Onderhouds-ABC en serviceabonnement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderhouds-ABC en serviceabonnement"

Transcriptie

1 Oderhouds-ABC e serviceaboemet

2

3 Oderhouds ABC Oderhouds-ABC e serviceaboemet Voor u ligt ee overzicht i alfabetische volgorde va reparaties e herstellige i e rod uw woig. U leest hier welke reparaties e herstellige Heuvelrug Woe uitvoert e welke u zelf regelt. U vidt hier ook reparaties die voor rekeig va de huurder zij, maar die u door Heuvelrug Woe kut late uitvoere. Dit ka als u ee serviceaboemet heeft. Meer over het serviceaboemet e over hoe u ee aboemet eemt, leest u achteri deze brochure. Het telefooummer va Heuvelrug Woe is Melde ka ook via oze website: 3

4 A Reparatie Afvoere Reparere e schoomake va dakafvoere/-gote e dake Oderhoude va afvoere va wastafel, douche, gootstee, ez. Otstoppe va afvoersifos, bieriolerig e putjes Afwerkige aa plafods, wade e vloere e overige bouwoderdele Afzuigistallaties Afzuigkap Verwijdere e herstelle va zelf aagebrachte afwerkige aa plafods, wade e vloere e overige bouwoderdele Reparere va de mechaische vetilatie-irichtig e oderhoude/reparere va vetilatiekaale Oderhoude e reparere va vetilatie- e otluchtigsroosters Schoohoude va de rotor Schoohoude va filters, vetilatie- e/of otluchtigsroosters Reparatie/vervagig idie afzuigkap eigedom is va Heuvelrug Woe B Balkos Oderhoud e reparaties aa balustrades (ook i trappehuize) 4

5 Oderhouds ABC Heuvelrug Woe Huurder Serviceaboemet Tip Voor otstoppe va bieriolerig kut u rechtstreeks cotact opeme met RRS Als de verstoppig veroorzaakt is door vet, zeep, haarreste of adere voorwerpe, is de rekeig voor de huurder Voorbeelde va afwerkige zij schrootjes, tegels, graol, steestrips Voor istallatie door bewoer is toestemmig va Heuvelrug Woe odig. Ee afzuigkap met motor mag iet op het vetilatiesysteem worde aageslote. 5

6 B Reparatie Beglazig Reparere e vervage bij beschadigig. Behag Bestratig Bevriezig Boiler Bradgage Verwijdere e aabrege va behag Ophoge e reparere va gemeeschappelijke bestratig e pade die eigedom zij va Heuvelrug Woe Ophoge va (tui)pade e terrasse die bij de woig hore bij verzakkig va meer da 15 cm Ophoge e reparere va zelf aagebrachte e overgeome bestratige Kleie reparaties/oderhoud aa pade e terrasse behorede tot het gehuurde Treffe va voorzieige aa waterhoudede leidige (ook cv) om bevriezig te voorkome Bevrore leidige e saitair otdooie e herstelle iclusief gevolgschade Oderhoude e reparere Oderhoud va bradgage e groevoorzieige, idie deze eigedom zij va Heuvelrug Woe 6

7 Oderhouds ABC Heuvelrug Woe Huurder Serviceaboemet Tip Belt u met Cetraal Beheer Achmea: Bet u iet verzekerd voor glasbreuk e lekschade? Neem cotact op met Heuvelrug Woe Bij storige i close-i boilers belle met Eeco ( ) 7

8 B Reparatie Bradmelders Briefkaste Buiteverlichtig Klei oderhoud aa bradmelders i de woig, bijvoorbeeld regelmatig teste e vervage va ee batterij (idie aawezig) Bij slijtage reparere e vervage va bradmelders die aageslote zij op het lichtet Oderhoude e reparere va cetrale briefkaste Oderhoude briefkastslote (regelmatig smere) Herstelle e oderhoude va de briefkast e/of brievebus i voordeur va het gehuurde Oderhoude e reparere va istallaties voor verlichtig op galerije, gemeeschappelijke trappehuize, portieke, gage e etreeruimte Vervage va lampe, starters, e dergelijke i buiteverlichtig op galerije, gemeeschappelijke trappehuize, portieke, gage e etreeruimte Oderhoude e vervage va buiteverlichtig bij eegeziswoige 8

9 Oderhouds ABC Heuvelrug Woe Huurder Serviceaboemet Tip 9

10 C Reparatie D Cetrale verwarmigsistallaties/ combiketel Dakcostructies/dakbedekkig Dakrame Deurbelle Deure Oderhoude e reparere Bijvulle e otluchte va de cv-istallatie; oderhoud of vervage va vulslage, wartels, sleutels Herstelle va schade aa de cv e toebehore door verkeerd gebruik Reparere va dakcostructie/dakbedekkig als gevolg va betrede va dake door huurders Reparere e vervage bij slijtage Oderhoude schilderwerk va houte afwerkig aa biezijde e schoohoude va de biezijde Oderhoude e reparere va gemeeschappelijke deurbelleplateau Oderhoude e reparere va huistelefoo of itercomistallatie bij ormaal gebruik Oderhoude e reparere of vervage voordeurbel e trasformator Schildere, reparere of vervage geveldeure aa de buitezijde 10

11 Oderhouds ABC Heuvelrug Woe Huurder Serviceaboemet Tip Bij storig belle huurders uit Drieberge e Leersum met Eeco ( ) Bewoers uit Door belle met Brema ( ) 11

12 D Reparatie E Deure Deuropeer Douche Dorpels Elektraleidige Elektrische istallaties Verieuwe/herstelle va deure, schariere bii door huurder veroorzaakte schade (uitgewaaide/otzette deure) Schildere, reparere of vervage va deure i gemeeschappe lijke ruimte e trappehuize, e het oderhoude va daarbij hored hag- e sluitwerk Schildere geveldeure aa biezijde Schilderwerk biedeure i woig Reparaties va hag- e sluitwerk i de woig Oderhoude e reparere va elektrische deuropeer bij ormaal gebruik Zie saitair Vastzette va dorpels i de woig Oderhoude va bedradig e aardig bie de woig Oderhoude e reparere va de groepekast Reparere va zelf aagebrachte uitbreidige (door ee erked istallateur) aa elektrische istallaties e vervage va schakelaars e wadcotactdoze bij mechaische schade 12

13 Oderhouds ABC Heuvelrug Woe Huurder Serviceaboemet Tip Bij slijtage vervagt Heuvelrug Woe 13

14 E Reparatie Elektrische istallaties Erfafscheidige Oderhoude va elektrische istallaties buite de woig mits aagebracht door Heuvelrug Woe Vervage va stoppe bij uitval Plaatse va erfafscheidige Oderhoude e reparere va bij de woig horede privacyscherme e erfafscheidige F Filters (Zie Vetilatie) Reparere e oderhoude va zelfaagebrachte erfafscheidige G Gaskrae Gasleidige Gote Groevoorzieige (zie Tuie) Oderhoude e reparere va gaskrae voor kooktoestel, kachel e cv-ketel Oderhoude e reparere va gasleidige Reparere va gote/dakafvoere Schoomake 1 x per jaar iclusief schuur 14

15 Oderhouds ABC Heuvelrug Woe Huurder Serviceaboemet Tip Erfafscheidige zoals schuttige e hage kut u allee overeekomstig de voor schrifte va Heuvelrug Woe plaatse. Deze zij bij Heuvelrug Woe verkrijgbaar Gote worde i opdracht va Heuvelrug Woe gereiigd 15

16 H Reparatie I K Hag- e sluitwerk Hekke Isolatie Kalkaaslag Keuke Oderhoude e reparere va hag- e sluitwerk i gemeeschappelijke ruimte e trappehuize Kleie e dagelijkse reparaties/oderhoud aa hag- e sluitwerk i de gevel Klei oderhoud e vervagig hag- e sluitwerk bie de woig Oderhoude e reparere va balkohekke e va hekwerk voor gemeeschappelijk gebruik Aabrege va eige isolatie i de woig (allee i overleg met Heuvelrug Woe) Zie ook het ZAV-beleid Verwijdere kalkaaslag op saitair, krae e tegelwerk Bijstelle e smere ladegeleiders, stelle keukekastdeurtjes, smere schariere, oderhoude aarechtblad, megkraa e hadgrepe Oderhoude, reparere e vervage va zelf aagebrachte (extra) keukevoorzieige Reparere e oderhoude va zelf aagebrachte voorzieige die Heuvelrug Woe heeft overgeome 16

17 Oderhouds ABC Heuvelrug Woe Huurder Serviceaboemet Tip Bij slijtage vervagt Heuvelrug Woe 17

18 K Reparatie L Keuke Kitvoege Koordjes (trekschakelaar) Kozije (gevel) Kozije (bie) Krae Kruipruimte Kustofkozije Leuige / leuigdragers Luchtroosters Reparere e vervage va keukeblok, aarechtblad of bovekastjes te gevolge va slijtage Schoohoude Vervage, idie odig Trekschakelaar iwedig kapot e vervage Reparere/schildere va kozije, rame e deure aa de buitezijde Vervage/reparere kozije Oderhoude/schildere va kozije, rame e deure i de woig Vervage va kraaleertjes, otkalke e gagbaar houde Reparere e vervage door slijtage Zie ook saitair Toegakelijk houde va kruipruimte Vervage/oderhoude Oderhoude, reparere e vastzette va leuige e leuigdragers va bietrappe (bij ormaal gebruik) Zie afzuigistallatie 18

19 Oderhouds ABC Heuvelrug Woe Huurder Serviceaboemet Tip Volges beleid bieoderhoud op verzoek Kraaleertjes zij bij verschillede bouwmarkte te verkrijge De kruipruimte mag iet als opslagplaats va goedere worde gebruikt Nooit bore of schroeve i het kozij draaie. Allee met milde schoomaakmiddele schoomake 19

20 M Reparatie O Metselwerk Ogediertebestrijdig Oderhoude e reparere va buitemetselwerke Bestrijdig va oder adere bije, kevers, miere, muize, torre, vlooie, wadluize, wespe e zilvervisjes P R Plafods/wade Plite Radiatore Rame Bestrijdig ratte e kakkerlakke Bestrijdig ogedierte i algemee ruimte (portieke e.d.) Oderhoude e reparere va plafods i gemeeschappelijke ruimte Reparere va grote gate of scheure. Oderhoude e reparere va plafods e stucwerk, kleie gaatjes, krimpscheurtjes, ezovoort Zie afwerkige aa plafods, wade e vloere e overige bouwoderdele Herstelle va losrakede e kapotte plite Reparere e verieuwe radiatore Oderhoud zoals schildere, spuite e bijwerke radiatore Schildere aa biezijde kozije va gevelrame e schilderwerk aa overige kozije bie de woig Oderhoude e reparere va hag- e sluitwerk 20

21 Oderhouds ABC Heuvelrug Woe Huurder Serviceaboemet Tip Evetueel met hulp va de gemeetelijke bestrijdigsdiest. Meldig aa gemeete is gewest i verbad met mogelijke gevolge voor de volksgezodheid Koste voor bewoer idie veroorzaakt door ohygieisch gedrag Bij storig: zie cetrale verwarmigsistallaties/combiketel 21

22 R Reparatie S Rame Riolerig Rookmelders Roosters i gevelkozije Ruite Saitair Schilderwerk Schildere, reparere of vervage, iclusief oderhoud/reparatie va hag- e sluitwerk va rame i gemeeschappelijke ruimte e trappehuize Reparere e oderhoude aa riolerige/putte e het otstoppe va bieriolerig Zie afvoere Zie bradmelders Stof- e vetvrij houde Oderhoude e reparere Zie beglazig Reparere e vervage closetpot (bij ormaal gebruik) Oderhoude e vervage va saitaire voorzieige zoals foteitje, wastafel, plachet, spiegel, sifos, stortbak iclusief valbuis, flotteur e waterkrae (bij ormaal gebruik) Doucheplugroosters schoohoude Reparere of vervage va douchekop, opsteekhaak, glijstag e doucheslag Schilderwerk i gemeeschappelijke trappehuize e buitezijde va de woig 22

23 Oderhouds ABC Heuvelrug Woe Huurder Serviceaboemet Tip Bij het otstoppe va ee bieriolerig met als oorzaak vet, zeep, haarreste of adere voorwerpe, is de rekeig voor de huurder 23

24 S Reparatie T Schilderwerk Schoorstee Sleutels Slote Spiegels Stortbakke Stucwerk Tegelwerk Schilderwerk biezijde va de woig Reparere va schoorstee e vetilatiekaale Vege va schoorstee (mistes 1x per jaar) bij gebruik va eige stookvoorzieig door ee gecertificeerd bedrijf Vege e schoomake va de schoorstee i gestapelde bouw Vervage va sleutels hored bij woig, bergig, garage, gemeeschappelijke ruimte e dergelijke Zie hag- e sluitwerk Zie saitair Vervage va het biewerk (vlotter, rubbers e dergelijke) Vervage va stortbakke door slijtage Zie plafods/wade Reparere va schade aa stucwerk, die otstaa is bij het op de juiste wijze verwijdere va behag Herstelle va beschadigige, boorgate e dergelijke Herstelle va losse e gescheurde tegels Schoohoude va voege e tegels 24

25 Oderhouds ABC Heuvelrug Woe Huurder Serviceaboemet Tip Tezij aagegeve door Heuvelrug Woe dat dit iet mag, eem cotact op met Heuvelrug Woe Sleutels voor gecertificeerde systeme zij allee bij Heuvelrug Woe te bestelle Beschadigige aa het achterliggede stucwerk otstaa vaak bij het afsteke met ee plamuurmes. Probeer dit te voorkome e gebruik bij voorkeur ee stoomapparaat Allee i de voeg bore, iet i de tegel 25

26 T Reparatie Tochtstrippe Vervage va tochtstrippe Toilette Trappe Tuie Zie saitair Reparere va bietrappe door slijtage/verval Oderhoude va tuie, erve, opritte e erfafscheidige, die bij het gehuurde hore, zodat deze ee verzorgde idruk make 26

27 Oderhouds ABC Heuvelrug Woe Huurder Serviceaboemet Tip Zelf aagebrachte tochtstrippe moete door de huurder zelf vervage worde tezij de huurder ee service-aboemet heeft Oderhoud aa deze elemete omvat: Het egalisere va de tui e het opbrege va teelaarde De aaleg va tui of erf Het regelmatig maaie va het gras Het regelmatig verwijdere va okruid i de tui e tusse bestratig Het regelmatig soeie va hegge, hage e opschietede bome Het soeie va overhagede (boom)takke, als de bure hier last va hebbe. Het vervage va beplatig die is doodgegaa. Het regelmatig verwijdere va (zwerf)vuil. Het ophoge e reparere va zelf aagebrachte e overgeome (sier)bestratige. Het reparere e oderhoude va zelf aagebrachte e overgeome erfafscheidige Tuie moge slechts als sier- of moestui worde gebruikt. Het is de huurder iet toegestaa i de tui voertuige, afval e adere zake te stalle, op te slaa of te depoere 27

28 V Reparatie Verlichtig Vesterbake Zie buiteverlichtig Oderhoude e reparere va vesterbake W Z Vlizotrap Vloere Wadcotactdoze e schakelaars Wade e wadafwerkig Warmtemeters Wastafels Waterleidige Zowerig Vervage va vesterbake door slijtage Vastzette e vastschroeve va loszittede oderdele va de vlizotrap Reparere of egalisere va losliggede cemetdekvloere Reparere e vervage Bij slijtage vervage Zie plafods/wade Reparere va door huurder veroorzaakte schade aa warmtemeters. Bijvoorbeeld door zegelverbrekig, demotage Oderhoude Zie saitair Oderhoude e reparere va warm- e koudwaterleidige, behorede bij de woig Reparere va warm- e koudwaterleidige door bevriezig Oderhoude e reparere va zoescherme die iet stadaard bij de woig hore 28

29 Oderhouds ABC Heuvelrug Woe Huurder Serviceaboemet Tip Tezij aagegeve door Heuvelrug Woe dat dit iet mag, eem cotact op met Heuvelrug Woe Schade die otstaa is door het lostrekke va vloerafwerkige e tegelvloere is voor rekeig huurder I voorkomede gevalle zulle aast de schade ook de iet geregistreerde stookkoste worde geschat e doorbereked aa huurder Idie gee voorzorgsmaatregele zij getroffe 29

30 30

31 Oderhouds ABC Serviceaboemet De prijs Het serviceaboemet kost 4,50 per maad e wordt same met de huur geïcasseerd. Jaarlijks past Heuvelrug Woe de prijs aa op basis va koste-/bateotwikkelig. Aboemet U bet miimaal ee jaar op het serviceaboemet geaboeerd. Daara kut u het per maad opzegge. U kut allee zelf gebruik make va het aboemet. Het is iet overdraagbaar aa ee adere of volgede huurder. 31

32

33 Oderhouds ABC Aameldformulier Vul dit formulier i e stuur het op aar: Heuvelrug Woe, Atwoordummer 2018, 3940 VB Door (postzegel iet odig) Ik meld mij aa als aboee op het serviceaboemet va Heuvelrug Woe. Naam: Adres: Postcode e wooplaats: Telefoo: adres Gebruik adres: Heuvelrug Woe mag mij adres ook voor adere commuicatie met mij gebruike: ja ee

34 Ee postzegel is iet odig Heuvelrug Woe Atwoordummer VB Door

35

36 Door, ovember 2014

W O N I N G S T I C H T I N G N I E U W K O O P O N D E R H O U D S A B C

W O N I N G S T I C H T I N G N I E U W K O O P O N D E R H O U D S A B C W O N I N G S T I C H T I N G N I E U W K O O P O N D E R H O U D S B C Omschijvig oderhoud H V S lgemee lle oderhoud cq reparaties welke het gevolg zij va beschadigige, verielige, odeskudigheid e/of ojuist

Nadere informatie

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder.

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder. Het oderhoud Het oderhoud Elke woig heeft oderhoud odig. Wie precies welk oderhoud uitvoert leest u i deze folder. Wat doet ProWoe? Groot oderhoud Reovatie e groot oderhoud bregt veel overlast voor u met

Nadere informatie

Onderhouds ABC. glasverzekering

Onderhouds ABC. glasverzekering Onderhouds ABC Staat de bol in de eerste kolom? Herstel en kosten zijn dan voor SCW. U kunt de klacht daar melden. Staat de bol in de tweede kolom? Herstel en /of kosten zijn dan voor u als huurder. U

Nadere informatie

A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1

A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1 Onderhoud ABC - wie onderhoudt wat? Huurder A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1 Rentree Afvoeren reparatie afvoeren van aanrecht, wastafel, wasmachine, douche, gootsteen

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

AANRECHT EN AANRECHTBLAD

AANRECHT EN AANRECHTBLAD Volgens het huurrecht verantwoordelijk voor deze werkzaamheden AANRECHT EN AANRECHTBLAD zie kasten AFVOER - vervangen van afvoersifons - reparatie aan dakafvoeren - schoonmaken van dakgoten - ontstoppen

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de huurder komt. Al het overig onderhoud is voor de verhuurder. Het is een uitwerking

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de huurder is. Al het overig onderhoud is voor de verhuurder. Het is een uitwerking het

Nadere informatie

Onderhouds-ABC Waardwonen

Onderhouds-ABC Waardwonen aardwonen A AANRECT Onderhouden en herstellen van aanrechtblok, - blad, - deurtjes, scharnieren en sluitingen Onderhouden en herstellen van kraan, stop, sifon en roostertje KO aardwonen uurder KO Ontstoppen

Nadere informatie

voor rekening van huurder

voor rekening van huurder Werkzaamheden aanrecht huurder Brederode Wonen Serviceabonnement Laden, scharnieren en sluitingen kastjes onderhouden Laden vergen wege ouderdom/slijtage Aanrechtblad onderhoud en vergen door ouderdom/slijtage

Nadere informatie

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement Thuis in goed Overzicht serviceabonnement Verdeling kosten per actie aanrecht Laden, scharnieren en sluitingen kastjes onderhouden Laden vergen wege ouderdom/slijtage Aanrechtblad onderhoud en vergen door

Nadere informatie

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE ET ABC AN SERICEONDEROUD EN REPARATIE Wie doet wat? In deze lijst ziet u wie verantwoordelijk is voor het onderhoud of herstel van allerlei zaken in en om uw woning. Ze staan gerangschikt volgens alfabet.

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning

Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning Versie Schouwen-Duiveland Onderhoud aan uw woning op Schouwen-Duiveland In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de komt. Al

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning rekening Zeeuwland of rekening? Zeeuwland Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor rekening van de is. Al het overig onderhoud

Nadere informatie

Onderhoud Rekening huurder Rekening verhuurder. plafonds en het schilderen van binnen houtwerk en zo nodig behangen van binnenmuren

Onderhoud Rekening huurder Rekening verhuurder. plafonds en het schilderen van binnen houtwerk en zo nodig behangen van binnenmuren Onderhoud Rekening huurder Rekening verhuurder Schilderwerk Witten van binnenmuren en plafonds en het schilderen van binnen houtwerk en zo nodig behangen van binnenmuren Buitenschilderwerk Voorbereidende

Nadere informatie

ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER. Verhuurder Huurder

ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER. Verhuurder Huurder ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER A Aanrecht (zie ook keukenblok) Repareren of vervangen Aardlekschakelaar (zie elektrische installatie) Onderhoud, repareren of vervangen Afvoer (zie riolering) Repareren

Nadere informatie

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud servicekosten

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud servicekosten Onderhoud aan uw woning Bij de wet is geregeld dat huurder en verhuurder beide verplichtingen hebben ten aanzien van het onderhoud van een huurwoning. Als huurder wilt u ongetwijfeld precies weten welke

Nadere informatie

Onderhoud van de woning. Wie doet wat?

Onderhoud van de woning. Wie doet wat? Onderhoud van de woning. Wie doet wat? Wie doet wat Bij een huurwoning hebben de huurder en de verhuurder allebei verplichtingen op het gebied van onderhoud. De verhuurder moet zorgen dat de woning in

Nadere informatie

Wie doet wat? gewoon goed wonen

Wie doet wat? gewoon goed wonen Wie doet wat? gewoon goed Wie doet wat? Alles heeft onderhoud nodig. Ook uw woning. Een groot deel van dit onderhoud is voor rekening van. Een ander deel is voor rekening van de. Volgens de wet hebben

Nadere informatie

Wie doet wat van A tot Z

Wie doet wat van A tot Z Accolade Servicefonds Bewoner Wie doet wat van A tot Z A Aanrecht afvoerstop blad handgrepen ladegeleider scharnieren Aardlekschakelaar Afvoer ontstoppen reparatie / vervanging schoonhouden Afzuiging centrale

Nadere informatie

Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en beldrukker Beltrafo vervangen bij normale slijtage

Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en beldrukker Beltrafo vervangen bij normale slijtage Wie doet wat? lijst Afvoeren Repareren en schoonmaken van sifons van wastafels, wasmachine, cv ketel, douche, gootsteen, schrobputje e.d. Ontstoppen van binnenriolering Ontstoppen van het hoofdriool Vervangen

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Wie doet wat? Onderhoud van a tot z

Wie doet wat? Onderhoud van a tot z Deze informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. et is echter mogelijk dat zaken veranderen of tot misverstanden kunnen leiden. U kunt daarom aan de inhoud van deze informatie geen

Nadere informatie

regionaal & betrokken Reparatie uitvoeren

regionaal & betrokken Reparatie uitvoeren regionaal & betrokken Reparatie uitvoeren Reparatie uitvoeren Een groot deel van het onderhoud aan uw woning wordt voor van R&B Wonen uitgevoerd, daar hoeft u zich niet mee bezig te houden. Onze filosofie

Nadere informatie

Onderhoud - Wie betaalt wat?

Onderhoud - Wie betaalt wat? Onderhoud - Wie betaalt wat? In de wet is geregeld wie verantwoordelijk is voor het onderhoud aan een huurwoning. Als ver is de Noordwijkse Woningstichting verantwoordelijk voor het groot onderhoud en

Nadere informatie

Welk onderhoud wordt door Provides gedaan en wat komt voor uw rekening?

Welk onderhoud wordt door Provides gedaan en wat komt voor uw rekening? Reparatie nodig? Bel 030 686 05 99 Dan hoort u meteen wat we eraan gaan doen en wanneer. U kunt een klacht ook melden via www.provides.nl Wij reageren altijd binnen één werkdag. Als een reparatie wordt

Nadere informatie

Onderhouds ABC rekening WoM

Onderhouds ABC rekening WoM Onderhouds ABC rekening WoM balkon balkonvloerafwerking ter bescherming van het beton balkonplafond afwerking ter bescherming van het beton balkonhek bel voordeurbel en belinstallatie individuele woning

Nadere informatie

WAT LEEST U IN DEZE FOLDER?

WAT LEEST U IN DEZE FOLDER? VERSIE JANUARI 2017 ONDERHOUD VAN A TOT Z WAT LEEST U IN DEZE FOLDER? streeft ernaar haar woningen technisch in goede staat te houden. Het kan echter voorkomen dat er iets stuk gaat en reparatie noodzakelijk

Nadere informatie

ABC-wijzer Onderhoud kosten voor individuele eigenaar of voor VvE VvE De Kroon

ABC-wijzer Onderhoud kosten voor individuele eigenaar of voor VvE VvE De Kroon A Afvoer reparatie en vervanging van de deksel van de doucheput, afvoer van de wastafel, douche en gootsteen, inclusief eventuele kettingen en afvoerstoppen ontstoppen van stankafsluiter (sifon), toilet,

Nadere informatie

Onderhoud. Onderhouds ABC

Onderhoud. Onderhouds ABC Onderhoud Onderhouds ABC BrabantWonen 10 e druk december 2014 Onderhoud van A tot Z Op de volgende pagina s staat een lijst met trefwoorden, woorden die te maken hebben met onderhoud en herstel. Deze woorden

Nadere informatie

Samen onderhouden we uw woning

Samen onderhouden we uw woning Onderhoudswijzer 2 onderhoudswijzer onderhoudswijzer 3 Samen onderhouden we uw woning Als eigenaar is verantwoordelijk voor het groot onderhoud aan uw woning. Daar hoeft u zelf niets aan te doen. Wel bent

Nadere informatie

Onderhouds ABC Wie doet wat?

Onderhouds ABC Wie doet wat? Onderhouds ABC Wie doet wat? Iedere woning heeft onderhoud nodig. Wat doet u zelf en wat doet 3B Wonen? Om het voor u allemaal wat duidelijker te maken hebben we in dit Onderhouds ABC zoveel mogelijk reparaties

Nadere informatie

Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland In een goed onderhouden woning, is het fijn wonen. Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland onderhoudt samen met u de woning. Welke werkzaamheden uw verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Baston Wonen. informatie. Wie doet wat? Onderhoud van a tot z

Baston Wonen. informatie. Wie doet wat? Onderhoud van a tot z aston Wonen informatie Onderhoud van a tot z Wie doet wat? Wie doet wat? In de lijst ziet u wie verantwoordelijk is voor het onderhoud of herstel van allerlei zaken in en om uw woning. Ze staan gerangschikt

Nadere informatie

A Afvoer/riolering Reparatie/vervanging van afvoersystemen binnen de woning

A Afvoer/riolering Reparatie/vervanging van afvoersystemen binnen de woning ONDEROUDS ABC In ons Onderhouds-ABC leest u bij elk onderdeel wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden. In het Onderhouds-ABC vindt u informatie bij de trefwoorden. Onder Sanitair

Nadere informatie

Reparatie uitvoeren. Openingstijden maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur

Reparatie uitvoeren. Openingstijden maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur Reparatie uitvoeren R&B Wonen Van der Biltplein 4 Postbus 30 4450 AA Heinkenszand T (0113)396400 F (0113)562081 E-mail: info@renbwonen.nl internetsite: www.renbwonen.nl Openingstijden maandag t/m donderdag

Nadere informatie

L Bestrijding van wespen. L Bestrijding van mieren en muizen in de woning of bedrijfsruimte

L Bestrijding van wespen. L Bestrijding van mieren en muizen in de woning of bedrijfsruimte In dit overzicht wordt reparatie en onderhoud weergegeven. Er is met de letter aangegeven wat EBO onderhoudt en met de letter wat de huurder zelf dient te onderhouden. et is natuurlijk mogelijk dat een

Nadere informatie

H = Huurder V = Verhuurder S = Aanbod van service: onderhoud dat de Goede Woning voor u doet tegen betaling

H = Huurder V = Verhuurder S = Aanbod van service: onderhoud dat de Goede Woning voor u doet tegen betaling De verantwoordelijkheid voor het onderhoud aan de woning is verdeeld tussen huurder en verhuurder. Wij geven in de onderstaande lijst per onderdeel (van het gehuurde) aan of het onderhoud voor u of voor

Nadere informatie

De bedragen die wij hiervoor in rekening brengen zijn vaste bedragen. Informeer hier gerust naar.

De bedragen die wij hiervoor in rekening brengen zijn vaste bedragen. Informeer hier gerust naar. In deze brochure geven we antwoord op een aantal vragen over het onderhoud van uw woning. Wat kunt u op dit gebied verwachten: waar bent u zelf verantwoordelijk voor en waar is Destion verantwoordelijk

Nadere informatie

Onderhouds ABC. Herstellingen t.g.v. (grove) nalatigheid, slordigheid of ruwe bewoning.

Onderhouds ABC. Herstellingen t.g.v. (grove) nalatigheid, slordigheid of ruwe bewoning. Onderhouds ABC Wie betaalt welk onderhoud? en verhuurder hebben volgens de wet een aantal verplichtingen bij het onderhoud. Viveria Woonservice zorgt ervoor dat de basis van de woning in orde is. Dit betreft

Nadere informatie

aandacht voor reparaties

aandacht voor reparaties aandacht voor reparaties reparaties wie doet wat? Woonservice Meander onderhoudt uw woning zo goed mogelijk. Toch zijn reparaties soms noodzakelijk omdat iets kapot gaat door bijvoorbeeld veroudering.

Nadere informatie

Lek en Waard Wonen. Onderhoud. Wie doet wat?

Lek en Waard Wonen. Onderhoud. Wie doet wat? Lek en Waard Wonen Onderhoud Wie doet wat? Onderhoud bij Lek en Waard Wonen In een goed onderhouden woning, is het fijn wonen. Lek en Waard Wonen onderhoudt samen met u de woning. Welke werkzaamheden uw

Nadere informatie

Uitgave juli 2005. Het Onderhouds ABC. www.portaal.nl

Uitgave juli 2005. Het Onderhouds ABC. www.portaal.nl Uitgave juli 2005 et Onderhouds ABC www.portaal.nl et Onderhouds ABC Uitgave juli 2005 et huis waar u woont heeft onderhoud nodig, van vloer tot plafond. Er kan namelijk wel eens iets kapot gaan. Dan

Nadere informatie

Telnr: 0475 33 73 23 Email: info@wsdomus.nl Website: www.wsdomus.nl

Telnr: 0475 33 73 23 Email: info@wsdomus.nl Website: www.wsdomus.nl A AANRECHT zie keuken AFVOER Sifon vervangen Stop met ketting vervangen Onstoppen afvoer: via ontstoppingsfonds ALGEMENE RUIMTEN zie: Gemeenschappelijke ruimten ANTENNE zie ook: CAI (TV) Altijd eigendom

Nadere informatie

Klusbedrijf Den Haag Voor elke klus in en om het huis!

Klusbedrijf Den Haag Voor elke klus in en om het huis! // Klusbedrijf Den Haag Voor elke klus in en om het huis! Voor bijna alle klussen in en om het huis kunt u bij ons terecht. Onderstaande lijst geeft de meest voorko Zie hieronder een een greep van de klussen

Nadere informatie

Het onderhouden van uw woning. Abonnement huurdersonderhoud

Het onderhouden van uw woning. Abonnement huurdersonderhoud Het onderhouden van uw woning Abonnement huurdersonderhoud Het onderhouden van uw Lorem ipsum dolor sit amet woning Een kraan die lekt, een CV die ontlucht moet worden, of een slot dat niet meer goed werkt;

Nadere informatie

BOG ONDERHOUDS ABC. Onderhouds ABC woningen Stichting BOG. Aanrecht (zie keuken)

BOG ONDERHOUDS ABC. Onderhouds ABC woningen Stichting BOG. Aanrecht (zie keuken) ONDERHOUDS ABC Onderhouds ABC woningen Stichting BOG Aanrecht (zie keuken) BOG Verhuurder Huurder Afvoeren * Reparaties aan regenpijpen en dakgoten * Schoonmaken van dakgoten * Reparaties aan afvoersifons

Nadere informatie

Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? Onderhouds A-B-C

Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? Onderhouds A-B-C Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? Onderhouds A-B-C Helpt Elkander doet er alles aan om uw woning in een goede conditie te houden. Iedere woning heeft op zijn tijd onderhoud nodig. Bovendien kunnen dingen

Nadere informatie

SPELREGELS BIJ ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN

SPELREGELS BIJ ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN SPELREGELS BIJ ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN Zelf uw woig aapasse? 2 ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN Ihoud AANPASSINGEN AAN UW HUURWONING Aapassige aa uw 2 huurwoig Voorwaarde 3 Oderhoud 3 Verhuizig

Nadere informatie

Klacht Omschrijving Voor rekening van Onderhoud en reparaties als gevolg van nalatigheid, slordigheid, onreinheid, ruwe bewoning.

Klacht Omschrijving Voor rekening van Onderhoud en reparaties als gevolg van nalatigheid, slordigheid, onreinheid, ruwe bewoning. Klacht Omschrijving Voor rekening van Algemeen Onderhoud en reparaties als gevolg van nalatigheid, slordigheid, onreinheid, ruwe bewoning. (moedwillig) vernieling of onjuist gebruik door huurder Onderhoud

Nadere informatie

Onderhoud en serviceabonnement

Onderhoud en serviceabonnement Onderhoud en serviceabonnement Onder de dikgedrukte trefwoorden in het overzicht ziet u een opsomming van mogelijke gebreken met daarachter drie kolommen. Het kruisje bij de kolom V (van verhuurder) of

Nadere informatie

Onderhoud van A t/m Z

Onderhoud van A t/m Z Onderhoud van A t/m Z Schematisch overzicht aan de hand van trefwoorden Aanrecht W A H Bijstellen en vervangen van scharnieren en sluitingen van aanrechtdeurtjes en of bovenkastjes Vervangen aanrechtblok

Nadere informatie

Wie doet wat? Alfabetische lijst voor onderhoud en reparaties. overzicht van onderhoud en reparaties

Wie doet wat? Alfabetische lijst voor onderhoud en reparaties. overzicht van onderhoud en reparaties Wie doet wat? Alfabetische lijst voor onderhoud en reparaties overzicht van onderhoud en reparaties Wie doet wat? Alfabetische lijst In het volgende overzicht wordt bij elke reparatie aangegeven voor wie

Nadere informatie

Afvoeren / riolering 3B Wonen Huurder Schoonmaken van sifons, afvoerputjes en gootsteen x

Afvoeren / riolering 3B Wonen Huurder Schoonmaken van sifons, afvoerputjes en gootsteen x Afvoeren / riolering 3B Wonen Huurder Schoonmaken van sifons, afvoerputjes en gootsteen Ontstoppen van putjes, gootsteen-, douche- en wastafelafvoeren, closetaansluitingen, wasmachineafvoeren, goten en

Nadere informatie

Samen houden we uw woning in orde

Samen houden we uw woning in orde Samen houden we uw woning in orde 1 Service Hoe houden we samen uw woning in orde? U wilt graag een goede woning. Daarom besteden we aandacht aan het onderhoud van uw woning. En aan reparaties als iets

Nadere informatie

Overzicht onderhoudswerkzaamheden

Overzicht onderhoudswerkzaamheden Overzicht onderhoudswerkzaamheden E= extra dienstverlening voor huurders die 55 jaar of ouder zijn of mensen met een beperking = onderhoud voor rekening huurder = het onderhoud dat huisvester verzorgd

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning Alles wat u moet wete over asbest i e om uw woig is meestal iet gevaarlijk. Maar waeer da wel? Dat kut u leze i deze folder. We legge uit wat asbest precies is, welke soorte er zij, welke gezodheidsrisico

Nadere informatie

Onderhouds ABC. Afvoeren Repareren en vervangen. Schoonmaken en ontstoppen van gootsteenafvoeren, douche- en wasmachine afvoeren.

Onderhouds ABC. Afvoeren Repareren en vervangen. Schoonmaken en ontstoppen van gootsteenafvoeren, douche- en wasmachine afvoeren. In onderstaande trefwoordenlijst is per onderdeel aangegeven wie voor welke reparatie verantwoordelijk is. Als er een staat in de kolom van verhuurder dan verzorgt vb&t namens de eigenaar het onderhoud,

Nadere informatie

Uitgave Juli 2012. Het Onderhouds ABC. www.portaal.nl

Uitgave Juli 2012. Het Onderhouds ABC. www.portaal.nl Uitgave Juli 2012 et Onderhouds ABC www.portaal.nl www.portaal.nl et onderhouds ABC et huis waar u woont heeft onderhoud nodig, van vloer tot plafond. Er kan namelijk wel eens iets kapot gaan. Dan is het

Nadere informatie

WAT LEEST U IN DEZE FOLDER?

WAT LEEST U IN DEZE FOLDER? VERSIE JUNI 2014 ONDERHOUD VAN A TOT Z WAT LEEST U IN DEZE FOLDER? RWS streeft ernaar haar woningen technisch in goede staat te houden. Het kan echter voorkomen dat er iets stuk gaat en reparatie noodzakelijk

Nadere informatie

Uitgave 1 April Reparatiewijzer

Uitgave 1 April Reparatiewijzer Uitgave 1 April 2017 Reparatiewijzer Algemeen Graag zorgen wij er samen voor dat uw woning in goede staat blijft. Maar hoe weet u nou wat uw en onze verantwoordelijkheid is? Wij hebben daarvoor deze reparatiewijzer

Nadere informatie

Het onderhouds ABC. Heeft u schade en moet er een reparatie worden uitgevoerd? Wat doet u zelf en wat doen wij voor u?

Het onderhouds ABC. Heeft u schade en moet er een reparatie worden uitgevoerd? Wat doet u zelf en wat doen wij voor u? Samen wonen, leven en ondernemen Het onderhouds ABC Heeft u schade en moet er een reparatie worden uitgevoerd? Wat doet u zelf en wat doen wij voor u? In het onderhouds ABC op de volgende pagina s hebben

Nadere informatie

Onderhoud, wie betaalt wat?

Onderhoud, wie betaalt wat? A Aanrecht Herstel aanrechtblok, -blad en keukenkastjes Bijstellen, smeren en vervangen van scharnieren / sluitingen Herstellen of vernieuwen van planken, dragers, laden Aardlekschakelaar Herstellen en

Nadere informatie

TE HUUR Exclusieve appartementen en penthouses met terras aan het water in De Groote Wielen, Rosmalen

TE HUUR Exclusieve appartementen en penthouses met terras aan het water in De Groote Wielen, Rosmalen WONEN IN DE MUZE INSPIRATIE AAN HET WATER TE HUUR Exclusieve appartemete e pethouses met terras aa het water i De Groote Wiele, Rosmale WONEN IN DE MUZE, INSPIRATIE AAN HET WATER Aa de oever va het water

Nadere informatie

onderhoudsoverzicht woningen Oirschot

onderhoudsoverzicht woningen Oirschot onderhoudsoverzicht woningen Oirschot Vanaf 1 oktober beheert Wooninc. alle huurwoningen van Laurentius in de gemeente Oirschot. Voor u als huurder verandert er vooralsnog niet zoveel. In onderstaand overzicht

Nadere informatie

Zorgeloos wonen. Service, reparatie en onderhoud

Zorgeloos wonen. Service, reparatie en onderhoud Zorgeloos wonen Zorgeloos wonen Service, reparatie en onderhoud De woning waarin u woont moet worden onderhouden. Voor dit onderhoud zijn huurder en verhuurder samen verantwoordelijk. Deze brochure geeft

Nadere informatie

ONDERHOUD ABC. AANBOUW / BIJBOUW Reparatie van de aanbouw die eigendom is van Huis & Erf.

ONDERHOUD ABC. AANBOUW / BIJBOUW Reparatie van de aanbouw die eigendom is van Huis & Erf. ONDERHOUD ABC Er gaat iets kapot en in of om uw woning. Moet u dit nu zelf maken of komt hiervoor iemand van Huis & Erf? Hieronder staat op alfabetische volgorde per item aangegeven of u hiervoor verantwoordelijk

Nadere informatie

Onderhouds ABC en reglementen Servicefonds en Glasfonds

Onderhouds ABC en reglementen Servicefonds en Glasfonds Onderhouds ABC en reglementen en 1 Inleiding Het Onderhouds ABC biedt u een overzicht van veel voorkomende onderhoudswerkzaamheden aan uw woning. In deze brochure kunt u lezen welke reparaties Goed Wonen

Nadere informatie

Onderhoud en vervangen als gevolg van niet tijdig melden lekkage met als gevolg vochtinwerking en het te zwaar belasten van kasten en laden

Onderhoud en vervangen als gevolg van niet tijdig melden lekkage met als gevolg vochtinwerking en het te zwaar belasten van kasten en laden A Aanrecht Onderhouden en vervangen van het keukenblok, werkblad en keukenkastjes bij normale slijtage Onderhoud en vervangen als gevolg van niet tijdig melden lekkage met als gevolg vochtinwerking en

Nadere informatie

SPECIMEN. 3 De huurperiode De huurovereenkomst is met ingang van dd/mm/jjjj aangegaan voor onbepaalde tijd.

SPECIMEN. 3 De huurperiode De huurovereenkomst is met ingang van dd/mm/jjjj aangegaan voor onbepaalde tijd. Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte De ondergetekenden: Stichting WoonFriesland gevestigd te Grou, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 01031925, in deze vertegenwoordigd door haar regiomanager

Nadere informatie

Het servicepakket voor onzelfstandige woningen (kamers)

Het servicepakket voor onzelfstandige woningen (kamers) Het servicepakket voor onzelfstandige woningen (kamers) Het onderhouden van uw woning Het servicepakket voor onzelfstandige woningen (kamers) Een kraan die lekt, een CV die ontlucht moet worden, of een

Nadere informatie

Trefwoordenlijst wie doet wat?

Trefwoordenlijst wie doet wat? Trefwoordenlijst wie doet wat? voor rekening van en uit te voeren door 30 augustus 2012 voor rekening van en uit te voeren door huurder kosten/uitvoering vallen onder door huurder af te sluiten onderhoudsabonnement

Nadere informatie

ONDERHOUD VAN A T/M Z Schematisch overzicht aan de hand van trefwoorden

ONDERHOUD VAN A T/M Z Schematisch overzicht aan de hand van trefwoorden ONDERHOUD VAN A T/M Z Schematisch overzicht aan de hand van trefwoorden Trefwoord Welbions Abonnement Huurder Aanrecht Bijstellen en vervangen van scharnieren en sluitingen van aanrechtdeurtjes en of bovenkastjes

Nadere informatie

Zelf uw. Woning isoleren

Zelf uw. Woning isoleren Zelf uw Woig isolere 2 Bij zelf klusse komt soms heel wat kijke. E ee goede voorbereidig is vaak het halve werk. I deze Kluswijzer leest u alles over de meest voorkomede klusse e geve wij u volop tips

Nadere informatie

Aanbouw (bijbouw) Aanbouw die eigendom is van de huurder X. Aanbouw die eigendom is van Maaskant Wonen. Afvoer Ontstoppen in de woning X X

Aanbouw (bijbouw) Aanbouw die eigendom is van de huurder X. Aanbouw die eigendom is van Maaskant Wonen. Afvoer Ontstoppen in de woning X X Onderhouds ABC Melden van klachten Tijdens kantooruren 046-4203535 Buiten kantooruren (dringend) 046-4203535 (u wordt automatisch doorgeschakeld naar de wachtdienst) Glasbreuk Indien u een glasverzekering

Nadere informatie

Afzuigkap afzuigkap eigendom won.st. schoonmaken x repareren. Antenne's (schotel) antenne plaatsen na schriftelijke toestemming x

Afzuigkap afzuigkap eigendom won.st. schoonmaken x repareren. Antenne's (schotel) antenne plaatsen na schriftelijke toestemming x A Aanrecht aanrechtblok vervangen bij slijtage/verval aanrechtblok: lade en hang/sluitwerk repareren bovenkastjes onderhoud en reparatie wijzigingen door na schriftelijke toestemming Afvoeren wastafel/keuken/douche

Nadere informatie

Riolering binnen O O Schrobput/vloerplug O O

Riolering binnen O O Schrobput/vloerplug O O nderhouds ABC verzicht waarin aangegeven wordt welke werkzaamheden met betrekking tot het onderhoud van de woning voor rekening van de bewoner of voor rekening van de woningbouwvereniging komen. A = voor

Nadere informatie

Viveste Onderhouds-ABC

Viveste Onderhouds-ABC = rekening iveste = rekening uurder iveste Onderhouds-ABC Afvoer iveste uurder Serviceabonnement Glas- of Ontstoppingsfonds Repareren of vervangen afvoeren en sifons van wastafels, douche, gootsteen e.d.

Nadere informatie

Woonwijzer. Reparatiewijzer

Woonwijzer. Reparatiewijzer Reparatiewijzer Onderhoud aan een woning is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen huurder en verhuurder. Soms bestaat er onduidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor bepaalde onderhoudswerkzaamheden.

Nadere informatie

Wie doet wat? Wat doet u bij schade?

Wie doet wat? Wat doet u bij schade? Samen houden we uw woning in orde Service Hoe houden we samen uw woning in orde? In deze brochure staat wie welke werkzaamheden uitvoert. Verder leest u hoe u reparaties kunt aanvragen. En we vertellen

Nadere informatie

Onderhoud: wie doet wat en wie betaalt?

Onderhoud: wie doet wat en wie betaalt? Onderhoud: wie doet wat en wie betaalt? www.woldwaard.nl december 2014 Onderhoud We vinden het belangrijk dat uw huurwoning goed wordt onderhouden. Daarom zorgen we dat reparaties op tijd worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Onderhoudswerkzaamheden voor rekening Bartholomeus Gasthuis zijn in dit overzicht niet opgenomen.

Onderhoudswerkzaamheden voor rekening Bartholomeus Gasthuis zijn in dit overzicht niet opgenomen. et Onderhouds ABC Uw huis en het gebouw met gemeenschappelijke ruimten heeft onderhoud nodig, van vloer tot plafond. Er kan namelijk wel eens iets kapot gaan. Dan is het prettig te weten wie er verantwoordelijk

Nadere informatie

Reparatie uitvoeren en Onderhoud Wie betaalt wat

Reparatie uitvoeren en Onderhoud Wie betaalt wat Welke reparatiewerkzaamheden betaalt de huurder? En welke de verhuurder? Dit is vastgelegd In het Burgerlijk Wetboek. Soms is het moeilijk in te schatten wie verantwoordelijk is voor de herstelkosten van

Nadere informatie

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd bewaarexemplaar Alles over ophoge Iformatie voor als uw wijk wordt opgehoogd Wat doet de gemeete? Ihoudsopgave Pagia 2 Ileidig Alles over ophoge Ophoogprogramma Pagia 3/4 Wat doet de gemeete? Samewerkig

Nadere informatie

Baston Wonen. informatie. Onderhoud van a tot z. Wie doet wat?

Baston Wonen. informatie. Onderhoud van a tot z. Wie doet wat? aston Wonen informatie Onderhoud van a tot z Wie doet wat? Wie doet wat? In een goed onderhouden woning is het prettig wonen. Samen met aston Wonen kunt u aan het onderhoud van uw huis een steentje bijdragen

Nadere informatie

Trefwoordenlijst ONDERHOUDS- VERDELING HUURDER-RHIANT

Trefwoordenlijst ONDERHOUDS- VERDELING HUURDER-RHIANT ONDERHOUDS- VERDELING HUURDER-RHIANT Trefwoordenlijst Trefwoordenlijst Rhiant Deze trefwoordenlijst beoogt geen afwijking te zijn van het Besluit kleine herstellingen. Het betreft een handvat voor huurders

Nadere informatie

KOOPGARANT ONDERHOUDS ABC

KOOPGARANT ONDERHOUDS ABC KOOPGARANT ONDERHOUDS ABC Nieuwbouw Wat is...? In deze folder informeren wij u over de werkzaamheden toelichting aan uw woning. Wat regelt u zelf en wat regelt Woningbouwvereniging. Woningbouwvereniging

Nadere informatie

Fonds Huurdersonderhoud. Sprengenland Wonen

Fonds Huurdersonderhoud. Sprengenland Wonen Fonds Sprengenland 2 Breng het lastige onderhoud onder in het Fonds Een groot voordeel van het huren van een woning is dat u voor veel onderhoudswerkzaamheden in en om uw woning niet verantwoordelijk bent.

Nadere informatie

ONDERHOUD VAN A TOT Z

ONDERHOUD VAN A TOT Z ONDERHOUD VAN A TOT Z Er gaat wel eens iets kapot in uw woning. U wilt dan weten wie dat repareert en wie de reparatie moet betalen. Het onderhoud van de woning is een zaak die huurder en verhuurder beiden

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties aan mijn woning. Wie regelt wat?

Onderhoud en reparaties aan mijn woning. Wie regelt wat? Huizen die niet goed worden onderhouden, gaan achteruit. Daarom besteedt veel aandacht aan het onderhoud van haar woningen. Niet alleen aan de buitenkant, ook van binnen valt er heel wat aan een huis te

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding blz. 3. Onderhoudsreglement blz. 4. Trefwoordenlijst blz. 5. Naschrift blz. 14. Handige adressen blz. 15

INHOUD. Inleiding blz. 3. Onderhoudsreglement blz. 4. Trefwoordenlijst blz. 5. Naschrift blz. 14. Handige adressen blz. 15 INHOUD Inleiding blz. 3 Onderhoudsreglement blz. 4 Trefwoordenlijst blz. 5 Naschrift blz. 14 Handige adressen blz. 15 Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 2 INLEIDING U

Nadere informatie

Onderhouds ABC Dit moet u vooraf weten:

Onderhouds ABC Dit moet u vooraf weten: Onderhouds ABC Dat uw woning onderhouden moet worden, spreekt voor zich. Het is echter niet altijd even duidelijk of het de taak van de huurder of van de verhuurder is om dat onderhoud te bekostigen en

Nadere informatie

Vervangen van alle zoekgeraakt of afgebroken sleutels

Vervangen van alle zoekgeraakt of afgebroken sleutels ONDEROUDS ABC UURDERS = huurder = verhuurder Algemeen Alle kosten voor onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn van beschadigingen, vernielingen, ondeskundigheid en/of onjuist gebruik zijn altijd

Nadere informatie

Tabel 2 Onderhoud: wat doet u zelf, wat doet Stadgenoot?

Tabel 2 Onderhoud: wat doet u zelf, wat doet Stadgenoot? 58 Gids voor goed wonen Tabel 2 Onderhoud: wat doet u zelf, wat doet Stadgenoot? Groot onderhoud aan uw woning wordt gedaan door Stadgenoot. Klein onderhoud doet u zelf. U kunt een serviceabonnement afsluiten,

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Onderhoud-ABC. voor rekening van. Omschrijving werkzaamheden

Onderhoud-ABC. voor rekening van. Omschrijving werkzaamheden A aanrecht Zie keuken afval Vuilkokerinstallatie Vuilstortkokerinstallatie ontstoppen Achtergebleven goederen na verhuizing verwijderen afvoeren Repareren van afvoeren en sifons van wastafels douche, gootsteen,

Nadere informatie

A Ons Huis uzelf abonnement. Apparatuur van Ons Huis Vernieuwen gootsteenstop of ketting

A Ons Huis uzelf abonnement. Apparatuur van Ons Huis Vernieuwen gootsteenstop of ketting Onderhouds ABC A Ons Huis uzelf Aanrecht/Keukenblok Apparatuur van Ons Huis Vernieuwen gootsteenstop of ketting Stellen of smeren van de scharnieren, ladegeleiders en sluitingen van deurtjes en laden Vernieuwen

Nadere informatie