Voorwoord. Jongeren met een lichamelijke handicap (LG-J)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Jongeren met een lichamelijke handicap (LG-J)"

Transcriptie

1 Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn 2014

2 Pagina 3 Voorwoord Pagina 4 Hoofdstuk 1 Pluryn in het kort Pagina 6 Hoofdstuk 2 Wonen, werken, leren en vrije tijd Pagina 8 Hoofdstuk 3 De juiste ondersteuning en behandeling Pagina 10 Hoofdstuk 4 Wie kunnen bij Pluryn terecht? Jongeren met een licht verstandelijke handicap (LVG-J) Jeugdzorg (JZ) Mensen met een verstandelijke handicap (VG) (Jong)volwassenen met een licht verstandelijke handicap en ernstige gedragsproblemen (VG7) Mensen met een ernstig meervoudige handicap (EMB) Mensen met een ernstig verstandelijke handicap en sterke gedragsproblemen (SGEVG) Ouderen met een verstandelijke handicap en specifieke geriatrische zorgvragen (VGG) Kinderen/jongeren met een eetstoornis of zindelijkheidsprobleem (BZV) Volwassenen met een lichamelijke handicap (LG-V) Jongeren met een lichamelijke handicap (LG-J) Mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) Mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS) Pagina 24 Hoofdstuk 5 Uw aanvraag voor in zorg snel behandeld Pagina 26 Hoofdstuk 6 Altijd een locatie van Pluryn in de buurt Pagina 30 Hoofdstuk 7 Zinvol de dag door Pagina 32 Hoofdstuk 8 Lekker aan de slag bij maatschappelijke ondernemingen Pagina 36 Hoofdstuk 9 Kansvol op de arbeidsmarkt met scholing en re-integratie Pagina 38 Hoofdstuk 10 Pluryn op de kaart gezet Pagina 39 Hoofdstuk 11 Krachten bundelen voor betere zorg

3 De kracht zit in de mens zelf Pluryn is er voor de meest complexe doelgroepen in de gehandicaptenzorg en jeugdzorg. We beschikken over landelijk werkende intramurale voorzieningen. In een beschermde omgeving bieden we hier een programma op maat, dat wonen, leren, werken, vrije tijd en behandeling combineert. Daarnaast bieden we een breed pakket aan ambulante diensten. Als Pluryn nemen wij onze verantwoordelijkheid. Ook bij de meest complexe zorgvragen. Wij zeggen zelden nee aan de voordeur. Binnen onze vraaggestuurde manier van werken, staat het doel van de cliënt centraal. Werk zien wij daarbij als bindend en stimulerend middel voor participatie. Dit is vertrouwd terrein voor Pluryn. Tot onze vreugde zien we dat ook mensen met de meest complexe zorgvragen (weer) lekker aan de slag gaan. Bijvoorbeeld achter de kassa van de buurtsuper of als fietsenmaker bij Bikewerk. Mensen komen daardoor in hun kracht. Ofwel: Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn. Want meer dan dit laatste kunnen wij niet doen. De kracht zit in de mensen zelf en kan alleen door henzelf worden aangesproken. Rob de Jong Voorzitter Raad van Bestuur 3

4 Hoofdstuk 1 PLURYN IN HET KORT Pluryn is er voor complexe zorgvragen in gehandicaptenzorg en jeugdzorg. We ondersteunen bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Het accent ligt op mensen die intensieve ondersteuning en behandeling nodig hebben. Jeugd en jongvolwassenen zijn onze grootste doelgroep. Ieder mens heeft de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen. Samen met de cliënt werkt Pluryn aan competenties. Dat is altijd maatwerk. Cliënten houden daarbij zelf de regie in handen. Pluryn is regionaal en landelijk actief en werkt vanuit Gelderland, Noord-Limburg en Noordoost- Brabant. Wij beschikken over meerdere, gespecialiseerde landelijk werkende instellingen. Pluryn telt meer dan 3000 cliënten, medewerkers en honderden vrijwilligers. Jongeren en volwassenen met een zorgvraag uit heel Nederland weten Pluryn te vinden. Bij Pluryn draait het om mensen Iedereen heeft het vermogen zich verder te ontwikkelen. Vanuit die visie biedt Pluryn mensen de mogelijkheid om zelf vorm en inhoud te geven aan hun leven. Ieder houdt daarbij zoveel mogelijk zelf de regie in handen. Voor hulp bij de uitvoering ervan, staat Pluryn klaar. Het doel is een zo volwaardig mogelijke deelname van mensen met complexe problematiek en/ of handicap aan de samenleving. Iedereen een individueel plan Samen met de cliënt en verwanten schrijft Pluryn een individueel plan. Pluryn houdt dit plan elektronisch bij. Daarom noemen we dit plan soms ook EIP: Elektronisch Individueel Plan. Iedereen heeft het recht om het eigen plan altijd in te zien. Tenzij er andere afspraken zijn. Pluryn zal een deel van het EIP online op zetten. Dat maakt het inzien nog gemakkelijker. E-health oplossingen worden steeds belangrijker. Beeldbellen zal het contact met begeleiders en behandelaars in de nabije toekomst makkelijker maken. Breed en flexibel dienstenpakket Pluryn heeft een breed en flexibel dienstenpakket op het gebied van wonen, werken, leren, vrije tijd, behandeling en zorg. Hieronder vallen: Arbeidsintegratie, dagbesteding en vrijetijdsbesteding Alle vormen van ondersteuning bij zelfstandig wonen en dagbehandeling Onderwijs en scholing Tijdelijke opvang en crisisopvang Wonen bij Pluryn met ondersteuning Voor alle producten en diensten geldt dat de invulling ervan per doelgroep en per persoon kan verschillen. Regelmatig ontwikkelen wij nieuwe vormen van dienstverlening. Pluryn streeft samen met partners naar optimale ketenzorg. Wij organiseren de ondersteuning rond de persoon. Die coördinatietaak neemt Pluryn graag op zich. Voor mensen die zelfstandig wonen, werkt Pluryn samen met thuiszorgorganisaties. Soms kunnen wij een zorgvraag zelf niet beantwoorden. In dat geval helpen we iemand op weg buiten onze organisatie. Medezeggenschap cliënten Pluryn hecht grote waarde aan de mening van cliënten, zij staan immers centraal. Meepraten en -denken gebeurt via centrale en locale cliëntenraden. Die raden spelen een belangrijke rol als het gaat om beslissingen op centraal niveau. Uitgangspunt is dat jongeren en volwassenen zelf meedoen aan de medezeg genschap, desgewenst met ondersteuning van coaches/ ondersteuners. Bij minderjarigen of als mensen 4

5 zelf geen vorm aan de mede zeggenschap kunnen geven, vullen verwanten hen aan. Familieraden en familieverenigingen behartigen weer de belangen van verwanten zelf. Cliëntgerichte communicatie Pluryn doet veel aan communicatie die op cliënten gericht is: websites in eenvoudige taal met online voorleesfunctie, nieuwsbrieven en de magazines STERK en HELDEN. Er zijn begrijpelijke folders en brochures voor cliënten. Het Pluryn Plein is een intranet voor wie die diensten van Pluryn gebruikt. Hierop staat niet alleen veel nuttige informatie en amusement, de bezoekers kun nen ook met elkaar chatten en mailen. Speciaal voor jongeren van De Hoenderloo groep is het DHG Plein ontwikkeld. Pluryn kiest voor een voudig taalgebruik, speciale tekeningen en pictogrammen om de inhoud zo goed mogelijk over te brengen. Ook voor verwanten en verwijzers zijn er informatieve websites, magazines, verwanten nieuwsbrieven per locatie, brochures en bijeenkomsten. Betrokken en deskundige medewerkers Cliënten en hun verwanten mogen van Pluryn een professionele dienstverlening verwachten. Om de visie van Pluryn in de praktijk te brengen, stellen wij hoge eisen aan onze medewerkers. Pluryn kiest daarom voor competentiegericht werken: het bewust verder ontwikkelen van talent en vaardigheden bij medewerkers. Onze medewerkers zijn betrokken, deskundig en voortdurend bezig om samen de kwaliteit van zorg te verbeteren. Medewerkers luisteren naar cliënten en verwanten. Ze stimuleren en respecteren hun inbreng. Financiering vanuit verschillende bronnen Meestal betaalt de AWBZ, de WMO of de Wet op de Jeugdzorg de dienstverlening van Pluryn. Daarvoor heeft de zorgvrager een indicatiebesluit nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), de gemeente of Bureau Jeugdzorg. Vanaf 2015 gaat er veel veranderen in de financiering. Voor vragen kunt u contact opnemen met het klantenbureau. Klantenbureau voor optimale service Cliënten, verwijzers en andere instanties kunnen bij het klantenbureau terecht voor het aanvragen van ondersteuning en zorg. En voor alle andere vragen. Wij spannen ons in om uw vraag duidelijk te krijgen en u goed te helpen. Onze grote ervaring met mensen met complexe problematiek en/of handicap helpt ons daarbij. Neem voor meer informatie contact op met het klantenbureau: tel of Cleanteam Pluryn zorgt voor schone bussen Even voorstellen het Cleanteam. Cliënten van Pluryn en de Driestroom werken sinds een paar jaar bij busmaatschappij Breng in Nijmegen en Arnhem. Het Cleanteam personeel werkt afwisselend op het terrein van de busmaatschappij en op het Centraal Station. s Middags zijn bussen soms een tijdje buiten gebruik. De cliënten gaan dan de bussen in en ruimen zoveel mogelijk rommel en afval op. Nieuw zijn de servicestewards. Stewards met een verstandelijke beperking helpen buspassagiers met een lichamelijke beperking bij het in- en uitstappen. Breng won met het cleanteam en de servicestewards zelfs een internationale onderscheiding voor het meest innovatieve en creatieve social return project. PlurynWerkt biedt veel mogelijkheden om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt snel naar werk te begeleiden. Neem voor meer informatie contact op met PlurynWerkt: tel , 5

6 Hoofdstuk 2 WONEN, WERKEN, LEREN en VRIJE TIJD Cliënten kunnen kiezen uit een breed en flexibel dienstenpakket. Of het nu gaat om wonen, werken, leren, vrije tijd of dagbesteding de invulling verschilt per persoon. Breed en flexibel dienstenpakket Iedereen is uniek en heeft zijn eigen ondersteuningsvraag. Regelmatig ontwikkelen wij nieuwe vormen van dienstverlening, zodat ons aanbod blijft aansluiten op de actuele zorgvraag. De verschillende mogelijkheden geven we in hoofdlijnen weer. Meer informatie vindt u bij Diensten op Wonen: In de wijk De meeste cliënten bij Pluryn leven midden in de maatschappij. Ze doen boodschappen in de supermarkt en hebben te maken met buurtgenoten en buurtactiviteiten. Kortom, ze maken deel uit van de samenleving. Pluryn zoekt zoveel mogelijk de samenwerking met wijkteams. In Nijmegen draaien bijvoorbeeld de pilots De Praktijk, WijKringen en Gezinsregisseurs. Bij Pluryn kun je terecht voor vele manieren van wonen: zelfstandig of onder begeleiding. Of in woongroepen op de terreinen van onze terreinlocaties. Volwassenen wonen bijvoorbeeld zelfstandig met enkele uren begeleiding per week. Maar het is ook mogelijk om te wonen in een woonvorm met elke dag begeleiding en 24 uur per dag zorgmogelijkheid. Jongeren kunnen wonen en tegelijkertijd onderwijs volgen. Verder beschikt Pluryn op verschillende locaties over crisisopvang, tijdelijke opvang of een logeermogelijkheid onder professionele begeleiding. Mogelijkheden op het gebied van wonen: Zelfstandig wonen of begeleid wonen met woonondersteuning op maat Individueel wonen of wonen in kleine woongroepen/leefgroepen Individueel wonen met intensieve begeleiding (IWIB) Training Begeleid Wonen (TBW) Crisisopvang, tijdelijke opvang Wonen in een moeder- en kindhuis voor jonge (aanstaande) moeders met een licht verstandelijke handicap Combinaties van wonen met (intensieve) begeleiding, dagbesteding, onderwijs en/ of (intensieve) verzorging Werken: actieve deelname Pluryn bevordert een actieve deelname aan de samenleving. Alle activiteiten op dat gebied zijn nu samenhangend gebundeld in Pluryn Werkt: beroepsonderwijs, arbeidstoeleiding, betaald en onbetaald werk etc. PlurynWerkt is er voor cliënten, gemeenten en werkgevers. PlurynWerkt helpt om jongeren en volwassenen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te laten participeren in de maatschappij. Dat doen we met trajecten op het gebied van leren en werken. PlurynWerkt heeft al honderden mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt begeleid naar betaald werk, onbetaald werk of een andere vorm van dagactiviteiten. Veel cliënten werken al bij reguliere bedrijven of maatschappelijke ondernemingen: betaald of onbetaald. De activiteiten van deze ondernemingen zijn zeer gevarieerd. Van winkel/ lunchcafé tot zorgboerderij en van koffiebranderij tot print- en copyshop. Er kan sprake zijn van gekwalificeerd werk zoals webdesign, tekstschrijven en DTP. In al deze ondernemingen leren en werken mensen onder begeleiding. Eventueel kunnen ze aansluitend stage lopen of gaan werken bij een regulier bedrijf. Een groot aantal mensen werkt via Pluryn bij bedrijven en instellingen, in groepen of individueel. Mooie voorbeelden daarvan zijn trajecten bij busmaatschappij Breng, Radboudumc en bij verschillende voetbalclubs. Sommigen werken betaald via het project mini-jobs. Een eigen bedrijfje beginnen kan ook: het project Eigen 6

7 Baas stimuleert zelfstandig ondernemerschap. Niet voor iedereen staat het vinden van betaald werk centraal. Dan kun je in de dagbesteding werken aan competenties, anderen ontmoeten en zo deelnemen aan de samenleving. De een werkt op vaste tijden in bijvoorbeeld de kaarsenmakerij. Voor de ander is een creatieve invulling van de dag zinvoller, zoals schilderen of textiel bewerken. Pluryn heeft ook specifieke activeringsprogramma s zoals paardrijden en zwemmen voor mensen met een ernstig meervoudige handicap (EMB), groepsgesprekken voor mensen met een niet- aangeboren hersenletsel (NAH) en computer trainingen. Of mensen zijn via een sociaal activeringsprogramma bezig met muziek, beweging, drama, snoezelen en huiskamerprojecten. Mogelijkheden op het gebied van werken: Consultatie en aanbod voor werken of dagbesteding Oriënterende stages, arbeidstesten (assessments) en aanvullend onderzoek Betaald of onbetaald werk in verschillende sectoren Regulier werk, maatschappelijk werk of vrijwilligerswerk Parttime werk of volledige baan Arbeidstoeleiding naar betaald of onbetaald werk Begeleiding, training en coaching on the job Kijk voor meer informatie op of bel tel Leren: doe je elke dag Leren kun je bij Pluryn op allerlei niveaus en in verschillende richtingen. Jonge cliënten gaan meestal naar school of volgen een andere vorm van onderwijs. Pluryn werkt nauw samen met het speciale en reguliere onderwijs. Op enkele terreinlocaties staan scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs (VSO en SO): De Bolster (VSO) bij De Beele in Voorst; De vaart (SO) en Vierbeek College (VSO) bij Jan Pieter Heije in Oosterbeek; Het Hoenderloo College in Hoenderloo; Werkenrode School bij Werkenrode Jongeren in Groesbeek. Buiten de terreinlocaties zijn er eveneens mogelijkheden: De Tarcisiusschool (SO en VSO) in Nijmegen; De Monnikskap/ Dominicus College (havo en vwo) in Nijmegen; REA College (beroepsonderwijs) in Nijmegen, Heerlen, Groningen en Leeuwarden; AKA-opleidingen (mbo-niveau 1) in Nijmegen, Elst en Druten. Sommige scholen vallen direct onder beheer van Pluryn, met anderen zijn er directe relaties. Ook als volwassene kun je natuurlijk leren. Er zijn talloze scholing- en trainingsmogelijkheden met als doel (on)betaald werk te verrichten en persoonlijke groei. Pluryn Leert! verzorgt cursussen die als doel hebben de zelfredzaamheid te vergroten. De cursussen zijn toegespitst op sociale vaardigheden, praktische vaardigheden en emotionele ontwikkeling. Cursussen kunnen een opstap zijn tot het volgen van een opleiding. Mogelijkheden op het gebied van leren: Volgen van regulier onderwijs, speciaal onderwijs of beroepsonderwijs Volgen van cursussen en bijeenkomsten voor persoonlijke ontwikkeling en groei Praktijkgericht leren voor toeleiding naar betaald of onbetaald werk Scholing en training in verschillende sectoren zoals Groen, ICT, Metaal, Horeca en Zakelijke dienstverlening (Administratie) Vrije tijd: vervelen hoeft niet Voor het invullen van vrije tijd heeft Pluryn veel mogelijkheden, binnen en buiten de eigen activiteitencentra. Een creatieve hobby, muziek of sport, het zijn allemaal activiteiten die ontspannen en iets extra s toevoegen aan het leven. Binnen Pluryn zijn diverse sport-, muziek- en hobbyclubs actief. Maar het liefst gaan wij samen met de persoon op zoek naar een vereniging in de eigen woonomgeving. Mogelijkheden op het gebied van leren: Advies en aanbod voor vrijetijdsbesteding Vrijetijdsbesteding in activiteitencentra, creativiteitscentra en hobbycentra Speciale vrijetijdsprogramma s en activeringsprogramma s voor specifieke doelgroepen Uitvoeren van hobby s en deelnemen aan hobbyclubs van Pluryn Lid worden van een reguliere sport- of recreatievereniging in de woonomgeving Bezoeken van bioscoop, theater, sportwedstrijden, evenementen met of zonder begeleiding Dagje uit, weekendje weg of op vakantie met of zonder begeleiding Concerten in Cardo Theater Zinvol de dag door Zie hoofdstuk 7 voor meer informatie over dagbesteding. 7

8 Hoofdstuk 3 de juiste ONDERSTEUNING EN BEHANDELING Voor cliënten zijn verschillende vormen van ondersteuning en behandeling mogelijk. Vaak als onderdeel van een compleet individueel aanbod op het gebied van wonen en werken. Dat is per doelgroep en zorgprogramma verschillend. Diverse behandeldisciplines Tot de behandeldisciplines behoren gedragswetenschappers, vaktherapeuten, artsen, paramedici, psychiatrische consultants, gezinswerkers, trainers, maatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers. Naast het geïntegreerde aanbod in wonen en werken zijn er diverse extra mogelijkheden voor ondersteuning en behandeling: Ambulant onderzoek, begeleiding, behandeling en/of therapie Dagbehandeling en/of -therapie Hooggespecialiseerde zorg- en behandelprogramma s Pluryn heeft veel ervaring met de ondersteuning van mensen met complexe problematiek en/ of handicap. Deze opgebouwde kennis komt tot uiting in de diverse zorgprogramma s. Naast de algemene ondersteuning heeft Pluryn zich de afgelopen jaren steeds meer gespecialiseerd in ondersteuning en behandeling van verschillende groepen cliënten en zorgvragen zoals: Jongeren met licht verstandelijke handicap (LVG) Jongeren met complexe problemen die vallen onder jeugdzorg (JZ) Mensen met licht verstandelijke handicap en ernstige gedragsproblemen (VG7) Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) Kinderen/jongeren met eetstoornissen of zindelijkheidsproblemen (BZV) Kinderen/jongeren met diabetes Kinderen en jongeren met een autisme spectrum stoornis (ASS) Jonge moeders en zwangere vrouwen met een licht verstandelijke handicap Voor deze cliënten en zorgvragen bestaan speciale zorg- en behandelprogramma s en behandelcentra. Enkele programma s zullen we hieronder kort aanstippen. Intensieve Orthopedagogische Gezinsbegeleiding Kinderen met een licht verstandelijke handicap kunnen voor grote spanningen zorgen in een gezin. Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling (IOG) kan dan uitkomst bieden. De gezinswerker bezoekt het gezin ongeveer twee keer per week. De behandeling richt zich vooral op het anders met elkaar leren omgaan; leren rekening houden met mogelijkheden, stoornissen en handicaps; duidelijkheid bieden en consequent zijn; het tonen van gevoelens en inzicht geven in wat zich afspeelt. De gezinswerker werkt hieraan met alle gezinsleden door erover te praten, opdrachten te geven, samen te oefenen en naar oplossingen te zoeken. Dagbehandeling Pluryn beschikt over regionale centra voor dagbehandeling van kinderen met een licht verstandelijke handicap. Dagbehandeling in groepsverband begint na school en eindigt om uur. Deze dienstverlening is gericht op verbetering van de opvoedingssituatie binnen het gezin. Doel is de ontwikkeling van sociale vaardigheden bij het kind en van opvoedingsvaardigheden in het gezin. Zo leren kind en gezin effectiever met elkaar omgaan. Programma voor licht verstandelijk gehandicapten met ernstige gedragsproblemen (VG7) Het gaat hier om jongvolwassenen en volwassenen met een licht verstandelijke handicap en ernstige gedragsproblemen. Hiervoor heeft Pluryn speciale programma s ontwikkeld voor behandeling en blijvende ondersteuning: continu, systema tisch, multidisciplinair en met huisvesting. Gericht op het leren omgaan met de gevolgen van het probleemgedrag en het voorkomen van erger. Pluryn werkt hierbij samen met psychiatrie. De Groesbeekse Tehuizen in Groesbeek, Het Hietveld in Beekbergen en Kemnade in Groesbeek voeren dit programma uit. 8

9 Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) Pluryn ontwikkelde verschillende programma s voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Voor kinderen en jongeren zijn er programma s gericht op intensieve orthopedagogische gezinsbehandeling, naschoolse opvang, logeren en wonen met begeleiding en behandeling. Voor volwassenen gaat het vooral om programma s gericht op thuis wonen met ambulante ondersteuning, training zelfstandig wonen, ondersteund wonen, logeren, dagbesteding, werken bij maatschappelijke ondernemingen en het zoeken naar een passende opleiding en baan. In Nijmegen heeft Pluryn daarvoor in 2011 een NAH-centrum geopend. In Tiel staat HannaH, een samenwerkingsverband tussen Pluryn en Syndion. Kinderen/jongeren met een eetstoornis of zindelijkheidsprobleem (BZV) Voor kinderen en jongeren met specifieke problemen heeft Pluryn het gespecialiseerde behandelcentrum SeysCentra. Dit behandelcentrum richt zich op jonge kinderen die problemen hebben met eten, drinken, zindelijkheid of communicatie. In veel gevallen komt daar een uitgebreide en ingewikkelde medische voorgeschiedenis bij. Bij de intensieve behandeling werken verschillende disciplines nauw samen: een orthopedagoog, medische disciplines, maatschappelijk werk, verpleging, fysiotherapie, (pre) logopedie en diëtiek. SeysCentra betrekt de ouders bij de behandeling. Behandelingen kunnen in veel gevallen ook ambulant plaatsvinden. Het behandelcentrum werkt nauw samen met de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Maastricht. Cliënten zijn afkomstig uit het hele land. SeysCentra heeft vestigingen in Malden, Maastricht en Haarzuilens. Kinderen en jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) Jongeren met ASS moeten later zoveel mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij. Dat is altijd het doel bij Pluryn. De verschillende therapieën helpen hen daarbij, bijvoorbeeld bewegingstherapie of creatieve therapie. Cognitieve gedragstherapie leert mensen om hun gedrag beter te begrijpen. Er zijn speciale trainingen voor het omgaan met ASS, voor sociale vaardigheden en weerbaarheid. Jongeren tot ongeveer 23 jaar kunnen terecht op terreinlocaties in Groesbeek, Oosterbeek en Voorst, in speciale autismegroepen of in gemengde groepen. Er zijn ook huizen buiten het terrein. De groepen kennen veel structuur en duidelijke regels. In Oosterbeek en Voorst hebben de medewerkers heel veel kennis over PDD-NOS. Als jongeren de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben, gaan ze vaak zelfstandiger wonen. Kinderen/jongeren met diabetes Pluryn biedt samen met het Kinder Diabetes Centrum Nederland een zorgprogramma aan voor kinderen en jongeren met diabetes en een psychosociale zorgbehoefte. De behandeling van diabetes moet integraal zijn en alle aspecten omvatten die een rol spelen bij het leven met deze aandoening. De moeilijkheden die een gezin ervaart, zijn immers niet alleen van medisch-technische aard. Kind en gezin moeten zich aanpassen aan nieuwe leefregels en dat kost tijd en inspanning. Jonge LVG-moeders en zwangere vrouwen Voor jonge moeders heeft Pluryn in Arnhem een moeder- en kindhuis. Het huis is bedoeld voor meiden van jaar met een licht verstandelijke handicap (een IQ tussen de 55 en 85). Ze zijn net moeder geworden of in verwachting. De moeders kunnen nog niet zelfstandig wonen en hun kindje opvoeden. In het moeder- en kindhuis wonen ze samen met vijf andere jonge (aanstaande) moeders. Ieder krijgt een eigen kamer en er is een gemeenschappelijke huiskamer. In deze leefgroep is er 24 uur per dag begeleiding aanwezig. De moeders leren voor zichzelf en hun kindje zorgen. De appartementen in de Arnhemse wijk Schuytgraaf zijn een vervolgstap op het moeder- en kindhuis. De moeders hebben een woning met eigen voordeur, maar wel met behandeling en 24-uurszorg in de buurt. De derde stap in deze keten is wonen met ambulante begeleiding. Onderzoek, ontwikkeling en vernieuwing Pluryn bouwt verder aan haar expertise langs de volgende pijlers: Evidence based borging van de praktijk Best practice invulling van zorgprogramma s en activiteiten Leren van wetenschap Kennis en ervaringen delen, zowel intern als extern Stimuleren van onderzoek, ontwikkeling en vernieuwing Onderzoek naar E-health toepassingen Voor onderzoek werkt Pluryn samen met de vakgroep Orthopedagogiek van de Radboud Universiteit Nijmegen en met faculteiten van de Universiteit van Amsterdam. Pluryn is actief partner in samenwerkingsverbanden met het Kenniscentrum LVG en het Consortium VG Oost. Op het gebied van autisme neemt Pluryn deel aan het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland (SAG). Voor de doelgroep nietaangeboren hersenletsel (NAH) werken we samen met kennisinstituut Vilans. Daarnaast participeert Pluryn in toegepast wetenschappelijk onderzoek naar ondermeer de sociaalcognitieve ontwikkeling van LVG-jongeren, kwaliteit van zorg- en behandelingsmogelijkheden van diverse vormen van onzindelijkheid. Pluryn draagt bij aan twee lectoraten bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). 9

10 Hoofdstuk 4 Wie kunnen BIJ PLURYN TERECHT? De grote verscheidenheid aan cliënten levert een grote verscheidenheid aan zorgvragen op. Het resultaat is een brede keuze uit producten en diensten, die voortdurend in ontwikkeling zijn. Pluryn heeft voor elke groep een zorgprogramma opgesteld. Hierin leggen we het doel van het programma vast, evenals alle activiteiten, methodieken en werkprocessen. Maar geen cliënt is hetzelfde. Daarom bieden de zorgprogramma s volop ruimte om persoonlijke accenten te zetten. Deze persoonlijke accenten leggen we samen met de cliënt vast in een individueel plan. Producten en diensten Pluryn heeft haar totale ondersteuningsaanbod ingedeeld in doelgroepgerichte oplossingen. Deze producten en diensten kunnen we grofweg onderverdelen in: Ondersteuning thuis, in de wijk of regio: Intensieve Orthopedagogische Gezinsbegeleiding Intensieve Orthopedagogische Gezinsbegeleiding NAH Multidimensionele Familietherapie (MDFT) Gezins- en woonbegeleiding Langer durende Orthopedagogische Gezinsbegeleiding BrainSTARS (NAH) Psychodiagnostiek Psycho-educatie Vaktherapie Dagbehandeling kinderen Training begeleid Wonen Ambulante woonondersteuning Ondersteuning binnen Pluryn (intramuraal): Logeren en tijdelijke opvang Crisis- en calamiteitenopvang Individueel wonen met intensieve begeleiding Training Begeleid Wonen Gespecialiseerde zorg- en behandelprogramma s Verschillende combinaties van wonen met begeleiding, verzorging, behandeling, onderwijs en/of dagbesteding De producten en diensten kunnen per vraag verschillen. Deze brochure zal de verschillende groepen cliënten met bijbehorende producten en diensten hierna kort beschrijven. 10

11 Jongeren met licht verstandelijke handicap Aan jongeren met een licht verstandelijke handicap zie je uiterlijk niets. Hierdoor begrijpen andere mensen hun gedrag niet. Ze hebben door hun handicap vaak moeite met emoties en sociaal gedrag. Door hun gedragsproblemen kunnen deze jongeren niet altijd thuis blijven wonen. Ze kunnen vastlopen in hun ontwikkeling. Pluryn brengt die ontwikkeling weer op gang met gerichte opvoeding, begeleiding en (intensieve) behandeling: thuis, of in leefgroepen bij Pluryn. Het doel is altijd dat de jongere later zo zelfstandig mogelijk kan wonen. Bij Pluryn groeien jongeren in verschillende groepen naar meer zelfstandigheid. Pluryn ondersteunt hen op het gebied van school/ scholing, arbeidstoeleiding en vrijetijdsbesteding. Alle activiteiten richten zich op toerusting voor volwaardige maatschappelijke deelname. lvg-j Pluryn beschikt over landelijk werkende, gespecialiseerde orthopedagogische behandelcentra in Oosterbeek en Voorst, centra voor dagbehandeling en woonhuizen. Individueel wonen is mogelijk in de regio s Betuwe, Arnhem/ Nijmegen, Achterhoek, Apeldoorn en Noord-Limburg. jongeren met licht verstandelijke handicap Subdoelgroepen: Thuis- of uitwonende jongeren met een licht verstandelijke handicap van 4-23 jaar Jonge moeders met een licht verstandelijke handicap van jaar Samenwerking met organisaties/ ketenpartners zoals: Jeugdzorg en jeugdpsychiatrie Wijkteams Verslavingszorg Justitiële jeugdinrichtingen Speciaal onderwijs (SO), voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en REA College Organisaties voor arbeidstoeleiding en re-integratie Ondersteuningsmogelijkheden: Zorg- en behandelprogramma s voor ambulante ondersteuning Dagbehandeling Werken, dag-/vrijetijdsbesteding Crisis- en calamiteitenopvang Training Begeleid Wonen Individueel wonen met intensieve begeleiding Wonen met behandeling en begeleiding en onderwijs Wonen met intensieve behandeling en begeleiding en onderwijs 11

12 Jeugdzorg JZ De Hoenderloo Groep is een landelijk werkende instelling en biedt specialistische 24 uurszorg aan jongeren met complexe problemen. In een unieke, veilige omgeving leveren goed geschoolde, betrokken professionals een programma op maat. Het programma verbindt behandeling, onderwijs en activiteiten. De jongeren leren op Het Hoenderloo College. De Hoenderloo Groep in Hoenderloo creëert samen met de jongeren kansen voor een betere toekomst. Vastgelopen jongeren krijgen behandeling in een veilige omgeving. JeugdzorgPlus wil jongeren zo kort als kan en zo intensief als nodig helpen. Op de locatie Kop van Deelen kunnen jongeren terecht met een gesloten machtiging via de rechter. De behandeling is tijdelijk. Het is de bedoeling dat alle jongeren zo snel mogelijk teruggaan naar de regio van herkomst. Jeugdzorg Subdoelgroepen: Jongeren met antisociale gedragsstoornis (CD) Jongeren met autisme en hyperactiviteit (ASS/ADHD) Jongeren met oppositionele gedragsstoornis (ODD) Jongeren die vallen onder JeugdzorgPlus (Gesloten Jeugdzorg) Samenwerking met organisaties/ ketenpartners zoals: Jeugdzorg, psychiatrie en (orthopedagogische) behandelcentra Speciaal onderwijs Verslavingszorg Organisaties voor arbeidstoeleiding en re-integratie Ondersteuningsmogelijkheden: Wonen in leef- en gezinsgroepen met onderwijs en vrijetijdsbesteding Wonen bij JeugdzorgPlus met onderwijs en vrijetijdsbesteding Training en therapie 12

13 Mensen met een verstandelijke handicap Pluryn ondersteunt mensen met een complexe problematiek en verstandelijke handicap. Zij vragen ondersteuning bij wonen, vrije tijd, werk, dagbesteding en maatschappelijke participatie. Soms is thuis of zelfstandig wonen niet (meer) mogelijk. Dat kan om allerlei redenen zijn. Bijkomende sociaal-psychologische of psychiatrische problemen vragen om aangepaste begeleiding en/of behandeling. Vaak komen er ook gedragsproblemen bij. VG Mensen met een verstandelijke handicap krijgen ondersteuning thuis of in woonvormen van Pluryn. Deze woonvormen staan in de regio Apeldoorn, Nijmegen, Groesbeek en Noord-Limburg. Mensen met een verstandelijke handicap Samenwerking met organisaties/ ketenpartners zoals: Thuiszorg, woonzorgcentra en maatschappelijke organisaties voor verschillende doelgroepen voor bijkomende problemen zoals psychiatrie Wijkteams Speciaal onderwijs (SO), voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en REA College Organisaties voor arbeidstoeleiding en re-integratie ondersteuningsmogelijkheden: Ambulante woonondersteuning Zorg- en behandelprogramma s voor ambulante ondersteuning Werken, dag-/vrijetijdsbesteding Arbeidstoeleiding naar betaald of onbetaald werk Crisis- en calamiteitenopvang Individueel wonen met intensieve begeleiding Training begeleid wonen Wonen met begeleiding en verzorging Wonen met begeleiding, (intensieve) verzorging en dagbesteding of onderwijs 13

14 sglvg (Jong)volwassenen met een licht verstandelijke handicap en ernstige gedragsproblemen (VG7) Pluryn heeft speciale voorzieningen voor jongeren en volwassenen vanaf 18 jaar met een licht verstandelijke handicap en ernstige gedragsproblemen. Bij Pluryn vinden ze de begeleiding, werk/dagbesteding en veiligheid die bij hen past. Bij het probleemgedrag komen vaak nog psychiatrische, leer- of sociale problemen. De cliënten hebben structuur, grenzen en intensieve zorg nodig. Pluryn ondersteunt deze cliënten in zorgcentra met 24-uurszorg en dagbesteding. De behandeling richt zich op het leren omgaan met de gevolgen van de problematiek en het voorkomen van erger. Dit gebeurt bij centra als Het Hietveld in Beekbergen en bij Kemnade en Groesbeekse Tehuizen in Groesbeek. Voor wie is deze voorziening? Het gaat om mensen vanaf 18 jaar met een indicatie voor zorgzwaartepakket (ZZP) VG7, vaak aangevuld met een Extreme Zorgtoeslag. Mensen met een licht verstandelijke handicap en ernstige gedragsproblemen (VG7) Samenwerking met organisaties/ ketenpartners zoals: Behandelcentra, psychiatrie en instellingen voor mensen met een verstandelijke handicap Speciaal onderwijs Borginstellingen Verslavingszorg Justitiële inrichtingen Organisaties voor arbeidstoeleiding en re-integratie Ondersteuningsmogelijkheden: Wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering en onderwijs of dagbesteding Crisis- en calamiteitenopvang 14

15 Mensen met een ernstig meervoudige handicap EMB Mensen met een ernstig meervoudige handicap hebben veel specialistische zorg en begeleiding nodig: lichamelijke verzorging, communicatief of belevingsgericht. Juist voor deze groep vindt Pluryn verhoging van de kwaliteit van bestaan erg belangrijk. Plurynlocatie De Winckelsteegh ondersteunt deze cliënten 24 uur per dag. Specialistische thuiszorg is ook mogelijk. Evenals weekend- en vakantieopvang. De dagbesteding richt zich op ontwikkeling, activering en beleving. Mensen met een ernstig meervoudige handicap Samenwerking met organisaties/ ketenpartners zoals: Specialistische thuiszorg Voorzieningen voor bijzondere vormen van verzorging en verpleging Speciaal onderwijs Ondersteuningsmogelijkheden: Wonen met begeleiding en intensieve verzorging en dagbesteding Zorg- en behandelprogramma s voor ambulante ondersteuning Dag-/vrijetijdsbesteding Crisis- en calamiteitenopvang Tijdelijke opvang en logeren 15

16 sgevg Mensen met een ernstig verstandelijke handicap en sterke gedragsproblemen Kinderen, jongeren en volwassenen met een ernstig verstandelijke handicap en sterke gedragsproblemen hebben een nauwsluitende benaderingswijze nodig. Die benadering komt in alles tot uiting: omgang, specialistische training en behandeling, huisvesting en dagbesteding. Het gaat om vergroting van belevingsruimte en bewegingsruimte, het verminderen van afhankelijkheid, het aanleren van vaardigheden en het vergroten van de kwaliteit van bestaan. Plurynlocatie De Winckelsteegh biedt ondersteuning met 24 uurs zorg en dagbesteding in de regio Nijmegen. Mensen met een ernstig verstandelijke handicap en sterke gedragsproblemen Samenwerking met organisaties/ ketenpartners zoals: Behandelcentra, psychiatrie en instellingen voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap Speciaal onderwijs Verschillende maatschappelijke ondernemingen Ondersteuningsmogelijkheden: Wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering en onderwijs of dagbesteding Dag-/vrijetijdsbesteding Crisis- en calamiteitenopvang Tijdelijke opvang en logeren Dagopvang en naschoolse opvang 16

17 Ouderen met een verstandelijke handicap en specifieke geriatrische zorgvragen VGG De ouderdom komt met gebreken. Dat geldt ook voor ouderen met een licht tot matig verstandelijke handicap. Zij hebben aangepaste zorg en begeleiding/behandeling nodig. Alles draait om de kwaliteit van de laatste levensfase. Pluryn ondersteunt deze cliënten in het moderne, gespecialiseerde zorgcentrum Ouderenzorg Nijmegen. Ouderen met een verstandelijke handicap en specifieke geriatrische zorgvragen Samenwerking met organisaties/ ketenpartners zoals: Reguliere verpleeghuizen Vrijwilligersorganisaties Wijkteams Ondersteuningsmogelijkheden: Wonen met begeleiding en intensieve verzorging met dagbesteding Dag-/vrijetijdsbesteding Crisis- en calamiteitenopvang 17

18 BZV Kinderen/jongeren met een eetstoornis of zindelijkheidsprobleem Sommige kinderen en jongeren met een ontwikkelingsachterstand/verstandelijke beperking hebben specifieke problemen en vragen specialistische behandeling. Voorbeelden zijn: chronische voedselweigering, onzindelijkheid, zelfverwondend gedrag of problemen met communicatie. Het gespecialiseerde behandelcentrum SeysCentra ondersteunt deze kinderen met 24 uurs-, dagen thuisbehandeling op maat. De methodes zijn wetenschappelijk onderbouwd en succesvol. Het behandelcentrum heeft een landelijk functie. Er zijn vestigingen in Malden, Maastricht en Haarzuilens. SeysCentra is een zelfstandige stichting, ontstaan uit onderdelen van Pluryn en De Koraalgroep. Kinderen/jongeren met een eetstoornis of zindelijkheidsprobleem Subdoelgroepen: Peuters, kinderen en jongeren met ontwikkelingsachterstand/verstandelijke handicap Peuters, kinderen en jongeren met chronische voedselweigering Peuters, kinderen en jongeren met chronische onzindelijkheid Peuters, kinderen en jongeren met zelfverwondend gedrag Peuters, kinderen en jongeren met specifieke communicatieproblemen Samenwerking met organisaties/ ketenpartners zoals: Ziekenhuizen Radboud Universiteit Nijmegen Universiteit van Maastricht Kinderdagverblijven Scholen in het regulier en speciaal onderwijs Ondersteuningsmogelijkheden: Diagnostiek Ambulante behandeling Dagbehandeling 24 uursbehandeling 18

19 Volwassenen met een lichamelijke handicap Volwassenen met een lichamelijke handicap kunnen Pluryn ondersteuning vragen bij wonen, vrije tijd, werk of meedoen aan de maatschappij. Cliënten wonen zelfstandig met ondersteuning (ambulant) of in een woonvorm in Nijmegen, Malden, Wijchen, Tiel of diverse plaatsen in Noord- Limburg. Voor (vrijwilligers)werk of dagbesteding kunnen ze terecht bij bedrijven, instellingen, maatschappelijke ondernemingen van Pluryn en activiteitencentra. LG-V Volwassenen met een lichamelijke handicap Subdoelgroepen: Zelfstandig en niet-zelfstandig wonende volwassenen vanaf 18 jaar Volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) Samenwerking met organisaties/ ketenpartners zoals: Thuiszorg, woonzorgcentra en maatschappelijke organisaties in Nijmegen en omgeving, Land van Maas en Waal, Noord-Limburg en de Betuwe Wijkteams Reguliere onderwijsinstellingen en REA College Organisaties voor arbeidstoeleiding en re-integratie Ondersteuningsmogelijkheden: Wonen met begeleiding en dagbesteding Wonen met begeleiding en verzorging Wonen met begeleiding, (intensieve) verzorging en dagbesteding Training Begeleid Wonen Ambulante woonondersteuning Werken, dag-/vrijetijdsbesteding Arbeidstoeleiding naar betaald of onbetaald werk Crisis- en calamiteitenopvang Tijdelijke opvang en logeren 19

20 LG-J Jongeren met een lichamelijke handicap Jongeren met een lichamelijke handicap, niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of chronische ziekte hebben vaak extra ondersteuning nodig. Door hun handicap kunnen ze vaker ziek zijn en op school achterraken. Sociale contacten lopen soms moeilijk. Bij Pluryn krijgen zij ondersteuning bij hun ontwikkeling, onderwijs, training en hulp bij werk. De jongeren wonen met ondersteuning thuis (ambulant). Of ze leven in een aangepaste woonvorm van Pluryn op het terrein van Werkenrode in Groesbeek, maar ook in woonwijken in Groesbeek en Nijmegen. Werkenrode School voor speciaal onderwijs staat op de terreinlocatie Werkenrode in Groesbeek. Jongeren die havo en vwo willen volgen, kunnen terecht bij de Monnikskap, onderdeel van het Dominicus College in Nijmegen. Beroepsonderwijs volgen de jongeren bij het roc, REA College Nijmegen of bij een andere onderwijsinstelling in de omgeving. Jongeren met een lichamelijke handicap Subdoelgroepen: Thuis- of uitwonende kinderen en jongeren met een lichamelijke handicap vanaf 6 jaar Kinderen en jongeren met nietaangeboren hersenletsel (NAH) Kinderen en jongeren met een chronische ziekte, zoals diabetes Samenwerking met organisaties/ ketenpartners zoals: Thuiszorg, woonzorgcentra en maatschappelijke organisaties voor diverse doelgroepen voor bijkomende problemen zoals psychiatrie Wijkteams Speciaal onderwijs (SO), voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en REA College Arbeidstoeleiding naar betaald of onbetaald werk Regulier onderwijs o.a. Monnikskap (Dominicus College) Ondersteuningsmogelijkheden: Zorg- en behandelprogramma s voor ambulante ondersteuning Arbeidstoeleiding naar betaald of onbetaald werk Werken, dag-/vrijetijdsbesteding Crisis- en calamiteitenopvang Tijdelijke opvang en logeren Wonen met begeleiding, verzorging, training met onderwijs of dagbesteding 20

21 Mensen met een niet-aangeboren hersenletsel NAH staat voor Niet-Aangeboren Hersenletsel. Het letsel ontstaat door ziekte of ongeval: bijvoorbeeld een verkeersongeluk, val, hersenbloeding of hersentumor. De gevolgen van NAH verschillen, maar het leven wordt nooit meer hetzelfde als daarvoor. Na behandeling in het ziekenhuis volgt een revalidatieperiode. Maar hoe gaat het daarna verder? Er is behoefte aan informatie, duidelijkheid en vooral rust. Pluryn wil daar graag bij helpen. Mensen krijgen de hulp die bij hen past. De NAH-centra van Pluryn ondersteunen volwassenen met NAH bij hun zoektocht naar nieuwe mogelijkheden in aansluiting op de medische revalidatie. Voor kinderen en jongeren zijn er speciale programma s. Op het gebied van NAH heeft Pluryn veel ervaring en expertise in huis. Het tijdig aanvragen van hulp kan veel problemen voorkomen. Jong of oud, iedereen kan bij Pluryn terecht. NAH MENSEN MET EEN NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Subdoelgroepen: Zelfstandig wonende volwassenen met NAH Thuiswonende kinderen en jongeren met NAH Samenwerking met organisaties/ ketenpartners zoals: Thuiszorg, woonzorgcentra en maatschappelijke organisaties voor bijkomende problemen zoals psychiatrie Wijkteams Revalidatiecentra en ziekenhuizen Universiteit en wetenschappelijk onderzoek Speciaal onderwijs (SO), voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en REA College Verschillende maatschappelijke ondernemingen Regulier onderwijs o.a. Monnikskap (Dominicus College) Ondersteuningsmogelijkheden: Jongeren en kinderen Intensieve orthopedagogische gezinsbehandeling Naschoolse opvang Logeren Wonen met begeleiding/behandeling volwassenen Thuis wonen met ambulante ondersteuning Training zelfstandig wonen Ondersteund wonen Logeren Re-integratie bij oude werkgever Werken bij maatschappelijke ondernemingen Dagbesteding dicht bij eigen interesses en talenten 21

22 ASS Mensen met een Autisme Spectrum Stoornis ASS ASS is een afkorting voor Autisme Spectrum Stoornissen. Het is een verzamelnaam voor verschillende stoornissen. Klassiek autisme, Asperger en PDD-NOS zijn de bekendste vormen van ASS. Mensen met ASS kunnen grote moeite hebben met veranderingen. Maar dat hoeft niet altijd. Omgaan met anderen kan lastig zijn. Of iemand is heel goed met details, maar mist het overzicht. Iedereen is anders: er zijn ook grote verschillen tussen mensen met ASS. Mensen met ASS willen gewoon meedoen in de maatschappij. Wanneer iemand erkent dat hij of zij ASS heeft, is dat een goede eerste stap om ermee om te leren gaan. Contact leren maken met andere mensen is heel belangrijk. Therapie kan daarbij helpen. Dat klinkt saai, maar dat is het niet. Er is muziek-, beeldende en bewegingstherapie. Daarnaast zijn er allerlei praktische trainingen, zoals omgaan met geld, leren koken en contacten maken. Jongeren leren ook omgaan met intieme vriendschappen en seks. Pluryn heeft speciale huizen voor jongeren met ASS in Nijmegen en Gietelo. In Groesbeek, Oosterbeek, Hoenderloo en Voorst zijn er woongroepen. In Oosterbeek staat het Multifunctioneel Centrum. Pluryn werkt hier samen met het Dr. Leo Kannerhuis, een in autisme gespecialiseerd psychiatrisch ziekenhuis. Mensen met een Autisme Spectrum Stoornis 22 Subdoelgroepen: Kinderen, jongeren en volwassenen met ASS en een licht verstandelijke handicap Jongeren met ASS die vallen onder Jeugdzorg Samenwerking met organisaties/ ketenpartners zoals: Dr. Leo Kannerhuis Wijkteams Maatschappelijke organisaties Organisaties voor arbeidstoeleiding en re-integratie Jeugdzorg Speciaal onderwijs (SO), voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en REA College Regulier onderwijs Ondersteuningsmogelijkheden: Jongeren en kinderen Training en behandeling Tijdelijke opvang en logeren Dagbehandeling en naschoolse opvang Training begeleid wonen Onderwijs Vrijetijdsbesteding: sport, muziek, kunst, hobby s, Cardo Theater Wonen in leefgroepen Volwassenen Training en therapieën Logeren Wonen: zelfstandig met ambulante begeleiding of in woongroepen Arbeidstoeleiding en re-integratie: betaald of vrijwilligerswerk Vrijetijdsbesteding: sport, muziek, kunst, hobby s, Cardo Theater

23 Carola is nog even flink aan het blokken. Want als alles goed gaat, hoeft zij straks geen huiswerk meer te maken. Morgen doet zij examen. Haar opleidingscoach heeft haar goed op weg geholpen. Maar het behalen van het examen is toch echt haar verantwoordelijkheid. Carola doet mee. Na morgen noooooit meer huiswerk. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn 23

24 Hoofdstuk 5 UW AANVRAAG VOOR IN ZORG SNEL BEHANDELD Voor het aanvragen van ondersteuning, behandeling en zorg kunt u contact opnemen met ons klantenbureau. Alle andere vragen kunt u hier ook stellen. Denk aan algemene informatie, oriëntatie, advies, wachtlijst- en zorgbemiddeling. U kunt het aanmeldingsformulier downloaden van de website van Pluryn. Klantenbureau Het klantenbureau is geopend tijdens kantooruren op maandag t/m vrijdag, van uur tot uur. Vragen per beantwoordt het klantenbureau onmiddellijk. Onze website kunt u natuurlijk permanent raadplegen. Klantenbureau Pluryn Industrieweg 50, 6541 TW Nijmegen Postbus 53, 6500 AB Nijmegen Telefoon klantenbureau: Bereikbaar: uur Internet: Contactformulier: (zie onder Contact) Vraag staat centraal Om een vraag helder te krijgen, hebben wij vaak extra informatie nodig. Zoekt iemand bijvoorbeeld woonondersteuning op zijn privéadres? Of wil die persoon juist wonen binnen een woonvorm? Zoekt de zorgvrager mogelijkheden om andere mensen te ontmoeten of wil hij werken? Is er behoefte aan een logeeradres voor een kind of heeft een kind ontwikkelingsproblemen en zoeken de ouders gerichte behandeling? Om de zorgvraag helder te krijgen, kunnen wij de zorgvragers en hun verwanten uitnodigen voor een oriënterend en inventariserend gesprek. Of wij komen naar de mensen thuis. Wij vragen altijd om meer informatie zoals de indicatie en onderzoeksrapporten. Passende oplossing Als de vraag en de indicatie duidelijk zijn, gaan wij samen met de zorgvrager op zoek naar het juiste antwoord. Vaak kan het klantenbureau bij het eerste gesprek al een goede analyse en antwoord op de zorgvraag geven. Pluryn heeft een breed aanbod aan producten en diensten. Als iemand dat wil, kan hij of zij een oriënterend bezoek brengen aan een van onze locaties voor wonen, werken, leren of vrijetijdsbesteding. Het lopen van stages en het laten uitvoeren van arbeidstesten (assessments) of aanvullend onderzoek is ook mogelijk. Vaststellen dienstenpakket Het klantenbureau stelt, samen met de zorgvrager en eventueel verwanten, het dienstenpakket samen. Iemand kan gebruikmaken van één dienst, bijvoorbeeld ambulante woonondersteuning aan huis of een combinatie van diensten. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsintegratie en vrijetijdsbesteding. Het dienstenpakket is gebaseerd op de wensen van de persoon en het indicatiebesluit van het CIZ, gemeente (WMO) of Bureau Jeugdzorg. Indicatie Voor de zorg van Pluryn is een indicatiebesluit nodig. Dat indicatiebesluit kun je halen bij verschillende financiers: CIZ: de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) betaalt intramurale dienstverlening: wonen bij een zorginstelling voor mensen met een handicap. Cliënten vanaf 18 jaar betalen wel een eigen bijdrage. Vanaf 2015 valt alleen de zware, langdurige gehandi captenzorg nog onder de (vernieuwde) AWBZ. Kijk voor meer info over indicaties op Gemeente: in 2015 gaat de betaling van extramurale zorg uit de AWBZ en over naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Denk hierbij aan: ambulante begeleiding en dagbesteding, zonder dat je bij een zorginstelling woont. Hiervoor ga je voortaan naar de gemeente. Bureaus Jeugdzorg: deze bureaus geven een indicatie voor jongeren met complexe problemen. 24

25 Kijk op: Deze zorg gaat vanaf 2015 ook onder de gemeenten vallen. Verder regelt de zorgverzekering medische zorg. Zoals verpleging en langdurige geestelijke gezondheidszorg. Wat betekent dat voor zorgvragers? Voor wie bij Pluryn woont en dagbesteding of andere ondersteuning heeft, verandert er niets. Wie in een eigen huis woont en ondersteuning of dagbesteding wil, moet in de toekomst hiervoor een indicatie aanvragen bij de gemeente. Neem voor vragen en meer informatie contact op met het klantenbureau van Pluryn: tel , Zorg in natura of persoonsgebonden budget? Aan de hand van het indicatiebesluit bestaat de keuze uit zorg in natura of voor zorg via het zogeheten persoonsgebonden budget (PGB). Een combinatie van beide is in een aantal gevallen ook mogelijk. Op dit moment kunnen cliënten nog kiezen. In de toekomst bepaalt de gemeente of die keuze er is. Het klantenbureau kan helpen bij het aanvragen van een PGB. Eigen financiële bijdrage Voor veel vormen van ondersteuning en zorg dient de zorgvrager een eigen wettelijke bijdrage te betalen. De hoogte hiervan hangt af van het inkomen. Deze bijdrage betaalt u niet aan Pluryn, maar aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). In drie stappen naar zorg Aanmelden voor ondersteuning, behandeling en zorg bij Pluryn gaat in drie stappen: Stap 1 U neemt contact op met ons klantenbureau of u vult een aanmeldformulier in en stuurt dat naar ons op. In veel gevallen zullen we om extra informatie vragen. Heeft de cliënt een indicatiebesluit van het CIZ, gemeente (WMO) of Bureau Jeugdzorg? Hoe wil iemand wonen? Aan wat voor soort werk of dagbesteding geeft een cliënt de voorkeur? Mogelijk nodigen we u uit voor een oriënterend gesprek. Stap 2 Samen zoeken we het juiste zorgarrangement. In deze fase oriënteert de cliënt zich op het brede aanbod aan diensten en locaties van Pluryn. Hij of zij kan ook enkele locaties bezoeken. Het uiteindelijke zorgarrangement baseren we op de wensen van de cliënt en het indicatiebesluit. Stap 3 Als u het zorgarrangement van Pluryn accepteert, nemen we contact met u op voor verdere afspraken. We informeren u dan over een eventuele wachtlijst. Ook nodigen wij de cliënt uit om kennis te komen maken. 25

Autisme Spectrum Stoornis. Zo gewoon mogelijk verder leven

Autisme Spectrum Stoornis. Zo gewoon mogelijk verder leven Autisme Spectrum Stoornis Zo gewoon mogelijk verder leven Wat is ASS? ASS is een afkorting voor Autisme Spectrum Stoornissen. Het is een verzamelnaam voor verschillende stoornissen. Klassiek autisme, Asperger

Nadere informatie

Werkenrode Volwassenen. Volwassenen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren- hersenletsel (NAH)

Werkenrode Volwassenen. Volwassenen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren- hersenletsel (NAH) Werkenrode Volwassenen Volwassenen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren- hersenletsel (NAH) Mensen met een handicap willen graag zo zelfstandig mogelijk leven. Meedoen in de maatschappij

Nadere informatie

Ik bouw aan mijn toekomst. Stap voor stap. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Ik bouw aan mijn toekomst. Stap voor stap. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Ik bouw aan mijn toekomst. Stap voor stap. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn De zorgbehoefte van jongeren en hun gezin staat centraal. Pluryn onderschrijft deze stelling uit het huidige zorgstelsel.

Nadere informatie

Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Jongeren met complexe problemen krijgen bij voorkeur ondersteuning thuis en in de wijk. Zo kort en effectief mogelijk. Soms is tijdelijk verblijf in een behandelcentrum

Nadere informatie

DE BEELE. Jongeren met een licht verstandelijke handicap en gedragsproblemen

DE BEELE. Jongeren met een licht verstandelijke handicap en gedragsproblemen DE BEELE Jongeren met een licht verstandelijke handicap en gedragsproblemen DE BEELE Zoeken naar de juiste aanpak Bij De Beele wonen jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Meedoen in de maatschappij. Powered by Pluryn

Meedoen in de maatschappij. Powered by Pluryn Meedoen in de maatschappij. Powered by Pluryn Pagina 3 Voorwoord Pagina 4 Hoofdstuk 1 Pluryn in het kort Pagina 8 Hoofdstuk 2 Wonen, werken, leren, vrije tijd en dagbesteding Pagina 11 Hoofdstuk 3 Altijd

Nadere informatie

GESPECIALISEERDE JEUGDZORG

GESPECIALISEERDE JEUGDZORG GESPECIALISEERDE JEUGDZORG We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met gemeenten voor gespecialiseerde jeugdhulp aan jongeren, voor wie de reguliere ambulante en residentiële jeugdzorg niet toereikend is.

Nadere informatie

Zo gewoon mogelijk verder met ASS Sterker in de samenleving.

Zo gewoon mogelijk verder met ASS Sterker in de samenleving. Zo gewoon mogelijk verder met ASS Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Froukje is een vlotte, jonge meid. Ze staat midden in het leven. Maar soms worden mensen heel boos om haar opmerkingen. Froukje

Nadere informatie

Ondersteuning bij wonen, werken, leren, dagbesteding en vrije tijd

Ondersteuning bij wonen, werken, leren, dagbesteding en vrije tijd Ondersteuning bij wonen, werken, leren, dagbesteding en vrije tijd Voor mensen met een handicap en complexere problematiek en jongeren met gedragsproblemen Sterker in de samenleving Een mens kijkt van

Nadere informatie

NAH, HOE VERDER? Kies de hulp die bij je past

NAH, HOE VERDER? Kies de hulp die bij je past NAH, HOE VERDER? Kies de hulp die bij je past WAT IS NAH? NAH is de afkorting van Niet-Aangeboren Hersenletsel. Iedereen, jong of oud, kan hersenletsel oplopen door ziekte of ongeval, bijvoorbeeld door

Nadere informatie

OP jezelf LereN WONeN Met begeleiding

OP jezelf LereN WONeN Met begeleiding OP jezelf LereN WONeN Met begeleiding Training Begeleid Wonen training begeleid WONeN de beste voorbereiding voor LAter Wil je als jongere of volwassene graag zelfstandig wonen? Maar moet je daarvoor eerst

Nadere informatie

Thuis wonen met ondersteuning Sterker in de samenleving.

Thuis wonen met ondersteuning Sterker in de samenleving. Thuis wonen met ondersteuning Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Woon je zelfstandig of binnen je gezin en heb je daarbij ondersteuning nodig? Dan kun je gebruik maken van de ambulante hulpverlening

Nadere informatie

Niet-aangeboren hersenletsel, hoe verder? Sterker in de samenleving.

Niet-aangeboren hersenletsel, hoe verder? Sterker in de samenleving. Niet-aangeboren hersenletsel, hoe verder? Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kan iedereen overkomen. Het overkwam Ruud. Twee jaar geleden kreeg hij onverwachts

Nadere informatie

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Mensen met een hulpvraag krijgen ondersteuning thuis en in de wijk. Het wijkteam regelt dit. Soms is er gespecialiseerde

Nadere informatie

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Mensen met een hulpvraag krijgen ondersteuning thuis en in de wijk. Het wijkteam regelt dit. Soms is er gespecialiseerde

Nadere informatie

Woonondersteuning die bij je past Sterker in de samenleving.

Woonondersteuning die bij je past Sterker in de samenleving. Woonondersteuning die bij je past Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn De plaats waar en de manier waarop je woont, kies je zorgvuldig. Je huis is immers je thuis. Hier wil je je prettig voelen.

Nadere informatie

Stage lopen bij Pluryn. Informatie voor toekomstige stagiairs

Stage lopen bij Pluryn. Informatie voor toekomstige stagiairs Stage lopen bij Pluryn Informatie voor toekomstige stagiairs Volg je een MBO- of HBO-opleiding? Denk dan aan Pluryn! Welkom bij Pluryn. Pluryn ondersteunt mensen met een handicap bij wonen, werken, leren,

Nadere informatie

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Mensen met een hulpvraag krijgen ondersteuning thuis en in de wijk. Het wijkteam regelt dit. Soms is er gespecialiseerde

Nadere informatie

Niet-aangeboren hersenletsel, hoe verder? Sterker in de samenleving.

Niet-aangeboren hersenletsel, hoe verder? Sterker in de samenleving. Niet-aangeboren hersenletsel, hoe verder? Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kan iedereen overkomen. Zo ook Liesbeth. Zij stond s morgens op en het voelde of

Nadere informatie

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap De Winckelsteegh voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap Maak kennis met De Winckelsteegh Wil je deze brochure lezen in eenvoudige taal? Zoek de plaatjes van het vergrootglas. Daaronder staan

Nadere informatie

BEGELEID WONEN VOOR MOEDER EN KIND. Voor jonge moeders met een licht verstandelijke beperking

BEGELEID WONEN VOOR MOEDER EN KIND. Voor jonge moeders met een licht verstandelijke beperking BEGELEID WONEN VOOR MOEDER EN KIND Voor jonge moeders met een licht verstandelijke beperking DOE WAT HET BESTE IS VOOR JOU EN JE KIND Heb je net een kindje gekregen of ga je binnenkort bevallen? Als moeder

Nadere informatie

Gezinsondersteuning bij opvoeding Sterker in de samenleving.

Gezinsondersteuning bij opvoeding Sterker in de samenleving. Gezinsondersteuning bij opvoeding Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Wesley heeft een licht verstandelijke beperking. Het is een leuke jongen, maar de laatste tijd zijn er wat spanningen en uitdagingen

Nadere informatie

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Mensen met een hulpvraag krijgen ondersteuning thuis en in de wijk. Het wijkteam regelt dit. Soms is er gespecialiseerde

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk. Iets voor jou? Sterker in de samenleving.

Vrijwilligerswerk. Iets voor jou? Sterker in de samenleving. Vrijwilligerswerk. Iets voor jou? Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Monique is maatje van Ellen. Een aantal keren per maand gaan ze samen leuke dingen doen. Dingen die Ellen door haar beperking

Nadere informatie

Kansen voor jongeren met een laag IQ Sterker in de samenleving.

Kansen voor jongeren met een laag IQ Sterker in de samenleving. Kansen voor jongeren met een laag IQ Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Emma woont sinds kort bij een woongroep van Pluryn. Onderwijs krijgt zij in het gebouw van haar woongroep. Zij ontdekt

Nadere informatie

WERKEN AAN ONTWIKKELING MET EXTRA BEGELEIDING EN BEHANDELING. Voor zeer moeilijk opvoedbare en lerende jongeren (ZMOLK)

WERKEN AAN ONTWIKKELING MET EXTRA BEGELEIDING EN BEHANDELING. Voor zeer moeilijk opvoedbare en lerende jongeren (ZMOLK) WERKEN AAN ONTWIKKELING MET EXTRA BEGELEIDING EN BEHANDELING Voor zeer moeilijk opvoedbare en lerende jongeren (ZMOLK) JONGEREN ONTDEKKEN WAT ZE WEL KUNNEN Jongeren met een IQ tussen 40 en 60 en ernstige

Nadere informatie

Ontdekken wat je wél kan, in een aangepaste omgeving Sterker in de samenleving.

Ontdekken wat je wél kan, in een aangepaste omgeving Sterker in de samenleving. Ontdekken wat je wél kan, in een aangepaste omgeving Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Emma woont sinds kort bij een woongroep van Pluryn. Onderwijs krijgt zij in het gebouw van haar woongroep.

Nadere informatie

Voel je thuis in Noord-Limburg Sterker in de samenleving.

Voel je thuis in Noord-Limburg Sterker in de samenleving. Voel je thuis in Noord-Limburg Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn De blijdschap bij Charley was groot toen er een plek voor haar vrijkwam in een woongroep van Pluryn in Horst. Zij voelt zich

Nadere informatie

IOG NAH BeHANdelING IN Het GezIN. Voor kinderen en jongeren met een Niet-Aangeboren Hersenletsel

IOG NAH BeHANdelING IN Het GezIN. Voor kinderen en jongeren met een Niet-Aangeboren Hersenletsel IOG NAH BeHANdelING IN Het GezIN Voor kinderen en jongeren met een Niet-Aangeboren Hersenletsel INteNsIeVe OrtHOPedAGOGIscHe GezINsBeHANdelING BIj NAH uw kind blijft thuis wonen door hulp aan huis Vertoont

Nadere informatie

Gezinsbehandeling (IOG) bij kinderen met gedragsproblemen Sterker in de samenleving.

Gezinsbehandeling (IOG) bij kinderen met gedragsproblemen Sterker in de samenleving. Gezinsbehandeling (IOG) bij kinderen met gedragsproblemen Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Marco is acht jaar en heeft een licht verstandelijke beperking. Daarnaast heeft hij gedrags-, leer-,

Nadere informatie

Kinderen met hersenletsel: hoe verder? Sterker in de samenleving.

Kinderen met hersenletsel: hoe verder? Sterker in de samenleving. Kinderen met hersenletsel: hoe verder? Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Bram valt van de schommel en is vijftien minuten buiten bewustzijn. Na een opname in het ziekenhuis keurt een arts hem

Nadere informatie

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Mensen met een hulpvraag krijgen ondersteuning thuis en in de wijk. Het wijkteam regelt dit. Soms is er gespecialiseerde

Nadere informatie

Begeleid wonen voor jonge moeders en hun kind. Sterker in de samenleving.

Begeleid wonen voor jonge moeders en hun kind. Sterker in de samenleving. Begeleid wonen voor jonge moeders en hun kind. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Carolina heeft net een kindje gekregen. Als jonge moeder komt er ineens veel op haar af. Carolina heeft een licht

Nadere informatie

Zelfstandiger leren leven bij Next Level Sterker in de samenleving.

Zelfstandiger leren leven bij Next Level Sterker in de samenleving. Zelfstandiger leren leven bij Next Level Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Anouk woont al jaren bij een leefgroep voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Maar ze wil zelfstandiger

Nadere informatie

Begeleid wonen voor jonge moeders en hun kind Sterker in de samenleving.

Begeleid wonen voor jonge moeders en hun kind Sterker in de samenleving. Begeleid wonen voor jonge moeders en hun kind Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Carolina heeft net een kindje gekregen. Als jonge moeder komt er ineens veel op haar af. Carolina heeft een licht

Nadere informatie

Zelfstandiger leren leven bij Next Level Sterker in de samenleving.

Zelfstandiger leren leven bij Next Level Sterker in de samenleving. Zelfstandiger leren leven bij Next Level Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Anouk woont al jaren bij een leefgroep voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Maar ze wil zelfstandiger

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis KINDEREN

&Ons Tweede Thuis KINDEREN &Ons Tweede Thuis KINDEREN & & KINDEREN Inleiding Het liefst zorg je als ouder zelf voor je kind maar soms heb je hulp nodig. Bijvoorbeeld als je kind een achterstand in de ontwikkeling of een verstandelijke,

Nadere informatie

Dagbesteding. WMO en dagbesteding

Dagbesteding. WMO en dagbesteding Dagbesteding WMO en dagbesteding Samenwerken biedt kansen In uw gemeente wonen cliënten die voor het merendeel al jaren gebruik maken van Heliomare Dagbesteding. Met deze folder willen we u informeren

Nadere informatie

Er even tussenuit op een goed logeeradres? Sterker in de samenleving.

Er even tussenuit op een goed logeeradres? Sterker in de samenleving. Er even tussenuit op een goed logeeradres? Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Het was supergezellig. Ik kon met iedereen goed opschieten en we hebben allemaal leuke dingen gedaan, vertelt Dilano

Nadere informatie

Er even tussenuit op een goed logeeradres? Sterker in de samenleving.

Er even tussenuit op een goed logeeradres? Sterker in de samenleving. Er even tussenuit op een goed logeeradres? Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Het was supergezellig. Ik kon met iedereen goed opschieten en we hebben allemaal leuke dingen gedaan, vertelt Dilano

Nadere informatie

Vrijetijdsbesteding voor jongeren Sterker in de samenleving.

Vrijetijdsbesteding voor jongeren Sterker in de samenleving. Vrijetijdsbesteding voor jongeren Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Eén ding is zeker: voor verveling heb je geen tijd bij Pluryn. Of je nu lekker wil sporten, hobbyen, muziek maken of uitgaan

Nadere informatie

HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK. kinderen

HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK. kinderen HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK kinderen Soms heeft een gezin extra begeleiding nodig. Bijvoorbeeld als uw kind een achterstand in de ontwikkeling of een verstandelijke,

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

ANTWOORD OP COMPLEXE ZORGVRAGEN

ANTWOORD OP COMPLEXE ZORGVRAGEN ANTWOORD OP COMPLEXE ZORGVRAGEN Steeds vaker wonen kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking, een nietaangeboren hersenletsel en/of andere complexe problemen gewoon thuis, in de wijk. Dat gaat

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

professionals in ontwikkeling

professionals in ontwikkeling www.ambiq.nl professionals in ontwikkeling [ samen werken aan innovatie ] Door onze krachten te bundelen kunnen we de kwaliteit van de zorg verder ontwikkelen, versterken we onze strategische positie en

Nadere informatie

voor jongeren Stap voor stap zelfstandig Wat betekent beschermd en begeleid wonen bij RIBW AVV voor jou?

voor jongeren Stap voor stap zelfstandig Wat betekent beschermd en begeleid wonen bij RIBW AVV voor jou? voor jongeren Stap voor stap zelfstandig Wat betekent beschermd en begeleid wonen bij RIBW AVV voor jou? WAT JE IN DEZE BROCHURE LEEST 1 RIBW AVV in het kort 2 Zo gaan we met jou aan de slag 3 Behandeling

Nadere informatie

Professionele hulp voor kinderen en jongeren

Professionele hulp voor kinderen en jongeren Professionele hulp voor kinderen en jongeren Ik heb het leuker en gezelliger met mama. Lijn5 is er voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen die hulp nodig hebben in moeilijke fases van hun leven. Door

Nadere informatie

Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving.

Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving. Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Rita deed werkervaring op bij Bloesem Theehuis in Herpen. Gasten genieten er van de lekkerste thee, taart en

Nadere informatie

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) Begeleiding en zorg voor kinderen en jongeren

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) Begeleiding en zorg voor kinderen en jongeren Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) Begeleiding en zorg voor kinderen en jongeren Professionele deskundigheid en zorg Als een kind of jongere hersenletsel krijgt door een ongeluk of ziekte, dan kan dit

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Inspraak van de cli nt bij Pluryn. Medezeggenschap

Uitgebreide versie. Inspraak van de cli nt bij Pluryn. Medezeggenschap Uitgebreide versie Inspraak van de cli nt bij Pluryn Inspraak van de clint bij Pluryn De besluiten van Pluryn hebben invloed op het leven van clinten. Ben jij een clint van Pluryn? Dan kun je meedenken

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Dagbehandeling, ondersteuning van kind en ouders Sterker in de samenleving.

Dagbehandeling, ondersteuning van kind en ouders Sterker in de samenleving. Dagbehandeling, ondersteuning van kind en ouders Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Thuis en ook op school gaat het echt beter. Ik heb minder ruzie met de andere kinderen. Met andere mensen omgaan,

Nadere informatie

Plurynwaaier. Overzicht behandeling en ondersteuning bij complexe zorgvragen. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Plurynwaaier. Overzicht behandeling en ondersteuning bij complexe zorgvragen. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Plurynwaaier Overzicht behandeling en ondersteuning bij complexe zorgvragen Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Inhoud 1. Pluryn 2. Voor wie is Pluryn? 3. Werken 4. Leren 5. Wonen 6. Dagbesteding

Nadere informatie

Kinderen. Samen op pad. Ondersteuning

Kinderen. Samen op pad. Ondersteuning Kinderen Kinderen Samen op pad Kind zijn betekent de kans krijgen om je te ontwikkelen, te groeien, te ontdekken, te leren, te spelen en te sporten in een veilige omgeving. Sommige kinderen hebben bijzondere

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

ZZP-Productenboek Volledig Pakket Thuis (VPT)

ZZP-Productenboek Volledig Pakket Thuis (VPT) ZZP-Productenboek Volledig Pakket Thuis (VPT) Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor mensen met een verstandelijke beperking die thuis wonen Een zorgzwaartepakket (ZZP) is een manier om aan te

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Syndion ondersteunt mensen met een handicap; volwassenen en kinderen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of

Nadere informatie

Je eigen woonruimte met intensieve begeleiding Sterker in de samenleving.

Je eigen woonruimte met intensieve begeleiding Sterker in de samenleving. Je eigen woonruimte met intensieve begeleiding Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Nooit had ik durven dromen dat ik nog eens een eigen huis zou hebben. En nu woon ik hier. De begeleiding van

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief die u van het CIZ heeft gekregen, waarin staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. We leggen uit hoe u de zorg ontvangt,

Nadere informatie

Plurynwaaier. Sterker in de samenleving. Aanbod van Pluryn bij complexe zorgvragen in gehandicaptenzorg en jeugdzorg.

Plurynwaaier. Sterker in de samenleving. Aanbod van Pluryn bij complexe zorgvragen in gehandicaptenzorg en jeugdzorg. Plurynwaaier Aanbod van Pluryn bij complexe zorgvragen in gehandicaptenzorg en jeugdzorg Sterker in de samenleving Powered by Pluryn Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Snel naar de onderwerpen?

Nadere informatie

ZZP-Productenboek Verzorging en Verpleging

ZZP-Productenboek Verzorging en Verpleging ZZP-Productenboek Verzorging en Verpleging Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor oudere mensen met een verstandelijke beperking met het accent op verzorging en verpleging Indicatiestelling Zorg)

Nadere informatie

Gewoon meedoen! www.estinea.nl

Gewoon meedoen! www.estinea.nl Gewoon meedoen! Hoe wil jij meedoen? Dat vragen we aan iedereen die bij Estinea komt voor ondersteuning bij wonen, werken of leren. Meedoen in de samenleving - op je eigen niveau en je eigen manier - levert

Nadere informatie

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014 Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ Vrijdag 13 juni 2014 Wie zijn we? Ons Tweede thuis is een organisatie ten dienste van ongeveer 2000 mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke

Nadere informatie

Dagbehandeling, ondersteuning van kind en ouders Sterker in de samenleving.

Dagbehandeling, ondersteuning van kind en ouders Sterker in de samenleving. Dagbehandeling, ondersteuning van kind en ouders Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Thuis en ook op school gaat het echt beter. Ik heb minder ruzie met de andere kinderen. Met andere mensen omgaan,

Nadere informatie

Zelf bepalen hoe jouw dag eruit ziet...

Zelf bepalen hoe jouw dag eruit ziet... Zelf bepalen hoe jouw dag eruit ziet... Jij doet mee. Werken, leren en dagbesteding wat past bij jou? Helen werkt als klassenassistent op een basisschool. Helen wilde graag een kinderboek schrijven. Thuis

Nadere informatie

Ik werk aan een zo zelfstandig mogelijk leven. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Ik werk aan een zo zelfstandig mogelijk leven. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Ik werk aan een zo zelfstandig mogelijk leven. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Mensen met een hulpvraag krijgen ondersteuning thuis en in de wijk. Soms is dit (nog) niet mogelijk. Als er sprake

Nadere informatie

Kind. & gezinsondersteuning bij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap.

Kind. & gezinsondersteuning bij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap. Kind & gezinsondersteuning bij SDW SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wat kan SDW voor u betekenen? Iedereen in West-Brabant met een verstandelijke beperking kan terecht bij SDW voor ondersteuning

Nadere informatie

De Driestroom Zorg en ondersteuning binnen onderwijs

De Driestroom Zorg en ondersteuning binnen onderwijs voor De Driestroom kinderen met een ontwikkelingsachterstand Zorg en ondersteuning binnen onderwijs Mariëndael: Begeleidster Karin geeft individuele begeleiding aan Jesse bij motorische oefening Een kind

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking 1 Er zíjn in zorg Ieder mens is uniek. Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak wat meer hulp nodig om hun eigen,

Nadere informatie

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap.

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wonenbij SDW SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wat kan SDW voor u betekenen? Iedereen in West-Brabant met een verstandelijke beperking kan terecht bij SDW voor ondersteuning op het gebied van wonen,

Nadere informatie

Dagbesteding. WMO en dagbesteding regio Amsterdam

Dagbesteding. WMO en dagbesteding regio Amsterdam Dagbesteding WMO en dagbesteding regio Amsterdam Samenwerken biedt kansen In uw gemeente wonen cliënten die voor het merendeel al jaren gebruik maken van Heliomare Dagbesteding. Met deze folder willen

Nadere informatie

Werken, leren en activiteiten

Werken, leren en activiteiten Werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Zorg in natura of een budget In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen: zorg in natura

Nadere informatie

Zorgprofielen Productenboek Verzorging en Verpleging

Zorgprofielen Productenboek Verzorging en Verpleging Zorgprofielen Productenboek Verzorging en Verpleging Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor oudere mensen met een verstandelijke beperking met het accent op verzorging en verpleging Een zorgprofiel

Nadere informatie

ORO ziet kansen. Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand

ORO ziet kansen. Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand ORO ziet kansen Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand ORO is er voor alle mensen met een verstandelijke beperking in de regio Zuidoost

Nadere informatie

Kom naar Werkzin in Elst. Voor wie is Werkzin?

Kom naar Werkzin in Elst. Voor wie is Werkzin? Maatwerk in leren Kom naar Werkzin in Elst Wil jij een vak leren? Jezelf ontwikkelen? En wil het op een gewone school niet lukken? Dan is Werkzin in Elst echt iets voor jou. Bij dit opleidingscentrum leer

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Een budget of zorg in natura In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen en is afhankelijk

Nadere informatie

Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008

Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008 Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008 Dit is het verslag van de Mede-zeggenschap van Pluryn. Het verslag gaat over het jaar 2008. Bijvoorbeeld wat deden de lokale cliëntenraden en wat deed

Nadere informatie

DE VALKHORST. Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar

DE VALKHORST. Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar DE VALKHORST Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar 1 In deze brochure vindt u informatie over: De zorg van De Valkhorst 4 Voor wie De Valkhorst

Nadere informatie

Overzicht zorgzwaartepakketten Gehandicaptenzorg (GZ)

Overzicht zorgzwaartepakketten Gehandicaptenzorg (GZ) Overzicht zorgzwaartepakketten Gehandicaptenzorg (GZ) Pakketten voor mensen met een verstandelijke beperking (VG) VG 1 Wonen met enige begeleiding Wonen met enige begeleiding is wonen in een veilige leefomgeving

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

De Driestroom Ambulante dienstverlening

De Driestroom Ambulante dienstverlening voor mensen met een beperking De Driestroom Ambulante dienstverlening voor De Driestroom kinderen met een ontwikkelingsachterstand Inhoudsopgave Inleiding Inleiding Ambulante Dienstverlening - Pedagogische

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Behandeling van jonge kinderen met eetproblemen. De Seyshuizen

Behandeling van jonge kinderen met eetproblemen. De Seyshuizen Behandeling van jonge kinderen met eetproblemen De Seyshuizen Behandeling van jonge kinderen Met eetproblemen In Nijmegen en Haarzuilens Kinderen die problemen hebben met eten en/of drinken kunnen behandeling

Nadere informatie

Maak kennis met Nieuwmarke

Maak kennis met Nieuwmarke Maak kennis met Nieuwmarke 1 LSG-Rentray alle zorg voor jeugdzorg Perspectief voor jongeren en samenleving LSG-Rentray alle zorg voor jeugdzorg Welkom bij Nieuwmarke Iedere jongere is uniek in zijn ontwikkeling.

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Zelf maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Gastenhof biedt Onze jeugdigen horen erbij Hoe doe je mee in een maatschappij waar het tempo vaak hoog ligt? 2 perspectief Inhoud 4 Voor wie

Nadere informatie

Gebruikersgids doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Inleiding 3 Voor wie is deze gids? 3 Waarom deze

Nadere informatie

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond Unal College Trainingen en werkbegeleiding aan (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking Unal College Professionele ondersteuning en training met aandacht voor culturele achtergrond voor (jong)

Nadere informatie

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen Uw opgave is ons uitgangspunt: doelgericht, met de focus op zelfredzaamheid en de eigen kracht van mensen met een

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek

Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek Brochure voor verwijzers Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek ribw arnhem & veluwe vallei 2 Meedoen in de maatschappij; voor veel mensen met langdurige psychiatrische problemen

Nadere informatie

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise Ons Advies & Behandelteam helpt u graag Zij komen ook bij u thuis Behandeling & expertise Welkom Vertrouwd en verantwoord Woonzorg Flevoland is een organisatie die een breed aanbod heeft aan zorg, diensten

Nadere informatie

69 Zorgzwaartepakketten

69 Zorgzwaartepakketten DC 69 Zorgzwaartepakketten verstandelijk gehandicapten 1 Inleiding Cliënten die zorg in het kader van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) nodig hebben, kunnen aanspraak maken op een budget daarvoor.

Nadere informatie

We zijn er voor mensen met een beperking

We zijn er voor mensen met een beperking Contact met Amarant Onze Cliëntenservice is gevestigd in Tilburg. Bezoekadres Van Limburg Stirumlaan 4 F 5037 SK Tilburg Postadres Bredaseweg 375 5037 LD Tilburg 0900 8066 Meer informatie op www.amarant.nl

Nadere informatie