WagenPlan B.V. Antwoordnummer VC AMSTERDAM ZUIDOOST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WagenPlan B.V. Antwoordnummer 382 1100 VC AMSTERDAM ZUIDOOST"

Transcriptie

1

2

3

4 WagenPlan B.V. Antwoordnummer VC AMSTERDAM ZUIDOOST

5 De doelstellingen van onze dienstverlening zijn gericht op uw mobiliteit en vele zorgeloze kilometers. In dit kader kan het voorkomen dat u ideeën ter verbetering van onze dienstverlening wilt aandragen. Verbetering van onze dienstverlening in de ruimste zin van het woord. Daartoe behoort namelijk ook de dienstverlening van onze leveranciers, zoals dealers, schadeherstelbedrijven, hulpdiensten, etc. Wij besteden daar graag aandacht aan, dus verzoeken u onderstaand uw suggesties aan te geven en deze kaart naar ons te retourneren. Suggesties Naam Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnr.: privé zaak mobiel adres Kenteken Suggesties

6 WagenPlan B.V. Sijsjesbergweg AL Amsterdam Zuidoost Telefoon (055) Fax (055)

7 Berijderinstructie

8 WagenPlan (055) WagenPlan Hulpdienst (055) Autotaalglas (0800) Carglass (0800) Euromaster (0800) Kwik-Fit Fleet (0341) Profile Tyrecenter (0318) AT RENT (0900) (22 ct pm) Noodnummer 112 Politie Algemeen (0900) (30 ct pm)

9 Voorwoord 5 Servicecoupons en declaraties Reparatie, onderhoud en banden Verzekering Schade Pech onderweg in Nederland Inhoudsopgave Vervangende auto Brandstof Bestellen auto Inleveren auto Buitenland Adressen Trefwoordenregister

10 4

11 Welkom, Als directeur van Centraal Beheer Achmea heet ik u van harte welkom als WagenPlan berijder. Wij vertrouwen erop dat u veel zorgeloze kilometers met ons mag afleggen. Al onze medewerkers zullen u met veel plezier en daadkracht ter zijde staan. Onze dienstverlening is gericht op uw mobiliteit. Met WagenPlan, Zeker Onderweg. Deze berijderinstructie is bedoeld om: u de weg te wijzen binnen de organisatie van WagenPlan; u te informeren hoe WagenPlan u van dienst kan zijn bij een mankement of in geval van schade. Als u voor vervelende verrassingen komt te staan, is deze handleiding uw wegwijzer. Lees hem voordat u op weg gaat eerst door, zodat u ermee vertrouwd bent als u in een noodsituatie komt. Voorwoord De richtlijnen in deze instructie zijn gebaseerd op het gebruik van de auto binnen Nederland. Voor het reizen in het buitenland, hebben we een separaat hoofdstuk opgenomen. Samen met uw werkgever hebben we een WagenPlan op maat gemaakt, waarbij uw werkgever uiteindelijk de samenstelling van onze dienstverlening heeft bepaald. Ik adviseer u om u te laten informeren over de afspraken die hieromtrent gemaakt zijn. Tevens is het voor u belangrijk goed kennis te nemen van de autoregeling of berijderovereenkomst die u met uw werkgever (mogelijk) bent overeengekomen. Ga "Zeker Onderweg"! Wagenplan B.V. M.Th. Zurhake 5

12 Servicecoupons De servicecoupon is een officiële opdrachtbon van u voor de leverancier. Hiermee verkrijgt ú als berijder de gewenste service en de leverancier verkrijgt de zekerheid omtrent de betaling. 6Servicecoupons Als gebruiker van de auto bent u voor ons de belangrijkste persoon om gebreken en/of storingen aan het voertuig te signaleren. Met behulp van de servicecoupon kunt u zowel ons als de dealer of schadehersteller informeren over de reparaties die volgens u aan de auto dienen te worden uitgevoerd. Officiële opdracht voor werkzaamheden op het gebied van reparatie, onderhoud en banden, vervangend vervoer en schadeherstel kunt u dus uitsluitend geven door gebruik te maken van deze servicecoupon. De servicecoupon dient te allen tijde volledig door u ingevuld en ondertekend te worden. Hiermee is degene die de werkzaamheden uitvoert verzekert van betaling mits aan de vermelde voorwaarden is voldaan. Zoals gezegd, u als gebruiker van de auto kunt het beste signaleren wat de gebreken of storingen zijn. Wij zullen daarom de leverancier, met inachtneming van onze eigen controle, alleen toestemming verlenen voor de werkzaamheden waartoe u op de servicecoupon opdracht geeft. Met uw medewerking proberen wij zo onnodige kosten aan uw auto te voorkomen. Invullen servicecoupon Lees vóór het gebruik eerst de instructies die op de servicecoupon vermeld staan. Bij het invullen van de servicecoupon is het van belang dat u de werkzaamheden zo specifiek mogelijk omschrijft. Bijvoorbeeld: 1. grote onderhoudsbeurs; 2. verhelpen rammel in de kofferbak; 3. linkerkoplamp is defect, s.v.p. vervangen. Op de servicecoupon is aangegeven op welke servicecomponenten u conform onze afspraken met uw werkgever wel of geen recht hebt. Indien u opdracht geeft voor werkzaamheden die betrekking hebben op meerdere servicecomponenten (bijvoorbeeld schade, onderhoud en huur), dan dient u per component één servicecoupon in te vullen.

13 Declaraties De garagebedrijven die uw auto "in vorm houden", sturen hun rekeningen, voorzien van een door u ingevulde en ondertekende servicecoupon, in de regel rechtstreeks naar WagenPlan. Daar hebt u dus geen omkijken naar. Slechts bij hoge uitzondering zult u een rekening contant moeten betalen. Geen nood! Tenzij uw werkgever anders voorschrijft, kunt u deze kosten bij ons declareren. Zorg ervoor dat de betreffende rekening op naam staat van WagenPlan en dat de BTW apart vermeld wordt. U vult een declaratieformulier in en stuurt dit samen met de originele factuur naar WagenPlan. Servicecoupon Postbus 23190, 1100 DR Amsterdam Zuidoost, telefoonnummer ( 055) Voor administratie berijd(st)er Opdracht aan (leverancier): Servicecomponenten voor het verrichten zoals hieronder everancier: omschreven m.b.t. één van de hiernaast aangegeven rkzaamheden: servicecomponenten Deze coupon is geldig indien onderstaande T ilometrage is overschreden. (dealer: gebruik ALDI/ROB systeem) Datum: Naam berijd(st)er: Handtekening berijd(st)er: Km. stand: Declaratieformulier operationele kosten (indien in lease opgenomen) Naam klant Klantnummer Naam berijder Adres Kenteken leaseauto Postcode Woonplaats Kilometerstand Rekeningnummer Soort declaratie: 1. Brandstof 2. Reparatie 3. Schade 4. Diversen* Omschrijving Brandst. Aantal Bedrag Muntsoort Verv. soort liters (in gld.) en koers auto B/D/L* ƒ ja/nee* B/D/L* ƒ ja/nee* B/D/L* ƒ ja/nee* B/D/L* ƒ ja/nee* B/D/L* ƒ ja/nee* Totaal (inclusief / exclusief BTW)* ƒ Te verrekenen Nederlandse BTWƒ *doorhalen wat niet van toepassing is (B=benzine, D=diesel en L=LPG) Vergoeding van de kosten inclusief BTW kan alleen plaatsvinden indien wij in het bezit zijn van de opdrachtbonnen plus originele facturen welke op naam staan van WagenPlan B.V. (behalve voor brandstof). Indien de facturen niet leesbaar zijn, wordt u verzocht deze schriftelijk toe te lichten. Aantal bijlagen Servicecoupon Leverings- en betalingsvoorwaarden z.o.z. WagenPlan, Postbus DR Amsterdam Zuidoost Tel.: (055) , Fax: (055) Handtekening Datum Zeker Onderweg Declaratieformulier operationele kosten 7Declaraties

14 Reparatie en onderhoud Reparatie en onderhoud dienen altijd uitgevoerd te worden volgens de instructies van de fabrikant van de auto en bij een officiële dealer van uw merk, of door een door WagenPlan aangewezen garage. U als gebruiker van de auto kunt het beste gebreken en/of storingen aan uw voertuig signaleren. Gebruik voor opdrachten voor reparatie of onderhoud de servicecoupon (zie Servicecoupons). Preventieve werkzaamheden U dient zelf de auto regelmatig op een aantal punten te controleren, uiteraard met inachtneming van de voorschriften van de fabrikant. Het betreft hierbij de volgende punten: peil van de motorolie; niveau van de koelvloeistof; 8Reparatie en onderhoud

15 spanning van de banden (denk daarbij ook aan het reservewiel); Banden Voor controle of vervanging van banden kunt u terecht bij Euromaster Bandenservice, Kwik-Fit Fleet of Profile Tyrecenter. Wettelijk moet een band minimaal 1,6 mm profiel hebben. Om u "Zeker Onderweg" te houden worden uw banden al vervangen als het profiel 2 mm of minder bedraagt. 9Banden

16 Verzekering Verzekering Het is van belang te weten of uw werkgever de verzekering van uw auto via WagenPlan of direct bij Centraal Beheer Achmea laat verzorgen, of dat dit nog via een andere verzekeringsmaatschappij is geregeld. Dit bepaalt in hoeverre u verzekerd bent en eventuele kosten worden vergoed. Indien uw werkgever nog zelf een verzekeringsmaatschappij heeft uitgekozen, dient u voor de details de betreffende polisvoorwaarden te raadplegen. Als de verzekering via WagenPlan of direct bij Centraal Beheer Achmea is geregeld, betekent dit voor het gebruik in Nederland in het algemeen het onderstaande: WA en casco De auto is WA- en casco verzekerd. De naam van uw verzekeraar treft u aan op uw "Groene kaart". Inzittenden Tenzij anders is overeengekomen met uw werkgever, zijn de auto s van WagenPlan voorzien van een "Personen Ongevallen Verzekering voor Inzittenden" (de zogenaamde "POI-dekking"). Deze verzekering geeft dekking tot het aantal personen waartoe uw auto volgens de richtlijnen van de Rijksdienst voor het Wegverkeer is uitgerust. Aanhangwagens/caravans Aanhangwagens en caravans die gekoppeld zijn aan uw auto, zijn standaard WA-meeverzekerd via de polis voor de auto. Voor de cascoverzekering dient u zelf zorg te dragen. 10

17 Accessoires Hierbij zijn de onderstaande twee groepen te onderscheiden. Privé-accessoires Dit zijn accessoires die voor rekening van u of uw bedrijf in de auto zijn aangebracht. Indien u deze zaken wilt meeverzekeren, dient u dat vooraf op te geven (incl. BTW). WagenPlan vraagt u bij schade de originele aankoopnota te overleggen. Wij keren bij schade van deze zaken de dagwaarde uit. Leaseaccessoires Accessoires die in het leasecontract zijn opgenomen, zijn automatisch meeverzekerd. Audio is echter tot een maximum van fl ,- (incl. BTW) verzekerd. Verzekering Bij diefstal van geluidsapparatuur met afneembaar front, geldt voor beide groepen dat deze alleen dan is meeverzekerd indien het verwijderde frontpaneel aan WagenPlan kan worden overhandigd. Voor apparatuur op slede geldt dat deze op het moment van diefstal moet zijn opgeborgen in de afgesloten kofferbak (bij stationwagens dient deze uit het zicht te zijn opgeborgen). 11

18 Schade Schade Schade/schadeformulier In ieder voorkomend geval dat uw lease-auto schade oploopt, dan wel schade aan derden veroorzaakt, doet u er verstandig aan de volgende tips ter harte te nemen: meld de schade binnen 24 uur (of direct op maandagochtend als het in het weekend is gebeurd) bij de Assurantie- en Schadeafdeling van WagenPlan. Deze informeert u over de schadeafwikkeling en de herstelmogelijkheden. Het directe telefoonnummer van deze afdeling is: (055) ; vul samen met de tegenpartij ter plekke een "Europees Schade- Formulier" volledig in (zie instructies schadeformulier) en zorg dat de tegenpartij het formulier meeondertekent; doe nooit toezeggingen aan de tegenpartij; belangrijk is direct de namen en adressen van eventuele getuigen te noteren. Ook uw medepassagiers, familie en vrienden zijn geldige getuigen; stuur tot slot uw volledig ingevulde schadeformulier direct naar de Assurantie- en Schadeafdeling van WagenPlan. Denkt u er s.v.p. ook aan de achterzijde in te vullen. Schade autovoorruiten en reparaties Een steenslagpit in de voorruit kan vaak door harsinjectie worden gerepareerd. Deze service kan bij uw werkplek of bij u thuis geschieden. Het grote voordeel van deze methode van repareren is dat er geen eigen risico berekend wordt. Wanneer uw voorruit schade heeft, plak dan direct volgens de instructies een van de hierbij geleverde stickers aan de buitenkant op het inslagpunt. Neem vervolgens direct contact op met de autoglasspecialist. Hoe verser de inslag hoe beter het reparatieresultaat. Bij deze reparatie maakt u gebruik van een servicecoupon. U betaalt niets en het bespaart u een eigen risico. Bij extreme temperaturen is snelheid van groot belang. 12

19 Autoglasspecialist: Carglass (0800) 0406 Autotaalglas (0800) 0828 Schadeclaim op het Waarborgfonds Motorverkeer Indien uw auto schade oploopt, veroorzaakt door een motorvoertuig waarbij de veroorzaker zich niet bekend heeft gemaakt of niet is verzekerd, is een claim op het Waarborgfonds voor het Motorverkeer mogelijk. Schade Auto s die via WagenPlan verzekerd zijn, krijgen géén eigen risico berekend indien een schade kan worden verhaald op het Waarborgfonds! Indien een schade door WagenPlan is verhaald op het Waarborgfonds, neemt WagenPlan het eigen risico voor haar rekening. Dit bespaart u/uw werkgever en mogelijk uzelf het eigen risico. Het Waarborgfonds keert uit mits: de schade door een motorvoertuig is ontstaan; de bestuurder van het schadeveroorzakende motorvoertuig schuldig is aan het ontstaan van de schade; men aangifte heeft gedaan bij de plaatselijke politie; het verdient aanbeveling om het beschadigde voertuig te laten staan en eerst de politie te waarschuwen; u minimaal over één getuige beschikt die het voorval heeft gezien, of kan bevestigen dat de auto onbeschadigd werd neergezet en beschadigd werd teruggevonden. Ook uw medepassagiers, familie en vrienden zijn geldige getuigen. U doet er hierbij verstandig aan de volgende tips ter harte te nemen: noteer de namen en gegevens van getuigen die iets van het voorval hebben gezien of die kunnen verklaren dat de auto onbeschadigd werd geparkeerd en beschadigd werd aangetroffen; laat het beschadigd aangetroffen voertuig staan en waarschuw eerst de politie; stuur het volledig ingevulde schadeformulier naar WagenPlan. 13

20 Diefstal Schade Indien in uw auto is ingebroken, moet u zo spoedig mogelijk aangifte doen bij de politie in de plaats waar het is gebeurd. Tevens dient u telefonisch contact op te nemen met de Assurantie- en Schadeafdeling van WagenPlan en volgt u hun instructies op. WagenPlan dient in het bezit te worden gesteld van het politierapport. Indien uw auto is gestolen, dient u onmiddellijk aangifte te doen bij de politie. Tevens dient u direct contact op te nemen met WagenPlan of de aangesloten hulpdienst, zodat registratie in de gebruikelijke opsporingssystemen meteen kan plaatsvinden. Hierna dient WagenPlan in het bezit te worden gesteld van alle sleutels en van kentekenpapieren deel I en II van de gestolen auto. 14

21 Pech onderweg in Nederland Alarmnummer en pechhulp 24 uur per dag bereikbaar!! Hieronder wordt de pechhulp omschreven, waarop u als berijder van een auto van WagenPlan recht hebt. Om deze pechhulp te kunnen bieden, is het een vereiste dat u zich met een van de onderstaande instanties in verbinding stelt. Op snelwegen kunt u gebruikmaken van de gele "praatpalen" van Rijkswaterstaat. Hulpdienst van uw eigen automerk (zie hiervoor de instructies van de fabrikant/importeur) WagenPlan Hulpdienst (voor binnen- en buitenland) +31 (55) Pech onderweg WagenPlan +31 (55) (werkdagen tussen 8.00 en uur) Pechhulp Bij pech kan WagenPlan u hulp bieden met betrekking tot: pechhulp of sleep- en takelwerkzaamheden met betrekking tot de auto en de eventueel aangekoppelde aanhangwagen of caravan; vervoer van uzelf en mede-inzittenden; inzet van een vervangend voertuig indien met de auto niet verder kan worden gereden. Pech in Nederland Indien als gevolg van een technisch mankement de auto niet meer kan rijden, tracht de hulpverlener de storing te verhelpen of een noodreparatie uit te voeren. Indien reparatie niet mogelijk blijkt, zal de auto worden getransporteerd naar een in overleg met de WagenPlan Hulpdienst te bepalen adres. Als het noodzakelijk is, kan voor vervangend vervoer worden gezorgd. 15

22 Schade in Nederland Pech onderweg Als de auto als gevolg van een ongeval niet meer kan rijden, wordt deze door een takelbedrijf geborgen en naar een door WagenPlan te bepalen adres gebracht. U kunt met de takelwagen meerijden of vanaf de plaats van het ongeval met een taxi naar huis/werk of het dichtstbijzijnde autoverhuuradres worden vervoerd. Indien u via WagenPlan verzekerd bent, zijn de kosten voor dit (eenmalige) vervoer voor rekening van WagenPlan. 16

23 Vervangende auto Tijdens onderhoud, reparatie of schadeherstel aan uw auto, kan een vervangende auto noodzakelijk zijn. Afhankelijk van het feit of u recht hebt op vervangend vervoer zal de huurauto wel of niet aan uw werkgever berekend worden. Indien WagenPlan u assisteert bij het huren van een tijdelijke vervangingsauto betekent dat niet automatisch dat de kosten daarvan voor rekening van WagenPlan zijn. De concrete afspraken over het al dan niet overnemen van de huurkosten en de geldende autoklasse zijn geregeld in het contract met uw werkgever. Servicecoupon Postbus 23190, 1100 DR Amsterdam Zuidoost, telefoonnummer ( 055) Voor administratie berijd(st)er Opdracht aan (leverancier): Servicecomponenten voor het verrichten zoals hieronder everancier: omschreven m.b.t. één van de hiernaast aangegeven rkzaamheden: servicecomponenten Servicecoupon Vervangende auto 5. In te vullen door leverancie r Deze coupon is geldig indien onderstaande T ilometrage is overschreden. (dealer: gebruik ALDI/ROB systeem) Datum: Naam berijd(st)er: Handtekening berijd(st)er: Km. stand: Leverings- en betalingsvoorwaarden z.o.z. In geval van reparatie, onderhoud of schadeherstel: geef de verhuurder een ingevulde en ondertekende servicecoupon. De dealer/verhuurder dient, voordat u gebruikmaakt van de huurauto, het reserveringsnummer bij WagenPlan aan te vragen (zie tevens voorwaarden servicecoupon). De huurtermijn wordt afgestemd met de reparatie-, onderhouds- of schadeperiode. Onnodige huurdagen zullen door WagenPlan aan uw werkgever worden doorberekend. Aan het einde van de huurperiode dient u de verhuurder te melden wanneer en waar u de huurauto inlevert. 17

24 Brandstof Brandstof Voor het tanken van brandstof kan in het contract het gebruik van een servicekaart zijn opgenomen. Let bij het gebruik hiervan op de volgende aanwijzingen: controleer of op uw afrekening het juiste bedrag en het juiste aantal liters vermeld staan; indien u gebruik maakt van een vervangende auto geef dit dan ook aan; geef bij de invoer altijd de juiste kilometerstand op. Indien u verzuimt de juiste kilometerstand op te geven, wordt u wellicht (onterecht) aangesproken op het bijzondere verbruik van uw auto. 18

25 Bestellen van een nieuwe auto Indien uw huidige auto het einde van het contract nadert, doet u er verstandig aan contact op te nemen met uw werkgever. Die kan u informeren over de geldende afspraken en richtlijnen die u in acht moet nemen bij het maken van een nieuwe keuze. WagenPlan raadt u dringend af toezeggingen aan dealers te doen omtrent de aankoop van een nieuwe auto. Bestellen auto 19

26 Inleveren van een auto Inleveren auto Als u de auto inlevert doet u dat in overleg met uw werkgever. Vervolgens kan contact worden opgenomen met WagenPlan om een inleveradres te bepalen. Controleer bij inlevering met name de kilometerstand, eventuele schades en de inleverdatum, teneinde misverstanden over de eindafrekening te voorkomen. De auto dient in- en uitwendig schoon te zijn. Eventueel noodzakelijke schoonmaakkosten zijn voor uw rekening. Schade bij inlevering Indien de auto schade heeft opgelopen zonder dat WagenPlan daarvan in kennis is gesteld, dan dient dat alsnog - door middel van een schadeformulier - gemeld te worden. Reparatiekosten voor niet-gemelde schades worden door WagenPlan aan uw werkgever doorberekend. Accessoires bij inlevering Accessoires die in het contract zijn opgenomen, dienen bij het inleveren van de auto aanwezig te zijn. Privé-accessoires mogen alleen verwijderd worden als dat geen beschadiging of waardevermindering van de auto tot gevolg heeft. Eventuele kosten van herstel en/of waardevermindering als gevolg van het verwijderen zijn voor uw rekening. Indien u accessoires (o.i.d.) uit uw auto moet halen of moet vervangen door de originele dan moet dit vóór inlevering van de auto gebeuren. Vanaf het moment van inlevering kunt u niets meer uit de auto halen. Autopapieren en bescheiden bij inlevering Op het moment dat u de auto inlevert dient een aantal belangrijke zaken in het dashboardkastje te worden achtergelaten. Het betreft kentekenbewijzen I en II en, indien van toepassing, de brandstofpas, moedersleutel, codesleutel, reservesleutels, afstandsbediening, startcode, radiocode, berijdermap, resterende opdrachtbonnen/servicecoupons, onderhoudsboekje, instructieboekje, etc. 20

27 Mochten deze zaken bij inlevering niet in de auto aanwezig zijn, dan is WagenPlan genoodzaakt de hierdoor veroorzaakte kosten aan uw werkgever door te belasten. Inleveren auto 21

28 Pech onderweg in het buitenland Buitenland Hulpdienst Vanuit het buitenland dient u bij pech onderweg te allen tijde met één van de hierna genoemde hulpdiensten contact op te nemen. Hulpdienst van uw eigen automerk (zie hiervoor de instructies van de fabrikant/importeur) WagenPlan Hulpdienst +31 (55) Reparaties Als u in het buitenland pech hebt met uw auto, ga er dan mee naar een plaatselijke dealer. Bij reparaties tot fl. 500,- (excl. BTW) kunt u zonder toestemming van WagenPlan uw auto laten repareren. Als de reparatie duurder is, neem dan contact op met WagenPlan. Betaalmiddelen In het buitenland zult u in de regel contant moeten betalen. Zorg er daarom voor dat u altijd over middelen beschikt om onvoorziene kosten te dekken. Mits u erop toeziet dat de rekening op naam staat van WagenPlan en de BTW vermeld wordt, kan dat verrekend worden. Met één "maar": WagenPlan vergoedt de in het buitenland verrichte werkzaamheden maximaal tegen de in Nederland geldende tarieven. (Zie ook de informatie over declaraties.) Het is verstandig om te weten of uw werkgever de verzekering van uw auto door WagenPlan laat verzorgen, of dat hij dit nog via een verzekeringsmaatschappij naar eigen keuze heeft geregeld. Hiervan hangt af in hoeverre u voor in het buitenland gemaakte kosten bij pech bent verzekerd. 22

29 Schade of pech in het buitenland Als u door pech met of schade aan uw lease-auto in het buitenland strandt, bel dan naar de WagenPlan hulpdienst. Houd uw Groene kaart bij de hand, evenals het adres en het telefoonnummer van degene waar de auto is gestald. Zorg dat u ook uw verblijfadres en het telefoonnummer waar u bereikbaar bent binnen handbereik hebt. Indien de auto niet meer kan rijden, wordt deze na overleg met de WagenPlan Hulpdienst getransporteerd naar de dichtstbijzijnde garage waar de schade of storing kan worden beoordeeld en/of hersteld. Indien de reparatie niet binnen 2 werkdagen mogelijk is, kan de auto naar Nederland worden getransporteerd. De inzittenden kunnen met het openbaar vervoer (2e klas), langs de kortste weg, doorreizen naar hun bestemming of terugkeren naar Nederland. De kosten voor het openbaar vervoer worden achteraf door WagenPlan vergoed. Kosten van een huurauto, vliegtickets, e.d. worden, tenzij door uw werkgever met ons overeengekomen, niet door WagenPlan vergoed. De kosten die in normale omstandigheden toch zouden zijn gemaakt, bijv. brandstof, tolgelden e.d., worden aan u of aan uw werkgever doorbelast. Buitenland Als u uw auto achterlaat bij een plaatselijke dealer, vergeet dan niet de sleutels en de autopapieren, waaronder de Groene kaart, bij uw auto achter te laten. Vervangende auto WagenPlan kan in het buitenland wel voor vervangend vervoer zorgdragen. De kosten zullen - tenzij contractueel anders overeengekomen - worden doorbelast. WagenPlan komt uw werkgever hierin financieel tegemoet door 1/30e van de maandleaseprijs te crediteren voor elke dag dat er van de auto geen gebruik kan worden gemaakt. Indien er geen vervangend vervoer geregeld is, sluit dan via uw reisverzekeraar, als onderdeel van uw reisverzekering, een verzekering voor vervangend vervoer af. 23

30 Buitenland Aanhangwagens Indien door het uitvallen van uw auto uw aanhangwagen of caravan moet worden gerepatrieerd, dan draagt WagenPlan daar zorg voor. Ingeval uw auto via WagenPlan of direct bij Centraal Beheer Achmea is verzekerd, is de aanhangwagen of caravan in aangekoppelde toestand WA-meeverzekerd. Op uw Groene kaart is dit aangegeven door middel van de codering -F-. Voor beschadiging van uw aanhangwagen of caravan moet u zelf een verzekering afsluiten. Voor Spanje en Polen is een aparte Groene kaart noodzakelijk voor uw aanhangwagen of caravan indien: -uw aanhanger of caravan een ledig gewicht heeft boven de 750 kg; -uw aanhanger of caravan is voorzien van een registratiebewijs; Om een Groene kaart voor uw aanhangwagen of caravan te maken, dient u ons 4 weken voorafgaand aan uw reis naar Polen of Spanje, een kopie van het registratieformulier te sturen met daarbij het kenteken van de auto, het betreffende land en de periode van verblijf in dat land. Ziekte of ongeval van de bestuurder Indien u op medisch advies de auto niet naar Nederland kunt terugrijden en een andere inzittende de besturing niet kan overnemen, bestaat recht op transport van de auto naar Nederland. Onze hulpdienst zal dit beoordelen. De mede-inzittenden zullen in dit geval met het openbaar vervoer (2e klas), langs de kortste weg, doorreizen naar hun bestemming of terugkeren naar Nederland. Voor een personenauto zal eventueel een vervangende bestuurder ter beschikking worden gesteld. Buitenlandverklaring In de West-Europese landen is het woord "lease-auto" inmiddels een duidelijk begrip. Waar dit begrip echter niet bekend is, doet u er verstandig aan om een "buitenlandverklaring" bij u te hebben. Afhankelijk van het eigendom van de auto kunt u deze verklaring bij uw werkgever of bij onze Assurantie- en Schadeafdeling aanvragen. In deze verklaring wordt door de eigenaar van de auto aan de berijder toestemming verleend om de auto te gebruiken in het buitenland. 24 Verzekering in het buitenland: Groene kaart Indien u met de auto naar het buitenland reist, dient u vooraf te controleren of u een geldige Groene kaart bezit en of het land van uw bestemming en de landen waar u doorheen rijdt hierop vermeld staan. De Groene kaart is een internationaal verzekeringsbewijs, uitgegeven op gezag van het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars.

31 Op deze kaart worden de landen vermeld waarmee internationale afspraken zijn gemaakt over de schaderegeling. In het buitenland kunt u middels deze Groene kaart voor het vermelde voertuig de verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid voor motorvoertuigen aantonen. Grensverzekering Om in de landen die niet op de Groene kaart staan vermeld toch te mogen rijden, moet u aan de grens aldaar een grensverzekering afsluiten voor de wettelijke aansprakelijkheid voor motorrijtuigenschade in dat betreffende land, alsmede voor de schade aan de auto zelf (cascoschade). In die gevallen waarin de grensverzekering niet afdoende is, blijft u persoonlijk aansprakelijk. Buitenland Oorlogsgebieden De verzekeringsdekking is uitgesloten voor schade ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, etc. U wordt dringend geadviseerd deze gebieden te vermijden. VN-embargo Voor bepaalde landen kan een VN-embargo gelden, waardoor geen enkele vorm van handel met die landen is toegestaan. Ook financiële transacties, zoals het doen van schade-uitkeringen, zijn verboden. Op grond hiervan kan in deze landen geen verzekeringsdekking worden verleend. 25

32 Nuttige adressen Adressen WagenPlan Hulpdienst WagenPlan B.V. Sijsjesbergweg AL Amsterdam Zuidoost +31 (55) Hulpdienst automerk (zie hiervoor uw handleiding automerk/type) Autoglasspecialist WagenPlan Hulpdienst +31 (55) Carglass (0800) 0406 Autotaalglas (0800) 0828 Bandenspecialisten (centrale nummers) Euromaster (0800) 1696 Kwik Fit Fleet (0341) Profile Tyrecenter (0318) Autoverhuur AT RENT (0900) (22 ct pm) Politie Alarmnummer Algemeen nummer (0900) 8844 (30 ct per minuut)

33 Trefwoorden aanhangwagen 10 ; 24 accessoires 11 adressen 26 banden 9 bandenservice 9 ; 26 bestellen auto 19 betaalmiddelen 6 ; 7 ; 22 brandstof 18 buitenland 22 buitenlandverklaring 24 caravan 10 ; 24 declaratie 7 declaratieformulier 7 diefstal 14 Groene kaart 10 ; 24 ; 25 huurauto 17 inlevering auto 20 ; 21 onderhoud 8 pech 15 ; 22 preventieve werkzaamheden 8 reparatie 8 ruitenservice 12 ; 13 schade 12 ; 16 schadeformulier 12 servicecoupons 6 ; 8 ; 12 ; 17 ; 20 vervangende auto 17 ; 23 verzekering 10 ; 11 ; 22 ; 24 ; 25 Waarborgfonds Motorverkeer 13 Trefwoorden 27

34 Notities Notities 28

35 Notities Notities 29

36 Notities Notities 30

Inhoud. 1 Welkom bij Averus Financial Services. 2 Verzekering. 3 Tanken. 4 Onderhoud en reparatie. 5 Schade. 6 Pech onderweg.

Inhoud. 1 Welkom bij Averus Financial Services. 2 Verzekering. 3 Tanken. 4 Onderhoud en reparatie. 5 Schade. 6 Pech onderweg. Inhoud 1 Welkom bij Averus Financial Services 2 Verzekering WA- en Casco-verzekerd door Averus Financial Services Meeverzekeren inzittenden Aanhangwagen of caravan Accessoires 3 Tanken Brandstof declareren

Nadere informatie

Haaglanden Lease BERIJDERSHANDLEIDING

Haaglanden Lease BERIJDERSHANDLEIDING Haaglanden Lease BERIJDERSHANDLEIDING GOED VOORBEREID OP WEG! Gefeliciteerd met uw nieuwe lease-auto! Wij wensen u veilige kilometers toe. In dit instructieboekje vindt u belangrijke informatie voor het

Nadere informatie

Berijders handleiding

Berijders handleiding Berijders handleiding Berijders helpdesk +31-88-0553960 Inleiding Allereerst willen wij u hartelijk welkom heten bij FORWARD LEASE en u gelukwensen met de keuze van uw leaseauto. Uiteraard heeft u met

Nadere informatie

ZuidWest Lease rijdt zeker. Bestuurdershandleiding

ZuidWest Lease rijdt zeker. Bestuurdershandleiding ZuidWest Lease rijdt zeker. Bestuurdershandleiding Inhoud Welkom...5 Reparatie, onderhoud en banden...6 Schade...7 Pech onderweg...9 Brandstof en brandstofpas...10 Einde contract en inlevering van de auto...11

Nadere informatie

Lease wijzer. Berijdersmanual

Lease wijzer. Berijdersmanual Lease wijzer Berijdersmanual 3 Inhoud 3 Voorwoord 4 1. Aflevering 5 2. Verzekering 6 2.1 Opties en accessoires 6 2.2 Aanhangwagens/caravans 6 2.3 Uitsluiting van verzekeringsdekking 6 2.4 Eigen risico

Nadere informatie

Aangenaam, bevlogen betrouwbaar

Aangenaam, bevlogen betrouwbaar Aangenaam, Gefeliciteerd met uw nieuwe leaseauto! Fijn dat u uw keuze heeft gemaakt voor Wensink Lease en wij heten u dan ook van harte welkom als berijder van uw nieuwe Wensink Leaseauto. In deze berijdersset

Nadere informatie

BERIJDERSHANDLEIDING PRIVATE LEASE

BERIJDERSHANDLEIDING PRIVATE LEASE BERIJDERSHANDLEIDING PRIVATE LEASE KLOMPENMAKERSTRAAT 51, 2672 GA NAALDWIJK POSTBUS 168, 2670 AD NAALDWIJK BERIJDERSDESK 0174 291636 BERIJDERSDESK@AUTOPERMAAND.NL Inhoud Welkom... 3 Berijdersdesk... 3

Nadere informatie

VOLVO CARD VOORWAARDEN VOLVO ASSISTANCE

VOLVO CARD VOORWAARDEN VOLVO ASSISTANCE VOLVO CARD VOORWAARDEN VOLVO ASSISTANCE WELKOM BIJ VOLVO CARD, WELKOM BIJ VOLVO ASSISTANCE. Is uw Volvo nog geen 3 jaar oud of laat u het jaarlijkse reguliere onderhoud aan uw Volvo door de officiële Volvo-dealer

Nadere informatie

VOLVO CARD VOORWAARDEN VOLVO ASSISTANCE

VOLVO CARD VOORWAARDEN VOLVO ASSISTANCE VOLVO CARD VOORWAARDEN VOLVO ASSISTANCE Uitgave oktober 2012 WELKOM BIJ VOLVO CARD, UW PASPOORT VOOR VOLVO ASSISTANCE. Is uw Volvo nog geen 3 jaar oud of laat u het jaarlijks reguliere reguliere onderhoud

Nadere informatie

VOLVO CARD VOORWAARDEN VOLVO ASSISTANCE

VOLVO CARD VOORWAARDEN VOLVO ASSISTANCE VOLVO CARD VOORWAARDEN VOLVO ASSISTANCE Uitgave januari 2012 WELKOM BIJ VOLVO CARD, UW PASPOORT VOOR VOLVO ASSISTANCE. Is uw Volvo nog geen 3 jaar oud of laat u het reguliere onderhoud aan uw Volvo door

Nadere informatie

Autoschade Service. Verkeer

Autoschade Service. Verkeer Autoschade Service Verkeer Snel weer op weg na schade Pech of een ongeluk met de auto is nooit leuk. Met uw financieel adviseur, uw autoverzekering en de REAAL Autoschade Service kunt u in ieder geval

Nadere informatie

Lease Instructieboekje

Lease Instructieboekje Lease Instructieboekje Belangrijke informatie XLLease Bezoekadres: Ambachtsveld 8 Apeldoorn Postadres: Postbus 20040 7302 HA Apeldoorn info@xllease.nl www.xllease.nl Inhoud Algemene zaken Aflevering Reparatie

Nadere informatie

VOLVO CARD Voorwaarden volvo assistance

VOLVO CARD Voorwaarden volvo assistance VOLVO CARD Voorwaarden volvo assistance Uitgave maart 2011 WELKOM BIJ VOLVO CARD, UW PASPOORT VOOR VOLVO ASSISTANCE. Met uw Volvo Card geniet u alle privileges uit ons exclusieve Volvo Card programma.

Nadere informatie

Welkom +31 (0) uur per dag, 7 dagen per week

Welkom +31 (0) uur per dag, 7 dagen per week Welkom Gefeliciteerd met uw nieuwe lease-auto. Fijn dat u uw keuze heeft gemaakt voor Terberg Leasing en wij heten u dan ook van harte welkom als bestuurder van een van onze lease-auto s. In deze bestuurdersmap

Nadere informatie

Alstublieft. Al uw belangrijke zaken binnen handbereik. VWLE129 Berijdershandleiding Volkswagen Leasing 210x105 cr1 v2.indd 1 29-03-13 15:25

Alstublieft. Al uw belangrijke zaken binnen handbereik. VWLE129 Berijdershandleiding Volkswagen Leasing 210x105 cr1 v2.indd 1 29-03-13 15:25 Alstublieft. Al uw belangrijke zaken binnen handbereik. VWLE129 Berijdershandleiding Volkswagen Leasing 210x105 cr1 v2.indd 1 29-03-13 15:25 Index Welkom bij Volkswagen Leasing! 3 Brandstof 4 Bekeuringen

Nadere informatie

Alstublieft. Al uw belangrijke zaken binnen handbereik. Dat schakelt makkelijk!

Alstublieft. Al uw belangrijke zaken binnen handbereik. Dat schakelt makkelijk! Alstublieft. Al uw belangrijke zaken binnen handbereik. Dat schakelt makkelijk! Index Welkom bij Volkswagen Pon Financial Services 3 Brandstof 4 Bekeuringen 5 Diefstal Hulpverlening Inleveren auto 6 Kenteken

Nadere informatie

Alstublieft. Al uw belangrijke zaken binnen handbereik. TECHNOLOGY TO ENJOY

Alstublieft. Al uw belangrijke zaken binnen handbereik. TECHNOLOGY TO ENJOY Alstublieft. Al uw belangrijke zaken binnen handbereik. TECHNOLOGY TO ENJOY Index / Welkom bij SEAT Financial Services 3 / Brandstof 4 / Bekeuringen 5 Diefstal Hulpverlening / Inleveren auto 6 / Kenteken

Nadere informatie

SOS Pechhulp Bijzondere Voorwaarden Pechhulpservice

SOS Pechhulp Bijzondere Voorwaarden Pechhulpservice SOS Pechhulp Bijzondere Voorwaarden Pechhulpservice Versie 2011.1 Deze Bijzondere Voorwaarden Pechhulpservice van SOS Pechhulp geven - in aanvulling op, of in afwijking van de Algemene Voorwaarden - zo

Nadere informatie

Omvang Hulpverlening Alphabet Nederland B.V.

Omvang Hulpverlening Alphabet Nederland B.V. Omvang Hulpverlening Alphabet Nederland B.V. Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 - Hulpverleningsvoorwaarden - Leaseobject - Omvang van de hulpverlening

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Alle kosten in de hand met Suzuki All-inclusive. Inhoudsopgave veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen. Alle kosten in de hand met Suzuki All-inclusive. Inhoudsopgave veelgestelde vragen Inhoudsopgave veelgestelde vragen Heeft u een vraag over een specifiek onderwerp? Klik op een categorie: 1. Contract 2. Schade en onderhoud 3. Financiële aspecten 4. Einde contract 5. Verzekering 6. Contact

Nadere informatie

Hulp bij pech in het buitenland. Audi Mobiliteitsgarantie

Hulp bij pech in het buitenland. Audi Mobiliteitsgarantie Hulp bij pech in het buitenland Audi Mobiliteitsgarantie Audi Mobiliteitsgarantie, hulp bij pech Bij iedere nieuwe Audi hoort een gratis Mobiliteitsgarantie. Mocht u ooit stranden met uw Audi dan helpen

Nadere informatie

bijzonder actief. Informatieboekje Informatie en richtlijnen bestemd voor de bestuurder van een auto van RiemersmaLeasing

bijzonder actief. Informatieboekje Informatie en richtlijnen bestemd voor de bestuurder van een auto van RiemersmaLeasing bijzonder actief. Informatieboekje Informatie en richtlijnen bestemd voor de bestuurder van een auto van RiemersmaLeasing Inhoudsopgave 1. Aflevering van de auto 2. Controles aan de auto 3. Gebruik van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. KNMV Motorpechservice. Algemeen. KNMV Pechservice Motorfiets Nederland. Algemene voorwaarden - KNMV Motorpechservice 1

Algemene Voorwaarden. KNMV Motorpechservice. Algemeen. KNMV Pechservice Motorfiets Nederland. Algemene voorwaarden - KNMV Motorpechservice 1 Algemene Voorwaarden KNMV Motorpechservice Algemeen KNMV Pechservice Motorfiets Nederland Algemene voorwaarden - KNMV Motorpechservice 1 Algemeen 1. Wat doet u als u pech heeft? Bij pech in Nederland en

Nadere informatie

Informatie over Dekking Hulpverlening Casco. Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over Dekking Hulpverlening Casco. Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over Dekking Hulpverlening Casco Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Hulpverlening

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Alle kosten in de hand met Suzuki All-inclusive. Inhoudsopgave veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen. Alle kosten in de hand met Suzuki All-inclusive. Inhoudsopgave veelgestelde vragen Inhoudsopgave veelgestelde vragen Heeft u een vraag over een specifiek onderwerp? Klik op een categorie: 1. Contract 2. Schade en onderhoud 3. Financiële aspecten 4. Einde contract 5. Verzekering 6. Contact

Nadere informatie

Lease instructie. www.xllease.nl 1

Lease instructie. www.xllease.nl 1 Lease instructie www.xllease.nl 1 2 Datum uitgifte: april 2015 Inhoudsopgave 1. Algemene zaken 1.1 Aflevering 5 1.2 Kentekencard 5 1.3 Sleutels 5 1.4 Kentekenplaten 5 1.5 Accessoires 5 1.6 Gebruik auto

Nadere informatie

Hulp bij pech in het buitenland. Audi Mobiliteitsgarantie

Hulp bij pech in het buitenland. Audi Mobiliteitsgarantie Hulp bij pech in het buitenland Audi Mobiliteitsgarantie Audi Mobiliteitsgarantie, hulp bij pech Bij iedere nieuwe Audi hoort een gratis Mobiliteitsgarantie. Mocht u ooit stranden met uw Audi dan helpen

Nadere informatie

Auto Lease Company B.V.

Auto Lease Company B.V. Auto Lease Company B.V. Aanvullende voorwaarden Private Lease Versie 1.0 Ingangsdatum: 1-12-2016 1 Inhoudsopgave Aanvulling op artikel 7:... 2 Aanvulling op artikel 8:... 2 Aanvulling op artikel 11:...

Nadere informatie

BMW Mobile Care. BMW maakt rijden geweldig. Reglement BMW MOBILE CARE REGLEMENT.

BMW Mobile Care. BMW maakt rijden geweldig. Reglement BMW MOBILE CARE REGLEMENT. BMW Mobile Care Reglement BMW maakt rijden geweldig BMW MOBILE CARE REGLEMENT. 1. Algemene bepalingen BMW Service Card De houder van een geldige BMW Service Card, hierna de houder, en de gevolmachtigde

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Hulpverlening. erl

Polisvoorwaarden Hulpverlening. erl Polisvoorwaarden Hulpverlening erl 1 Inhoudsopgave Bijzondere Voorwaarden Hulpverlening Algemeen deel ASV-PV-01-101 Toepassing Bijzondere Voorwaarden 4 Begripsomschrijvingen 4 Motorrijtuig 4 Hulpverlener

Nadere informatie

BMW MOTORRAD MOBILE CARE REGLEMENT.

BMW MOTORRAD MOBILE CARE REGLEMENT. BMW Motorrad Mobile Care Reglement BMW maakt rijden geweldig BMW MOTORRAD MOBILE CARE REGLEMENT. 1. Algemene bepalingen BMW Motorrad Service Card De houder van een geldige BMW Motorrad Service Card, hierna

Nadere informatie

SOS-verzekering. Bijzondere Voorwaarden SOS15

SOS-verzekering. Bijzondere Voorwaarden SOS15 SOS-verzekering Bijzondere Voorwaarden SOS15 Inhoudsopgave I Algemeen 4 1.1 Welke voorwaarden gelden? 4 1.2 Wat bedoelen wij met: 4 II Verzekering 5 2.1 Waar bent u verzekerd? 5 2.2 Wat is verzekerd?

Nadere informatie

BIJLAGE 2: AUTOREGLEMENT VOOR WERKNEMERS VAN SMELT INTERIM DETACHERING B.V.

BIJLAGE 2: AUTOREGLEMENT VOOR WERKNEMERS VAN SMELT INTERIM DETACHERING B.V. BIJLAGE 2: AUTOREGLEMENT VOOR WERKNEMERS VAN De ondergetekenden, SMELT INTERIM DETACHERING B.V. Smelt Interim Detachering B.V., gevestigd te Baarn aan de Amalialaan 41B, verder te noemen werkgever en

Nadere informatie

U neemt het voertuig persoonlijk in ontvangst nadat u zich, met een geldig paspoort of rijbewijs, gelegitimeerd heeft.

U neemt het voertuig persoonlijk in ontvangst nadat u zich, met een geldig paspoort of rijbewijs, gelegitimeerd heeft. ; Deze aanvullende voorwaarden dienen als aanvulling, toelichting en nadere uitwerking op de Algemene voorwaarden van de Stichting Keurmerk Private Lease. Art.1 In welke documenten staan de rechten en

Nadere informatie

Mobiliteitsservice. Gratis SEAT-pechhulp 0800-0242500

Mobiliteitsservice. Gratis SEAT-pechhulp 0800-0242500 Mobiliteitsservice Gratis SEAT-pechhulp SEAT SERVICE 0800-0242500 SEAT houdt je mobiel Bij een nieuwe SEAT krijg je gratis Mobiliteitsservice. Die helpt je bij pech snel weer op weg, 24 uur per dag en

Nadere informatie

SternMobility Card RedLabel

SternMobility Card RedLabel SternMobility Card RedLabel Inhoud 5 6 7 9 11 12 14 15 16 SternMobility Card Hulpdienst Mobiliteitsdiensten Reisdiensten Huisdiensten Extra privileges Nog één keer de voordelen Activeer Pechhulp Buitenland

Nadere informatie

N.V. Univé Schade. Voorwaarden Univé Fietsverzekering versie 1. Deze voorwaarden gelden samen met ons Algemeen Reglement.

N.V. Univé Schade. Voorwaarden Univé Fietsverzekering versie 1. Deze voorwaarden gelden samen met ons Algemeen Reglement. N.V. Univé Schade Voorwaarden Univé Fietsverzekering versie 1 Deze voorwaarden gelden samen met ons Algemeen Reglement Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Wat moet u doen bij schade? 2 Artikel 1 Wat moet u bij schade

Nadere informatie

Voorwaarden Bedrijfswagenverzekering Rubriek 7a Pechhulp Europa VWE

Voorwaarden Bedrijfswagenverzekering Rubriek 7a Pechhulp Europa VWE Voorwaarden Bedrijfswagenverzekering ec eure Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Verzekeringsgebied Artikel 3 Wat is verzekerd Artikel 4 Recht op pechhulpverlening en/of vergoeding van

Nadere informatie

Gratis Honda Assistance

Gratis Honda Assistance NIEUW Gratis Honda Assistance Levenslang Gratis Honda Assistance voor alle Honda s ongeacht leeftijd na een onderhoudsbeurt en reparatie via de officieel erkende dealer Gratis Honda Assistance is er voor

Nadere informatie

Autoverzekering. Alle belangrijke informatie op een rij

Autoverzekering. Alle belangrijke informatie op een rij Autoverzekering Alle belangrijke informatie op een rij Inhoud OHRA Autoverzekering 3 Niet alles is verzekerd 5 Kortingen en services 6 Wat te doen bij 8 Alle service op een rij 10 Overige belangrijke informatie

Nadere informatie

Algemene informatie en voorwaarden Suzuki Service Card

Algemene informatie en voorwaarden Suzuki Service Card Algemene informatie en voorwaarden Suzuki Service Card Looptijd, verlenging en beëindiging De Suzuki Service Card heeft een looptijd van maximaal 12 maanden met een maximum kilometerstand zoals vermeld

Nadere informatie

Hulpverlening verkeer MwPVH01-01. Hulpverlening Verkeer. Voorwaarden. Voorwaarden

Hulpverlening verkeer MwPVH01-01. Hulpverlening Verkeer. Voorwaarden. Voorwaarden Hulpverlening verkeer MwPVH01-01 Voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag van deze verzekering

Nadere informatie

SEAT MOBILITEITSSERVICE

SEAT MOBILITEITSSERVICE SEAT SERVICE SEAT MOBILITEITSSERVICE Hulp bij pech onderweg Bel gratis 0800-0242500 24 uur per dag, 7 dagen per week Buiten Nederland: bel +31 70 3145375 (gratis) SEAT MOBILITEITS SERVICE WAT IS SEAT MOBILITEITSSERVICE?

Nadere informatie

BroekhuIs zorgeloos privé. Leeswijzer

BroekhuIs zorgeloos privé. Leeswijzer BroekhuIs zorgeloos privé Leeswijzer Inhoudsopgave 1. Wat als ik in werkelijkheid een afwijkend aantal kilometers per jaar rijd?... 1 2. Wie mogen er in de lease-auto rijden?... 1 3. Blijft de leaseprijs

Nadere informatie

Informatie over uw Dekking Hulpverlening WA. Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Dekking Hulpverlening WA. Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Dekking Hulpverlening WA Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Hulpverlening

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden Pool Basso Rubriek Pechhulp PB-A-Pech2016 Bijzondere Voorwaarden Pool Basso Rubriek Pechhulp (PB-A-Pech2016) Pagina Pechhulp Nederland 2 1. Wie zijn de verzekerden? 2 2. Wat is verzekerd?

Nadere informatie

Gefeliciteerd met uw nieuwe leaseauto!

Gefeliciteerd met uw nieuwe leaseauto! Gefeliciteerd met uw nieuwe leaseauto! Wittebrug Lease staat voor persoonlijke service en ongestoorde automobiliteit. Dat betekent dat wij u te allen tijde zo goed mogelijk van dienst zullen zijn. In deze

Nadere informatie

Goedkoop Busje Huren Voorwaarden

Goedkoop Busje Huren Voorwaarden Goedkoop Busje Huren Voorwaarden Onze uitvoerende autoverhuurmaatschappijen) door Goedkoopbusjehuren.com worden aangeboden. Door onze website te bezoeken, te bekijken, te gebruiken en/of een reservering

Nadere informatie

vertaling van de folder met aanvraagformulier

vertaling van de folder met aanvraagformulier ADAC Plus lidmaatschap familie:. slechts 134,- per jaar Pakket voor u, uw partner, uw minderjarig(e) kind(eren) en kinderen tot 23 jaar: De diensten zoals hierboven genoemd Het ADAC lidmaatschap Hulp in

Nadere informatie

DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? www.wbf.nl Waarborgfonds kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motorvoertuig dat onbekend is (omdat de dader is

Nadere informatie

Pechhulp+ PH+ 2.1. Inhoudsopgave. Verplichtingen van de rechthebbende(n) Overdracht van het voertuig

Pechhulp+ PH+ 2.1. Inhoudsopgave. Verplichtingen van de rechthebbende(n) Overdracht van het voertuig Pechhulp+ PH+ 2.1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Definities Dekkingsduur Dekkingsgebied Inhoud

Nadere informatie

Huurvoorwaarden bij Private Lease. mei 2016

Huurvoorwaarden bij Private Lease. mei 2016 Huurvoorwaarden bij Private Lease mei 2016 Waarvoor gelden deze voorwaarden? 1. In deze huurvoorwaarden staan de afspraken waaraan wij en u zich moeten houden als u bij ons een auto huurt. 2. U mag een

Nadere informatie

Repatriëring+ RP+ 2.1

Repatriëring+ RP+ 2.1 Repatriëring+ RP+ 2.1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Definities Dekkingsduur Dekkingsgebied Inhoud

Nadere informatie

Instructie voor de bestuurder

Instructie voor de bestuurder Instructie voor de bestuurder Zuidlease B.V. Bezoekadres : Industriestraat 31b Sittard (Bedrijvenpark Bergerweg) Correspondentie-adres : Postbus 762, 6130 AT Sittard Telefoonnummer algemeen : 046 458 17

Nadere informatie

SCHADEFORMULIER REISVERZEKERING (In geval van autocascoschade het Europees Schadeformulier gebruiken)

SCHADEFORMULIER REISVERZEKERING (In geval van autocascoschade het Europees Schadeformulier gebruiken) SCHADEFORMULIER REISVERZEKERING (In geval van autocascoschade het Europees Schadeformulier gebruiken) Verzekeringsadviseur Relatienummer: Kenmerk relatie Branchecode / polisnummer: Nummer inschrijvingsbewijs:

Nadere informatie

SCHARPHOF C A M P E R S

SCHARPHOF C A M P E R S 1. Betalingen Algemene voorwaarden verhuur Bij een definitieve huurovereenkomst betaalt de huurder de borg: 900,00 aan de verhuurder. De borg wordt door de verhuurder na de huurperiode binnen 14 dagen

Nadere informatie

YOUR PERSONAL GUIDE. Informatie om u snel weer op weg te helpen

YOUR PERSONAL GUIDE. Informatie om u snel weer op weg te helpen YOUR PERSONAL GUIDE Informatie om u snel weer op weg te helpen WELKOM Personal Car Lease De naam zegt het al: persoonlijk. U staat centraal. Tenslotte bent u klant bij ons en u wilt een auto leasen tegen

Nadere informatie

Instructie voor de bestuurder

Instructie voor de bestuurder Instructie voor de bestuurder Zuidlease B.V. Bezoekadres : Industriestraat 31b Sittard (Bedrijvenpark Bergerweg) Correspondentie-adres : Postbus 762, 6130 AT Sittard Telefoonnummer algemeen : 046-458 17

Nadere informatie

Voorwaarden. Hulpverlening Pechhulp buitenland. Uw rechten & plichten. Nummer: ASV-RV-51-141. Hulpverlening Pechhulp buitenland

Voorwaarden. Hulpverlening Pechhulp buitenland. Uw rechten & plichten. Nummer: ASV-RV-51-141. Hulpverlening Pechhulp buitenland Voorwaarden Hulpverlening Pechhulp buitenland Uw rechten & plichten Nummer: ASV-RV-51-141 1 Oktober 2014 Rechten & Plichten Centraal Beheer Achmea Wat wilt u weten? over Hulpverlening - Pechhulp buitenland

Nadere informatie

SIMPLY CLEVER. Blijf in beweging! Met de Mobiliteitsservice van Škoda

SIMPLY CLEVER. Blijf in beweging! Met de Mobiliteitsservice van Škoda SIMPLY CLEVER Blijf in beweging! Met de Mobiliteitsservice van Škoda Hulpverlening in Nederland Met Škoda kiest u voor betrouwbaarheid onderweg. Om er zeker van te zijn dat u in beweging blijft, is er

Nadere informatie

Speciale voorwaarden Agrarisch Ondernemerspakket

Speciale voorwaarden Agrarisch Ondernemerspakket Speciale voorwaarden Agrarisch Ondernemerspakket Werk-/Landbouwmaterieel en Ongekentekende voertuigen Speciale voorwaarden 65-8 Verzekeraarshulpdienst Voorwaardenblad 352-90 European Warranty Services

Nadere informatie

BMW i Mobile Care BMW maakt rijden geweldig

BMW i Mobile Care BMW maakt rijden geweldig BMW i Mobile Care BMW maakt rijden geweldig BMW i MOBILE CARE REGLEMENT. 1. Algemene bepalingen BMW i Service Card De houder van een geldige BMW i Service Card, hierna de houder, en de gevolmachtigde gebruiker

Nadere informatie

it s not the car it s our care Hulp bij het inleveren van een einde contractauto

it s not the car it s our care Hulp bij het inleveren van een einde contractauto Hulp bij het inleveren van een einde contractauto 1 Waar kunt u uw auto inleveren? Business Lease heeft ervoor gekozen om de inname van de einde contractauto s te laten verzorgen door de onafhankelijke

Nadere informatie

SPECIALE VOORWAARDEN MEEÙS PECHHULP MPM 2017

SPECIALE VOORWAARDEN MEEÙS PECHHULP MPM 2017 SPECIALE VOORWAARDEN MEEÙS PECHHULP MPM 2017 U heeft recht op hulp bij pech als u voor deze verzekering heeft gekozen en deze dekking op uw polisblad staat. Deze voorwaarden vormen samen met de voorwaarden

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst auto van de zaak

Gebruikersovereenkomst auto van de zaak Gebruikersovereenkomst auto van de zaak DE ONDERGETEKENDEN: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bedrijf BV, kantoorhoudende Straat 1, Stad (postcode 1234 AB), te dezer zake rechtsgeldig

Nadere informatie

SternMobility Card BlackLabel

SternMobility Card BlackLabel SternMobility Card BlackLabel Inhoud 5 6 7 9 11 12 14 15 SternMobility Card Hulpdienst Mobiliteitsdiensten Reisdiensten Huisdiensten Extra privileges Nog één keer de voordelen Registratie persoonsgegevens

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Autoverzekering Casco Beperkt

Bijzondere Voorwaarden Autoverzekering Casco Beperkt Wie zijn verzekerd? De verzekering geldt voor alle mensen hieronder. We spreken deze mensen in de rest van deze voorwaarden aan met u. Degene die deze verzekering afsluit. Degene die de auto voor zichzelf

Nadere informatie

Inhoud startpagina. Voorwaarden Pechhulp Klik op het hoofdstuk om er direct naar toe te gaan.

Inhoud startpagina. Voorwaarden Pechhulp Klik op het hoofdstuk om er direct naar toe te gaan. Pechhulp verzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Voorwaarden Pechhulp Klik op het hoofdstuk om er direct naar toe te gaan. Inhoud startpagina 4608B-16-01 Voorwaarden zijn rechten en plichten

Nadere informatie

MT Bijzondere voorwaarden cascoverzekering

MT Bijzondere voorwaarden cascoverzekering MT 17-02 Bijzondere voorwaarden cascoverzekering Deze voorwaarden gelden alleen als deze verzekering op uw polisblad staat. Daar staat ook of u heeft gekozen voor beperkt casco of voor volledig casco.

Nadere informatie

Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering

Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering Polisnummer Schadenummer Verzekeringsadviseur Naam Adres Postcode/Woonplaats Telefoonnummer Relatienummer VERZEKERINGNEMER Naam Geboortedatum Adres

Nadere informatie

scan het formulier en de overige documenten in en stuur ze per email naar schade@independer.nl

scan het formulier en de overige documenten in en stuur ze per email naar schade@independer.nl SCHADEFORMULIER REISVERZEKERING Je hebt schade en je wilt deze graag vergoed krijgen. Hieronder geven wij je enkele tips hoe je dit het beste kunt doen en wat je moet doen om de schade snel te verhalen.

Nadere informatie

BROEKHUIS PRIVATE LEASE. Leeswijzer

BROEKHUIS PRIVATE LEASE. Leeswijzer BROEKHUIS PRIVATE LEASE Leeswijzer Versie: LWPL-01-12-16 / ingangsdatum 01-12-2016 INHOUDSOPGAVE 1. Is Het Keurmerk Private Lease van toepassing op mijn private lease-overeenkomst?... 1 2. Wie mogen er

Nadere informatie

Autoreglement: lease auto Aloysius Stichting

Autoreglement: lease auto Aloysius Stichting : lease auto Aloysius Stichting 1. Definities 1.1 Werkgever: Aloysius Stichting 1.2 Medewerker: De medewerker die een dienstverband heeft bij werkgever en die uit hoofde van het dienstverband en de daaruit

Nadere informatie

Inhoud. rubriek E-3. Begripsomschrijvingen

Inhoud. rubriek E-3. Begripsomschrijvingen rubriek E-3 BIJZONDERE VOORWAARDEN hulpverlening vervoer Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Wat bedoelen wij met hulpverlening 2 1.2 Wat bedoelen wij met motorrijtuig 2 1.3 Wat bedoelen wij met

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering (In geval van autocascoschade het Europees Schadeformulier gebruiken)

Schadeformulier Reisverzekering (In geval van autocascoschade het Europees Schadeformulier gebruiken) Postbus 100 3000 AC Rotterdam Telefoon (010) 401 72 00 Fax (010) 412 54 90 N.V. Maatschappij van Assurantie, Discontering en Beleening der Stad Rotterdam Anno 1720 K.v.K. Rotterdam 24006247 Schadeformulier

Nadere informatie

Eventueel extra in de lease opgenomen accesoires dienen ook bij inlevering aanwezig te zijn:

Eventueel extra in de lease opgenomen accesoires dienen ook bij inlevering aanwezig te zijn: Inleveren van uw leaseauto Deze handleiding is opgesteld om duidelijkheid te verschaffen over de staat waarin een lease-auto dient te worden ingeleverd. Bovendien wordt beschreven op welke wijze Justlease.nl

Nadere informatie

Suzuki Private Lease. Geen verrassingen. Wel zo makkelijk. Suzuki Private Lease Veelgestelde vragen. 1. Contract. 2. Financieel. 3.

Suzuki Private Lease. Geen verrassingen. Wel zo makkelijk. Suzuki Private Lease Veelgestelde vragen. 1. Contract. 2. Financieel. 3. Geen verrassingen. Wel zo makkelijk. Suzuki Private Lease Suzuki Private Lease 1. Contract 2. Financieel 3. Verzekering 4. Schade en onderhoud 5. Contact 1. Contract Welke gegevens hebben we van je nodig?

Nadere informatie

Productvoorwaarden P-DPH14. Pechhulp Verzekering. D-zeker is onderdeel van

Productvoorwaarden P-DPH14. Pechhulp Verzekering. D-zeker is onderdeel van Productvoorwaarden P-DPH14 Pechhulp Verzekering D-zeker is onderdeel van Je leest nu de Productvoorwaarden van de Pechhulp Verzekering. Met deze verzekering krijg je hulp bij pech met je auto of motor.

Nadere informatie

Bestelauto tot 3,5 ton

Bestelauto tot 3,5 ton Wettelijke Aansprakelijkheid Acceptatierichtlijnen Volgens de hierna vermelde premies kunnen worden verzekerd bestelauto s met een tonnage (eigen gewicht + laadvermogen) tot 3,5 ton. Voor bestelauto s

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Independer Pechhulpverzekering

Polisvoorwaarden. Independer Pechhulpverzekering Polisvoorwaarden Independer Pechhulpverzekering Polisvoorwaarden Independer Pechhulpverzekering Inhoud Art. 1 Algemeen 3 Art. 2 Begripsomschrijvingen 3 Art. 3 Vanaf wanneer kun je gebruikmaken van de?

Nadere informatie

De weg naar uw droomauto.

De weg naar uw droomauto. De weg naar uw droomauto. Inhoudsopgave Introductie Over ALPHERA Financial Services 2 Autofinanciering voor bedrijven ALPHERA Financial Lease 4 ALPHERA Executive Plan 4 Autofinanciering voor particulieren

Nadere informatie

Europa Pechhulp CP-PECH 3.0 CamperVerzekering.nl

Europa Pechhulp CP-PECH 3.0 CamperVerzekering.nl Europa Pechhulp CP-PECH 3.0 CamperVerzekering.nl INHOUDSOPGAVE: ARTIKEL 1 DEFINITIES 1 ARTIKEL 2 VERZEKERINGSDUUR 1 ARTIKEL 3 DEKKINGSGEBIED 1 ARTIKEL 4 INHOUD HULPVERLENING 1 ARTIKEL 5 OPHALEN VAN HET

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden 1.7.1.3. Aanvullende voorwaarden Aanvulling op artikel 1 In welke documenten staan de rechten en plichten vermeld die ik op grond van de leaseovereenkomst heb? Naast de documenten genoemd in artikel 1

Nadere informatie

Waarborgfonds kan uitkomst bieden

Waarborgfonds kan uitkomst bieden Waarborgfonds kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motorvoertuig dat onbekend is (omdat de dader is doorgereden) of onverzekerd is. Of dader reed bij het ongeval

Nadere informatie

Toyota Beneluxcare. Voorwaarden. 24-uurs mobiliteitsservice

Toyota Beneluxcare. Voorwaarden. 24-uurs mobiliteitsservice Toyota Beneluxcare Voorwaarden 24-uurs mobiliteitsservice Hoe komt u in contact met Toyota Beneluxcare? Bel vanuit Nederland gratis naar: 0800 020 37 23 Bel vanuit België of Luxemburg naar: 0031 263 55

Nadere informatie

Ons Middelbaar Onderwijs (ref. 03070315) Woonplaats. E-mail adres. Geboortedatum

Ons Middelbaar Onderwijs (ref. 03070315) Woonplaats. E-mail adres. Geboortedatum In te vullen door Meeùs Relatienummer 03070315 Schadenummer Maatschappij Schadeaangifteformulier Reis Subag./coll.nr. Behandelaar Gegevens Verzekeringnemer Naam Ons Middelbaar Onderwijs (ref. 03070315)

Nadere informatie

CITROËN ASSURANCE ZORGELOOS OP WEG

CITROËN ASSURANCE ZORGELOOS OP WEG CITROËN ASSURANCE ZORGELOOS OP WEG VERZEKERT U VAN DE BESTE PREMIE Met Citroën Assurance kunt u met een veilig gevoel op weg. Exclusief voor Citroën-rijders bieden wij u de beste autoverzekering. Citroën

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Autoverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Autoverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Autoverzekering Uw auto verdient de juiste verzekering Of u in het nieuwste model van uw favoriete merk rijdt of een mooie occasion aanschaft,

Nadere informatie

LEASE OF FINANCIER UW BMW

LEASE OF FINANCIER UW BMW LEASE OF FINANCIER UW BMW OP EEN MANIER DIE BIJ Ú PAST. BMW Financial Services BMW maakt rijden geweldig INHOUD. LEASEN OF FINANCIEREN. HOE GAAT U UW NIEUWE BMW RIJDEN? Zakelijk 4 BMW Operational Lease

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste aanpassingen Casco Beperkt

Overzicht belangrijkste aanpassingen Casco Beperkt Overzicht belangrijkste aanpassingen Casco Beperkt Oude voorwaarden Nieuwe voorwaarden (versie# 072016) Compleet nieuw artikel. Artikel 02 Wanneer komt u in aanmerking voor de 1 jaar nieuwwaarderegeling:

Nadere informatie

PMA autoverzekering Allianz Nederland

PMA autoverzekering Allianz Nederland PMA autoverzekering Allianz Nederland PMA autoverzekering Of u in het nieuwste model rijdt of een mooie occasion aanschaft, u wilt uw auto goed verzekeren tegen een aantrekkelijk tarief. En als er iets

Nadere informatie

Hulp bij pech in het buitenland. Audi Mobiliteitsgarantie

Hulp bij pech in het buitenland. Audi Mobiliteitsgarantie Hulp bij pech in het buitenland Audi Mobiliteitsgarantie Audi Mobiliteitsgarantie, hulp bij pech Bij iedere nieuwe Audi hoort een gratis Mobiliteitsgarantie. Mocht u ooit stranden met uw Audi dan helpen

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK VAN UW LEASE-AUTO

HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK VAN UW LEASE-AUTO HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK VAN UW LEASE-AUTO I INGEBRUIKNAME NIEUWE LEASE-AUTO Algemeen 3 Contractinfo 3 Bereikbaarheid 3 Stern Service Card 3 Dealer 4 Kentekenbewijs 4 LPG 4 II RICHTLIJNEN VOOR ONDERHOUD

Nadere informatie

LEASE OF FINANCIER UW BMW

LEASE OF FINANCIER UW BMW BMW Financial Services Leasing Financiering Verzekering BMW maakt rijden geweldig LEASE OF FINANCIER UW BMW OP EEN MANIER DIE BIJ Ú PAST. BMW FINANCIAL SERVICES Leasing. Financiering. Verzekering. INHOUD.

Nadere informatie

schade-aangifteformulier Reisverzekering

schade-aangifteformulier Reisverzekering schade-aangifteformulier Reisverzekering Als u bij het invullen van dit formulier vragen heeft, kunt u natuurlijk altijd Even Apeldoorn bellen op (055) 5 79 8250. Polisnummer Schadenummer Zie laatste nota

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Veilig Op Weg Pakket. Een compleet pakket autoverzekeringen

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Veilig Op Weg Pakket. Een compleet pakket autoverzekeringen Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Veilig Op Weg Pakket Een compleet pakket autoverzekeringen Een compleet pakket autoverzekeringen Onbezorgd autorijden met het Veilig Op Weg Pakket Wilt u zeker

Nadere informatie

Hulp bij het inleveren van een einde contractauto

Hulp bij het inleveren van een einde contractauto Hulp bij het inleveren van een einde contractauto 1 Waar kunt u uw auto inleveren? Bleeker Lease heeft ervoor gekozen om de inname van de einde contractauto s te laten verzorgen door ASN Autoschade Service

Nadere informatie

PEUGEOT ASSURANCE ZONDER ZORGEN DE WEG OP

PEUGEOT ASSURANCE ZONDER ZORGEN DE WEG OP PEUGEOT ASSURANCE ZONDER ZORGEN DE WEG OP 2 PEUGEOT ASSURANCE VERZEKERT U VAN DE BESTE PREMIE MET PEUGEOT ASSURANCE KUNT U MET EEN VEILIG GEVOEL OP WEG. EXCLUSIEF VOOR PEUGEOT-RIJDERS BIEDEN WIJ U DE BESTE

Nadere informatie

Schade-aangifte Reisverzekering

Schade-aangifte Reisverzekering Belangrijk Vul alle van toepassing zijnde vragen zo volledig mogelijk in, dit voorkomt vertraging in de schade- afhandeling. Stuur verklaringen, originele nota s en andere bewijsstukken altijd direct mee.

Nadere informatie