Helmond regelt het beter: Terrassen. b g e l t t

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Helmond regelt het beter: Terrassen. b g e l t t"

Transcriptie

1 Helmond regelt het beter: Terrassen re et b H M L E er D N O g e l t t

2 De Helmondse horecaondernemers willen graag vrijheid om hun terras in te richten. De gemeente Helmond wil het aantal regels voor ondernemers omlaag brengen. Horecaondernemers en gemeente hebben samen naar vereenvoudiging van de terrasregels gezocht. Het resultaat zijn duidelijke, handhaafbare algemene regels met zo min mogelijk administratieve rompslomp voor de ondernemers. Samen werken we aan een aantrekkelijke stad! In deze folder vindt u een samenvatting van de terrasregels. De volledige regels vindt u op Uitgangspunten De nieuwe terrasregels zijn er vooral op gericht om terrassen af te stemmen op andere functies in de stad, om zo onveilige situaties en overlast te voorkomen. Het doel is een open en toegankelijke terrasstructuur. Meer vrijheid voor u als ondernemer betekent natuurlijk ook dat u zelf verantwoordelijk bent voor kwaliteit, en voor een goede afstemming met de omgeving. Vergunningvrij In heel Helmond kunt u een terras voor uw horecagelegenheid plaatsen, zo lang u voldoet aan de nieuwe terrasregels. U heeft daarvoor geen vergunning meer nodig! Wel moet u in het bezit zijn van een exploitatievergunning. En als u alcohol schenkt, heeft u ook een Drank- en horecavergunning nodig. Voor het aantal vierkante meters gemeentegrond dat uw terras bezet, betaalt u precariobelasting volgens de Verordening Precariobelasting Helmond. Hiervoor voert de gemeente controles uit.

3 Wanneer? Terrassen mogen in Helmond het hele jaar rond geopend zijn tussen uur. In sommige gebieden kunnen kortere openingstijden gelden. Dat is bijvoorbeeld zo in het buitengebied. Na sluiting van uw terras zorgt u ervoor dat het terras ook echt niet gebruikt kan worden. Opslag van meubilair in de openbare ruimte buiten openingstijden mag, maar niet direct tegen de gevel van het pand, en ook niet tegen bomen, lichtmasten en andere gemeentelijke objecten. Waar? U mag uw terras zo breed neerzetten als uw gevel is. Als uw buren ermee akkoord gaan dat het terras ook (deels) voor hun pand staat, dan mag dat. U houdt minimaal 0,5 meter afstand van gemeentegroen, -meubilair en -kunstwerken. Ook zorgt u dat ingangen, nooduitgangen en brandkranen vrij blijven van obstakels. Als er voor het pand een vlonder aanwezig is, dan mag deze niet breder dan de gevel van het pand zijn. Op het natuurstenen vlak op de kop (=Zuidzijde) van de Markt verdelen de omliggende horecaondernemers dat vlak onderling voor hun terrassen. In de hele stad mag uw terras op het trottoir staan als er een ongehinderde doorgang voor voetgangers van tenminste 1,5 meter breed vrij blijft. In voetgangersgebieden moet u ook een 3,5 meter brede ongehinderde doorgang voor hulpdiensten en expeditieroutes vrijlaten. In het voetgangersgebied in het centrum staat de ligging van de vrije zones op zonekaarten ingetekend (door de week en op zaterdag tijdens de warenmarkt). Tijdens kermissen bepaalt de kermiscoördinator of terrassen (deels) geplaatst kunnen worden.

4 Meubilair Op uw terras mag u naast terrasmeubilair ook plantenbakken, afvalbakken, losstaande terrasverwarming, bestekkasten, een menubord, parasols, terrasafscheidingen en een decoratief object (bijvoorbeeld een kunststof ijshoorn) plaatsen. Alle objecten moeten wel verwijderbaar zijn. Als u parasols of terrasafscheidingen wilt verankeren, dan doet de gemeente dat voor u, op uw kosten. Op parasols mag er in het centrumgebied en in Brandevoort alleen op de verticale rand (volant) een bedrijfslogo of reclame staan. Tv s, partytenten en bars/ tappunten mogen alleen geplaatst worden bij een evenement waarvoor u een evenementenvergunning heeft of melding heeft gedaan. U mag één menubord (maximaal 1,5 meter hoog en 0,8 meter breed) en één decoratief object op uw terras plaatsen. In het centrumgebied en in Brandevoort mogen deze niet verder dan 1 meter uit de gevel staan.

5 Open terrasstructuur Om een goed doorzicht te houden (in het centrumgebied ook voor toezichtcamera s) mogen terrasafscheidingen niet hoger dan 1,8 meter zijn. In ieder geval zijn de afscheidingen vanaf 0,9 meter vanaf de grond van helder transparant glas; liever nog zijn ze dat helemaal. Er mag geen reclame op, behalve een bedrijfslogo en op het glas is dat transparant. De afscheidingen staan haaks op of parallel aan de gevel. Tenminste één zijde van het terras heeft geen terrasafscheiding. Gebruikt u plantenbakken als terrasafscheiding? Dan mag de rand niet hoger dan 0,9 meter zijn. Op het natuurstenen vlak op de Kop (= Zuidzijde) van de Markt zijn terrasafscheidingen niet toegestaan.

6 Veiligheid en beheer Natuurlijk moeten aanwijzingen van brandweer, politie en (gemeentelijke) toezichthouders altijd opgevolgd worden. Tijdens risicovolle evenementen, aangewezen door de burgemeester, is het verboden dranken te schenken of te gebruiken in glas of blik. Tijdens niet-risicovolle evenementen is het op de reguliere terrassen toegestaan drank te schenken of te gebruiken in glas of blik. Op terrassen die speciaal voor het evenement zijn ingericht, is het schenken of gebruiken van dranken in glas of blik verboden. U bent zelf verantwoordelijk voor het heel en schoon houden van uw terras en de directe omgeving daarvan. Natuurlijk moet uw terrasinrichting voldoen aan technische veiligheidseisen.

7 Handhaving Bij handhaven hanteert de gemeente Helmond de volgende werkwijze. Eerst krijgt de overtreder een waarschuwing, waarbij de regels nogmaals worden uitgelegd. Daarna volgt een geldboete of dwangsom. De hoogte van de boete of dwangsom hangt af van de ernst van de overtreding en de kosten voor het ongedaan maken daarvan. Vragen? Deze folder bevat een samenvatting van de nieuwe terrasregels. De complete regels met centrumkaarten vindt u op Heeft u vragen over de terrasregels? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Veiligheid en Bestuurs- en Juridische Zaken van de gemeente Helmond. Dat kan telefonisch via of per via

8

Uitvoeringsbesluit artikel 2:28a, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening

Uitvoeringsbesluit artikel 2:28a, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening Uitvoeringsbesluit artikel 2:28a, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening (vastgesteld door de burgemeester van Alphen aan den Rijn op 29 augustus 2012) Nadere regels voor het hebben van een terras

Nadere informatie

Spelregels voor uitstallingen, reclame, terrassen en straatmuziek

Spelregels voor uitstallingen, reclame, terrassen en straatmuziek Spelregels voor uitstallingen, reclame, terrassen en straatmuziek Deventer als uithangbord Deventer staat bekend om zijn historische binnenstad en prachtige Sallandse buitengebied. Een plek om zorgvuldig

Nadere informatie

Nadere regels voor terrassen 2013

Nadere regels voor terrassen 2013 Nadere regels voor terrassen 2013 Het college van Waalwijk, gelezen het voorstel van afdeling RSO d.d. 27 november 2012; overwegende dat het wenselijk is ter bescherming van het bepaalde in artikel 2:10

Nadere informatie

Terrassen in Zwolle, versie 30 januari 2008. Opgesteld door de afdeling AFJ

Terrassen in Zwolle, versie 30 januari 2008. Opgesteld door de afdeling AFJ Terrassen in Zwolle, versie 30 januari 2008 Opgesteld door de afdeling AFJ 1 1.0 Juridisch kader Deze notitie bevat nadere regels voor de terrassen in Zwolle. 1.1 Formaliteiten en bevoegdheden. Het terrassenbeleid

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning terrassen

Aanvraagformulier vergunning terrassen Aanvraagformulier vergunning terrassen In artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is geregeld dat het zonder vergunning verboden is voorwerpen te plaatsen op of aan een openbare plaats

Nadere informatie

Algemene beleidsuitgangspunten

Algemene beleidsuitgangspunten Richtlijnen terrassen en zitgelegenheden RIS109479b_20-10-2003 Algemene beleidsuitgangspunten De doelstellingen van het terrassenbeleid waren en zijn: - verlevendiging van de stad door toename terrassen;

Nadere informatie

Handhavingsbeleid bij overtreding regels

Handhavingsbeleid bij overtreding regels Handhavingsbeleid bij overtreding regels Als wordt geconstateerd dat u de regels niet nakomt, wordt overgegaan tot een bestuurlijke maatregel of een strafrechtelijke boete. De marktmeesters en andere gemeentelijke

Nadere informatie

Nadere regels behorende tot artikel 2.10 B van de Algemene Plaatselijke Verordening

Nadere regels behorende tot artikel 2.10 B van de Algemene Plaatselijke Verordening Bijlage 1 Voorwerpen in openbare ruimte 1. Het plaatsen van uitstallingen Voor het plaatsen van voorwerpen in de openbare ruimte werd voorheen in artikel 2.10 A APV een vergunning van het college van burgemeester

Nadere informatie

BELEIDSREGELS TERRASSEN VOORSCHRIFTEN VOOR TERRASSEN IN DE GEMEENTE GOIRLE

BELEIDSREGELS TERRASSEN VOORSCHRIFTEN VOOR TERRASSEN IN DE GEMEENTE GOIRLE BELEIDSREGELS TERRASSEN VOORSCHRIFTEN VOOR TERRASSEN IN DE GEMEENTE GOIRLE zoals vastgesteld bij bij besluit van de burgemeester d.d. 4 april 2016 publicatie d.d. 6 april 2016 BELEIDSREGELS TERRASSEN

Nadere informatie

Overwegend dat nadere regels een goed instrument vormen om het gebruik van de openbare weg voor het exploiteren van een terras te reguleren;

Overwegend dat nadere regels een goed instrument vormen om het gebruik van de openbare weg voor het exploiteren van een terras te reguleren; Nadere regels terrassen gemeente Moerdijk Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Overwegend dat nadere regels een goed instrument vormen om het gebruik van de openbare weg

Nadere informatie

NADERE REGELS TERRASSEN Artikel 2:10 Apv

NADERE REGELS TERRASSEN Artikel 2:10 Apv NADERE REGELS TERRASSEN Artikel 2:10 Apv Vastgesteld door het college Gepubliceerd in de Zandvoortse Courant Inwerkingtreding Registratienr: 2013/09/001579 Auteur: Telefoon: Fax: E-mail: Internet: Postadres:

Nadere informatie

De burgemeester van de Wierden

De burgemeester van de Wierden De burgemeester van de Wierden gelet op de Gemeentewet artikel 174, lid 3, Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 2:10, 2:27 en 2:28a van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente

Nadere informatie

Nadere regels terrassen op grond van artikel 2:28 Algemene Plaatselijke Verordening

Nadere regels terrassen op grond van artikel 2:28 Algemene Plaatselijke Verordening Nadere regels terrassen op grond van artikel 2:28 Algemene Plaatselijke Verordening De Burgemeester van Enschede, gelezen het van LO/WTP van 31 08-2015 Gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht,

Nadere informatie

Vast te stellen het Uitvoeringsbeleid Terrassen Veenendaal

Vast te stellen het Uitvoeringsbeleid Terrassen Veenendaal Uitvoeringsbeleid Terrassen Veenendaal De burgemeester van de gemeente Veenendaal; overwegende dat - In de Algemene Plaatselijke Verordening Veenendaal (APV) is bepaald dat de burgemeester aan een exploitatievergunning

Nadere informatie

Concept Terrassenbeleid Valkenburg aan de Geul

Concept Terrassenbeleid Valkenburg aan de Geul Concept Terrassenbeleid Valkenburg aan de Geul 1. Inleiding Tot nu toe beschikte de gemeente Valkenburg aan de Geul niet over een terrassenbeleid. Voor een toeristische gemeente met de ambitie om de kwaliteit

Nadere informatie

Nadere regels terrassenbeleid

Nadere regels terrassenbeleid Nadere regels terrassenbeleid De Burgemeester van de gemeente Boxmeer en het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer; Ieder voor zover het zijn/haar bevoegdheden betreft; Gelet op

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Burgemeester van de gemeente Overbetuwe; overwegende, dat het in verband met een efficiënte en duidelijke afdoening van aanvragen voor terrasvergunningen gewenst is over te gaan tot vaststelling van beleidsregels,

Nadere informatie

Beleidsregels en Nadere regels terrassen 2015 voor inspraak

Beleidsregels en Nadere regels terrassen 2015 voor inspraak B en W-nummer 15.0922; besluit d.d. 27-10-2015 BB-nummer 15.090 Onderwer p Beleidsregels en Nadere regels terrassen 2015 voor inspraak Burgemeester en wethouders besluiten: 1. Kennis te nemen van het besluit

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikelen 2:27, 2:28, 2:29 en 2:34b van de Algemene Plaatselijke Verordening;

GEMEENTEBLAD. Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikelen 2:27, 2:28, 2:29 en 2:34b van de Algemene Plaatselijke Verordening; De burgemeester van de gemeente Houten; Overwegende; - dat de gemeenteraad het kader voor sluitingstijden heeft bepaald; - dat de burgemeester ontheffing kan verlenen van de sluitingstijd en dat het daarvoor

Nadere informatie

Uitgangspunten voor de uitwerking van het terrassenbeleid.

Uitgangspunten voor de uitwerking van het terrassenbeleid. gemeent Uitgangspunten voor de uitwerking van het terrassenbeleid. 1 Geluid Op het terras mag geen enkele vorm van muziek ten gehore worden gebracht. M.u.v. evenementen, dit wordt in de evenementenvergunning

Nadere informatie

Centrumgebied Heemstede. Nadere regels Terrassenbeleid als bedoeld in artikel 2:10 lid 2 van de APV

Centrumgebied Heemstede. Nadere regels Terrassenbeleid als bedoeld in artikel 2:10 lid 2 van de APV Centrumgebied Heemstede Nadere regels Terrassenbeleid als bedoeld in artikel 2:10 lid 2 van de APV Herziening 28 augustus 2012 1 Centrumgebied Deze nota heeft betrekking op het winkelgebied Binnenweg -

Nadere informatie

Terrassen en terrasboten in APV en beleidsregels. Algemene Plaatselijke Verordening 2007 Leiden (versie van 29 april 2009)

Terrassen en terrasboten in APV en beleidsregels. Algemene Plaatselijke Verordening 2007 Leiden (versie van 29 april 2009) Terrassen en terrasboten in APV en beleidsregels Algemene Plaatselijke Verordening 2007 Leiden (versie van 29 april 2009) Artikel 2.3.1.2. Terrasvergunning 1. Het is verboden om zonder een vergunning van

Nadere informatie

Terrassenbeleid Valkenburg aan de Geul 2014

Terrassenbeleid Valkenburg aan de Geul 2014 Terrassenbeleid Valkenburg aan de Geul 2014 1. Inleiding In het voorjaar van 2013 is gestart met de evaluatie van het in 2011 vastgestelde terrassenbeleid. Dit heeft geleid tot een aantal wijzigingen in

Nadere informatie

TERRASSENBELEID HILLEGOM

TERRASSENBELEID HILLEGOM TERRASSENBELEID HILLEGOM INLEIDING In het kader van de ontwikkeling van het centrum en naar aanleiding van verzoeken van horecaondernemers is besloten een beleid te ontwikkelen om terrassen het gehele

Nadere informatie

Terrassen behorend bij een horecabedrijf: Algemeen

Terrassen behorend bij een horecabedrijf: Algemeen Terrassen behorend bij een horecabedrijf: Algemeen Artikel 1 Gevaar en overlast Het voorwerp geplaatst op, langs of boven de openbare weg/grond mag geen gevaar en overlast opleveren voor alle verkeer,

Nadere informatie

Regels uitstallingen en losse reclameborden Leeuwarden

Regels uitstallingen en losse reclameborden Leeuwarden Regels uitstallingen en losse reclameborden Leeuwarden Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd APV Leeuwarden 2.10 Regels uitstallingen en losse reclameborden Leeuwarden

Nadere informatie

Uitvoeringsbeleid Terrassen 2013 Delft

Uitvoeringsbeleid Terrassen 2013 Delft Uitvoeringsbeleid Terrassen 2013 Delft Uitvoeringsbeleid Terrassen 2013 Delft pagina 1-11 1. Inleiding Het doel van het terrassenbeleid is : het reguleren van de ingebruikneming van de openbare ruimte

Nadere informatie

APV nadere regels terrassen

APV nadere regels terrassen MONUMENTENBELEID APV nadere regels terrassen GEMEENTE MAASGOUW Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1:1 Begripsomschrijvingen De begripsomschrijvingen zoals genoemd in artikel 2:19 Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen; gelezen het voorstel van afdeling Bestuurszaken d.d.1 juni 2016, nummer 1918;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen; gelezen het voorstel van afdeling Bestuurszaken d.d.1 juni 2016, nummer 1918; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Dalfsen. Nr. 90219 6 juli 2016 Nadere regels voor het hebben van uitstallingen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen; gelezen het

Nadere informatie

Beleidsregels Terrassen 2012 van de gemeente Zwijndrecht

Beleidsregels Terrassen 2012 van de gemeente Zwijndrecht Beleidsregels Terrassen 2012 van de gemeente Zwijndrecht Versie: 28 maart 2012 In werking: 1 mei 2012 Inhoudsopgave Pagina 1. Doelstellingen terrassenbeleid 3 2. Algemene uitgangspunten 3 3. Definitie

Nadere informatie

TERRASSENBELEID. oktober 201 4

TERRASSENBELEID. oktober 201 4 TERRASSENBELEID oktober 201 lnhoudsopgave lnleiding Begripsomschrijving Terrasseizoen Beoordelingscriteria A. geschikte locaties - pleinterrassen B. ongehinderde doorgang C. inrichting van terrassen -

Nadere informatie

Convenant Terrassen Gemeente Deventer 07-02-2011

Convenant Terrassen Gemeente Deventer 07-02-2011 Convenant Terrassen Gemeente Deventer 07-02-2011 In Deventer werken bewoners, ondernemers en gemeente samen aan een leefbare en attractieve stad waarin het goed wonen, werken en verblijven is. Om de ambitie

Nadere informatie

Terrasvlonders

Terrasvlonders Terrasvlonders 2016 1 INHOUDSOPGAVE 1. AANLEIDING 3 Voortzetten van terrasvlonders 3 Uitgangspunten terrasvlonders 3 2. TERRASVLONDERS 2016 5 Voorwaarden 5 Proces van vergunningverlening 6 Toezicht en

Nadere informatie

Terrasbeleid Hattem 2016

Terrasbeleid Hattem 2016 Terrasbeleid Hattem 2016 Inleiding Het terrassenbeleid in Hattem valt in twee delen uiteen: 1. Het beleid voor het exploiteren van een gevelterras direct voor de voor- of zijgevel van een horecabedrijf;

Nadere informatie

Regionaal terrassenbeleid. van de gemeenten Gulpen -Wittem, Vaals en Margraten

Regionaal terrassenbeleid. van de gemeenten Gulpen -Wittem, Vaals en Margraten Regionaal terrassenbeleid van de gemeenten Gulpen -Wittem, Vaals en Margraten Versiedatum: 1 februari 2005 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Doel en uitgangspunten 3 3 Juridisch kader 4 4 Locaties 5

Nadere informatie

INGEBRUIKGEVINGSOVEREENKOMST. De ondergetekenden

INGEBRUIKGEVINGSOVEREENKOMST. De ondergetekenden INGEBRUIKGEVINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden A. De gemeente Peel en Maas, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer F.W.T. Krause, teammanager Omgevingsontwikkeling, hierna te noemen ingebruikgever

Nadere informatie

Nadere regels op basis van de APV Nummer; /in. Nadere regels Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor terrassen en uitstallingen

Nadere regels op basis van de APV Nummer; /in. Nadere regels Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor terrassen en uitstallingen Nadere regels op basis van de APV Nummer; 2014-009904/in Nadere regels Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor terrassen en uitstallingen Inleiding De gemeentelijke verordening (APV) is een regeling

Nadere informatie

gelezen het ambtelijk voorstel d.d. 16 mei 2012, nr , Eenheid Ondernemen en Vergunningen;

gelezen het ambtelijk voorstel d.d. 16 mei 2012, nr , Eenheid Ondernemen en Vergunningen; De burgemeester van de gemeente Deventer; gelezen het ambtelijk voorstel d.d. 16 mei 2012, nr. 2012.708803, Eenheid Ondernemen en Vergunningen; gelet op artikel 2:28a van de Algemene plaatselijke verordening

Nadere informatie

"Beleidsregels terrassen gemeente Deventer gelezen het ambtelijk voorstel d.d. 16 mei 2012, nr , Eenheid Ondernemen en Vergunningen;

Beleidsregels terrassen gemeente Deventer gelezen het ambtelijk voorstel d.d. 16 mei 2012, nr , Eenheid Ondernemen en Vergunningen; CVDR Officiële uitgave van Deventer. Nr. CVDR215040_1 15 maart 2016 Beleidsregels terrassen gemeente Deventer 2012 De burgemeester van de gemeente Deventer; gelezen het ambtelijk voorstel d.d. 16 mei 2012,

Nadere informatie

Actualisatie en aanvulling Nadere regels Terrassen

Actualisatie en aanvulling Nadere regels Terrassen B en W nummer 12.1254 ; besluit d.d. 5-2-2013 BB nummer 12.093; besluit d.d. 5-2-2013 Onderwerp Actualisatie en aanvulling Nadere regels Terrassen Burgemeester en wethouders besluiten:behoudens advies

Nadere informatie

Terrassenbeleid Inhoudsopgave. Aanleiding. Belangrijkste wijzigingen. Terrassenbeleid

Terrassenbeleid Inhoudsopgave. Aanleiding. Belangrijkste wijzigingen. Terrassenbeleid Terrassenbeleid 2009 Inhoudsopgave Aanleiding Belangrijkste wijzigingen Terrassenbeleid a. Aansluiting bij reeds bestaand beleid b. Vereenvoudiging vergunningplicht c. Reikwijdte d. Aanvraag terrasvergunning

Nadere informatie

1. AANLEIDING. Kleinschalige proef. Ervaring en evaluatie 2014. Uitgangspunten terrasvlonders

1. AANLEIDING. Kleinschalige proef. Ervaring en evaluatie 2014. Uitgangspunten terrasvlonders Terrasvlonders 2015 INHOUDSOPGAVE 1. AANLEIDING 3 Kleinschalige proef 3 Ervaring en evaluatie 2014 3 Uitgangspunten terrasvlonders 3 2. TERRASVLONDERS 2015 5 Voorwaarden 5 Proces van vergunningverlening

Nadere informatie

Horecawijzer. Goed geregeld

Horecawijzer. Goed geregeld Horecawijzer Goed geregeld Voor startende en zelfs ervaren horecaondernemers kan het lastig zijn om uit te vinden welke regels er zijn. In deze folder geeft stadsdeel Centrum u daarom een kijkje in de

Nadere informatie

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per : Model VNG (laatst gewijzigd: 11-07-2012) Contactpersoon: Patrick Swinkels, 06-51205612 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2013 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning 3 Bedrijf exploiteert

Nadere informatie

BIJLAGE BEHORENDE BIJ HET BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER D.D. 4 SEPTEMBER 2012 TOT VASTSTELLING VAN NADERE REGELS VOOR DE HORECA.

BIJLAGE BEHORENDE BIJ HET BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER D.D. 4 SEPTEMBER 2012 TOT VASTSTELLING VAN NADERE REGELS VOOR DE HORECA. BIJLAGE BEHORENDE BIJ HET BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER D.D. 4 SEPTEMBER 2012 TOT VASTSTELLING VAN NADERE REGELS VOOR DE HORECA. In de algemene toelichting bij dit besluit zijn algemene beleidsuitgangspunten

Nadere informatie

"ii 'lil. Uitvoeringsbeleid Terrassen 2013 - Delft. eindparaaf. Gemeente Delft. wethouder. wethouder. d.d.

ii 'lil. Uitvoeringsbeleid Terrassen 2013 - Delft. eindparaaf. Gemeente Delft. wethouder. wethouder. d.d. eindparaaf wethouder wethouder Gemeente Delft d.d. "ii 'lil Uitvoeringsbeleid Terrassen 2013 - Delft Uitvoeringsbeleid Terrassen 2013 - Delft pagina I - 12 I. Inleiding Het doel van het terrassenbeleid

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 11.0013. Rv. nr.: 11.0013 B&W-besluit d.d.: 15-2-2011 B&W-besluit nr.: 11.0151

RAADSVOORSTEL 11.0013. Rv. nr.: 11.0013 B&W-besluit d.d.: 15-2-2011 B&W-besluit nr.: 11.0151 RAADSVOORSTEL 11.0013 Rv. nr.: 11.0013 B&W-besluit d.d.: 15-2-2011 B&W-besluit nr.: 11.0151 Naam programma +onderdeel: Veiligheid. Onderwerp: Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 2009 met

Nadere informatie

TERRASSENBELEID GEMEENTE PURMEREND

TERRASSENBELEID GEMEENTE PURMEREND TERRASSENBELEID GEMEENTE PURMEREND SAMENVATTING Gevelterras Zomerterras Vergunning De vergunning is 3 jaar geldig Gelegen voor het horecabedrijf: 3 jaar geldig Gelegen naast het horecabedrijf 1 jaar geldig

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel : Algemene Plaatselijke Verordening Sint-Michielsgestel 2014 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2014 Regelgeving Artikel

Nadere informatie

Aanvraagformulier exploitatievergunning & drank- en horecavergunning horecabedrijven

Aanvraagformulier exploitatievergunning & drank- en horecavergunning horecabedrijven Aanvraagformulier exploitatievergunning & drank- en horecavergunning horecabedrijven Aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening

Nadere informatie

»g?nf:van: ü'l MEI 2016

»g?nf:van: ü'l MEI 2016 gemeente HEEZE-LEENDE Postbus 10.000 5590 GA Heeze Bezoekadres: Jan Deckersstraat 2, Heeze T 040 2241400 F 040 2241450 E postbus@heeze-leende.nl Rijvereniging St. Petrus De heer A.T.H.M. Liebregts Renhoek

Nadere informatie

Richtlijn Terrassen Markt INLEIDING

Richtlijn Terrassen Markt INLEIDING INLEIDING Wettelijke grondslag Deze richtlijnen zijn beleid ter uitvoering van: - artikel 12a Woningwet (criteria welstandsnota); - artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 Wabo juncto artikel 4 bijlage II BOR

Nadere informatie

Parapluherziening Terrassen

Parapluherziening Terrassen Ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening Terrassen Opgesteld door Stadsontwikkeling Ruimte en Wonen Bureau Bestemmingsplannen Galvanistraat 15 Postbus 6575 3002 AN ROTTERDAM. Vastgesteld d.d Onherroepelijk

Nadere informatie

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen:

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen: 1. 1 van 5 Bureau Beleid en Juridische Ondersteuning Contactpersoon : T.J. Ton Telefoonnr. : 0229-252497 E-mail : gemeente@hoorn.nl Uw brief van : - Uw kenmerk : Ons kenmerk : 09.58919 Bijlage(n) : 1 Onderwerp

Nadere informatie

Gemeentebreed Interventieteam

Gemeentebreed Interventieteam Gemeentebreed Interventieteam Team Toezicht en Handhaving 1 teammanager 8 coördinatoren (1 toezichthouder Drank- en Horecawet) 4 juristen 30 toezichthouders BOA gecertificeerd (3 toezichthouders Drank-

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN BEHOREND BIJ DE VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOUWOPBJECT OP DE WEG

VOORSCHRIFTEN BEHOREND BIJ DE VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOUWOPBJECT OP DE WEG VOORSCHRIFTEN BEHOREND BIJ DE VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOUWOPBJECT OP DE WEG Registratienummer vergunning: OMV. 12.02.0001 Aan de vergunning voor het plaatsen van een bouwobject zijn de hieronder

Nadere informatie

Bevoegdheid burgemeester/college

Bevoegdheid burgemeester/college Vergunning / ontheffing Artikel 1:4, tweede lid, van de Apv - Voorschriften De aan de vergunning/ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen worden niet nagekomen. Exploitatie openbare inrichtingen

Nadere informatie

Formulier melding vergunningvrije horeca & aanvraag drank- en horecavergunning horecabedrijven

Formulier melding vergunningvrije horeca & aanvraag drank- en horecavergunning horecabedrijven Formulier melding vergunningvrije horeca & aanvraag drank- en horecavergunning horecabedrijven Melding als bedoeld in artikel 2:28b van de Algemene Plaatselijke Verordening Schiedam en aanvraag van een

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

Ondernemersvereniging Maaspoort ALG-R. Weert, 14 juni aanvraag vergunning : : Onderwerp Ons kenmerk. Beste heer,

Ondernemersvereniging Maaspoort ALG-R. Weert, 14 juni aanvraag vergunning : : Onderwerp Ons kenmerk. Beste heer, Ondernemersvereniging Maaspoort ALG-R Weert, 14 juni 2016 Onderwerp Ons kenmerk : : aanvraag vergunning Beste heer, Hierbij ontvangt u de vergunning voor het organiseren van de Braderie op 1 juli 2016

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Horecabeleid

Uitvoeringsregels Horecabeleid Uitvoeringsregels Horecabeleid Beleidsregels voor de uitvoering van het horecabeleid, de hoofdstukken in de Algemene plaatselijke verordening waarin de horecaexploitatievergunning en terrasvergunning alsmede

Nadere informatie

Terrassenbeleid gemeente Etten-Leur. Inhoudsopgave

Terrassenbeleid gemeente Etten-Leur. Inhoudsopgave TERRASSENNOTA Het terrassenbeleid in de Gemeente Etten-Leur vanaf 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding...3 1.1 Aanleiding van deze beleidsnota...3 1.2. Doel van deze beleidsnota...3 1.3 Beleidsregels...4

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2006 / 62

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2006 / 62 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2006 / 62 Naam Terrassennotitie Nijmegen n rijk aan terrassen, waarin beleidsregels voor de verlening van terrasvergunningen (2003) Publicatiedatum 24 mei 2006 Opmerkingen

Nadere informatie

Gemeente Den Haag BELEIDSREGELS VERGUNNINGVERLENING TERRASSEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag BELEIDSREGELS VERGUNNINGVERLENING TERRASSEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSB/2012.350 BELEIDSREGELS VERGUNNINGVERLENING TERRASSEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Overwegende dat: 1. de huidige beleidsregels voor terrassen (RIS109479)

Nadere informatie

Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca

Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca Overtreding artikel Drank- en Artikel 2, tweede lid Drank- en : Maken van reclame voor alcoholhoudende drank in strijd met de regels gesteld krachtens het eerste

Nadere informatie

De heer W.A.A.J. van Ekelen Dominee Kremerstraat GH HEEZE

De heer W.A.A.J. van Ekelen Dominee Kremerstraat GH HEEZE . De heer W.A.A.J. van Ekelen Dominee Kremerstraat 53 5591 GH HEEZE Uw kenmerk: Medewerker: I.W.H.J. Adriaans Doorkiesnummer: 040-2241 440 Uw brief van: Bijlagen: Datum: 4 oktober 2016 Zaaknummer: 332533

Nadere informatie

Gids Beeldkwaliteit Oude Markt

Gids Beeldkwaliteit Oude Markt Gids Beeldkwaliteit Oude Markt Gids Beeldkwaliteit Oude Markt 000 Inleiding De Oude Markt is de goede kamer van de stad Een plein met van oudsher architectuur Mooie gevels zichtbaar in beeld Architectuur

Nadere informatie

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per : Model VNG (laatst gewijzigd: 11-07-2012) Contactpersoon: Patrick Swinkels, 06-51205612 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2013 3 Bedrijf exploiteert zonder 3 Bedrijf exploiteert zonder Geen vergunning,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Politiereglement aangaande de inname van het openbaar domein voor het opstellen van een horecaterras. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Afdeling 1 Doel en begrippen 1 Dit politiereglement regelt de privatieve

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de vergunning voor dit evenement. Wij verzoeken u kennis te nemen van de vergunning.

Hierbij ontvangt u de vergunning voor dit evenement. Wij verzoeken u kennis te nemen van de vergunning. Samenwerkende Ondernemers Oelemarkt De heer N. Joosen Oelemarkt 20 6001 ES Weert Weert, 5 augustus 2015 Onderwerp Ons kenmerk : : Aanvraag vergunning VTH/042174 Beste heer Joosen, Op 30 juni 2015 en 5

Nadere informatie

Beleidsnota uitstallingen, reclameobjecten, ramkraakbeveiliging en terrassen 2011. Gemeente Hardenberg

Beleidsnota uitstallingen, reclameobjecten, ramkraakbeveiliging en terrassen 2011. Gemeente Hardenberg Beleidsnota uitstallingen, reclameobjecten, ramkraakbeveiliging en terrassen 2011 Gemeente Hardenberg Hardenberg, februari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Uitgangspunten beleid 5 2.1 Begrippen 5 2.2

Nadere informatie

Beleidsregels Terrassen Gemeente Leidschendam-Voorburg 2015

Beleidsregels Terrassen Gemeente Leidschendam-Voorburg 2015 «VLogoGr» Beleidsregels Terrassen Gemeente Leidschendam-Voorburg 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg; Overwegende dat het de bevoegdheid heeft om regels

Nadere informatie

BELEIDSREGEL TERRASSEN CENTRUM ALMERE BUITEN

BELEIDSREGEL TERRASSEN CENTRUM ALMERE BUITEN De burgemeester van Almere; BELEIDSREGEL TERRASSEN CENTRUM ALMERE BUITEN Gelet op het bepaalde in: - artikel 4:81, lid 1, van de Algemene wet bestuursrecht waarin is bepaald dat een bestuursorgaan beleidsregels

Nadere informatie

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel tot het wijzigen van de Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven 2010 hbo/ra

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel tot het wijzigen van de Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven 2010 hbo/ra gemeente Eindhoven Openbare Orde & Veiligheid Raadsnummer Inboeknummer 11bst00565 Beslisdatum B&W Dossiernummer OplegvelRaadsvoorstel tot het wijzigen van de Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven

Nadere informatie

uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten gemeente Almere

uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten gemeente Almere Toelichting op Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten gemeente Almere Spelregels om zonder vergunning meer te mogen in de openbare ruimte, Gemeente Almere

Nadere informatie

er in de gemeente Kapelle jaarlijks diverse evenementen worden georganiseerd, variërend van straatbarbeque

er in de gemeente Kapelle jaarlijks diverse evenementen worden georganiseerd, variërend van straatbarbeque GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Kapelle. Nr. 8540 18 januari 2017 Evenementenbeleid gemeente Kapelle De burgemeester van de gemeente Kapelle; overwegende dat ; er in de gemeente Kapelle jaarlijks

Nadere informatie

Vestigen/overnemen horecabedrijf

Vestigen/overnemen horecabedrijf Vestigen/overnemen horecabedrijf Wilt u een horecabedrijf beginnen of overnemen? U krijgt dan te maken met allerlei regels en vergunningen. In deze folder leest u waar u rekening mee moet houden en waar

Nadere informatie

Aanvraagformulier Exploitatievergunning horeca

Aanvraagformulier Exploitatievergunning horeca Aanvraagformulier Exploitatievergunning horeca Algemene plaatselijke verordening, artikel 2:28 Afdeling Dienstverlening, team Vergunningen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u bij de gemeente

Nadere informatie

Artikel 3 Regels voor het plaatsen van reclameborden en uitstallingen

Artikel 3 Regels voor het plaatsen van reclameborden en uitstallingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Almelo. Nr. 128724 29 december 2015 Beleidsregel reclameborden en uitstallingen Algemeen Deze beleidsregel is gebaseerd op het bepaalde in artikel 2:10 van de

Nadere informatie

Aanvraagformulier wijziging exploitatievergunning & drank- en horecavergunning horecabedrijven

Aanvraagformulier wijziging exploitatievergunning & drank- en horecavergunning horecabedrijven Aanvraagformulier wijziging exploitatievergunning & drank- en horecavergunning horecabedrijven Aanvraag voor het verkrijgen of vernieuwen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene

Nadere informatie

Jaar: 2007 Nummer: 55 Besluit: B&W 2 oktober 2007 Gemeenteblad. Burgemeester en wethouders van Helmond

Jaar: 2007 Nummer: 55 Besluit: B&W 2 oktober 2007 Gemeenteblad. Burgemeester en wethouders van Helmond Jaar: 2007 Nummer: 55 Besluit: B&W 2 oktober 2007 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVING CENTRUMGEBIED HELMOND 2007 Burgemeester en wethouders van Helmond BESLUITEN: Vast te stellen de beleidsregel Handhaving

Nadere informatie

BIJLAGE Formats voor de exploitatie- en terrasvergunningen

BIJLAGE Formats voor de exploitatie- en terrasvergunningen BIJLAGE Formats voor de exploitatie- en terrasvergunningen Exploitatievergunning ex artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Barendrecht Gemeente Barendrecht Datum :

Nadere informatie

Bijlage 1. Stappenschema met toelichting: geen vergunning groot evenement SCHEMA:

Bijlage 1. Stappenschema met toelichting: geen vergunning groot evenement SCHEMA: Bijlage 1. Stappenschema met toelichting: geen vergunning groot evenement SCHEMA: 1 TOELICHTING: De gemeentelijk toezichthouder of de gemeentelijke opsporingsambtenaar constateert, veelal naar aanleiding

Nadere informatie

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015 Presentatie DHW voor studenten Dinsdag 12 mei 2015 Vergunningen (paracommercie) 1. DHW-Vergunning voor schenken alcohol op grond van de Drank- en Horecawet. Schenkt uw vereniging alcohol in eigen beheer?

Nadere informatie

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK Ondergetekenden: de burgemeester van de gemeente Oldebroek; hierna te noemen 'de burgemeester'; de politie Oost Nederland, team Veluwe Noord, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Bijlage Veiligheidsplan

Bijlage Veiligheidsplan Bijlage Veiligheidsplan Algemeen In Breda bestaat de mogelijkheid voor horecaondernemers in het aangewezen horecaconcentratiegebied hun zaak geopend te hebben tot maximaal 04.00 uur. Om voor deze ontheffing

Nadere informatie

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur -Burgemeester -Ellen Zegers / Mark goossens -Start interactief gedeelte -Korte pauze -Discussie modelverordening n.a.v. uitkomst interactief

Nadere informatie

Artikel 2:5. Burgemeester en wethouders van Gouda. Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten:

Artikel 2:5. Burgemeester en wethouders van Gouda. Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten: Artikel 2:5 1. Burgemeester en wethouders van Gouda Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten: Gelet op het bepaalde in artikel 2:5 APV Gouda 2009 ten

Nadere informatie

Beleid inzake Terrassen Gemeente Leidschendam-Voorburg. Kenmerk: 2009/22240

Beleid inzake Terrassen Gemeente Leidschendam-Voorburg. Kenmerk: 2009/22240 Gemeente Leidschendam-Voorburg Kenmerk: 2009/22240 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Aanleiding en doel 4 2. Juridisch kader 5 2.1 Drank- en Horecawet 5 2.2 Algemene Plaatselijke Verordening 5 2.3 Woningwet,

Nadere informatie

Terrassenbeleid. Gemeente Venray

Terrassenbeleid. Gemeente Venray Terrassenbeleid Gemeente Venray Vastgesteld door de burgemeester op 22 maart 2005 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begripsbeschrijvingen 2 Terrassen 2 Horecabedrijf 2 Openbare ruimte 2 Hoofdwinkelgebied

Nadere informatie

Aanvraagformulier Exploitatie- Terrasvergunning

Aanvraagformulier Exploitatie- Terrasvergunning Aanvraagformulier Exploitatie- Terrasvergunning 1. Ondernemingsvorm Naam inrichting Handelsnaam KvK Dossiernummer Kamer van Koophandel Natuurlijk(e) persoon/personen (b.v. eenmanszaak, V.O.F.) Rechtspersoon/rechtspersonen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Juridisch kader Periode waarin het terras geëxploiteerd mag worden Openingstijden terrassen 4

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Juridisch kader Periode waarin het terras geëxploiteerd mag worden Openingstijden terrassen 4 Terrassenbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Juridisch kader 2-3 3. Periode waarin het terras geëxploiteerd mag worden 4 4. Openingstijden terrassen 4 5. Inrichting van het terras 4-5 6. Exploitatie

Nadere informatie

Apv Maasgouw 2016 Nadere regels plaatsen containers, steigers, uitstallingen op of aan de weg

Apv Maasgouw 2016 Nadere regels plaatsen containers, steigers, uitstallingen op of aan de weg MONUMENTENBELEID Apv Maasgouw 2016 Nadere regels plaatsen containers, steigers, uitstallingen op of aan de weg BIJLAGE 1 Inhoud HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1:1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel

Nadere informatie

Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid

Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid toezichtinformatie Toezichtinformatie over 214 Deze vragenlijst dient als basis voor het aanleveren van de informatie die nodig is voor het vullen van de toezichtindicatoren

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIE- VERGUNNING (D1)

AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIE- VERGUNNING (D1) AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIE- VERGUNNING (D1) Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Dit vult de gemeente in Met dit formulier kunt u een vergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening voor het exploiteren

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTENVERGUNNING GEMEENTE SON EN BREUGEL. Artikel 2.26 Algemene Plaatselijke Verordening. Corsanummer:

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTENVERGUNNING GEMEENTE SON EN BREUGEL. Artikel 2.26 Algemene Plaatselijke Verordening. Corsanummer: AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTENVERGUNNING GEMEENTE SON EN BREUGEL Artikel 2.26 Algemene Plaatselijke Verordening Corsanummer: 1. Gegevens van de aanvrager Achternaam en voorletters Geboortedatum Adres Postcode

Nadere informatie

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007)

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 83 Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken van toepassing is (2007) Publicatiedatum 30 mei 2007

Nadere informatie

Drank- en Horecawet 2013

Drank- en Horecawet 2013 Onderwerp : Bijlage02: Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet 2013 Registratienummer : at13003237 Registratiecode : *at13003237* Auteur : Saskia Wilmink Drank- en Horecawet 2013 Handhavingsprotocol gemeenten

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 123 Naam Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Publicatiedatum 18 december 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregel bij besluit van

Nadere informatie

Hoorn. de binnenstad van Hoorn en de daarbinnen gelegen horecagebieden zijn aangegeven op een bijgevoegde plattegrond;

Hoorn. de binnenstad van Hoorn en de daarbinnen gelegen horecagebieden zijn aangegeven op een bijgevoegde plattegrond; "W - " " GEMEENTE Hoorn Reglstraüedatum 19/04/2012 Aanmaakdatum 12/04/2012 1 van 5 Corsa reg.nr. Steller Behoort bij voorstel 12.15363 J. Ton 12.12184 12.15363 Afd. Ambt. Besluit van de burgemeester van

Nadere informatie