Terminologielijst : Avans Hogeschool Bestandsnaam : Avans NL-GB revisie 24.docx Datum en revisie : november 2013 rev. 24 Paginanummer : 1 van 32

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Terminologielijst : Avans Hogeschool Bestandsnaam : Avans NL-GB revisie 24.docx Datum en revisie : november 2013 rev. 24 Paginanummer : 1 van 32"

Transcriptie

1 Paginanummer : 1 van 32 Gele termen zijn Avans-voorkeurstermen of afkomstig uit door Avans ter beschikking gestelde overzichten zie ook: (gecomprimeerde) tweede bacheloropleiding (post)propedeutische fase (regeling) inschrijvingsvoorwaarden / inschrijfvoorwaarden (studenten)decaan (studenten)sportkaart verklaring betaling collegegeld 0,-lening 0 loan 0-uren contract (condensed) second bachelor s degree programme (post-)propaedeutic phase terms of enrolment student counsellor (student) sports pass payment of tuition fees statement zero hours contract 1 februariregeling 1 February rule 6W-formule [term uit studiehandleiding CMV] aangeklaagde aangepaste collegegeldregeling aankomende student aanmeldcode aanmelder aanmelding aanmeldingsformulier, aanmeldformulier aanvangsblok aanvraag aanvraagformulier aanvrager aanvullende beurs aanwinstenlijst absentieregeling academie Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) Academie voor Bouw & Infra (AB&I) Ws formula accused modified tuition fee scheme prospective student registration code applicant application registration form commencement block application application form applicant supplementary grant acquisition list absence regulations school School of Economics and Business Administration School of Built Environment and Infrastructure Academie voor Communicatie en User Experience (ACUE) 2013 Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu (ATGM) 2010 Academie voor Deeltijd (ADT) 2010 Academie voor Engineering en ICT (AE&I) 2013 Academie voor Financieel Management (AFM) 2010 Academie voor Gezondheidszorg (AGZ) 2013 Academie voor HRM en Bedrijfskunde (AHB) 2013 School of Communication and User Experience School of Life Sciences and Environmental Technology (ATGM) School of Part-Time Studies School of Engineering and ICT School of Financial Management (2013) School of Health School of HRM and Business Administration

2 Paginanummer : 2 van 32 Academie voor ICT en Business (AIB) School of ICT and Business (AIB) Academie voor Industrie en Informatica (AI&I) 2010 School of Engineering and Information Technology Academie voor Kunst en Vormgeving/St. Joost (AKV/ST. Joost) 2013 Academie voor Management en Bestuur (AMB) 2010 Academie voor Marketing en Business Management (AMBM) 2013 Academie voor Marketing en International Business (AMIB) 2013 Academie voor Ondernemerschap, Marketing en Innovatie (AOMI) 2013 Academie voor Pedagogisch Onderwijs (Pabo) 2010 Academie voor Sociale Studies s-hertogenbosch (ASH) 2010 Academie voor Sociale Studies Breda (ASB) 2010 Academie voor Technologie en Management (ATM) 2010 Academie voor Veiligheid en Bestuur (AVB) 2013 academiedirecteur academiedirectie Academiegids [term uit studiehandleiding CMV] academieraad academiereglement academiestudentenraad Accountancy (opleiding 2013) Accountancy Associate degree (opleiding 2013) adjunct-directeur DFS administratie/studentnummer Administratief secretarieel medewerker Advanced Business Creation (opleiding 2013) adviescommissie adviesgesprekken (vak) adviesraad adviesrecht adviseren (competentie) adviseren (vak) Adviseur adviseur aansluiting toeleverend onderwijs advocatuur afdeling Arbo & Milieu afdeling Roostering Evenementen Tentaminering (RET) / Roosterbureau afleggen (van een examenvak) afmelden School of Fine Art and Design/St. Joost School of Management and Governance School of Marketing and Business Management School of Marketing and International Business School of Entrepreneurship, Marketing and Innovation School of Education School of Social Studies s-hertogenbosch [ASH] School of Social Studies Breda [ASB] School of Engineering and Management School of Security and Public Administration Dean School Board School Guide School Council school regulations School Student Council Bachelor of Accountancy Associate degree in Accountancy Vice Dean DFS administration/student ID number Administrative and secretarial assistant Bachelor of Advanced Business Creation Advisory Committee consultancy talks Advisory Council advisory powers advising issuing advice Adviser Education consultant legal profession Working Conditions & Environment department Events and Preliminary Examinations Scheduling [RET] department / Scheduling department sitting (an examination subject) de-register

3 Paginanummer : 3 van 32 afsluitend examen, eindexamen afsluitend getuigschrift afstudeerbegeleider afstudeerbureau afstudeercommissie afstudeercoordinator afstudeerder afstudeerdocent afstudeerfase afstudeerfonds In 2010 veranderd in: Profileringsfonds afstudeermentor afstudeeropdracht afstudeerperiode afstudeerproject afstudeerrichting afstudeerscriptie afstudeersteun afstudeerverslag afstudeerzitting afstuderen agogisch handelen [term uit studiehandleiding CMV] agoog [term uit studiehandleiding CMV] akkoordverklaring Alcoholbeleid algemene bezwaar- en beroepsregeling In 2010 veranderd in: Bezwarenprocedure voor studenten Vanaf 2013: Regeling van klachten, bezwaar en beroep Algemene Klachtenregeling voor studenten algemene regels Algemene wet bestuursrecht alumnibestand alumnus/alumna ambtelijk secretaris van de medezeggenschapsraad ambulant begeleider analyseren/diagnosticeren (competentie) appellant arbeidsorganisatie arbeidsrecht ARBO-dienst final examination final certificate graduation counsellor Graduation Office graduation committee graduation coordinator graduate graduation lecturer graduation phase graduation fund fund for financial support of students graduation mentor graduation assignment/project, writing a thesis graduation period graduation project major (=US, GB zou zijn: principal subject) minor (=US, GB zou zijn: subsidiary subject) final dissertation graduation support thesis presentation and defence of the dissertation graduation functioning as a community worker community worker statement of approval Alcohol Policy Complaints, Grievances and Appeals Regulations Student Appeals Procedure The complaints, grievances and appeals regulations General Complaints Procedure for Students general rules General Administrative Law alumni file alumnus/alumna Secretary to the Joint Consultative Council peripatetic supervisor analysing/diagnosing appellant company or organisation employment law Health and Safety Executive

4 Paginanummer : 4 van 32 ARBO-voorschriften Arbowet Architectuur artikel Asian Business Studies (major, 2010) asiel-status aspirant-student Associate degree (ad) Audiovisuele Dienst Autonome Beeldende Kunst (opleiding 2013) MA Beeldende Kunst Avans Hogeschool Avans Medezeggenschapsraad (AMR) Avans Ondernemerscentrum Avans School of International Studies (ASIS) 2010 baccalaureus banquetingmap basisbeurs basisverzekering basiswaarden Bedrijfseconomie (opleiding 2013) bedrijfshulpverlening (BHV) Bedrijfsinformatiesystemen (major, 2010) Bedrijfskunde MER (opleiding 2013) Bedrijfskunde MER Associate degree (opleiding 2013) Working Conditions Regulations Dutch Working Conditions Act Architecture in wetsteksten: Section in regelingen en procedures: article Asian Business Studies asylum status prospective student Associate degree Audiovisual Unit Bachelor of Fine Arts Master of Fine Arts Avans University of Applied Sciences (altijd voluit of alleen Avans) Avans Joint Consultative Council Avans Centre for Entrepreneurship and Internationall Business Avans School of International Studies baccalaureus banqueting folder basic grant basic health insurance basic values Bachelor of Finance and Control emergency response team (members) Business Information Systems Bachelor of Business Management Studies Associate degree in Business Management Studies Bedrijfskunde/Overheidsmanagement (opleiding 2013) Bachelor of Public Administration Bedrijfskundige Informatica (sector: ICT) Bedrijfskundige Informatica (sector: Economie en Management) bedrijfsmaatschappelijk werkende bedrijfspresentatie Business Information Technology Informatics Technology Management in het GB geeft de Avans Benamingenlijst verschillende benamingen, al naar gelang de sector company welfare employee corporate presentation beëindiging (van de studie) wegens redelijk verzoek termination on account of reasonable request beëindiging wegens eerste jaar propedeuse beëindiging wegens studiestaking beëindiging wegens volgtijdelijkheid beëindigingsverzoek begeleiding begeleidingsdoel [term uit studiehandleiding SPH] beginnend beroepskracht [term uit studiehandleiding CMV] termination on account of the first propaedeutic year termination on account of discontinuation of studies termination on account of seqencing termination request counselling, mentoring support objective fledgling professional

5 Paginanummer : 5 van 32 begrippenlijst bekostigde opleidingen belangen behartigen (competentie) Beleidsadviseur Beleidsmedewerker bemiddelen (competentie) benoemingsprocedure beoordelingsadvies beoordelingslijst [term uit studiehandleiding CMV] beoordelingsnorm berisping beroep instellen beroepenveld beroepschrift beroepscollege beroepscompetenties [term uit studiehandleiding CMV] beroepskeuzetest beroepsontwikkeling beroepspraktijkvorming (BPV) beroepsprocedure beroepsproduct [term uit studiehandleiding CMV] beroepsspecifieke competenties beslisdocument beslissingen concipiëren (competentie) bestelgemachtigde bestuurlijke activiteiten bestuursdwang bestuurskunde Bestuurskunde/Overheidsmanagement bestuursprocesrecht (vak) bestuursrecht (vak) betogen (vak) beurs beursrechtperiode Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) bewijs van inschrijving bewijs van toelating bewijsstukken bezoekadres bezoekerspas bezwaarschrift bezwarenadviescommissie bibliotheek BIG-geregistreerde verpleegkundige list of terms funded study programmes safeguarding interests Policy adviser Policy assistant mediating appointment procedure assessment recommendation assessment list grading norm reprimand to lodge an appeal vocational field notice of appeal Appeals Board vocational competencies career choice test career development vocational training appeal procedure professional product vocation-specific competencies decision document conceiving decisions authorised buyer administrative activities administrative order public administration/public governance Public Administration and Public Governance law of administrative procedure administrative law pleading grant grant entitlement period proof of tuition fee payment certificate of enrolment certificate of admission supporting documents visiting address visitor card notice of complaint Complaints Advisory Committee library registered nurse

6 Paginanummer : 6 van 32 bijbaan(tje) bijscholingscursus bijverdienen bilaterale uitwisselingsovereenkomst bindend afwijzend studieadvies bindend studieadvies (BSA) Bio-Informatica (major) Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (opleiding 2013) part-time job supplementary course incidental earnings bilateral exchange agreement binding negative study recommendation binding study recommendation (BSR) Bio-informatics Bachelor of Biology & Medical Laboratory Research Biomedisch Onderzoek (major) Biotechnologie blokperiode blokweek boekenbrievenbus boekenlijst boete bomlessen (bewegen op muziek) Bouwen en Wonen (uitstroomprofiel) Bouwfysisch Ontwerpen (uitstroomprofiel) Bouwkunde (opleiding 2013) Bouwmanagement (major, 2010) Bouwmanagement en Uitvoering (uistroomprofiel) Bouwmanagement en Vastgoed (opleiding 2013) Bouwtechnisch Ontwerpen (uitstroomprofiel) Bouwtechnische Bedrijfskunde (opleiding 2013) Branchecode Governance BRESS (BREdase Studenten Sportstichting) buiten-curriculaire activiteiten buitenschoolse activiteiten bureau decanen burgerlijk procesrecht (vak) burgerlijk recht (vak) Business IT & Management (opleiding 2013) CAO-HBO capaciteitstest cara-patiënten casus [term uit studiehandleiding CMV] cateringbeleid Centraal bestand kinderboeken (CBK) Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Biomedical Research (major) Biotechnology block period block week book mailbox reading list fine BOM classes (move to music) Building and Living Physical Construction Design (specialisation) Bachelor of Architecture and Construction Engineering Built Environment Management Construction Management and Execution (specialisation) Bachelor of Building Process & Real Estate Technical Construction Design (specialisation) Bachelor of Construction Management Sector Governance Code BRESS (BREda Student Sports Foundation) extracurricular activities out-of-school activities counsellor s office civil procedural law civil law Bachelor of Business Information Technology Higher Professional Education Collective Labour Agreement [CAO-HBO] ability test CNSLD sufferers case study catering policy Central file of children s books Centraal Bureau voor de Statistiek (Statistics Netherlands; CBS)

7 Paginanummer : 7 van 32 Centraal Register Inschrijving Hoger Onderwijs van DUO Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) centraal studentdossier Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) Chemie (opleiding 2013) Chemische productinnovatie (major) Chemische Technologie (opleiding 2013) chipkaart Christelijke Hogeschool Windesheim cijferlijst citeertitel Civiel Management (uitstroomprofiel) Civiele Techniek (opleiding 2013) Civieltechnisch Ontwerpen (uitstroomprofiel) CMV-er [term uit studiehandleiding CMV] coach Code Avans Hogeschool Code voor Informatiebeveiliging cohorten collectiviteitsnummer collegastudent College bescherming persoonsgegevens (CBP) College van Beroep College van Beroep Bijzonder Onderwijs College van Beroep voor de Examens College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) College van Bestuur (CvB) Was tot 2010: Raad van Bestuur (RvB) college van vertrouwenspersonen collegebesluit collegegeld collegegeldkrediet collegegeldmeter colleges volgen collegevoorzitter colofon Commercie, Service en Dienstverlening (CDS) Commerciële Economie (opleiding 2013) commissie financiële ondersteuning studenten (Commissie FOS) Commissie van beroep Personeel Communicatie (opleiding 2013) DUO Central Register of Higher Education Enrolment Central Register of Higher Education Study Programmes [CROHO] central student file Dutch Centre for Higher Eduction Information Bachelor of Chemistry Chemical Product Innovation (major) Bachelor of Chemical Engineering chip card Windesheim University of Professional Education list of (the student s) marks official title Civil Management (specialisation) Bachelor of Civil Engineering Civil Engineering Design (specialisation) student / community worker mentor Avans University Code Code for Information Security cohorts group scheme number colleague student Board for the Protection of Personal Data Appeals Board Private Education Appeals Board Examinations Appeals Board Appeals Tribunal for Higher Education (conform Nuffic) (CBHO) Executive Board (vertaling blijft ongewijzigd) board of confidential counsellors board resolution tuition fees tuition fees loan (term van DUO) tuition fee calculator attend classes Chairman of the Executive Board imprint Commerce and Services (CS) Bachelor of Marketing student financial support committee (FOS Committee) Personnel Appeals Board Bachelor of Communication

8 Paginanummer : 8 van 32 Communication & Multimedia Design (opleiding 2013) competenties compositieminor recht conciërge configuratiebeheerder conflicthantering (vak) Constructief Ontwerpen Bouw (uitstroomprofiel) Constructief Ontwerpen GWW (uitstroommanagement) consumentenrecht contractonderwijs contractonderzoek coördinator BBC (Bewaking, Beveiliging en Conciërgerie) coördinator catering coordinator studentenadministratie coordinator studentenzaken DMCS coordinator studiekeuze coördinator verlies- en rouwverwerking corresponderen (vak) criminologie (vak) CROHO-geregistreerde opleiding cultureel maatschappelijk vormer Culturele en Maatschappelijke Vorming (opleiding 2013) cursist cursusboek cursusovereenkomst de adviserende jurist de bedrijfsjurist de belangenbehartiger de beleidsmedewerker de deurwaarder de juridische auditor de organiserende jurist de secretaris in een gerechtelijke omgeving de uitvoerende jurist de zoekende jurist debiteurenadministratie decana-4tje deelraad deeltijd opleiding deeltijd student deeltijdcoördinator Bachelor of Communication & Multimedia Design competencies composite minor in law janitor configuration administrator handling of conflicts Structural Building Design (specialisation) Groundwork, Road and Hydraulic Engineering Structural Design (specialisation) consumer law contract education contract research Surveillance, Security and Janitorial Services (BBC) coordinator catering coordinator student administration coordinator student affairs coordinator of DMCS Choice of Study Programme Coordinator bereavement coordinator corresponding criminology study progamme, registered in the Central Register of Higher Higher Education Study Programmes community worker Bachelor of Cultural and Social Development course participant course book course contract the law graduate as adviser the company law specialist the legal representative the policy official the bailiff the legal auditor the law graduate as management consultant the secretary in a legal environment the law graduate as legal executive the law graduate as researcher Accounts Receivable Department Student counsellor A4 sheet subcouncil part-time study programme part-time student part-time study coordinator

9 Paginanummer : 9 van 32 derdejaarsstage dictaten didactiek didactische vaardigheden Dienst(eenheid) Financiën en Studentenadministratie (DFS) 2010 Diensteenheid ICT en Facilitaire Dienst (DIF) 2010 Diensteenheid Marketing, Communicatie en Studentenzaken (DMCS) 2010 Directeur van DMCS Diensteenheid Personeel & Organisatie (DP&O) 2010 dienstencatalogus dienstenmarketing dienstraad/dienstenraad dienstverlener dienstverleningsovereenkomst dienstverleningsplan [term uit studiehandleiding MWD] diploma diploma in het Hoger Onderwijs diplomatermijn diploma-uitreiking diplomering Directeur directie van de dienst Directielid docent docentbegeleider docentenbalie doorstroomcertificaat doorverwijzing dossier dossierhygiëne draaiboek afstuderen drukwerk duale opleiding duale student dubbeldiploma dubbelgraads programma DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs - voormalige Informatie Beheer Groep) Economie Economie & Maatschappij Economie en Management (sector) ECTS / EC studiepunten third-year work placement lecture notes pedagogics teaching skills Unit Finance & Student Administration (DFS) Unit Facility Management & ICT Unit Marketing, Communication and Student Relations (DMCS) Dean of DMCS Unit Personnel & Organisational Management (DP&O) services catalogue service marketing unit council social service provider service agreement social service plan diploma Higher Education diploma diploma period diploma presentation award ceremony Managing Director management of the department Board member lecturer mentoring lecturer lecturer counter transfer certificate referral case file file hygiene graduation plan printed matter dual track programme dual track student double degree double degree programme DUO (Information Management Group) Economics Economics & Social Science Economics and Management ECTS credits (ECTS, European credit transfer

10 Paginanummer : 10 van 32 een diploma behalen EER-land (land uit de Europese Economische Ruimte) eerste verworven competenties (EVC) eerstejaarsstudent eerstelijnsbegeleiding, tweedelijnsbegeleiding EHBO / E.H.B.O. eindcijfer [term uit studiehandleiding CMV] eindexamenscriptie eindfase eindgesprek eindgesprek [term uit studiehandleiding CMV] eindkwalificaties (voldoen aan) eindredacteur eindstudie Eindstudie Coördinator eindverdediging eindverslag elearning-adviseur Elektrotechniek (opleiding 2013) Engelstalige opleiding Engineering & Fabricage (E&F) ethiek (vak) system) earn a degree EEA country (European Economic Area) recognition of prior learning (RPL) first-year student primary counselling, secondary counselling first-aid final grade final examination thesis final phase final interview final interview attainment targets (to achieve) editor-in-chief final studies Final Studies Coordinator final defence final report elearning adviser Bachelor of Electrical and Electronic Engineering English-language study programme Engineering & Manufacturing (E&M) ethics ETM (Environmental Technology and Management) ETM (Environmental Technology and Management) EU-healthcard Europees mededingingsrecht (vak) EVC [Erkenning van (of Elders) Verworven Competenties] examen examen met goed gevolg/ genoegen/cum laude afgelegd examencommissie examenonderdeel examenperiode examenprogramma examenuitslag examinator excursie executie- en beslagrecht (vak) exit gesprek expert ketenbenadering studiesucces Expertisecentrum Veiligheid (Lectoraat) externe voorzitter extranei EU-healthcard European competition law RPL [Recognition of Prior Learning] examination has passed the examination/with merit/with distinction examination board examination component examination period examination programme examination result examiner excursion execution and attachment law exit interview expert in the study success chain approach Avans Centre for Public Safety and Criminal Justice external chairman external students

11 Paginanummer : 11 van 32 extraneus (examenstudent) faculteit (wordt af en toe door Avans gebruikt; bedoeld wordt academie) faillissementsrecht (vak) feitenonderzoek filosofie & ethiek (vak) Finance and Control (major, 2010) financieel management (vak) Financiële Dienstverlening Associate degree (opleiding 2013) Fontys Hogescholen Food & Pharma (major, 2010) Forensisch Laboratorium Onderzoek (major, 2010) forensische psychiatrie (vak) formeel en materieel strafrecht (vak) formeel strafrecht (vak) formuleren (vak) formulier "Aanvragen OV-vergoeding buitenland" formulier beëindiging inschrijving formulier voorstel stagebedrijf formulier IB-groep Fotografische Vormgeving MA Fotografie functionaris (van de opleiding) Functionaris voor de Gegevensbescherming Fysiotherapie (opleiding 2013) gastcollege gastdocent gebruikershandleiding gecommitteerde Gedragscode anderstalig onderwijs Gedragscode studentendecanen gedragsregels geluidsoverlast gemeenterecht (vak) gemengde studiefinanciering geschil geschillenadviescommissie getuigschrift (het al dan niet behalen van) gevonden voorwerpen Gezondheid (sector) Gezondheidszorg Technologie (opleiding 2013) gift giro-rekening external student (examination student) school insolvency law examination of the facts philosophy & ethics Finance and Control financial management Associate degree in Financial Services Management Fontys Universities of Applied Sciences Food & Pharma Forensic Research forensic psychiatry procedural and substantive criminal law procedural criminal law formulating form "Apply for public transport allowance abroad" termination of enrolment form work placement company proposal form IB Group form Master of Fine Arts in Photography (MFA) official Data Protection Official Bachelor of Physiotherapy guest lecture visiting lecturer user guide external examiner Code of Conduct for Non-Dutch Taught Programmes Code of Conduct for Student Counsellors rules of conduct noise nuisance local government law mixed student financial aid dispute Disputes Advisory Committee certificate, leaving certificate (whether or not leaving certificates were issued) lost and found items Health Care Bachelor of Health Care Technology non-repayable grant Postbank account

12 Paginanummer : 12 van 32 global marketing goederenrecht Grafische Vormgeving MA Grafisch Ontwerpen griffierechten Haagse Hogeschool handhaving (vak) handleiding wachtwoord wijzigen handleiding surveilleren / handleiding inzake surveillance hardheidsclausule Havo HBO HBO Intro Festival HBO Kennisbank HBO- of WO-opleiding (studie op een) hbo-bacheloropleiding HBO-diploma hbo-jurist HBO-Propedeusegetuigschrift HBO-raad HBO-Rechten (opleiding 2013 HBO-Verpleegkunde (opleiding 2013) herinschrijven herinschrijving hertentamen/ herkansing Het Expertise Centrum (HEC) hoger beroepsonderwijs hogeschool Hogeschool studentenraad (HSR) Hogeschool Utrecht Hogeschool Zeeland hogeschoolarts hogeschoolfonds Hogeschoolgids hogeschoolkrant Hoofd Leercentrum hoofdfase hoofdredacteur hoofdsom hoorcollege hoorcollegezaal global marketing law of property Master of Graphic Design legal charges The Hague University of Professional Education upholding Change password guide guide on invigilation / invigilation guide hardship clause Havo (higher general secondary education) Higher Professional Education HBO Intro Festival HBO Knowledge Base study programme at a higher professional institute or university bachelor s degree programme HBO diploma Bachelor of Laws, law graduate higher professional education propaedeutic certificate Netherlands Association of Universities of Applied Sciences Bachelor of Laws Bachelor of Nursing re-enrolling re-enrolment re-sit The Expertise Centre higher professional education university of applied sciences Student Council Hogeschool Utrecht University of Applied Sciences Hogeschool Zeeland university doctor university fund University Guide university newspaper Head Learning Centre main phase editor-in-chief principal sum formal lecture formal lecture hall

13 Paginanummer : 13 van 32 hoorzitting huisarts huisregels huisregels en voorzieningen Huisregels Stichting Avans hulp- en dienstverleningsplan [term uit studiehandleiding CMV] hulpverleningsplan [term uit studiehandleiding MWD] hulpvraag [term uit studiehandleiding SPH] Human Care Technology (opleiding) Human Resource Management (opleiding 2013) Human Resource Management Associate degree (opleiding 2013) huurrecht (vak) IB-groep ICT (sector) ICT en Management ICT-Servicedesk immateriële faciliteiten Immigratie en Naturalisatie Dienst indienen van een klacht individuele verantwoording Industriële Automatisering (major, 2010) Informatica (opleiding 2013) Informatica Associate degree (opleiding 2013) Informatie-adviseur Informatieassistent informatiebalie informatiebeveiligingsbeleid informatieblad Informatiedienstverlening en -management informatiemanagement informatievaardigheidstest Information specialist Information Technology (major, 2010) ingeschreven inkoopmanagement inleveren inschrijving (studie) inschrijving (tentamen) inschrijvingsformulier inschrijvingsprocedure Inspectie van het Onderwijs instelling (algemeen) hearing general practitioner house rules house rules and student facilities House Rules of the Avans Foundation support and service provision plan social support plan care need Human Care Technology Bachelor of Human Resource Manager Associate degree in Human Resource Manager rent law Information Management Group (IB) ICT ICT and Management ICT-Service desk intangible facilities Immigration and Naturalisation Service filing a complaint individual report Industrial Automation Bachenlor of Information Technology Associate degree in Information Technology information adviser Information assistant information desk information security policy information sheet Customer-related Information Services and Management information management information skills test Information specialist Information Technology enrolled purchasing management return enrolment registration enrolment form enrolment procedure Education Inspectorate professional education(al) institution

14 Paginanummer : 14 van 32 Instellingsbestuur (van Avans) instellingscollegegeld instemmingsrecht instromer instroomcoördinator instroomeisen instroommoment instroomprofiel Instructeur praktijkonderwijs Instructeur technische vaardigheden instructiecursus intake interview, intakegesprek intakedag Integrale Veiligheid (opleiding 2013) Integriteitcode intellectueel eigendomsrecht (vak) interbibliothecair leenverkeer (IBL) interbibliothecair netwerk intern meldpunt internationaal en Europees recht (vak) internationaal privaatrecht (vak) internationaal recht en mensenrechten (vak) board of the university of applied sciences institution tuition fees right of approval incoming student intake coordinator admissions requirements start of study programme intake profile Practical education instructor Technical skills instructor training course intake interview intake day Bachelor of Applied Safety & Security Studies Integrity Code intellectual property law interlibrary loan service interlibrary network internal reporting centre international and European law international private law international law and human rights International Business and Languages (opleiding 2013) Bachelor of International Business and Languages International Business and Management Studies (opleiding 2013) International Business Economics (major) International Communication Management (major, 2010) International Maintenance Management (opleiding 2013) International School (IS) interne overstap interne postbezorging internetcafé intervisie intrekking inschrijving introductiedag introductiegesprek [term uit studiehandleiding CMV] introductiekamp jaarkalender jaarrooster jaarverslag jeugdrecht (vak) jeugdschaal Bachelor of International Business and Management Studies International Business Economics International Communication Management Bachelor of International Maintenance Management International School [IS] internal transfer internal postal service Internet café peer review revocation of enrolment orientation day, introduction day introductory interview introduction camp academic calender annual timetable annual report juvenile law young persons scale

15 Paginanummer : 15 van 32 journalistiek (vak) juridisch adviseur juridisch werkveld Juridische Hogeschool Avans-Fontys (JHS) 2013 juridische vaardigheden (vak) jurisprudentie jurist JVU kaderregeling bestuurlijk actieve studenten Kaderregeling voor het opleidingsspecifieke deel van het studentenstatuut kamer kamer (van college van beroep) kandidaat kandidaat-lid kantoorartikelen kantoortuin kastplaatsing kennis kenniscentrum kenniskring Kennisplein kernfase keuzeblok Keuzegids HBO Voltijd klaagschrift klachtbrief klachtencommissie klachtenfomulier Klachtenfunctionaris klachtenloket klachtenprocedure klachtenregeling ongewenst gedrag Klachtenregeling van de Onafhankelijke Klachtencommissie Machtsmisbruik in het Onderwijs klachtrecht klager klankbordgroep Klokkenluidersregeling kluisje Koppelingswet Kunst en Vormgeving (sector) journalism legal advisor legal profession University of Law Avans-Fontys legal skills case law jurist YOP framework scheme for students participating in administrative activities framework regulations for the Programme-Specific Part of the Students Charter room panel (of the Appeals Board) candidate candidate member office supplies open-plan office shelfmark knowledge knowledge centre knowledge network Knowledge Platform core phase optional study block Full-time Higher Professional Education Options Guide notice of complaint letter of complaint Complaints Committee complaints form Complaints Officer Complaints Office complaints procedure undesirable behaviour complaints procedure Complaints procedure of the Independent Complaints Committee for the Misuse of Power in Education right of complaint complainant sounding board group Whistleblower Scheme locker Koppelingswet (Residence Status Act) Art and Design

16 Paginanummer : 16 van 32 kwaliteitscommissie kwaliteitsmanagement kwaliteitsmanagementsysteem kwaliteitszorg kwartaal laatste kans tentamen landelijk Expertisecentrum landelijk expertisecentrum Landelijke Studenten Vakbond langstudeerboete langstudeerwet langstuderen/langstuderende(n) lector Lectoraat (2010) Lectoraat Analysetechnieken in de Life Sciences 2010 Lectoraat de innovatieve opleidingsschool Lectoraat Diagnostiek 2010 Lectoraat Duurzame Bedrijfsvoering 2010 Lectoraat Duurzame Energie 2010 Lectoraat Financiën en Duurzaamheid 2010 Quality Assurance Board quality management quality management system quality assurance quarter last-chance preliminary examination Dutch Expert Centre Dutch Expert Centre Dutch National Students Union study delay fine study delay act a student who falls behind with his or her study by more than one year in his or her bachelor's or master s programme / students who have exceeded the specified course duration professor Research Group Research Group Analysis Techniques in Life Sciences Research Group The Innovative Professional Development College Research Group Diagnostics Research Group Sustainable Business Operation Research Group Sustainable Energy Research Group Finance and Sustainability Lectoraat Fotografie 2010 Lectoraat Gerontologie 2010 Lectoraat Human Resource Management 2010 Lectoraat Industriële Automatisering 2010 Lectoraat Innovatie Bouwproces en Techniek 2010 Lectoraat Innovatief Ondernemen 2010 Lectoraat Integrale Veiligheid 2010 Lectoraat Jeugd en Veiligheid 2010 Lectoraat Maintenance 2010 Lectoraat Mechatronica Lectoraat Professionaliteit van Beleid 2010 Lectoraat Reclassering en Veiligheidsbeleid 2010 Lectoraat Veiligheid en Organisaties 2010 Research Group Photography Research Group Gerontology Research Group Human Resource Management Research Group Industrial Automation Research Group Innovation Design and Construction Processes Research Group Innovative Entrepreneurship Research Group Integral Approach to Public Safety Research Group Youth and Safety Research Group Maintenance Research Group Mechatronics Research Group Policy Professionalism Research Group Probation and Safety Policy Research Group Safety and Organisations Lectoraat Veiligheid, Openbare orde en Recht 2010 Research Group Law, Safety and Public Safety Lectoraat Vermaatschappelijking in de zorg 2010 Lectoraat Visuele Retorica van het grafisch ontwerpen 2010 Research Group Socialization in the Public Health Sector Research Group Visual Rhetoric in Graphic Design

17 Paginanummer : 17 van 32 Lectoraat Vrouwenopvang en huiselijk geweld 2010 Research Group Domestic Violence leefwereld [term uit studiehandleiding CMV] leenpas leenrechten leenverkeer Leer- en Innovatiecentrum (LIC) 2010 Leer & Innovatie Centrum (2012) everyday life lending card lending rights lending service Centre for Learning and Innovation Leeraar Basisonderwijs (opleiding 2013) Bachelor of Education in Primary Schools (age 4-12) leerdoel leerlijn leermiddelen leeromgeving leerprocesverslag [term uit studiehandleiding CMV] leerwerkplan [term uit studiehandleiding CMV] leestafel legitimatiebewijs leidinggevende lener lesbevoegdheid lesdag lesgeld lespresentatie lesrooster lesruimte lesstof lestijden lesvrije weken levensbeschouwing levensonderhoud LIC-raad Logistiek & Economie (opleiding) lokaal / leslokaal LOOWI (Landelijk Overleg Onderwijs Wetenschappelijke Informatie) losbladig handboek LOS-HBO Landelijke Organisatie Studentendecanen Hoger Beroepsonderwijs lotingsopleiding LVS programmaboekje MA Animatie (opleiding 2013) MA Fotografie (opleiding 2013) MA Grafisch Ontwerpen (opleiding 2013) maatregel van openbare orde learning objective learning trajectory teaching aids learning environment learning process report work experience plan reading table proof of identity supervisor borrower teaching degree teaching day school fees class presentation timetable teaching room lecture material tuition hours tuition-free weeks ideological beliefs costs of living LIC board Logistics & Economics classroom LOOWI [National Consultative Committee on Academic Information] loose-leaf manual LOS-HBO National Organisation for Student Counsellors within Higher Professional Education limited enrolment study programme, for which places will be allocated by drawing lots LVS programme booklet Master of Animation Master of Photography Master of Graphic Design public order measure

18 Paginanummer : 18 van 32 Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (opleiding 2013) maatschappelijk werker / MWD-er / sociaal agoog [term uit studiehandleiding MWD] maatschappelijke dienstverlening machtiging tot betaling (eenmalige..) Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) machtigingsformulier management en organisatie (vak) Management in de Zorg (opleiding 2013) Management in de Zorg Associate degree (opleiding 2013) Management, Economie en Recht managementassistente manager studentenadministratie manager studentenzaken Marketing Management Associate degree (opleiding 2013) marketingstrategie marktonderzoek Master of Marketing (opleiding 2013) masteropleiding materieel strafrecht (vak) MBO Mechatronica (opleiding 2013) medestudent / collega-student Medewerker audiovisuele ondersteuning Medewerker bedrijfsproces Medewerker bedrijfsvoering medewerker Helpdesk Medewerker Multimedia Support Groep medewerker Studentenvoorzieningen medewerkers van het studiewisselpunt medewerkerslijst medezeggenschapsorgaan medezeggenschapsraad medezeggenschapsreglement mediathecaris mediatheek mediatheekpas medisch consult medisch dossier medische verklaring meesterproef meetbare gedragskenmerken Bachelor of Social Work and Social Services social worker services to the community (Nuffic) direct debit authorisation (one-off ) Authorisation for Temporary Stay authorisation form management and organisation Bachelor of Health Care Management Associate degree in Health Care Management Management, Economics and Law Studies management assistant student administration office manager student affairs manager Associate degree in Marketing Management marketing strategy market research Master of Marketing master s degree programme substantive criminal law intermediate vocational education (MBO) Bachelor of Mechatronic Engineering fellow student Audiovisual support assistant Operations assistant Management assistant Helpdesk employee Multimedia Support Group assistant Student facilities employee members of the studiewisselpunt (study change) list of staff members consultative body Joint Consultative Council consultation regulations multimedia librarian multimedia library multimedia library card medical consultation (visit) medical file medical certificate masterpiece measurable behavioural characteristics

19 Paginanummer : 19 van 32 melding meldingsformulier methoden en technieken van onderzoek (vak) methodisch plan tot hulpverlening [term uit studiehandleiding SPH] Milieuadvisering en Duurzame Bedrijfsvoering (major) Milieukunde (opleiding 2013) milieukundig ingenieur milieurecht (vak) mindervaliden Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) minnelijke schikking minor De overheid minor Het juridisch advies minor Het notariaat minor Internationaal recht montageruimte motivatiebrief mutatieformulier (Ws-formulier = wijzigingen student formulier) muzisch-agogische handelswijze [term uit studiehandleiding SPH] nachtonderwijs najaarssemester naslagwerk Natuur & Gezondheid Natuur & Techniek Nederlands recht (vak) Nederlandse Centrale Catalogus (NCC) Nederlandse Onderzoek Databank NHTV internationale hogeschool Breda NIBUD-normen voor levensonderhoud niet-roken-regeling niet-studiedoeleinden nieuwsbrief niveautaxonomie Brede Bachelor of Social Work [term uit studiehandleiding MWD] noodfonds normvergoeding notarisklerk notitie Alcoholbeleid NUFFIC report, notification notification form research methods and techniques methodical social support plan Environmental Consultancy and Sustainable Business Practices (major) Bachelor of Environmental Science for Sustainable Energy and Technology environmental engineer environmental law less-abled persons Dutch Minister of Education, Culture and Science amicable arrangement minor The authorities minor The legal advice minor The notarial profession minor International law editing suite letter of motivation student change form artistic and community-oriented approach night-time classes autumn semester reference work Natural Science & Health Natural Science & Technology Dutch law Netherlands Central Catalogue Netherlands Research Database NHTV Breda University of Applied Sciences NIBUD [Consumer Credit Counselling Service] living standards non-smoking rules non-study purposes newsletter taxonomy for Broad Bachelor of Social Work hardship fund standard allowance notary s clerck Alcohol polilicy memorandum Netherlands Organization for International

20 Paginanummer : 20 van 32 nullening nulmeting oefenbestand OER (onderwijs- en examenregeling) Olympisch Netwerk Brabant (ONB) omgangsregels omgevingsveld [term uit studiehandleiding MWD] omscholen ondernemend handelen [term uit studiehandleiding CMV] ondernemerschap (vak) ondernemingsrecht (vak) onderwerpscode Onderwijs (sector) onderwijs- en examenregeling onderwijsactiviteit onderwijsbegeleiding onderwijsbenodigdheden onderwijsblok onderwijsbureau onderwijscommissie onderwijsdag onderwijseenheid onderwijsgebied onderwijsinstelling onderwijsinstituut onderwijskundige onderwijsleercontract onderwijsliteratuur onderwijslocatie onderwijsovereenkomst studeren (in combinatie) met Topsport onderwijsprogrammering / onderwijsprogramma / leerplan onderwijstermen onderwijsterminologie onderwijsvoorzieningen, onderwijsfaciliteiten onderwijsvorm onderwijsweek onderwijswerkplaats onderwijswerkplek (OWP) onderzoek naar aanleg en geschiktheid onderzoeksplan [term uit studiehandleiding CMV] onrechtmatige overheidsdaad (vak) Cooperation in Higher Education zero loan baseline assessment practice file Education and Examination Rules Olympic Network Brabant (ONB) rules of conduct surrounding environment retrain functioning as an entrepreneur entrepreneurship corporate law subject code Education education and examination rules educational activity educational advisory services educational materials block in the programme Education Office education committee university day unit of study subject area education(al) institution education(al) institute educationalist learning contract education literature education location / site / campus educational agreement for studying combined with top-level sport curriculum education terms education terminology educational provisions teaching method university week teaching workplace education workstation examination of talent and suitability research plan unlawful government act

Guidelines for PhD Students

Guidelines for PhD Students Guidelines for PhD Students June 2014 We are pleased to present these guidelines for PhD students at the VUmc Cancer Center Amsterdam (CCA). This book provides a summary of practical information for PhD

Nadere informatie

Appendices Hodex specificatie 3.0.0

Appendices Hodex specificatie 3.0.0 Appendices Hode specificatie 3.0.0 Inhoudsopgave Appendi I profiel typen... 3 Appendi II toelatingseisen... 4 Appendi III titels bij afstuderen... 5 Appendi IV tijdseenheden... 7 Appendi V opleidingsvormen...

Nadere informatie

3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding aan de Technische Universiteit Eindhoven) (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 2012 2013 Embedded Systems (ES) TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering

De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering Een evaluatie van de kwaliteit van de masteropleidingen in de Statistiek en de Actuariële Wetenschappen aan de Vlaamse universiteiten

Nadere informatie

Studiegids. Milieukunde deeltijd. Agora 1 Postbus 1528 8934 CJ Leeuwarden 8901 BV Leeuwarden tel. 058 2846100 fax: 058 2846445

Studiegids. Milieukunde deeltijd. Agora 1 Postbus 1528 8934 CJ Leeuwarden 8901 BV Leeuwarden tel. 058 2846100 fax: 058 2846445 Studiegids Milieukunde deeltijd 2009 2010 Bezoekadres Postadres Agora 1 Postbus 1528 8934 CJ Leeuwarden 8901 BV Leeuwarden tel. 058 2846100 fax: 058 2846445 De hoofdstukken 1 t/m 5 van dit document vormen

Nadere informatie

Europese competenties en gedragsindicatoren bereikt door afstuderende diëtisten en als beginnend beroepsuitoefenaar

Europese competenties en gedragsindicatoren bereikt door afstuderende diëtisten en als beginnend beroepsuitoefenaar Europese competenties en gedragsindicatoren bereikt door afstuderende diëtisten en als beginnend beroepsuitoefenaar European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD) and Thematic Network Dietitians

Nadere informatie

Master-na-masteropleidingen aan de Universiteit Antwerpen

Master-na-masteropleidingen aan de Universiteit Antwerpen Master-na-masteropleidingen aan de Universiteit Antwerpen 2011 Master-na-masteropleidingen aan de Universiteit Antwerpen 2011 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Dienst studieinformatie en de faculteiten

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd. Hogeschool Notenboom

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd. Hogeschool Notenboom Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd Hogeschool Notenboom Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd Hogeschool Notenboom

Nadere informatie

Bijlagen Sectorplan Sociale Wetenschappen: Verantwoord en Verantwoordelijk. Oktober 2014 Factsheets

Bijlagen Sectorplan Sociale Wetenschappen: Verantwoord en Verantwoordelijk. Oktober 2014 Factsheets Bijlagen Sectorplan Sociale Wetenschappen: Verantwoord en Verantwoordelijk Oktober 2014 Factsheets FACTSHEETS - overzicht Bacheloropleidingen, Masteropleidingen en Researchmaster-opleidingen; - overzicht

Nadere informatie

FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING. Bedrijvengids. Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014

FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING. Bedrijvengids. Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014 FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING Bedrijvengids Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014 Job Fair dinsdag 11 maart 2014 FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB

Nadere informatie

gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste lid, onder a, 7.13, eerste, tweede en derde lid, 9.38, onder b, en

gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste lid, onder a, 7.13, eerste, tweede en derde lid, 9.38, onder b, en OER 2014-2015 Masteropleidingen IM, OML, HTI en IS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE MASTEROPLEIDINGEN INNOVATION MANAGEMENT OPERATIONS MANAGEMENT & LOGISTICS HUMAN-TECHNOLOGY INTERACTION INNOVATION

Nadere informatie

DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland. Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11

DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland. Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11 DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11 Website: www.docdata.com E-mail: info@docdata.com Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009 STUDIEGIDS FEM 2009 2010 Hoofdfase Business Management 1/83 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

Code of Conduct. Omgangsregels. Tilburg University Rules of behaviour

Code of Conduct. Omgangsregels. Tilburg University Rules of behaviour Code of Conduct Omgangsregels Code of Conduct Tilburg University Rules of behaviour Code of Conduct Omgangsregels van de Universiteit van Tilburg pagina 2-10 Tilburg University s rules of behaviour page

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON Ctac Jaar verslag 2005 - Ctac Annual repor t 2 0 0 5 Contents 4 C tac i n F i g u r e s 8 P r o f i l e o f C tac 12 C tac s h a r e s 14 M a n ag

Nadere informatie

Sustainable Procurement. A Thematic Review on Sustainable Procurement in Higher Education

Sustainable Procurement. A Thematic Review on Sustainable Procurement in Higher Education Sustainable Procurement A Thematic Review on Sustainable Procurement in Higher Education Sustainable Procurement A Thematic Review on Sustainable Procurement in Higher Education Editors Jorien Helmink

Nadere informatie

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde 201 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld

Nadere informatie

IViR publicatielijst 2012. Mr. C.A. Alberdingk Thijm Universitair docent; tevens advocaat te Amsterdam.

IViR publicatielijst 2012. Mr. C.A. Alberdingk Thijm Universitair docent; tevens advocaat te Amsterdam. IViR publicatielijst 2012 Mr. C.A. Alberdingk Thijm Universitair docent; tevens advocaat te Amsterdam. Voordrachten: Voordracht seminar Social Media & Recht, Amsterdam, 28 juni. De juridische kant van

Nadere informatie

WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT

WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT 1 JAARVERSLAG ANNUAL REPORT INHOUD / CONTENTS Voorwoord 3 Preface Netwerkinfrastructuur 4 Network infrastructure Authenticatie en autorisatie

Nadere informatie

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees Hogeschoolgids Rotterdam Academy Associate degrees editie augustus 2013 vooraf pagina 002 vooraf De hogeschool kan verwant aan een bacheloropleiding een tweejarig Associate-degreeprogramma instellen. De

Nadere informatie

aangestreepte cursief vetjes Bemerkingen deeltijds over vier jaar gespreid voorafname of cumulatie equivalente buitenlandse diploma s

aangestreepte cursief vetjes Bemerkingen deeltijds over vier jaar gespreid voorafname of cumulatie equivalente buitenlandse diploma s In de lijst als bijlage zijn alle wijzigingen voor de aanvullende opleidingen en de specialisatieopleidingen opgenomen die vanaf april 2002 tot en met 10 maart 2003 door de Academische raad werden goedgekeurd.

Nadere informatie

TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS

TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS 2 Tools en diensten voor learning analytics VOORWOORD In deze brochure vindt u informatie over enkele tools en diensten voor learning analytics. De toolbeschrijvingen

Nadere informatie

Engels: Woordenschat Hoofdstuk 1

Engels: Woordenschat Hoofdstuk 1 Engels: Woordenschat Hoofdstuk 1 Admin Be chained to a desk Be snowed under with Bureaucracy Client contact Come up with Commute Creativity Flexibility Get on well with Hands-on Hit it off with Job satisfaction

Nadere informatie

LIGHT HOUSE. / solution partner of the Intelligent Lighting Institute at TU/e

LIGHT HOUSE. / solution partner of the Intelligent Lighting Institute at TU/e Vision and roadmap urban lighting Eindhoven 2030 Research Results July 2012 Produced by LightHouse for and in partnership with the city of Eindhoven as part of the Interreg IVC PLUS project prof.dr.ir.

Nadere informatie

Business Benchmark. Unit 1: Corporate Culture. autocratisch, alleenheersend

Business Benchmark. Unit 1: Corporate Culture. autocratisch, alleenheersend Business Benchmark Unit 1: Corporate Culture a vision a goal entrepreneurial highly competitive bureaucratic a supportive culture a controlling culture informal a dress code autocratic to do things by

Nadere informatie

Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015

Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015 Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015 Dienst Finance and Control 08-07-2014 Versie 2014.02 Dienst Finance and Control/Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015/versie

Nadere informatie

competentie Applied Research Research proposal, management summary. Will be anounced on ACI portal. Exam.

competentie Applied Research Research proposal, management summary. Will be anounced on ACI portal. Exam. 1 2 7 5 Applied Research 1 2 3 4 5 Geef aan in hoeverre de competenties verwerkt/ gedekt is in de module. 1. minimaal - 5. maximaal competentie Research proposal, management summary. Will be anounced on

Nadere informatie

Januari 2015. Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering

Januari 2015. Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering Januari 2015 Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering Expert sentiment Pharma rides a wave of targeted M&A deals Fierce Pharma, 30 april

Nadere informatie