Installatiehandleiding SMA CLUSTER CONTROLLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Installatiehandleiding SMA CLUSTER CONTROLLER"

Transcriptie

1 Installatiehandleiding SMA CLUSTER CONTROLLER ClusterController-IA-nl-14 Versie 1.4 NEDERLANDS

2 Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Juridische bepalingen De informatie in deze documenten is eigendom van SMA Solar Technology AG. Voor de publicatie ervan, geheel of gedeeltelijk, moet SMA Solar Technology AG vooraf schriftelijk toestemming verlenen. Een bedrijfsinterne reproductie ten behoeve van de evaluatie of het correcte gebruik van het product is zonder toestemming toegestaan. SMA garantie De actuele garantievoorwaarden kunt u downloaden op Softwarelicenties De licenties voor de gebruikte softwaremodules vindt u op de meegeleverde cd. Handelsmerken Alle handelsmerken worden erkend, ook als deze niet afzonderlijk zijn aangeduid. Als de aanduiding ontbreekt, betekent dit niet dat een product of teken vrij is. Het BLUETOOTH woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en ieder gebruik van deze merken door SMA Solar Technology AG vindt plaats onder licentie. Modbus is een geregistreerd handelsmerk van Schneider Electric en is gelicenseerd door Modbus Organization, Inc. QR Code is een geregistreerd merk van DENSO WAVE INCORPORATED. Phillips en Pozidriv zijn geregistreerde merken van Phillips Screw Company. Torx is een geregistreerd merk van Acument Global Technologies, Inc. SMA Solar Technology AG Sonnenallee Niestetal Duitsland Tel Fax tot 2015 SMA Solar Technology AG. Alle rechten voorbehouden. 2 ClusterController-IA-nl-14 Installatiehandleiding

3 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij dit document Geldigheid Doelgroep Aanvullende informatie Symbolen Markeringen Terminologie Veiligheid Reglementair gebruik Veiligheidsaanwijzingen Ondersteunde producten Systeemvereisten Leveringsomvang Productbeschrijving Cluster Controller Typeplaatje Leds Display Toetsenblok Montage Voorwaarden voor de montage Cluster Controller monteren Aansluiting en inbedrijfstelling Overzicht van het aansluitpaneel Functies van de aansluitingen en pingroepen Kabelvereisten Pincodering uitvoeren Aansluitkabel voor aansluiting aan meerpolige stekker voorbereiden Installatiehandleiding ClusterController-IA-nl-14 3

4 Inhoudsopgave SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 6.6 Cluster Controller op de spanningsvoorziening aansluiten Installatietijd van de Cluster Controller controleren en instellen Cluster Controller op Speedwire-netwerk aansluiten Cluster Controller aansluiten op LAN USB-opslagmedium op Cluster Controller aansluiten Sensoren op de Cluster Controller aansluiten Temperatuursensor aansluiten Instralingssensor aansluiten Verdere sensoren aansluiten Aansluitingen voor netbeheer Mogelijkheden voor de realisatie van richtwaarden voor het netbeheer Richtwaarden als digitaal signaal Aansluitvarianten Signaalbron op digitale ingang voor de begrenzing van het werkelijk vermogen aansluiten Signaalbron op digitale ingang voor de richtwaarde voor het blindvermogen aansluiten Richtwaarden als digitaal signaal bij gebruik van meerdere Cluster Controllers Richtwaarden als analoog signaal Signaalbron op analoge ingang voor de begrenzing van het werkelijk vermogen aansluiten Signaalbron op analoge ingang voor de richtwaarde voor het blindvermogen aansluiten Richtwaarden als analoog signaal bij gebruik van meerdere Cluster Controllers Richtwaarde via Modbus-client Terugmelding van de richtwaarden voor het netbeheer Terugmeldopties Zender/ontvanger voor terugmelding d.m.v. digitaal signaal aansluiten Zender/ontvanger voor terugmelding d.m.v. analoog signaal aansluiten Terugmelding bij gebruik van meerdere Cluster Controllers Storingsmeldcontacten gebruiken Aansluitingen via de display controleren Configuratie voor statisch LAN ClusterController-IA-nl-14 Installatiehandleiding

5 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Inhoudsopgave 6.16 Modbus-dataverbinding configureren Zoeken naar fouten Ledsignalen Bedrijfsleds Leds van de netwerkbussen Fouten van de Cluster Controller of de aangesloten apparaten Cluster Controller resetten Buitenbedrijfstelling Cluster Controller demonteren Product verpakken voor verzending Verwijdering van het product Technische gegevens Toebehoren Contact Installatiehandleiding ClusterController-IA-nl-14 5

6 1 Toelichting bij dit document SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 1 Toelichting bij dit document 1.1 Geldigheid Dit document geldt voor de SMA Cluster Controller (model "CLCON-10" en "CLCON-S-10") vanaf hardwareversie A1 en vanaf firmwareversie Doelgroep De in dit document beschreven werkzaamheden mogen uitsluitend door vakmensen worden uitgevoerd. De vakmensen moeten over de volgende kwalificaties beschikken: kennis over het functioneren en het bedienen van een omvormer geschoold in de omgang met de gevaren en risico s bij het installeren en bedienen van elektrische apparaten en installaties scholing voor de installatie en configuratie van IT-systemen opgeleid voor de installatie en inbedrijfstelling van elektrische apparaten en installaties kennis van de geldende normen en richtlijnen kennis over en naleving van dit document, inclusief alle veiligheidsaanwijzingen 1.3 Aanvullende informatie Links naar pagina's met meer informatie vindt u op Documenttitel "SMA SPEEDWIRE VELDBUS" Documenttype Technische informatie 1.4 Symbolen Symbool Toelichting Veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen direct tot de dood of tot zwaar lichamelijk letsel leidt Veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen tot de dood of zwaar lichamelijk letsel kan leiden Veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen tot licht of middelzwaar lichamelijk letsel kan leiden Veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen tot materiële schade kan leiden Informatie die voor een specifiek onderwerp of doel van belang is, maar niet relevant is voor de veiligheid 6 ClusterController-IA-nl-14 Installatiehandleiding

7 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 1 Toelichting bij dit document Symbool Toelichting Voorwaarde waaraan voor een specifiek doel moet worden voldaan Gewenst resultaat Eventueel voorkomend probleem 1.5 Markeringen Markering Toepassing Voorbeeld vet displayteksten elementen van een gebruikersinterface aansluitingen elementen die u moet selecteren elementen die u moet invoeren > verbindt meerdere elementen die u moet selecteren [knop] [toets] knop of toets die u moet selecteren of indrukken Het veld Energie geeft de waarde weer. Selecteer Instellingen. Voer in het veld Minuten de waarde 10 in. Selecteer Instellingen > Datum. Kies [Verder]. 1.6 Terminologie Volledige benaming Grote PV-installatie PV-omvormer SMA Cluster Controller SMA Energy Meter SMA Solar Technology AG SMA America, LLC SMA Solar Technology Canada Inc. Benaming in dit document Installatie Omvormer Cluster Controller Energy Meter SMA Installatiehandleiding ClusterController-IA-nl-14 7

8 2 Veiligheid SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 2 Veiligheid 2.1 Reglementair gebruik De Cluster Controller is een apparaat voor de bewaking en sturing van SMA omvormers met Speedwire/Webconnect-interface in decentrale PV-installaties en grote PV-installaties. De Cluster Controller is een apparaat van de ITE-klasse A conform EN en ontworpen voor industrieel gebruik. Het product is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het product uitsluitend conform de aanwijzingen van de bijgevoegde documentatie en conform de plaatselijke normen en richtlijnen. Andere toepassingen kunnen tot persoonlijk letsel of materiële schade leiden. Wijzigingen van het product, bijvoorbeeld veranderingen of montage van onderdelen, zijn alleen toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SMA. Als er niet goedgekeurde wijzigingen worden uitgevoerd, vervalt de garantie en in de meeste gevallen ook de typegoedkeuring. SMA is in geen geval aansprakelijk voor schade die door zulke wijzigingen is ontstaan. Elke vorm van gebruik die niet overeenkomt met het onder reglementair gebruik omschreven gebruik, wordt als niet-reglementair gebruik beschouwd. De meegeleverde documentatie maakt deel uit van het product. De documentatie moet worden gelezen, in acht worden genomen en op een altijd toegankelijke plek worden bewaard. Het typeplaatje moet permanent op het product zijn aangebracht. 2.2 Veiligheidsaanwijzingen Dit hoofdstuk bevat veiligheidsaanwijzingen die bij alle werkzaamheden aan en met het product in acht genomen moeten worden. Lees dit hoofdstuk aandachtig door en neem altijd alle veiligheidsaanwijzingen in acht om lichamelijk letsel of materiële schade te voorkomen en een lange levensduur van het product te garanderen. Levensgevaar door elektrische schok bij het aanraken van een niet geaard product Door aanraking van een niet geaard product kunnen levensgevaarlijke elektrische schokken ontstaan. Zorg ervoor dat het product is geïntegreerd in de bestaande overspanningsbeveiliging. Aard de behuizing van het product. Beschadiging van het product door vocht Het product is niet beschermd tegen spatwater (beschermingsgraad: IP20 (NEMA 1)). Daardoor kan vocht binnendringen en het product beschadigen. Gebruik het product alleen binnen en in een droge omgeving. 8 ClusterController-IA-nl-14 Installatiehandleiding

9 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 2 Veiligheid 2.3 Ondersteunde producten SMA producten Beschikbaarheid van SMA producten in uw land Niet alle SMA producten zijn in alle landen verkrijgbaar. Raadpleeg voor informatie over de beschikbaarheid van het SMA product in uw land de website van de SMA vestiging van uw land op of neem contact op met uw vakhandelaar. De Cluster Controller kan verbinding maken met en gegevens weergeven van de volgende SMA producten die met Speedwire-communicatie zijn uitgerust: Omvormers: alle omvormers met geïntegreerde of achteraf gemonteerde Speedwire/Webconnect-interface Antwoord op de vraag of een omvormer over een geïntegreerde Speedwire/Webconnectinterface beschikt of achteraf met een Speedwire/Webconnect-interface kan worden uitgerust, vindt u op de productpagina van de desbetreffende omvormer op Overige producten: Sunny Portal SMA Energy Meter SMA Fuel Save Controller SMA Grid Gate van het apparaattype "GRIDGATE-20" vanaf firmwareversie 1.0 SMA Power Plant Controller Producten van andere fabrikanten Sensoren: instralingssensoren die een stroomsignaal binnen een bereik van 0 ma tot 20 ma kunnen genereren temperatuursensoren die over een Pt100-meetweerstand of een Pt1000-meetweerstand beschikken overige sensoren die een stroomsignaal binnen een bereik van 0 ma tot 20 ma of een spanningssignaal binnen een bereik van 10 V tot +10 V kunnen genereren Signaalontvangers en digitale en analoge signaalbronnen: signaalbronnen met relais-contacten signaalbronnen die digitale uitgangssignalen leveren signaalbronnen die stroomsignalen binnen een bereik van 0 ma tot 20 ma kunnen genereren signaalbronnen die spanningssignalen binnen een bereik van 10 V tot +10 V kunnen genereren signaalontvangers die stroomsignalen binnen een bereik van 0 ma tot 20 ma kunnen verwerken Installatiehandleiding ClusterController-IA-nl-14 9

10 2 Veiligheid SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Routers en switches: routers en switches voor fast ethernet met ten minste 100 Mbit/s datatransmissiesnelheid Alle gebruikte netwerkcomponenten moeten het IGMP-protocol versie 1 (IGMP V1) ondersteunen. Voedingseenheden: Naast de als toebehoren aangeboden DIN-railnetvoeding (zie hoofdstuk 10, pagina 87) ondersteunt de Cluster Controller voedingseenheden met de volgende eigenschappen: maximale uitgangsstroom inclusief kortsluiting: 8 A maximaal schijnbaar uitgangsvermogen: 100 VA uitgangsspanning DC: 24 V nominale stroom: ten minste 1,8 A 2.4 Systeemvereisten Ondersteunde internetbrowsers: Microsoft Internet Explorer vanaf versie 8 Mozilla Firefox vanaf versie 3.6 Aanbevolen beeldschermresolutie: ten minste pixels x 768 pixels 10 ClusterController-IA-nl-14 Installatiehandleiding

11 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 3 Leveringsomvang 3 Leveringsomvang Controleer de levering op volledigheid en zichtbare beschadigingen. Neem contact op met uw vakhandelaar als de levering niet volledig of beschadigd is. Afbeelding 1: Onderdelen van de levering Positie Aantal Aanduiding A 1 Cluster Controller B 1 3-polige stekker C 1 2-polige stekker* D 2 5-polige stekker E 8 6-polige stekker** F 2 8-polige stekker G 2 Codeerster H 20 Kabelbinder met beschrijfbaar label I 8 Schermklem met ringkabelschoen K 1 Ringkabelschoen L 1 Bevestigingsschroef M 2 Onderlegring N 1 Tandring O 1 Borgring P 1 Cd met productdocumentatie Q 1 Beknopte handleiding voor de inbedrijfstelling en aanvullingsblad voor het noteren van de aangesloten apparaten * Gereserveerd voor toekomstige toepassingen. Bewaar de stekker zorgvuldig. ** 2 van de 8 stekkers zijn gereserveerd voor toekomstige toepassingen. Bewaar de 2 stekkers zorgvuldig. Installatiehandleiding ClusterController-IA-nl-14 11

12 4 Productbeschrijving SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 4 Productbeschrijving 4.1 Cluster Controller De Cluster Controller is een apparaat voor de bewaking en sturing van SMA omvormers met Speedwire/Webconnect-interface in decentrale PV-installaties en grote PV-installaties. De Cluster Controller vervult voornamelijk de volgende taken: opbouw van het Speedwire-netwerk uitlezen, beschikbaar stellen en beheren van installatiegegevens configureren van apparaatparameters terugmelden van het actuele totale werkelijk vermogen van de installatie realiseren en terugmelden van de richtwaarden van de netwerkexploitant voor de begrenzing van het werkelijk vermogen en de levering van blindvermogen in het kader van het netbeheer realiseren en terugmelden van richtwaarden voor de begrenzing van het werkelijk vermogen bij de directe verkoop van PV-stroom alarmering per bij kritieke toestand van de installatie verzenden van de installatiegegevens naar een FTP-server en/of het internetportaal Sunny Portal uitvoeren van updates voor de Cluster Controller en de omvormers Afbeelding 2: Opbouw van de Cluster Controller Positie A B C D Aanduiding Leds Aansluitpanelen Toetsenblok Display 12 ClusterController-IA-nl-14 Installatiehandleiding

13 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 4 Productbeschrijving Uitlezen, beschikbaar stellen en beheren van installatiegegevens De Cluster Controller is de centrale communicatie-eenheid van de installatie en leest de gegevens van de apparaten binnen de installatie (bijv. omvormers, sensoren) voortdurend uit. Vervolgens stelt de Cluster Controller deze installatiegegevens beschikbaar via de display, de gebruikersinterface en de Modbus-data-interface. Bovendien kunnen de installatiegegevens via het internetportaal Sunny Portal worden gevisualiseerd, geanalyseerd en beheerd (zie gebruiksaanwijzing van de Cluster Controller en de gebruiksaanwijzing van de Cluster Controller in de Sunny Portal). Configureren van apparaatparameters Via de gebruikersinterface van de Cluster Controller kunt u bepaalde parameters van afzonderlijke apparaten of van hele apparaatklassen configureren. Daarvoor moet u met de gebruikersgroep Installateur bij de Cluster Controller zijn aangemeld. Of en welke apparaatparameters kunnen worden geconfigureerd, hangt af van de apparaten en de bevoegdheden van de gebruikersgroep. Netgevoelige apparaatparameters (SMA Grid Guard-parameters) mag u alleen met toestemming van de netwerkexploitant en door middel van uw persoonlijke SMA Grid Guard-code wijzigen (zie gebruiksaanwijzing van de Cluster Controller). Alarmering per bij kritieke toestand van de installatie U kunt zich via tijdig over een kritieke toestand van de installatie op de hoogte laten brengen (zie gebruiksaanwijzing van de Cluster Controller). De Cluster Controller stuurt dan automatisch een bericht als er binnen de installatie alarmeringsrelevante gebeurtenissen zijn opgetreden. Terugmelden van het actuele totale werkelijk vermogen van de installatie U kunt via een analoog stroomuitgangssignaal laten melden, welk totaal werkelijk vermogen momenteel door de installatie wordt gegenereerd. Realiseren en terugmelden van de richtwaarden van de netwerkexploitant voor de begrenzing van het werkelijk vermogen en de levering van blindvermogen in het kader van het netbeheer Met de Cluster Controller kunt u in het kader van het netbeheer verschillende richtwaarden van de netwerkexploitant voor de begrenzing van het werkelijk vermogen en de levering van blindvermogen binnen uw installatie realiseren. De Cluster Controller kan de richtwaarden d.m.v. sturing of d.m.v. regeling realiseren. Voor Cluster Controller-installaties zonder eigen verbruik en met een directe begrenzing van werkelijk vermogen is er de bedrijfsmodus Sturing. Bij deze bedrijfsmodus kan de Cluster Controller de richtwaarden in vorm van digitale of analoge signalen of via Modbus ontvangen. Hierbij kunnen de verschillende signaalbronnen worden gecombineerd, zodat de richtwaarden voor de begrenzing van het werkelijk vermogen bijv. als digitale signalen en de richtwaarden voor het blindvermogen als analoge signalen kunnen worden ontvangen: Voor Cluster Controllerinstallaties met eigen verbruik is er de bedrijfsmodus Regeling. Bij deze bedrijfsmodus kunt u het bij het netaansluitpunt teruggeleverde werkelijk vermogen van de installatie regelen en bijv. tot een vast percentage begrenzen. Via de gebruikersinterface van de Cluster Controller kunt u in overleg met uw netwerkexploitant configureren welke richtwaarden de Cluster Controller afhankelijk van Installatiehandleiding ClusterController-IA-nl-14 13

14 4 Productbeschrijving SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC het desbetreffende signaal aan de aangesloten omvormers moet doorgeven. Bovendien kunt u de netwerkexploitant via een digitaal terugmeldcontact of analoog stroomuitgangssignaal informeren of en welke richtwaarden voor de begrenzing van het werkelijk vermogen en de levering van blindvermogen momenteel binnen de installatie worden gerealiseerd. Realiseren en terugmelden van richtwaarden voor de begrenzing van het werkelijk vermogen bij de directe verkoop van PV-stroom U kunt de door uw installatie opgewekte PV-stroom direct laten verkopen. De Cluster Controller kan via een digitaal of analoog signaal of via Modbus richtwaarden voor de begrenzing van het werkelijk vermogen van de directe verkoper ontvangen. Voor de ontvangst van richtwaarden via Modbus stelt het model "CLCON-S-10" één Modbus-register beschikbaar. Het model "CLCON-10" stelt twee Modbus-registers beschikbaar. Het actuele terugleververmogen van de installatie kan de Cluster Controller via digitale of analoge signalen terugmelden aan de directe verkoper. Om conflicten te voorkomen als de gewenste waarden van de netwerkexploitant en van de directe verkoper verschillen, realiseert de Cluster Controller steeds de gewenste waarde die het werkelijk vermogen van de installatie het meest begrenst. Verzenden van de installatiegegevens naar een FTP-server en/of het internetportaal Sunny Portal De Cluster Controller kan de uitgelezen installatiegegevens automatisch via het internet naar een FTP-server naar keuze en/of naar het internetportaal Sunny Portal verzenden. De verbinding met de FTP-server en/of met de Sunny Portal brengt de Cluster Controller bijv. via een router tot stand. 14 ClusterController-IA-nl-14 Installatiehandleiding

15 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 4 Productbeschrijving Uitvoeren van updates voor de Cluster Controller en de omvormers U kunt updates voor de Cluster Controller en de omvormers binnen de installatie uitvoeren (zie gebruiksaanwijzing van de Cluster Controller). De updates kunt u automatisch of handmatig uitvoeren. Als bron voor de update kunt u het SMA Update Portal of een USB-opslagmedium met van het internet gedownloade updatebestanden kiezen. Daarnaast kunt u de updatebestanden direct vanaf de computer via de gebruikersinterface van de Cluster Controller uploaden. Afbeelding 3: Grote decentrale PV-installatie met Cluster Controller en realisatie van de richtwaarden van de netwerkexploitant d.m.v. sturing (voorbeeld) Positie A B C D E F G H Aanduiding PV-panelen Paneeltemperatuursensor Omvormer Buitentemperatuursensor Instralingssensor Cluster Controller Sunny Portal Router Installatiehandleiding ClusterController-IA-nl-14 15

16 4 Productbeschrijving SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Positie I K L M N Aanduiding Ontvanger voor rimpelspanning of afstandsbesturing Netstation Regelkamer Netregelkamer Openbaar stroomnet Afbeelding 4: Grote decentrale PV-installatie met Cluster Controller en realisatie van de richtwaarden van de netwerkexploitant d.m.v. regeling (voorbeeld) Positie A B C D Aanduiding PV-panelen Paneeltemperatuursensor Omvormer Buitentemperatuursensor 16 ClusterController-IA-nl-14 Installatiehandleiding

17 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 4 Productbeschrijving Positie E F G H I K L M N O P Aanduiding Instralingssensor Cluster Controller Industriële verbruiker Sunny Portal Router Ontvanger voor rimpelspanning of afstandsbesturing Energiemeters Regelkamer Netregelkamer Netstation Openbaar stroomnet 4.2 Typeplaatje Het typeplaatje identificeert het product eenduidig. Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van de behuizing. Op het typeplaatje vindt u de volgende gegevens: apparaattype (Type) serienummer (Serial number) hardwareversie (Version) model (Model) specifieke kenmerken van het apparaat De gegevens op het typeplaatje hebt u nodig voor een veilig gebruik van het product en bij vragen aan onze technische service (zie hoofdstuk 11 "Contact", pagina 88). Symbolen op het typeplaatje Symbool Aanduiding Toelichting CAN ICES-3 (A)/ NMB-3(A) C-Tick IC-markering Indoor Het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke Australische EMCnormen. Het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke Canadese EMC-normen. Het product is uitsluitend geschikt voor montage binnenshuis. FCC-markering Het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke FCC-richtlijnen. Installatiehandleiding ClusterController-IA-nl-14 17

18 4 Productbeschrijving SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Symbool Aanduiding Toelichting CE-markering WEEE-markering DataMatrix code Het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke EU-richtlijnen. Het product mag niet met het huisvuil worden meegegeven. Neem de geldende verwijderingsvoorschriften voor elektronisch afval in acht. 2D-code voor specifieke kenmerken van het apparaat 4.3 Leds Bedrijfsleds Led Aanduiding Toelichting Power-led Geeft aan of de Cluster Controller start of in bedrijf is (zie hoofdstuk 7.1 "Ledsignalen", pagina 70) Status-led Status-led opslagmedium Geeft de status van de Cluster Controller en van de aangesloten apparaten weer evenals de communicatiestatus van de installatie en de status van het netbeheer (zie hoofdstuk 7.1 "Ledsignalen", pagina 70) Geeft de status van het aangesloten USB-opslagmedium aan (zie hoofdstuk 7.1 "Ledsignalen", pagina 70) Leds van de netwerkbussen Kleuren en functies van de leds van de netwerkbussen zijn niet genormeerd De kleuren en functies van de leds van de netwerkbussen zijn niet genormeerd. De door SMA gebruikte kleuren voor de link/activity led en de speed-led evenals de bijbehorende functies kunnen bij andere fabrikanten afwijken. 18 ClusterController-IA-nl-14 Installatiehandleiding

19 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 4 Productbeschrijving Afbeelding 5: Leds van de netwerkaansluitingen Positie Aanduiding Kleur Toelichting A Link/activity-led Groen Geeft de status en de activiteit van de netwerkverbinding aan (zie hoofdstuk "Leds van de netwerkbussen", pagina 74) B Speed-led Geel Geeft de snelheid van de netwerkverbinding aan (zie hoofdstuk "Leds van de netwerkbussen", pagina 74) 4.4 Display De display geeft informatie weer over de Cluster Controller en de aangesloten apparaten evenals over de toestand en configuratie van de installatie. Het contrast van de display kan worden ingesteld (zie gebruiksaanwijzing van de Cluster Controller). De displaytalen zijn Duits en Engels. De displaytaal kan worden gewijzigd via de gebruikersinterface van de Cluster Controller (zie gebruiksaanwijzing van de Cluster Controller). Afbeelding 6: Display van de Cluster Controller (voorbeeld) Positie Aanduiding Toelichting A Titelbalk Laat de titel van de displayweergave zien De installatietijd wordt altijd weergegeven. B Dataregels Laten tekst en numerieke waarden zien De numerieke waarden van meet- of opbrengstgegevens worden inclusief eenheid weergegeven. Overzicht van de displayweergaven Displayweergave Start view Toelichting Wordt weergegeven bij de start van de Cluster Controller en geeft o.a. de actuele firmwareversie van de Cluster Controller aan Installatiehandleiding ClusterController-IA-nl-14 19

20 4 Productbeschrijving SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Displayweergave PV system overview Yield Data PV system status Cluster Controller Sunny Portal settings Analog inputs Digital inputs Meteorology Active power control Reactive power control Grid management External communication Speedwire Modbus settings Settings Toelichting Laat de toestand van de installatie, de actuele dagopbrengst, het nominale installatievermogen en de actuele richtwaarden voor het werkelijk vermogen en het blindvermogen zien Als binnen 5 minuten geen toets van het toetsenblok wordt ingedrukt, gaat de Cluster Controller verder naar de displayweergave PV system overview. Laat de opbrengstgegevens van de installatie zien Laat de actuele toestand van de installatie zien Hierbij worden het aantal door de Cluster Controller herkende omvormers en de status van de omvormers weergegeven. Laat de status en de apparaatgegevens van de Cluster Controller zien Als er een USB-opslagmedium is aangesloten op USB-aansluiting 1, wordt weergegeven hoeveel geheugenruimte van het USB-opslagmedium momenteel bezet is. Laat de ingestelde upload-frequentie en de datum van de laatste succesvolle data-upload naar de Sunny Portal zien Laat de analoge ingangen met actuele meetwaarde en eenheid zien Laat de digitale ingangen in binaire vorm zien Daarbij zijn de digitale ingangen samengevat in 2 groepen. Laat de meetwaarden van de aangesloten instralingssensor en de aangesloten temperatuursensoren zien Laat de actuele richtwaarde voor de begrenzing van het werkelijk vermogen met de gebruikte grootheid en de datum van de laatste instellingswijziging zien Laat de actuele richtwaarde voor het blindvermogen en de datum van de laatste instellingswijziging zien Laat de via de gebruikersinterface van de Cluster Controller geselecteerde instellingen voor de richtwaarden van de netwerkexploitant en de signaalbronnen voor het netbeheer zien Laat de instellingen voor het LAN zien Laat de instellingen van het Speedwire-netwerk zien Laat de Modbus-instellingen met de geactiveerde netwerkprotocollen en de bijbehorende netwerkpoorten zien Hier kan het contrast van de display worden gewijzigd en de Cluster Controller gedeeltelijk of volledig worden gereset (zie hoofdstuk 7.3, pagina 79). 20 ClusterController-IA-nl-14 Installatiehandleiding

21 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 4 Productbeschrijving 4.5 Toetsenblok Aanduiding Willekeurige toets Pijltoetsen ( ) [OK] [ESC] i Toelichting Activeert de displayverlichting Hiermee bladert u tussen de displayweergaven en selecteert u bepaalde displayregels Bevestigt de geselecteerde actie Breekt de geselecteerde actie af Opent de displayweergave PV system Status Installatiehandleiding ClusterController-IA-nl-14 21

22 5 Montage SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 5 Montage 5.1 Voorwaarden voor de montage Eisen aan de montagelocatie: Het product kan elektromagnetische interferenties in woonruimten veroorzaken Het product is een apparaat van de ITE-klasse A (EN 55022) en kan elektromagnetische interferenties in woonruimten veroorzaken. Neem passende maatregelen om radiografische signalen af te schermen als u het apparaat in de buurt van woonruimten gebruikt. De montagelocatie moet binnenshuis zijn. De omgevingsvoorwaarden op de montagelocatie moeten geschikt zijn voor het gebruik van de Cluster Controller (zie hoofdstuk 9, pagina 83). De montagelocatie moet zijn beschermd tegen stof, vocht en agressieve stoffen. Maximaal toegestane kabellengtes: Houd een maximale kabellengte aan van 100 m (328 ft) tussen 2 netwerkdeelnemers binnen het Speedwire-netwerk en binnen het LAN. Als er een digitale of analoge signaalbron (bijv. afstandsbesturing, ontvanger voor rimpelspanning) wordt aangesloten, houd dan een maximale kabellengte aan van 30 m (98 ft) van de Cluster Controller tot aan de signaalbron. Als er een vierdraads temperatuursensor wordt aangesloten, houd dan een maximale kabellengte aan van 20 m (65 ft) van de Cluster Controller tot aan de temperatuursensor. Als er een tweedraads temperatuursensor wordt aangesloten, houd dan een maximale kabellengte aan van 2,5 m (8 ft) van de Cluster Controller tot aan de temperatuursensor. Minimale afstanden: De minimale afstanden moeten worden aangehouden om een voldoende warmteafvoer te waarborgen. 22 ClusterController-IA-nl-14 Installatiehandleiding

23 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 5 Montage Afbeelding 7: Minimale afstanden Toegestane en niet toegestane montageposities: De Cluster Controller moet dusdanig worden gemonteerd dat de ventilatiesleuven naar boven en naar beneden wijzen. Op die manier wordt er voor een optimale warmteafvoer gezorgd. Afbeelding 8: Toegestane en niet toegestane montageposities 5.2 Cluster Controller monteren Voorwaarden: Er moet een DIN-rail beschikbaar zijn. De DIN-rail moet 35 mm (1,4 in) breed zijn. Installatiehandleiding ClusterController-IA-nl-14 23

24 5 Montage SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Voor de montage van de Cluster Controller moet de DIN-rail ten minste 26 cm (10,3 in) lang zijn, bij gebruik van een DIN-railnetvoeding dienovereenkomstig langer. De DIN-rail moet stevig aan de wand of in de schakelkast zijn gemonteerd. Werkwijze: Haak de Cluster Controller met de bovenste houder aan de achterkant in de bovenste rand van de DIN-rail en druk hem naar beneden in de richting van de DIN-rail. Daardoor haakt u de veervergrendeling van de Cluster Controller in de onderste rand van de DIN-rail vast. De DIN-railvergrendeling klikt hoorbaar vast. 24 ClusterController-IA-nl-14 Installatiehandleiding

25 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 6 Aansluiting en inbedrijfstelling 6 Aansluiting en inbedrijfstelling 6.1 Overzicht van het aansluitpaneel Afbeelding 9: Overzicht van het aansluitpaneel Positie Aantal Aanduiding Toelichting A 1 X1 Aansluiting voor de spanningsvoorziening B 1 Aansluiting voor de aarding C 1 1 USB-aansluiting voor het exporteren van installatiegegevens D 1 2 USB-aansluiting voor updates E 1 X2 Digitale uitgangen F 1 X3 Gereserveerd voor toekomstige toepassingen G 1 X4 Digitale ingangen H 1 X5 Digitale ingangen I 1 X8 Analoge ingangen K 1 X7 Aansluitingen voor temperatuursensoren L 1 X6 Analoge uitgangen M 2 X13, X14 Netwerkbussen voor aansluiting van het LAN Installatiehandleiding ClusterController-IA-nl-14 25

26 6 Aansluiting en inbedrijfstelling SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Positie Aantal Aanduiding Toelichting N 2 X11, X12 Gereserveerd voor toekomstige toepassingen O 2 X9, X10 Netwerkbussen voor aansluiting van de omvormers (Speedwire) 6.2 Functies van de aansluitingen en pingroepen De digitale en analoge aansluitingen van de Cluster Controller zijn onderverdeeld in pingroepen. Iedere pingroep vormt een van de digitale of analoge in- of uitgangen. Op de behuizing wordt de bovenste pinnenrij met A en de onderste pinnenrij met B aangeduid. De pinnen worden van links naar rechts geteld. De indeling van de aansluitingen in pingroepen en de functies van de pingroepen wordt omschreven in de volgende tabel. Aansluiting Pingroep Pin Functie X1 1 3 Spanningsvoorziening X2 Digitale uitgang 1 Relais A Digitale uitgang 2 Relais B Digitale uitgang 3 Relais C A1 A3 A4 A6 B1 B3 Storingsmeldcontact voor de status Fout Storingsmeldcontact voor de status Waarschuwing of Fout Terugmeldcontact voor de actuele begrenzing van het werkelijk vermogen in het kader van het netbeheer X3 Gereserveerd voor toekomstige toepassingen X4 Digitale ingang 1 A1 A3 Signaal 1 van 4 voor de begrenzing van het werkelijk vermogen in het kader van het netbeheer Digitale ingang 2 A4 A6 Signaal 2 van 4 voor de begrenzing van het werkelijk vermogen in het kader van het netbeheer Digitale ingang 3 B1 B3 Signaal 3 van 4 voor de begrenzing van het werkelijk vermogen in het kader van het netbeheer Digitale ingang 4 B4 B6 Signaal 4 van 4 voor de begrenzing van het werkelijk vermogen in het kader van het netbeheer 26 ClusterController-IA-nl-14 Installatiehandleiding

27 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 6 Aansluiting en inbedrijfstelling Aansluiting Pingroep Pin Functie X5 Digitale ingang 5 A1 A3 Signaal 1 van 4 voor de richtwaarde voor het blindvermogen in het kader van het netbeheer Digitale ingang 6 A4 A6 Signaal 2 van 4 voor de richtwaarde voor het blindvermogen in het kader van het netbeheer Digitale ingang 7 B1 B3 Signaal 3 van 4 voor de richtwaarde voor het blindvermogen in het kader van het netbeheer Digitale ingang 8 B4 B6 Signaal 4 van 4 voor de richtwaarde voor het blindvermogen in het kader van het netbeheer X6 Analoge stroomuitgang 1 A1 A3 Analoge stroomuitgang voor de terugmelding van de momentele begrenzing van het werkelijk vermogen in het kader van het netbeheer Analoge stroomuitgang 2 A4 A6 Analoge stroomuitgang voor de terugmelding van de momentele richtwaarde voor het blindvermogen in het kader van het netbeheer Analoge stroomuitgang 3 B1 B3 Analoge stroomuitgang voor de terugmelding van het momentele procentuele totale werkelijk vermogen van de installatie in relatie tot het maximale nominale installatievermogen X7 Temperatuuringang 1 A1 A5 Analoge ingang voor de aansluiting van een buitentemperatuursensor Temperatuuringang 2 B1 B5 Analoge ingang voor de aansluiting van een paneeltemperatuursensor Installatiehandleiding ClusterController-IA-nl-14 27

28 6 Aansluiting en inbedrijfstelling SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Aansluiting Pingroep Pin Functie X8 Analoge stroomingang 1 A1 A4 Analoge stroomingang voor aansluiting van een instralingssensor of voor de meting van de teruglevering van werkelijk vermogen bij het netaansluitpunt Analoge stroomingang 2 A5 A8 Analoge stroomingang voor de begrenzing van het werkelijk vermogen in het kader van het netbeheer of voor de meting van de teruglevering van werkelijk vermogen bij het netaansluitpunt Analoge stroomingang 3 B1 B4 Analoge stroomingang voor de richtwaarde voor het blindvermogen in het kader van het netbeheer of voor de meting van de teruglevering van werkelijk vermogen bij het netaansluitpunt Analoge spanningsingang 4 B5 B8 Analoge spanningsingang voor de aansluiting van een sensor X9, X Netwerkbussen voor aansluiting aan de omvormers (Speedwire) X11, X12 Gereserveerd voor toekomstige toepassingen X13, X Netwerkbussen voor aansluiting aan het LAN 6.3 Kabelvereisten UV-bestendigheid van de aansluitkabels Als kabels buitenshuis worden geïnstalleerd, moeten deze UV-bestendig zijn of in een UVbestendige kabelgoot worden geïnstalleerd. Aansluiting Aarding Kabelvereisten leidingdoorsnede: 2,5 mm 2 (14 AWG) maximale leidinglengte: 30 cm (11 in) Spanningsvoorziening aantal aders: ten minste 2 leidingdoorsnede: 0,2 mm 2 2,5 mm 2 (32 AWG AWG) maximale kabellengte: 3 m (9,8 ft) Digitale ingangen aantal aders: ten minste 2 leidingdoorsnede: 0,2 mm 2 1,5 mm 2 (32 AWG AWG) maximale kabellengte: 30 m (98 ft) 28 ClusterController-IA-nl-14 Installatiehandleiding

29 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 6 Aansluiting en inbedrijfstelling Aansluiting Kabelvereisten Digitale uitgangen aantal aders: ten minste 2 leidingdoorsnede: 0,2 mm 2 1,5 mm 2 (32 AWG AWG) maximale kabellengte: 30 m (98 ft) Analoge ingangen, analoge uitgangen en temperatuuringangen (montagesnoer) Analoge ingangen (aansluitkabels) Analoge uitgangen (aansluitkabels) Temperatuuringangen (aansluitkabels) leidingdoorsnede: 1,5 mm 2 (16 AWG) leidinglengte: 32 cm (12 in) aantal aders: ten minste 2 afscherming: ja leidingdoorsnede: 0,2 mm 2 1,5 mm 2 (32 AWG AWG) maximale kabellengte: 30 m (98 ft) aantal aders: ten minste 2 afscherming: ja leidingdoorsnede: 0,2 mm 2 1,5 mm 2 (32 AWG AWG) maximale kabellengte: m (9 840 ft) aantal aders voor foutgrens ± 2 C (± 3,6 F): ten minste 2 aantal aders voor foutgrens ± 0,5 C (± 0,9 F): ten minste 4 leidingdoorsnede: ten minste 4 x 0,25 mm 2 (ten minste 4 x 24 AWG) buitendiameter kabel: 4,5 mm 7,0 mm (0,18 in 0,28 in) maximale kabellengte bij vierdraadsaansluiting: 20 m (65 ft) maximale kabellengte bij tweedraadsaansluiting: 2,5 m (8 ft) Installatiehandleiding ClusterController-IA-nl-14 29

30 6 Aansluiting en inbedrijfstelling SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Aansluiting Omvormer (Speedwire) LAN Kabelvereisten aantal aderparen en aderdoorsnede: ten minste 2 x 2 x 0,22 mm 2 (ten minste 2 x 2 x 24 AWG) buitendiameter: de maximale buitendiameter is afhankelijk van de grootte van de kabelschroefverbinding of van de kabelbuis (zie installatiehandleiding van de Speedwire/Webconnectinterface). kabeltype: 100BaseTx, vanaf Cat5 met afscherming S-UTP, F- UTP of hoger stekkertype: RJ45 van Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a Cat7-stekkers kunnen niet worden gebruikt. kabellengte tussen 2 netwerkdeelnemers: maximaal 50 m (164 ft) met patchkabel, maximaal 100 m (328 ft) met installatiekabel aantal aderparen en aderdoorsnede: ten minste 2 x 2 x 0,22 mm 2 (ten minste 2 x 2 x 24 AWG) kabeltype: 100BaseTx, vanaf Cat5 met afscherming S-UTP, F- UTP of hoger stekkertype: RJ45 van Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a Cat7-stekkers kunnen niet worden gebruikt. kabellengte tussen 2 netwerkdeelnemers: maximaal 50 m (164 ft) met patchkabel, maximaal 100 m (328 ft) met installatiekabel 6.4 Pincodering uitvoeren Met een pincodering voorkomt u dat stekkers per ongeluk verkeerd worden aangesloten op de meerpolige aansluitingen, bijv. na het verwijderen en later weer aansluiten van meerpolige stekkers. Dankzij de gecodeerde pinnen vindt u altijd de passende aansluiting bij de meerpolige stekker. Tip: voer de pincodering nu al voor alle meerpolige aansluitingen uit, ook als u momenteel niet alle meerpolige aansluitingen wilt gebruiken. Dan hoeft u voor de momenteel niet gebruikte meerpolige aansluitingen de pincodering later niet meer uit te voeren. Juiste codering van pinnen Let er bij de keuze van de te coderen pinnen op dat per aansluiting en per pinnenrij telkens verschillende pinnen worden gecodeerd. 30 ClusterController-IA-nl-14 Installatiehandleiding

31 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 6 Aansluiting en inbedrijfstelling Werkwijze: 1. Steek de codeernok van de codeerster parallel aan de leidingas in de te coderen pin. 2. Breek de codeernok van de codeerster af. 3. Verwijder bij de leidinginvoer van de meerpolige stekker, die bij aansluiting op de Cluster Controller de gecodeerde pin opneemt, de geleidenok. 6.5 Aansluitkabel voor aansluiting aan meerpolige stekker voorbereiden Bereid elke aansluitkabel volgens de volgende procedure voor op de aansluiting aan de meerpolige stekkers. 1. Verwijder de kabelmantel van de aansluitkabel aan de kant waar de meerpolige stekker moet worden aangesloten 40 mm (1,57 in). 2. Voer bij de aansluitkabels voor de analoge ingangen, de analoge uitgangen en de temperatuuringangen bovendien de volgende stappen uit: Kort de kabelafscherming van de aansluitkabel in tot 15 mm (0,59 in). Sla de overtollige kabelafscherming over de kabelmantel. Installatiehandleiding ClusterController-IA-nl-14 31

32 6 Aansluiting en inbedrijfstelling SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Druk de schermklem op de kabelafscherming. Daarbij moet de kabelafscherming vrijwel volledig onder de schermklem zijn geklemd. Verdeel afhankelijk van het aantal aansluitkabels het voor de afscherming benodigde montagesnoer in stukken van 40 mm (1,57 in). Verwijder aan beide uiteinden van het montagesnoer elk 6 mm (0,24 in) van de ommanteling en strip de ader over een lengte van 6 mm (0,24 in). Steek de ader aan een uiteinde van het montagesnoer in de ringkabelschoen van de schermklem en krimp deze met een krimptang. 3. Kort de niet benodigde aders in tot aan de kabelmantel. 4. Strip de aders over een lengte van 6 mm (0,24 in). De aansluitkabel is voorbereid voor de aansluiting aan de meerpolige stekker. 32 ClusterController-IA-nl-14 Installatiehandleiding

33 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 6 Aansluiting en inbedrijfstelling 6.6 Cluster Controller op de spanningsvoorziening aansluiten Levensgevaar door elektrische schok bij het aanraken van een niet geaard product Door aanraking van een niet geaard product kunnen levensgevaarlijke elektrische schokken ontstaan. Zorg ervoor dat het product is geïntegreerd in de bestaande overspanningsbeveiliging. Aard de behuizing van het product. Beschadiging van het product door condenswater Als het product van een koude omgeving naar een warme omgeving wordt verplaatst, kan in het product condenswater ontstaan. Wacht bij grote temperatuurverschillen met de aansluiting van de spanningsvoorziening tot het product op kamertemperatuur is. Werkwijze: Voer de volgende handelingen in de aangegeven volgorde uit om de Cluster Controller aan de spanningsvoorziening aan te sluiten. De precieze procedure wordt in de volgende paragrafen beschreven. Aardleiding op de Cluster Controller aansluiten Voedingseenheid aansluiten Aardleiding op de Cluster Controller aansluiten Aanvullend vereist materiaal (niet bij de levering inbegrepen): 1 aardleiding (zie hoofdstuk 6.3 "Kabelvereisten", pagina 28) Werkwijze: 1. Strip de aardleiding over een lengte van 10 mm (0,39 in). 2. Steek de ader in de ringkabelschoen en krimp hem met een krimptang. Installatiehandleiding ClusterController-IA-nl-14 33

34 6 Aansluiting en inbedrijfstelling SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 3. Bevestig de aardleiding aan de aansluiting voor de aarding. Let daarbij op de positie van de aansluiting (zie hoofdstuk 6.1, pagina 25). Neem daarbij de volgende volgorde in acht en draai de bevestigingsschroef handvast aan (koppel: 0,8 Nm (7,08 in-lb)): Bevestigingsschroef Borgring Onderlegring Ringkabelschoen met aardleiding Onderlegring Tandring Voedingseenheid aansluiten Aanvullend vereist materiaal (niet bij de levering inbegrepen): 1 voedingseenheid (zie hoofdstuk 10 "Toebehoren", pagina 87) 1 AC-aansluitkabel 1 aansluitkabel voor de aansluiting van de voedingseenheid op de Cluster Controller (zie hoofdstuk 6.3 "Kabelvereisten", pagina 28) Als u niet de als toebehoren voor de Cluster Controller verkrijgbare DIN-railnetvoeding gebruikt, moet de voedingseenheid aan de onderstaande eisen voldoen. Eisen aan de voedingseenheid: maximale uitgangsstroom inclusief kortsluiting: 8 A maximaal schijnbaar uitgangsvermogen: 100 VA uitgangsspanning DC: 24 V nominale stroom: ten minste 1,8 A Voorwaarde: De aansluitkabel moet zijn voorbereid voor aansluiting op de meerpolige stekker (zie hoofdstuk 6.5, pagina 31). 34 ClusterController-IA-nl-14 Installatiehandleiding

35 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 6 Aansluiting en inbedrijfstelling Afbeelding 10: Pinconfiguratie van aansluiting X1 Pin Signaal Toelichting 1 Niet toegewezen Gereserveerd voor toekomstige toepassingen 2 24 V Ingangsspanning 24 V DC 3 GND Aarde Werkwijze: 1. Monteer de voedingseenheid (zie handleiding van de fabrikant). 2. Sluit de aansluitkabel aan op de voedingseenheid (zie handleiding van de fabrikant). Kort daarbij de niet benodigde aders tot aan de kabelmantel in en noteer de kleuren van de aders. 3. Sluit de aansluitkabel aan de 3-polige stekker aan. Ontgrendel daarvoor de leidinginvoeren 2 en 3 met een schroevendraaier en steek de aders in de leidinginvoeren. Let daarbij op de configuratie van de pinnen. 4. Sluit de 3-polige stekker aan op aansluiting X1 van de Cluster Controller. 5. Sluit de AC-aansluitkabel aan op de voedingseenheid (zie handleiding van de fabrikant). 6. Levensgevaar door elektrische schok Op het aansluitpunt van het openbare stroomnet staan levensgevaarlijke spanningen. Schakel het aansluitpunt vrij en controleer of het aansluitpunt vrij van spanning is. 7. Sluit het andere einde van de AC-aansluitkabel aan op de spanningsvoorziening. 8. Verbind het aansluitpunt met het openbare stroomnet. De power-led ( ) van de Cluster Controller brandt 2 seconden rood en brandt daarna continu groen. De status-led ( ) brandt overeenkomstig de actuele status van het apparaat (zie hoofdstuk 7.1, pagina 70). Na max. 1 minuut is de Cluster Controller klaar voor gebruik. De power-led ( ) van de Cluster Controller brandt continue rood, de status-led ( ) brandt geel of rood en de Cluster Controller start niet? Mogelijke oorzaak van de fout: de spanningsvoorziening is te laag. Zorg ervoor dat de spanningsvoorziening voldoende is (zie hoofdstuk 9, pagina 83). Als het probleem nog steeds optreedt, neem dan contact op met de technische service (zie hoofdstuk 11, pagina 88). Installatiehandleiding ClusterController-IA-nl-14 35

36 6 Aansluiting en inbedrijfstelling SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 6.7 Installatietijd van de Cluster Controller controleren en instellen Vóór het aansluiten van de Cluster Controller aan het Speedwire-netwerk en vóór de inbedrijfstelling van de omvormer moet u via de display van de Cluster Controller controleren of op de Cluster Controller de juiste installatietijd wordt weergegeven. Als niet de juiste installatietijd wordt weergegeven, moet u de juiste installatietijd via de gebruikersinterface van de Cluster Controller instellen. Daardoor voorkomt u inconsistenties tussen de tijdinstellingen van de omvormers. Beschikbare displaytalen De displaytalen van de Cluster Controller zijn Duits en Engels. Af fabriek is de taal Engels ingesteld. U kunt de displaytaal alleen via de gebruikersinterface van de Cluster Controller wijzigen naar Duits door voor de gebruikersinterface de taal Deutsch te kiezen en u vervolgens aan te melden. Aanvullend vereist materiaal (niet bij de levering inbegrepen): 1 netwerkkabel (zie hoofdstuk 6.3 "Kabelvereisten", pagina 28) Voorwaarden: De Cluster Controller moet aan de spanningsvoorziening aangesloten en in bedrijf zijn (zie hoofdstuk 6.6, pagina 33). Om de gebruikersinterface van de Cluster Controller op te roepen, moet een computer beschikbaar zijn (zie hoofdstuk 2.4, pagina 10). Werkwijze: 1. Verbind de computer via de netwerkkabel direct met de Cluster Controller. Sluit daarvoor de netwerkkabel aan op de netwerkbus X13 of X14 van de Cluster Controller. 2. Selecteer de displayweergave External communication, lees in de regel IP Address het IPadres van de Cluster Controller af en noteer het. Tip: als u de Cluster Controller in een statisch LAN wilt integreren, hebt u het IP-adres ook nodig voor de netwerkconfiguratie (zie hoofdstuk 6.15, pagina 69). 3. Roep het IP-adres van de Cluster Controller op via de internetbrowser. De aanmeldpagina wordt geopend. De aanmeldpagina wordt niet geopend? Mogelijke oorzaak van de fout: u hebt het IP-adres niet juist genoteerd of niet juist ingevoerd. Voer het juiste IP-adres in en bevestig de invoer met de enter-toets. Als het probleem blijft optreden, raadpleeg dan het hoofdstuk Zoeken naar fouten (zie hoofdstuk 7.2 "Fouten van de Cluster Controller of de aangesloten apparaten", pagina 75). 4. Selecteer in het bovenste deel van de aanmeldpagina de gewenste taal. 36 ClusterController-IA-nl-14 Installatiehandleiding

37 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 6 Aansluiting en inbedrijfstelling 5. Meld u aan als Gebruiker of Installateur met het standaard installatiewachtwoord dat hoort bij die gebruikersgroep. Op die manier wordt zowel de taal van de gebruikersinterface als van de display gewijzigd: Gebruikersgroep Gebruiker 0000 Installateur 1111 Standaard installatiewachtwoord De gebruikersinterface wordt geopend. De gebruikersinterface wordt niet geopend? Oorzaak van de fout: u hebt het standaard installatiewachtwoord van de geselecteerde gebruikersgroep niet juist ingevoerd. Voer op de aanmeldpagina het juiste standaard installatiewachtwoord voor de geselecteerde gebruikersgroep in en bevestig de invoer met de enter-toets. 6. Selecteer in de installatiestructuur de Cluster Controller en in het apparaatmenu het menu Instellingen. 7. Kies de parametergroep Apparaat > Tijdinstellingen. 8. Stel indien nodig via het vervolgkeuzemenu Zomer-/wintertijdomschakeling actief de automatische omschakeling tussen zomer- en wintertijd in. 9. Stel in het veld Installatietijd instellen de huidige datum en tijd van de installatie in. 10. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Tijdzone de tijdzone, waarin de installatie zich bevindt. 11. Kies [Opslaan]. De installatietijd is bijgewerkt. 12. Kies in de werkbalk [Afmelden]. 6.8 Cluster Controller op Speedwire-netwerk aansluiten Storing van de datatransmissie door onafgeschermde energiekabels Onafgeschermde energiekabels genereren tijdens bedrijf een elektromagnetisch veld dat de datatransmissie van netwerkkabels kan storen. Houd bij het leggen van netwerkkabels de volgende minimumafstanden tot onafgeschermde energiekabels aan: bij het leggen zonder separator: ten minste 200 mm (8 in) bij het leggen met separator van aluminium: ten minste 100 mm (4 in) bij het leggen met separator van staal: ten minste 50 mm (2 in) Speedwire-netwerk en LAN niet met elkaar verbinden Het Speedwire-netwerk is een afzonderlijk netwerk dat door de Cluster Controller wordt beheerd. Als het Speedwire-netwerk en het LAN met elkaar worden verbonden, is een storing van beide netwerken waarschijnlijk. Verbind het Speedwire-netwerk en het LAN niet met elkaar om een goede communicatie te garanderen (de Speedwire-bus en de ethernetbus van het LAN mogen bijvoorbeeld niet aan dezelfde switch worden aangesloten). Installatiehandleiding ClusterController-IA-nl-14 37

Gebruiksaanwijzing SMA CLUSTER CONTROLLER

Gebruiksaanwijzing SMA CLUSTER CONTROLLER Gebruiksaanwijzing SMA CLUSTER CONTROLLER ClusterController-BA-nl-14 Versie 1.4 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Juridische bepalingen De informatie in deze documenten

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing SMA CLUSTER CONTROLLER

Gebruiksaanwijzing SMA CLUSTER CONTROLLER Gebruiksaanwijzing SMA CLUSTER CONTROLLER ClusterController-BA-nl-13 Versie 1.3 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG Juridische bepalingen De informatie in deze documenten is eigendom

Nadere informatie

Installatiehandleiding Vervanging van SMA apparaten in installaties met SMA communicatieproducten

Installatiehandleiding Vervanging van SMA apparaten in installaties met SMA communicatieproducten Installatiehandleiding Vervanging van SMA apparaten in installaties met SMA communicatieproducten Geraeteaustausch-IA-nl-20 Versie 2.0 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG Juridische

Nadere informatie

Aanpassen van de totale energieopbrengst bij de vervanging van een omvormer in installaties met communicatieproducten

Aanpassen van de totale energieopbrengst bij de vervanging van een omvormer in installaties met communicatieproducten Aanpassen van de totale energieopbrengst bij de vervanging van een omvormer in installaties met communicatieproducten Installatiehandleiding voor vakmensen 1 Toelichting bij dit document Geldigheid Dit

Nadere informatie

Toebehoren SUNNY MATRIX ADMIN TOOL

Toebehoren SUNNY MATRIX ADMIN TOOL Toebehoren SUNNY MATRIX ADMIN TOOL Gebruiksaanwijzing MatrixAdmin-BNL100510 Versie 1.0 NL Inhoudsopgave SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave 1 Toelichting bij deze handleiding..................... 3 1.1

Nadere informatie

Toebehoren voor Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C)

Toebehoren voor Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C) Toebehoren voor Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C) Technische beschrijving COM-C-TNL084210 98-4012510 Versie 1.0 NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Productdetails....................................

Nadere informatie

Installatiehandleiding SUNNY HOME MANAGER

Installatiehandleiding SUNNY HOME MANAGER Installatiehandleiding SUNNY HOME MANAGER HoMan-IA-nl-15 Versie 1.5 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG Juridische bepalingen De informatie in deze documenten is eigendom van SMA Solar

Nadere informatie

Installatiebewaking Windsensor

Installatiebewaking Windsensor Installatiebewaking Windsensor Installatiehandleiding Windsensor-INL101010 98-0025810 Versie 1.0 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij deze handleiding.....................

Nadere informatie

Communicatie-interface voor SMA omvormers SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK

Communicatie-interface voor SMA omvormers SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK Communicatie-interface voor SMA omvormers SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK Installatiehandleiding BTPB-INL112112 98-0014712 Version 1.2 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing SUNNY HOME MANAGER in de SUNNY PORTAL

Gebruiksaanwijzing SUNNY HOME MANAGER in de SUNNY PORTAL Gebruiksaanwijzing SUNNY HOME MANAGER in de SUNNY PORTAL HoMan_Portal-BA-nl-18 Versie 1.8 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG Juridische bepalingen De informatie in deze documenten

Nadere informatie

Sensor voor omgevingstemperatuur TEMPSENSOR-AMBIENT

Sensor voor omgevingstemperatuur TEMPSENSOR-AMBIENT Sensor voor omgevingstemperatuur TEMPSENSOR-AMBIENT Installatiehandleiding TempsensorAmb-INL110610 98-0042810 Version 1.0 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij deze

Nadere informatie

PV-omvormer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL

PV-omvormer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL PV-omvormer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL Gebruiksaanwijzing STP5-9TL-BA-nl-10 TBNL-STP5-9TL Versie 1.0 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting

Nadere informatie

Apparaat voor het beheer van PV-installaties en de besturing van verbruikers SUNNY HOME MANAGER

Apparaat voor het beheer van PV-installaties en de besturing van verbruikers SUNNY HOME MANAGER Apparaat voor het beheer van PV-installaties en de besturing van verbruikers SUNNY HOME MANAGER Installatiehandleiding HoMan-IA-INL120811 Versie 1.1 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Installatiebewaking SMA beveiligings- en wachtwoordconcept bij d.m.v. wachtwoord beveiligde PV-installaties met Bluetooth Wireless Technology

Installatiebewaking SMA beveiligings- en wachtwoordconcept bij d.m.v. wachtwoord beveiligde PV-installaties met Bluetooth Wireless Technology Installatiebewaking SMA beveiligings- en wachtwoordconcept bij d.m.v. wachtwoord beveiligde PV-installaties met Bluetooth Wireless Technology Technische beschrijving Sicherheit-TNL103010 Versie 1.0 NL

Nadere informatie

voorschrift Voor de installateur Interface 0-10 V --> ebus AAN DE INSTALLATEUR

voorschrift Voor de installateur Interface 0-10 V --> ebus AAN DE INSTALLATEUR Installatie voorschrift AAN DE INSTALLATEUR Voor de installateur Installatiehandleiding Met het toestel dat u gaat plaatsen, installeert u een kwaliteitsproduct. Ondanks de bekendheid met het AWBconcept

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing SUNNY EXPLORER

Gebruiksaanwijzing SUNNY EXPLORER Gebruiksaanwijzing SUNNY EXPLORER Explorer-BA-nl-17 Versie 1.7 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG Juridische bepalingen De informatie in deze documenten is eigendom van SMA Solar

Nadere informatie

Toebehoren voor SMA omvormers Ventilator-uitbreidingsset FANKIT01-10

Toebehoren voor SMA omvormers Ventilator-uitbreidingsset FANKIT01-10 Toebehoren voor SMA omvormers Ventilator-uitbreidingsset FANKIT01-10 Installatiehandleiding FANKIT01-IA-nl-12 IMNL-FANK-TL21 Versie 1.2 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting

Nadere informatie

Installatiebewaking SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK

Installatiebewaking SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK Installatiebewaking SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK Installatieaanwijzing BTPBINV-INL083610 98-0014710 Versie 1.0 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Aanwijzingen bij deze handleiding..................

Nadere informatie

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX Gebruiksaanwijzing SWebBox-BA-nl-36 Versie 3.6 NL Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Juridische bepalingen De informatie

Nadere informatie

Installatiebewaking 485PB-NR, 485PB-MS-NR

Installatiebewaking 485PB-NR, 485PB-MS-NR Installatiebewaking 485PB-NR, 485PB-MS-NR Installatiehandleiding 485PB-SB-NR-INL101311 98-000126111 Version 1.1 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij deze handleiding.....................

Nadere informatie

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology Installatiehandleiding SWebBox20-IA-nl-12 Versie 1.2 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Installatiehandleiding MULTIFUNCTIONEEL RELAIS

Installatiehandleiding MULTIFUNCTIONEEL RELAIS Installatiehandleiding MULTIFUNCTIONEEL RELAIS MFR-NR-IA-nl-22 Versie 2.2 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG Juridische bepalingen De informatie in deze documenten is eigendom van

Nadere informatie

PV-omvormer SUNNY BOY 3300/3800

PV-omvormer SUNNY BOY 3300/3800 PV-omvormer SUNNY BOY 3300/3800 Gebruiksaanwijzing SB33_38-BA-BNL114230 TBNL-SB33-38-11 Versie 3.0 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij deze handleiding.....................

Nadere informatie

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1 bu USV 5/4 bu USV 6/4 bi Installatie- en gebruikershandleiding NL 3 WEG- OMSCHAKELKLEP voor warmtapwaterlading USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi A.u.b. eerst lezen Deze handleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor het gebruik

Nadere informatie

Installatiehandleiding SMA SPEEDWIRE/WEBCONNECT Piggy-Back

Installatiehandleiding SMA SPEEDWIRE/WEBCONNECT Piggy-Back Installatiehandleiding SMA SPEEDWIRE/WEBCONNECT Piggy-Back SPW-WebconPB-IA-nl-11 Versie 1.1 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG Juridische bepalingen De informatie in deze documenten

Nadere informatie

Installatiehandleiding SUNNY BOY 240 SUNNY MULTIGATE

Installatiehandleiding SUNNY BOY 240 SUNNY MULTIGATE Voorpagina Installatiehandleiding SUNNY BOY 240 SUNNY MULTIGATE SMG-SB240-IA-nl-11 Versie 1.1 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG Juridische bepalingen De informatie in deze documenten

Nadere informatie

Home Control Deur-/Venstercontact Eerste stappen

Home Control Deur-/Venstercontact Eerste stappen Home Control Deur-/Venstercontact Eerste stappen 2 Hartelijk dank voor uw vertrouwen! Lees voor de inbedrijfstelling van het apparaat de aanwijzingen zorgvuldig door en bewaar deze zodat u ze op een later

Nadere informatie

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology Gebruiksaanwijzing SWebbox20-BNL110712 Versie 1.2 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting

Nadere informatie

RGBW Wi-Fi naar RF omvormer

RGBW Wi-Fi naar RF omvormer RGBW Wi-Fi naar RF omvormer Wi-Fi naar RF signaalomvormer voor de bediening van RGBW led strips Bediening via een app. op uw smartphone of tablet Tot 8 zones apart of samen bedienen Gratis applicatie is

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Webconnect-installaties in de SUNNY PORTAL

Gebruiksaanwijzing Webconnect-installaties in de SUNNY PORTAL Gebruiksaanwijzing Webconnect-installaties in de SUNNY PORTAL SPortalWebcon-BA-nl-13 Versie 1.3 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG Juridische bepalingen De informatie in deze documenten

Nadere informatie

Installatiebewaking SUNNY SENSORBOX

Installatiebewaking SUNNY SENSORBOX Installatiebewaking SUNNY SENSORBOX Installatiehandleiding Sensorbox-INL100914 98-0010714 Version 1.4 NL SMA Solar Technology AG 2 Sensorbox-INL100914 Installatiehandleiding SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave

Nadere informatie

Tuincontactdoos met piket

Tuincontactdoos met piket NL Handleiding GS 2 DE GS 4 DE Belangrijk! Lees deze handleiding en bewaar ze. Neem de veiligheidsaanwijzingen in acht. Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding... 29 2 Leveringsomvang... 29 3 Conform gebruik...

Nadere informatie

Bedieningsinstructie

Bedieningsinstructie Bedieningsinstructie Kamerthermostaat ModuLine 00 763 7600 (203/08) NL 763 7600-000.TD Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen................. 2 2 Inleiding.............................. 2

Nadere informatie

Planningshandleiding SMA SMART HOME De systeemoplossing voor meer onafhankelijkheid

Planningshandleiding SMA SMART HOME De systeemoplossing voor meer onafhankelijkheid Planningshandleiding SMA SMART HOME De systeemoplossing voor meer onafhankelijkheid SI-HoMan-PL-nl-32 Versie 3.2 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG Juridische bepalingen De informatie

Nadere informatie

Bedieningshandleiding SUNNY BOY 1.5 / 2.5

Bedieningshandleiding SUNNY BOY 1.5 / 2.5 Bedieningshandleiding SUNNY BOY 1.5 / 2.5 SB15-25-BE-nl-10 Versie 1.0 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG Juridische bepalingen De informatie in deze documenten is eigendom van SMA

Nadere informatie

Compacte PV-generatorbewaking

Compacte PV-generatorbewaking Productdetails Uitrustingskenmerken en montagemogelijkheden voor SUNNY STRING MONITOR SSM Compacte PV-generatorbewaking De Sunny String Monitor SSM is speciaal ontworpen voor de bewaking van grote PV-generatoren.

Nadere informatie

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology Gebruiksaanwijzing SWebBox20-BA-nl-13 Versie 1.3 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing

Montage- en gebruiksaanwijzing Montage en gebruiksaanwijzing Cooper Safety BV Postbus 3397 4800 DJ Breda Nederland Tel. +31 (0)76 750 53 00 Fax +31 (0)76 587 14 22 www.coopersafety.nl Pagina 1 1. Algemene opmerkingen 1.1 Korte beschrijving

Nadere informatie

Home Control Bewegingsdetector Eerste stappen

Home Control Bewegingsdetector Eerste stappen Home Control Bewegingsdetector Eerste stappen 2 Hartelijk dank voor uw vertrouwen! Lees voor de inbedrijfstelling van het apparaat de aanwijzingen zorgvuldig door en bewaar deze zodat u ze op een later

Nadere informatie

Mobrey MCU900-serie 4 20 ma + HART-compatibele controller

Mobrey MCU900-serie 4 20 ma + HART-compatibele controller IP2030-NL/QS, Rev AA Mobrey MCU900-serie 4 20 ma + HART-compatibele controller Beknopte installatiegids WAARSCHUWING Het niet naleven van de richtlijnen voor veilige installatie kan leiden tot ernstig

Nadere informatie

RGB wand bedieningspaneel DMX sturing en PWM output

RGB wand bedieningspaneel DMX sturing en PWM output RGB wand bedieningspaneel DMX sturing en PWM output Mooi afgewerkt wandpaneel voor de bediening van RGB led strips Touch bediening 2 opties: rechtstreekse bediening + aansturing of bediening via het DMX-512

Nadere informatie

Bewaking en visualisatie van installatiegegevens Module-omvormers in SUNNY PORTAL

Bewaking en visualisatie van installatiegegevens Module-omvormers in SUNNY PORTAL Bewaking en visualisatie van installatiegegevens Module-omvormers in SUNNY PORTAL Gebruiksaanwijzing SPortalMGate-BA-nl-10 Versie 1.0 NL Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG Juridische bepalingen

Nadere informatie

Installatiebewaking SUNNY EXPLORER

Installatiebewaking SUNNY EXPLORER Installatiebewaking SUNNY EXPLORER Gebruiksaanwijzing Explorer-BA-nl-15 Versie 1.5 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij deze handleiding..................... 6 1.1

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies

Belangrijke veiligheidsinstructies 1 nl Megapixel IP Camera s Belangrijke veiligheidsinstructies Typenummers: NWC-700, NWC-800, NWC-900 Lees, volg en bewaar alle onderstaande veiligheidsvoorschriften. Neem alle waarschuwingen op het apparaat

Nadere informatie

Bedrijfshandleiding SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER

Bedrijfshandleiding SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER Bedrijfshandleiding SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER SC-COM-BE-nl-20 98-4104920 Versie 2.0 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG Juridische bepalingen De informatie in deze documenten

Nadere informatie

Communicatie-interface voor SMA omvormers SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK PLUS

Communicatie-interface voor SMA omvormers SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK PLUS Communicatie-interface voor SMA omvormers SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK PLUS Installatiehandleiding BTPB-Ant-INL111510 98-0032710 Versie 1.0 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting

Nadere informatie

Installatiebewaking PT100M-NR

Installatiebewaking PT100M-NR Installatiebewaking PT100M-NR Installatiehandleiding PT100MNR-INL083510 98-0017810 Versie 1.0 NL Inhaltsverzeichnis Inhoudsopgave 1 Toelichting bij deze handleiding..................... 5 1.1 Geldigheidsbereik....................................

Nadere informatie

Dit document geeft een samenvatting van de belangrijkste eigenschappen van SMA Bluetooth Wireless Technology en beantwoordt vragen uit de praktijk.

Dit document geeft een samenvatting van de belangrijkste eigenschappen van SMA Bluetooth Wireless Technology en beantwoordt vragen uit de praktijk. Wireless Technology in de praktijk Inhoud Dit document geeft een samenvatting van de belangrijkste eigenschappen van Wireless Technology en beantwoordt vragen uit de praktijk. Meer documentatie over De

Nadere informatie

Home Control Kamerthermostaat. Eerste stappen

Home Control Kamerthermostaat. Eerste stappen Home Control Kamerthermostaat Eerste stappen 2 Hartelijk dank voor uw vertrouwen! Lees voor de inbedrijfstelling van het apparaat de aanwijzingen zorgvuldig door en bewaar deze zodat u ze op een later

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing SUNNY VIEW

Gebruiksaanwijzing SUNNY VIEW Gebruiksaanwijzing SUNNY VIEW SunnyView-BA-nl-13 Versie 1.3 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Juridische bepalingen De informatie in deze documenten is eigendom

Nadere informatie

Installatiehandleiding SMA SPEEDWIRE/WEBCONNECT DATAMODULE

Installatiehandleiding SMA SPEEDWIRE/WEBCONNECT DATAMODULE Installatiehandleiding SMA SPEEDWIRE/WEBCONNECT DATAMODULE A B FA: FA: xxxxx xxxxx SER: SER: xx xx SPWDM-10.BG1 SPWDM-10.BG1 SWWEBCONDM-IA-nl-12 Versie 1.2 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology

Nadere informatie

Installatie-instructies

Installatie-instructies Installatie-instructies NB Het in deze instructies getoonde productmodel is TL-MR3040, bij wijze van voorbeeld. Voor meer informatie over de installatie raadpleegt u de Engelse installatie-instructies

Nadere informatie

Home Control Intelligent Stopcontact. Eerste stappen

Home Control Intelligent Stopcontact. Eerste stappen Home Control Intelligent Stopcontact Eerste stappen 2 Hartelijk dank voor uw vertrouwen! Lees voor de inbedrijfstelling van het apparaat de aanwijzingen zorgvuldig door en bewaar deze zodat u ze op een

Nadere informatie

Auto adapter voor kleine apparaten 120 W

Auto adapter voor kleine apparaten 120 W Versie 02/04 Bestnr. 51 05 10 Auto adapter voor kleine apparaten 120 W Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud Voor installatie moeten deze instructies volledig zijn gelezen en begrepen Inhoud 1 Optionele module 13: driedraads module.. 1 2 Installatie... 2 3 OM13-module instellen en configureren... 8 4 OM13-pakketten...

Nadere informatie

Bedienings- en servicehandleiding

Bedienings- en servicehandleiding Voor de gebruiker Bedienings- en servicehandleiding Kamerthermostaat ModuLine 100 Zorgvuldig lezen vóór bediening en servicewerkzaamheden Beknopt overzicht Beknopt overzicht bedieningsmogelijkheden Legenda

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Netgelijkrichter 24 V, 5 A met UPS Oproepsysteem 834

Bedieningshandleiding. Netgelijkrichter 24 V, 5 A met UPS Oproepsysteem 834 Bedieningshandleiding Netgelijkrichter 24 V, 5 A met UPS 2973 00 Oproepsysteem 834 Veiligheidsaanwijzingen Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een elektrotechnicus.

Nadere informatie

Home Control Intelligente Schakelaar Eerste stappen

Home Control Intelligente Schakelaar Eerste stappen Home Control Intelligente Schakelaar Eerste stappen 2 Hartelijk dank voor uw vertrouwen! Lees voor de inbedrijfstelling van het apparaat de aanwijzingen zorgvuldig door en bewaar deze zodat u ze op een

Nadere informatie

Installatiehandleiding SUNNY HOME MANAGER

Installatiehandleiding SUNNY HOME MANAGER Installatiehandleiding SUNNY HOME MANAGER HoMan-IA-nl-16 Versie 1.6 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG Juridische bepalingen De informatie in deze documenten is eigendom van SMA Solar

Nadere informatie

ON!Track smart tag AI T380 Nederlands

ON!Track smart tag AI T380 Nederlands ON!Track smart tag AI T380 Nederlands 1 Informatie over documentatie 1.1 Over deze documentatie Lees voor ingebruikname deze documentatie door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.

Nadere informatie

Codeslot DCS-3000. Bestnr.: 75 28 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Codeslot DCS-3000. Bestnr.: 75 28 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 28 86 Codeslot DCS-3000 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL 5000TL 12000TL. De meest complete driefasige omvormer ideaal voor alle situaties

SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL 5000TL 12000TL. De meest complete driefasige omvormer ideaal voor alle situaties SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL STP 5000TL-20 / STP 6000TL-20 / STP 7000TL-20 / STP 8000TL-20 / STP 9000TL-20 / STP 10000TL-20 / STP 12000TL-20 NIEUW Nu ook in 10 en 12 kw beschikbaar! Rendabel Flexibel

Nadere informatie

Montagevoorschrift. UBA3-module xm10 voor montage in de verwarmingsketel evenals voor wandmontage /2004 NL Voor de vakman

Montagevoorschrift. UBA3-module xm10 voor montage in de verwarmingsketel evenals voor wandmontage /2004 NL Voor de vakman 60 84 06/004 NL Voor de vakman Montagevoorschrift UBA-module xm0 voor montage in de verwarmingsketel evenals voor wandmontage Zorgvuldig lezen vóór de montage Inhoudsopgave Veiligheid.......................................

Nadere informatie

Technische informatie Communit

Technische informatie Communit Technische informatie Communit Communit-TI-A1-nl-22 Versie 2.2 NEDERLANDS Inhoudsopgave SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave 1 Toelichting bij dit document.......................................................3

Nadere informatie

Technische Informatie Temperatuurderating voor Sunny Boy en Sunny Tripower

Technische Informatie Temperatuurderating voor Sunny Boy en Sunny Tripower Technische Informatie Temperatuurderating voor Sunny Boy en Sunny Tripower Bij temperatuurderating reduceert de omvormer het vermogen om componenten tegen oververhitting te beschermen. Dit document licht

Nadere informatie

Apparaat voor het sluiten van gaten bij de draadloze verbinding bij SMA Bluetooth Wireless Technology SMA BLUETOOTH REPEATER

Apparaat voor het sluiten van gaten bij de draadloze verbinding bij SMA Bluetooth Wireless Technology SMA BLUETOOTH REPEATER Apparaat voor het sluiten van gaten bij de draadloze verbinding bij SMA Bluetooth Wireless Technology SMA BLUETOOTH REPEATER Installatiehandleiding BTREPIN-IA-INL100211 98-0013711 Versie 1.1 NL SMA Solar

Nadere informatie

PV-omvormer SUNNY MINI CENTRAL 7000HV

PV-omvormer SUNNY MINI CENTRAL 7000HV PV-omvormer SUNNY MINI CENTRAL 7000HV Gebruiksaanwijzing SMC70HV11-BA-BNL112930 TBNL-SMC70HV Version 3.0 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij deze handleiding.....................

Nadere informatie

Technische handleiding Versie 11/11. PLC-INTERFACE (slave)

Technische handleiding Versie 11/11. PLC-INTERFACE (slave) Technische handleiding Versie 11/11 PLC-INTERFACE (slave) Deze handleiding voor het installeren en bedienen van de PLC-interface (slave) zorgvuldig doorlezen en navolgen. Deze handleiding binnen handbereik

Nadere informatie

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing zonder parallelaansluiting

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing zonder parallelaansluiting Best. nr. : 0399 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Ernstig letsel, brand of materiële

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding F524 Energy Data Logger www.legrand.com Inhoud Energy Data Logger 1 Beschrijving 4 1.1 Mededelingen en tips 4 1.2 Hoofdfuncties 4 1.3 Legenda 5 2 Verbinding 6 2.1 Verbindingsschema 6 3 Configuratie 7

Nadere informatie

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions Awning Instructions Wind, Sun & Rain Sensor Instructions B C D Nederlands Wind, Zon & Regen Sensor Instructies Inhoud Garantie Voordat u de sensor aansluit raden wij u aan de instructies zorgvuldig door

Nadere informatie

Installatiehandleiding MULTIFUCNCTIONEEL RELAIS

Installatiehandleiding MULTIFUCNCTIONEEL RELAIS Installatiehandleiding MULTIFUCNCTIONEEL RELAIS MFR-NR-IA-nl-21 Versie 2.1 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG Juridische bepalingen De informatie in deze documenten is eigendom van

Nadere informatie

Elektrische muurbeugel

Elektrische muurbeugel E HANDLEIDING Elektrische muurbeugel IR ontvanger programmeren: (AB = afkorting voor afstandsbediening) STAP 1: Druk en houd voor 5 seconden ingedrukt totdat de LED gaat knipperen en aan blijft, dan druk

Nadere informatie

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology Installatiehandleiding SWebBox20-INL110711 98-0023811 Version 1.1 NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting

Nadere informatie

Sunny WebBox met Bluetooth Wireless Technology. Razendsnel configureren, veilig bewaken. Eenvoudig. Gebruikersvriendelijk. Veilig

Sunny WebBox met Bluetooth Wireless Technology. Razendsnel configureren, veilig bewaken. Eenvoudig. Gebruikersvriendelijk. Veilig Sunny WebBox met Bluetooth Wireless Technology WEBBOX-BT-20 Veilig Eenvoudig Gebruikersvriendelijk Bewaking, diagnose en configuratie van de PV installatie op afstand Datalogger voor alle belangrijke installatiegegevens

Nadere informatie

Handleiding: instelling en werking E-Drive LCD display

Handleiding: instelling en werking E-Drive LCD display Handleiding: instelling en werking E-Drive LCD display 1 Product en type naam 1.1 Intelligent LCD Display 1.2 Model: APT12LCD800S 2 Elektrische Parameters 24V/36V/48V batterij ondersteuning Rated operating

Nadere informatie

Air Trade Centre NV, Hoogstraat 180, 1930 Zaventem, België www.fujitsu-airco.be

Air Trade Centre NV, Hoogstraat 180, 1930 Zaventem, België www.fujitsu-airco.be Storingsmelder op afstand TECHNISCHE DOCUMENTATIE UTD-FSM 208 Air Trade Centre NV, Hoogstraat 180, 1930 Zaventem, België www.fujitsu-airco.be Inhoud 1. Inleiding en veiligheidsvoorschriften... 3 2. Functiebeschrijving...

Nadere informatie

Montagevoorschriften

Montagevoorschriften Montagevoorschriften BCU Mont_BCU1_NL.Doc 1/9 Inhoudsopgave 1. Montage van de onderdelen... 3 2. Aansluitingen van de 8 polige stekker... 3 3. Aansluitingen van de 10 polige stekker... 4 4. Opstarten...

Nadere informatie

Sinthesi Deuropenermodule

Sinthesi Deuropenermodule Sinthesi Deuropenermodule 1105/3 met numeriek toetsenbord Elbo Technology b.v. Versie 1.1 - juni 2009 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Handleiding Sinthesi

Nadere informatie

ACS-30-EU-PCM2-x-32A

ACS-30-EU-PCM2-x-32A Regeling en controle van heat-tracing voor meerdere toepassingen in commerciële en residentiële gebouwen Stroom- en regelmodule (PCM) Beschrijving De Raychem ACS-30-EU-PCM2-stroom- en regelmodule levert

Nadere informatie

Wifi-repeater INSTALLATIEHANDLEIDING

Wifi-repeater INSTALLATIEHANDLEIDING Wifi-repeater INSTALLATIEHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE BELANGRIJKE OPMERKING... 3 BELANGRIJKSTE KENMERKEN... 6 IMPLEMENTATIE... 6 OPRICHTING VAN EEN DRAADLOOS INFRASTRUCTUURNETWERK.... 6 REPEATER:... 7 TOEGANGSPUNT:...

Nadere informatie

Opties Standaard WLAN PM+ PM+/WiFi GPRS PM+/GPRS Meter

Opties Standaard WLAN PM+ PM+/WiFi GPRS PM+/GPRS Meter Years Maximale installatiegrootte 2000 kwp Optioneel vermogensmanagement en cos phi-regeling Kleuren TFT-touchdisplay en LCDstatusdisplay voor het weergeven van grafieken en de werking Bewaak de centrale

Nadere informatie

Wi-Fi installatie. Inleiding

Wi-Fi installatie. Inleiding Wi-Fi installatie Inleiding De Solar Wi-Fi module is een data logging module. Met de functie plug & play kan de WiFi module eenvoudig informatie van uw PV-installatie verzamelen. Met de geïntegreerde Wi-

Nadere informatie

+31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com. Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET)

+31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com. Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET) 28/10/2014 Ins-30201-NL Net2 Entry - Paneel Paxton Technische support +31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET) Documentatie

Nadere informatie

Installatiehandleiding CEMM basic+, voor Modbus meters

Installatiehandleiding CEMM basic+, voor Modbus meters Installatiehandleiding CEMM basic+, voor Modbus meters V1 9-16 1. CEMM 1. Installatie CEMM Basic+ Vóór de installatie Bedankt dat u voor duurzaam hebt gekozen met de CEMM basic+! In deze handleiding vindt

Nadere informatie

+31 (0)900 1200 003 E:

+31 (0)900 1200 003 E: Temperatuur - luchtvochtigheid PCE-1 WMS Uitbreidbaar temperatuur en vochtigheid - Meetsysteem bijvoorbeeld Magazijn of Productie hal (maximaal 100 meetpunten worden bewaakt) Het meetsysteem voor magazijn

Nadere informatie

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX Gebruiksaanwijzing SWebBox-BNL111033 98-0015833 Version 3.3 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij deze handleiding.....................

Nadere informatie

IP VIDEOFOON 2 draads SNEL AAN DE SLAG

IP VIDEOFOON 2 draads SNEL AAN DE SLAG IP VIDEOFOON 2 draads SNEL AAN DE SLAG 1. Aansluiten Alle toestellen worden aangesloten op de bestaande bekabeling. De 2-draads interface wordt aangesloten op uw router met UTP kabel. Benodigde bedrading

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3600 / 5000 SMART ENERGY BATTERY PACK SMART ENERGY

Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3600 / 5000 SMART ENERGY BATTERY PACK SMART ENERGY Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3600 / 5000 SMART ENERGY BATTERY PACK SMART ENERGY SB36-50SE-BE-nl-11 98-113500.02 Versie 1.1 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG Juridische bepalingen

Nadere informatie

DE ZON GEEFT ONS ENERGIE, SANTON GEEFT ONS VEILIGHEID VEILIGHEIDSSLEUTEL ALLE KABELS ZIJN STROOMVRIJ AFSTANDSBEDIENING

DE ZON GEEFT ONS ENERGIE, SANTON GEEFT ONS VEILIGHEID VEILIGHEIDSSLEUTEL ALLE KABELS ZIJN STROOMVRIJ AFSTANDSBEDIENING DE ZON GEEFT ONS ENERGIE, SANTON GEEFT ONS VEILIGHEID PV-SYSTEMEN BEHOREN ZONDER TWIJFEL TOT DE MEEST INTERESSANTE MOGELIJKHEDEN ALS HET GAAT OM HET PRODUCEREN VAN ENERGIE. DE ZON SCHIJNT ELKE DAG EN LEVERT

Nadere informatie

OW 60 V SENSOR VOLTAGE OW 60 V SENSOR VOLTAGE XR

OW 60 V SENSOR VOLTAGE OW 60 V SENSOR VOLTAGE XR Aanvullende bladen bij de bedieningshandleiding Optie af fabriek NL OW 60 V SENSOR VOLTAGE OW 60 V SENSOR VOLTAGE XR Optie af fabriek: verhoogde sensorspanning voor MIG/MAG-stroombronnen Algemene aanwijzingen

Nadere informatie

testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid

testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid www.testo-international.com/330imanuals 2 1 Inbedrijfstelling 1 Inbedrijfstelling 1.1. App installeren Voor de bediening van het meetinstrument

Nadere informatie

Aanvulling op de technische handleiding. MOVIMOT -opties MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Uitgave 06/2008 16663675 / NL. www.sew-eurodrive.

Aanvulling op de technische handleiding. MOVIMOT -opties MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Uitgave 06/2008 16663675 / NL. www.sew-eurodrive. Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Service SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 sew@sew-eurodrive.com

Nadere informatie

Terugmeld module in combinatie met andere merken 13. Aansluiten van de meldingangen 14. In gebruik nemen en testen van de terugmeld module 16

Terugmeld module in combinatie met andere merken 13. Aansluiten van de meldingangen 14. In gebruik nemen en testen van de terugmeld module 16 06/2009 Etecmo Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag worden vermenigvuldigd opgeslagen en/of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Etecmo. Technische

Nadere informatie

EL-EPM01 Energiemeter

EL-EPM01 Energiemeter EL-EPM01 Energiemeter NEDERLANDSE INSTRUCTIES Introductie: De EL-PM01 energiemeter is ontwikkeld voor het bewaken en meten van het elektrische energieverbruik. Het apparaat biedt een effi ciënte manier

Nadere informatie

In gebruik nemen en testen. 11. Technische gegevens 13. Bijlage 1 14

In gebruik nemen en testen. 11. Technische gegevens 13. Bijlage 1 14 02/2009 Etecmo Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag worden vermenigvuldigd opgeslagen en/of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Etecmo. Technische

Nadere informatie

Bewaking en visualisatie van installatiegegevens Webconnect-installaties in SUNNY PORTAL

Bewaking en visualisatie van installatiegegevens Webconnect-installaties in SUNNY PORTAL Bewaking en visualisatie van installatiegegevens Webconnect-installaties in SUNNY PORTAL Gebruiksaanwijzing SPortalWebcon-BA-nl-11 Versie 1.1 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting

Nadere informatie