INHOUDSTABEL. voorwoord van de Voorzitter. lentevergadering verslag viviane roelants, nieuw bestuurslid. onze jaarlijkse vriendenlunch

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSTABEL. voorwoord van de Voorzitter. lentevergadering 18-4 - verslag viviane roelants, nieuw bestuurslid. onze jaarlijkse vriendenlunch"

Transcriptie

1

2 INHOUDSTABEL PAGINA 3 voorwoord van de Voorzitter PAGINA 5 onze info - jpd PAGINA 6 lentevergadering verslag PAGINA 11 viviane roelants, nieuw bestuurslid PAGINA 12 algemene info PAGINA 13 onze jaarlijkse vriendenlunch PAGINA 15 nieuwe leden PAGINA 18 eerbetuiging vic legley PAGINA 20 brussels fantastic film PAGINA 21 brussels short film festival PAGINA 23 freek neirynck op zijn gensch PAGINA 24 kort genoteerd - alle disciplines PAGINA 27 in memoriam marcel huysmans Volgende bijeenkomst 14 november: HERFSTVERGADERING Tracht er bij te zijn want leerrijk! Beste vrienden! Toch nog eventjes terugkomen op het lidgeld want een aantal leden hebben, sowieso uit vergetelheid, hun lidgeld 2015 (en misschien ook 2014) nog niet betaald. Beste Sabamvrienden, doen! LIEFST VANDAAG NOG! Ons bestaan hangt af van jullie solidariteit. 15 is een peulschil ten opzichte van vele andere lidgelden. Voor rekeningnummer: zie pagina

3 MIJN VOORWOORD Beste Vlaamse Sabamvrienden We hadden een geslaagde jaarlijkse vriendenlunch in Aarschot en mochten daarbij rekenen op de aanwezigheid van Directeur Generaal Christophe Depreter, die een gesmaakte toespraak hield over zijn toekomstvisie voor Sabam, waarvoor dank! Ik hou er ook aan Sonja Vander Beken te feliciteren en te bedanken voor haar prima organisatie! Zoals U weet is ook de eerste Algemene Vergadering van Sabam, die ik als kersverse Voorzitter mocht leiden, achter de rug. Alle punten die op de dagorde stonden werden goedgekeurd. Bij de verkiezingen voor het College Muziek stonden twee van onze leden tegenover elkaar, iets wat we in de toekomst zouden moeten vermijden. Petra Vonck, de vertegenwoordigster van Studio 100 haalde het ten opzichte van ons eveneens geacht lid Filip Turtelboom. Ik ken de grote gedrevenheid van beiden en vind het spijtig dat er bij alle verkiezingen winnaars en verliezers moeten zijn! Toch komen er nog kansen opdat wij een nog grotere vertegenwoordiging van Vlaamse Sabamvrienden in het Bestuur en de Colleges van Sabam kunnen krijgen. Beste vrienden, de zomer staat voor de deur, al lijkt dat niet altijd aan het weer te merken. Voor sommigen onder jullie betekent dat veel werk op pleinen en in tenten, voor anderen wacht een welverdiende vakantie. Ik wens U dus bij deze veel succes toe en een verkwikkend verlof! Lang leve het auteursrecht Met hartelijke groeten Johan Verminnen, Voorzitter - 3 -

4 De Algemene Vergadering van SABAM Overleggen! Een stapel dossiers! Maar ook een koffietje hoort erbij! En lachende gezichten! Dus positief! Enkele sfeerbeelden van de Algemene Vergadering van SABAM op maandag 18 mei in het Thon Hotel EU Brussel. Voor verslag en details verwijzen wij naar de website van SABAM zelf. Foto s Anita De Meyer - 4 -

5 Beste Sabamvrienden, Enkele jaren terug werd mij, in navolging van toenmalig verantwoordelijke en vriend Karel Soulliaert, de redactie van ons Infoblad toevertrouwd. Taak die ik bijzonder waardeer en met groot genoegen in goede banen tracht te leiden. Een gans jaar door ben ik hiermee bezig. Voor iedere editie (4x per jaar) tracht ik, samen met enkele mederedacteurs (waarvoor dank!), het onderste uit de kan te halen alhoewel niet eenvoudig want de nieuwsberichtjes bereiken mij spijtig genoeg maar zeer sporadisch. Maar soit Ik denk, in alle bescheidenheid, tot een vrij aangename kleurrijke lay out te zijn gekomen. Mijn jarenlange samenwerking aan het SABAM-Magazine en de ervaring die ik hiermede heb kunnen opdoen hebben hier zeker hun steentje bijgedragen. Mijn grote zorg is telkens een foutloos parcours af te leggen, dit niet alleen inzake taalen schrijffouten maar ook en vooral inzake schoonheidsfoutjes omtrent de lay out. Nu is het wel zo dat de computer soms zijn eigen gangetje gaat en dat hij dikwijls mijn richtlijnen negeert wat dan terug een hele boel rechtzettingen noodzakelijk maakt. Moderne technologie hé. En ja, soms loopt er al eens iets mis. En dit was helaas het geval voor wat het Infoblad betreft. Een woordje uitleg: Wanneer ik met wat ik de maquette noem klaar ben vraag ik aan het kopieerhuis een drukproef. Het nalezen en aanpassen van de drukproef gaat vrij vlug en pas dan wordt het licht op groen gezet voor het vermenigvuldigen in de door het Secretariaat medegedeelde oplage. En hier is het dus bij de vorige editie serieus misgelopen. Inderdaad, wegens een foutieve communicatie, lees misverstand, heeft Xpo geen rekening gehouden met de verbeterde drukproef laat staan met de definitieve versie en werd dus de maquette vermenigvuldigd. Resultaat: tal van schoonheidsfoutjes en dan vooral inzake lay out. Ik betreur ten zeerste dit gebeuren en bied dan ook mijn excuses aan aan onze talrijke lezers. De versie op onze web is dan wel de goede. Intussen werden de richtlijnen ten opzichte van de drukker nogmaals dik en dubbel onderstreept derwijze dat dergelijke misverstanden niet meer kunnen gebeuren. Maar het zetduiveltje en/of de computer kunnen mij af en toe nog parten spelen waarvoor hier ook mijne oprechte sorry! Met welgemeende en vriendschappelijke groeten en hopelijk hebben jullie toch wat plezier beleefd aan het lezen van deze kleine miskleun Jean-Pierre Desmet - 5 -

6 LENTEVERGADERING Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zaterdag 18 april Verslag-- Presentielijst: Leden die bij vergetelheid de presentielijst niet hebben ingevuld kunnen dit melden aan het secretariaat. Hun naam zal aan de lijst toegevoegd worden. Gastsprekers: Jerome Van Win, Communication & Marketing Manager SABAM - Herman Van Laar, PR & Key Account Manager Corporate Communication SABAM. Bestuur aanwezig: Johan Verminnen, Martin De Haeck, Patrick Mortier, Wilfried Westerlinck, Paul Pans, Carine De Vos, Sonja Vander Beken, Filip Turtelboom, Ben Gyselinck, Paul Van Dessel, Jo De Clercq, Staf Janssens, Eddy Romy. Bestuur verontschuldigd: Karel Soulliaert, Gaston Nuyts, Toon Brouwers, Freek Neirynck. Redactie aanwezig: Jean-Pierre Desmet, Anita De Meyer. Leden aanwezig: Rik Joossens, Willy Stroobandt, Peter & Winnie Cornelius (Marcel Peeters - Peter Laine), Ronald Van Rillaer, Julien Deckx, Marc Dex, Ste-fanie Devrekere, Carl Verbraeken, Will Ferdy, Viviane Roelants, Joannes Thuy, Danny Dean, Nest Adriaensen, Ed Kooyman, Mirek Cerny, Géry De Keyser, Jan Baeyens, Reginald Schuerwegen, Frans Busschots, Kris Delember, Nicole De Paepe, Heinz B.M, Gunter Huyghe, Eddy Vanden-ameele, Dave Mansiny, Hugo Symons, Luc Jean Jozef Coene, Joyce Angora, Leo Caerts, Eric Smets, André Janssens, Dirk Schiltz, Lut D hul-ster, Nicole Van Herbruggen, Luc Derdin. Leden verontschuldigd: Christiane Beerland, Eddy Smets, Marijn Devalk, Arman Nelen, Bart Herman, Willy Janssens, Petra Vonck, Sam Verhoeven, Nelly Rosiers, Yves Vermeersch, Nik Brok, Christian De Coninck, Annie Van Den Dijke, Sam Verhoeven, Elizabeth Marain, Roger Van Ransbeek, Gert Vingerhoets, Dirk Buidens, Margriet Hermans, Norma Hendy, Janicq Goethals, Els Vermeulen, Stefaan Moriau, Natasha Pire, Jan Sando, Peter Keereman, Yves Ombelets, Hendrik Deschuyteneer, Lia Linda, Max De Clerck, Tony Geys

7 A. Bestuursvergadering A.1. Mededeling a) Wegens gezondheidsredenen neemt collega Toon BROUWERS ontslag als Bestuurslid bij de Vlaamse Sabamvrienden ( d.d. 17/04/2015). b) VSV-doorstartcoach Jan Baeyens feliciteert de nieuwe Secretaris Carine De Vos en Sonja Vander Beken, Penningmeester, voor hun solidaire samenwerking en schitterende uitvoering van taken. c) Leden Raad van Bestuur SABAM, Nederlandse taalrol.(cfr. punt 2.d verslag bestuursvergadering 14/03/2015). N.a.v. het ontslag van Toon Brouwers zal de Voorzitter zelf een brief opstellen. d) Algemene Vergadering SABAM 18/05/2015. VSV-/Sabamleden die niet aanwezig kunnen zijn mogen hun ondertekende volmacht (vakje volmachtdrager niet invullen) opsturen naar het Secretariaat van de Vlaamse Sabamvrienden, Diestsesteenweg 249 B-3202 RILLAAR. T: 016/ GSM 0474/ e) Vriendenlunch 10/05/2015. Feestbestuurder Sonja Vander Beken meldt dat de teller reeds op 40 deelnemers staat. Naar jaarlijkse gewoonte kan het aantal inschrijvingen nog oplopen tot +/-80. f) Aankoop beamer 544 Euro: het Bestuur keurt de aankoop goed. g) Adjunct-Secretaris: Filip Turtelboom wordt, n.a.v. zijn werk in de afgelopen legislatuur, herbevestigd in de functie van Adjunct-Secretaris. Filip zal, naast Voorzitter Johan Verminnen, Ondervoorzitter Paul Pans, Secretaris Carine De Vos en Penningmeester Sonja Vander Beken, deel uitmaken van het Dagelijks Bestuur van de Vlaamse Sabamvrienden. h) INFO-Hoofdredacteur Jean-Pierre Desmet verontschuldigt zich voor het gedeeltelijk foutlopen van editie INFO 2/2015 (zie vooraan in deze Info). A.2. Mededeling Lidgeld Betreffende betalingen van de lidgelden was er onlangs een ondermaats -verkeer onder de bestuursleden waar de Voorzitter zich wenst van te distantiëren. Hij verzoekt iedereen indien er zo n zaken te bespreken vallen dat deze in de toekomst van persoon tot persoon worden geregeld - 7 -

8 A.3. Verkiezingsmodaliteiten - gedeeltelijke bestuursverkiezingen. Samenstelling & taak van het stembureau: Volgende leden werden aangeduid: Martin De Haeck, Staf Janssens, Carine De Vos. Taak van het stembureau en bedeling van de stembiljetten. Na de stemming stelt het stembureau het totaal aantal gebruikte stembiljetten vast. De blanco en ongeldige stembiljetten worden apart gehouden. Uit de geldige stembiljetten worden de voorkeurstemmen aan de namen van de kandidaten toegevoegd. Bekendmaking van het resultaat van de stemming op de voltallige vergadering. B. Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 1. Welkomstwoord van de voorzitter. De Voorzitter verwelkomt de leden zeer hartelijk voor hun talrijke opkomst en verleent meteen het woord aan de gastsprekers van dienst Jerome Van Win en Herman van Laar. 2. Sabam Culture: gastspreker Jerome Van Win, Communication & Marketing Manager. SABAM CULTUUR werd opgericht in 1981 en heeft als doel de promotie, verspreiding, ontwikkeling, bescherming en verdediging van het SABAM-repertoire in alle vormen, zowel in België als in het buitenland. Haar filosofie? De initiatieven die het SABAM-repertoire in de verf zetten ondersteunen. Deze initiatieven worden ten zeerste gewaardeerd en aangemoedigd. SABAM CULTUUR ziet er echter speciaal op toe dat alle financiële uitgaven voor promotionele doeleinden slechts worden goedgekeurd als het door SABAM vertegenwoordigde repertoire in de breedst mogelijke zin uitgezonden wordt. Alle eigenbelang wordt geweerd. SABAM CULTUUR ondersteunt ook evenementen in het buitenland om zo het SABAM repertoire in de bloemetjes te zetten en zijn bekendheid te vergroten. Een voorbeeld daarvan is haar deelname aan de MIDEM (Cannes), waar zij een volledige infrastructuur (nl. een stand) ter beschikking stelt van alle Sabamleden die hiernaartoe komen om hun repertoire te promoten Historiek 1981: oprichting van de vzw BELGISCHE ARTISTIEKE PROMOTIE. Doel: promotie, verspreiding en ontwikkeling van het nationaal cultuuren kunstrepertoire van SABAM. 1987: de vzw BELGISCHE ARTISTIEKE PROMOTIE wordt BELGISCHE ARTISTIEKE PROMOTIE VAN SABAM. De activiteiten worden uitgebreid tot buiten het nationaal re-pertoire. Open voor andere door SABAM beheerde disciplines. 2010: Vereffening van de vzw BELGISCHE ARTISTIEKE PROMOTIE VAN SABAM. Naar aanleiding van de wet van 10 december 2009 moeten de Belgische collectieve beheersvennootschappen hun sociale en culturele fondsen rechtstreeks beheren. Ze mogen dit bijvoorbeeld niet langer via een vzw doen. SABAM heeft voldaan aan de nieuwe wettelijke voor-schriften en heeft haar vzw in vereffening gesteld

9 SABAM beheert haar sociale en culturele fondsen nu rechtstreeks en SABAM CULTUUR maakt dus integraal deel uit van SABAM. Comité Cultuur: Behandeling van nationale en internationale dossiers - 9 leden waarvan 7 met stemrecht (Voorzitter + 2 Gedelegeerd Bestuurders + 2 Nederlandstalige experten + 2 Franstalige experten) en de aanwezigheid van de CEO en de Manager Communicatie voor advies. SABAM CULTUUR bestaat uit twee organen: 1. Commissie Cultuur Nederlandstalig: Wilfried Westerlinck, Jo met de Banjo, Jari Demeulemeester, Roel Van Bambost. 2. Commissie Cultuur Franstalig: Roland De Greef, Pierre Van Braekel, Olivier Monssens, Gabriel Alloing, Claude Martin. Regionale steunaanvragen worden per vleugel behandeld. Vier leden per vleugel (1 Gedelegeerd Bestuurder + 3 jaarlijks benoemde externe experten). Regionale dossiers worden om de twee maanden behandeld. Online een steunaanvraag indienen bij de Commissies SABAM For Culture. Een aanvraag dient ten laatste vier maanden voor het evenement en twee weken voor de Commissie ingediend om een behandeling van het dossier te kunnen garanderen

10 Alvorens over te gaan tot de gedeeltelijke bestuursverkiezingen verleende de Voorzitter het woord aan voormalig Secretaris-Penningmeester Jan Baeyens die hij uitnodigde het Werkingsverslag 2014 van de Vlaamse Sabamvrienden aan de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering voor te leggen. 3. Werkings-en kasverslag VSV 2014 (Cfr. Addendum 2). Voormalig Secretaris-Penningmeester Jan Baeyens gaf een overzicht van het werkingsverslag 2014 en het gevoerde financiële beleid over het voorbije boekjaar Inkomsten en uitgaven werden uitvoerig toegelicht. Als gevolg van het beëindigen van het vrijwilligerswerk van Jan Baeyens per 31/12/2014, heeft een overdracht van taken en bevoegdheden plaatsgevonden bij KBC-Bank Rillaar waar het vermogen en de stand van de rekeningen van de Vlaamse Sabamvrienden werd vastgesteld. Johan Verminnen dankte Jan Baeyens uitdrukkelijk voor zijn onbaatzuchtige inzet ten behoeve van bestuur en leden van de Vlaamse Sabamvrienden en SABAM. 4. Gedeeltelijke bestuursverkiezingen (Samenstelling Bestuur per 18/04/2015, cfr. addendum 1). Volgende leden werden verkozen voor een periode van vier jaar, legislatuur : Viviane Roelants en Paul Pans, beiden behaalden een ex aequo met 24 voorkeurstemmen. Sonja Vander Beken behaalde 21 voorstemmen, Patrick Mortier Slotwoord door Johan Verminnen De Voorzitter bedankte de aanwezigen voor hun komst naar de Lentevergadering en voor de geanimeerde gesprekken. Zijn bijzondere waardering ging eveneens uit naar de gastsprekers Jerome Van Win en Herman van Laar voor hun interessante en deskundige presentatie. Tenslotte zei de Voorzitter dat we moeten blijven volharden in het moderniseren van onze vereniging teneinde de leden te sensibiliseren om massaal naar onze bijeenkomsten te komen. De vergadering werd gesloten omstreeks 13uur met een traditioneel lekker drankje en een stralend lentezonnetje. Feedback Op- en/of aanmerkingen aangaande dit verslag mogen opgestuurd worden naar het secretariaat en worden integraal als naschrift eraan toegevoegd, alsook de naam van de auteur. Verslag & coördinatie: Carine De Vos. Notulist: Filip Turtelboom. Onthaal leden: Sonja Vander Beken, Patrick Debonnez. Levering geluidsapparatuur en -techniek: Paul Van Dessel, Nicole Van Herbruggen

11 Viviane Roelants, nieuw Bestuurslid! Haar studies: Viviane studeerde aan het H. Hartinstituut te Jette (Brussel). Haar middelbaar onderwijs volgde zij aan het Sint-Lutgardisinstituut te Ganshoren (Brussel) richting moderne humaniora wetenschappelijke B. Vervolgens studeerde zij aan de KUL exacte wetenschappen, waar zij het diploma behaalde richting fysica. Muziekschool: notenleer en klassieke piano. Haar beroepsleven: Zij werkte op de F.O.D (Federale OverheidsDienst) Binnenlandse Zaken als kaderlid. Om tot het kader te kunnen toetreden heeft zij examens afgelegd betreffende grondwettelijk, administratief en burgerlijk recht alsook internationale instellingen en economie. Huidige bezigheden: Zij is free lance presentatrice en volgde een toekomstgerichte vocale opleiding. Haar liefde gaat vooral uit naar muziek en dit in al haar facetten, schrijven van liedjesteksten (waardoor zij SABAM-vennoot is geworden) en waarvan er reeds enkele op CD zijn verschenen, maar ook coachen van beginnende artiesten, organiseren van shows, de presentatie ervan, de technische kant van de zaak zoals bvb aanwezig zijn bij CD-opnames en ook het boeken van artiesten houden haar bezig. Haar overige hobby s: Wandelen, fietsen, maar ook dansen, tot voor kort, bij een professionele dansschool. Van harte welkom in ons Bestuur beste Viviane!

12 ALGEMENE INFO Let op: alle briefwisseling per gewone post dient naar onderstaand adres te worden gestuurd met als vermelding : De Vlaamse Sabamvrienden Diestesteenweg 249 B-3202 Rillaar. Tel gsm Alle correspondentie naar onze Secretaris Carine - gsm KBC Bank: BE Ons Infoblad: we trachten zoveel mogelijk informatie omtrent onze leden te publiceren maar helaas, we verschijnen maar driemaandelijks en er komen ons te veel artikels inzake evenementen binnen waarvan de datum voorbij is bij het verschijnen van onze Info. Ter herinnering: de publicatieperiodes zijn +/- begin januari, april, juli, oktober. De informatie dient ons minstens een viertal weken op voorhand te EN ADRES Beschikt u over een ADRES? Aarzel dan niet het ons zo vlug mogelijk mede te delen a.u.b. Onze leden via contacteren doet ons veel tijd en vele besparen! Inderdaad beste vrienden: jullie adres is voor ons van groot belang. Op de meer dan 500 leden zijn er nog te veel die ons hun adres niet hebben medegedeeld. Het is nu eenmaal een wijze van vlotte communicatie en uitwisselen van informatie. Daarom, deel ons jullie gegevens zo vlug mogelijk mee. En raadpleeg regelmatig onze website! ONS ADRES LUIDT NU: BERICHTEN Een ingezonden bericht kan pas voor publicatie in aanmerking komen wanneer SABAM/VSV-leden hierbij zijn betrokken. Om u te indentificeren en om u terug te vinden in ons ledenbestand is het aangeraden ons duidelijk naam, voornaam en evt. pseudoniem mede te delen

13 LIDGELD 2015 KLEINE VERGETELHEID? Mogen wij u dan nogmaals het lidgeld 2015 in herinnering brengen en u beleefd vragen het zo spoedig mogelijk te storten op rek. nr. BE van de Vlaamse Sabamvrienden. Jaarlijkse bijdrage: 15 Vanaf 50 wordt u steunend lid! ONZE JAARLIJKSE VRIENDENLUNCH! Kasteel Nieuwland in Aarschot ZONDAG 10 MEI 2015 SCHOT IN DE ROOS? Natuurlijk, al was de opkomst dit jaar iets minder. Maar primeert de kwaliteit niet boven de kwantiteit? Maar de afwezigen hadden pech want zij hebben een fijne bijeenkomst gemist. Super goede sfeer met tal van herinneringen. Kennismaking met enkele nieuwkomers. Dus, volgend jaar beter beste vrienden ttz. erbij zijn. Voorzitter Johan Verminnen onderstreepte de verdiensten van Jan Baeyens die gedurende een viertal jaren op een meer dan voortreffelijke wijze het Secretariaat en het Penningmeesterschap van de VSV heeft waargenomen. Onder luid applaus werd hij letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet en overhandigde Johan hem een klein geschenk

14 Jan dankte en benadrukte dat hij met veel plezier deze taken op zich heeft genomen maar verduidelijkte terzelfdertijd dat het tijd was om wat meer van zijn pensioen te gaan genieten! Bedankt Jan en geniet er nog van met volle teugen!

15 De Voorzitter verwelkomde nadien Christophe Depreter, Directeur Generaal van SABAM. In zijn korte toespraak gaf Christophe een overzicht van de huidige stand van zaken aangaande het auteursrecht in t algemeen. Hij had het vooral over de moeilijkheden met dewelke SABAM te kampen heeft ten opzichte van sommige dames en heren politici en onderstreepte hij in t bijzonder de belangrijke rol die onze leden hieromtrent dienen te spelen. Hun overtuigingskracht om de belangrijkheid en het nut van het auteursrecht aan de man te brengen is van kapitaal belang voor het welzijn van SABAM. TER HERINNERING Beste vrienden, Ter herinnering: onze RUBRIEK NIEUWE LEDEN heeft tot doel de nieuwe leden nogmaals in ons midden te verwelkomen een profielschets te maken de nadruk te leggen op hun artsitieke bagage de deded leden nogmaals in ons midden te verwelkomen bagage in t kort: nog beter met hen kennis te maken. Dus, nieuwe Sabamvrienden, bezorg mij gerust een korte bio en een foto. Adres: Jean-Pierre Desmet, Vlezenbeeklaan 166 B-1602 Vlezenbeek. (Graag teksten in Word a.u.b.). Nieuwe leden mogen zich aanmelden bij de redactie met personalia en artistieke bezigheden. Zodoende verwelkomen wij met open armen 4 nieuwe leden nl. Herman Van Hove studeert TEW maar breekt zijn studies af pal voor de master-eindmeet om met een jeugdvriend plus een tweedehands offsetpers een uitgeverij te beginnen. Uitgeverij Biblo lanceert periodieken à la Trends-Tendances, Trends Top, De Huisarts, Fiscoloog, Inside Beleggen en ander bloedserieus materiaal

16 Voor Van Hove is dat alleen vol te houden mits frivolere zijsprongen als exploitatie van een restaurant en een jazzclub, uitgave van het satirische weekblad De Zwijger met Johan Anthierens, organisatie van meer dan 600 concerten, management van Toon Hermans en productie van diens laatste One Man Show. Sinds zijn afscheid van uitgeverij Biblo in 2003 voltijds actief in de theaterwereld met Studio Dongo. Impresariaat, management, geluids- en lichtregie, zoldertheater met opnamefaciliteiten. Gespecialiseerd in tryouts met als patiënten ondermeer Johny Voners, Els De Schepper, Bart Peeters, Tutu Puoane, Anja Daems, Warre Borgmans, Paul Michiels, Philip Catherine, Jan Leyers. Coach van het vrolijkklassieke Ode an die Freunde. Vanaf januari 2015 zelf op de bühne met zangeres Lissa in het programma L ombre de ton ombre, In de schaduw van Toon Hermans, een hommage aan Toon Hermans. Najaar 2015 verschijnt het gelijknamige boek over zijn jaren als vriend en manager van Toon. Voorstelling Studio 100 Music Publishing BVBA vertegenwoordigd door Petra Vonck Studio100 Music Publishing BVBA de muziekuitgeverij van het entertainment bedrijf Studio 100, bekend van Samson & Gert, Kabouter Plop, Mega Mindy, Maya De Bij en nog vele andere figuren. Alle muziekwerken (een 500-tal) die tot de catalogus van Studio 100 Publishing behoren, worden gebruikt in de producties van Studio 100. Hierdoor wordt de catalogus druk geëxploiteerd, vooral in België en Nederland. Op internationaal vlak zet het bedrijf zijn eerste voorzichtige stapjes: het titellied van de animatiereeks Maya De Bij is van de hand van Belgische auteurs/componisten, de reeks is verkocht in meer dan 200 landen, dus een uitdaging voor de afdeling internationale rechten binnen Sabam! Petra werkt bijna 8 jaar voor Studio 100 en beheert de catalogus van Studio 100 Publishing. In haar job streeft zij ernaar om het evenwicht te bewaren tussen enerzijds de belangen van de auteurs van Studio 100 Publishing en anderzijds de belangen van Studio 100, als gebruiker van de muziekcatalogus. Niet altijd een gemakkelijke opgave! Eén van haar taken is om het personeel van Studio 100 op te leiden in het auteursrecht en ervoor te zorgen dat zij hier helemaal van doordrongen raken. Zij zetelt sinds 2013 in het College Muziekrechten van SABAM. Haar ervaring in de wereld van de auteursrechten en in de wereld van de entertainmentsector komen daar goed van pas! Petra heeft ook een zeer bescheiden muziekervaring. Ze volgde vier jaar notenleer en zit momenteel in haar vierde jaar instrument (klarinet) bij Musikalo (har

17 monie in ere-afdeling - Sint-Katarina-Lombeek). Zij maakt deel uit van het Jeugdorkest van Musikalo en hoopt binnen enkele jaren te kunnen doorstromen naar het grote orkest. Myriam Segers Fervente muziekliefhebster in 1970 geboren in Deurne. Wetenschappelijke studies. Basis: onderwijzeres. Muziekschool: Deurne Jozef Van Poppel. Volgde danslessen. Op muzikaal vlak: kleinkunst, pop maar haar grote hobby: zelf muziek maken. Nicole De Paepe Geboren te Antwerpen op 11 juli Ze voelde zich sterk aangetrokken door de muzikale bezigheden van haar vader en haar grootmoeder. Haar muziekopleiding start te Borgerhout op 8-jarige leeftijd. 1974: Onderscheiding op de Guntherwedstrijd (Brussel). 1977: graad Uitmuntendheid met toekenning van de Regeringsmedaille te Borgerhout. Op 14-jarige leeftijd werd ze aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium te Antwerpen toegelaten waar ze van 1979 tot 1994 als docent praktische harmonie werkzaam is. Na een carrière als freelance pianiste legt ze zich meer toe op het creëren van eigen composities die ze zelf vertolkt in solorecitals. Haar composities worden meermaals geprogrammeerd in het radioprogramma Funiculli, Funiculla van Marc Brillouet en op Radio Minerva. Regelmatig krijgt ze ook compositieopdrachten voor diverse kunstprojecten. Ze schrijft voornamelijk voor piano, maar ook voor andere instrumenten en zangstem. Staat in voor de muzikale begeleiding van diverse koren. Haar muziek ligt tussen klassiek en lichter genre, er schuilt steeds een duidelijk herkenbaar gevoel, thema of verhaal achter dat je persoonlijk meesleept in een wereld vol emoties. Hedendaagse elementen gaan hier onopvallend samen met vloeiende harmonische melodieën. Maar zoals ze zelf steeds zegt, wat zegt een biografie? Via You tube kan je van haar werken genieten en haar website: bekijken loont zeker de moeite. Fijn dat jullie erbij zijn! HET BESTUUR EN DE REDACTIE VAN DE VSV WENSEN AAN AL HAAR LEDEN EEN PRETTIGE VAKANTIE!

18 EERBETUIGINGEN COMPONIST VICTOR LEGLEY, VOORZITTER VAN SABAM VAN 1980 TOT 1992, ZOU DIT JAAR ZIJN 100 ste VERJAARDAG HEBBEN GEVIERD Ik kan mij levendig voorstellen dat er nogal wat leden zijn die zich afvragen wie Vic Legley is... Ook daarvoor bestaat dit vriendentijdschrift, om regelmatig een herinnering op te halen aan een markante persoonlijkheid in ons landje, en die van belang is geweest voor onze auteursmaatschappij. Tussen 1980 en 1992 was Vic Legley Voorzitter van SABAM, en dit in opvolging van twee andere legendarische componisten nl. Marcel Poot en Jef Maes. Niettegenstaande hij geboren werd op 18 juni 1915 in Frans-Vlaanderen - toen zijn ouders op de vlucht waren voor de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog is Vic Legley een Ieperling. Daar was het dat Lionel Blomme hem via de vioolstudie tot de altviool bracht en hem ook de eerste lessen gaf van harmonie en contrapunt. Zo kon hij dan van zijn 17 de naar het Conservatorium van Brussel gaan, waar hij in de leer kwam bij Leon Jongen, Raymond Moulaert en François Broos. Reeds in 1936 kwam hij terecht in het Radio-orkest, om rond 1947 eerst modulator en later programmator te worden. Bij de start van het Derde Programma - dat zou uitgroeien tot het Cultuurnet Radio3 - werd hij hoofd van de muziekdienst onder de directie van Leonce Gras, de man die met overtuiging de grote Oratoria van Benoit liet weerklinken. Ondertussen had hij ook nog bij Jean Absil gestudeerd en was hem in 1943 een tweede prijs toegekend in de nu afgeschafte Prijs van Rome voor Compositie. Het werk waarmee hij zich op de kaart van ons muziekleven zette was zijn Symfonische Schets naar een futuristische schilderij van Alfred Stevens De Stalen Kathedraal, een werk dat wereldwijd succes kende. Maar ook zijn opera De Cluyte van Twee Naakten, een humoristische kijk op het verhaal van Godiva, kende veel bijval in de voormalige KVO, waar het naast De Antikwaar van Jef Maes op de affiche prijkte. Het was de tijd dat de Vlaamse/Belgische klassieke muziek nog flink aan bod kwam ondermeer door de muziekpolitiek van het koor en de or

19 kesten van de beide radio-instituten. Ook de impact van de Biënnale van de Belgische muziek, een initiatief van Georges Caraël, mag in deze context zeker niet onvermeld blijven. Met de muziek rond Karel van de Woestijne s De boer die sterft kreeg Legley in de Italia-Prijs een Eervolle Vermelding en in 1976 kwam hij in de schijnwerpers met zijn tweede Vioolconcerto, dat hij als plichtwerk schreef voor de Koningin Elisabeth Wedstrijd. Ook deze traditie, om een Belgisch componist het plichtwerk te laten schrijven, is ondertussen opgeborgen Legley zou om deze beslissing furieus geworden zijn, en zijn posities binnen Sabam, de Muziekkapel Koningin Elisabeth en de Koninklijke Academie danig ingezet hebben om deze kortzichtigheid ongedaan te maken. Met zijn werk Before endeavours fade (wat zoveel wil zeggen als Vooraleer de goedheid uitgewist wordt, herdenkt hij de soldaten die In Flanders Fields gevallen zijn. Tezelfdertijd is het een hommage aan zijn moeder. Legley is ook de man die als componist het harmonieorkest au serieux heeft genomen. Zijn Zevende Symfonie schreef hij dan ook voor de Muziekkapel van de Gidsen. Zij werd in 1989 boven de doopvont gehouden in Studio 4 aan het Flageyplein, de plaats die 40 jaar lang zijn werkterrein was geweest. We mogen zeggen dat hij na al die jaren een Brusselaar geworden was maar het was toch in West-Vlaanderen (Oostende) dat hij eind november 1994 overleed. Victor Legley was mijn leraar harmonie aan het Conservatorium van Brussel, een vak dat hij door en door kende. Met een zekere ironie maar ook met veel humor naast de nodige ernst wist hij zijn klas te leiden. Ook collega s als Rafaël D Haene, Mieke Van Haute en de gebroeders Franklin en Jean-Baptiste Gyselinck hebben een groot stuk van hun opleiding aan hem te danken. Ik dacht wel dat het goed was deze man hier in herinnering te brengen. Victor Legley, die begaafde causeur, spitse geest, een vat vol strijdigheden en uiterlijk wat lui, - maar die op zeker ogenblik Russisch leerde, om dan een delegatie van Russische componisten bij een bezoek aan SABAM met verstomming te slaan toen hij, met enige vlotheid, hen verwelkomde en een praatje kon slaan. Met recht en reden kreeg de grote vergaderzaal van de Raad van Bestuur van onze auteursvereniging in de Aarlenstraat de naam Absil-Legley : leraar en leerling. Wilfried Westerlinck

20 DISCIPLINE AUDIOVISUEEL BIFFF (BRUSSELS INTERNATIONAL FESTIVAL OF FANTASTIC FILM APRIL 2015) Het filmfestival BIFFF werd plechtig geopend met de film Burying the ex van filmregisseur Joe Dante, Eregast en Ridder in de Orde van de Raaf, vooral bekend voor zijn films Piranha en Gremlins. Op 19 april vond de closing plaats, de winnaars werden bekend gemaakt en de prijzen uitgereikt. Jury Belgian Fantastic Film Day (Short film) De Jeugdprijs: Noct van regisseur Vincent Toujas krijgt een werkje van Patryck de froidmont (lid van Sabam). De Sabamprijs: ging naar De Vijver van regisseur Jeroen Dumoulein, hij verplaatste zich persoonlijk om de prijs in ontvangst te nemen (hier op foto met de Jury). De Pers- en La Trois-prijs: Le zombie au vélo (Christophe Bourdon). De BE TV-prijs: Wien for life, regisseur Alidor Dolfing. De Fedexprijs: La valse mécanique, regisseur Julien Dykmans. De Grote Kortfilmprijs van het festival: Dernière porte au sud van Sacha Feiner wordt bekroond met een Zilveren Méliès, een werkje van Michel Devillers

21 Palmares langspeelfilm De Gouden Raaf, de Grote Internationale Juryprijs gaat naar Frankenstein (U.S.A.) de nieuwe film van regisseur Bernard Rose. De Zilveren Raafprijs gaat naar de film: The Infinite Man (Australië) van regisseur Hugh Sullivan en Goodnight Mommy (Oostenrijk), regisseurs Veronika Franz en Severin Fiala. Speciale Juryprijs voor de regie Blue Elephant (Egypte), regisseur Marwan Hamed. De Jury Zilveren Mélièsprijs: Another Frontier (Spanje), regisseur André Cruz Shiraiwa. Een speciale vermelding voor Shrew s Nest (Spanje/Frankrijk). Jury Best Thrillerprijs: La Isla Minima (Spanje), regisseur Alberto Rodriguez. Jury 7de Spoorprijs: Liza, the fox fairy (Hongarije) van regisseur Karoly Ujj-Meszaros. Een speciale vermelding voor de film Faults. Jury Pegase, de Publieksprijs: Liza, the fox fairy, regisseur Karoly Ujj-Meszaros. BRUSSELS SHORT FILM FESTIVAL (23 APRIL - 3 MEI 2015) De closing van het Short Film Festival vond plaats in Flagey te Brussel met de prijsuitreiking van de bekroonde kortfilms. Jury Next Generation. De nationale publieksprijs uitgereikt door Sabam gaat naar de film: Espagnol Niveau 1 van filmregisseur Guy Dessent. Hij was aanwezig bij de prijsuitreiking (Guy Dessent met François Stassens op foto). De Grote Nationale Prijs: Yaar, filmregisseur Simon Gillard (U.K.). De Grote Internationale Prijs: Meanwhile, filmregisseur Stephen McNally. De Internationale Publieksprijs: Roadtrip, Xavier Xylophon (DE). FWB-Prijs: Dans la joie et la bonne humeur, Jeanne Boukraa (BE). Jury Jeugdprijs: Caradecaballo, Marc Martinez

22 De Nationale Jury : de Publieksprijs uitgereikt door Sabam voor Tout va bien, Regisseur Laurent Scheid (BE) aanwezig op de uitreiking, hier op foto met SABAM-afgevaardigde François Stassens. De Grote Nationale Prijs gaat naar de film August van Jeroen Perceval, de FWB-prijs voor Monstre van Delphine Girard, de BE TV-Prijs voor Les pigeons ça chie partout van Fred De Loof, beste acteur Thomas Coumans, beste actrice Sophie Breyer, speciale vermelding voor acteur Arthur Dhondt De Internationale Jury reikt de prijzen uit: De Grote Internationale Prijs en de Publieksprijs voor de film Paris al Amaym van Hadas Ayalon, aanwezig bij de prijsuitreiking (foto), de Juryprijs voor de film Tissina Mujo, Ursula Meier, beste actrice voor Léa Forest, Clara Hedouin, Justine Bachelet, beste acteur Laurence Rupp en een speciale vermelding voor If you leave me now van Maria Eriksson. Foto s en tekst Anita De Meyer

mediamededeling donderdag 9 juli 2015 mediacontact: Alain Mazijn alain@plusproducties.be +32 495 10 4000 fotowerk KULTFUNK

mediamededeling donderdag 9 juli 2015 mediacontact: Alain Mazijn alain@plusproducties.be +32 495 10 4000 fotowerk KULTFUNK mediamededeling donderdag 9 juli 2015 mediacontact: Alain Mazijn alain@plusproducties.be +32 495 10 4000 fotowerk KULTFUNK de KleinKunstRockband staat als een huis. Het mooiste Nederlandstalig muzikaal

Nadere informatie

26 mei 2004. 2. Het bestuurslid zorgt ervoor dat alle benodigde personalia bij het secretariaat terechtkomen.

26 mei 2004. 2. Het bestuurslid zorgt ervoor dat alle benodigde personalia bij het secretariaat terechtkomen. Koninklijk Erkende Harmonie Kaatsheuvel Postbus 70 5170 AB Kaatsheuvel Huishoudelijk reglement 26 mei 2004 Artikel 1. Nieuwe leden: 1. Hij die lid wenst te worden van de vereniging geeft zich op bij een

Nadere informatie

DOSSIER MEDIA www.concoursbreughel.be

DOSSIER MEDIA www.concoursbreughel.be Onder de auspiciën van de Commissie Muziek van de Rotary Club de Bruxelles Met de steun van PIANOS HANLET MUZIEKWEDSTRIJD BREUGHEL Sessie 2015 PIANO www.xavierswolfs.com DOSSIER MEDIA www.concoursbreughel.be

Nadere informatie

LIONS OUDENAARDE FIETSTOCHT

LIONS OUDENAARDE FIETSTOCHT 13 de EDITIE LIONS OUDENAARDE FIETSTOCHT i.s.m. Leo s Audenaerde - 27.09.2015 - LIEDTS PARK OUDENAARDE Geachte Heer, Mevrouw, Naar jaarlijkse traditie nodigt de Lions Club van Oudenaarde u uit voor haar

Nadere informatie

Proces-verbaal N 39 DAGORDE

Proces-verbaal N 39 DAGORDE Brussel, 4 oktober 2011 BBSF-FSBB Bijlage 2 Proces-verbaal N 39 ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING VAN 25.10.2010 Dit P.V. is een project en moet worden goedgekeurd op de volgende vergadering. 1. Inleiding

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

We hopen dat we u ook dit jaar mogen begroeten bij een of meerdere activiteiten van onze Stichting.

We hopen dat we u ook dit jaar mogen begroeten bij een of meerdere activiteiten van onze Stichting. Stichting de Kerk in Klooster Secretariaat: Postbus 1 4587 ZG Kloosterzande (Ned.) Bank: RABO-Bank rek.nr.: 1421.38.371 Anbi verklaring aanwezig Kloosterzande, september 2011 Geachte Lezer, Bij dezen ontvangt

Nadere informatie

CREATIEBEURZEN PARTNER VAN DE AUDIOVISUELE AUTEUR. SABAM_BEURZEN_A5_11_03F_Mise en page 1 4/10/11 14:55 Page1

CREATIEBEURZEN PARTNER VAN DE AUDIOVISUELE AUTEUR. SABAM_BEURZEN_A5_11_03F_Mise en page 1 4/10/11 14:55 Page1 SABAM_BEURZEN_A5_11_03F_Mise en page 1 4/10/11 14:55 Page1 PARTNER VAN DE AUDIOVISUELE AUTEUR CREATIEBEURZEN foto s Fotolia, Istock BELGISCHE VERENIGING VAN AUTEURS COMPONISTEN EN UITGEVERS - SABAM CVBA

Nadere informatie

Het jaarlijks Kerstfeest

Het jaarlijks Kerstfeest Het jaarlijks Kerstfeest Voor het tweede opeenvolgende jaar was LLT voor het kerstfeest te gast bij restaurant Den Eyck in Kasterlee. Dit jaar, op 17 december 2011, waren de weergoden ons gunstiger gezind.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF, December 2015 NIEUWE PROGRAMMA S!!

NIEUWSBRIEF, December 2015 NIEUWE PROGRAMMA S!! NIEUWSBRIEF, December 2015 NIEUWE PROGRAMMA S!! In aansluiting op mijn reguliere series colleges Geschiedenis van de Klassieke Muziek, (voor lopende inschrijvingen zie website!!) heb ik een aantal nieuwe

Nadere informatie

Fifty-One Club Ieper. Zomers Tuinfeest

Fifty-One Club Ieper. Zomers Tuinfeest Fifty-One Club Ieper Zomers Tuinfeest vrijdag 31 augustus 2012 Geachte heer/mevrouw, De voorbije edities van onze Fifty-One feesten waren een succes: Een volle zaal en veel ambiance. Wij willen met onze

Nadere informatie

Literaire prijs Prins Alexander van België 2012

Literaire prijs Prins Alexander van België 2012 Literaire prijs Prins Alexander van België 2012 1. Voorstelling van de prijs H.K.H. prinses Léa van België wil met de oprichting van een jaarlijkse literaire prijs hulde brengen aan haar echtgenoot. De

Nadere informatie

WELKOM! PROGRAMMA. Algemene Vergadering Dinsdag, 23 oktober 2012. KVK vaart de juiste koers! PRESENTATIE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING KVK

WELKOM! PROGRAMMA. Algemene Vergadering Dinsdag, 23 oktober 2012. KVK vaart de juiste koers! PRESENTATIE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING KVK WELKOM! Algemene Vergadering Dinsdag, KVK vaart de juiste koers! PROGRAMMA Algemene Vergadering, Bart Stroobants, voorzitter Welkomstwoord Enkele cijfers over onze leden en de website Overzicht activiteiten

Nadere informatie

Voor bijkomende informatie kunt u terecht bij: Stefan De Lombaerde Tel: 0497 70 90 82 E-mail: stefan.delombaerde@mandat.belfius.be

Voor bijkomende informatie kunt u terecht bij: Stefan De Lombaerde Tel: 0497 70 90 82 E-mail: stefan.delombaerde@mandat.belfius.be Laurent Balcaen Veronica Banica Wouter Beel Frederic Beele Robert Brees Luc Buerman Geert Capiau Geert Cheyns Lionel Collette Hilde De Boever Luc De Cannière Norbert De Clercq Christian de Groote Emiel

Nadere informatie

Podiumbeestje. schooljaar 2010 2011 (deel II) van de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans

Podiumbeestje. schooljaar 2010 2011 (deel II) van de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Podiumbeestje schooljaar 2010 2011 (deel II) van de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Lijsterbessenlaan 24, 9120 Beveren Tel. 03/775 35 79 Fax. 03/755 82 75 e-mail: academie@beveren.be

Nadere informatie

PASSEURKE Maart 2015. Jaargang 7 - Editie 5

PASSEURKE Maart 2015. Jaargang 7 - Editie 5 PASSEURKE Maart 2015 Jaargang 7 - Editie 5 1 In dit Passeurke Bloemeké Hoe was de smashdance? Komende leuke tornooien Aspirant curcus Scheidsrechters nodig! Ploegverantwoordelijke gezocht Melk, appelsiensap

Nadere informatie

Algemene Vergadering KVK vzw WELKOM! KVK zit nog steeds op koers!

Algemene Vergadering KVK vzw WELKOM! KVK zit nog steeds op koers! Algemene Vergadering KVK vzw Dinsdag, 22 oktober 2013 Den Eyck, Kasterlee WELKOM! KVK zit nog steeds op koers! PROGRAMMA Algemene Vergadering, Bart Stroobants, voorzitter Welkomstwoord Enkele cijfers over

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

Een nieuwe Rugbyclub oprichten?

Een nieuwe Rugbyclub oprichten? Een nieuwe Rugbyclub oprichten? Organisatie van Rugby in België en Vlaanderen Belgische Rugbybond vzw Voorzitter: Dany Roelands Vlaamse Rugbybond vzw Rvb: Dirk Vandevoorde (voorzitter)* Jan Coupé (technisch

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 1 Seizoen 2014-2015 voor donateurs en leden van Symfonieorkest Bloembollenstreek

Nieuwsbrief nummer 1 Seizoen 2014-2015 voor donateurs en leden van Symfonieorkest Bloembollenstreek Nieuwsbrief nummer 1 Seizoen 2014-2015 voor donateurs en leden van Symfonieorkest Bloembollenstreek ***** Voor ziet u de eerste Nieuwsbrief van seizoen 2014 2015, met een ander uiterlijk dan u gewend bent.

Nadere informatie

Royal Antwerp Hockey Club. Sponsordossier Galabal 2014

Royal Antwerp Hockey Club. Sponsordossier Galabal 2014 Royal Antwerp Hockey Club Sponsordossier Galabal 2014 I N T R O D U C T I E Geachte Heer, Mevrouw, Op vrijdag 14 maart 2014 bundelen enkele leden van Royal Antwerp Hockey Club hun krachten om een spetterend

Nadere informatie

DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007

DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007 DE VERKIEZINGEN VAN 10 JUNI 2007 DE WIJZIGINGEN DE AGENDA DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007 1. De aanpassing van de verkiezingskalender

Nadere informatie

FOTOREPORTAGE DOOR RAYMOND LAGAE

FOTOREPORTAGE DOOR RAYMOND LAGAE FOTOREPORTAGE DOOR RAYMOND LAGAE Op 15 maart 2013 vierde Jean-Pol (echte naam Jean-Paul van den Broeck) zijn zeventigste verjaardag. Hij zit bovendien vijftig jaar in het vak. Zijn vriendin Anita organiseerde

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL 1. VOORWOORD 2. BESTUUR 3. ACCOMODATIE 4. WEBSITE & SOCIALE MEDIA 5. SPONSORVOORSTELLEN. Reclamepanelen. Website. Kledij.

INHOUDSTAFEL 1. VOORWOORD 2. BESTUUR 3. ACCOMODATIE 4. WEBSITE & SOCIALE MEDIA 5. SPONSORVOORSTELLEN. Reclamepanelen. Website. Kledij. INHOUDSTAFEL 1. VOORWOORD 2. BESTUUR 3. ACCOMODATIE 4. WEBSITE & SOCIALE MEDIA 5. SPONSORVOORSTELLEN Reclamepanelen Website Kledij Events 6. CONTACTGEGEVENS dankzij dit prachtige complex. Wij wensen iedereen

Nadere informatie

Beste mensen, Marc Heyrman

Beste mensen, Marc Heyrman Voor jongeren met een beperking GOED wonen Oisterwijk Van harte gefeliciteerd met de organisatie en de persoonlijke aandacht voor iedere deelnemer. Ik heb aan de start en in Arendonk kunnen zien (als toeschouwer)

Nadere informatie

NELOS INFO nr. 73 Verzonden per mail op 2711.2003

NELOS INFO nr. 73 Verzonden per mail op 2711.2003 INFO nr. 73 Verzonden per mail op 2711.2003 Informatie door te geven aan de Duikschoolverantwoordelijken, de Secretarissen en 3*instructeurs. Beste duikvriend, Met het jaareinde in zicht geven we vlug

Nadere informatie

De Beste Singer-Songwriter van Vlaanderen Aflevering 5 Donderdag 5 december om 21.05

De Beste Singer-Songwriter van Vlaanderen Aflevering 5 Donderdag 5 december om 21.05 De Beste Singer-Songwriter van Vlaanderen Aflevering 5 Donderdag 5 december om 21.05 In de aflevering van donderdag 5 december spelen de overgebleven zes singer-songwriters voor het eerst in zaal El Dorado

Nadere informatie

DYB ke. België - Belgique P.B. 9200 Dendermonde BC 1012. Dendermondse IJsberen Clubblad. Zestiende editie. Afgiftekantoor: 9200 Dendermonde 1

DYB ke. België - Belgique P.B. 9200 Dendermonde BC 1012. Dendermondse IJsberen Clubblad. Zestiende editie. Afgiftekantoor: 9200 Dendermonde 1 DYB ke België - Belgique P.B. 9200 Dendermonde BC 1012 Dendermondse IJsberen Clubblad Zestiende editie Afgiftekantoor: 9200 Dendermonde 1 Toelatingsnummer: P109198 Verschijnt driemaandelijks Juni 2005

Nadere informatie

Het is me een waar genoegen jullie te mogen begroeten en jullie oprecht te bedanken voor jullie aanwezigheid.

Het is me een waar genoegen jullie te mogen begroeten en jullie oprecht te bedanken voor jullie aanwezigheid. Goedenavond Assistent-Gouverneur, Goedenavond Vriendinnen en Vrienden Rotariërs en partners, Bien venue à nos amis et notre amie Anna-Valérie d'hastière Welkom aan mijn kinderen, mijn familie en mijn vrienden

Nadere informatie

TER BEKE naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Beke 1 9950 Waarschoot. RPR Gent 0421.364.139.

TER BEKE naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Beke 1 9950 Waarschoot. RPR Gent 0421.364.139. TER BEKE naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Beke 1 9950 Waarschoot RPR Gent 0421.364.139. (de 'Vennootschap') GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

maandag 10 maart 14 dinsdag 11 maart 14

maandag 10 maart 14 dinsdag 11 maart 14 rond animatie, muziekconcerten, spelprogramma s, podiumtechniek daguitstappen, vakantieverblijven, cursussen, locaties incentives, evenementen, festivals maandag 10 maart 14 dinsdag 11 maart 14 enkel professionelen

Nadere informatie

STATUTEN. Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc Traffic Control.

STATUTEN. Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc Traffic Control. STATUTEN Titel I Oprichting, doel en zetel van de vereniging Artikel 1 Oprichting Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc

Nadere informatie

Koningin Beatrixschool

Koningin Beatrixschool Nieuwsbrief 38 3-7-2015 Koningin Beatrixschool De Vissersingel 1, 7942EA Meppel www.beatrixschoolmeppel.nl T: 0522-251716 Geachte ouder(s) verzorger(s) Wat een mooi jaar hebben we achter de rug! In deze

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF oktober 2004

NIEUWSBRIEF oktober 2004 NIEUWSBRIEF oktober 2004 Voor u ziet u de laatste Nieuwsbrief van dit jaar ten behoeve van de vrienden van de Stichting Hans Kox, bol van de informatie en voor een belangrijk gedeelte gewijd aan de activiteiten

Nadere informatie

REGLEMENT editie 2015

REGLEMENT editie 2015 1. De Farm Web Awards hebben tot doel het gebruik van internet en sociale media door landbouwers, tuinbouwers en veehouders aan te moedigen via de organisatie van een wedstrijdformule. De organisatie is

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ORGEL EN KEYBOARDCLUB GELDERLAND

NIEUWSBRIEF ORGEL EN KEYBOARDCLUB GELDERLAND NIEUWSBRIEF ORGEL EN KEYBOARDCLUB GELDERLAND Colofon Voorzitter Hans de Jager De Kilder 67 6983 HK Doesburg Tel. 0313-420647 j.jager49@chello.nl Secretaris Kees Koning Hoofdstraat 60 6974AX Leuvenheim

Nadere informatie

Werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten, met onderstaande statuten.

Werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten, met onderstaande statuten. Feitelijke vereniging Projectkoor Chantage STATUTEN Versie: 24/11/2012 Tussen de ondergetekenden Matthias Bauw Sarah Finaut Geert De Deygere Nele Fiers, Els Vanoverschelde Werd overeengekomen een feitelijke

Nadere informatie

Infodag. Lange Nieuwstraat 94, B-2000 Antwerpen v.u. M. Van Acker. Schoolfeest De Dames

Infodag. Lange Nieuwstraat 94, B-2000 Antwerpen v.u. M. Van Acker. Schoolfeest De Dames Infodag Lange Nieuwstraat 94, B-2000 Antwerpen v.u. M. Van Acker Schoolfeest De Dames 9 mei 2015 Studieaanbod Studie-aanbod Basisschool Kleuterschool Lagere school Humaniora ASO Eerste graad 1ste leerjaar

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering BAPS vzw

Buitengewone Algemene Vergadering BAPS vzw Buitengewone Algemene Vergadering BAPS vzw 82 Verslag Algemene Vergadering BAPS vzw 83 Verslag Algemene Vergadering BAPS vzw 84 Winand Bijnens deelde mee dat er 3 soorten voorgestelde wijzigingen zijn:

Nadere informatie

Programma 21 november 2015 Open dag muziek JAZZ POP WERELDMUZIEK KLASSIEKE MUZIEK DOCENT MUZIEK MUZIEKTHEATER MASTERS EN HAVO/VWO VOOR MUZIEK EN DANS

Programma 21 november 2015 Open dag muziek JAZZ POP WERELDMUZIEK KLASSIEKE MUZIEK DOCENT MUZIEK MUZIEKTHEATER MASTERS EN HAVO/VWO VOOR MUZIEK EN DANS Programma 21 november 2015 Open dag muziek JAZZ POP WERELDMUZIEK KLASSIEKE MUZIEK DOCENT MUZIEK MUZIEKTHEATER MASTERS EN HAVO/VWO VOOR MUZIEK EN DANS Welkom op de open dag Muziek! Muziek is jouw passie,

Nadere informatie

1-2-3-4 augustus 2013. stal Hulsterlo flanders-dressage-event.be

1-2-3-4 augustus 2013. stal Hulsterlo flanders-dressage-event.be 1-2-3-4 augustus 2013 stal Hulsterlo flanders-dressage-event.be VOORWOORD De voorbije drie jaren was het Flanders Dressage Event een echte trendsetter in de Belgische dressuursport. Het totale concept

Nadere informatie

Persvoorstelling: Carnaval in Vlaams-Brabant 2015

Persvoorstelling: Carnaval in Vlaams-Brabant 2015 Persvoorstelling: Carnaval in Vlaams-Brabant 2015 Aarschot 22 oktober 2014 Agenda Persconferentie Verwelkoming door de heer Ludo Vangerven, secretaris van de Koepelvereniging Carnaval in Vlaams-Brabant

Nadere informatie

spel: An Valenteyn en Lukas Van Echelpoel regie: Benjamin Op de Beeck muziek: Lukas Van Echelpoel licht: Ludo Van Craen

spel: An Valenteyn en Lukas Van Echelpoel regie: Benjamin Op de Beeck muziek: Lukas Van Echelpoel licht: Ludo Van Craen spel: An Valenteyn en Lukas Van Echelpoel regie: Benjamin Op de Beeck muziek: Lukas Van Echelpoel licht: Ludo Van Craen creatie Kokeliko: Patrick Maillard Decor: Lukas Van Echelpoel en Pim Mariën voor

Nadere informatie

2015-2016. Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Peter Benoit Harelbeke

2015-2016. Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Peter Benoit Harelbeke 2015-2016 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Peter Benoit Harelbeke SAMWD Peter Benoit - Toekomststraat 29 8530 Harelbeke - Tel 056 694 570 Muziek Jongeren Pre-notenleer vanaf 6 en 7 jaar Ben

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

WEEK VAN DE FRANSE FILM

WEEK VAN DE FRANSE FILM WEEK VAN DE FRANSE FILM 14 e editie 2010-2011 Antwerpen Brugge Geel Gent Koksijde Kortrijk Leuven Oostende http://www.weekvandefransefilm.org http://www.filmfrancaisenflandre.org Filmprogrammatie 2010-2011

Nadere informatie

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN Vereniging Zonder Winstoogmerk Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL Naam STATUTEN Art. 1. De "Belgische Vereniging van Farmaceutische Artsen" (BEVEFA), in

Nadere informatie

Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Markt 5 9340 Lede e-mail: academie@gamw.lede.be Tel: 053/60.68.70 www.gamw.lede.be

Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Markt 5 9340 Lede e-mail: academie@gamw.lede.be Tel: 053/60.68.70 www.gamw.lede.be Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Markt 5 e-mail: academie@gamw.lede.be Tel: 053/60.68.70 www.gamw.lede.be Wat is er mogelijk na de muziekschool??? je kan nog steeds terecht in onze academie

Nadere informatie

MUZIEK - WOORD - DANS

MUZIEK - WOORD - DANS OPENDEURDAG CONSERVATORIUM MUZIEK - WOORD - DANS ZATERDAG 26 juni 2010 Dirk Boutslaan 60-62 / 3000 Leuven tel. 016/22 21 21 / fax. 016/31 08 28 HAL BENEDEN Algemene informatie Conservatorium Woord - Dans

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

AANWEZIGHEID DIRECTIE EN SECRETARIAAT Myriam Aanwezig op maandag en vrijdag (hele dag) Afwezig op: 24/11 (vm), 25/11 (vm), 5/12 (vm), 6/12 (nm)

AANWEZIGHEID DIRECTIE EN SECRETARIAAT Myriam Aanwezig op maandag en vrijdag (hele dag) Afwezig op: 24/11 (vm), 25/11 (vm), 5/12 (vm), 6/12 (nm) NI E U W S B R I E F Een dankwoordje voor het grootoudersfeest! Een grote dankjewel aan iedereen die deze voormiddag mee helpen organiseren heeft. Het was een echt geslaagd grootoudersfeest, waar groot

Nadere informatie

Koninklijke Schutters Federatie Oost-Vlaanderen

Koninklijke Schutters Federatie Oost-Vlaanderen Koninklijke Schutters Federatie Oost-Vlaanderen Frequent verschijnend informatieblad van KSFOV 2012 Nr.3 v.u: Bestuur Van KSFOV website: www.ksfov.be Bestuur KSFOV Voorzitter Rudy Dejonge Tolhuislaan 152

Nadere informatie

aangesloten bij de Koninklijke Belgische Zwembond / Vlaamse Zwemfederatie

aangesloten bij de Koninklijke Belgische Zwembond / Vlaamse Zwemfederatie SWIMMING CLUB ZAVENTEM vzw aangesloten bij de Koninklijke Belgische Zwembond / Vlaamse Zwemfederatie Secretariaat : Liesbeth Kieken, Leuvensesteenweg 129 1932 Sint-Stevens-Woluwe e-mail : Secretariaat@scz.be

Nadere informatie

Aan alle kandidaten Eindjury / Bronzen Arsène 2012-2013. VERSLAG vergadering eindjury - maandag 4 februari 2013 BELANGRIJK

Aan alle kandidaten Eindjury / Bronzen Arsène 2012-2013. VERSLAG vergadering eindjury - maandag 4 februari 2013 BELANGRIJK Aan alle kandidaten Eindjury / Bronzen Arsène 2012-2013 Gemeentelijke 12-13 JURY en ARSEN verslag vergad VERSLAG vergadering eindjury - maandag 4 februari 2013 BELANGRIJK Vergeet a.u.b. niet het strookje

Nadere informatie

Persmap. Cyclocross Elite zonder Contract

Persmap. Cyclocross Elite zonder Contract Patattencross Persmap nossegem, 12 oktober 2014 Cyclocross Elite zonder Contract Voorwoord VZW Sport & Steun Nossegem is zeer verheugd u de 6de editie van de Patattencross te mogen voor-stellen die zal

Nadere informatie

DE KASTANJEKRANT. De allereerste Kastanjekrant! INHOUD NOVEMBER 2012. Activiteitenkalender 2-3. Achter de schermen 4. Welkom nieuwe Elise & Agnes!

DE KASTANJEKRANT. De allereerste Kastanjekrant! INHOUD NOVEMBER 2012. Activiteitenkalender 2-3. Achter de schermen 4. Welkom nieuwe Elise & Agnes! DE KASTANJEKRANT NOVEMBER 2012 De allereerste Kastanjekrant! Er is lang over nagedacht en hard aan gewerkt maar met veel trots stellen we u de allereerste editie van onze Kastanjekrant voor! Bij het begin

Nadere informatie

(oud-)leerlingen. 1 3Afscheid

(oud-)leerlingen. 1 3Afscheid (oud-)leerlingen 17 maart 2010 Guido Raymaekers (59), 1962-1966 16 februari 2010 Jos De Cat (53), oud-leerling TSO 4E 1972-1973 14 februari 2010 Dries De Roover, 6EI 1998-1999, 7IO 1999-2000 24 november

Nadere informatie

Vrijdag 30 maart 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Vrijdag 30 maart 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vrijdag 30 maart 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Viering Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Tielrode Dames en heren Vandaag start de paasvakantie. Voor

Nadere informatie

MAKWARIUM NIEUWSBRIEF!

MAKWARIUM NIEUWSBRIEF! Beste MAK-kers, 01 april 009 MAKWARIUM NIEUWSBRIEF! We zijn in de running naar onze tentoonstelling, de hete adem is duidelijk voelbaar in je omgeving! Tijdens de voorbije werkvergaderingen is gebleken

Nadere informatie

Over de Gaversche Prinsenfeesten

Over de Gaversche Prinsenfeesten Over de Gaversche Prinsenfeesten Met de organisatie van de Gaversche Prinsenfeesten op 21 juni 2015 op de markt in Gavere wil de Rotary Club een vervolg geven aan de succesvolle Breydel- feesten die tot

Nadere informatie

D.d.: 06 april 2006 Voorzitter: Sander Jongsma. Notulist: Karin Stam. Afwezig: Jannie Withaar (mk) en Henk Aanstoot (mk)

D.d.: 06 april 2006 Voorzitter: Sander Jongsma. Notulist: Karin Stam. Afwezig: Jannie Withaar (mk) en Henk Aanstoot (mk) Notulen ledenvergadering C.O.V. D.d.: 06 april 2006 Voorzitter: Sander Jongsma. Notulist: Karin Stam. Afwezig: Jannie Withaar (mk) en Henk Aanstoot (mk) Agenda: 1) Welkom. 2) Notulen ledenvergadering 28

Nadere informatie

Culturele periodiek. Verschijnt maandelijks - behalve juli-augustus

Culturele periodiek. Verschijnt maandelijks - behalve juli-augustus Culturele periodiek Verschijnt maandelijks - behalve juli-augustus Verantwoordelijke uitgever: Louis Stroobants, Celestijnenlaan 47/bus 4-3001 Heverlee 38 ste jaargang Juni - 2014 Voorwoord Juni. De zomer

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

PROGRAMMA. NEW!: Beachsoccer Bedrijven. Recreanten Heren / Dames

PROGRAMMA. NEW!: Beachsoccer Bedrijven. Recreanten Heren / Dames PROGRAMMA Dinsdag 2 juni vanaf 18h NEW!: Beachsoccer Bedrijven Woensdag 3 juni vanaf 17h 7de Stadstornooi Donderdag 4 juni vanaf 18h Recreanten Heren / Dames Vrijdag 5 juni vanaf 16h Bedrijventornooi Zaterdag

Nadere informatie

VLASKO. Vlaamse School Komen. Woord van de voorzitter. Colofon

VLASKO. Vlaamse School Komen. Woord van de voorzitter. Colofon VLASKO Vlaamse School Komen Belgie - Belgique BP PP 8900 Ieper Esplanade BC 31414 Erkenningsnummer P911223 Colofon VLASKO Kwartaalblad van De Vrienden van de Taalkoffer 2 e jaargang nr.5 - september 2014

Nadere informatie

Mevr. Habets-Abrahams

Mevr. Habets-Abrahams NIEUWSBRIEF Nr.24-4 e JAARGANG uitgave nr.6 van 2015 opmaak: oktober 2015 info@heemkunde-margraten.nl www.heemkunde-margraten.nl Verenigingslokaal: Rijksweg 68 Margraten (naast feestzaal het Kroontje en

Nadere informatie

Vrolijk Pasen! Pasen... nieuw leven... geen einde... ECHT worden

Vrolijk Pasen! Pasen... nieuw leven... geen einde... ECHT worden Pasen... nieuw leven... geen einde... ECHT worden Echt is niet hoe je gemaakt bent, zei het Leren Paard. Het is iets dat met je gebeurt. Als een kind lang, heel lang van je houdt, niet alleen om met je

Nadere informatie

AUTEURSRECHTEN EN SABAM

AUTEURSRECHTEN EN SABAM AUTEURSRECHTEN EN SABAM EVENTFORUM 2014, MOD, HASSELT 23/04/2014 Community manager Siegfried Bakelants 2014 WIE WAT HOE CV: http://be.linkedin.com/in/siegfriedbakelants BLOG: http://siegfriedbakelants.wordpress.com/

Nadere informatie

BESCHRIJVING REGLEMENT

BESCHRIJVING REGLEMENT BESCHRIJVING De 25 ste editie van het International Body Painting Contest zal doorgaan van 6 tot 15 april 2012 te Brussel Tour & Taxis, Havenlaan 86 C, 1000 Brussel. Iedere avond zullen één of meerdere

Nadere informatie

Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten

Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten Op 15 mei 1998 werd een vereniging zonder winstoogmerk opgericht door: - Claes Luc, bediende, Zagerijstraat 36, 2500 Lier - Daems Bernard, gepensioneerde, Overhout 21,

Nadere informatie

Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31

Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 3 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 5 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 7 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 8 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 9 25-03-10

Nadere informatie

Examen VMBO-KB 2015. Arabisch CSE KB. tijdvak 1 woensdag 27 mei 13.30 15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-KB 2015. Arabisch CSE KB. tijdvak 1 woensdag 27 mei 13.30 15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-KB 05 tijdvak woensdag 7 mei 3.30 5.30 uur Arabisch CSE KB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 4 vragen. Voor dit examen

Nadere informatie

De Nacht van de Vlaamse Televisie Sterren 2015 Reglement Stemmingsprocedure

De Nacht van de Vlaamse Televisie Sterren 2015 Reglement Stemmingsprocedure De Nacht van de Vlaamse Televisie Sterren 2015 Reglement Stemmingsprocedure Artikel 1: Voorwerp van het reglement van de stemmingsprocedure 1. Dit reglement regelt de modaliteiten van de stemming, beschrijft

Nadere informatie

Statuten. 29 januari 2011. War And Remembrance vzw

Statuten. 29 januari 2011. War And Remembrance vzw Statuten 29 januari 2011 War And Remembrance vzw And Remembrance vzw Statuten Artikel 1 Stichting van de vereniging zonder winstoogmerk. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt opgericht door onderstaande

Nadere informatie

Design Biënnale Interieur x Flanders Fashion Institute (lid van Design Platform Vlaanderen) DRESS A HOST(ESS)! Uniform ontwerpwedstrijd

Design Biënnale Interieur x Flanders Fashion Institute (lid van Design Platform Vlaanderen) DRESS A HOST(ESS)! Uniform ontwerpwedstrijd Design Biënnale Interieur x Flanders Fashion Institute (lid van Design Platform Vlaanderen) DRESS A HOST(ESS)! Uniform ontwerpwedstrijd INLEIDING Van 20 tot en met 28 oktober 2012 vindt de 23e editie van

Nadere informatie

22/09/2014 Reyers Laat Wie betaalt de Septemberverklaring? 8/10/2014 Het Nieuwsblad Westrand en Chokri met verhalen over Vlaanderen

22/09/2014 Reyers Laat Wie betaalt de Septemberverklaring? 8/10/2014 Het Nieuwsblad Westrand en Chokri met verhalen over Vlaanderen FLEMISH PAVILION/PAVILLON FLAMAND IN DE PERS Datum Bron Titel 16/09/2014 Het Laatste Nieuws Theatermaker Chokri gaat op zoek naar de Vlaamse identiteit 16/09/2014 Editie Pajot Project Vlaams Paviljoen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

Infoblaadje. Agenda Interview met Judith Timmer

Infoblaadje. Agenda Interview met Judith Timmer Infoblaadje April 2001 In deze editie: Agenda Interview met Judith Timmer Colofon. Je kunt de redatie als volgt bereiken: Mark: Borchgraven 1, Varsseveld, 241421; Jantine: Valkenhof 43, Varsseveld, 248916;

Nadere informatie

Idee? Evita Huskens peronevita@hotmail.com Kom ermee! Nicolle Delissen nicolledelissen@planet.nl

Idee? Evita Huskens peronevita@hotmail.com Kom ermee! Nicolle Delissen nicolledelissen@planet.nl Idee? Evita Huskens peronevita@hotmail.com Kom ermee! Nicolle Delissen nicolledelissen@planet.nl Activiteiten Kerstconcert Harmonie Concordia 17.00 uur 14 december Opluistering Heilige Mis Kerstmis- 10.00

Nadere informatie

Nieuws&fit-tips Physical Club Edegem

Nieuws&fit-tips Physical Club Edegem Nieuws&fit-tips Physical Club Edegem Januari 2010 Jaargang 1, Nummer 4 In deze nieuwsbrief: Woordje vooraf. Beste sportievelingen, dansers, kids & ouders, EN Info en Nieuwe initiatieven Jonge dansers in

Nadere informatie

Indienen opdracht: zip-file via www.myairbridge.com naar senne.guns@hogent.be én maarten.weyler@hogent.be

Indienen opdracht: zip-file via www.myairbridge.com naar senne.guns@hogent.be én maarten.weyler@hogent.be Examens januari 2016 Lees zeer aandachtig de algemene informatie voor studenten. Planning van de keuzevakken zijn vermeld in de afzonderlijke lijst keuzevakken of in het opleidingstraject waar het keuzevak

Nadere informatie

Kalender. Extra editie schoolfeest Kameleon. Krokusvakantie van zaterdag, 18 februari 2012 tot en met zondag, 26 februari 2012

Kalender. Extra editie schoolfeest Kameleon. Krokusvakantie van zaterdag, 18 februari 2012 tot en met zondag, 26 februari 2012 Ontvoogdingsstraat 32 8930 Menen 056/512400 Kalender Krokusvakantie van zaterdag, 18 februari 2012 tot en met zondag, 26 februari 2012 Instap nieuwe kleuters maandag, 27 februari 2012 Schoolfeest Leefschool

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013 Aanwezig: DAGORDE: Jean Pierre Taverniers (van punt 1. t.e.m. punt 3) - de voorzitter van de gemeenteraad

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Voorwoord VZW DANSCLUB DE SALVANDY. In dit nummer

NIEUWSBRIEF. Voorwoord VZW DANSCLUB DE SALVANDY. In dit nummer NIEUWSBRIEF VZW DANSCLUB DE SALVANDY November 2015 - jaargang 7, nummer1 Voorwoord Door Marieke - bestuur Beste leden, Dit is mijn eerste voorwoordje en tevens de eerste nieuwsbrief van het nieuwe dansseizoen.

Nadere informatie

Voor open Doel is terug Algemene ledenvergadering Hoofdsponsor

Voor open Doel is terug Algemene ledenvergadering Hoofdsponsor Voor open Doel is terug Na jaren van afwezigheid is de Voor open Doel terug. Tot het eind van de jaren 90 was dit het clubblad van de vv Froombosch. Nu zal het verder gaan als onze nieuwsbrief. Hierin

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

Het is een grote eer om u hier in het Errera Huis, de officiële. residentie van de Vlaamse Regering, te mogen verwelkomen. Dit

Het is een grote eer om u hier in het Errera Huis, de officiële. residentie van de Vlaamse Regering, te mogen verwelkomen. Dit Donderdag 2 februari 2012 Welkomstwoord JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Ontmoeting Chinese minister van Cultuur Cai Wu - Errera, Brussel Zeer geachte collega, minister

Nadere informatie

Academie Merksem. Welkom op de vrije infosessie.

Academie Merksem. Welkom op de vrije infosessie. Academie Merksem Welkom op de vrije infosessie. Maandag 6 oktober, tussen 17 en 18u30 in Brecht Woensdag 8 oktober, tussen 18 en 19u30 in Merksem Dinsdag 14 oktober, tussen 18 en 19u30 in Sint Job Academie

Nadere informatie

Reglement van toepassing op Croky Memory Game

Reglement van toepassing op Croky Memory Game Reglement van toepassing op Croky Memory Game Artikel 1: Algemeen Roger&Roger NV, eigenaar van het merk Croky, met maatschappelijke zetel gelegen te Rue de la Bassée 1, 7700 Moeskroen, België, met KBOnummer

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL 21-06-2013 STATUTEN JOGGINGCLUB BRAKEL 1/6 STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Joggingclub Brakel 1.2

Nadere informatie

STATUTEN VZW PISTONCLUB

STATUTEN VZW PISTONCLUB STATUTEN VZW PISTONCLUB Oprichting vereniging, neerleggen statuten, benoeming raad van bestuur In gevolge de buitengewone algemene vergadering, gehouden te maatschappelijke zetel, Hogerheide 9, 2860 Sint

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA AANPASSING COMMISSIEVERGADERINGEN De aanpassing betreft volgende vergaderingen Donderdag 19.03.2009-10:00 uur : Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie - 14:00 uur : Commissie voor Economie,

Nadere informatie

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Sneppenstraat Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven. ondernemingsnr: BE

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Sneppenstraat Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven. ondernemingsnr: BE FLORILEGIUM Vereniging zonder Winstoogmerk Adres: Sneppenstraat 63 3010 Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven ondernemingsnr: BE 0454 097 580 Betreft: Gecoördineerde statuten V.Z.W. FLORILEGIUM KESSEL-LO

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni. Sint-Gregoriuscollege Gentbrugge Alfons Biebuycklaan 24 9050 Gentbrugge 09 230 82 40 directie@sint-gregoriuscollege.

Nieuwsbrief juni. Sint-Gregoriuscollege Gentbrugge Alfons Biebuycklaan 24 9050 Gentbrugge 09 230 82 40 directie@sint-gregoriuscollege. Sint-Gregoriuscollege Gentbrugge Alfons Biebuycklaan 24 9050 Gentbrugge 09 230 82 40 directie@sint-gregoriuscollege.be Nieuwsbrief juni In de klas van de anderstalige nieuwkomers leerden ze over hun droomhuis.

Nadere informatie

"ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de "Vennootschap")

ECODIS in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de Vennootschap) "ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap Brechtsebaan 30 2900 Schoten RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157 (de "Vennootschap") De vereffenaar van de Vennootschap nodigt u bij deze graag

Nadere informatie

ATAC Nieuwsflash nr. 27. ATAC-clubfeest vrijdag 21 maart 2014. Members Atac vzw: Atletiekvereniging Vosselaar vzw Avos vzw

ATAC Nieuwsflash nr. 27. ATAC-clubfeest vrijdag 21 maart 2014. Members Atac vzw: Atletiekvereniging Vosselaar vzw Avos vzw PAGINA 1 ATAC Nieuwsflash nr. 27 Ondertussen zijn we weer de tweede maand van het jaar gestart. Dit betekent traditioneel ook de maand waarin de eerste kampioenschappen van het veldlopen op het programma

Nadere informatie

Nieuwbrief 3 dd. 14 oktober 2014.

Nieuwbrief 3 dd. 14 oktober 2014. FEN Europa België v.z.w. Nieuwbrief 3 dd. 14 oktober 2014. Hopelijk heeft u genoten van uw verlof en voldoende nieuwe krachten opgedaan om er weer een vol seizoen van het carnaval gebeuren te genieten.

Nadere informatie

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP IN HOEDANIGHEID VAN UITGEVER EN OPGAVE VAN DE WERKEN

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP IN HOEDANIGHEID VAN UITGEVER EN OPGAVE VAN DE WERKEN Dienst Aanvaardingen Tel : 02/286.82.34 Aarlenstraat 75-77 Fax : 02/231.18.00 1040 Brussel E-mail : affiliation@sabam.be Blz : 1/8 Volgnummer : Inschrijvingsnummer : Voorbehouden voor de administratie

Nadere informatie

Kijk naar omhoog! 25 kinderliederen. Tekst: Frits Deubel & Bert Noteboom jr. Muziek: Bert Noteboom jr. 2e druk 2006 Uitgave: Proza Musica, Veenendaal

Kijk naar omhoog! 25 kinderliederen. Tekst: Frits Deubel & Bert Noteboom jr. Muziek: Bert Noteboom jr. 2e druk 2006 Uitgave: Proza Musica, Veenendaal Kijk naar omhoog! 25 kinderliederen Tekst: Frits Deubel & Bert Noteboom jr Muziek: Bert Noteboom jr 2e druk 2006 Uitgave: Proza Musica, Veenendaal Meer informatie over dit boek of over andere uitgaven

Nadere informatie