Ruimtelijke Ordening en Zorgwonen. Maandag 12 december 2016 Roland Nackaerts

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ruimtelijke Ordening en Zorgwonen. Maandag 12 december 2016 Roland Nackaerts"

Transcriptie

1 Ruimtelijke Ordening en Zorgwonen Maandag 12 december 2016 Roland Nackaerts

2 Inhoud 1. Wat is een zorgwoning voor ruimtelijke ordening? 2. Vergunningsplichtig of meldingsplichtig? 3. De komende codextrein? 4. Asielzoekers/burgers wiens woning onbewoonbaar is geworden door onvoorziene omstandigheden

3 zorgwonen: een vorm van wonen waarbij voldaan is aan alle (5) hiernavolgende voorwaarden*: 1. in een bestaande woning wordt één ondergeschikte wooneenheid gecreëerd, 2. de ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwooneenheid, 3. de ondergeschikte wooneenheid, daaronder niet begrepen de met de hoofdwooneenheid gedeelde ruimten, maakt ten hoogste één derde uit van het bouwvolume van de volledige woning, 4. de eigendom, of ten minste de blote eigendom, op de hoofd- en de ondergeschikte wooneenheid berust bij dezelfde titularis of titularissen. 5. de creatie van de ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van: 1) hetzij ten hoogste twee personen van 65 jaar of ouder, 2) hetzij ten hoogste twee hulpbehoevende personen, zijnde personen met een handicap, personen die in aanmerking komen voor een tenlasteneming door de Vlaamse zorgverzekering, alsmede personen met een nood aan ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen handhaven, 3) hetzij de zorgverlener indien de personen, vermeld in punt 1 of 2, gehuisvest blijven in de hoofdwooneenheid. * vlaamse codex ruimtelijke ordening art

4 zorgwonen: een vorm van wonen waarbij voldaan is aan alle (5) hiernavolgende voorwaarden*: 1. in een bestaande woning wordt één ondergeschikte wooneenheid gecreëerd, - bestaande woning, dus niet in een nieuwbouw 2. de ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwooneenheid, 3. de ondergeschikte wooneenheid, daaronder niet begrepen de met de hoofdwooneenheid gedeelde ruimten, maakt ten hoogste één derde uit van het bouwvolume van de volledige woning, - in de woning, dus niet in en afzonderlijk losstaand bijgebouw (garage bvb) 4. de eigendom, of ten minste de blote eigendom, op de hoofd- en de ondergeschikte wooneenheid berust bij dezelfde titularis of titularissen. - één = slechts één! 5. de creatie van de ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van: 1) hetzij ten hoogste twee personen van 65 jaar of ouder, - 2) ondergeschikt, hetzij ten hoogste twee dus hulpbehoevende complementair personen, zijnde personen met een handicap, personen die zorgwoning aanmerking niet komen los voor van een de tenlasteneming door de Vlaamse zorgverzekering, alsmede personen met een nood aan ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen handhaven, 3) hoofdwooneenheid, hetzij de zorgverlener indien de personen, vermeld in punt 1 of 2, gehuisvest blijven in de hoofdwooneenheid. moet dus uit de plannen blijken * vlaamse codex ruimtelijke ordening art

5 zorgwonen: een vorm van wonen waarbij voldaan is aan alle (5) hiernavolgende voorwaarden*: 1. in een bestaande woning wordt één ondergeschikte wooneenheid gecreëerd, 2. de ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwooneenheid, - één fysiek geheel met de hoofdwooneenheid: 3. de ondergeschikte wooneenheid, daaronder niet begrepen de met de hoofdwooneenheid gedeelde ruimten, maakt ten stedenbouwkundig hoogste één derde voorschrift uit van : een het reglementaire bouwvolume bepaling, van de volledige opgenomen woning, : dus zorgwoning is niet mogelijk in een losstaand achter de hoofdwoning gebouwd bijgebouw 4. de eigendom, of ten minste de blote eigendom, op de hoofd- en de ondergeschikte wooneenheid berust c) een stedenbouwkundige verordening, of een bouwverordening, bij dezelfde titularis of titularissen. Wat met wooncontainers of vrijstaande bijgebouwen 5. de creatie van de ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van: die gebouwd of omgevormd worden tot afzonderlijke 1) hetzij ten hoogste twee personen van 65 jaar of ouder, woonentiteit: 2) hetzij ten hoogste twee hulpbehoevende personen, zijnde personen met een handicap, personen die in aanmerking komen voor een tenlasteneming door de Vlaamse zorgverzekering, alsmede personen met kan een aangevraagd nood ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen handhaven, 3) hetzij kunnen de zorgverlener vergund worden indien de mits personen, overeenstemming vermeld punt met 1 de of 2, gehuisvest blijven in de hoofdwooneenheid. stedenbouwkundige voorschriften maar voldoet NIET aan de definitie van zorgwonen (cfr de codex) * vlaamse codex ruimtelijke ordening art a) een gemeentelijk, provinciaal of ruimtelijk uitvoeringsplan, b) een plan van aanleg (bijzonder plan van aanleg, algemeen plan van aanleg, gewestplan) d) het herkenbare onderdeel van een projectbesluit dat geldt als ruimtelijk uitvoeringsplan;

6 vlaamse codex ruimtelijke ordening art : zorgwonen: een vorm van wonen waarbij voldaan is aan alle (5) hiernavolgende voorwaarden: 1. in een bestaande woning wordt één ondergeschikte wooneenheid gecreëerd, 2. de ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwooneenheid, 3. de ondergeschikte wooneenheid, daaronder niet begrepen de met de hoofdwooneenheid gedeelde ruimten, maakt ten hoogste één derde uit van het bouwvolume van de volledige woning, - moet duidelijk blijken uit de plannen: eerst de met de hoofdwooneenheid 4. de eigendom, of ten minste de blote eigendom, op de hoofd- en de ondergeschikte wooneenheid berust bij dezelfde titularis of titularissen. ruimten uit het bouwvolume halen en dan 1/3 2/3 regel toepassen; - geen eenduidigheid over wat de met de hoofdeenheid gedeelde ruimten zijn; 5. de creatie van de ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van: 1) hetzij ten hoogste twee personen van 65 jaar of ouder, - een minimale oppervlakte van de zorgwoning is niet gedefinieerd; 2) hetzij ten hoogste twee hulpbehoevende personen, zijnde personen met een handicap, personen die - ± alles in aanmerking gemeenschappelijk komen voor een inwonen tenlasteneming of door zorgwonen? de Vlaamse zorgverzekering, alsmede personen met een nood aan ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen handhaven, - vraagt 3) hetzij de gevalspecifieke zorgverlener indien beoordeling. personen, vermeld in punt 1 of 2, gehuisvest blijven in de hoofdwooneenheid.

7 zorgwonen: een vorm van wonen waarbij voldaan is aan alle (5) hiernavolgende voorwaarden*: 1. in een bestaande woning wordt één ondergeschikte wooneenheid gecreëerd, 2. de ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwooneenheid, 3. de ondergeschikte wooneenheid, daaronder niet begrepen de met de hoofdwooneenheid gedeelde ruimten, maakt ten hoogste één derde uit van het bouwvolume van de volledige woning, 4. de eigendom, of ten minste de blote eigendom, op de hoofd- en de ondergeschikte wooneenheid berust bij dezelfde titularis of titularissen. Er mag maar één eigenaar zijn: 5. de creatie van de ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van: 1) hetzij ten de hoogste zorgbehoevende, twee personen van 65 jaar of ouder, 2) hetzij ten de hoogste zorgverstrekker, twee hulpbehoevende personen, zijnde personen met een handicap, personen die in aanmerking komen voor een tenlasteneming door de Vlaamse zorgverzekering, alsmede personen met hetzij een beiden nood aan in ondersteuning onverdeeldheid om zich in ( titularissen ), het thuismilieu te kunnen handhaven, 3) hetzij de zorgverlener indien de personen, vermeld in punt 1 of 2, gehuisvest blijven in de hoofdwooneenheid. hetzij een externe (derde) die het verhuurt aan zorgbehoevende en zorgverstrekker. Verboden: een notariële splitsing waarbij de ene partij het ene deel van de woning krijgt * vlaamse codex ruimtelijke ordening art toegewezen en de andere partij het andere deel

8 zorgwonen: een vorm van wonen waarbij voldaan is aan alle (5) hiernavolgende voorwaarden*: 1. in een bestaande woning wordt één ondergeschikte wooneenheid gecreëerd, 2. de ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwooneenheid, 3. de ondergeschikte wooneenheid, daaronder niet begrepen de met de hoofdwooneenheid gedeelde ruimten, maakt ten hoogste één derde uit van het bouwvolume van de volledige woning, 4. de eigendom, of ten minste de blote eigendom, op de hoofd- en de ondergeschikte wooneenheid berust bij dezelfde titularis of titularissen. 5. de creatie van de ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van: 1) hetzij ten hoogste twee personen van 65 jaar of ouder, 2) hetzij ten hoogste twee hulpbehoevende personen, zijnde personen met een handicap, personen die ouderendecreet in aanmerking komen voor een tenlasteneming door de Vlaamse zorgverzekering, alsmede personen met een nood aan ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen handhaven, 3) hetzij de zorgverlener indien de personen, vermeld in punt 1 of 2, gehuisvest blijven in de hoofdwooneenheid. * vlaamse codex ruimtelijke ordening art

9 zorgwonen: een vorm van wonen waarbij voldaan is aan alle (5) hiernavolgende voorwaarden*: 1. in een bestaande woning wordt één ondergeschikte wooneenheid gecreëerd, 2. de ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwooneenheid, 3. de ondergeschikte wooneenheid, daaronder niet begrepen de met de hoofdwooneenheid gedeelde ruimten, maakt ten hoogste één derde uit van het bouwvolume van de volledige woning, 4. de eigendom, of ten minste de blote eigendom, op de hoofd- en de ondergeschikte wooneenheid berust bij dezelfde titularis of titularissen. 5. de creatie van de ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van: 1) hetzij ten hoogste twee personen van 65 jaar of ouder, 2) hetzij ten hoogste twee hulpbehoevende personen, zijnde personen met een handicap, personen die in aanmerking komen voor een tenlasteneming door de Vlaamse zorgverzekering, alsmede personen met een nood aan ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen handhaven, 3) hetzij de zorgverlener indien de personen, vermeld in punt 1 of 2, gehuisvest blijven in de hoofdwooneenheid. de decreetgever wenste een ruime groep mensen onder de categorie zorgwonen te vatten, vandaar weinig vaste/objectieve criteria * vlaamse codex ruimtelijke ordening art

10 zorgwonen: een vorm van wonen waarbij voldaan is aan alle (5) hiernavolgende voorwaarden*: 1. in een bestaande woning wordt één ondergeschikte wooneenheid gecreëerd, 2. de ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwooneenheid, 3. de ondergeschikte wooneenheid, daaronder niet begrepen de met de hoofdwooneenheid gedeelde ruimten, maakt ten hoogste één derde uit van het bouwvolume van de volledige woning, 4. de eigendom, of ten minste de blote eigendom, op de hoofd- en de ondergeschikte wooneenheid berust bij dezelfde titularis of titularissen. 5. de creatie van de ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van: 1) hetzij ten hoogste twee personen van 65 jaar of ouder, 2) hetzij ten hoogste twee hulpbehoevende personen, zijnde personen met een handicap, personen die in aanmerking komen voor een tenlasteneming door de Vlaamse zorgverzekering, alsmede personen met een nood aan ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen handhaven, 3) hetzij de zorgverlener indien de personen, vermeld in punt 1 of 2, gehuisvest blijven in de hoofdwooneenheid. de decreetgever wenste een ruime groep mensen onder de categorie zorgwonen te vatten, vandaar weinig vaste/objectieve criteria - geen minimumpercentage aan de handicap opgelegd, dus niet als bijkomend criterium opgelegd worden - wel moet dit minstens kaderen in de hulpbehoevendheid van de betreffende persoon * vlaamse codex ruimtelijke ordening art

11 zorgwonen: een vorm van wonen waarbij voldaan is aan alle (5) hiernavolgende voorwaarden*: 1. in een bestaande woning wordt één ondergeschikte wooneenheid gecreëerd, 2. de ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwooneenheid, 3. de ondergeschikte wooneenheid, daaronder niet begrepen de met de hoofdwooneenheid gedeelde ruimten, maakt ten hoogste één derde uit van het bouwvolume van de volledige woning, 4. de eigendom, of ten minste de blote eigendom, op de hoofd- en de ondergeschikte wooneenheid berust bij dezelfde titularis of titularissen. 5. de creatie van de ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van: 1) hetzij ten hoogste twee personen van 65 jaar of ouder, 2) hetzij ten hoogste twee hulpbehoevende personen, zijnde personen met een handicap, personen die in aanmerking komen voor een tenlasteneming door de Vlaamse zorgverzekering, alsmede personen met een nood aan ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen handhaven, 3) hetzij de zorgverlener indien de personen, vermeld in punt 1 of 2, gehuisvest blijven in de hoofdwooneenheid. de decreetgever wenste een ruime groep mensen onder de categorie zorgwonen te vatten, vandaar weinig vaste/objectieve criteria - specifieke criteria in de betreffende wetgeving - is relatief objectief * vlaamse codex ruimtelijke ordening art

12 zorgwonen: een vorm van wonen waarbij voldaan is aan alle (5) hiernavolgende voorwaarden*: De persoon in kwestie zal dus aan minstens 3 criteria moeten voldoen: 1. een verminderend zelfzorgvermogen moeten hebben 2. én de persoon van de hoofdentiteit moet taken op zich nemen om die te ondervangen, 3. zodat de persoon in kwestie in een thuismilieu kan verblijven. Kan enkel kaderen in een hulpbehoevendheid m.b.t. de zorg- en welzijnssector (dus geen loutere financiële behoevendheid) Komt ook terug bij specifieke wetgeving omtrent zorgverzekeringen 1. in een bestaande woning wordt één ondergeschikte wooneenheid gecreëerd, 2. de ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwooneenheid, 3. de Handleiding ondergeschikte om dit wooneenheid, verminderde zelfzorgvermogen daaronder niet begrepen en de duur de en met de ernst de hoofdwooneenheid er van te bepalen gedeelde ruimten, maakt ten hoogste één derde uit van het bouwvolume van de volledige woning, via: handleiding in een andere wetgeving met een ander doeleinden MAAR er mag niet uitdrukkelijk naar verwezen worden en dus steeds een eigen uitdrukkelijke motivering ontwikkelen 4. de eigendom, of ten minste de blote eigendom, op de hoofd- en de ondergeschikte wooneenheid berust bij dezelfde hieromtrent titularis of titularissen.!!!handleiding als leidraad/kapstok, niet als rechtstreeks criterium!!! 5. de creatie van de ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van: 1) hetzij ten hoogste twee personen van 65 jaar of ouder, 2) hetzij ten hoogste twee hulpbehoevende personen, zijnde personen met een handicap, personen die in aanmerking komen voor een tenlasteneming door de Vlaamse zorgverzekering, alsmede personen met een nood aan ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen handhaven, 3) hetzij de zorgverlener indien de personen, vermeld in punt 1 of 2, gehuisvest blijven in de hoofdwooneenheid. de decreetgever wenste een ruime groep mensen onder de categorie zorgwonen Het is niet noodzakelijk dat een beroep wordt gedaan op een vorm van thuiszorg door derden; in een situatie van zorgwonen moet te het vatten, immers mogelijk vandaar zijn om weinig het verminderde vaste/objectieve zelfzorgvermogen criteria van personen op te vangen binnen een familiaal of ander samenlevingsverband. Het volstaat met andere woorden dat de bewoners van de hoofdwooneenheid effectief taken op zich nemen om de verminderde zelfredzaamheid van de bewoner(s) van de ondergeschikte wooneenheid te ondervangen.(zie memorie van * vlaamse toelichting) codex ruimtelijke ordening art

13 zorgwonen: een vorm van wonen waarbij voldaan is aan alle (5) hiernavolgende voorwaarden*: 1. in een bestaande woning wordt één ondergeschikte wooneenheid gecreëerd, 2. de ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwooneenheid, 3. de ondergeschikte wooneenheid, daaronder niet begrepen de met de hoofdwooneenheid gedeelde ruimten, maakt ten hoogste één derde uit van het bouwvolume van de volledige woning, 4. de eigendom, of ten minste de blote eigendom, op de hoofd- en de ondergeschikte wooneenheid berust bij dezelfde titularis of titularissen. 5. de creatie van de ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van: 1) hetzij ten hoogste twee personen van 65 jaar of ouder, 2) hetzij ten hoogste twee hulpbehoevende personen, zijnde personen met een handicap, personen die in aanmerking komen voor een tenlasteneming door de Vlaamse zorgverzekering, alsmede personen met een nood aan ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen handhaven, 3) hetzij de zorgverlener indien de personen, vermeld in punt 1 of 2, gehuisvest blijven in de hoofdwooneenheid. de zorgbehoevende personen kunnen zowel in de hoofdwoning als in de ondergeschikte woning wonen. * vlaamse codex ruimtelijke ordening art

14 Inhoud 1. Wat is een zorgwoning voor ruimtelijke ordening? 2. Vergunningsplichtig of meldingsplichtig? 3. De komende codextrein? 4. Asielzoekers/burgers wiens woning onbewoonbaar is geworden door onvoorziene omstandigheden

15 1. Vergunningsplichtige handelingen*: Niemand mag zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning: 7 een woning opsplitsen of in een gebouw het aantal woongelegenheden die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande wijzigen, ongeacht of het gaat om een ééngezinswoning, een etagewoning, een flatgebouw, een studio of een al dan niet gemeubileerde kamer; Er is dus sprake van het wijzigen van het aantal woongelegenheden wanneer er meerdere woningen worden gecreëerd. Volgens de definities van de codex ruimtelijke ordening (art ) is een woning een goed vermeld in artikel 2, 1, eerste lid, 31 van de Vlaamse Wooncode: elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande. Een gezin wordt ook gedefinieerd in de wooncode: meerdere personen die op duurzame wijze in dezelfde woning samenwonen en daar hun hoofdverblijfplaats hebben; (artikel 2 Vlaamse Wooncode). * vlaamse codex ruimtelijke ordening art vergunningsplichtige handelingen 18

16 2. Meldingsplichtige handelingen*: 1. In zoverre de verwezenlijking van een ondergeschikte wooneenheid met het oog op de creatie van een vorm van zorgwonen vergunningsplichtig is, wordt deze vergunningsplicht van rechtswege omgezet in een meldingsplicht, op voorwaarde dat de ondergeschikte wooneenheid verwezenlijkt wordt binnen het bestaande bouwvolume van de woning. Het beëindigen van de zorgsituatie, vermeld in artikel 4.1.1, 18, d), is eveneens meldingsplichtig. 2. Indien een bestaande zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, aangewend zal worden voor de huisvesting van meerdere gezinnen of alleenstaanden, is daartoe een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning voor het opsplitsen van een woning vereist. * vlaamse codex ruimtelijke ordening art bijzonderheden inzake zorgwonen8

17 2. Meldingsplichtige handelingen*: Dus: Een huis opdelen in appartementen, kamerwoningen of studio s is altijd en overal vergunningsplichtig, zelfs als je hiervoor geen bouwwerken uitvoert. De enige uitzondering hierop is de regeling van het zorgwonen: het maken van een zorgwoning is bij decreet vrijgesteld van de vergunningsplicht, op voorwaarde dat dit gebeurt binnen het bestaande bouwvolume en zonder dat er constructieve werken worden uitgevoerd. Eigenlijk * vlaamse codex beschouwen ruimtelijke ordening dus art. de zorgwoning vergunningsplichtige (dus handelingen samen met 18 de hoofdwoning) als een ééngezinswoning.

18 2. Meldingsplichtige handelingen*: Indien er constructieve werken dienen uitgevoerd te worden binnen de bestaande woning om zorgwonen mogelijk te maken, dan geldt de stedenbouwkundige meldingsplicht. Ook indien de woning beperkt* wordt uitgebreid, geldt de stedenbouwkundige meldingsplicht. Hiervoor kan gebruikt gemaakt worden van het meldingsformulier zorgwonen (* de totale oppervlakte van de bestaande en de op te richten aangebouwde bijgebouwen bedraagt maximaal 40 vierkante meter - de gebouwen worden geplaatst in de zijtuin tot op 3 meter van de perceelsgrenzen of in de achtertuin tot op 2 meter van de perceelsgrenzen en de hoogte is beperkt tot 4 meter.)

19 2. Meldingsplichtige handelingen*: Als een bestaande zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, terug aangewend wordt voor de huisvesting van 1 gezin, dan is dit ALTIJD meldingsplichtig. U gebruikt hetzelfde meldingsformulier cfr. de aanvraag tot zorgwoning. Als een bestaande zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, aangewend zal worden voor de huisvesting van meerdere gezinnen of alleenstaanden, dan is hiervoor een stedenbouwkundige vergunning nodig. Het opsplitsen van een woning in meerdere wooneenheden die niet dienen voor zorgwonen is immers altijd vergunningsplichtig. Zie website ruimtelijkeordening.be:

20 2. Meldingsplichtige handelingen*: beoordeling van een melding*: De meldingsplicht betreft gevallen waarin de beoordelingsruimte van het bestuur minimaal is omwille van het eenvoudige en gangbare karakter van de betrokken handelingen, Standpunt van de vlaamse regering: zorgwonen moet binnen bestaande woningen overal kunnen, ook indien strijdig met stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.et eerste en het tweede lid, kunnen nooit worden ingevoerd voor handelingen die gelegen zijn in een ruimtelijk kwetsbaar gebied. * vlaamse codex ruimtelijke ordening art lid.

21 2. Meldingsplichtige handelingen*: indien de bestaande woning wordt uitgebreid (groter dan de beperkte uitbreidingen*) dan geldt de stedenbouwkundige vergunningsplicht en dan is een uitgebreide samenstelling van dossier (met medewerking van architect) nodig. (* de totale oppervlakte van de bestaande en de op te richten aangebouwde bijgebouwen bedraagt maximaal 40 vierkante meter - de gebouwen worden geplaatst in de zijtuin tot op 3 meter van de perceelsgrenzen of in de achtertuin tot op 2 meter van de perceelsgrenzen en de hoogte is beperkt tot 4 meter.)

22 Inhoud 1. Wat is een zorgwoning voor ruimtelijke ordening? 2. Vergunningsplichtig of meldingsplichtig? 3. De komende codextrein? 4. Asielzoekers/burgers wiens woning onbewoonbaar is geworden door onvoorziene omstandigheden

23 De codextrein* tracht enkele problemen van zorgwonen decretaal op te lossen (* ontwerp-decreet is goedgekeurd door Vlaamse Regering, nu adviezen inwinnen, tot indiening Vlaams Parlement. Verwacht wordt invoegetreding begin 2017, voor de omgevingsvergunning (23/2/2017).

24 De codextrein* tracht enkele problemen van zorgwonen decretaal op te lossen 1. verwarrend is dat er enkel een melding moet gebeuren indien er vergunningsplichtige stabiliteitswerken uitgevoerd worden, MAAR dat er wel altijd een meldingsplicht geldt bij de stopzetting. Om die reden is er in de komende codexwijziging een aanpassing voorzien dat er altijd een meldingsplicht geldt, van zodra het gaat om zorgwonen. (* ontwerp-decreet is goedgekeurd door Vlaamse Regering, nu adviezen inwinnen, tot indiening Vlaams Parlement. Verwacht wordt invoegetreding begin 2017, voor de omgevingsvergunning (23/2/2017).

25 De codextrein* tracht enkele problemen van zorgwonen decretaal op te lossen 2. De houding dat een woning met zorgwoning, een ééngezinswoning is, is dubieus: de ondergeschikte wooneenheid terwijl artikel 7 stelt dat het wijzigen van het aantal woongelegenheden (dus ondergeschikte wooneenheid bijkomende woongelegenheid in zin van art (opsplitsen van een woning is vergunningsplichtig)) vergunningsplichtig is. Uitdrukkelijk wordt in de codex ingeschreven dat een zorgwoning ook kan in afwijking van verkavelingsvoorschriften of stedenbouwkundige voorschriften, zodat zorgwonen dus ook mogelijk is in zonevreemde woningen, oude BPA s, RUP s, verkavelingen (oplossing vergelijkbaar met de zonnepanelen geïntegreerd in het dak) (* ontwerp-decreet is goedgekeurd door Vlaamse Regering, nu adviezen inwinnen, tot indiening Vlaams Parlement. Verwacht wordt invoegetreding begin 2017, voor de omgevingsvergunning (23/2/2017).

26 De codextrein* tracht enkele problemen van zorgwonen decretaal op te lossen 3. Voor wat betreft de situatie dat van de twee personen slechts één iemand zorgbehoevend of oudere is, en daardoor zijn partner moet achterlaten omdat die strikt genomen niet in een zorgwoning kon wonen, wordt ook een codexwijziging voorzien. Er zal staan dat de zorgwoning dient voor de huisvesting van maximum twee personen, waarvan minstens één persoon oudere of hulpbehoevende moet zijn. (* ontwerp-decreet is goedgekeurd door Vlaamse Regering, nu adviezen inwinnen, tot indiening Vlaams Parlement. Verwacht wordt invoegetreding begin 2017, voor de omgevingsvergunning (23/2/2017).

27 Inhoud 1. Wat is een zorgwoning voor ruimtelijke ordening? 2. Vergunningsplichtig of meldingsplichtig? 3. De komende codextrein? 4. Asielzoekers/burgers wiens woning onbewoonbaar is geworden door onvoorziene omstandigheden

28 4. asielzoekers/burgers wiens woning onbewoonbaar is geworden door onvoorziene omstandigheden vergunningsplichtige handelingen: Niemand mag zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning: 7 een woning opsplitsen of in een gebouw het aantal woongelegenheden die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande wijzigen, ongeacht of het gaat om een ééngezinswoning, een etagewoning, een flatgebouw, een studio of een In het al dan kader niet van gemeubileerde vluchtelingencrisis kamer; en de beperkte plaatsen voor noodopvang van gezinnen met meerdere kinderen, is er een nood, een vraag en een aanbod aan opvang van deze gezinnen bij particuliere gezinnen. Dit geldt tevens voor mensen wiens woning onbewoonbaar is geworden door onvoorziene omstandigheden. Dergelijke gezinnen kunnen thans niet worden opgevangen bij particuliere gezinnen zonder dat er sprake is van een vermeerdering van het aantal woongelegenheden waarvoor een vergunningsplicht geldt. vandaar: aanpassing VRIJSTELLING EN MELDINGSBESLUIT

29 4. asielzoekers/burgers wiens woning onbewoonbaar is geworden door onvoorziene omstandigheden 1. vrij van stedenbouwkundige vergunning* Een stedenbouwkundige vergunning is evenmin vereist als de hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed geheel of gedeeltelijk wordt gewijzigd naar een hoofdfunctie die bestaat uit noodopvang, als aan al de volgende voorwaarden is voldaan: 1 het betreft gegroepeerde opvang van asielzoekers, daklozen of burgers wiens woning onbewoonbaar is; 2 onvoorziene omstandigheden geven aanleiding tot een dringende opvangbehoefte; 3 de opvang is nodig om humanitaire redenen; 4 de opvang is tijdelijk voor een periode van maximaal drie jaar. * zie Besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen

30 asielzoekers/burgers wiens woning onbewoonbaar is geworden door onvoorziene omstandigheden 2. melding* 1. Voor het opsplitsen van een woning of voor het wijzigen in een gebouw van het aantal woongelegenheden die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande, ongeacht of het gaat om een eengezinswoning, een etagewoning, een flatgebouw, een studio of een al dan niet gemeubileerde kamer, wordt de vergunningsplicht vervangen door een verplichte melding als aan al de volgende voorwaarden voldaan is: 1 in een bestaande woning wordt één ondergeschikte wooneenheid gecreëerd; 2 de ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwooneenheid; 3 de ondergeschikte wooneenheid, daaronder niet begrepen de met de hoofdwooneenheid gedeelde ruimten, maakt maximaal één derde uit van het bouwvolume van de volledige woning; 4 de creatie van de ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van: a) hetzij asielzoekers en vluchtelingen die op grond van artikel 6, 1, vierde lid, en artikel 8, 1, van de wet betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen van 12 januari 2007 de opvang van Fedasil moeten verlaten; b) hetzij burgers wiens woning onbewoonbaar is geworden door onvoorziene omstandigheden; 5 de huisvesting is tijdelijk voor een totale duur van maximaal drie jaar per goed; 6 de eigendom, of ten minste de blote eigendom, op de hoofd- en de ondergeschikte wooneenheid berust bij dezelfde titularis of titularissen. 2. Het beëindigen van het opsplitsen van een woning of het wijzigen in een gebouw van het aantal woongelegenheden, bedoeld in paragraaf 1, is eveneens meldingsplichtig. Er wordt hierbij bewust niet gekozen voor een vrijstelling, omdat aan de hand van een melding de betrokken gemeentebesturen tenminste op de hoogte zijn, en er kan nagekeken worden of er voldaan wordt aan de nodige woonkwaliteitsnormen. Eventueel misbruik moet vermeden worden. * Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de meldingsplichtige handelingen (art. 5/1)

31 asielzoekers/burgers wiens woning onbewoonbaar is geworden door onvoorziene omstandigheden 2. melding* Voor het tijdelijk plaatsen van verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt en voor het tijdelijk plaatsen van verplaatsbare constructies die aan deze bewoning aanverwante functies herbergen, wordt de vergunningsplicht vervangen door een verplichte melding als aan al de volgende voorwaarden is voldaan: 1 de plaatsing gebeurt door of in opdracht van de overheid met het oog op het huisvesten van: a) hetzij asielzoekers en vluchtelingen die op grond van artikel 6, 1, vierde lid, en artikel 8, 1, van de wet betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen van 12 januari 2007 de opvang van Fedasil moeten verlaten; b) hetzij burgers wiens woning onbewoonbaar is geworden door onvoorziene omstandigheden; 2 de plaatsing is tijdelijk voor een totale duur van maximaal: a) 3 jaar per goed als het goed bestemd is als militair domein of als gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen; b) twee jaar per goed in alle andere gevallen; 3 de verplaatsbare constructies hebben een gezamenlijke maximale oppervlakte van: a) 1000 m² per goed als het goed bestemd is als militair domein of als gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen; b) 500 m² per goed in alle andere gevallen; 4 Ook de plaatsing containers gebeurt met aanverwante niet in ruimtelijk functies, kwetsbaar, zoals kook- erosiegevoelig en eetcontainer, of effectief onthaalcontainer, overstromingsgevoelig container voor gebied; personeel, ontmoetingsruimte, 5 ontspanningsruimte, de afstand tot de perceelsgrenzen vallen onder de bedraagt meldingsregeling. minimaal tien Deze meter. melding wordt aan strenge voorwaarden gekoppeld. De overheid waarbij gemeld wordt, kan voorwaarden aan de melding verbinden. Deze voorwaarden kunnen de melding niet verbieden of onmogelijk * maken. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de meldingsplichtige handelingen art. 5/2

32 Vragen?

Zorgwonen Deze informatiebrochure maakt u wegwijs in het zorgwonen.

Zorgwonen Deze informatiebrochure maakt u wegwijs in het zorgwonen. Zorgwonen Deze informatiebrochure maakt u wegwijs in het zorgwonen. INHOUDSTAFEL 1. Wat is zorgwonen... 3 2. Voorwaarden zorgwonen 4 3. Een melding of vergunning? 5 4. Hoe moet u zorgwonen aanvragen? 6

Nadere informatie

ZORGEN. voor een. THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT

ZORGEN. voor een. THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT ZORGEN voor een THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT Beste lezer, Wilt u uw zorgbehoevende moeder en/of vader in huis nemen, maar toch voor elk een eigen thuis creëren? Wilt u uw andersvalide kind

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Aanwijzing van meldingsplichtige handelingen met toepassing van artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Hoofdstuk 2. Aanwijzing van meldingsplichtige handelingen met toepassing van artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Gewijzigd 15-07-2016. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen.

Nadere informatie

Regelgeving over zorgwonen in GENT

Regelgeving over zorgwonen in GENT ZORGEN voor een THUIS Regelgeving over zorgwonen in GENT Beste lezer, Wilt u uw zorgbehoevende moeder en/of vader in huis nemen, maar toch voor elk een eigen thuis creëren? Wilt u uw andersvalide kind

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften RUP meergezinswoningen gemeente Boechout december 2012 DEFINITIEF ONTWERP colofon project: RUP meergezinswoningen opdrachtgever: GEMEENTE BOECHOUT opdrachtnemer: OMGEVING

Nadere informatie

Gemeente Meulebeke Stedenbouwkundige verordening met oog op het versterken van de woonkwaliteit bij meergezinswoningen Gecoördineerde versie

Gemeente Meulebeke Stedenbouwkundige verordening met oog op het versterken van de woonkwaliteit bij meergezinswoningen Gecoördineerde versie Gemeente Meulebeke Stedenbouwkundige verordening met oog op het versterken van de woonkwaliteit bij meergezinswoningen Gecoördineerde versie Pagina 1 Aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 12 oktober

Nadere informatie

PAARDEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

PAARDEN EN RUIMTELIJKE ORDENING PAARDEN EN RUIMTELIJKE ORDENING TOELICHTING BIJ DE VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING EN DE UITVOERINGSBESLUITEN Veerle Strosse en Tom Van Rensbergen Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend

Nadere informatie

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening & Omgevingstrein 2016

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening & Omgevingstrein 2016 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening & Omgevingstrein 2016 VCRO & Omgevingstrein 2016 1. Ruimtelijk rendement 2. Zorgwonen 3. Ruimte voor ondernemen 4. Watergevoelige openruimtegebieden 5. Reservatiestroken

Nadere informatie

Samenhuizen in Gent. 1. Aanleiding. Samenhuizen kan een stedenbouwkundig misdrijf vormen

Samenhuizen in Gent. 1. Aanleiding. Samenhuizen kan een stedenbouwkundig misdrijf vormen Samenhuizen in Gent Samenhuizen in deze nota = meerdere personen die, buiten het klassieke gezinsverband, samen een ééngezinswoning of appartement huren met meer dan één slaapkamer. Onderstaande nota werd

Nadere informatie

STUDENTEN- HUISVESTING IN GENT KOTEN WIJZER VERHUREN? Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning STEDENBOUW- KUNDIGE NORMEN.

STUDENTEN- HUISVESTING IN GENT KOTEN WIJZER VERHUREN? Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning STEDENBOUW- KUNDIGE NORMEN. STUDENTEN- HUISVESTING IN GENT STEDENBOUW- KUNDIGE NORMEN KOTEN WIJZER VERHUREN? 14 juni 2014 Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Inhoud 1. Stedenbouwkundige vergunningsplicht 2. Geldende

Nadere informatie

Melding van stedenbouwkundige handelingen of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Melding van stedenbouwkundige handelingen of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit Melding van stedenbouwkundige handelingen of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit OV-07-170701 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE MELDINGSPLICHT

STEDENBOUWKUNDIGE MELDINGSPLICHT BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be November 2010 STEDENBOUWKUNDIGE MELDINGSPLICHT In het Belgisch Staatsblad van 10

Nadere informatie

meldings- en vergunningsplicht

meldings- en vergunningsplicht meldings- en vergunningsplicht gemeentelijke stedenbouwkundige verordening de panne juni 2014 definitief ontwerp 2 Verwijderd: maart Inhoud Doel van deze verordening... - 3 - Leeswijzer... - 4 - DEEL I

Nadere informatie

Samenhang tussen stedenbouwkundige voorschriften en decretale bepalingen bij een ruimtelijk uitvoeringsplan.

Samenhang tussen stedenbouwkundige voorschriften en decretale bepalingen bij een ruimtelijk uitvoeringsplan. Samenhang tussen stedenbouwkundige voorschriften en decretale bepalingen bij een ruimtelijk uitvoeringsplan. De Vlaamse Codex RO (VCRO) geeft ondermeer aan welke de decretale mogelijkheden zijn rond vergunbaarheid.

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verordening. inzake oppervlaktenormen voor meergezinswoningen. Vrijheid 29 B-2370 Arendonk

Stedenbouwkundige verordening. inzake oppervlaktenormen voor meergezinswoningen.  Vrijheid 29 B-2370 Arendonk Stedenbouwkundige verordening inzake oppervlaktenormen voor meergezinswoningen Versie: 0.4 Datum: 18 juni 2015 www.arendonk.be Vrijheid 29 B-2370 Arendonk COLOFON Contact: Gemeentebestuur van Arendonk

Nadere informatie

1. Vergunningsplicht. 2. Vergunningsaanvraag: - procedure - indiening. 3. Vergunbaarheid

1. Vergunningsplicht. 2. Vergunningsaanvraag: - procedure - indiening. 3. Vergunbaarheid 1. Vergunningsplicht 2. Vergunningsaanvraag: - procedure - indiening 3. Vergunbaarheid 1. Vergunningsplicht 2. Vergunningsaanvraag: - procedure - indiening 3. Vergunbaarheid 1. VERGUNNINGSPLICHT VCRO:

Nadere informatie

Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening. Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016

Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening. Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016 Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016 1 Inhoud 1. Wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Wijzigen van het aantal woongelegenheden

Wijzigen van het aantal woongelegenheden Wijzigen van het aantal woongelegenheden In de loop der tijd zijn heel wat grote panden onderverdeeld in meergezinswoningen. Veel van deze opdelingen gebeurden zonder bouwvergunning of stedenbouwkundige

Nadere informatie

Wijziging ABR deel 3, hoofdstuk 2 Woongebouwen ifv Hospitawonen

Wijziging ABR deel 3, hoofdstuk 2 Woongebouwen ifv Hospitawonen Hospitawonen Aanleiding en doel van de wijziging De huidige tekst van het bouwreglement laat niet toe dat een eigenaar van een te beschermen eengezinswoning een kamer verhuurt, zelfs indien men als eigenaar

Nadere informatie

Bouwmisdrijven. Toelichting VLN Oost-Vlaanderen 27 februari 2014. Afdeling Bouw- en woontoezicht Stad Gent

Bouwmisdrijven. Toelichting VLN Oost-Vlaanderen 27 februari 2014. Afdeling Bouw- en woontoezicht Stad Gent Bouwmisdrijven Toelichting VLN Oost-Vlaanderen 27 februari 2014 Klaartje Verbeke Afdeling Bouw- en woontoezicht Stad Gent 1 Inhoud Wat is een bouwmisdrijf? Vergunningsplicht Informatieplichten Extra voorschriften

Nadere informatie

Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Bijlage I Formulier I Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed RWO-01-100330

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET INVULLEN VAN DE MELDING VAN STEDENBOUWKUNDIGE HANDELINGEN OF DE EXPLOITATIE VAN EEN INGEDEELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT

TOELICHTING BIJ HET INVULLEN VAN DE MELDING VAN STEDENBOUWKUNDIGE HANDELINGEN OF DE EXPLOITATIE VAN EEN INGEDEELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT TOELICHTING BIJ HET INVULLEN VAN DE MELDING VAN STEDENBOUWKUNDIGE HANDELINGEN OF DE EXPLOITATIE VAN EEN INGEDEELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT Dit document geeft extra toelichting bij het invullen van de

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Publius Express www.publius.be Onderwerp Bye bye voortzettingsmisdrijf? Datum 25 november 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Gemeente Moorslede Dienst ruimtelijke ordening Marktplaats 1 8890 Moorslede Tel.: 051/788 914 Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Principiële goedkeuring

Nadere informatie

VERORDENING 'GEZINSWONINGEN'

VERORDENING 'GEZINSWONINGEN' VERORDENING 'GEZINSWONINGEN' Stedenbouwkundige verordening tot regeling van het opdelen en het wijzigen van de functie van woningen, met het oog op het behoud van de gezinswoning. Art. 01 Terminologie

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN Art. 1 - Toelichting Sedert de afschaffing van de omzendbrief van 17 juni 1970 betreffende

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

ZONEVREEMDE CONSTRUCTIES. (meer info vindt u op

ZONEVREEMDE CONSTRUCTIES. (meer info vindt u op ZONEVREEMDE CONSTRUCTIES (meer info vindt u op www.ruimtelijkeordening.be) VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING HOOFDSTUK IV. Afwijkingen van stedenbouwkundige voorschriften AFDELING 2. Basisrechten voor

Nadere informatie

STEDENBOUW Beslissing van het college van burgemeester en schepenen tot verlening van de stedenbouwkundige

STEDENBOUW Beslissing van het college van burgemeester en schepenen tot verlening van de stedenbouwkundige BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be September 2010 STEDENBOUW In het Belgisch Staatsblad van 1 september 2010 verscheen

Nadere informatie

Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen deel 2 gemeente Rotselaar

Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen deel 2 gemeente Rotselaar PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Directie infrastructuur Dienst ruimtelijke ordening Vragen naar Els Van Loon/Shary Heuninckx Telefoon - fax 016/26.75.07 016/26.75.85 E-mail weekendverblijven@vlaams-brabant.be

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ AANVRAAG VAN EEN VERKAVELINGSVERGUNNING voor kavel 1 van het voorgelegd ontwerp Gemeente 2290 VORSELAAR, Sectie G, nrs.: 16/K, 16/L, 16/P2 Hildering 1 Keizershofstraat

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verordening. inzake parkeren en stallen van auto s en fietsen

Stedenbouwkundige verordening. inzake parkeren en stallen van auto s en fietsen Stedenbouwkundige verordening inzake parkeren en stallen van auto s en fietsen Versie 2.1 22 december 2016 Pagina 2 van 7 Artikel 1. DEFINITIES Voor de toepassing van deze stedenbouwkundige verordening

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Solitaire vakantiewoningen - Interfluvium Gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wevelgem, Wielsbeke en

Nadere informatie

ALGEMEEN KWALITEITSKADER MEERGEZINSWONINGEN goedgekeurd door college van burgemeester en schepenen op 01/07/2016

ALGEMEEN KWALITEITSKADER MEERGEZINSWONINGEN goedgekeurd door college van burgemeester en schepenen op 01/07/2016 goedgekeurd door college van burgemeester en schepenen op 01/07/2016 Verplichtend karakter Aanbevelingen Vergunningsplicht Toepassingsgebied Volgens art. 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015. de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden

NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015. de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015 de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden Meer en meer ouders overwegen om een kot te kopen voor hun studerende kinderen

Nadere informatie

NOTITIE MOGELIJKHEDEN REALISEREN MANTELZORGWONINGEN GEMEENTE CRANENDONCK 2016

NOTITIE MOGELIJKHEDEN REALISEREN MANTELZORGWONINGEN GEMEENTE CRANENDONCK 2016 NOTITIE MOGELIJKHEDEN REALISEREN MANTELZORGWONINGEN GEMEENTE CRANENDONCK 2016 Cranendonck mei Inhoudsopgave: 1. Wat is mantelzorg 5 2. Wat is een mantelzorgwoning 5 3. Is een mantelzorgwoning tijdelijk

Nadere informatie

I.T GEZINSLID. Inhoud

I.T GEZINSLID. Inhoud I.T. 141 - GEZINSLID Inhoud I.T. 141 - GEZINSLID... 1 Bestanddelen... 2 Datum van de wijziging... 2 Plaats in het gezin... 2 Identificatienummer van de referentiepersoon van het gezin... 2 Controles...

Nadere informatie

7 ARTIKEL 7: CLUSTER S GRAVENWEZEL

7 ARTIKEL 7: CLUSTER S GRAVENWEZEL 7 ARTIKEL 7: CLUSTER S GRAVENWEZEL ART.7.0. BASISRECHTEN Deze cluster situeert zich binnen de perimeter noordelijke en oostelijke open ruimte. De zonevreemde woningen zijn gelegen in ruimtelijk kwetsbaar

Nadere informatie

Voldoet de constructie aan de voorschriften van het PRUP of gewestplan of verkaveling?

Voldoet de constructie aan de voorschriften van het PRUP of gewestplan of verkaveling? Waar is uw constructie gelegen volgens het PRUP of gewestplan? Woongebied (woongebied of landelijk woongebied volgens gewestplan of BPA, zone voor kleinschalig wonen en verblijven volgens het PRUP, niet-vervallen

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf N.V. Wijckmans te Ham Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

bladnummer 3 Advies van de gecoro

bladnummer 3 Advies van de gecoro bladnummer 3 Advies van de gecoro I Voorschriften inzake rulmtelllke ordening Gewestplan RUP GGR-K101 Kerkhof en omgeving deel 1, goedgekeurd op 25-08-2005 Bestemming(en): Tuinen, Landbouwgebied, Halfopen

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verordening met het oog op het versterken van de woonkwaliteit in de gemeente.

Stedenbouwkundige verordening met het oog op het versterken van de woonkwaliteit in de gemeente. Stedenbouwkundige verordening met het oog op het versterken van de woonkwaliteit in de gemeente. Voorgelegd aan de Gewestelijke Stedenbouwkundige Ambtenaar op 28/01/2010 Voorgelegd aan de GECORO in zitting

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED Ligging onroerend goed JOKSTRAAT 28 Kadastrale gegevens Afdeling DE HAAN 3 AFD (WENDUINE) Sectie

Nadere informatie

(Versie 12/12/2013) Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Opwijk

(Versie 12/12/2013) Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Opwijk Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake parkeren en stallen van auto s & fietsen en realisatie van bergruimten bij meergezinswoningen (Versie 12/12/2013) Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Opwijk

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2014/0559 van 12 augustus 2014 in de zaak 1213/0593/A/4/0569 In zake: 1. de heer Albert DIELS 2. mevrouw Rita DERWAEL bijgestaan en vertegenwoordigd door:

Nadere informatie

INHOUD. Inhoud. 3. Woord vooraf. 11

INHOUD. Inhoud. 3. Woord vooraf. 11 INHOUD Inhoud. 3 Woord vooraf. 11 1 Algemene inleiding 15 1 Ruimtelijke ordening en stedenbouw: begrippen. 17 2 Ruimtelijke ordening en stedenbouw zijn nodig. 18 3 Ruimtelijke ordening en stedenbouw versus

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING, MELDING EN VRIJSTELLING

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING, MELDING EN VRIJSTELLING COVER STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING, MELDING EN VRIJSTELLING VOORWOORD Als het kan, houden we het graag eenvoudig: geen overbodige formulieren, geen onnodige wachttijden, geen betutteling. Met deze principes

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften verloop stedenbouwkundige voorschriften datum verloop 27/02/2014 beslissing opmaak 01/04/2014 plenaire vergadering 03/07/2014 voorlopige vaststelling 25/08/2014-24/10/2014 openbaar onderzoek 26/02/2015

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMEEN Alle werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, en in onderstaande voorschriften

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVERGUNNING V0647 d.d. 26.09.2014 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Voorzieningen voor een inwonende

Nadere informatie

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Beroep: Datum van aanvraag:

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Beroep: Datum van aanvraag: 1 MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Voorliggend formulier is slechts een model dat aangepast kan worden aan de specifieke wensen en noden van de gemeente vak in te vullen door de aanvrager

Nadere informatie

Titel IV. Vergunningenbeleid

Titel IV. Vergunningenbeleid Titel IV. Vergunningenbeleid Bestaande hoofdstuk DRO volledig vervangen + opheffing bepalingen coördinatiedecreet 96 eenvormige vergunningsprocedure voor ontvoogde en nietontvoogde gemeentes + dwingende

Nadere informatie

1.2. De verkavelingsvergunning... 38 2. De geldigheidsduur van de stedenbouwkundige en de verkavelingsvergunning

1.2. De verkavelingsvergunning... 38 2. De geldigheidsduur van de stedenbouwkundige en de verkavelingsvergunning Titel I. Inleiding... 1 Hoofdstuk 1. Toepasselijke wetgeving.... 3 Hoofdstuk 2. Beslissingsbevoegdheden...... 7 Hoofdstuk 3. Administratieve organisatie.... 11 Titel II. Vergunningsplicht... 15 Hoofdstuk

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING, MELDING EN VRIJSTELLING

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING, MELDING EN VRIJSTELLING STEDENBOUWKUNDIGE COVER VERGUNNING, MELDING EN VRIJSTELLING VANAF 29/09/2016 VOORWOORD In deze folder leest u welke algemene regels en principes van toepassing zijn rond de stedenbouwkundige vergunnings-

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening parkeerplaatsen buiten openbare weg (versie 2)

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening parkeerplaatsen buiten openbare weg (versie 2) Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening parkeerplaatsen buiten openbare weg (versie 2) Ingevolge de beslissing van de gemeenteraad van 6 november 2008 1. Algemene definities 1.1. Herbouwen Bouwen van

Nadere informatie

aanleggen van parkeerplaatsen en

aanleggen van parkeerplaatsen en Stedenbouwkundige verordening op het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen Opmaak stedenbouwkundige verordening: - Principiële beslissing tott opmaak door CBS: 18 maart 2013 - Preadvies van

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN, INFILTRATIEVOORZIENINGEN, BUFFERVOORZIENINGEN, GESCHEIDEN LOZING VAN AFVALWATER EN HEMELWATER

GEMEENTELIJKE VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN, INFILTRATIEVOORZIENINGEN, BUFFERVOORZIENINGEN, GESCHEIDEN LOZING VAN AFVALWATER EN HEMELWATER GEMEENTELIJKE VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN, INFILTRATIEVOORZIENINGEN, BUFFERVOORZIENINGEN, GESCHEIDEN LOZING VAN AFVALWATER EN HEMELWATER Onderhavige verordening bevat voorschriften inzake het plaatsen

Nadere informatie

Huisnummeringsreglement grondgebied Stad Gent

Huisnummeringsreglement grondgebied Stad Gent Huisnummeringsreglement grondgebied Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 mei 2017 Bekendgemaakt op 23 mei 2017 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel 2. Definities... 1 Artikel 3. Toepassingsgebied...

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 18 maart 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 18 maart 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 18 maart 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Solitaire vakantiewoningen - Brugge Oostende Gemeenten Beernem, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Knokke-Heist, Middelkerke,

Nadere informatie

Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen deel 2 gemeente Rotselaar

Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen deel 2 gemeente Rotselaar PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Directie infrastructuur Dienst ruimtelijke ordening Vragen naar Els Van Loon/Shary Heuninckx Telefoon - fax 016/26.75.07 016/26.75.85 E-mail weekendverblijven@vlaams-brabant.be

Nadere informatie

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Herent-Winksele-Veltem-Beisem Het is ieders droom om zo lang mogelijk op een zelfstandige manier thuis te blijven wonen. In elk leven komt er echter een moment waarop

Nadere informatie

stedenbouwkundige vergunning, melding en vrijstelling

stedenbouwkundige vergunning, melding en vrijstelling stedenbouwkundige vergunning, melding en vrijstelling gemeente Brasschaat - 2010 - vu: burgemeester dirk de kort bredabaan 182 2930 brasschaat inhoudstafel 1. wijzigen van de woonfunctie 2. aantal woongelegenheden

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE pagina 1 van 7 STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Geachte mevrouw Geachte heer Hierbij vindt u het gevraagde uittreksel voor het perceel met de volgende coördinaten: IDENTIFICATIE

Nadere informatie

DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993;

DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993; DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993; Overwegende dat een aantal artikels aanleiding geven tot interpretatie.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Voor het afleveren van een conformiteitsattest voor huur- en kamerwoningen en voor controle op de kwaliteitsnorm in kader van een uitbatingsvergunning voor kamerwoningen en studentenkamers

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSWIJZIGING VAN EEN GOEDGEKEURDE, NIET-VERVALLEN VERKAVELING DD. 24/01/1964 NOOT: 1. De voorschriften van de oorspronkelijke verkaveling

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMEEN Alle werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, en in onderstaande voorschriften

Nadere informatie

AFDELING 2. Basisrechten voor zonevreemde constructies. Onderafdeling 1. Toepassingsgebied, draagwijdte en algemene bepalingen

AFDELING 2. Basisrechten voor zonevreemde constructies. Onderafdeling 1. Toepassingsgebied, draagwijdte en algemene bepalingen AFDELING 2. Basisrechten voor zonevreemde constructies Onderafdeling 1. Toepassingsgebied, draagwijdte en algemene bepalingen Art. 4.4.10. 1. Deze afdeling is van toepassing op vergunningsaanvragen die

Nadere informatie

De Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid

De Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid De Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid Naam (Inter) Naam evenement datum Over Inter 1 Geschiedenis Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Huisvesting seizoensarbeiders verleden en toekomst. 16 oktober 2012 Luc Vanoirbeek Adviseur tuinbouw studiedienst

Huisvesting seizoensarbeiders verleden en toekomst. 16 oktober 2012 Luc Vanoirbeek Adviseur tuinbouw studiedienst Huisvesting seizoensarbeiders verleden en toekomst 16 oktober 2012 Luc Vanoirbeek Adviseur tuinbouw studiedienst Ontstaan van dit thema Sinds 2003 werkt men in de tuinbouwsector met seizoensarbeiders uit

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE pagina 1 van 7 STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Geachte mevrouw Geachte heer Hierbij vindt u het gevraagde uittreksel voor het perceel met de volgende coördinaten: IDENTIFICATIE

Nadere informatie

INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE

INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE DOSSIERNUMMER: VG04294 GEMEENTE: Meeuwen-Gruitrode, dienst ruimtelijke ordening en milieu, Dorpsstraat 44, 3670 Meeuwen- Gruitrode DATUM opmaak document: 18/08/2017

Nadere informatie

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor inplanting van gebouwen (Vastgesteld door de gemeenteraad dd. 20/02/2017)

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor inplanting van gebouwen (Vastgesteld door de gemeenteraad dd. 20/02/2017) Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor inplanting van gebouwen (Vastgesteld door de gemeenteraad dd. 20/02/2017) Motivatie tot opmaak In 1976 zijn de gemeenten Koksijde en Oostduinkerke gefusioneerd

Nadere informatie

leidraad VooR HanDHaaFbaRE PlannEn En StEDEnboUWKUnDiGE VooRScHRiFtEn 9 aandachtspunten

leidraad VooR HanDHaaFbaRE PlannEn En StEDEnboUWKUnDiGE VooRScHRiFtEn 9 aandachtspunten leidraad VooR HanDHaaFbaRE PlannEn En StEDEnboUWKUnDiGE VooRScHRiFtEn 9 aandachtspunten 9 brochure_leidraad_a5.indd 1 19/02/14 13:26 Stedenbouwkundige voorschriften en plannen die u een vlotte vergunningsverlening

Nadere informatie

Meldingsplicht en vrijstellingen van stedenbouwkundige vergunning

Meldingsplicht en vrijstellingen van stedenbouwkundige vergunning Meldingsplicht en vrijstellingen van stedenbouwkundige vergunning Opmerkingen ter verbetering van deze tekst zijn welkom 1 Inhoud 1 Inhoud... 1 2 Inleiding... 1 3 Regelgeving in hoofdlijnen... 2 3.1 Enkele

Nadere informatie

Gelet op het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997, zoals gewijzigd (hierna Vlaamse Wooncode);

Gelet op het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997, zoals gewijzigd (hierna Vlaamse Wooncode); Gemeenteraad Gelet op het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997, zoals gewijzigd (hierna Vlaamse Wooncode); Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd (hierna Gemeentedecreet);

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

MOGELIJKE NIEUWE FUNCTIES VOOR BOERDERIJEN IN AGRARISCH GEBIED

MOGELIJKE NIEUWE FUNCTIES VOOR BOERDERIJEN IN AGRARISCH GEBIED stad brugge dienst ruimtelijke ordening MOGELIJKE NIEUWE FUNCTIES VOOR BOERDERIJEN IN AGRARISCH GEBIED Voorwoord door schepen van ruimtelijke ordening en huisvesting Mercedes Van Volcem Steeds meer boerderijen

Nadere informatie

Art. 1 - Dit regelement is van toepassing vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019.

Art. 1 - Dit regelement is van toepassing vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019. Reglement Retributie op administratieve prestaties Vastgesteld door de gemeenteraad op 15 december 2016 Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 23 december 2016 Art. 1 - Dit regelement is van toepassing vanaf

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 17 april 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 17 april 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 17 april 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

(2) In artikel 7.2, 2 en 3, telkens in fine, wordt het woord driejaarlijks vervangen door jaarlijks.

(2) In artikel 7.2, 2 en 3, telkens in fine, wordt het woord driejaarlijks vervangen door jaarlijks. WIJZIGING VAN HET GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE INVENTARISATIE VAN EN BELASTING OP LEEGSTAANDE WONINGEN EN GEBOUWEN EN OP TWEEDE VERBLIJVEN VOOR DE PERIODE 2014-2019 Het gemeentelijk reglement inzake

Nadere informatie

VERWERVINGSPREMIE REGLEMENT. Gemeenteraadsbeslissing d.d

VERWERVINGSPREMIE REGLEMENT. Gemeenteraadsbeslissing d.d STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE VERWERVINGSPREMIE REGLEMENT Gemeenteraadsbeslissing d.d. 13.12.2016 Het stadsbestuur wenst jonge gezinnen te blijven stimuleren om een eigen woning te verwerven, hetzij door

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Steenackers Louis Clementinastraat 24 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

VOORBEELDDOSSIER. Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een carport

VOORBEELDDOSSIER. Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een carport VOORBEELDDOSSIER Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een carport Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een carport VOORBEELDDOSSIER Beste bewoner, De wetgeving inzake ruimtelijke

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 november 2012

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 november 2012 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 november 2012 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Patrick Janssens,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 juli 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 juli 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 juli 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

3. Soepele meldingsprocedure vervangt de vergunningsaanvraag soms...3

3. Soepele meldingsprocedure vervangt de vergunningsaanvraag soms...3 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. De nieuwe regels in grote lijnen 1. Een stedenbouwkundige vergunning aanvragen...2 2. Vaker vrijgesteld om een vergunning aan te vragen...3 3. Soepele meldingsprocedure vervangt

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verordening inzake parkeren, stallen van auto s en fietsen en realisatie van bergruimten bij woningen

Stedenbouwkundige verordening inzake parkeren, stallen van auto s en fietsen en realisatie van bergruimten bij woningen Stedenbouwkundige verordening inzake parkeren, stallen van auto s en fietsen en realisatie van bergruimten bij woningen Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 mei 2012 Namens de gemeenteraad

Nadere informatie

VOORBEELDDOSSIER. Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een garage

VOORBEELDDOSSIER. Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een garage VOORBEELDDOSSIER Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een garage Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een garage VOORBEELDDOSSIER Beste bewoner, De wetgeving inzake ruimtelijke

Nadere informatie

Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019

Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019 Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019 goedgekeurd door de gemeenteraad op 31 maart 2014 gepubliceerd op website gemeente op 13 mei 2014 gemeenteraad Artikel 1A Vanaf de inwerkingtreding

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

Vergunningvrij bouwen en mantelzorg. Henry de Roo

Vergunningvrij bouwen en mantelzorg. Henry de Roo Vergunningvrij bouwen en mantelzorg Henry de Roo Mantelzorg Intensieve zorg of ondersteuning, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende, ten behoeve van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Infobrochure Activeringsheffing 2017

Infobrochure Activeringsheffing 2017 Infobrochure Activeringsheffing 2017 Inhoud Inleiding 1. Register van onbebouwde percelen a. Wanneer is een perceel onbebouwd? b. Zijn er uitzonderingen? c. Begrip eigenaar d. Hoe wordt een onbebouwd perceel

Nadere informatie