toegevoegde waarde Goed partnership is altijd gebaseerd op wederzijds Coverstory Met Skednet Online regel je de roosterplanning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "toegevoegde waarde Goed partnership is altijd gebaseerd op wederzijds Coverstory Met Skednet Online regel je de roosterplanning"

Transcriptie

1 September 2011 Jaargang 24 #2 Met Skednet Online regel je de roosterplanning met enkele muisklikken De nieuwe ERP-oplossing Vidaví is berekend op de toekomst van Pantein VCD beheerst het complete spectrum van Business Intelligence tools Goed partnership is altijd gebaseerd op wederzijds toegevoegde waarde Coverstory pag

2 In deze editie van VCD Magazine Voorwoord 3 Goed partnership is altijd gebaseerd op wederzijds toegevoegde waarde. 4 VCD IT Groep levert en implementeert IT voor nieuw zorgverzekeringsstelsel in Caribisch Nederland. 6 Met Skednet Online regel je de roosterplanning met enkele muisklikken. 8 Bij VCD Infra Solutions krijgen we altijd dezelfde kundige specialisten te spreken. 10 Met IFR rekenen we op minder handelingen, minder fouten en minder kosten 12 Alle expertise van VCD kwam bij de implementatie van SAP BusinessObjects samen. 14 De nieuwe ERP-oplossing Vidaví is berekend op de toekomst van Pantein 16 Kort en Krachtig Interessante berichten en ontwikkelingen binnen de VCD IT Groep 19 De klik met VCD Infra Solutions was de smeerolie in dit project. 20 The SPS registreert, linkt, ordent en beveiligt al onze contracten, patenten en trademarks. 22 Humannet Verzuim biedt Capgemini veel meer mogelijkheden. 24 Met VCD en Pharma zijn we nog lang niet uitgeïnnoveerd! 26 VCD beheerst het complete spectrum van Business Intelligence tools 28 Kort en Krachtig Vervolg van pagina Colofon 24 e jaargang nummer 2 VCD Magazine is een uitgave van de VCD IT Groep. Vormgeving en realisatie DE HEEREN Reclame Marketing Fotografie Fotobureau Hoge Noorden Teksten Paul Spendel Consultancy Eindredactie Ester Dijkhuizen VCD IT Groep Oplage exemplaren VCD IT Groep Vestiging Groningen Eemsgolaan 17 Postbus AX Groningen Telefoon (050) Fax (050) Vestiging Eindhoven Esp AA Eindhoven Vestiging Delft Poortweg 4j 2612 PA Delft Voorwoord Opnieuw ligt er een editie van het VCD magazine voor u. De rode draad deze keer? Best practices. Uit de diverse interviews komt helder naar voren dat VCD branchespecifieke oplossingen bedenkt en implementeert. Zoals voor de zorg en retail. Geen eindpunt maar voor VCD juist een spannend begin. De ervaringen die onze opdrachtgevers vervolgens met onze oplossingen opdoen interpreteren en verwerken we stelselmatig in nieuwere en nog betere versies. We evalueren voortdurend met onze klanten en spreken hen binnen tal van gebruikersgroepen. Ook spelen deze praktijkervaringen een belangrijke rol in de road maps die wij samen met onze opdrachtgevers uitrollen. Zo creëren we een permanent vliegwiel van elkaar opvolgende verbeteringen uit eigen keuken. Door elkaar zo voortdurend kritisch te stimuleren komen ook de bestaande accentverschillen per klant heel goed uit de verf. Bijvoorbeeld een retailer die commercieel sterk is en een andere retailer die juist excelleert op het logistieke terrein. Of een ziekenhuis dat een goede financiële huishouding prioriteit geeft terwijl een ander ziekenhuis juist koerst op innovatie. Die unieke accentverschillen geven VCD de kans per situatie aan te haken bij deze specialisten aan klantzijde en zo extra kennis in de diepte te vergaren. Met als gedeeld resultaat opnieuw verbeterde best practices voor álle gebruikers in een bepaalde sector. Kortom, uw specialistische kennis draagt bij aan ons aller kwaliteit. Crowd sourcing avant la lettre. Tot slot dit: iedereen kent het holle adagium dat de wereld steeds sneller verandert en onrustiger wordt. Aan de andere kant zien wij vanuit onze discipline infrastructuur juist een rust bij onze opdrachtgevers optreden nadat zij besluiten om hun infrastructuur via VCD te organiseren. Dat kan fysiek zijn bij u in huis, nog steeds een prima oplossing. En een alternatief is dit via complete outsourcing fysiek bij VCD onder te brengen. Bij deze outsourcing is het bijkomende voordeel dat u niet langer genoodzaakt bent voortdurend bij te blijven met de almaar groeiende complexiteit op dit gebied. Ook loopt u niet langer het risico dat uw eigen ICT-mensen voortdurend in beslag genomen worden door deze interne infrastructuur. Voor een fixed price neemt VCD het complete beheer van al uw infrastructuur over, inclusief het fenomeen cloud computing. Dit creëert voor u rust en daardoor de mogelijkheid u nog meer op uw core business te richten. Best practices en ontzorgen. Twee thema s waarover wij graag met u persoonlijk verder praten. In ieder geval wens ik u veel leesplezier! Sjouke Kuindersma Algemeen directeur VCD IT Groep 2 3

3 Hewlett Packard kiest haar partners zorgvuldig en selectief. Niet omdat HP vanuit een ivoren toren opereert maar omdat HP altijd de eindklant op het oog heeft die van een dergelijk partnership moet profiteren. Bart Hogendoorn, Managing Director and Vice President Enterprise Business NL: Natuurlijk kijken we bij een partnership naar omzet en marges. Maar veel meer gaat het ons bij strategische partnerships om de innovatieve stappen die je samen als partners zet. Daarom klikt het met VCD. We bieden wederzijds toegevoegde waarde voor een belangrijke gezamenlijke derde partij: de klant. Bart Hogendoorn: De relatie met VCD is bijzonder constructief. Samen kijken we voortdurend naar business opportunities. De kern van onze samenwerking is dat VCD waarde toevoegt aan de oplossingen die HP biedt. Op onze beurt bieden wij VCD ondersteuning bij hun marktontwikkeling en businessactiviteiten, daar waar mogelijk. Hewlett Packard lieert zich volmondig aan VCD met al haar onderscheidende kennis van bepaalde specifieke markten zoals healthcare en retail. De oplossingen van HP worden door de toevoeging van die specifieke marktkennis van VCD nog meer onderscheidend. Bart Hogendoorn, Managing Director and Vice President Enterprise Business NL Hewlett Packard: VCD is met zeer interessante ontwikkelingen bezig... Sprong naar value proposition Kijk, HP is een groot internationaal bedrijf. Dan zie je dat wij in deelmarkten waarin VCD juist goed actief is, zoals de zorg en retail, niet specifiek genoeg kunnen aanbieden om de value proposition, zoals de klant in die markt dat graag ziet, concreet genoeg te maken. Onze aanbiedingen zijn daarvoor te algemeen. Door samen te werken met de specialist in die markten, zoals VCD dat is, maken we wel die sprong naar een marktspecifieke value proposition. Retail en healthcare zijn mooie voorbeelden van strategische markten voor HP. Met name healthcare heeft momenteel onze volledige aandacht. Wij hechten een groot belang aan partners die waarde toevoegen aan onze oplossingen. Daarmee vergroot je je onderscheidend vermogen. De kunst is om de hardware van de infrastructuur uit de beleving van een commodity te houden. De waardetoevoegende samenwerking tussen HP en VCD maakt dat mogelijk. Actuele items We hebben regelmatig overleg met VCD en de relatie ontwikkelt zich positief. VCD is met zeer interessante ontwikkelingen bezig en daar dragen we graag vanuit HP aan bij. Hét actuele issue momenteel, ook binnen HP, is uiteraard Cloud en SaaS. HP heeft drie strategische pilaren geformuleerd: connectivity en access devices, software en Cloud. Voor de eerste twee pilaren innoveren we onder andere door gerichte bedrijfsovernames waardoor we de juiste intellectual property in huis halen. Bij software ligt vooral de focus op software die zich richt op de bediening van de totale infrastructure en waarborging van de security binnen de Cloud. Onze softwareoplossingen kan VCD, met haar kennis van industriespecifieke functionaliteiten, integreren in haar totaaloplossingen. Hoge verwachtingen van Cloud Cloud zien we onder andere als SaaS. Dé vraag op dit moment is hoe snel dit zich gaat ontwikkelen. Onze verwachting is juist dat deze ontwikkeling de kans biedt aan partners als VCD om zich nog meer te onderscheiden dan zij nu al doen op basis van reversed integration van de value chain. Eigenlijk maakt VCD door SaaS haar dienstenpakket aan klanten nog completer. Goed partnership is altijd gebaseerd op wederzijds toegevoegde waarde. Wat nu grotendeels bij klanten zelf gebeurt, zal steeds meer in een virtuele omgeving gaan plaatsvinden als separate dienst, te leveren door partners als VCD. De dienst die VCD hierin levert, geeft HP als partner de gelegenheid een deeldienst te leveren als onderdeel van de totaaldienst van VCD aan de eindklant. Denk bijvoorbeeld aan onze conversed infra structure: de totale infrastructuur die de klant nodig heeft op het terrein van hardware en software. Ook kan HP, in het licht van deze ontwikkelingen, aanvullende diensten leveren op het terrein van consultancy en services. Visie op lange termijn We bepalen met al onze partners samenwerkingsdoelen voor de lange termijn. Binnen die samenwerking gaat het niet alleen over omzet en marges maar ook over kwalitatieve stappen die we in de samenwerking willen zetten. Met als doel samen markten verder open te breken. VCD neemt ook zelf de regie op basis van ons partnership en doet zelf aan marktontwikkeling, dat spreekt mij zeer aan. Evenals het gegeven dat het een zeer ondernemende en down to earth organisatie is met dezelfde focus als HP: de klant. Ik werk al lang in de ICT-industrie. Mijn ervaring is dat partnerships altijd gebaseerd moeten zijn op wederzijds toegevoegde waarde. De relatie met VCD is daar een mooi voorbeeld van. 4 5

4 geven? Marcel Nijp: Al met al een lastiger uitdaging dan gedacht, maar in teamverband door de BES-eilanden en VCD goed opgelost waarbij we erin zijn geslaagd de geboden automatisering te laten aansluiten op de processen van het nieuwe zorgverzekeringsstelsel. In de bestaande situatie hebben de BES-eilanden diverse databases met zorggerelateerde informatie. Die zijn niet gekoppeld en die koppeling van gegevens vindt nu handmatig plaats. Op die wijze dragen we de bestaande informatie uit verschillende bronnen over naar de nieuwe omgeving. Ricardo Booijen, projectmanager 6 Marcel Nijp, Manager business development VCD: We hebben te maken met nagenoeg dezelfde primaire processen... Manager business development Marcel Nijp en projectmanager Ricardo Booijen, vertellen over een bijzonder project: de levering en implementatie van de IT voor een nieuw zorgverzekeringsstelsel in Caribisch Nederland: Dit nieuwe systeem is direct bij invoering al toekomstbestendig. Caribisch Nederland is de benaming van de Nederlandse eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba, beter bekend als de BES-eilanden. Op 1 januari 2011 zijn deze eilanden openbare lichamen, een soort bijzondere gemeenten, van Nederland geworden. Sinds deze wijziging focust het Nederlands Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op het doorvoeren van verbeteringen in de maatschappelijke structuur van de BES-eilanden. Een van de belangrijke speerpunten hierbij is de invoering van een nieuw zorgverzekeringsstelsel. De VCD IT Groep levert en implementeert hiervoor de vereiste IT voor het zorgver zekeringskantoor. Van papier naar de praktijk De BES-eilanden zagen zich op korte termijn geconfronteerd met een nieuw zorgverzekeringsstelsel waarbij geen passende automatiseringsoplossing voorhanden was. Het nieuwe zorgverzekeringsstelsel staat weliswaar goed op papier beschreven, maar hoe ga je dat in de praktijk handen en voeten Fundamentele versterking van bestaande structuur Ricardo Booijen: De invoering van het nieuwe zorgverzekeringsstelsel op de BES-eilanden betekent een fundamentele versterking van de maatschappelijke structuur en vergt een ingrijpende verandering in het IT-landschap van het zorgverzekeringskantoor en door haar gecontracteerde zorgverleners. VCD is specialist in de zorg- en verzekeringsbranche en is na een lang selectietraject met daarbij veel mededingers geselecteerd voor de levering en implementatie van de vereiste IT om dit nieuwe zorgverzekeringsstelsel daadwerkelijk zijn werk te laten doen. De feitelijke opdracht gever van VCD is het Nederlands Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De visie van VCD in combinatie met de voorgestelde praktische oplossing gaf de doorslag voor het ministerie om te kiezen voor VCD. Een beproefde oplossing Marcel Nijp: Het mooie van deze opdracht is dat onze expertise op het gebied van Microsoft Custom Solutions, Business Intelligence, Finance, Workflow en Enterprise Integration samenkomt in een unieke propositie voor de BES-eilanden. We leveren dus in feite een best of breed oplossing. De systemen, methoden en technieken die we in dit project gebruiken zijn state-of-the-art en bewezen in de soortgelijke Nederlandse praktijk. VCD zal dit project samen met Acsion B.V. uitvoeren. VCD IT Groep levert en implementeert IT voor nieuw zorgverzekeringsstelsel in Caribisch Nederland Deze Nederlandse ICT-dienstverlener, met een filiaal op de Nederlandse Antillen, heeft eerder ervaring opgedaan met lokale zorg en verzekeringsprocessen op de Antillen. Samen met Acsion heeft VCD de propositie opgezet voor dit project en tevens zal één van de systemen van Acsion worden toegepast. De oplossing zal draaien in een cloud onder de centrale regie van VCD. Het systeem geeft straks goed inzicht in de werkelijke zorgkosten en biedt zo een instrument voor de BES-eilanden om met de zorgverleners betere prestatieafspraken te maken. In die zin start men direct met een goed werkend managementinformatiesysteem en kunnen de beleidsmakers sturen op nieuw beleid op basis van reële zorgdata. Getoetst aan Nederlandse wetgeving Ook een belangrijke rol speelt het gegeven dat de door VCD geboden oplossing toets baar is aan de Nederlandse wetgeving op het gebied van het zorgverzekeringsstelsel. Ricardo Booijen: We hebben te maken met nagenoeg dezelfde primaire processen zoals we die in het Nederlandse zorgstelsel tegenkomen en waarop onze IT-oplossingen voor de zorg zijn geënt. Op termijn zal het zorgverzekeringsstelsel op de BES-eilanden toegroeien naar het systeem zoals we dat in Nederland hanteren en daar is de IT-oplossing al op voorbereid. Nauwgezette planning en projectuitvoering Met deze beproefde en eveneens innovatieve oplossing zal het zorgverzekeringproces vele malen efficiënter verlopen dan nu het geval is. De eilandbewoners en zorgverleners zullen hier profijt van hebben. Dit complexe en omvangrijke project gaat binnenkort van start en zal, op basis van een nauwgezette planning en projectuitvoering, na een jaar zijn afgerond, aldus Marcel Nijp: We sturen dit project aan vanuit Nederland maar zullen uiteraard ook op de BES-eilanden zelf aan de slag gaan met alle betrokkenen teneinde dit traject zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. Voor de realisatie van dit project hebben we heldere afspraken gemaakt met drie harde opleverdata, waarbij wij ons graag flexibel opstellen om snel de ergste nood te lenigen mocht dat nodig zijn. 7

5 Henk Sijtsma, franchisenemer McDonald s: Skednet Online past uitstekend in de bedrijfsfilosofie van McDonald s. Met Skednet Online regel je de roosterplanning met enkele muisklikken praktisch en snel te begrijpen roosterprogramma. Inmiddels hebben al veel andere vestigingen van McDonald s in Nederland en Denemarken Skednet Online ook in gebruik. 8 Voor bedrijven met veel medewerkers en soms ook meerdere vestigingen is rooster planning van medewerkers cruciaal. VCD CSS biedt hiervoor een zeer handige en inmiddels ruimschoots in de praktijk bewezen applicatie: Skednet Online. Henk Sijtsma is niet alleen franchisenemer van vier McDonald s restaurants in het centrum van Groningen maar stond tevens, samen met medewerker Marius Hoen, aan de wieg van Skednet Online: Ik kan elke ondernemer Skednet Online uit de grond van mijn hart aanbevelen. Je plant er de juiste persoon met de juiste kwaliteiten op de juiste plaats in je organisatie mee. Het plannen van personeel lijkt op zichzelf heid in je bedrijf. De klanten aan onze een eenvoudige bezigheid, maar de praktijk counters merken die positieve houding. Dus wijst anders uit, legt Henk Sijtsma uit. Een uiteindelijk bereik je met Skednet niet alleen wisselend aanbod van klanten gedurende de tevreden medewerkers maar ook tevreden openingstijden, het rekening houden met de klanten! Henk Sijtsma regelt met enkele beschikbaarheid van personeel, loonkosten muisklikken in Skednet Online de roosterplanning van in totaal 450 medewerkers en het roosteren is een tijdrovende puzzel. Skednet Online biedt de oplossing voor voor zijn vier vestigingen in Groningen. deze puzzel, aldus de enthousiaste Henk Sijtsma. Skednet maakt tegenwoordig deel Zelf ontwikkeld uit van VCD CSS en Marius Hoen is binnen Henk Sijtsma is niet alleen een tevreden VCD CSS nu verantwoordelijk voor Skednet gebruiker van Skednet Online, maar stond Online. met Marius Hoen zelfs aan de wieg van de ontwikkeling ervan: Ik werkte met een Roosteren voor rust slecht roosterprogramma. Vervolgens ben ik Skednet Online past uitstekend in de met mijn medewerker Marius Hoen aan de bedrijfsfilosofie van McDonald s waarbij we slag gegaan en hebben wij Skednet Online in alle facetten van onze bedrijfsvoering ontwikkeld. Omdat onder andere Marius naar de allerbeste kwaliteit streven. Als je je Hoen de programmeur was kon ik precies medewerkers goed inroostert en daarvan op aangeven wat ik voor ogen had. Geen de hoogte houdt, creëer je rust en tevreden- overbodige toeters en bellen maar een zeer Veel voordelen in één Het is een volledige online applicatie en dus direct te starten vanuit je browser. Je maakt er in no time zeer efficiënte roosters mee. Omdat het ontwikkeld is vanuit de praktijk werkt het zeer gebruikersvriendelijk en efficiënt. Door de unieke drag en drop gebruikersinterface zie je alle relevante gegevens in één overzicht. Kortom, een zeer intuïtief en bruikbaar roostersysteem voor iedereen. Je krijgt realtime inzicht in je loonkosten en productiviteit per uur, dag, week, maand en jaar. Je medewerkers kunnen 24/7 online hun persoonlijke rooster opvragen en bijvoorbeeld vrij vragen of juist bepaalde werkwensen indienen. Bovendien biedt het een online memobord, dé plaats voor nieuwsberichten voor mijn medewerkers. Tot slot geeft het de manager in één oogopslag alle relevante managementinformatie. Hier kun je vervolgens op sturen. Ook is Skednet Online ideaal koppelbaar met andere ICT-systemen in je organisatie, zoals de salarisadministratie. Je werkt dus altijd met up-to-date basisgegevens. Voortdurende optimalisatie Inmiddels is Skednet Online ook succesvol geïmplementeerd bij HEMA, Subway, Tuinland en Albert Heijn: We gebruiken de ervaringen uit de vestigingen om het systeem voortdurend te optimaliseren. Zo hebben we de wens gerealiseerd om in Skednet Online de koppeling met de cao te maken. Na de overname van Skednet door VCD CSS heeft productmanager Marius Hoen een prima werkende online versie gemaakt. Door de kennis te bundelen wordt Skednet Online voortdurend geoptimaliseerd. 9

6 In 2010 leverde VCD Infra Solutions de nieuwe IT-infrastructuur voor Thielco Staalindustrie in Reuver. Het gaat concreet om drie fysieke servers met een SAN, afkomstig van Hewlett-Packard. De belangrijkste applicatie die hierop gaat draaien is SAP. Rien Hendrikx, financieel manager Thielco Staalindustrie: De nieuwe infrastructuur werkt, vooral ook door het betrokken team binnen VCD Infra Solutions dat Rien Hendrikx, financieel manager Thielco Staalindustrie: Omdat we zo aan elkaar gewend zijn, hoefden we niet een complete organisatie voor dit project op te tuigen. hieraan volop aandacht heeft geschonken. Thielco maakt al meer dan 60 jaar roosters in alle soorten en maten en traptreden voor de meest uiteenlopende toepassingen in de bouw, chemie, offshore en raffinaderij. Daarnaast verzorgt Thielco de professionele oppervlaktebehandeling van stalen producten voor de bouw, windmolenindustrie, fasteners en automotive. De gedegen producten en servicegerichte dienstverlening van Thielco Staalindustrie spreken aan. Meer dan 60 jaar innovatie in staal, kennis en vakmanschap geeft het bedrijf een belangrijke voorsprong. Thielco Staalindustrie is ISO 9001:2000 gecertificeerd. Rien Hendrikx: Wij presenteren ons graag als een betrouwbare partner waar relaties op kunnen bouwen. Onze belangrijke afzetgebieden zijn windmolens en de automotive markt. 10 Bij VCD Infra Solutions krijgen we altijd dezelfde kundige specialisten te spreken Toekomstbestendige infrastructuur In 2010 leverde VCD Infra Solutions de nieuwe IT-infrastructuur voor Thielco: Binnen de oude structuur draaide alles op één server. Gezien de vele toepassingen die dit betrof, vonden we dat geen veilige oplossing. Als de server het zou begeven, zouden alle processen bij ons stil komen te liggen, ook de industriële. We werkten met Excel en veel data zat in de hoofden van medewerkers. Dat wilden we anders. We werken al heel lang met VCD en hebben hen opdracht gegeven tot het ontwerpen en implementeren van een nieuwe infrastructuur. Hun advies hierin hebben we volledig gevolgd en we beschikken nu over drie fysieke servers met een SAN. Thielco is ook in 2010 overgestapt op een SAP-omgeving als ERP-instrument. Hardwarematig heeft VCD gekeken of we nu de juiste infrastructuur hiervoor hebben. Vanuit hun zijde is ons dit verzekerd. Continuïteit processen gewaarborgd We zijn tevreden over de door VCD geleverde diensten. Vanaf het begin heeft VCD meegedacht over de meest optimale infrastructurele oplossing voor Thielco. Dit denkwerk heeft geresulteerd in een op maat gemaakte architectuur waarmee ons bedrijf probleemloos de toekomst tegemoet kan. De continuïteit van onze bedrijfsprocessen evenals de data-beschikbaarheid zijn gewaarborgd. Vergeet niet, tal van voor ons cruciale bedrijfsprocessen draaien op deze infrastructuur. Zoals de tekenkamer en machines in de fabriek. Denk aan de lasrobot, snijmachines, een automatische verzinkinstallatie en weegbruggen. Dus het is bedrijfskritisch. Vanuit alle hoeken in ons bedrijf gaat er cruciale informatie naar deze infrastructuur, ook voor Exact als boekhoudprogramma. Eén ervaren en kundig aanspreekpunt Wat ons daarnaast zeer aangenaam trof, is dat we steeds dezelfde mensen aan de lijn krijgen bij VCD. Zij hebben ons bedrijf tot in detail doorgrond, kennen alle processen én uiteraard de ICT-infrastructuur die daarop is geënt. Als we bellen met een vraag of probleem voel je je dus direct herkend en erkend. Het is een goede zet van VCD om hun klanten op die wijze te servicen, aldus Rien Hendrikx. Eigenlijk is het totale project op zeer korte termijn gerealiseerd. Geen kwestie van maanden, eerder een aantal weken. Omdat we zo aan elkaar gewend zijn, hoefden we niet een complete organisatie voor dit project op te tuigen. Men is een aantal keren langs geweest bij ons om zaken uit te leggen en een visie te delen en daarna konden we direct aan de slag. 11

7 Ambulance Oost is een mobiele zorgverlener voor circa inwoners van het oostelijk deel van Nederland: Twente en een deel van de Achterhoek. Per jaar verwerkt de administratie ruim facturen van toeleveranciers. Sinds begin dit jaar verwerkt Ambulance Oost deze met Inkomend Factuur Register (IFR) van VCD CSS. Maarten van Eekelen, Controller Ambulance Oost: IFR laat ons facturen digitaal verwerken op basis van scanning, herkenning en workflow naar budgethouders. Daardoor gaan we meer van invoer naar controle. Met IFR rekenen we op minder handelingen, minder fouten en minder kosten Om haar doel te bereiken, beheert en exploiteert Ambulance Oost een meldkamer ambulancezorg, een ambulancedienst, een huisartsenvervoersdienst en een afdeling externe opleidingen. Maarten van Eekelen: We werkten al met VCD voor Exact en zagen bij de collega-ambulancedienst in Zwolle, waarmee wij intensief samenwerken, dat zij al met IFR aan de slag waren. Dit heeft ons op het spoor gezet om dit ook te willen en sinds dit jaar werkt Ambulance Oost ook met IFR. De bij ons inkomende facturen worden gescand en op de juiste plek in het systeem gezet. Vervolgens gaat de factuur, samen met alle relevante informatie, naar de betreffende budgethouder of budgethouders die de factuur moeten goedkeuren, aldus Maarten van Eekelen. Snel en doeltreffend digitaal fiatteringproces Bij meerdere budgethouders biedt IFR ons de mogelijkheid gelijktijdig of achtereenvolgend te laten accorderen. Dat kunnen we zelf bepalen. Als wij de facturen achtereenvolgend laten goedkeuren, stuurt het systeem de factuur na goedkeuring van de eerste budgethouder direct door naar de volgende. Zo komen de facturen automatisch onder de aandacht van de betreffende collega s bij Ambulance Oost. Zij zien in één oogopslag alle relevante informatie en kunnen met één druk op de knop reageren. Na goedkeuring van alle budgethouders, boekt Exact IFR de kosten direct door naar het inkoopboek in onze Exact Globe-administratie en kan de factuur betaald worden. Kwaliteitsslag van invoer naar controle Onze crediteurenadministratie is nu veel minder tijd kwijt met het handmatig inboeken van facturen. Ook zijn onze medewerkers aanzienlijk minder tijd kwijt met het terugzoeken in de systemen naar facturen. Kortom, de status en historie zijn altijd zichtbaar! Daardoor kunnen wij meer tijd besteden aan andere zaken, wij maken hierdoor de kwaliteitsslag van invoeren naar controle, aldus Maarten van Eekelen. IFR levert ons een kostenbesparing op en tegelijkertijd een efficiency- en kwaliteitsverbetering. Daarnaast zijn de kosten direct inzichtelijk door de eveneens directe boeking. Ook is het verkrijgen van een in- en overzicht van facturen voor ons nu veel gemakkelijker. De toekomst Het project is afgerond en alles draait naar tevredenheid: Wel willen wij nog op meerdere fysieke locaties in onze organisatie de systemen inrichten voor gebruik van IFR. Bij kinderziekten kunnen we direct een beroep doen op de consultant van VCD CSS. Problemen worden daardoor meteen opgelost. Ook willen wij nog graag de wens gerealiseerd zien dat budgethouders eenmaal door hen gefiatteerde facturen opnieuw kunnen inzien. Soms is dat voor hen wenselijk. Wellicht op termijn maken we nog een extra automatiseringsslag waardoor wij de budgethouders proactief kunnen informeren wanneer er een factuur klaar staat of informeren als een factuur binnen een bepaalde tijd nog niet is geaccordeerd. We staan nog maar aan het begin van de mogelijkheden. Maarten van Eekelen, controller Ambulance Oost: We staan nog maar aan het begin van de mogelijkheden

8 Alle expertise van VCD kwam bij de implementatie van SAP BusinessObjects samen Vanaf januari 2009 zijn de Veluwse Scholengroep (katholiek primair en voortgezet onderwijs) en CVO (christelijk voortgezet onderwijs) een bestuurlijke samenwerking aangegaan. Daardoor is één centrale afdeling Financiën & Control ontstaan en een aantal administraties samengevoegd. De Veluwse Scholengroep en CVO Apeldoorn zijn in 2010 een project gestart, samen met VCD Business Intelligence, voor de implementatie van SAP BusinessObjects en de installatie van de door VCD ontwikkelde standaard universe op Exact. Daarnaast is in gezamenlijkheid de universe op Raet ontwikkeld. Erik Boswinkel, concerncontroller en hoofd Financiën & Control: SAP BusinessObjects biedt ons de kans steeds bedrijfsmatiger te werken. 14 Inmiddels zijn op basis van SAP BusinessObjects de eerste rapporten gerealiseerd. Erik Boswinkel, concerncontroller en hoofd Financiën & Control: Deze stap biedt ons de kans steeds bedrijfsmatiger te werken. De Veluwse Scholengroep bestaat uit twee stichtingen: één voor primair onderwijs en één voor voortgezet onderwijs. Op 14 katholieke basisscholen verspreid over Apeldoorn en daarbuiten, krijgen ruim leerlingen les. De stichting heeft ook een school voor speciaal basisonderwijs in Apeldoorn. Het katholieke voortgezet onderwijs kent een viertal vestigingen, met leerlingen. Het Christelijk Voortgezet Onderwijs is de koepel voor drie scholen voor voortgezet onderwijs in Apeldoorn met meer dan leerlingen. Op alle scholen wordt door ongeveer medewerkers gewerkt aan goed onderwijs voor dus bijna leerlingen. Roep om betere managementinformatie Door de bestuurlijke samenwerking ontstond een grote ICT-uitdaging. Erik Boswinkel: De Veluwse Scholengroep werkte met Exact Globe en de CVO werkte met Exact Financials. Door de samenwerking ontstond één afdeling Financiën & Control met de wens eveneens één financieel pakket te kiezen. Bij VCD hebben we vervolgens om een analyse en advies gevraagd en is de keuze gemaakt om met Exact Financials door te gaan binnen de nieuwe serviceorganisatie. Vervolgens hebben we in de zomer van 2009 aan VCD gevraagd op een rij te zetten welke business intelligence oplossingen geschikt zouden zijn voor de nieuwe organisatie, en vooral voor de afdeling Financiën & Control. We kwamen uit een situatie waarin de Veluwse Scholengroep één keer per maand met Excel rapporteerde. CVO rapporteerde op het niveau van fte s en sectiebudget, op basis van een lage frequentie. Het was ons duidelijk dat we hierin gezamenlijk een grote slag wilden slaan om op een eenvoudige manier veel meer managementinformatie te genereren. Als katalysator hierbij fungeerde dat een aantal administratieve functies voor meerdere onderwijsinstellingen is samengevoegd. Omvangrijke dienstverlening vanuit VCD VCD adviseerde ons SAP BusinessObjects te implementeren. Vanuit mijn verleden in de zorg heb ik veel ervaring met het verzamelen van en focussen op gegevens. Die kennis wilde ik graag ook in Apeldoorn toepassen en het advies om voor SAP BusinessObjects te kiezen sloot hier op aan. Het onderwijs werkt sinds enkele jaren met een toegewezen lumpsum in plaats van het oude declaratiesysteem. Daardoor moet het onderwijs een slag maken door ook in kosten en baten te denken en vooral in business cases. SAP BusinessObjects helpt je die slag te maken door veel meer aan de voorkant van je operatie actief te zijn. Het helpt je zaken uit het verleden te presenteren, als achteruitkijkspiegel, en tegelijkertijd is het een fantastisch hulpmiddel om op basis van die gegeneerde data beleid te maken voor de toekomst. Onderwijsinstellingen voor het voortgezet onderwijs ontkomen hier niet aan en wij maken die slag nu alvast. Stap van cijfers naar informatie Op dit moment zijn we bezig SAP BusinessObjects ook te koppelen aan RAET HRIS voor personeel. Bedoeld om tevens de personeelsgegevens te kunnen presenteren binnen SAP BusinessObjects. Voorheen was dit een gescheiden traject. We generen met SAP BusinessObjects nu maandelijkse rapportages over de baten en lasten. Cijfermatig komt eruit wat we verwachten, concludeert Erik. En nu maken we de slag om van die gegevens informatie te maken. Dat betekent dat ik met mijn afdeling Financiën & Control verschuif van puur registreren naar analyseren, interpreteren en uiteindelijk anticiperen. We zien met SAP BusinessObjects nu bijvoorbeeld iets gebeuren binnen het domein van een bepaalde directeur en kunnen vervolgens samen rond de tafel om te zien hoe we dat kunnen bijsturen. Ideaal: de VCD strippenkaart Erik werkt bij VCD met een vaste consultant en kocht een strippenkaart voor de technische ondersteuning: Het technisch beheer doet VCD, daar hebben wij geen kennis van. Het functioneel beheer zit wel bij ons. Op basis van de vooraf betaalde strippenkaart schakelen we nu heel snel en gemakkelijk de consultant in om bepaalde technische zaken voor ons te regelen. Bijvoorbeeld het op proef maken van een gewenst rapport. Of het technisch koppelen van RAET aan SAP BusinessObjects. Die strippenkaart is een heel handig instrument. Een aantal directeuren in onze organisatie is enthousiast en onderkent en gebruikt de rapportagetools van SAP BusinessObjects. Andere directeuren hebben minder met geld en moeten aan het systeem wennen. Ik laat die overtuiging en enthousiasme graag komen van hun collega-directeuren. Voor hen is dat een leertraject. Ter plekke bijsturen In dit omvangrijke project kwamen veel diensten van VCD synergetisch samen: de implementatie van standaard componenten, consultancy voor maatwerk, projectleiding, training, servicedesk en de toepassing van de strippenkaart voor ondersteunende consultancy vanuit VCD. Inmiddels is het project afgerond en over de projectbegeleiding is Erik uiterst tevreden: Deze was netjes en correct en tussentijds werd ik heel goed op de hoogte gehouden. Wat een goede keuze bleek, was de insteek om de mensen van VCD niet alleen aan tafel uit te nodigen voor het meedenken maar hun vervolgwerk ook hier te laten uitvoeren, voor zover mogelijk. Daardoor kon ik heel snel bijsturen als iets een kant op ging die we niet voor ogen hadden. Die werkwijze kan ik iedereen aanraden. 15

9 Twan Jacobs, directeur van Servicebedrijf Pantein: Transparantie in kosten en adequate managementinformatie staan hoog op de agenda bij Pantein v.l.n.r.: Twan Jacobs, directeur van Servicebedrijf Pantein, Rob Slootmans, hoofd inkoop Ronnie van Summeren, manager bedrijfsadministratie. dat per budgethouder vooraf een maximaal bestelbedrag vastgesteld kan worden. Bij overschrijding geeft Vidaví nu direct een signaal en kunnen we ingrijpen. 16 Stichting Pantein heeft als eerste een order getekend voor de aanschaf en implementatie van de volledig nieuwe ERP-oplossing Vidaví. Inmiddels hebben de eerste workshops met de toekomstige gebruikers plaatsgevonden en de verwachtingen zijn hooggespannen. Ronnie van Summeren, manager bedrijfsadministratie en Rob Slootmans, hoofd inkoop bij Pantein: Vidaví is volledig geënt op het bewezen Microsoft Dynamics platform en ontwikkeld met input van de gebruikers. Daarmee voldoet Vidaví aan twee belangrijke basisvoorwaarden die wij stellen. Bovendien kunnen alle rapportagetools van Microsoft op Vidaví losgelaten worden, een ongekende weelde. Pantein en innovatie zijn synoniem. Vidaví speciaal voor de zorg Centraal staat de missie om mensen in Vidaví is een totaalconcept dat de complexe alle fasen van hun leven de best mogelijke inkoop-, logistieke en financiële processen zorg te bieden. Een recente noviteit binnen voor zorginstellingen in de breedste zin ondersteunt. Vidaví staat voor Visie, Daadkracht die vernieuwingsdrang zijn de opening van het gloednieuwe Maasziekenhuis en het en Vitaliteit. Ronnie van Summeren: Deze woonzorgcentrum Weijerstaete in Boxmeer. ERP-oplossing is speciaal ontwikkeld voor de Pantein heeft op dit moment de breedste zorg en recent geheel vernieuwd, gebaseerd zorgportfolio van Nederland: een ziekenhuis, op het ruimschoots bewezen Microsoft verpleeg- en verzorgingshuizen, alle vormen Dynamics platform. Bij deze vernieuwingsslag heeft VCD de input van bestaande en van thuiszorg en een joint venture met GGZ Oost Brabant. Ronnie van Summeren: nieuwe gebruikers zwaar laten meetellen. Bij Pantein staat één ding centraal en dat In het voortraject hebben wij zaken kunnen is de klant. Wij zorgen ervoor dat die zich aandragen die geleid hebben tot aanpassingen van de software. Bijvoorbeeld in de thuis voelt, waar dan ook, en dat deze klant zo goed mogelijk wordt geholpen. Klinkt module voor het aanvragen van artikelen uit logisch, maar bij Pantein maken we dat met het magazijn. Wij hebben ervoor gepleit, veel elkaar ook echt waar! andere zorginstellingen zullen dit herkennen, Overtuigd gekozen voor Vidaví De overstap naar Vidaví is ingegeven door de versnippering en onmogelijkheden van bestaande systemen binnen Pantein en de geboden mogelijkheden van Vidaví. Ronnie van Summeren: Onze huidige systemen zijn verouderd en hebben slechte koppelingen met Office-producten. We willen ook betere managementrapportages kunnen maken. Er was al een goede relatie met VCD en zij attendeerde ons op de slag die zij aan het maken waren met Vidaví. Na een pauze van een jaar tussen de eerste en tweede verkennende afspraak waren we overtuigd van de mogelijkheden en is de keus voor Vidaví gemaakt. We gaan deze ERP-oplossing integraal doorvoeren binnen alle geledingen van Pantein. Synergie tussen Microsoft en VCD De basis van het concept wordt gevormd door het Microsoft Dynamics platform, waardoor synergie ontstaat tussen de bewezen technologie van Microsoft en de branchekennis van VCD. Het afgelopen jaar zijn de belangrijkste elementen van Vidaví gemigreerd naar de nieuwste technologie van Microsoft Dynamics. Dat biedt ons de garantie dat we een systeem hebben dat gereed is voor de toekomst, aldus Rob Slootmans. Omdat Vidaví een geïntegreerde oplossing is, zijn problemen met de koppelingen tussen het logistieke en financiële systeem verleden tijd. Rob Slootmans. Ik heb bij verschillende zorginstellingen gewerkt en ben doordrongen van het belang van goede managementinformatie. Daarom hebben we ook gesprekken gevoerd met diverse andere aanbieders dan VCD. Waar het aan ontbrak was de synergie in data-management over alle afdelingen heen. Vidaví kan ons dat bieden. Het grote voordeel is dat de betrokken managers zelf de rapportages uit het systeem genereren, hoe en wanneer zij dit willen. Dan heb je het dus over échte sturingsinformatie. Vol vertrouwen Ronnie van Summeren: We moeten nog starten met de concrete implementatie van Vidaví en in die fase zullen alle voordelen van het systeem zich aan ons openbaren. We zitten nu in de fase waarin de verkennende workshops worden afgerond en er een gezamenlijk projectplan klaar ligt. De volgende stap is alle voor ons belangrijke vinkjes aan- of uitzetten, al naar gelang we gebruik willen maken van de vele mogelijkheden die Vidaví biedt. Wij zijn tot nu toe De nieuwe ERP-oplossing Vidaví is berekend op de toekomst van Pantein heel tevreden over het verloop van het project en kijken uit naar het moment dat we Vidaví integraal in gebruik gaan nemen. Ambitie VCD heeft de ambitie om Vidaví op korte termijn uit te breiden met de elementen CRM en HRM/Payroll. Bovendien wordt in samenspraak met de markt onderzocht of en hoe in de toekomst invulling wordt gegeven aan het onderdeel Facilitair. Rob Slootmans: Voor Pantein zijn dit belangrijke ontwikkelingen die we met belangstelling volgen. Het feit dat VCD meedenkt over wat zorginstellingen nodig hebben om hun processen optimaal te kunnen faciliteren, heeft zeker meegespeeld in de keuze voor de aanschaf van Vidaví. Wij zijn er, net als veel meer zorginstellingen, van overtuigd dat je met betrouwbare managementdata het verschil kan maken. Vooral in onze complexe organisatie met meerdere zorginstellingen werkten we met meerdere en slecht op elkaar afgestemde systemen. Met Vidaví krijgen we één integraal ERPsysteem. De eerste winst is al binnen! Beheersing kosten en baten We zien Vidaví als een belangrijk instrument om betere managementinformatie, proces-optimalisatie en kostenbesparing te kunnen realiseren. De beheersing van kosten en baten staat hoog op de agenda van Pantein. Twee jaar geleden hebben we onderzocht welke informatie we nodig hebben. Ondervraagde managers kwamen uit op een enorm aantal gewenste rapportages. Met Vidaví kunnen we de hoeveelheid indammen en juist die rapporten genereren die er écht toe doen; waarop we beleid kunnen maken en/of bijsturen. 17

10 Interessante berichten en ontwikkelingen binnen de VCD IT Groep Na de zomer een frisse start met de focussessies van VCD CSS! Ook in het tweede halfjaar informeren wij onze klanten graag weer over de IT-oplossingen van VCD CSS. Bezoek daarom, geheel gratis en vrijblijvend, de focussessies Visionplanner. Deze sessies vinden bij klanten op locatie plaats. Zo krijgt u een objectief beeld! Kijk op voor meer informatie en andere sessies. Het Laurentius ziekenhuis kiest voor Vidaví, dé ERP-oplossing voor de zorg Brancheoplossingen maken het verschil Elke branche heeft haar specifieke trends, kenmerken en taalgebruik. VCD Healthcare heeft de krachtige ERP-oplossing Microsoft Dynamics verrijkt met specialistische functionaliteit om de complexe inkoop, logistieke en financiële processen in zorginstellingen optimaal te ondersteunen. U profiteert daardoor van het beste van twee werelden: de bewezen standaardfunctionaliteit van Microsoft en branchekennis van VCD Healthcare. Deze brancheoplossing voor de zorg is succesvol in de Nederlandse markt geïntroduceerd onder de sprankelende naam Vidaví. VCD Healthcare is de winnaar van de Microsoft Partner Award: Health Innovator of the Year Bezoek en/of voor meer informatie. 18 Het Laurentius Ziekenhuis is de eerste van twaalf bestaande klanten die de keuze heeft gemaakt om te gaan migreren naar het nieuwste ERP-platform van VCD Healthcare dat begin dit jaar in de Nederlandse markt is geïntroduceerd onder de naam Vidaví. Vidaví is een totaalconcept dat de complexe inkoop, logistieke en financiële processen ondersteunt voor zorginstellingen in de breedste zin. De basis van het concept wordt gevormd door het Microsoft Dynamics platform, waardoor synergie ontstaat door de bewezen technologie van Microsoft en de branchekennis van VCD. Op basis van jarenlange ervaring hebben we dit krachtige ERP verrijkt met specialistische functionaliteit om uw processen optimaal te faciliteren. Jouw eerste miljoen omzet! VCD CSS heeft een nieuwe oplossing, namelijk: Exact Handel Online, bij uitstek geschikt voor organisaties met 5-25 medewerkers. Met Exact Handel Online weet u op elk moment van de dag hoe uw onderneming ervoor staat. Van inkoop- en voorraadbeheer tot verkoop- en relatiebeheer. Kortom, meer grip op uw handel. In het 3e/4e kwartaal komt er ook een versie voor de Zakelijke Dienstver lening. Kijk voor meer informatie op onze website en sluit gratis een proefabonnement af! Kort & Krachtig Roosterplanning geen gepuzzel meer! Snel en efficiënt personeel inplannen? Dat kan met de roosterplanningsoplossing Skednet Online. Zonder personeel is er geen omzet en dus ook geen winst. Het inplannen van personeel wordt vaak als een lastige en tijdrovende klus gezien, maar met Skednet Online is dit voorbij. Ontdek nu zelf hoe eenvoudig roosterplanning kan zijn en probeer Skednet Online nu 30 dagen gratis. Ga direct naar Oad Groep vertrouwt voor 5 jaar op VCD BI De Oad Groep heeft besloten het onderhoud voor haar SAP BusinessObjects-omgeving de komende 5 jaar bij VCD Business Intelligence neer te leggen. Vanuit VCD BI waren we al betrokken bij de verdere vormgeving van hun Datawarehouse-oplossing. Vooralsnog zit de Oad Groep in een cultuuromslag van productgerichte naar klantgerichte sturing. VCD BI is als volwaardige BI-partij ingeschakeld om de business te ondersteunen bij het verder ontwikkelen van de informatiebehoefte binnen Oad en er mede zorg voor te dragen dat er een betere aansluiting komt tussen business en ICT. Supermarktketen Hoogvliet kiest voor ShopReplenishment! Onlangs heeft Hoogvliet akkoord gegeven voor de aanschaf en implementatie van ShopReplenishment binnen DistRetail. Hoewel er meerdere klanten zijn die deze module al gebruiken, is Hoogvliet de eerste die daadwerkelijk overgaat op volledig automatisch bestellen. De essentie van ShopReplenishment is dat winkels worden bevoorraad op basis van informatie uit het kassasysteem. Met behulp van complexe algoritmes wordt een betrouwbare prognose berekend van de te verwachten verkopen. Vervolgens volgt op het gewenste tijdstip een besteladvies voor het filiaal, gebaseerd op onder meer de prognose, levertijd, weersverwachtingen en lokale invloeden. Dit besteladvies wordt vervolgens in DistRetail verwerkt. Meer Kort en Krachtig op pagina 30 19

11 De klik met VCD Infra Solutions was de smeerolie in dit project VCD Infra Solutions vernieuwde de complete ICT- infrastructuur van Hoppenbrouwers Elektrotechniek uit Udenhout. Een project dat bracht wat men ervan verwachtte: rust, overzicht en minder beheerkosten. Marcel de Boer, financieel directeur Hoppenbrouwers Elektrotechniek: De mensen van VCD Infra Solutions maakten het verschil. Marcel de Boer, financieel directeur Hoppenbrouwers Elektrotechniek: We willen het systeem met één systeembeheerder kunnen handelen voor ongeveer 165 werkplekken. Die wens is door VCD vertaald in een eenvoudig beheerbare infrastructuur. 20 Hoppenbrouwers Elektrotechniek in Udenhout is actief met een keur aan diensten variërend van industriële automatisering, utiliteit en woningbouw, telecommunicatie en netwerken tot en met beveiliging, inspectie en onderhoud en duurzame energie. Er werken circa 220 mensen en er is veel aandacht voor de individuele ontwikkeling van het personeel. Die aanpak resulteerde in het winnen van het predikaat Beste Werkgever van Brabant Verouderde ICT-infrastructuur Marcel de Boer: We kampten met een verouderde ICT-infrastructuur die technisch en economisch afgeschreven was. Ook zagen we wildgroei in het systeem doordat we intern steeds meer vraag kregen naar uiteenlopende ICT-toepassingen. Daarnaast was Systeembeheer eigenlijk teveel brandjes aan het blussen. Verder hebben we een sterke tak industriële automatisering. Daarvoor hadden we behoefte aan een aantal eigen faciliteiten op het gebied van een optimaal beheerbare ontwikkeling binnen de infrastructuur. Tot slot wilden we een grote stap zetten met ons ERP-pakket. De oude infrastructuur was daar technisch niet klaar voor. Kortom, een jaar geleden besloten we over te stappen op een compleet nieuwe ICT-infrastructuur. Klik met VCD Na een offerte- en planronde met twee partijen, hebben we gekozen voor VCD. Hoewel VCD nieuw was voor ons, kenden we de technisch ontwerper en accountmanager al van een eerdere samenwerking. Wat opviel was dat de andere mensen binnen VCD waarmee we samenwerkten van hetzelfde kaliber waren. VCD heeft heel goed onze behoefte, op basis van een eerder geschreven projectplan, in een nieuwe ICT-infrastructuur vertaald. We hadden een aantal doelen geformuleerd, zoals een hoge beschikbaarheid, flexibiliteit, veiligheid en het makkelijk meegroeien van de infrastructuur met toekomstige veranderingen in onze organisatie. Last but not least wilden we heel graag een beheerbare infrastructuur. We willen het systeem met één systeembeheerder kunnen handelen voor ongeveer 165 werkplekken. Die wens is door VCD vertaald in een eenvoudig beheerbare infrastructuur. Bewezen infrastructuur Het aangeboden concept voor de infrastructuur is gebaseerd op een HP storage/backup-omgeving en -servers die gevirtualiseerd zijn door middel van VMware: Daarnaast werd er een client-serveromgeving gerealiseerd op basis van de Terminal Server van Microsoft die de applicaties gevirtualiseerd aanbiedt aan de gebruikers binnen de organisatie. Onze medewerkers zijn vaak werkzaam op externe projectlocaties. De bereikbaarheid van het systeem van buitenaf is voor hen uitstekend. De VMware-servers zijn ook van belang voor onze engineers binnen onze discipline industriële automatisering. Op deze servers draaien in de ontwikkelingsfase de virtuele servers van onze klanten binnen de industriële automatisering. Overtuigd van nut van RES Workspace Manager Hoewel de bovenstaand gemelde oplossing voor Marcel de Boer een bekende was, raakte hij niet direct overtuigd van het nut van het door VCD geadviseerde RES Workspace Manager oplossing waarmee de gebruikersinterface beheerd wordt: Uiteindelijk zagen we het nut in, en gelukkig maar. RES Workspace Manager stelt ons in staat in de gewenste beheerbaarheid van de structuur de juiste stappen te zetten. Je hebt de Microsoft Terminal Server en daar bovenop ligt de laag RES Workspace Manager. Die bepaalt feitelijk hoe de desktop van de medewerkers eruitziet, stelt applicaties beschikbaar en monitort en beheert cruciale zaken. Daarmee de gebruikersomgeving beheren gaat perfect, we hebben hier absoluut geen spijt van. Het toewijzen, monitoren en beheren van applicaties plus het krijgen van inzicht in het gebruik van onze licenties verloopt hiermee een stuk eenvoudiger. Eerste revenuen zichtbaar De eerste revenuen zijn al zichtbaar. We hebben voor ons ERP-systeem bijvoorbeeld 60 licenties. We zaten voortdurend op gebruikersniveau tegen die grens aan. Wat bleek uit de analyse van RES Workspace Manager? Veel applicaties stonden open maar werden niet gebruikt. Daar hebben we nu een tijdslimiet van een uur aan gekoppeld, daarna schakelt de applicatie automatisch uit en bespaar je uiteindelijk dus licentiekosten. Ook merken we nu al dat één van de belangrijkste doelen wordt gehaald: een rustiger systeembeheer. Stipte projectbegeleiding Tevreden is Marcel de Boer ook over de projectbegeleiding vanuit VCD: We zijn feitelijk in september 2010 gestart met de opbouw, het inrichten en het testen van de infrastructuur. Vlak voor kerst 2010 hebben we de grote overstap gemaakt. VCD heeft dit complete traject zeer projectmatig en dus rimpelloos begeleid, ook door een goede vastlegging van alle afspraken. Tijdens het project zijn we voortdurend goed op de hoogte gehouden over de voortgang. Veel veranderd voor medewerkers Er is wel veel veranderd voor de medewerkers: Van een gewone pc op hun bureau zijn ze nu overgegaan naar een pc die tailormade voor hen is en waar zij vrijwel niets aan kunnen veranderen. Uiteraard vergt dat gewenning, ook omdat alles op het scherm er totaal anders uit ziet. We zijn ook nog eens van Office 2000 naar Office 2010 gegaan. Voordat al die veranderingen in je organisatie bij iedereen geland zijn, ben je wel een jaar verder. Bij eventuele problemen en kinderziektes staat VCD overigens direct voor ons klaar. 21

12 KeyGene, met het hoofdkantoor in Wageningen en een vestiging in de VS en joint lab in China, is een van de grootste Agro Biotechnologische R&D bedrijven ter wereld met de missie om met behulp van aanwezige en natuurlijke genetische variatie een Green Gene Revolution teweeg te brengen in groenten en andere gewassen. KeyGene werkt samen met meerdere partners in de zaadindustrie om een zo goed mogelijk resultaat te behalen uit het veredelen van gewassen. Een sector waarin contracten, patenten en trademarks een grote rol spelen. 22 Dankzij The SPS, een nieuwe oplossing van VCD CSS, kan KeyGene de cruciale elementen contracten, patenten en trademarks optimaal beheren. The SPS staat voor Special Patent Solution. Marjan Frik, Vice-President Legal Affairs bij KeyGene: Het is een complete oplossing voor mkbbedrijven die de registratie en bewaking van onder andere patentaanvragen willen professionaliseren. Biotechnologiebedrijf KeyGene Biotechnologiebedrijf KeyGene werd in 1989 opgericht door een aantal Nederlandse zaadbedrijven. Hun doel was en is om synergie en een hogere efficiëntie in hun moleculair- genetische onderzoekprogramma s te bereiken en daarmee het verbeteren van hun veredelingsinspanningen. Dit onderzoek heeft tot doel de kwaliteit van hun producten te verbeteren via de optimalisatie van genetisch materiaal. Het is een kennisintensieve sector waarin alles draait om contracten, patenten en trademarks. Te complex om nog zelf te doen Marjan Frik: De registratie van contracten deden we voorheen met een zelf gebouwd systeem. De registratie van de patenten en trademarks lieten we extern verzorgen door onze attorneys. Intern hielden we lijsten bij in Excel en Word en probeerden we op die manier het overzicht te behouden over onze complete portfolio. Uiteindelijk werd dat te complex. Excel is gemakkelijk maar kent The SPS registreert, linkt, ordent en beveiligt al onze contracten, patenten en trademarks ook zijn beperkingen. We hebben momenteel een portfolio van circa 140 octrooi- en patentfamilies. Elke familie bestaat weer uit veel familieleden. Totaal gaat het bij KeyGene op dit moment om 400 tot 500 familieleden. De target is om ieder jaar met 10 tot 20 families te groeien en die stijging zal zich exponentieel voortzetten. Dan kom je uit op aantallen contracten, patenten en trademarks die je niet meer in Word en Excel kunt managen, laat staan in je hoofd. Overigens, uit gesprekken met onze peers uit de biotechnologie bleek dat iedereen worstelt met deze specifieke problematiek. Iedereen probeert het op zijn eigen manier te managen en wij hebben de stap gezet om hiervoor The SPS in te zetten. De veelzijdigheid van The SPS We zijn op zoek gegaan naar een softwaresysteem waarin we de contracten, de patenten en trademarks konden registreren, managen én met elkaar konden linken met direct inzicht voor alle medewerkers. We kwamen al snel uit op de nieuwe oplossing, The SPS, van VCD CSS, toegespitst op de sector Biotechnologie. Daarmee kunnen we zelf management reports uitdraaien, forecasts maken en intern de informatie naar onze inzichten organiseren en bijhouden. Vervolgens koppelen we daar heel gemakkelijk en snel eigen acties en termijnbewaking aan. In die zin is The SPS primair een intern managementtool met een uitstekende archieffunctie, aldus Marjan Frik. Dit systeem is vooral zeer bruikbaar voor mkb-bedrijven die naast het managen van hun contractportfolio ook hun intellectuele eigendom willen managen met een range van honderden tot enkele duizenden contracten, patenten en trademarks. Wat ook zeer werkbaar is, is de gemakkelijke koppeling van The SPS met bijvoorbeeld onze financiële administratie en ons projectmanagementsysteem. Dit stelt ons in staat doorsneden te maken binnen een onderzoek naar financiën aan de ene kant en richting contracten en intellectuele eigendomsrechten aan de andere kant. Stand van zaken Inmiddels hebben we de modules opgeleverd gekregen voor Patents, Trademarks en Contracts. Die zijn we nu aan het vullen voor daadwerkelijk gebruik. De volgende fase is dat we door VCD CSS nog verder getraind worden in reporting. Daaraan hechten we veel waarde. Ook van belang te melden is dat de beveiliging op elk niveau goed is te waarborgen. Je kunt in The SPS nauwgezet afstemmen welke gebruiker welke informatie mag zien. Marjan Frik, Vice-President Legal Affairs bij KeyGene: De registratie van contracten deden we voorheen met een zelf gebouwd systeem. The SPS. Special Patent Solution The SPS staat voor Special Patent Solution. Het is een complete brancheoplossing voor bedrijven actief in de Biotechnologie die de registratie en bewaking van patentaanvragen willen professionaliseren. Het biedt de ondernemer structuur in de verschillende (noodzakelijke) stappen binnen het aanvragen, registreren en controleren van patenten. The SPS is gebaseerd op standaard software in een webbased applicatie, die op een intuïtieve manier gebruikt kan worden en desgewenst proactief sturend kan optreden in de verschillende fases. De gebruiker heeft anytime, any place met één druk op de knop overzicht en inzicht in de vele tientallen verschillende aanvragen. Naast het grip houden op patenten, houdt de gebruiker met deze oplossing ook controle over de Legal en trademark activiteiten! The SPS geeft in- en overzicht van de (af)lopende patentaanvragen, zorgt voor eenduidige patentaanvragen (duidelijkheid & transparantie) en levert een enorme tijdsbesparing op. Ideaal voor alle bedrijven in de branches Groothandel & Industrie die met Biotechnologie actief zijn. 23

13 Humannet Verzuim biedt Capgemini veel meer mogelijkheden Capgemini beleeft momenteel de conversie van Humannet Starter naar Humannet Verzuim. Annelies Hermens is bij Capgemini in Nederland verantwoordelijk voor het HRbeleid en het beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid: Met Humannet Verzuim krijgen we nog meer sturing op ons verzuim. Functioneel is Humannet Verzuim wat je anno 2011 van een dergelijk systeem zou verwachten. Verwachte verbeteringen Functioneel gezien is Humannet Verzuim wat je anno 2011 van een dergelijk systeem zou verwachten, concludeert Annelies Hermens. De look & feel is die van een omgeving zoals wij die gewend zijn. Het biedt functioneel meer mogelijkheden dan wij in het verleden hadden. De gebruikersvriendelijkheid is ook goed, vooral door de aanpassing van de user interface. Humannet Verzuim is daardoor makkelijk op een intuïtieve manier te gebruiken. Na de conversie hebben we straks circa 250 managers die ermee werken, tussen de 50 en 100 secretaresses die de voormeldingen doen en ongeveer zes case managers die met het systeem werken. Alle data uit Humannet Verzuim wordt strak door Capgemini overgeheveld naar de eigen tool voor business intelligence: Op die wijze halen we er alle managementrapportages uit die we willen hebben. Annelies Hermens, Capgemini Capgemini is marktleider op het gebied van Consulting, Technology en Outsourcing. Met ruim medewerkers, waarvan zo n in Nederland, is Capgemini actief in meer dan 40 landen. De Management Consultants en ICT Consultants van Capgemini leveren aantoonbaar toegevoegde waarde voor grote nationale en internationale spelers. Annelies Hermens: Momenteel zitten we middenin de conversie van Humannet Starter naar Humannet Verzuim. In 2006 wilden we na een selectie al beginnen met Humannet Verzuim, maar zijn destijds uiteindelijk toch eerst van start gegaan met Humannet Starter. Het uitgangspunt was toen wel om redelijk snel alsnog over te gaan naar Humannet Verzuim. Omdat zowel Capgemini als VCD enkele veranderingen in hun organisatie doorvoerden, kwam die conversie er niet van. Zeer grondige pakketselectie Wel hebben we heel goed, voor de conversie naar Verzuim, een marktverkenning gedaan. De vraag daarbij was of Humannet Verzuim nog steeds tot de top van verzuimsystemen behoorde. Er was wat twijfel en op grond daarvan hebben we een zeer grondige pakketselectie verricht op basis van vooral onze actuele functionele, technische en leverancierseisen. Op grond van die selectie is Humannet Verzuim toch als beste uit de bus gekomen. Daardoor ontstond er binnen Capgemini volop draagvlak om de conversie van Humannet Starter naar Humannet Verzuim definitief in gang te zetten. En nog betere sturing op verzuim, begeleiding en re-integratie Humannet Verzuim is een internetapplicatie, die van elke verzuimende en re-integrerende medewerker een actueel dossier bijhoudt. Voorheen was het zo dat een verzuimapplicatie slechts één protocol kende. Maar geen mens of verzuimhistorie is hetzelfde. Daarom houdt Humannet Verzuim rekening met de individuele verschillen van mensen en hun verzuim- en herstelhistorie. Hierdoor kan de begeleiding veel persoonlijker en effectiever zijn. Dat werkt aanzienlijk beter. Annelies Hermens: Doordat Humannet Verzuim rekening houdt met tal van persoonlijke variabelen en daar het protocol automatisch op afstemt, wordt straks voor Capgemini een nog betere sturing op verzuim, begeleiding en re-integratie gerealiseerd. We kunnen veel sneller dan voorheen inspelen op de meest kansrijke weg naar reintegratie. Het individueel omgaan met verzuim helpt mensen sneller terug te krijgen op de werkvloer. Want het in het proces betrekken van de hele verzuimhistorie geeft meer inzicht in de situatie en in het te volgen traject naar re-integratie. Projectteam als basis voor een succesvolle conversie We zijn nauw betrokken bij deze conversie. Een van de redenen om te kiezen voor VCD is dat er bij hen alle ruimte is voor overleg en het realiseren van maatwerk. Voor ons is dat enorm belangrijk. We hebben voor de conversie een projectteam samengesteld met mensen van VCD en Capgemini inclusief onze technische ICT-medewerkers uit India die de interface vanuit ons HR-systeem naar Humannet Verzuim maken. Ook mensen uit het case management team maken deel uit van dit projectteam. Zij weten inhoudelijk alles van de protocollen. Binnen dit projectteam vindt regelmatig overleg plaats over de voortgang van de conversie. Bij vragen of problemen kunnen we zo snel met VCD bijsturen, concludeert Annelies Hermens

14 Het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede en VCD Healthcare hebben inmiddels een jarenlange samenwerking. Het kernwoord daarin: innovatie. Pharma is een bewezen medicatiesysteem van VCD Healthcare waarmee MST de laatste jaren naar tevredenheid werkt. Hadewig Colen, ziekenhuisapotheker Medisch Spectrum Twente: VCD speelt goed in op onze wens tot voortdurende innovatie omdat zij veel kennis heeft van de zorgmarkt. Met VCD en Pharma zijn we nog lang niet uitgeïnnoveerd! Hadewig Colen, ziekenhuisapotheker Medisch Spectrum Twente: Wij zijn gestart met voorbereiding van de aansluiting op LSP terwijl de overheid het nog niet verplicht heeft gesteld. Hadewig Colen: Ik ben ziekenhuisapotheker en hoofd van de ziekenhuisapotheek van MST in Enschede. Wij hebben circa interne klanten en rond externe klanten. Al jaren werken we met Pharma en de voorloper daarvan. Pharma is een multidisciplinair systeem, gebaseerd op Microsoft Dynamics waarmee wij binnen MST de totale keten met betrekking tot medicatieveiligheid kunnen afdekken. Deze keten begint bij de specialist die de medicatieopdracht online, zowel klinisch als poliklinisch, in het systeem invoert. We zijn gestart met de implementatie hiervan in de kliniek, de Polikliniek moet nog worden opgestart. Onze apotheek bewaakt en controleert vervolgens de medicatieopdrachten en draagt zorg voor de aansturing van de logistieke processen. Onze verpleegkundigen dragen zorg voor de verstrekking van geneesmiddelen aan de patiënt, waarbij aan bed de finale controle plaatsvindt via het scannen van barcodes. Feitelijk realiseren wij drie doelstellingen met Pharma: veiligheid, zowel voor de patiënt als medicatieveiligheid, een efficiënt proces met zoveel mogelijk output met een beperkt aantal FTE s en, als derde, het bereiken van bedrijfseconomisch verantwoorde resultaten. Innovatieve houding VCD Healthcare Als je innovatief met elkaar aan de slag gaat, zoals MST en VCD, moet je een bepaald toekomstplaatje delen vanuit een gezamenlijke visie. Je ontwikkelt met elkaar een pad waarlangs je je ICT-innovatie wilt uitwerken, van plan tot praktijk. VCD Healthcare heeft in de afgelopen jaren heel veel tijd gestoken in processen om ook dit deel van onze samenwerking te kunnen borgen en kan goed meepraten over de zorg. Vanaf 2008 tot nu heeft VCD hele grote stappen gezet en kan zij onze innovatie volgen en beantwoorden met passende ICT, aldus Hadewig Colen. Managementinformatie Pharma is voor ons ook een bron van managementinformatie, waarbij ik benadruk dat de farmacie als deelproces deel uitmaakt van het totale ziekenhuisproces. Iedereen die hier werkt op een managementpositie ontvangt maandelijks overzichten van de geneesmiddelen die binnen de eenheden waarvoor die managers resultaatverantwoordelijk zijn gebruikt. Op basis daarvan vindt bijsturing plaats, als dat nodig is. Ook halen we met Pharma via de managementrapportages heel snel foute medicijnboekingen naar boven, bijvoorbeeld als er 300 stuks is geboekt in plaats van 300 milligram. Financieel maakt dat nogal wat uit. Voorbeeld van innovatie Innovatie zit het MST in het bloed: Wij zijn gestart met voorbereiding van de aansluiting op het LSP (Landelijk Schakel Punt) terwijl de overheid het nog niet verplicht heeft gesteld. Ook bouwen we momenteel een nieuw ziekenhuis en op dit moment zijn we bezig met de implementatie van het EVS (Elektronisch Voorschrijf Systeem) en TDR (Toedien Registratie). Daarnaast loopt er een aantal innovatieve projecten, samen met VCD. Zoals de ontwikkeling van een scanoplossing waardoor efficiënter kan worden gewerkt in onze apotheek. Vanaf 1998 zijn wij innovatief actief met ons geautomatiseerde distributieproces. Onze geautomatiseerde processen in de informatieen goederenstroom staan hierin centraal. Het VCD-systeem is daar één onderdeel van. Momenteel werken we logistiek volkomen papierloos en barcodegestuurd. Met een handheld terminal scannen we producten zoals medicijnen voordat deze richting afdelingen gaan. Dit doen we op basis van een zelfontwikkeld en geprogrammeerd systeem genaamd Octopus. Dit willen we graag onderdeel laten zijn van Pharma van VCD en daaraan werken we nu. Andere ziekenhuizen profiteren hier straks van omdat Octopus dan een vast onderdeel zal zijn van Pharma. Ook zij kunnen dan het logistieke proces rondom medicijnverstrekking papierloos borgen in Pharma. Het belang van koppelingen Ons farmaceutische proces is onderdeel van het complete zorgproces in het MST, dat benadruk ik graag. Daarom koppelen we Pharma graag met onze aanpalende systemen zoals hierboven geschetst met Octopus. We hebben als ziekenhuis veel losstaande systemen en we zoeken samen met VCD naar verbindingen met Pharma, zoals nu ook voor het systeem CATO. Nogmaals, onze farmaceutische zorgverlening is als proces een integraal onderdeel van andere processen in het ziekenhuis. Een actuele ontwikkeling is dat de muren rond het ziekenhuis gaan verdwijnen met in plaats daarvan veel meer zorgpaden rondom de patiënt, waar die patiënt zich ook maar bevindt. Dat verlangt dat al je processen bij elkaar komen. CATO is een systeem waarmee we middelen voor de behandeling van kankerpatiënten voorschrijven. Je kunt dan binnen Pharma voor die specifieke verstrekking iets nieuws gaan bouwen of een al ontwikkeld en bestaand systeem koppelen met VCD. Dat doen we dus met CATO en VCD werkt daar volledig aan mee. Een andere koppeling met Pharma hebben we bijvoorbeeld in 2010 gemaakt met de geautomatiseerde voorraadkast voor medicijnen die we op diverse afdelingen in het ziekenhuis hebben staan. Met VCD en Pharma zijn we dus nog lang niet uitgeïnnoveerd! 26 27

15 v.l.n.r.: Germ Jan de Jong en Bram Talstra, projectleiders BI. De Accell Group is een internationale groep van ondernemingen, actief in het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en de marketing en verkoop van fietsen, fietsonderdelen en -accessoires en fitnessapparatuur. Eén van de bekende merken van Accell is het gerenommeerde Batavus. Accell IT Services BV in Heerenveen levert wereldwijd IT-diensten aan de Accell Group en haar dochters. Accell maakt sinds begin 2011 gebruik van de Business Intelligence tools SAP BusinessObjects en QlikView. Menno Bokslag, managing director Accell IT Services: Met deze twee BI-tools hebben we naar verwachting het beste van twee werelden in huis. VCD beheerst het complete spectrum van Business Intelligence tools Menno Bokslag schetst de aanleiding om te kiezen voor SAP BusinessObjects en QlikView: Jaren geleden heeft collega Bram Talstra voor Batavus een afstudeerproject gedaan en voor ons CorVu geïmplementeerd. Daarna besloten we dit systeem breder binnen de Accell Group te implementeren. Die beslissing markeerde feitelijk het begin van een Business Intelligence team binnen Accell IT Services. Uiteindelijk sloten de mogelijkheden van CorVu niet meer aan op onze eisen. We zijn sterk gestandaardiseerd in onze ERP-omgeving en al onze dochters binnen Accell gebruiken ons zelfgebouwd ERP-systeem. We zagen dat de CorVu- We wilden graag naar een standaardset met goed vergelijkbare informatie per dochterbedrijf en we besloten om te kijken naar een andere BI-oplossing. Behoefte aan sneller beschikbare en betere stuurinformatie We hadden behoefte aan sneller beschikbare en betere stuurinformatie en hebben onze visie op BI geherdefinieerd. Op basis van de ervaring van het BI-team kenden we de tools die de markt bood, vooral SAP BusinessObjects en QlikView. We zijn uiteindelijk op de combinatie van SAP BusinessObjects en QlikView uitgekomen één leverancier te werken voor de implementatie van deze best-of-breed oplossing. Bram Talstra heeft na de Accell Group bij VCD gewerkt, is bij ons teruggekeerd, en heeft ons met VCD in contact gebracht. We hebben hen gekozen als partner om die keuze daadwerkelijk voor ons te realiseren. Voorsprong op gebied van informatievergaring en verspreiding Accell maakt sinds begin 2011 gebruik van de software van SAP BusinessObjects en van QlikView, met als doel bedrijfsbreed de informatievoorziening te verbeteren. Menno Bokslag: De combinatie van de Business Intelligence tools SAP Business- Objects en QlikView is een best-of-breed oplossing van twee voor ons zeer bruikbare tools. Aangevuld met NOAD EQM, een tool voor versie beheer, beschikken we nu over een high-end oplossing waarmee wij de komende jaren een voorsprong creëren op het gebied van informatievergaring en verspreiding. We hebben hiermee een kostenbesparende en omzetverhogende BIoplossing in huis gehaald waarmee we door een beter inzicht in onze bedrijfsvoering sneller en efficiënter kunnen bijsturen. Verschillende onderdelen In de praktijk heeft Accell de oplossing verspreid over drie delen: pixel perfect standaardrapportages, een self-service portal voor medewerkers die de behoefte hebben aan gevalideerde ad-hoc informatie en tenslotte dashboard- en analysemogelijkheden voor het management. De basis voor deze drie delen is een enterprise datawarehouse voor de geconsolideerde opslag van informatie uit de onderliggende ERPsystemen. Menno Bokslag: Het datawarehouse, de standaardrapportages en het self-service portal, met daarin herkenbare velden en attributen uit de onderliggende ERP-systemen, zijn gerealiseerd met SAP BusinessObjects. De dashboard- en analysemogelijkheden zijn vormgegeven met behulp van QlikView. De keuze voor deze opdeling, en zeker de keuze voor de twee tools, is bij ons ontstaan op basis van de ervaringen van projectleiders Bram Talstra en Germ Jan de Jong én op basis van de ervaringen die we opdeden tijdens een pilot. VCD heeft hierin een belangrijke rol gespeeld door ons ervan te overtuigen het complete spectrum van de combinatie van beide tools te kunnen overzien, wat hen uniek maakt als BI-leverancier binnen Nederland. Roadshow creëert juiste goodwill Dit omvangrijke project is in nauw overleg met de Raad van Bestuur uitgerold, zij was ook onze opdrachtgever. Daarnaast hebben Germ Jan de Jong en Bram Talstra bij tien bedrijven binnen de holding een motiverende roadshow gehouden over de ideeën die gaandeweg bij ons ontstonden op het terrein van BI en de verwachte resultaten. Daarmee hebben zij veel interne betrokkenheid en ook verwachtingen gecreëerd. Door die roadshow is er veel aandacht en enthousiasme ontstaan, op alle niveaus, van Raad van Bestuur tot en met de operationeel gerichte gebruikers van het systeem. Menno Bokslag, managing director Accell IT Services: We hebben naar verwachting het beste van twee werelden in huis. Uiteindelijk doel: beter op de markt inspelen De technische implementatie is door VCD verzorgd, zoals de installatie van de software. Ook heeft VCD de opleidingen verzorgd, zodat onze medewerkers met ruim voldoende kennis met dit project konden starten. De functionele implementatie doen we zelf. VCD is heel hands-on actief binnen dit project en de ervaren consultants zijn goed bereikbaar. Ook via de servicedesk krijgen we snel alle mogelijke hulp. Dit maakt de implementatie een stuk gemakkelijker. De eerste delen van het systeem zijn nu operationeel en we zullen steeds meer applicaties operationeel maken. Uiteraard brengen SAP BusinessObjects en QlikView veel interne voordelen met zich mee, zoals kostenbesparingen en betere rapportages. Maar de bottom line van deze BI-operatie is uiteindelijk toch dat we nog beter op de markt kunnen inspelen en onze afnemers, de fietsvakhandel, de juiste argumenten aandragen om voor de producten van de Accell Group te kiezen. omgeving hiermee niet synchroon bleef lopen. en maakten daarbij wel de keuze graag met 28 29

16 WHAT WILL YOU Kort & Krachtig Vervolg van pagina 19 DISCOVER? Cable Partners krijgt meer inzicht in SAP Business One Na een succesvol Proof-of-Concepttraject is het contract getekend tussen Cable Partners en VCD Business Intelligence. Het betreft de levering en implementatie van SAP BusinessObjects Edge met de door VCD BI ontwikkelde universe op SAP Business One. SAP Business One is het ERP-pakket van SAP, specifiek voor het midden- en kleinbedrijf. Met de inzet van de gebruiksvriendelijke oplossing van VCD BI worden de rapportage- en analysemogelijkheden aanzienlijk uitgebreid ten opzichte van de standaard mogelijkheden die in SAP Business One aanwezig zijn. Zo kan Cable Partners in één oogopslag zien hoe het staat met voorraden, omzet, marges, inkoop- en verkoopgegevens. Daarnaast kunnen op ieder moment van de dag uitgebreide analyses worden gemaakt van alle functiegebieden in SAP Business One. CarIT gebruikers sturen beter met QlikView Afgelopen jaar heeft VCD Automotive samen met VCD Business Intelligence een start gemaakt met de ontwikkeling van een dashboard bovenop het dealermanagementsysteem CarIT. Met behulp van dit dashboard kunnen dealerbedrijven in één oogopslag zien hoe de organisatie presteert op de gebieden sales, werkplaats, magazijn, planning, etc. en hier direct actie op ondernemen. Snellere bijsturing werkt omzetverhogend en kostenverlagend waardoor de dealerbedrijven uiteindelijk beter presteren. Als BI-tool is voor het zeer gebruiksvriendelijke QlikView gekozen. Inmiddels maken 15 klanten gebruik van het dashboard en de verwachting is dat dit aantal in de loop van 2011 zal verdubbelen. Nieuwe manager VCD Professional Resources Enige tijd geleden is Jean-Pierre Verster begonnen als manager van de unit VCD Professional Resources. Jean-Pierre beschikt over uitgebreide ervaring op het gebied van detachering en is vol enthousiasme gestart om deze succesvolle unit binnen de VCD IT Groep verder uit te bouwen. VCD Professional Resources is gespecialiseerd in het detacheren van ervaren professionals o.a. op het gebied van.net en Progress. Ook op het gebied van Projectleiding is ruime ervaring aanwezig. Indien u een hernieuwde kennismaking wenst met VCD Professional Resources en in het bijzonder met Jean-Pierre, neem dan contact op met het secretariaat voor het inplannen van een afspraak. VCD Healthcare wint prestigieuze Microsoft Health Partner Award Tijdens een feestelijk evenement zijn de Microsoft Health Partner Awards uitgereikt. Met deze jaarlijkse awards wil Microsoft zijn waardering uitspreken voor Nederlandse partners die in het afgelopen jaar bijzondere of innovatieve oplossingen op het gebied van de gezondheidszorg hebben ontwikkeld op basis van Microsofttechnologie. Er werden in totaal vijf awards in diverse categorieën uitgereikt. VCD Healthcare mocht de Innovator of the Year Award in ontvangst nemen voor een groot ontwikkeltraject op basis van Navision VCD heeft een diepgaande investering gedaan om de ERP-oplossing Vidaví voor de gezondheidszorg volledig te migreren naar Navision Dit was een intensief en innovatief ontwikkeltraject waarbij de input van gebruikers een grote rol heeft gespeeld. Mede daardoor is Vidaví volledig ingericht voor de zorgmarkt en haar specifieke informatiebehoefte. We zijn bijzonder vereerd dat we deze prestigieuze prijs van Microsoft in ontvangst hebben mogen nemen. We zijn trots op Vidaví en daarom ook bijzonder vereerd dat we deze prestigieuze prijs van Microsoft in ontvangst hebben mogen nemen, aldus Jack Bakker, directeur van VCD Healthcare. Vidaví staat voor Visie, Daadkracht en Vitaliteit. Deze kernwaarden gelden zowel voor VCD Healthcare als voor de zorgmarkt in zijn geheel. Dat we nu deze prijs hebben gekregen bevestigt onze toekomstvisie en geeft aan dat we de juiste weg zijn ingeslagen. De markt volgt de ontwikkelingen rondom Vidaví op de voet. We merken dat er veel belangstelling is en we hebben veel salestrajecten lopen. Elders in dit magazine staat een uitgebreid artikel over Stichting Pantein die als eerste een order tekende voor Vidaví. Kortom, de Vidaví-trein begint op snelheid te komen en met deze Microsoft-award krijgen we nog een extra zetje in de juiste richting. We gaan op volle kracht vooruit. QlikView s Business Discovery is een geheel nieuwe manier van werken. Het is een bottom-up aanpak die de zakelijke gebruiker algehele controle geeft. In tegenstelling tot traditionele BI, waar slechts een aantal mensen inzicht hebben, creëert Business Discovery inzicht voor iedereen. Dat betekent dat werkgroepen, afdelingen en volledige business units toegang hebben tot de gegevens die zij nodig hebben om betere beslissingen te nemen. Met QlikView hebben bedrijven inzicht in elk detail van hun organisatie zodat eindgebruikers hun werk slimmer en sneller kunnen uitvoeren dan ooit tevoren. qlikview.com Partner 30 SOLUTION PROVIDER

17

ERP voor en door de food-retail

ERP voor en door de food-retail ERP voor en door de food-retail Met DistRetail ERP presteert u als nooit tevoren Maak kennis met dé totale procesoplossing voor de food-retail DistRetail Voor de retail en door de retail Met DistRetail

Nadere informatie

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid Met een combinatie van Microsoft Dynamics CRM en een online besteltool krijgt MCFE niet alleen inzicht

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

vragen aan: Martijn Tielkes ICT Manager bij Pure Energie

vragen aan: Martijn Tielkes ICT Manager bij Pure Energie 10 vragen aan: Martijn Tielkes ICT Manager bij Pure Energie Facts & Figures Pure Energie 2 vestigingen 50 werkplekken Sigmax als ICT partner sinds 2012 Sinds 2005 is Martijn Tielkes als ICT Manager verantwoordelijk

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

Brochure BX MRO. Oplossingen gebaseerd op SAP Business One

Brochure BX MRO. Oplossingen gebaseerd op SAP Business One Brochure BX MRO Oplossingen gebaseerd op SAP Business One Service en Reparatie voor SAP Business One De combinatie van SAP Business One en BX MRO (Maintenance, Repair & Overhaul) maakt deze software de

Nadere informatie

enabling your ambition

enabling your ambition Ctac: enabling your ambition Ambities helpen realiseren Als ondernemer of organisatie heeft u plannen voor de toekomst: groeien, een nog efficiënter bedrijfsvoering realiseren of nieuwe producten of diensten

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS

WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS AL MEER DAN 20 JAAR DÉ SPECIALIST OP HET GEBIED VAN WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS IN RETAIL, LOGISTIEK EN INDUSTRIE TOTAALOPLOSSING VOOR WFM VRAAGSTUKKEN Softbrick Workforce

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation 22 mei 2008 Qurius Page 1 Agenda Uitdagingen People Ready Business Integrated Innovation Case: FNV Bondgenoten Qurius en samenvatting Qurius Page 2 Uitdagingen

Nadere informatie

Zoekt u software? Of een oplossing die uw business vooruit helpt?

Zoekt u software? Of een oplossing die uw business vooruit helpt? Zoekt u software? Of een oplossing die uw business vooruit helpt? SAAS CONSULTANCY PROJECT MANAGEMENT SUPPORT KLANT E-LEARNING DEVELOPMENT TRAINING BUSINESS PROCESS REDESIGN Alles centraal geregeld Verkoopt,

Nadere informatie

Comm ant & Bouw. Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e

Comm ant & Bouw. Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e Methode en web-based software voor proces en resultaatverbetering Comm ant & Bouw Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e Frans Münninghoff Sandra Steijvers Heijmans gebruikt

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Qurius heeft met Microsoft Dynamics CRM een kwaliteitsslag weten te maken. De onderlinge vestigingen communiceren nu beter

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Meer Control met minder Instrumentarium?

Meer Control met minder Instrumentarium? financiële specialisten voor de non-profit www.jeconsultancy.nl Meer Control met minder Instrumentarium? Verslag van de workshop tijdens het Voorjaarscongres op dinsdag 20 mei in Apeldoorn JE Consultancy

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

Uw ambitie - onze oplossing

Uw ambitie - onze oplossing Uw ambitie - onze oplossing Een gezonde organisatie is een organisatie die is voorbereid op de uitdagingen van nu en die van de toekomst. Iedereen moet langer doorwerken, het liefst in goede gezondheid

Nadere informatie

case BEWEGING 3.0 Think.Pink Het advies van Pink Elephant was een echte eyeopener voor ons.

case BEWEGING 3.0 Think.Pink Het advies van Pink Elephant was een echte eyeopener voor ons. case BEWEGING 3.0 Het advies van Pink Elephant was een echte eyeopener voor ons. Think.Pink BEWEGING 3.0 Beweging 3.0 is een fusieorganisatie waarvan de bron tot bijna vier eeuwen is terug te volgen naar

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Partneren met een Cloud broker

Partneren met een Cloud broker Partneren met een Cloud broker Vijf redenen om als reseller te partneren met een Cloud broker Introductie Cloud broker, een term die je tegenwoordig vaak voorbij hoort komen. Maar wat is dat nu precies?

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit

it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit Kantoor- en bedrijfsautomatisering it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit vanboxtel is naast gerenommeerd automatiseerder van logistieke processen,

Nadere informatie

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Kritische opdrachtgever verwacht meer De opdrachtgever van vandaag is kritisch, verlangt toegevoegde waarde

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing

Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing Organisatie Werkplek Online is de private cloud oplossing van ApplicationNet

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Customer Case CED. Feiten in het kort:

Customer Case CED. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: European Claim Experts Branche: Verzekeringen Werknemers: 1.150 Activiteiten: Internationale Claims management en Expertise Oplossing: Opbouw Mendix-platform voor het flexibel

Nadere informatie

DMZ: integraal beeld van de bedrijfsprocessen

DMZ: integraal beeld van de bedrijfsprocessen SAP Customer Success Story Zakelijke dienstverlening DMZ DMZ: integraal beeld van de bedrijfsprocessen met SAP Business One Zelfs een ICT-specialist als DMZ kan de (digitale) bedrijfsprocessen nog verder

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Oplossingen gebaseerd op SAP Business One. Brochure BX MRO

Oplossingen gebaseerd op SAP Business One. Brochure BX MRO Oplossingen gebaseerd op SAP Business One Brochure BX MRO Service en reparatie voor SAP Business One De combinatie van SAP Business One en variatec BX MRO (maintenance, repair & overhaul) maakt deze software

Nadere informatie

MetaScope CRM-software met rendement

MetaScope CRM-software met rendement MetaScope CRM-software met rendement voor een efficiënte, servicegerichte organisatie houdt de organisatie op koers geeft grip op complexe organisaties en processen gebruiksvriendelijk snel operationeel

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

De solide basis voor uw ICT-oplossingen. Overzicht en inzicht. Altijd en overal.

De solide basis voor uw ICT-oplossingen. Overzicht en inzicht. Altijd en overal. De solide basis voor uw ICT-oplossingen Overzicht en inzicht. Altijd en overal. Overzicht en inzicht. Altijd en overal. Succes vereist een solide én flexibele basis, zeker voor bedrijven die willen blijven

Nadere informatie

Supply Chain Solutions

Supply Chain Solutions Supply Chain Solutions Actemium Supply Chain Solutions verbetert uw efficiency op de werkvloer door real-time identificatie en registratie van de goederenstroom. Een naadloze aansluiting tussen uw backofficesysteem

Nadere informatie

De SolidWorks QuickStart Module

De SolidWorks QuickStart Module SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele organisatie. De SolidWorks QuickStart Module

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control

SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control Case study Gemeente Halderberge Maart 2014 SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control Pagina 2/6 SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge

Nadere informatie

MAAK KENNIS MET SAP CRYSTAL SOLUTIONS!

MAAK KENNIS MET SAP CRYSTAL SOLUTIONS! De voordelen van Business Intelligence zijn te groot om te negeren. Snelle, betrouwbare en concrete informatie verbetert niet alleen de bedrijfsprestaties doordat de mogelijkheden in de markt beter worden

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

WMS WISE voor food-retail

WMS WISE voor food-retail WMS WISE voor food-retail De moderne oplossing voor efficiënt magazijnbeheer Warehousemanagement met flexibiliteit als uitgangspunt WISE Minimalisatie van kosten, maximale productiviteit Als food-retailer

Nadere informatie

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase Erik Kuik - voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Alliade verbetert de kwaliteit

Nadere informatie

ISS verbetert grip op de organisatie met Microsoft Dynamics AX

ISS verbetert grip op de organisatie met Microsoft Dynamics AX ISS verbetert grip op de organisatie met Microsoft Dynamics AX Met Microsoft Dynamics AX verbetert het Institute of Social Studies zijn backofficeprocessen. Rapportages zijn nu direct beschikbaar en hoeven

Nadere informatie

Factuurverwerking bij de dealers van Pon s Automobielhandel. 13 april 2017, Rotterdam

Factuurverwerking bij de dealers van Pon s Automobielhandel. 13 april 2017, Rotterdam Factuurverwerking bij de dealers van Pon s Automobielhandel 13 april 2017, Rotterdam Agenda 1. Introductie Peter Bouwmans & Simac Document Solutions 2. Introductie Paul Reinhard & PON 3. Project digitale

Nadere informatie

Dit is MMP. MMP boekt al jaren prima resultaten met partners als Euretco.

Dit is MMP. MMP boekt al jaren prima resultaten met partners als Euretco. just smarter... Dit is MMP. MMP boekt al jaren prima resultaten met partners als Euretco. Voor een eerste offshore traject met MMP in India waren onze ambities behoorlijk hoog. Maar alle deadlines werden

Nadere informatie

Update: Exact Online Handel. Joost de Stigter Exact Software Nederland

Update: Exact Online Handel. Joost de Stigter Exact Software Nederland Update: Exact Online Handel Joost de Stigter Exact Software Nederland EXACT ONLINE HANDEL Dé online bedrijfssoftware Agenda Uw organisatie Over Exact en Exact Online Trends De voordelen van de Cloud Oplossing

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

Kwik-Fit verwerkt 500.000 facturen per jaar met Microsoft Dynamics AX

Kwik-Fit verwerkt 500.000 facturen per jaar met Microsoft Dynamics AX Kwik-Fit verwerkt 500.000 facturen per jaar met Microsoft Dynamics AX Een star UNIX systeem vereiste dat data van de ene applicatie in de andere werd overgetypt. Met Microsoft Dynamics AX is een volledig

Nadere informatie

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg REGIE Informatie over Regie, dé app voor de zorg INHOUDS OPGAVE 03 04 05 06 09 10 11 12 Waarom de zorgapp Regie? Wat is Regie? De meerwaarde van Regie Wie gebruiken Regie? Voordelen van Regie Technische

Nadere informatie

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur 13-01-2017 Agenda Over JorSoft Wat kost het MIS Waarom JorSoft Diensten Het MIS Vervolgstappen IT infrastructuur JorSoft JorSoft is een zelfstandige, financieel onafhankelijke onderneming Sterke financiele

Nadere informatie

SolidWorks QuickStart Algemene informatie

SolidWorks QuickStart Algemene informatie SolidWorks QuickStart Algemene informatie SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele

Nadere informatie

Dé ERP-oplossing voor de zorg

Dé ERP-oplossing voor de zorg Dé ERP-oplossing voor de zorg Vidaví dé ERP-oplossing voor de zorg Vidaví staat voor Visie, Daadkracht en Vitaliteit. Deze kernwaarden gelden voor zowel VCD Healthcare als voor de zorgmarkt in zijn geheel.

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime Volledig grip op uw projecten met Dynamics InTime en zijn mensenwerk Het uitvoeren van projecten is mensenwerk. De juiste persoon op het juiste project, daar gaat het om. Die krijgt te maken met zaken

Nadere informatie

SAP Customer Success Story Productie BTL Plastics. SAP in combinatie met PPS One bleek het meest geschikte ERPpakket

SAP Customer Success Story Productie BTL Plastics. SAP in combinatie met PPS One bleek het meest geschikte ERPpakket SAP in combinatie met PPS One bleek het meest geschikte ERPpakket Bedrijf BTL Plastics Sector Productie Producten en diensten Kunststofonderdelen voor industriële voertuigen en machines Website www.btlplastics.com

Nadere informatie

Geeft richting in de wereld

Geeft richting in de wereld Geeft richting in de wereld werled van IT I T- m a k e l a a r IT-makelaar Hardware Software Wireless Cloud Virtualisatie Mobility Werkplek Data center Hardware Software Wireless Cloud Virtualisatie Mobility

Nadere informatie

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT Exact Online CASE STUDY HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE TENSING BINNEN 1 JAAR 180 GRADEN DRAAIDE Tensing, een mobility en Geo- ICT software

Nadere informatie

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Om betere verkoopresultaten te behalen koos Danica voor Microsoft Dynamics CRM 3.0. Vanaf de invoering zijn

Nadere informatie

i-grip op drie decentralisaties

i-grip op drie decentralisaties i-grip op drie decentralisaties Een organisatie die op het juiste moment over betrouwbare en actuele informatie beschikt, kan haar dienstverlening verbeteren, haar bedrijfsvoering bijsturen en betrouwbaar

Nadere informatie

Brochure AMF Portable

Brochure AMF Portable Brochure maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein starten en al naargelang uw wensen of de groei van uw bedrijf kan de software

Nadere informatie

Van beeldscherm tot output

Van beeldscherm tot output Van beeldscherm tot output Uw grafische specialist en partner Grafinex ondersteunt de grafimedia industrie met een breed spectrum aan diensten en producten. Met deskundig advies en oplossingen op maat.

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company TimeManager ERP voor Dienstverleners SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company 2 Inleiding Bent u werkzaam in Professional Services? Met onze geïntegreerde CRM en Project Management

Nadere informatie

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS to ANALYTICS Voordelen Voor de Business professional Vanaf dag 1 heb je waardevolle inzichten die voor een jumpstart van uw business intelligence

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

ISATIS GROUP OVER OP CLOUDSOFTWARE OM KLANTEN CENTRAAL TE STELLEN

ISATIS GROUP OVER OP CLOUDSOFTWARE OM KLANTEN CENTRAAL TE STELLEN Exact Online CASE STUDY ISATIS GROUP OVER OP CLOUDSOFTWARE OM KLANTEN CENTRAAL TE STELLEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ZAKELIJKE DIENSTVERLENING GROEI REALISEREN DOOR TE INVESTEREN IN LEUKE

Nadere informatie

Roland Geurts Directeur

Roland Geurts Directeur Roland Geurts Directeur Onze opdrachtgevers zijn specialisten op hun eigen vakgebied en vragen om een leverancier die met hun meedenkt en de vaktaal spreekt. Zij zijn regelmatig blij verrast met de oplossingen

Nadere informatie

Met Microsoft Dynamics CRM kan Cyclomedia zijn expansieplannen uitvoeren

Met Microsoft Dynamics CRM kan Cyclomedia zijn expansieplannen uitvoeren Met Microsoft Dynamics CRM kan Cyclomedia zijn expansieplannen uitvoeren Bij CycloMedia was een snelle implementatie van Microsoft Dynamics CRM noodzakelijk om de sterke groei en expansie naar het buitenland

Nadere informatie

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Léon Sigo Directeur ComputerPlan ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Onze organisatie Sinds 1982 32 jaar ICT ervaring 50 medewerkers Meer

Nadere informatie

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Grip-IT Planning & Forecasting Tool Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Wat is Grip-IT? Een snelle en degelijke applicatie voor planning en capaciteitsmanagement, bijvoorbeeld als

Nadere informatie

SAP Customer Success Story Farmaceutica Retail & distributie Multipharma. Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen

SAP Customer Success Story Farmaceutica Retail & distributie Multipharma. Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen Multipharma Sector Farmaceutica Producten en diensten Retail en distributie Website multipharma.yours.be SAP oplossingen SAP BusinessObjects Business

Nadere informatie

BUSINESS ACTIVITY MONITORING. Sla de brug tussen IT en business

BUSINESS ACTIVITY MONITORING. Sla de brug tussen IT en business BUSINESS ACTIVITY MONITORING Sla de brug tussen IT en business Business Activity Monitoring-oplossing van PST Uw IT-infrastructuur is cruciaal voor de organisatie. Daarom is monitoring en visualisatie

Nadere informatie

Tieman: Met SAP Business ByDesign klaar voor toekomst

Tieman: Met SAP Business ByDesign klaar voor toekomst SAP Customer Success Story Groothandel Tieman Trading Tieman Trading Gilze, The Netherlands Used with permission. Tieman: Met SAP Business ByDesign klaar voor toekomst Partner Tieman Trading fabriceert

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

Zakelijke dienstverlening in de cloud

Zakelijke dienstverlening in de cloud Zakelijke dienstverlening in de cloud Werken in de cloud, veilig en betrouwbaar ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Agenda Introductie Parentix Dienstverlening Samenwerking met Computerplan

Nadere informatie

Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen

Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen Met de komst van een nieuw management nam Rotor een ingrijpende beslissing: ITmaatwerk vervangen door standaardsoftware. Onder het motto Follow

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Business Controller Plant Controller WO BE

Curriculum Vitae. Interim Business Controller Plant Controller WO BE Curriculum Vitae Interim Business Controller Plant Controller WO BE Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer

Nadere informatie

Zo kiest u een FMIS-leverancier in 4 stappen. Inclusief handige checklist

Zo kiest u een FMIS-leverancier in 4 stappen. Inclusief handige checklist Zo kiest u een FMIS-leverancier in 4 stappen Inclusief handige checklist Zo kiest u een geschikte FMIS-leverancier Wilt u efficiënter gaan werken, de kwaliteit van uw dienstverlening verbeteren en tegelijkertijd

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Strategisch accountant/ boekhouder

Strategisch accountant/ boekhouder Strategisch accountant/ boekhouder Doc-it-Easy Doc-it-Easy kiest voor slimme samenwerking Doc-it-Easy Inhoud Inleiding Kmo en ondernemer willen strategisch advies 7 Tips om als accountant/ boekhouder een

Nadere informatie

ShopReplenishment. Effectief beheer van uw winkelvoorraad. Ondersteuning van de retailketen als een geïntegreerde supply chain

ShopReplenishment. Effectief beheer van uw winkelvoorraad. Ondersteuning van de retailketen als een geïntegreerde supply chain ShopReplenishment Effectief beheer van uw winkelvoorraad Ondersteuning van de retailketen als een geïntegreerde supply chain ShopReplenishment Efficiënter werken door beter voorraadbeheer Vandaag de dag

Nadere informatie

Mobility....sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency. Whitepaper

Mobility....sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency. Whitepaper Mobility...sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency Whitepaper UNIT4 Software B.V., 2013 Mobiel ondernemen: altijd en overal toegang tot bedrijfsgegevens Door nieuwe toetreders en afzetmarkten

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

E-book: Werken met Zoho CRM

E-book: Werken met Zoho CRM E-book: Werken met Zoho CRM Alles wat u moet weten om te werken met Zoho CRM. Veel leesplezier! 1. Wat is CRM? Customer Relationship Management (klantrelatiebeheer) bevat de hele strategie rondom het krijgen

Nadere informatie

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde IN HET KORT In de private cloud draaien uw Exact-oplossingen zoals u gewend bent, maar dan met optimale flexibiliteit, maximale prestaties

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN VAN AGENDEREN NAAR DOEN Terwijl u dit leest, voltrekt zich een revolutie in het zakelijk landschap. Het Nieuwe Werken (HNW) staat volop in de aandacht. En niet zonder reden:

Nadere informatie