Bossche Windmolen Delen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bossche Windmolen Delen"

Transcriptie

1 Bossche Windmolen Delen Hoe werken Bossche Windmolen Delen precies? Energie Coöperatie 073 (EC073) splitst een windmolen (op papier) in duizenden stukjes, genaamd Bossche Windmolen Delen. Ieder windmolendeel heeft een verwachte productie van gemiddeld 500 kilowattuur (kwh) per jaar. Geïnteresseerden kunnen één of meerdere Bossche Windmolen Delen kopen met een maximum van 85% hun eigen elektriciteitsverbruik. De opgewekte elektriciteit wordt gedurende de levensduur van de windmolen (minimaal 20 jaar) naar rato het aantal Bossche Windmolen Delen verdeeld over de leden. Via een nog te selecteren energieleverancier wordt deze elektriciteit via het normale elektriciteitsnetwerk thuis afgeleverd. Leden hebben hierdoor gedurende de levensduur van de molen prijszekerheid voor de gezamenlijk geproduceerde elektriciteit. Daarnaast is de elektriciteit gegarandeerd 100% duurzaam uit eigen molen. Wat kost een Bosch Windmolen Deel en wat levert het me op? Voor Bossche Windmolen Delen betaal je eenmalig een bepaald bedrag. En jaarlijks betaal je onderhoudskosten. Een windmolendeel kost eenmalig rond de 375. Deze prijs is berekend op grond van de huidige aanschafwaarde van een windmolen. De jaarlijkse all-in onderhoudskosten bedragen naar verwachting 15 per windmolendeel. Een Bosch Windmolen Deel wekt jaarlijks ongeveer 500 kwh aan elektriciteit op. De elektriciteit die je produceert, wordt tegen het kale stroomtarief momenteel zo n 6,5 Eurocent/kWh - in mindering gebracht op je energienota. Daarnaast betaal je over de collectief opgewekte elektriciteit 7,5 Eurocent per kwh minder energiebelasting. Omdat je door de lagere energiebelasting ook nog eens 1,6 Eurocent minder BTW betaalt, is de totale opbrengst van 15,6 Eurocent per kwh. Dit vertaalt zich dus direct in een aanzienlijke besparing op de energierekening. Bij een jaarlijkse elektriciteitsprijsstijging van 2%, bedraagt de terugverdientijd van je investering in Bossche Windmolen Delen circa 7 jaar. De berekening van de terugverdientijd en het rendement met de bijbehorende aannames is weergegeven in onderstaande overzicht. Samengevat, met Bossche Windmolen Delen: 1. kan je op een leuke manier je eigen, lokaal geproduceerde groene stroom opwekken; 2. lever je een concrete bijdrage aan een beter milieu en een klimaatneutraal s- Hertogenbosch; 3. heb je geen last van stijgende elektriciteitsprijzen en geniet je een aanzien financieel voordeel. NB: in het rekenvoorbeeld is uitgegaan van de toepassing van de regeling Verlaagd Tarief bij Collectieve Opwek (de zogenaamde Postcoderoos regeling). Er is ook de regeling Stimulering Duurzame Energie (SDE+). Momenteel heeft EC073 nog geen definitieve keuze gemaakt voor een van beide regelingen. Naar verwachting zullen de terugverdientijd en het rendement van de SDE+ regeling echter vergelijkbaar zijn met die van het rendement uit het rekenvoorbeeld op basis van de Postcoderoos regeling.

2 Waarom zijn Bossche Windmolen Delen zo aantrekkelijk? Windenergie op land is in Nederland de meest rendabele manier om hernieuwbare energie op te wekken. Per kilowattuur zijn de kosten van windenergie aanzienlijk lager dan voor zonne-energie. Daarnaast stimuleert de Nederlandse overheid de collectieve opwek van groene energie middels een lager energiebelasting tarief. Ten opzichte van het kopen van grijze of groene energie van een reguliere leverancier, zijn Bossche Windmolen Delen goedkoper omdat de energie van je eigen molen komt en er geen extra partijen (zoals projectontwikkelaars, handelaren en energie productiebedrijven) in de keten zitten die winst willen maken. Wat is de status van een voorinschrijving? Het voorinschrijven is kosteloos, maar je moet hiervoor wel lid worden van EC073 en dit kost 10,- per jaar. Voorinschrijving staat open voor alle inwoners van de gemeente s- Hertogenbosch en de gemeente Sint-Michielsgestel. Voorinschrijven is geheel vrijblijvend; het lidmaatschap van EC073 is jaarlijks opzegbaar. Met een voorinschrijving verplicht je je niet om Bossche Windmolen Delen aan te schaffen op het moment dat ze beschikbaar zijn. De voorinschrijving geeft je het recht van koop zodra de Bossche Windmolen Delen uitgegeven worden. Hierbij wordt de datum van voorinschrijving aangehouden; wie het eerst komt die het eerst maalt. Na je voorinschrijving wordt je met een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rond de Bossche Windmolen Delen. Indien onze propositie komt te vervallen of zo verandert dat u niet meer mee wilt doen, wordt de 10 voor uw lidmaatschap van EC073 niet gerestitueerd. Uiteraard kunt u jaarlijks uw lidmaatschap opzeggen. Hoeveel Bossche Windmolen Delen kan ik aanschaffen? Het aantal Bossche Windmolen Delen dat iemand kan kopen is gemaximeerd op 85% van het eigen elektriciteitsverbruik. Een Bosch Windmolen Deel levert per jaar gemiddeld 500 kwh op. Je jaarlijkse verbruik kun je terugvinden op de jaarnota van je energiebedrijf. Vermenigvuldig dit jaarverbruik met 85%, deel dit door 500 kwh en rond naar beneden af. Dit is het maximum aantal Windmolendelen dat je kunt aanschaffen. Hierbij een paar richtgetallen; Een 1-persoons huishouden verbruikt gemiddeld kwh (= 3 Bossche Windmolen Delen), een 3-persoons huishouden kwh (=6 Bossche Windmolen Delen) en een 5-persoons huishouden kwh (=8 Bossche Windmolen Delen). (Bron RVO.nl). In een heel windrijk jaar zal je mogelijk meer produceren dan 100% van je verbruik. Dat deel boven de 100% wordt dan door de nog te bepalen energie leverancier vergoed tegen hetzelfde tarief wat betaald zou worden bij een productie van minder dan 100% van het eigen verbruik. Waarom mag ik maar voor maximaal 85% van mijn energieverbruik Bossche Windmolen Delen aanschaffen? Bossche Windmolen Delen zijn geen effect, aandeel of ander financieel product maar een mogelijkheid om jezelf van stroom te voorzien. We willen geen product aanbieden waarbij je onbeperkt kunt investeren en ook om gebruik te maken van voordelen van de regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek mag je het aantal kwh dat je met je Bossche Windmolen Delen opwekt nooit hoger zijn dan kwh. Een maximum aan Bossche Windmolen Delen zorgt ervoor dat deelnemers uitsluitend energie opwekken voor eigen gebruik; dat wil zeggen netto niet meer energie opwekken dan verbruiken. Omdat het het ene jaar harder waait dan het andere, hebben we een maximum gesteld van 85%. Als het een jaar flink waait produceer je met je Bossche Windmolen Delen dan niet meteen teveel. Wat als het harder waait of juist minder hard waait dan ingeschat? Ieder Bossche Windmolen Deel heeft een verwachte productie van 500 kwh per jaar. Deelnemers krijgen naar rato elektriciteit geleverd op basis van de werkelijke productie van de windmolen waaraan deelgenomen wordt. In een goed windjaar betekent dit veel elektriciteit en in een slecht jaar minder. Wat deelnemers zelf produceren hoeven ze niet

3 meer in te kopen bij het energiebedrijf. Hoe harder het waait, hoe meer kwh je als deelnemer ontvangt, des te lager dus de energierekening. Uiteraard vult het energiebedrijf altijd de resterende energiebehoefte aan. Je zit nooit zonder elektriciteit, zelfs als het lange tijd niet waait. Ik heb ook zonnepanelen. Kan ik dan wel Bossche Windmolen Delen kopen? Ja, dat kan zeker. Maar ook hier geldt dat je maximaal 85% van je netto verbruik mag produceren met Bossche Windmolen Delen. Een voorbeeld; Stel je verbruikt kwh en je zonnepanelen wekken kwh op dan is je netto verbruik kwh. De verwachte opbrengst van één Windmolendeel is 500 kwh. Daarom mag je in dit geval maximaal 4 Bossche Windmolen Delen kopen. Wie kan er mee doen? Voorinschrijving op Bossche Windmolen Delen staat open voor alle inwoners van de gemeente s-hertogenbosch en direct omringende gemeenten. Iedere consument die beschikt over een elektriciteitsaansluiting en energiebelasting betaalt kan meedoen. Ook bedrijven kunnen meedoen, maar de omvang van het elektriciteitsverbruik van het bedrijf zal bepalend zijn wat de voordelen zullen zijn. Welke aannames hanteert EC073 voor haar propositie? Onze propositie is op basis van een groot aantal aannames tot stand gekomen. Het moge duidelijk zijn dat als die aannames anders blijken, onze propositie zal veranderen of zelfs komt te vervallen. U kunt zich voorstellen dat als er onverhoopt geen windmolens komen in Den Bosch, er ook geen Bossche Windmolen Delen (BWD s) kunnen worden uitgegeven. De aannames, niet volledig, die wij gebruiken en waar onze propositie van af hangt zijn i) dat er windmolens in s-hertogenbosch gerealiseerd kunnen worden, ii) dat EC073 het recht verkrijgt mede een windmolen (coöperatief) te ontwikkelen, iii) dat er voldoende inschrijvingen voor een substantieel aandeel aan BWD s zijn, iv) dat de huidige fiscale wet- en regelgeving blijft bestaan zoals die nu is. U kunt derhalve geen rechten aan onze propositie ontlenen, anders dan dat als u zich inschrijft, u recht van eerste koop heeft op Bossche Windmolen Delen, in volgorde van inschrijving. Wij verwachten medio 2015 meer duidelijkheid te hebben of en hoe de windmolens in s- Hertogenbosch gerealiseerd gaan worden. Door u nu in te schrijven maakt u de kans groter dat de windmolens ook voor u gaan draaien. Kan ik rechten aan de voorinschrijving ontlenen? Ja, de voorinschrijving geeft u het recht om Bossche Windmolen Delen af te nemen, op volgorde van inschrijving. Echter, de propositie die wij hebben ontwikkeld kan nog veranderen en u kunt als zodanig geen rechten aan de inhoud ontlenen. Wel mag u er op vertrouwen dat de propositie op een zorgvuldige en professionele manier tot stand is gekomen. En dat de definitieve uitgifte van Bossche Windmolen Delen aan alle geldende financiële voorwaarden en wetgeving voldoet.

4 De Coöperatie Waarom een coöperatie en wat betekent dat? Om er voor te zorgen dat alle deelnemers samen kunnen zeggen dat het hun Bossche Windmolen is, is er een entiteit nodig die dit mogelijk maakt. Met een coöperatie kan dit heel goed. Tevens geldt dat - om gebruik te kunnen maken van het lagere tarief van de energiebelasting (regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek) - de opwek gebeurt door consumenten en bedrijven die zich in een coöperatie hebben verenigd. Om dit alles te kunnen regelen, is het oprichten van een coöperatie noodzakelijk. Hoe de deelnemers zich tot elkaar verhouden, hoe je je Bossche Windmolen Delen kan overdragen, wat je wel en niet kan verwachten zal worden vastgelegd in een ledenovereenkomst tussen jou en de coöperatie. Deze nog op te richten coöperatie is overigens een andere coöperatie dan Energie Coöperatie 073. De nieuwe coöperatie is specifiek verbonden met een of een aantal coöperatieve windmolens. Wie zitten er in het bestuur van de coöperatie? Het bestuur van de coöperatie die wordt opgericht om de Bossche Windmolen Delen mogelijk te maken wordt benoemd door haar leden. Momenteel wordt het bestuur gevormd door het bestuur van EC073. Echter, de leden van de coöperatie staat het vrij om om een ander bestuur te kiezen. Kan een coöperatie failliet gaan? Elke organisatie kan failliet gaan maar de kans dat de coöperatie failliet gaat is bijzonder klein. De coöperatie is eigenaar van de windmolen die - voordat hij aan het einde van zijn economische levensduur is - altijd een bepaalde waarde heeft. De enige kosten die de coöperatie maakt zijn de onderhoudskosten maar de leden zijn middels hun ledenovereenkomst verplicht om de onderhoudskosten gezamenlijk te betalen. Als een lid om welke reden dan ook niet betaalt, dan wordt hij gedwongen om zijn Bossche Windmolen Delen te verkopen. Wat doet de coöperatie voor de onderhoudskosten? De inschatting van de hoogte van onderhoud, verzekering en beheerskosten van een windmolen is vrij accuraat te maken. Dat komt omdat er veel lange termijncontracten worden afgesloten. Sommige kosten hangen af van het verloop van de energieprijzen. Als de energieprijzen stijgen zullen sommige onderhoudskosten ook iets stijgen. Dat nadeel is echter verwaarloosbaar ten opzichte van het extra voordeel van gratis stroom ten opzichte van de gestegen stroomprijs die je zonder Bossche Windmolen Delen had moeten betalen. Wat is het risico bij de aanschaf van Bossche Windmolen Delen? Er zijn risico s verbonden aan de koop van Bossche Windmolen Delen; daar doen we niet geheimzinnig over. Echter, deze risico s zijn zeer klein. De bouw en exploitatie van windmolens zal op een professionele manier gebeuren door gespecialiseerde bedrijven. Op de windmolen zit een all-in onderhoudscontract. Met uitgebreide verzekeringen wordt zorg gedragen voor een goede, veilige business case. Alleen schade door natuurrampen of terroristische aanslagen zijn uitgesloten van de verzekering. De coöperatie die de Bossche Windmolen Delen uitgeeft is er een is met "U.A." hetgeen staat voor "uitsluiting aansprakelijkheid". Je bent daarmee nooit aansprakelijk voor meer dan de kosten dan de inleg van je Bossche Windmolen Delen. De coöperatie is overigens degene die aansprakelijk zal worden gehouden in deze, en dus niet jij deelnemer en lid van de coöperatie. Wat is nu precies de rol van de EC073? De EC073 zal de coöperatie oprichten die eigenaar is van de windmolen waar jij met je Bossche Windmolen Delen aan deel neemt. Energie Coöperatie 073 zal de windmolen selecteren, realiseren en exploiteren gedurende de gehele levensduur van de windmolen. Wij gaan daarbij uit van minimaal 20 jaar. Energie Coöperatie 073 neemt deel in het bestuur van de coöperatie. De EC073 is nadrukkelijk geen mede-eigenaar van de

5 windmolen. Alleen de bezitters van Bossche Windmolen Delen zijn lid van de coöperatie en daarmee gezamenlijk eigenaar van de windmolen. Wat als de EC073 failliet gaat? Een onverhoopt faillissement van Energie Coöperatie 073 heeft geen enkele (financiële) consequentie voor de coöperatie van de betreffende windmolen en haar leden. Wel moet er een nieuw bestuur worden gekozen. Wie zitten er achter Energie Coöperatie 073? EC073 is in 2013 opgericht door Bossche burgers met als doel de transitie naar duurzame energie te versnellen. Het wind team van EC073 heeft de propositie verzorgd en is in overleg met gemeenten, omwonenden, bedrijven en ontwikkelaars om te bewerkstelligen dat als de windmolens er komen, deze landschappelijke en maatschappelijk ingepast worden en minimale overlast veroorzaken. Het wind team bestaat uit professionals die relevante ervaring hebben met de ontwikkeling van duurzame energiebronnen en het opzetten en managen van financiële proposities.

6 Windenergie Waarom windenergie? Windenergie is een van de goedkoopste manieren om duurzame energie op te wekken. Tot nog toe kan de consument daar nauwelijks van profiteren. Met de EC073 en de Bossche Windmolen Delen verandert dit. Een Bosch Windmolen Deel is letterlijk een stukje van een grote windmolen. Door een of meer Bossche Windmolen Delen in te kopen, krijgen mensen het voordeel van groene stroom uit wind direct in eigen handen. Het voordeel gaat dus niet naar een energiebedrijf of investeerder. In Nederland waait het flink, maar lopen we achter met de bouw van windmolens. Daarom zijn er nog veel kansen voor groene stroom uit windmolens en wordt er veel aan verdiend. Van de inhaalslag in Nederland, profiteren tot nog toe vooral banken, bedrijven en projectontwikkelaars. Energie Cooperatie 073 wil de burgers van s-hertogenbosch en omgeving laten meeprofiteren van de opbrengsten van windenergie. Waarom niet gewoon groene stroom inkopen? Waar de groene stroom van je energieleverancier vandaan komt is veelal onduidelijk; het is wel degelijk "duurzaam", maar kan door het systeem van groencertificaten ook uit Noorwegen of IJsland afkomstig zijn. Omdat wij hun groene stroom kopen, gebruiken veel IJslanders en Noren zonder dat ze het weten zelf grijze stroom. Je kan overigens bij je huidige energieleverancier op het stroom etiket lezen waar hun groene stroom vandaan komt. Door de aanschaf van Bossche Windmolen Delen weet je zeker waar je groene stroom vandaan komt; uit Den Bosch! Overigens zal de prijs van de elektriciteit die door de windmolen aan je geleverd wordt voor een zeer lange periode bekend zijn en niet beïnvloed worden door prijsstijgingen op de energiemarkt. Indien de prijs van elektriciteit de komende jaren dus sterk stijgt, ben je met je Bossche Windmolen Delen verzekerd van een vaste prijs. Overigens weten wij (ook) niet wat de elektriciteitsprijs de komende jaren gaat doen. Klopt het dat een groot deel van de voordelen van windenergie teniet worden gedaan doordat er grote energiecentrales op een onrendabele manier als back-up klaar staan voor windstilte? Nee, dat is een groot misverstand. Windenergie vormt nog maar een fractie van de totale energie-opwekking in Nederland. Het totale verbruik in Nederland schommelt door constant veranderend gebruik van elektriciteit veel meer dan door de onvoorspelbaarheid van wind. Los daarvan is het interessant om te weten dat er nu al bijna tweemaal zoveel capaciteit staat aan energiecentrales dan we nodig hebben op een piekmoment. Wat gebeurt er na 20 jaar met de windmolens? Zolang de onderhoudskosten lager zijn dan de stroomprijs zullen de molens blijven draaien. Omdat de molens van de Bossche Windmolen Deel eigenaren zijn, is het voordeel van langer draaien volledig voor hen. Dit voordeel kan aanzienlijk zijn. Diverse experts hebben overigens aan de EC073 bevestigd dat de verwachte restwaarde van de windmolens minimaal gelijk zal zijn aan de verwachte kosten voor het verwijderen van de windmolens. Zodra er indicaties zijn dat de verwachte restwaarde minder zal zijn dan de kosten van verwijdering zal er een potje worden gereserveerd voor deze extra kosten. Kan ik ook meedoen als ik niet in s-hertogenbosch woon? Ja, de Bossche Windmolen Delen zijn bedoeld voor alle inwoners van de gemeente s- Hertogenbosch én de direct omringende gemeenten.

7 Planning Waar staan we nu en wat zijn de stappen? Momenteel is het zo dat de gemeente op drie locaties in de stad de bouw van windmolens mogelijk wil maken. Dat zijn De Brand, Treurenburg en De Rietvelden. Hiervoor zullen verschillende procedures moeten worden doorlopen, hetgeen tijd kost. Wij verwachten dat het medio 2016 mogelijk moet zijn om met de bouw van een eerste windmolen te beginnen. Dat is het moment waarop wij concreet Bossche Windmolen Delen kunnen gaan uitgeven. EC073 is in gesprek met grondeigenaren, ontwikkelaars, gemeente en politiek om het mogelijk te maken dat de windmolens in s-hertogenbosch ook voor jou gaan draaien. De gemeenteraad van Den Bosch heeft unaniem een motie aangenomen waarin de wens wordt uitgesproken om de toekomstige windmolens coöperatief te ontwikkelen: samen met Bossche burgers en bedrijven. De contacten die we nu hebben zijn zo concreet en het ontwikkelde rekenmodel zo veelbelovend, dat wij aan de gang kunnen gaan met een propositie: een voorinschrijving op de Bossche Windmolen Delen. Waarom voorinschrijven terwijl de windmolen nog niet gebouwd wordt? Het kost tijd om een windmolen te bouwen. Om het draagvlak voor Bossche windmolens te onderzoeken, om zoveel mogelijk burgers en bedrijven kans te geven te delen in de opbrengsten van windenergie en om Energie Cooperatie 073 een sterke stem te geven in de ontwikkeling van coöperatieven windmolens hebben we nu al zoveel mogelijk voorinschrijvingen nodig. Doe mee, samen staan we sterk.

Brochure Voordelige stroom van je eigen windmolen

Brochure Voordelige stroom van je eigen windmolen Winddelen Brochure Voordelige stroom van je eigen windmolen Inhoudsopgave 1. Samenvatting 4 2. Hoe werkt het? 7 Het Winddelen-concept 7 Je eigen stukje windmolen 9 Je eigen stroom thuis afgeleverd 9 De

Nadere informatie

Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam

Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam foto: Cris Toala Olivares Amsterdam die mooie stad is gebouwd op palen. Als die stad nu duurzamer wordt, dan kan zij nog meer stralen!

Nadere informatie

SOCIAL RESPONSIBILITY

SOCIAL RESPONSIBILITY SOCIAL RESPONSIBILITY LID WORDEN SAMEN JE EIGEN WINDMOLEN Tegenwoordig draait alles om duurzaamheid en groen. Een goede tijd voor de Windcentrale. We weten allemaal dat er ergens stroom en energie vandaan

Nadere informatie

Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam

Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam foto: Cris Toala Olivares Amsterdam die mooie stad is gebouwd op palen. Als die stad nu duurzamer wordt, dan kan zij nog meer stralen!

Nadere informatie

Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam

Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam foto: Cris Toala Olivares Amsterdam die mooie stad is gebouwd op palen. Als die stad nu duurzamer wordt, dan kan zij nog meer stralen!

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

Meedoen met EigenWijkse Zonprojecten

Meedoen met EigenWijkse Zonprojecten Meedoen met EigenWijkse Zonprojecten 1. Ik wil meedoen met Eigenwijkse Zonprojecten. Wat moet ik doen? Bekijk de actuele projecten op www.ewec.nl. Kies een project en volg de stappen voor aanmelding. 2.

Nadere informatie

ENERGIE VAN DE BOER. Voor inwoners van postcodegebieden 4251, 4255, 4286, 4271, Ook voor ondernemers met een kleinverbruikers aansluiting.

ENERGIE VAN DE BOER. Voor inwoners van postcodegebieden 4251, 4255, 4286, 4271, Ook voor ondernemers met een kleinverbruikers aansluiting. ENERGIE VAN DE BOER U wilt profiteren van zonne-energie, maar u hebt geen geschikt dak? DEcAB regelt het voor u op een boerendak! Energie van de Boer in Hank is een collectieve zonne-energie installatie

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK

INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK Wat als je zelf graag zonne-energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Stichting 1miljoenwatt geeft samen met

Nadere informatie

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Mogelijkheden voor energie coöperaties Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Inhoud Samen sterker Belang van gezamenlijke projecten Variant 1: alles achter de meter Variant 2: korting

Nadere informatie

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op?

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Door: Ronald Franken en Maarten Corpeleijn (r.franken@atrive.nl / m.corpeleijn@atrive.nl) 3 september 2013 Ten geleide Met het nieuwe energie-akkoord

Nadere informatie

Informatie over het project

Informatie over het project Informatie over het project Op de sporthal Mondriaan in Oss legt Energiecoöperatie Oss een installatie voor het opwekken van elektriciteit uit zonlicht (PV-panelen). Deelnemers kopen er delen van en worden

Nadere informatie

Dorien Bartels. Business case. melkveehouderij

Dorien Bartels. Business case. melkveehouderij Dorien Bartels Business case melkveehouderij Inhoud Uitleg Buurtstroom Betrokken partijen Regeling verlaagd Tarief Business case Bunnik Bijbehorend aanbod Business case Werkhoven Bijbehorend aanbod Vergelijking

Nadere informatie

Samen de WIND delen Presentatie WINDcoöperatie Andijk

Samen de WIND delen Presentatie WINDcoöperatie Andijk Samen de WIND delen Presentatie WINDcoöperatie Andijk Maarten Deutekom / Wim Joosten / Henk van Ossenbruggen Het programma 1. Wie zijn wij? 2. Het Energie Akkoord & Regeling verlaagd tarief 3. Wat is de

Nadere informatie

de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten

de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten De Windcentrale Opgericht in 2010 Doel: versnellen van de energietransitie Nu: 10 windturbines 15.000 deelnemers: 60.000 Winddelen 11.000

Nadere informatie

Algemene informatie postcoderoosprojecten

Algemene informatie postcoderoosprojecten Zon op Nederland wil zoveel mogelijk huishoudens in Nederland in staat stellen zelf zonneenergie op te wekken, ook als ze zelf geen (geschikt) dak hebben. Dat doen we door samen met lokale initiatiefgroepen

Nadere informatie

Windmolen van het dorp Tinallinge en omgeving

Windmolen van het dorp Tinallinge en omgeving Windmolen van het dorp Tinallinge en omgeving EAZ Dorpsmolen - Hoe werkt het? E.A.Z. Wind biedt speciaal voor dorpen de dorpsmolen aan. Hiermee kunnen dorpsbewoners gezamenlijk investeren en profiteren

Nadere informatie

Brochure Voordelige stroom van je eigen windmolen

Brochure Voordelige stroom van je eigen windmolen Winddelen Brochure Voordelige stroom van je eigen windmolen Inhoudsopgave 1. Samenvatting 3 2. Hoe werkt het? 6 Het Winddelen-concept 6 Je eigen stukje windmolen 7 Je eigen stroom thuis afgeleverd 7 De

Nadere informatie

ReestdalRoos Brochure Postcoderoos project Kleefegge Zuidwolde 18 januari 2017

ReestdalRoos Brochure Postcoderoos project Kleefegge Zuidwolde 18 januari 2017 ReestdalRoos ReestdalRoos Brochure Postcoderoos project Kleefegge Zuidwolde 18 januari 2017 ReestdalRoos opgericht Energiecoöperatie ReestdalEnergie heeft in augustus 2016 de coöperatie ReestdalRoos opgericht.

Nadere informatie

Winddelen windpark Burgervlotbrug

Winddelen windpark Burgervlotbrug Winddelen windpark Burgervlotbrug Voordelige stroom van je eigen windmolen Inhoudsopgave 1. Samenvatting 4 2. Hoe werkt het? 7 Het Winddelen-concept 7 Je eigen stukje windmolen 9 Je eigen stroom thuis

Nadere informatie

De zon als energiebron!

De zon als energiebron! De zon als energiebron! Zelf elektriciteit opwekken met de zon? Door middel van (diverse) subsidie(s) is het zéér rendabel! Met zonnepanelen verlaagt u uw energiekosten. Deze besparing wordt alleen maar

Nadere informatie

VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD

VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD Over Greencrowd Greencrowd structureert en financiert duurzame-energie-projecten. Greencrowd richt zich hierbij op projecten waarbij lokale, duurzame energieproductie wordt

Nadere informatie

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Globaal denken, lokaal handelen Zonlicht voorziet de aarde van enorm veel energie: duurzame energie. De hoeveelheid zoninstraling en de daaruit te halen energie is

Nadere informatie

Zon op K&N: Algemene informatie (Kerschoten en De Naald) Waarom doen we dit? Hoe werkt het

Zon op K&N: Algemene informatie (Kerschoten en De Naald) Waarom doen we dit? Hoe werkt het Zon op K&N: Algemene informatie (Kerschoten en De Naald) Waarom doen we dit? Meer schone energie We verbruiken in Nederland per huishouden gemiddeld 3.500 kwh stroom per jaar. Dat is met fossiele brandstoffen

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

De zon als energiebron

De zon als energiebron De zon als energiebron Voor bedrijven nog aantrekkelijker! Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV (in Engels photo voltaic) panelen genoemd. De panelen worden aangesloten op één

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst SpoorZon. 10 september 2013 Coöperatie SpoorZon i.o.

Informatiebijeenkomst SpoorZon. 10 september 2013 Coöperatie SpoorZon i.o. Informatiebijeenkomst SpoorZon 10 september 2013 Coöperatie SpoorZon i.o. We zitten op het goede spoor Agenda De aanloop Waarom doen? Win-Win Zo werkt Coöperatie SpoorZon Wat hebben we bereikt? Wat betekent

Nadere informatie

Kees Smitskamp Guido Weber. 18 januari 2016

Kees Smitskamp Guido Weber. 18 januari 2016 Kees Smitskamp Guido Weber 18 januari 2016 } 19.30 Presentatie van Zonnecollectief Tuindorp Hengelo } 20.00 Presentatie Pure Energie uit Enschede } 20.15 Pauze } 20.45 Vragen } 21.30 Einde Zaalhuur, koffie,

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEPANELENDELEN THUIS INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEPANELENDELEN THUIS INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZONNEPANELENDELEN THUIS INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN Familie de Jong Joost & Linda Mariska Haaren Familie Marghadi Daan v/d Meer Veel woningen in Nederland hebben een prachtig mooi

Nadere informatie

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam Context Klimaatprobleem Er is sprake van een wereldwijd klimaatprobleem, waarbij de temperatuur over de afgelopen decennia structureel is opgelopen. Deze trend wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgas,

Nadere informatie

Zonne-energie voor ondernemers. Een zonnige en zuinige toekomst?

Zonne-energie voor ondernemers. Een zonnige en zuinige toekomst? Zonne-energie voor ondernemers Een zonnige en zuinige toekomst? Sjoerd Bootsma LTO Noord Advies Zonne-energie Onderwerpen Energie en duurzaamheid Ontwikkeling elektriciteitsprijs Aandeel groene stroom

Nadere informatie

Waalre Energie Lokaal. Collectief Zonnedak De Pracht

Waalre Energie Lokaal. Collectief Zonnedak De Pracht Waalre Energie Lokaal Collectief Zonnedak De Pracht Agenda 19.45 Ontvangst met koffie en thee 20.00 Opening 20.10 Presentatie Lukas Leyten Wat is een collectief zonnedak De opzet Offerte-traject Voorstel

Nadere informatie

LochemEnergie Lochemse Coöperatieve Energievereniging

LochemEnergie Lochemse Coöperatieve Energievereniging LochemEnergie Lochemse Coöperatieve Energievereniging Ja ik wil zonne-energie, maar... Wat moet ik doen? Is het financieel rendabel? Welke zonnecellen zijn het beste? Waar en door wie worden panelen geïnstalleerd?

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZON OP WENNEKER INVESTEER MEE IN DE 219 ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZON OP WENNEKER INVESTEER MEE IN DE 219 ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZON OP WENNEKER INVESTEER MEE IN DE 219 ZONNEPANELEN Het Wennekerpand aan de Vijgensteeg 2 in Schiedam is een karakteristiek gebouw, waar culturele en educatieve activiteiten worden

Nadere informatie

Samenwerken met agrariërs geeft kansen voor groene energie. Ton van Korven Projectleider Bio-economie Ton.van.Korven@zlto.nl

Samenwerken met agrariërs geeft kansen voor groene energie. Ton van Korven Projectleider Bio-economie Ton.van.Korven@zlto.nl Samenwerken met agrariërs geeft kansen voor groene energie Ton van Korven Projectleider Bio-economie Ton.van.Korven@zlto.nl LTO inzet duurzame energie 1. Verbetering inkomenspositie door (decentrale)energieproductie

Nadere informatie

Winddelen windpark Burgervlotbrug

Winddelen windpark Burgervlotbrug Winddelen windpark Burgervlotbrug Voordelige stroom van je eigen windmolen Inhoudsopgave 1. Samenvatting 4 2. Hoe werkt het? 7 Het Winddelen-concept 7 Je eigen stukje windmolen 9 Je eigen stroom thuis

Nadere informatie

De toolbox. Te gebruiken instrument

De toolbox. Te gebruiken instrument LochemEnergie heeft geen blauwdruk klaarliggen voor het plaatsen van windmolens. We zullen samen met de leden en lokale organisaties de opties en locaties bespreken. We hebben een draaiboek en een toolbox

Nadere informatie

C2 Saldering en zelflevering van zonnestroom Sunday 2013, Wido van Heemstra Agentschap NL. 20 november 2013

C2 Saldering en zelflevering van zonnestroom Sunday 2013, Wido van Heemstra Agentschap NL. 20 november 2013 C2 Saldering en zelflevering van zonnestroom Sunday 2013, Wido van Heemstra Agentschap NL 20 november 2013 Overzicht 1.Saldering 2.Zelflevering 3.Verlaagd tarief bij collectieve opwek Nb. Disclaimer: hoe

Nadere informatie

Dit zijn wij En dit is wat we beloven. Informatie over: - Energiedirect.nl - Energiemarkt - Producten

Dit zijn wij En dit is wat we beloven. Informatie over: - Energiedirect.nl - Energiemarkt - Producten Dit zijn wij En dit is wat we beloven Informatie over: - Energiedirect.nl - Energiemarkt - Producten Onze klanten Ruim 700.000 consumenten in heel Nederland Ons adres Willemsplein 4, 5211 AK Den Bosch

Nadere informatie

ZonRijk Voorst. Geen geschikt dak en toch zonne-energie?

ZonRijk Voorst. Geen geschikt dak en toch zonne-energie? U woont in Twello en omgeving en wilt graag zonnepanelen op uw dak, maar u heeft daarvoor geen geschikt dak. Duurzame coöperatie EnergieRijk Voorst heeft voor u een aantrekkelijk alternatief ontwikkeld

Nadere informatie

Keuze zonnepanelen op VvE of corporatieflat

Keuze zonnepanelen op VvE of corporatieflat Australiëlaan 5 3526 AB Utrecht T: 030 693 60 00 KvK nr. 31042832 E: info@atrive.nl I: www.atrive.nl Keuze zonnepanelen op VvE of corporatieflat dr. Ronald Franken maart 2015 B l a d 1 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Slim investeren in zonnepanelen met SDE+

Slim investeren in zonnepanelen met SDE+ Slim investeren in zonnepanelen met SDE+ Nederland staat een enorme toename van duurzame energie te wachten. Ook de grootzakelijke markt heeft de smaak te pakken. Duurzame energie is steeds gewilder. Er

Nadere informatie

Geen geschikt dak en toch zonne-energie?

Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Zon op de Beemd : een aantrekkelijke investering! Inleiding In deze brochure geven wij u meer informatie over het project. Voor wie het geschikt is, hoe het werkt

Nadere informatie

Dit artikel beschrijft hoe een prijs op CO2 invloed heeft op de business case voor het plaatsen van zonnepanelen door een onderneming.

Dit artikel beschrijft hoe een prijs op CO2 invloed heeft op de business case voor het plaatsen van zonnepanelen door een onderneming. Dit artikel beschrijft hoe een prijs op CO2 invloed heeft op de business case voor het plaatsen van zonnepanelen door een onderneming. Wat kost het plaatsen van 100 zonnepanelen en wat betekent een prijs

Nadere informatie

Project MienskipsEnergie

Project MienskipsEnergie Project MienskipsEnergie Lokaal en duurzame energie Met draagvlak en zeggenschap van de bewoners Waarbij de baten terugvloeien naar het dorp 10-10-2017 2 Project Collectieve zonnedaken 7 Trynwâldster zonnedaken

Nadere informatie

Verlaagd tarief bij collectieve opwek

Verlaagd tarief bij collectieve opwek Verlaagd tarief bij collectieve opwek Wido van Heemstra Netwerkbijeenkomst Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts Ten Boer, 23 januari 2014 Verlaagd tarief bij collectieve opwek De regeling: leden van een

Nadere informatie

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT De overheid wil duurzame energie stimu leren en innovatie van duurzame energietechnieken bevor deren: meer duurzame energie in de toekomst. Doel is 16% duur

Nadere informatie

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Raymond Roeffel Directeur Trineco Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Agenda Waarom zonnestroom? Wet en regelgeving rondom zonnesystemen Salderingstarieven De meest voorkomende situaties

Nadere informatie

Informatieavond 25 januari

Informatieavond 25 januari Informatieavond 25 januari Waarom is BoeN opgericht? Doelstellingen: lokaal Duurzaam Bewustwording Betaalbaar Onafhankelijk Wat wil BoeN? Werkgroepen: 1. Marketing en communicatie 2. Zonne energieprojecten

Nadere informatie

Salderingsoverzicht 18-12-2012

Salderingsoverzicht 18-12-2012 Salderingsoverzicht 18-12-2012 Salderingsoverzicht Particulieren Door zelf zonne-energie op te wekken bespaart u op uw energierekening. Uw stroomtarief is opgebouwd uit een kaal leveringstarief, energiebelasting

Nadere informatie

Geen geschikt dak en toch zonne-energie?

Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Zon Delen in Berkelland: een aantrekkelijke investering! Inleiding In deze brochure geven wij u meer informatie over het project. Voor wie het geschikt is, hoe

Nadere informatie

Als u zelf elektriciteit wilt opwekken, kan een kleine windmolen een mogelijkheid zijn.

Als u zelf elektriciteit wilt opwekken, kan een kleine windmolen een mogelijkheid zijn. DOSSIER Kleine windmolens Als u zelf elektriciteit wilt opwekken, kan een kleine windmolen een mogelijkheid zijn. Er zijn veel typen windmolens op de markt, met mast, zonder mast, horizontaal of verticaal.

Nadere informatie

Geen geschikt dak en toch zonne-energie?

Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Zon Delen in Berkelland: een aantrekkelijke investering! Inleiding In deze brochure geven wij u meer informatie over het project. Voor wie het geschikt is, hoe

Nadere informatie

Salderingsoverzicht 2012 Inventarisatie van het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom in de Nederlandse energiemarkt

Salderingsoverzicht 2012 Inventarisatie van het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom in de Nederlandse energiemarkt Salderingsoverzicht 2012 Inventarisatie van het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom in de Nederlandse energiemarkt Stichting Zonne-energie Wageningen Rogier Coenraads Frank Zegers Juli

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen A. Opbrengsten zonnepanelen Hoeveel brengen de zonnepanelen op en kunnen jullie dat garanderen? De te verwachten opbrengst van een installatie is een indicatie. De werkelijke opbrengst kan iets hoger of

Nadere informatie

ZONNEDAK VAN DER OORD EGMOND AAN DEN HOEF JOUW ZONNEPANELEN OP HET DAK VAN EEN GOEDE BUUR

ZONNEDAK VAN DER OORD EGMOND AAN DEN HOEF JOUW ZONNEPANELEN OP HET DAK VAN EEN GOEDE BUUR ZONNEDAK VAN DER OORD EGMOND AAN DEN HOEF JOUW ZONNEPANELEN OP HET DAK VAN EEN GOEDE BUUR Projectbeschrijving zonnedak Van der Oord, januari 2105 ACHTERGROND EN CONCEPT Coöperatie Bergen Energie wil samen

Nadere informatie

Deel 3: de Productie(-installatie) MONITOR

Deel 3: de Productie(-installatie) MONITOR Deel 3: de Productie(-installatie) MONITOR Deze Monitor gaat over productie-installaties: windturbines, windparken collectieve zonprojecten andere productie-installaties alle productie-projecten waar jullie

Nadere informatie

Regels Collectieve Zonne-Energiecentrale

Regels Collectieve Zonne-Energiecentrale Regels Collectieve Zonne-Energiecentrale 10 mei 2014 Mogelijkheden zonnepanelen Zelfopwekking op eigen dak met eigen panelen => zelf investeren => salderen + btw teruggave Zelfopwekking op eigen dak met

Nadere informatie

Antwoord van minister Kamp (Economische Zaken), mede namens de staatssecretaris van Financiën (ontvangen 7 mei 2014)

Antwoord van minister Kamp (Economische Zaken), mede namens de staatssecretaris van Financiën (ontvangen 7 mei 2014) AH 1874 2014Z04158 van minister Kamp (Economische Zaken), mede namens de staatssecretaris van Financiën (ontvangen 7 mei 2014) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2013-2014, nr. 1621 1 Is er een

Nadere informatie

Lokale energiecoöperaties en consumentenbescherming

Lokale energiecoöperaties en consumentenbescherming Lokale energiecoöperaties en consumentenbescherming EHO 14 21 november 2014 Consumentenbescherming Consumentenbescherming in wetgeving Toezicht energiemarkt door ACM Voorbeelden: Leveringsvergunning (kleinverbruikers)

Nadere informatie

Zonnecoöperatie West-Friesland Burgerinitiatief. 1 september 2014

Zonnecoöperatie West-Friesland Burgerinitiatief. 1 september 2014 Zonnecoöperatie West-Friesland Burgerinitiatief 1 september 2014 Programma: Welkom! Wethouders Wijnne en Nootebos aan het woord Werkgroepleden Presentatie plannen Vragen? Afsluiting: circa 21.30 uur Wethouder

Nadere informatie

programma - welkom - ontstaan initiatief - wat is een regeling Verlaagd Tarief (postcoderoos) - hoever zijn we - kosten/opbrengsten - wie doet mee

programma - welkom - ontstaan initiatief - wat is een regeling Verlaagd Tarief (postcoderoos) - hoever zijn we - kosten/opbrengsten - wie doet mee Crowdfunding populair voor zonnepanelen Den Haag - Steeds meer mensen die zelf geen dak hebben, willen wel investeren in zonnepanelen. Projecten waarbij mensen samen investeren in de zonne-energieparken

Nadere informatie

Agenda. Inleiding Wat is de terugverdientijd? Hoe zit het met de BTW? Energiebelasting en salderen Bedrijf zoekt buur Schenken en ANBI. Vragen?

Agenda. Inleiding Wat is de terugverdientijd? Hoe zit het met de BTW? Energiebelasting en salderen Bedrijf zoekt buur Schenken en ANBI. Vragen? Zon op kerk Johan van Drie Bram Faber 16 februari 2015 Agenda Inleiding Wat is de terugverdientijd? Hoe zit het met de BTW? Energiebelasting en salderen Bedrijf zoekt buur Schenken en ANBI Vragen? Zon

Nadere informatie

Gezamenlijk aan de slag met Zonne-energie

Gezamenlijk aan de slag met Zonne-energie Gezamenlijk aan de slag met Zonne-energie Advies op Maat Johannes Zijlstra 09-12-2013 LTO Noord Advies Onderwerpen Rendement zonnepanelen Wat bepaalt de terugverdientijd Rendementsberekening Voor wie is

Nadere informatie

BWD-REGLEMENT COÖPERATIEVE VERENIGING BOSSCHE WINDMOLEN WEST U.A.

BWD-REGLEMENT COÖPERATIEVE VERENIGING BOSSCHE WINDMOLEN WEST U.A. BWD-REGLEMENT COÖPERATIEVE VERENIGING BOSSCHE WINDMOLEN WEST U.A. ARTIKEL 1. DEFINITIES 1.1 De begrippen die worden aangeduid met hoofdletters hebben de betekenis die daaraan is gegeven in de Statuten

Nadere informatie

ECO Oostermoer in oprichting

ECO Oostermoer in oprichting Samen sterk voor een leefbaar en duurzaam platteland ECO Oostermoer in oprichting Nieuwsbrief 18 juni 2012 Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van ECO Oostermoer, waarin wij u nader informeren over de stand

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK PLANETARIUM INVESTEER MEE IN DE 246 ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK PLANETARIUM INVESTEER MEE IN DE 246 ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK PLANETARIUM INVESTEER MEE IN DE 246 ZONNEPANELEN Ondernemers en publieke instellingen in Nederland kunnen een zeer belangrijke bijdrage leveren op weg naar een energieneutrale

Nadere informatie

COÖPERATIEVE VERENIGING WINDDELER DE WITTE JUFFER U.A. LEDENOVEREENKOMST EN OVEREENKOMST TOT AANKOOP WINDDELEN

COÖPERATIEVE VERENIGING WINDDELER DE WITTE JUFFER U.A. LEDENOVEREENKOMST EN OVEREENKOMST TOT AANKOOP WINDDELEN COÖPERATIEVE VERENIGING WINDDELER DE WITTE JUFFER U.A. LEDENOVEREENKOMST EN OVEREENKOMST TOT AANKOOP WINDDELEN (1) LEDENOVEREENKOMST EN OVEREENKOMST TOT AANKOOP VAN WINDDELEN TUSSEN: (1) De toetredende

Nadere informatie

Slim investeren in zonnepanelen met SDE+

Slim investeren in zonnepanelen met SDE+ Slim investeren in zonnepanelen met SDE+ Nederland staat een enorme toename van duurzame energie te wachten. Ook de grootzakelijke markt heeft de smaak te pakken. Duurzame energie is steeds gewilder. Er

Nadere informatie

presentatie over Zonnedak Holthuizen

presentatie over Zonnedak Holthuizen presentatie over Zonnedak Holthuizen 13 maart 2017 1 Zonnedak Holthuizen INHOUD presentatie: 1. introductie (FvH) 2. wat is en wat doet AGEM? (RK) 3. praktijkervaring met zonnedaken (RK) 4. Zonnedak Holthuizen

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDäKãROYäLãMäTIC INVESTEER MEE IN DE 160 ZONNEPANELEN SAMEN MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDäKãROYäLãMäTIC INVESTEER MEE IN DE 160 ZONNEPANELEN SAMEN MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEDäKãROYäLãMäTIC INVESTEER MEE IN DE 160 ZONNEPANELEN SAMEN MET: Meteengrootplatdakophaarshowroomheeft RoyalMaticeenideaaldakomzonnepanelenneer te leggen. Royal Matic uit Den Haag

Nadere informatie

Ledenovereenkomst COÖPERATIEVE VERENIGING MEI-INOAR GRIEN U.A.

Ledenovereenkomst COÖPERATIEVE VERENIGING MEI-INOAR GRIEN U.A. Ledenovereenkomst COÖPERATIEVE VERENIGING MEI-INOAR GRIEN U.A. Contractnummer Ledenovereenkomst zonnecollectief maatschap Spoelstra-Paulusma Partijen: (1) Coöperatieve vereniging Mei-inoar Grien, Kvk-nummer:

Nadere informatie

SAMEN IETS MOOIS GAAN DOEN. Postcoderoos Project ECZoR

SAMEN IETS MOOIS GAAN DOEN. Postcoderoos Project ECZoR SAMEN IETS MOOIS GAAN DOEN Postcoderoos Project ECZoR Agenda Opening en welkom; Jan Snelders, vz. ECU Klimaatdoelstellingen gemeente Tilburg; Paul van Dijk Presentatie collectief PV systeem Pauze Vragenronde

Nadere informatie

ACHTERGROND EN CONCEPT

ACHTERGROND EN CONCEPT ACHTERGROND EN CONCEPT De locatie geschikt voor 300 zonnepanelen De Noord Hollandse Energie Coöperatie NHEC- heeft het duurzame energie project DaalmeerZon omarmd. Zonnedak DaalmeerZon in Alkmaar is een

Nadere informatie

ZONNEPANELEN PROJECT. RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen

ZONNEPANELEN PROJECT. RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen ZONNEPANELEN PROJECT RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen Waarom dit project? De ambitie van de gemeente Groningen is om in 2035 energieneutraal te zijn. De Gemeente Groningen ondersteund dit project met

Nadere informatie

Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking

Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking Erik van der Steen HYS legal 1 HYS Legal Inleiding Triodos Bank: Waarom we graag duurzaam vastgoed financieren Jones

Nadere informatie

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions Informatiebrochure Besparen met zonnepanelen Quality solar solutions Er is steeds meer vraag naar zonnepanelen. Zonnepanelen hebben veel voordelen. Een zonnepanelen-installatie levert duurzame elektrische

Nadere informatie

Zon op Heerjansdam daar krijgen we energie van! Samenwerkingsverband Wat/Wie Buurtbewoners is kopen van omwonende burgers/ondernemers Zon samen op in een Heerjansdam Op Dit is het het dak tweede van een

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 3.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 3. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 3. In deze opgave is wel sprake van btw maar blijft de vennootschapsbelasting buiten beschouwing. Bewoners van het dorp Westmaas hebben

Nadere informatie

Zonne-energie voor ondernemers

Zonne-energie voor ondernemers Zonne-energie voor ondernemers Een zonnige en zuinige toekomst? Johannes Zijlstra 20-03-2013 LTO Noord Advies Zonne energie; drijvende kracht!? 1 Zonuren Onderwerpen Energie en duurzaamheid Ontwikkeling

Nadere informatie

Lokale duurzame energie ontwikkelen. Derck Truijens 18 april 2013

Lokale duurzame energie ontwikkelen. Derck Truijens 18 april 2013 Lokale duurzame energie ontwikkelen Derck Truijens 18 april 2013 Inhoud Windunie: samen voor de wind Lokale duurzame energie initiatieven Lokaal duurzame energie ontwikkelen Het begon in 2000... De energiemarkt

Nadere informatie

INFORMATIE- EN INSCHRIJFAVOND SNEEK 13 NOVEMBER 2017

INFORMATIE- EN INSCHRIJFAVOND SNEEK 13 NOVEMBER 2017 INFORMATIE- EN INSCHRIJFAVOND SNEEK 13 NOVEMBER 2017 AGENDA Het doel van de avond Wat is de stroomtuin? Rekenvoorbeelden Sicco Beerda Gerrit van der Leeuw Na de pauze Panelen berekenen WAT IS DE DROOM?

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL CONFORM ARTIKEL 4:2 REGLEMENT VAN ORDE

INITIATIEFVOORSTEL CONFORM ARTIKEL 4:2 REGLEMENT VAN ORDE INITIATIEFVOORSTEL CONFORM ARTIKEL 4:2 REGLEMENT VAN ORDE 1. Rol van de gemeente bij het opzetten en ondersteunen van lokale duurzame energie initiatieven. 2. Onderzoek naar de mogelijkheden plaatsing

Nadere informatie

Duurzame dienstverlening Rekenen aan rendement

Duurzame dienstverlening Rekenen aan rendement Duurzame dienstverlening Rekenen aan rendement Rekenen aan rendement zonnepanelen Monique van der Meij Energie-adviseur Monique.vanderMeij@flynth.nl mobiel: 06 53 26 19 68 LTO Noord Programma Ondernemer

Nadere informatie

Achtergrond informatie Eemstroom - Energiecoöperatie Amersfoort

Achtergrond informatie Eemstroom - Energiecoöperatie Amersfoort Achtergrond informatie Eemstroom - Energiecoöperatie Amersfoort Doel van dit document is het bieden van achtergrond informatie over het principe van Eemstroom -Energiecoöperatie Amersfoort. Eemstroom One

Nadere informatie

Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A.

Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A. Welkom 1 e ALV Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A. 16 juni 2015 Agenda Ingelast agendapunt Achtergrond en projectopzet Systeem en leverancier Levering van opgewekte energie/ eigen energieleverancier

Nadere informatie

Samenwerking met Greenchoice

Samenwerking met Greenchoice Samenwerking met Greenchoice Dit document is onderdeel van de Buurten met Energie toolbox, een project van Nudge. Deze toolbox is samengesteld om initiatiefnemers te ondersteunen bij het starten van een

Nadere informatie

ROMS interieur & display makers

ROMS interieur & display makers Gespreksverslag januari 2013 Duurzaamheid ROMS interieur & display makers Waarderveldseweg 97 Dhr. O. Meijer 023-5347284 oscar@roms.nl Rinco Bakker 06 532 95 684 energiecoach@parkmanagement.nl Aanleiding:

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst: 7 Bildtse Zonnedaken

Informatiebijeenkomst: 7 Bildtse Zonnedaken Informatiebijeenkomst: 7 Bildtse Zonnedaken Woensdag 29 juni 2016 Wat gaan we bespreken? Waarom duurzame energie? Wat is Mienskips Energie? Zonnecollectief 7 Bildtse Zonnedaken Vragen? Waarom duurzame

Nadere informatie

Dan op een ander dak!

Dan op een ander dak! Geen zonnepanelen op eigen dak? Dan op een ander dak! Een initiatief van Zon op Nederland Wat is Zon op Nederland In het kort: Zon op is burgerinitiatief Buurtbewoners kopen gezamenlijk zonnepanelen Op

Nadere informatie

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Voor de levering van elektriciteit aan uw energieleverancier met behulp van zonnepanelen kunt u aangemerkt worden als ondernemer voor de

Nadere informatie

ENERGIE IN EIGEN HAND

ENERGIE IN EIGEN HAND Zonne-energie voor bedrijven? ENERGIE IN EIGEN HAND De Stichting Beheer Bedrijvenpark Merm, heeft een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor bedrijven om d.m.v. aanbrengen van zonnepanelen op het

Nadere informatie

EEN ZONNIGE BROCHURE! Geen geschikt dak en toch zonne- energie? Zon delen in jouw eigen omgeving: een aantrekkelijke groene investering!

EEN ZONNIGE BROCHURE! Geen geschikt dak en toch zonne- energie? Zon delen in jouw eigen omgeving: een aantrekkelijke groene investering! Concept v1.1, 22-1- 2016 EEN ZONNIGE BROCHURE! Geen geschikt dak en toch zonne- energie? Zon delen in jouw eigen omgeving: een aantrekkelijke groene investering! In deze brochure van Bronkhorst en Omgeving

Nadere informatie

19.45 uur Welkom, dhr. F. Witjes, wethouder Milieuzorg gemeente Overbetuwe

19.45 uur Welkom, dhr. F. Witjes, wethouder Milieuzorg gemeente Overbetuwe Programma 19.45 uur Welkom, dhr. F. Witjes, wethouder Milieuzorg gemeente 20.00 uur Plan voor collectieve aanschaf, dhr. H. Bruggeman, Zonnecollectief 20.30 uur Techniek en randvoorwaarden voor plaatsing

Nadere informatie

WELKOM. Agenda: Inleiding door Zieuwents Belang Presentatie AGEM Veelgestelde vragen Overige vragen Hoe verder

WELKOM. Agenda: Inleiding door Zieuwents Belang Presentatie AGEM Veelgestelde vragen Overige vragen Hoe verder WELKOM Agenda: Inleiding door Zieuwents Belang Presentatie AGEM Veelgestelde vragen Overige vragen Hoe verder Koffie en 1 consumptie aangeboden door Zieuwents Belang WERKGROEP In juni 2015 opgericht: Margret

Nadere informatie

SAMEN van de ZON profiteren

SAMEN van de ZON profiteren Kennisfestival Lokale Energie Overijssel SAMEN van de ZON profiteren 10 november 2017 Zwolle 1 Inhoud Animatie Aanleiding en achtergrond initiatief Coöperatie Hof van Twente op Rozen: Positionering; Werking

Nadere informatie

De Opwekker. Informatiebrochure. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom

De Opwekker. Informatiebrochure. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom De Opwekker Informatiebrochure Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom Zeker van windstroom, nu én in de toekomst Je kunt niet leven van de wind is een vreemde Nederlandse uitdrukking.

Nadere informatie