PAKKETPOLIS VOOR PARTICULIEREN. Eerschotsestraat AD SINT-OEDENRODE. Postbus AC MONSTER Tel Gegevens Pakketpolis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PAKKETPOLIS VOOR PARTICULIEREN. Eerschotsestraat 72 5491 AD SINT-OEDENRODE. Postbus 106 2680 AC MONSTER Tel. 0174-247240. Gegevens Pakketpolis"

Transcriptie

1 Polisnummer Verzekeringnemer Uw adviseur Gegevens Pakketpolis AC V. van der Voorbeeld Eerschotsestraat AD SINT-OEDENRODE Elvani Verzekeringen Postbus AC MONSTER Tel Ingangsdatum Contractvervaldatum Contractduur 12 maanden Hoofdpremievervaldatum van ieder jaar Premievervaldatum Mutatiedatum Soort mutatie Prolongatie Premietermijn per 12 maand(en) Termijnbedrag Premie EUR 1.963,28 Prolongatiekosten EUR 1,25 Assurantiebelasting EUR 127, Totaal termijnbedrag EUR 2.091,92 Pakketkorting EUR 323,53 ( 15,00%) Deze korting is reeds van bovenstaand termijnbedrag afgetrokken. Overzicht verzekeringspakket Motorrijtuigen Wonen Aansprakelijkheid Rechtsbijstand Reis & Recreatie Ongevallen Leven Raadpleeg de vervolgbladen voor de verzekerde dekking. Acura Assuradeuren Blad 1

2 Module Motorrijtuigen AC Autoverzekering Soort mutatie Prolongatie per Merk / type BMW 325 XI Kenteken AA-BB-CC Bouwjaar 2001 Gewicht kg Cylinder inhoud cc Dekkingsgebied Conform IVB (Gr.kaart) Gebruik Particulier Kilometrage Onbeperkt per jaar (regio 1) BM-korting/toeslag 80,00% (trede 13) Dekking(en) Verzekerd bedrag Eigen risico Aansprakelijkheid zaakschade Aansprakelijkheid letselschade Beperkt Casco Volledig Casco Accessoires No Claim beschermer Premie Uw premie per bedraagt EUR 807,32. M 508 S.C.M. klasse 3 M 001 Rijden met aanhanger Module Motorrijtuigen AC Schadeverzekering voor inzittenden en gezinsleden Soort mutatie Prolongatie per Dekking Verzekerd bedrag Gezinsdekking EUR maximaal per gebeurtenis. Premie Uw premie per bedraagt EUR 67,83. De uitsluiting in Artikel 5.4 is niet van toepassing Blad 2

3 Module Wonen AC Woonhuisverzekering Soort mutatie Prolongatie per Risico-adres Burg. Kampschoerstraat AC MONSTER Bouwaard Steen/hard Bestemming Woonhuis Dekking All Risk incl. glas met waardegarantie Verzekerd bedrag EUR Eigen risico EUR 100 Index Geindexeerd Premie Uw premie per bedraagt EUR 343,19. Funderingen Module Wonen AC Inboedelverzekering Soort mutatie Prolongatie per Risico-adres Burg. Kampschoerstraat AC MONSTER Bouwaard Steen/hard Bestemming Woonhuis Dekking All Risk met waardegarantie Verzekerd bedrag EUR Geindexeerd Conform inboedelwaardmeter Maximaal voor: Audiovisuele en computerapparatuur EUR Bijzondere bezittingen EUR Lijfsieraden (incl. diefstal) EUR Huurdersbelang EUR Eigen risico EUR 100 Premie Uw premie per bedraagt EUR 140, Blad 3

4 Module Aansprakelijkheid AC Aansprakelijkheidsverzekering Soort mutatie Prolongatie per Hoedanigheid Dekking Verzekerd bedrag Meerpersoonshuishouden Aansprakelijkheid Meerpersoons Sterdekking EUR maximaal per gebeurtenis. Premie Uw premie per bedraagt EUR 55,73. Sterdekking Module Rechtsbijstand AC Rechtsbijstandverzekering Soort mutatie Prolongatie per Hoedanigheid Dekking Meerpersoonshuishouden Particulier Module A+B+C+D Verkeer+Consument en Wonen+Inkomen+Fiscaal en Vermogen Premie Uw premie per bedraagt EUR 193, Blad 4

5 Module Reis & Recreatie AC Doorlopende Vakantiereis Soort mutatie Administratieve aanpassing per Hoedanigheid Combinatie Dekkingsgebied Meerpersoonshuishouden zonder kinderen Basisdekking Wereld Geneeskundige kosten Ja Geld en cheques Nee Ongevallen Nee Automobilistenhulp Nee (Winter)Sport Ja Annulering Ja Waarnemer bij annulering Nee Dekkingsomvang Basisdekking Bagage - eigen risico EUR 50 Garantie Annulering - verzekerd bedrag EUR In geval van nood dient u altijd contact op te nemen met SOS International onder telefoonnummer (24 uur per dag bereikbaar): (+31)(0) Premie Uw premie per bedraagt EUR 136, Blad 5

6 Module Motorrijtuigen AC Klassiekerverzekering Soort mutatie Wijziging van het kilometrage per Merk / type Porsche 911 Kenteken XX-11-XX Bouwjaar 1974 Gewicht kg Dekkingsgebied Conform IVB (Gr.kaart) Gebruik Particulier, 3 maanden seizoen stop Kilometrage 5000 km per jaar (regio 3) Dekking(en) Verzekerd bedrag Eigen risico Aansprakelijkheid zaakschade Aansprakelijkheid letselschade Premie Uw premie per bedraagt EUR 37,75. Kilometrage 3 maanden flexibele seizoen stop Module Ongevallen AC Gezinsongevallen Soort mutatie Wijziging dekking per Hoedanigheid Dekkingsgebied Meerpersoonshuishouden Wereld Verzekerdbedrag Bij overlijden EUR 5.000,00 Bij blijvende invaliditeit EUR ,00 Maximaal 350% stijgend bij blijvende invaliditeit Premie Uw premie per bedraagt EUR 50,87 Module Leven AC Uitvaartverzekering in Geld Soort mutatie Prolongatie per BEL BIJ EEN STERFGEVAL (DAG EN NACHT BEREIKBAAR) Indien wettige, onwettige, gewettigde en/of officieel geadopteerde kinderen van een Blad 6

7 verzekerde levenloos worden geboren na een zwangerschap van 24 weken of binnen 30 dagen na de geboorte overlijden, zal ten behoeve van de kosten van de uitvaart, in overleg met verzekeraar een bedrag voor uitkering beschikbaar zijn. Verzekerde V. van der Voorbeeld Geboortedatum Geslacht Man Uitvaartverzekering in Geld Ingangsdatum Einde Premiebetaling Uitkering EUR Uit te keren bij overlijden van de verzekerde. 1. De verzekeringnemer; 2. De weduwe/weduwnaar van de verzekeringnemer; 3. De kinderen van de verzekeringnemer; 4. De erfgenamen van de verzekeringnemer. Dekkingpremie 129,96 Voorwaarden MV MV Optie Clausule Blad 7

8 Voorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Pakketpolis voor Particulieren SPvP10/06 Deze voorwaarden zijn te raadplegen/downloaden op Vanzelfsprekend zenden wij u op verzoek nog een exemplaar toe. Clausuleblad(en) Algemeen 4 Assuradeurenverdeling De van toepassing zijnde assuradeurenverdeling wordt u op verzoek toegezonden. - AC M 508 S.C.M. klasse 3 Om de in de polis omschreven verzekerde auto te beveiligen tegen (partieel) diefstal, inbraak en joyriding dient deze voorzien te zijn van een goedgekeurd en gecertificeerd beveiligingssysteem van tenminste S.C.M. (Stichting Certificering Motorrijtuigbeveiliging) klasse 3. De aanwezigheid van deze beveiliging dient u, op verzoek van de maatschappij, na de schadegebeurtenis aan te tonen door het opsturen van het originele beveiligingscertificaat In plaats van een SCM klasse 3 beveiliging is ook een minimaal gelijkwaardig af-fabriek ingebouwd beveiligingssysteem toegestaan. Als er om die reden geen beveiligingscertificaat is afgegeven, dient u op verzoek van de maatschappij de aanwezigheid van het betreffende beveiligingssysteem aannemelijk te maken. Als niet is voldaan aan deze beveiligingseis of niet aannemelijk kan worden gemaakt dat ten tijde van de schadegebeurtenis het beveiligingssysteem in werking was gesteld is er geen polisdekking voor (partieel) diefstal, inbraak en joyriding. 6 M 001 Rijden met aanhanger Het rijden met een aanhanger of oplegger is meeverzekerd. AC De uitsluiting in Artikel 5.4 is niet van toepassing De uitsluiting in Artikel 5.4 is niet van toepassing. AC Funderingen De funderingen zijn onder de verzekering begrepen. - AC Sterdekking Wij vergoeden, ook bij het ontbreken van wettelijke vergoedingsplicht bij een verzekerde, de schade die is Blad 8

9 toegebracht: A. door een in artikel 1 genoemd kind, jonger dan 14 jaar, aan een ander dan verzekerde tijdens de periode dat die ander, anders dan beroeps- of bedrijfsmatig, met het toezicht op het kind is belast; B. door een in artikel 1 genoemd kind, jonger dan 6 jaar, aan een ander dan verzekerde, bij het in de onmiddellijke nabijheid halen of toelaten van dat kind; C. door een huisdier van een verzekerde aan een ander dan een verzekerde tijdens de periode dat die ander, anders dan beroepsof bedrijfsmatig, met het toezicht is belast; Sub A en B zijn niet van toepassing indien er sprake is van een dekking voor eenpersoonshuishouden. Het bepaalde in artikelen 3.3 t/m 3.8 blijft onverkort van toepassing. Indien verzekerde bezitter is van een tweede woning is, mits deze uitsluitend dient tot verhuur aan derden, dan is de aansprakelijkheid hiervoor meeverzekerd. Het pand is gelegen aan het bij ons opgegeven adres. Er geldt een eigen risico voor waterschade van Euro 125,- per gebeurtenis. Als norm voor de schaderegeling wordt het Nederlandse recht gehanteerd. Bij toekenning van schadevergoeding zullen alle aanspraken op uitkering die de benadeelde uit andere hoofde heeft in mindering worden gebracht. Geen schadevergoeding zal worden verleend indien de vorderende partij een ander is dan een rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken benadeelde natuurlijke persoon of diens nagelaten betrekkingen. AC Kilometrage In aanvulling op de polisvoorwaarden is verzekerde verplicht overschrijding van het op de polis vermelde maximale kilometrage in een verzekeringsjaar direct te melden aan de verzekeraar. Op grond van deze melding wordt over voortzetting, voorwaarden en premie nader beslist maanden flexibele seizoen stop Vanaf 1 januari tot 1 april van ieder jaar wordt uw dekking opgeschort. Gedurende deze periode heeft u geen dekking voor wettelijke aansprakelijkheid, botsen, omslaan, te water/van de weg geraken, slippen en kwaadwillige beschadiging. De dekking brand en diefstal blijven van kracht AC Optie Clausule De verzekeringsnemer heeft het recht één keer per drie jaar de verzekerde uitkering aan te passen conform het bepaalde in artikel 4 lid 6 e.v. van de algemene voorwaarden Blad 9

10 ---

Motorrijtuigen MO09 Clausuleblad

Motorrijtuigen MO09 Clausuleblad Motorrijtuigen MO09 Clausuleblad 04 233 09-05 Inhoud MR-0001 Financieringsclausule MR-0002 Lease clausule MR-0003 Afwijkende regelmatige bestuurder MR-0004 Toekomst beëindiging MR-0005 5.000 kilometerclausule

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Relatienummer Stempel adviseur: Fortis ASR Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht Postbus 2072, 3500 HB Utrecht Telefoon (030) 257 91 11

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Relatienummer Stempel adviseur: Fortis ASR Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht Postbus 2072, 3500 HB Utrecht Telefoon (030) 257 91 11

Nadere informatie

Inhoud MR-0001 Financieringsclausule MR-0002 Lease clausule MR-0003 Afwijkende regelmatige bestuurder MR-0004 Toekomst beëindiging

Inhoud MR-0001 Financieringsclausule MR-0002 Lease clausule MR-0003 Afwijkende regelmatige bestuurder MR-0004 Toekomst beëindiging Motorrijtuigen MO09 Clausuleblad 04 233 12-01 WV Inhoud MR-0001 Financieringsclausule MR-0002 Lease clausule MR-0003 Afwijkende regelmatige bestuurder MR-0004 Toekomst beëindiging MR-0005 5.000 kilometerclausule

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Relatienummer Stempel adviseur: Fortis ASR Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht Postbus 2072, 3500 HB Utrecht Telefoon (030) 257 91 11

Nadere informatie

Motorrijtuigen MO09 Clausuleblad

Motorrijtuigen MO09 Clausuleblad Motorrijtuigen MO09 Clausuleblad 04 233 10-05 Inhoud MR-0001 Financieringsclausule MR-0002 Lease clausule MR-0003 Afwijkende regelmatige bestuurder MR-0004 Toekomst beëindiging MR-0005 5.000 kilometerclausule

Nadere informatie

Het Waerdse Verzekeringspakket

Het Waerdse Verzekeringspakket Het Waerdse Verzekeringspakket Aanvraag- en wijzigingsformulier Intermediairnummer: Aanvraag nieuwe verzekering: Wijziging op polisnummer: Naam intermediair: Ingangsdatum: Wijzigingsdatum: 1 Verzekeringnemer

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Relatienummer Gegevens verzekeringnemer Naam en voorletter(s) Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer Geboortedatum - - man vrouw (Post-)bankrekeningnummer

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier verzekeringspakket voor particulieren

Aanvraag-/wijzigingsformulier verzekeringspakket voor particulieren Aanvraag-/wijzigingsformulier verzekeringspakket voor particulieren ProfielPakket SponzorPolis BonusPolis Relatienummer adviseur Stempel adviseur: Gegevens verzekeringnemer(s) Naam en voorletter(s) Straat

Nadere informatie

VOORWAARDEN Motorrijtuigverzekering. Model KME 03.2.98 B

VOORWAARDEN Motorrijtuigverzekering. Model KME 03.2.98 B VOORWAARDEN Motorrijtuigverzekering Model KME 03.2.98 B INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Uitsluitingen Artikel 4 Verplichtingen/Verlies van

Nadere informatie

Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Personenauto en Motor (SVPEMO-2014)

Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Personenauto en Motor (SVPEMO-2014) Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Personenauto en Motor (SVPEMO-2014) 10-5554-05 W De Algemene Verzekeringsvoorwaarden ABN AMRO Bedrijfspolis en de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden vormen één geheel.

Nadere informatie

Aanvraag- en wijzigingsformulier AMEV Multivoordeel pakket

Aanvraag- en wijzigingsformulier AMEV Multivoordeel pakket Aanvraag- en wijzigingsformulier AMEV Multivoordeel pakket AMEV Schadeverzekering N.V. Stempel adviseur: Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht Postbus 2072, 3500 HB Utrecht Telefoon (030) 257 91 11 Fax (030)

Nadere informatie

Giro-/bankrekeningnummer:

Giro-/bankrekeningnummer: AXA PRIVÉ PAKKET Aanvraag- en wijzigingsformulier Verzekeringsadviseursnummer: Aanvraag nieuwe verzekering: Wijziging op polisnummer: Ingangsdatum: Wijzigingsdatum: 1 Verzekeringnemer Naam: man vrouw Voorletter(s):

Nadere informatie

nieuwe verzekering wijziging polisnummer

nieuwe verzekering wijziging polisnummer Woon Totaal Plan Aanvraag-/wijzigingsformulier Assurantie-adviseur nieuwe verzekering wijziging polisnummer : :.. Verzekeringnemer a. Naam en voorletters b. Adres c. Postcode + plaats d. E-mail e. Geboortedatum.

Nadere informatie

Clausuleblad Motorrijtuigverzekering MO06

Clausuleblad Motorrijtuigverzekering MO06 Clausuleblad Motorrijtuigverzekering MO06 Onderstaande clausules zijn slechts van kracht voor zover hiernaar in het polisblad wordt verwezen. Indien het clausulenummer ontbreekt, bestaat de desbetreffende

Nadere informatie

OVZ. verzekeringen. Particuliere verzekeringen. aanvraag - / wijzigingsformulier O V Z O N D E R L I N G E V E R Z E K E R I N G E N

OVZ. verzekeringen. Particuliere verzekeringen. aanvraag - / wijzigingsformulier O V Z O N D E R L I N G E V E R Z E K E R I N G E N OVZ O N D E R L I N G E V E R Z E K E R I N G E N O V Z aanvraag - / wijzigingsformulier Particuliere verzekeringen verzekeringen Tussenpersoon Nummer a. Keuze verzekeringsvormen Welke verzekering(en)

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Relatienummer Stempel adviseur: ASR Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht Postbus 2072, 3500 HB Utrecht Telefoon (030) 257 91 11 Fax (030)

Nadere informatie

Aanvraagformulier AnderLicht Keuzepakket Particulier

Aanvraagformulier AnderLicht Keuzepakket Particulier Aanvraagformulier AnderLicht Keuzepakket Particulier Met dit formulier kunt u één of meerdere verzekeringen bij Noorderlinge aanvragen. Alle verzekeringen maken onderdeel uit van het Anderlicht Keuzepakket

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Gewenste verzekeringen

Aanvraagformulier. Gewenste verzekeringen Aanvraagformulier Assurantie-adviseur nieuwe verzekering wijziging polisnummer :.. :.. Verzekeringnemer a. Naam en voorletters b. Adres c. Postcode + plaats d. E-mail e. Geboortedatum. -. -... k. Beroep/bedrijf

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Gewenste verzekeringen

Aanvraagformulier. Gewenste verzekeringen Aanvraagformulier Assurantie-adviseur nieuwe verzekering wijziging polisnummer :.. :.. Verzekeringnemer a. Naam en voorletters b. Adres c. Postcode + plaats d. E-mail e. Geboortedatum. -. -... k. Beroep/bedrijf

Nadere informatie

Ardanta (valt niet onder het VoordeelPakket en telt niet mee voor pakketkorting)

Ardanta (valt niet onder het VoordeelPakket en telt niet mee voor pakketkorting) De voordelen van de Herasto Aquariumpolis - Overzichtelijk: alles is op één polis verzekerd - Geen toeslag voor termijnbetaling - Pakketkorting tot 12 % afhankelijk van het aantal verzekerde rubrieken

Nadere informatie

Aanvraag /wijzigingsformulier

Aanvraag /wijzigingsformulier Aanvraag /wijzigingsformulier PROVIDE-pakket Assurantie-adviseur : nieuwe verzekering : wijziging polisnummer : 1. Verzekeringnemer a. Naam en voorletters b. Adres c. Postcode + plaats d. E-mail e. Geboortedatum

Nadere informatie

Aanvraagformulier Particulier Pakket

Aanvraagformulier Particulier Pakket Aanvraagformulier Particulier Pakket Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum Polisnummer Woonhuis... Inboedel... Aansprakelijkheid... Rechtsbijstand... Ongevallen... Verkeerspakket Personenauto... Motorrijwiel...

Nadere informatie

Naam: Voorletters: M / V

Naam: Voorletters: M / V PolisPartner Postbus 232 3730 AE de Bilt Adviseur: Aanvraagformulier Op.nr: Gegevens verzekeringnemer Naam: Voorletters: M / V Adres: Postcode: Geboortedatum: Telefoonnummer: Mobiele telefoon: Woonplaats:

Nadere informatie

VOORWAARDEN OLDTIMERVERZEKERING AUTO/MOTOR, bestaande uit: CL OLD OV MRM. Wegwijzer in de polisvoorwaarden Oldtimerverzekering Auto/Motor OV OLD

VOORWAARDEN OLDTIMERVERZEKERING AUTO/MOTOR, bestaande uit: CL OLD OV MRM. Wegwijzer in de polisvoorwaarden Oldtimerverzekering Auto/Motor OV OLD VOORWAARDEN OLDTIMERVERZEKERING AUTO/MOTOR, bestaande uit: OV OLD CL OLD OV MRM Wegwijzer in de polisvoorwaarden Oldtimerverzekering Auto/Motor OV OLD Algemeen Art. 1 Begripsomschrijving Art. 2 Omvang

Nadere informatie

Aanvraag Verzekerd Wonen Pakket

Aanvraag Verzekerd Wonen Pakket Allianz Nederland Schadeverzekering Aanvraag Verzekerd Wonen Pakket 1. Verzekeringnemer (aanvrager) Voorletters M V Adres Postcode Woonplaats Telefoon Geboortedatum (Post)banknummer Toelichting Waar in

Nadere informatie

: geboortedatum : beroep. : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v

: geboortedatum : beroep. : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v Aanvraagformulier voor particuliere schadeverzekeringen Gegevens verzekeringnemer Naam m/v Adres Postcode & woonplaats Geboortedatum Beroep Gegevens verzekerden alleenstaand echtgenote of partner kind(eren)

Nadere informatie

Verzekerd Wonen. Pakket. Allianz Nederland Schadeverzekering. Buizerdlaan 12 Postbus 8 3430 AA Nieuwegein Tel (030) 607 79 11. Fax (030) 603 93 47

Verzekerd Wonen. Pakket. Allianz Nederland Schadeverzekering. Buizerdlaan 12 Postbus 8 3430 AA Nieuwegein Tel (030) 607 79 11. Fax (030) 603 93 47 S1560.75 www. allianz.nl Allianz Nederland Schadeverzekering Buizerdlaan 12 Postbus 8 3430 AA Nieuwegein Tel (030) 607 79 11 Fax (030) 603 93 47 Aanvraag particuliere verzekering Verzekerd Wonen Pakket

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN KNAC AUTOVERZEKERING AUT KNA

POLISVOORWAARDEN KNAC AUTOVERZEKERING AUT KNA POLISVOORWAARDEN KNAC AUTOVERZEKERING AUT KNA Belangrijk! Raadpleeg bij schade uw groene kaart. Diefstal direct melden bij Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit: 07-6777. Inhoudsopgave Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Verkeersverzekering

Polisvoorwaarden Verkeersverzekering erk eer Polisvoorwaarden Verkeersverzekering Wijzigingen polisvoorwaarden Verkeersverzekering per 1 oktober 2007 Met ingang van 1 oktober 2007 zijn de polisvoorwaarden van de Verkeersverzekering gewijzigd.

Nadere informatie