Connect ZZP. Aanvullende Voorwaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Connect ZZP. Aanvullende Voorwaarden"

Transcriptie

1 Connect ZZP Aanvullende Voorwaarden Per april 2015

2

3 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 4 Artikel 2 Rangorde van de verschillende algemene voorwaarden 5 Artikel 3 Aanvang en Duur 5 Artikel 4 Oplevering 6 Artikel 5 Beschikbaarheid 6 Artikel 6 Storingen, Hinder en Functiehersteltijd 7 Artikel 7 Wijzigen van diensten 7 Artikel 8 Betalingen en tarieven 7 Artikel 9 Apparatuur 8 Artikel 10 Verhuizingen 8 Artikel 11 Televisie 9 Artikel 12 Wifispots 10 Artikel 13 Privacy 10 Pagina 3

4 Deze Aanvullende Voorwaarden Connect ZZP gelden als u vanaf 13 april 2015 een Connect ZZP abonnement afsluit bij Ziggo B.V. (hierna: Ziggo ). Naast deze Aanvullende Voorwaarden Connect ZZP gelden dan ook de Aanvullende Voorwaarden Office Basis, de Algemene Basisvoorwaarden van Ziggo en de Aanvullende Voorwaarden van de diensten die u afneemt van Ziggo. Alle voorwaarden zijn te vinden op De volgende wijzigingen en aanvullingen zijn wijzigingen en aanvullingen op de Aanvullende Voorwaarden Office Basis, de Algemene Basisvoorwaarden van Ziggo en de Aanvullende Voorwaarden van de diensten die u afneemt van Ziggo. Artikel 1 Definities De in de Aanvullende Voorwaarden Office Basis, Algemene Basisvoorwaarden Ziggo, de Aanvullende Voorwaarden Ziggo van de diensten die u afneemt van Ziggo gebruikte en gedefinieerde begrippen behouden hun betekenis in deze Aanvullende Voorwaarden Connect ZZP, tenzij daarvan in deze Aanvullende Voorwaarden Connect ZZP uitdrukkelijk wordt afgeweken. Als deze met een hoofdletter zijn geschreven wordt in deze Aanvullende Voorwaarden Connect ZZP met de onderstaande begrippen, in meervoud of enkelvoud, het volgende bedoeld: Actie Dienst Extra Optie: Hinder Mediabox Smartcard Storing Werkdagen Een korting op de abonnementsprijs of een ander voordeel dat geldt bij het aangaan van een nieuw Abonnement. De dienst Connect ZZP is een samenstelling van diensten in verschillende varianten. De samenstelling en varianten kunt u lezen op de Website. Een Servicedienst zoals bedoeld in de Algemene Basisvoorwaarden. Een situatie waarin de Dienst niet volledig is uitgevallen, maar de Dienst niet goed meer werkt. Een Digitale Ontvanger die Ziggo u in bruikleen geeft, samen met een Smartcard of speciale door Ziggo gecertificeerde software en die geschikt is om de Diensten op te leveren. Bij de Mediabox horen ook de Smartcard, afstandsbediening en aansluitkabels. Met de term Mediabox worden alle (geschikte) typen bedoeld, behalve als er een speciaal type wordt beschreven, zoals de Horizon Mediabox. Met een Mediabox bedoelen we in deze Aanvullende Voorwaarden ZZP ook een CI+ module die Ziggo u in bruikleen geeft. De chipkaart (met pincode) die Ziggo heeft geautoriseerd en is gekoppeld aan uw gegevens en die u - met de Mediabox - toegang geeft tot de Diensten. Een situatie waarin de Dienst niet beschikbaar en er ook geen sprake is van: Hinder of Onderhoud. Als de storing door u wordt veroorzaakt is er ook geen sprake van een Storing. Anders dan gedefinieerd in artikel 1 van de Aanvullende Voorwaarden Office Basis zijn de werkdagen: Maandag tot en met vrijdag van uur en op zaterdag van uur, met uitzondering van erkende nationale feestdagen. Pagina 4

5 Artikel 2 Rangorde van de verschillende algemene voorwaarden Het kan zijn dat de verschillende voorwaarden tegenstrijdig zijn aan elkaar. In dat geval hebben de voorwaarden die hieronder als eerste worden genoemd voorrang boven de later genoemde voorwaarden: 1. eventuele actievoorwaarden voor een speciale promotie; 2. deze Aanvullende Voorwaarden Connect ZZP; 3. Fair Use Policies; 4. Aanvullende Voorwaarden Office Basis; 5. specifieke voorwaarden voor diensten, zoals internet, televisie, telefonie; 6. Algemene Voorwaarden Ziggo. Artikel 3 Aanvang en Duur 3.1 U kunt op elk moment een Aanvraag indienen bij Ziggo. 3.2 Als u een voorkeursdatum voor de levering van Connect ZZP heeft opgegeven, mag die voorkeursdatum niet later dan drie (3) maanden na datum van uw Aanvraag liggen. Ziggo zal zoveel als mogelijk rekening houden met door u opgegeven voorkeursdatum. 3.3 Anders dan geregeld in artikel 2.4 en 3.7 van de Aanvullende Voorwaarden Office Basis, start uw Abonnement Connect ZZP op het moment dat Ziggo uw aanvraag heeft geaccepteerd. 3.4 De looptijd van uw Abonnement Connect ZZP start op de datum van Oplevering. Op die datum start Ziggo ook met factureren. 3.5 U kunt uw Abonnement Connect ZZP aangaan voor een bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd. Als u een Abonnement Connect ZZP aangaat voor bepaalde tijd geldt artikel 2.3 van de Aanvullende Voorwaarden Office Basis. 3.6 Anders dan geregeld in artikel 2.6 van de Aanvullende Voorwaarden Office Basis kunt u, als u uw Abonnement Connect ZZP aan voor bepaalde tijd aangaat, u uw Abonnement niet tijdens de looptijd opzeggen. Als u dat toch wilt doen, kan dat alleen met instemming van Ziggo. Als Ziggo toestemt, kan Ziggo u de tarieven voor de resterende periode in rekening brengen. Ook de eenmalige installatie- en aansluitkosten kan Ziggo u in rekening brengen, als die nog niet in rekening zijn gebracht. Na het einde van de bepaalde tijd, gaat het Abonne ment Connect ZZP voort als Abonnement Connect ZZP voor onbepaalde tijd. U mag dan opzeggen wanneer u wilt, als u dat Ziggo maar ten minste één maand van te voren laat weten. 3.7 Als u een Abonnement Connect ZZP voor onbepaalde tijd aangaat, mag u opzeggen wanneer u wilt, als u dat Ziggo maar ten minste één maand van te voren laat weten. 3.8 Artikel 2.5 van de Aanvullende Voorwaarden Office Basis komt te vervallen. 3.9 In uw overeenkomst staat welke variant van de dienst Connect ZZP u afneemt. Pagina 5

6 Artikel 4 Oplevering 4.1 Artikel 3.4 van de Aanvullende Voorwaarden Office Basis wordt vervangen door: Het Modem geplaatst wordt op maximaal anderhalve (1,5) meter van het AOP. Alle in het kader van de installatie aan te leggen bekabeling wordt vastgezet of in aanwezige kabelgoten geplaatst. Bekabeling over een afstand van meer dan anderhalve (1,5) meter en hak- of breekwerk geldt als meerwerk. De betreffende kosten voor het in de vorige zin bedoelde meerwerk zijn voor rekening van de Klant. Als de Klant de reeds aanwezige (eigen) bekabeling wil gebruiken, zal de installateur voorafgaand aan de installatie bepalen of deze bekabeling aan de vereiste kwaliteitsnormen voldoet. Als de bekabeling niet voldoet, wordt de aanwezige bekabeling niet gebruikt. 4.3 Anders dan geregeld in artikel 3.8 heeft de Klant, als Ziggo de termijn van Oplevering overschrijdt, recht op een vergoeding van één (1_) maand abonnementsvergoeding. De wijze waarop de van vergoeding wordt verrekend blijft wel gelijk. 4.2 Artikel 3.5 van de Aanvullende Voorwaarden Office Basis wordt vervangen door: De Klant moet zelf zorgdragen en (blijven) beschikken over apparatuur en bekabeling die geschikt is voor de ontvangst van de diensten. Artikel 5 Beschikbaarheid 5.1 Anders dan bepaald in artikel 5.1. van de Aanvullende Voorwaarden Office Basis streeft Ziggo naar een Beschikbaarheid van 99,6%. 5.2 Artikel 5.10 van de Aanvullende Voorwaarden Office Basis vervalt. Pagina 6

7 Artikel 6 Storingen, Hinder en Functiehersteltijd 6.1 Anders dan bepaald in artikel 7.6 van de Aanvullende Voorwaarden Office Basis kunt u zowel Storingen en Hinder zeven dagen per week en vierentwintig uur per dag melden op het algemene storingsnummer dat u heeft gekregen bij de Oplevering. En streeft Ziggo er naar om een Storing op Werkdagen binnen zestien (16) uur na uw melding op te lossen. De responsetijd komt te vervallen. 6.2 Als een Storing of Hinder is veroorzaakt door een defect Modem, dan streeft Ziggo er naar om op Werkdagen binnen vier (4) uur na uw melding een monteur te sturen om de Storing of Hinder op te lossen. Artikel 7 Wijzigen van diensten U kunt uw bundel aanpassen door andere, extra (nieuwe) diensten te kiezen, of over te stappen op dezelfde maar uitgebreidere of minder uitgebreide dienst. Bij een aanpassing van uw diensten blijft de looptijd van het Abonnement minimaal gelijk. Het bepaalde in de tweede zin van artikel 8.1 van de Aanvullende Voorwaarden Office Basis komt te vervallen. Artikel 8 Betalingen en tarieven Afspraken over betalen en tarieven vindt u in de Algemene Basisvoorwaarden. U kunt zowel met een Nederlands als met een buitenlands IBAN rekeningnummer (SEPA) betalen. Pagina 7

8 Artikel 9 Apparatuur 9.1 Door Ziggo verstrekte apparatuur, zoals een modem, Mediabox, de Smartcard, ontvangt u in bruikleen. 9.2 Voor Digitale TV zijn er de volgende Mediaboxen: a. Horizon Mediabox b. Horizon Extra Mediabox (alleen verkrijgbaar voor een extra televisie met een Abonnement op Horizon TV) c. Standaard Mediaboxen (anders dan de Horizon Mediabox) d. Extra Standaard Mediaboxen ook genoemd Extra Mediabox (alleen verkrijgbaar voor een extra televisie met een Abonnement op Digitale TV) e. CI+ modules. 9.3 Als u een Abonnement neemt op de Extra Optie voor extra apparatuur, ontvangt u die apparatuur ook in bruikleen. Het aantal Mediaboxen dat Ziggo u in bruikleen geeft is beperkt en Afhankelijk van uw Abonnement. 9.4 Bij een Abonnement op Horizon TV krijgt u maximaal in bruikleen: 1 Horizon Mediabox 2 Horizon Extra Mediabox Daarnaast mag u nog maximaal het volgende extra in bruikleen bestellen: 2 Extra Standaard Mediaboxen of 2 CI+ modules of 1 Extra Standaard Mediabox en 1 CI+module 9.5 Bij een Abonnement op Digitale TV krijgt u maximaal in bruikleen: 3 Standaard Mediaboxen of 3 CI+ modules of een combinatie daarvan, waarbij het totaal aantal Mediaboxen niet boven de 3 mag uitkomen. 9.6 Als u overstapt van een Abonnement op Horizon TV naar Digitale TV en u hebt een Horizon Extra Mediabox dan wordt het Abonnement op die Horizon Extra Mediabox (de Extra Optie) beëindigd. 9.7 Als u zelf apparatuur hebt aangeschaft en u maakt gebruik van de Ziggo Smartcards die uitgegeven zijn voor 13 april 2015, dan blijft Ziggo die ondersteunen. Behalve als u verhuist naar het gebied waar Ziggo voor 13 april 2015 UPC heette. Dan kan u onze smartcard niet meer blijven gebruiken met uw eigen apparatuur. Losse Smartcards zijn niet meer verkrijgbaar vanaf 13 april Als u overstapt naar een Abonnement op Digitale TV waarvoor u een Mediabox krijgt, dan mag het totaal van de Ziggo Mediaboxen samen met het aantal losse Ziggo Smartcards voor uw eigen Digitale Ontvanger, niet boven de 5 komen. Gebeurt dit wel, dan wordt de Smartcard naar uw keuze gedeactiveerd. U kunt met die apparatuur nog wel gebruik maken van Kabel TV. Artikel 10 Verhuizingen Naast de overige bepalingen betreffende verhuizingen, geldt ook het volgende. Als u wilt overstappen op een andere dienst of verhuizen naar een andere locatie dan kan dit alleen binnen het verzorgingsgebied van Ziggo en zover dit technisch en economisch haalbaar is. Afhankelijk van de locatie waar u naar toe verhuist binnen het verzorgingsgebied van Ziggo, kan het zijn dat met u een nieuw abonnement, inclusief andere (aanvullende) voorwaarden en looptijd, zal moeten worden overeengekomen. Hierover wordt u geïnformeerd voordat u een nieuw abonnement aangaat. Pagina 8

9 Artikel 11 Televisie Naast de bepalingen die over de Ziggo televisiediensten zijn opgenomen in de Algemene Basisvoorwaarden en de overige voorwaarden voor televisie gelden de volgende bepalingen Om de Ziggo televisiediensten ongestoord te kunnen ontvangen, moet uw televisie daarvoor geschikt zijn. Sommige (wat oudere) televisies zijn niet (goed) geschikt voor Horizon TV. Op ziggo.nl vindt u welke televisies dat zijn. Met die televisies kan u dus niet ongestoord Horizon TV ontvangen. Horizon Go 11.4 Via Horizon Go (de Horizon Go App of horizon.tv) kunt u online tv-kijken op uw smartphone, tablet, computer of laptop in Nederland. Het aantal zenders dat u kunt bekijken is afhankelijk van uw Abonnement en of Ziggo toestemming heeft verkregen om de zenders online door te geven. Houd wel het dataverbruik in de gaten. Op het gebruik van Horizon Go zijn gebruiksvoorwaarden van toepassing, waarmee u akkoord gaat als u inlogt op Horizon Go. CI+ module 11.2 Een CI+ module werkt alleen op televisies die daarvoor volgens ons geschikt zijn. Op ziggo.nl/ciplushulp vindt u televisies die geschikt zijn voor de CI+ module van Ziggo. Voor types en softwareversies die niet op de website van Ziggo staan, kan Ziggo de juiste werking van de CI+ module niet garanderen. Niet Ziggo, maar de televisiefabrikant is en blijft verantwoordelijk voor de werking van een televisie die volgens Ziggo geschikt is voor de CI+ module. Als de fabrikant bijvoorbeeld nieuwe software installeert op uw televisie met automatische updates via een internetverbinding, dan kan het gebeuren dat de CI+ module van Ziggo niet meer goed werkt. Ziggo zal wel proberen de nieuwe televisiesoftware te valideren. Ziggo kan zelf ook software op de CI+ module updaten via het netwerk. Horizon TV App store 11.3 Via de Horizon Mediabox kan u gebruik maken van de Horizon TV App store. Daar gelden aparte gebruiksvoorwaarden voor. U kunt de voorwaarden vinden in de Horizon TV App store zelf en op ziggo.nl/voorwaarden. MyPrime 11.5 U kunt MyPrime ontvangen als onderdeel van een Pakket of als los Abonnement, als Extra Optie bij Digitale televisie. MyPrime is niet mogelijk in combinatie met een CI+ Module. Let op: het kinderslot werkt niet op MyPrime. Uitgesteld kijken 11.6 U kunt bij een Abonnement voor Digitale TV programma s terugkijken via TV Gemist of via Replay TV (alleen beschikbaar bij Horizon TV). U kunt alleen die programma s met Replay TV en TV Gemist terugkijken waarvoor Ziggo de toestemming heeft gekregen van de aanbieder van die programma s. Soms stelt een aanbieder nadere voorwaarden, bijvoorbeeld dat u het programma niet vooruit kunt spoelen. Bij TV Gemist is de aanbieder van het programma verantwoordelijk voor de aanlevering van het programma op het moment dat u wilt kijken. Bij Replay TV is Ziggo daarvoor verantwoordelijk. Horizon Extra Mediabox 11.7 Met een Abonnement op Horizon TV kan u kiezen voor een Horizon Extra Mediabox voor de extra televisie.

10 Hiermee kan u: a. alle digitale zenders en mogelijkheden van uw Horizon TV abonnement op de Horizon Extra Mediabox bekijken; en b. programma s die uw opgenomen heeft op de Horizon HD DVR Mediabox terug kijken via de Horizon Extra Mediabox. De apps op Horizon TV kan u niet gebruiken via de Horizon Extra Mediabox (zoals bv. nu.nl en Youtube). Standaard Extra mediaboxen 11.8 Bij Digitale TV van Ziggo kunt u een extra Ziggo Mediabox of Ziggo CI+ Module bestellen. Als u Horizon TV hebt dan zijn de extra mogelijkheden van Horizon niet beschikbaar op uw Standaard Extra Mediabox. De zenders, extra tv-zenders, On Demand (incl. TV Gemist) en MyPrime wel. Het bedienen van de Horizon Extra Mediabox kan alleen met de bijgeleverde afstandsbediening en niet via de speciale app voor Horizon Go. Als u overstapt van Horizon TV naar Digitale TV van Ziggo worden ook de Abonnementen op de Horizon Extra Mediabox beëindigd. Artikel 12 Wifispots Met WifiSpots van Ziggo kunt u thuis bij andere internetklanten van Ziggo gratis gebruik maken van wifi. U logt éénmalig in. Daarna bent u automatisch verbonden als u in de buurt bent van een WifiSpot. Per klant hebt u met maximaal 5 ingestelde apparaten toegang tot WifiSpots van Ziggo. Als het modem dat u van ons in bruikleen hebt daarvoor geschikt is, kunnen andere gebruikers van Wifispots gratis gebruik maken van de WifiSpot op uw modem. Op 1 WifiSpot kunnen maximaal 3 gebruikers tegelijkertijd inloggen. U kunt WifiSpots van Ziggo zelf aan- of uitzetten via MijnZiggo. Als u WifiSpots van Ziggo uitzet, kunt u alleen zelf ook geen gebruikmaken van het Ziggo WifiSpots-netwerk bij anderen. Artikel 13 Privacy Voor (het gebruik van) de Diensten hanteert Ziggo een privacybeleid. Op ziggo.nl/privacy vindt u welk privacybeleid op uw Diensten van toepassing is. Pagina 10

11 Pagina 11

12 AV Connect ZZP Ziggo Postbus AA Utrecht

Extra voorwaarden van Ziggo B.V.

Extra voorwaarden van Ziggo B.V. Extra voorwaarden van Ziggo B.V. voor nieuwe Abonnementen (vanaf 13 april 2015) 06-2-1504044-2663 1 Artikel 1 De voorwaarden die gelden als je een nieuw Abonnement sluit 1. Deze Extra Voorwaarden gelden

Nadere informatie

Extra voorwaarden van Ziggo Services B.V.

Extra voorwaarden van Ziggo Services B.V. Extra voorwaarden van Ziggo Services B.V. voor nieuwe Abonnementen (vanaf 13 april 2015) 1 Artikel 1 De voorwaarden die gelden als je een nieuw Abonnement sluit 1. Deze Extra Voorwaarden gelden als je

Nadere informatie

Extra Voorwaarden Ziggo Services B.V.

Extra Voorwaarden Ziggo Services B.V. Extra Voorwaarden Ziggo Services B.V. 1709045 voor nieuwe Abonnementen (vanaf 13 april 2015) Artikel 1 De voorwaarden die gelden als je een nieuw Abonnement sluit Deze Extra Voorwaarden gelden als je vanaf

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden. Office Basis

Aanvullende Voorwaarden. Office Basis Aanvullende Voorwaarden Office Basis artikel 1 - Definities De in de Algemene Basisvoorwaarden Ziggo, de Aanvullende Voorwaarden Ziggo Telefonie en de Aanvullende Voorwaarden Ziggo Internet gebruikte en

Nadere informatie

Office Basis. Aanvullende Voorwaarden

Office Basis. Aanvullende Voorwaarden Office Basis Aanvullende Voorwaarden Per april 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Afkortingen en definities 4 Artikel 2 Abonnement Ziggo Office Basis 5 Artikel 3 Oplevering 6 Artikel 4 Gebruik 7 Artikel 5 Beschikbaarheid

Nadere informatie

Televisie, Radio, Internet en Bellen.

Televisie, Radio, Internet en Bellen. Televisie, Radio, Internet en Bellen. Meer genieten van televisie, radio, internet en bellen. Bij Ziggo ontvangt u uw diensten zoals televisie, radio, internet en bellen, via het Ziggo netwerk. We zijn

Nadere informatie

WifiSpots van Ziggo. Dienstbeschrijving

WifiSpots van Ziggo. Dienstbeschrijving WifiSpots van Ziggo Dienstbeschrijving Inhoudsopgave 1. WifiSpots van Ziggo 4 1.1 Wat zijn WifiSpots van Ziggo 1.2 Voordelen van WifiSpots 1.3 Aan- en uitzetten voor WifiSpots 1.4 Toestelinstellingen

Nadere informatie

OnbeperktBellen voor Office Basis. Aanvullende Voorwaarden

OnbeperktBellen voor Office Basis. Aanvullende Voorwaarden OnbeperktBellen voor Office Basis Aanvullende Voorwaarden Per april 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 4 Artikel 2 Toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden OnbeperktBellen voor Office Basis 4 Artikel

Nadere informatie

1

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Verschillen Replay TV en begin gemist van KPN: Replay TV heeft meer kanalen: 60 inclusief 32 HD vs KPN Begin Gemist 22 (alles SD) Replay TV werkt via de EPG: tot 7 dagen terug bladeren

Nadere informatie

Leads genereren Ziggo - Retail

Leads genereren Ziggo - Retail Leads genereren Ziggo - Retail Inhoud Onze diensten Ons portfolio Wanneer begin je over de mogelijkheden met Ziggo? USP s Verkooptips 1 Onze diensten Televisie (Play) Ziggo heeft voor iedere voorkeur een

Nadere informatie

Televisie, radio, internet en telefonie

Televisie, radio, internet en telefonie Televisie, radio, internet en telefonie More power, more joy More power, more joy Meer genieten van televisie, radio, internet en telefonie Bij UPC ontvangt u uw diensten zoals televisie, radio, internet

Nadere informatie

Special. Connect & Play. Stel zelf je pakket samen. Maandelijks opzegbare. Ziggo Special Editie 1 april Nieuwe opbouw van de pakketten met

Special. Connect & Play. Stel zelf je pakket samen. Maandelijks opzegbare. Ziggo Special Editie 1 april Nieuwe opbouw van de pakketten met Special. Ziggo Special Editie 1 april 2015 Nieuwe opbouw van de pakketten met Connect & Play. Stel zelf je pakket samen. Maandelijks opzegbare abonnementen. Nieuw bedrijf. Nieuw merk. Nieuw portfolio.

Nadere informatie

Digitale TV Op Maat. Dienstbeschrijving

Digitale TV Op Maat. Dienstbeschrijving Digitale TV Op Maat Dienstbeschrijving Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Dienstbeschrijving 1.2 Doelgroep 2. Opbouw van Digitale TV Op Maat 5 2.1 Het basisabonnement 2.2 Extra zenderpakketten 2.3 Op Maat

Nadere informatie

Aansluiten TriNed Stipte >> door monteur basis, wel eenmalig 45,-- aansluitkosten >> door monteur inclusief bekabeling in huis voor TV; eenmalig 24,95 Fiber >> doe het zelf of 89,95; aansluitkosten 59,90

Nadere informatie

Inhoudsopgave. CI+ Installeren 4

Inhoudsopgave. CI+ Installeren 4 CI+ installeren Inhoudsopgave CI+ Installeren 4 Stap 1 De tv voorbereiden 5 Stap 2 De CI+ module plaatsen 7 Stap 3 De CI+ module interactief maken 9 Stap 4 Ontdek de rode knop 10 Bijlage 1 Hulp 13 3 CI+

Nadere informatie

1. Wat gaat u precies betalen?

1. Wat gaat u precies betalen? 1. Wat gaat u precies betalen? Abonnementsprijs per maand Alles-in-1 Basis Plus Extra Normaal 43,95 53,95 63,95 + 25% korting in het 1e jaar Gratis tablet + 25% korting in het 1e jaar 32,96 40,46 47,96

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden. VolopBellen voor Offi ce Basis

Aanvullende Voorwaarden. VolopBellen voor Offi ce Basis Aanvullende Voorwaarden VolopBellen voor Offi ce Basis Inhoudsopgave 1. Definities 3 2. Toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden VolopBellen voor Office Basis 4 3. Aangaan, duur en beëindiging van het

Nadere informatie

Televisie en internet. Informatie over televisie en internet voor cliënten van GGZ Oost Brabant

Televisie en internet. Informatie over televisie en internet voor cliënten van GGZ Oost Brabant Televisie en internet Informatie over televisie en internet voor cliënten van GGZ Oost Brabant Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Welke keuzes heeft u? 3 3. Welke apparatuur heeft u nodig voor televisie en

Nadere informatie

Zakelijk Hosted Bellen. Aanvullende Voorwaarden

Zakelijk Hosted Bellen. Aanvullende Voorwaarden Zakelijk Hosted Aanvullende Voorwaarden Per april 2015 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 4 Artikel 2 Toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden Zakelijk Hosted 4 Artikel 3 Aangaan, duur en beëindiging

Nadere informatie

Training Ziggo - Retail

Training Ziggo - Retail Training Ziggo - Retail Inhoud Voorstellen Wat wil jij in ieder geval te weten komen? Wat is Ziggo voor bedrijf? Onze diensten Ons portfolio Wanneer begin je over de mogelijkheden met Ziggo? Verdieping

Nadere informatie

Verhuizen. De verhuizing van uw Ziggo-diensten in vier stappen

Verhuizen. De verhuizing van uw Ziggo-diensten in vier stappen Verhuizen. De verhuizing van uw Ziggo-diensten in vier stappen Beste abonnee, Wij zijn blij dat u ook in uw nieuwe woning gekozen heeft voor Ziggo. We begrijpen dat een verhuizing veel werk en geregel

Nadere informatie

Voorwaarden monteursbezoek.

Voorwaarden monteursbezoek. Voorwaarden monteursbezoek. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle monteursdiensten die geleverd worden door Ziggo. Overal waar we in deze voorwaarden spreken over Ziggo bedoelen we Ziggo Services

Nadere informatie

Ziggo Bapp. Aanvullende voorwaarden

Ziggo Bapp. Aanvullende voorwaarden Ziggo Aanvullende voorwaarden Per september 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel 3 Artikel 3 Installatie en aanvang Abonnement 3 Artikel

Nadere informatie

Triple play vergelijking Consumind december 2016

Triple play vergelijking Consumind december 2016 Triple play vergelijking Consumind december 2016 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Achtergrond en algemene informatie Internet, TV en (Vaste) Telefonie markt Voordelen Triple Play Vergelijking

Nadere informatie

Basispakketten televisie Extra zenders Video On Demand Overige televisiediensten Beldiensten

Basispakketten televisie Extra zenders Video On Demand Overige televisiediensten Beldiensten Youfone Nederland B.V. Postbus 23441 3001 KK Rotterdam Tel: 010-742 24 22 Fax: 010-280 08 58 www.youfone.nl ABN Amro Bank: NL36 ABNA 055 424 821 2 K.v.K. Rotterdam: 509 46 846 Basispakketten televisie

Nadere informatie

Installatie op CI+ gecertificeerde toestellen 2011

Installatie op CI+ gecertificeerde toestellen 2011 Installatie op CI+ gecertificeerde toestellen 2011 Onderwerp Pagina Belangrijke punten 2 3 Installatie ZIGGO Digitale TV op SAMSUNG CI+ TV 4 9 Frequenties en netwerknummers Ziggo 10-12 Problemen oplossen

Nadere informatie

Installatie op CI+ gecertificeerde toestellen

Installatie op CI+ gecertificeerde toestellen Installatie op CI+ gecertificeerde toestellen Onderwerp Pagina Belangrijke punten 2 3 Installatie ZIGGO Digitale TV op SAMSUNG CI+ TV 4 8 Frequenties en netwerknummers Ziggo 9 11 Overzicht CI+ modellen

Nadere informatie

Duidelijke voorwaarden

Duidelijke voorwaarden Mobiel abonnement Duidelijke voorwaarden Werkt in je voordeel Introductie Klant worden Bij Telfort vinden we het belangrijk dat al onze klanten weten waar ze aan toe zijn. Daarom vind je in dit boekje

Nadere informatie

Hier > nu > ervaren provider

Hier > nu > ervaren provider www.plinq.nl Hier > nu > ervaren provider Wist u dat.. De gemiddelde wachttijd voor onze klantenservice PLINQ is een zelfstandige serviceprovider actief in heel Nederland. Al onder de 50 seconden ligt.

Nadere informatie

Triple play vergelijking Consumind Augustus 2015 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen:

Triple play vergelijking Consumind Augustus 2015 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Triple play vergelijking Consumind Augustus 2015 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Achtergrond en algemene informatie Internet, TV en (Vaste) Telefonie markt Voordelen Triple Play Vergelijking

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden. BedrijfsSelect

Aanvullende Voorwaarden. BedrijfsSelect Aanvullende Voorwaarden BedrijfsSelect Aanvullende Voorwaarden BedrijfsSelect KPN B.V. versie Versie november juli 2009 2010 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN..........................................

Nadere informatie

Internet en Bellen met Interactieve TV van KPN VEELGESTELDE VRAGEN

Internet en Bellen met Interactieve TV van KPN VEELGESTELDE VRAGEN Internet en Bellen met Interactieve TV van KPN VEELGESTELDE VRAGEN 1 Inhoud Vereisten en opties... 3 Producten en diensten... 6 Prijzen en betalingen... 10 Levering en installatie... 12 Overige vragen...

Nadere informatie

GEWOON DUIDELIJKE TAAL.

GEWOON DUIDELIJKE TAAL. GEWOON DUIDELIJKE TAAL. TELEVISIE Uw favoriete programma s kijken wanneer het u uitkomt OnsBrabantNet biedt u bij een alles-in-één pakket standaard Interactieve TV. Hiermee kunt u maar liefst 6 programma

Nadere informatie

Relatie Service Abonnement

Relatie Service Abonnement Relatie Service Abonnement Inclusief 1x preventief onderhoud per winkel per jaar. Inclusief gereduceerd tarief (20%) op bezoek aan de winkel in geval van storing. v.a. 99,- per jaar Inclusief 3% korting

Nadere informatie

Actievoorwaarden Internet, Bellen & Televisie klanten (voor xdsl en Glas Klanten) Actievoorwaarden Internet Onderweg voor vaste klanten van XS4ALL

Actievoorwaarden Internet, Bellen & Televisie klanten (voor xdsl en Glas Klanten) Actievoorwaarden Internet Onderweg voor vaste klanten van XS4ALL Actievoorwaarden Internet, Bellen & Televisie klanten (voor xdsl en Glas Klanten) Actievoorwaarden Internet Onderweg voor vaste klanten van XS4ALL U ontvangt bovenop de standaard korting van 10,- per maand

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden. BedrijfsOnbeperkt

Aanvullende Voorwaarden. BedrijfsOnbeperkt Aanvullende Voorwaarden BedrijfsOnbeperkt AANVULLENDE VOORWAARDEN BedrijfsOnbeperkt KPN B.V. versie september 2012 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 2 2 OVEREENKOMST EN VOORWAARDEN... 2 3 BEDRIJFSONBEPERKT

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden Aanvullende Voorwaarden BedrijfsFlexibel November 2010 aanvullende voorwaarden BedrijfsFlexibel KPN B.V. versie november 2010 I n H o u d 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...............................................

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Mobiel abonnement

Algemene voorwaarden. Mobiel abonnement Algemene voorwaarden Mobiel abonnement Introductie Klant worden Bij Telfort vinden we het belangrijk dat al onze klanten weten waar ze aan toe zijn. Daarom vind je in dit boekje een overzicht van een aantal

Nadere informatie

2. Wat kost HBO GO? HBO GO is onderdeel van het HBO Pakket. Daarom betaalt u er niets extra voor.

2. Wat kost HBO GO? HBO GO is onderdeel van het HBO Pakket. Daarom betaalt u er niets extra voor. Q&A HBO GO Versie: 0 Versie: 1 Datum: 27 april 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Algemeen Instellingen Problemen oplossen

Nadere informatie

Voorwaarden dienstverlening

Voorwaarden dienstverlening Voorwaarden dienstverlening 0 Voorwaarden dienstverlening Compaan is een dienst van Servicepoort B.V. Versie van 19 maart 2014 (1.0) Artikel 1: Definities 1. Compaan: De tablet computer inclusief software

Nadere informatie

CAI Hoogvonderen. is er klaar voor! Wij kunnen u vanaf nu de volgende pakketten aanbieden

CAI Hoogvonderen. is er klaar voor! Wij kunnen u vanaf nu de volgende pakketten aanbieden CAI Hoogvonderen is er klaar voor! Wij kunnen u vanaf nu de volgende pakketten aanbieden A Pakket A ALLES in EEN (groot) 46,-- p/mnd* Televisie Hoogvonderen TV-pakket 30 Mbit down / 3 Mbit up E-mail met

Nadere informatie

Algemene onderhoudsvoorwaarden Tim

Algemene onderhoudsvoorwaarden Tim Algemene onderhoudsvoorwaarden Tim Artikel 1: Definities Uitdrukkingen met hoofdletters die gebruikt worden in deze voorwaarden hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene licentievoorwaarden

Nadere informatie

Glasvezel. Daar gaan we met z n allen veel plezier van hebben. Barbara uit Wateringen. Ik ga voor glas.

Glasvezel. Daar gaan we met z n allen veel plezier van hebben. Barbara uit Wateringen. Ik ga voor glas. Glasvezel. Daar gaan we met z n allen veel plezier van hebben. Barbara uit Wateringen Ik ga voor glas. Mijn eigen bioscoop. Thuis op de bank. Jan uit Wateringen Nu genieten en klaar voor de toekomst. Ongelooflijk

Nadere informatie

KABELMAATSCHAPPIJ UPC

KABELMAATSCHAPPIJ UPC KABELMAATSCHAPPIJ UPC INTERNET. Producten Download Upload Hompage E-mail adressen Mailbox grootte Maandelijkse kosten Starter 384 Kbps 128 Kbps 25 MB 3 30 MB 15,00 Easy 1,5 Mbps 256 Kbps 25 MB 3 30 MB

Nadere informatie

Cable Access. Service Level Agreement

Cable Access. Service Level Agreement Cable Access Service Level Agreement Per april 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Afkortingen en definities 4 Artikel 2 Overeenkomst 5 Artikel 3 Oplevering 6 Artikel 4 Voorzieningen 7 Artikel 5 Beschikbaarheid

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden BedrijfsBundel. Versie april 2010

Aanvullende Voorwaarden BedrijfsBundel. Versie april 2010 Aanvullende Voorwaarden BedrijfsBundel Versie april 2010 AANVULLENDE VOORWAARDEN BedrijfsBundel KPN B.V. versie april 2010 I N H O U D 1 BEGRIPSBEPALINGEN...................................................3

Nadere informatie

Installatie op CI+ gecertificeerde toestellen 2010

Installatie op CI+ gecertificeerde toestellen 2010 Installatie op CI+ gecertificeerde toestellen 2010 Onderwerp Installatie ZIGGO/CAIWAY Digitale TV op SAMSUNG CI+ TV Frequenties en netwerknummers Ziggo/Caiway Belangrijke punten Problemen oplossen Pagina

Nadere informatie

Sport beleef je pas echt in HD-beeldkwaliteit

Sport beleef je pas echt in HD-beeldkwaliteit Sport beleef je pas echt in HD-beeldkwaliteit Interactieve HD recorder Nu 99 bij Alles-in-1* (Los 459) Profiteer nog snel van deze aanbieding. Sport wil je niet gewoon kijken, sport wil je beleven. Met

Nadere informatie

Q&A Telfort CombiVoordeel

Q&A Telfort CombiVoordeel Q&A Telfort CombiVoordeel 1. Wat is Telfort CombiVoordeel? 1. Wat is Telfort CombiVoordeel? Heb op jouw adres Interactieve TV van Telfort en een of meerdere mobiele abonnementen met een minuten- en internetbundel

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Ziggo Internet

Aanvullende Voorwaarden Ziggo Internet Aanvullende Voorwaarden Ziggo Internet Per 15 augustus 2014 Inhoud Aanvullende voorwaarden Ziggo Internet artikel 01 definities 3 artikel 02 toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden Ziggo Internet 4 artikel

Nadere informatie

TV Op Maat (TOM) Service Level Agreement

TV Op Maat (TOM) Service Level Agreement TV Op Maat (TOM) Service Level Agreement Per april 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Afkortingen en definities 4 Artikel 2 Overeenkomst 6 Artikel 3 Oplevering 7 Artikel 4 Voorzieningen 8 Artikel 5 Beschikbaarheid

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Consumenten Provider Special

NIEUWSBRIEF. Consumenten Provider Special NIEUWSBRIEF Coöperatie LangstraatGlas Editie 5 januari 2017 Consumenten Provider Special INLEIDING Op de startbijeenkomst in Molenschot hebben de vijf consumentenproviders op ons netwerk zich voor de eerste

Nadere informatie

Installatie op CI+ gecertificeerde toestellen

Installatie op CI+ gecertificeerde toestellen Installatie op CI+ gecertificeerde toestellen Onderwerp Pagina Belangrijke punten 2 3 Installatie digitale televisie van Caiway op SAMSUNG CI+ TV 4 8 Frequenties en waarden Caiway 9 10 Overzicht CI+ modellen

Nadere informatie

Handleiding Multiscreen TV

Handleiding Multiscreen TV Handleiding Multiscreen TV Met Multiscreen TV kunt u televisiekijken op uw tablet, smartphone, laptop en pc. INHOUDSOPGAVE Multiscreen TV gebruikersnaam en wachtwoord ophalen... 2 Multiscreen TV installeren

Nadere informatie

Service Level Agreement 3Bvoice Telefonie

Service Level Agreement 3Bvoice Telefonie Service Level Agreement 3Bvoice Telefonie Versie: 1.0 2016 1 Definities De in de Aanvullende Voorwaarden 3BVoice gebruikte en gedefinieerde begrippen behouden hun betekenis in deze SLA, tenzij daarvan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ziggo

Algemene Voorwaarden Ziggo Algemene Voorwaarden Ziggo Per 1 november 2009 Inhoud artikel 01 definities 3 artikel 02 toepasselijkheid Algemene voorwaarden 5 artikel 03 totstandkoming Abonnement 5 artikel 04 duur en beëindiging 6

Nadere informatie

installatie glasvezel Snel van start

installatie glasvezel Snel van start installatie glasvezel Snel van start Welkom bij T-Mobile Thuis Met deze handleiding installeer je in no-time Internet, Interactieve TV en vast Bellen. Volg gewoon de stappen, dan komt alles in orde. Klaar

Nadere informatie

Internet, TV en Vast Bellen met Vodafone Thuis. Dat je zelf iedere maand gratis kunt aanpassen. Vodafone Power to you

Internet, TV en Vast Bellen met Vodafone Thuis. Dat je zelf iedere maand gratis kunt aanpassen. Vodafone Power to you Internet, TV en Vast Bellen met Vodafone Thuis Dat je zelf iedere maand gratis kunt aanpassen. Vodafone Power to you Bepaal zelf hoe jouw Vodafone Thuis eruit ziet Vodafone Thuis is internet, TV en vast

Nadere informatie

Vragen over BoekelNet en lokale diensten. Vragen over het glasvezelnetwerk. Vragen over de aanleg. Infoavond KBO

Vragen over BoekelNet en lokale diensten. Vragen over het glasvezelnetwerk. Vragen over de aanleg. Infoavond KBO Infoavond KBO Vragen over BoekelNet en lokale diensten Kunnen particulieren ook diensten gaan aanbieden op het netwerk? Ja dat kan. Het is een open netwerk dus behalve bedrijven kunnen ook verenigingen

Nadere informatie

Ziggo Digitale TV. Het gebruik.

Ziggo Digitale TV. Het gebruik. Ziggo Digitale TV. Het gebruik. Inhoud. Gefeliciteerd met Ziggo Digitale TV pag. 2 Het begint allemaal met de afstandsbediening pag. 3 Hoofdmenu pag. 6 TV Guide pag. 7 Ziggo On Demand pag. 8 Digitale Radio

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Business Bundel

Aanvullende Voorwaarden Business Bundel Aanvullende Voorwaarden Aanvullende Voorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSBEPALINGEN.................................................. 3 2 OVEREENKOMST EN VOORWAARDEN....................................

Nadere informatie

Ziggo Muziek. Aanvullende voorwaarden

Ziggo Muziek. Aanvullende voorwaarden Ziggo Muziek Aanvullende voorwaarden Per 1 juni 2011 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden Ziggo Muziek 3 Artikel 3 installatie en aanvang Abonnement 3

Nadere informatie

Vraag & Antwoord voor ambassadeursactie

Vraag & Antwoord voor ambassadeursactie 1. Waarom zou ik overstappen? 2. Wat kunnen klanten verwachten wanneer zij kiezen voor de diensten van PLINQ / TriNed? Wij in Heeze, Leende en Sterksel zijn met elkaar een mooi lokaal initiatief begonnen.

Nadere informatie

Handleiding Live TV kijken

Handleiding Live TV kijken Handleiding Live TV kijken Met Multiscreen TV kunt u televisiekijken op uw tablet, smartphone, laptop en pc. INHOUDSOPGAVE Multiscreen TV gebruikersnaam en wachtwoord ophalen... 2 Multiscreen TV installeren

Nadere informatie

Solcon TV menu. Uitgebreide handleiding. Amino A140. TV-ontvanger. solcon.nl

Solcon TV menu. Uitgebreide handleiding. Amino A140. TV-ontvanger. solcon.nl Solcon TV menu Amino A140 TV-ontvanger Uitgebreide handleiding solcon.nl 2 INHOUD 1. Specificaties Amino A140 4 1.1 Gegevens 4 1.2 Aansluitschema Amino A140 5 2. Functies van de afstandsbediening 6 3.

Nadere informatie

Ontdek wat je écht leuk vindt met Vodafone Thuis. Internet, tv en bellen dat je iedere maand gratis kunt aanpassen. Vodafone Power to you

Ontdek wat je écht leuk vindt met Vodafone Thuis. Internet, tv en bellen dat je iedere maand gratis kunt aanpassen. Vodafone Power to you Ontdek wat je écht leuk vindt met Vodafone Thuis Internet, tv en bellen dat je iedere maand gratis kunt aanpassen. Vodafone Power to you Bepaal zelf hoe jouw Vodafone Thuis eruit ziet Vodafone Thuis is

Nadere informatie

Ziggo Internet. Aanvullende. voorwaarden

Ziggo Internet. Aanvullende. voorwaarden Ziggo Internet Aanvullende voorwaarden per 16 mei 2008 Voorwaarden Internet Per 16 mei 2008 artikel 1 definities De in de Algemene Basisvoorwaarden Ziggo gebruikte en gedefinieerde begrippen behouden hun

Nadere informatie

Veel meer tv zonder extra abonnementskosten! Handleiding DELTA DIGITALE TV. www.deltadigitaletv.nl

Veel meer tv zonder extra abonnementskosten! Handleiding DELTA DIGITALE TV. www.deltadigitaletv.nl Veel meer tv zonder extra abonnementskosten! Handleiding DELTA DIGITALE TV www.deltadigitaletv.nl Inhoudsopgave Welkom bij DELTA DIGITALE TV 1. Snel starten met DELTA DIGITALE TV... 4 1.1. Wat heb ik nodig

Nadere informatie

propositie Boekelnet

propositie Boekelnet propositie Boekelnet Intro In de gehele gemeente Boekel ligt een gemeentedekkend glasvezelnetwerk. De technische oplevering van dit glasvezelnetwerk was in december 2013. Boekelnet wil meer keuzevrijheid

Nadere informatie

Thuisinstallatie Het gemak van de monteur

Thuisinstallatie Het gemak van de monteur Thuisinstallatie Het gemak van de monteur de glasvezelprovider De basisinstallatie: Algemeen Aansluiten apparatuur; Gratis coax-, UTP- en telefoniekabel voor het aansluiten van (rand)apparatuur tot een

Nadere informatie

Overstapservice. Inhoud! Wat is de overstapservice?! Contractnummers van huidige aanbieder! Zelf opzeggen- te laat met opzeggen

Overstapservice. Inhoud! Wat is de overstapservice?! Contractnummers van huidige aanbieder! Zelf opzeggen- te laat met opzeggen Overstapservice Inhoud! Wat is de overstapservice?! Contractnummers van huidige aanbieder! Zelf opzeggen- te laat met opzeggen Wat is de overstapservice? De overstapservice zorgt ervoor dat klanten zorgeloos

Nadere informatie

Daarnaast is het bij alle soorten accounts mogelijk om naast het pakket KraamZorgCompleet uit te breiden met bijvoorbeeld Microsoft Outlook.

Daarnaast is het bij alle soorten accounts mogelijk om naast het pakket KraamZorgCompleet uit te breiden met bijvoorbeeld Microsoft Outlook. KraamZorgCompleet OnLine KraamZorgCompleet OnLine is het gebruik van uw eigen KraamZorgCompleet vanaf ons centrale netwerk. U kunt uw eigen KraamZorgCompleet vanaf meerdere locaties benaderen via beveiligde

Nadere informatie

Intramed OnLine Dubbele beveiliging Alles onder één dak Betrouwbaar Soorten Accounts Basic

Intramed OnLine Dubbele beveiliging Alles onder één dak Betrouwbaar Soorten Accounts Basic Intramed OnLine Intramed OnLine is het gebruik van uw eigen Intramed vanaf ons centrale netwerk. U kunt uw eigen Intramed vanaf meerdere locaties benaderen via beveiligde internetverbindingen. Het enige

Nadere informatie

Algemene product voorwaarden Tarievenhuis Oost. Algemeen

Algemene product voorwaarden Tarievenhuis Oost. Algemeen Algemene product voorwaarden Tarievenhuis Oost Inhoud Algemeen- P 1 Productvoorwaarden Altijd Voordeel Oost P 2 Productvoorwaarden Dal Voordeel Oost P 4 Productvoorwaarden Dal Vrij Oost P 6 Productvoorwaarden

Nadere informatie

Solcon, betrouwbare speler. Solcon. Als beste getest in de categorie internet. Solcon, betrokken speler

Solcon, betrouwbare speler. Solcon. Als beste getest in de categorie internet. Solcon, betrokken speler solcon.nl 2 solcon.nl Solcon, betrouwbare speler Dronten vormt een sterke thuisbasis voor Solcon, de Internet Service Provider met 17 jaar ervaring. En met ruim 60.000 particuliere en zakelijke klanten

Nadere informatie

Installatiehandleiding Internet en bellen

Installatiehandleiding Internet en bellen Installatiehandleiding Internet en bellen Dat is handig. Het wordt stap voor stap uitgelegd. Ik kijk vooruit. Ondanks alle aan deze handleiding bestede zorg kan Caiway geen aansprakelijkheid aanvaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bouw.live - versie

Algemene Voorwaarden Bouw.live - versie 1. Toepasselijkheid 2. Definities a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en factuur van Bouw.live en op alle met Bouw.live aangegane overeenkomsten. b. Afwijken

Nadere informatie

Contractbijlage: Tarieven Telerati Particulier 2014-1 CONCEPT

Contractbijlage: Tarieven Telerati Particulier 2014-1 CONCEPT Contractbijlage: Tarieven Telerati Particulier 2014-1 CONCEPT Telerati: Meesters in Telecom Bezoekadres: Papenstraat 26 7411 ND Deventer Postadres: 1 e Kruisstraat 9 7413 VE Deventer Tel: 085 888 1761

Nadere informatie

PRODUCTVOORWAARDEN PERIODIEKE DIENSTEN VOOR INFRASTRUCTUUR KENTER B.V.

PRODUCTVOORWAARDEN PERIODIEKE DIENSTEN VOOR INFRASTRUCTUUR KENTER B.V. PRODUCTVOORWAARDEN PERIODIEKE DIENSTEN VOOR INFRASTRUCTUUR KENTER B.V. 2017 Pagina 2 van 6 Inhoudsopgave 1 Definities 3 2 Toepasselijkheid 4 3 Looptijd en beëindiging 4 4 Uitvoering van de Overeenkomst

Nadere informatie

Het collectieve Radio en TV signaal Groenstichting Rozendaal (versie maart 2017)

Het collectieve Radio en TV signaal Groenstichting Rozendaal (versie maart 2017) 0 Ten geleide Het collectieve Radio en TV signaal Groenstichting Rozendaal (versie maart 2017) De wijk Rozendaal, beter bekend als de Eurowoningen, beschikt vanaf haar bestaan over een aantal unieke voorzieningen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Klein Zakelijk Ziggo Services B.V.

Algemene Voorwaarden Klein Zakelijk Ziggo Services B.V. Algemene Voorwaarden Klein Zakelijk Ziggo Services B.V. 2 Algemene Voorwaarden Klein Zakelijk Ziggo Services B.V. Ingangsdatum 13 april 2015 In deze Algemene Voorwaarden van Ziggo Services B.V. leest u

Nadere informatie

Daarnaast bieden Platina accounts een ruimer aanbod van koppelingen met bijvoorbeeld randapparatuur, printers en diensten van derden.

Daarnaast bieden Platina accounts een ruimer aanbod van koppelingen met bijvoorbeeld randapparatuur, printers en diensten van derden. Intramed OnLine Intramed OnLine is het gebruik van uw eigen Intramed vanaf ons centrale netwerk. U kunt uw eigen Intramed vanaf meerdere locaties benaderen via beveiligde internetverbindingen. Het enige

Nadere informatie

MyPrime van Ziggo. Het films- en seriespakket waarmee er altijd een film of serie voor je klaarstaat.

MyPrime van Ziggo. Het films- en seriespakket waarmee er altijd een film of serie voor je klaarstaat. MyPrime van Ziggo. Het films- en seriespakket waarmee er altijd een film of serie voor je klaarstaat. Bepaal zelf wat je wilt zien. Met MyPrime heb je ieder moment films en series binnen handbereik. Je

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Coöperatie Sterk Midden-Drenthe U.A., gevestigd te Beilen. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden Coöperatie Sterk Midden-Drenthe U.A., gevestigd te Beilen. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden Coöperatie Sterk Midden-Drenthe U.A., gevestigd te Beilen. Artikel 1 Werkingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op inwoners van dorpen in de gemeente Midden-Drenthe,

Nadere informatie

App Voorwaarden. Gebruiksvoorwaarden. Artikel 000-00.1504 Datum 1 juli 2015

App Voorwaarden. Gebruiksvoorwaarden. Artikel 000-00.1504 Datum 1 juli 2015 App Voorwaarden Gebruiksvoorwaarden Artikel 000-00.1504 Datum 1 juli 2015 Inhoud pagina 1 Algemeen 3 2 Definities 3 3 Gebruik van de App 3 4 Kosten 4 5 Zorgvuldig gebruik van de App 4 6 Veiligheidsmaatregelen

Nadere informatie

Installatiehandleiding Alles-in-1 HD Twente (modem wissel)

Installatiehandleiding Alles-in-1 HD Twente (modem wissel) Installatiehandleiding Alles-in-1 HD Twente (modem wissel) Dat is handig. Het wordt stap voor stap uitgelegd. Ik kijk vooruit. Ondanks alle aan deze handleiding bestede zorg kan CAIW geen aansprakelijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KABELTEX TELEFONIE

ALGEMENE VOORWAARDEN KABELTEX TELEFONIE ALGEMENE VOORWAARDEN KABELTEX TELEFONIE Artikel 1 - Definities De in de Algemene Voorwaarden Kabeltelevisie en de in de Algemene Voorwaarden Internet gebruikte en gedefinieerde begrippen behouden hun betekenis

Nadere informatie

Eneco ThuisLaden Rijden op Eneco HollandseWind

Eneco ThuisLaden Rijden op Eneco HollandseWind Eneco ThuisLaden Rijden op Eneco HollandseWind Met Eneco HollandseWind rijdt u echt CO 2 -neutraal. Eneco HollandseWind is windstroom die uitsluitend opgewekt wordt in Nederlandse windparken. Deze 100%

Nadere informatie

Voorwaarden dienstverlening

Voorwaarden dienstverlening Voorwaarden dienstverlening 0 Voorwaarden dienstverlening Compaan is een dienst van Servicepoort B.V. Versie van 19 maart 2014 (1.0) Artikel 1: Definities 1. Compaan: De tablet computer inclusief software

Nadere informatie

Eindelijk. Doe mee en steun de vereniging.

Eindelijk. Doe mee en steun de vereniging. Eindelijk. Glasvezel. Glasvezel is goed voor u, maar ook voor de verenigingen bij u in de buurt. Want elk nieuw afgesloten glasvezelabonnement levert ze 10 euro op. In deze brochure vindt u de inschrijfformulieren

Nadere informatie

Installatiehandleiding TV-ontvanger

Installatiehandleiding TV-ontvanger Installatiehandleiding TV-ontvanger Dat is handig. Het wordt stap voor stap uitgelegd. Ik ga voor glas. Ondanks alle aan deze handleiding bestede zorg kan CAIW geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade

Nadere informatie

De snelheden zijn op basis van beschikbaarheid.

De snelheden zijn op basis van beschikbaarheid. Bestelformulier (x)dsl 1/5 XXLNet wil zijn klanten het grootst mogelijke gemak en plezier laten ervaren op het gebied van informatie en communicatie in een continu veranderende wereld. ICT producten en

Nadere informatie

Vervangend modem aansluiten

Vervangend modem aansluiten Vervangend modem aansluiten Inhoudsopgave Het plaatsen 4 Stap Je oude Connectbox verwijderen 5 Stap De Connectbox plaatsen 6 Stap 3 De Connectbox aansluiten 7 Stap 4 Wifi-verbinding maken 0 Stap 5 Controleer

Nadere informatie

INHOUD DIT ZIT IN HET INSTALLATIEPAKKET 04 AANSLUITEN TV-ONTVANGER 05 INSTALLATIE YOUFONE TV APP 09 EXTRA HULP NODIG? 10

INHOUD DIT ZIT IN HET INSTALLATIEPAKKET 04 AANSLUITEN TV-ONTVANGER 05 INSTALLATIE YOUFONE TV APP 09 EXTRA HULP NODIG? 10 INSTALLATIEHULP TV INHOUD DIT ZIT IN HET INSTALLATIEPAKKET 04 AANSLUITEN TV-ONTVANGER 05 OPTIE 1 Tv-ontvanger aansluiten via vaste internetaansluiting 06 OPTIE 2 Tv-ontvanger draadloos aansluiten 07 INSTALLATIE

Nadere informatie

Thuis het beste beeld en geluid?

Thuis het beste beeld en geluid? www.hcc.nl/home-entertainment Syllabus home entertainment Thuis het beste beeld en geluid? Deze syllabus geeft achtergrondinformatie over de lezing home entertainment. De onderwerpen die aan bod komen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Klein Zakelijk UPC Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Klein Zakelijk UPC Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Klein Zakelijk UPC Nederland B.V. In deze algemene voorwaarden van UPC Nederland leest u allereerst de voorwaarden die van toepassing zijn op alle diensten en producten van UPC. Verderop

Nadere informatie

Meeste gestelde vragen netwerk harmonisatie Versie 0.4 December 2014

Meeste gestelde vragen netwerk harmonisatie Versie 0.4 December 2014 Meeste gestelde vragen netwerk harmonisatie Versie 0.4 December 2014 Wat gaat er precies gebeuren? Ziggo stapt met het DTV product over op een nieuw DTV Headend ( netwerk harmonisatie ). Hiervoor is het

Nadere informatie

Om uw smartcard volledig te activeren dient u onderstaande handeling uit te voeren.

Om uw smartcard volledig te activeren dient u onderstaande handeling uit te voeren. Handleiding refreshen smartcard Om uw smartcard volledig te activeren dient u onderstaande handeling uit te voeren. Ga naar https://smartcard.deltaapps.nl Hier kunt u inloggen met uw gebruikersnaam(grevelingenpolder)

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie