At the College of Pharmaceutical Sciences (CPS), you will learn how new

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "At the College of Pharmaceutical Sciences (CPS), you will learn how new"

Transcriptie

1 Bachelor stijlgids Hoe ziet jow toekomst erit? Follow yor ambition International Undergradate Programmes Utrecht University offers for international ndergradate programmes (Bachelor s degree programmes) designed to spark yor criosity, fel yor creativity and broaden yor academic perspective. Maatschappelijk Internationaal College of Pharmacetical Sciences (Honors College) University College Utrecht (UCU) is an international Liberal Arts and Science College. Every year At the College of Pharmacetical Sciences (CPS), yo will learn how new Uitdagend large pool of Dtch and foreign appliuitdagend Verniewend Bacheloropleidingen University College Utrecht cants. The English-taght programme is broad and intensive; stdents major in science, social science or hmanities, bt in addition take corses in varios academic disciplines. All stdents live on a recidential camps in the historic city of Utrecht. Samen Samen Rimte Rimte Best University in the Netherlands In the prestigios Academic Ranking of World Universities prodced by Shanghai University, Utrecht University is ranked as the best niversity in the Netherlands. Worldwide, Utrecht is ranked at 52nd and in Erope the University comes 13th. heimer s can be discovered and developed: from the search of new drg targets to the testing of new drgs in (inter)national working environment, Open Days Bachelor Dertien Utrechtse stdies top Visit the Open Days in spring and atmn. Attend sample lectres, visit information fairs and bombard the stdents with all of yor qestions. For more information and crrent dates visit Hmanities, Science and Social Sciences. was awarded the NVAO label of excellence. University College Roosevelt has an inner-city camps. where yo work with fellow stdents Economics and Bsiness Economics yor own choosing. In this way, yo learn to apply the theory of pharmacetical science to creatively solve these problems. University College Roosevelt (Honors College) is Utrecht University s international Liberal Arts and Science College, based in Middelbrg. Stdents at University College Roosevelt create their own programme by choosing from a broad range of corses in Arts & Utrecht University School of Economics stdents the English-taght bachelor s programme Economics and Bsiness Economics. This programme combines high qality with a personal approach to teaching and ttoring. It is embedded in an international context: the teaching poplation is international, coming from Wij feliciteren onze 13 bacheloropleidingen die op 1 staan in de Kezegids Bachelors Doelgroepgericht Eenheid Viseel herkenbaar Helder Consistent Commnicatief

2 Stijlgids bachelors Inhodsopgave Inhod 3 Achtergrond bachelorcampagne Bachelor campagnetitel 4 Klergebrik Persona s 5 Beeldbewerking 6 Factsheets 10 Advertentie 11 E-card 12 Animated Gif instrctie 13 Voorbeelden Colofon 2

3 Stijlgids bachelors Algemeen Contactadres Neem voor vragen contact op met het hisstijlteam van Commnicatie & Marketing (030) /1829 Deze bachelor stijlgids biedt richtlijnen voor de vormgeving van de middelen mix bachelorwerving en -voorlichting van de Universiteit Utrecht. Door conseqent gebrik van kleren, lettertypen en grafische kenmerken vergroten we de herkenbaarheid van de Universiteit Utrecht bij de doelgroep aanstaande bachelorstdenten, en creëren we eenheid in de bachelor middelen mix. Voorbeelden van commnicatiemiddelen en instrcties voor de toepassing van de richtlijnen vind je in deze bachelor stijlgids. De gids is bedoeld voor externe en interne ontwerpers en dient als onderstening bij het ontwikkelen van bachelor middelen. Achtergrond bachelorcampagne Het concept van de niewe bachelor middelenmix is er op gericht de stdiekiezer het gevoel te geven dat hij of zij een toekomstwereld aan het ontdekken is. Vanit deze gedachte is de campagnetitel ontstaan: Hoe ziet jow toekomst erit? De visele vertaling van het concept bestaat it een persona, een type stdent, op de voorgrond met daarachter een achtergrondbeeld (toekomstwereld). De wisselende achtergrondbeelden op de website zijn een verwijzing naar de verschillende interessegebieden. In offline middelen bestaan de achtergrondbeelden voornamelijk it de toekomstige niversitaire omgeving van de bachelorstdent. Bachelor campagnetitel De campagnetitel, Hoe ziet jow toekomst erit?, wordt altijd getoond in combinatie met een rode tekstballon (zie voorbeeld). Het is gewenst deze campagnetitel zoveel mogelijk te gebriken. Er mag eventeel een andere tekst in deze rode tekstballon staan als dit beter past bij de commnicatieboodschap van een middel (bijvoorbeeld een advertentie of e-card, zie voorbeelden in deze stijlgids). Neem bij twijfel contact op met het hisstijlteam. (zie contactadres). De tekstballon is rood. De tekst staat in Frtiger Bold. Rondom de tekst is er een afstand () ter hoogte van de onderkant van de letter H (zie voorbeeld hieronder). Deze rimte wordt links, boven en onder aangehoden. Het driehoekje aan de onderkant van de tekstballon is 2x de -hoogte en staat gericht naar de persona. Het moet de sggestie geven dat deze de zin itspreekt. 2x Hoe ziet jow toekomst erit? GOED Hoe ziet jow toekomst erit? Hoe ziet jow toekomst erit? FOUT Rondom niet de jiste marges gebrikt FOUT Verkeerde versie van de Frtiger en een te kleine spreekwolkdriehoekje 3

4 Stijlgids bachelors Algemeen Klergebrik Binnen de itingen voor de bachelorwerving wordt alleen gebrik gemaakt van de corporate kleren UU-rood, UU-zwart en UU-wit. Er worden geen facltaire kleren gebrikt voor ontwerpen van de bachelorwerving. Persona s Voor de bachelorwerving wordt gebrik gemaakt van 4 persona s. Dit zijn stdenten die in werkelijkheid een bacheloropleiding volgen aan de Universiteit Utrecht. Zij staan symbool voor de doelgroep (aanstaande) bachelorstdenten. Er zijn vier persona s beschikbaar voor covers en voorkanten van bachelormiddelen. Drie persona s worden ingezet voor een specifieke doelgroep (zie hieronder). Deze persona s staan op een cover bij voorker aan de linkerkant in het ontwerp: Coverbeeld voor de doelgroep Nederlandse Bachelors Coverbeeld voor de doelgroep internationale Bachelors Coverbeeld voor de doelgroep Honorsstdenten Voor overige bachelormiddelen en in het binnenwerk van brochres knnen alle persona s worden ingezet, mits passend binnen de context van de commnicatieboodschap. 4

5 Stijlgids bachelors Algemeen Start verloop Einde verloop Beeldbewerking Over het achtergrondbeeld van de covers wordt (met itzondering van de opleidings brochres) aan de linkerkant een mozaïek-effect toegepast. In Photoshop bereik je dit effect met: Filter > Pixel > Mozaïk. Bij covers (itgaande van A4) met een beeld dat meer dan 30% van de pagina beslaat zijn de mozaïek segmenten per stk 4 x 4 mm groot. Bij covers waarbij het headerbeeld minder dan 30% beslaat van de gehele pagina, zijn de mozaïek segmenten 3,5 x 3,5 mm groot. Online (zoals bij banners) hoden we 12 pixels aan voor de segmenten. Het mozaïek-effect loopt over in het gewone beeld. Dit verloop vindt primair plaats achter de persona. Links van de persoon is alleen het mozaïek-effect zichtbaar. Rechts alleen de echte foto. 5

6 Febrari 2014; Uitgave Universiteit Utrecht; Samenstelling, redactie en prodctie Directie Commnicatie & Marketing. Ontwerp; Directie Commnicatie & Marketing. Fotografie Anthony Donner, Maria Salar e.a. De factsheet is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhod knnen echter geen rechten worden ontleend. Stijlgids bachelors Algemene onderdelen en Factsheets 1 Hoe ziet jow toekomst erit? Verniewend Bacheloropleidingen 6 Maatschappelijk Internationaal Voorbeeld van Cover factsheet bacheloropleidingen (6 pagina s) Uitdagend 2 Samen Rimte 3 4

7 Stijlgids bachelors Algemene onderdelen en Factsheets 1 Logobalk Deze blijft conform de algemene hisstijlrichtlijnen. Hoogte op A4: 45 mm. Zie voor de complete specificaties: hisstijl/hisstijlelementen/logo/ 2 Tekstballonnen Als afgeleide van de tekstballon met de campagnetitel zijn er ook kleinere tekstballonnen die ingezet knnen worden. Deze hebben altijd een otline van 0,5 pnt UU-zwart. De tekst is Frtiger Bold in UU-zwart. 1,2x Het driehoekje aan de onderkant van de tekstballon moet optisch in verhoding zijn met de bij de campagnetitel beschreven verhodingen (zie pagina 2). Indien, zoals bij het voorbeeld op pagina 5, het alleen kernwoorden zijn, is het driehoekje geen 2x maar 1x. De driehoekjes mogen aan de boven- en onderkant worden gebrikt. Varieer hier zoveel mogelijk mee om het een speels karakter te geven. Hoe ziet jow toekomst erit? De tekstbalonnen met kernwoorden worden bij voorker in een groepje geplaatst. Hierbij is de onderlinge afstand 1,2 x verticaal en 1,5 x horizontaal. Uitdagend 1,5 Samen 3 Url Omdat online commnicatie steeds belangrijkere wordt, krijgt de rl een prominente positie op de covers. Deze wordt altijd opgemaakt in een zwarte balk. De rl wordt opgemaakt in de Frtiger Bold in kapitalen met een letterspatiëring van +40 pnten. De marge boven en onder de tekst is 1,35 keer van de hoogte van de rl (). 1,35x 1,35x URL Wanneer een URL geplaatst wordt op een ondergrond die te weinig contrast geeft met zwart, mag de rl in zwart op wit worden opgemaakt. elordingen 4 Marges cover met 50% beeld Op basis van A4 wordt er bij een cover waarvan het beeld de helft van de pagina beslaat rondom een marge van 12 mm aangehoden. Dit is de zogenaamde Verniewend zetspiegel. Hierbinnen Uitdagend vallen alle vitale beeld- en tekstelementen. Bij de doorvertaling naar andere formaten moeten deze marges meegeschaald worden. Maatschappelijk Internationaal Samen Rimte 12mm 12mm 7

8 Stijlgids bachelors Algemene onderdelen en Factsheets Follow yor ambition International Undergradate Programmes Utrecht University offers for international ndergradate programmes (Bachelor s degree programmes) designed to spark yor criosity, fel yor creativity and broaden yor academic perspective. University college Utrecht college of Pharmacetical Sciences (Honors College) University College Utrecht (UCU) is an international Liberal Arts and Science College. Every year UCU admits abot 200 stdents from a large pool of Dtch and foreign applicants. The English-taght programme is broad and intensive; stdents major in science, social science or hmanities, bt in addition take corses in varios academic disciplines. All stdents live on a recidential camps in the historic city of Utrecht. At the College of Pharmacetical Sciences (CPS), yo will learn how new drgs for diseases sch as cancer and Alzheimer s can be discovered and developed: from the search of new drg targets to the testing of new drgs in patients. To prepare yo for a job in an (inter)national working environment, every corse contains a grop project where yo work with fellow stdents on real life (bio) medical problems of yor own choosing. In this way, yo learn to apply the theory of pharmacetical science to creatively solve these problems. best University in the netherlands In the prestigios Academic Ranking of World Universities prodced by Shanghai University, Utrecht University is ranked as the best niversity in the Netherlands. Worldwide, Utrecht is ranked at 52nd and in Erope the University comes 13th. University college roosevelt (Honors College) is Utrecht University s international Liberal Arts and Science College, based in Middelbrg. Stdents at University College Roosevelt create their own programme by choosing from a broad range of corses in Arts & Open Days bachelor Visit the Open Days in spring and atmn. Attend sample lectres, visit information fairs and bombard the stdents with all of yor qestions. For more information and crrent dates visit Hmanities, Science and Social Sciences. In 2009, University College Roosevelt was awarded the NVAO label of excellence. University College Roosevelt has an inner-city camps. 8 Economics and bsiness Economics 9 Utrecht University School of Economics (USE) offers Dtch and international stdents the English-taght bachelor s programme Economics and Bsiness Economics. This programme combines high qality with a personal approach to teaching and ttoring. It is embedded in an international context: the teaching staff comprises of international lectrers and researchers. The stdent poplation is international, coming from 51 different nationalities Voorbeeld factsheet International Undergradate Programmes (2 pagina s) 8

9 Stijlgids bachelors Algemene onderdelen en Factsheets 5 6 Url kleiner Bij itgaven waarbij de lopende tekst op de voorzijde begint, kn je kiezen voor een kleinere weergave van de rl. De hoogte van de rl-balk is dan 3x de -hoogte van de rl. Follow yor ambition Bijzondere koppen Koppen met een hoge attentiewaarde worden groter opgemaakt in de Frtiger Roman, corps 14. Na een bijzonder kop volgt altijd een witregel. URL 7 8 Kaderteksten Teksten met een hoge attentiewaarde worden in een rood vlak (eventeel als tekstwolk) opgemaakt. De kadertekst is altijd in de Frtiger Roman (corps 8 pt, interlinie 11 pt). In een kadertekst kan ook een bijzondere kop worden toegepast. De tekst is dan iteraard UU-wit op UU-rood. International Undergradate Programmes Lopende teksten De lopende teksten worden opgemaakt in de Bembo Reglar (corps 9 pt, interlinie 11 pt). 9 Regliere tssenkoppen De tssenkoppen worden in de Frtiger Bold (corps 8,3 pt, interlinie 11 pt) cht University offers for international opgemaakt ndergradate in UU-rood. De tssen koppen worden nooit in kapitalen opgemaakt. rammes (Bachelor s degree programmes) designed to Open Days Bachelor k yor criosity, fel yor creativity and broaden yor Visit the Open Days in spring and atmn. 10 Url in de lopende tekst Attend sample lectres, visit information emic perspective. Omdat online commnicatie fairs een and steeds bombard belangrijker the stdents plek with inneemt, all of moet elke rl in de iting opvallen. In de lopende yor qestions. tekst For wordt more hij information opgemaakt and in UU-rood en in rsity College Utrecht College of Pharmacetical Sciences crrent dates visit rs College) University College At the College de Bembo of Pharmacetical Semibold Sci-(corpences (CPS), yo will learn how new 9 pt, interlinie 11 pt). t (UCU) is an international Librts and Science College. Every year gend ool of Dtch and foreign appli- The English-taght programme is and intensive; stdents major in e, amen social science or hmanities, bt ition take corses in varios acadisciplines. All stdents live on a ntial camps in the historic city of imte t..nl/c sity in the Netherlands os Academic Ranking of World odced by Shanghai University, rsity is ranked as the best he Netherlands. Worldwide, ked at 52nd and in Erope the es 13th. heimer s can Marges be discovered cover and met developed: from the search of new drg tar- minder Hmanities, dan 50% Science beeld and Social Sciences. 11 gets to the testing Op basis of new van drgs A4 in wordt er bij was een awarded cover the NVAO waarvan label het of excellence. University 20 mm marge College aangehoden. Roosevelt has Kaderteksten mogen beeld minder dan de helft van de pagina beslaat rondom (inter)national iets working itspringen. environment, an inner-city camps. where yo work with fellow stdents Economics and Bsiness Economics Utrecht University School of Economics yor own choosing. In this way, yo learn to apply the theory of pharmacetical science to creatively solve these problems. University College Roosevelt (Honors College) is Utrecht University s international Liberal Arts and Science College, based in Middelbrg. Stdents at University College Roosevelt create their own programme by choosing from a broad range of corses in Arts & stdents the English-taght bachelor s programme Economics and Bsiness Economics. This programme combines high qality with a personal approach to teaching and ttoring. It is embedded in an international context: the teaching poplation is international, coming from 20mm 20mm 9

10 Stijlgids bachelors Advertentie Dertien Utrechtse stdies top Wij feliciteren onze 13 bacheloropleidingen die op 1 staan in de Kezegids Bachelors Voorbeeld advertentie Advertentietitel Deze wordt in de tekstballon geplaatst op dezelfde manier als de campagnetitel. (zie p. 3) Persona Kies de persona die het best past bij de inhodelijke boodschap van de advertentie. (zie p. 4) Achtergrondbeeld Kies een achtergrondbeeld dat goed past bij het onderwerperp en pas hier het mozaïekeffect op toe. (zie p. 5) Inhod Hod de inhod kort en bondig. Dit zorgt ervoor dat de boodschap beter overkomt. 10

11 Stijlgids bachelors E-card Voorbeeld e-card Persona Pas de persona toe die het best past bij de inhodelijke boodschap van de advertentie (zie p. 4) Achtergrondbeeld De achtergrond van een banner bestaat it drie beelden die afwisselen. Kies achtergrondbeelden die goed passen bij het onderwerp en pas hier het mozaïek-effect op toe (zie p. 5). Advertentietitel Deze mag in de tekstballon worden geplaatst op dezelfde manier als de campagnetitel (zie p. 3). 19 Inhod Zorg voor een didelijke call-to-action naar een online omgeving. 20 Marges Rondom hoden we een marge vrij van 15 pixels. De rl is 30 pixels hoog. 11

12 Stijlgids bachelors Animated Gif instrctie Hoe maak je een animated gif? Kies in Photoshop in de menbalk Venster >Tijdlijn. In dit palet (onderstaand) zie je welke beeldwisselingen (frames) er zijn. Door één frame te selecteren kn je vervolgens in het palet Lagen kiezen welke lagen je wel of niet toont in dat specifieke frame. Onder het frame kn je de tijd aangeven dat elk frame in beeld is. Met het playknopje kn je testen of het gewenste effect is bereikt. Eén frame geselecteerd Tijd dat het frame in beeld is Playknop Ziet bij de start de Tijdlijn er anders it dan in bovenstaand voorbeeld, kies dan in het palet linksonderin het icoontje (zie hiernaast). Dan verschijnt de bovenstaande opmaak. Dit zorgt dat de animatie looped Exporteren Vervolgens kies je Bestand > Opslaan voor web en hanteer de onderstaande instellingen (kijk wel goed naar het effect. Andere beelden knnen wellicht met net iets andere instellingen beter tonen. Onderaan kn je de voorvertoning van de animatie bekijken. Voorvertoning van de animatie 12

13 Stijlgids bachelors Middelenmix voorbeelden Speedcoaching Speedcoaching Hoe ver ben jíj met je stdiekeze? Hoe ver ben jíj met je stdiekeze? Posters speedcoaching Hoe ziet jow toekomst erit? Welke stdie past bij jo en it welke stdies kn je kiezen? Maak deze dag kennis met de bacheloropleidingen, de Universiteit Utrecht en de stad Utrecht. Kijk voor de stdies, Als je meer wilt! tijden en locaties naar het programmaoverzicht op de volgende pagina s. Op de laatste pagina vind je de plattegrond(en). Er zijn algemene rondes waarin je basisinformatie krijgt over de opleiding. Daarnaast zijn er verdiepende rondes waarin je specifieke informatie krijgt over een onderwerp dat in de stdie aan de orde komt. De algemene rondes worden algemene ronde genoemd en de verdiepende rondes alle andere benamingen, waaronder; minicollege, Zaterdag 15 maart Open Dag Universiteit Utrecht themapresentatie en werkcollege. Naast de voorlichtingsrondes zijn er vele extra activiteiten, zoals informatiemarkten, speedcoaching en rondleidingen. Cover programmaboekje Hoe ziet jow toekomst erit? Hoe ziet jow toekomst er- Honorsonderwijs Hoe ziet jow toekomst erit? Roll p banner Powerpoint template Colofon Febrari 2014; Uitgave Universiteit Utrecht; Samenstelling, redactie en prodctie Directie Commnicatie & Marketing. Ontwerp; Directie Commnicatie & Marketing i.s.m. Fotografie: Anthony Donner e.a., Hollandse Hoogte 13

14

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml Starten met TYPO3 Extension Key: doc_tut_quickstart_nl Language: nl Version: 1.0.0 Keywords: forbeginners, foreditors, foradmins Copyright 2000-2010, Documentation Team, This

Nadere informatie

WebHare en Microsoft Word

WebHare en Microsoft Word WebHare en Microsoft Word Optimaliseer uw Word documenten voor gebruik met WebHare Werken met alinea s Opmaakprofielen Afbeeldingen Datum: Maart 2010 Aantal pagina's: 26 Versie: 2.6 Doelgroep: Content

Nadere informatie

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 LTO Noord Handleiding afdelingswebsite Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 Inhoud Inleiding... 3 Basisonderdelen van de website... 4 Internet browser opstarten en de website bekijken... 5 Inloggen in CMS achter

Nadere informatie

Handleiding corporate website

Handleiding corporate website Handleiding corporate website Over het nieuwe corporate CMS Auteurs: Jon Algra Marianne Bruins Nicoline Fokkema Rosanne den Hartog Martijn Pieck najaar 2014 Inhoud Inleiding... 1 Taalvariatie... 1 Handleiding

Nadere informatie

Word 2000 voor thesisstudenten

Word 2000 voor thesisstudenten Word 2000 voor thesisstudenten Copyright, 2002 Ward 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 5 3 Tijdsindeling... 7 3.1 Alvorens te beginnen typen... 7 3.2 Tijdens het typen... 7 3.3 Helemaal

Nadere informatie

Inkijkexemplaar. Online Marketing. voor het MBO EDUFOCUS. Home Contact Blog. Marketing. Samen. Ontdek de mogelijkheden van

Inkijkexemplaar. Online Marketing. voor het MBO EDUFOCUS. Home Contact Blog. Marketing. Samen. Ontdek de mogelijkheden van EDUFOCUS Home Contact Blog Ontdek Ontdek de mogelijkheden van Online Marketing Online Marketing voor het Samen Werk samen en deel je ervaringen. Marketing MBO Doe Ontdek aan de hand van opdrachten hoe

Nadere informatie

Je eigen succesvolle weblog maken!

Je eigen succesvolle weblog maken! Je eigen succesvolle weblog maken! Bjorn Simmering Ik had al wat langer plannen om een eboek te schrijven, maar ik stelde dit steeds uit of ik maakte er geen tijd voor vrij. Nadat ik een serie artikelen

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

SEO checklist om hoog in Google te komen

SEO checklist om hoog in Google te komen SEO checklist om hoog in Google te komen Als je website hoog in Google komt dan heeft dat vele voordelen. Je bent beter vindbaar, krijgt meer (gerichte) bezoekers. En als je het goed aanpakt kun je die

Nadere informatie

www.wphandleiding.nl 1

www.wphandleiding.nl 1 www.wphandleiding.nl 1 Introductie Met het populaire en gebruiksvriendelijke WordPress CMS kun je eenvoudig alle aspecten van een website (of blog) aanpassen. In de Nederlandstalige WordPress handleiding

Nadere informatie

Bing Ads Handleiding. een Yargon whitepaper

Bing Ads Handleiding. een Yargon whitepaper Bing Ads Handleiding een Yargon whitepaper Bing Ads Handleiding hoofdstukken Basis 1. Inleiding Bing Ads 2 2. Instellingen Bing Ads 4 3. Wegwijs in Bing Ads 6 4. Een Bing Ads campagne opzetten 8 5. Campagne

Nadere informatie

Kaders voor een toekomstbestendig leerplan

Kaders voor een toekomstbestendig leerplan Kaders voor een toekomstbestendig leerplan We kennen in ons land geen traditie om met elkaar over de integrale inhoud van het onderwijs te praten. Dit is de tweede publicatie over de vraag waarom een dergelijk

Nadere informatie

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is!

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is! Handleiding Net-Book 5 Net-Book Internet zoals het bedoeld is! Colofon Leverancier: Become-IT Herderlaan 8 3851 BD ERMELO Telefoon: 0341-470068 Internet: http://www.become-it.nl Ondersteuning: Per e-mail:

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

Mobile Apps. Stage verslag. Fouad Mansveld januari 2012 2TCI, Breda

Mobile Apps. Stage verslag. Fouad Mansveld januari 2012 2TCI, Breda Mobile Apps Stage verslag Fouad Mansveld januari 2012 2TCI, Breda Fouad Mansveld www.fouadmansveld.com Studentnummer: 2140934 29 augustus 2011-27 januari 2012 Opleiding ICT en Media Design Fontys Hogescholen,

Nadere informatie

www.wphandleiding.nl 1

www.wphandleiding.nl 1 www.wphandleiding.nl 1 Introductie Met het populaire en gebruiksvriendelijke WordPress CMS kun je eenvoudig alle aspecten van een website (of blog) aanpassen. In de Nederlandstalige WordPress handleiding

Nadere informatie

Sociale media veranderen het veiligheidsdomein

Sociale media veranderen het veiligheidsdomein Sociale media veranderen het veiligheidsdomein Sociale media veranderen het veiligheidsdomein Colofon Uitgave van Infopunt Veiligheid van het Instituut Fysieke Veiligheid, in samenwerking met adviesbureau

Nadere informatie

MEER RENDEMENT UIT UW E-MAIL MARKETING

MEER RENDEMENT UIT UW E-MAIL MARKETING MEER RENDEMENT UIT UW E-MAIL MARKETING copyright 2011 Blinker BV Inhoudsopgave Meer rendement uit uw e-mail marketing... 2 H1 Randvoorwaarden... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Return on Investment (ROI)...

Nadere informatie

Cursus Microsoft Word 2013

Cursus Microsoft Word 2013 Cursus Microsoft Word 2013 Lieve D Helft ICT in het basisonderwijs Auteur: Lieve D Helft Titel: Cursus Microsoft Word 2013 April 2013 2013, Lieve D Helft Lieve.dhelft@telenet.be Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderwerknemers in het MKB Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderwerknemers in het MKB

Nadere informatie

Inhoud 1 Inleiding... 1 Linkbuilding Tool... 4 Werken met een gratis Basic Account van Linkbuilding Tool... 6

Inhoud 1 Inleiding... 1 Linkbuilding Tool... 4 Werken met een gratis Basic Account van Linkbuilding Tool... 6 Inhoud 1 Inleiding... 1 1.1 Marktanalyse... 1 1.2 Website promotie door adverteren... 1 1.3 Zelfstandig je website promoten... 1 1.4 Google en Linkbuilding... 2 2 Linkbuilding Tool... 4 2.1 Linkbuilding

Nadere informatie

Hoe word je een betere politicus? Handboek politieke vaardigheden

Hoe word je een betere politicus? Handboek politieke vaardigheden Hoe word je een betere politicus? Handboek politieke vaardigheden Hoe word je een betere politicus? Handboek politieke vaardigheden 2009 Alfred Mozer Stichting www.alfredmozerstichting.nl Postbus 1310

Nadere informatie

Personal Branding. Ontwikkel uw online persoonlijkheid. Alex van Ginneken

Personal Branding. Ontwikkel uw online persoonlijkheid. Alex van Ginneken Personal Branding Ontwikkel uw online persoonlijkheid Alex van Ginneken Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten van succesvolle e-mail

Nadere informatie

The Power of Talent Sourcing. Facebook LinkedIn Blogger Twitter

The Power of Talent Sourcing. Facebook LinkedIn Blogger Twitter The Power of Talent Sourcing Facebook LinkedIn Blogger Twitter Colofon Februari 2014 Auteurs Intelligence Group Véronique Oonk Geert-Jan Waasdorp FellowsGroup Kay van Emstede Marko Hol Sterksen Paul Storimans

Nadere informatie

Deel bergen foto s in Hotmail / Windows Live mail

Deel bergen foto s in Hotmail / Windows Live mail Online foto s delen Tja, dan zit de vakantie er weer (bijna) op. Genoten van de zon, lekker uitgerust, en alle mooie momenten vastgelegd met de camera. Misschien hebt u wel honderden foto's op een geheugenkaartje

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: De Word Gebruikersinterface

Hoofdstuk 1: De Word Gebruikersinterface Hoofdstuk 1: De Word Gebruikersinterface 1.0 Inleiding Word 2007 introduceerde de nieuwe Lint interface die de tot dan toe gebruikte menu s en werkbalken verving. Dit was een drastische wijziging. In Word

Nadere informatie