Terminologielijst : Avans Hogeschool Bestandsnaam : Avans NL-EN revisie 25.docx Datum en revisie : juni 2015 rev. 25 Paginanummer : 1 van 32

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Terminologielijst : Avans Hogeschool Bestandsnaam : Avans NL-EN revisie 25.docx Datum en revisie : juni 2015 rev. 25 Paginanummer : 1 van 32"

Transcriptie

1 Paginanummer : 1 van 32 Gele termen zijn Avans-voorkeurstermen of afkomstig uit door Avans ter beschikking gestelde overzichten zie ook: (gecomprimeerde) tweede bacheloropleiding (post)propedeutische fase (regeling) inschrijvingsvoorwaarden / inschrijfvoorwaarden (studenten)decaan (studenten)sportkaart verklaring betaling collegegeld 0,-lening 0 loan 0-uren contract 6W-formule [term uit studiehandleiding CMV] aanbod van Kies op Maat aangepaste collegegeldregeling aangepaste toets aankomende student aanmeldcode aanmelder aanmelding aanmeldingsformulier, aanmeldformulier aanvangsblok aanvraag aanvraagformulier aanvrager aanvullende beurs absentieregeling academie (soms de opleiding ) Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) Academie voor Bouw & Infra (AB&I) 2013 (condensed) second bachelor s degree programme (post-)propaedeutic phase terms of enrolment student counsellor (student) sports pass payment of tuition fees statement zero hours contract 6Ws formula Kies op Maat range modified tuition fee scheme modified test prospective student registration code applicant application registration form commencement block application application form applicant supplementary grant absence regulations school School of Economics and Business Administration School of Built Environment and Infrastructure Academie voor Communicatie en User Experience (ACUE) 2013 Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu (ATGM) 2010 Academie voor Deeltijd (ADT) 2010 Academie voor Engineering en ICT (AE&I) 2013 Academie voor Financieel Management (AFM) 2010 Academie voor Gezondheidszorg (AGZ) 2013 Academie voor HRM en Bedrijfskunde (AHB) 2013 Academie voor ICT en Business (AIB) School of Communication and User Experience School of Life Sciences and Environmental Technology (ATGM) School of Part-Time Studies School of Engineering and ICT School of Financial Management (2013) School of Health School of HRM and Business Administration School of ICT and Business (AIB)

2 Paginanummer : 2 van 32 Academie voor Industrie en Informatica (AI&I) 2010 School of Engineering and Information Technology Academie voor Kunst en Vormgeving/St. Joost (AKV/ST. Joost) 2013 Academie voor Management en Bestuur (AMB) 2010 Academie voor Marketing en Business Management (AMBM) 2013 Academie voor Marketing en International Business (AMIB) 2013 Academie voor Ondernemerschap, Marketing en Innovatie (AOMI) 2013 Academie voor Pedagogisch Onderwijs (Pabo) 2010 Academie voor Sociale Studies s-hertogenbosch (ASH) 2010 Academie voor Sociale Studies Breda (ASB) 2010 Academie voor Technologie en Management (ATM) 2010 Academie voor Veiligheid en Bestuur (AVB) 2013 academiedirecteur academiedirectie Academiegids [term uit studiehandleiding CMV] academieraad academiereglement academiestudentenraad Accountancy (opleiding 2013) Accountancy Associate degree (opleiding 2013) adjunct-directeur DFS administratie/studentnummer administratief secretarieel medewerker Advanced Business Creation (opleiding 2013) adviescommissie adviesgesprekken (vak) adviesraad adviesrecht adviseren (competentie) adviseren (vak) Adviseur adviseur aansluiting toeleverend onderwijs advocatuur afdeling Arbo & Milieu afdeling Roostering Evenementen Tentaminering (RET) / Roosterbureau afleggen van een examenvak afmelden afsluitend examen, eindexamen School of Fine Art and Design/St. Joost School of Management and Governance School of Marketing and Business Management School of Marketing and International Business School of Entrepreneurship, Marketing and Innovation School of Education School of Social Studies s-hertogenbosch [ASH] School of Social Studies Breda [ASB] School of Engineering and Management School of Security and Public Administration Dean School Board School Guide School Council school regulations School Student Council Bachelor of Accountancy Associate degree in Accountancy Vice Dean DFS administration/student ID number administrative and secretarial assistant Bachelor of Advanced Business Creation Advisory Committee consultancy talks Advisory Council advisory powers advising issuing advice Adviser Education consultant legal profession Working Conditions & Environment department Events and Preliminary Examinations Scheduling [RET] department / Scheduling department sitting an examination subject de-register final examination

3 Paginanummer : 3 van 32 afsluitend getuigschrift afstudeerbegeleider afstudeerbureau afstudeercommissie afstudeercoördinator afstudeerder afstudeerdocent afstudeerfase afstudeerfonds In 2010 veranderd in: Profileringsfonds afstudeermentor afstudeeropdracht afstudeerperiode afstudeerproject afstudeerrichting afstudeerscriptie afstudeersteun afstudeerverslag afstudeerzitting afstuderen agogisch handelen [term uit studiehandleiding CMV] agoog [term uit studiehandleiding CMV] akkoordverklaring alcoholbeleid algemene bezwaar- en beroepsregeling In 2010 veranderd in: Bezwarenprocedure voor studenten Vanaf 2013: Regeling van klachten, bezwaar en beroep Algemene Klachtenregeling voor studenten algemene regels Algemene wet bestuursrecht alumnibestand alumnus/alumna ambtelijk secretaris van de medezeggenschapsraad ambulant begeleider AMUX analyseren/diagnosticeren (competentie) appellant arbeidsorganisatie arbeidsrecht final certificate graduation counsellor Graduation Office graduation committee graduation coordinator graduate graduation lecturer graduation phase graduation fund fund for financial support of students graduation mentor graduation assignment/project, writing a thesis graduation period graduation project specialisation major (=US, GB zou zijn: principal subject) minor (=US, GB zou zijn: subsidiary subject) final dissertation graduation support thesis presentation and defence of the dissertation graduation functioning as a community worker community worker statement of approval Alcohol Policy Complaints, Grievances and Appeals Regulations Student Appeals Procedure The complaints, grievances and appeals regulations General Complaints Procedure for Students general rules General Administrative Law alumni file alumnus/alumna Secretary to the Joint Consultative Council peripatetic supervisor Academy for Media & User Experience analysing/diagnosing appellant company or organisation employment law

4 Paginanummer : 4 van 32 ARBO-dienst ARBO-voorschriften Arbowet Architectuur artikel Asian Business Studies (major, 2010) asiel-status aspirant-student Associate degree (Ad) Audiovisuele Dienst Autonome Beeldende Kunst (ABK, opleiding 2013) MA Beeldende Kunst Avans Hogeschool Avans Medezeggenschapsraad (AMR) Avans Ondernemerscentrum Avans School of International Studies (ASIS) 2010 baccalaureus basis verdieping [kopje op de internationale website] basisbeurs basisverzekering basiswaarden Bedrijfseconomie (opleiding 2013) bedrijfshulpverlening (BHV) Bedrijfsinformatiesystemen (major, 2010) Bedrijfskunde MER (opleiding 2013) Bedrijfskunde MER Associate degree (opleiding 2013) Health and Safety Executive Working Conditions Regulations Dutch Working Conditions Act Architecture in wetsteksten: Section in regelingen en procedures: article Asian Business Studies asylum status prospective student Associate degree Audiovisual Unit Bachelor of Fine Arts Master of Fine Arts Avans University of Applied Sciences (altijd voluit of alleen Avans) Avans Joint Consultative Council Avans Centre for Entrepreneurship and International Business Avans School of International Studies baccalaureus foundation phase advanced phase basic grant basic health insurance basic values Bachelor of Finance and Control emergency response team (members) Business Information Systems Bachelor of Business Management Studies Associate degree in Business Management Studies Bedrijfskunde/Overheidsmanagement (opleiding 2013) Bachelor of Public Administration Bedrijfskundige Informatica (sector: ICT) Bedrijfskundige Informatica (sector: Economie en Management) bedrijfsmaatschappelijk werkende bedrijfspresentatie Business Information Technology Informatics Technology Management in het GB geeft de Avans Benamingenlijst verschillende benamingen, al naar gelang de sector company welfare employee corporate presentation beëindiging (van de studie) wegens redelijk verzoek termination on account of reasonable request beëindiging wegens eerste jaar propedeuse beëindiging wegens studiestaking beëindiging wegens volgtijdelijkheid beëindigingsverzoek begeleiding begeleidingsdoel [term uit studiehandleiding SPH] termination on account of the first propaedeutic year termination on account of discontinuation of studies termination on account of sequencing termination request counselling, mentoring support objective

5 Paginanummer : 5 van 32 beginnend beroepskracht [term uit studiehandleiding CMV] begrippenlijst behalen van een diploma bekostigde opleidingen belangen behartigen (competentie) Beleidsadviseur Beleidsmedewerker bemiddelen (competentie) benoemingsprocedure beoordelingen beoordelingsadvies beoordelingslijst [term uit studiehandleiding CMV] beoordelingsnorm berisping beroep instellen beroepenveld beroepschrift beroepscollege beroepscompetenties [term uit studiehandleiding CMV] beroepskeuzetest beroepsontwikkeling beroepspraktijkvorming (BPV) beroepsprocedure beroepsproduct [term uit studiehandleiding CMV] beroepsspecifieke competenties beslisdocument beslissingen concipiëren (competentie) bestelgemachtigde bestuurlijke activiteiten bestuursdwang bestuurskunde Bestuurskunde/Overheidsmanagement bestuursprocesrecht (vak) bestuursrecht (vak) betaalwijzer collegegeld betogen (vak) beurs beursrechtperiode Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) bewijs van inschrijving bewijs van toelating bewijsstukken bezoekadres fledgling professional list of terms earn a degree funded study programmes safeguarding interests Policy adviser Policy assistant mediating appointment procedure marks and grades assessment recommendation assessment list grading norm reprimand to lodge an appeal vocational field notice of appeal Appeals Board vocational competencies career choice test career development vocational training appeal procedure professional product vocation-specific competencies decision document conceiving decisions authorised buyer administrative activities administrative order public administration/public governance Public Administration and Public Governance law of administrative procedure administrative law tuition fee payment guide pleading grant grant entitlement period proof of tuition fee payment certificate of enrolment certificate of admission supporting documents visiting address

6 Paginanummer : 6 van 32 bezoekerspas bezwaarschrift bezwarenadviescommissie bibliotheek BIG-geregistreerde verpleegkundige bijbaan(tje) bijscholingscursus bijspijker-advies bijverdienen bilaterale uitwisselingsovereenkomst bindend afwijzend studieadvies is in 2014 vervangen door: bindende afwijzing bindend studieadvies (BSA) bindingsbesluit Bio-Informatica (major) Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (opleiding 2013) visitor card notice of complaint Complaints Advisory Committee library registered nurse part-time job supplementary course catch-up recommendation incidental earnings bilateral exchange agreement binding negative study recommendation binding rejection binding study recommendation (BSR) binding decision Bio-informatics Bachelor of Biology & Medical Laboratory Research Biomedisch Onderzoek (major) Biotechnologie blokperiode blokweek boekenbrievenbus boekenlijst boete Bouwen en Wonen (uitstroomprofiel) Bouwfysisch Ontwerpen (uitstroomprofiel) Bouwkunde (opleiding 2013) Bouwmanagement (major, 2010) Bouwmanagement en Uitvoering (uitstroomprofiel) Bouwmanagement en Vastgoed (opleiding 2013) Bouwtechnisch Ontwerpen (uitstroomprofiel) Bouwtechnische Bedrijfskunde (opleiding 2013) Branchecode Governance BRESS (BREdase Studenten Sportstichting) buiten-curriculaire activiteiten buitenschoolse activiteiten bureau decanen burgerlijk procesrecht (vak) burgerlijk recht (vak) Business IT & Management (opleiding 2013) CAO-HBO Biomedical Research (major) Biotechnology block period block week book mailbox reading list fine Building and Living Physical Construction Design (specialisation) Bachelor of Architecture and Construction Engineering Built Environment Management Construction Management and Execution (specialisation) Bachelor of Building Process & Real Estate Technical Construction Design (specialisation) Bachelor of Construction Management Sector Governance Code BRESS (BREda Student Sports Foundation) extracurricular activities out-of-school activities counsellors office civil procedural law civil law Bachelor of Business Information Technology Higher Professional Education Collective Labour

7 Paginanummer : 7 van 32 capaciteitstest carapatiënten casus [term uit studiehandleiding CMV] casustoets cateringbeleid Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Centraal Register Inschrijving Hoger Onderwijs van DUO Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) centraal studentdossier Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) Chemie (opleiding 2013) Chemische productinnovatie (major) Chemische Technologie (opleiding 2013) chipkaart Christelijke Hogeschool Windesheim cijferlijst citeertitel Civiel Management (uitstroomprofiel) Civiele Techniek (opleiding 2013) Civieltechnisch Ontwerpen (uitstroomprofiel) CMD (opleiding 2014) CMV-er [term uit studiehandleiding CMV] coach Code voor Informatiebeveiliging cohorten collectiviteitsnummer collega student College bescherming persoonsgegevens (CBP) College van Beroep College van Beroep Bijzonder Onderwijs College van Beroep voor de Examens [Cobex] College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) College van Bestuur (CvB) Was tot 2010: Raad van Bestuur (RvB) college van vertrouwenspersonen collegebesluit collegegeld collegegeldkrediet collegegeldmeter Agreement [CAO-HBO] ability test CNSLD sufferers case study case study test catering policy Centraal Bureau voor de Statistiek (Statistics Netherlands; CBS) DUO Central Register of Higher Education Enrolment Central Register of Higher Education Study Programmes [CROHO] central student file Dutch Centre for Higher Eduction Information Bachelor of Chemistry Chemical Product Innovation Bachelor of Chemical Engineering chip card Windesheim University of Professional Education list of (the student s) marks official title Civil Management (specialisation) Bachelor of Civil Engineering Civil Engineering Design (specialisation) Bachelor of Communication & Miltumedia Design student / community worker mentor Code for Information Security cohorts group scheme number colleague student Board for the Protection of Personal Data Appeals Board Private Education Appeals Board Committee of Appeal for Examinations [conform d.d : deze term gebruikt Cobex zelf] Appeals Tribunal for Higher Education (conform Nuffic) Executive Board (vertaling blijft ongewijzigd) board of confidential counsellors board resolution tuition fees tuition fees loan (term van DUO) tuition fee calculator

8 Paginanummer : 8 van 32 colleges volgen collegevoorzitter colofon Commercie, Service en Dienstverlening (CDS) Commerciële Economie (opleiding 2013) commissie financiële ondersteuning studenten (Commissie FOS) Commissie van beroep Personeel Communicatie (opleiding 2013) Communication & Multimedia Design (opleiding 2013) competenties compositieminor recht conciërge configuratiebeheerder conflicthantering (vak) Constructief Ontwerpen Bouw (uitstroomprofiel) Constructief Ontwerpen GWW (uitstroommanagement) consumentenrecht contractonderwijs contractonderzoek coördinator BBC (Bewaking, Beveiliging en Conciërgerie) coördinator catering coördinator studentenadministratie coördinator studentenzaken DMCS coördinator studiekeuze coördinator verlies- en rouwverwerking corresponderen (vak) criminologie (vak) CROHO-geregistreerde opleiding cultureel maatschappelijk vormer (CMV-er) Culturele en Maatschappelijke Vorming (opleiding 2013) cursist cursusboek cursusovereenkomst de adviserende jurist de bedrijfsjurist de belangenbehartiger de beleidsmedewerker de deurwaarder de juridische auditor de organiserende jurist attend classes Chairman of the Executive Board imprint Commerce and Services (CS) Bachelor of Marketing student financial support committee (FOS Committee) Personnel Appeals Board Bachelor of Communication Bachelor of Communication & Multimedia Design competencies composite minor in law janitor configuration administrator handling of conflicts Structural Building Design (specialisation) Groundwork, Road and Hydraulic Engineering Structural Design (specialisation) consumer law contract education contract research Surveillance, Security and Janitorial Services (BBC) coordinator catering coordinator student administration coordinator student affairs coordinator of DMCS Choice of Study Programme Coordinator bereavement coordinator corresponding criminology study progamme, registered in the Central Register of Higher Education Study Programmes community worker Bachelor of Cultural and Social Development course participant course book course contract the law graduate as adviser the company law specialist the legal representative the policy official the bailiff the legal auditor the law graduate as management consultant

9 Paginanummer : 9 van 32 de secretaris in een gerechtelijke omgeving de uitvoerende jurist de zoekende jurist debiteurenadministratie decana-4tje deelraad deeltijd opleiding deeltijd student deeltijdcoördinator definitief advies derdejaarsstage dictaten didactiek didactische vaardigheden Dienst(eenheid) Financiën en Studentenadministratie (DFS) 2010 Dienst(eenheid) Marketing, Communicatie en Studentenzaken (DMCS) 2010 Directeur van DMCS Diensteenheid ICT en Facilitaire Dienst (DIF) 2010 Diensteenheid Personeel & Organisatie (DP&O) 2010 dienstencatalogus dienstenmarketing dienstraad/dienstenraad dienstverlener dienstverleningsovereenkomst dienstverleningsplan [term uit studiehandleiding MWD] digitale schoolbord diploma diploma in het Hoger Onderwijs diplomatermijn diploma-uitreiking directie van de dienst Directielid docent docentenbalie doorstroomcertificaat doorverwijzing dossier draaiboek afstuderen Drank- en Horecawet drukwerk duale opleiding duale student the secretary in a legal environment the law graduate as legal executive the law graduate as researcher Accounts Receivable Department Student counsellor A4 sheet subcouncil part-time study programme part-time student part-time study coordinator definitive recommendation third-year work placement lecture notes pedagogics teaching skills Unit Finance & Student Administration (DFS) Unit Marketing, Communication and Student Relations (DMCS) Dean of DMCS Unit Facility Management & ICT Unit Personnel & Organisational Management (DP&O) services catalogue service marketing department council social service provider service agreement social service plan digital blackboard diploma Higher Education diploma diploma period diploma presentation management of the department Board member lecturer lecturer counter transfer certificate referral case file graduation plan Licensing and Catering Act Law printed matter dual track programme dual track student

10 Paginanummer : 10 van 32 dubbeldiploma dubbelgraads programma DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) Economie Economie & Maatschappij Economie en Management (sector) ECTS / EC studiepunten EER-land (land uit de Europese Economische Ruimte) eerstejaarsstudent eerstelijnsbegeleiding, tweedelijnsbegeleiding EHBO / E.H.B.O. eindcijfer [term uit studiehandleiding CMV] eindexamenscriptie eindfase eindgesprek [term uit studiehandleiding CMV] eindkwalificaties (voldoen aan) eindredacteur eindstudie Eindstudie Coördinator eindverdediging eindverslag elearning-adviseur Elektrotechniek (opleiding 2013) Engelstalige opleiding Engineering & Fabricage (E&F) ethiek (vak) double degree double degree programme DUO (Information Management Group) Economics Economics & Social Science Economics and Management ECTS credits (ECTS, European credit transfer system) EEA country (European Economic Area) first-year student primary counselling, secondary counselling first-aid final grade final examination thesis final phase final interview attainment targets (to achieve) editor-in-chief final studies Final Studies Coordinator final defence final report elearning adviser Bachelor of Electrical and Electronic Engineering English-language study programme Engineering & Manufacturing (E&M) ethics ETM (Environmental Technology and Management) ETM (Environmental Technology and Management) Europees mededingingsrecht (vak) EVC [Erkenning van (of Elders) Verworven Competenties] (ook: Eerst Verworven Competenties) examen examen met goed gevolg/ genoegen/cum laude afgelegd examencommissie examenonderdeel examenperiode examenprogramma examenuitslag examinator excursie executie- en beslagrecht (vak) exit gesprek European competition law RPL [Recognition of Prior Learning] examination has passed the examination/with merit/with distinction examination board examination component examination period examination programme examination result examiner excursion execution and attachment law exit interview

11 Paginanummer : 11 van 32 expert ketenbenadering studiesucces Expertisecentrum Veiligheid (Lectoraat) externe voorzitter extranei extraneus (examenstudent) faculteit (wordt af en toe door Avans gebruikt; bedoeld wordt academie) faillissementsrecht (vak) feitenonderzoek filosofie & ethiek (vak) Finance and Control (major, 2010) financieel management (vak) Financiële Dienstverlening Associate degree (opleiding 2013) Fontys Hogescholen Food & Pharma (major, 2010) Forensisch Laboratorium Onderzoek (major, 2010) forensische psychiatrie (vak) format formeel en materieel strafrecht (vak) formeel strafrecht (vak) formuleren (vak) formulier "Aanvragen OV-vergoeding buitenland" formulier beëindiging inschrijving formulier voorstel stagebedrijf Fotografische Vormgeving MA Fotografie functionaris (van de opleiding) Functionaris voor de Gegevensbescherming Fysiotherapie (opleiding 2013) gastcollege gastdocent gebruikershandleiding gecommitteerde Gedragscode anderstalig onderwijs Gedragscode studentendecanen gedragsregels geluidsoverlast gemeenterecht (vak) gemengde studiefinanciering geschil geschillenadviescommissie getuigschrift (het al dan niet behalen van) Gezondheid (sector) expert in the study success chain approach Avans Centre for Public Safety and Criminal Justice external chairman external students external student (examination student) school insolvency law examination of the facts philosophy & ethics Finance and Control financial management Associate degree in Financial Services Management Fontys Universities of Applied Sciences Food & Pharma Forensic Research forensic psychiatry format procedural and substantive criminal law procedural criminal law formulating form "Apply for public transport allowance abroad" termination of enrolment form work placement company proposal form Master of Fine Arts in Photography (MFA) official Data Protection Official Bachelor of Physiotherapy guest lecture visiting lecturer, guest lecturer (beide Nuffic) user guide external examiner (Nuffic) Code of Conduct for Non-Dutch Taught Programmes Code of Conduct for Student Counsellors rules of conduct noise nuisance local government law mixed student financial aid dispute Disputes Advisory Committee certificate, degree certificate (whether or not a certificate was issued) Health Care

12 Paginanummer : 12 van 32 Gezondheidszorgtechnologie (opleiding 2013) gift goederenrecht Grafische Vormgeving MA Grafisch Ontwerpen griffierechten Haagse Hogeschool handhaving (vak) handleiding wachtwoord wijzigen handleiding surveilleren / handleiding inzake surveillance handreiking hardheidsclausule Havo HBO HBO Kennisbank HBO- of WO-opleiding (studie op een) hbo-bacheloropleiding HBO-diploma hbo-jurist HBO-Propedeusegetuigschrift HBO-raad HBO-Rechten (opleiding 2013) HBO-Verpleegkunde (opleiding 2013) herinschrijving hertentamen / herkansing Het Expertise Centrum (HEC) hoger beroepsonderwijs hogeschool Hogeschool studentenraad (HSR) Hogeschool Utrecht Hogeschool Zeeland hoofdfase hoofdredacteur hoorcollege hoorcollegezaal hoorzitting huisarts huisregels huisregels en voorzieningen Huisregels Stichting Avans hulp- en dienstverleningsplan [term uit studiehandleiding Bachelor of Health Care Technology non-repayable grant law of property Master of Graphic Design legal charges The Hague University of Professional Education upholding Change password guide guide on invigilation / invigilation guide guide hardship clause Havo (higher general secondary education) Higher Professional Education HBO Knowledge Base study programme at a higher professional institute or university bachelor s degree programme HBO diploma Bachelor of Laws, law graduate higher professional education propaedeutic certificate Netherlands Association of Universities of Applied Sciences Bachelor of Laws Bachelor of Nursing re-enrolment re-sit The Expertise Centre higher professional education university of applied sciences Student Council Hogeschool Utrecht University of Applied Sciences Hogeschool Zeeland main phase editor-in-chief formal lecture formal lecture hall hearing general practitioner house rules house rules and student facilities House Rules of the Avans Foundation support and service provision plan

13 Paginanummer : 13 van 32 CMV] hulpverleningsplan [term uit studiehandleiding MWD] hulpvraag [term uit studiehandleiding SPH] Human Care Technology (opleiding) Human Resource Management (opleiding 2013) Human Resource Management Associate degree (opleiding 2013) huurrecht (vak) ICT (sector) ICT en Management ICT-Servicedesk immateriële faciliteiten Immigratie en Naturalisatie Dienst indienen van een klacht Industriële Automatisering (major, 2010) Informatica (opleiding 2013) Informatica Associate degree (opleiding 2013) informatieadviseur informatieassistent informatiebalie informatiebeveiligingsbeleid informatieblad Informatiedienstverlening en -management informatiemanagement informatievaardigheidstest information specialist Information Technology (major, 2010) ingeschreven inkoopmanagement inschrijving (studie) inschrijving (tentamen) inschrijvingsformulier inschrijvingsprocedure Inspectie van het Onderwijs instelling (algemeen) Instellingsbestuur (van Avans) instellingscollegegeld instemmingsrecht instromer instroomcoördinator instroomeisen instroommoment instroomprofiel Instructeur praktijkonderwijs social support plan care need Human Care Technology Bachelor of Human Resource Management Associate degree in Human Resource Management rent law ICT ICT and Management ICT-Service desk intangible facilities Immigration and Naturalisation Service filing a complaint Industrial Automation Bachelor of Information Technology Associate degree in Information Technology information adviser information assistant information desk information security policy information sheet Customer-related Information Services and Management information management information skills test information specialist Information Technology enrolled purchasing management enrolment (Nuffic) registration enrolment form enrolment procedure Education Inspectorate (Nuffic) professional education(al) institution board of the university of applied sciences institution tuition fees right of approval incoming student (Nuffic) intake coordinator admissions requirements start of study programme intake profile Practical education instructor

14 Paginanummer : 14 van 32 Instructeur technische vaardigheden instructiecursus intake interview, intakegesprek intakedag Integrale Veiligheid (opleiding 2013) Integrale Veiligheidskunde (opleiding 2015) Integriteitcode intellectueel eigendomsrecht (vak) interbibliothecair leenverkeer (IBL) interbibliothecair netwerk intern meldpunt internationaal en Europees recht (vak) internationaal privaatrecht (vak) internationaal recht en mensenrechten (vak) Technical skills instructor training course intake interview intake day Bachelor of Applied Safety & Security Studies Integrity Code intellectual property law interlibrary loan service interlibrary network internal reporting centre international and European law international private law international law and human rights International Business and Languages (opleiding 2013) Bachelor of International Business and Languages International Business and Management Studies (opleiding 2013) International Business Economics (major) International Communication Management (major, 2010) International Maintenance Management (opleiding 2013) International School (IS) interne overstap intervisie intrekking inschrijving introductiedag introductiegesprek [term uit studiehandleiding CMV] introductiekamp inwerkingtreding jaarkalender jaarrooster jaarverslag jeugdrecht (vak) jeugdschaal journalistiek (vak) juridisch adviseur juridisch werkveld Juridische Hogeschool Avans-Fontys (JHS) 2013 juridische vaardigheden (vak) jurisprudentie Kader voor Matching kaderregeling bestuurlijk actieve studenten Kaderregeling voor het opleidingsspecifieke deel Bachelor of International Business and Management Studies International Business Economics International Communication Management Bachelor of International Maintenance Management International School [IS] internal transfer peer review revocation of enrolment orientation day, introduction day introductory interview introduction camp entry into force academic calender annual timetable annual report juvenile law young persons scale journalism legal advisor legal profession University of Law Avans-Fontys legal skills case law Matching Framework framework scheme for students participating in administrative activities framework regulations for the Programme-Specific

15 Paginanummer : 15 van 32 van het studentenstatuut Vanaf januari 2015: Kaderstellend beleid voor het opleidingsspecifieke deel van het studentenstatuut kamer (van college van beroep) kandidaat kandidaat-lid kennis kenniscentrum kenniskring Kennisplein kernfase keuzeblok Keuzegids HBO Voltijd keuzeprogramma klaagschrift klachtbrief klachtencommissie klachtenformulier Klachtenfunctionaris klachtenloket klachtenprocedure klachtenregeling ongewenst gedrag Klachtenregeling van de Onafhankelijke Klachtencommissie Machtsmisbruik in het Onderwijs klachtrecht klager klankbordgroep Klokkenluidersregeling kluisje knoppenvaardigheid Koppelingswet Kunst en Vormgeving (sector) kwaliteitscommissie kwaliteitsmanagement kwaliteitsmanagementsysteem kwaliteitszorg landelijk Expertisecentrum Landelijke Studenten Vakbond langstudeerboete langstudeerwet langstuderen/langstuderende(n) Part of the Students Charter Framework Policy for the Programme-Specific Part of the Students Charter panel (of the Appeals Board) candidate candidate member knowledge knowledge centre knowledge network Knowledge Platform core phase optional study block Full-time Higher Professional Education Options Guide elective programme notice of complaint letter of complaint Complaints Committee complaints form Complaints Officer Complaints Office complaints procedure undesirable behaviour complaints procedure Complaints procedure of the Independent Complaints Committee for the Misuse of Power in Education right of complaint complainant sounding board group Whistleblower Scheme locker ICT handling skills Koppelingswet (Residence Status Act) Art and Design Quality Assurance Board quality management quality management system quality assurance Dutch Expert Centre Dutch National Students Union study delay fine study delay act a student who falls behind with his or her study by more than one year in his or her bachelor's or

16 Paginanummer : 16 van 32 lector Lectoraat (2010) Lectoraat Analysetechnieken in de Life Sciences 2010 Lectoraat de innovatieve opleidingsschool Lectoraat Diagnostiek (2010) Lectoraat Duurzame Bedrijfsvoering (2010) Lectoraat Duurzame Energie (2010) Lectoraat Financiën en Duurzaamheid (2010) master s programme / students who have exceeded the specified course duration professor Research Group Research Group Analysis Techniques in Life Sciences Research Group The Innovative Professional Development College Research Group Diagnostics Research Group Sustainable Business Operation Research Group Sustainable Energy Research Group Finance and Sustainability Lectoraat Fotografie (2010) Lectoraat Gerontologie (2010) Lectoraat Human Resource Management (2010) Lectoraat Industriële Automatisering (2010) Lectoraat Innovatie Bouwproces en Techniek Lectoraat Innovatief Ondernemen (2010) Lectoraat Integrale Veiligheid (2010) Lectoraat Jeugd en Veiligheid (2010) Lectoraat Maintenance (2010) Lectoraat Mechatronica Lectoraat Professionaliteit van Beleid (2010) Lectoraat Reclassering en Veiligheidsbeleid (2010) Lectoraat Veiligheid en Organisaties (2010) Lectoraat Veiligheid, Openbare orde en Recht (2010) Lectoraat Vermaatschappelijking in de zorg (2010) Lectoraat Visuele Retorica van het grafisch ontwerpen (2010) Lectoraat Vrouwenopvang en huiselijk geweld (2010) leefwereld [term uit studiehandleiding CMV] leenpas leenrechten leenverkeer Leer- en Innovatiecentrum (LIC) 2010 Leer & Innovatie Centrum (2012) Research Group Photography Research Group Gerontology Research Group Human Resource Management Research Group Industrial Automation Research Group Innovation Design and Construction Processes Research Group Innovative Entrepreneurship Research Group Integral Approach to Public Safety Research Group Youth and Safety Research Group Maintenance Research Group Mechatronics Research Group Policy Professionalism Research Group Probation and Safety Policy Research Group Safety and Organisations Research Group Law, Safety and Public Safety Research Group Socialization in the Public Health Sector Research Group Visual Rhetoric in Graphic Design Research Group Domestic Violence everyday life lending card lending rights lending service Centre for Learning and Innovation Leraar Basisonderwijs (opleiding 2013) Bachelor of Education in Primary Schools (age 4-12) leerdoel leerlijn learning objective learning trajectory

17 Paginanummer : 17 van 32 leermiddelen leeromgeving leerprocesverslag [term uit studiehandleiding CMV] leerwerkplan [term uit studiehandleiding CMV] legitimatiebewijs leidinggevende lener lerende houding lesbevoegdheid lesdag lesgeld lespresentatie lesrooster lesruimte lesstof lestijden lesvrije weken levensbeschouwing levensonderhoud LIC-raad Logistiek & Economie (opleiding) lokaal / leslokaal LOOWI (Landelijk Overleg Onderwijs Wetenschappelijke Informatie) losbladig handboek LOS-HBO Landelijke Organisatie Studentendecanen Hoger Beroepsonderwijs lotingsopleiding LVS programmaboekje MA Animatie (opleiding 2013) MA Fotografie (opleiding 2013) MA Grafisch Ontwerpen (opleiding 2013) maatregel van openbare orde Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (opleiding 2013) maatschappelijk werker / MWD-er / sociaal agoog [term uit studiehandleiding MWD] maatschappelijke dienstverlening machtiging tot betaling (eenmalige..) Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) machtigingsformulier management en organisatie (vak) Management in de Zorg (opleiding 2013) Management in de Zorg Associate degree (opleiding 2013) teaching aids learning environment learning process report work experience plan proof of identity supervisor borrower willingness to learn teaching degree teaching day, study day school fees class presentation timetable teaching room lecture material tuition hours tuition-free weeks ideological beliefs costs of living LIC board Logistics & Economics classroom LOOWI [National Consultative Committee on Academic Information] loose-leaf manual LOS-HBO National Organisation for Student Counsellors within Higher Professional Education limited enrolment study programme, for which places will be allocated by drawing lots LVS programme booklet Master of Animation Master of Photography Master of Graphic Design public order measure Bachelor of Social Work and Social Services social worker services to the community (Nuffic) direct debit authorisation (one-off ) Authorisation for Temporary Stay authorisation form management and organisation Bachelor of Health Care Management Associate degree in Health Care Management

18 Paginanummer : 18 van 32 Management, Economie en Recht managementassistente manager studentenadministratie manager studentenzaken Marketing Management Associate degree (opleiding 2013) marketingstrategie marktonderzoek Master of Marketing (opleiding 2013) masteropleiding materieel strafrecht (vak) MBO Mechatronica (opleiding 2013) medestudent / collega-student Medewerker audiovisuele ondersteuning Medewerker bedrijfsproces Medewerker bedrijfsvoering medewerker Helpdesk Medewerker Multimedia Support Groep medewerker Studentenvoorzieningen medewerkers van het studiewisselpunt medewerkerslijst medezeggenschapsorgaan medezeggenschapsraad medezeggenschapsreglement mediathecaris mediatheek mediatheekpas medisch consult medisch dossier medische verklaring meeloopdagen meetbare gedragskenmerken melding meldingsformulier Mens en Techniek (opleiding) methoden en technieken van onderzoek (vak) methodisch plan tot hulpverlening [term uit studiehandleiding SPH] Milieuadvisering en Duurzame Bedrijfsvoering (major) Milieukunde (opleiding 2013) milieukundig ingenieur milieurecht (vak) Management, Economics and Law Studies management assistant student administration office manager student affairs manager Associate degree in Marketing Management marketing strategy market research Master of Marketing master s degree programme substantive criminal law intermediate vocational education (MBO) Bachelor of Mechatronic Engineering fellow student Audiovisual support assistant Operations assistant Management assistant Helpdesk employee Multimedia Support Group assistant Student facilities employee members of the studiewisselpunt (study change) list of staff members consultative body Joint Consultative Council consultation regulations multimedia librarian multimedia library multimedia library card medical consultation (visit) medical file medical certificate shadowing days measurable behavioural characteristics report, notification notification form Health Technology research methods and techniques methodical social support plan Environmental Consultancy and Sustainable Business Practices (major) Bachelor of Environmental Science for Sustainable Energy and Technology environmental engineer environmental law

19 Paginanummer : 19 van 32 mindervaliden Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) minnelijke schikking minor De overheid minor Het juridisch advies minor Het notariaat minor Internationaal recht mondelinge toets motivatiebrief mutatieformulier (Ws-formulier = wijzigingen student formulier) muzisch-agogische handelswijze [term uit studiehandleiding SPH] nachtonderwijs najaarssemester naslagwerk Natuur & Gezondheid Natuur & Techniek Nederlands recht (vak) Nederlandse Centrale Catalogus (NCC) Nederlandse Onderzoek Databank NHTV internationale hogeschool Breda NIBUD-normen voor levensonderhoud niet-roken-regeling niet-studiedoeleinden nieuwsbrief niveautaxonomie Brede Bachelor of Social Work [term uit studiehandleiding MWD] noodfonds normvergoeding notarisklerk notitie Alcoholbeleid NUFFIC nullening nulmeting oefenbestand Olympisch Netwerk Brabant (ONB) omgangsregels omgevingsveld [term uit studiehandleiding MWD] omscholen onderdeel (van de opleiding, het examen etc.) ondernemend handelen [term uit studiehandleiding CMV] less-abled persons Dutch Minister of Education, Culture and Science amicable arrangement minor The authorities minor The legal advice minor The notarial profession minor International law oral test letter of motivation student change form artistic and community-oriented approach night-time classes autumn semester reference work Natural Science & Health Natural Science & Technology Dutch law Netherlands Central Catalogue Netherlands Research Database NHTV Breda University of Applied Sciences NIBUD [Consumer Credit Counselling Service] living standards non-smoking rules non-study purposes newsletter taxonomy for Broad Bachelor of Social Work hardship fund standard allowance notary s clerck Alcohol policy memorandum Netherlands Organization for International Cooperation in Higher Education zero loan baseline assessment practice file Olympic Network Brabant (ONB) rules of conduct surrounding environment retrain component functioning as an entrepreneur

20 Paginanummer : 20 van 32 ondernemerschap (vak) ondernemingsrecht (vak) onderwerpscode Onderwijs (sector) Onderwijs- en Examenregeling (OER) onderwijsactiviteit onderwijsbegeleiding onderwijsbenodigdheden onderwijsblok onderwijsbureau onderwijscommissie onderwijsdag onderwijsdoeleinden onderwijseenheid (OE) onderwijsgebied onderwijsinstelling onderwijsinstituut onderwijskundige onderwijsleercontract onderwijsliteratuur onderwijslocatie onderwijsovereenkomst studeren (in combinatie) met Topsport onderwijsprogrammering / onderwijsprogramma / leerplan onderwijstermen onderwijsterminologie onderwijsvoorzieningen, onderwijsfaciliteiten onderwijsvorm onderwijsweek onderwijswerkplaats onderwijswerkplek (OWP) onderzoek naar aanleg en geschiktheid onderzoeksplan [term uit studiehandleiding CMV] onrechtmatige overheidsdaad (vak) ontvankelijkheid ontzegging (van de toegang) onvoldoende studeerbare opleiding Open Dagen open lessen operationele technologie oplaadpunt opleiding entrepreneurship corporate law subject code Education Education and Examination Rules educational activity educational advisory services educational materials block in the programme Education Office education committee university day educational purposes unit of study (UoS) subject area education(al) institution education(al) institute educationalist learning contract education literature education location / site / campus educational agreement for studying combined with top-level sport curriculum education terms education terminology educational provisions teaching method university week teaching workplace education workstation examination of talent and suitability research plan unlawful government act admissibility deny(ing) (access) unfeasible study programme from the student s point of view (volgens Nuffic) Open Days open classes operations engineering top-up terminal study programme, institute [volgens Nuffic: department] (al naar gelang de context)

Ondernemerschap binnen Avans Hogeschool. Collegejaar

Ondernemerschap binnen Avans Hogeschool. Collegejaar Ondernemerschap binnen Avans Hogeschool Collegejaar 2016-2017 Pagina: 2 van 30 Colofon datum 7-11-2016 auteur versie 1.0 status Definitief Pagina: 3 van 30 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1 Inleiding 5 2

Nadere informatie

Planning voorlichtingsavond vervolgstudies HBO & WO

Planning voorlichtingsavond vervolgstudies HBO & WO Planning voorlichtingsavond vervolgstudies HBO & WO Rondes Voorlichting Opleidingen Instelling 1 2 3 Lokaal Algemene voorlichting HAS - Bedrijfskunde en agrfoodbusiness - Business in Agriculture & Food

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Psychologie 2 Pedagogische opleidingen 3 Sociale

Nadere informatie

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Saxion Open 24 januari Deventer Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Life Science, Design & Technology ROOD Economie, Management & Organisatie BLAUW - Archeologie - Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student

Nadere informatie

OER/TER ADDENDA ( )

OER/TER ADDENDA ( ) OER/TER ADDENDA (21-11-2017) Regarding: Teaching and Examination Regulations Master s degree programmes The new text: p. 170 Programme: Executive Master of Finance and Control/EMFC Year: 2 sem course title

Nadere informatie

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Universiteit

Nadere informatie

Terminologielijst : Avans Hogeschool Bestandsnaam : Avans NL-GB revisie 24.docx Datum en revisie : november 2013 rev. 24 Paginanummer : 1 van 32

Terminologielijst : Avans Hogeschool Bestandsnaam : Avans NL-GB revisie 24.docx Datum en revisie : november 2013 rev. 24 Paginanummer : 1 van 32 Paginanummer : 1 van 32 Gele termen zijn Avans-voorkeurstermen of afkomstig uit door Avans ter beschikking gestelde overzichten zie ook: http://nufficglossary.nuffic.nl (gecomprimeerde) tweede bacheloropleiding

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen ECONOMIE (ECONOMICS) Accountancy ec of (ec of ) + Accountancy (Associate degree) ec of (ec of ) + Bedrijfs ec of (ec of ) + Bedrijfskunde MER ec of ec of ec of maw of Commerciële Economie (CE) ec of ec

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

de volgende vakken b) the student has completed the MSc Economics with at least the courses...

de volgende vakken b) the student has completed the MSc Economics with at least the courses... OER/TER Errata (25-04-2018) Betreft/regarding: Onderwijs- en Examenregeling masterprogramma s 2017- Artikel 4.5.2 (p.105)/article 4.5.2 (p111) b) de student heeft de opleiding MSc Economics programme afgerond

Nadere informatie

2 De keuze van de hogeschool per individuele conversie geldt voor alle opleidingsvormen, inclusief de te beëindigen varianten. 1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief

Nadere informatie

Part-time Programmes in Law

Part-time Programmes in Law Part-time Programmes in Law Introducing Part-time Full-time study 40 hrs per week 42 weken per jaar Roughly equivalent to full-time real job Credits (ECTS) Academic year = 60 ECTS = 1680 uur 1 credit

Nadere informatie

De indeling van de sector Techniek

De indeling van de sector Techniek De indeling van de sector Techniek Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zes subsectoren: 1 Biologie, scheikunde en medisch 2 Wiskunde, natuurkunde en informatica

Nadere informatie

1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief advies CDHO: Engineering Engineering AOT Techniek(deeltijd) Einde instroom: 31-12-2011 Einde opleiding: 31-12-2016 Engineering

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015-2016 Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015 2016 A T/M Z ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIRE ONDERWIJS (LERAAR BASISONDERWIJS PABO) 18 januari, 11 april 2016 ACCOUNTANCY 26 november 2015

Nadere informatie

Instroom Instroom bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m

Instroom Instroom bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2009-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Bedrijfseconomie 20 Ad Facility Management 39 10 15 Accountancy 167 158 170 Bedrijfseconomie 231 220 325 Opleiding

Nadere informatie

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Saxion Open 31 januari 2015 Enschede Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Life Science, Design & Technology ROOD Economie, & Organisatie BLAUW - Archeologie - Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 94 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2015 187 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 1 Ad Operationeel

Nadere informatie

Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010

Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010 Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010 Toelichting: In het onderstaande overzicht is per technische masteropleiding aangegeven welke bacheloropleidingen drempelloos worden toegelaten.

Nadere informatie

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law Eerste jaars Bachelor 50950 Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 543 50950 International Bachelor Economics and Business Economics Voltijd 277 50950 International Premaster Economics and Business Economics

Nadere informatie

Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m

Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2009-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Bedrijfseconomie 38 Ad Facility Management 55 65 45 Accountancy 492

Nadere informatie

Special. NSE 2016: Tevredenheid over studieroosters. Leer- en Innovatiecentrum You learn We explore Together we make a difference!

Special. NSE 2016: Tevredenheid over studieroosters. Leer- en Innovatiecentrum You learn We explore Together we make a difference! Special NSE 2016: Tevredenheid over studieroosters Leer- en Innovatiecentrum You learn We explore Together we make a difference! Inleiding Deze NSE-special behandelt de studenttevredenheid over studieroosters

Nadere informatie

MBO Rijnland. ESL Taalreizen taalreizen naar het buitenland vmbo/havo/vwo B55

MBO Rijnland. ESL Taalreizen taalreizen naar het buitenland vmbo/havo/vwo B55 Programma van 13 november 2018 Onderwijsinstelling Studierichting vooropleiding ronde 1 ronde 2 ronde 3 DAPA Artiesten VMBO B08 Assisterende in de Gezondheidszorg (Apothekersassistente, Doktersassistente,

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 16 maart 2015 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 Ad Operationeel Sportmanagement

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Matchings- en selectiedagen OVERZICHT

Hogeschool Utrecht Matchings- en selectiedagen OVERZICHT Hogeschool Utrecht Matchings- en selectiedagen 2018-2019 OVERZICHT 2019 A T/M Z ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIRE ONDERWIJS (LERAAR BASISONDERWIJS PABO) Toelatingsprocedure i.s.m. Universiteit Utrecht

Nadere informatie

3.5 Studiestakers Aantal studiestakers en gemiddelde studieduur t/m

3.5 Studiestakers Aantal studiestakers en gemiddelde studieduur t/m 3.5 Studiestakers 3.5.1 Aantal studiestakers en gemiddelde studieduur 2007-2008 t/m 2009-2010 voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk aantal studiestakers gemiddelde studieduur Economie Accountancy

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15

Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15 Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15 Accountancy Hogeschool Utrecht Accountancy Hogeschool van Amsterdam Ad Sport, Gezondheid en Management Hanzehogeschool Groningen Advanced Business

Nadere informatie

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht Economie en Recht Accountancy en fiscaal Accountancy Avans Hogeschool 556 Accountancy en fiscaal Accountancy Christelijke Hogeschool Windesheim 289 Accountancy en fiscaal Accountancy De Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Hoop-gebied Opleiding

Hoop-gebied Opleiding 3.3 Samenstelling en omvang instroompopulatie 3.3.1 Instroom bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2008-2009 t/m 2010-2011 Economie Accountancy 161 166 155 Bedrijfseconomie 207 226 214

Nadere informatie

OPEN DAG NHL STENDEN. Programma VISIT PLORE MEET. #opendagnhlstenden. nhlstenden nhlstenden nhlstenden

OPEN DAG NHL STENDEN. Programma VISIT PLORE MEET. #opendagnhlstenden. nhlstenden nhlstenden nhlstenden OPEN DAG NHL STENDEN Programma VISIT E PLORE MEET #opendag Ontdek NHL Stenden! Welkom op de Open Dag Maak kennis met de opleidingen van onze nieuwe hogeschool en ontdek de studie die bij jou past. Op de

Nadere informatie

avans Architecture and Construction Engineering Bouwkunde Ivo Grasman geboren op (born) 13-02-1992 te (in) Sneek (NL) hogeschool

avans Architecture and Construction Engineering Bouwkunde Ivo Grasman geboren op (born) 13-02-1992 te (in) Sneek (NL) hogeschool De examencommissie van de opleiding The board of examiners of the department of Architecture and Construction Engineering van Avans Hogeschool behorend tot de Stichting Avans gevestigd te Tilburg, belast

Nadere informatie

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o)

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) 1. Accountancy (ec of m&o) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of maw of m&o) 3. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 4. Business Innovation (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of m&o) 5. Business

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 100 3x 15 maart 2016 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool 160 voltijd 100 3x 1 mei

Nadere informatie

Accreditatieportret Fontys Hogescholen

Accreditatieportret Fontys Hogescholen Instellingstoets kwaliteitszorg, Fontys Hogescholen Accreditatieportret Fontys Hogescholen Het accreditatieportret geeft een overzicht van alle NVAO besluiten met betrekking tot accreditatie en toets nieuwe

Nadere informatie

Opleidingen NT NG EM CM. B Accountancy * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) B Bedrijfskunde econ of m&o econ of m&o * econ of maw of m&o

Opleidingen NT NG EM CM. B Accountancy * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) B Bedrijfskunde econ of m&o econ of m&o * econ of maw of m&o Bachelorinstroom hbo met havo-diploma geldend vanaf 21 juni 2018 Economie (instroom met havo-diploma) B Accountancy * econ of m&o * (econ of m&o) + B Bedrijfskunde econ of m&o econ of m&o * econ of maw

Nadere informatie

PROGRAMMA OPEN AVOND VISIT E PLORE CHOOSE

PROGRAMMA OPEN AVOND VISIT E PLORE CHOOSE PROGRAMMA OPEN AVOND VISIT E PLORE CHOOSE Welkom op de Open Avond Maak kennis met de opleidingen van onze hogeschool en kies de studie die bij jou past. Op de informatiemarkt, tijdens een voorlichting

Nadere informatie

HAVO naar bachelor HBO

HAVO naar bachelor HBO HAVO naar bachelor HBO Bijlage B. Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en

Nadere informatie

DISCOVER YOUR POWER WITH HZ OPEN DAG PROGRAMMA

DISCOVER YOUR POWER WITH HZ OPEN DAG PROGRAMMA DISCOVER YOUR POWER WITH HZ OPEN DAG PROGRAMMA WELKOM BIJ DE HZ RONDLEIDINGEN DOOR DE HOGESCHOOL HZ-studenten verzorgen vanuit het Atrium rondleidingen langs de algemene voorzieningen, zoals de mediatheek,

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 100 3x 15 maart 2016 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool 160 voltijd 100 3x 1 mei

Nadere informatie

1. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 2. Creatieve therapie¹ 3. Culturele en Maatschappelijke Vorming

1. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 2. Creatieve therapie¹ 3. Culturele en Maatschappelijke Vorming Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt. Controleer daarom altijd (en op

Nadere informatie

Enschede in Cijfers 2011 11. ONDERWIJS

Enschede in Cijfers 2011 11. ONDERWIJS Onderwijs 11. ONDERWIJS 20 Onderwijs Tabel 11.1: Aantal scholen en aantal leerlingen in het basisonderwijs per cursusjaar sinds 2006/'07. 1) denominatie 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 sch. leerl. sch.

Nadere informatie

OPEN DAG. Programma VISIT PLORE FIND. #nhlstenden. nhlstenden nhlstenden nhlstenden NHL Stenden Hogeschool

OPEN DAG. Programma VISIT PLORE FIND. #nhlstenden. nhlstenden nhlstenden nhlstenden NHL Stenden Hogeschool OPEN DAG Programma E VISIT PLORE FIND # Hogeschool Ontdek Welkom op de Open Dag Maak kennis met de opleidingen van onze hogeschool en ontdek de studie die bij jou past. Op de Informatiemarkt, tijdens een

Nadere informatie

Alle HBO studies NT NG EM CM. B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb)

Alle HBO studies NT NG EM CM. B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) Alle HBO studies NT NG EM CM B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) B Advanced Business Creation econ of m&o econ of m&o (econ of m&o) + (wisa of wisb) B Applied science * * # #

Nadere informatie

OPEN DAG NHL STENDEN. Programma VISIT PLORE FIND. #opendagnhlstenden. nhlstenden nhlstenden nhlstenden

OPEN DAG NHL STENDEN. Programma VISIT PLORE FIND. #opendagnhlstenden. nhlstenden nhlstenden nhlstenden OPEN DAG NHL STENDEN Programma VISIT E PLORE FIND #opendag Ontdek NHL Stenden! Welkom op de Open Dag Maak kennis met de opleidingen van onze nieuwe hogeschool en ontdek de studie die bij jou past. Op de

Nadere informatie

OPEN DAG NHL STENDEN. Programma VISIT E PLORE MEET. #nhlstenden. nhlstenden nhlstenden nhlstenden NHL Stenden Hogeschool

OPEN DAG NHL STENDEN. Programma VISIT E PLORE MEET. #nhlstenden. nhlstenden nhlstenden nhlstenden NHL Stenden Hogeschool OPEN DAG NHL STENDEN Programma VISIT E PLORE MEET # NHL Stenden Hogeschool Ontdek NHL Stenden! Welkom op de Open Dag Maak kennis met de opleidingen van onze hogeschool en ontdek de studie die bij jou past.

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 7-0 6 7 Rapenburg 70 Postbus 9500 2300 RA Leiden T 071 527 81 18 van het van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Wiskunde

Nadere informatie

Ook zonder aanbevolen vak ben je toelaatbaar, het is geen vereiste.

Ook zonder aanbevolen vak ben je toelaatbaar, het is geen vereiste. Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL/Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein 2018-2019 In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL/Stenden

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit Maatschappij & Recht A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen

Nadere informatie

Joint programme ontwikkeling en management

Joint programme ontwikkeling en management Joint programme ontwikkeling en management Rosa Becker, Nuffic Guido van Leerzem, Tilburg University Hogeschool Utrecht, 6 juli 2017 Strategie 1. Wat wil jij / wat wil de partner / wat kan? Opzetten gezamenlijke

Nadere informatie

Meer waarde met hbo door internationale samenwerking!

Meer waarde met hbo door internationale samenwerking! Meer waarde met hbo door internationale samenwerking! 19.04.2018 Wie zijn wij? Anne Klaas Schilder Senior lecturer NHL-Stenden Hogeschool Inge Broekman Institutional Erasmus Coordinator University of Twente

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3-0 7 0

U I T S P R A A K 1 3-0 7 0 U I T S P R A A K 1 3-0 7 0 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, verweerder

Nadere informatie

BSc Tourism. De volgende presentatie start hier om 9:30 uur

BSc Tourism. De volgende presentatie start hier om 9:30 uur BSc Tourism De volgende presentatie start hier om 9:30 uur waarom? academische studie van toerisme Toerisme in cijfers Toerisme in cijfers Toerisme in cijfers Nederland 35 miljard bestedingen 3% Bruto

Nadere informatie

Opleiding PECB IT Governance.

Opleiding PECB IT Governance. Opleiding PECB IT Governance www.bpmo-academy.nl Wat is IT Governance? Information Technology (IT) governance, ook wel ICT-besturing genoemd, is een onderdeel van het integrale Corporate governance (ondernemingsbestuur)

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen

Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen 2016-2017 De eerste activiteit bij de studiekeuzecheck is altijd het invullen van een online vragenlijst. Deze vragenlijst bestaat uit een deel dat gelijk is

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van het College van Bestuur van dinsdag 25 maart en dinsdag 1 april 2014

Besluitenlijst van de vergadering van het College van Bestuur van dinsdag 25 maart en dinsdag 1 april 2014 College van Bestuur Tilburg BESLUITENLIJST ons kenmerk 14B002690 datum bespreking 25 maart en 1 april 2014 datum 01-04-2014 bespreking Vergadering College van Bestuur van S. Diemont telefoon (013) 595

Nadere informatie

MA FR: profiel directe belastingen

MA FR: profiel directe belastingen MA FR: profiel directe belastingen 2008 Universiteit Maastricht MA FR: profiel directe belastingen Page 1 of 157 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 5 Fiscaal Concernrecht... 7 European Value Added Tax...

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 2-0 4 6 van het van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, verweerder 1. Ontstaan en loop van het

Nadere informatie

Bijlage B. Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs

Bijlage B. Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs. Geldend van 29-09-207 t/m heden Bijlage B. Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs. In deze bijlage wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Opleidingen op het gebied van economie, management en recht (Almere) Opleiding Activiteit Datum en tijd Finance & Control (voorheen Bedrijfseconomie)

Opleidingen op het gebied van economie, management en recht (Almere) Opleiding Activiteit Datum en tijd Finance & Control (voorheen Bedrijfseconomie) Studiekeuzecheck voor wie per september 2018 gaat studeren De eerste activiteit bij de studiekeuzecheck is altijd het invullen van een online vragenlijst. Deze vragenlijst bestaat uit een deel dat gelijk

Nadere informatie

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Studiekeuzetraject Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Opbouw IB-diplomaprogramma Vak Nederlands binnen IB-diploma Higher level Standard level A versus B (B

Nadere informatie

Bachelors FEM. CROHOnr Opleidingsnaam CROHO Vertaling opleidingsnaam in Engels Variant Afstudeerrichting *

Bachelors FEM. CROHOnr Opleidingsnaam CROHO Vertaling opleidingsnaam in Engels Variant Afstudeerrichting * Bachelors FEM CROHOnr Opleidingsnaam CROHO Vertaling opleidingsnaam in Engels Variant Afstudeerrichting * EC afstudeerrichting Graad** Afkorting 34406 B Accountancy B Accountancy vt,du Bachelor of Economics

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 114

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 114 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 114 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 4 Arbeidsrecht... 6 Intellectual property law... 8 Insolventierecht...10 Sociale zekerheid... 11 Corporate social responsibility...

Nadere informatie

Naamconventie en schrijfwijze Zuyd - onderdelen en - aanbod

Naamconventie en schrijfwijze Zuyd - onderdelen en - aanbod conventie en schrijfwijze Zuyd - onderdelen en - aanbod Is het Zuyd of ZUYD? Hoe schrijven we eigennamen van opleidingen, faculteiten, diensten of lectoraten? Begint een functie met een kleine letter of

Nadere informatie

VWO naar bachelor HBO

VWO naar bachelor HBO VWO naar bachelor HBO Bijlage B. Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het hoger roepsonderwijs. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

GOVERNMENT NOTICE. STAATSKOERANT, 18 AUGUSTUS 2017 No NATIONAL TREASURY. National Treasury/ Nasionale Tesourie NO AUGUST

GOVERNMENT NOTICE. STAATSKOERANT, 18 AUGUSTUS 2017 No NATIONAL TREASURY. National Treasury/ Nasionale Tesourie NO AUGUST National Treasury/ Nasionale Tesourie 838 Local Government: Municipal Finance Management Act (56/2003): Draft Amendments to Municipal Regulations on Minimum Competency Levels, 2017 41047 GOVERNMENT NOTICE

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg AVANS HOGESCHOOL Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg Jij hebt ambitie. Jij legt de lat hoog.

Nadere informatie

Welcome. at Maastricht University. Faculteit der Rechtsgeleerdheid/Faculty of Law

Welcome. at Maastricht University. Faculteit der Rechtsgeleerdheid/Faculty of Law Welcome at Maastricht University Master Open Dag 8 oktober2016 Master Forensica, Criminologie en Rechtspleging Hans Nelen Hoogleraar criminologie Coordinator master FCR Waar ga ik het over hebben? Doel,

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen dinsdag 9 oktober 2018

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen dinsdag 9 oktober 2018 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen dinsdag 9 oktober 2018 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Hoop-gebied Opleiding

Hoop-gebied Opleiding 3.4 Afgestudeerden 3.4.1 Aantal afgestudeerden en afgestudeerden voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2007-2008 t/m 2009-2010 in aantal jaren Economie Accountancy 36 38 39 5,00 5,63 4,44

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 4 1 3 3 van het van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, verweerder 1. Ontstaan en loop van het

Nadere informatie

4. Inhoud minor. Diplomasupplement

4. Inhoud minor. Diplomasupplement Minorregeling 2010-2011 Start september 2010 1. Naam minor: Recht 2. Engelse benaming: Law 3. Catalogusnummer: 7 4. Inhoud minor Het doel van de minor is dat je: 1. rekening houdt met juridische aspecten

Nadere informatie

Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016

Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016 Centrale Aanmelding en Plaatsing Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016 Bij een aantal opleidingen/instellingen zijn na de uitvoering van de loting nog plaatsen over.

Nadere informatie

BSc Tourism. René van der Duim en Martijn van Santen

BSc Tourism. René van der Duim en Martijn van Santen BSc Tourism René van der Duim en Martijn van Santen waarom? academische studie van toerisme Toerisme in cijfers meer dan een miljard internationale toeristische aankomsten wereldwijd Toerisme in cijfers

Nadere informatie

Cluster Commerciële Economie Communicatie Finance Groen en Voeding Contactpersoon Windesheim Flevoland

Cluster Commerciële Economie Communicatie Finance Groen en Voeding Contactpersoon Windesheim Flevoland Cluster Commerciële Economie Communicatie Finance Groen en Voeding Annemarie van Alphen Ancella Evers-de Boer (a.i.) Contactpersoon Windesheim Flevoland Hogescholen Christelijke HS Windesheim Avans HS

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123 Inhoudsopgave Rechtshandeling en overeenkomst... 4 Onrechtmatige daad en schadevergoeding... 6 Family law in Europe... 8 Civiele rechtspleging... 10 Overheid

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies HBO

Overzicht Lotingstudies HBO Overzicht Lotingstudies HBO Accountancy Hogeschool Utrecht Accountancy Hogeschool van Amsterdam Laatste wijziging: 16-aug-2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool Bedrijfseconomie Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL De vakken zijn in dit rooster per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Comparative Law and Economics

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 4 1 2 0 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, verweerder

Nadere informatie

havo Carrousel schooljaar 2016/2017

havo Carrousel schooljaar 2016/2017 havo Carrousel schooljaar 2016/2017 Dit schooljaar organiseert jouw school een havo Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie voor 4-havo. Tijdens drie bedrijfsbezoeken maak je kennis met beroepen. Ook leer

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhofcollege, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128 Inhoudsopgave Strafrechtelijke sancties... 5 Verdieping strafprocesrecht...7 Capita criminologie... 9 European criminal law... 11 Verdieping materieel strafrecht...

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Welkom. aan de Universiteit Maastricht. Faculteit der Rechtsgeleerdheid/ Faculty of Law

Welkom. aan de Universiteit Maastricht. Faculteit der Rechtsgeleerdheid/ Faculty of Law Welkom aan de Universiteit Maastricht Master Open Dag 8 oktober 2016 Master Fiscaal recht Specialisatie Directe Belastingen Specialisatie Indirecte Belastingen Mr.Dr. M.J.G.A.M. Weerepas Waarom Fiscaal

Nadere informatie

Beste hogescholen en universiteiten

Beste hogescholen en universiteiten Beste hogescholen en universiteiten BRIN INSTELLING ISAT OPLEIDING VERGELIJKING 30TX Aeres Hogeschool 34868 B Tuinbouw en Akkerbouw gelijk 30TX Aeres Hogeschool 34866 B Bedrijfskunde en Agribusiness gelijk

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen. 3A

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 7-3 0 4 Rapenburg 70 Postbus 9500 2300 RA Leiden T 071 527 81 18 van het van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Sociale

Nadere informatie

havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Beroepsoriëntatie voor 4-havo

havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Beroepsoriëntatie voor 4-havo havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Dit schooljaar organiseert jouw school een havo Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie voor 4-havo. Tijdens drie bedrijfsbezoeken maak je kennis met beroepen. Ook leer

Nadere informatie

Hoop-gebied opleiding 2008/ / / / / /2011

Hoop-gebied opleiding 2008/ / / / / /2011 Afgestudeerden Aantal afgestudeerden en afgestudeerden voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2090-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Facility Management 9 19 22 2.11 1.58 3.09 Accountancy 38

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 6-0 9 3 Rapenburg 70 Postbus 9500 2300 RA Leiden T 071 527 81 18 van het College van beroep van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellante tegen het Bestuur van

Nadere informatie

havo Carrousel schooljaar 2017/2018

havo Carrousel schooljaar 2017/2018 Carrousel schooljaar 2017/2018 Dit schooljaar organiseert jouw school een Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie voor 4-. Tijdens twee bedrijfsbezoeken maak je kennis met beroepen. Ook leer je welke opleidingen

Nadere informatie