Innovatieve ontwikkelingen in de Rembrandthof

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Innovatieve ontwikkelingen in de Rembrandthof"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief G ooi en Vechtstreek nieuwsbrief voor geïnteresseerden mei 2014 Innovatieve ontwikkelingen in de Rembrandthof Veel instellingen binnen de geestelijke gezondheidszorg zijn de laatste jaren bezig geweest om het gebruik van dwang en drangtoepassingen terug te dringen. Het doel hiervan was om incidenten te doen af nemen en separaties en dwangtoepassingen te voorkomen. GGz Centraal Rembrandthof kliniek A is in 2007 gestart met het dwang- en drangproject. Wij zijn begonnen met een nulmeting om ons startpunt duidelijk te krijgen en resultaten te kunnen meten in de opvolgende jaren. Er zijn verschillende projecten gestart om de nieuwste ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg te onderzoeken. Vervolgens zijn deze werkwijzen, methodes en instrumenten aangepast en geïmplementeerd in de afdeling. Naast het dwang- en drangproject heeft de afdeling zich tevens gericht op andere innovatieve projecten. De Rembrandthof heeft de laatste jaren grote stappen gemaakt en er is een cultuuromslag gemaakt naar meer patiëntgerichte zorgverlening en evidence based/best practice werken. In deze nieuwsbrief geven wij kort de grootste veranderingen van de laatste jaren weer. Natuurlijk blijven wij gericht op het verbeteren van de geboden zorg en de nieuwste ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg. Op dit moment zijn wij bijvoorbeeld druk bezig met het vormen van FACT en IHT teams (Intensive Home Treatment) en onderzoeken wij de mogelijkheid om een HIC (High Intensive Care) afdeling te worden. Ook dit komt terug in deze nieuwsbrief. Innovatieve ontwikkelingen in de Rembrandthof, mei

2 Innovatieve ontwikkelingen In de praktijk zijn de vele dwang en drangreducerende toepassingen ingebed in de nieuwe cultuur en alledaagse zorg (denk aan comfortroom begeleiding, begeleiding bij de eerste 5 minuten, vroegsignalering, etc.). In het plaatje rechts vindt u een overzicht van de gemaakte aanpassingen en ingezette interventies om dwang en drang te voorkomen. Wij vinden het tevens belangrijk dat er een verbindende schakel in al deze toepassingen wordt gemaakt, waarin een gestructureerde en evidence based evaluatie voorop staat. Om al deze veranderingen samen te brengen en evidence based te meten wat het effect is, is een methodiek opgezet. Door middel van gestructureerde analyses van het effect van het handelen van verpleegkundigen zoeken wij verbinding tussen alle interventies. Dit om te voorkomen dat er verschillende losstaande veranderingen/interventies worden doorgevoerd en het effect niet zichtbaar is. In deze nieuwsbrief staat beschreven wat deze evidence based interventies inhouden en hoe dit op de afdelingen binnen de Rembrandthof is geïmplementeerd. Cultuurverandering Bij de behandelprogramma s voor 24-uurs acute zorg en gesloten intensieve zorg garanderen wij de aanwezigheid van verpleegkundigen en/of begeleiders op de leefgroep. Dit is de grootste verandering die wij hebben bewerkstelligd na het starten van het dwang- en drangproject. De leefgroep is het centrale uitgangspunt van de verpleegkundigen voor het verlenen van zorg. Dit vraagt een andere manier van denken en werken van het behandelteam. Hier is een grote omslag gemaakt tijdens het project. Om te zorgen dat de verpleegkundigen daadwerkelijk vanaf de leefgroep gingen werken is het verpleegkundig kantoor opgeheven. Dit om te voorkomen dat we zouden terugvallen in de oude manier van werken. Het doel van deze nieuwe werkwijze om volledig op de groep te zijn is om op deze manier de veranderingen op de groep te observeren. Dit is van belang om sneller oplopende spanning te kunnen signaleren en hier tijdig op te kunnen anticiperen om ontwrichtend gedrag te voorkomen. De verpleegkundigen zoeken de patiënt actief op en stellen het aanbod van zorg af op de observaties die zij doen en voeren hierbij de passende interventies uit. Zij dragen zorg voor een veilig leefklimaat en werken aan een positieve sfeer op de groep. De klinische steriele uitstraling van de leefgroep is losgelaten. Er is een meer huiselijke sfeer gecreëerd binnen vele klinieken. We willen op deze manier het verblijf van de patiënten zo comfortabel mogelijk maken. Innovatieve ontwikkelingen in de Rembrandthof, mei

3 De verpleegkundigen zijn verder getraind in spanningsreducerend werken. De verpleegkundige zoekt samen met de patiënt naar een manier om adequaat met spanningen om te gaan en biedt alternatieven om spanning te reguleren en af te wenden. Op deze manier geven we aan de negatieve veranderingen in het gedrag een positieve wending waardoor ontwrichting wordt voorkomen. Tevens grijpen we tijdig in als de geboden alternatieven niet helpen om spanning te laten afnemen. Dit alles wordt ondersteund door de theorie van een crisisontwikkelingsmodel. De eerste vijf minuten Als een patiënt op de afdeling komt, wordt een nieuwe start gemaakt. Dit is één van de grootste veranderingen in onze manier van werken. In plaats van uit te gaan van de situatie vóór opname, maken we op de afdeling een nieuwe inschatting van het toestandsbeeld. De voorinformatie wordt uiteraard wel meegenomen bij de inschatting maar is niet meer leidend. Elke patiënt wordt op de groep opgenomen en we gaan er altijd van uit dat de patiënt op de leefgroep kan verblijven. Blijkt tijdens opname dat de spanning toch snel oploopt, dan anticiperen wij hierop. We hechten tevens veel waarde aan een goede eerste indruk. Hoewel de eerste indruk niet representatief hoeft te zijn voor de rest van opname, wordt dit wel vaak zo gezien. Meestal is er al van alles gebeurd in de thuissituatie voordat de patiënt op de afdeling is gearriveerd. Vaak zijn de uren en soms dagen vóór opname onrustig en verwarrend geweest Innovatieve ontwikkelingen in de Rembrandthof, mei

4 voor de patiënt. De aankomst op de afdeling is een moment om de snelheid uit dit proces te halen. Hier nemen wij bewust een pauze, samen met de patiënt. In plaats van direct het opnamegesprek te starten, bouwen wij een moment van rust voor de patiënt in. Wij ontvangen de patiënt gastvrij en voorzien hem/haar van bijvoorbeeld eten en drinken. Wij blijven ons voortdurend bewust van de autonomie van de patiënt. Doordat er vaak van alles tegen de zin van de patiënt is gebeurd, is het prettig voor de patiënt om keuzes aan te bieden. Hierdoor krijgt de patiënt meer ruimte en kan eventuele strijd voorkomen worden. De patiënt betrekken bij bepaalde keuzes kan de spanning verminderen. Zo kan bijvoorbeeld veiligheid gekoppeld worden aan de keuzemogelijkheden van de patiënt door rechtstreeks te vragen wat het gevaar op dat moment is en of het mogelijk is om hierover een afspraak te maken. Hierbij krijgt de patiënt een stukje van zijn autonomie terug, maar het blijft uiteraard wel van belang dat de verpleegkundige inschat of de situatie wel/niet veilig is. Opnamekamers Om separatie te voorkomen en patiënten sneller op de groep te kunnen behandelen, zijn er opnamekamers gecreëerd. De slaapkamers die het meest in het zicht zijn van de verpleegkundigen worden gebruikt voor nieuwe opnames. Deze opnamekamers zijn sfeervoller ingericht en prikkels kunnen gereduceerd worden. We kunnen bijvoorbeeld het licht dimmen, de badkamer en de kast op slot doen en een zitzak aanbieden om te relaxen. Deze opnamekamer is bedoeld voor patiënten die gereguleerd prikkels kunnen ontvangen. Van de patiënten die verderop in de slaapkamergang zitten, verwachten wij dat zij minder toezicht en begeleiding nodig hebben dan de patiënten in de opnamekamers. Indien een patiënt in de separeer of afzonderingsruimte verblijft, kunnen wij doordat wij deze mogelijkheid hebben sneller terug werken naar een verblijf op de groep. Comfortroom Sinds maart 2009 is er een comfortroom (CR) op de afdeling in de Rembrandthof. De comfortroom is een huiskamer waarin de patiënt apart van de leefgroep verpleegd wordt. De comfortroom bevindt zich op de leefgroep en wordt nooit afgesloten. De doelstelling van de comfortroom is tweeledig: 1. de separatieduur verkorten en de patiënten sneller kunnen begeleiden naar en op de groep 2. voorkoming van separatie door middel van het aanbieden van alternatieven en een veilige omgeving binnen het sociotherapeutisch leefklimaat van de kliniek De comfortroom is bedoeld voor patiënten die niet binnen de context van de leefgroep kunnen verblijven, doordat zij een belemmering/gevaar zijn voor andere patiënten of zichzelf. In de comfortroom bieden twee verpleegkundigen hand in hand begeleiding aan de patiënt. De ondersteuning en begeleiding Innovatieve ontwikkelingen in de Rembrandthof, mei

5 bestaan uit het kanaliseren van de onrust of oplopende spanning. Dit door de patiënt de ruimte te bieden om tot rust te komen, ontspanning te vinden en een veilige omgeving binnen het leefklimaat te bieden. Gezien de twee eerder beschreven doelstellingen zijn er verschillende punten waar vanuit de begeleiding in de comfortroom gestart kan worden. Intensive care unit (ICU) en herstelkamer De Rembrandthof heeft een intensive care unit (ICU) en een herstelkamer. Intensive care unit (ICU) De intensive care unit bevindt zich in de voorruimte bij de separeers. De herstelkamer bevindt zich daar overigens ook. De ICU is bedoeld voor patiënten die niet binnen de context van de leefgroep kunnen verblijven, doordat zij een belemmering/gevaar zijn voor andere patiënten of zichzelf. Wij wijken uit naar de ICU wanneer eerder ingezette alternatieven zoals comfortroombegeleiding niet voldoende effectief bleken te hebben. De doelstelling van de ICU is: 1. voorkoming van separatie door het aanbieden van een veilige omgeving buiten het sociotherapeutisch leefklimaat van de afdeling 2. verkorten van de separatieduur en de patiënten sneller begeleiden naar de groep De (gediplomeerd) verpleegkundige kan de beslissing nemen om een patiënt naar de ICU of herstelkamer te begeleiden op vrijwillige basis. Bij onvrijwilligheid, geldt de MofM procedure/dwangbehandeling. Hierbij moet de behandelend arts toestemming geven. In de ICU bieden één á twee verpleegkundigen hand in hand begeleiding aan de patiënt. De ondersteuning en begeleiding bestaan uit het kanaliseren van de onrust of oplopende spanning. Dit door de patiënt de ruimte te bieden om tot rust te komen, ontspanning te vinden en een veilige omgeving binnen de ICU te waarborgen. Innovatieve ontwikkelingen in de Rembrandthof, mei

6 Herstelkamer De herstelkamer is bedoeld voor patiënten die niet binnen de context van de leefgroep kunnen verblijven, doordat zij een belemmering/gevaar zijn voor andere patiënten of zichzelf en hierdoor afgezonderd dienen te worden van de groep. De herstelkamer valt binnen de ICU (Intensive care unit.) De doelstelling van de herstelkamer is: voorkoming van separatie d.m.v. het aanbieden van alternatief door afzondering in een veilige omgeving buiten het sociotherapeutisch leefklimaat van de kliniek verkorten van de separatieduur en de patiënten sneller begeleiden naar de groep De herstelkamer bestaat uit een kamer met een bedbank en een zitzak. Het is omgeving waar de patiënt weinig prikkels krijgt. In de herstelkamer bieden één á twee verpleegkundigen hand in hand begeleiding aan de patiënt. De ondersteuning en begeleiding bestaan uit het kanaliseren van de onrust of oplopende spanning. De deur naar de ICU blijft altijd open. Er is geen camera aanwezig in de herstelkamer. Er is een sensor op de deur gemonteerd zodat de verpleegkundige een seintje krijgt wanneer de patiënt de kamer verlaat; op dat moment kan de verpleegkundige de patiënt actief opzoeken. Dit is vooral bedoeld voor de nachtsituatie. De patiënt heeft altijd de mogelijkheid om gebruik te maken van het toilet en de douche. De verpleegkundige bedient licht, radio en luxaflex in de herstelkamer. Wanneer de patiënt voor momenten alleen in de herstelkamer verblijft, is er minstens elk uur contact met de patiënt. Innovatieve ontwikkelingen in de Rembrandthof, mei

7 Familieparticipatie Recente ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg laten zien dat het betrekken van het steunsysteem van de patiënt van belang is. Dit kan mogelijk bijdragen aan uitstel van terugval bij patiënten, medicatietrouw, kortere opnameduur en minder agressie-incidenten op de afdeling. Rooming in Sinds dit jaar heeft de afdeling de mogelijkheid om de zogenaamde rooming in aan te bieden. Dit houdt in dat wij naasten van de patiënt de mogelijkheid bieden om zoveel mogelijk bij de patiënt te verblijven tijdens opname. Familie kan bijvoorbeeld overnachten bij de patiënt, mits door het behandelteam is ingeschat dat dit wenselijk is. Innovatieve ontwikkelingen in de Rembrandthof, mei

8 Meetinstrumenten De Brøset Violence Checklist De Brøset Violence Checklist werd in Noorwegen ontwikkeld door Almvik et al. (2000). De checklist is ontstaan naar aanleiding van een onderzoek door Sheridan et al. (1990) 1 dat uitwees dat de meeste agressie-incidenten werden voorafgegaan door specifieke gedragssignalen. Linaker & Busch-Iversen (1995) 2 identificeerden welke gedragsverandering in uur vóór agressief of gewelddadig gedrag geobserveerd werd bij psychiatrisch patiënten in een gesloten opnamesetting in Noorwegen. De zes meest voorkomende gedragsveranderingen waren verwardheid geïrriteerdheid luidruchtigheid verbale dreiging fysieke dreiging een aanval op voorwerpen Op basis van deze uitkomsten werd door Almvik et al. (2000) de Brøset Violence Checklist ontwikkeld. Het gebruik van de Brøset Violence Checklist bestaat uit het observeren en scoren van de aan- of afwezigheid van veranderingen in de zes genoemde gedragskenmerken. Verandering in één of meer gedragskenmerken betekent een verhoogd risico op agressie binnen de 24 uur na taxatie (Almvik et al. 2000). Verpleegkundigen rapporteren aan de hand van de Brøset Violence Checklist -scores. De rapportage begint met de Brøset Violence Checklist -score en er wordt onderbouwd waarom de patiënt hierop scoort. Daarna worden de ingezette interventies en de uitkomst hiervan beschreven. De Brøset Violence Checklist is geïntegreerd in de verpleegkundige overdracht. 1 Sheridan et al (1990). Precipitants of Violence in a Psychiatric Inpatient Setting. 2 Linaker, O. M., & Busch-Iversen, H. (1995). Predictors of imminent violence in psychiatric inpatients Innovatieve ontwikkelingen in de Rembrandthof, mei

9 Kennedy As-V De Kennedy As-V is een meetinstrument dat kan worden toegepast op ieder individu (gezond of ziek) van elke leeftijd (Kennedy, 2003). Binnen de Kennedy As-V wordt naar het functioneren over een periode gekeken (Kennedy, 2003). Er wordt dus verder gekeken dan naar het wel of niet aanwezig zijn van symptomen gedurende het meetmoment. Wanneer enkel de GAF score gegeven is, is nog niet duidelijk op welk gebied iemand slecht functioneert. De Kennedy As-V geeft dit wel aan, doordat dit meetinstrument klinische informatie geeft op acht subschalen; 1. psychische problemen 2. sociale vaardigheden 3. gewelddadigheid 4. ADL-functies en beroepsmatig functioneren 5. middelenmisbruik 6. somatische problemen 7. bijkomende problemen 8. motivatie voor behandeling De Kennedy As-V bevat dus ook een schaal voor gevaar die het risico op geweld van een patiënt voorspelt. Van alle subschalen correleert de subschaal psychische problemen het hoogst met de GAF-score. Deze subschaal wordt weer onderverdeeld in: geen symptomen; psychose; angst/depressie; antisociale trekken; gebrek aan motivatie De Kennedy As-V is een meetinstrument dat gedrag scoort op een schaal van 0 tot 100. De score 50 is echter niet gemiddeld. Gezonde mensen scoren gemiddeld 85 over de gehele Kennedy As-V. Bij een score van 75 of lager wordt gesproken van een ondergemiddelde score. Voor de Kennedy As-V gescoord kan worden, is een klinische beoordeling van de patiënt noodzakelijk, waarbij de geschiedenis van de patiënt ook betrokken wordt. IHT team Binnen de Rembrandthof bieden wij Intensive Home Treatment (IHT). Moderne psychiatrische behandeling, waarbij patiënten met een psychiatrische stoornis, ondanks een opname-indicatie, succesvol thuis behandeld kunnen worden. In Nederland is de ontwikkeling van IHT-teams volop in ontwikkeling. ACT / FACT / IHT De laatste jaren zijn er verschillende ACT en FACT teams opgezet. Het originele ACT (Assertive Community Treatment) richt zich op actieve ambulante behandeling voor patiënten die langdurig zorg nodig hebben. FACT (Functie Assertive Community Treatment) is een variatie op ACT. IHT is hierbij een verlengde constructie voor acute problematiek. Met behulp van de FACT-methode wordt aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening zorg en behandeling in de eigen omgeving verleend. FACT wordt op dit moment ook vooral ingezet voor patiënten die langdurig van zorg afhankelijk zijn. Er blijft echter een probleem bestaan bij de psychiatrische patiënten die kortdurende behandeling nodig hebben om dreigende decompensatie te voorkomen. GGz Centraal in de regio Gooi en Vechtstreek richt zich om deze reden op kortdurende Intensive Home Treatment (IHT). Innovatieve ontwikkelingen in de Rembrandthof, mei

10 Het gaat hierbij om het snel inzetten van ambulante zorg voor een korte periode om te voorkomen dat een patiënt in crisis raakt of ervoor te zorgen dat de crisis zo kort mogelijk duurt. IHT wordt dus opnamevoorkomend/verkortend ingezet. IHT spreekt in de behandeling zovele mogelijk het gezonde deel van de patiënt aan. Een patiënt is namelijk niet alleen maar patiënt, maar is bijvoorbeeld ook moeder, vader of heeft een andere rol in zijn/haar leven. IHT team Rembrandthof Bij het IHT team in de Rembrandthof zijn de volgende disciplines betrokken: een psychiater, arts-assistenten, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundigen, een sociaaljuridisch raadsvrouw, een arbeidsbemiddelaar en een teamleider. Het is de bedoeling dat dit team spoedig uitgebreid wordt. werkwijze IHT Patiënten die in aanmerking komen voor behandeling door het IHT team krijgen een uitnodiging voor een intake. Tijdens dit intakegesprek stelt de patiënt samen met de behandelaar concrete doelen op voor de behandeling. Na drie weken worden deze geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Binnen IHT bieden we zorg op maat: zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig. We kijken continu welke disciplines we in moeten zetten om de patiënt zo snel mogelijk weer te laten herstellen. De behandeling sluit zoveel mogelijk aan bij de behoeften van de patiënt. Binnen de IHTbehandeling leggen de hulpverleners bezoeken in de eigen omgeving van de patiënt af. Bij start minimaal 3x per week en maximaal 5x per week. Na verloop van tijd wordt dit langzaam afgebouwd. De bezoeken worden in overleg met de patiënt gepland. Patiënten kunnen met verschillende hulpverleners van het IHT team te maken krijgen, omdat het team samen verantwoordelijk is voor de behandeling. Dagelijks is er in het team overleg of de zorg geïntensiveerd of afgebouwd moet worden. Opstartfase Op dit moment zijn we nog in een opstartfase van IHT in de Rembrandthof. Dat betekent dat IHT in de Rembrandthof nu alleen nog op werkdagen tijdens kantooruren wordt ingezet. Patiënten die nu gebruik maken van IHT, krijgen een crisisnummer mee voor buiten kantooruren. HIC afdeling De ontwikkeling van High & Intensive Care (HIC) is een nieuw initiatief binnen de geestelijke gezondheidszorg. De Rembrandthof doet op dit moment onderzoek naar de mogelijkheid om de gesloten afdeling om te vormen naar een HIC. High & Intensive Care is een nieuw concept voor kortdurende klinische opname in de geestelijke gezondheidszorg. De HIC wordt ingezet voor patiënten met een ernstige psychiatrische crisis bij wie opname noodzakelijk is. Het doel van een HIC is de autonomie van de patiënt te herstellen op een moment van ernstige ontregeling. De doelstellingen van de opname zijn het behandelen van een ernstige psychiatrische crisis en het bieden van veiligheid. De HIC afdeling werkt nauw samen met de ambulante teams. Ambulante behandeling is leidend. Bij een opnamevraag vindt er overleg met het IHT-team (Intensive HomeTreatment) plaats. Het IHT-team fungeert als poortwachter voor de HIC en er vindt nauwe samenwerking plaats. Wanneer het IHT team de crisis niet ambulant kan behandelen kan er gevraagd worden om een opname. Opname wordt zo kort mogelijk ingezet als tijdelijke onderbreking of start van ambulante behandeling. Opname wordt voor maximaal drie weken ingezet, met mogelijkheid tot Innovatieve ontwikkelingen in de Rembrandthof, mei

11 maximaal twee keer verlenging van drie weken. Bij opname worden opnamedoelen en opnameduur besproken. Opname wordt ingezet voor de veiligheid van de patiënt en/of diens omgeving, het verrichten van diagnostiek en het instellen op psychiatrische medicatie. Op een HIC kan indien nodig de zorg tijdelijk worden opgeschaald door één-op-één behandeling te bieden in de individuele ruimte van de patiënt, of op de daarvoor speciaal ingerichte intensive care unit. Uitgangspunt bij het bieden van zorg op een HIC is dat iemand die ernstig ziek is niet alleen gelaten wordt en dat dwang en drang zo min mogelijk worden toegepast. De doelstellingen van de opname zijn het behandelen van een ernstige psychiatrische crisis en het bieden van veiligheid. Het vormen van een HIC afdeling lijkt goed aan te sluiten bij de werkwijze van het IHT team. Deze partijen zullen nauw samen gaan werken. Vragen Hebt u vragen over onderwerpen in deze nieuwsbrief? Neem dan gerust contact op met Diana van t Hazeveld, senior-verpleegkundige Rembrandthof, telefoon Innovatieve ontwikkelingen in de Rembrandthof, mei

1. HIC vanuit Forensisch Perspectief: het model in het kort CONCEPT dd

1. HIC vanuit Forensisch Perspectief: het model in het kort CONCEPT dd NB dit hoofdstuk is een concept. U wordt uitgenodigd om input te geven. Copyright ligt bij de projectgroep FHIC. info@fhic.nl 1. HIC vanuit Forensisch Perspectief: het model in het kort CONCEPT dd 05-08-2016

Nadere informatie

28-10- 2014. Behandelen in een Intensive Home Treatment. Opzet workshop. De kern van IHT

28-10- 2014. Behandelen in een Intensive Home Treatment. Opzet workshop. De kern van IHT Behandelen in een Intensive Home Treatment Team Lianne Boersma - psychiater IHT GGZ Noord-Holland Noord Ruud Zuidmeer SPV IHT Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam Opzet workshop! Wat is de kern van Intensive

Nadere informatie

Dwang(reductie) in de psychiatrie

Dwang(reductie) in de psychiatrie Dwang(reductie) in de psychiatrie Drs. Yolande Voskes Research Programme > Quality of Care Department of Medical Humanities Separatie: problematisch? Traumatische en emotionele ervaring Cliënten: angst,

Nadere informatie

Antwoord van minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 16 juli 2014)

Antwoord van minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 16 juli 2014) AH 2568 2014Z11398 Antwoord van minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 16 juli 2014) 1 Heeft u het NOS-bericht 'separeercel nog te vaak gebruikt' gelezen en het Nieuwsuur-item

Nadere informatie

High & Intensive Care. Sandra Vos en Chris den Braber 18-03-2014

High & Intensive Care. Sandra Vos en Chris den Braber 18-03-2014 High & Intensive Care Sandra Vos en Chris den Braber 18-03-2014 3 jaar geleden 1. Economische crisis: In de ggz in nederland blijkt het aantal opnames in 10 jaar verdubbeld! Er moet bezuinigd worden op

Nadere informatie

dwangreductie Nederland

dwangreductie Nederland Best Practices Dwangreductie rondom in dwangreductie Nederland meer dan het uitvoeren van interventies Yolande Voskes Yolande Voskes, Justine Theunissen & Guy Widdershoven Er moet minder gesepareerd worden

Nadere informatie

Stichting Dimence Groep T.a.v. de raad van bestuur Postbus GC DEVENTER

Stichting Dimence Groep T.a.v. de raad van bestuur Postbus GC DEVENTER > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Stichting Dimence Groep T.a.v. de raad van bestuur Postbus 5003 7400 GC DEVENTER Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F

Nadere informatie

Beter worden doe je thuis!

Beter worden doe je thuis! Beter worden doe je thuis! De kliniek en het fact team Jeanette de Grand Henk Hut Irene de Paepe Wie zijn wij?? Henk Hut manager intensieve zorg langdurende psychiatrie. Irene de Paepe verpleegkundig specialist

Nadere informatie

High Care - Kastanjehof

High Care - Kastanjehof High Care - Kastanjehof Behandelprogramma Acute Psychiatrie High Care - Kastanjehof Behandelprogramma Acute Psychiatrie Inhoudsopgave Wat...Pagina Inleiding...2 Voor wie...3 Aanmelding...3 Behandelaanbod...3

Nadere informatie

Intensive Home Treatment en de rol van de SPV. SPV aan Zee 3 oktober 2014 Alette Ruiter

Intensive Home Treatment en de rol van de SPV. SPV aan Zee 3 oktober 2014 Alette Ruiter Intensive Home Treatment en de rol van de SPV SPV aan Zee 3 oktober 2014 Alette Ruiter Agenda SPV aan Zee Korte Geschiedenis CRHT en IHT Het model: thuis beter worden Werkwijze IHT bij Noord-Holland- noord

Nadere informatie

Succesfactoren in het terugdringen van separatie. Jos Keizer en Monique Menger Platformbijeenkomst GGZ, 16 januari 2015

Succesfactoren in het terugdringen van separatie. Jos Keizer en Monique Menger Platformbijeenkomst GGZ, 16 januari 2015 Succesfactoren in het terugdringen van separatie Jos Keizer en Monique Menger Platformbijeenkomst GGZ, 16 januari 2015 Inhoud presentatie Geschiedenis dwang en drang GGZ Friesland. Geschiedenis separatiecijfers,

Nadere informatie

Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie. A-Borg. Winschoten

Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie. A-Borg. Winschoten Lentis De Opnamekliniek van Kop 1,Ouderenpsychiatrie pagina 1 Kop 2, pagina 1! Opnamekliniek A-Borg Lentis Ouderenpsychiatrie Winschoten A-Borg Ouderen kunnen door allerlei oorzaken last hebben van psychische

Nadere informatie

MENSEN DIE LANGDURIG IN EEN GGZ INSTELLING VERBLIJVEN. Drs. Irma de Hoop Verpleegkundig specialist GGZ Opleider VS GGZ Voorzitter V7 VN VS

MENSEN DIE LANGDURIG IN EEN GGZ INSTELLING VERBLIJVEN. Drs. Irma de Hoop Verpleegkundig specialist GGZ Opleider VS GGZ Voorzitter V7 VN VS MENSEN DIE LANGDURIG IN EEN GGZ INSTELLING VERBLIJVEN Drs. Irma de Hoop Verpleegkundig specialist GGZ Opleider VS GGZ Voorzitter V7 VN VS DISCLOSURE BELANGEN SPREKER (potentiële) belangenverstrengeling

Nadere informatie

Positioneren van de SPV

Positioneren van de SPV Regiobijeenkomst SPV-en Friesland 27 november 2014 Positioneren van de SPV Gerard Lohuis Historie van SPV Eind jaren 60 vorige eeuw - Opnamebekorten - Opname voorkomen - Professional die in de thuissituatie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 september 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 september 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Opnemen (z)onder dwang Hoe dan? Congres Agressie en Dwangtoepassing in de Psychiatrie Ede, Woensdag 13 februari 2013

Opnemen (z)onder dwang Hoe dan? Congres Agressie en Dwangtoepassing in de Psychiatrie Ede, Woensdag 13 februari 2013 Opnemen (z)onder dwang Hoe dan? Congres Agressie en Dwangtoepassing in de Psychiatrie Ede, Woensdag 13 februari 2013 Achtergrond Ambulantiseren: 30% bedden afbouwen Scheiden wonen en zorg Forensische doelgroep

Nadere informatie

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >>

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >> GGzE centrum psychotische stoornissen GGzE centrum psychotische stoornissen Algemene informatie >> We zijn er zowel voor mensen met een eerste psychose als voor mensen met langer durende psychotische klachten.

Nadere informatie

Visiedocument FACT GGZ Friesland

Visiedocument FACT GGZ Friesland Visiedocument FACT GGZ Friesland Soort document: Visiedocument Versie: 02 Visie Rehabilitatie begint bij de voordeur! Vanaf het eerste behandelcontact staat het individuele herstelproces van de patiënt

Nadere informatie

Uw rechten en behandeling

Uw rechten en behandeling Uw rechten en behandeling als wij gedwongen moeten ingrijpen in noodsituaties Behandeling onder dwang Als u tijdens uw opname te maken krijgt met gedwongen behandeling, hebt u als patiënt van GGZ ingeest

Nadere informatie

Zonneheuvel. Informatie voor verwijzers

Zonneheuvel. Informatie voor verwijzers Zonneheuvel Informatie voor verwijzers Zonneheuvel is een afdeling voor voortgezette behandeling met verblijf voor mensen vanaf 50 jaar met blijvende beperkingen voortvloeiend uit psychiatrische en levensfase

Nadere informatie

onderdeel van Mondriaan Forensisch Fact

onderdeel van Mondriaan Forensisch Fact onderdeel van Mondriaan Forensisch Fact Radix Forensisch FACT U bent aangemeld bij Forensisch FACT van Radix door reclassering of een hulpverleningsinstelling. Radix is een onderdeel van Mondriaan, een

Nadere informatie

High & Intensive Care

High & Intensive Care High & Intensive Care Waarom krijg ik deze folder? U bevindt zich in een (tijdelijk) ontregelde situatie die u niet zelf de baas meer bent. Het is in uw situatie nodig om intensieve begeleiding en behandeling

Nadere informatie

Gedwongen opname Uw rechten en plichten

Gedwongen opname Uw rechten en plichten Gedwongen opname Uw rechten en plichten Psychiatrie Inleiding Wanneer u te maken heeft met een gedwongen opname, heeft u als patiënt van Medisch Spectrum Twente verschillende rechten. U kunt gedwongen

Nadere informatie

crisisinterventie en intensieve behandeling autisme

crisisinterventie en intensieve behandeling autisme crisisinterventie en intensieve behandeling autisme Als er tijdelijk een intensief behandeltraject nodig is! informatie voor patiënten, ouders en verwijzers maart 2016 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis

Nadere informatie

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek, deeltijdbehandeling en kliniek /opname Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY Vechtdal Kliniek

Nadere informatie

Volop in beweging. Ypsilon ledenavond 9 januari But it s good to see your smiling face and to hear your voice again

Volop in beweging. Ypsilon ledenavond 9 januari But it s good to see your smiling face and to hear your voice again Volop in beweging Ypsilon ledenavond 9 januari 2017 But it s good to see your smiling face and to hear your voice again Samen werken aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland Programma

Nadere informatie

Prestaties Zorgzwaartepakketten GGZ

Prestaties Zorgzwaartepakketten GGZ Prestaties Zorgzwaartepakketten GGZ Sector GGZ GGZ-B Voortgezet verblijf met begeleiding _ 1B GGZ Deze cliëntgroep heeft vanwege een psychiatrische aandoening een vorm van behandeling (geneeskundige zorg)

Nadere informatie

Psychiatrische Intensieve Thuiszorg

Psychiatrische Intensieve Thuiszorg Psychiatrische Intensieve Thuiszorg Informatie voor verwijzers Volwassenenzorg voor geestelijke gezondheid Inleiding Psychiatrische Intensieve Thuiszorg (PIT) is een zorgproduct dat de divisie Integrale

Nadere informatie

Klinisch Centrum Acute Psychiatrie (KCAP) Den Haag

Klinisch Centrum Acute Psychiatrie (KCAP) Den Haag Klinisch Centrum Acute Psychiatrie (KCAP) Den Haag www. geslotenpsychiatrie.nl/ www.acutepsychiatrie.nl Mirjam Hazewinkel Narda Miedema Erik Hoencamp Remco de Winter Symposium Dwang en drang op een gesloten

Nadere informatie

Toetsingskader Terugdringen separeren en afzonderen 2016

Toetsingskader Terugdringen separeren en afzonderen 2016 Toetsingskader Terugdringen separeren en afzonderen 2016 2016-1272498 Januari 2016 Pagina 1 van 16 1 Hoofdthema: Preventie Al het mogelijke is geprobeerd om separatie / afzondering te voorkomen; de rechtsbeginselen

Nadere informatie

Het crisisontwikkelingsmodel Trifier

Het crisisontwikkelingsmodel Trifier Het crisisontwikkelingsmodel Trifier Inleiding Het crisisontwikkelingsmodel is een eenvoudig model dat handvatten biedt voor het tijdig en gepast reageren op de oplopende spanning in een situatie. Het

Nadere informatie

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost Bijlage Informatiedocument Brabant Noordoost-oost 1 Inleiding: Vanaf 1 januari 2015 zal de huidige langdurige intramurale Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) niet langer meer onderdeel zijn van de AWBZ.

Nadere informatie

Management van risico s in de zorgprocessen

Management van risico s in de zorgprocessen Management van risico s in de zorgprocessen Pol Vanhee Stafmedewerker patiëntenzorg Brussel, 31 maart 2015 1 Management van risico s in de zorgprocessen 2 Management van risico s in de zorgprocessen Management

Nadere informatie

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep FACT IDRIS Idris is een onderdeel van de Amarant Groep Iedereen is Behandeling en begeleiding voor cliënten met een LVB in combinatie met complexe problematiek Specialistische behandeling Kinderen, jeugdigen

Nadere informatie

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke Gezondheidszorg en verslavingszorg. Utrecht, juni 2013

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke Gezondheidszorg en verslavingszorg. Utrecht, juni 2013 Risico-indicatoren 2013 Basisset Geestelijke Gezondheidszorg en verslavingszorg Utrecht, juni 2013 Inleiding Voor u ligt de basisset risico-indicatoren Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg, verslagjaar

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 98 34 www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

OBSERVATIE IN DE PSYCHOGERIATRIE SAMEN WERKEN AAN DE BESTE ZORG VOOR U

OBSERVATIE IN DE PSYCHOGERIATRIE SAMEN WERKEN AAN DE BESTE ZORG VOOR U OBSERVATIE IN DE PSYCHOGERIATRIE SAMEN WERKEN AAN DE BESTE ZORG VOOR U FRANCISCUS GASTHUIS Deze folder is een samenwerking van: Inleiding U bent opgenomen in het Franciscus Gasthuis. Er kunnen verschillende

Nadere informatie

Informatieboekje Berkenrode, palliatieve zorg GGz Centraal, Zon & Schild. volwassenen pallatieve terminale zorg

Informatieboekje Berkenrode, palliatieve zorg GGz Centraal, Zon & Schild. volwassenen pallatieve terminale zorg Informatieboekje Berkenrode, palliatieve zorg GGz Centraal, Zon & Schild volwassenen pallatieve terminale zorg Inhoudsopgave Inleiding 2 Palliatieve unit locatie Zon & Schild 2 Visie en uitgangspunten

Nadere informatie

Infobrochure. Het Psychiatrische Aanbod in het Algemeen Ziekenhuis

Infobrochure. Het Psychiatrische Aanbod in het Algemeen Ziekenhuis Infobrochure Het Psychiatrische Aanbod in het Algemeen Ziekenhuis Welkom Het PAAZ Het PAAZ staat voor enerzijds de Psychiatrische Afdeling in het Algemeen Ziekenhuis en anderzijds voor het ruimere aanbod

Nadere informatie

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Utrecht, november 2013

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Utrecht, november 2013 Risico-indicatoren 2013 Basisset Geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg Utrecht, november 2013 Inleiding INLEIDING Voor u ligt de basisset risico-indicatoren Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg,

Nadere informatie

Protocol RM psychogeriatrie Gooi & Vechtstreek

Protocol RM psychogeriatrie Gooi & Vechtstreek Protocol RM psychogeriatrie Gooi & Vechtstreek Netwerk Dementie Gooi & Vechtstreek Januari 2013 INLEIDING Dit protocol is tot stand gekomen vanuit het Netwerk Dementie Gooi & Vechtstreek. De volgende personen

Nadere informatie

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Afdeling A3 Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Introductie Ouderenpsychiatrie in Mondriaan is gevestigd in Wijerode. Het is een groot gebouw en er zijn veel afdelingen. Om herkenbaarheid van de

Nadere informatie

Consultatief psychiatrisch verpleegkundige

Consultatief psychiatrisch verpleegkundige Consultatief psychiatrisch verpleegkundige In uw werk kunt u te maken krijgen met patiënten die naast somatische problemen ook gedrags-, psychische- en/of psychosociale problemen hebben. Dit is vaak niet

Nadere informatie

Separeren: voltooid verleden tijd?

Separeren: voltooid verleden tijd? Onderzoeksresultaten van een non-separeerbeleid Annet Smit senior wetenschappelijk medewerker ProCES INHOUD ambitie de Gelderse Roos onderbouwing, thema s onderzoek : Cijfers Kwalitatieve gegevens : Ervaringen

Nadere informatie

Afdeling Long-Care. Langdurige intensieve behandeling in een beveiligde omgeving. Algemene informatie >>

Afdeling Long-Care. Langdurige intensieve behandeling in een beveiligde omgeving. Algemene informatie >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Afdeling Long-Care Langdurige intensieve behandeling in een beveiligde omgeving Algemene informatie >> Cliënten worden benaderd vanuit een principe van

Nadere informatie

Even voorstellen VERSLAVING & PSYCHIATRIE VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT. Onderdeel van Arkin

Even voorstellen VERSLAVING & PSYCHIATRIE VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT. Onderdeel van Arkin Even voorstellen VERSLAVING & PSYCHIATRIE VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT Onderdeel van Arkin Mentrum richt zich op de mogelijkheden van een cliënt. wij kijken naar wat hij wel kan, niet naar

Nadere informatie

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg. Utrecht, december 2013

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg. Utrecht, december 2013 Risico-indicatoren 2014 Basisset Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg Utrecht, december 2013 Inleiding INLEIDING Voor u ligt de basissetrisico-indicatoren Geestelijke Gezondheidszorg,

Nadere informatie

Klinische opname. Algemene informatie

Klinische opname. Algemene informatie Klinische opname Algemene informatie In deze brochure van SymforaMeander centrum voor psychiatrie, vindt u algemene en praktische informatie over de behandeling en de gang van zaken in de kliniek. Leest

Nadere informatie

Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB) en ouderen. Grip houden op je leven, Als afhankelijkheid dreigt!

Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB) en ouderen. Grip houden op je leven, Als afhankelijkheid dreigt! Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB) en ouderen Grip houden op je leven, Als afhankelijkheid dreigt! Psychiatrische Rehabilitatie Divisie Ouderen (GP) Doel van de behandeling Mensen met psychiatrische

Nadere informatie

Intensieve Behandeling Thuis (IBT) & acute deeltijd behandeling (ADB) ontwikkeling voor de Parnassia Groep NH WMP 13 november 2014 Castricum

Intensieve Behandeling Thuis (IBT) & acute deeltijd behandeling (ADB) ontwikkeling voor de Parnassia Groep NH WMP 13 november 2014 Castricum Intensieve Behandeling Thuis (IBT) & acute deeltijd behandeling (ADB) ontwikkeling voor de Parnassia Groep NH WMP 13 november 2014 Castricum Remco de Winter & Fred de Meijer Disclosure belangen spreker

Nadere informatie

Vroege Interventie Psychose (VIP-team) Regio Tilburg en Breda. Informatie voor cliënten

Vroege Interventie Psychose (VIP-team) Regio Tilburg en Breda. Informatie voor cliënten Vroege Interventie Psychose (VIP-team) Regio Tilburg en Breda Informatie voor cliënten Vroege Interventie Psychose (VIP-team) GGz Breburg heeft twee VIP-teams, in de regio Breda en Tilburg. Het VIP-team

Nadere informatie

Beschermd wonen in Leeuwarden

Beschermd wonen in Leeuwarden Meer informatie Voor vragen en informatie kunt u terecht bij de locatie van GGZ Friesland bij u in de buurt of kijk op de website www.ggzfriesland.nl. GGZ Friesland BW Leeuwarden Heerestraat 3 8911 LC

Nadere informatie

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Inleiding

Nadere informatie

informatie voor cliënten en verwijzers AFPN Ambulante Forensische Psychiatrie Noord www.ggzdrenthe.nl www.afpn.nl

informatie voor cliënten en verwijzers AFPN Ambulante Forensische Psychiatrie Noord www.ggzdrenthe.nl www.afpn.nl informatie voor cliënten en verwijzers AFPN Ambulante Forensische Psychiatrie Noord www.ggzdrenthe.nl www.afpn.nl GGZ Noord-Drenthe AFPN Wanneer u problemen heeft of psychisch ziek bent, kunt u na een

Nadere informatie

Dagbehandeling. Ouderen

Dagbehandeling. Ouderen Dagbehandeling Ouderen Dagbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen

Nadere informatie

Opname in de kliniek. Hebben psychische problemen tot een crisis geleid en is een opname noodzakelijk? Cliënten >>

Opname in de kliniek. Hebben psychische problemen tot een crisis geleid en is een opname noodzakelijk? Cliënten >> GGzE centrum spoedeisende psychiatrie Opname in de kliniek Hebben psychische problemen tot een crisis geleid en is een opname noodzakelijk? Cliënten >> HEBBEN PSYCHISCHE PROBLEMEN TOT EEN CRISIS GELEID

Nadere informatie

Afdeling C2. Afdeling C2. Terworm Ouderen

Afdeling C2. Afdeling C2. Terworm Ouderen Afdeling C2 Afdeling C2 Terworm Ouderen Afdeling C2 Introductie Ouderenpsychiatrie in Mondriaan is gevestigd in Wijerode. Het is een groot gebouw en er zijn veel afdelingen. Om herkenbaarheid van de afdelingen

Nadere informatie

Toetsingsinstrument Terugdringen Separeren/Afzonderen Bij onaangekondigd bezoek toetsing m.b.t. patiënt die NU ingesloten is

Toetsingsinstrument Terugdringen Separeren/Afzonderen Bij onaangekondigd bezoek toetsing m.b.t. patiënt die NU ingesloten is Toetsingsinstrument Terugdringen Separeren/Afzonderen Bij onaangekondigd bezoek toetsing m.b.t. patiënt die NU ingesloten is 0.1. Datum toetsing: 0.2. Naam inspecteur: 0.3. Naam instelling: 0.4. Naam en

Nadere informatie

Toepassing van Middelen en Maatregelen

Toepassing van Middelen en Maatregelen Toepassing van Middelen en Maatregelen 1. Inleiding 3 2. Wat zijn Middelen en Maatregelen? 3 3. Wanneer worden Middelen en Maatregelen 5 toegepast? 4. Wat is dwangbehandeling? 5 5. Wie is verantwoordelijk?

Nadere informatie

Bijlage Programma van Eisen

Bijlage Programma van Eisen Bijlage Programma van Eisen Functie: Jeugdzorgplus voor Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie Toegangscriteria 1. Karakteristieken van het kind: De algemene karakteristieken van de cliënten

Nadere informatie

Langdurige zorg volwassenen in Wolfheze

Langdurige zorg volwassenen in Wolfheze Langdurige zorg volwassenen in Wolfheze Wat is LZV? LZV is een afdeling voor de behandeling van mannen en vrouwen met langdurige en ernstige psychische klachten en problemen. Deze mensen moeten ouder zijn

Nadere informatie

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod U bent niet de enige Een op de tien Nederlanders heeft te maken met een persoonlijkheidsstoornis of heeft trekken hiervan. De Riagg Maastricht is gespecialiseerd

Nadere informatie

Workshop Klinisch FACT Duurzaam Wonen. GGZ Breburg Groep 23 september 2010 Marij de Roos, Tom van Mierlo en Linda Peeters

Workshop Klinisch FACT Duurzaam Wonen. GGZ Breburg Groep 23 september 2010 Marij de Roos, Tom van Mierlo en Linda Peeters Workshop Klinisch FACT Duurzaam Wonen GGZ Breburg Groep 23 september 2010 Marij de Roos, Tom van Mierlo en Linda Peeters Agenda Inventariseren van de vragen die u heeft bij deze workshop. Presentatie Klinisch

Nadere informatie

P.A.A.Z Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis. Handwijzer voor patiënten

P.A.A.Z Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis. Handwijzer voor patiënten P.A.A.Z Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis Handwijzer voor patiënten Welkom op de PAAZ U bent te gast bij de PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemene Ziekenhuis) van het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop.

Nadere informatie

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek en deeltijdbehandeling INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek en deeltijdbehandeling Informatie voor patiënten, familie en naastbetrokkenen INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY

Nadere informatie

Klinische module Eetstoornissen Informatie voor jongeren en ouders Afdeling Westkust

Klinische module Eetstoornissen Informatie voor jongeren en ouders Afdeling Westkust Klinische module Eetstoornissen Informatie voor jongeren en ouders Afdeling Westkust - 1 - Inleiding Dit is een informatiefolder voor de klinische module eetstoornissen. In deze folder zullen we je informeren

Nadere informatie

Opname C3. Afdeling C3 Cauberg Ouderen

Opname C3. Afdeling C3 Cauberg Ouderen Opname C3 Afdeling C3 Cauberg Ouderen Opname C3 Introductie Opname in Wijerode kan nodig zijn als de psychiatrische problemen zo ernstig zijn dat intensieve behandeling noodzakelijk is. Ook kan opname

Nadere informatie

Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis

Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Ouderen Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Introductie Op dit moment is uw dementerend familielid in behandeling bij Mondriaan Ouderen van Mondriaan.

Nadere informatie

Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2013

Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2013 Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2013 Enschede, december 2012 AR/12/2534/izzp ZZP 1B GGZ Voortgezet verblijf met begeleiding (B-groep) voor verzekerden jonger dan drieëntwintig jaar Deze cliëntgroep

Nadere informatie

Externe brochure : toelichting

Externe brochure : toelichting Externe brochure : toelichting Doel: profilering Veldzicht Doelgroep: stakeholders Veldzicht Optionele uitwerking: boekje centrum voor transculturele psychiatrie VAARDIG EN VEILIG VERDER HELPEN In Veldzicht

Nadere informatie

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Afdeling A3 Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Introductie Ouderenpsychiatrie in Mondriaan is gevestigd in Wijerode. Het is een groot gebouw en er zijn veel afdelingen. Om herkenbaarheid van de

Nadere informatie

Roland van de Sande, R.N, MSc Prof. Dr. Henk Nijman Prof. Dr. Cees van der Staak Edwin Hellendoorn,VS-GGZ Dr. Eric Noorthoorn Prof. Dr.

Roland van de Sande, R.N, MSc Prof. Dr. Henk Nijman Prof. Dr. Cees van der Staak Edwin Hellendoorn,VS-GGZ Dr. Eric Noorthoorn Prof. Dr. Roland van de Sande, R.N, MSc Prof. Dr. Henk Nijman Prof. Dr. Cees van der Staak Edwin Hellendoorn,VS-GGZ Dr. Eric Noorthoorn Prof. Dr. Niels Mulder 1. Dwangreductie opties 2. Risicotaxatie 3. Ontwikkeling

Nadere informatie

Behandeling van verslaving en comorbiditeit. de Noord Nederlandse ervaring

Behandeling van verslaving en comorbiditeit. de Noord Nederlandse ervaring Behandeling van verslaving en comorbiditeit de Noord Nederlandse ervaring Gent 14 nov2014 Primaire problematiek naar voorkomen in bevolking en % in behandeling 1 Setting van hulp in VZ VNN 34 ambulante

Nadere informatie

Agressiebeheersing. Hans Pauwels PC St-Amandus, Beernem. Inleiding

Agressiebeheersing. Hans Pauwels PC St-Amandus, Beernem. Inleiding Agressiebeheersing Hans Pauwels PC St-Amandus, Beernem Inleiding Agressie in de gezondheidszorg Verhoogde aandacht, bijv. STOP agressie in ziekenhuizen door FOD BZ & VG medewerkersveiligheid patiëntveiligheid

Nadere informatie

Opnamekliniek voor volwassenen met een dubbele diagnose

Opnamekliniek voor volwassenen met een dubbele diagnose Opnamekliniek voor volwassenen met een dubbele diagnose februari 2015 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 De kliniek 5 Het behandelteam 6 Aanmelding 8 Opnamegesprek 9 Behandeling 10 Contactgegevens 13 3 Inleiding

Nadere informatie

Er moet altijd een separeer open blijven want... Annet Smit, Senior wetenschappelijk medewerker ProCES

Er moet altijd een separeer open blijven want... Annet Smit, Senior wetenschappelijk medewerker ProCES Er moet altijd een separeer open blijven want... Annet Smit, Senior wetenschappelijk medewerker ProCES Achtergrond veel minder separaties kortere separaties verzet - instemming kwaliteit van zorg rondom

Nadere informatie

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN BEGELEID (KAMER) WONEN OPVOEDINGS- ONDERSTEUNING HULP OP MAAT LOGEERHUIS Meander Nijmegen stgmeander.nl Zorg voor jeugdigen Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen Samen groot

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Ouderen

Deeltijdbehandeling. Ouderen Deeltijdbehandeling Ouderen Deeltijdbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 7 december 2010 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 7 december 2010 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Flexibel thuistraject voor het hele gezin. GezinsFACT

Flexibel thuistraject voor het hele gezin. GezinsFACT Flexibel thuistraject voor het hele gezin. GezinsFACT Behandeling in de eigen leefomgeving. GezinsFACT Sommige gezinnen komen door een opeenstapeling van negatieve factoren, waaronder het complexe probleemgedrag

Nadere informatie

Herstel gericht werken Een gezamenlijk item bij de SGGZ (Dimence) en BGGZ (Mindfit)

Herstel gericht werken Een gezamenlijk item bij de SGGZ (Dimence) en BGGZ (Mindfit) Herstel gericht werken Een gezamenlijk item bij de SGGZ (Dimence) en BGGZ (Mindfit) Yvonne van den Broek & Anne Varenbrink 2 Wat is herstel Herstel is het unieke, persoonlijke proces waarin iemand met

Nadere informatie

Intensieve thuisbehandeling van jongeren in crisis

Intensieve thuisbehandeling van jongeren in crisis Intensieve thuisbehandeling van jongeren in crisis Behandel ouders mee bij psychiatrische adolescenten Jet B. Muskens, Pierre C.M. Herpers, Machiel van Velthuysen, Patricia A.M. van Deurzen, Bertine E.

Nadere informatie

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de aanmelding, de intake

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

Samen werken aan een beter leven: Herstel vanaf dag één

Samen werken aan een beter leven: Herstel vanaf dag één Samen werken aan een beter leven: Herstel vanaf dag één 30% meer herstel is alleen te bereiken door samen te werken met patiënten, naasten en externe collega s! Eén groep, diverse mogelijkheden Waarom

Nadere informatie

Taxatie en beleid rondom suïcidaliteit op een gesloten acute opnameafdeling, een veiligheidsplan.

Taxatie en beleid rondom suïcidaliteit op een gesloten acute opnameafdeling, een veiligheidsplan. Taxatie en beleid rondom suïcidaliteit op een gesloten acute opnameafdeling, een veiligheidsplan. KCAP, januari 2013 Remco de Winter, januari 2013, KCAP veiligheidsplan rondom suïcidaliteit 1 Context voor

Nadere informatie

Forensische-zorgwijzer

Forensische-zorgwijzer Forensische-zorgwijzer Klinische zorg Verblijfszorg Ambulante zorg Stapelzorg Vrijheidsbenemende of vrijheidsbeperkende maatregelen. Geen vrijheidsbeperkende maatregelen. Verblijf, begeleiding en bescherming.

Nadere informatie

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrisch Medische Unit (PMU)

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrisch Medische Unit (PMU) PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Psychiatrisch Medische Unit (PMU) Psychiatrisch Medische Unit (PMU) U bent opgenomen op de psychiatrisch medische unit van het St. Antonius Ziekenhuis. De PMU is onderdeel van

Nadere informatie

Huisvesting Cliënt heeft eigen adres maakt geen gebruik van een adres via Maaszicht.

Huisvesting Cliënt heeft eigen adres maakt geen gebruik van een adres via Maaszicht. Aanbod Maaszicht Toelichting per product: Opsporing en toeleiding Maaszicht krijgt regelmatig aanmeldingen van en voor jongeren voor wie niet direct duidelijk is voor welke zorg zij nodig hebben. Dit kan

Nadere informatie

M. Helleman Rn MScN T. van Achterberg Rn PhD P.J.J. Goossens Rn PhD APRN A. Kaasenbrood, MD, PhD

M. Helleman Rn MScN T. van Achterberg Rn PhD P.J.J. Goossens Rn PhD APRN A. Kaasenbrood, MD, PhD De interventie Bed op Recept voor patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis laat patiënten groeien in autonomie, zelfmanagement en vaardigheden M. Helleman Rn MScN T. van Achterberg Rn PhD

Nadere informatie

SMART4U: een app om sociale contacten uit te breiden voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Dr. Willeke Manders Léon van Woerden MScN

SMART4U: een app om sociale contacten uit te breiden voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Dr. Willeke Manders Léon van Woerden MScN SMART4U: een app om sociale contacten uit te breiden voor mensen met ernstige psychische aandoeningen Dr. Willeke Manders Léon van Woerden MScN Inhoud presentatie Wat is Smart4U Doel van het onderzoek

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Deeltijdbehandeling Informatie voor cliënten Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Deeltijdbehandeling De Divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van

Nadere informatie

De ZAG- Werkwijze. Het ZorgAfstemmingsGesprek

De ZAG- Werkwijze. Het ZorgAfstemmingsGesprek Het ZorgAfstemmingsGesprek De ZAG- Werkwijze Zorgen voor een goede afstemming en samenwerking tussen de cliënt, het ambulante team, de kliniek, betrokken professionals en naasten voor optimale aansluiting

Nadere informatie

Zorgprogramma Angststoornissen

Zorgprogramma Angststoornissen Zorgprogramma Angststoornissen Doelgroep Het Zorgprogramma Angststoornissen is bedoeld voor volwassenen die een angststoornis hebben. Mensen met een angststoornis hebben last van angsten zonder dat daar

Nadere informatie

Van Revalidatie naar thuissituatie

Van Revalidatie naar thuissituatie Van Revalidatie naar thuissituatie De inzet van mantelzorgers en ambulante begeleiding bij complexe NAH Projekt van Centrum voor Revalidatie De Vogellanden, in samenwerking met Interakt Contour en Professionals

Nadere informatie

Medicatie op indicatie

Medicatie op indicatie Medicatie op indicatie Een onderzoek naar het gebruik van medicatie door patiënten die met een in bewaringstelling via de acute dienst worden opgenomen in regio Amsterdam, Apeldoorn en Rotterdam Jolanda

Nadere informatie

& RAADSINFORMATIEBRIEF. Van: A. de Leeuw Tel,nr,: 06-35113543 Geraadpleegd consulent Nummer: 14A.00133 Datum: 04-03-2014

& RAADSINFORMATIEBRIEF. Van: A. de Leeuw Tel,nr,: 06-35113543 Geraadpleegd consulent Nummer: 14A.00133 Datum: 04-03-2014 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: A. de Leeuw Tel,nr,: 06-35113543 Geraadpleegd consulent Nummer: 14A.00133 Datum: 04-03-2014 Team: Jeugd, Leefbaarheid en Veiligheid Tekenstukken:

Nadere informatie

Palliatieve zorgafdeling. Kwaliteit van leven, ook in de laatste levensfase

Palliatieve zorgafdeling. Kwaliteit van leven, ook in de laatste levensfase Palliatieve zorgafdeling Kwaliteit van leven, ook in de laatste levensfase V 1.0_ 2013 Het is belangrijk een mens Om je heen te hebben... die je niet alleen hoort, maar ook naar je luistert die niet alleen

Nadere informatie

Zorg en kennis. in beeld. Duurzame transformatie in de zorg voor kind en gezin. Jaarbeeld 2016

Zorg en kennis. in beeld. Duurzame transformatie in de zorg voor kind en gezin. Jaarbeeld 2016 Duurzame transformatie in de voor kind en gezin Zorg en Jaarbeeld in beeld Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie komt in beeld als er een vermoeden bestaat van complexe psychiatrische problematiek bij kinderen

Nadere informatie

DOORBRAAKPROJECT ROM. Het begin van het einde. Williams,

DOORBRAAKPROJECT ROM. Het begin van het einde. Williams, DOORBRAAKPROJECT ROM Het begin van het einde Williams, 151124 Doorbraakproject ROM Project Trimbos-instituut in opdracht van het Landelijk Platform GGZ, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, het

Nadere informatie