Informatiebrochure DE OPWEKKER. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebrochure DE OPWEKKER. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom"

Transcriptie

1 1 Informatiebrochure DE OPWEKKER Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom

2 2 Raedthuys Opwekker

3 3 Zeker van windstroom, nu én in de toekomst Je kunt niet leven van de wind is een vreemde Nederlandse uitdrukking. Want juist wij Nederlanders hebben bewezen dat de wind een energiebron is die van levensbelang kan zijn. We hebben de wind niet alleen gebruikt voor het droogmalen van onze polders, maar ook om koren te malen en hout te zagen. Nu is het tijd om in ons land windenergie opnieuw te omarmen. Want we staan voor een beslissend moment in onze energievoorziening. Willen we vooral afhankelijk blijven van vervuilende bronnen uit verre landen? Of: durven we echt te kiezen voor duurzame opwekking in eigen land? In Nederland ontstaat steeds meer draagvlak voor dat laatste, zoals ook blijkt uit het in 2013 door meer dan 40 maatschappelijke organisaties getekende Energieakkoord. Duurzame energie ontstaat niet vanzelf. Hiervoor heb je initiatiefnemers en doeners nodig, zoals Raedthuys. Wij zijn één van de vooraanstaande ondernemers in de duurzame energiemarkt. Wij hebben al ongeveer 225 miljoen euro in Nederlandse wind- en zonne-energie gestoken en zijn nog niet klaar. Raedthuys houdt zich bezig met alle fasen die windenergieprojecten doorlopen, van het eerste initiatief tot de uiteindelijke realisatie en exploitatie. Vanaf het begin in 1995 maken we het mogelijk voor particulieren om te participeren in onze projecten. En sinds 2012 mogen we ook stroom en gas aan consumenten en andere kleinverbruikers leveren. Dit doet Raedthuys onder de merknaam Pure Energie, dat in 2014 is gekozen tot het groenste energiebedrijf van Nederland. Onze expertise in windmolenprojecten en onze rol als energieleverancier komen samen in de Opwekker. Via dit product kunt u investeren in meer windenergie in Nederland. Een Opwekker is een niet-verhandelbare obligatie die u recht geeft op een vaststaande hoeveelheid windstroom uit een windmolen in Zeewolde. Per Opwekker à 37,50 euro ontvangt u tien jaar lang 50 kilowattuur per jaar. Met de opbrengsten financieren wij nieuwe windenergieprojecten. Met de Opwekker bent u van twee dingen zeker. De eerste zekerheid is dat u, ongeacht schommelingen in de prijs, per Opwekker 500 kilowatturen echt groene stroom krijgt uit een bekende bron. De tweede zekerheid is dat u bijdraagt aan nog meer opwekking van windenergie in Nederland. Enschede, 14 oktober 2014 Alfons Wispels, duurzaam ondernemer en oprichter van Raedthuys

4 4 Raedthuys Opwekker De Opwekker Een investering in zekere schone stroom Bent u een bewuste consument die zelf actief wil bijdragen aan een duurzamere energie voorziening in Nederland? En zoekt u zekerheid over de duurzaamheid en de herkomst van de stroom en wilt u een gegarandeerde uitkering? Dan is investeren in de Opwekker van Raedthuys iets voor u. Wat is het? Opwekkers zijn niet-verhandelbare obligaties. Ze worden ui tgegeven door Raedthuys Opwekker B.V., onderdeel van Raedthuys. De Opwekker wordt afgelost in kilowatturen windstroom. Als u één Opwekker aanschaft, ontvangt u gegarandeerd 500 kilowattuur stroom over een periode van 10 jaar. Deze uitkering van Opwekkerstroom gaat af van uw normale energierekening. De opbrengsten van de Opwekkers worden door Raedthuys gebruikt om te investeren in nieuwe windmolens. Wat zijn de voordelen? Met een Opwekker geeft u windenergie in Nederland een duw in de goede richting. Verder verzekert u zich van een vaste hoeveelheid duurzame windstroom uit een u bekende turbine in Zeewolde. Doordat de Opwekkerstroom wordt afgetrokken van uw jaarlijkse energierekening gaat deze omlaag en merkt u minder van prijsschommelingen. Bij gelijkblijvende en stijgende stroomprijzen profiteert u van een mooi ren de ment. Daarnaast dekt de Opwekker u in tegen stijgende stroomprijzen; u hoeft dit deel van uw stroom immers niet meer tegen de op dat moment geldende tarieven in te kopen. Over uitkering van de Opwekkerstroom hoeft u geen btw te betalen. Wel bent u energiebelasting plus de btw daarover verschuldigd. Dat geldt namelijk voor alle energie die een consument via het elektriciteitsnetwerk ontvangt.

5 5 Hoe werkt het? Wie één Opwekker van 37,50 euro aanschaft, krijgt daarmee recht op 500 kilowattuur pure duurzame stroom gedurende tien jaar (50 kilowattuur per jaar). U kunt meer Opwekkers kopen, tot een maximum van 85 procent van uw verwachte jaarlijkse stroomverbruik. Een huishouden met een gemiddeld gebruik van kilowattuur kan dus maximaal 59 Opwekkers kopen. Om de Opwekkerstroom te kunnen ontvangen, heeft u een energiecontract nodig met Pure Energie van Raedthuys. Iedereen die een leveringsovereenkomst van dit merk heeft of er één sluit, kan Opwekkerhouder worden. Uw overige stroom (en eventueel de rest van uw energie) wordt eveneens door Pure Energie aan u geleverd. Ook deze stroom komt uit onze windmolens en zonnepanelen en is dus 100 procent duurzaam. Die overige stroom rekent u af volgens de tarieven en con tractvoorwaarden die u met Pure Energie afspreekt. De houder van de Opwekker kan zelf bepalen welk type overeenkomst hij of zij aangaat. Dit kan een variabel contract zijn, een jaar- of een meerjarencontract. Opwekker(s) aanschaffen werkt zo Ga naar de website: en vul uw gegevens in op het inschrijfformulier. Geef aan hoeveel Opwekkers u wilt aanschaffen. Mocht u nog geen klant zijn bij Pure Energie, dan kunt u zich via dit formulier ook direct als klant van Pure Energie aanmelden. Wij zorgen dan voor een zorgeloze overstap. Maak het verschuldigde bedrag via online betaling over. Het bedrag wordt direct van uw rekening afgeschreven. U ontvangt van Raedthuys een bevestiging dat u een Opwekker heeft aangeschaft. Ook sturen wij u het Pure Energie Opwekkercertificaat met daarop de ingangsdatum. Als u al klant bent, is de betaaldatum de ingangsdatum van de Opwekker. Als u nog geen klant bent, is de datum waarop de levering van energie door Pure Energie start de ingangsdatum. De 500 kilowatturen (kwh) waar u per Opwekker recht op heeft, krijgt u via Pure Energie in maandelijkse termijnen gedurende tien jaar uitgekeerd. Deze Opwekkerstroom wordt in mindering gebracht op uw overige energieverbruik en hoeft u dus ook niet meer te betalen. Verrekening vindt plaats via uw jaarlijkse energieafrekening. U betaalt de overige benodigde kilowatturen (de stroom die u heeft gebruikt minus de uitgekeerde Opwekkerstroom) volgens de tarieven die u met Pure Energie heeft afgesproken.

6 6 Raedthuys Opwekker Met een Opwekker geeft u windenergie in Nederland een duw in de goede richting.

7 7

8 8 Raedthuys Opwekker Waardeontwikkeling Opwekker Het aantal kilowatturen (kwh) waarop de Opwekker u recht geeft, wordt in mindering gebracht op uw jaarlijkse energierekening. U hoeft daardoor minder stroom in te kopen. De kilowatturen ontvangt u geleidelijk over een periode van tien jaar. Naarmate de looptijd van de Opwekker verstrijkt en u meer uitkeringen in stroom ontvangt, neemt de Opwekker in geldelijke waarde af. Verderop in deze brochure leest u meer over de waardeontwikkeling van de Opwekker. Welk rendement is mogelijk? De Opwekkers zijn ontwikkeld voor klanten die zeker willen zijn over de herkomst en duurzaamheid van hun energie. En die graag willen dat hun energiebedrijf investeert in meer schone stroom. Nog een reden om ze te kopen, kan de kans op een aardig rendement zijn. Het rendement wordt berekend als de besparing van de stroomprijs via de Opwerkker in vergelijking met de gemiddelde marktinkoopprijs. Als de stroomprijzen stijgen, zijn de Opwekkers een goede investering. In het rekenvoorbeeld op de volgende pagina zetten we een aantal scenario s rond de ontwikkeling van de stroomprijs op een rij. Rekenvoorbeeld Om een indruk te geven van het te verwachten voordeel en rendement, maken we een vergelijking. We leggen de investering in Opwekkers, die recht geven op kilowatturen Opwekkerstroom, naast de kosten van dezelfde hoeveelheid stroom tegen de gemiddelde marktinkoopprijs. Dit is het gemiddelde levertarief inclusief BTW dat een particuliere klein verbruiker betaalt voor groene stroom bij de drie grote energieleveranciers. We gebruiken hiervoor de variabele tarieven van de groene stroom producten van RWE/Essent, NUON en Eneco van juli tot en met december Voor deze periode bedraagt de gemiddelde marktinkoopprijs 9,68 eurocent per kilowattuur. Stel: u schaft 10 Opwekkers aan. U betaalt dan 375 euro en krijgt recht op kilowattuur Opwekkerstroom in 10 jaar. Deze stroom hoeft u niet meer in te kopen. We vergelijken dit met het bedrag dat u zou moeten betalen als u kilowattuur moet kopen tegen de gemiddelde marktinkoopprijs van 9,68 eurocent per kilowattuur. In dat geval was u bij gelijkblijvende tarieven in tien jaar 484 euro kwijt geweest (enkeltarief). Het voordeel van de Opwekkerhouder bedraagt dan dus euro = 109 euro. Om dit uit te drukken in termen van rendement, kijken we naar het alternatief. Wat zou 375 euro op een bankrekening moeten opleveren om in 10 jaar kilowattuur te kopen? Om elk jaar de gemiddelde markt inkoop prijs te kunnen betalen, moet u (bij gelijkblijvende prijzen) 4,9 procent rente krijgen op die 375 euro. Die 4,9 procent noemen wij in het rekenvoorbeeld het rendement. Bij dubbeltarief (dag- en nachtstroom) liggen de verwachte voor delen en rendementen iets lager. Rente bij lage stroomprijzen Als de gemiddelde marktinkoopprijs (zoals omschreven in voorgaand rekenvoorbeeld) lager is dan 7,5 eurocent per kilowattuur, ontvangt de Opwekkerhouder 1% rente in kilowattuur. Rekenvoorbeeld rente Stel: in het derde jaar na aanschaf van de Opwekker is de gemiddelde marktinkoopprijs voor stroom 7 cent (incl. BTW). De restwaarde van de Opwekker bedraagt aan het begin van het derde jaar 500 kilowattuur minus 100 (2 x 50) kilowattuur = 400 kilowattuur. De te ontvangen rente bedraagt dan 1% van 400 kilowattuur = 4 kilowattuur. Kan ik weer van mijn Opwekkers af? Opwekkerhouders moeten klant zijn of worden van Pure Energie van Raedthuys om de Opwekkerstroom te kunnen ontvangen. Wij streven ernaar om u energie tegen aantrekkelijke tarieven te (blijven) leveren. Maar we willen niet dat Opwekkers u belemmeren om te wisselen van leverancier. Daarom garanderen wij volledige aflossing. Wilt u overstappen naar een andere leverancier, dan lossen wij de restwaarde van de Opwekkers in euro s af. We brengen u hierbij geen administratiekosten in rekening. Let wel op de opzegmogelijkheden van uw energiecontract! Het aflossen van de volledige restwaarde van de Opwekkers doen wij niet alleen bij het wisselen van leverancier. Het kan eventueel ook op uw verzoek, bijvoorbeeld als u ontevreden bent over de Opwekkers. Het laten aflossen is iedere maand na de ingangsdatum mogelijk. Wij betalen u in dat geval de resterende geldelijke waarde in euro s terug. Deze restwaarde neemt af, naarmate de looptijd van de Opwekker verstrijkt en er meer kilowatturen aan u zijn uitgekeerd. Om u een indruk te geven hoe dit werkt, opnieuw een rekenvoorbeeld. N.B.: gratis verkregen Opwekkers (bv. tijdens een actieperiode) geven geen recht op aflossing van de restwaarde. Rekenvoorbeeld aflosgarantie Stel: u heeft 10 Opwekkers gekocht voor 375 euro. Die geven u recht op kilowattuur, verdeeld over tien jaar. Na twee jaar, een vijfde dus van de afgesproken periode, wilt u er van af. Dat betekent dan dat u een vijfde van kilowattuur = kilowattuur heeft ontvangen. De restwaarde bedraagt dan nog 375 euro 75 euro (een vijfde van 375 euro) = 300 euro. U heeft dus kilowattuur ontvangen en krijgt 300 euro van ons terug.

9 9 Rekenvoorbeelden rendement bij 4 stroomprijs scenario s Verwacht voordeel 10 Opwekkers bij 4 stroomprijsscenario s (prijs 375 euro) Gemiddelde wijziging stroomprijs Voordeel Enkeltarief Terugverdientijd in jaren Geprognosticeerd rendement Voordeel Dubbeltarief Terugverdientijd in jaren Geprognosticeerd rendement -3% ,4% ,1% 0% ,9% ,6% 3% ,5% ,1% 6% ,0% ,6%

10 10 Raedthuys Opwekker Wat zijn de belangrijkste risico s? We hebben ons best gedaan om van de Opwekker een zorgeloos product te maken. Toch willen we u er op wijzen dat er risico s aan verbonden zijn. Een risico waar u rekening mee moet houden, is een sterke daling van de stroomprijs. Dit kan leiden tot een negatief rendement van de Opwekker, omdat de waarde van de Opwekkerstroom dan ook veel lager is. U krijgt nog wel precies de afgesproken hoeveelheid kilowatturen. te kunnen doen. We zijn een zeer ervaren partij, maar er kan natuurlijk altijd iets onverwachts gebeuren. De windmolen kan beschadigd raken, bijvoorbeeld door blikseminslag, een natuurramp of een andere oorzaak. Zo n storing of defect is niet uw risico. Mocht deze situatie zich voordoen, dan staan we via onze dochter Raedthuys Windpower B.V. garant. U krijgt uw kilowatturen dan nog steeds uitgekeerd. In het geval dat de windmolen in Zeewolde onvoldoende opbrengt, ontvangt u stroom uit een van onze overige windmolens. Een ander risico is het niet kunnen voldoen aan onze verplichtingen zoals het uitkeren van de Opwekkerstroom of het niet (volledig) kunnen aflossen van de Opwekker in geval u daarom verzoekt. Dat kan zich voordoen als Raedthuys in staat van faillissement verkeert en/of over onvoldoende geld beschikt. Op basis van de huidige financiële situatie is deze kans nu klein te noemen. Voorwaarde is wel dat Raedthuys een gezond bedrijf blijft. Het risico dat u uw stroom niet ontvangt vanwege andere redenen dan de voorgaande - denk bijvoorbeeld aan tech nische mankementen - is zeer klein te noemen. De windmolen in Zeewolde die de Opwekkerstroom genereert, pro duceert genoeg Opwekkerstroom om de uitkeringen in kilowatturen stroom aan de Opwekker houders De hoogte van uw uitkering is vast en niet afhankelijk van de opbrengst van de windmolen in Zeewolde. Als het minder hard waait, krijgt u nog steeds de kilowatturen waar u recht op heeft. Een ander risico betreft het ontvangen van teveel Opwekkerstroom. Het kan door omstandigheden voorkomen dat er in een jaar meer Opwekkerstroom wordt ontvangen, dan in dat jaar wordt verbruikt. Bijvoorbeeld door energiebesparende maatregelen, plaatsen van zonnepanelen of langere afwezigheid. In dat geval daalt het rendement van de Opwekker, omdat voor alle Opwekkerstroom boven het eigen verbruik een vergoeding wordt betaald die lager is dan het dan geldende levertarief (70% van het levertarief). Opwekker in kort bestek - De koper betaalt per Opwekker eenmalig 37,50 euro - U kunt meerdere Opwekkers kopen, met een maximum van 85 procent van uw jaarlijkse energiebehoefte - De Opwekker is niet-verhandelbaar. Dat betekent dat u de Opwekker niet kunt verkopen aan derden. - De gelden van de Opwekker(s) gebruikt Raedthuys om te investeren in nieuwe windenergieprojecten in Nederland. Een stichting van Opwekkerhouders houdt toezicht op het nakomen van deze verplichting. - Raedthuys Opwekker B.V. lost de Opwekker af door de uitkering van stroom via het eigen merk Pure Energie. Elke Opwekker geeft de Opwekkerhouder gedurende tien jaar recht op in totaal 500 kilowattuur schone stroom (50 kilowattuur per jaar). Deze is afkomstig van een windmolen aan de Appelvinkweg 6 in Zeewolde. - De Opwekkers dalen geleidelijk in geldelijke waarde, naarmate de looptijd van de Opwekker verstrijkt en meer kilowatturen Opwekkerstroom zijn uitgekeerd. Na 10 jaar is de Opwekker geheel afgelost. - De uitkering bestaat uit een vaste hoeveelheid stroom en is dus onafhankelijk van schommelingen van energie prijzen of variaties in de windmolenopbrengst. Raedthuys Windpower B.V. staat garant voor levering van de Opwekkerstroom. Bij een sterk dalende stroomprijs, ontvangt de Opwekkerhouder 1% rente in kilowattuur stroom. - De Opwekkerhouder kan tussentijds van de Opwekkers af. Raedthuys Opwekker B.V. garandeert bij een overstap naar een andere leverancier of op verzoek van een klant de volledige restschuld af te lossen. De Opwekkerhouder krijgt dan de restwaarde in euro s. - Gratis verkregen opwekkers geven geen recht op aflossing van de restwaarde.

11 11 De Windmolen Stroom uit een bekende bron Wie een Opwekker aanschaft, weet precies waar zijn of haar Opwekkerstroom vandaan komt. Want de Opwekkerhouder deelt in de stroomopbrengst van een bestaande windmolen aan de Appelvinkweg 6, ten noorden van Zeewolde. Deze molen produceert jaarlijks gemiddeld kilowattuur (kwh). Dat is voldoende voor het gemiddelde jaarverbruik van ongeveer 380 huishoudens (uitgaande van een gemiddelde jaarverbruik van kilowattuur per huishouden). Maximum aantal Opwekkers Omdat Opwekkerstroom alleen door de windmolen in Zeewolde wordt geleverd, blijft het aantal Opwekkerhouders beperkt. Het maximaal aantal uit te geven Opwekkers is Zo is zeker dat de windmolen voldoende stroom levert om te voldoen aan de verplichtingen jegens Opwekkerhouders. Het uitgeven van de Opwekkers doet Raedthuys vanuit Raedthuys Opwekker B.V. Stichting Opwekker De stichting Opwekker ziet toe op Raedthuys Opwekker B.V. Tot de taken van de onafhankelijke stichting Opwekker behoort het houden van toezicht op de exploitatie van de windmolen. Verder gaat ze na of Raedthuys de opbrengsten daadwerkelijk aanwendt voor investeringen in nieuwe windmolens. Om dit te kunnen doen, krijgt het stichtingsbestuur inzage in de cijfers. In het jaarverslag van Raedthuys Opwekker B.V. leggen de bestuurders een verklaring af. De bestuursleden zijn drs. M.J. Heideman RA en dr. J. van den Hof. Zij zijn op geen enkele wijze verbonden aan Raedthuys en dus volledig onafhankelijk. De windmolen volgen Het wordt voor Opwekkerhouders mogelijk om de prestaties van de windmolen op de voet te volgen. Raedthuys ontwikkelt hiertoe een app. Kenmerken Windmolen Merk en type: Vestas V52 Ashoogte: 55 meter Plaats: Appelvinkweg 6, Zeewolde Datum afgifte bouwvergunning: 30 mei 2002 Ingebruikname: 10 februari 2004 Vermogen: 850 kilowatt Jaarproductie gemiddeld ( ): kilowattuur (circa 380 huishoudens) CO2-besparing per jaar: 584,8 ton bij gemiddelde jaarproductie Beschikbaarheid gemiddeld per jaar: 98,6 procent kampen lelystad dronten Amsterdam almere hardewijk hilversum utrecht

12 12 Raedthuys Opwekker Raedthuys Investeer mee met de groenste energieleverancier Wie een Opwekker aanschaft, investeert daarmee in de ontwikkeling van nieuwe windenergie door Raedthuys. Zo steunt u een vooraanstaande specialist in het ontwikkelen en exploiteren van duurzame energieprojecten én de Groenste energieleverancier van Nederland. Ervaren partij Raedthuys investeert in duurzame opwekking op Nederlandse bodem. We streven daarbij naar continuïteit op lange termijn. Dit doen we met kwalitatief hoogwaardige projecten en concepten die een jarenlange gezonde commerciële exploitatie mogelijk maken. Raedthuys is in twintig jaar uitgegroeid tot één van de vooraanstaande spelers in de markt voor het opwekken van duurzame energie in Nederland. We hebben daar al zo n 225 miljoen euro in gestoken. We zijn een specialist in het bedenken, uitvoeren en exploiteren van nieuwe windenergieprojecten. Raedthuys was begin 2014 verantwoordelijk voor een geïnstalleerd vermogen van 93 megawatt aan windenergie. Dat is voldoende om huishoudens jaarlijks van energie te voorzien. Verder hebben we nog voor 39 megawatt windenergie in aanbouw. Participatie Een van de belangrijkste uitdagingen bij het ontwikkelen van windenergie is het vergroten van het draagvlak. Vanaf het begin van haar bestaan heeft Raedthuys daarom een filosofie van burgerparticipatie aangehangen en in de praktijk gebracht. Particulieren worden betrokken bij projecten. Dat doen we via voorlichting en door mensen de kans te bieden om mee te investeren. De laatste jaren kreeg het streven naar participatie voornamelijk vorm via de uitgifte van obligaties ter

13 13 medefinanciering van projecten. Raedthuys heeft hier een vergunning voor. Een voorbeeld van zo n participatie is het windpark Suurhoffbrug in Rotterdam, waarvoor we in 2013 obligaties hebben aangeboden. In de komende jaren staan er nog een aantal van dergelijke obligatieleningen op het programma. De uitgifte van windobligaties begint normaliter tijdens de laatste fase van de bouw van de windmolens. Groenste energiebedrijf Met het oog op groei van windenergie in de toekomst, gelooft Raedthuys dat het betrekken van burgers nog belangrijker wordt. Reden voor ons om de kring van betrokkenen verder te verbreden. Een nieuwe stap in het vergroten van de betrokkenheid van burgers is de directe levering van energie aan consumenten. Dit mogen wij dankzij de vergunning die de Autoriteit Consument & Markt in 2012 aan ons heeft verstrekt. In 2013 startten we met Pure Energie van Raedthuys. Dit merk maakt onze eigen groene stroom rechtstreeks toegankelijk voor consumenten en bedrijven. Onze klanten weten precies waar hun stroom vandaan komt. Ze zijn zeker van 100 procent duurzame energie uit wind en zon. Ze krijgen energie die klimaatneutraal is, geproduceerd is in Nederland en bovendien het Milieukeur heeft. In februari 2014 is Pure Energie door onder meer de Consumentenbond, Greenpeace en het Wereld Natuur Fonds tot de Groenste energieleverancier van Nederland gekozen. Met de Opwekker combineert Raedthuys de mogelijkheid om mee te investeren in nieuwe windenergie met de mogelijkheid om rechtstreeks pure energie af te nemen. Energieakkoord Raedthuys verwacht in de komende jaren te groeien, dankzij de parken die we nu bouwen en in ontwikkeling hebben. Daar komt bij dat de vraag naar duurzame energie voor een betaalbare prijs toeneemt in de Nederlandse samenleving. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de grote ambitie die spreekt uit het Energieakkoord, dat in 2013 door ruim veertig maatschappelijke organisaties is gesloten. Hierin is onder meer vastgelegd dat in 2020 maar liefst 14 procent van alle energie duurzaam moet worden opgewekt. Daarvan zal megawatt voor rekening moeten komen van windturbines op land. Dit betekent binnen zeven jaar ruim meer dan een verdubbeling van de totale capaciteit op het moment dat het akkoord werd gesloten. Profiel Raedthuys Geïnstalleerd vermogen windenergie: 93 megawatt Windparken in aanbouw: 39 megawatt Totale waarde investeringen in windprojecten (over 20 jaar): 225 miljoen euro Eigen vermogen: 2 25,7 miljoen Werkkapitaal: 2 14,4 miljoen Solvabiliteit: 40,7% Current ratio: 2,7 Aantal medewerkers: 45 (medio 2014) De financiële gegevens zijn afkomstig uit de jaarrekening 2013 van Raedthuys Holding B.V.

14 14 Raedthuys Opwekker Antwoord op uw vragen Wij vinden het belangrijk dat u begrijpt hoe een Opwekker werkt, waar u op moet letten en wat uw risico s zijn. Daarom: zeven belangrijke vragen en antwoorden over dit product op een rij. Wat is een Opwekker precies? Een Opwekker is een niet-verhandelbare obligatie, in feite een lening van u aan Raedthuys Opwekker B.V., in ruil waarvoor u kilowatturen windstroom als aflossing en eventuele rente ontvangt. De opbrengsten van de Opwekker investeren wij in de ontwikkeling van nieuwe windmolens. Met welke risico s moet ik rekening houden? Een belangrijk risico is een sterke daling van de stroomprijs. Dit kan leiden tot een negatief rendement. U krijgt overigens wel altijd precies de afgesproken hoeveelheid kilowatturen. Nog een risico dat u moet afwegen, is de soliditeit van de aanbieder. Als Raedthuys failliet zou gaan, dan kunt u uw geld dus kwijt zijn. Wat als de windturbine gebreken vertoont? In dat geval staat Raedthuys (via dochtermaatschappij Raedthuys Windpower B.V.) garant voor levering van windstroom uit andere turbines. Kan ik mijn Opwekkers doorgeven of verkopen aan anderen dan Raedthuys? Nee. Opwekkers zijn niet-verhandelbaar. Dit betekent dat u ze niet kunt schenken of doorverkopen aan derden. U kunt Raedthuys Opwekker B.V. wel de Opwekkers in een keer laten aflossen. Wij betalen u in dat geval de restwaarde in euro s terug. We doen dit uit eigen beweging, als u wisselt van Pure Energie naar een andere leverancier. Of we doen dit op verzoek van de Opwekkerhouder die uit wil stappen. Waarom moet ik als Opwekkerhouder klant zijn/worden bij Pure Energie? Een Opwekker keert uit in kilowatturen stroom. Aan het leveren van energie aan consumenten zijn voorwaarden verbonden. Dit mag alleen een energieleverancier doen die energiecontracten mag sluiten met kleinverbruikers. Daarvoor is een vergunning nodig. Pure Energie beschikt daar over. Via dit merk van Raedthuys sluit u een energiecontract en krijgt u uw Opwekkerstroom geleverd. Pure Energie zorgt er vervolgens voor dat de Opwekkerstroom met uw overige stroom wordt verrekend. Hoe ga ik met Opwekkers om bij mijn belastingaangifte? Een Opwekker is een belegging. De fiscus ziet Opwekkers als vermogen. Ze vallen bij de belastingaangifte van particulieren in Box 3. Daarbij kijkt de fiscus naar de waarde van de

15 15 Opwekkers. Dit heet de rendementsgrondslag. De geldelijke waarde daalt maandelijks met 1/120ste, want u ontvangt immers steeds uitkeringen in kilowatturen. De Box 3-waarde van de Opwekker op 1 januari is dus: de uitgifteprijs gedeeld door de looptijd (in maanden) keer de resterende looptijd (naar beneden afgerond in hele maanden). Waarom mag ik met Opwekkers in maximaal 85 procent van mijn verwachte stroomconsumptie voorzien? De koppeling aan het jaarverbruik is een bewuste keuze van Raedthuys. Het product is bedoeld voor particuliere energieconsumenten. Wij controleren zo nodig vooraf of u aan de norm van 85 procent voldoet. Bij de toewijzing van de Opwekkers kunnen wij, als u daarin toestemt, via een systeem uw standaard jaarverbruik nagaan. Wij willen hiermee voorkomen dat u meer stroom krijgt uitgekeerd dan u daadwerkelijk verbruikt. Als u dat zou overkomen, is dat ongunstig voor u. Wij betalen weliswaar een compensatie voor het teveel aan elektriciteit. Maar die vergoeding is lager dan de inkoopprijs, namelijk 70% van het levertarief dat u normaal betaalt volgens uw energiecontract. Meer informatie of vragen? Heeft u belangstelling voor de Opwekkers? Ga dan naar: U kunt ook zelf contact opnemen met onze servicedesk: (op werkdagen van 8.30 tot uur) of via: Adressen: Raedthuys /Pure Energie Hengelosestraat AG Enschede Postbus DC Enschede Stichting Opwekker Hengelosestraat AG Enschede Postbus DC Enschede

16 16 Raedthuys Opwekker DE OPWEKKER IS EEN PRODUCT VAN RAEDTHUYS Onze missie is een toonaangevende bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een stabiele, duurzame en toekomstvaste energievoorziening in Nederland.

Informatiebrochure DE OPWEKKER. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom

Informatiebrochure DE OPWEKKER. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom 1 Informatiebrochure DE OPWEKKER Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom 2 Raedthuys Opwekker 3 Zeker van windstroom, nu én in de toekomst Je kunt niet leven van de wind is een vreemde

Nadere informatie

De Opwekker. Informatiebrochure. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom

De Opwekker. Informatiebrochure. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom De Opwekker Informatiebrochure Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom Zeker van windstroom, nu én in de toekomst Je kunt niet leven van de wind is een vreemde Nederlandse uitdrukking.

Nadere informatie

Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam

Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam foto: Cris Toala Olivares Amsterdam die mooie stad is gebouwd op palen. Als die stad nu duurzamer wordt, dan kan zij nog meer stralen!

Nadere informatie

Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam

Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam foto: Cris Toala Olivares Amsterdam die mooie stad is gebouwd op palen. Als die stad nu duurzamer wordt, dan kan zij nog meer stralen!

Nadere informatie

Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam

Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam foto: Cris Toala Olivares Amsterdam die mooie stad is gebouwd op palen. Als die stad nu duurzamer wordt, dan kan zij nog meer stralen!

Nadere informatie

Raedthuys beschikt over het Milieukeur groene elektriciteit, zie www.milieukeur.nl

Raedthuys beschikt over het Milieukeur groene elektriciteit, zie www.milieukeur.nl Raedthuys gelooft in duurzame energie van Nederlandse bodem. De energie die zijn oorsprong kent in het ontstaan van ons land. Van de innovatieve, ondernemende Hollander die windenergie gebruikte om polders

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEPANELENDELEN THUIS INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEPANELENDELEN THUIS INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZONNEPANELENDELEN THUIS INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN Familie de Jong Joost & Linda Mariska Haaren Familie Marghadi Daan v/d Meer Veel woningen in Nederland hebben een prachtig mooi

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

Samen de WIND delen Presentatie WINDcoöperatie Andijk

Samen de WIND delen Presentatie WINDcoöperatie Andijk Samen de WIND delen Presentatie WINDcoöperatie Andijk Maarten Deutekom / Wim Joosten / Henk van Ossenbruggen Het programma 1. Wie zijn wij? 2. Het Energie Akkoord & Regeling verlaagd tarief 3. Wat is de

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK

INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK Wat als je zelf graag zonne-energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Stichting 1miljoenwatt geeft samen met

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZON OP WENNEKER INVESTEER MEE IN DE 219 ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZON OP WENNEKER INVESTEER MEE IN DE 219 ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZON OP WENNEKER INVESTEER MEE IN DE 219 ZONNEPANELEN Het Wennekerpand aan de Vijgensteeg 2 in Schiedam is een karakteristiek gebouw, waar culturele en educatieve activiteiten worden

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE BENRING INVESTEER MEE IN DE 512 ZONNEPANELEN SAMEN MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE BENRING INVESTEER MEE IN DE 512 ZONNEPANELEN SAMEN MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE BENRING INVESTEER MEE IN DE 512 ZONNEPANELEN SAMEN MET: Niemand is te oud om het duurzame voorbeeld te geven! Samen met duurzaamheidorganisatie URGENDA heeft Habion, onder

Nadere informatie

Windmolen van het dorp Tinallinge en omgeving

Windmolen van het dorp Tinallinge en omgeving Windmolen van het dorp Tinallinge en omgeving EAZ Dorpsmolen - Hoe werkt het? E.A.Z. Wind biedt speciaal voor dorpen de dorpsmolen aan. Hiermee kunnen dorpsbewoners gezamenlijk investeren en profiteren

Nadere informatie

de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten

de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten De Windcentrale Opgericht in 2010 Doel: versnellen van de energietransitie Nu: 10 windturbines 15.000 deelnemers: 60.000 Winddelen 11.000

Nadere informatie

Meedoen met EigenWijkse Zonprojecten

Meedoen met EigenWijkse Zonprojecten Meedoen met EigenWijkse Zonprojecten 1. Ik wil meedoen met Eigenwijkse Zonprojecten. Wat moet ik doen? Bekijk de actuele projecten op www.ewec.nl. Kies een project en volg de stappen voor aanmelding. 2.

Nadere informatie

Samenwerking met Greenchoice

Samenwerking met Greenchoice Samenwerking met Greenchoice Dit document is onderdeel van de Buurten met Energie toolbox, een project van Nudge. Deze toolbox is samengesteld om initiatiefnemers te ondersteunen bij het starten van een

Nadere informatie

Prospectus Zonneakker Vlieland

Prospectus Zonneakker Vlieland De Energie Coöperatie (ECV) gaat een op realiseren. Voor de exploitatie van deze ' ' is subsidie van de Rijksoverheid ontvangen. Voor de realisatie van deze zonneakker zelf is geld nodig. De ECV nodigt

Nadere informatie

Doe ook mee met energie. 125 extra korting

Doe ook mee met energie. 125 extra korting Doe ook mee met energie 125 extra korting Profiteer van 125 extra korting Profiteer nu van GroenVast 3 jaar U staat op het punt een nieuwe cv-ketel te kopen of te huren. Bij Eneco Installatiebedrijven

Nadere informatie

ReestdalRoos Brochure Postcoderoos project Kleefegge Zuidwolde 18 januari 2017

ReestdalRoos Brochure Postcoderoos project Kleefegge Zuidwolde 18 januari 2017 ReestdalRoos ReestdalRoos Brochure Postcoderoos project Kleefegge Zuidwolde 18 januari 2017 ReestdalRoos opgericht Energiecoöperatie ReestdalEnergie heeft in augustus 2016 de coöperatie ReestdalRoos opgericht.

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK VOLENDAM INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN SAMEN MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK VOLENDAM INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN SAMEN MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK VOLENDAM INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN SAMEN MET: Het uit 1975 stammende stadion van FC Volendam bestaat uit 4 losstaande tribunes en geeft plaats aan 6984 toeschouwers die

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT De overheid wil duurzame energie stimu leren en innovatie van duurzame energietechnieken bevor deren: meer duurzame energie in de toekomst. Doel is 16% duur

Nadere informatie

Wat doet de Raedthuys Groep?

Wat doet de Raedthuys Groep? Windenergie 1 Index Raedthuys Fases windenergieproject Fase 1: concept Fase 2: vergunningen/communicatie Fase 3: financiering Fase 4: bouw Fase 5: exploitatie en beheer Samenwerken met Raedthuys in WP

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDäKãROYäLãMäTIC INVESTEER MEE IN DE 160 ZONNEPANELEN SAMEN MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDäKãROYäLãMäTIC INVESTEER MEE IN DE 160 ZONNEPANELEN SAMEN MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEDäKãROYäLãMäTIC INVESTEER MEE IN DE 160 ZONNEPANELEN SAMEN MET: Meteengrootplatdakophaarshowroomheeft RoyalMaticeenideaaldakomzonnepanelenneer te leggen. Royal Matic uit Den Haag

Nadere informatie

Nuon Groen uit Nederland Vast

Nuon Groen uit Nederland Vast Nuon Groen uit Nederland Vast Productvoorwaarden 1. Nuon Groen uit Nederland Vast De stroom van Nuon Groen uit Nederland Vast wordt opgewekt met windmolens en waterkrachtcentrales in Nederland. De verhouding

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK B-FOUR AGRO INVESTEER MEE IN DE 776 ZONNEPANELEN SAMEN MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK B-FOUR AGRO INVESTEER MEE IN DE 776 ZONNEPANELEN SAMEN MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK B-FOUR AGRO INVESTEER MEE IN DE 776 ZONNEPANELEN SAMEN MET: In de omgeving van het Noord-Hollandse Warmenhuizen vind je kleurrijke percelen, hier teelt B-Four agro 100 hectare

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK UIT JE EIGEN STAD INVESTEER MEE IN DE 276 ZONNEPANELEN SAMEN MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK UIT JE EIGEN STAD INVESTEER MEE IN DE 276 ZONNEPANELEN SAMEN MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK UIT JE EIGEN STAD INVESTEER MEE IN DE 276 ZONNEPANELEN SAMEN MET: Met 2 hectare (20.000 m2) is Uit Je Eigen Stad een van de grootste stadsboerderijen van Europa. Een bijzondere

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK PLANETARIUM INVESTEER MEE IN DE 246 ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK PLANETARIUM INVESTEER MEE IN DE 246 ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK PLANETARIUM INVESTEER MEE IN DE 246 ZONNEPANELEN Ondernemers en publieke instellingen in Nederland kunnen een zeer belangrijke bijdrage leveren op weg naar een energieneutrale

Nadere informatie

Bossche Windmolen Delen

Bossche Windmolen Delen Bossche Windmolen Delen Hoe werken Bossche Windmolen Delen precies? Energie Coöperatie 073 (EC073) splitst een windmolen (op papier) in duizenden stukjes, genaamd Bossche Windmolen Delen. Ieder windmolendeel

Nadere informatie

Dit zijn wij En dit is wat we beloven. Informatie over: - Energiedirect.nl - Energiemarkt - Producten

Dit zijn wij En dit is wat we beloven. Informatie over: - Energiedirect.nl - Energiemarkt - Producten Dit zijn wij En dit is wat we beloven Informatie over: - Energiedirect.nl - Energiemarkt - Producten Onze klanten Ruim 700.000 consumenten in heel Nederland Ons adres Willemsplein 4, 5211 AK Den Bosch

Nadere informatie

1.2. De Opwekkers worden door Raedthuys Opwekker alleen in Nederland aangeboden.

1.2. De Opwekkers worden door Raedthuys Opwekker alleen in Nederland aangeboden. OPWEKKERVOORWAARDEN Deze voorwaarden ( Opwekkervoorwaarden ) zijn van toepassing op de aanbieding van maximaal 26.000 niet-beursgenoteerde niet-verhandelbare obligaties met een nominale waarde van EUR

Nadere informatie

Nuon Groen uit Nederland Vast

Nuon Groen uit Nederland Vast Nuon Groen uit Nederland Vast 1 Nuon Groen uit Nederland Vast De stroom van Nuon Groen uit Nederland Vast wordt opgewekt met windmolens en waterkrachtcentrales in Nederland. De verhouding tussen de bronnen

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK JULIANAPARK INVESTEER MEE IN DE 76 ZONNEPANELEN. Samen met:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK JULIANAPARK INVESTEER MEE IN DE 76 ZONNEPANELEN. Samen met: INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK JULIANAPARK INVESTEER MEE IN DE 76 ZONNEPANELEN Samen met: VVE Julianapark in Amsterdam is gelegen aan de Bertrand Russellstraat, en wordt begrensd door de Maliebaan. Om het

Nadere informatie

Tarieven Groene Stroom Vast 1 Jaar

Tarieven Groene Stroom Vast 1 Jaar Tarieven Groene Stroom Vast 1 Jaar Hieronder vindt u de leveringstarieven van Groene Stroom voor een vaste prijs gedurende 1 jaar. De tarieven gelden gedurende 1 jaar vanaf de ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over WoonEnergie

Vragen en antwoorden over WoonEnergie Vragen en antwoorden over WoonEnergie Hier vindt u vragen en antwoorden over de volgende thema s: - Vragen over WoonEnergie en hun aanbod - Vragen over klant worden, het contract en contactgegevens - Vragen

Nadere informatie

www.consumind.nl Februari 2012

www.consumind.nl Februari 2012 www.consumind.nl Februari 2012 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Achtergrond en algemene informatie energiemarkt. Vast of variabel energiecontract? De meest gestelde vragen bij overstappen.

Nadere informatie

ENERGIE VAN DE BOER. Voor inwoners van postcodegebieden 4251, 4255, 4286, 4271, Ook voor ondernemers met een kleinverbruikers aansluiting.

ENERGIE VAN DE BOER. Voor inwoners van postcodegebieden 4251, 4255, 4286, 4271, Ook voor ondernemers met een kleinverbruikers aansluiting. ENERGIE VAN DE BOER U wilt profiteren van zonne-energie, maar u hebt geen geschikt dak? DEcAB regelt het voor u op een boerendak! Energie van de Boer in Hank is een collectieve zonne-energie installatie

Nadere informatie

FACILITATIEOVEREENKOMST

FACILITATIEOVEREENKOMST FACILITATIEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. Raedthuys Energie B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Enschede, kantoorhoudende aan

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEPARK HARLINGEN INVESTEER MEE IN DE 3500 ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEPARK HARLINGEN INVESTEER MEE IN DE 3500 ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE INVESTEER MEE IN DE 3500 ZONNEPANELEN Coöperatie Zonnepark Harlingen U.A. (hierna: Zonnepark Harlingen) is een coöperatie opgericht om de stad Harlingen duurzamer te maken. Door middel

Nadere informatie

Met de Energietopdeal.nl - 3 jaar Prijsvast profiteert u drie jaar lang van de zekerheid van een vaste prijs.

Met de Energietopdeal.nl - 3 jaar Prijsvast profiteert u drie jaar lang van de zekerheid van een vaste prijs. N.V. Nuon Sales Nederland Postbus 40021 (PAC RA624G), 6803 HA Arnhem de heer T.D.M. Witlox Camstrastrjitte 15 9036 MB MENAAM 9036MB15 Postadres Postbus 40021 6803 HA Arnhem Telefoon 0900 08 08 www.nuon.nl

Nadere informatie

INFORMATIE- EN INSCHRIJFAVOND SNEEK 13 NOVEMBER 2017

INFORMATIE- EN INSCHRIJFAVOND SNEEK 13 NOVEMBER 2017 INFORMATIE- EN INSCHRIJFAVOND SNEEK 13 NOVEMBER 2017 AGENDA Het doel van de avond Wat is de stroomtuin? Rekenvoorbeelden Sicco Beerda Gerrit van der Leeuw Na de pauze Panelen berekenen WAT IS DE DROOM?

Nadere informatie

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Mogelijkheden voor energie coöperaties Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Inhoud Samen sterker Belang van gezamenlijke projecten Variant 1: alles achter de meter Variant 2: korting

Nadere informatie

SOCIAL RESPONSIBILITY

SOCIAL RESPONSIBILITY SOCIAL RESPONSIBILITY LID WORDEN SAMEN JE EIGEN WINDMOLEN Tegenwoordig draait alles om duurzaamheid en groen. Een goede tijd voor de Windcentrale. We weten allemaal dat er ergens stroom en energie vandaan

Nadere informatie

ENERGIE IN EIGEN HAND

ENERGIE IN EIGEN HAND Zonne-energie voor bedrijven? ENERGIE IN EIGEN HAND De Stichting Beheer Bedrijvenpark Merm, heeft een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor bedrijven om d.m.v. aanbrengen van zonnepanelen op het

Nadere informatie

INSCHRIJFAVOND STROOMTUIN IJLST 6 NOVEMBER 2017

INSCHRIJFAVOND STROOMTUIN IJLST 6 NOVEMBER 2017 INSCHRIJFAVOND STROOMTUIN IJLST 6 NOVEMBER 2017 AGENDA Het doel van de avond Update van het project Rekenvoorbeelden Sicco Beerda Gerrit van der Leeuw Na de pauze Panelen berekenen EEN SOORT VOLKSTUIN,

Nadere informatie

FACILITATIEOVEREENKOMST

FACILITATIEOVEREENKOMST FACILITATIEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. Raedthuys Energie B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Enschede, kantoorhoudende aan

Nadere informatie

solar power to the people

solar power to the people solar power to the people zonnepanelen te koop SAMEN DE BAAS Zonstation WESTPOORT KOSTEN Aanschaf De kosten per paneel zijn 690. Je wordt daarbij automatisch lid van Amsterdam Energie. In combinatie met

Nadere informatie

Energiemonitor H1 2016

Energiemonitor H1 2016 Energiemonitor H1 2016 Consumentenmarkt elektriciteit en gas De Energiemonitor laat de ontwikkelingen zien op de energiemarkt voor consumenten. Het bevat een overzicht van enkele indicatoren van de markt.

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK BCS HARDERWIJK INVESTEER MEE IN DE 982 ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK BCS HARDERWIJK INVESTEER MEE IN DE 982 ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE INVESTEER MEE IN DE 982 ZONNEPANELEN Ondernemers in Nederland kunnen een zeer belangrijke bijdrage leveren op weg naar een energieneutrale samenleving. BCS Harderwijk presenteert een

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE NIEUWE VESTE INVESTEER MEE IN DE 1100 ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE NIEUWE VESTE INVESTEER MEE IN DE 1100 ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE NIEUWE VESTE INVESTEER MEE IN DE 1100 ZONNEPANELEN Nieuwe Veste is het centrum van de gemeente Breda en dé plek voor alles wat met kunst te maken heeft. Nieuwe Veste biedt

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE MOLENHOF INVESTEER MEE IN DE 300 ZONNEPANELEN SAMEN MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE MOLENHOF INVESTEER MEE IN DE 300 ZONNEPANELEN SAMEN MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE MOLENHOF INVESTEER MEE IN DE 300 ZONNEPANELEN SAMEN MET: Niemand is te oud om het duurzame voorbeeld te geven! Samen met duurzaamheidorganisatie URGENDA heeft Habion, onder

Nadere informatie

Energie van DELTA voordelig en dichtbij. Leveringsprijzen per 1 juli 2011. www.delta.nl

Energie van DELTA voordelig en dichtbij. Leveringsprijzen per 1 juli 2011. www.delta.nl Energie van DELTA voordelig en dichtbij Leveringsprijzen per 1 juli 2011 www.delta.nl U bent belangrijk voor ons. Als klant van DELTA bieden wij u graag een ruime keuze aan energiecontracten. In deze folder

Nadere informatie

Salderingsoverzicht 2012 Inventarisatie van het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom in de Nederlandse energiemarkt

Salderingsoverzicht 2012 Inventarisatie van het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom in de Nederlandse energiemarkt Salderingsoverzicht 2012 Inventarisatie van het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom in de Nederlandse energiemarkt Stichting Zonne-energie Wageningen Rogier Coenraads Frank Zegers Juli

Nadere informatie

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam Context Klimaatprobleem Er is sprake van een wereldwijd klimaatprobleem, waarbij de temperatuur over de afgelopen decennia structureel is opgelopen. Deze trend wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgas,

Nadere informatie

Winddelen windpark Burgervlotbrug

Winddelen windpark Burgervlotbrug Winddelen windpark Burgervlotbrug Voordelige stroom van je eigen windmolen Inhoudsopgave 1. Samenvatting 4 2. Hoe werkt het? 7 Het Winddelen-concept 7 Je eigen stukje windmolen 9 Je eigen stroom thuis

Nadere informatie

www.znrg.nl ZET Energielevering Iddo de Goederen coördinator ledencontact en energie-levering

www.znrg.nl ZET Energielevering Iddo de Goederen coördinator ledencontact en energie-levering ZET Energielevering Iddo de Goederen coördinator ledencontact en energie-levering Waarom ik hier sta? > wereld economische crisis, energiecrisis > lokale economie en welvaart Werkloosheid 6,01% 21000 huishoudens

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE AMSTEVEEN COLLEGE

INFORMATIEBROCHURE AMSTEVEEN COLLEGE INFORMATIEBROCHURE AMSTEVEEN COLLEGE SAMEN SOLAR MET: Samen maken we van het Amstelveencollege, het meest duurzame college van Amstelveen: Samen solar! Het Amstelveen College heeft in samenwerking met

Nadere informatie

Gasenlichtvergelijken.nl

Gasenlichtvergelijken.nl Gasenlichtvergelijken.nl De energiemarkt is een complexe markt met vele aanbieders met verschillende producten en prijzen. Ziet u door de bomen het bos niet meer? Hieronder staan de meest gestelde vragen

Nadere informatie

1.2. De Opwekkers worden door Raedthuys Opwekker alleen in Nederland aangeboden.

1.2. De Opwekkers worden door Raedthuys Opwekker alleen in Nederland aangeboden. OPWEKKERVOORWAARDEN Deze voorwaarden ( Opwekkervoorwaarden ) zijn van toepassing op de aanbieding van maximaal 26.000 niet-beursgenoteerde niet-verhandelbare obligaties met een nominale waarde van EUR

Nadere informatie

Informatie over het project

Informatie over het project Informatie over het project Op de sporthal Mondriaan in Oss legt Energiecoöperatie Oss een installatie voor het opwekken van elektriciteit uit zonlicht (PV-panelen). Deelnemers kopen er delen van en worden

Nadere informatie

Salderingsoverzicht 18-12-2012

Salderingsoverzicht 18-12-2012 Salderingsoverzicht 18-12-2012 Salderingsoverzicht Particulieren Door zelf zonne-energie op te wekken bespaart u op uw energierekening. Uw stroomtarief is opgebouwd uit een kaal leveringstarief, energiebelasting

Nadere informatie

Salderingsoverzicht 18-12-2012

Salderingsoverzicht 18-12-2012 Salderingsoverzicht 18-12-2012 Salderingsoverzicht Particulieren Door zelf zonne-energie op te wekken bespaart u op uw energierekening. Uw stroomtarief is opgebouwd uit een kaal leveringstarief, energiebelasting

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK KLEINSTESOEPFABRIEK INVESTEER MEE IN DE 658 ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK KLEINSTESOEPFABRIEK INVESTEER MEE IN DE 658 ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK KLEINSTESOEPFABRIEK INVESTEER MEE IN DE 658 ZONNEPANELEN De Kleinstesoepfabriek ontwikkelt en produceert soepen. Volle, smakelijke en avontuurlijke soepen, geïnspireerd door

Nadere informatie

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op?

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Door: Ronald Franken en Maarten Corpeleijn (r.franken@atrive.nl / m.corpeleijn@atrive.nl) 3 september 2013 Ten geleide Met het nieuwe energie-akkoord

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK SCHINKEL INVESTEER MEE IN DE 200 ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK SCHINKEL INVESTEER MEE IN DE 200 ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK SCHINKEL INVESTEER MEE IN DE 200 ZONNEPANELEN Ondernemers en publieke instellingen in Nederland kunnen een zeer belangrijke bijdrage leveren op weg naar een energieneutrale

Nadere informatie

Energiemonitor Consumentenmarkt elektriciteit en gas

Energiemonitor Consumentenmarkt elektriciteit en gas Energiemonitor 2017 Consumentenmarkt elektriciteit en gas De Energiemonitor laat de ontwikkelingen zien op de energiemarkt voor consumenten. Het bevat een overzicht van enkele indicatoren van de markt.

Nadere informatie

Tarieven Groene Stroom Variabel

Tarieven Groene Stroom Variabel Tarieven Groene Stroom Variabel Hieronder vindt u onze variabele leveringstarieven van Groene Stroom. De tarieven gelden vanaf januari 2014 tot en met 30 juni 2014. Deze tarieven zijn van toepassing wanneer

Nadere informatie

Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct

Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct Algemeen 1. Zijn er voorwaarden aan verbonden als ik klant wil worden van energie:direct? Ja, u dient: - uw eigen aansluiting te hebben

Nadere informatie

Salderingsoverzicht 2012 - Update november

Salderingsoverzicht 2012 - Update november Salderingsoverzicht 2012 - Update november Inventarisatie van het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom in de Nederlandse energiemarkt Stichting Zonne-energie Wageningen Rogier Coenraads

Nadere informatie

Ons antwoord op de meest gestelde vragen Zit ik vast aan de slimme meter? Over Oxxio Welkom bij Oxxio! Wanneer start Oxxio met de energielevering?

Ons antwoord op de meest gestelde vragen Zit ik vast aan de slimme meter? Over Oxxio Welkom bij Oxxio! Wanneer start Oxxio met de energielevering? Welkom bij Oxxio! Uw overstap naar Oxxio: een slimme keuze Welkom bij Oxxio. Net als u hebben al vele particuliere en zakelijke klanten inmiddels ontdekt dat overstappen naar Oxxio een slimme keuze is.

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE SALDEREN SOLAR2020. Uw Specialist in Zonnepaneelsystemen.NL

ALGEMENE INFORMATIE SALDEREN SOLAR2020. Uw Specialist in Zonnepaneelsystemen.NL ALGEMENE INFORMATIE SALDEREN SOLAR2020 Salderingsoverzicht Particulieren Door zelf zonne-energie op te wekken bespaart u op uw energierekening. Uw stroomtarief is opgebouwd uit een kaal leveringstarief,

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE KWATRIJNZON INVESTEER MEE IN DE 432 ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE KWATRIJNZON INVESTEER MEE IN DE 432 ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE KWATRIJNZON INVESTEER MEE IN DE 432 ZONNEPANELEN Het Kwatrijn is een diervriendelijke en energiezuinige melkveestal met veel ruimte voor koeien. Door de transparante opzet en unieke

Nadere informatie

Herman de Zonnestroomverdeler

Herman de Zonnestroomverdeler Herman de Zonnestroomverdeler is een product van LENS BV Rendabele & flexibele zonnestroom voor VvE s met Herman de Zonnestroomverdeler Een eigen zonnesysteem is duurzaam én winstgevend. Wij zijn dan ook

Nadere informatie

Energiecafé BECO. 16 Oktober 2014

Energiecafé BECO. 16 Oktober 2014 Energiecafé BECO 16 Oktober 2014 Programma Welkom Introductie Presentatie Voorzitter BECO Peer Verkuijlen Waarom BECO? Gemeente Bernheze wethouder Wijdeven Energiemarkt in beweging DE Unie Rense van Dijk

Nadere informatie

Energie van DELTA voordelig en dichtbij. Leveringsprijzen per 1 januari 2011. www.delta.nl

Energie van DELTA voordelig en dichtbij. Leveringsprijzen per 1 januari 2011. www.delta.nl Energie van DELTA voordelig en dichtbij Leveringsprijzen per 1 januari 2011 www.delta.nl Zoals u van DELTA gewend bent, doen wij er alles aan om de energieprijzen zo laag mogelijk te houden. Per 1 januari

Nadere informatie

Kees Smitskamp Guido Weber. 18 januari 2016

Kees Smitskamp Guido Weber. 18 januari 2016 Kees Smitskamp Guido Weber 18 januari 2016 } 19.30 Presentatie van Zonnecollectief Tuindorp Hengelo } 20.00 Presentatie Pure Energie uit Enschede } 20.15 Pauze } 20.45 Vragen } 21.30 Einde Zaalhuur, koffie,

Nadere informatie

Flexibele & Rendabele Zonne-energie

Flexibele & Rendabele Zonne-energie Flexibele & Rendabele Zonne-energie Voor Verenigingen van Eigenaren Herman is een product van LENS Inleiding Zonne-energie is duurzaam én winstgevend. Wij geloven in een wereld waar mensen hier samen de

Nadere informatie

Brochure Voordelige stroom van je eigen windmolen

Brochure Voordelige stroom van je eigen windmolen Winddelen Brochure Voordelige stroom van je eigen windmolen Inhoudsopgave 1. Samenvatting 4 2. Hoe werkt het? 7 Het Winddelen-concept 7 Je eigen stukje windmolen 9 Je eigen stroom thuis afgeleverd 9 De

Nadere informatie

Winddelen windpark Burgervlotbrug

Winddelen windpark Burgervlotbrug Winddelen windpark Burgervlotbrug Voordelige stroom van je eigen windmolen Inhoudsopgave 1. Samenvatting 4 2. Hoe werkt het? 7 Het Winddelen-concept 7 Je eigen stukje windmolen 9 Je eigen stroom thuis

Nadere informatie

Lokale energiecoöperaties en consumentenbescherming

Lokale energiecoöperaties en consumentenbescherming Lokale energiecoöperaties en consumentenbescherming EHO 14 21 november 2014 Consumentenbescherming Consumentenbescherming in wetgeving Toezicht energiemarkt door ACM Voorbeelden: Leveringsvergunning (kleinverbruikers)

Nadere informatie

8% OBLIGATIE HEERENSTEDE DUITSLAND VASTGOED II

8% OBLIGATIE HEERENSTEDE DUITSLAND VASTGOED II 8% OBLIGATIE HEERENSTEDE DUITSLAND VASTGOED II Een solide vastgoedbelegging met 8% rente per jaar* Heerenstede Vastgoed B.V. introduceert een solide belegging, waarbij u een vaste rente van 8% per jaar

Nadere informatie

ZonRijk Voorst. Geen geschikt dak en toch zonne-energie?

ZonRijk Voorst. Geen geschikt dak en toch zonne-energie? U woont in Twello en omgeving en wilt graag zonnepanelen op uw dak, maar u heeft daarvoor geen geschikt dak. Duurzame coöperatie EnergieRijk Voorst heeft voor u een aantrekkelijk alternatief ontwikkeld

Nadere informatie

Windmolens op Industrieterrein Moerdijk. Hoe zit het nu eigenlijk?

Windmolens op Industrieterrein Moerdijk. Hoe zit het nu eigenlijk? Windmolens op Industrieterrein Moerdijk. Hoe zit het nu eigenlijk? Gemeente Moerdijk Bezoekadres Pastoor van Kessellaan 15 461 BJ Zevenbergen Postadres Postbus 4 460 AA Zevenbergen Telefoon 14 0168 E-mail

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

Energiekosten van een huishouden in Nederland

Energiekosten van een huishouden in Nederland Energiekosten van een huishouden in Nederland Veel consumenten hebben problemen om te bepalen hoe hoog hun energiekosten werkelijk zijn en hoe deze te controleren. De nota van het energiebedrijf is niet

Nadere informatie

ZONNEPANELEN PROJECT. RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen

ZONNEPANELEN PROJECT. RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen ZONNEPANELEN PROJECT RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen Waarom dit project? De ambitie van de gemeente Groningen is om in 2035 energieneutraal te zijn. De Gemeente Groningen ondersteund dit project met

Nadere informatie

PARTICIPATIE IN DUURZAME ENERGIE

PARTICIPATIE IN DUURZAME ENERGIE PARTICIPATIE IN DUURZAME ENERGIE Gemeente Zeewolde December 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/27 Datum Februari 2017

Nadere informatie

Kansen voor duurzame energie dankzij crowdfunding. Sven Pluut, voorzitter stichting 1miljoenwatt (@Svenrgy)

Kansen voor duurzame energie dankzij crowdfunding. Sven Pluut, voorzitter stichting 1miljoenwatt (@Svenrgy) Kansen voor duurzame energie dankzij crowdfunding Sven Pluut, voorzitter stichting 1miljoenwatt (@Svenrgy) Wie betaalt, bepaald Nieuws Games Energie Dankzij crowdfunding kan iedereen nu ook eenvoudig

Nadere informatie

WELKOM. Agenda: Inleiding door Zieuwents Belang Presentatie AGEM Veelgestelde vragen Overige vragen Hoe verder

WELKOM. Agenda: Inleiding door Zieuwents Belang Presentatie AGEM Veelgestelde vragen Overige vragen Hoe verder WELKOM Agenda: Inleiding door Zieuwents Belang Presentatie AGEM Veelgestelde vragen Overige vragen Hoe verder Koffie en 1 consumptie aangeboden door Zieuwents Belang WERKGROEP In juni 2015 opgericht: Margret

Nadere informatie

In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken.

In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken. INSTRUCTIE BTW BTW VOORDEEL VOOR DE PARTICULIER ALS ONDERNEMER In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken. Let op: Ondanks dat we met zorg deze instructie

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK NISSAN INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK NISSAN INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE INVESTEER MEE IN DE 8.911 ZONNEPANELEN In Amsterdam liggen de fabriekshallen van de Nederlandse afdeling van Nissan met veel dakoppervlakte op de verschillende gebouwen. NisZon presenteert

Nadere informatie

ing. Jolanda Tetteroo 16 april 2012

ing. Jolanda Tetteroo 16 april 2012 Zonnige kansen voor ondernemers in Rheden ing. Jolanda Tetteroo 16 april 2012 Hoe werkt een zonnepaneel? 2 Wat gebeurt er met opgewekte stroom? Deel van de opgewekte stroom wordt direct verbruikt (zelflevering).

Nadere informatie

Informatieavond 25 januari

Informatieavond 25 januari Informatieavond 25 januari Waarom is BoeN opgericht? Doelstellingen: lokaal Duurzaam Bewustwording Betaalbaar Onafhankelijk Wat wil BoeN? Werkgroepen: 1. Marketing en communicatie 2. Zonne energieprojecten

Nadere informatie

ADEM Groene Stroom Variabel

ADEM Groene Stroom Variabel ADEM Groene Stroom Variabel Hieronder vindt u de leveringstarieven van ADEM Duurzame Stroom. De leveringstarieven zijn exclusief energiebelasting en BTW. De tarieven gelden vanaf 1 januari 2013 tot en

Nadere informatie

Salderingsoverzicht Particulieren

Salderingsoverzicht Particulieren Salderingsoverzicht Salderingsoverzicht Particulieren Door zelf zonne-energie op te wekken bespaart u op uw energierekening. Uw stroomtarief is opgebouwd uit een kaal leveringstarief, energiebelasting

Nadere informatie

Zon in de Kop! Wees slim en investeer in zonnepanelen. Zon in de Kop

Zon in de Kop! Wees slim en investeer in zonnepanelen. Zon in de Kop Zon in de Kop Wees slim en investeer in zonnepanelen Zon in de Kop! Zon in de Kop is een samenwerkingsverband van de gemeenten met HVC, Ontwikkelingsbedrijf NHN, Millennium Comité Schagen en de Noordhollandse

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK SOLISPLAN PRINS HENDRIK INVESTEER MEE IN DE 320 ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK SOLISPLAN PRINS HENDRIK INVESTEER MEE IN DE 320 ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK SOLISPLAN PRINS HENDRIK INVESTEER MEE IN DE 320 ZONNEPANELEN Bij de Vughtse Sportclub Prins Hendrik zijn 2000 leden actief met baanatletiek, gymnastiek en de loopsport. Bij

Nadere informatie