de gebruiker Inhoudsopgave Inhoudsopgave Toelichting van de symbolen en veiligheidsaanwijzingen..........................

Nadere informatie

24 HRC Compact 3 28 HRC Compact 4 30 HRC Compact 5

24 HRC Compact 3 28 HRC Compact 4 30 HRC Compact 5 6 720 614 523-006.1DDC Hoog Rendement Gaswandketel osch 24 HRC Compact 3 28 HRC Compact 4 30 HRC Compact 5 nl Gebruikersinstructie 6 720 646 230 (01/2011) 2 Voorwoord NL Voorwoord Geachte klant, Gefeliciteerd

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING Betrouwbaarheid Innovatie

GEBRUIKSHANDLEIDING Betrouwbaarheid Innovatie GEBRUIKSHANDLEIDING Betrouwbaarheid Innovatie 8A.52.08.02/01.04 Wijzigingen voorbehouden. Inhoud Inleiding...3 Toestelbeschrijving...3 Schematische voorstelling S-HR ZonneGasCombi...4 Het toestel... 4

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. 8H.52.60.00/05.06 Wijzigingen voorbehouden.

Gebruikshandleiding. 8H.52.60.00/05.06 Wijzigingen voorbehouden. Gebruikshandleiding 8H.52.60.00/05.06 Wijzigingen voorbehouden. Inhoud Inleiding... 3 Veiligheid... 4 Ketelbeschrijving... 5 Functietoetsen met controlelampjes.... 7 De Reset-toets... 7 Het keteldisplay...

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Logamax plus GB V2 GB V2 GB V2. Zorgvuldig lezen vóór de bediening. Gascondensatieketels

Bedieningshandleiding Logamax plus GB V2 GB V2 GB V2. Zorgvuldig lezen vóór de bediening. Gascondensatieketels Gascondensatieketels 6 720 807 034-000.1DDC 6720813442 (2015/06) BE Bedieningshandleiding Logamax plus GB162-70 V2 GB162-85 V2 GB162-100 V2 Zorgvuldig lezen vóór de bediening. Voorwoord Voorwoord Geachte

Nadere informatie

Nefit geiser F2555-N F3255-N F4055-N

Nefit geiser F2555-N F3255-N F4055-N 6720608943-0807 (WRP - Users).fm Page 1 Monday, July 21, 2008 2:35 PM Voor de gebruiker Nefit geiser F2555-N F3255-N F4055-N 6 720 608 943 NL (2008.07) SM 6720608943 6720608943-0807 (WRP - Users).fm Page

Nadere informatie

Gebruikersinstructie

Gebruikersinstructie Voor de gebruiker Gebruikersinstructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit ProLine HRC 24/CW3 Nefit ProLine HRC 24/CW4 Nefit ProLine HRC 30/CW5 6 720 646 228 (2012/09) NL 6 720 614 523-006.1DDC Voorwoord

Nadere informatie

Handleiding/instructie Kombi Kompakt HR-ketel Intergas

Handleiding/instructie Kombi Kompakt HR-ketel Intergas Handleiding/instructie Kombi Kompakt HR-ketel Intergas BONARIUS ontwerpt, installeert en onderhoudt individuele cv-installaties in zowel bestaande woningen als nieuwbouw. Voor ca. 90.000 woningen verricht

Nadere informatie

Gebruikersinstructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit TopLine HR, TopLine AquaPower, TopLine AquaPower Plus

Gebruikersinstructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit TopLine HR, TopLine AquaPower, TopLine AquaPower Plus Gebruikersinstructie Hoog Rendement Gaswandketel efit TopLine HR, TopLine AquaPower, TopLine AquaPower Plus Voor de gebruiker 7 746 800 039 (07/2013) L 7 746 800 039-11.2TD Voorwoord Voorwoord Geachte

Nadere informatie

Kortsluiting van de aanvoer- Defecte of niet (goed) aangesloten aanvoer- of retourtemperatuursensor. Geen doorstroming

Kortsluiting van de aanvoer- Defecte of niet (goed) aangesloten aanvoer- of retourtemperatuursensor. Geen doorstroming 4 STORINGEN 4.1 Algemeen De Remeha Avanta is uitgerust met een geavanceerde besturingsautomaat. Het hart van de besturing is een microprocessor, de Comfort Master, die de ketel zowel beveiligt als bestuurt.

Nadere informatie

Thermocompact 2000 VC 254/2 XE VCW 254/2 XE VC 255/2 E VCW 255/2 E. Bedieningshandleiding

Thermocompact 2000 VC 254/2 XE VCW 254/2 XE VC 255/2 E VCW 255/2 E. Bedieningshandleiding Thermocompact 2000 VC 254/2 XE VCW 254/2 XE VC 255/2 E VCW 255/2 E Bedieningshandleiding VOORWOORD Mevrouw/heer, Met de Vaillant Thermocompact 2000 bent u in het bezit gekomen van een hoogwaardig kwaliteitsproduct

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Toetsfuncties. Bedrijfsindicaties. Met de programmatoetsen schakelt u de volgende functies aan of uit: centrale verwarming

Gebruikshandleiding. Toetsfuncties. Bedrijfsindicaties. Met de programmatoetsen schakelt u de volgende functies aan of uit: centrale verwarming Gebruikshandleiding CV aan/uit ( ) WW aan/uit ( ) Pomp aan/uit (Store) Step-toets Mode-toets Reset-toets Toetsfuncties Met de programmatoetsen schakelt u de volgende functies aan of uit: centrale verwarming

Nadere informatie