Meedoen in de maatschappij. Powered by Pluryn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meedoen in de maatschappij. Powered by Pluryn"

Transcriptie

1 Meedoen in de maatschappij. Powered by Pluryn

2 Pagina 3 Voorwoord Pagina 4 Hoofdstuk 1 Pluryn in het kort Pagina 8 Hoofdstuk 2 Wonen, werken, leren, vrije tijd en dagbesteding Pagina 11 Hoofdstuk 3 Altijd de juiste ondersteuning en behandeling Pagina 14 Hoofdstuk 4 Wie kunnen bij Pluryn terecht? Jongeren met een licht verstandelijke handicap (LVG-J) Jeugdzorg (JZ) Mensen met een verstandelijke handicap van algemene aard (VG) Mensen met een licht verstandelijke handicap en ernstige gedragsproblemen (SG LVG / VG7) Mensen met een ernstig meervoudige handicap (EMB) Mensen met een ernstig verstandelijke handicap en ernstige gedragsproblemen (SG EVG) Ouderen met een verstandelijke handicap en geriatrische zorgvragen (VGG) Kinderen/jongeren met een ontwikkelingsachterstand/ verstandelijke handicap en specifieke problemen met vraag naar een hooggespecialiseerde vorm van behandeling (BZV) Jongeren met een lichamelijke handicap (LG-J) Volwassenen met een lichamelijke handicap (LG-V) Mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) Mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) Pagina 28 Hoofdstuk 5 Uw zorgvraag snel behandeld Pagina 30 Hoofdstuk 6 Altijd een locatie van Pluryn in de buurt Pagina 34 Hoofdstuk 7 Zinvol de dag door Pagina 36 Hoofdstuk 8 Lekker aan de slag bij maatschappelijke ondernemingen Pagina 40 Hoofdstuk 9 Kansvol op de arbeidsmarkt met scholing en re-integratie Pagina 42 Hoofdstuk 10 Pluryn op de kaart gezet Pagina 43 Hoofdstuk 11 Krachten bundelen voor betere zorg

3 DE KRACHT ZIT IN DE MENS ZELF Pluryn is over de volle breedte gespecialiseerd in het bieden van zorg en ondersteuning aan mensen met complexere problematiek. Dat heeft consequenties voor de manier waarop Pluryn is ingericht. Vragen moeten effi ciënt en kwalitatief worden behandeld. Zo heeft Pluryn één loket waar mensen met al hun vragen terecht kunnen. Eén adres met één telefoonnummer. Dat schept duidelijkheid. Pluryn verkoopt zelden nee aan de voordeur. Dat kunnen we zeggen omdat we zelf veel diensten in huis hebben, maar ook omdat we nauw samenwerken met andere aanbieders. Begin 2011 fuseerde Pluryn met De Hoenderloo Groep, een organisatie voor jeugdzorg. Het maakt voor Pluryn nu niet meer uit of je een IQ hebt van onder of boven de 85. Of wat je voorgeschiedenis of achtergrond is. We proberen voor iedereen een passend zorgarrangement samen te stellen. De samenleving is continu in beweging. Door onze vraaggestuurde manier van werken zijn wij in staat onze zorg voortdurend aan te passen aan de wensen van de cliënt. Met maar één doel: een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke positie van mensen met een handicap in de samenleving. Ofwel: Meedoen in de maatschappij. Powered by Pluryn. Want meer dan dit laatste kunnen wij niet doen. De kracht zit in de mens zelf en kan alleen door henzelf worden aangesproken. Rob de Jong Voorzitter Raad van Bestuur 3

4 Hoofdstuk 1 PLURYN IN HET KORT Pluryn ondersteunt mensen met complexe problematiek en/of handicap bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Het accent ligt hierbij op mensen die intensieve ondersteuning en behandeling nodig hebben. Jeugd en jongvolwassenen zijn onze speerpunten. Pluryn beschikt over een kwalitatief hoogwaardig aanbod in ondersteuning, behandeling en zorg. Ieder mens heeft de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen. Samen met de cliënt werkt Pluryn aan competenties. Dat is altijd maatwerk. Cliënten houden daarbij zelf de regie in handen. Pluryn is regionaal en landelijk actief en werkt vanuit meer dan 135 locaties in Gelderland, Noord-Limburg en Noordoost-Brabant. Wij beschikken over meerdere gespecialiseerde behandel- en dienstencentra. Pluryn heeft meer dan cliënten, medewerkers en honderden vrijwilligers. Mensen met een zorgvraag uit heel Nederland weten Pluryn te vinden. BIJ PLURYN DRAAIT HET OM MENSEN Ieder mens heeft het vermogen zich verder te (willen) ontwikkelen. Vanuit die visie biedt Pluryn mensen de mogelijkheid om zelf vorm en inhoud te geven aan hun leven. Ieder houdt daarbij zoveel mogelijk zelf de regie in handen. Voor hulp bij de uitvoering ervan, staat Pluryn klaar. Het doel is een zo volwaardig mogelijke deelname van mensen met complexe problematiek en/of handicap aan de samenleving. VERSCHILLENDE MENSEN EN LEEFTIJDEN Pluryn onderscheidt verschillende groepen cliënten. Ze hebben een lichamelijke en/of verstandelijke handicap of het zijn jongeren met complexe problematiek. Omdat veel vragen leeftijdsgebonden zijn, hanteert Pluryn leeftijdscategorieën: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Omdat er zoveel verschillende mensen zijn, verschilt de zorgvraag ook per persoon. SPECIALISATIES EN AANDACHTSGEBIEDEN Naast de algemene ondersteuning, heeft Pluryn zich de afgelopen jaren steeds meer gespecialiseerd in ondersteuning, behandeling en zorg van verschillende groepen en zorgvragen zoals: Jongeren met een complexere (gedrags)- problematiek (Jeugdzorg en LVG-J) Jongeren met probleemgedrag die individueel wonen met individuele begeleiding (IWIB) Mensen met licht verstandelijke handicap en ernstige gedragsproblemen (SG LVG / VG7) Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) Kinderen/jongeren met ontwikkelingsachterstand/verstandelijke handicap en specifieke problemen met vraag naar een hooggespecialiseerde vorm van behandeling (BZV) VOOR IEDERE DOELGROEP EEN EIGEN ZORGPROGRAMMA Pluryn heeft voor elke doelgroep een zorgprogramma opgesteld. Hierin leggen we het doel van het programma vast met alle activiteiten, methodieken en werkprocessen. Maar niemand 4

5 is hetzelfde. Daarom bieden de zorgprogramma s volop ruimte om persoonlijke accenten te zetten. Deze leggen we samen met de betrokken persoon vast in een individueel plan. IEDEREEN EEN INDIVIDUEEL PLAN Samen met de cliënt en verwanten schrijft Pluryn een individueel plan. De samenleving verandert, maar ook de persoonlijke situatie en vraag kan veranderen. Daarom bespreekt Pluryn het individueel plan periodiek met de persoon en past het aan nieuwe wensen en omstandigheden aan. BREED EN FLEXIBEL DIENSTENPAKKET Pluryn biedt een breed en flexibel dienstenpakket aan op het gebied van wonen, werken, leren, vrije tijd met ondersteuning, behandeling en zorg. Hieronder vallen: alle vormen van ondersteuning bij zelfstandig wonen en dagbehandeling bij Pluryn of zelfstandig wonen, met en zonder begeleiding onderwijs en scholing arbeidsintegratie, dagbesteding en vrijetijdsbesteding tijdelijke opvang en crisisopvang Voor alle producten en diensten geldt dat de invulling ervan per doelgroep en per persoon kan verschillen. Regelmatig ontwikkelen wij nieuwe vormen van dienstverlening. MULTIDISCIPLINAIRE EN GEÏNTEGREERDE DIENSTVERLENING De dienstverlening van Pluryn is multidisciplinair en geïntegreerd. Dit betekent dat begeleiders, behandelaars en specialisten nauw met elkaar samenwerken. Werkzaamheden en werkprocessen hebben we naadloos op elkaar afgestemd. Deze samenhang blijft niet beperkt tot de Plurynorganisatie. Tot de behandeldisciplines behoren artsen, paramedici, psychiatrische consultants, gedragswetenschappers, vakthera peuten, gezinswerkers, trainers, maatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers. Daarnaast biedt Pluryn samen met partners diverse andere vormen van behandeling en zorg, zoals jeugdzorg en verslavingszorg. SAMENWERKING ALS UITGANGSPUNT Pluryn streeft samen met partners naar optimale ketenzorg. De dienstverlening start altijd bij de vraag van de cliënt. Mensen zijn vaak afhankelijk van verschillende vormen van ondersteuning en zorg. Pluryn bundelt de krachten met andere aanbieders om ondersteuning en zorg op elkaar af te stemmen en het voor cliënten zo makkelijk mogelijk te maken. Wij organiseren de ondersteuning rond de persoon. Die coördinatietaak neemt Pluryn graag op zich. Voor mensen die zelfstandig wonen, werkt Pluryn samen met thuiszorgorganisaties. Soms kan Pluryn iemands zorgvraag niet beantwoorden. In dat geval helpen we die persoon op weg buiten de organisatie. MAATSCHAPPELIJKE ONDERNEMINGEN Pluryn wil actieve deelname van mensen met complexe problematiek en/of handicap aan de samenleving bevorderen. Daarom is er werk bij reguliere bedrijven of bij onze maatschappelijke ondernemingen: betaald of onbetaald. Bij een aantal van deze ondernemingen doen cliënten dagbesteding. Andere ondernemingen zijn gericht op arbeidsintegratie. Hier doen mensen werkervaring op met als doel door te stromen naar een baan in een reguliere werkomgeving. Enkele voorbeelden van maatschappelijke ondernemingen zijn print- en copyshop Nezzo, lunchcafé en cadeauwinkel BliXem en werkplaatsbedrijf Werkzin. ONDERWIJS OP ALLE NIVEAUS Voor onderwijs werkt Pluryn nauw samen met een groot aantal instellingen in het regulier onderwijs, speciaal onderwijs en beroepsonderwijs. Sommige scholen vallen direct onder beheer van Pluryn, zoals De Bolster, het Hoenderloo College, Tarcisiusschool en de meeste vestigingen van het REA College. Met andere scholen bestaan directe relaties. MEDEZEGGENSCHAP CLIËNTEN Pluryn hecht grote waarde aan de mening van cliënten, zij staan immers centraal. Meepraten en denken gebeurt via centrale en lokale cliëntenraden. Die spelen een belangrijke rol als het gaat om beslissingen op centraal niveau. Uitgangspunt is dat jongeren en volwassenen zelf meedoen aan de medezeggenschap, desgewenst met ondersteuning van coaches/ondersteuners. Bij minderjarigen of als mensen zelf geen vorm aan de medezeggenschap kunnen geven, vullen verwanten hen aan. Familieraden en familieverenigingen behartigen de belangen van verwanten zelf. BETROKKEN EN DESKUNDIGE MEDEWERKERS Cliënten en hun verwanten mogen van Pluryn een professionele dienstverlening verwachten. Om de visie van Pluryn in de praktijk te brengen, stellen wij hoge eisen aan onze medewerkers. Pluryn kiest daarom voor competentiegericht werken, ofwel het bewust verder ontwikkelen 5

6 van talent en vaardigheden bij medewerkers. Onze medewerkers zijn betrokken, deskundig en voortdurend bezig om samen de kwaliteit van zorg te verbeteren. Medewerkers van Pluryn luisteren naar cliënten en verwanten. Ze stimuleren en respecteren hun inbreng. CLIËNTGERICHTE COMMUNICATIE Pluryn doet veel aan cliëntgerichte communicatie. Denk aan websites in eenvoudige taal met online voorleesfunctie, het magazine FF bijpraten en nieuwsbrieven. Er zijn begrijpelijke folders en brochures voor cliënten. Het Pluryn Plein is een intranet voor mensen die diensten van Pluryn gebruiken. Hierop staat niet alleen veel nuttige informatie en amusement, de bezoekers kunnen ook met elkaar chatten en mailen. Pluryn kiest voor eenvoudig taalgebruik, speciale tekeningen en pictogrammen om de inhoud zo goed mogelijk over te brengen. Ook voor verwanten en verwijzers zijn er informa tieve websites, magazines, verwantennieuwsbrieven per locatie, brochures en bijeenkomsten. FINANCIERING VANUIT VERSCHILLENDE BRONNEN Meestal betaalt de AWBZ of de Wet op de Jeugdzorg de dienstverlening van Pluryn. Daarvoor heeft de cliënt een indicatiebesluit nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of Bureau Jeugdzorg. In veel gevallen dienen mensen ook een inkomensafhankelijke eigen bijdrage te betalen. De persoon kan vervolgens kiezen voor zorg in natura bij Pluryn of met een persoonsgebonden budget (PGB) zelf ondersteuning en zorg inkopen bij Pluryn. Combinaties hiervan zijn ook mogelijk. Daarnaast kunnen mensen te maken krijgen met de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), ZVW (Zorgverzekeringswet), huursubsidiewet en diverse sociale verzekeringswetten. Pluryn helpt mensen graag bij het aanvragen van uitkeringen, financiële bijdragen en subsidies. KLANTENBUREAU VOOR OPTIMALE SERVICE Pluryn heeft één centraal klantenbureau. Cliënten, verwijzers en andere instanties kunnen hier terecht voor het aanvragen van ondersteuning en zorg en voor alle andere vragen. Wij spannen ons in om uw vraag duidelijk te krijgen en u goed te helpen. Onze grote ervaring met mensen met complexe problematiek en/of handicap helpt ons daarbij. WAAR VINDT U PLURYN? Pluryn geeft mensen met een handicap en jongeren met complexe problematiek mogelijkheden om vorm en inhoud te geven aan hun leven. Dat doet Pluryn vanuit meer dan 135 locaties in Gelderland, Noord-Limburg en Noordoost-Brabant. De locaties variëren van woonvormen, behandelcentra en activiteitencentra tot maatschappelijke ondernemingen. Daarmee zijn wij voor iedereen altijd dichtbij. Pluryn kent de volgende hoofdlocaties: De Beele, Voorst Groesbeekse Tehuizen, Groesbeek Het Hietveld, Beekbergen De Hoenderloo Groep, Hoenderloo Jan Pieter Heije, Oosterbeek Kemnade, Groesbeek De Seyshuizen, Nijmegen Werkenrode Jongeren, Groesbeek Werkenrode Volwassenen, Nijmegen De Winckelsteegh, Nijmegen 6

7 TRAINING BEGELEID WONEN Jongeren worden zelfstandiger naarmate ze ouder worden. En dan komt er een moment dat ze ook zelfstandig willen wonen. Dat geldt ook voor de jongeren bij Pluryn. Al jaren heeft Pluryn huizen voor deze jongeren. Ze krijgen dan alleen de begeleiding die ze nodig hebben. Voor sommige jongeren is de stap naar deze woonvorm te groot. Daarom ontwikkelde Pluryn de Training Begeleid Wonen (TBW). Bij TBW oefenen de jongeren met zelfstandig wonen als voorbereiding voor later. Ze wonen op zichzelf, maar overdag is er groepsleiding aanwezig. Die helpt ze bij het maken van afspraken en bij allerlei regelwerk. De jongeren maken bijvoorbeeld afspraken over schoonmaken of over de muziek s avonds. Voor de Training Begeleid Wonen komen er huizen overal in Gelderland. Straks niet vergeten nog wat melk te halen. Leonie doet mee. Powered by Pluryn 7

8 Hoofdstuk 2 WONEN, WERKEN, LEREN, VRIJE TIJD EN DAGBESTEDING Pluryn heeft een breed en flexibel dienstenpakket. Of het nu gaat om wonen, werken, leren, vrije tijd of dagbesteding de invulling verschilt per persoon. BREED EN FLEXIBEL DIENSTENPAKKET Iedereen is uniek en heeft zijn eigen ondersteuningsvraag. Regelmatig ontwikkelen wij nieuwe vormen van dienstverlening zodat ons aanbod blijft aansluiten op de actuele zorgvraag. De verschillende mogelijkheden geven we in hoofdlijnen weer. Meer informatie vindt u bij de cliëntgroepen op WONEN: IN DE WIJK Veel jongeren en volwassenen bij Pluryn leven midden in de maatschappij. Ze doen boodschappen in de supermarkt en hebben te maken met buurtgenoten en buurtactiviteiten. Kortom, ze maken deel uit van de samenleving. Pluryn huurt of koopt voor hen bestaande woningen en past ze zo nodig aan. Ook ontwikkelen wij nieuwbouwprojecten in de wijk, liefst in samenwerking met bouwpartners. Mensen wonen zelfstandig of onder begeleiding. Of in woongroepen op de terreinen van onze terreinlocaties. Pluryn biedt vele manieren van wonen. Volwassenen wonen bijvoorbeeld zelfstandig met enkele uren begeleiding per week. Maar het is ook mogelijk om te wonen in een woonvorm met elke dag begeleiding en 24 uur per dag zorgmogelijkheid. Jongeren kunnen wonen en tegelijkertijd onderwijs volgen. Verder beschikt Pluryn op verschillende locaties over crisisopvang, tijdelijke opvang of een logeermogelijkheid onder professionele begeleiding. Mogelijkheden op het gebied van wonen: Zelfstandig wonen of begeleid wonen met woonondersteuning op maat Individueel wonen of wonen in kleine woongroepen/leefgroepen Individueel wonen met intensieve begeleiding Training Begeleid Wonen Combinaties van wonen met (intensieve) begeleiding, dagbesteding, onderwijs en/ of (intensieve) verzorging Crisisopvang, tijdelijke opvang en logeren WERKEN: LEKKER AAN DE SLAG Pluryn bevordert een actieve deelname aan de samenleving. Daarom werken veel cliënten bij reguliere bedrijven of maatschappelijke ondernemingen: betaald of onbetaald. De activiteiten van deze ondernemingen zijn gevarieerd. Van winkel/lunchcafé tot zorgboerderij en van koffiebranderij tot print- en copyshop. Er kan sprake zijn van hooggekwalificeerd werk zoals webdesign, copywriting en DTP. In al deze ondernemingen leren en werken mensen onder begeleiding. Dat kan zijn om de dag op een zinvolle manier te besteden maar ook om werkervaring op te doen. Eventueel kunnen personen aansluitend stage lopen of gaan werken bij een regulier bedrijf. Pluryn helpt mensen bij het zoeken naar passende arbeid bij reguliere bedrijven of bij de eigen maatschappelijke ondernemingen. Pluryn werkt hiervoor nauw samen met andere instanties. Niet voor alle mensen met een handicap staat het vinden van betaald werk centraal. Anderen werken in de dagbesteding aan hun competenties, ontmoeten mensen en nemen deel aan de samenleving. De een werkt op vaste tijden in bijvoorbeeld de kaarsenmakerij. Voor de ander is een creatieve invulling van de dag zinvoller, zoals schilderen of textiel bewerken. Pluryn heeft ook specifieke activeringsprogramma s zoals paardrijden en zwemmen voor mensen met een ernstig meervoudige handicap (EMB), groepsgesprekken voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en computertrainingen. Of mensen zijn via een sociaal activeringsprogramma bezig met muziek, beweging, drama, snoezelen en huiskamerprojecten. Mogelijkheden op het gebied van werken: Consultatie en aanbod voor werken of dagbesteding Oriënterende stages, arbeidstesten (assessments) en aanvullend onderzoek 8

9 Betaald of onbetaald werk in verschillende sectoren Regulier werk, maatschappelijk werk of vrijwilligerswerk Parttime werk of volledige baan Arbeidstoeleiding naar betaald of onbetaald werk Begeleiding, training en coaching on the job LEREN: DOE JE ELKE DAG In de visie van Pluryn heeft ieder mens het vermogen zich verder te ontwikkelen. Leren kun je bij Pluryn op allerlei niveaus en in verschillende richtingen. Pluryn werkt nauw samen met het speciale en reguliere onderwijs. Bij enkele terreinlocaties staan scholen voor speciaal onderwijs. De jonge cliënten van Pluryn gaan als het even kan naar school of volgen een andere vorm van onderwijs. Het zo zelfstandig mogelijk leren leven, koppelen wij in veel gevallen aan onderwijs. Ook volwassenen kunnen leren. Er zijn talloze scholing- en trainingsmogelijkheden met als doel (on)betaald werk te verrichten en persoonlijke groei. Pluryn helpt jongeren zoeken naar een passende leeromgeving binnen het regulier onderwijs, speciaal onderwijs of beroepsonderwijs. Sommige scholen vallen direct onder beheer van Pluryn met andere scholen zijn er directe relaties. Kinderen met een licht verstandelijke handicap tot 12 jaar, die wonen bij Jan Pieter Heije in Oosterbeek, volgen meestal onderwijs op de Radar in Oosterbeek, een school voor speciaal onderwijs (SO). Op het terrein van De Beele in Voorst staat De Bolster, een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Leerplichtige jongeren met een licht verstandelijke handicap die wonen op De Beele, volgen hier onderwijs. De Bolster heeft ook vestigingen in Apeldoorn en Deventer. De Tarcisiusschool in Nijmegen biedt (voortgezet) speciaal onderwijs. Is de jongere 16 jaar of ouder, dan kan hij of zij praktijkonderwijs volgen op de Wegwijzer. Jongeren die vallen onder Jeugdzorg kunnen leren aan het Hoenderloo College. De leerlingen zijn van 10 tot 18 jaar. Medewerkers van het Hoenderloo College begeleiden de jongeren in samenwerking met het regulier voortgezet en beroepsonderwijs in de regio Apeldoorn. Vestiging Werkenrode Jongeren werkt in de regio Nijmegen nauw samen met Onderwijscentrum Zuid-Gelderland (OZG). Jongeren met een lichamelijke of meervoudige handicap die woontraining krijgen, gaan naar de Werkenrode school van OZG. Havo- en vwo-onderwijs volgen ze op De Monnikskap. Werkenrode werkt hiervoor samen met het Dominicus College in Nijmegen. Werkenrode Volwassenen organiseert cursussen voor volwassenen met een lichamelijke handicap. De Groesbeekse Tehuizen heeft cursussen voor mensen met een verstandelijke handicap. REA College Nijmegen, Hoensbroek, Groningen en Leeuwarden vallen direct onder Pluryn, zij geven beroepsopleidingen aan mensen die door hun arbeidshandicap niet in staat zijn regulier onderwijs te volgen. Met als uitgangspunt duurzame deelname aan de arbeidsmarkt. Mogelijkheden op het gebied van leren: Volgen van regulier onderwijs, speciaal onderwijs of beroepsonderwijs Volgen van cursussen en bijeenkomsten voor persoonlijke ontwikkeling en groei Praktijkgericht leren voor toeleiding naar betaald of onbetaald werk Scholing en training in verschillende sectoren zoals Groen, ICT, Metaal, Horeca en Zakelijke dienstverlening (Administratie) VRIJE TIJD: VERVELEN HOEFT NIET Voor het invullen van vrije tijd heeft Pluryn veel mogelijkheden, binnen en buiten de eigen activiteitencentra, creativiteitscentra of hobbycentra. Een creatieve hobby, muziek of sport, het zijn allemaal activiteiten die ontspannen en iets extra s toevoegen aan het leven. Binnen Pluryn zijn diverse sport-, muziek- en hobbyclubs actief. Maar het liefst gaan wij samen met de persoon op zoek naar een vereniging in de eigen woonomgeving. Mogelijkheden op het gebied van vrije tijd: Advies en aanbod voor vrijetijdsbesteding Vrijetijdsbesteding in activiteitencentra, creativiteitscentra en hobbycentra Speciale vrijetijdsprogramma s en activeringsprogramma s voor specifieke doelgroepen Uitvoeren van hobby s en deelnemen aan hobbyclubs van Pluryn Lid worden van een reguliere sport- of recreatievereniging in de woonomgeving Bezoeken van bioscoop, theater, sportwedstrijden, evenementen met of zonder begeleiding Dagje uit, weekendje weg of op vakantie met of zonder begeleiding Activiteiten in Cultureel Centrum Cardo 9

10 MET PLEZIER NAAR JE WERK Suzanne heeft nog tien minuten om op tijd bij het stadion van N.E.C. te komen. Niet om de wedstrijd te zien, maar omdat ze daar in het horecateam werkt. Eerst liep ze een stage via een re-integratietraject van Pluryn. Nu heeft Suzanne een vaste baan. Ze mag dus echt niet te laat komen. Suzanne doet mee. Meedoen in de maatschappij. Powered by Pluryn. Doortrappen Suus. Het wordt druk vandaag. Suzanne doet mee. Powered by Pluryn 10

11 Hoofdstuk 3 ALTIJD DE JUISTE ONDER- STEUNING EN BEHANDELING Bij Pluryn zijn verschillende vormen van ondersteuning en behandeling mogelijk. Meestal zijn die vormen integraal onderdeel van een compleet individueel aanbod op het gebied van wonen en werken. Dat is per doelgroep en zorgprogramma verschillend. DIVERSE BEHANDELDISCIPLINES Tot de behandeldisciplines behoren gedragswetenschappers, vaktherapeuten, artsen, para medici, psychiatrische consultants, gezinswerkers, trainers, maatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers. Naast het geïntegreerde aanbod in wonen en werken zijn er diverse extra mogelijkheden voor ondersteuning en behandeling: Ambulant onderzoek, begeleiding, behandeling en/of therapie Dagbehandeling en/of therapie in speciale behandelcentra Hooggespecialiseerde zorg- en behandelprogramma s SPECIALISATIES EN SPECIFIEKE AANDACHTSGEBIEDEN Pluryn heeft veel ervaring met de ondersteuning van mensen met complexe problematiek en/of handicap. Opgebouwde kennis en kunde komen tot uiting in de diverse zorgprogramma s. Naast de algemene ondersteuning, heeft Pluryn zich de afgelopen jaren steeds meer gespecialiseerd in ondersteuning en behandeling van verschillende groepen cliënten en zorgvragen zoals: Jongeren met licht verstandelijke handicap (LVG-J) Jongeren met probleemgedrag die vallen onder Jeugdzorg Mensen met licht verstandelijke handicap en ernstige gedragsproblemen (SGLVG) Jongeren met probleemgedrag die individueel wonen met intensieve begeleiding (IWIB) Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) Kinderen/jongeren met ontwikkelingsachterstand/verstandelijke handicap en specifieke problemen met vraag naar een hooggespecialiseerde vorm van behandeling (BZV) Kinderen/jongeren met diabetes Kinderen en jongeren met autisme spectrum stoornis (ASS) Voor deze cliënten en zorgvragen bestaan speciale zorg- en behandelprogramma s en behandelcentra. Enkele zorg- en behandelprogramma s zullen we hierna kort aanstippen. JONGEREN DIE INDIVIDUEEL WONEN MET INTENSIEVE BEGELEIDING (IWIB) Voor licht verstandelijk gehandicapte jongeren (LVG-J) is het programma Individueel Wonen met Intensieve Begeleiding (IWIB) ontwikkeld. Met IWIB krijgen jongeren begeleiding op maat. Jongeren leren sociale en praktische vaardigheden. Met als resultaat dat ze voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met andere mensen. Orthopedagogisch behandelcentra Jan Pieter Heije in Oosterbeek en De Beele in Voorst voeren dit programma uit. 11

12 PROGRAMMA VOOR LICHT VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN MET ERNSTIGE GEDRAGS- PROBLEMEN (SGLVG) Het gaat hier om jongvolwassenen en volwassenen met een licht verstandelijke handicap en ernstige gedragsproblemen. Hiervoor heeft Pluryn speciale programma s ontwikkeld voor behandeling en blijvende ondersteuning: continu, systematisch, multidisciplinair en met huisvesting. Gericht op het leren omgaan met de gevolgen van de problematiek en het voorkomen van erger. Pluryn werkt hierbij samen met psychiatrie. De Groesbeekse Tehuizen in Groesbeek, Het Hietveld in Beekbergen en Kemnade in Groesbeek voeren dit programma uit. MENSEN MET NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL (NAH) Pluryn heeft voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) verschillende programma s ontwikkeld. Voor kinderen en jongeren gaat het om programma s gericht op in ten sieve orthopedagogische gezinsbehandeling, naschoolse opvang, logeren en wonen met begeleiding en behandeling. Voor volwassenen gaat het vooral om programma s gericht op thuiswonen met ambulante ondersteuning, training zelfstandig wonen, ondersteund wonen, logeren, dagbesteding, werken bij maatschappelijke ondernemingen en het zoeken naar een passende opleiding en baan. In Nijmegen heeft Pluryn daarvoor in 2011 een NAH-servicecentrum geopend. KINDEREN/JONGEREN MET ONTWIKKELINGSACHTERSTAND/ VERSTANDELIJKE HANDICAP EN SPECIFIEKE PROBLEMEN (BZV) Voor kinderen en jongeren met specifieke problemen heeft Pluryn het gespecialiseerde behandelcentrum De Seyshuizen. Dit behandelcentrum richt zich op jonge kinderen die problemen hebben met eten, drinken, zindelijkheid of communicatie. In veel gevallen komt daar een uitgebreide en ingewikkelde medische voorgeschiedenis bij. Als gevolg hiervan kunnen gedragsproblemen ontstaan zoals extreme voedselvoorkeur, chronisch braken, complete weigering van eten of drinken of langdurige onzindelijkheid. Bij de intensieve behandeling werken verschillende disciplines nauw samen: een orthopedagoog, medische disciplines, maatschappelijk werk, verpleging, fysiotherapie, (pre) logopedie en diëtiek. Daarnaast kan De Seyshuizen een kinderneuroloog, kinderpsychiater, kindergastro-enteroloog en kinderradioloog raadplegen. De Seyshuizen betrekt de ouders bij de behandeling. Behandelingen kunnen in veel gevallen ook ambulant plaatsvinden. De Seyshuizen werkt nauw samen met de vakgroep Orthopedagogiek, sectie Leren en Ontwikkeling van de Radboud Universiteit Nijmegen. Cliënten zijn afkomstig uit het hele land en de belangstelling groeit. Vandaar dat Pluryn gekozen heeft voor uitbreiding naar het midden van het land. De komende jaren zal het aantal behandelcentra naar verwachting verder toenemen. De Seyshuizen bevindt zich bij de terreinlocatie De Winckelsteegh in Nijmegen en in Haarzuilens bij Utrecht. KINDEREN EN JONGEREN MET EEN AUTISME SPECTRUM STOORNIS (ASS) Jongeren met ASS moeten later zo veel mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij. Dat is altijd het doel bij Pluryn. De verschillende therapieën helpen hen daarbij, bijvoorbeeld bewegingstherapie of creatieve therapie. Cognitieve gedragstherapie leert mensen om hun gedrag beter te begrijpen. Er zijn speciale trainingen voor het omgaan met ASS, voor sociale vaardigheden en weerbaarheid. Jongeren tot ongeveer 23 jaar kunnen terecht op terreinlocaties in Groesbeek, Oosterbeek en Voorst, in speciale autismegroepen of in gemengde groepen. Er zijn ook huizen buiten het terrein. De groepen kennen veel structuur en duidelijke regels. In Oosterbeek en Voorst hebben de mede werkers heel veel kennis over PDD-NOS. Nadat ze de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben, gaan de jongeren vaak zelfstandiger wonen. KINDEREN/JONGEREN MET DIABETES Werkenrode Jongeren biedt samen met het Kinder Diabetes Centrum Nederland een zorgprogramma aan voor kinderen en jongeren met diabetes en een psychosociale zorgbehoefte. De behandeling van diabetes moet integraal zijn en alle aspecten omvatten die een rol spelen bij het leven met deze aandoening. De moeilijkheden die een gezin ervaart, zijn 12

13 ONDERZOEK, ONTWIKKELING EN VERNIEUWING Pluryn bouwt verder aan haar expertise langs de volgende pijlers: Evidence based borging van de praktijk Best practice invulling van zorgprogramma s en activiteiten Leren van wetenschap Kennis en ervaringen delen, zowel intern als extern Stimuleren van onderzoek, ontwikkeling en vernieuwing Consortium VG Oost. Op het gebied van autisme neemt Pluryn deel aan het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland (SAG). Voor de doelgroep niet-aangeboren hersenletsel (NAH) werken we samen met kennisinstituut Vilans. Daarnaast participeert Pluryn in toegepast wetenschappelijk onderzoek naar ondermeer de sociaal-cognitieve ontwikkeling van LVG-jongeren, kwaliteit van zorg- en behandelingsmogelijkheden van diverse vormen van onzindelijkheid. Pluryn draagt bij aan twee lecto raten bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). immers niet alleen van medisch-technische aard. Kind en gezin moeten zich aanpassen aan nieuwe leefregels en dat kost tijd en inspanning. Ongeveer tien jonge diabetespatiënten wonen nu bij Werkenrode Jongeren. Competentiegericht werken is de centrale methodiek bij Pluryn. Op het gebied van onderzoek werkt Pluryn samen met de vakgroep Orthopedagogiek van de Radboud Universiteit Nijmegen en met faculteiten van de Universiteit van Amster dam. Pluryn is actief partner in samenwerkingsverbanden met het Kenniscentrum LVG en het CLEANTEAM PLURYN ZORGT VOOR SCHONE BUSSEN Even voorstellen het Cleanteam. Cliënten van Pluryn en de Driestroom werken sinds een jaar bij busmaatschappij Breng in Nijmegen. Het Cleanteam personeel werkt afwisselend op het terrein van de busmaatschappij en op het Centraal Station. s Middags zijn bussen soms een tijdje buiten gebruik. De cliënten gaan dan de bussen in en ruimen zoveel mogelijk rommel en afval op. Het Cleanteam werkt onder bege leiding in ploegen van vier. Soms is het werk bij Breng best wel een beetje vies. Je vindt de raarste dingen. De negentienjarige Nadia Karreman heeft weleens nagels gevonden. Bah! En op de ramen tekenen sommige reizigers weleens hartjes met lippenstift. Pluryn heeft een speciaal bureau om (vrijwilligers)werk voor cliënten in de samenleving te zoeken. Het Bureau heet BAAS, Bureau Arbeidsmatige Activiteiten in de Samenleving. Het Cleanteam is één van de bedrijventrajecten van BAAS. 13

14 Hoofdstuk 4 WIE KUNNEN BIJ PLURYN TERECHT? De grote verscheidenheid aan cliënten levert een grote verscheidenheid aan zorgvragen op. Het resultaat is een breed aanbod aan producten en diensten, dat voortdurend in ontwikkeling is. Pluryn heeft voor elke groep een zorgprogramma opgesteld. Hierin leggen we het doel van het programma vast evenals alle activiteiten, methodieken en werkprocessen. Maar geen cliënt is hetzelfde. Daarom bieden de zorgprogramma s volop ruimte om persoonlijke accenten te zetten. Deze persoonlijke accenten legt Pluryn samen met de cliënt vast in een individueel plan. PRODUCTEN EN DIENSTEN Pluryn heeft haar totale ondersteuningsaanbod ingedeeld in een vastomlijnde dienstverlening per groep cliënten. In totaal zijn er meer dan 40 zogeheten producten en diensten. Deze producten en diensten kunnen grofweg onderverdeeld worden in: Verschillende combinaties van wonen met begeleiding, verzorging, behandeling, onderwijs en/of dagbesteding. Individueel wonen met intensieve begeleiding Woonondersteuning thuis met ondersteuning op maat Tijdelijke opvang en logeren Onderzoek thuis met begeleiding, behandeling en/of therapie Dagbehandeling Gespecialiseerde zorg- en behandelprogramma s Crisis en calamiteiten Advies en aanbod bij vrijetijdsbesteding Arbeid/dagbesteding Arbeidstoeleiding Training Begeleid Wonen De producten en diensten kunnen per vraag verschillen. Deze brochure zal de verschillende groepen cliënten met bijbehorende producten en diensten hierna verder kort beschrijven. 14

15 Jongeren met licht verstandelijke handicap LVG-J Aan jongeren met een licht verstandelijke handicap zie je uiterlijk niets. Hierdoor begrijpen andere mensen hun gedrag niet. Ze hebben door hun handicap moeite met emoties en sociaal gedrag. Door hun gedragsproblemen kunnen deze jongeren vaak niet thuis blijven wonen. Ze lopen ook vast in hun ontwikkeling. Pluryn brengt die ontwikkeling weer op gang met gerichte opvoeding, begeleiding en (intensieve) behandeling. Het doel is altijd dat de jongere later zo zelfstandig mogelijk kan wonen. Bij Pluryn groeien ze daarom in verschillende groepen naar meer zelfstandigheid. Pluryn ondersteunt de jongeren op het gebied van school/scholing, arbeids-toeleiding en vrijetijdsbesteding. Alle activiteiten richten zich op toerusting voor volwaardige maatschappelijke deelname. Voor jongeren met een licht verstandelijke handicap beschikt Pluryn over gespecialiseerde behandelcentra in Oosterbeek en Voorst, centra voor dagbehandeling en woonhuizen. Individueel wonen is mogelijk in de regio s Betuwe, Arnhem/Nijmegen, Achterhoek en Apeldoorn. JONGEREN MET LICHT VERSTANDELIJKE HANDICAP SUBDOELGROEPEN: Thuis- of uitwonende jongeren met licht verstandelijke handicap van 4-23 jaar SAMENWERKING MET ORGANISATIES/ KETENPARTNERS ZOALS: Jeugdzorg en jeugdpsychiatrie Speciaal onderwijs (SO), voorgezet speciaal onderwijs (VSO) en REA College Verschillende maatschappelijke ondernemingen ONDERSTEUNINGSMOGELIJKHEDEN: Wonen met behandeling en begeleiding en onderwijs Wonen met intensieve behandeling en begeleiding en onderwijs Training begeleid wonen Individueel wonen met intensieve begeleiding Zorg- en behandelprogramma s voor ambulante ondersteuning Dagbehandeling Werken, dag/vrijetijdsbesteding Crisis en calamiteiten Tijdelijke opvang en logeren 15

16 JZ Jeugdzorg De Hoenderloo Groep biedt specialistische 24-uurs zorg aan jongeren met complexe gedragsproblemen. In een unieke, veilige omgeving leveren goed geschoolde, betrokken professionals een programma op maat. Het programma verbindt behandeling, onderwijs en activiteiten. De Hoenderloo Groep in Hoenderloo creëert samen met de jongeren kansen voor een betere toekomst. De Hoenderloo Groep behandelt vastgelopen jongeren in een veilige omgeving. JeugdzorgPlus wil jongeren zo kort als kan en zo intensief als nodig helpen. De jongeren hebben behoefte aan perspectief, goede opvang, behandeling en zorg. En aan onderwijs De jongeren leren op Het Hoenderloo College. Op de locatie Kop van Deelen de plek kunnen jongeren terecht met een gesloten machtiging via de rechter. Het complex is omsloten door een natuurlijke barrière van een bos. De Hoenderloo Groep biedt tijdelijke behandeling aan jongeren die dat nodig hebben. Het is de bedoeling dat jongeren zo snel mogelijk teruggaan naar de regio van herkomst. JEUGDZORG SUBDOELGROEPEN: Jongeren met antisociale gedragsstoornis (CD) Jongeren met autisme en hyperactiviteit (ASS/ADHD) Jongeren met oppositionele gedragsstoornis (ODD) Jongeren die vallen onder JeugdzorgPlus (Gesloten Jeugdzorg) SAMENWERKING MET ORGANISATIES/ KETENPARTNERS ZOALS: Jeugdzorg, psychiatrie en behandelcentra Speciaal onderwijs Verslavingszorg Organisaties voor arbeidstoeleiding en re-integratie ONDERSTEUNINGSMOGELIJKHEDEN: Wonen in leef- en gezinsgroepen met onderwijs en vrijetijdsbesteding Wonen bij JeugdzorgPlus met onderwijs en vrijetijdsbesteding Training en therapie 16

17 Mensen met een verstandelijke handicap van algemene aard Het gaat hier om mensen van alle leeftijden met een verstandelijke handicap. Zij vragen ondersteuning bij wonen, vrije tijd, werk en maatschappelijke participatie. Soms is thuis of zelfstandig wonen niet (meer) mogelijk. Dat kan om allerlei redenen. Bijkomende sociaal-psychologische of psychiatrische problemen vragen om aangepaste begeleiding en/of behandeling. Vaak komen er ook gedragsproblemen bij. Mensen met een verstandelijke handicap krijgen ondersteuning thuis of in woonvormen van Pluryn. Deze woonvormen staan in de regio Apeldoorn (Het Hietveld), Nijmegen (De Winckelsteegh), Groesbeek (Groesbeekse Tehuizen) en Noord-Limburg (Werkenrode Volwassenen). VG MENSEN MET EEN VERSTANDELIJK HANDICAP VAN ALGEMENE AARD SAMENWERKING MET ORGANISATIES/ KETENPARTNERS ZOALS: Thuiszorg, woonzorgcentra en maatschappelijke organisaties voor verschillende doelgroepen voor bijkomende problemen zoals psychiatrie Speciaal onderwijs (SO), voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en REA College Verschillende maatschappelijke ondernemingen ONDERSTEUNINGSMOGELIJKHEDEN: Wonen met begeleiding, (intensieve) verzorging en dagbesteding of onderwijs Wonen met begeleiding en verzorging Individueel wonen met intensieve begeleiding Training begeleid wonen Ambulante woonondersteuning Zorg- en behandelprogramma s voor ambulante ondersteuning Werken, dag/vrijetijdsbesteding Arbeidstoeleiding naar betaald of onbetaald werk Crisis en calamiteiten Tijdelijke opvang en logeren 17

18 SGLVG Mensen met een licht verstandelijke handicap en ernstige gedragsproblemen (VG7) Pluryn heeft speciale voorzieningen voor jongeren en volwassenen vanaf 18 jaar met een licht verstandelijke handicap en ernstige gedragsproblemen. Bij Pluryn vinden ze de begeleiding, werk/dagbesteding en veiligheid die bij hen past. Bij het probleemgedrag komen vaak nog psychiatrische, leer- of sociale problemen. De cliënten hebben structuur, grenzen en intensieve zorg nodig. Pluryn ondersteunt deze cliënten in zorgcentra met 24-uurs zorg en dagbesteding. De behandeling richt zich op het leren omgaan met de gevolgen van de problematiek en het voorkomen van erger. Dit gebeurt bij centra als Het Hietveld in Beekbergen en bij Kemnade en Groesbeekse Tehuizen in Groesbeek. Voor wie is deze voorziening? Het gaat om mensen vanaf 18 jaar met een indicatie voor Zorgzwaartepakket (ZZP) VG7, vaak aangevuld met een Extreme Zorgtoeslag. MENSEN MET EEN LICHT VERSTANDELIJKE HANDICAP EN ERNSTIGE GEDRAGSPROBLEMEN (VG7) SAMENWERKING MET ORGANISATIES/ KETENPARTNERS ZOALS: Behandelcentra, psychiatrie en instellingen voor mensen met een verstandelijke handicap Speciaal onderwijs Verschillende maatschappelijke ondernemingen ONDERSTEUNINGSMOGELIJKHEDEN: Wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering met onderwijs of dagbesteding Crisis en calamiteiten 18

19 Mensen met een ernstig meervoudige handicap EMB Mensen met een ernstig meervoudige handicap hebben veel specialistische zorg en begeleiding nodig: lichamelijke verzorging, communicatief of belevingsgericht. Juist voor deze groep vindt Pluryn verhoging van de kwaliteit van bestaan erg belangrijk. Plurynlocatie De Winckelsteegh ondersteunt deze cliënten 24 uur per dag. Specialistische thuiszorg is ook mogelijk. Evenals weekend- en vakantieopvang. De dagbesteding richt zich op ontwikkeling, activering en beleving. MENSEN MET EEN ERNSTIG MEERVOUDIGE HANDICAP SAMENWERKING MET ORGANISATIES/ KETENPARTNERS ZOALS: Specialistische thuiszorg Voorzieningen voor bijzondere vormen van verzorging en verpleging Speciaal onderwijs Verschillende maatschappelijke ondernemingen ONDERSTEUNINGSMOGELIJKHEDEN: Wonen met begeleiding en intensieve verzorging en dagbesteding Zorg- en behandelprogramma s voor ambulante ondersteuning Dag/vrijetijdsbesteding Crisis en calamiteiten Tijdelijke opvang en logeren 19

20 SGEVG Mensen met een ernstig verstandelijke handicap en ernstige gedragsproblemen Kinderen, jongeren en volwassenen met een ernstig verstandelijke handicap en ernstige gedragsproblemen hebben een nauwsluitende benaderingswijze nodig. Die benadering komt in alles tot uiting: omgang, specialistische training en behandeling, huisvesting en dagbesteding. Het gaat om vergroting van belevingsruimte en bewegingsruimte, het verminderen van afhankelijkheid, het aanleren van vaardigheden en het vergroten van de kwaliteit van bestaan. Plurynlocatie De Winckelsteegh biedt ondersteuning met 24-uurs zorg en dagbesteding in de regio Nijmegen. MENSEN MET EEN ERNSTIG VERSTANDELIJKE HANDICAP EN ERNSTIGE GEDRAGSPROBLEMEN SAMENWERKING MET ORGANISATIES/ KETENPARTNERS ZOALS: Behandelcentra, psychiatrie en instellingen voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap Speciaal onderwijs Verschillende maatschappelijke ondernemingen ONDERSTEUNINGSMOGELIJKHEDEN: Wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering met onderwijs of dagbesteding Dag/vrijetijdsbesteding Crisis en calamiteiten Tijdelijke opvang en logeren Dagopvang en naschoolse opvang 20

21 Ouderen met een verstandelijke handicap en specifieke geriatrische zorgvragen VGG De ouderdom komt met gebreken. Dat geldt ook voor ouderen met een licht tot matig verstandelijke handicap. Zij hebben aangepaste zorg en begeleiding/behandeling nodig. Alles draait om de kwaliteit van de laatste levensfase. Pluryn ondersteunt deze cliënten in het gespecialiseerde zorgcentrum Schoonoord in Groesbeek (Groesbeekse Tehuizen). OUDEREN MET EEN VERSTANDELIJKE HANDICAP EN SPECIFIEKE GERIATRISCHE ZORGVRAGEN SAMENWERKING MET ORGANISATIES/ KETENPARTNERS ZOALS: Reguliere verpleeghuizen Verschillende maatschappelijke ondernemingen ONDERSTEUNINGSMOGELIJKHEDEN: Wonen met begeleiding en intensieve verzorging met dagbesteding Dag/vrijetijdsbesteding Crisis en calamiteiten 21

22 BZV Kinderen/jongeren met een ontwikkelingsachterstand/ verstandelijke handicap en specifieke problemen, met vraag naar een hooggespecialiseerde vorm van behandeling Kinderen en jongeren met een ontwikkelingsachterstand/ verstandelijke beperking die specifieke problemen hebben en die specifieke behandeling vragen. Voorbeelden zijn: chronische voedselweigering, onzindelijkheid, zelfverwondend gedrag of problemen met communicatie. Het gespecialiseerd behandelcentrum De Seyshuizen van Pluryn ondersteunt deze kinderen met 24-uurs dagbehandeling en thuisbehandeling op maat. De Seyshuizen heeft vestigingen in Nijmegen en Haarzuilens (Utrecht). KINDEREN/JONGEREN MET EEN ONTWIKKELINGS ACHTERSTAND/VERSTANDELIJKE HANDICAP EN SPECIFIEKE PROBLEMEN, MET VRAAG NAAR EEN HOOGGESPECIALISEERDE VORM VAN BEHANDELING SUBDOELGROEPEN: Peuters, kinderen en jongeren met ontwikkelingsachterstand/verstandelijke handicap Peuters, kinderen en jongeren met chronische voedselweigering Peuters, kinderen en jongeren met chronische onzindelijkheid Peuters, kinderen en jongeren met zelfverwondend gedrag Peuters, kinderen en jongeren met specifieke communicatieproblemen SAMENWERKING MET ORGANISATIES/ KETENPARTNERS ZOALS: Ziekenhuizen Radboud Universiteit Nijmegen Kinderdagverblijven Scholen in het regulier en speciaal onderwijs ONDERSTEUNINGSMOGELIJKHEDEN: Zorg- en behandelprogramma s 22

23 Volwassenen met een lichamelijke handicap Volwassenen met een lichamelijke handicap kunnen Pluryn ondersteuning vragen bij wonen, vrije tijd, werk of meedoen aan de maatschappij. Cliënten wonen zelfstandig met ondersteuning (ambulant) of in een woonvorm in Nijmegen, Malden, Wijchen, Tiel en diverse plaatsen in Noord-Limburg. Voor (vrijwilligers)werk of dagbesteding kunnen ze onder andere terecht bij bedrijven, maatschappelijke ondernemingen van Pluryn en activiteitencentra. LG-V VOLWASSENEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP SUBDOELGROEPEN: Zelfstandig en niet-zelfstandig wonende volwassenen vanaf 18 jaar Volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) SAMENWERKING MET ORGANISATIES/ KETENPARTNERS ZOALS: Thuiszorg, woonzorgcentra en maatschappelijke organisaties in Nijmegen en omgeving, Land van Maas en Waal en de Betuwe Reguliere onderwijsinstellingen en REA College Verschillende maatschappelijke ondernemingen ONDERSTEUNINGSMOGELIJKHEDEN: Wonen met begeleiding en dagbesteding Wonen met begeleiding en verzorging Wonen met begeleiding, (intensieve) verzorging en dagbesteding Training begeleid wonen Ambulante woonondersteuning Werken, dag/vrijetijdsbesteding Arbeidstoeleiding naar betaald of onbetaald werk Crisis en calamiteiten Tijdelijke opvang en logeren 23

24 LG-J Jongeren met een lichamelijke handicap Jongeren met een lichamelijke handicap, niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of chronische ziekte hebben vaak extra ondersteuning nodig. Door hun handicap zijn ze vaker ziek en kunnen ze op school achterraken. Sociale contacten lopen moeilijk. Bij Pluryn krijgen zij ondersteuning bij hun ontwikkeling, onderwijs, training en hulp bij werk. De jongeren wonen met ondersteuning thuis (ambulant). Of ze leven in een aangepaste woonvorm van Pluryn op het terrein van Werkenrode in Groesbeek, maar ook in woonwijken in Groesbeek en Nijmegen. De Werkenrode school voor speciaal onderwijs staat op de terreinlocatie Werkenrode in Groesbeek. Jongeren die havo en vwo willen volgen, kunnen terecht bij de Monnikskap, onderdeel van het Dominicus College in Nijmegen. Beroepsonderwijs volgen ze bij het roc of het REA College in Nijmegen. JONGEREN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP SUBDOELGROEPEN: Thuis- of uitwonende kinderen en jongeren vanaf 6 jaar Kinderen en jongeren met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) Kinderen en jongeren met een chronische ziekte zoals diabetes SAMENWERKING MET ORGANISATIES/ KETENPARTNERS ZOALS: Thuiszorg, woonzorgcentra en maatschappelijke organisaties voor diverse doelgroepen voor bijkomende problemen zoals psychiatrie Speciaal onderwijs (SO), voorgezet speciaal onderwijs (VSO) en REA College Verschillende maatschappelijke ondernemingen Regulier onderwijs o.a. Monnikskap (Dominicus College) ONDERSTEUNINGSMOGELIJKHEDEN: Wonen met begeleiding, verzorging, training met onderwijs of dagbesteding Tarcisius begeleid wonen Zorg- en behandelprogramma s voor ambulante ondersteuning Arbeidstoeleiding naar betaald of onbetaald werk Werken, dag/vrijetijdsbesteding Crisis en calamiteiten Tijdelijke opvang en logeren 24

25 Mensen met een niet-aangeboren hersenletsel NAH staat voor niet-aangeboren hersenletsel. Het letsel ontstaat door ziekte of ongeval: bijvoorbeeld een verkeersongeluk, val, hersenbloeding of hersentumor. De gevolgen van NAH verschillen, maar het leven wordt nooit meer hetzelfde als daarvoor. Na behandeling in het ziekenhuis volgt een revalidatieperiode. Maar hoe gaat het daarna verder? Er is behoefte aan informatie, duidelijkheid en vooral rust. Pluryn wil daar graag bij helpen. Mensen krijgen de hulp die bij hen past. Het NAH-servicecentrum in Nijmegen ondersteunt mensen met NAH bij hun zoektocht naar nieuwe mogelijkheden en bij hun maatschappelijke revalidatie in aansluiting op de medische revalidatie. NAH Op het gebied van NAH heeft Pluryn veel ervaring en expertise in huis. Het tijdig aanvragen van hulp kan veel problemen voorkomen. Jong of oud, iedereen kan bij Pluryn terecht. MENSEN MET EEN NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL SUBDOELGROEPEN: Zelfstandig wonende volwassenen Thuiswonende kinderen en jongeren SAMENWERKING MET ORGANISATIES/ KETENPARTNERS ZOALS: Thuiszorg, woonzorgcentra en maatschappelijke organisaties voor bijkomende problemen zoals psychiatrie Revalidatiecentra en ziekenhuizen Universiteit en wetenschappelijk onderzoek Speciaal onderwijs (SO), voorgezet speciaal onderwijs (VSO) en REA College Verschillende maatschappelijke ondernemingen Regulier onderwijs o.a. Monnikskap (Dominicus College) ONDERSTEUNINGSMOGELIJKHEDEN: JONGEREN EN KINDEREN Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling Naschoolse opvang Logeren Wonen met begeleiding/behandeling VOLWASSENEN Thuis wonen met ambulante ondersteuning Training zelfstandig wonen Ondersteund wonen Logeren Re-integratie bij oude werkgever Werken bij maatschappelijke ondernemingen Dagbesteding 25

26 ASS Mensen met een Autisme Spectrum Stoornis ASS is een afkorting voor Autisme Spectrum Stoornissen. Het is een verzamelnaam voor verschillende stoornissen. Klassiek autisme, Asperger en PDD-NOS zijn de bekendste vormen van ASS. Mensen met ASS kunnen grote moeite hebben met veranderingen. Maar dat hoeft niet altijd. Omgaan met anderen kan lastig zijn. Of iemand is heel goed met details, maar mist het overzicht? Iedereen is anders: er zijn ook grote verschillen tussen mensen met ASS. Mensen met ASS willen gewoon meedoen in de maatschappij. Training en therapie kunnen daarbij helpen. Wanneer iemand erkent dat hij of zij ASS heeft, is dat een goede eerste stap om ermee om te leren gaan. Contact leren maken met andere mensen is heel belangrijk. Therapie kan daarbij helpen. Dat klinkt saai, maar dat is het niet. Jongeren leren omgaan met seks en intieme vriendschappen. Pluryn heeft speciale huizen voor jongeren met ASS in Nijmegen en Gietelo. In Groesbeek, Oosterbeek en Voorst zijn er woongroepen. In Oosterbeek staat het Multifunctioneel Centrum. Pluryn werkt hier samen met het Dr. Leo Kannerhuis, een in autisme gespecialiseerd psychiatrisch ziekenhuis. MENSEN MET EEN AUTISME SPECTRUM STOORNIS (ASS) 26 SUBDOELGROEPEN: Kinderen, jongeren en volwassenen met klassiek autisme, PDD-Nos, Asperger SAMENWERKING MET ORGANISATIES/ KETENPARTNERS ZOALS: Dr. Leo Kannerhuis Maatschappelijke organisaties Jeugdzorg De Hoenderloo Groep Speciaal onderwijs (SO), voorgezet speciaal onderwijs (VSO) en REA College Regulier onderwijs ONDERSTEUNINGSMOGELIJKHEDEN: JONGEREN EN KINDEREN Training en behandeling Logeren en naschoolse opvang Wonen in leefgroepen Training begeleid wonen Onderwijs Besteding vrije tijd: sport, hobby s, Cardo Theater VOLWASSENEN Training en therapieën Logeren Wonen: zelfstandig met ambulante begeleiding of in woongroepen Re-integratie: betaald of vrijwilligerswerk Besteding vrije tijd: sport, hobby s, Cardo Theater

27 Na morgen noooooit meer huiswerk. Carola doet mee. Powered by Pluryn MEER KANS OP WERK MET DIPLOMA Carola is nog even flink aan het blokken. Want als alles goed gaat, hoeft zij straks geen huis- werk meer te maken. Morgen doet zij examen. De opleidingscoach heeft Carola goed op weg geholpen. Maar het behalen van het examen is toch echt haar verantwoordelijkheid. Carola doet mee. Meedoen in de maatschappij. Powered by Pluryn. 27

28 Hoofdstuk 5 UW ZORGVRAAG SNEL BEHANDELD Voor het aanvragen van ondersteuning, behandeling en zorg en alle andere vragen kunt u contact opnemen met ons klantenbureau. Alle andere vragen kunt u hier ook stellen. Denk aan algemene informatie, oriëntatie, advies, wachtlijst- en zorgbemiddeling. U kunt het aanmeldingsformulier downloaden van de website van Pluryn. KLANTENBUREAU Het klantenbureau is geopend tijdens kantooruren op maandag t/m vrijdag, van uur tot uur. Vragen per beantwoordt het klantenbureau in maximaal drie werkdagen. Onze website kunt u natuurlijk permanent raadplegen. Klantenbureau Pluryn Utrechtseweg BC Oosterbeek Tel. Klantenbureau: Bereikbaar: uur Internet: Contactformulier: Zie onder contact. VRAAG STAAT CENTRAAL Om een vraag helder te krijgen, hebben wij vaak extra informatie nodig. Zoekt iemand bijvoorbeeld woonondersteuning op zijn privéadres? Of wil die persoon juist wonen binnen een woonvorm? Zoekt de zorgvrager mogelijkheden om andere mensen te ontmoeten, of wil deze werken? Is er behoefte aan een logeeradres voor een kind of heeft een kind ontwikkelingsproblemen en zoeken de ouders gerichte behandeling? Om de zorgvraag helder te krijgen, kunnen wij de zorgvragers en hun verwanten uitnodigen voor een oriënterend en inventariserend gesprek. Of wij komen naar de mensen thuis. Wij vragen altijd om meer informa tie zoals de indicatie en onderzoeksrapporten. PASSENDE OPLOSSING Als de vraag en de indicatie duidelijk zijn, gaan wij samen met de zorgvrager op zoek naar het juiste antwoord. Vaak kan het klantenbureau bij het eerste gesprek al een goede analyse en antwoord op de zorgvraag geven. Pluryn heeft een breed aanbod aan producten en diensten. Als iemand dat wil, kan hij of zij een oriënterend bezoek brengen aan een van onze locaties voor wonen, werken, leren of vrijetijdsbesteding. Het lopen van stages en het laten uitvoeren van arbeidstesten (assessments) of aanvullend onderzoek is ook mogelijk. VASTSTELLEN DIENSTENPAKKET Het klantenbureau stelt samen met de zorgvrager en eventueel verwanten het dienstenpakket samen. Iemand kan gebruik maken van één dienst, bijvoorbeeld ambulante woonondersteuning aan huis of een combinatie van diensten. Denk bijvoorbeeld ook aan arbeidsintegratie en vrijetijdsbesteding. Het diensten pakket is gebaseerd op de wensen van de persoon en het indicatiebesluit van het CIZ. 28

Werkenrode Volwassenen. Volwassenen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren- hersenletsel (NAH)

Werkenrode Volwassenen. Volwassenen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren- hersenletsel (NAH) Werkenrode Volwassenen Volwassenen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren- hersenletsel (NAH) Mensen met een handicap willen graag zo zelfstandig mogelijk leven. Meedoen in de maatschappij

Nadere informatie

Autisme Spectrum Stoornis. Zo gewoon mogelijk verder leven

Autisme Spectrum Stoornis. Zo gewoon mogelijk verder leven Autisme Spectrum Stoornis Zo gewoon mogelijk verder leven Wat is ASS? ASS is een afkorting voor Autisme Spectrum Stoornissen. Het is een verzamelnaam voor verschillende stoornissen. Klassiek autisme, Asperger

Nadere informatie

Voorwoord. Jongeren met een lichamelijke handicap (LG-J)

Voorwoord. Jongeren met een lichamelijke handicap (LG-J) Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn 2014 Pagina 3 Voorwoord Pagina 4 Hoofdstuk 1 Pluryn in het kort Pagina 6 Hoofdstuk 2 Wonen, werken, leren en vrije tijd Pagina 8 Hoofdstuk 3 De juiste ondersteuning

Nadere informatie

DE BEELE. Jongeren met een licht verstandelijke handicap en gedragsproblemen

DE BEELE. Jongeren met een licht verstandelijke handicap en gedragsproblemen DE BEELE Jongeren met een licht verstandelijke handicap en gedragsproblemen DE BEELE Zoeken naar de juiste aanpak Bij De Beele wonen jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Ondersteuning bij wonen, werken, leren, dagbesteding en vrije tijd

Ondersteuning bij wonen, werken, leren, dagbesteding en vrije tijd Ondersteuning bij wonen, werken, leren, dagbesteding en vrije tijd Voor mensen met een handicap en complexere problematiek en jongeren met gedragsproblemen Sterker in de samenleving Een mens kijkt van

Nadere informatie

OP jezelf LereN WONeN Met begeleiding

OP jezelf LereN WONeN Met begeleiding OP jezelf LereN WONeN Met begeleiding Training Begeleid Wonen training begeleid WONeN de beste voorbereiding voor LAter Wil je als jongere of volwassene graag zelfstandig wonen? Maar moet je daarvoor eerst

Nadere informatie

Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Jongeren met complexe problemen krijgen bij voorkeur ondersteuning thuis en in de wijk. Zo kort en effectief mogelijk. Soms is tijdelijk verblijf in een behandelcentrum

Nadere informatie

Ik bouw aan mijn toekomst. Stap voor stap. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Ik bouw aan mijn toekomst. Stap voor stap. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Ik bouw aan mijn toekomst. Stap voor stap. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn De zorgbehoefte van jongeren en hun gezin staat centraal. Pluryn onderschrijft deze stelling uit het huidige zorgstelsel.

Nadere informatie

NAH, HOE VERDER? Kies de hulp die bij je past

NAH, HOE VERDER? Kies de hulp die bij je past NAH, HOE VERDER? Kies de hulp die bij je past WAT IS NAH? NAH is de afkorting van Niet-Aangeboren Hersenletsel. Iedereen, jong of oud, kan hersenletsel oplopen door ziekte of ongeval, bijvoorbeeld door

Nadere informatie

Zo gewoon mogelijk verder met ASS Sterker in de samenleving.

Zo gewoon mogelijk verder met ASS Sterker in de samenleving. Zo gewoon mogelijk verder met ASS Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Froukje is een vlotte, jonge meid. Ze staat midden in het leven. Maar soms worden mensen heel boos om haar opmerkingen. Froukje

Nadere informatie

GESPECIALISEERDE JEUGDZORG

GESPECIALISEERDE JEUGDZORG GESPECIALISEERDE JEUGDZORG We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met gemeenten voor gespecialiseerde jeugdhulp aan jongeren, voor wie de reguliere ambulante en residentiële jeugdzorg niet toereikend is.

Nadere informatie

Woonondersteuning die bij je past Sterker in de samenleving.

Woonondersteuning die bij je past Sterker in de samenleving. Woonondersteuning die bij je past Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn De plaats waar en de manier waarop je woont, kies je zorgvuldig. Je huis is immers je thuis. Hier wil je je prettig voelen.

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk. Iets voor jou? Sterker in de samenleving.

Vrijwilligerswerk. Iets voor jou? Sterker in de samenleving. Vrijwilligerswerk. Iets voor jou? Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Monique is maatje van Ellen. Een aantal keren per maand gaan ze samen leuke dingen doen. Dingen die Ellen door haar beperking

Nadere informatie

Stage lopen bij Pluryn. Informatie voor toekomstige stagiairs

Stage lopen bij Pluryn. Informatie voor toekomstige stagiairs Stage lopen bij Pluryn Informatie voor toekomstige stagiairs Volg je een MBO- of HBO-opleiding? Denk dan aan Pluryn! Welkom bij Pluryn. Pluryn ondersteunt mensen met een handicap bij wonen, werken, leren,

Nadere informatie

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap De Winckelsteegh voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap Maak kennis met De Winckelsteegh Wil je deze brochure lezen in eenvoudige taal? Zoek de plaatjes van het vergrootglas. Daaronder staan

Nadere informatie

Niet-aangeboren hersenletsel, hoe verder? Sterker in de samenleving.

Niet-aangeboren hersenletsel, hoe verder? Sterker in de samenleving. Niet-aangeboren hersenletsel, hoe verder? Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kan iedereen overkomen. Het overkwam Ruud. Twee jaar geleden kreeg hij onverwachts

Nadere informatie

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Mensen met een hulpvraag krijgen ondersteuning thuis en in de wijk. Het wijkteam regelt dit. Soms is er gespecialiseerde

Nadere informatie

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Mensen met een hulpvraag krijgen ondersteuning thuis en in de wijk. Het wijkteam regelt dit. Soms is er gespecialiseerde

Nadere informatie

Ontdekken wat je wél kan, in een aangepaste omgeving Sterker in de samenleving.

Ontdekken wat je wél kan, in een aangepaste omgeving Sterker in de samenleving. Ontdekken wat je wél kan, in een aangepaste omgeving Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Emma woont sinds kort bij een woongroep van Pluryn. Onderwijs krijgt zij in het gebouw van haar woongroep.

Nadere informatie

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Mensen met een hulpvraag krijgen ondersteuning thuis en in de wijk. Het wijkteam regelt dit. Soms is er gespecialiseerde

Nadere informatie

Niet-aangeboren hersenletsel, hoe verder? Sterker in de samenleving.

Niet-aangeboren hersenletsel, hoe verder? Sterker in de samenleving. Niet-aangeboren hersenletsel, hoe verder? Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kan iedereen overkomen. Zo ook Liesbeth. Zij stond s morgens op en het voelde of

Nadere informatie

Kansen voor jongeren met een laag IQ Sterker in de samenleving.

Kansen voor jongeren met een laag IQ Sterker in de samenleving. Kansen voor jongeren met een laag IQ Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Emma woont sinds kort bij een woongroep van Pluryn. Onderwijs krijgt zij in het gebouw van haar woongroep. Zij ontdekt

Nadere informatie

Thuis wonen met ondersteuning Sterker in de samenleving.

Thuis wonen met ondersteuning Sterker in de samenleving. Thuis wonen met ondersteuning Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Woon je zelfstandig of binnen je gezin en heb je daarbij ondersteuning nodig? Dan kun je gebruik maken van de ambulante hulpverlening

Nadere informatie

WERKEN AAN ONTWIKKELING MET EXTRA BEGELEIDING EN BEHANDELING. Voor zeer moeilijk opvoedbare en lerende jongeren (ZMOLK)

WERKEN AAN ONTWIKKELING MET EXTRA BEGELEIDING EN BEHANDELING. Voor zeer moeilijk opvoedbare en lerende jongeren (ZMOLK) WERKEN AAN ONTWIKKELING MET EXTRA BEGELEIDING EN BEHANDELING Voor zeer moeilijk opvoedbare en lerende jongeren (ZMOLK) JONGEREN ONTDEKKEN WAT ZE WEL KUNNEN Jongeren met een IQ tussen 40 en 60 en ernstige

Nadere informatie

IOG NAH BeHANdelING IN Het GezIN. Voor kinderen en jongeren met een Niet-Aangeboren Hersenletsel

IOG NAH BeHANdelING IN Het GezIN. Voor kinderen en jongeren met een Niet-Aangeboren Hersenletsel IOG NAH BeHANdelING IN Het GezIN Voor kinderen en jongeren met een Niet-Aangeboren Hersenletsel INteNsIeVe OrtHOPedAGOGIscHe GezINsBeHANdelING BIj NAH uw kind blijft thuis wonen door hulp aan huis Vertoont

Nadere informatie

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Mensen met een hulpvraag krijgen ondersteuning thuis en in de wijk. Het wijkteam regelt dit. Soms is er gespecialiseerde

Nadere informatie

Behandeling van jonge kinderen met eetproblemen. De Seyshuizen

Behandeling van jonge kinderen met eetproblemen. De Seyshuizen Behandeling van jonge kinderen met eetproblemen De Seyshuizen Behandeling van jonge kinderen Met eetproblemen In Nijmegen en Haarzuilens Kinderen die problemen hebben met eten en/of drinken kunnen behandeling

Nadere informatie

Dagbesteding. WMO en dagbesteding

Dagbesteding. WMO en dagbesteding Dagbesteding WMO en dagbesteding Samenwerken biedt kansen In uw gemeente wonen cliënten die voor het merendeel al jaren gebruik maken van Heliomare Dagbesteding. Met deze folder willen we u informeren

Nadere informatie

Kinderen met hersenletsel: hoe verder? Sterker in de samenleving.

Kinderen met hersenletsel: hoe verder? Sterker in de samenleving. Kinderen met hersenletsel: hoe verder? Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Bram valt van de schommel en is vijftien minuten buiten bewustzijn. Na een opname in het ziekenhuis keurt een arts hem

Nadere informatie

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Mensen met een hulpvraag krijgen ondersteuning thuis en in de wijk. Het wijkteam regelt dit. Soms is er gespecialiseerde

Nadere informatie

Voel je thuis in Noord-Limburg Sterker in de samenleving.

Voel je thuis in Noord-Limburg Sterker in de samenleving. Voel je thuis in Noord-Limburg Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn De blijdschap bij Charley was groot toen er een plek voor haar vrijkwam in een woongroep van Pluryn in Horst. Zij voelt zich

Nadere informatie

Er even tussenuit op een goed logeeradres? Sterker in de samenleving.

Er even tussenuit op een goed logeeradres? Sterker in de samenleving. Er even tussenuit op een goed logeeradres? Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Het was supergezellig. Ik kon met iedereen goed opschieten en we hebben allemaal leuke dingen gedaan, vertelt Dilano

Nadere informatie

ORO ziet kansen. Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand

ORO ziet kansen. Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand ORO ziet kansen Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand ORO is er voor alle mensen met een verstandelijke beperking in de regio Zuidoost

Nadere informatie

Vrijetijdsbesteding voor jongeren Sterker in de samenleving.

Vrijetijdsbesteding voor jongeren Sterker in de samenleving. Vrijetijdsbesteding voor jongeren Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Eén ding is zeker: voor verveling heb je geen tijd bij Pluryn. Of je nu lekker wil sporten, hobbyen, muziek maken of uitgaan

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis KINDEREN

&Ons Tweede Thuis KINDEREN &Ons Tweede Thuis KINDEREN & & KINDEREN Inleiding Het liefst zorg je als ouder zelf voor je kind maar soms heb je hulp nodig. Bijvoorbeeld als je kind een achterstand in de ontwikkeling of een verstandelijke,

Nadere informatie

Kinderen. Samen op pad. Ondersteuning

Kinderen. Samen op pad. Ondersteuning Kinderen Kinderen Samen op pad Kind zijn betekent de kans krijgen om je te ontwikkelen, te groeien, te ontdekken, te leren, te spelen en te sporten in een veilige omgeving. Sommige kinderen hebben bijzondere

Nadere informatie

Er even tussenuit op een goed logeeradres? Sterker in de samenleving.

Er even tussenuit op een goed logeeradres? Sterker in de samenleving. Er even tussenuit op een goed logeeradres? Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Het was supergezellig. Ik kon met iedereen goed opschieten en we hebben allemaal leuke dingen gedaan, vertelt Dilano

Nadere informatie

HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK. kinderen

HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK. kinderen HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK kinderen Soms heeft een gezin extra begeleiding nodig. Bijvoorbeeld als uw kind een achterstand in de ontwikkeling of een verstandelijke,

Nadere informatie

Plurynwaaier. Overzicht behandeling en ondersteuning bij complexe zorgvragen. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Plurynwaaier. Overzicht behandeling en ondersteuning bij complexe zorgvragen. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Plurynwaaier Overzicht behandeling en ondersteuning bij complexe zorgvragen Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Inhoud 1. Pluryn 2. Voor wie is Pluryn? 3. Werken 4. Leren 5. Wonen 6. Dagbesteding

Nadere informatie

BEGELEID WONEN VOOR MOEDER EN KIND. Voor jonge moeders met een licht verstandelijke beperking

BEGELEID WONEN VOOR MOEDER EN KIND. Voor jonge moeders met een licht verstandelijke beperking BEGELEID WONEN VOOR MOEDER EN KIND Voor jonge moeders met een licht verstandelijke beperking DOE WAT HET BESTE IS VOOR JOU EN JE KIND Heb je net een kindje gekregen of ga je binnenkort bevallen? Als moeder

Nadere informatie

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) Begeleiding en zorg voor kinderen en jongeren

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) Begeleiding en zorg voor kinderen en jongeren Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) Begeleiding en zorg voor kinderen en jongeren Professionele deskundigheid en zorg Als een kind of jongere hersenletsel krijgt door een ongeluk of ziekte, dan kan dit

Nadere informatie

ZZP-Productenboek Verzorging en Verpleging

ZZP-Productenboek Verzorging en Verpleging ZZP-Productenboek Verzorging en Verpleging Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor oudere mensen met een verstandelijke beperking met het accent op verzorging en verpleging Indicatiestelling Zorg)

Nadere informatie

Zelfstandiger leren leven bij Next Level Sterker in de samenleving.

Zelfstandiger leren leven bij Next Level Sterker in de samenleving. Zelfstandiger leren leven bij Next Level Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Anouk woont al jaren bij een leefgroep voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Maar ze wil zelfstandiger

Nadere informatie

Zelfstandiger leren leven bij Next Level Sterker in de samenleving.

Zelfstandiger leren leven bij Next Level Sterker in de samenleving. Zelfstandiger leren leven bij Next Level Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Anouk woont al jaren bij een leefgroep voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Maar ze wil zelfstandiger

Nadere informatie

Maak kennis met Nieuwmarke

Maak kennis met Nieuwmarke Maak kennis met Nieuwmarke 1 LSG-Rentray alle zorg voor jeugdzorg Perspectief voor jongeren en samenleving LSG-Rentray alle zorg voor jeugdzorg Welkom bij Nieuwmarke Iedere jongere is uniek in zijn ontwikkeling.

Nadere informatie

ZZP-Productenboek Volledig Pakket Thuis (VPT)

ZZP-Productenboek Volledig Pakket Thuis (VPT) ZZP-Productenboek Volledig Pakket Thuis (VPT) Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor mensen met een verstandelijke beperking die thuis wonen Een zorgzwaartepakket (ZZP) is een manier om aan te

Nadere informatie

voor jongeren Stap voor stap zelfstandig Wat betekent beschermd en begeleid wonen bij RIBW AVV voor jou?

voor jongeren Stap voor stap zelfstandig Wat betekent beschermd en begeleid wonen bij RIBW AVV voor jou? voor jongeren Stap voor stap zelfstandig Wat betekent beschermd en begeleid wonen bij RIBW AVV voor jou? WAT JE IN DEZE BROCHURE LEEST 1 RIBW AVV in het kort 2 Zo gaan we met jou aan de slag 3 Behandeling

Nadere informatie

Dagbesteding. WMO en dagbesteding regio Amsterdam

Dagbesteding. WMO en dagbesteding regio Amsterdam Dagbesteding WMO en dagbesteding regio Amsterdam Samenwerken biedt kansen In uw gemeente wonen cliënten die voor het merendeel al jaren gebruik maken van Heliomare Dagbesteding. Met deze folder willen

Nadere informatie

Werken, leren en activiteiten

Werken, leren en activiteiten Werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

De Driestroom Zorg en ondersteuning binnen onderwijs

De Driestroom Zorg en ondersteuning binnen onderwijs voor De Driestroom kinderen met een ontwikkelingsachterstand Zorg en ondersteuning binnen onderwijs Mariëndael: Begeleidster Karin geeft individuele begeleiding aan Jesse bij motorische oefening Een kind

Nadere informatie

Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving.

Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving. Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Rita deed werkervaring op bij Bloesem Theehuis in Herpen. Gasten genieten er van de lekkerste thee, taart en

Nadere informatie

KAIRO. Doel van KAIRO

KAIRO. Doel van KAIRO kairo arnhem een onderwijs-behandelprogramma voor jongeren met een autisme-spectrumstoornis (ASS) informatie voor cliënten, ouders en verwijzers november 2016 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder

Nadere informatie

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014 Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ Vrijdag 13 juni 2014 Wie zijn we? Ons Tweede thuis is een organisatie ten dienste van ongeveer 2000 mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke

Nadere informatie

Je eigen woonruimte met intensieve begeleiding Sterker in de samenleving.

Je eigen woonruimte met intensieve begeleiding Sterker in de samenleving. Je eigen woonruimte met intensieve begeleiding Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Nooit had ik durven dromen dat ik nog eens een eigen huis zou hebben. En nu woon ik hier. De begeleiding van

Nadere informatie

DE VALKHORST. Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar

DE VALKHORST. Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar DE VALKHORST Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar 1 In deze brochure vindt u informatie over: De zorg van De Valkhorst 4 Voor wie De Valkhorst

Nadere informatie

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder!

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder! EVEN VOORSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Professionele hulp voor kinderen en jongeren

Professionele hulp voor kinderen en jongeren Professionele hulp voor kinderen en jongeren Ik heb het leuker en gezelliger met mama. Lijn5 is er voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen die hulp nodig hebben in moeilijke fases van hun leven. Door

Nadere informatie

professionals in ontwikkeling

professionals in ontwikkeling www.ambiq.nl professionals in ontwikkeling [ samen werken aan innovatie ] Door onze krachten te bundelen kunnen we de kwaliteit van de zorg verder ontwikkelen, versterken we onze strategische positie en

Nadere informatie

Zorgprofielen Productenboek Verzorging en Verpleging

Zorgprofielen Productenboek Verzorging en Verpleging Zorgprofielen Productenboek Verzorging en Verpleging Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor oudere mensen met een verstandelijke beperking met het accent op verzorging en verpleging Een zorgprofiel

Nadere informatie

Begeleid wonen voor jonge moeders en hun kind. Sterker in de samenleving.

Begeleid wonen voor jonge moeders en hun kind. Sterker in de samenleving. Begeleid wonen voor jonge moeders en hun kind. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Carolina heeft net een kindje gekregen. Als jonge moeder komt er ineens veel op haar af. Carolina heeft een licht

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Ik werk aan een zo zelfstandig mogelijk leven. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Ik werk aan een zo zelfstandig mogelijk leven. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Ik werk aan een zo zelfstandig mogelijk leven. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Mensen met een hulpvraag krijgen ondersteuning thuis en in de wijk. Soms is dit (nog) niet mogelijk. Als er sprake

Nadere informatie

Plurynwaaier. Sterker in de samenleving. Aanbod van Pluryn bij complexe zorgvragen in gehandicaptenzorg en jeugdzorg.

Plurynwaaier. Sterker in de samenleving. Aanbod van Pluryn bij complexe zorgvragen in gehandicaptenzorg en jeugdzorg. Plurynwaaier Aanbod van Pluryn bij complexe zorgvragen in gehandicaptenzorg en jeugdzorg Sterker in de samenleving Powered by Pluryn Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Snel naar de onderwerpen?

Nadere informatie

69 Zorgzwaartepakketten

69 Zorgzwaartepakketten DC 69 Zorgzwaartepakketten verstandelijk gehandicapten 1 Inleiding Cliënten die zorg in het kader van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) nodig hebben, kunnen aanspraak maken op een budget daarvoor.

Nadere informatie

Zelf bepalen hoe jouw dag eruit ziet...

Zelf bepalen hoe jouw dag eruit ziet... Zelf bepalen hoe jouw dag eruit ziet... Jij doet mee. Werken, leren en dagbesteding wat past bij jou? Helen werkt als klassenassistent op een basisschool. Helen wilde graag een kinderboek schrijven. Thuis

Nadere informatie

Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek

Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek Brochure voor verwijzers Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek ribw arnhem & veluwe vallei 2 Meedoen in de maatschappij; voor veel mensen met langdurige psychiatrische problemen

Nadere informatie

De Driestroom Ambulante dienstverlening

De Driestroom Ambulante dienstverlening voor mensen met een beperking De Driestroom Ambulante dienstverlening voor De Driestroom kinderen met een ontwikkelingsachterstand Inhoudsopgave Inleiding Inleiding Ambulante Dienstverlening - Pedagogische

Nadere informatie

Wonen, werken, leren en activiteiten

Wonen, werken, leren en activiteiten Wonen, werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond Unal College Trainingen en werkbegeleiding aan (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking Unal College Professionele ondersteuning en training met aandacht voor culturele achtergrond voor (jong)

Nadere informatie

Wmo begeleiding WF6 2017

Wmo begeleiding WF6 2017 Wmo begeleiding WF6 2017 Perceelbeschrijving Dagbesteding - Arbeidsmatig & Belevingsgericht Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec. Perceelbeschrijving dagbesteding arbeidsmatig

Nadere informatie

Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008

Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008 Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008 Dit is het verslag van de Mede-zeggenschap van Pluryn. Het verslag gaat over het jaar 2008. Bijvoorbeeld wat deden de lokale cliëntenraden en wat deed

Nadere informatie

Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Samenvatting 3 Over welke problemen gaat het? 3 Voorbeelden 3 Welke hulp

Nadere informatie

Kom naar Werkzin in Elst. Voor wie is Werkzin?

Kom naar Werkzin in Elst. Voor wie is Werkzin? Maatwerk in leren Kom naar Werkzin in Elst Wil jij een vak leren? Jezelf ontwikkelen? En wil het op een gewone school niet lukken? Dan is Werkzin in Elst echt iets voor jou. Bij dit opleidingscentrum leer

Nadere informatie

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio.

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio. Startnotitie Dagactiviteiten Huidige situatie In de huidige uitvoering van dagactiviteiten is een onderscheid in drie segmenten : dagactiviteiten voor jeugd, volwassenen en ouderen. Zij worden gescheiden

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking 1 Er zíjn in zorg Ieder mens is uniek. Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak wat meer hulp nodig om hun eigen,

Nadere informatie

Overzicht zorgzwaartepakketten Gehandicaptenzorg (GZ)

Overzicht zorgzwaartepakketten Gehandicaptenzorg (GZ) Overzicht zorgzwaartepakketten Gehandicaptenzorg (GZ) Pakketten voor mensen met een verstandelijke beperking (VG) VG 1 Wonen met enige begeleiding Wonen met enige begeleiding is wonen in een veilige leefomgeving

Nadere informatie

Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking

Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking versie 2009 Informatie over zorgzwaartepakketten voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking 2 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 8 Algemene

Nadere informatie

Welkom bij Maasveld 1

Welkom bij Maasveld 1 Welkom bij Maasveld 1 Inhoud Mensen met een verstandelijke beperking in staat stellen het leven te leiden waar ze voor kiezen 7 Wonen met de juiste zorg Ons aanbod Iedereen een persoonlijk plan Werken

Nadere informatie

Op weg naar zelfstandigheid Beschermd en begeleid wonen voor jongeren

Op weg naar zelfstandigheid Beschermd en begeleid wonen voor jongeren Op weg naar zelfstandigheid Beschermd en begeleid wonen voor jongeren Brochure voor jongeren ribw arnhem & veluwe vallei 3 Voorwoord Voorwoord Werkwijze Wonen Stap voor stap naar zelfstandigheid Contactgegevens

Nadere informatie

Gezinsondersteuning bij opvoeding Sterker in de samenleving.

Gezinsondersteuning bij opvoeding Sterker in de samenleving. Gezinsondersteuning bij opvoeding Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Wesley heeft een licht verstandelijke beperking. Het is een leuke jongen, maar de laatste tijd zijn er wat spanningen en uitdagingen

Nadere informatie

HERSTELGERICHTE BEHANDELING MET VERPLEGING EN VERZORGING (voorheen ZZP 9b) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

HERSTELGERICHTE BEHANDELING MET VERPLEGING EN VERZORGING (voorheen ZZP 9b) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION HERSTELGERICHTE BEHANDELING MET VERPLEGING EN VERZORGING (voorheen ZZP 9b) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid en

Nadere informatie

Er even tussenuit? Logeren bij Pluryn

Er even tussenuit? Logeren bij Pluryn Er even tussenuit? Logeren bij Pluryn Voor mensen met een handicap Logeren bij pluryn Voor gezinnen met een of meer kinderen met een handicap kan het fijn zijn om de dagelijkse zorg even uit handen te

Nadere informatie

Perceelbeschrijving persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf

Perceelbeschrijving persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf Perceelbeschrijving persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf Samenwerkende gemeenten Regio West Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Inhoud

Nadere informatie

Begeleid wonen voor jonge moeders en hun kind Sterker in de samenleving.

Begeleid wonen voor jonge moeders en hun kind Sterker in de samenleving. Begeleid wonen voor jonge moeders en hun kind Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Carolina heeft net een kindje gekregen. Als jonge moeder komt er ineens veel op haar af. Carolina heeft een licht

Nadere informatie

dagbesteding tot betaald

dagbesteding tot betaald Heliomare Van tot Vandagbesteding dagbesteding betaald werk werk tot betaald Meer ka ns passend op werk Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport 'Ik werk al weer vijf

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Inspraak van de cli nt bij Pluryn. Medezeggenschap

Uitgebreide versie. Inspraak van de cli nt bij Pluryn. Medezeggenschap Uitgebreide versie Inspraak van de cli nt bij Pluryn Inspraak van de clint bij Pluryn De besluiten van Pluryn hebben invloed op het leven van clinten. Ben jij een clint van Pluryn? Dan kun je meedenken

Nadere informatie

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise Ons Advies & Behandelteam helpt u graag Zij komen ook bij u thuis Behandeling & expertise Welkom Vertrouwd en verantwoord Woonzorg Flevoland is een organisatie die een breed aanbod heeft aan zorg, diensten

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Promenzo werkt Promenzo begeleidt en ondersteunt mensen met ernstige psychiatrische of psychische problemen bij het zoeken naar, vinden en behouden van

Nadere informatie

Als eten geven faalt Voor jonge kinderen met ernstige eetproblemen

Als eten geven faalt Voor jonge kinderen met ernstige eetproblemen Als eten geven faalt Voor jonge kinderen met ernstige eetproblemen Behandelcentrum SeysCentra Voor jonge kinderen met ernstige eetproblemen Als een kind niet wil eten of drinken, is dat moeilijk voor het

Nadere informatie

Aansprekende zorg, ambulante dienstverlening en logeren. Kinderdiensten van Intermetzo

Aansprekende zorg, ambulante dienstverlening en logeren. Kinderdiensten van Intermetzo Aansprekende zorg, ambulante dienstverlening en logeren. Kinderdiensten van Intermetzo Kinderen leren van en met elkaar. Kinderdagcentrum Heimdal Sommige kinderen en jongeren hebben naast een ontwikkelingsachterstand

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

Groter zelfvertrouwen, meer veerkracht, betere communicatie

Groter zelfvertrouwen, meer veerkracht, betere communicatie Onderzoek Equipe Mont Ventoux Groter zelfvertrouwen, meer veerkracht, betere communicatie Specialist in zware en complexe ondersteuning Een Wat is Equipe Mont Ventoux? overwinning op jezelf Leren omgaan

Nadere informatie

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap.

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wonenbij SDW SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wat kan SDW voor u betekenen? Iedereen in West-Brabant met een verstandelijke beperking kan terecht bij SDW voor ondersteuning op het gebied van wonen,

Nadere informatie