Informatiebrochure DE OPWEKKER. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebrochure DE OPWEKKER. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom"

Transcriptie

1 1 Informatiebrochure DE OPWEKKER Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom

2 2 Raedthuys Opwekker

3 3 Zeker van windstroom, nu én in de toekomst Je kunt niet leven van de wind is een vreemde Nederlandse uitdrukking. Want juist wij Nederlanders hebben bewezen dat de wind een energiebron is die van levensbelang kan zijn. We hebben de wind niet alleen gebruikt voor het droogmalen van onze polders, maar ook om koren te malen en hout te zagen. Nu is het tijd om in ons land windenergie opnieuw te omarmen. Want we staan voor een beslissend moment in onze energievoorziening. Willen we vooral afhankelijk blijven van vervuilende bronnen uit verre landen? Of: durven we echt te kiezen voor duurzame opwekking in eigen land? In Nederland ontstaat steeds meer draagvlak voor dat laatste, zoals ook blijkt uit het in 2013 door meer dan 40 maatschappelijke organisaties getekende Energieakkoord. Duurzame energie ontstaat niet vanzelf. Hiervoor heb je initiatiefnemers en doeners nodig, zoals Raedthuys. Wij zijn één van de vooraanstaande ondernemers in de duurzame energiemarkt. Wij hebben al ongeveer 225 miljoen euro in Nederlandse wind- en zonne-energie gestoken en zijn nog niet klaar. Raedthuys houdt zich bezig met alle fasen die windenergieprojecten doorlopen, van het eerste initiatief tot de uiteindelijke realisatie en exploitatie. Vanaf het begin in 1995 maken we het mogelijk voor particulieren om te participeren in onze projecten. En sinds 2012 mogen we ook stroom en gas aan consumenten en andere kleinverbruikers leveren. Dit doet Raedthuys onder de merknaam Pure Energie, dat in 2014 is gekozen tot het groenste energiebedrijf van Nederland. Onze expertise in windmolenprojecten en onze rol als energieleverancier komen samen in de Opwekker. Via dit product kunt u investeren in meer windenergie in Nederland. Een Opwekker is een niet-verhandelbare obligatie die u recht geeft op een vaststaande hoeveelheid windstroom uit een windmolen in Zeewolde. Per Opwekker à 37,50 euro ontvangt u tien jaar lang 50 kilowattuur per jaar. Met de opbrengsten financieren wij nieuwe windenergieprojecten. Met de Opwekker bent u van twee dingen zeker. De eerste zekerheid is dat u, ongeacht schommelingen in de prijs, per Opwekker 500 kilowatturen echt groene stroom krijgt uit een bekende bron. De tweede zekerheid is dat u bijdraagt aan nog meer opwekking van windenergie in Nederland. Enschede, 14 oktober 2014 Alfons Wispels, duurzaam ondernemer en oprichter van Raedthuys

4 4 Raedthuys Opwekker De Opwekker Een investering in zekere schone stroom Bent u een bewuste consument die zelf actief wil bijdragen aan een duurzamere energie voorziening in Nederland? En zoekt u zekerheid over de duurzaamheid en de herkomst van de stroom en wilt u een gegarandeerde uitkering? Dan is investeren in de Opwekker van Raedthuys iets voor u. Wat is het? Opwekkers zijn niet-verhandelbare obligaties. Ze worden ui tgegeven door Raedthuys Opwekker B.V., onderdeel van Raedthuys. De Opwekker wordt afgelost in kilowatturen windstroom. Als u één Opwekker aanschaft, ontvangt u gegarandeerd 500 kilowattuur stroom over een periode van 10 jaar. Deze uitkering van Opwekkerstroom gaat af van uw normale energierekening. De opbrengsten van de Opwekkers worden door Raedthuys gebruikt om te investeren in nieuwe windmolens. Wat zijn de voordelen? Met een Opwekker geeft u windenergie in Nederland een duw in de goede richting. Verder verzekert u zich van een vaste hoeveelheid duurzame windstroom uit een u bekende turbine in Zeewolde. Doordat de Opwekkerstroom wordt afgetrokken van uw jaarlijkse energierekening gaat deze omlaag en merkt u minder van prijsschommelingen. Bij gelijkblijvende en stijgende stroomprijzen profiteert u van een mooi ren de ment. Daarnaast dekt de Opwekker u in tegen stijgende stroomprijzen; u hoeft dit deel van uw stroom immers niet meer tegen de op dat moment geldende tarieven in te kopen. Over uitkering van de Opwekkerstroom hoeft u geen btw te betalen. Wel bent u energiebelasting plus de btw daarover verschuldigd. Dat geldt namelijk voor alle energie die een consument via het elektriciteitsnetwerk ontvangt.

5 5 Hoe werkt het? Wie één Opwekker van 37,50 euro aanschaft, krijgt daarmee recht op 500 kilowattuur pure duurzame stroom gedurende tien jaar (50 kilowattuur per jaar). U kunt meer Opwekkers kopen, tot een maximum van 85 procent van uw verwachte jaarlijkse stroomverbruik. Een huishouden met een gemiddeld gebruik van kilowattuur kan dus maximaal 59 Opwekkers kopen. Om de Opwekkerstroom te kunnen ontvangen, heeft u een energiecontract nodig met Pure Energie van Raedthuys. Iedereen die een leveringsovereenkomst van dit merk heeft of er één sluit, kan Opwekkerhouder worden. Uw overige stroom (en eventueel de rest van uw energie) wordt eveneens door Pure Energie aan u geleverd. Ook deze stroom komt uit onze windmolens en zonnepanelen en is dus 100 procent duurzaam. Die overige stroom rekent u af volgens de tarieven en con tractvoorwaarden die u met Pure Energie afspreekt. De houder van de Opwekker kan zelf bepalen welk type overeenkomst hij of zij aangaat. Dit kan een variabel contract zijn, een jaar- of een meerjarencontract. Opwekker(s) aanschaffen werkt zo Ga naar de website: en vul uw gegevens in op het inschrijfformulier. Geef aan hoeveel Opwekkers u wilt aanschaffen. Mocht u nog geen klant zijn bij Pure Energie, dan kunt u zich via dit formulier ook direct als klant van Pure Energie aanmelden. Wij zorgen dan voor een zorgeloze overstap. Maak het verschuldigde bedrag via online betaling over. Het bedrag wordt direct van uw rekening afgeschreven. U ontvangt van Raedthuys een bevestiging dat u een Opwekker heeft aangeschaft. Ook sturen wij u het Pure Energie Opwekkercertificaat met daarop de ingangsdatum. Als u al klant bent, is de betaaldatum de ingangsdatum van de Opwekker. Als u nog geen klant bent, is de datum waarop de levering van energie door Pure Energie start de ingangsdatum. De 500 kilowatturen (kwh) waar u per Opwekker recht op heeft, krijgt u via Pure Energie in maandelijkse termijnen gedurende tien jaar uitgekeerd. Deze Opwekkerstroom wordt in mindering gebracht op uw overige energieverbruik en hoeft u dus ook niet meer te betalen. Verrekening vindt plaats via uw jaarlijkse energieafrekening. U betaalt de overige benodigde kilowatturen (de stroom die u heeft gebruikt minus de uitgekeerde Opwekkerstroom) volgens de tarieven die u met Pure Energie heeft afgesproken.

6 6 Raedthuys Opwekker Met een Opwekker geeft u windenergie in Nederland een duw in de goede richting.

7 7

8 8 Raedthuys Opwekker Waardeontwikkeling Opwekker Het aantal kilowatturen (kwh) waarop de Opwekker u recht geeft, wordt in mindering gebracht op uw jaarlijkse energierekening. U hoeft daardoor minder stroom in te kopen. De kilowatturen ontvangt u geleidelijk over een periode van tien jaar. Naarmate de looptijd van de Opwekker verstrijkt en u meer uitkeringen in stroom ontvangt, neemt de Opwekker in geldelijke waarde af. Verderop in deze brochure leest u meer over de waardeontwikkeling van de Opwekker. Welk rendement is mogelijk? De Opwekkers zijn ontwikkeld voor klanten die zeker willen zijn over de herkomst en duurzaamheid van hun energie. En die graag willen dat hun energiebedrijf investeert in meer schone stroom. Nog een reden om ze te kopen, kan de kans op een aardig rendement zijn. Het rendement wordt berekend als de besparing van de stroomprijs via de Opwerkker in vergelijking met de gemiddelde marktinkoopprijs. Als de stroomprijzen stijgen, zijn de Opwekkers een goede investering. In het rekenvoorbeeld op de volgende pagina zetten we een aantal scenario s rond de ontwikkeling van de stroomprijs op een rij. Rekenvoorbeeld Om een indruk te geven van het te verwachten voordeel en rendement, maken we een vergelijking. We leggen de investering in Opwekkers, die recht geven op kilowatturen Opwekkerstroom, naast de kosten van dezelfde hoeveelheid stroom tegen de gemiddelde marktinkoopprijs. Dit is het gemiddelde levertarief inclusief BTW dat een particuliere klein verbruiker betaalt voor groene stroom bij de drie grote energieleveranciers. We gebruiken hiervoor de variabele tarieven van de groene stroom producten van RWE/Essent, NUON en Eneco van juli tot en met december Voor deze periode bedraagt de gemiddelde marktinkoopprijs 9,68 eurocent per kilowattuur. Stel: u schaft 10 Opwekkers aan. U betaalt dan 375 euro en krijgt recht op kilowattuur Opwekkerstroom in 10 jaar. Deze stroom hoeft u niet meer in te kopen. We vergelijken dit met het bedrag dat u zou moeten betalen als u kilowattuur moet kopen tegen de gemiddelde marktinkoopprijs van 9,68 eurocent per kilowattuur. In dat geval was u bij gelijkblijvende tarieven in tien jaar 484 euro kwijt geweest (enkeltarief). Het voordeel van de Opwekkerhouder bedraagt dan dus euro = 109 euro. Om dit uit te drukken in termen van rendement, kijken we naar het alternatief. Wat zou 375 euro op een bankrekening moeten opleveren om in 10 jaar kilowattuur te kopen? Om elk jaar de gemiddelde markt inkoop prijs te kunnen betalen, moet u (bij gelijkblijvende prijzen) 4,9 procent rente krijgen op die 375 euro. Die 4,9 procent noemen wij in het rekenvoorbeeld het rendement. Bij dubbeltarief (dag- en nachtstroom) liggen de verwachte voor delen en rendementen iets lager. Rente bij lage stroomprijzen Als de gemiddelde marktinkoopprijs (zoals omschreven in voorgaand rekenvoorbeeld) lager is dan 7,5 eurocent per kilowattuur, ontvangt de Opwekkerhouder 1% rente in kilowattuur. Rekenvoorbeeld rente Stel: in het derde jaar na aanschaf van de Opwekker is de gemiddelde marktinkoopprijs voor stroom 7 cent (incl. BTW). De restwaarde van de Opwekker bedraagt aan het begin van het derde jaar 500 kilowattuur minus 100 (2 x 50) kilowattuur = 400 kilowattuur. De te ontvangen rente bedraagt dan 1% van 400 kilowattuur = 4 kilowattuur. Kan ik weer van mijn Opwekkers af? Opwekkerhouders moeten klant zijn of worden van Pure Energie van Raedthuys om de Opwekkerstroom te kunnen ontvangen. Wij streven ernaar om u energie tegen aantrekkelijke tarieven te (blijven) leveren. Maar we willen niet dat Opwekkers u belemmeren om te wisselen van leverancier. Daarom garanderen wij volledige aflossing. Wilt u overstappen naar een andere leverancier, dan lossen wij de restwaarde van de Opwekkers in euro s af. We brengen u hierbij geen administratiekosten in rekening. Let wel op de opzegmogelijkheden van uw energiecontract! Het aflossen van de volledige restwaarde van de Opwekkers doen wij niet alleen bij het wisselen van leverancier. Het kan eventueel ook op uw verzoek, bijvoorbeeld als u ontevreden bent over de Opwekkers. Het laten aflossen is iedere maand na de ingangsdatum mogelijk. Wij betalen u in dat geval de resterende geldelijke waarde in euro s terug. Deze restwaarde neemt af, naarmate de looptijd van de Opwekker verstrijkt en er meer kilowatturen aan u zijn uitgekeerd. Om u een indruk te geven hoe dit werkt, opnieuw een rekenvoorbeeld. N.B.: gratis verkregen Opwekkers (bv. tijdens een actieperiode) geven geen recht op aflossing van de restwaarde. Rekenvoorbeeld aflosgarantie Stel: u heeft 10 Opwekkers gekocht voor 375 euro. Die geven u recht op kilowattuur, verdeeld over tien jaar. Na twee jaar, een vijfde dus van de afgesproken periode, wilt u er van af. Dat betekent dan dat u een vijfde van kilowattuur = kilowattuur heeft ontvangen. De restwaarde bedraagt dan nog 375 euro 75 euro (een vijfde van 375 euro) = 300 euro. U heeft dus kilowattuur ontvangen en krijgt 300 euro van ons terug.

9 9 Rekenvoorbeelden rendement bij 4 stroomprijs scenario s Verwacht voordeel 10 Opwekkers bij 4 stroomprijsscenario s (prijs 375 euro) Gemiddelde wijziging stroomprijs Voordeel Enkeltarief Terugverdientijd in jaren Geprognosticeerd rendement Voordeel Dubbeltarief Terugverdientijd in jaren Geprognosticeerd rendement -3% ,4% ,1% 0% ,9% ,6% 3% ,5% ,1% 6% ,0% ,6%

10 10 Raedthuys Opwekker Wat zijn de belangrijkste risico s? We hebben ons best gedaan om van de Opwekker een zorgeloos product te maken. Toch willen we u er op wijzen dat er risico s aan verbonden zijn. Een risico waar u rekening mee moet houden, is een sterke daling van de stroomprijs. Dit kan leiden tot een negatief rendement van de Opwekker, omdat de waarde van de Opwekkerstroom dan ook veel lager is. U krijgt nog wel precies de afgesproken hoeveelheid kilowatturen. te kunnen doen. We zijn een zeer ervaren partij, maar er kan natuurlijk altijd iets onverwachts gebeuren. De windmolen kan beschadigd raken, bijvoorbeeld door blikseminslag, een natuurramp of een andere oorzaak. Zo n storing of defect is niet uw risico. Mocht deze situatie zich voordoen, dan staan we via onze dochter Raedthuys Windpower B.V. garant. U krijgt uw kilowatturen dan nog steeds uitgekeerd. In het geval dat de windmolen in Zeewolde onvoldoende opbrengt, ontvangt u stroom uit een van onze overige windmolens. Een ander risico is het niet kunnen voldoen aan onze verplichtingen zoals het uitkeren van de Opwekkerstroom of het niet (volledig) kunnen aflossen van de Opwekker in geval u daarom verzoekt. Dat kan zich voordoen als Raedthuys in staat van faillissement verkeert en/of over onvoldoende geld beschikt. Op basis van de huidige financiële situatie is deze kans nu klein te noemen. Voorwaarde is wel dat Raedthuys een gezond bedrijf blijft. Het risico dat u uw stroom niet ontvangt vanwege andere redenen dan de voorgaande - denk bijvoorbeeld aan tech nische mankementen - is zeer klein te noemen. De windmolen in Zeewolde die de Opwekkerstroom genereert, pro duceert genoeg Opwekkerstroom om de uitkeringen in kilowatturen stroom aan de Opwekker houders De hoogte van uw uitkering is vast en niet afhankelijk van de opbrengst van de windmolen in Zeewolde. Als het minder hard waait, krijgt u nog steeds de kilowatturen waar u recht op heeft. Een ander risico betreft het ontvangen van teveel Opwekkerstroom. Het kan door omstandigheden voorkomen dat er in een jaar meer Opwekkerstroom wordt ontvangen, dan in dat jaar wordt verbruikt. Bijvoorbeeld door energiebesparende maatregelen, plaatsen van zonnepanelen of langere afwezigheid. In dat geval daalt het rendement van de Opwekker, omdat voor alle Opwekkerstroom boven het eigen verbruik een vergoeding wordt betaald die lager is dan het dan geldende levertarief (70% van het levertarief). Opwekker in kort bestek - De koper betaalt per Opwekker eenmalig 37,50 euro - U kunt meerdere Opwekkers kopen, met een maximum van 85 procent van uw jaarlijkse energiebehoefte - De Opwekker is niet-verhandelbaar. Dat betekent dat u de Opwekker niet kunt verkopen aan derden. - De gelden van de Opwekker(s) gebruikt Raedthuys om te investeren in nieuwe windenergieprojecten in Nederland. Een stichting van Opwekkerhouders houdt toezicht op het nakomen van deze verplichting. - Raedthuys Opwekker B.V. lost de Opwekker af door de uitkering van stroom via het eigen merk Pure Energie. Elke Opwekker geeft de Opwekkerhouder gedurende tien jaar recht op in totaal 500 kilowattuur schone stroom (50 kilowattuur per jaar). Deze is afkomstig van een windmolen aan de Appelvinkweg 6 in Zeewolde. - De Opwekkers dalen geleidelijk in geldelijke waarde, naarmate de looptijd van de Opwekker verstrijkt en meer kilowatturen Opwekkerstroom zijn uitgekeerd. Na 10 jaar is de Opwekker geheel afgelost. - De uitkering bestaat uit een vaste hoeveelheid stroom en is dus onafhankelijk van schommelingen van energie prijzen of variaties in de windmolenopbrengst. Raedthuys Windpower B.V. staat garant voor levering van de Opwekkerstroom. Bij een sterk dalende stroomprijs, ontvangt de Opwekkerhouder 1% rente in kilowattuur stroom. - De Opwekkerhouder kan tussentijds van de Opwekkers af. Raedthuys Opwekker B.V. garandeert bij een overstap naar een andere leverancier of op verzoek van een klant de volledige restschuld af te lossen. De Opwekkerhouder krijgt dan de restwaarde in euro s. - Gratis verkregen opwekkers geven geen recht op aflossing van de restwaarde.

11 11 De Windmolen Stroom uit een bekende bron Wie een Opwekker aanschaft, weet precies waar zijn of haar Opwekkerstroom vandaan komt. Want de Opwekkerhouder deelt in de stroomopbrengst van een bestaande windmolen aan de Appelvinkweg 6, ten noorden van Zeewolde. Deze molen produceert jaarlijks gemiddeld kilowattuur (kwh). Dat is voldoende voor het gemiddelde jaarverbruik van ongeveer 380 huishoudens (uitgaande van een gemiddelde jaarverbruik van kilowattuur per huishouden). Maximum aantal Opwekkers Omdat Opwekkerstroom alleen door de windmolen in Zeewolde wordt geleverd, blijft het aantal Opwekkerhouders beperkt. Het maximaal aantal uit te geven Opwekkers is Zo is zeker dat de windmolen voldoende stroom levert om te voldoen aan de verplichtingen jegens Opwekkerhouders. Het uitgeven van de Opwekkers doet Raedthuys vanuit Raedthuys Opwekker B.V. Stichting Opwekker De stichting Opwekker ziet toe op Raedthuys Opwekker B.V. Tot de taken van de onafhankelijke stichting Opwekker behoort het houden van toezicht op de exploitatie van de windmolen. Verder gaat ze na of Raedthuys de opbrengsten daadwerkelijk aanwendt voor investeringen in nieuwe windmolens. Om dit te kunnen doen, krijgt het stichtingsbestuur inzage in de cijfers. In het jaarverslag van Raedthuys Opwekker B.V. leggen de bestuurders een verklaring af. De bestuursleden zijn drs. M.J. Heideman RA en dr. J. van den Hof. Zij zijn op geen enkele wijze verbonden aan Raedthuys en dus volledig onafhankelijk. De windmolen volgen Het wordt voor Opwekkerhouders mogelijk om de prestaties van de windmolen op de voet te volgen. Raedthuys ontwikkelt hiertoe een app. Kenmerken Windmolen Merk en type: Vestas V52 Ashoogte: 55 meter Plaats: Appelvinkweg 6, Zeewolde Datum afgifte bouwvergunning: 30 mei 2002 Ingebruikname: 10 februari 2004 Vermogen: 850 kilowatt Jaarproductie gemiddeld ( ): kilowattuur (circa 380 huishoudens) CO2-besparing per jaar: 584,8 ton bij gemiddelde jaarproductie Beschikbaarheid gemiddeld per jaar: 98,6 procent kampen lelystad dronten Amsterdam almere hardewijk hilversum utrecht

12 12 Raedthuys Opwekker Raedthuys Investeer mee met de groenste energieleverancier Wie een Opwekker aanschaft, investeert daarmee in de ontwikkeling van nieuwe windenergie door Raedthuys. Zo steunt u een vooraanstaande specialist in het ontwikkelen en exploiteren van duurzame energieprojecten én de Groenste energieleverancier van Nederland. Ervaren partij Raedthuys investeert in duurzame opwekking op Nederlandse bodem. We streven daarbij naar continuïteit op lange termijn. Dit doen we met kwalitatief hoogwaardige projecten en concepten die een jarenlange gezonde commerciële exploitatie mogelijk maken. Raedthuys is in twintig jaar uitgegroeid tot één van de vooraanstaande spelers in de markt voor het opwekken van duurzame energie in Nederland. We hebben daar al zo n 225 miljoen euro in gestoken. We zijn een specialist in het bedenken, uitvoeren en exploiteren van nieuwe windenergieprojecten. Raedthuys was begin 2014 verantwoordelijk voor een geïnstalleerd vermogen van 93 megawatt aan windenergie. Dat is voldoende om huishoudens jaarlijks van energie te voorzien. Verder hebben we nog voor 39 megawatt windenergie in aanbouw. Participatie Een van de belangrijkste uitdagingen bij het ontwikkelen van windenergie is het vergroten van het draagvlak. Vanaf het begin van haar bestaan heeft Raedthuys daarom een filosofie van burgerparticipatie aangehangen en in de praktijk gebracht. Particulieren worden betrokken bij projecten. Dat doen we via voorlichting en door mensen de kans te bieden om mee te investeren. De laatste jaren kreeg het streven naar participatie voornamelijk vorm via de uitgifte van obligaties ter

13 13 medefinanciering van projecten. Raedthuys heeft hier een vergunning voor. Een voorbeeld van zo n participatie is het windpark Suurhoffbrug in Rotterdam, waarvoor we in 2013 obligaties hebben aangeboden. In de komende jaren staan er nog een aantal van dergelijke obligatieleningen op het programma. De uitgifte van windobligaties begint normaliter tijdens de laatste fase van de bouw van de windmolens. Groenste energiebedrijf Met het oog op groei van windenergie in de toekomst, gelooft Raedthuys dat het betrekken van burgers nog belangrijker wordt. Reden voor ons om de kring van betrokkenen verder te verbreden. Een nieuwe stap in het vergroten van de betrokkenheid van burgers is de directe levering van energie aan consumenten. Dit mogen wij dankzij de vergunning die de Autoriteit Consument & Markt in 2012 aan ons heeft verstrekt. In 2013 startten we met Pure Energie van Raedthuys. Dit merk maakt onze eigen groene stroom rechtstreeks toegankelijk voor consumenten en bedrijven. Onze klanten weten precies waar hun stroom vandaan komt. Ze zijn zeker van 100 procent duurzame energie uit wind en zon. Ze krijgen energie die klimaatneutraal is, geproduceerd is in Nederland en bovendien het Milieukeur heeft. In februari 2014 is Pure Energie door onder meer de Consumentenbond, Greenpeace en het Wereld Natuur Fonds tot de Groenste energieleverancier van Nederland gekozen. Met de Opwekker combineert Raedthuys de mogelijkheid om mee te investeren in nieuwe windenergie met de mogelijkheid om rechtstreeks pure energie af te nemen. Energieakkoord Raedthuys verwacht in de komende jaren te groeien, dankzij de parken die we nu bouwen en in ontwikkeling hebben. Daar komt bij dat de vraag naar duurzame energie voor een betaalbare prijs toeneemt in de Nederlandse samenleving. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de grote ambitie die spreekt uit het Energieakkoord, dat in 2013 door ruim veertig maatschappelijke organisaties is gesloten. Hierin is onder meer vastgelegd dat in 2020 maar liefst 14 procent van alle energie duurzaam moet worden opgewekt. Daarvan zal megawatt voor rekening moeten komen van windturbines op land. Dit betekent binnen zeven jaar ruim meer dan een verdubbeling van de totale capaciteit op het moment dat het akkoord werd gesloten. Profiel Raedthuys Geïnstalleerd vermogen windenergie: 93 megawatt Windparken in aanbouw: 39 megawatt Totale waarde investeringen in windprojecten (over 20 jaar): 225 miljoen euro Eigen vermogen: 2 25,7 miljoen Werkkapitaal: 2 14,4 miljoen Solvabiliteit: 40,7% Current ratio: 2,7 Aantal medewerkers: 45 (medio 2014) De financiële gegevens zijn afkomstig uit de jaarrekening 2013 van Raedthuys Holding B.V.

14 14 Raedthuys Opwekker Antwoord op uw vragen Wij vinden het belangrijk dat u begrijpt hoe een Opwekker werkt, waar u op moet letten en wat uw risico s zijn. Daarom: zeven belangrijke vragen en antwoorden over dit product op een rij. Wat is een Opwekker precies? Een Opwekker is een niet-verhandelbare obligatie, in feite een lening van u aan Raedthuys Opwekker B.V., in ruil waarvoor u kilowatturen windstroom als aflossing en eventuele rente ontvangt. De opbrengsten van de Opwekker investeren wij in de ontwikkeling van nieuwe windmolens. Met welke risico s moet ik rekening houden? Een belangrijk risico is een sterke daling van de stroomprijs. Dit kan leiden tot een negatief rendement. U krijgt overigens wel altijd precies de afgesproken hoeveelheid kilowatturen. Nog een risico dat u moet afwegen, is de soliditeit van de aanbieder. Als Raedthuys failliet zou gaan, dan kunt u uw geld dus kwijt zijn. Wat als de windturbine gebreken vertoont? In dat geval staat Raedthuys (via dochtermaatschappij Raedthuys Windpower B.V.) garant voor levering van windstroom uit andere turbines. Kan ik mijn Opwekkers doorgeven of verkopen aan anderen dan Raedthuys? Nee. Opwekkers zijn niet-verhandelbaar. Dit betekent dat u ze niet kunt schenken of doorverkopen aan derden. U kunt Raedthuys Opwekker B.V. wel de Opwekkers in een keer laten aflossen. Wij betalen u in dat geval de restwaarde in euro s terug. We doen dit uit eigen beweging, als u wisselt van Pure Energie naar een andere leverancier. Of we doen dit op verzoek van de Opwekkerhouder die uit wil stappen. Waarom moet ik als Opwekkerhouder klant zijn/worden bij Pure Energie? Een Opwekker keert uit in kilowatturen stroom. Aan het leveren van energie aan consumenten zijn voorwaarden verbonden. Dit mag alleen een energieleverancier doen die energiecontracten mag sluiten met kleinverbruikers. Daarvoor is een vergunning nodig. Pure Energie beschikt daar over. Via dit merk van Raedthuys sluit u een energiecontract en krijgt u uw Opwekkerstroom geleverd. Pure Energie zorgt er vervolgens voor dat de Opwekkerstroom met uw overige stroom wordt verrekend. Hoe ga ik met Opwekkers om bij mijn belastingaangifte? Een Opwekker is een belegging. De fiscus ziet Opwekkers als vermogen. Ze vallen bij de belastingaangifte van particulieren in Box 3. Daarbij kijkt de fiscus naar de waarde van de

15 15 Opwekkers. Dit heet de rendementsgrondslag. De geldelijke waarde daalt maandelijks met 1/120ste, want u ontvangt immers steeds uitkeringen in kilowatturen. De Box 3-waarde van de Opwekker op 1 januari is dus: de uitgifteprijs gedeeld door de looptijd (in maanden) keer de resterende looptijd (naar beneden afgerond in hele maanden). Waarom mag ik met Opwekkers in maximaal 85 procent van mijn verwachte stroomconsumptie voorzien? De koppeling aan het jaarverbruik is een bewuste keuze van Raedthuys. Het product is bedoeld voor particuliere energieconsumenten. Wij controleren zo nodig vooraf of u aan de norm van 85 procent voldoet. Bij de toewijzing van de Opwekkers kunnen wij, als u daarin toestemt, via een systeem uw standaard jaarverbruik nagaan. Wij willen hiermee voorkomen dat u meer stroom krijgt uitgekeerd dan u daadwerkelijk verbruikt. Als u dat zou overkomen, is dat ongunstig voor u. Wij betalen weliswaar een compensatie voor het teveel aan elektriciteit. Maar die vergoeding is lager dan de inkoopprijs, namelijk 70% van het levertarief dat u normaal betaalt volgens uw energiecontract. Meer informatie of vragen? Heeft u belangstelling voor de Opwekkers? Ga dan naar: U kunt ook zelf contact opnemen met onze servicedesk: (op werkdagen van 8.30 tot uur) of via: Adressen: Raedthuys /Pure Energie Hengelosestraat AG Enschede Postbus DC Enschede Stichting Opwekker Hengelosestraat AG Enschede Postbus DC Enschede

16 16 Raedthuys Opwekker DE OPWEKKER IS EEN PRODUCT VAN RAEDTHUYS Onze missie is een toonaangevende bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een stabiele, duurzame en toekomstvaste energievoorziening in Nederland.

Geen geschikt dak en toch zonne-energie?

Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Zon Delen in Berkelland: een aantrekkelijke investering! Inleiding In deze brochure geven wij u meer informatie over het project. Voor wie het geschikt is, hoe

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie

Samenwerking met Greenchoice

Samenwerking met Greenchoice Samenwerking met Greenchoice Dit document is onderdeel van de Buurten met Energie toolbox, een project van Nudge. Deze toolbox is samengesteld om initiatiefnemers te ondersteunen bij het starten van een

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen april 2013 Inleiding Veelgestelde vragen over zonnepanelen Steeds meer mensen wekken zelf groene energie op met

Nadere informatie

Overstappen. Waarom overstappen?

Overstappen. Waarom overstappen? Overstappen Waarom overstappen? De meeste mensen stappen over naar een andere leverancier omdat zij hier flink wat geld mee kunnen besparen. Er bestaan namelijk grote verschillen in energietarieven van

Nadere informatie

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief Handboek voor energie-initiatieven Voorwoord In Groningen ontstaan steeds meer initiatieven van bewonersgroepen op het gebied van energiebesparing

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Energie volgens Robin

Energie volgens Robin Energie volgens Robin Onduidelijk In dit boekje beschrijft Robin hoe wij werken, en voor wie! Ook bieden wij u hier een kijkje in de keuken van de Nederlandse energiemarkt. Aan de hand van veel voorkomende

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Energiegids ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Wat vindt u in deze gids? Beste lezer, Elektriciteit en aardgas zijn duur. Wil u zo weinig mogelijk betalen? Dan is het belangrijk

Nadere informatie

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nieuwe balans Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nuon in één oogopslag Profiel Nuon is een Nederlandse energieonderneming met meer dan 8.000 medewerkers die energie produceert en levert aan meer dan 3 miljoen

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie van Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie door ARCADIS in opdracht van Agentschap NL 1 INLEIDING Hoewel de prijzen van zonnepanelen

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES

INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES Coöperatie HSLnet u.a. Heeze-Leende Informatiememorandum versie 14 december 2012 Copyright 2012 Coöperatie HSLnet u.a.

Nadere informatie

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Globaal denken, lokaal handelen Zonlicht voorziet de aarde van enorm veel energie: duurzame energie. De hoeveelheid zoninstraling en de daaruit te halen energie is

Nadere informatie

Om met de deur in huis te vallen

Om met de deur in huis te vallen Om met de deur in huis te vallen De cijfers, feiten en voorspellingen zijn schrikbarend: in 2030 zullen we globaal 35% meer energie gebruiken dan in 2005 in datzelfde jaar heeft 2/3 van de wereldbevolking

Nadere informatie

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 1 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 2 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Geachte lezer, Naar aanleiding van

Nadere informatie

Uitleg Zonnepanelen. Januari 2014

Uitleg Zonnepanelen. Januari 2014 Uitleg Zonnepanelen Januari 2014 www.groenzonnig.nl/houten houten@groenzonnig.nl 1 Deze uitleg over zonnepanelen is gebaseerd op de kennis die we hebben opgedaan bij de voorbereiding van vele informatieavonden

Nadere informatie

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0 Inleiding Inleiding Dit pakket is bedoeld voor scholieren in de bovenbouw van het havo en het vwo. Het geeft antwoord op veel gestelde vragen die wij krijgen vanuit deze doelgroep. Overigens leert de praktijk

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Verslag van project MijnDakJouwDak Is mede mogelijk gemaakt met financiering door:

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

BRANDWEERGARAGE STEDE BROEC

BRANDWEERGARAGE STEDE BROEC BRANDWEERGARAGE STEDE BROEC JOUW ZONNEPANELEN OP HET DAK VAN DE BRANDWEER UITGANGSPUNTEN, ACHTERGROND EN CONCEPT Coöperatie Zonnecoöperatie West-Friesland (ZCWF) gaat duurzame energie produceren om mensen

Nadere informatie

Marktonderzoek Lokale. Duurzame Energiebedrijven. Erik Jansen De Jonge Milieu Advies 20-5-2011

Marktonderzoek Lokale. Duurzame Energiebedrijven. Erik Jansen De Jonge Milieu Advies 20-5-2011 Marktonderzoek Lokale 2011 Duurzame Energiebedrijven Erik Jansen De Jonge Milieu Advies 20-5-2011 1 Managementsamenvatting Klimaatverandering is al heel lang een hot item, maar de laatste jaren begint

Nadere informatie

Energie vergelijken (*) online energievergelijkers. duurzaamheid.

Energie vergelijken (*) online energievergelijkers. duurzaamheid. Energie vergelijken (*) online energievergelijkers en duurzaamheid. (*) Dit is de zoekterm waar energievergelijkingssites het meeste geld voor betalen aan Google. Anderhalf miljoen mensen gebruiken jaarlijks

Nadere informatie

Zonnepanelen. Wees slim, lees Voor Dummies! In dit boek: Annemieke Harrewyn. Aangeboden door. Zonnestroom nu en in de toekomst

Zonnepanelen. Wees slim, lees Voor Dummies! In dit boek: Annemieke Harrewyn. Aangeboden door. Zonnestroom nu en in de toekomst Wees slim, lees Voor Dummies! Zonnepanelen In dit boek: Zonnestroom nu en in de toekomst Hoe duurzaam is een zonnepaneel? Zonnepanelen voor je huis Wat leveren zonnepanelen op? Hoe beoordeel je de kwaliteit

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Deze brochure gaat over het beleggen van de pensioenpremie. Met als

Nadere informatie