Installatiehandleiding SUNNY HOME MANAGER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Installatiehandleiding SUNNY HOME MANAGER"

Transcriptie

1 Installatiehandleiding SUNNY HOME MANAGER HoMan-IA-nl-15 Versie 1.5 NEDERLANDS

2 Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG Juridische bepalingen De informatie in deze documenten is eigendom van SMA Solar Technology AG. Voor de publicatie ervan, geheel of gedeeltelijk, dient SMA Solar Technology AG vooraf schriftelijk toestemming te verlenen. Binnen het bedrijf van de klant mogen deze documenten voor de evaluatie of voor het correcte gebruik van het product gereproduceerd worden zonder toestemming. SMA fabrieksgarantie De actuele garantievoorwaarden kunt u via van het internet downloaden. Softwarelicenties De licenties voor de gebruikte softwaremodules vindt u op de meegeleverde cd. Handelsmerken Alle handelsmerken worden erkend, ook als deze niet apart zijn gekenmerkt. Als het kenmerk ontbreekt, betekent dat niet dat een product of handelsmerk vrij is. Het Bluetooth woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en worden door SMA Solar Technology AG onder licentie gebruikt. QR Code is een geregistreerd handelsmerk van DENSO WAVE INCORPORATED. SMA Solar Technology AG Sonnenallee Niestetal Duitsland Tel Fax SMA Solar Technology AG. Alle rechten voorbehouden. 2 HoMan-IA-nl-15 Installatiehandleiding

3 SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij dit document Veiligheid Reglementair gebruik Kwalificatie van de vakmensen Veiligheidsaanwijzingen Leveringsomvang Leveringsomvang van de Sunny Home Manager Leveringsomvang van de SMA draadloze contactdoos Productbeschrijving Sunny Home Manager Leds van de Sunny Home Manager SMA draadloze contactdoos Ledindicatie van de SMA draadloze contactdoos Montage en inbedrijfstelling van de Sunny Home Manager voorbereiden Bluetooth communicatie voorbereiden Bluetooth PV-installatie in bedrijf stellen NetID instellen op de Sunny Home Manager NetID instellen op de SMA draadloze contactdoos Speedwire-communicatie voorbereiden Montage Eisen aan de montagelocatie van de Sunny Home Manager Eisen aan de montagelocatie van de SMA draadloze contactdoos Bluetooth verbinding op de geplande montagelocatie testen Sunny Home Manager monteren Sunny Home Manager aan de muur monteren Sunny Home Manager op de DIN-rail monteren Installatiehandleiding HoMan-IA-nl-15 3

4 Inhoudsopgave SMA Solar Technology AG 7 Aansluiting Aansluitpaneel Sunny Home Manager aansluiten aan energiemeters Sunny Home Manager aansluiten aan SMA Energy Meter Sunny Home Manager aansluiten aan energiemeters met D0-interface Sunny Home Manager aansluiten aan energiemeters met S0-interface Sunny Home Manager aansluiten aan de router Sunny Home Manager van stroom voorzien Sunny Home Manager via netvoedingsadapter voeden Sunny Home Manager via DIN-railnetvoeding van stroom voorzien Inbedrijfstelling Verbinding maken met Sunny Portal In de Sunny Portal registreren Bedrijfsmodus van de SMA draadloze contactdoos instellen Zoeken naar fouten Fouten van de Sunny Home Manager Toestanden van alle leds Toestanden van de status-led Toestanden van de Bluetooth led Fouten van de SMA draadloze contactdoos Fouten bij de registratie in de Sunny Portal Sunny Home Manager Assistant gebruiken Fouten van de Sunny Home Manager Assistant Sunny Home Manager resetten Sunny Home Manager na het resetten opnieuw aan de Sunny Home Manager-installatie toewijzen SMA draadloze contactdoos naar fabrieksinstellingen resetten HoMan-IA-nl-15 Installatiehandleiding

5 SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave 10 Buitenbedrijfstelling Sunny Home Manager demonteren Sunny Home Manager/SMA draadloze contactdoos inpakken voor verzending Sunny Home Manager/SMA draadloze contactdoos afvoeren Technische gegevens Sunny Home Manager SMA draadloze contactdoos Netvoedingsadapters TaiyTech, TYT UV/3000M TaiyTech, TYT EU/3000M CINCON, TRG30R Toebehoren Contact Installatiehandleiding HoMan-IA-nl-15 5

6 1 Toelichting bij dit document SMA Solar Technology AG 1 Toelichting bij dit document Geldigheid Dit document is geldig voor de volgende apparaattypen: HM-BT-10.GR2 vanaf firmwareversie R BT-SOCKET-10 vanaf firmwareversie R De meest recente versie van dit document die bij de meest recente softwareversie van de producten hoort, vindt u op Doelgroep Dit document is bedoeld voor vakmensen. De in dit document beschreven werkzaamheden mogen uitsluitend door mensen met de juiste kwalificaties worden uitgevoerd (zie hoofdstuk 2.2 "Kwalificatie van de vakmensen", pagina 12). Aanvullende informatie Links naar meer informatie vindt u op Documenttitel SMA Bluetooth - SMA Bluetooth Wireless Technology in de praktijk SMA Bluetooth Wireless Technology SMA SMART HOME - De systeemoplossing voor meer onafhankelijkheid Power Reducer Box - Compatibility List Documenttype Technische informatie Technische beschrijving Planningshandleiding Technische beschrijving 6 HoMan-IA-nl-15 Installatiehandleiding

7 SMA Solar Technology AG 1 Toelichting bij dit document Symbolen Symbool Toelichting Veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen direct tot de dood of tot zwaar lichamelijk letsel leidt. Veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen tot de dood of tot zwaar lichamelijk letsel kan leiden. Veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen tot licht of middelzwaar lichamelijk letsel kan leiden. Veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen tot materiële schade kan leiden. Informatie die voor een specifiek onderwerp of doel van belang is, maar niet relevant is voor de veiligheid. Voorwaarde waaraan voor een specifiek doel moet worden voldaan. Gewenst resultaat Eventueel voorkomend probleem Markeringen Markering Gebruik Voorbeeld vet displayteksten elementen van een gebruikersinterface aansluitingen elementen die u moet selecteren of invoeren > verbindt meerdere elementen die u moet selecteren [knop/toets] knop of toets die u moet selecteren of indrukken Het veld Energie geeft de waarde weer. Selecteer Instellingen. Voer in het veld Minuten de waarde 10 in. Selecteer Instellingen > Datum. Kies [Verder]. Installatiehandleiding HoMan-IA-nl-15 7

8 1 Toelichting bij dit document SMA Solar Technology AG Terminologie Volledige benaming SMA Bluetooth Piggy-Back, SMA Bluetooth Piggy-Back Plus SMA Bluetooth Piggy-Back Off-Grid SMA Bluetooth Repeater, SMA Bluetooth Repeater Outdoor Sunny WebBox, Sunny WebBox met Bluetooth Wireless Technology SMA Bluetooth Wireless Technology SMA draadloze contactdoos met Bluetooth Wireless Technology Korte benaming in deze handleiding Bluetooth Piggy-Back Bluetooth Piggy-Back Off-Grid Bluetooth Repeater Sunny WebBox Bluetooth SMA draadloze contactdoos Afkortingen Afkorting Benaming Toelichting DHCP Dynamic Host Configuration Protocol Protocol voor de dynamische toewijzing van IP-configuraties IP Internet Protocol Internetprotocol Led Light-Emitting Diode Lichtdiode NetID Netwerkidentificatie Identificatienummer voor SMA Bluetooth netwerk NAP Nieuw Amsterdams Peil - PUK Personal Unlocking Key Code die na verlies van het installatiewachtwoord de toegang tot SMA apparaten mogelijk maakt PV Photovoltaics Fotovoltaïek WLAN Wireless Local Area Network Draadloos lokaal netwerk 8 HoMan-IA-nl-15 Installatiehandleiding

9 SMA Solar Technology AG 2 Veiligheid 2 Veiligheid 2.1 Reglementair gebruik Sunny Home Manager De Sunny Home Manager is een apparaat voor de bewaking van PV-installaties en voor de besturing van verbruikers in huishoudens met een PV-installatie. Hierbij vervult de Sunny Home Manager de volgende taken: uitlezen van energiemetergegevens en gegevens van SMA apparaten met Bluetooth of Speedwire-communicatie-interface verzenden van de gegevens naar de Sunny Portal ondersteuning bij de verhoging van het aandeel eigen verbruik begrenzing van de teruglevering van werkelijk vermogen uitvoeren van maatregelen in het kader van het netbeveiligingsmanagement via op ethernet gebaseerde communicatie Het product is niet beschermd tegen spatwater. Het product is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. De Sunny Home Manager mag uitsluitend worden gebruikt met ondersteunde apparaten. Om veiligheidsredenen is het niet toegestaan het product te wijzigen of onderdelen te monteren die niet uitdrukkelijk door SMA Solar Technology AG voor dit product worden aanbevolen of verkocht. Het typeplaatje moet permanent op het product zijn aangebracht. Pas de Sunny Home Manager uitsluitend toe volgens de aanwijzingen in de meegeleverde documentatie. Andere toepassingen kunnen tot materiële schade of persoonlijk letsel leiden. Gebruik de Sunny Home Manager niet in installaties waarin zich een Sunny WebBox bevindt. De meegeleverde documentatie maakt deel uit van het product. Lees de documentatie aandachtig door en neem deze in acht. Bewaar de documentatie altijd op een toegankelijke plek. Ondersteunde apparatuur De Sunny Home Manager ondersteunt maximaal 16 SMA apparaten. Van deze 16 apparaten ondersteunt de Sunny Home Manager maximaal 12 SMA omvormers of maximaal 10 SMA draadloze contactdozen. Installatiehandleiding HoMan-IA-nl-15 9

10 2 Veiligheid SMA Solar Technology AG SMA omvormers Sunny Boy (SB): SB 3000TL-20 vanaf firmwareversie R* SB 4000TL-20/SB 5000TL-20 vanaf firmwareversie R* SB 3600TL-20 vanaf firmwareversie R* SB 3000TL-21/SB 4000TL-21/SB 5000TL-21/SB 3600TL-21 vanaf firmwareversie R* SB 2500TLST-21/SB 3000TLST-21 vanaf firmwareversie R* SB 2000HF/SB 2500HF/SB 3000HF vanaf firmwareversie R* Sunny Tripower (STP): STP 8000TL-10/STP 10000TL-10/STP 12000TL-10/STP 15000TL-10/ STP 17000TL-10 vanaf firmwareversie R* STP 15000TLEE-10/20000TLEE-10/STP 15000TLHE-10/STP 20000TLHE-10 vanaf firmwareversie R* STP 5000TL-20/STP 6000TL-20/STP 7000TL-20/STP 8000TL-20/STP 9000TL-20 vanaf firmwareversie R* omvormers met Bluetooth Piggy-Back vanaf firmwareversie R**, met uitzondering van omvormers van het type WB (Windy Boy) omvormers met SMA Speedwire/Webconnect datamodule vanaf firmwareversie R**, met uitzondering van omvormers van het type WB (Windy Boy) omvormers met SMA Speedwire/Webconnect Piggy-Back vanaf firmwareversie R**, met uitzondering van omvormers van het type WB (Windy Boy) Sunny Island 6.0H-11 met SMA Speedwire datamodule Sunny Island vanaf firmwareversie R Sunny Backup 2200 met Bluetooth Piggy-Back Off-Grid vanaf firmwareversie R * Deze firmwareversie is ten minste vereist voor de functie Begrenzing van de teruglevering van werkelijk vermogen. ** In de handleiding van de SMA Bluetooth Piggy-Back vindt u een lijst met ondersteunde omvormers. Welke van deze omvormers de functie "Begrenzing van de teruglevering van werkelijk vermogen" ondersteunen, kunt u nalezen in de technische beschrijving "POWER REDUCER BOX - Compatibility List". Overige SMA apparaten SMA draadloze contactdoos SMA Bluetooth Repeater SMA Bluetooth Repeater Outdoor Sunny SensorBox met SMA Power Injector met Bluetooth SMA Energy Meter 10 HoMan-IA-nl-15 Installatiehandleiding

11 SMA Solar Technology AG 2 Veiligheid Apparaten van andere fabrikanten Energiemeters: De Sunny Home Manager ondersteunt de volgende typen energiemeters: energiemeters met D0-interface* : Een lijst met ondersteunde energiemeters met D0-interface vindt u in de planningshandleiding "SMA SMART HOME - De systeemoplossing voor meer onafhankelijkheid" op Aanbevolen resolutie: ten minste 10 Wh Attentie: voor de functie Begrenzing van de teruglevering van werkelijk vermogen moeten energiemeters met D0-interface een resolutie van ten minste 1 Wh hebben. energiemeters met S0-interface** : Energiemeters met S0-interface moeten via de fasen gesaldeerde waarden aan de S0-interface leveren. Raadpleeg eventueel de fabrikant van de energiemeter. Bidirectionele meters met S0-interface moeten over 2 S0-interfaces beschikken. Aanbevolen impulslengte: ten minste 20 ms Aanbevolen aantal impulsen: impulsen per kwh Attentie: voor de functie Begrenzing van de teruglevering van werkelijk vermogen moeten de energiemeters met S0-interface ten minste het volgende aantal impulsen hebben: bij maximaal toegestane teruglevering van meer dan W: ten minste 250 impulsen per kwh bij maximaal toegestane teruglevering van minder dan W: ten minste 500 impulsen per kwh Router: SMA Solar Technology AG adviseert een router te gebruiken die DHCP ondersteunt. Overige apparaten: Gateway vanaf firmwareversie 4.0.x * D0-interface conform IEC , deel 4.3 ** S0-interface conform DIN EN klasse A Installatiehandleiding HoMan-IA-nl-15 11

12 2 Veiligheid SMA Solar Technology AG SMA draadloze contactdoos De SMA draadloze contactdoos ondersteunt de besturing van verbruikers in huishoudens met Sunny Home Manager. Hierbij vervult de SMA draadloze contactdoos de volgende taken: omzetten van de besturingsopdrachten van de Sunny Home Manager meten van het energieverbruik van de aangesloten elektrische verbruiker verbetering van de draadloze verbinding tussen Bluetooth apparaten De SMA draadloze contactdoos is niet beschermd tegen spatwater. Gebruik de SMA draadloze contactdoos uitsluitend binnenshuis. De SMA draadloze contactdoos is toegelaten voor het gebruik in lidstaten van de EU. Om veiligheidsredenen is het niet toegestaan het product te wijzigen of onderdelen te monteren die niet uitdrukkelijk door SMA Solar Technology AG voor dit product worden aanbevolen of verkocht. Pas de SMA draadloze contactdoos uitsluitend toe volgens de aanwijzingen in de meegeleverde documentatie. Andere toepassingen kunnen tot materiële schade of persoonlijk letsel leiden. Sluit geen medische apparatuur aan de SMA draadloze contactdoos aan. Sluit geen verbruikers aan de SMA draadloze contactdoos aan die continu van stroom moeten worden voorzien (bijv. koelkast, vrieskast). Sluit geen verbruikers aan de SMA draadloze contactdoos aan die bij onopzettelijk inschakelen letsel of brand kunnen veroorzaken (bijv. strijkijzer). Sluit alleen verbruikers aan op de SMA draadloze contactdoos die geschikt zijn voor het spannings- en vermogensbereik van het stopcontact en de SMA draadloze contactdoos (zie hoofdstuk 11.2 "SMA draadloze contactdoos", pagina 74). Sluit de SMA draadloze contactdoos alleen aan op normconform geïnstalleerde, geaarde stopcontacten. De meegeleverde documentatie maakt deel uit van het product. Lees de documentatie aandachtig door en neem deze in acht. Bewaar de documentatie altijd op een toegankelijke plek. 2.2 Kwalificatie van de vakmensen De in deze handleiding beschreven werkzaamheden mogen uitsluitend door vakmensen worden uitgevoerd. De vakmensen moeten over de volgende kwalificaties beschikken: opleiding voor de installatie en inbedrijfstelling van elektrische apparaten kennis van de geldende normen en richtlijnen 12 HoMan-IA-nl-15 Installatiehandleiding

13 SMA Solar Technology AG 2 Veiligheid 2.3 Veiligheidsaanwijzingen Dit hoofdstuk bevat veiligheidsaanwijzingen die bij alle werkzaamheden aan en met het product in acht genomen moeten worden. Lees dit hoofdstuk aandachtig door en neem altijd alle veiligheidsaanwijzingen in acht om lichamelijk letsel of materiële schade te voorkomen en een lange levensduur van het product te garanderen. Sunny Home Manager Levensgevaar door elektrische schok Op de spanningvoerende delen aan de binnenkant van de netvoedingsadapter en op de spanningvoerende delen van de DIN-railnetvoeding staan levensgevaarlijke spanningen. Gebruik de Sunny Home Manager alleen binnen en in een droge omgeving en houd hem uit de buurt van vloeistoffen. De netvoedingsadapter niet openen. Risico op lichamelijk letsel door verkeerd gelegde kabels Verkeerd gelegde kabels kunnen lichamelijk letsel door struikelen veroorzaken. Leg de kabels zo dat er niemand op kan gaan staan of er over kan struikelen. Schade aan de Sunny Home Manager door binnendringend vocht De Sunny Home Manager is niet beschermd tegen spatwater. Gebruik de Sunny Home Manager alleen binnen en in een droge omgeving. Beschadiging van de Sunny Home Manager door condenswater Als de Sunny Home Manager van een koude omgeving naar een warme omgeving wordt verplaatst, kan in de Sunny Home Manager condenswater ontstaan. Sluit de Sunny Home Manager bij grote temperatuurverschillen pas op de netvoeding aan als de Sunny Home Manager kamertemperatuur heeft bereikt. Installatiehandleiding HoMan-IA-nl-15 13

14 2 Veiligheid SMA Solar Technology AG SMA draadloze contactdoos Levensgevaar door elektrische schok Op de spanninggeleidende onderdelen staan levensgevaarlijke spanningen. Gebruik de SMA draadloze contactdoos alleen binnen en in een droge omgeving (bijv. niet in natte ruimtes) en houd hem uit de buurt van vloeistoffen. Steek alleen geschikte stekkers in de SMA draadloze contactdoos. Trek de SMA draadloze contactdoos voor het reinigen uit het stopcontact en reinig hem alleen met een droge doek. De SMA draadloze contactdoos bevat een relais met μ-contact. Trek de SMA draadloze contactdoos uit het stopcontact om hem veilig van het openbare stroomnet te scheiden. Letselgevaar en brandgevaar door onopzettelijk en onbeheerd inschakelen van verbruikers Verbruikers die via een SMA draadloze contactdoos onopzettelijk en onbeheerd worden ingeschakeld, kunnen letsel en brand veroorzaken (bijv. strijkijzer). Sluit geen verbruikers aan de SMA draadloze contactdoos aan die bij onopzettelijk inschakelen gevaar kunnen opleveren voor personen of schade kunnen veroorzaken. Beschadiging van de SMA draadloze contactdoos Door ondeskundig gebruik kan de SMA draadloze contactdoos beschadigd raken. Gebruik SMA draadloze contactdozen nooit in elkaar gestoken. Beschadiging van het stopcontact Als de SMA draadloze contactdoos in een stopcontact wordt gebruikt dat niet geschikt is voor het vermogen van de aangesloten verbruiker, kan het stopcontact beschadigd raken. Gebruik de SMA draadloze contactdoos alleen in stopcontacten die geschikt zijn voor het vermogen van de aangesloten verbruiker. 14 HoMan-IA-nl-15 Installatiehandleiding

15 SMA Solar Technology AG 3 Leveringsomvang 3 Leveringsomvang 3.1 Leveringsomvang van de Sunny Home Manager Controleer de levering op volledigheid en zichtbare beschadigingen. Neem contact op met uw leverancier als de levering niet compleet of beschadigd is. Afbeelding 1: Onderdelen van de levering Positie Aantal Omschrijving A 1 Sunny Home Manager B 1 Netvoedingsadapter C 1 Netwerkkabel D 2 Schroef E 2 Plug F 3 4-polige stekker G 1 Cd met installatiehandleiding, gebruiksaanwijzing, Sunny Home Manager Assistant H 1 Beknopte handleiding voor inbedrijfstelling I 6 Sticker Installatiehandleiding HoMan-IA-nl-15 15

16 3 Leveringsomvang SMA Solar Technology AG 3.2 Leveringsomvang van de SMA draadloze contactdoos Afbeelding 2: Onderdelen van de levering Positie Aantal Omschrijving A 1 SMA draadloze contactdoos B 1 Installatiehandleiding en aanvullingsblad 16 HoMan-IA-nl-15 Installatiehandleiding

17 SMA Solar Technology AG 4 Productbeschrijving 4 Productbeschrijving 4.1 Sunny Home Manager De Sunny Home Manager is een apparaat voor de bewaking van PV-installaties en voor de besturing van verbruikers in huishoudens met een PV-installatie. Hierbij vervult de Sunny Home Manager de volgende taken: uitlezen van energiemetergegevens en gegevens van SMA apparaten met Bluetooth of Speedwire-communicatie-interface verzenden van de gegevens naar de Sunny Portal ondersteuning bij de verhoging van het aandeel eigen verbruik begrenzing van de teruglevering van werkelijk vermogen uitvoeren van maatregelen in het kader van het netbeveiligingsmanagement via op ethernet gebaseerde communicatie Afbeelding 3: Positie A B C Sunny Home Manager Omschrijving Status-led en energieafname-led USB-aansluiting* Aansluitpaneel met Bluetooth led * De USB-aansluitingen aan de rechter- en linkerkant van de behuizing hebben momenteel geen functie. Uitlezen van energiemetergegevens en gegevens van SMA apparaten met Bluetooth of Speedwire-communicatie-interface De Sunny Home Manager leest de gegevens van de verbonden energiemeters en SMA apparaten uit. Met de energiemeters is de Sunny Home Manager via een kabel verbonden. De verbinding met de Bluetooth apparaten (bijv. SMA draadloze contactdozen) brengt de Sunny Home Manager draadloos via Bluetooth tot stand. Installatiehandleiding HoMan-IA-nl-15 17

18 4 Productbeschrijving SMA Solar Technology AG De communicatie tussen de Sunny Home Manager en een SMA omvormer is mogelijk via Bluetooth of Speedwire. Niet alle omvormers binnen een PV-installatie hoeven van dezelfde interface gebruik te maken. De Sunny Home Manager kan omvormers met Bluetooth en omvormers met Speedwire als één PV-installatie beheren en regelen. De verbinding met Speedwire-apparaten brengt de Sunny Home Manager via een router/switch binnen het lokale netwerk tot stand. SMA omvormers zijn af fabriek met Speedwire en/of Bluetooth uitgerust of kunnen achteraf hiervan worden voorzien (zie productpagina van de desbetreffende omvormer op Verzenden van de gegevens naar de Sunny Portal De Sunny Portal dient als gebruikersinterface van de Sunny Home Manager. De Sunny Home Manager verzendt de uitgelezen gegevens naar de Sunny Portal. De verbinding naar de Sunny Portal brengt de Sunny Home Manager via een router tot stand. Ondersteuning bij de verhoging van het aandeel eigen verbruik Eigen verbruik betekent het op eigen locatie gebruiken van geproduceerd PV-vermogen. In elk huishouden ontstaat "natuurlijk" eigen verbruik, omdat elektrische verbruikers worden toegepast terwijl er PV-vermogen wordt geproduceerd (bijv. oven) en omdat sommige elektrische verbruikers continu stroom verbruiken (bijv. koelkast, apparatuur in stand-by modus). Als de PV-installatie veel PV-vermogen produceert, wordt echter wellicht slechts een deel van het PV-vermogen zelf verbruikt. Het overtollige PV-vermogen wordt aan het openbare stroomnet teruggeleverd. Er kan een hoger aandeel eigen verbruik worden bereikt als elektrische verbruikers gericht worden ingeschakeld als er overtollig PV-vermogen beschikbaar is. Met de volgende functies van de Sunny Home Manager kan het aandeel eigen verbruik worden verhoogd: Functie Toelichting Aanmaken van een De Sunny Home Manager ontvangt via internet weersverwachtingen voor opwekkingsprognose* de locatie van de installatie en gebruikt deze voor de opwekkingsprognose voor de PV-installatie. Aanmaken van een verbruiksprofiel De Sunny Home Manager registreert hoeveel energie in een huishouden op welk tijdstip normaliter verbruikt wordt en stelt daaruit een verbruiksprofiel van het huishouden samen. Voor de berekening van het verbruiksprofiel moeten de volgende energiemeters aan de Sunny Home Manager zijn aangesloten: teruglevermeter en afnamemeter of bidirectionele meter voor teruglevering en netafname 18 HoMan-IA-nl-15 Installatiehandleiding

19 SMA Solar Technology AG 4 Productbeschrijving Functie Besturing van SMA draadloze contactdozen Besturing van Miele apparaten via het systeem Verzenden van energiemetergegevens naar Sunny Island-systemen Verzenden van energiemetergegevens naar Sunny Backup-systemen Toelichting * Deze gegevens zijn niet in alle landen beschikbaar. ** SG-Ready is niet in alle landen beschikbaar. De Sunny Home Manager kan gericht elektrische verbruikers in- en uitschakelen die op SMA draadloze contactdozen zijn aangesloten. De Sunny Home Manager bepaalt aan de hand van de opwekkingsprognose en het verbruiksprofiel de tijdstippen die gunstig zijn voor een verhoging van het aandeel eigen verbruik en bestuurt de verbruikers dienovereenkomstig. De Sunny Home Manager kan apparatuur besturen die geschikt is voor smart grid-toepassingen (SG-Ready) van de fabrikant Miele & Cie. KG via een Gateway.** Miele apparaten die geschikt zijn voor smart grid-toepassingen herkent u aan het SG-Ready-teken. De Sunny Home Manager bepaalt aan de hand van de opwekkingsprognose en het verbruiksprofiel de tijdstippen die gunstig zijn voor een verhoging van het aandeel eigen verbruik en bestuurt de verbruikers dienovereenkomstig. De Sunny Home Manager bestuurt de apparaten via de Gateway. Als in de Sunny Island een SMA Speedwire datamodule Sunny Island is ingebouwd, kan de Sunny Home Manager energiemetergegevens naar het Sunny Island-systeem verzenden. De Sunny Island zorgt ervoor dat de accu op het juiste moment wordt opgeladen of ontladen: Als overtollig PV-vermogen beschikbaar is, wordt dit in de accu opgeslagen. Als er weinig of geen PV-vermogen beschikbaar is, activeert de Sunny Island de ontlading van de accu en kan de energie worden gebruikt. Als in de Sunny Backup een Bluetooth Piggy-Back Off-Grid is ingebouwd, kan de Sunny Home Manager energiemetergegevens naar het Sunny Backup-systeem verzenden. De Sunny Backup zorgt ervoor dat de accu op het juiste moment wordt opgeladen of ontladen: Als overtollig PV-vermogen beschikbaar is, wordt dit in de accu opgeslagen. Als er weinig of geen PV-vermogen beschikbaar is, activeert de Sunny Backup de ontlading van de accu en kan de energie worden gebruikt. Installatiehandleiding HoMan-IA-nl-15 19

20 4 Productbeschrijving SMA Solar Technology AG Begrenzing van de teruglevering van werkelijk vermogen De netwerkexploitant eist eventueel een permanente begrenzing van de teruglevering van werkelijk vermogen door uw PV-installatie, d.w.z. een begrenzing van het aan het openbare stroomnet teruggeleverde werkelijk vermogen op een vaste waarde of op een percentage van het geïnstalleerde nominale installatievermogen. Raadpleeg eventueel uw netwerkexploitant of een permanente begrenzing van de teruglevering van werkelijk vermogen noodzakelijk is en of u de Sunny Home Manager hiervoor mag gebruiken. De Sunny Home Manager bewaakt met behulp van een teruglevermeter het werkelijke vermogen dat wordt teruggeleverd aan het openbare stroomnet. Als de teruglevering van werkelijk vermogen de vooraf ingestelde grenswaarde overschrijdt, begrenst de Sunny Home Manager via Bluetooth of Speedwire de PV-opwekking door de omvormers. De Sunny Home Manager voorkomt opbrengstverliezen die door een onnodig grote beperking van de PV-opwekking zouden ontstaan, door rekening te houden met het actuele eigen verbruik van het huishouden. De functie Verhoging van het eigen verbruik van de Sunny Home Manager helpt bovendien overtollig PV-vermogen binnen het huishouden te gebruiken. Voorbeeld: begrenzing van de teruglevering van werkelijk vermogen op 70 % van het nominale installatievermogen De installatie kan momenteel dankzij een goede zoninstraling 90 % van het nominale installatievermogen produceren. Door de verbruikers binnen het huishouden wordt momenteel 20 % van het nominale installatievermogen verbruikt. De overige 70 % van het nominale installatievermogen wordt teruggeleverd aan het openbare stroomnet. Er is geen begrenzing van de PV-opwekking nodig. Een verbruiker wordt uitgeschakeld en in het huishouden wordt nog maar 10 % van het nominale installatievermogen verbruikt. Dus is 80 % van het nominale installatievermogen beschikbaar voor teruglevering aan het openbare stroomnet - meer dan is toegestaan. De Sunny Home Manager reduceert de PV-opwekking van de theoretisch mogelijke 90 % van het nominale installatievermogen op 80 % van het nominale installatievermogen. Er wordt nog steeds 70 % van het nominale installatievermogen teruggeleverd aan het openbare stroomnet. Uitvoeren van maatregelen in het kader van het netbeveiligingsmanagement via op ethernet gebaseerde communicatie In het kader van het netbeveiligingsmanagement kan het nodig zijn dat binnen uw PV-installatie de richtwaarden van de netwerkexploitant m.b.t. de begrenzing van het werkelijk vermogen en de teruglevering van het blindvermogen worden aangehouden (zo wordt bijvoorbeeld de begrenzing van het werkelijk vermogen binnen uw PV-installatie bij overbelasting van het net gereduceerd). De Sunny Home Manager kan richtwaarden m.b.t. het netbeveiligingsmanagement verwerken, die de netwerkexploitant via op ethernet gebaseerde communicatie aan de Sunny Home Manager stuurt. Raadpleeg eventueel uw netwerkexploitant of uw PV-installatie moet bijdragen aan het netbeveiligingsmanagement. 20 HoMan-IA-nl-15 Installatiehandleiding

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology Installatiehandleiding SWebBox20-IA-nl-12 Versie 1.2 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Installatiehandleiding SMA SPEEDWIRE/WEBCONNECT DATAMODULE

Installatiehandleiding SMA SPEEDWIRE/WEBCONNECT DATAMODULE Installatiehandleiding SMA SPEEDWIRE/WEBCONNECT DATAMODULE A B FA: FA: xxxxx xxxxx SER: SER: xx xx SPWDM-10.BG1 SPWDM-10.BG1 SWWEBCONDM-IA-nl-16 Versie 1.6 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology

Nadere informatie

Planningshandleiding SMA SMART HOME De systeemoplossing voor meer onafhankelijkheid

Planningshandleiding SMA SMART HOME De systeemoplossing voor meer onafhankelijkheid Planningshandleiding SMA SMART HOME De systeemoplossing voor meer onafhankelijkheid SI-HoMan-PL-nl-32 Versie 3.2 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG Juridische bepalingen De informatie

Nadere informatie

Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL SB30-50TL-21-BE-nl-11 Versie 1.1 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG Juridische bepalingen De informatie in deze documenten

Nadere informatie

Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-nl-13 98-108900.03 Versie 1.3 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG

Nadere informatie

Technische informatie SMA SPEEDWIRE VELDBUS

Technische informatie SMA SPEEDWIRE VELDBUS Technische informatie SMA SPEEDWIRE VELDBUS Speedwire-TI-nl-10 Versie 1.0 NEDERLANDS SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij dit document............................. 5 2

Nadere informatie

Toebehoren voor SMA omvormers Ventilator-uitbreidingsset FANKIT01-10

Toebehoren voor SMA omvormers Ventilator-uitbreidingsset FANKIT01-10 Toebehoren voor SMA omvormers Ventilator-uitbreidingsset FANKIT01-10 Installatiehandleiding FANKIT01-IA-nl-12 IMNL-FANK-TL21 Versie 1.2 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting

Nadere informatie

Aanpassen van de totale energieopbrengst bij de vervanging van een omvormer in installaties met communicatieproducten

Aanpassen van de totale energieopbrengst bij de vervanging van een omvormer in installaties met communicatieproducten Aanpassen van de totale energieopbrengst bij de vervanging van een omvormer in installaties met communicatieproducten Installatiehandleiding voor vakmensen 1 Toelichting bij dit document Geldigheid Dit

Nadere informatie

Gebruiks- en installatiehandboek SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4

Gebruiks- en installatiehandboek SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Gebruiks- en installatiehandboek SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Dit handboek geldt voor omvormers voor zonne-energie met modelaanduiding SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Dit handboek kan op elk moment

Nadere informatie

dlan 1200+ WiFi ac The Network Innovation

dlan 1200+ WiFi ac The Network Innovation dlan 1200+ WiFi ac The Network Innovation devolo dlan 1200+ WiFi ac 2014 devolo AG Aken (Duitsland) Alle informatie in deze documentatie is na zorgvuldige controle samengesteld, geldt echter niet als toezegging

Nadere informatie

Eycasa deur & huis draadloos videosysteem

Eycasa deur & huis draadloos videosysteem Eycasa deur & huis draadloos videosysteem Gebruikershandleiding Versie 09/2014 Nederlands vertaling van de originele Duitse handleiding. Bewaren voor toekomstig gebruik! 1 Inleiding Geachte klant, Hartelijk

Nadere informatie

dlan 200 AV Wireless G

dlan 200 AV Wireless G dlan 200 AV Wireless G 2009 devolo AG, Aken (Duitsland) Alle informatie in deze documentatie is na zorgvuldige controle samengesteld, geldt echter niet als toezegging van producteigenschappen. devolo is

Nadere informatie

FRITZ!Box 7360. Installatie en bedienung

FRITZ!Box 7360. Installatie en bedienung FRITZ!Box 7360 Installatie en bedienung Inhoudsopgave Symbolen en markeringen........................ 7 1 De FRITZ!Box 7360.............................. 8 2 Aansluitingen, knoppen en leds...................

Nadere informatie

FRITZ!WLAN Repeater N/G Meer bereik voor elk draadloos netwerk

FRITZ!WLAN Repeater N/G Meer bereik voor elk draadloos netwerk FRITZ!WLAN Repeater N/G Meer bereik voor elk draadloos netwerk Installatie en en bediening Juridische kennisgeving Juridische kennisgeving FRITZ!WLAN Repeater N/G Deze documentatie en de daarin beschreven

Nadere informatie

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2 ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001 Handleiding Version 1.2 en over deze handleiding Nederlands Deze handleiding hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL

SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL Netgekoppelde omvormer voor zonne-energie UK USERS AND INSTALLATION MANUAL P01 NL GEBRUIKERS- EN INSTALLATIEHANDLEIDING P33 DE BEDIENUNGS- UND INSTALLATIONSANLEITUNG

Nadere informatie

Handleidung MEDION LIFE P89654 (MD 90224)

Handleidung MEDION LIFE P89654 (MD 90224) Netzwerkfestplatte/NAS mit zwei integrierten Festplatten 2 x 4 TB (2 x 4000 GB)/ Netwerkschijf/NAS met twee ingebouwde harde schijven 2x 4 TB (2x 4000 GB)/ Disque dur réseau/ NAS avec deux disques durs

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Installatiehandleiding Anna in combinatie met SmileT p.2. 2. Installatiehandleiding Anna in combinatie met SmileT230 p.

Inhoudstafel. 1. Installatiehandleiding Anna in combinatie met SmileT p.2. 2. Installatiehandleiding Anna in combinatie met SmileT230 p. Handleidingen Anna Inhoudstafel 1. Installatiehandleiding Anna in combinatie met SmileT p.2 2. Installatiehandleiding Anna in combinatie met SmileT230 p.26 3. Handleiding Ontdek Anna p.50 4. Handleiding

Nadere informatie

devolo dlan 200 AV USB extender

devolo dlan 200 AV USB extender devolo dlan 200 AV USB extender 2010 devolo AG Aken (Duitsland) Alle informatie in deze documentatie is na zorgvuldige controle samengesteld, geldt echter niet als toezegging van producteigenschappen.

Nadere informatie

CMOS netwerkcamera Installatie handleiding

CMOS netwerkcamera Installatie handleiding CMOS netwerkcamera Installatie handleiding TV7203 TV7204 Voorwoord Geachte klant, Wij bedanken u voor de aankoop van deze CMOS-netwerkcamera van de serie DIGI-LAN van de firma Security- Center. Met dit

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION AKOYA E6215 MD 97466 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4567907

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION AKOYA E6215 MD 97466 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4567907 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor MEDION AKOYA E6215 MD 97466. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de MEDION AKOYA E6215 MD 97466 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

OpenCom X320. Montage en in gebruik nemen Gebruiksaanwijzing

OpenCom X320. Montage en in gebruik nemen Gebruiksaanwijzing OpenCom X320 Montage en in gebruik nemen Gebruiksaanwijzing Welkom bij Aastra DeTeWe Hartelijk bedankt dat u voor een product van Aastra DeTeWe hebt gekozen. Ons product staat voor zeer hoge kwaliteit,

Nadere informatie

Installatiebewaking SUNNY PORTAL

Installatiebewaking SUNNY PORTAL Installatiebewaking SUNNY PORTAL Gebruiksaanwijzing SPortal-BNL111723 Versie 2.3 NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij deze handleiding..................... 6 2 Eerste stappen...................................

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Nederlands

Gebruikshandleiding. Nederlands Gebruikshandleiding Nederlands Deze handleiding is van toepassing op de volgende Y cam producten. Y cam Black Y cam Knight Y cam White De eigenschappen en bedieningen beschreven in deze handleiding zijn

Nadere informatie

EM6600 - Slimme Energy Reader met Z-wave Stick

EM6600 - Slimme Energy Reader met Z-wave Stick EM6600 - Slimme Energy Reader met Z-wave Stick 2 NEDERLANDS EM6600 - Slimme Energy Reader met Z-wave Stick Inhoudsopgave 1.0 Introductie...3 1.1 Functies en kenmerken...3 1.2 Inhoud van de verpakking...3

Nadere informatie

Ethernet Disk RAID. Network RAID Storage System. user manual manuel utilisateur guída utente handbuch

Ethernet Disk RAID. Network RAID Storage System. user manual manuel utilisateur guída utente handbuch Ethernet Disk RAID Network RAID Storage System user manual manuel utilisateur guída utente handbuch manual de instrucciones gebruikershandleiding ユーザー マニュアル Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave

Nadere informatie

Forum 523/524 Montage en in gebruik nemen

Forum 523/524 Montage en in gebruik nemen Forum 523/524 Montage en in gebruik nemen Gebruiksaanwijzing Welkom bij Proximus Hartelijk dank dat uw keuze op een product van Proximus is gevallen. Ons product staat voor de hoogste kwaliteitseisen,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5201383

Uw gebruiksaanwijzing. CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5201383 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

FlexiDome IP NWD-455VO3-10P NWD-455V04-10P PNWD-455V03-20P NWD-455V04-20P. Gebruiksaanwijzing

FlexiDome IP NWD-455VO3-10P NWD-455V04-10P PNWD-455V03-20P NWD-455V04-20P. Gebruiksaanwijzing FlexiDome IP NWD-455VO3-10P NWD-455V04-10P PNWD-455V03-20P NWD-455V04-20P nl Gebruiksaanwijzing FlexiDome IP nl 3 Inhoud 1 Inleiding 13 1.1 Overzicht modelnummers 14 1.2 Uitpakken 14 1.3 Systeemvereisten

Nadere informatie