Adviesrapport pensioen en echtscheiding. Gegevens verzekerde. Grondslagen algemeen. Grondslagen verdeling. Grondslagen actuarieel. Versie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviesrapport pensioen en echtscheiding. Gegevens verzekerde. Grondslagen algemeen. Grondslagen verdeling. Grondslagen actuarieel. Versie 2010.06."

Transcriptie

1 Gegevens verzekerde Naam en adresgegevens Naam verzekerde De heer Naam partner Mevrouw L. Voorbeeld Adres Voorbeeldweg 2 Postcode en plaats 5800 AA VENRAY Grondslagen algemeen Algemene gegevens Datum van de berekening 1 januari 2011 Gegevens verzekerde Geslacht verzekerde Man Geboortedatum verzekerde 1 januari 1960 Gegevens partner Geslacht partner Vrouw Geboortedatum partner 1 januari 1962 Grondslagen verdeling Huwelijkse periode Datum aanvang huwelijk 1 januari 1990 Datum echtscheiding 1 januari 2011 Uitgangspunt berekening Verdeelmethode rechten Vereveningspercentage Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (Wet VPS) 50,0 procent Conversie aanspraken Conversie pensioenrechten Ja Pensioendatum verzekerde 1 januari 2025 Idem voor partner 1 januari 2027 Grondslagen actuarieel Uitgangspunt berekening Soort sterftetafel Traditionele tafel Gehanteerde sterftetafel Naam sterftetafel Collectief 2003 Uitbetaling uitkeringen Uitbetalingsfrequentie Uitbetalingswijze Rekenrente kapitaal Rekenrente uitkeringsperiode Rekenrente opbouwperiode Stijging uitkeringen Stijging uitkeringen Maand Postnumerando 4,0 procent 4,0 procent 0,0 procent Berekening gemaakt door Stultiens Pensioen Consultancy Pagina 1

2 Leeftijdsterugstellingen Terugstelling man Terugstelling vrouw 1 jaar 2 jaar Uitgangspunten berekening Opgebouwd pensioen en waardering Volgens de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding hebben beide ex-partners recht op de helft van het ouderdomspensioen. Het gaat dan om het ouderdomspensioen dat tussen sluiting van het huwelijk of geregistreerd partnerschap en scheiding is opgebouwd. Hieronder worden de pensioenaanspraken en/of -kapitalen weergegeven zoals deze door de ex-partners zijn opgebouwd tijdens de huwelijkse periode. Opgebouwde pensioenaanspraken Pensioen Contante Pensioen Contante aanspraak waarde aanspraak waarde Opgebouwd ouderdomspensioen , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal contante waarde aanspraken , ,00 Verevening pensioenvoorzieningen Verdeelmethode verevening Wet VPS Elk van de ex-partners heeft recht op uitbetaling van de helft van het in de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioen. Het nabestaandenpensioen blijft hierbij buiten beschouwing. Deze methode is de (standaard)verevening zoals die in de Wet VPS (artikel 3) is opgenomen. In geval van verevening gaat het pensioen in op pensioendatum van degene die pensioen heeft opgebouwd (vereveningsplichtige). Voorwaardelijk pensioen Het voorwaardelijk ouderdoms- en/of overbruggingspensioen is de pensioenaanspraak op pensioendatum van de vereveningsplichtigde voor de vereveningsgerechtigde (ex-partner) bij het in leven zijn van de vereveningsplichtigde. Verevende pensioenaanspraken Pensioen Contante Pensioen Contante aanspraak waarde aanspraak waarde Opgebouwd ouderdomspensioen 7.500, , , ,00 Voorwaardelijk ouderdomspensioen 2.838, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal contante waarde aanspraken , ,00 Berekening gemaakt door Stultiens Pensioen Consultancy Pagina 2

3 Conversie pensioenrechten Verdeelmethode conversie Bij conversie (artikel 5) wordt de contante waarde van het ouderdoms- alsmede het nabestaandenpensioen berekend. De waarde van de voorwaardelijke halve aanspraak op ouderdoms- en nabestaandenpensioen worden omgezet in een eigen aanspraak op ouderdomspensioen. Het restant van het kapitaal wordt tezamen verdeeld en gebruikt voor de aankoop van een ouderdomspensioen voor de vereveningsplichtige. Geconverteerde pensioenaanspraken Pensioen Contante Pensioen Contante aanspraak waarde aanspraak waarde Geconverteerd ouderdomspensioen , , , ,00 Berekening gemaakt door Behandelaar Naam behandelaar Functie P. Stultiens Pensioenconsultant Kantoorgegevens Naam kantoor Stultiens Pensioen Consultancy Correspondentie adres Truus Schröderstraat 5 Postcode en plaats 5803 GL VENRAY Contactgegevens adres Telefoonnummer Faxnummer Berekening gemaakt door Stultiens Pensioen Consultancy Pagina 3

4 Bijlage: overzicht en berekening contante waarde pensioenvoorzieningen Opgebouwd pensioen en waardering Toepassing Wet VPS Volgens de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding hebben beide ex-partners recht op de helft van het ouderdomspensioen. Het gaat dan om het ouderdomspensioen dat tussen sluiting van het huwelijk of geregistreerd partnerschap en scheiding is opgebouwd. Hieronder worden de pensioenaanspraken en/of -kapitalen weergegeven zoals deze door de ex-partners zijn opgebouwd tijdens de huwelijkse periode. Waardering pensioenaanspraken Opgebouwde pensioenaanspraken Opgebouwd ouderdomspensioen Pensioen Contante Pensioen Contante aanspraak waarde aanspraak waarde Zorg, verpleging(pggm) 0,00 0, , ,00 ABP , ,00 0,00 0,00 Zorg, verpleging(pggm) 0,00 0, , ,00 ABP , ,00 0,00 0,00 Zorg, verpleging(pggm) 0,00 0,00 0,00 0,00 ABP 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal contante waarde aanspraken , ,00 Berekening gemaakt door Stultiens Pensioen Consultancy Pagina 4

5 Bijlage: overzicht en berekening verevening pensioenvoorzieningen Verevend pensioen en waardering Verdeelmethode verevening Wet VPS Elk van de ex-partners heeft recht op uitbetaling van de helft van het in de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioen. Het nabestaandenpensioen blijft hierbij buiten beschouwing. Deze methode is de (standaard)verevening zoals die in de Wet VPS (artikel 3) is opgenomen. In geval van verevening gaat het pensioen in op pensioendatum van degene die pensioen heeft opgebouwd (vereveningsplichtige). Verevening pensioenaanspraken Verevende pensioenaanspraken Pensioen Contante Pensioen Contante Vereveningspercentage 50,0 procent aanspraak waarde aanspraak waarde Verevend ouderdomspensioen Zorg, verpleging(pggm) 0,00 0, , ,00 ABP 7.500, ,00 0,00 0,00 Voorwaardelijk ouderdomspensioen Zorg, verpleging(pggm) 2.838, ,00 0,00 0,00 ABP 0,00 0, , ,00 Zorg, verpleging(pggm) 4.200, ,00 0,00 0,00 ABP 0,00 0, , ,00 Zorg, verpleging(pggm) 0,00 0,00 0,00 0,00 ABP 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal contante waarde aanspraken , ,00 Berekening gemaakt door Stultiens Pensioen Consultancy Pagina 5

6 Bijlage: overzicht en berekening conversie pensioenvoorzieningen Geconverteerd pensioen en waardering Verdeelmethode conversie Bij conversie (artikel 5) wordt de contante waarde van het ouderdoms- alsmede het nabestaandenpensioen berekend. De waarde van de voorwaardelijke halve aanspraak op ouderdoms- en nabestaandenpensioen worden omgezet in een eigen aanspraak op ouderdomspensioen. Het restant van het kapitaal wordt tezamen verdeeld en gebruikt voor de aankoop van een ouderdomspensioen voor de vereveningsplichtige. Conversie pensioenaanspraken Geconverteerde pensioenaanspraken Geconverteerd ouderdomspensioen Conversie Contante Conversie Contante aanspraak waarde aanspraak waarde Zorg, verpleging(pggm) 0,00 0, , ,00 ABP 7.500, ,00 0,00 0,00 Onvoorwaardelijk ouderdomspensioen Zorg, verpleging(pggm) 3.484, ,00 0,00 0,00 ABP 0,00 0, , ,00 Voormalig nabestaandenpensioen (NP) Zorg, verpleging(pggm) 0, ,00 0,00 0,00 ABP 0,00 0,00 0, ,00 Zorg, verpleging(pggm) 0,00 0,00 0,00 0,00 ABP 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal contante waarde aanspraken , ,00 Totaal ouderdomspensioen , ,00 Berekening gemaakt door Stultiens Pensioen Consultancy Pagina 6

7 Bijlage: totaaloverzicht verdeling pensioenvoorzieningen Overzicht gevolgen pensioenverdeling Vergelijking verdeelmethoden Hieronder treft u een overzicht aan met de pensioenaanspraken en/of -kapitalen en consequenties als gevolg van verevening, verrekening en/of conversie. Hierbij worden de verschillen weergegeven tussen het al dan niet in leven zijn van de ex-partner en de gevolgen voor de verdeelde pensioenvoorzieningen. U treft hieronder een overzicht aan van de consequenties voor de verzekerde alsmede voor de partner. Vergelijking pensioensituatie verzekerde Opgebouwde pensioenaanspraken Opgebouwd ouderdomspensioen Verevening Conversie in leven overleden in leven overleden Zorg, verpleging(pggm) 2.838,00 0, , ,00 ABP 7.500, , , ,00 Zorg, verpleging(pggm) 0, ,00 0,00 0,00 Zorg, verpleging(pggm) 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal ouderdomspensioen , , , ,00 0, ,00 Berekening gemaakt door Stultiens Pensioen Consultancy Pagina 7

8 Vergelijking pensioensituatie partner Opgebouwde pensioenaanspraken Opgebouwd ouderdomspensioen Verevening Conversie in leven overleden in leven overleden Zorg, verpleging(pggm) 2.838, , , ,00 ABP 7.500,00 0, , ,00 ABP 0, ,00 0,00 0,00 ABP 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal ouderdomspensioen , , , ,00 0, ,00 Berekening gemaakt door Stultiens Pensioen Consultancy Pagina 8

9 Bijlage: overzicht opgegeven pensioenvoorzieningen Pensioenvoorzieningen ex-echtgenoten Algemene informatie Hieronder ziet u een overzicht van de pensioenaanspraken en -kapitalen welke in de berekening zijn opgenomen. De reeds opgebouwde pensioenen zijn de (tijdsevenredige) aanspraken zoals deze op de datum van echtscheiding zijn berekend of opgegeven. Eventuele nabestaandenpensioenen zijn van het (tijdsevenredige) ouderdomspensioen afgeleid mits een andere waarde is opgegeven. Overzicht voorzieningen verzekerde Pensioenaanspraak verzekerde Status aanspraak Pensioenuitvoerder Naam pensioenfonds Actief Pensioenfonds ABP Soort pensioenregeling Uitkeringsovereenkomst Datum in diensttreding 1 januari 1985 Pensioendatum 1 januari 2025 Ouderdomspensioen Reeds opgebouwd Actuariele grondslagen Actuariele bonus ,00 euro ,00 euro ,00 euro 0,00 euro Standaard Niet toepassen Overzicht voorzieningen partner Pensioenaanspraak partner Status aanspraak Pensioenuitvoerder Naam pensioenfonds Actief Pensioenfonds Zorg, verpleging(pggm) Soort pensioenregeling Uitkeringsovereenkomst Datum in diensttreding 1 januari 1987 Pensioendatum 1 januari 2027 Ouderdomspensioen Reeds opgebouwd Actuariele grondslagen Actuariele bonus ,00 euro 5.676,00 euro 4.200,00 euro 0,00 euro Standaard Niet toepassen Berekening gemaakt door Stultiens Pensioen Consultancy Pagina 9

10 Bijlage: algemene toelichting Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (VPS) Toelichting Wet VPS Uitwerking Wet VPS Volgens de Wet VPS hebben beide ex-partners recht op de helft van het ouderdomspensioen. Het gaat dan om het ouderdomspensioen dat tussen sluiting van het huwelijk of geregistreerd partnerschap en scheiding is opgebouwd. Beide ex-partners krijgen hun deel van het pensioen apart uitbetaald door de pensioen- uitvoerder. De rechter hoeft hierover geen beslissing te nemen. In de wet wordt degene die pensioen heeft opgebouwd 'vereveningsplichtige' genoemd en degene die niet zelf pensioen heeft opgebouwd 'vereveningsgerechtigde'. Toepassing Wet VPS De Wet VPS is van toepassing op scheidingen vanuit een huwelijk en geregistreerd partnerschap. Scheiding vanuit een samenwoonsituatie valt niet onder de Wet VPS, ook niet wanneer er een notarieel samenlevingscontract is. De scheiding moet hebben plaatsgevonden op of na 1 mei Als datum van scheiding geldt de datum van inschrijving van de echtscheiding dan wel de datum van inschrijving van de beschikking van de scheiding van tafel en bed in het huwelijksgoederenregister. Reden hiervan is dat de pensioenopbouw na die datum niet meer het resultaat is van de gezamenlijke inspanning van beide partners. Pensioenverdeling in het kader van de Wet VPS staat los van het gekozen huwelijksgoederenregime. De Wet VPS is ook van toepassing als de ex-echtgenoten gemeenschap van goederen hebben uitgesloten of beperkt, behalve als de ex-echtgenoten de Wet VPS expliciet hebben uitgesloten. Verdeelmethode Verevening (art. 3 Wet VPS) Elk van de partners heeft recht op uitbetaling van de helft van het in de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioen krijgt. Het nabestaandenpensioen blijft buiten beschouwing. Deze methode is de (standaard)verevening zoals die in de Wet VPS is opgenomen. In geval van verevening gaat het pensioen in op pensioendatum van de vereveningsplichtige. De vereveningsgerechtigde heeft jegens de pensioen- uitvoerder een rechtstreeks recht op uitbetaling. Zulks onder voorwaarde dat binnen twee jaar na de scheiding door een van beide echtgenoten van de scheiding en van het tijdstip van scheiding mededeling is gedaan aan de pensioenuitvoerder. Verdeelmethode Conversie (art. 5 Wet VPS) Elk van de partners heeft recht op een eigen ouderdomspensioenaanspraak jegens de pensioenuitvoerder. Bij conversie wordt de contante waarde van de ouderdomspensioenaanspraak, alsmede de contante waarde van het nabestaandenpensioen berekend. De waarde van de voorwaardelijke halve aanspraak op ouderdoms pensioen en de waarde van de gehele aanspraak op nabestaandenpensioen, worden tezamen omgezet in een eigen onvoorwaardelijke aanspraak op ouderdomspensioen bij de vereveningsgerechtigde. Het restant van het kapitaal wordt tezamen verdeeld en gebruikt voor de aankoop van een ouderdoms- pensioen voor de vereveningsplichtige. In geval van conversie gaat het pensioen in op de pensioendatum van de vereveningsgerechtigde. Het overlijden van de ex-echtgenoot heeft dan geen invloed op het pensioen. Alternatieve verdeelmethode Op grond van artikel 4 WVPS een alternatieve verdeling mogelijk van de vereveningspercentages en er is sprake van een andere verdeling dan Ook een verdeling valt hieronder. Verdeelmethode wettelijke verrekening Er is sprake van verrekening indien een partner afziet van zijn/haar deel op pensioen in ruil voor andere vermogenselementen. Indien van de verevening wordt afgeweken, en dit wordt verrekend met een bestanddeel dat in de huwelijksgemeenschap valt, is er fiscaal gezien sprake van verrekening. Verrekening kan op verschillende manieren plaatsvinden: 1) Verrekening met een vermogensbestanddeel 2) Verrekening met bestaande of nieuwe lijfrente-overeenkomsten Berekening gemaakt door Stultiens Pensioen Consultancy Pagina 10

11 3) Verrekening met alimentatie 4) Verrekening met pensioenrechten Uitzonderingen vereveningsaanspraken Wet VPS In de WVPS is vastgelegd dat verevening plaatsvindt van ouderdomspensioen, dat in het kader van de arbeidsovereenkomst is opgebouwd en waarvoor een (fictieve) premievrije aanspraak is opgebouwd. Buiten de verevening blijven VUT-uitkeringen, omdat hiervoor geen kapitaal is opgebouwd alsmede tijdelijk ingegane pensioenen. Ook buiten de verevening blijven lijfrenten omdat deze niet in het kader van een pensioenregeling in verband met een arbeidsovereenkomst of een zelfstandige beroepsuitoefening zijn opgebouwd. Kleine pensioenen worden eveneens op grond van artikel 3 lid 3 WVPS niet verevend. Hieronder verstaat men een pensioen waarvan het vereveningsdeel minder bedraagt dan het bedrag van artikel 66 PW (2010: 420,69 euro). Een kapitaalgedekt overbruggingspensioen of een prepensioen valt daarentegen wel onder de werking van de Wet VPS. De Wet VPS is niet van toepassing op levenslooptegoeden die een werknemer heeft opgebouwd onder de werking van de levensloopregeling. Premie-overeenkomsten De Wet VPS houdt geen rekening met pensioenregelingen die (deels) gefinancierd worden op basis van een beschikbare premie, zowel op kapitaalbasis en unit-linkedbasis. Bij een beschikbare premieregeling kan niet bepaald kan worden hoeveel ouderdomspensioen op enig moment is opgebouwd. Op het moment van echtscheiding is niet bekend wat het uiteindelijke resultaat zal zijn van de belegde premies. De vaststelling bedraagt het aantal beleggingseenheden een/of het verzekerd kapitaal. De waarde van de units bij een kapitaalverzekering met pensioenclausule dient verminderd te worden met de waarde van het nabestaandenpensioen. In de praktijk wordt de Wet VPS toegepast, aangepast aan het uitgangspunt van een beschikbare premieregeling en wordt de tijdens de huwelijkse periode opgebouwde waarde of het aantal units verdeeld. Wanneer de premies worden gestort in een kapitaalverzekering dient volgens het Verbond van Verzekeraars te worden uitgegaan van de gefinancierde premievrije waarde van de kapitaalverzekering op de datum van echtscheiding. Tevens moet worden gekeken welk deel van deze waarde toegerekend moet worden aan het nabestaandenpensioen (bij overlijden na pensioendatum) en het te verevenen ouderdomspensioen. De waarde van de units die corresponderen met de aanspraak op het nabestaandenpensioen kunnen afzonderlijk geregistreerd worden. Er kan op dat moment echter ook een kapitaalverzekering worden gesloten, waarmee bij overlijden van de vereveningsplichtige een nabestaandenpensioen aangekocht wordt. Een uniforme wijze voor de verdeling van de pensioenaanspraken door pensioenuitvoerders is er niet. Indexatie en/of toeslagen Het vereveningsdeel wordt evenredig aangepast als het pensioen na ingang wordt verhoogd of verlaagd, conform art. 3, 2e lid Wet VPS. Indexatie vor de pensioeningangsdatum is niet expliciet geregeld. Wel is er jurisprudentie over de mogelijke toepassingen, o.a. Rechtbank Den Haag 26 maart 2003, PJ 2003/74. Kosten De pensioenuitvoerder heeft de bevoegdheid om de kosten van een verevening voor de helft aan ieder van beide echtgenoten in rekening te brengen of om die in mindering te brengen op de aan hen uit te betalen bedragen (art. 6 Wet VPS). Over de hoogte van de kosten is wettelijk niets geregeld. Uitsluiting Wet VPS Het is mogelijk, conform artikel 2, 1e lid, de Wet VPS uit te sluiten. Dit kan via uitsluiting op grond van de huwelijkse voorwaarden of in het echtscheidingsconvenant nemen dat de toepassing van de Wet VPS buiten werking wordt gesteld. Berekening gemaakt door Stultiens Pensioen Consultancy Pagina 11

10 Jaar Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

10 Jaar Wet verevening pensioenrechten bij scheiding 10 Jaar Wet verevening pensioenrechten bij scheiding In de reeks Brochures Toekomstvoorzieningen zijn verschenen: 1: Pensioenregister in zicht? De haalbaarheid van een pensioenregister. 2: Gelijke Behandeling

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen

Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen Belastingdienst/ Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van

Nadere informatie

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr.

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Uw pensioen na scheiding

Uw pensioen na scheiding Uw pensioen na scheiding Als u en uw partner uit elkaar gaan Een scheiding heeft invloed op veel aspecten van uw leven. Denk daarbij aan de verdeling van uw huis, auto en inboedel. Ook uw pensioen wordt

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

Uit elkaar... Ga je scheiden? Scheiden betekent dat er zaken verdeeld moeten worden.

Uit elkaar... Ga je scheiden? Scheiden betekent dat er zaken verdeeld moeten worden. Uit elkaar... Ga je scheiden? Je staat er misschien niet meteen bij stil, maar een scheiding heeft gevolgen voor je pensioen en voor het pensioen van je ex. Het is dus goed je daar even in te verdiepen.

Nadere informatie

Wat te doen met het pensioen bij een bedrijfsovername of -afsplitsing?

Wat te doen met het pensioen bij een bedrijfsovername of -afsplitsing? Wat te doen met het pensioen bij een bedrijfsovername of -afsplitsing? 1. Aanleiding De laatste jaren zijn bedrijfsovernames en -afsplitsingen aan de orde van de dag en dit proces zal zich de komende tijd

Nadere informatie

Pensioenoverzicht beschikbare premieregeling

Pensioenoverzicht beschikbare premieregeling Pensioenoverzicht beschikbare premieregeling Rapportnummer: 201411132059 Rapport ten behoeve van: de heer B.P.R. Pensioen BPR-pensioenrapport d.d. 13 november 2014: 20:59 uur Versienummer gebruikte berekeningssoftware:

Nadere informatie

RJ-Uiting 2008-3 Aanpassingen RJ 271.3 Personeelsbeloningen - Pensioenen

RJ-Uiting 2008-3 Aanpassingen RJ 271.3 Personeelsbeloningen - Pensioenen RJ-Uiting 2008-3 Aanpassingen RJ 271.3 Personeelsbeloningen - Pensioenen Inleiding In deze RJ-Uiting zijn tekstvoorstellen opgenomen voor wijzigingen van hoofdstuk 271.3 Personeelsbeloningen - pensioenen.

Nadere informatie

RJ-Uiting 2012-1: Handreiking voor de toepassing van IAS 19R in de Nederlandse pensioensituatie

RJ-Uiting 2012-1: Handreiking voor de toepassing van IAS 19R in de Nederlandse pensioensituatie RJ-Uiting 2012-1: Handreiking voor de toepassing van IAS 19R in de Nederlandse pensioensituatie In juni 2011 heeft de IASB de gewijzigde IAS 19 Employee Benefits (IAS 19R) uitgebracht. IAS 19R kent verschillende

Nadere informatie

Handleiding Transparantie voor traditionele levensverzekeringen

Handleiding Transparantie voor traditionele levensverzekeringen Handleiding Transparantie voor traditionele levensverzekeringen Inleiding Toelichting De sector Leven van het Verbond van Verzekeraars heeft richtlijnen opgesteld om de inzichtelijkheid van traditionele

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering

Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Begunstigde De (rechts)persoon die is aangewezen om de uitkering te ontvangen. b.

Nadere informatie

Notitie inzake: NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER EXPERTISECENTRUM PENSIOENRECHT

Notitie inzake: NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER EXPERTISECENTRUM PENSIOENRECHT EXPERTISECENTRUM PENSIOENRECHT Notitie inzake: NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER Prof. mr. Herman Kappelle Prof. dr. Erik Lutjens Mr. Ivor Witte - hoogleraar Fiscaal Pensioenrecht - hoogleraar Pensioenrecht

Nadere informatie

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen.

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen. nummer 5 MBB mei 2014 Drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen Deel II: Wat heeft netto in petto? 221 Dr. A.H.H. Bollen-Vandenboorn 1, mr. M.E.C. Boumans cpl 2, mr. G. van Ginkel 3 en E.H.M.

Nadere informatie

Voorwaarden FBTO Uitvaartverzekering

Voorwaarden FBTO Uitvaartverzekering Voorwaarden FBTO Uitvaartverzekering Uitvaartverzkering fbto.nl Begripsomschrijvingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Maatschappij Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V., Kamer

Nadere informatie

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen KATOCO 25 november 2014 Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Nadere informatie

Raad voor Rechtsbijstand

Raad voor Rechtsbijstand Raad voor Rechtsbijstand familierechtelijke zaken (zoals echtscheiding). Uw aanvraag is afgewezen of niet in behandeling genomen Op basis van de (door uw advocaat) verstrekte gegevens heeft de Raad uw

Nadere informatie

Ondergetekende: 1. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... 2. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... hierna te noemen 'partijen'

Ondergetekende: 1. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... 2. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... hierna te noemen 'partijen' Voorbeeld samenlevingscontract met verblijvingsbeding Dit samenlevingscontract is slechts een voorbeeld. U mag de inhoud van de overeenkomst natuurlijk inrichten zoals u wilt. Let op: als er sprake is

Nadere informatie

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Welkom bij PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 WELKOM BIJ PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 Lees de oranje tekst voor de hoofdpunten 1 Uw Anw-hiaatpensioen bij PME 4 2

Nadere informatie

1. OVERGANGSMAATREGELEN M.B.T. DE INSCHALING. 1.1. Netto netto indeling in naast hogere PKN-schaal

1. OVERGANGSMAATREGELEN M.B.T. DE INSCHALING. 1.1. Netto netto indeling in naast hogere PKN-schaal UITVOERINGSBEPALINGEN 1 MET BETREKKING TOT DE OVERGANG VAN DE RECHTSPOSITIES VAN PREDIKANTEN VOOR GEWONE WERKZAAMHEDEN IN DE NHK-GKN-ELK NAAR DE RECHTSPOSITIE VAN DE PKN 1. OVERGANGSMAATREGELEN M.B.T.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Dit rapport heeft 53 pagina s 1 Inhoud Kengetallen 3 Verslag van het bestuur 4 Profiel van het fonds 4 Organisatie 5 Financieel beleid van het fonds 6 Goed Pensioenfondsbestuur 10 Financiële

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie juli 2009 Volgnummer: 2009:2; bijgewerkt tot 1 juli 2009

Nadere informatie

Begrippenlijst A - Z A Aanspraak Zie: Pensioenaanspraak.

Begrippenlijst A - Z A Aanspraak Zie: Pensioenaanspraak. Begrippenlijst A - Z A Aanspraak Zie: Pensioenaanspraak. Actuariºle grondslagen Gegevens, zoals sterftekansen, arbeidsongeschiktheidskansen, rekenrente en kosten, die gebruikt worden om vast te stellen

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Nadere informatie