i l b u r g Research Social Innovation Pensioeninnovaties Bestrijding mensenhandel De doe-democratie tilburg research nr 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "i l b u r g Research Social Innovation Pensioeninnovaties Bestrijding mensenhandel De doe-democratie tilburg research - 2014 nr 1"

Transcriptie

1 T i l b u r g Research Social Innovation Pensioeninnovaties Bestrijding mensenhandel De doe-democratie 1

2 Inhoudsopgave Paul Scheffer over het vitale Europa 8. Jelte Wicherts, man achter het Journal of Open Psychological Data 10. Philip Eijlander wenst meer geld voor sociale innovatie 12. Ton Wilthagen werkt aan einde jeugdwerkloosheid 16. Wim van de Donk heeft een opdracht voor de leiders van morgen 18. Academische Werkplaats Geestdrift van Tranzo in the picture 24. Ted van de Wijdeven bestudeert de doeners 26. Conny Rijken werkt aan toolkit tegen mensenhandel 30. De stelling van Valerie Frissen: social innovation is een universitaire taak 32. Casper van Ewijk: Netspar en pensioensector trekken samen op 37. Monique van Dijk-Groeneboer over jongeren en religie 38. Bart Berden en de operatie richting Lief Ziekenhuis 2

3 redactioneel Sociaal en vitaal 4 Vitaal als ze zijn kunnen ouderen nog heel wat betekenen in en voor de samenleving. Ze doen mee, betaald, onbetaald, fulltime, parttime. Is het niet met hun ervaring, kennis en kunde binnen bedrijven, dan wel met hun inzet in de doe-democratie. We vinden ze in buurten, wijkcentra, in parken en op pleinen. Genietend van een welverdiend pensioen. Zorgend voor een ziek familielid. Klussen uitvoerend in school en oppassend voor de kleinkinderen. Ja, ze houden op vele fronten de motor draaiende. De samenleving kan niet zonder hen. Sterker, er wordt steeds meer aan en van hen gevraagd. Niet alleen financiële offers maar ook immateriële want zowel de pensioenen als de zorg die hun toekwam zijn minder vanzelfsprekend geworden Op Tilburg University houden researchinstituten en wetenschappers zich onder meer bezig met de participatiesamenleving, vergrijzing, pensioenissues en de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Denk aan Netspar, Tranzo, Reflect of de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur. Een deel van dit onderzoek kun je als sociaal innovatief bestempelen. Dat wil zeggen: onderzoekers haken in op een maatschappelijk probleem (jeugdwerkloosheid, vergrijzing, leefomgeving, burgerinspraak) en gaan in samenwerking met partners (ondernemingen, overheid, onderwijs) al co-creërend op zoek naar oplossingen. In maart was koningin Máxima te gast op onze campus, waar ze getuige was van de ondertekening van de Alliantie van Brabant. Daarin sprak collegevoorzitter Koen Becking namens Tilburg University met de Brabants-Zeeuwse Werkgevers en de gemeente Tilburg af om via social innovation nú afspraken te maken voor de generatie van morgen op de terreinen werk, zorg en duurzaamheid. In dit nummer passeren enkele opvallende projecten de revue in het themakatern social innovation, dat wordt ingeleid door rector magnificus Philip Eijlander. Buiten het themakatern treft u verder een gesprek aan met publicist Paul Scheffer over het vitale Europa, en met topman Bart Berden over de vitaliteit van het gefuseerde Elisabeth-Tweestedenziekenhuis. Methodoloog Jelte Wicherts breekt een lans voor de vitalisering van de wetenschap via open access. Tot slot willen wij de attente lezer erop wijzen dat wij qua aanpak en vormgeving ook innovatief bezig zijn geweest met dit vernieuwde Tilburg Research magazine. Inhoudelijk brengen wij voortaan verhalen over álle Tilburgse disciplines. En deze zijn door de vormgever in een vitalere jas gehesen. Veel leesplezier. [CvD/IR] Volg het nieuws van het team Research Communication: twitter.com/tilburgresearch 3

4 TSB Interview Paul Scheffer Er is behoefte aan een nieuw verhaal over het vitale Europa 4

5 Wie het werk van Paul Scheffer bekijkt, ziet een grote diversiteit: van immigratie, integratie, tot filosofie, planologie en bestuurskunde. Bekend en bekritiseerd werd hij vooral vanwege zijn essay Het multiculturele drama dat verscheen in Hoewel hij zich momenteel verder beweegt van het integratiedebat, past dit ook in zijn huidige onderzoek aan Tilburg University over de toekomst van Europa. Het denken over Europa is overwoekerd door de eurocrisis en gebrek aan kennis van het verleden. Door die crisis is Europa aan de ene kant heel dichtbij gekomen, maar roept daardoor ook meer weerstand op. Tineke Bennema Ik heb me altijd met Europa beziggehouden, het is voor mij een natuurlijk zwaartepunt. Het immigratievraagstuk kwam op mijn pad, maar ik vind dat je ervoor moet waken om in je eigen opvattingen gevangen te blijven. Je moet altijd in discussie gaan met je omgeving en critici, banden blijven aanknopen en je eigen ideeën en opvattingen heroverwegen. Het multiculturele drama riep heftige reacties op. Daarin beschreef Paul Scheffer hoe integratie van allochtonen dreigde te mislukken mede door het gebrek aan visie over de cultuur en identiteit van de meerderheid. Vermijdingsgedrag, het ontkennen van de sociaal-culturele problemen stelde hij daarbij aan de kaak. Een centraal thema in zijn werk, zoals zal blijken uit dit gesprek. onderschat, en we moeten meer kijken naar de discontinuïteit van de geschiedenis van immigranten. Kennis verwerven als romantiek Scheffer beschouwt het als een groot voorrecht dat hij in die debatten kan spreken, die bieden onuitputtelijke bronnen voor zijn onderzoek. In zijn studeerkamer mogen de boeken zich overal op de bank en grond hebben verzameld, hij is zeker geen studeerkamergeleerde. Zijn leidmotieven bij onderzoek zijn zowel geestelijk leven. Een zoektocht naar synthese, uit de angst voor tegenstellingen die niet met elkaar te verbinden zijn en die de beschaving bedreigen. Met alle verschillen die er ook zijn, dringen de vergelijkingen met het interbellum zich op: onze open samenleving die niet vanzelfsprekend is, dat is het thema van de biografie die ik schreef over het leven en werk van mijn grootvader Herman Wolf, afkomstig uit een Duits-joodse familie. Net als in het integratiedebat is het discours te zeer gemoraliseerd: Europa is goed voor iedereen Er is in de vijftien jaar nadat zijn essay verscheen veel gebeurd. Ik heb meegedaan aan ongeveer zevenhonderd debatten over het onderwerp en heb daar zelf veel van geleerd door de dingen die ik hoorde en mij toevertrouwd werden. Ik zou nu niet meer zo schrijven als ik dat toen deed. Maar als ik me terug verplaats in de tijd dat ik het schreef, zou ik het precies weer zo doen. De geschiedenis van de immigratie van Europa is gecompliceerder, heeft veel meer dynamiek dan velen denken. De continuïteit en vitaliteit van de meerderheidscultuur worden intellectueel als moreel: Het hoort denk ik sterk bij Nederland dat je over de grenzen heen kijkt, over talen, disciplines - en dat je daar een meerwaarde uithaalt. Naast alle vakspecialisten heb je ook generalisten als ik nodig die verbindingen leggen, putten uit wat anderen doen. Je kunt bijvoorbeeld Europa niet begrijpen als je er puur economisch naar kijkt, en die neiging hebben wij juist nu. En daarnaast stelt hij dat hij al veertig jaar geboeid is door de speurtocht naar integratie, de verbindingspunten in het Direct na zijn studie toog Scheffer naar Parijs, in navolging van zijn grote held Sartre wilde hij leven van de pen. Kennis verwerven is een romantisch uitgangspunt, stelt hij grijnzend. Nog steeds heeft hij altijd een opschrijfboekje bij de hand en zegt met het spreekwoordelijke vlindernetje naar buiten te treden. Controverses nodig Momenteel werkt hij aan een onderzoek over de vermeende neergang van Europa, waarover hij ook zijn oratie in april uitsprak. We hebben dat ook al gedacht 5

6 TSB in de jaren vijftig, toen de Sovjet-Unie opkwam, en later in de jaren tachtig -met de opkomst van Japan. Op basis van wat ik tot nu toe gevonden heb, twijfel ik aan die zogenaamde neergang. Er is juist zoveel vitaliteit in Europa, als je het vergelijkt met de problemen in de opkomende landen als Brazilië, India en China. Maar als je naar het uitgangspunt van de oprichting van de EU kijkt, is dat naar binnen gericht denken. Het idee nooit meer oorlog was heel productief, maar tegelijk richtte het de blik heel erg op de tegenstellingen tussen Frankrijk en Duitsland. Hij vindt dat men in deze tijd meer moet kijken naar de ontwikkelingen buiten Europa. De kracht van opkomende landen bestuderen en vergelijken. Hoe zit het bestuur van die nieuwe grootmachten in elkaar? En profiteren de volkeren van de groeiende welvaart; zijn ze net zo rijk als wij per capita? In Brazilië bijvoorbeeld, is de federale structuur verlamd door machtsstrijd: hoeveel welvaartsverschillen kun je overbruggen in zo n stelsel? Relativeer het vervalmotief We staren ons blind op economie, dat zie je ook ten aanzien van Europa; maar Europa is meer dan het idee EU. Daarom stel ik dat we het vervalmotief van Europa moeten relativeren en de verborgen vitaliteit van het continent opnieuw onder woorden moeten brengen. De Paul Scheffer (1954) studeerde Filosofie en Psychologie in Nijmegen en Politieke wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was correspondent in Parijs en Warschau en wetenschappelijk medewerker bij het wetenschappelijk bureau van de PvdA, de Wiardi Beckman Stichting tot Daarnaast maakte hij verschillende tv-series, zoals onlangs het driedelige Land van aankomst, voor IKON-NTR. In 2003 werd hij bijzonder hoogleraar Grootstedelijke problematiek aan de Universiteit van Amsterdam en in 2011 hoogleraar Europese studies aan de Tilburg School of Humanities aan Tilburg University. kwaliteit ligt ook op sociaal-cultureel, bestuurlijk gebied: onze gelijkheid, bescherming van het individu, onze stedelijkheid en rechtsstaten, een traditie van vrij onderzoek en innovatie. En laten we nadenken over hoe we die vitaliteit kunnen versterken, waar ligt de kracht van de Europese samenleving? Hij noemt de top-200 van universiteiten in de wereld. Dan zie je dat er maar 2 Chinese universiteiten in staan, geen enkele Indiase, maar wel 87 Europese universiteiten, waaronder 12 Nederlandse! Die universitaire cultuur zou je moeten versterken. Versterk Universitaire cultuur Het denken over Europa is overwoekerd door de eurocrisis en gebrek aan kennis van het verleden. Door die crisis is Europa aan de ene kant heel dichtbij gekomen, maar roept daardoor ook meer weerstand op. Analoog aan het integratiedebat is ook: door conflict zie je de onomkeerbaarheid, wordt het zichtbaar. En net als in het integratiedebat is het discours te zeer gemoraliseerd: Europa is goed voor iedereen. Maar je moet kunnen stellen dat het voordelen en nadelen heeft: om oorlog buiten te houden, om economische kracht te ontwikkelen in de wereld. Maar de andere kant van de medaille is dat Berlusconi nu ook ónze politicus is, het Griekse begrotingstekort is ook óns tekort en de vluchtelingen in Spanje zijn ook ónze vluchtelingen. Hij pleit voor een eerlijk debat. Niet meer alleen Europa van binnenuit beschouwen. Wat Europa gemeenschappelijk heeft zie je alleen als je vergelijingen trekt met andere landen. Er is behoefte aan een nieuw verhaal over Europa; door het te bezien vanuit Beijing of São Paulo ontdekken we de verborgen vitaliteit van ons continent. Paul Scheffer, China, India, Brazilië: de EU blijft ze nog voor, NRC, 12 april Opiniestuk gebaseerd op zijn oratie met de titel: Het geheim van Europa: het oude continent in een nieuwe wereld die hij 11 april hield. Paul Scheffer, Geen Verenigde Staten van Europa alstublieft. Essay in NRC, 30 november Paul Scheffer, Alles doet mee aan de werkelijkheid. Herman Wolf ( ). Boek uitgegeven bij De Bezige Bij,

7 TILBURG SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT publicaties Jezus, wat zeg jij nu? Negen ongemakkelijke uitspraken verklaard s Morgens vroeg toen hij naar Jeruzalem terugkeerde, kreeg hij honger. Langs de weg zag hij een vijgenboom staan. Hij ging ernaartoe, maar zag er alleen bladeren aan zitten. Nooit ofte nimmer zul je meer vruchten dragen! zei hij tegen de boom. En op datzelfde ogenblik verdorde de vijgenboom Uit De verdorde vijgenboom (Matteüs 21, 18-19). De Jezus van het Nieuwe Testament troost en geneest mensen, en wekt hen zelfs uit de dood op. Maar blijkbaar kan een Jezus die honger heeft, óók dermate teleurgesteld zijn door een vijgenboom zonder vrucht dat hij totaal in woede uitbarst en een vijgenboom voor eeuwig kan vervloeken. Jezus heeft wel meer uitspraken UITNODIGING gedaan waarvan There is a large variety of instruments de that gemiddelde lezer zich achter de oren krabt. consumers can use for making payments. The use of electronic payment instruments, such as Van harte nodig ik u uit payment cards and online transfers, has considerably increased over the voor het bijwonen van de past decades. Yet, consumers still heavily rely on cash and other paperbased means of payment. The objective of this thesis is to examine the openbare verdediging van mijn proefschrift Gebruikmakend van drivers underlying consumers choice of which payment instruments to use for their transactions. More specifically, in three empirical studies, this thesis examines how consumers payment choices are influenced by Consumer foreign backgrounds and by payments safety. However, as having accurate inzichten uit de moderne Bijbelexegese, payment choices: verklaart data on the use of payment instruments cultuurtheoloog Frank Bosman negen van deze moeilijk verteerbare is key to assessing the drivers underneath, this thesis first takes one step back and provides a profound Room for further analysis of how to best measure consumers payment behaviour, and in particular their use of cash. digitisation? ANNEKE KOSSE (1981) graduated cum laude in International Development op maandag 10 maart Studies at the Wageningen University in After graduation, she 2014 om uur in het worked as a researcher at TNO in Delft. Since March 2006, she has been Auditorium van working as a researcher and policy advisor at the Payments Systems uitspraken voor een breed publiek. Tilburg University, Voor de Policy Department één at De zal Nederlandsche het Bank in Amsterdam. een Her main Warandelaan 2, Tilburg. research and policy activities aim at better understanding consumers retailers payment behaviour, in order to gain insight into how the safety social cost efficiency of payments can be further increased. Lekenpraatje smakelijke kennismaking zijn, voor Voorafgaand aan de ander ISBN: een opfriscursus verdediging om uur in het Auditorium Bijbel. [DvdV] Receptie Aansluitend op de promotie in de Kleine Foyer Paranimfen David-Jan Jansen Nicole Jonker Frank G. Bosman (Tilburg School of Catholic Theology), ANNEKE KOSSE Falstafflaan 22 Jezus, wat zeg jij nu? Negen ongemakkelijke 2152 DL Nieuw-Vennep uitspraken van Jezus. Berne Media, Dissertation Series Muziek voorkomt mogelijk recidive bij tbs ers Veel mensen zijn ontvankelijk voor muziek - ook daders met psychiatrische of psychologische problemen. Kan muziek dan niet therapeutisch ingezet worden bij tbs ers om nieuw, positief gedrag te stimuleren, vraagt Laurien Hakvoort zich af in haar proefschrift. Zij concludeert dat het goed mogelijk is dat muziektherapie kan bijdragen aan het verkleinen van de kans op recidive bij tbs-gestelden door het ontwikkelen van vaardigheden en gedragsverandering, zoals coping en woederegulatie. De neurologisch muziektherapeute ontwikkelde een muziektherapieprogramma gericht op het verminderen NR. 382 Consumer payment choices: Room for further digitisation? Anneke Kosse van risicogedrag bij forensisch psychiatrische patiënten met een persoonlijkheidsstoornis. Hakvoorts dissertatie omvat literatuuronderzoek dat voortbouwt op kennis uit de muziekpsychologie, muziekneurologie en muziektherapie. Die kennis combineert zij vervolgens met evidence-based behandelingsmethoden. Het onderzoek biedt een goede theoretische basis voor de verdere ontwikkeling van een cognitief-gedragsmatige muziektherapie binnen de forensische psychiatrie. Gezien het beperkte aantal deelnemers biedt de klinische toetsing in dit proefschrift nog onvoldoende uitsluitsel over de effectiviteit ervan. [CvD] Laurien Hakvoort: Cognitive Behavioral Music Therapy in Forensic Psychiatry; Workable Assumptions, Empirical Studies and Theoretical Foundations for Primary Goal-oriented Treatment, ArtEZ Press Promotor: Stefan Bogaerts, Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University. Consumer payment choices: Room for further digitisation? ANNEKE KOSSE Betaalfraude funest voor populariteit elektronisch betalen Als banken, bedrijven en winkeliers elektronisch betalen verder willen bevorderen om daarmee de maatschappelijke kosten te verlagen, dan zullen zij zich moeten blijven inzetten om fraude en andere veiligheidsrisico s te voorkomen. Dat stelt promovenda Anneke Kosse op basis van haar proefschrift. Nederlandse consumenten betalen vaker contant wanneer ze in de media berichten over pinpasfraude hebben gelezen. Ook wanneer ze zelf te maken hebben gehad met pinpasfraude zijn ze vaker geneigd contant te betalen. Kosse werkt als onderzoeker en beleidsmedewerker bij De Nederlandsche Bank, en is momenteel gedetacheerd naar de Bank of Canada. Zij laat onder meer zien dat veiligheidsincidenten aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor het betaalgedrag van consumenten en daarmee ook voor de totale maatschappelijke kosten van het betalingsverkeer. Consumenten geven aan eerder te kiezen voor contante betalingen naarmate ze het idee hebben dat de kans op incidenten met pinpassen groot is. [RvdB] Anneke Kosse: Consumer payment choices: Room for further digitization?, CentER Dissertation Series, Promotoren: Ron Berndsen en Sylvester Eijffinger, Tilburg School of Economics and Management, Tilburg University. 7

8 TSB Interview Psychologen geven data vrij Lange tijd waren psychologen terughoudend om hun onderzoeksgegevens te delen. Met de komst van het Journal of Open Psychology Data (JOPD) wil een groep internationale onderzoekers onder leiding van de Tilburgse methodoloog Jelte Wicherts 1 daarin verandering brengen. Via open access openbaart JOPD datasets die zeer waardevol zijn voor vervolgonderzoek en het nut van datadeling in de psychologie onderstrepen. Het nieuwe online tijdschrift publiceert peer-reviewed papers met psychologiedatasets die veel hergebruikt worden. Deze papers kunnen data bevatten uit ongepubliceerd werk, zoals replicatie-onderzoek, of data die eerder zijn gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. JOPD werkt samen met enkele gespecialiseerde en institutionele datarepositories zodat de bijbehorende gegevens professioneel worden gearchiveerd, bewaard en openlijk beschikbaar komen. De data en de papers zijn citeerbaar en hergebruik wordt bijgehouden. Deze data kunnen nieuwe inzichten in de minder bewuste kanten van racisme opleveren. 2 Tevens is nu via JOPD een van de oudste datasets uit de psychologie beschikbaar gekomen. Het gaat om een grootschalig intelligentieonderzoek waarbij een IQ-test uit 1935 opnieuw in 2006 is afgenomen onder Estlandse schoolkinderen. Onderzocht kan worden of de goed-gedocumenteerde verhoging van het IQ in de twintigste eeuw voortkomt uit het slimmer worden van de bevolking of dat respondenten handiger zijn geworden in het maken van IQ-tests. 3 Unieke data over racisme en IQ Onlangs werden via het tijdschrift twee van de grootste datasets uit de psychologie vrijgegeven. De eerste set betreft data die in de zogenaamde Implicit Association Test werden verzameld bij meer dan 2,3 miljoen mensen. Seminar over wetenschappelijke integriteit: Improving scientific practice: dealing with the human factors, 11 september 2014 in Amsterdam, aula Lutherse Kerk, uur. Organisatie Jelte Wicherts i.s.m. UvA. twitter.com/up_jopd twitter.com/jeltewicherts 8

9 Psychologie steeds opener Hoofdredacteur Jelte Wicherts van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) is heel blij met het vrijgeven van deze unieke data: Beide sets zijn fascinerend. Er is heel veel vervolgonderzoek mee mogelijk en de data kunnen ook gebruikt worden in het psychologieonderwijs. De auteurs laten zien hoe open wetenschap moet zijn. Interessante data verzamelen we namelijk niet alleen voor onszelf maar uiteindelijk om de hele wetenschap te dienen. Er zullen in JOPD meer artikelen verschijnen van onderzoekers die hun data graag willen delen. De psychologie wordt daarmee steeds opener. Dit soort dataartikelen is de reden dat we JOPD hebben opgezet. [CvD] Data verzamelen we niet voor onszelf maar om de wetenschap te dienen 1 Journal of Open Psychology Data wordt uitgegeven door Ubiquity Press. JOPD wordt mede mogelijk gemaakt door het aan de KNAW verbonden DANS (Data Archiving and Networked Services). Website DANS: 2 Xu, K., Nosek, B. & Greenwald, A.G. 3 Must, O. & Must, A. (2014): (2014): Psychology data from the Race Data from Changes in test-taking Implicit Association Test on the Project patterns over time concerning the Implicit Demo website. Flynn Effect in Estonia. Zie voor 2 en 3: website JOPD: openpsychologydata.metajnl.com 9

10 introductie Meer geld voor sociale innovatie Als maatschappij-universiteit bij uitstek past de agenda van social innovation Tilburg University heel goed. De Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) beschouwt sociale innovatie als een verzamelnaam voor hedendaagse initiatieven van mensen en organisaties, gericht op innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Dit voorjaar, op onze campus, presenteerde de AWT tijdens het symposium Alle Innovatie Telt belangrijke adviezen aan de Nederlandse overheid om de kracht van social innovation beter te benutten. Zo moet de aandacht voor innovatie in het overheidsbeleid niet worden beperkt tot technologische innovatie; er moeten geen onnodige belemmeringen in de regelgeving worden gecreëerd; en er moet ruimte zijn voor proeftuinen. Stuk voor stuk goede aanbevelingen: het kabinet doet er goed aan ernaar te handelen. Techniek kan ons zeker verder helpen bij het oplossen van diverse vraagstukken. Maar het zijn juist de maatschappijwetenschappen die zich richten op sectoren in de huidige samenleving waar grote knelpunten zijn: zorg, arbeidsmarkt, de economische crisis, vergrijzing en duurzaamheid. Dit wordt ook aangetoond in een recent rapport van de Erasmus Universiteit Rotterdam, dat constateert dat innovatie in het bedrijfsleven nog te veel plaatsvindt in de technische sector. Daardoor blijft innovatie in haar totaliteit achter. Als maatschappij-universiteit dringt Tilburg University erop aan dat de overheid sociale innovatie tot een speerpunt in het beleid maakt én hiervoor meer financiële middelen ter beschikking stelt. Anders verliest Nederland de concurrentieslag met het buitenland. Het Rotterdamse onderzoek toont dat 75 procent van het succes van het Topsectorenbeleid verklaard kan worden door doeltreffende sociale innovatie; nieuwe manieren van managen, organiseren en werken en door duurzame samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en publieke instanties. Innovatie is de motor van economische groei, staat aan de basis van welvaart en welzijn. Oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken kunnen niet puur op economisch gewin gebaseerd zijn; de antwoorden moeten worden gezocht in sociaal-economische en in culturele kennis ook op de lange termijn. Met dit nieuwe themamagazine Tilburg Research willen we laten zien wat de Tilburgse methode voor social innovation is. Understanding Society is ons devies. Maar we willen verder reiken dan alleen het begrip en ook actief bijdragen aan de verbetering van onze samenleving. Onze wetenschappers werken maatschappelijk en multidisciplinair samen met externe partners. Daarbij is langjarig, gelijkwaardig partnerschap met toegevoegde waarde voor alle deelnemende partijen essentieel. In dit themakatern kunt u lezen over de (voorlopige) vruchten van deze mooie co-creaties. Ondertussen gaan wij door op de ingeslagen weg. Philip Eijlander, rector magnificus Tilburg University twitter.com/tilburgu_rector 10

11 Social innovation themakatern 11

12 Social innovation We maken Midden-Brabant een jeugdwerkloosheidsvrije zone Met ondernemers, scholen en gemeenten bindt Tilburg University de strijd aan met jeugdwerkloosheid. Hoogleraar Arbeidsmarkt Ton Wilthagen is de drijvende kracht. Ik had me ertoe kunnen beperken een artikel te schrijven. Dan had je over twee jaar mijn ideeën kunnen lezen over hoe we in 2013 jeugdwerkloosheid hadden kunnen tegengaan. 12

13 Social innovation Marten van de Wier Yik Ho Wong (27) straalt. Een dag eerder heeft de oud-student Communicatieen informatiewetenschappen aan de Tilburgse universiteit gehoord dat hij na zijn Starterbeurs mag blijven bij PauwR Internetmarketing in hartje Tilburg. Yik Ho heeft een vliegende start gemaakt, en ons ervan overtuigd dat we niet zonder hem kunnen, zegt eigenaar Pieter Voogt. Hoogleraar Arbeidsmarkt Ton Wilthagen: Social innovation betekent verder denken dan de laatste punt van je wetenschappelijk artikel Voogt en Wong doen hun verhaal achter een gesigneerde oude NOSpresentatietafel, die PauwR op de kop heeft getikt bij een veiling voor een goed doel. Voogt neemt alleen medewerkers in dienst die hij al kent, bijvoorbeeld omdat ze stage bij hem hebben gelopen. Als de Startersbeurs er niet was geweest, had Yik Ho hier niet gezeten, stelt Voogt. Het is win-win-win. Ik kan zonder veel risico iemand aannemen. Yik Ho kan leren en ervaring opdoen. En de gemeente is minder geld kwijt aan uitkeringen. De regio s Tilburg en Den Bosch moeten in 2018 een jeugdwerkloosheidsvrije zone worden, onder andere dankzij deze Startersbeurs. Jongeren hebben nog geen netwerk dat ze kunnen gebruiken om een baan te vinden, en geen ervaring waarop ze zich bij een sollicitatie kunnen beroepen. Zeker tijdens een economische crisis is dat een probleem. Met een leerwerkplek via de Startersbeurs, deels bekostigd door de gemeente, kunnen ze ervaring opdoen en een netwerk uitbouwen. En bedrijven kunnen jonge talenten ontdekken. Hoogleraar Arbeidsmarkt Ton Wilthagen, directeur van instituut ReflecT aan Tilburg University, bedacht zowel de Startersbeurs als het concept jeugdwerkloosheidsvrije zone. In maart tekenden kennisinstellingen, gemeenten en ondernemers in de regio voor de ambitie om de jeugdwerkloosheid terug te dringen van 3600 naar nul, via social innovation. Wilthagen begint het interview met een vers vel papier voor zijn neus, om zijn woorden met tekeningen kracht bij te zetten. ReflecT onderzoekt de wisselwerking tussen dynamiek op de arbeidsmarkt en sociale cohesie en sociale zekerheden, legt hij uit. Een van de zorgen is dat de samenleving zich opsplitst in een groep die aan de kant staat en een groep die werkt. Jongeren komen dan vanzelf in beeld, want in deze crisistijd hebben nieuwkomers op de arbeidsmarkt het lastig. Wij kijken naar de carrièrrepaden die jongeren afleggen, en naar de aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt. We zien dat jongeren steeds meer in flexbanen terecht komen. Wat betekent dat voor hun positie op de arbeidsmarkt? Voor hun inkomen, en voor hun sociale zekerheid? Dat zijn dingen die we bestuderen in longitudinaal onderzoek. ReflecT maakt daarvoor gebruik van panels, zoals het LISS-panel van het TiUonderzoeksinstituut CentERdata, dat gegevens bevat over vijfduizend huishoudens, of het panel van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook heeft ReflecT een rechtstreekse verbinding met het Centraal Bureau voor de Statistiek. Wilthagen tekent drie driehoeken, die hij met lijnen verbindt. Mensen komen in meerdere gegevenssets voor. Als je die data combineert, bijvoorbeeld aan de hand van hun burgerservicenummer, weet je veel meer. Natuurlijk doen we dat geanonimiseerd. De laatste stap in dat proces is het gebruik van big data : openbare gegevens, die zich gewoon in the cloud op internet bevinden. Het beschikken over zoveel mogelijk informatie is enorm belangrijk voor ons onderzoek. 13

14 Social innovation Eigenaar Pieter Voogt van PauwR Internetmarketing erkent dat hij zonder Startersbeurs Yik Ho Wong niet zomaar zou hebben aangenomen. Wilthagen is ook voorzitter van de Taskforce Jeugdwerkloosheid van het European Policy Centre (EPC) in Brussel. Ook Europa wil een einde aan werkloosheid onder jongeren. Waarom niet in Midden-Brabant het voortouw nemen? Het idee voor de Startersbeurs kreeg de hoogleraar op de fiets. Wilthagen zinde op een manier om starters ervaring en een netwerk te laten opbouwen. Wilthagen tekent een finishlijn (de baan) en een rij wachtende bolletjes. Achteraan staan onder anderen de mensen met een uitkering. Vooraan de mensen die productief zijn en hoogopgeleid. Maar zonder ervaring kun je niet het signaal geven dat je productief bent. Hij nam contact op met de jongerenvakbonden om het idee van de Startersbeurs samen uit te werken. De gemeente Tilburg was enthousiast. Ze hebben daar goede ambtenaren gezet op de praktische kanten van de regeling, vertelt Wilthagen. Al snel klopten ook onderwijsinstellingen en werkgevers aan om mee te doen. Anderhalf jaar later werken 150 gemeenten met de Startersbeurs. Meer dan duizend jongeren doen eraan mee. Social innovation in optima forma. Facts & Figures Jeugdwerkloosheid/startersbeurs Annemarie de Zwart (24) is een van de jongeren die ervan profiteerden. Na haar afstuderen en een tijdelijk contract stond ze op straat. Als je geen werk hebt, doet dat iets met je, zegt de oud-studente Hotel- en evenementenmanagement. Je begint strijdbaar te solliciteren, maar stukje bij beetje word je moedelozer. Ik hoorde soms geluiden uit mijn omgeving van doe je wel genoeg je best. Dat maakt je nog onzekerder. Je komt in een neerwaartse spiraal. Ze doet haar verhaal in het restaurant van Mercure Hotel Tilburg Centrum. Ze werkt hier als medewerker sales en marketing. Haar Startersbeurs heeft ze afgebroken, want De Zwart maakte zo n indruk dat ze na drie maanden een tijdelijk contract kreeg. Ze neemt nu waar voor haar leidinggevende, die met zwangerschapsverlof is. Samen met haar heeft De Zwart de promotie voor de nieuwe sauna van het hotel opgezet. Ik doe een hoop werkervaring op, en ik doe dingen die ik erg leuk vind. Hetzelfde geldt voor Yik Ho Wong. Op zijn computer bij PauwR Internetmarketing laat hij zien hoe hij Adwords-campagnes opzet: advertenties voor bedrijven via Jeugdwerkloosheid nu 16,5 procent (CBS: 1e kwartaal 2014) 3600 jeugdwerklozen in Midden-Brabant 1000 jongeren in 150 gemeenten zijn begonnen aan een Startersbeurs Jongeren tussen 18 en 27 jaar kunnen meedoen 50 procent vindt daarna een baan (volgens een schatting van Startersbeurs) 14

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los NU. 1/6 Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los Interview met Muriel Arts MURIEL ARTS (1964) STUDEERDE TANDHEELKUNDE EN STARTTE VERVOLGENS EEN COMMERCIËLE INTERNATIONALE CARRIÈRE BIJ UNILEVER.

Nadere informatie

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010 EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/september 2010 Een handboek voor de diverse werkvloer DIVERSITEIT INCLUSIEF: HR DOSSIER Effectief Bereik de juiste

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

04 Het relatiemagazine. Ben Tiggelaar. In gesprek met managementgoeroe. in dit nummer: Beleidsstatistiek

04 Het relatiemagazine. Ben Tiggelaar. In gesprek met managementgoeroe. in dit nummer: Beleidsstatistiek In gesprek met managementgoeroe Ben Tiggelaar in dit nummer: In Tweede gesprek Kamerlid met Sophie Sharon Gesthuizen in t Veld aan het woord CBS viert 10 jaar Centrum Samen werken voor aan Beleidsstatistiek

Nadere informatie

Kracht in Nederland. Jongeren de kans geven mee te doen, daar draait ons initiatief om

Kracht in Nederland. Jongeren de kans geven mee te doen, daar draait ons initiatief om Kracht in Nederland thema Tijdschrift over de veranderende relatie tussen samenleving en overheid Peter Blokdijk, WerkMeester bij ESFA Rotterdam: Jongeren de kans geven mee te doen, daar draait ons initiatief

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

ODAY S ECHNOLOGY. Creatief leiderschap. dromen, denken, durven, doen en doorzetten. Nederlandse versie

ODAY S ECHNOLOGY. Creatief leiderschap. dromen, denken, durven, doen en doorzetten. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Nederlandse versie Creatief leiderschap dromen, denken, durven, doen en doorzetten Ruim baan voor de slimme mens Het is misschien wel de belangrijkste vraag van heden ten dage: wie

Nadere informatie

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Actie in oktober 2014 Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Woord vooraf geachte lezer, De uitdaging voor gemeenten

Nadere informatie

Verhalen van Herstel en Participatie ervaringen en uitdagingen. Redactie: Jean Pierre Wilken en Karin Hanga

Verhalen van Herstel en Participatie ervaringen en uitdagingen. Redactie: Jean Pierre Wilken en Karin Hanga Verhalen van Herstel en Participatie ervaringen en uitdagingen Redactie: Jean Pierre Wilken en Karin Hanga Verhalen van Herstel en Participatie ervaringen en uitdagingen www.communityparticipation-hu.nl

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om Internationale aspecten van gemeentelijk beleid Colofon Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Leiderschap Samenvatting van het themarapport

Leiderschap Samenvatting van het themarapport Leiderschap Samenvatting van het themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole

Nadere informatie

Nederland Talentenland

Nederland Talentenland Nederland Talentenland Develop is het onafhankelijke kwartaaltijdschrift voor Nederland en Vlaanderen over human resource development. Het tijdschrift is onderdeel van het HRD-fonds, een fonds met vakuitgaven

Nadere informatie

Leidinggeven aan young professionals

Leidinggeven aan young professionals Leidinggeven aan young professionals Sylvie Boermans Jana Deprez Jeroen Stouten Martin Euwema Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdstuk 1 1. 1. Generatie Y: Waarover praten we? 1. 2. Terug in de tijd 1. 3. Diversiteit

Nadere informatie

De Schoonheid van [ 1 ]* en al haar schitterende (on)mogelijkheden

De Schoonheid van [ 1 ]* en al haar schitterende (on)mogelijkheden De Schoonheid van [ 1 ]* en al haar schitterende (on)mogelijkheden [ 12 ] en geluk Noorwoord [ 1 ] geeft vrijheid. [ 2 ] geeft onmogelijkheid. [ 3 ] is een middel. [ 4 ] is een doel. Volgens de makers

Nadere informatie

ICT&health. Jeroen Tas. We hebben een ander model nodig. Philips Healthcare. Niet meegaan met elke hype In gesprek met Theo Hooghiemstra van RV&S

ICT&health. Jeroen Tas. We hebben een ander model nodig. Philips Healthcare. Niet meegaan met elke hype In gesprek met Theo Hooghiemstra van RV&S De knutselfase voorbij E-Health in de praktijk, door Dr. Bart Timmers Niet meegaan met elke hype In gesprek met Theo Hooghiemstra van RV&S Van Mobile Health tot Bush Een persoonlijk verslag van HIMSS 2015

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Eindrapport van een verkennend onderzoek naar de succesvolle (her)instroom van langdurig werklozen in reguliere arbeid voor Gemeente Breda Lectoraat

Nadere informatie

De fysieke en de virtuele wereld komen samen

De fysieke en de virtuele wereld komen samen Jaarverslag 2010 De fysieke en de virtuele wereld komen samen Boek over leven ín het net > 18 Eén deeltjesversneller of een kudde promovendi? Impact grootschalige faciliteiten > 7 Informatiehonger versus

Nadere informatie

Kenniseconomie en emotiecultuur

Kenniseconomie en emotiecultuur BUNDEL VERWEY-JONKER/SER LEZING 2010 Kenniseconomie en emotiecultuur Donderdag 4 november 2010 14.30-18.00 uur SER-gebouw Den Haag SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Derde Verwey-Jonker/SER Lezing Kenniseconomie

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

Geert Kolthof, Service2Media: Apps zijn een fenomeen

Geert Kolthof, Service2Media: Apps zijn een fenomeen Nummer 12 November 2011 Geert Kolthof, Service2Media: Apps zijn een fenomeen Welkom in de wereld van social media Internationaal talent aangeboden Verleiden 2.0 Kom verder. Saxion. saxion.nl/kennistransfer

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

jaarverslag 2014 instituut gak ª jaarverslag 2014 Stichting Jeugdwerk Zuidplas Sport4Work pagina 63

jaarverslag 2014 instituut gak ª jaarverslag 2014 Stichting Jeugdwerk Zuidplas Sport4Work pagina 63 jaarverslag instituut gak ª jaarverslag Stichting Jeugdwerk Zuidplas Sport4Work pagina 63 jaarverslag 2 Inhoud 3 Voorwoord van de voorzitter Voorwoord van de voorzitter 3 Kerncijfers 5 Robots en de ontwrichtende

Nadere informatie

ok, glass! Trends en innovaties in de wereld van schades

ok, glass! Trends en innovaties in de wereld van schades ok, glass! Trends en innovaties in de wereld van schades 3 ISBN 978 90 822693 0 7 1 e druk september 2014 Copyright 2104 De BV meerdancommunicatie, www.debv-mdc.nl Nieuwsgierig wat CED zoal doet? Scan

Nadere informatie

De alumni van Natuurkunde vertellen. Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde

De alumni van Natuurkunde vertellen. Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde De alumni van Natuurkunde vertellen Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde Bekijk je mogelijkheden op onze website www.studereninleiden.nl en vind je studie Van de afgestudeerde natuurkundigen

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Werk voor je toekomst!

Werk voor je toekomst! Bedrijvendagen 2015 Universiteit Twente 17 februari - 26 maart Werk voor je toekomst! www.bedrijvendagentwente.nl Bedrijvendagen 2015 Universiteit Twente Colofon Dit is een uitgave van de Stichting Bedrijvendagen

Nadere informatie

Focus. Horizon. Identiteitsmarketing: bouwen op betekenis. Lectorale Rede Kaj Morel. Identiteitsmarketing. Kom verder. Saxion.

Focus. Horizon. Identiteitsmarketing: bouwen op betekenis. Lectorale Rede Kaj Morel. Identiteitsmarketing. Kom verder. Saxion. Kenniscentrum Innovatie en Ondernemerschap Identiteitsmarketing 9 Goed doen 8 Verschil maken 7 Betekenis hebben Focus 6 Persoonlijk groeien 5 Presteren Horizon 4 Zelfachting hebben 3 Goede relaties onderhouden

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie