Algemene Voorwaarden Klein Zakelijk UPC Nederland B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Klein Zakelijk UPC Nederland B.V."

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Klein Zakelijk UPC Nederland B.V.

2 In deze algemene voorwaarden van UPC Nederland leest u allereerst de voorwaarden die van toepassing zijn op alle diensten en producten van UPC. Verderop vindt u de voorwaarden die gelden voor specifieke zakelijke diensten of producten. Inhoud Deel 1 Algemeen 1 Welke definities hanteren wij? 2 Wat geldt er voor de algemene voorwaarden? 3 Hoe gaat u een overeenkomst aan met UPC? 4 Wanneer begint en eindigt uw overeenkomst met UPC? 5 Wat gebeurt er als u of wij verplichtingen tijdelijk niet nakomen? 6 Welke afspraken gelden er voor tarieven en betaling? 7 Wanneer is er sprake van aansprakelijkheid en overmacht? 8 Hoe gaan we om met uw persoonlijke gegevens? 9 Is het mogelijk de overeenkomst over te dragen aan een derde? 10 Wat gebeurt er bij een geschil? 11 Welke afspraken gelden voor de dienst die u afneemt? 12 Welke afspraken gelden voor het product van een vaste dienst dat u afneemt? 13 Wat gebeurt er als u verhuist, uw gegevens wijzigen of u kiest voor een andere dienst? 14 Hoe activeert en installeert u een vaste dienst? 15 Welke bepalingen gelden voor onderhoud, klantenservice en storingen? Deel 2 Diensten voor radio en televisie (rtv) 16 Welke definities hanteren wij? 17 Welke bepalingen gelden voor de UPC-programma s? 18 Welke bepalingen gelden voor UPC Digitale TV? 19 Welke bepalingen gelden voor de smartcard? 20 Welke bepalingen gelden voor de UPC Mediabox? 21 Welke bepalingen gelden voor de UPC Mediabox met Digitale Video Recorder? 22 Hoe en wanneer kunt u de UPC Mediabox retourneren? 23 Welke bepalingen gelden voor UPC On Demand? 24 Welke bepalingen gelden voor UPC Interactieve Services? 24a Welke bepalingen gelden voor de toestemming van rechthebbenden? Deel 4 Zakelijke telefoniediensten 32 Welke definities hanteren wij? 33 Welke producten heeft u nodig? 34 Welke bepalingen gelden voor uw telefoonnummer? 35 Welke gedragsregels gelden er? Deel 5 Zakelijke pakketten 36 Welke definities hanteren wij? 37 Wat geldt voor een pakket? Deel 6 Zakelijke mobiele diensten 38 Welke definities hanteren wij? 39 Welke bepalingen gelden voor mobiele diensten? 40 Welke bepalingen gelden voor aansluiting, kwaliteit en onderhoud? 41 Welke bepalingen gelden voor de simkaart en het mobiele product? 42 Welke bepalingen gelden voor het mobiele nummer en nummerbehoud? 43 Welke bepalingen gelden voor buitengebruikstelling van de mobiele aansluiting? 44 Welke verplichtingen gelden voor u? Deel 7 Additionele diensten 45 Welke definities hanteren we? 46 Welke bepalingen gelden voor de UPC PIN-dienst? Deel 3 Zakelijke internetdiensten 25 Welke definities hanteren wij? 26 Welke randapparatuur, producten en software heeft u nodig? 27 Welke bepalingen gelden voor IP-adressen en protocollen? 28 Welke bepalingen gelden voor dataverkeer? 29 Welke bepalingen gelden voor ? 30 Welke bepalingen gelden voor uw persoonlijke internetpagina? 31 Welke gedragsregels gelden er?

3 Deel 1 Algemeen Hieronder leest u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle diensten en producten van UPC. Artikel 1 Welke definities hanteren wij? 1.1 Aansluitpunt: het eindpunt van het vaste netwerk van UPC op de locatie voor een of meerdere vaste dienst(en). Hier loopt de kabel van UPC over op het abonneeovernamepunt van UPC. 1.2 Algemene voorwaarden: deze voorwaarden, die gelden voor de diensten en producten van UPC. 1.3 Contractant: u bent contractant als u namens een onderneming of een andere rechtspersoon een overeenkomst heeft gesloten met UPC of een overeenkomst aanvraagt. We spreken de contractant in deze voorwaarden ook wel aan als u. 1.4 Dienst: UPC levert u een vaste of mobiele dienst op basis van een overeenkomst. 1.5 Locatie: het gebouw of de verzameling van bedrijven in dit gebouw met bijbehorend erf waarvan u de eigenaar bent of dat/die u huurt. Hier bevindt zich het aansluitpunt. 1.6 Mijn UPC: een persoonlijke website op upc.nl/mijnupc waarmee u op basis van uw eigen inloggegevens uw abonnement kunt inzien en uw gegevens kunt beheren. Hier kunt u UPC ook machtigen om de betaling via automatische incasso of online accorderen te laten verlopen. 1.7 Monteur: de monteur levert de vaste dienst op bij de contractant. Namens UPC verzorgt hij de installatie, brengt hij wijzigingen aan en verhelpt storingen. 1.8 OPTA: de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit. De OPTA zorgt voor concurrentie en vertrouwen in de communicatiesector in het belang van de consument. 1.9 Overeenkomst: als contractant heeft u een overeenkomst met UPC om een dienst, product of beide af te nemen Product: UPC kan u een product ter beschikking stellen. Het gaat om hard- en software die u nodig heeft voor het gebruik van een dienst van UPC. Soms moet een product op locatie worden geïnstalleerd, zoals een modem of een mobiel product Randapparatuur: randapparatuur bestaat uit apparatuur, software en overige systemen inclusief kabels en is op uw locatie verbonden met het aansluitpunt. Hiermee kunt u een of meerdere vaste diensten en producten gebruiken op de locatie die met het aansluitpunt of product verbonden is. Bijvoorbeeld een mobiel radiozendof ontvangstapparaat dat de verbinding met het mobiele netwerk tot stand brengt voor de mobiele dienst. U bezit of gebruikt randapparatuur op eigen risico en voor eigen verantwoording Tarieven: tarieven en overige kosten die betrekking hebben op de diensten van UPC Transacties: als contractant kunt u transacties aangaan met UPC of derden, afhankelijk van de dienst die u afneemt om van die dienst gebruik te maken UPC: UPC Nederland B.V. en aan haar verbonden vennootschappen. In deze voorwaarden refereren we aan UPC ook wel met wij. Namens UPC is ook UPC Nederland Business B.V. bevoegd om zakelijke diensten aan te bieden. Een overeenkomst voor een dienst sluit u met UPC UPC Kabel TV en Radio: met dit abonnement levert UPC via analoge signalen televisie en radio op het aansluitpunt Vaste dienst: UPC levert u vaste internet-, telefonieof televisiediensten op basis van een overeenkomst Vast netwerk: het elektronische communicatienetwerk van UPC dat bestaat uit aansluitpunten, overdrachten schakelapparatuur, draadverbindingen en andere uitrustingen. Het vaste netwerk is eigendom van UPC of van onze leveranciers. Hiermee is het mogelijk signalen te versturen van en naar het aansluitpunt voor een vaste dienst Verkeersgegevens: alle persoonsgegevens die we verkrijgen uit het gebruik van een aansluiting. Bijvoorbeeld locatie, datum, tijdstip en duur van de oproep of datasessie en het nummer van de oproep. Artikel 2 Wat geldt er voor de algemene voorwaarden? 2.1 De algemene voorwaarden gelden voor al het aanbod van UPC, alle overeenkomsten en al het gebruik van onze diensten en producten. 2.2 UPC kan een overeenkomst, de algemene voorwaarden en haar tarieven op elk moment wijzigen. Een wijziging gaat in met terugwerkende kracht. Dit betekent dat de wijziging dus ook geldt als u een overeenkomst heeft gesloten vóór het tijdstip van de wijziging. Een wijziging treedt op zijn vroegst in werking één maand na de bekendmaking ervan. Bent u het niet eens met een wijziging? Lees dan in artikel 4 van deze voorwaarden wat u kunt doen. Artikel 3 Hoe gaat u een overeenkomst aan met UPC? 3.1 Het aanbod van UPC is vrijblijvend en gebeurt schriftelijk, via of mondeling. 3.2 In ons aanbod leest u over de inhoud van onze diensten en producten, de tarieven en acties en wat er verder nodig is om een dienst te leveren, inclusief bijbehorende kosten. 3.3 U kunt een dienst of product van UPC aanvragen als u binnen het verzorgingsgebied van UPC woont of uw bedrijf of vestiging zich binnen dit verzorgingsgebied bevindt. 3.4 UPC kan bij de beoordeling van uw aanvraag een risicoanalyse (laten) uitvoeren en de aanvraag afwijzen. Dit doen we bijvoorbeeld als u een betalingsachterstand heeft met betrekking tot een dienst of als we de dienst vanwege technische redenen niet kunnen aanbieden. Ook komt u niet in aanmerking voor een promotie, korting of pakket van UPC als u in de afgelopen zes maanden al gebruik heeft gemaakt van een vergelijkbaar voordeel. 3.5 Uw aanvraag wordt een overeenkomst zodra UPC uw aanvraag accepteert. 3.6 UPC bevestigt de acceptatie van uw aanvraag per post of . Artikel 4 Wanneer begint en eindigt uw overeenkomst met UPC? 4.1 U sluit een overeenkomst met UPC voor bepaalde of onbepaalde tijd. 4.2 Voor een vaste dienst geldt dat de overeengekomen minimumlooptijd ingaat direct nadat de vaste dienst is geïnstalleerd door u of de monteur. De minimumlooptijd kan ook ingaan na het verstrijken van de installatietermijn - twintig werkdagen na ontvangst van het modem of de mediabox - vanwege een reden die niet toe te rekenen is aan UPC Mediabox. Voor een mobiele dienst geldt dat de overeengekomen minimumlooptijd ingaat zodra u de dienst zelf heeft geactiveerd. Hiervoor ontvangt u instructies bij de simkaart of het USB-modem. Een mobiele dienst moet u activeren binnen zeven dagen na ontvangst van de simkaart of het USB-modem. Als u niet binnen deze termijn zorgt voor de activering, doet UPC dit voor u. Als u een wijziging van een mobiele dienst heeft besteld zonder dat andere producten nodig zijn, zal UPC de dienst activeren binnen zeven dagen na het verzenden van de bevestiging van de aanvraag. 4.3 Heeft u een overeenkomst voor bepaalde tijd gesloten? Dan verlengen we die na afloop van die periode voor onbepaalde tijd. Dit gebeurt stilzwijgend. Een overeenkomst voor bepaalde tijd kunt u pas opzeggen tegen het eind van de oorspronkelijke looptijd. Als u vanwege aanpassing of uitbreiding van uw overeenkomst een nieuwe looptijd voor bepaalde tijd ingaat voor een digitale-tv-, internet- of telefoniedienst, dan verlengen we de looptijd van uw UPC Kabel TV en Radio-abonnement automatisch voor dezelfde bepaalde tijd. 4.4 U kunt een overeenkomst voor bepaalde tijd alleen met instemming van UPC tussentijds opzeggen. In dat geval kunnen we de tarieven voor de resterende periode bij u in rekening brengen tegen de huidige tarieven. Hetzelfde geldt voor eenmalige installatie- of aansluitkosten die u ons nog bent verschuldigd. 4.5 Voor het opzeggen van een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd geldt zowel voor u als voor ons een opzegtermijn van één maand. Deze termijn gaat in op het moment dat UPC uw opzegging ontvangt. Als u bijvoorbeeld op 15 januari opzegt, eindigt de overeenkomst per 16 februari. U zegt de overeenkomst op per brief, of telefoon. We sturen u vervolgens per post of een bevestiging van uw opzegging en geven aan wanneer onze dienst niet meer beschikbaar zal zijn. 4.6 Heeft u een overeenkomst met UPC gesloten en wilt u hier toch van afzien? Dan kunt u deze beëindigen per brief of binnen zeven werkdagen nadat u onze bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. U betaalt dan alleen voor het terugsturen van het product en het eventuele gebruik ervan. Dit beëindigingsrecht geldt niet als u via uw afstandsbediening een aanpassing, uitbreiding of aanvulling op uw UPC Digitale TV-abonnement bestelt. Dan aanvaardt u dat UPC direct start met de uitvoering van de overeenkomst. 4.7 Zowel u als UPC kan een overeenkomst ontbinden als u of wij een of meer verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomen en dit ontbinding rechtvaardigt. Als een verplichting door u nog wel kan worden nagekomen, ontvangt u eerst een schriftelijke aanmaning. Als de verplichting vervolgens alsnog niet wordt nagekomen binnen de gestelde termijn, dan kan de overeenkomst worden ontbonden. 4.8 UPC kan een overeenkomst zonder ingebrekestelling of tussenkomst van een rechter beëindigen als: u in strijd handelt met artikel 11.5 of 11.6 uit deze voorwaarden; uw faillissement of uitstel van betaling van schulden is uitgesproken of de Wet schuldsanering natuurlijke personen is aangevraagd of uitgesproken; u niet zelf over uw vermogen kunt beslissen, bijvoorbeeld omdat u handelingsonbekwaam bent of onder bewind bent gesteld; het vaste netwerk, het mobiele netwerk, het telecommunicatieverkeer, de computersystemen van UPC of derden hinder ondervinden door de manier waarop u gebruikmaakt van een product of dienst; u geen toegang geeft tot uw locatie voor controle, onderhoud, reparatie of vervanging; wij om technische of economische redenen een dienst niet meer kunnen leveren; we stellen u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 4.9 Verhuist u, uw bedrijf of een van uw vestigingen naar een adres buiten het verzorgingsgebied van UPC? Dan kunt u uw overeenkomst beëindigen door ons een kopie van de inschrijving op uw nieuwe adres te sturen. Ook bij overlijden, uitschrijving uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel of ontbinding van de rechtspersoon kunt u de overeenkomst tussentijds beëindigen. In het geval van overlijden sturen uw nabestaanden UPC een kopie van de overlijdensakte. In het geval van uitschrijving uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel stuurt u ons een kopie van deze uitschrijving. De opzegtermijn van artikel 4.5 van deze voorwaarden is hierop van toepassing Na beëindiging van een overeenkomst stuurt u het geleende product binnen vier weken terug naar UPC. We betalen u dan de eventuele waarborgsom renteloos terug met aftrek van de kosten die u ons eventueel nog bent verschuldigd. Als u het product niet op tijd of beschadigd terugstuurt, rekent UPC daarvoor een schadebedrag. Dit bedrag kunnen we inhouden op de waarborgsom Gaat u niet akkoord met een voor u nadelige wijziging van uw overeenkomst, de algemene voorwaarden of een tarief van UPC? Dan kunt u de overeenkomst kosteloos opzeggen vóór de datum waarop desbetreffende wijziging intreedt. Dit kan niet als het een wijziging is op uw verzoek of als er iets is gewijzigd op aanwijzing van de overheid of een vergelijkbaar orgaan. Ook de jaarlijkse tariefaanpassing per 1 januari op basis van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijsindex is hierop een uitzondering.

4 Oplevering en installatie Levering van een vaste dienst kan alleen op een locatie met een werkend aansluitpunt. Is dat er niet, dan draagt UPC namens u zorg voor de aanleg van een nieuw aansluitpunt of het herstel van een niet-werkend aansluitpunt door een deskundige derde. De kosten voor aanleg of herstel van een aansluitpunt komen voor uw rekening U bent verantwoordelijk voor de bekabeling vanaf het aansluitpunt tot het product en de randapparatuur, de randapparatuur zelf en de eventuele versterker. Als UPC hieraan gerelateerde werkzaamheden uitvoert in opdracht van u, geldt dit als meerwerk en komen de kosten hiervan voor uw rekening. Wilt u al aanwezige (eigen) bekabeling gebruiken? Dan zal de monteur eerst bepalen of deze bekabeling aan de vereiste kwaliteitsnormen voldoet. Zo niet, dan wordt de aanwezige bekabeling niet gebruikt UPC streeft ernaar om een vaste dienst op te leveren binnen vijftien werkdagen (exclusief officiële feestdagen) nadat u de bevestigingsbrief van UPC heeft ontvangen. Om dit te kunnen realiseren, vragen we u om binnen vijf werkdagen na ontvangst van het modem een afspraak voor installatie met ons te maken. Doet u dit niet, dan kunnen we onze opleveringstermijn van vijftien werkdagen niet garanderen. Als u zelf een installatiedatum accepteert na de opleveringstermijn, kunt u ons niet verwijten dat we de normlevertijd overschrijden. Dit geldt ook als de installatie op uw verzoek wordt geannuleerd of niet kan worden uitgevoerd. Artikel 5 Wat gebeurt er als u of wij verplichtingen tijdelijk niet nakomen? 5.1 Komen we een verplichting uit de overeenkomst niet of niet behoorlijk na? Dan hoeft u zolang dit duurt niet te betalen voor deze verplichting, tenzij de tekortkoming van UPC dit niet rechtvaardigt. Dit geldt allemaal niet als u een vergoeding krijgt op basis van artikel 5.10 uit deze voorwaarden. 5.2 Komt u een verplichting uit de overeenkomst niet na? En staat dit los van de mogelijkheden die we noemen in artikel 4 en 6 van deze voorwaarden? Dan nemen we bijvoorbeeld de volgende maatregelen: de dienst tijdelijk buiten gebruik stellen; de door u verspreide informatie geheel of gedeeltelijk verwijderen; extra kosten bij u in rekening brengen; de verbindingssnelheid van het product terugbrengen; een datalimiet stellen; u (tijdelijk) indelen in een andere tariefgroep dan die geldt volgens uw overeenkomst en u op basis daarvan factureren. In al deze gevallen stellen we u zo snel mogelijk op de hoogte van de maatregel(en). 5.3 Als UPC een dienst buiten gebruik stelt, moet u tijdens deze periode wel blijven betalen volgens de overeenkomst. 5.4 Als u uw verplichting alsnog nakomt, zal UPC de levering van de overeengekomen dienst zo snel mogelijk weer hervatten. Beschikbaarheid van het vaste netwerk 5.5 Artikelen 5.6 tot en met 5.16 zijn niet van toepassing op mobiel internet, tenzij we dit expliciet vermelden. 5.6 UPC garandeert een beschikbaarheid van het netwerk van 99,6 procent. 5.7 UPC meet de beschikbaarheid op het vaste netwerk. 5.8 Het vaste netwerk is niet beschikbaar tijdens: a. gepland onderhoud; b. de periode dat UPC de levering van de vaste dienst rechtsgeldig opschort; c. de periode wanneer er voor UPC sprake is van overmacht; d. onderbrekingen die we (deels) aan u kunnen toerekenen. 5.9 Heeft UPC de gegarandeerde beschikbaarheid van het netwerk gedurende een jaar gerealiseerd? We bepalen dit pas na een schriftelijk verzoek hiervoor van u Als UPC de beschikbaarheid in dat jaar niet heeft gerealiseerd, dan heeft u recht op een vergoeding. De hoogte hiervan is afhankelijk van de afwijking ten opzichte van de beschikbaarheid: Afwijking van de beschikbaarheid 0,1% tot 0,2% afwijking per jaar 0,2% tot 0,3% afwijking per jaar 0,3% of groter dan 0,3% afwijking per jaar Vergoeding Een eenmalig bedrag ter waarde van honderd procent (100%) van het laatste maandelijkse abonnementsvergoeding voor de desbetreffende vaste dienst. Een eenmalig bedrag ter waarde van tweehonderd procent (200%) van het laatste maandelijkse abonnementsvergoeding voor de desbetreffende vaste dienst. Een eenmalig bedrag ter waarde van driehonderd procent (300%) van het laatste maandelijkse abonnementsvergoeding voor de desbetreffende vaste dienst De maximale vergoeding per jaar bedraagt drie keer de maandelijkse abonnementsvergoeding voor de betreffende vaste dienst U heeft geen recht op een vergoeding zoals we die omschreven in 5.10 als u uw schriftelijke verzoek niet doet binnen een maand na het niet behalen van de beschikbaarheid van UPC Heeft u op grond van 5.10 recht op een vergoeding? Dan verrekenen we deze met het maandbedrag dat u ons bent verschuldigd. Dit gebeurt de maand nadat we de vergoeding hebben bevestigd. Ook als de overeenkomst tegen die tijd is beëindigd, betalen we u de vergoeding uit De vergoeding zoals we die omschreven in 5.10 is uw volledige schadeloosstelling voor het niet realiseren van onze beschikbaarheid. UPC hoeft u geen aanvullende (schade)vergoeding te geven Is er sprake van opzet of bewuste roekeloosheid van UPC? Dan mogen we ons niet beroepen op de (schade) vergoedingsregeling zoals we die in dit artikel omschreven. Artikel 6 Welke afspraken gelden er voor tarieven en betalen? Welke tarieven gelden? 6.1 U betaalt voor een dienst, product of beide. Onze actuele tarieven vindt u op upcbusiness.nl. Als aanbiedingen of acties deel uitmaken van uw overeenkomst, dan gelden na afloop hiervan de actuele tarieven. Aanbiedingen of acties die gelden na het ingaan van uw overeenkomst, gelden niet voor u. 6.2 De tarieven kunnen bestaan uit verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld een eenmalig tarief, een installatietarief, een waarborgsom, een vast periodiek tarief of een variabel tarief van het gebruik. 6.3 UPC vermeldt haar tarieven in euro s, exclusief btw en overige belastingen, heffingen en rechten. 6.4 U betaalt de tarieven vanaf het moment dat de looptijd van de dienst ingaat, zoals dat staat in artikel 4.2 van deze voorwaarden. 6.5 Als u (tijdelijk) gebruikmaakt van een netwerk van een andere aanbieder van elektronische communicatiediensten wat voornamelijk buiten Nederland gebeurt dan bent u alle bijbehorende (bijzondere) kosten en toeslagen aan UPC verschuldigd. Hieronder vallen ook de kosten van het accepteren of automatisch doorverbinden van een oproep buiten het bereik van het mobiele netwerk. Wanneer factureert UPC? 6.6 UPC factureert per maand, per kwartaal of volgens andere termijnen. Dit is afhankelijk van de dienst en het product. 6.7 UPC factureert eenmalige tarieven voorafgaand aan de levering van de dienst of het product. Variabele tarieven factureren we na afloop van de betreffende termijn. Hoe kunt u betalen? 6.8 U betaalt de facturen door middel van automatische incasso of via online accorderen op Mijn UPC op upc.nl/mijnupc. Bij online accorderen machtigt u UPC voor iedere factuur apart om het factuurbedrag van uw rekening te schrijven. U zorgt voor een toereikend bank- of girosaldo, zodat wij het gefactureerde bedrag kunnen incasseren. Indien betaling door u bij herhaling onmogelijk is gebleken, kunnen wij u vragen door middel van acceptgiro te betalen. 6.9 Als u gebruik maakt van online accorderen op Mijn UPC wordt het factuurbedrag na circa 5 dagen afgeschreven bij een eerste accordering. Bij ieder volgende keer dat u online accordeert, wordt het bedrag na circa 2 dagen afgeschreven. Online accorderen is alleen mogelijk met uw persoonlijke toegangscode voor Mijn UPC Als u gebruik maakt van automatische incasso, dan vindt u op de factuur wanneer UPC het factuurbedrag zal incasseren. U kunt uw factuur inzien in Mijn UPC op upc.nl/mijnupc De facturen zijn alleen toegankelijk met uw persoonlijke toegangscode en zijn na plaatsing 12 maanden beschikbaar. Als u facturen uit een verder verleden wilt bekijken, kan UPC daarvoor kosten in rekening brengen. Voor meer informatie over Mijn UPC kijkt u op upcbusiness.nl 6.11 Als u op een andere manier betaalt dan door middel van automatische incasso en online accorderen via Mijn UPC, dan kunnen we aanvullende kosten in rekening brengen. Hierbij geldt een betalingstermijn van dertig dagen na de factuurdatum. Vaststellen factuur 6.12 Als we de verschuldigde bedragen vaststellen, zijn onze gegevens altijd beslissend. Tenzij u aantoont dat de gegevens van UPC niet kloppen Heeft u een bezwaar tegen een factuur? Geef dit dan binnen vier weken na de factuurdatum schriftelijk aan ons door. Maak de redenen voor uw bezwaar duidelijk. Ondanks uw bezwaar bent u wel verplicht te betalen. Wat als u niet op tijd betaalt? 6.14 Heeft u niet op tijd betaald? Of hebben we het factuurbedrag niet kunnen incasseren? Dan krijgt u veertien dagen uitstel van betaling. UPC kan dan wel herinnerings- en storneringskosten in rekening brengen. Heeft u na deze termijn van veertien dagen nog niet betaald? Dan kunnen we rente in rekening brengen die wettelijk is vastgesteld. Deze rente gaat in vanaf de dag dat u te laat bent met betalen. Dit geldt ook voor de incassokosten. Overig 6.15 Stapt u tijdens de looptijd van uw overeenkomst met UPC over naar een andere dienst? Of wijzigt u tussendoor een dienst of laat u die wijzigen? Dan kunnen we hiervoor kosten in rekening brengen UPC kan tussentijds een factuur verzenden voor een bedrag dat u op dat moment heeft openstaan. Dit doen we als tijdens een betalingstermijn het bedrag een bepaald maximum heeft overschreden. U ontvangt ook tussentijds een factuur als u tijdens een betalingstermijn aanzienlijk meer gebruikmaakt van een dienst Verhuist u, uw bedrijf of een van uw vestigingen naar een adres binnen ons verzorgingsgebied? En wilt u onze dienst(en) blijven gebruiken? Dan kan UPC (her)aansluitingskosten in rekening brengen UPC kan tussentijds vragen om een borgstelling, bankgarantie, storting van een waarborgsom of vooruitbetaling. We geven dan wel aan waarom we die zekerheid willen hebben. Ook kunnen we een limiet stellen aan het gebruik van een dienst tot we er zeker van zijn dat u betaalt volgens de overeenkomst. Voor uw zekerheidstelling hoeven we u geen rente of kosten te betalen.

5 Artikel 7 Wanneer is er sprake van aansprakelijkheid en overmacht? 7.1 UPC is bij de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst met u of bij een transactie alleen aansprakelijk voor zaken die we in dit artikel noemen. Daarnaast zijn we aansprakelijk bij opzet of grove schuld van UPC. 7.2 Is er sprake van zaakschade, lichamelijk letsel of dood door een tekortkoming van ons, dan kunt u ons voor deze schade aansprakelijk stellen. De volgende maximale vergoedingen gelden: Bij zaakschade vergoeden we de herstel- en vervangingskosten van het beschadigde object tot een maximum van 2250 euro per gebeurtenis. Loopt u herhaalde schade op door een samenhangende reeks van gebeurtenissen, dan vergoeden we maximaal euro per jaar. Bij dood of lichamelijk letsel vergoeden we schade tot een maximum van euro. We bieden een maximale vergoeding van euro voor alle benadeelden gezamenlijk, per gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenissen. UPC is niet aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade, zoals verlies van bedrijfstijd of omzet en schade van derden. Ook zijn we niet aansprakelijk voor immateriële schade en imagoschade. 7.3 Kunt u vanwege een gebeurtenis of een reeks gebeurtenissen meerdere keren een schadevergoeding eisen? Dan kan het zijn dat deze vergoedingen bij elkaar de maximale vergoeding per gebeurtenis overschrijden. In dat geval brengen we de vergoedingen evenredig terug tot het totaalbedrag hetzelfde is als de maximale vergoeding per gebeurtenis. 7.4 Als er schade ontstaat doordat een vaste dienst niet beschikbaar is of door een storing, kunt u slechts in aanmerking komen voor een specifieke vergoeding. 7.5 Als u schade heeft, meldt u dit na ontdekking ervan zo snel mogelijk schriftelijk aan UPC. Als u de schade niet binnen een maand meldt, komt u niet in aanmerking voor een vergoeding. 7.6 U maakt op zo n manier gebruik van een dienst, product of transactie van UPC dat derden ons daarvoor niet aansprakelijk kunnen stellen. Dit geldt ook voor de manier waarop derden hiervan gebruikmaken, in zoverre dat gebruik aan u kan worden toegerekend. U bent aansprakelijk voor schade die ontstaat door een tekortkoming die we aan u kunnen toerekenen. U vrijwaart UPC tegen aanspraken van derden met betrekking tot schade als gevolg van het gebruik van een dienst, een product of een transactie. 7.7 Kan UPC de overeenkomst niet helemaal nakomen? Dan kunt u ons dat niet toerekenen in geval van overmacht. Onder overmacht verstaan we bijvoorbeeld stroomstoringen en uitval van het vaste en mobiele netwerk. Daarnaast is sprake van overmacht in alle andere situaties waarin ons geen schuld valt te verwijten volgens de wet, een rechtshandeling (zoals een overeenkomst) of algemeen geldende opvattingen. Op het moment dat er sprake is van overmacht, kunt u niet van ons eisen om de overeenkomst na te komen. Wel geven we u een deel van het abonnementstarief terug, evenredig aan de duur van de overmacht, tenzij dit redelijkerwijs niet van ons kan worden gevraagd. Artikel 8 Hoe gaan we om met uw persoonlijke gegevens? 8.1 UPC verwerkt uw persoonlijke gegevens, zoals persoons-, verkeers- en gebruiksgegevens, voor de volgende doelen: Opstellen en uitvoeren van uw overeenkomst, facturatie en betalingsadministratie. Waarborgen van onze kwaliteit en ontwikkelen van onze diensten. Marktonderzoek, verkoopactiviteiten en direct marketing voor diensten van UPC met daarbij aangesloten ondernemingen en zorgvuldig geselecteerde derden. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit aan ons doorgeven. Leveren van diensten. Beheren van het vaste en mobiele netwerk en het verzamelen van management- en beleidsinformatie. 8.2 UPC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de hierboven genoemde doelen en ook niet langer dan wettelijk toegestaan of verplicht is. We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoons-, verkeers- en gebruiksgegevens te beschermen. 8.3 U kunt ons vragen welke persoonsgegevens UPC van u gebruikt en feitelijke onjuistheden of onvolledigheden doorgeven. We corrigeren deze dan en vullen ze eventueel aan. Op upcbusiness.nl vindt u hiervoor onze contactgegevens. 8.4 Als het nodig is, kan UPC persoons- of verkeersgegevens doorgeven aan opsporingsautoriteiten of anderen. Ook kunnen we meewerken aan het aftappen van het vaste en mobiele netwerk. 8.5 Voor sommige mobiele diensten maken we gebruik van locatiegegevens. We gebruiken die voor het opstellen van facturen. Daarnaast stelt UPC deze gegevens alleen ter beschikking aan derden als u daarmee heeft ingestemd. Een voorbeeld hiervan is het afnemen van een dienst die gericht is op de verwerking van die gegevens. 8.6 Vermoeden we na een onderzoek van ons dat u hinderlijke of kwaadwillige communicatie richt tegen een andere contractant van UPC of een andere operator? Dan mogen we op verzoek van de getroffen contractant uw nummer, naam, adres en woonplaats verstrekken aan hem of haar. UPC zal u op de hoogte stellen van het verstrekken van uw gegevens en het eventueel in te stellen onderzoek. Artikel 9 Is het mogelijk de overeenkomst over te dragen aan een derde? 9.1 Als u bijvoorbeeld verhuist of er een bedrijfsovername plaatsvindt, mag u de overeenkomst en de rechten en verplichtingen die daaruit volgen niet zomaar overdragen aan iemand anders. Daarvoor moet u vooraf schriftelijk toestemming vragen aan UPC. We mogen daaraan voorwaarden verbinden. 9.2 Zonder uw nadere toestemming kan UPC haar rechten en verplichtingen die volgen uit uw overeenkomst overdragen aan een derde, zoals bij de overgang of reorganisatie van (een deel van) onze onderneming. Artikel 10 Wat gebeurt er bij een geschil? 10.1 Op uw overeenkomst is Nederlands recht van toepassing Bij klachten of geschillen over de overeenkomst richt u zich in eerste instantie schriftelijk tot UPC. De contactgegevens van UPC vindt u op upcbusiness.nl. Als we niet met u tot een oplossing komen, kunt u of kunnen wij het geschil voorleggen aan de rechter in Amsterdam, tenzij een andere rechter bevoegd is. Artikel 11 Welke afspraken gelden voor de dienst die u afneemt? 11.1 UPC levert een vaste dienst op locatie waarvoor u een abonnement UPC Kabel TV en Radio heeft gesloten. Dit doen we via het vaste netwerk tot aan het aansluitpunt UPC spant zich altijd in om een dienst zonder storing te leveren U volgt instructies van UPC op over het gebruik van de dienst, zolang die redelijk zijn U bent zelf verantwoordelijk voor hoe en hoe vaak u gebruikmaakt van een dienst van UPC. Hetzelfde geldt voor de manier waarop anderen van de dienst gebruikmaken met of zonder uw toestemming. Ook bent u verantwoordelijk voor het gebruik, de beveiliging en het geheimhouden van uw toegangscode(s). Als u denkt dat derden uw toegangscode kennen zonder toestemming van u, moet u dit zo snel mogelijk aan ons melden Sommige handelingen of bepaald gebruik van een dienst zijn strafbaar of onrechtmatig. U zorgt ervoor dat u bij het gebruik van een dienst, voor zover relevant, het volgende doet: U voorkomt dat andere gebruikers last hebben van u als zij een dienst willen gebruiken of toegang willen hebben tot het vaste en mobiele netwerk. U maakt geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van UPC of derden. U misbruikt geen toegangscode(s) en u probeert ook niet de beveiliging van een dienst te doorbreken. U geeft zich niet (misleidend) uit voor een ander. Verstuur bijvoorbeeld niet zonder toestemming een bericht namens iemand anders via zijn of haar adres. U verspreidt geen (computer)virussen of andere bestanden die de (goede werking van de) software en diensten van UPC of die van derden kunnen beschadigen. U verzendt niet ongevraagd grote hoeveelheden berichten met dezelfde of vergelijkbare inhoud (spam). U dringt niet tegen de wil van de eigenaar of beheerder opzettelijk en zonder toestemming binnen in een computersysteem of een deel daarvan (hacken). U brengt een medewerker van UPC niet in een bedreigende situatie Als u onrechtmatige of strafbare informatie op internet plaatst, kunnen we hier contact met u over opnemen en deze informatie verwijderen of blokkeren. Meer leest u hierover op upcbusiness.nl U bent verantwoordelijk voor de interne bekabeling vanaf het aansluitpunt tot het product en de randapparatuur. Ook bent u verantwoordelijk voor de randapparatuur zelf Wilt u een maximaal verschuldigd tarief per maand of een maximaal totaalbedrag vaststellen voor diensten of transacties die u via een dienst of product van UPC of derden afneemt? Als we dit technisch en administratief kunnen verwerken, kunnen we hierop ingaan. Neem hiervoor contact op met ons. Onze contactgegevens vindt u op upcbusiness.nl UPC kan een dienst op elk moment uitbreiden of wijzigen U mag een telefonie- of internetdienst commercieel gebruiken onder de voorwaarde dat u deze niet doorverkoopt of anders dan elektronische communicatiedienst aanbiedt. Artikel 12 Welke afspraken gelden voor het product voor een vaste dienst dat u afneemt? 12.1 U volgt instructies van UPC op over het gebruik van het product voor de vaste dienst, zolang die redelijk zijn U kunt een product voor de vaste dienst zelf installeren. Als dit niet lukt, kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Contactgegevens leest u op upcbusiness. nl. Als u een product zelf installeert, dan betaalt u de volledige tarieven voor de dienst. Dit geldt ook als de dienst niet of niet goed functioneert door een gebrekkige installatie. U zorgt ervoor dat derden UPC niet aansprakelijk kunnen stellen voor de door u uitgevoerde installatie U mag een product niet doorverkopen of gebruiken om elektronische communicatiediensten te gaan leveren. Ook mag u een product niet gebruiken om UPC Kabel TV en Radio heropenbaar te maken, te vermenigvuldigen, verveelvoudigen, door te leveren, te delen of door te lijnen met andere huishoudens. Verder bent u verantwoordelijk voor het gebruik van een product Een product krijgt u in bruikleen en blijft eigendom van UPC, tenzij we hierover andere schriftelijke afspraken hebben gemaakt. De bruikleen eindigt bij het einde van de overeenkomst. Als u een product voor de vaste dienst van UPC koopt, gelden daarvoor ook de voorwaarden van de producent van dit product U behandelt onze producten zorgvuldig. U maakt er geen misbruik van en bent verantwoordelijk voor verlies, diefstal, verduistering, vermissing, verdwijning en beschadiging U zorgt ervoor dat het product voor de vaste dienst op de locatie blijft. U mag het product in bruikleen niet vervreemden, er schulden mee afdoen (bezitloos pandrecht) of er op een andere manier een schuldlast op leggen. U moet UPC onmiddellijk inlichten over eventuele aanspraken of maatregelen van derden die gaan over dit product in bruikleen Als een product in bruikleen door uw toedoen beschadigd is, dan bent u ons naar evenredigheid een boete verschuldigd van maximaal de vervangingswaarde van dit product. Daarnaast kunnen we een aanvullende schadevergoeding vorderen U mag het product en de bijbehorende programmatuur niet namaken, reverse engineren of op een andere manier veranderen.

6 12.9 U mag een product niet zo gebruiken dat daardoor schade aan of storing(en) op het vaste of mobiele netwerk kan ontstaan. Ook mag u de configuratie van het product niet zo wijzigen of beïnvloeden dat daarmee de door ons ingestelde parameters wijzigen of onbevoegd gebruik van onze diensten mogelijk wordt Tijdens de overeenkomst heeft alleen u recht op gebruik van het product voor de dienst. Dit gebruiksrecht is nietexclusief en niet-overdraagbaar. Dat geldt ook voor de gebruikersdocumentatie en eventuele programmatuur die bij dit product horen. Wij en onze toeleveranciers bezitten de (intellectuele) eigendomsrechten van dit product, evenals die van de bijbehorende gebruikersdocumentatie en programmatuur. UPC heeft het recht om producten die van ons zijn, terug te nemen, als we daarvoor een reden hebben. Als u kopieën maakt van ons product (bijvoorbeeld programmatuur), dan moet u die vernietigen U zorgt ervoor dat u een product voor de vaste dienst op een geschikte (droge en trillingsvrije) locatie plaatst. Ook laat u type- en serienummers, logo s en eventueel andere markeringsmiddelen op dit product intact. U zorgt er verder voor dat het product altijd is aangesloten op een schone en (alleen voor dit product te gebruiken) werkende stroomvoorziening van volt. Artikel 13 Wat gebeurt er als u verhuist, uw gegevens wijzigen of u kiest voor een andere dienst? 13.1 Zijn uw gegevens gewijzigd? Dan geeft u dat per post of aan UPC door Wilt u een vaste dienst waarvan u gebruikmaakt verhuizen naar een andere locatie? Wilt u een dienst wijzigen? Of wilt u overstappen naar een andere dienst? Dit kan alleen binnen het verzorgingsgebied van UPC en voor zover dit technisch en economisch haalbaar is Gaat u zelf, uw bedrijf of een van uw vestigingen waar we de vaste dienst leveren, verhuizen? Dan moet u UPC hiervan ten minste vier weken van tevoren op de hoogte brengen. Dit kan schriftelijk, via of telefonisch. De contactgegevens vindt u op upcbusiness.nl Duurt de periode tussen afsluiting van de dienst op de oude locatie(s) en activering op de nieuwe locatie(s) door schuld van UPC langer dan vier weken? Dan hoeft u over de periode tot aan de activering op de nieuwe locatie geen abonnementskosten te betalen voor de vaste dienst Als op de nieuwe locatie(s) andere tarieven gelden voor een vaste dienst dan op de oude locatie, dan betaalt u vanaf de dag van activering de tarieven die gelden voor de vaste dienst op de nieuwe locatie(s) Gaat u verhuizen? Of gaat u uw bedrijf of een van uw vestigingen waar UPC een vaste dienst aan levert, verplaatsen? En stemt UPC in met uw verzoek om vaste diensten mee te verhuizen naar de nieuwe locatie(s)? Dan stellen we samen met u vast wanneer die verhuizing en de afsluiting op de oude locatie plaatsvindt. Wanneer het nieuwe aansluitpunt op het vastgestelde tijdstip niet werkt, stellen we in overleg met u een nieuw tijdstip vast voor de verhuizing. U kunt zich dan niet beroepen op een schadevergoeding. De overeenkomst (of overeenkomsten) loopt (of lopen) voor, tijdens en na de verhuizing door U kunt alleen met instemming van UPC tussentijds overstappen op een andere, uitgebreide (upgrade) of minder uitgebreide (downgrade) dienst. Stapt u over op een nieuwe dienst? Dan gaat vanaf de installatie of de activering een nieuwe minimumlooptijd in tegen de tarieven die op dat moment gelden. Een upgrade van uw huidige dienst is alleen mogelijk als u heeft voldaan aan al uw lopende betalingsverplichtingen. We kunnen bij overgang naar een downgrade voor de resterende periode de abonnementsvergoedingen in rekening brengen tegen de tarieven die dan gelden Is er een vervangend product voor de vaste dienst nodig? Bijvoorbeeld omdat u verhuist of omdat u uw bedrijf, of een van uw vestigingen waar UPC de vaste dienst aan levert, verplaatst of gebruikmaakt van een andere vaste dienst? Dan krijgt u dit product van UPC op het moment dat u uw huidige product inlevert. Gelden voor het nieuwe product voor de vaste dienst andere tarieven? Dan hebben we het recht om die in rekening te brengen Valt uw verhuizing of verplaatsing van uw bedrijf, of een van uw vestigingen waar we de dienst aan leveren, samen met een overstap naar een andere dienst? Dan gelden allereerst de bepalingen rondom de overstap naar die andere dienst. Artikel 14 Hoe activeert en installeert u een vaste dienst? 14.1 Alleen UPC mag het aansluitpunt aanleggen, in dienst stellen, onderhouden, repareren, wijzigen, aanpassen en onderdelen ervan vervangen of verwijderen. U mag dit alleen zelf doen als u hiervoor toestemming heeft van UPC Als het nodig is, geeft UPC u toestemming om op de locatie te werken aan de aanleg, instandhouding, wijziging, reparatie, vervanging of verwijdering van het aansluitpunt en het product voor de vaste dienst. Bij beëindiging van het abonnement hebben we het recht het aansluitpunt op de locatie te verwijderen. Maar we zijn niet verplicht dit werk te doen. Deze voorwaarden gelden ook voor beëindiging van overeenkomsten tussen ons en derden die gebruikmaken van voorzieningen in, op of aan uw aansluitpunt. Artikel 15 Welke bepalingen gelden voor onderhoud, klantenservice en storingen? 15.1 Loopt u tegen problemen aan bij het gebruik van een van onze diensten of producten? Of heeft u een vraag over het gebruik van een dienst of een product? Neem dan contact op met onze klantenservice. De contactgegevens van de zakelijke klantenservice vindt u op upcbusiness.nl. U kunt uw vraag telefonisch of via onze website stellen. UPC doet haar uiterste best u van dienst te zijn Als onze zakelijke klantenservice een storing niet op afstand kan oplossen, kan UPC in overleg met u langskomen. Houd er wel rekening mee dat de kosten, zowel van op de locatie als van het herstel van de storing, voor uw rekening kunnen zijn. Dit is het geval als de storing door uw toedoen is ontstaan of wanneer u niet op het afgesproken tijdstip op de betreffende locatie bent. Is er een monteur nodig bij een defect UPC-modem voor een vaste dienst, dan streven we ernaar deze binnen vier uur naar uw locatie te sturen (op werkdagen tussen 8.00 en uur en op zaterdagen tussen 9.00 en uur). Als een storing is opgelost, stellen we u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte U geeft UPC alle informatie die nodig is voor de goede werking van producten en het vaste netwerk. Storingen geeft u zo spoedig mogelijk telefonisch aan ons door. U verleent UPC toegang tot de locatie voor eventuele werkzaamheden aan het vaste netwerk. Als het nodig is, staat u toe dat we op of aan de locatie kabels leggen of apparatuur en kasten plaatsen voor andere aansluitingen. Bent u niet de eigenaar van de locatie? Dan voorkomt u dat we vorderingen van de eigenaar krijgen vanwege de aanleg, instandhouding, vervanging of verwijdering van het aansluitpunt U bent verantwoordelijk voor het plaatsen van kabels en versterkers tussen het aansluitpunt en de randapparatuur voor de vaste dienst. U voorkomt dat er, door gebruik van randapparatuur of interne bekabeling, signaalverlies optreedt waardoor een dienst of product stoort Voor het beheer van en het onderhoud en aanpassingen aan het vaste netwerk, mobiele netwerk of een product, kan UPC het vaste netwerk en mobiele netwerk tijdelijk buiten gebruik stellen. We proberen deze onderbreking zo kort mogelijk te laten zijn, de werkzaamheden buiten de piekuren te plannen en deze ruim van tevoren bekend te maken. Deel 2 Diensten voor radio en televisie (rtv) Dit deel van de algemene voorwaarden is van toepassing op radio- en televisiediensten en -producten van UPC. Dit deel is een aanvulling op de algemene bepalingen. In geval van tegenstrijdigheden tussen de bepalingen gelden eerst deze specifieke voorwaarden. Artikel 16 Welke definities hanteren wij? 16.1 Aanvullende digitale-tv-diensten: u kunt deze diensten met de UPC Mediabox afnemen. U kunt abonnementen afsluiten voor extra zenders, zenderpakketten (premiumpakketten), UPC Interactieve Services en UPC On Demand UPC Digitale TV-diensten: UPC levert op het aansluitpunt naast analoge ook digitale televisie- en radiosignalen. U kunt kiezen uit verschillende abonnementen. Onder de digitale-tv-diensten vallen ook de aanvullende digitaletv-diensten en de UPC HDTV-dienst. Dit geldt voor zover dit technisch mogelijk is en voor zover die binnen uw abonnementstype passen UPC HDTV-dienst: met het UPC Digitale TV-abonnement en via de UPC Mediabox ontvangt u naast een UPCdigitale-tv-dienst eventuele aanvullende programma s of pakketten van programma s in high-resolution digital television (HDTV) UPC Interactieve Services: met deze aanvullende digitaletv-dienst kunt u via de UPC Mediabox op interactieve wijze met UPC of andere contractanten communiceren (bijvoorbeeld gamen en stemmen). Ook kunt u transacties sluiten en diensten afnemen van ons of derden (zoals e-commerce, gaming of prijsvragen). UPC streeft ernaar voortdurend een gevarieerd en actueel aanbod te presenteren UPC On Demand: dit is een aanvullende digitale-tv-dienst waarmee u via de mediabox bijvoorbeeld films, series en special events kunt bestellen en ontvangen. Voor bepaalde programma s betaalt u op basis van de bestelling (volgens het principe van near video on demand of pay per view). Meer hierover leest u op upcbusiness.nl. UPC streeft ernaar voortdurend een gevarieerd en actueel aanbod te presenteren UPC Mediabox: u ontvangt de UPC Mediabox (de Set Top Box of digitale ontvanger) en toebehoren, zoals de UPC Smartcard, afstandsbediening en aansluitkabels. Met de UPC Mediabox neemt u UPC Digitale TV-diensten en aanvullende digitale-tv-diensten af. Met de term UPC Mediabox bedoelen we alle subtypen, tenzij we specifiek melding maken van een subtype. Bij bepalingen die alleen gelden voor de UPC Mediabox (of een subtype) van UPC spreken we over UPC Mediabox UPC Mediabox-HDTV: dit is een type mediabox waarmee u als extra s de UPC HDTV-dienst kunt afnemen UPC Mediabox met Digitale Video Recorder: dit is een type mediabox met een ingebouwde digitale video recorder (DVR). Hiermee kunt u onder meer de UPC Digitale TVprogramma s bekijken. Met de ingebouwde harde schijf kunt u programma s opnemen en op een later tijdstip afspelen Smartcard: deze kaart zit in elk type mediabox en is eigendom van UPC. Zonder deze kaart is het onmogelijk gebruik te maken van UPC Digitale TV-diensten, aanvullende digitale diensten en de UPC HDTV-dienst Extra zenders of zenderpakketten (premium): voor deze aanvullende digital-tv-dienst sluit u een apart abonnement af om een of meer extra programma s te ontvangen. UPC Kabel TV en Radio Artikel 17 Welke bepalingen gelden voor de UPC-programma s? 17.1 Op upc.nl kunt u lezen welke programma s we aanbieden UPC kan de samenstelling van het UPC Kabel TV en Radio-abonnement, de digitale-tv-diensten en aanvullende digitale-tv-diensten wijzigen. Bijvoorbeeld door het vergroten of verkleinen van het aantal programma s. In dat geval streven we ernaar dit ten minste vier weken van tevoren bekend te maken. Artikel 18 Welke bepalingen gelden voor UPC Digitale TV? 18.1 Voor UPC Digitale TV-diensten heeft u, naast het bepaalde in artikel 11.1, een mediabox met smartcard nodig. UPC stuurt u de smartcard en de mediabox. Deze blijven ons eigendom.

7 Artikel 19 Welke bepalingen gelden voor de smartcard? 19.1 U bent verantwoordelijk voor het gebruik van de smartcard. UPC geeft u instructies om deze smartcard te activeren. Wanneer u UPC Digitale TV-diensten beëindigt, stuurt u de UPC Mediabox en de smartcard naar ons terug In geval van verlies, diefstal, beschadiging of verduistering van de smartcard stelt u ons daarvan onmiddellijk op de hoogte. We nemen dan maatregelen om misbruik van de smartcard te voorkomen. Tot de melding bij ons binnen is, bent u aansprakelijk voor de kosten door eventueel gebruik of misbruik van de smartcard door derden. Artikel 20 Welke bepalingen gelden voor de UPC Mediabox? 20.1 Als u zelf een mediabox aanschaft, geldt de garantie zoals die door de verkoper, de producent of beiden is opgegeven. UPC is niet verantwoordelijk en verricht geen onderhoud aan de door u aangeschafte mediabox U accepteert dat UPC op afstand delen van de programmatuur in stand houdt, wijzigt, uitbreidt, vervangt of verwijdert. Artikel 21 Welke bepalingen gelden voor een UPC Mediabox met Digitale Video Recorder? 21.1 Heeft u problemen met de harde schijf van de UPC Mediabox met Digitale Video Recorder of UPC Mediabox HD met Digitale Video Recorder? We helpen u door de harde schijf, vanaf afstand, opnieuw te formatteren. Als gevolg hiervan kunnen programma s die u heeft opgenomen verloren gaan. We zijn niet aansprakelijk voor dat verlies Het kan voorkomen dat rechthebbenden van programma s UPC verplichten om deze programma s zo aan te bieden dat u deze niet op de UPC Mediabox met Digitale Video Recorder of UPC Mediabox HD met Digitale Video Recorder kunt opslaan. We kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Artikel 22 Hoe en wanneer kunt u de UPC Mediabox retourneren? 22.1 U retourneert de UPC Mediabox inclusief benodigdheden onbeschadigd aan UPC, wanneer: u uw abonnement heeft beëindigd; u verhuist of als u uw bedrijf of een van uw vestigingen waar UPC de vaste dienst aan levert, verplaatst naar een gebied waar UPC om technische redenen de UPC Mediabox niet of niet tegen dezelfde voorwaarden kan aanbieden; de UPC Mediabox wordt vervangen; u overstapt naar een andere vaste dienst van UPC waar u een andere UPC Mediabox voor nodig heeft. Artikel 23 Welke bepalingen gelden voor UPC On Demand? 23.1 Met UPC On Demand vraagt u onder meer films en special events aan. Hiervoor heeft u een mediabox en een UPCdigitale-tv-dienst nodig. Voor sommige aanvragen via UPC On Demand ontvangt u een factuur op basis van een eenmalig tarief of een variabel periodiek tarief U bent verantwoordelijk voor het gebruik van UPC On Demand, ook bij gebruik door derden. Voor het aanvragen van producten van UPC On Demand heeft u een pincode nodig. Deze krijgt u van UPC UPC is niet aansprakelijk voor de inhoud van films, special events en dergelijke. Mocht u eventueel nadeel ondervinden door de inhoud van een film of special event, dan zijn wij daar niet verantwoordelijk voor. We spannen ons in om deze programma s te laten zien zoals aangekondigd. Artikel 24 Welke bepalingen gelden voor UPC Interactieve Services? 24.1 Met UPC Interactieve Services kunt u met de mediabox op interactieve wijze communiceren met andere contractanten. Zo kunt u bijvoorbeeld ook gamen en stemmen. Daarnaast kunt u transacties afsluiten en diensten afnemen van UPC of derden en krijgt u van UPC een adres. U ontvangt een factuur voor UPC Interactieve Services op basis van een eenmalig tarief of een variabel periodiek tarief UPC is niet aansprakelijk voor uw betalingsverkeer via de mediabox UPC geeft geen garanties dat derden geen onbevoegde toegang kunnen krijgen tot gegevens of bestanden die u via de mediabox verzendt, ontvangt of erop opslaat. We garanderen ook niet dat uw software geen virus of een andere eigenschap kan bezitten die schade kan toebrengen aan uw opgeslagen gegevens en bestanden. We zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade die u hierdoor oploopt UPC is niet aansprakelijk voor schade die u lijdt door transacties en het afnemen van diensten zoals e-commerce via de UPC Interactieve Services. Gaat u transacties aan met derden, dan zijn we alleen verantwoordelijk voor het doorgeven van het signaal en de facturering hiervan. Artikel 24a Welke bepalingen gelden voor de toestemming van rechthebbenden? 24.1a UPC levert aan u een abonnement UPC Kabel TV en Radio en eventueel digitale-tv-diensten. Hierdoor heeft u de beschikking over radio- en televisiezenders. Als u deze zenders buiten de huiselijke kring bekijkt of luistert, bijvoorbeeld door vertoning aan groepen of doorgifte via een gesloten kabelsysteem, dan is dit volgens de Auteurswet een nieuwe openbaarmaking. Hiervoor heeft u toestemming nodig van de rechthebbenden. Heeft u geen toestemming, dan mag u deze dienst niet nog eens openbaar maken, vermenigvuldigen, verveelvoudigen, doorleveren, delen of doorlijnen met andere huishoudens. Deel 3 Zakelijke internetdiensten Dit deel is van toepassing op internetgerelateerde diensten en producten van UPC. Dit deel is een aanvulling op de algemene bepalingen. In geval van tegenstrijdigheden tussen de bepalingen gelden eerst deze specifieke voorwaarden. Artikel 25 Welke definities hanteren wij? 25.1 Internetdiensten: de diensten van UPC die u toegang geven tot internet. Artikel 26 Welke randapparatuur, producten en software heeft u nodig? 26.1 Om internetdiensten te kunnen gebruiken, heeft u, naast het bepaalde in artikel 11.1, een modem nodig Voor het gebruik van onze internetdiensten gelden bepaalde minimumsysteemeisen voor uw computer en de geïnstalleerde software. Deze eisen vindt u op upcbusiness. nl. U moet er zelf voor zorgen dat uw computer voldoet aan deze minimumsysteemeisen. Als dat nodig is, zorgt u zelf ook voor een netwerkkaart, een USB-adapter of beide. Artikel 27 Welke bepalingen gelden voor IP-adressen en protocollen? 27.1 Gaat u onze internetdiensten gebruiken, dan krijgt u van ons een of meer vaste IP-adressen. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. We kondigen het altijd aan wanneer we het onderliggende IP-adres en IP-nummerplan gaan wijzigen UPC mag alle toegangsadressen en andere (netwerk) adressen of -protocollen (zoals DNS-adressen, POP3- protocollen, SMTP-protocollen en nieuwsgroepadressen) die u van ons heeft gekregen, altijd wijzigen. We streven ernaar om zulke wijzigingen ten minste veertien dagen van tevoren aan u te melden Voor deze wijzigingen geldt niet de opzegmogelijkheid zoals beschreven in artikel 4. Artikel 28 Welke bepalingen gelden voor dataverkeer? 28.1 UPC doet er alles aan om ook onze internetdiensten zonder storing te leveren. Helaas kunnen we niet garanderen dat u altijd gebruik kunt maken van onze internetdiensten en van de beschikbaar gestelde capaciteit. Ook kunnen we geen minimumsnelheid garanderen We mogen dataverkeer meten door uw netwerkgebruik en het verbruik van bandbreedte te controleren We kunnen helaas niet garanderen dat u dataverkeer via de internetdiensten altijd binnen een redelijke termijn, op de juiste wijze en in de oorspronkelijke staat ontvangt. Artikel 29 Welke bepalingen gelden voor ? 29.1 U ontvangt van ons een of meerdere account(s) met een of meerdere extra adressen per account. Dit zijn zogeheten aliassen. Informatie over accounts en opslagruimte vindt u op upcbusiness.nl 29.2 Bij de oplevering krijgt u van UPC (een) uniek(e) adres(sen). U kunt daaraan geen rechten ontlenen. Een adres blijft eigendom van UPC. Beëindigt u uw overeenkomst? Dan blokkeren we het adres of we verwijderen het zodat we het opnieuw kunnen uitgeven U bent verantwoordelijk voor het gebruik van het adres dat u van ons heeft gekregen We mogen uw adres veranderen als dat nodig is voor het goed functioneren van de internetdienst of als ons systeem een dergelijke wijziging vereist. Voor deze wijziging geldt niet de opzegmogelijkheid zoals beschreven in artikel 4 van deze algemene voorwaarden. Bij een upgrade of downgrade van de internetdiensten zal UPC haar best doen om ervoor te zorgen dat u uw adres kunt behouden. Artikel 30 Welke bepalingen gelden voor uw persoonlijke internetpagina? 30.1 U kunt een eigen persoonlijke internetpagina (personal homepage) op de server van UPC plaatsen. We stellen hiervoor beperkte schijfruimte en een bepaalde hoeveelheid dataverkeer ter beschikking. Meer informatie vindt u op upcbusiness.nl We garanderen niet dat een aangemaakte personal homepage altijd toegankelijk is Als uw personal homepage een storing of vertraging van het systeem veroorzaakt, mogen we zonder voorafgaand bericht en zonder opgaaf van reden de toegang tot uw personal homepage blokkeren of andere maatregelen nemen om de storing of vertraging op te heffen U moet zelf zorgen voor adequate beveiliging om te voorkomen dat derden uw computer binnendringen zonder uw toestemming (hacken). UPC is niet aansprakelijk voor schade die een derde, direct of indirect, toebrengt. Artikel 31 Welke gedragsregels gelden er? 31.1 Aan het gebruik van de internetdiensten kan een datalimiet gekoppeld zijn. Dit hangt af van de gekozen vorm. Als we willen aantonen dat u de hoeveelheid dataverkeer overschrijdt, doen we dit met de informatie uit de logfiles en administratie van UPC Naast de algemene voorwaarden kunnen we voor het gebruik van onze internetdiensten bindende gedragsregels hanteren. Deze vindt u dan op upcbusiness.nl. U bent verplicht zich aan deze gedragsregels te houden.

8 Deel 4 Zakelijke telefoniediensten Dit deel is van toepassing op telefoniegerelateerde diensten en producten. Dit deel is een aanvulling op de algemene bepalingen. In geval van tegenstrijdigheden tussen de bepalingen gelden eerst deze specifieke voorwaarden. Artikel 32 Welke definities hanteren we? 32.1 Telefoniedienst: de telefoniedienst voor spraaktelefonie. Deze levert UPC u over het vaste netwerk Telefoonnummer: een combinatie van cijfers, letters of andere symbolen. Deze vormen uw identificatie en geven u toegang tot het vaste en mobiele netwerk. Artikel 33 Welke producten heeft u nodig? 33.1 Om gebruik te kunnen maken van telefoniediensten heeft u, naast het bepaalde in artikel 11.1, een modem nodig. Artikel 34 Welke bepalingen gelden voor uw telefoonnummer? 34.1 Vóór of tijdens de oplevering van de telefoniedienst geven we u een telefoonnummer. Op uw verzoek, als dat om technische redenen nodig is of als de overheid dat eist, kunnen we dat telefoonnummer wijzigen. Is dit het geval, dan informeren we u hier minimaal drie maanden van tevoren over. Tenzij door omstandigheden een eerdere wijziging nodig is Stapt u over van of naar een andere aanbieder? Dan kunt u uw huidige nummer behouden. Hiervoor moet de andere aanbieder wel medewerking verlenen en moet het nummerbehoud volgens ons technisch mogelijk zijn. Als u overstapt naar een andere aanbieder en u kiest voor nummerbehoud, dan moet u dat uiterlijk bij de opzegging van uw overeenkomst aangeven U gaat ermee akkoord dat UPC uw telefoonnummer en persoonsgegevens verstrekt aan derden (zoals nummerinformatiediensten, nummeridentificatiediensten en andere aanbieders van (communicatie)diensten), tenzij u schriftelijk aangeeft hier geen prijs op te stellen UPC levert u gratis een voorziening waarmee u nummeridentificatie per oproep kan blokkeren. Artikel 35 Welke gedragsregels gelden er? 35.1 In aanvulling op de bepalingen in deze algemene voorwaarden kunnen we voor het gebruik van onze telefoniediensten bindende gedragsregels hanteren. Bijvoorbeeld de fair use policy vaste telefonie. Deze regels vindt u op upcbusiness.nl. U moet zich aan deze gedragsregels houden. Deel 5 Zakelijke pakketten Dit deel is van toepassing op pakketten. Het is een aanvulling op de algemene bepalingen en, afhankelijk van de samenstelling van een pakket, op de specifieke voorwaarden die gelden voor die diensten en producten (deel 2, 3, 4 en 6). In geval van tegenstrijdigheden tussen de bepalingen gelden eerst deze specifieke voorwaarden. Artikel 36 Welke definities hanteren we? 36.1 Pakket: een bundeling van twee of meer losse radio- en televisiediensten, internetdiensten, telefoniediensten of mobiele diensten. Artikel 37 Wat geldt voor een zakelijk pakket? 37.1 UPC stelt vast uit welke losse radio- en televisiedienst, internetdienst, telefoniedienst en mobiele dienst een pakket bestaat. U kunt zelf uw ideale pakket samenstellen. De actuele pakketten vindt u op upcbusiness.nl. Ook als de radio- en televisiediensten van UPC onderdeel uitmaken van een zakelijk pakket, blijft artikel 24a onverkort van toepassing Bij een pakket zitten maandelijks terugkerende voordelen. Dit is een verschil met losse radio- en televisiediensten, internetdiensten, telefoniediensten en mobiele diensten. Tenzij anders is aangegeven, gelden andere tijdelijke aanbiedingen niet in combinatie met een pakket Als u al contractant bent van UPC en u kiest voor een pakket (en niet voor losse diensten), dan gaat een overeenkomst in met een nieuwe looptijd voor alle diensten. Kijk voor een overzicht van de looptijden van pakketten op upcbusiness.nl Als u een pakket kiest en u wilt dit tussentijds aanpassen (u wilt bijvoorbeeld geen internet meer of een andere snelheid), dan kunnen voor dit aangepaste pakket andere tarieven gelden. Als u door deze aanpassing losse diensten overhoudt (de overgebleven diensten vormen samen geen pakketdienst), dan vervallen de voordelen die bij het oude pakket horen. Als u het pakket tussentijds aanpast, gaat een overeenkomst in met een nieuwe looptijd voor alle diensten. Een tussentijdse aanpassing van het pakket kan alleen met instemming van UPC. Deel 6 Zakelijke mobiele diensten Dit deel is van toepassing op aanbiedingen en overeenkomsten die gelden voor zakelijke mobiele diensten. Dit deel is een aanvulling op deel 1 (Algemeen). In geval van tegenstrijdigheden tussen de bepalingen gelden eerst deze specifieke voorwaarden. Artikel 38 Welke definities hanteren we? 38.1 Mobiele aansluiting: de verbinding met het mobiele netwerk die UPC aan u als contractant levert Mobiele dienst: iedere mobieletelecommunicatiedienst die UPC levert voor het versturen, ontvangen en leveren van dataverkeer Mobiel nummer: het tiencijferige nummer dat u identificeert en dat toegang geeft tot mobiele aansluitingen, contractanten, mobiele diensten, randapparatuur of andere netwerkelementen uit het Nederlandse nummerplan Simkaart: de chip waarmee u, in combinatie met een mobiele aansluiting en randapparatuur, gebruik kunt maken van het mobiele netwerk Mobiel netwerk: alle technische componenten die UPC gebruikt voor de levering van mobiele diensten Mobiel product: roerende zaken, zoals het USBmodem, inbouwsets voor vervoermiddelen, specifieke softwarepakketten en andere accessoires. UPC, of een andere partij, levert deze producten voor mobiele diensten. U bent als contractant na levering eigenaar van het USB-modem. Artikel 39 Welke bepalingen gelden voor mobiele diensten? 39.1 U kunt alleen een overeenkomst aangaan voor levering van mobiele diensten wanneer u een abonnement UPC Kabel TV en Radio en een UPC-internetdienst heeft Bij de mobiele dienst kan een financiële limiet afgesproken worden UPC is niet verantwoordelijk of aansprakelijk wanneer u (bijvoorbeeld buiten Nederland) tijdelijk of gedeeltelijk uw mobiele aansluiting gebruikt voor elektronische communicatiediensten of mobiele diensten (door middel) van een derde of het netwerk van een andere aanbieder van (elektronische communicatie)diensten UPC heeft het recht om de levering van de mobiele diensten op elk moment te beëindigen als door licenties of vergunningen de levering van de mobiele diensten niet meer mogelijk is. Artikel 40 Welke bepalingen gelden voor aansluiting, kwaliteit en onderhoud? 40.1 Gaat u een overeenkomst voor een mobiele dienst aan, dan streeft UPC ernaar binnen zeven werkdagen, of zo snel mogelijk, de apparatuur van de mobiele dienst te leveren. U activeert de mobiele dienst binnen zeven dagen na ontvangst. Als u dit niet binnen deze termijn doet, activeert UPC de dienst voor u UPC doet er alles aan u ongestoord gebruik te laten maken van de mobiele aansluiting binnen het gebied dat het mobiele netwerk dekt. Onafhankelijke instanties onderzoeken met regelmaat de kwaliteit van het mobiele netwerk. UPC is niet verantwoordelijk wanneer berichten in de ether door anderen worden onderschept of wanneer anderen proberen berichten te onderscheppen. We kunnen geen minimumsnelheidsgaranties afgeven voor de mobiele dienst en u bent zich ervan bewust dat download- en uploadsnelheden kunnen schommelen op verschillende plekken en tijden. Dit komt doordat gebruikers onderling de capaciteit delen De mogelijkheid een verbinding op te bouwen en in stand te houden en de kwaliteit van elektronische communicatiediensten zijn niet op elke plaats en tijd gelijk of toereikend. Dit is een natuurkundig gegeven. We doen er alles aan het mobiele netwerk zo in te richten dat de mobiele diensten hier zo min mogelijk door beperkt of verstoord worden U weet dat fysieke factoren (zoals gebouwen, tunnels en bergen), atmosferische omstandigheden, aanpassingen, onderhoud, andere aanbieders van communicatiediensten, storingen bij andere operators of andere oorzaken de mobiele diensten negatief kunnen beïnvloeden of (tijdelijk) onbeschikbaar kunnen maken. We proberen dit zo veel mogelijk te voorkomen Als u als contractant, door oorzaken zoals in artikel 40.3 en 40.4, geen of niet ongestoord gebruik kunt maken van de mobiele aansluiting, heeft u geen recht op verlaging van de tarieven voor de mobiele diensten of op teruggave van vergoedingen die u heeft betaald UPC streeft ernaar om het mobiele netwerk op een kwalitatief hoog niveau te laten functioneren. Wanneer u klachten of opmerkingen heeft over het functioneren van het mobiele netwerk, kunt u deze doorgeven aan de klantenservice van UPC. Artikel 41 Welke bepalingen gelden voor de simkaart en het mobiele product? 41.1 UPC geeft u per overeenkomst één simkaart. Tenzij hier andere afspraken over zijn gemaakt. Bij deze simkaart zitten ook beveiligingscodes (zoals de zogenaamde pin- en pukcode). U kunt per overeenkomst maximaal vijf simkaarten aanschaffen als aanvullende dienst(en). UPC kan simkaarten omruilen wanneer we daarvoor een reden zien De simkaarten blijven altijd eigendom van UPC of onze toeleveranciers. U mag de beveiligingscodes van de simkaart niet aanpassen of bewerken U moet de simkaart, en eventueel verstrekte toegangscodes, zorgvuldig beschermen tegen verlies, misbruik en onbevoegd gebruik, diefstal en beschadiging. We adviseren de beveiligingscodes zo veel mogelijk geheim te houden, gescheiden te bewaren en verstandig te gebruiken Heeft u de simkaart verloren, is die gestolen of beschadigd, of vermoedt u dat de simkaart of een toegangscode is misbruikt of door onbevoegden is gebruikt? Dan kan UPC de simkaart op uw verzoek buiten werking stellen. Dit gebeurt niet als we reden hebben om te denken dat van deze mogelijkheid tot blokkeren misbruik wordt gemaakt Alle kosten van (onbevoegd) gebruik van de simkaart, de mobiele aansluiting en de mobiele diensten komen geheel voor rekening en risico van u. Dit geldt tot het moment dat u melding doet aan UPC en er sprake is van blokkering zoals genoemd in artikel U bent als contractant verantwoordelijk voor de kosten voor deblokkering of het verstrekken van een nieuwe simkaart.

9 41.7 Wanneer u randapparatuur of mobiele producten heeft ontvangen waarop UPC een zogenoemd netwerklock of simlock heeft geplaatst, dan is het niet toegestaan deze te (laten) verwijderen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van UPC. We kunnen aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding UPC mag simkaartinstellingen of mobiele producten (op afstand) wijzigen U moet de simkaart na beëindiging van de overeenkomst onbruikbaar maken en vernietigen UPC kan de simkaart terugvorderen bij ernstig vermoeden van oneigenlijk gebruik, fraude of wanneer u in strijd handelt met de fair use policy mobiele dienst UPC zal u met een sms, of pop-upwindow informeren wanneer 100 procent van de volumelimiet van uw bundel voor verbruik in Nederland is bereikt. UPC zal u met een sms, of pop-upwindow informeren wanneer u 80 procent en 100 procent van de financiële limiet voor dataroaming (verbruik in het buitenland) heeft bereikt. U kunt UPC verzoeken om deze meldingen tijdens de looptijd van de overeenkomst kosteloos aan of uit te zetten. We stoppen gebruik van de mobiele dienst wanneer de overeengekomen financiële limiet is bereikt. Tenzij u UPC de opdracht geeft om de opschorting van de mobiele dienst ongedaan te maken. Dit verzoek moet u bij elke nieuwe overschrijding doen Sommige randapparatuur is ongeschikt voor het lezen en inzien van de notificatie zoals staat in Bent u in bezit van zulke randapparatuur, dan kunt u toch gebruikmaken van de mogelijkheid om de overeengekomen financiële of volumelimiet te overschrijden, wanneer u dit aan UPC doorgeeft. Kijk voor meer informatie op upcbusiness.nl. Artikel 42 Welke bepalingen gelden voor het mobiele nummer en nummerbehoud? 42.1 UPC geeft u voor het gebruik van de mobiele aansluiting één mobiel nummer Wanneer u al een mobiel nummer gebruikt, kunt u alleen bij het aangaan van een overeenkomst voor mobiele diensten een verzoek tot nummerbehoud bij UPC indienen. UPC gaat met dit verzoek akkoord wanneer en zodra de (oude) overeenkomst met een aanbieder van mobieletelecommunicatiediensten kan worden beëindigd en die aanbieder aan nummerbehoud meewerkt U moet bij het verzoek tot nummerbehoud de aanwijzingen van UPC opvolgen. UPC mag bij dit verzoek een eenmalige vergoeding in rekening brengen Als contractant heeft u, anders dan bij nummerbehoud, bij aanvang en einde van een overeenkomst voor mobiele diensten geen recht op een of meer mobiele nummers naar keuze UPC mag een mobiel nummer wijzigen. Dit kan bij wijzigingen in een nationaal nummerplan, een nummertoekenning door OPTA, wijzigingen in een mobiele dienst of het mobiele netwerk of andere gevallen die een nummerwijziging redelijkerwijs noodzakelijk maken UPC zal een nummerwijziging twee maanden van tevoren bekendmaken. Tenzij een eerdere wijziging in de gegeven omstandigheden noodzakelijk is. UPC is niet aansprakelijk voor de schade die een wijziging van een of meer mobiele nummers veroorzaakt Als we een mobiel nummer importeren voor een mobiele dienst, kunt u dit alleen gebruiken voor deze mobiele dienst. Artikel 43 Welke bepalingen gelden voor buitengebruikstelling van de mobiele aansluiting? 43.1 UPC mag de mobiele aansluiting, of het leveren van een of meer mobiele diensten, tijdelijk geheel of gedeeltelijk blokkeren of buiten gebruik stellen. De redenen hiervoor vindt u in artikel 5 van deze algemene voorwaarden. Maar dit kan ook voorkomen wanneer: a. u een verzoek doet op grond van artikel 41.4 en we geen reden hebben om uw verzoek te weigeren; b. UPC constateert dat u in een beperkte periode de mobiele dienst bovengemiddeld gebruikt met daarmee gepaard gaande hoge kosten; c. u in strijd handelt met de fair use policy mobiele dienst; d. er kosten zijn gemaakt met een niet toegewezen simkaart. UPC zal u over een blokkade of buitendienststelling voorafgaand informeren, als dit redelijkerwijs mogelijk is. We herstellen de dienstverlening weer nadat u, binnen de termijn die we voorstellen, de openstaande verplichtingen volledig bent nagekomen. UPC kan voor het opnieuw in dienst stellen van de mobiele aansluiting heraansluitkosten in rekening brengen. Kijk voor de fair use policy mobiele dienst op upcbusiness.nl Tijdens de (tijdelijke) buitengebruikstelling van de mobiele aansluiting blijft u verplicht de vaste periodieke kosten en toeslagen voor de duur van de overeenkomst voor de mobiele dienst te betalen UPC heeft het recht de technieken om mobiele diensten te leveren aan te passen of te wijzigen. We proberen in die gevallen zo min mogelijk het gebruik van de mobiele dienst te verstoren. Artikel 44 Welke verplichtingen gelden voor u? 44.1 U zult de mobiele aansluiting en simkaart normaal gebruiken, evenals de mobiele diensten en mobiele producten van UPC en derden. Dit betekent gebruiken zoals UPC en deze derden die mobiele diensten en producten naar redelijke maatstaven hebben bedoeld. U bent aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door onrechtmatig gebruik van de mobiele diensten, de simkaart, de mobiele producten en de mobiele aansluiting U zult op geen enkele wijze, en stelt geen anderen in staat, de mobiele aansluiting of mobiele diensten (te) gebruiken voor een ander gebruik(spatroon) en doel dan UPC heeft bedoeld met deze mobiele diensten. Onder misbruik valt het plagen, spammen of op een andere manier lastigvallen, beledigen, kwetsen of overlast veroorzaken, het op grote schaal tot stand (doen) brengen van verbindingen met koopnummers (090x-nummers) of -diensten, het plegen van strafbare feiten en het onrechtmatig verwijderen van het netwerk- of simlock. We hebben het recht om het (data)verkeer en -verbruik te monitoren om te kunnen vaststellen of u zich houdt aan de voorwaarden. In geval van misbruik kunnen we de overeenkomst voor de mobiele dienst per direct stopzetten en eventueel de andere rechtsmiddelen gebruiken U zult geen apparatuur en/of software gebruiken die niet voldoet aan de daartoe gestelde industriële standaarden en wettelijke eisen. Dit geldt voor het gebruik van de mobiele aansluiting op het mobiele netwerk of netwerken van andere aanbieders van elektronische communicatiediensten Ondervinden we overlast of schade doordat u een bepaalde mobiele aansluiting of bepaalde mobiele producten gebruikt? Dan volgt u onze aanwijzingen. Als u schade ondervindt door die aanwijzingen, is dat voor uw rekening. Deel 7 Additionele diensten Artikel 45 Welke definities hanteren we? 45.1 Additionele diensten: additionele diensten zijn diensten die u kunt afnemen als aanvulling op de (bepaalde) diensten of pakketten van UPC. De additionele diensten kunt u maandelijks opzeggen UPC PIN: faciliteert het elektronische betalingsverkeer. Artikel 46 Welke bepalingen gelden voor de UPC PIN-dienst? 46.1 UPC levert de dienst UPC PIN alleen in combinatie met een UPC-internetdienst met vaste IP-adressen. Het UPC PIN-abonnement is, los van de UPCinternetdienst, op elk moment te beëindigen met een opzegtermijn van een maand U bent verantwoordelijk voor de aanwezigheid en het goed functioneren van (IP-geschikte) betaalautomaten, stroomvoorzieningen en het bedrijfsnetwerk die nodig zijn voor de transacties. U sluit zelf een contract met uw contractanten, de bank en eventueel andere transactieverwerkende instanties voor pin-, chipknipof andere betalingstransacties. UPC werkt samen met de meeste instanties die transacties verwerken en leveranciers van betaalautomaten Bij de levering van een zakelijke internetdienst van UPC met één vast IP-adres leveren we het modem met geactiveerde NAT-functionaliteit (Network Address Translation). Als u daarnaast UPC PIN afneemt, mag u nooit de door UPC ingestelde NAT-instellingen van het modem wijzigen. Dit modem heeft u in bruikleen. Kijk op upcbusiness.nl voor meer details over de NATfunctionaliteit Bij de levering van een zakelijke internetdienst van UPC met vijf vaste IP-adressen is de NAT-functionaliteit niet geactiveerd op het modem. Als u daarnaast UPC PIN afneemt, moet u zelf zorgen voor de NAT-functionaliteit, zodat de betaalterminals altijd via NAT zijn verbonden met het modem UPC is niet verantwoordelijk voor storingen die buiten haar domein vallen. Hieronder vallen onder meer storingen van uw betaalapparatuur en uw eigen NAT-apparatuur, storingen van transactieverwerkers als Equens en CCV en storingen van remote terminalmanagementsystemen van de leveranciers van uw betaalapparatuur. De beschikbaarheid van UPC PIN is gelijk aan de beschikbaarheid van de afgenomen zakelijke internetdienst van UPC.

10 UPC Nederland B.V., statutair gevestigd te Amsterdam Postadres: Postbus 320, 8200 AH Lelystad upcbusiness.nl Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

11 upcbusiness.nl

Algemene Voorwaarden Klein Zakelijk Ziggo Services B.V.

Algemene Voorwaarden Klein Zakelijk Ziggo Services B.V. Algemene Voorwaarden Klein Zakelijk Ziggo Services B.V. 2 Algemene Voorwaarden Klein Zakelijk Ziggo Services B.V. Ingangsdatum 13 april 2015 In deze Algemene Voorwaarden van Ziggo Services B.V. leest u

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden UPC Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden UPC Nederland B.V. Algemene Voorwaarden UPC Nederland B.V. Inhoudsopgave In het algemene deel van de algemene voorwaarden van UPC leest u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle diensten en producten van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ziggo Services B.V.

Algemene voorwaarden van Ziggo Services B.V. Algemene voorwaarden van Ziggo Services B.V. 1 Deze voorwaarden gelden in het gebied waar de diensten van Ziggo tot 13 april 2015 onder de naam UPC werden geleverd. De naam UPC Nederland B.V. is per 13

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ziggo Services B.V.

Algemene voorwaarden van Ziggo Services B.V. Algemene voorwaarden van Ziggo Services B.V. 1706027 Per 1 juli 2017 Deze voorwaarden gelden in het gebied waar de diensten van Ziggo tot 13 april 2015 onder de naam UPC werden geleverd. De naam UPC Nederland

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KABELTEX TELEFONIE

ALGEMENE VOORWAARDEN KABELTEX TELEFONIE ALGEMENE VOORWAARDEN KABELTEX TELEFONIE Artikel 1 - Definities De in de Algemene Voorwaarden Kabeltelevisie en de in de Algemene Voorwaarden Internet gebruikte en gedefinieerde begrippen behouden hun betekenis

Nadere informatie

Extra voorwaarden van Ziggo B.V.

Extra voorwaarden van Ziggo B.V. Extra voorwaarden van Ziggo B.V. voor nieuwe Abonnementen (vanaf 13 april 2015) 06-2-1504044-2663 1 Artikel 1 De voorwaarden die gelden als je een nieuw Abonnement sluit 1. Deze Extra Voorwaarden gelden

Nadere informatie

Extra voorwaarden van Ziggo Services B.V.

Extra voorwaarden van Ziggo Services B.V. Extra voorwaarden van Ziggo Services B.V. voor nieuwe Abonnementen (vanaf 13 april 2015) 1 Artikel 1 De voorwaarden die gelden als je een nieuw Abonnement sluit 1. Deze Extra Voorwaarden gelden als je

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES 1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het mediascherm-systeem van promotv.nl. 1.2 E-mailadres: een op naam van de klant gestelde adrescode,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Tarero

Algemene Voorwaarden - Tarero Algemene Voorwaarden - Tarero Dit zijn de algemene voorwaarden van Tarero ( Opdrachtnemer ). Het adres van Tarero is Kromakkerweg 75 5616SB Eindhoven, met het KvK-nummer 64009610. Mocht u vragen hebben,

Nadere informatie

Voorwaarden dienstverlening

Voorwaarden dienstverlening Voorwaarden dienstverlening 0 Voorwaarden dienstverlening Compaan is een dienst van Servicepoort B.V. Versie van 19 maart 2014 (1.0) Artikel 1: Definities 1. Compaan: De tablet computer inclusief software

Nadere informatie

Artikel 2 - Hoe overeenkomsten tot stand komen, communiceren en administratie

Artikel 2 - Hoe overeenkomsten tot stand komen, communiceren en administratie Inhoud Algemene Voorwaarden... 2 Artikel 1 - Algemeen... 2 Artikel 2 - Hoe overeenkomsten tot stand komen, communiceren en administratie... 2 Artikel 3 Het abonnement... 2 Artikel 4 - Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Ziggo Internet. Aanvullende. voorwaarden

Ziggo Internet. Aanvullende. voorwaarden Ziggo Internet Aanvullende voorwaarden per 16 mei 2008 Voorwaarden Internet Per 16 mei 2008 artikel 1 definities De in de Algemene Basisvoorwaarden Ziggo gebruikte en gedefinieerde begrippen behouden hun

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Horeca Cloud

Algemene Voorwaarden Horeca Cloud Algemene Voorwaarden Horeca Cloud Dit zijn de algemene voorwaarden van Algemene Chinese Ondernemers Group B.V. waar Horeca Cloud onderdeel van is ( Opdrachtnemer ). Het adres van Algemene Chinese Ondernemers

Nadere informatie

Extra Voorwaarden Ziggo Services B.V.

Extra Voorwaarden Ziggo Services B.V. Extra Voorwaarden Ziggo Services B.V. 1709045 voor nieuwe Abonnementen (vanaf 13 april 2015) Artikel 1 De voorwaarden die gelden als je een nieuw Abonnement sluit Deze Extra Voorwaarden gelden als je vanaf

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Denhornonline.nl afdeling Internet.

Algemene voorwaarden Stichting Denhornonline.nl afdeling Internet. Algemene voorwaarden Stichting Denhornonline.nl afdeling Internet. Datum van ingang: Mei 2009 Definities. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: De Stichting: De Stichting Denhornonline.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Mantelzorgmakelaar Corinne van der Linden, vertegenwoordigd door Corinne van der Linden.

Algemene voorwaarden van Mantelzorgmakelaar Corinne van der Linden, vertegenwoordigd door Corinne van der Linden. Algemene voorwaarden van Mantelzorgmakelaar Corinne van der Linden, vertegenwoordigd door Corinne van der Linden. Artikel 1 Definities 1. Opdrachtgever: degene die de opdracht voor de werkzaamheden aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Qholix BV

Algemene Voorwaarden - Qholix BV Algemene Voorwaarden - Qholix BV Dit zijn de algemene voorwaarden van Qholix BV ( Opdrachtnemer ). Het adres van Qholix BV is Laan van Kronenburg 14 1183 AS Amstelveen, met het KvK-nummer 57812160. Mocht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - The Pinfluencers

Algemene Voorwaarden - The Pinfluencers Algemene Voorwaarden - The Pinfluencers Dit zijn de algemene voorwaarden van The Pinfluencers ( Opdrachtnemer ). Het adres van The Pinfluencers is Marshallplein 266 2286LT Rijswijk, met het KvK-nummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SAURUS Internet

Algemene voorwaarden SAURUS Internet Algemene voorwaarden SAURUS Internet Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen SAURUS en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Elise Lentjes Mantelzorgmakelaar Kerkakkers 29, 6923 BX Groessen, vertegenwoordigd door Elise Lentjes-Klutman.

Algemene voorwaarden van Elise Lentjes Mantelzorgmakelaar Kerkakkers 29, 6923 BX Groessen, vertegenwoordigd door Elise Lentjes-Klutman. Algemene voorwaarden van Elise Lentjes Mantelzorgmakelaar Kerkakkers 29, 6923 BX Groessen, vertegenwoordigd door Elise Lentjes-Klutman. Artikel 1 Definities 1. Opdrachtgever: degene die de opdracht voor

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden Aanvullende Voorwaarden Onlinediensten augustus 2011 aanvullende voorwaarden Onlinediensten KPN B.V. versie augustus 2011 I n H o u d 1: BEGRIPSBEPALINGEN... 2 2: TOEPASSELIJKHEID EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST...

Nadere informatie

Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen via info@yomm.nl, 0365258349 of per post: Yomm, Brusselstraat 18, 1334CJ Almere.

Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen via info@yomm.nl, 0365258349 of per post: Yomm, Brusselstraat 18, 1334CJ Almere. Algemene Voorwaarden - Yomm Hier treft u de algemene voorwaarden aan van Yomm ("Opdrachtnemer"). Het adres van Yomm is Brusselstraat 18 1334CJ Almere, met het KvK-nummer 62897632. Mocht u vragen hebben,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Wholesale Afnemers. Stooker Roasting Company BV

Algemene Voorwaarden - Wholesale Afnemers. Stooker Roasting Company BV Algemene Voorwaarden - Wholesale Afnemers Stooker Roasting Company BV Hier treft u de algemene voorwaarden aan van Stooker Roasting Company BV ("Opdrachtnemer"). Het adres van Stooker Roasting Company

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - OpenCaravanRoute.nl

Algemene Voorwaarden - OpenCaravanRoute.nl Algemene Voorwaarden - OpenCaravanRoute.nl Dit zijn de algemene voorwaarden van OpenCaravanRoute.nl ( Opdrachtnemer ). Het adres van OpenCaravanRoute.nl is Maarsseveenseweg 7B 3601 CC Maarssen, met het

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden Aanvullende Voorwaarden Zakelijke Elektronische Communicatiediensten Augustus 2013 I N H O U D 1 BEGRIPSBEPALING...2 2 TOEPASSELIJKHEID...2 3 HET IN DIENST STELLEN EN WIJZIGEN VAN (AANVULLENDE) ELEKTRONISCHE

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden. Office Basis

Aanvullende Voorwaarden. Office Basis Aanvullende Voorwaarden Office Basis artikel 1 - Definities De in de Algemene Basisvoorwaarden Ziggo, de Aanvullende Voorwaarden Ziggo Telefonie en de Aanvullende Voorwaarden Ziggo Internet gebruikte en

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Zorgadvies van de Plas Kapelstraat 22, 5741CE Beek en Donk, vertegenwoordigd door Corien van de Plas.

Algemene voorwaarden van Zorgadvies van de Plas Kapelstraat 22, 5741CE Beek en Donk, vertegenwoordigd door Corien van de Plas. Algemene voorwaarden van Zorgadvies van de Plas Kapelstraat 22, 5741CE Beek en Donk, vertegenwoordigd door Corien van de Plas. Artikel 1 Definities 1. Opdrachtgever: degene die de opdracht voor de werkzaamheden

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Toqo en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Pixelcloud

Algemene Voorwaarden - Pixelcloud Algemene Voorwaarden - Pixelcloud Hier treft u de algemene voorwaarden aan van Pixelcloud ("Opdrachtnemer"). Het adres van Pixelcloud is Jacob Cabeliaustraat 13 3554VG Utrecht, met het KvK-nummer 61835366.

Nadere informatie

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum Algemene voorwaarden Cross Communications is een vennootschap gevestigd te Deventer, kantoorhoudend aan het adres Assenstraat 14 7411JT Deventer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Retail Drive

Algemene Voorwaarden - Retail Drive Juan Grisstraat 40 Algemene Voorwaarden - Retail Drive Dit zijn de algemene voorwaarden van Retail Drive ( Opdrachtnemer ). Het adres van Retail Drive is Juan Grisstraat 40 1328KA Almere, met het KvK-nummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Intervisiekickstart

Algemene Voorwaarden - Intervisiekickstart Algemene Voorwaarden - Intervisiekickstart Dit zijn de algemene voorwaarden van Intervisiekickstart ( Opdrachtnemer ) te Zeist. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via welkom@intervisiekickstart.nu

Nadere informatie

Algemene voorwaarden POLLENSTEIN 43 6714 DD EDE, TEL 0318-307738 IBAN: NL 24 KNAB 0720 7041 38 QUATROMEDIA.NL KVK-NR: 51364336 @QUATROMEDIA_NL

Algemene voorwaarden POLLENSTEIN 43 6714 DD EDE, TEL 0318-307738 IBAN: NL 24 KNAB 0720 7041 38 QUATROMEDIA.NL KVK-NR: 51364336 @QUATROMEDIA_NL 1 Definities Opdrachtgever: Overeenkomst : de wederpartij van Quatro media. elke wederzijdse acceptatie, mondeling, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - RenewMyID

Algemene Voorwaarden - RenewMyID Algemene Voorwaarden - RenewMyID Hier treft u de algemene voorwaarden aan van RenewMyID ("Opdrachtnemer"). Het adres van RenewMyID is Half elfje 5 5711 ES Someren, met het KvK-nummer 54333474. Mocht u

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

Connect ZZP. Aanvullende Voorwaarden

Connect ZZP. Aanvullende Voorwaarden Connect ZZP Aanvullende Voorwaarden Per april 2015 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 4 Artikel 2 Rangorde van de verschillende algemene voorwaarden 5 Artikel 3 Aanvang en Duur 5 Artikel 4 Oplevering

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor VelzArt internet & automatisering niet bindend en niet van toepassing.

Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor VelzArt internet & automatisering niet bindend en niet van toepassing. Algemene Voorwaarden zakelijk 1. Overeenkomst De overeenkomst tussen de klant en VelzArt internet & automatisering zal altijd schriftelijk of per e-mail worden bevestigd. Hierop kan worden terug gevallen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013

ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van De Mantelzorgpraktijk, Annie M.G. Schmidtweg 56, 1321 JH Almere, vertegenwoordigd door Magda van Gestel MA.

Algemene voorwaarden van De Mantelzorgpraktijk, Annie M.G. Schmidtweg 56, 1321 JH Almere, vertegenwoordigd door Magda van Gestel MA. Algemene voorwaarden van De Mantelzorgpraktijk, Annie M.G. Schmidtweg 56, 1321 JH Almere, vertegenwoordigd door Magda van Gestel MA. Artikel 1 Definities 1. Opdrachtgever: degene die de opdracht voor de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

Artikel 4 Opdracht en uitvoering Artikel 5 Wijziging overeenkomst Artikel 6 Opschorting, ontbinding en opzegging

Artikel 4 Opdracht en uitvoering Artikel 5 Wijziging overeenkomst Artikel 6 Opschorting, ontbinding en opzegging Algemene voorwaarden van de maatschap Zeeuwse Mantelzorgmakelaars, Lindemansweg 14, 4474NJ Kattendijke, vertegenwoordigd door Hellen Slager, Jolanda Bogaert en Ilona Vermare. Artikel 1 Definities 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Ziggo Internet

Aanvullende Voorwaarden Ziggo Internet Aanvullende Voorwaarden Ziggo Internet Per 15 augustus 2014 Inhoud Aanvullende voorwaarden Ziggo Internet artikel 01 definities 3 artikel 02 toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden Ziggo Internet 4 artikel

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB

ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden van Virtual Skillslab (hierna te noemen Voorwaarden ) hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis: A. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kuitenbrouwer Woorden Die Werken

Algemene Voorwaarden Kuitenbrouwer Woorden Die Werken Algemene Voorwaarden Kuitenbrouwer Woorden Die Werken 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders wordt aangegeven:

Nadere informatie

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 14.1 Op alle rechtsverhoudingen met BTW & OG en daaruit voortvloeiende geschillen is met

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 14.1 Op alle rechtsverhoudingen met BTW & OG en daaruit voortvloeiende geschillen is met Algemene voorwaarden van BTW & OG B.V., verder BTW & OG, gevestigd aan de Edisonstraat 86 te 7006 RE Doetinchem, de dato 18 oktober 2011, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Zutphen. Artikel 1

Nadere informatie

WPAbonnement.nl h.o.d.n. OIDUTS, Nood Brabantlaan 265, 5652 LD Eindhoven. KvK nummer

WPAbonnement.nl h.o.d.n. OIDUTS, Nood Brabantlaan 265, 5652 LD Eindhoven. KvK nummer Algemene voorwaarden WPAbonnement.nl h.o.d.n. OIDUTS, Nood Brabantlaan 265, 5652 LD Eindhoven. KvK nummer 65996550. Laatst gewijzigd op 29-09-2016. Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden dienstverlening

Voorwaarden dienstverlening Voorwaarden dienstverlening 0 Voorwaarden dienstverlening Compaan is een dienst van Servicepoort B.V. Versie van 19 maart 2014 (1.0) Artikel 1: Definities 1. Compaan: De tablet computer inclusief software

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

Officebooking Algemene Voorwaarden 2013 1

Officebooking Algemene Voorwaarden 2013 1 ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICEBOOKING B.V. 18-06-2013 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer: 55968228 Artikel 1. Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 1.2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INTRAMED B.V. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1. REIKWIJDTE EN TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN lid 1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Huta Huisstijl Logo s Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt.

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbod: het door de Aanbieder zelf geïnitieerd aanbod van Producten of Diensten voor de Consument dat door middel van de KFC Order

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gekko Design

Algemene voorwaarden Gekko Design Algemene voorwaarden Gekko Design Gekko Design is onderdeel van Agterberg Automatisering. Handelsregister: K.v.K. te Lelystad 51299 Artikel 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging 1.1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Donkey-it

Algemene Voorwaarden van Donkey-it 1. Definities De volgende begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis: Overeenkomst: de overeenkomst tussen Donkey-it en de Klant, op grond waarvan Donkey-it de Klant de Diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

Baby Dilemma. Algemene Voorwaarden Versie 1. Artikel 1 Algemeen

Baby Dilemma. Algemene Voorwaarden Versie 1. Artikel 1 Algemeen Baby Dilemma Algemene Voorwaarden Versie 1 Artikel 1 Algemeen 1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de ik vorm. Waar ik of mijn staat wordt het bedrijf Baby Dilemma bedoeld. Baby

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GEPKENS INTERNET DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN GEPKENS INTERNET DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN GEPKENS INTERNET DIENSTEN Internetdiensten Automatisering Reclame & Ontwerp Bezoekadres Didamseweg 25 c 7037 DJ Beek (Montferland) Postadres Postbus 192 6940 AB Didam Telefoon E-mail

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Algemene JaVar voorwaarden

Algemene JaVar voorwaarden Algemene JaVar voorwaarden 1. Definities. 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van JaVar worden wordt gesloten. 2. Producten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ!

ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ! ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ! 1. Definities Onder de volgende aangegeven begrippen zal het volgende worden verstaan: 1.1 Aanvraag: een door Afnemer geplaatste aanvraag voor het verrichten

Nadere informatie

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden van Het Fries Vergaderhuis 1.0. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Het Fries Vergaderhuis een overeenkomst aangaat.

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Tesink & Koenderink Webdesign niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Tesink & Koenderink Webdesign niet bindend en niet van toepassing. Algemene voorwaarden 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Tesink & Koenderink Webdesign wordt gesloten. 2.

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor EndeWeb Internet niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor EndeWeb Internet niet bindend en niet van toepassing. EndeWeb Internet is een handelsnaam van Endemar Communicatie: Endemar Communicatie is een eenmanszaak. EndeWeb Internet, gevestigd te 's-gravenhage, kantoorhoudend aan het adres Warnaarslaan 23, 2496 RA

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NorthNets.com B.V. ( NorthNets.com )

Algemene Voorwaarden NorthNets.com B.V. ( NorthNets.com ) Algemene Voorwaarden NorthNets.com B.V. ( NorthNets.com ) Oprichting 2004 NorthNets.com B.V. gevestigd te Siegerswoude Bijgewerkt 1 okt 2013 Artikel 1: Begripsomschrijvingen In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. Algemene voorwaarden Bosma Direct Marketing Consultancy B.V. KvKnr. 60588659. Gedeponeerd dd. 5 mei 2011. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel

Nadere informatie

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1 Algemene Voorwaarden Le Mair ICT Advies, gevestigd te Vijfhuizen, kantoorhoudend aan het adres Fortwachter 6, 2141 EE Vijfhuizen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Digitale Kabeltelevisiedienst : een digitale radio en/of televisiedienst geleverd door St, C.A.I. Harderwijk ;

Digitale Kabeltelevisiedienst : een digitale radio en/of televisiedienst geleverd door St, C.A.I. Harderwijk ; ALGEMENE VOORWAARDEN DIGITALE KABELTELEVISIEDIENSTEN VAN ST. C.A.I. HARDERWIJK 1 september 2009 Artikel 1 Definities "Aansluiting": de technische voorziening die het gebruik mogelijk maakt van een door

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo.

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo. Algemene voorwaarden Versie September 2014 IMEZO 1 Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die met IMEZO een overeenkomst is aangegaan

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Strategaweb wordt gesloten. 2. Producten en diensten van Strategaweb:

Nadere informatie