Samenvatting mediapartners Shopping2020

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting mediapartners Shopping2020"

Transcriptie

1 Customer Care: van reactief proces achteraf naar een onderscheidende succesfactor en geïntegreerd onderdeel van het bedrijfsproces. De veranderende elementen van customer care tonen aan dat er een nieuwe definitie is gegeven aan dit begrip. De afdeling customer care, is niet langer de afdeling die in beeld komt zodra zich problemen voordoen (reactief handelen). In tegendeel, customer care is geïntegreerd in het gehele bedrijfsproces en staat centraal in het succes van bedrijven. Cyclische veranderingen in retail Gemiddeld elke vijftig jaar vindt een verschuiving plaats binnen de Retail-sector: de opkomst van warenhuizen rond 1860, de winkelcentra in buitensteden in de jaren 20 van de twintigste eeuw, de opkomst van prijsstunters in de jaren 60. Elke golf van verandering verdrijft niet dat wat vroeger was, maar herdefinieert verwachtingen van de consument en hervormt het retail landschap. Met de komst van E-commerce en andere digitale retail technologieën, zien retailers zich opnieuw geconfronteerd met een verschuiving. E-commerce is inmiddels bijna gewoongoed geworden voor consumenten. Zoals wel vaker, loopt de consument voorop. Terwijl retailers nog steeds op zoek zijn naar de definitie van e-commerce, maakt de consument al geen onderscheid meer tussen fysieke en e-commerce. Het definiëren en meten van e-commerce wordt lastiger door de steeds verdergaande integratie van online en offline retail. 1 Naast technologische veranderingen, worden het retail landschap, en customer care in het bijzonder, beïnvloed door (on)zekerheden en trends. Om er enkele te noemen: beschikbaarheid van energie, privacy van data, consumentenverwachtingen ten aanzien van kosten, type beschikbare kanalen en reactietijd. Customer Care wordt gezien als meer dan after sales service. In de meest brede zin van het woord, kan customer care worden gezien als onderdeel van elk touch point tussen retailer en consument. Echter, de expertgroep customer care heeft de scope van customer care in dit rapport, gedefinieerd aan de hand van de zes stappen van Bonsing (2013): 1. Customer Service The classical, after sales customer service: through which channels and at which times is the service accessible, what is the speed of (correct) return to a question, how is the service graded by consumers 2. Follow Up The way in which the retailer shape the follow up to a sale. How is this executed and integrated in the retailing process 3. Seek and share, social community To which degree is the retailer social? Is the sharing of knowledge and experience facilitated, does a community exists, how does the retailer acts on social media 4. Review options (product/service) Is reviewing facilitated by the business? In which stage of the customer journey puts the retailer this in place, or is it only on initiative of the consumer? How, if any, does the retailer respond to reviews 5. Customer in the driver s seat The degree to which the customer has the power to determine the way he is serviced and informed 6. Additional services The usage of customer insights to enhance the relation with this customer or to increase sales of products and services 1 Q&A Research & Consultancy,

2 Table 1 Customer Care defined (Bonsing, 2013) Klantenservice is de kern van de detailhandel: 78 procent van de consumenten maakt een transactie niet af, als gevolg van slechte customer care. En gegeven het feit, dat het binnenhalen van nieuwe klanten 6 tot 7 keer duurder is dan het behouden van bestaande klanten, valt hier veel te winnen voor retailers. 2 Tijdens een verandering, is het gemakkelijk om lessen uit het verleden over het hoofd te zien. Door de tijd is te zien hoe customer care zich heeft ontwikkeld en is verschoven van face-toface contact, naar call centres en weer terug naar een-op-een klantenservice. De tijdlijn start in 1860: wat over het algemeen wordt gezien als de start van de moderne retail, toen het landschap veranderde van de lokale winkel om de hoek die al zijn klanten bij naam kende naar de modern warenhuizen. 3 RETAIL 1860s The rise of big cities and the railroad network brings America the birth of the modern department store. Customer service relies on face-to-face interaction; with questions or issues, consumers need to go back to the store 1888 Distance selling revolutionize with the first Sears catalogue published 1915 The first supermarket opens in Dorchester, Massachusetts: Upham s Corner Market Co. 1920s Suburb shopping malls with specialty stores pop up with the first mass production of cars. Customer care is found closer to home 1953 The Netherlands gets its first supermarket, by Dirk van den Broek 1960s The introduction and rapid spread of discount chains challenge shopping-mall retailing 1974 First product with a barcode (UGPIC) is sold, a pack of gum 1979 Videotex is introduced: a two-way message service from which the concept of teleshopping is born 1979 Wal-Mart is the fastest company to reach the $ 1 billion sales mark 1990s Internet retailing sees the light of day: banking and a shop by Pizza Hut are the first to open online 1995 Amazon.com and ebay are launched and speculations in stocks of e- and.comcompanies go through the roof 2000 The dot-com burst puts most retailers in protection mode 2013 Single s Day sales reach $ 5.7 billion CUSTOMER CARE 1876 The telephone is invented, though only working and sold in pairs 1894 With the invention of the telephone switchboard, consumers wealthy enough to own a phone can directly communicate with a store 1960s The telephone becomes a commodity and call centres emerge dedicated to answering consumer questions and inquiries 1970s Combining touch-tone dialling and Interactive Voice Responses, computers recognize and respond to sounds. Elaborate phone trees and standardized computer voiced answers is the new form of customer service 1980 Pioneers of the digital rolodexes Robert and Kate Kestnbaum use statistical modelling of data to customize communications with consumers 1981 Start of the first loyalty program, credited to American Airlines 1990s The use of CRM software spreads when Oracle and Baan enter the market. Using CRM with a loyalty card, retailers are able to track their customers 1996 Live chat promotes human interaction at first contact for the first time in almost 40 years 1999 Salesforce introduces the world to cloud-based CRM (salesforce.com) 2008 Using social media, retailers and manufacturers try to offer the same customer interaction as before IVR: quickly and personal answering of concerns and questions 2013 Searching for information on products and services is in the top 3 uses of mobile internet 2 Salesforce, Rigby, At the moment of print total sales on Single s Day 2013 is unknown, the $5.7 billion represents solely the sales through the Chinese web shops of Alibaba 2

3 through web shops of Alibaba 4. Black Friday exceeded $ 1 billion in online sales for the first time in 2012 De geschiedenis verschaft ons twee belangrijke inzichten: 1) De algemene geschiedenis van retail, laat zien dat ontwikkelingen buiten het retail landschap grote invloed hebben gehad op ontwikkelingen in de marktdynamiek van de retail (bijv. de eerste massaproductie van auto s door Ford, de opkomst van internet) 2) De ontwikkelingen binnen customer care zijn cyclisch verlopen. (Bijvoorbeeld een-opeen menselijke interactie in de winkel, IVR en een-op-een persoonlijke interactie via sociale media.) Binnen customer care gaat het dikwijls niet zozeer om iets nieuws, maar om hetzelfde op een iets andere wijze uitgevoerd: door nieuwe technologieën wordt customer care in toenemende mate efficiënter. Trends: De expertgroep ziet een aantal trends die van invloed (kunnen) zijn op de wijze waarop customer care wordt ingericht. Demografische verandering: we worden ouder en de bevolking groeit Schaarste van resources verandert de mindset van de consument hij wordt duurzamer Product en service reviews gaan over aanbod en helpen consument kiezen Transparantie: steeds meer informatie gemakkelijk beschikbaar voor consument Privacywetgeving Cross border commerce: gevolgen customer care mbt kopen product in het buitenland? Technologie: zijn werknemers in Customer Care nog nodig in de toekomst? Customer loyalty is iets waar je je best voor moet doen, nieuwe strijd om de loyale klant? Consument meer bewust van data en waarde data Deeleconomie? Een product is niet meer gelijk aan een consument Verwachtingen consument veranderen sneller, hoe onderscheiden? Veranderingen in het algemeen steeds vaker en sneller Customer care speelt zich af rond de consument. Een consument die leeft in een snelle wereld, met veranderende behoeften en verwachtingen. Een klant met emoties, die soms zit te wachten op een menselijke benadering en soms alleen een simpel antwoord wil. Als de consument flexibel is, verwacht hij hetzelfde van dienstverleners. In dit uitdagende landschap en met een onvoorspelbare consument, moeten bedrijven zich zien te redden. Enerzijds door de massa te bedienen en anderzijds door de klant een stukje persoonlijke benadering te bieden, waardoor hij zich uniek voelt. Scenario s Van de verschillende onzekere factoren, ziet de expertgroep Customer Care data privacy en consumentenloyaliteit als de twee meest complexe factoren en de factoren waarvan de impact op customer care het meest lastig is te voorspellen. Met het ontwikkelen van een aantal scenario s heeft de expertgroep de mogelijke impact van beide factoren onderzocht. 5 5 There are many factors that influence the retailing landscape, of which a number are indicated here. These factors bring different costs and benefits, e.g. resource scarcity might lead to higher costs of energy, technology might increase costs to stay up- to- date or lower costs by bringing more efficiency. Additionally, there are also factors that influence the landscape of which the research team has no knowledge yet or which cannot yet been foresee. These factors are acknowledged, though cannot be accounted for. 3

4 Deze scenario s zijn mogelijke toekomstbeelden en geven niet weer hoe de toekomst er daadwerkelijk uit zal zien. Maar zij bieden wel inzicht in met welk type klanten bedrijven in de toekomst te maken kunnen krijgen en wat dat betekent voor customer care in De vier scenario s voor Customer Care verschillen met op de assen data privacy en consumentenloyaliteit. Data privacy is onzeker, gelet op de onrust die is ontstaan rondom de praktijken van de NSA (het afluisteren van telefoongesprekken, etc), de explosieve toename in het gebruik van SnapChat (een applicatie waarmee mensen foto s en berichten kunnen sturen die zichzelf verwijderen binnen enkele seconden na openen) en de gewoonte om al naar gelang verschillen tussen generaties, persoonlijke informatie te delen. Consumentenloyaliteit wordt constant op de proef gesteld door de toenemende beschikbaarheid van vergelijkingsmateriaal en het gemak waarmee consumenten kunnen wisselen van merken en producten zonder in te boeten aan kwaliteit. De combinatie van onzekerheden en hun beide extremen, leidt tot de volgende scenario s: 1) Anonymous sect Data Wallet Private, local consumer associations Reactive customer care to avoid privacy invasion 3) The Moths Rational decisions Third party shopping Customer care processes key for first impression every time again 2) Fan Boy Communities doing it all Organize my life Fine tune offerings to gain a larger share of life 4) Hard Cash Customer decision determinants Silver (blue pink seethrough) platter Win customer heart every time and again - for which social monitoring is key Hoewel alle vier de scenario s als plausibel worden beschouwd, denkt de expertgroep dat de consument in de toekomst onverschillig wordt ten opzichte van merken en dat data in overvloed beschikbaar blijven. Dit wordt ondersteund door gerelateerde onderzoeksresultaten, waaruit blijkt dat 67% van de consumenten bereid is om data te delen. Daarbij moet worden opgemerkt dat de jongere generatie zich meer bewust is van (de waarde van) data en minder bereid is data te delen. Desalniettemin lijkt het er op dat consumentendata in 2020 nog gemakkelijk te verkrijgen is. De expertgroep verwacht dat consumenten loyaal zullen zijn aan een beperkt aantal merken of retailers. Het is overbodig om te zeggen dat retailers willen behoren tot deze groep. Strategische keuzes De kern van de activiteiten van customer care zelf, zal in 2020 niet liggen bij het oplossen van fouten, storingen, etc. Bedrijven zullen customer care inzetten om waarde toe te voegen, nieuwe verkoopmogelijkheden te creëren en klantloyaliteit te verhogen. Veranderingen in de elementen van customer care geven deze verandering in functionaliteit weer. Customer care raakt geïntegreerd in het gehele bedrijfsproces en staat centraal in het succes van bedrijven. Dit brengt vijf strategische vragen met zich, die bedrijven er toe dwingen opnieuw na te denken over hun benadering van customer care. 4

5 De eerste stap in het leveren van perfecte customer care is het maken van een aantal strategische keuzes op basis van vijf vragen. Het beantwoorden van deze vragen is essentieel voor het bepalen van de bedrijfsstrategie ten aanzien van customer care in Het gaat er niet zozeer om welke strategie beter is, maar om het maken van een keuze überhaupt. Deze beslissingen zijn zo belangrijk, omdat customer care niet gezoen moet worden als een aparte entiteit. Customer care is verweven met alle bedrijfsprocessen. Daar komt bij dat dergelijke keuzes worden gemaakt voor een langere periode, zes tot zeven jaar, en dat bedrijven worden uitgedaagd om hun aanpak van customer care te heroverwegen. Vijf vragen: 1) Wil ik uitblinken in customer care of niet? 2) Volg ik mijn klant in elk kanaal of bedien ik hem via een specifiek kanaal? 3) Hoe richt ik customer care in? Zo dat een-op-een menselijk contact mogelijk is of zo dat automatisering geoptimaliseerd is? 4) Is de focus van customer care is preventief of reactief? 5) Organiseer ik customer care zelf of extern? De antwoorden op deze vragen verschillen per bedrijf, evenals de daadwerkelijke uitvoering. Er is geen one size fits all aanpak. Verschillende industrieën (elektronische versus schoonheidsproducten), verschillende klantsegmenten, etc. hebben invloed op de uiteindelijk te maken keuzes en uit te voeren strategie. In het huidige retail landschap zijn weinig retailers die slagen in het bieden van een totale customer care beleving. Uit het onderzoek bleek, dat degenen voor wie dat wel het geval is, dezelfde reden kan worden aangewezen: zij zijn beslissend en toegewijd. Daarnaast werden drie factoren geïdentificeerd, waar deze succesvolle customer care bedrijven zich op richten: data, mensen en beleving. Deze drie factoren zijn te vertalen naar verschillende belangrijke bedrijfsmiddelen vanuit het perspectief van de consument en de retailer. Het model hieronder, laat zien hoe zij met elkaar verweven zijn. Dit model kan worden gebruikt als een hulpmiddel bij het vertalen van gemaakte strategische keuzes naar te ondernemen stappen. Figure 1 Key assets to customer care Kampioen worden in customer care gaat niet zonder slag of stoot. Het vergt oefening, proberen, aanpassen en opnieuw proberen. Na het maken van strategische keuzes, is de volgende vraag waar starten we. Daarbij kan bovenstaand model als startpunt worden gebruikt. 5

6 Noot voor de pers: Voor meer informatie over het rapport van de expertgroep Customer Care en interviewverzoeken kunt u contact opnemen met Jan Kazen, Manager Consumer Products & Retail bij Capgemini en voorzitter van de expertgroep Customer Care +31 (0) ) of Thomas Blankvoort, Business Developer bij SNT en gastheer van de expertgroep Customer Care +31 (0) ). Wilt u meer informatie over het onderzoeksprogramma Shopping2020, dan kunt u contact opnemen met Jorij Abraham, Program Manager Shopping (0) ). Het gehele rapport van de expertgroep Customer Care is te downloaden via DropBox (https://www.dropbox.com/s/giezf2j2c409jbf/eindrapport%20customer%20care-shopping2020.pdf). Alleen voor intern gebruik. 6

Ontwikkeling van een webshop

Ontwikkeling van een webshop Ontwikkeling van een webshop Alex Meijer 0805776@student.hr.nl Hogeschool Rotterdam Mediatechnologie (CMI) Minor: Mobile life Afstudeerbegeleider HR: Afstudeerbedrijf: Afstudeerbegeleider: Rimmert Zelle

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING

INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING VOORWOORD Het begrip klantloyaliteit gaat een belangrijkere rol spelen in de modebranche. De concurrentie neemt toe en consumenten zijn steeds beter op de hoogte van diverse producten en diensten. De markt

Nadere informatie

2015 VERDER MET INTERNET

2015 VERDER MET INTERNET 2015 1 Voorwoord Ment Kuiper De veranderingen in het werk- en denkveld van de marketeer blijven elkaar snel opvolgen. De aanleiding voor het schrijven van een TrendDoc 2015 ligt daarom voor de hand. De

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Verhalen over Technologie

Verhalen over Technologie Verhalen over Technologie Ouderen en de veranderingen van ICT! "Van!snoertelefoon!naar!smartphone"! Een!onderzoek!naar!de!meningen,! ervaringen!en!waardering!van!ouderen! over!hun!ervaringen!met!ict!producten!!

Nadere informatie

e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag

e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie 3 Voorwoord Informatie-

Nadere informatie

Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli

Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

Ik netwerk, dus ik ben. Een explorerend onderzoek naar netwerkmanagement

Ik netwerk, dus ik ben. Een explorerend onderzoek naar netwerkmanagement Ik netwerk, dus ik ben Een explorerend onderzoek naar netwerkmanagement Universiteit Twente Master Communication Studies Mark van Berkum (0188794) Afstudeercommissie: S.A. de Vries H. Leemkuil MANAGEMENT

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

VMS-systemen op de Nederlandse & Belgische markt

VMS-systemen op de Nederlandse & Belgische markt EDITIE VMS-systemen op de Nederlandse & Belgische markt EDITIE HOOFDSPONSOREN Workforce Management System Powered by SPONSOREN DEELNEMERS CARERIX CONNECTING-EXPERTISE CONNEXYS EASYCONTRACT ESIZE HAYS INHUURPROCES.NL

Nadere informatie

Big Social. Gedrag voorspellen met Big Data

Big Social. Gedrag voorspellen met Big Data VINT-onderzoeksnotitie 1 van 4 vint-onderzoeksnotitie 2 van 4 VINT-onderzoeksnotitie 3 van 4 VINT-onderzoeksnotitie 4 van 4 Big Social Gedrag voorspellen met Big Data Jaap Bloem Menno van Doorn Sander

Nadere informatie

Gemeente Werkendam: 100% cloud

Gemeente Werkendam: 100% cloud november 2013 jaargang 6 technologie beheer security 5 Cloud computing Gemeente Werkendam: 100% cloud Regie en schaduw-it Cloud en on-premises - applicaties WE HEBBEN VEEL GOEDE PRODUCTEN DIE WE U NIET

Nadere informatie

Van Social Media naar Social CRM

Van Social Media naar Social CRM Van Social Media naar Social CRM In welke mate zijn Vlaamse bedrijven bewust van het bestaan, de mogelijkheden en de beperkingen van Social CRM? Masterproef Guillaume Matton Guillaume.Matton@Ugent.be 0497/21.95.04

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA IN DE DETAILHANDEL EEN ONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA SITES DOOR (WEB)WINKELS EN CONSUMENTEN IN NEDERLAND

SOCIAL MEDIA IN DE DETAILHANDEL EEN ONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA SITES DOOR (WEB)WINKELS EN CONSUMENTEN IN NEDERLAND SOCIAL MEDIA IN DE DETAILHANDEL EEN ONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA SITES DOOR (WEB)WINKELS EN CONSUMENTEN IN NEDERLAND JESSE WELTEVREDEN, ESTHER DE BERG, HAN BOELS, ROB DE BOER, THOMAS ADELAAR,

Nadere informatie

MANAGEMENT SAMENVATTING

MANAGEMENT SAMENVATTING MANAGEMENT SAMENVATTING Customer Relationship Management (CRM) is een relatiestrategie die door American Express wordt ingezet met als doel meer gedragsloyaliteit te verkrijgen bij de kaartaccepterende

Nadere informatie

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services Portals en SOA Competence Center Infrastructural Software Services Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen met Info Support door te bellen naar +31 (0)

Nadere informatie

Business and IT need Talent and Spirit

Business and IT need Talent and Spirit Business and IT need Talent and Spirit CREATING VALUE WITH INFORMATION Alle deelnemende CIO s en Oracle Medewerker, met in het midden Peter Hinssen Auteur: Drs. Ing. Bob van Graft CGEIT, MCM Directeur

Nadere informatie

Dankwoord 7 Voorwoord 9 Introductie 10

Dankwoord 7 Voorwoord 9 Introductie 10 Inhoudsopgave Dankwoord 7 Voorwoord 9 Introductie 10 1 Geschiedenis, introductie en trends in de marketing 22 1.1 Grondleggers Kotler en Bartels en hun marketingdenken 24 1.2 Van productie-, via product-

Nadere informatie

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport 299 september 2013 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport

Nadere informatie

MEER KLANTWAARDE. Wil Wurtz Marcel Wiedenbrugge MEER KLANT WAARDE. Wil Wurtz en Marcel Wiedenbrugge DOOR SAMENWERKING TUSSEN FINANCE EN COMMERCIE

MEER KLANTWAARDE. Wil Wurtz Marcel Wiedenbrugge MEER KLANT WAARDE. Wil Wurtz en Marcel Wiedenbrugge DOOR SAMENWERKING TUSSEN FINANCE EN COMMERCIE MEER KLANTWAARDE DOOR SAMENWERKING TUSSEN FINANCE EN COMMERCIE Wil Wurtz en Marcel Wiedenbrugge Wil Wurtz Marcel Wiedenbrugge MEER KLANT WAARDE DOOR SAMENWERKING TUSSEN FINANCE EN COMMERCIE DOOR SAMENWERKING

Nadere informatie

van autonome robots tot zilte aardappels

van autonome robots tot zilte aardappels STT 81 van autonome robots tot zilte aardappels Toekomstverkenning naar de invloed van technologische ontwikkelingen op de agri- & foodsector tot 2050 Silke de Wilde red. Stichting Toekomstbeeld der Techniek

Nadere informatie

Nyenrode Business Universiteit

Nyenrode Business Universiteit Nyenrode Business Universiteit Marketing als verbeteraar van bedrijfsprocessen (Marketing as value-leverage) Proefschrift ter verkrijging van het doctoraat aan de Nyenrode Business Universiteit op gezag

Nadere informatie

What you want, whether you want it or not

What you want, whether you want it or not What you want, whether you want it or not Een onderzoek naar de door Web 2.0 veroorzaakte verandering in online gebruikersmacht en de invloed hiervan op marketingstrategieën. 1 What you want, whether you

Nadere informatie

INTERVIEW MET CIO AKZONOBEL TWITTER ALS KLANTENSERVICE WIKI S EN KENNISMANAGEMENT E-GOVERNMENT IN NEDERLAND KETENINTEGRATIE ZORGINSTELLINGEN

INTERVIEW MET CIO AKZONOBEL TWITTER ALS KLANTENSERVICE WIKI S EN KENNISMANAGEMENT E-GOVERNMENT IN NEDERLAND KETENINTEGRATIE ZORGINSTELLINGEN Magazine voor Informatiemanagement INTERVIEW MET CIO AKZONOBEL TWITTER ALS KLANTENSERVICE WIKI S EN KENNISMANAGEMENT E-GOVERNMENT IN NEDERLAND KETENINTEGRATIE ZORGINSTELLINGEN Jaargang 10 - Editie 2 -

Nadere informatie

Logistieke. sierteeltsector

Logistieke. sierteeltsector Logistieke samenwerking in de sierteeltsector Succesvolle samenwerking in de distributie: de casus van marktplaats Plantion in Ede. Datum: 25 september 2012 Projectnummer: 052.0253 TNO-060-DTM-2012-02532

Nadere informatie

Uw Big Data-potentieel

Uw Big Data-potentieel VINT onderzoeksnotitie 1 van 4 vint onderzoeksnotitie 2 van 4 VINT onderzoeksnotitie 3 van 4 VINT onderzoeksnotitie 4 van 4 Uw Big Data-potentieel The Art of the Possible Jaap Bloem Menno van Doorn Sander

Nadere informatie

Kernbevindingen Shopping2020

Kernbevindingen Shopping2020 Kernbevindingen Shopping2020 Het is onmogelijk om 20 rapporten bestaande uit meer dan 1.600 pagina s samen te vatten in een paar woorden. Iedere expertgroep had een eigen thema en dook diep de materie

Nadere informatie