REAAL Bedrijven Totaalplan. Productinformatie Motorrijtuigen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REAAL Bedrijven Totaalplan. Productinformatie Motorrijtuigen"

Transcriptie

1 REAAL Bedrijven Totaalplan Productinformatie Motorrijtuigen

2 2

3 REAAL Bedrijven Totaalplan Uw relaties kiezen met de Motorrijtuigenverzekering van REAAL voor zekerheid en aantrekkelijke dekkingen 3 U wilt uw relaties een solide en betrouwbare motorrijtuigenverzekering aanbieden. Een verzekering die ook niets teveel kost. Het wagenpark van een bedrijf telt als snel vijf tot tien auto s. Mogelijk zelfs meer. Voor deze auto s is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht. Uw klant, als werkgever, kan een collectieve autoverzekering sluiten als uw klant tenminste tien auto s op de polis onderbrengt. Bij een gunstig schadeverloop kan uw klant rekenen op een aanzienlijke premiekorting. Naast de verplichte WA-dekking kan uw klant zich ook verzekeren tegen de materiele schade aan de auto. Uw klant kan kiezen uit drie dekkingen: WA, WA-casco en WA-beperkt casco. En bijkomende pluspunten zijn geen verlies van bonuskorting bij minicascoschaden en bij volledig casco zijn de belettering, geluidsapparatuur en accessoires tot 1.000,- boven het verzekerd bedrag meeverzekerd. Kortom, deze flexibele en scherp geprijsde schadeverzekering zal uw relaties zeker aanspreken. Zo kunt u samen met REAAL uw commerciële kansen optimaal benutten. De Motorrijtuigenverzekering van REAAL. Realist in verzekeren.

4 4 REAAL Bedrijven Totaalplan Inhoud Pagina Onderwerp Pagina Onderwerp 6 1 Algemeen 1.1 Algemene punten Collectiviteiten 1 Informatie aan derden 1.2 Opzegging 1.3 Wanbetaling bij maatschappij incasso 1.4 Risico s die niet in aanmerking komen voor acceptatie Risico s verzekeringnemer/verzekerde(n)/ houder/bestuurder Risico s met betrekking tot object/aard risico Risico s met betrekking tot aard vervoer Overige risico s 1.5 Herbeoordeling van een risico 8 2 Acceptatiebeleid Personenauto s 2.1 Dure/bijzondere personenauto s 2.2 Minimaal benodigde gegevens voor acceptatie 2.3 Acceptabel Rijbewijs 2.4 Verzekeringnemer 2.5 Aanhangwagens 2.6 Omschrijvingen WA WA + beperkt casco WA + volledig casco Verkeersrechtsbijstand Verhaalsbijstand Ongevallen inzittendenverzekering Schadeverzekering inzittenden Hulpverlening SOS international 2.7 Schaderegeling Schadegarant Carglass/Autotaalglas 2.8 Eigen risico s 2.9 Royementsverklaring 2.10 BTW en BPM 11 3 Tarieven personenauto s 12 Inschaling 13 Wettelijke aansprakelijkheid 16 Ongevallen 16 Rechtsbijstand 17 4 Acceptatiebeleid Bestelauto s 4.1 Premiegrondslagen WA-verzekering Cascoverzekering Beperkt cascoverzekering Vervoer van tijdsgevoelige goederen, zoals kranten, bloemen, groente en fruit enzovoorts Aanhangwagens Beveiligingseisen 18 5 Tarieven bestel- en vrachtauto 19 Wettelijke aansprakelijkheid 20 Volledig casco 23 6 Transport Eigen Vervoer Premie

5 REAAL Bedrijven Totaalplan 5 Pagina Onderwerp 24 7 Werkmaterieel Premietabellen Overige Tarief WA Brandtarief Tarief Casco Tarief Casco Standaard Tarief Casco Uitgebreid Objecten Basispremie Toeslag rechtsbijstand Toeslag SVI Assurantie belasting Netto premie Richtlijnen Bedrijven Totaalplan 25 8 Aanvullingen met betrekking tot collectiviteiten De gegevens die de gevolmachtigde aan dient te leveren 25 Meer weten? Bel uw accountmanager! 25 Tot slot

6 REAAL Bedrijven Totaalplan 1 Algemeen 1.1 Algemene punten Onder motorrijtuigen wordt in deze brochure verstaan: personenauto s, bestelauto s, vrachtauto s en aanhangwagens. Uitsluitend risico s binnen Nederland en met een Nederlands kenteken komen in aanmerking voor verzekering. Het aanvraagformulier moet volledig worden ingevuld en door verzekeringnemer ondertekend zijn. Per order getekende aanvragen kunnen niet worden behandeld. De ingangsdatum moet overeenkomen met de datum van ondertekening, tenzij het risico in voorlopige dekking is genomen door de acceptatieafdeling, de hiertoe bevoegde tussenpersoon of wanneer de ingangsdatum in de toekomst ligt. Over aanvragen waarbij de ingangsdatum meer dan twee weken voor de ontvangstdatum ligt en geen voorlopige dekking is afgegeven, moet overleg worden gevoerd. De beroepsomschrijving moet duidelijk zijn. Wanneer geen beroep wordt uitgeoefend, zal nadere informatie moeten worden ingewonnen. (zie 2.2). Collectiviteiten 1 Voor collectiviteiten geldt als basis de REAAL voorwaarden en de tarieven zoals deze staan vermeld in deze brochure. In alle gevallen is het van belang dat REAAL op basis van het schadeverloop de collectiviteit jaarlijks kan opzeggen of aanpassen. Informatie aan derden Polis- en schade-informatie wordt uitsluitend aan de polishouder/ verzekerde zelf of aan het intermediair verstrekt. Van deze regel mag worden afgeweken indien de verzekerde een ondertekende machtiging heeft afgegeven. 1.2 Opzegging Opzegging vindt plaats in alle onderstaande gevallen en geldt voor alle voertuigcategorieën: bij schade met verzwarende omstandigheden (drank, drugs en/of medicijnengebruik, alcoholgebruik, doorrijden na een ongeval, fraude enzovoorts) of als er bij het aangaan van de verzekering een verzwijging of verzuim wordt vastgesteld (intrekking van het rijbewijs, opzegging wegens grove schuld, niet-betaling van de premie). 1 Zie ook verder in deze brochure Hoofdstuk 7 inzake collectiviteiten.

7 REAAL Bedrijven Totaalplan Wanbetaling bij maatschappij incasso Bij het uitgaan van een te prolongeren polis: 1 nota 1 wordt verstuurd voor de vervaldatum; 2 eerste herinnering na 25 dagen (gerekend vanaf de vervaldatum), dus binnen de respijttermijn van dertig dagen; 3 de klant wordt erop gewezen dat de premie binnen dertig dagen na verschuldigd zijn dient te zijn voldaan, zo niet dan wordt de dekking conform de polisvoorwaarden opgeschort en het kenteken afgemeld bij de RDW; 4 tweede herinnering na 55 dagen (gerekend vanaf de vervaldatum). De dekking is opgeschort en de klant wordt geïnformeerd dat ondanks herhaalde verzoeken de premie nog niet is betaald. Er wordt nogmaals verzocht om de premie binnen 14 dagen te voldoen. Aan de klant wordt gemeld dat hij/zij contractueel verplicht is om de premie te voldoen en dat er geen polis elders gesloten mag worden; 5 derde herinnering na 80 dagen (gerekend vanaf de vervaldatum). 1.4 Risico s die niet in aanmerking komen voor acceptatie Risico s verzekeringnemer/verzekerde(n)/houder/bestuurder Verzekeringnemer/regelmatige bestuurder ouder dan 70 jaar (kalenderjaar minus geboortejaar); verzekeringnemer/regelmatige bestuurder met een ontzegging van de rijbevoegdheid; feitelijke bestuurder niet in het bezit van een geldig, voor het motorrijtuig wettelijk voorgeschreven, rijbewijs; verzekeringnemer/regelmatige bestuurder met een negatief aantal schadevrije jaren (meerdere schaden in het recente verleden); verzekeringnemer/regelmatige bestuurder met strafrechtelijk verleden; verzekeringnemer/regelmatig bestuurder jonger dan 24 jaar met een cabrio/sportauto/sportieve auto; voor mindervalide personen kunnen premie en voorwaarden worden vastgesteld na eventueel een medische keuring; Risico s met betrekking tot object/aard risico Personen-/bestelauto s ouder dan 15 jaar; personen-/bestelauto s ouder dan tien jaar voor casco- of beperkt cascoverzekering; personen-/bestelauto s met een cataloguswaarde boven de , voor beperkt casco; personen-/bestelauto s jonger dan twee jaar voor beperkt casco; personen-/bestelauto s voor (beperkt) casco zonder WA-verzekering; buggy s/crossauto s; quads en trikes; motorrijtuigen gebruikt ten behoeve van losse verhuur (met en zonder chauffeur); taxi s en ander personenvervoer tegen betaling (kleinbussen); kleinbussen in gebruik door/bij uitzendorganisaties; bestelauto s en vrachtauto s met ingebouwde bakovens en/of frituurinstallaties; professioneel georganiseerde sportorganisaties, -bonden, -stichtingen en -verenigingen; touringcars/autobussen; koeriersdiensten; beveiligingsbedrijven/veiligheidsdiensten/politie; fastfoodbezorgdiensten (pizza s e.d.); lesauto s; motorrijtuigen van buitenlandse bedrijven, die zich om uitsluitend belastingtechnisch voordeel vestigen in Nederland, meestal via een postbusnummer; internationaal beroepsgoederenvervoer; motorrijtuigen die meer dan zestig dagen in het buitenland worden gebruikt of gestald; autoambulances 1 ; leasemaatschappijen; Risico s met betrekking tot aard vervoer Vervoer benzine/lpg/gasflessen(butaan/propaan e.d.); vervoer levend vee; vervoer radioactieve stoffen; vervoer van vuurwerk; vervoer naar landen niet vermeld op de groene kaart, zowel WA als casco; vervoer van alle overige gevaarlijke stoffen; bederfelijke waar Overige risico s Rijbewijs- en kentekenbewijsverzekeringen; handelaarskentekens Herbeoordeling van een risico Verzekerden (geen collectiviteiten) met twee of meer schaden binnen één jaar of binnen twee aaneengesloten jaren dienen opnieuw beoordeeld te worden. 1 Kunnen worden opgenomen in de garageverzekering van REAAL.

8 REAAL Bedrijven Totaalplan c. Bijzondere auto s in overleg met de acceptant. d. Voor cabriolets dient bij de cascodekking de alarmklasse clausule (a, b of c) te worden opgenomen. Beperkte cascodekking is voor deze voertuigen niet mogelijk. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden: indien de cabriolet jonger is dan zes jaar, dan is schade aan soft-top gedekt, met in achtneming van het standaard eigen risico; indien de cabriolet ouder is dan zes jaar, dan is schade aan soft-top uitgesloten; diefstal van audioapparatuur is uitgesloten. e. Voor personenauto s boven de ,- geldt een hoger risico. 2.2 Minimaal benodigde gegevens voor acceptatie NAW-gegevens (en beroep) verzekeringnemer; soort bedrijf; naam/geboortedatum van hoofd- en medebestuurders; gegevens van het te verzekeren object: kenteken/meldcode; merk/type; brandstof 1 ; gewicht; catalogus-/dag-/taxatiewaarde; opgave jaar-kilometrage; gebruik voertuig; eigen vervoer/expeditie; schadeverleden: bij losse posten, B/M verklaring of polisnummer huidige verzekeraar; bij wagenparken, schadecijfers op papier van de huidige verzekeraar over de afgelopen drie jaar. 2 Acceptatiebeleid Personenauto s 2.1 Dure/bijzondere personenauto s a. Indien voor de volgende personenauto s een cascodekking wordt gevraagd, dient de auto minimaal te zijn voorzien van een TNO/SCM gecertificeerd of af-fabriek beveiligingssysteem. Personenauto s met een bouwjaar van voor 1998 en dagwaarde boven de , ; b. Indien voor de volgende personenauto s een cascodekking wordt gevraagd, dient de auto minimaal te zijn voorzien van een TNO /SCM goedgekeurd klasse 3 alarm. Personenauto s met een cataloguswaarde boven de , ; alle BMW s en Mercedessen (ongeacht cataloguswaarde); GTI s, GSI s en andere sportieve uitvoeringen van personenauto s. 2.3 Acceptabel Rijbewijs De bestuurder moet in het bezit zijn van een voor het voertuig voorgeschreven in Nederland geldig en erkend rijbewijs. De geldige rijbewijzen zijn de rijbewijzen van de volgende bestuurders: 1. Nederlandse bestuurders; 2. bestuurders uit Europese lidstaten; 3. Japans rijbewijs; 4. rijbewijzen van diplomaten of van personen op wie de zogenaamde Nato-status van toepassing is. 1 Indien de brandstof LPG of Diesel is én het motorrijtuig is jonger dan één jaar dan is het onbeperkt tarief van toepassing (inschaling op trede 1).

9 REAAL Bedrijven Totaalplan 9 De bestuurders uit de categorie 2 kunnen zonder dat zij opnieuw een rijexamen hoeven af te leggen hun rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Zij moeten dit binnen één jaar doen anders is er geen dekking op grond van de polisvoorwaarden. De bestuurder uit de categorie 3 en 4 hebben hiervoor een half jaar de tijd. Bestuurders uit overige landen zullen bij vestiging in Nederland opnieuw rijexamen moeten doen op grond van het vernieuwde Wegenverkeersreglement. Hiertoe moeten zij 184 dagen als ingezetene bij de Burgelijke stand zijn ingeschreven. Gedurende deze 184 dagen zijn zij bevoegd met het geldige buitenlandse rijbewijs in Nederland te rijden, echter deze bestuurders moeten een verklaring Rijvaardigheid bij zich hebben van het Bureau Nader onderzoek Rijvaardigheid. Dat wil zeggen; zij moeten hier rijexamen hebben afgelegd in die 184 dagen, anders mogen zij niet rijden. 2.4 Verzekeringnemer Het adres van de verzekeringnemer is bepalend voor het vaststellen van de regio bij een zakelijke autoverzekering. Indien de bestuurder niet bekend is, wordt het voertuig ingeschaald op trede 1. WA + volledig casco Hiermee is naast de wettelijke aansprakelijkheid en de beperkte cascodekking eveneens verzekerd schade aan de eigen auto ten gevolge van botsen, omslaan, slippen, van de weg of te water raken, kwaadwillige beschadiging of enig ander van buiten komend onheil. Verkeersrechtsbijstand Deze aanvullende dekking is alleen mogelijk als uitbreiding op een bij REAAL gesloten autoverzekering. De autorechtsbijstandverzekering dekt het verhalen van materiële en immateriële schade, strafrechtsbijstand, zekerheidsstelling, teruggave rijbewijs of inbeslaggenomen motorrijtuig, revindicatie en contractsrechtsbijstand motorrijtuigen. De schaderegeling en het verlenen van juridische bijstand is opgedragen aan DAS Rechtsbijstand, een zelfstandige en onafhankelijke instantie. 2.5 Aanhangwagens Hiervoor wordt geen WA-premie in rekening gebracht. De cascopremie wordt gesteld op 2,5% van de oorspronkelijke cataloguswaarde met een minimumpremie van 45,00 (geen aftrek B/M-korting). Er is een eigen risico van 45,00 per gebeurtenis van toepassing. Bij een oorspronkelijke cataloguswaarde lager dan 4.500,00 is een SCM/TNO goedgekeurd koppelingsslot vereist. Bij een oorspronkelijke cataloguswaarde hoger dan 4.500,00 is zowel een SCM/TNO goedgekeurd koppelingsslot als een SCM/TNO goedgekeurde wielklem vereist. 2.6 Omschrijvingen WA Hiermee is de wettelijke aansprakelijkheid gedekt voor schade aan derden, die met of door het motorrijtuig wordt veroorzaakt tot maximaal , per gebeurtenis. WA + beperkt casco Hiermee is naast de bovengenoemde wettelijke aansprakelijkheid eveneens bepaalde schade aan de eigen auto verzekerd, zoals onder andere schade door ruitbreuk, brand, storm en diefstal.

10 10 REAAL Bedrijven Totaalplan Verhaalsbijstand Ook deze aanvullende verzekering is alleen mogelijk als uitbreiding op een bij REAAL gesloten autoverzekering. Met deze verzekering helpt REAAL materiële schade (zoals schade aan de auto, inclusief waardevermindering, huurkosten van een vervangende auto en schade aan persoonlijke goederen) op derden te verhalen. De schaderegeling en het verlenen van juridische bijstand is opgedragen aan DAS Rechtsbijstand, een zelfstandige en onafhankelijke instantie. Ongevallen inzittendenverzekering REAAL kent verschillende combinaties voor een ongevallen inzittendenverzekering. De mogelijkheden staan vermeld op de productkaart Verkeer. De verzekering geeft recht op een schadevergoeding bij overlijden of invaliditeit van de bestuurder of de passagier(s) als de verzekerde bij een ongeval betrokken raakt. Er kunnen maximaal negen inzittenden (inclusief de bestuurder) worden verzekerd. Indien de auto meer personen vervoert dan op de polis verzekerd zijn, dan worden de verzekerde bedragen naar evenredigheid verlaagd. Schadeverzekering inzittenden Deze aanvullende dekking kan samen met, of apart van, de ongevallen inzittendenverzekering gesloten worden. De schadeverzekering inzittenden geeft recht op schadevergoeding bij schade aan kleding en particuliere bagage van de passagier(s) door een ongeval. Tevens bestaat er recht op vergoeding voor het wegvallen van inkomsten als door een ongeval een passagier(s) letsel oploopt of komt te overlijden. Ook smartengeld is meeverzekerd. De dekking voor alle inzittenden samen bedraagt maximaal ,. Hulpverlening SOS international Meeverzekerd (bij voertuigen tot 3500 kg) is gratis hulpverlening in binnen- en buitenland door een internationale hulporganisatie, SOS International. Na een ongeval zorgt deze er namens REAAL voor dat de personenauto naar een door verzekerde aangegeven plaats wordt gebracht. Daarbij wordt ook vervoer geregeld voor de bestuurder en eventuele inzittenden. Volledig casco verzekerden kunnen bovendien rekenen op gratis hulp bij pech (in binnen- en buitenland) mits de auto niet ouder is dan zes jaar. 2.7 Schaderegeling Schadegarant Schadegarant is een samenwerkingsverband van een aantal verzekeraars waaronder REAAL en een groep geselecteerde autodealers en herstelbedrijven. Schadegarant is opgericht met het doel het schadeherstel sneller en gemakkelijker te laten verlopen en zorgt op die manier voor een completering van de WA-cascoverzekering. De voordelen van Schadegarant zijn: hoge reparatiekwaliteit; snelle en correcte afhandeling; geen voorfinanciering; recht op een gratis leenauto gedurende de reparatietijd (uitgezonderd taxi s, lesauto s, verhuurde auto s, auto s van koeriers, leaseauto s e.d.) en; het eigen risico bij casco schade wordt verlaagd met 136,. Voor meer informatie over Schadegarant verwijzen wij u naar of Stichting Schadegarant, telefoon Carglass/Autotaalglas REAAL biedt de verzekerde in geval van ruitschade de mogelijkheid gebruik te maken van twee gerenommeerde schadeherstelbedrijven. Er geldt een vast eigen risico bij ruitvervanging van 68, indien de ruit bij Carglass of Autotaalglas wordt hersteld. Er is geen eigen risico indien de ruit wordt gerepareerd door middel van een kunstharsinjectie. 2.8 Eigen risico s Het standaard eigen risico voor cascoschade bedraagt 136,-. Voor bestuurders jonger dan 24 jaar geldt een extra eigen risico van 68,-. Vanaf ,- verplicht eigen risico 500,-. Vanaf ,- verplicht eigen risico in overleg. 2.9 Royementsverklaring Bij een andere maatschappij opgebouwde schadevrije jaren geven ook bij REAAL recht op een bonuskorting. Een geldige en originele royementsverklaring is daarvoor voldoende. Deze heeft een geldigheidsduur van één jaar. Werkgeversverklaringen geven geen recht op overname van schadevrije jaren BTW en BPM Voor klanten die recht hebben op vooraftrek van BTW kan de premie exclusief BTW berekend worden. In dat geval is de schadevergoeding ook exclusief BTW. Als de schade niet gerepareerd wordt, wordt het schadebedrag exclusief BTW uitgekeerd. De Belasting Personenauto s en Motorrijwielen (BPM) mag niet in mindering worden gebracht op de premiegrondslag.

11 REAAL Bedrijven Totaalplan 11 3 Tarieven personenauto s Regio-indeling Regio-indeling Postcode Regio Postcode Regio

12 12 REAAL Bedrijven Totaalplan BONUS-/MALUSSCHAAL trede premie trede van toepassing na 1 jaar bij percentage 0 schaden 1 schade 2 schaden , Bij 3 of meer schaden in 1 verzekeringsjaar geldt trede Inschaling Inschaling op basis leeftijd/jaarkilometrage en brandstof leeftijd/brandstof jaarkilometrage < meer dan t/m 23 jaar ongeacht brandstof vanaf 24 jaar ongeacht brandstof gas/diesel *) *) wanneer de leeftijd van de auto bij het aangaan van de verzekering 1 jaar of jonger is Als bij aanvang van de verzekering minimaal drie jaar schadevrij is gereden dan worden twee extra treden verleend. Indien er sprake is van meer dan twee regelmatige bestuurders dan vindt inschaling plaats op trede 1. Dat geldt ook indien bij twee bestuurders één van beide bestuurders jonger is dan 24 jaar.

13 REAAL Bedrijven Totaalplan 13 Wettelijke aansprakelijkheid gewicht in kg Regio 1 Regio 2 Regio 3 Regio 4 Regio 5 Regio 6 Regio per 50 kg meer

14 14 REAAL Bedrijven Totaalplan Beperkt casco oorspronkelijke cataloguswaarde tot en met Regio 1 Regio 2 Regio 3 Regio 4 Regio 5 Regio 6 Regio Alle tarieven zijn op basis van trede 2 (=100%)

15 REAAL Bedrijven Totaalplan 15 Volledig casco oorspronkelijke cataloguswaarde tot en met Regio 1 Regio 2 Regio 3 Regio 4 Regio 5 Regio 6 Regio

16 16 REAAL Bedrijven Totaalplan Ongevallen Ongevallen inzittendendekking verzekerde bedragen overlijden bij blijvende invaliditeit premie per zitplaats PAKKET , , ,00 Rechtsbijstand Rechtsbijstanddekking Verhaalsbijstand 25,00 Motorrijtuigenrechtsbijstand 40,00 Schadeverzekering Inzittenden 50,00 Verzekerde som ,00

17 REAAL Bedrijven Totaalplan 17 4 Acceptatiebeleid Bestelauto s De verzekering is gebaseerd op de voorwaarden van onze bestelautoverzekering. Daarnaast zijn de richtlijnen zoals die voor personenauto s gelden van toepassing. In afwijking en/of toevoeging daarop gelden de volgende voorwaarden en richtlijnen. 4.1 Premiegrondslagen WA-verzekering De WA-premie wordt berekend aan de hand van de toegestane maximum massa (leeg voertuig en laadvermogen) zoals dat vermeld is op deel 1 van het kentekenbewijs. Cascoverzekering De cascopremie wordt berekend aan de hand van de oorspronkelijke catalogusprijs, inclusief BTW en eventueel inclusief accessoires. Indien de verzekeringnemer de BTW kan verrekenen, dan kan worden volstaan met de prijzen exclusief BTW. Beperkt cascoverzekering De beperkt cascopremie wordt bepaald aan de hand van de dagwaarde van de auto (inclusief meeruitvoering en/of accessoires). (Voor de BTW zie casco.) Vervoer van tijdsgevoelige goederen, zoals kranten, bloemen, groente en fruit enzovoorts De premiestelling en acceptatie van het risico dient u voor te leggen aan REAAL. Aanhangwagens Hiervoor wordt geen WA-premie in rekening gebracht. De cascopremie wordt gesteld op 2,5% van de oorspronkelijke cataloguswaarde met een minimumpremie van 45, (geen aftrek B/M-korting). Er is een eigen risico van 45, per gebeurtenis van toepassing. Bij een oorspronkelijke cataloguswaarde lager dan 4.500, is een SCM/TNO goedgekeurd koppelingsslot vereist. Bij een oorspronkelijke cataloguswaarde hoger dan 4.500, is zowel een SCM/TNO goedgekeurd koppelingsslot als een SCM/TNO goedgekeurde wielklem vereist. Beveiligingseisen Alle nieuwe bestelauto s, waarvoor een cascodekking wordt gevraagd, dienen te zijn voorzien van een TNO/SCM gecertificeerd of af-fabriek beveiligingssysteem. Voor hogere cataloguswaarden gelden de beveiligingseisen (en eigen risico s) zoals bij personenauto s.

18 18 REAAL Bedrijven Totaalplan 5 Tarieven bestel- en vrachtauto Regio-indeling regio 1 regio 2 regio 3 postcodes postcodes Hiertoe worden alle woonplaatsen gerekend met postcodes die niet onder regio 1 en zijn genoemd BONUS-/MALUSSCHAAL trede premie trede van toepassing na 1 jaar % zonder schade Bij 1 schade Bij 2 schaden , ,

19 REAAL Bedrijven Totaalplan 19 Inschaling op basis leeftijd/bestuurder leeftijd premie trede t/m 23 jaar 1 vanaf 24 jaar 2 Indien er sprake is van meer dan twee regelmatige bestuurders dan vindt inschaling plaats op trede 1. Dat geldt ook indien bij twee bestuurders één van beide bestuurders jonger is dan 24 jaar. Wettelijke aansprakelijkheid GVW * regio 1 regio 2 regio 3 onbeperkt tot en met < km/jaar < km/jaar < km/jaar (alle regio s) kg kg kg kg kg GVW * boven 3500kg tot en met alle regio s kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg * GVW = totaalgewicht (het eigen gewicht vermeerderd met het laadvermogen)

20 20 REAAL Bedrijven Totaalplan Beperkt casco (mogelijk tot een dagwaarde van maximaal ,-) bestel- en vrachtauto s 20,40 o/oo * 21,60 o/oo * 24,00 o/oo * min. premie 103,- 109,- 120,- * het o/oo wordt berekend over de dagwaarde Volledig casco basistarief regio 3 ongeacht aantal km/jaar oorspronkelijke regio 1 regio 2 regio 1 en 2 cataloguswaarde t/m < km/jaar < km/jaar > km/jaar

21 REAAL Bedrijven Totaalplan 21 basistarief regio 3 ongeacht aantal km/jaar oorspronkelijke regio 1 regio 2 regio 1 en 2 cataloguswaarde t/m < km/jaar < km/jaar > km/jaar boven ,- op aanvraag Ongevallen inzittenden pakket verzekerde bedragen jaarpremie per zitplaats bij overlijden bij blijvende invaliditeit , , ,00 Verzekerde bedragen per zitplaats per gebeurtenis met een maximum van 6 zitplaatsen, inclusief de bestuurder. Verzekering voor invaliditeit is op cumulatieve basis. Schadeverzekering inzittenden Verzekerde som ,- Premie per object 50,-

22 22 REAAL Bedrijven Totaalplan Rechtsbijstanddekking GVW tot en met 3500 kg Verhaalsbijstand 25,- Motorrijtuigrechtsbijstand 40,- GVW boven 3500 kg zonder aanhanger met aanhanger Motorrijtuigrechtsbijstand 86,- 104,-

23 REAAL Bedrijven Totaalplan 23 6 Transport Eigen Vervoer De verzekering is bedoeld voor kleine en middelgrote bedrijven die hun goederen met eigen vervoermiddel vervoeren. In de premietabel wordt alleen een premie bepaald voor onderneming met een vervoerde verzekerde som die niet groter is dan per gelegenheid. Voor een hoger verzekerd bedrag, hogere omzet, losse posten, verhuizingen, tentoonstellingen en gereedschappen in serviceauto s geldt een premie op maat. Het eigen risico is afhankelijk van de aard van de te vervoeren goederen. De premie wordt berekend aan de hand van het gekozen verzekerde bedrag per vervoer en per voertuig. Er zijn drie dekkingen, evenementendekking (in- en exclusief diefstal) en een all-risk dekking. Voor de evenementendekking inclusief diefstal en de all-risk dekking geldt de nachtclausule. Soort vervoerde goederen Evenementen Evenementen +Diefstal Allrisk Textielgoederen Witgoed Bruingoed Gereedschappen Bouwmaterialen Bederfelijke goederen Levende have Monstercollecties Breuk/lekkagegevoelige goederen Woninginrichtingsgoederen Verklaring codes: 1= kan niet gekozen worden 2= kan altijd gekozen worden 3= alleen mogelijk als voertuig voorzien is van een SCM klasse 2 alarmsysteem. Premie Onderstaande tabel is van toepassing (picklist met 6 mogelijkheden voor de verzekerde som) Verzekerde som/dekking Evenementen G14 Evenementen + Diefstal G14 + G16 All Risks G ,- 50,00 75,00 100, ,- 60,00 90,00 135, ,- 75,00 100,00 145, ,- 100,00 135,00 190, ,- 125,00 167,50 235, ,- 150,00 200,00 280,00 N.B. Voor deze dekking is geen assurantiebelasting van toepassing.

Bestelauto tot 3,5 ton

Bestelauto tot 3,5 ton Wettelijke Aansprakelijkheid Acceptatierichtlijnen Volgens de hierna vermelde premies kunnen worden verzekerd bestelauto s met een tonnage (eigen gewicht + laadvermogen) tot 3,5 ton. Voor bestelauto s

Nadere informatie

REAAL Verkeerspakket

REAAL Verkeerspakket REAAL Verkeerspakket 2 Ik kies voor een solide verzekering én een scherpe premie Verkeerspakket 3 Mobiliteit is belangrijk: u wilt steeds kunnen gaan en staan waar u wilt. Uw auto, motor of oldtimer biedt

Nadere informatie

REAAL Verkeerspakket

REAAL Verkeerspakket REAAL Verkeerspakket 2 Ik kies voor een solide verzekering én een scherpe premie REAAL Verkeerspakket 3 Mobiliteit is belangrijk: u wilt steeds kunnen gaan en staan waar u wilt. Uw auto, motor of oldtimer

Nadere informatie

De echte motorverzekering van REAAL. Motorverzekering

De echte motorverzekering van REAAL. Motorverzekering Motorverzekering 2 De echte motorverzekering van REAAL Motorverzekering 3 4 De motorverzekering van REAAL Waarom een motorverzekering bij onze maatschappij? Het antwoord is heel eenvoudig: bij andere verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden behorende bij de Motorrijtuigverzekering <omschrijving dekking>, <merk en type>, kenteken <kenteken>.

Bijzondere voorwaarden behorende bij de Motorrijtuigverzekering <omschrijving dekking>, <merk en type>, kenteken <kenteken>. Bijzondere voorwaarden behorende bij de Motorrijtuigverzekering , , kenteken . Ppr 0002 Verzekeraarshulpdienst. Artikel 6 van de Aanvullende voorwaarden Wettelijke

Nadere informatie

Peugeot Assurance Dé autoverzekering voor uw Peugeot

Peugeot Assurance Dé autoverzekering voor uw Peugeot Dé autoverzekering voor uw Peugeot Zorgeloos op weg met is dé autoverzekering voor uw Peugeot Met kunt u met een veilig gevoel op weg. Exclusief voor Peugeot-rijders bieden wij u de beste autoverzekering.

Nadere informatie

PEUGEOT ASSURANCE ZONDER ZORGEN DE WEG OP

PEUGEOT ASSURANCE ZONDER ZORGEN DE WEG OP PEUGEOT ASSURANCE ZONDER ZORGEN DE WEG OP 2 PEUGEOT ASSURANCE VERZEKERT U VAN DE BESTE PREMIE MET PEUGEOT ASSURANCE KUNT U MET EEN VEILIG GEVOEL OP WEG. EXCLUSIEF VOOR PEUGEOT-RIJDERS BIEDEN WIJ U DE BESTE

Nadere informatie

KAMPEERAUTO VERZEKERING

KAMPEERAUTO VERZEKERING DE SPECIALIST IN REIS-EN RECREATIEVERZEKERINGEN Europeesche Verzekeringen is dé specialist bij uitstek in reis- en recreatieverzekeringen. Dat merkt u aan de uitgebreide dekking én aan de wereldwijde hulpverlening

Nadere informatie

CITROËN ASSURANCE ZORGELOOS OP WEG

CITROËN ASSURANCE ZORGELOOS OP WEG CITROËN ASSURANCE ZORGELOOS OP WEG VERZEKERT U VAN DE BESTE PREMIE Met Citroën Assurance kunt u met een veilig gevoel op weg. Exclusief voor Citroën-rijders bieden wij u de beste autoverzekering. Citroën

Nadere informatie

MOTORRIJTUIGEN CLAUSULES OVZ Verzekeringen

MOTORRIJTUIGEN CLAUSULES OVZ Verzekeringen MOTORRIJTUIGEN CLAUSULES OVZ Verzekeringen 1 Cessie Alle vorderingen tot vergoedingen van schade (met uitzondering van verzekerdes verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen)

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Aanvraagformulier Motorrijtuigverzekering

Rialto.Tóch verzekerd. Aanvraagformulier Motorrijtuigverzekering Rialto.Tóch verzekerd Aanvraagformulier Motorrijtuigverzekering Toelichting U heeft een mededelingsplicht. Dit houdt in dat u ons alles doorgeeft wat van belang kan zijn. Anders krijgt u bij een schade

Nadere informatie

CITROËN assurance. Zorgeloos op. Assurance. met Citroën dé autoverzekering voor uw Citroën

CITROËN assurance. Zorgeloos op. Assurance. met Citroën dé autoverzekering voor uw Citroën Zorgeloos op Assurance weg met Citroën dé autoverzekering voor uw Citroën Zorgeloos op weg met Met kunt u met een veilig gevoel op weg. Exclusief voor Citroën-rijders bieden wij u de beste autoverzekering.

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Royaal autoverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Royaal autoverzekering Klaverblad Verzekeringen Royaal autoverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING - BEPERKT CASCO (BC) Cluster Vraag Malus Bonus

CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING - BEPERKT CASCO (BC) Cluster Vraag Malus Bonus Aanvullende dekkingen Hoeveel verschillende ongevallen inzittendenproducten zijn af te sluiten? 1 1 Wat zijn de te verzekeren bedragen? 1 1 Welke vormen van rechtsbijstandsverzekeringen zijn te sluiten

Nadere informatie

Bestelautoverzekering

Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering De voordelige verzekering voor uw bestelauto s. Kies uw verzekering WA: verplichte basisverzekering die schade aan derden vergoedt WA + Beperkt Casco: extra vergoeding bij diefstal

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Motorrijtuigverzekering. dv MRV 0812U

Aanvraagformulier. Motorrijtuigverzekering. dv MRV 0812U Aanvraagformulier Motorrijtuigverzekering Toelichting U heeft een mededelingsplicht. Dit houdt in dat u ons alles doorgeeft wat van belang kan zijn. Anders krijgt u bij een schade misschien geen schadevergoeding.

Nadere informatie

CITROËN ASSURANCE AUTOVERZEKERING ZORGELOOS OP WEG

CITROËN ASSURANCE AUTOVERZEKERING ZORGELOOS OP WEG AUTOVERZEKERING ZORGELOOS OP WEG 2 VERZEKERT U VAN DE BESTE PREMIE Met Citroën Assurance kunt u met een veilig gevoel op weg. Exclusief voor Citroën-rijders bieden wij u de beste autoverzekering. Citroën

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING - VOLLEDIG CASCO (VC)

CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING - VOLLEDIG CASCO (VC) CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING - VOLLEDIG CASCO (VC) Aanvullende dekkingen Hoeveel verschillende ongevallen inzittendenproducten zijn af te sluiten? 1 1 Wat zijn de te verzekeren bedragen?

Nadere informatie

Verkort aanvraagformulier

Verkort aanvraagformulier Verkort aanvraagformulier Motorrijtuigverzekering Toelichting U heeft een mededelingsplicht. Dit houdt in dat u ons alles doorgeeft wat van belang kan zijn. Anders krijgt u bij een schade misschien geen

Nadere informatie

A a n v r a a g f o r m u l i e r. M o t o r r i j t u i g v e r z e k e r i n g. Rialto.Tóch verzekerd

A a n v r a a g f o r m u l i e r. M o t o r r i j t u i g v e r z e k e r i n g. Rialto.Tóch verzekerd A a n v r a a g f o r m u l i e r M o t o r r i j t u i g v e r z e k e r i n g Rialto.Tóch verzekerd Toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht U moet alles meedelen wat van belang kan zijn,

Nadere informatie

Wagenparkverzekering

Wagenparkverzekering Wagenparkverzekering Wagenparkverzekering Met de Wagenparkverzekering kun je je personenwagens, bestel- en vrachtauto s en motoren verzekeren. Naast de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Bestelautoverzekering

Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering De Bestelautoverzekering dekt letsel aan andere personen en schade aan zaken van anderen die je met je bestelauto veroorzaakt. Naast de wettelijk verplichte

Nadere informatie

Verzekeringnemer. Partner (Inwonend) Premiebetaling AANVRAAGFORMULIER RAP. Naam : Geslacht : Geboortedatum : Adres : Postcode : Plaats :

Verzekeringnemer. Partner (Inwonend) Premiebetaling AANVRAAGFORMULIER RAP. Naam : Geslacht : Geboortedatum : Adres : Postcode : Plaats : Verzekeringnemer Naam : Geslacht : Geboortedatum : Adres : Postcode : Plaats : Rekeningnummer : Telefoonnummer : E-mailadres : Beroep : Rijbewijs sinds : Partner (Inwonend) Naam : Geslacht : E-mailadres

Nadere informatie

REAAL Verkeerspakket

REAAL Verkeerspakket REAAL Verkeerspakket 2 Ik kies voor een solide verzekering én een scherpe premie REAAL Verkeerspakket 3 Mobiliteit is belangrijk: u wilt steeds kunnen gaan en staan waar u wilt. Uw auto, motor of oldtimer

Nadere informatie

Besparen. Met de Proteq Autoverzekering bespaart u al snel honderden euro s per jaar!

Besparen. Met de Proteq Autoverzekering bespaart u al snel honderden euro s per jaar! Autoverzekering Besparen Met de Proteq Autoverzekering bespaart u al snel honderden euro s per jaar! De Proteq Autoverzekering is één van de goedkoopste autoverzekeringen van Nederland. Ook de voorwaarden

Nadere informatie

Privé Pakket aanvraag

Privé Pakket aanvraag Privé Pakket aanvraag  1. aanvraag betreft nieuwe verzekering voor 5 jaar 3 jaar (3% toeslag) 1 jaar doorlopend (5% toeslag) (Niet van toepassing voor personenauto-, motorrijwiel-, kampeerauto-, caravan-,

Nadere informatie

AUTOVERZEKERING ZONDER ZORGEN DE WEG OP

AUTOVERZEKERING ZONDER ZORGEN DE WEG OP AUTOVERZEKERING ZONDER ZORGEN DE WEG OP 2 PEUGEOT ASSURANCE VERZEKERT U VAN DE BESTE PREMIE MET PEUGEOT ASSURANCE KUNT U MET EEN VEILIG GEVOEL OP WEG. EXCLUSIEF VOOR PEUGEOT-RIJDERS BIEDEN WIJ U DE BESTE

Nadere informatie

PEUGEOT ASSURANCE ZONDER ZORGEN DE WEG OP

PEUGEOT ASSURANCE ZONDER ZORGEN DE WEG OP ZONDER ZORGEN DE WEG OP VERZEKERT U VAN DE BESTE PREMIE MET KUNT U MET EEN VEILIG GEVOEL OP WEG. EXCLUSIEF VOOR PEUGEOT-RIJDERS BIEDEN WIJ U DE BESTE AUTOVERZEKERING. PEUGEOT ASSURANCE IS EEN COMPLETE

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht ASR Compleet Alles onder 1 DAK Pakket

Dekkingsoverzicht ASR Compleet Alles onder 1 DAK Pakket Dekkingsoverzicht ASR Compleet Dekking beperkt casco niet mogelijk voor auto s ouder dan 10 jaar Eigen risico voor beperkt casco en casco = 250,- per gebeurtenis Eigen risico voor bestuurders jonger dan

Nadere informatie

Oldtimerverzekering (auto of motor)

Oldtimerverzekering (auto of motor) Oldtimerverzekering (auto of motor) Oldtimerverzekering Als je in of op een oldtimer rijdt dan ben je wettelijk verplicht je te verzekeren voor de schade die je met je oldtimer veroorzaakt aan een ander

Nadere informatie

CITROËN FINANCIAL SERVICES CITROËN ASSURANCE. citroën autoverzekering: Beste dekking, exclusief voor Citroën-rijders

CITROËN FINANCIAL SERVICES CITROËN ASSURANCE. citroën autoverzekering: Beste dekking, exclusief voor Citroën-rijders CITROËN FINANCIAL SERVICES CITROËN ASSURANCE citroën autoverzekering: Beste dekking, exclusief voor Citroën-rijders citroën autoverzekering: Beste dekking, exclusief voor Citroën-rijders CITROËN ASSURANCE

Nadere informatie

Personen - en bestelauto. Oldtimer. Kampeerauto. Motor. Caravan. Aanhangwagen

Personen - en bestelauto. Oldtimer. Kampeerauto. Motor. Caravan. Aanhangwagen GEWOON GOED Personen - en bestelauto Oldtimer Kampeerauto Motor Caravan Aanhangwagen MOTORRIjtuigenverzekering W i j b e s pa r e n a a n z i e n l i j k o p o n z e a u t o p r e m i e. Zo houden we geld

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Autoverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Autoverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Autoverzekering Uw auto verdient de juiste verzekering Of u in het nieuwste model van uw favoriete merk rijdt of een mooie occasion aanschaft,

Nadere informatie

Aanvraagformulier Particulier Pakket

Aanvraagformulier Particulier Pakket Aanvraagformulier Particulier Pakket Verkeerspakket Ingangsdatum Personenauto... Motorrijwiel... Oldtimer... Opnemen in bestaand GABA Particulier Pakket Ja Nee nummer. Verzekeringnemer Naam.. Voorletter(s)..

Nadere informatie

Verschillenoverzicht opstalverzekering VTP. Nieuwe polisvoorwaarden: Polismantel VTP WP 1601/januari 2016

Verschillenoverzicht opstalverzekering VTP. Nieuwe polisvoorwaarden: Polismantel VTP WP 1601/januari 2016 In dit document vindt u de wijzigingen van de portefeuille van London Verzekeringen die vanaf 1 april 2017 wordt voortgezet onder de risicodrager Reaal. Verschillenoverzicht opstalverzekering VTP Nieuwe

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PROMINENT AUTOVERZEKERING. aanvrager. man vrouw bedrijf. Adres. Postcode en plaatsnaam. Geboortedatum. prive zakelijk mobiel

AANVRAAGFORMULIER PROMINENT AUTOVERZEKERING. aanvrager. man vrouw bedrijf. Adres. Postcode en plaatsnaam. Geboortedatum. prive zakelijk mobiel AANVRAAGFORMULIER PROMINENT AUTOVERZEKERING Aanvrager man vrouw bedrijf Geboortedatum Telefoon prive zakelijk mobiel Beroep of aard van het bedrijf IBAN Bankrekeningnummer Ingangsdatum Betalingswijze ar

Nadere informatie

PMA autoverzekering Allianz Nederland

PMA autoverzekering Allianz Nederland PMA autoverzekering Allianz Nederland PMA autoverzekering Of u in het nieuwste model rijdt of een mooie occasion aanschaft, u wilt uw auto goed verzekeren tegen een aantrekkelijk tarief. En als er iets

Nadere informatie

Peugeot Assurance De meest complete autoverzekering

Peugeot Assurance De meest complete autoverzekering De meest complete autoverzekering Uw Peugeot verdient de beste dekking Al bent u nog zo voorzichtig, een ongeluk kan ook u overkomen. Daarom hebben wij speciaal voor Peugeot-rijders een aantrekkelijke

Nadere informatie

Zo n waardevol bezit wilt u toch goed verzekeren?

Zo n waardevol bezit wilt u toch goed verzekeren? Zo n waardevol bezit wilt u toch goed verzekeren? P. A. VAN DER KOOIJ VERZEKERINGEN Zo n waardevol bezit wilt u toch goed verzekeren? Uw auto is een waardevol bezit. Een bezit dat u goed onderhoudt, zodat

Nadere informatie

Auto verzekering. - No-claimbeschermer - Unieke Unigarant Schadeservice - Hoge instapkorting van 35% - Tot 80% No-claimkorting

Auto verzekering. - No-claimbeschermer - Unieke Unigarant Schadeservice - Hoge instapkorting van 35% - Tot 80% No-claimkorting Auto verzekering - No-claimbeschermer - Unieke Unigarant Schadeservice - Hoge instapkorting van 35% - Tot 80% No-claimkorting Auto verzekering Unigarant biedt u een autoverzekering met diverse dekkingsmogelijkheden.

Nadere informatie

Autoverzekering. Voordelen

Autoverzekering. Voordelen Autoverzekering Autoverzekering Als je auto rijdt dan ben je wettelijk verplicht je te verzekeren voor de schade die je met je auto veroorzaakt aan een ander of zijn spullen. Dat is de dekking Wettelijke

Nadere informatie

Het gemak van de complete Combipolis

Het gemak van de complete Combipolis Het gemak van de complete Combipolis Alles over de pluspunten van de Combipolis! Verzeker wat noodzakelijk is, combineer verzekeringen en profiteer zo van de unieke kortingsregeling: hoe meer verzekeringen,

Nadere informatie

Autoverzekering. Alle belangrijke informatie op een rij

Autoverzekering. Alle belangrijke informatie op een rij Autoverzekering Alle belangrijke informatie op een rij Inhoud OHRA Autoverzekering 3 Niet alles is verzekerd 5 Kortingen en services 6 Wat te doen bij 8 Alle service op een rij 10 Overige belangrijke informatie

Nadere informatie

Naam en voorletters Straat en nummer Postcode / Woonplaats Telefoonnummer Faxnmmer Contactpersoon Nationaliteit Bank-/Postrekeningnummer

Naam en voorletters Straat en nummer Postcode / Woonplaats Telefoonnummer Faxnmmer Contactpersoon Nationaliteit Bank-/Postrekeningnummer De MKB Specialist Postbus 1128 4703 LE Roosendaal T 0165-570242 F 0165-570243 m 06-18802644 info@verbiest-assurantien.nl AANVRAAGFORMULIER WAGENPARK-, VRACHT- BESTELAUTOVERZEKERING 1. Verzekeringnemer

Nadere informatie

www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ AUTOVERZEKERING

www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ AUTOVERZEKERING www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ AUTOVERZEKERING MOBIEL+ AUTOVERZEKERING Niet alle meerwaarde van het rijden in een Mitsubishi is direct zichtbaar. Daarom biedt Mitsubishi u Mobiel+. Het Mitsubishi-label

Nadere informatie

Kies voor gemak en overzicht

Kies voor gemak en overzicht Het AEGON Auto-maatpakket is een uitgekiend verzekeringspakket speciaal voor kleinere bedrijfswagenparken. Eenvoud en gemak staan centraal, waardoor administratieve rompslomp vrijwel volledig tot het verleden

Nadere informatie

Een compleet pakket van verzekeringen

Een compleet pakket van verzekeringen Voordelen Zeer compleet Een compleet pakket van verzekeringen U wilt natuurlijk Dat kan met het de zorgeloos wonen. Maar Bruyn Verzekeringspakket die in ons er kan altijd iets gebeuren wat schade volmachtbedrijf

Nadere informatie

Collectieve Autoverzekering

Collectieve Autoverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Autoverzekering 1 Inhoud Collectieve autoverzekering 3 Wie kunnen eraan deelnemen? 3 Schade en service 4 Welke dekking kiest u? 6 Aanvullende

Nadere informatie

Allianz ASR Avero Delta Lloyd Nationale Nederlanden Casco:90.000 Casco:90.000 Casco:100.000 Casco:80.000 Casco:100.000. Casco:100.000 Bep.casco:80.

Allianz ASR Avero Delta Lloyd Nationale Nederlanden Casco:90.000 Casco:90.000 Casco:100.000 Casco:80.000 Casco:100.000. Casco:100.000 Bep.casco:80. Limiet in EUR. Standaard Catwaarde. Allianz ASR Avero Delta Lloyd Nationale Nederlanden Casco:90.000 Casco:90.000 Casco:100.000 Casco:80.000 Casco:100.000 Bep.casco:90.000 Bep.casco:20.000 Bep.casco:50.000

Nadere informatie

Vrachtautoverzekering

Vrachtautoverzekering Vrachtautoverzekering Vrachtautoverzekering De Vrachtautoverzekering dekt letsel aan andere personen en schade aan zaken van anderen die je met je vrachtauto hebt veroorzaakt. Naast de wettelijk verplichte

Nadere informatie

Verantwoord op de weg met de Bromfietsverzekering van Univé

Verantwoord op de weg met de Bromfietsverzekering van Univé Univé Bromfietsverzekering Univé, een betrokken vereniging Lid zijn is z n geld meer dan waard Univé Verzekeringen werkt als een vereniging zonder winstoogmerk. We helpen onze leden met schade-, zorg-

Nadere informatie

Vrachtautoverzekering

Vrachtautoverzekering Vrachtautoverzekering Vrachtautoverzekering De Vrachtautoverzekering dekt letsel aan andere personen en schade aan zaken van anderen die je met je vrachtauto hebt veroorzaakt. Naast de wettelijk verplichte

Nadere informatie

BOVAG Autoverzekering PLUS

BOVAG Autoverzekering PLUS BOVAG Autoverzekering PLUS Polisvoorwaarden BVP 0113 1. Beschrijving van begrippen 1. Beschrijving van begrippen in de polisvoorwaarden 2. Wat verwachten wij van u? 3. Vanaf wanneer bent u verzekerd? 2.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Mazda Autoverzekering: nèt dat stapje extra Altijd een geschikte dekking voor uw Mazda Aanvullende dekkingen 6

INHOUDSOPGAVE. 1. Mazda Autoverzekering: nèt dat stapje extra Altijd een geschikte dekking voor uw Mazda Aanvullende dekkingen 6 M A Z D A A U T O V E R Z E K E R I N G 1 INHOUDSOPGAVE 1. Mazda Autoverzekering: nèt dat stapje extra 3 2. Altijd een geschikte dekking voor uw Mazda 4 3. Aanvullende dekkingen 6 4. Het gemak van de Mazda

Nadere informatie

Aanvraag Premium Auto Polis

Aanvraag Premium Auto Polis Aanvraag Premium Auto Polis Algemene gegevens Gewenste ingangsdatum Reeds telefonisch besproken met Op Reeds in voorlopige dekking gegeven per Polisnummer Cliëntnummer Assurantieadviseur Agentnummer Verzekeringsnemer

Nadere informatie

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 2 Schade Totaalplan 3 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing U wilt uw risico s op een complete, betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het REAAL Totaalplan

Nadere informatie

Bestelautoverzekering

Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering Als je auto rijdt dan ben je wettelijk verplicht je te verzekeren voor de schade die je met je auto veroorzaakt aan een ander of zijn spullen. Dat is de dekking

Nadere informatie

Bromfietsverzekering

Bromfietsverzekering Bromfietsverzekering Bromfietsverzekering Als je brommer rijdt dan ben je wettelijk verplicht je te verzekeren voor de schade die je met je bromfiets veroorzaakt aan een ander of zijn spullen. Dat is de

Nadere informatie

POLITIEVERZEKERING PREMIEOVERZICHT. Premie p Per. Basispremie e 0,60 e 1.000,00 10% aanvullende uitkering e 0,10 e 1.000,00

POLITIEVERZEKERING PREMIEOVERZICHT. Premie p Per. Basispremie e 0,60 e 1.000,00 10% aanvullende uitkering e 0,10 e 1.000,00 POLITIEVERZEKERING PREMIEOVERZICHT Woonhuisverzekering All-In Per Basispremie e 0,60 e 1.000,00 10% aanvullende uitkering e 0,10 e 1.000,00 De getoonde premies gelden voor standaard risico s en verzekerde

Nadere informatie

Motorrijtuigenverzekering Wettelijk verplichte verzekering (krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, afgekort W.A.M.

Motorrijtuigenverzekering Wettelijk verplichte verzekering (krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, afgekort W.A.M. Motorrijtuigenverzekering Wettelijk verplichte verzekering (krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, afgekort W.A.M.) WA: wettelijke aansprakelijkheidsverzekering - Dekt o.a. de schade

Nadere informatie

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 2 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 3 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het REAAL Totaalplan dé oplossing.

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Motorverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Motorverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Motorverzekering Motorplezier begint bij een goede verzekering Welke motor u ook heeft en hoe u uw motor ook gebruikt voor dagelijks gebruik

Nadere informatie

Is de aanvrager de eigenaar O ja O nee Het kenteken staat op naam van O de aanvrager O iemand anders, nl.

Is de aanvrager de eigenaar O ja O nee Het kenteken staat op naam van O de aanvrager O iemand anders, nl. Wordt de rijvaardigheid mogelijk beïnvloed door handicap, ziekte of gebruik van medicijnen? Zijn er bijzondere bepalingen gesteld t.a.v. het rijbewijs van verzekeringsnemer of regelmatige bestuurder? *

Nadere informatie

De ANWB Camperverzekering

De ANWB Camperverzekering De ANWB Camperverzekering Zorgeloos gaan en staan waar u wilt Drie jaar aanschafwaardedekking 5 % ledenkorting Complete inventarisdekking 2 Omdat uw kampeerauto uw mobiele tweede huis is Uw camper is niet

Nadere informatie

OHRA Autoverzekering

OHRA Autoverzekering OHRA Autoverzekering Auto. Verzekering. OHRA. Inhoud OHRA Autoverzekering 4 Waarom de OHRA Autoverzekering? 5 Drie basisdekkingen 6 Uitbreiden met extra dekkingen 7 Wanneer bent u niet verzekerd? 10 Uw

Nadere informatie

Aanhangerverzekering. Bijzondere Voorwaarden AH15

Aanhangerverzekering. Bijzondere Voorwaarden AH15 Aanhangerverzekering Bijzondere Voorwaarden AH15 Inhoudsopgave Informatie: Telefonische bereikbaarheid 24/7 voor het melden van uw schade. Online schade melden doet u snel en eenvoudig in uw Persoonlijk

Nadere informatie

Speciale voorwaarden Agrarisch Ondernemerspakket

Speciale voorwaarden Agrarisch Ondernemerspakket Speciale voorwaarden Agrarisch Ondernemerspakket Werk-/Landbouwmaterieel en Ongekentekende voertuigen Speciale voorwaarden 65-8 Verzekeraarshulpdienst Voorwaardenblad 352-90 European Warranty Services

Nadere informatie

I N S U R A N C E to secure a dream

I N S U R A N C E to secure a dream I N S U R A N C E to secure a dream O N T W I K K E L I N G in uw voordeel Scherpe premie Uitstekende voorwaarden Geen eigen risco 36 maanden nieuwwaarde Vervangend vervoer Extra's meeverzekerd 2e auto

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Autoverzekering

Aanvraag-/wijzigingsformulier Autoverzekering Aanvraag-/wijzigingsformulier Autoverzekering 1. VERZEKERINGNEMER Naam: Voorletters: Adres: Postcode en plaats: Geboortedatum: man vrouw Telefoonnummer: E-mailadres: Hoe wilt u informatie over uw verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

Autoverzekering. Voor mensen die graag zelfverzekerd autorijden

Autoverzekering. Voor mensen die graag zelfverzekerd autorijden Autoverzekering Voor mensen die graag zelfverzekerd autorijden Inhoud Onze autoverzekering 4 Wat is niet verzekerd? 11 Extra voordeel 12 Belangrijk om te weten 14 Autoverzekering aanvragen 15 3 Onze autoverzekering

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco Bestelautoverzekering 2006 1. De maatschappij verzekert de verzekeringnemer tegen schade indien deze:

Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco Bestelautoverzekering 2006 1. De maatschappij verzekert de verzekeringnemer tegen schade indien deze: Inhoudsopgave Artikel 7. Artikel 8. Aanvulling op artikel 1 van de Aanvullende Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Bestelauto (Begripsomschrijvingen) Omschrijving van de dekking Artikel 9. Uitsluitingen

Nadere informatie

Aanvraag(offerte)formulier voor verzekering van uw Porsche

Aanvraag(offerte)formulier voor verzekering van uw Porsche Aanvraag(offerte)formulier voor verzekering van uw Porsche Voor een snelle verwerking van deze aanvraag wordt u verzocht dit formulier in blokletters in te vullen. Algemene gegevens Gewenste ingangsdatum

Nadere informatie

PAKKETPOLIS VOOR PARTICULIEREN. Eerschotsestraat 72 5491 AD SINT-OEDENRODE. Postbus 106 2680 AC MONSTER Tel. 0174-247240. Gegevens Pakketpolis

PAKKETPOLIS VOOR PARTICULIEREN. Eerschotsestraat 72 5491 AD SINT-OEDENRODE. Postbus 106 2680 AC MONSTER Tel. 0174-247240. Gegevens Pakketpolis Polisnummer Verzekeringnemer Uw adviseur Gegevens Pakketpolis AC0314438 V. van der Voorbeeld Eerschotsestraat 72 5491 AD SINT-OEDENRODE Elvani Verzekeringen Postbus 106 2680 AC MONSTER Tel. 0174-247240

Nadere informatie

PP 3358-03 Schadeverzekering Inzittenden (SVI)

PP 3358-03 Schadeverzekering Inzittenden (SVI) PP 3358-03 Schadeverzekering Inzittenden (SVI) Polisvoorwaarden PP 3358-03 Schadeverzekering Inzittenden (SVI) Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren

Nadere informatie

Informatie over uw Schadeverzekering inzittenden. Bij uw auto- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Schadeverzekering inzittenden. Bij uw auto- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Schadeverzekering inzittenden Bij uw auto- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Schadeverzekering

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden en Gezinsleden

Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden en Gezinsleden MRT SVI - LVP 09.01 Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden en Gezinsleden Luyten Voordeel Pakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel

Nadere informatie

Autoschade Service. Verkeer

Autoschade Service. Verkeer Autoschade Service Verkeer Snel weer op weg na schade Pech of een ongeluk met de auto is nooit leuk. Met uw financieel adviseur, uw autoverzekering en de REAAL Autoschade Service kunt u in ieder geval

Nadere informatie

De ANWB Camperverzekering

De ANWB Camperverzekering De ANWB Camperverzekering Zorgeloos gaan en staan waar u wilt Drie jaar aanschafwaardedekking 5% ledenkorting Complete inventarisdekking Omdat uw camper uw mobiele tweede huis is Uw camper is niet alleen

Nadere informatie

Naam intermediair:... Generali rekeningnummer:...

Naam intermediair:... Generali rekeningnummer:... Aanvraag/wijziging Motorrijtuigverzekering 1. Intermediair Naam intermediair:... Generali rekeningnummer:... 2. Ingangsdatum Ingangsdatum:... Betreft: nieuwe verzekering wijziging polisnummer:... 3. Contracttermijn

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Casco Wat vindt u waar? 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer

Bijzondere voorwaarden Casco Wat vindt u waar? 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Omvang van de dekking 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer Uitsluitingen Aanpassing

Nadere informatie

PRODUCTINFORMATIE AEGON AUTO-MAATPAKKET EN VERZEKERINGEN

PRODUCTINFORMATIE AEGON AUTO-MAATPAKKET EN VERZEKERINGEN PRODUCTINFORMATIE AEGON AUTO-MAATPAKKET EN OVERIGE MOTORRIJTUIG- VERZEKERINGEN AEGON SCHADE BEDRIJVEN juni 2001 INHOUDSOPGAVE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Algemeen Het AEGON Auto-maatpakket

Nadere informatie

Nedasco Wegam-verzekering

Nedasco Wegam-verzekering Aanvraagformulier Nedasco Wegam-verzekering Vraag nu een Nedasco Wegam-verzekering aan! Het aanvraagformulier kunt u ingevuld sturen naar: of faxen naar 033-46 47 741 of e-mailen naar acc.bedrijven@nedasco.nl

Nadere informatie

Vakinformatie. PREMIETARIEF BROMFIETSVERZEKERING Per 15 maart 2004. Algemeen

Vakinformatie. PREMIETARIEF BROMFIETSVERZEKERING Per 15 maart 2004. Algemeen Vakinformatie PREMIETARIEF BROMFIETSVERZEKERING Per 15 maart 2004 Algemeen Te verzekeren zijn: - Automaten (tot 45 km per uur, helm verplicht) - Snorfietsen (tot 25 km per uur, geen helm verplicht) - Versnellers

Nadere informatie

MKB Pakket aanvraag. Â 1. aanvraag betreft. Â 2. pakketsamenstelling. Â 3. gegevens aanvrager/verzekeringnemer

MKB Pakket aanvraag.  1. aanvraag betreft.  2. pakketsamenstelling.  3. gegevens aanvrager/verzekeringnemer MKB Pakket aanvraag  1. aanvraag betreft nieuwe verzekering voor 5 jaar 3 jaar (3% toeslag) 1 jaar (5% toeslag) (Niet van toepassing voor Personenauto, Bestelauto, Vrachtauto, Aanhangwagen, Ongevallen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden Pool Basso Rubriek Wettelijke Aansprakelijkheid PB-A-WA2016 Bijzondere Voorwaarden Pool Basso Rubriek Wettelijke Aansprakelijkheid (PB-A-WA2016) Pagina Wettelijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

PMA motorverzekering Allianz Nederland

PMA motorverzekering Allianz Nederland Allianz Nederland Welke motor u ook hebt en hoe u uw motor ook gebruikt voor dagelijks gebruik of voor zomerse ritjes u wilt uw motor gewoon goed verzekeren tegen een aantrekkelijk tarief. En als er iets

Nadere informatie

Aanvraagformulier Prima en Primair Auto Polis

Aanvraagformulier Prima en Primair Auto Polis Aanvraagformulier Prima en Primair Auto Polis Het betreft een aanvraag voor: Prima Auto Polis (met no-claimbeschermer) Prima Auto Polis (zonder no-claimbeschermer) Primair Auto Polis (zonder no-claimbeschermer)

Nadere informatie

De ANWB Motorverzekering

De ANWB Motorverzekering De ANWB Motorverzekering De verzekering die rekening houdt met uw rijstijl Nieuw: No-claim Beschermer 5% ledenkorting Eerste drie jaar aanschafwaardegarantie 2 Lekker toeren voor minder premie Dat uw motor

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Voorwaardenblad 365-94 Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 349-20.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

Voorletters Man Vrouw

Voorletters Man Vrouw AANVRAAG MOTORRIJTUIGENVERZEKERING 1. Verzekeringnemer (aanvrager) Naam Voorletters Man Vrouw Adres Postcode Woonplaats Telefoon Mobiel E-mailadres Geboortedatum Nationaliteit Beroep/bedrijf (Post) banknr.

Nadere informatie

Clausuleblad Motorrijtuigverzekering MO03

Clausuleblad Motorrijtuigverzekering MO03 Clausuleblad Motorrijtuigverzekering MO03 Facultatieve clausules Onderstaande clausules zijn slechts van kracht voor zover hiernaar in het polisblad wordt verwezen. Clausule 5 Clausule 6 Clausule 8 Clausule

Nadere informatie

PRODUCTKENMERKEN DIE WORDEN MEEGEWOGEN IN DE MONEYVIEW PRODUCTRATING 'VOORWAARDEN' AUTOVERZEKERINGEN WA

PRODUCTKENMERKEN DIE WORDEN MEEGEWOGEN IN DE MONEYVIEW PRODUCTRATING 'VOORWAARDEN' AUTOVERZEKERINGEN WA Contractsduur Opzegtermijn 1e jaar (mnd) Wat is de opzegtermijn in het 1e verzekeringsjaar in maanden? Opzegtermijn na 1e jaar (mnd) Wat is de opzegtermijn na het 1e verzekeringsjaar in maanden? Kosten

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Schadeverzekering Inzittenden

Polisvoorwaarden Schadeverzekering Inzittenden Polisvoorwaarden Schadeverzekering Inzittenden VPPSVI1401 - SAA Assuradeuren Inhoudsopgave Begripsomschrijvingen 3 Omschrijving van de dekking 3 Uitsluitingen 3 Schade 4 Premie 4 Herziening van tarieven

Nadere informatie

Onbezorgd op vakantie met de Camperverzekering van Univé

Onbezorgd op vakantie met de Camperverzekering van Univé Univé Camperverzekering Univé Daar plukt ú de vruchten van! We leven in een tijd, waarin u steeds meer zelf moet regelen. Ook uw geldzaken. Het is daarom belangrijk dat u inzicht heeft in uw financiële

Nadere informatie

Bromfiets verzekering

Bromfiets verzekering Bromfiets verzekering - In 5 jaar 75% no-claimkorting - Naast WA ook diefstal & aanrijding tegen scherpe premies - Premie per maand, kwartaal, half jaar en jaar Bromfiets verzekering Unigarant heeft een

Nadere informatie

Aanvraag motorrijtuigenverzekering

Aanvraag motorrijtuigenverzekering Aanvraag motorrijtuigenverzekering Ingangsdatum : Tussenpersoon : Algemene informatie verwerking persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door FGD Diensten en/of FGD Assuradeuren verwerkt ten behoeve

Nadere informatie

Bedrijfsauto. Aanvraagformulier. u w s c h a k e l n a a r z e k e r h e i d!

Bedrijfsauto. Aanvraagformulier. u w s c h a k e l n a a r z e k e r h e i d! Bedrijfsauto Aanvraagformulier u w s c h a k e l n a a r z e k e r h e i d! Aanvraagformulier Betreft: offerte nieuwe aanvraag Ingangsdatum... wijziging Polisnummer... Premiebetaling per: jaar half jaar

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Voorwaardenblad 301-93 Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 65-10.1504 Datum

Nadere informatie

Avero V200. Delta Lloyd V400. Generali VS009 VS011 Limiet in EUR. Standaard Catwaarde. Casco: Bep.casco: Casco: Bep.casco:80.

Avero V200. Delta Lloyd V400. Generali VS009 VS011 Limiet in EUR. Standaard Catwaarde. Casco: Bep.casco: Casco: Bep.casco:80. Allianz VS008 ASR V100 Avero V200 Delta Lloyd V400 Nationale Nederlanden Reaal VS006 Generali VS009 VS011 Limiet in EUR. Standaard Catwaarde. Casco:90.000 Bep.casco:90.000 Casco:90.000 Bep.casco:20.000

Nadere informatie