INHOUDSTABEL. voorwoord van de Voorzitter. lentevergadering verslag viviane roelants, nieuw bestuurslid. onze jaarlijkse vriendenlunch

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSTABEL. voorwoord van de Voorzitter. lentevergadering 18-4 - verslag viviane roelants, nieuw bestuurslid. onze jaarlijkse vriendenlunch"

Transcriptie

1

2 INHOUDSTABEL PAGINA 3 voorwoord van de Voorzitter PAGINA 5 onze info - jpd PAGINA 6 lentevergadering verslag PAGINA 11 viviane roelants, nieuw bestuurslid PAGINA 12 algemene info PAGINA 13 onze jaarlijkse vriendenlunch PAGINA 15 nieuwe leden PAGINA 18 eerbetuiging vic legley PAGINA 20 brussels fantastic film PAGINA 21 brussels short film festival PAGINA 23 freek neirynck op zijn gensch PAGINA 24 kort genoteerd - alle disciplines PAGINA 27 in memoriam marcel huysmans Volgende bijeenkomst 14 november: HERFSTVERGADERING Tracht er bij te zijn want leerrijk! Beste vrienden! Toch nog eventjes terugkomen op het lidgeld want een aantal leden hebben, sowieso uit vergetelheid, hun lidgeld 2015 (en misschien ook 2014) nog niet betaald. Beste Sabamvrienden, doen! LIEFST VANDAAG NOG! Ons bestaan hangt af van jullie solidariteit. 15 is een peulschil ten opzichte van vele andere lidgelden. Voor rekeningnummer: zie pagina

3 MIJN VOORWOORD Beste Vlaamse Sabamvrienden We hadden een geslaagde jaarlijkse vriendenlunch in Aarschot en mochten daarbij rekenen op de aanwezigheid van Directeur Generaal Christophe Depreter, die een gesmaakte toespraak hield over zijn toekomstvisie voor Sabam, waarvoor dank! Ik hou er ook aan Sonja Vander Beken te feliciteren en te bedanken voor haar prima organisatie! Zoals U weet is ook de eerste Algemene Vergadering van Sabam, die ik als kersverse Voorzitter mocht leiden, achter de rug. Alle punten die op de dagorde stonden werden goedgekeurd. Bij de verkiezingen voor het College Muziek stonden twee van onze leden tegenover elkaar, iets wat we in de toekomst zouden moeten vermijden. Petra Vonck, de vertegenwoordigster van Studio 100 haalde het ten opzichte van ons eveneens geacht lid Filip Turtelboom. Ik ken de grote gedrevenheid van beiden en vind het spijtig dat er bij alle verkiezingen winnaars en verliezers moeten zijn! Toch komen er nog kansen opdat wij een nog grotere vertegenwoordiging van Vlaamse Sabamvrienden in het Bestuur en de Colleges van Sabam kunnen krijgen. Beste vrienden, de zomer staat voor de deur, al lijkt dat niet altijd aan het weer te merken. Voor sommigen onder jullie betekent dat veel werk op pleinen en in tenten, voor anderen wacht een welverdiende vakantie. Ik wens U dus bij deze veel succes toe en een verkwikkend verlof! Lang leve het auteursrecht Met hartelijke groeten Johan Verminnen, Voorzitter - 3 -

4 De Algemene Vergadering van SABAM Overleggen! Een stapel dossiers! Maar ook een koffietje hoort erbij! En lachende gezichten! Dus positief! Enkele sfeerbeelden van de Algemene Vergadering van SABAM op maandag 18 mei in het Thon Hotel EU Brussel. Voor verslag en details verwijzen wij naar de website van SABAM zelf. Foto s Anita De Meyer - 4 -

5 Beste Sabamvrienden, Enkele jaren terug werd mij, in navolging van toenmalig verantwoordelijke en vriend Karel Soulliaert, de redactie van ons Infoblad toevertrouwd. Taak die ik bijzonder waardeer en met groot genoegen in goede banen tracht te leiden. Een gans jaar door ben ik hiermee bezig. Voor iedere editie (4x per jaar) tracht ik, samen met enkele mederedacteurs (waarvoor dank!), het onderste uit de kan te halen alhoewel niet eenvoudig want de nieuwsberichtjes bereiken mij spijtig genoeg maar zeer sporadisch. Maar soit Ik denk, in alle bescheidenheid, tot een vrij aangename kleurrijke lay out te zijn gekomen. Mijn jarenlange samenwerking aan het SABAM-Magazine en de ervaring die ik hiermede heb kunnen opdoen hebben hier zeker hun steentje bijgedragen. Mijn grote zorg is telkens een foutloos parcours af te leggen, dit niet alleen inzake taalen schrijffouten maar ook en vooral inzake schoonheidsfoutjes omtrent de lay out. Nu is het wel zo dat de computer soms zijn eigen gangetje gaat en dat hij dikwijls mijn richtlijnen negeert wat dan terug een hele boel rechtzettingen noodzakelijk maakt. Moderne technologie hé. En ja, soms loopt er al eens iets mis. En dit was helaas het geval voor wat het Infoblad betreft. Een woordje uitleg: Wanneer ik met wat ik de maquette noem klaar ben vraag ik aan het kopieerhuis een drukproef. Het nalezen en aanpassen van de drukproef gaat vrij vlug en pas dan wordt het licht op groen gezet voor het vermenigvuldigen in de door het Secretariaat medegedeelde oplage. En hier is het dus bij de vorige editie serieus misgelopen. Inderdaad, wegens een foutieve communicatie, lees misverstand, heeft Xpo geen rekening gehouden met de verbeterde drukproef laat staan met de definitieve versie en werd dus de maquette vermenigvuldigd. Resultaat: tal van schoonheidsfoutjes en dan vooral inzake lay out. Ik betreur ten zeerste dit gebeuren en bied dan ook mijn excuses aan aan onze talrijke lezers. De versie op onze web is dan wel de goede. Intussen werden de richtlijnen ten opzichte van de drukker nogmaals dik en dubbel onderstreept derwijze dat dergelijke misverstanden niet meer kunnen gebeuren. Maar het zetduiveltje en/of de computer kunnen mij af en toe nog parten spelen waarvoor hier ook mijne oprechte sorry! Met welgemeende en vriendschappelijke groeten en hopelijk hebben jullie toch wat plezier beleefd aan het lezen van deze kleine miskleun Jean-Pierre Desmet - 5 -

6 LENTEVERGADERING Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zaterdag 18 april Verslag-- Presentielijst: Leden die bij vergetelheid de presentielijst niet hebben ingevuld kunnen dit melden aan het secretariaat. Hun naam zal aan de lijst toegevoegd worden. Gastsprekers: Jerome Van Win, Communication & Marketing Manager SABAM - Herman Van Laar, PR & Key Account Manager Corporate Communication SABAM. Bestuur aanwezig: Johan Verminnen, Martin De Haeck, Patrick Mortier, Wilfried Westerlinck, Paul Pans, Carine De Vos, Sonja Vander Beken, Filip Turtelboom, Ben Gyselinck, Paul Van Dessel, Jo De Clercq, Staf Janssens, Eddy Romy. Bestuur verontschuldigd: Karel Soulliaert, Gaston Nuyts, Toon Brouwers, Freek Neirynck. Redactie aanwezig: Jean-Pierre Desmet, Anita De Meyer. Leden aanwezig: Rik Joossens, Willy Stroobandt, Peter & Winnie Cornelius (Marcel Peeters - Peter Laine), Ronald Van Rillaer, Julien Deckx, Marc Dex, Ste-fanie Devrekere, Carl Verbraeken, Will Ferdy, Viviane Roelants, Joannes Thuy, Danny Dean, Nest Adriaensen, Ed Kooyman, Mirek Cerny, Géry De Keyser, Jan Baeyens, Reginald Schuerwegen, Frans Busschots, Kris Delember, Nicole De Paepe, Heinz B.M, Gunter Huyghe, Eddy Vanden-ameele, Dave Mansiny, Hugo Symons, Luc Jean Jozef Coene, Joyce Angora, Leo Caerts, Eric Smets, André Janssens, Dirk Schiltz, Lut D hul-ster, Nicole Van Herbruggen, Luc Derdin. Leden verontschuldigd: Christiane Beerland, Eddy Smets, Marijn Devalk, Arman Nelen, Bart Herman, Willy Janssens, Petra Vonck, Sam Verhoeven, Nelly Rosiers, Yves Vermeersch, Nik Brok, Christian De Coninck, Annie Van Den Dijke, Sam Verhoeven, Elizabeth Marain, Roger Van Ransbeek, Gert Vingerhoets, Dirk Buidens, Margriet Hermans, Norma Hendy, Janicq Goethals, Els Vermeulen, Stefaan Moriau, Natasha Pire, Jan Sando, Peter Keereman, Yves Ombelets, Hendrik Deschuyteneer, Lia Linda, Max De Clerck, Tony Geys

7 A. Bestuursvergadering A.1. Mededeling a) Wegens gezondheidsredenen neemt collega Toon BROUWERS ontslag als Bestuurslid bij de Vlaamse Sabamvrienden ( d.d. 17/04/2015). b) VSV-doorstartcoach Jan Baeyens feliciteert de nieuwe Secretaris Carine De Vos en Sonja Vander Beken, Penningmeester, voor hun solidaire samenwerking en schitterende uitvoering van taken. c) Leden Raad van Bestuur SABAM, Nederlandse taalrol.(cfr. punt 2.d verslag bestuursvergadering 14/03/2015). N.a.v. het ontslag van Toon Brouwers zal de Voorzitter zelf een brief opstellen. d) Algemene Vergadering SABAM 18/05/2015. VSV-/Sabamleden die niet aanwezig kunnen zijn mogen hun ondertekende volmacht (vakje volmachtdrager niet invullen) opsturen naar het Secretariaat van de Vlaamse Sabamvrienden, Diestsesteenweg 249 B-3202 RILLAAR. T: 016/ GSM 0474/ e) Vriendenlunch 10/05/2015. Feestbestuurder Sonja Vander Beken meldt dat de teller reeds op 40 deelnemers staat. Naar jaarlijkse gewoonte kan het aantal inschrijvingen nog oplopen tot +/-80. f) Aankoop beamer 544 Euro: het Bestuur keurt de aankoop goed. g) Adjunct-Secretaris: Filip Turtelboom wordt, n.a.v. zijn werk in de afgelopen legislatuur, herbevestigd in de functie van Adjunct-Secretaris. Filip zal, naast Voorzitter Johan Verminnen, Ondervoorzitter Paul Pans, Secretaris Carine De Vos en Penningmeester Sonja Vander Beken, deel uitmaken van het Dagelijks Bestuur van de Vlaamse Sabamvrienden. h) INFO-Hoofdredacteur Jean-Pierre Desmet verontschuldigt zich voor het gedeeltelijk foutlopen van editie INFO 2/2015 (zie vooraan in deze Info). A.2. Mededeling Lidgeld Betreffende betalingen van de lidgelden was er onlangs een ondermaats -verkeer onder de bestuursleden waar de Voorzitter zich wenst van te distantiëren. Hij verzoekt iedereen indien er zo n zaken te bespreken vallen dat deze in de toekomst van persoon tot persoon worden geregeld - 7 -

8 A.3. Verkiezingsmodaliteiten - gedeeltelijke bestuursverkiezingen. Samenstelling & taak van het stembureau: Volgende leden werden aangeduid: Martin De Haeck, Staf Janssens, Carine De Vos. Taak van het stembureau en bedeling van de stembiljetten. Na de stemming stelt het stembureau het totaal aantal gebruikte stembiljetten vast. De blanco en ongeldige stembiljetten worden apart gehouden. Uit de geldige stembiljetten worden de voorkeurstemmen aan de namen van de kandidaten toegevoegd. Bekendmaking van het resultaat van de stemming op de voltallige vergadering. B. Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 1. Welkomstwoord van de voorzitter. De Voorzitter verwelkomt de leden zeer hartelijk voor hun talrijke opkomst en verleent meteen het woord aan de gastsprekers van dienst Jerome Van Win en Herman van Laar. 2. Sabam Culture: gastspreker Jerome Van Win, Communication & Marketing Manager. SABAM CULTUUR werd opgericht in 1981 en heeft als doel de promotie, verspreiding, ontwikkeling, bescherming en verdediging van het SABAM-repertoire in alle vormen, zowel in België als in het buitenland. Haar filosofie? De initiatieven die het SABAM-repertoire in de verf zetten ondersteunen. Deze initiatieven worden ten zeerste gewaardeerd en aangemoedigd. SABAM CULTUUR ziet er echter speciaal op toe dat alle financiële uitgaven voor promotionele doeleinden slechts worden goedgekeurd als het door SABAM vertegenwoordigde repertoire in de breedst mogelijke zin uitgezonden wordt. Alle eigenbelang wordt geweerd. SABAM CULTUUR ondersteunt ook evenementen in het buitenland om zo het SABAM repertoire in de bloemetjes te zetten en zijn bekendheid te vergroten. Een voorbeeld daarvan is haar deelname aan de MIDEM (Cannes), waar zij een volledige infrastructuur (nl. een stand) ter beschikking stelt van alle Sabamleden die hiernaartoe komen om hun repertoire te promoten Historiek 1981: oprichting van de vzw BELGISCHE ARTISTIEKE PROMOTIE. Doel: promotie, verspreiding en ontwikkeling van het nationaal cultuuren kunstrepertoire van SABAM. 1987: de vzw BELGISCHE ARTISTIEKE PROMOTIE wordt BELGISCHE ARTISTIEKE PROMOTIE VAN SABAM. De activiteiten worden uitgebreid tot buiten het nationaal re-pertoire. Open voor andere door SABAM beheerde disciplines. 2010: Vereffening van de vzw BELGISCHE ARTISTIEKE PROMOTIE VAN SABAM. Naar aanleiding van de wet van 10 december 2009 moeten de Belgische collectieve beheersvennootschappen hun sociale en culturele fondsen rechtstreeks beheren. Ze mogen dit bijvoorbeeld niet langer via een vzw doen. SABAM heeft voldaan aan de nieuwe wettelijke voor-schriften en heeft haar vzw in vereffening gesteld

9 SABAM beheert haar sociale en culturele fondsen nu rechtstreeks en SABAM CULTUUR maakt dus integraal deel uit van SABAM. Comité Cultuur: Behandeling van nationale en internationale dossiers - 9 leden waarvan 7 met stemrecht (Voorzitter + 2 Gedelegeerd Bestuurders + 2 Nederlandstalige experten + 2 Franstalige experten) en de aanwezigheid van de CEO en de Manager Communicatie voor advies. SABAM CULTUUR bestaat uit twee organen: 1. Commissie Cultuur Nederlandstalig: Wilfried Westerlinck, Jo met de Banjo, Jari Demeulemeester, Roel Van Bambost. 2. Commissie Cultuur Franstalig: Roland De Greef, Pierre Van Braekel, Olivier Monssens, Gabriel Alloing, Claude Martin. Regionale steunaanvragen worden per vleugel behandeld. Vier leden per vleugel (1 Gedelegeerd Bestuurder + 3 jaarlijks benoemde externe experten). Regionale dossiers worden om de twee maanden behandeld. Online een steunaanvraag indienen bij de Commissies SABAM For Culture. Een aanvraag dient ten laatste vier maanden voor het evenement en twee weken voor de Commissie ingediend om een behandeling van het dossier te kunnen garanderen

10 Alvorens over te gaan tot de gedeeltelijke bestuursverkiezingen verleende de Voorzitter het woord aan voormalig Secretaris-Penningmeester Jan Baeyens die hij uitnodigde het Werkingsverslag 2014 van de Vlaamse Sabamvrienden aan de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering voor te leggen. 3. Werkings-en kasverslag VSV 2014 (Cfr. Addendum 2). Voormalig Secretaris-Penningmeester Jan Baeyens gaf een overzicht van het werkingsverslag 2014 en het gevoerde financiële beleid over het voorbije boekjaar Inkomsten en uitgaven werden uitvoerig toegelicht. Als gevolg van het beëindigen van het vrijwilligerswerk van Jan Baeyens per 31/12/2014, heeft een overdracht van taken en bevoegdheden plaatsgevonden bij KBC-Bank Rillaar waar het vermogen en de stand van de rekeningen van de Vlaamse Sabamvrienden werd vastgesteld. Johan Verminnen dankte Jan Baeyens uitdrukkelijk voor zijn onbaatzuchtige inzet ten behoeve van bestuur en leden van de Vlaamse Sabamvrienden en SABAM. 4. Gedeeltelijke bestuursverkiezingen (Samenstelling Bestuur per 18/04/2015, cfr. addendum 1). Volgende leden werden verkozen voor een periode van vier jaar, legislatuur : Viviane Roelants en Paul Pans, beiden behaalden een ex aequo met 24 voorkeurstemmen. Sonja Vander Beken behaalde 21 voorstemmen, Patrick Mortier Slotwoord door Johan Verminnen De Voorzitter bedankte de aanwezigen voor hun komst naar de Lentevergadering en voor de geanimeerde gesprekken. Zijn bijzondere waardering ging eveneens uit naar de gastsprekers Jerome Van Win en Herman van Laar voor hun interessante en deskundige presentatie. Tenslotte zei de Voorzitter dat we moeten blijven volharden in het moderniseren van onze vereniging teneinde de leden te sensibiliseren om massaal naar onze bijeenkomsten te komen. De vergadering werd gesloten omstreeks 13uur met een traditioneel lekker drankje en een stralend lentezonnetje. Feedback Op- en/of aanmerkingen aangaande dit verslag mogen opgestuurd worden naar het secretariaat en worden integraal als naschrift eraan toegevoegd, alsook de naam van de auteur. Verslag & coördinatie: Carine De Vos. Notulist: Filip Turtelboom. Onthaal leden: Sonja Vander Beken, Patrick Debonnez. Levering geluidsapparatuur en -techniek: Paul Van Dessel, Nicole Van Herbruggen

11 Viviane Roelants, nieuw Bestuurslid! Haar studies: Viviane studeerde aan het H. Hartinstituut te Jette (Brussel). Haar middelbaar onderwijs volgde zij aan het Sint-Lutgardisinstituut te Ganshoren (Brussel) richting moderne humaniora wetenschappelijke B. Vervolgens studeerde zij aan de KUL exacte wetenschappen, waar zij het diploma behaalde richting fysica. Muziekschool: notenleer en klassieke piano. Haar beroepsleven: Zij werkte op de F.O.D (Federale OverheidsDienst) Binnenlandse Zaken als kaderlid. Om tot het kader te kunnen toetreden heeft zij examens afgelegd betreffende grondwettelijk, administratief en burgerlijk recht alsook internationale instellingen en economie. Huidige bezigheden: Zij is free lance presentatrice en volgde een toekomstgerichte vocale opleiding. Haar liefde gaat vooral uit naar muziek en dit in al haar facetten, schrijven van liedjesteksten (waardoor zij SABAM-vennoot is geworden) en waarvan er reeds enkele op CD zijn verschenen, maar ook coachen van beginnende artiesten, organiseren van shows, de presentatie ervan, de technische kant van de zaak zoals bvb aanwezig zijn bij CD-opnames en ook het boeken van artiesten houden haar bezig. Haar overige hobby s: Wandelen, fietsen, maar ook dansen, tot voor kort, bij een professionele dansschool. Van harte welkom in ons Bestuur beste Viviane!

12 ALGEMENE INFO Let op: alle briefwisseling per gewone post dient naar onderstaand adres te worden gestuurd met als vermelding : De Vlaamse Sabamvrienden Diestesteenweg 249 B-3202 Rillaar. Tel gsm Alle correspondentie naar onze Secretaris Carine - gsm KBC Bank: BE Ons Infoblad: we trachten zoveel mogelijk informatie omtrent onze leden te publiceren maar helaas, we verschijnen maar driemaandelijks en er komen ons te veel artikels inzake evenementen binnen waarvan de datum voorbij is bij het verschijnen van onze Info. Ter herinnering: de publicatieperiodes zijn +/- begin januari, april, juli, oktober. De informatie dient ons minstens een viertal weken op voorhand te EN ADRES Beschikt u over een ADRES? Aarzel dan niet het ons zo vlug mogelijk mede te delen a.u.b. Onze leden via contacteren doet ons veel tijd en vele besparen! Inderdaad beste vrienden: jullie adres is voor ons van groot belang. Op de meer dan 500 leden zijn er nog te veel die ons hun adres niet hebben medegedeeld. Het is nu eenmaal een wijze van vlotte communicatie en uitwisselen van informatie. Daarom, deel ons jullie gegevens zo vlug mogelijk mee. En raadpleeg regelmatig onze website! ONS ADRES LUIDT NU: BERICHTEN Een ingezonden bericht kan pas voor publicatie in aanmerking komen wanneer SABAM/VSV-leden hierbij zijn betrokken. Om u te indentificeren en om u terug te vinden in ons ledenbestand is het aangeraden ons duidelijk naam, voornaam en evt. pseudoniem mede te delen

13 LIDGELD 2015 KLEINE VERGETELHEID? Mogen wij u dan nogmaals het lidgeld 2015 in herinnering brengen en u beleefd vragen het zo spoedig mogelijk te storten op rek. nr. BE van de Vlaamse Sabamvrienden. Jaarlijkse bijdrage: 15 Vanaf 50 wordt u steunend lid! ONZE JAARLIJKSE VRIENDENLUNCH! Kasteel Nieuwland in Aarschot ZONDAG 10 MEI 2015 SCHOT IN DE ROOS? Natuurlijk, al was de opkomst dit jaar iets minder. Maar primeert de kwaliteit niet boven de kwantiteit? Maar de afwezigen hadden pech want zij hebben een fijne bijeenkomst gemist. Super goede sfeer met tal van herinneringen. Kennismaking met enkele nieuwkomers. Dus, volgend jaar beter beste vrienden ttz. erbij zijn. Voorzitter Johan Verminnen onderstreepte de verdiensten van Jan Baeyens die gedurende een viertal jaren op een meer dan voortreffelijke wijze het Secretariaat en het Penningmeesterschap van de VSV heeft waargenomen. Onder luid applaus werd hij letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet en overhandigde Johan hem een klein geschenk

14 Jan dankte en benadrukte dat hij met veel plezier deze taken op zich heeft genomen maar verduidelijkte terzelfdertijd dat het tijd was om wat meer van zijn pensioen te gaan genieten! Bedankt Jan en geniet er nog van met volle teugen!

15 De Voorzitter verwelkomde nadien Christophe Depreter, Directeur Generaal van SABAM. In zijn korte toespraak gaf Christophe een overzicht van de huidige stand van zaken aangaande het auteursrecht in t algemeen. Hij had het vooral over de moeilijkheden met dewelke SABAM te kampen heeft ten opzichte van sommige dames en heren politici en onderstreepte hij in t bijzonder de belangrijke rol die onze leden hieromtrent dienen te spelen. Hun overtuigingskracht om de belangrijkheid en het nut van het auteursrecht aan de man te brengen is van kapitaal belang voor het welzijn van SABAM. TER HERINNERING Beste vrienden, Ter herinnering: onze RUBRIEK NIEUWE LEDEN heeft tot doel de nieuwe leden nogmaals in ons midden te verwelkomen een profielschets te maken de nadruk te leggen op hun artsitieke bagage de deded leden nogmaals in ons midden te verwelkomen bagage in t kort: nog beter met hen kennis te maken. Dus, nieuwe Sabamvrienden, bezorg mij gerust een korte bio en een foto. Adres: Jean-Pierre Desmet, Vlezenbeeklaan 166 B-1602 Vlezenbeek. (Graag teksten in Word a.u.b.). Nieuwe leden mogen zich aanmelden bij de redactie met personalia en artistieke bezigheden. Zodoende verwelkomen wij met open armen 4 nieuwe leden nl. Herman Van Hove studeert TEW maar breekt zijn studies af pal voor de master-eindmeet om met een jeugdvriend plus een tweedehands offsetpers een uitgeverij te beginnen. Uitgeverij Biblo lanceert periodieken à la Trends-Tendances, Trends Top, De Huisarts, Fiscoloog, Inside Beleggen en ander bloedserieus materiaal

16 Voor Van Hove is dat alleen vol te houden mits frivolere zijsprongen als exploitatie van een restaurant en een jazzclub, uitgave van het satirische weekblad De Zwijger met Johan Anthierens, organisatie van meer dan 600 concerten, management van Toon Hermans en productie van diens laatste One Man Show. Sinds zijn afscheid van uitgeverij Biblo in 2003 voltijds actief in de theaterwereld met Studio Dongo. Impresariaat, management, geluids- en lichtregie, zoldertheater met opnamefaciliteiten. Gespecialiseerd in tryouts met als patiënten ondermeer Johny Voners, Els De Schepper, Bart Peeters, Tutu Puoane, Anja Daems, Warre Borgmans, Paul Michiels, Philip Catherine, Jan Leyers. Coach van het vrolijkklassieke Ode an die Freunde. Vanaf januari 2015 zelf op de bühne met zangeres Lissa in het programma L ombre de ton ombre, In de schaduw van Toon Hermans, een hommage aan Toon Hermans. Najaar 2015 verschijnt het gelijknamige boek over zijn jaren als vriend en manager van Toon. Voorstelling Studio 100 Music Publishing BVBA vertegenwoordigd door Petra Vonck Studio100 Music Publishing BVBA de muziekuitgeverij van het entertainment bedrijf Studio 100, bekend van Samson & Gert, Kabouter Plop, Mega Mindy, Maya De Bij en nog vele andere figuren. Alle muziekwerken (een 500-tal) die tot de catalogus van Studio 100 Publishing behoren, worden gebruikt in de producties van Studio 100. Hierdoor wordt de catalogus druk geëxploiteerd, vooral in België en Nederland. Op internationaal vlak zet het bedrijf zijn eerste voorzichtige stapjes: het titellied van de animatiereeks Maya De Bij is van de hand van Belgische auteurs/componisten, de reeks is verkocht in meer dan 200 landen, dus een uitdaging voor de afdeling internationale rechten binnen Sabam! Petra werkt bijna 8 jaar voor Studio 100 en beheert de catalogus van Studio 100 Publishing. In haar job streeft zij ernaar om het evenwicht te bewaren tussen enerzijds de belangen van de auteurs van Studio 100 Publishing en anderzijds de belangen van Studio 100, als gebruiker van de muziekcatalogus. Niet altijd een gemakkelijke opgave! Eén van haar taken is om het personeel van Studio 100 op te leiden in het auteursrecht en ervoor te zorgen dat zij hier helemaal van doordrongen raken. Zij zetelt sinds 2013 in het College Muziekrechten van SABAM. Haar ervaring in de wereld van de auteursrechten en in de wereld van de entertainmentsector komen daar goed van pas! Petra heeft ook een zeer bescheiden muziekervaring. Ze volgde vier jaar notenleer en zit momenteel in haar vierde jaar instrument (klarinet) bij Musikalo (har

17 monie in ere-afdeling - Sint-Katarina-Lombeek). Zij maakt deel uit van het Jeugdorkest van Musikalo en hoopt binnen enkele jaren te kunnen doorstromen naar het grote orkest. Myriam Segers Fervente muziekliefhebster in 1970 geboren in Deurne. Wetenschappelijke studies. Basis: onderwijzeres. Muziekschool: Deurne Jozef Van Poppel. Volgde danslessen. Op muzikaal vlak: kleinkunst, pop maar haar grote hobby: zelf muziek maken. Nicole De Paepe Geboren te Antwerpen op 11 juli Ze voelde zich sterk aangetrokken door de muzikale bezigheden van haar vader en haar grootmoeder. Haar muziekopleiding start te Borgerhout op 8-jarige leeftijd. 1974: Onderscheiding op de Guntherwedstrijd (Brussel). 1977: graad Uitmuntendheid met toekenning van de Regeringsmedaille te Borgerhout. Op 14-jarige leeftijd werd ze aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium te Antwerpen toegelaten waar ze van 1979 tot 1994 als docent praktische harmonie werkzaam is. Na een carrière als freelance pianiste legt ze zich meer toe op het creëren van eigen composities die ze zelf vertolkt in solorecitals. Haar composities worden meermaals geprogrammeerd in het radioprogramma Funiculli, Funiculla van Marc Brillouet en op Radio Minerva. Regelmatig krijgt ze ook compositieopdrachten voor diverse kunstprojecten. Ze schrijft voornamelijk voor piano, maar ook voor andere instrumenten en zangstem. Staat in voor de muzikale begeleiding van diverse koren. Haar muziek ligt tussen klassiek en lichter genre, er schuilt steeds een duidelijk herkenbaar gevoel, thema of verhaal achter dat je persoonlijk meesleept in een wereld vol emoties. Hedendaagse elementen gaan hier onopvallend samen met vloeiende harmonische melodieën. Maar zoals ze zelf steeds zegt, wat zegt een biografie? Via You tube kan je van haar werken genieten en haar website: bekijken loont zeker de moeite. Fijn dat jullie erbij zijn! HET BESTUUR EN DE REDACTIE VAN DE VSV WENSEN AAN AL HAAR LEDEN EEN PRETTIGE VAKANTIE!

18 EERBETUIGINGEN COMPONIST VICTOR LEGLEY, VOORZITTER VAN SABAM VAN 1980 TOT 1992, ZOU DIT JAAR ZIJN 100 ste VERJAARDAG HEBBEN GEVIERD Ik kan mij levendig voorstellen dat er nogal wat leden zijn die zich afvragen wie Vic Legley is... Ook daarvoor bestaat dit vriendentijdschrift, om regelmatig een herinnering op te halen aan een markante persoonlijkheid in ons landje, en die van belang is geweest voor onze auteursmaatschappij. Tussen 1980 en 1992 was Vic Legley Voorzitter van SABAM, en dit in opvolging van twee andere legendarische componisten nl. Marcel Poot en Jef Maes. Niettegenstaande hij geboren werd op 18 juni 1915 in Frans-Vlaanderen - toen zijn ouders op de vlucht waren voor de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog is Vic Legley een Ieperling. Daar was het dat Lionel Blomme hem via de vioolstudie tot de altviool bracht en hem ook de eerste lessen gaf van harmonie en contrapunt. Zo kon hij dan van zijn 17 de naar het Conservatorium van Brussel gaan, waar hij in de leer kwam bij Leon Jongen, Raymond Moulaert en François Broos. Reeds in 1936 kwam hij terecht in het Radio-orkest, om rond 1947 eerst modulator en later programmator te worden. Bij de start van het Derde Programma - dat zou uitgroeien tot het Cultuurnet Radio3 - werd hij hoofd van de muziekdienst onder de directie van Leonce Gras, de man die met overtuiging de grote Oratoria van Benoit liet weerklinken. Ondertussen had hij ook nog bij Jean Absil gestudeerd en was hem in 1943 een tweede prijs toegekend in de nu afgeschafte Prijs van Rome voor Compositie. Het werk waarmee hij zich op de kaart van ons muziekleven zette was zijn Symfonische Schets naar een futuristische schilderij van Alfred Stevens De Stalen Kathedraal, een werk dat wereldwijd succes kende. Maar ook zijn opera De Cluyte van Twee Naakten, een humoristische kijk op het verhaal van Godiva, kende veel bijval in de voormalige KVO, waar het naast De Antikwaar van Jef Maes op de affiche prijkte. Het was de tijd dat de Vlaamse/Belgische klassieke muziek nog flink aan bod kwam ondermeer door de muziekpolitiek van het koor en de or

19 kesten van de beide radio-instituten. Ook de impact van de Biënnale van de Belgische muziek, een initiatief van Georges Caraël, mag in deze context zeker niet onvermeld blijven. Met de muziek rond Karel van de Woestijne s De boer die sterft kreeg Legley in de Italia-Prijs een Eervolle Vermelding en in 1976 kwam hij in de schijnwerpers met zijn tweede Vioolconcerto, dat hij als plichtwerk schreef voor de Koningin Elisabeth Wedstrijd. Ook deze traditie, om een Belgisch componist het plichtwerk te laten schrijven, is ondertussen opgeborgen Legley zou om deze beslissing furieus geworden zijn, en zijn posities binnen Sabam, de Muziekkapel Koningin Elisabeth en de Koninklijke Academie danig ingezet hebben om deze kortzichtigheid ongedaan te maken. Met zijn werk Before endeavours fade (wat zoveel wil zeggen als Vooraleer de goedheid uitgewist wordt, herdenkt hij de soldaten die In Flanders Fields gevallen zijn. Tezelfdertijd is het een hommage aan zijn moeder. Legley is ook de man die als componist het harmonieorkest au serieux heeft genomen. Zijn Zevende Symfonie schreef hij dan ook voor de Muziekkapel van de Gidsen. Zij werd in 1989 boven de doopvont gehouden in Studio 4 aan het Flageyplein, de plaats die 40 jaar lang zijn werkterrein was geweest. We mogen zeggen dat hij na al die jaren een Brusselaar geworden was maar het was toch in West-Vlaanderen (Oostende) dat hij eind november 1994 overleed. Victor Legley was mijn leraar harmonie aan het Conservatorium van Brussel, een vak dat hij door en door kende. Met een zekere ironie maar ook met veel humor naast de nodige ernst wist hij zijn klas te leiden. Ook collega s als Rafaël D Haene, Mieke Van Haute en de gebroeders Franklin en Jean-Baptiste Gyselinck hebben een groot stuk van hun opleiding aan hem te danken. Ik dacht wel dat het goed was deze man hier in herinnering te brengen. Victor Legley, die begaafde causeur, spitse geest, een vat vol strijdigheden en uiterlijk wat lui, - maar die op zeker ogenblik Russisch leerde, om dan een delegatie van Russische componisten bij een bezoek aan SABAM met verstomming te slaan toen hij, met enige vlotheid, hen verwelkomde en een praatje kon slaan. Met recht en reden kreeg de grote vergaderzaal van de Raad van Bestuur van onze auteursvereniging in de Aarlenstraat de naam Absil-Legley : leraar en leerling. Wilfried Westerlinck

20 DISCIPLINE AUDIOVISUEEL BIFFF (BRUSSELS INTERNATIONAL FESTIVAL OF FANTASTIC FILM APRIL 2015) Het filmfestival BIFFF werd plechtig geopend met de film Burying the ex van filmregisseur Joe Dante, Eregast en Ridder in de Orde van de Raaf, vooral bekend voor zijn films Piranha en Gremlins. Op 19 april vond de closing plaats, de winnaars werden bekend gemaakt en de prijzen uitgereikt. Jury Belgian Fantastic Film Day (Short film) De Jeugdprijs: Noct van regisseur Vincent Toujas krijgt een werkje van Patryck de froidmont (lid van Sabam). De Sabamprijs: ging naar De Vijver van regisseur Jeroen Dumoulein, hij verplaatste zich persoonlijk om de prijs in ontvangst te nemen (hier op foto met de Jury). De Pers- en La Trois-prijs: Le zombie au vélo (Christophe Bourdon). De BE TV-prijs: Wien for life, regisseur Alidor Dolfing. De Fedexprijs: La valse mécanique, regisseur Julien Dykmans. De Grote Kortfilmprijs van het festival: Dernière porte au sud van Sacha Feiner wordt bekroond met een Zilveren Méliès, een werkje van Michel Devillers

21 Palmares langspeelfilm De Gouden Raaf, de Grote Internationale Juryprijs gaat naar Frankenstein (U.S.A.) de nieuwe film van regisseur Bernard Rose. De Zilveren Raafprijs gaat naar de film: The Infinite Man (Australië) van regisseur Hugh Sullivan en Goodnight Mommy (Oostenrijk), regisseurs Veronika Franz en Severin Fiala. Speciale Juryprijs voor de regie Blue Elephant (Egypte), regisseur Marwan Hamed. De Jury Zilveren Mélièsprijs: Another Frontier (Spanje), regisseur André Cruz Shiraiwa. Een speciale vermelding voor Shrew s Nest (Spanje/Frankrijk). Jury Best Thrillerprijs: La Isla Minima (Spanje), regisseur Alberto Rodriguez. Jury 7de Spoorprijs: Liza, the fox fairy (Hongarije) van regisseur Karoly Ujj-Meszaros. Een speciale vermelding voor de film Faults. Jury Pegase, de Publieksprijs: Liza, the fox fairy, regisseur Karoly Ujj-Meszaros. BRUSSELS SHORT FILM FESTIVAL (23 APRIL - 3 MEI 2015) De closing van het Short Film Festival vond plaats in Flagey te Brussel met de prijsuitreiking van de bekroonde kortfilms. Jury Next Generation. De nationale publieksprijs uitgereikt door Sabam gaat naar de film: Espagnol Niveau 1 van filmregisseur Guy Dessent. Hij was aanwezig bij de prijsuitreiking (Guy Dessent met François Stassens op foto). De Grote Nationale Prijs: Yaar, filmregisseur Simon Gillard (U.K.). De Grote Internationale Prijs: Meanwhile, filmregisseur Stephen McNally. De Internationale Publieksprijs: Roadtrip, Xavier Xylophon (DE). FWB-Prijs: Dans la joie et la bonne humeur, Jeanne Boukraa (BE). Jury Jeugdprijs: Caradecaballo, Marc Martinez

22 De Nationale Jury : de Publieksprijs uitgereikt door Sabam voor Tout va bien, Regisseur Laurent Scheid (BE) aanwezig op de uitreiking, hier op foto met SABAM-afgevaardigde François Stassens. De Grote Nationale Prijs gaat naar de film August van Jeroen Perceval, de FWB-prijs voor Monstre van Delphine Girard, de BE TV-Prijs voor Les pigeons ça chie partout van Fred De Loof, beste acteur Thomas Coumans, beste actrice Sophie Breyer, speciale vermelding voor acteur Arthur Dhondt De Internationale Jury reikt de prijzen uit: De Grote Internationale Prijs en de Publieksprijs voor de film Paris al Amaym van Hadas Ayalon, aanwezig bij de prijsuitreiking (foto), de Juryprijs voor de film Tissina Mujo, Ursula Meier, beste actrice voor Léa Forest, Clara Hedouin, Justine Bachelet, beste acteur Laurence Rupp en een speciale vermelding voor If you leave me now van Maria Eriksson. Foto s en tekst Anita De Meyer

DE ZANDLOPER. 10-11 Los del Trè laat gitaren trillen in Ossel. 2-3 Uit de gemeenteraad Open VLD stapt uit Lijst Burgemeester

DE ZANDLOPER. 10-11 Los del Trè laat gitaren trillen in Ossel. 2-3 Uit de gemeenteraad Open VLD stapt uit Lijst Burgemeester afgiftekantoor Brussel X DE ZANDLOPER wemmel Jaargang 13 nr 3 maart 2012 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum de ZANDLOPER en vzw de Rand België - Belgique P.B.

Nadere informatie

DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN DE NATIONALE CONFEDERATIE VAN HET KADERPERSONEEL.

DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN DE NATIONALE CONFEDERATIE VAN HET KADERPERSONEEL. KADERinfo N 274 - April / Mei / Juni 2009 Representatieve organisatie van kaderleden erkend bij KB van 26/11/1986. Belgique-België P 201075 N d autorisation anvoie clos B 36 Dépot légal 1000 BRUXELLES

Nadere informatie

6 Sam Coeckelberghs: Goede televisie maken is een kunst. 8-9 Blanco: 100 % geïmproviseerd en uniek theater

6 Sam Coeckelberghs: Goede televisie maken is een kunst. 8-9 Blanco: 100 % geïmproviseerd en uniek theater DE ZANDLOPER wemmel Jaargang 11 nr 3 maart 2010 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) afgiftekantoor Brussel X Uitgave van gemeenschapscentrum de ZANDLOPER en vzw de Rand België - Belgique P.B.

Nadere informatie

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p.

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p. de Zitmoment Durf vergelijken p.4 Samenaankoop goedkopere, groene energie p.9 Programmabrochure De Meet p.13 Sociaal Verwarmingsfonds 2013 p.22 NOVEMBER 2013 UITNEEMBAAR PROGRAMMABROCHURE NAJAAR 2013 -

Nadere informatie

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago nummer 1 januari 2014 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago > O2A5 en

Nadere informatie

Luc Colemont. Een dokter en 12 wijzen tonen u een weg naar... Een wereld zonder darmkanker

Luc Colemont. Een dokter en 12 wijzen tonen u een weg naar... Een wereld zonder darmkanker Luc Colemont Een dokter en 12 wijzen tonen u een weg naar... Een wereld zonder darmkanker Grafische vormgeving: Lonely Alien Productions Verantwoordelijke uitgever: Luster Druk: Newgoff Gent Eerste druk

Nadere informatie

be/mvo Geef tijd aan de maatschappij 4 Meer corporate volunteering 8 Internationalisering 13 MVO = prioriteit Geen profit of planet zonder people goes

be/mvo Geef tijd aan de maatschappij 4 Meer corporate volunteering 8 Internationalisering 13 MVO = prioriteit Geen profit of planet zonder people goes 4 Meer corporate volunteering 8 Internationalisering 13 MVO = prioriteit Deze commerciële bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. be/mvo Geen profit of planet zonder people nr.

Nadere informatie

uitgekamd 4-5 Broers Jonckheere leven zich uit met verf en penseel 2-3 Vlaamse Landmaatschappij beschermt groene zones in de regio

uitgekamd 4-5 Broers Jonckheere leven zich uit met verf en penseel 2-3 Vlaamse Landmaatschappij beschermt groene zones in de regio uitgekamd België - Belgique P.B. - P.P. 1970 Wezembeek-Oppem BC 3352 P 007373 WEZEMBEEK-OPPEM jaargang 12, nr 7 september 2011 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum

Nadere informatie

Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar

Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar 2 Ons clubblad t Batje bestaat 15 jaar. Ja, u ziet het goed STV bestaat 25 jaar en daarom een goed gevulde uitgave

Nadere informatie

info Boterhammen in het Park op 29 mei in het stadspark Boterhammen in het Park...p. 2 Erfgoeddag...p. 15 Basta Diva Françoise Vanhecke... p.

info Boterhammen in het Park op 29 mei in het stadspark Boterhammen in het Park...p. 2 Erfgoeddag...p. 15 Basta Diva Françoise Vanhecke... p. info HARELBEKE Maandelijks infoblad - Dienst Communicatie Stad Harelbeke Tel. 056 733 310 - Fax 056 733 319 - info@harelbeke.be Editie: Mei 2011 Boterhammen in het Park op 29 mei in het stadspark Boterhammen

Nadere informatie

Mark Allen laat Lotto Arena daveren

Mark Allen laat Lotto Arena daveren November 2012 Openingsuren : maandag 9.30-12u 13-18u dinsdag 9.30-12u 13-18u woensdag enkel op afspraak donderdag 9.30-12u 13-18u vrijdag 9.30-12u 13-18u zaterdag 9.30-16u doorlopend Antwerpsesteenweg

Nadere informatie

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be.

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be. Info Wingene 33 Wingene-Zwevezele Jaargang 8 juli/september 2012 gratis toegang iedereen welkom Opening recreatiepark Wingene Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10 Pag. 3 Vlaanderen feest!

Nadere informatie

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

ECHO MEI - JUNI 2011 NR NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL

ECHO MEI - JUNI 2011 NR NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL 701 MEI - JUNI 2011 NR ECHO Afgiftekantoor 8400 Oostende Mail N P 309 169 BIMENSUEL - TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL

Nadere informatie

ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X

ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X hoofdartikel ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X Verschijnt maandelijks, behalve in juli en augustus FOtO LEO DEBOCK www.cdenv.be 1 zogezegd FOtO LEO DEBOCK

Nadere informatie

200 jaar Balie Brussel

200 jaar Balie Brussel 200 jaar Balie Brussel Commerciële bijlage. Valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. 2 200 jaar Balie Brussel 3 Voorwoord Tweehonderd jaar geleden werd de Balie van Brussel opgericht als

Nadere informatie

De Clingel. De zomer van Het Huis Nebo. Thema. van Het Huis Nebo voor bewoners, cliënten en naasten. De duofiets is er!

De Clingel. De zomer van Het Huis Nebo. Thema. van Het Huis Nebo voor bewoners, cliënten en naasten. De duofiets is er! De Clingel van Het Huis Nebo voor bewoners, cliënten en naasten jaargang 27 september - oktober 2014 Vandaag heeft waarde Thema De zomer van Het Huis Nebo De duofiets is er! Wie was Floris Arntzenius?

Nadere informatie

Clubblad van de Oosterhoutse Golf Club

Clubblad van de Oosterhoutse Golf Club Clubblad van de Oosterhoutse Golf Club Jaargang 19 nr 107 december 2006 TILBURG - BREDA - OOSTERHOUT EINDHOVEN - s-hertogenbosch Le rendez-vous de la Mode MANNEN DE HEIHOEF JAARGANG 19 NR 107 DECEMBER

Nadere informatie

bulletinjaargang 17 nummer 1 maart 2014

bulletinjaargang 17 nummer 1 maart 2014 Konferentie Nederlandse Religieuzen bulletinjaargang 17 nummer 1 maart 2014 In beeld Jouw beminnelijke gekriebel Ellen Terpstra pagina 4 Religieus Erfgoed Maria Roepaan pagina 28 Geroepen om te delen Wat

Nadere informatie

Plenaire Morgenvergadering VOORLOPIGE VERSIE

Plenaire Morgenvergadering VOORLOPIGE VERSIE vergadering 17 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Plenaire Morgenvergadering van 18 december 2013 VOORLOPIGE VERSIE Nog niet goedgekeurd door de sprekers Niet citeren zonder de bron te vermelden 2 Plenaire

Nadere informatie

VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. @hansvanloenhoud

VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. @hansvanloenhoud September 2012 Jaargang 16 Nummer 2 www.testnet.org secretaris@testnet.org VAN DE REDACTIE Door Hans van Loenhoud tnn@testnet.org @hansvanloenhoud Normaal gesproken val ik jullie niet lastig met persoonlijke

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Met z n allen, niet alleen 20 PROJECTEN DIE HET ISOLEMENT VAN OUDEREN DOORBREKEN

Met z n allen, niet alleen 20 PROJECTEN DIE HET ISOLEMENT VAN OUDEREN DOORBREKEN Met z n allen, niet alleen 20 PROJECTEN DIE HET ISOLEMENT VAN OUDEREN DOORBREKEN Met z n allen, niet alleen 20 PROJECTEN DIE HET ISOLEMENT VAN OUDEREN DOORBREKEN INHOUD Aan tafel 4 Alarm 6 Samen uit!

Nadere informatie

Hartsticke Bosch Pagina 6 en 17 Huldiging van de Golden Girls Pagina 12-13 EKu21 op HCDB, een sfeerimpressie Pagina 18 Kabouterhockey bij HCDB

Hartsticke Bosch Pagina 6 en 17 Huldiging van de Golden Girls Pagina 12-13 EKu21 op HCDB, een sfeerimpressie Pagina 18 Kabouterhockey bij HCDB Hartsticke Bosch Hartsticke Bosch is het sponsored magazine van Hockeyclub s-hertogenbosch jaargang 13 - oktober 2012 - nummer 30 Pagina 6 en 17 Huldiging van de Golden Girls Pagina 12-13 EKu21 op HCDB,

Nadere informatie

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK gemeente Wachtebeke informatieblad Zie p. 6-7 tweemaandelijks tijdschrift november-december 2013 TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK Het gemeentelijk informatieblad Wachtebeke wordt gedrukt

Nadere informatie

Deborah zoekt collega

Deborah zoekt collega NUMMER 8 / DECEMBER 2013 MAGAZINE VOOR KLANTEN EN MEDEWERKERS VAN G4S G4S stelt expertise tentoon bij Artexis De kracht van G-Force G4S-collega s voor de goede zaak K9 zoekt baasje Deborah zoekt collega

Nadere informatie

Museum in Berlage-kerk

Museum in Berlage-kerk Een échte Haagse krant Vrijdag 10 januari 2014 jaargang 8 nummer 348 }

Nadere informatie

Chadasjot. Nieuwsblad van WIZO Nederland

Chadasjot. Nieuwsblad van WIZO Nederland Jaargang 18, nummer 2 APRIL 2007 Chadasjot Nieuwsblad van WIZO Nederland In dit nummer onder andere: Bezoek aan Rishon lezion en Afula Interview Margaret Mogendorff Nieuwe statuten ECWF Nieuws uit Israël

Nadere informatie

In dit nummer: Informatie over Europese Programma s voor het hoger onderwijs. Drie Erasmusstudenten. Europese accreditatie van joint degrees

In dit nummer: Informatie over Europese Programma s voor het hoger onderwijs. Drie Erasmusstudenten. Europese accreditatie van joint degrees 33 jaargang 8 Informatie over Europese Programma s voor het hoger onderwijs maart 2012 In dit nummer: Drie Erasmusstudenten van toen pag 3 Europese accreditatie van joint degrees pag 5 Hoe groen is de

Nadere informatie