Toebehoren voor SMA omvormers Ventilator-uitbreidingsset FANKIT01-10

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toebehoren voor SMA omvormers Ventilator-uitbreidingsset FANKIT01-10"

Transcriptie

1 Toebehoren voor SMA omvormers Ventilator-uitbreidingsset FANKIT01-10 Installatiehandleiding FANKIT01-IA-nl-12 IMNL-FANK-TL21 Versie 1.2 NL

2

3 SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij dit document Veiligheid Reglementair gebruik Kwalificatie van de vakmensen Veiligheidsaanwijzingen Leveringsinhoud Productbeschrijving Ventilator-uitbreidingsset Besturingsmodule Montage Overzicht van de montageplek Multifunctioneel relais demonteren Ventilator-uitbreidingsset in de omvormer monteren Ventilator-uitbreidingsset aansluiten Demontage Ventilator-uitbreidingsset demonteren Ventilator-uitbreidingsset afvoeren Technische gegevens Ventilator Aansluiting multifunctioneel relais Contact Installatiehandleiding FANKIT01-IA-nl-12 3

4 Inhoudsopgave SMA Solar Technology AG 4 FANKIT01-IA-nl-12 Installatiehandleiding

5 SMA Solar Technology AG 1 Toelichting bij dit document 1 Toelichting bij dit document Geldigheid Dit document geldt voor de ventilator-uitbreidingsset van het type "FANKIT01-10". Doelgroep Dit document is bedoeld voor vakmensen. De in dit document beschreven werkzaamheden mogen uitsluitend door mensen met de juiste kwalificaties worden uitgevoerd (zie hoofdstuk 2.2 "Kwalificatie van de vakmensen", pagina 8). Aanvullende informatie Links naar meer informatie vindt u op Documenttitel SUNNY BOY 2500TL Single Tracker SUNNY BOY 3000TL Single Tracker SUNNY BOY 3000TL/3600TL/4000TL/5000TL Multifunctioneel relais en OptiTrac Global Peak Documenttype Installatiehandleiding Installatiehandleiding Technische beschrijving Symbolen Symbool Toelichting Veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen direct tot de dood of tot zwaar letsel leidt. Veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen tot de dood of tot zwaar letsel kan leiden. Veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen tot licht of middelzwaar letsel kan leiden. Veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen tot materiële schade kan leiden. Informatie die voor een specifiek onderwerp of doel van belang is, maar niet relevant is voor de veiligheid. Voorwaarde waaraan voor een specifiek doel moet worden voldaan. Gewenst resultaat Eventueel voorkomend probleem Installatiehandleiding FANKIT01-IA-nl-12 5

6 1 Toelichting bij dit document SMA Solar Technology AG Markeringen Markering Toepassing Voorbeeld "light" Displaymeldingen De omvormer schakelt om naar de Parameters status "Balanced". Aansluitingen Poorten vet Elementen die u moet selecteren Elementen die u in moet voeren Zet de parameter Fan-Test op 1. 6 FANKIT01-IA-nl-12 Installatiehandleiding

7 SMA Solar Technology AG 2 Veiligheid 2 Veiligheid 2.1 Reglementair gebruik De ventilator-uitbreidingsset bestaat uit een ventilator en een besturingsmodule voor de ventilator. De ventilator is bestemd voor de aanvullende koeling van omvormers bij hoge omgevingstemperaturen. De besturingsmodule is bestemd voor de besturing van de ventilator. De ventilator-uitbreidingsset mag uitsluitend met de volgende omvormers worden gebruikt: SB 2500TLST-21 SB 3000TLST-21 SB 3000TL-21 SB 3600TL-21 SB 4000TL-21 SB 5000TL-21 WB 3000TL-21 WB 3600TL-21 WB 4000TL-21 WB 5000TL-21 Afwijkende toepassingen die niet door SMA Solar Technology AG worden aanbevolen, zijn niet toegestaan. Om veiligheidsredenen is het niet toegestaan het product te wijzigen of onderdelen in te bouwen die niet uitdrukkelijk door SMA Solar Technology AG voor dit product worden aanbevolen of aangeboden. De meegeleverde documentatie maakt deel uit van het product. Lees de documentatie en neem deze in acht. Bewaar de documentatie altijd op een toegankelijke plek. Gebruik de ventilator-uitbreidingsset uitsluitend volgens de aanwijzingen in de meegeleverde documentatie. Andere toepassingen kunnen tot materiële schade of persoonlijk letsel leiden. Raadpleeg ook de betreffende omvormerhandleiding. Installatiehandleiding FANKIT01-IA-nl-12 7

8 2 Veiligheid SMA Solar Technology AG 2.2 Kwalificatie van de vakmensen De in dit document beschreven werkzaamheden mogen uitsluitend door vakmensen worden uitgevoerd. De vakmensen moeten over de volgende kwalificaties beschikken: Kennis over het functioneren en het bedienen van een omvormer Geschoold in de omgang met de gevaren en risico s bij het installeren en de bediening van elektrische apparaten en installaties Opgeleid voor de installatie en inbedrijfstelling van elektrische apparaten en installaties Kennis van de geldende normen en richtlijnen Kennis over en naleving van dit document, inclusief alle veiligheidsaanwijzingen 2.3 Veiligheidsaanwijzingen Elektrische schokken Op de geleidende onderdelen van de omvormer staan hoge spanningen, die levensgevaarlijke elektrische schokken kunnen veroorzaken. Schakel de omvormer altijd spanningsvrij voor u werkzaamheden aan de omvormer verricht (zie installatiehandleiding van de omvormer). Elektrostatische ontlading Door het aanraken van elektronische onderdelen kan via elektrostatische ontladingen de omvormer (onherstelbaar) worden beschadigd. Zorg dat u geaard bent voordat u een onderdeel aanraakt. 8 FANKIT01-IA-nl-12 Installatiehandleiding

9 SMA Solar Technology AG 3 Leveringsinhoud 3 Leveringsinhoud Controleer de levering op volledigheid en zichtbare beschadigingen. Neem contact op met uw vakhandelaar als de levering niet volledig of beschadigd is. A B C Afbeelding 1: Onderdelen van de levering Positie Aantal Omschrijving A 1 Ventilator met ventilatorbehuizing en kabelschroefverbinding B 1 Besturingsmodule C 1 Installatiehandleiding Installatiehandleiding FANKIT01-IA-nl-12 9

10 4 Productbeschrijving SMA Solar Technology AG 4 Productbeschrijving 4.1 Ventilator-uitbreidingsset De ventilator-uitbreidingsset bestaat uit een ventilator en een besturingsmodule voor de ventilator. De ventilator is bestemd voor de aanvullende koeling van omvormers bij hoge omgevingstemperaturen. De besturingsmodule is bestemd voor de besturing van de ventilator. A D E B C G F Afbeelding 2: Positie A B C D E F G Opbouw van de ventilator-uitbreidingsset Omschrijving Ventilator met ventilatorbehuizing Kabelschroefverbinding met moer Stekker Ventilatoraansluiting Aansluitklemmen van het multifunctionele relais Besturingsmodule Schroef 10 FANKIT01-IA-nl-12 Installatiehandleiding

11 SMA Solar Technology AG 4 Productbeschrijving 4.2 Besturingsmodule De besturingsmodule is bestemd voor de besturing van de ventilator. Op de besturingsmodule bevindt zich een multifunctioneel relais. Het multifunctionele relais dient voor het in- en uitschakelen van een storingsmelder of een andere externe verbruiker aan de hand van parameters en meetwaarden van de omvormer (zie de technische beschrijving "Multifunctioneel relais en OptiTrac Global Peak" en de installatiehandleiding van de omvormer op voor meer informatie over het gebruik van het multifunctionele relais). Symbool op het product Symbool Aanduiding Toelichting Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning Het product werkt met hoge spanningen. Alle werkzaamheden mogen uitsluitend door vakmensen en volgens de aanwijzingen in dit document worden uitgevoerd. Installatiehandleiding FANKIT01-IA-nl-12 11

12 5 Montage SMA Solar Technology AG 5 Montage 5.1 Overzicht van de montageplek D Afbeelding 3: Positie A B C D C B B A Montageplek in de omvormer als de onderste deksel van de behuizing geopend en de display omhoog geklapt is Omschrijving Kabeltrajecten Opening in de behuizing voor het aansluiten van de ventilator-uitbreidingsset Montageplaats voor de besturingsmodule Opening in de behuizing voor ventilator met ventilatorbehuizing 5.2 Multifunctioneel relais demonteren Als er af fabriek een multifunctioneel relais is geïnstalleerd, wordt daardoor de montageplek van de besturingsmodule geblokkeerd. Het multifunctionele relais moet voor de montage van de ventilator-uitbreidingsset als volgt worden gedemonteerd. 1. Schakel de omvormer spanningsvrij en open hem (zie installatiehandleiding van de omvormer). 2. Als een multifunctioneel relais is aangesloten, schakel dan de voedingsspanning van het multifunctionele relais uit en beveilig deze tegen herinschakelen. 12 FANKIT01-IA-nl-12 Installatiehandleiding

13 SMA Solar Technology AG 5 Montage 3. Druk de sluitklemmen van de linkerbus bij de display opzij en trek de stekker van de vlakbandkabel eruit. 4. Draai de schroef van de display los en klap de display omhoog tot hij vastklikt Als er een kabel in de aansluitklemmen zit, verwijder de aansluitkabel dan uit de omvormer: Klap de aansluitklemmen omhoog en trek de aders eruit. Tip: noteer de volgorde van de aangesloten aders. Dat vereenvoudigt de aansluiting aan het multifunctionele relais op de besturingsmodule. Verwijder de aansluitkabel door de kabelschroefverbinding uit de omvormer. Draai hiervoor de wartelmoer iets los. 6. Draai de schroef van het vooraf geïnstalleerde multifunctionele relais los met een inbussleutel SW Verwijder het multifunctionele relais uit de omvormer. Installatiehandleiding FANKIT01-IA-nl-12 13

14 5 Montage SMA Solar Technology AG 5.3 Ventilator-uitbreidingsset in de omvormer monteren Voorwaarden: De omvormer moet zijn vrijgeschakeld en de onderste deksel van de behuizing moet zijn geopend (zie installatiehandleiding van de omvormer). Het multifunctionele relais moet zijn gedemonteerd en de display moet omhoog geklapt zijn (zie hoofdstuk 5.2 "Multifunctioneel relais demonteren", pagina 12). 1. Plaats de besturingsmodule in de omvormer en schuif de vlakbandkabel achter de display naar boven. Daarbij moet de zoeknok van de besturingsmodule in de uitsparing van de displayhouder vallen. 2. Draai de schroef van de besturingsmodule vast met een inbussleutel SW Verwijder de afdekking van de behuizingsopening voor de ventilatorbehuizing. 4. Plaats de ventilator met de ventilatorbehuizing in de opening van de behuizing. De pijl op de ventilatorbehuizing moet daarbij naar de display wijzen. 5. Schuif de haakjes aan de rechterkant van de ventilatorbehuizing onder de behuizingswand en druk de ventilator met ventilatorbehuizing in de opening van de behuizing. De haakjes aan de linkerkant klikken in. 14 FANKIT01-IA-nl-12 Installatiehandleiding

15 SMA Solar Technology AG 6 Ventilator-uitbreidingsset aansluiten 6 Ventilator-uitbreidingsset aansluiten 1. Verwijder de blindstop uit de rechter opening van de behuizing. Blindstop bewaren Bewaar de blindstop zorgvuldig. Als de ventilator-uitbreidingsset later eventueel wordt gedemonteerd, hebt u de blindstop weer nodig (zie hoofdstuk 7.1 "Ventilator-uitbreidingsset demonteren", pagina 18). 2. Draai de kabelschroefverbinding in de linker opening van de behuizing eraf. Draai hiervoor de contramoer aan de binnenkant los. 3. Plaats de kabelschroefverbinding in de rechter opening van de behuizing en schroef deze met de contramoer aan de binnenkant van de behuizing vast. 4. Als de wartelmoer met afdichtplug eraf geschroefd is, draai dan de wartelmoer met afdichtplug op de kabelschroefverbinding. 5. Draai de wartelmoer handvast aan. 6. Draai de contramoer van de meegeleverde kabelschroefverbinding van de ventilatorkabel eraf. 7. Steek de ventilatorkabel van buiten door de linker opening van de behuizing. Installatiehandleiding FANKIT01-IA-nl-12 15

16 6 Ventilator-uitbreidingsset aansluiten SMA Solar Technology AG 8. Plaats de kabelschroefverbinding van de ventilatorkabel in de opening van de behuizing en schroef deze met de contramoer van binnen vast aan de behuizing. 9. Als de wartelmoer eraf geschroefd is, draai dan de wartelmoer op de kabelschroefverbinding. 10. Draai de wartelmoer handvast aan. 11. Controleer of de ventilatorkabel goed vast zit. 12. Steek de stekker van de ventilator in de ventilatoraansluiting van de besturingsmodule. 13. Als u het multifunctionele relais op de besturingsmodule wilt gebruiken, sluit dan het multifunctionele relais via de rechter kabelschroefverbinding aan: Verwijder de afdichtplug uit de rechter kabelschroefverbinding. Schroef hiervoor de wartelmoer eraf. Afdichtplug bewaren Bewaar de afdichtplug zorgvuldig. Als de ventilator-uitbreidingsset later eventueel wordt gedemonteerd, hebt u de afdichtplug weer nodig. Steek de aansluitkabel door de rechter kabelschroefverbinding in de omvormer. Draai daarbij de wartelmoer handvast op de kabelschroefverbinding. Controleer of de aansluitkabel goed vast zit. 16 FANKIT01-IA-nl-12 Installatiehandleiding

17 SMA Solar Technology AG 6 Ventilator-uitbreidingsset aansluiten Klap de aansluitklemmen omhoog en steek de aders erin Klap de display omlaag en draai de schroef handvast aan. 15. Steek de vlakbandkabel in de linkerbus bij de display tot hij vastklikt. 16. Sluit de omvormer (zie de installatiehandleiding van de omvormer). Installatiehandleiding FANKIT01-IA-nl-12 17

18 7 Demontage SMA Solar Technology AG 7 Demontage 7.1 Ventilator-uitbreidingsset demonteren 1. Schakel de omvormer spanningsvrij en open hem (zie installatiehandleiding van de omvormer). 2. Als een multifunctioneel relais is aangesloten, schakel dan de voedingsspanning van het multifunctionele relais uit en beveilig deze tegen herinschakelen. 3. Wacht tot de ventilator niet meer draait. 4. Druk de sluitklemmen van de linkerbus bij de display opzij en trek de stekker van de vlakbandkabel eruit. 5. Draai de schroef van de display los en klap de display omhoog tot hij vastklikt Ontgrendel de stekker van de ventilator en trek deze eruit FANKIT01-IA-nl-12 Installatiehandleiding

19 SMA Solar Technology AG 7 Demontage 7. Als er een kabel in de aansluitklemmen zit, verwijder de aansluitkabel dan uit de omvormer: Klap de aansluitklemmen omhoog en trek de aders eruit. Tip: noteer de volgorde van de aangesloten aders, zodat deze later weer gemakkelijk kunnen worden aangesloten. Verwijder de aansluitkabel door de kabelschroefverbinding uit de omvormer. Schroef hiervoor de wartelmoer eraf. Plaats de afdichtplug in de rechter kabelschroefverbinding en draai de wartelmoer op de kabelschroefverbinding en draai hem handvast aan (zie hoofdstuk 6 "Ventilator-uitbreidingsset aansluiten", pagina 15). 8. Draai de kabelschroefverbinding van de ventilatorkabel los. Draai hiervoor de contramoer aan de binnenkant los. 9. Verwijder de ventilatorkabel met kabelschroefverbinding en moer uit de omvormer. 10. Draai de schroef van de besturingsmodule los met een inbussleutel SW Verwijder de besturingsmodule uit de omvormer. Installatiehandleiding FANKIT01-IA-nl-12 19

20 7 Demontage SMA Solar Technology AG 12. Plaats de blindstop in de linker opening van de behuizing. 13. Klap de display omlaag en draai de schroef handvast aan. 14. Schuif beide haakjes van de ventilatorbehuizing in de richting van de ventilator en neem de behuizing samen met de ventilator eruit Sluit de omvormer (zie de installatiehandleiding van de omvormer). 7.2 Ventilator-uitbreidingsset afvoeren Voer de ventilator-uitbreidingsset af volgens de geldende afvoervoorschriften voor elektronisch afval. 20 FANKIT01-IA-nl-12 Installatiehandleiding

21 SMA Solar Technology AG 8 Technische gegevens 8 Technische gegevens 8.1 Ventilator Algemene waarden Breedte x hoogte x diepte Geluidsemissie, normaal Maximale gebruikshoogte Volumestroom 60 mm x 60 mm x 25,4 mm 29 db(a) m 40 m3/h Elektrische parameters Ingangsspanning Nominale stroom DC 0 V V 0,2 A 8.2 Aansluiting multifunctioneel relais Maximale schakelspanning AC DC 240 V 30 V Maximale schakelstroom AC DC 1,0 A 1,0 A Klimatologische omstandigheden Temperatuurbereik 25 C +60 C Installatiehandleiding FANKIT01-IA-nl-12 21

22 9 Contact SMA Solar Technology AG 9 Contact Neem bij technische problemen met onze producten contact op met de SMA Service Line. Wij hebben de volgende gegevens nodig om u efficiënt te kunnen helpen: apparaattype van de ventilator-uitbreidingsset apparaattype en serienummer van de omvormer gedetailleerde omschrijving van het probleem SMA Benelux bvba/sprl Generaal de Wittelaan 19B 2800 Mechelen Tel Fax FANKIT01-IA-nl-12 Installatiehandleiding

23 SMA Solar Technology AG Juridische bepalingen Juridische bepalingen De informatie in deze documenten is eigendom van SMA Solar Technology AG. Voor de publicatie ervan, geheel of gedeeltelijk, dient SMA Solar Technology AG vooraf schriftelijk toestemming te verlenen. Binnen het bedrijf van de klant mogen deze documenten voor de evaluatie of voor het correcte gebruik van het product gereproduceerd worden zonder toestemming. SMA-fabrieksgarantie De actuele garantievoorwaarden worden met het apparaat meegeleverd. Indien gewenst kunt u deze ook downloaden via of de papieren versie via de gebruikelijke commerciële kanalen aanvragen. Handelsmerken Alle handelsmerken worden erkend, ook als deze niet apart zijn gekenmerkt. Als het kenmerk ontbreekt, betekent dat niet dat een product of handelsmerk vrij is. Het Bluetooth woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en worden door SMA Solar Technology AG onder licentie gebruikt. QR Code is een geregistreerd handelsmerk van DENSO WAVE INCORPORATED. SMA Solar Technology AG Sonnenallee Niestetal Duitsland Tel Fax SMA Solar Technology AG. Alle rechten voorbehouden. Installatiehandleiding FANKIT01-IA-nl-12 23

24 SMA Solar Technology SMA Solar Technology AG SMA Australia Pty. Ltd. SMA Benelux bvba/sprl SMA Beijing Commercial Company Ltd. SMA Central & Eastern Europe s.r.o. SMA France S.A.S. SMA Hellas AE SMA Ibérica Tecnología Solar, S.L.U. SMA Solar India Pvt. Ltd. SMA Italia S.r.l. SMA Japan K.K. SMA Technology Korea Co., Ltd. SMA Middle East LLC SMA Portugal - Niestetal Services Unipessoal Lda SMA Solar (Thailand) Co., Ltd. SMA Solar UK Ltd.

h Aanwijzing! NL; BENL Bedienings- en installatiehandleiding VRT 50 Kamer(klok)thermostaat Bedieningshandleiding Aanwijzingen bij de documentatie

h Aanwijzing! NL; BENL Bedienings- en installatiehandleiding VRT 50 Kamer(klok)thermostaat Bedieningshandleiding Aanwijzingen bij de documentatie Voor de installateur 00200077_00 NL; BENL 0 2006 Bedienings- en installatiehandleiding VRT 50 Kamer(klok)thermostaat NL; BENL Aanwijzingen bij de documentatie Bedieningshandleiding De volgende aanwijzingen

Nadere informatie

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo.

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo. Gebruikershandleiding Origineel document versie 2015-1 Afneemrobot JAR met bufferband Machine nr.: Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu

Nadere informatie

Voor de gebruiker en de installateur. Bedienings- en installatiehandleiding. calormatic 340f. VRT 340f. Kamer(klok)thermostaat NL; BENL

Voor de gebruiker en de installateur. Bedienings- en installatiehandleiding. calormatic 340f. VRT 340f. Kamer(klok)thermostaat NL; BENL Voor de gebruiker en de installateur Bedienings- en installatiehandleiding calormatic 340f Kamer(klok)thermostaat VRT 340f NL; BENL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwijzingen bij de documentatie.. 4 Bewaren

Nadere informatie

HP PSC 1400 All-in-One series. Gebruikershandleiding

HP PSC 1400 All-in-One series. Gebruikershandleiding HP PSC 1400 All-in-One series Gebruikershandleiding Juridische informatie Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Alle hierin vermelde informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden

Nadere informatie

HP PSC 1600 All-in-One series. Gebruikershandleiding

HP PSC 1600 All-in-One series. Gebruikershandleiding HP PSC 1600 All-in-One series Gebruikershandleiding HP PSC 1600 All-in-One series Gebruikershandleiding Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder

Nadere informatie

T-MODE TM 35 ER - TM35 ERO TM 45 ER - TM 58 ER

T-MODE TM 35 ER - TM35 ERO TM 45 ER - TM 58 ER T-MODE TM 35 ER - TM35 ERO TM 45 ER - TM 58 ER VERKLARING VAN CONFORMITEIT Fabrikant: Adres: verklaart dat: FAAC S.p.A. Via Benini, 1-40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIË de aandrijving mod. TM 35 ER, TM35

Nadere informatie

UNI 12/22 Funk. Veiligheidsvoorschriften. Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire

UNI 12/22 Funk. Veiligheidsvoorschriften. Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire UI 12/22 UI 12/22 Funk Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire Installatie- en gebruikershandleiding Instructions de montage et de service Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Een rapport over het installeren van groepenkasten speciaal gemaakt en verspreid door 123groepenkast.nl

Een rapport over het installeren van groepenkasten speciaal gemaakt en verspreid door 123groepenkast.nl 15 dingen die je moet weten over het installeren van een groepenkast Een rapport over het installeren van groepenkasten speciaal gemaakt en verspreid door 123groepenkast.nl Luc Lageweg V 3.0 15 dingen

Nadere informatie

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider. Uw

Nadere informatie

SV-15/12/8 Stika. Handleiding. Bedankt voor uw aankoop van dit product.

SV-15/12/8 Stika. Handleiding. Bedankt voor uw aankoop van dit product. SV-15/12/8 Stika Handleiding Bedankt voor uw aankoop van dit product. Lees deze handleiding a.u.b. volledig door om het apparaat te leren kennen en op de juiste manier te kunnen bedienen. Bewaar de handleiding

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. calormatic 470. Weersafhankelijke thermostaat. NL, BEnl

Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. calormatic 470. Weersafhankelijke thermostaat. NL, BEnl Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing calormatic 470 Weersafhankelijke thermostaat NL, BEnl Impressum Documenttype: Gebruiksaanwijzing Product: calormatic 470 Doelgroep: Taal: Gebruiker

Nadere informatie

MVS-15P Woonhuisventilatie

MVS-15P Woonhuisventilatie Handleiding voor de installateur MVS-15P Woonhuisventilatie Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-15P. De handleiding

Nadere informatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie Handleiding voor de installateur MVS-15RH Woonhuisventilatie Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-15RH. De handleiding

Nadere informatie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie 30106300aNL.fm Page 1 Friday, January 8, 2010 5:08 PM GEBRUIKSOMSCHRIJVING Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor het wassen en centrifugeren van in de machine wasbaar wasgoed, in hoeveelheden die

Nadere informatie

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one handleiding Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rechten voorbehouden. Geen enkel gedeelte uit dit document mag worden gefotokopieerd, verveelvoudigd of vertaald naar enige taal zonder

Nadere informatie

Driefasen inductiemotoren gebruikt in explosieve omgevingen (laag- en hoogspanning) M-lijn - Kooianker - Horizontaal

Driefasen inductiemotoren gebruikt in explosieve omgevingen (laag- en hoogspanning) M-lijn - Kooianker - Horizontaal Motoren Automatisering Energie Transmissie & Distributie Coatings Driefasen inductiemotoren gebruikt in explosieve omgevingen (laag- en hoogspanning) M-lijn - Kooianker - Horizontaal Installatie, bedienings-

Nadere informatie

Controleer de inhoud van de verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking Lees dit eerst! UA-4FX Gebruikershandleiding Copyright 2005 ROLAND CORPORATION Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag zonder schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION op enigerlei

Nadere informatie

Ei166RC. Ei146 GEBRUIKSAANWIJZING LEES DIT EERST

Ei166RC. Ei146 GEBRUIKSAANWIJZING LEES DIT EERST Ei166RC OPLAADBARE LITHIUMCEL BACK-UP (10 jaar) KMI/5990 Ei146 ALKALINE 9 VOLT BATTERIJ BACK-UP type 6LR61 BEWAAR DEZE INFORMATIE (BIJV. IN UW METERKAST) GEBRUIKSAANWIJZING LEES DIT EERST Beide rookmelders

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Hardwarehandleiding

Gebruiksaanwijzing Hardwarehandleiding Gebruiksaanwijzing Hardwarehandleiding Lees dit eerst Plaats van etiketten met WAARSCHUWING en LET OP...6 Handleidingen voor deze printer...8 Hoe u deze handleiding moet lezen...9 Symbolen...9 Beschrijving

Nadere informatie

Sunny WebBox met Bluetooth Wireless Technology. Razendsnel configureren, veilig bewaken. Eenvoudig. Gebruikersvriendelijk. Veilig

Sunny WebBox met Bluetooth Wireless Technology. Razendsnel configureren, veilig bewaken. Eenvoudig. Gebruikersvriendelijk. Veilig Sunny WebBox met Bluetooth Wireless Technology WEBBOX-BT-20 Veilig Eenvoudig Gebruikersvriendelijk Bewaking, diagnose en configuratie van de PV installatie op afstand Datalogger voor alle belangrijke installatiegegevens

Nadere informatie

hp psc 1310 series all-in-one

hp psc 1310 series all-in-one hp psc 1310 series all-in-one gebruikershandleiding hp psc 1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving

Nadere informatie

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing Samsung B2700 Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing begeleidt u bij het gebruik van de functies en mogelijkheden van uw mobiele telefoon. Om de telefoon snel in gebruik

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12

Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Uitgave 1.1 NL Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Inhoudsopgave Veiligheid 3 Aan de slag 4 Over uw accessoire 4 Toetsen

Nadere informatie

GHP 12 - Installatie-instructies

GHP 12 - Installatie-instructies Belangrijke veiligheidsinformatie GHP 12 - Installatie-instructies Deze revisie betreft softwareversie 2.2 van de GHP 12, die is uitgebreid met comptabiliteit voor de elektromagnetische aandrijfeenheid.

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding Deurstation opbouw met kleurencamera en belknop 1voudig 1269 65/66/67 Deurstation opbouw met kleurencamera en belknop 2-/3voudig 1270 65/66/67 2 Inhoudsopgave Apparatuurbeschrijving...

Nadere informatie

Handleiding voor montage en gebruik. www.zarges.de. Z600 Rolsteigers

Handleiding voor montage en gebruik. www.zarges.de. Z600 Rolsteigers Handleiding voor montage en gebruik www.zarges.de Rols Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 4 1.1. Inleiding 4 1.2. Fabrikant 4 1.3. Typegoedkeuring 4 1.4. Garantie 4 1.5. Publicatiedatum 5 1.6. Auteurs-

Nadere informatie

Nederlands. All-in-One PC. Gebruikershandleiding. P1801-serie

Nederlands. All-in-One PC. Gebruikershandleiding. P1801-serie Nederlands All-in-One PC Gebruikershandleiding P1801-serie Nederlands DU7705 Januari 2013 P1801 pc-station moet worden gebruikt met de P1801 ASUS-tablet Copyright-informatie Geen enkel deel van deze handleiding,

Nadere informatie

Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing. Cobra 40-10. Uitgave 10/2013. Hogedrukdubbelmembraanpompen B_04234

Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing. Cobra 40-10. Uitgave 10/2013. Hogedrukdubbelmembraanpompen B_04234 Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Cobra 40-10 Uitgave 10/2013 Hogedrukdubbelmembraanpompen B_04234 Inhoudsopgave 1 OVER DEZE HANDLEIDING 5 1.1 Voorwoord 5 1.2 Waarschuwingen, aanwijzingen

Nadere informatie

DIT IS JOUW HANDLEIDING.

DIT IS JOUW HANDLEIDING. DIT IS JOUW HANDLEIDING. FAIRPHONE HANDLEIDING. Met dit korte overzicht is jouw telefoon in een mum van tijd klaar voor gebruik! Maar als je meer hulp, gedetailleerde informatie of zeer technische bijzonderheden

Nadere informatie

LIBRE LX *INFMANU3819*

LIBRE LX *INFMANU3819* LIBRE LX VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Pride Leverancier: Adres: WAARSCHUWING! Het eerste afstellen van deze scootmobiel en het uitvoeren van alle in deze handleiding gegeven procedures dient door een goedgekeurde

Nadere informatie