INFORMATIEBROCHURE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIEBROCHURE 2014-2015"

Transcriptie

1 INFORMATIEBROCHURE Korte Altaarstraat 19, 2018 Antwerpen Schoolnr.: Tel.nr.: 03/ VSPCO Antwerpen, e.o. vzw ( ) adres: Informatiepagina s:

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 A. Wie is wie? 1. Naam en adres van de school 4 2. Structuur van de school 4 a. Algemene vergadering 5 b. Het schoolbestuur 5 c. Het schoolteam 6 d. Het ondersteunend personeel 6 e. Het oudercomité 6 f. Bouwcomité 6 g. PR-werkgroep 7 h. De klachtencommissie 7 i. De schoolraad 7 j. Intern en extern Comité voor Veiligheid en Preventie op het Werk 7 k. Wettelijke inspraakprincipes 7 3. Samenwerkingsverbanden 8 a. Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) 8 b. Bethesda 10 c. Stem- en Spraaktherapie Organisatie van de School 10 a. Schooltijden 10 b. Naschoolse opvang 10 c. Buitenschoolse activiteiten 11 d. Ongevallen en de schoolverzekering 11 e. Ziekte of ongeval tijdens de schooldag 12 f. Kosten 12 g. Openbaar vervoer van en naar school 13 B. Pedagogische en didactische onderwerpen Godsdienstonderwijs 13 a. Lessen Bijbelse geschiedenis 13 b. Vieringen en oriënterend onderwijs 13 c. Zendingsprojecten Leerlingenbegeleiding en gelijke onderwijskansen Bibliotheekbezoek Theaterbezoek Bewegingsopvoeding: zwemmen Bewegingsopvoeding: turnen Muzische vorming themadagen en projecten 15 a. Muzische vorming Milieu en gezondheid Verkeer Wereldoriëntatie Intern leerlingenreglement: samenvatting 16 C. Belangrijke data 17 a. Kalender van de vakantiedagen 17 b. Data oudercontacten 18 c. Vieringen 18 d. Gebed 18 D. Toelichting bij activiteiten 18 a. Zwemmen 18 b. Turnen 18 c. Muzische projecten 18 d. Leerplan verantwoording 18 E. Intern leerlingenreglement: bijlage

3 De infobrochure Beste ouders, In deze infobrochure vindt u alle relevante gegevens voor dit schooljaar. Alle ouders ontvangen deze brochure via hun oudste kind. Lees deze brochure a.u.b. grondig door. Als er nog vragen en/of opmerkingen zijn, dan kan u altijd op school terecht. Deze informatiebrochure wordt jaarlijks via het internet aangeboden via de ouderbrief. De brochure Visie, Missie en Reglement eveneens. Ouders die een papieren versie willen ondertekenen een verklaring, daat ze gen toegang hebben tot het internet. Veel leesplezier! Met vriendelijke groeten, De directie CREATIEF O P E N MUZISCH MULTICULTUREEL 'MULTILINGUAL' WARM...!WELKOM! WELCOME! BIENVENU! 3

4 A. Wie is wie? 1. Naam en adres VGBS De zonnebloem - Evangelisch basisonderwijs Korte Altaarstraat ANTWERPEN Tel: 03/ GSM: 0485/ Informatiepagina s: 2. Structuur van de school De schoolgemeenschap is opgebouwd uit de algemene vergadering van de vzw, het schoolbestuur, de schoolraad, het schoolteam, het oudercomité en vrijwilligers. De directie is de spilfiguur, naar het model van het gemeenschapsonderwijs. Hier onder vind je een beknopt overzicht van de functies. Het Engelstalige programa kent een aparte structuur. Leerlingenparticipatie wordt stilaan in het gewone school- en klasleven geïmplementeerd. Schoolbestuur Algemene Vergadering Christenen VISIE en bestuur Schoolraad Lkr. / ouders 'Specialisten' Intern Cement Schoolteam en directie Goed onderwijs! Relaties! Oudercomité Iedere ouder Praktische ondersteuning 4

5 a. Algemene vergadering 1) Wat De algemene vergadering is hoogste orgaan van de school. De algemene vergadering kiest het schoolbestuur. Er zijn twee vzw s. De eerste vzw (VSIPCO) ontvangt subsidies van de Vlaamse overheid en is de eigenlijke inrichter van het onderwijs. De tweede vzw ( IESA ) is de onderleaser van het gebouw, die het Engelstalig programma inricht aan wie VSPCO vzw huur betaalt. 2) Benaming a. Vereniging tot Steun en Inrichting van het Protestants-Christelijk Onderwijs in de Agglomeratie Antwerpen, e.o. Afkorting: VSIPCO, Antwerpen e.o. Ondernemingsnummer: Instellingsnummer: b. IESA vzw Ondernemingsnummer: Vestigingsplaats: Antwerpen 3) Samenstelling Conform art. 12 van de Statuten is de AV het hoogste orgaan van de vzw. In genoemd artikel worden haar bevoegdheden omschreven. Ten minste één maal per jaar komt de AV samen om de werking van het afgelopen boekjaar te bespreken en goed te keuren. Zij keurt dan ook het financieel verslag van het afgelopen jaar en de begroting voor het volgende boekjaar goed. Zij geeft kwijting aan de Raad van Bestuur voor het beleid van het afgelopen jaar. De AV is als enige bevoegd tot het aannemen van nieuwe leden. Zij doet dit op voorstel van het Bestuur. De contactpersoon voor de diverse gemeenschappen is: de heer Alberto D HOOGE. b. Het schoolbestuur 1) Wat Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. 4) Samenstelling (contactpersonen) Voorzitter: de heer Louis Vandersteegen (contactpersoon algemene zaken) Contact voor ouders en penningmeester: mevr. Rianne Buist Contact voor financiële en logistieke zaken: de heer Roy Groenewald Voorzitter IESA vzw: de heer Kevan Keegan Contactpersoon voor IESA vzw: de heer Roy Groenewald (ondervoorzitter) 5

6 c. Het schoolteam: Kleuterafdeling 1 KO: Aryana Olcas/ Rosanne Onkelinx 2 KO: Pieternel Hoogendam 3 KO: Marjolein Verbist/ Joëlle Verheye SES/Zorg: Tina De Cuyper/Hanneke de With Kinderverzorgster: Helga De Kerf Instapklas: na de krokusvakantie Lagere school 1 LO: Filip Wittocx 2 LO: Tonny Appermont 3 LO: Mariella Verbeek 4 LO: Elke Evenblij 5 LO: Hanneke de With Directeur: Luc Borkes Bewegingsopvoeding: Michaël Paridaens SES*/zorg: Hilleen Blommaert *ondersteunende lessen voor kinderen die het nodig hebben (v/h gelijke kansenbeleid) Het Engelse team zal later bekend worden gemaakt. d. Het ondersteunend personeel Administratief medewerker: Gersom Brussaard Klusdienst/Onderhoud: Abdel Amar-o-Bihi e. Het oudercomité Het oudercomité werd opgericht. Hebt u belangstelling om hieraan deel te nemen? Iedereen is welkom! Richt dan uw vraag aan de contactpersoon vanuit het bestuur Rianne Buist. Voorzitter: Rianne Buist Ondervoorzitter: vacant Secretaris: vacant Medewerkers: familie Pauwels- van Herck Penningmeester: Zarah Avagyan Feestelijkheden: vacant Contactgegevens: tel. 03/ GSM: 048/ f. Comité Engels programma Vanuiit de vzw IESA, die samengesteld is uit onze eigen vzw en mensen vanuit ISF educational Fund, wordt het aanvullende programma in de Engelse taal georganiseerd. Kaisa Sorjonen is de manager, aangevuld met Rosie Bass, oud-directie Antwerp British School. Wereldoriëntatie, creativiteit, sport en muziek staan centraal. In de ouderbrieven vinden jullie daarover maandelijks meer informatie. Contactgegevens: tel. 03/ g. PR-werkgroep/ fondswerving/ gebouw De PR- werkgroep (fondswerving inbegrepen) en een gebouwenwerkgroep worden ook z.s.m. opgericht en zal bestaan uit financiële adviseurs, ouders, leerkrachten, een bestuurslid en de directie. Heeft u belangstelling om hieraan deel te nemen? Richt dan uw vraag aan de contactpersoon vanuit het bestuur Roy Groenewald en Mevr. Willie Van den Heuvel (0487/120350). Contactgegevens: tel. 014/

7 h. De klachtencommissie De klachtencommissie is belangrijk in verband met mogelijk orde- en disciplinemaatregelen en het niet toekennen van het getuigschrift Basisonderwijs. Het contactadres voor onze school is: De heer Louis VANDERSTEEGEN Pothoekstraat 37, 2060 Antwerpen Tel. 03/ i. De schoolraad Art. 10. van de Statuten van de vzw s van onze school zegt: a. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen van de Vlaamse Gemeenschap richt het verenigingsbestuur per school een schoolraad op, die de raad van bestuur adviseert over alle materies die de desbetreffende school aangaan. Raad van bestuur en schoolraad stellen samen een Huishoudelijk Reglement op, dat de onderlinge werking regelt. Leden van de schoolraad moeten artikel 3 van deze statuten onderschrijven. b. Voor de oprichting en samenstelling van een schoolraad per vestigingsplaats van een school streeft het bestuur ernaar dat alle hierna genoemde categorieën maximaal ingevuld zijn: 1 gewone leden, gekozen uit de ouders van de kinderen die les volgen in een door de vereniging ingerichte onderwijsinstelling: minimaal twee personen. Hun lidmaatschap eindigt van rechtswege op datum van de eerste schoolraad volgend op de datum waarop geen enkel van hun kinderen meer ingeschreven is in een door de vereniging ingerichte onderwijsinstelling. Hun lidmaatschap is eveneens van rechtswege aan de effectieve aanwezigheid van hun kind of hun kinderen op voormelde school verbonden. 2 personeelsleden van een door de vereniging ingerichte onderwijsinstelling en hun echtgenoten: minimaal twee personen. 3 bijzondere leden: dit zijn leden die niet behoren tot één van de twee andere categorieën, maar door hun socio-culturele interesses en bekwaamheid aangezocht worden: minimaal twee personen. 4 de Afgevaardigde Beheerder maakt deel uit van de schoolraad en zit deze voor. Voorzitter-adviseur: Luc Borkes Categorie personeel: Marjolein Verbist (vanaf ), Filip Wittocx (v.a. 2014) Categorie ouders: de heer Wilclef Tete en mevr. Leen Pauwels- Van Herck Bijzondere leden: Dr. En mevr. Bruno en Michèle Van de Vliet-Lemière j. Intern Comité Veiligheid en Preventie op het Werk De heren G. Brussaard en L. Borkes, samen met mevr. Joëlle Vlasma- Verheye nemen deze preventieve veiligheidstaak waar op dit moment (Tel.: 03/ ). MENSURA is de externe dienst die deze materie opvolgt. k. Wettelijke inspraakprincipes Een pedagogische raad wordt opgericht als minstens 10 % van het personeel daarom vraagt. In onze school worden haast alle beslissingen samen genomen en functioneert de zorggroep goed. Een oudercomité functioneert vanaf het begin. Een leerlingenraad wordt vanaf opgericht als 10% van de jarigen erom vragen 7

8 3. Samenwerkingsverbanden a. Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) VCLB DE WISSEL ANTWERPEN CAMPUS centrum Hallershofstraat Deurne Tel Mail Website Toegankelijk voor publiek: van maandag t/m vrijdag van 9u tot 12 en van 13u tot 16u maandagavond tot 18u Sluitingsperiodes: tijdens de wettelijke feestdagen tijdens de kerstvakantie: twee dagen geopend (zie website) tijdens de paasvakantie tijdens de zomervakantie: gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus Ze zijn er voor leerlingen, ouders en school. Gratis. Ze werken op verschillende vlakken samen met de school, maar behoren er niet toe. Uw kind kan dus gerust los van de school bij hen terecht. Waarvoor kunt u bij het CLB terecht? als uw kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt; als uw kind moeite heeft met leren; voor hulp bij studie- en beroepskeuze; als er vragen zijn over de gezondheid van uw kind, lichaam... ; als uw kind vragen heeft rond seks, vriendschap en verliefdheid; met vragen over inentingen. Een deel van wat CLB doet is verplicht. Uw kind moet naar het CLB... op medisch onderzoek; als het te vaak afwezig is op school (leerplicht); voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs; om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen; bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs. Op onderzoek: het medisch consult 3 / 4 kleuterklas jaar 2 de 4 / 5 kleuterklas jaar 1 ste lagere 6 / 7 school jaar 3 de lagere 8 / 9 school jaar 5 de lagere 10 / 11 school jaar 1 ste secundair 12 / 13 jaar 3 de secundair 14 / 15 jaar 1 ste Inentingen Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het vaccinatieprogramma dat Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-arts en verpleegkundige. Deze onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren, in het buitengewoon onderwijs op leeftijden. Ook bij leerlingen die het eerste jaar beginnen in de centra voor leren en werken of een erkende vorming aanvatten, voert de CLB-arts een medisch onderzoek uit. Tijdens het onderzoek mag je kind aan de verpleegster en de dokter altijd vragen stellen. Je kan ook met de dokter een afspraak maken op een later tijdstip. U kan de onderzoeken door een andere arts laten uitvoeren, maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraagt u best aan bij het CLB. Welke inentingen kan je krijgen? 1 ste lagere 6 / 7 jaar Polio (Kinderverlamming), school Difterie (Kroep), Tetanus (Klem), Kinkhoest 5 de lagere 10 / 11 Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella 8

9 door de overheid is aanbevolen. Om ingeënt te worden moeten de ouders toestemming geven. school 1 ste secundair jaar (Rode hond) 12 / 13 jaar 3 de secundair 14 / 15 jaar Hepatitis B (Geelzucht) 2x, Baarmoederhalskanker 3x Difterie, Tetanus, Kinkhoest CLB-dossier Als uw kind bij het CLB voor begeleiding komt, dan maken ze een dossier. Daarin noteert men alles wat met uw kind en de begeleiding te maken heeft. Ze houden zich uiteraard aan enkele regels: In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding. Ze behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid. Ze houden zich aan het beroepsgeheim en het decreet rechtspositie minderjarigen. De CLB schoolteamverantwoordelijke kan aanwezig zijn tijdens een multidisciplinair overleg, een klassenraad of een cel leerlingenbegeleiding. Relevante informatie, die belangrijk is voor de leerlingbegeleiding door het CLB, kan opgenomen worden in het CLB-dossier. Het dossier inkijken? Vanaf 12 jaar mag uw kind een gedeelte van dit dossier inkijken. Ouders of voogd mogen het dossier dan enkel inkijken met de toestemming van de leerling. Is uw kind jonger dan 12 jaar, dan mag je als ouder of voogd (een deel van ) het dossier inkijken. Inkijken gebeurt wel altijd samen met een gesprek om uitleg te geven. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts. U kunt een kopie vragen van de gegevens die u mag inkijken. Die kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp. U kunt vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet u wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken. Naar een andere school Als uw kind naar een andere school gaat, dan gaat het dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. U kan zich daartegen verzetten maar sommige gegevens geven we verplicht door. Dat kan u niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de opvolging hiervan. Als u niet wil dat het hele dossier naar het nieuwe CLB gaat dan moet u dat binnen de 10 dagen na uw inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan uw (oude) CLB. Dat moet zo snel omdat uw dossier anders automatisch verhuist met uw inschrijving. En later? Het CLB houdt het dossier van uw kind minstens 10 jaar bij, te tellen vanaf de laatste CLB-tussenkomst. Daarna wordt het vernietigd. Een klacht? Hebt u een klacht, dan luistert het CLB team daar graag naar. Elk CLB heeft een vaste werkwijze om klachten te behandelen. Dat garandeert dat elke klacht de nodige aandacht krijgt en met zorg behandeld wordt. De procedure kan u vragen aan je CLB-medewerker of de directeur van uw CLB. Deze vindt u terug op de CLB website. 9

10 b. Bethesda Christelijk Centrum voor Levens- en Gezinsvragen Bethesda Brederodestraat Antwerpen Tel: Openingsuren: op afspraak. Een gezin vormen en kinderen goed groot brengen, is voor iedereen in deze tijd een ware opgave. We lopen daar allemaal wel eens in vast. Bethesda wil helpen om op een open wijze, zonder veroordeling, naar uw gezinssituatie te kijken, met u een weg zoeken en steun geven vanuit het besef dat ieder mens en ieder kind uniek en waardevol is. Naast individuele en partnerrelatiebegeleiding biedt Bethesda ook de mogelijkheid tot gezinsbegeleiding, rond thema s als opvoeding en gezinsrelaties. De gesprekken vinden plaats in het centrum zelf na telefonische afspraak of eventueel via de school. c. Stem- en Spraaktherapie Alle ouders zijn vrij om voor een eigen logopediebegeleiding te kiezen, al dan niet op advies van de school en/of het CLB. Logopedisten sporen door middel van een korte test de kinderen met eventuele spraak- en/of stemstoornissen op. Als men zich zorgen maakt over een of andere leerling, volgt een bespreking met de klastitularis, de directie en de ouders. 4. Organisatie van de School a. Schooltijden De lesuren in de school zijn als volgt: van 08u50 tot 10u30 les van 10u30 tot 10u45 speeltijd van 10u45 tot 12u00 les ( s woensdag tot 12u25) van 12u00 tot 13u00 speeltijd en eten in groepen in klassen/ in eetlokaal. van 13u00 tot 14u15 les van 14u15 tot 14u35 speeltijd van 14u35 tot 15u25 les De leerlingen zijn vijf minuten vóór het begin van de lessen in de school aanwezig. b. Voor- en naschoolse opvang / Engels programma De naschoolse opvang valt samen met het Engelse programma en als alternatieve oplossing voor een opvangprobleem via IBO de Jarrebees in onze school. Voor aanvullende voor- en naschoolse opvang: zie IBO de Jarrebees. Gegevens: IBO De Jarrebees, Plantin en Moretuslei (ingang Bleekhofstraat tussen nr 86 en 98) 163, 2140 Borgerhout Telefoon: Website: https://bko.antwerpen.be Het Engelse programma gaat elke werkdag door van en 16.25u en op woensdag van 13-15u. Op woensdagen is er dus een lunchpakket nodig, inclusief eigen drank. 10

11 c. Buitenschoolse activiteiten Leerwandelingen, schoolreizen, theater- of bibliotheekbezoeken, zwemmen, schaatsen, boerderij-, bos- of zeeklassen, enz. zijn normale schoolactiviteiten. Wie een ernstige reden meent te hebben om aan een van deze activiteiten niet deel te nemen, bespreekt dit vooraf met de directeur of zijn afgevaardigde. d. Ongevallen en de schoolverzekering De school is verzekerd tegen schoolongevallen bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij (KBC). De verzekering dekt ongevallen op school, tijdens buitenschoolse activiteiten en op de weg naar school en terug naar huis. Bij een ongeval in of bij de school zal de school onmiddellijk een arts raadplegen wanneer dit nodig geacht wordt. Om veilig te spelen, zal de school ook bij twijfelgevallen een dokter raadplegen. De ouders worden zo vlug mogelijk gewaarschuwd. In de praktijk zal iemand van de school met het gekwetste kind naar een ziekenhuis in de nabijheid van de school gaan, omdat daar alle nodige onderzoeken direct kunnen uitgevoerd worden. Bij een ongeval vult de directeur een ongevallenaangifte in, die nadien door de arts verder ingevuld wordt. De directeur zendt de aangifte zo snel mogelijk naar de verzekeringsmaatschappij en houdt een kopie van de aangifte in het dossier van het kind. In eerste instantie betalen de ouders de gemaakte onkosten. Nadien verhalen zij de onkosten eerst op hun ziekenfonds. Het resterende bedrag neemt de verzekeringsmaatschappij voor haar rekening. Procedure: Het ziekenfonds geeft de ouders een kwijting waarop staat welk bedrag werd terugbetaald en wat nog overblijft. Dit attest sturen de ouders naar de verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij betaalt rechtstreeks terug op de rekening van de ouders. De ouders stellen de school tijdig in kennis van mogelijke zwakten, ziekten of gebreken van hun kind(eren), zodat de school de gepaste voorzorgen kan nemen. Scholen zijn helaas niet verzekerd voor schade aan kleding, enz,, ook niet als die opzettelijk is aangebracht. Zij zal wel medewerking verlenen aan ouders die de schade via de familiale verzekering van de dader willen afhandelen. Beschadiging of verlies van waardevolle voorwerpen worden niet door de verzekering vergoed. Het is dan ook aan te raden waardevolle voorwerpen thuis te laten. Voor opzettelijke beschadigingen aan gebouwen, meubels en materiaal wordt aan de leerling een schadevergoeding gevraagd, gelijk aan de kosten van de herstelling. Schade die het gevolg is van persoonlijke nalatigheid, wordt eveneens door de ouders vergoed. De directeur deelt dit schriftelijk mee aan de ouders. Gevonden voorwerpen graag brengen naar en afhalen op het secretariaat. Om voorwerpen gemakkelijker aan de eigenaar te kunnen terugbezorgen, wordt aangeraden alles te voorzien van een merkteken (naam van het kind). e. Ziekte of ongeval tijdens de schooldag 11

12 Kinderen die tijdens de les ziek worden, worden door de leerkracht verwezen naar het secretariaat of de directie. Bij hoogdringendheid (ziekte of ongeval) worden de ouders en/of de schoolarts door de school opgeroepen. Gelieve echter zieke kinderen niet naar school te sturen. De school werkt ook een luizenbeleid uit, samen met het CLB. f. Kosten Kosten die gepaard gaan met het bereiken van de eindtermen en het nastreven van de ontwikkelingsdoelen (ODET) worden niet aangerekend aan de ouders. Kosten om het onderwijs aangenamer te maken zoals toneelbezoek, sportactiviteiten, zwemmen of materialen die verplicht kunnen worden door de school zoals turnkledij, tutti frutti, vallen onder de scherpe maximum factuur. Deze bedraagt voor 2- en 3-jarige kleuters 25 euro, voor de 4-jarigen, 35 en voor de 5-jarigen 40 euro. Voor een lagere schoolkind 70 euro per jaar. De school zal in de loop van het schooljaar voor een hoger bedrag investeren in het onderwijs en de voor ons noodzakelijke activiteiten. Toch zullen wij voor een 2 en 3 jarige kleuter 2,5 euro, voor een, 4 en 5 jarige slechts 3,5 euro en voor een lagere schoolkind slechts 6 euro per maand factureren. Voor eventuele meerdaagse activiteiten buiten de school mogen we voor de volledige duur van het lager onderwijs maximum 410 euro aanrekenen. Dit noemt men de minder scherpe maximumfactuur. Via de bijdrageregeling zullen we als school wel extra kosten aanrekenen voor diensten waarvan leerlingen gebruik kunnen maken zoals drankjes, eventueel frietjes of soep, busvervoer, foto s, kalenders, Kostprijs: Drank: elke schooldag, behalve op woensdag: Soep: we zoeken naar vrijwilligers hiervoor. Choco 0,40 Fruitsap 0,40 (sinas of appel) Fruitmelk drink 0,40 Andere drank: 0,40 In onze school kan u zich indien gewenst abonneren op allerlei tijdschriften. Regelmatig wordt er reclame meegegeven van tijdschriften, boekjes en verkeersmateriaal. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Voel u daarom vrij om wel of niet in te gaan op dit grote aanbod. Om praktische redenen wordt gevraagd om het geld voor tijdschriften contant in een briefomslag mee naar school te geven. Wat gaat u terugvinden op uw factuur? Tweemaandelijks zal de school alle bedragen samen factureren. De 2, 5 tot 6 euro per maand is een gemiddelde voor de gemaakte kost op jaarbasis en noemen we de scherpe maximum factuur. Verder komt er nog bij wat uw kind die maand verbruikte, van het door u bestelde: foto s, kalenders, drankjes, frietjes, Dit noemen we de extra bijdrage op basis van verbruik. Meer informatie over kosteloos onderwijs vindt u op 12

13 Schooltoelage Voor een aantal gezinnen zal het mogelijk zijn om een schooltoelage aan te vragen. Er komen meer mensen in aanmerking voor een toelage dan tot nu toe het geval was. De inkomensgrenzen voor de schooltoelagen zijn immers fors opgetrokken. U moet wel in België wonen om hiervoor in aanmerking te komen. Zie ook: Hebt u hulp nodig om uw aanvraag in te vullen? Elke maandag- en woensdagmiddag tussen 13:30u en 17:00u kunt u terecht bij de afdeling Studietoelagen in Brussel of in de provinciale hoofdsteden. De adressen vindt u op de omslag van het aanvraagformulier. U kunt ook langsgaan bij het OCMW, het CLB, of uw vakbond.of bel naar 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid. g. Openbaar vervoer van en naar de school Vanuit de Turnhoutsebaan kunt u best bus 30 nemen en op de Draakplaats afstappen. Die reistijd valt echt mee. Vanuit de omgeving Provinciestraat is tram 11 aangewezen, die o.a. vlakbij de Dageraadsplaats stopt. Het treinstation van Berchem en dat van Anwtwerpen-Oost liggen op slechts 11 minuten wandelen ten zuiden van onze school. B. Pedagogische en didactische onderwerpen 1. Godsdienstonderwijs a. Lessen Bijbelse geschiedenis De Bijbel lessen zijn een essentieel onderdeel van het lessenpakket. De kinderen zullen bij het doorlopen van de basisschool kennismaken met de liefde van God voor de mensen. In de kleuterklassen en de lagere leerjaren leren zij dit door middel van de vele verhalen die in de Bijbel staan. In het hogere klassen worden de kinderen ook gestimuleerd om zelf de lessen uit deze verhalen toe te passen. Voor meer info: Open links: Visie, / Godsdienstvisie. b. Vieringen en oriënterend onderwijs Eén maal per maand beginnen we de dag met een gezamenlijke viering. Aan het einde van het trimester sluiten we met een viering. Alle leerlingen van de school gaan dan samen zingen en luisteren rondom een bepaald thema. Het is een moment waarin we samen leren over God. Alle ouders zijn van harte welkom op deze vieringen. Aansluitend is er voor de ouders mogelijkheid tot samen bidden. Het schoolteam werkt aan de brug tussen ons pedagogisch project en de klas- en schoolpraktijk via Oriënterend Onderwijs. c. Zendingsprojecten Ieder jaar kiezen we een of meerdere zendingsproject(en), waarvoor we samen met de kinderen sparen. Dit project wordt voorgesteld in de viering en de kinderen kunnen dan geld meebrengen. Ook organiseren de klassen acties zoals wafelverkoop of een tentoonstelling om geld in te zamelen. De omschrijving van het project en het resultaat van de inzameling worden via een ouderbrief meegedeeld. Soms kiezen we een noodproject. 13

14 2. Leerlingenbegeleiding De bedoeling is dat we alle leerlingen goed kennen en kunnen begeleiden. We denken dan ook dat er naar de kinderen toe een aantal stappen moet ondernomen worden: Onze leerlingen goed observeren of bekijken in verschillende situaties en dit schriftelijk op de juiste manier leren vastleggen. - Probleemgedrag leren ontdekken. - Problemen leren analyseren. - Hulp bieden op een juiste manier. We werken aan dit stappenplan tijdens de overlegmomenten en personeelsvergaderingen, samen met onze zorgcoördinator. We hopen hierdoor uw kind nog beter te kunnen begeleiden en een degelijk en professioneel dossier te kunnen opstellen. Problemen zoals zittenblijven, doorverwijzing naar het buitengewoon basisonderwijs, overstap van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar, extra hulp van de logopediste, enz. vallen hier ook onder. Het Gelijke OnderwijsKansenbeleid (GOK/SES) Het GOK, nu SES genoemd, wil alle scholen in Vlaanderen voorzien van extra ondersteuning (zorgverbreding), om de zorgbreedte, dit is de diepere hulp van de leerkrachten aan meer kinderen voor een meer verscheiden problematiek (socioemotioneel, cognitief en motorisch) binnen de klasgroepen te optimaliseren. De krachten van ons schoolteam zijn het engagement vanuit het Pedagogisch Project, de goede teamgeest en de vaardigheden van het hele team. Dit is een goede beginsituatie voor het SES. We zijn in september 2012 ingestapt in dat project. 3. Bibliotheekbezoek Het boek staat centraal in onze school en we willen leesplezier bevorderen. Leerlingen van de lagere school kunnen in klasverband naar de bibliobus gaan. Daarvoor is er veel enthousiasme bij de kinderen. We hebben ook een eigen schoolbibliotheek, die tweewekelijks bezocht wordt. Michèle Lemière is onze toegewijde bibliothecaris. Meestal is er ook nog een klasbibliotheek. 4. Theaterbezoek We proberen om voor elke klas minstens twee en maximum drie theaterstukken te programmeren. Uit het grote aanbod kiezen we verantwoorde voorstellingen. Alle theaterstukken worden achteraf in de klas besproken. 5. Bewegingsopvoeding: zwemmen De kleuters vanaf 4 jaar gaan zwemmen in het zwembad (Plantin en Moretuslei). Bij de kleuters kunnen we altijd hulp van ouders gebruiken! Als u wil meegaan om de kinderen te helpen bij het omkleden, geef dan even een seintje aan de juf. We gaan steeds te voet naar het zwembad, gemiddeld ruim 10 minuten wandelen. Gelieve uw kind bij het zwemmen twee handdoeken mee te geven en alles goed van naam te voorzien. Dit wordt gevraagd door de organisatoren van het zwembad. 14

15 6. Bewegingsopvoeding: turnen De kinderen gaan turnen in de school en vanaf de eerste kleuterklas in de turnzaal van onze school. Daar kunnen ze genieten van veel ruimte, toestellen en goed materiaal. De turnkledij bestaat uit turnpantoffels met witte zolen, witte sokken, een effen korte broek en een wit T-shirt, voorzien van de naam van uw kind. Kinderen die niet deelnemen aan de lessen lichamelijke opvoeding dienen hiervoor een schriftelijke mededeling van de ouders of een doktersattest af te geven aan de klastitularis. De klastitularis kan deze leerlingen verplichten om deel te nemen aan de turnles als er geen schriftelijke mededeling kan voorgelegd worden. 7. Visie Muzische vorming a. Muzische vorming We willen een muzische, multiculturele school zijn. Muzische vorming is een verzamelnaam voor de volgende vakonderdelen: beeld (plakken, knippen, scheuren, ), muziek (zang, luisteroefeningen), drama (toneel), beweging (turnen, zwemmen, sport ) en media (video, radio). De uren van muzische vorming worden per klas/graad in het lessenrooster ingedeeld. De leerkrachten stellen de activiteiten zó samen dat ze beantwoorden aan de leerplannen. Vaak zal muzische vorming ook geïntegreerd worden in de andere vakken in de vorm van projecten. We streven naar muzische projecten en/of (mid)dagen. Meer info volgt. 8. Milieu en gezondheid Het sorteren van afval is geen vrijblijvende aangelegenheid. Voor de ophaling moet alles apart verzameld worden: papier en karton, glas, klein en gevaarlijk afval, gewoon huisvuil, brikjes, enz. Om het leefmilieu voor iedereen op school aangenaam te houden, is het nodig milieubewust te leven. Daarom wordt er in de klassen en op de speelplaats opgeruimd. Het schoolmateriaal wordt met respect behandeld. Brik, prik en blik zijn niet toegestaan in onze school. Koekjes verpakken we in een doosje, niet in papier, omwille van de afvalberg die steeds toeneemtl. Opnieuw vulbare flesjes of plastic bekers zijn wel toegestaan. Ook vragen we om de boterhammen te verpakken in een brooddoos. Gelieve uw kind geen aluminiumfolie te laten gebruiken! We verzamelen ook gebruikte batterijen. Ook is het oudercomité begonnen met een fruitdag. Wie wil kan daar (normaal gesproken woensdags) aan deelnemen. We doen steeds beroep op een vrijwillige ouder om ons daarmee te helpen. Alle andere kinderen nemen vrijdags gezond eten mee. 9. Verkeer De verkeersopvoeding van het kind begint bij de ouders. Zij zijn het die de eerste begrippen van verkeer moeten bijbrengen: zich als voetganger leren gedragen, zich aan het drukke straatbeeld aanpassen en oog hebben voor gevaarlijke toestanden. Het gevaar in de onze grootstad is aanzienlijk toegenomen door de drukte, veroorzaakt door fietsen, trams, bussen en auto s. Volg stipt de instructies in de ouderbrieven als we verkeersoverlast veroorzaken. Gebruik zo veel mogelijk openbaar vervoer. De leerlingen mogen ook met de fiets naar school komen. Ze kunnen hun fiets met hulp van papa of mama op de daarvoor voorziene plaats zetten. Ouders begeleiden hun kinderen indien nodig naar de fietsstalling in de kelder van de school. 15

16 10. Wereldoriëntatie Wereldoriëntatie wordt in onze school nog steeds op de eerste plaats als een onderliggend principe beleefd en onderwezen. Het is meer dan een vak. De samenhang versterkt dat principe: met de thema s van ons pedagogische project, de vieringen, uitstappen, enz., én voor een aantal leerlingen, die het Engelse project volgen. Vanaf het schooljaar worden twee gebieden van W.O. apart benadrukt: nl. wetenschap en techniek/ mens en maatschappij. Dat is op zich een goede zaak, vinden we, vooral voor de leerlingen die in deze richting talent hebben, maar ook voor allen! De integratie van het geheel houden we samen in de gaten. 11. Intern leerlingenreglement: samenvatting Samenvatting van het interne leerlingenreglement: Onze basishouding t.a.v. het interne leerlingenreglement is gebaseerd op: - De voorbeeldfunctie van de leerkracht: respect vragen houdt m.n. respect geven aan ieder kind in. - De consequente toepassing van het interne reglement: niet rigide en niet te los. - Het in het licht zetten van en inzetten op afgebakende (werk)punten. - Het herhalen van, zichtbaar maken, uitbeelden (Pluim en Pruim), belonen, aanmoedigen en zo nodig sanctioneren van de kinderen. Deze uitgebreide afsprakenlijst werd opgedeeld in respect voor materiaal, de speelplaats, gewelddadigheid, toiletbezoek, taalgebruik, eetgewoontes, het verkeer en het klasleven. De pictogrammen van en toneelstukjes met Pluim en Pruim vormen de rode draad in het zichtbaar maken van ons leerlingenreglement. In de bijlage vinden jullie het hele reglement. Pluim weet hoe het met speelgoed moet! We dragen zorg voor het materiaal en leggen het na gebruik steeds op hun plaats. We kennen steeds onze plaats (in de rij, in de hoeken, ) en lopen daarvan niet weg. Pluim zegt het met zijn dikke duim. In de omgang met leerkrachten en kinderen willen we elkaar tot zegen zijn en niet tot vloek. We wachten met toestemming (bv. de vinger opsteken) om te mogen praten. We onderbreken niet. In de rij zijn we stil. Na een conflict maken we het weer goed door het uit te praten en herstellen we de relatie. Pluim stelt geweld aan de kaak. We spelen samen en sluiten dus niemand uit in ons spel.we laten elkaar spelen. We doen niet aan spugen, slaan, duwen, trekken aan de kleren of haren, ontwenst aanraken en uitlachen. Pluim plast goed op. Naar toilet gaan met je altijd vragen. Je krijgt wellicht geen toestemming juist na of vlak voor een belsignaal. Het is de bedoeling dat je bij het begin van een speeltijd naar toilet gaat. Na het plassen wassen en drogen we onze handen zonder er een waterspel of knoeiboel van te maken. Na het WC gebruik spoelen we door en houden het toilet proper. Pluim leeft beleefd. We behandelen elkaar met respect. Heb je naaste lief als jezelf. Je gebruikt fatsoenlijke woorden om met elkaar om te gaan. We trekken geen grote mond op tegen een leerkracht. Pluim is kras in de klas. We dagen zorg voor elkaar en voor het materiaal. We zitten flink op onze stoel We mogen enkel (beleefd) praten met toestemming. We voeren onze taken uit. Storen of afkijken kan niet! Pluim eet netjes met servetjes. We eten netjes en houden ons ook aan die afspraken. Gezond eten is daarbij belangrijk. Pluim is een heer in het verkeer. We gedragen ons voorzichtig en beleefd in het verkeer en we blijven in de groep! 16

17 a. Kalender van vrije en studiedagen Schooljaar Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen Maandag 1 september 2014 Vrije dagen van het eerste trimester Facultatieve vrije dag (1) vrijdag 10 oktober 2014 Pedagogische studiedag (1) woensdag 15 oktober 2014 Herfstvakantie ma 27 oktober tot en met zo 2 november 2014 Facultatieve brugdag (2), maandag 10 november 2014 Wapenstilstand dinsdag 11 november 2014 Kerstvakantie ma 22 december 2014 tot en met zo 4 januari 2015 Vrije dagen van het tweede trimester Pedagogische studiedag (2) woensdag 4 februari 2015 Krokusvakantie ma 16 februari tot en met zo 22 februari 2015 Pedagogische studiedag (3) woensdag 18 maart 2015 Paasvakantie paasmaandag 6 april tot en met zo 19 april 2015 Vrije dagen van het derde trimester Dag van de Arbeid vrijdag 1 mei 2015 Hemelvaart donderdag 14 mei 2015 Officiële brugdag vrijdag 15 mei 2015 Pinkstermaandag 25 mei 2015 Laatste schooldag dinsdag, 30 juni 2015: de school sluit om 12 u. Einde van het schooljaar 17

18 b. Data oudercontacten Tidens de tweede of derde week van september: informatiemoment in de klas (vroege avond). Rond de herfst-, kerst- (krokus-) en paasvakantie (na schooltijd) en eind juni: oudercontact i.v.m. de vorderingen van iedere leerling. c. Vieringen We hebben gezamenlijke vieringen rondom het maandthema, vanuit het pedagogisch project. In principe: de eerste maandag van iedere maand, behalve in de paas- en kerstmaanden. Dan valt de viering op vrijdagmorgen om 9 u. voor die vakantie. d. Gebed Er is een gebedsbrief en een gebedsmogelijkheid, zodat er op geregelde tijdstippen in en voor de school gebeden wordt. Ideeën zijn welkom. D. Toelichting bij activiteiten De planning voor een schoolfeest, een grootouderdag, een eetavond, gebeds- en/of praise -momenten, zwemmen, turnen, creatieve bezigheden en andere festiviteiten wordt via de ouderbrieven en de maandkalender doorgegeven. a. Zwemmen /schaatsen We streven ernaar om de oudere kleuters maandelijks aan watergewenning en zweminitiatie te laten doen en de lagere schoolleerlingen tweewekelijks te laten zwemmen. Ook hopen we jaarlijks een keer te gaan schaatsen. Meer informatie volgt via de ouderbrieven en de maandkalender. b. Turnen We hopen turnen wekelijksmet de kinderen in onze goed toegeruste turnzaal. Meer informatie volgt via de ouderbrieven en de maandkalender. c. Muzische projecten Als muzische en multiculturele school hopen we extra aandacht aan beeld, drama, dans/muziek en media te besteden. Meer info volgt via het schoolteam. d. Leerplan en verantwoording Onze school gebruikt de goedgekeurde leerplannen van het vrije basisonderwijs: VVKBaO (Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs). We plaatsen aanvullende accenten vanuit het schooleigen pedagogisch project. Zie daarvoor onze website en de brochure Missie, Visie en Reglement. 18

19 SCHOOLREGLEMENT VOOR LEERLINGEN Bijlage 1. SAMENVATTING: zie p.16 INLEIDING Beste ouders en kinderen, Elke vorm van samen leven, samen werken, samen spelen, dingen samen doen vraagt om duidelijke afspraken. Goede afspraken maken immers goede vrienden. Iedereen heeft nood en recht op die duidelijkheid. We willen graag dat iedereen zich netjes aan deze afspraken houdt. We gaan er van uit dat we geen onhaalbare dingen van jullie vragen. De regels zijn er omdat ze nodig zijn. De afspraken zijn aangebracht door zowel de kinderen, de leerkrachten en de directie. Deze afspraken en regels willen we jullie kenbaar maken op een speelse, duidelijke, herkenbare, zichtbare en hoorbare manier. Zo vonden we Pluim en Pruim, twee figuren die elke maand in een toneel laten zien hoe het zou moeten. Wie zich houdt aan deze afspraken krijgt een pluim. Een goed cijfer of een beloning. Je wordt sowieso beloond: wie zich houdt aan de regels zal zien dat alles beter gaat. Je zorgt er immers voor dat jij en de ander kunnen groeien en openbloeien. Je kan immers samen dingen ontdekken en ondernemen want je maakt geen ruzie meer! Voor diegene die een fout maken is er natuurlijk hoop. We begrijpen echt heel goed dat je niet alles op één dag kan leren. We willen jullie helpen om het in het vervolg beter te doen. We zullen je waarschuwen, tips geven, je straffen om je te laten zien dat het echt niet goed was. Misschien dat je je dan een beetje pruimig voelt en begint te denken: ik probeer het de volgende keer wel goed te doen! We willen langs de ene kant zo weinig mogelijk regels en langs de andere kant willen we jullie duidelijk zeggen wat er allemaal wel mag en wat jullie niet mogen. De zeven versjes zijn kort. Als je die kent weet je wat we bedoelen. Toch komen er natuurlijk ook kleine dingen bij kijken zoals bijvoorbeeld of je nu mag lopen onder het afdak als het regent of niet In dit document vind je dus de versjes, de speelplaatsregels en de algemene regels. Komen er speelplaatsregels en algemene regels overeen, dan hebben ze ook dezelfde nummer. Heb je vragen, spreek dan gerust één van de leerkrachten of de directeur aan! Met vreugdevolle groet, Het Zonnebloemteam 19

20 SPEELPLAATSREGELS 1. Pluim weet goed hoe het met speelgoed moet! a. Bij het horen van de eerste bel leggen we het speelgoed terug op zijn plaats. We gaan naar onze rij. b. We nemen niets wat in de vuilbak moet mee naar buiten. De verpakking of het doosje blijft binnen. c. Kleuters 1KO en 2KO spelen op de groene kleuterspeelplaats. Vanaf 3KO speelt iedereen op de grote speelplaats. d. Op sommige dagen kan krijt, elastieken, allerhande spelmateriaal (steentjes voor hinkelspel), gebruikt worden mits toestemming en toezicht van de leerkracht of speelplaatswachter. We gebruiken niet het zandbakje, de hekken of het berghok van De Dageraad om mee te spelen. e. Op de speelzone (grijze tegels) mogen we rennen en spelen. f. Op de rustzone (onder het afdak) mag gezeten worden op de banken. We zitten of liggen niet op de grond. Hier moet je ook schuilen als het regent. We proberen bij regenweer materiaal te voorzien zodat jullie in stilte kunnen spelen. Leerkracht mogen hun kinderen bij regenweer in de klas houden, maar dat is niet verplicht. g. Op de groene zone (speelkastelen en andere speeltuigen) moet je rekening houden met elkaar. We duwen niet, we spelen geen wilde spelletjes. Op glijbanen gaan we met de voeten eerst van boven naar beneden. Je mag niet staan of stappen op de glijbaan. h. Over het hekje springen, op de draaiende cirkel staan of op daken zitten van het speelkasteel mag niet. i. Met de ballen wordt enkel op het basket-/voetbalveld van speelplaats gespeeld. We gebruiken lichte teleballen. j. We dragen zorg voor het materiaal en leggen het na gebruik steeds op hun plaats. k. We kennen steeds onze plaats (in de rij, in de hoeken, ) en lopen daarvan niet weg. 2. Pluim zegt het met zijn dikke duim! a. Bij het horen van de eerste bel worden we stil. b. In de omgang met leerkrachten en kinderen willen we elkaar tot zegen zijn en niet tot vloek. c. In de rij zijn we stil. d. Na een conflict maken we het weer goed door het uit te praten en herstellen we de relatie. 3. Pluim stelt geweld aan de kaak! a. Wie geweld gebruikt (met iets gooit), scheldt, een slecht gebaar maakt of iets kapot maakt moet binnen of buiten op straf staan en bereid zijn om oprecht sorry te zeggen. b. We spelen niet ruw en wild op de speeltoestellen. Als we trekken of duwen mogen we de rest van de speeltijd niet op de speeltoestellen. c. We spelen samen en sluiten dus niemand uit in ons spel. 20

ONS SCHOOLREGLEMENT VOOR DE LEERLINGEN

ONS SCHOOLREGLEMENT VOOR DE LEERLINGEN ONS SCHOOLREGLEMENT VOOR DE LEERLINGEN NAAM :.. 1. Algemeen Ik: - heb respect en begrip voor anderen; - heb eerbied voor de natuur; - durf mijn eigen mening te uiten; - heb orde en ben steeds beleefd;

Nadere informatie

Wetboek van Schatjesland

Wetboek van Schatjesland Wetboek van Schatjesland Als je aardig kan zijn Dan is dat reuzefijn Alsof een kleurig lint mij aan jou verbindt maar als je scheldt dan ben je geen held en liggen we overhoop in een dikke knoop die je

Nadere informatie

Schoolafspraken. voor. leerlingen 1-2-3

Schoolafspraken. voor. leerlingen 1-2-3 Schoolafspraken voor leerlingen 1-2-3 Wanneer kan ik in de school binnen? s Morgens om 8.00u. s Middags om 13.00u. Wanneer beginnen en eindigen de lessen? s Morgens starten we om 8.30u. s Middags stoppen

Nadere informatie

Uittreksel verkorte versie schoolreglement

Uittreksel verkorte versie schoolreglement Uittreksel verkorte versie schoolreglement Beste ouders, Deze bijlage is een uittreksel, met de meeste praktische afspraken die op onze school toegepast worden, uit het volledige schoolreglement van onze

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE

INFORMATIEBROCHURE INFORMATIEBROCHURE 2013-2014 Korte Altaarstraat 19, 2018 Antwerpen Schoolnr.: 128876 Tel.nr.: 03/293 06 08 VSPCO Antwerpen, e.o. vzw (807.310.115) E-mailadres: dezonnebloem1@telenet.be Informatiepagina

Nadere informatie

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school,

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, Schooljaar 2014-2015 Dank je wel, beste ouders, omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, omdat jullie geloven in onze school en in alles waar wij en het gemeentelijk onderwijs voor

Nadere informatie

Schoolinterne afspraken kleuterafdeling

Schoolinterne afspraken kleuterafdeling G E M E E N T E S C H O O L S I N T D E N I J S Dalestraat 40-8554 Zwevegem Sint-Denijs T 056 45 57 72 F 056 45 57 72 E < stdenijs@scarlet.be> Schoolinterne afspraken kleuterafdeling Samen leven, samen

Nadere informatie

Informatiebrochure van onze kleuterschool

Informatiebrochure van onze kleuterschool Vrije basisschool De Luchtballon Nieuwe Beggaardenstraat 50 2800 Mechelen 015/21 86 23 info@basisschooldeluchtballon.be www.basisschooldeluchtballon.be Informatiebrochure van onze kleuterschool Voor je

Nadere informatie

Infoboekje. Maastrichtersteenweg Hasselt

Infoboekje. Maastrichtersteenweg Hasselt Infoboekje Maastrichtersteenweg 23 3500 Hasselt 011 22 41 19 directie@hetkleineatheneum.be 1. Schooluren Kleuter: Voormiddag van: 8u45 tot 11u40 Namiddag van: 12u40 tot 15u15 Woensdag van: 8u45 tot 12u20

Nadere informatie

1 Wie is wie? 1.1 Het schoolbestuur, tevens onze scholengemeenschap

1 Wie is wie? 1.1 Het schoolbestuur, tevens onze scholengemeenschap 39 Deel III Informatie Dit derde deel is van meer informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we informatie in dit deel in de loop van

Nadere informatie

Allerlei Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar.

Allerlei Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. Allerlei 2012-2013 Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. De klas begint s morgens om 8u35 en eindigt om 11u30 ; in de namiddag is er les vanaf 12u50 tot 15u30.

Nadere informatie

Vrije basisschool De Wondertuin Bleekstraat Mechelen 015/

Vrije basisschool De Wondertuin Bleekstraat Mechelen 015/ Vrije basisschool De Wondertuin Bleekstraat 2 2800 Mechelen 015/41 45 26 info@dewondertuin.be www.dewondertuin.be Informatiebrochure van onze kleuterschool Voor je eerste schooldag bij ons krijg jij dit

Nadere informatie

A f s p r a k e n K l e u t e r s 2 0 1 5-2016

A f s p r a k e n K l e u t e r s 2 0 1 5-2016 A f s p r a k e n K l e u t e r s 2 0 1 5-2016 Versie 4.0 Schoolreglement Kleuterschool 1 W E L K O M Versie 4.0 Schoolreglement Kleuterschool 2 Welkom: vanaf 8.30 uur Ik word met de auto, met de fiets

Nadere informatie

Deel 8: Leefregels voor het schoolkind

Deel 8: Leefregels voor het schoolkind Deel 8: Leefregels voor het schoolkind ( exemplaar ouders en kind) Inhoud 1. Taal 2. Te laat komen 3. Schoolpoort 4. Goeiedag 5. De speelplaats 6. Schoolgerei 7. Agenda 8. Kledij 9. Geld 10. Speelgoed

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG BSGO! HET LAAR HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG Januari 2015 1. Algemene informatie 1.1 Organisator Huishoudelijk reglement: NASCHOOLSE KINDEROPVANG BASISSCHOOL HET LAAR BSGO! Het Laar Laarstraat

Nadere informatie

WELKOM. Tot binnenkort. Directeur

WELKOM. Tot binnenkort. Directeur WELKOM Dag flinke jongen, grote meid, wij zijn heel blij dat je binnenkort naar onze school komt. In dit boekje vind je informatie over onze werking. Je ouders zullen dit samen met jou graag doornemen.

Nadere informatie

Schoolinterne afspraken eerste leerjaar

Schoolinterne afspraken eerste leerjaar G E M E E N T E S C H O O L S I N T D E N I J S Dalestraat 40-8554 Zwevegem Sint-Denijs T 056 45 57 72 F 056 45 57 72 E < stdenijs@scarlet.be Schoolinterne afspraken eerste leerjaar Samen leven, samen

Nadere informatie

een team met zorg voor een buitengewoon kind

een team met zorg voor een buitengewoon kind 1 K O R E N B L O E M INSTITUUT VOOR INDIVIDUEEL ONDERRICHT Korenbloemstraat 17, 9000 Gent Tel.: 09/269 92 70 fax: 09/269 92 79 een team met zorg voor een buitengewoon kind Elinda, Murat en Collin. Elinda

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE 2015-2016

INFORMATIEBROCHURE 2015-2016 INFORMATIEBROCHURE 2015-2016 Korte Altaarstraat 19, 2018 Antwerpen Schoolnr.: 128876 Tel.nr.: 03/293 06 08 VSPCO Antwerpen, e.o. vzw (807.310.115) E-mailadres: dezonnebloem1@telenet.be Informatiepagina

Nadere informatie

Informatiebrochure van onze kleuterschool

Informatiebrochure van onze kleuterschool Vrije basisschool De Luchtballon Nieuwe Beggaardenstraat 50 2800 Mechelen 015/21 86 23 info@basisschooldeluchtballon.be www.basisschooldeluchtballon.be Informatiebrochure van onze kleuterschool Voor je

Nadere informatie

Bijlagen bij de schoolbrochure 2015-2016 kleuterschool

Bijlagen bij de schoolbrochure 2015-2016 kleuterschool Bijlagen bij de schoolbrochure 2015-2016 kleuterschool De schoolbrochure vindt u terug op onze website www.basisschoolopoeteren.be Gelieve het document op pagina 2 ondertekend terug te bezorgen aan de

Nadere informatie

infoavond Basisschool De Sprong Burgemeester Philipslaan Maaseik

infoavond Basisschool De Sprong Burgemeester Philipslaan Maaseik infoavond Jaarplanning 2017-2018:(= onder voorbehoud) Er werd een voorlopige planning gemaakt van alle activiteiten die in de loop van het schooljaar plaatsvinden. Je kan deze planning raadplegen op de

Nadere informatie

Zijn mijn boterhammen op, toon ik mijn brooddoos aan de juf/meester en vraag toestemming om de zaal te verlaten.

Zijn mijn boterhammen op, toon ik mijn brooddoos aan de juf/meester en vraag toestemming om de zaal te verlaten. Wij eten in twee groepen: Groep 1: 1 ste, 4 de en 6 de leerjaar. Groep 1 zet om 12u15 de boterhammenbak en de drankbak bij het pictogram van hun klas in de refter. Om 12u15 gaat groep 1 eten. Zij staan

Nadere informatie

Info van de school. OCHTEND MIDDAG AVOND maandag, dinsdag,

Info van de school. OCHTEND MIDDAG AVOND maandag, dinsdag, SINT-GREGORIUSCOLLEGE Basisonderwijs Alfons Biebuycklaan 24 en Henri Bouckaertstraat 29 9050 Gentbrugge T 09/230 82 40 F 09/231 04 22 E-mail: directie@sint-gregoriuscollege.be www.sint-gregoriuscollege.be

Nadere informatie

SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES

SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES Wat viel er te beleven? Wat moeten we onthouden? Aan welke maandtip moeten we aandacht besteden? U komt het allemaal te weten. SEPTEMBER Beste ouders Na een zonovergoten vakantie

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Nieuwsbrief 1 Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Peuterklas : juf. Katrien H. K1 : juf. Annick K2 : juf. Mieke en meester Toby K3 : juf. Lydia Kinderverzorgster

Nadere informatie

Schooljaar INFO-BROCHURE. OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers. Oudenaarde

Schooljaar INFO-BROCHURE. OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers. Oudenaarde Schooljaar 2017-2018 INFO-BROCHURE OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers Oudenaarde 2 Technisch Instituut Sint-Jozef Kleine Karmelietenstraat 3 9500 Geraardsbergen Telefoon: 054/43 30 82 - GSM: 0473

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT VOOR ONZE KINDEREN SCHOOLJAAR 2014 2015. Met de medewerking van Kids Choice

SCHOOLREGLEMENT VOOR ONZE KINDEREN SCHOOLJAAR 2014 2015. Met de medewerking van Kids Choice SCHOOLREGLEMENT VOOR ONZE KINDEREN SCHOOLJAAR 2014 2015 Met de medewerking van Kids Choice Ons schoolreglement versie 2014-2015 In onze school zijn we samen met veel mensen. Om ervoor te zorgen dat alles

Nadere informatie

Het schooljaar is weer al een tijdje bezig. Voor de nieuwe leerlingen een hele stap en voor de anderen een blij weerzien met vrienden en de school.

Het schooljaar is weer al een tijdje bezig. Voor de nieuwe leerlingen een hele stap en voor de anderen een blij weerzien met vrienden en de school. Geachte ouders, Het schooljaar is weer al een tijdje bezig. Voor de nieuwe leerlingen een hele stap en voor de anderen een blij weerzien met vrienden en de school. Zoals vorige jaren heeft het team dit

Nadere informatie

We wensen jullie van harte de tijd om rustig die mensen te ontmoeten, en die dingen te doen waar je tijdens het schooljaar te weinig tijd voor hebt.

We wensen jullie van harte de tijd om rustig die mensen te ontmoeten, en die dingen te doen waar je tijdens het schooljaar te weinig tijd voor hebt. Info nr.4 juni 2015 Ettelgem Beste ouders, grootouders, We wensen jullie van harte de tijd om rustig die mensen te ontmoeten, en die dingen te doen waar je tijdens het schooljaar te weinig tijd voor hebt.

Nadere informatie

Bijlagen bij de schoolbrochure lagere school

Bijlagen bij de schoolbrochure lagere school Bijlagen bij de schoolbrochure 2016-2017 lagere school De schoolbrochure vindt u terug op onze website www.basisschoolopoeteren.be Gelieve het document op pagina 2 ondertekend terug te bezorgen aan de

Nadere informatie

A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent

A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent Stedelijke Basisschool De Panda A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent Reglement van de kleuterschool Indien uw kind in het begonnen schooljaar 6 jaar wordt, vraag ook een reglement van de lagere school! 1. Algemene

Nadere informatie

Beste ouders, Welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs

Beste ouders, Welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Beste ouders, Welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Peuterklas : juf. Katrien H. K1 : juf. Annick K2 : meester Toby K3 : juf. Lydia Kinderverzorgster : juf Hilde Leerkrachten lager onderwijs

Nadere informatie

ONZE LEEFREGELS. Corneliusschool. Dit boekje is van. Corneliusschool Parkstraat Overpelt

ONZE LEEFREGELS. Corneliusschool. Dit boekje is van. Corneliusschool Parkstraat Overpelt ONZE LEEFREGELS Corneliusschool Dit boekje is van Corneliusschool Parkstraat 15 3900 Overpelt www.corneliusschool.be Thuis, in het verkeer, bij de sportclub, in de jeugdbeweging, Overal zijn regels nodig

Nadere informatie

SBS De Horizon Rotem VAARTSTRAAT HAAGSTRAAT SBS DE HORIZON

SBS De Horizon Rotem VAARTSTRAAT HAAGSTRAAT SBS DE HORIZON SBS De Horizon Rotem SBS DE HORIZON VAARTSTRAAT HAAGSTRAAT Kleuterbrochure 2015-2016 Beste ouders, Welkom in onze school. We willen jullie danken voor het vertrouwen dat jullie in ons stellen. Met deze

Nadere informatie

Leefregels. We hopen dat ook de ouders deze leefregels kunnen respecteren en willen meewerken aan de realisatie ervan.

Leefregels. We hopen dat ook de ouders deze leefregels kunnen respecteren en willen meewerken aan de realisatie ervan. Leefregels Samen leven, samen leren moet geleerd worden aan kinderen. Aansluitend bij ons pedagogsich project hebben we daarom met heel het team, schooleigen leefregels samengesteld. Als uitgangspunt nemen

Nadere informatie

Koelkastinformatie: Schooljaar 2015-2016

Koelkastinformatie: Schooljaar 2015-2016 Koelkastinformatie: Schooljaar 2015-2016 BS. DE PIJL Creatieve Basisschool in de CAMPUS ATHENEUM ANTWERPEN Pijlstraat 2 2060 Antwerpen TEL: 03/232 71 50 FAX: 03/232 52 98 DE.PIJL@ANTWERPEN.BE www.depijl.be

Nadere informatie

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 VCLB E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 E.1 Werking van het CLB p. 2 E.2 Openingsuren van het centrum p. 3 E.3 Samenwerking met het Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding p. 3 E.4 Belangrijk voor leerlingen

Nadere informatie

Leefregels op onze school

Leefregels op onze school Leefregels op onze school Aankomst op school We zorgen ervoor dat we steeds op tijd zijn, maar niet te vroeg. Niet voor 8.15 uur en 12.55. Als we aan de ingang komen, gaan we te voet naar de fietsenstalling.

Nadere informatie

Voor het eerst naar de kleuterschool

Voor het eerst naar de kleuterschool Voor het eerst naar de kleuterschool 1. Welkom EEN NIEUWE JUF VOOR J U L E S Welkom in de eerste kleuterklas! Je zal merken dat er van deze jonge kinderen al veel wordt verwacht. Toch willen we sterk

Nadere informatie

Infoboekje september 2016

Infoboekje september 2016 Infoboekje september 2016 Even stilstaan Jij bent een noot in onze muziek een stem in ons koor een instrument in ons orkest een woord in ons verhaal een letter in ons woord een foto in ons album een parel

Nadere informatie

Alle leerlingen geboren vanaf 2008, zijn verplicht tot de laatste dag van juni naar school te gaan

Alle leerlingen geboren vanaf 2008, zijn verplicht tot de laatste dag van juni naar school te gaan Antwerpen, 1 juni 2015 Alle leerlingen geboren vanaf 2008, zijn verplicht tot de laatste dag van juni naar school te gaan Beste ouders, De zomer is in zicht! Het afgelopen schooljaar stonden we stil bij

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Deel III

Schooljaar 2015-2016 Deel III Schooljaar 2015-2016 Deel III Welkom! Nieuw of reeds gekend, we gaan samen van start. 10 maanden samen zoeken! 38 weken proberen en opnieuw beginnen. 303 dagen met goede en kwade momenten samen! 1 Beste

Nadere informatie

INFOBOEKJE nieuwe kleuters

INFOBOEKJE nieuwe kleuters INFOBOEKJE nieuwe kleuters (Beknopte versie. De uitgebreide versie is te verkrijgen op school.) Beste ouders en kinderen, Met kleuters dag in dag uit samen leven, werken en spelen, vereist zoals jullie

Nadere informatie

SBS De Horizon Rotem VAARTSTRAAT HAAGSTRAAT SBS DE HORIZON

SBS De Horizon Rotem VAARTSTRAAT HAAGSTRAAT SBS DE HORIZON SBS De Horizon Rotem SBS DE HORIZON VAARTSTRAAT HAAGSTRAAT Kleuterbrochure 2016-2017 Beste ouders, Welkom in onze school. We willen jullie danken voor het vertrouwen dat jullie in ons stellen. Met deze

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO ALG 09 - /5-09-203 BO Hoofdzetel Locatie buitenschoolse opvang: Essen Kapellen Brecht Hofstraat 4 Kapelsestraat 37 Leopoldstraat 5 290 Essen 2950 Kapellen 2960 St Lenaarts 03/664.87.23 GSM 0470 0 80 55

Nadere informatie

Meester Patrick L.O. leerkracht

Meester Patrick L.O. leerkracht Wijkschool: Juf Geert peuters Juf Rebecca / Patricia K1R Juf Daphne K1D Juf Christel Kinderverzorgster Juf Femke Zorgcoördinator L.O. leerkracht Hoofdgebouw: Juf Jacqueline K2J Juf Marijke K2M Juf Carine

Nadere informatie

Leefregels. We hopen dat ook de ouders deze leefregels kunnen respecteren en willen meewerken aan de realisatie ervan.

Leefregels. We hopen dat ook de ouders deze leefregels kunnen respecteren en willen meewerken aan de realisatie ervan. Leefregels Samen leven, samen leren moet geleerd worden aan kinderen. Aansluitend bij ons pedagogisch project hebben we daarom met heel het team, schooleigen leefregels samengesteld. Als uitgangspunt nemen

Nadere informatie

Informatiebrochure. Schooljaar 2012-2013

Informatiebrochure. Schooljaar 2012-2013 Informatiebrochure Schooljaar 2012-2013 Basisschool De duizendpoot creatieve ontdekkende school Volkslaan 27 8930 Menen 056/513578 Bezoek onze website: de-duizendpoot.be www.facebook.com/bsduizendpoot

Nadere informatie

Dit schooljaar reizen we door het Evangelie heen. Nadat we vorige maand onze eigen fouten onder de loep namen,

Dit schooljaar reizen we door het Evangelie heen. Nadat we vorige maand onze eigen fouten onder de loep namen, Terug Antwerpen, 1 februari 2016. Beste ouders, Dit schooljaar reizen we door het Evangelie heen. Nadat we vorige maand onze eigen fouten onder de loep namen, kijken we nu naar de anderen, die ons onrecht

Nadere informatie

Graag stellen we je de volgende organen en mensen voor die mee instaan voor de organisatie van onze school:

Graag stellen we je de volgende organen en mensen voor die mee instaan voor de organisatie van onze school: 1 Wie is wie? Voor je opleiding zijn vanzelfsprekend in de eerste plaats de leerkrachten verantwoordelijk. In onze school werken echter vele anderen mee om de studie, de administratie en het sociale leven

Nadere informatie

1. Schooluren - Kleuterafdeling: van uur tot uur van uur tot uur

1. Schooluren - Kleuterafdeling: van uur tot uur van uur tot uur Mariakerke, 1 september 2017 Beste ouder De grote vakantie ligt al weer achter ons en vol goede moed stappen we het nieuwe schooljaar in! Het uitgelezen moment om al enkele belangrijke punten op te sommen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Schooljaar 2014-2015

Nieuwsbrief 1 Schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief 1 Schooljaar 2014-2015 Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Jaarthema = Jij kleurt De Lettertuin Leerkrachten kleuteronderwijs Peuterklas : juf. Katrien en juf. Hilde K1 : juf. Annick

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE 1 ALGEMEEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Afsprakennota Schooljaar 2013-2014

Afsprakennota Schooljaar 2013-2014 Afsprakennota Schooljaar 2013-2014 Beste ouders, Eerst en vooral wil ik u, ook namens alle personeelsleden danken voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Zoals gebruikelijk, beginnen we het schooljaar

Nadere informatie

Jaarthema De Lettertuin kleurt goud

Jaarthema De Lettertuin kleurt goud Jaarthema 2017-2018 De Lettertuin kleurt goud Beste ouders, Welkom in onze school! Onze school bestaat dit schooljaar 50-jaar en dit vieren we een heel jaar lang. Verdere info volgt nog! Begin-en einduren

Nadere informatie

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten!

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten! 1 september 2016 In dit bundeltje kan u volgende invulblaadjes vinden die terug in ons bezit moeten komen: 1. Voorwoord + aanpassingstabel gegevens van het kind 2. In te vullen :Ontvangstbewijs schoolreglement

Nadere informatie

Juf Geert peuters Juf Rebecca K1R Juf Daphne K1D Juf Jacqueline K2J Juf Marijke K2M Juf Carine K3C Juf Belinda K3B Juf Femke Zorgcoördinator Juf

Juf Geert peuters Juf Rebecca K1R Juf Daphne K1D Juf Jacqueline K2J Juf Marijke K2M Juf Carine K3C Juf Belinda K3B Juf Femke Zorgcoördinator Juf Juf Geert peuters Juf Rebecca K1R Juf Daphne K1D Juf Jacqueline K2J Juf Marijke K2M Juf Carine K3C Juf Belinda K3B Juf Femke Zorgcoördinator Juf Micha Zorgcoördinator Meester Patrick L.O. leerkracht Juf

Nadere informatie

1.6.1 Vastleggen van rechten en plichten

1.6.1 Vastleggen van rechten en plichten 1.6. AFSPRAKEN AFDELING HEIDE 1.6.1 Vastleggen van rechten en plichten Onze maatschappij neemt meer en meer een streng juridisch geregelde vorm aan. Dat maatschappelijk verschijnsel manifesteert zich ook

Nadere informatie

KALENDER VAN VAKANTIEDAGEN VOOR HET SCHOOLJAAR

KALENDER VAN VAKANTIEDAGEN VOOR HET SCHOOLJAAR Bijlage 3 KALENDER VAN VAKANTIEDAGEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2016 1. Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen: - donderdag 1 september 2016 2. Vrije dagen van het eerste trimester: - Herfstvakantie:

Nadere informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie DEEL 3 Met de ouders Samenwerking Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij

Nadere informatie

Nieuwsbrief eind juni 2016

Nieuwsbrief eind juni 2016 Nieuwsbrief eind juni 2016 LOMBEEK Beste ouder(s), Aan onze leerlingen en ouders Voor het schooljaar 2016-2017 hebben we een aantal nieuwe afspraken gemaakt die we jullie graag nu al laten weten: - Bestellen

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLEUTERS LENTEWEELDE

INFOBOEKJE KLEUTERS LENTEWEELDE INFOBOEKJE KLEUTERS LENTEWEELDE Beste ouders, Voor een vlot verloop van het nieuwe schooljaar geven we jullie graag enkele mededelingen mee via dit boekje. Het boekje komt ook in het mapje van je kleuter

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER voor ouders

ACTIVITEITENKALENDER voor ouders ACTIVITEITENKALENDER voor ouders Einde schooljaar 2014 STEDELIJKE BASISSCHOOL TUILT Zoldersekiezel 86 3511 Hasselt tel. 011 25 17 57 e-mail: sbs.tuilt@hasselt.be www.sbstuilt.be Beste ouders, We zijn alweer

Nadere informatie

Samen levings contract

Samen levings contract Het samenlevingscontract voor de kinderen van VLS Paal De Buiteling-onderbouw Samen levings contract Wat een moeilijk woord! En toch is het niet zo moeilijk. In een samen levings contract staan de afspraken

Nadere informatie

Een dagje in de kleuterklas samen met Jules de klaspop

Een dagje in de kleuterklas samen met Jules de klaspop Sancta Maria Kleuterschool Sint-Pietersnieuwstraat 4 9600 Ronse 055/23 38 97 kleuterschool@sanctamaria.info website : www.sanctamaria.info Een dagje in de kleuterklas samen met Jules de klaspop Beste ouders,

Nadere informatie

Welkom! Hoofdschool. Wijkschool Sint-Pieter Sint-Pietersnieuwstraat 6, 9600 Ronse. Lorettestraat 190, 9600 Ronse Telefoon: 055 215 160

Welkom! Hoofdschool. Wijkschool Sint-Pieter Sint-Pietersnieuwstraat 6, 9600 Ronse. Lorettestraat 190, 9600 Ronse Telefoon: 055 215 160 Welkom! Hoofdschool Wijkschool Sint-Pieter Sint-Pietersnieuwstraat 6, 9600 Ronse Lorettestraat 190, 9600 Ronse Telefoon: 055 215 160 Telefoon: 055 239 075 Fax: 055 209 225 E-mail: info@basisschoolglorieux.be

Nadere informatie

Schoolafspraken. voor. leerlingen 4-5-6

Schoolafspraken. voor. leerlingen 4-5-6 Schoolafspraken voor leerlingen 4-5-6 Wanneer kan ik in de school binnen? s Morgens om 8.00 uur. s Middags om 13.00 uur. Wanneer beginnen en eindigen de lessen? s Morgens starten we om 8.30 uur. s Middags

Nadere informatie

- De klassen beginnen stipt om 8u.45 en 13u.15. Telaatkomers storen de beginactiviteit. WEES DUS TIJDIG AANWEZIG OP SCHOOL AUB.

- De klassen beginnen stipt om 8u.45 en 13u.15. Telaatkomers storen de beginactiviteit. WEES DUS TIJDIG AANWEZIG OP SCHOOL AUB. - De klassen beginnen stipt om 8u.45 en 13u.15. Telaatkomers storen de beginactiviteit. WEES DUS TIJDIG AANWEZIG OP SCHOOL AUB. - De lln mogen pas om 8u15 de speelplaats betreden. Indien de lln vroeger

Nadere informatie

Met dit boekje willen wij u kennis laten maken met onze kleuterschool T KOFSCHIP.

Met dit boekje willen wij u kennis laten maken met onze kleuterschool T KOFSCHIP. Beste mama en papa, We heten al de kinderen en ouders van harte welkom. Wij danken u, ouders, voor het vertrouwen dat u in onze school stelt en we hopen op een goede samenwerking. Met dit boekje willen

Nadere informatie

Beste ouders en kinderen, De maand september is opnieuw voorbij gevlogen. Hier volgt de nieuwsbrief voor de maand oktober.

Beste ouders en kinderen, De maand september is opnieuw voorbij gevlogen. Hier volgt de nieuwsbrief voor de maand oktober. Beste ouders en kinderen, De maand september is opnieuw voorbij gevlogen. Hier volgt de nieuwsbrief voor de maand oktober. ONZE AGENDA : 1 oktober Medisch onderzoek L3 (op school) NM: zwemmen (L2 en L3)

Nadere informatie

Infobrochure onthaalklas

Infobrochure onthaalklas Infobrochure onthaalklas Juf Kelly Schooljaar 2012-2013 Beste ouders, Met deze brochure wil ik jullie op de hoogte brengen hoe het er allemaal aan toe gaat in onze klas. Jullie krijgen een overzicht van

Nadere informatie

Schoolafspraken. voor leerlingen 1-2-3

Schoolafspraken. voor leerlingen 1-2-3 Schoolafspraken voor leerlingen 1-2-3 Inhoud Wanneer kan ik in de school binnen?... 3 Wanneer beginnen en eindigen de lessen?... 3 Wat doe ik met mijn materiaal als ik aankom?... 3 Wat moet ik doen als

Nadere informatie

Basisschool Hof van Nassau

Basisschool Hof van Nassau Basisschool Hof van Nassau Informatie en afspraken ouders Deel 3 GO! basisschool Hof van Nassau Zandpoortvest 9 2800 Mechelen T 015 20 32 36 F 015 20 59 69 bs.mechelen@g-o.be www.hofvannassau.be 1 Inhoud

Nadere informatie

Begin van het nieuwe schooljaar

Begin van het nieuwe schooljaar Begin van het nieuwe schooljaar 2014 2015 - KLEUTERS - * Vrijdag 29 augustus 2014 Directie en personeel van de kleuterschool nodigen uw kleuter(s) en familie uit voor een eerste en aangename kennismaking

Nadere informatie

A f s p r a k e n Lagere school 2 0 1-2 0 1 W E L K O M

A f s p r a k e n Lagere school 2 0 1-2 0 1 W E L K O M A f s p r a k e n Lagere school 2 0 1-2 0 1 W E L K O M Versie 4.0 Schoolreglement Lagere School 1 Welkom: vanaf 8u30 Ik word met de auto naar school gebracht, en kom binnen langs de blauwe poort. Ik kom

Nadere informatie

Een leuke school : goede afspraken! Schooljaar 2014-2015

Een leuke school : goede afspraken! Schooljaar 2014-2015 Stedelijke Basisschool Rotem De Horizon Haagstraat 19 Vaartstraat 2 3650 Dilsen-Stokkem tel. 089/75 60 02 tel. 089/79 22 76 fax 089/50 10 88 e-mail:horizonrotem@dilsen-stokkem.be Een leuke school : goede

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE KLEUTERWERKING

INFORMATIEBROCHURE KLEUTERWERKING INFORMATIEBROCHURE KLEUTERWERKING 1 bij de kleuters van basisschool De Letterboom. Wij, het team van De Letterboom, willen jullie graag laten kennismaken met onze kleuterafdeling. Wie zijn wij? is een

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen en organisatorische afspraken

1. Algemene bepalingen en organisatorische afspraken 1. Algemene bepalingen en organisatorische afspraken Regelmatige leerling Een leerplichtige leerling die ingeschreven is in onze school moet, behoudens wettige afwezigheid, aanwezig zijn in de school en

Nadere informatie

Wij samen. méér dan gewoon! Kleuterschool

Wij samen. méér dan gewoon! Kleuterschool Wij samen méér dan gewoon! Kleuterschool In dit boekje staan enkele afspraken zodat Wij samen méér dan gewoon zijn! Als we in een groep prettig willen samenleven, is het nodig dat we enkele Ze staan in

Nadere informatie

INFOBOEKJE. Katholieke centrumschool Denderleeuw Collegestraat 19 9470 Denderleeuw tel. 053 67 06 10. info@kcd.be www.kcd.be

INFOBOEKJE. Katholieke centrumschool Denderleeuw Collegestraat 19 9470 Denderleeuw tel. 053 67 06 10. info@kcd.be www.kcd.be Katholieke centrumschool Denderleeuw Collegestraat 19 9470 Denderleeuw tel. 053 67 06 10 info@kcd.be Welkom op KCD! Hoe klein of hoe groot je ook bent, op onze school word je verwend! Dit wordt dan ook

Nadere informatie

AFSPRAKENBOEKJE. Vrije basisschool De Lettertrein, Engsbergen. Beste ouders,

AFSPRAKENBOEKJE. Vrije basisschool De Lettertrein, Engsbergen. Beste ouders, Beste ouders, In dit boekje kan je de afspraken lezen die we met de kinderen maakten om er een fijn schooljaar van te maken. Mogen wij vragen dat u het boekje doorleest en tekent voor kennisname. Vrije

Nadere informatie

BASISSCHOOL BRUGGE. Een school met een groot hart voor iedereen in het midden van Brugge.

BASISSCHOOL BRUGGE. Een school met een groot hart voor iedereen in het midden van Brugge. BASISSCHOOL BRUGGE Een school met een groot hart voor iedereen in het midden van Brugge. Infobrochure 2017-2018 Door samenwerking van de basisscholen van Hemelsdaele en Sint-Leo starten we op 1 september

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding 14-15

Wegwijs in je opleiding 14-15 Wegwijs in je opleiding 14-15 Nederlands voor Anderstaligen Welkom in ons centrum! Beste cursist Het doet ons plezier dat je les komt volgen in ons centrum. Ons hele team zet zich elke dag in om je zo

Nadere informatie

1AT. 5de lesuur 12.05u Middagpauze

1AT. 5de lesuur 12.05u Middagpauze 1AT 1ste lesuur Welkom 2de lesuur Schoolagenda 10.10u Speeltijd 3de lesuur Bezinning 4de lesuur Afspraken 5de lesuur 12.05u Middagpauze 6de lesuur Zoekspel 7de lesuur Zoekspel 14.35u Speeltijd 8ste lesuur

Nadere informatie

SCHOOLVISIE SCHOOLREGLEMENT INFOBROCHURE INFOBROCHURE

SCHOOLVISIE SCHOOLREGLEMENT INFOBROCHURE INFOBROCHURE SCHOOLVISIE SCHOOLREGLEMENT INFOBROCHURE INFOBROCHURE t piepelke 2 schooljaar 2010-2011 2011-2012 Koninkrijk België - Vlaamse Gemeenschap Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Departement Onderwijs Attest

Nadere informatie

LEEFREGELS voor KINDEREN van Basisschool Don Bosco Heverlee

LEEFREGELS voor KINDEREN van Basisschool Don Bosco Heverlee LEEFREGELS voor KINDEREN van Basisschool Don Bosco Heverlee Dag jongen, dag meisje, Je bent echt WELKOM in dit grote huis. Heel wat uurtjes per dag ben je hier aanwezig. Het is zo een beetje een tweede

Nadere informatie

Je kan ons bellen op de nummers 012 / 23 30 31 en 0473 / 321 473 of gewoon even binnenstappen om te informeren naar het juiste inschrijvingsmoment. Voor het schooljaar 2015-2016 kan je inschrijven vanaf

Nadere informatie

Voor- en naschoolse kinderopvang

Voor- en naschoolse kinderopvang Voor- en naschoolse kinderopvang Geachte ouders, Naast het toezicht van de leerkrachten voorziet de school een bijkomende BETALENDE kinderopvang waar uw kind gebruik kan van maken. s morgens vanaf 6u30

Nadere informatie

Maandbrief november 2016

Maandbrief november 2016 Maandbrief november 2016 schooljaar 2016-2017 Vanaf dit schooljaar ontvangt u onze maandbrieven per mail. U vindt ze ook terug op www.sjr.be NA DE HERFSTVAKANTIE : ALLEN HET SJR - FLUOHESJE AAN! De maand

Nadere informatie

SANCTIEbeleid. Visie :

SANCTIEbeleid. Visie : SANCTIEbeleid Visie : We willen werken vanuit een positieve ingesteldheid tegenover de kinderen. Een positieve benadering van kinderen bevordert het klimaat in klas en school. Gedrag kunnen we enkel veranderen

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLEUTERS LENTEWEELDE

INFOBOEKJE KLEUTERS LENTEWEELDE INFOBOEKJE KLEUTERS LENTEWEELDE Beste ouders, Voor een vlot verloop van het nieuwe schooljaar geven we jullie graag enkele mededelingen mee via dit boekje. Bewaar dit boekje. Ook krijgt u af en toe het

Nadere informatie

Leefregels op onze school

Leefregels op onze school INFO VOOR DE LEERLINGEN Leefregels op onze school Bij je aan regels houden denk je gemakkelijk aan wat allemaal niet mag, waar de grenzen liggen waar je niet overheen mag gaan en aan sancties die er volgen

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL T ZONNEVELD BERTEM

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL T ZONNEVELD BERTEM OPVANGBOEKJE Schooljaar 2015-2016 GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL T ZONNEVELD BERTEM Elk kind in t zonnetje! Gemeentelijke basisschool Kleuter en lager onderwijs A.E. Verbiststraat 6, 3060 Bertem Tel: 016 48

Nadere informatie

contactpersoon van de school Psycho-pedagogisch consulent goedele.seys@vclbweimeersen.be

contactpersoon van de school Psycho-pedagogisch consulent goedele.seys@vclbweimeersen.be CLB 1. De school werkt samen met het: Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding VCLB Weimeersen Zuiderlaan 42 8790 Waregem Tel. : 056 60 23 93 Fax. : 056 61 42 84 Directie : Mevr. Catteeuw Griet www.vclbweimeersen.be

Nadere informatie

infobrochure

infobrochure infobrochure 2014-2015 Haverstraat 9 8400 Oostende 059 50 10 99 059 70 76 68 www.govogelzang.be directeur@govogelzang.be secretariaat@govogelzang.be inhoud Inhoud voorblad inhoud... 2 schooluren... 3 ons

Nadere informatie

Vestiging Bronstraat Bronstraat 86 A 1060 St. Gillis 02/

Vestiging Bronstraat Bronstraat 86 A 1060 St. Gillis 02/ Vestiging Bronstraat Bronstraat 86 A 1060 St. Gillis 02/538.54.52 www.bsgodebron.be bs.sint-gillis@rago.be Vestiging Besme Besmelaan 113 1190 Vorst 02/343.77.03 Inhoudstabel 1. Voorwoord 2. Voorstelling

Nadere informatie

Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon

Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon Schoolreglement schooljaar 2015-2016 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF september 2015

NIEUWSBRIEF september 2015 Gesubsidieerde Gemeentelijke Basisschool Kleine Kouterstraat 1 9290 Uitbergen Tel : 09/367 50 88 e-mail : directie@gemeenteschooluitbergen.be secretariaat@gemeenteschooluitbergen.be Beste ouders en leerlingen,

Nadere informatie

Organisatie schooljaar

Organisatie schooljaar Organisatie schooljaar 2015-2016 Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. De klas begint s morgens om 8u35 en eindigt om 11u30 ; in de namiddag is er les vanaf

Nadere informatie