NIEUWSBRIEF. Het aangepaste tracé van Vijfhuizen tot Rijpwetering. De stand van zaken. december 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF. Het aangepaste tracé van Vijfhuizen tot Rijpwetering. De stand van zaken. december 2011"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF december 2011 Het aangepaste tracé van Vijfhuizen tot Rijpwetering De stand van zaken In deze nieuwsbrief leest u alles over de huidige stand van zaken rondom het nieuwe tracé van de nieuwe 380 kv-hoogspanningsverbinding tussen Bleiswijk en Beverwijk (de Noordring). De ontwikkelingen rondom het tracé Caroline van Dalen van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie legt uit welke beslissingen er genomen zijn. zie pagina 6. Schiphol Onderzoek naar effect op vliegverkeer Schiphol door nieuwe hoogspanningslijn afgerond. zie pagina 8. Station Vijfhuizen Uitleg over de aangepaste locatie van transformatorstation Vijfhuizen. zie pagina 10. EN VERDER: Hoe loopt het tracé nu? pagina 5 en een kaart op pagina 12.

2 RANDSTAD 380 kv Bewonersvragen over de nieuwe plannen Onder omwonenden van het nieuwe tracé van de Noordring van de 380 kv-hoogspanningsverbinding in de Randstad leven veel vragen. TenneT en het Ministerie van EL&I proberen die vragen zo duidelijk en volledig mogelijk te beantwoorden. Een greep uit vragen die vaak worden gesteld. Hoe ver is men met het bepalen van het tracé voor de Noordring? Half december van dit jaar zal voor de Noordring een nieuw voorbereidingsbesluit worden vastgesteld. Dit voorbereidingsbesluit bevat een tracé langs de westkant van Hoofddorp. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en de Minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) hebben dit tracé eind oktober bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. In het tweede kwartaal van 2012 zal het tracé worden vastgelegd in het ontwerpinpassingsplan. In het derde kwartaal van 2012 wordt het inpassingsplan definitief vastgesteld. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in het tracé? Langs de wijk Floriande in Hoofddorp zal de verbinding ondergronds lopen. Ook de bestaande 150 kv-verbinding wordt ondergronds gebracht. Nabij Vijfhuizen gaat de verbinding opnieuw ondergronds. (zie p. 10) Dat betekent dat de locatie van transformatorstation Vijfhuizen volgens de wens van de bewoners verder van de bebouwing af komt te liggen. Omdat het aantal kilometers van de verbinding dat verkabeld (ondergronds aangelegd) mag worden beperkt is, zal een deel van de verbinding tussen Nieuwe Wetering en Rijpwetering bovengronds worden aangelegd. Wie organiseert de informatieavonden? Op het moment dat er nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het tracé zijn of officiële inspraakmomenten, organiseert het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), samen met TenneT een informatie-avond voor omwonenden en belanghebbenden. Huiseigenaren waarvan het huis en/of tuin in de indicatieve magneetveldzone valt, worden persoonlijk benaderd door medewerkers van het Ministerie van EL&I en TenneT. In geen enkel geval wordt er samengewerkt met adviesbureaus zoals bijvoorbeeld Overwater. De informatie die zij verstrekken komt niet van het Ministerie of van TenneT. Hoe zit het met Schiphol? Het is natuurlijk belangrijk dat er bij de keuze van het tracé rekening wordt gehouden met de vliegveiligheid. De ministers hebben zich bij hun uiteindelijke voorkeur voor de westkant van Hoofdorp laten adviseren over de veiligheidsrisico s voor Schiphol en de vliegtuigpassagiers. Daarbij werden de wettelijke normen als uitgangspunt genomen en zijn de restrisico s onderzocht door het onderzoeksbureau Nationaal Lucht- en ruimtevaartlaboratorium - Air Transport Safety Institute (NLR-ASI) (zie pagina 8). Peter van der Wilk, Ministerie van Infrastructuur en Milieu Informatie-avonden Randstad 380kV hoogspanningsverbinding Beverwijk-Bleiswijk Inloopavonden Naar aanleiding van de keuzes die de ministers recent gemaakt hebben voor het tracé, worden er begin december twee inloopavonden georganiseerd in Oude Wetering en Hoofddorp. De reden dat alleen hier informatie-avonden worden gehouden, is dat het beoogde tracé van de hoogspanningsverbinding in deze omgevingen is aangepast ten opzichte van het voornemen dat eind 2010 is gepubliceerd. Op deze avonden kunt u ook informatie krijgen over het transformatorstation Vijfhuizen. U bent van harte welkom om uw vragen te stellen en informatie te krijgen over het project en de procedure. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Bureau Energieprojecten, T (070) , De inloopavonden worden gehouden op donderdag 8 december, van tot uur in Multifunctioneel Centrum de Spreng, Kerkstraat 50 te Oude Wetering. dinsdag 13 december, van tot uur in Schouwburg de Meerse, Raadhuisplein 3 te Hoofddorp. U kunt de informatiemarkt bezoeken en vragen stellen aan de aanwezige medewerkers van de overheid en TenneT. Heeft u zelf een vraag? 2 Randstad 380 kv december 2011 Randstad 380 kv december

3 Caroline van Dalen, projectleider Randstad 380 kv van het Ministerie van EL&I Rekening houden met heel veel belangen Voor bewoners van de wijk Floriande in Hoofddorp is het nieuwe Noordringtracé een duidelijke verbetering. Niet alleen komt de 380 kv-verbinding bij Floriande ondergronds, ook kijken de bewoners straks niet meer uit op de 150 kv-verbinding. Bewoners van Kaag en Braassem hadden echter ook gehoopt op een ondergrondse verbinding. Caroline van Dalen, projectleider Randstad 380 kv bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, legt uit waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Het tracé voldoet aan een aantal uitgangspunten voor tracering. Het kent rechte lijnen en het volgt voor een groot gedeelte de bestaande infrastructuur. Daarnaast komt het deels tegemoet aan de wensen van bewoners van Kaag en Braassem om zo ver mogelijk weg te blijven van de dorpskern van Nieuw Wetering ook al hebben deze bewoners het tracé natuurlijk liever ondergronds. Veel overleg Behalve met de gemeenten en provincies hebben TenneT en het Ministerie van EL&I gesproken met tal van andere partijen. Zo is overlegd met LTO Haarlemmermeer, Schiphol en de stichting Mainport & Groen. LTO Kaag en Braassem gaf aan liever niet in overleg te gaan over bovengrondse tracéopties. TenneT en het Ministerie zaten rond de tafel met de Dorpsraad van Nieuwe Wetering en gingen in gesprek met bewoners van Rijpwetering. Daarnaast werd een algemene informatieavond georganiseerd voor alle bewoners. Het uiteindelijke tracé is zo veel mogelijk uitgestippeld met de wensen van alle betrokkenen voor ogen. Daar bleek dat voor veel bewoners alleen een ondergronds tracé bespreekbaar was. Hoe is dat zo gekomen? Van Dalen: In december 2008 spraken de ministers het voornemen uit om het tracé langs de oostkant van Hoofddorp aan te leggen. Ze hadden tien kilometer te verkabelen in de Noordring. Een deel ging op aan het Noordzeekanaal, een deel aan een bedrijventerrein en het resterende deel was voor het Groene Hart bestemd. Toen de keuze uiteindelijk op de westelijke variant viel, is opnieuw een afweging gemaakt ten aanzien van de ondergrondse kilometers. Deze worden nu bij de wijk Floriande gelegd. De reden daarvoor is dat we verwachtten met ruim voldoende afstand bovengronds Nieuwe Wetering te passeren. Dat blijkt inderdaad het geval. In het zoekgebied zat niet veel speling, bijvoorbeeld vanwege de aanwezigheid van de monumentale Moppemolen. Het uiteindelijke tracé is zo veel mogelijk uitgestippeld met de wensen van alle betrokkenen voor ogen. Joost Hermans, planoloog Randstad 380 kv van TenneT Het aangepaste tracé van Vijfhuizen tot Rijpwetering Naar aanleiding van het laatste Tweede Kamerdebat, in juni 2011, is een deel van het geplande tracé tussen Vijfhuizen en Rijpwetering (tot aan de Zuidelijke Ringvaart) gewijzigd. Het nieuwe tracé loopt als volgt. Tussen Beverwijk en Vijfhuizen is het voorgenomen traject hetzelfde gebleven. Vanaf Vijfhuizen loopt de geplande 380 kv-hoogspanningsverbinding met een ondergrondse kabelverbinding richting de N205. Aan de westzijde van de N205 komt de verbinding boven en wordt hij gecombineerd met de bestaande 150 kv-verbinding. Aan de Kruisweg komt een opstijgpunt, waar de verbinding ondergronds verdwijnt. Hij slingert langs de wijk Floriande en recreatiegebied Boseilanden in de gemeente Haarlemmermeer. Ten zuiden van de Bennebroerweg komt de verbinding weer bovengronds. Hier volgt het tracé de N205 en later de N207 tot aan de spoorlijn Schiphol-Leiden. Het tracé vervolgt zijn weg ten westen van de spoorlijn Schiphol-Leiden. Onder de Rijksweg A44 knikt hij naar de zuidkant van de Kaagweg. Op ruime afstand van de bebouwing aan de Nieuwe Wetering loopt het door naar een opstijgpunt nabij de N445/Dwarsweg. Daar gaat het tracé ondergronds verder tot aan de zuidzijde van Rijpwetering. Het vervolgt zijn weg strak langs de HSL/Rijksweg A4. Vanaf knooppunt Hoogmade bij Leiderdorp is het tracé ongewijzigd. 380 kv ondergronds Joost Hermans, planoloog van de Randstad 380 kv-hoogspanningsverbinding voor TenneT: Alle betrokken partijen zien graag dat de verbinding in hun omgeving ondergronds gaat. Om de elektriciteitsvoorziening veilig en stabiel te houden, mag er in Nederland echter maximaal 20 kilometer van de 380 kv-hoogspanningsverbinding onder- gronds worden aangelegd. We moeten de hoeveelheid ondergrondse stukken noodgedwongen beperken. 150 kv ondergronds In overleg met de gemeente Haarlemmermeer zal daar waar de 380 kv-verbinding ondergronds komt te lopen, ook de bestaande 150 kv-verbinding ondergronds worden gebracht. Ook zal het laatste stuk ter hoogte van Lisserbroek verkabeld worden. Hierdoor ontstaat een ruimtelijke verbetering in het gebied en wordt ook de bestaande hoogspanningslijn langs Schiphol verwijderd. Zie pagina 12 voor de kaart van het tracé 4 Randstad 380 kv december 2011 Randstad 380 kv december

4 Planning van de 380 kv-hoogspanningsverbinding tussen Beverwijk en Bleiswijk Totstandkoming van een nieuwe hoogspanningsverbinding In Nederland wordt de procedure voor dergelijke ruimtelijke besluitvorming gedaan door de rijksoverheid. De Ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en Infrastructuur en Milieu (IenM) bepalen waar en hoe de hoogspanningsverbinding wordt aangelegd. TenneT realiseert vervolgens de verbinding en gaat deze beheren. In de voorbereidingsfase is TenneT nauw betrokken en adviseert onder meer over de techniek en inpassingsmogelijkheden. De voorbereiding en totstandkoming van nieuwe hoogspanningsverbindingen is een uitgebreid en intensief proces. Het inpassen van verbindingen heeft impact op de omgeving en moet daarom heel zorgvuldig gebeuren. Het is vergelijkbaar met andere bovenregionale infrastructuren, zoals snelwegen of spoorlijnen. Het vraagt om een nauwkeurig inpassingsproces. Op pagina 7 is het proces stap voor stap uitgelegd. Noordring december 2011 december 2011 eerste kwartaal 2012 eerste kwartaal 2012 tweede kwartaal 2012 tweede kwartaal 2012 tweede kwartaal 2012 derde kwartaal 2012 Vaststellen voorkeurstracé (westvariant) en ter inzage legging nieuw voorbereidingsbesluit Noordring informatie-avonden gemeenten Kaag & Braassem en Haarlemmermeer Ontwerp-inpassingsplan station Vijfhuizen ter inzage zienswijzen kunnen worden ingediend Informatie-avond gemeente Haarlemmermeer naar aanleiding van ontwerp inpassingsplan station Vijfhuizen Ontwerp-inpassingsplan Randstad 380 kv-verbinding Beverwijk-Bleiswijk ter inzage zienswijzen kunnen a worden ingediend Informatie-avonden naar aanleiding van ontwerp-inpassingsplan Beverwijk-Bleiswijk Definitief inpassingsplan station Vijfhuizen ter inzage Definitief inpassingsplan Beverwijk-Bleiswijk ter inzage 2015 ingebruikname stations Vijfhuizen en Beverwijk en verbinding Beverwijk- Vijfhuizen 2017 ingebruikname verbinding Vijfhuizen-Bleiswijk Rijkscoördinatieregeling De rijkscoördinatieregeling heeft als doel de besluitvorming te stroomlijnen en te versnellen. Voor belanghebbenden betekent de rijkscoördinatieregeling dat men precies ziet waar de verbinding komt te lopen en dat er een moment Notitie reikwijdte en detail De Ministers van EL&I en IenM stellen een Notitie reikwijdte en detail op (voorheen startnotitie Millieueffectrapport). Dit is de start van de procedures die leiden naar het inpassingsplan en daarmee de nieuwe verbinding. In dit document wordt het voornemen voor de nieuwe hoogspanningsverbinding aan het publiek uitgelegd. Voorkeurstracé Nadat er op basis van de onderzoeksresultaten naar de milieueffecten een meest milieuvriendelijk alternatief is geformuleerd, is de volgende Raad van State Na de inspraakronde(s) worden het definitieve inpassingsplan en de definitieve besluiten over deze aanvragen bekend gemaakt. Wanneer een burger of organisatie het niet eens is met is waarop men op alle verschillende besluiten tegelijk kan reageren. Het tracé van de verbinding wordt vastgelegd in het inpassingsplan, dit is een bestemmingsplan op rijksniveau. Dit inpassingsplan wordt door de Ministers van EL&I en IenM opgesteld. Ook wordt aangegeven welke verbindingsalternatieven en welke milieueffecten onderzocht zullen worden in de Notitie reikwijdte en detail. Tijdens het uitwerken van tracéalternatieven wordt veelvuldig overleg gepleegd met provincie en lokale overheden en belangenorganisaties. Uiteindelijk moet dit resulteren in een Milieueffectrapport (MER). stap het opstellen van een voorkeurstracé. De Ministers van EL&I en IenM stellen het voorkeurstracé vast. Er is nu nog maar één route voor de nieuwe verbinding overgebleven. Van ontwerp tot inpassingsplan In het inpassingsplan motiveren de ministers het besluit voor het tracé. Bij de keuze wordt rekening gehouden met wat het beste is voor bijvoorbeeld het milieu, waaronder de leefomgeving en het landschap. Maar ook ruimtelijk beleid, kosten en nettechnische aspecten spelen een rol. Natuurlijk praten TenneT en de regionale overheden ook mee over de ligging van het tracé. Het ontwerp inpassingsplan wordt samen met het MER ter inzage gelegd en belanghebbenden mogen hierop hun zienswijzen indienen. Omwonenden en betrokken instanties geven hun mening via informatie-avonden en inspraakronden. Hierna zal het inpassingsplan door de ministers worden vastgesteld. Vergunningaanvragen Voor de realisering van een hoogspanningsverbinding moeten verschillende vergunningen en ontheffingen worden aangevraagd. Bijvoorbeeld een bouwvergunning en een vergunning voor de realisering van tijdelijke bouwwegen. TenneT bereidt de aanvraag van deze vergunningen en ontheffingen voor. Deze zullen bij de desbetreffende overheden worden ingediend. Deze overheden beslissen zelf over de aangevraagde vergunningen. De projectminister bepaalt echter wel, in overleg met de betrokken overheden, de termijnen waarbinnen de (ontwerp)-besluiten genomen moeten worden. In principe worden de (ontwerp) besluiten tegelijkertijd met het (ontwerp) inpassingsplan ter inzage gelegd. Op deze manier kunnen insprekers op het gehele project in een keer inspreken. Ook zorgt dit voor meer versnelling en stroomlijning van de procedures. één of meer van die besluiten kan hij in beroep bij de Raad van State (dit kan alleen als deze ook een zienswijze heeft ingediend). Er is dus geen bezwaarfase. In deze beroepsfase worden alle besluiten tegelijkertijd behandeld. 6 Randstad 380 kv december 2011 Randstad 380 kv december

5 RANDSTAD 380 kv Gerben van Baren, NLR Air Transport Safety Institute Onderzoek naar effect op vliegverkeer Schiphol door nieuwe hoogspanningslijn afgerond Uit onderzoek van NLR Air Transport Safety Institute blijkt dat de 380 kvhoogspanningsverbinding de luchthaven Schiphol het beste ten westen van Hoofddorp kan passeren. Om eventuele overgebleven veiligheidsrisico s te beperken, luidt het advies dat de verbinding het beste langs de Polderbaan ondergronds kan worden aangelegd. de ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Infrastructuur en Milieu nemen beide adviezen over. Om het zekere voor het onzekere te nemen, is ieder mogelijk risico van te voren zorgvuldig onderzocht. Sinds augustus 2010 deden TenneT en het Nationaal Lucht- en ruimtevaartlaboratorium (NLR) onderzoek naar de eventuele risico s die de komst van de 380 kv-verbinding met zich zou kunnen meebrengen voor het vliegverkeer. Al eerder oordeelde de inspectie van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat dat het tracé aan de afgesproken richtlijnen voldeed. Peter van der Wilk, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, legt uit dat er eerder toetsing heeft plaatsgevonden naar de tracés en dat deze aan wettelijke kaders voldeden. Maar we hebben hier met een bijzondere situatie te maken; nieuwe techniek, een strook van objecten en twee belangrijke functies (Schiphol+energievoorziening) dicht bij elkaar. Als rijk moet je verder kijken dan je neus lang is, zeker als er door de luchtvaartsector herhaaldelijk op mogelijke risico s wordt gewezen. Dat wordt nog eens onderstreept door het recent uitgebrachte rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), naar aanleiding van de noodlanding van een Boeing van Royal Air Maroc na een vogelaanvaring. Dat maakt eens te meer duidelijk dat je wanneer je als rijk ook een verantwoordelijkheid hebt te nemen als het gaat om veiligheid van mensen in een vliegtuig én op de grond, niet kunt afgaan op alleen normstelling. Bij een nieuwe hoogspanningsverbinding dicht langs Schiphol, in een voor de luchtvaart zeer kritisch gebied, moet je dan ook alle risico s onderzoeken en waar het kan die zoveel mogelijk uitsluiten. Daarom is er opnieuw onderzoek gedaan. Het is de meest passende maatregel om de risico s zoveel mogelijk te beperken. Polderbaan Het botsingsrisico van een vliegtuig met de hoogspanningsverbinding ten opzichte van de huidige situatie neemt minder toe als de hoogspanningsverbinding ten westen van Hoofddorp komt. De reden hiervoor is dat de berekende marges in de worst case simulaties groter zijn, wanneer het tracé van de nieuwe hoogspanningsverbinding meer naar het westen ligt, vertelt Gerben van Baren, senior consultant van het NLR Air Transport Safety Institute (ATSI). Hij behoort tot de onderzoekers die zich over de 380 kv-hoogspanningsverbinding bogen. Voor een verdere reductie van het risico door verkabeling adviseert het NLR dit toe te spitsen op een vermindering van het botsingsrisico van een vliegtuig met de hoogspanningsverbinding. Advies NLR-ATSI Naar aanleiding van de meetcampagne en het eerdere onderzoek stelde het NLR-ATSI een advies met betrekking tot het geplande tracé op. Het vliegveld kon het beste aan de westkant van Hoofddorp worden gepasseerd. Ook adviseerden de onderzoekers TenneT en de ministers om het gedeelte van de verbinding dat het dichtst bij de Polderbaan loopt ondergronds aan te leggen. Het gaat om het deel van het tracé tussen station Vijfhuizen (net ten noorden van de A9) tot de Drie Merenweg (N205). Door de verbinding daar te verkabelen wordt het kleine risico op elektromagnetische interferentie en op vliegongevallen nog verder gereduceerd. De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de minister van Infrastructuur en Milieu namen het advies over. Verstandig, volgens Van Baren. Het is de meest passende maatregel om de risico s zoveel mogelijk te beperken. Onderzoek Van Baren legt uit wat er onderzocht is: Op basis van de eerste resultaten werd besloten om een meetcampagne op te zetten. Daarmee is verder onderzocht hoe groot de invloed van interferentiesignalen op luchtvaartsystemen zou zijn. We verrichtten metingen aan een opstelling van hoogspanningsmasten die vergelijkbaar was met de toekom - stige 380 kv-verbinding nabij Schiphol. We maten de invloed van de verbinding op de luchtvaartcommunicatie en navigatiesystemen. Die invloed werd vergeleken met de huidige situatie nabij Schiphol. NLR-ATSI Resultaat Het duurde langer voor de resultaten van de luchtvaartonderzoeken verschenen dan van te voren was verwacht. De gewenste inzichten hadden we niet meteen boven tafel, zegt Van Baren. Desondanks kijkt hij met een goed gevoel terug op het verloop van het onderzoek. Luchthaven Schiphol heeft aangegeven genoegen te nemen met de aanpassingen aan het tracé. Want hoe zit het nu met het huidige tracé? Hoe groot is de kans nu nog dat de Noordring een negatieve invloed op het vliegverkeer zal hebben? Van Baren denkt even na. Eigenlijk is wel te stellen dat die kans dankzij de verkabeling nu kleiner zal worden dan in de huidige situatie. Nationaal Lucht- en ruimtevaartlaboratorium - Air Transport Safety Institute 8 Randstad 380 kv december 2011 Randstad 380 kv december

6 Theo Molier van TenneT en Marijke Reuver van EL&I Gewijzigde locatie transformatorstation Vijfhuizen Het transformatiestation bij Vijfhuizen verandert van locatie. Het komt verder van de woningen aan de Spaarnwouderweg af te staan. Dat is mogelijk vanwege de nieuwe aanpassingen aan het tracé. We kijken terug op een heel traject aan politieke ontwikkelingen, zegt Marijke Reuver, beleidsmedewerker bij het Ministerie van EL&I. In de Tweede Kamer is het tracé van de Noordring uitvoerig aan de orde gekomen. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt tussen de politiek en de Tweede Kamer. Naar een aantal stukken in het tracé moest opnieuw gekeken worden. Eén van die stukken was de route die het geplande tracé vanaf de N205 naar Vijfhuizen volgt. Vanwege de nabijheid van Schiphol zal de verbinding het laatste stuk naar het transformatorstation drie kilometer ondergronds worden aangelegd. Als gevolg van die beslissing is het nieuwe ontwerp voor het transformatorstation achter het bestaande 150 kv-station gepland. Theo Molier, projectleider van transformatorstation Vijfhuizen bij TenneT, legt uit waarom het door de verkabeling mogelijk wordt om het station te verplaatsen. Het niet zoveel speling in de opties voor een locatie. Bovendien is één van de uitgangspunten van de tracering dat de verbinding zo veel mogelijk een rechte lijn vormt. Dat heeft technische redenen en het geeft minder zichthinder. Deze belemmeringen vielen voor een deel weg toen de voorlopige beslissing werd genomen om de verbinding bij Vijfhuizen ondergronds te brengen. Een ander voordeel van de verkabeling is dat het transformatorstation kleiner wordt dan oorspronkelijk gepland was. De ruimte is beter in te delen, omdat ondergrondse verbindingen minder ruimte in beslag nemen en veel flexibeler te leggen zijn. Positieve verwachtingen Op 13 december organiseert het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een informatie-avond in de gemeente Haarlemmermeer over het nieuwe tracé. Daar zal station de reacties op de gewijzigde locatie positief zullen zijn. Eerder lag de geplande locatie dichter bij de Spaarnwouderweg. Aan de overkant van die weg staan woningen. De bewoners zullen minder Eerder lag de geplande locatie dichter bij de Spaarnwouderweg. De bewoners zullen minder overlast van het transformatorstation hebben dan eerder het geval zou zijn. overlast van het transformatorstation hebben dan eerder het geval zou zijn. Het Ministerie heeft alle belangen afgewogen en is van mening dat de keuze voor de nieuwe plek aan de wensen van belanghebbenden tegemoet komt. Een ander voordeel van de verkabeling is dat het transformatorstation kleiner wordt dan oorspronkelijk gepland. is een technisch verhaal. De draden van een bovengrondse verbinding moeten in een bepaalde hoek, bij voorkeur loodrecht, het transformatorstation binnenkomen. Daarom was er eerder Vijfhuizen ook aandacht krijgen. Daarnaast wordt er een rondetafelgesprek gepland met de direct omwonenden van het station Vijfhuizen. Marijke Reuver van het Ministerie van EL&I verwacht dat 10 Randstad 380 kv december 2011 Randstad 380 kv december

7 Contact

Startnotitie m.e.r.-procedure

Startnotitie m.e.r.-procedure Zuid West Publiekssamenvatting Startnotitie m.e.r.-procedure Zuid-West 380 kv hoogspanningsverbinding De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT aan de Zuid-West 380 kv-verbinding

Nadere informatie

Licht in de Randstad óók na De nieuwe Randstad 380 kv-hoogspanningsverbinding

Licht in de Randstad óók na De nieuwe Randstad 380 kv-hoogspanningsverbinding Licht in de Randstad óók na 2010 De nieuwe Randstad 380 kv-hoogspanningsverbinding De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT aan de Randstad 380 kv-verbinding. Licht in de Randstad

Nadere informatie

Tracé-alternatieven ten behoeve van het milieueffectonderzoek. Zuid West. Definitief

Tracé-alternatieven ten behoeve van het milieueffectonderzoek. Zuid West. Definitief Zuid West Definitief Tracé-alternatieven ten behoeve van het milieueffectonderzoek De minister van Economische Zaken en VROM werken samen met Tennet TSO B.V. aan de Zuid-West 80 kv-verbinding. Definitief

Nadere informatie

Startnotitie voor de milieueffectrapportage. Samenvatting. Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens

Startnotitie voor de milieueffectrapportage. Samenvatting. Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens Samenvatting Startnotitie voor de milieueffectrapportage Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT

Nadere informatie

Waarom windenergie (op land)?

Waarom windenergie (op land)? Waarom windenergie (op land)? Steeds meer schone energie Dit kabinet kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Evenwichtige energiemix Om dit doel verantwoord

Nadere informatie

kv Noordring (Velsen - Vijfhuizen) Gezien het standpunt van Amsterdam Airport Schiphol tijdens het voortraject inzake 38 kv Noordring;

kv Noordring (Velsen - Vijfhuizen) Gezien het standpunt van Amsterdam Airport Schiphol tijdens het voortraject inzake 38 kv Noordring; Nummer -2014/2948 Betreft Ontheffing ex artikel 8.12 Wet luchtvaart, Randstad 380 kv Noordring (Velsen - Vijfhuizen) Saturnusstraat 50 Hoofddorp Postbus 575 2130 AN Hoofddorp Contactpersoon H.J. Stikfort

Nadere informatie

Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Beverwijk-Zoetermeer Richtlijnen voor het milieueffectrapport

Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Beverwijk-Zoetermeer Richtlijnen voor het milieueffectrapport ȟȟ ȟ Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Beverwijk-Zoetermeer Richtlijnen voor het milieueffectrapport Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Beverwijk-Zoetermeer Richtlijnen voor het milieueffectrapport

Nadere informatie

Verzoek nadere informatie t.b.v. AO 380kV hoogspanningsverbinding Haarlemmermeer

Verzoek nadere informatie t.b.v. AO 380kV hoogspanningsverbinding Haarlemmermeer > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Inhoudsopgave NR 3. December 2016

Nieuwsbrief. Inhoudsopgave NR 3. December 2016 oogspanningsverbinding van idee tot tracé ealisatie van een hoogspanningsverbinding is een langdurig en nauwgezet proces. Diverse al n. Daarbij maken we een zorgvuldige afweging van milieueffecten, (net)techniek,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Stand van zaken nieuw tracé 380 kv-hoogspanningsverbinding Noordring. De stand van zaken. april 2012. zie pagina 4-7. zie pagina 12-13.

NIEUWSBRIEF. Stand van zaken nieuw tracé 380 kv-hoogspanningsverbinding Noordring. De stand van zaken. april 2012. zie pagina 4-7. zie pagina 12-13. NIEUWSBRIEF april 2012 Stand van zaken nieuw tracé 380 kv-hoogspanningsverbinding Noordring De stand van zaken In deze nieuwsbrief leest u over de voorbereidingen voor het vastleggen van het nieuwe tracé

Nadere informatie

II Nil IIIIIIIIII III IIIII I0.1440720 28/08/2014

II Nil IIIIIIIIII III IIIII I0.1440720 28/08/2014 II Nil IIIIIIIIII III IIIII I0.1440720 28/08/2014 Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Gemeente Oosterhout T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders SLOTJESVELD

Nadere informatie

het plan in hoofdlijnen

het plan in hoofdlijnen an badhoevedorp het plan in hoofdlijnen vhet toekomstbeeld De A9 gaat om! Een langgekoesterde wens van de inwoners van Badhoevedorp en de gemeente Haarlemmermeer gaat in vervulling. Het nieuwe tracé van

Nadere informatie

Activiteitenplan 380 kv hoogspanningsstation Vijfhuizen

Activiteitenplan 380 kv hoogspanningsstation Vijfhuizen NOTITIE AAN Dienst Regelingen VAN Sara Zehenpfenning ONDERWERP Activiteitenplan 380 kv hoogspanningsstation Vijfhuizen TER BESLUITVORMING TER INFORMATIE Activiteitenplan 380 kv hoogspanningsstation Vijfhuizen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Definitief Inpassingsplan Noordring ligt ter inzage. Stand van Zaken Noordring Noord. september 2012. zie pagina 15

NIEUWSBRIEF. Definitief Inpassingsplan Noordring ligt ter inzage. Stand van Zaken Noordring Noord. september 2012. zie pagina 15 NIEUWSBRIEF september 2012 Definitief Inpassingsplan Noordring ligt ter inzage Stand van Zaken Noordring Noord Het definitief Inpassingsplan ligt ter inzage samen met een aantal vergunnin gen van TenneT.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Oirschot-Boxtel 150 kv. Inhoud. Nieuwe ondergrondse kabelverbinding van Oirschot naar Boxtel

Nieuwsbrief. Oirschot-Boxtel 150 kv. Inhoud. Nieuwe ondergrondse kabelverbinding van Oirschot naar Boxtel Jaargang 1 nummer 1 juli 2014 Nieuwsbrief Oirschot-Boxtel 150 kv Inhoud Voorwoord 02 Oog voor de omgeving tussen Boxtel en Oirschot 03 In kaart 04 Stappen van aanleg 05 Feiten & cijfers en planning 06

Nadere informatie

Procedures tegen nieuwe 380 kv-hoogspanningsverbindingen van TenneT

Procedures tegen nieuwe 380 kv-hoogspanningsverbindingen van TenneT Procedures tegen nieuwe 380 kv-hoogspanningsverbindingen van TenneT Inleiding TenneT is bezig om dwars door Nederland verschillende nieuwe 380 kvhoogspanningsverbindingen te realiseren. Eigenaren, pachters,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Netuitbreiding Kop van Noord-Holland. Inhoud. Heading. Jaargang 1 maart 2015

Nieuwsbrief. Netuitbreiding Kop van Noord-Holland. Inhoud. Heading. Jaargang 1 maart 2015 Jaargang 1 maart 2015 Nieuwsbrief Netuitbreiding Kop van Noord-Holland Inhoud Voorwoord 02 Een toekomstbestendig energienetwerk 03 In kaart (ondergrondse) kabeltracés 04 Stappen van aanleg 05 Netuitbreiding

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Stand van Zaken voorbereiding Noordring. Stand van Zaken. april 2013. zie pagina 16

NIEUWSBRIEF. Stand van Zaken voorbereiding Noordring. Stand van Zaken. april 2013. zie pagina 16 NIEUWSBRIEF april 2013 Stand van Zaken voorbereiding Noordring Stand van Zaken De Noordring is de 380 kv-hoogspanningsverbinding die tussen Bleiswijk en Beverwijk wordt aangelegd. De Raad van State heeft

Nadere informatie

10 vragen/antwoorden. over de gastransportleiding Beverwijk Wijngaarden

10 vragen/antwoorden. over de gastransportleiding Beverwijk Wijngaarden 10 vragen/antwoorden over de gastransportleiding Beverwijk Wijngaarden Gasunie is voornemens een nieuwe aardgastransportleiding aan te leggen tussen de compressorstations in Beverwijk en Wijngaarden. In

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Laatste fase vergunningen

Nieuwsbrief. Laatste fase vergunningen Nieuwsbrief oktober 2014 Laatste fase vergunningen Noordring Eind vorig jaar is het inpassingsplan voor de Noordring in werking getreden. Dit plan wordt ingepast in het bestemmingsplan. Hiermee wordt de

Nadere informatie

Hoogspanningslijnen. Antwoord op de meest gestelde vragen

Hoogspanningslijnen. Antwoord op de meest gestelde vragen Hoogspanningslijnen Antwoord op de meest gestelde vragen 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Hoogspanningslijnen Antwoorden op de meest gestelde vragen Inhoudsopgave 1. Waarom deze brochure? 3 2.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Nota beantwoording zienswijzen. Inhoud

Nota beantwoording zienswijzen. Inhoud Nota beantwoording zienswijzen Inhoud Inleiding... 2 Thema 1 Procedure en Werkwijze... 3 Thema 2 Inpassingsplan...19 Thema 3 Nut en Noodzaak...31 Thema 4 Maximaal 20 kilometer ondergronds...34 Thema 5

Nadere informatie

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties.

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. 1. Nota van antwoord Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. Daarnaast zijn enkele petities/handtekeningenacties gevoerd: Petitie Voordorp 975 handtekeningen Petitie NMU meer dan 19.000

Nadere informatie

Position Paper. Aanleg ondergrondse 220- en 380 kv-kabels

Position Paper. Aanleg ondergrondse 220- en 380 kv-kabels Position Paper Aanleg ondergrondse 220- en 380 kv-kabels Geactualiseerde inzichten verkabelen Aanleg ondergrondse 220- en 380 kv-kabels In 2008 heeft TenneT aangegeven maximaal 20 km 380 kv-kabel verantwoord

Nadere informatie

Hoogspanningsverbinding 380 kv. Gemeente Drimmelen

Hoogspanningsverbinding 380 kv. Gemeente Drimmelen Hoogspanningsverbinding 380 kv Gemeente Drimmelen Agenda Inleiding (wethouder Jan-Willem Stoop) Doel bijeenkomst (wethouder Jan-Willem Stoop) Toelichting ontwikkelingen tot nu toe (Corina Segeren) Zoektocht

Nadere informatie

Milieu Effect Rapportage onderzoeksreactor PALLAS. Procedure en rol ANVS en Ministerie van I&M

Milieu Effect Rapportage onderzoeksreactor PALLAS. Procedure en rol ANVS en Ministerie van I&M Milieu Effect Rapportage onderzoeksreactor PALLAS Procedure en rol en Ministerie van I&M Inhoud 1. Informatieavond 2. en Minister van Infrastructuur en Milieu 3. Milieueffectrapport (MER) 4. Inspraak 5.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Hoogspanningsverbinding Noordring. De stand van zaken. november 2010

NIEUWSBRIEF. Hoogspanningsverbinding Noordring. De stand van zaken. november 2010 NIEUWSBRIEF november 2010 Hoogspanningsverbinding Noordring De stand van zaken In deze nieuwsbrief leest u alles over de huidige stand van zaken rondom het voorlopige tracé van de nieuwe 380 kv-hoogspanningsverbinding

Nadere informatie

Hoogspanningsverbinding Randstad 380 kv Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Hoogspanningsverbinding Randstad 380 kv Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Hoogspanningsverbinding Randstad 380 kv Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 20 maart 2007 / rapportnummer 1703-50 Minister van Economische Zaken Postbus 20101 2500 EC DEN HAAG uw kenmerk uw brief

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Stand van Zaken hoogspanningsverbinding Noordring 380 kv. Stand van Zaken. december 2013

NIEUWSBRIEF. Stand van Zaken hoogspanningsverbinding Noordring 380 kv. Stand van Zaken. december 2013 NIEUWSBRIEF december 2013 Stand van Zaken hoogspanningsverbinding Noordring 380 kv Stand van Zaken Op 5 juni 2013 sprak de Raad van State zich uit over de definitieve Inpassingsplannen voor de Noordring

Nadere informatie

o. v. v. Randstad380 Zuidring

o. v. v. Randstad380 Zuidring Onze referenlie >1:, Datum 29 aug ~Q~8 /~{ ~; ~l-",', ;:1': 4»\ R380 08 0587~;e,~H~4:!~I~EG Pagina 2 van 3 TenneT TSO B.V. pia Bureau Energieprojecten Ta.v. mw. E.J.G. Witsenburg Postbus 93144 2509 AC

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Aan de raad AGENDAPUNT 3 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010 Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Voorstel: 1. Het toetsingsadvies van de Commissie voor de mer over het milieueffectrapport (mer) oostelijke

Nadere informatie

de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde

de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde De Kortsluitroute Een onderdeel van het project Betuweroute is het aanleggen van de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde

Nadere informatie

Tracévoorstel. Alternatief voor het Zuidelijke Tracé hoogspanningsverbinding Rilland Tilburg ( Zuid-West 380kV Oost ) Voorkeurstracé A17- Amer 380kV

Tracévoorstel. Alternatief voor het Zuidelijke Tracé hoogspanningsverbinding Rilland Tilburg ( Zuid-West 380kV Oost ) Voorkeurstracé A17- Amer 380kV Tracévoorstel Alternatief voor het Zuidelijke Tracé hoogspanningsverbinding Rilland Tilburg ( Zuid-West 380kV Oost ) Voorkeurstracé A17- Amer 380kV Halderberge380kV 380kVEtten-Leur Breda380kVNEE Mede namens:

Nadere informatie

Werken aan hoogspanning

Werken aan hoogspanning Ou Nieuwsbrief Randstad Noordring september 2016 Werken aan hoogspanning Van Beverwijk naar Bleiswijk terugblikken en vooruitkijken Geven en nemen in recreatiegebied Spaarnwoude Lelystad Beverwijk Uitzicht

Nadere informatie

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer Windpark De Drentse Monden en Oostermoer Nederland stapt over op duurzame energie. Dit is nodig om klimaatverandering tegen te gaan en minder afhankelijk te worden van energie uit het buitenland. Windenergie

Nadere informatie

VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL

VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL PROVINCIE NOORD-BRABANT 4 juni 2012 076445727:0.8 - Definitief B01055.000582.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Overzicht reacties... 3 2 s in

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad Postbus AG Hoofddorp

Aan de leden van de gemeenteraad Postbus AG Hoofddorp Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 250 21 30 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 023-5674901 Telefax 023 563 95 50 Staf Bestuur en Directie Lisette Taillie Contactpersoon

Nadere informatie

Werken aan hoogspanning

Werken aan hoogspanning Ou Nieuwsbrief Randstad Noordring oktober 2015 Werken aan hoogspanning Wat gebeurt er op het land bij Boer Corts? Bouwpraat tussen BAM en TenneT Langs de lijn met Shell Vijfhuizen Beverwijk Oostzaan Diemen

Nadere informatie

Position Paper. Uitkoopbeleid bij nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen

Position Paper. Uitkoopbeleid bij nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen Position Paper Uitkoopbeleid bij nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen Een zeer belangrijk uitgangspunt bij het bepalen van een nieuw tracé voor een bovengrondse hoogspanningsverbinding is afstand houden

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster en andere bewoners van een woning nabij een hoogspanningsleiding te Hoogeveen klagen erover, dat de bij de instandhouding van het leidingstelsel betrokken overheidsinstanties,

Nadere informatie

Integrale versie van het Aangepaste ontwerp Luchthavenindelingbesluit Schiphol

Integrale versie van het Aangepaste ontwerp Luchthavenindelingbesluit Schiphol Integrale versie van het Aangepaste ontwerp Luchthavenindelingbesluit Schiphol Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1. Begripsbepalingen Artikel 1.1.1 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet luchtvaart;

Nadere informatie

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 20140445.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 20140445. ONTWERP Omgevingsvergunning bouw mast 94A inclusief hekwerk, fundering en opstijgpunt en het kappen van houtopstanden en aanleggen tijdelijk werkterreinen Aanvraag Op 20 juni 2014 is een aanvraag om een

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN)

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) 1 Algemeen In deze notitie wordt een reactie gegeven op de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Anderen

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hou I Conform Geparafeerd door: Heusden, S. van D&H I - Geparafeerd door: Cuypers, M.P.

Parafering besluit PFO Hou I Conform Geparafeerd door: Heusden, S. van D&H I - Geparafeerd door: Cuypers, M.P. agendapunt 3.b.11 1248635 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERKENNING PROJECT "TENNET LANDROUTE TRANSMISSIESYSTEEM HOLLANDSE KUST ZUID". Portefeuillehouder Houtzager, M.A. Datum 9 mei 2016 Aard

Nadere informatie

Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen. Startnotitie

Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen. Startnotitie Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen Startnotitie Het probleem Er is een bereikbaarheidsprobleem in de regio Arnhem Nijmegen na 2020. Het Rijk, de provincie en

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Doetinchem Wesel. In verbinding met ministerie Infrastructuur en Milieu. TenneT aan het woord. Langs de lijn NR 2

Nieuwsbrief. Doetinchem Wesel. In verbinding met ministerie Infrastructuur en Milieu. TenneT aan het woord. Langs de lijn NR 2 Doetinchem Wesel Nieuwsbrief 3 In verbinding met ministerie Infrastructuur en Milieu 5 TenneT aan het woord 6 Langs de lijn Henk van den Burg is senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg Waarom zijn er plannen voor een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg? Wat zijn deze plannen? En wat voor gevolgen heeft dit voor uw buurt?

Nadere informatie

Maastricht Aachen Airport

Maastricht Aachen Airport Maastricht Aachen Airport Advies over het m.e.r.-beoordelingsrapport 5 september 2016 / projectnummer: 3122 1. Advies over de vormvrije m.e.r.-beoordeling Aanleiding De luchthaven Maastricht Aachen Airport

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Vlijmen-oost

Gebiedsontwikkeling Vlijmen-oost Nieuwsbrief van de gemeente Heusden > oktober 2013 Gebiedsontwikkeling Vlijmen-oost College stelt voorontwerpbestemmingsplan vast bestemmingsplan maakt ontwikkelingen in vlijmen-oost mogelijk Het college

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Extra uitgave Krabbendijke. Maar hoe zit het met de gezondheid? Op elke vraag een antwoord. juni 2014

Nieuwsbrief. Extra uitgave Krabbendijke. Maar hoe zit het met de gezondheid? Op elke vraag een antwoord. juni 2014 Nieuwsbrief Extra uitgave Krabbendijke 2 3 6 In januari van dit jaar hebben we u tijdens een informatieavond geïnformeerd over de tracéwijziging bij Krabbendijke. Tijdens deze avond hebben diverse mensen

Nadere informatie

Evaluatie haalbaarheid alternatieven. Jasperien de Weert

Evaluatie haalbaarheid alternatieven. Jasperien de Weert Evaluatie haalbaarheid alternatieven Jasperien de Weert Inhoud presentatie 1. Korte introductie Deltares 2. Presentatie van de ingebrachte alternatieven 3. Criteria voor analyse van de alternatieven 4.

Nadere informatie

Informatieavond IJsseluiterwaarden Olst

Informatieavond IJsseluiterwaarden Olst Informatieavond IJsseluiterwaarden Olst Agenda 20.00 uur Welkomstwoord, Marcel Tonkes, projectleider provincie Overijssel 20.10 uur Inrichtingsplan, Matthijs Logtenberg, DLG 20.30 uur Burgemeester Ton

Nadere informatie

-FrysIân. Emmeloord / Makkum, 13 juni 2013. Geachte Statenleden,

-FrysIân. Emmeloord / Makkum, 13 juni 2013. Geachte Statenleden, adviseur Emmeloord / Makkum, 13 juni 2013.. :L ark -FrysIân Geachte Statenleden, Graag willen we u bij deze persoonlijk uitnodigen voor een informatieavond over Windpark Fryslân op dinsdag 25 juni aanstaande

Nadere informatie

"Administratieve herziening Hoogspanningsleiding"

Administratieve herziening Hoogspanningsleiding Bestemmingsplan "Administratieve herziening Hoogspanningsleiding" Inhoud. Toelichting Regels Kaart nr. 090207 Procedure. Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan Gepubliceerd d.d. : 10 december 2009 Ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Cluster Beheer en Onderhoud Team BBG September 2008. Historisch onderzoek plangebied Schiphol

Cluster Beheer en Onderhoud Team BBG September 2008. Historisch onderzoek plangebied Schiphol Cluster Beheer en Onderhoud Team BBG September 2008 Historisch onderzoek plangebied Schiphol Inhoudsopgave Fout! Geen indexgegevens gevonden. HOOFDSTUK 1: Inleiding... 1 HOOFDSTUK 2: Historie... 1 2.1.

Nadere informatie

Varkenshouderij Lavi te Vogelwaarde

Varkenshouderij Lavi te Vogelwaarde Varkenshouderij Lavi te Vogelwaarde Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 7 augustus 2012 / rapportnummer 1813 61 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop Lavi BV

Nadere informatie

Reacties op de NRD worden verwerkt

Reacties op de NRD worden verwerkt Nieuwsbrief N279 Veghel-Asten Editie december 2016 Over de N279 Veghel-Asten Een toekomstbestendige N279 Veghel-Asten is essentieel voor de economische kracht van Zuidoost-Brabant. Ook is de weg belangrijk

Nadere informatie

Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer

Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer meer ruimte voor haven verbetering kwaliteit leefomgeving 2 Projecten voor haven en leefomgeving procedures voor de uitvoering Het Project Mainportontwikkeling

Nadere informatie

Werken aan hoogspanning

Werken aan hoogspanning Oostza Nieuwsbrief Vijfhuizen-Waarderpolder september 2016 Werken aan hoogspanning Ondergrondse kabelaanleg: hoe gaat dat in z n werk? Beverwijk Vijfhuizen Vijfhuizen-Waarderpolder Wateringen Video Nieuwe

Nadere informatie

1. Kent u het bericht Amsterdam klaagt over geluidsoverlast Schiphol?

1. Kent u het bericht Amsterdam klaagt over geluidsoverlast Schiphol? Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon - Datum 22 april 2008 Ons kenmerk VenW/DGTL-2008/1760 Onderwerp Kamervragen experimenten Schiphol Doorkiesnummer

Nadere informatie

Vliegverkeer Eindhoven Noord

Vliegverkeer Eindhoven Noord Vliegverkeer Eindhoven Noord Toenemende overlast Eindhoven Airport Document voor Dorpsraad Acht Achtergrond, aanleiding, feiten, aanbevelingen Voorbereid: 9 juni 2016 Toenemende overlast Eindhoven Airport

Nadere informatie

In 2007 is onderzocht of deze route verder geoptimaliseerd kon worden. Het resultaat van die optimalisatie vindt u onderaan als route 2.

In 2007 is onderzocht of deze route verder geoptimaliseerd kon worden. Het resultaat van die optimalisatie vindt u onderaan als route 2. Toekomstige vliegroutes De nu geplande uitbreiding van Lelystad Airport is mogelijk geworden doordat in 2004 een Planologische Kernbeslissing van kracht werd. Hierin zijn mogelijke aan- en uitvliegroutes

Nadere informatie

Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014

Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014 B en W voorstel 13INT02879 Onderwerp Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014 Samenvatting voorstel Het te actualiseren bestemmingsplan Buitengebied 2014 is kaderstellend

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken. Windenergie op zee. Stakeholderbijeenkomst 6 september 2016

Ministerie van Economische Zaken. Windenergie op zee. Stakeholderbijeenkomst 6 september 2016 Ministerie van Economische Zaken Windenergie op zee Stakeholderbijeenkomst 6 september 2016 Inhoud presentaties Inhoudelijke toelichting: 1. Kader en besluitvorming: Bert Wilbrink (Economische Zaken) 2.

Nadere informatie

Minder gaswinning, versterkingspakket voor Groningen

Minder gaswinning, versterkingspakket voor Groningen Ministerie van Economische Zaken Minder gaswinning, versterkingspakket voor Groningen Uitleg over het besluit gaswinning Groningen Geachte bewoner, Vrijdag 17 en zaterdag 18 januari 2014 heb ik in Groningen

Nadere informatie

380 kv Verbinding Doetinchem - Wesel. Richtlijnen voor het milieueffectrapport

380 kv Verbinding Doetinchem - Wesel. Richtlijnen voor het milieueffectrapport 380 kv Verbinding Doetinchem - Wesel Richtlijnen voor het milieueffectrapport 380 kv Verbinding Doetinchem - Wesel Richtlijnen voor het milieueffectrapport Den Haag, 17 juni 2011 Hierbij stellen wij de

Nadere informatie

Afwijkingen inrichting, uitrusting en gebruik luchthavens

Afwijkingen inrichting, uitrusting en gebruik luchthavens Afwijkingen inrichting, uitrusting en gebruik luchthavens Pagina 1 Luchthavens in Nederland zijn ingericht en uitgerust in overeenstemming met (inter)nationale voorschriften. Dit bevordert het veilig gebruik

Nadere informatie

Oostzijde van de gemeente Leiderdorp ter hoogte van de Ruige Kade grenzend aan de gemeenten Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn.

Oostzijde van de gemeente Leiderdorp ter hoogte van de Ruige Kade grenzend aan de gemeenten Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn. Pagina 1 van 9 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiderdorp Aanhef Van TenneT TSO B.V. en namens deze de heer J. ter Haar, gevestigd aan de Utrechtseweg 310 te Arnhem, is op 5 mei 2014 een verzoek

Nadere informatie

Milieueffectrapport. Publiekssamenvatting. Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Wateringen-Zoetermeer

Milieueffectrapport. Publiekssamenvatting. Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Wateringen-Zoetermeer Publiekssamenvatting Milieueffectrapport Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Wateringen-Zoetermeer De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT TSO B.V. aan de Randstad 380

Nadere informatie

Ontwerp planologische kernbeslissing pkb Randstad 380kV verbinding

Ontwerp planologische kernbeslissing pkb Randstad 380kV verbinding Foto? Foto? Ontwerp planologische kernbeslissing pkb Randstad 380kV verbinding s-gravenhage, 13 oktober 2006. Ontwerp planologische kernbeslissing pkb Randstad 380 kv verbinding Planologische kernbeslissing

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp Postbus AA Pijnacker. 8 januari 2015

Burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp Postbus AA Pijnacker. 8 januari 2015 Burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp Postbus 1 2640 AA Pijnacker. 8 januari 2015 Onderwerp: Helikopterhaven Ypenburg Geacht college, De provincie Zuid-Holland heeft in november en december

Nadere informatie

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51)

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Wet luchtvaart Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Aanvrager : Bolk Transport BV Type ontheffing : Locatiegebonden TUG-ontheffing voor 1 helikoptervlucht Datum ontvangst aanvraag

Nadere informatie

Recente Ontwikkelingen. Schiphol Kees van Kuijen. m.b.t de Toekomst van

Recente Ontwikkelingen. Schiphol Kees van Kuijen. m.b.t de Toekomst van Recente Ontwikkelingen m.b.t de Toekomst van Schiphol Kees van Kuijen Lid Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Schiphol (CROS) en Clustervertegenwoordiger bewoners Zuid-West (Leiden en Bollenstreek)

Nadere informatie

RIS.2629 Procesbeschrijving masterplan Emmerhout Maart 2007

RIS.2629 Procesbeschrijving masterplan Emmerhout Maart 2007 RIS.2629 Procesbeschrijving masterplan Emmerhout Maart 2007 Het Masterplan Emmerhout geeft een stedenbouwkundig kader voor de opgaven opgenomen in het Wijkprogramma Emmerhout 2005-2009. Het Masterplan

Nadere informatie

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen 1 INHOUD Inleiding 3 Vijf oplossingen 4 Beoordelingskader 5 Vervolg 10 INFORMATIE EN CONTACT Voor informatie over de zuidelijke ringweg kunt u

Nadere informatie

Aspecten van leveringszekerheid en netveiligheid in het 380 kv-net. Verantwoord en innovatief ondergronds

Aspecten van leveringszekerheid en netveiligheid in het 380 kv-net. Verantwoord en innovatief ondergronds Aspecten van leveringszekerheid en netveiligheid in het 380 kv-net Verantwoord en innovatief ondergronds Aspecten van leveringszekerheid en netveiligheid in het 380 kv-net Samenvatting Toepassing 380 kv

Nadere informatie

Betreft:vragen naar aanleiding van de (voorgenomen) tracéwijziging 380kV Zuid West

Betreft:vragen naar aanleiding van de (voorgenomen) tracéwijziging 380kV Zuid West Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Directoraat generaal voor Energie, Telecom en Mededinging Directie Energiemarkt t.a.v. de directeur drs. J.C. de Groot Postbus 20401 2500 EK Den

Nadere informatie

Project A4 Delft- Schiedam

Project A4 Delft- Schiedam Project A4 Delft- Schiedam Plannen voor verbeteren bereikbaarheid Den Haag Rotterdam Handout 16 februari 2009 Vanavond Informeren over de onderzoekstrajecten van RWS Presenteren van de voorlopige uitkomsten

Nadere informatie

Informatieavond Startnotitie MER Randweg Haps 22 juni 2010 19.30u De Posthoorn Haps

Informatieavond Startnotitie MER Randweg Haps 22 juni 2010 19.30u De Posthoorn Haps Informatieavond Startnotitie MER Randweg Haps 22 juni 2010 19.30u De Posthoorn Haps Aanwezig: Mevrouw O. Oudendijk - gespreksleider namens Dialoog Wethouder G. Stoffels namens gemeente Cuijk Mevrouw M.

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie

Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie Externe veiligheid Definitief In opdracht van: Vos Zand en Grind BV Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 20 juli 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Inhoudsopgave. NR 2 juni 2016

Nieuwsbrief. Inhoudsopgave. NR 2 juni 2016 Nieuwsbrief NR 2 juni 2016 Inhoudsopgave Het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu werken samen met TenneT TSO B.V. aan de Zuid-West 380 kv-verbinding. Samen verder

Nadere informatie

Uitgangspunten aanleg hoogspanningslijnen

Uitgangspunten aanleg hoogspanningslijnen Hoogspanningslijnen Hoogspanningslijnen Een nieuwe hoogspanningsverbinding wordt niet zomaar aangelegd. Eerst wordt nauwkeurig onderzocht welk tracé en welke technische uitvoering het beste is. Dat gebeurt

Nadere informatie

Verslag informatieavond Bomenkap Centrumplan Gilze - Parkdeel. 10 september 2015

Verslag informatieavond Bomenkap Centrumplan Gilze - Parkdeel. 10 september 2015 Verslag informatieavond Bomenkap Centrumplan Gilze - Parkdeel 10 september 2015 Donderdagavond kwamen zo n 50 betrokkenen bijeen in de Schakel om in gesprek te gaan over de voorgenomen bomenkap bij het

Nadere informatie

provincie Noord-Holland

provincie Noord-Holland provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 OA HAARLEM Tennet Tso Bv Mevrouw W. van Dijk Utrechtseweg 31 0 6812 AR ARNHEM Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon H.P. Zwanenburg-Nederlof SHVjVG/BOD Doorkiesnummer

Nadere informatie

In deze memo worden de bevindingen uiteengezet met betrekking tot drie onderwerpen:

In deze memo worden de bevindingen uiteengezet met betrekking tot drie onderwerpen: M E M O intern Datum Kenmerk Onderwerp 29 februari 2008 M08-00443 OBS Meander Dronterweg In deze memo worden de bevindingen uiteengezet met betrekking tot drie onderwerpen: 1) De elektromagnetische velden

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Aan: College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Haarlemmermeer

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Aan: College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Haarlemmermeer STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 457 5 november 2008 Reserveringskader parallelle Kaagbaan 2 oktober 2008 Nr. VenW/DGLM-2008/1225 Aan: College van Burgemeester

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen De gemeenteraad - 5 april 2011 Beantwoorden VVDvragen van 17 feb. ivm VObplan Groene Kruisweg-metrogebied. 96087 Het college Controller

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie 30 800 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII)

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen

Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen Onderdeel: Externe Veiligheid Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 18 juli 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 5

Nadere informatie

Tracé regiocombi (structuur)alternatief

Tracé regiocombi (structuur)alternatief Tracé regiocombi (structuur)alternatief Dit alternatief bestaat uit verbetering en verbreding van (delen van) het bestaande wegennet - de A12, A50, A15, A325 en de Pleyroute samen met een optimale inzet

Nadere informatie

Stedelijke ontwikkeling Overamstel, Amsterdam

Stedelijke ontwikkeling Overamstel, Amsterdam Stedelijke ontwikkeling Overamstel, Amsterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 22 augustus 2013 / rapportnummer 2564 58 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Amsterdam

Nadere informatie

(Ontwerp)Besluit van de Minister van Economische Zaken:

(Ontwerp)Besluit van de Minister van Economische Zaken: > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag TenneT TSO B.V. T.a.v. de heer I.F.M. Hermans Postbus 718 6800 AS ARNHEM Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den Haag Datum Betreft

Nadere informatie

gemeente Oude I sselstreek

gemeente Oude I sselstreek gemeente Oude I sselstreek TenneT TSO B.V. Dhr. K. Bakker Postbus 718 6800 AS ARNHEM Bezoekadres: Staringstraat 25, Gendringen Postbus 42 7080 AA Gendringen Telefoon: (0315) 292 292 Fax: (0315) 292 293

Nadere informatie

Presentatie Weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere, deeltraject A1/A6. Jan Slager projectdirecteur SAA

Presentatie Weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere, deeltraject A1/A6. Jan Slager projectdirecteur SAA Presentatie Weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere, deeltraject A1/A6 Jan Slager projectdirecteur SAA 24 oktober 2011 Inhoud Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) Planning SAA Deeltraject A1/A6 knp Diemen

Nadere informatie

Aan de commissie VROM

Aan de commissie VROM Made, 20 maart 2002 Commissievergadering d.d. 16 april 2002 Aan de commissie VROM Agendapunt: Onderwerp: Verzoek om planschadevergoeding Toelichting: De verzoek om planschadevergoeding is ingediend door

Nadere informatie

Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën

Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën 2008 In 2008 is het Nationaal Plan van Aanpak Windenergie opgesteld als uitwerking van het coalitieakkoord

Nadere informatie

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51)

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Wet luchtvaart Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Aanvrager : Nederlandse Vereniging Instandhouding Historische Militaire Voertuigen Keep Them Rolling Type ontheffing : Locatiegebonden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan Nr. 488 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Voorontwerpbestemmingsplan Weidevenne Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

Voorontwerpbestemmingsplan Weidevenne Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Voorontwerpbestemmingsplan Weidevenne 2012 Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Welkom bij deze inloop-informatieavond U krijgt informatie over bestemmingsplannen in het algemeen en het nieuwe bestemmingsplan

Nadere informatie