BELEIDSPLAN Stichting Against Cancer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSPLAN 2013-2014. Stichting Against Cancer"

Transcriptie

1 BELEIDSPLAN Stichting Against Cancer Stichting Against Cancer Ruimtesonde MZ Amersfoort KvK nummer:

2 Inhoudsopgave I. Inleiding 3 II. Beschrijving Against Cancer 4 Over Against Cancer 4 De geschiedenis van Against Cancer in een notedop 4 De missie van Against Cancer 5 Het bestuur van Against Cancer 5 III. Doelstelling 6 De ambities van Against Cancer 6 Against Cancer s activiteiten voor deelnemers in Against Cancer s fondswervende activiteiten in IV. Inkomsten Against Cancer 7 V. Uitgaven Against Cancer 9

3 Against Cancer Beleidsplan I Inleiding Een van Against Cancer s pijlers is transparantie en betrouwbaarheid. Vanuit deze gedachte willen wij dit Beleidsplan voor iedere geïnteresseerde beschikbaar stellen. Door het lezen van ons dynamische Beleidsplan krijgt u een beeld van ons verleden, bieden wij een momentopname van ons heden en worden onze plannen voor de toekomst aan u gepresenteerd. 3

4 II Beschrijving Against Cancer Over Against Cancer Against Cancer biedt ontspanning aan gezinnen waarvan een kind is getroffen door kanker Against Cancer is transparant en betrouwbaar in de financiële houding. Alle inkomsten komen ten goede van de Against Cancer events Against Cancer is betrokken bij de kinderen en alle partijen die een bijdrage leveren. Wij streven naar een community/ familiegevoel Against Cancer is een vrijwilligersorganisatie. Iedereen zet zich in zonder dat hij/zij hiervoor een financiële vergoeding voor ontvangt Against Cancer is noodzakelijk. Kinderen met kanker en hun families verdienen een dag zonder zorgen Against Cancer is anders dan andere non-profit organisaties. Gezien de events is Against Cancer als organisatie uniek De geschiedenis van Against Cancer in een notedop In 2004 werd Stichting Racen tegen Kanker opgericht. Aanvankelijk was de ambitie om door middel van de auto- & motorrace geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding. Het lukte ons bij elkaar te racen. Wij sloegen een andere weg in In dat jaar vond de eerste Circuitdag voor kinderen met kanker en hun gezinnen plaats. Tijdens de eerste Circuitdag (maar ook in de daarop volgende) mocht het hele gezin mee achterop snelle motoren, in luxe sportwagens en enorme Dakartrucks. Ook zijn er helikoptertochten en kartraces. In de tussentijd leerden wij dat helaas niet alle medicijnen door de Nederlandse ziektekostenverzekeringen worden vergoed. In 2006 voegden wij daarom het financieel steunen van gezinnen die deze noodzakelijke medicijnen zelf niet kunnen betalen als nevendoel toe was het eerste jaar dat de gezinnen ook met de stichting op vakantie konden. Iedereen genoot van een geheel verzorgde vakantie naar Euro Disney Parijs. Tijdens de reis kwamen (en komen nog altijd) de reiskosten, overnachtingen, eten, drinken en entreekaarten volledig ten koste van Against Cancer. Vanwege het persoonlijke en laagdrempelige karakter werd ook deze vakantie een groot succes. In de jaren na 2008 groeide de stichting enorm. Meer gezinnen konden de VIPraces en Circuitdagen bijwonen. Door de medewerking van brandweer, politie, Defensie en vele BN ers organiseerden wij allerlei evenementen waar we gezinnen één of meerdere dagen een stukje ontspanning kunnen bieden. De stichting werd in 2011 omgevormd tot een stichting met volledig bestuur. Dit waarborgt het voorbestaan van de stichting, los van personen. Omdat onze activiteiten zich ook uitbreiden buiten de racesport, is in 2012 besloten om de naam van de stichting te wijzigen in Against Cancer. Er is voor een Engelse naam gekozen omdat een aantal van de samenwerkende partners ook in het buitenland opereren. Uiteraard is het racen nog steeds een belangrijke component van de stichting wat tot uiting komt in de activiteit Racing Against Cancer. Wij zijn inmiddels druk bezig om hiernaast initiatieven zoals Bakers Against Cancer, Golf Against Cancer en nog veel meer andere ideeën te ontwikkelen. 4

5 De missie van Against Cancer Against Cancer geeft een glimlach aan kinderen die bezig zijn met hun race tegen kanker. Jaarlijks organiseert Against Cancer een aantal grote evenementen voor kinderen met kanker en hun gezinnen. Met deze evenementen geven wij deze gezinnen een onvergetelijke dag. Alle ellende kan voor een dag worden vergeten. Door onze circuitdag en familievakantie heeft Against Cancer een sterke band opgebouwd met alle deelnemers. We vinden het een eer om de gezinnen uit te nodigen en ze beter te mogen leren kennen. Helaas wordt niet iedereen genezen van de vreselijke ziekte kanker. Vanaf de oprichting van Against Cancer in 2004 is dan ook een aantal kinderen overleden. Deze kinderen hebben wij leren kennen als enorm optimistisch en levenslustig Zij geven ons telkens weer heel veel kracht om door te gaan met onze missie. Als gezinnen er op prijs stellen, dan houdt Against Cancer, als een kind weg is gevallen, contact. Ook blijven wij we hen bij de Against Cancer evenementen betrekken. Wij blijven ons inzetten in onze race tegen kanker. We hopen dat deze ziekte ooit voor 100 procent wordt overwonnen. Het bestuur van Against Cancer Het bestuur van Against Cancer bestaat sinds 16 november 2011 uit de volgende leden: Voorzitter Vice Voorzitter Secretaris PR & Communicatie Penningmeester Evenementenmanager : Arthur Dontje : Henk Jongmans : Paul Kruse : Jeltje Gieles-Hoekstra : Tom Opheij : Marinho Gebhardt De bestuursleden zijn volgens de statuten gezamenlijk bevoegd. 5

6 III Doelstelling Zoals eerder vermeldt is het primaire doel van Against Cancer een glimlach geven aan kinderen die bezig zijn met hun race tegen kanker. Against Cancer doet dit door middel van het organiseren van evenementen zoals de Circuitdag, de VIPdagen en de familievakanties. Daarnaast biedt de stichting in bepaalde gevallen (op aanvraag) financiële steun aan mensen die, vanwege het niet vergoeden van een aantal medicijnen door ziektekostenverzekeringen, in de problemen zijn geraakt. De ambities van Against Cancer In 2012 hebben 180 gezinnen de Vipdagen bezocht, 100 gezinnen hebben de Circuitdag meegemaakt, 25 gezinnen namen deel aan de mini Circuitdag in Oss en 40 gezinnen gingen met Against Cancer op vakantie. Against Cancer wil ook aan andere sportevenementen VIParrangementen koppelen. Hierbij valt te denken aan kartwedstrijden en voetbalwedstrijden. Bij de voetbalevenementen zal een organisatie worden gevraagd haar VIPbox beschikbaar te stellen aan de stichting. Against Cancer streeft er naar in 2013 en verder meer evenementen te organiseren en meer deelnemers toe te laten. Zo staan er in 2013 twee reizen gepland, 50 VIPdagen en één circuitdag. Daarnaast worden een aantal gezinnen incidenteel financieel ondersteund bij de vergoeding van medicijnen die niet door Nederlandse ziektekostenverzekeringen worden vergoed. Om deze ideeën te kunnen verwezenlijken heeft Against Cancer als fondswervende activiteit Bakers For Cancer opgericht. Ook wordt dit jaar voor de tweede keer een Golfevent georganiseerd. Against Cancer genereert met deze initiatieven terugkerende inkomsten. Bij zowel het Golfevent als Bakers Against Cancer komen de opbrengsten rechtstreeks ten goede van de evenementen van Against Cancer. Daarnaast streeft Against Cancer naar meer donateurs, sponsoren, partners en leden. Hoe Against Cancer dit wil bewerkstelligen zal worden beschreven in een professioneel sponsorbeleid. Om aan de huidige eisen van transparantie en betrouwbaarheid, die vandaag de dag aan nonprofit organisaties door het publiek maar ook door ANBI worden gesteld te beantwoorden, zal Against Cancer haar Jaarverslag en Resultaten & Ambities in het vervolg op de website plaatsen. Ook wil Against Cancer de band met vrijwilligers aanhalen en behouden. Hoe Against Cancer dit wil bewerkstelligen zal worden beschreven in een professioneel vrijwilligersbeleid. Op de lange termijn wil Against Cancer jaarlijks met 550 gezinnen op vakantie. Wij hebben gekozen voor dit getal omdat in Nederland jaarlijks 550 kinderen worden getroffen door kanker. Against Cancer s activiteiten voor deelnemers in 2013 De hieronder genoemde activiteiten komen voort uit de missie van Against Cancer. 50 VIPdagen 1 Circuitdag op 10 juli Reizen naar Duitsland van 2 tot en met 5 mei & van 24 tot en met 27 oktober Op aanvraag: financiële tegemoetkoming in de (niet door de ziektekostenverzekering vergoede) ziektekosten. Against Cancer s fondswervende activiteiten in 2013 Bakers Against Cancer Golfevent op 29 augustus

7 IV Inkomsten Against Cancer De inkomsten van Against Cancer worden veelal gevormd door giften, sponsoring en verkoop van merchandise. De piek lag de afgelopen jaren bij de jaarlijkse Circuitdag in juli/ augustus. Deze inkomsten worden aan de activiteiten van Against Cancer besteed, waarbij de Familiereizen de grootste investering is. Against Cancer ontvangt momenteel fondsen via de volgende kanalen: 1. Directe donaties van particulieren en organisaties via de website of rechtstreeks op Against Cancer s bankrekening 2. Indirecte donaties van bedrijven, stichtingen en verenigingen waaronder bijvoorbeeld: Een sporttoernooi van een plaatselijke sportvereniging. De opbrengst is voor Against Cancer Een activiteit van serviceclubs zoals Rotary, Lions etc., waarbij de opbrengst voor Against Cancer is Schenkingen van andere stichtingen Bedrijven die kerstattenties voor het personeel doneren aan Against Cancer Inzamelingsacties/ sponsorlopen waarbij de opbrengst ten gunste komt van Against Cancer 3. De jaarlijkse Circuitdag Tot 2012 was de Circuitdag voor Against Cancer de belangrijkste bron van inkomsten. Tijdens deze dag betalen de coureurs inschrijfgeld om met de gezinnen op het TT circuit te mogen rijden. Foto s van alle deelnemende auto s worden op de website gepubliceerd waarbij derden de mogelijkheid krijgen hun auto of hun coureur te mogen sponsoren. De opbrengsten per auto zijn op de website te zien. Against Cancer probeert daarnaast elk jaar een donateur te strikken die bereid is het opgehaalde bedrag te verdubbelen. Tenslotte wordt er tijdens de Circuitdag Against Cancer merchandise verkocht. Ook komt de opbrengst afkomstig uit verkoop van eten en drinken te gunste van Against Cancer. 4. Merchandise Tijdens Against Cancer activiteiten, evenementen en beurzen kunnen bezoekers merchandise kopen. Hierbij valt te denken aan baseballcaps, T-shirts, pins, keycoards, polsbandjes, etc. Deze artikelen zijn ook te bestellen via de website. Op de hiervoor genoemde beurzen is het tevens mogelijk zich tegen betaling te laten fotograferen met motor, coureur of gridgirl. 5. Sponsoring door bedrijven Bedrijven krijgen de mogelijkheid om op diverse manieren, in geld of natura, Against Cancer te sponsoren. In ruil voor sponsoring zal Against Cancer dit kenbaar maken op haar communicatiemiddelen. In 2013 zal Against Cancer bedrijven sponsorpakketten aanbieden. Elke sponsor weet zo vooraf wat zij in ruil krijgt voor haar bijdrage. Met deze manier van sponsoring streeft Against Cancer regelmatige terugkerende inkomsten voor haar activiteiten na. 6. Bakers Against Cancer Begin 2013 is het fondswervend initiatief Bakers Against Cancer van start gegaan. Ook met dit initiatief wil Against Cancer regelmatig terugkerende opbrengsten voor haar activiteiten genereren. 7

8 7. Golfevent Het jaarlijks te organiseren Golfevent is een van de events die Against Cancer ook in de toekomst zal organiseren. Against Cancer denkt naast het Golfevent aan het organiseren van kartwedstrijden en voetbalwedstrijden. 8

9 V Uitgaven van Against Cancer Against Cancer streeft er naar om zo min mogelijk geld uit te geven aan zaken die niet direct tot de Against Cancer activiteiten behoren. ANBI houdt de regel aan dat de indirecte kosten van Against Cancer niet hoger mogen zijn dan 10% van de inkomsten. Against Cancer houdt zich aan deze regels. De indirecte kosten die Against Cancer maakt zijn op het gebied van: Bankkosten Accountantskosten ten behoeve van BTW aangifte en Jaarstukken Administratieve kosten Communicatie-, marketing- en reclamekosten (telefoonkosten worden gesponsord) Drukwerk Website (hosting en onderhoud) De directe kosten die Against Cancer maakt zijn op het gebied van: De Familiereizen (reis- en verblijfkosten, entreegelden, Bijzondere vergoeding niet door de zorgverzekeringen vergoedde zorgkosten (op aanvraag) Incidentele reis- en verblijfkosten van gezinnen (op aanvraag en in bijzondere gevallen toegekend) Against Cancer heeft een lopende- en spaarrekening. De penningmeester en secretaris van de Stichting zijn in het bezit van een bankpas zodat zij in staat zijn om internetbetalingen te doen. Deze betalingen zullen pas worden uitgevoerd na een akkoord van de aanvragen door de penningmeester en de voorzitter van Against Cancer. Alle rente, opbrengsten, schenkingen, uitgaven en kosten van Against Cancer worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Per kwartaal zullen wij onze financiële stukken overdragen aan Cooster Coaching Accountants te Barneveld. Cooster Coaching zorgt voor onze BTW aangifte en het samenstellen van onze Jaarstukken. 9

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op. Handboek voor beginnende wereldverbeteraars. Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan SLOGO 21-10-12 / Rev. A 02-04-13 Pagina 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Geschiedenis 4 3.

Nadere informatie

Stichting Lach voor een Dag. Beleidsplan

Stichting Lach voor een Dag. Beleidsplan Stichting Lach voor een Dag Beleidsplan Inleiding De Stichting Lach voor een Dag werd op 9 juli 2013 opgericht. De aanleiding hiervoor was de wens om structuur en uitbreiding te geven aan bestaande, incidentele

Nadere informatie

Motivatie en geefgedrag: kleinschalige particuliere initiatieven in de goede doelen branche

Motivatie en geefgedrag: kleinschalige particuliere initiatieven in de goede doelen branche Motivatie en geefgedrag: kleinschalige particuliere initiatieven in de goede doelen branche In opdracht van de Donateursvereniging Mede mogelijk gemaakt door NCDO Uitgevoerd door Delphi Fondsen- en ledenwerving

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2006. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2006 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Missie en doelstelling... 4 1.1 Missie... 4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Toetsingscriteria... 4 1.4 Middelen... 5 2. Organisatie...

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft

Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft Januari 2013 Dhr. Lennard Zuijderwijk (voorzitter) Dhr. Diyar Amin (vicevoorzitter) Dhr. Faiq Karim (secretaris) Dhr. Nawid Fakiri (penningmeester) Dhr.

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. Stichting Vrienden van OBS De Overhael p/a Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen Tel. 0299-601888. Rabobank Alkmaar 1394.15.

Beleidsplan 2012-2015. Stichting Vrienden van OBS De Overhael p/a Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen Tel. 0299-601888. Rabobank Alkmaar 1394.15. Beleidsplan 2012-2015 Stichting Vrienden van OBS De Overhael p/a Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen Tel. 0299-601888 Rabobank Alkmaar 1394.15.211 1 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Doelstellingen van de

Nadere informatie

Voorwoord 2. 1: Visie, missie en doelen 3

Voorwoord 2. 1: Visie, missie en doelen 3 Inhoud: Voorwoord 2 1: Visie, missie en doelen 3 1.1Waarom Niños del Lago 3 1.2 Hoe werkt Niños del Lago 3 1.3 Proramma s Niños del Lago..3 2: Projecten en organisatie.4 2.1 Projecten in Guatemala 4 2.2

Nadere informatie

Hoe creëren wij een revolverend fonds? Subsidie. Microkrediet

Hoe creëren wij een revolverend fonds? Subsidie. Microkrediet Verslag adviesronde 7 WISE Datum: Locatie: 20 mei 2014 Breedhuis, Het Breed 16 Adviesronde 7 Hoe creëren wij een revolverend fonds? Zakelijk % + Overheid Persoonlijk Incidenteel Subsidie Output Outcome

Nadere informatie

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2003 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van

Nadere informatie

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie van Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie door ARCADIS in opdracht van Agentschap NL 1 INLEIDING Hoewel de prijzen van zonnepanelen

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Stichting Narangi Jaarverslag 2011

Stichting Narangi Jaarverslag 2011 Stichting Narangi Jaarverslag 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Over Narangi 3 2.1 Wat doen we? 3 2.2 Organisatie 3 3 Fondsenwerving 4 3.1 Financiële donaties 4 3.2 Donaties in natura 4 4 Communicatie 5 5 Sanjay,

Nadere informatie

Fondsenwervingsgids. Sponsor je project! www.projects-abroad.be mail@projects-abroad.be 0032 (0) 38 08 30 52

Fondsenwervingsgids. Sponsor je project! www.projects-abroad.be mail@projects-abroad.be 0032 (0) 38 08 30 52 Fondsenwervingsgids Sponsor je project! www.projects-abroad.be mail@projects-abroad.be 0032 (0) 38 08 30 52 www.projects-abroad.nl info@projects-abroad.nl 0031 (0) 78 613 13 56 Inleiding Heel erg leuk

Nadere informatie

Onder elk volk een gemeente

Onder elk volk een gemeente Onder elk volk een gemeente Beleidsplan 2014-2017 Meerjaren beleidsplan 2014-2017 CAMA Zending Pagina 1 van 10 Inhoud 1. Korte geschiedenis... 3 2. Kenmerken van CAMA Zending... 3 3. Ontwikkelingen op

Nadere informatie

Verslag infomiddag Tapovan 31 januari 2015

Verslag infomiddag Tapovan 31 januari 2015 Verslag infomiddag Tapovan 31 januari 2015 Deel 1: In stand houden / groeien van Tapovan Vasistha heet iedereen (32 personen) welkom en start met deel 1: Stand van zaken, hoe het nu gaat. We starten met

Nadere informatie

Aan de slag met Citymarketing Zutphen!

Aan de slag met Citymarketing Zutphen! Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen +tot Zutphen maakt ( 1 Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen tot Zutphen maakt 2 ) ( 3 Notitie over citymarketing

Nadere informatie

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Vrijwilligers doen ertoe Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij 4 5 6 8 10 Inhoud 1 De kern van ons vrijwilligersbeleid 2 Vrijwilligerswerk bij Humanitas: voor

Nadere informatie

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer 2013.1 Over Sofiad Brede en veelzijdige dienstverlening Sofiad Bewind B.V. is een voorzetting van de bewindvoerderspraktijk van Sofiad. Momenteel bestaat

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Colofon

JAARVERSLAG 2013. Colofon JAARVERSLAG 2013 Colofon Correspondentieadres: Gerard van Noort Bornsestraat 63 7556 BC Hengelo Telefoon: 074 2434152 E-mail: gavannoort@hetnet.nl Rekeningnummer: NL38 INGB 0007618686 tnv St Manengouba

Nadere informatie

GEVEN AAN GOEDE DOELEN. Kwalitatief online onderzoek naar de toekomst van het geven in Nederland

GEVEN AAN GOEDE DOELEN. Kwalitatief online onderzoek naar de toekomst van het geven in Nederland GEVEN AAN GOEDE DOELEN Kwalitatief online onderzoek naar de toekomst van het geven in Nederland 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Onderzoeksresultaten - Verschillende manieren

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp Jaarverslag 2013 Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014 Fonds Slachtofferhulp Inhoud 1. Verantwoording... 3 Transparantie en verantwoording... 3 Strategie en activiteiten... 4 Doelstellingen

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

Vakantieplannen 2015. Leer je buren kennen tijdens een ontspannen vakantie in eigen park!

Vakantieplannen 2015. Leer je buren kennen tijdens een ontspannen vakantie in eigen park! Vakantieplannen 2015 Leer je buren kennen tijdens een ontspannen vakantie in eigen park! VOORFILMPJE & -WOORD Lieve lezer, Het unieke Buurtcampinggevoel ervaar je het beste door er gewoon bij te zijn.

Nadere informatie

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets www.stichtingoikos.nl www.ido-lelystad.nl stichting oikos Postbus 19170 3501 DD Utrecht T (030) 236 15 00 oikos@stichtingoikos.nl stichting ido Postbus 453 8200 AL Lelystad T (0320) 258 452 secretariaat@ido-lelystad.nl

Nadere informatie

Alle kinderen doen mee! INSPIRERENDE MANIEREN OM SPORT EN CULTUUR IN TE PASSEN IN GEMEENTELIJK ARMOEDEBELEID

Alle kinderen doen mee! INSPIRERENDE MANIEREN OM SPORT EN CULTUUR IN TE PASSEN IN GEMEENTELIJK ARMOEDEBELEID Alle kinderen doen mee! INSPIRERENDE MANIEREN OM SPORT EN CULTUUR IN TE PASSEN IN GEMEENTELIJK ARMOEDEBELEID Twaalf goede voorbeelden Voorwoord In het hele land spannen gemeenten zich in om de participatie

Nadere informatie

Stichting Hart voor het Vondelpark

Stichting Hart voor het Vondelpark Beleidsplan 2013 H1 H2 H3 H4 H5 H6 Inleiding Vondelpark particulier initiatief Doelstellingen Activiteiten Communicatie Financiën Cultural Governance Stichting Hart voor het Vondelpark H 1 Inleiding Vondelpark

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk van migranten is vaak onzichtbaar

Vrijwilligerswerk van migranten is vaak onzichtbaar Zijn ze er niet, of zie je ze niet? Vrijwilligerswerk van migranten is vaak onzichtbaar 28 Het initiatief van Europa om meer aandacht aan vrijwilligerswerk te geven en 2011 tot het Europese Jaar van de

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie