GEVEN AAN GOEDE DOELEN. Kwalitatief online onderzoek naar de toekomst van het geven in Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEVEN AAN GOEDE DOELEN. Kwalitatief online onderzoek naar de toekomst van het geven in Nederland"

Transcriptie

1 GEVEN AAN GOEDE DOELEN Kwalitatief online onderzoek naar de toekomst van het geven in Nederland 1

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Onderzoeksresultaten - Verschillende manieren van steunen - Werving door goede doelen - Houding en gedrag ten aanzien van de collecte - De toekomst van de collecte - Tijd in plaats van geld geven 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2

3 1. Inleiding 3

4 Achtergrond en doelstelling van het onderzoek Achtergrond In het najaar van 2014 heeft GfK in opdracht van de Stichting Collecteplan een kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar het bestaansrecht van de collecte. Aanleiding voor het onderzoek vormt de vraag óf en in welke vorm de collecte nog toekomst heeft. Via online onderzoek zijn ruim n=500 Nederlanders ondervraagd. Hierbij stonden de volgende vragen centraal: Hoe ziet het geefgedrag van de Nederlander er momenteel uit en waardoor wordt dit gedrag beïnvloed? Hoe kijken Nederlanders aan tegen huis-aan-huis collecteren? Waardoor wordt (de hoogte van) de gift tijdens de collecte aan de deur bepaald? Hoe zien Nederlanders de toekomst (zonder contant geld) van de collecte? Om meer inzicht te verkrijgen in de toekomst van het geven in Nederland heeft GfK op eigen initiatief een verdiepend kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Aan deelnemers van het voornoemde kwantitatieve onderzoek is gevraagd of zij interesse hadden om deel te nemen aan een kwalitatief online vervolgonderzoek (chatsessie). Doelstelling Inzicht krijgen in de houding en het gedrag van Nederlanders ten aanzien van geven aan goede doelen. Alsmede het inzicht verkrijgen in de wensen en behoeften van Nederlanders ten aanzien van het steunen van goede doelen in de toekomst, specifiek het steunen via een huis-aan-huis collecte. Om de doelstelling te bereiken heeft een kwalitatieve online chatsessie plaatsgevonden met Nederlanders van 18 jaar en ouder die een positieve houding hebben t.a.v. goed doelen in het algemeen en die wel eens geven aan een collecte. Voor een beknopte onderzoeksverantwoording zie Hoofdstuk 4. 4

5 2. Conclusies en aanbevelingen 5

6 Conclusies & aanbevelingen (1) 1. Collecte is bekend en onmisbaar Uit de chatsessie komt naar voren dat, van de verschillende manieren van het steunen van goede doelen, de collecte het meest in trek is. Hoewel er soms maar kleine bedragen worden gegeven, wordt er wel vaak gegeven. De beeldvorming ten aanzien van de collecte is positief. De collecte wordt gezien als onmisbaar en zeker nog wel van deze tijd. Ook voor de toekomst heeft de collecte dus nog zeker bestaansrecht. 2. Moeilijke doelgroepen worden via de collecte toch bereikt Betrokkenheid is een belangrijke driver om goede doelen te steunen. Ten aanzien van de collecte wordt echter ook aangegeven dat men ook geeft als men niet of minder betrokken is bij het goede doel dat collecteert. Dat maakt de collecte uniek. Door het directe en persoonlijke karakter voelen mensen zich eerder verplicht om te geven. De collecte zorgt er daarmee voor dat moeilijke doelgroepen (of doelgroepen die normaliter niet zouden doneren) nu toch bereikt worden. Voor minder directe of onpersoonlijke manieren van werven sluiten mensen zich eerder af en zegt men eerder nee. 3. Kracht van de collecte: snelheid, eenvoud, eenmalig, anoniem en geen verdere verplichtingen Respondenten vinden het plezierig dat de collecte eenmalig is en niet leidt tot verdere verplichtingen. Ook laat men geen footprint achter; men blijft anoniem en zit nergens aan vast. 4. Vrijwilligers geven bij de collecte het goede voorbeeld Het feit dat goede doelen actief donaties werven leidt tot relatief veel weerstand. Bij de huis-aan-huis collecte is die weerstand echter veel lager. Dit komt mede doordat degene die het donatieverzoek doet een vrijwilliger is en zonder eigenbelang (financiële vergoeding) het goede voorbeeld geeft. Men heeft duidelijk respect voor collectanten. Het is van belang om het persoonlijke en vrijwillige karakter van de collecte ook in de te behouden en te blijven benadrukken. De ideale collectant voldoet aan 4v s: (1) straalt vertrouwen uit, (2) is vriendelijk, (3) heeft een verzorgd uiterlijk en (4) zet zich vrijwillig in voor het goede doel. 6

7 Conclusies & aanbevelingen (2) 5. Straatwervingsactiviteiten hebben een negatieve invloed op de beeldvorming van de collecte Respondenten vinden dat zij te veel en te vaak worden benaderd door goede doelen, ook voor collectes. Uit de reacties blijkt echter dat het onderscheid tussen straatwerving (door betaalde krachten) en collectes (door vrijwilligers) niet duidelijk is. Men ervaart straatwervingsactiviteiten niet als positief, mede door het feit dat mensen betaald worden om zich in te zetten voor goede doelen. Men heeft geen respect voor deze medewerkers en probeert donatieverzoeken te weren. Vanwege het onduidelijke onderscheid tussen deze twee wervingsmethoden bestaat het gevaar dat men ook meer afkeer ten aanzien van de huis-aan-huis collecte krijgt. 6. Nog weinig interesse in de alternatieven voor de collecte Aan respondenten zijn 4 alternatieven voorgelegd voor nieuwe manieren om in de toekomst wellicht een gift te kunnen geven bij een collecte. 1. Mobiel doneren (via SMS). Deze is al enigszins bekend en ingeburgerd en het meest kansrijk 2. Pinbetaling: met een pinapparaat langs de deuren gaan voelt onveilig voor zowel collectant als donateur. Door de pinbetaling zijn er gegevens van de respondent bekend bij het goede doel; is de gift dan nog wel eenmalig? Wordt men dan niet vaker benaderd? Ook vindt men het niet plezierig dat de collectant ziet wat men geeft. 3. Doneren via een app is vooral erg onduidelijk. Vooral ouderen snappen het niet en zijn argwanend. Kunnen collectant en donateur hier wel mee uit de voeten? Meer informatie is vereist alvorens dit alternatief wordt ingevoerd. 4. Een papieren machtigingskaart is omslachtig en leidt tot papieren rompslomp. Uit de kwalitatieve sessie komt naar voren dat men bij deze alternatieven angst heeft dat er toch verplichtingen aan zitten of dat het niet meer anoniem is (bijvoorbeeld je naam die op een machtiging komt of het telefoonnummer dat nodig is voor de SMS). 7

8 Conclusies & aanbevelingen (3) Om deze alternatieven tot een succes te maken, zal daarom goed met de privacy van de potentiële gever om moeten worden gegaan. Verder zal in de communicatie benadrukt moeten worden dat: de gift eenmalig is, er geen persoonlijke gegevens van de gever gebruikt worden, de anonimiteit gewaarborgd blijft, het technisch eenvoudig (niet alleen begrijpelijk voor de donateur, maar ook begrijpelijk voor de collectant), het een veilige manier van betalen is (fraude niet mogelijk is). 7. Wat wordt de hoogte van een gift aan de collecte in de toekomst? Een meerderheid van de respondenten geeft aan dat (om dit moment) de hoogte van de gift sterk afhankelijk is van het geld dat men op dat moment op zak heeft. De keuzemogelijkheden van de respondent zijn, door het gebrek aan contant geld, soms beperkt; men kan niet echt een afweging maken. Als men in de toekomst via andere alternatieven bij de collecte kan geven, dan heeft men wel volledige keuzevrijheid. De vraag is hoe hoog de gift dan wordt? Is dit gemiddeld gezien hoger of lager? Het kan helpen om hierbij donateurs alternatieven aan te bieden (richtprijzen / richtbedragen). Om passende bedragen voor te leggen kan prijsonderzoek een uitkomst bieden. 8

9 3. Onderzoeksresultaten 9

10 Verschillende manieren van steunen 10

11 Veel verschillende (soorten) goede doelen worden gesteund Vraag: Denk eens terug aan de afgelopen 12 maanden. Welke goede doelen heb je dan gesteund en op welke (verschillende) manieren? Ik heb gecollecteerd voor de Brandwondenstichting. Verder steun ik KWF en geef ik aan Artsen zonder Grenzen en Cordaid en Unicef Ik heb aan het KWF en het Diabetes Fonds gegeven, beide via een collecte aan de deur De Zonnebloem en Anbo als vrijwilliger. Hartstichting, Nierstichting, Diabetes Fonds met donaties Ik geef elke maand aan Proefdiervrij en Oxfam Novib en ik ben vrijwilliger bij WNF. Verder zit ik op de missie van onze kerk en ben nu druk bezig met het versturen van missie kalenders. Ik heb ook t.b.v. fondsenwerving brieven geschreven voor onze projecten in Zuid Afrika en Egypte Organisaties die zijn genoemd: Brandwonden Stichting Prinses Beatrix Spierfonds KWF Kankerbestrijding Diabetes Fonds Zonnebloem Anbo Stichting Proefdiervrij Oxfam Novib WNF WWvK (Wereld wijd voor kinderen) Kika Unicef Hartstichting Nierstichting Artsen zonder Grenzen Cordiad Greenpeace Amnesty International Rode Kruis Ouderenfonds Kinderpostzegels 11

12 Grote diversiteit ten aanzien van de wijze waarop goede doelen worden gesteund Zeer divers patroon ten aanzien van manieren van steunen De respondenten geven aan veel verschillende goede doelen en doen dit op veel verschillende manieren. Naast structurele giften en giften aan de collecte, wordt ook het kopen van producten (kinderpostzegels), een donatie via SMS, het schenken van spullen en deelname aan loterijen genoemd. Daarnaast zijn er veel respondenten die zich (op wat voor wijze) dan ook als vrijwilliger inzetten voor een goed doel. Aan collectanten aan de deur geef ik eigenlijk altijd wel iets en als ik het kan missen doneer ik weleens wat via een bankoverschrijving Zowel incidenteel als structureel doneren De meeste goede doelen worden incidenteel gesteund, maar enkele goede doelen worden ook structureel gesteund. Dit zijn goede doelen waar men zich meer verbonden mee voelt of die men belangrijker vindt. Op verschillende manieren, donatie via SMS voor de ouderen (dat was naar aanleiding van het programma van Gerard en Gorden) en aan de deur via een collecte. Geven aan een collecte is het meest dominant Ondanks de diversiteit aan manieren van steunen komt er één manier dominant naar voren; het geven aan de collecte. Dit wordt door nagenoeg alle respondenten genoemd. Het KWF fonds steun ik jaarlijks via een overschrijving, verder geef ik incidenteel aan collectanten aan de deur en soms via een sms Het doel van onze Stichting Gered Gereedschap; wij zamelen oud gereedschap in, knappen het op en sturen het naar ontwikkelingslanden Tijd geven en geven in natura Meerdere respondenten geven aan dat zij moeilijk wat geld kunnen missen. Zij steunen liever door tijd te geven. Ook zijn er respondenten die producten (Poncho s) maken en verkopen voor een goed doel. Er zijn veel nieuwe, creatieve manieren waarop de respondenten een bijdrage leveren aan het werk van goede doelen 12

13 Betrokkenheid is een belangrijke driver om goede doelen te steunen VRAAG: Voel je je bij alle goede doelen die je hebt gesteund ook betrokken of zijn er organisaties die je hebt gesteund, terwijl je je niet of minder betrokken voelt bij de organisatie? Betrokkenheid is belangrijk, maar niet alles bepalend Wanneer respondenten zich meer betrokken voelen bij een goed doel is de kans groter dat men een goed doel ook steunt. Er zijn echter ook respondenten die aangeven dat zijn ook geven aan goede doelen waarbij men zich niet of minder betrokken voelt. Ik geef alleen aan organisaties waar ik me betrokken bij voel Eerlijk gezegd geef ik aan alle collectanten, maar voel ik me er niet altijd even betrokken bij Er zijn verschillende aspecten die een rol spelen bij de mate van betrokkenheid ten aanzien van een goed doel Het thema waar het goede doel zich voor inzet De effectiviteit van de organisatie / het rendement van de gift. Betrokkenheid bij een aandoening Betrokkenheid bij de doelgroep op wie de organisatie zich richt. wanneer je daadwerkelijk ziet wat ze er mee doen ik voel me betrokken als er mensen zijn in mijn omgeving die er voordeel aan kunnen hebben of als ik een goed gevoel heb bij een doel 13

14 Werving door goede doelen 14

15 Veel giften komen tot stand door werving vanuit goede doelen Vraag: Als je denkt aan de goede doelen die je al steunt, hoe is jouw gift / zijn jouw giften dan tot stand gekomen? In welke mate lag het initiatief bij het goede doel of bij jou zelf? Initiatief bij het goede doel Bij mij ligt toch alle initiatief bij het goede doel. Bij giften aan collectanten ligt het initiatief bij het goede doel. Anders zal ik zelf op zoek gaan naar het doel; wat ik het meest geschikt acht. En dus ligt dan het initiatief bij mij. Artsen zonder Grenzen heeft mij opgebeld; de overige donaties zijn eigen keuze. Oxfam Novib omdat ik iets erover had gelezen. Proefdiervrij ook nadat ik iets had gelezen. Ik kies ervoor om eenmalig aan collectanten te geven. Ik heb wel een tijd lang structureel gedoneerd aan de IFAW, maar dat was toen meer omdat het via de telefoon gevraagd werd en ik geen nee durfde te zeggen. Initiatief bij de respondent Het initiatief ligt bij mijzelf, vanwege mijn ziekte (de respondent heeft diabetes en steunt daarom het Diabetes Fonds) Toen mijn man asbestkanker had hebben we zelf het initiatief genomen om KWF te steunen, toen we zagen hoe duur de medicijnen waren. Ik maakte een bezoek aan de Filipijnen en raakte daarna betrokken met de missie Initiatief heb je zelf in de hand. Ik bepaal zelf wel of ik doneer en aan wie. Liever op eigen initiatief naar aanleiding van een tv spotje. Hoewel veel respondenten aangeven dat het initiatief bij hen zelf ligt, blijkt uit hun gegeven antwoorden dat zij toch vaak in eerste instantie door een goed doel benaderd worden. Omdat zij door een intrinsieke motivatie een bewuste keuze maken om op dit verzoek in te gaan wordt dit door sommige respondenten ervaren als dat men zelf een keuze maakt en dus zelf initiatief neemt. 15

16 Betrokkenheid is een belangrijke driver om goede doelen te steunen VRAAG: Voel je je bij alle goede doelen die je hebt gesteund ook betrokken of zijn er organisaties die je hebt gesteund, terwijl je je niet of minder betrokken voelt bij de organisatie? Betrokkenheid is belangrijk, maar niet alles bepalend Wanneer respondenten zich meer betrokken voelen bij een goed doel is de kans groter dat men een goed doel ook steunt. Er zijn echter ook respondenten die aangeven dat zijn ook geven aan goede doelen waarbij men zich niet of minder betrokken voelt. Ik geef alleen aan organisaties waar ik me betrokken bij voel Eerlijk gezegd geef ik aan alle collectanten, maar voel ik me er niet altijd even betrokken bij Er zijn verschillende aspecten die een rol spelen bij de mate van betrokkenheid ten aanzien van een goed doel Het thema waar het goede doel zich voor inzet De effectiviteit van de organisatie / het rendement van de gift. Betrokkenheid bij een aandoening Betrokkenheid bij de doelgroep op wie de organisatie zich richt. wanneer je daadwerkelijk ziet wat ze er mee doen ik voel me betrokken als er mensen zijn in mijn omgeving die er voordeel aan kunnen hebben of als ik een goed gevoel heb bij een doel 16

17 Directe vormen van werving leiden tot meer weerstand Brieven en online werving hebben de voorkeur De respondenten zijn het duidelijk met elkaar eens; straatwerving is de minst favoriete vorm van werving. Ook andere vormen van persoonlijke of directe werving vindt men zeer lastig, zoals telefonische werving. Er lijkt een lichte voorkeur te zijn voor wervingsvormen waarbij je indirect wordt benaderd. Brieven met goede inhoudelijke onderbouwing spreken aan. Daarnaast vindt men werving via internet of social media een goede manier, omdat men dan zelf kan kiezen of men erop klikt of niet. Hoewel een schriftelijk benadering als plezierig wordt beschouwd, worden herhaaldelijke schriftelijke verzoeken om te doneren ( het bestoken met brieven ) duidelijk niet gewaardeerd. Ondanks dat de huis-aan-huis collecte ook een directe vorm van werving is, is de weerstand hier tegen veel lager dan bij straatwerving. Dit komt doordat degene die het donatieverzoek doet een vrijwilliger is en niet betaald wordt. Online vind ik denk ik toch het fijnste het meest irritant vind ik de mensen op straat als je door de stad loopt VRAAG: Soms nemen jullie dus zelf het initiatief, maar het initiatief ligt in sommige gevallen bij het goede doel. Goede doelen proberen op verschillende manieren donateurs en/of vrijwilligers te werven. Hieronder staat een aantal voorbeelden: Telefonische werving Schriftelijke werving (denk aan een brief met het verzoek om geld te geven) Online werving / werving via internet of social media Face-to-face werving. (bijvoorbeeld straatwerving of huis-aan-huis werving) Op welke manier word jij het liefst benaderd door goede doelen en waarom? En op welke manieren juist niet? Ik heb een hekel aan de mensen die op straat proberen te werven. Ik vind het heel irritant als je al geeft en je weer een brief krijgt voor meer geld bij dezelfde organisatie. Ik haat telefoontjes rond etenstijd. Programma op TV en dan zelf naar de website heeft mijn voor keur of een brief Ik vind alle opgenoemde voorbeelden zo irritant omdat je eigenlijk gedwongen wordt. Je moet zelf het initiatief kunnen nemen en zelf op zoek kunnen of moeten gaan aan welk doel je wilt doneren 17

18 Tone of voice: praktische oplossingen hebben de voorkeur en geen emotioneel pleidooi Vraag: Wat is een plezierige benadering? Wanneer goede doelen nieuwe donateurs werven proberen ze in hun boodschap onder meer het belang aan te geven. Sommige boodschappen zijn meer gericht op de ernst van de situatie, andere boodschappen zijn meer gericht op praktische oplossingen. Sommige berichten zijn weer meer ingestoken op de emotie, de kracht van mensen. Welke toon of insteek spreekt jou het meeste aan? Hoe moeten goede doelen jullie wel en juist niet benaderen? Ik kies voor een structurele (maandelijkse gift) aan een doel dat mij zeer nabij is. Extra verzoeken om een donatie weiger ik categorisch; meer, meer, meer vind ik eigenlijk ongepast Eigenlijk wens ik geheel niet benaderd te worden. Veelal word je dan opgezadeld met een schuldgevoel. een volkomen onjuiste move is dat om geld te doneren. Het moet dus anders; mensen moeten, hun leefwereld beschouwend, een intrinsiek gevoel krijgen iets te willen doen. Ik ben wars van geld doneren uitsluitend op grond van zielige gevoelens Ik ga voor de praktische oplossingen. Ik steun de projecten die zorgen voor oplossingen in de toekomst Ik vind het wel belangrijk dat ik een klik voel met degene die werft. Ik ben meer gericht op praktische oplossingen. Al die filmpjes op tv vind ik wel zielig, maar daar ga ik nog niet meer geld door geven. Ik moet wel echt een gevoel hebben bij een goed doel om er ook aan te doneren 18

19 Houding en gedrag ten aanzien van de collecte 19

20 Respondenten vinden dat zij te vaak worden benaderd voor een collecte Mate waarin men wordt benaderd voor een collecte is erg wisselend Er zitten relatief grote verschillen in de mate waarin respondenten benaderd worden voor een huis-aan-huis collecte. Dit varieert van een enkele keer per jaar tot maandelijks of bijna wekelijks. Deze verschillen komen voort uit de woonsituatie: - Wonen in een dorp versus wonen in de stad - Wonen binnen of buiten de bebouwde kom - Type woning (rijtjes woning versus flat met centrale ingang) Ik werk bij het Centraal Station, daar staan wel minstens 5 verschillende doelen die mensen proberen te werven. Dit is zo vervelend want als je zegt geen tijd te hebben blijven ze je achteraan lopen.. Weinig Ik heb geen eigen huisdeur en ik woon op enige afstand buiten de bebouwde kom. Ik woon in een dorp, toen ik nog bij mijn ouders in de stad woonden kwamen er veel minder collectanten dan hier in het dorp Niet alleen via een collecte, maar ook op andere manieren wordt men te vaak benaderd Respondenten geven aan dat zij te vaak benaderd worden door goede doelen in het algemeen. Spreiding over het jaar kan beter Volgens sommige respondenten kan de spreiding over het jaar beter. Ondanks dat stichting collecteplan via het collecterooster zorgt voor een goede spreiding, wordt dit niet door iedereen ervaren. Mogelijk collecteert een aantal bekende grote fondsen (denk aan KWF Kankerbestrijding en de Nierstichting) kort na elkaar waardoor bijvoorbeeld in het najaar een piek wordt ervaren De maanden september en oktober zijn volgens mij de topmaanden Soms komt het voor dat er verschillende in de maand komen, dan denk ik waarom verspreid je het niet over het hele jaar. Want zo krijg je dat je niet geeft aan de deur, wetend dat de volgende er al weer aankomt. doe bijv. 1x per maand voor een collecte aan de deur.. 20

21 De collecte is snel, anoniem en zonder verplichtingen VRAAG: Wat vind je positief aan goede doelen (voordelen)? VRAAG: Wat vind je negatief aan goede doelen (nadelen)? Dat collectanten vrijwillig / onbetaald zich inzetten voor een goed doel. Hoge opbrengsten Door persoonlijk contact halen mensen meer op. Snelheid Gemak Anonimiteit Geen verdere verplichting, eenmalig, incidenteel positief aan collectes vind ik voornamelijk dat de collectant manifest kan maken dat hij/zij het ook goed voor heeft met de wereld en zich wil inzetten. Aan collectes is maar een voordeel, namelijk dat de mensen niet durven weigeren. Dat is geen goede zaak, want dan stompt men af en wordt er voor een volgende collectant niet eens meer opengedaan Er zijn te veel collectes Men voelt zicht min of meer verplicht om te geven Het negatieve vind ik met een huis aan huis collecte dat het altijd mensen zijn die je min of meer kent en dus niet kunt weigeren. Zeker als je in een dorp woont. Gift is afhankelijk van het geld dat je op zak hebt Sommige respondenten vinden het niet fijn dat mensen aan de deur komen (privacy) probleem met huis aan huis collectes is dat mensen alleen geven wat ze dan zelf in huis hebben. Weinig mensen die ik ken hebben veel geld op zak. Positief vind ik dat het makkelijk en snel is om te geven. Negatief vind ik dat ik me gelijk wel verplicht voel om iets te geven 21

22 Houding t.a.v. de collecte wordt besmet door straatwervingsactiviteiten Gedurende de online sessie worden er veel negatieve berichten geplaatst over face-to-face werving op straat. Uit deze berichten valt onder meer te concluderen dat niet voor iedereen het verschil tussen straatwerving (door betaalde medewerkers) en huis-aan-huis collectes (door vrijwilligers is). Dit leidt tot onduidelijkheid en twijfel ten aanzien van het vrijwillige karakter van de huis-aan-huis collecte. Respondenten ervaren straatwerving als straatverkopers Men heeft hier geen plezierig beeld van. Te veel Te vaak Te vasthoudend Sommige respondenten hebben duidelijk moeite met het onderscheid tussen straatwerving, huis-aan-huis wervingsactiviteiten en de huis-aan-huis collecte. Dit komt de beeldvorming t.a.v. de huis-aan-huis-collecte niet ten goede. Amar Danjela Amar Jannie Danjela Marian Betty Ger Moderator Amar Betty Waarom organiseren ze niet gewoon een keer per jaar een benefietconcert in elke stad en daar kun je doneren of je aanmelden. Als ze toch al die kosten moeten maken voor de collectanten zou dit ook een oplossing kunnen zijn Hoezo moeten ze kosten maken voor de collectanten, Amar? Denk niet dat ze het allemaal vrijwillig doen. Ik ken genoeg collectanten die betaald worden om geld op te halen Belachelijk Ik heb gecollecteerd en dit was geheel vrijwillig oké, ik solliciteer. Pff, belachelijk dus je collecteert en krijgt geld ervoor Ik heb vaak gecollecteerd en altijd vrijwillig. Dan zijn het dus geen collectanten Amar, maar zakkenvullers! Voor de duidelijkheid. We hebben het nog steeds over huis aan huis collectes door vrijwilligers en dus niet over 'straatwerving' door betaalde krachten. Denken jullie nou echt dat al die mensen die voor een goed doel werken dit allemaal voor niets doen en op vrijwillige basis. Dan moet je je zelf beter verdiepen in een goed doel en dan zul je zien dat er van de 100% medewerkers er maar 10% op vrijwillige basis werken de rest krijgt gewoon salaris doormiddel van wat wij doneren. Dat een hoop collectanten dit niet op vrijwillige basis doen. Ging ik altijd wel vanuit. 22

23 Geefgedrag; het aanwezige (klein-)geld bepaald met de hoogte van de gift VRAAG: Hoe bepaal je of je wel of niet geeft aan de collecte? Het thema waar een goed doel zich voor inzet bepaalt voornamelijk of men wel of niet geeft. Er zijn een aantal respondenten die altijd geven aan een huis-aan-huis collecte. Een enkeling geeft meestal niet, onder andere omdat men zelf het geld niet kan missen of doordat men goede doelen al op andere manieren steunt. Ik geef eigenlijk aan elke collectant, maar dit wil ik wel gaan onderscheiden in wat ik echt belangrijk vind en ik geef op het moment niet heel veel omdat ik steeds weinig klein geld in huis heb Ik kijk eerst, waarvoor ze komen. Spreekt het doel mij aan, dan geef ik, anders niet meestal geef ik niet aan een collecte. Wel zelf door 'mijn' goede doel op te zoeken De hoeveelheid geld dat men aan een collectant geeft is vaak afhankelijk van het (klein-)geld dat op dat moment in huis aanwezig is De meeste respondenten geven aan kleingeld of muntgeld te geven (en geen papieren geld). De meeste giften zijn daarmee kleine bedragen. Relatief veel respondenten geven aan dat hun gift afhankelijk is van het geld dat men op dat moment in de portemonnee heeft. Daarnaast zijn er een paar respondenten dat aan alle collectes nagenoeg hetzelfde bedrag geeft. VRAAG: Wat bepaalt de hoogte van het bedrag dat je geeft? De hoogte van het doneren aan een huis aan huis collecte is uniform: 2 euro. Wat betreft de collecte, heb vaak geen klein geld in huis, dus als ik doneer doe ik het per bank Hier komen niet veel collectanten en dus geef ik altijd wel de hoogte van het bedrag ligt een beetje aan wat ik aan muntgeld in huis heb meestal kleingeld wat je in je portemonnee hebt 23

24 De ideale collectant straalt warmte en vertrouwen uit VRAAG: Een vraag over de collectanten die vrijwillig langs de deuren gaan. Kun je beschrijven hoe de ideale collectant eruit ziet? Hoe kan hij/zij jou het beste tot een bijdrage overhalen? Wat moet een collectant volgens jou absoluut niet doen? vertrouwd over komend, laat ogen zien Vriendelijk Uitleggen waar ze voor komt Is goed geïnformeerd Verzorgd uiterlijk / netjes gekleed Straalt vertrouwen uit. Respecteert het antwoord nee Is een bekende Kan zich legitimeren Geeft met zijn/haar (vrijwillige) inzet het goede voorbeeld als het gaat om het steunen van goede doelen De ideale collectant woont in de buurt; ken je en neemt tijd voor een kort contact. Ik vind het fijn aan een collectant als zij/hij netjes vraagt of je iets over hebt voor een bepaald doel. sommige zeggen alleen de naam van het doel en dat vind ik niet zo uitnodigend. Maar eigenlijk zou het niet uit moeten maken hoe iemand eruit ziet, het gaat om het doel, maar toch bepaalt het uiterlijk van de collectant voor mij wel hoeveel ik geef en hoeveel moeite ik doe om geld te pakken 24

25 De toekomst van de collecte 25

26 De collecte heeft bestaansrecht in de toekomst De collecte is nog van deze tijd De collecte is van de verschillende manieren van het steunen van goede doelen het meest in trek is. Hoewel er soms maar kleine bedragen worden gegeven, wordt er wel vaak gegeven. Daarnaast is de beeldvorming ten aanzien van de collecte positief. Slechts 2 van de 11 respondenten vinden de collecte enigszins gedateerd. De collecte aan de deur is achterhaald. Mensen ergeren zich er alleen aan, al vele jaren. Probeer op andere manieren geld te verkrijgen. Door vrijwilligers dingen te laten maken en die te verkopen bijvoorbeeld. Ik kom er steeds meer achter dat ik weinig kleingeld heb en als ik het heb stop ik het in een spaarpot waar ik niet zomaar bij kan. Dus heb ik weinig voor collectes nee, ik heb meestal geen kleingeld (grootgeld al helemaal niet) voor een collecte. Heb niet zoveel geld in huis Het verdwijnen van het contact geld is een bedreiging voor de collecte Meerdere respondenten geven aan dat zij niet altijd voldoende contant geld / muntgeld / kleingeld in huis hebben. De kans dat men bij collectes geeft wordt kleiner door het verdwijnen van het contant geld. Slechts een enkeling denkt dat dit op termijn betekent dat de collecte verdwijnt. Anderen denken dat er wel een alternatief zal worden bedacht Neen, ik heb niet altijd kleingeld in huis daar ik bijna altijd met pinpas betaal ik heb altijd wel iets in huis 26

27 Alternatieven voor de collecte in de toekomst: Pinbetaling leidt tot argwaan en gevoel van onveiligheid Pinbetaling: weinig aansprekend Meerdere respondenten geven aan het geen fijn idee te vinden als er iemand met een pinapparaat aan de deur komt. Ze vinden dit voor henzelf, maar ook voor de collectant onveilig. Ook de gedachte dat de collectant het bedrag eerst moet intoetsen wat jij vervolgens wil pinnen vinden sommigen niet prettig. Men is argwanend en bang dat er met het apparaat fraude kan worden gepleegd. Degene die aan de deur komt zal dan vragen hoeveel je wilt doneren, dat moet ingetoetst worden in de pinautomaat, waardoor ik het gevoel zal krijgen dat ik veel moet geven, omdat het anders zo gierig staat en met zulke apparaten weet je helemaal niet waar het geld terecht komt VRAAG: We willen jullie zo een aantal alternatieven voorleggen over op welke wijze je in de toekomst wellicht een gift kunt geven bij een collecte. Wil je ten aanzien van deze alternatieven aangeven: Of het je wel of niet aanspreekt? Waarom wel? welke voordelen zie jij? Waarom niet? Welke nadelen zie jij? Pinbetaling. De collectant heeft een mobiel pinapparaat bij zich. Je geeft dan via het pinapparaat aan welke bedrag je eenmalig wilt overmaken aan de collecterende organisatie... dan ben ik 'bang', dat ik 'vergeet', waar ik mijn pasje heb gelaten. (noot: de respondent geeft aan een smoes te verzinnen als men met een pinapparaat aan de deur komt.) hoe weet je dan dat je code niet gescand word met de pin automaat aan de deur pin 27

28 Alternatieven voor de collecte in de toekomst: Mobiel doneren via een SMS is het meest bekend en meest kansrijk Mobiel doneren heb je zelf in de hand Mobiel doneren via bijvoorbeeld Geef SMS is bij relatief veel respondenten al bekend en wordt al regelmatig gebruikt. Over dit alternatief is men het meest positief. Bij mobiel doneren beheer je zelf je mobiele telefoon en heb respondenten gevoelsmatig meer zelf de regie in handen. Ik zie toch het meest in de SMS, je kan zoveel geven als je wilt en heb het zelf in de hand. Een nadeel dat door meerdere respondenten wordt genoemd is dat men niet denkt dat het anoniem is. Je telefoonnummer is dan bekend bij het goede doel. Men is bang voor verplichtingen of dat het goede doel contact opneemt. Om een deel van de Nederlanders over de streep te trekken zal anonimiteit en het eenmalige karakter van de gift benadrukt moeten worden. SMS lijkt mij ook een goede oplossing. Doe het nu al af en toe. VRAAG: We willen jullie zo een aantal alternatieven voorleggen over op welke wijze je in de toekomst wellicht een gift kunt geven bij een collecte. Wil je ten aanzien van deze alternatieven aangeven: Of het je wel of niet aanspreekt? Waarom wel? welke voordelen zie jij? Waarom niet? Welke nadelen zie jij? Mobiel doneren Dat kan bijvoorbeeld via Geef SMS. Je geeft dan via je eigen mobiele telefoon eenmalig een (klein) bedrag aan de collecterende instelling door een SMS te sturen... Ik denk als jij een donatie aan de deur wilt doen, wil je anoniem blijven. door het geven van je 06-nr wordt je gebeld sms of wat ze nu steeds meer doen de programma's op tv waarmee ze geld ophalen dan komen ze niet zo direct bij je en kun je zelf overwegen of je wilt geven of niet 28

29 Alternatieven voor de collecte in de toekomst: Doneren via een app is onduidelijk De werking van een donatie via een app is niet duidelijk. Veel respondenten denken dat zij zelf een app moeten installeren. Aangegeven wordt dat niet iedereen een smartphone of tablet heeft en dat ouderen dit niet begrijpen. Door de moderator wordt in tweede instantie aangegeven dat het de collectant is die bijvoorbeeld app op zijn of haar tablet heeft ( De collectant downloadt de collecte-app op zijn eigen mobiele telefoon. Wanneer iemand aan de deur geen contant geld in huis heeft, kan deze persoon eenmalig zijn of haar 06-nummer en het giftbedrag invullen in de app. De donateur krijgt direct een SMS met de vraag de donatie te bevestigen. Hoe denk je nu over dit alternatief? ) Voor doneren via een app geldt vooral dat men twijfelt omdat men het onvoldoende snapt. Onbekend maakt onbemind. Vanuit mijn telecombedrijf weet ik dat dit fraudegevoelig is dus tegen VRAAG: We willen jullie zo een aantal alternatieven voorleggen over op welke wijze je in de toekomst wellicht een gift kunt geven bij een collecte. Wil je ten aanzien van deze alternatieven aangeven: Of het je wel of niet aanspreekt? Waarom wel? welke voordelen zie jij? Waarom niet? Welke nadelen zie jij? Via een applicatie ( app ) op een tablet of smartphone. Je geeft dan toestemming voor het eenmalig overmaken van een (klein) bedrag via een button in de app. lijkt mij wel wat je kunt zelf kiezen om de app te installeren en welk bedrag je geeft zonder dat er iemand in je knip kijkt (noot: respondent denkt dat zij zelf de app moet installeren ) Spreekt me wel aan, het is makkelijk en snel. app 29

30 Alternatieven voor de collecte in de toekomst: Een eenmalige papieren machtiging is niet in trek Machtigingskaart is omslachtig Het werken met een machtigingskaart is volgens respondenten omslachtig; het vergt een papieren administratie. Men vraagt zich af waar deze papieren blijven en of ze niet misbruikt (aangepast) kunnen worden. Respondenten zijn weinig enthousiast en geen van de respondenten denkt hier in de toekomst gebruik van maken. Met papier kan er veel fout gaan VRAAG: We willen jullie zo een aantal alternatieven voorleggen over op welke wijze je in de toekomst wellicht een gift kunt geven bij een collecte. Wil je ten aanzien van deze alternatieven aangeven: Of het je wel of niet aanspreekt? Waarom wel? welke voordelen zie jij? Waarom niet? Welke nadelen zie jij? wie houdt in de gaten waar deze papieren blijven? slecht idee daar vertrouw ik niet op; tref je de verkeerde betaal je het dubbele Eenmalige machtiging Een ander alternatief is een eenmalige (papieren) machtigingskaart invullen. Je machtigt de collecterende organisatie om eenmalig een (klein) bedrag van jouw bankrekening af te schrijven. Als ik een gift zou doen via een collecte, lijkt dit mij het veiligst voor zowel mij, als de collectant. Die hoeft dan niet meer over straat met een hoop geld. Te omslachtig spreekt mij niet aan. 30

31 Tijd in plaats van geld geven 31

32 Diverse respondenten geven aan liever tijd dan geld te geven De respondenten hebben zich al veelvuldig voor goede doelen vrijwillig ingezet. Meerdere respondenten hebben al wel eens vrijwilligerswerk voor een goed doel uitgevoerd. (Noot: dit is niet onlogisch, voor deze chatsessie zijn respondenten uitgenodigd die bovengemiddeld positief zijn over goede doelen in Nederland). Hieronder een overzicht van hun activiteiten. Collectant Brandwondenstichting (2x) Vrijwilliger Zonnebloem en Ango Vrijwilliger WNF Kerkmissie Ikzelf ben ambassadeur van WWvK (Wereld wijd voor kinderen en heb verleden jaar op 17 nov. een benefiet georganiseerd. Ook voor Kika en Unicef heb ik mij ingezet. 20 nov. as wordt er een benefiet gegeven in de BAVO kerk te Haarlem, opbrengst voor Unicef en WWvk, dit ivm 25 jaar Unicef. Vrijwilliger voor Stichting Gered Gereedschap Ik werk bij het dieren asiel als vrijwilliger, dat vind ik ook wel als een goed doel tellen. KWF Kankerbestrijding VRAAG: Het steunen van een goed doel kan niet alleen in geld maar ook in tijd. Een goed voorbeeld hiervan is het collecteren voor een goed doel. Maar ook op andere manieren zou je een goed doel als vrijwilliger kunnen steunen. Heb je wel eens vrijwilligerswerk voor een goed doel gedaan? Op welke wijze heb je tijd ingezet voor een goed doel? Werk nu ruim 25 jaar als vrijwilliger en heb hiervoor een lintje ontvangen. Verder help ik altijd bij de Zonnebloem. Doordat mijn vrouw nu 6 jaar gehandicapt is, ontbreekt mij de tijd wel eens. Maar heb het altijd met liefde en vrijwillige inzet gedaan. 32

33 De bereidheid om vrijwilligerswerk te doen is groot; persoonlijke benadering helpt daarbij! Als een goed doel je zou benaderen om vrijwilliger te worden, zou je daar dan op in gaan? Waarom wel of waarom niet? Als het doel mij aanspreekt dan zal ik er zeker over nadenken De meerderheid staat open om vrijwilligerswerk te doen. Dit is mede afhankelijk van Welk goed doel het betreft Wat van hen verwacht wordt (welke activiteiten) Of men persoonlijk benaderd / gevraagd wordt. Ik blijf voor bepaalde doelen collecteren als ze mij weer vragen. Redenen om het niet te doen: Geen interesse Ik steun liever op een andere manier Doe al vrijwilligerswerk (niet voor goede doelen) Te oud of niet fit genoeg Ligt eraan welk goed doel het is, maar ik ben zeker van plan nog voor iets vrijwilligerswerk te gaan doen Dat ligt eraan wat ze van je verwachten 33

34 Vrijwilligers willen geïnformeerd en gewaardeerd worden VRAAG: Welke TIPS heb jij voor goede doelen om hun donateurs en vrijwilligers te bedanken en/of meer te betrekken bij het goede doel? Informeren en waarderen Om je meer betrokken te voelen bij een goed doel moet je geïnformeerd worden, bijvoorbeeld door een nieuwsbrief. Laat zien wat er bereikt wordt. Bedank mensen voor hun gift en/of inzet en laat zien wat dat oplevert. Door alleen maar de waardering uit te spreken wat ze doen voor de medemens Vaker iets bekend maken over de behaalde resultaten door middel van de collectes. vaste donateurs eventueel een nieuwsbriefje sturen. Vrijwilligers willen geen fysiek bedankje maar een blijk van waardering Vrijwilligers zijn intrinsiek gemotiveerd. Ze vinden het werk leuk, belangrijk en het levert hen voldoening (en dankbaarheid voor anderen op). Ze doen het omdat het hoort en houden er een goed gevoel aan over. Zij ontvangen liever een schouderklopje, een emotioneel bedankje, dan een fysiek bedankje. VRAAG: Er is een aantal respondenten dat zich al inzet voor goede doelen. Voelen jullie je voldoende gewaardeerd? Wat zijn voorbeelden hiervan? Ik kreeg een bedank kaartje met daarop aangegeven wat ik had opgehaald en wat de totale opbrengst was (van de collecte) in deze buurt. dat vond ik al erg leuk. Ik doe het niet om er iets aan over te houden. De glimlach van de mensen en de knuffels voor wat we voor ze doen, dat is genoeg De vrijwilligers bedanken met een vrijwilligersdag of een kerst pakket 34

35 4. Onderzoeksverantwoording 35

36 Onderzoeksopzet Real-time focusgroep Donderdag 6 november 2014 Aanvang uur Lengte: circa 1,5 uur Online met moderator van GfK 11 deelnemers (GfK panelleden, zij krijgen een beloning voor hun deelname) Voor details t.a.v. deze respondenten, zie het respondentenoverzicht. Doelgroep Deelnemers van het kwantitatieve onderzoek naar de collecte is gevraagd of zij interesse hadden om deel te nemen aan een kwalitatief online vervolgonderzoek (chatsessie). Om te komen tot een inspirerende chatsessie GfK heeft respondenten uitgenodigd die 1. In de vragenlijst hebben aangegeven een positieve houding ten aanzien van goede doelen in het algemeen hebben 2. Wel eens (antwoordoptie: soms, meestal of altijd) geven aan een huis-aan-huis collecte Discussiegids De chatsessie is gevoerd aan de hand van een semi-gestructureerde gesprekspuntenlijst welke door GfK is ontwikkeld. Op de volgende sheets bevindt zich deze uitgewerkte gesprekspuntenlijst, alsmede een voorbeeld (print screen) van de uitgevoerde chatsessie. 36

37 Gesprekspuntenlijst (1/4) 37

38 Gesprekspuntenlijst (2/4) 38

39 Gesprekspuntenlijst (3/4) 39

40 Gesprekspuntenlijst (4/4) 40

41 Schemafbeelding chatsessie (voorbeeld) 41

Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager

Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager Onderzoek mobiel doneren Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager Onderzoeksrapportage Auteur: Seth Schaafsma Project: Z4792 3-7-2014 Pilot mobiel doneren Nu.nl Methode en opzet Het onderzoek is online

Nadere informatie

DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN

DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Kien Het Nederlandse Donateurspanel METING JUNI 2017 In dit rapport leest u de laatste ontwikkelingen

Nadere informatie

Tips en Tricks voor sponsorwerving

Tips en Tricks voor sponsorwerving Tips en Tricks voor sponsorwerving Je gaat op bouwreis en maakt gebruik van de sponsortool, of je bouwt virtuele huisjes op Bouwmee, bijvoorbeeld omdat je voor Habitat meedoet aan een evenement. Alles

Nadere informatie

Dam tot Damloop. Fédération Française de la Cardiologie

Dam tot Damloop. Fédération Française de la Cardiologie Kit Fondsenwerving De Mobilisation Kit Dam tot Damloop Fédération Française de la Cardiologie Loop voor een goed doel! Deelname aan dit evenement is natuurlijk op zichzelf al een geweldige prestatie, maar

Nadere informatie

Evaluatie Collecteweek 2012 Collecte Coördinatoren

Evaluatie Collecteweek 2012 Collecte Coördinatoren Evaluatie Collecteweek 2012 Collecte Coördinatoren Achtergrond De collecte coördinatoren zijn een belangrijke spil in het succesvol laten verlopen van de collecteweek. Het verenigingskantoor biedt de coördinatoren

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Meting december 2013 DONATEURSVERTROUWEN WEER IN DE LIFT

Meting december 2013 DONATEURSVERTROUWEN WEER IN DE LIFT Meting ember 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl DONATEURSVERTROUWEN WEER IN DE LIFT Nederland stelt het werk van goede doelen

Nadere informatie

VERTROUWEN NEEMT TOE EN LOYALITEIT WORDT BELANGRIJKER

VERTROUWEN NEEMT TOE EN LOYALITEIT WORDT BELANGRIJKER Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Kien Het Nederlandse Donateurspanel METING MAART 2015 VERTROUWEN NEEMT TOE EN LOYALITEIT WORDT BELANGRIJKER

Nadere informatie

Contant geld: gedrag en beleving van retailers

Contant geld: gedrag en beleving van retailers Contant geld: gedrag en beleving van retailers Uitkomsten DNB onderzoek, in samenwerking met Panteia, naar het gedrag en de beleving van retailers ten aanzien van contant geld Retailers zijn een belangrijke

Nadere informatie

DONATEURSVERTROUWEN ONVERANDERD

DONATEURSVERTROUWEN ONVERANDERD Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Kien Het Nederlandse Donateurspanel METING JUNI 16 DONATEURSVERTROUWEN ONVERANDERD Het tweede kwartaal

Nadere informatie

Interview Rob van Brakel

Interview Rob van Brakel Interview Rob van Brakel Atributes Consequences Values Hallo Rob van Brakel, mag ik jou een aantal vragen mogen stellen? Prima. Hoe oud ben je? 21 jaar Wat is je woonsituatie op het moment? Op het moment

Nadere informatie

WENSEN EN BEHOEFTEN HUIDIGE EN POTENTIËLE HARDLOPERS

WENSEN EN BEHOEFTEN HUIDIGE EN POTENTIËLE HARDLOPERS WENSEN EN BEHOEFTEN HUIDIGE EN POTENTIËLE HARDLOPERS In opdracht van NOC*NSF Bijlage bij rapportage Sportdeelname Index November 01 GfK 014 Sportdeelname Deelname Index Hardlooprapportage 1 Inleiding GfK

Nadere informatie

Meerderheid Nederland niet van plan om geld te geven Nederlander twijfelt of geld voor noodhulp Hoorn van Afrika goed terecht komt

Meerderheid Nederland niet van plan om geld te geven Nederlander twijfelt of geld voor noodhulp Hoorn van Afrika goed terecht komt Onderzoekssamenvatting NCDO, 5 augustus 2011 Meerderheid Nederland niet van plan om geld te geven Nederlander twijfelt of geld voor noodhulp Hoorn van Afrika goed terecht komt In de Hoorn van Afrika vindt

Nadere informatie

Goede doelen doen goed werk!

Goede doelen doen goed werk! Goede doelen doen goed werk! zolang ze mij maar niet lastigvallen Door: Elisabeth Duijser (Unithoofd) TNS NIPO Civil Society 2003 Juni 2003 TNS NIPO 1 Inhoud van de presentatie Onderzoeksopzet Imago en

Nadere informatie

Meting september 2014

Meting september 2014 Meting september 2014 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien Onderzoek. VERTROUWEN IN GOEDE DOELEN STIJGT OOK IN 3E

Nadere informatie

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER,

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, Meting juni 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl 80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, AL ZIEN MINDER

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien Onderzoek.

Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien Onderzoek. Meting juni 2014 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien Onderzoek. DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Het vertrouwen

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 februari/maart 2015 Bewaren van geld Hoe bewaar jij je geld? (meerdere antwoorden mogelijk) In mijn spaarpot Op de bank In mijn portemonnee Op een speciale plek,

Nadere informatie

Oranje Fonds Collecte 2016

Oranje Fonds Collecte 2016 Tips werving en communicatie Fijn dat u meedoet aan de landelijke collecteweek van het Oranje Fonds. Hieronder vindt u verschillende tips om collectanten te werven en uw omgeving op de hoogte te houden

Nadere informatie

Zes segmenten in donateurs van goede doelen

Zes segmenten in donateurs van goede doelen Zes segmenten in donateurs van goede doelen September 2012 Voor u ligt de whitepaper Zes segmenten in donateurs van goede doelen. Het gehele rapport is alleen op aanvraag in te zien. Het onderzoek is een

Nadere informatie

Waar gaan we het over hebben?

Waar gaan we het over hebben? Waar gaan we het over hebben? Onderwerp: Als je verliefd op iemand bent is dat vaak een fijn gevoel. Als de ander dan ook verliefd op jou is, wordt dit gevoel alleen maar sterker. Het is echter niet altijd

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Handvatten voor het omgaan met zelfbeschadiging

Handvatten voor het omgaan met zelfbeschadiging Handvatten voor het omgaan met zelfbeschadiging Als iemand in jouw omgeving zichzelf beschadigt is dat erg ingrijpend. Het kan allerlei emoties oproepen. Je bent misschien erg verdrietig, boos of je voelt

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE DECEMBER 2009

RESULTATEN ENQUETE DECEMBER 2009 RESULTATEN ENQUETE DECEMBER 2009 Stichting Vrienden van Nieuw Unicum - algemeen 1. Hoe kent u de Stichting Vrienden van Nieuw Unicum? Doordat een familielid/vriend/kennis van mij in Nieuw Unicum woont

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan Datum: 1 januari 2016 Stichting Goede Doelen Week Budel Wollenhoekstraat 7 6021 JJ Budel info@goededoelenweekbudel.nl/ www.goededoelenweekbudel.nl

Nadere informatie

1 Geef jij geld aan collectes?

1 Geef jij geld aan collectes? Goede doel Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl Een collecte is een geldinzamelingsactie, meestal bestemd voor een goed doel, de kerk of hulpverlening bij natuurramp. 1 Geef jij geld aan collectes?

Nadere informatie

Doelgroep De doelgroep van het onderzoek bestaat uit de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder.

Doelgroep De doelgroep van het onderzoek bestaat uit de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. Onderzoek in opdracht van TNT Post Onderwerp: Verjaardagen Datum: 26 juli 2010 Doelgroep De doelgroep van het onderzoek bestaat uit de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. Informatie over de onderzoeksopzet

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

1. Heb jij de laatste maand gedoneerd aan een goed doel?

1. Heb jij de laatste maand gedoneerd aan een goed doel? Goede doelen Tijdens de feestdagen wordt vaak extra aandacht gevraagd voor goede doelen. 70% 60% 50% 40% 30% 1. Heb jij de laatste maand gedoneerd aan een goed doel? 60% 40% 20% 0% Ja Nee Toelichting 1

Nadere informatie

1. Als iemand mij in een groep onverwacht een vraag stelt, kan ik rustig een antwoord bedenken/geven. Nooit Soms Regelmatig Vaak Altijd

1. Als iemand mij in een groep onverwacht een vraag stelt, kan ik rustig een antwoord bedenken/geven. Nooit Soms Regelmatig Vaak Altijd Assertiviteitstest Kun je duidelijk jouw grenzen aangeven? Vink steeds het antwoord aan dat het best bij je past. 1. Als iemand mij in een groep onverwacht een vraag stelt, kan ik rustig een antwoord bedenken/geven.

Nadere informatie

Inhoud Voorwoord Steekproefsamenstelling Resultaten Conclusies

Inhoud Voorwoord Steekproefsamenstelling Resultaten Conclusies Onderzoek Instagram Uitgevoerd door Scholieren.com in november 2015 Inhoud Voorwoord Steekproefsamenstelling Resultaten Conclusies Voorwoord Scholieren.com heeft haar bezoekers middels een enquête vragen

Nadere informatie

Verwerkt dagelijks meer dan 2,5 miljoen SMS berichten. Kantoren in Nederland, België, Engeland en Frankrijk

Verwerkt dagelijks meer dan 2,5 miljoen SMS berichten. Kantoren in Nederland, België, Engeland en Frankrijk Verwerkt dagelijks meer dan 2,5 miljoen SMS berichten Transactie, Authenticatie, Interactie & Notificatie Actief in > 200 landen Kantoren in Nederland, België, Engeland en Frankrijk OVER CM CM beheert

Nadere informatie

Vastlegging Co-Creatie ABN AMRO-VFI. 1-juli 2015

Vastlegging Co-Creatie ABN AMRO-VFI. 1-juli 2015 Vastlegging Co-Creatie ABN AMRO-VFI 1-juli 2015 Inhoud Vastlegging Business Model Canvas Discussie Next steps 2 Business model canvas Aan de hand van het business model canvas hebben we de scenario s van

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

ONDERZOEK FONDSENWERVEN VIA EVENEMENTEN

ONDERZOEK FONDSENWERVEN VIA EVENEMENTEN ONDERZOEK FONDSENWERVEN VIA EVENEMENTEN 1. INLEIDING In dit rapport staan de bevindingen van het onderzoek van Kentaa (voorheen en nader te noemen Mobillion) naar het gebruik van het actieplatform igive

Nadere informatie

INZETBAARHEIDS ASSESSMENT

INZETBAARHEIDS ASSESSMENT INZETBAARHEIDS ASSESSMENT Hoe werkt dat? INSTRUCTIE: Vragenlijst: Dit is een vragenlijst die is gemaakt om een beeld te krijgen van je inzetbaarheid. Het is hierom belangrijk dat je de vragenlijst zo eerlijk

Nadere informatie

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL Meting maart 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017

Gemeente Nijmegen laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017 Gemeente Nijmegen laat zien waar e zorg om draait maart 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Nijmegen.

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

1. Stuur je kaarten via de post?

1. Stuur je kaarten via de post? Post 6 1. Stuur je kaarten via de post? (n= 575) 5 4 44% 5 3 2 1 7% Ja Soms Nee Weet niet Ja Alleen kerstkaarten en condoleancekaarten Bij een verjaardag en met kerst De meeste kaarten zijn met de kerst

Nadere informatie

Jaarplan ASVZ 2016 Zorg pakken we samen aan

Jaarplan ASVZ 2016 Zorg pakken we samen aan Jaarplan ASVZ 2016 Zorg pakken we samen aan Jaarplan ASVZ 2016 eenvoudige versie Dit is het jaarplan van ASVZ. Hierin schrijft ASVZ op wat we in 2016 gaan doen, en wat beter of anders kan in de zorg. Het

Nadere informatie

Zelfbeschadiging; wat kun jij doen om te helpen?

Zelfbeschadiging; wat kun jij doen om te helpen? Zelfbeschadiging; wat kun jij doen om te helpen? Familie of naaste zijn van iemand die zichzelf beschadigt kan erg moeilijk zijn. Iemand van wie je houdt doet zichzelf pijn en het lijkt alsof je niks kunt

Nadere informatie

Omdat u er niet alleen voor staat Een aandeel in elkaar

Omdat u er niet alleen voor staat Een aandeel in elkaar Samen bankieren Omdat u er niet alleen voor staat Een aandeel in elkaar Leeswijzer Handige hulpmiddelen om zelfstandig te bankieren: 3 - Geld opnemen 3 - Rabo Internetbankieren en de Rabo Bankieren App

Nadere informatie

1. Aanleiding 3 2. Stappenplan 3 3. Persbericht 4 4. Overige materialen voor het benaderen van de media 5

1. Aanleiding 3 2. Stappenplan 3 3. Persbericht 4 4. Overige materialen voor het benaderen van de media 5 MEDIAHANDLEIDING Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Stappenplan 3 3. Persbericht 4 4. Overige materialen voor het benaderen van de media 5 Bijlagen Bijlage 1 Conceptmail redactie persbericht 6 Bijlage 2

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin AFM Consumentenmonitor Q3 009 Kredietwaarschuwingszin GfK Michel van der List Marcel Cools/ Niek Damen Indeling Rapportage Kredietwaarschuwingszin 1 Onderzoeksverantwoording Kennisvragen Kredietwaarschuwingszin

Nadere informatie

TeraKnowledge Bureau voor Onderzoek

TeraKnowledge Bureau voor Onderzoek TeraKnowledge Onderzoeksrapport Betalen in Nederland In opdracht van seniorenorganisatie Unie KBO Auteur: P. van der Meer, TeraKnowledge Inhoudsopgave Inleiding p. 3 1. Beschrijving van de steekproef p.

Nadere informatie

Uw mening over pensioen

Uw mening over pensioen Uw mening over pensioen Onderzoek naar de risicohouding van pensioenopbouwers en pensioenontvangers van Philips Pensioenfonds mei / juni 2013 Philips Pensioenfonds Inhoud Aanleiding onderzoek Opzet onderzoek

Nadere informatie

Hulpvragen Signs of Success

Hulpvragen Signs of Success Hulpvragen Signs of Success Signs of Success is een vragende benadering. Je probeert verandering bij de jongere en zijn netwerk op gang te brengen door vragen te stellen. In deze tool vind je een bonte

Nadere informatie

Alleen-Pinnen-Monitor

Alleen-Pinnen-Monitor 1 Alleen-Pinnen-Monitor Perceptie van alleen-pinnen kassa s 2 e meting Erwin Boom & Markus Leineweber, 11 september 2012 Uitgevoerd in opdracht van de Betaalvereniging Nederland en Stichting BEB Vertrouwelijk

Nadere informatie

Kinderen leren omgaan met geld

Kinderen leren omgaan met geld Kinderen leren omgaan met geld Een onderzoek onder ouders van kinderen in groep 7 en 8 Rapportage November 2012 Samenvatting (1/4) 1.Negen op de tien kinderen in groep zeven en acht krijgen zakgeld Het

Nadere informatie

Als één team achter de sporters met een handicap

Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen sporten, extra ondersteuning

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Sportdeelname Index Hardlooprapportage en gemeentelijk sportbeleid februari 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen.

Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen. Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen. Kan ik kiezen bij wie ik ga wonen? Is het mijn schuld? Ben ik verplicht om op bezoek te gaan bij papa of mama? Waarom hebben mijn ouders elk een

Nadere informatie

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid Meten van mediawijsheid Bijlage 6 Interview terug naar meten van mediawijsheid Bijlage 6: Het interview Individueel interview Uitleg interview Ik zal je uitleggen wat de bedoeling is vandaag. Ik ben heel

Nadere informatie

Monitoring tevredenheid en gebruik Nulmeting onder bewoners. Zomer 2014

Monitoring tevredenheid en gebruik Nulmeting onder bewoners. Zomer 2014 Monitoring tevredenheid en gebruik Nulmeting onder bewoners Zomer 2014 nulmeting Monitoring tevredenheid en gebruik van het OV onder bewoners Monitoren tevredenheid en gebruik Om na afloop van de pilot

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Deze vragenlijst vul je in door aan te kruisen in welke mate je het eens bent met de uitspraken in de vragenlijst.

Deze vragenlijst vul je in door aan te kruisen in welke mate je het eens bent met de uitspraken in de vragenlijst. Wij, Verloskundigenpraktijk Baarn, hebben je begeleid tijdens je zwangerschap, bevalling en/of kraambed. Omdat wij graag kwalitatief goede zorg willen aanbieden, zijn wij zelf voortdurend aan het onderzoeken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Handboek Inhoudsopgave Inleiding... 1 Thema... 2 1. Aan de slag... 3 2. Waar beginnen?... 4 2.1 WANNEER?... 4 2.2 AANMELDEN ALS ORGANISATOR... 5 2.3 SAMENSTELLEN VAN EEN TEAM... 5 2.4 WAARVOOR MOETEN WE

Nadere informatie

Jongeren over online rechten en verantwoordelijkheden

Jongeren over online rechten en verantwoordelijkheden Jongeren over online rechten en verantwoordelijkheden Onderzoeksrapport Opdrachtgever: Digibewust Auteurs: Nicolien Scheerman & Robbert Vermulst (YoungWorks) Datum: 30 januari 2013 co-funded by the European

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

Doorlopende leerlijn naar thema Nationaal Media Paspoort. Nationale Academie voor Media en Maatschappij

Doorlopende leerlijn naar thema Nationaal Media Paspoort. Nationale Academie voor Media en Maatschappij Doorlopende leerlijn naar thema Nationaal Media Paspoort 1 THEMA 1. Weet wat je ziet Alles wat je ziet in de media is door iemand met bepaalde bedoeling gemaakt. Deze producent wordt door allerlei dingen

Nadere informatie

Bij u schuil ik, u bent mijn schild,

Bij u schuil ik, u bent mijn schild, Bij u schuil ik, u bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop. Psalm 119:114 inleiding Laten we eerlijk zijn: het is niet zo eenvoudig om regelmatig uit de Bijbel te lezen en te bidden. Onze volle

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Geef Ruimte Laat ons spelen

Geef Ruimte Laat ons spelen Geef Ruimte Laat ons spelen 2 Inhoudsopgave inleiding...4 hoe werkt collecteren...5 materialen om te collecteren...5 financiële afwikkeling...5 praktische tips...6 tot slot...7 3 Inleiding Wat geweldig

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID Gemeente Capelle aan den IJssel November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 190

Nadere informatie

In deze brochure kan je meer lezen over onze projecten in Kenia, de evenementen die we in Nederland organiseren en hoe je ons hierbij kan helpen.

In deze brochure kan je meer lezen over onze projecten in Kenia, de evenementen die we in Nederland organiseren en hoe je ons hierbij kan helpen. De tennis4change foundation is een Nederlandse stichting die sinds 2011 staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is opgericht door de broers Jorick en Rutger Vliegenberg. In onze stichting hebben

Nadere informatie

Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen

Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen Competenties Sociaal en communicatief functioneren (P9) Initiatief (P10) Reflectie (P11) Afgelopen module heb je met een groepje gewerkt aan je project. In week 7

Nadere informatie

29 november 2014. Onderzoek: Veranderingen in de zorg en mantelzorg

29 november 2014. Onderzoek: Veranderingen in de zorg en mantelzorg 29 november 2014 Onderzoek: Veranderingen in de zorg en mantelzorg Veranderingen in de zorg en mantelzorg 29 november 2014 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 40.000

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan

Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan De zorg en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking moet erop gericht zijn dat de persoon een optimale kwaliteit

Nadere informatie

Resultaten buurtonderzoek naar het opheffen van de pinautomaat aan de Tiranastraat in Zenderpark.

Resultaten buurtonderzoek naar het opheffen van de pinautomaat aan de Tiranastraat in Zenderpark. Afdeling IJsselstein Resultaten buurtonderzoek naar het opheffen van de pinautomaat aan de Tiranastraat in Zenderpark. September/oktober 2013 Inleiding In de laatste week van augustus en de eerste week

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Wat voor mediamaker ben jij? November 2015. Een onderzoek onder kinderen naar de normen & waarden op sociale media

Onderzoeksrapport. Wat voor mediamaker ben jij? November 2015. Een onderzoek onder kinderen naar de normen & waarden op sociale media Onderzoeksrapport Wat voor mediamaker ben jij? Een onderzoek onder kinderen naar de normen & waarden op sociale media November 2015 Datum: November 2015 ONDER EBARGO TOT 27-11-2015 06:00 UUR Inhoud 1 Achtergrond

Nadere informatie

De loopbaanchecklist

De loopbaanchecklist De loopbaanchecklist Met deze checklist ga je voor je zelf na hoe het gesteld is met de manier waarop je jouw loopbaan stuurt. Bij het beantwoorden van de vragen gaat het niet direct om andere banen, je

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier voor vrijwillige taalcoaches

Aanmeldingsformulier voor vrijwillige taalcoaches Aanmeldingsformulier voor vrijwillige taalcoaches Datum aanmelding: Naam: Voorletter: dhr./mevr. Roepnaam: Adres: Postcode: Telefoon: Woonplaats: Mobiel: E-mail adres : Geb.datum : Nationaliteit : Gezinssamenstelling

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Alle verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren laten jaarlijks binnen dezelfde normen klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Jobbersguide - 2015. Jobbersguide 2015 0

Jobbersguide - 2015. Jobbersguide 2015 0 Jobbersguide - 2015 Jobbersguide 2015 0 Introductie Jobbersguide Om ervoor te zorgen dat jij als Jobber succesvol aan de slag kan en niet tegen verrassingen aanloopt hebben wij deze Jobbersguide gemaakt.

Nadere informatie

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required]

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required] Werken op afspraak Klant Contact Centrum Gemeente Dongen GfK, februari 2016 (17177-12) 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management Summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-11 Onderzoeksverantwoording Slide

Nadere informatie

Vragenlijst collecte 2015 collectantenpanel

Vragenlijst collecte 2015 collectantenpanel Vragenlijst collecte 2015 collectantenpanel Periode: Van 12-05-2015 (16:13) t/m 06-08-2015 (06:50) Aantal resultaten: 1448 1. Hoe bent u in contact gekomen met het Longfonds? Op eigen initiatief 259 18%

Nadere informatie

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert.

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. 9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. Introductie Een goed ingerichte website met een goed uitgevoerde marketingstrategie is het ideale marketing tool voor ondernemers. Een goede website

Nadere informatie

FAQ REGISTRATIE EN FONDSENWERVING

FAQ REGISTRATIE EN FONDSENWERVING FAQ REGISTRATIE EN FONDSENWERVING Waarom Milieudefensie? Milieudefensie zet zich in voor gezond en eerlijk voedsel, slimme vervoersoplossingen en duurzaam consumeren. Ons streven is om de aarde eerlijk

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

3 november 2014. Onderzoek: Pesten

3 november 2014. Onderzoek: Pesten 3 november 2014 Onderzoek: Pesten 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 30.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag

Nadere informatie

Ich bön d r väör dich!

Ich bön d r väör dich! Ich bön d r väör dich! Wie zijn wij? NaoberzorgPunt is een vereniging van betrokken inwoners en ondernemers in Roggel. Wij zijn een netwerkorganisatie en werken samen met de huisartsenzorg, ondernemersvereniging,

Nadere informatie

WERKBOEK. compassiechallenge. 10 dagen / minder perfectie meer mildheid. Stephanie van Workum ACT COACH. Naam: Datum:

WERKBOEK. compassiechallenge. 10 dagen / minder perfectie meer mildheid. Stephanie van Workum ACT COACH. Naam: Datum: WERKBOEK compassiechallenge 10 dagen / minder perfectie meer mildheid Stephanie van Workum ACT COACH Naam: Datum: compassiechallenge 10 dagen / minder perfectie meer mildheid Wat fijn dat je meedoet met

Nadere informatie

Seksualiteit: Grenzen en Wensen

Seksualiteit: Grenzen en Wensen IJBURGCOLLEGE.NL Seksualiteit: Grenzen en Wensen Leerlingen handleiding Michiel Kroon Lieve leerling, Het is belangrijk om op een open en goede manier over seks te kunnen praten. De lessenserie die in

Nadere informatie

22 januari 2015. Onderzoek: Jouw vrijheid, mijn vrijheid

22 januari 2015. Onderzoek: Jouw vrijheid, mijn vrijheid 22 januari 2015 Onderzoek: Jouw vrijheid, mijn vrijheid 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Samenvatting resultaten onderzoek De vermogende gever

Samenvatting resultaten onderzoek De vermogende gever Samenvatting resultaten onderzoek De vermogende gever Dit is een speciale samenvatting van het onderzoek dat de werkgroep Filantropische Studies in juni 2011 heeft uitgevoerd in samenwerking met Mindwize

Nadere informatie

Projectkosten ophalen met fondsenwerving

Projectkosten ophalen met fondsenwerving Projectkosten ophalen met fondsenwerving Het is soms ook best duur om vrijwilligerswerk te doen in het buitenland, of stage te lopen over de grens. Voor Local Dreamers, en voor onze Ecuadoriaanse partnerorganisaties,

Nadere informatie

AFFILIATE WORDEN Geld verdienen met het promoten van onze diensten.

AFFILIATE WORDEN Geld verdienen met het promoten van onze diensten. AFFILIATE WORDEN Geld verdienen met het promoten van onze diensten. In deze paper leer je: Wat een affiliate is Hoe je zo geld kunt verdienen Hoe je zelf een affiliate wordt Welke tools we hiervoor gebruiken

Nadere informatie

Leermodule 8: Terugblik op zelfleiderschap

Leermodule 8: Terugblik op zelfleiderschap Leermodule 8: Terugblik op zelfleiderschap Zelfleiderschap is dat je jezelf aanstuurt. Je doet wat jij belangrijk, waardevol, leuk of interessant vindt. Je kiest je eigen weg en je zorgt goed voor jezelf.

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie