Intern Nascholingsaanbod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Intern Nascholingsaanbod"

Transcriptie

1 Intern Nascholingsaanbod Schooljaar

2 ProwisePresenter PresenterisdégratisonlinepresentatieoplossingvanProwise. Met Prowise Presenter wordt het werken met een digitaal bord kinderspel. De ingebouwde gereedschappen en duizenden gratis lessenmakenhetwerkenmeteendigitaalbordsteedsmakkelijker, innovatieverenleuker. Deze bijscholing is interessant voor leerkrachten die werken met eenbeamerofinteractiefbordenhuninteractievelessenreedsop voorhandwillenvoorbereiden. Nadebijscholingkanje: EenaccountmakenbijProwise InloggeninProwisePresenter Gebruikersinstellingenwijzigen Degereedschapsbalkenenachtergrondengebruiken MedietoevoegeninPresenter Bestandenopslaanenopenen Navigeren binnen Presenter en de paginamanager gebruiken Gereedschappencombineren BestandenimportereninPresenter ProwiseProConnectgebruiken Voordezecursusmagjeeigenlaptopgebruikenindiengewenst. AnkerwijscelICT 1sessie Dezebijscholinggaatdoorbij5inschrijvingen. Tijdstip: Locatie: Dinsdag29september2015(15.00u 17.00u) HetHinkelpadTcomputerklas

3 Anders: Hoekunnenwijonzeleerlingen metautismebijdehandnemen? ; Algemeeninzichtinhetautisme ; Concreet aanpakgedrag in de klas, de school en op de speelplaats Dezebijscholingisinteressantvoorelklidvaneenschoolteam. Nadebijscholingkanje: autismeverklarenvanuitdetriade. hetgedragvaneenll.metautismebeterbegrijpen. aanpassingen aanbrengen in de klas, school of op de speelplaatsomonzell.metautisme(maarookdeanderen) meertegemoettekomeninhunnoden. TimVanCampinopdrachtvan Ankerwijscelonderwijs 1 Dezebijscholinggaatdoorbij10inschrijvingen. Tijdstip: Locatie: maandag12oktober2015van15:00tot17:00 Leukotheek SchooldeMerode Berchem

4 Windowsbasis Nog niet iedereen is al vertrouwd met de computer. Voor wie er nognietsvanafweetisdedrempelsomsgrootomertochaante beginnen. Metdezebasiscursuswordendeeerstestappenvlotgezet.Ookde absolute beginners zullen snel merken dat een PC eigenlijk maar eenmachineisdiemoetdoenwatjeervanvraagt. Deze bijscholing is interessant voor de absolute computerleek, maarookdebeginner(meteenkleinebasis)kannognuttigetips entricksleren. Nadebijscholingkanje: Meepratenoverbasisterminologie PCcorrectopstartenenafsluiten Demuiscorrecthanteren Werkenmetbureaubladentaakbalk Programma sopenen,sluiten Vensterssluiten,vergroten,verkleineneninklappen Achtergrondvanbureaubladwijzigen Werkenmetverkenner: o Bestandenbewareninmappen o Nieuwemappenmaken o Naamvanbestandofmapwijzigen o Mapofbestandverplaatsen o Map of bestand verwijderen en uit de prullenbak halen Werkenmetshortcutsophettoestenbord Indiengewenstmagjejeeigenlaptopgebruiken. AnkerwijscelICT 1sessie Dezebijscholinggaatdoorbij5inschrijvingen.

5 Tijdstip: Locatie: Donderdag15oktober(15.00u 17.00u) Ankersecretariaat

6 PresentatiesmetPrezi Een presentatie maken, dat doet haast iedereen met PowerPoint. Sneleensjabloonkiezen,wattekstcopy;pasten:enklaarisKees. Maardieslideszijnvaakstatischen...saai. Wilt u uw publiek overtuigen van uw verhaal? Dan moet uw presentatiezelfóókovertuigen.endaarvoorisergeenbeteretool dan PowerPoint;killer Prezi: uw presentatie spat van het scherm af Deze bijscholing is interessant voor mensen die hun presentaties watmeerschwungwillengeven. Nadebijscholingkanje: Een account maken op prezi.com (en eventueel upgraden naareeneducatieveaccount) Prezilokaalopjecomputerinstallerenenconfigureren Eenprezimakenvanuiteenbestaandsjabloon Eenprezimaken fromscratch Bestaandesjablonennaarjehandzetten Prezisynchroniseren Jemagjeeigenlaptopgebruikenindiengewenst. AnkerwijscelICT 1sessie Dezebijscholinggaatdoorbij5inschrijvingen. Tijdstip: Locatie: Donderdag22oktober2015(15.00u 17.00u) HetHinkelpad;computerklas

7 WordBasis Tijdens decursus WordBasis leer je omgaan met de elementaire functiesvandebekendetekstverwerkervanmicrosoft. Jeleertallefunctiespraktischtoepasseninkorteoefeningenzoals hetmakenvaneenvoudigewerkblaadjesenhetsamenbrengenvan eenvoudigeafbeeldingenmettekstmateriaal. NadezecursuskanjevlotwerkenmetallebasisfunctiesvanWord. Deze bijscholing is interessant voor mensen die een opfrissing kunnengebruikenvandebasisvanword. Nadezebijscholingkanje: MicrosoftOfficeinstalleren(metdejuisteopties) Tekstinvoeren Tekstopmaken Bestandenopenen,opslaanensluiten Tekstselecteren Letterypeopmaken Tekstuitlijnen Opmaak van een pagina veranderen (marges, nummering, kophenvoetteksten) Afbeeldingeninvoegenenopmaken Wewerkenmetdelaatsteversie,nl.Word2013. Jemagjeeigenlaptopgebruikenindiengewenst. AnkerwijscelICT 1sessie Dezebijscholinggaatdoorbij5inschrijvingen. Tijdstip: Locatie: Dinsdag27oktober2015(15.00u 17.00u) Ankersecretariaat

8 Mondelinge taal in de klas Algemene stimulatie van de mondelinge taal + woordenschatsonderwijs: korte theoretische achtergrond en praktischetips Deze bijscholing is interessant voor alle leerkrachten, zeker leerkrachten van taalzwakke leerlingen en/of anderstalige nieuwkomers Nadebijscholingweetje: Hoekinderentaalleren Hoejetaalkanstimuleren Hoejebewustwoordenschatkanuitbreidenindeklas LogopedistenvanSchooldeMerodeviaAnkerwijscel 1 Dezebijscholinggaatdoorbij10inschrijvingen. Tijdstip: Locatie: Dinsdag10/11/2015van15:00tot17:00 SchooldeMerode

9 WerkenmetYouTube YouTube is een onderdeel van Google en biedt een schat aan video saan Dezevideo skanjeperfectgebruikenominjelessen leerstof uit te leggen, leerstof te illustreren of gewoon als ontspanning. Indeze cursus gaan we leren hoe je het beste werkt met deze video s (downloaden), hoe je deze video s zelf naar je hand kan zetten(bewerken) en hoe je deze video s gemakkelijk presenteert (Powerpoint). Deze bijscholing is interessant voor mensen die in de klas graag werkenmetvideo s.ookmensendieeeneigenfilmwillenmaken enmonterengaantewetenkomenhoejeditbestdoet Nadebijscholingkanje: EenaccountmakenopYouTube Video szoekenopyoutube Video sdownloadenvanyoutube Video sinvoegeninpowerpoint Video s bewerken en monteren met Windows Live Movie Maker Video szelfuploadennaaryoutube Voor deze cursus worden laptops voorzien, maar het gebruik van eeneigenlaptopkanookindiengewenst. AnkerwijscelICT 1sessie Dezebijscholinggaatdoorbij5inschrijvingen. Tijdstip: Locatie: Donderdag19november2015(15.00u 17.00u) Ankersecretariaat

10 Actiefleren(binnenklasdifferentiatie) Tijdensditmomentvanhospiterenziejehoekindereninhetvijfde leerjaar zelfstandig lessen inplannen aan de hand van opdrachtenfichesenpictogrammen. Dezebijscholingisinteressantvoorleerkrachtenlagereschool. Nadebijscholingkanje: Doorgedrevendifferentiëren Saartje Arras en Catherine Van Velthoven in opdracht van Ankerwijscelonderwijs 1xhospiteren Dezebijscholinggaatdoorbijminstens1inschrijvingen. Tijdstip: Locatie: Dinsdag24/11/ 1508:20tot15:25 HetHinkelpad5 de leerjaar

11 Actiefleren(binnenklasdifferentiatie) Tijdensditmomentvanhospiterenziejehoekindereninheteerste leerjaarzelfstandigwerkenmetcontracten. Dezebijscholingisinteressantvoorleerkrachtenvanheteersteen tweedeleerjaar. Nadebijscholingkanje: Differentiëren Variëreninwerkvormen Asgerd Spitaels en Liselot Franck in opdracht van Ankerwijs cel onderwijs 1xhospiteren Dezebijscholinggaatdoorbijminstens1inschrijvingen. Tijdstip: Locatie: Woensdag02/12/ 15van08:30tot12:00 HetHinkelpad1 ste leerjaar

12 ICT&Differentiatie WiljeICTintegrereninjelesgeven? Zoekjeeenleukeinteractievemanieromleerstofteoverhoren? InteresseineenICT<geleideinstructie? We gaan aan de slag met enkele online tooltjes die een antwoord kunnen zijn op bovenstaande vragen: Quizlet, Kahoot, Educaplay, SocrativeenSymbaloo. Deze bijscholing is interessant voor mensen die hun lessen willen aankleden met aantrekkelijke ict<toepassingen die bovendien ook nogmogelijkhedenbiedenvoorbinnen<klas<differentiatie. Nadebijscholingkanje: EeninteractieveonlinekwismakenmetKahoot Onlineflits<kaartenmakenomtestuderenmetQuizlet DigitaleonlinewerkvormenmakenmetEducaplay Een online stellingenspel, een online kwis of online stemmingmakenmetsocrative Een persoonlijk aanpasbaar bureaublad maken op internet metsymbaloo Voor deze cursus kan je gebruik maken van een eigen laptop of tabletindiengewenst. AnkerwijscelICT 1sessie Dezebijscholinggaatdoorbij5inschrijvingen. Tijdstip: Locatie: Donderdag3december2015(15.00u 17.00u) Ankersecretariaat

13 Dysfasie)STOS Theoretischeachtergrondenpraktischetips Dezebijscholingisinteressantvooralleleerkrachten Nadebijscholing hebjemeerinzichtindysfasie kanjeaandeslagmetpraktischetips LogopedistenvanSchooldeMerode 1 Dezebijscholinggaatdoorbij10inschrijvingen. Tijdstip: Locatie: Dinsdag08/12van15:00tot17:00 SchooldeMerode

14 WebquestmetGoogleSites Eenwebquestis een activerende en interactievelesvorm, een onderzoeksgerichteopdrachtwaarbijdeinformatieafkomstigisuit bronnen op internet. Het is vooral een fijne manier voor de leerlingen om, al dan niet zelfstandig, leerstof te vergaren en te verwerken. Spijtig genoeg is het opzetten van zo n webquestb websiteheelwatwerkenbeginnenweermeestalnietaan. In deze bijscholing vertrekken we van een bestaand webquestb sjabloon dat we dan kunnen aanpassen naar eigen voorkeur. In eenminimumvantijdisjewebquestklaar Dezebijscholingisinteressantvoorleerkrachtendiewillenwerken metwebquests. Nadebijscholingkanje: HetwebquestBsjabloonopvragenengebruiken Eenpaginabinnenhetsjabloonbewerken Eenlinktoevoegeninhetsjabloon Eenafbeeldingtoevoegeninhetsjabloon Eenbijlagetoevoegeninhetsjabloon Jewebquestdelen Jewebquestverwijderen Voor deze bijscholing zijn laptops voorzien, maar je mag je eigen laptopgebruikenindiengewenst. AnkerwijscelICT 1sessie Dezebijscholinggaatdoorbij5inschrijvingen. Tijdstip: Locatie: Dinsdag5januari2016(15.00u 17.00u) Ankersecretariaat

15 Automatiserenenmemoriseren Sommen tot 10 of tot 20, het blijft moeilijk voor sommige leerlingen. Wat je ook probeert, ze vergeten het telkens weer. Welke stappen kan je gebruiken bij het aanleren van het hoofdrekenen?welkewerkwijzenenoefeningenzijnzinvol? Deze bijscholing is interessant voor (zorg)leerkrachten eerste en tweedeleerjaar Nadebijscholing: Kanjeaandeslagmetverschillendewerkwijzenomzwakke rekenaarstelerenautomatiseren Kenjehetverschiltussenautomatiserenenmemoriseren Kenjedeopbouwinhetautomatiserenvansommentot20 envandetafels SigridVerduyninopdrachtvan Ankerwijscelonderwijs 1xhospiteren Dezebijscholinggaatdoorbij5inschrijvingen. Tijdstip: Locatie: Dinsdag12/01/2016van tot SchoolDeMerode

16 CLIM CoöperatiefLerenInMulticulturelegroepen Tijdens dit moment van hospiteren zie je hoe kinderen in het vierde leerjaar in groep werken met wisselende taak> en rolverdelingen en nabespreking. Je ziet hoe de heterogene samenstelling van de klas een meerwaarde wordt. Je ziet hoe er ruimteisvoorgedifferentieerd,zelfstandigwerk. Deze bijscholing is interessant voor leerkrachten van de tweede graadlageronderwijs Nadebijscholingkanje: CLIM>principestoepassentijdensgroepswerk KatrienAdriaensensinopdrachtvanAnkerwijscelonderwijs 1xhospiteren Dezebijscholinggaatdoorbijminstens1inschrijvingen. Tijdstip: Locatie: Donderdag14/01/ 16van08:30tot12:00 HetHinkelpad4 de leerjaar

17 Internetbasis Het internet is een enorme bron van informatie, maar juist die omvangkansomswatafschrikken Indezecursusgaanwejullienaeenkorteintroductielerenhoeje goed kunt werken met Google Chrome en gaan we tips en tricks zienhoejebestwww.google.bekuntgebruiken. Deze bijscholing is interessant voor mensen die zich op internet willenbegevenmaarnietgoedwetenhoejeditbestdoet. Nadebijscholingkanje: Meerachtergrondoverhetinternetalgemeenhebben WerkenmetGoogleChrome o Surfen o Bladwijzersgebruiken o Nuttigeextentiesinstallerenengebruiken o AljeinstellingenlinkenaanjeGoogleIaccount Beterzoekenopww.google.be Erwordenlaptopsvoorzien,maareigenlaptopgebruikenmagook indiengewenst. AnkerwijscelICT 1sessie Dezebijscholinggaatdoorbij5inschrijvingen. Tijdstip: Locatie: Dinsdag19januari2016(15.00u 17.00u) Ankersecretariaat

18 Cirkelrekenen Cirkelrekeneniseendoeltreffendestrategieomhethoofdrekenen mettussenstappenonderdeknietekrijgen.aftrekkenmetcirkels is een innovatieve rekentechniek eigen aan de methode RekenTrapperS.Eensaangeleerdenindevingerszullenkinderen heel wat vlotter optellen en aftrekken. Vooral kinderen met leerstoornissen en rekenproblemen behalen hier heel wat successen. Als je met cirkels rekent, onthoud je vooral ronde getallen. Dat is gemakkelijker voor het geheugen. Met cirkelrekenen verlaag je de kans op fouten doordat de tussenuitkomstenwiskundigcorrectwordengenoteerd. Dezebijscholingisinteressantvoor(zorg)leerkrachtenvanhet1 ste totenmethet6 de leerjaar Nadebijscholingkenje: Een doeltreffende strategie voor hoofdrekenen tot 20, tot 100, tot 1000 en meer. Ook hoofdrekenen met decimalen komtaanbod Ginne, Sigrid,.. bliooleerkrachten van School de Merode in opdrachtvan Ankerwijscelonderwijs 1xhospiteren Dezebijscholinggaatdoorbij5inschrijvingen. Tijdstip: Locatie: Donderdag21/01/2016van tot SchoolDeMerode

19 DCD Lekkeronhandig Na een korte theoretische uiteenzetting, leer je je via ervaringsopdrachten in te leven in de dagdagelijkse problemen vankinderenmetdcd. Wegevenjeookeenaantaltipsmeevoorindeklaspraktijk. Dezebijscholingisinteressantvoorelklidvaneenschoolteam. Nadebijscholinghebjeinzichtindeproblemenwaarmeekinderen met DCD te maken hebben, en kan je de nodige individuele aanpassingendoenbinnendeklas/school. LieveVandeWouwer,KimVanrobaeysinopdrachtvan Ankerwijs celonderwijs 1 Deze bijscholing gaat door bij 10 inschrijvingen. Maximum 20 deelnemers. Tijdstip: Locatie: Donderdag28januari2016van15:00tot17:00 SchoolDeMerode

20 MindmappingmetFreemind Mindmapping is een techniek die je kan helpen om gedachten en denkpatroneninbeeldtebrengen.hethelptjenieuweverbanden tezienenopandereideeëntekomen. Vaak start je van vanuit een bepaald onderwerp. Door vanuit een onderwerp te associëren en deze associaties daadwerkelijk op te schrijven of te tekenen ontstaat een mindmap. Een mindmap is letterlijkvertaald'eenkaartvandehersenen'. Het doel van mindmapping is het in kaart brengen van alle aspecten van een probleem of onderwerp tezamen met de onderlinge relaties tussen deze aspecten. Het geeft inzicht in de mentale modellen van mensen. Mindmapping is een vrij eenvoudigemaarkrachtigemethode. In deze cursus gaan we zo n mindmap leren maken met het softwarepakketfreemind. Deze bijscholing is interessant voor mensen die een digitale mindmapwillenlerenmaken. Nadebijscholingkanje: EenmindmapmakenmetFreemind EenmindmapopmakeninFreemind Eenmindmapdelenmetanderen AnkerwijscelICT 1sessie Dezebijscholinggaatdoorbij5inschrijvingen. Tijdstip: Locatie: Donderdag4februari2016(15.00u 17.00u) DeMerodeTcomputerklas

21 WordGevorderden HebjedebasisvanWordalonderdeknie?Zoujetochwatverder willen gaan met deze tekstverwerken? Dan is de cursus Word Gevorderdenmisschienietsvoorjou Deze bijscholing is interessant voor mensen die zich nog meer willenverdiepeninword. Nadebijscholingkanje: Tabelleninvoegenenopmaken Lijstjesmaken(genummerdofgewoonopsomming) EenvoudigegrafiekeninWordmaken(zonderExcel) Eeninhoudsopgavemaken(manueelofautomatisch) TekstnogextremeropmakenviaWordart. Wewerkenmetdelaatsteversie,nl.Word2013. Jemagjeeigenlaptopgebruikenindiengewenst. AnkerwijscelICT 1sessie Dezebijscholinggaatdoorbij5inschrijvingen. Tijdstip: Locatie: Donderdag28januari2016(15.00u 17.00u) Ankersecretariaat

22 GeluidsbewerkingmetAudacity Audacity is een geluidsbewerkingsprogramma. Je kunt er audio (zoalsinterviewsofinstrumenten)meeopnemenenbewerken.in audacity kun je je geluiden verzamelen en bewerken tot documentaire,muziek,podcast,etc. Indezecursusgaanwelerenhoejedebasisbewerkinguitvoert. Deze bijscholing is interessant voor mensen die graag geluiden of muzieknaarhuneigenhandzetten. Nadebijscholingkanje: Audactiyinstalleren Geluidopnemen Geluidbewerken(knippenenfilters) Geluiduiteenyoutubefilmpjehalen Een geluidsfragment samenstellen uit verschillende losse fragmenten. Voor deze cursus bieden we laptops aan, maar gebruik van een eigenlaptopisookmogelijkindiengewenst. AnkerwijscelICT 1sessie Dezebijscholinggaatdoorbij5inschrijvingen. Tijdstip: Locatie: Donderdag18februari2016(15.00u 17.00u) Ankersecretariaat

23 Omgaanmetverdriet&rouwenindeklas Ziekteendoodwordeninonzesamenlevingvaakverstopt.Ookop school.maarverdrietenrouwmakendeeluitvanhetlevenvan elkedag:dehondvanjonaswordtdoodgespoten,eviverhuistof Jorensoudersgaanscheiden.Eenschooldieeenklimaatcreëert waarleerlingenterechtkunnenmetalhungevoelens,ookmethun kleineverdrietjes,zorgtervoordatleerlingenookgrootverdriet makkelijkerkunnenverwerken. AlsleerkrachtkomtjeinaanrakingmetverdrietenverliesC ervaringenvankinderen.hetzijngebeurtenissen,dievaak onverwachtplaatsvindenenwaarterplekkevanleerkrachteneen reactiewordtverwacht. Opschoolkomtverdrietookinallegradatiesenvariatiesvoor:een onvoldoendevooreenproefwerk,«zepestenmij»,«mijnouders houdennietvanmij»... CRouwishetverdrietomiemand(ofiets)diejedierbaarwasen diejekwijtraakt.bijelkverlieskanersprakezijnvaneen rouwproces,dusookbijeenscheidingofverhuizing. CHetverdrietalseenkindeendodeeekhoornvindtinhetbosis natuurlijkvaneenandereintensiteitdanalsereenmenssterftmet wiedeleerlingeenemotionelebandheeft.somszeteenklein verliesdedeuropenomeengrootverdrietteverwerken (uitgestelderouw). Weetwel:Verdrietdatverstoptenverscholenisverstikt,verdriet datgetoondengedeeldwordtluchtop. Indezeopleidinggaanwedieperinopverdrieten verlieservaringenbijkinderenenbekijkenwesamenhoewedaar opschoolenindeklasmeekunnenomgaan. Dezebijscholingisinteressantvoorelklidvaneenschoolteam. Nadebijscholingkanje: Heb je weet van hoe kinderen rouwen en verdriet verwerken. Weetjemanierenomopschoolenindeklaseenplaatste

24 gevenaanverdrietenrouw.(eendraaiboek) Hebjeideeënhoejehetbestehulpbiedt. Weet je waar je materiaal kan vinden waarmee je aan de slagkanindeklas. PeterDeGraeveinopdrachtvan Ankerwijscelonderwijs 1 Dezebijscholinggaatdoorbij10inschrijvingen. Tijdstip: Locatie: Dinsdag23/02/2015van15:00tot17:00 Dianalaan151,2600Berchem

25 Functioneelrekenen Kinderen die worden voorbereid op een beroepsrichting hebben nood aan een andere soort wiskunde. Technische vaardigheden moeten regelmatig getraind worden. Waar nodig moeten hierbij compenserende hulpmiddelen gebruikt worden. Maar daarnaast moeten zij het praktische nut van wiskunde ervaren. De link met het dagelijks leven moet duidelijk aanwezig zijn om de motivatie vandezeleerlingenteverhogen. Deze bijscholing is interessant voor (zorg)leerkrachten 4 de, 5 de of 6 de leerjaar Nadebijscholingkanje: Het evenwicht bewaren tussen het trainen van technische (wiskundige) vaardigheden en functionele wiskunde, gelinktaanhetdagelijksleven Eentitularisvanschoolverlatersmetoriëntatie1B inopdrachtvan Ankerwijscelonderwijs 1xhospiteren Dezebijscholinggaatdoorbij5inschrijvingen. Tijdstip: Locatie: Woensdag24/02/2016van tot SchoolDeMerode

26 Spellingaantaalzwakkekinderen Op school de Merode wordt voor spelling meestal gewerkt in niveaugroepen. De zwakste spellers krijgen spelling van de logopediste.tijdensdezeleswordtremediërendgewerkt. Dezebijscholingisinteressantvoor(zorg)leerkrachtenvanzwakke spellers,niveau1 ste t.e.m.4 de leerjaar Nadebijscholingkanje: Meer remediërend werken tijdens de spellingles, door de observatievaneentherapeutischebenadering. Logo sinopdrachtvan Ankerwijscelonderwijs 1xhospiteren Dezebijscholinggaatdoorbij5inschrijvingen. Tijdstip: Locatie: Dinsdag01/03/2016van tot SchoolDeMerode

27 PowerpointBasis IndecursusPowerPointBasisligtdenadrukophettoepassenvan elementaire technieken van PowerPoint, het meest gebruikte presentatieprogrammaterwereld. Ukrijgtinzichtindestructuurvanditprogrammaenuleerthoeu eenaantrekkelijke,aansprekendeenovertuigendepresentatiekunt maken,inclusiefafbeeldingen,audioenvideo. Deze bijscholing is interessant voor mensen die een opfrissing kunnengebruikenvandebasishandelinginpowerpoint Nadebijscholingkanje: MicrosoftOfficeinstalleren(metdejuisteopties) Eennieuwediainvoegenenopmaken Tekstopdediainvoegenendezeopmaken Multimedia (afbeelding, tabel, grafiek, film) op de dia invoegenenopmaken Bestandopenen,opslaanensluiten De presentatie levendig maken via animaties (ingang, benadrukkenenuitgang) Eenpresentatieafdrukken Wewerkenmetdelaatsteversie,nl.Powerpoint2013. Jemagjeeigenlaptopgebruikenindiengewenst. AnkerwijscelICT 1sessie Dezebijscholinggaatdoorbij5inschrijvingen. Tijdstip: Locatie: Dinsdag8maart2016(15.00u 17.00u) Ankersecretariaat

28 E#mail:werkenmetjeschooladres Elke school heeft voor de personeelsleden een schooladres aangemaakt Maarhoegebruikikditadresnu? Dezebijscholingisinteressantvoormensendiewillenlerenhoeze hunschooladresefficiëntkunnengebruiken. Nadebijscholingkanje: Online:E#mailslezen Online:E#mailsbeantwoorden Online:E#mailsopmaken Online:E#mailsdoorsturen Online:E#mailsarchiveren Online:Bijlagestoevoegen Thunderbirdinstallerenenconfigureren Thunderbirdgebruikenalslokaale#mail#programma Voordezecursusishetaangeradenomeigenlaptoptegebruiken. Breng je persoonlijke gegevens mee van je schooladres (login en wachtwoord). AnkerwijscelICT 1sessie Dezebijscholinggaatdoorbij5inschrijvingen. Tijdstip: Locatie: Donderdag10maart2016(15.00u 17.00u) Ankersecretariaat

29 Remediërendlezen OpschooldeMerodewordtvoorlezengewerktinniveaugroepen. Dezwakstelezerskrijgenleeslesvandelogopediste.Tijdensdeze leswordtremediërendgewerkt. Dezebijscholingisinteressantvoor(zorg)leerkrachtenvanzwakke lezers. Nadebijscholingkanje: Meer remediërend werken tijdens de leesles, door de observatievaneentherapeutischebenadering. Logo svanschooldemerode inopdrachtvan Ankerwijscelonderwijs 1Xhospiteren Dezebijscholinggaatdoorbij5inschrijvingen. Tijdstip: Locatie: Donderdag17/03/2016van.tot. SchoolDeMerode

30 Yurls Somskomjewebsitestegendiedemoeitevanhetbewarenwaard zijn.ukuntdezewebsitesopslaanonderfavorieten,maardanzijn ze op een andere computer niet beschikbaar, en ook niet voor anderegebruikers(deleerlingen). Er is een goed alternatief: U kunt zelf een website maken en deze vullen met uw eigen favoriete websites. U kunt deze website bijwerkenopelkecomputerdiemetinternetverbondenis.eénvan demanierenomditterealiserenisdoorgebruiktemakenvaneen zogenaamdeyurlspagina. OpdeAnkerwikiFwebsitevindjezo nyurlspaginawaarweallerlei interessantelinkshebbengestoken,maarmisschienhebjewelzin ineeneigenyurlspagina? Deze bijscholing is interessant voor mensen die een eigen Yurlspaginawillenaanmaken. Nadebijscholingkanje: EenYurlspaginaaanmaken EenYurlspaginaaanpassennaareigensmaak EenYurlspaginavullenmetallerleilinks AndereYurlspagina simportereninjeeigenyurlspagina Voor deze cursus worden laptops voorzien, maar indien gewenst kanjejeeigenlaptopookgebruiken. AnkerwijscelICT 1sessie Dezebijscholinggaatdoorbij5inschrijvingen. Tijdstip: Locatie: Dinsdag12april2016(15.00u 17.00u) Ankersecretariaat

31 Actiefleren(binnenklasdifferentiatie) Tijdens dit moment van hospiteren zie je hoe kinderen in het tweede leerjaar zelfstandig lessen inplannen aan de hand van opdrachtenfichesenpictogrammen. Dezebijscholingisinteressantvoorleerkrachtenlagereschool. Nadebijscholingkanje: Doorgedrevendifferentiëren DorienBloemmenenVeronicaVervloetinopdrachtvanAnkerwijs celonderwijs 1xhospiteren Dezebijscholinggaatdoorbijminstens1inschrijvingen. Tijdstip: Locatie: Dinsdag19/04/ 16van08:30tot12:00 HetHinkelpad2 de leerjaar

32 Virussenenmalware Eencomputervirusis een vorm van schadelijke software (malware).hetiseencomputerprogrammadatzichineenbestand kan nestelen, bijvoorbeeld in bestanden van eenbesturingssysteem. Computervirussen worden als schadelijk beschouwd, want ze nemen schijfruimte en computertijd in beslag van de besmette computers; in ernstige gevallen kunnen ze in de computer schade aanrichten zoals het wissen en verspreiden van (gevoelige) gegevens. Virussenkunnenzichzelfinprincipenietverspreiden.Virussendie zichzelf dupliceren en verspreiden om zo meer en meer computersystemen te infecteren worden computerwormen genoemd. In deze cursus gaan we leren hoe we ons het best beschermen tegendievuilebeestjes. Dezebijscholingisinteressantvoormensendiewillenlerenhoeze huncomputerbeterkunnenbeveiligentegenvirussenenmalware. Nadebijscholingkanje: Beterinzichtkrijgenindewereldvanvirussenenmalware Eenvirusscannerinstalleren,configurerenengebruiken: o MicrosoftSecurityEssentials&Avast Eenmalwarescannerinstalleren,configurerenengebruiken: o MalwareBytes AnkerwijscelICT 1sessie Dezebijscholinggaatdoorbij5inschrijvingen. Tijdstip: Locatie: Dinsdag26april2016(15.00u 17.00u) Ankersecretariaat

33 FotobewerkingmetGimp Een beeld zegt meer dan duizend woorden... Maar hoe komen we totgoedebeelden?enwatkanikdoenomvaneengoedbeeld,een fantastischbeeldtemaken? IndezecursusgaanweaandeslagmetGimp,eengratisalternatief voorphotoshop. Deze bijscholing is interessant voor mensen die foto s willen bewerken om te gebruiken in bundels/werkblaadjes/ die interessehebbeninfotografieenhunfoto swillenpimpen. Nadebijscholingkanje: Gimpdownloadeneninstalleren Omgaan met typische termen zoals pixel, resolutie en afbeeldingsgrootte Afbeeldingenbijsnijden Canvasgrootteaanpassen Afbeeldingenretoucherenmetdekloonstempel Kleurcorrectiesmakenbijafbeeldingen Selectiesmakenbinneneenafbeelding Werken met lagen in een afbeelding en zo een eenvoudige collagemakenmetverschillendeafbeeldingenentekst Voordezecursusishetgebruikvaneeneigenlaptopaangeraden. AnkerwijscelICT 2sessies Dezebijscholinggaatdoorbij5inschrijvingen. Tijdstip: Locatie: Donderdag12mei2016(15.00u 17.00u) Donderdag19mei2016(15.00u 17.00u) Ankersecretariaat

Het vormt de basis om de andere oefenprogramma s te kunnen volgen.

Het vormt de basis om de andere oefenprogramma s te kunnen volgen. Aanbod van computer oefenprogramma s KBO Prinsenbeek. 1. Basis Windows. Hierbij leert u de basisbeginselen van het besturingssysteem Windows. Na het volgen hiervan kunt u de computer op de juiste manier

Nadere informatie

PLUSLESSEN MAVO-2 2015-2016

PLUSLESSEN MAVO-2 2015-2016 PLUSLESSEN MAVO-2 2015-2016 Veendam, oktober 2015 Beste leerling van mavo-2, Net als in het brugjaar krijg je in dit tweede leerjaar iedere week een plusles. Iedere pluslesserie duurt 6 weken. We starten

Nadere informatie

Aanvullend bestand Mooie presentaties en spreekbeurten maken in PowerPoint

Aanvullend bestand Mooie presentaties en spreekbeurten maken in PowerPoint 1 Aanvullend bestand Mooie presentaties en spreekbeurten maken in PowerPoint In dit bestand vind je verschillen met Mooie presentaties en spreekbeurten maken in PowerPoint en PowerPoint 2016. Als je Windows

Nadere informatie

Aan de slag met Prezi. Handleiding voor leerlingen

Aan de slag met Prezi. Handleiding voor leerlingen Aan de slag met Prezi Handleiding voor leerlingen 1 Aan de slag met Prezi Naast Powerpoint zijn er ook andere hulpmiddelen bij presenteren, een daarvan is Prezi. Prezi bestaat uit een virtueel oneindig

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? 8 Hoe werkt u met dit boek? 9 Uw voorkennis

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? 8 Hoe werkt u met dit boek? 9 Uw voorkennis Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig?... 8 Hoe werkt u met dit boek?... 9 Uw voorkennis... 10 De website bij het boek... 10 Toets uw kennis... 10

Nadere informatie

1. Mindmap ICT-leerlijn. - Eenvoudig overzicht ICT in onze school (regelmatig bijwerken) 2. Kleuters

1. Mindmap ICT-leerlijn. - Eenvoudig overzicht ICT in onze school (regelmatig bijwerken) 2. Kleuters 1. Mindmap ICT-leerlijn - Eenvoudig overzicht ICT in onze school (regelmatig bijwerken) 2. Kleuters - Volglijst per kleuter: 10 moetjes voor de 5-jarige kleuters - Andere mogelijkheid: observatielijst

Nadere informatie

Nieuwe cursussen. Ons aanbod in dit voorjaar 2016:

Nieuwe cursussen. Ons aanbod in dit voorjaar 2016: Eigen Herd is officieel erkend als leercentrum van Seniorweb voor het geven van computercursussen. Op www.seniorweb.nl/lessen/leercentra vindt u meer informatie over deze leercentra voor senioren. Onze

Nadere informatie

VITAAL Plus 1 e graad

VITAAL Plus 1 e graad VITAAL Plus 1 e graad Krachtlijnen VITAAL Plus 1 e graad 1 Bouwstenen VITAAL Plus 1 e graad DIFFERENTIATIE TAALTAKEN AUTHENTIEKE COMMUNICATIEVE SITUATIES SCHOOLTAALWOORDEN VAARDIGHEDEN REMEDIËRING INTERCULTURALITEIT

Nadere informatie

ICTscholingsaanbod. Onderwijsstichting KempenKind. Lenny

ICTscholingsaanbod. Onderwijsstichting KempenKind. Lenny ICTscholingsaanbod Onderwijsstichting KempenKind Lenny ICT in de klas : Cursussen (bestaande uit meerdere momenten) De cursussen ICT in de Klas zijn gericht op het inzetten van ICT in de klas. Hoe kun

Nadere informatie

Uitgeverij cd/id multimedia

Uitgeverij cd/id multimedia Computer Basis boek Office 2010 Word, Excel & PowerPoint Korte inhoud Inhoudsopgave 5 Voorwoord 13 Deel 1 Werken in Office 2010 15 Deel 2 Aan de slag met Word 2010 47 Deel 3 Aan de slag met Excel 2010

Nadere informatie

Microsoft Office 2003

Microsoft Office 2003 Computer Basis boek Microsoft Office 2003 Word, Excel en PowerPoint Korte inhoud Inhoudsopgave 7 Voorwoord 15 Deel 1 Werken in Office 2003 17 Deel 2 Word 2003 43 Deel 3 Excel 2003 117 Deel 4 PowerPoint

Nadere informatie

Werken met multimedia montage van een filmpje

Werken met multimedia montage van een filmpje Naam Klas Nr Informatica Project 3 Multimedia-opdracht... Vak: Informatica. Leerkracht: Datum Score DMO.. / Project 2 Informatica Multimedia-opdracht: Werken met multimedia montage van een filmpje Bedoeling

Nadere informatie

ICT- professionaliseringsaanbod Schooljaar 2014 2015.

ICT- professionaliseringsaanbod Schooljaar 2014 2015. ICT- professionaliseringsaanbod Schooljaar 2014 2015. Waar sta jij? Hoe is het met jouw ICT-bekwaamheid gesteld? Kun je goed uit de voeten met multimedia zoals tablet, computer,digibord, touchscreen en/of

Nadere informatie

Les 5 ... Digitale fotografie, foto s delen met familie en vrienden. Iedereen online, van 9 tot 99 jaar.

Les 5 ... Digitale fotografie, foto s delen met familie en vrienden. Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. 5... Digitale fotografie, foto s delen met familie en vrienden Deze iconen tonen aan voor wie het document is Leerkrachten WebExperts Senioren Leerlingen Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie voor

Nadere informatie

Module 4.3 Live uitzenden en scherm delen 1 beeldscherm

Module 4.3 Live uitzenden en scherm delen 1 beeldscherm Module 4.3 Live uitzenden en scherm delen 1 beeldscherm In deze les ga ik je uitleggen hoe je live kunt uitzenden op Facebook vanaf je computer en hoe je je scherm kunt delen. Dat is heel spannend om te

Nadere informatie

Hoe kan je zelf een eigen filmpje maken en er muziek aan toevoegen?

Hoe kan je zelf een eigen filmpje maken en er muziek aan toevoegen? Voor wie kopiëren wil: U vindt deze cursus goed en wenst er kopieën van te maken. Bedenk dan ook eens: dat de auteurs met de opbrengst ervan hun kosten moeten dekken; dat kopiëren zonder toestemming niet

Nadere informatie

Spreken - Presenteren HV 1. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52520

Spreken - Presenteren HV 1. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52520 Spreken - Presenteren HV 1 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 21 July 2015 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/52520 Dit lesmateriaal is gemaakt

Nadere informatie

Office 365. Tips and tricks

Office 365. Tips and tricks Office 365 Tips and tricks Sint-Janshof vzw De Ranken Inge De Cleyn Schooljaar 2016-2017 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Aanmelden... 2 E-mail... 2 Mail versturen... 2 Mails klasseren... 4 Verdelen in mappen...

Nadere informatie

OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN

OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN www.educo.be educo@educo.be V.Z.W. COMPUTEROPLEIDINGEN COMMUNICATIE & MEDIA OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN EDUCO vzw Koning Albertlaan 27-9000 GENT (vlakbij Sint-Pietersstation) Gaat uw vereniging, organisatie

Nadere informatie

Van maandag 28/2 tot en met zaterdag 5/3. Vormingsweek voor vrijwilligers WELGEVORMD DIGITAAL

Van maandag 28/2 tot en met zaterdag 5/3. Vormingsweek voor vrijwilligers WELGEVORMD DIGITAAL Van maandag 28/2 tot en met zaterdag 5/3 Vormingsweek voor vrijwilligers WELGEVORMD DIGITAAL Workshops (inschrijven verplicht) Ga je één keer per jaar als vrijwilliger helpen op het feest van de brandweer?

Nadere informatie

Visie ICT bij de SJB. Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? Werkgroep ICT Jenaplanscholen Bollenstreek

Visie ICT bij de SJB. Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? Werkgroep ICT Jenaplanscholen Bollenstreek Visie ICT bij de SJB Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? 1 Missie, visie en strategie Ambitie? Doelen? Plannen? Kennisstand organisatie? Budget? 2 Kikker- of Vogelperspectief? conservatie Missie? innovatie

Nadere informatie

Programma Computer Cursussen

Programma Computer Cursussen Programma Computer Cursussen van februari t/m juni 2015 versie 1 Voorwoord De Stichting Ontmoetingsruimte voor en door Ouderen in de Plantage-Weesperbuurt, kortweg SOOP, presenteert hier het programma

Nadere informatie

Deel 1 Werken in Office 2007 15. Deel 2 Aan de slag met Word 2007 45. Deel 3 Aan de slag met Excel 2007 131

Deel 1 Werken in Office 2007 15. Deel 2 Aan de slag met Word 2007 45. Deel 3 Aan de slag met Excel 2007 131 Computer Basis boek Office 2007 Word, Excel & PowerPoint Korte inhoud Inhoudsopgave 5 Voorwoord 13 Deel 1 Werken in Office 2007 15 Deel 2 Aan de slag met Word 2007 45 Deel 3 Aan de slag met Excel 2007

Nadere informatie

Audio en video. Oefening 4B

Audio en video. Oefening 4B Audio en video In deze oefening voeg je een videoen een audiobestand toe aan een aftiteling van een film. Voor audio en video zijn slechts enkele basisfuncties beschikbaar zoals 'start', 'stop' en 'herhaal'.

Nadere informatie

Computerlessen voorjaar 2014

Computerlessen voorjaar 2014 GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR SENIOREN Secretariaat : Astridplein 17, 9150 Bazel 03 740 04 08 - secretariaat.senior@gmail.com Informatie : http://users.telenet.be/kruibeke Voorzitter : Levien Foubert 03

Nadere informatie

Online een fotocollage maken

Online een fotocollage maken Online een fotocollage maken Informatie De kinderen maken een fotocollage over een (eigen) onderwerp. Foto s zoeken de kinderen via Google of hun eigen Social Media account, zoals Facebook en Instagram.

Nadere informatie

1. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken ter ondersteuning van hun leren.

1. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken ter ondersteuning van hun leren. Eindtermen ICT 1. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken ter ondersteuning van hun leren. 2. De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en

Nadere informatie

- ict leerlijnen Springplank Heusden-Zolder -

- ict leerlijnen Springplank Heusden-Zolder - Elementaire leerstof Aanvullende leerstof 1. Een positieve houding tegenover ict aannemen 1.1 Beseffen dat ict mogelijkheden en beperkingen heeft. 1.2 Apparatuur met zorg behandelen. De bedieningsvoorschriften

Nadere informatie

E-mailkrantje - Computerwerkgroep - 50-plus

E-mailkrantje - Computerwerkgroep - 50-plus Inhoud: Nieuwe computers PowerPoint Fotoboeken maken Bizarre gadgets JANUARI 2015 Nieuwe computers Ze zijn er, onze nieuwe computers. 29 december 2014 geleverd en op 5 januari 2015 kon er gestart worden

Nadere informatie

Computercursussen. Ons aanbod dit najaar 2015:

Computercursussen. Ons aanbod dit najaar 2015: Computercursussen Eigen Herd is officieel erkend als leercentrum van Seniorweb voor het geven van computercursussen. Op www.seniorweb.nl/lessen/leercentra vindt u meer informatie over deze leercentra voor

Nadere informatie

Wanneer : eenmaal per 2 weken op woensdag van uur Startdata : 13 september 2017 en 17 januari Docent : Henk Meijer

Wanneer : eenmaal per 2 weken op woensdag van uur Startdata : 13 september 2017 en 17 januari Docent : Henk Meijer Er is een groot aanbod in computercursussen. De lesstof wordt zoveel mogelijk aangepast aan de wensen en het niveau van de deelnemers. Tijdens de lessen kunt u aangeven wat u wilt leren. Indien u een laptop

Nadere informatie

Les 4 ... E-mail, de elektronische brief. Deze iconen tonen aan voor wie het document is

Les 4 ... E-mail, de elektronische brief. Deze iconen tonen aan voor wie het document is Les 4... E-mail, de elektronische brief Deze iconen tonen aan voor wie het document is WebExperts Senioren Leerlingen Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie voor de leerkracht Waarom? Hoewel de opkomst

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING WEBSITE

GEBRUIKSAANWIJZING WEBSITE GEBRUIKSAANWIJZING WEBSITE INHOUDSOPGAVE Definities... 3 Aanmelden... 4 Inloggen op je eigen account (LEERKRACHT)... 4 Je gegevens wijzigen... 5 Aanmelden voor deelname aan een opdracht... 6 Een Inzendpagina

Nadere informatie

Bosdamlaan Beveren-Waas. Kijk eens wat ik al kan! Naam : ICT-zakboekje. Centrumschool Beveren-Waas Pagina 1

Bosdamlaan Beveren-Waas. Kijk eens wat ik al kan! Naam : ICT-zakboekje. Centrumschool Beveren-Waas Pagina 1 Bosdamlaan 1 9120 Beveren-Waas Kijk eens wat ik al kan! Naam : ICT-zakboekje Pagina 1 INLEIDING Waarom een ICT zakboekje? ICT kan in alle vakken aan bod komen in de lagere school. Het is geen vak apart.

Nadere informatie

BB-L3-L4-L5-L6-media-instrumentele mediacompetentie-google presentatie.doc

BB-L3-L4-L5-L6-media-instrumentele mediacompetentie-google presentatie.doc Leerlingenwijzer: Groep: Competentie: Domein: Doelen: Duur: Suggestie/tip: Google docs: een presentatie maken, opslaan en delen. 3 de - 6 de leerjaar Ik zoek, verwerk en bewaar m.b.v. ICT ME3.04 Voor hen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 13 Nieuwsbrief 13 Introductie Visual Steps 14 Wat heeft u nodig? 15 De website bij het boek 15 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 13 Nieuwsbrief 13 Introductie Visual Steps 14 Wat heeft u nodig? 15 De website bij het boek 15 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Nieuwsbrief... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig?... 15 De website bij het boek... 15 Hoe werkt u met dit boek?... 16 Uw voorkennis... 17 Toets uw kennis...

Nadere informatie

Module 4.3 Live uitzenden en scherm delen 2 beeldschermen

Module 4.3 Live uitzenden en scherm delen 2 beeldschermen Module 4.3 Live uitzenden en scherm delen 2 beeldschermen In deze les ga ik je uitleggen hoe je live kunt uitzenden op Facebook vanaf je computer en hoe je je scherm kunt delen. Dat is heel spannend om

Nadere informatie

Let op! In Movie Maker 2.6 worden de volgende bestanden ondersteund:.avi,.mpg,.m1v,.mp2,.mp2v,.mpeg,.mpe,.mpv2,.wm,.wmv,.asf.

Let op! In Movie Maker 2.6 worden de volgende bestanden ondersteund:.avi,.mpg,.m1v,.mp2,.mp2v,.mpeg,.mpe,.mpv2,.wm,.wmv,.asf. 1 Aangepaste paragraaf 3.7 Video importeren met Windows Movie Maker 2.6 Bij Windows Vista wordt een zeer gebruiksvriendelijk programma meegeleverd waarmee u video s kunt bewerken: Windows Movie Maker versie

Nadere informatie

3. De film monteren. In dit hoofdstuk leert u:

3. De film monteren. In dit hoofdstuk leert u: 55 3. De film monteren De eerste stap na het importeren van uw videomateriaal is het rangschikken van de opnamen tot een goed lopend verhaal. Wat u het eerst heeft opgenomen, hoeft immers niet het begin

Nadere informatie

Informatie over de workshops. Locatie: ABC-wijkcentrum Ekeren, Moretuslei 64, 2180 Ekeren

Informatie over de workshops. Locatie: ABC-wijkcentrum Ekeren, Moretuslei 64, 2180 Ekeren Informatie over de workshops Locatie: ABC-wijkcentrum Ekeren, Moretuslei 64, 2180 Ekeren De workshops worden gegeven voor wie al goed met de computer kan werken, en dat ook regelmatig doet. U kan dus vlot

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 11. Les 1 Kennismaking met Picasa 13

Inhoud. Inleiding 11. Les 1 Kennismaking met Picasa 13 Inhoud Inleiding 11 Les 1 Kennismaking met Picasa 13 1 Picasa: een programma van Google 16 2 Picasa downloaden 17 3 Picasa installeren 19 4 Cursusbestanden downloaden 21 5 Picasa zoekt foto s 23 6 De bibliotheek

Nadere informatie

Docentenhandleiding. AaBeeCee-Digitaal. Presenteren met PowerPoint

Docentenhandleiding. AaBeeCee-Digitaal. Presenteren met PowerPoint Docentenhandleiding AaBeeCee-Digitaal Presenteren met PowerPoint 2004-2012 Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Les 5 ... Digitale fotografie, foto s delen met familie en vrienden. Iedereen online, van 9 tot 99 jaar.

Les 5 ... Digitale fotografie, foto s delen met familie en vrienden. Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. 5... Digitale fotografie, foto s delen met familie en vrienden Deze iconen tonen aan voor wie het document is Leerkrachten WebExperts Senioren Leerlingen Digitale fotografie, foto s delen met familie en

Nadere informatie

V.U.: Kristof Beuren, stadssecretaris, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende. open-school

V.U.: Kristof Beuren, stadssecretaris, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende. open-school V.U.: Kristof Beuren, stadssecretaris, Vindictivelaan 1, open-school Niet op de openbare weg gooien Kennismaking met computer en internet (3 lessen van 3 uur) Je hebt nog nooit op de computer gewerkt en

Nadere informatie

Cursussen en Workshops voor computer, laptop, tablet en smartphone

Cursussen en Workshops voor computer, laptop, tablet en smartphone Cursussen en Workshops voor computer, laptop, tablet en smartphone Aanbod najaar 2017 Cursussen en Workshops voor computer, laptop, tablet en smartphone Aanbod najaar 2017 Wil je handiger worden met de

Nadere informatie

Handleiding voor. Contentbeheerder. Beknopte handleiding bij het gebruik van het landelijk platform

Handleiding voor. Contentbeheerder. Beknopte handleiding bij het gebruik van het landelijk platform Handleiding voor Contentbeheerder Beknopte handleiding bij het gebruik van het landelijk platform Introductie TARA is een web-gebaseerd programma en biedt een complete online omgeving voor mensen met een

Nadere informatie

Handleiding Vodafone Cloud

Handleiding Vodafone Cloud Handleiding Vodafone Cloud Hoe installeer ik Vodafone Cloud op mijn mobiel? 1. Download de app op je toestel via de Appstore. Gebruik de zoekterm Vodafone Cloud. 2. Zodra de app geïnstalleerd is klik je

Nadere informatie

In dit document vatten we de belangrijkste wijzigingen van november 2012 en januari 2013 samen.

In dit document vatten we de belangrijkste wijzigingen van november 2012 en januari 2013 samen. Nieuwe Versie Prezi 6 januari 2013 Online presentatietool Prezi heeft begin deze maand weer een aantal vernieuwingen doorgevoerd. Na de nieuwe interface die november 2012 al werd gelanceerd, waarbij de

Nadere informatie

DOCENTENHANDLEIDING JET-NET WEBCAST

DOCENTENHANDLEIDING JET-NET WEBCAST DOCENTENHANDLEIDING JET-NET WEBCAST Inhoudsopgave Inloggen... 3 Layout... 5 Interactie... 6 Benodigdheden... 8 Praktische tips... 8 Bijlage I : HELP... 9 2 Inloggen Om deel te nemen aan de webcast, moet

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 13 Nieuwsbrief 13 Introductie Visual Steps 14 Wat heeft u nodig? 15 De website bij het boek 15 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 13 Nieuwsbrief 13 Introductie Visual Steps 14 Wat heeft u nodig? 15 De website bij het boek 15 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Nieuwsbrief... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig?... 15 De website bij het boek... 15 Hoe werkt u met dit boek?... 16 Uw voorkennis... 17 Toets uw kennis...

Nadere informatie

KHLim. Departement Lerarenopleiding. Algemene vaardigheden ICT Nearpod

KHLim. Departement Lerarenopleiding. Algemene vaardigheden ICT Nearpod KHLim Departement Lerarenopleiding Algemene vaardigheden ICT Nearpod Inhoud 1 Nearpod... 3 2 Keuzelijst... 4 2.1 My libary... 5 2.2 Explore... 5 2.3 Join... 6 2.4 Create... 6 2.5 Reports... 7 3 Maken van

Nadere informatie

Programma Computer Cursussen

Programma Computer Cursussen Programma Computer Cursussen van september 2015 t/m januari 2016 versie 3 Voorwoord De Stichting Ontmoetingsruimte voor en door Ouderen in de Plantage-Weesperbuurt, kortweg SOOP, presenteert hier het programma

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 9 Blijf op de hoogte 9 Introductie Visual Steps 10 Wat heb je nodig? 10 Voorkennis 11 Hoe werk je met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 9 Blijf op de hoogte 9 Introductie Visual Steps 10 Wat heb je nodig? 10 Voorkennis 11 Hoe werk je met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 9 Blijf op de hoogte... 9 Introductie Visual Steps... 10 Wat heb je nodig?... 10 Voorkennis... 11 Hoe werk je met dit boek?... 11 De schermafbeeldingen... 12 De website en aanvullende

Nadere informatie

1. Dia s met tekst en afbeeldingen

1. Dia s met tekst en afbeeldingen 13 1. Dia s met tekst en afbeeldingen Een presentatie in PowerPoint wordt opgebouwd uit verschillende bladzijden die dia s worden genoemd. Om deze dia s er goed uit te laten zien, kunt u in PowerPoint

Nadere informatie

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO Page of 7 Enquête voortgezet onderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas

Nadere informatie

www.gynzy.com Handleiding

www.gynzy.com Handleiding www.gynzy.com Handleiding Samen steeds beter is ons motto. Als leerkracht sta je elke dag voor de klas en weet je veel beter wat je nodig hebt dan wij. Door goed te luisteren naar jouw behoefte en deze

Nadere informatie

em Client Mailprogramma

em Client Mailprogramma em Client Mailprogramma Omdat Windows Live Mail (WLM) na 10 januari 2017 niet meer door Microsoft wordt ondersteund (er komen geen veiligheidsupdates meer uit) is het verstandig om over te stappen op een

Nadere informatie

Educatieve apps en tools voor in het lager onderwijs

Educatieve apps en tools voor in het lager onderwijs Educatieve apps en tools voor in het lager onderwijs Leergebied Deelgebied Algemene informatie Leerjaar Beschikbaar voor Apps Mens en maatschappij Ruimte Google Earth Met deze app vlieg je met één beweging

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 13 Nieuwsbrief 13 Introductie Visual Steps 14 Wat heeft u nodig? 15 De website bij het boek 15 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 13 Nieuwsbrief 13 Introductie Visual Steps 14 Wat heeft u nodig? 15 De website bij het boek 15 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Nieuwsbrief... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig?... 15 De website bij het boek... 15 Hoe werkt u met dit boek?... 16 Uw voorkennis... 17 Toets uw kennis...

Nadere informatie

INHOUD. Ten geleide 13. 1 Inleiding 15

INHOUD. Ten geleide 13. 1 Inleiding 15 INHOUD Ten geleide 13 1 Inleiding 15 1.1 Inleiding 15 1.2 Webbased 15 1.3 Alle voordelen op een rij 15 1.4 En nu? 16 1.5 Een Google Apps-account aanmaken 16 1.6 Inloggen 19 1.7 Test jezelf 21 2 Chrome-browser

Nadere informatie

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen...

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen... E-MAIL INHOUD Inleiding... 3 Het e-mailadres... 3 Hoe werkt e-mail?... 3 Je emailadres registreren... 4 Aanmelden bij Outlook... 7 Schermonderdelen... 8 Mailen... 10 Een mail lezen... 10 Een mail versturen...

Nadere informatie

2.7 Interview met Rianne Hofma

2.7 Interview met Rianne Hofma 2.7 Interview met Rianne Hofma Afbeelding 2.31 Rianne Hofma Rianne Hofma is een van de laatste leerkrachten met een specifieke opleiding voor het kleuteronderwijs (KLOS). Zij werkt fulltime als leerkracht

Nadere informatie

Inhoudsopgave Internet voor beginners

Inhoudsopgave Internet voor beginners Inhoudsopgave Internet voor beginners 1 Ontdek het internet Het internet De internetverbinding 2 Surfen op het internet Internet Explorer o Opstarten en afsluiten o De vorige versies o Onderdelen o Surfen

Nadere informatie

Wat heb je ervoor nodig? - pc of laptop met Windows XP, Windows Vista of Windows 7 - internet

Wat heb je ervoor nodig? - pc of laptop met Windows XP, Windows Vista of Windows 7 - internet Handleiding Dropbox Wat doet het programma? Dropbox is een klein programma dat ervoor zorgt dat de inhoud van een speciale blauwe map op verschillende computers synchroon blijft. Wat heb je ervoor nodig?

Nadere informatie

Inhoud: Inleiding Paragraaf 1.1 Blz 2. Inleiding Paragraaf 2.2 Blz 3. Opgroeien met computers Blz 4,5,6. Computers op school Blz 7.

Inhoud: Inleiding Paragraaf 1.1 Blz 2. Inleiding Paragraaf 2.2 Blz 3. Opgroeien met computers Blz 4,5,6. Computers op school Blz 7. Inhoud: Inleiding Paragraaf 1.1 Blz 2. Inleiding Paragraaf 2.2 Blz 3. Opgroeien met computers Blz 4,5,6 Computers op school Blz 7. De toekomst en de pc Blz 8, 9 Nawoord Blz 10. Inleiding Paragraaf 1.1

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 13 Nieuwsbrief 13 Introductie Visual Steps 14 Wat heeft u nodig? 15 De website bij het boek 15 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 13 Nieuwsbrief 13 Introductie Visual Steps 14 Wat heeft u nodig? 15 De website bij het boek 15 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Nieuwsbrief... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig?... 15 De website bij het boek... 15 Hoe werkt u met dit boek?... 16 Uw voorkennis... 17 Toets uw kennis...

Nadere informatie

V.U.: Kristof Beuren, stadssecretaris, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende. open-school

V.U.: Kristof Beuren, stadssecretaris, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende. open-school V.U.: Kristof Beuren, stadssecretaris, Vindictivelaan 1, open-school Niet op de openbare weg gooien Opnieuw op volgende locaties: Albertschool Ooststraat 29 Chrysantenstraat 30 Steenovenstraat 86 OC De

Nadere informatie

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014 @ KureghemNet is een project van MAKS vzw Computerles Programmaboekje sep dec 2014 2 Iedereen mee met de PC Heb je nog nooit een computer gebruikt en wil je de basis leren? Zoek je werk of wil je beter

Nadere informatie

Informatie over de workshops

Informatie over de workshops Informatie over de workshops Locatie: ABC-wijkcentrum Ekeren, Moretuslei 64, 2180 Ekeren De workshops worden gegeven voor wie al goed met de computer kan werken en dat ook regelmatig doet. U kan dus vlot

Nadere informatie

Open Google Chrome en ga naar www.scoodle.be. Meld je aan met je persoonlijke Knooppunt-account.

Open Google Chrome en ga naar www.scoodle.be. Meld je aan met je persoonlijke Knooppunt-account. Scoodle is een gratis platform, ontwikkeld door Plantyn. Met Scoodle vermindert de planlast aanzienlijk en krijg je als leerkracht alles in handen om het digitale materiaal bij een Plantynmethode naar

Nadere informatie

Aanvullend bestand Mooie presentaties en spreekbeurten maken in PowerPoint

Aanvullend bestand Mooie presentaties en spreekbeurten maken in PowerPoint 1 Aanvullend bestand Mooie presentaties en spreekbeurten maken in PowerPoint In dit bestand lees je hoe je in Windows 10 de oefenbestanden op de harde schijf van de computer zet. Als je Windows 10 gebruikt

Nadere informatie

Looproute Microsoft OneNote 2010 versie 1.0. Looproute Microsoft OneNote 2010. Inleiding

Looproute Microsoft OneNote 2010 versie 1.0. Looproute Microsoft OneNote 2010. Inleiding 1 Looproute Microsoft OneNote 2010 Inleiding Dit document beschrijft de werking van het computerprogramma Microsoft OneNote (versie 2010) en is bedoeld voor docenten en leerlingen van het basis- en voortgezet

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E.

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Page of 6 Enquête basisonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas zit je?

Nadere informatie

Een elektronische klasagenda met WORD

Een elektronische klasagenda met WORD Een elektronische klasagenda met WORD eenvoudig goedkoop functioneel OnderWijsTechnologie Geert Kraeye pagina 1 1. Waarom een elektronisch agenda? Het schrijven van een klasagenda behoort tot de dagdagelijkse

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 9 Introductie Visual Steps 10 Nieuwsbrief Wat heeft u nodig? Voor docenten

Inhoudsopgave Voorwoord 9 Introductie Visual Steps 10 Nieuwsbrief Wat heeft u nodig? Voor docenten Inhoudsopgave Voorwoord... 9 Introductie Visual Steps... 10 Nieuwsbrief... 10 Wat heeft u nodig?... 11 Voor docenten... 12 Hoe werkt u met dit boek?... 13 De volgorde van lezen... 14 Website... 14 Toets

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 13 Nieuwsbrief 13 Introductie Visual Steps 14 Wat heeft u nodig? 15 De website bij het boek 15 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 13 Nieuwsbrief 13 Introductie Visual Steps 14 Wat heeft u nodig? 15 De website bij het boek 15 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Nieuwsbrief... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig?... 15 De website bij het boek... 15 Hoe werkt u met dit boek?... 16 Uw voorkennis... 17 Toets uw kennis...

Nadere informatie

Programma Computer Cursussen

Programma Computer Cursussen Programma Computer Cursussen van januari t/m juni 2016 versie 3 Voorwoord De Stichting Ontmoetingsruimte voor en door Ouderen in de Plantage-Weesperbuurt, kortweg SOOP, presenteert hier het programma voor

Nadere informatie

Je eigen animaties maken met Windows Live Movie Maker:

Je eigen animaties maken met Windows Live Movie Maker: Je eigen animaties maken met Windows Live Movie Maker: Hopelijk heb je na de animatie-les op school zin gekregen om thuis zelf animaties te gaan maken. In de volgende twee stappen leggen we uit hoe je

Nadere informatie

9. Een fotoalbum maken

9. Een fotoalbum maken 323 9. Een fotoalbum maken PowerPoint is een programma waarmee u presentaties kunt maken. Een presentatie bestaat uit dia s. Deze dia s kunt u op een computerscherm bekijken, of met een beamer op een scherm

Nadere informatie

Prowise Presenter (online digibordsoftware)

Prowise Presenter (online digibordsoftware) Prowise Presenter (online digibordsoftware) Kevin Van Eenoo november 2015 COPYRIGHT Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband,

Nadere informatie

E-book Presenteren met

E-book Presenteren met E-book Presenteren met PowerPoint Inleiding In dit E-Book staan diverse waardevolle tips die heel goed pas kunnen komen tijdens het maken en de uitvoering van een PowerPoint presentatie. Als je deze tips

Nadere informatie

Korte PC- Kennismakingscursus. Cursus Windows 7 CURSUSPROGRAMMA VOORJAAR 2014

Korte PC- Kennismakingscursus. Cursus Windows 7 CURSUSPROGRAMMA VOORJAAR 2014 Korte PC- Kennismakingscursus Woensdagochtend 15+22+29 januari Kosten: 30,- inclusief cursusboekje. CURSUSPROGRAMMA VOORJAAR 2014 Bij voldoende belangstelling worden de volgende cursussen of workshops

Nadere informatie

CURSISTENHANDLEIDING HOE REGISTREREN? INLOGGEN. Je krijgt nu een bevestiging:

CURSISTENHANDLEIDING HOE REGISTREREN? INLOGGEN. Je krijgt nu een bevestiging: CURSISTENHANDLEIDING HOE REGISTREREN? Surf naar de website cvorivierenland.be en in de startpagina klik je op het logo van Dokeos rechts onderaan. Je moet je de eerste maal en slechts eenmaal registreren:

Nadere informatie

Prowise Laurent De Backer Robby Louwagie Tibo Minne Vives Brugge

Prowise Laurent De Backer Robby Louwagie Tibo Minne Vives Brugge Prowise 15.03.2017 Laurent De Backer Robby Louwagie Tibo Minne Vives Brugge 1 INLEIDING VAN JE CURSUS Samen werken aan optimaal digitaal onderwijs! Het grote verschil met een gewoon krijtbord is, de mogelijkheid

Nadere informatie

V.U.: Kristof Beuren, stadssecretaris, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende. open-school

V.U.: Kristof Beuren, stadssecretaris, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende. open-school V.U.: Kristof Beuren, stadssecretaris, Vindictivelaan 1, open-school Niet op de openbare weg gooien Opnieuw op volgende locaties: Albertschool Ooststraat 29 OC De Schelpe Elisabethlaan 32 Violierenlaan

Nadere informatie

Powerpoint 2013 Snelstartgids

Powerpoint 2013 Snelstartgids Aan de slag Microsoft Powerpoint 2013 ziet er anders uit dan eerdere versies. Daarom hebben we deze handleiding samengesteld om de leercurve zo kort mogelijk te maken. Pagina 1 van 9 Aan de slag Wanneer

Nadere informatie

Introductie. Handleiding: Owncloud instellen

Introductie. Handleiding: Owncloud instellen Introductie QSIT Owncloud is de hollandse en 100% privacy-veilige variant van Dropbox of Google Drive. Het stelt u in staat om vanaf elk apparaat aan dezelfde bestanden te werken. Omdat wij onze servers

Nadere informatie

26/3/2012 ICLON UNIVERSITEIT LEIDEN WORKSHOP WEBCAST. Van PowerPoint naar Movie Maker Tara van Helden

26/3/2012 ICLON UNIVERSITEIT LEIDEN WORKSHOP WEBCAST. Van PowerPoint naar Movie Maker Tara van Helden 26/3/2012 ICLON UNIVERSITEIT LEIDEN WORKSHOP WEBCAST Van PowerPoint naar Movie Maker Tara van Helden In deze handleiding wordt stap voor stap uitgelegd hoe je van een PowerPoint een webcast, oftewel filmpje

Nadere informatie

Samengevat door Lieve D Helft ICT-coördinator Scholengemeenschap InterEssen

Samengevat door Lieve D Helft ICT-coördinator Scholengemeenschap InterEssen Samengevat door ICT-coördinator Scholengemeenschap InterEssen Eindtermen ICT Vanaf het schooljaar 2007-2008 zijn er eindtermen voor ICT in het lager onderwijs, dus zal men ICT meer en meer moeten integreren

Nadere informatie

INHOUD POWERPOINT 2007

INHOUD POWERPOINT 2007 INHOUD POWERPOINT 2007 1 Introductie...1 1.1 Programma starten...1 1.1.1 Manier 1...1 1.1.2 Manier 2...1 1.2 Schermopbouw...1 1.3 Het lint...2 1.3.1 Het tabblad Start...2 1.3.2 Het tabblad Invoegen...2

Nadere informatie

startkaart wat? piktochart is een webtool waarmee je een infographic kunt maken.

startkaart wat? piktochart is een webtool waarmee je een infographic kunt maken. piktochart is een webtool waarmee je een infographic kunt maken. gemakkelijk digitaal een infographic maken. voeg zelf eenvoudig een achtergrond, tekst, symbolen en grafieken toe aan je infographic. gebruik

Nadere informatie

Cursussen digitale vaardigheden. januari - juni 2016

Cursussen digitale vaardigheden. januari - juni 2016 Cursussen digitale vaardigheden januari - juni 2016 Een leven lang leren Steeds meer informatie wordt digitaal aangeboden. Goede digitale basisvaardigheden zijn een voorwaarde voor informatievaardigheid.

Nadere informatie

Windows Media Player:

Windows Media Player: Windows Media Player: Afspelen: 1) Map openen van wat je wil afspelen (USB, harde schijf, SD-kaart, ) 2) Dubbelklik op gekozen film (als WMP als standaard staat ingesteld start dit automatisch op). OF

Nadere informatie

LIVE WEBINAR UITZENDEN

LIVE WEBINAR UITZENDEN LIVE WEBINAR UITZENDEN met Google Hangouts on Air WEBINARGEEK.COM INTRODUCTIE Voor het uitzenden van een live webinar met WebinarGeek heb je een Google account nodig. Dat is nodig omdat er gebruik wordt

Nadere informatie

2.12 Oefeningen... 67 2.13 Achtergrondinformatie... 69 2.14 Tips... 70

2.12 Oefeningen... 67 2.13 Achtergrondinformatie... 69 2.14 Tips... 70 Inhoudsopgave Voorwoord... 11 Nieuwsbrief... 11 Introductie Visual Steps... 12 Wat heeft u nodig?... 13 Uw voorkennis... 14 Hoe werkt u met dit boek?... 15 De website bij het boek... 16 Aanvullende begeleidende

Nadere informatie

Presentatie van een nieuw project

Presentatie van een nieuw project Presentatie van een nieuw project door J.J.SMITS 1.10.2011 2011 Doel: het digitaliseren van signaalbronnen zoals platen en cassettes aan de hand van software en eigen materiaal van de cursist, ondersteund

Nadere informatie

november Het moeilijkste deel is om het identificatienummer (CID) van je OneDriveaccount

november Het moeilijkste deel is om het identificatienummer (CID) van je OneDriveaccount Editie: november 2015 Flanders Nieuwsflash Bulletin brengt maandelijks een overzicht van de artikels die verschenen zijn op onze website als Flanders Nieuwsflash Express. Bezoek onze website voor de meest

Nadere informatie

6. Gebruikersaccounts

6. Gebruikersaccounts 1 6. Gebruikersaccounts Wanneer u met uw gezinsleden van dezelfde computer gebruikmaakt, is het een goed idee om voor iedere gebruiker een eigen gebruikersaccount aan te maken. In een gebruikersaccount

Nadere informatie

Computeropleidingen mét een persoonlijke aanpak COMPUTEROPLEIDINGEN VOOR SENIOREN BEGINNERS GEVORDERDEN

Computeropleidingen mét een persoonlijke aanpak COMPUTEROPLEIDINGEN VOOR SENIOREN BEGINNERS GEVORDERDEN Computeropleidingen mét een persoonlijke aanpak COMPUTEROPLEIDINGEN VOOR SENIOREN BEGINNERS GEVORDERDEN Affligem Computeropleidingen 2011 2012 http://www.tvds.be Hoe inschrijven? Inschrijven kan ten laatste

Nadere informatie

Taken van de zorgcoördinator

Taken van de zorgcoördinator Taken van de zorgcoördinator Gesprekken met kinderen Het gaat hier meestal om kinderen die zich om een of andere reden niet goed in hun vel voelen: scheiding van ouders, niet voldoende assertief zijn,

Nadere informatie