De Opwekker. Informatiebrochure. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Opwekker. Informatiebrochure. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom"

Transcriptie

1 De Opwekker Informatiebrochure Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom

2

3 Zeker van windstroom, nu én in de toekomst Je kunt niet leven van de wind is een vreemde Nederlandse uitdrukking. Want juist wij Nederlanders hebben bewezen dat de wind een energiebron is die van levensbelang kan zijn. We hebben de wind niet alleen gebruikt voor het droogmalen van onze polders, maar ook om koren te malen en hout te zagen. Nu is het tijd om in ons land windenergie opnieuw te omarmen. Want we staan voor een beslissend moment in onze energievoorziening. Willen we vooral afhankelijk blijven van vervuilende bronnen uit verre landen? Of: durven we echt te kiezen voor duurzame opwekking in eigen land? In Nederland ontstaat steeds meer draagvlak voor dat laatste, zoals ook blijkt uit het in 2013 door meer dan 40 maatschappelijke organisaties getekende Energieakkoord. Duurzame energie ontstaat niet vanzelf. Hiervoor heb je initiatiefnemers en doeners nodig, zoals Raedthuys. Wij zijn één van de vooraanstaande ondernemers in de duurzame energiemarkt. Wij hebben al ongeveer 225 miljoen euro in Nederlandse wind- en zonne-energie gestoken en zijn nog niet klaar. Raedthuys houdt zich bezig met alle fasen die windenergieprojecten doorlopen, van het eerste initiatief tot de uiteindelijke realisatie en exploitatie. Vanaf het begin in 1995 maken we het mogelijk voor particulieren om te participeren in onze projecten. En sinds 2012 mogen we ook stroom en gas aan consumenten en andere kleinverbruikers leveren. Dit doet Raedthuys onder de merknaam Pure Energie, dat in 2013 en 2014 is uitgeroepen tot Duurzaamste energieleverancier van Nederland. Onze expertise in windmolenprojecten en onze nieuwe rol als energieleverancier komen samen in de Opwekker. Via dit product kunt u investeren in meer windenergie in Nederland. Een Opwekker is een niet overdraagbare obligatie die u recht geeft op een minimale hoeveelheid windstroom uit een windmolen in Zeewolde. Per Opwekker à 30 euro ontvangt u tien jaar lang minimaal 50 kilowattuur (kwh) per jaar. Met de opbrengsten die voorvloeien uit de Opwekker starten wij nieuwe windenergieprojecten. Met de Opwekker bent u van twee dingen zeker. De eerste zekerheid is dat u, ongeacht schommelingen in de prijs, een vaste hoeveelheid pure groene energie krijgt uit een bekende bron. De tweede zekerheid is dat u bijdraagt aan nog meer opwekking van windenergie in Nederland. Enschede, 5 juni 2015 Alfons Wispels, duurzaam ondernemer en oprichter van Raedthuys Pure Energie

4 De Opwekker Een investering in zekere schone stroom Bent u een bewuste consument die zelf actief wil bijdragen aan een duurzamere energievoorziening in Nederland? En zoekt u zekerheid over de duurzaamheid en de herkomst van de stroom en over de hoeveelheid te ontvangen kilowatturen? Dan is de Opwekker van Raedthuys iets voor u. Wat is het? Opwekkers zijn niet-overdraagbare obligaties. Ze worden uitgegeven door Raedthuys Opwekker B.V, onderdeel van Raedthuys. Als u zo n Opwekker koopt, leent u geld uit en krijgt u recht op rente en aflossing in de vorm van een afgesproken hoeveelheid windstroom. Deze uitkering van deze stroom onder de Opwekker (de zogenaamde Opwekkerstroom ) gaat af van uw normale energierekening. De opbrengsten van de Opwekkers worden gebruikt om te investeren in nieuwe windmolens. Wat zijn de voordelen? Met een Opwekker geeft u windenergie in Nederland een duw in de goede richting. Verder verzekert u zich van een vaste hoeveelheid duurzame windstroom uit een u bekende turbine in Zeewolde. Doordat de Opwekkerstroom wordt afgetrokken van uw jaarlijkse energierekening gaat deze omlaag en merkt u minder van prijsschommelingen. Bij stijgende stroomprijzen profiteert u van een mooi rendement: u hoeft dit deel van uw stroom immers niet meer tegen de op dat moment geldende tarieven in te kopen. Over uitkering van de Opwekkerstroom hoeft u geen btw te betalen. Wel bent u energiebelasting plus de btw daarover verschuldigd. Dat geldt namelijk voor alle energie die een consument via het elektriciteitsnetwerk ontvangt. Hoe werkt het? Wie één Opwekker van 30,- euro koopt, krijgt daarmee recht op in ieder geval 500 kilowattuur pure duurzame stroom, die gedurende tien jaar jaarlijks in gelijke delen wordt uitgekeerd (50 kwh per jaar). U kunt meer Opwekkers kopen, tot een maximum van 85 procent van uw verwachte jaarlijkse stroomconsumptie. Een huishouden met een gemiddeld gebruik van kilowattuur kan dus maximaal 59 Opwekkers kopen. Indien de productie van de windmolen in een jaar hoger is dan het langjarige gemiddelde van kilowattuur, profiteert u als Opwekkerhouder daar direct van. Deze extra energieproductie wordt namelijk ieder jaar, naar evenredigheid van het aantal Opwekkers, verdeeld onder de verschillende Opwekkerhouders. Om de Opwekkerstroom te kunnen ontvangen, heeft u een energiecontract nodig met Pure Energie. Iedereen die een leveringsovereenkomst met Raedthuys Energie B.V. (Pure Energie) heeft of er een sluit, kan Opwekkerhouder worden. Uw overige stroom (en eventueel de rest van uw energie) wordt eveneens door Pure Energie aan u geleverd. Ook deze stroom komt uit onze windmolens en zonnepanelen en is dus 100 procent duurzaam. Die overige stroom rekent u af volgens de tarieven en contractvoorwaarden die u met Pure Energie afspreekt. De houder van de Opwekker kan zelf bepalen welk type overeenkomst hij of zij aangaat. Dit kan een variabel contract zijn, een jaar- of een meerjarencontract.

5 Opwekker in stappen Ga naar de website (www.pure-energie.nl/opwekker) en vul uw gegevens in op het inschrijfformulier. Geef aan hoeveel Opwekkers u wilt kopen. Mocht u nog geen klant zijn bij Pure Energie, dan kunt u zich via dit formulier ook direct als klant van Pure Energie aanmelden. Wij zorgen dan voor een zorgeloze overstap. Maak het verschuldigde bedrag via online betaling over. Het bedrag wordt direct van uw rekening afgeschreven. U ontvangt vervolgens een bevestiging dat u een Opwekker heeft gekocht. Ook sturen wij u het Pure Energie Opwekker-certificaat met daarop de ingangsdatum. Als u al klant bent, is de koopdatum de ingangsdatum van de Opwekker. Als u nog geen klant bent, is de datum waarop de levering van energie door Pure Energie start de ingangsdatum. De 500 kilowatturen (kwh) waar u per Opwekker recht op heeft, krijgt u via Pure Energie in maandelijkse termijnen gedurende tien jaar uitgekeerd. Deze Opwekkerstroom kunt u aftrekken van uw overige energieverbruik en hoeft u dus ook niet meer te betalen. Verrekening vindt plaats via uw jaarlijkse energieafrekening. U betaalt de overige benodigde kilowatturen (de stroom die u heeft gebruikt minus de uitgekeerde Opwekkerstroom) volgens de tarieven die u met Pure Energie heeft afgesproken.

6 Schone stroom voor nu en de toekomst

7 Waardeontwikkeling Opwekker Het aantal kilowatturen waarop de Opwekker u recht geeft, wordt in mindering gebracht op uw jaarlijkse energierekening. U hoeft daardoor minder stroom in te kopen. De kilowatturen ontvangt u geleidelijk over een periode van tien jaar. Naarmate de looptijd van de Opwekker verstrijkt en u meer uitkeringen in stroom ontvangt, neemt de Opwekker in geldelijke waarde af. Verderop in deze brochure leest u meer over de waardeontwikkeling van de Opwekker. Welk rendement is mogelijk? De Opwekkers zijn ontwikkeld voor klanten die zeker willen zijn over de herkomst en duurzaamheid van hun energie. En die graag willen dat hun energiebedrijf investeert in meer schone stroom. Nog een reden om ze te kopen, kan de kans op een aardig rendement zijn. Als de energieprijzen stijgen, zijn de Opwekkers een goede investering. In het navolgende rekenvoorbeeld zetten we een aantal scenario s rond de ontwikkeling van de stroomprijs op een rij. Voor het gemak gaan we ervan uit dat de windmolen gedurende de looptijd van de Opwekkers in een jaar niet meer kilowatturen opwekt dan het huidige langjarige gemiddelde van kilowattuur en er dus geen extra uitkeringen plaatsvinden. Rekenvoorbeeld Om een indruk te geven van het te verwachten voordeel en rendement, maken we een vergelijking. We leggen de investering in Opwekkers, die recht geven op kilowatturen Opwekkerstroom, naast de kosten van dezelfde hoeveelheid stroom tegen de gemiddelde marktinkoopprijs. Dit is het gemiddelde levertarief inclusief BTW dat een particuliere kleinverbruiker betaalt voor groene stroom bij de drie grote energieleveranciers. We gebruiken hiervoor de variabele tarieven van de groene stroomproducten van RWE/Essent, NUON en Eneco van januari tot en met juni Voor deze periode bedraagt de gemiddelde marktinkoopprijs 7,86 eurocent per kilowattuur. Stel: u koopt 10 Opwekkers. U betaalt dan 300 euro en krijgt recht op minimaal kilowattuur Opwekkerstroom in 10 jaar. Deze stroom hoeft u niet meer in te kopen. We vergelijken dit met het bedrag dat u zou moeten betalen als u kilowattuur moet kopen tegen de gemiddelde marktinkoopprijs van 7,86 eurocent per kilowattuur. In dat geval was u bij gelijkblijvende tarieven in tien jaar 393 euro kwijt geweest (enkeltarief). Het voordeel van de Opwekkerhouder bedraagt dan dus euro = 93 euro. Om dit uit te drukken in termen van rendement, kijken we naar het alternatief. Wat zou 300 euro op een bankrekening moeten opleveren om in 10 jaar kilowattuur te kopen? Om elk jaar de gemiddelde marktinkoopprijs te kunnen betalen, moet u (bij gelijkblijvende prijzen) 5,2 procent rente krijgen op die 300 euro. Die 5,2 procent noemen wij in het rekenvoorbeeld het rendement. Bij dubbeltarief (dag- en nachtstroom) liggen de verwachte voordelen en rendementen iets hoger.

8 Verwacht voordeel 10 Opwekkers bij 4 stroomprijsscenario s Gemiddelde wijziging elektriciteitsprijs Voordeel Enkeltarief Terugverdientijd in jaren Geprognosticeerd rendement Voordeel Dubbeltarief Terugverdientijd in jaren Geprognosticeerd rendement -3% ,7% ,1% 0% ,2% ,6% 3% ,8% ,2% 6% ,3% ,7%

9 Kan ik weer van mijn Opwekkers af? Opwekkerhouders moeten klant zijn of worden van Pure Energie om de Opwekkerstroom te kunnen ontvangen. Wij streven ernaar om u energie tegen aantrekkelijke tarieven te (blijven) leveren. Maar we willen niet dat Opwekkers u belemmeren om te wisselen van leverancier. Daarom garanderen wij volledige aflossing. Wilt u overstappen naar een andere leverancier, dan lossen wij de restwaarde van de Opwekkers in euro s af. We brengen u hierbij geen administratiekosten in rekening. Let wel op de opzegmogelijkheden van uw energiecontract! Het aflossen van de volledige restwaarde van de Opwekkers doen wij niet alleen bij het wisselen van leverancier. Het kan eventueel ook op uw verzoek, bijvoorbeeld als u ontevreden bent over de Opwekkers. Het laten aflossen is iedere maand na de ingangsdatum mogelijk. Wij betalen u in dat geval de resterende geldelijke waarde in euro s terug. Deze restwaarde neemt af, naarmate de looptijd van de Opwekker verstrijkt en er meer kilowatturen aan u zijn uitgekeerd. Om u een indruk te geven hoe dit werkt, opnieuw een rekenvoorbeeld. Rekenvoorbeeld aflosgarantie Stel: u heeft 10 Opwekkers gekocht voor 300 euro. Die geven u recht op minimaal kilowattuur, verdeeld over tien jaar. Na twee jaar, een vijfde dus van de afgesproken periode, wilt u er van af. Dat betekent dan dat u een vijfde van kilowattuur = kilowattuur heeft ontvangen. De restwaarde bedraagt dan nog 300 euro 60 euro (een vijfde van 300 euro) = 240 euro. U heeft dus kilowattuur ontvangen en krijgt 240 euro van ons terug. Wat zijn de belangrijkste risico s? We hebben ons best gedaan om van de Opwekker een zorgeloos product te maken, onder meer via een aantal garanties. Toch willen we u er op wijzen dat er risico s aan verbonden zijn. Een risico waar u rekening mee moet houden, is een sterke daling van de stroomprijs. Dit kan leiden tot een negatief rendement van de Opwekker, omdat de waarde van de Opwekkerstroom dan ook veel lager is. U krijgt nog wel precies de afgesproken hoeveelheid kilowatturen. Een ander risico is het niet kunnen voldoen aan onze verplichtingen zoals het uitkeren van de Opwekkerstroom of het nakomen van de aflossingsgarantie. Dat kan zich voordoen als Raedthuys Opwekker en/of Raedthuys Windpower in staat van faillissement verkeert en/of over onvoldoende geld beschikt. Op basis van de huidige financiële situatie is deze kans nu klein te noemen. Voorwaarde is wel dat Raedthuys een gezond bedrijf blijft. Het risico dat u uw stroom niet ontvangt vanwege andere redenen dan de voorgaande - denk bijvoorbeeld aan technische mankementen - is zeer klein te noemen. De windmolen in Zeewolde die de Opwekkerstroom genereert, produceert genoeg Opwekkerstroom om de uitkeringen aan de Opwekkerhouders te kunnen doen. We zijn een zeer ervaren partij, maar er kan natuurlijk altijd iets onverwachts gebeuren. De windmolen kan beschadigd raken, bijvoorbeeld door blikseminslag, een natuurramp of een andere oorzaak. Zo n storing

10 of defect is niet uw risico. Mocht deze situatie zich voordoen, dan staan we via onze dochter Raedthuys Windpower B.V. garant. U ontvangt dan uw stroom uit één van de windmolens van Raedthuys Windpower B.V. Hierbij merken we op dat Raedthuys Windpower voor het leveren van energie afhankelijk is van Pure Energie. Mocht Pure Energie in staat van faillissement worden verklaard, dan kan Raedthuys Windpower haar garantieverplichting niet nakomen. De hoogte van uw uitkering zal altijd minimaal 50 kwh per Opwekker per jaar bedragen en is niet afhankelijk van een mindere opbrengst van de windmolen in Zeewolde. Als het minder hard waait, krijgt u nog steeds de kilowatturen waar u minimaal recht op heeft. Opwekker in kort bestek De koper betaalt per Opwekker eenmalig 30,- euro U kunt meerdere Opwekkers kopen, met een maximum van 85 procent van uw jaarlijkse energiebehoefte De Opwekker is niet-overdraagbaar. Dat betekent dat u de Opwekker niet kunt verkopen aan derden. De gelden van de Opwekker(s) worden gebruikt om te investeren in nieuwe windenergie projecten in Nederland. Een stichting van Opwekkerhouders houdt toezicht op het nakomen van deze verplichting. Raedthuys Opwekker B.V. lost de Opwekker af en betaalt rente door de uitkering van energie via het eigen merk Pure Energie. Elke Opwekker geeft de Opwekkerhouder gedurende tien jaar recht op minimaal 500 kilowattuur schone stroom. Deze is afkomstig van een windmolen aan de Appelvinkweg 6 in Zeewolde. De Opwekkers dalen geleidelijk in geldelijke waarde, naarmate de looptijd van de Opwekker verstrijkt en meer kilowatturen Opwekkerstroom zijn uitgekeerd. Na 10 jaar is de Opwekker geheel afgelost. De uitkering bestaat uit een minimale hoeveelheid stroom en is dus onafhankelijk van schommelingen van energieprijzen. Raedthuys Windpower B.V. staat garant voor levering van de Opwekkerstroom. De Opwekkerhouder kan tussentijds van de Opwekkers af. Raedthuys Opwekker B.V. garandeert bij een overstap naar een andere leverancier of op verzoek van een klant de vol ledige restschuld af te lossen. De Opwekkerhouder krijgt dan de restwaarde in euro s.

11 De Windmolen Stroom uit een bekende bron Wie een Opwekker koopt, weet precies waar zijn of haar Opwekkerstroom vandaan komt. Want de Opwekkerhouder deelt in de stroomopbrengst van een bestaande windmolen aan de Appelvinkweg 6, ten noorden van Zeewolde. Deze molen produceert jaarlijks gemiddeld kilowattuur (kwh). Dat is voldoende voor het gemiddelde jaarverbruik van ongeveer 380 huishoudens (uitgaande van een gemiddelde jaarverbruik van kilowattuur per huishouden). Maximum aantal Opwekkers Omdat Opwekkerstroom alleen door de windmolen in Zeewolde wordt geleverd, blijft het aantal Opwekkerhouders beperkt. Het maximaal aantal uit te geven Opwekkers is Zo is zeker dat de windmolen voldoende stroom levert om te voldoen aan de verplichtingen jegens de Opwekkerhouders. Het uitgeven van de Opwekkers doet Raedthuys vanuit Raedthuys Opwekker B.V. Stichting Opwekker De stichting Opwekkerziet toe op Raedthuys Opwekker B.V. De bestuursleden zijn drs. M.J. Heideman RA en dr. J. van den Hof. Zij zijn op geen enkele wijze verbonden aan Raedthuys en dus volledig onafhankelijk. Tot de taken van de onafhankelijke stichting Opwekker behoort het houden van toezicht op de exploitatie van de windmolen. Verder gaat ze na of Raedthuys de opbrengsten daadwerkelijk aanwendt voor investeringen in nieuwe windmolens. Om dit te kunnen doen, krijgt het stichtingsbestuur inzage in de cijfers. In het jaarverslag van Raedthuys Opwekker B.V. leggen de bestuurders een verklaring af. De windmolen volgen Het wordt voor Opwekkerhouders mogelijk om de prestaties van de windmolen op de voet te volgen. Raedthuys ontwikkelt hiertoe een app. Eind 2015 gaat bovendien de internetportal Mijn Energie van Pure Energie live, waar deze informatie ook te vinden zal zijn. Merk en type: Ashoogte: Plaats: Datum afgifte bouwvergunning: Ingebruikname: Vermogen: Jaarproductie gemiddeld ( ): CO2-besparing per jaar: Beschikbaarheid gemiddeld per jaar: Vestas V52 55 meter Appelvinkweg 6, Zeewolde 30 mei februari kilowatt kilowattuur (circa 380 huishoudens) 584,8 ton bij gemiddelde jaarproductie 98,6 procent

12 Raedthuys Investeer mee met de groenste energieleverancier Wie een Opwekker koopt, investeert daarmee in de ontwikkeling van nieuwe windenergie door Raedthuys. Zo steunt u een vooraanstaande specialist in het ontwikkelen en exploiteren van duurzame energieprojecten én de Groenste energieleverancier van Nederland. Ervaren partij Raedthuys investeert in duurzame opwekking op Nederlandse bodem. We streven daarbij naar continuïteit op lange termijn. Dit doen we met kwalitatief hoogwaardige projecten en concepten die een jarenlange gezonde commerciële exploitatie mogelijk maken. Raedthuys is in twintig jaar uitgegroeid tot één van de vooraanstaande spelers in de markt voor het opwekken van duurzame energie in Nederland. We hebben daar al zo n 225 miljoen euro in gestoken. We zijn een specialist in het bedenken, uitvoeren en exploiteren van nieuwe windenergieprojecten. Raedthuys was begin 2015 verantwoordelijk voor een geïnstalleerd vermogen van 93 megawatt aan windenergie. Dat is voldoende om huishoudens jaarlijks van energie te voorzien. Verder hebben we nog voor 39 megawatt windenergie in aanbouw. Participatie Een van de belangrijkste uitdagingen bij het ontwikkelen van windenergie is het vergroten van het draagvlak voor windenergie. Vanaf het begin van haar bestaan heeft Raedthuys daarom een filosofie van burgerparticipatie aangehangen en in de praktijk gebracht. Particulieren worden betrokken bij projecten. Dat doen we via voorlichting en door mensen de kans te bieden om mee te investeren. De laatste jaren kreeg het streven naar participatie voornamelijk vorm via de uitgifte van obligaties ter medefinanciering van projecten. Raedthuys heeft hier een vergunning voor. Een voorbeeld van zo n participatie is het windpark Maanderbroek in Ede, waarvoor we in 2015 obligaties aanbieden dan wel hebben aangeboden. In de komende jaren staan er nog een aantal van dergelijke obligatieleningen op het programma. De uitgifte van windobligaties begint nomaliter tijdens de laatste fase van de bouw van de windmolens.

13 Groenste energiebedrijf Met het oog op groei van windenergie in de toekomst, gelooft Raedthuys dat het betrekken van burgers nog belangrijker wordt. Reden voor ons om de kring van betrokkenen verder te verbreden. Een nieuwe stap in het vergroten van de betrokkenheid van burgers is de directe levering van energie aan consumenten. Dit mogen wij dankzij de vergunning die de Autoriteit Consument & Markt in 2012 aan ons heeft verstrekt. In 2013 startten we met het energiebedrijf Pure Energie. Dit merk maakt onze eigen groene stroom rechtstreeks toegankelijk voor consumenten en bedrijven. Onze klanten weten precies waar hun stroom vandaan komt. Ze zijn zeker van 100 procent duurzame energie uit wind en zon. Ze krijgen energie die klimaatneutraal is, geproduceerd is in Nederland en bovendien het Milieukeur heeft. Pure Energie is in 2013 en 2014 door onder meer de Consumentenbond, Greenpeace en het Wereld Natuur Fonds uitgeroepen tot de Groenste energieleverancier van Nederland. Met de Opwekker combineert Raedthuys de mogelijkheid om mee te investeren in nieuwe windenergie met de mogelijkheid om rechtstreeks pure energie af te nemen. Energieakkoord Raedthuys verwacht in de komende jaren te groeien, dankzij de parken die we nu bouwen en in ontwikkeling hebben. Daar komt bij dat de vraag naar duurzame energie voor een betaalbare prijs toeneemt in de Nederlandse samenleving. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de grote ambitie die spreekt uit het Energieakkoord, dat in 2013 door ruim veertig maatschappelijke organisaties is gesloten. Hierin is onder meer vastgelegd dat in 2020 maar liefst 14 procent van alle energie duurzaam moet worden opgewekt. Daarvan zal megawatt voor rekening moeten komen van windturbines op land. Dit betekent binnen zeven jaar ruim meer dan een verdubbeling van de totale capaciteit op het moment dat het akkoord werd gesloten. Profiel Raedthuys Geinstalleerd vermogen windenergie: Windparken in aanbouw: Totale waarde investeringen in windprojecten (over 20 jaar): Eigen vermogen: Werkkapitaal: Solvabiliteit: Current ratio: Aantal medewerkers: 93 megawatt 39 megawatt 225 miljoen euro 25,7 miljoen 14,4 miljoen 40,7% 2,7 52 (medio 2015)

14 Antwoord op uw vragen Wie een Opwekker koopt, investeert daarmee in de ontwikkeling van nieuwe windenergie door Raedthuys. Zo steunt u een vooraanstaande specialist in het ontwikkelen en exploiteren van duurzame energieprojecten én de Groenste energieleverancier van Nederland. Wat is een Opwekker precies? Een Opwekker is een niet overdraagbare obligatie, in feite een lening van u aan Raedthuys Opwekker B.V., in ruil waarvoor u kilowatturen windstroom als aflossing en rente ontvangt. De opbrengsten van de Opwekker investeren wij in de ontwikkeling van nieuwe windmolens. Met welke risico s moet ik rekening houden? Een belangrijk risico is een sterke daling van de stroomprijs. Dit kan leiden tot een negatief rendement. U krijgt overigens wel altijd precies de afgesproken hoeveelheid kilowatturen. Nog een risico dat u moet afwegen, is de soliditeit van Raedthuys Opwekker en Raedthuys Windpower. Als deze failliet gaan, dan kunt u uw geld dus kwijt zijn. Wat als de windturbine gebreken vertoont? In dat geval staat Raedthuys (via Raedthuys Windpower B.V.) garant voor levering van windstroom uit andere turbines. Kan ik mijn Opwekkers doorgeven of verkopen aan anderen dan Raedthuys? Nee. Opwekkers zijn niet overdraagbaar. Dit betekent dat u ze niet kunt schenken of doorverkopen aan derden. U kunt Raedthuys Opwekker B.V. wel de Opwekkers in een keer laten aflossen. Wij betalen u in dat geval de restwaarde in euro s terug. We doen dit uit eigen beweging, als u wisselt van Pure Energie naar een andere leverancier. Of we doen dit op verzoek van de Opwekkerhouder die uit wil stappen. Waarom moet ik als Opwekkerhouder klant zijn/worden bij Pure Energie? Een Opwekker keert uit in kilowatturen stroom. Aan het leveren van energie aan consumenten zijn voorwaarden verbonden. Dit mag alleen een energieleverancier doen die energiecontracten mag sluiten met kleinverbruikers. Daarvoor is een vergunning nodig. Pure Energie beschikt daar over. Via Pure Energie sluit u een energiecontract en krijgt u uw Opwekkerstroom geleverd. Pure Energie zorgt er vervolgens voor dat de Opwekkerstroom met uw overige stroom wordt verrekend. Hoe ga ik met Opwekkers om bij mijn belastingaangifte? Een Opwekker is een belegging. De fiscus ziet Opwekkers als vermogen. Ze vallen bij de belastingaangifte van particulieren in Box 3. Daarbij kijkt de fiscus naar de waarde van de Opwekkers. Dit heet de rendementsgrondslag. De geldelijke waarde daalt maandelijks met 1/120ste, want u ontvangt immers steeds uitkeringen in kilowatturen. De Box 3-waarde van de Opwekker op 1 januari is dus: de uitgifteprijs gedeeld door de looptijd (in maanden) keer de resterende looptijd (naar beneden afgerond in hele maanden).

15 Waarom mag ik met Opwekkers in maximaal 85 procent van mijn verwachte stroomconsumptie voorzien? De koppeling aan het jaarverbruik is een bewuste keuze. Het product is bedoeld voor particuliere energieconsumenten. Wij controleren zo nodig vooraf of u aan de norm van 85 procent voldoet. Bij de toewijzing van de Opwekkers kunnen wij, als u daarin toestemt, via een systeem uw standaard jaarverbruik nagaan. Wij willen met de drempel voorkomen dat u meer stroom krijgt uitgekeerd dan u daadwerkelijk verbruikt. Als u dat zou overkomen, is dat ongunstig voor u. Wij betalen weliswaar een compensatie voor het teveel aan elektriciteit. Maar die vergoeding is lager dan de inkoopprijs, namelijk 70% van het levertarief dat u normaal betaalt volgens uw energiecontract. Meer informatie of vragen? Heeft u belangstelling voor de Opwekkers? Ga dan naar: U kunt ook zelf contact opnemen met onze servicedesk: (op werkdagen van 8.30 tot uur) of via: Adressen Raedthuys /Pure Energie Hengelosestraat AG Enschede Postbus DC Enschede Stichting Opwekker Hengelosestraat AG Enschede Postbus DC Enschede

16 De Opwekker is een product van Pure Energie Onze missie is Energie waar je blij van wordt.

Informatiebrochure DE OPWEKKER. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom

Informatiebrochure DE OPWEKKER. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom 1 Informatiebrochure DE OPWEKKER Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom 2 Raedthuys Opwekker 3 Zeker van windstroom, nu én in de toekomst Je kunt niet leven van de wind is een vreemde

Nadere informatie

Winddelen windpark Burgervlotbrug

Winddelen windpark Burgervlotbrug Winddelen windpark Burgervlotbrug Voordelige stroom van je eigen windmolen Inhoudsopgave 1. Samenvatting 4 2. Hoe werkt het? 7 Het Winddelen-concept 7 Je eigen stukje windmolen 9 Je eigen stroom thuis

Nadere informatie

Geen geschikt dak en toch zonne-energie?

Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Zon Delen in Berkelland: een aantrekkelijke investering! Inleiding In deze brochure geven wij u meer informatie over het project. Voor wie het geschikt is, hoe

Nadere informatie

Samenwerking met Greenchoice

Samenwerking met Greenchoice Samenwerking met Greenchoice Dit document is onderdeel van de Buurten met Energie toolbox, een project van Nudge. Deze toolbox is samengesteld om initiatiefnemers te ondersteunen bij het starten van een

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen april 2013 Inleiding Veelgestelde vragen over zonnepanelen Steeds meer mensen wekken zelf groene energie op met

Nadere informatie

Prospectus Windpark Houten

Prospectus Windpark Houten Prospectus Windpark Houten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 5 2 Risicofactoren 9 3 Windpark Houten 13 3.1 Kerninformatie 3.2 Locatie 3.3 Achtergrond Windpark 4 Beschrijving van de aanbieding 15 4.1 De aanbieding

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie

Geen geschikt dak en toch zonne-energie?

Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Zon Delen in Berkelland: een aantrekkelijke investering! Inleiding In deze brochure geven wij u meer informatie over het project. Voor wie het geschikt is, hoe

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

Overstappen. Waarom overstappen?

Overstappen. Waarom overstappen? Overstappen Waarom overstappen? De meeste mensen stappen over naar een andere leverancier omdat zij hier flink wat geld mee kunnen besparen. Er bestaan namelijk grote verschillen in energietarieven van

Nadere informatie

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief Handboek voor energie-initiatieven Voorwoord In Groningen ontstaan steeds meer initiatieven van bewonersgroepen op het gebied van energiebesparing

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu Gemeente Zoekt Zon Gemeente Zoekt Zon Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu 1 Voorwoord... 3 1. Strategische doelen en -keuzes... 4 1.1 De gemeente

Nadere informatie

Bevestiging en uiterlijk van de panelen

Bevestiging en uiterlijk van de panelen Brochure Zoek de zon op Hieronder vindt u informatie over zonnepanelen in het algemeen, en waar nodig toegespitst op het project... Zoek de zon op. Op de laatste pagina staat precies welke stappen u doorloopt

Nadere informatie

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Globaal denken, lokaal handelen Zonlicht voorziet de aarde van enorm veel energie: duurzame energie. De hoeveelheid zoninstraling en de daaruit te halen energie is

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Energie volgens Robin

Energie volgens Robin Energie volgens Robin Onduidelijk In dit boekje beschrijft Robin hoe wij werken, en voor wie! Ook bieden wij u hier een kijkje in de keuken van de Nederlandse energiemarkt. Aan de hand van veel voorkomende

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Deze brochure gaat over het beleggen van de pensioenpremie. Met als

Nadere informatie

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Energiegids ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Wat vindt u in deze gids? Beste lezer, Elektriciteit en aardgas zijn duur. Wil u zo weinig mogelijk betalen? Dan is het belangrijk

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Prospectus 8% ACHTERGESTELDE OBLIGATIELENING

Prospectus 8% ACHTERGESTELDE OBLIGATIELENING Prospectus 8% ACHTERGESTELDE OBLIGATIELENING Dit prospectus wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 1000 nominaal 8% achtergestelde obligaties, met een nominale waarde

Nadere informatie

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nieuwe balans Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nuon in één oogopslag Profiel Nuon is een Nederlandse energieonderneming met meer dan 8.000 medewerkers die energie produceert en levert aan meer dan 3 miljoen

Nadere informatie

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers.

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers. In het kader van de Energiesprong heeft een discussie bij de woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten plaatsgevonden. Hierbij kwam aan de orde waar OFW als koploper tegenaan loopt bij de volgende stap

Nadere informatie

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Datum: 8 februari 2012 Projectnummer: 12124 Status: Definitief Opdrachtgever: Milieudienst Westfriesland Nieuwe Steen 2 B401 1625 HV HOORN Postbus 2095

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Zonnepanelen. Wees slim, lees Voor Dummies! In dit boek: Annemieke Harrewyn. Aangeboden door. Zonnestroom nu en in de toekomst

Zonnepanelen. Wees slim, lees Voor Dummies! In dit boek: Annemieke Harrewyn. Aangeboden door. Zonnestroom nu en in de toekomst Wees slim, lees Voor Dummies! Zonnepanelen In dit boek: Zonnestroom nu en in de toekomst Hoe duurzaam is een zonnepaneel? Zonnepanelen voor je huis Wat leveren zonnepanelen op? Hoe beoordeel je de kwaliteit

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 1 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 2 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Geachte lezer, Naar aanleiding van

Nadere informatie