WOOF, DADDY een toneelstuk van Bryan Reynolds

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WOOF, DADDY een toneelstuk van Bryan Reynolds"

Transcriptie

1 WOOF, DADDY een toneelstuk van Bryan Reynolds genlyseerd door Saskia Polderman met bijdragen van Stan Limburg Marcel Misset

2 1 SCENE 1: BAAIERT TOHUBOHU (=chaos, confusion): KUST VAN LONG ISLAND - ZONSOPGANG... 2 Why did you stay? Could you always talk? SCENE 2: OPSIMATHIE (het leren op latere leeftijd): DE KUST VAN RIJK AAN ZEE Come on Richard. Henry s fast asleep. The moment is perfect I can tell Great. No more shooting Look at those waves. (to Richard) Can I go out on the boogie board? Pleeese? Ducks come and ducks go, but never does a duck duck to dodge a bullet SCENE 3: TUMULT - LONG ISLAND SCENE 4: KLAPSTUK - DE KUST VAN LONG ISLAND... 46

3 2 SCENE 1: BAAIERT TOHUBOHU (=chaos, confusion): KUST VAN LONG ISLAND ZONSOPGANG (Richard (60) op met jachtgeweer, in eendenjacht-outfit. Julie (16) en Sparkles (5) proberen hun hoofd boven water te houden in de stormachtige oceaan.) SPARKLES Help! Help! Pap. Pappa! Hier. Help me! Pappa! Woef! Woef! Woef! Woef! Help! Help! Dad. Daddy! Over here. Help me! Daddy! SPARKLES Woof! Woof! Woof! Woof! (Fade-out van Richards herinnering als Henry (35) opkomt, ook met jachtgeweer. Richard is een doorgewinterde eendenjager en Henry loopt erbij alsof het jaren geleden is dat hij meedeed aan dit familieritueel: zijn jagersvest staat in schril contrast met zijn postmoderne professor outfit. Zij komen op op de eeuwenoude favoriete schietplek van de familie. Julie en Sparkles gaan op het droge, de plek van Julies fantasie. Sparkles borstelt Julies haar, zoals een mens dat zou doen. Ze bestaan nu in Julies fantasie.) Jezus jongen, even wegdromen op die pijnbank van jou is er niet bij hè. Het is geen kruisverhoor. Ons handelen bepaalt ons wandelen. Daar moet jij het toch mee eens zijn. My God boy, one cannot attend a smack of reverie without goading a bend in your rack. There is no inquisition here. Our engagements determine our occupations. I m sure you would agree.

4 3 Eend eten is niet eend worden, maar eend zijn is te worden gegeten. To eat duck is not to become duck, but to be duck is to be eaten. Je verwacht toch niet dat ik de hele fucking dag naar dit ziekelijke, vergeefse, poëtisch gesublimeerde gezeik van je ga lopen luisteren - of wel pa? You don t expect me to tolerate this twisted, elusive, wishful poetic sublimation all fucking day - do you dad? Iets in de lucht trekt Richards aandacht. Sparkles en Richard neuriet de melodie van Het Long Island Lied. Je had in een kapsalon moeten werken. You should have worked in a salon. SPARKLES Dat zou ik fantastisch hebben gevonden. That would have been delightful. Jezus, Sparkles, je praat! My God, Sparkles, you talk. SPARKLES Woef. Woef. Woef. Woof. Woof. Woof. Maar je, net, ik dacht.. kan je niet praten? But you, just, I thought... you don t talk? Richard richt zijn geweer op het lawaai van overvliegende eenden.

5 4 Here zegen deze spijze amen en maak het gekwaak maar sappig van smaak. Grace be nimble, grace be quick, grace makes quackery succulent. Richard schiet in de lucht. (tegen Henry) Trek maar niet aan het touwtje. Een open deur is niet altijd een ingang. Knock, knock, here nor there, need not door open. Openings often belie exits. (We horen een eend op de grond vallen.) Comment [OS1]: Left front stage Alweer uitstel?! Alweer een uitvlucht! Another deferral. A vanquished mediator. Eén vogel in de hand hebben betekent nog niet dat je ze allemaal op een rijtje hebt, en als je ze alle tien neerschiet krijgen ze alleen maar een andere bestemming Lining up ducks does not put them in a row, and shooting them down only gives them somewhere else to go. Comment [OS2]: Herzien! In reactie op het geluid van de eend die op de grond valt, springt Sparkles op en rent er op af, waardoor Julie uit balans raakt. Sparkles, laat me niet allen. Sparkles, don t leave me. SPARKLES (van ver) Ik kom terug. I ll be back. Wat? Praatte je nou wel? What? Did you speak? SPARKLES (stopt, kijkt om) Woef, woef. Woof, woof. Comment [S3]: Het woordje wel toevoegen qua opbouw.

6 5 (tegen Richard) Ga je je slachtoffer niet halen, of wacht je gewoon - op de terugkeer? Ja, de eeuwige terugkeer van eend. Aren t you going to get your kill, or do you just wait -- for the return? Yes, the eternal recurrence of duck. Comment [OS4]: Veranderd! Zoals al dat schittert onder dit hemelgewelf, beweegt de eend van noord naar zuid naar noord - Like all that glistens across this great orb, ducks animate south via north via south-- Zullen we nu even ophouden met dit belachelijk betoog en communiceren als normale mensen? Can we please get outside of this ridiculous discourse and communicate like real people? Sparkles komt terug met een eend en brengt hem naar Julie. (die de eend niet wil aanraken) Oh, waar heb je die gevonden? Leeft ie? Ik weet niet hoe ik 'm moet redden. Oh, where did you find that? Is it alive? I don t know how to save it. Sparkles laat de eend gaan. SPARKLES Woef, woef, woef. Woof, woof, woof. (tegen Richard) Let je wel op? Hoe zit het met die eend van je? Het lijkt er meer op dat we ruimte met elkaar innemen dan tijd met elkaar doorbrengen. Are you paying attention?... What about your duck?... It seems that we are merely taking up space rather than spending time together. Comment [S5]: dezelfde ruimte delen Het was niets, niets, maar Sparkles en haar levenslust, haar heerlijke levenslust - It was nothing, nothing, but Sparkles, and her gaiety, her lovely gaiety-- Sparkles? Sparkles? Sparkles reageert op haar naam; Julie volgt haar en stapt ook in de herinnering. Ze zijn terug in de oceaan.

7 6 SPARKLES Woef! Woef! Woef! Woef! Help! Pappa! Pap! Hier ben ik! Help me! SPARKLES Woof! Woof! Woof! Woof! Help! Daddy! Dad! Over here! Help me! Op een zeker moment keren ze terug naar het droge en Julie's fantasie. Wat is dat toch met jou? Waarom gaat het altijd over Sparkles terwijl het helemaal niet over Sparkles gaat? Jij probeert van Sparkles altijd het middelpunt te maken, alsof ze de gemene deler is voor alle betekenis in ons leven. Een dooie hond... ik hield ook van 'r pa, maar.. het was gewoon maar een hond, heb ik gelijk of niet? What is it with you? Why is it always about Sparkles when it s not really about Sparkles? You always try to make Sparkles central to everything, as if she is the common denominator for all meaning in our lives. A dead dog... I loved her too, but, dad, she was just a dog, right? Oh het eeuwige gelijk, het onmeetbare en oneindige, het subtiele en sublieme - nooit rechtvaardig, nooit gewoon. Oh, endless just, the infinitesimal and forever, the wee bit and the fair -- never just, never right. (tegen Sparkles) Ik eet al jaren geen eend meer. Ik kon er niet meer tegen.. Misschien moeten we een dierenarts bellen? I gave up eating duck long ago. Couldn t bear it... Perhaps we can call a vet? Comment [S6]: niet weglaten. (Julie pakt haar mobiele telefoon, kijkt er naar; kijkt terug naar Sparkles en de eend, versnelt plotseling en belandt in de materiële wereld, waar zij 32 is. In deze dimensie kan Sparkles haar niet meer zien. Ze draait om Richard en Henry heen. Julie draait een nummer op haar telefoon. Henry's mobiel gaat af, Richard bekijkt het nieuwsgierig maar overwegend onverschillig..)

8 7 (die de telefoon beantwoordt en wegdraait van Richard) Hee. Waarom bel je? Hi. Why are you calling? Comment [S7]: In de betekenis van Hallo. Kan ik nu komen? Can I come now? Nog niet. Ik bel jou wel. Ik bel je als het kan. Okee? Not yet. I ll call you. I ll call you when. Okay? Maar ik wil alleen - But I just-- Ik ben er mee bezig. Ik bel je. I m working on it. I ll call. Ik wil wel snel komen. Ik hou het niet meer uit. I want to come soon. I can t stand this much longer. Ik bel snel. I ll call soon. Goed... Okee... Dag... Fine... Okay... Bye... Julie en Henry doen hun telefoon weg. Ze cirkelt terug zoals ze gekomen is en keert terug naar Sparkles op het idyllische landschap. Henry en Richard staan samen in een ongemakkelijke stilte. Richard neuriet "Het Rijk aan Zee Lied" SPARKLES Ik heb je gemist. Eend? I missed you. Duck? Jij bent het probleem. (Pauze) Ik heb je al gezegd; ik eet geen eend. The problem is you. (Pause.) I already told you I don t eat duck. SPARKLES Sorry. (Pauze) Ik heb er niet voor gekozen om geboren te worden. Sorry. (Pause.) I didn t choose to be born.

9 8 Waar had Henry godverdomme een hond voor nodig? What the hell did Henry need a dog for? SPARKLES Hij had zijn moeder verloren. He lost his mom. Ik heb mijn moeder ook verloren. I lost my mom. SPARKLES Ja, maar jij was twee. Henry was vijf. Oh ja, en waarom heeft ie dan tien jaar gewacht om een hond te nemen? Yes, but you were two. Henry was five. Yeah, then why did he wait ten years to get a dog. Comment [S8]: In het Nederlands zou ik toch het woord ook gebruiken. An ders is het net of het verlies van Henry wordt ontkent. Comment [OS9]: Ik heb ook mijn moeder verloren Comment [S10]: Alternatief willen SPARKLES Hij heeft wel gewacht, maar niet omdat hij dat wilde. Richie was er niet klaar voor. He did wait, but not because he wanted to. Richie wasn t ready. Comment [S11]: toevoegen Wie? Who? SPARKLES Richie. Richie. Wie is dat? Who s that? SPARKLES Jouw vader. Your father. Noem hem niet zo. Niemand noemt hem zo. Don t call him that. Nobody calls him that. SPARKLES Dat is niet aan jou om te beslissen. Hij is mijn vader. He s my dad. It s not up to you to decide. Comment [S12]: Die beslissing is niet aan jou. Populair gezegd zou ook kunnen: Daar ga jij niet over. SPARKLES Dat is niet genoeg. That s not enough. Sparkles keert terug naar de oceaan; Julie volgt.

10 9 (verbreekt de stilte) Sorry, je weet wel, zaken. Hoef geen groot zakenman te zijn zoals jij om onderbroken te worden; een telefoontje kan voor mij net zo goed gelden als onderbreking... Als we allemaal onze eigen loop hebben, of die nou opgedrongen of opdringerig is, dan kan zelfs de filosofieprofessor in een soort hiaat belanden, iets onverwachts, iets dat zich opdringt, niet waar vader? Sorry, you know, business. Don t need to be a big businessman, like you, to get interrupted; a call can interruption for me too... If we all have our course, whether imposed or imposing, even the philosophy professor can find himself in a lacuna of sorts, something unexpected, an imposition right dad? Richard kijkt rond, alsof hij iets bemerkt. Hij herlaadt zijn geweer en loopt rond. Sparkles en Julie zijn in de oceaan. SPARKLES Pap. Pappie! Help me. Red me! Woef! Woef! Woef! Woef! Ik ben hier! Dad. Daddy! Help me. Save me! I m over here! SPARKLES Woof! Woof! Woof! Woof! Op een gegeven moment keren Julie en Sparkles terug naar het idyllische droge land van Julie's fantasieën. (vervolgt) Luister je wel naar me? Are you listening to me? (Eenden zijn te horen. Richard heft zijn geweer op en schiet. Sparkles en Julie gaan weer samen zitten in verslagenheid/vertwijfeling. We horen een eend ter aarde vallen. Sparkles kijkt gretig in de richting van het geluid, maar blijft bij Julie.)

11 10 (vervolgt) Ga je m nog halen? Dat is haalbaar, hoor, in zekere vorm. Heb je ooit nagedacht over onhaalbaarheid als structurerend principe - in jouw leven? Are you going to fetch it? That is retrievable, you know, in some form. Have you ever considered irretrievability as an organizing principle -- to your life? Comment [OS13]: Die dingen zijn haalbaar! Comment [OS14]: Terughalen herzien Een slang beweegt door het gras, maar het gras staat gewoon stil. Blijf uit het gras en je zal de slang niet storen... Niets komt terug, behalve als iets anders. A snake in the grass slithers, but the grass simply stands tall. Stay out of the grass, and you will not bother the snake... Nothing returns, unless as something else. Ik ga m wel halen. We eten vanavond eend. I ll get it. We ll have duck for supper. (Henry gaat af. Richard doet een dansje met zijn geweer, terwijl hij "Het Rijk aan Zee Lied" neuriet.) (zingt) Voor al wat straalt onder de zon Moet je naar Long Island Voor al wat straalt onder de zon Moet je naar Long Island. Voor al wat straalt onder de zon Moet je naar Long Island. The summer sun knows no shores richer than Long Island. The summer sun knows no shores richer than Long Island. The summer sun knows no shores richer than Long Island. (tegen Sparkles) Waarom bleef je? SPARKLES Om je niet alleen te laten. Why did you stay? To not leave you alone. (stilte)

12 11 Waarom heeft Henry je niet meegenomen toen hij naar de universiteit ging? Het is niet alsof daar geen plek was: pap kocht godverdomme een huis voor 'm. Why didn t Henry take you along to college with him? It s not like there was no room: dad bought him a goddamn house. SPARKLES Weet niet. Don t know. Of was dat de deal. Or, was that the deal. Comment [S15]: afgesproken SPARKLES Wellicht. / Zou kunnen. Een huis voor een hond?... Je was m toch niet aan het pijpen zeker? Could have been. A house for a dog?... It s not like you were sucking his dick. Comment [S16]: Zou kunnen is beter. SPARKLES Nooit gedaan; nooit gewild. Ik geef de voorkeur aan andere honden voor seks. Never did; never wanted to. I prefer other dogs for sex. Wat zag je dán in mijn vader? Hij is een harteloos monster. Then what did you see in my dad? He s a cold-hearted monster. SPARKLES Niet voor mij. Richie was mijn beste vriend. Het was chemie. Not to me. Richie was my best friend. It was chemistry. Hadden hij en ík dan geen chemie? Ik dacht dat hij ook mijn beste vriend was. Didn t he and I have chemistry? I thought he was my best friend too. SPARKLES Ik denk van wel. Dat is ook waarom.. I think you did. That s why... Waarom wat? Why what? Comment [S17]: I think you did betekent volgens mij hier: Dat zal je inderdaad wel gedacht hebben. (een pauze) SPARKLES Ik ga plassen. I m going to pee. Ik ook. Me too.

13 12 Ze gaan allebei ergens heen om te plassen. Henry komt op met een dode eend in zijn hand. Ik heb m. En een grote ook. Harstikke dood. Je bent het nog niet verleerd. Got it. A big one too. Completely dead. You haven t lost your touch. Henry stopt de eend in de zak. Hoor het geritsel in het kreupelhout en vraag je af waar ze naar verlangen. Luister naar je eigen symfonie en ontdek welke instrumenten niet bespeeld worden. Hear the rustle of the brush, and wonder what they long for. Listen to your own symphony, and notice the unplayed instruments. (sarcastisch) Tuurlijk morgen? Sure, how about tomorrow? Comment [OS18]: Wat jij wil Stel dat je iets vergeten bent, wat zou dat dan zijn? If you recently forgot something, what would it be? Comment [OS19]: Veranderd! Is het werkelijk waar stel jij mij een vraag? Het is lang geleden dat het jou kon schelen wat ik dacht. Could this be true -- you asked me a question? It s been a long time since you cared what I thought. Maar vragen zonder antwoorden vliegen mee op de vleugels van engelen.. Mensen zijn net zo interessant als de vragen die zij stellen. But questions without answers are like riding on the wings of angels. People are only as interesting as the questions they ask. Ze zijn alleen maar geïnteresseerd áls zij vragen stellen. (een pauze) Ja, nou ja, waarom ik deze bijeenkomst heb georganiseerd lijkt te zijn weg geslipt in dat gezever van je. They are only interested to the extent that they ask questions. Yeah, well, why I organized this meeting seems to have slipped away in your dribble. Comment [S20]: Een bijeenkomst is vaak met een groep.

14 13 Wat een plasje is voor de een, is voor een ander een oceaan, en de één zijn oceaan, is de ander zijn waterput. One creature s puddle is another s ocean, and an ocean to some is someone else s watering hole. Comment [OS21]: Drinkgelag waterput (een pauze) Denk jij dat het woord 'toeval' eerder een eufemisme is voor gebrek aan informatie ofwel het resultaat van een onredelijke waarschijnlijkheid, dan het bezetten van relatief gezien dezelfde positie in de ruimte? Daarom zijn we hier. (pauze) Denk ik. Do you think that the word coincidence is just a euphemism for lack of information, the result of unreasonable probability, rather than the occupation of the same relative position in space? That s why we re here. (Pause.) Perhaps. Comment [S22]: In bedekte termen vertelt Henry al dat Julie nog leeft. Maar dit wetende begrijp ik zowel het Nederlands als het Amerikaans najuwelijks. Als de glimlach de enige waarheid was, deed de wijsheid van een baby elk weten teniet. A baby s wisdom defies knowledge insofar as smiles are the only truths. Zie jij hier ergens een glimlach Een glimlach bestaat niet los van mensen. Do you see any smiles around here? Smiles cannot exist independent of people. Wat is je laatste herinnering? And what is your most current memory? Comment [S23]: Zie jij hier iemand glimlachen? Is Nederlands. Comment [S24]: Een glimlach bestaat alleen bij de gratie van de mens. Alweer een vraag. Wat leuk. Wat ben een esoterische klootzak ben je toch; wat me herinnert aan waarom ik hier ben. Verrast? Er zijn alleen maar verrassingen. Zoals alles, zelfs de wind, alleen maar stof in de wind is. Verrassing is de hartslag van al dat is. Another question. How nice. What an esoteric fuckhead you are, which reminds me of why I am here. Surprised? There are only ever surprises, as all things, including the wind itself, are merely dust in the wind. Surprise is the lifeblood to all there is. Comment [S25]: klootzak Comment [S26]: en nu weet ik meteen weer waarom ik hier ben. (Richard rent en huppelt rond als wind en het stof dat die is, terwijl hij 'het rijk aan zee' lied neuriet. Terwijl Henry naar hem kijkt, begint hij langzaam te lachen. Henry of Richard?)

15 14 (naar Sparkles) Kon je altijd al praten? Could you always talk? SPARKLES Nee. Maar ik kan het al wel een hele tijd. Ik oefende altijd in mijn eentje zodat niemand me zou zien. Als ik alleen thuis was belde ik winkels en informatienummers om te oefenen. Ik heb zelfs ooit sekslijnen gebeld - voor de afwisseling. No. But I ve been able to for a long time. I used to practice privately so that no one would see me. When home alone, I would call stores and counseling services to practice. I even called phone sex lines sometimes -- for variety. Wow, dat is fantastisch Sparkles. Wow. That is amazing Sparkles. SPARKLES Een van die mannen vertelde ooit - One time one of the guys told-- Belde je met mannen? You called guys? SPARKLES Ja, ik ben hetero. Yeah, I m hetero. Maar een hond. But canine. SPARKLES Ja. En daarom werd die vent zo opgewonden. Ik maakte hondengeluiden - ik bedoel echt heel overtuigende hondengeluiden en die vent begon te jánken! Het was zó geil. Yep. And that s why this one guy got so excited. I made dog sounds -- I mean really convincing dog sounds -- and the guy started howling. It was such a turn-on. Wat leuk. That s nice. SPARKLES Het is vast heel erg anders dan - I guess it s pretty different from-- Je bent een perverse hond. You re a pervert dog. SPARKLES Pratende honden - je weet het niet - ze zijn er misschien wel meer dan je denkt. Talking dogs -- you never know -- might be more common than we think.

16 15 Heb je ooit een andere ontmoet? Have you ever met another? SPARKLES Niet dat ik weet. Not that I know of. Wist mijn vader het? Je moet toch met hem gepraat hebben. Ik kan me de gesprekken alleen maar voorstellen; over de manieren waarop je eend kunt bereiden, over de aandelenmarkt, honkbal, en de schoonheid van stof -- Did my dad know? You must have talked with him. I can only imagine the conversations -- about the ways one can cook duck, about the stock market, baseball, and the beauty of dust-- SPARKLES Nee. Nooit. Echt niet. No. Nope. Never. Zelfs niet toen ik er niet meer was? Not even after I was gone. SPARKLES Nee. Ik dacht dat ie het er té erg van zou schrikken. Verbale communicatie wordt sowieso zwaar overschat. (gaapt) Zo dodelijk vermoeiend. No. I thought it would freak him out too much. Verbal communication is way overrated, anyway. (yawning)so tiresome. Sparkles gaat liggen om een dutje te doen, terwijl ze kort 'het Rijk aan Zee lied' neuriet. Julie loopt nadenkend rond, en vindt daarmee haar weg terug naar de oceaan. Richard blijft rondspringen met groter enthousiasme en Henry, hardop lachend, doet met hem mee in zijn idioterie. Ze springen en dansen, lachend, terwijl Richard nog steeds het Rijk aan Zee lied neuriet - tot hij geen adem meer heeft.) Wow pap, we hebben ons niet zo gedragen, sinds, nou ja, ik weet niet wanneer. Dit is een klassiek geval van regressie, misschien om wat spanning of paniek af te schudden. Eendengekwaak Wow, dad, we have not acted like this since, well, I don t know when. This is a chance of regression, perhaps to ward off some duress or panic.

17 16 Hoor je, ze komen naar ons; Maar geen raar gefrons, je hebt je geweer; dus schiet ze maar neer, en we leggen nog een kwaker op het slagersblok. Hear them, they are near; but never fear, you got your gun; so raise it son, and let s put another quacker on the chopping block. Of, zijn termen als chronologie en ontwikkeling gewoon niet geschikt voor het praten over ervaring? Or, are chronology and development simply inappropriate terms in which to discuss experience? Trek nou aan het touwtje, anders gaat de deur niet open. En bréék je hem open, is de vogel gevlogen. Je geweer jongen, je geweer. Knock, knock, one must, before the doors will open. Break them down, and no one will be around. Your gun, boy, your gun. (Richard richt zijn geweer in de lucht en schiet. Henry richt het zijne met tegenzin. Op Richards geweerschat wordt Sparkles wakker en zoekt naar Julie; als zij haar vindt zijn ze terug in de oceaan.) SPARKLES Woef! Woef! Woef! Woef! Pappa! Pap! Help me! Ik ben hier! Red me! SPARKLES Woof! Woof! Woof! Woof! Daddy! Dad! Help me! I m over here! Save me! (Terwijl het geroep van Julie en Sparkles wegsterft, valt een eend op de grond. Julie en Sparkles keren terug naar het idyllische droge land van Julie's fantasieën. Henry laat zijn geweer zakken.) Denk jij, dat jouw allegorieen ook maar gewoon allegorieen van een allegorieen zijn, metaforen van een metaforen. Met andere woorden: eindeloze uitvluchten! Do you think that the allegory itself, like the ones you propagate, was only ever an allegory of an allegory: Plato s cave essentially a negative dialectic? Comment [OS27]: De grot van Plato een negatieve dialectiek Comment [OS28]: Gekwezel uitvluchten (Niet definitief)

18 17 Vluchten behoort niet tot de tactiek van een eekhoorn en ook zal hij nooit het hazepad kiezen om een andere dag het gevecht aan te gaan. Hij scharrelt liever wat rond en is gelukkig. Ik ben geen eekhoorn. Deferral is never the tactic of a squirrel, nor is it to run away so as to fight another day; but rather to scurry and be happy. I am not a squirrel. Comment [OS29]: Herzien in relatie tot de vorige zin Comment [OS30]: Herzien!!!!!! Ik ook niet. Ik kwam hier omdat ik de dag met je door wilde brengen, omdat, zoals je misschien weet, ik iets aan je wil vragen. Er is iets dat ik moet weten. Begrijp je? Nor am I. I came here wanting to spend the day with you, because, as you may know, I have something to ask you. There is something I need to know. Do you understand? Bewandel deze weg want het kan tot opheldering van zaken leiden, of je belandt met een kluitje in het riet. (Richard begint te lopen en Henry volgt vlak achter hem. Op dit moment nemen Julie en Sparkles meer van Henry's herinnering/fantasieruimte in dan die van Richard.) Walk this way, and the way may yield elucidation, or one may find himself in a rut. Comment [OS31]: op Comment [OS32]: Doe zoals ik en bewandel deze weg. Dummy line Henry wist dat ik terug was gekomen, weet je - dat ik niet meer vermist was. Henry knew that I returned, you know -- that I was no longer gone. SPARKLES Hoe bedoel je? Je was dood. What do you mean? You were gone. SPARKLES Voor mijn vader. Maar voor Henry kwam ik terug op jouw begrafenis. Op mijn begrafenis. Dat is laag. " Dode hond zorgt voor wederopstanding verloren meisje" En ik kreeg het nooit te weten. Ik keek vanaf een afstand, zoals in een film - de ogen van de predikant - zijn routinematig lofprijzen, vader die aan het snotteren was, anderen verward; en toen verraste ik Henry op weg naar zijn auto. To my dad. But to Henry I returned at your funeral. At my funeral. That s low. Dead dog resurrects lost girl. I never got to know. I watched from a distance, like in the movies -- the minister s eyes -- perfunctorily eulogizing, dad sobbing, others confused; and then I surprised Henry as he returned to his car.

19 18

20 19 SCENE 2: OPSIMATHIE (het leren op latere leeftijd): DE KUST VAN RIJK AAN ZEE Julie (21) en Henry (24) komen samen voor deze flashback. Henry. Henry Franklin. Henry. Henry Franklin. Ja - Christus! Wie de fuck ben jij? Wie ben jij? Yeah -- Christ! Who the fuck are you? Who are you? Ik ben het Jules It s me -- Jules. Nee. Nee. Jij bent niet... mijn god, Jules, ben jij het? Ben jij het echt? No. No. It s not... My God, Jules, is it you? Really you? Ja Henry Yes, Henry. Fuck! Hoe kan jij het nou zijn? Wie ben jij? How the fuck can it be you? Who are you? Ik kan het uitleggen, maar het is een heel verhaal - I can explain, but it will take some time-- Nee. Dag. Ga weg. No. Goodbye. Go away. (Henry begint weg te lopen. Julie gaat voor hem staan.) Alsjeblieft, Henry, alsjeblieft. Niet weggaan. Alsjeblieft. Ik ben het echt. Ik ben Julie, Jules, je zus. Vandaag kom je op de begrafenis van Sparkles. Vandaag kom je terug? Wat fucking romantisch. Hoe is dit mogelijk? Waar ben je geweest? Waar de fuck ben jij geweest?! Please, Henry, please. Don t go. Please. It s really me. I am Julie, Jules, your sister. You come today -- to Sparkles s funeral. You return today? How fucking romantic. How is this possible? Where have you been? Where the fuck have you been?!

21 20 (Sparkles's vraag trekt hen uit de flashback.) SPARKLES Hoe kon je dat nou doen? Je hebt mijn begrafenis geannexeerd. How could you have done that? You usurped my funeral. (Henry gaat door met het volgen van Richard. Julie gaat door met het gesprek met Sparkles) Alsjeblieft zeg, jij hebt mijn leven geannexeerd. Please, you usurped my life. SPARKLES Dat is bullshit. Ik ben gewoon een hond die probeerde te overleven in jullie wereld, maar doodging aan een van jullie ziektes. (Pause) Wat zei de predikant over me? That s bullshit. I m just a dog who tried to survive in your world, who died of one of your diseases. (Pause.) What did the minister say about me? Comment [OS33]: en ipv maar Geen idee. Ik kan niet liplezen. I don t know. I don t read lips. (tegen Richard) Kunnen we nu stoppen? (nog steeds neuriënd) Zwakke longen zorgen voor losse tongen: het is de lucht die onze gedachten draagt, zelfs als onze harten niet meer zingen. Can we stop now? Weak lungs make for limp tongues: it is air that carries our thoughts, even after our hearts stop singing. Nee, tirannie snoert tongen en ik denk dat het heel goed mogelijk is dat jouw gerook, jouw onophoudelijke, walgelijke sigarengerook, verantwoordelijk is geweest voor mijn moeders dood en daarna de dood van Sparkles. Wat zeg je daarvan, met je pretentieuze, pathetische verhouding tot de wereld? No, tyranny quiets tongues and, I think, it might very well have been the case that your smoking, your unrelenting, disgusting cigar smoking, was responsible for my mother s death, and then the death of Sparkles. How do you fancy that in your pretentious, histrionic relationship to the world? Comment [S34]: de dood van mijn moeder

22 21 Welke pretentie maakt aanspraak op pretentieusheid. En welke filosoof kan bacteriën op zijn eigen lijf aanwijzen zonder zichzelf een hypochonder te noemen?... Ah, het spijt me jongen, heeft de zakenman de professor in de filosofie verrast? On what pretense is pretentiousness designated, and what philosopher can identify bacteria on his own body without believing himself to be a hypochondriac?... Oh, so sorry, my boy, did the businessman surprise the philosophy professor? Dit wordt me veel te griezelig; net een vader-zoon moment waarbij persoonlijkheden in elkaar overgaan, of dat de onvermijdelijke ouderlijke band wordt bevestigd. Geef antwoord op mijn vraag: hoe verklaar jij dat zowel mam als Sparkles zijn gestorven aan longkanker? This is all too creepy, like a father-son moment of blurring personalities, or a recognition of the inevitable parental attachment. Answer my question: How do you explain that both mom and Sparkles died of lung cancer? Comment [OS35]: Strange transition (Richard kijkt op, bemerkt iets in de lucht. Hij heft zijn geweer op, maar laat het dan weer zakken, impulsief, terwijl zijn gedachte een poort wordt naar een herinnering: Julie wordt CLAIRE (28). Richard (28) en Claire staan aan de kant van de snelweg, naast hun auto. Henry (2) ligt te slapen in hun auto.) CLAIRE Toe nou Richard. Henry slaapt heel vast. Dit is hét moment ik weet het zeker. Come on Richard. Henry s fast asleep. The moment is perfect I can tell. Weet je het zeker? You can tell? CLAIRE Nou ja niet precies natuurlijk, maar ik weet dat ik aan het ovuleren ben. Dat voel ik. Er kwam net wat vocht uit - Not exactly of course, but I know I m ovulating. I feel it. Some fluid came out earlier-- Stop - alsjeblieft, niet over vocht praten. Niet dat vocht. Stop -- please, no talk of fluid. Not that fluid. CLAIRE Laten we het gewoon doen. Kom nou. Snel. Henry wordt over vijf minuten wakker. Let s just do it. Come on. Quick. Henry s going to wake up in five minutes.

23 22 Weet je dat ook zeker? You can tell that too? CLAIRE Ja, natuurlijk. Ik ben zijn moeder. Kom op nu. (flirterig) Alsjeblieeeeft? Yes, of course. I m his mother. Now come on. (flirtatiously) Pleeease? Hier gewoon langs de weg? Right here -- on the side of the road? CLAIRE De auto's gaan toch te snel om het te kunnen zien. Kom nou, we kunnen niet nog een maand wachten, want vergeet niet dat haar verjaardag de dag bepaalt dat ze met school begint. Als we wachten zal ze voorliggen op de rest van haar klas en bedenk eens wat voor problemen dat geeft: ze zal eerder borsten krijgen; de jongens zullen achter haar aanzitten. The cars are going too fast to notice, anyway. Come on, we can t wait another month because, remember, her birthdate determines when she starts school; if we wait op ahead of the rest of her grade, and think what a problem that might be: she ll get boobs sooner; the boys will be lusting-- Comment [S36]: om iets te kunnen zien Genoeg... Maar als we wachten en het is een jongen en hij begint een jaar later, zal hij goed zijn in sport. Gevorderde ontwikkeling is goed voor jongens; hij zou de snelste, sterkste atleet van zijn jaar kunnen worden de beste van het honkbalteam. Enough... But if we wait, and it s a boy, and he starts a year later, he will have the edge for sports. Advanced development is good for boys; he could be the fastest, strongest athlete in his grade -- the very best on the baseball team. CLAIRE Ja. Maar het gaat een mooi meisje worden. Yes, but it s going to be a beautiful girl. Weet je dat zeker? You can tell? CLAIRE Ja. Kom op, laten we opschieten. Yes. Now let s get on with it. Comment [S37]: invoegen (Claire trekt Richards broek naar beneden, bereidt hem kort voor, en leidt hem dan bovenop haar, terwijl ze haar rok optrekt. Ze bedrijven de liefde teder, ondanks de haast. Henry loopt naar Sparkles en aait haar. Na enige tijd komt ze omhoog. Henry heeft een flashback naar zijn leven als zesjarige.)

Stepping Stones 3 vwo. Stonesvertalingen

Stepping Stones 3 vwo. Stonesvertalingen Stepping Stones 3 vwo Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs Nynke Bottinga Johan Cranen Marijke van Dijk Carolyn van Koperen-Fredrikz Nathalie Meeuwsen Joyce de Ruiter

Nadere informatie

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine De Waterheuvel eenmalig jubileummagazine YEARS De Waterheuvel a once-only jubilee magazine 1 INHOUD Voorwoord Voor veel mensen is het inmiddels een begrip in de Amsterdamse binnenstad: De Waterheuvel.

Nadere informatie

De overheid als keuze architect?

De overheid als keuze architect? De overheid als keuze architect? Prof.dr. I.D. de Beaufort Prof.dr. M.A. Hajer Prof.dr. M.V.B.P.M. van Hees Dr. A. Klink Prof.dr. H.M. Prast Prof. R.H. Thaler lecture 2009 De overheid als keuzearchitect

Nadere informatie

The Power of the Object

The Power of the Object The Power of the Object How do museums deal with contested historical issues? How do you exhibit causes, effects and concepts by means of objects? These are just two of the key issues facing contemporary

Nadere informatie

University College Venlo to start in 2014. Toekomst bacheloronderwijs verdeelt rechtenfaculteit

University College Venlo to start in 2014. Toekomst bacheloronderwijs verdeelt rechtenfaculteit 2 Vastbesloten Eindelijke eerstejaars geneeskunde. De weg van Kenny Staaks 3 Televisie Tros Radar interviewde UM-psychologen over gezond eten 4 Alstublieft Johanna Wagner about the Dear Dutch Language

Nadere informatie

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv 3 KNAW Wetenschap is veel meer dan een kostenpost 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv In verband met Hemelvaart verschijnt er volgende

Nadere informatie

Waarom meisjes meer zeuren dan jongens. En de verschillen tussen man en vrouw.

Waarom meisjes meer zeuren dan jongens. En de verschillen tussen man en vrouw. Waarom meisjes meer zeuren dan jongens. En de verschillen tussen man en vrouw. Janneke Ambagts 12 IJssel HAVO Vrijeschool Zutphen December 2012. En de verschillen tussen man en vrouw. 1 Inhoudsopgave Voorwoord...4

Nadere informatie

Als ik later groot ben...

Als ik later groot ben... Als ik later groot ben... RECENTE ONTWIKKELINGEN EN STAND VAN ZAKEN Hierin geven wij een korte toelichting op de recente ontwikkelingen en inzichten van Work at School en is er een aanvulling op ons businessplan.

Nadere informatie

Hoe kan ik je ooit bedanken? Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor

Hoe kan ik je ooit bedanken? Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor Hoe kan ik je ooit bedanken? Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor U kent mij niet. Toch richt ik mij tot u om mijn grote dankbaarheid te uiten voor de beslissing die u hebt

Nadere informatie

Over diplomaten en activisten. Strategieën rondom seksuele identiteit van biculturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen

Over diplomaten en activisten. Strategieën rondom seksuele identiteit van biculturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen Over diplomaten en activisten Strategieën rondom seksuele identiteit van biculturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen Marianne Cense Rutgers WPF 2013 De titel van dit rapport, Over

Nadere informatie

By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M

By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M Table of contents Contents Introduction:... 2 Abstract... 3 1 Defining problem and approach... 3 1.1 Problem... 3 1.2 First approach... 4

Nadere informatie

UM op eerste plaats in Keuzegids Masters. NUM wants to work together with the Executive Board

UM op eerste plaats in Keuzegids Masters. NUM wants to work together with the Executive Board 3 THE UM is een van de snelst stijgende jonge universiteiten 3-6 Labradors UM had niet moeten zwichten voor dieractivisten 6 Opinion The NUM ideologues are only interested in one voice: their own 7 Refugees

Nadere informatie

UPDATE JANUARI 2014. Wij wensen u een Succesvol en Veilig 2014! I T S X. DE COLUMN 2 Hans Van de Looy

UPDATE JANUARI 2014. Wij wensen u een Succesvol en Veilig 2014! I T S X. DE COLUMN 2 Hans Van de Looy Your Security is Our Business 20 JANUARI 2014 UPDATE DE COLUMN 2 Hans Van de Looy HET NIEUWS 3 Succesvolle beursdagen Black Hat Sessions 2014 Ethical Hackers gezocht HET INTERVIEW 4 Engelstalig interview

Nadere informatie

aargang 4: nummer 5 WINTER 2010 Dame Kelly Holmes over het behalen en delen van succes Ook in dit nummer Mooie chapterverhalen uit Nederland

aargang 4: nummer 5 WINTER 2010 Dame Kelly Holmes over het behalen en delen van succes Ook in dit nummer Mooie chapterverhalen uit Nederland aargang 4: nummer 5 WINTER 2010 Een dubbel gouden perspectief Dame Kelly Holmes over het behalen en delen van succes Ook in dit nummer Mooie chapterverhalen uit Nederland editorial and credits Gebruik

Nadere informatie

Vayak hel lheq.y:w: En hij bracht samen - Vayak hel lheq.y:w: And he assembled Shemot/Exodus 35:1-38:20

Vayak hel lheq.y:w: En hij bracht samen - Vayak hel lheq.y:w: And he assembled Shemot/Exodus 35:1-38:20 Vayak hel lheq.y:w: And he assembled Shemot/Exodus 35:1-38:20 Pekudei ydewqp Numbered Shemot/Exodus 38:21-40:38 As the book of Shemot comes to an end, the construction of the Tabernacle and its vessels

Nadere informatie

Onder invloed Wijsgerig festival Drift 2014

Onder invloed Wijsgerig festival Drift 2014 Onder invloed Wijsgerig festival Drift 2014 Channa van Dijk Voorwoord Deze publicatie is een verslag van het festival dat op 12 april 2014 in LAB111 heeft plaatsgevonden Na vorig jaar de kans te hebben

Nadere informatie

feest! Toost u met ons mee?

feest! Toost u met ons mee? RANEA. februari 2011 20 Nadya Kops Zet met John Lasschuit de bloemetjes buiten Fred Peters Evenwicht als basis voor succes Miriam van den Boogaard Van DinoDIV naar DigiDIV Agnita Mur Over cultuuromslag

Nadere informatie

FSA BEDANKT... & Beyond

FSA BEDANKT... & Beyond JUNI 2007 11 JAARGANG NUMMER 4 WWW.FSA.NL & Beyond FSA BEDANKT... Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar

Nadere informatie

Kanker is een cadeau?

Kanker is een cadeau? DAGBOEK Kanker is een cadeau? JIP KEIJZER Voorwoord Per jaar horen in Nederland ongeveer 2200 jonge mensen tussen de 18 en 35 jaar dat zij kanker hebben. 2200 x een mens, 2200 x een gezin of partner. Een

Nadere informatie

Colofon. Redactioneel

Colofon. Redactioneel Colofon Redactioneel ECONOMETRISTEN IN ACTIE is een uitgave van de ALUMNIVERENIGING ECONOMETRIE AAN DE VU AMSTERDAM Opgericht: 15 april 1997 Correspondentie adres: Vrije Universiteit Amsterdam t.a.v. Alumnivereniging

Nadere informatie

ER MOET OOK NOG TEKST. Liedteksten schrijven voor gevorderde beginners {en vice versa} Gerry De Mol

ER MOET OOK NOG TEKST. Liedteksten schrijven voor gevorderde beginners {en vice versa} Gerry De Mol ER MOET OOK NOG TEKST OP Liedteksten schrijven voor gevorderde beginners {en vice versa} Gerry De Mol Een initiatief van: Creatief Schrijven (www.creatiefschrijven.be), Muziekmozaïek (www.muziekmozaiek.be)

Nadere informatie

reis ver drink wijn denk na lach hard duik diep kom terug spinvis

reis ver drink wijn denk na lach hard duik diep kom terug spinvis reis ver drink wijn denk na lach hard duik diep kom terug spinvis 3 Perhaps when we find ourselves wanting everything, it is because we are dangerously near to wanting nothing. Sylvia Plath 4 hoofdstuk

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

Dutch Digital Design

Dutch Digital Design tekst / text Bert Hagendoorn, Nils Adriaans illustratie / illustration Marius Roosendaal Dutch Digital Design Nuchterheid, lef en eigenzinnigheid Als het aankomt op het winnen van prijzen in digital design,

Nadere informatie

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!!

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Door: Izzy Kalman, MS www.bullies2buddie.com [Izzy Kalman is in het Engels te bereiken via email: Izzy@bullies2buddies.com. Binnen Nederland: www.pesten.net

Nadere informatie

Sanne Brun. Julia Voermans Simeon Vonk. Pieta Vis Jasper Oostveen. Matthijs Klaver Chiho Yip Nini Zheng. Sanne Brun. kmkcommunicatie @gmail.

Sanne Brun. Julia Voermans Simeon Vonk. Pieta Vis Jasper Oostveen. Matthijs Klaver Chiho Yip Nini Zheng. Sanne Brun. kmkcommunicatie @gmail. met Lees i n d eze KM K al l es over: Chinese geluksgetallen Interview met de oprichter van CHINESEONLINE! " zo ben je een goede masterstudent" - Door Lisa van Baar Chiang Kai-shek in een Korreltje Zout

Nadere informatie

http://inactievoorkenia.waarbenjij.nu/?page=message&id=4142015

http://inactievoorkenia.waarbenjij.nu/?page=message&id=4142015 http://inactievoorkenia.waarbenjij.nu/?page=message&id=4142015 Welkom! Welkom op inactievoorkenia.waarbenjij.nu, In dit dagboek kun je vanaf nu de reisverlagen, foto's en video's van inactievoorkenia lezen

Nadere informatie

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. LustrumThor. Quadcopters. ElektroGoesDownUnder. Maart 2013 21

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. LustrumThor. Quadcopters. ElektroGoesDownUnder. Maart 2013 21 Faculteitsblad Electrical Engineering News LustrumThor Quadcopters ElektroGoesDownUnder Maart 2013 21 GEZOCHT: HORIZONVERBREDERS M/V Met enkele jaren werkervaring al doorgroeien naar manager Lars Huizinga,

Nadere informatie

Wie zit er nou op mij te wachten?

Wie zit er nou op mij te wachten? Dit is e-book is een geschenk van Happiness School aan Busy Mama Bees die willen leren hoe ze door Ondernemen & Marketing de wereld kunnen veranderen Dit boekje is opgedragen aan jou: slimme, bijzondere

Nadere informatie

Koen Kamphuys Auteursrecht Copyright.

Koen Kamphuys Auteursrecht Copyright. Koen Kamphuys PDF-versie. Bestandsnaam: deeddaar.pdf, van bronbestand deeddaar.doc, versie 2.2, (17/2/1997) Gedownload van: http://www.bart.nl/~kamphuys/deeddaar.zip. E-mail: kamphuys@bart.nl 1996, 1997,

Nadere informatie