Lease wijzer. Berijdersmanual

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lease wijzer. Berijdersmanual"

Transcriptie

1 Lease wijzer Berijdersmanual

2 3

3 Inhoud 3 Voorwoord 4 1. Aflevering 5 2. Verzekering Opties en accessoires Aanhangwagens/caravans Uitsluiting van verzekeringsdekking Eigen risico Het gebruik van uw auto 7 3. Reparatie, onderhoud en vervanging van banden APK Banden Brandstof en olie 8 4. Vervangend vervoer Vervangend vervoer binnen Nederland Vervangend vervoer buiten Nederland Hulpverlening Hulpverlening binnen Nederland Hulpverlening in het buitenland Reparaties in het buitenland Betaling in het buitenland Schade of diefstal Diefstal/inbraak Ruitschade Inlevering van uw auto Innameprocedure Schade bij inlevering 14

4 4 Voorwoord Proficiat met u nieuwe leaseauto en hartelijk welkom bij M. de Koning Autolease b.v. Speciaal voor de berijders van onze auto s hebben wij deze leasewijzer samengesteld, die u van dienst kan zijn in geval van vragen, onduidelijkheden of calamiteiten met uw auto. 5 Deze leasewijzer geeft aan wat wij voor u kunnen betekenen tijdens het gebruik van uw auto. Tevens bevat deze LeaseWijzer informatie met betrekking tot het inleveren van uw auto en andere belangrijke zaken. Wij adviseren u de LeaseWijzer door te lezen voordat u gebruik gaat maken van uw auto, zodat u precies weet wat u van ons en wij van u verwachten. Houdt er rekening mee dat er in afwijking op hetgeen in dit boekje staat er eventuele afwijkende afspraken met uw werkgever gemaakt kunnen zijn welke een uitzondering of aanvulling op de inhoud kunnen vormen. Uiteraard wensen wij u vele plezierige, zorgeloze en vooral veilige kilometers met uw auto.

5 1. Aflevering 5 Voordat u gaat rijden Uw nieuwe auto wordt afgeleverd in de uitvoering en met de opties en accessoires, zoals die door u of uw werkgever is besteld. Bij aflevering dient u te tekenen voor de ontvangst van uw nieuwe auto. Ziet u erop toe dat de dealer samen met u deze afleveringsbevestiging invult en laat ondertekenen. Bij aflevering ontvangt u: - kentekenbewijs deel 1.a en deel 1.b - de handleiding en onderhoudsinstructie van de auto - de complete sleutelset met eventuele sleutelcode - een mattenset - een gevarendriehoek - een reserve lampenset Van ons ontvangt u: - De LeaseWijzer (berijdersmanual) - Een brandstof en/of ID-card - De groene kaart (indien de auto bij ons is verzekerd) - Een Europees schadeformulier

6 6 Wanneer 2. Verzekering de auto via is verzekerd is deze gedekt tegen het WA- en Cascorisico. De polisgegevens treft u aan op de groene kaart. Het dekkingsgebied waarbinnen de auto valt, vindt u tevens op (de achterzijde) van de groene kaart. Zorg dat u ten allen tijde een geldige groene kaart in uw auto heeft. Het is niet toegestaan om te reizen in landen die niet zijn toegestaan volgens de groene kaart. In landen buiten de EU die wel staan vermeld geld een verhoogd eigen risico. 7 Wanneer de WA- en Cascodekking via is afgesloten is hierbij tevens de POI (Personen Ongevallen Verzekering voor Inzittenden) opgenomen. 2.1 OPTIES EN ACCESSOIRES De auto is verzekerd inclusief de meeruitvoeringen en accessoires zoals die ten tijde van aflevering bij ons bekend waren. Accessoires die achteraf door uzelf of door een dealer op de auto gemonteerd worden zijn niet automatisch meeverzekerd. Ze kúnnen echter wel op verzoek in de verzekering worden meegenomen. Wel dienen wij dan eerst een kopiefactuur van deze accessoires van u te hebben ontvangen, zodat wij dit kunnen doorgeven aan onze verzekeringsmaatschappij. Deze uitbreiding heeft een verhoging van het leasetarief tot gevolg. Daarom dient u dit altijd met toestemming van uw werkgever te doen. De achteraf gemonteerde accessoires mogen alleen verwijderd worden wanneer geen (zichtbare) schade ontstaat. Accessoires die hierdoor niet kunnen/mogen worden verwijderd, worden eigendom van zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. Bij diefstal van audio/navigatie of soortgelijke apparatuur met afneembaar front, geldt dat deze alleen is gedekt indien het frontje aan overlegd kan worden. In de auto aanwezige cd s, telefoon, laptop en andere losse zaken zijn niet meeverzekerd. U dient de nodige maatregelen te nemen om inbraak te voorkomen door bovenstaande zaken liefst niet in de auto achter te laten teneinde schade aan de auto te voorkomen. 2.2 AANHANGWAGENS/CARAVANS Indien uw auto via is verzekerd met trekhaak, is een aanhanger of caravan in aangekoppelde toestand WA-meeverzekerd. Op uw groene kaart is dit aangegeven door middel van de codering F. Een eventuele cascodekking dient u zelf te verzorgen. 2.3 UITSLUITING VAN VERZEKERINGSDEKKING Wanneer de auto via is verzekerd maken wij u erop opmerkzaam, dat de verzekeringsmaatschappij geen vergoeding uitkeert voor schade die is ontstaan:

7 7 - tijdens rijlessen, wedstrijden of behendigheidsritten - doordat de bestuurder niet in staat, of niet gerechtigd is, het voertuig te besturen, bijvoorbeeld omdat deze onder invloed is van alcohol of enig ander bedwelmend middel - door het opzettelijk veroorzaken van schade aan of met het voertuig - in het geval dat de bestuurder niet in het bezit is van een in Nederland geldig rijbewijs - letselschade, toegebracht aan de bestuurder van het verzekerde object dat de schade veroorzaakt. Letselschade toegebracht aan een passagier wanneer deze zich niet op een wettelijk toegestane zitplaats bevindt - terwijl het verzekerde object wordt gebruikt als werktuig, met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende schade - in het geval dat de bestuurder weigert medewerking te verlenen aan ademanalyse als bedoeld in artikel 163 van de Wegen- en Verkeerswet - in het geval dat de bestuurder de lease-auto gebruikt in een gebied waarin de verzekering geen dekking biedt, zoals is vermeld op de door de verzekeringsmaatschappij bij de auto afgegeven Internationale Motorrijtuigenbewijs (groene kaart) Wanneer de verzekeringsmaatschappij niet tot uitkering overgaat op grond van één van de hiervoor genoemde redenen kan de schade verhaald worden op uw werkgever. 2.4 EIGEN RISICO De hoogte van het eigen risico is overeengekomen met uw werkgever. 2.5 HET GEBRUIK VAN UW AUTO heeft er geen bezwaar tegen wanneer u de auto laat gebruiken door collega s, gezinsleden of uw levenspartner, mits zij in het bezit zijn van een in Nederland geldig rijbewijs. U dient hiervoor wel goedkeuring te vragen aan uw werkgever. De auto mag in geen geval gebruikt worden voor het geven van rijlessen, prestatie- en betrouwbaarheidsritten, voor vervoer van gevaarlijke stoffen en in een gebied waarin de verzekering geen dekking biedt, zoals vermeld op de groene kaart.

8 3. Reparatie, onderhoud en vervanging van banden 8 9 U dient de auto zelf voldoende regelmatig op een aantal punten te controleren, uiteraard met inachtneming van de voorschriften van de fabrikant. Deze controle heeft onder andere betrekking op de volgende punten: - niveau van olie, koel en remvloeistof - de bandenspanning (denk ook aan het reservewiel) De auto dient in overeenstemming met het onder houdsschema van de fabrikant onderhouden te worden. Veel auto s kennen flexibele onderhoudsintervallen, welke op het display van uw dashboard worden aangegeven. Reparaties en onderhoudsbeurten dienen te worden uitgevoerd door een officiële dealer van het betreffende automerk conform de bepalingen als vermeld in het instructieboekje. Extra inspectiebeurten (bijvoorbeeld voorafgaande aan een vakantie) zijn niet noodzakelijk en daarom voor eigen rekening. BELANGRIJK Wanneer u de auto aanbiedt voor reparatie of onderhouds-werkzaamheden, dient u vooraf kenbaar te maken dat de auto eigendom is van. Dit kunt u doen door middel van uw ID-card, hierop staan uw kenteken en contract-nummer vermeld. De uitvoerende reparateur dient aan de hand hiervan vooraf toestemming te vragen voor de uit te voeren werkzaamheden. 3.1 APK De Algemene Periodieke Keuring geldt voor personen- en bedrijfswagens tot een gewicht van kg. Uw auto dient jaarlijks gekeurd te worden vanaf het moment dat deze 3 jaar oud is. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanbieden en laten keuren van uw auto. 3.2 BANDEN Uit veiligheidsoverwegingen wordt een band door ons vervangen als het profiel 2mm bedraagt. Het wettelijk minimum is 1,6mm. De kosten van reparatie of het vervangen van banden anders dan door normale slijtage zullen (deels) worden doorbelast aan uw werkgever. 3.3 BRANDSTOF EN OLIE Indien brandstof in uw leasecontract is opgenomen wordt naar u of uw bedrijf een brandstofpas verzonden. Hiervoor ontvangt u tevens een pincode welke separaat wordt

9 9 toegezonden. U dient de brandstofpas en pincode altijd gescheiden te bewaren. De brandstof die u met uw auto tankt dient van goede kwaliteit te zijn. De juiste brandstof voor uw auto staat vermeld in het instructieboekje. Hierin staat tevens vermeld welke type olie u mag gebruiken voor het (bij) vullen. De kosten voor tussentijds olie bijvullen zijn niet in het contract inbegrepen. Schade als gevolg van het tanken van een verkeerde brandstof, een te laag olieniveau en/of verkeerde olie is voor rekening van uw werkgever.

10 4. Vervangend vervoer VERVANGEND VERVOER BINNEN NEDERLAND Indien opgenomen in het contract zal er bij onderhoud en reparatie een vervangende auto ingezet worden.. U dient deze zelf aan te vragen of te reserveren bij de reparateur welke toestemming dient aan te vragen bij. Afhankelijk van de afspraken met uw werkgever is dit zoveel mogelijk een auto van dezelfde klasse of een klasse lager. U heeft recht op vervangend vervoer gedurende de reparatieperiode, onnodige huurdagen worden in rekening gebracht. Aan het einde van de huurperiode dient u de verhuurder te melden waar en wanneer u de huurauto inlevert. Wij zullen ten allen tijde trachten u mobiel te houden, dit houdt echter niet automatisch in dat de kosten van een huurauto voor rekening van M. de Koning Autolease zijn. Afhankelijk van de afspraken met u werkgever is het mogelijk dat een deel of de gehele huurkosten worden doorbelast. Voor vervangende auto s kunnen andere verzekeringsvoorwaarden en/of eigen risico s gelden informeer hiernaar bij de verhuurder. 4.2 VERVANGEND VERVOER BUITEN NEDERLAND Indien vervangend vervoer in het contract is opgenomen heeft u hier ook recht op in het buitenland. Bij stranding zal er in overleg met M. de Koning Autolease een vervangende auto ingezet worden. Dit is alleen mogelijk wanneer een (nood)reparatie binnen redelijke termijn niet te realiseren is.

11 5. Hulpverlening 11 Pech, schade of diefstal kan iedereen overkomen, om u hulp te bieden in geval van stranding kunt gedurende 24 uur per dag, 7 dagen in de week contact opnemen met één van de onderstaande nummers: Tijdens kantooruren : Buiten kantooruren : Europ Assistance (alarmnummer) Tevens bieden vele merken een eigen mobiliteitsservice welke u snel ter dienst kan zijn bij pech onderweg. Lees uw instructieboekje hierop na en bel bij pech rechtstreeks met deze mobiliteitsservice. M. de Koning Autolease biedt u hulp met betrekking tot de onderstaande zaken: - pechhulp of sleep- en takelwerkzaamheden met betrekking tot uw auto en de eventueel aangekoppelde aanhangwagen - vervoer van uzelf en mede-inzittenden - inzet van vervangend vervoer indien u niet verder kunt rijden met uw auto 5.1 HULPVERLENING BINNEN NEDERLAND Bij stranding kunt u contact opnemen met bovenstaande nummers. Bij een technisch mankement probeert de hulpverlener de storing te verhelpen of een noodreparatie uit te voeren. Indien reparatie ter plekke niet mogelijk is, zal uw auto naar de dichtstbijzijnde reparateur of bergingsdienst worden vervoerd. M. de Koning Autolease zal u in dit geval de mogelijkheid bieden gebruik te maken van vervangend vervoer volgens de voorwaarden van uw leasecontract. Na herstel dient u zelf weer zorg te dragen voor het retourneren van de vervangende auto en het ophalen van uw eigen auto. Indien de auto na een schade niet meer rijdbaar is dient u contact op te nemen met één van de bovenstaande nummers zodat reparatie en vervangend vervoer geregeld kunnen worden. bepaalt bij welke schadeherstelbedrijf de auto hersteld mag worden. 5.2 HULPVERLENING IN HET BUITENLAND Bij pech onderweg in het buitenland dient u ten allen tijde contact op te nemen met ons alarmnummer. Zorg ervoor dat u een geldige groene kaart bij u heeft en houdt deze bij de hand.

12 12 1 De hulpverlening bestaat uit: - hulpverlening door bergingsspecialist of plaatselijke garage, uitvoeren van (nood)reparatie - indien reparatie ter plekke niet mogelijk is, zal de auto naar de dichtstbijzijnde reparateur worden gebracht. Hierbij zal Europ Assistance in overleg met M. de Koning Autolease de keuze bepalen - In overleg met de berijder wordt bepaald hoe er verder gereisd kan worden afhankelijk van de omstandigheden - wachten op reparatie - voortzetten van de reis met vervangend vervoer - voortzetten van de reis met taxi, trein of vliegtuig - repatriëring van de auto, afhankelijk van de omstandigheden zal M. de Koning Autolease bepalen of dit noodzakelijk is - inzetten van vervangend vervoer ter plaatse indien de reparatie niet binnen drie dagen gerealiseerd kan worden - vergoeding van reparatiekosten, mits overlegd met M. de Koning Autolease of Europ Assistance - vergoeding van hotel of verblijfskosten mits overlegd tot een maximum van 50 euro per persoon per nacht, gebaseerd op het aantal inzittenden in de leaseauto, voor de duur van maximaal drie nachten - indien noodzakelijk het beschikbaar stellen van geld na stranding tot een bedrag van maximum euro Er zal ten allen tijd PER SITUATIE overlegd worden over de te nemen stappen. Vergoeding van bovenstaande kosten is alleen van toepassing na toestemming van M. de Koning Autolease bv. BELANGRIJK Repatriering van de inzittenden en/of vervangend vervoer vanuit het buitenland naar Nederland behoort niet tot de hulpverlening. Wij adviseren u bij reizen naar het buitenland u hiervoor zelf aanvullend te verzekeren bijvoorbeeld middels de Internationale Reis- en Kredietbrief van de ANWB. 5.3 REPARATIES IN HET BUITENLAND Bij pech of (schade)reparaties dient u ten allen tijde telefonisch contact op te nemen met M. de Koning Autolease bv of onze hulpdienst. 5.4 BETALING IN HET BUITENLAND Houdt u er rekening mee dat reparateurs in het buitenland vaak om contante betaling vragen. Verder dient u erop toe te zien dat de rekening op naam van M. de Koning Autolease b.v. komt te staan.

13 6. Schade of diefstal 13 Wanneer uw auto schade oploopt of schade bij andere weggebruikers veroorzaakt verzoeken wij u zich aan de volgende richtlijnen te houden. - vul samen met de tegenpartij ter plekke (de voorzijde) van een Europees Schadeformulier volledig in en zorg ervoor dat de tegenpartij mee ondertekent. Vul vervolgens zelf de achterzijde van het formulier in en stuur dit, binnen 2 werkdagen, naar - doe omtrent de schuldvraag nooit toezegging aan de tegenpartij - maak eventueel foto s van de situatie - noteer namen en adressen van eventuele getuigen, ook uw medepassagiers, familie of vrienden zijn geldige getuigen - meldt de schade binnen 24 uur bij de M. de Koning Autolease bv. (of direct op maandagochtend bij schades in het weekend) Indien uw auto niet meer rijdbaar is kunt u onze hulpdienst inschakelen (hoofdstuk 5). Wanneer uw auto nog wel rijdbaar is verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat u uw auto kunt laten herstellen bij een door ons geselecteerd schadebedrijf. 6.1 DIEFSTAL/INBRAAK Bij diefstal of inbraak dient u direct aangifte bij de politie en laat u een proces verbaal opmaken. Neem vervolgens contact op met Meld de diefstal van uw auto tevens bij de Vermiste Auto Registratie (VAR) (24uur per dag) of via internet: Schade- diefstal- en inbraakgevallen die niet binnen 48 uur bij ons worden gemeld en waarvan geen volledig ingevuld en ondertekend schade-aangifteformulier en proces-verbaal (bij diefstal en inbraak) is ontvangen en om die reden door de verzekeringsmaatschappij niet worden vergoed komen voor rekening van de lessee. 6.2 RUITSCHADE - indien de voorruit van uw leaseauto een beschadiging of scheur heeft opgelopen kunt u deze laten herstellen bij uw dealer of glasspecialist. Zij dienen vooraf contact met ons op te nemen voor toestemming - voor ruitreparaties door middel van een harsinjectie geldt veelal geen eigen risico

14 Inleveren van uw auto INNAMEPROCEDURE In overleg met en uw werkgever kan de auto op een nader te bepalen locatie worden ingeleverd. U dient er in dat geval op toe zien dat er een innameformulier wordt opgemaakt met vermelding van inleverdatum, kilometerstand en eventuele schades. De auto dient in- en uitwendig schoon ingeleverd te worden. Eventueel noodzakelijke schoonmaakkosten zijn voor rekening van de lessee. De auto wordt pas als ingeleverd beschouwd, indien dit direct bij M. de Koning Autolease plaatsvindt of wanneer deze, na transport, is gearriveerd met alle bijbehorende documenten en de bij de auto behorende uitrusting. Tot die tijd blijft de lessee verantwoordelijk voor de auto en eventueel ontstane schades. 7.2 SCHADE BIJ INLEVERING Wanneer er bij inlevering niet gemelde schades aanwezig zijn zullen de reparatiekosten of de waardevermindering als gevolg van deze schades aan de lessee in rekening worden gebracht. Wanneer de auto niet bij ons is verzekerd krijgt u van ons 5 werkdagen de gelegenheid om de schade bij uw verzekeraar te melden. De reparatiekosten zullen aan u in rekening worden gebracht.

15

16 Belangrijke telefoonnummers uur hulpdienst M. de Koning Schadeherstel Autoschade Service Nederland Politie Vermiste Auto Registratie (VAR) Postbus 621, 2900 AP Capelle aan den IJssel Telefoon: Fax: Internet:

FAQ CITROËN PRIVATE LEASE

FAQ CITROËN PRIVATE LEASE FAQ CITROËN PRIVATE LEASE Acceptatie Hoelang duurt de acceptatieperiode bij jullie? Indien u de volledige gegevens aanlevert bij uw aanvraag, ontvangt u uiterlijk binnen een week bericht van uw dealer.

Nadere informatie

BESTUURDERSHANDLEIDING PEUGEOT LEASE

BESTUURDERSHANDLEIDING PEUGEOT LEASE BESTUURDERSHANDLEIDING PEUGEOT LEASE ALLES OVER UW LEASEAUTO IN ÉÉN BOEKJE MAG IK MIJN LOGO ZOMAAR OP MIJN LEASEAUTO ZETTEN? BEN IK VERZEKERD ALS IK HEM UITLEEN? EN HOE WERKT HET IN HET BUITENLAND? OM

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement.

Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement. Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement. 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust op Weg Autoverzekering In dit document staan de voorwaarden die horen bij de autoverzekering die u bij ons heeft afgesloten. Zo weet u waar

Nadere informatie

Privé Pakket Online Klassieke auto

Privé Pakket Online Klassieke auto Versie 2.0 Informatie voor de klant Belangrijk De Aanvullende Voorwaarden Klassieke Auto vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing.

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering Rialto.Tóch verzekerd Polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering Dit zijn de polisvoorwaarden van onze Motorrijtuigverzekering. U vindt hier wanneer u en andere verzekerden recht hebben op vergoeding van

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Autoverzekering (AUT-1409)

Verzekeringsvoorwaarden Autoverzekering (AUT-1409) Verzekeringsvoorwaarden Autoverzekering (AUT-1409) @ Wat zijn dit voor voorwaarden? Dit zijn de bijzondere verzekeringsvoorwaarden van de VvAA autoverzekering. Deze vormen één geheel met onze Algemene

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Auto Casco Inruilplus

Voorwaarden verzekering Auto Casco Inruilplus Voorwaarden verzekering Auto Casco Inruilplus 1/12 Inhoud 1 Wie zijn er verzekerd?...pag. 2 2 Waar bent u verzekerd?...pag. 2 3 Waarvoor bent u verzekerd?...pag. 2 Casco Inruilplus (schade aan de eigen

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Auto Casco Inruilplus

Voorwaarden verzekering Auto Casco Inruilplus Voorwaarden verzekering Auto Casco Inruilplus 1/11 Inhoud 1 Wie zijn er verzekerd?...pag. 2 2 Waar bent u verzekerd?...pag. 2 3 Waarvoor bent u verzekerd?...pag. 2 Casco Inruilplus (schade aan de eigen

Nadere informatie

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Bestelauto

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Bestelauto CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Versie 1.0 Informatie voor de ondernemer Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene voorwaarden. De Algemene voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In dit

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering van InShared. December 2014

Voorwaarden Autoverzekering van InShared. December 2014 Voorwaarden Autoverzekering van InShared December 2014 Voorwaarden Autoverzekering van InShared U heeft een autoverzekering bij InShared. Die heeft u afgesloten op www.inshared.nl. U heeft daarbij 1 of

Nadere informatie

Aegon Autoverzekering. Polisvoorwaarden. nr. 1412

Aegon Autoverzekering. Polisvoorwaarden. nr. 1412 Aegon Autoverzekering Polisvoorwaarden nr. 1412 S 42471 a augustus 2014 Inhoudsopgave pagina Algemene Voorwaarden 4 1 Wat mag u van ons verwachten? 4 2 Wat verwachten wij van u? 4 3 Wie zijn er verzekerd?

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Operational lease

Algemene voorwaarden Operational lease Algemene voorwaarden Operational lease Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 - Toepassing algemene voorwaarden - De Verbonden Onderneming

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Camperverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Personenautoverzekering particulieren. Bijzondere Voorwaarden

Personenautoverzekering particulieren. Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering particulieren Bijzondere Voorwaarden PPP 01012014 Bijzondere Voorwaarden personenautoverzekering particulieren U heeft een personenautoverzekering bij ons afgesloten of u wilt dit

Nadere informatie

Voorwaarden Personenautoverzekering 2014

Voorwaarden Personenautoverzekering 2014 Voorwaarden Personenautoverzekering 2014 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 4 2. Algemeen 6 Wat gebeurt er bij opzettelijk veroorzaakte schade? 6 In welke andere gevallen biedt de verzekering geen dekking?

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Oldtimerverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV POLISVOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.2.30 F INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING Waar is deze verzekering voor? 2 Voor wie is deze verzekering?

Nadere informatie

PERSONENAUTOVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN IQ AUTO 01A

PERSONENAUTOVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN IQ AUTO 01A PERSONENAUTOVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN IQ AUTO 01A WEGWIJZER ZIE ARTIKEL Bijzondere voorwaarden Definities 1 Verzekeringsgebied 2 Verplichtingen van verzekerde 3 Uitsluitingen 4 Schaderegeling

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Auto Casco Allrisk

Voorwaarden verzekering Auto Casco Allrisk Voorwaarden verzekering Auto Casco Allrisk 1/14 Inhoud 1 Wie zijn er verzekerd?...pag. 2 2 Waar bent u verzekerd?...pag. 2 3 Waarvoor bent u verzekerd?...pag. 2 Casco Allrisk (schade aan de eigen auto)...pag.

Nadere informatie

Verzekering. Onze verzekering bestaat altijd uit: polisblad; algemene voorwaarden; productvoorwaarden of bijzondere voorwaarden.

Verzekering. Onze verzekering bestaat altijd uit: polisblad; algemene voorwaarden; productvoorwaarden of bijzondere voorwaarden. Allianz Global Assistance Wegwijzer Dit is de wegwijzer bij de afgesloten verzekering. De verzekering bestaat naast het polisblad ook uit voorwaarden. In de voorwaar den staan alle rechten en plichten

Nadere informatie

Dit zijn de Algemene voorwaarden van uw verzekering. Er zijn aanvullende voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere voorwaarden. Op uw

Dit zijn de Algemene voorwaarden van uw verzekering. Er zijn aanvullende voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere voorwaarden. Op uw CDS Personenautoverzekering Algemene voorwaarden M12 CDS Assuradeuren B.V. Let op! Dit zijn de Algemene voorwaarden van uw verzekering. Er zijn aanvullende voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere voorwaarden.

Nadere informatie

PERSONENAUTOVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN IQ AUTO 01A

PERSONENAUTOVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN IQ AUTO 01A PERSONENAUTOVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN IQ AUTO 01A WEGWIJZER ZIE ARTIKEL Bijzondere voorwaarden Definities 1 Verzekeringsgebied 2 Verplichtingen van verzekerde 3 Uitsluitingen 4 Schaderegeling

Nadere informatie

Bestelautoverzekering

Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering Bijzondere voorwaarden ARTIKEL 1 Definities In de zin van de verzekering wordt verstaan onder: 1 Motorrijtuig: 1.a het op het polisblad omschreven motorrijtuig; 1.b een vervangend

Nadere informatie

Wij leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met.

Wij leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. N.V. Univé Schade Voorwaarden Univé Autoverzekering versie 2 Wij leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. Deze voorwaarden gelden samen met ons Algemeen Reglement.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Polis Direct Autoverzekering Polisvoorwaarden PDA 0113. Goed rijden loont

Polisvoorwaarden. Polis Direct Autoverzekering Polisvoorwaarden PDA 0113. Goed rijden loont Polisvoorwaarden Polis Direct Autoverzekering Polisvoorwaarden PDA 0113 Goed rijden loont Polisvoorwaarden PDA 0113 1. Beschrijving van begrippen 1. Beschrijving van begrippen in de polisvoorwaarden 2.

Nadere informatie

7. Verhaalservice (rechtsbijstand) Verzekerden Wat we met schade bedoelen Werkwijze. Wat wij willen dat u doet bij. Geschillenregeling Klachten

7. Verhaalservice (rechtsbijstand) Verzekerden Wat we met schade bedoelen Werkwijze. Wat wij willen dat u doet bij. Geschillenregeling Klachten Voorwaarden AutoCash Verzekering Inhoud 1. Schade Als u met spoed hulp nodig heeft Schademelding Schade zonder tegenpartij Aangifte bij de politie 2. Dekking Welke landen Hulpverlening Hulp in Nederland

Nadere informatie