Website :

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl"

Transcriptie

1 Bij deze Jaarbijlage hoort Schoolgids

2 1. Algemene gegevens Basisschool Sint Paulus Meerloseweg XH Uden Tel Website : Directeur: Gert Thijssen Onze school is onderdeel van Kiem Onderwijs en Opvang, een organisatie voor primair onderwijs met kindvoorzieningen voor opvang, voorschoolse educatie, onderwijs en naschoolse activiteiten. Tot bloei laten komen Hoewel elke school eigen accenten legt, zijn we verbonden vanuit een gedeelde overtuiging. Dankzij de juiste aandacht en zorg creëren de Kiem scholen een uitstekende voedingsbodem voor groei en ontwikkeling van leerlingen. Wij zien de kracht in ieder kind en zorgen ervoor dat die kracht ook tot bloei komt. In onze visie vormen kindcentra de optimale basis voor wat kinderen van 0 tot 12 jaar nodig hebben in opvang en onderwijs. In de Kindcentra van Kiem wordt bewust gekeken naar ontwikkelingsbehoeften van het individuele kind en wordt er ook naar gehandeld. Versterken van eigen kracht Kiem staat voor het ontwikkelen van wat aanwezig is, voor het eigen karakter en de eigen kwaliteiten van leerlingen die tot bloei willen komen. Om te kunnen ontkiemen is een gezonde voedingsbodem noodzakelijk. Wij geloven erin dat kinderen zich met de juiste aandacht en ondersteuning ontwikkelen naar hun beste vermogen. Vandaar dat we veel energie steken in professionalisering van onze medewerkers en in het realiseren van integrale kindcentra waar kinderen maximaal tot hun recht komen. We zien wat kinderen kunnen Stimuleren groei en ontwikkeling Een positief zelfbeeld Creatief denken Kennis en vaardigheden Samenwerken en respect Verantwoordelijkheid Sterke wortels vormen de basis Een heldere visie, overtuiging en vakmanschap Maar ook passie voor wat mogelijk is Ontdekken, leren en verwonderen Kansen aanreiken voor morgen We staan pal voor sterk onderwijs Vertrouwen op onszelf en elkaar KIEM, ONDERWIJS EN OPVANG Wij zien de kracht in ieder kind Basisschool St. Paulus Jaarbijlage

3 2. Aantal leerlingen op de school Op 1 oktober 2014 bezochten 141 kinderen de school. Het schooljaar gaan we van start met (ongeveer) 153 leerlingen, verdeeld over 7 groepen. In de onderbouw is het aantal leerlingen de laatste jaren groeiende. Deze trend zet zich door, maar door verschillende omstandigheden zoals bijvoorbeeld de uitstroom van groep 8 leerlingen, tussentijdse verhuizingen, verwijzing van leerlingen naar bijvoorbeeld een school voor speciaal (basis-) onderwijs in het afgelopen schooljaar, is het leerlingaantal de afgelopen jaren afgenomen. Hier staat tegenover dat we in het afgelopen schooljaar diverse kinderen hebben kunnen inschrijven die tussentijds zijn ingestroomd in m.n. de middenbouw. Daarom is het aantal kinderen in vergelijking met 1 oktober 2015 gegroeid. 3. Schooltijden Ochtend Middag Maandag uur uur Dinsdag uur uur Woensdag uur Donderdag uur uur Vrijdag uur uur Continurooster uur De schoolbel gaat 5 minuten voor schooltijd, 8.40 uur en uur. De leerkrachten openen dan de toegangsdeuren. Alle kinderen moeten op deze tijd naar binnen. De lessen kunnen dan op tijd beginnen. Ook de kinderen van groep 1 en 2 gaan na het belsignaal naar binnen. De ouders mogen nog even mee naar binnen om afscheid te nemen. Wel verzoeken wij u vriendelijk om dit kort te houden en zoveel mogelijk afscheid te nemen in de aula. Dit om grote drukte in de groep te voorkomen. Na schooltijd brengen de leerkrachten van groep 1 en 2 de kinderen naar buiten. De leerkrachten wachten tot alle kinderen zijn opgehaald. Op de speelplaats wordt vanaf 8.30 en uur toezicht gehouden door twee leerkrachten. Vanaf dat moment zijn de kinderen welkom op het schoolplein. Laat uw kinderen dus niet te vroeg van huis vertrekken. Continurooster Op vrijdagen voor een vakantie plannen wij een continurooster in. De data staan vermeld op het jaarrooster én op de agenda van de website. Alle kinderen blijven dan (zonder kosten) over. Rond uur eten de kinderen samen met de groepsleerkracht een zelf meegebrachte lunch. De lunch kan bestaan uit brood/fruit/groentesnack/drinken. Vakanties en vrije dagen Zie hiervoor het jaarrooster dat u vlak voor de zomervakantie heeft ontvangen. U vindt het rooster ook op onze website. Basisschool St. Paulus Jaarbijlage

4 Klaar-overs Al sinds jaar en dag staan er zowel bij het begin als het einde van de lestijden een groot aantal enthousiaste ouders, groep 8 leerlingen en vrijwilligers klaar als verkeersbrigadier bij de oversteekplaats op de Violierstraat zodat uw kind veilig kan oversteken. Deze zijn allemaal door de politie opgeleid en worden door het college van B&W van de gemeente Uden benoemd. Tijdens het uitoefenen van hun taak zijn de klaar-overs door de gemeente verzekerd. Wanneer er ouders, opa s en oma s of andere belangstellenden zijn die regelmatig willen helpen om het veilig oversteken van onze kinderen op de Violierstraat mogelijk te maken, dan kunnen zij zich aanmelden. Hieronder staan de adressen van de twee coördinatoren vermeld. Uw hulp is van harte welkom! Coördinatoren klaar-overs Violierstraat: Marëlle Daverveld tel Maddy Donkers tel Lestijden bewegingsonderwijs GROEP 3 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG Gym GROEP 4 Zwemmen Gym GROEP 5 Gym GROEP 6 Gym GROEP 7/8 Gym Toelichting gym: Op dinsdag is er een extra gymtijd van uur, afwisselend voor de groepen 1/2, 3, 5, 6 en 7/8. Het overzicht van de extra gymtijd wordt opgenomen in de Weekbrief. Basisschool St. Paulus Jaarbijlage

5 5. Samenstelling team Groep 1-2 a Groep 1-2 b Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7/8 Miranda van Kempen (ma /di / woe / do / vrij) Anny Cuppen (ma / di / woe / do / vrij) Dionne Maas (ma / di / wo / do / vrij) Jeanet de Groot (do middag om de week) Wim Heijmans (ma / di / woe / do) Hans van Geffen (vr) Ruud van Os (ma / di / woe / do / vrij) Hanneke Verkuijlen (ma / di / woe) Rianne Daandels (woe / do / vrij) Yvonne Lourenssen (ma / di / wo / do (6 x)/ vrij) Hans van Geffen (do (35 x)) Extra ondersteuning groepen Onderwijsassistente ICT-coödinator Conciërge Administratie Stagiaires Lerarenopleiding Onderwijsassistent Nadere informatie volgt aan het begin van het schooljaar Ellen Biemans (ma- /di- / woe-ocht) Begeleiding NT-2 leerlingen, kinderen met een OPP en ondersteuning in de groepen Hans van Geffen Henk Manders (elke ochtend vanaf uur) Wilma van Iersel (op woensdag van 10 tot uur) Nadere informatie volgt aan het begin van het schooljaar Nadere informatie volgt aan het begin van het schooljaar Basisschool St. Paulus Jaarbijlage

6 Managementteam Directeur Gert Thijssen (ma / di ocht / woe mid / do ) Bouwcoördinatoren Groepen Dionne Maas Groepen Hans van Geffen Intern begeleider Gedragsspecialisten Groepen 1 t/m 8 Jeanet de Groot (di-mid / wo / do / vrij) Groepen Dionne Maas Groepen Jeanet de Groot Ondersteuningsteam Jeanet de Groot Roy Voeten (Leerkracht & Co) Sabine van Gessel (Basisteam Jeugd en Gezin Uden) Bereikbaarheid team: Tijdens schooltijden zijn wij tussen 8.00 en uur te bereiken onder nummer Indien u ons buiten deze tijden écht nodig hebt en wij zijn niet meer te bereiken op het schoolnummer dan kunt u de directeur of een lid van het School Management Team bellen. Indien u graag een gesprek heeft over uw kind of andere schoolse zaken met iemand van de directie, de interne begeleider of één van de leerkrachten, vragen we u om zo mogelijk eerst een afspraak te maken. Aanspreken leerkracht Met betrekking tot het aanspreken van leerkrachten geldt het volgende: kinderen spreken leerkrachten en andere personeelsleden aan met juffrouw of meneer en daarna de voornaam. Basisschool St. Paulus Jaarbijlage

7 6. Overzicht gebruikte methodes Vakgebied Methode Aanvankelijk lezen - Veilig leren lezen Technisch lezen / leesplezier - Estafette (Lekker Lezen) - Leesboeken/informatieve boeken/tijdschriften/strips - (Digitale) remediërende of verrijkende methodes en materialen Begrijpend en studerend lezen - Veilig Leren Lezen en extra materiaal (groep 3) - Nieuwsbegrip (groepen ) Nederlandse taal - Taal Actief (groepen 4 t/m 8) (taal- en spellingsonderwijs) - Veilig Leren lezen (groep 3) Schrijven - Pennenstreken groep 1 t/m 8 Groep 1-2: Alle ontwikkelingsgebieden - Piramide - Bronnenboeken Rekenen - Wereld in Getallen - Remediërend: Maatwerk - Verrijking: Rekentijgers (voor leerlingen die werken met compacting) Aardrijkskunde - Wijzer door de wereld Geschiedenis - VierKeerWijzer Natuuronderwijs - Naut (groep 7 en 8) - Nieuws uit de Natuur (groep 5 en 6) Wereld Oriënterende - Huisje Boompje Beestje (groep 3 en 4) vakken - Alle groepen: deelname aanbod bezoekerscentrum Slabroek Verkeer - Wijzer door het verkeer - Activiteiten georganiseerd door werkgroep Verkeer - Deelname onderdelen aanbod Gemeente Uden / Veilig Verkeer Nederland Wetenschap en Techniek - Techniektoren bovenbouw - Zelfontwikkelde techniekbakken - Techniekkabinet Stichting Jeugd en Beroep - Deelname aan activiteiten Techniek is Troef / Techniekcoach/aanbod Udens College Catechese / levensbeschouwelijke vorming Creatieve ontwikkeling Engels - Hello World (groep 7-8) Bewegingsonderwijs - Regenboog projecten De wijze en het moment waarop deze onderdelen aan bod komen, wordt gecommuniceerd via de Weekbrief. - Deelname aan sportieve school; diverse spel- en bewegingsvormen komen systematisch aan bod - Diverse bronnenboeken Sociaal- emotionele ontwikkeling - Taakspel (groep 1 t/m 8) - Rots en Water (groep 1 t/m 8) - ZIEN - Fides Remediëring, herhaling en verrijking - Programma Meidenvenijn (groepen 6-7-8) - Extra materialen en methodes - Extra materiaal in spelvorm - Digitale oefenprogramma s Basisschool St. Paulus Jaarbijlage

8 Bij de vakken taal, spelling, rekenen, (aanvankelijk)technisch lezen, methodisch schrijven en wereldoriëntatie wordt in alle groepen gewerkt met de bijbehorende digitale ondersteuning voor leerkrachten en de digitale oefenprogramma s voor leerlingen. Basisschool St. Paulus Jaarbijlage

9 7. Contacten met ouders, verzorgers Vorm contact Wat Voor wie Toelichting Informele contacten Kopje koffie/thee in de aula van de school Ouders, verzorgers en andere belangstellenden Deze data staan op de agenda van de website en in de Paulus Weekbrief Algemene informatie Informatie over uw kind (-eren) Vieringen Inloop naar aanleiding van thema s Vragen aan de directeur Algemene informatie over onderwijs of opvoeding Dankochtend Algemene informatie over het onderwijs op onze school Informatie over het welzijn en de vorderingen van uw kind (-eren) Tijdens deze avonden staat in de aula van de school een kopje koffie/thee voor u klaar Kerst, carnaval, de musical door groep 8 e.d. Uw kind vertelt en laat aan u zien waar de groep of de school mee bezig is geweest naar aanleiding van een thema. Ouders, verzorgers Ouders, verzorgers Voor deze gesprekken ontvangt u een uitnodiging Ouders, verzorgers en andere belangstellenden Ouders, verzorgers en andere belangstellenden Woensdag 13 juli 2016 Informatieavond: 1 oktober 2015 Afhankelijk van het arrangement. In ieder geval in week 50, 14 en 28 Adviesgesprekken groep 8: 24 februari 2016 (week 10) Pre-adviesgesprekken groep 7: 8 juni 2016 (week 23) Informatie en eventueel uitnodiging via de Paulus-Weekbrief en/of e- mail Meer informatie en een uitnodiging ontvangt u via Open inloop Ouders, verzorgers Iedere woensdag van uur Themabijeenkomsten, Ouders, verzorgers Meer Informatie en doorgaans verzorgd door ontvangt u via de Pauluseen externe deskundige, Weekbrief. Data en tijden georganiseerd door de staan t.z.t. ook op de werkgroep Samen Op agenda van de website School Basisschool St. Paulus Jaarbijlage

10 8. De onderwijsresultaten van onze school De tussenresultaten van het onderwijs aan alle groepen in het schooljaar worden aan u gepresenteerd tijdens de informatieavond die dit schooljaar plaatsvindt op 1 oktober. In onderstaand overzicht ziet u de uitstroom vanuit groep 8 in aantallen en procenten en de opbrengsten van de Cito-eindtoets over de laatste 5 schooljaren. Jaar Aantal leerlingen / percentage groep 8 27 % 18 % 20 % 17 % % Schooltype Praktijkonderwijs % 0 0 VMBO basis en kadergericht 7 26% 7 42% 6 30% 3 18% 5 38% VMBO theoretisch 12 44% 5 28% 4 20% 4 24% 4 31% VMBO theoretisch+ 5 19% 1 5% 2 10% 0 0 HAVO VWO Gym+ 3 11% 5 28% 7 35% 10 59% 4 31% Cito-eindscore Eindscore met correctie leerlinggewicht Landelijk gemiddelde met correctie Toelichting: Eindscore met correctie leerlinggewicht. Bij inschrijving wordt aan de hand van het opleidingsniveau van ouders het zogenaamde leerlinggewicht bepaald. Voor het bepalen van de resultaten wordt deze gewichtenregeling meegenomen. Anders gezegd: wanneer een school kinderen heeft met extra gewicht wordt er een grotere correctie toegepast op de resultaten dan op een school waar veel kinderen zitten met een lager gewicht. Verslag van de realisatie van plannen uit het schooljaar en beleidsvoornemens voor het schooljaar Tijdens de informatieavond, die dit schooljaar plaatsvindt op 1 oktober, wordt u onder andere geïnformeerd over de (onderwijskundige) ontwikkelingen van de school. De digitale presentatie hiervan wordt na deze avond op de website geplaatst. Basisschool St. Paulus Jaarbijlage

11 9. Medezeggenschapsraad en Oudervereniging Medezeggenschapsraad De MR van onze school bestaat uit 2 leden namens de ouders en 2 leden namens het team. Deze leden hebben instemmings- of adviesrecht over de aangelegenheden van basisschool St. Paulus. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en vinden op school plaats. Voor meer informatie en de data zie de agenda van de website en de maandkalender. Zie voor meer informatie deel 1 van de schoolgids. Samenstelling Medezeggenschapsraad (MR) Namens de ouders: Dhr. Maurice Peters tel: (voorzitter) Mevr. Inge Vialle (lid) Namens het team: Dhr. Hans van Geffen tel: (tevens voorzitter GMR) Vacature Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Vanuit de scholen van Kiem is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad geformeerd. De GMR is het orgaan waarin ouders en leerkrachten medezeggenschap, inspraak hebben over het bovenschools beleid dat gemaakt wordt door het bestuur. Deze leden hebben instemmings- of adviesrecht over bovenschoolse aangelegenheden. Samenstelling Oudervereniging (OV) Medio september 2015 wordt u via en medio oktober via de Paulus - Weekbrief nader geïnformeerd over de samenstelling en de klassenouders. Dagelijks Bestuur: Voorzitter/lid Mevr. Monique v.d. Boogaard tel Secretaris/lid Mevr. Inge v.d. Donk Penningmeester/lid Mevr. Conny Coolen Lid Mevr. Iris de Bekker Lid Mevr. Ellis Jorritsma Lid Mevr. Ivonne v.d. Molen Lid Mevr. Mieke Kox Lid Mevr. An v.d. Broek De OV is bereikbaar via voor vragen, opmerkingen en tips. De oudervereniging vraagt aan ouders een vrijwillige ouderbijdrage. De oudervereniging incasseert en beheert deze middelen en geeft jaarlijks een financiële verantwoording. Voor dit schooljaar is deze ouderbijdrage vastgesteld op 20,- per kind. In de maand september ontvangt u van de oudervereniging een brief waarin gevraagd wordt om deze bijdrage te betalen. Ook kunt u in deze brief lezen aan welke zaken deze bijdrage besteed wordt. Mocht u bezwaar hebben tegen betaling van deze vrijwillige bijdrage of heeft u problemen om dit bedrag te voldoen dan vragen wij u om dit in een gesprek met de directie te bespreken. Basisschool St. Paulus Jaarbijlage

12 10. Handig om te weten Gevonden voorwerpen Is uw kind op school iets kwijtgeraakt? Onze conciërge verzamelt alle gevonden voorwerpen. Tijdens de ochtenduren kunt u vragen of het verlorene gevonden is. Gymkleding Tijdens het gymmen dragen de kinderen en sportbroek en T-shirtje of gympakje en geschikte gymschoenen (witte, dikke zool). Tevens brengen zij een handdoek mee. Deze spullen gaan na iedere gymles mee naar huis. Het is verstandig sieraden en horloges op die dag thuis te laten. De kinderen mogen geen sieraden dragen tijdens de gymles. Na de gymles wassen alle kinderen hun voeten. De kinderen van groep 7 en 8 mogen tevens (kort) douchen na de gymles. Merk de gymkleding van uw kinderen, dit voorkomt zoekraken. Schoolkamp groep 8 Aan het einde van het jaar gaat groep 8 op schoolverlaterskamp. De kosten van dit kamp zijn voor dit schooljaar vastgesteld op 65,- per groep 8 leerling. De leerkracht van groep 8 incasseert deze middelen. Het schoolverlaterskamp maakt deel uit van het schoolprogramma. Overblijven (tussenschoolse opvang), kosten en betaling De kosten van het overblijven bedragen 1,75 per keer of 15,- voor 10 keer. Omdat wij het niet prettig vinden als kinderen met geld naar school komen willen wij u vragen om de betaling van het overblijven contant te voldoen bij een van de overblijfouders of in een gesloten envelop (met daarop de naam van uw kind (-eren) in de daarvoor bestemde overblijfbrievenbus. Deze hangt achter de binnendeur in het halletje waar de groepen 1-2 naar binnen komen. Het inschrijven dient uiterlijk voor uur te gebeuren op de lijst op het prikbord. Kinderen brengen zelf brood/drinken en fruit/snackgroente mee. Alle kinderen die gaan overblijven ontvangen een informatieboekje. Mocht u vragen of opmerkingen over het overblijven hebben, dan kunt u contact opnemen met de coördinator van het overblijven: mevr. Mia Meijer of met de directeur van de school. Een hapje tussendoor Sinds januari 2009 zijn wij een Gruitschool. Als hapje tijdens de ochtendpauze mogen de kinderen alleen snackgroente of fruit meebrengen. De kleuters eten hun hapje op in de kring, de kinderen van groep 3 t/m 8 eten dit kort voor het speelkwartier op in de klas. Een informatiefolder is op school verkrijgbaar. Klasgenoten Voor veel ouders is het handig een lijst van namen en adressen van klasgenoten te hebben. Alle kinderen ontvangen in de eerste weken van het schooljaar een vriendenlijst met daarop de adressen en telefoonnummers van hun klasgenoten. Vindt u het bezwaarlijk, dat uw naam, adres en telefoonnummer op zo n lijst voorkomen, dan kunt u de directeur daarvan op de hoogte brengen. Verjaardag: traktaties, uitnodigingen De verjaardag van uw kind is een feestelijke gebeurtenis. In alle groepen wordt aan de verjaardag van uw kind aandacht besteed. Indien uw kind trakteert vinden wij het voldoende als uw kind een (kleine) traktatie meebrengt voor zijn/haar klasgenoten en alleen de eigen groepsleerkracht. Wij verzoeken u dringend om uitnodigingen voor een kinderfeestje niet op school uit te delen, dit om teleurstelling bij andere kinderen te voorkomen. Veilig van en naar school Als uw kind nog te jong is om alleen naar school of naar huis te gaan, kunt u het voor schooltijd brengen en na afloop ophalen. Dat geeft een hele drukte. Wilt u er rekening mee houden dat het speelplein in eerste instantie is bedoeld voor de kinderen? Gedraag u daarom als gast. Wilt u bovendien als u met de auto komt deze parkeren op het plein bij de Pauluskerk? Basisschool St. Paulus Jaarbijlage

13 Ouderhulp Wij hechten grote waarde aan betrokkenheid van ouders bij het onderwijs. Naast de contacten die school en ouders hebben over de leerling, zijn ouders ook betrokken bij de dagelijkse gang van zaken op school. Dat kan door middel van de medezeggenschapsraad of oudervereniging maar ook door daadwerkelijke hulp bij activiteiten zoals vieringen, excursies, expressievakken of bij een werkgroep. Wanneer ouders helpen bij onderwijsondersteunende activiteiten geschiedt dit altijd onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. Vervoer van leerlingen We hebben te maken met het vervoer van een groep kinderen. Hiervoor gelden de volgende regels. o Vreemde kinderen onder 1.35 meter mogen dan achterin de auto zonder stoelverhoger, maar wel met gordel vervoerd worden. o Eigen kinderen onder 1.35 meter moeten wel op een stoelverhoger en met gordel. o Voorin geldt voor kinderen onder 1.50 meter altijd een verhoger met driepuntsgordel. Ouders die willen dat hun kind toch op een stoelverhoger zit dienen deze zelf mee te brengen! Ouders die rijden moeten beschikken over een inzittenden verzekering. Geld, speelgoed, mobieltjes, I-Pod en andere zaken mee naar school Het is niet nodig dat uw kind geld meeneemt naar school. Soms maken we hierop een uitzondering wanneer er kosten voldaan moeten worden. U wordt hiervan dan altijd tijdig op de hoogte gebracht. Ook de betaling van het overblijven is zo geregeld dat uw kind hiervoor niet zelf het geld hoeft mee te nemen. Als een kind graag iets wil laten zien op school dan kunt u uw kind iets mee laten nemen, maar liever laten we alles thuis. De opmars van de mobiele telefoon, I-Pod, spelcumputers, tablets enz. is ook niet aan onze kinderen voorbij gegaan. In toenemende mate zijn de kinderen steeds jonger in het bezit van deze apparatuur. Het is niet toegestaan om deze zaken zonder toestemming van de leerkracht mee naar school te brengen. Bij verlies of beschadiging kan de school niet aansprakelijk worden gesteld. Als uw kind op school ziek wordt Zorgt u ervoor dat we op de hoogte zijn van de juiste telefoonnummers waarop u te bereiken bent? Is uw kind ziek en kan het niet naar school komen? We vragen u om dit tijdig, aan ons door te geven, tel Als uw kind last heeft van Zijn er dingen van uw kind, die belangrijk zijn om te weten (bijvoorbeeld allergieën of voedingsvoorschriften vanuit het geloof), laat het dan weten. Heeft uw kind last van hoofdluis? Dat kan gebeuren bij wisseling van weer. De apotheek verkoopt hiervoor probate middelen. Brengt u er de school van op de hoogte? Wij kunnen dan de andere ouders van de groep op de hoogte stellen, zodat uitbreiding kan worden tegengegaan. Tevens laten we, indien nodig, in de betreffende groep een extra hoofdluiscontrole plaatsvinden door de ouders van de werkgroep hoofdluis. Als uw kind naar een externe zorgverlener gaat Op onze school wordt wat betreft hulp door externen de volgende afspraak gehanteerd: Leerlingen mogen onder schooltijd naar externe hulpverleners wanneer deze hulp door gecertificeerde instellingen/personen plaatsvindt en deze vergoed wordt door de zorgverzekering. Hierbij kunt u denken aan logopedie, sensomotorische training, sociale weerbaarheids- of vaardigheidstraining, geïndiceerde dyslexiebehandeling etc. Basisschool St. Paulus Jaarbijlage

14 De volgende afspraken moeten in overleg met de leerkracht worden gemaakt: o de leerkracht moet op de hoogte worden gebracht van het tijdstip en de duur van de externe hulp; o in overleg wordt er voor een gunstige tijd gekozen; o de leerkracht moet weten of de leerling wordt opgehaald of zelfstandig naar de externe zorgverlener gaat; o als de leerling zelfstandig naar de externe zorgverlener gaat, moet er schriftelijk worden vastgelegd dat de verantwoording bij de ouders ligt, bv. bij het oversteken van de weg. Wanneer ouders op eigen initiatief hulpverleners zoeken voor extra begeleiding bijvoorbeeld remedial teaching, dan moet deze hulp buiten schooltijden plaatsvinden. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Het is op de St. Paulus al jaren gebruikelijk dat van alle volwassenen die op onze school werkzaam zijn, onderwijs- en onderwijsondersteunend personeel, de overblijfouders én eventuele vrijwilligers, een verklaring omtrent gedrag aanwezig is. 11. Huiswerk Op onze school krijgen alle kinderen huiswerk. Vanaf groep 1/2 gaan we hiermee al aan de slag. Groep 1 en 2 Het weekend voordat de kleuters starten aan een nieuw project leest u in de Weekbrief welk thema de komende weken centraal staat. We vragen de ouders om samen met hun kind op zoek te gaan naar spulletjes die met het onderwerp te maken hebben. Deze mogen de kinderen (voorzien van naam) mee naar school brengen. Ook vermelden wij welke letters (steeds één voor de jongste en één voor de oudste kleuters) er tijdens dat project behandeld gaat worden. De kinderen mogen voorwerpen meebrengen die beginnen met deze letters. Vanaf de herfstvakantie krijgen de kleuters om de beurt de ik-doos mee naar huis. Groep 3 t/m 7 In groep 3 t/m 7 krijgen de kinderen wekelijks rekenen en/of spelling mee naar huis. Incidenteel kan er ook ander huiswerk passend bij wereldoriëntatie, projecten en dergelijke meegegeven worden. De kinderen in de groepen 6, 7 en 8 leren thuis voor de toetsen van de wereldoriëntatievakken. In groep 8 krijgen de kinderen twee keer per week huiswerk mee naar huis. In groep 7 en 8 maken de kinderen ook een werkstuk thuis. Dit mag gaan over hetzelfde onderwerp als hun spreekbeurt. Naast het huiswerk dat structureel mee naar huis gaat, krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 ook nog de opdracht voor een spreekbeurt, boekbespreking of krantenkring. 12. Bestuur en toezicht De Udense basisscholen voor katholiek en protestants christelijk onderwijs vallen onder het bestuur van de Stichting KIEM Onderwijs en Opvang (KIEM). Bestuur en toezicht vinden gescheiden plaats. Daarom wordt binnen KIEM behalve met een College van Bestuur, gewerkt met een Raad van Toezicht (RvT). Zij toetst de ontwikkeling en uitvoering van het beleid dat de directeur bestuurder samen met het stafbureau en het managementteam (bestaande uit de directeuren van de scholen) voordraagt en uitwerkt. De directeur bestuurder (College van Bestuur) is dhr. B. Schoemaker. Basisschool St. Paulus Jaarbijlage

15 13. Verzekeringen Het schoolbestuur heeft een z.g. aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Hierbij zijn meeverzekerd de personeelsleden, de leerlingen van de school en ook de vrijwillige medewerkers, zoals overblijf-, lees- en hulpouders. Uitgangspunt bij e.e.a. is dat de aansprakelijkheid ontstaat tijdens het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de school. Dat kan natuurlijk zijn op school, maar ook buiten de school, bv. bij excursies en schoolreisjes. Welke aansprakelijkheid kan er ontstaan? Denk daarbij b.v. aan letselschade aan personen, of zaakschade aan goederen (zaken) van personen. Wat is niet verzekerd? Dat is de bekende stoei- en vechtpartij tussen leerlingen onderling. Wanneer die leerlingen thuiskomen met gescheurde kleren, kapotte bril, etc. dan is er geen dekking onder deze WA-Polis. Immers, de aansprakelijkheid ontbreekt, omdat beide leerlingen meededen aan die vechtpartij en zoals de wetgever dat zo mooi zegt ieder voor zijn eigen schade opdraait. Beschadigingen & vernielingen De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen kleding, horloge, tas, bril, gymkleding, enz. We vinden dat kinderen moeten leren om zuinig en netjes met hun eigen en andermans spullen om te gaan. Dit valt voor kinderen niet altijd mee. Daarom verzoeken wij u ook om er op toe te zien, dat er geen overbodige spullen (bv. speelgoed of telefoons) mee naar school gebracht worden. Wanneer uw kind om een bepaalde reden toch een mobiele telefoon mee naar school moet nemen, dan verzoeken wij u hierover contact op te nemen met de leerkracht. De mobiele telefoon zal dan onder lestijd bewaard worden door de leerkracht. Bij opzettelijke beschadiging of vernieling van andermans spullen, moet degene die de beschadiging c.q. vernieling veroorzaakt heeft, deze spullen vergoeden. Ook wanneer er schooleigendommen zoals liniaal, vulpen, boeken e.d. opzettelijk vernield of beschadigd worden, moet hiervan de kostprijs vergoed worden. Het kan voorkomen dat er tijdens het spel of door een ongelukje eigendommen door andere kinderen beschadigd worden (bv. brillen). Hiervoor is de school niet verzekerd. U kunt in deze situatie een beroep doen op uw eigen W.A.-verzekering of die van het kind welke de schade toegebracht heeft. 14. Gezondheidszorg GGD De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van de GGD volgen tijdens vaste contactmomenten de groei en ontwikkeling van uw kind. U ontvangt thuis een uitnodiging voor zo n contactmoment, dat voortaan plaatsvindt op het consultatiebureau bij u in de gemeente. Wat gebeurt er tijdens een contactmoment? o Als uw kind 5/6 jaar is: De teamassistente meet de lengte en het gewicht en test ook de oren en ogen. Daarna bespreekt de jeugdarts met u de gezondheid en ontwikkeling van uw kind. o Als uw kind 9/10 jaar is: De jeugdverpleegkundige meet de lengte en het gewicht. Daarna bespreekt zij met u de groei en de ontwikkeling van uw kind. De jeugdverpleegkundige geeft ook de DTP en BMR-vaccinaties. Op leest u meer informatie over deze vaccinaties. Uiteraard kunt u tijdens deze contactmomenten al uw vragen stellen! Samenwerking met school De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen onderhouden korte lijnen met school. Als voorbereiding op het contactmoment informeren zij bijvoorbeeld bij de leerkracht of intern begeleider hoe het met uw kind gaat. Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen nemen ook deel aan het ondersteuningsteam op school. Basisschool St. Paulus Jaarbijlage

16 De GGD doet meer! o Het volgen en stimuleren van de spraak- en taalontwikkeling van basisschoolkinderen is een belangrijke taak van school en van de Jeugdgezondheidszorg. Tot screent de logopedist van de GGD op school de spraak- en taalontwikkeling van alle 5-jarigen. Vanaf breiden we het spraak-/taalonderzoek bij jonge kinderen op het consultatiebureau uit en onderzoekt de jeugdarts alle kinderen van 5-6 jaar. o De GGD voert in overleg met school ook projecten uit rondom een gezonde leefstijl. Denk hierbij aan projecten over gezonde voeding en bewegen. o De GGD biedt leerkrachten en interne begeleiders ondersteuning en advies bij vraagstukken rondom veiligheid op school en bij ingrijpende gebeurtenissen. De volgende Jeugd Gezondheidszorg medewerkers werken voor onze school: Angela Kuiper Jeugdarts Nadia Theunis Jeugdverpleegkundige Riet Coolen Teamassistente Carla van Heugten Logopediste Meer informatie Hebt u vragen? Wilt u tips of adviezen over de opvoeding van uw kind? Of hebt u twijfels over de gezondheid van uw kind? Maak dan een afspraak met de GGD Jeugdgezondheidszorg via tel , bereikbaar elke werkdag van tot uur. Kijk ook eens op onze website: Centrum Jeugd en Gezin, CJGgeeftantwoord CJG: Speel-o-theek & opvoedingsondersteuning. Wilt u meer weten? Loopt u tijdens de openingstijden eens binnen, maak een afspraak of bezoek de website. Bezoekadres: Aldetiendstraat 23, 5402 ZC Uden, tel Kijk ook eens op de website (hier vindt u o.a. de openingstijden). De aanspreekpunten voor de school zijn: Netty Nabuurs en Esther Flos Basisteam Jeugd en Gezin Uden De school heeft regelmatig contact met het Basisteam Jeugd en Gezin Uden. Deze contacten verlopen via de intern begeleider, die een vast aanspreekpunt heeft in een brede jeugdprofessional. Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering en monitoring van de jeugdzorg. Deze taak wordt uitgevoerd door een team van ervaren jeugdprofessionals, met een verscheidenheid aan expertises, waaronder: verstandelijke beperking, lichamelijke ontwikkeling en gezondheid, psychiatrische problematiek, psychosociale expertise, kennis van opvoeding en veiligheid. Dit Basisteam Jeugd en Gezin, heeft als doel: Het inzetten van eigen kracht en eigen oplossingen, normaliseren i.p.v. problematiseren en waar nodig hulp bieden, regie voeren en inzetten van specialistische hulp. De taken van de brede jeugdprofessional (ons aanspreekpunt) zijn: o advies en consultatie; o ondersteunen; o hulp verlenen en/of inzetten van specialistische hulp; o waar nodig (mede) regie voeren. Basisschool St. Paulus Jaarbijlage

17 Onderwerpen die daarbij o.a. aan bod kunnen komen: begeleidings-/opvoedingsvragen, kinderen met dreigende ontwikkelingsachterstand, kinderen voor wie langdurige zorg/ondersteuning nodig lijkt, noodzaak/meerwaarde van het inzetten van gespecialiseerde hulp, gezinnen waar zorgen over zijn, maar waarmee de communicatie slecht/moeizaam verloopt, gezinnen die te maken hebben met meervoudige problemen, die onderling verweven zijn (denk aan: huishouding, opvoeding, werkeloosheid, financiële problemen, individueel functioneren, psychische problemen, verslaving, relatie en echtscheiding), vermoedens van mishandeling, verwaarlozing, huiselijk geweld en onveiligheid. Veilig Thuis Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn regionale organisaties waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. Veilig Thuis biedt de helpende hand, doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging. Veilig Thuis biedt perspectief op een betere situatie waardoor mensen weer toekomst hebben. Mét of zonder elkaar. Wilt u advies en hulp voor de ander en/of voor uzelf? U kunt uw vragen stellen of uw hart luchten. U krijgt een hulpverlener aan de lijn, die aandachtig naar uw verhaal luistert. Deze hulpverlener zet alles voor u op een rij, beantwoordt uw vragen en geeft u advies. Ook kijkt de hulpverlener samen met u welke professionele hulp er nodig is. Als u wilt, kunt u anoniem blijven. De adresgegevens zijn: Veilig Thuis Zuidoost-Brabant, Postbus 761, 5700 AT Helmond Het landelijk informatienummer: tel Basisschool St. Paulus Jaarbijlage

18 15. Adressen Schoolbestuur Kiem, onderwijs en opvang Meerloseweg 3, 5402 XH Uden, tel , Directeur bestuurder: dhr. B. Schoemaker Inspectie van het Onderwijs Vragen over onderwijs: (gratis) Basisteam Jeugd en Gezin Uden Contactpersoon Sabine van Gessel tel Stichting Vivaan, opbouwwerk Aldetiendstraat 21A, 5402 ZC Uden, tel GGZ Oost Brabant Burgemeester de Kuyperlaan 5, 5461 AA Veghel, tel: Stichting Leergeld Dhr. Frans Jorissen, tel (dinsdag, woensdag, donderdag uur) Openbare bibliotheek Mondriaanplein 16, 5401 HX Uden, tel: St. Petrusparochie Pastoor : dhr. Theo van Osch, diaken is dhr. Pieter Raaijmakers. Parochiecentrum: Kerkstraat BC Uden, tel: , Jeugd Sport Fonds (meer info bij partner Vivaan) Vertrouwensinspecteurs Tijdens kantooruren bereikbaar. Tel: (lokaal tarief) De externe vertrouwenspersoon Arbo Unie Nijmegen, tel Contactpersoon mevr. Marijke van Lieshout, tel , Stichting KOMM Contactpersoon mevr. G. van Rangelrooij, Postbus 32, 5328 ZG Rossum, Tel , Bestuur : Stichting KOMM, Postbus 4155, 5004 JD Tilburg, Basisschool St. Paulus Jaarbijlage

19 16. Namen, telefoonnummers en adressen team Ellen Biemans Anny Cuppen Rianne Daandels Hans van Geffen Wim Heijmans Miranda van Kempen Yvonne Lourenssen Dionne van Ool Ruud van Os Hanneke Verkuijlen Jeanet de Groot Gert Thijssen Basisschool St. Paulus Jaarbijlage

20 Achternaam ouders/verzorgers Aanmeldformulier overblijven Voornaam + achternaam kind Adres Telefoonnummer (s) Allergie (indien van toepassing) Vast: Mobiel: Bijzonderheden Achternaam ouders/verzorgers Aanmeldformulier overblijven Voornaam + achternaam kind Adres Telefoonnummer (s) Allergie (indien van toepassing) Vast: Mobiel: Bijzonderheden Basisschool St. Paulus Jaarbijlage

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. "Onder de Linde"

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. Onder de Linde Informatieboekje Schooljaar 2013-2014 "Onder de Linde" INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 0 VOORWOORD... 1 ADRESSEN... 2 Personeelsleden... 2 Dynamiek scholengroep... 2 Inspectie... 3 SCHOOLTIJDEN... 4 Schooltijden...

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Hoofdvestiging: Kon. Wilhelminastraat 10 7031 AC Wehl 0314-681330 Dislocatie Raadhuisplein 1 7031 AW Wehl 0314-681330 Nevenvestiging: Nieuw Wehlseweg 23 7031 HV Nieuw-Wehl

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

Algemene informatie. Directeur: Dhr. J.Haest Op de Keuken 22 6451 JL Schinveld e-mail: johnhaest@basisschoolfatima.nl

Algemene informatie. Directeur: Dhr. J.Haest Op de Keuken 22 6451 JL Schinveld e-mail: johnhaest@basisschoolfatima.nl Voorwoord. Beste ouders, Aan het begin van ieder schooljaar krijgt elk gezin een schoolkalender. Op deze kalender vindt u de globale jaarplanning als ook enige informatie over de gang van zaken op onze

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Groepsinfo Groep 8 Schooljaar 2014/2015

Groepsinfo Groep 8 Schooljaar 2014/2015 Groepsinfo Groep 8 Schooljaar 2014/2015 Leerkrachten Locatie Schoenmakershoek Locatie De Keen Leerkracht Email Leerkracht Email Meneer Wouter Starink w.starink@depontus.nl Juf Karlijn Kop k.kop@depontus.nl

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving 2 1.2 Naam en logo 7 1.3 Bestuursvorm en organisatiestructuur 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 9 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 9 2.2 Wat

Nadere informatie

Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs. Schoolgids

Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs. Schoolgids a Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs Schoolgids nhoudsopgave Voorwoord De Kleine Prins Eén school, twee onderwijsconcepten De organisatie De resultaten De inhoud van het onderwijs

Nadere informatie

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN JAARGIDS -5 5 7 8 / TWEEDE FASE 9 6 LEERJAAR 6 LEERJAAR + 7 HAVO +5 8 VWO +5+6 9 0 namen & adressen afkortingen 8 9 Geachte ouders/verzorgers, Wij willen dat graag doen in nauwe samenwerking met de ouders

Nadere informatie

Onderwijs Noord Oost Twente

Onderwijs Noord Oost Twente Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente SCHOOLGIDS 2011-2012 1 1. Inhoudsopgave 2 2. Een woord vooraf 3 3. Van de algemeen directeur 3 4. Kennismaking met de Esch 4 4.1 Algemene schooldoelstelling

Nadere informatie

13. Praktische punten

13. Praktische punten 13. Praktische punten 13.1 Aanmelding en toelating Als de kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze wettelijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig.

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie