At the College of Pharmaceutical Sciences (CPS), you will learn how new

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "At the College of Pharmaceutical Sciences (CPS), you will learn how new"

Transcriptie

1 Bachelor stijlgids Hoe ziet jow toekomst erit? Follow yor ambition International Undergradate Programmes Utrecht University offers for international ndergradate programmes (Bachelor s degree programmes) designed to spark yor criosity, fel yor creativity and broaden yor academic perspective. Maatschappelijk Internationaal College of Pharmacetical Sciences (Honors College) University College Utrecht (UCU) is an international Liberal Arts and Science College. Every year At the College of Pharmacetical Sciences (CPS), yo will learn how new Uitdagend large pool of Dtch and foreign appliuitdagend Verniewend Bacheloropleidingen University College Utrecht cants. The English-taght programme is broad and intensive; stdents major in science, social science or hmanities, bt in addition take corses in varios academic disciplines. All stdents live on a recidential camps in the historic city of Utrecht. Samen Samen Rimte Rimte Best University in the Netherlands In the prestigios Academic Ranking of World Universities prodced by Shanghai University, Utrecht University is ranked as the best niversity in the Netherlands. Worldwide, Utrecht is ranked at 52nd and in Erope the University comes 13th. heimer s can be discovered and developed: from the search of new drg targets to the testing of new drgs in (inter)national working environment, Open Days Bachelor Dertien Utrechtse stdies top Visit the Open Days in spring and atmn. Attend sample lectres, visit information fairs and bombard the stdents with all of yor qestions. For more information and crrent dates visit Hmanities, Science and Social Sciences. was awarded the NVAO label of excellence. University College Roosevelt has an inner-city camps. where yo work with fellow stdents Economics and Bsiness Economics yor own choosing. In this way, yo learn to apply the theory of pharmacetical science to creatively solve these problems. University College Roosevelt (Honors College) is Utrecht University s international Liberal Arts and Science College, based in Middelbrg. Stdents at University College Roosevelt create their own programme by choosing from a broad range of corses in Arts & Utrecht University School of Economics stdents the English-taght bachelor s programme Economics and Bsiness Economics. This programme combines high qality with a personal approach to teaching and ttoring. It is embedded in an international context: the teaching poplation is international, coming from Wij feliciteren onze 13 bacheloropleidingen die op 1 staan in de Kezegids Bachelors Doelgroepgericht Eenheid Viseel herkenbaar Helder Consistent Commnicatief

2 Stijlgids bachelors Inhodsopgave Inhod 3 Achtergrond bachelorcampagne Bachelor campagnetitel 4 Klergebrik Persona s 5 Beeldbewerking 6 Factsheets 10 Advertentie 11 E-card 12 Animated Gif instrctie 13 Voorbeelden Colofon 2

3 Stijlgids bachelors Algemeen Contactadres Neem voor vragen contact op met het hisstijlteam van Commnicatie & Marketing (030) / Deze bachelor stijlgids biedt richtlijnen voor de vormgeving van de middelen mix bachelorwerving en -voorlichting van de Universiteit Utrecht. Door conseqent gebrik van kleren, lettertypen en grafische kenmerken vergroten we de herkenbaarheid van de Universiteit Utrecht bij de doelgroep aanstaande bachelorstdenten, en creëren we eenheid in de bachelor middelen mix. Voorbeelden van commnicatiemiddelen en instrcties voor de toepassing van de richtlijnen vind je in deze bachelor stijlgids. De gids is bedoeld voor externe en interne ontwerpers en dient als onderstening bij het ontwikkelen van bachelor middelen. Achtergrond bachelorcampagne Het concept van de niewe bachelor middelenmix is er op gericht de stdiekiezer het gevoel te geven dat hij of zij een toekomstwereld aan het ontdekken is. Vanit deze gedachte is de campagnetitel ontstaan: Hoe ziet jow toekomst erit? De visele vertaling van het concept bestaat it een persona, een type stdent, op de voorgrond met daarachter een achtergrondbeeld (toekomstwereld). De wisselende achtergrondbeelden op de website zijn een verwijzing naar de verschillende interessegebieden. In offline middelen bestaan de achtergrondbeelden voornamelijk it de toekomstige niversitaire omgeving van de bachelorstdent. Bachelor campagnetitel De campagnetitel, Hoe ziet jow toekomst erit?, wordt altijd getoond in combinatie met een rode tekstballon (zie voorbeeld). Het is gewenst deze campagnetitel zoveel mogelijk te gebriken. Er mag eventeel een andere tekst in deze rode tekstballon staan als dit beter past bij de commnicatieboodschap van een middel (bijvoorbeeld een advertentie of e-card, zie voorbeelden in deze stijlgids). Neem bij twijfel contact op met het hisstijlteam. (zie contactadres). De tekstballon is rood. De tekst staat in Frtiger Bold. Rondom de tekst is er een afstand () ter hoogte van de onderkant van de letter H (zie voorbeeld hieronder). Deze rimte wordt links, boven en onder aangehoden. Het driehoekje aan de onderkant van de tekstballon is 2x de -hoogte en staat gericht naar de persona. Het moet de sggestie geven dat deze de zin itspreekt. 2x Hoe ziet jow toekomst erit? GOED Hoe ziet jow toekomst erit? Hoe ziet jow toekomst erit? FOUT Rondom niet de jiste marges gebrikt FOUT Verkeerde versie van de Frtiger en een te kleine spreekwolkdriehoekje 3

4 Stijlgids bachelors Algemeen Klergebrik Binnen de itingen voor de bachelorwerving wordt alleen gebrik gemaakt van de corporate kleren UU-rood, UU-zwart en UU-wit. Er worden geen facltaire kleren gebrikt voor ontwerpen van de bachelorwerving. Persona s Voor de bachelorwerving wordt gebrik gemaakt van 4 persona s. Dit zijn stdenten die in werkelijkheid een bacheloropleiding volgen aan de Universiteit Utrecht. Zij staan symbool voor de doelgroep (aanstaande) bachelorstdenten. Er zijn vier persona s beschikbaar voor covers en voorkanten van bachelormiddelen. Drie persona s worden ingezet voor een specifieke doelgroep (zie hieronder). Deze persona s staan op een cover bij voorker aan de linkerkant in het ontwerp: Coverbeeld voor de doelgroep Nederlandse Bachelors Coverbeeld voor de doelgroep internationale Bachelors Coverbeeld voor de doelgroep Honorsstdenten Voor overige bachelormiddelen en in het binnenwerk van brochres knnen alle persona s worden ingezet, mits passend binnen de context van de commnicatieboodschap. 4

5 Stijlgids bachelors Algemeen Start verloop Einde verloop Beeldbewerking Over het achtergrondbeeld van de covers wordt (met itzondering van de opleidings brochres) aan de linkerkant een mozaïek-effect toegepast. In Photoshop bereik je dit effect met: Filter > Pixel > Mozaïk. Bij covers (itgaande van A4) met een beeld dat meer dan 30% van de pagina beslaat zijn de mozaïek segmenten per stk 4 x 4 mm groot. Bij covers waarbij het headerbeeld minder dan 30% beslaat van de gehele pagina, zijn de mozaïek segmenten 3,5 x 3,5 mm groot. Online (zoals bij banners) hoden we 12 pixels aan voor de segmenten. Het mozaïek-effect loopt over in het gewone beeld. Dit verloop vindt primair plaats achter de persona. Links van de persoon is alleen het mozaïek-effect zichtbaar. Rechts alleen de echte foto. 5

6 Febrari 2014; Uitgave Universiteit Utrecht; Samenstelling, redactie en prodctie Directie Commnicatie & Marketing. Ontwerp; Directie Commnicatie & Marketing. Fotografie Anthony Donner, Maria Salar e.a. De factsheet is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhod knnen echter geen rechten worden ontleend. Stijlgids bachelors Algemene onderdelen en Factsheets 1 Hoe ziet jow toekomst erit? Verniewend Bacheloropleidingen 6 Maatschappelijk Internationaal Voorbeeld van Cover factsheet bacheloropleidingen (6 pagina s) Uitdagend 2 Samen Rimte 3 4

7 Stijlgids bachelors Algemene onderdelen en Factsheets 1 Logobalk Deze blijft conform de algemene hisstijlrichtlijnen. Hoogte op A4: 45 mm. Zie voor de complete specificaties: hisstijl/hisstijlelementen/logo/ 2 Tekstballonnen Als afgeleide van de tekstballon met de campagnetitel zijn er ook kleinere tekstballonnen die ingezet knnen worden. Deze hebben altijd een otline van 0,5 pnt UU-zwart. De tekst is Frtiger Bold in UU-zwart. 1,2x Het driehoekje aan de onderkant van de tekstballon moet optisch in verhoding zijn met de bij de campagnetitel beschreven verhodingen (zie pagina 2). Indien, zoals bij het voorbeeld op pagina 5, het alleen kernwoorden zijn, is het driehoekje geen 2x maar 1x. De driehoekjes mogen aan de boven- en onderkant worden gebrikt. Varieer hier zoveel mogelijk mee om het een speels karakter te geven. Hoe ziet jow toekomst erit? De tekstbalonnen met kernwoorden worden bij voorker in een groepje geplaatst. Hierbij is de onderlinge afstand 1,2 x verticaal en 1,5 x horizontaal. Uitdagend 1,5 Samen 3 Url Omdat online commnicatie steeds belangrijkere wordt, krijgt de rl een prominente positie op de covers. Deze wordt altijd opgemaakt in een zwarte balk. De rl wordt opgemaakt in de Frtiger Bold in kapitalen met een letterspatiëring van +40 pnten. De marge boven en onder de tekst is 1,35 keer van de hoogte van de rl (). 1,35x 1,35x URL Wanneer een URL geplaatst wordt op een ondergrond die te weinig contrast geeft met zwart, mag de rl in zwart op wit worden opgemaakt. elordingen 4 Marges cover met 50% beeld Op basis van A4 wordt er bij een cover waarvan het beeld de helft van de pagina beslaat rondom een marge van 12 mm aangehoden. Dit is de zogenaamde Verniewend zetspiegel. Hierbinnen Uitdagend vallen alle vitale beeld- en tekstelementen. Bij de doorvertaling naar andere formaten moeten deze marges meegeschaald worden. Maatschappelijk Internationaal Samen Rimte 12mm 12mm 7

8 Stijlgids bachelors Algemene onderdelen en Factsheets Follow yor ambition International Undergradate Programmes Utrecht University offers for international ndergradate programmes (Bachelor s degree programmes) designed to spark yor criosity, fel yor creativity and broaden yor academic perspective. University college Utrecht college of Pharmacetical Sciences (Honors College) University College Utrecht (UCU) is an international Liberal Arts and Science College. Every year UCU admits abot 200 stdents from a large pool of Dtch and foreign applicants. The English-taght programme is broad and intensive; stdents major in science, social science or hmanities, bt in addition take corses in varios academic disciplines. All stdents live on a recidential camps in the historic city of Utrecht. At the College of Pharmacetical Sciences (CPS), yo will learn how new drgs for diseases sch as cancer and Alzheimer s can be discovered and developed: from the search of new drg targets to the testing of new drgs in patients. To prepare yo for a job in an (inter)national working environment, every corse contains a grop project where yo work with fellow stdents on real life (bio) medical problems of yor own choosing. In this way, yo learn to apply the theory of pharmacetical science to creatively solve these problems. best University in the netherlands In the prestigios Academic Ranking of World Universities prodced by Shanghai University, Utrecht University is ranked as the best niversity in the Netherlands. Worldwide, Utrecht is ranked at 52nd and in Erope the University comes 13th. University college roosevelt (Honors College) is Utrecht University s international Liberal Arts and Science College, based in Middelbrg. Stdents at University College Roosevelt create their own programme by choosing from a broad range of corses in Arts & Open Days bachelor Visit the Open Days in spring and atmn. Attend sample lectres, visit information fairs and bombard the stdents with all of yor qestions. For more information and crrent dates visit Hmanities, Science and Social Sciences. In 2009, University College Roosevelt was awarded the NVAO label of excellence. University College Roosevelt has an inner-city camps. 8 Economics and bsiness Economics 9 Utrecht University School of Economics (USE) offers Dtch and international stdents the English-taght bachelor s programme Economics and Bsiness Economics. This programme combines high qality with a personal approach to teaching and ttoring. It is embedded in an international context: the teaching staff comprises of international lectrers and researchers. The stdent poplation is international, coming from 51 different nationalities Voorbeeld factsheet International Undergradate Programmes (2 pagina s) 8

9 Stijlgids bachelors Algemene onderdelen en Factsheets 5 6 Url kleiner Bij itgaven waarbij de lopende tekst op de voorzijde begint, kn je kiezen voor een kleinere weergave van de rl. De hoogte van de rl-balk is dan 3x de -hoogte van de rl. Follow yor ambition Bijzondere koppen Koppen met een hoge attentiewaarde worden groter opgemaakt in de Frtiger Roman, corps 14. Na een bijzonder kop volgt altijd een witregel. URL 7 8 Kaderteksten Teksten met een hoge attentiewaarde worden in een rood vlak (eventeel als tekstwolk) opgemaakt. De kadertekst is altijd in de Frtiger Roman (corps 8 pt, interlinie 11 pt). In een kadertekst kan ook een bijzondere kop worden toegepast. De tekst is dan iteraard UU-wit op UU-rood. International Undergradate Programmes Lopende teksten De lopende teksten worden opgemaakt in de Bembo Reglar (corps 9 pt, interlinie 11 pt). 9 Regliere tssenkoppen De tssenkoppen worden in de Frtiger Bold (corps 8,3 pt, interlinie 11 pt) cht University offers for international opgemaakt ndergradate in UU-rood. De tssen koppen worden nooit in kapitalen opgemaakt. rammes (Bachelor s degree programmes) designed to Open Days Bachelor k yor criosity, fel yor creativity and broaden yor Visit the Open Days in spring and atmn. 10 Url in de lopende tekst Attend sample lectres, visit information emic perspective. Omdat online commnicatie fairs een and steeds bombard belangrijker the stdents plek with inneemt, all of moet elke rl in de iting opvallen. In de lopende yor qestions. tekst For wordt more hij information opgemaakt and in UU-rood en in rsity College Utrecht College of Pharmacetical Sciences crrent dates visit rs College) University College At the College de Bembo of Pharmacetical Semibold Sci-(corpences (CPS), yo will learn how new 9 pt, interlinie 11 pt). t (UCU) is an international Librts and Science College. Every year gend ool of Dtch and foreign appli- The English-taght programme is and intensive; stdents major in e, amen social science or hmanities, bt ition take corses in varios acadisciplines. All stdents live on a ntial camps in the historic city of imte t..nl/c sity in the Netherlands os Academic Ranking of World odced by Shanghai University, rsity is ranked as the best he Netherlands. Worldwide, ked at 52nd and in Erope the es 13th. heimer s can Marges be discovered cover and met developed: from the search of new drg tar- minder Hmanities, dan 50% Science beeld and Social Sciences. 11 gets to the testing Op basis of new van drgs A4 in wordt er bij was een awarded cover the NVAO waarvan label het of excellence. University 20 mm marge College aangehoden. Roosevelt has Kaderteksten mogen beeld minder dan de helft van de pagina beslaat rondom (inter)national iets working itspringen. environment, an inner-city camps. where yo work with fellow stdents Economics and Bsiness Economics Utrecht University School of Economics yor own choosing. In this way, yo learn to apply the theory of pharmacetical science to creatively solve these problems. University College Roosevelt (Honors College) is Utrecht University s international Liberal Arts and Science College, based in Middelbrg. Stdents at University College Roosevelt create their own programme by choosing from a broad range of corses in Arts & stdents the English-taght bachelor s programme Economics and Bsiness Economics. This programme combines high qality with a personal approach to teaching and ttoring. It is embedded in an international context: the teaching poplation is international, coming from 20mm 20mm 9

10 Stijlgids bachelors Advertentie Dertien Utrechtse stdies top Wij feliciteren onze 13 bacheloropleidingen die op 1 staan in de Kezegids Bachelors Voorbeeld advertentie Advertentietitel Deze wordt in de tekstballon geplaatst op dezelfde manier als de campagnetitel. (zie p. 3) Persona Kies de persona die het best past bij de inhodelijke boodschap van de advertentie. (zie p. 4) Achtergrondbeeld Kies een achtergrondbeeld dat goed past bij het onderwerperp en pas hier het mozaïekeffect op toe. (zie p. 5) Inhod Hod de inhod kort en bondig. Dit zorgt ervoor dat de boodschap beter overkomt. 10

11 Stijlgids bachelors E-card Voorbeeld e-card Persona Pas de persona toe die het best past bij de inhodelijke boodschap van de advertentie (zie p. 4) Achtergrondbeeld De achtergrond van een banner bestaat it drie beelden die afwisselen. Kies achtergrondbeelden die goed passen bij het onderwerp en pas hier het mozaïek-effect op toe (zie p. 5). Advertentietitel Deze mag in de tekstballon worden geplaatst op dezelfde manier als de campagnetitel (zie p. 3). 19 Inhod Zorg voor een didelijke call-to-action naar een online omgeving. 20 Marges Rondom hoden we een marge vrij van 15 pixels. De rl is 30 pixels hoog. 11

12 Stijlgids bachelors Animated Gif instrctie Hoe maak je een animated gif? Kies in Photoshop in de menbalk Venster >Tijdlijn. In dit palet (onderstaand) zie je welke beeldwisselingen (frames) er zijn. Door één frame te selecteren kn je vervolgens in het palet Lagen kiezen welke lagen je wel of niet toont in dat specifieke frame. Onder het frame kn je de tijd aangeven dat elk frame in beeld is. Met het playknopje kn je testen of het gewenste effect is bereikt. Eén frame geselecteerd Tijd dat het frame in beeld is Playknop Ziet bij de start de Tijdlijn er anders it dan in bovenstaand voorbeeld, kies dan in het palet linksonderin het icoontje (zie hiernaast). Dan verschijnt de bovenstaande opmaak. Dit zorgt dat de animatie looped Exporteren Vervolgens kies je Bestand > Opslaan voor web en hanteer de onderstaande instellingen (kijk wel goed naar het effect. Andere beelden knnen wellicht met net iets andere instellingen beter tonen. Onderaan kn je de voorvertoning van de animatie bekijken. Voorvertoning van de animatie 12

13 Stijlgids bachelors Middelenmix voorbeelden Speedcoaching Speedcoaching Hoe ver ben jíj met je stdiekeze? Hoe ver ben jíj met je stdiekeze? Posters speedcoaching Hoe ziet jow toekomst erit? Welke stdie past bij jo en it welke stdies kn je kiezen? Maak deze dag kennis met de bacheloropleidingen, de Universiteit Utrecht en de stad Utrecht. Kijk voor de stdies, Als je meer wilt! tijden en locaties naar het programmaoverzicht op de volgende pagina s. Op de laatste pagina vind je de plattegrond(en). Er zijn algemene rondes waarin je basisinformatie krijgt over de opleiding. Daarnaast zijn er verdiepende rondes waarin je specifieke informatie krijgt over een onderwerp dat in de stdie aan de orde komt. De algemene rondes worden algemene ronde genoemd en de verdiepende rondes alle andere benamingen, waaronder; minicollege, Zaterdag 15 maart Open Dag Universiteit Utrecht themapresentatie en werkcollege. Naast de voorlichtingsrondes zijn er vele extra activiteiten, zoals informatiemarkten, speedcoaching en rondleidingen. Cover programmaboekje Hoe ziet jow toekomst erit? Hoe ziet jow toekomst er- Honorsonderwijs Hoe ziet jow toekomst erit? Roll p banner Powerpoint template Colofon Febrari 2014; Uitgave Universiteit Utrecht; Samenstelling, redactie en prodctie Directie Commnicatie & Marketing. Ontwerp; Directie Commnicatie & Marketing i.s.m. Fotografie: Anthony Donner e.a., Hollandse Hoogte 13

14

University College Utrecht (Honours College) University College Utrecht (UCU) is an international Liberal Arts and Science College.

University College Utrecht (Honours College) University College Utrecht (UCU) is an international Liberal Arts and Science College. Bachelor stijlgids Hoe ziet jow toekomst erit? Follow yor ambition International Undergradate Programmes WWW.UU.NL/INTERNATIONALBACHELORS Bacheloropleidingen Verniewend Maatschappelijk Internationaal University

Nadere informatie

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Let op: Welke informatie hebben wij nodig?

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Let op: Welke informatie hebben wij nodig? Aanleverinstructies Omslag ontwerp Op basis van uw wensen kunt u een geschikte ontwerper kiezen. Op de volgende pagina s van dit document vindt u info en een klein portfolio van de ontwerpers. 1. StudioLIN

Nadere informatie

PS-Les14-Eenvoudige animatie

PS-Les14-Eenvoudige animatie In deze les gaan we werken naar dit voorbeeld. In deze les gaan we kennis maken met het onderdeel animatie van Photoshop. We gaan een leuk flikkerende neonreclame maken. Het echte resultaat kan je enkel

Nadere informatie

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Welke informatie hebben wij nodig? Let op:

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Welke informatie hebben wij nodig? Let op: Aanleverinstructies Omslag ontwerp Op basis van uw wensen kunt u een geschikte ontwerper kiezen. Op de volgende pagina s van dit document vindt u info en een klein portfolio van de ontwerpers. 1. StudioLIN

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Huisstijl manual. Gezamenlijke opleidingen TU Delft en Universiteit Leiden

Huisstijl manual. Gezamenlijke opleidingen TU Delft en Universiteit Leiden Huisstijl manual Gezamenlijke opleidingen TU Delft en Universiteit Leiden Inleiding Deze manual geeft richtlijnen voor de gezamenlijke huisstijl van Technische Universiteit Delft en Universiteit Leiden.

Nadere informatie

Les 1. Digitale Media - DTP 1

Les 1. Digitale Media - DTP 1 Intro InDesign werkt met objecten, dit zijn alle elementen die je op een pagina kunt plaatsen. Bijvoorbeeld hulplijnen, om aan te geven waar de marges van de pagina s komen, maar ook tekstkaders, illustratiekaders,

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Tekst rond een bol laten roteren

Tekst rond een bol laten roteren Tekst rond een bol laten roteren Deze oefening gemaakt in CS3, kan ook in andere versies van photoshop. Is een eigen interpretatie van de weekles156 1) Nieuw psd document in Photoshop, neem het zeker niet

Nadere informatie

ANIMATED GIF in CS6. Animated GIF is bewegende beelden maken vb. een kerstboom met lichtjes die aan en uit gaan.

ANIMATED GIF in CS6. Animated GIF is bewegende beelden maken vb. een kerstboom met lichtjes die aan en uit gaan. ANIMATED GIF in CS6 Animated GIF is bewegende beelden maken vb. een kerstboom met lichtjes die aan en uit gaan. Maak eerst een PSD bestand met verschillende lagen. Achtergrondlaag is vb. een kerstboom

Nadere informatie

De kopjes in je flyer hebben een kleur die je zelf gemaakt hebt en die kleur heb je je eigen naam gegeven.

De kopjes in je flyer hebben een kleur die je zelf gemaakt hebt en die kleur heb je je eigen naam gegeven. Intro Herhaling Wat ga je doen? Je gaat een flyer maken in InDesign, dubbelzijdig. Daarin moeten minimaal 3 foto s op 300 DPI op 100% in CMYK geplaatst zijn. In je flyer heb je alineastijlen gebruikt,

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

Huisstijl handboek Wij zijn Nijmegen: Do it yourself. Versie: 2.0 maart 2017

Huisstijl handboek Wij zijn Nijmegen: Do it yourself. Versie: 2.0 maart 2017 Huisstijl handboek Wij zijn Nijmegen: Do it yourself Versie: 2.0 maart 2017 Inleiding In dit handboek wordt beschreven hoe de huisstijl van Wij zijn Nijmegen kan worden ingezet in zowel online als of offline

Nadere informatie

Studiebegeleiding & tutoraat

Studiebegeleiding & tutoraat Studiebegeleiding & tutoraat Patricia Post-Nievelstein, Head Tutor, University College Utrecht Richard van den Doel, Senior Tutor, University College Roosevelt Oscar van den Wijngaard, Coordinator Academic

Nadere informatie

User Centred Development! UCD Werkcollege blok 1 week 4

User Centred Development! UCD Werkcollege blok 1 week 4 User Centred Development! UCD Werkcollege blok 1 week 4 Agenda! Algemene Feedback lesweek 3 opdracht! Reflectie oefening: Hoe gaat het tot nu toe?! Persona oefening! Lesweek 4 opdracht: Een werkdag uit

Nadere informatie

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Studiekeuzetraject Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Opbouw IB-diplomaprogramma Vak Nederlands binnen IB-diploma Higher level Standard level A versus B (B

Nadere informatie

logo met en zonder website

logo met en zonder website huisstijl weiss logo met en zonder website pant 2945 pant 299 pant 540 pantone 2945 cmyk pantone 299 pantone 540 negative grey 1 kleur pantone 2945 Het WEISS-logo Een logo moet voldoende onderscheidend

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Toelichting programmaonderdelen Informatiesessie Kennismakingscollege Minicollege Campus Tour Sports Center Tour Q&A

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Huisstijl Koning Willem 1 College Hieronder staan een aantal richtlijnen geformuleerd in het huisstijlhandboek van KW1C.

Huisstijl Koning Willem 1 College Hieronder staan een aantal richtlijnen geformuleerd in het huisstijlhandboek van KW1C. VOORLICHTINGSFOLDER, tweedelig Opdracht: Maak een Voorlichtingsfolder voor de opleiding Marketingmedewerker / Creatieve Marketing en Communicatie MHBO. Verwerk in de folder de huisstijl van het Koning

Nadere informatie

BRAND NEW ID UTRECHT COMMUNICATIEPLATFORM CONCEPT UTRECHT COMMUNICATIEPLATFORM

BRAND NEW ID UTRECHT COMMUNICATIEPLATFORM CONCEPT UTRECHT COMMUNICATIEPLATFORM CONCEPT UTRECHT COMMUNICATIEPLATFORM 30.11.2016 THEMA STORY MERKWAARDEN Ons Utrecht DNA. Wat ons gedrag bepaalt. Bright Inspiring Welcoming Connecting slim, smart vitaal persoonlijk verbinden innovatief

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

OER/TER ADDENDA ( )

OER/TER ADDENDA ( ) OER/TER ADDENDA (21-11-2017) Regarding: Teaching and Examination Regulations Master s degree programmes The new text: p. 170 Programme: Executive Master of Finance and Control/EMFC Year: 2 sem course title

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

InDesign Opdrachten. InDesign Inleiding

InDesign Opdrachten. InDesign Inleiding InDesign Opdrachten Onderstaande opdrachten zijn individueel. Maak de volgende vier oefeningen in InDesign. Het ontwerpen van een pagina met foto en tekst. Het ontwerpen van een pagina met foto en tekst

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

HUISSTIJL MANUAL HZ CULT

HUISSTIJL MANUAL HZ CULT HUISSTIJL MANUAL HZ CULT HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Augustus 2012 INHOUD E G HZ CULT 1 LOGO 1.1 VERSCHIJNINGSVORMEN & KLEURGEBRUIK HZ CULT LOGO 1.2 MINIMAAL FORMAAT HZ CULT LOGO 1.3 MINIMALE MARGE

Nadere informatie

Wat leuk dat je wilt werken met Glogster (http://www.glogster.com)! Maar wat is het?

Wat leuk dat je wilt werken met Glogster (http://www.glogster.com)! Maar wat is het? Inhoudsopgave Inleiding! 1 TIP: Inlognamen op de basisschool! 2 Gereedschap - Graphics! 6 Gereedschap - Wall! 6 Gereedschap - Video! 8 Publiceren en/of Opslaan! 9 Inleiding Wat leuk dat je wilt werken

Nadere informatie

Uw CFD Forex rekeninguittreksels

Uw CFD Forex rekeninguittreksels Uw CFD Forex rekeninguittreksels Waar vind ik mijn dagelijkse uittreksels? De juiste gegevens selecteren Het uittreksel interpreteren Alternatieve rapporten en statistieken WH SELFINVEST Est. 1998 Luxemburg,

Nadere informatie

Online videobewerking: 1. Offline vs. Online

Online videobewerking: 1. Offline vs. Online Online videobewerking: 1. Offline vs. Online... 1 2. WeVideo... 2 2.1. Inloggen... 2 2.2. Een nieuw project starten... 3 2.3. Media Importeren... 5 2.4. OPDRACHT... 7 2.5. Publiceren... 8 BIJLAGE: Videobestanden

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Inclusive Education: competences for teacher training

Inclusive Education: competences for teacher training 08052014 Inclusive Education: competences for teacher training Evelien Dankert MSc Teacher Training Institute Leiden University of Applied Sciences The Netherlands Our goal in teacher training in relation

Nadere informatie

Huisstijlgids Muse Design 2014/2015

Huisstijlgids Muse Design 2014/2015 Huisstijlgids Muse Design 2014/2015 Lettertype Geogrotesque Regular Geogrotesque Medium Italic Geogrotesque Bold Geogrotesque Italic Geogrotesque Medium Italic Geogrotesque Bold Italic Kleurgebruik Kleur

Nadere informatie

HUISSTIJL MANUAL HZ SPORT

HUISSTIJL MANUAL HZ SPORT HUISSTIJL MANUAL HZ SPORT HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Augustus 2012 INHOUD F G HZ SPORT 1 LOGO 1.1 VERSCHIJNINGSVORMEN & KLEURGEBRUIK HZ SPORT LOGO 1.2 MINIMAAL FORMAAT HZ SPORT LOGO 1.3 MINIMALE

Nadere informatie

Asset protection & privacy planning

Asset protection & privacy planning Asset protection & privacy planning Amsterdam, 11 juni 2014 For information purposes only INHOUDSOPGAVE 1. SPF nieuwe stijl 2. Curaçao Trust 3. Structuren STICHTING PARTICULIER FONDS NIEUWE STIJL Stichting

Nadere informatie

Richtlijnen huisstijl

Richtlijnen huisstijl Richtlijnen huisstijl Richtlijnen huisstijl 2016 1 Inhoud 03 Introductie Logo 04 Logo en variant 05 Gebruik van het logo 06 Logo in kleur, wit of zwart Kleuren 07 Kleurwaarden 08 Tinten Typografie 09 Lettertype

Nadere informatie

The MSc programme and the regular Erasmus MC MD curriculum

The MSc programme and the regular Erasmus MC MD curriculum The MSc programme and the regular Erasmus MC MD curriculum In September 2008, Erasmus MC has implemented the Bachelor/Masters structure (BaMa) in its regular medical curriculum (codename ErasmusArts 2008

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

Animation. Info-animation Explanimation MARKETING & COMMUNICATIE - DIGITALE VORMGEVING JANUARI 2013

Animation. Info-animation Explanimation MARKETING & COMMUNICATIE - DIGITALE VORMGEVING JANUARI 2013 Animation Info-animation Explanimation 1 Promo Opdracht Animatie Promo In de vorige periode heb je voor Promo.nl 2 x een banner gemaakt. Verwerk de twee banners in een animatie in Photoshop. De animatie

Nadere informatie

HUISSTIJL MANUAL CORPORATE

HUISSTIJL MANUAL CORPORATE HUISSTIJL MANUAL CORPORATE HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Augustus 2012 INHOUD A G CORPORATE 1 LOGO 1.1 VERSCHIJNINGSVORMEN & KLEURGEBRUIK CORPORATE LOGO 1.2 MINIMAAL FORMAAT CORPORATE LOGO 1.3 MINIMALE

Nadere informatie

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur Security Les 1 Leerling: Klas: Docent: Marno Brink 41B Meneer Vagevuur Voorwoord: In dit document gaan we beginnen met de eerste security les we moeten via http://www.politiebronnen.nl moeten we de IP

Nadere informatie

Beeldbewerking met Gimp

Beeldbewerking met Gimp Beeldbewerking met Gimp Animated GIFs maken Vandaag maken we een bewegende afbeelding (om specifiek te zijn: een animated GIF) in GIMP. Niet alle programma s geven Animated GIFs correct weer. Veel programma's

Nadere informatie

Studenthandleiding Portfolio in Blackboard Learn

Studenthandleiding Portfolio in Blackboard Learn Studenthandleiding Stafbureau onderwijs & onderzoek Functioneel beheer Blackboard Learn. T.b.v. October 2014 release. Versie: 02-12-2014. Handleiding portfolio studenten In deze handleiding wordt het aanmaken

Nadere informatie

Animatie. Tekst en Geluid Vloeiende beweging Product Aanbieding

Animatie. Tekst en Geluid Vloeiende beweging Product Aanbieding Animatie Tekst en Geluid Vloeiende beweging Product Aanbieding Inhoud 1 Tekst en geluid pagina 03 2 Vloeiende beweging pagina 07 3 Product animatie pagina 09 4 Animated banner aanbieding pagina 10 5 Studiewijzer

Nadere informatie

Regels en richtlijnen voor de visuele identiteit >>

Regels en richtlijnen voor de visuele identiteit >> Regels en richtlijnen voor de visuele identiteit >> Maart 2010 De visuele identiteit van eherkenning Dit handboek bevat regels en richtlijnen voor de visuele identiteit van eherkenning. Het is voor iedereen

Nadere informatie

Grafische Instructie. Adobe InDesign. Adobe Apple InDesig Tekstkaders stalen openen stijlen zoom corps plaatsaanduidingstekst document

Grafische Instructie. Adobe InDesign. Adobe Apple InDesig Tekstkaders stalen openen stijlen zoom corps plaatsaanduidingstekst document Drukwerk uitwerking Adobe Apple InDesig Tekstkaders stalen openen stijlen zoom corps plaatsaanduidingstekst document menu palletten muis aanwijzer dtp kleuren Copyright december 2014 Wytse Kloosterman

Nadere informatie

Stigmatisering van Mensen met Keelkanker: de Rol van Mindfulness van de Waarnemer

Stigmatisering van Mensen met Keelkanker: de Rol van Mindfulness van de Waarnemer Met opmaak: Links: 3 cm, Rechts: 2 cm, Boven: 3 cm, Onder: 3 cm, Breedte: 21 cm, Hoogte: 29,7 cm Stigmatisering van Mensen met Keelkanker: de Rol van Mindfulness van de Waarnemer Stigmatisation of Persons

Nadere informatie

HUISSTIJL MANUAL DELTA ACADEMY

HUISSTIJL MANUAL DELTA ACADEMY HUISSTIJL MANUAL DELTA ACADEMY HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Augustus 2012 INHOUD C G DELTA ACADEMY 1 LOGO 1.1 VERSCHIJNINGSVORMEN & KLEURGEBRUIK DELTA ACADEMY LOGO 1.2 DELTA ACADEMY ENDORSED LOGO

Nadere informatie

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Does Gentle Teaching have Effect on Skills of Caregivers and Companionship and Anxiety

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

INHOUD. Introductie 3 Kleurenpalet 4 Typografie 5 Grid 6 Marges 7 Intro 8 Naam en functie 10 Bullet points 11 Titelpagina 12 Ondertiteling 13 Outro 14

INHOUD. Introductie 3 Kleurenpalet 4 Typografie 5 Grid 6 Marges 7 Intro 8 Naam en functie 10 Bullet points 11 Titelpagina 12 Ondertiteling 13 Outro 14 STIJLGIDS HVA-VIDEO HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM RICHTLIJNEN HVA-VIDEO VERSIE 1.0 2 INHOUD Introductie 3 Kleurenpalet 4 Typografie 5 Grid 6 Marges 7 Intro 8 Naam en functie 10 Bullet points 11 Titelpagina

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

Classification of triangles

Classification of triangles Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The joining line segments are the sides of the triangle. The angles in between the sides

Nadere informatie

Het ideale font voor programmeurs

Het ideale font voor programmeurs Het ideale font voor programmeurs Hogeschool Utrecht Communicatie & Media Design Auteur: Benjamin van Bienen (1576750) Docent: Dick Swart Specialisatie: Visual design seminar 2014-B Menig programmeur leest

Nadere informatie

Aanleverspecificaties Online

Aanleverspecificaties Online Aanleverspecificaties Online Aanleverspecificaties AM e-zines Specificaties advertorial nieuwsbrieven Met het Aanvraagformulier advertorial AM e-zines (zie downloads) kunt u uw advertorial aanleveren bij

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Examination 2DL04 Friday 16 november 2007, hours.

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Examination 2DL04 Friday 16 november 2007, hours. TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Examination 2DL04 Friday 16 november 2007, 14.00-17.00 hours. De uitwerkingen van de opgaven dienen duidelijk geformuleerd en overzichtelijk

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit I would like to enroll at a university. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. I want to apply for course. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor

Nadere informatie

Rijksuniversiteit Groningen. Visitekaart instructie

Rijksuniversiteit Groningen. Visitekaart instructie Rijksuniversiteit Groningen Visitekaart instructie Visitekaart Visitekaart invoer Vanaf de basislijn op 26,5 mm wordt alle informatie ingevoerd. De verschillende soorten informatie worden gegroepeerd en

Nadere informatie

Versie 2 November 2014. Hoe u uw BSI certificatie optimaal kan gebruiken.

Versie 2 November 2014. Hoe u uw BSI certificatie optimaal kan gebruiken. Versie 2 November 2014 Hoe u uw BSI certificatie optimaal kan gebruiken. FM123456 FM123456 FM123456 BSI Certificatielogo Toon uw bewijs van uitmuntendheid. Vertel uw klanten over uw commitment om uit te

Nadere informatie

Animatie. Korte opdrachten. Tekst Geluid Beeld

Animatie. Korte opdrachten. Tekst Geluid Beeld Animatie Korte opdrachten Tekst Geluid Beeld 1 Tekstanimatie Tekstlagen - Maak een Nieuw bestand: 800 px breed 200 px hoog 72 dpi kleur RGB. - Geef de achtergrond een kleur of verloop die je leuk vindt.

Nadere informatie

Samenwerken met beide ouders. Do s en Don ts voor ouders en jeugdigen

Samenwerken met beide ouders. Do s en Don ts voor ouders en jeugdigen Overzichtskaart Richtlijn Scheiding en problemen van jedigen 1 Intake 2 Behandeling Samenwerken met beide oders 4 Do s en Don ts voor oders en jegdigen Richtlijn Scheiding en problemen van jegdigen www.richtlijnenjegdhlp.nl

Nadere informatie

OPDRACHTKAART. Thema: Prepress. InDesign 13. Stijlen PP Voorkennis: De vorige praktijkopdrachten afgerond.

OPDRACHTKAART. Thema: Prepress. InDesign 13. Stijlen PP Voorkennis: De vorige praktijkopdrachten afgerond. OPDRACHTKAART PP-01-13-01 Stijlen Voorkennis: De vorige praktijkopdrachten afgerond. Intro: Als je een tijdschrift leest, zie je dat alle pagina s op elkaar lijken. De teksten hebben bijvoorbeeld allemaal

Nadere informatie

Animatie. Korte opdrachten. Tekst Hart Auto MARKETING & COMMUNICATIE - DIGITALE VORMGEVING ANIMATIE- KORTE OPDRACHTEN

Animatie. Korte opdrachten. Tekst Hart Auto MARKETING & COMMUNICATIE - DIGITALE VORMGEVING ANIMATIE- KORTE OPDRACHTEN Animatie Korte opdrachten Tekst Hart Auto 1 Tekst Tekstlagen - Maak een nieuw bestand: 800 px breed 200 px hoog 72 dpi kleur RGB - Typ het woord Marketing, Communicatie of Evenementen. - Kopieer dit woord

Nadere informatie

Hoofdstuk 22: Impact maken

Hoofdstuk 22: Impact maken Hoofdstuk 22: Impact maken 22.0 Inleiding In dit hoofdstuk bekijken we hoe je PowerPoint kunt gebruiken om promotie materiaal te creëren. Het legt uit hoe je PowerPoint presentaties kunt gebruiken op een

Nadere informatie

Op http://www.hyves.nl/hyvesense/ kun je lezen welke mogelijkheden er zijn. Je kunt hier kiezen tussen Promoot binnen Hyves en Je website promoten.

Op http://www.hyves.nl/hyvesense/ kun je lezen welke mogelijkheden er zijn. Je kunt hier kiezen tussen Promoot binnen Hyves en Je website promoten. Banners op Hyves Op Hyves kun je adverteren vanuit je eigen, persoonlijke profiel óf vanuit een zogenaamd corporate account. Hoe dit in zijn werk gaat wordt hieronder uitgelegd. Hyvesense Op http://www.hyves.nl/hyvesense/

Nadere informatie

Danica Jiernes Madrid, 17 years

Danica Jiernes Madrid, 17 years Danica Jiernes Madrid, 17 years City of Malabon University (CMU) Bachelor of Secondary Education Major in Mathematics Mother s Occupation: Housewife (huisvrouw) Welder (lasser) I choose mathematics as

Nadere informatie

ANIMATIE EIGEN NAAM. F Fo Fon Fons FonsG FonsGo FonsGoo FonsGoos FonsGoose FonsGoosen. Achtergrond Ontwerp een passende achtergrond bij je eigen naam.

ANIMATIE EIGEN NAAM. F Fo Fon Fons FonsG FonsGo FonsGoo FonsGoos FonsGoose FonsGoosen. Achtergrond Ontwerp een passende achtergrond bij je eigen naam. ANIMATIE EIGEN NAAM Opdracht 1 Ontwerp een animatie met je eigen naam op een achtergrond en plaats er passende muziek bij. Probeer de muziek en de animatie op elkaar af te stemmen. Tekstlagen - Formaat

Nadere informatie

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 3 februari 2018 Page 1 of 6 Informatiesessies geven voorlichting over de opleiding, zoals de opbouw, toekomstperspectieven en de ervaring van een student. Kennismakingscolleges

Nadere informatie

design ook items uitsnijden

design ook items uitsnijden (fig1) Hulplijnen zetten Om het ontwerp netjes uit te snijden is het handig om eerst hulplijnen te zetten. (fig1) Nu is het zaak om eerst voor je zelf te bepalen wat is layout en wat is design. Al het

Nadere informatie

InDesign downloaden Adobe InDesign

InDesign downloaden Adobe InDesign InDesign downloaden Adobe InDesign is een desktop publishing-programma (DTP) voor het opmaken van pagina's voor drukwerk. Ga via Adobe.com/nl/downloads.html de proefversie downloaden. Allereerst meld je

Nadere informatie

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina)

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina) NATUREALLY Commissioned work for the hospital of Enschede (MST) 2016 Transparent print and coloured backlight. 450 x 800 cm, Geert Mul 2016 (Nederlandse tekst onderaan de pagina) The work of art called

Nadere informatie

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Universiteit

Nadere informatie

Herhaal bovenstaande voor nog een kleurvlak (in dit voorbeeld de lippen).

Herhaal bovenstaande voor nog een kleurvlak (in dit voorbeeld de lippen). Foto inkleuren Open een foto in kleur of zwart-wit. Neem je een kleurenfoto, dan maak je hem zwart-wit door: Ctrl + U - Minder Verzadiging/Saturation. Ga daarna naar Afbeelding/Image, Afbeeldingsgrootte/Imagesize.

Nadere informatie

Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam

Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam See page 11 for Instruction in English Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam Iedereen met een UvAnetID kan maillijsten aanmaken bij list.uva.nl. Het gebruik van de lijsten van

Nadere informatie

Animatie. Vloeiende beweging Product Aanbieding

Animatie. Vloeiende beweging Product Aanbieding Animatie Tekst en Geluid Vloeiende beweging Product Aanbieding 2 1 Tekst en geluid Tekstlagen - Maak een Nieuw bestand: 800 px breed 200 px hoog 72 dpi kleur RGB. - Geef de achtergrond een kleur of verloop

Nadere informatie

University of Groningen. Pieces of the Puzzle Vissia, Eline Margreta

University of Groningen. Pieces of the Puzzle Vissia, Eline Margreta University of Groningen Pieces of the Puzzle Vissia, Eline Margreta IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document

Nadere informatie

CMD brand guide. Versie 1.0 oktober 2014

CMD brand guide. Versie 1.0 oktober 2014 CMD brand guide Versie 1.0 oktober 2014 Inhoud 5 Uitgangpunten 7 Iconen 10 Totems 13 Typografie 16 Kleurgebruik 20 Fotografie 23 Uitingen 27 Powerpoint 29 Online 33 Beeldbank 35 Combinatie met HvA huisstijl

Nadere informatie

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers English Instructions Windows 8 out-of-the-box supports the ICARUS Illumina (E653) e-reader. However, when users upgrade their Windows

Nadere informatie

Wat Chinese studenten willen

Wat Chinese studenten willen Wat Chinese studenten willen Kansen en uitdagingen voor het Nederlandse HO in China Charles Hoedt Robert van Kan Kees Kouwenaar 2 Openingsvraag: Bent u tevreden over de bestaande relatie van uw instelling

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Brand Manual I amsterdam januari 2016

Brand Manual I amsterdam januari 2016 Brand Manual I amsterdam januari 2016 1 Inhoudsopgave I amsterdam... 3 Amsterdam Marketing... 4 Onze missie... 4 Kernwaarden... 5 Het label... 6 Kleurvarianten... 7 Plaatsing label... 8 Berekening formaat

Nadere informatie

Dyslexie font digitale handleiding PARTICULIER

Dyslexie font digitale handleiding PARTICULIER Dyslexie font digitale handleiding PARTICULIER Inleiding Het Dyslexie Font en het tekstbehandelplan zijn ontwikkeld om mensen met dyslexie met minder moeite te laten lezen. De letters zijn zodanig ontworpen

Nadere informatie

Adobe Photoshop Express

Adobe Photoshop Express Adobe Photoshop Express 1 Inleiding Deze cursus gaat over het bewerken van foto s in Adobe Photoshop Express. Photoshop Express is een gratis en online programma waarmee foto s bewerkt kunnen worden. Met

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Employability in het onderwijs

Employability in het onderwijs Employability in het onderwijs Slide 1 October 18, 2016 VSNU, 13 oktober 2016, Universiteit Leiden, Universiteit Maastricht, Universiteit Utrecht Employability? Flexibiliteit als nieuwe baanzekerheid Van

Nadere informatie

Reading comprehension: The Tropical Rainforest

Reading comprehension: The Tropical Rainforest Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Patricia Termeer 05 februari 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/71971 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Hoe maak ik een mooie kalender?

Hoe maak ik een mooie kalender? Hoe maak ik een mooie kalender? Om een leuke nieuwe kalender te maken kunt u op onze website kijken voor een mooie kalender die u wilt maken. U kunt nu met uw eigen foto s een heel persoonlijke kalender

Nadere informatie

Inhoudsopgave" Inleiding" 2" TIP: Inlognamen op de basisschool" 3" Gereedschap - Graphics" 4" Gereedschap - Wall" 5" Gereedschap - Video" 6"

Inhoudsopgave Inleiding 2 TIP: Inlognamen op de basisschool 3 Gereedschap - Graphics 4 Gereedschap - Wall 5 Gereedschap - Video 6 Inhoudsopgave Inleiding 2 TIP: Inlognamen op de basisschool 3 Gereedschap - Graphics 4 Gereedschap - Wall 5 Gereedschap - Video 6 Publiceren en/of Opslaan 8 Pagina 1-9 Inleiding! Wat leuk dat je wilt werken

Nadere informatie

READER OEFENINGEN TIJDSCHRIFT

READER OEFENINGEN TIJDSCHRIFT READER OEFENINGEN TIJDSCHRIFT DIGITALE VORMGEVING MHBO-COMMUNICATIE EN MARKETING PERIODE 5 FONS GOOSEN MARKETING & COMMUNICATIE - DIGITALE VORMGEVING Informatie Lay-out tijdschrift Lay-out is schikken

Nadere informatie

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Titel, samenvatting en biografie Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Samenvatting: Nieuwe projecten nemen toe in complexiteit: afhankelijkheden tussen software componenten,

Nadere informatie