REAAL Bedrijven Totaalplan. Productinformatie Motorrijtuigen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REAAL Bedrijven Totaalplan. Productinformatie Motorrijtuigen"

Transcriptie

1 REAAL Bedrijven Totaalplan Productinformatie Motorrijtuigen

2 2

3 REAAL Bedrijven Totaalplan Uw relaties kiezen met de Motorrijtuigenverzekering van REAAL voor zekerheid en aantrekkelijke dekkingen 3 U wilt uw relaties een solide en betrouwbare motorrijtuigenverzekering aanbieden. Een verzekering die ook niets teveel kost. Het wagenpark van een bedrijf telt als snel vijf tot tien auto s. Mogelijk zelfs meer. Voor deze auto s is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht. Uw klant, als werkgever, kan een collectieve autoverzekering sluiten als uw klant tenminste tien auto s op de polis onderbrengt. Bij een gunstig schadeverloop kan uw klant rekenen op een aanzienlijke premiekorting. Naast de verplichte WA-dekking kan uw klant zich ook verzekeren tegen de materiele schade aan de auto. Uw klant kan kiezen uit drie dekkingen: WA, WA-casco en WA-beperkt casco. En bijkomende pluspunten zijn geen verlies van bonuskorting bij minicascoschaden en bij volledig casco zijn de belettering, geluidsapparatuur en accessoires tot 1.000,- boven het verzekerd bedrag meeverzekerd. Kortom, deze flexibele en scherp geprijsde schadeverzekering zal uw relaties zeker aanspreken. Zo kunt u samen met REAAL uw commerciële kansen optimaal benutten. De Motorrijtuigenverzekering van REAAL. Realist in verzekeren.

4 4 REAAL Bedrijven Totaalplan Inhoud Pagina Onderwerp Pagina Onderwerp 6 1 Algemeen 1.1 Algemene punten Collectiviteiten 1 Informatie aan derden 1.2 Opzegging 1.3 Wanbetaling bij maatschappij incasso 1.4 Risico s die niet in aanmerking komen voor acceptatie Risico s verzekeringnemer/verzekerde(n)/ houder/bestuurder Risico s met betrekking tot object/aard risico Risico s met betrekking tot aard vervoer Overige risico s 1.5 Herbeoordeling van een risico 8 2 Acceptatiebeleid Personenauto s 2.1 Dure/bijzondere personenauto s 2.2 Minimaal benodigde gegevens voor acceptatie 2.3 Acceptabel Rijbewijs 2.4 Verzekeringnemer 2.5 Aanhangwagens 2.6 Omschrijvingen WA WA + beperkt casco WA + volledig casco Verkeersrechtsbijstand Verhaalsbijstand Ongevallen inzittendenverzekering Schadeverzekering inzittenden Hulpverlening SOS international 2.7 Schaderegeling Schadegarant Carglass/Autotaalglas 2.8 Eigen risico s 2.9 Royementsverklaring 2.10 BTW en BPM 11 3 Tarieven personenauto s 12 Inschaling 13 Wettelijke aansprakelijkheid 16 Ongevallen 16 Rechtsbijstand 17 4 Acceptatiebeleid Bestelauto s 4.1 Premiegrondslagen WA-verzekering Cascoverzekering Beperkt cascoverzekering Vervoer van tijdsgevoelige goederen, zoals kranten, bloemen, groente en fruit enzovoorts Aanhangwagens Beveiligingseisen 18 5 Tarieven bestel- en vrachtauto 19 Wettelijke aansprakelijkheid 20 Volledig casco 23 6 Transport Eigen Vervoer Premie

5 REAAL Bedrijven Totaalplan 5 Pagina Onderwerp 24 7 Werkmaterieel Premietabellen Overige Tarief WA Brandtarief Tarief Casco Tarief Casco Standaard Tarief Casco Uitgebreid Objecten Basispremie Toeslag rechtsbijstand Toeslag SVI Assurantie belasting Netto premie Richtlijnen Bedrijven Totaalplan 25 8 Aanvullingen met betrekking tot collectiviteiten De gegevens die de gevolmachtigde aan dient te leveren 25 Meer weten? Bel uw accountmanager! 25 Tot slot

6 REAAL Bedrijven Totaalplan 1 Algemeen 1.1 Algemene punten Onder motorrijtuigen wordt in deze brochure verstaan: personenauto s, bestelauto s, vrachtauto s en aanhangwagens. Uitsluitend risico s binnen Nederland en met een Nederlands kenteken komen in aanmerking voor verzekering. Het aanvraagformulier moet volledig worden ingevuld en door verzekeringnemer ondertekend zijn. Per order getekende aanvragen kunnen niet worden behandeld. De ingangsdatum moet overeenkomen met de datum van ondertekening, tenzij het risico in voorlopige dekking is genomen door de acceptatieafdeling, de hiertoe bevoegde tussenpersoon of wanneer de ingangsdatum in de toekomst ligt. Over aanvragen waarbij de ingangsdatum meer dan twee weken voor de ontvangstdatum ligt en geen voorlopige dekking is afgegeven, moet overleg worden gevoerd. De beroepsomschrijving moet duidelijk zijn. Wanneer geen beroep wordt uitgeoefend, zal nadere informatie moeten worden ingewonnen. (zie 2.2). Collectiviteiten 1 Voor collectiviteiten geldt als basis de REAAL voorwaarden en de tarieven zoals deze staan vermeld in deze brochure. In alle gevallen is het van belang dat REAAL op basis van het schadeverloop de collectiviteit jaarlijks kan opzeggen of aanpassen. Informatie aan derden Polis- en schade-informatie wordt uitsluitend aan de polishouder/ verzekerde zelf of aan het intermediair verstrekt. Van deze regel mag worden afgeweken indien de verzekerde een ondertekende machtiging heeft afgegeven. 1.2 Opzegging Opzegging vindt plaats in alle onderstaande gevallen en geldt voor alle voertuigcategorieën: bij schade met verzwarende omstandigheden (drank, drugs en/of medicijnengebruik, alcoholgebruik, doorrijden na een ongeval, fraude enzovoorts) of als er bij het aangaan van de verzekering een verzwijging of verzuim wordt vastgesteld (intrekking van het rijbewijs, opzegging wegens grove schuld, niet-betaling van de premie). 1 Zie ook verder in deze brochure Hoofdstuk 7 inzake collectiviteiten.

7 REAAL Bedrijven Totaalplan Wanbetaling bij maatschappij incasso Bij het uitgaan van een te prolongeren polis: 1 nota 1 wordt verstuurd voor de vervaldatum; 2 eerste herinnering na 25 dagen (gerekend vanaf de vervaldatum), dus binnen de respijttermijn van dertig dagen; 3 de klant wordt erop gewezen dat de premie binnen dertig dagen na verschuldigd zijn dient te zijn voldaan, zo niet dan wordt de dekking conform de polisvoorwaarden opgeschort en het kenteken afgemeld bij de RDW; 4 tweede herinnering na 55 dagen (gerekend vanaf de vervaldatum). De dekking is opgeschort en de klant wordt geïnformeerd dat ondanks herhaalde verzoeken de premie nog niet is betaald. Er wordt nogmaals verzocht om de premie binnen 14 dagen te voldoen. Aan de klant wordt gemeld dat hij/zij contractueel verplicht is om de premie te voldoen en dat er geen polis elders gesloten mag worden; 5 derde herinnering na 80 dagen (gerekend vanaf de vervaldatum). 1.4 Risico s die niet in aanmerking komen voor acceptatie Risico s verzekeringnemer/verzekerde(n)/houder/bestuurder Verzekeringnemer/regelmatige bestuurder ouder dan 70 jaar (kalenderjaar minus geboortejaar); verzekeringnemer/regelmatige bestuurder met een ontzegging van de rijbevoegdheid; feitelijke bestuurder niet in het bezit van een geldig, voor het motorrijtuig wettelijk voorgeschreven, rijbewijs; verzekeringnemer/regelmatige bestuurder met een negatief aantal schadevrije jaren (meerdere schaden in het recente verleden); verzekeringnemer/regelmatige bestuurder met strafrechtelijk verleden; verzekeringnemer/regelmatig bestuurder jonger dan 24 jaar met een cabrio/sportauto/sportieve auto; voor mindervalide personen kunnen premie en voorwaarden worden vastgesteld na eventueel een medische keuring; Risico s met betrekking tot object/aard risico Personen-/bestelauto s ouder dan 15 jaar; personen-/bestelauto s ouder dan tien jaar voor casco- of beperkt cascoverzekering; personen-/bestelauto s met een cataloguswaarde boven de , voor beperkt casco; personen-/bestelauto s jonger dan twee jaar voor beperkt casco; personen-/bestelauto s voor (beperkt) casco zonder WA-verzekering; buggy s/crossauto s; quads en trikes; motorrijtuigen gebruikt ten behoeve van losse verhuur (met en zonder chauffeur); taxi s en ander personenvervoer tegen betaling (kleinbussen); kleinbussen in gebruik door/bij uitzendorganisaties; bestelauto s en vrachtauto s met ingebouwde bakovens en/of frituurinstallaties; professioneel georganiseerde sportorganisaties, -bonden, -stichtingen en -verenigingen; touringcars/autobussen; koeriersdiensten; beveiligingsbedrijven/veiligheidsdiensten/politie; fastfoodbezorgdiensten (pizza s e.d.); lesauto s; motorrijtuigen van buitenlandse bedrijven, die zich om uitsluitend belastingtechnisch voordeel vestigen in Nederland, meestal via een postbusnummer; internationaal beroepsgoederenvervoer; motorrijtuigen die meer dan zestig dagen in het buitenland worden gebruikt of gestald; autoambulances 1 ; leasemaatschappijen; Risico s met betrekking tot aard vervoer Vervoer benzine/lpg/gasflessen(butaan/propaan e.d.); vervoer levend vee; vervoer radioactieve stoffen; vervoer van vuurwerk; vervoer naar landen niet vermeld op de groene kaart, zowel WA als casco; vervoer van alle overige gevaarlijke stoffen; bederfelijke waar Overige risico s Rijbewijs- en kentekenbewijsverzekeringen; handelaarskentekens Herbeoordeling van een risico Verzekerden (geen collectiviteiten) met twee of meer schaden binnen één jaar of binnen twee aaneengesloten jaren dienen opnieuw beoordeeld te worden. 1 Kunnen worden opgenomen in de garageverzekering van REAAL.

8 REAAL Bedrijven Totaalplan c. Bijzondere auto s in overleg met de acceptant. d. Voor cabriolets dient bij de cascodekking de alarmklasse clausule (a, b of c) te worden opgenomen. Beperkte cascodekking is voor deze voertuigen niet mogelijk. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden: indien de cabriolet jonger is dan zes jaar, dan is schade aan soft-top gedekt, met in achtneming van het standaard eigen risico; indien de cabriolet ouder is dan zes jaar, dan is schade aan soft-top uitgesloten; diefstal van audioapparatuur is uitgesloten. e. Voor personenauto s boven de ,- geldt een hoger risico. 2.2 Minimaal benodigde gegevens voor acceptatie NAW-gegevens (en beroep) verzekeringnemer; soort bedrijf; naam/geboortedatum van hoofd- en medebestuurders; gegevens van het te verzekeren object: kenteken/meldcode; merk/type; brandstof 1 ; gewicht; catalogus-/dag-/taxatiewaarde; opgave jaar-kilometrage; gebruik voertuig; eigen vervoer/expeditie; schadeverleden: bij losse posten, B/M verklaring of polisnummer huidige verzekeraar; bij wagenparken, schadecijfers op papier van de huidige verzekeraar over de afgelopen drie jaar. 2 Acceptatiebeleid Personenauto s 2.1 Dure/bijzondere personenauto s a. Indien voor de volgende personenauto s een cascodekking wordt gevraagd, dient de auto minimaal te zijn voorzien van een TNO/SCM gecertificeerd of af-fabriek beveiligingssysteem. Personenauto s met een bouwjaar van voor 1998 en dagwaarde boven de , ; b. Indien voor de volgende personenauto s een cascodekking wordt gevraagd, dient de auto minimaal te zijn voorzien van een TNO /SCM goedgekeurd klasse 3 alarm. Personenauto s met een cataloguswaarde boven de , ; alle BMW s en Mercedessen (ongeacht cataloguswaarde); GTI s, GSI s en andere sportieve uitvoeringen van personenauto s. 2.3 Acceptabel Rijbewijs De bestuurder moet in het bezit zijn van een voor het voertuig voorgeschreven in Nederland geldig en erkend rijbewijs. De geldige rijbewijzen zijn de rijbewijzen van de volgende bestuurders: 1. Nederlandse bestuurders; 2. bestuurders uit Europese lidstaten; 3. Japans rijbewijs; 4. rijbewijzen van diplomaten of van personen op wie de zogenaamde Nato-status van toepassing is. 1 Indien de brandstof LPG of Diesel is én het motorrijtuig is jonger dan één jaar dan is het onbeperkt tarief van toepassing (inschaling op trede 1).

9 REAAL Bedrijven Totaalplan 9 De bestuurders uit de categorie 2 kunnen zonder dat zij opnieuw een rijexamen hoeven af te leggen hun rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Zij moeten dit binnen één jaar doen anders is er geen dekking op grond van de polisvoorwaarden. De bestuurder uit de categorie 3 en 4 hebben hiervoor een half jaar de tijd. Bestuurders uit overige landen zullen bij vestiging in Nederland opnieuw rijexamen moeten doen op grond van het vernieuwde Wegenverkeersreglement. Hiertoe moeten zij 184 dagen als ingezetene bij de Burgelijke stand zijn ingeschreven. Gedurende deze 184 dagen zijn zij bevoegd met het geldige buitenlandse rijbewijs in Nederland te rijden, echter deze bestuurders moeten een verklaring Rijvaardigheid bij zich hebben van het Bureau Nader onderzoek Rijvaardigheid. Dat wil zeggen; zij moeten hier rijexamen hebben afgelegd in die 184 dagen, anders mogen zij niet rijden. 2.4 Verzekeringnemer Het adres van de verzekeringnemer is bepalend voor het vaststellen van de regio bij een zakelijke autoverzekering. Indien de bestuurder niet bekend is, wordt het voertuig ingeschaald op trede 1. WA + volledig casco Hiermee is naast de wettelijke aansprakelijkheid en de beperkte cascodekking eveneens verzekerd schade aan de eigen auto ten gevolge van botsen, omslaan, slippen, van de weg of te water raken, kwaadwillige beschadiging of enig ander van buiten komend onheil. Verkeersrechtsbijstand Deze aanvullende dekking is alleen mogelijk als uitbreiding op een bij REAAL gesloten autoverzekering. De autorechtsbijstandverzekering dekt het verhalen van materiële en immateriële schade, strafrechtsbijstand, zekerheidsstelling, teruggave rijbewijs of inbeslaggenomen motorrijtuig, revindicatie en contractsrechtsbijstand motorrijtuigen. De schaderegeling en het verlenen van juridische bijstand is opgedragen aan DAS Rechtsbijstand, een zelfstandige en onafhankelijke instantie. 2.5 Aanhangwagens Hiervoor wordt geen WA-premie in rekening gebracht. De cascopremie wordt gesteld op 2,5% van de oorspronkelijke cataloguswaarde met een minimumpremie van 45,00 (geen aftrek B/M-korting). Er is een eigen risico van 45,00 per gebeurtenis van toepassing. Bij een oorspronkelijke cataloguswaarde lager dan 4.500,00 is een SCM/TNO goedgekeurd koppelingsslot vereist. Bij een oorspronkelijke cataloguswaarde hoger dan 4.500,00 is zowel een SCM/TNO goedgekeurd koppelingsslot als een SCM/TNO goedgekeurde wielklem vereist. 2.6 Omschrijvingen WA Hiermee is de wettelijke aansprakelijkheid gedekt voor schade aan derden, die met of door het motorrijtuig wordt veroorzaakt tot maximaal , per gebeurtenis. WA + beperkt casco Hiermee is naast de bovengenoemde wettelijke aansprakelijkheid eveneens bepaalde schade aan de eigen auto verzekerd, zoals onder andere schade door ruitbreuk, brand, storm en diefstal.

10 10 REAAL Bedrijven Totaalplan Verhaalsbijstand Ook deze aanvullende verzekering is alleen mogelijk als uitbreiding op een bij REAAL gesloten autoverzekering. Met deze verzekering helpt REAAL materiële schade (zoals schade aan de auto, inclusief waardevermindering, huurkosten van een vervangende auto en schade aan persoonlijke goederen) op derden te verhalen. De schaderegeling en het verlenen van juridische bijstand is opgedragen aan DAS Rechtsbijstand, een zelfstandige en onafhankelijke instantie. Ongevallen inzittendenverzekering REAAL kent verschillende combinaties voor een ongevallen inzittendenverzekering. De mogelijkheden staan vermeld op de productkaart Verkeer. De verzekering geeft recht op een schadevergoeding bij overlijden of invaliditeit van de bestuurder of de passagier(s) als de verzekerde bij een ongeval betrokken raakt. Er kunnen maximaal negen inzittenden (inclusief de bestuurder) worden verzekerd. Indien de auto meer personen vervoert dan op de polis verzekerd zijn, dan worden de verzekerde bedragen naar evenredigheid verlaagd. Schadeverzekering inzittenden Deze aanvullende dekking kan samen met, of apart van, de ongevallen inzittendenverzekering gesloten worden. De schadeverzekering inzittenden geeft recht op schadevergoeding bij schade aan kleding en particuliere bagage van de passagier(s) door een ongeval. Tevens bestaat er recht op vergoeding voor het wegvallen van inkomsten als door een ongeval een passagier(s) letsel oploopt of komt te overlijden. Ook smartengeld is meeverzekerd. De dekking voor alle inzittenden samen bedraagt maximaal ,. Hulpverlening SOS international Meeverzekerd (bij voertuigen tot 3500 kg) is gratis hulpverlening in binnen- en buitenland door een internationale hulporganisatie, SOS International. Na een ongeval zorgt deze er namens REAAL voor dat de personenauto naar een door verzekerde aangegeven plaats wordt gebracht. Daarbij wordt ook vervoer geregeld voor de bestuurder en eventuele inzittenden. Volledig casco verzekerden kunnen bovendien rekenen op gratis hulp bij pech (in binnen- en buitenland) mits de auto niet ouder is dan zes jaar. 2.7 Schaderegeling Schadegarant Schadegarant is een samenwerkingsverband van een aantal verzekeraars waaronder REAAL en een groep geselecteerde autodealers en herstelbedrijven. Schadegarant is opgericht met het doel het schadeherstel sneller en gemakkelijker te laten verlopen en zorgt op die manier voor een completering van de WA-cascoverzekering. De voordelen van Schadegarant zijn: hoge reparatiekwaliteit; snelle en correcte afhandeling; geen voorfinanciering; recht op een gratis leenauto gedurende de reparatietijd (uitgezonderd taxi s, lesauto s, verhuurde auto s, auto s van koeriers, leaseauto s e.d.) en; het eigen risico bij casco schade wordt verlaagd met 136,. Voor meer informatie over Schadegarant verwijzen wij u naar of Stichting Schadegarant, telefoon Carglass/Autotaalglas REAAL biedt de verzekerde in geval van ruitschade de mogelijkheid gebruik te maken van twee gerenommeerde schadeherstelbedrijven. Er geldt een vast eigen risico bij ruitvervanging van 68, indien de ruit bij Carglass of Autotaalglas wordt hersteld. Er is geen eigen risico indien de ruit wordt gerepareerd door middel van een kunstharsinjectie. 2.8 Eigen risico s Het standaard eigen risico voor cascoschade bedraagt 136,-. Voor bestuurders jonger dan 24 jaar geldt een extra eigen risico van 68,-. Vanaf ,- verplicht eigen risico 500,-. Vanaf ,- verplicht eigen risico in overleg. 2.9 Royementsverklaring Bij een andere maatschappij opgebouwde schadevrije jaren geven ook bij REAAL recht op een bonuskorting. Een geldige en originele royementsverklaring is daarvoor voldoende. Deze heeft een geldigheidsduur van één jaar. Werkgeversverklaringen geven geen recht op overname van schadevrije jaren BTW en BPM Voor klanten die recht hebben op vooraftrek van BTW kan de premie exclusief BTW berekend worden. In dat geval is de schadevergoeding ook exclusief BTW. Als de schade niet gerepareerd wordt, wordt het schadebedrag exclusief BTW uitgekeerd. De Belasting Personenauto s en Motorrijwielen (BPM) mag niet in mindering worden gebracht op de premiegrondslag.

11 REAAL Bedrijven Totaalplan 11 3 Tarieven personenauto s Regio-indeling Regio-indeling Postcode Regio Postcode Regio

12 12 REAAL Bedrijven Totaalplan BONUS-/MALUSSCHAAL trede premie trede van toepassing na 1 jaar bij percentage 0 schaden 1 schade 2 schaden , Bij 3 of meer schaden in 1 verzekeringsjaar geldt trede Inschaling Inschaling op basis leeftijd/jaarkilometrage en brandstof leeftijd/brandstof jaarkilometrage < meer dan t/m 23 jaar ongeacht brandstof vanaf 24 jaar ongeacht brandstof gas/diesel *) *) wanneer de leeftijd van de auto bij het aangaan van de verzekering 1 jaar of jonger is Als bij aanvang van de verzekering minimaal drie jaar schadevrij is gereden dan worden twee extra treden verleend. Indien er sprake is van meer dan twee regelmatige bestuurders dan vindt inschaling plaats op trede 1. Dat geldt ook indien bij twee bestuurders één van beide bestuurders jonger is dan 24 jaar.

13 REAAL Bedrijven Totaalplan 13 Wettelijke aansprakelijkheid gewicht in kg Regio 1 Regio 2 Regio 3 Regio 4 Regio 5 Regio 6 Regio per 50 kg meer

14 14 REAAL Bedrijven Totaalplan Beperkt casco oorspronkelijke cataloguswaarde tot en met Regio 1 Regio 2 Regio 3 Regio 4 Regio 5 Regio 6 Regio Alle tarieven zijn op basis van trede 2 (=100%)

15 REAAL Bedrijven Totaalplan 15 Volledig casco oorspronkelijke cataloguswaarde tot en met Regio 1 Regio 2 Regio 3 Regio 4 Regio 5 Regio 6 Regio

16 16 REAAL Bedrijven Totaalplan Ongevallen Ongevallen inzittendendekking verzekerde bedragen overlijden bij blijvende invaliditeit premie per zitplaats PAKKET , , ,00 Rechtsbijstand Rechtsbijstanddekking Verhaalsbijstand 25,00 Motorrijtuigenrechtsbijstand 40,00 Schadeverzekering Inzittenden 50,00 Verzekerde som ,00

17 REAAL Bedrijven Totaalplan 17 4 Acceptatiebeleid Bestelauto s De verzekering is gebaseerd op de voorwaarden van onze bestelautoverzekering. Daarnaast zijn de richtlijnen zoals die voor personenauto s gelden van toepassing. In afwijking en/of toevoeging daarop gelden de volgende voorwaarden en richtlijnen. 4.1 Premiegrondslagen WA-verzekering De WA-premie wordt berekend aan de hand van de toegestane maximum massa (leeg voertuig en laadvermogen) zoals dat vermeld is op deel 1 van het kentekenbewijs. Cascoverzekering De cascopremie wordt berekend aan de hand van de oorspronkelijke catalogusprijs, inclusief BTW en eventueel inclusief accessoires. Indien de verzekeringnemer de BTW kan verrekenen, dan kan worden volstaan met de prijzen exclusief BTW. Beperkt cascoverzekering De beperkt cascopremie wordt bepaald aan de hand van de dagwaarde van de auto (inclusief meeruitvoering en/of accessoires). (Voor de BTW zie casco.) Vervoer van tijdsgevoelige goederen, zoals kranten, bloemen, groente en fruit enzovoorts De premiestelling en acceptatie van het risico dient u voor te leggen aan REAAL. Aanhangwagens Hiervoor wordt geen WA-premie in rekening gebracht. De cascopremie wordt gesteld op 2,5% van de oorspronkelijke cataloguswaarde met een minimumpremie van 45, (geen aftrek B/M-korting). Er is een eigen risico van 45, per gebeurtenis van toepassing. Bij een oorspronkelijke cataloguswaarde lager dan 4.500, is een SCM/TNO goedgekeurd koppelingsslot vereist. Bij een oorspronkelijke cataloguswaarde hoger dan 4.500, is zowel een SCM/TNO goedgekeurd koppelingsslot als een SCM/TNO goedgekeurde wielklem vereist. Beveiligingseisen Alle nieuwe bestelauto s, waarvoor een cascodekking wordt gevraagd, dienen te zijn voorzien van een TNO/SCM gecertificeerd of af-fabriek beveiligingssysteem. Voor hogere cataloguswaarden gelden de beveiligingseisen (en eigen risico s) zoals bij personenauto s.

18 18 REAAL Bedrijven Totaalplan 5 Tarieven bestel- en vrachtauto Regio-indeling regio 1 regio 2 regio 3 postcodes postcodes Hiertoe worden alle woonplaatsen gerekend met postcodes die niet onder regio 1 en zijn genoemd BONUS-/MALUSSCHAAL trede premie trede van toepassing na 1 jaar % zonder schade Bij 1 schade Bij 2 schaden , ,

19 REAAL Bedrijven Totaalplan 19 Inschaling op basis leeftijd/bestuurder leeftijd premie trede t/m 23 jaar 1 vanaf 24 jaar 2 Indien er sprake is van meer dan twee regelmatige bestuurders dan vindt inschaling plaats op trede 1. Dat geldt ook indien bij twee bestuurders één van beide bestuurders jonger is dan 24 jaar. Wettelijke aansprakelijkheid GVW * regio 1 regio 2 regio 3 onbeperkt tot en met < km/jaar < km/jaar < km/jaar (alle regio s) kg kg kg kg kg GVW * boven 3500kg tot en met alle regio s kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg * GVW = totaalgewicht (het eigen gewicht vermeerderd met het laadvermogen)

20 20 REAAL Bedrijven Totaalplan Beperkt casco (mogelijk tot een dagwaarde van maximaal ,-) bestel- en vrachtauto s 20,40 o/oo * 21,60 o/oo * 24,00 o/oo * min. premie 103,- 109,- 120,- * het o/oo wordt berekend over de dagwaarde Volledig casco basistarief regio 3 ongeacht aantal km/jaar oorspronkelijke regio 1 regio 2 regio 1 en 2 cataloguswaarde t/m < km/jaar < km/jaar > km/jaar

21 REAAL Bedrijven Totaalplan 21 basistarief regio 3 ongeacht aantal km/jaar oorspronkelijke regio 1 regio 2 regio 1 en 2 cataloguswaarde t/m < km/jaar < km/jaar > km/jaar boven ,- op aanvraag Ongevallen inzittenden pakket verzekerde bedragen jaarpremie per zitplaats bij overlijden bij blijvende invaliditeit , , ,00 Verzekerde bedragen per zitplaats per gebeurtenis met een maximum van 6 zitplaatsen, inclusief de bestuurder. Verzekering voor invaliditeit is op cumulatieve basis. Schadeverzekering inzittenden Verzekerde som ,- Premie per object 50,-

22 22 REAAL Bedrijven Totaalplan Rechtsbijstanddekking GVW tot en met 3500 kg Verhaalsbijstand 25,- Motorrijtuigrechtsbijstand 40,- GVW boven 3500 kg zonder aanhanger met aanhanger Motorrijtuigrechtsbijstand 86,- 104,-

23 REAAL Bedrijven Totaalplan 23 6 Transport Eigen Vervoer De verzekering is bedoeld voor kleine en middelgrote bedrijven die hun goederen met eigen vervoermiddel vervoeren. In de premietabel wordt alleen een premie bepaald voor onderneming met een vervoerde verzekerde som die niet groter is dan per gelegenheid. Voor een hoger verzekerd bedrag, hogere omzet, losse posten, verhuizingen, tentoonstellingen en gereedschappen in serviceauto s geldt een premie op maat. Het eigen risico is afhankelijk van de aard van de te vervoeren goederen. De premie wordt berekend aan de hand van het gekozen verzekerde bedrag per vervoer en per voertuig. Er zijn drie dekkingen, evenementendekking (in- en exclusief diefstal) en een all-risk dekking. Voor de evenementendekking inclusief diefstal en de all-risk dekking geldt de nachtclausule. Soort vervoerde goederen Evenementen Evenementen +Diefstal Allrisk Textielgoederen Witgoed Bruingoed Gereedschappen Bouwmaterialen Bederfelijke goederen Levende have Monstercollecties Breuk/lekkagegevoelige goederen Woninginrichtingsgoederen Verklaring codes: 1= kan niet gekozen worden 2= kan altijd gekozen worden 3= alleen mogelijk als voertuig voorzien is van een SCM klasse 2 alarmsysteem. Premie Onderstaande tabel is van toepassing (picklist met 6 mogelijkheden voor de verzekerde som) Verzekerde som/dekking Evenementen G14 Evenementen + Diefstal G14 + G16 All Risks G ,- 50,00 75,00 100, ,- 60,00 90,00 135, ,- 75,00 100,00 145, ,- 100,00 135,00 190, ,- 125,00 167,50 235, ,- 150,00 200,00 280,00 N.B. Voor deze dekking is geen assurantiebelasting van toepassing.

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511 AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket Polisvoorwaarden nr. 2511 Inhoudsopgave Pagina Algemene Voorwaarden 4 Module A. Aansprakelijkheid, schade aan bestuurders en hulpverlening Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheid

Nadere informatie

VOORWAARDEN OLDTIMERVERZEKERING AUTO/MOTOR, bestaande uit: CL OLD OV MRM. Wegwijzer in de polisvoorwaarden Oldtimerverzekering Auto/Motor OV OLD

VOORWAARDEN OLDTIMERVERZEKERING AUTO/MOTOR, bestaande uit: CL OLD OV MRM. Wegwijzer in de polisvoorwaarden Oldtimerverzekering Auto/Motor OV OLD VOORWAARDEN OLDTIMERVERZEKERING AUTO/MOTOR, bestaande uit: OV OLD CL OLD OV MRM Wegwijzer in de polisvoorwaarden Oldtimerverzekering Auto/Motor OV OLD Algemeen Art. 1 Begripsomschrijving Art. 2 Omvang

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING AUT UGA

POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING AUT UGA BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS! Hulpverlening op plaats van ongeval: In Nederland belt u : 0592-39 05 45 In het buitenland belt u : 31-70 314 51 50 Verdere schadeafhandeling: Bel Unigarant Schadeservice :

Nadere informatie

Bedrijfsauto. Polisvoorwaarden. u w s c h a k e l n a a r z e k e r h e i d!

Bedrijfsauto. Polisvoorwaarden. u w s c h a k e l n a a r z e k e r h e i d! Bedrijfsauto Polisvoorwaarden u w s c h a k e l n a a r z e k e r h e i d! Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden... 5 Grondslag van de verzekering... 5 1. Geldigheidsgebied... 5 2. Gemeenschappelijke uitsluitingen...

Nadere informatie

Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren

Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren Verzekeringsvoorwaarden PM 12 Inhoud Algemene voorwaarden Art. 1 Geldigheidsgebied

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Ribank AutoPolis ALGEMENE VOORWAARDEN

Polisvoorwaarden Ribank AutoPolis ALGEMENE VOORWAARDEN Polisvoorwaarden Ribank AutoPolis ANWB Hulpverlening binnenland: 0592-390545 ANWB Alarmcentrale buitenland: +31 70 3145150 ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN De begrippen in deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering voor bestel- en vrachtauto's

Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering voor bestel- en vrachtauto's Allianz Nederland Schadeverzekering Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering voor bestel- en vrachtauto's Verzekeringsvoorwaarden VRP 14 1 2 Inhoud Algemene voorwaarden Art. 1 Geldigheidsgebied 4

Nadere informatie

SCHADEVERGOEDING Artikel 12 Verplichtingen bij schade 8 Artikel 13 Schaderegeling 8 Artikel 14 Nieuwwaarde- en aankoopwaarderegelingen 9

SCHADEVERGOEDING Artikel 12 Verplichtingen bij schade 8 Artikel 13 Schaderegeling 8 Artikel 14 Nieuwwaarde- en aankoopwaarderegelingen 9 VOORWAARDEN Delta Lloyd Xclusief: Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL M 03.5.05 C INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 3 Waar en wanneer

Nadere informatie

voor personenauto's en motoren

voor personenauto's en motoren Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Algemene Veilig Op Weg voorwaarden Pakket Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren Verzekeringsvoorwaarden PM 08 Inhoud Algemene voorwaarden Art.

Nadere informatie

Artikel 2 Verzekeringsgebied Artikel 2 Aanvullende begripsomschrijvingen. Artikel 1 Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen

Artikel 2 Verzekeringsgebied Artikel 2 Aanvullende begripsomschrijvingen. Artikel 1 Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Algemene Verzekeringsvoorwaarden Rubriek III Rechtsbijstand Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Verzekeringsgebied Artikel 2 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 3 Wat is

Nadere informatie

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust op Weg Autoverzekering In dit document staan de voorwaarden die horen bij de autoverzekering die u bij ons heeft afgesloten. Zo weet u waar

Nadere informatie

Rubriek Verkeer Bijzondere Voorwaarden Bestelautoverzekering Casco Compleet

Rubriek Verkeer Bijzondere Voorwaarden Bestelautoverzekering Casco Compleet Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4 Omvang van de dekking Artikel 5 Dekking ongeacht het verzekerde

Nadere informatie

PERSONENAUTOVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN IQ AUTO 01A

PERSONENAUTOVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN IQ AUTO 01A PERSONENAUTOVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN IQ AUTO 01A WEGWIJZER ZIE ARTIKEL Bijzondere voorwaarden Definities 1 Verzekeringsgebied 2 Verplichtingen van verzekerde 3 Uitsluitingen 4 Schaderegeling

Nadere informatie

PERSONENAUTOVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN IQ AUTO 01A

PERSONENAUTOVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN IQ AUTO 01A PERSONENAUTOVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN IQ AUTO 01A WEGWIJZER ZIE ARTIKEL Bijzondere voorwaarden Definities 1 Verzekeringsgebied 2 Verplichtingen van verzekerde 3 Uitsluitingen 4 Schaderegeling

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Autoverzekering 03 112 14-09 In de voorwaarden van de Reaal Autoverzekering leest u: Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (bladzijde 3). Waarvoor

Nadere informatie

Voorwaarden Bestelautoverzekering Bedrijven nr. 1315

Voorwaarden Bestelautoverzekering Bedrijven nr. 1315 Voorwaarden Bestelautoverzekering Bedrijven nr. 1315 INDELING I. INLEIDING II. III. IV. ALGEMENE BEPALINGEN BIJZONDERE BEPALINGEN AANSPRAKELIJKHEIDSDEKKING BIJZONDERE BEPALINGEN BEPERKTE EN UITGEBREIDE

Nadere informatie

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Bestelauto

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Bestelauto CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Versie 1.0 Informatie voor de ondernemer Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene voorwaarden. De Algemene voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In dit

Nadere informatie

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN PERSONENAUTOVERZEKERING CASCO Optimaal

BIJZONDERE VOORWAARDEN PERSONENAUTOVERZEKERING CASCO Optimaal BIJZONDERE VOORWAARDEN PERSONENAUTOVERZEKERING CASCO Optimaal Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden motorrijtuigverzekering en de algemene begripsomschrijvingen. Inhoud

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden 310.354 Personenautoverzekering Volledig Casco 12-07. de koppelingsplaat met drukgroep en de koppelomvormer.

Bijzondere voorwaarden 310.354 Personenautoverzekering Volledig Casco 12-07. de koppelingsplaat met drukgroep en de koppelomvormer. Bijzondere voorwaarden 310.354 Personenautoverzekering Volledig Casco 12-07 Indeling voorwaarden per artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsgebied 3 Einde van de verzekering 4 Omvang

Nadere informatie

Tip Top Personenauto. verzekering (bijz. vw) Heinenoord Assuradeuren is gevolmachtigde van de volgende schadeverzekeringsmaatschappijen AEGON

Tip Top Personenauto. verzekering (bijz. vw) Heinenoord Assuradeuren is gevolmachtigde van de volgende schadeverzekeringsmaatschappijen AEGON Tip Top Personenauto verzekering (bijz. vw) Heinenoord Assuradeuren is gevolmachtigde van de volgende schadeverzekeringsmaatschappijen AEGON ARAG Ardanta Avéro Achmea DAS Delta Lloyd Mondial Assistance

Nadere informatie

Voorwaarden. BOVAG Autoverzekering Basis Model: BVB 1009. Inhoud

Voorwaarden. BOVAG Autoverzekering Basis Model: BVB 1009. Inhoud Voorwaarden BOVAG Autoverzekering Basis Model: BVB 1009 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene voorwaarden 1 Hoofdstuk 2 Wettelijke Aansprakelijkheid 4 Hoofdstuk 3 Beperkt of volledig casco 5 Hoofdstuk 4 Hulpverlening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Motor 310.303 10-06. 64 Uitkering 65 Rechthebbende

Algemene Voorwaarden Motor 310.303 10-06. 64 Uitkering 65 Rechthebbende Algemene Voorwaarden Motor 310.303 10-06 Indeling voorwaarden per artikel: ALGEMEEN 1 Begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsduur verzekering 3 Geldigheidsduur dekking 4 Premie 5 Verzekeringsgebied 6 Algemene

Nadere informatie

Motorverzekering. Inhoudsopgave. Wettelijke aansprakelijkheid. (Volledig of gedeeltelijk) Casco. Schadeverzekering voor opzittenden.

Motorverzekering. Inhoudsopgave. Wettelijke aansprakelijkheid. (Volledig of gedeeltelijk) Casco. Schadeverzekering voor opzittenden. Motorverzekering MOT071 Inhoudsopgave Artikel 1-6: Artikel 7-9: Artikel 10-14 Artikel 15-17: Artikel 18-27: Artikel 28-32: Bijzondere voorwaarden: Wettelijke aansprakelijkheid (Volledig of gedeeltelijk)

Nadere informatie

Voorwaarden autopolis model per 0110

Voorwaarden autopolis model per 0110 Voorwaarden autopolis model per 0110 Index Hoofdstuk pagina 1. Algemene voorwaarden 1 2. Wettelijke aansprakelijkheid 4 3. (Volledig of beperkt) casco 5 4. Hulpverlening 6 5. Ongevallenverzekering voor

Nadere informatie

Voorwaarden Bedrijfswagenverzekering WBW 13

Voorwaarden Bedrijfswagenverzekering WBW 13 Voorwaarden Bedrijfswagenverzekering fsw ns WBW 13 Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de verzekering Artikel 3 Verzekeringsgebied Artikel 4 Algemene

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Verzekeringsvoorwaarden. Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren MOT 12

Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Verzekeringsvoorwaarden. Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren MOT 12 Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren MOT 12 Inhoud Algemene voorwaarden Art. 1 Geldigheidsgebied Art. 2 Verplichtingen

Nadere informatie

Rubriek Verkeer Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Casco Compleet

Rubriek Verkeer Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Casco Compleet Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4 Omvang van de dekking Artikel 5 Dekking ongeacht het verzekerde

Nadere informatie

Dit zijn de Algemene voorwaarden van uw verzekering. Er zijn aanvullende voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere voorwaarden. Op uw

Dit zijn de Algemene voorwaarden van uw verzekering. Er zijn aanvullende voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere voorwaarden. Op uw CDS Personenautoverzekering Algemene voorwaarden M12 CDS Assuradeuren B.V. Let op! Dit zijn de Algemene voorwaarden van uw verzekering. Er zijn aanvullende voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere voorwaarden.

Nadere informatie

Aegon Autoverzekering. Polisvoorwaarden. nr. 1412

Aegon Autoverzekering. Polisvoorwaarden. nr. 1412 Aegon Autoverzekering Polisvoorwaarden nr. 1412 S 42471 a augustus 2014 Inhoudsopgave pagina Algemene Voorwaarden 4 1 Wat mag u van ons verwachten? 4 2 Wat verwachten wij van u? 4 3 Wie zijn er verzekerd?

Nadere informatie