Bossche Windmolen Delen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bossche Windmolen Delen"

Transcriptie

1 Bossche Windmolen Delen Hoe werken Bossche Windmolen Delen precies? Energie Coöperatie 073 (EC073) splitst een windmolen (op papier) in duizenden stukjes, genaamd Bossche Windmolen Delen. Ieder windmolendeel heeft een verwachte productie van gemiddeld 500 kilowattuur (kwh) per jaar. Geïnteresseerden kunnen één of meerdere Bossche Windmolen Delen kopen met een maximum van 85% hun eigen elektriciteitsverbruik. De opgewekte elektriciteit wordt gedurende de levensduur van de windmolen (minimaal 20 jaar) naar rato het aantal Bossche Windmolen Delen verdeeld over de leden. Via een nog te selecteren energieleverancier wordt deze elektriciteit via het normale elektriciteitsnetwerk thuis afgeleverd. Leden hebben hierdoor gedurende de levensduur van de molen prijszekerheid voor de gezamenlijk geproduceerde elektriciteit. Daarnaast is de elektriciteit gegarandeerd 100% duurzaam uit eigen molen. Wat kost een Bosch Windmolen Deel en wat levert het me op? Voor Bossche Windmolen Delen betaal je eenmalig een bepaald bedrag. En jaarlijks betaal je onderhoudskosten. Een windmolendeel kost eenmalig rond de 375. Deze prijs is berekend op grond van de huidige aanschafwaarde van een windmolen. De jaarlijkse all-in onderhoudskosten bedragen naar verwachting 15 per windmolendeel. Een Bosch Windmolen Deel wekt jaarlijks ongeveer 500 kwh aan elektriciteit op. De elektriciteit die je produceert, wordt tegen het kale stroomtarief momenteel zo n 6,5 Eurocent/kWh - in mindering gebracht op je energienota. Daarnaast betaal je over de collectief opgewekte elektriciteit 7,5 Eurocent per kwh minder energiebelasting. Omdat je door de lagere energiebelasting ook nog eens 1,6 Eurocent minder BTW betaalt, is de totale opbrengst van 15,6 Eurocent per kwh. Dit vertaalt zich dus direct in een aanzienlijke besparing op de energierekening. Bij een jaarlijkse elektriciteitsprijsstijging van 2%, bedraagt de terugverdientijd van je investering in Bossche Windmolen Delen circa 7 jaar. De berekening van de terugverdientijd en het rendement met de bijbehorende aannames is weergegeven in onderstaande overzicht. Samengevat, met Bossche Windmolen Delen: 1. kan je op een leuke manier je eigen, lokaal geproduceerde groene stroom opwekken; 2. lever je een concrete bijdrage aan een beter milieu en een klimaatneutraal s- Hertogenbosch; 3. heb je geen last van stijgende elektriciteitsprijzen en geniet je een aanzien financieel voordeel. NB: in het rekenvoorbeeld is uitgegaan van de toepassing van de regeling Verlaagd Tarief bij Collectieve Opwek (de zogenaamde Postcoderoos regeling). Er is ook de regeling Stimulering Duurzame Energie (SDE+). Momenteel heeft EC073 nog geen definitieve keuze gemaakt voor een van beide regelingen. Naar verwachting zullen de terugverdientijd en het rendement van de SDE+ regeling echter vergelijkbaar zijn met die van het rendement uit het rekenvoorbeeld op basis van de Postcoderoos regeling.

2 Waarom zijn Bossche Windmolen Delen zo aantrekkelijk? Windenergie op land is in Nederland de meest rendabele manier om hernieuwbare energie op te wekken. Per kilowattuur zijn de kosten van windenergie aanzienlijk lager dan voor zonne-energie. Daarnaast stimuleert de Nederlandse overheid de collectieve opwek van groene energie middels een lager energiebelasting tarief. Ten opzichte van het kopen van grijze of groene energie van een reguliere leverancier, zijn Bossche Windmolen Delen goedkoper omdat de energie van je eigen molen komt en er geen extra partijen (zoals projectontwikkelaars, handelaren en energie productiebedrijven) in de keten zitten die winst willen maken. Wat is de status van een voorinschrijving? Het voorinschrijven is kosteloos, maar je moet hiervoor wel lid worden van EC073 en dit kost 10,- per jaar. Voorinschrijving staat open voor alle inwoners van de gemeente s- Hertogenbosch en de gemeente Sint-Michielsgestel. Voorinschrijven is geheel vrijblijvend; het lidmaatschap van EC073 is jaarlijks opzegbaar. Met een voorinschrijving verplicht je je niet om Bossche Windmolen Delen aan te schaffen op het moment dat ze beschikbaar zijn. De voorinschrijving geeft je het recht van koop zodra de Bossche Windmolen Delen uitgegeven worden. Hierbij wordt de datum van voorinschrijving aangehouden; wie het eerst komt die het eerst maalt. Na je voorinschrijving wordt je met een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rond de Bossche Windmolen Delen. Indien onze propositie komt te vervallen of zo verandert dat u niet meer mee wilt doen, wordt de 10 voor uw lidmaatschap van EC073 niet gerestitueerd. Uiteraard kunt u jaarlijks uw lidmaatschap opzeggen. Hoeveel Bossche Windmolen Delen kan ik aanschaffen? Het aantal Bossche Windmolen Delen dat iemand kan kopen is gemaximeerd op 85% van het eigen elektriciteitsverbruik. Een Bosch Windmolen Deel levert per jaar gemiddeld 500 kwh op. Je jaarlijkse verbruik kun je terugvinden op de jaarnota van je energiebedrijf. Vermenigvuldig dit jaarverbruik met 85%, deel dit door 500 kwh en rond naar beneden af. Dit is het maximum aantal Windmolendelen dat je kunt aanschaffen. Hierbij een paar richtgetallen; Een 1-persoons huishouden verbruikt gemiddeld kwh (= 3 Bossche Windmolen Delen), een 3-persoons huishouden kwh (=6 Bossche Windmolen Delen) en een 5-persoons huishouden kwh (=8 Bossche Windmolen Delen). (Bron RVO.nl). In een heel windrijk jaar zal je mogelijk meer produceren dan 100% van je verbruik. Dat deel boven de 100% wordt dan door de nog te bepalen energie leverancier vergoed tegen hetzelfde tarief wat betaald zou worden bij een productie van minder dan 100% van het eigen verbruik. Waarom mag ik maar voor maximaal 85% van mijn energieverbruik Bossche Windmolen Delen aanschaffen? Bossche Windmolen Delen zijn geen effect, aandeel of ander financieel product maar een mogelijkheid om jezelf van stroom te voorzien. We willen geen product aanbieden waarbij je onbeperkt kunt investeren en ook om gebruik te maken van voordelen van de regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek mag je het aantal kwh dat je met je Bossche Windmolen Delen opwekt nooit hoger zijn dan kwh. Een maximum aan Bossche Windmolen Delen zorgt ervoor dat deelnemers uitsluitend energie opwekken voor eigen gebruik; dat wil zeggen netto niet meer energie opwekken dan verbruiken. Omdat het het ene jaar harder waait dan het andere, hebben we een maximum gesteld van 85%. Als het een jaar flink waait produceer je met je Bossche Windmolen Delen dan niet meteen teveel. Wat als het harder waait of juist minder hard waait dan ingeschat? Ieder Bossche Windmolen Deel heeft een verwachte productie van 500 kwh per jaar. Deelnemers krijgen naar rato elektriciteit geleverd op basis van de werkelijke productie van de windmolen waaraan deelgenomen wordt. In een goed windjaar betekent dit veel elektriciteit en in een slecht jaar minder. Wat deelnemers zelf produceren hoeven ze niet

3 meer in te kopen bij het energiebedrijf. Hoe harder het waait, hoe meer kwh je als deelnemer ontvangt, des te lager dus de energierekening. Uiteraard vult het energiebedrijf altijd de resterende energiebehoefte aan. Je zit nooit zonder elektriciteit, zelfs als het lange tijd niet waait. Ik heb ook zonnepanelen. Kan ik dan wel Bossche Windmolen Delen kopen? Ja, dat kan zeker. Maar ook hier geldt dat je maximaal 85% van je netto verbruik mag produceren met Bossche Windmolen Delen. Een voorbeeld; Stel je verbruikt kwh en je zonnepanelen wekken kwh op dan is je netto verbruik kwh. De verwachte opbrengst van één Windmolendeel is 500 kwh. Daarom mag je in dit geval maximaal 4 Bossche Windmolen Delen kopen. Wie kan er mee doen? Voorinschrijving op Bossche Windmolen Delen staat open voor alle inwoners van de gemeente s-hertogenbosch en direct omringende gemeenten. Iedere consument die beschikt over een elektriciteitsaansluiting en energiebelasting betaalt kan meedoen. Ook bedrijven kunnen meedoen, maar de omvang van het elektriciteitsverbruik van het bedrijf zal bepalend zijn wat de voordelen zullen zijn. Welke aannames hanteert EC073 voor haar propositie? Onze propositie is op basis van een groot aantal aannames tot stand gekomen. Het moge duidelijk zijn dat als die aannames anders blijken, onze propositie zal veranderen of zelfs komt te vervallen. U kunt zich voorstellen dat als er onverhoopt geen windmolens komen in Den Bosch, er ook geen Bossche Windmolen Delen (BWD s) kunnen worden uitgegeven. De aannames, niet volledig, die wij gebruiken en waar onze propositie van af hangt zijn i) dat er windmolens in s-hertogenbosch gerealiseerd kunnen worden, ii) dat EC073 het recht verkrijgt mede een windmolen (coöperatief) te ontwikkelen, iii) dat er voldoende inschrijvingen voor een substantieel aandeel aan BWD s zijn, iv) dat de huidige fiscale wet- en regelgeving blijft bestaan zoals die nu is. U kunt derhalve geen rechten aan onze propositie ontlenen, anders dan dat als u zich inschrijft, u recht van eerste koop heeft op Bossche Windmolen Delen, in volgorde van inschrijving. Wij verwachten medio 2015 meer duidelijkheid te hebben of en hoe de windmolens in s- Hertogenbosch gerealiseerd gaan worden. Door u nu in te schrijven maakt u de kans groter dat de windmolens ook voor u gaan draaien. Kan ik rechten aan de voorinschrijving ontlenen? Ja, de voorinschrijving geeft u het recht om Bossche Windmolen Delen af te nemen, op volgorde van inschrijving. Echter, de propositie die wij hebben ontwikkeld kan nog veranderen en u kunt als zodanig geen rechten aan de inhoud ontlenen. Wel mag u er op vertrouwen dat de propositie op een zorgvuldige en professionele manier tot stand is gekomen. En dat de definitieve uitgifte van Bossche Windmolen Delen aan alle geldende financiële voorwaarden en wetgeving voldoet.

4 De Coöperatie Waarom een coöperatie en wat betekent dat? Om er voor te zorgen dat alle deelnemers samen kunnen zeggen dat het hun Bossche Windmolen is, is er een entiteit nodig die dit mogelijk maakt. Met een coöperatie kan dit heel goed. Tevens geldt dat - om gebruik te kunnen maken van het lagere tarief van de energiebelasting (regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek) - de opwek gebeurt door consumenten en bedrijven die zich in een coöperatie hebben verenigd. Om dit alles te kunnen regelen, is het oprichten van een coöperatie noodzakelijk. Hoe de deelnemers zich tot elkaar verhouden, hoe je je Bossche Windmolen Delen kan overdragen, wat je wel en niet kan verwachten zal worden vastgelegd in een ledenovereenkomst tussen jou en de coöperatie. Deze nog op te richten coöperatie is overigens een andere coöperatie dan Energie Coöperatie 073. De nieuwe coöperatie is specifiek verbonden met een of een aantal coöperatieve windmolens. Wie zitten er in het bestuur van de coöperatie? Het bestuur van de coöperatie die wordt opgericht om de Bossche Windmolen Delen mogelijk te maken wordt benoemd door haar leden. Momenteel wordt het bestuur gevormd door het bestuur van EC073. Echter, de leden van de coöperatie staat het vrij om om een ander bestuur te kiezen. Kan een coöperatie failliet gaan? Elke organisatie kan failliet gaan maar de kans dat de coöperatie failliet gaat is bijzonder klein. De coöperatie is eigenaar van de windmolen die - voordat hij aan het einde van zijn economische levensduur is - altijd een bepaalde waarde heeft. De enige kosten die de coöperatie maakt zijn de onderhoudskosten maar de leden zijn middels hun ledenovereenkomst verplicht om de onderhoudskosten gezamenlijk te betalen. Als een lid om welke reden dan ook niet betaalt, dan wordt hij gedwongen om zijn Bossche Windmolen Delen te verkopen. Wat doet de coöperatie voor de onderhoudskosten? De inschatting van de hoogte van onderhoud, verzekering en beheerskosten van een windmolen is vrij accuraat te maken. Dat komt omdat er veel lange termijncontracten worden afgesloten. Sommige kosten hangen af van het verloop van de energieprijzen. Als de energieprijzen stijgen zullen sommige onderhoudskosten ook iets stijgen. Dat nadeel is echter verwaarloosbaar ten opzichte van het extra voordeel van gratis stroom ten opzichte van de gestegen stroomprijs die je zonder Bossche Windmolen Delen had moeten betalen. Wat is het risico bij de aanschaf van Bossche Windmolen Delen? Er zijn risico s verbonden aan de koop van Bossche Windmolen Delen; daar doen we niet geheimzinnig over. Echter, deze risico s zijn zeer klein. De bouw en exploitatie van windmolens zal op een professionele manier gebeuren door gespecialiseerde bedrijven. Op de windmolen zit een all-in onderhoudscontract. Met uitgebreide verzekeringen wordt zorg gedragen voor een goede, veilige business case. Alleen schade door natuurrampen of terroristische aanslagen zijn uitgesloten van de verzekering. De coöperatie die de Bossche Windmolen Delen uitgeeft is er een is met "U.A." hetgeen staat voor "uitsluiting aansprakelijkheid". Je bent daarmee nooit aansprakelijk voor meer dan de kosten dan de inleg van je Bossche Windmolen Delen. De coöperatie is overigens degene die aansprakelijk zal worden gehouden in deze, en dus niet jij deelnemer en lid van de coöperatie. Wat is nu precies de rol van de EC073? De EC073 zal de coöperatie oprichten die eigenaar is van de windmolen waar jij met je Bossche Windmolen Delen aan deel neemt. Energie Coöperatie 073 zal de windmolen selecteren, realiseren en exploiteren gedurende de gehele levensduur van de windmolen. Wij gaan daarbij uit van minimaal 20 jaar. Energie Coöperatie 073 neemt deel in het bestuur van de coöperatie. De EC073 is nadrukkelijk geen mede-eigenaar van de

5 windmolen. Alleen de bezitters van Bossche Windmolen Delen zijn lid van de coöperatie en daarmee gezamenlijk eigenaar van de windmolen. Wat als de EC073 failliet gaat? Een onverhoopt faillissement van Energie Coöperatie 073 heeft geen enkele (financiële) consequentie voor de coöperatie van de betreffende windmolen en haar leden. Wel moet er een nieuw bestuur worden gekozen. Wie zitten er achter Energie Coöperatie 073? EC073 is in 2013 opgericht door Bossche burgers met als doel de transitie naar duurzame energie te versnellen. Het wind team van EC073 heeft de propositie verzorgd en is in overleg met gemeenten, omwonenden, bedrijven en ontwikkelaars om te bewerkstelligen dat als de windmolens er komen, deze landschappelijke en maatschappelijk ingepast worden en minimale overlast veroorzaken. Het wind team bestaat uit professionals die relevante ervaring hebben met de ontwikkeling van duurzame energiebronnen en het opzetten en managen van financiële proposities.

6 Windenergie Waarom windenergie? Windenergie is een van de goedkoopste manieren om duurzame energie op te wekken. Tot nog toe kan de consument daar nauwelijks van profiteren. Met de EC073 en de Bossche Windmolen Delen verandert dit. Een Bosch Windmolen Deel is letterlijk een stukje van een grote windmolen. Door een of meer Bossche Windmolen Delen in te kopen, krijgen mensen het voordeel van groene stroom uit wind direct in eigen handen. Het voordeel gaat dus niet naar een energiebedrijf of investeerder. In Nederland waait het flink, maar lopen we achter met de bouw van windmolens. Daarom zijn er nog veel kansen voor groene stroom uit windmolens en wordt er veel aan verdiend. Van de inhaalslag in Nederland, profiteren tot nog toe vooral banken, bedrijven en projectontwikkelaars. Energie Cooperatie 073 wil de burgers van s-hertogenbosch en omgeving laten meeprofiteren van de opbrengsten van windenergie. Waarom niet gewoon groene stroom inkopen? Waar de groene stroom van je energieleverancier vandaan komt is veelal onduidelijk; het is wel degelijk "duurzaam", maar kan door het systeem van groencertificaten ook uit Noorwegen of IJsland afkomstig zijn. Omdat wij hun groene stroom kopen, gebruiken veel IJslanders en Noren zonder dat ze het weten zelf grijze stroom. Je kan overigens bij je huidige energieleverancier op het stroom etiket lezen waar hun groene stroom vandaan komt. Door de aanschaf van Bossche Windmolen Delen weet je zeker waar je groene stroom vandaan komt; uit Den Bosch! Overigens zal de prijs van de elektriciteit die door de windmolen aan je geleverd wordt voor een zeer lange periode bekend zijn en niet beïnvloed worden door prijsstijgingen op de energiemarkt. Indien de prijs van elektriciteit de komende jaren dus sterk stijgt, ben je met je Bossche Windmolen Delen verzekerd van een vaste prijs. Overigens weten wij (ook) niet wat de elektriciteitsprijs de komende jaren gaat doen. Klopt het dat een groot deel van de voordelen van windenergie teniet worden gedaan doordat er grote energiecentrales op een onrendabele manier als back-up klaar staan voor windstilte? Nee, dat is een groot misverstand. Windenergie vormt nog maar een fractie van de totale energie-opwekking in Nederland. Het totale verbruik in Nederland schommelt door constant veranderend gebruik van elektriciteit veel meer dan door de onvoorspelbaarheid van wind. Los daarvan is het interessant om te weten dat er nu al bijna tweemaal zoveel capaciteit staat aan energiecentrales dan we nodig hebben op een piekmoment. Wat gebeurt er na 20 jaar met de windmolens? Zolang de onderhoudskosten lager zijn dan de stroomprijs zullen de molens blijven draaien. Omdat de molens van de Bossche Windmolen Deel eigenaren zijn, is het voordeel van langer draaien volledig voor hen. Dit voordeel kan aanzienlijk zijn. Diverse experts hebben overigens aan de EC073 bevestigd dat de verwachte restwaarde van de windmolens minimaal gelijk zal zijn aan de verwachte kosten voor het verwijderen van de windmolens. Zodra er indicaties zijn dat de verwachte restwaarde minder zal zijn dan de kosten van verwijdering zal er een potje worden gereserveerd voor deze extra kosten. Kan ik ook meedoen als ik niet in s-hertogenbosch woon? Ja, de Bossche Windmolen Delen zijn bedoeld voor alle inwoners van de gemeente s- Hertogenbosch én de direct omringende gemeenten.

7 Planning Waar staan we nu en wat zijn de stappen? Momenteel is het zo dat de gemeente op drie locaties in de stad de bouw van windmolens mogelijk wil maken. Dat zijn De Brand, Treurenburg en De Rietvelden. Hiervoor zullen verschillende procedures moeten worden doorlopen, hetgeen tijd kost. Wij verwachten dat het medio 2016 mogelijk moet zijn om met de bouw van een eerste windmolen te beginnen. Dat is het moment waarop wij concreet Bossche Windmolen Delen kunnen gaan uitgeven. EC073 is in gesprek met grondeigenaren, ontwikkelaars, gemeente en politiek om het mogelijk te maken dat de windmolens in s-hertogenbosch ook voor jou gaan draaien. De gemeenteraad van Den Bosch heeft unaniem een motie aangenomen waarin de wens wordt uitgesproken om de toekomstige windmolens coöperatief te ontwikkelen: samen met Bossche burgers en bedrijven. De contacten die we nu hebben zijn zo concreet en het ontwikkelde rekenmodel zo veelbelovend, dat wij aan de gang kunnen gaan met een propositie: een voorinschrijving op de Bossche Windmolen Delen. Waarom voorinschrijven terwijl de windmolen nog niet gebouwd wordt? Het kost tijd om een windmolen te bouwen. Om het draagvlak voor Bossche windmolens te onderzoeken, om zoveel mogelijk burgers en bedrijven kans te geven te delen in de opbrengsten van windenergie en om Energie Cooperatie 073 een sterke stem te geven in de ontwikkeling van coöperatieven windmolens hebben we nu al zoveel mogelijk voorinschrijvingen nodig. Doe mee, samen staan we sterk.

Winddelen windpark Burgervlotbrug

Winddelen windpark Burgervlotbrug Winddelen windpark Burgervlotbrug Voordelige stroom van je eigen windmolen Inhoudsopgave 1. Samenvatting 4 2. Hoe werkt het? 7 Het Winddelen-concept 7 Je eigen stukje windmolen 9 Je eigen stroom thuis

Nadere informatie

Geen geschikt dak en toch zonne-energie?

Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Zon Delen in Berkelland: een aantrekkelijke investering! Inleiding In deze brochure geven wij u meer informatie over het project. Voor wie het geschikt is, hoe

Nadere informatie

Geen geschikt dak en toch zonne-energie?

Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Zon Delen in Berkelland: een aantrekkelijke investering! Inleiding In deze brochure geven wij u meer informatie over het project. Voor wie het geschikt is, hoe

Nadere informatie

De Opwekker. Informatiebrochure. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom

De Opwekker. Informatiebrochure. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom De Opwekker Informatiebrochure Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom Zeker van windstroom, nu én in de toekomst Je kunt niet leven van de wind is een vreemde Nederlandse uitdrukking.

Nadere informatie

Informatiebrochure DE OPWEKKER. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom

Informatiebrochure DE OPWEKKER. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom 1 Informatiebrochure DE OPWEKKER Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom 2 Raedthuys Opwekker 3 Zeker van windstroom, nu én in de toekomst Je kunt niet leven van de wind is een vreemde

Nadere informatie

Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan

Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan Alle cijfers en berekeningen in deze brochure moeten nog definitief worden vastgesteld aan de hand van

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Globaal denken, lokaal handelen Zonlicht voorziet de aarde van enorm veel energie: duurzame energie. De hoeveelheid zoninstraling en de daaruit te halen energie is

Nadere informatie

SOCIAL RESPONSIBILITY

SOCIAL RESPONSIBILITY SOCIAL RESPONSIBILITY LID WORDEN SAMEN JE EIGEN WINDMOLEN Tegenwoordig draait alles om duurzaamheid en groen. Een goede tijd voor de Windcentrale. We weten allemaal dat er ergens stroom en energie vandaan

Nadere informatie

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie Perspectieven, kansen en bedreigingen Geert van Kempen Maurice Wolters Arvalis 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 1. Achtergrond projectplan...

Nadere informatie

EnergieLokaal Wij krijgen Kippen Business modellen en fiscale toepassingen

EnergieLokaal Wij krijgen Kippen Business modellen en fiscale toepassingen Organisatie: Datum: Locatie: Gastsprekers: 6 februari 2014 Oldschool, Gaasterlandstraat 5. Vincent Smeele (Greenspread), Bram Faber (Schuiteman) Tijdens het voorstelrondje worden ook prangende vragen genoteerd

Nadere informatie

investeringsmemorandum 2 e serie

investeringsmemorandum 2 e serie 1. Subheading 1.1 Rendement De zon is een duurzame energiebron met veel potentie. Elk uur levert de zon voldoende energie om in de jaarlijkse behoefte van alle mensen te voorzien. Door de stille maatschap

Nadere informatie

Aanleiding. Beknopt overzicht: de EB kortingsregeling en commentaar

Aanleiding. Beknopt overzicht: de EB kortingsregeling en commentaar (CONCEPT) Postcoderoos-regeling: Consultatie energiecoöperaties: Reacties op verlaagd EB kortingsregeling coöperatieve opwekking Werkdocument t.b.v positiebepaling: work in progress Versie 3: 18 oktober

Nadere informatie

Infomemorandum. A20 Rotterdam

Infomemorandum. A20 Rotterdam Infomemorandum A20 Rotterdam Inhoudsopgave Vooraf... 2 Begrippenlijst... 3 Het project A20 Rotterdam... 5 Hoe werkt deelname aan het project?... 6 Wat zijn de risico s van deelname?... 6 Betrokken partijen...

Nadere informatie

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs?

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren flink gedaald. Het laatste jaar met wel 40%. Dat maakt ze een stuk interessanter. Daarnaast kunnen fiscale voordelen

Nadere informatie

Zonnepanelen voor ondernemers

Zonnepanelen voor ondernemers Zonnepanelen voor ondernemers Achtergrondinformatie en voorbeeldberekeningen van zonnepanelen bij bedrijven Dit document beschrijft de situatie eind 2011 Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 1 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 2 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Geachte lezer, Naar aanleiding van

Nadere informatie

Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten

Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Michiel Kort Dirk Louter 13 juli 2011 43267 Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Inhoud Pagina

Nadere informatie

ZONNEWEIDE BERGEN FASE 1 JOUW ZONNEPANELEN OP EEN GESANEERD STUK GROND

ZONNEWEIDE BERGEN FASE 1 JOUW ZONNEPANELEN OP EEN GESANEERD STUK GROND BERGEN ENERGIE COÖPERATIE VOOR LOKALE DUURZAME ENERGIE gewijzigde versie maart 2015 ZONNEWEIDE BERGEN FASE 1 JOUW ZONNEPANELEN OP EEN GESANEERD STUK GROND Projectbeschrijving Zonneweide Bergen Fase 1,

Nadere informatie

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief Handboek voor energie-initiatieven Voorwoord In Groningen ontstaan steeds meer initiatieven van bewonersgroepen op het gebied van energiebesparing

Nadere informatie

BRANDWEERGARAGE STEDE BROEC

BRANDWEERGARAGE STEDE BROEC BRANDWEERGARAGE STEDE BROEC JOUW ZONNEPANELEN OP HET DAK VAN DE BRANDWEER UITGANGSPUNTEN, ACHTERGROND EN CONCEPT Coöperatie Zonnecoöperatie West-Friesland (ZCWF) gaat duurzame energie produceren om mensen

Nadere informatie

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig?

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Veelgestelde vragen De veilingmethode Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Het is voor u heel erg weinig moeite om tot een besparing op uw kosten te komen. 1. U schrijft

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

handboek burgerparticipatie windmolens

handboek burgerparticipatie windmolens handboek burgerparticipatie windmolens Colofon Handleiding Burgerparticipatie Windmolens Ontwikkeld door: Pride Finance en Platform Duurzaam Fryslân Met medewerking van: Agentschap.nl Opmaak: FisK, concept

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen april 2013 Inleiding Veelgestelde vragen over zonnepanelen Steeds meer mensen wekken zelf groene energie op met

Nadere informatie

V.v.E. INSULINDE. De Schutspatroon 4-60 3813 GJ AMERSFOORT. Rapport:

V.v.E. INSULINDE. De Schutspatroon 4-60 3813 GJ AMERSFOORT. Rapport: V.v.E. INSULINDE De Schutspatroon 4-60 3813 GJ AMERSFOORT Rapport: Haalbaarheidsonderzoek plaatsing zonnepanelen op het dak van het appartementencomplex INSULINDE Groeidocument start januari 2015 R. Böhm

Nadere informatie

Overstappen. Waarom overstappen?

Overstappen. Waarom overstappen? Overstappen Waarom overstappen? De meeste mensen stappen over naar een andere leverancier omdat zij hier flink wat geld mee kunnen besparen. Er bestaan namelijk grote verschillen in energietarieven van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 31 239 Stimulering duurzame energieproductie Nr. 136 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie