Terminologielijst : Avans Hogeschool Bestandsnaam : Avans NL-GB revisie 24.docx Datum en revisie : november 2013 rev. 24 Paginanummer : 1 van 32

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Terminologielijst : Avans Hogeschool Bestandsnaam : Avans NL-GB revisie 24.docx Datum en revisie : november 2013 rev. 24 Paginanummer : 1 van 32"

Transcriptie

1 Paginanummer : 1 van 32 Gele termen zijn Avans-voorkeurstermen of afkomstig uit door Avans ter beschikking gestelde overzichten zie ook: (gecomprimeerde) tweede bacheloropleiding (post)propedeutische fase (regeling) inschrijvingsvoorwaarden / inschrijfvoorwaarden (studenten)decaan (studenten)sportkaart verklaring betaling collegegeld 0,-lening 0 loan 0-uren contract (condensed) second bachelor s degree programme (post-)propaedeutic phase terms of enrolment student counsellor (student) sports pass payment of tuition fees statement zero hours contract 1 februariregeling 1 February rule 6W-formule [term uit studiehandleiding CMV] aangeklaagde aangepaste collegegeldregeling aankomende student aanmeldcode aanmelder aanmelding aanmeldingsformulier, aanmeldformulier aanvangsblok aanvraag aanvraagformulier aanvrager aanvullende beurs aanwinstenlijst absentieregeling academie Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) Academie voor Bouw & Infra (AB&I) Ws formula accused modified tuition fee scheme prospective student registration code applicant application registration form commencement block application application form applicant supplementary grant acquisition list absence regulations school School of Economics and Business Administration School of Built Environment and Infrastructure Academie voor Communicatie en User Experience (ACUE) 2013 Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu (ATGM) 2010 Academie voor Deeltijd (ADT) 2010 Academie voor Engineering en ICT (AE&I) 2013 Academie voor Financieel Management (AFM) 2010 Academie voor Gezondheidszorg (AGZ) 2013 Academie voor HRM en Bedrijfskunde (AHB) 2013 School of Communication and User Experience School of Life Sciences and Environmental Technology (ATGM) School of Part-Time Studies School of Engineering and ICT School of Financial Management (2013) School of Health School of HRM and Business Administration

2 Paginanummer : 2 van 32 Academie voor ICT en Business (AIB) School of ICT and Business (AIB) Academie voor Industrie en Informatica (AI&I) 2010 School of Engineering and Information Technology Academie voor Kunst en Vormgeving/St. Joost (AKV/ST. Joost) 2013 Academie voor Management en Bestuur (AMB) 2010 Academie voor Marketing en Business Management (AMBM) 2013 Academie voor Marketing en International Business (AMIB) 2013 Academie voor Ondernemerschap, Marketing en Innovatie (AOMI) 2013 Academie voor Pedagogisch Onderwijs (Pabo) 2010 Academie voor Sociale Studies s-hertogenbosch (ASH) 2010 Academie voor Sociale Studies Breda (ASB) 2010 Academie voor Technologie en Management (ATM) 2010 Academie voor Veiligheid en Bestuur (AVB) 2013 academiedirecteur academiedirectie Academiegids [term uit studiehandleiding CMV] academieraad academiereglement academiestudentenraad Accountancy (opleiding 2013) Accountancy Associate degree (opleiding 2013) adjunct-directeur DFS administratie/studentnummer Administratief secretarieel medewerker Advanced Business Creation (opleiding 2013) adviescommissie adviesgesprekken (vak) adviesraad adviesrecht adviseren (competentie) adviseren (vak) Adviseur adviseur aansluiting toeleverend onderwijs advocatuur afdeling Arbo & Milieu afdeling Roostering Evenementen Tentaminering (RET) / Roosterbureau afleggen (van een examenvak) afmelden School of Fine Art and Design/St. Joost School of Management and Governance School of Marketing and Business Management School of Marketing and International Business School of Entrepreneurship, Marketing and Innovation School of Education School of Social Studies s-hertogenbosch [ASH] School of Social Studies Breda [ASB] School of Engineering and Management School of Security and Public Administration Dean School Board School Guide School Council school regulations School Student Council Bachelor of Accountancy Associate degree in Accountancy Vice Dean DFS administration/student ID number Administrative and secretarial assistant Bachelor of Advanced Business Creation Advisory Committee consultancy talks Advisory Council advisory powers advising issuing advice Adviser Education consultant legal profession Working Conditions & Environment department Events and Preliminary Examinations Scheduling [RET] department / Scheduling department sitting (an examination subject) de-register

3 Paginanummer : 3 van 32 afsluitend examen, eindexamen afsluitend getuigschrift afstudeerbegeleider afstudeerbureau afstudeercommissie afstudeercoordinator afstudeerder afstudeerdocent afstudeerfase afstudeerfonds In 2010 veranderd in: Profileringsfonds afstudeermentor afstudeeropdracht afstudeerperiode afstudeerproject afstudeerrichting afstudeerscriptie afstudeersteun afstudeerverslag afstudeerzitting afstuderen agogisch handelen [term uit studiehandleiding CMV] agoog [term uit studiehandleiding CMV] akkoordverklaring Alcoholbeleid algemene bezwaar- en beroepsregeling In 2010 veranderd in: Bezwarenprocedure voor studenten Vanaf 2013: Regeling van klachten, bezwaar en beroep Algemene Klachtenregeling voor studenten algemene regels Algemene wet bestuursrecht alumnibestand alumnus/alumna ambtelijk secretaris van de medezeggenschapsraad ambulant begeleider analyseren/diagnosticeren (competentie) appellant arbeidsorganisatie arbeidsrecht ARBO-dienst final examination final certificate graduation counsellor Graduation Office graduation committee graduation coordinator graduate graduation lecturer graduation phase graduation fund fund for financial support of students graduation mentor graduation assignment/project, writing a thesis graduation period graduation project major (=US, GB zou zijn: principal subject) minor (=US, GB zou zijn: subsidiary subject) final dissertation graduation support thesis presentation and defence of the dissertation graduation functioning as a community worker community worker statement of approval Alcohol Policy Complaints, Grievances and Appeals Regulations Student Appeals Procedure The complaints, grievances and appeals regulations General Complaints Procedure for Students general rules General Administrative Law alumni file alumnus/alumna Secretary to the Joint Consultative Council peripatetic supervisor analysing/diagnosing appellant company or organisation employment law Health and Safety Executive

4 Paginanummer : 4 van 32 ARBO-voorschriften Arbowet Architectuur artikel Asian Business Studies (major, 2010) asiel-status aspirant-student Associate degree (ad) Audiovisuele Dienst Autonome Beeldende Kunst (opleiding 2013) MA Beeldende Kunst Avans Hogeschool Avans Medezeggenschapsraad (AMR) Avans Ondernemerscentrum Avans School of International Studies (ASIS) 2010 baccalaureus banquetingmap basisbeurs basisverzekering basiswaarden Bedrijfseconomie (opleiding 2013) bedrijfshulpverlening (BHV) Bedrijfsinformatiesystemen (major, 2010) Bedrijfskunde MER (opleiding 2013) Bedrijfskunde MER Associate degree (opleiding 2013) Working Conditions Regulations Dutch Working Conditions Act Architecture in wetsteksten: Section in regelingen en procedures: article Asian Business Studies asylum status prospective student Associate degree Audiovisual Unit Bachelor of Fine Arts Master of Fine Arts Avans University of Applied Sciences (altijd voluit of alleen Avans) Avans Joint Consultative Council Avans Centre for Entrepreneurship and Internationall Business Avans School of International Studies baccalaureus banqueting folder basic grant basic health insurance basic values Bachelor of Finance and Control emergency response team (members) Business Information Systems Bachelor of Business Management Studies Associate degree in Business Management Studies Bedrijfskunde/Overheidsmanagement (opleiding 2013) Bachelor of Public Administration Bedrijfskundige Informatica (sector: ICT) Bedrijfskundige Informatica (sector: Economie en Management) bedrijfsmaatschappelijk werkende bedrijfspresentatie Business Information Technology Informatics Technology Management in het GB geeft de Avans Benamingenlijst verschillende benamingen, al naar gelang de sector company welfare employee corporate presentation beëindiging (van de studie) wegens redelijk verzoek termination on account of reasonable request beëindiging wegens eerste jaar propedeuse beëindiging wegens studiestaking beëindiging wegens volgtijdelijkheid beëindigingsverzoek begeleiding begeleidingsdoel [term uit studiehandleiding SPH] beginnend beroepskracht [term uit studiehandleiding CMV] termination on account of the first propaedeutic year termination on account of discontinuation of studies termination on account of seqencing termination request counselling, mentoring support objective fledgling professional

5 Paginanummer : 5 van 32 begrippenlijst bekostigde opleidingen belangen behartigen (competentie) Beleidsadviseur Beleidsmedewerker bemiddelen (competentie) benoemingsprocedure beoordelingsadvies beoordelingslijst [term uit studiehandleiding CMV] beoordelingsnorm berisping beroep instellen beroepenveld beroepschrift beroepscollege beroepscompetenties [term uit studiehandleiding CMV] beroepskeuzetest beroepsontwikkeling beroepspraktijkvorming (BPV) beroepsprocedure beroepsproduct [term uit studiehandleiding CMV] beroepsspecifieke competenties beslisdocument beslissingen concipiëren (competentie) bestelgemachtigde bestuurlijke activiteiten bestuursdwang bestuurskunde Bestuurskunde/Overheidsmanagement bestuursprocesrecht (vak) bestuursrecht (vak) betogen (vak) beurs beursrechtperiode Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) bewijs van inschrijving bewijs van toelating bewijsstukken bezoekadres bezoekerspas bezwaarschrift bezwarenadviescommissie bibliotheek BIG-geregistreerde verpleegkundige list of terms funded study programmes safeguarding interests Policy adviser Policy assistant mediating appointment procedure assessment recommendation assessment list grading norm reprimand to lodge an appeal vocational field notice of appeal Appeals Board vocational competencies career choice test career development vocational training appeal procedure professional product vocation-specific competencies decision document conceiving decisions authorised buyer administrative activities administrative order public administration/public governance Public Administration and Public Governance law of administrative procedure administrative law pleading grant grant entitlement period proof of tuition fee payment certificate of enrolment certificate of admission supporting documents visiting address visitor card notice of complaint Complaints Advisory Committee library registered nurse

6 Paginanummer : 6 van 32 bijbaan(tje) bijscholingscursus bijverdienen bilaterale uitwisselingsovereenkomst bindend afwijzend studieadvies bindend studieadvies (BSA) Bio-Informatica (major) Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (opleiding 2013) part-time job supplementary course incidental earnings bilateral exchange agreement binding negative study recommendation binding study recommendation (BSR) Bio-informatics Bachelor of Biology & Medical Laboratory Research Biomedisch Onderzoek (major) Biotechnologie blokperiode blokweek boekenbrievenbus boekenlijst boete bomlessen (bewegen op muziek) Bouwen en Wonen (uitstroomprofiel) Bouwfysisch Ontwerpen (uitstroomprofiel) Bouwkunde (opleiding 2013) Bouwmanagement (major, 2010) Bouwmanagement en Uitvoering (uistroomprofiel) Bouwmanagement en Vastgoed (opleiding 2013) Bouwtechnisch Ontwerpen (uitstroomprofiel) Bouwtechnische Bedrijfskunde (opleiding 2013) Branchecode Governance BRESS (BREdase Studenten Sportstichting) buiten-curriculaire activiteiten buitenschoolse activiteiten bureau decanen burgerlijk procesrecht (vak) burgerlijk recht (vak) Business IT & Management (opleiding 2013) CAO-HBO capaciteitstest cara-patiënten casus [term uit studiehandleiding CMV] cateringbeleid Centraal bestand kinderboeken (CBK) Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Biomedical Research (major) Biotechnology block period block week book mailbox reading list fine BOM classes (move to music) Building and Living Physical Construction Design (specialisation) Bachelor of Architecture and Construction Engineering Built Environment Management Construction Management and Execution (specialisation) Bachelor of Building Process & Real Estate Technical Construction Design (specialisation) Bachelor of Construction Management Sector Governance Code BRESS (BREda Student Sports Foundation) extracurricular activities out-of-school activities counsellor s office civil procedural law civil law Bachelor of Business Information Technology Higher Professional Education Collective Labour Agreement [CAO-HBO] ability test CNSLD sufferers case study catering policy Central file of children s books Centraal Bureau voor de Statistiek (Statistics Netherlands; CBS)

7 Paginanummer : 7 van 32 Centraal Register Inschrijving Hoger Onderwijs van DUO Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) centraal studentdossier Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) Chemie (opleiding 2013) Chemische productinnovatie (major) Chemische Technologie (opleiding 2013) chipkaart Christelijke Hogeschool Windesheim cijferlijst citeertitel Civiel Management (uitstroomprofiel) Civiele Techniek (opleiding 2013) Civieltechnisch Ontwerpen (uitstroomprofiel) CMV-er [term uit studiehandleiding CMV] coach Code Avans Hogeschool Code voor Informatiebeveiliging cohorten collectiviteitsnummer collegastudent College bescherming persoonsgegevens (CBP) College van Beroep College van Beroep Bijzonder Onderwijs College van Beroep voor de Examens College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) College van Bestuur (CvB) Was tot 2010: Raad van Bestuur (RvB) college van vertrouwenspersonen collegebesluit collegegeld collegegeldkrediet collegegeldmeter colleges volgen collegevoorzitter colofon Commercie, Service en Dienstverlening (CDS) Commerciële Economie (opleiding 2013) commissie financiële ondersteuning studenten (Commissie FOS) Commissie van beroep Personeel Communicatie (opleiding 2013) DUO Central Register of Higher Education Enrolment Central Register of Higher Education Study Programmes [CROHO] central student file Dutch Centre for Higher Eduction Information Bachelor of Chemistry Chemical Product Innovation (major) Bachelor of Chemical Engineering chip card Windesheim University of Professional Education list of (the student s) marks official title Civil Management (specialisation) Bachelor of Civil Engineering Civil Engineering Design (specialisation) student / community worker mentor Avans University Code Code for Information Security cohorts group scheme number colleague student Board for the Protection of Personal Data Appeals Board Private Education Appeals Board Examinations Appeals Board Appeals Tribunal for Higher Education (conform Nuffic) (CBHO) Executive Board (vertaling blijft ongewijzigd) board of confidential counsellors board resolution tuition fees tuition fees loan (term van DUO) tuition fee calculator attend classes Chairman of the Executive Board imprint Commerce and Services (CS) Bachelor of Marketing student financial support committee (FOS Committee) Personnel Appeals Board Bachelor of Communication

8 Paginanummer : 8 van 32 Communication & Multimedia Design (opleiding 2013) competenties compositieminor recht conciërge configuratiebeheerder conflicthantering (vak) Constructief Ontwerpen Bouw (uitstroomprofiel) Constructief Ontwerpen GWW (uitstroommanagement) consumentenrecht contractonderwijs contractonderzoek coördinator BBC (Bewaking, Beveiliging en Conciërgerie) coördinator catering coordinator studentenadministratie coordinator studentenzaken DMCS coordinator studiekeuze coördinator verlies- en rouwverwerking corresponderen (vak) criminologie (vak) CROHO-geregistreerde opleiding cultureel maatschappelijk vormer Culturele en Maatschappelijke Vorming (opleiding 2013) cursist cursusboek cursusovereenkomst de adviserende jurist de bedrijfsjurist de belangenbehartiger de beleidsmedewerker de deurwaarder de juridische auditor de organiserende jurist de secretaris in een gerechtelijke omgeving de uitvoerende jurist de zoekende jurist debiteurenadministratie decana-4tje deelraad deeltijd opleiding deeltijd student deeltijdcoördinator Bachelor of Communication & Multimedia Design competencies composite minor in law janitor configuration administrator handling of conflicts Structural Building Design (specialisation) Groundwork, Road and Hydraulic Engineering Structural Design (specialisation) consumer law contract education contract research Surveillance, Security and Janitorial Services (BBC) coordinator catering coordinator student administration coordinator student affairs coordinator of DMCS Choice of Study Programme Coordinator bereavement coordinator corresponding criminology study progamme, registered in the Central Register of Higher Higher Education Study Programmes community worker Bachelor of Cultural and Social Development course participant course book course contract the law graduate as adviser the company law specialist the legal representative the policy official the bailiff the legal auditor the law graduate as management consultant the secretary in a legal environment the law graduate as legal executive the law graduate as researcher Accounts Receivable Department Student counsellor A4 sheet subcouncil part-time study programme part-time student part-time study coordinator

9 Paginanummer : 9 van 32 derdejaarsstage dictaten didactiek didactische vaardigheden Dienst(eenheid) Financiën en Studentenadministratie (DFS) 2010 Diensteenheid ICT en Facilitaire Dienst (DIF) 2010 Diensteenheid Marketing, Communicatie en Studentenzaken (DMCS) 2010 Directeur van DMCS Diensteenheid Personeel & Organisatie (DP&O) 2010 dienstencatalogus dienstenmarketing dienstraad/dienstenraad dienstverlener dienstverleningsovereenkomst dienstverleningsplan [term uit studiehandleiding MWD] diploma diploma in het Hoger Onderwijs diplomatermijn diploma-uitreiking diplomering Directeur directie van de dienst Directielid docent docentbegeleider docentenbalie doorstroomcertificaat doorverwijzing dossier dossierhygiëne draaiboek afstuderen drukwerk duale opleiding duale student dubbeldiploma dubbelgraads programma DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs - voormalige Informatie Beheer Groep) Economie Economie & Maatschappij Economie en Management (sector) ECTS / EC studiepunten third-year work placement lecture notes pedagogics teaching skills Unit Finance & Student Administration (DFS) Unit Facility Management & ICT Unit Marketing, Communication and Student Relations (DMCS) Dean of DMCS Unit Personnel & Organisational Management (DP&O) services catalogue service marketing unit council social service provider service agreement social service plan diploma Higher Education diploma diploma period diploma presentation award ceremony Managing Director management of the department Board member lecturer mentoring lecturer lecturer counter transfer certificate referral case file file hygiene graduation plan printed matter dual track programme dual track student double degree double degree programme DUO (Information Management Group) Economics Economics & Social Science Economics and Management ECTS credits (ECTS, European credit transfer

10 Paginanummer : 10 van 32 een diploma behalen EER-land (land uit de Europese Economische Ruimte) eerste verworven competenties (EVC) eerstejaarsstudent eerstelijnsbegeleiding, tweedelijnsbegeleiding EHBO / E.H.B.O. eindcijfer [term uit studiehandleiding CMV] eindexamenscriptie eindfase eindgesprek eindgesprek [term uit studiehandleiding CMV] eindkwalificaties (voldoen aan) eindredacteur eindstudie Eindstudie Coördinator eindverdediging eindverslag elearning-adviseur Elektrotechniek (opleiding 2013) Engelstalige opleiding Engineering & Fabricage (E&F) ethiek (vak) system) earn a degree EEA country (European Economic Area) recognition of prior learning (RPL) first-year student primary counselling, secondary counselling first-aid final grade final examination thesis final phase final interview final interview attainment targets (to achieve) editor-in-chief final studies Final Studies Coordinator final defence final report elearning adviser Bachelor of Electrical and Electronic Engineering English-language study programme Engineering & Manufacturing (E&M) ethics ETM (Environmental Technology and Management) ETM (Environmental Technology and Management) EU-healthcard Europees mededingingsrecht (vak) EVC [Erkenning van (of Elders) Verworven Competenties] examen examen met goed gevolg/ genoegen/cum laude afgelegd examencommissie examenonderdeel examenperiode examenprogramma examenuitslag examinator excursie executie- en beslagrecht (vak) exit gesprek expert ketenbenadering studiesucces Expertisecentrum Veiligheid (Lectoraat) externe voorzitter extranei EU-healthcard European competition law RPL [Recognition of Prior Learning] examination has passed the examination/with merit/with distinction examination board examination component examination period examination programme examination result examiner excursion execution and attachment law exit interview expert in the study success chain approach Avans Centre for Public Safety and Criminal Justice external chairman external students

11 Paginanummer : 11 van 32 extraneus (examenstudent) faculteit (wordt af en toe door Avans gebruikt; bedoeld wordt academie) faillissementsrecht (vak) feitenonderzoek filosofie & ethiek (vak) Finance and Control (major, 2010) financieel management (vak) Financiële Dienstverlening Associate degree (opleiding 2013) Fontys Hogescholen Food & Pharma (major, 2010) Forensisch Laboratorium Onderzoek (major, 2010) forensische psychiatrie (vak) formeel en materieel strafrecht (vak) formeel strafrecht (vak) formuleren (vak) formulier "Aanvragen OV-vergoeding buitenland" formulier beëindiging inschrijving formulier voorstel stagebedrijf formulier IB-groep Fotografische Vormgeving MA Fotografie functionaris (van de opleiding) Functionaris voor de Gegevensbescherming Fysiotherapie (opleiding 2013) gastcollege gastdocent gebruikershandleiding gecommitteerde Gedragscode anderstalig onderwijs Gedragscode studentendecanen gedragsregels geluidsoverlast gemeenterecht (vak) gemengde studiefinanciering geschil geschillenadviescommissie getuigschrift (het al dan niet behalen van) gevonden voorwerpen Gezondheid (sector) Gezondheidszorg Technologie (opleiding 2013) gift giro-rekening external student (examination student) school insolvency law examination of the facts philosophy & ethics Finance and Control financial management Associate degree in Financial Services Management Fontys Universities of Applied Sciences Food & Pharma Forensic Research forensic psychiatry procedural and substantive criminal law procedural criminal law formulating form "Apply for public transport allowance abroad" termination of enrolment form work placement company proposal form IB Group form Master of Fine Arts in Photography (MFA) official Data Protection Official Bachelor of Physiotherapy guest lecture visiting lecturer user guide external examiner Code of Conduct for Non-Dutch Taught Programmes Code of Conduct for Student Counsellors rules of conduct noise nuisance local government law mixed student financial aid dispute Disputes Advisory Committee certificate, leaving certificate (whether or not leaving certificates were issued) lost and found items Health Care Bachelor of Health Care Technology non-repayable grant Postbank account

12 Paginanummer : 12 van 32 global marketing goederenrecht Grafische Vormgeving MA Grafisch Ontwerpen griffierechten Haagse Hogeschool handhaving (vak) handleiding wachtwoord wijzigen handleiding surveilleren / handleiding inzake surveillance hardheidsclausule Havo HBO HBO Intro Festival HBO Kennisbank HBO- of WO-opleiding (studie op een) hbo-bacheloropleiding HBO-diploma hbo-jurist HBO-Propedeusegetuigschrift HBO-raad HBO-Rechten (opleiding 2013 HBO-Verpleegkunde (opleiding 2013) herinschrijven herinschrijving hertentamen/ herkansing Het Expertise Centrum (HEC) hoger beroepsonderwijs hogeschool Hogeschool studentenraad (HSR) Hogeschool Utrecht Hogeschool Zeeland hogeschoolarts hogeschoolfonds Hogeschoolgids hogeschoolkrant Hoofd Leercentrum hoofdfase hoofdredacteur hoofdsom hoorcollege hoorcollegezaal global marketing law of property Master of Graphic Design legal charges The Hague University of Professional Education upholding Change password guide guide on invigilation / invigilation guide hardship clause Havo (higher general secondary education) Higher Professional Education HBO Intro Festival HBO Knowledge Base study programme at a higher professional institute or university bachelor s degree programme HBO diploma Bachelor of Laws, law graduate higher professional education propaedeutic certificate Netherlands Association of Universities of Applied Sciences Bachelor of Laws Bachelor of Nursing re-enrolling re-enrolment re-sit The Expertise Centre higher professional education university of applied sciences Student Council Hogeschool Utrecht University of Applied Sciences Hogeschool Zeeland university doctor university fund University Guide university newspaper Head Learning Centre main phase editor-in-chief principal sum formal lecture formal lecture hall

13 Paginanummer : 13 van 32 hoorzitting huisarts huisregels huisregels en voorzieningen Huisregels Stichting Avans hulp- en dienstverleningsplan [term uit studiehandleiding CMV] hulpverleningsplan [term uit studiehandleiding MWD] hulpvraag [term uit studiehandleiding SPH] Human Care Technology (opleiding) Human Resource Management (opleiding 2013) Human Resource Management Associate degree (opleiding 2013) huurrecht (vak) IB-groep ICT (sector) ICT en Management ICT-Servicedesk immateriële faciliteiten Immigratie en Naturalisatie Dienst indienen van een klacht individuele verantwoording Industriële Automatisering (major, 2010) Informatica (opleiding 2013) Informatica Associate degree (opleiding 2013) Informatie-adviseur Informatieassistent informatiebalie informatiebeveiligingsbeleid informatieblad Informatiedienstverlening en -management informatiemanagement informatievaardigheidstest Information specialist Information Technology (major, 2010) ingeschreven inkoopmanagement inleveren inschrijving (studie) inschrijving (tentamen) inschrijvingsformulier inschrijvingsprocedure Inspectie van het Onderwijs instelling (algemeen) hearing general practitioner house rules house rules and student facilities House Rules of the Avans Foundation support and service provision plan social support plan care need Human Care Technology Bachelor of Human Resource Manager Associate degree in Human Resource Manager rent law Information Management Group (IB) ICT ICT and Management ICT-Service desk intangible facilities Immigration and Naturalisation Service filing a complaint individual report Industrial Automation Bachenlor of Information Technology Associate degree in Information Technology information adviser Information assistant information desk information security policy information sheet Customer-related Information Services and Management information management information skills test Information specialist Information Technology enrolled purchasing management return enrolment registration enrolment form enrolment procedure Education Inspectorate professional education(al) institution

14 Paginanummer : 14 van 32 Instellingsbestuur (van Avans) instellingscollegegeld instemmingsrecht instromer instroomcoördinator instroomeisen instroommoment instroomprofiel Instructeur praktijkonderwijs Instructeur technische vaardigheden instructiecursus intake interview, intakegesprek intakedag Integrale Veiligheid (opleiding 2013) Integriteitcode intellectueel eigendomsrecht (vak) interbibliothecair leenverkeer (IBL) interbibliothecair netwerk intern meldpunt internationaal en Europees recht (vak) internationaal privaatrecht (vak) internationaal recht en mensenrechten (vak) board of the university of applied sciences institution tuition fees right of approval incoming student intake coordinator admissions requirements start of study programme intake profile Practical education instructor Technical skills instructor training course intake interview intake day Bachelor of Applied Safety & Security Studies Integrity Code intellectual property law interlibrary loan service interlibrary network internal reporting centre international and European law international private law international law and human rights International Business and Languages (opleiding 2013) Bachelor of International Business and Languages International Business and Management Studies (opleiding 2013) International Business Economics (major) International Communication Management (major, 2010) International Maintenance Management (opleiding 2013) International School (IS) interne overstap interne postbezorging internetcafé intervisie intrekking inschrijving introductiedag introductiegesprek [term uit studiehandleiding CMV] introductiekamp jaarkalender jaarrooster jaarverslag jeugdrecht (vak) jeugdschaal Bachelor of International Business and Management Studies International Business Economics International Communication Management Bachelor of International Maintenance Management International School [IS] internal transfer internal postal service Internet café peer review revocation of enrolment orientation day, introduction day introductory interview introduction camp academic calender annual timetable annual report juvenile law young persons scale

15 Paginanummer : 15 van 32 journalistiek (vak) juridisch adviseur juridisch werkveld Juridische Hogeschool Avans-Fontys (JHS) 2013 juridische vaardigheden (vak) jurisprudentie jurist JVU kaderregeling bestuurlijk actieve studenten Kaderregeling voor het opleidingsspecifieke deel van het studentenstatuut kamer kamer (van college van beroep) kandidaat kandidaat-lid kantoorartikelen kantoortuin kastplaatsing kennis kenniscentrum kenniskring Kennisplein kernfase keuzeblok Keuzegids HBO Voltijd klaagschrift klachtbrief klachtencommissie klachtenfomulier Klachtenfunctionaris klachtenloket klachtenprocedure klachtenregeling ongewenst gedrag Klachtenregeling van de Onafhankelijke Klachtencommissie Machtsmisbruik in het Onderwijs klachtrecht klager klankbordgroep Klokkenluidersregeling kluisje Koppelingswet Kunst en Vormgeving (sector) journalism legal advisor legal profession University of Law Avans-Fontys legal skills case law jurist YOP framework scheme for students participating in administrative activities framework regulations for the Programme-Specific Part of the Students Charter room panel (of the Appeals Board) candidate candidate member office supplies open-plan office shelfmark knowledge knowledge centre knowledge network Knowledge Platform core phase optional study block Full-time Higher Professional Education Options Guide notice of complaint letter of complaint Complaints Committee complaints form Complaints Officer Complaints Office complaints procedure undesirable behaviour complaints procedure Complaints procedure of the Independent Complaints Committee for the Misuse of Power in Education right of complaint complainant sounding board group Whistleblower Scheme locker Koppelingswet (Residence Status Act) Art and Design

16 Paginanummer : 16 van 32 kwaliteitscommissie kwaliteitsmanagement kwaliteitsmanagementsysteem kwaliteitszorg kwartaal laatste kans tentamen landelijk Expertisecentrum landelijk expertisecentrum Landelijke Studenten Vakbond langstudeerboete langstudeerwet langstuderen/langstuderende(n) lector Lectoraat (2010) Lectoraat Analysetechnieken in de Life Sciences 2010 Lectoraat de innovatieve opleidingsschool Lectoraat Diagnostiek 2010 Lectoraat Duurzame Bedrijfsvoering 2010 Lectoraat Duurzame Energie 2010 Lectoraat Financiën en Duurzaamheid 2010 Quality Assurance Board quality management quality management system quality assurance quarter last-chance preliminary examination Dutch Expert Centre Dutch Expert Centre Dutch National Students Union study delay fine study delay act a student who falls behind with his or her study by more than one year in his or her bachelor's or master s programme / students who have exceeded the specified course duration professor Research Group Research Group Analysis Techniques in Life Sciences Research Group The Innovative Professional Development College Research Group Diagnostics Research Group Sustainable Business Operation Research Group Sustainable Energy Research Group Finance and Sustainability Lectoraat Fotografie 2010 Lectoraat Gerontologie 2010 Lectoraat Human Resource Management 2010 Lectoraat Industriële Automatisering 2010 Lectoraat Innovatie Bouwproces en Techniek 2010 Lectoraat Innovatief Ondernemen 2010 Lectoraat Integrale Veiligheid 2010 Lectoraat Jeugd en Veiligheid 2010 Lectoraat Maintenance 2010 Lectoraat Mechatronica Lectoraat Professionaliteit van Beleid 2010 Lectoraat Reclassering en Veiligheidsbeleid 2010 Lectoraat Veiligheid en Organisaties 2010 Research Group Photography Research Group Gerontology Research Group Human Resource Management Research Group Industrial Automation Research Group Innovation Design and Construction Processes Research Group Innovative Entrepreneurship Research Group Integral Approach to Public Safety Research Group Youth and Safety Research Group Maintenance Research Group Mechatronics Research Group Policy Professionalism Research Group Probation and Safety Policy Research Group Safety and Organisations Lectoraat Veiligheid, Openbare orde en Recht 2010 Research Group Law, Safety and Public Safety Lectoraat Vermaatschappelijking in de zorg 2010 Lectoraat Visuele Retorica van het grafisch ontwerpen 2010 Research Group Socialization in the Public Health Sector Research Group Visual Rhetoric in Graphic Design

17 Paginanummer : 17 van 32 Lectoraat Vrouwenopvang en huiselijk geweld 2010 Research Group Domestic Violence leefwereld [term uit studiehandleiding CMV] leenpas leenrechten leenverkeer Leer- en Innovatiecentrum (LIC) 2010 Leer & Innovatie Centrum (2012) everyday life lending card lending rights lending service Centre for Learning and Innovation Leeraar Basisonderwijs (opleiding 2013) Bachelor of Education in Primary Schools (age 4-12) leerdoel leerlijn leermiddelen leeromgeving leerprocesverslag [term uit studiehandleiding CMV] leerwerkplan [term uit studiehandleiding CMV] leestafel legitimatiebewijs leidinggevende lener lesbevoegdheid lesdag lesgeld lespresentatie lesrooster lesruimte lesstof lestijden lesvrije weken levensbeschouwing levensonderhoud LIC-raad Logistiek & Economie (opleiding) lokaal / leslokaal LOOWI (Landelijk Overleg Onderwijs Wetenschappelijke Informatie) losbladig handboek LOS-HBO Landelijke Organisatie Studentendecanen Hoger Beroepsonderwijs lotingsopleiding LVS programmaboekje MA Animatie (opleiding 2013) MA Fotografie (opleiding 2013) MA Grafisch Ontwerpen (opleiding 2013) maatregel van openbare orde learning objective learning trajectory teaching aids learning environment learning process report work experience plan reading table proof of identity supervisor borrower teaching degree teaching day school fees class presentation timetable teaching room lecture material tuition hours tuition-free weeks ideological beliefs costs of living LIC board Logistics & Economics classroom LOOWI [National Consultative Committee on Academic Information] loose-leaf manual LOS-HBO National Organisation for Student Counsellors within Higher Professional Education limited enrolment study programme, for which places will be allocated by drawing lots LVS programme booklet Master of Animation Master of Photography Master of Graphic Design public order measure

18 Paginanummer : 18 van 32 Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (opleiding 2013) maatschappelijk werker / MWD-er / sociaal agoog [term uit studiehandleiding MWD] maatschappelijke dienstverlening machtiging tot betaling (eenmalige..) Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) machtigingsformulier management en organisatie (vak) Management in de Zorg (opleiding 2013) Management in de Zorg Associate degree (opleiding 2013) Management, Economie en Recht managementassistente manager studentenadministratie manager studentenzaken Marketing Management Associate degree (opleiding 2013) marketingstrategie marktonderzoek Master of Marketing (opleiding 2013) masteropleiding materieel strafrecht (vak) MBO Mechatronica (opleiding 2013) medestudent / collega-student Medewerker audiovisuele ondersteuning Medewerker bedrijfsproces Medewerker bedrijfsvoering medewerker Helpdesk Medewerker Multimedia Support Groep medewerker Studentenvoorzieningen medewerkers van het studiewisselpunt medewerkerslijst medezeggenschapsorgaan medezeggenschapsraad medezeggenschapsreglement mediathecaris mediatheek mediatheekpas medisch consult medisch dossier medische verklaring meesterproef meetbare gedragskenmerken Bachelor of Social Work and Social Services social worker services to the community (Nuffic) direct debit authorisation (one-off ) Authorisation for Temporary Stay authorisation form management and organisation Bachelor of Health Care Management Associate degree in Health Care Management Management, Economics and Law Studies management assistant student administration office manager student affairs manager Associate degree in Marketing Management marketing strategy market research Master of Marketing master s degree programme substantive criminal law intermediate vocational education (MBO) Bachelor of Mechatronic Engineering fellow student Audiovisual support assistant Operations assistant Management assistant Helpdesk employee Multimedia Support Group assistant Student facilities employee members of the studiewisselpunt (study change) list of staff members consultative body Joint Consultative Council consultation regulations multimedia librarian multimedia library multimedia library card medical consultation (visit) medical file medical certificate masterpiece measurable behavioural characteristics

19 Paginanummer : 19 van 32 melding meldingsformulier methoden en technieken van onderzoek (vak) methodisch plan tot hulpverlening [term uit studiehandleiding SPH] Milieuadvisering en Duurzame Bedrijfsvoering (major) Milieukunde (opleiding 2013) milieukundig ingenieur milieurecht (vak) mindervaliden Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) minnelijke schikking minor De overheid minor Het juridisch advies minor Het notariaat minor Internationaal recht montageruimte motivatiebrief mutatieformulier (Ws-formulier = wijzigingen student formulier) muzisch-agogische handelswijze [term uit studiehandleiding SPH] nachtonderwijs najaarssemester naslagwerk Natuur & Gezondheid Natuur & Techniek Nederlands recht (vak) Nederlandse Centrale Catalogus (NCC) Nederlandse Onderzoek Databank NHTV internationale hogeschool Breda NIBUD-normen voor levensonderhoud niet-roken-regeling niet-studiedoeleinden nieuwsbrief niveautaxonomie Brede Bachelor of Social Work [term uit studiehandleiding MWD] noodfonds normvergoeding notarisklerk notitie Alcoholbeleid NUFFIC report, notification notification form research methods and techniques methodical social support plan Environmental Consultancy and Sustainable Business Practices (major) Bachelor of Environmental Science for Sustainable Energy and Technology environmental engineer environmental law less-abled persons Dutch Minister of Education, Culture and Science amicable arrangement minor The authorities minor The legal advice minor The notarial profession minor International law editing suite letter of motivation student change form artistic and community-oriented approach night-time classes autumn semester reference work Natural Science & Health Natural Science & Technology Dutch law Netherlands Central Catalogue Netherlands Research Database NHTV Breda University of Applied Sciences NIBUD [Consumer Credit Counselling Service] living standards non-smoking rules non-study purposes newsletter taxonomy for Broad Bachelor of Social Work hardship fund standard allowance notary s clerck Alcohol polilicy memorandum Netherlands Organization for International

20 Paginanummer : 20 van 32 nullening nulmeting oefenbestand OER (onderwijs- en examenregeling) Olympisch Netwerk Brabant (ONB) omgangsregels omgevingsveld [term uit studiehandleiding MWD] omscholen ondernemend handelen [term uit studiehandleiding CMV] ondernemerschap (vak) ondernemingsrecht (vak) onderwerpscode Onderwijs (sector) onderwijs- en examenregeling onderwijsactiviteit onderwijsbegeleiding onderwijsbenodigdheden onderwijsblok onderwijsbureau onderwijscommissie onderwijsdag onderwijseenheid onderwijsgebied onderwijsinstelling onderwijsinstituut onderwijskundige onderwijsleercontract onderwijsliteratuur onderwijslocatie onderwijsovereenkomst studeren (in combinatie) met Topsport onderwijsprogrammering / onderwijsprogramma / leerplan onderwijstermen onderwijsterminologie onderwijsvoorzieningen, onderwijsfaciliteiten onderwijsvorm onderwijsweek onderwijswerkplaats onderwijswerkplek (OWP) onderzoek naar aanleg en geschiktheid onderzoeksplan [term uit studiehandleiding CMV] onrechtmatige overheidsdaad (vak) Cooperation in Higher Education zero loan baseline assessment practice file Education and Examination Rules Olympic Network Brabant (ONB) rules of conduct surrounding environment retrain functioning as an entrepreneur entrepreneurship corporate law subject code Education education and examination rules educational activity educational advisory services educational materials block in the programme Education Office education committee university day unit of study subject area education(al) institution education(al) institute educationalist learning contract education literature education location / site / campus educational agreement for studying combined with top-level sport curriculum education terms education terminology educational provisions teaching method university week teaching workplace education workstation examination of talent and suitability research plan unlawful government act

Ondernemerschap binnen Avans Hogeschool. Collegejaar

Ondernemerschap binnen Avans Hogeschool. Collegejaar Ondernemerschap binnen Avans Hogeschool Collegejaar 2016-2017 Pagina: 2 van 30 Colofon datum 7-11-2016 auteur versie 1.0 status Definitief Pagina: 3 van 30 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1 Inleiding 5 2

Nadere informatie

Terminologielijst : Avans Hogeschool Bestandsnaam : Avans NL-EN revisie 25.docx Datum en revisie : juni 2015 rev. 25 Paginanummer : 1 van 32

Terminologielijst : Avans Hogeschool Bestandsnaam : Avans NL-EN revisie 25.docx Datum en revisie : juni 2015 rev. 25 Paginanummer : 1 van 32 Paginanummer : 1 van 32 Gele termen zijn Avans-voorkeurstermen of afkomstig uit door Avans ter beschikking gestelde overzichten zie ook: http://nufficglossary.nuffic.nl (gecomprimeerde) tweede bacheloropleiding

Nadere informatie

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Psychologie 2 Pedagogische opleidingen 3 Sociale

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student

Nadere informatie

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Universiteit

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

OER/TER ADDENDA ( )

OER/TER ADDENDA ( ) OER/TER ADDENDA (21-11-2017) Regarding: Teaching and Examination Regulations Master s degree programmes The new text: p. 170 Programme: Executive Master of Finance and Control/EMFC Year: 2 sem course title

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Saxion Open 24 januari Deventer Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Life Science, Design & Technology ROOD Economie, Management & Organisatie BLAUW - Archeologie - Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen ECONOMIE (ECONOMICS) Accountancy ec of (ec of ) + Accountancy (Associate degree) ec of (ec of ) + Bedrijfs ec of (ec of ) + Bedrijfskunde MER ec of ec of ec of maw of Commerciële Economie (CE) ec of ec

Nadere informatie

De indeling van de sector Techniek

De indeling van de sector Techniek De indeling van de sector Techniek Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zes subsectoren: 1 Biologie, scheikunde en medisch 2 Wiskunde, natuurkunde en informatica

Nadere informatie

2 De keuze van de hogeschool per individuele conversie geldt voor alle opleidingsvormen, inclusief de te beëindigen varianten. 1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief

Nadere informatie

1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief advies CDHO: Engineering Engineering AOT Techniek(deeltijd) Einde instroom: 31-12-2011 Einde opleiding: 31-12-2016 Engineering

Nadere informatie

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law Eerste jaars Bachelor 50950 Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 543 50950 International Bachelor Economics and Business Economics Voltijd 277 50950 International Premaster Economics and Business Economics

Nadere informatie

Instroom Instroom bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m

Instroom Instroom bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2009-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Bedrijfseconomie 20 Ad Facility Management 39 10 15 Accountancy 167 158 170 Bedrijfseconomie 231 220 325 Opleiding

Nadere informatie

Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010

Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010 Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010 Toelichting: In het onderstaande overzicht is per technische masteropleiding aangegeven welke bacheloropleidingen drempelloos worden toegelaten.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015-2016 Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015 2016 A T/M Z ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIRE ONDERWIJS (LERAAR BASISONDERWIJS PABO) 18 januari, 11 april 2016 ACCOUNTANCY 26 november 2015

Nadere informatie

Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m

Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2009-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Bedrijfseconomie 38 Ad Facility Management 55 65 45 Accountancy 492

Nadere informatie

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht Economie en Recht Accountancy en fiscaal Accountancy Avans Hogeschool 556 Accountancy en fiscaal Accountancy Christelijke Hogeschool Windesheim 289 Accountancy en fiscaal Accountancy De Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 94 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2015 187 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 1 Ad Operationeel

Nadere informatie

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o)

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) 1. Accountancy (ec of m&o) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of maw of m&o) 3. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 4. Business Innovation (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of m&o) 5. Business

Nadere informatie

1. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 2. Creatieve therapie¹ 3. Culturele en Maatschappelijke Vorming

1. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 2. Creatieve therapie¹ 3. Culturele en Maatschappelijke Vorming Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt. Controleer daarom altijd (en op

Nadere informatie

3.5 Studiestakers Aantal studiestakers en gemiddelde studieduur t/m

3.5 Studiestakers Aantal studiestakers en gemiddelde studieduur t/m 3.5 Studiestakers 3.5.1 Aantal studiestakers en gemiddelde studieduur 2007-2008 t/m 2009-2010 voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk aantal studiestakers gemiddelde studieduur Economie Accountancy

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 16 maart 2015 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 Ad Operationeel Sportmanagement

Nadere informatie

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Saxion Open 31 januari 2015 Enschede Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Life Science, Design & Technology ROOD Economie, & Organisatie BLAUW - Archeologie - Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Nadere informatie

avans Architecture and Construction Engineering Bouwkunde Ivo Grasman geboren op (born) 13-02-1992 te (in) Sneek (NL) hogeschool

avans Architecture and Construction Engineering Bouwkunde Ivo Grasman geboren op (born) 13-02-1992 te (in) Sneek (NL) hogeschool De examencommissie van de opleiding The board of examiners of the department of Architecture and Construction Engineering van Avans Hogeschool behorend tot de Stichting Avans gevestigd te Tilburg, belast

Nadere informatie

OPEN DAG NHL STENDEN. Programma VISIT PLORE MEET. #opendagnhlstenden. nhlstenden nhlstenden nhlstenden

OPEN DAG NHL STENDEN. Programma VISIT PLORE MEET. #opendagnhlstenden. nhlstenden nhlstenden nhlstenden OPEN DAG NHL STENDEN Programma VISIT E PLORE MEET #opendag Ontdek NHL Stenden! Welkom op de Open Dag Maak kennis met de opleidingen van onze nieuwe hogeschool en ontdek de studie die bij jou past. Op de

Nadere informatie

Hoop-gebied Opleiding

Hoop-gebied Opleiding 3.3 Samenstelling en omvang instroompopulatie 3.3.1 Instroom bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2008-2009 t/m 2010-2011 Economie Accountancy 161 166 155 Bedrijfseconomie 207 226 214

Nadere informatie

MA FR: profiel directe belastingen

MA FR: profiel directe belastingen MA FR: profiel directe belastingen 2008 Universiteit Maastricht MA FR: profiel directe belastingen Page 1 of 157 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 5 Fiscaal Concernrecht... 7 European Value Added Tax...

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15

Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15 Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15 Accountancy Hogeschool Utrecht Accountancy Hogeschool van Amsterdam Ad Sport, Gezondheid en Management Hanzehogeschool Groningen Advanced Business

Nadere informatie

Naamconventie en schrijfwijze Zuyd - onderdelen en - aanbod

Naamconventie en schrijfwijze Zuyd - onderdelen en - aanbod conventie en schrijfwijze Zuyd - onderdelen en - aanbod Is het Zuyd of ZUYD? Hoe schrijven we eigennamen van opleidingen, faculteiten, diensten of lectoraten? Begint een functie met een kleine letter of

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 100 3x 15 maart 2016 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool 160 voltijd 100 3x 1 mei

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 114

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 114 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 114 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 4 Arbeidsrecht... 6 Intellectual property law... 8 Insolventierecht...10 Sociale zekerheid... 11 Corporate social responsibility...

Nadere informatie

Alle HBO studies NT NG EM CM. B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb)

Alle HBO studies NT NG EM CM. B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) Alle HBO studies NT NG EM CM B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) B Advanced Business Creation econ of m&o econ of m&o (econ of m&o) + (wisa of wisb) B Applied science * * # #

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 100 3x 15 maart 2016 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool 160 voltijd 100 3x 1 mei

Nadere informatie

Bachelors FEM. CROHOnr Opleidingsnaam CROHO Vertaling opleidingsnaam in Engels Variant Afstudeerrichting *

Bachelors FEM. CROHOnr Opleidingsnaam CROHO Vertaling opleidingsnaam in Engels Variant Afstudeerrichting * Bachelors FEM CROHOnr Opleidingsnaam CROHO Vertaling opleidingsnaam in Engels Variant Afstudeerrichting * EC afstudeerrichting Graad** Afkorting 34406 B Accountancy B Accountancy vt,du Bachelor of Economics

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3-0 7 0

U I T S P R A A K 1 3-0 7 0 U I T S P R A A K 1 3-0 7 0 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Enschede in Cijfers 2011 11. ONDERWIJS

Enschede in Cijfers 2011 11. ONDERWIJS Onderwijs 11. ONDERWIJS 20 Onderwijs Tabel 11.1: Aantal scholen en aantal leerlingen in het basisonderwijs per cursusjaar sinds 2006/'07. 1) denominatie 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 sch. leerl. sch.

Nadere informatie

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Studiekeuzetraject Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Opbouw IB-diplomaprogramma Vak Nederlands binnen IB-diploma Higher level Standard level A versus B (B

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL De vakken zijn in dit rooster per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Comparative Law and Economics

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit Maatschappij & Recht A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen

Nadere informatie

De indeling van de sector Recht

De indeling van de sector Recht De indeling van de sector Recht Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Rechtsgeleerdheid algemeen 2 Publiekrecht 3 Fiscaal recht 4 Privaat

Nadere informatie

Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen

Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen 2016-2017 De eerste activiteit bij de studiekeuzecheck is altijd het invullen van een online vragenlijst. Deze vragenlijst bestaat uit een deel dat gelijk is

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 5 Arbeidsrecht... 7 Insolventierecht... 9 Sociale zekerheid... 10 European labour and social security law... 12 Geschillen

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123 Inhoudsopgave Rechtshandeling en overeenkomst... 4 Onrechtmatige daad en schadevergoeding... 6 Family law in Europe... 8 Civiele rechtspleging... 10 Overheid

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen. 3A

Nadere informatie

Welcome. at Maastricht University. Faculteit der Rechtsgeleerdheid/Faculty of Law

Welcome. at Maastricht University. Faculteit der Rechtsgeleerdheid/Faculty of Law Welcome at Maastricht University Master Open Dag 8 oktober2016 Master Forensica, Criminologie en Rechtspleging Hans Nelen Hoogleraar criminologie Coordinator master FCR Waar ga ik het over hebben? Doel,

Nadere informatie

BSc Tourism. De volgende presentatie start hier om 9:30 uur

BSc Tourism. De volgende presentatie start hier om 9:30 uur BSc Tourism De volgende presentatie start hier om 9:30 uur waarom? academische studie van toerisme Toerisme in cijfers Toerisme in cijfers Toerisme in cijfers Nederland 35 miljard bestedingen 3% Bruto

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128 Inhoudsopgave Strafrechtelijke sancties... 5 Verdieping strafprocesrecht...7 Capita criminologie... 9 European criminal law... 11 Verdieping materieel strafrecht...

Nadere informatie

Lectoraat Recht in Europa Fouad de Vries LLM MA - Jaarplan 2011-2012

Lectoraat Recht in Europa Fouad de Vries LLM MA - Jaarplan 2011-2012 Lectoraat Recht in Europa Fouad de Vries LLM MA - Jaarplan 2011-2012 I. Jaarplan September: Oktober: November: December: Januari: Blok 2.1 Consumer law herontwikkelen: Intellectual propery law en Distance

Nadere informatie

Welkom. aan de Universiteit Maastricht. Faculteit der Rechtsgeleerdheid/ Faculty of Law

Welkom. aan de Universiteit Maastricht. Faculteit der Rechtsgeleerdheid/ Faculty of Law Welkom aan de Universiteit Maastricht Master Open Dag 8 oktober 2016 Master Fiscaal recht Specialisatie Directe Belastingen Specialisatie Indirecte Belastingen Mr.Dr. M.J.G.A.M. Weerepas Waarom Fiscaal

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141 Inhoudsopgave Sancties... 5 Verdieping strafprocesrecht...7 Capita selecta criminologie... 9 European criminal law... 11 Verdieping materieel strafrecht... 13

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 4 1 2 0 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Hoop-gebied Opleiding

Hoop-gebied Opleiding 3.4 Afgestudeerden 3.4.1 Aantal afgestudeerden en afgestudeerden voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2007-2008 t/m 2009-2010 in aantal jaren Economie Accountancy 36 38 39 5,00 5,63 4,44

Nadere informatie

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg AVANS HOGESCHOOL Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg Jij hebt ambitie. Jij legt de lat hoog.

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhofcollege, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

TUITION FEES General. non-scholarship student. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0, ,90 0,70

TUITION FEES General. non-scholarship student. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0, ,90 0,70 General Academic level non-scholarship student EEA STUDENTS (or equivalent) reduced tuition system scholarship student NON-EEA STUDENTS non-scholarship student scholarship student fixed variable fixed

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Beste hogescholen en universiteiten

Beste hogescholen en universiteiten Beste hogescholen en universiteiten BRIN INSTELLING ISAT OPLEIDING VERGELIJKING 30TX Aeres Hogeschool 34868 B Tuinbouw en Akkerbouw gelijk 30TX Aeres Hogeschool 34866 B Bedrijfskunde en Agribusiness gelijk

Nadere informatie

havo Carrousel schooljaar 2017/2018

havo Carrousel schooljaar 2017/2018 Carrousel schooljaar 2017/2018 Dit schooljaar organiseert jouw school een Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie voor 4-. Tijdens twee bedrijfsbezoeken maak je kennis met beroepen. Ook leer je welke opleidingen

Nadere informatie

havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Beroepsoriëntatie voor 4-havo

havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Beroepsoriëntatie voor 4-havo havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Dit schooljaar organiseert jouw school een havo Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie voor 4-havo. Tijdens drie bedrijfsbezoeken maak je kennis met beroepen. Ook leer

Nadere informatie

havo Carrousel schooljaar 2016/2017

havo Carrousel schooljaar 2016/2017 havo Carrousel schooljaar 2016/2017 Dit schooljaar organiseert jouw school een havo Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie voor 4-havo. Tijdens drie bedrijfsbezoeken maak je kennis met beroepen. Ook leer

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

BSc Tourism. René van der Duim en Martijn van Santen

BSc Tourism. René van der Duim en Martijn van Santen BSc Tourism René van der Duim en Martijn van Santen waarom? academische studie van toerisme Toerisme in cijfers meer dan een miljard internationale toeristische aankomsten wereldwijd Toerisme in cijfers

Nadere informatie

Vooropleidingseisen Van havo naar hbo

Vooropleidingseisen Van havo naar hbo qompas.nl Vooropleidingseisen Van havo naar hbo 2017-2018 Talent Vooropleidingseisen van havo naar hbo = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van het College van Bestuur van dinsdag 25 maart en dinsdag 1 april 2014

Besluitenlijst van de vergadering van het College van Bestuur van dinsdag 25 maart en dinsdag 1 april 2014 College van Bestuur Tilburg BESLUITENLIJST ons kenmerk 14B002690 datum bespreking 25 maart en 1 april 2014 datum 01-04-2014 bespreking Vergadering College van Bestuur van S. Diemont telefoon (013) 595

Nadere informatie

ArtEZ hogeschool voor de kunsten

ArtEZ hogeschool voor de kunsten ArtEZ hogeschool voor de kunsten Studentenstatuut 2015 2016 KADERREGELING Augustus 2015 ArtEZ hogeschool voor de kunsten Studentenstatuut 2015-2016 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN pag. 3 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies HBO

Overzicht Lotingstudies HBO Overzicht Lotingstudies HBO Accountancy Hogeschool Utrecht Accountancy Hogeschool van Amsterdam Laatste wijziging: 16-aug-2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool Bedrijfseconomie Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

Hoop-gebied opleiding 2008/ / / / / /2011

Hoop-gebied opleiding 2008/ / / / / /2011 Afgestudeerden Aantal afgestudeerden en afgestudeerden voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2090-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Facility Management 9 19 22 2.11 1.58 3.09 Accountancy 38

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Dit is de Onderwijs- en Examenregeling van CAH Vilentum zoals bedoeld in artikel 7.13 van de WHW.

Dit is de Onderwijs- en Examenregeling van CAH Vilentum zoals bedoeld in artikel 7.13 van de WHW. Inleiding Dit is de Onderwijs- en Examenregeling van CAH Vilentum zoals bedoeld in artikel 7.13 van de WHW. Het instellingsbestuur stelt voor elke door de instelling aangeboden opleiding of groep van opleidingen

Nadere informatie

Voor alle overzichten geldt dat de cijfers betrekking hebben de vestigingen in Den Haag, Delft, Zoetermeer en Leiden;

Voor alle overzichten geldt dat de cijfers betrekking hebben de vestigingen in Den Haag, Delft, Zoetermeer en Leiden; Onze studenten Instroomgegevens Omschrijving Peildatum of peilperiode Definities Instroomgegevens Er is niet uitgegaan van de gegevensverzameling zoals die was op 1-12-2009 (definitieve eindstand), maar

Nadere informatie

2 of 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15

2 of 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15 Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt Kerncompetentie(s): 2, 3,, 7, 8, 9, 10 Integrale opdracht 1 - Project (MKT/Onderzoek) Integrale opdracht 1 - Project (CMV-proces) Integrale opdracht 1

Nadere informatie

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Blok 1 RL52 Capita arbeidsrecht ma 29-09-2014 18:30 21:30 RM59 Advanced Public International Law I ma 03-11-2014 09:30 12:30 RQ95 Jeugdpsychologie en criminaliteit

Nadere informatie

4. Inhoud minor. Diplomasupplement

4. Inhoud minor. Diplomasupplement Minorregeling 2010-2011 Start september 2010 1. Naam minor: Recht 2. Engelse benaming: Law 3. Catalogusnummer: 7 4. Inhoud minor Het doel van de minor is dat je: 1. rekening houdt met juridische aspecten

Nadere informatie

Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij

Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij MINOR Vrijheid om te kiezen (3 vakken) - gebruik hem! Enkele voorbeeldpakketten voor PEW-ers 1. Organisatie(verandering) Marijke Braakman 2. Economische

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy 2. Bedrijfseconomie Ja Ec Ja Ec 3. Bedrijfskundige informatica Ja Ja Ja Ja 4. Bestuurskunde/

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

JOINT MASTER DEGREES 22 Januari 2014

JOINT MASTER DEGREES 22 Januari 2014 JOINT MASTER DEGREES 22 Januari 2014 Maria Madalena Pereira Nuffic Agenda Context Erasmus + Internationale dimensie Erasmus + Joint Master degrees KA1 Verhaal uit de praktijk Afsluiting Context Erasmus

Nadere informatie

OSIRIS, Onderwijs en Studenten Informatie, Registratie en Inschrijf Systeem, het studentinformatie-

OSIRIS, Onderwijs en Studenten Informatie, Registratie en Inschrijf Systeem, het studentinformatie- Studentenpopulatie Omschrijving Peildatum of peilperiode Definities Afwijkingen Bron (systeem) Bron intern, organisatieonderdeel of extern Studentenpopulatie Er is niet uitgegaan van de gegevensverzameling

Nadere informatie

Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016

Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016 Centrale Aanmelding en Plaatsing Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016 Bij een aantal opleidingen/instellingen zijn na de uitvoering van de loting nog plaatsen over.

Nadere informatie

Code Course Programme Transition rule Code Replacement course Accounting 1: Financial International Business and Economics

Code Course Programme Transition rule Code Replacement course Accounting 1: Financial International Business and Economics Code Course Programme Transition rule Code Replacement course Accounting : Financial 44060 or (34060) Accounting voor BE 3409 Accounting 30J03 of (30J03) Accounting for IBA 345 30B05 3408 Accounting :

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 www.qompas.nl Top-50 studies op Qompas StudieKeuze September 2016 tot en met april 2017 Surrounded by Talent Inleiding Deze maand publiceren wij de top-50 studies

Nadere informatie

BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid

BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid 2008 Universiteit Maastricht BA Nederlands Recht Page 1 of 172 Table of content Inleiding in de rechtswetenschap... 6 Vaardigheden voor juristen A...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Korea Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 5-1 2 0

U I T S P R A A K 1 5-1 2 0 U I T S P R A A K 1 5-1 2 0 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen het bestuur van de Faculteit Campus Den Haag, verweerder

Nadere informatie

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag 3 Onze studenten 3.1 Oriëntatie op vervolgonderwijs 3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag Bezoekersaantallen per vestiging nov 06 2007 2008 2009 2010 De Haagse Hogeschool 2832 14926 15575 19529 17405 De Haagse

Nadere informatie

Naamconventie en schrijfwijze Zuyd - onderdelen en - aanbod

Naamconventie en schrijfwijze Zuyd - onderdelen en - aanbod conventie en schrijfwijze Zuyd - onderdelen en - aanbod Is het Zuyd of ZUYD? Hoe schrijven we eigennamen van opleidingen, faculteiten, diensten of lectoraten? Begint een functie met een kleine letter of

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie