A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:"

Transcriptie

1 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit Maatschappij & Recht A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 1. De student is zelf verantwoordelijk voor de inschrijving, tenzij in de studiegids is bepaald dat een student door de opleiding wordt ingeschreven voor een cursus. Artikel 33 Inschrijving voor tentamens 1. De student is zelf verantwoordelijk voor de inschrijving, tenzij in de studiegids is bepaald dat een student door de opleiding wordt ingeschreven voor een tentamen. Artikel 34 Tentamenkansen 2A 3A In de studiegids is geregeld of, en zo ja hoe, hoe vaak en wanneer en voor welke (onderdelen van) cursussen, inschrijving voor tentamens kan plaatsvinden. Binnen de faculteit Maatschappij & Recht kan de student zich in hetzelfde studiejaar voor dezelfde cursus ten hoogste voor twee tentamenkansen (inclusief herkansingen) inschrijven. Binnen de faculteit Maatschappij & Recht kan enkel een onvoldoende herkanst worden. Bij deelname aan een herkansing vervallen alle eerdere beoordelingen. Artikel 35 Legitimatieplicht bij tentamens 1A Binnen de faculteit Maatschappij & Recht is het tonen van een collegekaart verplicht voor deelname aan tentamens. Binnen de faculteit Maatschappij & Recht is naast het tonen van een collegekaart eveneens het tonen van een geldig legitimatiebewijs verplicht.

2 B. Nadere facultaire Regelgeving: De Faculteit Maatschappij & Recht kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 1. Toelatingsreglement

3 C. Opleidingen van de faculteit Maatschappij & Recht De faculteit Maatschappij & Recht kent de volgende opleidingen: 1 B Culturele & Maatschappelijke Vorming 2 B Creatieve Therapie 3 B HBO-Rechten 4 B Integrale Veiligheidskunde 5 B Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 6 B Pedagogiek 7 B Personeel en Arbeid 8 B Sociaal-Juridische Dienstverlening 9 B Sociaal Pedagogische Hulpverlening 10 Ad Kinderopvang 1. Culturele & Maatschappelijke Vorming 1.1. De kerngegevens van de opleiding Culturele & Maatschappelijke Vorming zijn de volgende: B Culturele & Maatschappelijke Vorming B Cultural and Social Development CROHO-nummer: Utrecht en Amersfoort Afstudeerrichting(en): - Profiel: - Social Management (Amersfoort) voltijd, deeltijd en duaal Bachelor of Social Work BSW 1.2. Propedeutisch examen De propedeutische fase van de opleiding Culturele & Maatschappelijke Vorming kent een propedeutisch examen.(art. 28). Het propedeutisch examen staat beschreven in de studiegids Compensatieregeling De opleiding Culturele & Maatschappelijke Vorming kent geen compensatieregeling (art. 28) Vooropleidingseisen: Voor de opleiding Culturele & Maatschappelijke Vorming (voltijd/deeltijd/duaal)gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, geen andere vooropleidingseisen Voor de opleiding Culturele & Maatschappelijke Vorming (voltijd/deeltijd/duaal) zijn geen specifieke eisen gesteld aan de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop een opleiding voorbereidt Voor de deeltijd opleiding Culturele & Maatschappelijke Vorming kunnen eisen worden gesteld aan het verrichten van werkzaamheden tijdens het volgen van die opleiding, mits deze werkzaamheden als cursussen zijn aangemerkt. De eisen voor de deeltijdopleiding Culturele & Maatschappelijke Vorming staan beschreven in de studiegids.

4 1.5. Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24): De opleiding Culturele & Maatschappelijke Vorming kent na de propedeutische fase geen afstudeerrichtingen Bindend studie advies De norm voor een bindend studieadvies voor de opleiding Culturele & Maatschappelijke Vorming (voltijd/deeltijd/duaal) is 45 ECTS. Het bindend studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven De opleiding Culturele & Maatschappelijke Vorming (voltijd/duaal/deeltijd) kent geen geoormerkte cursussen die behaald moeten zijn om aan de norm te voldoen Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student de opleiding Culturele & Maatschappelijke Vorming (voltijd/deeltijd/duaal), niet kan voortzetten. Tevens brengt een bindend negatief studieadvies voor de opleiding Culturele & Maatschappelijke Vorming (voltijd/duaal/deeltijd) met zich mee dat een student zich niet meer kan aanmelden voor de opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Creatieve Therapie. 2. Creatieve Therapie 2.1. De kerngegevens van de opleiding Creatieve Therapie Vorming zijn de volgende: B Creatieve Therapie B Arts Therapies CROHO-nummer: Amersfoort Afstudeerrichting(en): - Drama (145 EC) - Muziek (145 EC) - Beeldend vormen (145 EC) voltijd, deeltijd Bachelor of Social Work BSW Hoofdfase: 180 EC bestaande uit:major (150 EC) en profileringsruimte 2.2. Propedeutisch examen De propedeutische fase van de opleiding Creatieve Therapie kent een propedeutisch examen.(art. 28).: Het propedeutisch examen staat beschreven in de studiegids Compensatieregeling De opleiding Creatieve Therapie kent geen compensatieregeling (art. 28) Vooropleidingseisen: Voor de opleiding Creatieve Therapie (voltijd/deeltijd) gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, een selectieprocedure, conform landelijke afspraken en CROHO. Een voorwaarde om deel te nemen aan deze selectieprocedure is aanmelding voor de opleiding Creatieve Therapie via Het doel van deze procedure is dat de opleiding de student kan testen of hij/zij beschikt over

5 voldoende competenties om de opleiding te volgen. De selectieprocedure Creatieve Therapie is beschreven op Voor de opleiding Creatieve Therapie (voltijd/deeltijd) zijn geen nadere eisen gesteld aan de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop een opleiding voorbereidt Voor de deeltijd opleiding Creatieve Therapie kunnen eisen worden gesteld aan het verrichten van werkzaamheden tijdens het volgen van die opleiding, mits deze werkzaamheden als cursussen zijn aangemerkt. De eisen voor de deeltijdopleiding Creatieve Therapie zijn beschreven in de studiegids Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24): De opleiding Creatieve Therapie kent na de propedeutische fase de volgende afstudeerrichtingen. - Drama - Muziek - Beeldend vormen Voor de afstudeerrichting geldt geen toegangsbeperking Bindend studie advies De norm voor een bindend studieadvies voor de opleiding Creatieve Therapie (voltijd/deeltijd) is 45 ECTS. Het bindend studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven De opleiding Creatieve Therapie (voltijd/deeltijd) kent geen geoormerkte cursussen die behaald moeten zijn om aan de norm te voldoen Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student de opleiding Creatieve Therapie (voltijd/deeltijd/duaal), niet kan voortzetten. Tevens brengt een bindend negatief studieadvies voor de opleiding Creatieve Therapie (voltijd/duaal/deeltijd) met zich mee dat een student zich niet meer kan aanmelden voor de opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Culturele en Maatschappelijke Vorming. 3. HBO-Rechten 3.1. De kerngegevens van de opleiding HBO-Rechten zijn de volgende: B HBO-Rechten B Laws CROHO-nummer: Utrecht Afstudeerrichting(en): - Kandidaat-Gerechtsdeurwaarder (deeltijd, 120 EC) voltijd en deeltijd Bachelor of Laws LLB Hoofdfase: 180 EC bestaande uit:major (150 EC) en profileringsruimte ( 3.2. Propedeutisch examen De propedeutische fase van de opleiding HBO-Rechten kent een propedeutisch examen.(art. 28). Het propedeutisch examen staat beschreven in de studiegids.

6 3.3. Compensatieregeling De opleiding HBO-Rechten kent geen compensatieregeling (art. 28) Vooropleidingseisen: Voor de opleiding HBO-Rechten (voltijd/deeltijd)gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling geen andere vooropleidingseisen Voor de opleiding HBO-Rechten (voltijd/deeltijd) zijn geen specifieke eisen gesteld aan de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop een opleiding voorbereidt, en vindt inschrijving slechts plaats nadat aan de eisen van een aanvullend onderzoek is voldaan Voor de deeltijd opleiding HBO-Rechten kunnen eisen worden gesteld aan het verrichten van werkzaamheden tijdens het volgen van die opleiding, mits deze werkzaamheden als cursussen zijn aangemerkt. De eisen voor de deeltijdopleiding HBO-Rechten zijn beschreven in de studiegids Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24): De opleiding HBO-Rechten kent na de propedeutische fase de volgende afstudeerrichtingen: - Kandidaat-gerechtsdeurwaarder (deeltijd) Voor deze afstudeerrichting geldt geen toegangsbeperking Bindend studie advies De norm voor een bindend studieadvies is voor de opleiding HBO-Rechten (voltijd/deeltijd) is 45 ECTS. Het bindend studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven De opleiding HBO-Rechten (voltijd/deeltijd) kent geen geoormerkte cursussen die behaald moeten zijn om aan de norm te voldoen. Wel dienen er bij de deeltijdopleiding van de 45 EC minimaal 30 EC behaald te zijn uit het cursorisch pakket Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student de opleiding HBO-Rechten (voltijd/deeltijd), niet kan voortzetten. 4. Integrale Veiligheidskunde 4.1. De kerngegevens van de opleiding Integrale Veiligheidskunde zijn de volgende: B Integrale Veiligheidskunde B Applied Safety and Sucurity Studies CROHO-nummer: Utrecht Afstudeerrichting(en): - voltijd, deeltijd Bachelor of Public Management BPM 4.2. Propedeutisch examen De propedeutische fase van de opleiding Integrale Veiligheidskunde kent een propedeutisch examen.(art. 28). Het propedeutisch examen staat beschreven in de studiegids.

7 4.3. Compensatieregeling De opleiding Integrale Veiligheidskunde kent geen compensatieregeling (art. 28) Vooropleidingseisen: Voor de opleiding Integrale Veiligheidskunde (voltijd/deeltijd)gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, de volgende vooropleidingseisen: HAVO: Natuur en Techniek met economie 1 Natuur en Gezondheid met economie 1 Economie en Maatschappij Cultuur en Maatschappij met economie 1 VWO: Natuur en Techniek met economie 1 Natuur en Gezondheid met economie 1 Economie en Maatschappij Cultuur en Maatschappij met economie Voor de opleiding Integrale Veiligheidskunde (voltijd/deeltijd) zijn geen nadere eisen gesteld aan de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop een opleiding voorbereidt Voor de deeltijd opleiding Integrale Veiligheidskunde kunnen eisen worden gesteld aan het verrichten van werkzaamheden tijdens het volgen van die opleiding, mits deze werkzaamheden als cursussen zijn aangemerkt. De eisen voor de deeltijdopleiding Integrale Veiligheidskunde zijn beschreven in de studiegids Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24): De opleiding Integrale Veiligheidskunde kent geen afstudeerrichtingen Bindend studie advies De norm voor een bindend studieadvies voor de opleiding Integrale Veiligheidskunde (voltijd/deeltijd) is 45 ECTS. Het bindend studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven De opleiding Integrale Veiligheidskunde (voltijd/deeltijd) kent de volgende geoormerkte cursussen die behaald moeten zijn om aan de norm te voldoen: integraal project en praktijktijd jaar Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student de opleiding Integrale Veiligheidskunde (voltijd/deeltijd), niet kan voortzetten. 5. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 5.1. De kerngegevens van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening zijn de volgende: B Maatschappelijk Werk en Dienstverlening B Social Work and Social Services CROHO-nummer: Utrecht en Amersfoort Afstudeerrichting(en): - voltijd, deeltijd en duaal

8 Bachelor of Social Work BSW 5.2. Propedeutisch examen De propedeutische fase van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening kent een propedeutisch examen.(art. 28). Het propedeutisch examen staat beschreven in de studiegids Compensatieregeling De opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening kent geen compensatieregeling (art. 28) Vooropleidingseisen: Voor de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (voltijd/deeltijd/duaal)gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, geen andere vooropleidingseisen Voor de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (voltijd/deeltijd/duaal) zijn geen nadere eisen gesteld aan de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop een opleiding voorbereidt Voor de deeltijd opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening kunnen eisen worden gesteld aan het verrichten van werkzaamheden tijdens het volgen van die opleiding, mits deze werkzaamheden als cursussen zijn aangemerkt. De eisen voor de deeltijdopleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening staan beschreven in de studiegids Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24): De opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening kent geen afstudeerrichtingen: 5.6. Bindend studie advies De norm voor een bindend studieadvies voor de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (voltijd/deeltijd/duaal) is 45 ECTS. Het bindend studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven De opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (voltijd/duaal/deeltijd) kent geen geoormerkte cursussen die behaald moeten zijn om aan de norm te voldoen. Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (voltijd/deeltijd/duaal), niet kan voortzetten. Tevens brengt een bindend negatief studieadvies voor de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (voltijd/duaal/deeltijd) met zich mee dat een student zich niet meer kan aanmelden voor de opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Culturele Maatschappelijke Vorming en Creatieve Therapie. 6. Pedagogiek 6.1. De kerngegevens van de opleiding Pedagogiek zijn de volgende: B Pedagogiek B Education Theory CROHO-nummer: Utrecht Afstudeerrichting(en): - Education (voltijd, deeltijd, 90 EC)

9 - Eco Mediated Pedagogy (deeltijd, 90 EC) - Orthopedagogiek (deeltijd, 90 EC) voltijd, deeltijd Bachelor of Social Work BSW 6.2. Propedeutisch examen De propedeutische fase van de opleiding Pedagogiek kent een propedeutisch examen.(art. 28).: Het propedeutisch examen staat beschreven in de studiegids Compensatieregeling De opleiding Pedagogiek kent geen compensatieregeling (art. 28) Vooropleidingseisen: Voor de opleiding Pedagogiek (voltijd/deeltijd)gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, geen andere vooropleidingseisen Voor de opleiding Pedagogiek (voltijd/deeltijd) zijn bij ministeriële regeling geen nadere eisen gesteld aan de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop een opleiding voorbereidt Voor de deeltijd opleiding Pedagogiek kunnen eisen worden gesteld aan het verrichten van werkzaamheden tijdens het volgen van die opleiding, mits deze werkzaamheden als cursussen zijn aangemerkt. De eisen voor de deeltijdopleiding Pedagogiek zijn beschreven in de studiegids Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24): De opleiding Pedagogiek kent na de propedeutische fase de volgende afstudeerrichtingen: - Education - Eco Mediated Pedagogy - Orthopedagogiek Voor deze afstudeerrichtingen geldt geen toegangsbeperking Bindend studie advies De norm voor een bindend studieadvies is voor de opleiding Pedagogiek (voltijd/deeltijd) is 45 ECTS. Het bindend studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven De norm voor een bindend studieadvies is voor de opleiding Pedagogiek is 45 ECTS. Het bindend studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven De opleiding Pedagogiek (voltijd/deeltijd) kent de volgende geoormerkte cursussen die behaald moeten zijn om aan de norm te voldoen:stage en het leerteam Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student de opleiding Pedagogiek (voltijd/deeltijd), niet kan voortzetten. 7. Personeel en Arbeid

10 7.1. De kerngegevens van de opleiding Personeel en Arbeid 1 zijn de volgende: B Personeel en Arbeid B Human Resources Management CROHO-nummer: Utrecht Afstudeerrichting(en): - voltijd, deeltijd Bachelor of Human Resource Management BHRM 7.2. Propedeutisch examen De propedeutische fase van de opleiding Personeel en Arbeid kent een propedeutisch examen.(art. 28). Het propedeutisch examen staat beschreven in de studiegids Compensatieregeling De opleiding Personeel en Arbeid kent geen compensatieregeling (art. 28) Vooropleidingseisen: Voor de opleiding Personeel en Arbeid (voltijd/deeltijd)gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling geen andere vooropleidingseisen Voor de opleiding Personeel en Arbeid (voltijd/deeltijd) zijn geen nadere eisen gesteld aan de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop een opleiding voorbereidt Voor de deeltijd opleiding Personeel en Arbeid kunnen eisen worden gesteld aan het verrichten van werkzaamheden tijdens het volgen van die opleiding, mits deze werkzaamheden als cursussen zijn aangemerkt. De eisen voor de deeltijdopleiding Personeel en Arbeid zijn beschreven in de studiegids Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24): De opleiding Personeel en Arbeid kent geen afstudeerrichtingen Bindend studie advies De norm voor een bindend studieadvies voor de opleiding Personeel en Arbeid is 49 ECTS (voltijd) en 45 EC (deeltijd). Het bindend studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven De opleiding Personeel en Arbeid (voltijd/deeltijd) kent de volgende geoormerkte cursussen die behaald moeten zijn om aan de norm te voldoen: Studieloopbaanbegeleiding bij de voltijdopleiding Gereflecteerde praktijktijd bij de deeltijdopleiding Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student de opleiding Personeel en Arbeid (voltijd/deeltijd), niet kan voortzetten. 8. Sociaal Juridische Dienstverlening 1 De opleiding Personeel en Arbeid heet met ingang van Human Recource Management.

11 8.1. De kerngegevens van de opleiding Sociaal-Juridische Dienstverlening zijn de volgende: B Sociaal-Juridische Dienstverlening B Social Legal Services CROHO-nummer: Utrecht Afstudeerrichting(en): - voltijd, deeltijd Bachelor of Laws LLB 8.2. Propedeutisch examen De propedeutische fase van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening kent een propedeutisch examen.(art. 28). Het propedeutisch examen staat beschreven in de studiegids Compensatieregeling De opleiding Sociaal Juridische dienstverlening kent geen compensatieregeling (art. 28) Vooropleidingseisen: Voor de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (voltijd/deeltijd)gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling geen andere vooropleidingseisen Voor de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (voltijd/deeltijd) zijn geen nadere eisen gesteld aan de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop een opleiding voorbereidt Voor de deeltijd opleiding Sociaal Juridische dienstverlening kunnen eisen worden gesteld aan het verrichten van werkzaamheden tijdens het volgen van die opleiding, mits deze werkzaamheden als cursussen zijn aangemerkt. De eisen voor de deeltijdopleiding Sociaal Juridische Dienstverlening staan beschreven in de studiegids Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24): De opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening kent geen afstudeerrichtingen Bindend studie advies De norm voor een bindend studieadvies is voor de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (voltijd/deeltijd) is 45 ECTS. Het bindend studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven De opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (voltijd/deeltijd) kent geen geoormerkte cursussen die behaald moeten zijn om aan de norm te voldoen. Wel dienen er zoals beschreven in de studiegids - bij de deeltijdopleiding van de 45 EC minimaal 30 EC behaald te zijn uit het cursorisch pakket van de propedeuse Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student de opleiding Sociaal Juridische dienstverlening (voltijd/deeltijd), niet kan voortzetten. 9. Sociaal Pedagogische Hulpverlening

12 9.1. De kerngegevens van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening zijn de volgende: B Sociaal Pedagogische Hulpverlening B Social Educational Care CROHO-nummer: Utrecht en Amersfoort Afstudeerrichting(en): - voltijd, deeltijd en duaal Bachelor of Social Work BSW 9.2. Propedeutisch examen De propedeutische fase van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening kent een propedeutisch examen.(art. 28). Het propedeutisch examen staat beschreven in de studiegids Compensatieregeling De opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening kent geen compensatieregeling (art. 28) Vooropleidingseisen: Voor de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (voltijd/deeltijd/duaal)gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, geen andere vooropleidingseisen Voor de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (voltijd/deeltijd/duaal) zijn bij ministeriële regeling geen nadere eisen gesteld aan de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop een opleiding voorbereidt Voor de deeltijd opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening kunnen eisen worden gesteld aan het verrichten van werkzaamheden tijdens het volgen van die opleiding, mits deze werkzaamheden als cursussen zijn aangemerkt. De eisen voor de deeltijdopleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening staan beschreven in de studiegids Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24): De opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening kent geen afstudeerrichtingen Bindend studie advies De norm voor een bindend studieadvies is voor de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (voltijd/deeltijd/duaal) is 45 ECTS. Het bindend studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven De opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (voltijd/duaal/deeltijd) kent geen geoormerkte cursussen die behaald moeten zijn om aan de norm te voldoen. Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (voltijd/deeltijd/duaal), niet kan voortzetten. Tevens brengt een bindend negatief studieadvies voor de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (voltijd/duaal/deeltijd) met zich mee dat een student zich niet meer kan aanmelden voor de opleidingen Culturele & Maatschappelijke Vorming, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Creatieve Therapie.

13 10. Ad Kinderopvang De kerngegevens van de opleiding Ad Kinderopvang zijn de volgende: Ad Kinderopvang Ad Childcare CROHO-nummer: Utrecht Afstudeerrichting(en): - deeltijd Associate Degree Ad Hoofdfase Ad: 60 EC Propedeutisch examen De propedeutische fase van de opleiding Ad Kinderopvang kent een propedeutisch examen(art. 28). Het propedeutisch examen staat beschreven in de studiegids Compensatieregeling De opleiding Ad Kinderopvang kent geen compensatieregeling (art. 28) Vooropleidingseisen: Voor de opleiding Ad Kinderopvang (deeltijd)gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, geen andere vooropleidingseisen Voor de opleiding Ad Kinderopvang (deeltijd) zijn bij ministeriële regeling geen nadere eisen gesteld aan de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop een opleiding voorbereidt Voor de deeltijd opleiding Ad Kinderopvang kunnen eisen worden gesteld aan het verrichten van werkzaamheden tijdens het volgen van die opleiding, mits deze werkzaamheden als cursussen zijn aangemerkt. De eisen voor de deeltijdopleiding Ad Kinderopvang staan beschreven in de studiegids Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24): De opleiding Ad Kinderopvang kent geen afstudeerrichtingen Bindend studie advies De norm voor een bindend studieadvies is voor de opleiding Ad Kinderopvang(deeltijd) is 45 EC. Het bindend studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven De opleiding Ad Kinderopvang (deeltijd) kent geen geoormerkte cursussen die behaald moeten zijn om aan de norm te voldoen Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student de opleiding Ad Kinderopvang (deeltijd), niet kan voortzetten. Tevens brengt een bindend negatief studieadvies voor de opleiding AD Kinderopvang (deeltijd) met zich mee dat een student zich niet meer kan inschrijven voor de opleiding bachelor pedagogiek.

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Communicatie en Journalistiek A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen. 3A

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

vastgesteld door de faculteitsdirectie op 19 maart 2012. instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 5 april 2012.

vastgesteld door de faculteitsdirectie op 19 maart 2012. instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 5 april 2012. III FACULTEIT Maatschappij en Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 19 maart 2012. instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 5 april 2012. A. Hieronder is voor zover van toepassing

Nadere informatie

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen:

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN FCJ A. Nadere facultaire invulling van enige artikelen uit de HU-OER Artikel 33 Inschrijving voor tentamens 1. Door zich in te schrijven voor een cursus, is de student

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 20A De student is

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Gezondheidszorg A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 3A De student is zelf

Nadere informatie

Bachelors FEM. CROHOnr Opleidingsnaam CROHO Vertaling opleidingsnaam in Engels Variant Afstudeerrichting *

Bachelors FEM. CROHOnr Opleidingsnaam CROHO Vertaling opleidingsnaam in Engels Variant Afstudeerrichting * Bachelors FEM CROHOnr Opleidingsnaam CROHO Vertaling opleidingsnaam in Engels Variant Afstudeerrichting * EC afstudeerrichting Graad** Afkorting 34406 B Accountancy B Accountancy vt,du Bachelor of Economics

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26-02-2013 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op. 2013. Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management vastgesteld door de faculteitsdirectie op instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor zover van toepassing

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 12 februari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: OER 2012-2013 facultair hoofdstuk Faculteit FMT 12.033a III Faculteit vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26 maart 2012. instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 24 april 2012. A. Hieronder

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 12 februari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 3 juli 2014 A. Hieronder

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 februari 2013 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor

Nadere informatie

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag 3 Onze studenten 3.1 Oriëntatie op vervolgonderwijs 3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag Bezoekersaantallen per vestiging nov 06 2007 2008 2009 2010 De Haagse Hogeschool 2832 14926 15575 19529 17405 De Haagse

Nadere informatie

OER bacheloropleidingen 2014-2015 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek FMT 14.0019a

OER bacheloropleidingen 2014-2015 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek FMT 14.0019a III Faculteit vastgesteld door de faculteitsdirectie op instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op goedkeuring van het College van Bestuur op Deze versie treedt in werking op 1 september 2014

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Human Resource Management

Human Resource Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AAFM, AVD en AHB Vastgesteld 1 september 2015 pagina 2 van 92 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees je de

Nadere informatie

Business, IT & Management

Business, IT & Management Business, IT & Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Betrokken academies AE&I Opleiding Business, IT & Management Datum vaststelling academiedirectie AE&I 14 juli 2015 Datum advies opleidingscommissie

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Creatieve Therapie. Onderwijs- en Examen Reglement 2013-2014. [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 13-06-2013]

Creatieve Therapie. Onderwijs- en Examen Reglement 2013-2014. [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 13-06-2013] Creatieve Therapie Onderwijs- en Examen Reglement 2013-2014 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 13-06-2013] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 03-07-2013] [Vastgesteld

Nadere informatie

OER bacheloropleidingen 2015-2016 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek

OER bacheloropleidingen 2015-2016 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek III Faculteit Natuur en Techniek vastgesteld door de faculteitsdirectie op instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 7 juli 2015 Deze versie treedt in werking op 1 september 2015 en vervangt

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27438 28 augustus 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 augustus 2015, nr. 759965,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014. Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014. Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 19 juni 2013 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding(en).. CROHO-nummer(s). Graad: Bachelor of. De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel van het opleidingsspecifieke

Nadere informatie

Bedrijfskunde MER. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AAFM, AVD en AHB. Vastgesteld per 1 september 2015

Bedrijfskunde MER. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AAFM, AVD en AHB. Vastgesteld per 1 september 2015 Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AAFM, AVD en AHB Vastgesteld per 1 september 2015 pagina 2 van 90 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees

Nadere informatie

Datum vaststelling academiedirectie(s) 01-07-15 Datum advies opleidingscommissie 01-05-15 Datum instemming academieraden 01-07-15

Datum vaststelling academiedirectie(s) 01-07-15 Datum advies opleidingscommissie 01-05-15 Datum instemming academieraden 01-07-15 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 VOOR DE VOLTIJDSE EN DEELTIJDSE OPLEIDINGEN SPH-MWD-CMV VAN DE ACADEMIES VOOR SOCIALE STUDIES BREDA EN S-HERTOGENBOSCH Datum vaststelling academiedirectie(s) 01-07-15

Nadere informatie

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016 Toelating Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Toelatingsonderzoek... 3 Voor wie?... 3 Waar bestaat het onderzoek uit?... 3 Wettelijke regelingen toelating

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderwijs- en Examen Reglement 203-204 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 3-06-203] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 03-07-203]

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs voltijd, chrohonummer 34808 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 17 juni 2013] [Instemming verleend door Centrale

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, crohonummer 34436 Logistiek en Economie duaal, crohonummer 34436 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d.

Nadere informatie

Human Resource Management

Human Resource Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AAFM, AVD en AHB Vastgesteld per 13 juli 2015 pagina 2 van 92 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees je de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Bacheloropleiding Vrijetijdsmanagement voltijd, crohonummer 34438 en Vrijetijdsmanagement duaal, crohonummer 34438 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, [Instemming

Nadere informatie

Leisure Management. Onderwijs- en examenregeling 2013 2014. Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden

Leisure Management. Onderwijs- en examenregeling 2013 2014. Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden Leisure Management Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden Algemeen T (058) 2441441 info@stenden.com Opleiding T (058) 2441253 1 Onderwijs-

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie CROHO-nummer 34405 Graad: Bachelor of Business Administration De Onderwijs- en examenregeling (OER) van

Nadere informatie

Integrale Veiligheid. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AVB en AVD

Integrale Veiligheid. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AVB en AVD Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AVB en AVD Vastgesteld per 7 juli 2015 pagina 2 van 74 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 5 1.1 Voor wie is deze OER? 5 1.2 Hoe lees je de OER?

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Natuur en Techniek vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26 maart 2012. instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 24 april 2012. A. Hieronder

Nadere informatie

Leisure Management. Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden

Leisure Management. Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden Leisure Management Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden Algemeen T (058) 2441441 info@stenden.com Opleiding T (058) 2441253 Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding Informatica voltijd, crohonummer 34479 Associate Degree-opleiding ICT-Beheer voltijd, crohonummer 80071 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie,

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Toegepaste Psychologie voltijd. CROHO-nummer: 34507

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Toegepaste Psychologie voltijd. CROHO-nummer: 34507 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Toegepaste Psychologie voltijd CROHO-nummer: 34507 Graad: Bachelor of Applied Psychology De Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 OPLEIDING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AAFM AVD - AHB

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 OPLEIDING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AAFM AVD - AHB ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 OPLEIDING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AAFM AVD - AHB Datum vaststelling academiedirectie(s) 24-6 (AHB) 1-7 (ADT) 2-7 (AAFM) Datum advies opleidingscommissie 5-6 (AHB)

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 BEDRIJFSKUNDE MER AAFM

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 BEDRIJFSKUNDE MER AAFM ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 BEDRIJFSKUNDE MER AAFM Datum vaststelling academiedirectie(s) 2-7 (AAFM) Datum advies opleidingscommissie 20-5 (AAFM) Datum instemming academieraden 2-7 (AAFM) 0

Nadere informatie

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde Erasmus MC Bindend Studieadvies Geneeskunde Bindend Studieadvies Geneeskunde De studie Geneeskunde aan het Erasmus MC kent een bindend studieadvies (BSa) voor studenten die studeren in Bachelorjaar-1.

Nadere informatie

Informatica. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016

Informatica. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Informatica Onderwijs- en examenregeling 205 206 Betrokken academies Opleiding Datum vaststelling academiedirectie AI&I Datum vaststelling academiedirectie AE&I Datum advies opleidingscommissie AI&I Datum

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 BEDRIJFSKUNDE MER AAFM, AVD EN AHB

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 BEDRIJFSKUNDE MER AAFM, AVD EN AHB ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 BEDRIJFSKUNDE MER AAFM, AVD EN AHB Datum vaststelling academiedirectie(s) 24-6 (AHB) 1-7 (ADT) 2-7 (AAFM) Datum advies opleidingscommissie 12-5 (AHB) 19-6 (ADT) 20-5

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015 2016

Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Bedrijfseconomie Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Algemeen en Financieel Management Academie voor Financieel Management Academie Voor Deeltijd Avans School for International Studies

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie. CROHO-nummer: 34570

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie. CROHO-nummer: 34570 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie CROHO-nummer: 34570 Graad: Bachelor of Physiotherapy De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd, crohonummer 34401 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 16 mei 2012 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1. Deze regeling heeft betrekking op studenten en extraneï van reguliere (in

Nadere informatie

Accountancy. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016

Accountancy. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Accountancy Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Algemeen en Financieel Management Academie voor Financieel Management Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juli 2015 pagina 2 van 86

Nadere informatie

Accountancy. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016

Accountancy. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Accountancy Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Algemeen en Financieel Management Academie voor Financieel Management Academie voor Deeltijd Vastgesteld door directie: AAFM 26 november

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderwijs- en Examen Reglement 204-205 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 5 juni 204] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 9 juli 204]

Nadere informatie

Commerciële Economie

Commerciële Economie Commerciële Economie Bachelor Commerciële Economie voltijds Associate degree Commerciële Economie voltijds Onderwijs- en Examenregeling cohort 2015-2016 Stenden Hogeschool Van Schaikweg 94 Postbus 2080

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot verpleegkundige. CROHO-nummer: 34560. Graad: Bachelor of Nursing

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot verpleegkundige. CROHO-nummer: 34560. Graad: Bachelor of Nursing Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot verpleegkundige CROHO-nummer: 34560 Graad: Bachelor of Nursing De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Sociaal-Juridische Dienstverlening. CROHO-nummer: 39205

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Sociaal-Juridische Dienstverlening. CROHO-nummer: 39205 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Sociaal-Juridische CROHO-nummer: 39205 Graad: Bachelor of Laws De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is

Nadere informatie

Opleiding Communicatie

Opleiding Communicatie Opleiding Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 ACUE & AVD Academie voor en User Experience Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 8 juli 2015 pagina 3 van 90 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Technische Informatica voltijd, crohonummer 34475

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Technische Informatica voltijd, crohonummer 34475 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Technische Informatica voltijd, crohonummer 34475 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 6-6-2014] [Instemming verleend door Centrale

Nadere informatie

Creatieve Therapie. [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 5 juni 2014]

Creatieve Therapie. [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 5 juni 2014] Creatieve Therapie Onderwijs- en Examen Reglement 2014-2015 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 5 juni 2014] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 9 juli 2014] [Vastgesteld

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Daarnaast bestaat de volledig Engelstalige bachelor International and European Law.

Daarnaast bestaat de volledig Engelstalige bachelor International and European Law. Inleiding op de overgangsregeling overstappen naar de brede bachelor Rechtsgeleerdheid voor bachelor studenten. (Deze regeling is niet bedoeld voor pre-master studenten) In september 2013 is als gevolg

Nadere informatie

KADERSTELLEND BELEID VOOR HET OPLEIDINGSSPECIFIEK STUDENTENSTATUUT 2014-2015

KADERSTELLEND BELEID VOOR HET OPLEIDINGSSPECIFIEK STUDENTENSTATUUT 2014-2015 KADERSTELLEND BELEID VOOR HET OPLEIDINGSSPECIFIEK STUDENTENSTATUUT 2014-2015 II. FORMAT VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Documentnaam Opstellers Kader Opleidingsspecifiek Deel

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer(s) 35288 en 35421. Graad: Bachelor of Education

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer(s) 35288 en 35421. Graad: Bachelor of Education Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Tweedegraads Lerarenopleiding Gezondheidszorg & Welzijn en Tweedegraads Lerarenopleiding Omgangskunde CROHO-nummer(s) 35288

Nadere informatie

Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs voltijd, crohonummer 34808

Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs voltijd, crohonummer 34808 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs voltijd, crohonummer 34808 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 13 juni 2014] [Instemming verleend door Centrale

Nadere informatie

Onderwijs en examenregeling 2013 2014

Onderwijs en examenregeling 2013 2014 Onderwijs en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding o o Small Business en Retail Management voltijd, crohonummer 34422 Small Business en Retail Management duaal, crohonummer 34422 Associate degree

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Versie 2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 SMALL BUSINESS EN RETAIL MANAGEMENT AMBM, AOMI, AVD Datum vaststelling academiedirectie(s) AMBM AOMI ADT Datum advies opleidingscommissie AMBM AOMI ADT Datum instemming

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Human Resource Management. CROHO-nummer: 34609

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Human Resource Management. CROHO-nummer: 34609 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding CROHO-nummer: 34609 Graad: Bachelor of Human Resource De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Informatica. CROHO-nummer: 34479. Graad: Bachelor of ICT

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Informatica. CROHO-nummer: 34479. Graad: Bachelor of ICT Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Informatica CROHO-nummer: 34479 Graad: Bachelor of ICT De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015-2016 Bacheloropleiding. Chemie voltijd, crohonummer 34396

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015-2016 Bacheloropleiding. Chemie voltijd, crohonummer 34396 Onderwijs- en examenregeling cohort 2015-2016 Bacheloropleiding Chemie voltijd, crohonummer 34396 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 27-05-2015 Instemming verleend conform art. 10.20 WHW door

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Management in de Zorg inclusief Associate degree (Operationeel Management) CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 Inhoud 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen premaster

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Zwolle, 8 december 2008 Gewijzigd op 9 juli 2012 1 Titel I - Algemeen Artikel 1 - Doel 1. Het doel van het uitvoeringsreglement is te garanderen

Nadere informatie

Bacheloropleiding leraar basisonderwijs voltijd & deeltijd

Bacheloropleiding leraar basisonderwijs voltijd & deeltijd Bacheloropleiding leraar basisonderwijs voltijd & deeltijd Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Pedagogisch Onderwijs Vastgesteld per 07-2015 pagina 2 van 84 Inhoud 1 Over de Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde voltijd, crohonummer 34280. Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. mei 2012 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

CONCEPTOER 2014-2015 bacheloropleidingen. Facultair hoofdstuk Faculteit Gezondheidszorg

CONCEPTOER 2014-2015 bacheloropleidingen. Facultair hoofdstuk Faculteit Gezondheidszorg III FACULTEIT GEZONDHEIDSZORG vastgesteld door de faculteitsdirectie op 10 februari 2014 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 10 juni 2014 Deze versie treedt in werking op 1 september 2014

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016 Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016 Bacheloropleiding Informatica voltijd, crohonummer 34479 Associate Degree-opleiding ICT-Beheer voltijd, crohonummer 80071 Advies afgegeven door Opleidingscommissie,

Nadere informatie

Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling

Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Bouw & Infra Datum vaststelling academiedirectie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016 Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016 Bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, crohonummer 34436 Logistiek en Economie duaal, crohonummer 34436 Advies afgegeven door Opleidingscommissie,

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling HU 2015-2016 Bacheloropleidingen. Versie 1 september 2015. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2015

Onderwijs- en Examenregeling HU 2015-2016 Bacheloropleidingen. Versie 1 september 2015. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2015 Versie 1 september 2015 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2015 Onderwijs- en Examenregeling HU 2015-2016 Bacheloropleidingen Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Commerciële Economie voltijd, crohonummer 34402 Associate Degree Opleiding Commerciële Economie voltijd, crohonummer 80103 Advies afgegeven door

Nadere informatie

Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling

Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwijs- en examenregeling 205 206 Academie voor Bouw & Infra Datum vaststelling academiedirectie

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 SMALL BUSINESS AND RETAIL MANAGEMENT AMBM, AOMI, AVD

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 SMALL BUSINESS AND RETAIL MANAGEMENT AMBM, AOMI, AVD ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 SMALL BUSINESS AND RETAIL MANAGEMENT AMBM, AOMI, AVD Datum vaststelling academiedirectie(s) AOMI 03 juli 2014 Datum advies opleidingscommissie AOMI 19 juni 2014 Datum

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Bacheloropleiding Personeel en Arbeid voltijd, crohonummer 34609 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 31 mei 2012 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Mechatronica. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. Betrokken academies

Mechatronica. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. Betrokken academies Mechatronica Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Betrokken academies AE&I Opleiding Mechatronica Datum vaststelling academiedirectie AE&I 14 juli 2015 Datum advies opleidingscommissie AE&I 25 maart

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 OPLEIDING BOUWKUNDE OPLEIDING BOUWMANAGEMENT EN VASTGOED OPLEIDING BOUWTECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE OPLEIDING CIVIELE TECHNIEK ACADEMIE VOOR BOUW & INFRA Datum vaststelling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde voltijd/duaal, crohonummer 34280

Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde voltijd/duaal, crohonummer 34280 Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde voltijd/duaal, crohonummer 34280 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 11.06.2015 Instemming verleend conform art. 10.20

Nadere informatie

Small Business & Retail Management. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016

Small Business & Retail Management. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AOMI AVD AMBM Vastgesteld per 15 juli 2015 pagina 2 van 124 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 7 1.1 Voor wie is deze OER? 7 1.2 Hoe lees je de

Nadere informatie

Opleiding tot Verpleegkundige

Opleiding tot Verpleegkundige Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Gezondheidszorg Vastgesteld per 07-07-2015 Gewijzigd d.d. 13-10-2015 Opnieuw vastgesteld d.d. 13-10-2015 pagina 2 van 104 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs-

Nadere informatie