Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology"

Transcriptie

1 Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology Installatiehandleiding SWebBox20-IA-nl-12 Versie 1.2 NL

2

3 SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij deze handleiding Geldigheid Aanvullende informatie Gebruikte symbolen Schrijfwijze Veiligheid Reglementair gebruik Ondersteunde producten Doelgroep Systeemeisen Veiligheidsaanwijzingen Leveringsinhoud Productbeschrijving De Sunny WebBox met Bluetooth Typeplaatje Overzicht van de leds Overzicht aansluitpaneel Overzicht Bluetooth module Overzicht van de leds van de Bluetooth module Overzicht van de leds bij de netwerkaansluiting Montage Eisen aan de montagelocatie Montagelocatie bij PV-installaties met Bluetooth bepalen Aanwijzingen voor SMA Bluetooth Montagelocatie bepalen Uitbreiding van het Bluetooth netwerk met behulp van een SMA Bluetooth Repeater Installatiehandleiding SWebBox20-IA-nl-12 3

4 Inhoudsopgave SMA Solar Technology AG 5.3 Sunny WebBox aan de wand monteren Sunny WebBox op de DIN-rail monteren Inbedrijfstelling Aanwijzingen voor inbedrijfstelling Bluetooth instellingen van de Sunny WebBox uitvoeren Sunny WebBox direct op de computer aansluiten Netwerkinstellingen op de computer uitvoeren Aanwijzingen voor de netwerkinstelling op de computer Windows 7, Windows Vista Windows XP, Windows Eerste aanmelding op de Sunny WebBox Sunny WebBox voor het lokale netwerk configureren Dynamische netwerkinstellingen (DHCP) gebruiken Statische netwerkinstelling uitvoeren (DHCP deactiveren) Sunny WebBox op het lokale netwerk aansluiten Aan- en afmelden op de Sunny WebBox Aanmelden op de Sunny WebBox Afmelden van de Sunny WebBox Internettoegang van de Sunny WebBox configureren Aanwijzingen voor de internettoegang van de Sunny WebBox Proxy-instellingen uitvoeren HTTP-poort instellen NAT-poort instellen Onderhoudsfuncties Update voor Sunny WebBox zelf uitvoeren Opmerkingen Firmware-update via het internet (aanbevolen) SWebBox20-IA-nl-12 Installatiehandleiding

5 SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Firmware-update via de SD-kaart Sunny WebBox via de gebruikersinterface opnieuw starten Sunny WebBox met de resetknop resetten Actuele netwerkinstellingen van de Sunny WebBox via de SD-kaart achterhalen Onderhoud en reiniging Onderhoud Reiniging Buitenwerkingstelling Sunny WebBox demonteren Sunny WebBox verpakken Sunny WebBox afvoeren Zoeken naar fouten Algemeen zoeken naar fouten bij de Sunny WebBox Zoeken naar fouten van de Bluetooth verbinding Toebehoren Bijlage Aanwijzingen voor de SD-kaart Opbouw van het bestand config.xml Indeling van een XML-gegevensbestand Aanwijzingen m.b.t. tot uw browser Proxy-uitzonderingsregel in Internet Explorer configureren IPv6 in Windows XP SP2 activeren IP-adres binnen een lokaal netwerk toewijzen Installatiehandleiding SWebBox20-IA-nl-12 5

6 Inhoudsopgave SMA Solar Technology AG 15 Technische gegevens Sunny WebBox met Bluetooth Netvoedingsadapters CINCON, TRG30R TaiyTech, TYT UV/ TaiyTech, TYT EU/ Contact SWebBox20-IA-nl-12 Installatiehandleiding

7 SMA Solar Technology AG Toelichting bij deze handleiding 1 Toelichting bij deze handleiding In deze handleiding worden de montage en de inbedrijfstelling van de Sunny WebBox met Bluetooth beschreven. De handleiding dient te allen tijde toegankelijk te zijn. Deze handleiding bevat geen gedetailleerde informatie over de aangesloten apparaten. Gedetailleerde informatie over de aangesloten apparaten vindt u in de handleidingen bij deze apparaten. 1.1 Geldigheid Deze installatiehandleiding geldt voor de Sunny WebBox met Bluetooth vanaf hardwareversie A1 en vanaf firmwareversie Aanvullende informatie Links naar pagina's met meer informatie vindt u op Documenttitel Documenttype SMA Bluetooth - SMA Bluetooth Wireless Technology in de Technische informatie praktijk SMA beveiligings- en wachtwoordconcept bij d.m.v. Technische beschrijving wachtwoord beveiligde PV-installaties met Bluetooth Wireless Technology De gebruiksaanwijzing van de Sunny WebBox met Bluetooth kunt u oproepen via de hulpknop op de gebruikersinterface. Installatiehandleiding SWebBox20-IA-nl-12 7

8 Toelichting bij deze handleiding SMA Solar Technology AG 1.3 Gebruikte symbolen In dit document worden de onderstaande soorten veiligheidsaanwijzingen en algemene aanwijzingen gebruikt: GEVAAR "GEVAAR" markeert een veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen direct tot de dood of zwaar lichamelijk letsel leidt! WAARSCHUWING "WAARSCHUWING" markeert een veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen tot de dood of zwaar lichamelijk letsel kan leiden! VOORZICHTIG "VOORZICHTIG" markeert een veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen tot licht of middelzwaar lichamelijk letsel kan leiden! OPGELET "OPGELET" markeert een veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen tot materiële schade kan leiden! Aanwijzing Een aanwijzing duidt op informatie die belangrijk is voor de optimale werking van het product. 1.4 Schrijfwijze In deze handleiding wordt het begrip "fotovoltaïsche installatie" afgekort als PV-installatie. Bovendien wordt de productnaam Sunny WebBox met Bluetooth Wireless Technology in de tekst afgekort als "Sunny WebBox". Formattering Betekenis [Opslaan] De namen van knoppen staan tussen vierkante haakjes []. "Menu1" De menu-items staan tussen aanhalingstekens. "Menu1 > Menu2" De menupaden staan tussen aanhalingstekens. De punthaak > scheidt de afzonderlijke menu's van elkaar. Voorbeeld: Voorbeelden worden cursief weergegeven. 8 SWebBox20-IA-nl-12 Installatiehandleiding

9 SMA Solar Technology AG Veiligheid 2 Veiligheid 2.1 Reglementair gebruik De Sunny WebBox met Bluetooth is een communicatie-apparaat dat de gegevens van een PV-installatie registreert, protocolleert en via de geïntegreerde webserver ter beschikking stelt om deze via een gebruikersinterface op te roepen. Bovendien maakt de Sunny WebBox de diagnose op afstand en de configuratie van de aangesloten apparaten van een PV-installatie via de computer mogelijk. De Sunny WebBox is ontworpen voor particulier en industrieel gebruik. De gegevens van de Sunny WebBox zijn niet geschikt voor afrekeningsdoeleinden. De gegevens die de Sunny WebBox verzamelt over de energiewinning van uw installatie, kunnen afwijken van de gegevens van de elektriciteitsmeter. Door het gebruik van internet kunnen meer kosten ontstaan. De Sunny WebBox is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik de Sunny WebBox uitsluitend met de meegeleverde netvoedingsadapter en in het daarvoor bestemde spanningsbereik. De Sunny WebBox moet continu van stroom worden voorzien. Gebruik de Sunny WebBox niet met een schakelklok. De Sunny WebBox is uitsluitend geschikt voor gebruik met originele of aanbevolen toebehoren van SMA Solar Technology AG. Gebruik de Sunny WebBox uitsluitend voor de in de handleiding beschreven doeleinden. Om veiligheidsredenen is het niet toegestaan het product te wijzigen of onderdelen in te bouwen die niet uitdrukkelijk door SMA Solar Technology AG voor dit product worden aanbevolen of aangeboden. De meegeleverde documentatie maakt deel uit van het product. Lees de documentatie en neem deze in acht. Bewaar de documentatie altijd op een toegankelijke plek. Installatiehandleiding SWebBox20-IA-nl-12 9

10 Veiligheid SMA Solar Technology AG Ondersteunde producten De Sunny WebBox ondersteunt de volgende SMA producten: alle SMA omvormers met geïntegreerde Bluetooth Omvormers van het type SB x000tl-20 worden pas vanaf firmwareversie 2.06 ondersteund. Voer bij deze omvormers met een firmwareversie lager dan 2.06 een firmware-update via SD-kaart uit (zie technische beschrijving "Firmware-update met SD-kaart" op SMA omvormers met achteraf gemonteerde SMA Bluetooth Piggy-Back / SMA Bluetooth Piggy-Back Plus vanaf firmwareversie R. Een lijst met de ondersteunde omvormers vindt u in de handleiding van de SMA Bluetooth Piggy-Back / SMA Bluetooth Piggy-Back Plus. Sunny Backup met achteraf gemonteerde SMA Bluetooth Piggy-Back Off-Grid vanaf firmwareversie R. Een lijst met de ondersteunde Sunny Backups vindt u in de handleiding van de SMA Bluetooth Piggy-Back Off-Grid. Power Reducer Box Sunny Matrix vanaf firmwareversie SMA Bluetooth Repeater Sunny SensorBox met SMA Power Injector met Bluetooth SMA draadloze contactdoos Firmware van SMA producten actualiseren Om ervoor te zorgen dat de Bluetooth communicatie binnen de installatie goed werkt, moet de firmware van de SMA producten op de meest actuele stand zijn. Actualiseer voor de inbedrijfstelling van de Sunny WebBox de firmware van de SMA producten (zie handleiding van de SMA producten) Doelgroep Dit document is bedoeld voor eindgebruikers en vakmensen. Bij het aanmelden op de Sunny WebBox zijn er twee gebruikersgroepen beschikbaar: "Installateur" en "Gebruiker". De gebruikersgroep "Installateur" mag uitsluitend worden gebruikt door gekwalificeerd personeel dat bevoegd is netwerkrelevante parameters van de aangesloten apparaten te wijzigen. 10 SWebBox20-IA-nl-12 Installatiehandleiding

11 SMA Solar Technology AG Veiligheid Systeemeisen Aanbevolen beeldschermresolutie: pixels x 768 pixels Browsers: Internet Explorer vanaf versie 8 Firefox vanaf versie Veiligheidsaanwijzingen Algemene veiligheidsaanwijzingen om lichamelijk letsel te voorkomen Open nooit het apparaat of de netvoedingsadapter. Leg de kabels zo dat er niemand op kan gaan staan of er over kan struikelen. Algemene aanwijzingen om materiële schade te voorkomen Bij het aanraken van elektronische onderdelen kan het apparaat door elektrostatische ontlading (ESD) (onherstelbaar) beschadigd raken. Raak geen aansluitingen van componenten en stekkercontacten aan. Zorg ervoor dat u altijd geaard bent, voordat u werkzaamheden aan het apparaat uitvoert. Met behulp van de Sunny WebBox met Bluetooth kunnen de veiligheidsrelevante parameters van de SMA omvormers worden gewijzigd (bijv. SMA Grid Guard-parameters). Verkeerd ingestelde parameters kunnen tot opbrengstverliezen leiden. Wijzig veiligheidsrelevante parameters alleen na overleg met het energiebedrijf aan wiens netwerk u energie teruglevert. Het opslaan van parameters kan ongeveer dertig seconden duren. Koppel de Sunny WebBox met Bluetooth tijdens het opslaan niet los van de voeding. Als u de Sunny WebBox tijdens het opslaan loskoppelt van de spanningsvoorziening, kan dit tot gegevensverlies leiden. Installatiehandleiding SWebBox20-IA-nl-12 11

12 Leveringsinhoud SMA Solar Technology AG 3 Leveringsinhoud Controleer de levering op volledigheid en zichtbare beschadigingen. Neem contact op met uw handelaar als de levering niet volledig of beschadigd is. Positie Aantal Omschrijving A 1 Sunny WebBox met Bluetooth B 1 Netvoedingsadapter met stopcontactadapter C 1 Netwerkkabel (rood) D 1 Netwerkkabel (blauw) E 2 Schroeven (M6) F 2 Pluggen (M6) G 1 Cd met installatiehandleiding, gebruiksaanwijzing en Sunny WebBox Assistant H 1 Beknopte handleiding voor inbedrijfstelling 12 SWebBox20-IA-nl-12 Installatiehandleiding

13 SMA Solar Technology AG Productbeschrijving 4 Productbeschrijving 4.1 De Sunny WebBox met Bluetooth De Sunny WebBox met Bluetooth is een communicatie-apparaat dat de gegevens van een PV-installatie registreert, protocolleert en via de geïntegreerde webserver ter beschikking stelt om deze via een gebruikersinterface op te roepen. Bovendien maakt de Sunny WebBox de diagnose op afstand en de configuratie van de aangesloten apparaten van een PV-installatie via de computer mogelijk. De Sunny WebBox kan de gegevens van de aangesloten apparaten voortdurend opvragen en evalueren. Het opvraaginterval voor de gegevens van de gehele PV-installatie bedraagt 5 minuten. Als u gegevens via de gebruikersinterface van de Sunny WebBox laat weergeven, worden de actueel weergegeven gegevens om de 20 seconden opgevraagd. Als de verbinding met de PV-installatie wordt onderbroken, zal de Sunny WebBox de verbinding zo snel mogelijk herstellen. De Sunny WebBox kan de verzamelde gegevens van de PV-installatie automatisch aan het internetportaal Sunny Portal of naar een willekeurige FTP-server sturen voor verdere verwerking. Daarnaast kunt u de installatiegegevens via de grote display Sunny Matrix of de software FlashView presenteren. U kunt een Power Reducer Box samen met de Sunny WebBox gebruiken om de installatie aan het energienetbeheer te laten bijdragen. De Sunny WebBox kan via de Power Reducer Box gewenste waarden van de netwerkexploitant ontvangen en doorgeven aan de omvormers van de PV-installatie. Installatiehandleiding SWebBox20-IA-nl-12 13

14 Productbeschrijving SMA Solar Technology AG De Sunny WebBox vervult de functie van een netwerkvormend apparaat (master-apparaat) binnen de Bluetooth installatie. Master-apparaten zijn communicatieproducten die de structuur van de Bluetooth PV-installatie afbeelden en gegevens verzamelen, evalueren en bewerken. De Sunny WebBox kan in tegenstelling tot andere master-apparaten tot max. 5 uplinks opbouwen, d.w.z. hij kan tegelijkertijd met 5 apparaten verbinding maken. Hij kan ook de functie van een slave/wortelknoop aannemen en een bijdrage aan de opbouw van een Bluetooth netwerk leveren. Op deze manier kan de Sunny WebBox meerdere groepen van omvormers met elkaar verbinden die anders geen Bluetooth verbinding zouden hebben. Het aantal apparaten dat door de Sunny WebBox kan worden beheerd, is afhankelijk van het aantal master-apparaten binnen het Bluetooth netwerk met dezelfde NetID. Als de Sunny WebBox de enige master binnen het Bluetooth netwerk is, kan de Sunny WebBox maximaal 50 apparaten beheren. Als er zich twee masters binnen het Bluetooth netwerk bevinden (bijvoorbeeld Sunny Explorer of de Sunny Beam met Bluetooth), kan de Sunny WebBox niet meer dan 25 apparaten beheren. In een Bluetooth netwerk met dezelfde NetID is maximaal één Sunny WebBox met Bluetooth toegestaan. Uitgebreide informatie over de SMA Bluetooth Wireless Technology vindt u in de downloadsectie op Typeplaatje Het typeplaatje identificeert de Sunny WebBox eenduidig. Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van de behuizing. Positie Omschrijving Toelichting A Type Type apparaat B Serial Number Serienummer van het apparaat C MAC Adress MAC-adres van het apparaat D Version Hardwareversie van het apparaat 14 SWebBox20-IA-nl-12 Installatiehandleiding

15 SMA Solar Technology AG Productbeschrijving 4.3 Overzicht van de leds Led-naam Toestand Betekenis "PLANT STATUS" brandt groen Alle apparaten van de PV-installatie hebben de status "OK".* brandt oranje Ten minste één apparaat van de PV-installatie heeft de status "Waarschuwing".* brandt rood Ten minste één apparaat van de PV-installatie heeft de status "Fout".* knippert oranje De Sunny WebBox zendt updatebestanden naar de apparaten van de PV-installatie.* uit Er is geen apparaat in de PV-installatie aanwezig. * brandt groen Login bij alle verbonden apparaten in orde. brandt oranje Login bij minstens één verbonden apparaat niet in orde. brandt rood Login bij alle verbonden apparaten niet in orde. "MODEM" uit Niet toegewezen "DATA UPLOAD" brandt groen De datatransmissie naar de Sunny Portal of een externe FTP-server is geactiveerd. De laatste update was succesvol. knippert groen De Sunny WebBox stuurt gegevens naar de Sunny Portal of een externe FTP-server. brandt rood De laatste datatransmissie naar de Sunny Portal of een externe FTP-server is mislukt. uit De datatransmissie is gedeactiveerd. Installatiehandleiding SWebBox20-IA-nl-12 15

16 Productbeschrijving SMA Solar Technology AG Led-naam Toestand Betekenis "SD CARD" brandt groen De SD-kaart is geplaatst, kan beschreven worden en heeft een vrije geheugencapaciteit van meer dan 10 % van de totale capaciteit. knippert groen De SD-kaart wordt beschreven. De vrije geheugencapaciteit bedraagt meer dan 10 % van de totale capaciteit. brandt oranje De SD-kaart is geplaatst, kan beschreven worden en heeft een vrije geheugencapaciteit die kleiner of gelijk aan 10 % van de totale capaciteit is. knippert oranje De SD-kaart wordt beschreven. De vrije geheugencapaciteit is kleiner of gelijk aan 10 % van de totale capaciteit. brandt rood De SD-kaart is vol of schrijfbeveiligd of er bevindt zich een updatebestand op de SD-kaart. uit Geen SD-kaart aanwezig. "SYSTEM" brandt groen De Sunny WebBox is klaar voor gebruik. knippert groen De Sunny WebBox start. knippert oranje De Sunny WebBox voert een firmware-update uit. knippert rood Er is een systeemfout opgetreden. "POWER" brandt groen De Sunny WebBox wordt van spanning voorzien. uit De Sunny WebBox krijgt geen spanning. * De apparaten SMA draadloze contactdoos, SMA Bluetooth Repeater en SMA Bluetooth Power Injector hebben geen invloed op de status van de led "PLANT STATUS". 16 SWebBox20-IA-nl-12 Installatiehandleiding

17 SMA Solar Technology AG Productbeschrijving 4.4 Overzicht aansluitpaneel Positie A B C D E F Omschrijving Aansluiting voor de GSM-antennekabel (niet bezet) Aansluiting voor de netvoedingsadapter Bluetooth module Moduleschacht (niet toegewezen) Netwerkaansluiting voor 10 / 100 MBit ethernet SD-kaartsleuf 4.5 Overzicht Bluetooth module Positie A B C D Omschrijving Draaischakelaar "MODE" Draaischakelaar "NetID" Bluetooth led (blauw) Indicatie van de verbinding (niet bezet) Installatiehandleiding SWebBox20-IA-nl-12 17

18 Productbeschrijving SMA Solar Technology AG Overzicht van de leds van de Bluetooth module Status Bluetooth led (blauw) brandt Betekenis Bluetooth verbinding is aanwezig. uit Er is geen Bluetooth verbinding aanwezig. 4.6 Overzicht van de leds bij de netwerkaansluiting Positie Led Toestand Betekenis A Link aan Verbinding tot stand gebracht uit Geen verbinding tot stand gebracht B Activity aan Verbinding tot stand gebracht, er worden geen gegevens verzonden of ontvangen knippert Er worden gegevens verzonden of ontvangen uit Geen verbinding tot stand gebracht 18 SWebBox20-IA-nl-12 Installatiehandleiding

19 SMA Solar Technology AG Montage 5 Montage 5.1 Eisen aan de montagelocatie Neem de onderstaande aanwijzingen m.b.t. de montagelocatie van de Sunny WebBox in acht: De Sunny WebBox is alleen geschikt voor de montage in gesloten ruimten. De omgevingstemperatuur moet tussen 20 C en +65 C liggen. De Sunny WebBox moet tegen stof, vocht, agressieve stoffen en dampen worden beschermd. Houd de in de afbeelding weergegeven minimumafstanden tot wanden, andere apparaten of voorwerpen aan om voor voldoende warmteafvoer te zorgen. Dek de Sunny WebBox niet af. De afstand van de Sunny WebBox tot de omvormers mag niet groter zijn dan de maximaal toegestane afstand van de gebruikte communicatiewijze van de installatie. Neem de gegevens in de desbetreffende hoofdstukken in acht. Let bij de montage op een optimale ontvangst voor radiografische trajecten. Bepaalde omgevingsvoorwaarden kunnen de verbindingskwaliteit en de datatransmissiesnelheid tussen Bluetooth apparaten verminderen: Monteer of plaats het Bluetooth apparaat op minstens 1 m afstand van de volgende apparaten: WLAN-apparaten magnetrons andere apparatuur die de 2,4 GHz frequentieband gebruikt Installatiehandleiding SWebBox20-IA-nl-12 19

20 Montage SMA Solar Technology AG 5.2 Montagelocatie bij PV-installaties met Bluetooth bepalen Aanwijzingen voor SMA Bluetooth De apparaten in uw PV-installatie kunnen zich via Bluetooth met een communicatieapparaat verbinden en communiceren. Om met elkaar te kunnen communiceren en een netwerk te vormen moeten de apparaten op dezelfde NetID zijn ingesteld. De NetID is een uniek identificatienummer van uw PV-installatie. D.m.v. de NetID kan uw PV-installatie zich van andere PV-installaties onderscheiden. NetID voor uw PV-installatie bepalen Als uw PV-installatie nog geen NetID heeft, moet u eerst een vrije NetID met behulp van de software Sunny Explorer bepalen en deze vervolgens op de apparaten binnen uw PV-installatie instellen. NetID 1 wordt nog niet ondersteund door de Sunny WebBox met Bluetooth. Een directe verbinding met een afzonderlijk SMA Bluetooth apparaat via NetID 1 is momenteel alleen mogelijk met de software Sunny Explorer of de Sunny Beam met Bluetooth. Wijzig de NetID van de Sunny WebBox met Bluetooth in de NetID van uw PV-installatie (NetID 2 tot NetID F) Montagelocatie bepalen Controleer eerst de verbindingskwaliteit tussen de Sunny WebBox en uw PV-installatie op de geplande montagelocatie van de Sunny WebBox, voor u de Sunny WebBox monteert. De verbindingskwaliteit kan worden gecontroleerd met behulp van Sunny Explorer of de Sunny Beam met Bluetooth (zie gebruiksaanwijzing van het desbetreffende apparaat). De verbindingskwaliteit kan worden aangepast door de onderlinge afstand tussen de Bluetooth apparaten te verkleinen of te vergroten Uitbreiding van het Bluetooth netwerk met behulp van een SMA Bluetooth Repeater De SMA Bluetooth Repeater geeft het dataverkeer binnen een Bluetooth netwerk door. Als u de SMA Bluetooth Repeater aan de grens van het zendbereik van de Sunny WebBox installeert, vergroot de SMA Bluetooth Repeater het bereik van de Sunny WebBox. Op die manier kunt u ook apparaten op grote afstand via Bluetooth verbinden. 20 SWebBox20-IA-nl-12 Installatiehandleiding

21 SMA Solar Technology AG Montage 5.3 Sunny WebBox aan de wand monteren Serienummer noteren Noteer voor u de Sunny WebBox monteert het serienummer dat op het typeplaatje staat. U hebt het serienummer later nodig om de gebruikersinterface van de Sunny WebBox op te roepen. 1. Bepaal de montagelocatie aan de hand van de eisen aan de montagelocatie. 2. Bepaal de positie van de Sunny WebBox met behulp van de boorsjabloon en markeer de boorgaten met een potlood. 3. Boor op de gemarkeerde plaatsen gaten met een diameter van 6 mm en steek er pluggen in. 4. Draai de schroeven in de wand en laat deze 6 mm uitsteken. 5. Hang de Sunny WebBox op aan de schroeven. Installatiehandleiding SWebBox20-IA-nl-12 21

22 Montage SMA Solar Technology AG 5.4 Sunny WebBox op de DIN-rail monteren Serienummer noteren Noteer voor u de Sunny WebBox monteert het serienummer dat op het typeplaatje staat. U hebt het serienummer later nodig om de gebruikersinterface van de Sunny WebBox op te roepen. 1. Bepaal de montagelocatie aan de hand van de eisen aan de montagelocatie. 2. Haak de Sunny WebBox met de twee onderste houders in de onderkant van de DIN-rail. 3. Duw de Sunny WebBox naar boven en laat deze in de bovenste houder vastklikken. 22 SWebBox20-IA-nl-12 Installatiehandleiding

23 SMA Solar Technology AG Inbedrijfstelling 6 Inbedrijfstelling 6.1 Aanwijzingen voor inbedrijfstelling De Sunny WebBox kan op 2 manieren in bedrijf worden gesteld: Sunny WebBox met de Sunny WebBox Assistant in bedrijf stellen (aanbevolen) Sunny WebBox zonder de Sunny WebBox Assistant in bedrijf stellen Sunny WebBox met de Sunny WebBox Assistant in bedrijf stellen De Sunny WebBox Assistant is een software die u helpt bij de inbedrijfstelling van de Sunny WebBox. U vindt de Sunny WebBox Assistant op de meegeleverde cd en in de downloadsectie op Gebruik de beknopte handleiding voor de inbedrijfstelling van de Sunny WebBox. of Ga als volgt te werk: Voer de Bluetooth instellingen van de Sunny WebBox uit (zie pagina 24). Sluit de Sunny WebBox direct aan op de computer (zie pagina 25) of op het lokale netwerk (zie pagina 33). Start de Sunny WebBox Assistant op uw computer. Volg de aanwijzingen van de Sunny WebBox Assistant. Sunny WebBox zonder de Sunny WebBox Assistant in bedrijf stellen Ga als volgt te werk: Voer de Bluetooth instellingen van de Sunny WebBox uit (zie pagina 24). Sluit de Sunny WebBox direct aan op de computer (zie pagina 25). Voer de netwerkinstellingen op de computer uit (zie pagina 26). Configureer de Sunny WebBox voor het lokale netwerk (zie pagina 31). Installatiehandleiding SWebBox20-IA-nl-12 23

24 Inbedrijfstelling SMA Solar Technology AG 6.2 Bluetooth instellingen van de Sunny WebBox uitvoeren De Bluetooth instellingen van de Sunny WebBox kunnen via de draaischakelaar van de Bluetooth module worden ingesteld. Gebruik hiervoor een schroevendraaier (bladbreedte: 2,5 mm). Wijziging van de NetID tijdens het bedrijf van de Sunny WebBox Als de NetID van de Sunny WebBox tijdens het bedrijf wordt gewijzigd, wordt de Sunny WebBox opnieuw gestart. Vervolgens zoekt de Sunny WebBox alle apparaten met dezelfde NetID en geeft ze weer in de installatiestructuur. NetID 1 wordt nog niet ondersteund door de Sunny WebBox met Bluetooth. Een directe verbinding met een afzonderlijk SMA Bluetooth apparaat via NetID 1 is momenteel alleen mogelijk met de software Sunny Explorer of de Sunny Beam met Bluetooth. Wijzig de NetID van de Sunny WebBox met Bluetooth in de NetID van uw PV-installatie (NetID 2 tot NetID F). 1. Draai de draaischakelaar "MODE" naar positie "0". De draaischakelaar moet altijd op de stand "0" staan (fabrieksinstelling). Andere standen zijn niet toegestaan en zijn bedoeld voor de SMA service. 2. Draai de pijl van de draaischakelaar "NetID" op de NetID van de PV-installatie. Zie de tabel voor de toewijzing van de schakelaarstanden. NetID Functie 0 Bluetooth is uitgeschakeld. 1 (fabrieksinstelling) Geen functie 2 F Bluetooth is ingeschakeld. De Sunny WebBox kan met alle SMA Bluetooth producten met dezelfde NetID een verbinding tot stand brengen. Een verbinding met Sunny Beam met Bluetooth of Sunny Explorer is niet mogelijk. De Sunny WebBox is voorbereid voor de Bluetooth communicatie. 24 SWebBox20-IA-nl-12 Installatiehandleiding

25 SMA Solar Technology AG Inbedrijfstelling 6.3 Sunny WebBox direct op de computer aansluiten 1. Sluit de Sunny WebBox met de blauwe netwerkkabel (crossover-kabel) direct aan op de computer (zie ➀ ). De aansluiting van de computer wordt over het algemeen met hetzelfde symbool aangeduid als de netwerkaansluiting van de Sunny WebBox. Raadpleeg eventueel de handleiding van de computer. Aanbeveling voor de bekabeling van het netwerk Als de meegeleverde netwerkkabel te kort is, dient u bij de aanschaf van een langere kabel op de volgende aanwijzingen te letten: U hebt een crossover-kabel nodig. Overbodige kabellengte heeft een negatieve invloed op de signaalkwaliteit. De maximaal toegestane kabellengte per segment is 100 m. Gebruik een hoogwaardige, afgeschermde en paarsgewijs getwiste kabel "shielded twisted pair" van categorie 5 (FTP Cat 5) of hoger. 2. Verbind de netvoedingsadapter met de Sunny WebBox en steek hem in het stopcontact (zie ➁). De Sunny WebBox wordt gestart en is klaar voor gebruik als de leds "SYSTEM" en "POWER" groen branden. Het opstarten kan ongeveer negentig seconden duren. Raadpleeg hoofdstuk 12.1 Algemeen zoeken naar fouten bij de Sunny WebBox (pagina 47) als de led "SYSTEM" of "POWER" niet groen brandt. 3. Stel de computer in op het netwerkbereik van de Sunny WebBox (zie hoofdstuk 6.4 Netwerkinstellingen op de computer uitvoeren (pagina 26)). Installatiehandleiding SWebBox20-IA-nl-12 25

26 Inbedrijfstelling SMA Solar Technology AG 6.4 Netwerkinstellingen op de computer uitvoeren Aanwijzingen voor de netwerkinstelling op de computer Als u voor de eerste inbedrijfstelling van de Sunny WebBox niet de Sunny WebBox Assistant gebruikt, moet u de netwerkinstellingen op de computer handmatig uitvoeren. Daarvoor moet u eerst de computer instellen op het netwerkbereik dat af fabriek op de Sunny WebBox is ingesteld. Lees het relevante hoofdstuk voor het besturingssysteem van uw computer. Als u een besturingssysteem gebruikt dat niet beschreven is, kunt u in de handleiding van het besturingssysteem nalezen hoe de computer op het IP-adres en het subnetmasker wordt ingesteld. De Sunny WebBox kan dan via de gebruikersinterface voor een lokaal netwerk worden geconfigureerd (zie pagina 31). Gebruikersrechten in het besturingssysteem Op de computer waarmee u de Sunny WebBox in bedrijf wilt stellen, heeft u desbetreffende gebruikersrechten nodig om de netwerkinstellingen te kunnen wijzigen. Neem bij vragen contact op met uw systeembeheerder Windows 7, Windows Vista 1. Start de computer. 2. Kies "Start" in Windows. 3. Voer in het zoekveld "ncpa.cpl" in en druk op enter. Het venster "Netwerkverbindingen" wordt geopend. 4. Dubbelklik op de LAN-verbinding waarmee de Sunny WebBox verbonden is. Als Windows meerdere LAN-verbindingen weergeeft, beschikt de computer waarschijnlijk over meerdere netwerkaansluitingen. Let op dat u de netwerkaansluiting kiest waarmee de computer op de Sunny WebBox is aangesloten. Raadpleeg eventueel de handleiding van de computer. Raadpleeg hoofdstuk 12.1 Algemeen zoeken naar fouten bij de Sunny WebBox (pagina 47) als er geen LAN-verbinding wordt weergegeven. Het venster "Status van LAN-verbinding" wordt geopend. 5. Kies op het tabblad "Algemeen" [Eigenschappen]. 26 SWebBox20-IA-nl-12 Installatiehandleiding

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology Installatiehandleiding SWebBox20-INL110711 98-0023811 Version 1.1 NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting

Nadere informatie

Aanpassen van de totale energieopbrengst bij de vervanging van een omvormer in installaties met communicatieproducten

Aanpassen van de totale energieopbrengst bij de vervanging van een omvormer in installaties met communicatieproducten Aanpassen van de totale energieopbrengst bij de vervanging van een omvormer in installaties met communicatieproducten Installatiehandleiding voor vakmensen 1 Toelichting bij dit document Geldigheid Dit

Nadere informatie

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology Gebruiksaanwijzing SWebBox20-BA-nl-13 Versie 1.3 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting

Nadere informatie

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX Gebruiksaanwijzing SWebBox-BA-nl-36 Versie 3.6 NL Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Juridische bepalingen De informatie

Nadere informatie

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology Gebruiksaanwijzing SWebbox20-BNL110712 Versie 1.2 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting

Nadere informatie

Installatiehandleiding Vervanging van SMA apparaten in installaties met SMA communicatieproducten

Installatiehandleiding Vervanging van SMA apparaten in installaties met SMA communicatieproducten Installatiehandleiding Vervanging van SMA apparaten in installaties met SMA communicatieproducten Geraeteaustausch-IA-nl-20 Versie 2.0 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG Juridische

Nadere informatie

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX Gebruiksaanwijzing SWebBox-BNL111033 98-0015833 Version 3.3 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij deze handleiding.....................

Nadere informatie

Toebehoren SUNNY MATRIX ADMIN TOOL

Toebehoren SUNNY MATRIX ADMIN TOOL Toebehoren SUNNY MATRIX ADMIN TOOL Gebruiksaanwijzing MatrixAdmin-BNL100510 Versie 1.0 NL Inhoudsopgave SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave 1 Toelichting bij deze handleiding..................... 3 1.1

Nadere informatie

Communicatie-interface voor SMA omvormers SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK

Communicatie-interface voor SMA omvormers SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK Communicatie-interface voor SMA omvormers SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK Installatiehandleiding BTPB-INL112112 98-0014712 Version 1.2 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

Installatiebewaking SUNNY WEBBOX

Installatiebewaking SUNNY WEBBOX Installatiebewaking SUNNY WEBBOX Technische beschrijving SWebBox-TNL093030 98-0015830 Version 3.0 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhaltsverzeichnis 1 Toelichting bij deze handleiding.....................

Nadere informatie

Installatiebewaking SMA beveiligings- en wachtwoordconcept bij d.m.v. wachtwoord beveiligde PV-installaties met Bluetooth Wireless Technology

Installatiebewaking SMA beveiligings- en wachtwoordconcept bij d.m.v. wachtwoord beveiligde PV-installaties met Bluetooth Wireless Technology Installatiebewaking SMA beveiligings- en wachtwoordconcept bij d.m.v. wachtwoord beveiligde PV-installaties met Bluetooth Wireless Technology Technische beschrijving Sicherheit-TNL103010 Versie 1.0 NL

Nadere informatie

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter Powerline Adapter Let op! Stel de Powerline Adapter niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de directe nabijheid van verwarmingselementen. Gebruik de Powerline

Nadere informatie

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM Inhoudsopgave Introductie van ESG103/ESG104 breedband routers......................... 1 Systeem vereisten.....................................................

Nadere informatie

Dit document geeft een samenvatting van de belangrijkste eigenschappen van SMA Bluetooth Wireless Technology en beantwoordt vragen uit de praktijk.

Dit document geeft een samenvatting van de belangrijkste eigenschappen van SMA Bluetooth Wireless Technology en beantwoordt vragen uit de praktijk. Wireless Technology in de praktijk Inhoud Dit document geeft een samenvatting van de belangrijkste eigenschappen van Wireless Technology en beantwoordt vragen uit de praktijk. Meer documentatie over De

Nadere informatie

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding CAP1300 Beknopte installatiehandleiding 09-2017 / v1.0 Inhoud van de verpakking I Productinformatie... 3 I-1 Inhoud van de verpakking... 3 I-2 Systeemvereisten... 4 I-3 Hardware-overzicht... 4 I-4 LED-status...

Nadere informatie

Installatiebewaking SUNNY EXPLORER

Installatiebewaking SUNNY EXPLORER Installatiebewaking SUNNY EXPLORER Gebruiksaanwijzing Explorer-BA-nl-15 Versie 1.5 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij deze handleiding..................... 6 1.1

Nadere informatie

1. Wat is een repeater?... 2. 2. Hoe in te stellen?... 2. A. Instellen via Wi-Fi Protected Setup (WPS)... 2

1. Wat is een repeater?... 2. 2. Hoe in te stellen?... 2. A. Instellen via Wi-Fi Protected Setup (WPS)... 2 Inhoud 1. Wat is een repeater?... 2 2. Hoe in te stellen?... 2 A. Instellen via Wi-Fi Protected Setup (WPS)... 2 B. Instellen via instellingsassistent... 3 C. Instellen via de webinterface... 6 3. De Fritz!WLAN

Nadere informatie

Stap Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur)

Stap Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur) Stap 1. 1. Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur) 2. Sluit de adapter aan op de router en steek de stekker in het stopcontact.

Nadere informatie

Bedrijfshandleiding SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER

Bedrijfshandleiding SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER Bedrijfshandleiding SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER SC-COM-BE-nl-20 98-4104920 Versie 2.0 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG Juridische bepalingen De informatie in deze documenten

Nadere informatie

Vigor V2.0. Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl

Vigor V2.0. Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl Vigor Firm w are Upgrade Procedure V2.0 Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl Inhoudsopgave FIRMWARE UPGRADE PROCEDURE...1 INHOUDSOPGAVE...1 VOORBEREIDING...2

Nadere informatie

Wifi-repeater INSTALLATIEHANDLEIDING

Wifi-repeater INSTALLATIEHANDLEIDING Wifi-repeater INSTALLATIEHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE BELANGRIJKE OPMERKING... 3 BELANGRIJKSTE KENMERKEN... 6 IMPLEMENTATIE... 6 OPRICHTING VAN EEN DRAADLOOS INFRASTRUCTUURNETWERK.... 6 REPEATER:... 7 TOEGANGSPUNT:...

Nadere informatie

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter Powerline Adapter Let op! Stel de Powerline Adapter niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de directe nabijheid van verwarmingselementen. Gebruik de Powerline

Nadere informatie

Het lokale netwerk configureren

Het lokale netwerk configureren Het lokale netwerk configureren Als u een lokaal netwerk wilt configureren, dient u eventueel de netwerkinstellingen van de PC s te configureren die via de router of het access point met elkaar moeten

Nadere informatie

Firmware Upgrade Utility

Firmware Upgrade Utility Firmware Upgrade Utility Inhoudsopgave Firmware Upgrade Procedure Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie

Nadere informatie

Installatiebewaking SUNNY MATRIX

Installatiebewaking SUNNY MATRIX Installatiebewaking SUNNY MATRIX Gebruiksaanwijzing SMatrix-BNL095014 98-0021714 Version 1.4 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij deze handleiding.....................

Nadere informatie

1. Wat is een repeater?... 2. 2. Hoe in te stellen?... 2. A. Instellen via Wi-Fi Protected Setup (WPS)... 2

1. Wat is een repeater?... 2. 2. Hoe in te stellen?... 2. A. Instellen via Wi-Fi Protected Setup (WPS)... 2 Inhoud 1. Wat is een repeater?... 2 2. Hoe in te stellen?... 2 A. Instellen via Wi-Fi Protected Setup (WPS)... 2 B. Instellen via instellingsassistent... 3 C. Instellen via de webinterface... 6 3. De Fritz!WLAN

Nadere informatie

Apparaat voor het beheer van PV-installaties en de besturing van verbruikers SUNNY HOME MANAGER

Apparaat voor het beheer van PV-installaties en de besturing van verbruikers SUNNY HOME MANAGER Apparaat voor het beheer van PV-installaties en de besturing van verbruikers SUNNY HOME MANAGER Installatiehandleiding HoMan-IA-INL120811 Versie 1.1 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Internethandleiding Voor het verbinden met internet vanuit een SSHN-complex

Internethandleiding Voor het verbinden met internet vanuit een SSHN-complex Versie 1.4.12.21 Internethandleiding Voor het verbinden met internet vanuit een SSHN-complex in opdracht van Stichting Platform Huurdersbelangen Inhoudsopgave Terminologie... 2 Advies. 2 Instellen van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion. Resetten van de router

Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion. Resetten van de router Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion Deze beknopte handleiding voor het configureren van de router bestaat uit 4 delen: - Stapsgewijze beschrijving voor het resetten

Nadere informatie

EnGenius/Senao ECB/SCB-8610S HANDLEIDING Firmware 1.9.8.02

EnGenius/Senao ECB/SCB-8610S HANDLEIDING Firmware 1.9.8.02 EnGenius/Senao ECB/SCB-8610S HANDLEIDING Firmware 1.9.8.02 1 Inhoudsopgave: Stap 1.1: IP-adres veranderen met Windows Vista 3 Stap 1.2: IP-adres veranderen met Windows XP 6 Stap 2: De EnGenius ECB/SCB-8610S

Nadere informatie

Installatiebewaking SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK

Installatiebewaking SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK Installatiebewaking SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK Installatieaanwijzing BTPBINV-INL083610 98-0014710 Versie 1.0 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Aanwijzingen bij deze handleiding..................

Nadere informatie

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools)

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools) Firmware Upgrade Upgrade Utility (Router Tools) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie in Windows 8/8.1 4 Computer configuratie

Nadere informatie

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids 09-2012 / v2.0 0 Voordat u begint Voordat u dit access point in gebruik neemt dient u eerst te controleren of alle onderdelen in de verpakking aanwezig

Nadere informatie

Software-installatiehandleiding

Software-installatiehandleiding Software-installatiehandleiding In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

Conceptronic C54BRS4A Firmware Recovery Instructies

Conceptronic C54BRS4A Firmware Recovery Instructies Conceptronic C54BRS4A Firmware Recovery Instructies Indien u een Conceptronic C54BRS4A router heeft en de firmware upgrade is mislukt of u kunt de router niet meer benaderen, zelfs na een reset, dan kunt

Nadere informatie

Installatiebewaking SUNNY SENSORBOX

Installatiebewaking SUNNY SENSORBOX Installatiebewaking SUNNY SENSORBOX Installatiehandleiding Sensorbox-INL100914 98-0010714 Version 1.4 NL SMA Solar Technology AG 2 Sensorbox-INL100914 Installatiehandleiding SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave

Nadere informatie

Installatiehandleiding SUNNY HOME MANAGER

Installatiehandleiding SUNNY HOME MANAGER Installatiehandleiding SUNNY HOME MANAGER HoMan-IA-nl-15 Versie 1.5 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG Juridische bepalingen De informatie in deze documenten is eigendom van SMA Solar

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de router op uw Local Area Network (LAN) installeert en verbinding maakt met het internet. Er wordt uitgelegd hoe

Nadere informatie

Edimax Gemini Upgradepakket Wi-Fi-roaming voor thuis RE11 Snelstartgids

Edimax Gemini Upgradepakket Wi-Fi-roaming voor thuis RE11 Snelstartgids Edimax Gemini Upgradepakket Wi-Fi-roaming voor thuis RE11 Snelstartgids 02-2017 / v2.0 I. Productinformatie I-1. Inhoud van de verpakking - RE11S x 2 - CD met meertalige QIG en gebruikershandleiding -

Nadere informatie

Remote Powercontrol for TCP/IP networks

Remote Powercontrol for TCP/IP networks Remote Powercontrol for TCP/IP networks Gebruikershandleiding 1. Opening instructies..... 1.1 Verbinding De IP Power Switch (IPPS) moet verbonden zijn met het lichtnet (230V) en het gewenste ethernet.

Nadere informatie

Installatie & Ondersteuning. Zyxel router

Installatie & Ondersteuning. Zyxel router Installatie & Ondersteuning Zyxel router Inhoudsopgave: 1. Welkom 2. Aansluiten 2.1 De router 2.2 In de doos 2.3 Aansluiten 2.4 Installeren 3. Vagen & Garantie 3.1 Veelgestelde vragen 3.2 Reset van de

Nadere informatie

EnGenius Snelle Installatie Gids

EnGenius Snelle Installatie Gids EnGenius Snelle Installatie Gids Voor uw EnGenius Wireless Access Point Inhoud van de verpakking Pak de doos uit en controleer de inhoud: EnGenius Wired Wireless Access Point Categorie 5 Ethernet-kabel

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Problemen oplossen

Hoofdstuk 2 Problemen oplossen Hoofdstuk 2 Problemen oplossen In dit hoofdstuk staat informatie over het oplossen van problemen met de router. Snelle tips Hier volgen een aantal tips voor het oplossen van eenvoudige problemen. Start

Nadere informatie

Wi-Fi installatie. Inleiding

Wi-Fi installatie. Inleiding Wi-Fi installatie Inleiding De Solar Wi-Fi module is een data logging module. Met de functie plug & play kan de WiFi module eenvoudig informatie van uw PV-installatie verzamelen. Met de geïntegreerde Wi-

Nadere informatie

BlackRapid N+ Radiografische WLAN-router. Snelle installatiegids

BlackRapid N+ Radiografische WLAN-router. Snelle installatiegids BlackRapid N+ Radiografische WLAN-router Snelle installatiegids Inhoud van de verpakking... pagina 1 Netwerkverbindingen opbouwen... pagina 2 Netwerk installeren... pagina 3 Inhoud van de verpakking Controleer

Nadere informatie

Sunny WebBox met Bluetooth Wireless Technology. Razendsnel configureren, veilig bewaken. Eenvoudig. Gebruikersvriendelijk. Veilig

Sunny WebBox met Bluetooth Wireless Technology. Razendsnel configureren, veilig bewaken. Eenvoudig. Gebruikersvriendelijk. Veilig Sunny WebBox met Bluetooth Wireless Technology WEBBOX-BT-20 Veilig Eenvoudig Gebruikersvriendelijk Bewaking, diagnose en configuratie van de PV installatie op afstand Datalogger voor alle belangrijke installatiegegevens

Nadere informatie

Instructies Wi-Fi instellen Samil 3400-6000TL-D

Instructies Wi-Fi instellen Samil 3400-6000TL-D Instructies Wi-Fi instellen Samil 3400-6000TL-D Uw omvormer van Samil Power is uitgerust met een Wi-Fi module, waarmee u uw omvormer op afstand uit kunt lezen. Samil power biedt het programma V-IPlant

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING AVISTAR 1.1 SERVER- en CLIENTPANEEL. 1 Inleiding blz. 2. 2 Montage/ophanging paneel blz. 3

TECHNISCHE HANDLEIDING AVISTAR 1.1 SERVER- en CLIENTPANEEL. 1 Inleiding blz. 2. 2 Montage/ophanging paneel blz. 3 TECHNISCHE HANDLEIDING AVISTAR 1.1 SERVER- en CLIENTPANEEL Uitgave 8-2-2008 1 Inleiding blz. 2 2 Montage/ophanging paneel blz. 3 3 - Aansluiten voeding/tcp-ip kabel blz. 4 4 - Invoeren Subnetmask en IP

Nadere informatie

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de ADSL Modem/Router,

Nadere informatie

myguard 7202 / 7202G (802.11g) Security ADSL2+ Router Snelle Start Gids

myguard 7202 / 7202G (802.11g) Security ADSL2+ Router Snelle Start Gids myguard 7202 / 7202G (802.11g) Security ADSL2+ Router Snelle Start Gids myguard (802.11g) Security ADSL2+ Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de (802.11g)

Nadere informatie

EM4590 Universele WiFi-repeater met WPS

EM4590 Universele WiFi-repeater met WPS EM4590 Universele WiFi-repeater met WPS 2 NEDERLANDS EM4590 Universele WiFi-repeater met WPS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Waar plaats je de EM4590 WiFi-repeater

Nadere informatie

Installatiebewaking SUNNY EXPLORER

Installatiebewaking SUNNY EXPLORER Installatiebewaking SUNNY EXPLORER Gebruiksaanwijzing ExplorerSW12-BNL104013 Versie 1.3 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij deze handleiding..................... 6

Nadere informatie

GEAVANCEERDE NETWERK BEWAKING- EN KOEPELCAMERA

GEAVANCEERDE NETWERK BEWAKING- EN KOEPELCAMERA GEAVANCEERDE NETWERK BEWAKING- EN KOEPELCAMERA INSTALLATIEGIDS Lees deze instructies voor gebruik zorgvuldig door en bewaar het voor later naslag. 1. OVERZICHT 1.1 Inhoud verpakking Netwerkcamera Installatiegids

Nadere informatie

Inleiding. Inhoud van de verpakking. Nederlandse versie. LC000070 Sweex Wireless Broadband Router 11g

Inleiding. Inhoud van de verpakking. Nederlandse versie. LC000070 Sweex Wireless Broadband Router 11g LC000070 Sweex Wireless Broadband Router 11g Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Sweex Wireless Router 11g. Met behulp van deze router kunt u snel en efficiënt een draadloos

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing WiFi-plug JFY

Gebruiksaanwijzing WiFi-plug JFY Gebruiksaanwijzing WiFi-plug JFY Inhoudsopgave 1.Inleiding 2 2. Apparaat Layout 2 3. Sluit de WiFi Plug aan op de de Inverter 2 4.Netwerk instelling 2 5. Parameters van WiFi Plug instelling 5 6. De accountgegevens

Nadere informatie

Installatie. NETGEAR ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking

Installatie. NETGEAR ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware installatie. LC201 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware installatie. LC201 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps LC201 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps Inleiding Stel de Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het product niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING Powerwifi USB Router in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne INLEIDING De Powerwifi USB Router kan worden gebruikt in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne. Hierdoor

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Linksys PLEK500 Powerline-netwerkadapter Inhoud Overzicht...............3 Kenmerken.................... 3 Hoe Powerline-netwerken werken........... 4 Installatievoorbeeld.......................

Nadere informatie

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G BIPAC 5102 / 5102S / 5102G (802.11g) ADSL2+ Modem/Router Snelle Start Gids Billion BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL2+ Modem/Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de router op uw Local Area Network (LAN) installeert en verbinding maakt met het internet. Er wordt uitgelegd hoe

Nadere informatie

Installatiehandleiding software

Installatiehandleiding software Installatiehandleiding software In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

BUITEN IR-NETWERKCAMERA Serie

BUITEN IR-NETWERKCAMERA Serie BUITEN IR-NETWERKCAMERA Serie INSTALLATIEGIDS Lees deze instructies voor gebruik zorgvuldig door en bewaar het voor later naslag. 1. OVERZICHT 1.1 Inhoud verpakking Netwerkcamera Installatiesticker Installatiegids

Nadere informatie

Apparaat voor het sluiten van gaten bij de draadloze verbinding bij SMA Bluetooth Wireless Technology SMA BLUETOOTH REPEATER

Apparaat voor het sluiten van gaten bij de draadloze verbinding bij SMA Bluetooth Wireless Technology SMA BLUETOOTH REPEATER Apparaat voor het sluiten van gaten bij de draadloze verbinding bij SMA Bluetooth Wireless Technology SMA BLUETOOTH REPEATER Installatiehandleiding BTREPIN-IA-INL100211 98-0013711 Versie 1.1 NL SMA Solar

Nadere informatie

EM4590R1 Universele WiFi-repeater met WPS

EM4590R1 Universele WiFi-repeater met WPS EM4590R1 Universele WiFi-repeater met WPS 2 NEDERLANDS EM4590R1 - Universele WiFi-repeater met WPS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Waar plaats je de EM4590 WiFi-repeater

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding F524 Energy Data Logger www.legrand.com Inhoud Energy Data Logger 1 Beschrijving 4 1.1 Mededelingen en tips 4 1.2 Hoofdfuncties 4 1.3 Legenda 5 2 Verbinding 6 2.1 Verbindingsschema 6 3 Configuratie 7

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing SUNNY VIEW

Gebruiksaanwijzing SUNNY VIEW Gebruiksaanwijzing SUNNY VIEW SunnyView-BA-nl-13 Versie 1.3 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Juridische bepalingen De informatie in deze documenten is eigendom

Nadere informatie

Handleiding Hulp bij verbindingsinstellingen. Versie 1.3 20-04-2015 1

Handleiding Hulp bij verbindingsinstellingen. Versie 1.3 20-04-2015 1 Handleiding Hulp bij verbindingsinstellingen Versie 1.3 20-04-2015 1 PostBase (Mini) verbindingsinstellingen Deze handleiding zal u stapsgewijs door de verbindingsinstellingen helpen. Dit is een aanvulling

Nadere informatie

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router LEDs aan de Voorzijde Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de 802.11g ADSL VPN Firewall Router, zie de online handleiding.

Nadere informatie

Installatiehandleiding CEMM basic+, voor Modbus meters

Installatiehandleiding CEMM basic+, voor Modbus meters Installatiehandleiding CEMM basic+, voor Modbus meters V1 9-16 1. CEMM 1. Installatie CEMM Basic+ Vóór de installatie Bedankt dat u voor duurzaam hebt gekozen met de CEMM basic+! In deze handleiding vindt

Nadere informatie

Engenius ECB150/ECB300/ECB350 HANDLEIDING VOOR OPZETTEN ALS ACCESSPOINT. v0.01

Engenius ECB150/ECB300/ECB350 HANDLEIDING VOOR OPZETTEN ALS ACCESSPOINT. v0.01 Engenius ECB150/ECB300/ECB350 HANDLEIDING VOOR OPZETTEN ALS ACCESSPOINT v0.01 Inhoudsopgave: Stap 1.1: IP-adres veranderen met Windows Vista en Windows 7... 3 Stap 1.2: IP-adres veranderen met Windows

Nadere informatie

APP INSTALLATIE EN CONFIGURATIE UW KACHEL OP UW SMARTPHONE

APP INSTALLATIE EN CONFIGURATIE UW KACHEL OP UW SMARTPHONE APP INSTALLATIE EN CONFIGURATIE UW KACHEL OP UW SMARTPHONE APP 3 EENVOUDIGE STAPPEN VOOR EEN OPTIMAAL GEBRUIK VAN DE APP EN DE CONNECTION BOX 1PUNTEN VAN 1 tot 4 DE SMARTPHONE EN DE APP OP DE CONNECTION

Nadere informatie

Waarschuwing voor installatie

Waarschuwing voor installatie Waarschuwing voor installatie Schakel de Netwerk Camera uit zodra u rook of ongebruikelijke geuren waarneemt. Plaats de Netwerk Camera niet in de buurt van warmtebronnen zoals een tv of oven. Plaats de

Nadere informatie

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding SPA-2102

Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding SPA-2102 Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding SPA-2102 Gefeliciteerd met uw keuze voor Optibel telefonie. We hopen dat u tevreden zult zijn met onze service en zien er naar uit de komende

Nadere informatie

N300 Wi-Fi-router (N300R)

N300 Wi-Fi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installatiehandleiding N300 Wi-Fi-router (N300R) Handelsmerken Merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Informatie kan

Nadere informatie

Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding

Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding SPA-2000 Gefeliciteerd met uw keuze voor Optibel telefonie. We hopen dat u tevreden zult zijn met onze service en zien er naar uit de komende

Nadere informatie

Verkorte handleiding. enet-server Art.-Nr.: ENET-SERVER

Verkorte handleiding. enet-server Art.-Nr.: ENET-SERVER Verkorte handleiding enet-server Art.-Nr.: ENET-SERVER I De elementen van het projecteringsscherm (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Bovenste navigatiebalk: (1) Auswahl, bijv. van

Nadere informatie

FAQ KWB Comfort Online Inhoud

FAQ KWB Comfort Online Inhoud FAQ KWB Comfort Online Inhoud 1. Voorwaarden... 3 1.1. Ik wil Comfort Online gebruiken. Wat zijn de voorwaarden?... 3 1.1.1. Voorwaarden bij ketels met Comfort 4-regeling... 3 1.1.2. Voorwaarden bij ketels

Nadere informatie

Installeren van de applicatie en aanmelden van de radiatoren

Installeren van de applicatie en aanmelden van de radiatoren Installeren van de applicatie en aanmelden van de radiatoren 1. Maak verbinding met het draadloze netwerk via uw mobiele telefoon of tablet. 2. Download de NEXHO applicatie (er bestaan meerdere om U toe

Nadere informatie

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 NEDERLANDS...5 nl 2 OVERZICHT nl 1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 3 BLUETOOTH VOORZIENINGEN...8 4 SOFTWARE INSTALLATIE...9 4.1 Voorbereidingen...10

Nadere informatie

Sweex Broadband Router + 4 poorts 10/100 Switch

Sweex Broadband Router + 4 poorts 10/100 Switch Sweex Broadband Router + 4 poorts 10/100 Switch Toepassingsmogelijkheden Creëer een netwerk voor meerdere gebruikers, en deel het Internet in een handomdraai, zonder hier een ander stukje software voor

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies

Belangrijke veiligheidsinstructies 1 nl Megapixel IP Camera s Belangrijke veiligheidsinstructies Typenummers: NWC-700, NWC-800, NWC-900 Lees, volg en bewaar alle onderstaande veiligheidsvoorschriften. Neem alle waarschuwingen op het apparaat

Nadere informatie

Korte handleiding voor de eerste installatie

Korte handleiding voor de eerste installatie Korte handleiding voor de eerste installatie LET OP: U DIENT DE VOLGENDE ONDERDELEN NOG NIET AAN TE SLUITEN: - HET BASISSTATION - DE ETHERNET-KABEL - DE WIFI-ADAPTER TIJDENS DE INSTALLATIEPROCEDURE KRIJGT

Nadere informatie

Zonne-datatechniek SUNNY BEAM met Bluetooth Wireless Technology

Zonne-datatechniek SUNNY BEAM met Bluetooth Wireless Technology Zonne-datatechniek SUNNY BEAM met Bluetooth Wireless Technology Gebruiksaanwijzing BeamBT-BNL091910 98-0013310 Versie 1.0 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Aanwijzingen voor deze

Nadere informatie

Communicatie-interface voor SMA omvormers SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK PLUS

Communicatie-interface voor SMA omvormers SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK PLUS Communicatie-interface voor SMA omvormers SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK PLUS Installatiehandleiding BTPB-Ant-INL111510 98-0032710 Versie 1.0 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting

Nadere informatie

Brink Home Module verbinden met lokaal netwerk

Brink Home Module verbinden met lokaal netwerk Portal Hoofdstuk 5 5.1 Router met WPS-functie Lokaal (thuis-)netwerk Brink Home emodule DSL-router (LAN / WLAN) LAN ebus WLAN WLAN ebus Via de WPS-functie (Wi-fi Protected Setup) van de router is het mogelijk

Nadere informatie

EnGenius/Senao ECB/SCB-3220 HANDLEIDING Firmware 1.43.03

EnGenius/Senao ECB/SCB-3220 HANDLEIDING Firmware 1.43.03 EnGenius/Senao ECB/SCB-3220 HANDLEIDING Firmware 1.43.03 1 Inhoudsopgave: Stap 1.1: IP-adres veranderen met Windows Vista... 3 Stap 1.2: IP-adres veranderen met Windows XP... 6 Stap 2: De EnGenius ECB/SCB-3220

Nadere informatie

Xesar. Inbedrijfstelling Netwerkadapter

Xesar. Inbedrijfstelling Netwerkadapter Xesar Inbedrijfstelling Netwerkadapter PC-configuratie Voor de configuratie van de Xesarnetwerkadapter kunt u een willekeurige pc gebruiken. Dit kan ook de pc zijn waarop wordt gewerkt met de Xesar-software.

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Specificaties. Aanvullende specificaties WWW.SWEEX.COM

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Specificaties. Aanvullende specificaties WWW.SWEEX.COM LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Sweex Wireless Broadband Router 140 Nitro XM.

Nadere informatie

BiGuard 2. ibusiness Security Gateway Home-Office. Startgids

BiGuard 2. ibusiness Security Gateway Home-Office. Startgids BiGuard 2 ibusiness Security Gateway Home-Office Startgids BiGuard 2 ibusiness Security Gateway Home-Office Inleiding De BiGuard 2 is een compact apparaat met 8 switch-poorten en ingebouwde VPN- en Firewallfuncties.

Nadere informatie

EM8036 Powerline Adapter 500Mbps met 300Mbps WiFi

EM8036 Powerline Adapter 500Mbps met 300Mbps WiFi EM8036 Powerline Adapter 500Mbps met 300Mbps WiFi 2 NEDERLANDS EM8036 Powerline Adapter 500Mbps met 300Mbps WiFi Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 De Powerline adapters

Nadere informatie

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0 Getting Started AOX-319 PBX Versie 2.0 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 OVER DEZE HANDLEIDING... 3 ONDERDELEN... 3 INSTALLATIE EN ACTIVERING... 3 BEHEER VIA DE BROWSER... 4 BEHEER VIA DE CONSOLE... 5 BEVEILIGING...

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware installatie. LC202 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware installatie. LC202 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps Inleiding Stel de Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het product niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

+31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com. Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET)

+31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com. Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET) 12/06/2014 Ins-30202-NL Net2 Entry - Monitor Paxton Technische support +31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET)

Nadere informatie

Handleiding Cable Access

Handleiding Cable Access Handleiding Cable Access INHOUDSOPGAVE 1. INSTALLATIE... 3 1.1. Minimale systeemeisen... 3 1.2. Installatie kabelmodem... 3 2. CONFIGURATIE CABLE ACCESS... 4 2.1. Windows 98 & Me... 4 2.2. Windows 2000...

Nadere informatie

ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router

ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router Stap 1: Het instellen van uw computer Instellen netwerkkaart om de modem te kunnen bereiken: Windows 98/ME: Ga naar Start Instellingen Configuratiescherm

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de Powerline 500 WiFi toegangspunt XWN5001

Installatiehandleiding voor de Powerline 500 WiFi toegangspunt XWN5001 Installatiehandleiding voor de Powerline 500 WiFi toegangspunt XWN5001 Technische ondersteuning Bedankt dat u voor NETGEAR producten hebt gekozen. Zoek, nadat u uw product hebt geïnstalleerd, het serienummer

Nadere informatie