Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology"

Transcriptie

1 Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology Installatiehandleiding SWebBox20-IA-nl-12 Versie 1.2 NL

2

3 SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij deze handleiding Geldigheid Aanvullende informatie Gebruikte symbolen Schrijfwijze Veiligheid Reglementair gebruik Ondersteunde producten Doelgroep Systeemeisen Veiligheidsaanwijzingen Leveringsinhoud Productbeschrijving De Sunny WebBox met Bluetooth Typeplaatje Overzicht van de leds Overzicht aansluitpaneel Overzicht Bluetooth module Overzicht van de leds van de Bluetooth module Overzicht van de leds bij de netwerkaansluiting Montage Eisen aan de montagelocatie Montagelocatie bij PV-installaties met Bluetooth bepalen Aanwijzingen voor SMA Bluetooth Montagelocatie bepalen Uitbreiding van het Bluetooth netwerk met behulp van een SMA Bluetooth Repeater Installatiehandleiding SWebBox20-IA-nl-12 3

4 Inhoudsopgave SMA Solar Technology AG 5.3 Sunny WebBox aan de wand monteren Sunny WebBox op de DIN-rail monteren Inbedrijfstelling Aanwijzingen voor inbedrijfstelling Bluetooth instellingen van de Sunny WebBox uitvoeren Sunny WebBox direct op de computer aansluiten Netwerkinstellingen op de computer uitvoeren Aanwijzingen voor de netwerkinstelling op de computer Windows 7, Windows Vista Windows XP, Windows Eerste aanmelding op de Sunny WebBox Sunny WebBox voor het lokale netwerk configureren Dynamische netwerkinstellingen (DHCP) gebruiken Statische netwerkinstelling uitvoeren (DHCP deactiveren) Sunny WebBox op het lokale netwerk aansluiten Aan- en afmelden op de Sunny WebBox Aanmelden op de Sunny WebBox Afmelden van de Sunny WebBox Internettoegang van de Sunny WebBox configureren Aanwijzingen voor de internettoegang van de Sunny WebBox Proxy-instellingen uitvoeren HTTP-poort instellen NAT-poort instellen Onderhoudsfuncties Update voor Sunny WebBox zelf uitvoeren Opmerkingen Firmware-update via het internet (aanbevolen) SWebBox20-IA-nl-12 Installatiehandleiding

5 SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Firmware-update via de SD-kaart Sunny WebBox via de gebruikersinterface opnieuw starten Sunny WebBox met de resetknop resetten Actuele netwerkinstellingen van de Sunny WebBox via de SD-kaart achterhalen Onderhoud en reiniging Onderhoud Reiniging Buitenwerkingstelling Sunny WebBox demonteren Sunny WebBox verpakken Sunny WebBox afvoeren Zoeken naar fouten Algemeen zoeken naar fouten bij de Sunny WebBox Zoeken naar fouten van de Bluetooth verbinding Toebehoren Bijlage Aanwijzingen voor de SD-kaart Opbouw van het bestand config.xml Indeling van een XML-gegevensbestand Aanwijzingen m.b.t. tot uw browser Proxy-uitzonderingsregel in Internet Explorer configureren IPv6 in Windows XP SP2 activeren IP-adres binnen een lokaal netwerk toewijzen Installatiehandleiding SWebBox20-IA-nl-12 5

6 Inhoudsopgave SMA Solar Technology AG 15 Technische gegevens Sunny WebBox met Bluetooth Netvoedingsadapters CINCON, TRG30R TaiyTech, TYT UV/ TaiyTech, TYT EU/ Contact SWebBox20-IA-nl-12 Installatiehandleiding

7 SMA Solar Technology AG Toelichting bij deze handleiding 1 Toelichting bij deze handleiding In deze handleiding worden de montage en de inbedrijfstelling van de Sunny WebBox met Bluetooth beschreven. De handleiding dient te allen tijde toegankelijk te zijn. Deze handleiding bevat geen gedetailleerde informatie over de aangesloten apparaten. Gedetailleerde informatie over de aangesloten apparaten vindt u in de handleidingen bij deze apparaten. 1.1 Geldigheid Deze installatiehandleiding geldt voor de Sunny WebBox met Bluetooth vanaf hardwareversie A1 en vanaf firmwareversie Aanvullende informatie Links naar pagina's met meer informatie vindt u op Documenttitel Documenttype SMA Bluetooth - SMA Bluetooth Wireless Technology in de Technische informatie praktijk SMA beveiligings- en wachtwoordconcept bij d.m.v. Technische beschrijving wachtwoord beveiligde PV-installaties met Bluetooth Wireless Technology De gebruiksaanwijzing van de Sunny WebBox met Bluetooth kunt u oproepen via de hulpknop op de gebruikersinterface. Installatiehandleiding SWebBox20-IA-nl-12 7

8 Toelichting bij deze handleiding SMA Solar Technology AG 1.3 Gebruikte symbolen In dit document worden de onderstaande soorten veiligheidsaanwijzingen en algemene aanwijzingen gebruikt: GEVAAR "GEVAAR" markeert een veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen direct tot de dood of zwaar lichamelijk letsel leidt! WAARSCHUWING "WAARSCHUWING" markeert een veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen tot de dood of zwaar lichamelijk letsel kan leiden! VOORZICHTIG "VOORZICHTIG" markeert een veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen tot licht of middelzwaar lichamelijk letsel kan leiden! OPGELET "OPGELET" markeert een veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen tot materiële schade kan leiden! Aanwijzing Een aanwijzing duidt op informatie die belangrijk is voor de optimale werking van het product. 1.4 Schrijfwijze In deze handleiding wordt het begrip "fotovoltaïsche installatie" afgekort als PV-installatie. Bovendien wordt de productnaam Sunny WebBox met Bluetooth Wireless Technology in de tekst afgekort als "Sunny WebBox". Formattering Betekenis [Opslaan] De namen van knoppen staan tussen vierkante haakjes []. "Menu1" De menu-items staan tussen aanhalingstekens. "Menu1 > Menu2" De menupaden staan tussen aanhalingstekens. De punthaak > scheidt de afzonderlijke menu's van elkaar. Voorbeeld: Voorbeelden worden cursief weergegeven. 8 SWebBox20-IA-nl-12 Installatiehandleiding

9 SMA Solar Technology AG Veiligheid 2 Veiligheid 2.1 Reglementair gebruik De Sunny WebBox met Bluetooth is een communicatie-apparaat dat de gegevens van een PV-installatie registreert, protocolleert en via de geïntegreerde webserver ter beschikking stelt om deze via een gebruikersinterface op te roepen. Bovendien maakt de Sunny WebBox de diagnose op afstand en de configuratie van de aangesloten apparaten van een PV-installatie via de computer mogelijk. De Sunny WebBox is ontworpen voor particulier en industrieel gebruik. De gegevens van de Sunny WebBox zijn niet geschikt voor afrekeningsdoeleinden. De gegevens die de Sunny WebBox verzamelt over de energiewinning van uw installatie, kunnen afwijken van de gegevens van de elektriciteitsmeter. Door het gebruik van internet kunnen meer kosten ontstaan. De Sunny WebBox is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik de Sunny WebBox uitsluitend met de meegeleverde netvoedingsadapter en in het daarvoor bestemde spanningsbereik. De Sunny WebBox moet continu van stroom worden voorzien. Gebruik de Sunny WebBox niet met een schakelklok. De Sunny WebBox is uitsluitend geschikt voor gebruik met originele of aanbevolen toebehoren van SMA Solar Technology AG. Gebruik de Sunny WebBox uitsluitend voor de in de handleiding beschreven doeleinden. Om veiligheidsredenen is het niet toegestaan het product te wijzigen of onderdelen in te bouwen die niet uitdrukkelijk door SMA Solar Technology AG voor dit product worden aanbevolen of aangeboden. De meegeleverde documentatie maakt deel uit van het product. Lees de documentatie en neem deze in acht. Bewaar de documentatie altijd op een toegankelijke plek. Installatiehandleiding SWebBox20-IA-nl-12 9

10 Veiligheid SMA Solar Technology AG Ondersteunde producten De Sunny WebBox ondersteunt de volgende SMA producten: alle SMA omvormers met geïntegreerde Bluetooth Omvormers van het type SB x000tl-20 worden pas vanaf firmwareversie 2.06 ondersteund. Voer bij deze omvormers met een firmwareversie lager dan 2.06 een firmware-update via SD-kaart uit (zie technische beschrijving "Firmware-update met SD-kaart" op SMA omvormers met achteraf gemonteerde SMA Bluetooth Piggy-Back / SMA Bluetooth Piggy-Back Plus vanaf firmwareversie R. Een lijst met de ondersteunde omvormers vindt u in de handleiding van de SMA Bluetooth Piggy-Back / SMA Bluetooth Piggy-Back Plus. Sunny Backup met achteraf gemonteerde SMA Bluetooth Piggy-Back Off-Grid vanaf firmwareversie R. Een lijst met de ondersteunde Sunny Backups vindt u in de handleiding van de SMA Bluetooth Piggy-Back Off-Grid. Power Reducer Box Sunny Matrix vanaf firmwareversie SMA Bluetooth Repeater Sunny SensorBox met SMA Power Injector met Bluetooth SMA draadloze contactdoos Firmware van SMA producten actualiseren Om ervoor te zorgen dat de Bluetooth communicatie binnen de installatie goed werkt, moet de firmware van de SMA producten op de meest actuele stand zijn. Actualiseer voor de inbedrijfstelling van de Sunny WebBox de firmware van de SMA producten (zie handleiding van de SMA producten) Doelgroep Dit document is bedoeld voor eindgebruikers en vakmensen. Bij het aanmelden op de Sunny WebBox zijn er twee gebruikersgroepen beschikbaar: "Installateur" en "Gebruiker". De gebruikersgroep "Installateur" mag uitsluitend worden gebruikt door gekwalificeerd personeel dat bevoegd is netwerkrelevante parameters van de aangesloten apparaten te wijzigen. 10 SWebBox20-IA-nl-12 Installatiehandleiding

11 SMA Solar Technology AG Veiligheid Systeemeisen Aanbevolen beeldschermresolutie: pixels x 768 pixels Browsers: Internet Explorer vanaf versie 8 Firefox vanaf versie Veiligheidsaanwijzingen Algemene veiligheidsaanwijzingen om lichamelijk letsel te voorkomen Open nooit het apparaat of de netvoedingsadapter. Leg de kabels zo dat er niemand op kan gaan staan of er over kan struikelen. Algemene aanwijzingen om materiële schade te voorkomen Bij het aanraken van elektronische onderdelen kan het apparaat door elektrostatische ontlading (ESD) (onherstelbaar) beschadigd raken. Raak geen aansluitingen van componenten en stekkercontacten aan. Zorg ervoor dat u altijd geaard bent, voordat u werkzaamheden aan het apparaat uitvoert. Met behulp van de Sunny WebBox met Bluetooth kunnen de veiligheidsrelevante parameters van de SMA omvormers worden gewijzigd (bijv. SMA Grid Guard-parameters). Verkeerd ingestelde parameters kunnen tot opbrengstverliezen leiden. Wijzig veiligheidsrelevante parameters alleen na overleg met het energiebedrijf aan wiens netwerk u energie teruglevert. Het opslaan van parameters kan ongeveer dertig seconden duren. Koppel de Sunny WebBox met Bluetooth tijdens het opslaan niet los van de voeding. Als u de Sunny WebBox tijdens het opslaan loskoppelt van de spanningsvoorziening, kan dit tot gegevensverlies leiden. Installatiehandleiding SWebBox20-IA-nl-12 11

12 Leveringsinhoud SMA Solar Technology AG 3 Leveringsinhoud Controleer de levering op volledigheid en zichtbare beschadigingen. Neem contact op met uw handelaar als de levering niet volledig of beschadigd is. Positie Aantal Omschrijving A 1 Sunny WebBox met Bluetooth B 1 Netvoedingsadapter met stopcontactadapter C 1 Netwerkkabel (rood) D 1 Netwerkkabel (blauw) E 2 Schroeven (M6) F 2 Pluggen (M6) G 1 Cd met installatiehandleiding, gebruiksaanwijzing en Sunny WebBox Assistant H 1 Beknopte handleiding voor inbedrijfstelling 12 SWebBox20-IA-nl-12 Installatiehandleiding

13 SMA Solar Technology AG Productbeschrijving 4 Productbeschrijving 4.1 De Sunny WebBox met Bluetooth De Sunny WebBox met Bluetooth is een communicatie-apparaat dat de gegevens van een PV-installatie registreert, protocolleert en via de geïntegreerde webserver ter beschikking stelt om deze via een gebruikersinterface op te roepen. Bovendien maakt de Sunny WebBox de diagnose op afstand en de configuratie van de aangesloten apparaten van een PV-installatie via de computer mogelijk. De Sunny WebBox kan de gegevens van de aangesloten apparaten voortdurend opvragen en evalueren. Het opvraaginterval voor de gegevens van de gehele PV-installatie bedraagt 5 minuten. Als u gegevens via de gebruikersinterface van de Sunny WebBox laat weergeven, worden de actueel weergegeven gegevens om de 20 seconden opgevraagd. Als de verbinding met de PV-installatie wordt onderbroken, zal de Sunny WebBox de verbinding zo snel mogelijk herstellen. De Sunny WebBox kan de verzamelde gegevens van de PV-installatie automatisch aan het internetportaal Sunny Portal of naar een willekeurige FTP-server sturen voor verdere verwerking. Daarnaast kunt u de installatiegegevens via de grote display Sunny Matrix of de software FlashView presenteren. U kunt een Power Reducer Box samen met de Sunny WebBox gebruiken om de installatie aan het energienetbeheer te laten bijdragen. De Sunny WebBox kan via de Power Reducer Box gewenste waarden van de netwerkexploitant ontvangen en doorgeven aan de omvormers van de PV-installatie. Installatiehandleiding SWebBox20-IA-nl-12 13

14 Productbeschrijving SMA Solar Technology AG De Sunny WebBox vervult de functie van een netwerkvormend apparaat (master-apparaat) binnen de Bluetooth installatie. Master-apparaten zijn communicatieproducten die de structuur van de Bluetooth PV-installatie afbeelden en gegevens verzamelen, evalueren en bewerken. De Sunny WebBox kan in tegenstelling tot andere master-apparaten tot max. 5 uplinks opbouwen, d.w.z. hij kan tegelijkertijd met 5 apparaten verbinding maken. Hij kan ook de functie van een slave/wortelknoop aannemen en een bijdrage aan de opbouw van een Bluetooth netwerk leveren. Op deze manier kan de Sunny WebBox meerdere groepen van omvormers met elkaar verbinden die anders geen Bluetooth verbinding zouden hebben. Het aantal apparaten dat door de Sunny WebBox kan worden beheerd, is afhankelijk van het aantal master-apparaten binnen het Bluetooth netwerk met dezelfde NetID. Als de Sunny WebBox de enige master binnen het Bluetooth netwerk is, kan de Sunny WebBox maximaal 50 apparaten beheren. Als er zich twee masters binnen het Bluetooth netwerk bevinden (bijvoorbeeld Sunny Explorer of de Sunny Beam met Bluetooth), kan de Sunny WebBox niet meer dan 25 apparaten beheren. In een Bluetooth netwerk met dezelfde NetID is maximaal één Sunny WebBox met Bluetooth toegestaan. Uitgebreide informatie over de SMA Bluetooth Wireless Technology vindt u in de downloadsectie op 4.2 Typeplaatje Het typeplaatje identificeert de Sunny WebBox eenduidig. Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van de behuizing. Positie Omschrijving Toelichting A Type Type apparaat B Serial Number Serienummer van het apparaat C MAC Adress MAC-adres van het apparaat D Version Hardwareversie van het apparaat 14 SWebBox20-IA-nl-12 Installatiehandleiding

15 SMA Solar Technology AG Productbeschrijving 4.3 Overzicht van de leds Led-naam Toestand Betekenis "PLANT STATUS" brandt groen Alle apparaten van de PV-installatie hebben de status "OK".* brandt oranje Ten minste één apparaat van de PV-installatie heeft de status "Waarschuwing".* brandt rood Ten minste één apparaat van de PV-installatie heeft de status "Fout".* knippert oranje De Sunny WebBox zendt updatebestanden naar de apparaten van de PV-installatie.* uit Er is geen apparaat in de PV-installatie aanwezig. * brandt groen Login bij alle verbonden apparaten in orde. brandt oranje Login bij minstens één verbonden apparaat niet in orde. brandt rood Login bij alle verbonden apparaten niet in orde. "MODEM" uit Niet toegewezen "DATA UPLOAD" brandt groen De datatransmissie naar de Sunny Portal of een externe FTP-server is geactiveerd. De laatste update was succesvol. knippert groen De Sunny WebBox stuurt gegevens naar de Sunny Portal of een externe FTP-server. brandt rood De laatste datatransmissie naar de Sunny Portal of een externe FTP-server is mislukt. uit De datatransmissie is gedeactiveerd. Installatiehandleiding SWebBox20-IA-nl-12 15

16 Productbeschrijving SMA Solar Technology AG Led-naam Toestand Betekenis "SD CARD" brandt groen De SD-kaart is geplaatst, kan beschreven worden en heeft een vrije geheugencapaciteit van meer dan 10 % van de totale capaciteit. knippert groen De SD-kaart wordt beschreven. De vrije geheugencapaciteit bedraagt meer dan 10 % van de totale capaciteit. brandt oranje De SD-kaart is geplaatst, kan beschreven worden en heeft een vrije geheugencapaciteit die kleiner of gelijk aan 10 % van de totale capaciteit is. knippert oranje De SD-kaart wordt beschreven. De vrije geheugencapaciteit is kleiner of gelijk aan 10 % van de totale capaciteit. brandt rood De SD-kaart is vol of schrijfbeveiligd of er bevindt zich een updatebestand op de SD-kaart. uit Geen SD-kaart aanwezig. "SYSTEM" brandt groen De Sunny WebBox is klaar voor gebruik. knippert groen De Sunny WebBox start. knippert oranje De Sunny WebBox voert een firmware-update uit. knippert rood Er is een systeemfout opgetreden. "POWER" brandt groen De Sunny WebBox wordt van spanning voorzien. uit De Sunny WebBox krijgt geen spanning. * De apparaten SMA draadloze contactdoos, SMA Bluetooth Repeater en SMA Bluetooth Power Injector hebben geen invloed op de status van de led "PLANT STATUS". 16 SWebBox20-IA-nl-12 Installatiehandleiding

17 SMA Solar Technology AG Productbeschrijving 4.4 Overzicht aansluitpaneel Positie A B C D E F Omschrijving Aansluiting voor de GSM-antennekabel (niet bezet) Aansluiting voor de netvoedingsadapter Bluetooth module Moduleschacht (niet toegewezen) Netwerkaansluiting voor 10 / 100 MBit ethernet SD-kaartsleuf 4.5 Overzicht Bluetooth module Positie A B C D Omschrijving Draaischakelaar "MODE" Draaischakelaar "NetID" Bluetooth led (blauw) Indicatie van de verbinding (niet bezet) Installatiehandleiding SWebBox20-IA-nl-12 17

18 Productbeschrijving SMA Solar Technology AG Overzicht van de leds van de Bluetooth module Status Bluetooth led (blauw) brandt Betekenis Bluetooth verbinding is aanwezig. uit Er is geen Bluetooth verbinding aanwezig. 4.6 Overzicht van de leds bij de netwerkaansluiting Positie Led Toestand Betekenis A Link aan Verbinding tot stand gebracht uit Geen verbinding tot stand gebracht B Activity aan Verbinding tot stand gebracht, er worden geen gegevens verzonden of ontvangen knippert Er worden gegevens verzonden of ontvangen uit Geen verbinding tot stand gebracht 18 SWebBox20-IA-nl-12 Installatiehandleiding

19 SMA Solar Technology AG Montage 5 Montage 5.1 Eisen aan de montagelocatie Neem de onderstaande aanwijzingen m.b.t. de montagelocatie van de Sunny WebBox in acht: De Sunny WebBox is alleen geschikt voor de montage in gesloten ruimten. De omgevingstemperatuur moet tussen 20 C en +65 C liggen. De Sunny WebBox moet tegen stof, vocht, agressieve stoffen en dampen worden beschermd. Houd de in de afbeelding weergegeven minimumafstanden tot wanden, andere apparaten of voorwerpen aan om voor voldoende warmteafvoer te zorgen. Dek de Sunny WebBox niet af. De afstand van de Sunny WebBox tot de omvormers mag niet groter zijn dan de maximaal toegestane afstand van de gebruikte communicatiewijze van de installatie. Neem de gegevens in de desbetreffende hoofdstukken in acht. Let bij de montage op een optimale ontvangst voor radiografische trajecten. Bepaalde omgevingsvoorwaarden kunnen de verbindingskwaliteit en de datatransmissiesnelheid tussen Bluetooth apparaten verminderen: Monteer of plaats het Bluetooth apparaat op minstens 1 m afstand van de volgende apparaten: WLAN-apparaten magnetrons andere apparatuur die de 2,4 GHz frequentieband gebruikt Installatiehandleiding SWebBox20-IA-nl-12 19

20 Montage SMA Solar Technology AG 5.2 Montagelocatie bij PV-installaties met Bluetooth bepalen Aanwijzingen voor SMA Bluetooth De apparaten in uw PV-installatie kunnen zich via Bluetooth met een communicatieapparaat verbinden en communiceren. Om met elkaar te kunnen communiceren en een netwerk te vormen moeten de apparaten op dezelfde NetID zijn ingesteld. De NetID is een uniek identificatienummer van uw PV-installatie. D.m.v. de NetID kan uw PV-installatie zich van andere PV-installaties onderscheiden. NetID voor uw PV-installatie bepalen Als uw PV-installatie nog geen NetID heeft, moet u eerst een vrije NetID met behulp van de software Sunny Explorer bepalen en deze vervolgens op de apparaten binnen uw PV-installatie instellen. NetID 1 wordt nog niet ondersteund door de Sunny WebBox met Bluetooth. Een directe verbinding met een afzonderlijk SMA Bluetooth apparaat via NetID 1 is momenteel alleen mogelijk met de software Sunny Explorer of de Sunny Beam met Bluetooth. Wijzig de NetID van de Sunny WebBox met Bluetooth in de NetID van uw PV-installatie (NetID 2 tot NetID F) Montagelocatie bepalen Controleer eerst de verbindingskwaliteit tussen de Sunny WebBox en uw PV-installatie op de geplande montagelocatie van de Sunny WebBox, voor u de Sunny WebBox monteert. De verbindingskwaliteit kan worden gecontroleerd met behulp van Sunny Explorer of de Sunny Beam met Bluetooth (zie gebruiksaanwijzing van het desbetreffende apparaat). De verbindingskwaliteit kan worden aangepast door de onderlinge afstand tussen de Bluetooth apparaten te verkleinen of te vergroten Uitbreiding van het Bluetooth netwerk met behulp van een SMA Bluetooth Repeater De SMA Bluetooth Repeater geeft het dataverkeer binnen een Bluetooth netwerk door. Als u de SMA Bluetooth Repeater aan de grens van het zendbereik van de Sunny WebBox installeert, vergroot de SMA Bluetooth Repeater het bereik van de Sunny WebBox. Op die manier kunt u ook apparaten op grote afstand via Bluetooth verbinden. 20 SWebBox20-IA-nl-12 Installatiehandleiding

21 SMA Solar Technology AG Montage 5.3 Sunny WebBox aan de wand monteren Serienummer noteren Noteer voor u de Sunny WebBox monteert het serienummer dat op het typeplaatje staat. U hebt het serienummer later nodig om de gebruikersinterface van de Sunny WebBox op te roepen. 1. Bepaal de montagelocatie aan de hand van de eisen aan de montagelocatie. 2. Bepaal de positie van de Sunny WebBox met behulp van de boorsjabloon en markeer de boorgaten met een potlood. 3. Boor op de gemarkeerde plaatsen gaten met een diameter van 6 mm en steek er pluggen in. 4. Draai de schroeven in de wand en laat deze 6 mm uitsteken. 5. Hang de Sunny WebBox op aan de schroeven. Installatiehandleiding SWebBox20-IA-nl-12 21

22 Montage SMA Solar Technology AG 5.4 Sunny WebBox op de DIN-rail monteren Serienummer noteren Noteer voor u de Sunny WebBox monteert het serienummer dat op het typeplaatje staat. U hebt het serienummer later nodig om de gebruikersinterface van de Sunny WebBox op te roepen. 1. Bepaal de montagelocatie aan de hand van de eisen aan de montagelocatie. 2. Haak de Sunny WebBox met de twee onderste houders in de onderkant van de DIN-rail. 3. Duw de Sunny WebBox naar boven en laat deze in de bovenste houder vastklikken. 22 SWebBox20-IA-nl-12 Installatiehandleiding

23 SMA Solar Technology AG Inbedrijfstelling 6 Inbedrijfstelling 6.1 Aanwijzingen voor inbedrijfstelling De Sunny WebBox kan op 2 manieren in bedrijf worden gesteld: Sunny WebBox met de Sunny WebBox Assistant in bedrijf stellen (aanbevolen) Sunny WebBox zonder de Sunny WebBox Assistant in bedrijf stellen Sunny WebBox met de Sunny WebBox Assistant in bedrijf stellen De Sunny WebBox Assistant is een software die u helpt bij de inbedrijfstelling van de Sunny WebBox. U vindt de Sunny WebBox Assistant op de meegeleverde cd en in de downloadsectie op Gebruik de beknopte handleiding voor de inbedrijfstelling van de Sunny WebBox. of Ga als volgt te werk: Voer de Bluetooth instellingen van de Sunny WebBox uit (zie pagina 24). Sluit de Sunny WebBox direct aan op de computer (zie pagina 25) of op het lokale netwerk (zie pagina 33). Start de Sunny WebBox Assistant op uw computer. Volg de aanwijzingen van de Sunny WebBox Assistant. Sunny WebBox zonder de Sunny WebBox Assistant in bedrijf stellen Ga als volgt te werk: Voer de Bluetooth instellingen van de Sunny WebBox uit (zie pagina 24). Sluit de Sunny WebBox direct aan op de computer (zie pagina 25). Voer de netwerkinstellingen op de computer uit (zie pagina 26). Configureer de Sunny WebBox voor het lokale netwerk (zie pagina 31). Installatiehandleiding SWebBox20-IA-nl-12 23

24 Inbedrijfstelling SMA Solar Technology AG 6.2 Bluetooth instellingen van de Sunny WebBox uitvoeren De Bluetooth instellingen van de Sunny WebBox kunnen via de draaischakelaar van de Bluetooth module worden ingesteld. Gebruik hiervoor een schroevendraaier (bladbreedte: 2,5 mm). Wijziging van de NetID tijdens het bedrijf van de Sunny WebBox Als de NetID van de Sunny WebBox tijdens het bedrijf wordt gewijzigd, wordt de Sunny WebBox opnieuw gestart. Vervolgens zoekt de Sunny WebBox alle apparaten met dezelfde NetID en geeft ze weer in de installatiestructuur. NetID 1 wordt nog niet ondersteund door de Sunny WebBox met Bluetooth. Een directe verbinding met een afzonderlijk SMA Bluetooth apparaat via NetID 1 is momenteel alleen mogelijk met de software Sunny Explorer of de Sunny Beam met Bluetooth. Wijzig de NetID van de Sunny WebBox met Bluetooth in de NetID van uw PV-installatie (NetID 2 tot NetID F). 1. Draai de draaischakelaar "MODE" naar positie "0". De draaischakelaar moet altijd op de stand "0" staan (fabrieksinstelling). Andere standen zijn niet toegestaan en zijn bedoeld voor de SMA service. 2. Draai de pijl van de draaischakelaar "NetID" op de NetID van de PV-installatie. Zie de tabel voor de toewijzing van de schakelaarstanden. NetID Functie 0 Bluetooth is uitgeschakeld. 1 (fabrieksinstelling) Geen functie 2 F Bluetooth is ingeschakeld. De Sunny WebBox kan met alle SMA Bluetooth producten met dezelfde NetID een verbinding tot stand brengen. Een verbinding met Sunny Beam met Bluetooth of Sunny Explorer is niet mogelijk. De Sunny WebBox is voorbereid voor de Bluetooth communicatie. 24 SWebBox20-IA-nl-12 Installatiehandleiding

25 SMA Solar Technology AG Inbedrijfstelling 6.3 Sunny WebBox direct op de computer aansluiten 1. Sluit de Sunny WebBox met de blauwe netwerkkabel (crossover-kabel) direct aan op de computer (zie ➀ ). De aansluiting van de computer wordt over het algemeen met hetzelfde symbool aangeduid als de netwerkaansluiting van de Sunny WebBox. Raadpleeg eventueel de handleiding van de computer. Aanbeveling voor de bekabeling van het netwerk Als de meegeleverde netwerkkabel te kort is, dient u bij de aanschaf van een langere kabel op de volgende aanwijzingen te letten: U hebt een crossover-kabel nodig. Overbodige kabellengte heeft een negatieve invloed op de signaalkwaliteit. De maximaal toegestane kabellengte per segment is 100 m. Gebruik een hoogwaardige, afgeschermde en paarsgewijs getwiste kabel "shielded twisted pair" van categorie 5 (FTP Cat 5) of hoger. 2. Verbind de netvoedingsadapter met de Sunny WebBox en steek hem in het stopcontact (zie ➁). De Sunny WebBox wordt gestart en is klaar voor gebruik als de leds "SYSTEM" en "POWER" groen branden. Het opstarten kan ongeveer negentig seconden duren. Raadpleeg hoofdstuk 12.1 Algemeen zoeken naar fouten bij de Sunny WebBox (pagina 47) als de led "SYSTEM" of "POWER" niet groen brandt. 3. Stel de computer in op het netwerkbereik van de Sunny WebBox (zie hoofdstuk 6.4 Netwerkinstellingen op de computer uitvoeren (pagina 26)). Installatiehandleiding SWebBox20-IA-nl-12 25

26 Inbedrijfstelling SMA Solar Technology AG 6.4 Netwerkinstellingen op de computer uitvoeren Aanwijzingen voor de netwerkinstelling op de computer Als u voor de eerste inbedrijfstelling van de Sunny WebBox niet de Sunny WebBox Assistant gebruikt, moet u de netwerkinstellingen op de computer handmatig uitvoeren. Daarvoor moet u eerst de computer instellen op het netwerkbereik dat af fabriek op de Sunny WebBox is ingesteld. Lees het relevante hoofdstuk voor het besturingssysteem van uw computer. Als u een besturingssysteem gebruikt dat niet beschreven is, kunt u in de handleiding van het besturingssysteem nalezen hoe de computer op het IP-adres en het subnetmasker wordt ingesteld. De Sunny WebBox kan dan via de gebruikersinterface voor een lokaal netwerk worden geconfigureerd (zie pagina 31). Gebruikersrechten in het besturingssysteem Op de computer waarmee u de Sunny WebBox in bedrijf wilt stellen, heeft u desbetreffende gebruikersrechten nodig om de netwerkinstellingen te kunnen wijzigen. Neem bij vragen contact op met uw systeembeheerder Windows 7, Windows Vista 1. Start de computer. 2. Kies "Start" in Windows. 3. Voer in het zoekveld "ncpa.cpl" in en druk op enter. Het venster "Netwerkverbindingen" wordt geopend. 4. Dubbelklik op de LAN-verbinding waarmee de Sunny WebBox verbonden is. Als Windows meerdere LAN-verbindingen weergeeft, beschikt de computer waarschijnlijk over meerdere netwerkaansluitingen. Let op dat u de netwerkaansluiting kiest waarmee de computer op de Sunny WebBox is aangesloten. Raadpleeg eventueel de handleiding van de computer. Raadpleeg hoofdstuk 12.1 Algemeen zoeken naar fouten bij de Sunny WebBox (pagina 47) als er geen LAN-verbinding wordt weergegeven. Het venster "Status van LAN-verbinding" wordt geopend. 5. Kies op het tabblad "Algemeen" [Eigenschappen]. 26 SWebBox20-IA-nl-12 Installatiehandleiding

Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL SB30-50TL-21-BE-nl-11 Versie 1.1 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG Juridische bepalingen De informatie in deze documenten

Nadere informatie

Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-nl-13 98-108900.03 Versie 1.3 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG

Nadere informatie

dlan 1200+ WiFi ac The Network Innovation

dlan 1200+ WiFi ac The Network Innovation dlan 1200+ WiFi ac The Network Innovation devolo dlan 1200+ WiFi ac 2014 devolo AG Aken (Duitsland) Alle informatie in deze documentatie is na zorgvuldige controle samengesteld, geldt echter niet als toezegging

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2 ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001 Handleiding Version 1.2 en over deze handleiding Nederlands Deze handleiding hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

GAMMA wave Handboek Touch-Manager wave Februari 2005. Inhoudsopgave

GAMMA wave Handboek Touch-Manager wave Februari 2005. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Eigenschappen... 5 2 Inbedrijfstelling... 7 2.1 Touch-Manager wave met een pc verbinden... 7 2.2 IP-adressen instellen... 10 2.3 Andere taal instellen / update van de

Nadere informatie

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210 Handleiding Internet Type Ubee EVW3210 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

FRITZ!WLAN Repeater N/G Meer bereik voor elk draadloos netwerk

FRITZ!WLAN Repeater N/G Meer bereik voor elk draadloos netwerk FRITZ!WLAN Repeater N/G Meer bereik voor elk draadloos netwerk Installatie en en bediening Juridische kennisgeving Juridische kennisgeving FRITZ!WLAN Repeater N/G Deze documentatie en de daarin beschreven

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding HiPath 2000 V1.0 Installatiehandleiding Uitsluitend voor intern gebruik bktoc.fm Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0 1 Algemene informatie.................................................. 1-1 1.1 Inleiding............................................................

Nadere informatie

Handleidung MEDION LIFE P89654 (MD 90224)

Handleidung MEDION LIFE P89654 (MD 90224) Netzwerkfestplatte/NAS mit zwei integrierten Festplatten 2 x 4 TB (2 x 4000 GB)/ Netwerkschijf/NAS met twee ingebouwde harde schijven 2x 4 TB (2x 4000 GB)/ Disque dur réseau/ NAS avec deux disques durs

Nadere informatie

Draadloze G. router. Handleiding F5D7230-4

Draadloze G. router. Handleiding F5D7230-4 Draadloze G router Handleiding F5D7230-4 Inhoud 1. Inleiding... 1 Voordelen van een netwerk in uw woning... 1 Voordelen van een draadloos netwerk... 1 De ideale plaats voor uw router... 2 2. Productoverzicht...

Nadere informatie

Installatie- / gebruiksaanwijzing VoIP/ISDN-gateway tiptel 40 VoIP. tiptel

Installatie- / gebruiksaanwijzing VoIP/ISDN-gateway tiptel 40 VoIP. tiptel Installatie- / gebruiksaanwijzing VoIP/ISDN-gateway tiptel 40 VoIP (NL) tiptel Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 Richtlijnen... 4 Inhoud van de levering... 5 Systeemvereisten... 5 Richtlijnen

Nadere informatie

Technische informatie SMA SPEEDWIRE VELDBUS

Technische informatie SMA SPEEDWIRE VELDBUS Technische informatie SMA SPEEDWIRE VELDBUS Speedwire-TI-nl-10 Versie 1.0 NEDERLANDS SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij dit document............................. 5 2

Nadere informatie

ABUS 5-kanaals netwerk-videorecorder TVVR35002

ABUS 5-kanaals netwerk-videorecorder TVVR35002 Opmerkingen over de gebruikershandleiding ABUS 5-kanaals netwerk-videorecorder TVVR35002 Gebruikershandleiding Version 1.0 1 Overzicht van het apparaat Nederlands Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke

Nadere informatie

Wireless kabel/dslgatewayrouter. Routeur câble/adsl sans fil

Wireless kabel/dslgatewayrouter. Routeur câble/adsl sans fil P74219df_F5D7230-4_man.qxd 10-03-2003 15:44 Page 1 Wireless kabel/dslgatewayrouter Voor het delen van uw breedband-internetaansluiting en bestanden Routeur câble/adsl sans fil Partagez votre accès Internet

Nadere informatie

OmniView. seriële consoleserver. Handleiding. F1DP116Sea

OmniView. seriële consoleserver. Handleiding. F1DP116Sea OmniView seriële consoleserver Handleiding F1DP116Sea Table of Contents Productoverzicht...1 Inleiding... 1 Inhoud van de verpakking... 1 Eigenschappen van de consoleserver... 2 Vereiste apparatuur...

Nadere informatie

EM6250HD Easy Pro View HD IP camera

EM6250HD Easy Pro View HD IP camera EM6250HD Easy Pro View HD IP camera 2 NEDERLANDS EM6250HD Easy Pro View HD IP camera Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 4 1.1 Update informatie... 4 1.2 Inhoud van de verpakking... 4 1.3 Wat heb je nodig

Nadere informatie

Eycasa deur & huis draadloos videosysteem

Eycasa deur & huis draadloos videosysteem Eycasa deur & huis draadloos videosysteem Gebruikershandleiding Versie 09/2014 Nederlands vertaling van de originele Duitse handleiding. Bewaren voor toekomstig gebruik! 1 Inleiding Geachte klant, Hartelijk

Nadere informatie

Gebruikershandleiding pagina 1

Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 2. De LaCie Ethernet Disk... 7 2.1. Minimale systeemvereisten... 7 2.2. Inhoud van de verpakking... 8 2.3. Voorpaneel... 9 2.4.

Nadere informatie

MailCredit. gebruikershandleiding. Frankeertegoed laden via een PC. rm033 Handleiding Mailcredit_NL_Rev03_20120405_MM-OM-UM.doc

MailCredit. gebruikershandleiding. Frankeertegoed laden via een PC. rm033 Handleiding Mailcredit_NL_Rev03_20120405_MM-OM-UM.doc MailCredit Frankeertegoed laden via een PC gebruikershandleiding rm033 Handleiding Mailcredit_NL_Rev03_20120405_MM-OM-UM.doc 2 Mailcredit Gebruikershandleiding Over deze handleiding Doelgroep De gebruikershandleiding

Nadere informatie

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd:

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd: Gebruik van deze handleiding Gebruik van deze handleiding Op de werkbalk: Vorige pagina / Volgende pagina Naar beginpunt / Naar eindpunt Afdrukken: Hoewel de pagina s van deze handleiding zijn geoptimaliseerd

Nadere informatie

Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon!

Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon! Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon! Met Gigaset kiest u voor een merk dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. De verpakking van dit product is ecovriendelijk. Ga voor meer informatie naar www.gigaset.com.

Nadere informatie

EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera

EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera Inhoudsopgave 2 NEDERLANDS 1.0 Introductie... 4 1.1 Inhoud van de verpakking... 4 1.2 Wat heb je nodig om de camera

Nadere informatie

devolo dlan 200 AV USB extender

devolo dlan 200 AV USB extender devolo dlan 200 AV USB extender 2010 devolo AG Aken (Duitsland) Alle informatie in deze documentatie is na zorgvuldige controle samengesteld, geldt echter niet als toezegging van producteigenschappen.

Nadere informatie

Nederlandse versie. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N Router. Inhoud van het pakket. Terminologielijst

Nederlandse versie. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N Router. Inhoud van het pakket. Terminologielijst LW320/LW321 Sweex Wireless 300N Router Stel de Sweex Wireless 300N Router niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de buurt van verwarmingselementen. Gebruik

Nadere informatie

EM4484 Draadloze Internet Camera

EM4484 Draadloze Internet Camera EM4484 Draadloze Internet Camera 2 NEDERLANDS EM4484 Draadloze Internet Camera Waarschuwingen en aandachtspunten Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos product in sommige Europese lidstaten

Nadere informatie

Belgacom Forum 550/560

Belgacom Forum 550/560 Belgacom Forum 550/560 Montage en in gebruik nemen Gebruiksaanwijzing Welkom bij Belgacom Hartelijk dank dat uw keuze op een product van Belgacom is gevallen. Ons product staat voor de hoogste kwaliteitseisen,

Nadere informatie

Veiligheidswaarschuwing

Veiligheidswaarschuwing Veiligheidswaarschuwing! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Let op Plaats geen objecten binnen een straal van 15 cm van de eenheid. De eenheid bereikt hoge temperaturen, wat het risico op brandwonden veroorzaakt. Gebruik

Nadere informatie

Draadloze Pre-N Router

Draadloze Pre-N Router Draadloze Pre-N Router Deel uw hi-speed verbinding zonder kabels! Handleiding FD0nl Inhoud Inleiding................................................ Voordelen van een draadloos netwerk.......................

Nadere informatie