Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden"

Transcriptie

1 Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld en het instellingscollegegeld door het College van Bestuur van de Hoger Onderwijsinstelling. De overheid heeft voorwaarden geformuleerd aan de hand waarvan wordt vastgesteld of een student het wettelijk of het instellingscollegegeld moet betalen. Bepaling wettelijk en instellingscollegegeld Voor elke (aankomende) student moet de HAN beoordelen of iemand het wettelijk of instellings-collegegeld moet betalen. Is één van onderstaande voorwaarden van toepassing dan betaalt de student het instellingscollegegeld. De overige studenten betalen het wettelijk collegegeld. 1. Een eerder behaalde graad in het Hoger Onderwijs in Nederland 1 (Aankomende) studenten die al eerder een bachelor- of mastergraad hebben behaald in Nederland (tenzij vóór studiejaar ) en zich inschrijven of ingeschreven staan voor een tweede bachelor- of masteropleiding 2 moeten het zogenaamde instellingscollegegeld gaan betalen. De overheid maakt daarbij twee uitzonderingen, te weten: a) voor studenten die voor eerste maal een opleiding op het gebied van zorg of het onderwijs gaan volgen. b) voor de studenten die aan een tweede bachelor- of masteropleiding zijn begonnen vòòr het behalen van hun eerste bachelor- of masteropleiding. Deze studenten kunnen hun tweede bachelor- of masteropleiding afmaken tegen het wettelijk collegegeld. 2. Een nationaliteit van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) (nationaliteitsvereiste) Een (aankomende) student die niet behoort tot de groep als bedoeld in artikel 2.2 van de Wet Studiefinanciering 2000 (dit betreft onder andere studenten met een EER-nationaliteit 3 Zwitserse of Surinaamse nationaliteit en bepaalde soorten verblijfsvergunningen) betalen het instellingscollegegeld. Nationaliteitsvereiste was eerder al een voorwaarde voor het verkrijgen van Rijksbijdrage; dit is geen nieuwe wijziging in de wetgeving. Hoogte instellingscollegegeld De HAN heeft het instellingscollegegeld voor voltijd, deeltijd en duale opleidingen verdeeld in drie categorieën: Laag, Hoog en Top. Het collegegeld word ieder jaar geïndexeerd. Voor de instroom tot en met studiejaar gelden de instellingscollegegelden op de volgende pagina. Voor studiejaar gelden de volgende bijbehorende bedragen: - Laag 7.135, - - Hoog 8.385,- - Top 9.485, - Hierop is één uitzondering gemaakt. Het deeltijd-instellingscollegegeld voor een (aankomende) student met een EER nationaliteit bedraagt Indien de student ingeschreven stond voor een tweede opleiding op het moment dat de eerste opleiding werd afgerond, kan de hoogte van het instellingscollegegeld anders zijn. Hiervoor kan contact worden opgenomen met t Vraagpunt van de faculteit of het HAN Voorlichtingscentrum. 2 Hieronder wordt tevens een eerder behaald diploma op een hogeschool of universiteit (bijv. doctoraal) verstaan. 3 Onder de EER vallen de volgende landen: Nederland, Duitsland, België, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, Griekenland, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Hongarije, Ierland, Letland, Litouwen, Malta, Oostenrijk, Polen, Roemenie, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Zweden, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

2 In de bijlagen (bijlage 1 de bacheloropleidingen en in bijlage 2 de masteropleidingen) en via de Collegegeldwijzer (www.han.nl/collegegeld) kan men zien tot welke categorie een opleiding behoort. Het instellingscollegegeld is aanzienlijk hoger dan het wettelijk collegegeld aangezien de HAN geen Rijksbijdrage meer ontvangt voor studenten die niet voldoen aan één of meerdere van de eerder genoemde voorwaarden. Let op: deze overgangsregeling is niet van toepassing op studenten die niet voldoen aan het nationaliteitsvereiste. Zij betalen al vanaf het begin het volledige instellingscollegegeld. niet-eer studenten Instroom vanaf bek.niveau laag 7.000, , ,00 4 Instroom vanaf bek.niveau hoog 8.250, , ,00 4 Instroom vanaf bek.niveau top 9.350, , ,00 4 Instroom alle opleidingen 7.000, , ,00 5 instroom alle opleidingen 7.000, , ,00 6 instroom FEM_EDU_GGM 6.500, , ,00 6 instroom FT 6.250, , ,00 6 instroom FEM_EDU_GGM 3.950, , ,00 instroom FT 3.500, , ,00 instroom EM_EDU_GGM_FT 3.500, , ,00 instroom 2007 FEM 3.500, , ,00 instroom 2007 EDU_GGM_FT 2.500, , ,00 In 2010 heeft het Hoger Onderwijs de mogelijkheid gekregen studenten waarvoor de instelling geen bekostiging ontvangt, het hogere instellingscollegegeld in rekening te brengen. Destijds is besloten om de zittende studenten niet direct met dit hogere instellingscollegegeld te confronteren. De HAN heeft een overgangsperiode ingesteld om zo deze studenten de gelegenheid te geven de opleiding waarvoor zij in studiejaar stonden ingeschreven, af te maken: - tot en met het studiejaar betalen de betreffende studenten een instellingscollegegeld dat gelijk is gesteld aan het wettelijk collegegeldtarief: o voor studiejaar was het collegegeld voor voltijd/ duaal en deeltijd 1.600; o voor studiejaar was het collegegeld voor voltijd/duaal en deeltijd Studiejaar werd gebruikt als overgangsjaar. De betreffende studenten betaalden In het studiejaar betalen de betreffende studenten het volledige instellingscollegegeld. Dit komt neer op Mogelijkheden voor tegemoetkomingen De mogelijkheden om beroep te doen op een tegemoetkoming in studiekosten blijven bestaan. Te denken valt aan de lerarenbeurs, de tegemoetkoming leraren- of extra prestatiebeurs (zie of de aftrek studiekosten (www.belastingdienst.nl). Als een student naast zijn/haar studie werkt, kan de student ook bij zijn/haar werkgever naar de mogelijkheden informeren. Bepaling hoogte collegegelden voor (aankomende) studenten Op kan een (aankomende) student aan de hand van de Collegegeldwijzer bepalen welk collegegeld op hem/haar van toepassing is. 4 The appendices show which degree programmes belong to which category (low, high or top). 5 New students receive a HAN Scholarship of 2,500 provided they have met the scholarship requirements.. 6 Students receive a HAN Scholarship of 2,500 provided they have gained sufficient ECTS credits in previous academic years.

3

4 Bijlage 1 Bacheloropleidingen (instellingscollegegeld ) Interessegebied Opleiding Bekostigingsniveau Hoogte collegegeld Onderwijs & Opleiding Leraar 2e graad Aardrijkskunde LAAG Leraar 2e graad Biologie HOOG Leraar 2e graad Duits LAAG Leraar 2e graad Economie HOOG Leraar 2e graad Engels LAAG Leraar 2e graad Frans LAAG Leraar 2e graad Geschiedenis LAAG Leraar 2e graad Natuurkunde HOOG Leraar 2e graad Nederlands LAAG Leraar 2e graad Pedagogiek LAAG Leraar 2e graad Scheikunde HOOG Leraar 2e graad Wiskunde HOOG Opleidingskunde LAAG PABO Arnhem LAAG PABO Nijmegen LAAG Economie, Management & Recht Accountancy LAAG Accountancy (Associate Degree) LAAG Bedrijfseconomie LAAG Bedrijfskunde MER LAAG Commerciële Economie LAAG Communicatie LAAG Facility Management HOOG Financial Services Management LAAG Fiscaal Recht en Economie LAAG Food & Business HOOG HBO Rechten LAAG Human Rescource Management LAAG International Business & Languages LAAG International Business & Management Studies LAAG Logistiek en Economie LAAG Small Business & Retail Management LAAG Techniek & Life Sciences Automotive HOOG Bio informatica HOOG Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek HOOG Bouwkunde HOOG Chemie HOOG Civiele Techniek HOOG Civiele Techniek Directievoering (Associate Degree) HOOG Civiele Techniek Projectuitvoering en Realisatie (Associate Degree) HOOG Constructeur Werktuigbouwkunde (Associate Degree) HOOG Elektrotechiek HOOG Embedded Systems Engineering HOOG Industrieel Product Ontwerpen HOOG Systeemspecialist Automotive (Associate Degree) HOOG Technische Bedrijfskunde HOOG Werktuigbouwkunde HOOG Informatica, Media en Communicatie Business IT & Management LAAG Communicatiesystemen HOOG Communication and Multimedia Design HOOG HBO ICT HOOG Informatica HOOG Technische Informatica HOOG Gezondheid Ergotherapie LAAG Fysiotherapie LAAG Leraar 2e graad Gezonheidszorg en Welzijn LAAG Logopedie LAAG Management in de Zorg LAAG Management in de Zorg (Associate Degree) LAAG Medische Hulpverlening HOOG Mondzorgkunde TOP Onderwijsondersteuner Gezondheidszorg en Welzijn (Associate Degree) LAAG Verpleegkundige LAAG Voeding en Diëtetiek LAAG Gedrag en Maatschappij Creatieve Therapie HOOG Culturele en Maatschappelijke Vorming LAAG Maatschappelijk Werk en Dienstverlening LAAG Pedagogiek LAAG Sociaal Pedagogische Hulpverlening LAAG Toegepaste Psychologie LAAG Sport en Bewegen Leraar 1e graad Lichamelijke Oefening LAAG Sport en Bewegingseducatie LAAG Sport, Gezondheid en Management LAAG 7.135

5 Bijlage 2 Masteropleidingen (instellingscollegegeld ) Interessegebied Opleiding Bekostigingsniveau Onderwijs en Opleiding Zorg Hoogte collegegeld Master Leraar Algemene Economie LAAG Master Leraar Engels LAAG Master Leraar Nederlands LAAG Master Leraar Wiskunde HOOG Master Advanced Nursing Practice TOP Master in Social Work LAAG Master Pedagogiek LAAG Master Physician Assistant TOP 9.485

Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015

Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015 Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015 Dienst Finance and Control 08-07-2014 Versie 2014.02 Dienst Finance and Control/Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015/versie

Nadere informatie

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder:

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder: Regeling inschrijving en collegegeld 2015/2016 Deze regeling bevat een nadere uitwerking van hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor

Nadere informatie

Regeling collegegelden Saxion 2014-2015

Regeling collegegelden Saxion 2014-2015 Regeling collegegelden Saxion 2014-2015 Colofon Datum 26 maart 2014 Referentie 2014000134 Status Vastgesteld Auteur Werkgroep collegegelden Voorzitter: Sander Annink (Servicecentrum Informatie) Secretaris:

Nadere informatie

Onderwijs en Opvoeding

Onderwijs en Opvoeding Legenda Opleiding in voltijd Opleiding in voltijd en deeltijd Opleiding in voltijd en in deeltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in voltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in deeltijd Opleiding

Nadere informatie

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015 REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015 De Regeling Inschrijving en Collegegeld van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is gebaseerd op de artikelen 7.31a

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl Jaaroverzicht top-50 opleidingen: Verpleegkunde - verloskunde van HZ University best bekeken opleiding 2012-2013 Surrounded by Talent Inleiding Eén keer per jaar publiceert

Nadere informatie

DUO / afdeling Loting. Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen

DUO / afdeling Loting. Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen DUO / afdeling Loting Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen Studiejaar 2014-2015 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING VERSLAGEN... 5 Wetenschappelijk Onderwijs... 8 Opleidingsfixus... 9 B Biomedische Wetenschappen...

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Naar Nederland komen om te studeren

Naar Nederland komen om te studeren Naar Nederland komen om te studeren 1. Waarom deze publicatie? Wil je studeren in Nederland? Voor een verblijf van meer dan 3 maanden heb je een verblijfsvergunning nodig, tenzij je komt uit een land dat

Nadere informatie

voor hoger onderwijs op grond van artikel 7.48 WHW; toegelaten te kunnen worden tot een masteropleiding van de RU;

voor hoger onderwijs op grond van artikel 7.48 WHW; toegelaten te kunnen worden tot een masteropleiding van de RU; Regeling Aanmelding en Inschrijving 2014 2015 Regeling ter uitwerking van de wettelijke bepalingen inzake inschrijving en collegegeld in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW),

Nadere informatie

International Bachelor Law & Economics (IBLE)

International Bachelor Law & Economics (IBLE) International Bachelor & (IBLE) Amsterdam, maart, 2010 In opdracht van de Erasmus Universiteit Rotterdam International Bachelor & (IBLE) Verkenning potentiële behoefte Emina van den Berg Ernest Berkhout

Nadere informatie

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees Hogeschoolgids Rotterdam Academy Associate degrees editie augustus 2013 vooraf pagina 002 vooraf De hogeschool kan verwant aan een bacheloropleiding een tweejarig Associate-degreeprogramma instellen. De

Nadere informatie

EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA?

EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA? EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA? GIDS VOOR STUDENTEN VAN EEN LERARENOPLEIDING Als student van een lerarenopleiding hebt u een duidelijk doel voor ogen: lesgeven. De

Nadere informatie

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid.

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. Voor de fiscale aspecten zie de PDF de mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de fiscaliteit.

Nadere informatie

Infowijzer 21+ toets. Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1.

Infowijzer 21+ toets. Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1. Infowijzer 21+ toets Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1.5 Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

Werken binnen de EU/EER

Werken binnen de EU/EER Werken binnen de EU/EER Inhoud Inleiding 2 Afspraken en regels over sociale verzekeringen in de EU/EER 2 In welk land bent u verzekerd? 6 Wat gebeurt er als u ziek wordt in een EU/EER-lidstaat? 9 Wat gebeurt

Nadere informatie

Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg. Erasmus Universiteit Rotterdam

Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg. Erasmus Universiteit Rotterdam Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam Toelatingsreglement van de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen BMG; Master Health Economics, Policy & Law; Master Health

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling)

Aanvraag voor het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling) Aanvraag voor het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit

Nadere informatie

Naar Nederland komen om te werken

Naar Nederland komen om te werken Naar Nederland komen om te werken 1. Waarom deze publicatie? Wil je werken in Nederland? Voor een verblijf van meer dan 90 dagen heb je een verblijfsvergunning nodig, tenzij je komt uit een land dat behoort

Nadere informatie

Bachelors FEM. CROHOnr Opleidingsnaam CROHO Vertaling opleidingsnaam in Engels Variant Afstudeerrichting *

Bachelors FEM. CROHOnr Opleidingsnaam CROHO Vertaling opleidingsnaam in Engels Variant Afstudeerrichting * Bachelors FEM CROHOnr Opleidingsnaam CROHO Vertaling opleidingsnaam in Engels Variant Afstudeerrichting * EC afstudeerrichting Graad** Afkorting 34406 B Accountancy B Accountancy vt,du Bachelor of Economics

Nadere informatie

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Update 2010 EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen de Europese Unie Europese Commissie EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

Werken in Europa. uwv.nl werk.nl/eures. Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland. Meer informatie

Werken in Europa. uwv.nl werk.nl/eures. Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland. Meer informatie uwv.nl werk.nl/eures Werken in Europa Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk

Nadere informatie

Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015

Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015 Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 INSCHRIJVEN... 2 Verificatie persoonsgegevens... 2 Verificatie vooropleidingsgegevens... 2 Wijziging aanmelding of gegevens...

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2013. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2010/11 op de arbeidsmarkt

Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2013. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2010/11 op de arbeidsmarkt Studie & Werk 2013 Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier Studie & Werk 2013 Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2010/11 op de arbeidsmarkt Ernest Berkhout Jurriaan Prins Siemen van der Werff

Nadere informatie

Zwartboek 124 meldingen van extra kosten naast collegegeld

Zwartboek 124 meldingen van extra kosten naast collegegeld Zwartboek 124 meldingen van extra kosten naast collegegeld Maart 2014 Geachte lezer, Het ISO heeft in het begin van 2014 een meldpunt 1 geopend waar studenten een melding konden doen wanneer zij van mening

Nadere informatie

Associate degree. in twee jaar een diploma op hbo-niveau

Associate degree. in twee jaar een diploma op hbo-niveau Associate degree in twee jaar een diploma op hbo-niveau 1 Vergroot je carrièrekansen met een Associate degree Een Associate degree (Ad) is een tweejarig hbo-programma aangeboden door een hogeschool. Wie

Nadere informatie

Associate degree. nieuwe tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs

Associate degree. nieuwe tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs Associate degree nieuwe tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs 1 Vergroot je carrièrekansen met een Associate degree Het Associate-degree-programma is een tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs

Nadere informatie