Website :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl"

Transcriptie

1 Bij deze Jaarbijlage hoort Schoolgids

2 1. Algemene gegevens Basisschool Sint Paulus Meerloseweg XH Uden Tel Website : Directeur: Gert Thijssen Onze school is onderdeel van Kiem Onderwijs en Opvang, een organisatie voor primair onderwijs met kindvoorzieningen voor opvang, voorschoolse educatie, onderwijs en naschoolse activiteiten. Tot bloei laten komen Hoewel elke school eigen accenten legt, zijn we verbonden vanuit een gedeelde overtuiging. Dankzij de juiste aandacht en zorg creëren de Kiem scholen een uitstekende voedingsbodem voor groei en ontwikkeling van leerlingen. Wij zien de kracht in ieder kind en zorgen ervoor dat die kracht ook tot bloei komt. In onze visie vormen kindcentra de optimale basis voor wat kinderen van 0 tot 12 jaar nodig hebben in opvang en onderwijs. In de Kindcentra van Kiem wordt bewust gekeken naar ontwikkelingsbehoeften van het individuele kind en wordt er ook naar gehandeld. Versterken van eigen kracht Kiem staat voor het ontwikkelen van wat aanwezig is, voor het eigen karakter en de eigen kwaliteiten van leerlingen die tot bloei willen komen. Om te kunnen ontkiemen is een gezonde voedingsbodem noodzakelijk. Wij geloven erin dat kinderen zich met de juiste aandacht en ondersteuning ontwikkelen naar hun beste vermogen. Vandaar dat we veel energie steken in professionalisering van onze medewerkers en in het realiseren van integrale kindcentra waar kinderen maximaal tot hun recht komen. We zien wat kinderen kunnen Stimuleren groei en ontwikkeling Een positief zelfbeeld Creatief denken Kennis en vaardigheden Samenwerken en respect Verantwoordelijkheid Sterke wortels vormen de basis Een heldere visie, overtuiging en vakmanschap Maar ook passie voor wat mogelijk is Ontdekken, leren en verwonderen Kansen aanreiken voor morgen We staan pal voor sterk onderwijs Vertrouwen op onszelf en elkaar KIEM, ONDERWIJS EN OPVANG Wij zien de kracht in ieder kind Basisschool St. Paulus Jaarbijlage

3 2. Aantal leerlingen op de school Op 1 oktober 2014 bezochten 141 kinderen de school. Het schooljaar gaan we van start met (ongeveer) 153 leerlingen, verdeeld over 7 groepen. In de onderbouw is het aantal leerlingen de laatste jaren groeiende. Deze trend zet zich door, maar door verschillende omstandigheden zoals bijvoorbeeld de uitstroom van groep 8 leerlingen, tussentijdse verhuizingen, verwijzing van leerlingen naar bijvoorbeeld een school voor speciaal (basis-) onderwijs in het afgelopen schooljaar, is het leerlingaantal de afgelopen jaren afgenomen. Hier staat tegenover dat we in het afgelopen schooljaar diverse kinderen hebben kunnen inschrijven die tussentijds zijn ingestroomd in m.n. de middenbouw. Daarom is het aantal kinderen in vergelijking met 1 oktober 2015 gegroeid. 3. Schooltijden Ochtend Middag Maandag uur uur Dinsdag uur uur Woensdag uur Donderdag uur uur Vrijdag uur uur Continurooster uur De schoolbel gaat 5 minuten voor schooltijd, 8.40 uur en uur. De leerkrachten openen dan de toegangsdeuren. Alle kinderen moeten op deze tijd naar binnen. De lessen kunnen dan op tijd beginnen. Ook de kinderen van groep 1 en 2 gaan na het belsignaal naar binnen. De ouders mogen nog even mee naar binnen om afscheid te nemen. Wel verzoeken wij u vriendelijk om dit kort te houden en zoveel mogelijk afscheid te nemen in de aula. Dit om grote drukte in de groep te voorkomen. Na schooltijd brengen de leerkrachten van groep 1 en 2 de kinderen naar buiten. De leerkrachten wachten tot alle kinderen zijn opgehaald. Op de speelplaats wordt vanaf 8.30 en uur toezicht gehouden door twee leerkrachten. Vanaf dat moment zijn de kinderen welkom op het schoolplein. Laat uw kinderen dus niet te vroeg van huis vertrekken. Continurooster Op vrijdagen voor een vakantie plannen wij een continurooster in. De data staan vermeld op het jaarrooster én op de agenda van de website. Alle kinderen blijven dan (zonder kosten) over. Rond uur eten de kinderen samen met de groepsleerkracht een zelf meegebrachte lunch. De lunch kan bestaan uit brood/fruit/groentesnack/drinken. Vakanties en vrije dagen Zie hiervoor het jaarrooster dat u vlak voor de zomervakantie heeft ontvangen. U vindt het rooster ook op onze website. Basisschool St. Paulus Jaarbijlage

4 Klaar-overs Al sinds jaar en dag staan er zowel bij het begin als het einde van de lestijden een groot aantal enthousiaste ouders, groep 8 leerlingen en vrijwilligers klaar als verkeersbrigadier bij de oversteekplaats op de Violierstraat zodat uw kind veilig kan oversteken. Deze zijn allemaal door de politie opgeleid en worden door het college van B&W van de gemeente Uden benoemd. Tijdens het uitoefenen van hun taak zijn de klaar-overs door de gemeente verzekerd. Wanneer er ouders, opa s en oma s of andere belangstellenden zijn die regelmatig willen helpen om het veilig oversteken van onze kinderen op de Violierstraat mogelijk te maken, dan kunnen zij zich aanmelden. Hieronder staan de adressen van de twee coördinatoren vermeld. Uw hulp is van harte welkom! Coördinatoren klaar-overs Violierstraat: Marëlle Daverveld tel Maddy Donkers tel Lestijden bewegingsonderwijs GROEP 3 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG Gym GROEP 4 Zwemmen Gym GROEP 5 Gym GROEP 6 Gym GROEP 7/8 Gym Toelichting gym: Op dinsdag is er een extra gymtijd van uur, afwisselend voor de groepen 1/2, 3, 5, 6 en 7/8. Het overzicht van de extra gymtijd wordt opgenomen in de Weekbrief. Basisschool St. Paulus Jaarbijlage

5 5. Samenstelling team Groep 1-2 a Groep 1-2 b Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7/8 Miranda van Kempen (ma /di / woe / do / vrij) Anny Cuppen (ma / di / woe / do / vrij) Dionne Maas (ma / di / wo / do / vrij) Jeanet de Groot (do middag om de week) Wim Heijmans (ma / di / woe / do) Hans van Geffen (vr) Ruud van Os (ma / di / woe / do / vrij) Hanneke Verkuijlen (ma / di / woe) Rianne Daandels (woe / do / vrij) Yvonne Lourenssen (ma / di / wo / do (6 x)/ vrij) Hans van Geffen (do (35 x)) Extra ondersteuning groepen Onderwijsassistente ICT-coödinator Conciërge Administratie Stagiaires Lerarenopleiding Onderwijsassistent Nadere informatie volgt aan het begin van het schooljaar Ellen Biemans (ma- /di- / woe-ocht) Begeleiding NT-2 leerlingen, kinderen met een OPP en ondersteuning in de groepen Hans van Geffen Henk Manders (elke ochtend vanaf uur) Wilma van Iersel (op woensdag van 10 tot uur) Nadere informatie volgt aan het begin van het schooljaar Nadere informatie volgt aan het begin van het schooljaar Basisschool St. Paulus Jaarbijlage

6 Managementteam Directeur Gert Thijssen (ma / di ocht / woe mid / do ) Bouwcoördinatoren Groepen Dionne Maas Groepen Hans van Geffen Intern begeleider Gedragsspecialisten Groepen 1 t/m 8 Jeanet de Groot (di-mid / wo / do / vrij) Groepen Dionne Maas Groepen Jeanet de Groot Ondersteuningsteam Jeanet de Groot Roy Voeten (Leerkracht & Co) Sabine van Gessel (Basisteam Jeugd en Gezin Uden) Bereikbaarheid team: Tijdens schooltijden zijn wij tussen 8.00 en uur te bereiken onder nummer Indien u ons buiten deze tijden écht nodig hebt en wij zijn niet meer te bereiken op het schoolnummer dan kunt u de directeur of een lid van het School Management Team bellen. Indien u graag een gesprek heeft over uw kind of andere schoolse zaken met iemand van de directie, de interne begeleider of één van de leerkrachten, vragen we u om zo mogelijk eerst een afspraak te maken. Aanspreken leerkracht Met betrekking tot het aanspreken van leerkrachten geldt het volgende: kinderen spreken leerkrachten en andere personeelsleden aan met juffrouw of meneer en daarna de voornaam. Basisschool St. Paulus Jaarbijlage

7 6. Overzicht gebruikte methodes Vakgebied Methode Aanvankelijk lezen - Veilig leren lezen Technisch lezen / leesplezier - Estafette (Lekker Lezen) - Leesboeken/informatieve boeken/tijdschriften/strips - (Digitale) remediërende of verrijkende methodes en materialen Begrijpend en studerend lezen - Veilig Leren Lezen en extra materiaal (groep 3) - Nieuwsbegrip (groepen ) Nederlandse taal - Taal Actief (groepen 4 t/m 8) (taal- en spellingsonderwijs) - Veilig Leren lezen (groep 3) Schrijven - Pennenstreken groep 1 t/m 8 Groep 1-2: Alle ontwikkelingsgebieden - Piramide - Bronnenboeken Rekenen - Wereld in Getallen - Remediërend: Maatwerk - Verrijking: Rekentijgers (voor leerlingen die werken met compacting) Aardrijkskunde - Wijzer door de wereld Geschiedenis - VierKeerWijzer Natuuronderwijs - Naut (groep 7 en 8) - Nieuws uit de Natuur (groep 5 en 6) Wereld Oriënterende - Huisje Boompje Beestje (groep 3 en 4) vakken - Alle groepen: deelname aanbod bezoekerscentrum Slabroek Verkeer - Wijzer door het verkeer - Activiteiten georganiseerd door werkgroep Verkeer - Deelname onderdelen aanbod Gemeente Uden / Veilig Verkeer Nederland Wetenschap en Techniek - Techniektoren bovenbouw - Zelfontwikkelde techniekbakken - Techniekkabinet Stichting Jeugd en Beroep - Deelname aan activiteiten Techniek is Troef / Techniekcoach/aanbod Udens College Catechese / levensbeschouwelijke vorming Creatieve ontwikkeling Engels - Hello World (groep 7-8) Bewegingsonderwijs - Regenboog projecten De wijze en het moment waarop deze onderdelen aan bod komen, wordt gecommuniceerd via de Weekbrief. - Deelname aan sportieve school; diverse spel- en bewegingsvormen komen systematisch aan bod - Diverse bronnenboeken Sociaal- emotionele ontwikkeling - Taakspel (groep 1 t/m 8) - Rots en Water (groep 1 t/m 8) - ZIEN - Fides Remediëring, herhaling en verrijking - Programma Meidenvenijn (groepen 6-7-8) - Extra materialen en methodes - Extra materiaal in spelvorm - Digitale oefenprogramma s Basisschool St. Paulus Jaarbijlage

8 Bij de vakken taal, spelling, rekenen, (aanvankelijk)technisch lezen, methodisch schrijven en wereldoriëntatie wordt in alle groepen gewerkt met de bijbehorende digitale ondersteuning voor leerkrachten en de digitale oefenprogramma s voor leerlingen. Basisschool St. Paulus Jaarbijlage

9 7. Contacten met ouders, verzorgers Vorm contact Wat Voor wie Toelichting Informele contacten Kopje koffie/thee in de aula van de school Ouders, verzorgers en andere belangstellenden Deze data staan op de agenda van de website en in de Paulus Weekbrief Algemene informatie Informatie over uw kind (-eren) Vieringen Inloop naar aanleiding van thema s Vragen aan de directeur Algemene informatie over onderwijs of opvoeding Dankochtend Algemene informatie over het onderwijs op onze school Informatie over het welzijn en de vorderingen van uw kind (-eren) Tijdens deze avonden staat in de aula van de school een kopje koffie/thee voor u klaar Kerst, carnaval, de musical door groep 8 e.d. Uw kind vertelt en laat aan u zien waar de groep of de school mee bezig is geweest naar aanleiding van een thema. Ouders, verzorgers Ouders, verzorgers Voor deze gesprekken ontvangt u een uitnodiging Ouders, verzorgers en andere belangstellenden Ouders, verzorgers en andere belangstellenden Woensdag 13 juli 2016 Informatieavond: 1 oktober 2015 Afhankelijk van het arrangement. In ieder geval in week 50, 14 en 28 Adviesgesprekken groep 8: 24 februari 2016 (week 10) Pre-adviesgesprekken groep 7: 8 juni 2016 (week 23) Informatie en eventueel uitnodiging via de Paulus-Weekbrief en/of e- mail Meer informatie en een uitnodiging ontvangt u via Open inloop Ouders, verzorgers Iedere woensdag van uur Themabijeenkomsten, Ouders, verzorgers Meer Informatie en doorgaans verzorgd door ontvangt u via de Pauluseen externe deskundige, Weekbrief. Data en tijden georganiseerd door de staan t.z.t. ook op de werkgroep Samen Op agenda van de website School Basisschool St. Paulus Jaarbijlage

10 8. De onderwijsresultaten van onze school De tussenresultaten van het onderwijs aan alle groepen in het schooljaar worden aan u gepresenteerd tijdens de informatieavond die dit schooljaar plaatsvindt op 1 oktober. In onderstaand overzicht ziet u de uitstroom vanuit groep 8 in aantallen en procenten en de opbrengsten van de Cito-eindtoets over de laatste 5 schooljaren. Jaar Aantal leerlingen / percentage groep 8 27 % 18 % 20 % 17 % % Schooltype Praktijkonderwijs % 0 0 VMBO basis en kadergericht 7 26% 7 42% 6 30% 3 18% 5 38% VMBO theoretisch 12 44% 5 28% 4 20% 4 24% 4 31% VMBO theoretisch+ 5 19% 1 5% 2 10% 0 0 HAVO VWO Gym+ 3 11% 5 28% 7 35% 10 59% 4 31% Cito-eindscore Eindscore met correctie leerlinggewicht Landelijk gemiddelde met correctie Toelichting: Eindscore met correctie leerlinggewicht. Bij inschrijving wordt aan de hand van het opleidingsniveau van ouders het zogenaamde leerlinggewicht bepaald. Voor het bepalen van de resultaten wordt deze gewichtenregeling meegenomen. Anders gezegd: wanneer een school kinderen heeft met extra gewicht wordt er een grotere correctie toegepast op de resultaten dan op een school waar veel kinderen zitten met een lager gewicht. Verslag van de realisatie van plannen uit het schooljaar en beleidsvoornemens voor het schooljaar Tijdens de informatieavond, die dit schooljaar plaatsvindt op 1 oktober, wordt u onder andere geïnformeerd over de (onderwijskundige) ontwikkelingen van de school. De digitale presentatie hiervan wordt na deze avond op de website geplaatst. Basisschool St. Paulus Jaarbijlage

11 9. Medezeggenschapsraad en Oudervereniging Medezeggenschapsraad De MR van onze school bestaat uit 2 leden namens de ouders en 2 leden namens het team. Deze leden hebben instemmings- of adviesrecht over de aangelegenheden van basisschool St. Paulus. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en vinden op school plaats. Voor meer informatie en de data zie de agenda van de website en de maandkalender. Zie voor meer informatie deel 1 van de schoolgids. Samenstelling Medezeggenschapsraad (MR) Namens de ouders: Dhr. Maurice Peters tel: (voorzitter) Mevr. Inge Vialle (lid) Namens het team: Dhr. Hans van Geffen tel: (tevens voorzitter GMR) Vacature Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Vanuit de scholen van Kiem is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad geformeerd. De GMR is het orgaan waarin ouders en leerkrachten medezeggenschap, inspraak hebben over het bovenschools beleid dat gemaakt wordt door het bestuur. Deze leden hebben instemmings- of adviesrecht over bovenschoolse aangelegenheden. Samenstelling Oudervereniging (OV) Medio september 2015 wordt u via en medio oktober via de Paulus - Weekbrief nader geïnformeerd over de samenstelling en de klassenouders. Dagelijks Bestuur: Voorzitter/lid Mevr. Monique v.d. Boogaard tel Secretaris/lid Mevr. Inge v.d. Donk Penningmeester/lid Mevr. Conny Coolen Lid Mevr. Iris de Bekker Lid Mevr. Ellis Jorritsma Lid Mevr. Ivonne v.d. Molen Lid Mevr. Mieke Kox Lid Mevr. An v.d. Broek De OV is bereikbaar via voor vragen, opmerkingen en tips. De oudervereniging vraagt aan ouders een vrijwillige ouderbijdrage. De oudervereniging incasseert en beheert deze middelen en geeft jaarlijks een financiële verantwoording. Voor dit schooljaar is deze ouderbijdrage vastgesteld op 20,- per kind. In de maand september ontvangt u van de oudervereniging een brief waarin gevraagd wordt om deze bijdrage te betalen. Ook kunt u in deze brief lezen aan welke zaken deze bijdrage besteed wordt. Mocht u bezwaar hebben tegen betaling van deze vrijwillige bijdrage of heeft u problemen om dit bedrag te voldoen dan vragen wij u om dit in een gesprek met de directie te bespreken. Basisschool St. Paulus Jaarbijlage

12 10. Handig om te weten Gevonden voorwerpen Is uw kind op school iets kwijtgeraakt? Onze conciërge verzamelt alle gevonden voorwerpen. Tijdens de ochtenduren kunt u vragen of het verlorene gevonden is. Gymkleding Tijdens het gymmen dragen de kinderen en sportbroek en T-shirtje of gympakje en geschikte gymschoenen (witte, dikke zool). Tevens brengen zij een handdoek mee. Deze spullen gaan na iedere gymles mee naar huis. Het is verstandig sieraden en horloges op die dag thuis te laten. De kinderen mogen geen sieraden dragen tijdens de gymles. Na de gymles wassen alle kinderen hun voeten. De kinderen van groep 7 en 8 mogen tevens (kort) douchen na de gymles. Merk de gymkleding van uw kinderen, dit voorkomt zoekraken. Schoolkamp groep 8 Aan het einde van het jaar gaat groep 8 op schoolverlaterskamp. De kosten van dit kamp zijn voor dit schooljaar vastgesteld op 65,- per groep 8 leerling. De leerkracht van groep 8 incasseert deze middelen. Het schoolverlaterskamp maakt deel uit van het schoolprogramma. Overblijven (tussenschoolse opvang), kosten en betaling De kosten van het overblijven bedragen 1,75 per keer of 15,- voor 10 keer. Omdat wij het niet prettig vinden als kinderen met geld naar school komen willen wij u vragen om de betaling van het overblijven contant te voldoen bij een van de overblijfouders of in een gesloten envelop (met daarop de naam van uw kind (-eren) in de daarvoor bestemde overblijfbrievenbus. Deze hangt achter de binnendeur in het halletje waar de groepen 1-2 naar binnen komen. Het inschrijven dient uiterlijk voor uur te gebeuren op de lijst op het prikbord. Kinderen brengen zelf brood/drinken en fruit/snackgroente mee. Alle kinderen die gaan overblijven ontvangen een informatieboekje. Mocht u vragen of opmerkingen over het overblijven hebben, dan kunt u contact opnemen met de coördinator van het overblijven: mevr. Mia Meijer of met de directeur van de school. Een hapje tussendoor Sinds januari 2009 zijn wij een Gruitschool. Als hapje tijdens de ochtendpauze mogen de kinderen alleen snackgroente of fruit meebrengen. De kleuters eten hun hapje op in de kring, de kinderen van groep 3 t/m 8 eten dit kort voor het speelkwartier op in de klas. Een informatiefolder is op school verkrijgbaar. Klasgenoten Voor veel ouders is het handig een lijst van namen en adressen van klasgenoten te hebben. Alle kinderen ontvangen in de eerste weken van het schooljaar een vriendenlijst met daarop de adressen en telefoonnummers van hun klasgenoten. Vindt u het bezwaarlijk, dat uw naam, adres en telefoonnummer op zo n lijst voorkomen, dan kunt u de directeur daarvan op de hoogte brengen. Verjaardag: traktaties, uitnodigingen De verjaardag van uw kind is een feestelijke gebeurtenis. In alle groepen wordt aan de verjaardag van uw kind aandacht besteed. Indien uw kind trakteert vinden wij het voldoende als uw kind een (kleine) traktatie meebrengt voor zijn/haar klasgenoten en alleen de eigen groepsleerkracht. Wij verzoeken u dringend om uitnodigingen voor een kinderfeestje niet op school uit te delen, dit om teleurstelling bij andere kinderen te voorkomen. Veilig van en naar school Als uw kind nog te jong is om alleen naar school of naar huis te gaan, kunt u het voor schooltijd brengen en na afloop ophalen. Dat geeft een hele drukte. Wilt u er rekening mee houden dat het speelplein in eerste instantie is bedoeld voor de kinderen? Gedraag u daarom als gast. Wilt u bovendien als u met de auto komt deze parkeren op het plein bij de Pauluskerk? Basisschool St. Paulus Jaarbijlage

13 Ouderhulp Wij hechten grote waarde aan betrokkenheid van ouders bij het onderwijs. Naast de contacten die school en ouders hebben over de leerling, zijn ouders ook betrokken bij de dagelijkse gang van zaken op school. Dat kan door middel van de medezeggenschapsraad of oudervereniging maar ook door daadwerkelijke hulp bij activiteiten zoals vieringen, excursies, expressievakken of bij een werkgroep. Wanneer ouders helpen bij onderwijsondersteunende activiteiten geschiedt dit altijd onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. Vervoer van leerlingen We hebben te maken met het vervoer van een groep kinderen. Hiervoor gelden de volgende regels. o Vreemde kinderen onder 1.35 meter mogen dan achterin de auto zonder stoelverhoger, maar wel met gordel vervoerd worden. o Eigen kinderen onder 1.35 meter moeten wel op een stoelverhoger en met gordel. o Voorin geldt voor kinderen onder 1.50 meter altijd een verhoger met driepuntsgordel. Ouders die willen dat hun kind toch op een stoelverhoger zit dienen deze zelf mee te brengen! Ouders die rijden moeten beschikken over een inzittenden verzekering. Geld, speelgoed, mobieltjes, I-Pod en andere zaken mee naar school Het is niet nodig dat uw kind geld meeneemt naar school. Soms maken we hierop een uitzondering wanneer er kosten voldaan moeten worden. U wordt hiervan dan altijd tijdig op de hoogte gebracht. Ook de betaling van het overblijven is zo geregeld dat uw kind hiervoor niet zelf het geld hoeft mee te nemen. Als een kind graag iets wil laten zien op school dan kunt u uw kind iets mee laten nemen, maar liever laten we alles thuis. De opmars van de mobiele telefoon, I-Pod, spelcumputers, tablets enz. is ook niet aan onze kinderen voorbij gegaan. In toenemende mate zijn de kinderen steeds jonger in het bezit van deze apparatuur. Het is niet toegestaan om deze zaken zonder toestemming van de leerkracht mee naar school te brengen. Bij verlies of beschadiging kan de school niet aansprakelijk worden gesteld. Als uw kind op school ziek wordt Zorgt u ervoor dat we op de hoogte zijn van de juiste telefoonnummers waarop u te bereiken bent? Is uw kind ziek en kan het niet naar school komen? We vragen u om dit tijdig, aan ons door te geven, tel Als uw kind last heeft van Zijn er dingen van uw kind, die belangrijk zijn om te weten (bijvoorbeeld allergieën of voedingsvoorschriften vanuit het geloof), laat het dan weten. Heeft uw kind last van hoofdluis? Dat kan gebeuren bij wisseling van weer. De apotheek verkoopt hiervoor probate middelen. Brengt u er de school van op de hoogte? Wij kunnen dan de andere ouders van de groep op de hoogte stellen, zodat uitbreiding kan worden tegengegaan. Tevens laten we, indien nodig, in de betreffende groep een extra hoofdluiscontrole plaatsvinden door de ouders van de werkgroep hoofdluis. Als uw kind naar een externe zorgverlener gaat Op onze school wordt wat betreft hulp door externen de volgende afspraak gehanteerd: Leerlingen mogen onder schooltijd naar externe hulpverleners wanneer deze hulp door gecertificeerde instellingen/personen plaatsvindt en deze vergoed wordt door de zorgverzekering. Hierbij kunt u denken aan logopedie, sensomotorische training, sociale weerbaarheids- of vaardigheidstraining, geïndiceerde dyslexiebehandeling etc. Basisschool St. Paulus Jaarbijlage

14 De volgende afspraken moeten in overleg met de leerkracht worden gemaakt: o de leerkracht moet op de hoogte worden gebracht van het tijdstip en de duur van de externe hulp; o in overleg wordt er voor een gunstige tijd gekozen; o de leerkracht moet weten of de leerling wordt opgehaald of zelfstandig naar de externe zorgverlener gaat; o als de leerling zelfstandig naar de externe zorgverlener gaat, moet er schriftelijk worden vastgelegd dat de verantwoording bij de ouders ligt, bv. bij het oversteken van de weg. Wanneer ouders op eigen initiatief hulpverleners zoeken voor extra begeleiding bijvoorbeeld remedial teaching, dan moet deze hulp buiten schooltijden plaatsvinden. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Het is op de St. Paulus al jaren gebruikelijk dat van alle volwassenen die op onze school werkzaam zijn, onderwijs- en onderwijsondersteunend personeel, de overblijfouders én eventuele vrijwilligers, een verklaring omtrent gedrag aanwezig is. 11. Huiswerk Op onze school krijgen alle kinderen huiswerk. Vanaf groep 1/2 gaan we hiermee al aan de slag. Groep 1 en 2 Het weekend voordat de kleuters starten aan een nieuw project leest u in de Weekbrief welk thema de komende weken centraal staat. We vragen de ouders om samen met hun kind op zoek te gaan naar spulletjes die met het onderwerp te maken hebben. Deze mogen de kinderen (voorzien van naam) mee naar school brengen. Ook vermelden wij welke letters (steeds één voor de jongste en één voor de oudste kleuters) er tijdens dat project behandeld gaat worden. De kinderen mogen voorwerpen meebrengen die beginnen met deze letters. Vanaf de herfstvakantie krijgen de kleuters om de beurt de ik-doos mee naar huis. Groep 3 t/m 7 In groep 3 t/m 7 krijgen de kinderen wekelijks rekenen en/of spelling mee naar huis. Incidenteel kan er ook ander huiswerk passend bij wereldoriëntatie, projecten en dergelijke meegegeven worden. De kinderen in de groepen 6, 7 en 8 leren thuis voor de toetsen van de wereldoriëntatievakken. In groep 8 krijgen de kinderen twee keer per week huiswerk mee naar huis. In groep 7 en 8 maken de kinderen ook een werkstuk thuis. Dit mag gaan over hetzelfde onderwerp als hun spreekbeurt. Naast het huiswerk dat structureel mee naar huis gaat, krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 ook nog de opdracht voor een spreekbeurt, boekbespreking of krantenkring. 12. Bestuur en toezicht De Udense basisscholen voor katholiek en protestants christelijk onderwijs vallen onder het bestuur van de Stichting KIEM Onderwijs en Opvang (KIEM). Bestuur en toezicht vinden gescheiden plaats. Daarom wordt binnen KIEM behalve met een College van Bestuur, gewerkt met een Raad van Toezicht (RvT). Zij toetst de ontwikkeling en uitvoering van het beleid dat de directeur bestuurder samen met het stafbureau en het managementteam (bestaande uit de directeuren van de scholen) voordraagt en uitwerkt. De directeur bestuurder (College van Bestuur) is dhr. B. Schoemaker. Basisschool St. Paulus Jaarbijlage

15 13. Verzekeringen Het schoolbestuur heeft een z.g. aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Hierbij zijn meeverzekerd de personeelsleden, de leerlingen van de school en ook de vrijwillige medewerkers, zoals overblijf-, lees- en hulpouders. Uitgangspunt bij e.e.a. is dat de aansprakelijkheid ontstaat tijdens het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de school. Dat kan natuurlijk zijn op school, maar ook buiten de school, bv. bij excursies en schoolreisjes. Welke aansprakelijkheid kan er ontstaan? Denk daarbij b.v. aan letselschade aan personen, of zaakschade aan goederen (zaken) van personen. Wat is niet verzekerd? Dat is de bekende stoei- en vechtpartij tussen leerlingen onderling. Wanneer die leerlingen thuiskomen met gescheurde kleren, kapotte bril, etc. dan is er geen dekking onder deze WA-Polis. Immers, de aansprakelijkheid ontbreekt, omdat beide leerlingen meededen aan die vechtpartij en zoals de wetgever dat zo mooi zegt ieder voor zijn eigen schade opdraait. Beschadigingen & vernielingen De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen kleding, horloge, tas, bril, gymkleding, enz. We vinden dat kinderen moeten leren om zuinig en netjes met hun eigen en andermans spullen om te gaan. Dit valt voor kinderen niet altijd mee. Daarom verzoeken wij u ook om er op toe te zien, dat er geen overbodige spullen (bv. speelgoed of telefoons) mee naar school gebracht worden. Wanneer uw kind om een bepaalde reden toch een mobiele telefoon mee naar school moet nemen, dan verzoeken wij u hierover contact op te nemen met de leerkracht. De mobiele telefoon zal dan onder lestijd bewaard worden door de leerkracht. Bij opzettelijke beschadiging of vernieling van andermans spullen, moet degene die de beschadiging c.q. vernieling veroorzaakt heeft, deze spullen vergoeden. Ook wanneer er schooleigendommen zoals liniaal, vulpen, boeken e.d. opzettelijk vernield of beschadigd worden, moet hiervan de kostprijs vergoed worden. Het kan voorkomen dat er tijdens het spel of door een ongelukje eigendommen door andere kinderen beschadigd worden (bv. brillen). Hiervoor is de school niet verzekerd. U kunt in deze situatie een beroep doen op uw eigen W.A.-verzekering of die van het kind welke de schade toegebracht heeft. 14. Gezondheidszorg GGD De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van de GGD volgen tijdens vaste contactmomenten de groei en ontwikkeling van uw kind. U ontvangt thuis een uitnodiging voor zo n contactmoment, dat voortaan plaatsvindt op het consultatiebureau bij u in de gemeente. Wat gebeurt er tijdens een contactmoment? o Als uw kind 5/6 jaar is: De teamassistente meet de lengte en het gewicht en test ook de oren en ogen. Daarna bespreekt de jeugdarts met u de gezondheid en ontwikkeling van uw kind. o Als uw kind 9/10 jaar is: De jeugdverpleegkundige meet de lengte en het gewicht. Daarna bespreekt zij met u de groei en de ontwikkeling van uw kind. De jeugdverpleegkundige geeft ook de DTP en BMR-vaccinaties. Op leest u meer informatie over deze vaccinaties. Uiteraard kunt u tijdens deze contactmomenten al uw vragen stellen! Samenwerking met school De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen onderhouden korte lijnen met school. Als voorbereiding op het contactmoment informeren zij bijvoorbeeld bij de leerkracht of intern begeleider hoe het met uw kind gaat. Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen nemen ook deel aan het ondersteuningsteam op school. Basisschool St. Paulus Jaarbijlage

16 De GGD doet meer! o Het volgen en stimuleren van de spraak- en taalontwikkeling van basisschoolkinderen is een belangrijke taak van school en van de Jeugdgezondheidszorg. Tot screent de logopedist van de GGD op school de spraak- en taalontwikkeling van alle 5-jarigen. Vanaf breiden we het spraak-/taalonderzoek bij jonge kinderen op het consultatiebureau uit en onderzoekt de jeugdarts alle kinderen van 5-6 jaar. o De GGD voert in overleg met school ook projecten uit rondom een gezonde leefstijl. Denk hierbij aan projecten over gezonde voeding en bewegen. o De GGD biedt leerkrachten en interne begeleiders ondersteuning en advies bij vraagstukken rondom veiligheid op school en bij ingrijpende gebeurtenissen. De volgende Jeugd Gezondheidszorg medewerkers werken voor onze school: Angela Kuiper Jeugdarts Nadia Theunis Jeugdverpleegkundige Riet Coolen Teamassistente Carla van Heugten Logopediste Meer informatie Hebt u vragen? Wilt u tips of adviezen over de opvoeding van uw kind? Of hebt u twijfels over de gezondheid van uw kind? Maak dan een afspraak met de GGD Jeugdgezondheidszorg via tel , bereikbaar elke werkdag van tot uur. Kijk ook eens op onze website: Centrum Jeugd en Gezin, CJGgeeftantwoord CJG: Speel-o-theek & opvoedingsondersteuning. Wilt u meer weten? Loopt u tijdens de openingstijden eens binnen, maak een afspraak of bezoek de website. Bezoekadres: Aldetiendstraat 23, 5402 ZC Uden, tel Kijk ook eens op de website (hier vindt u o.a. de openingstijden). De aanspreekpunten voor de school zijn: Netty Nabuurs en Esther Flos Basisteam Jeugd en Gezin Uden De school heeft regelmatig contact met het Basisteam Jeugd en Gezin Uden. Deze contacten verlopen via de intern begeleider, die een vast aanspreekpunt heeft in een brede jeugdprofessional. Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering en monitoring van de jeugdzorg. Deze taak wordt uitgevoerd door een team van ervaren jeugdprofessionals, met een verscheidenheid aan expertises, waaronder: verstandelijke beperking, lichamelijke ontwikkeling en gezondheid, psychiatrische problematiek, psychosociale expertise, kennis van opvoeding en veiligheid. Dit Basisteam Jeugd en Gezin, heeft als doel: Het inzetten van eigen kracht en eigen oplossingen, normaliseren i.p.v. problematiseren en waar nodig hulp bieden, regie voeren en inzetten van specialistische hulp. De taken van de brede jeugdprofessional (ons aanspreekpunt) zijn: o advies en consultatie; o ondersteunen; o hulp verlenen en/of inzetten van specialistische hulp; o waar nodig (mede) regie voeren. Basisschool St. Paulus Jaarbijlage

17 Onderwerpen die daarbij o.a. aan bod kunnen komen: begeleidings-/opvoedingsvragen, kinderen met dreigende ontwikkelingsachterstand, kinderen voor wie langdurige zorg/ondersteuning nodig lijkt, noodzaak/meerwaarde van het inzetten van gespecialiseerde hulp, gezinnen waar zorgen over zijn, maar waarmee de communicatie slecht/moeizaam verloopt, gezinnen die te maken hebben met meervoudige problemen, die onderling verweven zijn (denk aan: huishouding, opvoeding, werkeloosheid, financiële problemen, individueel functioneren, psychische problemen, verslaving, relatie en echtscheiding), vermoedens van mishandeling, verwaarlozing, huiselijk geweld en onveiligheid. Veilig Thuis Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn regionale organisaties waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. Veilig Thuis biedt de helpende hand, doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging. Veilig Thuis biedt perspectief op een betere situatie waardoor mensen weer toekomst hebben. Mét of zonder elkaar. Wilt u advies en hulp voor de ander en/of voor uzelf? U kunt uw vragen stellen of uw hart luchten. U krijgt een hulpverlener aan de lijn, die aandachtig naar uw verhaal luistert. Deze hulpverlener zet alles voor u op een rij, beantwoordt uw vragen en geeft u advies. Ook kijkt de hulpverlener samen met u welke professionele hulp er nodig is. Als u wilt, kunt u anoniem blijven. De adresgegevens zijn: Veilig Thuis Zuidoost-Brabant, Postbus 761, 5700 AT Helmond Het landelijk informatienummer: tel Basisschool St. Paulus Jaarbijlage

18 15. Adressen Schoolbestuur Kiem, onderwijs en opvang Meerloseweg 3, 5402 XH Uden, tel , Directeur bestuurder: dhr. B. Schoemaker Inspectie van het Onderwijs Vragen over onderwijs: (gratis) Basisteam Jeugd en Gezin Uden Contactpersoon Sabine van Gessel tel Stichting Vivaan, opbouwwerk Aldetiendstraat 21A, 5402 ZC Uden, tel GGZ Oost Brabant Burgemeester de Kuyperlaan 5, 5461 AA Veghel, tel: Stichting Leergeld Dhr. Frans Jorissen, tel (dinsdag, woensdag, donderdag uur) Openbare bibliotheek Mondriaanplein 16, 5401 HX Uden, tel: St. Petrusparochie Pastoor : dhr. Theo van Osch, diaken is dhr. Pieter Raaijmakers. Parochiecentrum: Kerkstraat BC Uden, tel: , Jeugd Sport Fonds (meer info bij partner Vivaan) Vertrouwensinspecteurs Tijdens kantooruren bereikbaar. Tel: (lokaal tarief) De externe vertrouwenspersoon Arbo Unie Nijmegen, tel Contactpersoon mevr. Marijke van Lieshout, tel , Stichting KOMM Contactpersoon mevr. G. van Rangelrooij, Postbus 32, 5328 ZG Rossum, Tel , Bestuur : Stichting KOMM, Postbus 4155, 5004 JD Tilburg, Basisschool St. Paulus Jaarbijlage

19 16. Namen, telefoonnummers en adressen team Ellen Biemans Anny Cuppen Rianne Daandels Hans van Geffen Wim Heijmans Miranda van Kempen Yvonne Lourenssen Dionne van Ool Ruud van Os Hanneke Verkuijlen Jeanet de Groot Gert Thijssen Basisschool St. Paulus Jaarbijlage

20 Achternaam ouders/verzorgers Aanmeldformulier overblijven Voornaam + achternaam kind Adres Telefoonnummer (s) Allergie (indien van toepassing) Vast: Mobiel: Bijzonderheden Achternaam ouders/verzorgers Aanmeldformulier overblijven Voornaam + achternaam kind Adres Telefoonnummer (s) Allergie (indien van toepassing) Vast: Mobiel: Bijzonderheden Basisschool St. Paulus Jaarbijlage

Basisschool St. Paulus Jaarbijlage

Basisschool St. Paulus Jaarbijlage Bij deze Jaarbijlage hoort Schoolgids 2015-2019 1. Algemene gegevens Basisschool Sint Paulus Meerloseweg 1 5402 XH Uden Tel. 0413-332318 E-mail: paulus@kiemuden.nl Website: www.paulus-uden.nl Directeur:

Nadere informatie

Basisschool St. Paulus Jaarbijlage

Basisschool St. Paulus Jaarbijlage Bij deze Jaarbijlage hoort Schoolgids 2015-2019 1. Algemene gegevens Basisschool Sint Paulus Meerloseweg 1 5402 XH Uden Tel. 0413-332318 E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl Directeur:

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

september Linknieuws Inhoud OPENING -- KINDCENTRUM - Opening Kindcentrum - Nieuwe leerkracht voor de Taalgroep - Centrum Jeugd & Gezin op school

september Linknieuws Inhoud OPENING -- KINDCENTRUM - Opening Kindcentrum - Nieuwe leerkracht voor de Taalgroep - Centrum Jeugd & Gezin op school + OPENING -- KINDCENTRUM september Linknieuws Sinds twee jaar zijn wij samen met Peuterwerk de Schakel (SPO) en BSO de Nieuwe Link (de Schaepskooi) bezig met de ontwikkeling van een Kindcentrum. Dankzij

Nadere informatie

Per Omgaande schooljaar 2014 2015 12 september 2014 nummer 2

Per Omgaande schooljaar 2014 2015 12 september 2014 nummer 2 Bossestraat 8b 5374 HT Schaijk Postbus 111 5374 ZJ Schaijk e-mail: dir.denomgang@optimusonderwijs.nl tel: 0486-461283 Per Omgaande schooljaar 2014 2015 12 september 2014 nummer 2 Inhoud Van de directie

Nadere informatie

Schoolgids. Jaarbijlage

Schoolgids. Jaarbijlage Schoolgids Deel 2 Jaarbijlage 2014 2015 Bij deze jaarbijlage hoort Schoolgids 2011-2015 deel 1-1 - Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 Aantal leerlingen op de school... 4 Schooltijden... 4 Lestijden bewegingsonderwijs,

Nadere informatie

Nummer 03 18 september 2014

Nummer 03 18 september 2014 Nummer 03 18 september 2014 Agenda 19 september konvooi Market Garden 24 september rondgang vertrouwenspersonen 01 oktober ontruimingsoefening BHV 02 oktober Molenveldnieuws nr. 4 verschijnt 03 oktober

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 207-208. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een goed

Nadere informatie

13. Praktische punten

13. Praktische punten 13. Praktische punten 13.1 Aanmelding en toelating Als de kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze wettelijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig.

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Jaarkalender 204-20 Basisschool De Parel Jaarkalender 204-20 Pagina INHOUD Inhoud... 2 Belangrijke informatie schooljaar 204-20... Contactadressen Kindcentrum de Schatkist.... Lestijden Basisschool de

Nadere informatie

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2016-2017. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een

Nadere informatie

augustus 2014 ma di wo do vr za zo wk32 Wk33 Wk34 Wk 35

augustus 2014 ma di wo do vr za zo wk32 Wk33 Wk34 Wk 35 augustus 204 2 3 4 5 6 7 8 9 0 wk32 2 3 4 5 6 7 Wk33 8 9 20 2 22 23 24 Wk34 25 26 27 28 29 30 3 Wk 35 = Nieuwsbrief ouders = deze week hoofdluiscontrole Schooltijden Basisschool: ma t/m vrij: 8.30-4.45

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

WERELDKIDZ OP DREEF

WERELDKIDZ OP DREEF WERELDKIDZ OP DREEF 2017-2018 Contactgegevens Wereldkidz Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist t. 030-6959033 e. info@opdreef.net www.opdreef.wereldkidz.nl Ziekmelden Als een kind ziek is (of

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Schooljaar Vakanties en vrije dagen/dagdelen

Schooljaar Vakanties en vrije dagen/dagdelen Schooljaar 2017-2018 Vakanties en vrije dagen/dagdelen Kermis 11-09-2017 Herfstvakantie 16-10-2017 / 20-10-2017 Sinterklaas 06-12-2017 Kerstvakantie 25-12-2017 / 05-01-2018 Carnaval 12-02-2018 / 16-02-2018

Nadere informatie

Spreekuur School Maatschappelijk Werk Bezoek R. van Herpt, Inspecteur van het onderwijs uur Informatie avond alle groepen

Spreekuur School Maatschappelijk Werk Bezoek R. van Herpt, Inspecteur van het onderwijs uur Informatie avond alle groepen Jaargang 25 Nr. 1 Vrije dagen 5 sept. 8 sept. Studiedag alle kinderen Studiedag alle kinderen Bijzondere activiteiten 4 sept. 11 sept. Spreekuur School Maatschappelijk Werk Bezoek R. van Herpt, Inspecteur

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Stefanusschool Kinkelenburglaan 00 TL TIEL T: 0 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 0 week week week 0 0 week

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Schoolkalender 2014-2015

Schoolkalender 2014-2015 Schoolkalender 2014-2015 Geachte ouders en/of verzorgers, beste kinderen. Voor u ligt de schoolkalender voor het schooljaar 2014-2015, waarin u allerlei informatie kunt vinden, onder andere over de activiteiten

Nadere informatie

Ouderkalender

Ouderkalender Ouderkalender 2016-2017 Schooltijden Maandag, dinsdag en donderdag Ochtend: 08.45 12.00 uur Middag: 13.00 15.15 uur Woensdag: Gr. 1 t/m 4: Gr. 5 t/m 8: Vrijdag: Groep 1 t/m 4: Groep 5 t/m 8: 08.45 12.15

Nadere informatie

jarig bestaan. 1 september. Benodigdheden nieuwe schooljaar

jarig bestaan. 1 september. Benodigdheden nieuwe schooljaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21Inleveren overblijfovereenkomst en foto/video toestemmingsformulier 28 100-jarig bestaan ZOMERVAKANTIE 22 23 24 25 Rapporten inleveren 29 100-jarig

Nadere informatie

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl September 2015 1 Di 2 Wo 3 Do 20.00-22.00 uur uitleg TADAA 4 Vrij Circus TADAA 5 Za 6 Zo 7 Ma 8 Di Startgesprekken groep 1 t/m 7 9 Wo 10 Do Startgesprekken groep 1 t/m 7 11 Vrij 12 Za 13 Zo 14 Ma 15 Di

Nadere informatie

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!!

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!! November 2015 1 45 2 3 4 MR 5 6 7 8 46 9 10 11 12 13 14 15 47 16 17 Toneel groep A informatie avond V.O. 18 19 Toneel groep B 20 Rapport groepen 3 t/m 8 Leerlingenraad 21 22 48 23 24 25 26 Toneel groep

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4 S e p t e m b e r 2 0 1 6 Aan het begin van het schooljaar plannen we, voor de ouders die daar prijs op stellen, een kennismakingsgesprek. In dit gesprek staan niet de resultaten centraal, maar juist het

Nadere informatie

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, , Kalender

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, ,  Kalender Obs. De Wynbrekker,,, 0514-541242,, www.obsdewynbrekker.nl, Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 22 Vakantie 16 17 18 19 20 21 23 24

Nadere informatie

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: Vrijdag 25 september: Speelgoedtijd groepen 1/2. Woensdag 30 september: Spelletjesochtend groepen 1/2.

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: Vrijdag 25 september: Speelgoedtijd groepen 1/2. Woensdag 30 september: Spelletjesochtend groepen 1/2. t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: Vrijdag 25 september: Speelgoedtijd groepen 1/2. Maandag 28 september: Week van de pauzehap. Dinsdag 29 september: GMR-vergadering. Woensdag 30 september: Spelletjesochtend

Nadere informatie

Kalender 2015 2016. Joh. van Oldenbarneveldtstraat 48 a, 5301 GZ ZA telefoon 0418 512 306 fax 0418 6

Kalender 2015 2016. Joh. van Oldenbarneveldtstraat 48 a, 5301 GZ ZA telefoon 0418 512 306 fax 0418 6 Joh. van Oldenbarneveldtstraat 48 a, 5301 GZ ZA telefoon 0418 512 306 fax 0418 6 Kalender 2015 2016 OBS De Walsprong, Prins Clausstraat 2a 5301 RT Zaltbommel 0418 512306 Beste ouders/ verzorgers, In deze

Nadere informatie

CC-tje WEEK 37-2013 AGENDA. Personeel

CC-tje WEEK 37-2013 AGENDA. Personeel CC-tje WEEK 37-2013 Vorige week donderdag is onder grote belangstelling van familie, vrienden, collega s, ouders en kinderen onze meester Ed gecremeerd. De nabestaanden hebben laten weten enorm veel steun

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

Kalender Schooljaar KBS de Touwbaan, Touwbaan 16, 4901GG Oosterhout, tel; , ;i

Kalender Schooljaar KBS de Touwbaan, Touwbaan 16, 4901GG Oosterhout, tel; ,  ;i Groepsbezetting: Contactpersonen: Voorschool: ma-ocht di-ocht wo-ocht do-ocht vr-ocht Manouk van der Kruijsen Janita Rijkers Janita Rijkers Janita Rijkers Manouk Directie: Clusterdirecteur: Paul van der

Nadere informatie

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent)

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Werkdagen: Bart: maandag dinsdag donderdag vrijdag Marjon:

Nadere informatie

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

Telefoonnummer van de school: ORGANISATIE VAN DE SCHOOL: Directeur: Gerard Jager Tel:

Telefoonnummer van de school: ORGANISATIE VAN DE SCHOOL: Directeur: Gerard Jager Tel: AUGUSTUS/SEPTEMBER 2016 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Za Zo Extra informatie 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 EERSTE SCHOOLDAG Oudergeleding mr 8.30 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9. Telefoonnummer

Nadere informatie

Informatieavond obs De Zevensprong groep 1/2

Informatieavond obs De Zevensprong groep 1/2 Informatieavond obs De Zevensprong groep 1/2 - Even voorstellen - Nieuw op De Zevensprong - Speerpunten - Afspraken en regels - Inhoudelijk over de groep Wie zijn wij. Van wie bent u de ouder / verzorger

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

CBS DE WEGWIJZER. Harm Tiesingstraat AZ 2e Exloërmond JAARKALENDER

CBS DE WEGWIJZER. Harm Tiesingstraat AZ 2e Exloërmond JAARKALENDER CBS DE WEGWIJZER www.cbsdewegwijzer.com JAARKALENDER 2016-2017 CBS de Wegwijzer augustus 2016 Welkom in het nieuwe schooljaar! We wensen jullie een fijn jaar op CBS de Wegwijzer. Voor u ligt de schoolkalender

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus Draaiboek Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus 2015-2016 Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. Aantallen groepen, aantallen leerlingen per leerjaar en per groep. 3. Plattegronden van BS de Bongerd. 4. Lestijden

Nadere informatie

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal.

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal. September 2014 1 Ma Nieuwsbrief 1 2 Di 3 Wo Luizencontrole 1 (geen gel!) 4 Do 5 Vrij Onderbouwvrije dag gr. 1 t/m 4 6 Za 7 Zo 8 Ma 9 Di 10 Wo Informatieavond groepen 1 t/m 8 11 Do 12 Vrij Startavond 18.00

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Schooljaar

Schooljaar Schooljaar 2017-2018 augustus september 1. Zomervakantie 1. Luizenkammen 2. Zomervakantie 2. 3. Zomervakantie 3. 4. Zomervakantie 4. 5. 5. 6. 6. 7. Zomervakantie 7. 8. Zomervakantie 8. 9. Zomervakantie

Nadere informatie

Infobulletin van basisschool Heidepoort

Infobulletin van basisschool Heidepoort 1 Infobulletin van basisschool Heidepoort Jaargang 21 nr. 11-3 september 2015 (verschijnt maandelijks) Beste ouders / verzorgers, Laatste infobulletin oude stijl Dit infobulletin is het laatste dat u ontvangt

Nadere informatie

Schooltijden / Openingstijden + telefoonnummers: Partners Kindcentrum De Sprong

Schooltijden / Openingstijden + telefoonnummers: Partners Kindcentrum De Sprong Schooltijden / Openingstijden + telefoonnummers: Partners Kindcentrum De Sprong Basisschool De Sprong - 0485 47 08 86 Maandag 8.30 14.00 uur Dinsdag 8.30 14.00 uur Woensdag 8.30 14.00 uur Donderdag 8.30

Nadere informatie

WE GAAN WEER BEGINNEN!

WE GAAN WEER BEGINNEN! KALENDER: 22 augustus : Eerste schooldag 23 augustus : Hoofdluiscontrole (of elders deze week) 8 september : Schoolfotograaf 8 september : Informatieavond voor alle groepen 12 en 13 september : Kermis

Nadere informatie

overzicht schooljaar 2015 2016

overzicht schooljaar 2015 2016 overzicht schooljaar 2015 2016 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2015-2016 A

Nadere informatie

Nieuwsbrief Dinsdag 26 augustus 2014 Nr. 1

Nieuwsbrief Dinsdag 26 augustus 2014 Nr. 1 Nieuwsbrief Dinsdag 26 augustus 2014 Nr. 1 Belangrijke data Elke eerste schooldag na de vakantie is het luizencontrole. Vrijdag 5 september Groepen 1/2 vrij Dinsdag 9 september Informatiemiddag 14.30 uur/avond

Nadere informatie

Mocht het zo zijn dat op enig moment de kleutergroep te groot wordt dan is er ruimte om een tweede groep te starten.

Mocht het zo zijn dat op enig moment de kleutergroep te groot wordt dan is er ruimte om een tweede groep te starten. Website : www.hietweide.nl e-mail : nieuwsbrief@hietweide.nl Kopij inleveren uiterlijk woensdag bij Jan Buijtenhuijs of zenden aan nieuwsbrief@hietweide.nl 19 juni Nr. 17-35 Agenda 23 juni Swim to play

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

Jaarkalender De Brug Schooljaar

Jaarkalender De Brug Schooljaar Jaarkalender De Brug Schooljaar 2017-2018 Wie is er welke dag? Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Rood Oranje Groen Blauw Annette de With of Nicole Stroo & Ruth Laumans Anneke van Driel of

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1/2

Informatieboekje groep 1/2 Informatieboekje groep 1/2 Beste ouder(s)/verzorger(s), Met dit boekje willen wij u informeren over de dagelijkse gang van zaken in onze kleuterbouw. Zeker voor de ouders van onze nieuwe kleuters belangrijk,

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem tel: 026-3701183 Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op basisschool

Nadere informatie

Standdaarbuiten, 19-05-2016 Beste ouder(s), verzorger(s) en kinderen,

Standdaarbuiten, 19-05-2016 Beste ouder(s), verzorger(s) en kinderen, Nieuwsbrief 2015-2016. No. 9 19-05-2016 Website: www.bsaventurijn.nl Email : l.vanaperen@borgesius.net Standdaarbuiten, 19-05-2016 Beste ouder(s), verzorger(s) en kinderen, Voor u ligt de negende nieuwsbrief

Nadere informatie

overzicht schooljaar

overzicht schooljaar overzicht schooljaar 2017-2018 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2017-2018 A

Nadere informatie

Overblijven op KBS St. Jozef

Overblijven op KBS St. Jozef Overblijven op KBS St. Jozef Tussenschoolse opvang op KBS St. Jozef Kinderen zijn een groot deel van de dag op school en veel kinderen blijven ook tussen de middag over. De middagpauze is van 11.45 uur

Nadere informatie

BIJLAGE SCHOOLGIDS VSO

BIJLAGE SCHOOLGIDS VSO BIJLAGE Vlaanderenlaan 7 SCHOOLGIDS VSO 2016-2017 Vlaanderenlaan 7 0599-652022 e-mail: meidoornschool@picto.nl website: www.meidoornschool.picto.nl Activiteiten Jaarplanning 2016-2017 7 september 2016

Nadere informatie

adres: Touwbaan GG Oosterhout tel website:

adres: Touwbaan GG Oosterhout tel website: Kalender KBS de Touwbaan 2016 2017 adres: Touwbaan 16 4901 GG Oosterhout tel. 0162-453706 email: info@kbsdetouwbaan.nl website: www.kbsdetouwbaan.nl Voorschool: Groepsbezetting: Contactpersonen: ma-ocht

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties September 2015 1 Inhoud Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties... 1 1. Verlof in verband met vakantie... 3 2. Verlof in verband met andere gewichtige

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Paasviering. Belangrijke data. Belangrijke info. April * Cito eindtoets groep 8: * Koningsspelen: 22 april.

NIEUWSBRIEF. Paasviering. Belangrijke data. Belangrijke info. April * Cito eindtoets groep 8: * Koningsspelen: 22 april. NIEUWSBRIEF April 2016 Belangrijke data Paasviering * Cito eindtoets groep 8: 19-20-21 april * Koningsspelen: 22 april Belangrijke info * Afmelden * Denkt u eraan dat u ons vóór half negen laat weten wanneer

Nadere informatie

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende lijsten. Maurice Boonstra Maandag 8.30-14.30uur Dinsdag 8.30-14.30uur

Nadere informatie

AUGUSTUS week MA DI WO DO VR ZA ZO. 1 week Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

AUGUSTUS week MA DI WO DO VR ZA ZO. 1 week Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 1 week 31 2 3 4 5 6 Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 8 week 32 9 10 11 12 13 Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 15 week 33 16 17

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Nieuws Flits 17 augustus 2015 Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Wij heten juf Karlijn hartelijk welkom. Zij is onze

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van de kinderen van groep 4-5.

Aan de ouders/verzorgers van de kinderen van groep 4-5. Aan de ouders/verzorgers van de kinderen van groep 4-5. Groepsbrief U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. Hiervoor gebruiken

Nadere informatie

JAARBOEKJE SCHOOLJAAR

JAARBOEKJE SCHOOLJAAR JAARBOEKJE SCHOOLJAAR 2016-2017 Inleiding Het jaarboekje is een aanvulling op de schoolgids. Naast het jaarboekje ontvangt u in de loop van het schooljaar ook het Inhoudelijk Jaarverslag van het afgelopen

Nadere informatie

Informatie ouders. Basisonderwijs in beweging. OBS de Wending OUDERVERENIGING NIET OP TIJD THUIS?

Informatie ouders. Basisonderwijs in beweging. OBS de Wending OUDERVERENIGING NIET OP TIJD THUIS? Informatie ouders OBS de Wending OUDERVERENIGING NIET OP TIJD THUIS? VOORWOORD Beste ouder(s)/verzorger(s), Het nieuwe schooljaar 0-06 is aangebroken. De kinderen zijn het komend schooljaar verdeeld over

Nadere informatie

Even voorstellen. Juf Eveline Juf Annette Juf Kim LIO stagiaire

Even voorstellen. Juf Eveline Juf Annette Juf Kim LIO stagiaire Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Juf Eveline Juf Annette Juf Kim LIO stagiaire Werkdagen: Juf Eveline: donderdag Juf Annette: maandag dinsdag woensdag vrijdag Juf Kim: maandag dinsdag en soms een

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli Juli 1 2 Eindejaarsfeest Bewegen is gezond 3 4 5 6 28 7 8 OC 9 10 11 Rapport groep 3 t/m 8 Musical groep 8a 12 13 29 rapportgesprekken groep 1-2 14 Musical groep 8b 15 Verrassingsdag en barbeque groep

Nadere informatie

Protocol Ouderhulp Versie sept. 2012

Protocol Ouderhulp Versie sept. 2012 Protocol Ouderhulp Versie sept. 2012 1. Wat verstaan we onder ouderpariciptatie en welke vormen onderscheiden we? Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie zijn begrippen die nogal eens door elkaar heen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Welkom in de groepen 4 Groep 4a Dimf van Balen dvbalen@bshofstee.nl Groep 4b Eveline Bindels ebindels@bshofstee.nl Vicky van Beckhoven vvbeckhoven@bshofstee.nl

Nadere informatie

augustus 2012 notities ma di wo do vr za zo 6 wk wk wk aantekeningen: 27 wk 35 Team Studiedag APV

augustus 2012 notities ma di wo do vr za zo 6 wk wk wk aantekeningen: 27 wk 35 Team Studiedag APV ma di wo do vr za zo wk 31 1 2 3 4 5 6 wk 32 7 8 9 10 11 12 13 wk 33 14 luizencontrole 20 wk 34 21 22 27 wk 35 Studiedag APV 28 augustus 2012 Info avond 15 16 17 18 19 MR 23 24 25 26 29 30 31 aantekeningen:

Nadere informatie

Ouderkalender 2015-2016. Basisschool Insulinde Sumatrastraat 87 1094 LR Amsterdam 020-6842636 insulindeschool@amosonderwijs.nl

Ouderkalender 2015-2016. Basisschool Insulinde Sumatrastraat 87 1094 LR Amsterdam 020-6842636 insulindeschool@amosonderwijs.nl Ouderkalender 2015-2016 Basisschool Insulinde Sumatrastraat 87 1094 LR Amsterdam 020-6842636 insulindeschool@amosonderwijs.nl Beste ouders hierbij het informatieboekje van: Basisschool Insulinde Algemene

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Jaarkalender 2014-2015 Fazantenkamp 157-158 3607 CH Maarssen 0346-590848 www.montessorihetmozaiek.nl info@montessorihetmozaiek.nl Maarssen, juli 2014 Beste ouders en verzorgers, Dit is de nieuwe kalender

Nadere informatie

Jaargang 22, Maand: December 2015 INFO

Jaargang 22, Maand: December 2015 INFO Jaargang 22, Maand: December 2015 Basisschool De Schare INFO Met de maand december voor de deur, staan we ook voor de wintermaand met alle feestdagen. Naast het gewone programma, is er tijd voor het feest

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteen-bussum.nl info@hoeksteenbussum.nl Informatie Kleuters 2013-2014

Nadere informatie

De Zuiderpoort staat open!

De Zuiderpoort staat open! Geachte ouders/verzorgers, schoolkalender Voor u ligt de nieuwe schoolkalender voor het schooljaar 2015 2016. In deze kalender vindt u praktische informatie en de planning van dit schooljaar. Met vriendelijke

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 en 2

Informatieboekje groep 1 en 2 Informatieboekje groep 1 en 2 CBS Goudenstein Vredeplein 1 4175 HA Haaften 0418-591661 Informatieboekje voor groep 1 en 2 Welkom op CBS Goudenstein! Fijn dat u gekozen hebt voor onze school. U hebt gekozen

Nadere informatie

Groepsgids. Groep 4/5/6

Groepsgids. Groep 4/5/6 Groepsgids Groep 4/5/6 Wie werken er in de groepen 4-5-6: Jessica van Kempen Carla van Baarsen Moniek Campschreur j.vankempen@dezonnepoort.nl c.vanbaarsen@dezonnepoort.nl m.campschreur@dezonnepoort.nl

Nadere informatie

Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Dinsdag 3 februari 2015 Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.45 uur)

Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Dinsdag 3 februari 2015 Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.45 uur) J a a r g a n g 1 0, n r. 5 2 1 j a n u a r i 2 0 1 5 Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Toename aantal leerlingen: We starten met een derde groep 1/2. Belangrijke data 2 1 2 Informatieavond Vijf

Nadere informatie

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S),

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), Dit is de jaarbijlage 2015-2016 van de RK basisschool Vredeburg. Het is de bedoeling om deze jaarbijlage te gebruiken, als aanvulling op de schoolgids. In de schoolgids wordt

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

Jozefschool De Goorn. We kunnen niet van alle kinderen sterren maken, maar we kunnen ze wel laten schitteren. Kalender schooljaar

Jozefschool De Goorn. We kunnen niet van alle kinderen sterren maken, maar we kunnen ze wel laten schitteren. Kalender schooljaar sterren maken, maar we kunnen ze wel laten schitteren Kalender schooljaar 2016-2017 schooljaar 2016 2017 Voor U ligt de kalender van het schooljaar 2016-2017. Hierin vindt u informatie over allerlei zaken,

Nadere informatie

Beste ouder, verzorger,

Beste ouder, verzorger, Beste ouder, verzorger, In deze bijlage vindt u praktische informatie over het schooljaar 2016-2017. Het betreft een bijlage bij de meerjaren schoolgids 2016-2019, die de algemene gang van zaken bevat.

Nadere informatie

HUISWERK AGENDA GROEP 8

HUISWERK AGENDA GROEP 8 Dag Datum Augustus Maandag 1 Dinsdag 2 Woensdag 3 Donderdag 4 Vrijdag 5 Zaterdag 6 Zondag 7 Maandag 8 Dinsdag 9 Woensdag 10 Donderdag 11 Vrijdag 12 Zaterdag 13 Zondag 14 Maandag 15 Dinsdag 16 Woensdag

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

KALENDER SCHOOLJAAR

KALENDER SCHOOLJAAR KALENDER SCHOOLJAAR 20-207 Levensboom 4 MX Blaricum tel: 035 52 33 5 34 Website: Email: obsbijvanck@planet.nl Jaarkalender en gym- en rooster ook op onze website!! augustus 20 2 3 4 5 7 8 9 0 2 3 4 5 7

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Schoolkalender 2015-2016 van de

Schoolkalender 2015-2016 van de Schoolkalender 2015-2016 van de Openbare Basisschool Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kalender voor het schooljaar 2015-2016. Hierin vindt u veel handige informatie over schooltijden en vakanties en de

Nadere informatie

Langstraat VH Dronten

Langstraat VH Dronten Langstraat 48 81 VH Dronten - 3943 hetzuiderlicht@codenz.nl www.zuiderlichtdronten.nl TEAM Directeur Evert Morren ma,di,do, (vr) Intern begeleider Sonja Mars di, 1/2 dag flexibel Groepsleerkracht 1a/2a

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Voorwoord Besteouders/verzorgers, HierbijontvangtudeschoolgidsvanbsCleijnHasseltvoorschooljaar201572016.Dezeschoolgidsis bedoeldomuteinformerenoverdegangvanzakenopcleijnhasselt.ookwordtdegidsgebruiktdoor

Nadere informatie

Praktische informatie 2015-2016

Praktische informatie 2015-2016 Praktische informatie 2015-2016 Nijmegen, juli 2015 Beste ouders, verzorgers, Samen met de schoolgids vormt dit boekje een complete informatiebron voor de ouders van De Windroos, locatie Lindenholt. We

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteenbussum.nl info@hoeksteenbussum.nl September 2017 Informatie Kleuters

Nadere informatie

De Toermalijn Katholieke School voor Basisonderwijs Jade 49 3893 EB ZEEWOLDE Tel. 036-5226020

De Toermalijn Katholieke School voor Basisonderwijs Jade 49 3893 EB ZEEWOLDE Tel. 036-5226020 De Toermalijn Katholieke School voor Basisonderwijs Jade 49 3893 EB ZEEWOLDE Tel. 036-5226020 Website: www.toermalijn.net E-mail: info@toermalijn.net Nieuwsbrief basisschool de Toermalijn, schooljaar 2015-2016,

Nadere informatie